Lidový slovník. pro chalupáře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidový slovník. pro chalupáře"

Transkript

1 Lidový slovník pro chalupáře 2D /2 D dvourozměrný/ dvoudimenzionální - zobrazuje svět jako plochý obraz [bez hloubky]; - viz 3D, dimenze 3D I. trojrozměrný prostorový vjem stat. obrazu - vzniká v mozku při sledování dvou plošných posunutých obrazů stejné scény stereobrýlemi; 3D II. [soudobá nabídka prostorové TV využívá podobný princip - obrazový signál je zobrazován zvlášť pro jedno a pak druhé oko v rychlém 3D III. střídání a sledován jako prostorový obdobně upravenými elektronickými brýlemi, což představuje i vyšší cenu zařízení]; - viz hologram 5LP - pětiletka býv. pětiletý plán rozvoje nár. hospodářství (obsáhlá všeoborová zákonná norma); 8./ konec 2. sv. války - porážka Osy [Německa, Itálie, Japonska a d.]; osvobození ČSR [ Dukla Slivice u Příbramě]; à posteriori pozdější, později/ ze zkušenosti; (à priori = předem, před/ pouze z rozumu/ apriorní; à tergo = odzadu, obráceně); - viz priorita à vista na viděnou [bez lhůty], netermínovaný [inkaso, vklad, směnka aj.]; à dato = od data vydání; - viz expirace abak/-us početní tabulka/ počitadlo/ sčot; deska na hlavici sloupu; (abaka = manilské konopí [vlákno z banánovníku]); abandon vzdání se nároků, vlastnického práva či [pojistné} náhrady; abdikace vzdání se úřadu, trůnu; odstoupení z funkce; aberace odchylka, úchylka; vada optické čočky/ koma; omyl pachatele v předmětu činu [nevědomě způsobí jiný výsledek]; - viz derivace abiturient student/ absolvent školy v době kolem závěrečných zkoušek; ablace snesení, odnětí, snětí, odchlípení; odpaření, odtavení [sněhu, ledovce, meteoritu ]; abnormalita nenormalita; zvláštnost, nepravidelnost, odchylka, zrůdnost; poruchy dynamické rovnováhy mezi osobností a prostředím; abonent předplatitel, účastník [telefonní aj.]; abonentní představení = jen pro předplatitele/abonenty; - viz VIP, klient abrahámoviny padesátiny; (Kristova léta = 33 let; seniorský věk = od 65 let); - viz junior, senior abraze broušení, obrušování [erozí - oblázky; brusivem - úprava ploch]; výškrab/ kyretáž; absence nepřítomnost, chybění; (absentér = bulač, meškač [z Ostravska], ulejvák, nemakačenko); - viz makat, ulejvat, abstinence absolutní úplný, bezvýhradný, naprostý, neomezený, nepodmíněný; absolutorium konečné potvrzení, verdikt/ výrok, schválení účtu/ činnosti/ dosaženého stupně vzdělání; absolvent kdo řádně ukončil školu/ naučný kurz; absorbovat pohlcovat, vstřebávat, přijímat, nasávat; (absorbent = látka objemově pohlcující jiné látky); abstinence zdrženlivost, zřeknutí se požitku (alkoholu, drogy, kouření, sexu); abstence, abstenovat [zdržet se např. voleb]; absurdita protismyslnost, nesmysl, vnitřní rozporuplnost osobnosti/ existence; (ad absurdum = nesmyslné); abstraktní odtržený od skutečnosti, obecný, pojmový [s potlačením detailů]; abstraktum, abstrakce, abstrahovat; acetylen hořlavý plyn vyvíjející se např. v nádobě s karbidem vápenatým při vkapávání vody; acetylenové lampy; - viz karbidka, svářet A.D. (anno domini/ L.P. = léta páně) - rok výstavby; [náš letopočet se počítá od nar. Krista; psalo se: před/po Kr. [dnes: n.l.]; ad acta [AA - ad akta - spisová značka] uložit ke spisům; odložit jako vyřízené; adaptace přizpůsobení, přestavba; úprava, ozdravení/ asanace; adaptabilní = přizpůsobivý; (adaptér/ adaptor = zařízení rozšiřující pův. využití); adekvátní přiměřený, rovnocenný, tomu uzpůsobený/ odpovídající; adekvátně; adheze přilnavost, ulpívání [rozhodující vlastnost pneumatik vůči povrchům vozovek - k udržení směru jízdy, brzdění a proti smykům]; adjunkt hospodářský/ úřednický pomocník, elév, koncipient, kancelista; (adept = uchazeč; zájemce, začátečník); - viz elév, aspirovat adjustovat zpohotovit k činnosti [např. alarm, výbušné zařízení]; justáž = adjustace; - viz nastražit adorace zbožňování, zbožné uctívání, kult; (Zombie = uctív. afric. had/ bůh; ostrý mích. alkohol. nápoj); - viz erotika, hovnivál, kult, víra adrenalin hormon dřeně nadledvinek, epinerfin (jakoby droga) [vytváří si jej náš organismus za ohrožení, umožňuje vysoké výkony]; adresa/-át jméno/název osob/instituce apod. a místo pobytu, uváděné na pošt. zásilkách, v identif. dokladech aj.; - viz kontakt advokát placený právní zástupce/ poradce; [pokud je přiřčen soudem ex offo = bezplatný právní zástupce]; právník; - viz exaerace provzdušňování, větrání; (air condition, intercooler = klimatizace); - viz klimatizace aero aeroplán/ eroplán/ éro, letadlo; (Aero - výr. aut/ letadel [např. Aero-30 zv. cililink, letadlo L-159]); aerodyn. tvar; - viz létající objekty, pilot aerosol disperzní soustava obsahující kapalné nebo pevné částice rozptýlené v plynu aj., emulze; - viz sprej, disperze afázie ztráta schopnosti řeči, porucha řeči; - viz autismus, dislálie, eulálie, fonasténie, foniatr, genetika, patlavost, šišlání, trauma afekt přehnaná reakce, cit. rozrušení, stroj. preciznost, tréma, nepřiroz. jednání/chování [projev strachu, emocí {sugesce}, mánie]; - viz anticipace aféra skandál, událost vyvolávající pohoršení nebo zvýšený zájem masmédií; (skandalizovat = veřejně pomlouvat); aforismus krátká literární forma reflexivního či satirického rázu; struč. vtipná výpověď/výrok; afro druh kudrnatého účesu; - viz účes afrodiziaka prostředky ke zvýšení pohlavní aktivity; ageismus diskriminace z věkových důvodů; - viz mobbing, šikana agent obchodní cestující; zplnomocněnec, pověřená úřední osoba; (agentura = zprostředkovatelna služeb); - viz developer, komisonář, leasing, obchod agilní průbojný, horlivý, novátorský, příkladný, pracovitý, aktivní; (agitace = šíření, přesvědčování, získávání stoupenců; tělesný, pohybový neklid); aglomerace seskupení, hromadění; město s perifériemi + příměstské oblasti; spékání/ hrudkování chudých rud na aglomerát/hrudky; - viz agregace agnosticizmus názor nepoznatelnosti světa kromě smyslové zkušenosti; agnostik; agónie stav ochromení, nečinnosti, umírání; agregace spojování, seskupování, shlukování; (agregát = spojení, propojení, seskupení [krystalů, dílů/ strojů, ukazatelů]); - viz aglomerace agrologie nauka o polním hospodářství; (agrotechnika = pěstební opatření k zajištění vysokého výnosu a výživné hodnoty plodin); agronomie učení o zemědělské výrobě [využívání půdního fondu - rostlinná výroba, chovatelství - výroba masa, mléka a druhot. produktů]; achromatizmus bezbarvost; (chromato-/ chromo- = první část slov s významem barvivo/ barva/ barevný; chromatičnost = barevná jakost světla); Aiolovy harfy větrné znící trouby [umísťované na střechách hradů]; airbag automat. nafukovací bezpečnostní vak v přední části automobilu chránící cestující při nárazu; ajntopf (z něm.) tradič. něm. jídlo z jednoho hrnce [hustá polévka s různ. zeleninami, masy, uzeninami aj.]; gábl = jídlo [na vidličku], dlabanec; ajznboňák (z něm.) železničář/ nádražák; (mašinfíra = strojvedoucí [parní lokomotivy; podobně cuksfíra = vlakvedoucí]); akademie I. vrcholná vzdělávací/ vědecká instituce [Akademie věd; též dřív. střední škola "Obchodní a.", školské sport. ap. klání, ap.]; akademické tituly [bakalář akademie II. Bc, magistr Mgr., doktor všeob. lék. MUDr., doktor filosofie PhDr., doktor práv JUDr. [juris utriusque doctor] = dr. obojího práva [římského i akademie III. kanonického], inženýr architekt Ing.arch., doktor Ph.D., ap.]; - viz AMU, státnice akce čin, zásah, jednání; (akcerelace = zrychlování; akcent = důraz, přízvuk, zvýraznění; reakce = protiakce/ odpor/ odezva); - viz akt, interakce akceptovat uznat, přijmout, souhlasit, realizovat/ provádět; (akceptace = přijetí/ uznání; akceptant = směnečník, kdo přijímá cizí směnku); Akce Z poválečné svépomocné akce místních občanů - stát dodal zdarma materiál a občané zdarma/ brigádně budovali kult. domy, prodejny, areály aj.; akcie cenný papír, podílový list na majetku akciové společnosti; - viz A.S. (a.s.) akcís [akciz] býv. domeček k výběru daně z dovozu potravin [na příjezd. cestách do Prahy v místě potravní čáry]; - viz ungelt, clo, mýto, karnet akční rádius délka doletu/ dojezdu na plnou nádrž/nabití; aklamace veřejné hlasování; veřejný hold oslavenci; akord mzda od kusu [úkolová], na rozdíl od kurcarbajt {něm.} = zkrác. práce [stát doplácí mzdu], lón {lohn} = denní mzda; (hud.) souzvuk tónů; akordeon plátk. harmonika (tahací: knoflíková/ chrom., pianová, [diatonická] heligónka; foukací: mini/ pikola, jedno-/ dvou-stranná, basová, pianová aj.); akreditace pověření, zplnomocnění, oprávnění k nějaké činnosti nebo ověření a uznání toho oprávnění podle mezinárodních norem; akreditovaný; akrobat odvážný sportovec/ umělec [cirkusový, letecký, parašutistický, motocyklový, vodní aj., často užívající různé prostředky]; - viz kaskadér akt část divad. představení, díl/ jednání/ dějství; výtvar. dílo zobraz. nahé tělo; čin, výkon [slavnost, pohřeb aj.]; akta X aj.; aktér = činovník, herec; aktiv pracovní porada; (aktivita = činorodost, jednání, tvůrčí činnost, opatření, akce); (opakem aktivity je pasivita = zaostávání/nečinnost); aktivní činný, v činnosti, činorodý, výkonný, zaktivovaný [např. voják v akt. službě - ne v záloze]; aktovka příruční taška na spisy [diplomatka]; školní brašna; jednoaktová div. hra; aktualizace úprava údajů podle skutečného stavu; (aktuální/ tendenční = nejnovější/ současný/ nynější stav/ informace [opak zastaralý]); - viz tendence akustika nauka o zvuku; úprava prostor k věrnějšímu poslechu nebo zábraně šíření hluku či odhlučnění; akumulace jímání/ hromadění [např. el.energie, tepla, kapitálu {el. akumulátor/baterie; aku. kamna); 1

2 akut akvadukt akvaplanink akvarel akvárium alabastr albín album alegorie alergie algoritmus alchymie alias alibi alikvótní tóny alimenty alkovna alma mater almanach almužna alokace alotrie alpaka alpinista alternativa altruista amatér ambasáda ambice ambient ambulance amen amence americký brouk amfiteátr amnestie amnézie amoleta ampér amplión amplituda ampustky amputace AMU anachronismus analgetikum analogie analýza anamnéza anarchie anatomie anály anděl anemometr angažmá angažování angína angorský králík angrešt anilin animace/-ování animal animírka anketa annuel anomálie anonym anorexie ansámbl anténa I. anténa II. anténa III. antianticipace antidepresiva antika antikvariát antiteze anton antonym/-um antoušek antropologie antuka anotace anšlus antracit ostrý přízvuk; (akutní = naléhavý/ neodkladný; akutrauma = pošk. sluchu hlukem; Akutol = sprejový rychlobvaz; acuto = ostře); - viz trauma, urgence (aqua = voda) most s visutým vodním korytem (antický vodovod); (viadukt = delší přemostění [silniční/ železniční nadjezd]); ztráta řiditelnosti vozidla na mokré silnici, nedostatečná adheze vozidla/ plavání, smyk; - viz adheze (aqua = voda) obraz/ malba vodovými barvami; průhledná nádržka k chovu a pozorování vodních živočichů i rostlin; - viz paludárium, vivárium, voliéra, terárium, nítěnky, ustájení, chlév úběl, průsvitná forma sádrovce, hydrotermální minerál; králík bílý (i jiní bílí tvorové); (albinismus = vrozený nedostatek pigmentu v kůži); kniha pro ukládání sbírek fotografií, nálepek, poštovních známek ap.; - viz památník jinotaj, zobrazený dílem literárním či výtvarným, např. bajkou/ obrazem/ sousoším [Láska, Umění ], alegor. vozy; - viz reklama, fest přecitlivělost na urč. látky, narušená imunitní reaktivita [důsledky = ekzémy, vyrážky, otoky aj.]; - viz reakce, ekzém sled dílčích kroků; postup výroby ap.; posloupnost koneč. počtu element. kroků [i procedur] vedoucí k vyřešení progr. úlohy; - viz heuristika středověká experimentální/ spekulativní chemie, s řemeslnou výrobou; (spekulace = účelové úvahy/ činy k docílení prospěchu/ zisku); vulgo, neboli, nick, přezdívkou, pseudonym; (aliasing [elajzing] = schodovitost diagonál. čar v grafice počítače způsobená malým rozlišením); důkaz neviny; (alibizmus = snaha vyhnout se odpovědnosti; politika dvojí tváře); vyšší harmonické tóny, zvukem rozezněné tónem základním (např. oddělené struny při chórech v klavíru); (a. díl = úměrný k podílu); soudem přiznané výživné dítěti či neschopnému rodiči, jehož plátcem je rodič, který je nemá v trvalé péči; (alimentární = potravinový); přístěnek bez okna za závěsem, přístupný z hlavní místnosti; - viz cimra matka živitelka; (obrazně: univerzita, vysoká škola); ročenka, pamětní kniha/brožura; dar žebrákovi; malý peněžitý obnos; obolos; - viz diško umístění, rozmísťování; - viz lokace, dislokace, radar, GPS zlobení, skopičiny, rozpustilé skotačení, neposlušnost, neposednost, nezbednost/-i; bílý kov - pakfong [slitina mědi, niklu a zinku] - náhrada stříbra pro odznaky aj.; (a.= jihoamerická lama [Lama pacos - bezhrbý velbloud]); horolezec; (alpinum = umělá zahradní skalka; alpinky = skalničky [drobné horské dřeviny/rostliny]); náhradní/ jiný způsob; alternace = náhrada/ záměna/supl; alternativní = zástupný; alternátor = synchr. generátor stříd. proudu; - viz dynamický lidumil [pro spásu jiných se a. třeba i obětuje]; (a. = opak egoisty/ sobce); - viz truizmus, egoista neprofesionál/ laik/ kutil, kdo se daným oborem neživí [má z něj koníčka/ zálibu]; samouk/ bez profes. přípravy; ochotník; - viz hobby vyslanectví - úřad trvalé diplomatické mise v cizím státě (objekt vyslanectví je územím vysílajícího státu); ctižádost, životní plány/ cíle, naděje; (ambiciózní = ctižádostivý, toužící vyniknout, nadějný); (okolí) hudební forma, chápající jako hudbu všechny okolní zvuky [hluky, šumy i elektronickou hudbu, rock] ke tvorbě hud. děl; sanitní auto; (ambulantní ošetření = docházkové léčení ve zdrav. zařízení); konec modlitby; přeneseně: konec vůbec [ už je s ním ámen = umírá/ zemřel/ skonal]; - viz šlus porucha vědomí, neschopnost orientovat se; - viz demence mandelinka bramborová (škůdce brambor - spásá nať); přírodní divadlo [původně z antiky], aréna; - viz biograf, šou udělení milosti, částečné či úplné odpuštění/ prominutí a zahlazení trestu; amnestovat; (abolice = zast. soudu omilostněním); výpadek/ztráta paměti; - viz rigidní, amence, demence omeleta, palačinka, jemná vaječná placka [podobný je lívanec]; (A) jednotka el. proudu; ampérhodina (Ah) [= množství el. proudu o síle 1 A jež proteče vodičem za 1 hod.]; - viz kandela, SI, siemens, volt reproduktor, tlampač; (minireproduktor = sluchátko; sluchadlo = ušní/ brýlový minizesilovač zvuku); - viz naslouchátko rozkmit, výkmit [max. hodnota periodicky se měnící veličiny [např. vlnění]; čelisti nástroje; (brzdové čelisti [pakny/ vložky/ obložení]); odoperování neuzdravitelného údu apod.; DAMU/ FAMU/ HAMU/ AVU - zkratky akademií [VŠ] múzických umění [divadelní, filmová, hudební, výtvarná]; - viz múza, akademie, státnice cosi nečasové, zastaralé, nemoderní, přežitek zde se nehodící, z jiné doby než současné; - viz chronometr, kronika anodynum, prostředek zmírňující bolesti; (algos = bolest [např. regma]); - viz artróza obdoba, podobnost; (analogový = spojitý, plynule proměnný, např. spojitý/ analogový TV signál); analogicky = podobně; rozbor, rozklad na prvky/ funkce aj., od abstraktního ke konkrétnímu; analytik; - viz syntéza stručná historie vývoje osobnosti včetně vlivů okolí k vyvození nezbytných zdrav. opatření a předpokladů dalšího vývoje; bezvládí, rovnost a solidarita, přirozené uspořádání společnosti, zrušení státního a spol. pořádku, vzetí práva do vlastních rukou; rozdělování, členění; nauka o tvaru a stavbě organizmu; letopisy, hist. zápisy/ dokumenty, kroniky; (anální = rektální/ řitní/ konečníkový); - viz archiv, kadění, ďoura mýtická nadpřirozená okřídlená duchovní bytost z nebe, poskytující útěchu a pomoc; přístroj k měření síly větru či proudění plynů; smluvní placené vystoupení/turné; pracovní úvazek v uměleckém souboru; přijetí do takového úvazku; zapojení [se] do procesu/ činnosti; zájem/ interes; zúčastnění se; a. se pro/za něco; angažovaný přístup k věci = podpora; zánět přední části hrtanu, krčních mandlí, svíravá bolest; (angina pectoris = ischemická choroba srdeční [nedokrevnost]); patří k nejstarším chlupatým plemenům [pochází snad od Černého moře]; vlna z jeho srsti se užívá k ručnímu pletení svetrů aj.; srstka obecná, meruzalka srstka [ovocný keř, bobule]; aminobenzen/ fenylamin - olej. jedovatá kapalina vyráběná z dehtu, užívaná k výrobě barviv, léčiv a jako činidlo při výrobě polyuretanů; oživování, oživení; vyvolání iluze pohybu postupným záznamem část. změněných static. obrázků a jejich rychlým předváděním [film aj.]; živočich, zvíře; animal rationale [anymal racionále] = tvor rozumný; společnice, zaměstnankyně nočních podniků placená za bavení hostů; masérka; hosteska; - viz steward, džigolo, bordel průzkum veřejného mínění (telefonem, internetem, podpisové akce - na veřejných aj. fórech); - viz fórum, petice jednoletá rostlina [bien = dvouletá r.; perena = víceletá r.]; - viz trvalky nepravidelnost, výjimečnost; odchylka, úchylka od normálu; utajený, neznámý/ nepodepsaný tvůrce/ původce díla/ dopisu, značený obecně n.n. nebo x.y. ; - viz inkognito, konspirace odpor k jídlu/hladovění; (mentální anorexie a bulimie = poruchy příjmu potravy [hladovění či přejídání]); (z fr. ensemble - spolu) divadelní ap. umělecký soubor, hudební [jazzová aj.] skupina/ orchestr, [pěvecký aj.] sbor; - viz komorní, šraml zařízení k příjmu/ vysílání rádiosignálů [DV,SV,KV,VKV/ UKV/ UHF]; drátová, tyčová, stožárová, rámová, feritová, parabolická, smyčková; pro analogové i digitální pozemní vysílání TV v pásmu UHF se užívá tatáž anténa, kdežto pro příjem satelitní DVB-S zásadně anténa parabolická, v kompletu se sat. přijímačem a konvertorem LNB; instalaci antén by měl provádět dobře vybavený specialista; (lat. předpona) proti- ; (např.: antipyretika = léky/ drogy, redukující tělesnou teplotu; antikoro = druh nerez. oceli); očekávání, tušení/ ánunk/ ponětí [před neznám. situací/ v novém prostředí ap. - přípr. orientace {nejistota, úzkost/ starost, naděje}]; - viz afekt psychiatr. léky zmírňující klinické deprese [nejčastěji tzv. SSRI - selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu]; - viz serotonin řecký a římský starověk [doba cca 4000 let před n.l. do cca let n.l.]; - viz pravěk, středověk obchod [výkup a prodej] knižních aj. starožitností; - viz frc, starožitnost, veteš, bazar, komisní protiklad [tvrzení odporující dané tezi]/ opak tvrzení/ teze {peklo je antitezí nebes}; - viz teze/ thése, dogma policejní auto k převozu provinilců; hist. rychlíková parní lokomotiva Škoda "Zelený Anton"; opozitum, slovo opačného významu; - viz synonym, opozice, jména pohodný, ras, zastarale drnomistr [odchytává toulavé psy aj.]; (antropo- = lidský; anthropos = člověk) věda o člověku/ původu, vývoji a zákonitostech jeho fyzických změn; antropolog; - viz geolog. doby spec. pružný povrch sportovišť; nově se užívají polyuretanové strukturované bezspárové povrchy [i v halách]; poznámka-glosa/ vysvětlivka; krátká charakteristika slovesné práce [obsah, zaměření, určení, autor, vybavení atd.]; - viz recentní (z něm.) násilné připojení, zabrání cizího státního území/ anexe, vpád/invaze/ hromadné vniknutí/přepadení; černé lesklé uhlí s nízkou těkavostí, vysokým obsahem uhlíku (90-96 %) a velkou výhřevností [užívané v chem. výrobě ap.]; 2

3 anuita pravidelná splátka (dluhu), ráta; (vejrunky = býv. pokračující splátky při koupi majetku); anulace zrušení platnosti; anulování/anulovat; (vynulovat = vymazat, odstranit záznam); - viz nulita anxióza úzkost; komplex emocí, pocitů a nálad - nepříjemný stav vnitřního napětí, ohrožení, mučivý pocit nejistoty, strachu z budoucnosti; apanáž kapesné, peněžitá podpora, záloha pro strejčka Příhodu ; - viz renta aparát (slang.: apec) přístroj [fotoaparát, zvuk zaříz. aj.]; organizační systém/ vedení [polit. aparát aj.]; aparátčík [funkcionář aparátu]; apartheid oddělení či odloučení; (politika rasové segregace, uplatňovaná v Jihoafrické republice v letech 1948 až 1990); - viz segregace, separace apatie netečnost a lhostejnost k vnějším podnětům, rezignace; apatičnost; - viz farmaka apel výzva; odvolání se; apelační = odvolací [soud aj.]; apelovat = vyzývat, dovolávat se něčeho, podávat odvolání; nástup/sraz vězňů; aplikace užití, uplatnění; našívaná ozdoba; realiz. práva dle proces. pravidel; apl. sofware [konkrétní PC program]; aplikovat/-ání; aplik. výzkum; apokalypsa biblické zjevení sv. Jana; hrůzné události konce světa, Boží soud; katastrofa; apolitický lhostejný k politice; nezájem o polit. dění; aport/-ace cvičení psů k přinesení [míčku]; psychofyzikální výskyt předmětů odjinud nebo z jiných časů; (teleportace = mžikové přemístění); apostrof odsuvník {např. pad, leh, d amour, 12 [=2012]}; apretura aviváž, tužení, změkčování, zatěžkávání ap. = finální úprava textilií [namáčením nebo postřikem ke zlepš. vlastností]; - viz škrobení aprobace [lat.] - schválení, (udělení kvalifikace/ způsobilosti k činnosti/ zastávání funkce na základě splnění atestu [= zkoušky]); apropó (á propos/ á propó) mimochodem, abych nezapomněl; apsida podkovitý přístavek (u starých kostelů, býval v nich oltář); arab (hist.) obyvatel Středního východu (Blízkého orientu) a severní Afriky; druh koní; (slang) dítě; arabská guma starodávné lepidlo na papír, klovatina; - viz dextrin aranžér organizátor, upravovatel [výstav, výkladních skříní, hudby, slavnosti]; aranžmá = uspořádání, úprava; - viz dyzajn aranžované sestavené [vystoupení], vystavené [zboží ve výloze], narafičené [k sesunutí/pádu]; arbitr rozhodčí sporu vybraný stranami; znalec; (rozhodčí/sudí = ve sportu, hodnotitel s právem řídit hru/ soutěž, i trestat); arbitráž; - viz soudce arbitrární rozhodující [vlastnost], rozhodovací; (libovolný = nahodilý, konvenční; nahodilost = kazualita/kasualita;); - viz konvenční arboretum parková sbírka živých dřevin; botanická zahrada; area plocha; areál = vymezená část území k urč. činnosti; oblast, okolí, prostor; aretace mechanické systémové zajištění/ochrana proti samovolnému spuštění/otevření apod.; (aretovat/zasichrovat = zajistit); argument obecně důkaz, důvod; slovní zbraň k obraně; argumentovat něčím/ někomu; arch normalizovaný formát papíru A0, dělený půlením [půlarch A1, A4 = 290 x 210 mm - nejužívanější, ; (aršík pošt. známek); - viz formát archaizmus zastaralý/hist. [zapomenutý, již téměř neužívaný] výraz/pojem; (archa Noemova = biblický koráb [=loď] záchrany); - viz archiv architektura stavební umění, stavitelská díla/ objekty; (architektonika = věda o stav. umění, umělecké konstrukční ztvárnění staveb); architekt; archiv/-álie [hist.] úložiště starších dokumentů a mediálních záznamů všeho druhu [a. osobní, podníkový, vědecký, pozemkový, obecní, státní..]; aristokracie šlechta, vládnoucí třída, privilegovaná vrstva nebo třída společnosti; viz oligarchie, plutokracie ariston skříňový pneumatický hrací stroj podobný flašinetu/kolovrátku; - viz orchestrion arkansas jemný kamenný brousek (na dláta, břitvy, hoblíková želízka); arkýř nadzemní výstupek ze zdi v průčelí domu (k bočnímu výhledu); armatury potrubní doplňky [mix. baterie, kohoutky, šoupata], výztuže, strojní doplňky; - viz armování, šoupě armáda hlavní mocenský nástroj státu, zahrnující všechny druhy vojsk; - viz military armování stavební kovové betonářské výztuže, a. omítek, hadic aj.; geomřížovina ze skleněných filomentů pro vozovky, ap.; arogance drzost, domýšlivost, zpupnost; arogantní jednání/ člověk; arrivee příchod, příjezd, přílet; arrivar = přijet, dorazit; - viz destinace artikl jistý druh zboží; předmět obchodování; - viz obchod artikul (zast.) článek, odstavec; [čtyři pražské art.= o husitské nápravě církve]; artikulace = zřetelná mluva; - viz drmolení, pasáž, formanty artillérie (zast.) dělostřelectvo; (infantérie = zast. pěchota; kavalérie = zast. jezdectvo; marína = námořnictvo/loďstvo); - viz aviatika, peon artistika (ars = umění) cirkusové a varietní umění [artista - takový umělec; artistický = umělecký; artefakt = prehist. umělý výtvor]; - viz kabaret artróza nemoc kloubů (hostec; opotřebování chrupavky; snížit nadváhu; atritida = [bakteriální] zánět kloubů); - viz regma, pakostnice, kombucha arytmie dysrytmie, porucha rytmu, nerytmičnost [např. srdeční]; - viz komor. fibrilace, extrasystoly, rytmus arzenál (arsenale) zbrojnice, výroba/sklad výzbroje; A.S. (a.s.) akciová / obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly - obchodovatelné akcie; - viz obchod AS Armáda spásy = světová organizace pomoci zbloudilým a zchudlým; asanace ozdravění prostředí [odstranění škodlivin, přestavba, modernizace...]; (sanovat = dotovat [poskyt. výpomoc], zachraňovat); - viz dotace, zplanýrovat ascen/-der (ascension) výstup, vzestup, stoupat, vystupovat; asepse sterilizace [získání prostředí bez mikrobů a spor] a antisepse [desinfekce = omezení bakterií [postřik formalínem/aldehydem aj.]; - viz sepse asfalt (thér/ tér) živice, zbytek po destilaci ropy - užití: směsi na povrch cest; térový papír (lepenka IPA), izolace na střechy aj.; izolační páska; asimilace přizpůsobování, splynutí; látková přeměna v organismu; asistent/-ka samostat. specialista/ odb. pomocník/ lektor - vyučující; (asistence = účast, pomoc, podpora, přispění [policie ap.]); asociace sdružování, sdružení, volné spojení, seskupení, společenství; představa na základě předchozí zkušenosti, sdružování představ; asociační; asociál bezohledný necita; - viz disociace, socializace, vydřiduch aspekt pohled, hledisko, pojetí, vzezření, vzhled, zřetel; aspirovat (aspirar) vdechovat, sát; dychtit, připravovat se, studovat, být připraven; (aspirant = čekatel, student, kadet; být kadet = znát/vyznat se); astro- 1. část slov s významem hvězdný, hvězda [astronaut]; - viz kosmos astrolog hvězdopravec/ jasnovidec/ prorok (sestav. horoskopů/ předpovědí dle anamnézy, dat a postavení hvězd); - viz orákulum, prognóza ašant negr, černoch; (slang: černá huba); atak/-ovat útok/ napadení/ zteč, útočit/ napadat/ ztéci; (harcovat = najíždět do útoku, útočit; harcovník); atašé nejnižší diplomatická hodnost; (a[t]tach/-ar = připnout, připoutat, připojit; a(t)tachment = [při-, u-] -pevnění); ateizmus bezvěrectví; popírání existence či možnosti poznání boha; (ateista = člověk bez náboženského vyznání; teizmus = uznávání boha); ateliér pracovna/ dílna výtvarného umělce [malíře, sochaře, kovorytce ap., též hud. skladatele, konstruktéra]; objekt k natáčení filmů apod.; atika nástavba nad hl. římsou; - viz balustráda atlas soubor map, hub, zvířat, ptáků, ryb aj. [přehledná kniha, sbírky]; lesklá hedvábná tkanina; první krční obratel; - viz herma atmosféra I. ovzduší, plynný obal Země i jiných kosmických těles; (atm. tlak se udává v Pascalech [průměr u hladiny moře = 1013,25 hpa, ve výšce 5500 m klesne atmosféra II. asi na polovinu]; změny tlaku musejí probíhat postupně - pro člověka je směrodatný parciální tlak [PP] = celkový tlak vynásobený podílem daného atmosféra III. plynu; [naše atmosféra má tlak cca 100 kpa, 21% tvoří kyslík]); atom I. nejmenší hmot. částice, jíž nelze chem. dále dělit [ale jádro lze štěpit na protony, neutrony, elektrony..> získ. jader. energie/ reaktor > výr. el. atom II. energie/ tepla; a. záření/ jad. zbraně/ odpad; jad. surovina = smolinec/uran]; atomizace = rozklad/ rozdrobení; - viz radiace, radioaktivita atopický (atopos) nemístný [atopický ekzém aj.]; - viz alergie, ekzém, dermatitida atrakce zajímavost; pouťové zábavní akce [kolotoč, houpačky, horská dráha, kouzelník aj.]; atraktivní = přitažlivá [dívka, nabídka]; atrapa napodobenina, prázdný obal, bezobsažná věc; atrium budovami a zdmi obklopený prostor (dvorek, víceúčelový odpočinkový prostor, někdy zastřešený); atrofie zmenšení normálně vyvinutého těl. orgánu [zářením/ zastav. růstu], útlakem, skvrnitostí kůže, nečinností, stárnutím aj.; au pair/-s (angl. čti oupér) pomocník/ pomocnice v domácnosti/ rodině; bona/ chůva [špaň.: aja]; - viz guvernant/-ka, mentor, kojná audience slyšení, přijímání návštěv; (auditorium = přednášková síň, posluchárna, přítomní posluchači v posluchárně); - viz audiovizuální, revize audiovizuální sluchový a zrakový [souvisí se záznamem-nahráváním/ filmováním a reprodukcí zvuku a obrazu/ fotografií]; - viz masmédia, periférie audit revize/ kontrola/ prověrka/ přezkoušení účtů/dokladů; (auditor = revizor, ověřovatel, soudní úředník; posluchač); - viz revize, auditivní auditivní sluchový; (auditorium = posluchárna; audiometrie = měření sluchu; audiofonický = hlasový, sluchový); - viz audiovizuální, akustika aukce veřejná dražba věcí [věc získá kdo nabídne a zaplatí nejvyšší cenu]; - viz licitace, dražba aura svatozář; předzvěst epilept. záchvatu - padoucnice [zrak., čich., sluch. halucinace, záškuby svalstva]; vyzařování bioenergie; - viz glorifikace Aurora denice, nejzářivější hvězda Malého vozu - zvaná též POLÁRKA, ZORA a JITŘENKA; polární záře; křížník - symbol ruské revoluce 1917; 3

