CM 75 / 760 / 761 / 762 Návod k obsluze Návod na programování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.em-store.cz CM 75 / 760 / 761 / 762 Návod k obsluze Návod na programování"

Transkript

1 CM 75 / 760 / 761 / 762 O L Y MPIA Návod k obsluze Návod na programování EM-STORE, Hodkovická 443/41, Liberec Tel.: , mail:

2 Declaration of Conformity CM 75 / 760 / 761 / 762 GB DE The manufacturer hereby declares that the equipment complies with the stipulations defined in the following guidelines and standards: The manufacturer hereby declares that the equipment complies with the stipulations defined in the following guidelines and standards: FR Le fabricant déclare par la présente que l'appareil est conforme aux règlements et normes en vigueur: CZ ES Výrobce tímto prohlašuje, že výrobek je v souladu s následujícími předpisy a standardy: Por medio de la presente, el fabricante declara que este aparato está conforme a lo dispuesto en las directivas y normas vigentes: NL De fabrikant verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de bepalingen in de richtlijnen en normen: 2006/95/EC 2010/108/EC EN :2006 +A1:2009 EN 55022:2006 +A1:2007 EN 50024:1998 +A1:2001 +A2:2009 EN :2000 EN :2008 Olympia Business Systems Doc: th December 2010 Heinz Prygoda Managing Director Strana 2

3 Drahý zákazníku, Gratulujeme vám! Děkujeme vám, že jste se rozhodli koupit registrační pokladnu Olympia CM 75 / 760 / 761 / 762. CM 75 / 760 / 761 / 762 je vysoce kvalitní registrační pokladna, která obsahuje poslední technologie, aby splnila všechny vaše požadavky. Prosím přečtěte si návod k obsluze/programování pro ujištění se, že umíte všechny funkce registrační poklany správně ovládat. Doufáme, že budete se zařízením spokojeni! S pozdravem Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 D Hattingen Deutschland Internet: Tento návod k Obsluze/Programování je určen čistě pro informativní účely. Jeho obsah není předmětem jakéhokoliv prodeje. Všechny uvedené údaje se vztahují k nominálním hodnotám. Vybavení a možnosti popsané se mohou lišit zem od země vzhledem k národním požadavkům. Vyhrazujeme si právo provádět změny obsahu a technické úpravy bez předchozího oznámení. Strana 3

4 Návod k použití Tato registrační pokladna je určená výhradně pro fungování jako registrační pokladna pouze uvnitř. Jakékoliv jiné použití je považováno za nechtěné. Všeobecné informace/ Bezpečnostní podmínky Ujistěte se, že napájení z elektrické sítě odpovídá hodnotám uvedeným na zadní straně pokladny. Tato registrační pokladna je vysoce sofistikovaný kus zařízení. Nikdy se ho nepokoušejte opravit svépomocí. Pokud je oprava nezbytná, doneste prosím registrační pokladnu do autorizovaného servisního centra nebo k prodejci. Nikdy nevkládejte do registrační pokladny kovové předměty, jako jsou šroubovák, papírové sponky atd. Mohlo by to pokladnu poškodit a také vás vystavit riziku zranění elektrickým proudem. Pokud registrační pokladnu delší dobu nepoužíváte, tak jí vypněte. Pokladnu čistěte pomocí lehkého otření pomocí suchého hadříku. Nikdy nepoužívejte na čištění registrační pokladny vodu nebo rozpouštědla jako jsou ředidlo, benzin atd. Pro úplné vypojení napájení odpojte zástrčku ze zásuvky. Nikdy nevystavujte registrační pokladnu extrémním teplotám. Mějte všechny přepravní zámky na bezpečném místě pro budoucí použití. Přepravní zámky musí být znovu nainstalovány pro případ, že budete někdy v budoucnosti registrační pokladnu přepravovat. Přepravní zámky Předtím, než bude registrační pokladna uvedena do chodu, odstraňte všechny přepravní zámky nainstalované a uložte je pro budoucí použití Důležitá poznámka pro přepravu: V případě poškození během přepravy, musí být zařízení vráceno s obalem, návodem k obsluze/programování a příslušenstvím. Připojení k elektrické síti Předtím, než připojíte registrační pokladnu k elektrické síti, zkontrolujte prosím, zda napětí a frekvence uvedené na výrobním štítku, odpovídá specifikacím místní elektrické sítě. Bezpečnostní poznámka: Zásuvka musí být blízko pokladny a snadno dostupná. To znamená, že v případě nutnosti může být pokladna rychle odpojena od proudu. Poznámka: Všechny data jsou uchovávána i po odpojení ze sítě. Baterie zajišťuje, že data budou uchována cca. 2 měsíce po odpojení registrační pokladny z elektrické sítě. Mechanismus tiskárny Pozor: Dodržujte následující instrukce pro zajištění dlouhodobého bezproblémového provozu: Nikdy: netiskněte bez vloženého papíru! nevytahujte papír, pokud tiskárna pracuje! nepoužívejte málo kvalitní papír! nevkládejte již použité papírové role! nemanipulujte s tiskárnou pomocí tvrdých předmětů nebo neposouvejte jezdce rukou! Dávejte pozor na značky označující konec role papíru. Papír okamžitě vyměňte. Provádějte pravidelný servis registrační pokladny / tiskárny v autorizovaném servisním středisku. Stránka 4 Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění!

