RAYSCAN α-p, α-oc, α-sc. Návod k použití RAYUG E Rev. 2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RAYSCAN α-p, α-oc, α-sc. Návod k použití RAYUG-3001401-E Rev. 2.1"

Transkript

1 RAYSCAN α-p, α-oc, α-sc Návod k použití RAYUG E Rev. 2.1

2 Tento dokument obsahuje informace pro správné použití RAYSCAN α, před použitím přístroje si je proto řádně přečtěte. Návod k použití dodávaný s přístrojem může být pozměněn bez předchozího upozornění při úpravě zařízení nebo změně specifikací. Pro dotazy na výrobek a návod k použití, prosím kontaktujte zázkaznický servis centra RAY Co., Ltd. Ray Co.,Ltd # , Samsung 1 - ro, Hwaseong - si, Gyeonggi - do, Korea TEL : FAX : D ONG B ANG A CU P RIME 1 Forrest Units, Hennock Road East, Marsh Barton, Exeter EX2 8RU, U.K TEL : FAX :

3 RAYSCAN l Obsah 1. ÚVOD K NÁVODU PRO POUŽITÍ Úvod do systému Doporučené použití Všeobecné informace o RAYSCAN α- P, OC, SC řady Referenční symboly obsažené v návodu k použití Referenční symboly Požadavky na uživatele 7 2. BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ A REGULE Systémové symboly Všeobecná bezpečnost Elektrická bezpečnost Mechanická bezpečnost Požární bezpečnost Explozivní bezpečnost Elektromagnetická kompatibilita Radiační ochrana Uživatelská hlášení Údržba, čištění a likvidace UPOZORNĚNÍ NA POUŽITÍ SYSTÉMU Všeobecná upozornění Upozornění spojená se zařízením PŘEHLED SYSTÉMU Účel systému Konfigurace systému OVLÁDÁNÍ HARDWARE Zapnutí/vypnutí Systémová spouštěcí sekvence Systémová vypínací sekvence Nouzové vypnutí systému OVLÁDÁNÍ SOFTWARE Hlavní obrazovka snímacího software 30 1

4 RAYSCAN l Obsah 6.2 MWL MWL(MWL: Metodický pracovní seznam) Akvizice Informace o pacientovi Panoramatická akvizice Cefalometrická akvizice (jednosnímková) Cefalometrická akvizice (skenovací) Potvrzení snímku Panoramatická TMJ akvizice Vytvoření metodického pracovního seznamu (MWL) Úprava MWL Mazání MWL Přehled Seznam přehledu Vytvoření MWL Úkol Export Tisk DICOM tiskárna Tiskárna na papír Příjem Odeslání Pacient Seznam pacientů Registrace nového pacienta Úprava informací o pacientovi Registrace fotografie pacienta Vymazání pacienta Dotykový monitor Přepnutí obrazovky Ovládání systému Akvizice Informace o pacientovi Panoramatická akvizice Cefalometrická akvizice (jedno-snímková) 85 2

5 RAYSCAN l Obsah Cefalometrická akvizice (skenovací) Potvrzení snímku RAYSCAN web SNÍMÁNÍ Panoramatické snímání Popis panoramatické metodiky Upozornění pro předsnímání Panoramatická snímací metoda Panoramatická (normální) snímací metoda Panoramatická (TMJ) skenovací metoda Panoramatická segmentační skenovací metoda Metoda umístění pacienta Panoramatická (normální, segmentační) metoda umístění Panoramatická (normální, segmentační) bezzubá metoda umístění Panoramatická (sinus) metoda umístění Panoramatická (TMJ) metoda umístění Přednastavené expoziční hodnoty CEPH. snímání (jedno-snímkové) Popis CEPH metodiky Upozornění pro předsnímání CEPH. snímací metoda (jedno-snímková) Metody umístění pacienta CEPH. (laterální) metoda umístění CEPH. (PA) metoda umístění CEPH. (SMV) metoda umístění CEPH. (Carpus) metoda umístění CEPH. (Waters) metoda umístění CEPH. (Reverse Towne) metoda umístění Přednastavené expoziční hodnoty CEPH. snímání (skenovací) Popis panoramatické metodiky Upozornění pro předsnímání CEPH. metoda snímání Metody umístění pacienta CEPH. (laterální) metoda umístění 127 3

6 RAYSCAN l Obsah CEPH. (PA) metoda umístění CEPH. (SMV) metoda umístění CEPH. (Carpus) metoda umístění Přednastavené expoziční hodnoty PŘÍSLUŠENSTVÍ Pracovní postup při dálkovém ovládání Jak vložit baterie do dálkového ovladače SPECIFIKACE SYSTÉMU Technické specifikace RTG trubice Tabulky maximálních hodnot Emisní charakteristiky Charakteristika termální anody Dávkové informace Prováděné postupy Výsledky měření dávek Panoramatický protokol Cefalický protokol (jedno-snímkový) Cefalický protokol (skenovací) Náhodná radiace SOUVISEJÍCÍ NORMY GLOSÁŘ ZKRATEK 146 4

7 RAYSCAN l Úvod Úvod 1 5

8 RAYSCAN l Úvod 1. Úvod k návodu pro použití 1.1 Úvod do systému Účelem systému RAYSCAN α-p, OC, SC je panoramatické snímání zubních čelistí a orální kavity pomocí vytvořeného a kontrolovaného RTG paprsku. A jako dentální digitální panoramatický RTG s RTG umísťovaným na vnější části orální kavity, zahrnuje cefalickou snímací funkci, volitelně, pro získání snímku hlavy Doporučené použití RAYSCAN α-p, OC, SC dentální RTG systém je extra orální zdroj dentálního panoramatického a volitelně cefalometrického RTG systému s úmyslem produkovat RTG paprsky pro dentální radiografickou kontrolu a diagnózu nemocí zubů, čelistí a orálních struktur Všeobecné informace o RAYSCAN α- P, OC, SC řady - Druh ochrany proti úrazu elektrickým proudem: zařízení třídy I - Stupeň ochrany proti úrazu elektrickýcm proudem: typ B aplikované části - Stupeň ochrany proti vniknutí vody: IPX0 - Zařízení není vhodné pro použití v přítomnosti hořlavé směsi anestetika a vzduchu nebo kyslíku a oxidu dusného. - Třída 2 laserového zařízení IEC Pouze USA UPOZORNĚNÍ! Federální zákon omezuje prodej nebo objednávku tohoto zařízení pouze pro stomatology nebo jiné kvalifikované osoby. 6

9 RAYSCAN l Úvod 1.2 Referenční symboly obsažené v návodu k použití Referenční symboly Následující symboly jsou uvedené v návodu k použití pro účely dodržení bezpečnostních upozornění pro ovládání RAYSCAN α. Symbol Jméno Popis Varování Varování Nedodržení obsahu zde popsaného může vést k nebezepčným situacím ztrátám nebo vážnému zranění osob Upozornění Upozornění Nedodržení obsahu zde popsaného může vést k fyzickému zranění osob nebo poškození majetku Poznámka Poznámka Další informace pro asistující osobu Požadavky na uživatele Ovládání zde popsaného systému je dovoleno pouze stomatologům a těm, kteří prošli profesním zaškolením, např. radiologisté. Uživatelé musejí být před použitím seznámeni se způsobem ovládání a bezpečnostními Upozornění vodítky zde uvedenými. Nedostatečná znalost ovládání a bezpečnostních vodítek může vést k fyzickému zranění pacienta nebo operátora. Nemáme žádnou zodpovědnost pro poškození zařízení nebo nehody způsobené operátorem, je třeba, aby operátor plně rozuměl postupům a upozorněním zde uvedeným. Tento dokument nemusí plně popisovat všechny verze produktu vzhledem k rozdílům ve specifikacích. Zařízení bylo testován a plně odpovídá limitům lékařského zařízení dle normy IEC/EN Tyto limity jsou nastaveny pro zajištění řádné ochrany proti škodlivému rušení u typické lékařské instalace. Zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a není-li instalováno a používáno dle daných instrukcí, může způsobit škodlivé rušení dalších zařízení umístěných v blízkosti. I přesto toto není záruka, že rušení se neobjeví u jednotlivé instalace. Jestliže zařízení způsobuje škodlivé rušení dalším zařízením, zjistíte jednoduše vypnutím a zapnutím zařízení; uživate poté nabádáme opravit toto rušení jedním nebo následujícími kroky: 7

10 RAYSCAN l Bezpečnostní nařízení a regule Bezpečnostní nařízení a regule 2 8

11 RAYSCAN l Bezpečnstní nařízení a regule 2. Bezpečnostní nařízení a regule Tato kapitola se věnuje seznámení s bezpečnostními informacemi před použitím zařízení. Obsah zahrnutý zde má zajistit bezpečnost uživatelů a zabránit poškození majetku, proto je nutno ji řádně prostudovat v rámci přípravy použití. Je-li třeba další zaškolení, prosím kontaktujte servisního zástupce. 2.1 Systémové symboly Mezi všemi symboly použitými v systému, symboly v tabulce 1 6 jsou indikačními symboly blízce spojenými s pacientem a bezpečností uživatele. 9

12 RAYSCAN l Bezpečnostní nařízení a regule Indikace dodržování pokynů uvedených v návodu pro bezpečný provoz zařízení. Indikace expozice nebom hrozící expozici RTG Identifikace typu B aplikovaných částí dle IEC Indikace technického štítku, že zařízení je vhodné pouze pro střídavý proud; abyste zvolili vhodnou zásuvku Indikace zapnutí pro část zařízení Indikace vypnutí pro část zařízení Identifikace zásuvky, která je určena pro připojení vnějšího vodiče pro ochranu proti zásahu elektrickým proudem v případě závady nebo uzemněnou zásuvku. Všeobecné varování Znamení pro všeobecnou povinnou akci Znamení pro všeobecný zákaz Identifikace ovládacího spínače, který zastaví provoz přístroje ve stavu nouze. Indikace upozornění na laserový paprsek vycházející ze zařízení. 10

13 RAYSCAN l Bezpečnstní nařízení a regule Značka upozornění Varování na nebezpečí z ionizujícího záření Neotevírejte, je-li krabice poškozena. Značka pro teplotu skladování nebo provozu Značka pro vlhkost skladování nebo provozu 11

14 RAYSCAN l Bezpečnostní nařízení a regule 2.2 Všeobecná bezpečnost Systém zde popsaný vyzařuje RTG paprsky, proto instalace a provoz zařízení musí být v souladu s mezinárodními nařízeními. Varování Zařízení je považováno za nebezpečné pro operátora a pacienta, jestliže nejsou řádně nastudovány bezpečnostní expoziční elementy, pokyny pro ovládání a rozvrh údržby. Navíc, RTG zařízení zde popsáno mohou ovládat pouze schválené osoby. V případě výskytu poruchy musí být používání přístroje okamžitě přerušeno. Závadu je možno ověřit na displeji nebo ji oznamuje zvukový alarm. Při požadavku propojujících dílů pro alternativní přístroj, kontaktujte vždy technického specialistu. Používejte pouze připojitelné příslušenství certifikované IEC standardy (IEC nebo IEC ). Při připojování přídavných zařízení na singální vstupní/výstupní části, dbejte na dodržování IEC Zde popsaný systém vyžaduje pravidelnou údržbu. Další informace naleznete v částí o čištění, údržbě a likvidaci. Jestliže se během provozu zobrazí chybová hláška, není dovoleno zařízení používat. V případě chybové hlášky prosím kontaktujte autorizovaný servis. RAY Co., Ltd. nenese zodpovědnost za těchto okolností: - Závady nebo fyzické zranění plynoucí z nesprávně prováděné údržby zařízení uživatelem. - Fyzické zranění plynoucí z uživatelovi neopatrnosti. - Závady, poškození nebo fyzické zranění způsobené přídavným zařízením poskytnutým ne firmou RAY Co., Ltd. 12

15 RAYSCAN l Bezpečnostní nařízení a regule 2.3 Elektrická bezpečnost Zde popsané lékařské zařízení vyhovuje bezpečnostní třídě I, typ B, dle IEC Systém je možno provozovat pouze v prostředí dodržujícím IEC požadavky na bezpečnost Nesundávejte kryt zařízení bez předchozího souhlasu. Je-li sejmut kryt, vysoké napětí uvnitř přístroje může způsobit zásah elektrickým proudem. Varování Dbejte na to, aby do systému nevnikla voda. V případě nebezpečí pro uživatele nebo pacienta z důvodu nechtěného spuštění systému, zařízení je nutno vypnout stiskem nouzového tlačítka. Upozornění Nestabilní napájení může způsobit nerovnoměrný provoz systému nebo zastavení vedoucí k fyzickému zranění pacienta nebo operátora. Proto je třeba, při instalaci, dbát na zajištění stabilního napájení. Nouzové tlačítko V případě hrozícího nebezpečí zranění pacienta nebo operátora, systém je možno vypnout stiskem nouzového tlačítka. Nouzové tlačítko je umístěno na přední straně ručky. Stiskem zastavíte provoz systému. Upozornění: Jestliže stisknete nouzové tlačítko během RTG záření, pak je toto okamžitě zastaveno. Upozornění Používejte pouze v nouzovém případě. Vypnutí systému nouzovým tlačítkem vede ke ztrátě informací aktuálního pacienta. Uvolnění nouzového tlačítka Nouzové tlačítko uvolníte otočením doprava. 13

