RAYSCAN α-p, α-oc, α-sc. Návod k použití RAYUG E Rev. 2.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RAYSCAN α-p, α-oc, α-sc. Návod k použití RAYUG-3001401-E Rev. 2.1"

Transkript

1 RAYSCAN α-p, α-oc, α-sc Návod k použití RAYUG E Rev. 2.1

2 Tento dokument obsahuje informace pro správné použití RAYSCAN α, před použitím přístroje si je proto řádně přečtěte. Návod k použití dodávaný s přístrojem může být pozměněn bez předchozího upozornění při úpravě zařízení nebo změně specifikací. Pro dotazy na výrobek a návod k použití, prosím kontaktujte zázkaznický servis centra RAY Co., Ltd. Ray Co.,Ltd # , Samsung 1 - ro, Hwaseong - si, Gyeonggi - do, Korea TEL : FAX : D ONG B ANG A CU P RIME 1 Forrest Units, Hennock Road East, Marsh Barton, Exeter EX2 8RU, U.K TEL : FAX :

3 RAYSCAN l Obsah 1. ÚVOD K NÁVODU PRO POUŽITÍ Úvod do systému Doporučené použití Všeobecné informace o RAYSCAN α- P, OC, SC řady Referenční symboly obsažené v návodu k použití Referenční symboly Požadavky na uživatele 7 2. BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ A REGULE Systémové symboly Všeobecná bezpečnost Elektrická bezpečnost Mechanická bezpečnost Požární bezpečnost Explozivní bezpečnost Elektromagnetická kompatibilita Radiační ochrana Uživatelská hlášení Údržba, čištění a likvidace UPOZORNĚNÍ NA POUŽITÍ SYSTÉMU Všeobecná upozornění Upozornění spojená se zařízením PŘEHLED SYSTÉMU Účel systému Konfigurace systému OVLÁDÁNÍ HARDWARE Zapnutí/vypnutí Systémová spouštěcí sekvence Systémová vypínací sekvence Nouzové vypnutí systému OVLÁDÁNÍ SOFTWARE Hlavní obrazovka snímacího software 30 1

4 RAYSCAN l Obsah 6.2 MWL MWL(MWL: Metodický pracovní seznam) Akvizice Informace o pacientovi Panoramatická akvizice Cefalometrická akvizice (jednosnímková) Cefalometrická akvizice (skenovací) Potvrzení snímku Panoramatická TMJ akvizice Vytvoření metodického pracovního seznamu (MWL) Úprava MWL Mazání MWL Přehled Seznam přehledu Vytvoření MWL Úkol Export Tisk DICOM tiskárna Tiskárna na papír Příjem Odeslání Pacient Seznam pacientů Registrace nového pacienta Úprava informací o pacientovi Registrace fotografie pacienta Vymazání pacienta Dotykový monitor Přepnutí obrazovky Ovládání systému Akvizice Informace o pacientovi Panoramatická akvizice Cefalometrická akvizice (jedno-snímková) 85 2

5 RAYSCAN l Obsah Cefalometrická akvizice (skenovací) Potvrzení snímku RAYSCAN web SNÍMÁNÍ Panoramatické snímání Popis panoramatické metodiky Upozornění pro předsnímání Panoramatická snímací metoda Panoramatická (normální) snímací metoda Panoramatická (TMJ) skenovací metoda Panoramatická segmentační skenovací metoda Metoda umístění pacienta Panoramatická (normální, segmentační) metoda umístění Panoramatická (normální, segmentační) bezzubá metoda umístění Panoramatická (sinus) metoda umístění Panoramatická (TMJ) metoda umístění Přednastavené expoziční hodnoty CEPH. snímání (jedno-snímkové) Popis CEPH metodiky Upozornění pro předsnímání CEPH. snímací metoda (jedno-snímková) Metody umístění pacienta CEPH. (laterální) metoda umístění CEPH. (PA) metoda umístění CEPH. (SMV) metoda umístění CEPH. (Carpus) metoda umístění CEPH. (Waters) metoda umístění CEPH. (Reverse Towne) metoda umístění Přednastavené expoziční hodnoty CEPH. snímání (skenovací) Popis panoramatické metodiky Upozornění pro předsnímání CEPH. metoda snímání Metody umístění pacienta CEPH. (laterální) metoda umístění 127 3

6 RAYSCAN l Obsah CEPH. (PA) metoda umístění CEPH. (SMV) metoda umístění CEPH. (Carpus) metoda umístění Přednastavené expoziční hodnoty PŘÍSLUŠENSTVÍ Pracovní postup při dálkovém ovládání Jak vložit baterie do dálkového ovladače SPECIFIKACE SYSTÉMU Technické specifikace RTG trubice Tabulky maximálních hodnot Emisní charakteristiky Charakteristika termální anody Dávkové informace Prováděné postupy Výsledky měření dávek Panoramatický protokol Cefalický protokol (jedno-snímkový) Cefalický protokol (skenovací) Náhodná radiace SOUVISEJÍCÍ NORMY GLOSÁŘ ZKRATEK 146 4

7 RAYSCAN l Úvod Úvod 1 5

8 RAYSCAN l Úvod 1. Úvod k návodu pro použití 1.1 Úvod do systému Účelem systému RAYSCAN α-p, OC, SC je panoramatické snímání zubních čelistí a orální kavity pomocí vytvořeného a kontrolovaného RTG paprsku. A jako dentální digitální panoramatický RTG s RTG umísťovaným na vnější části orální kavity, zahrnuje cefalickou snímací funkci, volitelně, pro získání snímku hlavy Doporučené použití RAYSCAN α-p, OC, SC dentální RTG systém je extra orální zdroj dentálního panoramatického a volitelně cefalometrického RTG systému s úmyslem produkovat RTG paprsky pro dentální radiografickou kontrolu a diagnózu nemocí zubů, čelistí a orálních struktur Všeobecné informace o RAYSCAN α- P, OC, SC řady - Druh ochrany proti úrazu elektrickým proudem: zařízení třídy I - Stupeň ochrany proti úrazu elektrickýcm proudem: typ B aplikované části - Stupeň ochrany proti vniknutí vody: IPX0 - Zařízení není vhodné pro použití v přítomnosti hořlavé směsi anestetika a vzduchu nebo kyslíku a oxidu dusného. - Třída 2 laserového zařízení IEC Pouze USA UPOZORNĚNÍ! Federální zákon omezuje prodej nebo objednávku tohoto zařízení pouze pro stomatology nebo jiné kvalifikované osoby. 6

9 RAYSCAN l Úvod 1.2 Referenční symboly obsažené v návodu k použití Referenční symboly Následující symboly jsou uvedené v návodu k použití pro účely dodržení bezpečnostních upozornění pro ovládání RAYSCAN α. Symbol Jméno Popis Varování Varování Nedodržení obsahu zde popsaného může vést k nebezepčným situacím ztrátám nebo vážnému zranění osob Upozornění Upozornění Nedodržení obsahu zde popsaného může vést k fyzickému zranění osob nebo poškození majetku Poznámka Poznámka Další informace pro asistující osobu Požadavky na uživatele Ovládání zde popsaného systému je dovoleno pouze stomatologům a těm, kteří prošli profesním zaškolením, např. radiologisté. Uživatelé musejí být před použitím seznámeni se způsobem ovládání a bezpečnostními Upozornění vodítky zde uvedenými. Nedostatečná znalost ovládání a bezpečnostních vodítek může vést k fyzickému zranění pacienta nebo operátora. Nemáme žádnou zodpovědnost pro poškození zařízení nebo nehody způsobené operátorem, je třeba, aby operátor plně rozuměl postupům a upozorněním zde uvedeným. Tento dokument nemusí plně popisovat všechny verze produktu vzhledem k rozdílům ve specifikacích. Zařízení bylo testován a plně odpovídá limitům lékařského zařízení dle normy IEC/EN Tyto limity jsou nastaveny pro zajištění řádné ochrany proti škodlivému rušení u typické lékařské instalace. Zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a není-li instalováno a používáno dle daných instrukcí, může způsobit škodlivé rušení dalších zařízení umístěných v blízkosti. I přesto toto není záruka, že rušení se neobjeví u jednotlivé instalace. Jestliže zařízení způsobuje škodlivé rušení dalším zařízením, zjistíte jednoduše vypnutím a zapnutím zařízení; uživate poté nabádáme opravit toto rušení jedním nebo následujícími kroky: 7

10 RAYSCAN l Bezpečnostní nařízení a regule Bezpečnostní nařízení a regule 2 8

11 RAYSCAN l Bezpečnstní nařízení a regule 2. Bezpečnostní nařízení a regule Tato kapitola se věnuje seznámení s bezpečnostními informacemi před použitím zařízení. Obsah zahrnutý zde má zajistit bezpečnost uživatelů a zabránit poškození majetku, proto je nutno ji řádně prostudovat v rámci přípravy použití. Je-li třeba další zaškolení, prosím kontaktujte servisního zástupce. 2.1 Systémové symboly Mezi všemi symboly použitými v systému, symboly v tabulce 1 6 jsou indikačními symboly blízce spojenými s pacientem a bezpečností uživatele. 9

12 RAYSCAN l Bezpečnostní nařízení a regule Indikace dodržování pokynů uvedených v návodu pro bezpečný provoz zařízení. Indikace expozice nebom hrozící expozici RTG Identifikace typu B aplikovaných částí dle IEC Indikace technického štítku, že zařízení je vhodné pouze pro střídavý proud; abyste zvolili vhodnou zásuvku Indikace zapnutí pro část zařízení Indikace vypnutí pro část zařízení Identifikace zásuvky, která je určena pro připojení vnějšího vodiče pro ochranu proti zásahu elektrickým proudem v případě závady nebo uzemněnou zásuvku. Všeobecné varování Znamení pro všeobecnou povinnou akci Znamení pro všeobecný zákaz Identifikace ovládacího spínače, který zastaví provoz přístroje ve stavu nouze. Indikace upozornění na laserový paprsek vycházející ze zařízení. 10

13 RAYSCAN l Bezpečnstní nařízení a regule Značka upozornění Varování na nebezpečí z ionizujícího záření Neotevírejte, je-li krabice poškozena. Značka pro teplotu skladování nebo provozu Značka pro vlhkost skladování nebo provozu 11

14 RAYSCAN l Bezpečnostní nařízení a regule 2.2 Všeobecná bezpečnost Systém zde popsaný vyzařuje RTG paprsky, proto instalace a provoz zařízení musí být v souladu s mezinárodními nařízeními. Varování Zařízení je považováno za nebezpečné pro operátora a pacienta, jestliže nejsou řádně nastudovány bezpečnostní expoziční elementy, pokyny pro ovládání a rozvrh údržby. Navíc, RTG zařízení zde popsáno mohou ovládat pouze schválené osoby. V případě výskytu poruchy musí být používání přístroje okamžitě přerušeno. Závadu je možno ověřit na displeji nebo ji oznamuje zvukový alarm. Při požadavku propojujících dílů pro alternativní přístroj, kontaktujte vždy technického specialistu. Používejte pouze připojitelné příslušenství certifikované IEC standardy (IEC nebo IEC ). Při připojování přídavných zařízení na singální vstupní/výstupní části, dbejte na dodržování IEC Zde popsaný systém vyžaduje pravidelnou údržbu. Další informace naleznete v částí o čištění, údržbě a likvidaci. Jestliže se během provozu zobrazí chybová hláška, není dovoleno zařízení používat. V případě chybové hlášky prosím kontaktujte autorizovaný servis. RAY Co., Ltd. nenese zodpovědnost za těchto okolností: - Závady nebo fyzické zranění plynoucí z nesprávně prováděné údržby zařízení uživatelem. - Fyzické zranění plynoucí z uživatelovi neopatrnosti. - Závady, poškození nebo fyzické zranění způsobené přídavným zařízením poskytnutým ne firmou RAY Co., Ltd. 12

