ER-380M. Návod k obsluze. Verze: MUL 1.O. Překlad: AFG, spol. s r.o. 2005; změny vyhrazeny. Návod k obsluze ER-380M 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ER-380M. Návod k obsluze. Verze: MUL 1.O. Překlad: AFG, spol. s r.o. 2005; změny vyhrazeny. Návod k obsluze ER-380M 1"

Transkript

1 ER-380M Návod k obsluze Verze: MUL 1.O Překlad: AFG, spol. s r.o. 2005; změny vyhrazeny Návod k obsluze ER-380M 1

2 Obsah Vybalení 3 Založení papíru do tiskárny 3 Displej 6 Chybová hlášení 8 Řídící zámek 9 Klávesnice 10 Přehled nejdůležitějších kláves 11 Přihlášení a odhlášení obsluhy 12 Zapnutí a vypnutí tisku bonu 13 Markování 14 Cenové úrovně 24 Akce (reklama) 25 Odpad 26 Procentní klávesy 27 Vrácení zboží RF 32 Storno 33 Bez prodeje #/NS 35 Vklad peněz 36 Výběr peněz 37 Mezisoučet a platba 38 Cizí měna 44 Zprávy a EJ 45 Peněžní výčetka 47 Datum a čas 48 2

3 Vybalení 1. Odstraňte veškerý obalový materiál. 2. Přiložené příslušenství: Role termopapíru šíře 57 mm Sada klíčů k řídícímu zámku Návod k obsluze a programování 3. Pokladnu postavte na stabilní vodorovnou podložku. 4. Síťovou šňůru zasuňte do volně přístupné elektrické zásuvky a řídící zámek přepněte do polohy REG. Založení papíru do tiskárny 1. Odklopte směrem vzhůru kryt tiskárny (viz. následující obrázek). Návod k obsluze ER-380M 3

4 2. Modrou páčku zatlačte směrem dozadu a směrem vzhůru odklopte horní část tiskárny (viz. šipky na následujících obrázcích). 3. Cívku s termopapírem položte do tiskárny tak, aby se papír odvíjel odspodu, jak je zřejmé z následujícího obrázku 4. Nechte volný začátek papíru v délce asi 15 cm. 4

5 5. Zaklapněte zpět horní část tiskárny tak, aby zacvakl pojistný zámek. 6. Mírným takem k sobě a dostrany odtrhněte přečnívající začátek papíru a přiklopte zpět kryt tiskárny. Návod k obsluze ER-380M 5

6 Displej pro pokladní obsluhu Pokladna ER-380M je vybavená dvojřádkovým šestnáctiznakovým alfanumerickým podsvíceným LCD displejem. V poloze OFF řídícího zámku není na displeji zobrazeno nic a na pokladně není možné provádět žádné operace. V závislosti na poloze řídícího zámku (REG, VOID, X, Z, PGM nebo SM), se na displeji zobrazí různá hlášení a zprávy: REG REGISTRACE UZAVRENO! VOID VOID MOD UZAVRENO! Je-li na displeji nápis UZAVŘENO!, není přihlášená pokladní obsluha. Je třeba zadat číslo pokladní obsluhy a stisknout klávesu OBSLUHA č.. Příklady zobrazení na displeji pokladní obsluhy: o Zadání: PLU1 namarkování částky 10,- Kč do registru PLU1 PLU o Zadání: HOTOVOST platba částkou 50,- Kč v hotovosti HOTOVOST NAZPET Zobrazení ohlášení chyby 6

7 *** POZOR! *** CHYBNA KLAVESA Návod k obsluze ER-380M 7

8 Displej pro zákazníky Pokladna ER-380M je vybavená desetimístným numerickým displejem pro informaci zákazníků. Na displeji se mohou objevit následující hlášení: Vrácená částka Záporná registrace Mezisoučet Chybové hlášení 8

9 Chybová hlášení: E0 Stisknuta chybná klávesa E1 PLU kód není naprogramován E2 Chyba obsluhy E3 Překročení maximální povolené ceny E4 Chyba EFT terminálu E5 Chyba komunikace E6 Chyba času a data E7 Překročení limitu zadání E8 Neaktivní E9 Nutný X-Mód E10 Chyba funkce NON ADD E11 Chyba částečného součtu E12 Chyba přílohy E13 Povinné zadání skladu E14 Není zásuvka E15 Chybné číslo obsluhy E16 Povinná peněžní výčetka E17 OFF LINE E18 Překročení kapacity klávesnice E19 Povinný mezisoučet E20 Chyba akce E21 Povinné zadání hesla E22 PLU nalze vystornovat, nebylo namarkováno E23 Chyba RS 232 E24 Změna ceny není možná E25 Povinnost zadat hodnotu E26 Povinnost zadat cenu E27 Funkce není možná E31 Chybné rozdělení paměti E32 Paměť EJ plná PER Konec papíru PCO Otevřený kryt tiskárny PFP Chyba systému objeví-li se, volejte servisního technika Návod k obsluze ER-380M 9

10 10

11 Řídící zámek Řídící zámek má sedm poloh, do kterých lze přepínat pěti různými klíči. OFF VOID REG X Z P S VOID Manažerské storno VOID MOD OFF Vypnuto nelze markovat. REG Registrace markování. X X-zprávy - náhledy. Z Z-zprávy - vynulování. P Programování. S Servisní poloha. Než začnete na pokladně markovat, je nutné přihlásit pokladní obsluhu. Způsob přihlášení je popsán v kapitole Přihlášení a odhlášení obsluhy. Funkční klíče Pokladna ER-380M je dodávána s následujícími funkčními klíči. V následující tabulce je přehled klíčů s jejich možností přepínání do jednotlivých poloh řídícího zámku. Klíč Přepnutí do polohy REG VOID Z P C OFF, REG VOID, OFF, REG, X VOID, OFF, REG, X, Z VOID, OFF, REG, X, Z, P VŠECHNY POLOHY Poznámka: Klíč lze ze zámku vyjmout pouze v poloze OFF nebo REG Návod k obsluze ER-380M 11

12 Klávesnice Pokladna ER-380M má částečně programovatelnou klávesnici. Klávesy, které lze přeprogramovat jsou zobrazeny tučně. POSUN PÁSKY Obsluha č. X PLU VKLAD %1 %2 Část. součet KREDIT VÝBĚR Bon Storno RF Storno MEZISOUČET ST #/NS OKAMŽ. STORNO CL HOTOVOST-Total 12

13 Návod k obsluze Přehled nejdůležitějších kláves Klávesa Popis #/NS Tato klávesa má dvě funkce: 1.Zadání až devítimístného čísla, které se zapíše na bon, 2. Otevření zásuvky bez prodeje. X 00, 0-9, desetin.tečka BONSTORNO HOTOVOST KREDIT Násobení. Zadání číselné informace (ceny, počtu, čísla PLU atd.) POZOR: Cena se zadává vždy bez desetinné tečky! Ruší celý nákup najednou, pokud dosud nebyl zaplacen. Platební klávesa pro platbu hotovostí. Platební klávesa pro platbu kreditem (např. Amex, Visa, Eurocard) % Procentní sleva nebo přirážka (podle naprogramování). CLEAR OBSLUHA č. POSUN PÁSKY PLU STORNO OKAMŽITÉ STORNO MAKRO (1-10) REFUND VKLAD VÝBĚR Výmaz nezaregistrované ceny nebo chybového hlášení. Přihlášení nebo odhlášení pokladní obsluhy. Posunutí pokladní pásky. Registrace PLU kódu zboží po zadání jeho čísla na číselné klávesnici. Zrušení libovolné položky rozmarkovaného nákupu. Zrušení poslední položky rozmarkovaného nákupu. Pomocí Makro klávesy lze zadat řetěz stisknutí kláves, který je pod touto funkcí naprogramován (až 50 kláves) Odečtení zboží vráceného (reklamovaného) zákazníkem. Vložení paněz do pokladny ( počáteční limit ). Vybrání peněz z pokladny Návod k obsluze ER-380M 13

