Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť"

Transkript

1 6/2012 Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť Jak to (asi) bylo v pětačtyřicátém... Foto: Michal Jůza Více na str. 27

2 TÓRA Svitek pergamenu, na kterém je ručně napsáno pět knih Mojžíšových. Kromě toho, že líčí cestu lidu Izraele, obsahuje řadu zákonných ustanovení. Židům je tím, čím ručně psaná bible. Každá židovská komunita svou tóru drží v úctě, neb předčítá se z ní v synagoze. TŘEBÍČSKÁ TÓRA (na snímku), jedna z někdejších devatenácti, byla 7. února 1964, spolu s dalšími 1563 svitky uloženými od počátku 40. let minulého století v pražském Židovském muzeu, odvezena do Anglie. Do Třebíče ji před pěti lety od té doby poprvé, a letos 18. června podruhé, přivezl rabín ze Shir Hayim Židovské reformní komunity v Hampsteadu v Londýně, Larry Tabick. (více v příštím čísle) Foto: Larry Tabick

3 Slovo na úvod Milí Třebíčáci, jsme právě v polovině roku, který Evropská unie vyhlásila jako Rok stárnutí a mezigenerační solidarity, a na to navázala Národní síť Zdravých měst a vyzvala svá členská města, aby se zapojila do aktivity Město přátelské seniorům. Po loňském roce, který byl ve znamení prorodinných aktivit, je to příležitost, jak věnovat pozornost stále se zvětšující skupině našich spoluobčanů, do které se za kratší nebo delší dobu dostaneme každý z nás a to seniorům. Na začátku letošního roku se zástupci města sešli s těmi, kteří jakýmkoliv způsobem se seniory pracují, ať již jsou to různé neziskové organizace nebo sdružení, domovy pro seniory, Charita, ale také Městská knihovna nebo Městské kulturní středisko, a po představení aktivit těchto organizací jsme se domlouvali na tom, co ještě bychom mohli pro seniory v našem městě udělat. Vznikla celá řada námětů, které se postupně realizují, také do grantového programu Rodina a zdraví přišla řada projektů, které jsou zaměřeny na seniory, případně mezigenerační spolupráci. Ještě v letošním roce bychom na základě požadavků rádi stihli otevřít v rámci radnice zařízení pro seniory- pracovně nazývané senior point, kde by nalezli senioři veškeré informace, které by jim pomohly v orientaci v životních situacích, možnost vyřízení tzv. seniorpasů, bylo by vytvořeno místo pro jejich setkávání a další navazující aktivity. Tady je předpokládaná i spolupráce s Krajem Vysočina. Já sama jsem se v uplynulém půlroce zúčastnila řady akcí, které výše jmenované instituce i za podpory města uskutečnily. Při setkávání se seniory, které jsem ještě před 5, 10 nebo i více než 20 lety potkávala v rámci svých pracovních aktivit, jsem si uvědomila, že jsou to právě oni, kteří pracovali v Třebíči na různých pozicích v mnoha organizacích a tak větší, či menší mírou přispívali k rozvoji svého města. Bohužel, mnohdy se právě na tento fakt rychle zapomíná a byla bych ráda, kdyby aktivity letošního roku byly alespoň symbolickým poděkováním těm dříve narozeným za to, co pro naše město udělali a mnozí z nich stále ještě dělají. Marie Černá, místostarostka V tomto čísle naleznete: POD OCHRANOU str. 4 KRUHOVÝ OBJEZD DOKONČEN str. 7 VÁLEČNÁ VŘAVA V BOROVINĚ str. 27 Osobnost na velocipédu aneb Jak je zdraví důležité Setkáváni se známými lidmi je jakousi třešničkou na dortu práce v kultuře. Populární herci, zpěváci, moderátoři, baviči prostě osobnosti, nebo dnes oblíbené slovo celebrity jsou napohled atraktivní součástí našeho povolání. Všechno jsou to samozřejmě lidé z masa a kostí, mají své dobré i špatné vlastnosti