Kalendář akcí ÚŠ ČOS leden září 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kalendář akcí ÚŠ ČOS leden září 2008"

Transkript

1

2 Kalendář akcí ÚŠ ČOS leden září 2008 Termín Název akce Forma Místo Leden Wellness program 48/07 seminář č. 4 Praha Tanec 44/07 seminář č. 4 Praha Trenéři SG III. tř. 4/08 školení 1. kon. Praha Zákl. část pro cvič. III. tř. 1/08 školení Praha Členové první pomoci 35/07 školení 3. kon. Praha Cvič. pro radost s předškoláky 2/08 seminář Praha Cvič. pro radost s předškoláky 901/08 seminář Olomouc AE stepy 6/08 seminář č. 1 Praha Cvič. žactva míčové hry 10/08 seminář č. 1 Praha Trenéři florbalu C 5/08 školení 1. kon. Ostrava Cvičitelé ZdrTv III. tř. 49/07 školení 2. kon.+zk Praha Trenéři SG III. tř. 4/08 školení 2. kon. Praha Trenéři florbalu C 14/08 školení 1. kon. Pelhřimov Instruktoři Fitness 15/08 seminář č. 1 Příbram Trenéři a cvičitelé SG 3/08 seminář Praha Únor Školení cvičitelů AE III. tř. 36/07 školení 3. kon.+zk Praha Tanec 41/08 seminář č. 1 Praha Děti na Severáku 19/08 akce ÚŠ Severák Cvičitelé PP II. tř. 20/08 školení 1. kon. Severák Cvičitelé SV a PP 21/08 seminář Severák Trenéři SG III. tř. 4/08 školení 3. kon.+zk Praha Trenéři florbalu C 14/08 školení 2. kon. Pelhřimov AE Fit ball a Over Ball 7/08 seminář č. 2 Praha Trenéři florbalu C 5/08 školení 2. kon. Ostrava Trenéři a cvič. trampolín 25/08 seminář Liberec Březen Cvič. žactva základy ESG a SG 11/08 seminář č. 2 Praha Členové první pomoci 35/07 školení 4. kon.+zk Praha Trenéři florbalu C 22/08 školení 1. kon. Praha Práce s hlasem 23/08 seminář Praha Country tance, Line dancing 40/08 seminář Praha Tanec 42/08 seminář č. 2 Praha Instruktoři Fitness 16/08 seminář č. 2 Příbram Cvičitelé ZdrTv II. tř. 24/08 školení 1. kon. Praha Trenéři florbalu C 27/08 školení 1. kon. Liberec Cvičení s nejmenšími 26/08 seminář Praha AE Body styling 8/08 seminář č. 3 Praha Duben Senioři 34/08 seminář Praha Trenéři florbalu C 22/08 školení 2. kon. Praha Cvičitelé ZdrTv II. tř. 24/08 školení 2. kon. Praha Instruktoři Fitness 17/08 seminář č. 3 Praha Knihovníci, archiváři a kronikáři 28/08 seminář Praha Tanec 43/08 seminář č. 3 Praha Cvič. žactva dětský aerobik 12/08 seminář č. 3 Praha Cvičitelé PP II. tř. 20/08 školení 2. kon. Jurenkova o Cvičitelé ZdrTv II. tř. 24/08 školení 3. kon. Praha Trenéři florbalu B 23/07 školení 2. kon. Praha 2

