AVENTIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Popis. Použití. Funkční schéma (pohled shora) Podmínky provozu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AVENTIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Popis. Použití. Funkční schéma (pohled shora) Podmínky provozu"

Transkript

1 Charakteristika 3 Vzduchový výkon 1250 až 2400 m / h Dvě velikosti HRB10 a HRB20 Účinnost rekuperace až 90 % EC motory Integrovaná regulace Filtr G4 Záruka 36 měsíců Použití Základní popis činnosti zařízení: Rekuperační jednotka je vzduchotechnické zařízení, které nasává potrubím vzduch z venkovního prostředí a předává mu teplo z odváděného (ohřátého) vzduchu, aniž by došlo k jejich promísení. Dále je čerstvý vzduch dopravován potrubím do jednotlivých místností. Přívodní i odvodní vzduch je také filtrován. V opačném směru zařízení nasává vzduch z místností, odebírá mu teplo a vyfukuje ho do venkovního prostředí. Účinnost předávání tepla se u jednotky pohybuje od 80 % do 90 %. Rekuperační jednotka je vybavena kompletní automatickou regulací, která optimalizuje její chod tak, aby docházelo k minimálním tepelným ztrátám a provoz byl co nejvíce ekonomický. Pokud je jednotka vybavena čidlem nebo čidlem relativní vlhkosti vzduchu, její chod je řízen v závislosti na koncentraci nebo relativní vlhkosti vzduchu. Automatika dále umožňuje řízení jednotky v časových intervalech, automatický freecooling, řízení externího vodního nebo elektrického dohřívače a další. Popis Rekuperační jednotka je kompaktní jednotka se samonosným pláštěm z ocelového pozinkovaného plechu. Spodní část jednotky je navíc lakovaná pro instalaci do otvoru v podhledu. Tloušťka izolace pláště je 10 mm. Jednotka je vybavena radiálními ventilátory s úspornými EC motory. Jednotka je osazena na sání čerstvého i znečištěného vzduchu deskovými filtry G4. Pro zpětné získávání tepla je použit diagonální rekuperátor s účinností až 90 %, doplněný kondenzační vanou, automatickým čerpáním kondenzátu a elektrickým předehřívačem proti zamrznutí. Součástí dodávky jednotky je automatická regulace s dálkovým multijazyčným ovladačem. Pro správnou funkci zařízení již není třeba připojovat žádné další nutné příslušenství. Jednotka Aventis se dodává ve třech provedeních a dvou typech průtoku vzduchu: HRB 10 H0, HRB 20 H0 Základní provedení regulace řídí jednotku v poloautomatickém režimu. Průtok vzduchu je konstantní v závislosti na nastavení uživatelem. Automaticky pracují časové režimy, freecooling, odmrazování rekuperátoru atd. HRB 10 H1, HRB 20 H1 Provedení s čidlem koncentrace průtok vzduchu je automaticky řízen v závislosti na koncentraci v rozmezí od 400 do 2000 ppm nebo manuálně. Automaticky pracují časové režimy freecooling, odmrazování rekuperátoru atd. HRB 10 H2, HRB 20 H2 Provedení s čidlem relativní vlhkosti vzduchu průtok vzduchu je automaticky řízen v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí od 30 % do 100 % nebo manuálně. Automaticky pracují časové režimy freecooling, odmrazování rekuperátoru atd. Funkční schéma (pohled shora) Určení místa použití HRB 10 tento typ rekuperační jednotky je vzhledem ke svému vzduchovému výkonu určen pro větrání rodinných domů, obchodů, kanceláří, vestibulů, restaurací, kaváren a dalších prostor. HRB 20 tento typ rekuperační jednotky je vzhledem ke svému vzduchovému výkonu určen pro větrání nákupních a sportovních center, vstupních a výrobních hal, jídelen, kanceláří a dalších prostor. Rozsah použití Jednotka je určena k zajištění nezbytné výměny vzduchu v budovách při minimálních tepelných ztrátách a minimálních provozních nákladech. Jednotka rekuperuje teplo v zimě a chlad v létě. Jednotka není určena pro horkovzdušné vytápění. Podmínky provozu Jednotka Aventis musí být provozována ve vnitřních krytých a suchých prostorách s okolní teplotou od 0 C do +40 C. Dopravovaný vzduch by měl mít teplotu v rozmezí 20 C až +40 C a relativní vlhkost do 90 %. Jednotka je určena k instalaci do vzduchotechnických systémů, kde zajišťuje přívod a odvod vzduchu se zpětným získáváním tepla a filtrací. Jednotka není určena pro dopravu vzduchu s obsahem hořlavých nebo výbušných směsí, výparů chemikálií, hrubého prachu, sazí, mastnoty, jedů, choroboplodných zárodků atd. Elektrické krytí jednotky namontované v potrubí je IP20. Jednotka je určena pro podstropní instalaci, revizními dveřmi směrem k podlaze. Jiná poloha instalace není možná! Do vzdálenosti 100 mm od pláště jednotky a 500 mm od vstupního hrdla jednotky nebo potrubí se nesmí nacházet žádné hmoty hořlavosti B, C1, C2 a C3 dle ČSN

2 Rozměry HRB 10 Instalace a montáž Jednotka se instaluje ve vodorovné poloze revizními dveřmi směrem dolů. Jakákoliv jiná poloha je zakázaná! HRB 20 Jednotka musí být instalována tak, aby označení hrdel a směr proudění vzduchu jednotkou odpovídal směru proudění vzduchu v rozvodném systému. Musí být instalována tak, aby k ní byl dostatečný přístup v případě údržby, servisu nebo její demontáže. Zejména se jedná o přístup k revizním víkům s možností jejich úplného otevření a dále přístup k víku skříně regulace a připojení jednotky na jejím boku. Připevňuje se pomocí závěsných držáků na obou bocích jednotky. Pro připevnění k nosné konstrukci se obvykle používají závitové tyče M8 s maticemi. Jednotka musí být upevněna tak, aby nemohlo dojít k jejímu pádu. Při zavěšování jednotky je nutné zjistit, zda je i konstrukce, na kterou se jednotka zavěšuje, dostatečně nosná. Pro správnou funkci jednotky musí být revizní víka zavřená a zajištěná zámky. Typ Fáze [ks] Napětí [V] Frekvence [Hz] Příkon předehřívače Proud předehřívače [A] Celkový příkon Celkový proud [A] El. krytí [IP] Otáčky ventilátorů [1 / min] Průtok vzduchu [m 3 / h] HRB ,5 6,5 5,4 9, * HRB ,9 19, ,5* * Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m. Hluk [db(a)] 81

