CM 75 / 760 / 761 / 762 Návod k obsluze Návod na programování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.em-store.cz CM 75 / 760 / 761 / 762 Návod k obsluze Návod na programování"

Transkript

1 CM 75 / 760 / 761 / 762 O L Y MPIA Návod k obsluze Návod na programování EM-STORE, Hodkovická 443/41, Liberec Tel.: , mail:

2 Declaration of Conformity CM 75 / 760 / 761 / 762 GB DE The manufacturer hereby declares that the equipment complies with the stipulations defined in the following guidelines and standards: The manufacturer hereby declares that the equipment complies with the stipulations defined in the following guidelines and standards: FR Le fabricant déclare par la présente que l'appareil est conforme aux règlements et normes en vigueur: CZ ES Výrobce tímto prohlašuje, že výrobek je v souladu s následujícími předpisy a standardy: Por medio de la presente, el fabricante declara que este aparato está conforme a lo dispuesto en las directivas y normas vigentes: NL De fabrikant verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de bepalingen in de richtlijnen en normen: 2006/95/EC 2010/108/EC EN :2006 +A1:2009 EN 55022:2006 +A1:2007 EN 50024:1998 +A1:2001 +A2:2009 EN :2000 EN :2008 Olympia Business Systems Doc: th December 2010 Heinz Prygoda Managing Director Strana 2

3 Drahý zákazníku, Gratulujeme vám! Děkujeme vám, že jste se rozhodli koupit registrační pokladnu Olympia CM 75 / 760 / 761 / 762. CM 75 / 760 / 761 / 762 je vysoce kvalitní registrační pokladna, která obsahuje poslední technologie, aby splnila všechny vaše požadavky. Prosím přečtěte si návod k obsluze/programování pro ujištění se, že umíte všechny funkce registrační poklany správně ovládat. Doufáme, že budete se zařízením spokojeni! S pozdravem Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 D Hattingen Deutschland Internet: Tento návod k Obsluze/Programování je určen čistě pro informativní účely. Jeho obsah není předmětem jakéhokoliv prodeje. Všechny uvedené údaje se vztahují k nominálním hodnotám. Vybavení a možnosti popsané se mohou lišit zem od země vzhledem k národním požadavkům. Vyhrazujeme si právo provádět změny obsahu a technické úpravy bez předchozího oznámení. Strana 3

4 Návod k použití Tato registrační pokladna je určená výhradně pro fungování jako registrační pokladna pouze uvnitř. Jakékoliv jiné použití je považováno za nechtěné. Všeobecné informace/ Bezpečnostní podmínky Ujistěte se, že napájení z elektrické sítě odpovídá hodnotám uvedeným na zadní straně pokladny. Tato registrační pokladna je vysoce sofistikovaný kus zařízení. Nikdy se ho nepokoušejte opravit svépomocí. Pokud je oprava nezbytná, doneste prosím registrační pokladnu do autorizovaného servisního centra nebo k prodejci. Nikdy nevkládejte do registrační pokladny kovové předměty, jako jsou šroubovák, papírové sponky atd. Mohlo by to pokladnu poškodit a také vás vystavit riziku zranění elektrickým proudem. Pokud registrační pokladnu delší dobu nepoužíváte, tak jí vypněte. Pokladnu čistěte pomocí lehkého otření pomocí suchého hadříku. Nikdy nepoužívejte na čištění registrační pokladny vodu nebo rozpouštědla jako jsou ředidlo, benzin atd. Pro úplné vypojení napájení odpojte zástrčku ze zásuvky. Nikdy nevystavujte registrační pokladnu extrémním teplotám. Mějte všechny přepravní zámky na bezpečném místě pro budoucí použití. Přepravní zámky musí být znovu nainstalovány pro případ, že budete někdy v budoucnosti registrační pokladnu přepravovat. Přepravní zámky Předtím, než bude registrační pokladna uvedena do chodu, odstraňte všechny přepravní zámky nainstalované a uložte je pro budoucí použití Důležitá poznámka pro přepravu: V případě poškození během přepravy, musí být zařízení vráceno s obalem, návodem k obsluze/programování a příslušenstvím. Připojení k elektrické síti Předtím, než připojíte registrační pokladnu k elektrické síti, zkontrolujte prosím, zda napětí a frekvence uvedené na výrobním štítku, odpovídá specifikacím místní elektrické sítě. Bezpečnostní poznámka: Zásuvka musí být blízko pokladny a snadno dostupná. To znamená, že v případě nutnosti může být pokladna rychle odpojena od proudu. Poznámka: Všechny data jsou uchovávána i po odpojení ze sítě. Baterie zajišťuje, že data budou uchována cca. 2 měsíce po odpojení registrační pokladny z elektrické sítě. Mechanismus tiskárny Pozor: Dodržujte následující instrukce pro zajištění dlouhodobého bezproblémového provozu: Nikdy: netiskněte bez vloženého papíru! nevytahujte papír, pokud tiskárna pracuje! nepoužívejte málo kvalitní papír! nevkládejte již použité papírové role! nemanipulujte s tiskárnou pomocí tvrdých předmětů nebo neposouvejte jezdce rukou! Dávejte pozor na značky označující konec role papíru. Papír okamžitě vyměňte. Provádějte pravidelný servis registrační pokladny / tiskárny v autorizovaném servisním středisku. Stránka 4 Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění!

