Velikonoční festival duchovní hudby, , Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikonoční festival duchovní hudby, 1. 4. 15. 4. 2012, Brno"

Transkript

1 vnější kulisou, ale skutečně autentickým prvkem provedení. Totéž by se vlastně dalo říct o akustice místa, silný dozvuk dotvářel unisona i jednoduché vícehlasy, které zcela zaplňovaly prostor kostela. Tiburtina ensemble umí výborně pracovat s hudbou, která je postavená na nekonečných melodiích a téměř úplně jí chybí harmonický či kontrapunktický, tedy vertikální rozměr. Celý ansámbl je vynikající rytmicky i intonačně, což je při celovečerním a cappella programu holá nezbytnost, byť není jednoduché jí dosáhnout. Technické předpoklady umožnily jemně nuancovaný výraz, který dokázal využít a podtrhnout silné hudební sdělení zakódované většinou pouze do jednohlasu. Celému ansámblu bylo i velmi dobře rozumět, důraz na textové sdělení nezůstával nijak pozadu. První koncert Velikonočního festivalu po Vzkříšení přinesl radostnou zvěst o Zmrtvýchvstání v meditativním duchu niterné radosti, která září spíš vnitřním světlem než oslnivým vnějším leskem. Snoubení repertoáru a prostoru bylo tentokrát dokonalé, v interpretaci by se jen těžko hledaly chyby festival dospěl ke svému prvnímu vrcholu. Tím druhým byl koncert závěrečný, v němž se festival vrátil do biskupské katedrály na Petrov ( ). Důležitější ale byl program v české premiéře bylo uvedeno torzo oratoria Franze Schuberta Lazarus oder die Feier der Auferstehung (Lazar neboli Oslava Vzkříšení). Událost to byla po hudební stránce velmi cenná nejen pro samotný fakt prvního uvedení u nás, ale také vzhledem k tomu, že hudebnědramatická díla ranného německého romantismu se na našich jevištích objevují vůbec velmi zřídka a musím se přiznat, že bych jejich vyšší frekvenci na koncertních i operních pódiích uvítal. Lazarus není i při své nedokončenosti žádným zanedbatelným zbytkem, libreto Augusta Hermanna Niemeyera na základě evangelijního příběhu fabuluje příběh Lazarova umírání za přítomnosti jeho sester Magdalény a Marie a jeho přítele Nathanaela, druhé dějství začíná zoufalým vstupem Šimona Saducejského, který lká nad vlastní smrtí, zhudebnění končí Mariinou árií a brněnské provedení bylo zakončeno opakovaným sborem Lazarových přátel. I když se jedná o skladbu nedokončenou, provedení trvalo kolem devadesáti minut, mělo tedy časový rozměr plnohodnotného večerního koncertu. Hudba oratoria je na romantické poměry vlastně velmi umírněná, byť vyjádření emocí je dostatečně zřetelné, jedná se spíše o biedermeier. Do letošního ročníku Velikonočního festivalu dobře zapadal i divadelní potenciál, který v sobě skrývá. Základem byly recitativní pasáže, jakési permanentní deklamační ariózo, které nenápadnými přechody k áriím připomínalo starou francouzskou operu. Velmi střídmé je využití sboru, okázalého vnějšího efektu je v Lazarovi skutečně málo, na druhé straně z něj tryská Schubertova melodická invence, jak ji známe z jeho tvorby obecně. Andreas Sebastian Weiser nastudoval oratorium s obrovským citem a pochopením pro styl, což byla hlavní přednost celého provedení a jistota, k níž se mohli všichni interpreti vztahovat. Citlivě se vyrovnal také s děsivou akustikou katedrály sv. Petra a Pavla, držel orchestr pokud možno v tiché až střední dynamické intenzitě a volil uměřená tempa. Přitom dokázal vést provedení pestře, nesklouzl k monotónnímu mezzoforte, respektive allegrettu, ale opravdu hudebně ztvárňoval duchovní drama. V rámci strašlivých akustických poměrů, které na Petrově panují, dokázal udělat pro srozumitelný a čitelný zvuk asi maximum. Orchestr zněl snad až příliš kompaktně, ale přece jen se úplně nesléval, jednotlivé nástrojové skupiny byly většinou čitelné. Sborový part je sice malý, ale Český filharmonický sbor Brno i na malém prostoru potvrdil svou skvělou pověst. 60 ~ 61

