Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2 Bezpečnostní opatření: 1. Nevystavujte tento výrobek přímému slunci po delší dobu, a držte tento výrobek dále od tepelných zdrojů. 2. Je zde riziko poruchy, pokud se výrobek používá v místech, kde dochází k náhlé nebo extrémní změně teploty. 3. Použití nadměrné síly nebo pád tohoto výrobku mohou vést k poškození výrobku, a bude zrušena platnost záruky. 4. Pro zajištění bezpečnosti a předcházení škodám, používejte pouze originální mini-usb na USB kabelu dodávaného s tímto výrobkem. 5. Nikdy se nepokoušejte rozebírat nebo opravovat tento výrobek sami. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a bude zrušen nárok na záruku. 6. Tento laserový výrobek Třídy 2 je certifikován podle FDA bezpečnostních regulací. Pro Vaši bezpečnost, se nedívejte přímo do laserového zdroje. Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku. 7. Vyhněte se umístění volných objektů v prostoru mezi Hlavní jednotkou a laserovou projekcí rozvržené klávesnice. 8. Prosím, nepoužívejte tento výrobek na nerovném nebo nepravidelném povrchu. Umístěte výrobek na rovnou plochu. Vyhněte se stolům nebo povrchům, který jsou průhledné nebo reflexní, jako je sklo nebo zrcátko. FCC třída B oznámení: Toto zařízení bylo testováno a splňuje v veškeré limity pro digitální zařízení Třídy B podle části 15 FCC pravidel. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při provozu zařízení v obytné prostředí. Toto zařízení generuje, používá a vyzařuje vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že k tomuto rušení nedojde i při správné instalaci. Pokud toto zařízení způsobí rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což může být zjištěno zapnutím a vypnutím zařízení, je uživateli doporučeno, aby korigoval rušení jedním z následujících opatření: - Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu. - Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. - Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než je připojen přijímač. Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika

3 Certifikace: Ekologicky šetrná likvidace a recyklace: Tento produkt neobsahuje žádné látky, o nichž je známo, že jsou nebezpečné pro lidské zdraví. K ochraně životního prostředí, tento produkt zlikvidujte odděleně od komunálního odpadu, jakmile dosáhne konce své životnosti, nebo vraťte do nejbližšího prodejního střediska. Vestavěná baterie Dobíjecí lithium-iontová polymerová baterie: Provozní doba baterie: přibl. 150 minut (nepřetržitého provozu) Kapacita: 700mAh 3.7V Nabíjení baterie: Používejte vždy dodávaný USB kabel pro nabíjení baterie. Když je nabíjení kompletní, rozsvítí se zelené LED světlo. Doba nabíjení: cca. 240 minut Poznámka: Doba nabíjení se zvyšuje pokud je výrobek při nabíjení používán.

4 Upozornění 1. Z bezpečnostních důvodů je nutné použít pouze mini USB kabel určený pro tento produkt. 2. Před prvním použitím výrobku se ujistěte, že baterie je plně nabitá. 3. Nabíjecí doba baterie se může lišit v závislosti na okolní teplotě. 4. I když indikace stavu baterie LED ukazuje zelenou, baterie nemusí být nabita na 100 procent svojí kapacity. 5. Používání nebo skladování baterie v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí a tlakem může způsobit explodování baterie. 6. Vzhledem k tomu, že baterie je spotřební materiál, jejich kapacita se časem postupně snižuje. 7. Baterie může explodovat, pokud bude vyměněna za neoriginální. Obsah 1. Vlastnosti výrobku 2. Obsah balení 3. Jak tento produkt funguje 4. Části a jejich funkce 5. Používání projekční klávesnice 5.1 Připojení přes USB HID 5.2 Připojení přes Bluetooth HID Specifikace 1. Vlastnosti výrobku Rozložení klávesnice - QWERTY Anglická. Kompaktní velikost pro snadné přenášení - ideální na cesty Funkční ikony a klávesové zkratky pro snadné ovládání Vynikající odolnost (žádné pohybující se komponenty uvnitř) Vestavěný Lithium-iontová polymerová dobíjecí baterie pro mobilitu a pohodlí Kompatibilní s nejnovějšími přístroji: Windows XP/Vista/7, Windows Phone 7, ios4 (iphone3gs / 4, ipad), a Android 2.0 a vyšší, Mac OS X