3 Termín Název akce Forma Místo Květen Rafty 29/08 seminář Rejštejn Cvičitelé PP III. tř. 30/08 školení +ZK Jurenkova o Ved. dětských táborů 33/08 seminář Jurenkova o AE - Dance aerobik 9/08 seminář č. 4 Praha Trenéři florbalu B 23/07 školení 3. kon. Dobřichovice Zákl. škol. pro vzděl. žup a jednot 31/08 školení Praha Cvič. žactva plavání, kompenzační cv. 13/08 seminář č. 4 Praha Tanec 44/08 seminář č. 4 Praha Cvičitelé ZdrTv II. tř. 24/08 školení 4. kon. Praha Trenéři florbalu C 27/08 školení 2. kon. Liberec Jóga s dětmi 32/08 seminář Praha In-line 35/08 seminář Praha Červen Trenéři florbalu B 23/07 školení 4. kon. Liberec Trenéři volejbalu III. tř 36/08 školení +ZK Dobřichovice Instruktoři Fitness 18/08 seminář č. 4 Praha Cvičitelé ZdrTv II. tř. 24/08 školení 5. kon. Praha Červenec, srpen Trenéři florbalu 37/08 seminář Praha Září Trenéři florbalu B 38/08 školení 1. kon. Praha Trenéři florbalu B 23/07 školení ZK Praha Seminář pro seniory 39/08 seminář Praha Cvičitelé PP II. tř. 20/08 školení 3. kon. Lipno září Trenéři III. tř. Saně školení Smržovka Akce ÚŠ ČOS ve spolupráci se střediskem vzdělávání SPORT BP Zákl. kurz pro vedoucí a instruktory LVVZ se specializací na MŠ Pec pod Sněžkou Základní kurz pro vedoucí a instruktory LVVZ Pec pod Sněžkou Základní kurz pro instruktory snowboardingu Pec pod Sněžkou Doškolovací kurz pro vedoucí a instruktory LVVZ Pec pod Sněžkou Doškolovací kurz pro instruktory snowboardingu Pec pod Sněžkou Tělo - Jižní Čechy Nová Pec Lipno 3

4 Program ÚŠ ČOS leden - září 2008 Nabídka: Ústřední škola ČOS připravuje pro všechny cvičitele, ale i ostatní zájemce, širokou nabídku vzdělávacích akcí se zajímavým obsahem. Dvakrát do roka - v červnu a v prosinci - vydává program na pololetí v samostatné příručce (leden až září, září až leden). Program je dostupný i na webových stránkách U každé akce je krátká charakteristika obsahu a náplně, a také jméno metodika ÚŠ ČOS, na kterého se můžete obrátit s konkrétními dotazy. Program je určen především členům Sokola, ale je otevřený i pro jiná občanská sdružení, organizace i veřejnost. Přihlášky: Dodržujte termíny přihlášek podle pokynů v programu. Na přihlášce uveďte vždy číslo akce, jméno, příjmení, datum narození, adresu a spojení na sebe (tel., ). Jste-li členem Sokola, vyplňte pečlivě i ostatní body. Přihlášky zasílejte na adresu: Ústřední škola ČOS, Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1. Sekretariát: tel./fax: , Na základě vaší přihlášky od nás obdržíte nejpozději jeden týden před vlastní akcí podrobnější informace. Přihlášky můžete také posílat přímo na kontaktní osobu uvedenou u každé akce. Účastnické poplatky: Na školení: Uhraďte podle pokynů, které obdržíte před zahájením akce: složenkou převodním příkazem na účet ČOS, Komerční banka, pobočka Praha 1, č.ú.: /0100 konstantní symbol: 0379 variabilní symbol: číslo akce Na semináře: Úhradu lze provést v hotovosti u prezence Stornovací podmínky: 1) zrušení akce ze strany ÚŠ ČOS - účastnický poplatek bude vrácen v plné výši 2) zrušení akce ze strany účastníka - jeden den a méně před zahájením akce stornopoplatek ve výši 50% účastnického poplatku Studijní řád Ústřední školy ČOS najdete na Nabídka akcí Ústřední školy ČOS Ústřední škola ČOS nabízí školení cvičitelů a trenérů III. třídy a akreditovaná školení cvičitelů a instruktorů II. třídy. Na základě pověření MŠMT ČR má ÚŠ ČOS oprávnění k vydávání dokladů o získané kvalifi kaci, které mají celostátní platnost. Všimněte si i nabídky školení vzdělavatelů a archivářů, knihovníků a kronikářů. Pro další vzdělávání nabízí ÚŠ ČOS doškolovací semináře s pestrou programovou nabídkou. Novinkou v roce 2008 jsou série 4 seminářů, které jsou zaměřeny na určitou specializaci nebo věkovou skupinu. Akreditovaná školení MŠMT ČR Cvičitelé pobytu v přírodě II. třídy 20/08 Školení je určeno cvičitelům pobytu v přírodě III. třídy a cvičitelům všestrannosti, kteří si chtějí rozšířit své poznatky v oblasti pobytu v přírodě. Jedná se o školení rozdělené do tří prodloužených (čtyřdenních) víkendových konzultací. Absolventi získají akreditovanou kvalifi kaci Cvičitel pobytu v přírodě II. třídy. Termíny: konzultace Severák konzultace Jurenkova osada konzultace Lipno Přihlášky: do Poplatek: člen ČOS 3500,- Kč / nečlen 6000,- Kč 4