14 Přihlášení a odhlášení obsluhy Pokladní obsluha se může přihlásit různým způsobem. Rozhodující je nastavení vlastností systému (viz. Návod na programování). Přímé přihlášení pokladní obsluhy Přihlášení pomocí klávesy OBSLUHA č. nebo klávesami pro jednotlivé prodavače (OBSLUHA1, OBSLUHA2, atd.). OBSLUHA č. ČÍSLO OBSLUHY # (1-15) OBSLUHA 1 ~ OBSLUHA 10 Odhlášení pokladních se provede zadáním 0 a klávesy OBSLUHA č., nebo zadáním 0 a příslušnou přímou klávesou OBSLUHA1~OBSLUHA10. 0 OBSLUHA č. 0 OBSLUHA 1 ~ OBSLUHA 10 Přihlášení pokladní obsluhy tajným kódem Stiskněte klávesu OBSLUHA č., číselně zadejte tajný kód a potvrďte klávesou OBSLUHA č. OBSLUHA č. Tajný kód (max. 6 čísel) OBSLUHA č. Odhlášení: Klávesa 0 a klávesa OBSLUHA č. 0 OBSLUHA č. 14

15 Zapnutí a vypnutí tisku bonu 1. Řídící zámek otočte do polohy X. 2. Pro vypnutí tisku bonu zadejte následující: 9 9 ST 1 HOTOVOST 3. Následující postup znázorňuje opětovné zapnutí tisku bonu. 9 9 ST 0 HOTOVOST Je-li tisk bonu vypnutý, objeví se na dispeji indikace RCPT OFF. Bon lze vypsat dodatečně stiskem klávesy HOTOVOST po platební klávese. Návod k obsluze ER-380M 15

16 Markování Je několik způsobů jak markovat registrovat na pokladně: Markování cenou do kláves druhů zboží Zadáním čísel naprogramovaných druhů zboží a klávesy PLU Údaje o registrovaném druhu zboží se objeví na displeji. 16

17 Markování cenou do klávesy zboží - PLU s otevřenou cenou 1. Zadejte cenu (bez desetinné tečky) Stiskněte klávesu druhu zboží 1 PLU1 T DPH 5% 0.14 TOTAL 3.00 HOTOVOST 3.00 Klávesy PLU s předvolenou cenou Způsob naprogramování ceny PLU naleznete v Návodu na programování ER-380M 1. Stiskněte příslušnou klávesu PLU s předvolenou cenou 5 PLU TOTAL 5.50 HOTOVOST 5.50 Návod k obsluze ER-380M 17

18 Opakované zadání Stejné položky, které se prodávají víckrát lze namarkovat opakováním stejné klávesy druhu zboží. 1. Zadejte cenu zboží Stiskněte klávesu druhu zboží 1 3. Pro opakování stejného zboží stiskněte znovu stejnou klávesu druhu zboží. PLU1 T PLU1 T DPH 5% 0.28 TOTAL 6.98 HOTOVOST

19 Násobení prodávaných položek Pokud je prodáváno více kusů stejného zboží, lze použít klávesu X pro násobek. Počet prodávaných kusů může být od 0,001 do 999, Zadejte prodávaný počet kusů a stiskněte klávesu X 4 X 2. Zadejte cenu zboží Stiskněte klávesu druhu zboží PLU1 T DPH 5% 0.48 TOTAL HOTOVOST Návod k obsluze ER-380M 19

20 Násobení s desetinným místem např. cena za váhu nebo plochu 1. Zadejte počet s použitím desetinné tečky a stiskněte klávesu X X 2. Zadejte cenu za jednotku zboží Stiskněte klávesu druhu zboží PLU1 T DPH 5% 0.18 TOTAL 3.71 HOTOVOST

21 Prodej části balení Pokud se prodává část balení, které má danou cenu např. 2 kusy z balení po 3 kusech jehož cena je 6 Kč, postup markování je následovný: 1. Zadejte požadovaný počet kusů z balení a stiskněte klávesu X. 2 X 2. Zadejte počet kusů v celém balení, jehož část se prodává. 3 PLU1 T DPH 5% 0.19 TOTAL 4.00 HOTOVOST Zadejte cenu celého balení Stiskněte klávesu příslušné skupiny zboží. 1 Návod k obsluze ER-380M 21

22 Prodej jednotlivé položky Pokud je klávesa druhu zboží naprogramovaná jako jednotlivá položka, bude po stisknutí této klávesy nákup automaticky ukončen platbou HOTOVOSTÍ. 1. Stiskněte klávesu druhu zboží 6, která má naprogramovanou cenu 1,29 Kč a status jednotlivé položky. Nákup bude automaticky ukončen. 6 PLU TOTAL 1.29 HOTOVOST

23 PLU kód otevřený pro zadání ceny Kód zboží PLU, který není naprogramovaný přímo na klávese a nemá naprogramovanou cenu (je otevřený pro zadání ceny) se markuje zadáním čísla kódu a klávesou PLU podle následujícího postupu. 1. Zadejte číslo kódu zboží a klávesu PLU. 2 PLU 2. Zadejte cenu bez desetinné tečky PLU2 T DPH 5% 0.14 TOTAL 2.99 HOTOVOST Stiskněte klávesu PLU. PLU PLU kód s pevnou cenou 1. Zadejte číslo kódu zboží a klávesu PLU. 1 PLU PLU TOTAL 1.29 HOTOVOST 1.29 Návod k obsluze ER-380M 23

24 Násobení kódů PLU Pokud prodáváte několik stejných položek PLU, lze zadat jejich násobek od 0,001 do 999,999. Toto platí pro položky s otevřeným vstupem pro cenu, i pro položky s naprogramovanou cenou. 1. Zadejte počet kusů a stiskněte klávesu X. 4 X 2. Zadejte číslo kódu PLU a stiskněte klávesu PLU 1 PLU PLU1 T DPH 5% 0.38 TOTAL 8.00 HOTOVOST

25 Násobení PLU neceločíselným násobkem Pro výpočet ceny za váhu nebo plochu 1. Zadejte požadovaný počet číslem s desetinnou tečkou (např. 3,75) a stiskněte klávesu X X 2. Zadejte číslo kódu a klávesu PLU. PLU3 T DPH 5% 0.89 TOTAL HOTOVOST PLU Výpočet částečné ceny PLU Např. Prodej dvou kusů z balení po třech kusech, které stojí 3,00 Kč. 1. Zadejte požadovaný počet kusů a stiskněte klávesu X. 2 X 2. Zadejte počet kusů, pro který je naprogramovaná cena PLU. 3 X 3. Zadejte číslo kódu a klávesu PLU. ZA 3.00 PLU3 T DPH 5% 0.10 TOTAL 2.00 HOTOVOST PLU Návod k obsluze ER-380M 25