5 Obsah Prohlášení o shodě...2 Účel použití...4 Všeobecné informace / Bezpečnostní pokyny...4 Přepravní zámky....4 Připojení k elektrické síti...4 Mechanismus tiskárny....4 Obsah Vlastnosti výrobku Spuštění Vložení papírové role Papírová role Výměna barvících pásek Klíčový spínač Pozice klíčového spínače Klíče Klávesnice Výměna popiský kláves CM 75 klávesnice Původní anglické popisky Německé popisky kláves CM 760 / 761 / 762 klávesnice Originální anglické popisky Německé popisky kláves Vysvětlení funkcí kláves Programování Programování data Programování času Programování sazby DPH Programování procentuální slevy Programování oddílů (DP) Programování stavu oddílů a fixní ceny Tisk programu oddílu Programování PLU (price look up) Programování ceny a přiřazení oddílu Programování stavu PLU a přiřazení oddílu Tisk naprogramovaných PLU Programování zahraničních měn Systémové možnosti Programování systémového nastavení Tisk systémových možností (výpis) Systém individuálních účtů Aktivace systému osobních účtů Systém osobních účtů bez hesla Osobní přihlášení s osobním číslem Odhlášení osobního účtu Systém osobního účtu s heslem Programování osobního hesla Přihlášení na osobní účet s osobním číslem a heslem Odhlášení osobního účtu Strana 5

6 7 Obsluha Registrace oddílů Registrace negativních oddílů Registrace PLU Registrace PLU s fixní cenou Registrace PLU s volným oceňováním Registrace negativních PLU Uzavírání stvrzenky / Metody platby Platba hotovostí Platba EC kartou / šekem Platba kreditní kartou / schválení kreditu Platba zahraniční měnou Registrace výše slev Registrace slev jako procent Registrace procentní slevy na PLU Registrace procentuální slevy na mezisoučet Oprava chyb a rušení Oprava chyb Normální zrušení Vrácení peněz / Anulace Operace obdržené na účet Operace vyplácení Funkce tisku Otevření pokladní zásuvky bez prodeje Tisk stvrzenky zapnuto/vypnuto Tisk kopie stvrzenky Výcvikový režim Aktivace výcvikového režimu Práce ve výcvikovém režimu Deaktivace výcvikového režimu Výpis registrační pokladny Základní informace Přehled zpráv registrační pokladny Vysvětlení Z1 denní finanční zprávy Odstranění problémů Chybové zprávy na displeji Displej Selhání tiskárny Obnovení původního nastavení registrační pokladny Možnosti Verifikátor bankovek (Euro) Nabíjecí baterie Technická data Instalace dobíjecí baterie Strana 6

7 1 Vlastnosti výrobku Vlastnosti CM 75 CM 760 CM 761 CM 762 Zásuvka na peníze Ano Ne Ano (malá) Ano (velká) Počet oddílů 8 16 Počet PLU Počet individuálních účtů 8 Počet daňových sazeb 4 Typ platby Zprávy registrační pokladny Displej Hotovost, šeky, kreditní karty X1/Z1 denní finanční zpráva X2/Z2 měsíční finanční zpráva X/Z PLU výpis X/Z výpis osobního účtu X/Z zkušební výpis Číselný displej (9-znaků LED) Zákaznický displej Ne Ano Tiskárna EPSON M-31 numerická tiskárna Typ tiskárny Rychlost tisku (řádek za sekundu) EPSON M-42 numerická tiskárna Jedno staniční válcová tiskárna Inkoustová páska IR-30 IR-40 = Velikost # 744 Počet sloupců 13 Šířka papíru Frekvence poruch (MCBF) Programovatelnost Datum Doplňky (nejsou obsaženy v dodávce, za poplatek) Čas Daňová sazba Oddíly PLU (předmět) -% sazba Zahraniční změna Úhrnná a čistá Z zpráva 57.5 ± 0.5 mm 300,000 řádek Počet desetinných míst (0. / 0.0 / 0.00 / 0.000) Zobrazení času (24-hodinový/ 12-hodinový formát) Formát data (měsíc-den-rok / den-měsíc-rok) Aktivní systémové individuální účty (ano / ne) Povinné zadání individuálního čísla pro všechny transakce (ano / ne) Baterie: pro provozování registrační pokladny bez napájecího kabelu po nepřetržitou dobu přibližně 5 hodin (OLYMPIA číslo části ). Verifikátor bankovek (Euro): Testuje autenticitu bankovek (OLYMPIA číslo části ). Strana 7

