ER-380M. Návod k obsluze. Verze: MUL 1.O. Překlad: AFG, spol. s r.o. 2005; změny vyhrazeny. Návod k obsluze ER-380M 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ER-380M. Návod k obsluze. Verze: MUL 1.O. Překlad: AFG, spol. s r.o. 2005; změny vyhrazeny. Návod k obsluze ER-380M 1"

Transkript

1 ER-380M Návod k obsluze Verze: MUL 1.O Překlad: AFG, spol. s r.o. 2005; změny vyhrazeny Návod k obsluze ER-380M 1

2 Obsah Vybalení 3 Založení papíru do tiskárny 3 Displej 6 Chybová hlášení 8 Řídící zámek 9 Klávesnice 10 Přehled nejdůležitějších kláves 11 Přihlášení a odhlášení obsluhy 12 Zapnutí a vypnutí tisku bonu 13 Markování 14 Cenové úrovně 24 Akce (reklama) 25 Odpad 26 Procentní klávesy 27 Vrácení zboží RF 32 Storno 33 Bez prodeje #/NS 35 Vklad peněz 36 Výběr peněz 37 Mezisoučet a platba 38 Cizí měna 44 Zprávy a EJ 45 Peněžní výčetka 47 Datum a čas 48 2

3 Vybalení 1. Odstraňte veškerý obalový materiál. 2. Přiložené příslušenství: Role termopapíru šíře 57 mm Sada klíčů k řídícímu zámku Návod k obsluze a programování 3. Pokladnu postavte na stabilní vodorovnou podložku. 4. Síťovou šňůru zasuňte do volně přístupné elektrické zásuvky a řídící zámek přepněte do polohy REG. Založení papíru do tiskárny 1. Odklopte směrem vzhůru kryt tiskárny (viz. následující obrázek). Návod k obsluze ER-380M 3

4 2. Modrou páčku zatlačte směrem dozadu a směrem vzhůru odklopte horní část tiskárny (viz. šipky na následujících obrázcích). 3. Cívku s termopapírem položte do tiskárny tak, aby se papír odvíjel odspodu, jak je zřejmé z následujícího obrázku 4. Nechte volný začátek papíru v délce asi 15 cm. 4

5 5. Zaklapněte zpět horní část tiskárny tak, aby zacvakl pojistný zámek. 6. Mírným takem k sobě a dostrany odtrhněte přečnívající začátek papíru a přiklopte zpět kryt tiskárny. Návod k obsluze ER-380M 5

6 Displej pro pokladní obsluhu Pokladna ER-380M je vybavená dvojřádkovým šestnáctiznakovým alfanumerickým podsvíceným LCD displejem. V poloze OFF řídícího zámku není na displeji zobrazeno nic a na pokladně není možné provádět žádné operace. V závislosti na poloze řídícího zámku (REG, VOID, X, Z, PGM nebo SM), se na displeji zobrazí různá hlášení a zprávy: REG REGISTRACE UZAVRENO! VOID VOID MOD UZAVRENO! Je-li na displeji nápis UZAVŘENO!, není přihlášená pokladní obsluha. Je třeba zadat číslo pokladní obsluhy a stisknout klávesu OBSLUHA č.. Příklady zobrazení na displeji pokladní obsluhy: o Zadání: PLU1 namarkování částky 10,- Kč do registru PLU1 PLU o Zadání: HOTOVOST platba částkou 50,- Kč v hotovosti HOTOVOST NAZPET Zobrazení ohlášení chyby 6

7 *** POZOR! *** CHYBNA KLAVESA Návod k obsluze ER-380M 7

8 Displej pro zákazníky Pokladna ER-380M je vybavená desetimístným numerickým displejem pro informaci zákazníků. Na displeji se mohou objevit následující hlášení: Vrácená částka Záporná registrace Mezisoučet Chybové hlášení 8

9 Chybová hlášení: E0 Stisknuta chybná klávesa E1 PLU kód není naprogramován E2 Chyba obsluhy E3 Překročení maximální povolené ceny E4 Chyba EFT terminálu E5 Chyba komunikace E6 Chyba času a data E7 Překročení limitu zadání E8 Neaktivní E9 Nutný X-Mód E10 Chyba funkce NON ADD E11 Chyba částečného součtu E12 Chyba přílohy E13 Povinné zadání skladu E14 Není zásuvka E15 Chybné číslo obsluhy E16 Povinná peněžní výčetka E17 OFF LINE E18 Překročení kapacity klávesnice E19 Povinný mezisoučet E20 Chyba akce E21 Povinné zadání hesla E22 PLU nalze vystornovat, nebylo namarkováno E23 Chyba RS 232 E24 Změna ceny není možná E25 Povinnost zadat hodnotu E26 Povinnost zadat cenu E27 Funkce není možná E31 Chybné rozdělení paměti E32 Paměť EJ plná PER Konec papíru PCO Otevřený kryt tiskárny PFP Chyba systému objeví-li se, volejte servisního technika Návod k obsluze ER-380M 9

10 10

11 Řídící zámek Řídící zámek má sedm poloh, do kterých lze přepínat pěti různými klíči. OFF VOID REG X Z P S VOID Manažerské storno VOID MOD OFF Vypnuto nelze markovat. REG Registrace markování. X X-zprávy - náhledy. Z Z-zprávy - vynulování. P Programování. S Servisní poloha. Než začnete na pokladně markovat, je nutné přihlásit pokladní obsluhu. Způsob přihlášení je popsán v kapitole Přihlášení a odhlášení obsluhy. Funkční klíče Pokladna ER-380M je dodávána s následujícími funkčními klíči. V následující tabulce je přehled klíčů s jejich možností přepínání do jednotlivých poloh řídícího zámku. Klíč Přepnutí do polohy REG VOID Z P C OFF, REG VOID, OFF, REG, X VOID, OFF, REG, X, Z VOID, OFF, REG, X, Z, P VŠECHNY POLOHY Poznámka: Klíč lze ze zámku vyjmout pouze v poloze OFF nebo REG Návod k obsluze ER-380M 11