5 2. Obsah balení Magic Cube USB kabel Uživatelská příručka - anglicky, česky Rychlý průvodce - anglicky. 3. Jak funguje tento výrobek Tento produkt vyzařuje infračervené světlo z dolního konce výrobku pro detekci objektů, jako jsou prsty. Když objekt prochází oblastí ozářenou infračerveným zdrojem světla, žádné infračervené světlo se neodráží zpět a objekt je detekován čidlem. Informace o poloze a pohybu objektu jsou následně analyzována a mají funkci jako samotná klávesnice. Citlivost: rozdíly v tloušťce, tvaru a barvě prstů uživatele nebo provozní prostředí má za následek množství odraženého infračerveného světla. Jestliže množství odraženého infračerveného světla je dostačující, snímač nebude mít žádný problém odhalit objekty, jako jsou prsty. Pokud je však množství odraženého infračerveného světla nízké, z příčin výše uvedených nebo nějakou jinou příčinou, může se rychlost úhozů snížit nebo vaše úhozy nebudou vůbec rozpoznány. Na druhou stranu, pokud množství odráženého infračerveného světla je příliš vysoká, může být úhozy příliš citlivé nebo může nastat efekt "vznášedla". (Vznášedlo: úhozy jsou zaznamenány dříve než se prsty dotknou projekční plochy.) Nastavení citlivosti: Magic Cube nabízí nastavení citlivosti pro lepší přesnost. Pro zvýšení citlivosti, stiskněte a podržte klávesu Fn a klepněte na tlačítko.> Pro snížení citlivosti, stiskněte a podržte klávesu Fn a klepněte na tlačítko <. Pokud údery nejsou zaznamenány po úpravě citlivost na nejnižší hodnotu, prosím, přepněte režim Bluetooth, který se nachází na zadní straně přístroje,na SPP režim a pak do HID režimu. Toto obnoví citlivost na výchozí úroveň. Vezměte prosím na vědomí, že citlivosti kterou nastavíte je možné provádět pouze, když Macgic Cube je spojen s hostitelským zařízením. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: 1. Vyhýbejte se přímému slunečnímu záření. 2. Vyhněte se nízké teplotě barev světelného zdroje, jako jsou wolfram, halogen, nebo žárovka. 3. Vyhněte se nerovnostem nebo nepravidelnému povrchu. Pokládejte výrobek na ploché povrchy. 4. Vyhněte se stolům nebo povrchům, který jsou průhledné nebo reflexní jako sklo nebo zrcadlo. 5. Nevkládejte žádné předměty do prostoru mezi hlavní jednotku a laserovou projekcí rozložení klávesnice. Poznámka: Protože tento produkt používá infračervené paprsky, silné infračervené záření z přímého nebo odraženého slunečního záření nebo z wolframu (Halogen nebo žárovka), může způsobit provozní chyby.

6 4. Části a jejich funkce. (1) Projektor: Červený laser promítá obraz klávesnice na rovný povrch před písaře. (2) Senzor: Zachycuje odražené infračervené světlo od vašich prstů, zjišťuje polohu odražené světla a následně určí,která klávesa byla stisknuta. Tento snímač poskytuje klávesnici její funkčnost. (3) IR světelné okno: Infračervený laser vysílá neviditelnou rovinu světla několik milimetrů nad projekční plochou tak, že infračervené světlo může být odráženo zpět od vašich prstů k senzoru. Varování: Pokud jeden nebo více z výše uvedených modulů jsou některým způsobem blokovány, tak obraz projekce klávesnice se nezobrazí správně, nebo umístění a pohyb vašich prstů není správně rozpoznán. 5. Použití projekce klávesnice Tento výrobek se používá jako klávesnice a myši přes Bluetooth HID a USB HID připojení. 5.1 Připojení přes USB HID Tento přístroj je kompatibilní se všemi USB HID operačními systémy. USB HID umožňuje připojení plug-n-play, bez instalace samostatného ovladače. 1) Připojte Magic Cube a koncové zařízení pomocí dodávaného USB kabelu. Koncové zařízení musí podporovat USB HID. Poznámka: Většina zařízení se systémem Windows podporují USB HID. 2) Zapněte Magic Cube. 3) Zelená LED dioda indikuje správné připojení. Pokud LED dioda svítí modře, zkontrolujte připojení. 5.2 Připojení přes Bluetooth HID Magic Cube podporuje Bluetooth HID: Připojení přes Bluetooth HID nevyžaduje instalaci samostatného ovladače. Bluetooth HID režimy mohou být změněny prostřednictvím přepínače na zadní straně zařízení: - HID režim: přepnutí vypínače směrem nahoru - (HID režim je nastaven jako výchozí)