a - tak jako v běžném životě - někdo projde kolem vás bez povšimnutí, s jiným si okamžitě padnete do noty a nikdy na něj nezapomenete. V mém případě jsou to například manželé Eva a Václav Hudečkovi, vynikající lidé, jež mám tu velikou čest nazývat svými přáteli Víte však, kdo na mě zanechal největší dojem v posledních dnech a týdnech? Ty, kteří čekají jméno známé z televizních obrazovek či pláten kin možná zklamu. Je to cyklista Josef Zimovčák. Tento světově proslulý velocipedista zavítal do Třebíče v čele pelotonu charitativní cyklotour s názvem Na kole dětem. Neuvěřitelná osobnost. Nejenže je to sportovec tělem i duší, jehož výkony na pro mě naprosto neovladatelném historickém kole udivují svět, ale hlavně je to skvělý člověk. Sympatický, přátelský, neuvěřitelně skromný charismatická osobnost, strhující a inspirující své okolí k pozitivnímu myšlení a konání, v tomto konkrétním případě k tolik potřebné finanční podpoře léčby onkologicky nemocných dětí. Sportovci vědí, jak je zdraví důležité to je skromné heslo Josefa Zimovčáka. A já zase od poloviny června vím, jak je důležité, že existují takovíto lidé. Jaromíra Hanáčková Redakce Třebíčského zpravodaje , Třebíčský zpravodaj Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: nákladem výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma. Evidenční č.: MK ČR E Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům tel.: , Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč Redaktor,grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza, tel.: Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová, Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert Tajemník redakční rady: Ivan Přibík Tisk, roznos, inzerce: Yashica s. r. o., Třebíč, Renata Sedláčková, tel.: , Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 26. června Uzávěrka příštího čísla v pátek 13. července Distribuce Třebíčského zpravodaje Pouze reklamace roznosu!

4 Z RADNICE Pod ochranou Necelé dva roky stačily státnímu podniku Povodí Moravy k realizaci druhé etapy adekvátních ochranných opatření na řece Jihlavě v oblasti průtoku středem města Třebíče. Práce byly náročnější oproti běžným stavbám tohoto typu - bylo totiž nezbytné postupovat v souladu s požadavky památkářů a respektovat těsné sousedství významné památky UNESCO. V délce 850 metrů byly odtěženy nánosy a zrekonstruovány nábřežní zdi a opevnění břehů. Mezi Podklášterským a Novodvorským mostem tak vzniklo vzdušné údolí s novými ochrannými zídkami a dobrou přehledností. V zásadě zůstala nedotčena původní výška hrazení, která je však připravena k montáži mobilních dílů, zvyšujících účinnost ochrany v době zvýšeného průtoku vody v korytě řeky. Opatření jsou vyprojektována k bezpečnému zadržení tzv. stoleté vody při průtoku 260 m 3 za vteřinu. Pro srovnání - dosud byly břehy schopny zadržet bez rozlivu tzv. vodu dvacetiletou, což odpovídá průtoku 174 m 3 za vteřinu. Čtyři části stávající etapy protipovodňové stavby si vyžádaly nákladů 130 miliónů korun (bez DPH), investorem byl s. p. Povodí Moravy, financování proběhlo v rámci Programu MZe Podpora před povodněmi, II. etapa. Je to krásné, shrnula pocity při předávání stavby v polovině června paní Marie Blažková, která prožila v Kočičině prakticky celý život. Výhled na řeku z lávky v Soukenické ulici ji uchvátil. Stejně tak několik dalších kolemjdoucích. Nejspíš tak vyjádřili pocity všech, kdo při někdejších pochybnostech o stavbě zůstali soudnými. (fj) Opraví Zdislavinu Po