3 Výkonová charakteristika Výkonová charakteristika Vzduchový výkon jednotky lze nastavit pomocí regulace v celé zvýrazněné oblasti, graf platí pro přívod i odvod. Účinnost rekuperace Účinnost rekuperace Díky použití vysoce účinného rekuperátoru jsou náklady na dohřívání přiváděného vzduchu minimální. Použití předehřívače umožňuje využití rekuperátoru i za podmínek, kdy by jinak hrozilo jeho zamrzání. Zvláště, pokud není připojen dohřívač, jednotka se snaží dosáhnout požadované teploty změnou poměru průtoku přiváděného a odváděného vzduchu. Teplota nasávaného vzduchu [ C] Vlhkost nasávaného vzduchu [%] Teplota přívodu před rekuperátorem [ C] Teplota přívodu za rekuperátorem [ C] Výkon rekuperátoru (s kondenzací) Výkon elektrického předehřívače Výkon dohřívače HRB10 HRB20 HRB10 HRB20 HRB10 HRB ,2 9, ,30 6,60 1,03 2, ,2 9, ,47 2,93 1,03 2, ,3 9,17 18,34 0,00 0,00 0,99 1, ,9 7,35 14,69 0,00 0,00 1,14 2, ,7 5,61 11,21 0,00 0,00 1,21 2, ,2 4,11 8,22 0,00 0,00 1,03 2, ,1 2,74 5,48 0,00 0,00 0,70 1, ,1 1,37 2,74 0,00 0,00 0,33 0,66 Upozornění Doporučené ohřívače nejsou dimenzovány pro horkovzdušné vytápění! 82

4 HRB 10 Frekvenční pásmo 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L w [db] L wa [db] čerstvý vzduch sání [db] 87,0 55,0 67,2 63,9 56,8 55,3 50,3 41,3 89,2 69,8 výfuk [db] 91,9 86,8 81,9 79,1 81,2 73,8 72,7 68,3 93,9 84,1 odpadní sání [db] 84,1 76,9 65,6 64,5 61,1 56,5 51,1 44,4 85,0 67,1 vzduch výfuk [db] 91,1 86,1 81,5 79,0 80,1 73,4 72,1 67,1 93,1 83,4 do okolí [db] 77,0 76,9 73,5 69,9 67,3 67,5 68,8 60,1 81,8 75,0 HRB 20 Frekvenční pásmo 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L w [db] L wa [db] čerstvý vzduch sání [db] 88,0 56,0 68,2 64,9 57,8 56,3 51,3 42,3 90,2 70,8 výfuk [db] 92,9 87,8 82,9 80,1 82,2 74,8 73,7 69,3 94,9 85,1 odpadní sání [db] 85,1 77,9 66,6 65,5 62,1 57,5 52,1 45,4 86,0 68,1 vzduch výfuk [db] 92,1 87,1 82,5 80,0 81,1 74,4 73,1 68,1 94,1 84,4 do okolí [db] 78,0 77,9 74,5 70,9 68,3 68,5 69,8 61,1 82,8 76,0 Provozní úspory Zjednodušený výpočet roční úspory tepla: Výpočet je proveden pro jednotku Aventis s výkonem 2200 m 3 / h, která je instalována ve středu České republiky. Jednotka pracuje denně 18 hod, vnitřní teplota je 21 C, venkovní teplota v topném období je 4,7 C, topné období trvá 318 dní. Střední výkon ohřívače v průběhu topné sezóny: Q H V. p. c. (t i t e ) Q H (2200 / 3600). 1,25. 1,005. (21 4,7) Q H 12,51 kw Q H střední výkon ohřívače v průběhu topné sezóny V vzduchový výkon jednotky [m 3 / h] p = 1,25 hustota vzduchu [kg / m 3 ] při teplotě 0 C až +10 C c = 1,005 měrná tepelná kapacita suchého vzduchu [kj / (kg.k)] při teplotě 0 C až +10 C t i teplota ve větraném prostoru [ C] t e průměrná venkovní teplota v topném období [ C] Střední tepelný výkon rekuperátoru v průběhu topné sezóny: Q R = Q H. η R Q R = 12,51. 0,8 Q R = 10,01 kw Q R střední tepelný výkon rekuperátoru v průběhu topné sezóny η R účinnost rekuperátoru [%] Energie uspořená za jedno topné období: E = Q R. d. h E = 10, E = kwh E energie uspořená za jedno topné období [kw / h] d počet dní v topné sezóně h denní počet hodin provozu jednotky [h] Pokud vynásobíte uspořenou energii cenou tepla v příslušném regionu, získáte přibližnou celkovou roční úsporu vyjádřenou v penězích. 83