16 RAYSCAN l Bezpečnostní nařízení a regule 2.4 Mechanická bezpečnost Nesundávejte kryt systému a kabelů, pouze pokud o to nejste požádáni profesionálně zaškoleným specialistou. Varování Během prováděné kontroly s použitím tohoto systému je třeba neustále udržovat zvukový vizuální kontakt mezi pacientem a operátorem. Zvláštní důraz věnujte tomu, aby nedošlo během ovládání jednotky k zachycení částí těla nebo oděvu. Symbol s upozorněním je umístěn do sekce, které mohou zachytit pacientova nebo operátora a způsobit zranění nebo poškození přístroje. 2.5 Požární bezpečnost Nepoužívejte jednotku v místech, kde hrozí vznik požáru. Varování V případě požáru ukončete okamžitě provoz zařízení a ihned vypněte napájení. Poté uhaste oheň CO2 hasicím přístrojem. Nepoužívejte vodu nebo jiné kapaliny. Varování 2.6 Explozivní bezpečnost Nepoužívejte systém v místech s možností exploze. Tento systém není navržen pro provoz s nebezpečím exploze a neodpovídá AP/AGP standardům. 2.7 Elektromagnetická kompatibilita Použití mobilních telefonů a podobných bezdrátových zařízení v blízkosti systému je zakázáno. Použití zařízení kompatibilní s EMC standardy v blízkosti může vést k nazamýšleným aktivitám z důvodu elektromagnetického rušení. Varování Je-li systém používán pro pacienty s implantovaným kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem, uživatel je povinen upozornit pacienty s těmito zařízeními 14

17 RAYSCAN l Bezpečnostní nařízení a regule na možnost disfunkce způsobenou nepřetržitým pulsem RTG paprsku generovaným přístrojem. Při použití tohoto přístroje zabraňte přímé expozici kardiostimulátoru nebo defibrilátoru RTG paprsku. Exponujte co nejkratší možnou dobu. 2.8 Radiační ochrana RTG zařízení zde popsáno odpovídá radiační ochraně IEC Během expozice RTG záření prosím používejte ochranné pomůcky pro zakrytí kritických částí (krk, štítná žláza, pohlavní orgány). Varování Je třeba zabránit nadměrné RTG expozici volbou přesného snímkování a snížení počtu přesnímkování. RTG snímkování by mělo být prováděno v kontrolní místnosti, je-li možno. V případě, že se potřeba vyzařování RTG záření v RTG místnosti zvyšuje, je třeba, aby i operátor používal ochranné pomůcky, stejně jako ochranu filmu a TLD ochranu. 2.9 Uživatelská hlášení Během provozu zařízení se na dotykové obrazovce a počítačovém monitoru zobrazují různá uživatelská hlášení. Detaily ohledně uživatelských hlášení zobrazujících se během bezproblémového i problémového provozu zkontrolujte Uživatelská hlášení 15

18 RAYSCAN Bezpečnostní nařízení a regule 2.10 Údržba, čištění a likvidace Údržba - Z důvodu bezpečnosti obsluhy a pacienta je třeba údržbu provádět pravidelně. Krok údržby Pravidelnost Napájecí kabel je bezpečně zapojený do patřičného zdroje napájení denně Kontrola funkčnosti software po spuštění PC denně Kontrola spojení mezi zařízením a pracovní stanicí (potvrďte indikaci v uživatelském rozhraní) denně Kontrola správností zobrazení údajů o pacientovi denně Kontrola zobrazení sejmutých snímků na pracovní stanici a dotykovém monitoru denně Kontrola uložení sejmutých snímků denně Kontrola utažení šroubů při vypnutí přístroje měsíčně Čištění - Před čištěním komplentě vypněte jednotku. - Při otevření krytu zabraňte vniknutí kapaliny. - Pro čištění dotykového monitoru a LCD monitoru používejte měkkou utěrku. Používáte-li sprej pro čištění LCD, nestříkejte přímo na displej. Nastříkejte požadované množství na utěrku a setřete. - Následující kontaktní komponenty opěrku brady, skusový blok, ručky a opěrku hlavy je nutno čistit alkoholovým roztokem. - Další povrchy jednotky, včetně ovládače panelu displeje, je možno čistit měkkou utěrkou mírně namočenou v jemném čistícím roztoku. Poznámka: Nestříkejte aerosolové nebo sprejové čisticí prostředky přímo na povrch zařízení. Sterilizace - Části přicházející do přímého či nepřímého kontaktu s pacientem musejí být pravidelně sterilizovány. - Dodržujte nemocniční sanitání nařízení. 16

19 RAYSCAN l Bezpečnostní nařízení a regule Likvidace - Systém zahrnuje průmyslový odpadní materiál, nesprávná likvidace může tak způsobit znečištění životního prostředí. Proto neukládejte tento odpad k běžnému průmyslovému nebo domácímu odpadu. - Při likvidaci systému v celku nebo po částech, dodržujte dané nařízení platné legislativy. V případě otázek spojených s likvidací odpadu kontaktujte RAY Corp nebo autorizovaného zástupce v každém regionu. Chraňte zařízení před externími elektromagnetickými vlnami. 17

20 RAYSCAN l Upozornění na použití systému Upozornění na použití systému 3 18

21 RAYSCAN l Upozornění na použití systému 3. Upozornění na používání systému Následují informace spojené s bezpečností uživatele a možností nehod způsobených ohněm nebo elektrickým proudem a před použitím produktu si je nutno tyto s pozorností přečíst. 3.1 Všeobecná upozornění 1. Zařízení nemůže používat nikdo jiný než řádně proškolená obsluha. 2. Instalační kontrola a upozornění - Zařízení instalujte na místě, kde nehrozí kontakt s vodou. - Instalujte na místě, které není pod vlivem atmosférických změn tlak, teplota, vlhkost, proudění vzduchu, přímý sluneční svit, prach, sůl a úrovně ionů. - Dodržujte bezpečnostní podmínky, aby se systém nenakláněl, nevibroval nebo neotřásal. - Neinstalujte na místě, kde se skladují chemické látky nebo generují plyny. - Zkontrolujte vstupní napětí a frekvenci a přípustný proud do trubice. - Zkontrolujte, zda je jednotka uzemněna. - Zařízení není vhodné provozovat v místech, kde se vyskytuje hořlavá směs anestetik se vzduchem nebo kyslíkem nebo oxidem dusným. 3. Upozornění před použitím - Zkontrolujte funkčnost vypínače a polaritu; zkontrolujte, jestli zařízení správně funguje. - Zkontrolujte uzemnění zásuvky. - Zkontrolujte, jestli jsou všechny kabely řádně a pevně zapojeny. - Nepoužívejte společně s dalšími zařízeními, může vést k nepřesnostem v diagnóze. - Zkontrolujte výkon uzemnění. 4. Upozornění při použití - Nepřetržitě kontrolujte chování pacienta a zařízení, aby nedocházelo k nepravidelnostem - Setkáte-li se s nepravidelností, zastavte provoz zařízení a pacienta přesuňte na bezpečné místo, poté proveďte nutné kroky. 19

22 RAYSCAN l Upozornění na použití systému 5. V případě poruchy zařízení, v žádném případě se zařízení nedotýkejte a ihned kontaktujte výrobce a autorizovaného prodejce pro zajištění opravy. 6. Není dovoleno bez předchozího souhlasu jakkoliv upravovat či měnit zařízení. 7. Údržba a kontrola - V případě otázek se obraťe na výrobce nebo autorizovaného prodejce - Zařízení a jeho součásti je nutno pravidelně kontrolovat. - Používáte-li zařízení po dlouhé době nečinnosti, je třeba jej nejdříve otestovat, zda perfektně funguje. - Čistěte s použitím neutralizačního činidla a s opatrností, aby externí substance nevstoupily do vnitřní struktury zařízení. - Sterilizujte s použitím sterilizačního činidla, např. etyl alkohol. - Nepoužívejte čistící nebo sterilizační činidla, kter jsou korozivní. 8. Další požadavky - Viz návod k použití. 3.2 Upozornění spojená se zařízením 1. Při snímání je nutno stát mimo RTG stíněnou místnost a používat prodlužovací kabel. 2. Je třeba stát za RTG snímačem, ne před ním. 3. Při instalaci zkontrolujte, zda je napájení řádně zapojeno do uzemněné zásuvky s proudem odpovídajícím technickému štítku. 4. Zkontrolujte uzemnění. Zapojte zařízení do zásuvky, která je na jiném okruhu než další zařízení. 5. Při kontrole interní struktury zařízení vypněte napájení. 6. Je vyžadována pravidelná kontrola a údržba zařízení. 7. RTG záření - Zařízení generuje RTG paprsky a v případě nesprávného použití může způsobit zranění pacienta nebo obsluhy. - Zařízení není dovoleno opravovat neautorizovaným technikem. - Uživatel je zodpovědný na pravidelnou kontrolu zařízení. Toto je vysvětleno v nemocničních nařízeních nebo během instalace a zaučení obsluhy. 8. Varování a výstraha - Uživateli jsou připomínány varovné značky na přístroji. - Aplikace zařízení související s věkem, pohlaví a zdravotním stavem je nutno konzultovat s praktickým lékařem. 20

23 RAYSCAN l Upozornění na použití systému - Zařízení generuje RTG paprsky a může způsobit vážné poškození tkáně nebo jinou nehodu uživateli či pacientovi, proto je nutno, aby bylo používáno přesně dle návodu k použití a obsluha prošla řádným proškolením. - Těhotné ženy nebo pacienti, kteří vyžadují předpis od lékaře, musejí dodržovat lékařovy instrukce nebo instrukce uvedené v předpisu. - Pouze povolená osoba může vstupovat do kontrolní místnosti a do vstupního výkonu musí být dodáno adekvátní množství výkonu. - Uživatel by měl dbát opatrnosti při používání zařízení kvůli možným vedlejším efektům nebo riziku nehody způsobené nepozorností. - Jelikož zařízení generuje RTG paprsky, je třeba jej instalovat a používat dle platných mezinárodních nařízení. - Nastavení výšky křesla by mělo být prováděno pomalu, aby nedošlo k pádu nebo kolizí s pacientovou hlavou. - Jelikož různé komponenty během RTG snímání rotují, upozorněte pacienta, aby se nehýbal. - Skusový blok uložte před použitím do řádného obalu, aby nedošlo k přenosu infekce. 21

24 RAYSCAN l Přehled systému Přehled systému 4 22

25 RAYSCAN l Přehled systému 4. Přehled systému 4.1 Účel systému RAYSCAN α-oc a SC jsou navrženy pro panoramatické snímání zubní čelisti a orální kavity, pro vyvoření a ovládání RTG paprsku. A jako dentální digitální panoramatický RTG systém s RTG umístěným na vnější straně orální kavity, zahrnuje volitelnou cefalo-snímací funkci, pro získání snímků hlavy. 4.2 Konfigurace systému 23

26 RAYSCAN l Přehled systému 1) Cefalitické zařízení - Složen z ramene, které je připojeno ke sloupu, cefalitické opěrky pro fixaci pacienta a cefalo detektoru. 2) Vertikální nosič - Rotátor pohyblivá část - Pohyblivá část pro vykreslení patra během panoramatického skenování. 3) Rotátor - Rotuje během panoramatického skenování. 4) RTG generátor - Vysoko frekvenční generátor a integrovaná RTG trubice - Vysoko frekvenční generátor: dodává napájení do RTG trubice 24