26 Cenové hladiny Pokladna ER-380M může mít 2 cenové hladiny. Je-li požadovaná 2. cenová hladina, musí být nadefinovaná při ROZDĚLENÍ PAMĚTI. Klávesy CENA 1 a CENA 2 pak musí být nadefinované přímo na klávesnici pokladny. Používá-li se funkce 2. ceny, mohou se pro každou položku naprogramovat 2 ceny. V nastavení systému pak lze zvolit jak je CENA 2 aktivní. Standartně je aktivní pro položku, to znamená, že se přepne zpět na CENU 1 ihned po namarkování položky. Pokud se zvolí aktivní pro bon, přepne se zpět na CENU 1 po ukončení nákupu platební klávesou. Pokud je zvolen režim vždy aktivní, pak přepíná ceny obsluha a dokud nepřepne, budou mít všechny registrace zvolenou cenovou hladinu. 1. Stiskněte klávesu PLU (PLU 1 cena 1,00Kč) 1 2. Stiskněte klávesu CENA 2 CENA 2 3. Stiskněte znovu stejnou klávesu PLU (PLU 1 bude teď namarkováno s cenou 2,00Kč) PLU PLU PLU TOTAL 4.50 HOTOVOST Pokud nyní namarkujete další položku, bude zaregistrovaná s cenou 1. 26

27 Akce (reklama) Tato klávesa umožní namarkovat položku aniž by se přičetla k totálům v pokladně nebo k nákupu. Pokud používáte sklad, bude při takovémto prodeji odečten příslušný počet kusů ze skladu. Klávesa AKCE musí být naprogramovaná na klávesnici pokladny. 1. Namarkujte položku s předvolenou cenou 1Kč Stiskněte klávesu AKCE. AKCE PLU *** AKCE *** PLU1 TOTAL 0.00 HOTOVOST Namarkujte stejnou položku znovu. Zaregistruje se s nulovou cenou. 1 Návod k obsluze ER-380M 27

28 Odpad Pomocí klávesy ODPAD lze ze skladu v pokladně odepsat zkažené, poškozené nebo ztracené zboží. Tato klávesa musí být naprogramovaná na klávesnici pokladny. 1. Stiskněte klávesu ODPAD. ODPAD 2. Zadejte kód PLU, který má být odepsán. 3. Znovu stiskněte klávesu ODPAD. ODPAD *** ODPAD *** PLU PLU *** ODPAD *** TOTAL

29 Procentní klávesy Pokladna ER-380M má k dispozici až 5 různých procentních funkcí. Tyto funkce je možné naprogramovat přímo na klávesnici pokladny. Standartně jsou na klávesnici naprogramovené klávesy %1 a %2. Každá procentní klávesa (funkce) může být individuelně naprogramovaná. Postup naprogramování procentních kláves naleznete v Návodu na programování kapitola Programování funkčních kláves. Procentní sleva z položky s pevnou sazbou Příklad: Klávesa %1 je sleva se sazbou 10 %. 1. Namarkujte položku 2. Stiskněte klávesu % 1. % 1 3. Sleva bude automaticky vypočítaná. PLU % % OBNOS TOTAL 9.00 HOTOVOST 9.00 Návod k obsluze ER-380M 29

30 Procentní sleva s možností zadání sazby Hodnotu procentní slevy lze zadat na 3 desetinná místa s použitím desetinné tečky. 1. Namarkujte položku 2. Zadejte požadovanou sazbu slevy (např. 33,333%) Stiskněte klávesu %1. PLU % % OBNOS TOTAL 6.67 HOTOVOST 6.67 % 1 4. Sleva bude automaticky vypočítaná. 30

31 Přirážka k celému nákupu V tomto příkladu použijeme přirážku k celému nákupu s volným zadáním sazby. 1. Namarkujte položky nákupu. 2. Stiskněte klávesu MEZISOUČET. MEZISOUČET 3. Zadejte procentní sazbu přirážky a stiskněte klávesu % 1 (např. 15%). 1 5 %1 PLU PLU % % OBNOS 3.00 TOTAL HOTOVOST Přirážka bude automaticky vypočítaná. Návod k obsluze ER-380M 31

32 Sleva částkou z celého nákupu Tento postup znázorňuje způsob poskytnutí slevy korunové částky z celého nákupu. 1. Namarkujte položky nákupu. 2. Stiskněte klávesu MEZISOUČET. MEZISOUČET 3. Zadejte částku slevy v Kč (např. 2Kč) a stiskněte %1 PLU % TOTAL 8.00 HOTOVOST % 1 4. Sleva bude automaticky odečtena. 32

33 Sleva částkou z položky 1. Namarkujte položku. 2. Zadejte hodnotu slevy v Kč (např. 2,00Kč) a stiskněte klávesu % % 1 3. Znovu zadejte příslušnou položku PLU. PLU PLU1 C TOTAL 8.00 HOTOVOST Sleva bude automaticky odečtena. Návod k obsluze ER-380M 33

34 Vrácení zboží - RF Tato funkce se používá pro vrácení peněz za zboží (reklamované) které bylo vráceno zákazníkem. 1. Stiskněte klávesu RF. RF 2. Při markování cenou zadejte cenu zboží a stiskněte klávesu druhu zboží Ukončete odpovídající platební klávesou. 2 REFUNDACE ********************** PLU2 T DPH 5% TOTAL HOTOVOST

35 Storno Okamžité storno Stornovat poslední namarkovanou položku lze stiskem klávesy OKAMŽITÉ STORNO, pokud nebyla po poslední položce stisknuta žádná jiná klávesa (ani CL) a nákup nebyl ukončen platební klávesou. 1. Namarkovat položky nákupu 2. Po stisknutí klávesy OKAMŽITÉ STORNO bude poslední položka zrušena. OKAMŽ. STORNO PLU1 T PLU OK.STORNO PLU TOTAL 2.29 HOTOVOST 2.29 Storno Je-li třeba vystornovat některou z dříve namarkovaných položek v nákupu, který nebyl ukončen platební klávesou, stiskne se klávesa STORNO a položka, kterou chceme zrušit se znovu zadá. 1. Namarkovaná je 1.položka PLU2 a 2.položka PLU položka má být zrušena. Stiskněte klávesu STORNO. STORNO 3. Namarkujte 1.položku. PLU PLU1 T STORNO PLU TOTAL 2.29 HOTOVOST Návod k obsluze ER-380M 35

36 Bon Storno Celý nákup (všechny položky) najednou lze zrušit stiskem klávesy BON STORNO, pokud nákup ještě nebyl ukončen platební klávesou. 1. Namarkovat položky nákupu 2. Stiskněte klávesu BON STORNO BON STORNO PLU1 T PLU BON STORNO ********************* Storno klíčem storno mód Chybně namarkovaný nákup lze po jeho ukončení platební klávesou vystornovat v poloze VOID řídícího zámku (tzv. Storno klíčem) podle následujícího postupu: 1. Otočte řídící zámek do polohy VOID. 2. Namarkujte všechny položky nákupu tak, jak byly dříve namarkované v poloze REG a ukončete stejnou platební klávesou. 3. Všechny totály a čítače budou automaticky zkorigovány. STORNO MOD ******************* PLU1 T PLU DPH 5% TOTAL HOTOVOST