8 2 Spuštění 2.1 Vložení papírové role 1. Otevřete kryt tiskárny. 2. Vložte roly papíry o rozměrech 57 mm šířky a max. 70 mm průměru. Nepoužívejte recyklovaný papír, protože rychle vybledne. 3. Přípravte papírovou roli pro vložení. 4. Protáhněte konec papírové role, která byla rovně uříznuta do tiskařského mechanismu a zmáčkněte klávesu Feed, dokud nebude nataženo přibližně 10 cm. 5. V závislosti na zamýšleném použití (výpočetní nebo žurnálový režim), provlékněte papírový pásek skrz štěrbinu ve víku tiskárny a odtrhněte proužek papíru pomocí odtrhovací hrany. 6. V případě žurnálového režimu naviňte na papírovou cívku. Zavřete víko tiskárny. 2.2 Papírová role Papírová cívka je potřebná, když je nutné na ni navíjet. Změňte nastavení systému č. 18 na Otevřete kryt tiskárny. 2. Vyjměte papírovou cívku. 3. Provlékněte konec žurnálového papíru štěrbinou v cívce na papír. 4. Vložte papírovou cívku do vodičů pro ní určených. 5. Pro odstranění žurnálového papíru poté co byl narolován na cívku odstraňte papírovou cívku a vytáhněte žurnálovou roli. 6. Vložte znovu papírovou roli. 7. Zavřete kryt tiskárny. 2.3 Výměna barvících pásek Poznámka: Používejte pouze originální barvící pásky (Skupina IR-30 pro CM 75, IR-40, Velikost # 744 pro CM 760 / 761 / 762). 1. Otevřete malou klapku před víkem tiskárny. 2. Vyzdvihněte barvící pásek pomocí rukojeti (vlevo). 3. Vložte novou inkoustovou barvící pásku do vodiče. 4. Zavřete víko tiskárny. Strana 8

9 3 Klíčový spínač 3.1 Pozice klíčového spínače Klíc může být umístěn do pěti rozdílných pozic: OFF REG X Z PRG Registrační pokladna je vypnutá Registrační režim Výtisk zprávy bez vymazání paměti 3.2 Klíče Pro použití s registrační pokladnou je dostupných šest klíčů. Výtisk zprávy s vymazáním paměti Programovací režim Označení Počet Pozice spínače klíče klíčů OFF REG X Z PRG S 2 X X X Z 2 X X X X P 2 X X X X X Strana 9

10 4 Klávesnice Ve standardní podobě se vyrábí registrační tiskárna s anglickými popisky na klávesnici. Je možné použít popisky na klávesy v rozdílných jazycích. Pro tento účel je možné použít rozdílné jazykové listy, které jsou přiložené za tímto účelem k registrační pokladně. 4.1 Výměna popisků kláves Postupujte takto: 1. Odstraňte průhledný kryt klávesy. Pokud je to pro vás snadnější, odstraňte předem celou klávesu. 2. Nahraďte současný popisek novým. 3. Dejte zpět průhledný kryt na klávesu. Pokud jste odstranili celou klávesu, dejte jí opatrně zpět na klávesnici. 4.2 CM 75 klávesnice Původní anglické popisky Německé popisky kláves Strana 10

11 4.3 CM 760 / 761 / 762 klávesnice Originální anglické popisky Německé popisky kláves Strana 11

