ZÁKLADNÍ INFORMACE K LETNÍMU TÁBORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ INFORMACE K LETNÍMU TÁBORU"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže v Hlučíně, Asociace malých debrujárů ČR tel.: , LETNÍ TÁBOR S DEBRUJÁRY NA VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM Jižní Čechy - Nový Řadov : ZÁKLADNÍ INFORMACE K LETNÍMU TÁBORU Pořadatel DDM v Hlučíně, Asociace malých debrujárů ČR Termín Místo Letní táborová základna Nový Řadov u obce Stráž nad Nežárkou Určeno Dětem a mládeži od 7 do 17 let, kteří: čti list - Jak ten tábor zvládnu (odstavec - co je třeba vědět ) Programy Výpravy za poznáním, sport, táboření, exkurze, výpravy na kolech, přírodověda, průzkum a kutačka na mineralogických lokalitách, rybolov (držitelé povolenky), debrujárské pokusničení, plavba na lodích, expedice do NP Šumava, zájezd do Rakouska, (vždy výběr z nabídky akcí) Ubytování Ve čtyřlůžkových chatkách s poschoďovými postelemi, lůžka vybavená matracemi s potahem (s sebou deku na postel a spacák, popř. polštářek) ( jarní foto základny k nahlédnutí u pořadatele) Doprava Na tábor autobusem +72 m pěšky, na výlety: autobusem, na kole, na lodi, pěšky Stravování Snídaně, dopol. svačina, oběd, odpol.svačina, I.večeře, II.večeře, čaj, nápoje Cena 4400,- Kč zahrnuje: dopravu na tábor, ubytování v chatkách, stravování v uvedeném rozsahu, přepravu jízdních kol, doprovodné vozidlo při cykloturistických výpravách, pojištění, dopravu vlastním autobusem na exkurze, výpravy a expedice, veškeré vstupy a poplatky, platby odb. průvodcům, materiální a technické zabezpečení programu, odměny a ceny do soutěží, 1x společné foto tábora, 1x společné foto oddílu, 1x Zvídálkova kronika, informační materiály (plán finančního rozpočtu tábora je k vyzvednutí u pořadatele) O příspěvek Vašim dětem na tábor můžete požádat : - odborový svaz zaměstnanců - zaměstnavatele - sociální odbor na městském úřadu * V DDM si nezapomeňte vyzvednout formulář žádosti o příspěvek * potvrdíme Vám též žádosti vystavené Vaším zaměstnavatelem TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK : do TERMÍN ÚHRADY ÚČASTNICKÉHO POPLATKU : do MOŽNOSTI ÚHRADY ÚČASTNICKÉHO POPLATKU : - v hotovosti oproti příjmovému dokladu v DDM - složenkou na poště (ve zprávě pro příjemce uveďte prosím, jméno dítěte a místo konání LT) - převodním příkazem z účtu ( uvádějte prosím, variabilní symbol rodné číslo dítěte ) - fakturou (variabilní symbol - rodné číslo dítěte) BANKOVNÍ SPOJENÍ : KB Opava, expozitura Hlučín, číslo účtu : /0100 ADRESA PŘÍJEMCE : DDM, Zámecká 6, Hlučín > NAŠI PARTNEŘI A SPONZOŘI AKCÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ < Dětský ranč ČERVÁNEK - Hať Ivan Kantorík - JACHT KLUB Autodoprava - MÍŠEK LANEX - a.s. Bolatice CA Tiptour - Hlučín LENA - hračky sr.o.

2 REZERVACE MÍST : Účast na táboře je rezervována : po odevzdání přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ K ÚČASTI NA LT můžete doložit některou z možností : - kopií potvrzení z letošního zimního tábora, lyžařského výcviku, nebo z jiné akce v letošním šk. roce - jiným dokladem o zdravotní způsobilosti, nebo jeho kopií ne starším než 1 rok - kopií záznamu JPP ( jednotné preventivní prohlídky školní mládeže) - formulářem od pořadatele tábora potvrzeným od lékaře PRŮKAZ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY : Při předání přihlášky a zdravotního potvrzení pořadateli, přiložte prosím 2x kopii průkazu zdravotní pojišťovny. PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČŮ : Odevzdejte prosím v den odjezdu na tábor řádně vyplněné, podepsané a označené datem Na zadní stranu tohoto dokladu můžete ještě dopsat co považujete u svého dítěte za důležité (upozornění, změny, aktuální informace, rady pro vedoucí). CESTOVNÍ PAS : K výpravě do Rakouska, nezapomeň mít s sebou na táboře platný cestovní pas nebo občanský průkaz. NÁVŠTĚVA NA TÁBOŘE : Zveme tímto rodiče k návštěvě dětí, (přijeďte je postiskat, potěšit, pochválit a zkontrolovat), povzbuzení vedoucích, prohlídce tábora a okolí v neděli Denní program bude tomuto pozvání přizpůsoben, můžete si s námi polebedit v táboře, odpočinout a zavzpomínat u dětí v chatce, vyrazit do lesa, nebo se nechat provázet od dětí při výletu do okolí, návrat domluvíme individuálně podle vašeho programu. ADRESA TÁBORA : LT Nový Řadov - dolní tábor Stráž nad Nežárkou PŘEJÍMKA JÍZDNÍCH KOL K PŘEPRAVĚ NA TÁBOR : Jízdní kola přivezte prosím v pondělí do DDM předním vchodem od h do h. Pro bezpečné a pohodové užívání kola na táboře proveďte prosím předem kontrolu jeho technického stavu, funkčnosti, bezpečnosti a výbavy podle pravidel a odstraňte všechny případné závady. Na tábor si s sebou nezapomeňte vzít : > cyklistickou přilbu - povinná pro všechny ( i starší 15 let)< dále alespoň přední a zadní osvětlení, lepení, náhradní duši a zámek. Upozornění : > uvedené věci si vezměte s sebou až do zavazadel < > nenechávejte je prosím na kolech ani je nepředávejte při přejímce kol < ODJEZD NA TÁBOR : V sobotu v 10h od Domu dětí v Hlučíně ( Po domluvě možnost nástupu po trase.) NÁVRAT Z TÁBORA : V pátek do 19.30h k Domu dětí v Hlučíně VYZVEDNUTÍ JÍZDNÍCH KOL : v DDM v pátek po příjezdu z tábora v DDM v sobotu od h do h, (další možnosti po domluvě) BLIŽŠÍ INFORMACE : Schreier Leo, Tel.: , > NAŠI PARTNEŘI A SPONZOŘI AKCÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ < Dětský ranč ČERVÁNEK - Hať Ivan Kantorík - JACHT KLUB Autodoprava - MÍŠEK LANEX - a.s. Bolatice CA Tiptour - Hlučín LENA - hračky sr.o.