15 RAYSCAN l Bezpečnostní nařízení a regule 2.3 Elektrická bezpečnost Zde popsané lékařské zařízení vyhovuje bezpečnostní třídě I, typ B, dle IEC Systém je možno provozovat pouze v prostředí dodržujícím IEC požadavky na bezpečnost Nesundávejte kryt zařízení bez předchozího souhlasu. Je-li sejmut kryt, vysoké napětí uvnitř přístroje může způsobit zásah elektrickým proudem. Varování Dbejte na to, aby do systému nevnikla voda. V případě nebezpečí pro uživatele nebo pacienta z důvodu nechtěného spuštění systému, zařízení je nutno vypnout stiskem nouzového tlačítka. Upozornění Nestabilní napájení může způsobit nerovnoměrný provoz systému nebo zastavení vedoucí k fyzickému zranění pacienta nebo operátora. Proto je třeba, při instalaci, dbát na zajištění stabilního napájení. Nouzové tlačítko V případě hrozícího nebezpečí zranění pacienta nebo operátora, systém je možno vypnout stiskem nouzového tlačítka. Nouzové tlačítko je umístěno na přední straně ručky. Stiskem zastavíte provoz systému. Upozornění: Jestliže stisknete nouzové tlačítko během RTG záření, pak je toto okamžitě zastaveno. Upozornění Používejte pouze v nouzovém případě. Vypnutí systému nouzovým tlačítkem vede ke ztrátě informací aktuálního pacienta. Uvolnění nouzového tlačítka Nouzové tlačítko uvolníte otočením doprava. 13

16 RAYSCAN l Bezpečnostní nařízení a regule 2.4 Mechanická bezpečnost Nesundávejte kryt systému a kabelů, pouze pokud o to nejste požádáni profesionálně zaškoleným specialistou. Varování Během prováděné kontroly s použitím tohoto systému je třeba neustále udržovat zvukový vizuální kontakt mezi pacientem a operátorem. Zvláštní důraz věnujte tomu, aby nedošlo během ovládání jednotky k zachycení částí těla nebo oděvu. Symbol s upozorněním je umístěn do sekce, které mohou zachytit pacientova nebo operátora a způsobit zranění nebo poškození přístroje. 2.5 Požární bezpečnost Nepoužívejte jednotku v místech, kde hrozí vznik požáru. Varování V případě požáru ukončete okamžitě provoz zařízení a ihned vypněte napájení. Poté uhaste oheň CO2 hasicím přístrojem. Nepoužívejte vodu nebo jiné kapaliny. Varování 2.6 Explozivní bezpečnost Nepoužívejte systém v místech s možností exploze. Tento systém není navržen pro provoz s nebezpečím exploze a neodpovídá AP/AGP standardům. 2.7 Elektromagnetická kompatibilita Použití mobilních telefonů a podobných bezdrátových zařízení v blízkosti systému je zakázáno. Použití zařízení kompatibilní s EMC standardy v blízkosti může vést k nazamýšleným aktivitám z důvodu elektromagnetického rušení. Varování Je-li systém používán pro pacienty s implantovaným kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem, uživatel je povinen upozornit pacienty s těmito zařízeními 14

17 RAYSCAN l Bezpečnostní nařízení a regule na možnost disfunkce způsobenou nepřetržitým pulsem RTG paprsku generovaným přístrojem. Při použití tohoto přístroje zabraňte přímé expozici kardiostimulátoru nebo defibrilátoru RTG paprsku. Exponujte co nejkratší možnou dobu. 2.8 Radiační ochrana RTG zařízení zde popsáno odpovídá radiační ochraně IEC Během expozice RTG záření prosím používejte ochranné pomůcky pro zakrytí kritických částí (krk, štítná žláza, pohlavní orgány). Varování Je třeba zabránit nadměrné RTG expozici volbou přesného snímkování a snížení počtu přesnímkování. RTG snímkování by mělo být prováděno v kontrolní místnosti, je-li možno. V případě, že se potřeba vyzařování RTG záření v RTG místnosti zvyšuje, je třeba, aby i operátor používal ochranné pomůcky, stejně jako ochranu filmu a TLD ochranu. 2.9 Uživatelská hlášení Během provozu zařízení se na dotykové obrazovce a počítačovém monitoru zobrazují různá uživatelská hlášení. Detaily ohledně uživatelských hlášení zobrazujících se během bezproblémového i problémového provozu zkontrolujte Uživatelská hlášení 15

18 RAYSCAN Bezpečnostní nařízení a regule 2.10 Údržba, čištění a likvidace Údržba - Z důvodu bezpečnosti obsluhy a pacienta je třeba údržbu provádět pravidelně. Krok údržby Pravidelnost Napájecí kabel je bezpečně zapojený do patřičného zdroje napájení denně Kontrola funkčnosti software po spuštění PC denně Kontrola spojení mezi zařízením a pracovní stanicí (potvrďte indikaci v uživatelském rozhraní) denně Kontrola správností zobrazení údajů o pacientovi denně Kontrola zobrazení sejmutých snímků na pracovní stanici a dotykovém monitoru denně Kontrola uložení sejmutých snímků denně Kontrola utažení šroubů při vypnutí přístroje měsíčně Čištění - Před čištěním komplentě vypněte jednotku. - Při otevření krytu zabraňte vniknutí kapaliny. - Pro čištění dotykového monitoru a LCD monitoru používejte měkkou utěrku. Používáte-li sprej pro čištění LCD, nestříkejte přímo na displej. Nastříkejte požadované množství na utěrku a setřete. - Následující kontaktní komponenty opěrku brady, skusový blok, ručky a opěrku hlavy je nutno čistit alkoholovým roztokem. - Další povrchy jednotky, včetně ovládače panelu displeje, je možno čistit měkkou utěrkou mírně namočenou v jemném čistícím roztoku. Poznámka: Nestříkejte aerosolové nebo sprejové čisticí prostředky přímo na povrch zařízení. Sterilizace - Části přicházející do přímého či nepřímého kontaktu s pacientem musejí být pravidelně sterilizovány. - Dodržujte nemocniční sanitání nařízení. 16

19 RAYSCAN l Bezpečnostní nařízení a regule Likvidace - Systém zahrnuje průmyslový odpadní materiál, nesprávná likvidace může tak způsobit znečištění životního prostředí. Proto neukládejte tento odpad k běžnému průmyslovému nebo domácímu odpadu. - Při likvidaci systému v celku nebo po částech, dodržujte dané nařízení platné legislativy. V případě otázek spojených s likvidací odpadu kontaktujte RAY Corp nebo autorizovaného zástupce v každém regionu. Chraňte zařízení před externími elektromagnetickými vlnami. 17

20 RAYSCAN l Upozornění na použití systému Upozornění na použití systému 3 18

21 RAYSCAN l Upozornění na použití systému 3. Upozornění na používání systému Následují informace spojené s bezpečností uživatele a možností nehod způsobených ohněm nebo elektrickým proudem a před použitím produktu si je nutno tyto s pozorností přečíst. 3.1 Všeobecná upozornění 1. Zařízení nemůže používat nikdo jiný než řádně proškolená obsluha. 2. Instalační kontrola a upozornění - Zařízení instalujte na místě, kde nehrozí kontakt s vodou. - Instalujte na místě, které není pod vlivem atmosférických změn tlak, teplota, vlhkost, proudění vzduchu, přímý sluneční svit, prach, sůl a úrovně ionů. - Dodržujte bezpečnostní podmínky, aby se systém nenakláněl, nevibroval nebo neotřásal. - Neinstalujte na místě, kde se skladují chemické látky nebo generují plyny. - Zkontrolujte vstupní napětí a frekvenci a přípustný proud do trubice. - Zkontrolujte, zda je jednotka uzemněna. - Zařízení není vhodné provozovat v místech, kde se vyskytuje hořlavá směs anestetik se vzduchem nebo kyslíkem nebo oxidem dusným. 3. Upozornění před použitím - Zkontrolujte funkčnost vypínače a polaritu; zkontrolujte, jestli zařízení správně funguje. - Zkontrolujte uzemnění zásuvky. - Zkontrolujte, jestli jsou všechny kabely řádně a pevně zapojeny. - Nepoužívejte společně s dalšími zařízeními, může vést k nepřesnostem v diagnóze. - Zkontrolujte výkon uzemnění. 4. Upozornění při použití - Nepřetržitě kontrolujte chování pacienta a zařízení, aby nedocházelo k nepravidelnostem - Setkáte-li se s nepravidelností, zastavte provoz zařízení a pacienta přesuňte na bezpečné místo, poté proveďte nutné kroky. 19

22 RAYSCAN l Upozornění na použití systému 5. V případě poruchy zařízení, v žádném případě se zařízení nedotýkejte a ihned kontaktujte výrobce a autorizovaného prodejce pro zajištění opravy. 6. Není dovoleno bez předchozího souhlasu jakkoliv upravovat či měnit zařízení. 7. Údržba a kontrola - V případě otázek se obraťe na výrobce nebo autorizovaného prodejce - Zařízení a jeho součásti je nutno pravidelně kontrolovat. - Používáte-li zařízení po dlouhé době nečinnosti, je třeba jej nejdříve otestovat, zda perfektně funguje. - Čistěte s použitím neutralizačního činidla a s opatrností, aby externí substance nevstoupily do vnitřní struktury zařízení. - Sterilizujte s použitím sterilizačního činidla, např. etyl alkohol. - Nepoužívejte čistící nebo sterilizační činidla, kter jsou korozivní. 8. Další požadavky - Viz návod k použití. 3.2 Upozornění spojená se zařízením 1. Při snímání je nutno stát mimo RTG stíněnou místnost a používat prodlužovací kabel. 2. Je třeba stát za RTG snímačem, ne před ním. 3. Při instalaci zkontrolujte, zda je napájení řádně zapojeno do uzemněné zásuvky s proudem odpovídajícím technickému štítku. 4. Zkontrolujte uzemnění. Zapojte zařízení do zásuvky, která je na jiném okruhu než další zařízení. 5. Při kontrole interní struktury zařízení vypněte napájení. 6. Je vyžadována pravidelná kontrola a údržba zařízení. 7. RTG záření - Zařízení generuje RTG paprsky a v případě nesprávného použití může způsobit zranění pacienta nebo obsluhy. - Zařízení není dovoleno opravovat neautorizovaným technikem. - Uživatel je zodpovědný na pravidelnou kontrolu zařízení. Toto je vysvětleno v nemocničních nařízeních nebo během instalace a zaučení obsluhy. 8. Varování a výstraha - Uživateli jsou připomínány varovné značky na přístroji. - Aplikace zařízení související s věkem, pohlaví a zdravotním stavem je nutno konzultovat s praktickým lékařem. 20

23 RAYSCAN l Upozornění na použití systému - Zařízení generuje RTG paprsky a může způsobit vážné poškození tkáně nebo jinou nehodu uživateli či pacientovi, proto je nutno, aby bylo používáno přesně dle návodu k použití a obsluha prošla řádným proškolením. - Těhotné ženy nebo pacienti, kteří vyžadují předpis od lékaře, musejí dodržovat lékařovy instrukce nebo instrukce uvedené v předpisu. - Pouze povolená osoba může vstupovat do kontrolní místnosti a do vstupního výkonu musí být dodáno adekvátní množství výkonu. - Uživatel by měl dbát opatrnosti při používání zařízení kvůli možným vedlejším efektům nebo riziku nehody způsobené nepozorností. - Jelikož zařízení generuje RTG paprsky, je třeba jej instalovat a používat dle platných mezinárodních nařízení. - Nastavení výšky křesla by mělo být prováděno pomalu, aby nedošlo k pádu nebo kolizí s pacientovou hlavou. - Jelikož různé komponenty během RTG snímání rotují, upozorněte pacienta, aby se nehýbal. - Skusový blok uložte před použitím do řádného obalu, aby nedošlo k přenosu infekce. 21

24 RAYSCAN l Přehled systému Přehled systému 4 22

25 RAYSCAN l Přehled systému 4. Přehled systému 4.1 Účel systému RAYSCAN α-oc a SC jsou navrženy pro panoramatické snímání zubní čelisti a orální kavity, pro vyvoření a ovládání RTG paprsku. A jako dentální digitální panoramatický RTG systém s RTG umístěným na vnější straně orální kavity, zahrnuje volitelnou cefalo-snímací funkci, pro získání snímků hlavy. 4.2 Konfigurace systému 23