dokončení protipovodňových zdí radnice nechá kompletně opravit Zdislavinu ulici. Ta získá nový povrch, usazeny budou kamenné obrubníky, dojde také na výměnu poklopů dešťové a splaškové kanalizace a víček zakrývajících šoupata od vodovodu. Všechny kryty budou pozvednuty do nivelety. Chodníky dostanou namísto současného asfaltu betonovou zámkovou dlažbu. Finální úpravou vozovky bude pokládka asfaltobetonového koberce. O náklady na opravu se podělí s. p. Povodí Moravy a město. Probíhajících úprav ulice budou lidé moci využít k opravě svých domovních přípojek. Pro bližší informace a koordinaci je možné se obrátit na pana Petra Dokulila, referenta odboru dopravy městského úřadu, telefon , (ip,fj) Třebíč etapovým městem pro zdraví Kdoví, zda třináctý červnový den nazvat šťastným či nešťastným? To z hlediska počasí. Od rána v tu středu hrozil déšť a na většině Moravy také voda shůry padala v dávkách vydatných. Ze Svatobořic se přesto vydala na cestu dlouhou 158 kilometrů skupinka odvážných a odhodlaných cyklistů. Doktor, inženýr, invalida, děti - a také místostarosta města Třebíče Pavel Pacal. Peloton v jedenácté etapě cyklotour nazvané Na kole dětem, stejně jako ve všech dalších, vedl nepřehlédnutelný muž na vysokém kole, hrdina řady světových cyklistických závodů a mnohonásobný mistr světa či pokořitel rozličných rekordů Josef Zimovčák. Počasí - bůhvíproč - vydatně bojovalo proti statečným účastníkům dobročinné akce, která si klade za cíl pomáhat v návratu do života dětem s onkologickým onemocněním. Projekt podporuje řada významných lidí, a to, že jedna z etap jízdy napříč bývalým Československem, kořeněné odskokem do Vídně, končila právě v Třebíči, je zejména dílem Pavla Pacala, jehož rodina zblízka poznala mnohdy osudné onemocnění. Jedenácté a dvanácté pokračování nejkrásnější cyklotour tedy mělo cíl a start před informačním centrem Malovaný dům na Karlově náměstí... Zmáčení cyklisté, když ve středu v podvečer projížděli centrem Třebíče, budili zaslouženou pozornost. Josef Zimovčák, když seskočil ze svého velocipédu, přivítán místostarostou Pavlem Svobodou, rozdával na všechny strany úsměvy a nešetřil chválou svých souputníků. Přesto jednoho vyzdvihl zvlášť: Špatně se mně hovoří, protože je mně velká zima. Ale pozor! Jel s námi borec, místostarosta Pacal, neskutečně výborný chlap! Potkáváme se od rána na kolech, a věřte, že jste si dobře vybrali. Blahopřeji vám k němu - i jeho projev na kole svědčí o obrovském rozhledu, vybavenosti a citu. Pro sport, pro pohyb a pro myšlenku, která zazněla v projektu Na kole dětem. Je mi velikou ctí, že nás město Třebíč podpořilo. (Třebíč věnovala na konto nadace částku 20 tisíc korun - pozn. autora) Následně předal Josef Zimovčák do rukou místostarosty Pavla Svobody certifikát Nadace Na kole dětem. Jestliže díky dále patřily Městskému kulturnímu středisku Třebíč, které zdarma účastníky ubytovalo a zajistilo ostatní servis, je třeba vyzdvihnout i roli policistů, kteří peloton na motocyklech doprovázeli. Jsou to skuteční borci, ocenil jejich práci místostarosta Pacal. Dokázali ve dvou zabezpečit hladký průjezd všemi křižovatkami i městy. Ve čtvrtek ráno vedl Josef Zimovčák skupinku vytrvalců do cíle další etapy. Je sportovním hrdinou, ale především velkým člověkem... (fj) (Rozhovory s Josefem Zimovčákem a Pavlem Pacalem najdete na str. 8) Pavel Pacal, Josef Zimovčák a děti, kterých se to týká 4