2 události UDÁLOSTI Vynikající výkon podal Aleš Briscein v titulní roli křehký a lyrický part Lazara zazpíval lehce a procítěně, přitom bez sentimentu a nepatřičné nasládlosti. Dobře ho doplňoval Tomáš Kořínek role Nathanaela má vlastně velmi podobný charakter a oba hlasy zněly místy až zaměnitelně. Tomáši Kořínkovi ovšem pomáhala dohnat rozdíl v objemu chrámová akustika a nestoupal tak lehce do výšek, dostával se do nich poněkud silou. Dramatický aspekt vnášel především barytonista Vladimír Chmelo, jehož technika i stylová flexibilita jsou obdivuhodné. Exaltovaný úvod druhého dějství bohužel padl částečně za oběť dozvuku, obětována byla především srozumitelnost textu. Silný dramatický potenciál v sobě skrýval i projev Veroniky Hajnové v roli Marty, která ale byla snad až příliš teatrální a myslím, že mohla lehce ubrat na emocích a přidat na kantiléně. Naopak až příliš lyrická byla Kateřina Kněžíková jako Jemina, její jinak velmi sympatický projev se jaksi ztrácel. Bylo dobře znát, jak citlivé jsou jednotlivé role po výrazové stránce a jak je jednoduché přestřelit nebo naopak nedostřelit pěvci měli před sebou mnohem složitější úkol, než by se mohlo na první pohled zdát. Přesnou míru se povedlo výborně odhadnout Marii Fajtové Marie byla naprosto přesvědčivá po všech stránkách. Velikonoční festival duchovní hudby se pokusil vykročit velmi sympaticky novým, do jisté míry i riskantním směrem. Dramaturgie přestala svádět vlastní lenost na konzervativní vkus publika. Dramaturg letošního ročníku Vladimír Maňas nestavěl na stokrát omletých kusech ani na pochybných hvězdách, ale na dobře vybraném repertoáru provedeném odpovídajícími interprety ve vhodných prostorách. Není to bohužel taková samozřejmost, jak by se mohlo na první pohled zdát, a doufejme, že kvalitativní posun přitáhne i publikum, které doposud tyto oficiální akce opomíjelo, ať už intuitivně či programově. Velikonoční festival duchovní hudby, , Brno Obr. 3 Provedení Schubertova oratoria Lazarus na Petrově, sedící zleva: Kateřina Kněžíková, Veronika Hejnová, stojící Marie Fajtová, Andreas Sebastian Weiser, Tomáš Kořínek, foto Petr Francán. opus musicum 3/2012

3 Oslavy 100. výročí narození Rudolfa Firkušného Oslavy 100. výročí narození Rudolfa Firkušného Obr. 1 Sara Davis Buechner přednáší svůj příspěvek na konferenci na JAMU, foto Pavla Hrubšová. 62 ~ 63