4 Austria Rakousko [též Ostmark - Východní marka]; - viz RU aušus výmět, nekvalitní věc, zmetek; aušusový; autodrom pouťová atrakce - jízda el. autíčky v ohražené ploše, anebo závodní okruh[=ring] [Sachsenring aj.]; (aerodrom = letiště); - viz velociped autogen svařování kyslíkovodíkovým či acetylenovým žárem/ plamenem; autogenní = samočinný/ na sebe působící; - viz acetylen, karbidka, svar, šev autogramiáda beseda s autorem díla, sportovcem aj. [s podepisováním autogramů a programem]; - viz diskotéka, estráda, kabaret.. autokar turistický vyhlídkový/ dálkový autobus vyšší třídy; autokláv přístroj k parní sterilizaci [nástrojů/ půd/ roztoků [pro ambulance, rehabilitace, konzervaci potravin aj.]; - viz sterilita, UHT, pasterizace autokrat samovládce, absolutní vládce, diktátor; člověk s poručnickými sklony; - viz imperátor, demokracie, oligarchie, buzerace, anarchie automat samočinné zařízení; bufet/bistro/ pizzérie, rychlé občerstvení [= fastfood]; samopal = ruční rychlopalná zbraň; aut. pilot aj.; - viz robot, IT, té autonomie svébytnost, samospráva, nezávislost [autonomní území s odlišnými zákony v rámci federace; autonomní provoz; nadstandard]; - viz unit autor tvůrce/ vynálezce, spisovatel, básník, skladatel apod.; díla a. jsou chráněna patentováním vynálezu/ autorským zákonem, aj.; - viz warez autorita respekt, úcta; (autoritativní = pánovitý, nestrpící odpor); a. se získává znalostmi/zkušenostmi, osobním příkladem a účastenstvím; autsajdr [outsider] nevýznamný, nerozhodující subjekt; odstrčený člověk/ vyřazený ze společnosti; někdo, s kým se nepočítá; - viz bojkot, ostrakismus, šikana avantgarda skupina průkopníků; umělecký a literární směr 20. a 30. let 20. století; avantýra skrývané dobrodružství [např. milostné] u jinak seriózního člověka; avantura; avers[z]/-e líc, přední strana mince/ listiny; nechuť, odpor, nepříznivý; - viz líc, revers aviatika letectví; (aviatik = letec [pilot]); par avion = let. poštou; civil./ doprav./ voj./ boj. letouny/ letadla, lety, letiště [= airport]; - viz pilot, létající objekty avízo návěští, upozornění, výzva/ zpráva [např. doručená kopie nákl. listu, smluv. signál/heslo]; axiom tvrzení, postulát, základní věta přijímaná bez důkazu za pravdivou; - viz teze, dogma azbest osinek [zdraví škodlivý/ karcinogenní, tepelně izolační materiál]; - viz eternit, šamot azimut I. pochodový úhel dle kompasu/buzoly (=přístroje s magnetkou a kruh. stupnicí 360 st. [sever = 0, čtou se stupně, minuty a vteřiny; sever azimut II. v noci určíme podle hvězdy Severky/ Polárky [v souhvězdí m. medvěda/m. vozu na konci oje], ve dne podle slunce a hodinek [malou ručičku azimut III. obrátit ke slunci - sever leží ve směru mezi čís. 12 a malou ručičkou hodinek]); - viz čas azyl útočiště, útulek [azylový dům]; povolení pobytu cizincům z politických důvodů; asyl; až až "je toho až až" = velké množství, hodně, moc, příliš, habaděj, majlant, kopa, nabito [účast]; - viz majlant ažura (ajour = mřížka) textilie s prolamovanými vzory/otvory speciální vazební technikou či odstraněním nití; ažůra; ažúr (à jour) správně [je to v ažúru = v pořádku, s dobrým koncem]; dekorativní/ prolamovaná část stavby; - viz ažura, tip - ťop, okarína, prima álej alej, stromořadí; cesta lemovaná stromy; - viz větrolamy árijec/-ský indoevropan/-ský, z vyšší rasy (dle fašistů), nesemitský; (semitský = židovský; z předoasijské jazykové skupiny; semita = židomil); ásana zaujmout na delší čas určitou tělesnou polohu a cítit se v ní příjemně; - viz jóga, eden ážio rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a vyšší tržní cenou cenných papírů {např. akcií]; přirážka k ceně; babička někdejší vesnická porodní asistentka; rodičova matka; stará žena [bába]; (babinec = ženský spolek ap.); babí léto migrující pavoučci čeledi slíďáků (Sidae) [plachtějí na jimi vypuštěné spleti vláken a snášejí se na zem]; pozdní léto; lid. slavnost; babka brouk - chroust obecný; stará žena; druh houby; želízko k naklepání kosy; šátek uvázaný na babku [s uzlem v týle]; za babku = levně; baby-box schránka k odložení něchtěného novorozeněte [u některých nemocnic]; (box = druh sportu; přihrádka/ schránka); bacil (bacillus) tyčinkový mikrob; (bacilonosič = člověk jenž nosí v sobě a vylučuje choroboplodné zárodky [tyf, záškrt], ale sám neonemocní); badyán anýzovité koření k masu [hvězdice z jihočínské magnólie {=náš okras. keř]; uklidňuje nervy, zahání stres a způsobuje mírnou malátnost]; bafat kouřit dýmku apod. - vtahovat a vypouštět ústy obláčky kouře (nešlukovat); chrlit spaliny/dým z běžícího spalovacího motoru; bagančata pevné pracovní celokožené šněrovací kotníčkové boty do nepohody, bufy; [pod. jsou pohorky, voj. kanady či polovys. půllitráky ]; bagatelizovat zlehčovat, podceňovat, znevažovat; (bagatela = maličkost, bezvýznamná věc; drobná hud. skladba); - viz pakatel bagáž zavazadla, batožiny/ bágly, kufry, např. dřev. zamykací kufr 40x40x65 cm. voj. odvedenců; saky-paky; - viz holota, ruksak bagoun maďarské plemeno sádelnatého prasete, vepř domácí (pašík, čuník, krmník, štětináč); - viz bachyně, kanec, kňour, svině bagovat žvýkat bago (žvýkací tabák); bacha (slang.) dávat bacha = hlídat a varovat při hrozbě napadení aj.; (bachař = vězeňský dozorce, kápo - dohlížející [vězeň aj.]); bachratý tlustý s hrbolatým povrchem; (hrb [na zádech], pahrb, hrbáč]); - viz kostrbatý, mulda, šošolka, zpomalování bachyně samice kňoura (divokého kance/divočáka - prasete), svině [metá/ vrhne i několik selat]; bajlajfik (slang.) přibližně/ celkem asi, dohromady, společně, suma-sumárum; - viz sakumprásk, komplet, suma bajonet bodák, bodlo [nasazované na pušku pro boj z blízka/ muž proti muži]; (bajonetový = zasouvací/rychlospojkový ventil/uzávěr/adaptér); bakterie jednobuněčný prokaryotický organismus; b. Escherichia coli (v moči) - způsobuje smrtelné střevní onemocnění; bal kořeny obalené vlhkou zeminou [na rostlině určené k přesazení]; balamucení snaha někoho ošidit/ přemluvit [též nechat se obalamutit = ošidit/oloupit/zviklat v rozhodnutí]; balanc rovnováha, vyrovnanost, rovnovážný stav; balancování = udržování rovnováhy; - viz lavírovat balast zbytečnost, přítěž, nános; litánie [zbytečné řeči]; - viz humbuk balatka (zast.) kulička; (balvan = větší kámen apod.; přeneseně = nemilá zátěž); - viz balon balda taktovací hůl s blýskavou koulí; hůl, klacek, venkovan/ balík; - viz tambor, takt baldachýn (ciborium) nebesa [textilní stříška nad trůnem, oltářem, kazatelnou, postelí, kdysi o pouti věřících nesená v průvodu nad knězem]; - viz moskytero balet umělecký tanec [vyjádření prožitku/ nálady/ pantomimy/ dramatické apod. situace se scénickým tancem s hudbou]; div.. taneč. soubor; balistika nauka o pohybu střel a raket [využívá Corielisovu sílu odvislou od rotace {Corielis - fr. fyzik a matem. nar.1792}]; balit (slang.) někoho zatknout, sebrat, namlouvat si; zabalovat do obalu [papíru, bedny], chystat se na cestu/ stěhování; fačovat; balík/balení; balneologie vodní a bahenní [lázeňská] léčba, vodoléčba; balon létací b. = aerostat, montgolfiéra; míč - fotbalový/ meruna/ mičuda, pro košíkovou, odbíjenou, házenou, tenis, golf, vodní pólo, aj.; balsa modelářské dřevo z deštných tropických pralesů [nemá letokruhy, roste celoročně]; balza; balustráda druh brlení/ zábradlí balkónů, atika aj. z kuželkovitých sloupků - baluster; banální jednoduchý, nicotný, triviální; banalita = bezvýznamná maličkost; banán = tropické ovoce, (slang.) gól; - viz lapálie bandalír srolovaná deka či plášť do komínku, připevněné na batohu (jako obrácené U), nebo nošené přes hlavu a rameno po boku; bandaska plechová nádoba, nahoře zúžená, opatřená sklopným držátkem a zasouvací pokličkou; též baňka (na mléko/pití); baňatý = v těle širší; bandáže ochranné prostředky na různé části těla (obvazy/ fáče, návleky, pásy, elastické sport. chrániče příp. s neoprénem apod.); - viz ortézy bandur slané půlené pečivo (asi 10 x 7 cm), dalamánek; typ voj. transportéru; (b-ská [výčitka] já na něj mírně a on s bandurskou/tvrdě ); - viz zhurta baník (slov.) horník; báňský = horní/-cký [Státní báňský úřad, Vysoká škola báňská]; - viz šachta, štola, těžení bank souhrn vložených [peněžních] částek, o který se hraje; - viz hazard, jackpot, karban banka peněžní ústav [cedulová b. = b. centrální, oprávněná vydávat nové bankovky/bankocetle a mince]; též krevní apod. zásobní banka; bankéř; banket (banquett/e) hostina, slavnostní společenská akce s občerstvením, raut; (banketka = druh rohlíku); - viz kvas, pangejt, VIP bankocetle st. název pro papírové peníze, bankovky/ státovky; - viz banka, bůra, kolkování, valuty bankrot úpadek, [udělat bankrot/ pangrot, zbankrotovat, přijít o všecko]; - viz konkurz, hypotéka, krach, insolvence banner reklamní proužek na www stránkách Internetu [někdy i richmédiový a interaktivní]; - viz richmédia, interakce bantam hmotnostní kategorie některých sportů (další např. welter); malé pneumatiky; - viz welter, úpol, KO, váha, vážit, váhové kategorie bar večerní zábavní podnik, tabarin, denní bar/ občerstvení; - viz kabaret, automat, té baraba tunelářský dělník (původně italský); barabizna špatně udržovaná, rozpadající se stavba, trosky, ruina; (kuča = chatrč/bouda na spadnutí); baráčníci členové spolku Vlastenecká dobročinná obec baráčnická z r (udržují národní zvyky, folklor); - viz domkář, folklór barák (baracca) chatrč, bouda (kramářská); b. pro vojsko, zastřešený objekt/ dům/ budova; (nemovitost pevně spojená se zemí - nikoli hrad, chrám ap.); baráž (barrage) jedno či série utkání dvou soupeřů se stejným počtem bodů k určení postupujícího v soutěži; (hráz, jez, clona, příval ap.); barbakan předsunuté opevnění, střílna; - viz šišarda barbar/-ství divoch, primitiv, nevzdělanec, hrubec, surovec, zvěrstvo, nevkus; - viz vandal barbecue (bárbikjú) rožeň/ rošt; jídlo připravované na roštu; - viz rošt, grilování bard (z galského bardus - básník) lidový umělec [tvoří a předvádí epické, historické a jiné básně a zpěvy, folk. hudbu; např Merta, Bezruč, Kryl; 4

5 bariéra [přírodní/ umělá] překážka, blokace, hráz, zábrana; - viz barikáda, mach, parkur, val, zátaras barikáda zátaras, rychlé opevnění; zabarikádovat;- viz bariéra barometr tlakoměr/ manometr/ aneroid; (mikrobarograf = aut. měřič a zapisovač změn tlaku); - viz tonus, TK barter (bártr) výměna; v. zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez užití peněz, příp. jen částečné započtení hodnoty zboží nebo služby; barvocit schopnost rozeznávat barvy; - viz achromatizmus baryton střední mužský [zpěvní] hlas; eufonium; zvuk někt. hud. nástrojů; bas (bass - dolů/ nízký, podlý, sprostý), hluboký mužský [zpěvní] hlas, hluboké tóny/ opak diskantu; basa smyčcový basový hud. nástroj, kontrabas; jednoruční dřev./ kovové nosítko (na montážní potřeby, láhve, nákupy, aj.; {slang.} vězení); basama žoviální citoslovce zdůraznění příkazu; basebal (baseball/ bejzból]; pálkovací sport. hra [podobná softbalu]; basket (angl. koš) severské saně tažené psy; (pod. jsou dopravní saně tažené koňmi aj.);- viz bob, mašér, tobogán, rohačky, skeleton basketbal košíková, branková sport. hra; - viz sporty basta zdůraznění konečného rozhodnutí, imperativní ukončení debaty ( Bude to jak už jsem řek a basta! ); bastard kříženec, nemanželské dítě/ levoboček, cizoložně; - viz choť, mentor bašta (bastion) obranná stavba (dělová bašta); val, ochranná stavba rybníka či příbytek baštýře (porybného); hostinec/ krčma; - viz val baštit jíst, pochutnávat si, něco slupnout; (někoho baštit = souhlasit s jeho projevy); baterie sestava tří a více stejných elementů/článků k společ. užívání (dělostř. bat.; el. akumulátor/ plochá b. ap.); vodovodní směšovací bat.; batika technika barvení tkanin s užitím vosku; baton cvičná šermířská nebo mažoretská [twirlingová] hůl; batyskaf speciální podmořské plavidlo k vědeckým účelům; - viz keson, ponorka, skafandr bazalt (čedič) nejhojnější magmatická/výlevná hornina [90 %] na Zemi i na jiných oběžnicích; - viz gabro bazi-, bazo- první část slov ve významu spodní, základový, zásaditý; bazální = základní/ výchozí; týkající se bazických hornin; - viz báze bazilišek pohádkový netvor; záludný člověk; malý tropický ještěr; bazírovat trvat na splnění něčeho; bazuka (bazooka) tarasnice [pěchotní zbraň]; BZK - bezzákluzový kanon [pěchotní dělo na principu tarasnice]; bažant (slang. voj.) nováček; chovný pták v bažantnici; nádoba k močení v posteli; jiná nádoba k močení je noční váza/ nočník; bažit usilovat o něco, snažit se [b. po pomstě/ úspěchu/ ocenění/ získání majetku; nabažit se lásky a hledat jinou]; bábovka moučník pečený fe formě; slaboch, nekňuba; (bábovička = formička/ pracna na cukroví; hračka {na písek}); bájení mýtus [báje, bajka, pověst, přeneseně smyšlenka]; bál taneč. zábava s muzikou, candrbál, merenda, ples, reduta či karneval [= ples v maskách]; (plesat = radovat se); - viz diskotéka, fest, šibřinky báze základna; podklad z něhož se v dalším vychází; (baz. metabolizmus [zákl. spotřeba energie]; platforma = základ pro další vývoj); - viz grunt bebí (dětsky) bebíčko, poranění; (bekaný = dětsky ošklivý, protivný, zlý, špatný, špinavý); bečet brečet/bulit - plakat; bečení/bučení = zvuk ovcí aj. zvířat [bé i bů apod.]; bečvář bednář; do sloučení bečvář pracoval s tvrdým dřevem (sudy, kádě ), kdežto bednář s měkkým (škopky, bečky, vědra ); bejkovec poháněcí hůl, sukovice, dlouhý pletený bič (též klacek, prut, rákoska, bejčák); - viz karabáč, kyj, otka, důtka, špacír, vůl bejkovina volovina, hloupost, pitomost, bejkárna, slaboduchost; - viz vůl bekovka čepice se štítkem [podle J. Beka, tzv. baretka, podobná masaryčce, s podšívkou či pletená; ne USA kšiltovka]; - viz rádiovka, brigadýrka beletrie krásná literatura/knihy [romány; biografie; memoáry; cestopisy; detektivky; sci-fi, umělecká literatura psaná prózou]; - viz literatura belhat kulhat, napadat na nohu, dobelhat se do cíle/ domů; vrávorat/ motat se [únavou, zraněním, opilostí]; belvedér (belvedere) rozhledna, letohrádek s krásnou vyhlídkou; bendžo (banjo) drnkací/ trsací hudební nástroj [s napjatou kůží]; - viz trsací benefity poskytnuté [zaměstnanecké] výhody [slevy, jízdenky, bydlení]; benefice = dobročinná/ prospěšná akce [představení, prodej upomínek aj.]; benevolence dobrá vůle, laskavost, tichý souhlas, shovívavost, tolerance, učinlivost; (benevolentní = shovívavý, laskavý, blahovolný, blahosklonný); bengál rámus; bengálský [řecký] oslnivý nekouřící oheň [užíval se v Byzantsku při slavnostech i ve válkách; nelze hasit vodou; užívá se dosud]; beran samec ovce; (přeneseně: tvrdohlavý jako beran; rozhodný, neústupný, rezolutní, rázný člověk); - viz skopec, maso, rezultát, beránek beranice ušanka, zimní kožešinová čepice s tkanicemi, kryjící uši i tváře; (papacha = jednoduchá vysoká [kozácká] kožešinová čepice); beranidlo konstrukce s těžkým ručním či strojním beranem (k zarážení pilot, bourání objektů, aj.); beranit = zarážet do země aj.; beránek I. malý beran; velikonoční pečivo z pečicí formy [- viz mélšpajs]; oteplovací kožešina s krátkým vlasem (na límce, manžety, čepice, štucly); beránek II. mráček na obloze [beránky předpovídají dešťové počasí]; b. = tichá/ potutelná osoba [ já nic, já muzikant ]; (kožich, přikrývka, předložka); berle/-ička (zdrav.) podpažní hůl; (přeneseně) využívání nějaké/něčí podpory/ pomoci v jednání; - viz sukovice beruška užitečný brouček - sluníčko sedmitečné [líkviduje mšice na stromech]; besídka altán, lehká krytá zahradní stavba (odpočinkové respirium); dětské kulturní vystoupení či besedování; best nejlepší; bestseller = žádaná/ úspěšná kniha, film; bestie šelma/kruté zvíře/ netvor, surový člověk/ ukrutník; též nadávka např. bestie jedna ; bestiální; beton stavební směs cementu s pískem a vodou dle receptu; ( je to na beton = jisté/pravda); bezdomovec kdo ztratil možnost obživy a bydlení, nuzák/ žebrák/ tulák, homeless [houmles]; (apolita/apatrida = osoba bez státní příslušnosti); - viz azyl bezpáteřní bezcharakterní, bezzásadový, nespolehlivý [korouhvička]; - viz maloměšťák bezp. zámek druhy z.: zadlabací dózický; s cylindr. vložkou; na čip. kartu; biometrický na otisk prstu; visací z. [příp. s čipem]; - viz šperovat, sichrovat bezpečnost/-ní I. ochrana životů před vnějš. vlivy - zajištění kontroly stavu a funkce objektů/zařízení, včasného varování, zásahu a pomoci; mít připravené spojení, bezpečnost/-ní II. potřeby proti požáru aj. nebezpečí, dodržovat předpisy o bydlení, chování a dopravě (včetně dokladů, stavu vozidla a ochr. prostř.); bezp. pás pás přidržující osobu k sedadlu auta; vyhražená plocha/ nástupiště aj. - za pohybu vlaku/ činnosti stroje musí být uvolněna; bezprizorný/-ní nemající domov, bez dohledu, toulavý, opuštěný, nikomu nepatřící [dítě/ občan, zvíře/pták aj.]; - viz bezdomovec, antoušek bezvěrec ateista, svobodomyslný člověk bez nábož. vyznání/ víry; - viz víra, árijec, pohan, ateismus, luterán běhoun dlouhý koberec [svinovací - pro chodby/ schody/ zvl.účely]; přehoz na stůl; svrchní část pneumatiky; kolmá cihla ve zdivu; bělení slunění bílého prádla, rozprostřeného na čisté trávě s občasným skrápěním čistou vodou; - viz šmolka běloba anorganický [titanový aj.] pigment do barev; (bělima = oční neprůhledné bělmo - lat. sclera); bi- předpona znamenající dvojný ap.; [bimetal = sloučenina/slitina dvou kovů; bicykl = jízdní kolo]; bistabilní el. obvod]; bianko (bianco) bílý, čistý; nevyplněný či neúplně vyplněný doklad, šek, bez podpisu/ k dodat. podpisu či jen podpis na čistém listě; - viz vakát biatlon (b. stihací, štafetový aj.) kombinace běhu na lyžích a střelby z malorážky [příp. běh na lyžích nahrazen během; skiarc = lukostřel. b.]; Bible [svatá] I. Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) obsahuje několik nábož. knih v jednom svazku, npř. ve vydání české Bible Kralické z r.1613; Bible [svatá] II. soubor posvátn. spisů judaizmu [Starý zákon] a křesťanství [Nový zákon]; hypotéza vzniku vesmíru; biblický [námět oslav. Boha]; - viz hypotéza, žalm bibliotéka knihovna; součástí knihoven bývají zvl. oddělení - pro disková a další média včetně filmů, též speciální archivy ; - viz archiv bicykl jízdní kolo, velociped; (též horská/trekingová kola, motorová kola [s pomocným motorkem], rehabilitační Rotoped aj.); - viz bike, velociped bič nástroj kočího/vozky/oráče aj. k pohánění tahounů a výcviku koní; jezdec. bičík; malým bičem děti švihají rotující káču); bičování = fyz. trest; bičiště pružný prut biče [i přes 2 m] s okovaným držadlem (doplněním práskacím řemínkem [cca 1-2 m] vznikne bič); - viz bič bičnout se vyprovokovat se k vyššímu výkonu; - viz burcovat, posera, troufnout si bidet sedací toalet. mísa s mycími tryskami, často v kombinaci se záchodem (opatřená prkénkem s víkem pro funkci splach. klozetu); bidlo I. kulatina tyč/ -ka, bidýlko, hřad, násada k nářadí, jako hasičský hák, na podpěrách jako klepadlo koberců či k sušení, pabuza, sloup/ stožár osvětlení, bidlo II. antény, vahadla, vlajkové žerdi, závory, k plavbě odrážením a k mnoha dalším potřebám; (bydlo = byt / bejvák); biedermeier [bídrmajer] umělecký měšťanský styl 2. čtvrtiny 19. století; - viz sloh/ -y bienále umělecká přehlídka pořádaná vždy po dvou letech; bifé (buffet) rychlé občerstvení [automat, bistro, čajovna/ kavárnička/ pizzérie]; - viz kabaret, bar, té biflovat memorovat, učit se až zbytečně detailně nazpaměť (často vlivem mentorského vlivu školy, rodičů aj.); - viz mentor, pedagog, šprt bigbít (z angl.: big beat - velký rámus) keltská rock. hudba - džez - blůs [jazz, blues]; rock and roll [rokenrol], rytmus, kytary, bicí...]; - viz syntezátor bigotní (z fr. bigoterie) slepě/ fanaticky věřící, pobožnůstkářský, nesnášenlivý, netolerantní, pokrytecký člověk; - viz pobožnost bigram dvě [i stejná] písmena jdoucí za sebou [podobně trigram - složen ze tří písmen]; - viz kryptologie, dvojhláska 5