3 Dům dětí a mládeže v Hlučíně, Asociace malých debrujárů ČR tel.: , LETNÍ TÁBOR - S DEBRUJÁRY NA VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM Jižní Čechy - Nový Řadov: VÝBĚR Z PŘIPRAVOVANÝCH PROGRAMŮ NA TÁBOŘE HRY, SOUTĚŽE, ČINNOSTI VODNÍ HRÁTKY: Koupačka, potápěčka, honičky, pirátské plavby na raftovém člunu a lehátkách na pískovně, rybnících, Lužnici a Nežárce. Hry a soutěže jen tak pro radost nebo o diplomy a ceny? SOUTĚŽE VE STŘELBĚ: Ze vzduchovky (mladší děti - v leže s oporou, starší - v leže bez opory, do terče i do střelniček), z praku (do plechovek). Hodnocení podle kategorií, (diplomy, medaile a ceny). DEBRUJÁRSKÉ POKUSY: Seznámení se zajímavými pokusy, které si můžete sami vyzkoušet a nenápadně přes zábavu i poučení objevovat řadu zákonitostí přírody. Můžete více poznat sami sebe, své okolí, svět - a to vše hrou. Více: AMD ČR na: RÝŽOVÁNÍ ZLATA: Seznámení s principem rýžování zlata, zkouška rýžování rádoby zlatých zrn i doopravdovického zlatonosného písku v potoce. Soutěž v rýžování O Třeboňský Ňu Gates, (sponzoruje Bill Gates). VAŘENÍ V PŘÍRODĚ: Příprava zálesácké mňamky vlastními silami, ( objednávka surovin, pracovní postup, použití přírodnin při vaření). Příprava ohniště, rozdělávání ohně, úprava stanoviště. VÝPRAVY NA LOV RYB: V okolí tábora můžete prozkoumat - rybníky patřící pod správu ČRS, nebo soukromé vody. Lovit ryby na výpravách mohou pouze držitelé legitimace a povolenky ČRS, kterým zajistí vedoucí tábora vystavení hostenky. Výprav se mohou zúčastnit i další zájemci, které by tyto akce zajímaly. Na místa se dopravíme mikrobusem, na kole nebo pěšky. HECBOJ PRO NÁCTILETÉ: Hec je výzva, hozená rukavice. Dává křídla fantazii, znásobuje sílu, dokáže z člověka vykřesat odvahu, odhodlání a také to, co by nikdy nevěřil, že v něm je. Hecboj pro náctileté na táboře bude souborem heců zaměřených na zrychlení srdečního tepu a zvýšení napětí ve svalech. Hecovní disciplíny mohou rozhýbat nejrůznější části Tvého těla, usouženého sezením ve školních lavicích, v dopravních prostředcích, na zábradlí a u televizorů ( že Jakube? ). První výzvou Vám, již před táborem, může být výkon Tomáše Tesky z r v disciplíně zdvihání sešitku, kdy stál na jedné noze, žádnou jinou částí těla se nedotýkal země, hluboce-přehluboce se předklonil až k zemi, ústy chytil papírek ve tvaru stříšky o velikosti 2,5 cm a zvednul se s ním zpět do vzpřímené polohy (už trénujete?). OLYMPIÁDA V NETRADIČNÍCH DISCIPLÍNÁCH : sportovní, zábavné, vědomostní, umělecké aj. SOUTĚŽ V KRESLENÍ: Témata Jihočeské pohádkové království, prázdniny na táboře, příroda, děti v akci, zážitky z výprav, výstavka soutěžních prací v táborové galerii, kde budou hodnotit sami táborníci a u zámku v Třeboni, kde počítáme se spoluúčastí veřejnosti na hodnocení. Rozdělení prací podle kategorií (diplomy, ceny). SPORTOVNÍ HRY A TURNAJE: Ringo, odbíjená, fotbal, vybíjená, přehazovaná, baseball, badminton, florbal (zájemci s sebou vlastní hokejku a tenisky určené pouze do tělocvičny), softtenis, lakros(?), pro potěšení nebo o diplomy a ceny?. Více: DŘEVAŘSKÝ VÍCEBOJ: Soutěž dvojic - práce s pilou, sekerou, řezání na míru, na čas, štípání, ukládání, konstrukce ze dřeva. SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA: Běh (délky tratí podle věku), skok do dálky (v největším doskočišti na světě), hod granátem (kriket. míčkem), šplh na laně. Hodnocení disciplín, podle věkových kategorií, (medaile, diplomy, ceny). SOUTĚŽ VE ZPĚVU: Sólové vystoupení s lidovkou, folkovkou či modernou, s hudebním doprovodem i bez něj, hodnocení podle kategorií.