26 RAYSCAN l Přehled systému 1) Cefalitické zařízení - Složen z ramene, které je připojeno ke sloupu, cefalitické opěrky pro fixaci pacienta a cefalo detektoru. 2) Vertikální nosič - Rotátor pohyblivá část - Pohyblivá část pro vykreslení patra během panoramatického skenování. 3) Rotátor - Rotuje během panoramatického skenování. 4) RTG generátor - Vysoko frekvenční generátor a integrovaná RTG trubice - Vysoko frekvenční generátor: dodává napájení do RTG trubice 24

27 RAYSCAN l Přehled systému - RTG trubice: urychluje a poté sráží termoinické elektrony vyzařované rozehřátým vláknem s anodou a vyzařuje RTG paprsek. 5) Opěrka brady - Opěrka pro pacienta u stojící verze - Opěrka brady: Snímatelná část pro výměnu opěrky brady dle použití. (TMJ, sinus atd.) - Opěrka hlavy pro panorama a ručky jsou instalovány. 6) Sloup - Výškově nastavitelný - Zrcátko pro umístění pacienta - Dotykový monitor pro snímání, úpravu, kontrolu atd. - Dálkové ovládání pro výškové nastavení atd. (volitelně) - Vypínač expozice RTG paprsků (expoziční vypínač - Instalovaná báze pro podlahovou podporu - Primární napájecí instalace 7) Dotykový monitor - Škála tlačítek, pro ovládání zařízení jsou sestavena pro aktivaci dotekem. - Funkce náhledu pro sejmutý snímek (detailní popis najdete v odstavci Potvrzení snímku) 8) Panoramatický detektor - Přijímá RTG paprsek, který prostoupil lidské tělo a mění je do elektrického signál pro přenos signálu do vizuální zobrazovací jednotky. 9) Cefalitický detektor - Přijímá RTG paprsek, který prostoupil lidské tělo a mění je do elektrického signál pro přenos signálu do vizuální zobrazovací jednotky. - Používaný během instalace cefalitického zařízení 10) Console PC - Konzole PC (PC, Monitor, klávesnice, myš) 25

28 RAYSCAN l Ovládání hardware Ovládání hardware 5 26

29 RAYSCAN l Ovládání hardware 5. Ovládání hardware Upozornění před použitím zařízení. Varování Zkontrolujte funkčnost tlačítka a polaritu, zkontrolujte normální stav zařízení. Zkontrolujte zapojení uzemnění zařízení. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely pevně a správně zapojeny. Současně se zařízením nepoužívejte jiné přístroje, můžou způsobit odchylky měření. Zkontrolujte uzemnění. 5.1 Jak zapnout napájení 1 Přepněte hlavní vypínač umístěný na přední straně ovládací ručky do polohy ON. 2 Zapněte PC konzoli 3 Software systému RAYSCAN α je poté automaticky nahrán. 27

30 RAYSCAN l Ovládání hardware Systémová vypínací frekvence 1 Ukončete RAYSCAN α software. 2 Přepněte hlavní vypínač umístěný na přední straně zařízení do polohy OFF; zařízení bude vypnuto. POZNÁMKA Při rebootování po vypnutí zařízení, Vyčkejte cca 5~10 vteřin a poté přepněte hlavní vypínač do polohy ON, zařízení se rebootuje. 5.2 Nouzové vypnutí systému V případě nutnosti okamžitého zastavení systému stiskněte nouzové tlačítko umístěné na přední straně, poblíž hlavního vypínač. Stisk tlačítka okamžitě zastaví RTG expozici a zároveň i provoz celého zařízení. Následný restart zařízení provedete mírným pootočením tlačítka ve směru hodinových ručiček, poté jej stiskněte a dojde k opětovné možnosti spuštění systému. Varování Nouzové vypnutí systému je možno použit pouze v situacích, kdy hrozí fyzické zranění pacienta, poškození systému nebo životního prostředí. Také v případě nebezpečných situací nestandardního snímání v případě přírodních katastrof nebo způsobených chybou systému. 28

31 RAYSCAN l Ovládání software Ovládání software 6 29

32 RAYSCAN l Ovládání software 6. Ovládání software 6.1 Hlavní obrazovka snímacího software Obsah Kategorie MWL Review Patient Popis Zobrazuje metodický pracovní seznam (MWL). MWL je možno připravit, modifikovat a smazat. MWL je možno zvolit pro snímání. Vyhledávání pomocí ID, jména atd. (detailní popis naleznete v odstavci 6.2 MWL.) Zobrazuje dokončené snímání MWL. Odeslání dokončeného snímání na alternativní server, Export, DICOM tisk, potvrzení dokončeného obrazu a přenos na DICOM server. Vyhledávání pomocí ID, jména atd. (detailní popis naleznete v odstavci 6.3 Přehled) Zobrazuje informace o pacientovi v náhledu nebo jako seznam. Je možno přidávat informace o pacientovi, modifikovat nebo mazat. Vyhledávání pomocí ID, jména atd. (detailní popis naleznete v odstavci 6.4 Pacient) 30

33 RAYSCAN l Ovládání software Snímání je povoleno pouze při současném zatržení kategorií přijmout a poslat. Kategorie Version Receive Send Popis Zobrazuje verzi software. Zobrazuje verzi software při připojení k zařízení Zatrženo, jakmile mohou být data ze systému přijata skenerem. Nemůže být uživatelem označeno náhodně. Zatrženo, jestliže data ze skeneru mohou být zaslána do systému Nemůže být uživatelem označeno náhodně. 31

34 RAYSCAN l Ovládání software 6.2 MWL MWL(MWL: metodický pracovní seznam) Snímací seznam, tzn. obrazovka snímacího seznamu zobrazená přo volbě MWL záložky na hlavní obrazovce snímacího software. Vyhledávácí řádek Kategorie ID Name Popis ID pacienta Vstupní kritéria: méně než 20 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Vložte první písmeno a klikněte na tlačítko 'Search', zobrazí se seznam slov, které obsahují první písmeno. Vstupní kritéria: méně než 50 znaků anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. 32

35 RAYSCAN l Ovládání software Patient sex Modality Accession Number Scheduled date tlačítko [Calendar] tlačítko [Clear All] tlačítko [Search] Pohlaví pacienta Typ: None [standardně], Male [muž], Female [žena], Other [neurčeno] Metodika V této kategorii se druh snímání liší v závislosti na zařízení. Konfiguračním editorem je možno označit a použít kategorii, kde je uživatelské nastavení dokončeno. Typ: None [standardně], PX (panoráma), DX (cefalo), CT (CT), IO (intra orální sensor), OT (kamera) Přístupové číslo Vstupní kritéria: méně než 20 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. V případě použití čísla pojistky, vložte relevantní číslo pojistky do DICOM snímacích informací. Vyhledávání dle přístupového čísla je plánováno do budoucna. Datum snímání (standardně: dnešní datum) Tlačítko kalendář Klikněte na zobrazený kalendář a zvolte datum. Jakmile je datum vybráno, kalendář automaticky zmizí a zvolené datum je zobrazeno v textovém rámečku. Vymaže určená kritéria a vrátí vše do počátečního stavu. Prohledává MWL dle zadaných kritérií. MWL Kategorie AE Title Modality Scheduled Date ID Name Birth Date Sex Accession Number Popis AE Titul Tento oddělovač slouží pro kontrolu, kde došlo ke snímání Metodika Typ: PX (panoráma), DX (cefalo), CT (CT), IO (intra orální senzor), OT (kamera) Datum snímání (standardně: dnešní datum) ID pacienta Jméno pacienta Datum narození pacienta Pohlaví pacienta Typ: M (muž), F (žena), O (ostatní) Přístupové číslo V případě použití čísla pojistky, vložte relevantní číslo pojistky do DICOM snímacích informací. Vyhledávání dle přístupového čísla je plánováno do budoucna. 33

36 RAYSCAN l Ovládání software Request Procedure Description Scheduled Procedure Step Description ID požadované procedury Jestliže existuje formát pro specifickou snímací metodu, vloží relevantní ID. Odkazuje na jméno lékaře Zobrazuje jméno lékaře, který si zažádal o snímání Referring Physicians Name Popis kroku plánované procedury Jméno lékaře, který provedl snímání. Spodní část [ standardně] [ při MWL volbě tlačítka jsou aktivovány, jak je zobrazeno níže. ] Kategorie tlačítko [Scan] tlačítko [New] tlačítko [Modify] tlačítko [Delete] Popis Snímací tlačítko, které zůstane neaktivní a zaktivuje se při volbě MWL. Klikněte pro zobrazení akviziční obrazovky. ( Dvakrát klikněte MWL, abyste se dostali na akviziční obrazovku.) (detailní popis naleznete v odstavci Akvizice) MWL přípravné tlačítko. Zůstává v aktivním stavu. Při kliknutí se zobrazí vyskakovací obrazovka MWL. (detailní popis naleznete v odstavce Vytvoření metodického pracovního seznamu) Tlačítko pro modifikaci MWL. Standardně zůstává neaktivní, aktivuje se při volbě MWL. Při kliknutí se zobrazí vyskakovací obrazovka MWL. (detailní popis naleznete v odstavci Úprava MWL) Tlačítko pro mazání MWL. Standardně zůstává neaktivní, aktivuje se při volbě MWL. Při kliknutí se zobrazí vyskakovací obrazovka MWL. (detailní popis naleznete v odstavci Mazání MWL) 34

37 RAYSCAN l Ovládání software Akvizice Proces, který se zobrazí při kliknutí na tlačítko [Scan] na MWL obrazovce Informace o pacientovi Obrazovka, která zobrazí informace o aktuálním pacientovi Obsah Spodní část Obr. 4 Informace o pacientovi 35

38 RAYSCAN l Ovládání software Obsah Kategorie Portrait ID Name Sex Birth date Modality Spodní část Popis V případě dostupnosti zobrazuje fotografii pacienta. Pokud fotografie registrovaného pacienta není dostupná, zobrazí standadní obrázek. ID Pacienta Jméno pacienta Pohlaví pacienta Typ: M (muž), F (žena), O (ostatní) Datum narození pacienta Metodika Typ: PANO (panorama), CEPH (cefalo) Kategorie tlačítko [Ok] tlačítko [Cancel] Popis Ověřte informace o pacientovi, jestliže jsou správné, poté klikněte. Klikněte pro uzavření obrazovky s informacemi o pacientovi a přejděte na snímací obrazovku. Klikněte v případě nesprávných informací nebo je-li snímání z nějakého důvodu přerušeno. Klikněte pro zrušení snímání, uzavřete obrazovku s informacemi o pacientovi a obrazovku snímání a vrátíte se na MWL obrazovku. 36

39 RAYSCAN l Ovládání software Panoramatická akvizice Obrazovka nastavení panoramatického snímání Informace o pacientovi Obr. 5 Panoramatická akvizice Kategorie Patient ID Patient Name Patient Sex Patient Birth Date Exposure Time Popis ID Pacienta Jméno pacienta Pohlaví pacienta Typ: M (muž), F (žena), O (ostatní) Datum narození pacienta RTG expoziční čas. Expoziční čas se lisí dle metodiky a protokolu. tlačítko [Adult] tlačítko [Large adult] Dospělý Velký dospělý 37

40 RAYSCAN l Ovládání software tlačítko [Up] tlačítko [Down] Tlačítko pro zvýšení trubicové voltáže, zvyšuje se o jeden díle na kliknutí Tlačítko pro snížení trubicové voltáže, zvyšuje se o jeden díle na kliknutí ma (milliampéry): Trubicový proud Kategorie Tube Current(mA) tlačítko [Up] tlačítko [Down] Popis Zobrazuje přednastavený proud v trubici Tlačítko pro zvýšení trubicového proudu (ma), zvyšuje se o jeden díle na kliknutí Tlačítko pro snížení trubicového proudu (ma), zvyšuje se o jeden díle na kliknutí Protokol: Akviziční režim Kategorie tlačítko [Normal] tlačíčko [Segment] tlačítko [TMJ] tlačítko [Sinus] tlačítko [Bite wing] tlačítko [Orthogonal] Příkaz Popis Normálníl Segmentační TMJ Sinusový Skusový orthogonální Kategorie Tlačítko [Lamp] Popis Nastavení paprsku ZAPNUTO/VYPNUTO. Klikněte na Off nastavení paprsku, je-li v poloze On a opačně. OFF ON Tlačítko [Ready] Tlačítko [Cancel] Tlačítko dokončení přípravy snímání Po kliknutí se systém převed do startovní pozice pro snímáníwhen clicked, system moves to the starting position for scanning. Přerušení snímání, uzavření Pano obrazovky a návrat na MWL obrazovku. 38

