Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, Praha 6, tel:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv."

Transkript

1 Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, Praha 6, tel: předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských kádrů

2 Projekt vzdělávání trenérských kádrů Úvod: Péče o lidské zdroje je jedním ze základních pilířů stability a následného rozvoje celé struktury ČSA. Lidské zdroje se prolínají ve všech oblastech sportovního života a realizují se ve třech základních oblastech: o organizačně řídící oblast (Předsednictvo a příslušné komise, Kontrolní komise, Disciplinární komise, manažeři oblastí) o trenérská činnost o rozhodcovská činnost Cíle projektu: Základním cílem projektu vzdělávání trenérských kádrů je rozvoj a udrženi vzděláni trenérů a tím pomoci udržet rozvoj českého softballu. Projekt je v zásadě realizován ve třech základních oblastech: o trenérská školení (I. IV. třída) o doškolování stávajících trenérských kádrů o speciální vzdělávací programy, výjezdy do oblastí A. Trenérská školení ČSA bude organizovat každoročně školení trenérů 3. a 4. třídy (vždy v nějaké oblasti). Jednou za 2 až 3 roky ČSA bude organizovat trenérské školení 2. třídy (ve spolupráci s FTVS). Trenérské školení IV. třídy: Cíl: účastník by měl být schopen plnit funkci asistenta trenéra Délka: 1. víkend Určeno pro: úplné začátečníky, rodiče Podmínky pro získání licence: účast na školení Obsah: První pomoc, bezpečnost, základní pravidla, zápis, koučování na 1. metě, základ rozcvičování, dovednosti (rozpalování, chytání, tosování), video, organizace týmu, osobnost trenéra, materiál, ČSA (reprezentace, úspěchy, historie, systém soutěží mládeže, dotace).

3 Trenérské školení III. třídy: Cíl: účastník by měl být schopen samostatně trénovat družstvo Délka: 3 víkendy Určeno pro: pro začínající trenéry s herní nebo trenérskou zkušeností Podmínky pro získání licence: 90% docházka vypracování seminární práce dle zadaných témat úspěšné zvládnutí písemného testu pro přijetí účastníka na školení trenérů III. třídy není podmínkou absolvování IV. třídy Obsah: I. víkend: o Obecný základ sportovního tréninku o Kondiční příprava v softballu, roční tréninkový cyklus, roční tréninkový plán o stavba tréninkové jednotky, regenerace, první pomoc, pravidla pro kouče II. víkend: o Odpalování teorie, technika, rozbor videa, drily, zařazení nácviku do tréninku o Běh po metách o Krátká hra (slapy, nabíhané ulejvky, nabíhané odpaly,...), teorie (technika), ukázky, zařazení nácviku do tréninku, využití v zápase, základy taktiky útoku o Diskuse III. víkend: o Technika základních dovedností v obraně (házení, sbírání míčů, chytání luftů,...), drily, specifikace postů o Nadhazování teorie, technika, rozbory videa, drily, zařazení nácviku nadhazování do tréninku, taktika nadhazování v zápase, výchova zadáka o Herní situace v obraně, základy taktiky obrany, Osobnost trenéra, Plánování Poznámka: Tato třída opravňuje k vedení mládežnického družstva na finálových mistrovských turnajích.