5 Cvičitelé zdravotní tělesné výchovy II. třídy 24/08 Školení je určeno pro zvýšení kvalifi kace cvičitelů zdravotní tělesné výchovy III. tř. Absolventi získají nové poznatky, zkvalitní své dosavadní znalosti a praktické dovednosti z této odbornosti. Školení proběhne v rámci 8 konzultací a je pořádáno ve spolupráci s komisí zdravotní tělesné výchovy ČOS. Absolventi získají akreditovanou kvalifi kaci Cvičitel zdravotní tělesné výchovy II. třídy. Termíny: konzultace Praha konzultace Praha konzultace Praha konzultace Praha konzultace Praha Termíny dalších 3 konzultací budou zveřejněny v programu na další pololetí. Přihlášky: do Poplatek: člen ČOS 3500,- Kč / nečlen 6000,- Kč Trenéři florbalu licence B 23/07 Probíhající akce Termíny: konzultace Praha konzultace Dobřichovice konzultace Liberec zkoušky Praha Trenéři florbalu licence B 38/08 Školení licence B je určeno pro trenéry působící u družstev nejvyšší soutěže ČFbU mužů, 1. ligy juniorů, nejvyšší soutěže žen a druhé nejvyšší soutěže mužů. Dále se uvažuje o povinnosti mít vyškoleného trenéra licence B u soutěží 1. ligy dorostenců (od sezony 2008/2009) doporučeno od sezony 2006/2007 pouze pokud nejvyšší soutěž dorostenců bude celostátní soutěží. Přihlásit se mohou všichni držitelé trenérské licence C, kteří předloží doklad potvrzený klubem o trenérském působení ve fl orbalových soutěžích. Na základě úspěšného absolvování můžete požádat o vystavení živnostenského listu na živnostenském úřadě. Termín: konzultace Praha Termíny dalších konzultací budou zveřejněny v programu na další pololetí. Přihlášky: do Poplatek: člen ČOS 3000,- Kč / nečlen 5500,- Kč Školení III. třídy Základní část školení pro cvičitele III. třídy 1/08 Určeno pro všechny zájemce o získání kvalifi kace III. třídy jakékoli specializace. Rozsah školení je 20 hodin (jeden víkend). Podmínkou přihlášení je věk 18 let a zaplacení účastnického poplatku. Využijte této nabídky včas. Termín: Praha Přihlášky: do Poplatek: 600,- Kč Cvičitelé pobytu v přírodě III. třídy 30/08 Školení je určeno všem zájemcům, kteří mají zájem o získání kvalifi kace školením zaměřeným na organizaci a programovou náplň cvičebních hodin v přírodě, vycházek a výletů, soutěží v přírodě a letních táborů. Proběhne v prodlouženém víkendu i se závěrečnými zkouškami. Podmínkou je absolvování základní části školení pro cvičitele III. tř. v rozsahu 20 hodin. Termín: Jurenkova osada Přihlášky: do Poplatek: člen ČOS 1200,- Kč / nečlen 2000,- Kč 5