27 RAYSCAN l Přehled systému - RTG trubice: urychluje a poté sráží termoinické elektrony vyzařované rozehřátým vláknem s anodou a vyzařuje RTG paprsek. 5) Opěrka brady - Opěrka pro pacienta u stojící verze - Opěrka brady: Snímatelná část pro výměnu opěrky brady dle použití. (TMJ, sinus atd.) - Opěrka hlavy pro panorama a ručky jsou instalovány. 6) Sloup - Výškově nastavitelný - Zrcátko pro umístění pacienta - Dotykový monitor pro snímání, úpravu, kontrolu atd. - Dálkové ovládání pro výškové nastavení atd. (volitelně) - Vypínač expozice RTG paprsků (expoziční vypínač - Instalovaná báze pro podlahovou podporu - Primární napájecí instalace 7) Dotykový monitor - Škála tlačítek, pro ovládání zařízení jsou sestavena pro aktivaci dotekem. - Funkce náhledu pro sejmutý snímek (detailní popis najdete v odstavci Potvrzení snímku) 8) Panoramatický detektor - Přijímá RTG paprsek, který prostoupil lidské tělo a mění je do elektrického signál pro přenos signálu do vizuální zobrazovací jednotky. 9) Cefalitický detektor - Přijímá RTG paprsek, který prostoupil lidské tělo a mění je do elektrického signál pro přenos signálu do vizuální zobrazovací jednotky. - Používaný během instalace cefalitického zařízení 10) Console PC - Konzole PC (PC, Monitor, klávesnice, myš) 25

28 RAYSCAN l Ovládání hardware Ovládání hardware 5 26

29 RAYSCAN l Ovládání hardware 5. Ovládání hardware Upozornění před použitím zařízení. Varování Zkontrolujte funkčnost tlačítka a polaritu, zkontrolujte normální stav zařízení. Zkontrolujte zapojení uzemnění zařízení. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely pevně a správně zapojeny. Současně se zařízením nepoužívejte jiné přístroje, můžou způsobit odchylky měření. Zkontrolujte uzemnění. 5.1 Jak zapnout napájení 1 Přepněte hlavní vypínač umístěný na přední straně ovládací ručky do polohy ON. 2 Zapněte PC konzoli 3 Software systému RAYSCAN α je poté automaticky nahrán. 27

30 RAYSCAN l Ovládání hardware Systémová vypínací frekvence 1 Ukončete RAYSCAN α software. 2 Přepněte hlavní vypínač umístěný na přední straně zařízení do polohy OFF; zařízení bude vypnuto. POZNÁMKA Při rebootování po vypnutí zařízení, Vyčkejte cca 5~10 vteřin a poté přepněte hlavní vypínač do polohy ON, zařízení se rebootuje. 5.2 Nouzové vypnutí systému V případě nutnosti okamžitého zastavení systému stiskněte nouzové tlačítko umístěné na přední straně, poblíž hlavního vypínač. Stisk tlačítka okamžitě zastaví RTG expozici a zároveň i provoz celého zařízení. Následný restart zařízení provedete mírným pootočením tlačítka ve směru hodinových ručiček, poté jej stiskněte a dojde k opětovné možnosti spuštění systému. Varování Nouzové vypnutí systému je možno použit pouze v situacích, kdy hrozí fyzické zranění pacienta, poškození systému nebo životního prostředí. Také v případě nebezpečných situací nestandardního snímání v případě přírodních katastrof nebo způsobených chybou systému. 28

31 RAYSCAN l Ovládání software Ovládání software 6 29

32 RAYSCAN l Ovládání software 6. Ovládání software 6.1 Hlavní obrazovka snímacího software Obsah Kategorie MWL Review Patient Popis Zobrazuje metodický pracovní seznam (MWL). MWL je možno připravit, modifikovat a smazat. MWL je možno zvolit pro snímání. Vyhledávání pomocí ID, jména atd. (detailní popis naleznete v odstavci 6.2 MWL.) Zobrazuje dokončené snímání MWL. Odeslání dokončeného snímání na alternativní server, Export, DICOM tisk, potvrzení dokončeného obrazu a přenos na DICOM server. Vyhledávání pomocí ID, jména atd. (detailní popis naleznete v odstavci 6.3 Přehled) Zobrazuje informace o pacientovi v náhledu nebo jako seznam. Je možno přidávat informace o pacientovi, modifikovat nebo mazat. Vyhledávání pomocí ID, jména atd. (detailní popis naleznete v odstavci 6.4 Pacient) 30

33 RAYSCAN l Ovládání software Snímání je povoleno pouze při současném zatržení kategorií přijmout a poslat. Kategorie Version Receive Send Popis Zobrazuje verzi software. Zobrazuje verzi software při připojení k zařízení Zatrženo, jakmile mohou být data ze systému přijata skenerem. Nemůže být uživatelem označeno náhodně. Zatrženo, jestliže data ze skeneru mohou být zaslána do systému Nemůže být uživatelem označeno náhodně. 31

34 RAYSCAN l Ovládání software 6.2 MWL MWL(MWL: metodický pracovní seznam) Snímací seznam, tzn. obrazovka snímacího seznamu zobrazená přo volbě MWL záložky na hlavní obrazovce snímacího software. Vyhledávácí řádek Kategorie ID Name Popis ID pacienta Vstupní kritéria: méně než 20 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Vložte první písmeno a klikněte na tlačítko 'Search', zobrazí se seznam slov, které obsahují první písmeno. Vstupní kritéria: méně než 50 znaků anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. 32

35 RAYSCAN l Ovládání software Patient sex Modality Accession Number Scheduled date tlačítko [Calendar] tlačítko [Clear All] tlačítko [Search] Pohlaví pacienta Typ: None [standardně], Male [muž], Female [žena], Other [neurčeno] Metodika V této kategorii se druh snímání liší v závislosti na zařízení. Konfiguračním editorem je možno označit a použít kategorii, kde je uživatelské nastavení dokončeno. Typ: None [standardně], PX (panoráma), DX (cefalo), CT (CT), IO (intra orální sensor), OT (kamera) Přístupové číslo Vstupní kritéria: méně než 20 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. V případě použití čísla pojistky, vložte relevantní číslo pojistky do DICOM snímacích informací. Vyhledávání dle přístupového čísla je plánováno do budoucna. Datum snímání (standardně: dnešní datum) Tlačítko kalendář Klikněte na zobrazený kalendář a zvolte datum. Jakmile je datum vybráno, kalendář automaticky zmizí a zvolené datum je zobrazeno v textovém rámečku. Vymaže určená kritéria a vrátí vše do počátečního stavu. Prohledává MWL dle zadaných kritérií. MWL Kategorie AE Title Modality Scheduled Date ID Name Birth Date Sex Accession Number Popis AE Titul Tento oddělovač slouží pro kontrolu, kde došlo ke snímání Metodika Typ: PX (panoráma), DX (cefalo), CT (CT), IO (intra orální senzor), OT (kamera) Datum snímání (standardně: dnešní datum) ID pacienta Jméno pacienta Datum narození pacienta Pohlaví pacienta Typ: M (muž), F (žena), O (ostatní) Přístupové číslo V případě použití čísla pojistky, vložte relevantní číslo pojistky do DICOM snímacích informací. Vyhledávání dle přístupového čísla je plánováno do budoucna. 33

36 RAYSCAN l Ovládání software Request Procedure Description Scheduled Procedure Step Description ID požadované procedury Jestliže existuje formát pro specifickou snímací metodu, vloží relevantní ID. Odkazuje na jméno lékaře Zobrazuje jméno lékaře, který si zažádal o snímání Referring Physicians Name Popis kroku plánované procedury Jméno lékaře, který provedl snímání. Spodní část [ standardně] [ při MWL volbě tlačítka jsou aktivovány, jak je zobrazeno níže. ] Kategorie tlačítko [Scan] tlačítko [New] tlačítko [Modify] tlačítko [Delete] Popis Snímací tlačítko, které zůstane neaktivní a zaktivuje se při volbě MWL. Klikněte pro zobrazení akviziční obrazovky. ( Dvakrát klikněte MWL, abyste se dostali na akviziční obrazovku.) (detailní popis naleznete v odstavci Akvizice) MWL přípravné tlačítko. Zůstává v aktivním stavu. Při kliknutí se zobrazí vyskakovací obrazovka MWL. (detailní popis naleznete v odstavce Vytvoření metodického pracovního seznamu) Tlačítko pro modifikaci MWL. Standardně zůstává neaktivní, aktivuje se při volbě MWL. Při kliknutí se zobrazí vyskakovací obrazovka MWL. (detailní popis naleznete v odstavci Úprava MWL) Tlačítko pro mazání MWL. Standardně zůstává neaktivní, aktivuje se při volbě MWL. Při kliknutí se zobrazí vyskakovací obrazovka MWL. (detailní popis naleznete v odstavci Mazání MWL) 34

37 RAYSCAN l Ovládání software Akvizice Proces, který se zobrazí při kliknutí na tlačítko [Scan] na MWL obrazovce Informace o pacientovi Obrazovka, která zobrazí informace o aktuálním pacientovi Obsah Spodní část Obr. 4 Informace o pacientovi 35

38 RAYSCAN l Ovládání software Obsah Kategorie Portrait ID Name Sex Birth date Modality Spodní část Popis V případě dostupnosti zobrazuje fotografii pacienta. Pokud fotografie registrovaného pacienta není dostupná, zobrazí standadní obrázek. ID Pacienta Jméno pacienta Pohlaví pacienta Typ: M (muž), F (žena), O (ostatní) Datum narození pacienta Metodika Typ: PANO (panorama), CEPH (cefalo) Kategorie tlačítko [Ok] tlačítko [Cancel] Popis Ověřte informace o pacientovi, jestliže jsou správné, poté klikněte. Klikněte pro uzavření obrazovky s informacemi o pacientovi a přejděte na snímací obrazovku. Klikněte v případě nesprávných informací nebo je-li snímání z nějakého důvodu přerušeno. Klikněte pro zrušení snímání, uzavřete obrazovku s informacemi o pacientovi a obrazovku snímání a vrátíte se na MWL obrazovku. 36

39 RAYSCAN l Ovládání software Panoramatická akvizice Obrazovka nastavení panoramatického snímání Informace o pacientovi Obr. 5 Panoramatická akvizice Kategorie Patient ID Patient Name Patient Sex Patient Birth Date Exposure Time Popis ID Pacienta Jméno pacienta Pohlaví pacienta Typ: M (muž), F (žena), O (ostatní) Datum narození pacienta RTG expoziční čas. Expoziční čas se lisí dle metodiky a protokolu. tlačítko [Adult] tlačítko [Large adult] Dospělý Velký dospělý 37

40 RAYSCAN l Ovládání software tlačítko [Up] tlačítko [Down] Tlačítko pro zvýšení trubicové voltáže, zvyšuje se o jeden díle na kliknutí Tlačítko pro snížení trubicové voltáže, zvyšuje se o jeden díle na kliknutí ma (milliampéry): Trubicový proud Kategorie Tube Current(mA) tlačítko [Up] tlačítko [Down] Popis Zobrazuje přednastavený proud v trubici Tlačítko pro zvýšení trubicového proudu (ma), zvyšuje se o jeden díle na kliknutí Tlačítko pro snížení trubicového proudu (ma), zvyšuje se o jeden díle na kliknutí Protokol: Akviziční režim Kategorie tlačítko [Normal] tlačíčko [Segment] tlačítko [TMJ] tlačítko [Sinus] tlačítko [Bite wing] tlačítko [Orthogonal] Příkaz Popis Normálníl Segmentační TMJ Sinusový Skusový orthogonální Kategorie Tlačítko [Lamp] Popis Nastavení paprsku ZAPNUTO/VYPNUTO. Klikněte na Off nastavení paprsku, je-li v poloze On a opačně. OFF ON Tlačítko [Ready] Tlačítko [Cancel] Tlačítko dokončení přípravy snímání Po kliknutí se systém převed do startovní pozice pro snímáníwhen clicked, system moves to the starting position for scanning. Přerušení snímání, uzavření Pano obrazovky a návrat na MWL obrazovku. 38

41 RAYSCAN l Ovládání software Stavová ikona RTG paprsku. Během expozice se rozsvítí žlutá dioda. Teplota Teplota RTG trubice a její označení na obrázku č. 5. Standardně svítí zelená barva. Jakmile se teplota bude zvedat, rozsvítí se žlutá. Při přehrátí se rozsvítí červená dioda. Další snímání je opět možné při rozsvícení zelené diody. Rozsvítí-li se červená nebo žlutá, je vyžadováno chlazení (žlutá zóna 3 min, červen zóna 5 minut. Během chlazení je na displeji zobrazne zbývající čas. Obrázek č. 6 zobrazuje chalzení. Obr. 6 Chlazení 39

42 RAYSCAN l Ovládání software Cefalometerická akvizice (jednosnímková) Obrazovka nastavení cefalografického snímání Obr. 7 Akvizice: cefalometrie tlačítko [SMV] tlačítko [Carpus] tlačítko [Waters] tlačítko [Reverse-Towne] SMV Carpus Waters Reverse-Towne 40