4 události UDÁLOSTI KATEŘINA HNÁTOVÁ Ve dnech dubna se na JAMU v Brně konaly dlouho očekávané oslavy stého výročí narození jednoho z nejslavnějších pianistů 20. století Rudolfa Firkušného ( ). Z celého světa do Brna přijeli Firkušného žáci, aby zavzpomínali na Firkušného jako pianistu, pedagoga, člověka. Uskutečnily se tři velké koncerty, konference, mistrovské kurzy pro studenty JAMU a pietní akt u pianistova hrobu. Celé oslavy otevřel 25. dubna slavnostní zahajovací koncert v Besedním domě. Během večera vystoupili celkem čtyři pianisté Firkušného žáci. V první polovině koncertu zahrál Alan Weiss Chopinovu Sonátu h moll, op. 58, a Eduardus Halim Brahmsovy Variace na Paganiniho téma, op. 35. Weissův Chopin byl technicky dokonalý, kantiléna v části Largo byla poněkud zbrklá, mnohá místa byla plná agogické svévole, což si však umělec Weissova formátu může dovolit jako projev svého pojetí skladby. Nejlépe vyzněly rychlé části, zejména Scherzo, v pomalých částech byly leckdy fráze trhány proti hudební logice. Přesto se jednalo o interpretaci technicky vynikající a originální. Jednoznačně nejcharismatičtější osobností celého večera byl Eduardus Halim, žák Saši Gorodnitzkého, Rudolfa Firkušného a poslední soukromý žák Vladimira Horowitze. Když přišel na pódium, jako by se v sále rozjasnilo. Publikum ihned rozpoznalo, že kromě fenomenálně technicky vybaveného pianisty a velkého muzikanta má před sebou mimořádnou osobnost. Halim interpretoval Brahmse naprosto suverénně, hutná pedalizace nesloužila k zastírání technických nedostatků, jak tomu mnohdy bývá. Variace byly provedeny strhujícím způsobem, za což sklidil umělec bouřlivé ovace. Kdyby v tomto momentě koncert skončil, jednalo by se o jedinečný posluchačský zážitek. Druhá půlka koncertu však přinesla dvě zklamání. Janáčkův cyklus V mlhách v podání Avnera Arada byl zvláštní hlučnou exhibicí, která spíše děsila než zaujala. Ti, kteří klavírní cyklus znají, se mohli držet alespoň hudební paměti, při prvoposlechu se však nebylo čeho chytit. Nechceme-li být příliš kritičtí, můžeme samozřejmě napsat, že se jednalo o interpretovo vlastní pojetí. Přesto si myslím, že v tomto případě šlo jednoznačně o exhibici a neznalost principů Janáčkovy hudby, čímž se zároveň povrzuje, že být něčím žákem ještě neznamená mít patent na interpretaci čekoholiv. Umělecky i technicky nejslabší výkon přišel na závěr večera. Italský klavírista Carlo Grante zahrál Musorgského Obrázky z výstavy, zhruba v polovině cyklu mu však v důsledku technických nedostatků začaly docházet síly a finále s Velkou bránou kyjevskou vyznělo spíše zoufale než triumfálně. Poslední účinkující tedy bohužel nebyl hvězdou večera, tou by býval byl Eduardus Halim, kdyby byly obě poloviny koncertu uvedeny v opačném pořadí. Následujícího dne (26. dubna) se v aule JAMU konala celodenní konference, která byla avizována jako hudebněvědná, přesto se jednalo z větší části o vzpomínkové příspěvky. V prvním dopoledním bloku přednesli své referáty Jiří Šafařík (Raná léta Rudolfa Firkušného), Jindřiška Bártová (Firkušný Janáček Brno), Alena Veselá (Střípky vzpomínek na rodinu Firkušných) a Josef Kovalčuk (Jak vznikaly vzpomínky Roberta Smetany na Rudolfa Firkušného). V rámci příspěvku Aleny Veselé zazněl i unikátní zvukový dokument, který byl natočen při Firkušného návštěvě JAMU v roce 1993 (obdržel tehdy první čestný doktorát opus musicum 3/2012