5 Na sběrné dvory od podzimu s kartou Na základě dohody města Třebíče a provozovatele sběrných dvorů společnosti ESKO-T budou občané města Třebíče a jeho místních částí vybaveni identifikační plastovou kartou s čárovým kódem, kterou se budou prokazovat, pokud přijedou uložit odpady na kterýkoliv ze tří sběrných dvorů (Borovina, Hrotovická, Na Klínkách). Tato karta jednak umožní rychlejší odbavení a také zjednodušení vedení evidence osob a odpadů na sběrných dvorech. Co to pro občana znamená? Od 23. července do 30. září 2012 si vyzvedne identifikační plastovou kartu s čárovým kódem (1 karta na domácnost). Kartu si musí vyzvednout poplatník poplatku za odpady, který je veden v evidenci na MěÚ Třebíč, pokud chce být návštěvníkem sběrného dvora. Při převzetí karty se poplatník musí prokázat dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz). Karty se budou vydávat na adrese: Vítězslava Nezvala 6 /11 (u autobusového nádraží), pondělí pátek od 9 do 17 hodin. Karta bude sloužit k následné identifikaci účastníků při předání odpadu na sběrných dvorech. V průběhu měsíců říjen, listopad a prosinec 2012 bude probíhat na sběrných dvorech v Třebíči zkušební provoz, od nebude umožněno uložení odpadů na sběrných dvorech v Třebíči občanům, kteří se neprokážou touto kartou! Bližší informace podají pracovníci sběrných dvorů, zelená linka ESKO-T a pracovnice odboru komunálních služeb MěÚ, oddělení poplatků. Žádáme tímto o trpělivost a podporu při zavádění nového systému a budeme rádi za informace a nápady, jak zlepšit činnost sběrných dvorů. (mč) Obnovené rybníky a cesty v Lorenzových sadech Po desítkách let opomíjení prošly Lorenzovy sady v Třebíči výrazným zásahem. Město tam loni s přispěním Evropské unie revitalizovalo dva rybníky. Akce byla letos v květnu završena opravou cest. Horní i Dolní rybník byly po dlouhou dobu zaneseny bahnem. Druhý z obou jmenovaných měl také protrženou hráz. Odbor správy majetku a investic města dal na podzim loňského roku vybagrovat nánosy bahna, vyspravit hráze a vybudovat nové vypouštěcí mechanizmy. Vytvořily se také bezpečnostní přelivy. Důležitý je i vznik biotopu pro vodní rostliny a živočichy. Horní a Dolní rybník získaly podél částí břehů pásmo s mělkou vodou. Na přítoku mají nyní obě přírodní nádrže ještě oddělené zemní tůně obklopené mokřadními loukami. Úspěšnou investiční akci pak radnice nechala před nedávnem zakončit opravou cest poškozených pohybem bagrů a nákladních automobilů. Revitalizace Horního a Dolního rybníka v Lorenzových sadech přišla na celkové náklady korun. Převážnou část z této sumy zaplatila radnice ze dvou dotací. Evropský fond pro regionální rozvoj poskytl korun a Státní fond životního prostředí ČR korun. Z vlastních prostředků hradilo město korun. (ip) Dočasný přesun autobusových zastávek v sídlišti Za Rybníkem O letních prázdninách bude probíhat rekonstrukce autobusové otočky v sídlišti Za Rybníkem. Souběžně bude město stavět nový výjezd ze čtvrti. Zastávky se proto dočasně přesunou na náhradní místo. Provizorní provoz se týká MAD i linkové dopravy. Termínem je pátek 13. červenec 7.00 hodin až středa 15. srpen hodin. Náhradní zastávky zřídí odbor dopravy městského úřadu o několik stovek metrů dále. Ve Fibichově ulici bude poblíž garáží výstup, v Okružní ulici bude nedaleko pošty nástup. Místní obyvatelé se musí připravit na přechodnou jednosměrku. Kvůli zvýšenému průjezdu autobusů bude nutné také osadit změnu přednosti v jízdě. Městský úřad žádá řidiče osobních automobilů i chodce o vstřícnost a zvýšenou opatrnost. (ip) 5