6 biják (slang.) biograf/ kino, film. představení; hlavní část cepu; bike jízd. kolo, velociped; [biker/-s = cyklista/ motorkáři; mountainbike = horské trekové kolo; bikerský; fourcross = horský cyklocross]; - viz tandem bikiny dvojdílné dámské plavky; atol Bikini - jeden z Marshalových ostrovů Tichého oceánu (zkoušení jaderných pum); bilance přehled o celkovém stavu/ výsledku činnosti k určitému datu; biliár kulečník (stůl s mantinely a koulemi strkanými tágem [holí]; strčená koule se má dotknout dalších koulí = karambol [ty se sčítají]); - viz tágo binární dvojkový; [dvojk. soustava používá jen dva symboly: 0 a 1, ano a ne, proud a bezproud, resp. mocniny čísla 2 = binární čísla]; - viz bit binokl optický přístroj se dvěma okuláry: brýle/ brejle, cvikr, lorňon, dalekohled, mikroskop ; - viz monokl, lorňon, lupa, optika, skřipec binom (matem.) dvojčlen; (monom = jednočlen; polynom = mnohočlen; binomický...); - viz kóta, trichotomie, triptych bio- týkající se živ.organizmů; (biologie = nauka o živé přírodě; biologický; biopsie = odběr a vyšetř. vzorku tkáně); - viz fauna, biotop, halucinace biocenóza ekologicky vyvážené společenství organizmů v určitém prostoru [cenóza]; - viz biotop biograf kino [ozvučené hlediště s promít. plátnem - v přírodě nebo v sále]; (kinetika = nauka o dráze bodů/ těles v pohybu); - viz biják, kynolog biographie mat. s fotogr. pamětí - schopností návratu do pův. tvaru či barvy např. teplem [spec. textil, slitina kovů, složení barev]; - viz curriculum vitae; bioluminiscence světélkování, spontánní luminiscence některých živých organizmů [rybka neonka]; (světélkovat může i tlející pařez aj.); biomasa váha všech organizmů v daném okamžiku v určitém prostoru; obnovitelný zdroj energie na jednotku plochy/ objemu; - viz pramen bioplyn hořlavý plyn z tlejícího bioodpadu [mrva apod.] v neprodyšně uzavřených blocích [nejen pro ohřívání, ale i k výrobě elektřiny]; BIO-potraviny p. neobsahující zdraví škodlivé látky [t.j. získané pěstěním, chovem a zpracováním předepsanými metodami, bez chem. hnojiv ap.]; biotop [habitat] živé i neživé prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody - biotou; např. zahradní koupací bazén/jezírko; - viz biocenóza biřic pověřený vykonavatel úřední moci; (najatý voják: dráb, pochop, mušketýr); biřmování katolická svátost křesťanské dospělosti; upevnění víry (z latinského confirmo, tj. upevňuji); - viz konfirmace biskup nástupce apoštolů ustanovených Ježíšem - správce diecéze [biskupského obvodu]; (husí prdelka [má tvar biskupské mitry]); bit [b] jednotka informace (např. ano/ ne, plus/ mínus, 1/0); 8 b [bitů] = 1 B [Byte - bajt]; vyšší jednotky: kilo-/ mega-/ giga-bajt [kb/ MB/ GB]; BitTorrent PC klient - nástroj pro peer-to-peer [P2P] distribuci souborů [.torrent], jímž jsou datové přenosy rozkládány všem stahujícím klientům; bitumen střešní krytina [asfaltová lepenka s tenkou vrstvou speciální drti]; živice [asfalt, tér ap.]; živičný povrch silnice ap.; bivak (bivac) tábor/ležení v přírodě beze stanů, nouzový kryt v nepříznivých podmínkách [horolezecký/rybář. aj. nocleh v přírodě. - bivakování]; bizam kožišina z ondatry, bisam - (ondatra pižmová = vodní savec z čeledi myšovitých, podčeledi hrabošovitých, původem z Ameriky); bíbr různě tvar.: bradka, plnovous, strniště; (pejzy = licousy, lícní vousy/ kotlety, šístky/ šísy [=zakroucené pejzy]; knír/-ek = vousy pod nosem); bílit malovat interiér nebo i vnějšek objektů roztokem hašeného vápna (např. štětkou na bidýlku); (slang.) vybílit = vše roztřískat, vykrást; bláhový pošetilý, pomýlený, nerozumný snílek, fantasta; blamáž ostuda, zesměšnění; (blamovat se = zesměšnit se, odejít s ostudou); blanšírovat bělet; blednout/vyblednout; přikrášlovat [jídlo]; blata místy bahnitá/rašelin. lužní louka, mokřad, slatina; (bláto = rozmočená zemina s bahnitými loužemi; bahno = usazený vodní kal); blavajs (slang.) nějaké jídlo - spíše nevzhledné, blaf; - viz plavajs, bluf blábol/-ení nesmyslné zvuky a věty opilého či bláznivého/ psychicky vyšinutého člověka; blábolit = mluvit nesmysly; - viz žvanění blb idiot, pitomec, tupec, hlupák, vrták, slabomyslný/ dementní jedinec; blbiny = stupidity/ hlouposti/ vtipy; (voj.) blboun = velký ovocný knedlík; blechy drobný černý skákavý hmyz (paraziti sající krev); společenská hra s kolečky/knoflíky; blejzr (blazer) sport. jednořadové sako; dámská lehká halena [vycpaná ramena, nárameníky, velké kapsy - volný střih]; bleptat (pejor.) mazat, rozbleptat, pobleptat, potřísnit; [bleptanina = lepivá kašovitá hmota]; bleskojistka býv. [anténní] jistič proti výbojům blesku (se svodem k aktivnímu uzemnění); vyblejsknout = vyfotit; blejsknout se čím = předvést se/na odiv; bleskovka závěsná petrolejová lampa s kruhovým knotem; (slang.) plešatá hlava; vyvěšená zpráva/výzva; (blesk [i kulový] = el. výboj; fotoblesk); bleší trh možnost koupit/ prodat/ vyměnit cokoli [starožitné, použité i nové věci - boty, textil, nářadí, součástky, známky ]; blind prázdno; cestování na blind = naslepo/bez cíle; odběr/ předání věcí bez placení a záznamu (freeware); (slepý má na oku cink ); blikání přerušované světlo [např. semaforu/ blinkru; signalizace směru/ výstraha světelnou houkačkou vozidla ap.]; blikavý, blikotavý; blinkání zvracení kojenců při krmení ap. [vulg.: blití]; blistr plastový lisovaný obal {karta} s pilulkami/léky aj.; blíženec dvojče, osoba sblížená; blíženci = znamení zvěrokruhu; - viz zodiak blok I. skupina, seskupení, kus hmoty/ dílčí objekt; (blokáda/blokování někoho = org. překážek, bránění, izolování, omezování v pohybu aj.); blok II. notes, zápisník/ skicák; spojené/ díly/ části/ objekty v celistvý/ kompaktní pevný či manipulovatelný celek; blok ulic; bloková pokuta; - viz frakce bloumat toulat se, chodit bez zájmu a cíle, nazdařbůh; (Zdařbůh = hornický pozdrav); bluetooth bezdrátový systém přenosu dat na krátkou vzdálenost; (podobný je infraport IrDA s dosahem jen desítek cm přímé videlnosti); bluf výmysl, blud, klam, finta, pomluva, podraz, lež/ blaf (blafat/ kecat, blafovat - lhát/ vymlouvat se [snaha blafováním něco získat]); BMX (Bicycle Motocross) jedna z disciplín cyklistiky [závod na zpevněných kolech; začíná hromadným startem na dráze s překážkami]; - viz bike, kros boa kožišinový přehoz (např. liška s hlavičkou a pacičkami) nošený kol krku přes ramena); bob/-y I. kovové závodní karosované saně pro 2 až 4 osoby ke sjíždění bobové dráhy [s vysokými mantinely]; skibob = sedací lyže s řidítky; (bob obecný = bob/-y II. luskovina/ zelenina/ krmivo); druh účesu; kakaové aj. boby; (bobek/ bobeček = oblý kousek/ hromádka; familiérní oslovení); bobtnat vlhkem zvětšovat objem; nabobtnalý; - viz zatahování bodejť přitakání, jistě, to se rozumí [ no bodejť by né ]; bodrý dobromyslný, přátelský, upřímný, činorodý, učinlivý, žoviální; bodyček (hokej) bránění soupeři v pohybu svým tělem; bohém nepraktický člověk líbnutý múzou, oddávající se uměleckým sférám; - viz Bójové bohemista kdo se zabývá českým jazykem, historií a kulturou; - viz Bójové boilie druh plovoucí rybářské návnady [balonek]; - viz udice bojkot přehlížení, odmítání styků, izolování soka/protivníka; - viz embargo, mobbing, ostrakismus, šikana bojler (boiler) el./ plynový ohřívač vody se zásobníkem; - viz karma bolerko krátká lehká ženská vesta sahající nejdále do pasu, bolero; bomba puma/ mina/pekelný stroj; událost budící všeob. pozornost; posilující jídlo; sexbomba; bombardovat - let. pumami/ někoho dotazy; bombastický nafouknutý, nabubřelý, významem přehnaný; - viz bulvár, halas bombírunk vypuklina, vyboulení, vydutí, konvexní tvar; (opak b.: důlek, dolík, promáčknutí, prohlubeň, konkáva, žlábek]); bon dluhopis, cenný papír, poukázka; (fr. dobrý [bonbon aj.]; bonmot = pikantnost, vtip, rčení či úsloví, příp. citát); - viz au pair/-s bona fide (lat. bona = dobrá, užitečná) v dobré víře/ úmyslu; (bona publica = ve prospěch státu/ lidu; bona vita = životodárný, prospěšný, užitečný); bondage (bondáž) otroctví [sexuální praktika]; bondy státní papíry [dluhopisy] pro fyzické osoby/ občany [s nejistým vzdáleným ziskem]; bonifikace zvýhodnění, náhrada, odškodné; - viz bonus, VIP bonita míra kvality či schopnosti/ užitnosti (např. zeminy); bonsaj miniaturní strom umělecky šlechtěný v misce, aby vypadal jako starý strom (původně čínská technika 11. stol.); bontón dobré/ vybrané způsoby společenského chování; (bonbón = cukrovinka, např. Sisinka, Hašlerka); bonus sleva, prémie, dobropis, úspěšné ukončení studia; - viz benefity, remunerace, režie bonzák donašeč, udavač; (bonz = magnát/ šéf); žalobník, denunciant; (denunciace = udávání, nařčení, donášení); - viz fízl, špión booster dioda (bustr) elektronka rozkladu spojitého TV signálu u čs. TVP Mánes/Aleš z 60-tých let 20. stol.; booster kytarový i basový zkreslovač signálu, využívající vlastností germaniové diody [ve zvuku se projevuje teplým, měkkým zkreslením]; borax tinkal [tetraboritan sodný - svářečské okysličovadlo]; bordel nevěstinec [dům s nevěstkami/ konkubínami; pípšou, hambinec, hampejz, pajzl aj. - erotické služby]; - viz animírka, džigolo, kurva, brajgl bordura ozdobné lemování tkanin, nástěn. maleb, textů/knih či iluminací (osvětlení); borelióza [lymeská b.] svízelná nemoc vyvolaná spirochetou Borrelia burgdorferi (přenos klíšťaty apod.); borka kůra stromu i několik cm silná [odumřelé buňky chránící kmen]; děti vyřezávají z kůry lodičky; (dubová kůra je léčivá); - viz kůra bortění/-cení rozpadání/ vyborcení objektu/ podlahy/ tarasu aj. [chybné výpočty/ plány, nedodržení norem, nedbalá údržba, přetížení, přírodní síly]; krach; 6

7 bos I. (fasádní dekorace) bosáž/rustika = opracovaný [zdobený/bosovaný kámen zdiva s fazetami aj. často nahraženými štukem nebo profily z umělých bos II. hmot - bosované portály, arkády apod.]; stropní aj. prohlubeň s malbou a příp. štukovým lemováním; (boss) šéf, nadřízený; - viz šambrána bosáky drbáky/ žahoury/ vejmrdy - chlupaté knedlíky ze syrových brambor; bosňák bývalý pouťový/ pouliční kramář, nesoucí zavěšenou košatinu na prsou (prodával z ní drobnosti - kudly, tkaničky, karty ); bosování vkládání obrázků [zrcadla] do tiskové strany; - viz bos botulotoxin smrtelně jedovatá látka ve špatně ošetřeném syrovém mase, klobásový jed - botulin; též prostředek k odstranění vrásek; boubel cysta se zárodkem tasemnice ap. [z nedost. tepelné úpravy potravin; tasemnice žije ve střevech, napadení se léčí antihelmintiky]; boubelatý obtloustlý, korpulentní; boubelíček/boubelka [boubelaté/ obézní dítě, b.-tý tvor]; - viz tělnatej bouchací kuličky křehké kuličky s trochou výbušniny (po dopadu vybuchují, střílely se i prakem); bouchoř puchr, zbon, povrchově znetvořený ovocný plod (švestka aj.); [puchrovitost a deformans jsou příčinou kadeřavosti broskvových listů]; - viz deformace bourák (slang) fáro, extrovní/drahé os. auto budící závist; (bourat - poškozovat, ničit/bořit, likvidovat [zboř. stavba, nabourané auto]); - viz asanace bouřka buřinka, plst. klobouk s oblou korunou a krempou; jiné: cylindr, panama, kovbojský, kónický, kastrůlek, fez, toka, slamák..; přírod. jev; bowden lanko [splétané dráty/ licny, např. ovládací, řadicí, tažná, záclonová l., svítidla upevněná na l.]; bowling kuželky - sportovní hra s dlouhou tradicí; (ruské kuželky [s visící koulí] = společenská zahradní [nikoli sportovní] hra); hry s koulemi; bóje zakotvené plovoucí [výstražné ap.] těleso; Bójové hist. prapředkové Čechů na území Česka [odvoz. název Bohémia = Čechy]; - viz bohemista, ČR bradla tělocvič. nářadí [žerdě 3,5 m dlouhé na stojanech s výsuvn. drouky po 5 cm s aretací]; (bradlo = skalisko, útes); - viz brdo, nos, těl. nářadí brach přítel, důvěryhodný člověk, společník, náhodný soustolovník - i cizí ( milý brachu ); (brácha/ bráška = bratr); - viz druh Braille (Luis Braille) vynalezl r slepecké šestibodové písmo s vypouklými body pro hmatové čtení; (slepý/ nevidomý; zaslepení otvoru aj.); brajgl rámus a nepořádek, binec, bordel, čurbes, virvál, virčoft/-čaft, bugr; kravál, randál; - viz elent brak podřad. zboží/ výmět; brakovat = všecko nějak zužitkovat; vybrakovaný = vyprázdněný/ vymontovaný; brakický = poloslaný; - viz šunt, laguna bramborové div. maňásk. divadlo, marionety; loutkové divadlo = loutky/ pimprdlata [loutkoherci nitěmi hýbou jejich údy aj.]; loutka = ovládaná postava; branka dvířka/ vrátka pro pěší (samostatná, ve vratech, půlená na výšku přede dveřmi do síně [proti vniku drůbeže] aj.); (gól/ banán ve sportu); branzol tuhá stélka (na dně boty - začisťuje švy a hrbolky podešve); branže (slang.) obor zájmů/působnost [výroby/ obchodu]; cháska, banda [zájm. skupina]; - viz chamraď, obchod brav vepři/prasata; staročeské slovo pro menší hospodářský dobytek (ovce, kozy, atd.); - viz brojlery bravurní okázalé až riskantní předvádění dovedností; (bravura = smělost, vytrvalost, tech. dokonalost/ zvládnutí [bravurní přednes/reakce aj.]; brána hlavní vstup do areálu (hradu, města, statku, prvek obrany), často má zdobený portál i vrata (veřeje); fotbalová b., brána jazyků; brány polní nářadí k vláčení (rozdrobení hrud, přípravě pole k setí); brány hřiště/ statku/hradu; brázda rýha vyoraná pluhem; řada/lavice (slang.) např. v kině [po válce lístek do první brázdy za bůra]; (rozbrázděný povrch); brčál barvínek menší [vždyzelená poléhavá alpinka], zesiluje vášeň, nápoj lásky; brdo hřeben tkalc. stavu s řadou nití ["jedno brdo" pro stejný vzorek; "ty brdo!"]; b. = lesnatý kopec/ chlum; brdečky; - viz váhy, spřež brept přeřeknutí, přebrept; brepta = kdo se mísí do hovoru/ vyrušuje [ kuš ty brepto ]; bréca (fam.) koza domácí [ceněný zdroj mléka]; briar dřevo ze Středomoří hlavně k výrobě dýmek [má se aspoň den vařit a rok vysychat]; brigádník dobrovolník k výpomoci za kalamity apod. (většinou zdarma, ale je pojištěn); pracovní brigáda; brigadýr = vedoucí br.; - viz fušování brigadýrka nerozvíratelná placatá čepice se štítkem (k uniformě aj.), příp. s podbradníkem [u jízdy]; - viz bekovka, beranice, kšilt, hučka, rádiovka brikety slisovaný uhelný mour či dřevný aj. suchý odpad, sloužící jako topivo; - viz peleta brilantina pomáda/ mast na vlasy; (brilantní = skvělý, znamenitý, oslnivý); - viz excelentní, sorela briliant broušený drahokam, zejména diamant, šperk; písmo velikosti 3 bodů; - viz cicero brizance I. tříštivost - schopnost výbušniny/ trhaviny detonací rozdrtit materiál v okolí; (vysokobrizantní = vysoké účinnosti); čím vyšší brizance brizance II. výbušniny/ trhaviny/ třaskaviny, tím citlivější vyžaduje zacházení (může dojít k samovznícení/ třesku); výbušniny typu výmet. střeliva k brizance III. odstřelu/ uvolňování surovin [rud/uhlí aj.] jsou méně nebezpečné, způsobují hlavně posun materiálů; - viz pyrotechnik/-a brífink (briefing) akce k poskytování informací novinářům aj.; - viz interview brnění/ brň středověká výstroj bojovníka: kroužková košile aj., později pláty/pancéřování = kyrys; (b. rukou aj. = blokáda krční páteře apod.); - viz kyrys brod zpevněný přechod/ přejezd přes potok/ řeku kde není most; brodění = procházení/jízda po dně toku či rybníka [očista, zábava]; brůdek; brojení chystání se a srocování proti nežádoucí skupině občanů [omezujících dosavadní zvyklosti, práva, životní jistoty a pořádky]; rozbroje/půtky; brojlery původně drůbež, produkovaná rychlovýkrmem; nově jsou zahrnuta i další zvířata - králíci, ovce, prasata ; - viz brav brouci lezoucí i létající hmyz, velká skupina různorodé obtěžující havěti přenášející infekce; - viz desinsekce, babka, kobylka, jedovaté brouzdání chození v močálu/ v mokré vys. trávě/ v potůčku či mělčině (v botách i naboso); brodění mělkou vodou; surfování na webu; - viz brod, surfing brownfieldy půdy dříve urbanizované [zastavěné], ale opuštěné nebo nedost. využívané [areály bývalých továren/ podniků]; - viz area, proluka, halda brož připínací šperk; (podobné jsou řády, medaile, medailonky); brožura publikační dílo menšího rozsahu [s jednoduchou knihařskou vazbou do měkkých desek, někdy s dvojlisty k rozřezání]; (bichle = kniha); brť dutina stromu často užívaná včelami jako úl (odtud brtník = včelař, medvěd brtník); - viz včela, buňka, plást brukvovité košťálové (brukev, zelí, kapusta, kedluben, květák, brokolice, tuřín, řepka, ředkev ); [proti šíření virů střídat plodiny na záhonech!]; brumendo vyluzování zvuku písně zavřenými ústy/ hrdlem [užívá se ve sboru jako podbarvení sólového zpěvu, jako zvuková kulisa při recitaci, aj.]; brunátný červenohnědý/ zarudlý [obličej/ líce - zlobou/nevolí], nerudný; brunátnět; brundibár čmelák; bručoun; dětská opera (složil Hans Krása, prvně ji hrály židovské děti r v Terezíně); brutální násilný, páchání hrubých násilností; (brutalita - násilí, hrubost, trýznění); - viz šikana, mobbing Brutto hrubá váha nákladu s obalem; Netto - čistá váha obsahu bez obalu; Tára - váha obalu; (podobně: Brutto mzda = hrubá mzda, atp.); brvy obočí (nikoli oční řasy) [nehnout ani brvou]; bryčka lehký povoz k přepravě několika osob a menšího nákladu; existují i dvojkolky s jedním tahounem; - viz povoz brynda kdo bryndá; neurčité/ jakékoliv pití, nápoj, nedopité slivky, patoky; rozbryndat = rozlít po troškách; pobryndat = polít; - viz bryndáček bryndáček slintáček, dětský náprsní chránič před umazáním oblečení, zpravidla zavěšený na krku; (slintat = poslintat slinami; uslintaný, naslinit); bryskně promptně, pohotově, zručně, prudce/ rychle, hrubě, hbitě/ svižně, náhle, okamžitě, ostře, nešetrně, příkře, někdy s grácií [= půvabem]; brzdit mechanicky zpomalit rychlost, šlajfovat; mírnit se v negativních projevech [ už toho nechej, brzdi! ]; břednout propadat se/ zabředávat do hutné hmoty/ bahna či bídy; (rozbředlý = řídký/ rozmočený; vybřednout = dostat se z bahna/ z bídy ven); březí (o koze aj.) těhotná, zabřezlá; stelná [kráva]; (březost = gravidita zvířat; zmetání = potrat u zvířat); břidlice rula, tmavý loupavý nerost, užívaný jako tabulková střešní krytina; svor [zdroj zem. plynu]; (tabulka z b. sloužila žákům k nácviku psaní olůvkem); břit čepel/ ostří (šavle, žiletky, břitvy, nože, dláta, pořízu, želízka hoblíku, sekery, motyky, sekáče, výstružníku, frézy, kosy aj.); (břitce = ostře); břízolit [brizolit] fasádní stříkací písková směs (dodávaná v pytlích); BSE Bovinní spongiformní encefalopatie = nemoc šílených krav přenosná na člověka; bubák mýtické strašidlo, co dělá Bu-bu-bu; zaschlý tmavý zbytek květního kalichu na malvicích [jablka..]; bubínek litinová kamínka s kruhovými pláty [pod. jsou klubky]; hudební nástroj (lat. drum - malý a velký buben, tympány/ kotle); část vnitřního ucha; bublifuk foukátko, využívající principu povrchového napětí a proudu vzduchu, kterým se vyplní slabá vodní/ mýdlová aj. membrána = bublina; buddhismus (Dhamma); evr. označení pro systémy vycházející z učení Buddhy Gotamy [žil v 6. stol. před n.l. v sev. Indii; ČR - chrám ve Varnsdorfu]; budižkničemu lenoch, nemakačenko [má obě ruce levý; kam ho ráno postavíš, tam ho večer najdeš]; darmojed, darmošlap; budíček hodiny s budicím signálem; doba ranního probouzení za kuropění; hromadné buzení [např. v kasárnech - hlasem/ trubkou ap.]; budka umělé ptačí hnízdo z prkének na stromě aj.; kabina brzdaře, hlídače, jeřábníka apod.; budoár vkusně vybavený dámský salonek; - viz salon budova dům, barák, stavba, vila, nemovitost; budování = stavění, tvoření, budovatelské úsilí; prezident budovatel = Dr. Edvard Beneš; budžet budget [badžit] finanční rozpočet [státní aj.]; (etát = rozpočet, stav, výkaz; [les.] podíl těžené hmoty, které neporuší podstatu lesa); buchar lisovací či tvářecí stroj; - viz beranidlo, hamr buchta druh moučníku; (slang.) holka; buchtování vyrývání, obracení drnů a větších kusů půdy divokými prasaty při hledání potravy [škody na polích aj.]; - viz kňour, bachyně bujarý bujný [např. kůň], až nevázaně veselý, divoce rozpustilý, svěží/ osvěžený; 7

8 bujení bukanýr bukvice lékařská bulení bulvár buly bumážka bunzírování bungalov bunkr buntovat buňka I. buňka II. buňka III. buran buráky burcovat burleska burnus buryna bursa burza I. burza II. buržoazie buržoust buřeň buřinka busta buš butyk butyrometr buzar buzerace bužírka bůra byliny I. byliny II. byro /-kracie Byzantská říše byznys bžunda bžutka caddie cajkrám calofrig camrat canc cancour capouch cardigan cart cartridge casting catering cavyky cálovat cár cca ccm cedr cech cechmistr cejch celebrity celta celulóza I. celulóza II. celulóza III. celulóza IV. cement cemr cena cenit centnéř centrifuga centr/-um cenzor /cenzura cepovat cerbulát cereálie cerebrum ceremónie certifikace I. certifikace II. certifikát I. certifikát II. divoký růst [nádoru, porostu]; (bujet = růst/ narůstat, vegetovat [=žít] - [vegetace = rostlinstvo. flóra]); - viz herba, nádor, onkologie, vegetace námořní lapka/zloděj: pirát, korzár/privatýr; (Stachys betonica) - bylina užívaná jako sedativum a lék na zažívání, působící povzbudivě na krevní oběh; vhodná při bolestech; (slang.) pláč, nářek, brek/-ot; bulíček; - viz vůl (franc. boulevard) velkoměstská široká ulice s alejemí; (bulvární tisk = senzační novinky s obrázky, krimi, lechtivé články/ úsudky aj.); - viz senzace rozehrávka; vhození puku/ touše rozhodčím mezi dva hokejisty; (rus.) osobní doklad/ papír; nabývání, kvašení, kypění [např. naloženého vína/ ovoce] s přetlakem - vybuchování/ v. vzteky/ ucházení plynů/ přetékání; - viz kvas jednoduché vzdušné přízemní obydlí; lehká rekreační stavba s verandou; - viz ubytování pevnůstka, odolný kryt/ dot, pozorovatelna; (bunker-bankr = písková past/ překážka na golfu); - viz pozorovatelna tajně se umlouvat a něco chystat, kout pikle; - viz spunktovat, sčuchnout se (lat. cellula) základní staveb. jednotka živých soustav [zejména jednobuněčná prokaryota netvořící tkáně, a jádrová eukaryota prvoků a mnohobuněčných organismů - hub, živočichů a rostlin], na nichž probíhají biochemické reakce; - viz celulóza, pigment přeneseně: kabina, kajuta/ kóje, cela, kobka, b. včelí plástve ap.; stav. [bytová] buňka k sestavení nouzového domu ap.; - viz maringotka (pejor.) vesničan, též křupan; hnojař = (pejor) student zem. fakulty, zemědělec; burské oříšky, arašídy (z podzemních lusků podzemnice olejné [Arachis hypogea]); budit, přimět k činu, získávat, motivovat/ agitovat/ ovlivňovat/ lobovat pro něco; - viz agilní, bičnout se, troufnout si vtipná hudebně-teatrální, drsnější komika [zahrnuje parodii, fraškovité/ bizarní přehánění, lechtivou ironii i satiru]; burleskní; široký oteplovací plášť příp. s kapucí/ kápí; (kapuce = kápě/ pokrývka hlavy; k oděvu přišitá či připínací k.); - viz kutna, kravská řepa (Beta vulgaris); řepný; váček; bursitida [bursitis olecrani inflam.] - zdrav. = zánět mazového váčku kloubu; místo směnného obchodu (s cennými papíry, akciemi, zbožím, známkami, ošacením aj.); prodej a směna použitého zboží [burza dětského oblečení apod.]; instituce, organizující trh s cennými papíry apod.; obchodní místo burzovních makléřů; - viz makléř, sekáč, dealer, obchod městské obyvatelstvo; třetí stav; kapitalisté; - viz aristokracie, plutokracie (dobové slovo) příslušník bužoazie, buržoa/ buržuj, kapitalista; přezíravý měšťák - občan jenž ztratil spojení s lidem; lesní buřeň = různé traviny, byliny a křoviny/ roští [plevelné druhy rostlin se likvidují jako nežádoucí - brání růstu vysaz. dřevin]; - viz klest tvrdý lehký plstěný klobouk - tvrďák/ tvrdík/bouřka (za RU b. nosili tajní policajti, inteligenti i kočí); [bysta] sochařské dílo - potrét hlavy a poprsí; (v golfu) křoví, špatně hratelné místo; suchomilný křovitý porost pouští a savan; - viz klest, step obchůdek s módními oděvy, doplňky a kosmetikou; - viz sekáč potravinářský tukoměr; kulečníková technika (odraz od mantinelu); šikana/obtěžování, přemršt. úkolování a sledování; (buzerant = kdo někoho buzeruje; teplouš, homosexuál/gay); - viz lesbička, teplouš, gay elastická [izolační] umělohmotná trubička; - viz šlauch býv. pětikorunová mince nebo státovka; po válce byly i jednokorunové státovky, z prvu německé a přerazítkované česky [nebyl kov]; ruské lidové epické písně; rostliny s nedřevnatějícím nadzemním stonkem; sbíráme Léčivé byliny na léčiva, čaje, zábaly, koupele aj., nejznámější jsou: heřmánek, šípek, lipový květ, řebříček, třezalka tečkovaná, jitrocel kopinatý, kostival, přeslička, devětsil, měsíček; úřadovna, užší vedení/ úřadování, (při pejor. chápání = zkostnatělé vedení administrativy byrokraty, se zbytečnými průtahy); - viz obstrukce východořímská říše s pravoslavným křesťanstvím jako stát. náboženstvím [v letech 395 až 1453 pokračovatelka zanikající římské říše]; (z angl.) obchod, kšeft, handl; (byznysmen = obchodník; obchodování, povinnost, úkol, starost); - viz obchod nezdar, kiks, trapas; též legrace, sranda, psina, prča; - viz šprým, taškář (fr. bijou-) bižutérie - (módní doplňky z kovů, skla, kamenů, plastiku aj.[napodob. šperků - korále, náušnice, brože, náramky aj.]); - viz štras [caddy - kedy] pomocník hráče golfu [nosič vaku s holemi]; závěsná rozkládací skříňka s ručním nářadím/ náčiním [cajk/ vercajk/ vergl/ nádobíčko]; (cajk/-ový = druh hrubého textilu); [kalofrig] stavivo ze směsi křemeliny, dřev. pilin, cementu a vápna [k výrobě tvárnic a desek]; něco potřísnit, zbytečně spotřebovat; zbytečně mluvit (vycamrat = prozradit; nacamranej = opilý); (slang.) kec, zavádějící/úchylný názor, bezvýznamný/ zmateční dokument; (slang.) visící / vlající otřepek/ kus hadru, provazu, ap.; - viz cár, cumel, cíp, courat, drby, hadr, fángle (pejor.) nepříjemný/nevycválaný kluk/holka; - viz kozel úpletový kabátek/svetr/vesta s knoflíky či zdrhovadlem a příp. páskem k podzimnímu užití [dámský, pánský, krátký i dlouhý]; (buggy) elektrické vozítko pro 2 golfové hráče s bagy; výměnná patrona/kazetový zásobník - náplň barvy do tiskárny; příběhové linie počít. her; - viz toner, tisk (kástyng; angl. cast = účinkující, házet, odlít) nabídka, výběr, konkurz na obsazení filmových a podobných rolí; služba zákazníkům [služby hlavně gastronomického charakteru s efektními doplňky]; přepjaté chování, okolky, zbytečné formality/ceremonie, obstrukce, průtahy; - viz balast, byro (slang.) zaplatit/zatáhnout/solit děnky [peníze za útratu]; (rus. děngi = peníze); utržený, pohozený kus papíru, [nechtěného, zbytečného] dokumentu ap.; - viz cancour zkratka pro odhad/circa [cirka = přibližně/asi, od oka/baj vočko]; zkratka pro kubický centimetr [např. údaj obsahu válců motoru - JAWA 250 ccm]; (kubatura = krychl. objem [třetí mocnina čísla]; kubický); středomořský jehličnatý strom s vonícím dřevem (užívané na tužky); spolek řemeslníků svého druhu (dbá na dodržování kvality); cechy mívají své erby/znamení); (družná sešlost [např. Cech panen]); volený představený cechu [často vybaven putovním znamením - cechovním právem]; - viz společenstvo, mistrovství značka úředního ověření/kalibrace váhy aj. [cejchování závaží, kontr. přístrojů]; značky/loga výrobců; vypálená znamení; - viz nálepky vážené, proslulé osobnosti, potentáti z vyš. stavů; - viz VIP plachta, stanový dílec z nepromokavé látky; celtovina = plachtovina; (calta = žemle - odtud Celetná ulice); - viz šapitó, cirkus buničina = polysacharid, základ buněčných stěn rostlinných tkání, nejrozšířenější organická látka na Zemi; přírodním zdrojem c. jsou rostlinná vlákna získávaná: 1. ze semen (bavlny, kapoku, kokosu); 2. z lodyh [stonků] (lnu, konopí, juty, ramie, kendu, kopřivy, klejchy); 3. z listů (sisálu, manilského konopí, agáve, ananasu, aloe, rašeliny, novozélandského lnu); užití celulózy: výroba papíru, obalových materiálů, aj.; c. je hlavní živinou býložravců, ve vodě nerozpustná; uplatní se ve všech oborech [plastový celuloid]; též ciment - prášek [pálené vápence, slíny, břidlice, sádrovce aj.]; zubní tmel; cementace = tvrzení [oceli uhlíkem]; - viz beton hřbet, šíje, záda, plece, bedra; - viz chomout, šíje, vaz směnná hodnota v penězích/valutách; (cenina = známka, kolek, los ap.; cenný papír = akcie, dluhopis, směnka, bon, šek/poukázka/plat. karta aj.); oceňovat zboží; c. si dobrého bydla, člověka ap.; vycenit zuby; býv. jednotka váhy, závaží 100 liber; (metrický cent [zn. q] = 100 kilogramů); - viz ccm, SI odstředivka; (urychlovač element./jaderných částic [betatron, cyklotron...]); - viz cyklon střed, středisko, hlavní stan. (centrála/-ní = ústředí/ -ní [řízení, topení aj.], velín); centrovat - usměrnit na střed; (elektrocentrála = zdroj el. proudu); státní kontrolor/dohlížitel s právem zákazu zveřejňovat státně škodlivé informace; cenzura zaznamenaných informací; - viz veřejnost, utaj. skutečnosti mlátit cepem [obilí]; vycvičit/přimět k poslušnosti [vycepovat]; - viz biják (zast.) mozeček [jitrnice, uzeniny]; cervulát; obilniny, zrniny; - viz mouka, obilniny, vejražka, otruby mozek; cefalo-/ kefalo- = hlava/-vový/ mozek/-zkový; - viz centr, centrum, EEG obřadní zvyklosti při slavnost. příležitostech (často přehnané a nežádoucí); ceremoniál = postup obřadu; ceremoniář = obřadník; přezkoušení kvality produktů, služeb a způsobilosti pracovníků určenou zkušebnou dle norem + vystavení certifikátu/oprávnění k užívání/provozu; úřední ničení přebytečných zásob a vyřazeného materiálu = [z]certifikování, certifikátor, c. komise; průkaz, osvědčení, potvrzení, ověření správnosti; elektronicky podepsaný veřejný klíč asymetrické šifry, který vydává certifikační autorita; CRL = seznam zneplatněných digitálních certifikátů; 8