5 Ovládání Jednotka se uvádí do stavu zapnuto otočením hlavního vypínače umístěného na jednotce do polohy I (zapnuto). Stiskem tlačítka ON / OFF na dálkovém ovladači se jednotka uvede do provozu. Po zapnutí je automaticky spuštěn náběh. To znamená, že například po dobu jedné minuty běží jednotka na plný výkon (výkon při náběhovém režimu a jeho trvání lze nastavit v servisním menu). Po skončení náběhu jednotka automaticky přejde do běžného pracovního režimu. Vypnutí jednotky se provádí stiskem tlačítka ON / OFF na dálkovém ovladači. Na displeji zmizí zobrazované hodnoty a jednotka se po chvíli vypne. Připojení některého příslušenství může způsobit, že se jednotka vypne až po cca 3 minutách po vypnutí dálkovým ovladačem. Při výpadku a následném obnovení síťového napájení se jednotka uvede do stavu, ve kterém byla před tímto výpadkem. Jednotka si vždy pamatuje svůj provozní stav a veškerá nastavení. Po zapnutí jednotky dálkovým ovladačem jsou na displeji zobrazovány tyto hodnoty: Větrání výkon ventilátorů v % režim způsob řízení vzduchového výkonu (manuál. / aut.) venku vnější teplota vzduchu uvnitř vnitřní teplota vzduchu Po 12:21 den v týdnu a aktuální čas 660 ppm hodnota koncentrace nebo úroveň relativní vlhkosti vzduchu (pouze pokud je připojeno čidlo ) Poslední řádek informace aktivních funkcí: Náběh, Časový režim nebo Freecooling, případně varovná hlášení (pouze pokud taková okolnost nastane) Regulátor jednotky umožňuje tato nastavení: Rychlá volba: Stiskem tlačítka nebo v základním režimu ovladače se dostanete do menu rychlého nastavení vzduchového výkonu jednotky: Vzduchový výkon nastavení konstantního vzduchového výkonu větrací jednotky pouze pokud je Režim ventilace nastaven na manuál Hlavní menu Režim ventilace řízení vzduchového výkonu automaticky v závislosti na koncentraci nebo relativní vlhkosti (pouze při připojeném čidle nebo čidle relativní vlhkosti vzduchu) nebo ruční nastavení vzduchového výkonu jednotky Teplota nastavení požadované teploty v místnosti pokud není připojen dohřívač, jednotka se snaží dosáhnout požadované teploty změnou poměru průtoku přiváděného a odváděného vzduchu Upozornění: doporučené ohřívače nejsou dimenzovány pro horkovzdušné vytápění! Časový režim nastavení časového spínání jednotky v denním nebo týdenním programu a nastavení výkonu jednotky v tomto režimu každý den může mít až 4 spínací časy Freecooling aktivace / deaktivace automatického freecoolingu, nastavení vzduchového výkonu jednotky při freecoolingu freecooling funguje zcela automaticky, a to tak, že v letním období (průměrná odpolední teplota je vyšší než 25 C), pokud je překročena požadovaná teplota v místnosti a venkovní teplota je nižší alespoň o 2 C, ochlazuje větranou místnost venkovním chladným vzduchem. Spouštění freecoolingu je navíc časově omezeno na noční hodiny. V tomto režimu pracuje větrání přetlakově (odvodní ventilátor běží na 10 %). Freecooling je nadřazený ostatním režimům. Pokud je povolený freecooling, nelze nastavit Časový režim, Ventilátory na 0 %. Nastavení času nastavení dne v týdnu a aktuálního denního času Jazyk volba komunikačního jazyka uživatelského menu: český, anglický, francouzský, německý, ruský Servisní režim vstup do servisního menu, po zadání hesla servisní menu je určeno pouze proškolenému personálu a vstup do něj je popsán v návodu. Neodborný zásah může způsobit špatnou funkci zařízení a nebo dokonce jeho poškození! Servisní menu umožňuje tato nastavení: Boost fan nastavení výkonu ventilátorů po spuštění jednotky a délku startovacího větrání ( náběh ) Freecooling aktivace / deaktivace automatického freecoolingu a nastavení času spuštění / vypnutí automatického freecoolingu Duct temper. nastavení minimální a maximální teploty přívodního vzduchu v kanále (pokud je připojen externí dohřívač) PID constants nastavení chování regulace Temp. Sensor výběr místa snímání pokojové teploty (v dálkovém ovladači / v sání znečištěného odvodního vzduchu) concentr. nastavení mezních koncentrací, mezi těmito mezními koncentracemi je výkon ventilátorů řízen lineárně automaticky mezi 10 % a 100 % Air humidity nastavení mezních relativních vlhkostí vzduchu, mezi těmito mezními hodnotami je výkon ventilátorů řízen lineárně automaticky mezi 10 % a 100 % Calibration automatická kalibrace jednotky pro zjištění tlakové ztráty čistých filtrů, tuto kalibraci je nutné provést po prvním spuštění jednotky, jinak nebude správně fungovat upozornění na zanesení filtrů Factory seting návrat k výrobcem nastaveným hodnotám Servisní menu dále umožňuje zobrazení vybraných hodnot: outside teplota vnějšího nasávaného vzduchu antifr. teplota odváděného vzduchu za rekuperátorem inside pan. teplota vzduchu u ovládacího panelu inside duct. teplota vzduchu na sání odváděného vzduchu inlet duct teplota vzduchu přiváděného do místnosti efficiency účinnost rekuperace inlet fan výkon přívodního ventilátoru outlet fan výkon odvodního ventilátoru in press celkový tlak přívodního ventilátoru out press celkový tlak odvodního ventilátoru ext.heater informace o tom, jaký dohřívač je připojen ext.heater výkon externího ohřívače úroveň koncentrace (pouze pokud je připojeno čidlo) RH relativní vlhkost vzduchu (pouze pokud je připojeno čidlo) SN verze HW a SW regulátoru 84

6 Příslušenství KRT-K uzavírací klapka Klapka KRT-K je vhodná pro zabránění samovolného proudění vzduchu jednotkou, pokud je jednotka vypnutá. Pro ovládání klapky se používá servopohon, viz dále. Klapky se osazují se na přívodní i odvodní potrubí. KRT-K KRT-K Rozměry [mm] Ø D L L1 L2 Tloušťka plechu [mm] bez servopohonu HRB10 KRT-K ,8 2,1 HRB20 KRT-K ,8 3,6 Filtrační box s kapsovým filtrem třídy F5 FLF-A Filtrační box FLF-A je vhodný pro dosažení větší čistoty přiváděného vzduchu. Filtrační box se instaluje do potrubí přívodu čerstvého vzduchu do místnosti za jednotku, a nebo za externí dohřívač, pokud je instalován. FLF-A Filtr Rozměry [mm] Ø D A B C E HRB10 FLF-A ,2 HRB20 FLF-A ,2 Elektrický ohřívač s integrovaným regulátorem EOKO Elektrický ohřívač je nutný, pokud požadujeme řídit teplotu přiváděného vzduchu do místnosti. Elektrický ohřívač se instaluje do potrubí přívodu čerstvého vzduchu za jednotku. Výhodou tohoto elektrického ohřívače je jeho snadné ovládání a snadné přivedení elektrické energie. EOKO Ohřívač Rozměry [mm] Ø D A B C HRB10 EOKO-250-4,5-3D ,2 HRB20 EOKO-315-6,0-3D ,2 Vodní ohřívač VOK-01-T Vodní ohřívač je nutný, pokud chceme řídit teplotu přiváděného vzduchu do místnosti. Vodní ohřívač se instaluje do potrubí přívodu čerstvého vzduchu za jednotku. Výhodou tohoto ohřívače je jeho vysoký výkon. VOK-01-T VOK Rozměry [mm] Ø D A B C L HRB10 VOK-01-T ,1 HRB20 VOK-01-T ,9 85