6 Z RADNICE V sídlišti Hájek vznikla nová třída mateřské školy V prostorách Základní školy Kpt. Jaroše zahájí v září letošního roku provoz nová třída mateřské školy. Po stavební adaptaci budovy byla nedávno zkolaudována. Místnost pojme 28 dětí. Organizačně se bude jednat o odloučené pracoviště Mateřské školy Duha. Součástí úprav bylo zbudování samostatných vchodových dveří, výměna oken a instalování rozvodů vody, elektřiny a vzduchotechniky. Kromě velké společenské místnosti vznikly také kuchyňka pro vydávání svačin, šatna, kabinet a nové sociální zařízení. Celkové náklady ve výši 1,7 milionu korun platilo město ze svého rozpočtu. Mateřinka v prostorách Základní školy Kpt. Jaroše není v Třebíči prvním spojením tohoto typu. Jedna třída školky už takto dříve vznikla a bezproblémově funguje v základní škole Na Kopcích. Výhody umístění mateřské a základní školy do jedné budovy popsal místostarosta Pavel Pacal: Děti i rodiče stráví 12 let v jednom známém prostředí, odpadne adaptace na nové prostředí při přechodu z mateřské školy do základní. (ip) Nejstarší dětské houpačky v Třebíči nahradily nové a moderní prvky Ve Zdislavině ulici vyrostlo zbrusu nové dětské hřiště. Parčík s prolézačkami bude po úpravách koryta řeky opět vyhledávaným zeleným zákoutím. Nové hřiště vzniklo na místě starého. Některé části původního vybavení držely donedávna jeden primát byly nejstaršími svého druhu v Třebíči. Červené loďkové houpačky sloužily dětem ve stínu lip snad čtyřicet let. Později přibyly i jiné druhy prolézaček. Souběžně s dokončením protipovodňových zdí teď nechalo město vybavit populární oddechové místo u řeky moderními a bezpečnými herními prvky. Kluci a holky dostali k dovádění kolotoč, houpačku typu hnízdo, dvě houpadla na pružinách, prolézací tunel, kombinovaný tělocvičný prvek a samozřejmě klasické pískoviště. Pro doprovod rodičů nebo prarodičů osadil odbor komunálních služeb do parčíku také čtyři lavičky a odpadkový koš. Nechybí bezpečné kovové oplocení, které doplní ještě živý plot. (ip) Dětské hřiště ve Zdislavině ulici těsně před dokončením Otevírací doba sběrných dvorů o svátcích 5. a 6. července Odbor komunálních služeb Městského úřadu Třebíč sděluje veřejnosti, že v době státních svátků 5. a 6. července bude otevírací doba sběrných dvorů upravena takto: Čtvrtek 5. července Pátek 6. července SD Hrotovická 8:00 až 17:00 zavřeno SD Na Klinkách 8:00 až 17:00 8:00 až 17:00 SD Borovina zavřeno 8:00 až 17:00 (ip) Kupujete dům nebo byt? Kupujete dům nebo byt do osobního vlastnictví a potřebujete zjistit, zda na adrese této nemovitosti nejsou přihlášeny k trvalému pobytu další osoby mimo vlastníka nemovitosti? Jak postupovat? Kupujícímu obecní úřad evidence obyvatel, v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění, nemůže o cizí osobě žádné informace poskytnout. Jediným řešením, pokud byste tuto informaci chtěli zjistit před koupí nemovitosti je, že požádáte vlastníka nemovitosti - prodávajícího, aby vám předložil potvrzení o tom kolik osob je na konkrétní adrese domu hlášeno k trvalému pobytu. Jedná-li se koupi domu, může takové potvrzení vlastníkovi vydat obecní úřad evidence obyvatel. Ohlašovna sdělí jen vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny je vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou. Pokud se však jedná o koupi bytu v činžovním domě je zjišťování přihlášených osob složitější, neboť obecní úřady dle zákona o evidenci obyvatel nevedou přihlášené osoby k trvalému pobytu dle jednotlivých bytů, ale