ZÁKLADNÍ INFORMACE K LETNÍMU TÁBORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ INFORMACE K LETNÍMU TÁBORU"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže v Hlučíně, Asociace malých debrujárů ČR tel.: , LETNÍ TÁBOR S DEBRUJÁRY NA VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM Jižní Čechy - Nový Řadov : ZÁKLADNÍ INFORMACE K LETNÍMU TÁBORU Pořadatel DDM v Hlučíně, Asociace malých debrujárů ČR Termín Místo Letní táborová základna Nový Řadov u obce Stráž nad Nežárkou Určeno Dětem a mládeži od 7 do 17 let, kteří: čti list - Jak ten tábor zvládnu (odstavec - co je třeba vědět ) Programy Výpravy za poznáním, sport, táboření, exkurze, výpravy na kolech, přírodověda, průzkum a kutačka na mineralogických lokalitách, rybolov (držitelé povolenky), debrujárské pokusničení, plavba na lodích, expedice do NP Šumava, zájezd do Rakouska, (vždy výběr z nabídky akcí) Ubytování Ve čtyřlůžkových chatkách s poschoďovými postelemi, lůžka vybavená matracemi s potahem (s sebou deku na postel a spacák, popř. polštářek) ( jarní foto základny k nahlédnutí u pořadatele) Doprava Na tábor autobusem +72 m pěšky, na výlety: autobusem, na kole, na lodi, pěšky Stravování Snídaně, dopol. svačina, oběd, odpol.svačina, I.večeře, II.večeře, čaj, nápoje Cena 4400,- Kč zahrnuje: dopravu na tábor, ubytování v chatkách, stravování v uvedeném rozsahu, přepravu jízdních kol, doprovodné vozidlo při cykloturistických výpravách, pojištění, dopravu vlastním autobusem na exkurze, výpravy a expedice, veškeré vstupy a poplatky, platby odb. průvodcům, materiální a technické zabezpečení programu, odměny a ceny do soutěží, 1x společné foto tábora, 1x společné foto oddílu, 1x Zvídálkova kronika, informační materiály (plán finančního rozpočtu tábora je k vyzvednutí u pořadatele) O příspěvek Vašim dětem na tábor můžete požádat : - odborový svaz zaměstnanců - zaměstnavatele - sociální odbor na městském úřadu * V DDM si nezapomeňte vyzvednout formulář žádosti o příspěvek * potvrdíme Vám též žádosti vystavené Vaším zaměstnavatelem TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK : do TERMÍN ÚHRADY ÚČASTNICKÉHO POPLATKU : do MOŽNOSTI ÚHRADY ÚČASTNICKÉHO POPLATKU : - v hotovosti oproti příjmovému dokladu v DDM - složenkou na poště (ve zprávě pro příjemce uveďte prosím, jméno dítěte a místo konání LT) - převodním příkazem z účtu ( uvádějte prosím, variabilní symbol rodné číslo dítěte ) - fakturou (variabilní symbol - rodné číslo dítěte) BANKOVNÍ SPOJENÍ : KB Opava, expozitura Hlučín, číslo účtu : /0100 ADRESA PŘÍJEMCE : DDM, Zámecká 6, Hlučín > NAŠI PARTNEŘI A SPONZOŘI AKCÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ < Dětský ranč ČERVÁNEK - Hať Ivan Kantorík - JACHT KLUB Autodoprava - MÍŠEK LANEX - a.s. Bolatice CA Tiptour - Hlučín LENA - hračky sr.o.