9 cesta I. silnice/pozemní komunikace - jedno-/obou-/-směrná [polní/lesní, úvozová/v odkopu/na náspu], zpevněná [štěrková/ živičná, dlážděná/ cesta II. /betonová, jedno-/více/-proudá, přímá/křivolaká, v nadjezdu/podjezdu/tunelem/po estakádě; hlavní/vedlejší, dálniční přivaděč/ spojka/ cesta III. /objezd, dálnice/autostráda, estakáda]; (cestování dopr. prostředky do práce/pracovní aj.; dlouhá/úmorná, uzavřená c.); - viz estakáda, štět cestmistr býv. šéf okr. cestářů [cestář = uniformovaný údržbář býv. silnice obecní, okresní, státní]; cestovní horečka (agryfobie) stres, strach z cest. letadlem, lodí ap. - napětí, teplota, průjem, zimnice, bolení hlavy, mořská nemoc/zvracení aj.; - viz fobie cetanové číslo kvalita/vznětlivost motorové nafty [minimálně 51]; (cetan = lineární nasycený uhlovodík); - viz oktanové číslo, opacita cicat sát (např. mateřské mléko z cecíku/prsu/bradavky, kojit nemluvně]; (cecík = struk vemene); - viz kojná, au pair/-s, dojička cicero základní typografická/tiskařská míra [Didotův systém]: 1 cicero = 12 bodů po mm = 4,51 mm, [2660 bodů tvoří 1 metr]; cicmat se muckat/líbat se s někým; - viz flirt cicvár pelyněk [cicvárkové semínko = prostředek proti škrkavkám]; cifra číslice, číslo; (ciferník = část hodin s čísly a ručičkami/rafijemi/rafičkami; [slang.] ksicht/obličej; ciferný = číselný); cifršpión účetní, matematik, kontrolor, šifrant/luštitel, křížovkář; ciglina (něm. Ziehklinge) škrabací ocelový plátek s ostrými hranami [k vyrovnávání dýhovaných aj. ploch]; cihlička býv. žehlička ohřívaná na plotně; malá cihla (např. zlata); - viz mandl cikán/-ka (pejor. cigoš/-ka) hist. pojmen. Rómů; (cikáňata - pejor. název pro klubko dětí bez ohledu na národnost či barvu pleti); - viz Róm, etnický cikorka pražený drcený kořen čekanky [jako bezkofeinová náhražka kávy = curifinda]; - viz žitovka cimbál (zast. kobos) přenosný deskový vícestrunný hudební nástroj s paličkami, příp s pedály; souprava hodinových [věžních] zvonů; cimbuří ozubené zakončení vrcholu hradby s ochozem pro stráže a obránce hradu; cimprdlich přecitlivělý, bojácný [posera/bábovka], stydlivý, opatrný; citlivý = háklivý; cimra místnost, pokoj/kuchyň/světnice/sednice/seknice, jizba; (kvelb = klenutá místnost; bazarová prodejna); - viz krcálek, dvorana, ratejna cingrdlátka ozdobné přívěsky, ověsky [lustru aj.]; kastaněty, chrastítka, flitry ap.; - viz flitry, kastaněty cink/-ování rohové spojení prkének rybinovitými čepy [na cink, polocink či skrytý cink]; (cink = [slang.] oční zákal; taj. znamení); - viz klinkání, šlicování cinta/-t kdo stříká jídlo aj. kolem sebe, pocintá/pokecá okolí; (též stříkat, šplíchat/šplouchat; cintat = mluvit/ kecat/ pindat nesmysly); - viz brynda ciráty okázalosti/účelové zdržování oficialitami; okolky, ohledy, cavyky, též [šikanózní/byrokratické] průtahy, obstrukce; cirkulárka okružní/kotoučová pila; (cirkulár[ř] = býv. oběžník, též morseznak; cirkulace = koloběh/ proudění; cirkulární = kruhový/kolující/obíhající); cirkus kočovná nebo stálá aréna k předvádění zábavného programu [cvičená zvířata, artisté, žongléři, klauni aj.]; nelad; - viz šou, šapitó/manéž citáty vypsané úseky textu z knih/dokumentů aj.; [erudovaná/hist.] rčení významných osob; citera dříve oblíbený dřev. stolní drnkací/trsací hudební nástroj s hmatníkem a plochou ozvučnicí ; citlivka stydlivá (Mimosa pudica) tropický keřík se zpeřenými větvičkami a lístky [při dotyku se lístky svěsí dolů a po chvíli se vrátí do pův. tvaru]; citrusy ovoce teplých krajin bohaté vitamínem C (citrón, pomeranč, mandarinka); civil nevoják, civilista; civilní život, oblek; (civilní = nevojenský, neuniformovaný, necírkevní, občanský; věcný, prostý); civilizace hmotné a duchovní projevy lidské společnosti v historické posloupnosti; kultura, vzdělání; - viz geolog. doby, etapy dějin, socializace, humanita cizelérství umělecké tepání a retušování [např. odlitků, užívající spec. nástroje - puncny a k upínání obrobků spec. smůlu]; - viz trambulírování cizina zahraničí; (opakem je tuzemsko/-ý = vnitrostátní [podle země původu - např. polský = z Polska, český Tuzemák = rum z Česka]); cíbek (zast.) posměšný posunek (strčení palce mezi ukazovák a prostředník); - viz gesto, prostředníček clo hraniční poplatek/daň; hraničář - Chod/valaš. Portáš; - viz akcíz, karnet, ungelt, kontraband, paš, mýtné, Šengen, embargo, respicient, PS cloud computing I. (=obláček) model používaní počítačových technologií založený na Internetu [poskytovatel služeb či programů, uložených na serverech cloud computing II. tak, že cloud uživatelé k nim mohou přistupovat pomocí web. prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat je odkudkoliv]; cloumat někým/něčím hrubě třást/strkat sem-tam; cloumák = pohár ostrého alkoholu; cluster [klastr] spolupracující systém sítě počítačů/pamětí/služeb, zajišťující zvýšení výkonu a spolehlivosti rozložením zátěže [včetně HDD]; cmunda bramborák (pochoutka - smažená placka ze strouhaných syrových brambor); CNC (Computer Numeric Control) číslicové řízení počítačem [u obráběcích strojů, obrábění pomocí programu na děrné pásce aj.]; cochcárna prostředí, v němž si každý dělá co chce; - viz anarchie, kulišárna cookies malé textové soubory ukládané webovým prohlížečem do předem dané složky v PC k zapamatování nastavení/přihlášení; Cosa nostra [čti Koza nozdra] sicilská mafie; uzavřené bratrstvo; název býv. hudební skupiny; - viz mafie courat zůstávat pozadu/opožďovat se; ucouraný oděv od jeho šourání po zemi/v trávě; (coura/-l = špindíra/ opozdilec); - viz plandat, canc courák vícezastávkový/pomalý dopravní spoj; - viz flamendr CPI, PPI, IPD CPI = index spotřebitelských cen; PPI = index výrobních cen; IPD = implicitní cenový deflátor, podíl nomin. a reálného produktu]; - viz HDP CPO předválečná státní organizace Civiliní Protiletecká Ochrana; později CO [pro případ katastrof, války]; CRT (Cathode Ray Tube") - katod. trubice/obrazovka, zobraz. elektron. paprsky; (nově se užívaji monitory LCD); - viz ikonoskop, LCD, HD crčení zurčení, crkot až hrkot čůrků - stupňovitě kanoucí pramínky potůčku, tání ledu, ždímání hadru/textilu, prolínání těsněním/skulinami; - viz kolot CT počítačová tomografie [rentgenové snímkování tunelem s počítačovým zpracováním údajů a vyhodnocením specialistou]; - viz MR, RTG ctnosti I. 1 pokora (humilitas), 2 štědrost (liberalitas), 3 přejícnost (humanitas, charitas), 4 mírumilovnost (patientia), 5 cudnost (castitas), ctnosti II. 6 střídmost (frenum), 7 činorodost (industria); - viz hříchy cuc sladkost [c. na klacku]; cucat [sát], cucák [pejor. nedochůdče], vocucanej, ucucávat; (kousek z rozškubanýho ["roztrhám tě na cucky"]); cudnost (opak smilstva), jedna ze sedmi ctností; - viz ctnosti cukání trhnutí, cukatura; [cukat se, cukat opratěmi, ucuknout, Necukej sebou!; ]; ošívání se; cukrovka cukrová řepa (Beta vulgaris var. altissima); svízel. nemoc (diabetes) - žíznivka [vyžaduje dietní stravu, hormon inzulin]; (cukrbliky = milostné svádění); culík cop/-ánek; spletené vlasy s mašlí či ozdobnou sponkou; (culit se = usmívat se); - viz paruka, vlasy, vrkoč, účes culoch/culok (zastar.) příkladek - špalík přikládaný na již upravenou plochu aby se další činností [ve svěráku aj.] nepoškozovala; pakna; - viz podložka cumel hadrová náhražka dudlíku/šidítka; vyčnívající cíp košile ap.; cumlat = dumlat, něco v puse cucat, po jazyku válet [např. dudlík]; - viz cancour, hadr cumploch nepořádné a neposlušné děcko [osoba]; cupovat roztrhat na drobno [nejen věc, ale i pověst člověka - zveřejnit nečestné jednání, intimnosti, aj.]; curriculum vitae [kurikulum víté] životopis, biografie; - viz charakter cvek účel, smysl, význam [ nemá to cveka = je to zbytečné]; cvikat štípat [štíp. kleštěmi, kombinačkami]: ucviknout, přecviknout, přecvaknout, přestřihnout, přeštípnout; cvok/-ček podrážkový hřeb s masivní hlavou; pecka k označení poddůst. hodnosti; ozdobný předmět řemení aj.; (cvok = [slang.] blázen, mešuge); - viz distinkce cvrkání opření palce o ukazováček - silovým uvolněním palec prudce vymrštit (hra cvrkání kuliček do důlku); (scvrklý = zmenšený/smrsknutý); cvrkot zvuková kulisa při běžné činnosti, nebo "shon" při činnosti zvýšené něčím neobvyklým; cyankáli kyanid draselný [jedovatá draselná sůl s hořkomandlovou vůní], vyvíjí na vzduchu smrtelně jedovatý plyn kyanovodík; cykl /-us oběh, pravidelně se opakující řada změn, období, etap; (obrazový/pohádkový/televizní cyklus); - viz cyklický cyklický pravidelně se opakující/členěný; (zacyklený = neukončující se), [např. čtyřtakt. spal. motor: nasání-zhuštění-výbuch-výfuk a znovu]; - viz cyklus cyklopáska vázací cyklopáska na obaly [ocelová i UH - bez povrch. úpravy či s pokovením aj.]; cyklon odstřed. válc. odlučovač/sekvestrant; (cyklóna = tlak. níže; ničivá vichřice/tornádo v podobě víru s okem uprostřed); - viz centrifuga, počasí, meteo cykloservis servizní opravna jízdních kol aj.; cylindr vysoký válcový klobouk s krempou (též skládací = klak); skleněný válec petrolej. lampy; dutý válec vůbec [např. čtyřcylindrový motor]; cynik [cynismus = kousavost] jedná bezohledně a beze studu, pohrdá morálkou, zraňuje city druhých, zpochybňuje/zesměšňuje morální a lidské hodnoty; cysta váček/měchýř; klid. stadium někt. organismů; uzavř. patol. dutina; (cystoskopie = vyšetř. endoskopem [trubic. optický přístroj]); - viz boubel čabraka (zast. kropíř) ozdobná pokrývka koně s ornament. motivy; (lambrekýny = řasené závěsy se střapci [nad okny, postelemi, římsami]); čachry handly, měnění [čenžnout, vyčachrovat/začachrovat něco; zapartykovat = se ziskem povyměňovat/vyvekslovat]; - viz čenž, šmelinář ČSČK ČeskoSlovenský Červený Kříž [založen dcerou TGM PhDr. A.Masarykovou r. 1920]; čakan/čegan hůl se sekyrkou; horolezecký cepín; nástroj k tepání kovů; čakry (buddhismus) myšlená energetická regulační centra našeho těla [je jich 7]; proudí jimi vitální energie, která nás drží naživu; - viz buddhismus čalamáda zeleninová směs v sladkokyselém nálevu/láku; (marmeláda či povidla = rozvařené ovocné plody [náplň do pečiva, knedlíků, omelet aj.]); čamara dlouhý slavnostní pánský černý kabát se stojatým límcem a řadou knoflíků/oliv zapínaných na šňůrky; čamprdlata navlékací chrániče rukou z tuhé kůže [proti oděru prstů při práci s cihlami apod.]; 9

10 čamrda velký kabátový knoflík, hračka (točení na niti, vlček), rychlá ženská [lítá jak č.]; čarodějnice ošklivá babizna [zlomyslná pohádková postava]; čaroděj/kouzelník; čarování [ cigánečko malučká pričaruj mi synečka ]; - viz čára, pálení čarodějnic čas I. GMT (Greenwich Mean Time) - univerzální svět. čas, jednotlivé časové zóny se určují posunem proti času GMT; SEČ (středoevropský čas, čas II. CET - Central European Time) čas používaný ve střední a západní Evropě = GMT+1 hod.; Středoevropský letní čas SELČ, vždy od poslední čas III. neděle v březnu, kdy se v 02:00 SEČ posunou hodiny na 03:00 SELČ (středoevropského letního času). Letní čas končí poslední neděli čas IV. v říjnu, kdy se v 03:00 SELČ posunou hodiny na 02:00 SEČ; zub času = stopy stárnutí; - viz faktor častuška (z ruštiny) dobová popisná písnička; - viz kuplet čára linka; (čáry: plná, přeruš./čárkovaná, tečk., čerchaná [střídání čárka tečka], vlnovka, barevná, stínovaná, slabá/silná, křivá/zakřivená, žížnivá..); čárový kód I. prostředek aut. vyznačování dat pruhy a čísly ke snímání čtečkou/skenerem; [existuje přes 200 různých č. kódů, nejznámější je EAN-13]; čárový kód II. kromě toho existuje 40 verzí 2D (2-dimenz.) čtverc. obrázkových kódů QR, do nichž se vejde až číslic, nebo text o délce znaků, čárový kód III. skryté obrazy aj.; QR kódy se užívají i v marketingu, prezentaci, mobilech, PC aj.; užívají se i další čár. kódy - Data Matrix, kruhy ShotCode; čechrat natřást polehlý povrch, rozrýt/uhrabat zplihlou zem, načesat kadeře/rozcuchat vlasy, natřást/vyslunit peřiny; obracet seno; - viz kapilára čeledín kočí, vozka, podruh/slouha/sloužící, pacholek, chasník; - viz děvečka čeleď (zast. rodina); čeládka, chasa - skupina [zemědělských] manuálních pracovníků; - viz třídění čelo přední část hlavy/domu; č. průvodu, postele; smyčcový hud. nástroj; (čelenka = módní doplněk; čelit = bránit se útoku, pomluvám); čelní; čenž (change) směnárna, obměna, vzáj. výměna, čenžování ["vyčenžujem/čenžnem si spólu vohoz/voblečení"]; - viz bartr, handl, čachry čepec pokrývka hlavy; (přeneseně: je pod čepcem = provdaná čili začepená); předžaludek přežvýkavců; jídlo Vepřový čepec ; - viz veselka čepýřit se rozkohoutění až se naježí chlupy/peří na těle, až plane zrak; stav přípravy k zápasu, opojení pochvalou; (podob. je protažení u koček); čepobití (voj.) býv. pochod se zpěvem před večerkou k ukončení dne, ve význačných dnech s hudbou; čepování spojení dřev/trámků na dlab a čep [pod. spojení u trámů na kamp]; (šenkování vína/piva pípou; uzavření sudu kul. čepem); - viz čepec čerchmant dobromyslný výraz pro čerta [ kerej čerchmant to přines? ]; černá hodinka večerní sousedské besedování a vyprávění se zpěvy (bez svícení); černá komůrka rozšířená část komína s dvířky, sloužící jako udírna; černota zakáz. činnost (černý obchod/např. podpultový prodej [zatajeného/zcizeného zboží] či práce/výroba bez oprávnění; - viz fušování, obchod čerpat sát kapalinu/plyn ze zdroje ruční pístovou či elektrickou pumpou/čerpadlem (do retenční nádrže, potrubí, zásobníku apod.); načerpat vzduch/síly; čert rotační vyorávač brambor [sběrači je musejí sbírat do košů]; pohádkový rohatý a ocasatý pekelník/satan [Lucifer, Belzebub aj.], ďábel/kazisvět; čertík figurka na péru vyskakující z kazety; skákající a prskající tenké ztuhlé pyrokapky ke škrtnutí jako zápalkou; čertit se zlobit se, durdit se, remcat, být nespokojený a nabroušený k pomstě; červ I. (helmint) mnohobuněčný organismus z kmenů ploštěnci (Platyhelminthes), hlístice (Nematoda) a vrtejši (Acanthocephala) s hadicovým červ II. tělem bez údů a kostí; jsou to hlavně paraziti živočichů a larvy hmyzu - v ovoci, houbách, mase i ve vodě; - viz červivost, roupy červ III. zločinný počítačový program automaticky rozesílající svou kopii a postupně ovládající sítě; - viz hekr, PC červánky zapadajícím sluncem rudě ozářená obloha; červivost příčinou č. ovoce je hmyz [obaleč, vrtule třešňová aj.]; (plicní aj. červi = hlístice [nematoda, dirofilaria] přenosné na lidi); - viz červ červík zajišťovací šroubek [upevnění kliky dveří aj.]; červotoč nenápadný (až 3 mm) brouček - vrtá do dřeva (nábytku) chodbičky a tím ho ničí; čeřen zvedací čtvercová rybářská síť napjatá oblouky prutů; čeření zvlnění hladiny rybníka; rozčeřit stojatou vodu či povrchový žabinec aj.; vyčeřit činidlem kalnou vodu; česáček sáček s kovovými zuby na bidýlku (k česání ovoce z nedostupných míst); Český masiv [celé Čechy s pohran. horami až po Karvinou] Č.m. byl v základu vybudován Hercynským vrásněním již v karbonu; - viz geolog. doby česlo vstupní otvor včel do úlu [opatřený práhem]; uzávěr mezi žaludkem a medným váčkem včely; na říčním jezu ap. chytá naplaveniny; češka (obj. míra) = 1,44 litrů; (čéška/jablko - lat. patella = kost tvořící přední část kolenního kloubu); četníci policisté za RU a ČSR, žandarmérie; - viz vachmajstr, žandarm čibuk lulka ke kouření tabáku držená zuby, často s vloženým filtrem a krytem; - viz pipa, fajfka, kouř čičurky drobné upomínky, figurky, cerepetičky, miniatury (na poličkách, na nábytku a za sklem); čihadlo myslivecký vysoký posed aj.; (číhat, vyčíhat si někoho = sledovat/pozorovat); čilimníky listnaté opadavé nebo stálezelené kvetoucí dřeviny/keře - zahradní kultivary (štědřenec/zlatý déšť, pod. janovec aj.); - viz listnaté keře čina hrozné počasí ( ani psa bych do té činy nevyhnal ); (čína = kořeněné vepř. nudličky se zeleninou; Čína obyvatel); činčila horský lesní hlodavec [chovaný pro kožky]; (pod. je svišť; vodní hlodavci = bobr, krysa/nutrie, ondatra, želva); činel párový bicí hud. nástroj [vypouklé mosazné kulaté plechy], bijící dutým cinkavým zvukem - o sebe, nebo paličkou; činidlo nějaká substance užitá v chemické reakci k žádoucím změnám [např. k vyčeření kalné vody, k získání chem. látky z média aj.]; činohra div. hra/drama [vlastenecká, klasická, romantická či se scénickou hudbou]; divadelní soubor; činžák nájem. byt. dům; (činže = platba za užívání bytu a s ním spojených služeb; nájemné); (nájemník/-mce = uživatel bytu/objektu; podnájemník); čip miniaturní elektrosoučástka s integrovanými el. obvody k určitému účelu [počítačový procesor apod.]; (integrace = celistvost/splynutí); - viz PC čiperný hbitý, bystrý, čilý, čipera ; čižba lovení ptáků tenaty (osidly, třídílnými sítěmi); - viz tenata čípek (uvula palatina) zadní výčnělek měk. patra úst; fotoreceptorická buňka v oční sítnici; (cervix uteri) děložní č. [hrdlo]; řitní léčivo; číselnice kotouč/tlačítk. sada k volbě tlf. čísla apod.; (numero/no = číslo; {pejor. ty seš taky číslo/numero }; progr. číslo/výstup); - viz tastr čít čout, číti, čívat, vnímat svými smysly/nervy; čití, čidlo/snímač; [slyšíš?/poslyš! = (slov.) čuješ? počůvaj! ]; - viz senzor, receptor článek díl, součást nějaké věci, např. textový, řetězu, prstu, sestavy, baterie, díl celku, výroby, jednání; roz-/ článkování = roz/- dělení; člunek součást tkalcovského stavu (k prošlupu útku osnovou); součástka šicího stroje s cívkou [spodní nitě]; čmárat dělat různé stopy tužkou/barvičkou i třeba prstem aj. na jakémkoli podkladu [něco počmárat, pokreslit/skreslit, začmárat k nerozeznání; rýt]; čmelíci drobní drůbeží cizopasníci; [jiní jsou vši, muňky, roztoči]; čmoud nežádoucí kouř/dým; též čoud (čadit, čoudit i čmoudit, začouzení); kouření; (kouřovod = komín); - viz kouř, čvaňhat, fajfka, retko, vajgl čnít tyčit se/strmět/trčet do výšky /přečnívat/vyčnívat/ čouhat/vyčuhovat odněkud [náklad z korby aj.]; skalní výčnělek = nos/útes; čochnit se vzájemně se pošťuchovat (počochnit, rozcuchat vlasy); bahnit si/č. se ve vodě; čochtan = pohádkový hastrman/vodník; čokl (slang.) pejsek, psík/-ček, pudl, voříšek; - viz pinčl, pes čokoláda delikatesa z bobů kakaovníku [pův. z j. Ameriky] a přísad [kakaové máslo, cukr a lecitin; levné druhy obsahují náhražky]; čóro-móro směsice [např. zelenin. salát]; (čáry-máry-fuk/čuri-muri-fuk - veselé rčení kouzelníka dětem); vyhrůžka [ udělám čóro-móro ]; - viz čára, čarodějnice čouhat vyčnívat (kámen na cestě, nohy z kalhot/postele); přečnívat (přečuhovat do šířky/dálky přes okraj); - viz čnít ČR Česká republika/ Česko, čl. stát EU a OSN; ČR [rozloha km 2, měla obyv., 14 krajů se 77 okr., obcí]; ČSA pův. České státní aerolinie; ČSAD pův. Československá státní autobusová doprava; ČSD pův. Československé státní dráhy [ČD = České dráhy]; (BMB-ČMD = Českomoravské dráhy za Protektorátu); ČSR 1 Československo ] 1. Čs. republika [Čechy, Morava, Slezsko - část, Slovensko a Podkarpatská Rus] do Mnichov - zrádná ČSR 2 konference Německa, Anglie, Francie a Itálie; došlo k odtržení čes. pohraničí, Slovenska; vznik 2. republiky: Čechy a Morava - 1. října ČSR března pouze 167 dní. Protektorát Čechy a Morava (německý zábor a okupace) ; dne byl Protektorát připojen ČSR 4 k Velkoněmecké říši a německá okupace pokračovala do konce 2. světové války - do dne osvobození republika: ČSR od ČSR 5 [ale premiér Zd. Fierlinger předal Podkarpatskou Rus SSSR]; došlo k přejmenování na ČSSR [Českosloveská socialistická ČSR 6 republika] a byla vyhlášena ČSFR [Československá federativní republika]; ČSFR byla rozdělena na Českou republiku ČSR 7 (Česko) a Slovenskou republiku (Slovensko). Tak vznikla naše 4. republika [ČR]; ČSR I. rozloha: km², společ. hranice v km: Německo 1 545, Rakousko 549, Polsko 984. Rumunsko 201, Maďarsko 832; Celkem km 2 ; ČSR II. počet obyvatel r. 1930: ; ČSR 1947 rozl.: km 2, hranice km: Německo 905, Rakousko 570, Polsko 1 390, SSSR 98, Maďarsko 678; Celk.: km; obyv.= ; čtvrtec měřička = objem 5,8 litrů; plocha 1,8 arů = 6 x 30m; čubička psí způsob plavání; fenka; [čuba = psice, fena; čubka = (pejor.) fena; záletná a hádavá žena]; čubrnět překvapeně zírat, čumět, čučet, vejrat, koukat, hledět, pást se pohledem; - viz hledět 10