4 Trenérské školení II. třídy: Cíl: účastník by měl být schopen odborně vést výkonnostní tým a opravňuje ho k zisku živnostenského oprávnění Délka: 3 víkendy se zaměřením na softball a 1 jeden prodloužený víkend, zaměřený na odborný základ sportovního tréninku Určeno pro: pokročilé trenéry Podmínky pro získání licence: 80 % docházka v každém soustředění vypracování seminární práce dle zadaných témat úspěšné zvládnutí písemného testu Upozornění: pro udělení živnostenského oprávnění musí mýt uchazeč maturitní zkoušku, nebo seminář který tuto zkoušku nahrazuje. Tento seminář je možno absolvovat např. na FTVS. o pro udělení II. trenérské třídy ČSA není maturita podmínkou, uchazeč však nemůže získat živnostenské oprávnění o absolvování III. trenérské třídy (III. třída může být uznána TMK na vlastní žádost za dlouholetou trenérskou, hráčskou nebo rozhodcovskou kariéru.) o praktický výstup dle zadaných témat v délce trvání max. 20 minut s touto osnovou: didaktický postup při nácviku upozornění na nejčastější chyby ukázka nácviku zadané herní činnosti ve dvou průpravných a ve třech herních cvičeních ukázka nácviku zadané herní kombinace dle didaktických zásad ukázka nácviku zadaného herního systému dle didaktických zásad Obsah: I. víkend Komunikace, motivace, psychologie, plánování, první pomoc, pravidla pro kouče II. víkend Obrana technika, základní dovednosti v obraně (házení, sbírání míčů, chytání zařazení nácviku nadhazování do tréninku luftů, ), herní situace, taktika, nadhazování teorie, technika, rozbory videa, drily) III. víkend Útok odpalování (technika, rozbory videa, drily, zařazení do tréninku), krátká hra, běh po metách, taktika útoku Poznámka: Tato trenérská třída je nutná k vedení extraligového a druholigového družstva dospělých.

5 Trenérské školení I. třídy: Cíl: účastník by měl být schopen odborně vést výkonnostní tým a opravňuje ho k zisku živnostenského oprávnění Délka: 2 roky dálkového studia (cca 2 dny/ měsíc) Určeno pro: nadstavba pro pokročilé trenéry Podmínky pro získání licence hlavní body: II. trenérská třída maturita (nebo absolvovaný seminář který tuto zkoušku nahrazuje. Tento seminář je možno absolvovat např. na FTVS. ) absolvování všech zkoušek ze všech přednášených předmětů vypracování seminární práce dle zadaných témat úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky B. Doškolování stávajících trenérských kádrů Doškolování je určeno pro vedoucí družstev a kouče dospělých extraligových, druholigových týmů a mládežnických týmů. Každý kouč (vedoucí družstva) extraligového či druholigového týmu dospělých musí mít II. trenérskou třídu a to nejpozději na sezónu Za tohoto kouče (vedoucího družstva) se považuje člověk, který podepisuje zápisy o utkání. Tým může mít i více takovýchto koučů, kteří jsou oprávněni podepisovat tento zápis. Každý kouč (vedoucí družstva) týmu, jenž startuje na MČR mládeže či finálovém turnaji mládežnických lig musí mít III. trenérskou třídu a to na sezónu III. třída může být uznána TMK na vlastní žádost za dlouholetou trenérskou, hráčskou nebo rozhodcovskou kariéru. Doškolování probíhá ve třech oblastech a má následující podmínky: 1. zdravotní seminář rozsah 3 hodiny, jednou za dva roky 2. pravidla ve spolupráci s komisí rozhodčí 3 hodiny, jednou za dva roky, 3. jeden libovolně vybraný víkendový kurz z trenérské druhé, třetí třídy nebo vybraná klinika typu Michael Bastian a nebo semináře, které vypisují sportovní vysoké školy, v rámci celoživotního vzdělávání. O přiznání rozhoduje TMK - jednou za dva roky.