7 Bluetooth HID zařízení je kompatibilní s: ios4 a vyšší (iphone, ipad, ipod) Android 2.0 a vyšší * Některá omezení se mohou vztahovat na Android zařízení. Prosím navštivte naše webové stránky Windows XP/Vista/7 Mac OS (pouze pomocí klávesnice) Bluetooth návod 1. Zapněte Magic Cube 2. Modrá LED dioda bliká v konstatním intervalu, což dokládá, že zařízení je připraveno k párování. Když Modrá LED dioda indikuje jeden dlouhý, následovaný dvěma rychlými signály, zařízení hledá dříve spárovány přístroj v jeho blízkosti. To bude trvat 30 sekund. Tato funkce je přidána pro vaše pohodlí, za předpokladu, že jste jediným uživatel. Po úspěšném spárování modrá LED dioda přestane blikat a rozsvítí se modře. Pokud Magic Cube nemůže najít dříve spárované koncové zařízení během 30 sekund, budou smazany dříve uložené informace o připojení a vrátí se zpět na režim párování. 3. Po úspěšném spárování modrá LED dioda přestane blikat a rozsvítí se modře. Další informace pro párování naleznete v manuálu koncového zařízení. 4. Po úspěšném spárování koncového zařízení je Magic Cube klávesnice ve výchozím režimu. Připojení k iphone a ipad iphone a ipad se připojí k Magic Cube přes Bluetooth HID a ovladač není nutný. 1) Ujistěte se, že Magic Cube je na režim HID. (Posuvné tlačítko musí být stlačeno do "nahorní" polohy). 2) Zapněte Magic Cube posunutím tlačítka napájení na pravé straně. Blikající modrá LED dioda indikuje, že přístroj je připraven pro spárování. 3) Na iphone / ipad, klikněte na Nastavení-Obecné-Bluetooth.

8 4) Zapněte Bluetooth klikněte na tlačítko ON. 5) iphone / ipad bude nyní hledat zařízení pro párování. 6) Vyhledejte "Celluon" pod zařízeními. 7) Zvolte "Celluon" kliknutím na "Celluon".

9 8) Vyzkočí zpráva "Celluon bych se chtel spárovat s vaším telefonem. Zadejte kód "XXXX" na Celluon ". 9) Vyťukejte kód na Magic Cube klávesnici a stiskněte ENTER. 10) Úspěšný spárování je označeno zprávou "Connected" a modrá LED dioda na Magic Cube svítí, nebliká. 11) Chcete-li vypnout Magic Cube, přepněte vypínače vlevo. 12) U iphone / ipad Bluetooth, bude Magic Cube připojeno automaticky po zapnutí. 13) Až po prvním spárování, když znovu zapnete Magic Cube se ipad / iphone připojí automaticky, pokud máte Bluetooth znovu zapnut u vašeho koncového zařízení. 14) Když klávesnice není v provozu, vypněte Magic Cube, Poznámka: iphone / ipad OS (ios4) nepodporuje funkci myši. Pokud klávesnice nejde úspěšně spárovát, zkontrolujte, zda je zařízení v režimu klávesnice. Pokud je zařízení v režimu myši, stiskněte tlačítko kurzoru, které se nachází v blízkosti mezerníku. Tímto se aktivuje režim klávesnice zpět. Připojení k zařízení Android Některé Android 2.0 a novější zařízení, podporují Bluetooth HID a nevyžadují instalaci samostatného ovladače. Prosím navštivte naše webové stránky pro více informací o ovladačích pro Android.

10 Spárování zařízení Android 1) Ujistěte se, že Magic Cube je na režim HID. (Posuvné tlačítko musí být stlačeno do "nahorní" polohy). 2) Zapněte Magic Cube posunutím tlačítka napájení na pravé straně. Blikající modrá LED dioda indikuje, že přístroj je připraven pro spárování. Následující párovácí instrukce jsou založeny na příkladu telefonu Samsung Galaxy S podporující Android 2.2 operační systém. Ostatní rozhraní pro Android se mohou lišit v závislosti na jiných výrobcích zařízení. 3) Procházení Android takto: Domů - Hlavní menu Nastavení Bezdrátové přpojení a Sítě - Bluetooth nastavení. 4) Zapněte Bluetooth na Androidu zaškrtnutím políčka.

11 5) Na stejné obrazovce, s Bluetooth, klepněte na Skenovat zařízení. 6) Android zařízení detekuje "Celluon" a zobrazí zprávu "Párovat s tímto zařízením." 7) Klikněte na "Párovat s tímto zařízením." 8) Nová zpráva se zobrazí na vašem zařízení Androidu: "Bluetooth párovácí žádost. Zadejte PIN pro spárování xxxxxx s "Celluon '." 9) Vyťukejte PIN na Magic Cube a stiskněte klávesu ENTER. Po zadání správného PIN bude Android zařízení spárováno. Poznámka: Android OS podporuje funkci myši. Pro přepnutí z režimu klávesnice do režimu myši, stiskněte a podržte tlačítko "FN a stiskněte tlačítko kurzoru, který se nachází v blízkosti mezerníku. Pro přepnutí zpět do režimu klávesnice, stiskněte kurzorem tlačítko pouze jednou.