43 RAYSCAN l Ovládání software Cefalometrická akvizice (skenovací) Obrazovka nastavení cefalografického snímání Obr. 8 Akvizice : cefalometrie Snímkový režim (cef) Kategorie tlačítko [Standard] tlačítk [HD] Popis Tlačítko pro standardní snímání (Snímací čas je poloviční oproti HD snímání. Pacient je vystaven nižší dávce záření.) Tlačítko pro HD snímání tlačítko [PA] tlačítko [SMV] tlačítko [Carpus] PA SMV Carpus 41

44 RAYSCAN l Ovládání software Potvrzení snímku Obrazovka potvrzení snímku po dokončení snímání Obr. 9 Potvrzení snímku: panorama Obr. 10 Potvrzení snímku: cefalo 42

45 RAYSCAN l Ovládání software Hlavička Kategorie ID Name Sex Birth Date Popis ID Pacienta Jméno pacienta Pohlaví pacienta Datum narození pacienta Scan Time Čas skenování Dose RTG dávka (mgy * cm 2 ) Obsah Kategorie Image Popis Dokončený snímek Vpravo Kategorie tlačítko [Confirm] tlačítko [Retake] tlačítko [Reject] Popis Tlačítko pro potvrzení snímku Kliknutím se dostanete na MWL obrazovku. Dokončený snímek je uložen na server a dostupný pro potvrzení v přehledové tabulce. Sejmutý snímek je automaticky odeslán do nastaveného umístění. (Více informací naleznete v odstavci 6.3 Přehled.) Tlačítko pro opětovné sejmutí snímku. Kliknutím se dostanete na akviziční obrazovku. Sejmutý snímek je namísto uložení na server zamítnut. Příslušný snímek neprochází automatickým odesláním. Tlačítko zamítnutí snímku Kliknutím se dostanete na MWL obrazovku. Dokončený snímek je uložen na server a dostupný pro potvrzení v přehledové tabulce. Příslušný snímek neprochází automatickým odesláním. (Více informací naleznete v odstavci 6.3 Přehled.) Potvrzení zamítnutého snímku provedete dle Příjem.) 43

46 RAYSCAN l Ovládání software Panoramatická TMJ akvizice TMJ skenování může být provedeno ve dvou režimech, 2-obrazovkovém a 4-obrazovkovém. Obr. 11 TMJ Otevřeno/uzavřeno TMJ režim se používá pro TMJ nemoci diagnózu odontoparalaxie. Ve 2-obrazovkovém režimu můete snímat v režimu otevřených nebo zavřených úst. Ve 4-obrazovkovém režimu můžete volit režim otevřených nebo uzavřených úst. Obr. 12 Yes: klikněte na Yes pro skenování ve 4-obrazovkovém nebo 2-obrazovkovém režimu otevřených úst. Klikněte No pro skenování ve 2-obrazovkovém režimu uzavřených úst. 44

47 RAYSCAN l Ovládání software Obr. 12 TMJ Otevřeno/zavřeno Ve 4-obrazovkém režimu jsou sejmuty dva snímky, ale jen jeden snímek je zobrazen jako na obr obrazovkové snímání: po snímání klikněte na tlačítko 'Confirm' na obrazovce, kde kontrolujete snímky (obr. 13), abyste aktivovali informační okno TMJ 4-obrazovkového snímacího režimu (Obr. 12). Klikněte na tlačítko 'No' a ukončíte 2-obrazovkové snímání a vrátíte se na obrazovku se seznamem sejmutých snímků. 4-obrazovkové snímání: po 2-obrazovkovém snímání klikněte na tlačítko 'Confirm' na obrazovce, kde kontrolujete snímky (obr. 13), abyste aktivovali informační okno TMJ 4-obrazovkového snímacího režimu (Obr. 14). Klikněte na tlačítko 'Yes' pro návrat do snímací obrazvky. Jakmile je snímání ukončeno, zobrazí se kontrolní okno 4-obrazovkého režimu (Obr. 15) 45

48 RAYSCAN l Ovládání software Obr. 15 TMJ 2-obrazovkový pohled Obr. 16 TMJ 4-obrazovkovový snímací režim 46

49 RAYSCAN l Ovládání software Obr. 15 TMJ 4-obrazovkový 47

50 RAYSCAN l Ovládání software Vytvoření metodického pracovního seznamu (MWL) Obrazovka, která se zobrazí po kliknutí na tlačítko [New] na MWL obrazovce Do MWL je možno přidat pacienta Obsah Kategorie ID Popis ID pacienta Vstupní kritéria: méně než 20 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. tlačítko [Auto] Name Automatické vytvoření ID pacienta Klikněte pro vytvoření ID pacienta dle následujících automatických pravidel Automatický formá : PID<aktuální rok>-<pět číslic> Např. PID Jméno pacienta Vstupní kritéria: méně než 50 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Vložte část jména pacienta a stiskněte Enter pro spuštění hledání 48

51 RAYSCAN l Ovládání software Vyskočí vyhledávací okno pro získání informací o pacientovi. tlačítko [ ] Vyhledání jména pacienta Vyhledejte jméno pacienta, které je uvedeno v poli Patient Name. Jakmile zvolíte pacienta ze seznamu, informace o pacientovi budou automaticky vyplněny. Sex Birth Date tlačítko [Calendar] Pohlaví pacienta Typ: M (muž), F (žena), O (ostatní) Datum narození pacienta Vstupní kritéria: zadávání po aktuálním datumu není možné Děti jsou rozdělovány dle věku, proto vkládejte správné datum narození 9 a méně let jsou zařazeny jako děti. Tlačítko zobrazení kalendáře Klikněte pro zobrazení kalendáře při volbě data. Po zvolení datumu kalendář automaticky zmizí a zvolené datum se zobrazí v textovém poli. Accession Number Přístupové číslo Vstupní kritéria: méně než 16 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Study Description Studijní popis Vstupní kritéria: méně než 64 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. tlačítko [Modality] Metodika, zvolte pouze jednu variantu. Volitelná varianta závisí na druhu zařízení. Typ: CT, Pano, Ceph, Intraoral Spodní část Kategorie tlačítko [Ok] tlačítko [Cancel] Popis Klikněte na nově zvolenou MWL informaci. Vyskakovací okno je uzavřeno a MWL updatováno. Klikněte pro zrušení MWL modifikačního procesu. Vyskakovací okno je uzavřeno a vrátíte se zpět na MWL obrazovku. 49

52 RAYSCAN l Ovládání software Úprava MWL Obrazovka zobrazená po kliknutí na tlačítko [Modify], následující volbu MWL na obrazovce MWL, umožňující modifikaci dříve zadaného MWL. Obsah Obr. 17 Modifikace MWL Kategorie ID tlačítko [Auto] Name Sex Birth Date tlačítko [Calendar] Accession Number Study Description Popis Modifikace není dovolena Modifikace ID pacienta není dovolena, proto tlačítko zůstává neaktivní. Modifikace není dovolena Modifikace není dovolena Modifikace není dovolena Zůstává neaktivní Přístupové číslo Vstupní kritéria: méně než 16 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Studijní popis Vstupní kritéria: méně než 64 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. tlačítko [Modality] Metodika, zvolte pouze jednu variantu. Volitelná varianta závisí na druhu zařízení. Typ: CT, Pano, Ceph, Intraoral 50

53 RAYSCAN l Ovládání software Spodní část Kategorie tlačítko [Ok] tlačítko [Cancel] Popis Klikněte pro modifikaci MWL informace. Vyskakovací okno je uzavřeno a MWL updatováno. Klikněte pro zrušení MWL modifikačního procesu. Vyskakovací okno je uzavřeno a vrátíte se zpět na MWL obrazovku. 51

54 RAYSCAN l Ovládání software Mazání MWL Obrazovka, která je zobrazena pro kliknutí na tlačítko [Delete] a následnou volbou MWL na MWL obrazovce, která umožňuje mazání existujícího MWL obsahu. Spodní část Kategorie tlačítko [Ok] tlačítko [Cancel] Popis Klikněte pro smazání zvolené MWL informace. Vyskakovací okno je uzavřeno a MWL updatováno. Klikněte pro zrušení mazání MWL. Vyskakovací okno je uzavřeno a vrátíte se na MWL obrazovku. 52

55 RAYSCAN l Ovládání software 6.3 Přehled Seznam přehledu Obrazovka s kompletním seznamem snímání zobrazená během volby Review Tab ze snímacího software a MWL registrovaného pacienta přeneseného do dokončeného seznamu snímání. Vyhledávání Obsah Spodní část Obr. 19 Seznam přehledu Vyhledávání Kategorie ID Popis ID pacienta Vstupní kritéria: méně než 20 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Name Sex Jméno pacienta Vstupní kritéria: méně než 50 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Zadejte první písmeno a stiskněte tlačítko 'Search', zobrazí se seznam slov zahrnující dané první písmeno. Pohlaví pacienta Typ: M (muž), F (žena), O (ostatní) 53

56 RAYSCAN l Ovládání software Scheduled Date tlačítko [Calendar] Datum snímání Tlačítko pro zobrazení kalendáře. Klikněte a zobrazí se kalendář, kde zvolíte datum. Jakmile je datum zvoleno, kalendář automaticky zmizí a v poli je zobrazeno datum. tlačítko [Clear All] tlačítko [Today] Všechny specifikované podmínky vyhledávání jsou vymazány. Tlačítko pro vyhledávání dnes registrovaných pacientů. Vyhledání dnes registrované MWL. Tip: Jestliže pro MWL, které bylo registrováno již dříve, bylo provedeno snímání dnes, musíte vyhledávat dle registračního data. tlačítko [Search] Obsah Prohledává snímání dokončené MWL s použitím specifikovaného vyhledávání Kategorie Confirm Modality Protocol Popis Potvrzený status snímku Modalita Typ: Pano, Ceph, CT, Intraoral Protokol Pano: Normal, TMJ, Sinus, Bitewing, Orthogonal Ceph: Lateral, PA, SMV, Carpus, Waters, Revers towne CT: čelisti, implantační chirurgie, chirurgický průvodce, Endo léčba, CT Sinus, CT TMJ Scheduled Date Patient ID Patient Name Patient Birth Date Patient Sex Datum snímání (přednastaveno: dnešní datum) ID pacienta Jméno pacienta Datum narození pacienta Pohlaví pacienta Typ: M (muž), F (žena), O (ostatní) Accession Number Requested Procedure Description Přístupové číslo Popis požadované procedury Scheduled Procedure Step Description Referring Physicians Name Popis kroku plánované procedury Jméno lékaře 54

57 RAYSCAN l Ovládání software Study Instance UID UID studijního případu [Klikněte na Review List pro aktivaci tlačítek viz níže ] Kategorie tlačítko [Create MWL] Popis Vytvoření MWL Po kliknutí se zobrazí vyskakovací obrazovka pro vytoření MWL. (Detailní popis naleznete v odstavci Vytvoření MWL.) tlačítko [Job] tlačítko [Export] tlačítko [Print] tlačítko [Accept] SCU Po kliknutí se zobrazí SCU vyskakovací obrazovka. (Detailní popis naleznete v odstavci Úkol.) Tlačítko exportu Po kliknutí se zobrazí vyskakovací obrazovka exportu. (Detailní popis naleznete v odstavci Export.) Tlačítko tisku Po kliknutí se zobrazovací vyskakovací obrazovku tisku. (Detailní popis naleznete v odstavci Tisk.) Potrvzující tlačítko snímání, zůstává neaktivní, dokud není dokončeno zvolené MWL snímání. Po kliknutí se zobrazí vyskakovací obrazovka potvrzení snímku. (Detailní popis naleznete v odstavci Příjem.) tlačítko [Send] Tlačítko odeslání na DICOM server. Po kliknutí se zobrazí vyskakovací obrazovka DICOM. (Detailní popis naleznete v odstavci Zaslání.) 55

58 RAYSCAN l Ovládání software Vytvoření MWL Níže je obrazovka, která se objeví po kliknutí na tlačítko [Create MWL] a následuje výběr dokončené MWL na obrazovce seznamu přehledu. Obsah Kategorie ID tlačítko [Auto] Name tlačítko [ ] Popis Modifikace není dovolena Modifikace není dovolena Modifikace není dovolena Vyhledávání jména pacienta Vyhledejte jméno pacienta, které je zadáno v poli Patient Name Jakmile je pacient vybrán ze seznamu, informace o pacientovi jsou vyplněny automaticky. Sex Birth Date tlačítko [Calendar] Accession Number Modifikace není dovolena Modifikace není dovolena Modifikace není dovolena Přístupové číslo Vstupní kritéria: méně než 16 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. 56