37 Bez prodeje #/NS Otevření zásuvky Stiskem klávesy #/NS je možné otevřít pokladní zásuvku pokud není rozmarkovaný nákup. 1. Stiskněte klávesu #/NS. #/NS 2. Zásuvka se automaticky otevře OT.ZASUVKY Nezapočítané číslo Pomocí klávesy #/NS lze na bon zapsat až devítimístné číslo. Toto lze použít kdykoliv během markování nákupu a bon lze ukončit libovolnou platební klávesou. 1. Namarkovat položku nákupu 2. Zadejte požadované číslo (např.1234) Stiskněte klávesu #/NS. #/NS PLU1 T CISLO # 1234 TOTAL 2.99 SEK Ukončete nákup platební klávesou (např.šek). ŠEK Návod k obsluze ER-380M 37

38 Vklad peněz Na klávesnici pokladny ER-380M je možné naprogramovat až 3 klávesy pro vklad peněz. Na standartní klávesnici je nadefinovaná funkce VKLAD Stiskněte klávesu VKLAD VKLAD 2. Zadejte částku, kterou vkládáte a stiskněte klávesu HOTOVOST HOTOVOST VLOZENO1 HOTOVOST VLOZENO Znovu stiskněte klávesu VKLAD VKLAD 38

39 Výběr peněz Na klávesnici pokladny ER-380M je možné naprogramovat až 3 klávesy pro výběr peněz. Na standartní klávesnici je nadefinovaná funkce VÝBĚR Stiskněte klávesu VÝBĚR VÝBĚR 2. Zadejte částku, kterou vybíráte a stiskněte klávesu HOTOVOST HOTOVOST VYBRANO1 HOTOVOST VYBRANO Stiskněte znovu klávesu VÝBĚR VÝBĚR Návod k obsluze ER-380M 39

40 Mezisoučet a platba Mezisoučet 1. Namarkujte položky nákupu. 2. Stiskněte klávesu MEZISOUČET na displeji se zobrazí hodnota mezisoučtu. MEZISOUČET Hodnota mezisoučtu se vytiskne na bonu pokud se tisk povolí v nastavení Vlastností tisku. 40

41 Platba hotovostí 1. Namarkujte položky nákupu. 2. Stiskněte klávesu HOTOVOST HOTOVOST 3. Totál HOTOVOST se zobrazí a vytiskne. PLU TOTAL 7.96 HOTOVOST 7.96 Návod k obsluze ER-380M 41

42 Výpočet vratné částky 1. Namarkujte položky nákupu. 2. Zadejte částku přijatou od zákazníka Stiskněte klávesu pro platbu hotovostí. HOTOVOST 4. Automaticky bude vypočítána částka, která má být vrácena zákazníkovi. PLU1 T PLU1 T PLU TOTAL HOTOVOST NAZPET

43 Platba kreditní kartou Na klávesnici pokladny ER-380M lze naprogramovat až 8 kláves pro platbu kreditní kartou KREDIT 1-8. Platební klávesy lze přejmenovat podle konkrétních názvů kreditních karet. Na standartní klávesnici pokladny je naprogramovaná klávesa KREDIT Namarkujte položky nákupu. 2. Stiskněte platební klávesu KREDIT. KREDIT PLU1 T PLU1 T PLU TOTAL KREDIT Návod k obsluze ER-380M 43

44 Smíšená platba Při platbě nákupu lze kombinovat různé platební klávesy. 1. Namarkujte položky nákupu 2. Částka, která má být zaplacena hotovostí je např. 10 Kč HOTOVOST 3. Na displeji se zobrazí částka, kterou zbývá ještě zaplatit. 4. Zadejte zbývající částku a příslušnou platební klávesu, např.kredit. PLU TOTAL HOTOVOST TOTAL KREDIT KREDIT 5. Na účtence bonu budou vytištěny oba způsoby platby. 44

45 Dodatečný výpočet vrácené částky Částku, která má být vrácena zákazníkovi lze vypočítat dodatečně podle následujícího postupu pokud je její výpočet povolen v nastavení Vlastností systému. 1. Namarkujte položky nákupu. 2. Stiskněte platební klávesu, např. HOTOVOST. HOTOVOST 3. Totál nákupu bude zobrazen na displeji a vytisknut na bonu. 4. Na numerické klávesnici zadejte částku přijatou od zákazníka a stiskněte klávesu HOTOVOST. PLU1 T DPH 5% 0.10 TOTAL 2.00 HOTOVOST HOTOVOST 5. Na displeji se zobrazí částka, která má být vrácena zákazníkovi. C Návod k obsluze ER-380M 45

46 Platba cizí měnou Na klávesnici pokladny ER-380M lze naprogramovat až 8 různých kláves pro platbu cizí měnou. Cizí měna č.1 je naprogramovaná jako EURO. 1. Namarkujte položky nákupu. 2. Stiskněte klávesu Cizí měna 1 ( ) pro zobrazení totálu nákupu přepočítaného na EURO (např.1 = 32Kč). CIZÍ MĚNA 1 3. Totál nákupu přepočítaný na EURO se zobrazí na displeji. 4. Zadejte částku přijatou v cizí měně a stiskněte platební klávesu (HOTOVOST). PLU1 T TOTAL CIZI MENA SMENNY PREPOCTENO NAZPET OBSLUHA# 1 C HOTOVOST 46

47 X a Z - Zprávy Rozeznáváme dva druhy zpráv: X zprávy (náhledy), při kterých se tržby v pokladně nenulují. Z - zprávy, které lze vytisknout jen jednou a po ukončení tisku se vynulují příslušná počítadla v paměti pokladny. Většinu uzávěrek zpráv lze vytisknout v obou módech X i Z. Pro některé zprávy však existuje omezení (např. zjištění hotovosti v zásuvce), tyto uzávěrky je možné vytisknout pouze v X-módu (poloze X řídícího zámku). Některé zprávy lze kromě denního zjišťování vytisknout i sečtené za delší období, tzv.měsíční uzávěrky neboli X2 a Z2 -zprávy. Aby se data o prodejích zaznamenala do měsíčních pamětí, je nutné aby byly denně vytisknuty příslušné Z zprávy. Poslední den v měsíci se pak nejprve vytiskne denní Z zpráva a potom teprve měsíční Z2 zpráva. Na následující straně je přehledná tabulka zpráv a jejich spuštění. Pro spuštění uzávěrky (zprávy) musí být přihlášená pokladní obsluha. Spuštění uzávěrky 1. Přihlásit pokladní obsluhu. 2. Zvolte příslušnou uzávěrku - zprávu. 3. Podle druhu uzávěrky otočte řídící zámek do polohy X nebo Z. 4. Podle tabulky zadejte příslušnou klávesovou sekvenci pro spuštění zprávy. Výpis elektronického žurnálu EJ: Řídící zámek přepněte do polohy X, pro vynulování EJ do polohy Z EJ kompletní: 300 MEZISOUČET EJ platba HOTOVOSTÍ 301 MEZISOUČET EJ platba ŠEKEM 302 MEZISOUČET EJ MISC 303 MEZISOUČET EJ % 304 MEZISOUČET EJ VKLAD/VÝBĚR 305 MEZISOUČET EJ REFUNDACE 306 MEZISOUČET EJ O.STORNO/STORNO 307 MEZISOUČET EJ BEZ PRODEJE 307 MEZISOUČET EJ BONSTORNO 308 MEZISOUČET EJ podle OBSLUHY (v závislosti na rozdělení paměti) MEZISOUČET EJ VYMAZÁNÍ 399 MEZISOUČET (Řídící zámek v poloze Z)!!! Návod k obsluze ER-380M 47