12 4.4 Vysvětlení funkcí kláves Klávesa Vysvětlení Zmáčkněte a držte klávesu FEED pro natáhnutí stvrzenky nebo žurnálu dokud nebude klávesa uvolněna. Klávesa RA se používá pro zaznamenání plateb udělaných v registrační pokladně. Celkové množství přijatých na účet je zaznamenáno do finanční zprávy. PO je používáno pro zaznamenání množství vyjmutého z pokladní přihrádky. Celková registrovaná částka se zobrazí zvlášť ve finanční zprávě. Klávesa EC je používána pro ukončení nesprávné registrace okamžitě poté, co byla zadána. Celkový počet opravených chyb je zaznamenán do finanční zprávy. Klávesa RETOUR/- se používá pro odečtení částky z celkové částky prodeje. Finanční zpráv zaznamenává celkový počet kláves (-). Klávesa RETOUR/- se používá pro refundaci transakce. Celková velikost refundace je zaznamenána do finanční zprávy. Klávesa VOID se používá pro dokončení zrušení položky v zápisu, která dosud není uzavřena. Celkový součet zrušení je zaznamenán do finanční zprávy. CLR nebo CLEAR je používán pro smazání všech záznamů udělaných pomocí numerické klávesnice nebo klávesy X/TIMEt, předtím než byl zápis dokončen zmáčknutím oddělení nebo funkční klávesy. CLR nebo CLEAR je také používána pro vymazání chybových stavů. Numerické klávesy: Numerické klávesy se používají pro zadávání čísel.. je používána pro zadávání desetinného znaménka. PLU (Price Look-Up) klávesa. Klávesa CLERK se používá pro zaregistrování individuálního účtu. Klávesa % - se používá pro odečtení procent od PLU nebo celkového množství prodeje. Celkové registrované množství je pomocí % - zaznamenáno do finanční zprávy. Klávesa X/TIME je používána pro opakování (násobení) vstupů pro oddělení nebo refundaci. Strana 12

13 Klávesa Vysvětlivka Oddílové klávesy slouží pro registraci oddílů. Poznámka: CM 75 má 8 oddílů. CM 760 / 761 / 762 má 16 oddílů. Klávesa Receipt ON/OFF se používá pro vypnutí nebo zapnutí tisku stvrzenky. Tato klávesa se používá pro vytištění kopie stvrzenky. Klávesa CHECK se používá pro transakce udělané pomocí šeku. Klávesa FC se používá pro převod částky do jiné zahraniční měny. #/NS (NS = No Sale) se používá pro úkony, při kterých by neměly být přidávány položky. Může to být použito pro tisk maximálně 7 čísel na stvrzenku. Položka neovlivní celkový součet prodeje. Klávesa #/NS se používá pro otevřené přihrádky pokladny. Klávesa CARD se používá pro transakce udělané pomocí kreditní karty. Zmáčknutí klávesy SUB-TOTAL zobrazí celkové množství prodeje. Klávesa CASH se používá pro transakce udělané pomocí hotovosti. Strana 13

14 5 Programování 5.1 Programování data Příklad: 15 June 2010 Nastavte klíč na PRG Vložte datum jako 6 číslic (DDMMRR) Potvrďte stlačením #/NS Displej Potvrďte stlačením 1506, Programování času Příklad: 9:30 a.m. Nastavte klíč na PRG Vložte čas jako 4 číslice (hhmm) Potvrďte stlačením X/TIME Displej Potvrďte stlačením 9, Programování sazby DPH Mohou být naprogramovány maximálně čtyři hodnoty DPH (daň z přidané hodnoty). Poznámka: Při opouštění továrny jsou naprogramovány následující sazby DPH: TX 1 = 19% a TX 2 = 7%. Pokud tyto sazby odpovídají vašim potřebám, nejsou potřeba další a další úpravy. Příklad 1: sazba DPH 1 je 19% Nastavte klíč na PRG te do místa úložiště (1, 2, 3 nebo 4) Potvrďte stlačením SUB-TOTAL Zadejte sazbu DPH (do 3 desetinných míst, ale bez desetinného znaménka) Potvrďte stlačením CASH Displej Potvrďte stlačením 0,01 19,000 Příklad 2: sazba DPH 2 je 7% Viz. pokyny v Příkladu 1. Displej Potvrďte stlačením 0,02 7,000 Strana 14

15 5.4 Programování procentuální slevy Můžete vložit hodnotu slevy od 0.00 do 99.99%. Příklad: 10% sleva Nastavte klíč na PRG Vložte hodnotu slevy jako 4 číslice (10% = 1000). Displej Potvrďte stlačením Potvrďte stlačením % - 10, Programování oddílů (DP) V případě CM 75 může být naprogramováno 8 oddílů a pro CM 760 / 761 / 762 šestnáct oddílů. CM 75: Na odchodu z továrny je Oddílům 1-4 již nainstalována sazba DPH 1 a to 19% a oddílům 5-8 je přidělena hodnota DPH 2 a to 7%. CM 760 / 761 / 762: Na odchodu z továrny je Oddílům 1 až 8 již přidělena hodnota DPH 1 na 19% a oddílům 9 až 16 je přidělena sazba DPH 2 o velikosti 7%. Všechny oddíly jsou nastaveny jako uvedené oddíly s volnou tvorbou cen. Jestliže toto nastavení odpovídá tomu co potřebujete, nejsou potřeby jakékoliv úpravy programu Programování stavu oddílů a fixní ceny Stav oddílu (3-čísla) první číslo Uvedené oddíly 0 Jedno položkový oddíl 1 druhé + třetí číslo Žádné DPH 00 DPH sazba 1 01 DPH sazba 2 02 DPH sazba 3 03 DPH sazba 4 04 Cena položky Volné oceňování 000 Fixní cena Uveďte cenu s počtem desetinných míst Příklad 1: DP1 by měl být nastaven jako podrobné uvedení sazby oddílu o DPH sazbě 1 (19%) a bez fixní ceny. Nastavte klíč na PRG Vložte status S1 a S2 jako 3 čísla a potvrďte stlačením CHECK Vložte fixní cenu nebo volné oceňování Přiřaďte naprogramovaným nastavením oddíl zmáčknutím odpovídající klávesy DP, v tomto případě: DP1 Displej Potvrďte stlačením 0,01 0,00 Strana 15