7 Příslušenství Směšovací uzel k vodnímu ohřívači SMU-6,3-60 Směšovací uzel je nezbytný pro řízení výkonu vodního ohřívače. Směšovací uzel se instaluje na hrdla vodního výměníku. Schéma zapojení Elektrická schémata na výrobku mají vyšší prioritu než schémata uvedená v tomto katalogu! Kanálové teplotní čidlo CKT Čidlo CKT je nutné pro snímání teploty vzduchu přiváděného do místnosti, pokud je připojen externí dohřívač. Čidlo se instaluje do potrubí přívodu čerstvého vzduchu cca 2 m za dohřívač. KABEL-AO-KC-8 Propojovací kabel mezi čidlem CKT a jednotkou. Servopohon TD Servopohon TD je nutný pro ovládání uzavírací klapky. Instaluje se na klapku KRT-K místo ručního ovládání. Servopohon s havarijní funkcí TDF (vratnou pružinou) Servopohon TDF je nutný pro ovládání uzavírací klapky v případě použití vodního dohřívače. Servopohon se instaluje na klapku KRT-K, vratná pružina zajistí uzavření klapky a to v případě, že dojde k výpadku elektrické energie. Upozornění Jakákoliv změna nebo zásah do vnitřního zapojení jednotky nejsou povoleny a vedou ke ztrátě záruky. Doporučujeme použít námi dodávané příslušenství. V případě pochybností o správnosti použití neoriginálního příslušenství kontaktujte Vašeho dodavatele. Rozmístění příslušenství SMU-6,3-60 směšovací uzel CKT kanálové teplotní čidlo Klapka KRT-K + servopohon TD Kapsový filtr FLF-A xxx-f5 Vodní ohřívač VOK Elektrický ohřívač EOKO Směšovací uzel SMU Teplotní čidlo CKT KABEL-AO-KC KABEL-AO-KC-8 propojovací kabel TD servopohon TDF servopohon s havarijní funkcí 86

8 Minimální montážní vzdálenosti Příklad objednání Filtr Ohřívač Teplotní čidlo Rekuperační jednotka s vodním ohřívačem, směšovacím uzlem a uzavíracími klapkami se servopohonem s havarijní funkcí. HRB20H0 VOK-01-T-315 SMU-6,3-60 KRT-K-315 TDF CKT KABEL-AO-KC-8 2 ks 2 ks Doprava a skladování Jednotka musí být dopravována a skladována v originálním balení (dřevěné latění) až do chvíle instalace. Balení chrání jednotku během přepravy proti poškození a zašpinění. Při dopravě a manipulaci je nutno zabránit mechanickému poškození výrobku např. pádem, extrémními otřesy nebo vibracemi. Jednotka musí být skladována ve vnitřním suchém prostředí s teplotou od 5 C do +40 C. Na poškození, vzniklá v důsledku nesprávné přepravy nebo uskladnění, se nevztahuje záruka. 7 Jednotka Vodní ohřívač Směšovací uzel Klapka Servopohon CKT KABEL-AO-KC Příklad značení HR B 20 H 0 0 základní provedení 1 provedení s čidlem koncentrace (na poptání) 2 provedení s čidlem relativní vlhkosti vzduchu (na poptání) provedení hi-tech 10; 20 jmenovitý průtok vzduchu m 3 / h střední řada rekuperační jednotka Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační! Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku! 87

AVENTIS. a nebo čidlem relativní vlhkosti vzduchu, její chod je řízen v závislosti na koncentraci CO 2

AVENTIS. a nebo čidlem relativní vlhkosti vzduchu, její chod je řízen v závislosti na koncentraci CO 2 AVENTIS 156 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA vzduchový výkon 150 až 400 m/h dvě velikosti účinnost rekuperace až 90% EC motory integrovaná regulace filtr G4 záruka 4 měsíců, po sepsání servisní smlouvy se záruka

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

na straně sání čtyřhranné připojení na straně výfuku těsné kruhové připojení

na straně sání čtyřhranné připojení na straně výfuku těsné kruhové připojení Rozměry Charakteristika Obsah balení Jednotka bez ohřevu obsahuje: na straně sání čtyřhranné připojení na straně výfuku těsné kruhové připojení filtr G4, tloušťka 100 mm ventilátor provozní a bezpečnostní

Více

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost.

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost. až 60 % účinnost až 90 % účinnost plug & play rezidenční ISIS RECOVER CHARAKTERITIKA Nástěnná rekuperační jednotka pro vertikální instalace Vzduchový výkon: 00, 0 m /h Učinnost rekuperace až 90 % Deskový

Více

XS-FLAT. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Rozměry. Charakteristika. Technické parametry

XS-FLAT. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Rozměry. Charakteristika. Technické parametry Charakteristika Rozměry Horizontální podstropní instalace Vzduchový 800 až 2400 m 3 /h Kompaktní rozměry Diagonální rekuperátor s účinností až 92 % Energeticky úsporné EC motory Řízení CAV, VAV nebo DCV

Více

VENUS RECOVER HRV15,30,50,70 EC+F7/AC+M5

VENUS RECOVER HRV15,30,50,70 EC+F7/AC+M5 až 95 % účinnost rezidenční VENUS RECOVER CHARAKTERSTKA Vzduchový výkon: 15,, 5 a 7 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 95% Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká úroveň hluku

Více

VENUS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. VENUS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERISTIKA GRAF ÚČINNOSTI REKUPERACE.

VENUS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. VENUS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERISTIKA GRAF ÚČINNOSTI REKUPERACE. až 9 % účinnost rezidenční VENUS RECOVER CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 150, 00, 500 a 700 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 9% Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká

Více

V kombinaci s čidly kvality vzduchu zajišťují jednotky VENUS větrání dle konkrétních požadavků, a tím dochází ke snížení spotřeby energií.

V kombinaci s čidly kvality vzduchu zajišťují jednotky VENUS větrání dle konkrétních požadavků, a tím dochází ke snížení spotřeby energií. CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 15,, 5 a 7 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 9 % Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká hladina akustického výkonu Výška jednotky max. 7

Více

VENUS RECOVER. ErP REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. VENUS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERISTIKA GRAF ÚČINNOSTI REKUPERACE

VENUS RECOVER. ErP REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. VENUS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERISTIKA GRAF ÚČINNOSTI REKUPERACE ErP A až 9 % účinnost rezidenční VENUS RECOVER CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 15,, 5 a 7 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 9% Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká úroveň

Více

V kombinaci s čidly kvality vzduchu zajišťují jednotky VENUS větrání dle konkrétních požadavků, a tím dochází ke snížení spotřeby energií.