41 RAYSCAN l Ovládání software Stavová ikona RTG paprsku. Během expozice se rozsvítí žlutá dioda. Teplota Teplota RTG trubice a její označení na obrázku č. 5. Standardně svítí zelená barva. Jakmile se teplota bude zvedat, rozsvítí se žlutá. Při přehrátí se rozsvítí červená dioda. Další snímání je opět možné při rozsvícení zelené diody. Rozsvítí-li se červená nebo žlutá, je vyžadováno chlazení (žlutá zóna 3 min, červen zóna 5 minut. Během chlazení je na displeji zobrazne zbývající čas. Obrázek č. 6 zobrazuje chalzení. Obr. 6 Chlazení 39

42 RAYSCAN l Ovládání software Cefalometerická akvizice (jednosnímková) Obrazovka nastavení cefalografického snímání Obr. 7 Akvizice: cefalometrie tlačítko [SMV] tlačítko [Carpus] tlačítko [Waters] tlačítko [Reverse-Towne] SMV Carpus Waters Reverse-Towne 40

43 RAYSCAN l Ovládání software Cefalometrická akvizice (skenovací) Obrazovka nastavení cefalografického snímání Obr. 8 Akvizice : cefalometrie Snímkový režim (cef) Kategorie tlačítko [Standard] tlačítk [HD] Popis Tlačítko pro standardní snímání (Snímací čas je poloviční oproti HD snímání. Pacient je vystaven nižší dávce záření.) Tlačítko pro HD snímání tlačítko [PA] tlačítko [SMV] tlačítko [Carpus] PA SMV Carpus 41

44 RAYSCAN l Ovládání software Potvrzení snímku Obrazovka potvrzení snímku po dokončení snímání Obr. 9 Potvrzení snímku: panorama Obr. 10 Potvrzení snímku: cefalo 42

45 RAYSCAN l Ovládání software Hlavička Kategorie ID Name Sex Birth Date Popis ID Pacienta Jméno pacienta Pohlaví pacienta Datum narození pacienta Scan Time Čas skenování Dose RTG dávka (mgy * cm 2 ) Obsah Kategorie Image Popis Dokončený snímek Vpravo Kategorie tlačítko [Confirm] tlačítko [Retake] tlačítko [Reject] Popis Tlačítko pro potvrzení snímku Kliknutím se dostanete na MWL obrazovku. Dokončený snímek je uložen na server a dostupný pro potvrzení v přehledové tabulce. Sejmutý snímek je automaticky odeslán do nastaveného umístění. (Více informací naleznete v odstavci 6.3 Přehled.) Tlačítko pro opětovné sejmutí snímku. Kliknutím se dostanete na akviziční obrazovku. Sejmutý snímek je namísto uložení na server zamítnut. Příslušný snímek neprochází automatickým odesláním. Tlačítko zamítnutí snímku Kliknutím se dostanete na MWL obrazovku. Dokončený snímek je uložen na server a dostupný pro potvrzení v přehledové tabulce. Příslušný snímek neprochází automatickým odesláním. (Více informací naleznete v odstavci 6.3 Přehled.) Potvrzení zamítnutého snímku provedete dle Příjem.) 43

46 RAYSCAN l Ovládání software Panoramatická TMJ akvizice TMJ skenování může být provedeno ve dvou režimech, 2-obrazovkovém a 4-obrazovkovém. Obr. 11 TMJ Otevřeno/uzavřeno TMJ režim se používá pro TMJ nemoci diagnózu odontoparalaxie. Ve 2-obrazovkovém režimu můete snímat v režimu otevřených nebo zavřených úst. Ve 4-obrazovkovém režimu můžete volit režim otevřených nebo uzavřených úst. Obr. 12 Yes: klikněte na Yes pro skenování ve 4-obrazovkovém nebo 2-obrazovkovém režimu otevřených úst. Klikněte No pro skenování ve 2-obrazovkovém režimu uzavřených úst. 44

47 RAYSCAN l Ovládání software Obr. 12 TMJ Otevřeno/zavřeno Ve 4-obrazovkém režimu jsou sejmuty dva snímky, ale jen jeden snímek je zobrazen jako na obr obrazovkové snímání: po snímání klikněte na tlačítko 'Confirm' na obrazovce, kde kontrolujete snímky (obr. 13), abyste aktivovali informační okno TMJ 4-obrazovkového snímacího režimu (Obr. 12). Klikněte na tlačítko 'No' a ukončíte 2-obrazovkové snímání a vrátíte se na obrazovku se seznamem sejmutých snímků. 4-obrazovkové snímání: po 2-obrazovkovém snímání klikněte na tlačítko 'Confirm' na obrazovce, kde kontrolujete snímky (obr. 13), abyste aktivovali informační okno TMJ 4-obrazovkového snímacího režimu (Obr. 14). Klikněte na tlačítko 'Yes' pro návrat do snímací obrazvky. Jakmile je snímání ukončeno, zobrazí se kontrolní okno 4-obrazovkého režimu (Obr. 15) 45

48 RAYSCAN l Ovládání software Obr. 15 TMJ 2-obrazovkový pohled Obr. 16 TMJ 4-obrazovkovový snímací režim 46

49 RAYSCAN l Ovládání software Obr. 15 TMJ 4-obrazovkový 47

50 RAYSCAN l Ovládání software Vytvoření metodického pracovního seznamu (MWL) Obrazovka, která se zobrazí po kliknutí na tlačítko [New] na MWL obrazovce Do MWL je možno přidat pacienta Obsah Kategorie ID Popis ID pacienta Vstupní kritéria: méně než 20 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. tlačítko [Auto] Name Automatické vytvoření ID pacienta Klikněte pro vytvoření ID pacienta dle následujících automatických pravidel Automatický formá : PID<aktuální rok>-<pět číslic> Např. PID Jméno pacienta Vstupní kritéria: méně než 50 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Vložte část jména pacienta a stiskněte Enter pro spuštění hledání 48

51 RAYSCAN l Ovládání software Vyskočí vyhledávací okno pro získání informací o pacientovi. tlačítko [ ] Vyhledání jména pacienta Vyhledejte jméno pacienta, které je uvedeno v poli Patient Name. Jakmile zvolíte pacienta ze seznamu, informace o pacientovi budou automaticky vyplněny. Sex Birth Date tlačítko [Calendar] Pohlaví pacienta Typ: M (muž), F (žena), O (ostatní) Datum narození pacienta Vstupní kritéria: zadávání po aktuálním datumu není možné Děti jsou rozdělovány dle věku, proto vkládejte správné datum narození 9 a méně let jsou zařazeny jako děti. Tlačítko zobrazení kalendáře Klikněte pro zobrazení kalendáře při volbě data. Po zvolení datumu kalendář automaticky zmizí a zvolené datum se zobrazí v textovém poli. Accession Number Přístupové číslo Vstupní kritéria: méně než 16 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Study Description Studijní popis Vstupní kritéria: méně než 64 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. tlačítko [Modality] Metodika, zvolte pouze jednu variantu. Volitelná varianta závisí na druhu zařízení. Typ: CT, Pano, Ceph, Intraoral Spodní část Kategorie tlačítko [Ok] tlačítko [Cancel] Popis Klikněte na nově zvolenou MWL informaci. Vyskakovací okno je uzavřeno a MWL updatováno. Klikněte pro zrušení MWL modifikačního procesu. Vyskakovací okno je uzavřeno a vrátíte se zpět na MWL obrazovku. 49

52 RAYSCAN l Ovládání software Úprava MWL Obrazovka zobrazená po kliknutí na tlačítko [Modify], následující volbu MWL na obrazovce MWL, umožňující modifikaci dříve zadaného MWL. Obsah Obr. 17 Modifikace MWL Kategorie ID tlačítko [Auto] Name Sex Birth Date tlačítko [Calendar] Accession Number Study Description Popis Modifikace není dovolena Modifikace ID pacienta není dovolena, proto tlačítko zůstává neaktivní. Modifikace není dovolena Modifikace není dovolena Modifikace není dovolena Zůstává neaktivní Přístupové číslo Vstupní kritéria: méně než 16 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Studijní popis Vstupní kritéria: méně než 64 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. tlačítko [Modality] Metodika, zvolte pouze jednu variantu. Volitelná varianta závisí na druhu zařízení. Typ: CT, Pano, Ceph, Intraoral 50

53 RAYSCAN l Ovládání software Spodní část Kategorie tlačítko [Ok] tlačítko [Cancel] Popis Klikněte pro modifikaci MWL informace. Vyskakovací okno je uzavřeno a MWL updatováno. Klikněte pro zrušení MWL modifikačního procesu. Vyskakovací okno je uzavřeno a vrátíte se zpět na MWL obrazovku. 51

54 RAYSCAN l Ovládání software Mazání MWL Obrazovka, která je zobrazena pro kliknutí na tlačítko [Delete] a následnou volbou MWL na MWL obrazovce, která umožňuje mazání existujícího MWL obsahu. Spodní část Kategorie tlačítko [Ok] tlačítko [Cancel] Popis Klikněte pro smazání zvolené MWL informace. Vyskakovací okno je uzavřeno a MWL updatováno. Klikněte pro zrušení mazání MWL. Vyskakovací okno je uzavřeno a vrátíte se na MWL obrazovku. 52

55 RAYSCAN l Ovládání software 6.3 Přehled Seznam přehledu Obrazovka s kompletním seznamem snímání zobrazená během volby Review Tab ze snímacího software a MWL registrovaného pacienta přeneseného do dokončeného seznamu snímání. Vyhledávání Obsah Spodní část Obr. 19 Seznam přehledu Vyhledávání Kategorie ID Popis ID pacienta Vstupní kritéria: méně než 20 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Name Sex Jméno pacienta Vstupní kritéria: méně než 50 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Zadejte první písmeno a stiskněte tlačítko 'Search', zobrazí se seznam slov zahrnující dané první písmeno. Pohlaví pacienta Typ: M (muž), F (žena), O (ostatní) 53

56 RAYSCAN l Ovládání software Scheduled Date tlačítko [Calendar] Datum snímání Tlačítko pro zobrazení kalendáře. Klikněte a zobrazí se kalendář, kde zvolíte datum. Jakmile je datum zvoleno, kalendář automaticky zmizí a v poli je zobrazeno datum. tlačítko [Clear All] tlačítko [Today] Všechny specifikované podmínky vyhledávání jsou vymazány. Tlačítko pro vyhledávání dnes registrovaných pacientů. Vyhledání dnes registrované MWL. Tip: Jestliže pro MWL, které bylo registrováno již dříve, bylo provedeno snímání dnes, musíte vyhledávat dle registračního data. tlačítko [Search] Obsah Prohledává snímání dokončené MWL s použitím specifikovaného vyhledávání Kategorie Confirm Modality Protocol Popis Potvrzený status snímku Modalita Typ: Pano, Ceph, CT, Intraoral Protokol Pano: Normal, TMJ, Sinus, Bitewing, Orthogonal Ceph: Lateral, PA, SMV, Carpus, Waters, Revers towne CT: čelisti, implantační chirurgie, chirurgický průvodce, Endo léčba, CT Sinus, CT TMJ Scheduled Date Patient ID Patient Name Patient Birth Date Patient Sex Datum snímání (přednastaveno: dnešní datum) ID pacienta Jméno pacienta Datum narození pacienta Pohlaví pacienta Typ: M (muž), F (žena), O (ostatní) Accession Number Requested Procedure Description Přístupové číslo Popis požadované procedury Scheduled Procedure Step Description Referring Physicians Name Popis kroku plánované procedury Jméno lékaře 54