2 REZERVACE MÍST : Účast na táboře je rezervována : po odevzdání přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ K ÚČASTI NA LT můžete doložit některou z možností : - kopií potvrzení z letošního zimního tábora, lyžařského výcviku, nebo z jiné akce v letošním šk. roce - jiným dokladem o zdravotní způsobilosti, nebo jeho kopií ne starším než 1 rok - kopií záznamu JPP ( jednotné preventivní prohlídky školní mládeže) - formulářem od pořadatele tábora potvrzeným od lékaře PRŮKAZ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY : Při předání přihlášky a zdravotního potvrzení pořadateli, přiložte prosím 2x kopii průkazu zdravotní pojišťovny. PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČŮ : Odevzdejte prosím v den odjezdu na tábor řádně vyplněné, podepsané a označené datem Na zadní stranu tohoto dokladu můžete ještě dopsat co považujete u svého dítěte za důležité (upozornění, změny, aktuální informace, rady pro vedoucí). CESTOVNÍ PAS : K výpravě do Rakouska, nezapomeň mít s sebou na táboře platný cestovní pas nebo občanský průkaz. NÁVŠTĚVA NA TÁBOŘE : Zveme tímto rodiče k návštěvě dětí, (přijeďte je postiskat, potěšit, pochválit a zkontrolovat), povzbuzení vedoucích, prohlídce tábora a okolí v neděli Denní program bude tomuto pozvání přizpůsoben, můžete si s námi polebedit v táboře, odpočinout a zavzpomínat u dětí v chatce, vyrazit do lesa, nebo se nechat provázet od dětí při výletu do okolí, návrat domluvíme individuálně podle vašeho programu. ADRESA TÁBORA : LT Nový Řadov - dolní tábor Stráž nad Nežárkou PŘEJÍMKA JÍZDNÍCH KOL K PŘEPRAVĚ NA TÁBOR : Jízdní kola přivezte prosím v pondělí do DDM předním vchodem od h do h. Pro bezpečné a pohodové užívání kola na táboře proveďte prosím předem kontrolu jeho technického stavu, funkčnosti, bezpečnosti a výbavy podle pravidel a odstraňte všechny případné závady. Na tábor si s sebou nezapomeňte vzít : > cyklistickou přilbu - povinná pro všechny ( i starší 15 let)< dále alespoň přední a zadní osvětlení, lepení, náhradní duši a zámek. Upozornění : > uvedené věci si vezměte s sebou až do zavazadel < > nenechávejte je prosím na kolech ani je nepředávejte při přejímce kol < ODJEZD NA TÁBOR : V sobotu v 10h od Domu dětí v Hlučíně ( Po domluvě možnost nástupu po trase.) NÁVRAT Z TÁBORA : V pátek do 19.30h k Domu dětí v Hlučíně VYZVEDNUTÍ JÍZDNÍCH KOL : v DDM v pátek po příjezdu z tábora v DDM v sobotu od h do h, (další možnosti po domluvě) BLIŽŠÍ INFORMACE : Schreier Leo, Tel.: , > NAŠI PARTNEŘI A SPONZOŘI AKCÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ < Dětský ranč ČERVÁNEK - Hať Ivan Kantorík - JACHT KLUB Autodoprava - MÍŠEK LANEX - a.s. Bolatice CA Tiptour - Hlučín LENA - hračky sr.o.