V kombinaci s čidly kvality vzduchu zajišťují jednotky VENUS větrání dle konkrétních požadavků, a tím dochází ke snížení spotřeby energií. CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 14, 15,, 5 a 7 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 9 % Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká hladina akustického výkonu Výška jednotky max.

Více

ALFA Vent VĚTRACÍ JEDNOTKY. ALFA větrací jednotky

ALFA Vent VĚTRACÍ JEDNOTKY. ALFA větrací jednotky větrací jednotky STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA vzduchový 500 až 1000 m 3 /h vodní ohřívač, elektrický ohřívač, vodní chladič provedení Nordic pro velmi chladné oblasti integrovaná regulace s dálkovým ovládáním

Více

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G Rozměry Charakteristika Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon 500 7000 m / h Velikosti: 10, 14, 19, 25, 30, 40, 50, 60 /BP (na objednávku) Integrovaný by-pass Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon

Více

DAPHNE XL. DAPHNE XL rekuperační jednotka FUNKČNÍ SCHÉMA

DAPHNE XL. DAPHNE XL rekuperační jednotka FUNKČNÍ SCHÉMA ErP A až 93 % účinnost rezidenční DAPHNE XL CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 700 a 900 m³/h Diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor s účinností až 93 % Energeticky úsporné EC ventilátory s nízkým

Více

VĚTRACÍ A REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

VĚTRACÍ A REKUPERAČNÍ JEDNOTKY VĚTRACÍ A REKUPERAČNÍ JEDNOTKY MARTA Health str. 40 ALFA EASY Vent str. 43 ALFA Vent str. 53 Rekuperační jednotky ISIS Recover str. 69 RKE, RKE/BP str. 73 AVENTIS Recover str. 80 www.multivac.cz www.multivac.sk

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Technický popis Instalace a obsluha PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty Větrací jednotky s rekuperací tepla Sentinel Totus REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

DAPHNE. DAPHNE rekuperační jednotka FUNKČNÍ SCHÉMA

DAPHNE. DAPHNE rekuperační jednotka FUNKČNÍ SCHÉMA ErP A až 93 % účinnost rezidenční DAPHNE CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 150, 300 a 500 m³/h Diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor s účinností až 93 % Kompaktní jednotka vhodná pro instalaci do

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7. Rekuperační jednotky VUT PE EC VUT PW EC Energeticky úsporné podstropní rekuperační jednotky s kapacitou až 4000 m 3 /h(vut PE EC) a 3800 m 3 /h(vut PW EC) a účinností rekuperace až 90 % v tepelně a zvukově

Více

SAVANA. jednotka je vyrobena z nerezové oceli. Rozměry [mm] A B C D E F G

SAVANA. jednotka je vyrobena z nerezové oceli. Rozměry [mm] A B C D E F G vodní ohřívač CHARAKTERISTIKA Široká a variabilní řada vysoce výkonných vytápěcích jednotek určených pro montáž na stěnu i strop. Určena pro průmyslové a zemědělské areály, sklady, výrobní a sportovní

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou konstrukcí pláště a ventilátory, určený k dopravě vzduchu a rekuperaci (předání

Více

EOKO2 kruhové elektrické ohřívače EOKO2

EOKO2 kruhové elektrické ohřívače EOKO2 kruhové elektrické ohřívače CHARAKTERISTIKA Elektrický ohřívač vzduchu Rozměrová řada 1, 125, 16,, 25, 315, 355,, 5, 5, 56, 63 mm Topný výkon, až 18 kw Provedení bez regulace (typ B) a s integrovanou regulací

Více

HRH HRH CCS (CDX) Rozměry [mm]

HRH HRH CCS (CDX) Rozměry [mm] více než 7 % účinnost komerce CHARAKTERISTIKA 6 velikostí s průtoky 4, 8, 3, 9, 8, 38 m³/h Protiproudý hliníkový rekuperátor s účinností více než 7 % Energeticky úsporné EC ventilátory s nízkým SFP a tichým

Více

Řídící jednotka DigiReg

Řídící jednotka DigiReg Řídící jednotka DigiReg Obsah dokumentu: Strana: Funkce rekuperace 1 Volba typu jednotky 2 Vybrané parametry - vysvětlení 3 Možnosti ovládacího panelu: Vypnutí/zapnutí jednotky 5 Hlavní obrazovka 6 Menu

Více

VUT PE / PW EC Rekuperační jednotky

VUT PE / PW EC Rekuperační jednotky VUT PE EC VUT 50 PE EC VUT PE EC VUT PE EC VUT 000 PE EC VUT PW EC Osazeno VUT PW EC VUT PW EC VUT 000 PW EC motory motory Podstropní rekuperační jednotka s účinností rekuperace až 90%, elektrickým ohřívačem

Více

QR230E. ErP. QR230E rekuperační jednotka

QR230E. ErP. QR230E rekuperační jednotka až 65 % vlhkostní účinnost až 85 % teplotní účinnost rezidenční ErP CHRKTERISTIK Vzduchový výkon: 30 m³/h Diagonální ENTLPICKÝ protiproudý rekuperátor, antimikrobiální polymerová membrána je odolná vůči

Více

Napájení [V/Hz] Instalace a montáž

Napájení [V/Hz] Instalace a montáž 3 Charakteristika Tři stupně otáček ventilátoru Pro jednofázové a třífázové motory Ovládání vodního a elektrického výměníku Ovládání se světelnou signalizací 3 měsíců záruka Popis Řídicí jednotkou lze

Více

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace roky záruka český výrobek ESSENSSE / VCE CHARAKTERISTIKA Délka,,5 a m Objemový průtok až 700 m /h STRAW SYSTEM - maximalizovaný clonící efekt, zajištění laminárního ění FACE in - sací mřížka + filtr =

Více

Nástěnné rekuperátory : AURAevo. AURAevo 1 MASTER. Bezdrátová komunikace Síťový provoz až do výše: 1 hlavní (MASTER) jednotka a 16 podřízených