5 Obsah Prohlášení o shodě...2 Účel použití...4 Všeobecné informace / Bezpečnostní pokyny...4 Přepravní zámky....4 Připojení k elektrické síti...4 Mechanismus tiskárny....4 Obsah Vlastnosti výrobku Spuštění Vložení papírové role Papírová role Výměna barvících pásek Klíčový spínač Pozice klíčového spínače Klíče Klávesnice Výměna popiský kláves CM 75 klávesnice Původní anglické popisky Německé popisky kláves CM 760 / 761 / 762 klávesnice Originální anglické popisky Německé popisky kláves Vysvětlení funkcí kláves Programování Programování data Programování času Programování sazby DPH Programování procentuální slevy Programování oddílů (DP) Programování stavu oddílů a fixní ceny Tisk programu oddílu Programování PLU (price look up) Programování ceny a přiřazení oddílu Programování stavu PLU a přiřazení oddílu Tisk naprogramovaných PLU Programování zahraničních měn Systémové možnosti Programování systémového nastavení Tisk systémových možností (výpis) Systém individuálních účtů Aktivace systému osobních účtů Systém osobních účtů bez hesla Osobní přihlášení s osobním číslem Odhlášení osobního účtu Systém osobního účtu s heslem Programování osobního hesla Přihlášení na osobní účet s osobním číslem a heslem Odhlášení osobního účtu Strana 5

6 7 Obsluha Registrace oddílů Registrace negativních oddílů Registrace PLU Registrace PLU s fixní cenou Registrace PLU s volným oceňováním Registrace negativních PLU Uzavírání stvrzenky / Metody platby Platba hotovostí Platba EC kartou / šekem Platba kreditní kartou / schválení kreditu Platba zahraniční měnou Registrace výše slev Registrace slev jako procent Registrace procentní slevy na PLU Registrace procentuální slevy na mezisoučet Oprava chyb a rušení Oprava chyb Normální zrušení Vrácení peněz / Anulace Operace obdržené na účet Operace vyplácení Funkce tisku Otevření pokladní zásuvky bez prodeje Tisk stvrzenky zapnuto/vypnuto Tisk kopie stvrzenky Výcvikový režim Aktivace výcvikového režimu Práce ve výcvikovém režimu Deaktivace výcvikového režimu Výpis registrační pokladny Základní informace Přehled zpráv registrační pokladny Vysvětlení Z1 denní finanční zprávy Odstranění problémů Chybové zprávy na displeji Displej Selhání tiskárny Obnovení původního nastavení registrační pokladny Možnosti Verifikátor bankovek (Euro) Nabíjecí baterie Technická data Instalace dobíjecí baterie Strana 6

7 1 Vlastnosti výrobku Vlastnosti CM 75 CM 760 CM 761 CM 762 Zásuvka na peníze Ano Ne Ano (malá) Ano (velká) Počet oddílů 8 16 Počet PLU Počet individuálních účtů 8 Počet daňových sazeb 4 Typ platby Zprávy registrační pokladny Displej Hotovost, šeky, kreditní karty X1/Z1 denní finanční zpráva X2/Z2 měsíční finanční zpráva X/Z PLU výpis X/Z výpis osobního účtu X/Z zkušební výpis Číselný displej (9-znaků LED) Zákaznický displej Ne Ano Tiskárna EPSON M-31 numerická tiskárna Typ tiskárny Rychlost tisku (řádek za sekundu) EPSON M-42 numerická tiskárna Jedno staniční válcová tiskárna Inkoustová páska IR-30 IR-40 = Velikost # 744 Počet sloupců 13 Šířka papíru Frekvence poruch (MCBF) Programovatelnost Datum Doplňky (nejsou obsaženy v dodávce, za poplatek) Čas Daňová sazba Oddíly PLU (předmět) -% sazba Zahraniční změna Úhrnná a čistá Z zpráva 57.5 ± 0.5 mm 300,000 řádek Počet desetinných míst (0. / 0.0 / 0.00 / 0.000) Zobrazení času (24-hodinový/ 12-hodinový formát) Formát data (měsíc-den-rok / den-měsíc-rok) Aktivní systémové individuální účty (ano / ne) Povinné zadání individuálního čísla pro všechny transakce (ano / ne) Baterie: pro provozování registrační pokladny bez napájecího kabelu po nepřetržitou dobu přibližně 5 hodin (OLYMPIA číslo části ). Verifikátor bankovek (Euro): Testuje autenticitu bankovek (OLYMPIA číslo části ). Strana 7

8 2 Spuštění 2.1 Vložení papírové role 1. Otevřete kryt tiskárny. 2. Vložte roly papíry o rozměrech 57 mm šířky a max. 70 mm průměru. Nepoužívejte recyklovaný papír, protože rychle vybledne. 3. Přípravte papírovou roli pro vložení. 4. Protáhněte konec papírové role, která byla rovně uříznuta do tiskařského mechanismu a zmáčkněte klávesu Feed, dokud nebude nataženo přibližně 10 cm. 5. V závislosti na zamýšleném použití (výpočetní nebo žurnálový režim), provlékněte papírový pásek skrz štěrbinu ve víku tiskárny a odtrhněte proužek papíru pomocí odtrhovací hrany. 6. V případě žurnálového režimu naviňte na papírovou cívku. Zavřete víko tiskárny. 2.2 Papírová role Papírová cívka je potřebná, když je nutné na ni navíjet. Změňte nastavení systému č. 18 na Otevřete kryt tiskárny. 2. Vyjměte papírovou cívku. 3. Provlékněte konec žurnálového papíru štěrbinou v cívce na papír. 4. Vložte papírovou cívku do vodičů pro ní určených. 5. Pro odstranění žurnálového papíru poté co byl narolován na cívku odstraňte papírovou cívku a vytáhněte žurnálovou roli. 6. Vložte znovu papírovou roli. 7. Zavřete kryt tiskárny. 2.3 Výměna barvících pásek Poznámka: Používejte pouze originální barvící pásky (Skupina IR-30 pro CM 75, IR-40, Velikost # 744 pro CM 760 / 761 / 762). 1. Otevřete malou klapku před víkem tiskárny. 2. Vyzdvihněte barvící pásek pomocí rukojeti (vlevo). 3. Vložte novou inkoustovou barvící pásku do vodiče. 4. Zavřete víko tiskárny. Strana 8

9 3 Klíčový spínač 3.1 Pozice klíčového spínače Klíc může být umístěn do pěti rozdílných pozic: OFF REG X Z PRG Registrační pokladna je vypnutá Registrační režim Výtisk zprávy bez vymazání paměti 3.2 Klíče Pro použití s registrační pokladnou je dostupných šest klíčů. Výtisk zprávy s vymazáním paměti Programovací režim Označení Počet Pozice spínače klíče klíčů OFF REG X Z PRG S 2 X X X Z 2 X X X X P 2 X X X X X Strana 9