4 PŘEKÁŽKOVÉ LANOVÉ DRÁHY A LEZECKÉ STĚNY: Pro rozvoj vaší obratnosti, hry a soutěžení, (na jejich přípravu v lesíku vedle tábora se těší klub instruktorů). Pro zájemce o další poznávání sebe sama, svých schopností, vloh a limitů při aktivním řešení vzniklých situací. TURNAJE VE STOLNÍCH HRÁCH: V dámě, pexesu a piškvorkách, pro každého něco. TÁBORNICKÉ DOVEDNOSTI: Práce se dřevem, nářadím, nástroji. Rozdělávání ohně, druhy ohnišť. Stavba nouzových přístřešků, orientace v terénu, čtení z mapy, využití přírodnin, řešení situací. SPORTOVNÍ UTKÁNÍ: Přátelské utkání s vedlejším táborem nebo místními sportovci ve hře ringo, fotbale a vybíjené nebo co si troufnete na táborovém nebo obecním hřišti. VÝPRAVY NA KOLECH: Skuteční zájemci o cykloturistiku si mohou s sebou vzít na tábor kolo. Předpokládáme jeho využití k výletům do okolí, výpravám na ryby, expedici do Rakouska nebo příjemnému způsobu dosažení cílů některých exkurzí a dalších výprav. Rezervace míst u pořadatele. S sebou nutné cyklistická přilba, přední a zadní osvětlení, lepení, náhradní duše, zámek. NOCOVÁNÍ POD ŠIRÁKEM V ČERNOČERNÉM LESE: Pouze se souhlasem rodičů potvrzeným na přihlášce. Pro odvážlivce a zálesáky, kterým při spaní nevadí vysoký strop (s sebou na tábor vzít - nutně hrubší igelit pod spacák, alespoň 3x2m nebo karimatku). Zajištění pro nouzové situace: (déšť, zima zimoucí, strach přeprava do tábora, náhradní přikrývky, ukolébavka). Více: SOUTĚŽ V ŘEŠENÍ HLAVOLAMŮ: Hodnocení podle jednotlivých věkových kategorií PLAVBA NA LODÍCH:Po zkušební plavbě a instruktáži plavba na kánoích a pramicích (Lužnice, Než.). EXKURZE, VÝPRAVY, EXPEDICE DAČICE - MĚSTO PRVNÍ KOSTKY CUKRU NA SVĚTĚ: Klášter řádu bosých Karmelitek, zámek, muzeum, expozice o první rafinerii cukru na Moravě. Pomník kostky cukru upozorňuje, že v Dačicích byla vyrobena v roce 1843 první kostka cukru na světě, expozice o historii výroby. VÝPRAVA DO JINDŘICHOVA HRADCE: Prohlídka zámku, muzeum: Krýzovy jesličky - (největší lidový mechanický betlém na světě), soubor ostrostřeleckých terčů a terčových zbraní, expozice archeologie aj. Vyhlídka z městské věže, stanice úzkorozchodné železnice s parní lokomotivou, Křižíkova elektrárna (technická památka). EXPEDICE NA PLECHÝ: Pro průzkumníky pokus o výstup na nejvyšší horu Šumavy (? m n.m.). Po trase prohlídka Schwarzenberského plavebního kanálu, Plešné jezero, Trojmezní hora, NP Bavorský les. (trasy km). VÝPRAVY ZA KAMENNÝMI POKLADY: Balvany, šutry, kameny, kamínky. Průzkum a kutačka na mineralogických lokalitách v katastru obcí Bohouškovice, Jankov, Slávče, Chlum n. Malší aj. EXKURZE DO JADERNÉ ELEKTRÁRNY: Exkurze v informačním centru jaderné elektrárny Temelín: výklad o elektrárně a jaderné energetice (přizpůsoben věku dětí), seznámení s činností reaktoru a ukládáním vyhořelého paliva - (na podrobných modelech), model hlavního výrobního bloku - (umožní pochopit jadernou elektrárnu jako složitý, ale ekologický a fungující systém) mezi námi - kdo z dětí ví, že v elektrárně je nejdříve vyráběna pára, která roztáčí generátor, a až ten svým otáčením vyrábí elektrický proud? Prostě cituji z informačních materiálů: Návštěvníci jsou doslova provedeni labyrintem jevů a v příjemném prostředí nenásilně vtaženi do jedné z nejzajímavějších kapitol fyziky. Více: EXKURZE DO EXPOZICE - TŘEBOŇSKO > KRAJINA A LIDÉ: Prohlídka návštěvnického centra o Třeboňsku - biosférické rezervaci UNESCO. Historie a technické zajímavosti třeboňského rybníkářství, rašeliniště a třeboňské lázeňství, modely přírodních stanovišť a chráněných území, filmy o historii a přírodě Třeboňska. EXKURZE - SCHWARZENBERSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL (technická pam.): muzeum v Chvalšináchvznik, význam, historie i současný stav plavebního kanálu i jeho okolí. Krajinný model celé stavby, dobové mapy a přístroje. Expozice lesnictví a dřevařství na Šumavě - zachycuje těžbu dřeva pro plavení, historii dřevovýroby a ukázky lidových výrobků ze dřeva (vlastní prohlídka kanálu při exped. na Plechý).