59 RAYSCAN l Ovládání software Study Description Studijní popis Vstupní kritéria: méně než 64 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. tlačítko [Modality] Spodní část Metodika, zvolte pouze jednu variantu. Volitelná varianta závisí na druhu zařízení. Typ: PX (panorama)[standardně], DX (Cefalo), CT (CT), IO (Intra Orální senzor) Kategorie tlačítko [Scan] Popis Tlačítko snímání, které zůstává neaktivní, dokud není zvoleno MWL. Po kliknutí se zobrazí akviziční obrazovka. tlačítko [Cancel] Klikněte pro vytvoření MWL, vrátíte se na obrazovku seznamu přehledu Úkol Obrazovka zobrazená po kliknutí na tlačítko [Job] následováno dokončenou volbou MWL na seznamu přehledu. Níže je okno pro monitorování SCU přenosu stavu serveru. 57

60 RAYSCAN l Ovládání software Vrchní část 1 Kategorie tlačítko [Refresh] Popis Indikace pohotovostního stavu odeslání a seznamy. tlačítko [Delete] tlačítko [Clear] Vymazání seznamu po řádném doručení dat. Vymazání zvolené položky. Horní část 2 Kategorie tlačítko [Resend] Popis Opětovně odešle neodeslané seznamy. tlačítko [Delete] tlačítko [Clear] Vymaže zvolenou položku. Vymaže všechny položky. Obsah Kategorie SCU List tlačítko [Refresh] Index Local AE Title Popis Zobrazuje odeslané a odesílané seznamy. Jakmile je daná položka doručena, je ze seznamu vymazána. Update SCU/neodeslaného SCU seznamu. Index Místní AE titul AE titul RayScanu, který je nyní nastaven. Standardní hodnota je alfa. Target AE Title Target IP Target Port File Count Status Failed SCU List Cílový AE titul AE titul serveru, který je nastavený jako cíl. Cílová IP adresa Cílové číslo portu Počet souborů Status odesílání Zobrazuje všechna nepodařená odeslání. 58

61 RAYSCAN l Ovládání software Export Obrazovka zobrazená po kliknutí na tlačítko [Export] následováno dokončenou volbou MWL na seznamu přehledu. Používáno při odeslání snímku na vnější úložiště. Obsah Obr. 22 Export (k publikování) Kategorie Popis Working Status Pracovní postup (jednotka: %) Media Storage Media Type Addition file [Close Media] Indikace využitého prostoru zvoleného média (jednotka: MB nebo GB) Typ média: CD/DVD, USB Zobrazuje seznam dostupných médií dle zvoleného typu. Zpráva se zobrazí, když zvolené médium není pro export povoleno. Výběr souboru pro přidání na úložné médium. Tip: Je vhodné pro zápis s použitím prohlížeče. Následuje dokončení exportu, uzavření média (již není možno zapisovat). Status (Aktivováno u CD/DVD.) [Eject when finished] Po dokončení epxortu automaticky vysune CD/DVD. (Aktivováno u CD/DVD.) 59

62 RAYSCAN l Ovládání software Obsah Kategorie Popis Working Status Pracovní postup (jednotka: %) Media Storage Media Type Volume Label [Close Media] [Eject when finished] Image Format Burn overlay Indikace využitého prostoru zvoleného média (jednotka: MB nebo GB) Typ média: CD/DVD, USB Zobrazuje seznam dostupných médií dle zvoleného typu. Zpráva se zobrazí, když zvolené médium není pro export povoleno. Název exportu Při volbě média CD/DVD, není možno jméno použít opakovaně. Standardní nastavení formátu: Ray-<současný rok><současný měsíc (2 číslice)><současné datum (2 číslice)> např. Ray Následuje dokončení exportu, uzavření média (již není možno zapisovat). Status (Aktivováno u CD/DVD.) Po dokončení epxortu automaticky vysune CD/DVD. (Aktivováno u CD/DVD.) Formát snímku Typ: DICOM, RAW, JPG Měření (délka, úhel, atd.) a annotace snímku je možno exportovat. 60

63 RAYSCAN l Ovládání software Obsah Obr. 24 Export (na USB) Kategorie Popis Working Status Pracovní postup (jednotka: %) Media Storage Media Type Detail Path Volume Label Indikace využitého prostoru zvoleného média (jednotka: MB nebo GB) Typ média: CD/DVD, USB Zobrazuje seznam dostupných médií dle zvoleného typu. Zpráva se zobrazí, když zvolené médium není pro export povoleno. Zvolte cestu Název exportu Při volbě média CD/DVD, není možno jméno použít opakovaně. Standardní nastavení formátu: Ray-<současný rok><současný měsíc (2 číslice)><současné datum (2 číslice)> např. Ray Image Format Burn overlay Formát snímku Typ: DICOM, RAW, JPG Měření (délka, úhel, atd.) a annotace snímku je možno exportovat. 61

64 RAYSCAN l Ovládání software [Status umožněného exportu] [Během exportu status zastavení] Kategorie Tlačítko [Export] Popis Neaktivní status v případě, že není možno exportovat na zvolené médium a aktivní je-li export možný. Pro pokračování klikněte na Export. Tlačítko [Cancel] Tlačítko zastavení procesu, zůstává neaktivní. Aktivní od počátku procesu do jeho dokončení. Klikněte pro zastavení procesu. 62

65 RAYSCAN l Ovládání software Tisk DICOM tiskárna Obrazovka zobrazená po kliknutí na tlačítko [Print] následovaná dokončenou volbou MWL na seznamu přehledu. Okno tisku DICOM tiskárnou. Obsah Kategorie DICOM Printer Film Information Film Size Orientation Magnification Medium Type Popis Zobrazuje seznam dostupných DICOM tiskáren. Kategorii je možno modifikovat v Config Editoru. Velikost filmu Typ: žádný, IN8x10, IN8_5x10, IN10x12, IN10x14, IN11x14, IN11x17, IN14x14, IN14x17, CM24x24, CM24x30 Orientace Na výšku, na šířku Zvětšení Žádné, replikační, bilineární, kubické Druh média Žádné, papír, čirý film, modrý film, mamo čirý film, mamo modrý film 63

66 RAYSCAN l Ovládání software Print Priority Background Image Scale Tisková priorita Žádná, vysoká, střední, nízká Pozadí: černé, bílé Změna rozměrů vsadit, 10~200 % Rozložení Layout zvolte od minimálních 1x1 po maximálních 7x7. Standardně nastaveno 3x3. Spodní část Kategorie posunovátko[page Scale] tlačítko [Print] tlačítko [Close] Popis Zvětšení papíru. Rozšíření a zmenšení výstupu zvoleného snímku je součástí. Spuštění tisku Výstup snímku a zvoleného papíru. Vypnutí výstupu a návrat na předchozí obrazovku Tiskárna na papír Okno tisku na papír. Pro zobrazení okna zvolte položku, kterou chcete vytisknout na obrazovce seznamu přehledu a poté klikněte na tlačítko [Print]. 64

67 RAYSCAN l Ovládání software Obsah Kategorie Printer Page Information Page Type Orientation Popis Zobrazuje seznam dostupných běžných a DICOM tiskáren. Kategorii je možno modifikovat v Config Editoru. Druh papíru Typ: ISOA2, ISOA3, ISOA4, ISOA5, ISOA6, JISB4, JISB5, JISB6 Orientace Na výšku, na šířku Image Scale Změna rozměrů vsadit, 10~200 % Layout Rozložení zvolte od minimálních 1x1 po maximálních 7x7. Standardně nastaveno 3x3. Spodní část Kategorie posunovátko[page Scale] tlačítko [Print] tlačítko [Close] Popis Zvětšení papíru. Rozšíření a zmenšení výstupu zvoleného snímku je součástí. Spuštění tisku Výstup snímku a zvoleného papíru. Vypnutí výstupu a návrat na předchozí obrazovku. 65

68 RAYSCAN l Ovládání software Příjem Obrazovka zobrazená po kliknutní na tlačítko [Accept] následovaná dokončenou volbou MWL na seznamu přehledu. Potvrzený snímek může být zamítnut. Zamítnutý snímek může být opět, po kontrole deailů, potvrzen. Obsah Kategorie ID Name Birthday Protocol Window Center Window Width Zoom Ratio Length Unit tlačítko [Move] Popis ID pacienta Jméno pacienta Datum narození pacienta Snímací protokol Vystředění okna Šířka okna Poměr zoomu Délková jednotka Klikněte a vyberte snímek, se kterým potřebujete pohybovat. Jakmile je ukazatel myši nad obrázkem, kurzor se změní. Snímkem pohybujete stisknutím a podržením levého tlačítka myši. 66

69 RAYSCAN l Ovládání software tlačítko [Zoom] Jakmile je ukazatel myši nad obrázkem, kurzor se změní. Snímkem otáčíte stisknutím a podržením levého tlačítka myši. Klikněte pro zvětšení/zmenšení snímku Jakmile je ukazatel myši nad obrázkem, kurzor se změní. Stiskněte levé tlačítko myši, pohybem doprava obrázek zmenšíte a pohybem doleva zvětšíte. tlačítko [Windowing] Klikněte pro nastavení jasu snímku. Jakmile je ukazatel myši nad obrázkem, kurzor se změní. Stiskněte levé tlačítko myši, pohybem nahoru snížíte hodnotu jasu a dolů zvýšíte. tlačítko [Back] Při kliknutí zrušíte poslední krok. Spodní část Kategorie tlačítko [Confirm] tlačítko [Reject] Popis Potvrzení snímku pacienta. Odmítnutí snímku pacienta Poznámka SMARTDent zobrazuje pouze potvrzené snímky. 67

70 RAYSCAN l Ovládání software Odeslání Obrazovka zobrazená po kliknutí na tlačítko [Send] následovaná dokončenou volbou MWL na seznamu přehledu. Zvolená DICOM data snímku mohou být zaslána do určeného umístění. Obsah Obr. 28 Odeslání Kategorie Server Name AE Title IP Port Popis Jméno serveru SCP server pro přenos AE titulu SCP server pro přenos IP adresy SCP server pro přenos čísla portu [žádný výběr] [Odeslání umožněno] Kategorie tlačítko [Send] tlačítko [Cancel] Popis Odeslání snímku na zvolený server Zrušení odeslání a uzavření okna 68

71 RAYSCAN l Ovládání software 6.4 Pacient Seznam pacientů Obrazovka se seznamem informací o pacientech, zobrazí se při volbě záložky Pacient ze snímacího S/W, zobrazuje jak ty pacienty, kteří nemají dokončeno snímání v MWL, tak i ty s dokončeným snínám na záložece Tab. 69

72 RAYSCAN l Ovládání software Styl seznamu Kategorie Tlačítko [Thumbnail] Tlačítko [List] Popis Zobrazuje informace o pacientovi v náhledovém formátu. (standardní formát zobrazení) Zobrazuje informace o pacientovi ve formátu seznamu. Vyhledávací lišta Kategorie ID Name Sex Birth Date tlačítko [Clear] Popis Input criteria: Less than 20 characters, English Numeric Chinese Characters Japanese/Special Characters - (hyphen),. (period),, (comma), blank characters are available for input Vstupní kritéria: méně než 50 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Pohlaví pacienta: M (muž), F (žena), O (ostatní) Datum narození Maže zvolené vyhledávací parametry a obnovuje výběr. tlačítko [Search] Prohledává seznamy dle zvolených podmínek Obsah Kategorie ID Name Birth Date Sex Portrait Popis ID pacienta Jméno pacienta Datum narození pacienta Pohlaví pacienta: M (muž), F (žena), O (ostatní) Zobrazuje pacientovu fotografii, máte-li ji v systému. Zobrazuje standardní snímek, pokud nemáte pacientovu fotografii v systému. 70

73 RAYSCAN l Ovládání software Spodní část Kategorie tlačítko [Create MWL] tlačítko [New] Tlačítko [Modify] Tlačítko [Delete] Popis Klikněte pro zobrazení vyskakovací obrazovky vytvoření MWL. (Detailní informace naleznete v odstavci Vytvoření MWL) Přidáni informací o novém pacientovi (Detailní informace naleznete v odstavci Registrace nového pacienta) Modifikace informací o pacientovi. (Detailní informace naleznete v odstavci Úprava informací o pacientovi) Mazání informací o pacientovi (Detailní informace naleznete v odstavci Vymazání pacienta) 71