10 4 Klávesnice Ve standardní podobě se vyrábí registrační tiskárna s anglickými popisky na klávesnici. Je možné použít popisky na klávesy v rozdílných jazycích. Pro tento účel je možné použít rozdílné jazykové listy, které jsou přiložené za tímto účelem k registrační pokladně. 4.1 Výměna popisků kláves Postupujte takto: 1. Odstraňte průhledný kryt klávesy. Pokud je to pro vás snadnější, odstraňte předem celou klávesu. 2. Nahraďte současný popisek novým. 3. Dejte zpět průhledný kryt na klávesu. Pokud jste odstranili celou klávesu, dejte jí opatrně zpět na klávesnici. 4.2 CM 75 klávesnice Původní anglické popisky Německé popisky kláves Strana 10

11 4.3 CM 760 / 761 / 762 klávesnice Originální anglické popisky Německé popisky kláves Strana 11

12 4.4 Vysvětlení funkcí kláves Klávesa Vysvětlení Zmáčkněte a držte klávesu FEED pro natáhnutí stvrzenky nebo žurnálu dokud nebude klávesa uvolněna. Klávesa RA se používá pro zaznamenání plateb udělaných v registrační pokladně. Celkové množství přijatých na účet je zaznamenáno do finanční zprávy. PO je používáno pro zaznamenání množství vyjmutého z pokladní přihrádky. Celková registrovaná částka se zobrazí zvlášť ve finanční zprávě. Klávesa EC je používána pro ukončení nesprávné registrace okamžitě poté, co byla zadána. Celkový počet opravených chyb je zaznamenán do finanční zprávy. Klávesa RETOUR/- se používá pro odečtení částky z celkové částky prodeje. Finanční zpráv zaznamenává celkový počet kláves (-). Klávesa RETOUR/- se používá pro refundaci transakce. Celková velikost refundace je zaznamenána do finanční zprávy. Klávesa VOID se používá pro dokončení zrušení položky v zápisu, která dosud není uzavřena. Celkový součet zrušení je zaznamenán do finanční zprávy. CLR nebo CLEAR je používán pro smazání všech záznamů udělaných pomocí numerické klávesnice nebo klávesy X/TIMEt, předtím než byl zápis dokončen zmáčknutím oddělení nebo funkční klávesy. CLR nebo CLEAR je také používána pro vymazání chybových stavů. Numerické klávesy: Numerické klávesy se používají pro zadávání čísel.. je používána pro zadávání desetinného znaménka. PLU (Price Look-Up) klávesa. Klávesa CLERK se používá pro zaregistrování individuálního účtu. Klávesa % - se používá pro odečtení procent od PLU nebo celkového množství prodeje. Celkové registrované množství je pomocí % - zaznamenáno do finanční zprávy. Klávesa X/TIME je používána pro opakování (násobení) vstupů pro oddělení nebo refundaci. Strana 12

13 Klávesa Vysvětlivka Oddílové klávesy slouží pro registraci oddílů. Poznámka: CM 75 má 8 oddílů. CM 760 / 761 / 762 má 16 oddílů. Klávesa Receipt ON/OFF se používá pro vypnutí nebo zapnutí tisku stvrzenky. Tato klávesa se používá pro vytištění kopie stvrzenky. Klávesa CHECK se používá pro transakce udělané pomocí šeku. Klávesa FC se používá pro převod částky do jiné zahraniční měny. #/NS (NS = No Sale) se používá pro úkony, při kterých by neměly být přidávány položky. Může to být použito pro tisk maximálně 7 čísel na stvrzenku. Položka neovlivní celkový součet prodeje. Klávesa #/NS se používá pro otevřené přihrádky pokladny. Klávesa CARD se používá pro transakce udělané pomocí kreditní karty. Zmáčknutí klávesy SUB-TOTAL zobrazí celkové množství prodeje. Klávesa CASH se používá pro transakce udělané pomocí hotovosti. Strana 13

14 5 Programování 5.1 Programování data Příklad: 15 June 2010 Nastavte klíč na PRG Vložte datum jako 6 číslic (DDMMRR) Potvrďte stlačením #/NS Displej Potvrďte stlačením 1506, Programování času Příklad: 9:30 a.m. Nastavte klíč na PRG Vložte čas jako 4 číslice (hhmm) Potvrďte stlačením X/TIME Displej Potvrďte stlačením 9, Programování sazby DPH Mohou být naprogramovány maximálně čtyři hodnoty DPH (daň z přidané hodnoty). Poznámka: Při opouštění továrny jsou naprogramovány následující sazby DPH: TX 1 = 19% a TX 2 = 7%. Pokud tyto sazby odpovídají vašim potřebám, nejsou potřeba další a další úpravy. Příklad 1: sazba DPH 1 je 19% Nastavte klíč na PRG te do místa úložiště (1, 2, 3 nebo 4) Potvrďte stlačením SUB-TOTAL Zadejte sazbu DPH (do 3 desetinných míst, ale bez desetinného znaménka) Potvrďte stlačením CASH Displej Potvrďte stlačením 0,01 19,000 Příklad 2: sazba DPH 2 je 7% Viz. pokyny v Příkladu 1. Displej Potvrďte stlačením 0,02 7,000 Strana 14