Nástěnné rekuperátory : AURAevo. AURAevo 1 MASTER. Bezdrátová komunikace Síťový provoz až do výše: 1 hlavní (MASTER) jednotka a 16 podřízených Nástěnné rekuperátory : Bezdrátová komunikace Síťový provoz až do výše: 1 hlavní () jednotka a 16 podřízených () jednotek Automatický noční režim Vestavěné čidlo vlhkosti 1 Nástěnná pokojová větrací jednotka

Více

VEKA INT 1000 W L1 EKO

VEKA INT 1000 W L1 EKO Integrované klapky se servopohonem Instalován tlakový spínač pro sledování stavu filtru Vnitřní ohřívače Vyžaduje pouze doplnění dálkového ovládání Nízká výška, ideální pro montáž pod strop, servisní zásahy

Více

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech, v chatách

Více

ALFA VENT. 100 ALFA Vent Vzduchový výkon [m 3 /h]

ALFA VENT. 100 ALFA Vent Vzduchový výkon [m 3 /h] větrání ErP CHARAKTERISTIKA 3 velikosti s průtoky 5, 5 a 8 m³/h Sofistikovaná integrovaná regulace a intuitivní ovládání ízká instalační výška, vhodné do podhledů 4 řady vodních výměníků, možnost ohřevu/

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T CIRKULAČNÍ BOX ZIRKON 160 Zvýšení chladícího a topného efektu větracích jednotek Rodinné domy a byty Větrání Chlazení Topení POPIS ZAŘÍZENÍ Cirkulační box ZIRKON je určen pro

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Akce: Čerpací stanice MOL Troubsko bez vestavěné regulace Technický popis Nominální hodnoty strana 2 / 8 DUPLEX 2500 Multi Eco Specifikace: Fe.4 - Fi.4 - B.xxx - CHF.A - e.xxx - i.xxx

Více

QR350E, QR590E. ErP. QR350E, QR590E rekuperační jednotka FUNKČNÍ SCHÉMA QR350E

QR350E, QR590E. ErP. QR350E, QR590E rekuperační jednotka FUNKČNÍ SCHÉMA QR350E až 65 % vlhkostní účinnost až 85 % teplotní účinnost rezidenční ErP CHRKTERISTIK Vzduchový výkon: 350 a 590 m³/h Diagonální ENTLPICKÝ protiproudý rekuperátor, antimikrobiální polymerová membrána je odolná

Více

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF Protiproudé rekuperační jednotky : RHE H F RHE E P EVO-PH -F\ SH (vodní) Vysoká účinnost (95%) E motory Plynule regulovatelné množství vzduchu Možnost vestavného elektrického dohřevu nebo chlazení Snadná

Více

Technická specifikace: 17K458

Technická specifikace: 17K458 Technická specifikace: 17K458 Údaje o projektu Zákazník: Název projektu: DDM - Kopřivnice Projektant: Datum: 31.03.2017 AHU Select verze: 6.7 (1382) Certifikace dle ČSN EN 1886, vydal TÜV SÜD Czech s.r.o.

Více

MRXBOX95AB-WM1. Supply Fan. Extract. Run on Trickle Boost Trickle Boost

MRXBOX95AB-WM1. Supply Fan. Extract. Run on Trickle Boost Trickle Boost Extract Supply Fan Fan Run on Trickle Boost Trickle Boost 79 2 8 8 1 30 7 9 Kompaktní a lehké zařízení Snadný přístup k filtrům pro jednoduchou údržbu. MRXBOX95AB-WM1 Centrální rekuperační jednotka MRXBOX95

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 646 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena.

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 646 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena. KTLOG PROUKTŮ 2013 646 www.multivac.cz www.multivac.sk vytápěcí jednotky vytápěcí jednotky SPH str. 648 SVN str. 650 info@multivac.cz info@multivac.sk 64 SPH vytápěcí jednotka SPH VYTÁPĚÍ JENOTKY použití

Více

MRXBOX95AB-WM1. Supply Fan. Extract. Run on Trickle Boost Trickle Boost

MRXBOX95AB-WM1. Supply Fan. Extract. Run on Trickle Boost Trickle Boost Extract Supply Run on Trickle Boost Trickle Boost 79 2 8 8 1 30 7 9 Potrubní rekuperátory : MRXBOX95 Kompaktní a lehké zařízení Snadný přístup k filtrům pro jednoduchou údržbu. MRXBOX95AB-WM1 Centrální

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

VUT R EH / WH EC Rekuperační jednotky

VUT R EH / WH EC Rekuperační jednotky ЕС W ЕС Rekuperační jednotka s účinností rekuperace až %, elektrickým ohřívačem a vzduchovým výkonem až 3 15 m /h ve zvukově a tepelně izolovaném opláštění. Rekuperační jednotka s účinností rekuperace

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Rekuperační jednotky Firma LG Electronics představuje systém Eco V, rekuperační jednotku, která umožňuje úpravu vzduchu vnitřního prostředí a zvyšuje tak kvalitu ovzduší v místnosti.

Více

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY CZ Specialista na větrání a rekuperaci tepla PROČ ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ? Zdravé životní prostředí I v interiéru budov potřebujeme dýchat čistý vzduch. Větrací jednotka

Více

Přívodní větrací jednotky : VEKA INT EKO

Přívodní větrací jednotky : VEKA INT EKO Integrované klapky se servopohonem Instalován tlakový spínač pro sledování stavu filtru Vnitřní ohřívače Vyžaduje pouze doplnění dálkového ovládání Nízká výška, ideální pro montáž pod strop, servisní zásahy

Více

CADB/T-HE Ecowatt 40 a 54 podlahová montáž

CADB/T-HE Ecowatt 40 a 54 podlahová montáž 12 MR Minireg DR Digireg V VV-V-OP typy regulace ErP 87% E W D/T-HE Ecowatt 4 až 21 podstropní montáž ErP conform D/T-HE Ecowatt 4 a 54 podlahová montáž max. účinnost rekuperace E motor ounterflow Technické

Více

Rekuperační jednotky pro byty a domy : JD JD 1

Rekuperační jednotky pro byty a domy : JD JD 1 D C F B Rekuperační jednotky pro byty a domy : JD Vysoce účinný protiproudý výměník tepla (přes 90%) Vyměnitelné filtry Snadný přístup pro čištění Tepelně izolovaný plášť JD 1 Kompaktní jednotka, obsahující