5 JAMU). Druhý dopolední blok otevřel náčrt přednášky Rudolfa Firkušného: Koncertní umělec problémy a výzvy kariéry hudebního interpreta. Přítomní měli možnost seznámit se s fragmentem textu z roku 1949, který Firkušný sepsal zřejmě pro festival v Aspenu v roce Zamýšlel se nad termínem virtuóz, zrekapituloval pohled na umělce, připomněl dobu Schumannovu a Lisztovu, problematiku transkripcí a tehdejší podobu koncertních programů, zmínil například unikátní údaj o Lisztovi, jenž provedl Beethovenovu Sonate für das Hammerklavier třikrát za sebou v jednom večeru. Firkušného interpretační mistrovství reflektoval ve svém příspěvku pražský klavírista Michal Mašek, pět tezí nepřítomného Miloše Štědroně přečetla Monika Holá. Odpolední část konference zahájil italský pianista Carlo Grante, který hovořil o analýze díla (Riemann, Schenker ad.) a následné interpretaci. Připomněl italskou sémiotickou tradici, sám sebe označil jako oscilujícího mezi italskou a ruskou školou. Vědecké aspekty jeho studia a interpretace byly zdůrazňovány, ovšem ne zcela přesvědčivě. Ne vědecký, ale o to zajímavější a přínosnější příspěvek přednesla Sara Davis Buechner z Vancouveru. Vzpomínala na Firkušného způsob pedagogické práce a velmi vtipně a zároveň velmi decentně napodobovala jeho mluvu i vystupování. Firkušný vštěpoval svým studentům, že důležitý je především skladatel a jeho emocionální poselství. Buechner tlumočila Firkušného preference: miloval Janáčka a Martinů, neměl rád Vítězslava Nováka a Zdeňka Fibicha. Emocionální vazby ale nesouvisí s tím, zda byl dotyčný skladatel skvělý pianista či nikoliv. Janáček byl velmi dobrý pianista, Martinů nikoliv, přesto hudbu obou Firkušný miloval a interpretoval. Další referát Richarda Pohla přinesl dosud neznámé živé nahrávky z festivalu v Aspenu. Nahrávky z archivu festivalu nebyly kvůli Obr. 2 Zleva: Sara Davis Buechner a Veronique Firkušná, foto Richard Malovaný. technické kvalitě nikdy oficiálně vydávány, přesto archiv skrývá doslova poklady. Navíc do Aspenu nebyli zváni ani hudební kritici, kteří by odehrané koncerty reflektovali. Účastníci konference měli možnost vyslechnout zvukové záznamy Firkušného hry zazněla část 2. klavírního koncertu B. Martinů (záznam z roku 1962) a unikátní nahrávka Schumannovy Fantazie C dur, op. 17. Naposledy vystoupil Firkušný v Aspenu v roce 1991 (tehdy hrál Janáčka a Martinů). Další Firkušného žačka Anya Laurence zavzpomínala na svého učitele velmi dojemně, na povrch vypluly zejména lidské kvality umělce. Zdůraznila například, že se Firkušný nikdy nevyjadřoval špatně o jiných pianistech. Závěrečný příspěvek konference přednesla Monika Holá, která připomněla reflexe v českém hudebním tisku z let , tedy z oněch několika málo let po návra- 64 ~ 65

Lze se o kýči seriózně bavit?

Lze se o kýči seriózně bavit? Zpravodaj p r o duchovní hudbu Lze se o kýči seriózně bavit? Nad knihou Tomáše Kulky I Pokračujeme v seriálu o kýči, který jsme začali v minulém čísle textem Přemysla Ruta. Následující díly budou jen vydatným

Více

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK 2/12 4/11 ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ 2/12 STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA Od 1. 6. 24. 12. Osudy Federico Fellini: Lavička

Více

Herec je vlastně natvrdlý tvor

Herec je vlastně natvrdlý tvor @ 83. Zprav daj Jiráskova Hronova pátek 9.8.2013 : 7 Herec je vlastně natvrdlý tvor Rozhovor s lektory semináře HT jako Herecká tvorba Hanou Frankovou a Janem Hniličkou Před několika lety jsem na přehlídce

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

46 ~ 47. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, 2010, č. 4, s. 418 428.

46 ~ 47. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, 2010, č. 4, s. 418 428. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, Hudební věda 47, 2010, č. 4, s. 418 428. 6 Autorem Alfredem Mahovským a jeho operou Knecht Jernej se odborně zabývala Jitka Bajgarová.

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

Minor. Scéna hlavního města Prahy

Minor. Scéna hlavního města Prahy Minor Scéna hlavního města Prahy výroční zpráva za rok 2014 1 1. Poslání koncepce, status Divadlo minor, bývalé Ústřední loutkové divadlo, jehož ředitelem je od 1. října 1998 Ing. Zdenek Pecháček, prošlo

Více

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla duben 2013 Příběh Lidových novin V letošním roce si připomeneme 120. výročí založení deníku,

Více

Nemusíme se bát. Možná udělám ještě. Hamleta. sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek

Nemusíme se bát. Možná udělám ještě. Hamleta. sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek ZPRAVODAJ 3 U příležitosti 61. loutkářské Chrudimi. Toto číslo vyšlo v pondělí 2. 7. 2012. Nemusíme se bát Možná udělám ještě Tak se nám to hezky rozjelo. Máme