12 Klávesnice Pokladna ER-380M má částečně programovatelnou klávesnici. Klávesy, které lze přeprogramovat jsou zobrazeny tučně. POSUN PÁSKY Obsluha č. X PLU VKLAD %1 %2 Část. součet KREDIT VÝBĚR Bon Storno RF Storno MEZISOUČET ST #/NS OKAMŽ. STORNO CL HOTOVOST-Total 12

13 Návod k obsluze Přehled nejdůležitějších kláves Klávesa Popis #/NS Tato klávesa má dvě funkce: 1.Zadání až devítimístného čísla, které se zapíše na bon, 2. Otevření zásuvky bez prodeje. X 00, 0-9, desetin.tečka BONSTORNO HOTOVOST KREDIT Násobení. Zadání číselné informace (ceny, počtu, čísla PLU atd.) POZOR: Cena se zadává vždy bez desetinné tečky! Ruší celý nákup najednou, pokud dosud nebyl zaplacen. Platební klávesa pro platbu hotovostí. Platební klávesa pro platbu kreditem (např. Amex, Visa, Eurocard) % Procentní sleva nebo přirážka (podle naprogramování). CLEAR OBSLUHA č. POSUN PÁSKY PLU STORNO OKAMŽITÉ STORNO MAKRO (1-10) REFUND VKLAD VÝBĚR Výmaz nezaregistrované ceny nebo chybového hlášení. Přihlášení nebo odhlášení pokladní obsluhy. Posunutí pokladní pásky. Registrace PLU kódu zboží po zadání jeho čísla na číselné klávesnici. Zrušení libovolné položky rozmarkovaného nákupu. Zrušení poslední položky rozmarkovaného nákupu. Pomocí Makro klávesy lze zadat řetěz stisknutí kláves, který je pod touto funkcí naprogramován (až 50 kláves) Odečtení zboží vráceného (reklamovaného) zákazníkem. Vložení paněz do pokladny ( počáteční limit ). Vybrání peněz z pokladny Návod k obsluze ER-380M 13

14 Přihlášení a odhlášení obsluhy Pokladní obsluha se může přihlásit různým způsobem. Rozhodující je nastavení vlastností systému (viz. Návod na programování). Přímé přihlášení pokladní obsluhy Přihlášení pomocí klávesy OBSLUHA č. nebo klávesami pro jednotlivé prodavače (OBSLUHA1, OBSLUHA2, atd.). OBSLUHA č. ČÍSLO OBSLUHY # (1-15) OBSLUHA 1 ~ OBSLUHA 10 Odhlášení pokladních se provede zadáním 0 a klávesy OBSLUHA č., nebo zadáním 0 a příslušnou přímou klávesou OBSLUHA1~OBSLUHA10. 0 OBSLUHA č. 0 OBSLUHA 1 ~ OBSLUHA 10 Přihlášení pokladní obsluhy tajným kódem Stiskněte klávesu OBSLUHA č., číselně zadejte tajný kód a potvrďte klávesou OBSLUHA č. OBSLUHA č. Tajný kód (max. 6 čísel) OBSLUHA č. Odhlášení: Klávesa 0 a klávesa OBSLUHA č. 0 OBSLUHA č. 14

15 Zapnutí a vypnutí tisku bonu 1. Řídící zámek otočte do polohy X. 2. Pro vypnutí tisku bonu zadejte následující: 9 9 ST 1 HOTOVOST 3. Následující postup znázorňuje opětovné zapnutí tisku bonu. 9 9 ST 0 HOTOVOST Je-li tisk bonu vypnutý, objeví se na dispeji indikace RCPT OFF. Bon lze vypsat dodatečně stiskem klávesy HOTOVOST po platební klávese. Návod k obsluze ER-380M 15

16 Markování Je několik způsobů jak markovat registrovat na pokladně: Markování cenou do kláves druhů zboží Zadáním čísel naprogramovaných druhů zboží a klávesy PLU Údaje o registrovaném druhu zboží se objeví na displeji. 16

17 Markování cenou do klávesy zboží - PLU s otevřenou cenou 1. Zadejte cenu (bez desetinné tečky) Stiskněte klávesu druhu zboží 1 PLU1 T DPH 5% 0.14 TOTAL 3.00 HOTOVOST 3.00 Klávesy PLU s předvolenou cenou Způsob naprogramování ceny PLU naleznete v Návodu na programování ER-380M 1. Stiskněte příslušnou klávesu PLU s předvolenou cenou 5 PLU TOTAL 5.50 HOTOVOST 5.50 Návod k obsluze ER-380M 17

18 Opakované zadání Stejné položky, které se prodávají víckrát lze namarkovat opakováním stejné klávesy druhu zboží. 1. Zadejte cenu zboží Stiskněte klávesu druhu zboží 1 3. Pro opakování stejného zboží stiskněte znovu stejnou klávesu druhu zboží. PLU1 T PLU1 T DPH 5% 0.28 TOTAL 6.98 HOTOVOST

19 Násobení prodávaných položek Pokud je prodáváno více kusů stejného zboží, lze použít klávesu X pro násobek. Počet prodávaných kusů může být od 0,001 do 999, Zadejte prodávaný počet kusů a stiskněte klávesu X 4 X 2. Zadejte cenu zboží Stiskněte klávesu druhu zboží PLU1 T DPH 5% 0.48 TOTAL HOTOVOST Návod k obsluze ER-380M 19

20 Násobení s desetinným místem např. cena za váhu nebo plochu 1. Zadejte počet s použitím desetinné tečky a stiskněte klávesu X X 2. Zadejte cenu za jednotku zboží Stiskněte klávesu druhu zboží PLU1 T DPH 5% 0.18 TOTAL 3.71 HOTOVOST