48 Tabulka uzávěrek - zpráv Název Číslo Druh Poloha zámku Klávesová sekvence Finanční 1 X X 1 MEZISOUČET Z Z 1 MEZISOUČET X2 X 201 MEZISOUČET Z2 Z 201 MEZISOUČET Hodinová 2 X X 2 MEZISOUČET Z Z 2 MEZISOUČET X2 X 202 MEZISOUČET Z2 Z 202 MEZISOUČET Všechny PLU 3 X X 3 MEZISOUČET Z Z 3 MEZISOUČET X2 X 203 MEZISOUČET Z2 Z 203 MEZISOUČET Všechny 4 X X 4 MEZISOUČET pokladní Z Z 4 MEZISOUČET X2 X 204 MEZISOUČET Z2 Z 204 MEZISOUČET Skupiny 5 X X 5 MEZISOUČET Z Z 5 MEZISOUČET X2 X 205 MEZISOUČET Z2 Z 205 MEZISOUČET Sklad komplet 6 X X 6 MEZISOUČET Z Z 6 MEZISOUČET Minim. sklad 16 X X 16 - MEZISOUČET Jednotlivá 9 X X 9 MEZISOUČET -#- OBSL. -#- OBSL. obsluha X2 X 209 MEZISOUČET -#- OBSL. -#- OBSL. Otevřené 11 X X 11 MEZISOUČET stoly Z Z 11 MEZISOUČET PLU od/do 13 X X 13- MEZIS.-XXXX PLU XXXX PLU X2 X 213-MEZIS.-XXXX PLU XXXX PLU Sklad od/do 14 X X 14-MEZIS.-XXXX PLU XXXX PLU Totál zásuvky 111 X X 111- MEZISOUČET 48

49 Peněžní výčetka V nastavení vlastností systému lze zvolit povinné zadání Peněžní výčetky před před uzávěrkami zprávami. V Peněžní výčetce se zjišťuje rozdíl mezi obsahem zásuvky zaregistrovaným pokladnou a stavem zjištěným pokladní obsluhou. V poloze X nebo Z řídícího zámku se po zadání 9 0 MEZISOUČET otevře zásuvka. Pokladní obsluha spočítá obsah zásuvky (hotovost v zásuvce), zadá na klávesnici hodnotu peněz a stiskne klávesu HOTOVOST. V případě přijímání šeků lze zadat součet všech šeků a potvrdit klávesou ŠEK. Zadávání peněžní výčetky se ukončí klávesou HOTOVOST. Příklad: 1. Otočte řídící zámek do polohy X nebo Z. 2. Pokladní zásuvka se otevře. 9 0 MEZISOUČET DATUM 08/15/1999 Ne CAS 08:33 3. Zadejte zjištěnou hotovost. *** PENEZNI VYCETKA *** HOTOVOST HOTOVOST Zadejte další zjištěná platidla (např.šek). SEK ZADANO ŠEK ZAS. TTL Zadání ukončíte klávesou HOTOVOST. ROZDIL 0.00 HOTOVOST OBSLUHA# 1 C Návod k obsluze ER-380M 49

50 Datum a čas Pokladna ER-380M provádi vždy v 00:00 hodin automaticky změnu data. Programování data a času 1. Přepněte řídící zámek do polohy PGM. 2. Programování se zahájí zadáním následující sekvence MEZISOUČET 3. Nyní zadejte čtyřmístně čas ve tvaru HH MM ( hodina/hodina/minuta/minuta ) a stiskněte klávesu X. H H M M X 4. Datum zadejte šestimístně ve tvaru MM(měsíc) DD(den) RR(rok) a stiskněte klávesu X. M M D D R R X 5. Zadání potvrdíte klávesou HOTOVOST. HOTOVOST 50

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA ER-420M Návod k obsluze Tento návod byl přeložen se souhlasem autora firmou AFG, spol. s r.o., podléhá autorským právům a jeho rozšiřování a kopírování lze provést pouze

Více

Uživatelský manuál pro pokladnu OPTIMA CR 30T

Uživatelský manuál pro pokladnu OPTIMA CR 30T Uživatelský manuál pro pokladnu OPTIMA CR 30T list číslo: 2 Obsah: 1. POPIS KLÁVESNICE... 4 1.1. ZÁKLADNÍ KLÁVESY... 4 1.2. FUNKČNÍ KLÍČE... 6 1.3. DISPLEJ POKLADNY... 6 1.3.1. Zobrazení na pokladně bez

Více

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

MODEL MARKOVÉNÅ ZBOŽÅ... 4

MODEL MARKOVÉNÅ ZBOŽÅ... 4 MARKOVÄNÅ NA POKLADNĚ SHARP UP700... 2 PŘÅPRAVA POKLADNY K PROVOZU... 2 PřÅprava pokladnå såtě MASTER - SATELIT k provozu... 2 VypnutÅ, popř. zapnutå tisku pokladnåho låstku... 2 VOLBA POSTUPU PRO OBSLOUŽENÅ

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4 Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny Fasy Junior Verze: U 1.4 Základní pokyny pro používání pokladny - Přepínání mezi módy pokladny Přepínání se provádí pomocí klávesy. Znaky módu se zobrazují

Více

Registrační pokladna. AXIS distribution s.r.o. www.axis-distribution.cz

Registrační pokladna. AXIS distribution s.r.o. www.axis-distribution.cz 1 ÚVOD... 3 1 VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA... 3 2 TERMÁLNÍ PAPÍR PRO REGISTRAČNÍ POKLADNY... 4 3 INSTALACE REGISTRAČNÍ POKLADNY... 4 3.1 ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 4 POPIS REGISTRAČNÍ POKLADNY... 5 4.1 Senzor konce

Více

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní

Více

Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx

Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx Obsah: list číslo: 2 1. ÚVODEM...4 PŘEHLEDNÝ DISPLEJ OBSLUHY A ZÁKAZNÍKA...4 AUTOMATICKÝ VÝPOČET DPH - 8 HLADIN....4 ZÁLOHOVANÁ PAMĚŤ UMOŽŇUJE UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

Více

Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 300983R0 / 300983 Leden 2006 FASY ER 5200 iii Úvod Gratulujeme vám k zakoupení registrační pokladny FASY ER 5200. Model ER 5200 vám pomůže při správě vaší

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více

ER 5300 u ivatelský manuál. www.fasy.com

ER 5300 u ivatelský manuál. www.fasy.com Distributor FASY produktu pro Ceskou republiku Wincor Nixdorf s.r.o. Evropská 33a 160 00 Praha 6 Ceská Republika www.wincor-nixdorf.cz Hot Line +420 233 034 105 Fax +420 233 034 119 Info obchod.cz@wincor-nixdorf.com

Více

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 22.11.2012 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.8.2015 2 Peněžní šuplík a tržby Peněžní šuplík a tržby Obsah Peněžní šuplík... 3 Logika nastavení...