15 5.4 Programování procentuální slevy Můžete vložit hodnotu slevy od 0.00 do 99.99%. Příklad: 10% sleva Nastavte klíč na PRG Vložte hodnotu slevy jako 4 číslice (10% = 1000). Displej Potvrďte stlačením Potvrďte stlačením % - 10, Programování oddílů (DP) V případě CM 75 může být naprogramováno 8 oddílů a pro CM 760 / 761 / 762 šestnáct oddílů. CM 75: Na odchodu z továrny je Oddílům 1-4 již nainstalována sazba DPH 1 a to 19% a oddílům 5-8 je přidělena hodnota DPH 2 a to 7%. CM 760 / 761 / 762: Na odchodu z továrny je Oddílům 1 až 8 již přidělena hodnota DPH 1 na 19% a oddílům 9 až 16 je přidělena sazba DPH 2 o velikosti 7%. Všechny oddíly jsou nastaveny jako uvedené oddíly s volnou tvorbou cen. Jestliže toto nastavení odpovídá tomu co potřebujete, nejsou potřeby jakékoliv úpravy programu Programování stavu oddílů a fixní ceny Stav oddílu (3-čísla) první číslo Uvedené oddíly 0 Jedno položkový oddíl 1 druhé + třetí číslo Žádné DPH 00 DPH sazba 1 01 DPH sazba 2 02 DPH sazba 3 03 DPH sazba 4 04 Cena položky Volné oceňování 000 Fixní cena Uveďte cenu s počtem desetinných míst Příklad 1: DP1 by měl být nastaven jako podrobné uvedení sazby oddílu o DPH sazbě 1 (19%) a bez fixní ceny. Nastavte klíč na PRG Vložte status S1 a S2 jako 3 čísla a potvrďte stlačením CHECK Vložte fixní cenu nebo volné oceňování Přiřaďte naprogramovaným nastavením oddíl zmáčknutím odpovídající klávesy DP, v tomto případě: DP1 Displej Potvrďte stlačením 0,01 0,00 Strana 15

16 Příklad 2: DP2 by měl být nastaven jako uvedený oddíl se sazbou DPH 2 (7%) a s fixní cenou 5.00 (systémová možnost 1 v základním nastavením: 2 desetinná místa). Nastavte klíč na PRG Zadejte stav S1 a S2 jako 3 čísla a potvrďte stlačením CHECK Zadejte fixní cenu nebo volné oceňování Přiřazení naprogramovaného nastavení oddílu pomocí zmáčknutí odpovídající DP klávesy v tomto případě: DP1 Display Potvrďte stlačením 0,02 5, Tisk programu oddílu Příklad výtisku: Nastavte klíč na PRG Displej Potvrďte stlačením Zmáčkněte 8 6 krát Potvrďte stlačením CASH 8888,88 1 = DP číslo TX1 001 CK TX2 002 CK TX3 003 CK TX4 004 CK CK CK CK CK = fixní cena, TX1 = DPH sazba = stav oddílu Strana 16

17 5.6 Programování PLU (price look up) Může být naprogramováno 99 PLU pro CM 75 a 200 PLU pro CM 760 / 761 / 762. PLU je naprogramováno ve dvou krocích: Zadejte cenu a přiřaďte oddíl pro všechny PLU. Zadejte stav PLU a přiřaďte oddíl pro všechny PLU. (Není nezbytné pokud PLU operuje s fixní cenou.) Programování ceny a přiřazení oddílu Příklad: PLU 12 musí být oceněno na hodnotu 2.50 a přiřazeno oddílu 1. Nastavte klíč na PRG Zmáčkněte X/TIME Display Potvrďte stlačením Zadejte požadované číslo PLU P001 0,00 Potvrďte stlačením PLU P12 0,12 Zadejte fixní cenu pro PLU a požadovaný oddíl zmáčknutím odpovídající klávesy oddílu DP1. 2,50 Další automatické PLU se automaticky zobrazí na displeji. Pokračujte stejným způsobem pro ostatní PLU. Dokončete stisknutím P13 0,00 X/TIME Programování stavu PLU a přiřazení oddílu Poznámka: Tento krok je nezbytný pro PLU, které by měla být schopné fungovat s volným oceňováním. PLU stav (1 číslice) Pouze fixní cena 0 Také s volným oceňováním 1 Příklad: V případě PLU 12 (Oddíl 1), je umožněno volné očíslování. Nastavte klíč na PRG Zmáčkněte PO Displej Potvrďte stlačením Zadejte čísla číslo PLU pro naprogramování P001 0,00 Potvrďte stlačením PLU P12 0,12 Zadejte stav PLU Potrvrďte stlačením opovídající klávesy od dělení DP1. Další PLU se automaticky zobrazí na displeji. Pokračujte dalším způsobem pro ostatní PLU. 0,01 P13 0,00 Dokončete vstup zmáčknutím PO Strana 17

18 5.6.3 Tisk naprogramovaných PLU Nastavte klíč na PRG Zmáčkněte PLU Příklad výtisku: 01 = číslo PLU 1 = Číslo přiděleného oddílu TX TX2 0 = PLU stav 1.00 = cena, TX1 = sazba DPH Programování zahraničních měn Mohou být naprogramovány maximálně 4 zahraniční měny. Následující informace mohou být zadány v procesu programování: Identifikace zahraniční měny (1, 2, 3 nebo 4) Počet desetinných míst pro výměnou sazbu (EXP): Je možných 0 až 8 desetinných míst Desetinná místa pro zahraniční měny: 0 až 3 desetinná místa jsou možná Kurz (RATE): 6-číselný vstup od do Příklad: zahraniční měna č. 1: Euro na US Dolary (1 USD = EURO) jako zahraniční měna č.1. Nastavte klíč na PRG Zadejte identifikaci zahraniční měny, zde: 1 Potvrďte stlačením FC Zadejte EXP, zde: 5 DP, zde: 2 RATE, zde: Potvrďte stlačením CASH Displej Potvrďte vstup stlačením 0, ,94 Strana 18