57 RAYSCAN l Ovládání software Study Instance UID UID studijního případu [Klikněte na Review List pro aktivaci tlačítek viz níže ] Kategorie tlačítko [Create MWL] Popis Vytvoření MWL Po kliknutí se zobrazí vyskakovací obrazovka pro vytoření MWL. (Detailní popis naleznete v odstavci Vytvoření MWL.) tlačítko [Job] tlačítko [Export] tlačítko [Print] tlačítko [Accept] SCU Po kliknutí se zobrazí SCU vyskakovací obrazovka. (Detailní popis naleznete v odstavci Úkol.) Tlačítko exportu Po kliknutí se zobrazí vyskakovací obrazovka exportu. (Detailní popis naleznete v odstavci Export.) Tlačítko tisku Po kliknutí se zobrazovací vyskakovací obrazovku tisku. (Detailní popis naleznete v odstavci Tisk.) Potrvzující tlačítko snímání, zůstává neaktivní, dokud není dokončeno zvolené MWL snímání. Po kliknutí se zobrazí vyskakovací obrazovka potvrzení snímku. (Detailní popis naleznete v odstavci Příjem.) tlačítko [Send] Tlačítko odeslání na DICOM server. Po kliknutí se zobrazí vyskakovací obrazovka DICOM. (Detailní popis naleznete v odstavci Zaslání.) 55

58 RAYSCAN l Ovládání software Vytvoření MWL Níže je obrazovka, která se objeví po kliknutí na tlačítko [Create MWL] a následuje výběr dokončené MWL na obrazovce seznamu přehledu. Obsah Kategorie ID tlačítko [Auto] Name tlačítko [ ] Popis Modifikace není dovolena Modifikace není dovolena Modifikace není dovolena Vyhledávání jména pacienta Vyhledejte jméno pacienta, které je zadáno v poli Patient Name Jakmile je pacient vybrán ze seznamu, informace o pacientovi jsou vyplněny automaticky. Sex Birth Date tlačítko [Calendar] Accession Number Modifikace není dovolena Modifikace není dovolena Modifikace není dovolena Přístupové číslo Vstupní kritéria: méně než 16 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. 56

59 RAYSCAN l Ovládání software Study Description Studijní popis Vstupní kritéria: méně než 64 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. tlačítko [Modality] Spodní část Metodika, zvolte pouze jednu variantu. Volitelná varianta závisí na druhu zařízení. Typ: PX (panorama)[standardně], DX (Cefalo), CT (CT), IO (Intra Orální senzor) Kategorie tlačítko [Scan] Popis Tlačítko snímání, které zůstává neaktivní, dokud není zvoleno MWL. Po kliknutí se zobrazí akviziční obrazovka. tlačítko [Cancel] Klikněte pro vytvoření MWL, vrátíte se na obrazovku seznamu přehledu Úkol Obrazovka zobrazená po kliknutí na tlačítko [Job] následováno dokončenou volbou MWL na seznamu přehledu. Níže je okno pro monitorování SCU přenosu stavu serveru. 57

60 RAYSCAN l Ovládání software Vrchní část 1 Kategorie tlačítko [Refresh] Popis Indikace pohotovostního stavu odeslání a seznamy. tlačítko [Delete] tlačítko [Clear] Vymazání seznamu po řádném doručení dat. Vymazání zvolené položky. Horní část 2 Kategorie tlačítko [Resend] Popis Opětovně odešle neodeslané seznamy. tlačítko [Delete] tlačítko [Clear] Vymaže zvolenou položku. Vymaže všechny položky. Obsah Kategorie SCU List tlačítko [Refresh] Index Local AE Title Popis Zobrazuje odeslané a odesílané seznamy. Jakmile je daná položka doručena, je ze seznamu vymazána. Update SCU/neodeslaného SCU seznamu. Index Místní AE titul AE titul RayScanu, který je nyní nastaven. Standardní hodnota je alfa. Target AE Title Target IP Target Port File Count Status Failed SCU List Cílový AE titul AE titul serveru, který je nastavený jako cíl. Cílová IP adresa Cílové číslo portu Počet souborů Status odesílání Zobrazuje všechna nepodařená odeslání. 58

61 RAYSCAN l Ovládání software Export Obrazovka zobrazená po kliknutí na tlačítko [Export] následováno dokončenou volbou MWL na seznamu přehledu. Používáno při odeslání snímku na vnější úložiště. Obsah Obr. 22 Export (k publikování) Kategorie Popis Working Status Pracovní postup (jednotka: %) Media Storage Media Type Addition file [Close Media] Indikace využitého prostoru zvoleného média (jednotka: MB nebo GB) Typ média: CD/DVD, USB Zobrazuje seznam dostupných médií dle zvoleného typu. Zpráva se zobrazí, když zvolené médium není pro export povoleno. Výběr souboru pro přidání na úložné médium. Tip: Je vhodné pro zápis s použitím prohlížeče. Následuje dokončení exportu, uzavření média (již není možno zapisovat). Status (Aktivováno u CD/DVD.) [Eject when finished] Po dokončení epxortu automaticky vysune CD/DVD. (Aktivováno u CD/DVD.) 59

62 RAYSCAN l Ovládání software Obsah Kategorie Popis Working Status Pracovní postup (jednotka: %) Media Storage Media Type Volume Label [Close Media] [Eject when finished] Image Format Burn overlay Indikace využitého prostoru zvoleného média (jednotka: MB nebo GB) Typ média: CD/DVD, USB Zobrazuje seznam dostupných médií dle zvoleného typu. Zpráva se zobrazí, když zvolené médium není pro export povoleno. Název exportu Při volbě média CD/DVD, není možno jméno použít opakovaně. Standardní nastavení formátu: Ray-<současný rok><současný měsíc (2 číslice)><současné datum (2 číslice)> např. Ray Následuje dokončení exportu, uzavření média (již není možno zapisovat). Status (Aktivováno u CD/DVD.) Po dokončení epxortu automaticky vysune CD/DVD. (Aktivováno u CD/DVD.) Formát snímku Typ: DICOM, RAW, JPG Měření (délka, úhel, atd.) a annotace snímku je možno exportovat. 60

63 RAYSCAN l Ovládání software Obsah Obr. 24 Export (na USB) Kategorie Popis Working Status Pracovní postup (jednotka: %) Media Storage Media Type Detail Path Volume Label Indikace využitého prostoru zvoleného média (jednotka: MB nebo GB) Typ média: CD/DVD, USB Zobrazuje seznam dostupných médií dle zvoleného typu. Zpráva se zobrazí, když zvolené médium není pro export povoleno. Zvolte cestu Název exportu Při volbě média CD/DVD, není možno jméno použít opakovaně. Standardní nastavení formátu: Ray-<současný rok><současný měsíc (2 číslice)><současné datum (2 číslice)> např. Ray Image Format Burn overlay Formát snímku Typ: DICOM, RAW, JPG Měření (délka, úhel, atd.) a annotace snímku je možno exportovat. 61

64 RAYSCAN l Ovládání software [Status umožněného exportu] [Během exportu status zastavení] Kategorie Tlačítko [Export] Popis Neaktivní status v případě, že není možno exportovat na zvolené médium a aktivní je-li export možný. Pro pokračování klikněte na Export. Tlačítko [Cancel] Tlačítko zastavení procesu, zůstává neaktivní. Aktivní od počátku procesu do jeho dokončení. Klikněte pro zastavení procesu. 62

65 RAYSCAN l Ovládání software Tisk DICOM tiskárna Obrazovka zobrazená po kliknutí na tlačítko [Print] následovaná dokončenou volbou MWL na seznamu přehledu. Okno tisku DICOM tiskárnou. Obsah Kategorie DICOM Printer Film Information Film Size Orientation Magnification Medium Type Popis Zobrazuje seznam dostupných DICOM tiskáren. Kategorii je možno modifikovat v Config Editoru. Velikost filmu Typ: žádný, IN8x10, IN8_5x10, IN10x12, IN10x14, IN11x14, IN11x17, IN14x14, IN14x17, CM24x24, CM24x30 Orientace Na výšku, na šířku Zvětšení Žádné, replikační, bilineární, kubické Druh média Žádné, papír, čirý film, modrý film, mamo čirý film, mamo modrý film 63

66 RAYSCAN l Ovládání software Print Priority Background Image Scale Tisková priorita Žádná, vysoká, střední, nízká Pozadí: černé, bílé Změna rozměrů vsadit, 10~200 % Rozložení Layout zvolte od minimálních 1x1 po maximálních 7x7. Standardně nastaveno 3x3. Spodní část Kategorie posunovátko[page Scale] tlačítko [Print] tlačítko [Close] Popis Zvětšení papíru. Rozšíření a zmenšení výstupu zvoleného snímku je součástí. Spuštění tisku Výstup snímku a zvoleného papíru. Vypnutí výstupu a návrat na předchozí obrazovku Tiskárna na papír Okno tisku na papír. Pro zobrazení okna zvolte položku, kterou chcete vytisknout na obrazovce seznamu přehledu a poté klikněte na tlačítko [Print]. 64

67 RAYSCAN l Ovládání software Obsah Kategorie Printer Page Information Page Type Orientation Popis Zobrazuje seznam dostupných běžných a DICOM tiskáren. Kategorii je možno modifikovat v Config Editoru. Druh papíru Typ: ISOA2, ISOA3, ISOA4, ISOA5, ISOA6, JISB4, JISB5, JISB6 Orientace Na výšku, na šířku Image Scale Změna rozměrů vsadit, 10~200 % Layout Rozložení zvolte od minimálních 1x1 po maximálních 7x7. Standardně nastaveno 3x3. Spodní část Kategorie posunovátko[page Scale] tlačítko [Print] tlačítko [Close] Popis Zvětšení papíru. Rozšíření a zmenšení výstupu zvoleného snímku je součástí. Spuštění tisku Výstup snímku a zvoleného papíru. Vypnutí výstupu a návrat na předchozí obrazovku. 65

68 RAYSCAN l Ovládání software Příjem Obrazovka zobrazená po kliknutní na tlačítko [Accept] následovaná dokončenou volbou MWL na seznamu přehledu. Potvrzený snímek může být zamítnut. Zamítnutý snímek může být opět, po kontrole deailů, potvrzen. Obsah Kategorie ID Name Birthday Protocol Window Center Window Width Zoom Ratio Length Unit tlačítko [Move] Popis ID pacienta Jméno pacienta Datum narození pacienta Snímací protokol Vystředění okna Šířka okna Poměr zoomu Délková jednotka Klikněte a vyberte snímek, se kterým potřebujete pohybovat. Jakmile je ukazatel myši nad obrázkem, kurzor se změní. Snímkem pohybujete stisknutím a podržením levého tlačítka myši. 66

69 RAYSCAN l Ovládání software tlačítko [Zoom] Jakmile je ukazatel myši nad obrázkem, kurzor se změní. Snímkem otáčíte stisknutím a podržením levého tlačítka myši. Klikněte pro zvětšení/zmenšení snímku Jakmile je ukazatel myši nad obrázkem, kurzor se změní. Stiskněte levé tlačítko myši, pohybem doprava obrázek zmenšíte a pohybem doleva zvětšíte. tlačítko [Windowing] Klikněte pro nastavení jasu snímku. Jakmile je ukazatel myši nad obrázkem, kurzor se změní. Stiskněte levé tlačítko myši, pohybem nahoru snížíte hodnotu jasu a dolů zvýšíte. tlačítko [Back] Při kliknutí zrušíte poslední krok. Spodní část Kategorie tlačítko [Confirm] tlačítko [Reject] Popis Potvrzení snímku pacienta. Odmítnutí snímku pacienta Poznámka SMARTDent zobrazuje pouze potvrzené snímky. 67

70 RAYSCAN l Ovládání software Odeslání Obrazovka zobrazená po kliknutí na tlačítko [Send] následovaná dokončenou volbou MWL na seznamu přehledu. Zvolená DICOM data snímku mohou být zaslána do určeného umístění. Obsah Obr. 28 Odeslání Kategorie Server Name AE Title IP Port Popis Jméno serveru SCP server pro přenos AE titulu SCP server pro přenos IP adresy SCP server pro přenos čísla portu [žádný výběr] [Odeslání umožněno] Kategorie tlačítko [Send] tlačítko [Cancel] Popis Odeslání snímku na zvolený server Zrušení odeslání a uzavření okna 68

71 RAYSCAN l Ovládání software 6.4 Pacient Seznam pacientů Obrazovka se seznamem informací o pacientech, zobrazí se při volbě záložky Pacient ze snímacího S/W, zobrazuje jak ty pacienty, kteří nemají dokončeno snímání v MWL, tak i ty s dokončeným snínám na záložece Tab. 69