3 Dům dětí a mládeže v Hlučíně, Asociace malých debrujárů ČR tel.: , LETNÍ TÁBOR - S DEBRUJÁRY NA VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM Jižní Čechy - Nový Řadov: VÝBĚR Z PŘIPRAVOVANÝCH PROGRAMŮ NA TÁBOŘE HRY, SOUTĚŽE, ČINNOSTI VODNÍ HRÁTKY: Koupačka, potápěčka, honičky, pirátské plavby na raftovém člunu a lehátkách na pískovně, rybnících, Lužnici a Nežárce. Hry a soutěže jen tak pro radost nebo o diplomy a ceny? SOUTĚŽE VE STŘELBĚ: Ze vzduchovky (mladší děti - v leže s oporou, starší - v leže bez opory, do terče i do střelniček), z praku (do plechovek). Hodnocení podle kategorií, (diplomy, medaile a ceny). DEBRUJÁRSKÉ POKUSY: Seznámení se zajímavými pokusy, které si můžete sami vyzkoušet a nenápadně přes zábavu i poučení objevovat řadu zákonitostí přírody. Můžete více poznat sami sebe, své okolí, svět - a to vše hrou. Více: AMD ČR na: RÝŽOVÁNÍ ZLATA: Seznámení s principem rýžování zlata, zkouška rýžování rádoby zlatých zrn i doopravdovického zlatonosného písku v potoce. Soutěž v rýžování O Třeboňský Ňu Gates, (sponzoruje Bill Gates). VAŘENÍ V PŘÍRODĚ: Příprava zálesácké mňamky vlastními silami, ( objednávka surovin, pracovní postup, použití přírodnin při vaření). Příprava ohniště, rozdělávání ohně, úprava stanoviště. VÝPRAVY NA LOV RYB: V okolí tábora můžete prozkoumat - rybníky patřící pod správu ČRS, nebo soukromé vody. Lovit ryby na výpravách mohou pouze držitelé legitimace a povolenky ČRS, kterým zajistí vedoucí tábora vystavení hostenky. Výprav se mohou zúčastnit i další zájemci, které by tyto akce zajímaly. Na místa se dopravíme mikrobusem, na kole nebo pěšky. HECBOJ PRO NÁCTILETÉ: Hec je výzva, hozená rukavice. Dává křídla fantazii, znásobuje sílu, dokáže z člověka vykřesat odvahu, odhodlání a také to, co by nikdy nevěřil, že v něm je. Hecboj pro náctileté na táboře bude souborem heců zaměřených na zrychlení srdečního tepu a zvýšení napětí ve svalech. Hecovní disciplíny mohou rozhýbat nejrůznější části Tvého těla, usouženého sezením ve školních lavicích, v dopravních prostředcích, na zábradlí a u televizorů ( že Jakube? ). První výzvou Vám, již před táborem, může být výkon Tomáše Tesky z r v disciplíně zdvihání sešitku, kdy stál na jedné noze, žádnou jinou částí těla se nedotýkal země, hluboce-přehluboce se předklonil až k zemi, ústy chytil papírek ve tvaru stříšky o velikosti 2,5 cm a zvednul se s ním zpět do vzpřímené polohy (už trénujete?). OLYMPIÁDA V NETRADIČNÍCH DISCIPLÍNÁCH : sportovní, zábavné, vědomostní, umělecké aj. SOUTĚŽ V KRESLENÍ: Témata Jihočeské pohádkové království, prázdniny na táboře, příroda, děti v akci, zážitky z výprav, výstavka soutěžních prací v táborové galerii, kde budou hodnotit sami táborníci a u zámku v Třeboni, kde počítáme se spoluúčastí veřejnosti na hodnocení. Rozdělení prací podle kategorií (diplomy, ceny). SPORTOVNÍ HRY A TURNAJE: Ringo, odbíjená, fotbal, vybíjená, přehazovaná, baseball, badminton, florbal (zájemci s sebou vlastní hokejku a tenisky určené pouze do tělocvičny), softtenis, lakros(?), pro potěšení nebo o diplomy a ceny?. Více: DŘEVAŘSKÝ VÍCEBOJ: Soutěž dvojic - práce s pilou, sekerou, řezání na míru, na čas, štípání, ukládání, konstrukce ze dřeva. SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA: Běh (délky tratí podle věku), skok do dálky (v největším doskočišti na světě), hod granátem (kriket. míčkem), šplh na laně. Hodnocení disciplín, podle věkových kategorií, (medaile, diplomy, ceny). SOUTĚŽ VE ZPĚVU: Sólové vystoupení s lidovkou, folkovkou či modernou, s hudebním doprovodem i bez něj, hodnocení podle kategorií.