16 Příklad 2: DP2 by měl být nastaven jako uvedený oddíl se sazbou DPH 2 (7%) a s fixní cenou 5.00 (systémová možnost 1 v základním nastavením: 2 desetinná místa). Nastavte klíč na PRG Zadejte stav S1 a S2 jako 3 čísla a potvrďte stlačením CHECK Zadejte fixní cenu nebo volné oceňování Přiřazení naprogramovaného nastavení oddílu pomocí zmáčknutí odpovídající DP klávesy v tomto případě: DP1 Display Potvrďte stlačením 0,02 5, Tisk programu oddílu Příklad výtisku: Nastavte klíč na PRG Displej Potvrďte stlačením Zmáčkněte 8 6 krát Potvrďte stlačením CASH 8888,88 1 = DP číslo TX1 001 CK TX2 002 CK TX3 003 CK TX4 004 CK CK CK CK CK = fixní cena, TX1 = DPH sazba = stav oddílu Strana 16

17 5.6 Programování PLU (price look up) Může být naprogramováno 99 PLU pro CM 75 a 200 PLU pro CM 760 / 761 / 762. PLU je naprogramováno ve dvou krocích: Zadejte cenu a přiřaďte oddíl pro všechny PLU. Zadejte stav PLU a přiřaďte oddíl pro všechny PLU. (Není nezbytné pokud PLU operuje s fixní cenou.) Programování ceny a přiřazení oddílu Příklad: PLU 12 musí být oceněno na hodnotu 2.50 a přiřazeno oddílu 1. Nastavte klíč na PRG Zmáčkněte X/TIME Display Potvrďte stlačením Zadejte požadované číslo PLU P001 0,00 Potvrďte stlačením PLU P12 0,12 Zadejte fixní cenu pro PLU a požadovaný oddíl zmáčknutím odpovídající klávesy oddílu DP1. 2,50 Další automatické PLU se automaticky zobrazí na displeji. Pokračujte stejným způsobem pro ostatní PLU. Dokončete stisknutím P13 0,00 X/TIME Programování stavu PLU a přiřazení oddílu Poznámka: Tento krok je nezbytný pro PLU, které by měla být schopné fungovat s volným oceňováním. PLU stav (1 číslice) Pouze fixní cena 0 Také s volným oceňováním 1 Příklad: V případě PLU 12 (Oddíl 1), je umožněno volné očíslování. Nastavte klíč na PRG Zmáčkněte PO Displej Potvrďte stlačením Zadejte čísla číslo PLU pro naprogramování P001 0,00 Potvrďte stlačením PLU P12 0,12 Zadejte stav PLU Potrvrďte stlačením opovídající klávesy od dělení DP1. Další PLU se automaticky zobrazí na displeji. Pokračujte dalším způsobem pro ostatní PLU. 0,01 P13 0,00 Dokončete vstup zmáčknutím PO Strana 17

18 5.6.3 Tisk naprogramovaných PLU Nastavte klíč na PRG Zmáčkněte PLU Příklad výtisku: 01 = číslo PLU 1 = Číslo přiděleného oddílu TX TX2 0 = PLU stav 1.00 = cena, TX1 = sazba DPH Programování zahraničních měn Mohou být naprogramovány maximálně 4 zahraniční měny. Následující informace mohou být zadány v procesu programování: Identifikace zahraniční měny (1, 2, 3 nebo 4) Počet desetinných míst pro výměnou sazbu (EXP): Je možných 0 až 8 desetinných míst Desetinná místa pro zahraniční měny: 0 až 3 desetinná místa jsou možná Kurz (RATE): 6-číselný vstup od do Příklad: zahraniční měna č. 1: Euro na US Dolary (1 USD = EURO) jako zahraniční měna č.1. Nastavte klíč na PRG Zadejte identifikaci zahraniční měny, zde: 1 Potvrďte stlačením FC Zadejte EXP, zde: 5 DP, zde: 2 RATE, zde: Potvrďte stlačením CASH Displej Potvrďte vstup stlačením 0, ,94 Strana 18