5 CESTA KOLEM SVĚTA: Za 4 hodiny pěšmo nebo 2 h kolmo značenou naučnou stezkou kolem rybníka Svět u Třeboně. Stezka nám poskytne informace o vývoji Třeboňska. Je věnována základním ekologickým vztahům v přírodě, jednotlivým rostlinným a živočišným druhům a historii rybníkářství. PROVAZNICKÉ MUZEUM: V Deštné, umístěné v bývalé dílně jednoho z nejstarších provaznických rodů. Seznamuje s historií provaznictví, exponáty, výrobními stroji, praktickou ukázkou výroby provazů. EXKURZE NPR ČERVENÉ BLATO: Naučná stezka vřesovištním rašeliništěm s rozsáhlými lesními porosty borovice blatky s podrostem rojovníku bahenního. ČESKOU KANADOU - PARNÍM VLAKEM: Výprava úzkorozchodnou železnicí z Jindřichova Hradce romantickou krajinou České Kanady. EXKURZE - CHKO VESELSKÉ PÍSKOVNY: Naučná stezka kolem pěti jezer seznamuje s historií krajiny, okolních obcí a přírodou (výskyt masožravé rosnatky okrouhlolisté).písečný přesyp u Vlkova 1 ha pouště s jedinečnou faunou a florou. Koupačka na písečných plážích. BUŠKUV HAMR - MUZEUM KOVÁŘSTVÍ: Technická památka - funkční vodou poháněná kovárna z 18. stol. s kolekcí hamernického nářadí a ukázkou výroby. KONĚSPŘEŽNÍ ŽELEZNICE: Muzeum koněspřežky v Č. Budějovicích s expozicí o první někdejší koněspřežní železnici na evropském kontinentě z Č. Budějovic do Lince(121 km). Historie, exponáty. POHRANIČNÍ SKANZEN: Borovany - drátěné zátarasy, orný pás, stínící stěna, hraniční mezníky, strážní věž, protitankové zátarasy a muzeum s exponáty přibližujícími službu na státní hranici. Dokumentují historii státní hranice z let NAUČNÁ STEZKA BORKOVICKÁ BLATA: Nás provede přírodní rezervací v prostoru bývalé těžby rašeliny. Při stezce jsou vystaveny stroje a zařízení pro těžbu, informace o historii, technologiích těžby, zpracování a způsobech využití rašeliny. PAMÁTNÍK JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA: Památky na slavného husitského vojevůdce - fotografie dobových dokumentů, archeologické nálezy, trojrozměrný model bitvy u Sudoměře a vozové hradby. OKOLO TŘEBONĚ: Přehlídka (účast) - divadlo, pouliční happeningy, sportovní a recesistické závody. ZÁMEK, HRAD: - Český Krumlov, Třeboň, Hluboká nad Vltavou, Stráž nad Nežárkou, Landštejn. EXKURZE DO RYBÍCH SÁDEK: Prohlídka rybochovných zařízení, způsob odchovu, druhy ryb, využití. EXKURZE DO GRAFITOVÉHO DOLU: Prohlídka zpřístupněné části štol dolu Č. Krumlov. Historie a současnost hlubinné těžby grafitové rudy. Tradice hornictví a využití rudy. VÝLET A CYKLISTICKÁ EXPEDICE DO RAKOUSKA: Gműnd (Neunagelberg), Schlag - Litschau - poledníkový kámen 49. rov. x 15. pol. - Rottal - nejsevernější bod Rakouska - Reingers - Gramtten. Ganz oben in Österreich - Docela nahoře v Rakousku a Erlebnisregion Litschau-Heidenreichstein im Waldviertel - Region plný zážitků, to jsou motta tohoto regionu. Jako oblasti zážitků, přírodních parků, hradů a turistiky. Koupačka během výpravy.

6 Dům dětí a mládeže v Hlučíně, Asociace malých debrujárů ČR tel.: , LETNÍ TÁBOR - S DEBRUJÁRY NA VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM Jižní Čechy - Nový Řadov: LETNÍ TÁBOR PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ Mgr. Marie Opoloná /Mája/ (1979) oddílová vedoucí Oddílovou vedoucí na LT od r Hlavní vedoucí LT od r Vedoucí zájmových kroužků Angličtina, Rytmická gymnastika, Netradiční výtvarné techniky v DDM Hlučín od r Ráda mlsá čokoládové dobroty, ochutná a poradí s výběrem. Tč. - vychovatelka v Domě dětí v Hlučíně. Tel.: , , Pavol Ballon /A. J./ (1985) oddílový vedoucí Instruktor LT v SR, od r Účastník SOČ, Eucontest, ESE 2004 Drážďany. Člen AMAVET SR. Člen odboru práce s mládeží, Svazu slovenských včelařů ZO Nitra. Náš milý průvodce na festivalu ESE v SRN na LT Český ráj - II. díl Tč. - student gymnázia v Nitře, SR. Tel.: , Eva Blahožová (1986) oddílová vedoucí Oddílovou vedoucí na LT od r Těšíme se na její další nápady, radosti pro děti, příspěvky k jednání táborové rady, srandosti, aj. Tč. - studentka gymnázia v Ostravě. Tel.: , Tomáš Tichý /Tomík/ (1987) oddílový vedoucí Instruktorem na LT od r Externí spolupracovník DDM při organizaci akcí pro děti a mládež. Tč.- student SOU Šilheřovice. Tel.: Jakub Schreier /Kuba/ (1986) oddílový vedoucí Instruktorem na LT od r Externí spolupracovník DDM při organizaci akcí pro děti a mládež. Tč. - student gymnázia v Havířově. Tel.: , Jiří Kohoutek /George Hahn/ (1989) instruktor Instruktorem na LT od r Organizátor her a soutěží v DDM : Dračí doupě, celoroční šachová liga, Hry Království Malachut, Dřevárna aj. Šéfredaktor internetového časopisu pro volný čas mládeže na hlučínském gymnáziu: Siposa Externí spolupracovník DDM při organizaci akcí pro děti a mládež. Tč. - student gymnázia v Hlučíně. Tel.: , Markéta Semančíková /semi/ (1989) instruktorka Instruktorkou na příměstském táboře v roce Organizátorka třídních výletů na gymnáziu, členka flétnového kvintetu na ZUŠ Hlučín. Vedoucí ZÚ němčina v DDM, dopisovatelka časopisu Siposa, redaktorka časopisu Fakta a fykca. Externí spolupracovník DDM při organizaci akcí pro děti a mládež. Tč. - studentka gymnázia v Hlučíně. Tel.: , Katka Tesková ( 1987) instruktorka Instruktorkou na LT poprvé. Ilustrátorka školního časopisu Fakta a fykca. Externí spolupracovnice DDM při organizaci akcí pro děti a mládež. Těší se na vás při všech hrách, které pro vás připraví, čím vás překvapí a hlavně poučí. Říká: kdo mě zná, ví. Tč. - studentka gymnázia v Hlučíně. Tel.: , Mgr. Leo Schreier /Šedý vlk/ (1964) - vedoucí tábora Vedoucím letních a zimních táborů od r Vedoucí zájmových kroužků: Klub malých debrujárů, florbal, sportovní hry v DDM Hlučín. Babička říkala: Příteli, kamaráde, nufáčku milý, rádi uděláme radost i Tobě. Tč. - vychovatel v Domě dětí v Hlučíně. Tel.: , , Na táboře nám s radostmi a poznáváním budou pomáhat členové táborového klubu instruktorů - ( vyklubátoru pro instruktory). Tomáš Lokaj (1987), Vítězslav Strádal (1988), Ondřej Svoboda (1988), Vladimír Blahož (1988) Tč. - všichni studenti Matičního gymnázia v Ostravě.