Více

ovládání Digitální nástěnné regulátory Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily Cert. n 0545 Vytápění Dveřní clony Meltemi

ovládání Digitální nástěnné regulátory Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily Cert. n 0545 Vytápění Dveřní clony Meltemi IR ovládání Digitální nástěnné regulátory Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily Cert. n 0545 Vytápění Dveřní clony Ventilátor model LU - tangenciální ventilátor s valivými ložisky v pružném uložení

Více

TECHNICKÝ LIST. Základní charakteristika. Provozní parametry Max. průtok vzduchu. Elektrické parametry

TECHNICKÝ LIST. Základní charakteristika. Provozní parametry Max. průtok vzduchu. Elektrické parametry Rekuperační jednotka Sentinel Totus² MINI str. 1/3 Sentinel Totus² MINI Ovládací panel Označení vstupů a výstupů jednotky Vstup z vnitřního prostoru Výstup do vnitřního prostoru Základní charakteristika

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T CIRKULAČNÍ BOX ZIRKON 160 Zvýšení chladícího a topného efektu větracích jednotek Rodinné domy a byty Větrání Chlazení Topení POPIS ZAŘÍZENÍ Cirkulační box ZIRKON je určen pro

Více

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY T E C H N I C K Á Z P R Á V A RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 1 1 Úvod Navržené zařízení je určeno k větrání a částečnému

Více

Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem. PRŮTOK VZDUCHU: m /h. Ostatní výkonové parametry a možnosti:

Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem. PRŮTOK VZDUCHU: m /h. Ostatní výkonové parametry a možnosti: Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem Vybere automaticky nejefektivnější provozní režim! a PRŮTOK VZDUCHU:.200-5.000 m /h Na první pohled: Přes 80 teplotní účinnostidíky

Více

Směr proudění vzduchu. Typ

Směr proudění vzduchu. Typ ErP CK CHARAKTERISTIKA Radiální potrubní ventilátor s kruhovým napojením Pro použití v kruhových rozvodech větších délek Kompaktní ventilátor s vysokým výkonem a účinností Nízká hladina akustického výkonu

Více

1.2.1 Výchozí údaje a stručná charakteristika rozsahu

1.2.1 Výchozí údaje a stručná charakteristika rozsahu TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÁST D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA OBSAH : 1.1 SEZNAM DOKUMENTACE 01 Technická zpráva 02 Specifikace 03 Půdorys strojovny + Řezy 1.2 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 1.2.1 Výchozí údaje a stručná charakteristika

Více

Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 160

Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 160 Použití Větrací jednotka Zehnder ComfoAir (CA) 160 je určena k použití v obytných a komerčních objektech. Spojuje vysoký komfort, jednoduchou obsluhu, vysokou účinnost a flexibilní integraci do budovy.

Více

Rekuperace Vaillant Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Rekuperace Vaillant Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Rekuperace Rekuperace Vaillant Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. centrální rekuperace recovair VAR 260/4 a VAR 360/4 decentrální rekuperace recovair VAR 60/4 recovair VAR 260/4 a VAR 360/4

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně.

Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně. 136 Vzduchové dveřní clony DOR L.B 315 1130 / 1630 / 2130 595 Clony DOR L.B s opláštěním sání 305 1100/1600/2100 85 výtlak Clony DOR L.B bez opláštění Technické parametry Skříň Clony se dodávají se skříní

Více

Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180

Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180 Použití Větrací jednotka Zehnder ComfoAir (CA) 180 je určena k použití v obytných objektech, především v bytech. Spojuje vysoký komfort, jednoduchou obsluhu, vysokou účinnost a flexibilní integraci do

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Přívodní větrací jednotky : VEGA

Přívodní větrací jednotky : VEGA Radiální třírychlostní ventilátor Nízká výška, ideální pro montáž pod strop, servisní zásahy se provádějí zdola VEGA 350 Přívod vzduchu zařízení pro větrání. Skříň zařízení je vyrobena z pozinkované lakované

Více

Rozměry [mm] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z 100 300 200 77 384 3/4 VS 150 40 82 25 ES 107 400 250 77 520 3/4 VS 225 40 82 37 ES

Rozměry [mm] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z 100 300 200 77 384 3/4 VS 150 40 82 25 ES 107 400 250 77 520 3/4 VS 225 40 82 37 ES Rozměry Charakteristika 3 Vzduchový výkon 500 až 4400 m / h Vodní ohřívač, elektrický drátkový ohřívač Integrovaná regulace s dálkovým ovládáním Kompaktní provedení Záruka 36 měsíců Větrací jednotka EASY

Více

ILTO W100. Technický popis. Funkce větrací jednotky ILTO W100 EC

ILTO W100. Technický popis. Funkce větrací jednotky ILTO W100 EC ILTO W100 Technický popis Větrací jednotka s kompletním vybavením a velmi účinným protiproudým měníkem a příslušenstvím pro instalaci na stěnu. Dvouplášťová ocelová konstrukce větrací jednotky je vyplněna

Více

ILTO W80. Technický popis. Funkce větrací jednotky ILTO W80

ILTO W80. Technický popis. Funkce větrací jednotky ILTO W80 ILTO W8 Technický popis Větrací jednotka s kompletním vybavením a velmi účinným protiproudým měníkem a příslušenstvím pro instalaci na stěnu. Dvouplášťová ocelová konstrukce větrací jednotky je vyplněna

Více

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace Bypass obtok rekuperátoru Minireg digitální regulační systém Digireg Hluk Celkové hladiny akustického tlaku jsou uvedeny v tabulce technických parametrů. Celková hladina akustického tlaku vyzařovaného

Více

AR200 AR200. Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev

AR200 AR200. Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev AR200 Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu Doporučená instalační výška 2,5 m * Skrytá montáž do podhledu Délky: 1, 1,5 a 2 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev Použití AR200

Více

Vratové clony ELiS G

Vratové clony ELiS G Vratové clony ELiS G Obsah Základní charakteristika...3 Konstrukce...4 Rozměry...5 Technická data...5 Instalace...6 Ovládání...7 FLOWAIR System...8 Regulace...9 Doporučené schema zapojení...10 Topné výkony

Více

Vratové clony ELiS G

Vratové clony ELiS G Vratové clony ELiS G Obsah Základní charakteristika...3 Konstrukce...4 Rozměry...5 Technická data...5 Instalace...7 Ovládání...8 FLOWAIR System...9 Regulace...10 Doporučené schema zapojení...11 Topné výkony

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

TwinFresh Comfo R. bezúdržbová. Ventilátor má také funkci ochrany proti přehřátí.