19 5.8 Systémové možnosti Základní programová nastavení registrační pokladny jsou uložena v systémovém nastavení Programování systémového nastavení Příklad: Změna zobrazeného času na 12-hodinový formát. Nastavte klíč na PRG Zadejte číslo systémové možnosti a číslo statusu (2 nebo 3 čísla) Potvrďte stlačením RA Displej Potvrďte stlačením 41 Poznámka: Záklaní nastavení je označeno tučně. Systémová volba Status Nastavení 0 Umístění desetinné tečky: 0 (žádná tečka) Umístění desetinné tečky: Umístění desetinné tečky: Umístění desetinné tečky (rezervované) Čistá cena (bez daně) 2 Hrubá cena, (včetně daně) 0 Čas: 24-hodinový formát 1 Čas: 12-hodinový formát 0 Tisknout celkový základ daně: Žádný tisk 1 Tisknout celkový základ daně: Tisk 0 Tisk čistého součtu pro každou sazbu daně: Žádný tisk 1 Tisk čistého součtu pro každou sazbu daně: Tisk 0 Datový formát: Měsíc-Den-Rok 1 Datový formát: Den-Měsíc-Rok 0 Systém osobních účtů není aktivní 1 Systém osobních účtů aktivní 0 Přihlášení do osobního účtu neaktivní po každé transakci 1 Přihlášení do osobního účtu po každé transakci 0 Vytisknout extra řádek: Čistý celkem : Žádný tisk 1 Vytisknout extra řádek: Čistý celkem : Tisk 0 Přeskočení tisku nuly při Z-výpisu 1 Nepřeskakovat nulu při Z-výpisu 12 (rezervováno) - Pokračování na další stránce - Strana 19

20 Systémová volba Status Nastavené Bez speciálního evropského zaokrouhlování K zaokrouhlení dojde po zmáčknutí kláves SUB-TOTAL a CASH. Pokud není vybrané speciální evropské zaokrouhlování je zaokrouhlování prováděno podle běžného 5/4 zaokrouhlování: Jestliže má být zaokrouhleno první desetinné místo a je to 0, 1, 2, 3 nebo 4 je číslo zaokrouhleno dolů. Jestliže má být zaokrouhleno první desetinné místo a je to 5, 6, 7, 8 nebo 9 je zaokrouhleno nahoru. Evropské zaokrouhlování: Švýcarsko = = = 0.10 Evropské zaokrouhlování: Švédsko = = = 1.00 Evropské zaokrouhlování: Dánsko = = = = = Tisk dodatečné účtenky je umožněn 1 Tisk dodatečné účtenky není umožněn 0 Z1 a Z2 pokladny nejsou vymazány po vytištění Z finanční zprávy 1 Z1 a Z2 pokladny jsou vymazány po vytištění Z finanční zprávy 0 Celkový součet není vymazán po výtisku Z1 finanční zprávy 1 Celkový součet je vymazán po výtisku Z1 finanční zprávy 0 Celkový součet není vytištěn na finanční zprávě 1 Celkový součet je vytištěn na finanční zprávě 0 Režim účtenky 1 Režim žurnálu (je poháněna navíjecí cívka) 0 Základní měna je místní měna (množství konverzní faktor) 1 Základní měna je zahraniční měna (množství konverzní faktor) 0 Refundace jsou vytištěny na finanční zprávu 1 Refundace nejsou vytištěny na finanční zprávu Strana 20

21 5.8.2 Tisk systémových možností (výpis) Nastavte klíč na PRG Displej Zmáčkněte 9 6 krát Potvrďte stlačením CASH 9999,99 Potvrďte stlačením Příklad výtisku: Systémové možnosti sazby DPh Zahraniční měny Osobní hesla 01 2 RA 03 2 RA 04 0 RA 05 1 RA 06 0 RA 07 1 RA 08 0 RA 09 0 RA 10 1 RA 11 0 RA 12 1 RA 13 0 RA 14 0 RA 15 0 RA 16 1 RA 17 0 RA 18 0 RA 19 0 RA 20 0 RA % -% TX TX TX TX Z #1 111 #2 222 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Status %- sazba Z-výpis heslo Strana 21