7 Dům dětí a mládeže v Hlučíně, Asociace malých debrujárů ČR tel.: , LETNÍ TÁBOR S DEBRUJÁRY NA VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM Jižní Čechy - Nový Řadov: Příjmení Jméno Rodné číslo Datum narození Věk v době konání tábora Adresa trvalého bydliště, PSČ Zdravotní pojišťovna, číslo Jméno ošetřujícího lékaře Telefonní spojení na oš. lékaře Telefon domů - pevná linka Telefon rodiče - mobil Telefon účastník LT - mobil - rodiče - účastník LT Adresa školy, třída Číslo cestovního pasu Číslo OP Jiné (místo,den) nástupu na tábor Jiný (den, místo) ukončení tábora Návštěva rodičů na táboře, Zájem o cyklistiku na LT Zájem o rybolov na LT Zájem o nocování pod širákem v černočerném lese - rodiče souhlasí Umím plavat Požaduji vegetariánskou stravu PŘIHLÁŠKA Mám dobrý nápad, návrh na tábor rozepiš na zadní stranu přihlášky Žádost o příspěvek na tábor byla podána u zaměstnavatele - adresa: V :.... dne : podpis rodičů :....

8 ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ K ÚČASTI NA LETNÍM TÁBOŘE ( může jím být také kopie JPP a další možnost, viz základní informace k LT ) Příjmení a jméno dítěte :. Podle zdravotních záznamů uvádím, že dítě mělo tyto nemoci : bylo řádně očkováno proti : trpí alergií na :.. zvláštní opatrnost při : upozorňuji na sérum (druh), které obdrželo :..dne :..... V souladu se zdravotními předpisy, že do hromadných zotavovacích akcí mohou být zařazovány pouze děti zdravé a nevyžadující zvláštní péči, rozhoduji závazně, že se dítě může letního tábora zúčastnit datum telefonní spojení razítko a podpis lékaře

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Český červený kříž OS Děčín

Český červený kříž OS Děčín Český červený kříž OS Děčín pořádá od 20.4. do 24.4.2015 Oblastní studijní středisko pro děti od 7 15 let v rekreačních středisek OS TOK MAXOV Sloup v Čechách Ubytování : v budově Doprava : autobusem Stravování

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte 1 UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM Podmínky účasti - cena soustředění je 1000,- Kč za 3 dny - termín konání 29.4 1.5 2011 atletický stadion Pacov - PŘIHLÁŠKY POSÍLAT NA EMAIL cfpscr@email.cz A PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

3. MEZINÁRODNÍ HASIČSKÝ TÁBOR Zachraňujme společně

3. MEZINÁRODNÍ HASIČSKÝ TÁBOR Zachraňujme společně 3. MEZINÁRODNÍ HASIČSKÝ TÁBOR Zachraňujme společně TERMÍN 23. 7. 2. 8. 2017 3. MEZINÁRODNÍ HASIČSKÝ TÁBOR Zachraňujme společně Partneři projektu (EUROREGION PRADĚD a Olomoucký kraj) ČR Spolek HATASPO (hlavní

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

Dům dětí a mládeže v Hradci Králové a Radioklub OK1 OHK PROPOZICE. Mistrovství České republiky Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice

Dům dětí a mládeže v Hradci Králové a Radioklub OK1 OHK PROPOZICE. Mistrovství České republiky Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice Dům dětí a mládeže v Hradci Králové a Radioklub OK1 OHK PROPOZICE Mistrovství České republiky Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice HRADEC KRÁLOVÉ 24. - 26. května 2013 Vyhlašovatelé: Ministerstvo

Více

ZA ODKAZEM KMENŮ OD EL RÍO PUTUMAYO

ZA ODKAZEM KMENŮ OD EL RÍO PUTUMAYO Přihláška na letní tábor oddílu T.O. Kamarádi Díl 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Provozovatel: Česká tábornická unie, Jesenická oblast nám. Jana Zajíce 9, Šumperk 787 01 Typ tábora: stálý, stanový (indiánská tee-pee)

Více

ženy dorost

ženy dorost CHKO Podblanicko 4 km pod horou Blaník, 2 km Louňovice pod Blaníkem, okr. Benešov, cca 75 km od Prahy i Kolína Termín soustředění: 1. 8. 09 15. 8. 09 přípravky, muži 1.8. 09 7.8. 09 ženy 7.8. 09 15.8.09

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI,

CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI, CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI, o.p.s. ČESKÝ KRUMLOV a JIHOČESKÁ INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŽ TÁBOR A ČESKÝ KRUMLOV členové Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice,

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

LETNÍ TÁBOR expedice. pro šikuly a šikulky / / TERMÍN:

LETNÍ TÁBOR expedice. pro šikuly a šikulky / / TERMÍN: LETNÍ TÁBOR expedice pro šikuly a šikulky /9. 16. 7. 2017/ Schrödingerův institut připravuje pro děti od 6 do 12 let letní tábor v Josefově Dole. Pobyt v Jizerských horách zaměřený na poznávání přírody,