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

(včetně dvou vlastních her). Zkoušelo se různě v provizorních podmínkách (včetně opuštěných továrních budov), hrálo se různě po brněnských divadlech

(včetně dvou vlastních her). Zkoušelo se různě v provizorních podmínkách (včetně opuštěných továrních budov), hrálo se různě po brněnských divadlech Jak profouknout zeď Centrum Brna se teď počítá od Kounicovy 22, hlásá sebevědomý slogan nově vzniklého brněnského kulturního centra, primárně ovšem centra divadelního, jehož název navazuje na sokolskou

Více

Konec jedné éry. Interview s Danielem Hnátem. číslo 2 ročník 6 (2005) zdarma

Konec jedné éry. Interview s Danielem Hnátem. číslo 2 ročník 6 (2005) zdarma číslo 2 ročník 6 (2005) zdarma MILAN DOLEJŠÍ Významná historická etapa vývoje Pueri gaudentes se uzavře na konci letošního školního roku. Opustí nás hlasová poradkyně Lenka Pištěcká, která se sborem pracovala

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

kult. 7,8 DAN BÁRTA kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy Vaše denní dávka kultury a zábavy Český slavík o ničem nevypovídá

kult. 7,8 DAN BÁRTA kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy Vaše denní dávka kultury a zábavy Český slavík o ničem nevypovídá Vaše denní dávka kultury a zábavy divadla, filmy, kina, kluby, koncerty výstavy, hudba... www.tamtamycasu.cz Rudolf Šva í ek a CK Livingstone po ádá UNIKÁTNÍ VÝSTAVU NA ZÁMKU VALTICE Nová Guinea Tajemná

Více

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE O škole Soukromá základní umělecká škola MUSICALE je jednooborová. Nabízí výuku v hudebním oboru. Svoji činnost zahájila v září 1992 se 4 učiteli.do

Více

bude to možná trvat další půlstoletí

bude to možná trvat další půlstoletí oskar mainx o bondyho poemě pražský život str. 6 knihkupci a knihkupectví v liberci str. 8 čtenářka poezie irena dousková str. 11 aleš haman o kubíčkově vypravěči str. 12 kamila přikrylová o klementu bochořákovi

Více

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7 TIMES číslo 5 10 Kč červen 2000 Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6 strana 7 Dámy pod košem M A J Á L E S 2 0 0 0 čtěte na straně 3 TIMES 1 Studie I. P. Pavlova v pedagogické praxi Tak už i po těch zpytácích

Více

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů CLIL do škol Prvky angličtiny v základní škole praktické Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel.

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel. Valtický zpravodaj 3. května 2014 l. máj Mladí lidé dnes chápou 1. máj spíše jako svátek zamilovaných a právě letos mají velké starosti, kde se budou líbat, protože všechny třešně v našem okrese již odkvetly,

Více

Československý rozhlas ve 20. a 30. letech 20. století Czechoslovak Broadcasting Company in the 20's and 30's of the 20th Century

Československý rozhlas ve 20. a 30. letech 20. století Czechoslovak Broadcasting Company in the 20's and 30's of the 20th Century Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra dějin a didaktiky dějepisu Daniel Mrázek Československý rozhlas ve 20. a 30. letech 20. století Czechoslovak Broadcasting Company in the 20's and

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

dějiny vlastně neznáme

dějiny vlastně neznáme rozhovor s ludvíkem kavínem str. 8 koláž o chartě čili chartáž str. 10 alena fialová: komunismus jako omyl v samizdatové tvorbě autorů 70. let str. 12 vladislav reisinger: původní chaos str. 14 próza petra

Více

Budějcká mafie. 1 /únor 2011. z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz

Budějcká mafie. 1 /únor 2011. z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz 1 /únor 2011 Vážení čtenáři, cenzura internetu a vesměs všech médií není, jak jsme si donedávna mysleli, jen záležitostí Kuby, Číny, Severní Korey

Více

Filmová Filharmonie vznik, činnost

Filmová Filharmonie vznik, činnost JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Lesní roh Filmová Filharmonie vznik, činnost a ambice nového hudebního tělesa Diplomová práce Autor práce: Václav Šmiřák

Více