6 Trenéři volejbalu III. třídy (licence C) 36/08 Školení trenérů volejbalu III. třídy je organizováno formou prodlouženého víkendu. Je určeno všem, kteří mají zájem o tuto sportovní hru a jsou starší 17 let. Zahájení kurzu je ve středu odpoledne a zkoušky formou metodických výstupů v neděli Po úspěšném absolvování může účastník získat průkaz trenéra III. třídy Českého volejbalového svazu. Termín: Dobřichovice u Prahy Přihlášky: do Poplatek: člen ČOS 1200,- Kč / nečlen 2000,- Kč Trenéři sportovní gymnastiky III. třídy 4/08 Školení je určeno pro všechny zájemce o kvalifi kaci trenér SG III. třídy. Proběhne ve třech víkendových konzultacích. Po úspěšném absolvování může účastník získat průkaz trenéra III. třídy České gymnastické federace. Podmínkou je věk 18 let a zaplacení poplatku. Termín: konzultace Praha konzultace Praha konzultace + ZK Praha Přihlášky: do Poplatek: člen ČOS 1800,- Kč / nečlen 3000,- Kč Trenéři florbalu licence C Školení pořádáme ve spolupráci s Českou fl orbalovou unií. Je nejnižší trenérskou kvalifi kací ve fl orbale. Mezi účastníky se objevují nejen aktivní hráči a trenéři registrovaných soutěží ČFbU, ale i členové ČOS, kteří tento sport propagují ve svých jednotách a župách. ČFbU vyžaduje trenérskou licenci C pro: a. Mládežnická A družstva v kategoriích starších žáků, mladších žáků a elévů platí pouze pro družstva startující v nejvyšších regionálních soutěžích a současně nejsou v soutěži prvním rokem b. Družstva 1. ligy dorostenců, 2. ligy juniorů (od sezony 2006/2007) c. Družstva třetí nejvyšší soutěže mužů (od sezony 2006/2007) d. Družstva 1. ligy juniorek a A družstva žákyň (od sezony 2007/2008) platí pouze pro družstva, která nejsou v soutěži prvním rokem e. Družstva 1. ligy žen (od sezony 2008/2009) Rozsah školení: 40 hodin + zkoušky 5/08 Termíny: konzultace Ostrava konzultace Ostrava 14/08 Termíny: konzultace Pelhřimov konzultace Pelhřimov 22/08 Termíny: konzultace Praha konzultace Praha 27/08 Termíny: konzultace Liberec konzultace Liberec Poplatek: člen ČOS 1200,- Kč / nečlen 2000,- Kč Vzdělavatelé žup a jednot 31/08 Školení je pořádáno ve spolupráci se vzdělavatelským sborem ČOS. Jedná se o základní školení, které je určeno především mladším vzdělavatelům žup a jednot. Termín: Praha Přihlášky: do Poplatek: 600,- Kč Kontakt: PaedDr. Anna Jurčíčková, tel.: , mob.: , eml.: 6

7 Školení archivářů, knihovníků a kronikářů 28/08 Do programu je zařazeno stručné seznámení s archivním zákonem. Založení spisovny - zásady převzetí materiálů do archivu. Knihovna - inventarizace, katalogizace, rejstříky. Kroniky - zásady psaní kronik, zařazování fotodokumentace do vázaných kronik, využití počítačové techniky atp. Termín: Praha Přihlášky: do Kontakt: PaedDr. Anna Jurčíčková, tel.: , mob.: , eml.: Semináře Cvičení pro radost s předškoláky Jednodenní seminář bude zaměřen na cvičení s metrovými dřevěnými tyčemi, s míči a míčky všeho druhu. Připravili jsme pro vás v jednom termínu dvě místa konání semináře se stejnou obsahovou náplní. Termín: /08 Praha /08 Olomouc Přihlášky: do Kontakt: Dana Absolonová, DiS., tel.: , mob.: , eml.: Trenéři a cvičitelé SG 3/08 Doškolovací seminář pro trenéry sportovní gymnastiky, pro cvičitele všestrannosti i pro ostatní zájemce bude zaměřen na techniku a metodiku sportovní gymnastiky. Termín: Praha Přihlášky: do Cvičitelé SV a PP 21/08 Doškolovací seminář pro cvičitele sokolské všestrannosti, PP i pro ostatní zájemce bude zaměřen na běžky, hry na sněhu, hry se sněhem, činnost v klubovně. Termín: Severák Přihlášky: do Poplatek: 600,- Kč Trenéři a cvičitelé trampolín 25/08 Doškolovací seminář pro trenéry, cvičitele všestrannosti i pro ostatní zájemce. Bude zaměřen na techniku a metodiku skoků na trampolíně a gymnastickou průpravu. Termín: Liberec Přihlášky: do Poplatek: 400,- Kč Práce s hlasem 23/08 Pro velký zájem z minulých let zařazujeme opět nabídku pro cvičitele, kteří se chtějí naučit vědomě pracovat s hlasem a předejít tak případným hlasovým indispozicím. Naučíte se pracovat s dechem, správně artikulovat a využívat vlastností hlasu. V praktické části si vyzkoušíte hry a etudy zaměřené na slovní projev a test verbální komunikace. Počet míst je omezen. Seminář vede absolventka oboru herectví na JAMU MgA. Hana Jurčíčková. Termín: Praha Přihlášky: do Kontakt: Dana Absolonová, DiS., tel.: , mob.: , eml.: 7