19 5.8 Systémové možnosti Základní programová nastavení registrační pokladny jsou uložena v systémovém nastavení Programování systémového nastavení Příklad: Změna zobrazeného času na 12-hodinový formát. Nastavte klíč na PRG Zadejte číslo systémové možnosti a číslo statusu (2 nebo 3 čísla) Potvrďte stlačením RA Displej Potvrďte stlačením 41 Poznámka: Záklaní nastavení je označeno tučně. Systémová volba Status Nastavení 0 Umístění desetinné tečky: 0 (žádná tečka) Umístění desetinné tečky: Umístění desetinné tečky: Umístění desetinné tečky (rezervované) Čistá cena (bez daně) 2 Hrubá cena, (včetně daně) 0 Čas: 24-hodinový formát 1 Čas: 12-hodinový formát 0 Tisknout celkový základ daně: Žádný tisk 1 Tisknout celkový základ daně: Tisk 0 Tisk čistého součtu pro každou sazbu daně: Žádný tisk 1 Tisk čistého součtu pro každou sazbu daně: Tisk 0 Datový formát: Měsíc-Den-Rok 1 Datový formát: Den-Měsíc-Rok 0 Systém osobních účtů není aktivní 1 Systém osobních účtů aktivní 0 Přihlášení do osobního účtu neaktivní po každé transakci 1 Přihlášení do osobního účtu po každé transakci 0 Vytisknout extra řádek: Čistý celkem : Žádný tisk 1 Vytisknout extra řádek: Čistý celkem : Tisk 0 Přeskočení tisku nuly při Z-výpisu 1 Nepřeskakovat nulu při Z-výpisu 12 (rezervováno) - Pokračování na další stránce - Strana 19

20 Systémová volba Status Nastavené Bez speciálního evropského zaokrouhlování K zaokrouhlení dojde po zmáčknutí kláves SUB-TOTAL a CASH. Pokud není vybrané speciální evropské zaokrouhlování je zaokrouhlování prováděno podle běžného 5/4 zaokrouhlování: Jestliže má být zaokrouhleno první desetinné místo a je to 0, 1, 2, 3 nebo 4 je číslo zaokrouhleno dolů. Jestliže má být zaokrouhleno první desetinné místo a je to 5, 6, 7, 8 nebo 9 je zaokrouhleno nahoru. Evropské zaokrouhlování: Švýcarsko = = = 0.10 Evropské zaokrouhlování: Švédsko = = = 1.00 Evropské zaokrouhlování: Dánsko = = = = = Tisk dodatečné účtenky je umožněn 1 Tisk dodatečné účtenky není umožněn 0 Z1 a Z2 pokladny nejsou vymazány po vytištění Z finanční zprávy 1 Z1 a Z2 pokladny jsou vymazány po vytištění Z finanční zprávy 0 Celkový součet není vymazán po výtisku Z1 finanční zprávy 1 Celkový součet je vymazán po výtisku Z1 finanční zprávy 0 Celkový součet není vytištěn na finanční zprávě 1 Celkový součet je vytištěn na finanční zprávě 0 Režim účtenky 1 Režim žurnálu (je poháněna navíjecí cívka) 0 Základní měna je místní měna (množství konverzní faktor) 1 Základní měna je zahraniční měna (množství konverzní faktor) 0 Refundace jsou vytištěny na finanční zprávu 1 Refundace nejsou vytištěny na finanční zprávu Strana 20

21 5.8.2 Tisk systémových možností (výpis) Nastavte klíč na PRG Displej Zmáčkněte 9 6 krát Potvrďte stlačením CASH 9999,99 Potvrďte stlačením Příklad výtisku: Systémové možnosti sazby DPh Zahraniční měny Osobní hesla 01 2 RA 03 2 RA 04 0 RA 05 1 RA 06 0 RA 07 1 RA 08 0 RA 09 0 RA 10 1 RA 11 0 RA 12 1 RA 13 0 RA 14 0 RA 15 0 RA 16 1 RA 17 0 RA 18 0 RA 19 0 RA 20 0 RA % -% TX TX TX TX Z #1 111 #2 222 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Status %- sazba Z-výpis heslo Strana 21

22 . Registrační pokladna CM 75 / 760 / 761 / Systém individuálních účtů Základní nastavení pro individuální systém účtů je deaktivován (s ohledem na systémovou volbu 8). 6.1 Aktivace systému osobních účtů Nastavte klíč na PRG Displej Potvrďte stlačením Zmáčkněte 8 a 1. Potvrďte stlačením RA. 0,81 Když je aktivován systém osobních účtů, zobrazí se na displeji tečka: Systém osobních účtů je aktivní 6.2 Systém osobních účtů bez hesla Podmínka: Systém osobních účtů je aktivovaný. Nebylo naprogramováno žádné heslo, pro osobní účet, které dané osoba zadá s jeho osobním číslem Osobní přihlášení s osobním číslem Poznámka: V systému může být zaregistrováno maximálně 8 osobních účtů. Příklad: Příhlášení osobního účtu číslo 6. Nastavte klíč na REG Vložte 1 číselné osobní číslo Displej Potvrďte stlačením Porvrďte stlačením CLERK 0, Odhlášení osobního účtu Příklad: Odhlášení prodejce Nastavte klíč na OFF Poznámka: Systémová možnost 9 může být nakonfigurována tak, že prodejce se musí přihlásit po každé provedené registraci. 6.3 Systém osobního účtu s heslem Je možné chránit osobní přihlašovací kódy prostřednictvím hesla. V tomto případě obchodník se přihlašuje zadáním jejich respektive osobního čísla a dalšího hesla. Heslo je 3 místný kód (000 až 999). Osobní číslo a heslo se stává ze 4 místného osobního kódu. Strana 22