pouze na adrese činžovního domu. Vlastník bytu by se mohl obrátit na správce domu, který vede osoby nahlášené v jednotlivých bytech. Správci bytů však vedou osoby, které byt užívají, nikoliv osoby dle trvalého pobytu, takže osoba, která je u správce domu odhlášena z počtu posuzovaných osob, které byt užívají, může být nadále hlášena k trvalému pobytu na adrese tohoto činžovního domu. Často se na obecních úřadech setkáváme s tím, že v kupních smlouvách je nesprávně uvedeno, že původní majitelé nemovitosti (prodávající) se z adresy nemovitosti odhlásí do určitého termínu. To však nemohou splnit, neboť institut odhlášení již neexistuje a změnit adresu trvalého pobytu lze pouze pokud se osoba sama přihlásí na jinou adresu nemovitosti na příslušném obecním úřadě nebo pokud není vlastníkem, přihlásí se se souhlasem vlastníka nemovitosti (domu nebo bytu). Novela občanského zákoníku ukládá u nájemních bytů nájemci povinnost oznámit pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě, v případě, že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce. Nájemce je rovněž povinen oznámit pronajímateli uzavření manželství nebo přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost, což může být důvodem k výpovědi z nájmu bytu. Ale ani tato povinnost přímo nesouvisí s přihlášením se kdekoliv k trvalému pobytu. Jak vyplývá ze shora uvedeného přesný počet osob přihlášených na adrese nemovitosti, kterou kupujete je možné snadno zjistit pouze u rodinných domů. (OSČ) 6

7 Přibývá krádeží na hřbitovech Smutnou skutečností poslední doby je v Třebíči přibývající množství krádeží na hřbitovech. Zejména na Starém hřbitově berou nenechavci nejenom svíčky a drobnou výzdobu, ale neštítí se zcizit také vázy, urny a kříže. Kvůli zvyšujícímu se počtu případů provádí strážníci městské policie na Starém a Novém hřbitově namátkové kontroly, a to v denní i noční době. Městská policie vyzývá občany, aby při zjištění podezřelého jednání zavolali neprodleně na linku tísňového volání číslo 156. (ip) Křižovatka u pošty příští rok V souvislosti s dokončením stavby protipovodňových zdí a lávky do Kočičiny proběhne letos v létě rekonstrukce Soukenické ulice. Navazující opravu křižovatky u pošty však musí město kvůli technickým komplikacím přesunout oproti původnímu plánu až na příští rok. Křižovatka ulic Smila Osovského, Bedřicha Václavka a Jejkovská brána patří k nejfrekventovanějším ve městě. Její dispozice však již nevyhovují dnešním dopravním nárokům. Kromě aut je v místě velmi intenzívní pohyb chodců. Radnice se proto rozhodla využít rekonstrukce Soukenické ulice a spojit ji v jeden celek s přestavbou křižovatky, která by měla být bezpečnější. Jedná se tedy o dvě etapy jedné investiční akce. Kvůli problémům s inženýrskými sítěmi však bude nutné rozložit stavbu do dvou let. Aktuální stav popsal starosta Pavel Heřman: Bohužel se pohybujeme v terénu historického města. Pokud chceme opravit povrch vozovky, nemůžeme zapomenout ani na inženýrské sítě uložené v hloubce. Právě stav inženýrských sítí způsobil, že akci v letošním roce nejsme schopni financovat. Jejich sanace si vyžádá větší objem peněz, než jsme původně předpokládali. Přestavbu křižovatky musíme proto z finančních důvodů přesunout na rok Akce se teď neruší, veškeré plány budou platit. V křižovatce u pošty se počítá s posunutím všech tří přechodů. Město k nim osadí intenzívní svítidla. Celkového zklidnění a zpřehlednění se pak docílí zbudováním dvou středových ostrůvků. Na