72 RAYSCAN l Ovládání software Styl seznamu Kategorie Tlačítko [Thumbnail] Tlačítko [List] Popis Zobrazuje informace o pacientovi v náhledovém formátu. (standardní formát zobrazení) Zobrazuje informace o pacientovi ve formátu seznamu. Vyhledávací lišta Kategorie ID Name Sex Birth Date tlačítko [Clear] Popis Input criteria: Less than 20 characters, English Numeric Chinese Characters Japanese/Special Characters - (hyphen),. (period),, (comma), blank characters are available for input Vstupní kritéria: méně než 50 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Pohlaví pacienta: M (muž), F (žena), O (ostatní) Datum narození Maže zvolené vyhledávací parametry a obnovuje výběr. tlačítko [Search] Prohledává seznamy dle zvolených podmínek Obsah Kategorie ID Name Birth Date Sex Portrait Popis ID pacienta Jméno pacienta Datum narození pacienta Pohlaví pacienta: M (muž), F (žena), O (ostatní) Zobrazuje pacientovu fotografii, máte-li ji v systému. Zobrazuje standardní snímek, pokud nemáte pacientovu fotografii v systému. 70

73 RAYSCAN l Ovládání software Spodní část Kategorie tlačítko [Create MWL] tlačítko [New] Tlačítko [Modify] Tlačítko [Delete] Popis Klikněte pro zobrazení vyskakovací obrazovky vytvoření MWL. (Detailní informace naleznete v odstavci Vytvoření MWL) Přidáni informací o novém pacientovi (Detailní informace naleznete v odstavci Registrace nového pacienta) Modifikace informací o pacientovi. (Detailní informace naleznete v odstavci Úprava informací o pacientovi) Mazání informací o pacientovi (Detailní informace naleznete v odstavci Vymazání pacienta) 71

74 RAYSCAN l Ovládání software Registrace nového pacienta Obrazovka zobrazená po kliknutí na tlačítko [New] na obrazovce seznamu pacientů. Nová registrace pacienta může být provedena zde. Obsah Kategorie ID Popis ID pacienta Vstupní kritéria: méně než 20 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. tlačítko [Auto] Name Automatické vytvoření ID pacienta Klikněte pro vytvoření ID pacienta dle následujících automatických pravidel Automatický formá : PID<aktuální rok>-<pět číslic> Např. PID Vstupní kritéria: méně než 50 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Sex Birth Date Pohlaví pacienta: M (muž), F (žena), O (ostatní) Děti jsou rozdělovány dle věku, proto vkládejte správné datum narození 9 a méně let jsou zařazeny jako děti. tlačítko [Calendar] Tlačítko pro zobrazení kalendáře 72

75 RAYSCAN l Ovládání software Spodní část Kategorie tlačítko [Portrait] tlačítko [OK] tlačítko [Cancel] Popis Registrace snímku pacienta Uložení registrovaných informací o pacientovi. Uzavření okna bez uložení Modifikace informací o pacientovi Obrazovka zobrazená po kliknutí na tlačítko [Modify] na seznamu pacientů. Informace o pacientovi může být modifikována. Poznámka V případě, že pacient má akviziční historii, modifikace trvá déle. Při modifikaci informací o pacientovi, tato trvá déle, v případě, že pacient má akviziční historii. Obr. 33 Modifikační upozornění 73

76 RAYSCAN l Ovládání software Obsah Kategorie ID tlačítko [Auto] Name Popis Modifikace není dovolena Modifikace ID pacienta není povolena, proto tlačítko zůstává neaktivní. Vstupní kritéria: méně než 50 znaků, anglické numerické čínské znaky japonské/speciální znaky - (pomlčka),. (tečka),, (čárka), mezera. Sex Birth Date tlačítko [Calendar] tlačítko [Portrait] Pohlaví pacienta: M (muž), F (žena), O (ostatní) Datum narození pacienta Tlačítko pro zobrazení kalendáře Modifikace a registrace snímku pacienta. Spodní část Kategorie tlačítko [Portrait] Popis Vlastnosti snímku pacienta. 74

77 RAYSCAN l Ovládání software Registrace fotografie pacienta Snímek níže zobrazuje okno, které se zobrazí po kliknutí na tlačítko [Portrait] při registraci pacienta nebo na modifikační obrazovce. Můžete zde uložit fotku pacienta. Hlavička Obr. 34 Okno registrace fotografie pacienta Kategorie Acquisition File Obsah Kategorie záložka [Acquisition] záložka [File] Image View Popis Fotografie je pořízena webkamerou ve Vašem systému. Nahrátí místně uloženého souboru. Popis Pořízení fotografie webkamerou. Soubor uložen na PC. Zobrazení fotografie pořízené webkamerou nebo nahrané z místního souboru. Device tlačítko [Capture/Open] Tlačítko [OK] tlačítko [Cancel] Výběr webkamery v případě, že máte k dispozici několik zařízení. V akvizičním režimu můžete sejmout aktuální okno. V souborovém režimu se otevře souborový manažer, kde zvolíte uložený snímek. Registrace fotografie pacienta. Klikněte pro zavření obrazovky s registrací pacienta a vrátíte se na předchozí obrazovku. Zrušení fotografie pacienta. Klikněte pro zrušení registrace fotografie pacienta, vrátíte se na předchozí obrazovku. 75

78 RAYSCAN l Ovládání software Vymazání pacienta Obrazovka zobrazená po kliknutí na tlačítko [Delete] na obrazovce seznamu pacientů. Můžete takto vymazat pacienta. Poznámka Smazané informace o pacientovi nebudou již déle dostupné v databázi a všechny připojené snímky budou také smazány. Po kliknutí na [Delete] Vás systém požádá o vložení hesla. Níže je obrazovka, která se zobrazí při mazání informací o pacientovi po vložení hesla. 76

79 RAYSCAN l Ovládání software Spodní část Kategorie tlačítko [Yes] Popis Vymaže všechni snímky a informace o pacientovi. Po vymazání uzavřete okno a vraťte se do záložky pacientů. tlačítko [No] Uzavře okno a vrátí vás na záložku pacientů. 77

80 RAYSCAN l Ovládání software 6.5 Dotykový monitor Přepnutí obrazovky Pohotovostní obrazovka dotykového monitoru, která se po dotknutí přepne do obrazovky nastavení. Jestliže ze skeneru získá snímací sekveci, pokračuje ke snímací obrazovce. 78

81 RAYSCAN l Ovládání software Ovládání systému Obr. 38 Ovládání systému Kategorie tlačítko [x] tlačítko [Up] tlačítko [Down] tlačítko [Lamp] Popis Zavře obrazovku nastavení a vrátí se na úvodní obrazovku. Tlačítko zvednutí sloupku zařízení. Zařízení vyjíždí nahoru, dokud uživatel drži tlačítko nahoru. Tlačítko snížení sloupku zařízení. Zařízení sjíždí dolů, dokud uživatel drži tlačítko dolů. Tlačítko spínající a vypínající zarovnání paprsku Vypíná automaticky Zapnuto Vypnuto tlačítko [Home] Tlačítko inicializace zařízení. Stiskněte pro inicializaci zařízen. 79

82 RAYSCAN l Ovládání software Akvizice Obrazovka S/W zobrazená při kliknutí na tlačítko [Scan] ve skeneru Informace o pacientovi Obrazovka, která zobrazuje informace o pacientovi, kterému bude pořízen snímek. Obsah Kategorie Portrait Popis Je-li dostupné, zobrazí registrovanou fotografii pacienta. Není-li dostupné, zobrazí standardní snímek. ID Name Sex Birthday Modality ID Pacienta Jméno pacienta Pohlaví pacienta Typ: M (muž), F (žena), O (ostatní) Datum narození pacienta Metodika Pano / Ceph 80

83 RAYSCAN l Ovládání software Spodní část Kategorie tlačítko [Ok] tlačítko [Cancel] Popis Potvrzení informací o pacientovi, klikněte, je-li vše v pořádku. Dotkněte se a zavřete obrazovku s informacemi o pacientovi, zobrazí se skenovací obrazovka. Dotkněte se, jestliže nejsou informace o pacientovi správné nebo bylo skenování z nějakého důvodu zrušeno. Dotkněte se pro zrušení skenování, zavře se obrazovka s informacemi o pacientovi a vrátíte se na úvodní obrazovku Panoramatická akvizice Nastavení panoramatického snímání. Informace o pacientovi Obr. 40 Akvizice: Panorama Kategorie Patient ID Patient Name Patient Sex Popis ID pacienta Jméno pacienta Patient Sex Typ: M (muž), F (žena), O (ostatní) Patient Birthday Datum narození pacienta 81

84 RAYSCAN l Ovládání software Typ pacienta Kategorie tlačítko [Child] tlačítko [Small adult] tlačítko [Adult] tlačítko [Large adult] Popis Dítě Menší dospělý Dospělý Větší dospělý tlačítko [Center] tlačítko [Right] Posun špičákového paprsku v centru. Modifikace špičákového paprsku pohybem rotátoru v centru. Posun špičákového paprsku dozadu. Modifikace špičákového paprsku pohybem rotátoru dozadu. (v protisměru od sloupku) napětí (kv) tlačítko [Up] tlačítko [Down] Zobrazuje nastavené napětí Tlačítko pro zvýšení napětí (kv) v trubici, zvyšuje se po jednotkách/kliknutí. Tlačítko pro snížení napětí (kv) v trubici, zvyšuje se po jednotkách/kliknutí. tlačítko [Up] tlačítko [Down] Tlačítko pro zvýšení proudu (ma) v trubici, zvyšuje se po jednotkách/kliknutí. Tlačítko pro snížení proudu (ma) v trubici, zvyšuje se po jednotkách/kliknutí. 82

85 RAYSCAN l Ovládání software Protokol Kategorie tlačítko [Normal] tlačítko [Segment] tlačítko [TMJ] tlačítko [Sinus] tlačítko [Bite] tlačítko [Ortho] Popis Normální Segmentační TMJ Sinus Skusový Orthogonální Příkaz Kategorie <Metodika> tlačítko [Lamp] Popis PANO Tlačítko zarovnání paprsku. Při kliknutí spíná a vypíná zarovnání paprsku. Zapnuto Vypnuto tlačítko [Home] Inicializační tlačítko Stiskněte pro inicializaci zařízení. tlačítko [Up] Tlačítko pro zvýšení sloupku. Zařízení vyjíždí nahoru, kdy uživatel drží tlačítko. tlačítko [Down] tlačítko [Ready] tlačítko [Cancel] Tlačítko pro snížení sloupku. Zařízení sjíždí dolů, kdy uživatel drží tlačítko. Tlačítko pro inicializaci snímacího systému. Při kliknutí se systém přesune do počáteční pozice pro snímání. Tlačítko zrušení Dotykem zrušíte snímání, uzavřete snímací obrazovku a vrátíte se na úvodní obrazovku. Kliknutí po doteku tlačítka [Ready] zruší inicializaci snímacího procesu. 83

86 RAYSCAN l Ovládání software Teplota Monitoruje teplotu RTG trubice a zobrazuje ji na monitoru viz obr. 41. Standardne svítí zelená kontrolka. Jakmile teplota vzrůstá, rozsvítí se oranžová a dojde-li k přehřátí, rozsvítí se červená. Další snímání je možné po rozsvícení zelené kontrolky. Svítí-li červená nebo žlutá, je třeba počkat, až se trubiche ochladí (žlutá: 3min., červená: 5min.) Během chlazení je na displeji zobrazen zbývající čas. Obr. 41 zobrazuje proceduru chlazení. 84

87 RAYSCAN l Ovládání software Cefalometrická akvizice (jednosnímková) Níže je obrazovka pro nastavení cefalometrického snímání. Obr. 42 Akvizice: cefalometrie Rozlišení (Ceph) Kategorie tlačítko [High Resolution] tlačítko [Standard] Popis Vysoké rozlišení Standardní rozlišení Protokol Kategorie tlačítko [Lateral] tlačítko [PA] tlačítko [SMV] tlačítko [Carpus] tlačítko [Waters] tlačítko [Reverse-Towne] Popis Lateral PA SMV Carpus Waters Reverse-Towne 85