8 Cvičení s nejmenšími 26/08 Tento seminář volně navazuje na sraz župních vedoucích RDPD, který se konal v listopadu Seminář je zaměřen na cvičení s nejmenšími dětmi. Obsahuje poznatky z oblasti tělesného i psychického vývoje dítěte. Termín: Praha Přihlášky: do Kontakt: Dana Absolonová, DiS., tel.: , mob.: , eml.: Jóga s dětmi 32/08 Jak vyjádřit spontánní radost z pohybu a přitom disciplinovaně cvičit, zklidnit se a získat energii? To a plno dalšího, by mělo být náplní tohoto semináře. Získáte náměty na vhodnou motivaci, protáhnete si celé tělo. Termín: Praha Přihlášky: do Kontakt: Dana Absolonová, DiS., tel.: , mob.: , eml.: In-line 35/08 Do programu bude zařazeno sledování a rozbor videa modelových situací, výzbroj a výstroj na bruslích pro děti i dospělé, metodická řada výuky na kolečkových bruslích a různé druhy her na bruslích v praxi. Podmínka: vlastní in-line brusle, chrániče a helma! Termín: Praha Přihlášky: do Trenéři florbalu 37/08 Seminář je organizován v rámci mezinárodního turnaje Czech Open 2008 a neměli by chybět ti, kterým končí platnost trenérské licence. Termín: Praha Přihlášky: do Rafty 29/08 Tradiční doškolovací seminář určen pro všechny zájemce z řad cvičitelů pobytu v přírodě a všestrannosti. Kromě výcviku základů ovládání plavidla na divoké vodě a poskytování první pomoci prožijeme i pár nevšedních zážitků při jízdě na raftech. Termín: Rejštejn Přihlášky: do Poplatek: 2000,- Kč Vedoucí dětských táborů 33/08 Seminář pro zájemce o problematiku dětských táborů. Termín: Jurenkova osada Přihlášky: nejpozději 14 dní před zahájením akce Poplatek: člen ČOS 600,- Kč / nečlen 1000,- Kč 8 Country tance, Line dancing 40/08 Seminář je určen všem cvičitelům a zájemcům o seznámení s tanci, které mohou zpestřit jejich hodiny a které mohou být využity i při společenských akcích. Termín: Praha Přihlášky: do Kontakt: PaedDr. Anna Jurčíčková, tel.: , mob.: , eml.:

9 Seminář pro seniory Program je zaměřen na udržování a zvyšování tělesné kondice a pohybového rozsahu seniorů, včetně základního vyrovnávání funkčních i morfologických změn v jejich hybném systému a tím i zlepšování kvality jejich života. Termíny: /08 Praha /08 Praha Přihlášky: nejpozději 14 dní před zahájením akce Kontakt: PaedDr. Jindra Košťálová, tel.: , mob.: , eml.: Aerobik Série 4 seminářů pro cvičitele aerobiku Určeno všem zájemcům se snahou získat co nejnovější poznatky a trendy z národních i mezinárodních kongresů. Termíny: Stepy 6/08 Praha Fit ball a Over ball 7/08 Praha Body styling 8/08 Praha Dance aerobik 9/08 Praha Přihlášky: nejpozději 14 dní před zahájením akce Poplatek: za jeden seminář 300,- Kč za celý kurz (4 semináře) 800,- Kč (nutno zaplatit na prvním semináři) Kontakt: PaedDr. Jindra Košťálová, tel.: , mob.: , eml.: Program jednotlivých seminářů: Stepy určeno všem, kteří s tvorbou choreografi í na stepu právě začínají, potřebují obnovit nebo získat nové metodické poznatky, především praktická cvičení, rozbory choreografi í, tradiční i nové metodické postupy, tvorba a inspirace při vytváření vlastních choreografi í Body styling komplexní informace pro stavbu a vedení posilovacích lekcí aerobiku (body styling, p-class, power step apod.), zásobník cviků s různými posilovacími pomůckami (činky, gumy), zásobník cviků pro posilování na podložce, novinky a trendy v oblasti posilovacích forem z mezinárodních kongresů, festivalů a workshopů. Fit ball a Over ball pojetí teorie a praxe Fit ball a Overball lekcí, zásobník cviků na velkém a malém míči pro nápravu vadného držení těla. Dance aerobik obsahem je stavba a učení taneční choreografi e inspirované prvky funku, hip hopu a disco tance, využití tanečních stylů při tvorbě choreografi e, práce s rytmem a hudbou, inspirace pro složitější choreografi e dance aerobiku. Cvičitelé žactva Série 4 seminářů pro cvičitele žactva Program bude zaměřen na různé formy cvičení, které jsou náplní hodin sokolské všestrannosti. Při absolvování všech 4 seminářů získáte osvědčení v rozsahu 24 hod. Kterýkoli seminář můžete absolvovat i samostatně jako doškolovací. Termíny: Míčové hry 10/08 Praha ESG a základy SG 11/08 Praha Dětský AE 12/08 Praha Plavání, kompenzační cv. 13/08 Praha Přihlášky: nejpozději 14 dní před zahájením akce Poplatek: za jeden seminář 300,- Kč za celý kurz (4 semináře) 800,- Kč (nutno zaplatit na prvním semináři) Kontakt: Dana Absolonová, DiS., tel.: , mob.: , eml.: Program jednotlivých seminářů: Míčové hry tento seminář bude zaměřen na přípravu dětí ve volejbalu (základy vybíjené, přehazované, volejbalu) Sportovní a estetická gymnastika rozšíření základních poznatků v gymnastické průpravě dětí základy gymnastiky, pohybové a baletní průpravy Dětský aerobik praktické ukázky her a soutěží dětí, výběr hudby, základy dětského aerobiku a pohybové průpravy, správná výživa, využití různých pomůcek při hodinách dětí, využití gymballů pro děti Plavání, kompenzační cvičení 9

10 Instruktoři Fitness Série 4 dvoudenních seminářů pro instruktory a cvičitele fi tness Samostatný program sloužící k seznámení začínajících instruktorů se základními teoretickými i praktickými poznatky v oblasti fi tness a skupinových pohybových aktivit, program balančního, silového a strečinkového charakteru zaměřeného na odstranění špatných pohybových stereotypů. Termíny: /08 Praha /08 Příbram /08 Praha /08 Příbram Přihlášky: nejpozději 14 dní před zahájením akce Poplatek: za jeden seminář 600,- Kč za celý kurz (4 semináře) 2000,- Kč (nutno zaplatit na prvním semináři) Kontakt: PaedDr. Jindra Košťálová, tel.: , mob.: , eml.: Tanec Série 4 seminářů pro začátečníky i mírně pokročilé Program seminářů navazuje na semináře konané v září až prosinci 2007 a jsou v něm zařazeny základy baletu, jazz dance, moderní tanec - Limon technique. Na semináře se mohou přihlásit i noví zájemci. Termíny: /08 Praha /08 Praha /08 Praha /08 Praha Přihlášky: nejpozději 14 dní před zahájením akce Poplatek: za jeden seminář 300,- Kč za celý kurs (4 semináře) 800,- Kč (nutno zaplatit na prvním semináři) Kontakt: PaedDr. Anna Jurčíčková, tel.: , mob.: , eml.: A něco navíc Lyžování na Severáku 19/08 Akce pro děti ve věku let v době jarních prázdnin pro regiony Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí a Ostravu město. Informace: dále klikněte na Činnosti, pak Vzdělávání a nakonec Ústřední škola. Termín: Místo: Severák v Jizerských horách, info na Přihlášky: do Poplatek: předběžně 3500,- Kč Nepřehlédněte Akce ÚŠ ČOS ve spolupráci se střediskem vzdělávání SPORT BP viz kalendář akcí Příjem přihlášek a informace: Mgr. Arnošt Binter a Mgr. Lukáš Binter mob.: , mob.: eml.: Program připravili a těší se na vás zaměstnanci ÚŠ ČOS. 10

11 Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A Č E S K Á O B E C S O K O L S K Á Ústřední škola Akce: č. akce (doplňte):.. /.. č. průkazu ČOS: č. cvičitel. průkazu: Sokolská župa: T.J. Sokol: titul: jméno: příjmení: datum narození: ulice: číslo: obec: PSČ: tel.: mobil: fax: datum: podpis: Č E S K Á O B E C S O K O L S K Á Ústřední škola Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1- Malá Strana tel./fax: ,