22 . Registrační pokladna CM 75 / 760 / 761 / Systém individuálních účtů Základní nastavení pro individuální systém účtů je deaktivován (s ohledem na systémovou volbu 8). 6.1 Aktivace systému osobních účtů Nastavte klíč na PRG Displej Potvrďte stlačením Zmáčkněte 8 a 1. Potvrďte stlačením RA. 0,81 Když je aktivován systém osobních účtů, zobrazí se na displeji tečka: Systém osobních účtů je aktivní 6.2 Systém osobních účtů bez hesla Podmínka: Systém osobních účtů je aktivovaný. Nebylo naprogramováno žádné heslo, pro osobní účet, které dané osoba zadá s jeho osobním číslem Osobní přihlášení s osobním číslem Poznámka: V systému může být zaregistrováno maximálně 8 osobních účtů. Příklad: Příhlášení osobního účtu číslo 6. Nastavte klíč na REG Vložte 1 číselné osobní číslo Displej Potvrďte stlačením Porvrďte stlačením CLERK 0, Odhlášení osobního účtu Příklad: Odhlášení prodejce Nastavte klíč na OFF Poznámka: Systémová možnost 9 může být nakonfigurována tak, že prodejce se musí přihlásit po každé provedené registraci. 6.3 Systém osobního účtu s heslem Je možné chránit osobní přihlašovací kódy prostřednictvím hesla. V tomto případě obchodník se přihlašuje zadáním jejich respektive osobního čísla a dalšího hesla. Heslo je 3 místný kód (000 až 999). Osobní číslo a heslo se stává ze 4 místného osobního kódu. Strana 22

23 6.3.1 Programování osobního hesla Příklad: Programování hesla pro osobní účet č. 1 (heslo: 456) a osobní č. 2 (heslo: 987). Poznámka: Nastavte klíč na PRG te do programovacího režimu pomocí zadání osobního hesla: zmáčkněte 4 6x Potvrďte stlačením CASH Zadejte postupně všechna hesla (max. 8 hesel): Zadejte 4 číselný osobní kód (1-číselné osobní číslo a 3-číselné heslo) a dokončete zmáčknutím CLERK. Displej 4444,44 Opuštění osobního režimu programování hesla: zmáčkněte CLR / CLEAR. 14,56 29,87 Potvrdit stlačením / Jestliže je 000 zadáno jako heslo pro osobní účet, systém bude příště ještě jednou fungovat pro tento osobní účet bez zadání hesla Přihlášení na osobní účet s osobním číslem a osobním heslem Struktora osobního čísla místné osobní heslo ( ) 1-místné osobní číslo 4-místný osobní kód Příklad: Osoba č. 1 se přihlásí pomocí hesla "456" (osobní kód: 1456). Nastavte klíč na REG Zadejte 1-místné číslo osobního účtu Zadejte 3-místné osobní heslo Potvrďte stlačením CLERK Displej Potvrďte stlačením Osobní účet zůstane připojený dokud nebude správně odpojen (viz. následující). Poznámka: 1 14,56 Jestliže je zadáno nesprávné heslo, zobrazí se na displeji chybová zpráva E Odhlášení osobního účtu Příklad: Prodejce se odhlásí. Nastavte klíč na OFF Poznámka: Systémová možnost 9 může být nakonfigurována tak, že se pokladní musí přihlásit po každé úspěšné registraci. Strana 23

24 7 Obsluha Nastavte klíčový přepínač na REG pro všechny obslužné procesy. Poznámka: Nesprávně zadaný nebo chybný status (akustický signál) může být vyrušen zmáčknutím klávesy CLR / CLEAR. 7.1 Registrace oddílů Vždy vkládejte cenu bez desetinného znaménka! Poznámka: Cena může obsahovat maximálně 7 čísel. Příklad 1: PLU z oddílu 1 s hodnotou 1.00 musí být zaregistrováno. Zadejte cenu Přiřaďte oddíl pomocí stisknutí odpovídajících klávesy oddělení. Jestliže má být stejné PLU zaregistrováno několikrát: Příklad 2: PLU z oddílu 3 s hodnotou 3.00 musí být zaregistrováno dvakrát. Zadejte množství Potvrďte stlačením X/TIME Zadejte cenu Přiřaďte oddíl zmáčknutím odpovídající klávesy oddílu Poznámka: Součet Množství x Cena nesmí být větší než je maximální kapacita paměti pro výpisy! 7.2 Registrace negativních oddílů Když se PLU vrátí, zahajte negativní registraci zmáčknutím klávesy RETOUR/- a registrujte navrácenou PLU normální cestou. Příklad 3: Dva kusy PLU z oddílu 3 jsou navráceny s hodnotou Zahajte registraci s negativním oddílem zmáčknutím klávesy RETOUR/-. Registrujte PLU normální cestou. Strana 24