Více

CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky

CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky Jednopásková elektronická registrační pokladna s rychlou a kvalitní termotiskárnou. Jedná se o spolehlivou pokladnu, vhodnou do méně náročných provozů, jako například

Více

Váhy jsou vybaveny přehlednou tlačítkovou klávesnicí, jejíž rozmezí (24-120 kláves) je ponecháno k variabilnímu rozložení dle přání zákazníka.

Váhy jsou vybaveny přehlednou tlačítkovou klávesnicí, jejíž rozmezí (24-120 kláves) je ponecháno k variabilnímu rozložení dle přání zákazníka. SYSTÉMOVÉ VÁHY SC II, k propojení mezi sebou a na PC Váhy řady SC mají široké spektrum možností použití, výměnu rozsáhlých informací v síti vah nebo pokladen při vážení i placení. Váhy SC lze jednoduše

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA SERD ECR 726plus

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA SERD ECR 726plus SYSTEM-COMMERCE sro strana -1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA SERD ECR 726plus Verze 204, 2003, vypracoval: SYSTEM-COMMERCE sro, Opava výhradní dovozce pro ČR a SR SYSTEM-COMMERCE sro strana

Více

Verze 2.096, 2007, vypracoval: SYSTEM-COMMERCE s.r.o., Opava Výhradní dovozce pro ČR a SR

Verze 2.096, 2007, vypracoval: SYSTEM-COMMERCE s.r.o., Opava Výhradní dovozce pro ČR a SR Verze 2096, 2007, vypracoval: SYSTEM-COMMERCE sro, Opava Výhradní dovozce pro ČR a SR SYSTEM-COMMERCE sro SYSTEM-COMMERCE sro strana -28 SERD ECR 40T/42T strana 28 SERD ECR 40T/42T strana 1 10 PŘÍPOJNÉ

Více

Návod na obsluhu odbavovací jednotky (pokladny) v autobusech SOR

Návod na obsluhu odbavovací jednotky (pokladny) v autobusech SOR Návod na obsluhu odbavovací jednotky (pokladny) v autobusech SOR Odbavovací jednotka je umístěna u předních dveří autobusu. Umožňuje tisk jízdenek a čtení OpenCard. K její obsluze slouží dotykový displej

Více

JUNIOR u ivatelský manuál

JUNIOR u ivatelský manuál Distributor FASY produktu pro Ceskou republiku Wincor Nixdorf é s.r.o. Evropská 33a 160 00 Praha 6 Ceská Republika www.wincor-nixdorf.cz Hot Line +420 233 034 105 Fax +420 233 034 119 Info obchod.cz@wincor-nixdorf.com

Více

SE-S10. Elektronická registrační pokladna. Uživatelská příručka

SE-S10. Elektronická registrační pokladna. Uživatelská příručka SE-S10 Elektronická registrační pokladna Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení elektronické kontrolní pokladny CASIO SE-S10. Dříve, než přistoupíte k její obsluze, prostudujte si pečlivě tento

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

Technické parametry: rozměr (š,h,v) 43 x 45 x 29 cm - včetně pokladní zásuvky, hmotnost: 12 kg, příkon 20W (klid) 50W (tisk), 230V / 50Hz

Technické parametry: rozměr (š,h,v) 43 x 45 x 29 cm - včetně pokladní zásuvky, hmotnost: 12 kg, příkon 20W (klid) 50W (tisk), 230V / 50Hz Serd ECR 360 TF - 1.500 PLU - 64 zbožních skupin - 100 otevřených účtů (otevření, zavření, náhled detailů položek, rekapitulace, oddělení, - alfanumerická termo tiskárna (šíře - 57 mm, 10 řádků / sek.),

Více

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy Celkem před slevou Přehled prodeje za doklad Editační pole pro práci zadávání informací o prodeji Numerická klávesnice libovolné informace na skladové kartě - Artikl, EAN, MATCH, Cena, Název, Značka SW

Více

Euro-2000TE Alpha Uživatelská příručka

Euro-2000TE Alpha Uživatelská příručka Euro-2000TE Alpha Uživatelská příručka Tato příručka neprošla jazykovou úpravou. Tato příručka, stejně jako kterákoliv její část nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná, ani jinak šířená bez souhlasu vydavatele.

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

Euro-500T Handy Euro-500TX Handy

Euro-500T Handy Euro-500TX Handy a.s. Euro-500T/TX Handy Euro-500T Handy Euro-500TX Handy Návod k použití Verze 21 Tato příručka neprošla jazykovou úpravou. Tato příručka, stejně jako jakákoliv její část, nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 360/362TF(restaurační), 579R, 396F 649F (396Fplus) (RESTAURAČNÍ POKLADNY)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 360/362TF(restaurační), 579R, 396F 649F (396Fplus) (RESTAURAČNÍ POKLADNY) SYSTEM-COMMERCE sro strana -1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 360/362TF(restaurační), 579R, 396F 649F (396Fplus) (RESTAURAČNÍ POKLADNY) Verze 2094, 2006, vypracoval: (fiskální verze 2051) SYSTEM-COMMERCE

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

CENÍK REGISTRAČNÍCH POKLADEN. Platnost od 10.1.2012

CENÍK REGISTRAČNÍCH POKLADEN. Platnost od 10.1.2012 CENÍK REGISTRAČNÍCH POKLADEN XE-A102 XE-A102 Počet skupin zboží: 8, počet PLU 50, jednopásková numerická tiskárna (1x57mm), pokladní zásuvka 3B/5M (vyjímatelný mincovník), pokladna umožňuje zavedení měny

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Postup změny snížené sazby DPH na tiskárně OKPrint080 pokud je připojena k programu Money S3, nebo Money S3 Kasa Professional 1. Fiskalizovaná tiskárna To znamená,

Více

Taxametr Semitron PANTHER P6S

Taxametr Semitron PANTHER P6S Taxametr Semitron PANTHER P6S NÁVOD K OBSLUZE Čeština v4.14 INFORMACE Vyhovuje požadavkům příslušné směrnice ES. Vyhovuje standardním systémům řízení jakosti. V souladu s 2004/22/EC MID V souladu s nařízením

Více

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA MODEL CHD 5010T. MALOOBCHODNÍ A RESTAURAČNÍ SYSTÉM (+fiskální verze) OPERAČNÍ MANUÁL

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA MODEL CHD 5010T. MALOOBCHODNÍ A RESTAURAČNÍ SYSTÉM (+fiskální verze) OPERAČNÍ MANUÁL ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA MODEL CHD 5010T MALOOBCHODNÍ A RESTAURAČNÍ SYSTÉM (+fiskální verze) OPERAČNÍ MANUÁL ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA MODEL CHD 5010T MALOOBCHODNÍ A RESTAURAČNÍ SYSTÉM