4 PŘEKÁŽKOVÉ LANOVÉ DRÁHY A LEZECKÉ STĚNY: Pro rozvoj vaší obratnosti, hry a soutěžení, (na jejich přípravu v lesíku vedle tábora se těší klub instruktorů). Pro zájemce o další poznávání sebe sama, svých schopností, vloh a limitů při aktivním řešení vzniklých situací. TURNAJE VE STOLNÍCH HRÁCH: V dámě, pexesu a piškvorkách, pro každého něco. TÁBORNICKÉ DOVEDNOSTI: Práce se dřevem, nářadím, nástroji. Rozdělávání ohně, druhy ohnišť. Stavba nouzových přístřešků, orientace v terénu, čtení z mapy, využití přírodnin, řešení situací. SPORTOVNÍ UTKÁNÍ: Přátelské utkání s vedlejším táborem nebo místními sportovci ve hře ringo, fotbale a vybíjené nebo co si troufnete na táborovém nebo obecním hřišti. VÝPRAVY NA KOLECH: Skuteční zájemci o cykloturistiku si mohou s sebou vzít na tábor kolo. Předpokládáme jeho využití k výletům do okolí, výpravám na ryby, expedici do Rakouska nebo příjemnému způsobu dosažení cílů některých exkurzí a dalších výprav. Rezervace míst u pořadatele. S sebou nutné cyklistická přilba, přední a zadní osvětlení, lepení, náhradní duše, zámek. NOCOVÁNÍ POD ŠIRÁKEM V ČERNOČERNÉM LESE: Pouze se souhlasem rodičů potvrzeným na přihlášce. Pro odvážlivce a zálesáky, kterým při spaní nevadí vysoký strop (s sebou na tábor vzít - nutně hrubší igelit pod spacák, alespoň 3x2m nebo karimatku). Zajištění pro nouzové situace: (déšť, zima zimoucí, strach přeprava do tábora, náhradní přikrývky, ukolébavka). Více: SOUTĚŽ V ŘEŠENÍ HLAVOLAMŮ: Hodnocení podle jednotlivých věkových kategorií PLAVBA NA LODÍCH:Po zkušební plavbě a instruktáži plavba na kánoích a pramicích (Lužnice, Než.). EXKURZE, VÝPRAVY, EXPEDICE DAČICE - MĚSTO PRVNÍ KOSTKY CUKRU NA SVĚTĚ: Klášter řádu bosých Karmelitek, zámek, muzeum, expozice o první rafinerii cukru na Moravě. Pomník kostky cukru upozorňuje, že v Dačicích byla vyrobena v roce 1843 první kostka cukru na světě, expozice o historii výroby. VÝPRAVA DO JINDŘICHOVA HRADCE: Prohlídka zámku, muzeum: Krýzovy jesličky - (největší lidový mechanický betlém na světě), soubor ostrostřeleckých terčů a terčových zbraní, expozice archeologie aj. Vyhlídka z městské věže, stanice úzkorozchodné železnice s parní lokomotivou, Křižíkova elektrárna (technická památka). EXPEDICE NA PLECHÝ: Pro průzkumníky pokus o výstup na nejvyšší horu Šumavy (? m n.m.). Po trase prohlídka Schwarzenberského plavebního kanálu, Plešné jezero, Trojmezní hora, NP Bavorský les. (trasy km). VÝPRAVY ZA KAMENNÝMI POKLADY: Balvany, šutry, kameny, kamínky. Průzkum a kutačka na mineralogických lokalitách v katastru obcí Bohouškovice, Jankov, Slávče, Chlum n. Malší aj. EXKURZE DO JADERNÉ ELEKTRÁRNY: Exkurze v informačním centru jaderné elektrárny Temelín: výklad o elektrárně a jaderné energetice (přizpůsoben věku dětí), seznámení s činností reaktoru a ukládáním vyhořelého paliva - (na podrobných modelech), model hlavního výrobního bloku - (umožní pochopit jadernou elektrárnu jako složitý, ale ekologický a fungující systém) mezi námi - kdo z dětí ví, že v elektrárně je nejdříve vyráběna pára, která roztáčí generátor, a až ten svým otáčením vyrábí elektrický proud? Prostě cituji z informačních materiálů: Návštěvníci jsou doslova provedeni labyrintem jevů a v příjemném prostředí nenásilně vtaženi do jedné z nejzajímavějších kapitol fyziky. Více: EXKURZE DO EXPOZICE - TŘEBOŇSKO > KRAJINA A LIDÉ: Prohlídka návštěvnického centra o Třeboňsku - biosférické rezervaci UNESCO. Historie a technické zajímavosti třeboňského rybníkářství, rašeliniště a třeboňské lázeňství, modely přírodních stanovišť a chráněných území, filmy o historii a přírodě Třeboňska. EXKURZE - SCHWARZENBERSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL (technická pam.): muzeum v Chvalšináchvznik, význam, historie i současný stav plavebního kanálu i jeho okolí. Krajinný model celé stavby, dobové mapy a přístroje. Expozice lesnictví a dřevařství na Šumavě - zachycuje těžbu dřeva pro plavení, historii dřevovýroby a ukázky lidových výrobků ze dřeva (vlastní prohlídka kanálu při exped. na Plechý).