74 RAYSCAN l Ovládání software Registrace nového pacienta Obrazovka zobrazená po kliknutí na tlačítko [New] na obrazovce seznamu pacientů. Nová registrace pacienta může být provedena zde. Obsah Kategorie ID Popis ID pacienta Vstupní kritéria: méně než 20 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. tlačítko [Auto] Name Automatické vytvoření ID pacienta Klikněte pro vytvoření ID pacienta dle následujících automatických pravidel Automatický formá : PID<aktuální rok>-<pět číslic> Např. PID Vstupní kritéria: méně než 50 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Sex Birth Date Pohlaví pacienta: M (muž), F (žena), O (ostatní) Děti jsou rozdělovány dle věku, proto vkládejte správné datum narození 9 a méně let jsou zařazeny jako děti. tlačítko [Calendar] Tlačítko pro zobrazení kalendáře 72

75 RAYSCAN l Ovládání software Spodní část Kategorie tlačítko [Portrait] tlačítko [OK] tlačítko [Cancel] Popis Registrace snímku pacienta Uložení registrovaných informací o pacientovi. Uzavření okna bez uložení Modifikace informací o pacientovi Obrazovka zobrazená po kliknutí na tlačítko [Modify] na seznamu pacientů. Informace o pacientovi může být modifikována. Poznámka V případě, že pacient má akviziční historii, modifikace trvá déle. Při modifikaci informací o pacientovi, tato trvá déle, v případě, že pacient má akviziční historii. Obr. 33 Modifikační upozornění 73

76 RAYSCAN l Ovládání software Obsah Kategorie ID tlačítko [Auto] Name Popis Modifikace není dovolena Modifikace ID pacienta není povolena, proto tlačítko zůstává neaktivní. Vstupní kritéria: méně než 50 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Sex Birth Date tlačítko [Calendar] tlačítko [Portrait] Pohlaví pacienta: M (muž), F (žena), O (ostatní) Datum narození pacienta Tlačítko pro zobrazení kalendáře Modifikace a registrace snímku pacienta. Spodní část Kategorie tlačítko [Portrait] Popis Vlastnosti snímku pacienta. 74

77 RAYSCAN l Ovládání software Registrace fotografie pacienta Snímek níže zobrazuje okno, které se zobrazí po kliknutí na tlačítko [Portrait] při registraci pacienta nebo na modifikační obrazovce. Můžete zde uložit fotku pacienta. Hlavička Obr. 34 Okno registrace fotografie pacienta Kategorie Acquisition File Obsah Kategorie záložka [Acquisition] záložka [File] Image View Popis Fotografie je pořízena webkamerou ve Vašem systému. Nahrátí místně uloženého souboru. Popis Pořízení fotografie webkamerou. Soubor uložen na PC. Zobrazení fotografie pořízené webkamerou nebo nahrané z místního souboru. Device tlačítko [Capture/Open] Tlačítko [OK] tlačítko [Cancel] Výběr webkamery v případě, že máte k dispozici několik zařízení. V akvizičním režimu můžete sejmout aktuální okno. V souborovém režimu se otevře souborový manažer, kde zvolíte uložený snímek. Registrace fotografie pacienta. Klikněte pro zavření obrazovky s registrací pacienta a vrátíte se na předchozí obrazovku. Zrušení fotografie pacienta. Klikněte pro zrušení registrace fotografie pacienta, vrátíte se na předchozí obrazovku. 75

78 RAYSCAN l Ovládání software Vymazání pacienta Obrazovka zobrazená po kliknutí na tlačítko [Delete] na obrazovce seznamu pacientů. Můžete takto vymazat pacienta. Poznámka Smazané informace o pacientovi nebudou již déle dostupné v databázi a všechny připojené snímky budou také smazány. Po kliknutí na [Delete] Vás systém požádá o vložení hesla. Níže je obrazovka, která se zobrazí při mazání informací o pacientovi po vložení hesla. 76

79 RAYSCAN l Ovládání software Spodní část Kategorie tlačítko [Yes] Popis Vymaže všechni snímky a informace o pacientovi. Po vymazání uzavřete okno a vraťte se do záložky pacientů. tlačítko [No] Uzavře okno a vrátí vás na záložku pacientů. 77

80 RAYSCAN l Ovládání software 6.5 Dotykový monitor Přepnutí obrazovky Pohotovostní obrazovka dotykového monitoru, která se po dotknutí přepne do obrazovky nastavení. Jestliže ze skeneru získá snímací sekveci, pokračuje ke snímací obrazovce. 78

81 RAYSCAN l Ovládání software Ovládání systému Obr. 38 Ovládání systému Kategorie tlačítko [x] tlačítko [Up] tlačítko [Down] tlačítko [Lamp] Popis Zavře obrazovku nastavení a vrátí se na úvodní obrazovku. Tlačítko zvednutí sloupku zařízení. Zařízení vyjíždí nahoru, dokud uživatel drži tlačítko nahoru. Tlačítko snížení sloupku zařízení. Zařízení sjíždí dolů, dokud uživatel drži tlačítko dolů. Tlačítko spínající a vypínající zarovnání paprsku Vypíná automaticky Zapnuto Vypnuto tlačítko [Home] Tlačítko inicializace zařízení. Stiskněte pro inicializaci zařízen. 79

82 RAYSCAN l Ovládání software Akvizice Obrazovka S/W zobrazená při kliknutí na tlačítko [Scan] ve skeneru Informace o pacientovi Obrazovka, která zobrazuje informace o pacientovi, kterému bude pořízen snímek. Obsah Kategorie Portrait Popis Je-li dostupné, zobrazí registrovanou fotografii pacienta. Není-li dostupné, zobrazí standardní snímek. ID Name Sex Birthday Modality ID Pacienta Jméno pacienta Pohlaví pacienta Typ: M (muž), F (žena), O (ostatní) Datum narození pacienta Metodika Pano / Ceph 80

83 RAYSCAN l Ovládání software Spodní část Kategorie tlačítko [Ok] tlačítko [Cancel] Popis Potvrzení informací o pacientovi, klikněte, je-li vše v pořádku. Dotkněte se a zavřete obrazovku s informacemi o pacientovi, zobrazí se skenovací obrazovka. Dotkněte se, jestliže nejsou informace o pacientovi správné nebo bylo skenování z nějakého důvodu zrušeno. Dotkněte se pro zrušení skenování, zavře se obrazovka s informacemi o pacientovi a vrátíte se na úvodní obrazovku Panoramatická akvizice Nastavení panoramatického snímání. Informace o pacientovi Obr. 40 Akvizice: Panorama Kategorie Patient ID Patient Name Patient Sex Popis ID pacienta Jméno pacienta Patient Sex Typ: M (muž), F (žena), O (ostatní) Patient Birthday Datum narození pacienta 81

84 RAYSCAN l Ovládání software Typ pacienta Kategorie tlačítko [Child] tlačítko [Small adult] tlačítko [Adult] tlačítko [Large adult] Popis Dítě Menší dospělý Dospělý Větší dospělý tlačítko [Center] tlačítko [Right] Posun špičákového paprsku v centru. Modifikace špičákového paprsku pohybem rotátoru v centru. Posun špičákového paprsku dozadu. Modifikace špičákového paprsku pohybem rotátoru dozadu. (v protisměru od sloupku) napětí (kv) tlačítko [Up] tlačítko [Down] Zobrazuje nastavené napětí Tlačítko pro zvýšení napětí (kv) v trubici, zvyšuje se po jednotkách/kliknutí. Tlačítko pro snížení napětí (kv) v trubici, zvyšuje se po jednotkách/kliknutí. tlačítko [Up] tlačítko [Down] Tlačítko pro zvýšení proudu (ma) v trubici, zvyšuje se po jednotkách/kliknutí. Tlačítko pro snížení proudu (ma) v trubici, zvyšuje se po jednotkách/kliknutí. 82

85 RAYSCAN l Ovládání software Protokol Kategorie tlačítko [Normal] tlačítko [Segment] tlačítko [TMJ] tlačítko [Sinus] tlačítko [Bite] tlačítko [Ortho] Popis Normální Segmentační TMJ Sinus Skusový Orthogonální Příkaz Kategorie <Metodika> tlačítko [Lamp] Popis PANO Tlačítko zarovnání paprsku. Při kliknutí spíná a vypíná zarovnání paprsku. Zapnuto Vypnuto tlačítko [Home] Inicializační tlačítko Stiskněte pro inicializaci zařízení. tlačítko [Up] Tlačítko pro zvýšení sloupku. Zařízení vyjíždí nahoru, kdy uživatel drží tlačítko. tlačítko [Down] tlačítko [Ready] tlačítko [Cancel] Tlačítko pro snížení sloupku. Zařízení sjíždí dolů, kdy uživatel drží tlačítko. Tlačítko pro inicializaci snímacího systému. Při kliknutí se systém přesune do počáteční pozice pro snímání. Tlačítko zrušení Dotykem zrušíte snímání, uzavřete snímací obrazovku a vrátíte se na úvodní obrazovku. Kliknutí po doteku tlačítka [Ready] zruší inicializaci snímacího procesu. 83

86 RAYSCAN l Ovládání software Teplota Monitoruje teplotu RTG trubice a zobrazuje ji na monitoru viz obr. 41. Standardne svítí zelená kontrolka. Jakmile teplota vzrůstá, rozsvítí se oranžová a dojde-li k přehřátí, rozsvítí se červená. Další snímání je možné po rozsvícení zelené kontrolky. Svítí-li červená nebo žlutá, je třeba počkat, až se trubiche ochladí (žlutá: 3min., červená: 5min.) Během chlazení je na displeji zobrazen zbývající čas. Obr. 41 zobrazuje proceduru chlazení. 84

87 RAYSCAN l Ovládání software Cefalometrická akvizice (jednosnímková) Níže je obrazovka pro nastavení cefalometrického snímání. Obr. 42 Akvizice: cefalometrie Rozlišení (Ceph) Kategorie tlačítko [High Resolution] tlačítko [Standard] Popis Vysoké rozlišení Standardní rozlišení Protokol Kategorie tlačítko [Lateral] tlačítko [PA] tlačítko [SMV] tlačítko [Carpus] tlačítko [Waters] tlačítko [Reverse-Towne] Popis Lateral PA SMV Carpus Waters Reverse-Towne 85

88 RAYSCAN l Ovládání software Cefalometrická akvizice (skenovací) Níže je obrazovka pro nastavení cefalometrického snímání. Obr. 43 Akvizice: cefalometrie Režim snímku (Ceph) Kategorie tlačítko [Standard] tlačítko [HD] Popis Tlačítko pro standardní snímání (čas snímání je poloviční oproti HD snímání, pacient je vystaven nižším dávkám.) Tlačítko pro HD snímání (čas snímání je dvojnásobný oproti standarnímu snímání) Protokol Kategorie tlačítko [Lateral] tlačítko [Lateral Wide] tlačítko [PA] tlačítko [SMV] tlačítko [Carpus] Popis Lateral Lateral Wide PA SMV Carpus 86

89 RAYSCAN l Ovládání software Potvrzení snímku Obrazovka potvrzení snímku zobrazená po dokončení snímání. Obr. 44 Potvrzení snímku: Pano Obr. 45 Potvrzení snímku: Cephalo 87

90 RAYSCAN l Ovládání software Hlavička Kategorie ID Name Sex Birth Date Popis ID Pacienta Jméno pacienta Pohlaví pacienta Datum narození Scan Time Čas snímání Dose RTG dávka (mgy * cm 2 ) Obsah Kategorie <Image> Popis Dokončený snímek Spodní část Kategorie tlačítko [Confirm] tlačítko [Retake] Popis Tlačítko pro potvrzení snímku. Kliknutím potvrdíte a uložíte snímek. Vrátíte se na úvodní obrazovku. Tlačítko pro opětovné sejmutí snímku. Klikněte pro uložení snímku a automaticky přejdete na akviziční obrazovku pacienta. tlačítko [Reject] Tlačítko odmítnutí snímku Klikněte pro uložení snímku s upozorněním na odmítnutý snímek, poté se vrátíte na základní obrazovku. 88

91 RAYSCAN l Ovládání software 6.6 RAYSCAN web Jak se zalogovat? Číslo Obrázek Popis Vložte uživatelské ID & heslo, poté klikněte na tlačítko [Log in]. 2 Po kontrole uživatelského účtu přejdete přímo na hlavní obrazovku. Vyhledávání pacienta Číslo Obrázek Popis 1 V pravém horním rohu zadejte jméno pacienta nebo ID. Tip zadáním prvního písmena jména pacienta nebo ID, získáte seznam pacientů, jejichž jméno začíná zadaným písmenem. Upozornění zadávejte méně než 50 znaků, anglicky čísla čínské japonské/speciální znaky - (pomlčku),. (tečku),, (čárku), a mezeru. 2 Stisknete-li klávesu Enter (Return) nebo tlačítko Go, získáte informace o pacientovi, jak je zobrazeno na obrázku. 89