6 Doškolení o první pomoci není potřeba absolvovat v případě: - máte-li zkoušku z první pomoci na střední/vysoké škole. Zkouška nesmí být starší než 1 rok. Potvrzení o složení zkoušky je možno přinést osobně nebo poslat em na TMK. - že jste absolvovali jiný kurz první pomoci. Kurz nesmí být starší než 1 rok. Potvrzení o absolvování kurzu je možno přinést osobně nebo poslat em na TMK. - jste-li lékař nebo zdravotní sestřička z povolání. V tomto případě se vyžaduje potvrzení zaměstnavatele, které je taktéž možno předat osobně nebo poslat em na TMK. Doškolení z pravidel není potřeba absolvovat v případě: - že se objevíte na seznamu, který vydá každoročně Komise rozhodčích. Víkendový seminář není potřeba absolvovat v případě: - jste-li trenér reprezentace ČR. V seniorské kategorii se tato výjimka vztahuje na celý realizační tým, v juniorské kategorii pouze na hlavního trenéra. - jste-li aktivní hráč reprezentace ČR v seniorské kategorii a v posledních dvou letech jste se zúčastnil/la významné akce typu: Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Světového poháru, Canada Cupu nebo ISC Cupu - jste-li nový absolvent školení trenérů 1., 2, nebo 3. třídy Postihy za nesplnění povinnosti kvalifikovaného kouče (vedoucího družstva): V případě nesplnění povinnosti přítomnosti kvalifikovaného kouče ligového družstva na základě Soutěžního řádu nebude mít oddíl nárok na dotace vyplývající z bonusového programu (program 7 Dotační politiky ČSA) a z programu podpory trenérů (program 8 Dotační politiky ČSA). V případě nesplnění povinnosti přítomnosti kvalifikovaného kouče družstva na OPEN MČR mládeže či finálového turnaje mládežnických lig na základě Soutěžního řádu nebude mít oddíl nárok na dotace od ČSA, které z dané soutěže vyplývají (program 6 Dotační politiky ČSA). Informace na webu: Databáze trenérů včetně doškolováni je uvedena na webových stránkách České softballové asociace v Informačním systému.

7 C. Speciální vzdělávací programy, výjezdy do oblastí Vzdělávací programy Snahou ČSA je neustále pečovat o kvalitnější tréninkové procesy a kvalitnější servis. Cesta vede přes stále zdokonalování trenérské, rozhodcovské a funkcionářské základny. ČSA bude vyhledávat a nabízet různé vzdělávací programy existující mimo struktury ČSA trenérské kliniky organizované ISF, rozhodcovské kliniky ESF a ISF, speciální kursy na FTVS trenérství 1. třídy, manažerská školení apod. Výjezdy do oblastí S cílem konkrétně poznat specifičnost jednotlivých oblastí a napomoci jejich rozvoji bude ČSA ve spolupráci s manažerem oblasti pořádat výjezd do dané oblasti. Nabídka základních seminářů je: Odpalování technika švihu Běh po metách základní principy, slajdování Taktika obrany Taktika útoku Nadhazování základní pohyb, technické míče Kečrování - základní dovednosti kaučování signálů Obrana základní dovednosti, specializace postů, herní situace Zápis o utkání - zápis, vyhodnocování, statistiky Pravidla softballu pro kouče Semináře pořádá TMK ČSA ve spolupráci s manažery oblasti. ČSA uhradí dopravu a odměnu lektora. Oblast zajistí místnost, ve které seminář bude probíhat.

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek II. PŘEHLED TRENÉRSKÝCH KVALIFIKACÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek II. PŘEHLED TRENÉRSKÝCH KVALIFIKACÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA 2009 aktualizace 2013 Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Český badmintonový svaz (ČBaS) a oblastní svazy ČBaS vzdělávají trenéry badmintonu. 2. Fakulty tělesné výchovy a sportu v součinnosti s ČBaS vzdělávají

Více

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

Zápis z jednání Předsednictva ČSA ze dne 16.3.2015 (Kancelář ČSA, Praha Strahov)

Zápis z jednání Předsednictva ČSA ze dne 16.3.2015 (Kancelář ČSA, Praha Strahov) Zápis z jednání Předsednictva ČSA ze dne 16.3.2015 (Kancelář ČSA, Praha Strahov) Přítomní členové P-ČSA: Gabriel Waage, Tomáš Kusý, Dušan Šnelly, Pavel Křivák (od 9:48), Vojtěch Albrecht Přítomní hosté:

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ŠKOLENÍ TRENÉRŮ V ČVS Prováděcí předpis ke směrnici 08/2011 změna 06/2014 Název směrnice: Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující trenérské licence Článek I - Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje jednotlivé úrovně a typy trenérských licencí (dále také jako

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky

Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky ÚVOD: Tato směrnice stanoví základní podmínky vyškolení nových trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky (dále jen SZČR) a jejich dalšího

Více

Zásady školení trenérů licence C

Zásady školení trenérů licence C Zásady školení trenérů licence C Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY

KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY B A S K E T B A L - bavíme se (komunikace, máme radost) - atraktivita - soutěživost

Více

1 ÚVODNÍ SLOVO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

1 ÚVODNÍ SLOVO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Metodický materiál pro studenty studijního směru Rozhodčí kolektivních sportů Studijní program: Tělesná výchova a sport Směr: Rozhodčí kolektivních sportů - FOTBAL Inovace studijního programu Tělesná výchovaa

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

ZPRAVODAJ. Softballové oddíly své názvy měnit nemusí. Číslo 137, ročník 2008/02 Informační bulletin České softballové asociace

ZPRAVODAJ. Softballové oddíly své názvy měnit nemusí. Číslo 137, ročník 2008/02 Informační bulletin České softballové asociace ZPRAVODAJ Číslo 137, ročník 2008/02 Informační bulletin České softballové asociace Dámy a pánové, pozvolna odchází zima a s tím se blíží i nadcházející sezóna. Soutěže jsou v zásadě připraveny. MČR mládeže

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Více

Dlouhodobá koncepce práce s mládeží v ŠSČR

Dlouhodobá koncepce práce s mládeží v ŠSČR Dlouhodobá koncepce práce s mládeží v ŠSČR 1. Základní principy 1.1 Intenzivní příprava vybrané skupiny nejtalentovanějších hráčů a hráček Zajišťuje ŠSČR, řídí trenér reprezentace mládeže ve spolupráci

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků II/1 Individualizace výuky cizích jazyků Číslo klíčové aktivity II/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky cizích jazyků. Vytváření podmínek pro zvyšování

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

Jinými slovy tímto názvem rozumíme závody v přesnosti a délce hodu, tedy v technice

Jinými slovy tímto názvem rozumíme závody v přesnosti a délce hodu, tedy v technice Rybolovna technika - CASTING Rybolovná technika neboli Casting je souhrnné označení pro několik disciplín sportovního rybářství. Tento sport vychází z potřeby rybáře zasáhnout cíl nebo dohodit, co nejdále.

Více

Nabídka tréninkových modulů Asociace trenérů a konzultantů managementu

Nabídka tréninkových modulů Asociace trenérů a konzultantů managementu Nabídka tréninkových modulů Asociace trenérů a konzultantů managementu Vážení trenéři, lektoři, konzultanti, nabízíme Vám pokračovací řadu tréninkových modulů ATKM. Tréninkové moduly ATKM jsou unikátní

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP ZAMĚŘENÝCH NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Veronika Machowská, Lucia Pastieriková, Dita Finková a kolektiv SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program. Knihařské práce

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program. Knihařské práce Odborné učiliště a Praktická škola, Lomená 34-57-E/01 Knihařské práce Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 Školní vzdělávací program Knihařské práce Platnost ŠVP: od 1.9.2011 1 Odborné učiliště

Více

Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá Školní vzdělávací program Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel: Ústecký

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ZMĚNY V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ APUL

ZMĚNY V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ APUL Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol (APUL) ZMĚNY V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ APUL APUL SE NEUSTÁLE SNAŽÍ UDRŽOVAT KVA- LITU VZDĚLÁVÁNÍ INSTRUKTORŮ LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDINGU A TELEMARKU NA

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více