25 Příklad účtu: Datum Číslo osobního účtu Celková suma Čas TX TX2 2 X TX TX CA z oddílu z oddílu 2 Některá PLUs z oddílu: 2 x 3.,00 z oddílu 3 Celkové množství DPH Číslo účtenky 7.3 Registrace Vždy zadávejte cenu bez desetinného znaménka! Poznámka: Cena může obsahovat pouze maximálně 7 čísel Registrace PLU s fixní cenou Podmínka: PLU byl naprogramován s fixní cenou. Poznámka: Číslo PLU může být maximálně 3 místné. Příklad 1: PLU č. 12 musí být zaregistrováno. Zadejte PLU číslo Zmáčkněte PLU klávesu Jestliže by stejné PLU mělo být zaregistrováno několikrát: Příklad 2: PLU č. 12 musí být zaregistrováno dvakrát. Zadejte množství Potvrďte stlačením X/TIME Zadejte číslo PLU Zmáčkněte klávesu PLU Poznámka: Součet Množství x Cena nesmí být vyšší než maximílní kapacita paměti zpráv! Strana 25

26 7.3.2 Registrace PLU s volným oceňováním Podmínka: PLU musí být nastavena pro registraci s volným oceňováním. Příklad 3: PLU č. 10 s cenou 2.49 musí být registrováno. Zadejte číslo PLU Zmáčkněte klávesu PLU Zadejte cenu Zmáčkněte klávesu PLU Poznámka: Součet Množství x Cena musí být vyšší než je maximální kapacita výpisu paměti! Registrace negativních PLU Když je PLU vráceno, zahajte negativní registraci zmáčknutím klávesy RETOUR/- a zaregistrujte vrácené PLU normálním způsobem. Příklad 4: PLU č. 10 s cenou 2.49 je vráceno. Zahajte registraci negativního oddílu zmáčknutím klávesy RETOUR/-. Registrujte PLU normálním způsobem. Příklad účtenky: Datum Osobní číslo Celková částka DPH TX X TX CA PLU č. 1 (zdanitelné při sazbě DPH 1) PLU č. 2 (nezdanitelné) Několik PLU z oddílu: 2 x PLU č. 4 Celková částka Čas Číslo stvrzenky Strana 26

27 7.4 Uzavírání stvrzenky / Metody platby Poznámka: Během transakce nemohou být použity různé metody platby (změna platebního média)! Registrace může být provedena pouze jedním platebním médiem Platba v hotovosti Zmáčkněte klávesu SUB-TOTAL pro zobrazení a tisk mezisoučtu Zadejte zaplacené množství Uzavřete stvrzenku a tiskněte zmáčknutím CASH (volba) Zaplacené množství Platba EC kartou / šekem Zmáčkněte klávesu SUB-TOTAL pro vytištění a tisk mezisoučtu Zadejte zaplacené množství Uzavřete stvrzenku a tiskněte stisknutím CHECK (volba) Zaplacené množství Platba kreditní kartou / schválení kreditu Zmáčkněte klávesu SUB-TOTAL pro zobrazení a tisk mezisoučtu Zadejte zaplacené množství Uzavřete stvrzenku a tiskněte zmáčknutím CARD (volba) Zaplacené množství 7.5 Platby zahraniční měnou Zákazník platí účet v hodnotě 15.- Euro pomocí 20 US Dollarů. Když byla všechny PLU zaregistrována, zmáčkněte klávesu SUB-TOTAL pro vytvoření mezisoučtu. Zadejte identifikaci zahraniční měny (zde: US-Dollar = identifikace zahraniční měny 1) a zmáčkněte klávesu FC. Zadejte množství obdržené v cizí měně a uzavřete stvrzenku. Změna splatnosti je zobrazena v zahraniční měně. Poté zmáčkněte klávesu FC pro převod změny splatnosti na místní měnu. Příklad: Zákazník obdrží 30 Euro Centů nebo 39 US Centů. Displej Potvrťe stlačením 15, ,61 20,00 0,39 0,30 Strana 27

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29 Návod k použití Registrační pokladna CR 20/21/28/29 ...designováno pro úspěch Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma

Více

Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx

Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx Obsah: list číslo: 2 1. ÚVODEM...4 PŘEHLEDNÝ DISPLEJ OBSLUHY A ZÁKAZNÍKA...4 AUTOMATICKÝ VÝPOČET DPH - 8 HLADIN....4 ZÁLOHOVANÁ PAMĚŤ UMOŽŇUJE UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL Ingenico IPP UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL Ingenico IPP UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL Ingenico IPP UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod a předmět dodávky Platební terminály Ingenico jsou elektronická zařízení sloužící pro přijímání platebních karet, a to jak

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod a předmět dodávky Platební terminály Ingenico jsou elektronická zařízení sloužící pro přijímání platebních karet, a to jak s magnetickým

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více