12 Další funkce Nastavení hlasitosti kláves - 1. Stiskněte a podržte klávesu Fn a stiskněte klávesu šipky "nahoru" - zvýšíte hlasitost 2. Stiskněte a podržte klávesu Fn a stiskněte klávesu šipky "dolů" - snížíte hlasitost * Poznámka: K dispozici je 6 stupňů hlasitosti. Každá úprava vyžaduje opakované kroky. Nastavení jasu projekční klávesnice - 1. Stiskněte a podržte klávesu Fn a stiskněte klávesu šipky 'vpravo' - zvýšení jasu 2. Stiskněte a podržte klávesu Fn a stiskněte klávesu šipky 'vlevo' - snížení jasu * Poznámka: K dispozici jsou 3 fáze úprav jasu. Každá úprava vyžaduje opakované kroky. Úsporný režim - 1. Stiskněte a podržte klávesu Fn a stiskněte klávesu Zpět dojde k vypnutí laserové projekce 2. Chcete-li aktivovat laserovou projekci, klepněte v operační oblasti projekce 3 prsty (3 prsty musí být odděleny). Přepínání mezi režimem klávesnice a režimem myši - (Poznámka: Výchozí nastavení je režim klávesnice) 1. Z režimu klávesnice, stiskněte a podržte klávesu Fn a stiskněte tlačítko kurzoru, které se nachází vedle mezerníku, tímto se přepnete do režimu myši. Blikájící LED dioda indikuje režim myši. 2. Z režimu myši, stiskněte kurzorové tlačítko pro přepnutí zpět do režimu klávesnice. Svítící LED dioda indikuje režim klávesnice. * Upozornění: režim myši je k dispozici pouze u zařízeních, která podporují kurzor / myš funkce.

13 Specifikace Schéma projekce Zdroj světla - Červená laserová dioda Rozložení klávesnice - Cca. rozteč 19 mm, QWERTY rozložení Velikost klávesnice - Cca. Šířka: 240 mm, výška: 100 mm Místo klávesnice - Cca. 100 mm od spodní přístroje Povrch projekce - Antireflexní, neprůhledné rovná plocha Sensor klávesnice Rozpoznatelné tempo - Cca. až 350 znaků za minuta Pracovní plocha - Každá pevná, rovná plocha Elektrická charakteristika Externí napájení (dodávané)- USB napájení / menší než 5V 500mA Kapacita baterie - Lithium-iontová polymerová baterie, 700mAh 3.7V Provozní doba baterie - Cca. 150min Doba nabíjení baterie - Cca. 240min USB rozhraní - USB 1.1 & 2.0, USB HID Ver 1.0 Bluetooth - v2.0 (třída 2), HID profil Ver 1.0 Frekvenční rozsah MHz Kanál - 79 Modulace - GFSK Okolní podmínky Provozní Teplota - 0 ~ 35 C / 90% relativní vlhkosti Skladování Teplota - -5 Až 35 C / ~ 90% RH Rozměry a hmotnost Rozměry (mm) - 38mm x 75mm x 29mm Hmotnost (g) - Cca. 78 g

14

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Informace o tomto příslušenství 4 Tlačítka

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE Pro zajištění správného a bezpečného používání tohoto zařízení si nejdříve přečtěte všechna bezpečnostní upozornění. Bezpečnostní upozornění Nedotýkejte se zařízení mokrýma

Více

Návod k obsluze. www.jabra.com

Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra PRO 920 Návod k obsluze www.jabra.com Obsah 1. VÍTEJTE...4 2. PŘEHLED VÝROBKU...5 2.1 OBSAH BALENÍ...5 2.2 SCHÉMA NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...6 2.3 DOPLŇKY PRO NOŠENÍ...7 2.4 SCHÉMA ZÁKLADNY...8 2.5 VOLITELNÉ

Více

BABOLAT PLAY NÁVOD K POUŽITÍ

BABOLAT PLAY NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ 1 Obsah 04 Začínáme 04 Obsah balení - Jak funguje raketa BABOLAT PLAY 05 Jak raketa BABOLAT PLAY funguje: 06 Nastavení Play na PC 06 Systémové požadavky 06 Připojení rakety k PC/Macu pomocí

Více

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Získání více informací Více informací si můžete stáhnout ze stránek www.htc.com/europe/support.aspx Vyberte typ svého telefonu a pak přejděte na záložku. Dále stáhněte požadovaný

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více