21 Prodej části balení Pokud se prodává část balení, které má danou cenu např. 2 kusy z balení po 3 kusech jehož cena je 6 Kč, postup markování je následovný: 1. Zadejte požadovaný počet kusů z balení a stiskněte klávesu X. 2 X 2. Zadejte počet kusů v celém balení, jehož část se prodává. 3 PLU1 T DPH 5% 0.19 TOTAL 4.00 HOTOVOST Zadejte cenu celého balení Stiskněte klávesu příslušné skupiny zboží. 1 Návod k obsluze ER-380M 21

22 Prodej jednotlivé položky Pokud je klávesa druhu zboží naprogramovaná jako jednotlivá položka, bude po stisknutí této klávesy nákup automaticky ukončen platbou HOTOVOSTÍ. 1. Stiskněte klávesu druhu zboží 6, která má naprogramovanou cenu 1,29 Kč a status jednotlivé položky. Nákup bude automaticky ukončen. 6 PLU TOTAL 1.29 HOTOVOST

23 PLU kód otevřený pro zadání ceny Kód zboží PLU, který není naprogramovaný přímo na klávese a nemá naprogramovanou cenu (je otevřený pro zadání ceny) se markuje zadáním čísla kódu a klávesou PLU podle následujícího postupu. 1. Zadejte číslo kódu zboží a klávesu PLU. 2 PLU 2. Zadejte cenu bez desetinné tečky PLU2 T DPH 5% 0.14 TOTAL 2.99 HOTOVOST Stiskněte klávesu PLU. PLU PLU kód s pevnou cenou 1. Zadejte číslo kódu zboží a klávesu PLU. 1 PLU PLU TOTAL 1.29 HOTOVOST 1.29 Návod k obsluze ER-380M 23

24 Násobení kódů PLU Pokud prodáváte několik stejných položek PLU, lze zadat jejich násobek od 0,001 do 999,999. Toto platí pro položky s otevřeným vstupem pro cenu, i pro položky s naprogramovanou cenou. 1. Zadejte počet kusů a stiskněte klávesu X. 4 X 2. Zadejte číslo kódu PLU a stiskněte klávesu PLU 1 PLU PLU1 T DPH 5% 0.38 TOTAL 8.00 HOTOVOST

25 Násobení PLU neceločíselným násobkem Pro výpočet ceny za váhu nebo plochu 1. Zadejte požadovaný počet číslem s desetinnou tečkou (např. 3,75) a stiskněte klávesu X X 2. Zadejte číslo kódu a klávesu PLU. PLU3 T DPH 5% 0.89 TOTAL HOTOVOST PLU Výpočet částečné ceny PLU Např. Prodej dvou kusů z balení po třech kusech, které stojí 3,00 Kč. 1. Zadejte požadovaný počet kusů a stiskněte klávesu X. 2 X 2. Zadejte počet kusů, pro který je naprogramovaná cena PLU. 3 X 3. Zadejte číslo kódu a klávesu PLU. ZA 3.00 PLU3 T DPH 5% 0.10 TOTAL 2.00 HOTOVOST PLU Návod k obsluze ER-380M 25

26 Cenové hladiny Pokladna ER-380M může mít 2 cenové hladiny. Je-li požadovaná 2. cenová hladina, musí být nadefinovaná při ROZDĚLENÍ PAMĚTI. Klávesy CENA 1 a CENA 2 pak musí být nadefinované přímo na klávesnici pokladny. Používá-li se funkce 2. ceny, mohou se pro každou položku naprogramovat 2 ceny. V nastavení systému pak lze zvolit jak je CENA 2 aktivní. Standartně je aktivní pro položku, to znamená, že se přepne zpět na CENU 1 ihned po namarkování položky. Pokud se zvolí aktivní pro bon, přepne se zpět na CENU 1 po ukončení nákupu platební klávesou. Pokud je zvolen režim vždy aktivní, pak přepíná ceny obsluha a dokud nepřepne, budou mít všechny registrace zvolenou cenovou hladinu. 1. Stiskněte klávesu PLU (PLU 1 cena 1,00Kč) 1 2. Stiskněte klávesu CENA 2 CENA 2 3. Stiskněte znovu stejnou klávesu PLU (PLU 1 bude teď namarkováno s cenou 2,00Kč) PLU PLU PLU TOTAL 4.50 HOTOVOST Pokud nyní namarkujete další položku, bude zaregistrovaná s cenou 1. 26

27 Akce (reklama) Tato klávesa umožní namarkovat položku aniž by se přičetla k totálům v pokladně nebo k nákupu. Pokud používáte sklad, bude při takovémto prodeji odečten příslušný počet kusů ze skladu. Klávesa AKCE musí být naprogramovaná na klávesnici pokladny. 1. Namarkujte položku s předvolenou cenou 1Kč Stiskněte klávesu AKCE. AKCE PLU *** AKCE *** PLU1 TOTAL 0.00 HOTOVOST Namarkujte stejnou položku znovu. Zaregistruje se s nulovou cenou. 1 Návod k obsluze ER-380M 27

28 Odpad Pomocí klávesy ODPAD lze ze skladu v pokladně odepsat zkažené, poškozené nebo ztracené zboží. Tato klávesa musí být naprogramovaná na klávesnici pokladny. 1. Stiskněte klávesu ODPAD. ODPAD 2. Zadejte kód PLU, který má být odepsán. 3. Znovu stiskněte klávesu ODPAD. ODPAD *** ODPAD *** PLU PLU *** ODPAD *** TOTAL