11 čudlík (slang.) držátko, ovládací páčka/knoflík, bazmek, hejblátko; čuchometr (slang.) nos, frňák či rypák, raťafec ; (čenich, čichat = čenichat/čuchat, čuchni si [k zaťaté pěsti]); čumil zvědavec, vejr, zevloun; - viz kibic, vejrat čumkarta (slang) pohlednice, pohled; čuně šmudla, špindíra, čuník/prase/-átko, umouněnec, smolíček usmolenej; čundr (slang.) výlet do přírody/pod širák, rajs/rajz/lustrajs, túra; vandr [cesta za zkušenou]; čupr hbitá a řádná (panská služka); (čupřiny = dětské rozcuchané/naježené vlasy); čutat (slang.) hrát si kopanou; - viz hadrák čutora butelka/cestovní - polní láhev/feldflaška; - viz esšálek čůrek tenkým proudem vytékající kapalina; (vyčůrat = vymočit, vykonat malou potřebu/stranu [vulg: vychcat]; dětsky: lulat/cikat = čůrat); - viz stolice čvachtat šťouchat/šlapat vodou/blátem a tím vydávat zvuky; (žďuchat = roz-/šťouchat, rozmělnit, na-/pěchovávat); - viz šťuchadlo, tágo čvaňhat kouřit či jen žižlat cigáro/doutník = čvaňhák/žváro; kecat/plkat; učvaňhanej; - viz bagovat, šňupání, kouř, viržinko dabing nahrávání překladů k filmům aj.; dabovat/alternovat; dublovat = zdvojovat; - viz debl, alternativa dadaizmus avantgardní umělecký směr [od roku 1916 do poloviny 20. let 20. století], dada; [hledání východiska ve strachu z války; přehánění až úpadek]; dafnie vodní blechy, až 3 mm drobní sladkovodní korýši, hrotnatky [přirozené krmivo pro většinu ryb]; - viz nítěnky daktyloskopie nauka o kožních lištách [užívaná k identifikaci osob, zejm. podle otisků prstů]; - viz identita, DNA dales bída, finanční tíseň; damping (dumping) důsledek nadvýroby [levnější prodej vyváženého zboží za hranicemi než ve státě výroby, příp. prodej pod výrobní cenou]; dampr (dumpr) vozidlo k místnímu přemísťování/vyklápění zeminy aj.; dančice /daněla samice daňka [nemá paroží, kdežto daněk má velké lopatovité paroží; mládě je danče]; (dan = stupeň zkušeností hráče;) darling [důvěrné oslovení] míláček, drahoušek; - viz nautila databanka PC software a data/ záznamy na nosičích různého typu k běžnému užívání i zálohy, patřící jednomu vlastníkovi či instituci; - viz masmédia datlování neumělé psaní klávesnicí; dálkoměr inteligentní přístroj k přesnému měření vzdálenosti laserem nebo ultrazvukem [náhrada měřítek a pásmových měřidel]; dálkovod vodovod, parovod, produktovod [plyn, ropa, chemikálie, různá média ap.]; dálnopis (hist.) klávesový stroj s typovým košem k psaní textů [na pásku či listy] s dálkovým přenosem el. signálů [Baudot]; dealer (z angl.- čti dýler) obchodník/prodejce, zprostředkovatel/jednatel/makléř; - viz distribuce, burza, obchod debakl velká prohra, úplná porážka, neúspěch, pohroma; debet dluh; záporný zůstatek na účtu; levá strana účtu, má dáti; debl (double) [např. v tenisu] čtyřhra = hra ve dvojicích; duál = dvojitý; double = kočičí/faleš. zlato; - viz dabing, duplikát, simpl, singl, stereo decentní slušný, jemný, přiléhavý, nevtíravý, zdrženlivý, nenápadný [nejen člověk, ale třeba klobouk]; decibel (db) logaritm. jednotka pro měření hladiny intenzity zvuku; měřítko podílu dvou hodnot, uplatňované v akustice [zvuk TV = do 60 db]; decimálka přenosná páková váha se závažími (k vážení pytlů, košů, nádob, beden aj.); - viz SI, váha decimovat např. mořením hlady, opilstvím, užíváním drog, šikanou, nedbalostí; (decima = desítkový interval); dedukce odvozování a usuzování z výzkumů k utvoření závěru; de facto podle skutečnosti; (de iure = [de jure] = právně/podle práva; de luxe = luxusní, přepychový); defekace vyprazdňování, odstraňování stolice; - viz stolice, mrva, fekálie, sračka, moučnivka, čůrat defekt porucha [např. prasklá pneumatika, vada na vzhledu]; - viz transplantace defenestrace vyhození [místodržitelů Martinice a Slavaty + písaře Fabricia] z okna [pražského hradu - počátek husitské revoluce ]; defilé slavnostní pochod před tribunou [defilírka, defilovat před potentáty]; - viz stafáž, špalír definice/-ovat význam pojmu, výrazu / stručně objasnit obsah; (definitiva = býv. ustanovení trvalého pracovního poměru ve státní službě); deflorace protržení panenské blány [hymen, slizniční řasa, částeč. kryje poševní otvor a chrání proti infekcím; lze koupit umělou p. blánu]; - viz panna, panenství deformace znetvoř., pomačk., změna objemu a tvaru vnější silou, přetvoř./ poškoz.; deformita těl. orgánů, zásad/ myšlení; - viz devastace, bouchoř, psychopat defraudace zpronevěra [zcizení služebních financí {pokladníkem = defraudantem} apod. ]; degenerace znetvoření vývojem [degenerovaná kloubní pouzdra a vazy, degenerovaný rod/tvor]; degradace snížení, např. hodnosti; [zbavit hodnosti = degradovat]; - viz eskalace, gradace dehonestovat zneuctít/urážet/pomlouvat; dehonestace hodnot/občanů; dejmy kovářské měchy k výhni; (dejmat/dýmat, nadýmat/nadouvat/nafukovat [se], foukat, náfuka); - viz fuk, ducat/naducaný, duchna, kouř dekadence úpadkovost, uměl. směr zač. 20. století, bohémský pesimismus; dekadický desítkový; (desítkář = vedoucí skupiny, skupinář); dekalo ztráta na hmotnosti vysycháním apod. [řešená přívažkem či slevou]; kalo; dekameron příběh/-y deseti dnů, soubor deseti příběhů [např. Bocaccio]; dekl příklop, poklop, víko; deklamace přednes [rétorika]/ výstup, deklamování, interpretace; rytmodeklamace, melodram; recitace, recitál apod. - formy veřej. projevu; deklasování pokles /ztráta důvěry/postavení; (deprivace = neuspokoj. důlež. psych. či fyzické potřeby; cit. strádání; chudoba); - viz emoce deklinace sklon, náklon; úhlová vzdálenost hvězdy od rovníku; výchylka magnetické střelky; skloňování; - viz slunovrat, azimut dekokt odvar (decoctum) pevné drogy [kořeny, kůra, semena, dřevo či lodyhy - musí být vyvařeny,aby se uvolnily jejich obsahové látky]; dekolt/-áž obnažení ženského hrdla, šíje a horní části trupu, zejména poprsí, hlubokým výstřihem oděvu; dekorace ozdobné/dekorativní doplňky; divadelní ap. výprava [např. kašírované předměty, rekvizity, stavby/kulisy, praktikáble = skládací stupínky]; dekorování (slavnostní) udílení/propůjčování vyznamenání (medailí, řádů), cen, aj.; dekorovaný porcelán [cibulák, henrieta aj.]; - viz dekórum dekovat se odejít, zmizet z očí; (děkovat = projevovat vděčnost; bohudík; děkovat se = po nějakém vystoupení obecentstvu aj.); - viz šarivary dekórum zachovávání společenských zvyklostí (dodržovat d. v jednání); dekorovat = vyznamenávat řády/medailemi; - viz dekorování, protokol dekret úřední ustanovovací listina, nařízení, nařizovat dekretem; nadekretovat; (oktrojovaný = vnucený, nařízený); delegace /-ování přenesení pravomocí/zmocnění; poselstvo/deputace/mise; zvolený/vyslaný/pověř. člen/delegát/zást./parlamentář skup./týmu; - viz deputát deligatesa delikatesa, lahůdka, labužnická specialita; - viz catering, dezert, gurmán, gastronom, pikantní, delikátní delikátní jemný, lahodný; jemnocitný/taktní; ožehavý, choulostivý, ošemetný, citlivý, vyžadující obezřetnost; - viz deligatesa, dezert, delikt, prekérní, sublimní delikt I. (delictum - vina, zločin) poklesek, provinění, porušení zákona/práva, přečin/zločin; důsledek protiprávního jednání; (delikvent = viník, delikt II. provinilec jenž spáchal delikt; corpus delicti = předmět doličný); - viz relikt delimitace určení / vymezení působnosti - hranic [při dělení majetku]; rozhraničení; (demarkační čára = linie oddělující soupeřící státy/vojska); delirium zmatenost, obluzené vědomí, duševní onemocnění - kvalitat. porucha vědomí, [ d. tremens - chron. alkoh. otrava]; - viz demence, halucinace, iluze demagogie argumentace překroucením faktů s cílem získat přízeň posluchače podněcováním jeho citů, hrdosti, egoismu, předsudků ap.; demagog; demarše diplomat. protest/zákrok; - viz dementi, edikt, komuniké demence duševní nemoc - oslabení rozumových schopností v důsledku degenerativních přeměn mozkové tkáně; dementní osoba; - viz amence, delirium dementi úřední popření nebo vyvrácení/odvolání zprávy; dementování [příp. s omluvou; dementovat = popírat, vyvracet {chybnou informaci}]; demižon větší skleněná baňatá nádoba s hrdlem, opletená proutím, s jedním či dvěma uchy; demo- první část složených slov mající význam lid/lidový; (demo = demoverze); - viz demonstrace, demografie demobilizace postupný návrat mobilizovaných vojsk do civilu, zpětný přechod na mírové hospodářství státu a likvidace válečných škod; demografie věda zabývající se reprodukcí obyvatelstva, výzkumem lidských populací; [demografický; demogr. údaje/data]; demokracie vláda lidu; systém institucí dělby činností a delegování moci - přímé/rovné/tajné volby, lidová kontrola; prioritou je člověk; demolice likvidace/bourání objektů; - viz asanace demonstrace [veř.] ukázka; (manifestace, protestní/vzpomínk./volební ap. akce/ shromáždění - tábor lidu/ stávkujících); - viz mítink, monstrózní Den armády I. býv. stát. svátek [ čs. arm. sbor na vých. frontě překročil Karpatsko-dukelský průsmyk]; Nynější Den a. je kdy r Den armády II. naši legionáři v Darney [Francie] přísahali věrnost budoucímu čs. státu; - viz ČSR dendrologie nauka o dřevinách [dřevo = lignum]; dendrolit = zkamenělé dřevo; lignát = lis. dřevotřísk. [izolační] deska; - viz hobra, heraklit denudace snižování zem. povrchu/obnažování podložní horniny [zvětrávání, svahové pohyby/přesuny hmot a eroze]; - viz reliéf, metamorfóza, eroze denunciant udavač, donašeč, kolaborant, bonzák, nasazený špión; - viz bonzák, špión 11

12 deodorant departmán dependence depilace depo depozitum deprese deprimace deputace deputát/-ník I. deputát/-ník II. deratizace derivace dermatitida derniéra desktop desperát destilace destinace detašovaný detašování detekovat detektor detence detendér detergent determinace detonace devalvace devastace developer deviant dextrin dextrodezentýrovat dezert dezinfekce dezinformace dezinsekce dezolátní dezorientace démon dědek děkan dělat I. dělat II. dělat III. děloha děrný štítek děropáč děrovačka děvečka didia diafragma diagonála/-ní diakritika dialýza dialog diaspora diblík didaktika diety diesel diference diferenciál I. diferenciál II. diferenciál III. difrakce diftérie difuze I. difuze II. digestoř digitalizace DIK / dik diktafon diktát dilatace dilema diletant dimenze dioda dioptrie dip diplom diplomat tělový sprej proti pocení a zápachu; - viz odér (department) označení úseku, odboru nebo oddělení ve státním úřadu; (departement = území/oblast pod vzdálenou správou země); (depandant/detachement) závislost/oddělení; (d. = ubytovna aj. mimo centr. budovu, přístavek/pobočka); - viz detašovaný, filiálka, expozitura kosmetické odstraňování nežádoucích chloupků, vlasů; epilace; (depot) skladiště; hajcunk/výtopna lokomotiv; místo k ošetření soutěžících vozidel; (deponovat = uložit, dát do úschovny/banky); (depo-sit/zit) vklad, vložená částka; uložená věc či peníze; (depozitář = sklad, ulož. sbírky); - viz depo, filiálka pokles; skleslost, pocit sklíčenosti; prohlubeň/proláklina; (opak elevace/zdvihu); - viz šoufl, stres, migréna znepříjemňování, znejisťování někoho [ neuspořádané prostředí nás deprimovalo ]; poselstvo, delegace; vyslaná skupina vyjednavačů/zastupitelů; deputant = delegát; - viz delegace, mise, parlamentář, deputát naturální příděl; ([pod-]deputátník = zaměstnanec s část. natur. kompenzací výdělku); - viz delegace nájemný stálý či sezónní pracovník (panského dvora aj.) za smluvní bydlení a naturálie (směl si chovat domácí zvířata); poddeputát; aplikace prostředků proti šíření chorob hlodavci; - viz asanace, insekt, brouci odchýlení [např. snos střely], úchylka, pojem matem. analýzy; (derivát = odvozenina, sloučenina odvoz. od zákl. molekuly/látky; derivativní); (derma = kůže) kožní onemocnění [např. ekzém, vyrážka, furunkl - nežit, ohraničený hnisavý zánět, vřed]; - viz alergie, venerický, lupen [dernyéra i derniéra] poslední představení/uvedení; (debut [herce/zpěváka] = první vystoupení, zaháj. éry, debutovat); - viz šot, spot (desktopový počítač) je klasický stolní počítač [na rozdíl od notebooků {přenosný počítač} nebo ipadů aj. s omezeným vybavením]; zoufalec, zoufalý odvážlivec, psanec, bandita - [Robin Hood, Ned Kelly, aj.]; zkapalnění par vroucí kapaliny ochlazováním [k získání kapalin o žádaném bodu varu, např. lihovin]; - viz termika místo určení/cíl [při cestování letadlem apod.]; předurčení, osud; (departure = odjezd/odchod, dep. flight = odlet); - viz arrivee např. odděl. pracoviště/provoz [detašmán] s omez. spektrem služeb aj.; org. součást vzdál. pracoviště vyššího typu; - viz dependence chemické čištění skvrn - předúprava při výrobě textilií; detašér = čistič skvrn; zjišťovat, odhalovat detaily; (detektiv = vyšetřovatel; zast. profous/žalářník); z frekvenčního pásma d. hledaný signál; - viz detektor, senzor aparát ke zjišťování lži, dat, kovů, zdr. funkcí, frekvencí aj.; jako d. býv. krystalek [přijímačů] byl užit krystal galenitu s pérovým hrotem; zdržení či zadržení; právní stav [ovládání cizí věci; detentor = vlastník věci, držitel]; detenční ústav [pro nenaprav. zločince]; - viz držba zkapalňovač plynů; (detenze = uvolnění tonusu [svalového napětí]); syntetický čisticí prostředek [např. k praní, chemické likvidaci výměšků ap.]; - viz macerace vymezení, určení [pojmu, směru vývoje], vztah mezi určujícím a určovaným; determinování; spalování nadzvukovou rychlostí, kde rázová vlna destruuje (ničivým výbuchem/třeskem = destrukcí) okolí ; - viz pyrotechnik snížení zlatého obsahu/kurzu, měnové parity peněžní jednotky; (revalvace = zhodnocení, zvýšení směnného kurzu měny); ničení, pustošení, plenění; - viz decimovat, plenit realitní agentura/kancelář/služby, realitka; zprostředkovatel [prodeje nemovitostí aj.]; - viz realita, komisionář úchyl/-ák, pachatel amorálních/ nemorálních činů; (deviace = odchylka, úchylka); - viz sadismus prášek získaný okyselením bramborového nebo pšeničného škrobu [užívaný k přípravě lepidel a také v hutnictví, papírenství aj.]; první část slov mající význam pravo- [opakem je sinistro-]; dextrotropní = pravotočivý; dezertovat, svévolně/svémocně se vzdalovat/zběhnout (porušit [voj.] přísahu/předpis zběhnutím); dezertér/desertér = zběh; - viz dezert zákusek, poslední část/závěr menu; d. víno = s vysokým obsahem alkoholu a cukru; desert; - viz deligatesa, dezentýrovat ničení vegetativních mikroorganismů chemickými a fyzikálními prostředky; prakt. péče o sterilizaci/čistění živ. prostředí; - viz asanace (lat.: de = od, informare = vzdělávat/upravovat) lživá/klamná/falešná informace/šeptanda k ovlivnění úsudku a názoru; desinformace; aplikace chem. aj. prostředků k hubení a odpuzování škodlivého hmyzu k zábraně přenosu chorob; špatný, nevzhledný, neutěšený, zoufalý, žalostný, hrozný stav [ pod obraz ]; ztráta orientace, bezradnost, záměrné uvádění koho ve zmatek; dezorientovaný, dezorientovat; desorientace; dobrý nebo zlý duch/ďábel; (démonismus = víra v démony, démon. síla/moc; démonizovat = přičítat vlastnosti d.; - viz spiritismus, okultismus stolice s nožním upínáním obrobku (k domácí výrobě dřevěných pomůcek a potřeb {sedačky, hrábě aj.}); děd/kmet/stařík; (pejor.) prďola; - viz senior akademický hodnostář - vedoucí fakulty VŠ; katolický duchovní/farář; d. = (slang.) díky, poděkování; pracovat (dodělat - dokončit; nadělat - forotu, ostudu, dluhy; nedělat - hlouposti, chyby, nic/zahálet; obdělat - pole, maso; oddělat - odkrýt, ubít; podělat - pokálet; předělat - změnit; přidělat - zvětšit, připevnit; sdělat - shrnout, sejmout, složit; udělat - vyrobit cosi/věc, pořádek; mistra; vydělat - peníze/vejdělek, kůži; zadělat - těsto, zamontovat, zatarasit, zamazat; atp. - užívat různé předpony); (DS = dělnická strana); (uterus) vnitřní [plodová] část ženského pohlavního ústrojí; médium k děrování a pneum. čtení textů ve spec. kódu [KOI, DKOI aj.] k počítač. zpracování a přenosu; obdobou je děrná páska; masivní truhlářské/tesařské páčicí dláto; kanc. pomůcka k děrování dokumentů [k zakládání do šanonů aj.]; d. děrné pásky/děrných štítků [k počítačům]; - viz šanon, periférie služka; (holčička/děvčátko/dívenka od naroz. do 12 let; od 12 let dívka/děvče; od 15 let děva/slečna; od sňatku paní/žena); - viz panna, seriózní předpona znamenající dvojí [dioda = elektronka či polovodičová součástka se dvěma elektrodami; dipólová anténa aj.]; - viz bi-, dioda diapozitiv; (DIA = označení vybraných potravin pro diabetiky [= nemocní úplavicí cukrovou - diabetes]); clona, membrána; přepážka, mezistěna, blána; - viz membrána, šaltr, plenta, závěrka, filtrace úhlopříčka/úhlopříčný směr; (srovnej: vodorovný-horizontální, svislý-vertikální, diagonální-příčný); písmena s d. znaménky [vlnovka/tilda, přehláska, tečka, čárka/háček/kroužek, stříška, ocásek... Husova nabodeníčka]; rozklad, oddělování látek procházejících organic. blánami; lék. odstraňování zplodin látkové přeměny z organizmu při selhání ledvin; rozmluva, střídavě pronášené řeči dvěma mluvčími, nejčastěji debata s argumentací k dojednání záměru; opak monologu; - viz koncil rozptýlení; náboženská etnická skupina/podskupina na cizím území; část rostliny zajišťující oddělené rozmnožování; - viz etnický, spora pokušitel, vyzývavé veselé stvoření [děvče/mládenec]; (smrkáč = usmrkanec [protivný dětský komentátor/provokatér]); teorie vzdělávání/učení; (edukace = výchova); - viz encyklopedie, praxe, teorie cestovní výlohy; (dieta = konzumace pouze povolených druhů a množství stravy, neškodících nemocnému); - viz dia (dle něm. vynálezce Diesela) dieselový/vznětový motor [spaluje naftu či mazut]; rozdíl/neshoda; diferen-[č/t]-ní = roz-/-dílný/-dílový/-lišovací; diferenciace = rozlišování; - viz diferenciál skříň s převodovým ozubeným ústrojím [přenáší sílu z motoru na kola vozidla a umožňuje jim otáčení různými rychlostmi]; skládá se z talířového kola, satelitního kola, vstupního hřídele, kuželového kola, výstupního hřídele a planetového kola]; aby se kola ve složitém terénu neprotáčela, lze dělení poměru otáček blokovat; (matem.) nekonečně malý přírůstek proměnné veličiny; ohyb; (ohyb vlnění vznikající při průchodu otvorem nebo kolem překážky); záškrt, závažné infekční onemocnění [vyvolané Corynebacterium diphtheriae]; proces rozptylování se částic v prostoru [pohyblivé částice difundují až vyplní celý prostor, takže vyrovnají koncentraci]; [difuzéry se užívají např. v technice [spal. motory, k fotoblesku], kadeřnictví [fén s difuzérem], proti komárům [kapesní bezbat. difuz. chránič] aj.; odsávač pachů aj. [nad kuch. kamny, v laboratoři apod.]; převod analogového [=spojitého] signálu na digitální [= číslicový]; (digit = prst/palec); - viz numero držitel investičních kuponů z období privatizace národního majetku [1992,1994 v ČR]; přístroj k nahrávání/přehrávání zvuků s výměnným médiem [příp. s pedálem k posuvu média pro přepis na stroji aj.]; nařizování/projev totality, přikázaná/"mušená" činnost nestrpící odporu; hlasitá mluva/čtení za účelem zápisu slyšeného textu; dikce; roztažení/zvětšení materiálů vlivem teplotních změn [aby nedošlo k zborcení staveb/kolejí aj. vytvářejí se umělé dilatační spáry]; rozpaky; obtížná volba mezi více vzáj. se vylučujícími možnostmi; - viz koma, rozpolcený neodborník, samouk, nedouk; - viz amatér, profesionál, laik rozměr; (předimenzování = zvětšení/přemrštění [velikosti, bezpečnosti aj.]); - viz 2D, 3D elektronka či polovodičová dvouelektrodová el. součástka [usměrňovač, může reagovat na světlo - fotodioda, či svítit - LED dioda]; jednotka optické mohutnosti sférické čočky [síly brýlových skel, kterými se koriguje dioptrická krátkozrakost či dalekozrakost]; namáčecí omáčka [olej, kečup, majonéza aj.], do níž se namáčejíí kousky jídla [sýr, čipsy, smaž. chleb. kuličky ap.]; - viz dresink dokument osvědčující udělení titulu [PhDr., Ing., diplomovaná sestra ], uznání zásluh ap.; diplomka = diplomová práce; zástupce státu [vyslanec, konzul aj.]; rozvážný občan; diplomatický/-á [sbor/ protokol/ jednání/ imunita/ pošta/ kufřík/ taška aj.]; 12

13 direkce řízení/ředitelství; (direktor = ředitel); (direkt = směr přímo, přímý úder v boxu); (direktivní = příkazový, řízení pomocí příkazů); dirigovat řídit [orchestr/sbor, bankovní odbor, provoz ]; směrovat, regulovat, nadirigovat [nařídit, usměrnit],.. ; - viz kapela, orchestr, regulace dirndl německý ženský kroj, živůtek; disciplína kázeň; obor (hospodářský, vědecký, druh sportovního zápolení aj.); disciplinární (kázeňské) řízení/opatření - disciplinárka, trest; disident odrodilec, rozkolník, zaprodanec, protistát. živel, vlastizrádce; disent = skupina stoupenců jiného smýšlení, odpůrců; - viz teror, renegát diskant (hud.) oblast vysokých tónů; (oblast nízkých tónů = bas); diskont sleva (např. srážka z účtu při hotovostní platbě apod.); (rabat = sleva velkoodběrateli); - viz dekalo, bonifikace diskofil sběratel gramodesek; - viz veterán, filatelista, filumenie, sběratelství diskografie texty písní, lyrics a karaoke texty písní všech hud. žánrů; databáze interpretů, nahrávek; (karaoke = zpěv dodat. nazpíván/uveden zvlášť); diskotéka I. (slang.: disko) pův. beseda s poslechem gramodesek; nověji - taneční zábava s reproduk. hudbou řízená diskžokejem, příp. s různými diskotéka II. efekty; mediální knihovna [gramodesky, CD, zvukové aj. nahrávky]; - viz autogramiáda, estráda, kabaret, bál, syntezátor diskreditace kriminalizace a medializace, poškozování něčí dobré pověsti; diskrétní skrývaná, soukromá/neveřejná; diskrétní zóna, separé; (indiskrece - vyzrazení, vniknutí do diskr. prostoru); diškrece; - viz diško, privat diskriminace rozlišování; rozdílný, jiný přístup k jedné skupině než k jiné nebo k celku [omezování, utiskování určitých společenských skupin]; diskuse diskuze, debata, rozprava, rozmluva, výměna názorů - hledání optimálního řešení; diskutabilní problémy; - viz dišputát, konzultace, dialog diskvalifikace vyloučení z týmu [mužstva ap.]; potrestání sportovce/pracovníka za porušení pravidel; - viz aprobace diskžokej osoba, jež na diskotéce uvádí a mixuje reprodukovanou hudbu ze záznamu [gramo, tape, CD aj.]; diskjockey; - viz diskotéka dislokace umístění, rozložení, nacházení se; (fyz.) zlom, čár. porucha kryst. mřížky; (med.) změna polohy/posun; - viz lokace, radar, sonar, GPS disociace oddělování, rozštěpení, rozplývání, rozpojování, rozklad; - viz asociace dispečer výpravčí dráhy; post řídící/servisní služby dolu, továrny, letiště aj.; - viz post dispense zproštění, osvobození od nějaké povinnosti; dispensární péče - nepovinné sledování a pomoc/lékařský dohled; disperze rozptyl, rozptylující se, rozklad; obsahující rozptýlené částice; (disperzní lepidlo, struktura/soustava aj.) ;- viz aerosol, sprej, emulze, koloid displej zobrazovací jednotka/obrazovka přístroje [monitoru, mobilu, hodin aj.]; - viz ekran dispozice pokyny/směrnice; uspořád.; disp. právo; disponent = oprávněný [k manipul. s penězi]; něco k dispozici/mání; zdr. náchylnost/; disproporce neúměrnost, nerovnoměrnost, nevyrovnanost, nepoměr; (proporcionalita = poměrnost, úměrnost dílů/částí k celku, či k potřebám ap.); dissonance nesoulad, neshoda; opak konsonance; - viz akord, konsonance, kakofonie distinkce I. hodnostni označení na uniformě [pecky, rakvičky, 2. a 5. -cípé hvězdičky, proužky/prýmky aj.]; epolety (nárameníky); (šarše = hodnostní stupeň; distinkce II. obchodní značení); - viz prýmky, voj. hodnosti, trikolóra, šarše, obchod distribuce rozděl. a dodávání/šíření/rozvoz [zboží aj.] s využitím dostupných sítí; distributor = dodavatel, dealer [dýler]; - viz logistika, dealer, výroba, obchod diško (slang.) diškrece, tuzér, bakšiš [dar od cesty], tringeld = spropitné; dišputát rozhovor (od disputace = učená hádka, [ proti gustu žádnej dyšputát ]), rokování; - viz diskuse dištanc [časový] odstup/délka, omezení/vyloučení (má dištanc na 3 zápasy apod.); řízení/zásah na dálku [na dištanc]); (distance = úsek); distanční vymezovací [podložky k vymezení vůle hřídele apod.]; diva subreta/zpěvačka, vynikající divadelní/operní umělkyně [v baletu primabalerína]; - viz star, miss, balet, prima divan pohovka s opěradlem, fotel/lenoška/sofa; - viz lenoch diverze záškodnictví, podvracení/rozvracení/terorismus; (diverzant = záškodník); (diverzifikace = rozrůzňování, mnohotvárnost); dividenda důchod akcionáře plynoucí z vlastnictví; podíl z rozděleného zisku; - viz akcie divize org. jednotka ve sportu aj.; oddělení, oborově vyčleněný - samostatný org. celek podniku ap.; vojskový operační svazek; - viz svazky dizertace vědecké pojednání [podklad pro udělení akademické hodnosti]; dizertační práce studenta VŠ; - viz oponent díž dřevěná [pekařská] nádoba k mísení chlebového těsta kopistem; dížka - nádoba k ručnímu dojení dobytka; dlab [tvarovaná] díra (pro čep, dlabaná/vrtaná do dřeva dlátem či strojem [datel zobákem]), (dlabanec = [slang.] jídlo; nadlábnout = najíst); dlabat dlátem tvořit dlab pro čep; ignorovat [ na to dlabu" = kašlu na to, nezajímá mě to]; nadlábnout se = najíst/nacpat se; dlabanec = jídlo; dlaha dřevěná či jiná plochá podpěra k fixaci zlomenin apod.; - viz ortopedie, DNA deoxyribonukleová kyselina, nositelka genetické informace [užití odhalí identitu tvora i z pravěku]; - viz daktyloskopie, regma dno spodek nádoby, studně/rybníka/nádržky, klobouku/vys. čepice [též dýnko], šuplete/truhly, aj.; (ode dna = z hloubky, být na dně = chudý); dobírka zaplacení při dodání; dobírat si koho = slovní potyčky/posměšky; (probírka = výběr nevhodných či dobrých plodů/stromů/prací ap.); dobrejtro pozdrav: Dobré jitro/večer/dobrýtro; (pod. Ahoj, čau/čauko, Těbuch, Nashle/-danou/ Měj se, Pozdrav pámbu/dej to pámbu); docent akad. hodnost habilitovaného vysokošk. učitele; doderná večírek po sousedském dodrání všeho peří; (draní = oddělování jemných praporců peří od brků/ pírek; prodrat se trním/ mlázím/ davem); dogma teze/zásada nepřipouštějící pochybnosti, neomylné východisko; dogmatický [přístup, výklad]; dohoda důstojnický opasek s náprsním řemením; smlouva/pakt/ujednání - agrément; slib/závazek [před svědky i bez nich, může být např. zfilmován]; doják dojímavý příběh; (drasťák = krutý příběh, drama); - viz krvák dojička děvečka - pečovatelka krav [ručně dojí mléko ze struků zvíř. vemene do dížky]; mechanická dojicí aparatura; dok /-y zařízení loděnice ke stavbě, údržbě a čištění lodí [mokrý či suchý dok]; (dokovat = spojovat {technologie IT); - viz heling, IT, molo doktorand kandidát doktorské hodnosti; (doktor = lidově lékař); - viz akademie, oponent, státnice dolejzat doprošovat se, podlézat, plazit/plížit se za něčím [o něčí přízeň]; dolmen kamenná soustava s příklopnou deskou; - viz menhir domestikovaný zdomácnělý, ochočený, přizpůsobený k životu s lidmi [zvířata, rostliny po chovných/pěstebních zásazích, z divoce-planých na kulturní]; doména působiště, hlavní obor působnosti; ovládané území /vyhrazený rajon ap., např. placená d. v internetu; (rajonizace = rozčlenění); dominanta markantní objekt (i přírodní) v dohledu; pátý tón diatonické stupnice; dominantní = upřednostňovaný [pravá ruka před levou; dominovat]; dominikál panská půda/zem, kterou vrchnost obdělávala pomocí dvorské čeledi a roboty poddaných; - viz rustikál/-ní dominium panství/soubor jednotek na vymez. územi se sídlem vlastníka [domicil =adresa]; (condominium = odlehlé/pronajímané vlastnictví); domino soustava her s půlenými kameny; dominový efekt = řetězové kácení kostek; karnevalová maska; domkář baráčník (casarius) - vlastník domku [obyčejně bez polí, nanejvýš se zahradou] či zeměď. chalupy [= chalupník/chalupnice] na vsi; doma rodiště, vlast; domov, místo trvalého pobytu a vzpomínek, které si člověk buduje a kam se rád vrací; (rodák = původem z rodiště; krajan); - viz pobuda domovské právo bývalé děděné právo na poskytování obecní péče, pův. získané narozením v obci (vylučovalo existenci bezdomovců); domptér krotitel šelem, drezér; (drezúra šelem = šlachta); donor dárce [např. tělního biolog. materiálu, elektronů/iontů ap.]; charitativní či politický podporovatel; donátor; - viz sponzor, minerálka doping nedovolené užívání preparátů ke zvýšení výkonnosti a zvýhodnění v soutěži; budí pocit větších možností ale způsobuje vyčerpání ; dopravník přepravní/manipul. zařízení [válečkové, pásové, řetězové, kuličkové, šnekové, řemenové, destičkové, modulární...]; - viz elevátor dorostenec /-ka adolescent; nedospělec (teenager) = vejrostek, puberťák; dorost/-enci = skupina dospívajících [v Sokole aj.]; - viz puberta, mutování dost mít někoho/něčeho dost [příliš/až po krk; leze mi to krkem ]; dostatek; příkaz k přerušení ; dostavník býv. poštovní krytý kočár; - viz postilión dostihy závodění žokejů/jezdců na koních (překážk. dostih Velká pardubická - Steeple chase [stýplčejs] aj.); došky slaměné víchy jako střešní krytina [došková střecha, chalupa pod došky; doškář]; kalenec = došek kalený hlínou [na hřeben];- viz vích dotace darování, finanční podpora; poskytnutí fin. prostředků z veřejných rozpočtů bez účelu použití; dotování; - viz donor douška přípisek v dopise [P.S. = postscriptum], důvěrnost [do ouška]; (doušek = lok, malé napití/ loknutí čerstvého vzduchu); dout foukat, fučet/ fičet, vát, d. do trumpety/ rohu ponocného; [vítr duje do plachet]; věchat [foukat/ dout do ohýnku]; - viz fičet doutnák lunt [užívaný ke zpoždění výbuchu nálože/ miny]; (štíhlý jako lunt/proutek); - viz lunt douví (dvojslovo) kdo ví ( douví co, douví vodkaď [odkud], douví jesli [jestli] ); doyen (čti doajen) - nejstarší člen nějaké skupiny, např. diplomatů; (benjamínek = nejmladší ve skupině); dozimetr měřič získané dávky ionizujícího záření; (rentgenometr = měřič úrovně radioaktivního zamoření prostoru); - viz atom, radioaktivita dóza dávka [léku/ potravin/záření aj.]; příruční uzavíratelné pouzdro/ schránka/ nádobka [příp. s dávkovačem]; - viz bezp. zámek, dozimetr dracoun (leonská nit) příze ovinutá tenkým kovovým nebo fóliovým páskem [užívaná v krajkářství, prýmkařství, k balení dárků aj.]; - viz prýmky dračka zboží na dračku = dravě/ o překot prodáváné/ s velkým zájmem kupujících; (dračky = naštípané tříšky/ třísky k zatápění); dragoun dřívější jízdní voják [hulán]; zadní pásek kabátu [honzík]; - viz konný 13