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 39T,360T,360TF,362T,362TF,549,579 (OBCHODNÍ POKLADNY)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 39T,360T,360TF,362T,362TF,549,579 (OBCHODNÍ POKLADNY) SYSTEM-COMMERCE sro strana -1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 39T,360T,360TF,362T,362TF,549,579 (OBCHODNÍ POKLADNY) Verze 2094, 2006, vypracoval: (fiskální verze 2051) SYSTEM-COMMERCE sro, Opava výhradní

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Obsah. Schválené podle typu ES schválení 2004/22/ES: pls. odkazují na zadní straně manuálu

Obsah. Schválené podle typu ES schválení 2004/22/ES: pls. odkazují na zadní straně manuálu 1 Obsah Displej a ovládací prvky taxametru 3 Zapnutí taxametru 3 Příplatky 4 Kasa 4 Volný 4 Smluvní jízda 6 Součtová počítadla 7 Začátek směny 7 Mód mezi směnami 8 Datum a čas 9 Vypnutí taxametru 9 Všeobecné

Více

Euro-2000T Alpha Uživatelská příručka

Euro-2000T Alpha Uživatelská příručka Euro-2000T Alpha Uživatelská příručka Tato příručka neprošla jazykovou úpravou. Tato příručka, stejně jako kterákoliv její část nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná, ani jinak šířená bez souhlasu vydavatele.

Více

Obsah. Provedení pro Českou republiku: Odborný metrologický posudek č. 8012-ME-50051-10 ze dne 25.3.2010

Obsah. Provedení pro Českou republiku: Odborný metrologický posudek č. 8012-ME-50051-10 ze dne 25.3.2010 1 Obsah Displej a ovládací prvky taxametru 3 Zapnutí taxametru 3 Příplatky 3 Kasa 3 Volný 4 Smluvní jízda 5 Součtová počítadla 6 Začátek směny 6 Mód mezi směnami 7 Datum a čas 8 Vypnutí taxametru 8 Všeobecné

Více

POČÍTACÍ VÁHA 9222. Pro obchody, řemesla i průmysl. www.soehnle-professional.com. Návod k použití

POČÍTACÍ VÁHA 9222. Pro obchody, řemesla i průmysl. www.soehnle-professional.com. Návod k použití MĚŘIT JE UMĚNÍ POČÍTACÍ VÁHA 9222 Návod k použití Pro obchody, řemesla i průmysl wwwsoehnle-professionalcom ČESKY Počítací Váha 9222 OBSAH 1 Uvedení do provozu S 5 Rozsah dodávky S 5 Instalace S 5 Zapnutí/Vypnutí

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL REGISTRAČNÍ POKLADNA UNITRON UN 128

UŽIVATELSKÝ MANUÁL REGISTRAČNÍ POKLADNA UNITRON UN 128 UŽIVATELSKÝ MANUÁL REGISTRAČNÍ POKLADNA UNITRON UN 128 OBSAH 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 2. INSTALACE ELEKTRONICKÉ KONTROLNÍ POKLADNY... 3 3. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE... 3 4. POPIS ELEKTRONICKÉ KONTROLNÍ POKLADNY...

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/17

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/17 PC pokladna TigoPos 1/17 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

ORDERMAN Uživatelská příručka

ORDERMAN Uživatelská příručka ORDERMAN Uživatelská příručka Objednávky Platba Rychlost Spolehlivost Operativnost A l t o P r a h a s. r. o. O B S A H 1. Obecné seznámení 01 2. Markování 02 3. Manipulace s potvrzenou objednávkou 05

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Euro-2100 Uživatelská příručka

Euro-2100 Uživatelská příručka Euro-2100 Uživatelská příručka verze 1.0 Tato příručka neprošla jazykovou úpravou. Tato příručka, stejně jako kterákoliv její část nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná, ani jinak šířená bez souhlasu vydavatele.

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA SERD ECR 359T

PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA SERD ECR 359T SYSTEM-COMMERCE s.r.o strana 1 PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA SERD ECR 359T Verze 2.08, 2003, vypracovala: fa. SYSTEM-COMMERCE s.r.o, Opava výhradní dovozce pro ČR a SR SYSTEM-COMMERCE s.r.o strana 2 Obsah: 1.

Více

Euro-1000T. Uživatelská příručka

Euro-1000T. Uživatelská příručka Euro-1000T Uživatelská příručka Tato příručka neprošla jazykovou úpravou. Tato příručka, stejně jako kterákoliv její část nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná, ani jinak šířená bez souhlasu vydavatele. Všechna

Více

NÁVOD (RYCHLÝ NÁHLED) SC-8000 (TOUCH SCREEN POS TERMINAL)

NÁVOD (RYCHLÝ NÁHLED) SC-8000 (TOUCH SCREEN POS TERMINAL) SYSTEM-COMMERCE s.r.o strana -1 NÁVOD (RYCHLÝ NÁHLED) SC-8000 (TOUCH SCREEN POS TERMINAL)!! PODROBNÝ NÁVOD NALEZNETE NA PŘILOŽENÉM CD, POPŘÍPADĚ NA STRÁNKÁCH WWW.SERD.CZ WWW.TOUCH-TERMINAL.COM!! Verze:

Více

Uživatelský manuál. POS systém. Návod na obsluhu CONTO POKLADNÍ SYSTÉM. 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.

Uživatelský manuál. POS systém. Návod na obsluhu CONTO POKLADNÍ SYSTÉM. 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. Uživatelský manuál POS systém Návod na obsluhu 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. Změny v manuálu a technické změny vyhrazeny Další informace na www.consulta.cz Strana 1 / 26 Verze 1.2.5.0 ... nový

Více

Euro-2500TX. Uživatelská příručka

Euro-2500TX. Uživatelská příručka Euro-2500TX Uživatelská příručka Tato příručka neprošla jazykovou úpravou. Tato příručka, stejně jako kterákoliv její část nesmí být kopírovaná, rozmnožovaná, ani jinak šířená bez souhlasu vydavatele.

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE CAS POSCALE, model 200 Strana ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY A TISKEM ÚČTENKY řady M POScale POScale P Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 99/33, 400

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SC-8000 (TOUCH SCREEN POS TERMINAL)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SC-8000 (TOUCH SCREEN POS TERMINAL) SYSTEM-COMMERCE s.r.o strana -1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SC-8000 (TOUCH SCREEN POS TERMINAL) Verze: vypracoval: 2.017.14, 2012, Rev. A SYSTEM-COMMERCE s.r.o., Opava SYSTEM-COMMERCE s.r.o strana -2 Obsah: 1.