92 RAYSCAN l Ovládání software Vyhledávání aktuálního snímku dle metodiky Číslo Obrázek Popis 1 Na pravé straně klikněte na ikonu metodiky. 2 Je zobrazen vyžádaný snímek odpovídající zvolené metodice. Prohlížení snímku Číslo Obrázek Popis 1 Vyhledejte požadovaný snímek. Tip jestliže nemůžete najít snímek, vyhledejte pacienta. 2 Zkontrolujte obrázek, který chcete prohlížet. 3 Obrazovka se přepne do režimu prohlížení. 90

93 RAYSCAN l Ovládání software Posun snímku Číslo Obrázek Popis V menu Nástroje (Tool) klikněte na tlačítko [Move]. 1 Tip Jestliže snímek prohlížíte v mobilním zařízení, tlačítka [Move] a [Zoom] se nezobrazí. Obrázek poté ovládáte dotykem. 2 Klikněte na snímek a pohybujte, snímek je přesunut. 3 Posuňte do požadované pozice a uvolněte tlačítko myši. Zvětšení snímku Číslo Obrázek Popis V menu Nástroje (Tool) klikněte na tlačítko [Move]. 1 Tip Jestliže snímek prohlížíte v mobilním zařízení, tlačítka [Move] a [Zoom] se nezobrazí. Obrázek poté ovládáte dotykem. 2 Zatímce levým tlačítkem myši kliknete v horní části snímku, pohybujte doprava pro zvětšení snímku. Na tabletu nebo smart phonu používejte dotykového ovládání. 91

94 RAYSCAN l Ovládání software 3 Zatímce levým tlačítkem myši kliknete v horní části snímku, pohybujte doleva pro zmenšení snímku. Úprava jasu Číslo Obrázek Popis 1 Klikněte na tlačítko [Windowing] v menu Nástroje (Tool). 2 Ovládání jasu a kontrastu je zobrazeno viz obrázek. 3 Levým šoupátkem upravte jas snímku. 4 Pravým šoupátkem upravte kontrast snímku. Malování volnou rukou Číslo Obrázek Popis 92

95 RAYSCAN l Ovládání software 1 Klikněte na tlačítko malování volnou rukou [Free Curve] v menu Nástroje. Upozornění Přidaná vrstva nebude uložena na web. 2 Po kliknutí na tlačítko viz bod výše, klikněte levým tlačítkem myši a nakreslete rukou požadovaný tvar, zobrazí se na obrazovce. Měření délky Číslo Obrázek Popis 1 Klikněte na tlačítko měření [Length] v menu Nástroje. Upozornění Přidaná vrstva nebude uložena na web. Na snímku klikněte na počáteční bod a poté na konečný bod místa měření. Poté je zobrazena získaná délka v mm. 2 Tip klikněte na tlačítko [Select] pro změnu režimu myši a poté zvolte patřičný překryv pro změnu pozice nebo modifikace počátečního a konečného bodu měření. Mazání překryvné vrstvy Číslo Obrázek Popis 1 V menu Nástroje klikněte na tlačítko [Cancel]. 93

96 RAYSCAN l Ovládání software 2 Akutální překryvná vrstva bude smazána. UPOZORNĚNÍ: Je zachován překryv, který byl zadán v PC verzi. POZNÁMKA Mějte prosím na paměti, že vestavěný prohlížeč RAYSCAN web není určen pro diagnostické účely. I tak je vynikajícím nástrojem pro sdělení diagnózy ve SMARTDent. 94

97 RAYSCAN l Snímání Snímání 7 95

98 RAYSCAN l Snímání 7. Snímání 96

99 RAYSCAN l Snímání 7.1 Panoramatické snímání Popis panoramatické metodiky Panoramatický program zahrnuje automatickou spinální kompenzaci pro vynikající pohled na přední zuby bez rušení spinálním stínem. Obrázek Popis Normální RTG ozařuje celou oblast maxily a mandibuly. Typicky používáno pro kontrolu jak maxily, tak mandibuly. Segmenční Výběr nutné oblasti pro snímání, snížení expozice radiaci. TMJ(Temporomandibulární kloub) RTG ozařuje vpravo a vlevo TMJ sekci při otevřených (zavřených) ústech. Používáno pro kontrolu TMJ Sinusový RTG ozařuje sinus. Používáno pravidelně pro kontrolu sinu. Skusový Efektivní na diagnózu okluzálního povrchu zubu. Orthogonální Orthogonální pro expozici mezizubního prostoru. Efektivní pro diagnózu proximálních povrchů zubu. 97

100 RAYSCAN l Snímání Upozornění pro předsnímání 1 Na skusový blok a opěrku brady nainstalujte hygienický obal. 2 Otevřete opěrku hlavy, aby měl pacient pohodlný přístup. 3 Pacient musí odstranit všechny kovové předměty včetně brýlí, řetízků, naušnic, naslouchadel atd. Pacient si musí obléci olověnou ochranu proti RTG paprskům Panoramatická snímací metoda Panoramatická (normální) snímací metoda Číslo Obrázek Popis 98

101 RAYSCAN l Snímání Poznámka: Pro pacienty na vozíku složte stupátko. 99

102 RAYSCAN l Snímání tlačítko [Confirm/Retake/Reject]. Popis operace Confirm: Snímek je uložen a přejdee na MWL obrazovku Retake : Snímek je uložen a automaticky přejdete na akvizicní obrazovku s informacemi o pacientovi pro opětovné snímání. Reject: Snímek je uložen a v databázi označen jako zamítnutý, přejdte na MWL obrazovku. Poznámka: Teplotní senzor je umístěn v RTG trubici a chladicí systém se z bezpečnostních důvodů spouští automaticky, když je trubice zahřátá. 100

103 RAYSCAN l Snímání Panoramatická (TMJ) snímací metoda Číslo Obrázek Popis Jakmile se rozsvítí zelený senzor na spínači, stiskněte spínač, dokud není dokončeno snímání. s spínači přeruší snímání. Caution : Take caution since 101

104 RAYSCAN l Snímání Po dokončenísnímání klikněte na tlačítko [Confirm/Retake/Reject]. Popis operace Confirm: Uloží snímek a zobrazí 4 snímkovou snímací obrazovku. Retake: Automaticky přejde k obrazovce s informacemi o pacientovi a pokračuje k novému snímání. Reject: Zahrne informace o odmítnuí, uloží snímek a přejde k seznamu snímků a pohotovostnímu režimu. přeruší snímání. Caution : Take caution since releasing 102

105 RAYSCAN l Snímání Po dokončení 4 snímkového snímání, klikněte na tlačítko [Confirm/Retake/Reject]. Nejdříve snímané snímky jsou umístěné uprostřed a druhé snímky na obou stranách. Popis operace Confirm: Uloží snímek, přesune na obrazovku se seznamem snímků a do pohotovostního režimu. (Pouze 4 snímkový obrázek je uložen) Retake: Automaticky se přesune na informace o snímaném pacientovi a poté pokračuje novému snímání. (Nejdříve pořízený 2 snímkový obrázek se nemění, pouze druhý pořízený obrázek je opětovně nasnímán.) Reject: Zahrne informaci o odmítnutí, uloží snímek a přesune se do seznamu snímků a poté do pohotovostního režimu. 103

106 RAYSCAN l Snímání Panoramatická segmentační skenovací metoda Číslo Obrázek Popis 104

107 RAYSCAN l Snímání Metoda umístění pacienta Panoramatická (normální, segmentační) metoda umístění Číslo Obrázek Popis 1 Umístěte centrum pacientovy hlavy (střed sagittální roviny, např. střed čela, nosu, nosního žlábku atd.), aby byl zarovnán s vertikálním zarovnáním nosníku (viz obrázek) a nedocházelo k náklonu na stranu. 2 Nastavte úhel hlavy pacienta, aby byl srovnán s frenkfortskou rovinou a horizontálním nosníkem. Postavte pacienta tak, aby měl rovný krk a nenakláněl se dopředu. 3 Zarovnejte horizontální nosník umístěný na sloupku zařízení (nahoru/dolů), abyst zkontrolovali frenkfortskou rovinu pacienta. 105

108 RAYSCAN l Snímání klikněte na tlačítko umístění špičáku na dotykové obrazovce. tlačítko [Left]: Pohybuje nosníkem dopředu. Modifikuje špičákový nosník pohybem rotátoru dopředu (ke sloupku). tlačítko [Center]: Pohybuje nosníkem ve středu. Modifikuje špičákový nosník pohybem rotátoru ve středu. tlačítko [Right]: Pohybuje nosníkem dozadu. Modifikuje špičákový nosník pohybem rotátoru dozadu (v protisměru sloupku). Poznámka Tyto kroky jsou velmi efektivní na kvalitu snímku a je proto třeba je provést přesně. 106

109 RAYSCAN l Snímání Panoramatická (normální, segmentační) bezzubá metoda umístění Číslo Obrázek Popis 1 Odpojte skusový blok a nainstalujte bezzubou opěrku brady. Střed bezzubé opěrky je vyroben tak, aby zapadlá do skusového otvoru opěrky. 2 Spodní čelist pacienta posuňte dopředu, aby přilehla na otvor bezzubé opěrky. 3 Umístěte centrum pacientovy hlavy (střed sagittální roviny, např. střed čela, nosu, nosního žlábku atd.), aby byl zarovnán s vertikálním zarovnáním nosníku (viz obrázek) a nedocházelo k náklonu na stranu. 107

110 RAYSCAN l Snímání Nastavte úhel hlavy pacienta, aby byl srovnán s frenkfortskou rovinou a horizontálním nosníkem. Postavte pacienta tak, aby měl rovný krk a nenakláněl se dopředu. Zarovnejte horizontální nosník umístěný na sloupku zařízení (nahoru/dolů), abyst zkontrolovali frenkfortskou rovinu pacienta. 108

111 RAYSCAN l Snímání tlačítko [Left]: Pohybuje nosníkem dopředu. Modifikuje špičákový nosník pohybem rotátoru dopředu (ke sloupku). tlačítko [Center]: Pohybuje nosníkem ve středu. Modifikuje špičákový nosník pohybem rotátoru ve středu. tlačítko [Right]: Pohybuje nosníkem dozadu. Modifikuje špičákový nosník pohybem rotátoru dozadu (v protisměru sloupku). Poznámka Tyto kroky jsou velmi efektivní na kvalitu snímku a je proto třeba je provést přesně. 109

112 RAYSCAN l Snímání Panoramatická (sinus) metoda umístění Číslo Obrázek Popis 1 Vyjměte opěrku brady a nainstalujte sinus opěrku brady. Pro instalaci otočte skusový bok opačně. 2 Umístěte centrum pacientovy hlavy (střed sagittální roviny, např. střed čela, nosu, nosního žlábku atd.), aby byl zarovnán s vertikálním zarovnáním nosníku (viz obrázek) a nedocházelo k náklonu na stranu. 3 Stlačte pacientům mandibul (tváře), aby byl podepřen nainstalovaným skusovým blokem. 110

113 RAYSCAN l Snímání 111

114 RAYSCAN l Snímání Panoramatická (TMJ) metoda umístění Číslo Obrázek Popis Umístěte centrum pacientovy hlavy (střed sagittální roviny, např. střed čela, nosu, nosního žlábku atd.), aby byl zarovnán s vertikálním zarovnáním nosníku (viz obrázek) a nedocházelo k náklonu na stranu. 112

115 RAYSCAN l Snímání 3 Nastavte horizontální úroveň posuvníkem umístěným na sloupku zařízení nahoru a dolů pro kontrolu úhlu sklonu pacientovy hlavy pro TMJ snímání. 4 < Zavřená ústa > Nastavte úhel sklonu pacientovy hlavy, aby se horizontální laserový paprsek shodoval s frenkfortskou rovinou. < Otevřená ústa > 5 Po umístění pacienta otočte páčkou, aby TMJ vodič zafixoval pozici pacienta. 113

116 RAYSCAN l Snímání Přednastavené expoziční hodnoty Expoziční hodnoty se automatický mění dle zvoleného expozičního programu a velikosti pacienta. Přednastavené hodnoty jsou zobrazeny v níže uvedených tabulkách. Přednastavené hodnoty jsou průměrné a slouží pouze jako vodítko pro uživatele. Je-li nutno, přednastavené hodnoty je možno měnit sle bodu Panoramatická snímací metoda. Velikost pacienta Dítě Malý dospělý Dospělý Velký dospělý Protocol kv ma Expoziční čas (sek) kv ma Expoziční čas (sek) kv ma Expoziční čas (sek) kv ma Expoziční čas (sek) Rozmezí Normal Segment ~ ~ ~ ~14 TMJ Sinus Bitewing Napětí v trubici 60~90kV Proud v trubici 4~17mA Orthogonal