Více

Adaptační kurz tercie

Adaptační kurz tercie Adaptační kurz tercie Datum konání: 2. 4. 9. 2015 Místo konání: Penzion Zákoutí, Pec pod Sněžkou www.zakouti.cz, Penzion Zákoutí, Pec pod Sněžkou 180, PSČ 542 21, okres Trutnov, tel. +420 499 736 215,

Více

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016 Taneční centrum Z.I.P.Písek pořádá Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016 1. Pobytový tábor v RZ OLŠINA NA ŠUMAVĚ - 16.-23.7.2016 2. Příměstský tábor 1.-5.8.2016 v tanečních prostorách TC Z.I.P.Písek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Sportovní akademie při FTVS UK Praha dětské sportovní tábory v Sušici v termínech 23. 7. 29. 7. 30. 7. 5. 8. 13. 8. 19. 8. Pokud budete mít zájem, prosíme, abyste vybraný termín nahlásili do 28. února

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

IV. ročník Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém plavání

IV. ročník Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém plavání IV. ročník Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém plavání o putovní pohár starosty města Český Krumlov 18. dubna 2009, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno. ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno. ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Vydávají SMĚRNICE k soutěži TFA mladého hasiče platné pro rok 2012 III. ročník TFA mladého

Více

AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR

AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR SPOLEK BLESK WWW.SDRUZENIBLESK.CZ, 777 624 456 AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR Ahoj, tady jsou nové akce na letošní jaro a léto!!!

Více

Škola v přírodě. Doprava autobusem s bezpečnostními pásy Vyzkoušený dopravce, profesionalita řidičů, nový vozový park

Škola v přírodě. Doprava autobusem s bezpečnostními pásy Vyzkoušený dopravce, profesionalita řidičů, nový vozový park Škola v přírodě Hotel Jef, České Švýcarsko Termín: 5. 9. 6. 2017 Cena 3.390 Kč / dítě Co vše najdete v ceně školy v přírodě: Ubytování Doprava Program Hotel Jef (3-hvězdičkový) v malebné obci Doubice v

Více

Kurz č. 7 TaD cykloturistiky

Kurz č. 7 TaD cykloturistiky Kurz č. 7 TaD cykloturistiky Pokyny pro kurz Teorie a didaktika cykloturistiky - KTS/TDC Termín: 27. 5. 31. 5. 2013 Místo: Vedoucí kurzu: Instruktoři: Účastníci: Hranice penzion U Jiřího http://www.penzionujiriho.cz/

Více

Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl:

Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl: Centrum pro rodinu Rudňáček, o.s 252 19 Rudná Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl: Jméno a příjmení dítěte:...........................................

Více

27. 7. 31. 7. 2015 8 00 16 00 hod cena: 1000,-Kč

27. 7. 31. 7. 2015 8 00 16 00 hod cena: 1000,-Kč Všeobecný příměstský tábor 27. 7. 31. 7. 2015 8 00 16 00 hod cena: 1000,-Kč (Při platbě do 30. 4. 2015 zvýhodněná cena 900,-Kč) Věk účastníků : 6-12 let Přihlášky a platba DDM Třinec. Info: Bc. Věra Mrkvová,

Více

TÁBOR POSLŮV MLÝN, DOKSY

TÁBOR POSLŮV MLÝN, DOKSY TÁBOR POSLŮV MLÝN, DOKSY Poznejme blíže Třeskoprsky 30. 7. 5. 8. 2017 Schrődingerův institut připravuje pro děti od 6 do 13 let letní pobytový tábor v krásném prostředí Máchova kraje. Ubytování bude v

Více

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Vyberte turnus: Červenec 15.7. 19.7. Cesta z hlubin až do oblak 22.7. 26.7. Na divokém západě 29.7. 2.8. Bylo, nebylo a vlastně bylo Srpen 5.8. 9.8. Asterix a Obelix

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na patnáctý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Mediální partneři: Litoměřický

Více

Cena: 3.000,- Kč/dítě cena zahrnuje 6-ti denní pobyt včetně všech poplatků, plnou penzi + klukům koupíme

Cena: 3.000,- Kč/dítě cena zahrnuje 6-ti denní pobyt včetně všech poplatků, plnou penzi + klukům koupíme Místo: Letní koupaliště Litoměřice / Kalich Aréna Litoměřice Termín: 16. 21. 8. 2015 (neděle - pátek, tedy 5 nocí) Ubytování: ubytováni budeme v prostorách městského koupaliště, budeme to tak mít blíže

Více

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy - 1 - Všeobecná ustanovení Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání: Přihlášky: Kopii na: Prezidium VZS ČČK MS VZS ČČK Klatovy MS VZS ČČK Plzeň-město II. v.n. Hracholusky - kemp Keramika zaslat do

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

ZIMA S KOČKOU PŘIHLÁŠKA/INFORMACE

ZIMA S KOČKOU PŘIHLÁŠKA/INFORMACE Schrődingerův institut připravil pro děti od 6 do 13 let týdenní pobyt na horách v době jarních prázdnin s názvem Zima s kočkou. Zimní dobrodružství v Rokytnici nad Jizerou, kde bude připraven program

Více

Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013

Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013 ČRS ČRS MO Plzeň 1 Vás zve na Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013 Závody Mezinárodní mistrovství ČR dorostu proběhnou na revíru Radbuza 1A, revír č. 431 042, MO ČRS Plzeň 1 Dne 13.- 15.9.2013.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Termín: PO 12. 8. 2013 PÁ 16. 8. 2013 od 7: 00 h do 14: 45 h Sraz: každý den mezi 7: 00 h -7: 45 h ve školní družině II- hned u hlavního vchodu