29 Procentní klávesy Pokladna ER-380M má k dispozici až 5 různých procentních funkcí. Tyto funkce je možné naprogramovat přímo na klávesnici pokladny. Standartně jsou na klávesnici naprogramovené klávesy %1 a %2. Každá procentní klávesa (funkce) může být individuelně naprogramovaná. Postup naprogramování procentních kláves naleznete v Návodu na programování kapitola Programování funkčních kláves. Procentní sleva z položky s pevnou sazbou Příklad: Klávesa %1 je sleva se sazbou 10 %. 1. Namarkujte položku 2. Stiskněte klávesu % 1. % 1 3. Sleva bude automaticky vypočítaná. PLU % % OBNOS TOTAL 9.00 HOTOVOST 9.00 Návod k obsluze ER-380M 29

30 Procentní sleva s možností zadání sazby Hodnotu procentní slevy lze zadat na 3 desetinná místa s použitím desetinné tečky. 1. Namarkujte položku 2. Zadejte požadovanou sazbu slevy (např. 33,333%) Stiskněte klávesu %1. PLU % % OBNOS TOTAL 6.67 HOTOVOST 6.67 % 1 4. Sleva bude automaticky vypočítaná. 30

31 Přirážka k celému nákupu V tomto příkladu použijeme přirážku k celému nákupu s volným zadáním sazby. 1. Namarkujte položky nákupu. 2. Stiskněte klávesu MEZISOUČET. MEZISOUČET 3. Zadejte procentní sazbu přirážky a stiskněte klávesu % 1 (např. 15%). 1 5 %1 PLU PLU % % OBNOS 3.00 TOTAL HOTOVOST Přirážka bude automaticky vypočítaná. Návod k obsluze ER-380M 31

32 Sleva částkou z celého nákupu Tento postup znázorňuje způsob poskytnutí slevy korunové částky z celého nákupu. 1. Namarkujte položky nákupu. 2. Stiskněte klávesu MEZISOUČET. MEZISOUČET 3. Zadejte částku slevy v Kč (např. 2Kč) a stiskněte %1 PLU % TOTAL 8.00 HOTOVOST % 1 4. Sleva bude automaticky odečtena. 32

33 Sleva částkou z položky 1. Namarkujte položku. 2. Zadejte hodnotu slevy v Kč (např. 2,00Kč) a stiskněte klávesu % % 1 3. Znovu zadejte příslušnou položku PLU. PLU PLU1 C TOTAL 8.00 HOTOVOST Sleva bude automaticky odečtena. Návod k obsluze ER-380M 33

34 Vrácení zboží - RF Tato funkce se používá pro vrácení peněz za zboží (reklamované) které bylo vráceno zákazníkem. 1. Stiskněte klávesu RF. RF 2. Při markování cenou zadejte cenu zboží a stiskněte klávesu druhu zboží Ukončete odpovídající platební klávesou. 2 REFUNDACE ********************** PLU2 T DPH 5% TOTAL HOTOVOST

35 Storno Okamžité storno Stornovat poslední namarkovanou položku lze stiskem klávesy OKAMŽITÉ STORNO, pokud nebyla po poslední položce stisknuta žádná jiná klávesa (ani CL) a nákup nebyl ukončen platební klávesou. 1. Namarkovat položky nákupu 2. Po stisknutí klávesy OKAMŽITÉ STORNO bude poslední položka zrušena. OKAMŽ. STORNO PLU1 T PLU OK.STORNO PLU TOTAL 2.29 HOTOVOST 2.29 Storno Je-li třeba vystornovat některou z dříve namarkovaných položek v nákupu, který nebyl ukončen platební klávesou, stiskne se klávesa STORNO a položka, kterou chceme zrušit se znovu zadá. 1. Namarkovaná je 1.položka PLU2 a 2.položka PLU položka má být zrušena. Stiskněte klávesu STORNO. STORNO 3. Namarkujte 1.položku. PLU PLU1 T STORNO PLU TOTAL 2.29 HOTOVOST Návod k obsluze ER-380M 35

36 Bon Storno Celý nákup (všechny položky) najednou lze zrušit stiskem klávesy BON STORNO, pokud nákup ještě nebyl ukončen platební klávesou. 1. Namarkovat položky nákupu 2. Stiskněte klávesu BON STORNO BON STORNO PLU1 T PLU BON STORNO ********************* Storno klíčem storno mód Chybně namarkovaný nákup lze po jeho ukončení platební klávesou vystornovat v poloze VOID řídícího zámku (tzv. Storno klíčem) podle následujícího postupu: 1. Otočte řídící zámek do polohy VOID. 2. Namarkujte všechny položky nákupu tak, jak byly dříve namarkované v poloze REG a ukončete stejnou platební klávesou. 3. Všechny totály a čítače budou automaticky zkorigovány. STORNO MOD ******************* PLU1 T PLU DPH 5% TOTAL HOTOVOST

37 Bez prodeje #/NS Otevření zásuvky Stiskem klávesy #/NS je možné otevřít pokladní zásuvku pokud není rozmarkovaný nákup. 1. Stiskněte klávesu #/NS. #/NS 2. Zásuvka se automaticky otevře OT.ZASUVKY Nezapočítané číslo Pomocí klávesy #/NS lze na bon zapsat až devítimístné číslo. Toto lze použít kdykoliv během markování nákupu a bon lze ukončit libovolnou platební klávesou. 1. Namarkovat položku nákupu 2. Zadejte požadované číslo (např.1234) Stiskněte klávesu #/NS. #/NS PLU1 T CISLO # 1234 TOTAL 2.99 SEK Ukončete nákup platební klávesou (např.šek). ŠEK Návod k obsluze ER-380M 37

38 Vklad peněz Na klávesnici pokladny ER-380M je možné naprogramovat až 3 klávesy pro vklad peněz. Na standartní klávesnici je nadefinovaná funkce VKLAD Stiskněte klávesu VKLAD VKLAD 2. Zadejte částku, kterou vkládáte a stiskněte klávesu HOTOVOST HOTOVOST VLOZENO1 HOTOVOST VLOZENO Znovu stiskněte klávesu VKLAD VKLAD 38