23 6.3.1 Programování osobního hesla Příklad: Programování hesla pro osobní účet č. 1 (heslo: 456) a osobní č. 2 (heslo: 987). Poznámka: Nastavte klíč na PRG te do programovacího režimu pomocí zadání osobního hesla: zmáčkněte 4 6x Potvrďte stlačením CASH Zadejte postupně všechna hesla (max. 8 hesel): Zadejte 4 číselný osobní kód (1-číselné osobní číslo a 3-číselné heslo) a dokončete zmáčknutím CLERK. Displej 4444,44 Opuštění osobního režimu programování hesla: zmáčkněte CLR / CLEAR. 14,56 29,87 Potvrdit stlačením / Jestliže je 000 zadáno jako heslo pro osobní účet, systém bude příště ještě jednou fungovat pro tento osobní účet bez zadání hesla Přihlášení na osobní účet s osobním číslem a osobním heslem Struktora osobního čísla místné osobní heslo ( ) 1-místné osobní číslo 4-místný osobní kód Příklad: Osoba č. 1 se přihlásí pomocí hesla "456" (osobní kód: 1456). Nastavte klíč na REG Zadejte 1-místné číslo osobního účtu Zadejte 3-místné osobní heslo Potvrďte stlačením CLERK Displej Potvrďte stlačením Osobní účet zůstane připojený dokud nebude správně odpojen (viz. následující). Poznámka: 1 14,56 Jestliže je zadáno nesprávné heslo, zobrazí se na displeji chybová zpráva E Odhlášení osobního účtu Příklad: Prodejce se odhlásí. Nastavte klíč na OFF Poznámka: Systémová možnost 9 může být nakonfigurována tak, že se pokladní musí přihlásit po každé úspěšné registraci. Strana 23

24 7 Obsluha Nastavte klíčový přepínač na REG pro všechny obslužné procesy. Poznámka: Nesprávně zadaný nebo chybný status (akustický signál) může být vyrušen zmáčknutím klávesy CLR / CLEAR. 7.1 Registrace oddílů Vždy vkládejte cenu bez desetinného znaménka! Poznámka: Cena může obsahovat maximálně 7 čísel. Příklad 1: PLU z oddílu 1 s hodnotou 1.00 musí být zaregistrováno. Zadejte cenu Přiřaďte oddíl pomocí stisknutí odpovídajících klávesy oddělení. Jestliže má být stejné PLU zaregistrováno několikrát: Příklad 2: PLU z oddílu 3 s hodnotou 3.00 musí být zaregistrováno dvakrát. Zadejte množství Potvrďte stlačením X/TIME Zadejte cenu Přiřaďte oddíl zmáčknutím odpovídající klávesy oddílu Poznámka: Součet Množství x Cena nesmí být větší než je maximální kapacita paměti pro výpisy! 7.2 Registrace negativních oddílů Když se PLU vrátí, zahajte negativní registraci zmáčknutím klávesy RETOUR/- a registrujte navrácenou PLU normální cestou. Příklad 3: Dva kusy PLU z oddílu 3 jsou navráceny s hodnotou Zahajte registraci s negativním oddílem zmáčknutím klávesy RETOUR/-. Registrujte PLU normální cestou. Strana 24

25 Příklad účtu: Datum Číslo osobního účtu Celková suma Čas TX TX2 2 X TX TX CA z oddílu z oddílu 2 Některá PLUs z oddílu: 2 x 3.,00 z oddílu 3 Celkové množství DPH Číslo účtenky 7.3 Registrace Vždy zadávejte cenu bez desetinného znaménka! Poznámka: Cena může obsahovat pouze maximálně 7 čísel Registrace PLU s fixní cenou Podmínka: PLU byl naprogramován s fixní cenou. Poznámka: Číslo PLU může být maximálně 3 místné. Příklad 1: PLU č. 12 musí být zaregistrováno. Zadejte PLU číslo Zmáčkněte PLU klávesu Jestliže by stejné PLU mělo být zaregistrováno několikrát: Příklad 2: PLU č. 12 musí být zaregistrováno dvakrát. Zadejte množství Potvrďte stlačením X/TIME Zadejte číslo PLU Zmáčkněte klávesu PLU Poznámka: Součet Množství x Cena nesmí být vyšší než maximílní kapacita paměti zpráv! Strana 25

26 7.3.2 Registrace PLU s volným oceňováním Podmínka: PLU musí být nastavena pro registraci s volným oceňováním. Příklad 3: PLU č. 10 s cenou 2.49 musí být registrováno. Zadejte číslo PLU Zmáčkněte klávesu PLU Zadejte cenu Zmáčkněte klávesu PLU Poznámka: Součet Množství x Cena musí být vyšší než je maximální kapacita výpisu paměti! Registrace negativních PLU Když je PLU vráceno, zahajte negativní registraci zmáčknutím klávesy RETOUR/- a zaregistrujte vrácené PLU normálním způsobem. Příklad 4: PLU č. 10 s cenou 2.49 je vráceno. Zahajte registraci negativního oddílu zmáčknutím klávesy RETOUR/-. Registrujte PLU normálním způsobem. Příklad účtenky: Datum Osobní číslo Celková částka DPH TX X TX CA PLU č. 1 (zdanitelné při sazbě DPH 1) PLU č. 2 (nezdanitelné) Několik PLU z oddílu: 2 x PLU č. 4 Celková částka Čas Číslo stvrzenky Strana 26

27 7.4 Uzavírání stvrzenky / Metody platby Poznámka: Během transakce nemohou být použity různé metody platby (změna platebního média)! Registrace může být provedena pouze jedním platebním médiem Platba v hotovosti Zmáčkněte klávesu SUB-TOTAL pro zobrazení a tisk mezisoučtu Zadejte zaplacené množství Uzavřete stvrzenku a tiskněte zmáčknutím CASH (volba) Zaplacené množství Platba EC kartou / šekem Zmáčkněte klávesu SUB-TOTAL pro vytištění a tisk mezisoučtu Zadejte zaplacené množství Uzavřete stvrzenku a tiskněte stisknutím CHECK (volba) Zaplacené množství Platba kreditní kartou / schválení kreditu Zmáčkněte klávesu SUB-TOTAL pro zobrazení a tisk mezisoučtu Zadejte zaplacené množství Uzavřete stvrzenku a tiskněte zmáčknutím CARD (volba) Zaplacené množství 7.5 Platby zahraniční měnou Zákazník platí účet v hodnotě 15.- Euro pomocí 20 US Dollarů. Když byla všechny PLU zaregistrována, zmáčkněte klávesu SUB-TOTAL pro vytvoření mezisoučtu. Zadejte identifikaci zahraniční měny (zde: US-Dollar = identifikace zahraniční měny 1) a zmáčkněte klávesu FC. Zadejte množství obdržené v cizí měně a uzavřete stvrzenku. Změna splatnosti je zobrazena v zahraniční měně. Poté zmáčkněte klávesu FC pro převod změny splatnosti na místní měnu. Příklad: Zákazník obdrží 30 Euro Centů nebo 39 US Centů. Displej Potvrťe stlačením 15, ,61 20,00 0,39 0,30 Strana 27