Více

P o č í t a c í v á h a KPZ 2-04E-3

P o č í t a c í v á h a KPZ 2-04E-3 Vysoce přesná P o č í t a c í v á h a KPZ 2-04E-3 Vnitřní dělení až 1/ 600.000 Rozlišení na displeji až 1/ 30.000 dílků Robustní konstrukce 3 přehledné displeje Funkce sčítání Příznivá cena Manuální tára

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ECR 550T/TF (OBCHODNÍ POKLADNY)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ECR 550T/TF (OBCHODNÍ POKLADNY) SYSTEM-COMMERCE s.r.o strana -1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ECR 550T/TF (OBCHODNÍ POKLADNY) DECLARATION OF CONFORMITY (DIRECTIVE 2004/108/EC, 2006/95/EC, PROTOKOLY č.: GTSE13120195601V / GTSS131200970IT) NAKLÁDÁNÍ

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

Vážící sada. Typ: KPZ 72. do elektrických nízkozdvižných bateriových vozíků. také ve verzi úředně ověřitelné

Vážící sada. Typ: KPZ 72. do elektrických nízkozdvižných bateriových vozíků. také ve verzi úředně ověřitelné Průmyslové provedení Vážící sada Typ: KPZ 72 do elektrických nízkozdvižných bateriových vozíků také ve verzi úředně ověřitelné Příslušenství : V provedení NEREZ DIN 1.4301 Mobilní vážení? Šetří Váš čas

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 650F (RESTAURAČNÍ POKLADNA)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 650F (RESTAURAČNÍ POKLADNA) SYSTEM-COMMERCE sro strana -1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 650F (RESTAURAČNÍ POKLADNA) Verze 2094, 2006, vypracoval: (fiskální verze 2051) SYSTEM-COMMERCE sro, Opava výhradní dovozce pro ČR a SR SYSTEM-COMMERCE

Více

OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 1. Technický popis... 3 2. Příslušenství... 3 3. Návod použití... 3 4. Možné poruchy váhy... 5 5. Důležité upozornění... 5 6. Popis připojení váhy ACS-A s registrační

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Příručka k programu ComArr spol. s r.o. Tolarova 291 533 51 Pardubice

Příručka k programu ComArr spol. s r.o. Tolarova 291 533 51 Pardubice Příručka k programu ComArr spol. s r.o. Tolarova 291 533 51 Pardubice 1 Obsah 1. Spuštění a přihlášení do programu.. 3 2. Otevření stolu. 6 3. Markování vyhledáním PLU ve skupině. 7 4. Markování zadáním

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah Rozdělení expedice Obsah Výdej na táře...1 Rozdělení expedice...1 Spuštění expedice...2 Menu modulu Výdejní místo...3...4 Nekonečná účtenka...4 Vyhledávání zboží...5 Změna množství...7 Výdej IPL...8 Dobírání

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Obsah 1 Obecný popis uživatelských částí... 1 2 Jednotlivé typy odbavení... 2 2.1 Úvodní obrazovka...

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 Start stroje Stroj se uvádí do provozu stisknutím talčítka START na ovládacím panelu. Po zapnutí stroje a načtení operačního systému se objeví

Více

Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty

Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty Tiskové a kopírovací služby UJEP pro studenty Od roku 2015 studenti můžou využívat novou tiskovou a kopírovací službu na UJEP. Tisková služba je realizována prostřednictvím tiskového systému SafeQ, který

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Návod k obsluze. Registrační pokladny s. Série QMP 5000

Návod k obsluze. Registrační pokladny s. Série QMP 5000 Návod k obsluze Registrační pokladny s Série QMP 5000 1 ...designováno pro úspěch Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma

Více

Automatizovaný systém stravování (uživatelská příručka)

Automatizovaný systém stravování (uživatelská příručka) Automatizovaný systém stravování (uživatelská příručka) Pro vnitřní potřebu Střední školy informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vypracoval: Bc. Michal Vaverka V Brně dne 26.5. 2008

Více

OBCHODNÍ VÁHY KATALOG 2014

OBCHODNÍ VÁHY KATALOG 2014 OBCHODNÍ VÁHY KATALOG 2014 OBCHODNÍ VÁHY KATALOG 2014 1. Stolní a kontrolní váhy TST28 T3040 2. Obchodní váhy s výpočtem ceny SX-15 FX 50, FX 50T 3. Systémové váhy s tiskárnou IX 100, IX 202 IM 100, IM

Více

Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27

Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27 Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27 s implementovaným skladem Strana 1 Strana 2 Program vyžaduje instalaci Borland Database Engine pro svou funkci. Po instalaci programu odborným

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Návod k použití pro Plošinovou váhu

Návod k použití pro Plošinovou váhu Návod k použití pro Plošinovou váhu Katalogové číslo: 214096 Základní podmínky pro používání váhy Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod

Více

Indikátor A12; A12SS Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ A OBCHODNÍ VÁŽENÍ INDIKÁTOR A12 INDIKÁTOR A12 SS

Indikátor A12; A12SS Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ A OBCHODNÍ VÁŽENÍ INDIKÁTOR A12 INDIKÁTOR A12 SS Indikátor A12; A12SS Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ A OBCHODNÍ VÁŽENÍ INDIKÁTOR A12 INDIKÁTOR A12 SS Indikátor A12; A12SS Strana 2 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY

Více

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy 1 Obsah: 1. Úvod 2. Instalace a požadavky na výkon PC 3. Ovládání programu 3.1. Přihlášení do aplikace 3.2. Okno hledání 3.3. Funkce tisk

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Obj. č.: 95 67 79 Kapesní kalkulačka, která Vám poslouží k doplnění Vašeho osobního počítače nebo notebooku (a to zvláště) o pohodlnou číslicovou klávesnici, připojíte-li tuto

Více

www.micropad.cz Hotline SW rezervace a recepce +420 548 221 411 +420 603 230 055 Hotline SW a pokladnå systámy +420 548 221 412 +420 603 259 249

www.micropad.cz Hotline SW rezervace a recepce +420 548 221 411 +420 603 230 055 Hotline SW a pokladnå systámy +420 548 221 412 +420 603 259 249 StojÅme na VašÅ straně www.micropad.cz UŽIVATELSKÖ MANUÜL VÜHA ECO BASIC verze 2009 Hotline SW rezervace a recepce +420 548 221 411 +420 603 230 055 Hotline SW a pokladnå systámy +420 548 221 412 +420

Více

Evidence školní jídelny. Manuál k programu

Evidence školní jídelny. Manuál k programu Manuál k programu Obsah 1) Úvod... 3 2) Instalace programu... 4 3) Spuštění programu... 5 4) Formulář Výkaz... 6 a) Tvorba nové databáze... 7 b) Jídelníček... 8 c) Zabezpečení... 9 d) Změna dne... 10 e)

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh Úvod...... 2 Parametry...... 2 Tlačítka parametry...... 2 Práce s odměřovací jednotkou - absolutní / přírůstkové hodnoty 4 - poloměr / průměr...... 5 - milimetry / palce......

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.7.245 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 28.12.2011 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

Návod k obsluze. Registrační pokladny s fiskální pamětí....designováno pro úspěch

Návod k obsluze. Registrační pokladny s fiskální pamětí....designováno pro úspěch Návod k obsluze Registrační pokladny s fiskální pamětí...designováno pro úspěch 1 Úvodem Tato pokladna je navržena tak, aby splnila snad jakýkoliv požadavek z Vaší strany. Nastavení je velice jednoduché

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

Návod k obsluze Registrační pokladny s fiskální pamětí Série CR 1000 ...designováno pro úspěch

Návod k obsluze Registrační pokladny s fiskální pamětí Série CR 1000 ...designováno pro úspěch Návod k obsluze Registrační pokladny s fiskální pamětí Série CR 1000...designováno pro úspěch 1 Úvodem Tato pokladna je navržena tak, aby splnila snad jakýkoliv požadavek z Vaší strany. Nastavení je velice

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více