5 CESTA KOLEM SVĚTA: Za 4 hodiny pěšmo nebo 2 h kolmo značenou naučnou stezkou kolem rybníka Svět u Třeboně. Stezka nám poskytne informace o vývoji Třeboňska. Je věnována základním ekologickým vztahům v přírodě, jednotlivým rostlinným a živočišným druhům a historii rybníkářství. PROVAZNICKÉ MUZEUM: V Deštné, umístěné v bývalé dílně jednoho z nejstarších provaznických rodů. Seznamuje s historií provaznictví, exponáty, výrobními stroji, praktickou ukázkou výroby provazů. EXKURZE NPR ČERVENÉ BLATO: Naučná stezka vřesovištním rašeliništěm s rozsáhlými lesními porosty borovice blatky s podrostem rojovníku bahenního. ČESKOU KANADOU - PARNÍM VLAKEM: Výprava úzkorozchodnou železnicí z Jindřichova Hradce romantickou krajinou České Kanady. EXKURZE - CHKO VESELSKÉ PÍSKOVNY: Naučná stezka kolem pěti jezer seznamuje s historií krajiny, okolních obcí a přírodou (výskyt masožravé rosnatky okrouhlolisté).písečný přesyp u Vlkova 1 ha pouště s jedinečnou faunou a florou. Koupačka na písečných plážích. BUŠKUV HAMR - MUZEUM KOVÁŘSTVÍ: Technická památka - funkční vodou poháněná kovárna z 18. stol. s kolekcí hamernického nářadí a ukázkou výroby. KONĚSPŘEŽNÍ ŽELEZNICE: Muzeum koněspřežky v Č. Budějovicích s expozicí o první někdejší koněspřežní železnici na evropském kontinentě z Č. Budějovic do Lince(121 km). Historie, exponáty. POHRANIČNÍ SKANZEN: Borovany - drátěné zátarasy, orný pás, stínící stěna, hraniční mezníky, strážní věž, protitankové zátarasy a muzeum s exponáty přibližujícími službu na státní hranici. Dokumentují historii státní hranice z let NAUČNÁ STEZKA BORKOVICKÁ BLATA: Nás provede přírodní rezervací v prostoru bývalé těžby rašeliny. Při stezce jsou vystaveny stroje a zařízení pro těžbu, informace o historii, technologiích těžby, zpracování a způsobech využití rašeliny. PAMÁTNÍK JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA: Památky na slavného husitského vojevůdce - fotografie dobových dokumentů, archeologické nálezy, trojrozměrný model bitvy u Sudoměře a vozové hradby. OKOLO TŘEBONĚ: Přehlídka (účast) - divadlo, pouliční happeningy, sportovní a recesistické závody. ZÁMEK, HRAD: - Český Krumlov, Třeboň, Hluboká nad Vltavou, Stráž nad Nežárkou, Landštejn. EXKURZE DO RYBÍCH SÁDEK: Prohlídka rybochovných zařízení, způsob odchovu, druhy ryb, využití. EXKURZE DO GRAFITOVÉHO DOLU: Prohlídka zpřístupněné části štol dolu Č. Krumlov. Historie a současnost hlubinné těžby grafitové rudy. Tradice hornictví a využití rudy. VÝLET A CYKLISTICKÁ EXPEDICE DO RAKOUSKA: Gműnd (Neunagelberg), Schlag - Litschau - poledníkový kámen 49. rov. x 15. pol. - Rottal - nejsevernější bod Rakouska - Reingers - Gramtten. Ganz oben in Österreich - Docela nahoře v Rakousku a Erlebnisregion Litschau-Heidenreichstein im Waldviertel - Region plný zážitků, to jsou motta tohoto regionu. Jako oblasti zážitků, přírodních parků, hradů a turistiky. Koupačka během výpravy.