88 RAYSCAN l Ovládání software Cefalometrická akvizice (skenovací) Níže je obrazovka pro nastavení cefalometrického snímání. Obr. 43 Akvizice: cefalometrie Režim snímku (Ceph) Kategorie tlačítko [Standard] tlačítko [HD] Popis Tlačítko pro standardní snímání (čas snímání je poloviční oproti HD snímání, pacient je vystaven nižším dávkám.) Tlačítko pro HD snímání (čas snímání je dvojnásobný oproti standarnímu snímání) Protokol Kategorie tlačítko [Lateral] tlačítko [Lateral Wide] tlačítko [PA] tlačítko [SMV] tlačítko [Carpus] Popis Lateral Lateral Wide PA SMV Carpus 86

89 RAYSCAN l Ovládání software Potvrzení snímku Obrazovka potvrzení snímku zobrazená po dokončení snímání. Obr. 44 Potvrzení snímku: Pano Obr. 45 Potvrzení snímku: Cephalo 87

90 RAYSCAN l Ovládání software Hlavička Kategorie ID Name Sex Birth Date Popis ID Pacienta Jméno pacienta Pohlaví pacienta Datum narození Scan Time Čas snímání Dose RTG dávka (mgy * cm 2 ) Obsah Kategorie <Image> Popis Dokončený snímek Spodní část Kategorie tlačítko [Confirm] tlačítko [Retake] Popis Tlačítko pro potvrzení snímku. Kliknutím potvrdíte a uložíte snímek. Vrátíte se na úvodní obrazovku. Tlačítko pro opětovné sejmutí snímku. Klikněte pro uložení snímku a automaticky přejdete na akviziční obrazovku pacienta. tlačítko [Reject] Tlačítko odmítnutí snímku Klikněte pro uložení snímku s upozorněním na odmítnutý snímek, poté se vrátíte na základní obrazovku. 88

91 RAYSCAN l Ovládání software 6.6 RAYSCAN web Jak se zalogovat? Číslo Obrázek Popis Vložte uživatelské ID & heslo, poté klikněte na tlačítko [Log in]. 2 Po kontrole uživatelského účtu přejdete přímo na hlavní obrazovku. Vyhledávání pacienta Číslo Obrázek Popis 1 V pravém horním rohu zadejte jméno pacienta nebo ID. Tip zadáním prvního písmena jména pacienta nebo ID, získáte seznam pacientů, jejichž jméno začíná zadaným písmenem. Upozornění zadávejte méně než 50 znaků, anglicky čísla čínské japonské/speciální znaky - (pomlčku),. (tečku),, (čárku), a mezeru. 2 Stisknete-li klávesu Enter (Return) nebo tlačítko Go, získáte informace o pacientovi, jak je zobrazeno na obrázku. 89

92 RAYSCAN l Ovládání software Vyhledávání aktuálního snímku dle metodiky Číslo Obrázek Popis 1 Na pravé straně klikněte na ikonu metodiky. 2 Je zobrazen vyžádaný snímek odpovídající zvolené metodice. Prohlížení snímku Číslo Obrázek Popis 1 Vyhledejte požadovaný snímek. Tip jestliže nemůžete najít snímek, vyhledejte pacienta. 2 Zkontrolujte obrázek, který chcete prohlížet. 3 Obrazovka se přepne do režimu prohlížení. 90

93 RAYSCAN l Ovládání software Posun snímku Číslo Obrázek Popis V menu Nástroje (Tool) klikněte na tlačítko [Move]. 1 Tip Jestliže snímek prohlížíte v mobilním zařízení, tlačítka [Move] a [Zoom] se nezobrazí. Obrázek poté ovládáte dotykem. 2 Klikněte na snímek a pohybujte, snímek je přesunut. 3 Posuňte do požadované pozice a uvolněte tlačítko myši. Zvětšení snímku Číslo Obrázek Popis V menu Nástroje (Tool) klikněte na tlačítko [Move]. 1 Tip Jestliže snímek prohlížíte v mobilním zařízení, tlačítka [Move] a [Zoom] se nezobrazí. Obrázek poté ovládáte dotykem. 2 Zatímce levým tlačítkem myši kliknete v horní části snímku, pohybujte doprava pro zvětšení snímku. Na tabletu nebo smart phonu používejte dotykového ovládání. 91

94 RAYSCAN l Ovládání software 3 Zatímce levým tlačítkem myši kliknete v horní části snímku, pohybujte doleva pro zmenšení snímku. Úprava jasu Číslo Obrázek Popis 1 Klikněte na tlačítko [Windowing] v menu Nástroje (Tool). 2 Ovládání jasu a kontrastu je zobrazeno viz obrázek. 3 Levým šoupátkem upravte jas snímku. 4 Pravým šoupátkem upravte kontrast snímku. Malování volnou rukou Číslo Obrázek Popis 92

95 RAYSCAN l Ovládání software 1 Klikněte na tlačítko malování volnou rukou [Free Curve] v menu Nástroje. Upozornění Přidaná vrstva nebude uložena na web. 2 Po kliknutí na tlačítko viz bod výše, klikněte levým tlačítkem myši a nakreslete rukou požadovaný tvar, zobrazí se na obrazovce. Měření délky Číslo Obrázek Popis 1 Klikněte na tlačítko měření [Length] v menu Nástroje. Upozornění Přidaná vrstva nebude uložena na web. Na snímku klikněte na počáteční bod a poté na konečný bod místa měření. Poté je zobrazena získaná délka v mm. 2 Tip klikněte na tlačítko [Select] pro změnu režimu myši a poté zvolte patřičný překryv pro změnu pozice nebo modifikace počátečního a konečného bodu měření. Mazání překryvné vrstvy Číslo Obrázek Popis 1 V menu Nástroje klikněte na tlačítko [Cancel]. 93

96 RAYSCAN l Ovládání software 2 Akutální překryvná vrstva bude smazána. UPOZORNĚNÍ: Je zachován překryv, který byl zadán v PC verzi. POZNÁMKA Mějte prosím na paměti, že vestavěný prohlížeč RAYSCAN web není určen pro diagnostické účely. I tak je vynikajícím nástrojem pro sdělení diagnózy ve SMARTDent. 94

97 RAYSCAN l Snímání Snímání 7 95

98 RAYSCAN l Snímání 7. Snímání 96

99 RAYSCAN l Snímání 7.1 Panoramatické snímání Popis panoramatické metodiky Panoramatický program zahrnuje automatickou spinální kompenzaci pro vynikající pohled na přední zuby bez rušení spinálním stínem. Obrázek Popis Normální RTG ozařuje celou oblast maxily a mandibuly. Typicky používáno pro kontrolu jak maxily, tak mandibuly. Segmenční Výběr nutné oblasti pro snímání, snížení expozice radiaci. TMJ(Temporomandibulární kloub) RTG ozařuje vpravo a vlevo TMJ sekci při otevřených (zavřených) ústech. Používáno pro kontrolu TMJ Sinusový RTG ozařuje sinus. Používáno pravidelně pro kontrolu sinu. Skusový Efektivní na diagnózu okluzálního povrchu zubu. Orthogonální Orthogonální pro expozici mezizubního prostoru. Efektivní pro diagnózu proximálních povrchů zubu. 97

100 RAYSCAN l Snímání Upozornění pro předsnímání 1 Na skusový blok a opěrku brady nainstalujte hygienický obal. 2 Otevřete opěrku hlavy, aby měl pacient pohodlný přístup. 3 Pacient musí odstranit všechny kovové předměty včetně brýlí, řetízků, naušnic, naslouchadel atd. Pacient si musí obléci olověnou ochranu proti RTG paprskům Panoramatická snímací metoda Panoramatická (normální) snímací metoda Číslo Obrázek Popis 98

101 RAYSCAN l Snímání Poznámka: Pro pacienty na vozíku složte stupátko. 99

102 RAYSCAN l Snímání tlačítko [Confirm/Retake/Reject]. Popis operace Confirm: Snímek je uložen a přejdee na MWL obrazovku Retake : Snímek je uložen a automaticky přejdete na akvizicní obrazovku s informacemi o pacientovi pro opětovné snímání. Reject: Snímek je uložen a v databázi označen jako zamítnutý, přejdte na MWL obrazovku. Poznámka: Teplotní senzor je umístěn v RTG trubici a chladicí systém se z bezpečnostních důvodů spouští automaticky, když je trubice zahřátá. 100

103 RAYSCAN l Snímání Panoramatická (TMJ) snímací metoda Číslo Obrázek Popis Jakmile se rozsvítí zelený senzor na spínači, stiskněte spínač, dokud není dokončeno snímání. s spínači přeruší snímání. Caution : Take caution since 101

104 RAYSCAN l Snímání Po dokončenísnímání klikněte na tlačítko [Confirm/Retake/Reject]. Popis operace Confirm: Uloží snímek a zobrazí 4 snímkovou snímací obrazovku. Retake: Automaticky přejde k obrazovce s informacemi o pacientovi a pokračuje k novému snímání. Reject: Zahrne informace o odmítnuí, uloží snímek a přejde k seznamu snímků a pohotovostnímu režimu. přeruší snímání. Caution : Take caution since releasing 102

105 RAYSCAN l Snímání Po dokončení 4 snímkového snímání, klikněte na tlačítko [Confirm/Retake/Reject]. Nejdříve snímané snímky jsou umístěné uprostřed a druhé snímky na obou stranách. Popis operace Confirm: Uloží snímek, přesune na obrazovku se seznamem snímků a do pohotovostního režimu. (Pouze 4 snímkový obrázek je uložen) Retake: Automaticky se přesune na informace o snímaném pacientovi a poté pokračuje novému snímání. (Nejdříve pořízený 2 snímkový obrázek se nemění, pouze druhý pořízený obrázek je opětovně nasnímán.) Reject: Zahrne informaci o odmítnutí, uloží snímek a přesune se do seznamu snímků a poté do pohotovostního režimu. 103

106 RAYSCAN l Snímání Panoramatická segmentační skenovací metoda Číslo Obrázek Popis 104

107 RAYSCAN l Snímání Metoda umístění pacienta Panoramatická (normální, segmentační) metoda umístění Číslo Obrázek Popis 1 Umístěte centrum pacientovy hlavy (střed sagittální roviny, např. střed čela, nosu, nosního žlábku atd.), aby byl zarovnán s vertikálním zarovnáním nosníku (viz obrázek) a nedocházelo k náklonu na stranu. 2 Nastavte úhel hlavy pacienta, aby byl srovnán s frenkfortskou rovinou a horizontálním nosníkem. Postavte pacienta tak, aby měl rovný krk a nenakláněl se dopředu. 3 Zarovnejte horizontální nosník umístěný na sloupku zařízení (nahoru/dolů), abyst zkontrolovali frenkfortskou rovinu pacienta. 105

108 RAYSCAN l Snímání klikněte na tlačítko umístění špičáku na dotykové obrazovce. tlačítko [Left]: Pohybuje nosníkem dopředu. Modifikuje špičákový nosník pohybem rotátoru dopředu (ke sloupku). tlačítko [Center]: Pohybuje nosníkem ve středu. Modifikuje špičákový nosník pohybem rotátoru ve středu. tlačítko [Right]: Pohybuje nosníkem dozadu. Modifikuje špičákový nosník pohybem rotátoru dozadu (v protisměru sloupku). Poznámka Tyto kroky jsou velmi efektivní na kvalitu snímku a je proto třeba je provést přesně. 106

109 RAYSCAN l Snímání Panoramatická (normální, segmentační) bezzubá metoda umístění Číslo Obrázek Popis 1 Odpojte skusový blok a nainstalujte bezzubou opěrku brady. Střed bezzubé opěrky je vyroben tak, aby zapadlá do skusového otvoru opěrky. 2 Spodní čelist pacienta posuňte dopředu, aby přilehla na otvor bezzubé opěrky. 3 Umístěte centrum pacientovy hlavy (střed sagittální roviny, např. střed čela, nosu, nosního žlábku atd.), aby byl zarovnán s vertikálním zarovnáním nosníku (viz obrázek) a nedocházelo k náklonu na stranu. 107