14 drak divá/lítá vícehlavá saň [létající pohádková postava]; tělo letounu; dětská zábava - výroba a pouštění draků po větru na niti; dramatický osudný, napínavý, divadelní; (drama = vážná událost, audiovizuální umělecké dílo; dramatizovat = přeceňovat vážnost situace); - viz tragedie, sci-fi drandit ujíždět [ drandit si to cestou - necestou ], - viz frnknout drapérie (zast. koutra) umělecké výtvory s užitím textilií, grafiky, provázků apod., např. Zátiší; - viz tapisérie dratev obuvnická nasmolená nit (opatřená prasečí štětinou místo jehly) k šití kůží; dravci dřemlík, jestřáb, kalous, káně, krahujec, luňák, moták, orel, ostříž, pilich, pochop, poštolka, raroh, sokol, sova, sup, sýc, sýček, výr, aj.; dráb býv. ozbrojený panský úřední sluha, též zvaný biřic; dražba (licitace, aukce) obchodování zboží/ služeb, kde se cena určí nejvyšší nabídkou v soutěži kupujících či prodávajících; - viz aukce, obchod dráždění I. prachem, odéry, pyly, chemikáliemi - vdechnutím, požitím či dotekem [reakcí bývá kašel, bolest, ekzém až porucha funkcí u alergiků]; dráždění II. (dráždění zvířat, včel ap. se nevyplácí, mohou člověka napadnout); drbání též podrbání = poškrabání svrbějícího místa na těle; [ potřebuje to jako prase drbání ]; (drban = trhan, komu oděv dlouho nevydrží); drby klevety, plky, pomluvy, kecy, výmysly/vyfikundace, kydy, cancy, pindy, vejšplechce, žvásty aj.; (drbna = pomlouvačná žena); drc zdrhovadlo [ZIP/zips,[ zapínání na drc ]; (zdrcnuté/sražené mléko aj.; nařasený závěs/látka na šňůrce/niti; náraz); - viz suchý zip, drcat drcat vrážet, trkat, dětské drcnutí hlavou: Berany berany duc! ; (drncání/kodrcání = jízda na nerovné cestě); - viz drkotání drdól žihon, upletený a svinutý cop, upevněný na zádi hlavy drátěnými vlásničkami [krajově vlásenkami ]; - viz vlasy, účes, žijony dresink studená zálivka na zeleninové, ovocné či kombinované saláty [podobný je kyselý vinegret s přidanými rybími aj. specialitami]; drezína kolejový pomocný dopravní prostředek s ručním/motorovým pohonem (osobní, kontrolní, opravářský/montážní); drezúra drezírování osob/zvířat již od mládí - tvrdý a přísný výcvik drezérem; (dres/-y = [jednotné] oblečení/úbor pro vystoupení/zápas); - viz dril drhání (makramé-třáseň) technika ruč. prací bez jehel, háčků aj. [váz. uzlů, korálů ap.]; (drhlen = železný hřeben k odstr. tobolek ze stonků lnu); driblink (dribbling) opakované odrážení míče rukou o zem; drift (drifting) řízený přetáčivý smyk (spec. druh autosportu - CDS); (smyk je též rozhrnovač sněhu, urovnávač ornice, uklouznutí.. ); - viz adheze dril tvrdý, drsný, bezmyšlenkovitý výcvik, bezduchá kázeň uplatňovaná i při šikaně; - viz šikana, drezúra, mobbing drink něco k pití u barpultu aj.; (softdrink = limonáda [oranžáda/pomerančovice aj.]); drkotání jízda/chůze po nerovném terénu; jektání/d. zuby; - viz drcat drmolení rychlá mluva na úkor srozumitelnosti [špatná artikulace, cedit/cezení řeči mezi zuby - s přivřen. ústy]; - viz huhlání, patlavost, ráčkování drn odkrojený kus půdy s trávním porostem (k zakrytí místa bez trávy); drnování; - viz trs droga léčivo rostlin. či živočiš. původu; omamná/psychoaktivní látka [morfin, kodein, kokain, opium, hašiš, heroin..]; - viz marihuana, fetování drogerie prodejna kosmetiky i potřeb pro domácnost (bytové, řemeslnické potřeby aj.; drogista = prodavač v drogerii, ten kdo droguje); drol/-ení samovolné či úmyslné vypadávání (vydrolení) zrn /semen z klasu/lusku/semeníku apod.; (rozdrolení = rozdrobení na drobno); dromedár (Camelus dromedarius) velbloud jednohrbý; drotár bývalý slovenský podomní dráteník (nádob z keramiky, skla ap.); droužek dřevěné soustružené tyčové nosítko předmětů pro dvě osoby; soustružená tyčka k drcení stroužků česneku aj.; drožka nájemný kočár, fiakr; (drožkář - kočí/obsluha drožky, předchůdce taxikáře, izvozčik [v Rusku], rikša [asijský ruční/šlapací vozík]); dršlák polokulovitá nádoba s rukojetí a kruhovými skupinami dírek (k cezení nudlí aj. potravin); (podob. je cedník [dno/stěny z drátěného síta]); druh/-žka přítel, kamarád/průvodce/doprovod-ochránce; soudruh - histor. pojmenování pro spřízněného člověka/tvora; - viz sorta, spolužití družba mládenec/partner drůžičky; utužování vzájemného přátelství a pomoci v nouzi [slavnost, často s přípitkem]; (družina = skupina, ekipa); družstevnictví vzájemná spolupráce členů - plánované hospodaření dle stanov, výstavba a všeob. rozvoj [včetně kultury a péče o blaho členů]; - viz družstvo družstvo I skupina [voj./sport. aj. {soutěž.} jednotka, tým]; práv. subjekt - svépomoc. spol. [bytové, výrobní, konzumní, pojišť., spořitelní, cestovní aj.]. se družstvo II. členy, kteří si volí představitelstvo; družstvo podniká, družstevníci se podílejí na rozvoji i výsl. hospodaření podle stanov [např. d.: Oul, Včela, Družka, družstvo III. Kampelička, Rovnost, JZD, Kooperativa v.o.d.]; Mezinárodní rada družstev; - viz družstevnictví, JZD, konzum, kooperace, záložna drůžička děvče ve sváteční říze, provázející s mládencem/družbou nevěstu a zpravidla jí nesoucí vlečku; - viz družba dryáčník mastičkář/kořenář, chvástal, násilník; (dryák = lektvar, opojný nápoj, opiát, ap.); dryják lektvar, léčivý nápoj, např. d. kerkonošský: směs jalovcové šťávy, pepře, vavřínu a kafru; (d. se dělá i z jiných bylin a přísad/ingrediencí); držba I. (possesio) ovládání určité věci, kdy držitel s věcí nakládá jako s vlastní [liší se od pouhé detence, kde detentor [vlastník/držitel] věc držba II. jen ovládá; držitelem tedy může být především vlastník věci, ale kromě něho i jiná osoba která věc nabyla v dobré víře; (vydržení = držba III. držitel může věc vydržet [získat její vlastnictví], pokud ji nepřetržitě drží tři roky [movitost] či deset let [nemovitost]; - viz detence držgrešle lakomec, skrblík, krkoun, škrob, skoupý židák, škot/skot, škrt; (grešle = historická drobná mince); - viz tolar držhubné (slang.) podplácení, úplatky - korupce; - viz kulich, korupce, prebendy držka (vulg.) ústa /pusa /huba /čuňa/ tlama /morda/ papula; [dostat držkovou = vynadáno /vyhub. /facku; otevřít si na koho d.; - viz kritika, pajšl dřeň dužnina; - viz měl, dužina, třeň dřeváky cukle, obuv ze dřeva vydlabaná, nebo dřevěná podešev s koženým svrškem či páskem (užívané do chléva, ke klouzání, obutí za války ap.); dřevěné nádoby korbel, díž/-ka, putna/-týnka, škopek, sud, káď, voznice/lejta, dřez, okov, džber, konev, koryto, bečka, štandlík, vana, necky, troky aj.; dřevomobil automobil na dřevoplyn [s vlastním generátorem dřevoplynu] - vyrovná se provozu elektromobilu [v Evropě užívaný v l ]; dřevomorka domovní houba (Serpula lacrymans, též choroš plástvový či brvitý aj.), způsobující za vlhka rozpad dřeva; dřevoplyn užíval se místo benzínu k pohonu aut [vůz měl generátor plynu a v pytlích zásobu dříví, k cestování mu stačila sekyrka]; - viz dřevomobil dřík I. trup, hlavní část válcového či kuželovitého sloupu/hřebu/nýtu/šroubu ap.[někdy kannelovaná], nahoře obvykle zakončená hlavicí/hlavou dřík II. a dole patkou/špicí/závitem; (kannel = podélný [hladký, segmentovitý či elipsovitý] žlábek na válcovém dříku/sloupu; kannelování); dřímat podřimovat, usínat únavou [ přišla na mě dřímota ]; - viz šlofík dřina lopota, velká námaha, otročina; udřenej/upachtěnej/sedřenej = těžce unavený/uondaný fyzickou námahou, zesláblý; dštít veřejně vznášet hněvivou kritiku za nemístné chování/jednání; zle lamentovat, sesílat hromy a blesky; dštění; dub listnatý strom s tvrdým ušlechtilým dřevem; jeho plody/semena jsou žaludy; na listech d. místy vyrostou kulaté duběnky dříve užívané k výr. inkoustu; dubiózní pochybný, nejistý, nespolehlivý; dublet ekvivalent či varianta; sdružená dvojice/dvojtvar [např. sluha - slouha]; (tupl = dvojitá dávka); - viz debl, dabing ducat dusat, cpát, pěchovat, (naducaný slamník - nacpaný); (zem/beton se zhutňují pěchy/dusáky aj.; oseté plochy se válcují; drcání hlavou); dudlík šidítko, kousátko, cumel; savička na kojeneckou láhev; - viz cumel dudy chodský a skotský píšťalový hud. nástroj s měchem k dudání; (převislé faldy těla i oděvu; dudák = hráč na dudy; karetní hra; zn. piva); duel souboj dvou soků před svědky [na pistole za účasti parlamentářů/svědků podle hist. pravidel]; duál = dvojitý; - viz klání, ruská ruleta duchna peřina, přikrývka [prošívaná deka] vyplněná draným prachovým [husím aj.] peřím; (sport) doskok. žíněnka; - viz doderná, polštář dukát zlatá mince - platidlo století; dumat přemýšlet, hloubat, být zadumán/zádumčivý; (dumka = druh lidové písně;duma = rus. sněm); dumping (dampink) druh cenového podbízení; duny písečné přesypy; dupačky pletené oblečení pro kojence a batolata; duplikát přesná kopie; duplicita = zdvojení, dvojkolejnost, dvojnost/tupl, [tupl.j vobklad, tupl. čára, tuplák píva - 1 litr]; - viz alternace, debl, klíč, multi-, paré dural lehký pevný kov [Al + příměsi Cu, Mg]); - viz elektron dusit se vztekat se, jednat zhurta a podrážděně, křičet; zlobit se zklamáním; obtížně dýchat [dusivé prostředí, nedostatek kyslíku]; durch/turch (z něm.) skrz [ jsem promočenej durch-und-durch/až na kůži = skrz naskrz; zahrajem si durcha v mariáši = karet. hra]; dusítka mechanický systém k tlumení rozeznělých strun či hud. nástrojů, nebo k vyluzování zvuk. efektů; dusit = tlumit; (udušení = smrt po omez. dýchání); Dušičky Den památky všech zemřelých (2. listopadu); dušovat se zaklínat/přísahat/přesvědčovat o své pravdě ["na mou (černou?) duši"]; dutinka papírová trubička s filtrem k naplnění tabákem; izolační trubička na vodiče; d. pro šroub do zdi; dutina v materiálu = kaverna, bublina; dužina I. obvodový dílec sudu apod. (slícované dužiny dřevěných nádob stahuje bednář/bečvář kovovými obručemi); vnitřní dužnina/měl plodů [tykev/ dužina II. /turek, dýně, meloun, mango, lilek, okurka, cuketa, patizon, baklažán, rajče, paprika/kapie aj.], prutů černého.bezu; - viz dřeň, měl, třeň dvojbran libovolný obvod, který je s jinými částmi obvodu spojen dvěma páry svorek; dvojkolejnost spravování nějaké činnosti/provozu po dvou liniích [dvěma orgány/institucemi současně, kdy dochází k nedorozuměním/problémům]; dvorana velká místnost, hala, sál [taneční, divadelní, tělocvična aj.]; (předsíň, síň, chodba, kuloár, schodiště = spoj. místnosti); - viz foyer 14

15 dvouletka ( ) státní hospodářský plán na poválečnou obnovu Československa; dvouruční k práci pro 2 osoby [např. pila]; (obouruč = držení oběma rukama; dvouušní = koš/nádoba pro 2 ruce i 2 osoby; dvojkolo = tandem); dyftýn označení pro měkké [zplsťované] tkaniny z mykané/ česané vlny a také z bavlny ve vazbě útkový atlas nebo křížový kepr [na pláště aj.]; dyk (nářečně) vždyť/však; (dycky/dycinky = vždy/vždycky/pokaždé znova); dynamický silový, [týkající se energie/pohybu/pohonu/rychlosti vývoje/spontánní aktivity včetně učení a fyzičky/získávání zkušeností praxí]; - viz induktor dynastie rod [vladařský, dědění rodových tradic ap.]; klan; dysfunkce (zdrav.) narušená normální funkce orgánů; dyslálie porucha řeči - špatná výslovnost ap. [hledat pomoc u logopeda]; (dysgrafie = porucha motorické složky psaní); - viz patlavost dyzajn (design) účelné a estetické tvarování, navrhování; (dyzajnér = projektant, návrhář); (designace = úřední jmenování; designovaný); dyzentérie střevní úplavice, akutní a vysoce infekční [smrtelné] průjmové onemocnění; [amébová disentérie]; dýmovnice prostředek k signalizaci, k imitaci výbuchu, nebo k zadýmování a znemožnění pozorování; (pod. je výbuška/dělobuch k výbuchu/-ům); dýzna (zastar.) vstřikovací tryska s přesně dimenzovaným otvorem; (tryskáč = tr. letoun); duatlon atletická disciplína složená z běžecké části, následované cyklistickou částí a ukončena opět běžeckou částí; důlčík kilner/kirner, důlkovač (k označení středu vrtu); - viz průbojník, turšlok důra (Dura = lat. tvrdý) běhna, coura, rajda, záletná, hloupá/stupidní a protivná ženská; důstojnost váženost/vážnost, ctihodnost, vznešenost [důstojný/velebný pán/důstojník]; slušnost, vhodnost [žítí v nedůstojných podmínkách ]; důtka výstraha; nižší dočasný trest; důtky/knuta; (hist. právo železa [ordálie] = přísaha s prsty na žhavém železe); - viz karabáč, pouta dvoják kulovnice se dvěma, vedle sebe umístěnými hlavněmi s drážkovaným vývrtem; - viz zbraně dvojka brokovnice s dvěma hlavněmi umístěnými vedle sebe; - viz zbraně, pažba, dvojhláska (diftong) dvojzvuk [spoj. dvou vokalických {=samohlásk.} či sonórních {=plně zvučných} prvků do jedné slabiky, např.: ou, ei, eu, oi, ai, au]; - viz bigram džentlmen (gentleman) dobře vychovaný člověk; (džentlmenská dohoda = etické/férové dodržování ujednání/smluv bez záludností); džestr (golf) místo s pravděpodobností ztráty míče; džezva kónická nádoba s širším dnem a držadlem [k vaření turecké kávy]; džigolo (gigolo) placený tanečník, společník, milovník; - viz bordel, animírka džihád (islám) d. se často překládá jako "svatá válka", ale znamená jen "úsilí" pro šíření islámu a boj s nevěřícími pohany; - viz islám džin lihovina z jalovcového destilátu a macerátů z aromatických látek; (Gin = pohádkové/ kouzelné zjevení, uzavřené v láhvi); džínsy (jeans) kovbojský oděv z látky Blue Bell [džínovina] vzniklý r.1897 v USA; obdobné rifle vyrábí fma Lee od r.1899; - viz rifle džíp pův. malý voj. terénní automobil [jeep]; - viz GAZ džop (z angl. Job) zaměstnání, práce; - viz robota, šichta ďoura díra, anální/ řitní/rektální otvor; (řiť/ konečník, prdel = vulg. zadnice, hýždě, zadek); - v iz anály ďuzna díra, trhlina/ skoba/ protržení/ zátrh (zejm. u oděvu/bot); eben /-ový černé tvrdé tropické dřevo [přirovn.: ebenově černé vlasy]; (ebonit = černý plast/ celuloid /kaučuk - na hřebeny, el. izolace, tlačítka aj.); ebola smrtelná nakažlivá nemoc z Konga, způsobující rychlý rozklad tělesných orgánů, s inkubační dobou 2 dny a 90 % úmrtností; eden ráj, místo blaženosti, paradise; - viz nirvána edém otok, naběhnutí [naběhlá/ oteklá ruka/ žíla/ jazyk aj.], ke splasknutí se užívá přebal {s roztokem octanu hlinitého}; - viz hematom edice vydání slovesného ap. díla tiskem; vydavat. činnost/sbírka knih/ děl určitého typu [knižnice]; (reedice = opětné/ upravené vydání); - viz emise editace přípr./ zprac./ úprava/ doplnění pís., graf., zvuk. apod. materiálů k vydání/ zveřejnění - tiskem, med. prostř.; (editor = člověk, PC program); EEG elektroencefalograf [přístroj k neurolog. vyšetření mozku]; - viz EMG, centrum, CT efekt zajímavý/ účelový výsledek, působení; (efektní = působící očekávaným vnějším jevem a zájmem); efektivní účelný, účinný, úsporný, pokrokový, úspěšný; (neefektivní = složitý, zbytečný, nevhodný, s vysokou spotřebou materiálu/ energie atp.); efemeridy GPS údaje o zdánlivé poloze pohybl. astronom. objektů [Slunce, Měsíc, planety, družice] na obloze v určit. čase/-ech [platí až 4 hod.]; egalitarismus ujednocování [vlastností/ názorů], rovnostářství [egalizované mléko = s ujednocenými vlastnostmi]; ( je mi to egal = jedno); egoista sobec, prosazující hlavně své zájmy; - viz ens echo ozvěna; (dávat e. = dávat znamení, signalizovat/ potvrdit signál, upozornit na šťáru); - viz šťára echolot (sonar) přenosný přístroj k mapování vodního dna - jeho profilu, hloubky a ryb ve sledovaném vodním sloupci; - viz radar, sonar eidetismus schopnost navodit si představu, která získá živost vjemu [Jde o formu nadání, nikoliv o patologii, volně si vybavovat živé detailní obrazy]; ekipa skupina lidí spjatých společným úkolem, závodní družstvo/ tým [team], doprovod; - viz druh, družba, ekypáž ekliptika rovina dráhy Země kolem Slunce [půlí sféru nebes; při pohledu ze Země prochází Slunce během roku různ. souhvězdími]; - viz orbita, zodiak eklování vize ošklivení až na zvracení [ ekluje se mi to ]; ekologický co je v souladu s přirozenými životními podmínkami, co respektuje přírodní zákonitosti; vztahující se k životnímu prostředí; ekonomie hospodárnost, progres. hospodaření; věda zkoumající chování ek. subjektů; ekonom = hospodář; ekonomika = hospodaření státu aj.; ekonomizér předehřívač, využívající zbytkového tepla spalin; (plyn./ el. teplomet; [teplovodní] ohřívač/-ák piva; el. poduška; radiátor); - viz topidlo ekran (rus.) promítací/ zobrazovací jednotka; TV satelit; promítací plátno kina; ekumena obydl. území Země, krajina člověkem pozměněná; e. rada církví; (anekumena = neobydlená část Země, nedotčená člověkem); - viz rajská ekvalizér zařízeníí k úpravám frekv. charakteristiky zvukového signálu zesílením či potlačením některých částí akustického spektra; - viz potenciometr ekvivalence rovnocennost, stejná platnost, rovnomocnost, vzájemná záměnnost/ náhrada; ekvivalenty, ekvivalentní; - viz identifikace ekypáž [ekvipáž] dávný exkluzivní kočár s přepychovým spřežením [vícespřežím]; výbava/-ení; - viz landauer, přípřež, dostavník, ekipa ekzém kožní zánět [patrně z alergie/ přecitlivělosti]; - viz alergie elegance vybraný vkus, ladnost, uhlazenost chování; elegantní zjev/ věc/ doplněk/ oděv..; elegán = uhlazený švihák, frajer; elegantní = apartní, vkusný; elegie žalozpěv, tklivé literárně-hudební dílo; elektroda anoda/katoda; kontakt jímž prochází el. proud (elektronka, polovodič, el. zařízení, čip aj.); součást rozhraní/ přístroje; výměnný díl; elektrolyt pevný nebo kapalný vodič, v němž se vedení elektrického proudu uskutečňuje pohybem iontů [např. náplň el. akumulátoru, baterie]; elektron hořlavá hořčíková lehká konstrukční slitina; stabilní elementární záporná částice atomu [patřící k leptomům]; - viz nukleon, proton, mezon elektronka usměrňovací či zesilovací žhavená lampa s dvěma i více elektrodami a vícekolíkovou paticí (např. ďioda pentoda); - viz ikonoskop elektroosmóza vysoušení porézního zdiva uzemněnou elektrodou; element prvek, článek, součást, jednotlivost, složka; (elementární = základní, jednoduchý); elent nepořádek, binec, čurbes; trápení; - viz brajgl, bordel elevátor kapsový aj. pásový dopravník; (elevace = zdvih, střelecký náměr; opakem elevace je deprese = snížení, pokles, sklíčenost); - viz levity elév žák, učedník, tiró, pikolík, koncipient, praktikant; - viz adjunkt, asistent/-ka, stáž, tiro, volontér eliminace cílená činnost zaměřená na vyloučení, vyřazení, vytěsnění, odstranění [nežádoucích příčin, důsledků, látek]; eliminovat vlivy..; elixír tajemný nápoj s domnělými zázračnými účinky (léčivými aj. - elixír života, lásky apod.); eloxace povrchová úprava hliníku a jeho slitin elektrolytickou oxidací; eloxování; eloxovaný [lesklý] povrch; emanace vyvěrání/vytékání [ron z nitra ven/výron, ronit slzy]; záření/ vyzařování; - viz gejzír, pramen, šprůdl, radioaktivita, vulkán, splach embargo druh represálií v mezinárodních vztazích, zejm. zákaz obchodních styků [uplatňováno za studené války proti socialist. zemím]; - viz obchod EMG elektromyografie [druh neurologického vyšetření těla]; - viz EEG emigrant utečenec, vystěhovalec, vyhoštěnec, vyhnanec [z vlasti do ciziny]; - viz disident, exil, renegát emisar tajný vyslanec, vyzvědač, agent; emise vydáv. [tiskovin aj.], uvád. do oběhu [e. bankovek, známek..], škodliviny/příměsi-imise/smog v ovzduší; (emitent = vydavatel); - viz edice emitovat vydávat, vypouštět; [emitor = elektroda tranzistoru]; - viz emise, tranzistor emoce proces prožívání/ hnutí mysli; pohnutí/ dojetí/ vzrušení/ cit/ nálada/ afekt/ vášeň; emocionální = citový, náladový; - viz anxióza, anticipace empatie vcítění se do prožitků druhého; - viz sympatie empirický zkušenostní, opřený o pokus [všechny přírodní vědy, např. empirické vzorce pro výpočty]; empora architektonický prostor s klenbou nebo sloupy, otevřený oknem nebo arkádou; tribuna; emulace napodobení činnosti jednoho zařízení pomocí jiného zařízení; - viz virtuální [trenažér aj.] emulze [disperzní] soustava těžce mísitelných kapalin; emulgace = mech. rozptýlení nemísitelných kapalin pro emulzi; - viz disperze en face (ánfas) pohled zpředu; - viz profil 15

16 encyklopedie vědecké dílo se systematickým/ soustavným výkladem věd. oborů; naučný slovník; - viz didaktika endo- I. zač. slov s významem vnitřní/ dovnitř [endoskop = trubicový optický přístroj - příp. s kamerou pro zobrazení vnitřku dutin; exo- = opak e.]; endo- II. endokrinologie = lék.obor zabývající se anatomií, fyziologií a patologií žláz s vnitřní sekrecí; (opak: exo- = z vnitřku ven, zevní/ vnější); endogenní vnitřní, z vnitřní příčiny; (geol.) souvisící se zemským nitrem; (exogenní = vnější, z vnějších příčin); energie I. činorodost, ráznost, odhodlání, vitalita; míra pohybu hmoty ve všech jejích formách/ přeměnách; fyzik. stavová veličina - síla - schopnost hmoty/ energie II. / látky/ pole konat práci; rozeznáváme e. kinetickou/ pohybovou a konfigurační/ potenciální/ klidovou, které jsou schopné vzájemné záměny; - viz energie III. Joule, turbína, induktor, konvertor, atom, pohon, práce, příkon, výkon enkláva cizí území obklopené územím vlastního státu; - viz zóna, oblast, dominium, departmán, teritorium ens bytí, bytost, podstata, jsoucno; (ego = já; entita = to, co existuje [i jako abstrakce]); - viz egoista, sámek entlovat zaobroubit, obšít, obnitkovat, začistit okraj textilii proti otřepu; - viz lem, obruba entomologie zoologická věda zabývající se studiem hmyzu; entomolog; entropie neurčitost systému; matem. obor [počítání s limitami]; míra neurčitosti náhodného procesu/ pravděpod. možn. stavů soustavy/systému [počasí aj.]; entuziazmus nadšení/ nadchnutí pro něco, elán, zanícení; environmentální týká se vztahů k životnímu prostředí; - viz živ. prostředí enzym ferment; složitá chem. bílkoviná látka působící jako katalyzátor [=urychlovač] biochemických reakcí; epicentrum ohnisko, střed, bod nad/ pod ohniskem [výbuchu jad. pumy, zemětřesení]; - viz centrum epidemie rozšiřující se infekční nemoc ve větší oblasti [vyšší stupeň rozšíření infekce = pandemie a dále endemie]; epidiaskop promítací přístroj filmových okének/ diapozitivů, nebo grafických stránek; (episkop - promítá vložené grafické stránky - listy); epigram krátký vtipný verš s pointou - původně hrobový nápis [epitaf]; - viz literatura, lyrika, nekrolog, hrob, funus erár stát. pokladna = fiskus; erární = státní; - viz fiškus erb rodový ap. znak/ znamení, emblém; - viz heraldika, šlechta, symbol erc zdůraznění, např. erc potvora [prvního řádu]; erekce ztopoření; - viz toporný ergo tedy, proto, tudíž, čili/ neboli; ergo- první část složených slov s významem dílo, práce, pracovní; ergonomie nauka o zkvalitňování vztahů člověka, technických systémů a nástrojů, metodami organizace a psychologií práce; erotika smyslnost, projev pohlavního pudu; (eros = láska); erotoman = smyslný člověk, satyr; faun [= egypt. bůh plodivé síly]; eroze rozrušování materiálu unášeného tekoucí vodou, vlnami a proudy, ledem a větrem, mech. opotřebením; - viz denudace, vádí error chyba/-y, omyl/-y; (erráta = opravy); erteple (zastar.) brambory, zemáky, krumple, kobzule, sladká povijnice/ patáty/ batáty (z tropů), zemská jablka [pův. z Ameriky]; erudice důkladné vzdělání, znalost, zkušenost, schopnost, obor. zaměření; (erudovaný osobní přístup ke vzdělání); erytrocyt červená krvinka; (bílá krvinka = leukocyt); esence/ -iální základ/ -ní/ podstata/ důležitý/ hlavní; koncentr. výtažek [tresť/ vůně do aromadifuzérů a lamp]; - viz difuze, fetovat, purpura, tinktura, tresť esej duchaplná úvaha o filozofických, kulturních nebo společenských otázkách; eskadra letecká či jízdní voj. jednotka (švadrona [prapor]/ škadrona, eskadrona, eskadrila); eskalace stoupání/ vystupňování/ růst napětí (problému aj.); (eskalátor = pohyblivé schody); - viz lift eskamotér iluzionista, žonglér, kouzelník, kejklíř, čaroděj, šaman, mág [jejich popularita bývá založena na triku/ podvodu]; eskont úvěr zajištěný pohledávkou [nákup/ prodej nesplacených směnek či úvěr. papírů po srážce úroku ode dne e. ke dni splatnosti]; eskorta ozbrojený doprovod, eskortování provinilců/ vězňů/ zajatců/ zatčených/ trestanců; - viz ekipa esoterismus taj. nauky zabýv. se nadsmysl. zkuš. a jevy [magie, alchymie, astrologie..]; (opak = exoterismus [známé vědy]); - viz magie, okultismus espreso černá káva na italský způsob připr. pod tlakem páry; kávovar na e.; kavárna; (mocca/ moka = silná černá káva); - viz latté esšálek (slang.) ešus, polní [voj.] jídelní miska/ souprava [dvou či třídílná]; (feldflaška {z něm.} = voj. polní láhev; podšálek = talířek pod hrneček); establishment založení/ zřízení; firma, společnost/ kumpanie, instituce; autorita moci; - viz etablovat, dislokace estakáda stavba na pilotách/ podpěrách/ sloupech (dům, cesta, přemostění aj.); estetika teorie působení krásna na člověka, vnímání pocitů a dojmů z uměl. i přírod. výtvorů; (estetický = krásný; estét = milovník krásy); - viz etika estráda pásmo divadelních, hudebních, tanečních a artistických výstupů na pódiu/ jevišti, často s výstupy dětských souborů; - viz diskotéka, kabaret ešelon (rus.) vojenský vlak, (ešalon); ETA (z angl.) odhadovaný čas příjezdu/ příletu/ doručení/ ukončení; náš výrobce domácích el. spotřebičů; etablovat se připravovat se k činnosti na novém místě; rozvinovat pracoviště/ nové stanoviště; etablovaný/ alokovaný/ rozmístěný; - viz establishment etapa úsek závodu n. výstavby, stádium, časový či vývojový úsek, období, fáze; - viz fáze etapy dějin I. 1. pravěk [ let př.n.l. {pračlověk}]; 2. starověk [5 000 př.n.l n.l. {pád záp. říše římské}]; 3. středověk [476 etapy dějin II. 1492/1453 {objev. Ameriky/pád Byzancie]; 4. novověk [od 1492 dosud, nebo podrobněji: nejnovější : {1918 konec 1. sv. války etapy dějin III. pád SSSR/ konec studené války}; světověk { dosud}]; - viz geolog. doby, prakomunizmus, oppidum, antika, Byzantská říše, civilizace etažér patrová polička (např. na květiny, knihy aj.); stojánk. 3-talíř [na pečivo aj.]; stojan s policemi/přihrádkami; - viz štelář, fach, regál, žardiniéra etáž podlaží [včetně přízemí], poschodí, patro; (etážové topení = podpodlahové apod. místní topení); - viz etažér, mezanin, mezonet, žardiniéra etc. et cetera = (lat.) a tak dále [atd.]; eternit druh střešní krytiny [čtvercové osinkové destičky]; - viz azbest etika věda o mravnosti jako stránce života člověka, o původu a podstatě morálního vědomí a jednání; etický = morální; morálka, etos; - viz etiketa etiketa zásady společenského chování; firemní nálepka/ viněta (např. na láhvi); - viz etika, logo, nálepky etnický přísluš. k urč. kmeni či národu [např. indiánské či rómské/ cikánské etnikum]; (etnologie = stud. kultur a společností); - viz rasa, rasizmus etue (etuj) pánské kož. pouzdro s poutkem na ruku [pod. je dám. pompadura/ sáček]; - viz futrál, kapsář, portfej, tabatěrka, toul, necesér, kabelka etymologie nauka o zákonitostech vývoje slov a změnách jejich významu; e. slovník; EU Evropská unie = dobrovolný svazek evrop. států se sídlem v Bruselu (Belgie), vznik r.1993; euro/ = jednotná evrop. měn. jednotka; eufemismus nahrazení drsného slova slovem zmírňujícím [Rom místo cikán, asistentka místo sekretářka]; (opak e.= dysfemismus); eufonium žesťový hud. nástroj podobný baskřídlovce [baryton]; (baryton = [zvuk střední výšky mezi basem a tenorem] mužský zpěvní hlas); euforie subjektivní pocit příjemné pohody, rozjařenost; Eulerovo číslo základ přiroz. logaritmů e = 2, ; (log e = 0, ); eutanazie usmrcení/ nápomoc k úmrtí nevyléčitelně nemocné a trpící osobě na její žádost, ze soucitu; euthanasie; evakuace vyklizení určených oblastí ohrožených válkou či katastrofou aj.; vyprázdnění; - viz mobilizace, epidemie event. eventuálně, případně, nebo také..; eventualita = možnost/ možný případ; evidence I. e. analytická = podrobnější údaje než v evidenci syntetické [účtování závazků aj.]; (seznam/ přehled [evidovaných] věcí/ případů); evidence II. e. syntetická = souhrnné stavy a pohyby jednotlivých druhů aktiv a pasiv, nákladů a výnosů za celou účet. jednotku; - viz žurnál evokace/-ovat vyvolání představy/ vidiny; vzbudit/ vyburcovat vědomí představivosti/ zájem o věc, zrod ideje/námětu díla; převod kauzy výše; evoluce postupný vývoj, soustavný rozvoj od nižšího stupně k vyššímu, vrůstání nového; evrgrín [evergreen] stará, stálezelená/ oblíbená písnička; (green [grýn] = trávník; golfové hřiště); ex- I. bývalý [exprezident aj.]; (ex offo = z úřední moci; ex nunc = od nynějška; ex post = po skončení/ dodatečně; ex lege = ze zákona, podle ex- II. práva); ex lex = mimo zákon, osoba nepožívající ochrany zákona); přípitek na ex = naráz až do dna; exaktní založený na přesnosti, dokonalý [exaktní vědy - přírodní {např. matematika}]; excelence čestný titul/ oslovení vysokých státních činitelů např. v mezinárodním styku [ Vaše excelence.. ]; excelentní vynikající/mimořádné vlastnosti/ znalosti; (excelovat = budit obdiv/přízeň i závist); - viz brilantina excentrický umístěný mimo střed; výstřední; excentrik/ excentrista = výstřední člověk; komický výstup založený na neposlušnosti věcí; exces výstřelek v jednání/projevu, výstřednost, vybočení z mezí, nestřídmost; výtržnost; excitace vybuzení, podráždění, vzrušení, stimulace; - viz stimul, iritace, emoce execírovat (voj.) cvičit na povel; execírák = cvičiště; přenes.: producír./předvádět se; prohánět; exekuce I. vykonávací řízení [i poprava], nucený výkon exekučního titulu [např. výrok soudu, notářský či exekuční aj. zápis podle zákona]; exekuce II. je-li povinný v prodlení s placením, může exekutor zabavit jeho majetek a prodat jej v dražbě na úhradu dluhu i poplatků; - viz fenďák 16