6 Dům dětí a mládeže v Hlučíně, Asociace malých debrujárů ČR tel.: , LETNÍ TÁBOR - S DEBRUJÁRY NA VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM Jižní Čechy - Nový Řadov: LETNÍ TÁBOR PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ Mgr. Marie Opoloná /Mája/ (1979) oddílová vedoucí Oddílovou vedoucí na LT od r Hlavní vedoucí LT od r Vedoucí zájmových kroužků Angličtina, Rytmická gymnastika, Netradiční výtvarné techniky v DDM Hlučín od r Ráda mlsá čokoládové dobroty, ochutná a poradí s výběrem. Tč. - vychovatelka v Domě dětí v Hlučíně. Tel.: , , Pavol Ballon /A. J./ (1985) oddílový vedoucí Instruktor LT v SR, od r Účastník SOČ, Eucontest, ESE 2004 Drážďany. Člen AMAVET SR. Člen odboru práce s mládeží, Svazu slovenských včelařů ZO Nitra. Náš milý průvodce na festivalu ESE v SRN na LT Český ráj - II. díl Tč. - student gymnázia v Nitře, SR. Tel.: , Eva Blahožová (1986) oddílová vedoucí Oddílovou vedoucí na LT od r Těšíme se na její další nápady, radosti pro děti, příspěvky k jednání táborové rady, srandosti, aj. Tč. - studentka gymnázia v Ostravě. Tel.: , Tomáš Tichý /Tomík/ (1987) oddílový vedoucí Instruktorem na LT od r Externí spolupracovník DDM při organizaci akcí pro děti a mládež. Tč.- student SOU Šilheřovice. Tel.: Jakub Schreier /Kuba/ (1986) oddílový vedoucí Instruktorem na LT od r Externí spolupracovník DDM při organizaci akcí pro děti a mládež. Tč. - student gymnázia v Havířově. Tel.: , Jiří Kohoutek /George Hahn/ (1989) instruktor Instruktorem na LT od r Organizátor her a soutěží v DDM : Dračí doupě, celoroční šachová liga, Hry Království Malachut, Dřevárna aj. Šéfredaktor internetového časopisu pro volný čas mládeže na hlučínském gymnáziu: Siposa Externí spolupracovník DDM při organizaci akcí pro děti a mládež. Tč. - student gymnázia v Hlučíně. Tel.: , Markéta Semančíková /semi/ (1989) instruktorka Instruktorkou na příměstském táboře v roce Organizátorka třídních výletů na gymnáziu, členka flétnového kvintetu na ZUŠ Hlučín. Vedoucí ZÚ němčina v DDM, dopisovatelka časopisu Siposa, redaktorka časopisu Fakta a fykca. Externí spolupracovník DDM při organizaci akcí pro děti a mládež. Tč. - studentka gymnázia v Hlučíně. Tel.: , Katka Tesková ( 1987) instruktorka Instruktorkou na LT poprvé. Ilustrátorka školního časopisu Fakta a fykca. Externí spolupracovnice DDM při organizaci akcí pro děti a mládež. Těší se na vás při všech hrách, které pro vás připraví, čím vás překvapí a hlavně poučí. Říká: kdo mě zná, ví. Tč. - studentka gymnázia v Hlučíně. Tel.: , Mgr. Leo Schreier /Šedý vlk/ (1964) - vedoucí tábora Vedoucím letních a zimních táborů od r Vedoucí zájmových kroužků: Klub malých debrujárů, florbal, sportovní hry v DDM Hlučín. Babička říkala: Příteli, kamaráde, nufáčku milý, rádi uděláme radost i Tobě. Tč. - vychovatel v Domě dětí v Hlučíně. Tel.: , , Na táboře nám s radostmi a poznáváním budou pomáhat členové táborového klubu instruktorů - ( vyklubátoru pro instruktory). Tomáš Lokaj (1987), Vítězslav Strádal (1988), Ondřej Svoboda (1988), Vladimír Blahož (1988) Tč. - všichni studenti Matičního gymnázia v Ostravě.

7 Dům dětí a mládeže v Hlučíně, Asociace malých debrujárů ČR tel.: , LETNÍ TÁBOR S DEBRUJÁRY NA VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM Jižní Čechy - Nový Řadov: Příjmení Jméno Rodné číslo Datum narození Věk v době konání tábora Adresa trvalého bydliště, PSČ Zdravotní pojišťovna, číslo Jméno ošetřujícího lékaře Telefonní spojení na oš. lékaře Telefon domů - pevná linka Telefon rodiče - mobil Telefon účastník LT - mobil - rodiče - účastník LT Adresa školy, třída Číslo cestovního pasu Číslo OP Jiné (místo,den) nástupu na tábor Jiný (den, místo) ukončení tábora Návštěva rodičů na táboře, Zájem o cyklistiku na LT Zájem o rybolov na LT Zájem o nocování pod širákem v černočerném lese - rodiče souhlasí Umím plavat Požaduji vegetariánskou stravu PŘIHLÁŠKA Mám dobrý nápad, návrh na tábor rozepiš na zadní stranu přihlášky Žádost o příspěvek na tábor byla podána u zaměstnavatele - adresa: V :.... dne : podpis rodičů :....