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

Uživatelský manuál pro pokladnu OPTIMA CR 30T

Uživatelský manuál pro pokladnu OPTIMA CR 30T Uživatelský manuál pro pokladnu OPTIMA CR 30T list číslo: 2 Obsah: 1. POPIS KLÁVESNICE... 4 1.1. ZÁKLADNÍ KLÁVESY... 4 1.2. FUNKČNÍ KLÍČE... 6 1.3. DISPLEJ POKLADNY... 6 1.3.1. Zobrazení na pokladně bez

Více

ER-380M. Návod k obsluze. Verze: MUL 1.O. Překlad: AFG, spol. s r.o. 2005; změny vyhrazeny. Návod k obsluze ER-380M 1

ER-380M. Návod k obsluze. Verze: MUL 1.O. Překlad: AFG, spol. s r.o. 2005; změny vyhrazeny. Návod k obsluze ER-380M 1 ER-380M Návod k obsluze Verze: MUL 1.O Překlad: AFG, spol. s r.o. 2005; změny vyhrazeny Návod k obsluze ER-380M 1 Obsah Vybalení 3 Založení papíru do tiskárny 3 Displej 6 Chybová hlášení 8 Řídící zámek

Více

Návod na obsluhu registrační pokladny. FiskalPRO VX520. ETH/GPRS/GPRS s baterií

Návod na obsluhu registrační pokladny. FiskalPRO VX520. ETH/GPRS/GPRS s baterií Návod na obsluhu registrační pokladny FiskalPRO VX520 4 Vložení/výměna papíru Pro vložení nové rolky papíru potáhněte a otevřete kryt, vložte rolku papíru a kryt zavřere. 1 2 3 Připojení registrační pokladny

Více

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA INCOTEX 133 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA INCOTEX 133 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA INCOTEX 133 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ 1. Zapnutí a vypnutí ERP ERP se zapíná a vypíná k tomu určeným spínačem, umístěným na pravém boku krabice. 2. Vložení papíru Kryt tiskárny

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

JUNIOR u ivatelský manuál

JUNIOR u ivatelský manuál Distributor FASY produktu pro Ceskou republiku Wincor Nixdorf é s.r.o. Evropská 33a 160 00 Praha 6 Ceská Republika www.wincor-nixdorf.cz Hot Line +420 233 034 105 Fax +420 233 034 119 Info obchod.cz@wincor-nixdorf.com

Více

Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 300983R0 / 300983 Leden 2006 FASY ER 5200 iii Úvod Gratulujeme vám k zakoupení registrační pokladny FASY ER 5200. Model ER 5200 vám pomůže při správě vaší

Více

Jednoduchý manuál pro pokladny

Jednoduchý manuál pro pokladny Jednoduchý manuál pro pokladny EURO 50 a 150 verze 1.2 Klávesnice EURO 50 - důležité klávesy CL - Numerické klávesy slouží pro zadávání číselných údajů a pro zadávání znaků při editaci textů v P režimu.

Více

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice Návod k instalaci Kódové klávesnice Obj.č.: *CA1362 FC52PL Kódová klávesnice FC52MA slouží pro ovládání jednoho nebo dvou relé pomocí dvou až šestimístného číselného kódu. Technická data: Napájení: 12V

Více

ER 5300 u ivatelský manuál. www.fasy.com

ER 5300 u ivatelský manuál. www.fasy.com Distributor FASY produktu pro Ceskou republiku Wincor Nixdorf s.r.o. Evropská 33a 160 00 Praha 6 Ceská Republika www.wincor-nixdorf.cz Hot Line +420 233 034 105 Fax +420 233 034 119 Info obchod.cz@wincor-nixdorf.com

Více

KERN Verze /2015 CZ

KERN Verze /2015 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Mozaiková jehličková tiskárna Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4 Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny Fasy Junior Verze: U 1.4 Základní pokyny pro používání pokladny - Přepínání mezi módy pokladny Přepínání se provádí pomocí klávesy. Znaky módu se zobrazují

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

Příručka pro uživatele. Registrační pokladna Daisy expert SX

Příručka pro uživatele. Registrační pokladna Daisy expert SX Příručka pro uživatele Registrační pokladna Daisy expert SX Napájení registrační pokladny (dále jen RP) Napájení DC 7,5 V / 3,3A / 47-63Hz (Externí adaptér). Varování! RP musí být před připojením komunikačního

Více

ipubdarwin II MANUÁL: Jak na to? Programování

ipubdarwin II MANUÁL: Jak na to? Programování MANUÁL: Jak na to? Programování OBSAH (strana) Programování: nastavení účtů (účty, účty s popiskem) 3 Programování: nastavení funkcí (poloviční porce, jazyk, aktivní měna) 3 Programování: základní nastavení

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA SERD ECR 726plus

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA SERD ECR 726plus SYSTEM-COMMERCE sro strana -1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA SERD ECR 726plus Verze 204, 2003, vypracoval: SYSTEM-COMMERCE sro, Opava výhradní dovozce pro ČR a SR SYSTEM-COMMERCE sro strana

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Bezpečnostní GSM alarm systém. Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Bezpečnostní GSM alarm systém. Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL Bezpečnostní GSM alarm systém Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL První zapnutí Vložte kartu SIM do hlavní jednotky, zapojte kabely a správně namontujte GSM anténu. Potom zapojte napájecí adapter do napájení.