17 exekutiva exemplář exhaustace exhibice exhumace exil I. exil II. existence exitus exkavátor exkluzivní exkrement exnout exot/-ický exponovaný expandér expanze expedice expelenty experiment expert/-iza expirace explicitní explorace exploatace EXPO/expozice expozimetr expozitura expres extáze extatický extempore extenzivní exteritoriální externí extraextrasystola extrato extravagance extrém extrovert extrudér exulant éra éter fabrika fabulace facebook fagot fagule fach/foch fachman fajáns fajfka fajnový fajrovat fajrunt fakír faksimile fakt faktor faktoriál /! faktura fakulta falc faldy falírovat falzifikát famfárum famfrnoch famílie fanatik/-cký fandění fanfarón fanfára fanka fant fantas fantom faraón farec farizej farma farmaka fasáda I. fasáda II. výkonná moc, výkonný výbor nějaké organizace; jeden z více stejných kusů; (exemplární = příkladný, výstražný/odstrašující [trest]; - viz extempore vyčerpanost, tělesné a duševní vyčerpání; exhaustivní = vyčerpávající, únavný; výstava, přehlídka, ukázka; exhibovat = okázale se předvádět, vystupovat na veřejnosti, vystavovat; exhibicionista = kdo se obnažuje; úřední vyzvednutí mrtvého těla z hrobu; (vyhnanství) stav lidí, kteří byli vypovězeni či deportováni [též předválečný exil, vynucená i dobrovolná emigrace - exulant předpokládá návrat do vlasti po změně poměrů]; političtí ap. exulanti mívají nárok na poskytnutí azylu; bytí; existenční [např. minimum - k zajištění života]; existující; východ, odchod, zánik, smrt, ex; - viz ex-, exnout stroj k těžení zeminy ap. [různé druhy bagrů a rypadel]; - viz korečkový, výložník, zakladač výjimečný; exkluzive = vyjma, kromě, mimo, nepočítaje; exkluzivnost = vyjímečnost, výlučnost; výhradní právo; exkluzivita; (vulg.) hovno/ výkal, hovínko, trus, kobližek, bobky, kravinec, husinec, lejno, shit; [ dostaneš leda hovno/ houby s voctem = nic]; - viz lidovec (slang.) umřít, skonat, vypustit duši, zaklepat bačkorama, pojít, odejít do věčných lovišť/na pravdu boží, apod.; - viz exitus zvláštnost/-ní tvor/ přírodnina či zboží z dalekých/ zámořských krajů; - viz kuriozita namáhaný, vytížený; (pře-/ exp. film; expozice = výstava/ ukázka/ vernisáž, dávka záření ap.; exponát = vystavená věc; exponent = mocnitel); tlak. nádoba k získ. [odpadního] tepla; (el. monolitní integr. logický obvod; pryžový/ pružinový posilovací prostředek); - viz expanze rozpínání do okolí/ výbuch/ exploze; expanzivní; - viz expandér, exponovaný, detonace odeslání; vypravení/ výprava; expediční [sbor]; vyexpedovat/vypravit/odeslat; - viz špeditérství výtažky z potravin [odpad po expelaci se užívá do krmiv]; - viz pokrutiny, ysat zkouška/pokus, ověření vědeckého výzkumu/ bádání; experimentování, experimentální/ pokusný [objekt]; specialista/znalec/odborník; odborné šetření/zkoumání/ posouzení, dobrozdání/ posudek; (expertní = znalecký/ odborný); - viz fachman vypršení doby užitnosti [(angl.) duration = doba trvání/ délka, stopáž pořadu/filmu, stálost; výdech; expirium/respirium = oddech. místnost aj.]; výslovný, přímý, jasný, zřetelný; otevřeně, přímo vyjádřený; explikace = vysvětlení, výklad; - viz implicitní výzkum; průzkum v terénu - rekognoskace; - viz průzkum, rozvědka hospodářské zužitkování, využití, přechod na jiný režim užívání; vykořisťování; výstava, předvádění; exp. doba = doba působení/ osvitu/ozáření; (exponování = účast/podíl/ pomoc/ namáhání; [matem.] exponent); měřič jasu světla odraženého od fotografované nebo filmované scény [k nastavení optimálního osvitu filmu na snímací kameře]; pobočka, filiálka; náhradní řešení - rušený stálý úřad [pošta] funguje omezeně s laickou obsluhou [třeba u starosty]; (expozé = výstup); označení spěšné pošt. zásilky; název pro rychlý dopravní prostředek [rychlík/bus]; (expresivní = působivé, citový [projev/vjem]); vytržení mysli, zvýšené smyslové reakce a motorika; (zakázaná návyková droga zhoršující paměť/ vědomí); - viz extatický působený extází [motorikou/ pocity blaženosti aj., např. vztyč. chlupů - husí kůže]; (husí pysky [lůžka brků] extaticky vztyčují brky/ peří); příklad [lat. extempora trahunt = příklady táhnou]; příležitostná poznámka nesouvisející s tématem; přidaná pozn./ text hercem; rozsáhlý, rozšiřující se, rozpínající se [kvantitativní/pomalý hosp. rozvoj]; - viz intenzita (právn.) existující mimo území vlast. státu a smluvně užívané [např. osoby a nemovitosti zastupit. úřadů v cizině]; - viz imunita, teritorium vnější, zevní, působící zvenku [externí učitel/ spolupracovník, externista]; - viz intro-, extrapředpona mimo; cosi oddělené, zvláštní/ jiné/ speciální; exteriér = venk. prostředí, příroda, extravilán; extrovní/ vycházkový oblek/hůl aj.; předčasný srdeční stah; - viz arytmie výhra na jedno číslo [extrato determinato - číslo na urč. pořadov. místě]; ambo - v. na 2 čísla; terno - na 3 čísla; kvaterno - na 4 čísla; - viz terno výstřednost; nenormálnost; přepjatý/ výstřední nápad/ chování/ vkus = exaltovanost; krajnost, výstřednost, mimořádnost; (vystupňování až do krajnosti/ extrému); extrémní = krajní; označení pro maximum i minimum; člověk společenský/ příjemný; - viz introvert protlač. zařízení k úpravě potravin stud. kuchyně [obilovin a krmných granulí; pufováním/extruzí parou zvětší svůj objem]; - viz pukance utečenec před útiskem [např. J.A.Komenský]; - viz azyl, exil epocha, časové údobí něčeho; (éro = aero, letadlo); - viz fáze, aviatika [etyléter] lihové rozpouštědlo užívané i k narkóze [molekula é. má dvě uhlíkaté skupiny propojené kyslíkem]; továrna; (fabrikant = továrník/ faktor; fabrička = dělnice z fabriky; rybník Fabrák); (prefabrikace = tovární výroba [např. stav. dílů]); domýšlení detailů příběhu, tvoření děje [u literátů - spisovatelů ap.]; - viz syžet (z angl. čti: fejsbuk) progr. rozhraní/soc. síť k propoj. uživ. s jinou stránkou [vzáj. komunik./ sdíl./ nahráv. dat s přáteli z růz. serverů]; - viz chat dřevěný dechový hudební nástroj; (jiné: klarinet, hoboj, flétna ); hořící louč ke svícení, pochodeň; - viz bengál, louč obor (být od téhož fochu = řemesla); polička (v polici/ regálu/ šteláři/fášku/ skříni/ knihovně/ prádelníku/ skladu/ špíži; přihrádka, box); (zastar.) specialista/ znalec, odborník "od fochu"; fachat/ fachčit = pracovat, chodit do práce/ roboty; - viz expert keramika s bílou polevou a průsvitnou glazurou, majolika; - viz glazura, keramika, smalt dýmka [meršanka, gipsovka, kalumet, vodní aj.]; (podobná je rovná lulka/ čibuk; ke kouření cigaret se užívá tzv. špička [s filtrem]); - viz dýmka jemný/ citlivý; ( měj se fajn - dobře/ pěkně; fajnovka = s každým se nebaví); hořet/hřát ( Kamna pěkně fajrujou ; Zafajruj víc, ať tu nejni zima ); (rozfajrovat = roztopit/ rozehřát oheň nebo někoho); - viz rajc konec pracovní doby, padla [o fajruntě, po fajruntě]; čaroděj, mág/kouzelník [líhá na hřebech, chodí bos po řeřavém uhlí, polyká oheň ap.]; v islámském světě chudák, náboženský asketa; (lat. fac simile ) věrná kopie originálu; (fax = obraz se šroubovitě snímá, přenáší a reprodukuje/ tiskne); dnes se více užívají počítače; faktum, opravdovost, skutečnost, skutek, událost, ověřený jev; faktický = opravdový/věcný; artefakt = lidský výtvor;de facto =skutečně; (z lat. facere, činit) činitel, agent, součinitel, operand, koeficient, veličina [f. času]; nákupčí produktů z domáckých manufaktur; - viz fabrika (matem.) f. čísla n udává počet permutací množiny n prvků [např.: 5! = 5x4x3x2 = 120 ]; - viz permutace prodejní doklad, účet/ potvrzení za práci/činnost/ věci aj. s uvedením cen a identifikačních dat; část vysoké školy [VŠ] s děkanem v čele/ samostatná VŠ; (fakultativní = nepovinné, volitelné, možné [dávky]); (děkan = [slang.] děkuji); úhlová drážka podél obvodu dveří, oken, hoblovaná římsovníkem; (falcované dveře, okna, poklopy apod.); povislé přetékající "špeky" otylých; (neurovnané záhyby na oblečení či na látkách); - viz plissé, puk chybět; vadit; překážet; ( něco tu falíruje - nehraje/ nesedí/ nesouhlasí/chybí apod.); falsifikát, falzum, padělek/ podvrh, plagiát, napodobenina; ten kdo nic nebere vážně, rozmarný, přelétavý, do větru; fanfárum; zfamfrnět = pobláznit se [do něčeho/ někoho]; - viz fanfarón, nafrněný [fanfrnoch, bukač, bukál] rytmický hud. nástroj [hliněná nádoba s napnutou kůží s provlečenými tahacími žíněmi - vržou jako basa]; (z něm.) rodina; (familiérní/ -ární = domácký, rádoby důvěrný přístup/ chování [tykání, vnucování se, chválení i kritika, světáctví]); nadšenec, horlivec, zanícený/ vášnivý/ bouřlivý vyznavač/ obdivovatel, nebo naopak - f. oportunista/ kritik/ odpůrce; (z angl. fanatic - fan) náklonnost k určitému subjektu (např. sportovnímu týmu, hudební skupině apod. [fanda, fanoušek, fanklub]); chvastoun, mluvka, vejtaha; - viz famfárum slavnostní znělka, sonet, tuš, slavnostní hud. skladba/ kasace/ troubení/ halali; (zatroubit = zafrkat; frky = vtipy / kecy); zednická naběračka malty (tvaru kuchařské pánve); věc daná do zástavy při dětských hrách [k vrácení fantu se jeho majitel musí něčím vykoupit]; blouznění/ duševní choroba; (fantasie/-zie = představivost/ obrazotvornost/ snění, h. skladba); fantastický = vymyšlený/ neskutečný; - viz utopie sada el. prvků [translátorů apod.] schopná znásobit počet linkových spojů; f. = vidina/přelud, citový prožitek z dané představy; malý rezavý mravenec (Monomorium pharaonis) přenášející choroby; (staro-egyptský/-arab. vládce; nižší je např. emír, šejk, vezír); (slang.) perská vodní dýmka [vodárna, vodnice, šíša, kalián, nargila] s oheb. šlauchy [až pro 6 kuřáků] - chladí a filtruje kouř vodou; - viz fajfka, dýmka pokrytec, člověk dvojí tváře [z vyššího stavu]; samostatné zemědělské hospodářství, často specializované, zpravidla mimo obec (dle zkušeností z USA); farmář = hospodář; drogy, léky; (apothéke/ pharmacia/ farmácie = apatyka/ lékárna); [face - tvář/ líc] průčelí, povrch vnější stěny stavby s okny, vchody a architektonickými prvky - římsami, pilastry, balustrádami, arkýři aj.; (slang.) povrch osoby [oděv/ ohoz/ účes/ kosmetika]; dát se do gala; fasádník = zedník nanášející omítku; - viz en face 17

18 fascikl fascinace fasovat fassí fasuněk fašizmus fašírka fata morgana fatální faulování favorit fazeta fazóna fáč fádní fáma fángle/ -ičky fárat fáze I. fáze II. federace fedrovat fedrpuš fedrvajs fejeton fejsbuk fekálie felčar feminizmus fenďák fenomén fenomenální ferman fermentace fermež fest fešák,fešanda fetišismus fetovat feudalizmus fez férie fér/-ový fěrtoch fiasko fibrila fibrilace I. fibrilace II. ficka fičet fidlat fidlovačka figura fikaný fikce fikslovat filantrop filatelista filc filcka filek filiálka filigrán filištín film filmovat filozofie filtrace filumenie filuta finále fingování finiš finta fintění firhaněk firma fistule fiší/fiží fiškuntál fiškus fištrón fitinky fitness fix fixatér/-iv svazek listin, složka, mapa; - viz šanon, paré, svazky okouzlení, omámení [ mne to úplně fascinuje ]; fascinující = úchvatné, oslňující, zvlášť zajímavé a přitahující; přejímat určený/ nárokový příděl čehosi [přeneseně např. vyfasovat trest, podědit dluhy ap.]; bývalé daňové přiznání; [též zvaný truhlík] - povoz [např. formanský] s plnými postranicemi/ bočnicemi a čely, někdy s bočními dvířky k usnadnění vykládky; nacionálně-šovinist. a rasist. hnutí spojené s total. formou vlády; (f. byl např. v Itálii, Španělsku, Německu..); fašismus; - viz korporativizmus upečená masová mletá směs s houskou aj./ sekaná; ["jestli nepřestaneš vyvádět, nadělám z tebe fašírku"]; optický jev v atmosféře [lze vidět obraz vzdáleného objektu zrcadlící se ve vzduchu atmosféry díky teplotní inverzi]; - viz přízrak, vidina, chiméra neblahý, osudový, osudný [f. omyl/rozhodnutí]; faul, nedovolený zákrok vůči protihráči; upřednostňovaný oblíbenec, předpokládaný vítěz; ozdobný prvek (např. šikmé [úzké/ široké] broušené okraje či pásy na zrcadle); tvar účesu {týl. zástřih}, nábytku, zařízení interiéru; střih oděvu - např. límce s klopami atd.]; model, líbivost ["má to blbou fazónu"]; mulový obvaz, gáza; zafačovat = obvázat [zranění]; okoukaná, nezajímavá věc/ informace/ oblečení apod.; šířená zvěst [často řetězově], většinou neověřená, neúplná či nepravdivá, příp. zkomolená; - viz hoax ozdobné fábory, prapory/ vlaječky, pentle a třepetalky; - viz flitry, cancour pracovat v dole/na šachtě [bani], [sfárat dolů, vyfárat ven], fárání; (důl - hlubinný = šachta [slov. baňa], povrchový = lom); časový úsek, etapa, stádium vývoje/ činnosti, část; (přifázování = napojení dalšího generátoru k el. soustavě); zpravidla levá živá zdířka el. zásuvky [přívod proudu]; (pravá zdířka = protipól; horní kolík [někdy chybí] = nulák / bezp. uzemnění); zájmové sdružení, svaz; spojení dvou nebo více států v jeden společný stát s federálním vedením; f. odborových svazů; federální org.; - viz suverén napomáhat, podporovat, těžit/ dobývat [např. uhlí]; - viz těžení, kutat, šachta ozdobný [pernatý] chochol na přílbě, čapce, nebo na hlavě koně; - viz šošolka, kokarda klouzek, talek, mastek, steatit [mastný minerál], kluzný prášek zabraňující slepení pryž. ap. dílů, sypaný do bot a pneumatik; - viz křída (feuilleton = podčárník) novinový článek - zamyšlení na aktuální téma [např. Kam s ním? od Jana Nerudy]; (facebook) propojená skupina lidí/ "sociální síť" na netu [jednotlivci i skupiny komunikují mezi sebou s využ. služeb webu]; - viz web obsah jímky/septiku - (chcanky [vulg. moč], močůvka, exkrementy, splašky); tekuté hnojivo/odpad; - viz kejda, mrva, stolice, senkrovna (zastar.) ranhojič [voj. zdravotník/léčitel]; (femininum = žen. rod u jmen) hnutí za rovnoprávnost a zvýšení vlivu žen; - viz gender, matriarchát, sufražetka, maskulinum, neutrum (slang.) exekutor; fendovat = soudně zabavovat majetek; - viz exekuce zjev, skutečnost nebo klam, postižitelný úkaz, neobyčejný člověk; (opak f. je noumenon = věc o sobě, poznatelná jen rozumem); neobyčejný, vynikající, výborný; (zastar.) písemný příkaz, depeše, oběžník, cirkulář; kvašení - chemická reakce (za přítomnosti enzymů - katalyzátorů); - viz bunzírování konzervační látka na dřevo; fermežová barva [na bázi lněného oleje]; (zastar.) pev/-ně/-ný [festový; festunk = pevnost]; (slavnost [festival = soutěžní přehlídka], průvod s maskami/ aleg. vozy); - viz alegorie líbivý/ fešný muž/ žena; fešáci; sexuální úchylka, chorobné záliby ve věcech erot. objektu, sbírání/ užívání spod. prádla aj.; (fetiš = kult/ předmět přehnaného uctívání); přivést se čicháním éterických látek k čilosti až netečnosti/otravě [jako drogou]; (drogovat = užívat zakázané drogy); - viz droga společenský řád založený na vlastnictví půdy a poddanství; islámská/ turecká pokrývka hlavy = [nachový aj.] plstěný "květináč" dnem vzhůru, se střapcem [např. z fezárny Strakonice]; (feerie) den v týdnu [kromě neděle], na který připadá svátek/ slavnost; slavnostní divad. aj. představení; prázdniny; - viz víkend (angl.- fair = čestně, slušně) čestný, správný, slušný, spravedlivý; Fair trade = spravedlivý či férový obchod; My fair Lady; unfér = nefér; fěrtuch, fěrtuška, zástěra; prohra, nezdar, neúspěch, malér, průšvih / {vulg.} průser, kšanda, patálie, dostat se do problémů, hlubší problém k řešení; - viz malér bílkovinné vlákno vyskytující se ve svalech nebo nerv. buňkách; strukturní jednotka svazků makrofibril celulózy u rostlin; krystalit; míhání srdečních komor provázené bezvědomím se zástavou srdeční činnosti nebo míhání srdečních síní provázené nepravidelnou srdeční činností; konečné stadium při mletí papíroviny v holendrech; (textil. - rozvlákňování); - viz fáze, infarkt, holendr pomocná síla, služka [k mytí nádobí aj.]; svištět [vítr fičel, granát zafičel ]; - viz šustí, švunk, meluzína, dout šmidlat, neuměle hrát/ vrzat smyčcem na housle; obuvnický dřev. nástroj k vyhlazení boků podešví/podrážek bot; znázornění postavy/tvora; (f. šachová/ taneční aj.; upravit do urč. figurál. tvaru; figurant s trasírkou; figurovat v čem/jako kdo); vychytralý, mazaný, protřelý; (ufiknout = uříznout; přefiknout = přeříznout/ [slang.] vykonat sex); zdání, klam, domněnka, představa, smyšlenka; (fiktivní = zdánlivý, neexistující, smyšlená/ neskutečná data, objekty aj.); - viz fingovaný podvádět, švindlovat, klamat, šulit; - viz švindl, bluf lidumil, štědrý dárce/ dobročinný člověk, podporující charitu; - viz charita sběratel / znalec poštovních známek; - viz filumenie, sběratelství plst [netkaná plošná textilie ze vzáj. zaklesnutých živočiš. vláken, nebo zplstění povrchu tkanin a pletenin; plsť na klobouky aj.]; muňka, veš ochlupení/ohanbí (Peduculosis pubis, Phtirus pubis), tvoří skvrny, saje krev, přenosná sexem; svršek/ shorek v karet. hrách; filky = hra/ hrací karty; vzdálená (dceřinná) pobočka, řízená z centra; fil. kostel = spadající pod vzdálenou faru; zlatnická ozdoba, průsvitka, vodoznak; (filigránský = jemný, drobný, křehký); chytrák, číman, vynalézavý rozumbrada ( má za ušima/pod čepicí - mudrlant); (filistr = zpátečník, omezenec, šosák); - viz kabrňák, koumák celuloidový ap. plátek či pás, užívaný jako neg. či pozitiv. fotomateriál ap., např. kinofilm, mikrofiš; natáčet filmy kamerou ap.; (nafilmovat něco na někoho = vytvořit falešný dojem existence neexistujícího); - viz kamera (filosofie = láska k moudrosti) snaha člověka o určitý výklad světa i sebe sama, o vlastní utváření své podstaty a spojitosti se světem; metoda odděl. složky/ pevné látky ze směsi kapaliny/ plynu na porézní přepážce/ filtru [filtr. papír/ porézní chemická vložka]; - viz klimatizace sbírání nálepek ze zápalkových krabiček; - viz filatelista, sběratelství šprýmař, šibal, čtverák, chytrák, ferina, mazaný člověk; závěrečná část/ etapa [představení/ závodu]; finální = koneč. [výrobek ]; finalista = kdo v soutěži dospěl do finále; (play-off = závěr. část); předstírání/ vymýšlení/ padělání [fingovaná adresa, f. data /podpis]; fingovaný = smyšlený/ falešný/ strojený/ nepravdivý [údaj]; - viz fikce dokončovací spěch; (spurt = vrchol. fáze závodu); (finišér = stroj k dokončování povrchu silnic; finesa = konečná úprava/ jemný rozdíl); léčka/ lest/ úskok, obratný/ umný kousek, vedoucí rychleji k cíli; trik; klamání soupeře ve sportu; vylepšování vnějšího vzhledu ke zvýšení zájmu (malování, změna účesu, módní odívání, vůně/odér aj.; fintidlo/f iflena/ parádnice); (zastar.) textilní závěs (kryt regálu aj.; krycí záclonka okna; - viz závěs, vitrážka firemní značka/ tabule - upoutávka živnosti/ provozovny, logo, název objektu/ výrobny apod.; ("známá firma"= pejor. označení podvodníka apod.); [zmutovaně] vysoký a zároveň slabší mužský zpěvný hlas (rejstřík), zvaný též falzet; (Píseň: Zpíval kos kosici fistulí, že se..); náprsní krajková ozdoba; přemýšlivý člověk; (fiškál = právník [maď.]; (pejor.) podvodník); - viz filištín, kabrňák chytrák; pomocný medik; státní pokladna (též fiskus/ erár, veřejné finance); (fiskální = rozpočtový, daňový; erární = státní [majetek]); nadání, nápaditost, důvtip, rozum, prostá inteligence [zapaluje/ pálí mu to, má na to nos]; - viz filištín instalatérské spojovací trubkové šroubovací díly [kolínka, spojky, rozbočky...]; - viz mufna poradna a cvičení v centrech či doma s posilovacími stroji + správná sport. výživa - cíl: zhubnutí a ozdravění; - viz kalanetika, wellness popisovač/ zvýrazňovač [barevná fixka; tuba s knotem a barev. roztokem]; tužidlo [na vlasy aj.]; (fixírka = pomůcka/ síťka/ tlak. nádobka k fixování/ postřiku kreseb fixativem proti setření); - viz sprej 18