39 Výběr peněz Na klávesnici pokladny ER-380M je možné naprogramovat až 3 klávesy pro výběr peněz. Na standartní klávesnici je nadefinovaná funkce VÝBĚR Stiskněte klávesu VÝBĚR VÝBĚR 2. Zadejte částku, kterou vybíráte a stiskněte klávesu HOTOVOST HOTOVOST VYBRANO1 HOTOVOST VYBRANO Stiskněte znovu klávesu VÝBĚR VÝBĚR Návod k obsluze ER-380M 39

40 Mezisoučet a platba Mezisoučet 1. Namarkujte položky nákupu. 2. Stiskněte klávesu MEZISOUČET na displeji se zobrazí hodnota mezisoučtu. MEZISOUČET Hodnota mezisoučtu se vytiskne na bonu pokud se tisk povolí v nastavení Vlastností tisku. 40

41 Platba hotovostí 1. Namarkujte položky nákupu. 2. Stiskněte klávesu HOTOVOST HOTOVOST 3. Totál HOTOVOST se zobrazí a vytiskne. PLU TOTAL 7.96 HOTOVOST 7.96 Návod k obsluze ER-380M 41

42 Výpočet vratné částky 1. Namarkujte položky nákupu. 2. Zadejte částku přijatou od zákazníka Stiskněte klávesu pro platbu hotovostí. HOTOVOST 4. Automaticky bude vypočítána částka, která má být vrácena zákazníkovi. PLU1 T PLU1 T PLU TOTAL HOTOVOST NAZPET

43 Platba kreditní kartou Na klávesnici pokladny ER-380M lze naprogramovat až 8 kláves pro platbu kreditní kartou KREDIT 1-8. Platební klávesy lze přejmenovat podle konkrétních názvů kreditních karet. Na standartní klávesnici pokladny je naprogramovaná klávesa KREDIT Namarkujte položky nákupu. 2. Stiskněte platební klávesu KREDIT. KREDIT PLU1 T PLU1 T PLU TOTAL KREDIT Návod k obsluze ER-380M 43

44 Smíšená platba Při platbě nákupu lze kombinovat různé platební klávesy. 1. Namarkujte položky nákupu 2. Částka, která má být zaplacena hotovostí je např. 10 Kč HOTOVOST 3. Na displeji se zobrazí částka, kterou zbývá ještě zaplatit. 4. Zadejte zbývající částku a příslušnou platební klávesu, např.kredit. PLU TOTAL HOTOVOST TOTAL KREDIT KREDIT 5. Na účtence bonu budou vytištěny oba způsoby platby. 44

45 Dodatečný výpočet vrácené částky Částku, která má být vrácena zákazníkovi lze vypočítat dodatečně podle následujícího postupu pokud je její výpočet povolen v nastavení Vlastností systému. 1. Namarkujte položky nákupu. 2. Stiskněte platební klávesu, např. HOTOVOST. HOTOVOST 3. Totál nákupu bude zobrazen na displeji a vytisknut na bonu. 4. Na numerické klávesnici zadejte částku přijatou od zákazníka a stiskněte klávesu HOTOVOST. PLU1 T DPH 5% 0.10 TOTAL 2.00 HOTOVOST HOTOVOST 5. Na displeji se zobrazí částka, která má být vrácena zákazníkovi. C Návod k obsluze ER-380M 45

46 Platba cizí měnou Na klávesnici pokladny ER-380M lze naprogramovat až 8 různých kláves pro platbu cizí měnou. Cizí měna č.1 je naprogramovaná jako EURO. 1. Namarkujte položky nákupu. 2. Stiskněte klávesu Cizí měna 1 ( ) pro zobrazení totálu nákupu přepočítaného na EURO (např.1 = 32Kč). CIZÍ MĚNA 1 3. Totál nákupu přepočítaný na EURO se zobrazí na displeji. 4. Zadejte částku přijatou v cizí měně a stiskněte platební klávesu (HOTOVOST). PLU1 T TOTAL CIZI MENA SMENNY PREPOCTENO NAZPET OBSLUHA# 1 C HOTOVOST 46

47 X a Z - Zprávy Rozeznáváme dva druhy zpráv: X zprávy (náhledy), při kterých se tržby v pokladně nenulují. Z - zprávy, které lze vytisknout jen jednou a po ukončení tisku se vynulují příslušná počítadla v paměti pokladny. Většinu uzávěrek zpráv lze vytisknout v obou módech X i Z. Pro některé zprávy však existuje omezení (např. zjištění hotovosti v zásuvce), tyto uzávěrky je možné vytisknout pouze v X-módu (poloze X řídícího zámku). Některé zprávy lze kromě denního zjišťování vytisknout i sečtené za delší období, tzv.měsíční uzávěrky neboli X2 a Z2 -zprávy. Aby se data o prodejích zaznamenala do měsíčních pamětí, je nutné aby byly denně vytisknuty příslušné Z zprávy. Poslední den v měsíci se pak nejprve vytiskne denní Z zpráva a potom teprve měsíční Z2 zpráva. Na následující straně je přehledná tabulka zpráv a jejich spuštění. Pro spuštění uzávěrky (zprávy) musí být přihlášená pokladní obsluha. Spuštění uzávěrky 1. Přihlásit pokladní obsluhu. 2. Zvolte příslušnou uzávěrku - zprávu. 3. Podle druhu uzávěrky otočte řídící zámek do polohy X nebo Z. 4. Podle tabulky zadejte příslušnou klávesovou sekvenci pro spuštění zprávy. Výpis elektronického žurnálu EJ: Řídící zámek přepněte do polohy X, pro vynulování EJ do polohy Z EJ kompletní: 300 MEZISOUČET EJ platba HOTOVOSTÍ 301 MEZISOUČET EJ platba ŠEKEM 302 MEZISOUČET EJ MISC 303 MEZISOUČET EJ % 304 MEZISOUČET EJ VKLAD/VÝBĚR 305 MEZISOUČET EJ REFUNDACE 306 MEZISOUČET EJ O.STORNO/STORNO 307 MEZISOUČET EJ BEZ PRODEJE 307 MEZISOUČET EJ BONSTORNO 308 MEZISOUČET EJ podle OBSLUHY (v závislosti na rozdělení paměti) MEZISOUČET EJ VYMAZÁNÍ 399 MEZISOUČET (Řídící zámek v poloze Z)!!! Návod k obsluze ER-380M 47