117 RAYSCAN l Snímání 7.2 CEPH. snímání (jedno-snímkové) Popis CEPH metodiky Obrázek Popis Lateral Jakmile je střed sagittální roviny pacienta horizontálně k detektoru, paprsky RTG pronikají středem zvokovudu. Slouží pro určení kraniálních a obličejových poruch, povrchových ran a ran nosohltanu měkkých tkání a vedlejších nosních dutin. PA (expozice posterior - anterior) RTG paprsky směřují ze zadní části lebky směrem dopředu. Slouží pro určení kraniálních poruch, povrchových ran a lateráního růstu obličeje a frontálního sinu. SMV (sub-mental vertex) RTG paprsky směřují ze spodní části maxily nahoru k epikranu. Slouží pro kontrolu kraniální báze, pozice mandibulárního, kondylárního a zygomatického oblouku. Carpus Snímání rukou a zápěstí. Skeletární vyzrálost ruky je studována a použita ve srovnávacím vyšetření kraniální transformace. 115

118 RAYSCAN l Snímání Waters Jakmile je střed sagittální roviny pacienta horizontálně k detektoru, paprsky RTG pronikají středem maxilárního sinu. Slouží pro kontrolu maxilárního sinu atd Upozornění pro předsnímání 1 Pacient musí odstranit všechny kovové předměty včetně brýlí, řetízků, naušnic, naslouchadel atd. Pacient si musí obléci olověnou ochranu proti RTG paprskům. 116

119 RAYSCAN l Snímání CEPH. snímací metoda (jedno-snímková) No. Figure Description 117

120 RAYSCAN l Snímání Zvolte typ pacienta, rozlišení, napětí v trubici a proud v trubice dle pacienta. Postavte pacienta k zařízení a nastavte výšku pomocí dálkového ovladače nebo dotykové obrazovky dle výšky pacienta, tak aby bylo dosaženo vzpřímeného postavení krku. Poté požádejte pacienta, aby se přidržel kruhových držadel. 6 Umístěte pacienta dle zvoleného snímacího protokolu. (viz odstavec Metoda umístění pacienta) V případě, že pacient používá kolečkové křeslo, složte opěrku nohou. spouštějící snímání zastaví snímací proces. Jakmile je snímání dokončeno, zvolte tlačítko [Confirm/Retake/Reject]. Popis operace Confirm: Uloží snímek, přesune na MWL obrazovku. Retake: Uloží snímek a automaticky se přesune na akviziční obrazovku s informacemi o pacientovi pro nové snímání. Reject: Uloží snímek, označí odstraněný snímek v databázi a přejde na MWL obrazovku. 118

121 RAYSCAN l Snímání Metody umístění pacienta CEPH. Laterální metoda umístění Číslo Obrázek Popis Snímejte tváří k pacientovi. Place detector on Patient CEPH. (PA) metoda umístění Číslo Obrázek Popis 1 Otočte opěrku hlavy, jak je zobrazeno na obrázku nalevo a složte nosní sloupek; poté umístěte pacientovu hlavu tak, že není nakloněna vlevo ani vpravo a je zarovnána dle Alar-tragální roviny. 119

122 RAYSCAN l Snímání CEPH. (SMV) metoda umístění Číslo Obrázek Popis Otočte opěrku hlavy, jak je zobrazeno na obrázku nalevo a složte nosní sloupek; poté umístěte pacientovu hlavu tak, pacienta posadit CEPH. (Carpus) metoda umístění Číslo Obrázek Popis 1 Složte opěrku hlavy, poté nosní sloupek a jemně umístěte pacientovu ruku (dlaní dolů) na snímač do označené oblasti. 120

123 RAYSCAN l Snímání CEPH. (Waters) metoda umístění Číslo Obrázek Popis 1 Složte opěrku hlavy a nosní sloupek, poté nastavte Alar-tragální rovinu hlavy pacienta čelem ke snímači ve sklonu o CEPH. (Reverse Towne) metoda umístění Číslo Obrázek Popis Složte opěrku hlavy a nosní sloupek, poté nastavte Alar-tragální rovinu hlavy pacienta čelem ke snímači ve sklonu o. Ústa pacienta jsou otevřená. 121

124 RAYSCAN l Snímání Přednastavené expoziční hodnoty Expoziční hodnoty se automatický mění dle zvoleného expozičního programu a velikosti pacienta. Přednastavené hodnoty jsou zobrazeny v níže uvedených tabulkách. Přednastavené hodnoty jsou průměrné a slouží pouze jako vodítko pro uživatele. Je-li nutno, přednastavené hodnoty je možno měnit sle bodu CEPH. Snímací metoda (jednosnímková). Velikost pacienta Dítě Malý dospělý Dospělý Velký dospělý Protokol kv ma Expoziční čas (sek) kv ma Expoziční čas (sek) kv ma Expoziční čas (sek) kv ma Expoziční čas (sek) Rozmezí Lateral PA Vysoce, standardně SMV Carpus Napětí v trubici 60~90kV Proud v trubici 4~17mA Waters Revers towne

125 RAYSCAN l Snímání 7.3 CEPH. snímání (skenovací) Popis panoramatické metodiky Obrázek Popis Laterální Jakmile je střed sagittální roviny pacienta horizontálně k detektoru, paprsky RTG pronikají středem zvokovudu. Slouží pro určení kraniálních a obličejových poruch, povrchových ran a ran nosohltanu měkkých tkání a vedlejších nosních dutin. Lateral (celkový) PA (expozice posterior-anterior) RTG paprsky směřují ze zadní části lebky směrem dopředu. Slouží pro určení kraniálních poruch, povrchových ran a lateráního růstu obličeje a frontálního sinu. SMV (sub-mental vertex) RTG paprsky směřují ze spodní části maxily nahoru k epikranu. Slouží pro kontrolu kraniální báze, pozice mandibulárního, kondylárního a zygomatického oblouku. 123

126 RAYSCAN l Snímání Carpus Upozornění pro předsnímání 1 Pacient musí odstranit všechny kovové předměty včetně brýlí, řetízků, naušnic, naslouchadel atd. Pacient si musí obléci olověnou ochranu proti RTG paprskům CEPH. metoda snímání Číslo Obrázek Popis 124

127 RAYSCAN l Snímání 6 Monitor konzole PC Postavte pacienta k zařízení a nastavte výšku pomocí dálkového ovladače nebo dotykové obrazovky dle výšky pacienta, tak aby bylo dosaženo vzpřímeného postavení krku. Poté požádejte pacienta, aby se přidržel kruhových držadel. Umístěte pacienta dle zvoleného snímacího protokolu. (viz odstavec Metody umístění pacienta) křeslo, složte opěrkou nohou. 125

128 RAYSCAN l Snímání Spínač spouštějící snímání zastaví snímací proces. Popis operace Confirm : Uloží snímek, přesune na MWL obrazovku. Retake : Uloží snímek a automaticky se přesune na akviziční obrazovku s informacemi o pacientovi pro nové snímání. Reject : Uloží snímek, označí odstraněný snímek v databázi a přejde na MWL obrazovku. 126

129 RAYSCAN l Snímání Metody umístění pacienta CEPH. (laterální) metoda umístění Číslo Obrázek Popis Snímejte čelem k pacientovi. Place detector on Patient CEPH. (PA) metoda umísění Číslo Obrázek Popis 1 Otočte opěrku hlavy jak je zobrazeno na obrázku nalevo, složte nosní sloupek. Umístěte hlavu pacienta tak, že se nenaklání ani vpravo ani vlevo a je rovnoběžně s alar-tragalní rovinou. 127

130 RAYSCAN l Snímání CEPH. (SMV) metoda umístění Číslo Obrázek Popis Otočte opěrku hlavy, jak je zobrazeno na obrázku nalevo, složte nosní sloupek. Umístěte hlavu pacienta tak, že se nenaklání ani vpravo ani vlevo a je vertikálně rovnoběžná s alar-tragalní rovinou. pacienta posadit CEPH. (Carpus) metoda umístění Číslo Obrázek Popis 1 Složte opěrku hlavy a nosní sloupek, umístěte ruku pacienta na snímač (dolů dlaní) do označené oblasti. 128

RAYSCAN α-3d, α-multi3d, α-sm3d. Návod k použití RAYUG E Rev. 2.1

RAYSCAN α-3d, α-multi3d, α-sm3d. Návod k použití RAYUG E Rev. 2.1 RAYSCAN α-3d, α-multi3d, α-sm3d Návod k použití RAYUG-3101401-E Rev. 2.1 Tento dokument obsahuje informace pro správné použití RAYSCAN α, před použitím přístroje si je proto řádně přečtěte. Návod k použití

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte diapozitivy

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Digitální hodiny s Full HD WiFi kamerou a úhlem záběru 140

Digitální hodiny s Full HD WiFi kamerou a úhlem záběru 140 Digitální hodiny s Full HD WiFi kamerou a úhlem záběru 140 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz

Více

R A Y. Company profile. 24.4.2015. Copyright 2013 RAY Co., Ltd., All rights reserved.

R A Y. Company profile. 24.4.2015. Copyright 2013 RAY Co., Ltd., All rights reserved. R A Y Company profile. 24.4.2015 Co nás čeká 1. Historie firmy 2. Představení RAYSCAN α 3. Zobrazování RAYSCAN α 4. Technické informace 5. Reference 1. Historie firmy 3 1-1. SAMSUNG Healthcare Family,

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Obsah VLASTNOSTI... 2 Přední panel... 2 Zadní panel... 3 POPIS MENU... 4 Aktivace klávesnice... 4 Menu... 4 System... 5 Account... 5 Config... 5 Version... 5 Model... 5 PŘIPOJENÍ...

Více

Multimediální bezdrátový prezentér USB s laserovým paprskem

Multimediální bezdrátový prezentér USB s laserovým paprskem 1503558204 VÝROBNÍ ČÍSLO Multimediální bezdrátový prezentér USB s laserovým paprskem 1. POPIS Představení produktu Děkujeme za zakoupení našeho bezdrátového prezentéru. Tento produkt využívá atraktivní

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

udělejte si to snadné s Ray

udělejte si to snadné s Ray Nižší dávky záření Rychlé skenovací časy Pulzní rentgenová technologie Mnoho skenovacích módů 3 Speciální detektory Spolehlivý výkon Žádné poškození Dlouhá životnost Snadno upgradovatelný Připraven na

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Propiska s kamerou EXCLUSIVE

Propiska s kamerou EXCLUSIVE Propiska s kamerou EXCLUSIVE Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: HD kvalita nahraného videa Volitelné nahrávání detekcí pohybu Nejkvalitnější možný záznam zvuku v PCM kvalitě www.spyobchod.cz Stránka

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Návod k použití. 3,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve HardBox

Návod k použití. 3,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve HardBox Návod k použití 3,5 SATA rámeček na pevný disk Evolve HardBox Bezpečnostní upozornění Evolve HardBox slouží k záloze dat, nepoužívejte jej k jiným účelům. Vysvětlivky Uozornění: při nesprávném použití

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu.

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu. Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 - 0 - Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si, prosím, přečtěte Uživatelský manuál pro H1017 CCTV Videotelefon. Úplný a aktuální uživatelský

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k použití. LisaSafe. Systém plné sledovatelnosti pro sterilizátory série W&H LISA 500/300. G e n e r a t i o n LISASAFE AEN REV.

Návod k použití. LisaSafe. Systém plné sledovatelnosti pro sterilizátory série W&H LISA 500/300. G e n e r a t i o n LISASAFE AEN REV. Návod k použití LisaSafe Systém plné sledovatelnosti pro sterilizátory série W&H LISA 500/300 N e w G e n e r a t i o n LISASAFE 201 09 AEN REV. 0 1 INDEX 1. ÚVOD... 1 1.1 POPIS... 1 1.2 ÚČEL POUŽITÍ...

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6 ZÁKLADNÍ

Více

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Podium View... 3 4. Připojení k hardware... 5 5.

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku.

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a údržbových pokynů,

Více

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT Uživatelská příručka Monitor AC701 CRT Obsah Důležité bezpečnostní pokyny..................... 2 Připevnění podstavce............................ 4 Odejmutí podstavce............................. 4 Úvod.........................................

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Uživatelská příručka k externímu displeji se stojánkem Model: O2-LCD-001

Uživatelská příručka k externímu displeji se stojánkem Model: O2-LCD-001 Uživatelská příručka k externímu displeji se stojánkem Model: O2-LCD-001 (verze dokumentu V01, únor 2017) Obsah - Představení - Stručná charakteristika - Certifikace výrobce - Údržba - Záruka - Rozbalení

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více