8 ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ K ÚČASTI NA LETNÍM TÁBOŘE ( může jím být také kopie JPP a další možnost, viz základní informace k LT ) Příjmení a jméno dítěte :. Podle zdravotních záznamů uvádím, že dítě mělo tyto nemoci : bylo řádně očkováno proti : trpí alergií na :.. zvláštní opatrnost při : upozorňuji na sérum (druh), které obdrželo :..dne :..... V souladu se zdravotními předpisy, že do hromadných zotavovacích akcí mohou být zařazovány pouze děti zdravé a nevyžadující zvláštní péči, rozhoduji závazně, že se dítě může letního tábora zúčastnit datum telefonní spojení razítko a podpis lékaře

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz Karta hosta pro letní sezónu 2011 www.lipnocard.cz VÍTEJTE V JIHOČESKÉM KRAJI Zavedeme vás do doby slavných Rožmberků. Prožijte spolu s námi Rožmberský rok 2011 ve víru dobové hudby, městských slavností,

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Naše tábory. Jak se přihlásit na tábor

Naše tábory. Jak se přihlásit na tábor Úvodem Věříme, že si z naší bohaté nabídky táborů a soustředění vyberete a že s námi aktivně strávený čas o letních prázdninách vás uspokojí a přinese vám zážitky a vzpomínky na celý život. Naše tábory

Více

travez cestovní agentura pro děti 21. s ezón a www.travez.cz e-mail: travez.veselkova@seznam.cz telefon: 272 952 528, mobil: 602 827 341 ZDARMA

travez cestovní agentura pro děti 21. s ezón a www.travez.cz e-mail: travez.veselkova@seznam.cz telefon: 272 952 528, mobil: 602 827 341 ZDARMA travez cestovní agentura pro děti ZDARMA Fotodokumentace výletu blíže na str. 4 V Ý L E T Y Na objednávku blíže na str. 27 21. s ezón a jaro 2015 www.travez.cz e-mail: travez.veselkova@seznam.cz telefon:

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

LETNÍ DOVOLENÁ JIŽNÍ ČECHY HORNÍ RAKOUSKO WALDVIERTEL. www.dovolenabezhranic.cz

LETNÍ DOVOLENÁ JIŽNÍ ČECHY HORNÍ RAKOUSKO WALDVIERTEL. www.dovolenabezhranic.cz LETNÍ DOVOLENÁ JIŽNÍ ČECHY HORNÍ RAKOUSKO WALDVIERTEL 2009 www.dovolenabezhranic.cz 2008 2 LETNÍ DOVOLENÁ JIŽNÍ ČECHY HORNÍ RAKOUSKO WALDVIERTEL 2009 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.BOX

Více

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II, typ 1 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 www.novemestonm.cznovoměstský 9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 Gradual czesky rukopisná kniha novoměstského literátského kůru V pondělí 3. září 2012 bude zahájen školní rok pro všechny žáky školou

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU BŘEZEN 2013 REGION JIŽNÍ ČECHY Jihočeská centrála cestovního ruchu B. Němcové 12/2 370 76 České Budějovice Telefon: +420 387 201 283 e-mail: info@jccr.cz www.jiznicechy.cz

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/14

Výroční zpráva za školní rok 2013/14 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Výroční zpráva za školní rok 2013/14 6. 10. 2014 Ukrajinská 379, Litvínov O B S A H Základní údaje...

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Netopýr v Informačním středisku v Krásné Lípě

Netopýr v Informačním středisku v Krásné Lípě 358 Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 3. září krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč 20. srpna 2009 Netopýr v Informačním středisku v Krásné Lípě V sobotní podvečer 1. srpna 2009 bylo do inforpýra do informačního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol

Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol TÝDENÍK 5 5. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2014 Již po šedesáté prvé nabízí zaměstnancům škol a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznávací a

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Šumavská značka slaví 5 let

Šumavská značka slaví 5 let Léto 0 číslo ZDARMA Výrobky, řemesla a lidé Již 0 výrobců se pyšní značkou Šumava originální produkt. Nováčky vám představujeme na straně. Koupání na Šumavě V horkých letních dnech jistě oceníte příjemné

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Ročník XXII. č. 11 25. května 2012

Ročník XXII. č. 11 25. května 2012 Nejlepším psovodem Radek Holý ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30. května 8. června 2012... 6. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. a 4. strana Ročník

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více