Více

Závazná přihláška na Letní dětský tábor DREAMÍK 2015 Termín tábora 22.-30.8.2015

Závazná přihláška na Letní dětský tábor DREAMÍK 2015 Termín tábora 22.-30.8.2015 Registrační číslo: Závazná přihláška na Letní dětský tábor DREAMÍK 2015 Termín tábora 22.-30.8.2015 Organizátoři: Vzdělávací centrum Mgr. Lucie Dudková, IČ 76580661 Email: dreamik@post.cz Tel.: 725/614781,

Více

Přeshraniční spolupráce mládeže Informace o projektu. Datum projektu: od 3.8. (pondělí) 2015 do 9.8.2015(neděle) celkem 7 dní

Přeshraniční spolupráce mládeže Informace o projektu. Datum projektu: od 3.8. (pondělí) 2015 do 9.8.2015(neděle) celkem 7 dní CPDM, o.p.s. Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov CZ-381 01 Český Krumlov Špičák 114 Tel. / fax 380 712 427 E-mail:cpdm@icmck.cz www.cpdm.cz Přeshraniční spolupráce mládeže Informace

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2.

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2. LDT v kempu Cesenatico - Itálie, který se nachází 20 km od Rimini. Tato oblast je vyhlášená rozsáhlými písečnými plážemi. Děti budou ubytovány v klidné části kempu cca 8 10 minut od moře v karavanech pro

Více

KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu

KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu LETNÍ TÁBORY V ŠUMAVSKÉ OLŠINĚ Loni jsme se přesvědčili, že Olšina je na úžasném místě a hlavně

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov Ceník platný: 01.01.2012-31.12.2012 Státní hrad a zámek Český Krumlov I. prohlídková trasa zámku Český Krumlov Mj Cena/mj Prohlídka s příplatkem za tlumočení os. 200 Kč Prohlídka s příplatkem za tlumočení

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi 19. 9. 2014 21. 9. 2014 chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením 11.9. 13.9. 2015 chata Juráška Olešnice v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický kraj PŘIHLÁŠKA:

Více

ZIMNÍ POBYT NA HORÁCH

ZIMNÍ POBYT NA HORÁCH ZIMNÍ POBYT NA HORÁCH ZIMA POBYT NA HORÁCH PŘIHLÁŠKA/INFORMACE: Schrődingerův institut připravil pro děti od 6 do 13 let týdenní pobyt na horách v době jarních prázdnin. Zimní radovánky v Rokytnici nad

Více

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013)

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT Technická 2896/2, 616 69 Brno IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305 Tel.: 541 14 2281 www.cesa.vutbr.cz PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU

Více

I. ligy, 4. kolo. pořádá. 15. 17. října 2010 SOŠ a SOU informatiky a spojů Čichnova 23, Brno

I. ligy, 4. kolo. pořádá. 15. 17. října 2010 SOŠ a SOU informatiky a spojů Čichnova 23, Brno Sportovní klub Kociánka Brno o. s. ve spolupráci s ÚSP pro TPM KOCIÁNKA a SOŠ a SOU informatiky a spojů, Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, pořádá OZP CUP v BOCCIE

Více

Staň se účastníkem letního dětského tábora

Staň se účastníkem letního dětského tábora Staň se účastníkem letního dětského tábora Pojeď s námi a mimo hezkých zážitků z krásné přírody se zúčastni ústřední celotáborové hry na téma Přihlášky odešlete do 31. května 2014 na adresu: Petr MATĚJKA

Více

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2015

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2015 Taneční centrum Z.I.P.Písek pořádá Tradiční LETNÍ TÁBORY 2015 1. Pobytový tábor v RZ OLŠINA NA ŠUMAVĚ - 12.-19.7.2015 2. Příměstský tábor 3.-7.8.2015 v tanečních prostorách TC Z.I.P.Písek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011 Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov U kasáren 111, 38101 Český Krumlov tel. 380 717 995, 606 270 047 e-mail. info@zachranari.com IČO: 60630256 DIČ: CZ 60630256 www.zachranari.com Mezinárodní mistrovství

Více

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Termín: 2. - 9. 7. 2016 Místo: Lokalita: Kontakt: Mapa: Rekreační středisko Luka (www.rsluka.cz) Podhradí nad Dyjí Jiří Košut, jiri.kosut@gmail.com, tel.: 775 772

Více

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Propozice Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Pořadatel: Rada střelectví AVZO TSČ ČR Pořádající organizace: ZO AVZO Pňovany 40045 Místo konání: Střelnice Pňovany Druh soutěže: Mistrovství

Více

2. 3. a 4. třída HC Stadion Litoměřice

2. 3. a 4. třída HC Stadion Litoměřice LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2. 3. a 4. třída HC Stadion Litoměřice Místo: Doksy Poslův mlýn ( http://www.posluvmlyn.cz ) Doprava: tam i zpět individuální Termín: 6. 13. 8. 2011 (sobota -> sobota, tedy 7 nocí) Ubytování:

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Směrnice. http://www.rybsvaz.cz/download/odd_sport_mlad ez/00001701_metodicky_pokyn_k_dotacim_z_ms MT_2015.pdf

Směrnice. http://www.rybsvaz.cz/download/odd_sport_mlad ez/00001701_metodicky_pokyn_k_dotacim_z_ms MT_2015.pdf D O T A C E Směrnice http://www.rybsvaz.cz/download/odd_sport_mlad ez/00001701_metodicky_pokyn_k_dotacim_z_ms MT_2015.pdf Všechny potřebné materiály pro čerpání dotace v roce 2015 (podklady, pokyny a formuláře

Více

Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl:

Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl: Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s 252 19 Rudná Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl: Jméno a příjmení dítěte:...........................................