TwinFresh Comfo R. bezúdržbová. Ventilátor má také funkci ochrany proti přehřátí. Pokojové rekuperační jednotky TwinFresh Comfo S TwinFresh Comfo R Pokojové rekuperační jednotky bez nutnosti připojení k ventilačnímu systému potrubí s kapacitou až 58m 3 /h a dálkovým ovladačem. Popis

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T NILAN Gott 2600 Větrání, aktivní + pasivní rekuperace Rodinné domy a byty Pasivní rekuperace Aktivní rekuperace Řízené větrání Dohřev Chlazení POPIS ZAŘÍZENÍ Větrací jednotka

Více

CRHE 700EC BP EVO-PH SV

CRHE 700EC BP EVO-PH SV Rekuperační jednotky s deskovým výměníkem : RH V RH 7 P VO-PH SV Vysoká účinnost (95%) motory Plynule regulovatelné množství vzduchu Možnost vestavného elektrického dohřevu nebo chlazení (vodní) Možnost

Více

ILTO W 130. Technický popis

ILTO W 130. Technický popis ILTO W 130 Technický popis Větrací jednotka ILTO W 130 s kompletní výbavou, protiproudým výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a cirkulačním okruhem. Skříň větrací jednotky je z dvojitého ocelového plechu.

Více

WRGW 60 Digi - L2. Elektrické napětí: 230 V 0,06 A. Výkon motor: 8/6/4/2W. Stupně rychlostí: 4. Krytí: IPX4. Účinnost rekuperace: 70%

WRGW 60 Digi - L2. Elektrické napětí: 230 V 0,06 A. Výkon motor: 8/6/4/2W. Stupně rychlostí: 4. Krytí: IPX4. Účinnost rekuperace: 70% WRGW 60 Digi - L2 Rekuperační jednotka s dálkovým ovládáním pohodlí a Hladina hluku: 8/6/4/2 db(a) Další: nástěnné provedení, deskový výměník, uzavírací klapka, regulace, EC motor, filtr, vícerychlostní

Více

MICRO-V 250EC SIL BP EVO-PH SV

MICRO-V 250EC SIL BP EVO-PH SV Rekuperační jednotky pro byty a domy : MICRO-V MICRO-V 25EC SIL BP EVO-PH SV Vysoká účinnost až 92% EC motory Instalace na stěnu Větrací jednotky patřící k systémům rekuperace tepla s nejvyššími užitnými

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T NILAN Gott 2600 TOP Větrání, aktivní + pasivní rekuperace Rodinné domy a byty Pasivní rekuperace Aktivní rekuperace Řízené větrání Dohřev Chlazení POPIS ZAŘÍZENÍ Větrací jednotka

Více

Nástěnné rekuperátory : ENERGEX ENX100

Nástěnné rekuperátory : ENERGEX ENX100 Montáž do stěny, okna nebo stropu Volitelné čidlo vlhkosti Volitelně manuální ovládání spínačem Snadná instalace Možnost nízkého napětí ENX100 ENERGEX bude zajišťovat účinné větrání toalet, koupelen a

Více

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE V

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE V Protiproudé rekuperační jednotky : RH V RH 7 P VO-PH SV (vodní) Vysoká účinnost (95%) motory Plynule regulovatelné množství vzduchu Možnost vestavného elektrického dohřevu nebo chlazení Snadná úprava vstupní

Více

CK EC. Směr proudění vzduchu. Typ

CK EC. Směr proudění vzduchu. Typ EC motor driven ErP EC motor driven CK EC CHARAKTERISTIKA Radiální potrubní ventilátor s kruhovým napojením Pro použití v kruhových rozvodech větších délek Kompaktní ventilátor s vysokým výkonem a účinností

Více

Kompaktní vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT Ultra S Objem vzduchu až 300 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Kompaktní vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT Ultra S Objem vzduchu až 300 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Kompaktní vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT Ultra S Objem vzduchu až 300 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech,

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T NILAN Comfort 300 Comfort 300 top Comfort 300 Větrání, pasivní rekuperace Rodinné domy a byty Pasivní rekuperace Řízené větrání POPIS ZAŘÍZENÍ Větrací jednotky řady NILAN Comfort

Více

Rekuperační jednotka OXeN

Rekuperační jednotka OXeN Rekuperační jednotka OXeN Obsah Základní charakteristika...3 Konstrukce...4 Rozměry... Technická data... Parametry vodního topného výměníku...6 Množství kondenzátu...6 Hladina akustického tlaku...6 Účinnost

Více

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky SAVE VTR, VSR Rezidenční rekuperační vzduchotechnické

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

Typový klíč pro objednání. CVTT 10/10 0,75 kw 1100 H TI

Typový klíč pro objednání. CVTT 10/10 0,75 kw 1100 H TI 336 Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP55 Typový klíč pro objednání 10/10 0,75 kw 1100 H TI 1 2 3 4 5 6 1 série 2 velikost 3 motor 4 otáčky 5 výtlak (H = horizontálně, V = vertikálně) 6 řemen

Více

CDF 10 se vypíná a zapíná vypínačem umístěným na boku přístroje. Zelená LED kontrolka na předním panelu svítí, když pracuje kompresor.

CDF 10 se vypíná a zapíná vypínačem umístěným na boku přístroje. Zelená LED kontrolka na předním panelu svítí, když pracuje kompresor. C D F 1 0 N Á S T Ě N N Ý O D V L HČ O V A Č Konstrukce Skříň CDF 10 je vyrobena z galvanizované a práškově lakované oceli. CDF 10 se montuje na stěnu pomocí nástěnné konzoly, která je dodávaná společně

Více

digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace ohřívače jsou navrženy pro podmínky t i

digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace ohřívače jsou navrženy pro podmínky t i 95% maximální účinnost rekuperace Skříň Skříň je tvořena hliníkovými profily a sendvičovými panely o tloušťce 4 mm z pozinkovaného lakovaného ocelového plechu, vyplněnými tepelnou a zvukovou izolací z

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Technická specifikace CDP

Technická specifikace CDP Technická specifikace CDP Revision DD 280113-CZ Pro bazény do 100 m2 vodní plochy CDP 75 Str. 2 CDP 125 Str. 6 CDP 165 Str. 10 POZNÁMKY Str. 15 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o.

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více