48 Tabulka uzávěrek - zpráv Název Číslo Druh Poloha zámku Klávesová sekvence Finanční 1 X X 1 MEZISOUČET Z Z 1 MEZISOUČET X2 X 201 MEZISOUČET Z2 Z 201 MEZISOUČET Hodinová 2 X X 2 MEZISOUČET Z Z 2 MEZISOUČET X2 X 202 MEZISOUČET Z2 Z 202 MEZISOUČET Všechny PLU 3 X X 3 MEZISOUČET Z Z 3 MEZISOUČET X2 X 203 MEZISOUČET Z2 Z 203 MEZISOUČET Všechny 4 X X 4 MEZISOUČET pokladní Z Z 4 MEZISOUČET X2 X 204 MEZISOUČET Z2 Z 204 MEZISOUČET Skupiny 5 X X 5 MEZISOUČET Z Z 5 MEZISOUČET X2 X 205 MEZISOUČET Z2 Z 205 MEZISOUČET Sklad komplet 6 X X 6 MEZISOUČET Z Z 6 MEZISOUČET Minim. sklad 16 X X 16 - MEZISOUČET Jednotlivá 9 X X 9 MEZISOUČET -#- OBSL. -#- OBSL. obsluha X2 X 209 MEZISOUČET -#- OBSL. -#- OBSL. Otevřené 11 X X 11 MEZISOUČET stoly Z Z 11 MEZISOUČET PLU od/do 13 X X 13- MEZIS.-XXXX PLU XXXX PLU X2 X 213-MEZIS.-XXXX PLU XXXX PLU Sklad od/do 14 X X 14-MEZIS.-XXXX PLU XXXX PLU Totál zásuvky 111 X X 111- MEZISOUČET 48

49 Peněžní výčetka V nastavení vlastností systému lze zvolit povinné zadání Peněžní výčetky před před uzávěrkami zprávami. V Peněžní výčetce se zjišťuje rozdíl mezi obsahem zásuvky zaregistrovaným pokladnou a stavem zjištěným pokladní obsluhou. V poloze X nebo Z řídícího zámku se po zadání 9 0 MEZISOUČET otevře zásuvka. Pokladní obsluha spočítá obsah zásuvky (hotovost v zásuvce), zadá na klávesnici hodnotu peněz a stiskne klávesu HOTOVOST. V případě přijímání šeků lze zadat součet všech šeků a potvrdit klávesou ŠEK. Zadávání peněžní výčetky se ukončí klávesou HOTOVOST. Příklad: 1. Otočte řídící zámek do polohy X nebo Z. 2. Pokladní zásuvka se otevře. 9 0 MEZISOUČET DATUM 08/15/1999 Ne CAS 08:33 3. Zadejte zjištěnou hotovost. *** PENEZNI VYCETKA *** HOTOVOST HOTOVOST Zadejte další zjištěná platidla (např.šek). SEK ZADANO ŠEK ZAS. TTL Zadání ukončíte klávesou HOTOVOST. ROZDIL 0.00 HOTOVOST OBSLUHA# 1 C Návod k obsluze ER-380M 49

50 Datum a čas Pokladna ER-380M provádi vždy v 00:00 hodin automaticky změnu data. Programování data a času 1. Přepněte řídící zámek do polohy PGM. 2. Programování se zahájí zadáním následující sekvence MEZISOUČET 3. Nyní zadejte čtyřmístně čas ve tvaru HH MM ( hodina/hodina/minuta/minuta ) a stiskněte klávesu X. H H M M X 4. Datum zadejte šestimístně ve tvaru MM(měsíc) DD(den) RR(rok) a stiskněte klávesu X. M M D D R R X 5. Zadání potvrdíte klávesou HOTOVOST. HOTOVOST 50

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA ER-420M Návod k obsluze Tento návod byl přeložen se souhlasem autora firmou AFG, spol. s r.o., podléhá autorským právům a jeho rozšiřování a kopírování lze provést pouze

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx

Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx Obsah: list číslo: 2 1. ÚVODEM...4 PŘEHLEDNÝ DISPLEJ OBSLUHY A ZÁKAZNÍKA...4 AUTOMATICKÝ VÝPOČET DPH - 8 HLADIN....4 ZÁLOHOVANÁ PAMĚŤ UMOŽŇUJE UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

Více

Registrační pokladna. AXIS distribution s.r.o. www.axis-distribution.cz

Registrační pokladna. AXIS distribution s.r.o. www.axis-distribution.cz 1 ÚVOD... 3 1 VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA... 3 2 TERMÁLNÍ PAPÍR PRO REGISTRAČNÍ POKLADNY... 4 3 INSTALACE REGISTRAČNÍ POKLADNY... 4 3.1 ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 4 POPIS REGISTRAČNÍ POKLADNY... 5 4.1 Senzor konce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA SERD ECR 726plus

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA SERD ECR 726plus SYSTEM-COMMERCE sro strana -1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA SERD ECR 726plus Verze 204, 2003, vypracoval: SYSTEM-COMMERCE sro, Opava výhradní dovozce pro ČR a SR SYSTEM-COMMERCE sro strana

Více

Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 300983R0 / 300983 Leden 2006 FASY ER 5200 iii Úvod Gratulujeme vám k zakoupení registrační pokladny FASY ER 5200. Model ER 5200 vám pomůže při správě vaší