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŢE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdruţením hasičů Čech, Moravy

Více

LETNÍ TÁBOR Na Divokém západě

LETNÍ TÁBOR Na Divokém západě LETNÍ TÁBOR Na Divokém západě Schrődingerův institut připravuje pro děti od 6 do 13 let letní pobytový tábor. Základnou pro naše desetidenní dobrodružství se opět stane Rekreační zařízení Jizerky v Bílém

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno. Vydává SMĚRNICE k soutěži TFA mladého hasiče. platné pro rok 2012

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno. Vydává SMĚRNICE k soutěži TFA mladého hasiče. platné pro rok 2012 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno Vydává SMĚRNICE k soutěži TFA mladého hasiče platné pro rok 2012 III. ročník TFA mladého hasiče 27.4.2012 Areál SOŠ a SOU DUBNO PŘÍBRAM Hlavní partneři

Více

STORNOVACÍ PODMÍNKY (stanovené CK):

STORNOVACÍ PODMÍNKY (stanovené CK): Pro tento rok zamíříme do jižní Dalmácie, do městečka Baška Voda. Dvoupatrová vila Papagay se nachází v přímé blízkosti vily Grabovac, kde se podává strava. Od moře je vzdálená cca 350 m. Ubytování je

Více

Ubytování Doprava: Jízdenky do Černé Hory: jízdenky FIP MÁV ŽCG Zajišťuje klient sám cena za dopravu FIP 1250,- Kč/os

Ubytování Doprava: Jízdenky do Černé Hory: jízdenky FIP MÁV ŽCG Zajišťuje klient sám cena za dopravu FIP 1250,- Kč/os Ubytování je zajištěno ve dvou- a třílůžkových pokojích nebo v apartmánech penzionu, vzdáleného cca 250 m od pláže Ke každému pokoji je k dispozici balkon s posezením, sociální zařízení, lednička a vařič

Více

JARNÍ TÁBOR 2015. pátek 20. března neděle 22. března Děti a mládež od 7 do 15 let Hodoňovice, okres Frýdek-Místek

JARNÍ TÁBOR 2015. pátek 20. března neděle 22. března Děti a mládež od 7 do 15 let Hodoňovice, okres Frýdek-Místek JARNÍ TÁBOR 2015 Pojeďte s námi na jarní tábor do podhůří Beskyd. Zažijete aktivity pod širým nebem, nová kamarádství a učení se novým věcem. Tábor je pořádán pod patronátem Diecézní Charity Ostravsko-Opavské.

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy pro sportovce zdravotních tříd BC1,

Více

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

na 47. ročník turistické akce

na 47. ročník turistické akce Odbor KČT 106106 Šluknov,Turistický oddíl mládeže Skaláci,Olafplaz a Klub Krušnohorců KKKKKK připravili a tím zvou všechny turisty,turistky a turistčata,celé turistické oddíly, příznivce zimní turistiky

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Vítejte v Sedlčanech Na samé hranici středních a jižních Čech se rozkládá osmitisícové město Sedlčany. Jeho pány v minulosti byli

Více

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE PŘIHLÁŠKA zákonný zástupce dítěte I. dospělý: jméno a datum narození:... bydliště:... telefon, mail:... zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE (Pokud se tábora nezúčastní zákonný zástupce, vyplňte,

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Termín: 4. - 11. 7. 2015 Místo: Lokalita: Kontakt: Mapa: Rekreační středisko Luka (www.rsluka.cz) Podhradí nad Dyjí Jiří Košut, jiri.kosut@gmail.com, tel.: 702 952

Více

Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE (územní kolo)

Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE (územní kolo) Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE 2013 (územní kolo) MO ČRS Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem 17. 5. - 19. 5. 2013 O B S A H Organizační výbor Všeobecné pokyny Technické

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:...

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:... Oddíl Stříbrný vlček Rudná Česká tábornická unie ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** Provozovatel: Oddíl Stříbrný vlček Rudná, ČTU Cena tábora pro rok 2015: 3400,- Kč konaného

Více

KATEGORIE DISCIPLÍNY PROGRAM

KATEGORIE DISCIPLÍNY PROGRAM Svaz vodáků Moravy a Slezska VK ICHTIANDR Cvrčovice pořádá soustředění vodáků Moravy a Slezska Cvrčovice 75 952009 V rámci soustředění proběhne otevřený oblastní závod JIH P5 Cvrčovice řeka Jihlava KATEGORIE

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ženský volejbal české budějovice

ženský volejbal české budějovice ženský volejbal české budějovice SK Třebín při Základní škole Máj I., M. Chlajna 21, 370 05 České Budějovice V Českých Budějovicích dne 4. května 2015 Věc: TŘEBÍNSKÁ TEČKA 8.ročník starší žákyně 13.6.

Více

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK VOLNÁ VODA 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK ZÁCHRANNÉ TÝMY IZS Vodní nádrž Olšovec Jedovnice 25.6. - 26.6.2011

Více

Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení

Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení Pořadatel: Ivo Kočík, Stružná 126, 364 72 Stružná Nástup na tábor: 27. 3. 2013 od 15.00 Odjezd z tábora: 30. 3. 2013 do 11.00 Místo tábora: Jezdecký areál

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek PROPOZICE finále Poháru AŠSK ČR středních škol ve šplhu chlapců a dívek pro školní rok 2016/2017 soutěž typu C Holešov 23. - 24. března 2017 A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Vyšší policejní škola

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Nabídka výletů na rok 2011

Nabídka výletů na rok 2011 Nabídka výletů na rok 2011 SEKO BUS Plzeň s. r. o. dopravní kancelář a cestovní agentura Mikulášská 12 326 00 Plzeň tel.: 377 240 995 602 462 700 e-mail: sekobus@volny.cz www.sekobus.cz 1. Pičín (Pohádková

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu Smluvní strany: - Pionýr, z.s. - 96. Pionýrská skupina Veselí Medvědi se

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu 24. - 25. 1. 2016 Skiareál Herlíkovice Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF OPEN PŘEBOR HZS ČR a MISTROVSTVÍ

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více