12 Nové sokolské tábořiště Stanový Tábor Rosička ČOS zakoupila dětský stanový tábor Rosička blízko obce Deštná u Jindřichova Hradce. Tábor je na louce u lesa a u potoka. V místě není zavedena elektřina, v kuchyni se vaří na kamnech, topí se dřevem. Pitná voda je přiváděna vodovodem z lesní studánky. Kapacita tábora je do 80 dětí. O letních prázdninách 2008 budou 4 turnusy po 14 dnech pro sokolské tělocvičné jednoty a župy. Zájem o pořádání tábora: náčelník ČOS Miroslav Vrána tel.:

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

volnočasové aktivity 2010/2011 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list

volnočasové aktivity 2010/2011 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list volnočasové aktivity 2010/2011 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list 8 Aqua-aerobik Baby Club Hrošík Telefon: 737 148 736 babyclub.hrosik@seznam.cz Internetové stránky: www.babyclub-hrosik.cz.

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

volnočasové aktivity 2009/2010 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list

volnočasové aktivity 2009/2010 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list volnočasové aktivity 2009/2010 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list 8 Aqua-aerobik Baby Club Hrošík Telefon: 737 148 736 babyclub.hrosik@seznam.cz Internetové stránky: www.babyclub-hrosik.cz.

Více

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Vypracovala: Milada Rýdlová ředitelka DDM Benešov Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika DDM 3. Cíle zájmového

Více

volnočasové aktivity příloha berounského měsíčníku Radniční list

volnočasové aktivity příloha berounského měsíčníku Radniční list volnočasové aktivity příloha berounského měsíčníku Radniční list 2012/2013 Seznam organizací Aikido Ikeda Dojo Beroun... 4 Aqua Aerobic - Alena Beránková Vančová... 3 Angličtina s Jimmym... 9 Ateliér na

Více

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly:

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly: 4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE Obsah kapitoly: AKTUALITY V ELEKTRONICKÝCH MATERIÁLECH... 28 ATLETICKÝ ČTYŘBOJ... 29 ATLETICKÝ TROJBOJ PRO 1. ST. ZÁKLADNÍCH ŠKOL... 30 KINDERIÁDA ATLETICKÁ SOUTĚŽ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

Naše tábory. Jak se přihlásit na tábor

Naše tábory. Jak se přihlásit na tábor Úvodem Věříme, že si z naší bohaté nabídky táborů a soustředění vyberete a že s námi aktivně strávený čas o letních prázdninách vás uspokojí a přinese vám zážitky a vzpomínky na celý život. Naše tábory

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT!

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Nabídka ZÚ Křížová 18 (1954 1993) Křižíkova 10 (1993 1995) Brněnská 46 (1995 ) Brněnská 29 (2001 ) MOTTO: NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Webové stránky: www.ddmjihlava.cz E-mail:

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

SOKOL e. E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ

SOKOL e. E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ SOKOL e 4 ZPRAVODAJSTVÍ Na sokolské odbojáře 2 nezapomínají Sletové přípravy 3 nabírají tempo Reprezentovali jsme 4 5 Českou republiku na Gymnaestrádě v Lausanne

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 16. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 3. 6. října 2013, Kolín

TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 16. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 3. 6. října 2013, Kolín 1 KŘIŽOVATKY TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 16. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 3. 6. října 2013, Kolín Pořadatel: NIPOS-ARTAMA Spolupořadatel: Sdružení pro tvořivou dramatiku, Praha, a Odborná střední

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Sportovní management

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Sportovní management Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Obor: Sportovní management PODNIKÁNÍ V OBORU POSKYTOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích?

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? 01 /2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Olympijský park na Letné Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY NÁBYTEK

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb za školní rok 2009/2010. Obsah

Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb za školní rok 2009/2010. Obsah Obsah Základní údaje o škole str. 2 Přehled oborů vzdělávání 5 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 Přijímací řízení a následné přijetí do školy 7 Výsledky vzdělávání žáků a studentů

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 www.novemestonm.cznovoměstský 9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 Gradual czesky rukopisná kniha novoměstského literátského kůru V pondělí 3. září 2012 bude zahájen školní rok pro všechny žáky školou

Více