19 fixace fixlovat fixní fíbr fígl/-e fízl flagrantní flakon flambování flamendr flash disk USB flastr flašinet flaška flauš flažolet fládr/-ování flák flákání flegmatizmus flek/-atý fleš flešbek I. flešbek II. flexibilní flikovat flink flinta flirt flight flitry flígr flobertka flokovat floorball flotila floutek flór flóra fluidum fluktuant fluor flusat fluviál/ -ní fňukat fobie fofr/-em fokus folia foliant folikul folklor fon fonasténie fond fondán foneticky/-ý foném foniatr font forbes forbína forenzní forehand forhont forichtung forma I. forma II. formace I. formace II. forman formanty I. formanty II. formální formát formela formulář formule fornýr forometka forota forsáž foršus forte fortel/-ný fortešlapka zpevnění; fixovat = upevňovat, fixovaný k něčemu = upevněný/ vázaný, na něčem závislý/ lpící [vděk za pomoc aj.]; - viz fixní klamat, podvádět; - viz švindl, šolichat pevný/ stálý [plat]; utkvělý v paměti [představa, idea]; (fixovat = zpevnit [zlomeninu sádr./ gips. obvazem], cosi upevnit); - viz aretace, fixace [vulkánfíbr] plastová umělá hmota [na bázi celulózy] na kufry, těsnění a lešticí kotouče [odolné tukům]; - viz lapování, papundekl, kartonáž trik, finta, překvapivá manipulace; zlepšovací praktika urychlující, zkvalitňující, zlevňující či zjednodušující práci/ výrobu/ dopravu/ užití; pův. tajný policista, později také konfident; policajt/ poliš/ chlupatej/ strážník/ havran; špión, zvěd, špicl, udavač, denunciant; - viz bonzák křiklavý, zřejmý, zjevný, patrný, do očí bijící, [in flagranti = přistižení při činu]; - viz natrapírovat ozdobná lahvička s parfémem/ voňavkou [příp.s rozprašovačem]; ožehnutí; polití hotového pokrmu konzumním alkoholem s následným zapálením; flamb. pistole; hýřil, fláma, rozmařilý zhýralec upřednostňující zábavu; flamendrák/ poslední noční vlak/ spoj; - viz courák, courat, marnotratnost (slang.: flashka či fleška) minipaměť tvaru klíčenky, nevyžad. napájení [kapacita 512MB.. 32 GB] s konekt. USB; - viz hardware, PC, USB lepicí rychloobvaz; (slang.) trest nebo konfliktní negativum v osobních záznamech; - viz bandáže kolovrátek, nástroj žebráků (pneumatický přehrávač melodií na kliku); - viz ariston, orchestrion láhev (skleněná, UH/PET-láhev, kameninová/karafa), též zdrobněle; vlněná látka s dlouhým, na líci česaným vlasem; - viz textil vyšší harmonický tón rozeznělé struny při lehkém dotyku (smyčcem, prstem); tóny houslí hrané smyčcem před kobylkou; kresba dřeva/ napodobování kresby dřeva; fládrování = úprava podkladu pod krycí/ vrchní nátěr (gruntování, kytování, broušení); úder [fláknutí]; (flákota = větší kus [nekvalitního] masa; flak = protiletadlový kanon); nicnedělání [flákárna, flákat se, flákač, neproduktivní/ odfláknutá práce]; - viz ledabylost, šolichat lhostejnost, pohodlnost, netečnost, chladnokrevnost; (flegmatik = člověk klidný, pomalejší, nevšímavý, málo vzrušivý); flíček, skvrna/-nitý/ pestrý; kus pole; (místečko/ zaměstnání; flekovat = přebíjet v kartách; šunkyfleky = jídlo; cucflek); - viz flash, fleš, plac v šermu - útočný pohyb nohou; (výbojka; blesk při fotografování; krátká informace; figura pěti karet téže barvy v pokeru); (angl. - flashback) záblesk minulosti, retrospektiva/ vzpomínka [vložka v textu]; (psych. porucha - duševní záblesk subj. prožitku); intoxikace/ otrava drogou v minulosti; (BB FlashBack 3 = SW aplikace pro nahrávání obrazovky v prostředí Windows); pružný, poddajný, ohebný, pohyblivý, přizpůsobivý, nestálý; příštipkařit (z nedostatku materiálu dočasně spravit); záplatovat; - viz prťák flákač, nespolehlivá osoba, mizera, místo práce se flinká - fláká, práci odflinkne = neudělá řádně; - viz ledabylost, flák, fušování puška, kvér, ručnice, kozlice, kulovnice, brokovnice, vintovka, stará mušketa či kolečková karabina arkebuza aj; pokus o vyjádření zájmu [milostné touhy/tokání] druhému pohlaví nezávaznou, spíše zábavnou formou; - viz špásování, cicmat se (golf: flajt) hra [hrající skupina na grýnu]; uplatňuje se ohleduplnost při vniknutí do cizího flajtu, např. pro míček; penízkovité aj. našívané ozdoby dám. šatů; - viz fángle křídlo ( jesli tě tu eště načapám, chytím tě za flígr a poletíš! ; něm. Flieger = letec); - viz křídlo, horna malorážka; malorážní střelná zbraň (bambitka/ revolver či puška na jeden náboj); - viz zbrojní pas, zbraně kolíčkovat, podrážet boty/ přibíjet podrážky floky (flok = cca 1 cm dřevěný kolíček); [flórbal] sahli, sálový hokej s lehkým míčem a lehkými hokejkami; skupina lodí či létajících prostředků, taktická jednotka; [lehkomyslný odrostlý] mladík, proutník, jinoch, pásek, potápka; (holobrádek - mladík bez vousů [ teče mu mlíko po bradě ]); - viz hejsek, vejtaha lehká závojová tkanina [ve smutečním flóru; šlojíř = rouška/závoj]; - viz deflorace (lat.) rostlinstvo, květena, vegetace; - viz herbář, přírodniny, vegetace domnělá látka s fyzikálními vlastnostmi, např. absolutno, flogiston; - viz utopie, fantas, magie, obskurní, elixír kdo často mění zaměstnání/kolektiv - přeběhlík; fluktuace = častá změna, pohyb, náhodné koílísání kolem rovnovážné polohy; chemický prvek zn. F; fluorescence = druh lumininiscence (=světélkování); - viz luminiscence (slang.) plivat; - viz plivátko (geol.) vzniklý výmolnou/ ukládací činností proudící vody; říční; (dětsky) plakat, bulit/ bulet; brečet, naříkat; (ječet = hulákat, řvát, řičet, pokřikovat, výt); strach/ obava/ anxióza; nikefobie - z úspěchu; akrofobie - z výšek; arachnofobie - z pavouků; klaustrofobie - z uzavř. prost., agyrofobie - cestovní; honem, rychle, spěch, kvap, kalup, kvalt; (fofrovat = spěchat, kvapit; něčím ovívat; rozfofrovat = rychle utratit jmění, něco rozházet); ložisko, ohnisko [v optice]; (bifokální/ dvouohniskové brýle [s dvojím výbrusem] - na blízko i do dálky); listy papíru, rostlin/ stromů, list pily; drogy z usušených [listů léčivých] rostlin; - viz fólie kniha velkého formátu; (folio = list, podélný půlarchový formát, obě protilehlé stránky knihy); foliantky = druh květin; malá dutinka/ váček [vlasový, štítné žlázy, vaječníkový]; nejmenší jednotka lymfatické tkáně; (lymfa = míza, tkáňový mok); - viz uhry lidová kultura vůbec; (folk = (anglosas.) lid, národ, lidové písničkářství a tance); druhá část složených podst. jmen nesoucí význam "reprodukuje zvuk"; - viz son, fón, auditivní, akustika, foneticky/-ý, konsonance, sonar neurotická hlasová porucha; (autismus = vývojové duševní postižení [nemluvnost/ netečnost/ pasivita, nezájem, hravost]);- viz eulálie, foniatr souhrn majetku [např. finančního] pro konkrétní účel; právnická osoba [sociální f., f. ohrožených dětí]; knižní, hlasový f. aj.; cukrovinka [cukerná hmota s krystalickou strukturou]; zvukový, výslovnostní [mluv/ piš jak slyšíš]; (fonetika = nauka o fyziolog. a akust. vlastnostech hlásek); - viz akustika, afázie, fon jednotka zvuk. stavby jazyka schopná rozlišit význam; lékař zabývající se poruchami a léčením hlasu, řeči a sluchu; (typogr.) komplet. sada znaků abecedy jedné velik. a jednotn. stylu; písma se liší silou, šířkou a sklonem; řez se liší od zákl. kresbou; předválečný světově známý výherní automat [pův. vyráběný v Semilech]; [ všecko prohrál ve forbesu ]; (proscenium) předscéna, místo před divadelní oponou [před a pod forbínou bývá orchestra pro div. orchestr]; - viz opona soudní - důkazní metody/ postupy [např. forenzní psychologie/ analýza/ audit]; (sport.- forhend) úder {např. v tenise} pravou rukou na pravé straně těla, [backhand - bekhend - levou r. na levé straně těla]; první na řadě [na forhontě] k nějaké činnosti [určený domluvou, losem, ten vlevo - v pořadí jak se mele kafe/ ruček jdoucích hodin]; (z něm.) udělátko, přípravek/ pomůcka [na něco/ k něčemu]; (richtung = něm. směr); širší pojem - tvar/ úprava; formální/ formalita = běžné/ obřadnost/ ověřování /zvyklost/norma; neformální = nikoli běžné; - viz formace přípravek k odlévání/ pečení; způsob jednání/ projevu/ styku aj.; fyzická kondice; (uniformita = jednotnost; formát = velikost, úroveň [= nivó]); útvar, šik, (např. letecká útočná/ obranná f., trojstup); formování, vytváření formy; forma k odlévání/ dortová; politicko-ekon. společenská formace - řád [prvobytně pospolný, otrokářský, feudalizmus, kapitalizmus, socializmus a komunizmus {dle K. Marxe}]; - viz imperializmus povozník/ vozka/ kočí, špeditér, zasílatel [nájemní dopravce]; - viz logistika, povoz, fasuněk rezonanční vzduchová pásma zvuků v řečových dutinách [ovlivňují barvu vokálů - AEIOU i konsonant - BMST a tím artikulaci; barva hlasu je dána počtem, výškou a silou svrchních hlasových tónů; svrchní tóny v základním hlasovém tónu jsou harmonické; - viz rezonance nikoli úřední, vedlejší/ postranní jednání; povrchní [dojem]; formality = průvodní činnost [představování, ověřování, dokumentování]; velikost, rozměry, tvar (listu, knihy); člověk: např. vynikající odborník, znalec; - viz arch dětská plastelína, různobarevná plastická modelovací hmota podobná sklenářskému kytu/ tmelu; tiskopis/blanket/ dotazník/ tab.; (formulace = stylizace, stručné a jasné vyjádření dotazu/ odpovědi, děje případu, ; zformulovat); vzorec, norma/ předpis, slovní obrat, ustálené rčení; formulka k zapamatování; - viz mnemotechnika dýha, odkrojený/ odříznutý/ loupaný list/ plátek z kmene k dýhování (překližování desek), též furnýr ; (překližka = lisovaná deska z dýh); torzo [=pahýl/ část] košile z umělé hmoty [pouze náprsenka s límečkem, event. ještě samostatné manžety - vše s knoflíčky]; zásoba, rezerva/ záloha; stupňování, přepjatost,; přídavné spalování za účelem zvýšení výkonu při startu [letadla, závodního auta] apod.; záloha na plat [vyplacená předem]; (ital.) silný; (užívá se hlavně v hudbě, kde f značí silně, mf mezzoforte/ polosilně a ff fortissimo/ velmi silně/ hlasitě); - viz piano zručnost, obratnost, dovednost, šikovnost, um; důkladně/ obratně provedený/ udělaný úkol; rutinní přístup k dílu; jízd. kolo bez volnoběhu [nutno stále šlapat]; festšlapka; 19

20 fortifikace fortna fortuna fosílie fošna fotr fouňa foyer fólie I. fólie II. fón [Ph] fópa fór fórum fragment/-ace frajle frajtr frak frakce frakování fraktura francovka francouzák franšíza frapantní fraška fráter/-ník fregata frekvence fresky freeware frc frčet fretka domácí fréza frfňat frickové frigidita fritování frivolní frkačka frky frmol frnknout fronta fronton frotýrování frukty frustrace frygická čapka fryšování frýze fuga fugas fuchtle fuj-tajbl fujara fuk fuksšvanc fundace fundament fundamentalizmus fundovaný fundrejzing fundus funebrák fungl novej funkce funkcionář funus furt furverk fusekle fuška fušování futon futr futrál futro futsal futurologie fůra fůrie fúze fytotechnika fyzkultura hraniční aj., vnější opevnění/ pevnosti, šance, valy, hradby; - viz barbakan vrátnice - budka/ místnost (kontrola příchodu a odchodu u brány objektu portýrem/ vrátným); - viz port, rozhraní, portýr, herma římská mytolog. bohyně náhody a osudu; personifikace štěstí a naděje v dobré pořízení; zosobňuje nevypočitatelnost života; zkamenělé i nezkamenělé zbytky a otisky prehistorických organismů; (fosilní paliva = uhlí, ropa, zemní plyn); tlusté prkno, druh řeziva; (z něm.; slang.) postarší tatík, táta/ pantáta/ otec [nesprávně ot]; furiant, domejšlivec, nabubřelec, nafrněnej náfuka, nadutec, nabob, snob; (funět, odfukovat [námahou či ospalostí]); (foajé) vstupní hala [např. Národního muzea v Praze]; tenký snímatelný povlak/ film; plást tenkostěnného umělohmotného flexibilního materiálu (na obaly, přikrytí ploch ); tenké kovové, plastové nebo papírové listy používané obv. jako obalový materiál [např. celofán, film, staniol]; (folia = květ); jednotka hladiny hlasitosti [zvuk TV = cca 60 Ph]; - viz decibel, son, mach, PH [faux pas, faux-pas] chybné jednání, mejlka/omyl, nedopatření; vtip, žert, frk; dělat fóry = upejpat se; [ je to fórový = není to bytelné/ pevné]; (fórrichtung = [z něm.] přípravek); veřejnost, veřejné místo k hlásání názorů, veřejné mínění, náměstí/ tržiště; (Mikrofórum = býv. pořad ČS rozhlasu); část, úlomek; ukládáním dat do nesouvislého místa paměti se původní blok roztrhá na fragmenty; defragmentací se fragmenty spojí; (pejor.) frajerka - vyzývavá děva/ koketa [honí vodu], totéž muž - frajer, ( frajeřina nezebe = okázalé předvádění se nalehko); - viz děvečka (voj.) nejnižší hodnost = svobodník; (voják bez hodnosti = vojín); - viz voj.hodnosti, šarše černý večerní oblek z 20. stol. s dl. šosy, bílá košile s motýlkem, kalh. s lampasem; (fraky =slang. ohledy [nedělat s tím fraky]); - viz smoking složka, část; seskupení uvnitř organizace/ politické strany s odlišnými názory od hlavní linie org./ strany; frakcionářsrví; - viz blok podzemní rozbíjení plynonosných vrstev pro těžbu břidličného plynu; zlomenina; [ruptura = trhlina/ zlom; roztržení tkáně/ orgánu zevním zásahem]; - viz dlaha, fixace, ortopedie, trauma lihový masážní/ koupelový/ inhalační roztok mentolu, kafru a bylinných silic proti únavě ap. [Alpa - podle Aloise Pály, Slaný]; nastavitelný klíč na šrouby/ matky; (imbusový klíč = klíč pro šestihranné otvory šroubů); (jiný je boční/ očkový nástrčkový klíč na matky); - viz ráčna pojištěncem hrazená část škody; [doklad o] osvobození zboží od cla aj. poplatků; - viz pojištění nečekaný, přepjatě nápadný/ okázalý člověk [oblek], překvapivý [obrat, hazard, chyba, rozuzlení/poenta]; (it. farsa - žert) typ komedie, která pracuje především s nadsázkou; - viz komedie (slang.) flanďák, velebníček/ velebný pán/ duchovní/ farář/ vikář, řádový mnich/ poustevník; nekněz (= bez svěcení); panáček; trojstěžňová plachetnice [loď], doprovodná loď; (regata - závody lodí; slavnost na lodích; stěžeň = lodní stožár nesoucí plachtoví); počet kmitů za vteřinu [v Hz-Hertzech např. spojové nosné vlny]; rozsah dopravního aj. provozu; frekventant = student kurzu/ školy; malby barvami do vlhké omítky; - viz sgrafito bezplatné a volně šiřitelné počítačové software [spíše pomocné programy]; - viz PC, software, malware, hardware, periferie zastavárna; [ dám to do frcu - komise]; - viz bazar, veteš, komisní, starožitnost (slang.) fungovat ( ať to frčí/běží/ ubejvá/ péruje ); (Mustela putorius furo) hravý mazlíček, jediná domestik. kunovitá šelma (spolu se psem a kočkou); žije až 8 let, váha do 1 kg; vícebřitý rotující nástroj k obrábění/ úpravě povrchu materiálů (kovů, dřeva, silnic, lední plochy, polí, k odklizu sněhu, aj.); např. nad jídlem: rýpat do něj příborem a mrmlat, že je to suchý, slaný, studený, mastný, horký, ostrý...; být ufrfňaný = protivný; - viz nafrněný Germáni = Němci; (náckové/ nacisti/ skopčáci, esesáci/ esesmani, gestapáci, ordneři, hitlerčíci = něm. fašist. utlačitelé); - viz fašizmus chladnost, frigidnost [pohlavní f. - nedostatek pohlavních zájmů]; frigidní = citově chladný, mrazivý; (refrigerace = zchlazování); - viz termika smaž. např. masa v horkém oleji [ve frit. hrnci - fritéze]; (smažení: na pánvi aj.= s malým množstvím tuku; opálit se/osmahnout); lehkomyslný, lehkovážný, mravně pokleslý, oplzlý/sprostý, drzý; dětská trurmpetka; frkání na f.; vtipy, srandičky; též zbytečné řeči [blbý frky/ kecy/ plky]; zvýšený ruch, počínající zmatek; taneční aj. spontánní zábava z radosti/úspěchu; - viz tlačenka uletět, upláchnout/ uprchnout, utéct/zmizet, vzít roha/do zaječích/ nohy na ramena; (frnčet = ujíždět, letět); - viz drandit, upláchnout, mazat čekající zástup lidí; též Národní f./ studená f. ap.; válečná linie [druhá fronta]; (front = velké uskupení voj. sil [3. Ukrajinský front]); nadokenní trojúhelníková nebo segmentová štuková plastika, příp. obdobný podokenní parapet; tření [ručníkem froté]; (rus.) ovoce; sterilizovaná/ sušená zelenina; ovocné koncentráty/ sirupy; - viz sacharidy zklamání, zmaření touhy, pocit neuspokojení z marného snažení o úspěch; být frustrován/ vyveden z míry [často se zdrav. následky]; druh pokrývky hlavy s jednoznačným tvarem kuželu s ohnutou špicí [symbol svobody a nezávislosti z Francouzské revoluce aj.]; výron žaludečních šťav do hrdla - pálení žáhy; (jiné: je tam friško = zima); (Na žalud. nevoln. a mdloby se užívají hořké Hofmanské kapky); lepené/ sendvičové dřev. polotovary [na rámy dveří aj.]; - viz spárovky, fornýr, švartna, sendvič malá nežádoucí mezera/ díra/ prasklina v materiálu, škvíra; druh hudební skladby; - viz fuga, špehýrka výmetné výbušné zařízení v boční stráni u cesty (k vyřazení pochodujících jednotek); (pejor.) nafoukaná/ nafrněná žena, frajle; synonymum ošklivosti; Brrr, něco opovržlivého, šmejd [na vyhození]; dlouhá pastevecká píšťala; nezájem [ mně je to fuk ; šumafuk]; závan/ fukot, f. z plic = fučení; větrná fujavice; ( je to fuč = pryč; fouknout = utéct); - viz bublifuk ocaska, jednoruční pilka bez rámu - pevná i ohebná (i jako hudební nástroj), fuchsšvanc [liščí ocas]; zlodějka = nožová pilka; věnovaný majetek k jistému účelu; vztah podmíněnosti jednoho slova druhým; základ/ -ní věc/ podstata, stavební základ/ grunt objektu, základní t[h]éze/ myšlenka; fundamentální záležitost; lpění na původních ideologických základech, konzervatizmus; fundamentalista; teoreticky/ odborně propracovaný, dobře teoreticky připravený; - viz erudice (fundraising) získávání financí pro nadace, fondy, projekty [od firem, donátorů a sponzorů]; inventář, movité zařízení; uniformovaný pohřební zřízenec - černý havran; (funébrmarš = pohřební pochod); - viz funus, havrani pojem užívaný pro novou či zánovní dosud nepoužitou věc z druhé ruky, nebo co čpí novotou/ skladováním; činnost, úkon, úkol; název a výkon pověření, služby, úřadu; matem. závislost jedné proměnné na jiné nebo jiných; úředník společen. a zájmových org. nebo stát. orgánů; (funkční = provozuschopný; funkcionalizmus = uměl. urban. směr 20. stol.); pohřeb [vystavení rakve na katafalku, průvod truchlících a zvonění z kostela na hřbitov]; - viz pieta, panychida stále, vytrvale, pořád, non-stop/ nepřetržitě; - viz páternoster povoz/-y; též furberk; - viz forman (z něm. Fuß - noha) ponožky; (fusak = dětský pytel/ nánožník do kočárku); - viz onuce práce mimo zaměstnání za úplatu; tajně (načerno) vyrobená věc v zaměstnání; namáhavá práce; neodborná (zpackaná) práce fušérem (= neodborník, neumělec, břídil, hudlař, samouk [fušuje odborníkovi do řemesla]); fušařina; japonská pružná matrace [přenosné srolovatelné lůžko z přír. materiálů {bavlna, ovčí rouno aj.}]; [z něm. Futter] krmivo, píce/ směska/ siláž/ obrok; futrovat = krmit; - viz futro, krmivo, směska, tráva, pícniny, siláž pouzdro/povlak [na brýle, housle aj.]; zárubeň, dveřní rám nesoucí na závěsech/pantech zavěšené dveře/ veřeje; podšívka [kabátu aj.]; vyfutrovat = doplnit podšívkou; - viz futr halová obdoba fotbalu/ kopané, [vznikl v Brazílii původně jako sport fotbalových veteránů]; teorie o budoucnosti, výzkum možností v budoucnosti [často hraničící s fantazií]; náklad jakéhokoli materiálu na povozu (malý náklad = forka); [někdo má fůru/ hodně zbytečnejch řečí]; náfuka; přezíravá, domýšlivá/ nafoukaná žena; - viz fouňa splynutí/ sloučení [např. podnlků/ bank]; termojaderná f./ reakce = sloučení atom. jader (=jad. fúze) za vysoké teploty či tlaku; nauka o výživě rostlin, živinách, formách/ přeměnách, zdrojích v zem. podniku/přírodě, o použ. hnojiv; (fytoterapie = léčení rostlinami); péče o fyzické zdraví [tělocvik, sportování, otužování, posilování, životospráva]; - viz wellness 20

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu. Počínaje cenovými indexy za referenční

Více

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ Tab. 7b Úplné rodiny a ostatní domácnosti podle vzdělání Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v % Domácnosti celkem z toho úplné rodiny 1 - základní

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

kapitola 95 - tabulková část

kapitola 95 - tabulková část 9500 00 00 00/80 HRAČKY, HRY A SPORTOVNÍ POTŘEBY; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ (9501) (9502) 9503 00 00 00/80 Tříkolky, koloběžky, šlapací auta a podobná vozidla nebo vozítka jako hračky; kočárky

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky

Témata profilové části maturitní zkoušky Témata profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2017/2018 Obor vzdělání: Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů Kód oboru vzdělání: 82-51-L/06 Předmět: Blok odborných předmětů Třída: 4.ME-USH

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

veselý sladké zabalená malý

veselý sladké zabalená malý Anotace Pracovní list k procvičení a upevnění znalostí učiva přídavná jména. Autor Marcela Zemanová Jazyk Čeština Očekávaný Správně určovat přídavná jména. výstup Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie ZVUKOVÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Odraz zvuku Vznik ozvěny Dozvuk Několikanásobný odraz Ohyb zvuku Zvuk se dostává za překážky Překážka srovnatelná s vlnovou délkou Pružnost Působení

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5221 99,6 99,6 99,8 98,4 98,4 96,3 97,1 96,8 96,6 96,6 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,3 99,8 100,0 94,9 94,9 99,4 99,5 99,4 93,4 93,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,4 100,0 100,1

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku 2015 2015 B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5238 99,8 98,4 99,4 100,0 99,2 96,8 96,6 96,0 95,5 96,0 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,0 94,9 99,8 99,8 98,1 99,4 93,4 93,9 93,5 93,6 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,1

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Identifikátor materiálu EU: PRIR - 35

Identifikátor materiálu EU: PRIR - 35 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 35 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit se základními

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

ČÍSELNÍK I. Oborové členění

ČÍSELNÍK I. Oborové členění ČÍSELNÍK I. Oborové členění DŮLNÍ, ZEMĚVRTNÁ A ÚPRAVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1.1 Stroje a přístroje pro geologický průzkum 1.2 Těžní zařízení pro hlubinné doly 1.3 Stroje pro povrchovou těžbu 1.4 Stroje a zařízení

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 4802 100,3 99,8 99,9 99,9 100,5 101,2 105,5 105,4 105,7 105,7 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 119 100,7 100,1 98,1 99,5 100,7 105,7 108,7 106,9 107,5 108,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 28 100,9

Více

ročník 7. č. 15 název

ročník 7. č. 15 název č. 15 název Krajinná sféra Země anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech a oceánech, charakterizují podnebné pásy a rozlišují půdní obal a biosféru. Testovou i zábavnou formou

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Company LOGO LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Tisková konference 13.6.2008 LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Účastníci tiskové konference: PhDr. Jan Kohout»Náměstek ministra zahraničních věcí JUDr. Jaroslav Horák»

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Mm Namalujeme velké M spolu, než vláček přejede most. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. A dost!

Mm Namalujeme velké M spolu, než vláček přejede most. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. A dost! Mm Namalujeme velké M spolu, než vláček přejede most. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. A dost! A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z Co

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla - určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: V tomto oddílu je klasifikováno i zprostředkování maloobchodu a to do skupin podle konkrétního druhu zboží (kromě zprostředkování maloobchodu motorových vozidel). 52.1 Maloobchod provozovaný

Více

Prováděcí předpis č. 2 k zákonu

Prováděcí předpis č. 2 k zákonu Prováděcí předpis č. 2 k zákonu Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne.., o stanovení finančních limitů pro účely koncesního zákona Vláda nařizuje podle 114 odst. 3 zákona č.. Sb., o veřejných koncesních

Více

SEZNAM DUM Zájemci se mohou napsat na adresu: Vyjmenovaná slova po Z. Slovní druhy

SEZNAM DUM Zájemci se mohou napsat na adresu: Vyjmenovaná slova po Z. Slovní druhy SEZNAM DUM Zájemci se mohou napsat na adresu: zaklsplumlov@volny.cz /4 /4 Vl/4 /4 Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná

Více

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI

9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI 9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci provádějí jednoduché a rutinní úkony vyžadující vesměs ruční nástroje a často fyzickou sílu. Většina zaměstnání v této hlavní

Více

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova Vážení příznivci venkova a Moravského krasu, v dalším tomto čísle zpravodaje naleznete informace ze světa rozvoje venkova a dotací tentokrát o dalším kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a OP Rybářství.

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A.3. Zpracovatelský průmysl (Pouze pokud se nejedná živnosti provozované průmyslovým způsobem) Podskupina A.3.1 Výroba ovocných a zeleninových nápojů Výroba

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst!

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst! Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst! --------------------------------------------------------------------------------------------------- (počet stran: 13 včetně přílohy) 1. Co

Více

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR k 22.02.2016 Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR Zahraniční obchod se zbožím RF, SZFO i jednotlivých subjektů SZFO v mil.

Více

VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 29.března 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : TYPY VÝTAHŮ PASIVNÍ HROMOSVODY AKTIVNÍ

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Fyzika - 2. ročník. očekávané výstupy ŠVP

Fyzika - 2. ročník. očekávané výstupy ŠVP očekávané výstupy RVP 6.1., 6.2, 6.3.,6.6., 1.2. 2.6, 3.4. ZV 5.1, 5.2. témata / učivo 1. Polovodiče vlastní polovodič příměsové polovodiče polovodičová dioda usměrňovač tranzistor 2. Zvukové jevy kmitání,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_119 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum

Více

VYSVĚTLIVKY CZ-COPNI. 01 BYDLENÍ 01.0 BYDLENÍ 01.0.1 Společná správa bydlení Z: služby NISD týkající se:

VYSVĚTLIVKY CZ-COPNI. 01 BYDLENÍ 01.0 BYDLENÍ 01.0.1 Společná správa bydlení Z: služby NISD týkající se: VYSVĚTLIVKY CZ-COPNI Význam použitých zkratek: Z - zahrnuje, znamená, že daná skupina, příp. třída COPNI zahrnuje uvedené služby; výčet služeb nemusí být vyčerpávající. ZT - zahrnuje také, znamená, že

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace náměstí Svobody 318 Obor: 82-51 - L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva Třída: EU4A Období: jaro 2016 Profilová část maturitní

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vidoule areál sportu, volného času a bydlení

Vidoule areál sportu, volného času a bydlení Vidoule areál sportu, volného času a bydlení Obsah prezentace SKUTEČNÝ STAV PARKU VIDOULE RODINNÉ BYDLENÍ VOLNOČASOVÝ PARK VIDOULE Obecné informace Bruslařská dráha Naučná stezka Dětská hřiště Multifunkční

Více

Srovnání historických období pracovní listy

Srovnání historických období pracovní listy VY_52_INOVACE_CVSD2_29_4B Ročník: 4. Srovnání historických období pracovní listy Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Tento výukový materiál je určen pro skupinovou práci

Více

TÉMATA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU (2013/2014)

TÉMATA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU (2013/2014) Vedoucí práce: Mgr. M. Binterová Předmět: ANGLICKÝ JAZYK TA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ MY LIFE (PAST, PRESENT, FUTURE) MŮJ ŽIVOT V MINULOSTI, PŘÍTOMNOSTI A BUDOUCNOSTI POPIS VLASTNÍHO ŽIVOTA S ÚVAHOU A PLÁNY

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ Jiří Tesař Vymezení vztahů RVP - průřezová témata (viz přednáška č.1): napříč vzdělávacími oblastmi, umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů, přispívají ke

Více

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje Programové možnosti Ukázka monoski a sledgehokeje - Části skořepina, nosná konstrukce, lyže/nože, stabilizátory/hokejky - Základní ukázka: sed, náklon, podpora stabilizátorů vše s dopomocí Sportovní vozíky

Více

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Úvod Oblast ochrany se postupně vyvíjí Nejčastěji vloupání do objektů, jejich narušení nebo vandalismus Použité pojmy

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Oprávněný žadatel: Odbor implementace fondů EU MPSV ČR Sekce C Zpracovatelský průmysl 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice? Plazmové metody Co je to plazma? Jak se uplatňuj ují plazmové metody v technice? Co je to plazma? Plazma je látkové skupenství hmoty, ČTVRTÉ skupenství a vykazuje určité specifické vlastnosti. (správně

Více

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti STOLETÍ PÁRY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s průmyslovým a kulturním rozvojem českých zemí. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. STOLETÍ PÁRY 19.

Více

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR k 22.10.2015 Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR Zahraniční obchod zbožím jednotlivých subjektů Severozápadního federálního

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

Optika - AZ kvíz. Pravidla

Optika - AZ kvíz. Pravidla Optika - AZ kvíz Pravidla Ke hře připravíme karty s texty otázka tvoří jednu stranu, odpověď pak druhou stranu karty (pro opakované používání doporučuji zalaminovat), hrací kostku a figurky pro každého

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

8 OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, MONTÉŘI

8 OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, MONTÉŘI 8 OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, MONTÉŘI Obsluha strojů a zařízení, montéři obsluhují a sledují provoz průmyslových a zemědělských strojů a zařízení na místě či prostřednictvím dálkového ovládání, dále řídí

Více

Strana první NZ 736/2007 N 775/2007. Stejnopis

Strana první NZ 736/2007 N 775/2007. Stejnopis Strana první NZ 736/2007 N 775/2007 Stejnopis Notářský zápis sepsaný v notářské kanceláři v Praze 1, Na Příkopě 12 dne patnáctého srpna roku dvou tisícího sedmého /15.8.2007/ mnou JUDr. Miloslavem Peterkou,

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV...

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... Biograf s nezaměnitelným kouzlem, který může promítat téměř kdekoliv Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní představení, výstava,

Více

Jaderná energetika (JE)

Jaderná energetika (JE) Jaderná energetika (JE) Pavel Zácha 2014-04 Pohony - tanky - letadla - ponorky - ledoborce, letadlové lodě a raketové křižníky Mírové využití Netradiční jaderné aplikace - odsolování mořské vody - mobilní

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi

Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi INSTRUKTÁŽNÍ LIST Určeno jako pomůcka pedagogům pro metodické vedení žáků Úraz při práci může způsobit předmět (stroj, dopravní prostředek,

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství Příloha č. 1: Klasifikace ekonomických činností sekce G SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 45.1 Obchod s motorovými

Více

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 27. září 2013 RADA EVROPSKÉ UNIE 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 27. září 2013 RADA EVROPSKÉ UNIE 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47 Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. září 2013 PUBLIC 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Luboš Ehlich Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Luboš Ehlich Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Luboš Ehlich Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._40 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Násobky jednotek název značka hodnota kilo k 1000 mega M 1000000 giga G 1000000000 tera T 1000000000000 Tělesa a látky Tělesa

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více