110 RAYSCAN l Snímání Nastavte úhel hlavy pacienta, aby byl srovnán s frenkfortskou rovinou a horizontálním nosníkem. Postavte pacienta tak, aby měl rovný krk a nenakláněl se dopředu. Zarovnejte horizontální nosník umístěný na sloupku zařízení (nahoru/dolů), abyst zkontrolovali frenkfortskou rovinu pacienta. 108

111 RAYSCAN l Snímání tlačítko [Left]: Pohybuje nosníkem dopředu. Modifikuje špičákový nosník pohybem rotátoru dopředu (ke sloupku). tlačítko [Center]: Pohybuje nosníkem ve středu. Modifikuje špičákový nosník pohybem rotátoru ve středu. tlačítko [Right]: Pohybuje nosníkem dozadu. Modifikuje špičákový nosník pohybem rotátoru dozadu (v protisměru sloupku). Poznámka Tyto kroky jsou velmi efektivní na kvalitu snímku a je proto třeba je provést přesně. 109

112 RAYSCAN l Snímání Panoramatická (sinus) metoda umístění Číslo Obrázek Popis 1 Vyjměte opěrku brady a nainstalujte sinus opěrku brady. Pro instalaci otočte skusový bok opačně. 2 Umístěte centrum pacientovy hlavy (střed sagittální roviny, např. střed čela, nosu, nosního žlábku atd.), aby byl zarovnán s vertikálním zarovnáním nosníku (viz obrázek) a nedocházelo k náklonu na stranu. 3 Stlačte pacientům mandibul (tváře), aby byl podepřen nainstalovaným skusovým blokem. 110

113 RAYSCAN l Snímání 111

114 RAYSCAN l Snímání Panoramatická (TMJ) metoda umístění Číslo Obrázek Popis Umístěte centrum pacientovy hlavy (střed sagittální roviny, např. střed čela, nosu, nosního žlábku atd.), aby byl zarovnán s vertikálním zarovnáním nosníku (viz obrázek) a nedocházelo k náklonu na stranu. 112

115 RAYSCAN l Snímání 3 Nastavte horizontální úroveň posuvníkem umístěným na sloupku zařízení nahoru a dolů pro kontrolu úhlu sklonu pacientovy hlavy pro TMJ snímání. 4 < Zavřená ústa > Nastavte úhel sklonu pacientovy hlavy, aby se horizontální laserový paprsek shodoval s frenkfortskou rovinou. < Otevřená ústa > 5 Po umístění pacienta otočte páčkou, aby TMJ vodič zafixoval pozici pacienta. 113

116 RAYSCAN l Snímání Přednastavené expoziční hodnoty Expoziční hodnoty se automatický mění dle zvoleného expozičního programu a velikosti pacienta. Přednastavené hodnoty jsou zobrazeny v níže uvedených tabulkách. Přednastavené hodnoty jsou průměrné a slouží pouze jako vodítko pro uživatele. Je-li nutno, přednastavené hodnoty je možno měnit sle bodu Panoramatická snímací metoda. Velikost pacienta Dítě Malý dospělý Dospělý Velký dospělý Protocol kv ma Expoziční čas (sek) kv ma Expoziční čas (sek) kv ma Expoziční čas (sek) kv ma Expoziční čas (sek) Rozmezí Normal Segment ~ ~ ~ ~14 TMJ Sinus Bitewing Napětí v trubici 60~90kV Proud v trubici 4~17mA Orthogonal

117 RAYSCAN l Snímání 7.2 CEPH. snímání (jedno-snímkové) Popis CEPH metodiky Obrázek Popis Lateral Jakmile je střed sagittální roviny pacienta horizontálně k detektoru, paprsky RTG pronikají středem zvokovudu. Slouží pro určení kraniálních a obličejových poruch, povrchových ran a ran nosohltanu měkkých tkání a vedlejších nosních dutin. PA (expozice posterior - anterior) RTG paprsky směřují ze zadní části lebky směrem dopředu. Slouží pro určení kraniálních poruch, povrchových ran a lateráního růstu obličeje a frontálního sinu. SMV (sub-mental vertex) RTG paprsky směřují ze spodní části maxily nahoru k epikranu. Slouží pro kontrolu kraniální báze, pozice mandibulárního, kondylárního a zygomatického oblouku. Carpus Snímání rukou a zápěstí. Skeletární vyzrálost ruky je studována a použita ve srovnávacím vyšetření kraniální transformace. 115

118 RAYSCAN l Snímání Waters Jakmile je střed sagittální roviny pacienta horizontálně k detektoru, paprsky RTG pronikají středem maxilárního sinu. Slouží pro kontrolu maxilárního sinu atd Upozornění pro předsnímání 1 Pacient musí odstranit všechny kovové předměty včetně brýlí, řetízků, naušnic, naslouchadel atd. Pacient si musí obléci olověnou ochranu proti RTG paprskům. 116

119 RAYSCAN l Snímání CEPH. snímací metoda (jedno-snímková) No. Figure Description 117

120 RAYSCAN l Snímání Zvolte typ pacienta, rozlišení, napětí v trubici a proud v trubice dle pacienta. Postavte pacienta k zařízení a nastavte výšku pomocí dálkového ovladače nebo dotykové obrazovky dle výšky pacienta, tak aby bylo dosaženo vzpřímeného postavení krku. Poté požádejte pacienta, aby se přidržel kruhových držadel. 6 Umístěte pacienta dle zvoleného snímacího protokolu. (viz odstavec Metoda umístění pacienta) V případě, že pacient používá kolečkové křeslo, složte opěrku nohou. spouštějící snímání zastaví snímací proces. Jakmile je snímání dokončeno, zvolte tlačítko [Confirm/Retake/Reject]. Popis operace Confirm: Uloží snímek, přesune na MWL obrazovku. Retake: Uloží snímek a automaticky se přesune na akviziční obrazovku s informacemi o pacientovi pro nové snímání. Reject: Uloží snímek, označí odstraněný snímek v databázi a přejde na MWL obrazovku. 118

121 RAYSCAN l Snímání Metody umístění pacienta CEPH. Laterální metoda umístění Číslo Obrázek Popis Snímejte tváří k pacientovi. Place detector on Patient CEPH. (PA) metoda umístění Číslo Obrázek Popis 1 Otočte opěrku hlavy, jak je zobrazeno na obrázku nalevo a složte nosní sloupek; poté umístěte pacientovu hlavu tak, že není nakloněna vlevo ani vpravo a je zarovnána dle Alar-tragální roviny. 119

122 RAYSCAN l Snímání CEPH. (SMV) metoda umístění Číslo Obrázek Popis Otočte opěrku hlavy, jak je zobrazeno na obrázku nalevo a složte nosní sloupek; poté umístěte pacientovu hlavu tak, pacienta posadit CEPH. (Carpus) metoda umístění Číslo Obrázek Popis 1 Složte opěrku hlavy, poté nosní sloupek a jemně umístěte pacientovu ruku (dlaní dolů) na snímač do označené oblasti. 120

123 RAYSCAN l Snímání CEPH. (Waters) metoda umístění Číslo Obrázek Popis 1 Složte opěrku hlavy a nosní sloupek, poté nastavte Alar-tragální rovinu hlavy pacienta čelem ke snímači ve sklonu o CEPH. (Reverse Towne) metoda umístění Číslo Obrázek Popis Složte opěrku hlavy a nosní sloupek, poté nastavte Alar-tragální rovinu hlavy pacienta čelem ke snímači ve sklonu o. Ústa pacienta jsou otevřená. 121

124 RAYSCAN l Snímání Přednastavené expoziční hodnoty Expoziční hodnoty se automatický mění dle zvoleného expozičního programu a velikosti pacienta. Přednastavené hodnoty jsou zobrazeny v níže uvedených tabulkách. Přednastavené hodnoty jsou průměrné a slouží pouze jako vodítko pro uživatele. Je-li nutno, přednastavené hodnoty je možno měnit sle bodu CEPH. Snímací metoda (jednosnímková). Velikost pacienta Dítě Malý dospělý Dospělý Velký dospělý Protokol kv ma Expoziční čas (sek) kv ma Expoziční čas (sek) kv ma Expoziční čas (sek) kv ma Expoziční čas (sek) Rozmezí Lateral PA Vysoce, standardně SMV Carpus Napětí v trubici 60~90kV Proud v trubici 4~17mA Waters Revers towne

125 RAYSCAN l Snímání 7.3 CEPH. snímání (skenovací) Popis panoramatické metodiky Obrázek Popis Laterální Jakmile je střed sagittální roviny pacienta horizontálně k detektoru, paprsky RTG pronikají středem zvokovudu. Slouží pro určení kraniálních a obličejových poruch, povrchových ran a ran nosohltanu měkkých tkání a vedlejších nosních dutin. Lateral (celkový) PA (expozice posterior-anterior) RTG paprsky směřují ze zadní části lebky směrem dopředu. Slouží pro určení kraniálních poruch, povrchových ran a lateráního růstu obličeje a frontálního sinu. SMV (sub-mental vertex) RTG paprsky směřují ze spodní části maxily nahoru k epikranu. Slouží pro kontrolu kraniální báze, pozice mandibulárního, kondylárního a zygomatického oblouku. 123

126 RAYSCAN l Snímání Carpus Upozornění pro předsnímání 1 Pacient musí odstranit všechny kovové předměty včetně brýlí, řetízků, naušnic, naslouchadel atd. Pacient si musí obléci olověnou ochranu proti RTG paprskům CEPH. metoda snímání Číslo Obrázek Popis 124

127 RAYSCAN l Snímání 6 Monitor konzole PC Postavte pacienta k zařízení a nastavte výšku pomocí dálkového ovladače nebo dotykové obrazovky dle výšky pacienta, tak aby bylo dosaženo vzpřímeného postavení krku. Poté požádejte pacienta, aby se přidržel kruhových držadel. Umístěte pacienta dle zvoleného snímacího protokolu. (viz odstavec Metody umístění pacienta) křeslo, složte opěrkou nohou. 125

128 RAYSCAN l Snímání Spínač spouštějící snímání zastaví snímací proces. Popis operace Confirm : Uloží snímek, přesune na MWL obrazovku. Retake : Uloží snímek a automaticky se přesune na akviziční obrazovku s informacemi o pacientovi pro nové snímání. Reject : Uloží snímek, označí odstraněný snímek v databázi a přejde na MWL obrazovku. 126

129 RAYSCAN l Snímání Metody umístění pacienta CEPH. (laterální) metoda umístění Číslo Obrázek Popis Snímejte čelem k pacientovi. Place detector on Patient CEPH. (PA) metoda umísění Číslo Obrázek Popis 1 Otočte opěrku hlavy jak je zobrazeno na obrázku nalevo, složte nosní sloupek. Umístěte hlavu pacienta tak, že se nenaklání ani vpravo ani vlevo a je rovnoběžně s alar-tragalní rovinou. 127

130 RAYSCAN l Snímání CEPH. (SMV) metoda umístění Číslo Obrázek Popis Otočte opěrku hlavy, jak je zobrazeno na obrázku nalevo, složte nosní sloupek. Umístěte hlavu pacienta tak, že se nenaklání ani vpravo ani vlevo a je vertikálně rovnoběžná s alar-tragalní rovinou. pacienta posadit CEPH. (Carpus) metoda umístění Číslo Obrázek Popis 1 Složte opěrku hlavy a nosní sloupek, umístěte ruku pacienta na snímač (dolů dlaní) do označené oblasti. 128

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN B DGH 8000 Scanmate NÁVOD K OBSLUZE Návod pouze pro Scanmate Software v3.0.0 Výrobce zař ízení Odpovědný zástupce DGH TECHNOLOGY, INC. 110 110 SUMMIT DRIVE SUITE

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna CLX-318x Series Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka imagine the possibilities Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka PRÁVNÍINFORMACE Copyright 2011 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

IED řady 630 Návod pro obsluhu

IED řady 630 Návod pro obsluhu IED řady 630 Power and productivity for a better world Ô Č. dokumentu: 1MRS757074 Vydáno: 30.08.2013 Revize: C Verze výrobku: 1.2 Tento dokument je překladem anglického originálu 1MRS756509 vydaného 29.08.2012,

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE

PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE 3200 Copyright 2013 Boston Scientific or its affiliates. All rights reserved. Všechna práva vyhrazena. Omezená licence software a užití zařízení.

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více