Více

SE-S10. Elektronická registrační pokladna. Uživatelská příručka

SE-S10. Elektronická registrační pokladna. Uživatelská příručka SE-S10 Elektronická registrační pokladna Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení elektronické kontrolní pokladny CASIO SE-S10. Dříve, než přistoupíte k její obsluze, prostudujte si pečlivě tento

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Postup změny snížené sazby DPH na tiskárně OKPrint080 pokud je připojena k programu Money S3, nebo Money S3 Kasa Professional 1. Fiskalizovaná tiskárna To znamená,

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

Verze 2.096, 2007, vypracoval: SYSTEM-COMMERCE s.r.o., Opava Výhradní dovozce pro ČR a SR

Verze 2.096, 2007, vypracoval: SYSTEM-COMMERCE s.r.o., Opava Výhradní dovozce pro ČR a SR Verze 2096, 2007, vypracoval: SYSTEM-COMMERCE sro, Opava Výhradní dovozce pro ČR a SR SYSTEM-COMMERCE sro SYSTEM-COMMERCE sro strana -28 SERD ECR 40T/42T strana 28 SERD ECR 40T/42T strana 1 10 PŘÍPOJNÉ

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Euro-500T Handy Euro-500TX Handy

Euro-500T Handy Euro-500TX Handy a.s. Euro-500T/TX Handy Euro-500T Handy Euro-500TX Handy Návod k použití Verze 21 Tato příručka neprošla jazykovou úpravou. Tato příručka, stejně jako jakákoliv její část, nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL REGISTRAČNÍ POKLADNA UNITRON UN 128

UŽIVATELSKÝ MANUÁL REGISTRAČNÍ POKLADNA UNITRON UN 128 UŽIVATELSKÝ MANUÁL REGISTRAČNÍ POKLADNA UNITRON UN 128 OBSAH 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 2. INSTALACE ELEKTRONICKÉ KONTROLNÍ POKLADNY... 3 3. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE... 3 4. POPIS ELEKTRONICKÉ KONTROLNÍ POKLADNY...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 39T,360T,360TF,362T,362TF,549,579 (OBCHODNÍ POKLADNY)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 39T,360T,360TF,362T,362TF,549,579 (OBCHODNÍ POKLADNY) SYSTEM-COMMERCE sro strana -1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 39T,360T,360TF,362T,362TF,549,579 (OBCHODNÍ POKLADNY) Verze 2094, 2006, vypracoval: (fiskální verze 2051) SYSTEM-COMMERCE sro, Opava výhradní

Více

Euro-2000T Alpha Uživatelská příručka

Euro-2000T Alpha Uživatelská příručka Euro-2000T Alpha Uživatelská příručka Tato příručka neprošla jazykovou úpravou. Tato příručka, stejně jako kterákoliv její část nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná, ani jinak šířená bez souhlasu vydavatele.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 650F (RESTAURAČNÍ POKLADNA)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 650F (RESTAURAČNÍ POKLADNA) SYSTEM-COMMERCE sro strana -1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 650F (RESTAURAČNÍ POKLADNA) Verze 2094, 2006, vypracoval: (fiskální verze 2051) SYSTEM-COMMERCE sro, Opava výhradní dovozce pro ČR a SR SYSTEM-COMMERCE

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

Uživatelský manuál. POS systém. Návod na obsluhu CONTO POKLADNÍ SYSTÉM. 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.

Uživatelský manuál. POS systém. Návod na obsluhu CONTO POKLADNÍ SYSTÉM. 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. Uživatelský manuál POS systém Návod na obsluhu 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. Změny v manuálu a technické změny vyhrazeny Další informace na www.consulta.cz Strana 1 / 26 Verze 1.2.5.0 ... nový

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty

Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty Od roku 2015 studenti můžou využívat novou tiskovou a kopírovací službu na UJEP. Tisková služba je realizována prostřednictvím tiskového systému SafeQ, který

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Euro-1000T. Uživatelská příručka

Euro-1000T. Uživatelská příručka Euro-1000T Uživatelská příručka Tato příručka neprošla jazykovou úpravou. Tato příručka, stejně jako kterákoliv její část nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná, ani jinak šířená bez souhlasu vydavatele. Všechna

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah Rozdělení expedice Obsah Výdej na táře...1 Rozdělení expedice...1 Spuštění expedice...2 Menu modulu Výdejní místo...3...4 Nekonečná účtenka...4 Vyhledávání zboží...5 Změna množství...7 Výdej IPL...8 Dobírání

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ECR 550T/TF (OBCHODNÍ POKLADNY)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ECR 550T/TF (OBCHODNÍ POKLADNY) SYSTEM-COMMERCE s.r.o strana -1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ECR 550T/TF (OBCHODNÍ POKLADNY) DECLARATION OF CONFORMITY (DIRECTIVE 2004/108/EC, 2006/95/EC, PROTOKOLY č.: GTSE13120195601V / GTSS131200970IT) NAKLÁDÁNÍ

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Kvalitní německá konstrukce Průmyslové provedení Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76-1 a KPZ 76-1E Jednoduchá obsluha Velká tlačítka Výborná čitelnost Podsvícení displaye Vysoká přesnost

Více

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Obsah 1 Obecný popis uživatelských částí... 1 2 Jednotlivé typy odbavení... 2 2.1 Úvodní obrazovka...

Více

Euro-2100 Uživatelská příručka

Euro-2100 Uživatelská příručka Euro-2100 Uživatelská příručka verze 1.0 Tato příručka neprošla jazykovou úpravou. Tato příručka, stejně jako kterákoliv její část nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná, ani jinak šířená bez souhlasu vydavatele.