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Registrační pokladna. AXIS distribution s.r.o. www.axis-distribution.cz

Registrační pokladna. AXIS distribution s.r.o. www.axis-distribution.cz 1 ÚVOD... 3 1 VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA... 3 2 TERMÁLNÍ PAPÍR PRO REGISTRAČNÍ POKLADNY... 4 3 INSTALACE REGISTRAČNÍ POKLADNY... 4 3.1 ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 4 POPIS REGISTRAČNÍ POKLADNY... 5 4.1 Senzor konce

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Vstupní panely LITHOS

Vstupní panely LITHOS PROGRAMOVACÍ MANUÁL Vstupní panely LITHOS Likvidace Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití

Více

Popis a funkce čtečky otisku prstu

Popis a funkce čtečky otisku prstu Popis a funkce čtečky otisku prstu Čtečka používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří a zabezpečovacích systémů které využívaí časové nebo bistabilní kontakty. Programování se provádí

Více

Autonomní přístupový sytém IBA-7612

Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Přístupový systém s digitální klávesnící. Technické specifikace: Napájecí napětí: DC12V Pracovní proud: max. 130 ma Klidový proud: 40 ma Relé na zámek: max 5A Auxiliary

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod k montáži a obsluze 5kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

ELEKTRONICKÁ POKLADNA Model XE-A107WH/BK

ELEKTRONICKÁ POKLADNA Model XE-A107WH/BK ELEKTRONICKÁ POKLADNA Model XE-A107WH/BK Kopírování a přetiskování jen se souhlasem firmy NEPA Copyright: NEPA spol. s r. o. Překlad a DTP: MJ servis, spol. s r. o. Tisk: MJ servis, spol. s r. o. Upozornění

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

MODEL MARKOVÉNÅ ZBOŽÅ... 4

MODEL MARKOVÉNÅ ZBOŽÅ... 4 MARKOVÄNÅ NA POKLADNĚ SHARP UP700... 2 PŘÅPRAVA POKLADNY K PROVOZU... 2 PřÅprava pokladnå såtě MASTER - SATELIT k provozu... 2 VypnutÅ, popř. zapnutå tisku pokladnåho låstku... 2 VOLBA POSTUPU PRO OBSLOUŽENÅ

Více

Precizní počítací Váha

Precizní počítací Váha Precizní počítací Váha CTS-3000 / CTS-6000 Uživatelský Manuál OBSAH I. Souhrn ------------------------------------------------------------(1) II. Bezpečnostní opatření před použitím váhy ----------(1)

Více

FUSION mobilní číšník s tiskárnou SUNMI

FUSION mobilní číšník s tiskárnou SUNMI FUSION mobilní číšník s tiskárnou SUNMI HoReCa systém FUSION řada 7 www.horeca-fusion.cz 1 Dostává se Vám do ruky mobilní číšník s tiskárnou - terminál SUNMI, před jeho prvním použitím si prosím přečtěte

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky

CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky Jednopásková elektronická registrační pokladna s rychlou a kvalitní termotiskárnou. Jedná se o spolehlivou pokladnu, vhodnou do méně náročných provozů, jako například

Více

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II cs Návod k montáži a obsluze 10kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

1. Pokyny pro uživatele

1. Pokyny pro uživatele 1. Pokyny pro uživatele Čtení identifikační karty Pro načtení identifikační karty je nutné kartu přiblížit k přední straně přístupového terminálu. Čtení je velmi rychlé, proběhne za zlomek vteřiny. Po

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

www.juwel-aquarium.com

www.juwel-aquarium.com Návod Automatické krmítko A B C < > D E www.juwel-aquarium.com Úvod Máme radost z toho, že jste se rozhodli pro výrobek značky JUWEL Aquarium a děkujeme Vám za důvěru. Naše produkty se vyrábějí vždy s

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet *CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet Čtečka čipových karet FP52 slouží pro ovládání dvou relé pomocí načtení magnetického kódu na přístupové kartě Technická data: Napájení: 12V AC/DC +/-

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

Manual Safescan 155 & 165 series

Manual Safescan 155 & 165 series Manual Safescan 155 & 165 series ENGLISH DEUTSCH ČESKY MAGYAR БЪЛГАРСКИ POLSKI SLOVENČINA 1 Příručka Safescan série 155 a 165 Balení obsahuje: detektor falešných bankovek Safescan příručku výkonový adaptér

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku.

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a údržbových pokynů,

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Návod k použití pro fóliovou klávesnici

Návod k použití pro fóliovou klávesnici Návod k použití pro fóliovou klávesnici Čísla položek Fóliová klávesnice horizontální: EA-KC2-101 Fóliová klávesnice vertikální: EA-KC2-102 Řídící jednotka: EA-KC2-201 Řídící jednotka EA-KC2-201 1. Přípojka

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR Úvod - Zařízení je možné použít ve všech vozidlech s 12V napájecím napětím. - Určené pro instalaci v interiéru vozidla. - Pozorně si přečtěte instrukce a

Více

Dávkovací stanice VA PRO SALT

Dávkovací stanice VA PRO SALT Dávkovací stanice VA PRO SALT Překlad původního návodu k použití 1 Obsah 1. VŠEOBECNÝ ÚVOD... 2 2. OBSAH BALENÍ... 3 3. TECHNICKÉ ÚDAJE... 3 4. POKYNY K MONTÁŽI... 3 5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ... 4 6. NASTAVENÍ

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Ruční vysílač GF20..

Ruční vysílač GF20.. Ruční vysílač GF20.. EN FR ES IT Návod na montáž a obsluhu Original assembly and operating instructions Notice originale de montage et d utilisation Instrucciones originales de instalación y funcionamiento

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 NÁVOD K OBSLUZE Doporučujeme Vám, aby jste si před uvedením do provozu pečlivě pročetli Návod k obsluze. Jen tak budete moci plně využít všech možností

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Centronic MemoControl MC441-II

Centronic MemoControl MC441-II Centronic MemoControl MC441-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač s funkcí Memory Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx

Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx Obsah: list číslo: 2 1. ÚVODEM...4 PŘEHLEDNÝ DISPLEJ OBSLUHY A ZÁKAZNÍKA...4 AUTOMATICKÝ VÝPOČET DPH - 8 HLADIN....4 ZÁLOHOVANÁ PAMĚŤ UMOŽŇUJE UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více