Více

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy 1 Obsah: 1. Úvod 2. Instalace a požadavky na výkon PC 3. Ovládání programu 3.1. Přihlášení do aplikace 3.2. Okno hledání 3.3. Funkce tisk

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27

Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27 Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27 s implementovaným skladem Strana 1 Strana 2 Program vyžaduje instalaci Borland Database Engine pro svou funkci. Po instalaci programu odborným

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

NÁVOD (RYCHLÝ NÁHLED) SC-8000 (TOUCH SCREEN POS TERMINAL)

NÁVOD (RYCHLÝ NÁHLED) SC-8000 (TOUCH SCREEN POS TERMINAL) SYSTEM-COMMERCE s.r.o strana -1 NÁVOD (RYCHLÝ NÁHLED) SC-8000 (TOUCH SCREEN POS TERMINAL)!! PODROBNÝ NÁVOD NALEZNETE NA PŘILOŽENÉM CD, POPŘÍPADĚ NA STRÁNKÁCH WWW.SERD.CZ WWW.TOUCH-TERMINAL.COM!! Verze:

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o.

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o. NÁVOD K OBSLUZE LG 39E Multi User Combogard Klávesnice 3035, 3750 nebo 3750K se čtecím kontaktem Zámek 6040-39E (v1.01) LED Kontakt protokolu Všeobecně Každé zmáčknutí tlačítka je potvrzeno signálem (zvukovým

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Formulář Malé DPH: Dále následuje : FORMULÁŘ - VLASTNÍ KALKULAČKA o produktu KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Přihlášení uživatele. Základní popis

Přihlášení uživatele. Základní popis MANAŽER POS32-1 - Přihlášení uživatele V přihlašovacím okně v kolonce Pokladna klikněte na šipku a vyberte pokladnu, do které se chcete přihlásit (pokud máte pouze jednu pokladnu kolonka tu není). V kolonce

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

www.em-store.cz CM 75 / 760 / 761 / 762 Návod k obsluze Návod na programování

www.em-store.cz CM 75 / 760 / 761 / 762 Návod k obsluze Návod na programování CM 75 / 760 / 761 / 762 O L Y MPIA Návod k obsluze Návod na programování EM-STORE, Hodkovická 443/41, 460 06 Liberec Tel.: 608 030 255, mail: info@em-design.cz Declaration of Conformity CM 75 / 760 / 761

Více

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE Všeobecné informace: Ohnivzdorný sejf Cambridge má jeden MASTER kód a až štyři užívatelské kódy. Každé stlačení tlačítka je provázeno

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

Moje ČZU. Aplikace Moje ČZU slouží studentům, zaměstnancům a návštěvníkům České zemědělské univerzity v Praze (ČZU).

Moje ČZU. Aplikace Moje ČZU slouží studentům, zaměstnancům a návštěvníkům České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Moje ČZU Aplikace Moje ČZU slouží studentům, zaměstnancům a návštěvníkům České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). K dispozici je pro uživatele telefonů s operačním systémem ios a Android a stáhnout si

Více

Euro-500TE Handy. Uživatelská příručka

Euro-500TE Handy. Uživatelská příručka Euro-500TE Handy Uživatelská příručka Tato příručka neprošla jazykovou úpravou. Tato příručka, stejně jako kterákoliv její část nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná, ani jinak šířená bez souhlasu vydavatele.

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Internetový portál Come Automaty

Internetový portál Come Automaty Manuál pro kartový účet Autor dokumentu: Roman Banar Verze dokumentu: 1.0 (20.1.2009) Status dokumentu: Dokončeno Obsah 1 Kartový účet...3 1.1 Přihlášení do kartového účtu...3 1.2 Historie operací...3

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

Návod k obsluze Registrační pokladny s fiskální pamětí Série CR 1000 ...designováno pro úspěch

Návod k obsluze Registrační pokladny s fiskální pamětí Série CR 1000 ...designováno pro úspěch Návod k obsluze Registrační pokladny s fiskální pamětí Série CR 1000...designováno pro úspěch 1 Úvodem Tato pokladna je navržena tak, aby splnila snad jakýkoliv požadavek z Vaší strany. Nastavení je velice

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída Průmyslové provedení Jednoduchá k ovládání Kaacita do 500 kg Vysoký indikátorový stativ 25 mm LCD Indikátor 100 % Tára 230V Napájení Akumulátor RS232

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient MEDICTO Group, s.r.o. Za Hanspaulkou 9 160 00 Praha 6 Tel.: 233 338 538 Fax.: 223 310 390 e-mail: info@medicton.com url.: www.medicton.com Vážení zákazníci!

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Samoobslužná zóna NÁVOD K POUŽITÍ

Samoobslužná zóna NÁVOD K POUŽITÍ Samoobslužná zóna NÁVOD K POUŽITÍ 1. Co je Samoobslužná zóna a k čemu slouží Samoobslužná zóna (SZ) je samoobslužný terminál, určený pro nákup jízdného v systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP), uloženého

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Euro-150TE Flexy. Uživatelská příručka. verze příručky 1.0

Euro-150TE Flexy. Uživatelská příručka. verze příručky 1.0 Uživatelská příručka verze příručky 1.0 Tato příručka neprošla jazykovou korekturou. Tato příručka, ani žádná její část, nesmí být kopírována, rozmnožována nebo jinak šířena bez souhlasu vydavatele. Obsah

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S TISKÁRNOU A FUNKCEMI REGISTRAČNÍ POKLADNY

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S TISKÁRNOU A FUNKCEMI REGISTRAČNÍ POKLADNY NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S TISKÁRNOU A FUNKCEMI REGISTRAČNÍ POKLADNY Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Jak snadno počítat? KALKULAČKY. Legenda

Jak snadno počítat? KALKULAČKY. Legenda KALKULAČKY Ibico KALKULAČKY Jak snadno počítat? Kalkulačky představují pomoc v kanceláři i na služební cestě. Profesionální kalkulačky IBICO přizpůsobené potřebám obchodníků, účetních, pracovníků v logistice,

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Manuál detailně popisuje všechny kroky, které je nutné provést pro plnohodnotnou funkcionalitu čtečky a aktivaci všech BONUSŮ (kredit na

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více