některých místech dojde k rozšíření, jinde k zúžení chodníků. (ip) Stavba kruhového objezdu v Borovině je dokončena Nová křižovatka v třebíčské čtvrti Borovina už dostala asfaltový povrch. Kruhový objezd neboli rondel zpřístupní bývalý tovární areál Bopo, který se postupně mění v běžnou městskou část. Příjezd do lokality byl dosud možný jen branou skrze historickou čelní budovu. Pohodlné a bezpečné dopravní napojení získá kromě budoucích obyvatel v nových bytech také hotelová škola a několik firem pod hrází Borovinského rybníka. Na původních nákladech ve výši 21 milionů korun se nám podařilo ušetřit. Oproti ceně vzešlé ze soutěže je stavba o více než jeden milion korun levnější, přiblížil financování investice místostarosta Pavel Svoboda, který má na radnici ve své kompetenci dopravu. Město akci hradilo ze svého rozpočtu. Střed křižovatky je zkrášlen parkovými úpravami. Tvoří je oblé syenitové kameny typické pro náš region a vzrostlá borovice, které je symbolem Boroviny. Kromě klasického veřejného osvětlení samotné okružní křižovatky osadil odbor dopravy městského úřadu nová svítidla směrem do ulice Tomáše Bati, v tomto případě v provedení LED. Podle místostarosty Svobody se s umístěním LED svítidel počítá i do ulice Budischowského. (ip) Borovici uprostřed rondelu zatím chrání zavlažovací plášť Ocenění na radnici Tradiční ocenění nejlepších žáků třebíčských základních škol proběhlo v polovině června na radnici za účasti místostarostů Marie Černé a Milana Zeiberta a ředitelů či zástupců příslušných zařízení. Důvody ocenění jsou různé, počínaje úspěchy při studiu a konče třeba sportovními výsledky. ZŠ Bartuškova Sára Slavětínská 9. S Monika Mikušková 9. S Natálie Jurdová 9. S Pavla Volfová 9. S Radek Houser 9. S Richard Novotný 9. S Hana Cahová 9. B ZŠ Benešova Felicita Prokešová 8. C Kathrin Decknerová 9. B Ondřej Dolák 9. B ZŠ Horka - Domky Lenka Daňková 9. B Lucie Hamžová 9. B ZŠ T.G.Masaryka Michal Svoboda 8. tř. Lucie Padrnosová 6. tř. Ondřej Fukas 6. tř. Martin Švihálek 6. tř. Jaroslav Dokulil 9. tř. Viktor Hons 9.tř. Markéta Novotná 9. tř. ZŠ Kpt. Jaroše Filip Dvořák 4.B Jan Macek 5.A Tereza Vechetová 5. B Tereza Fialová 6. A Michal Špaček 7. A Simona Benáčková 9. A Ludmila Novotná 9. A Tereza Balková 9. A ZŠ Na Kopcích ZŠ Týnská Jan Špaček 3. B družstvo: Hanuš Fojt, Zdeněk Kutílek, Petr Šárka, Patrik Škoda, Jan Sladký, Denis Rybníček, Lukáš Vácha, Tomáš Ferdan, 9.tř. družstvo: Veronika Mácová, Eva Štrausová, Nikola Horká, 8. tř. Jan Jelínek 9.A (oš) 7

8 Proč to děláte? Protože chci! Třetí ročník cyklotour napříč bývalým Československem Na kole dětem měl v každé etapě své hrdiny, jednoho však společného, šestapadesátiletého velocipedistu Josefa Zimovčáka. Co ho přivedlo na start pro něj netypické jízdy? Jel jsem Tour de France i další slavné závody Dosud jsem znal jen jízdu na vysokém kole, která byla spojena se sportem a nějakým vítězstvím. To znamená ruce nahoru, poplácání po zádech a případně pocit, že jste dobrý. Pak se zničehonic stalo, že jsem se potkal s kamarádem z Bratislavy a ten mě pozval na projekt Z Bratislavy do Znojma. Když jsme tam dojeli, tak veškeré prostředky, které jsme získali výběrem, putovaly na dětskou onkologii do Bratislavy. Jeho chlapec byl nemocný, i když v té době už přeléčený a zdravý, a Miro z vděku si řekl, že musí pro ty děti něco dělat. A tam mě napadla myšlenka spojit bývalé Československo cyklojízdou. Jednak pomoci doléčit onkologické pacienty rekondičními pobyty a druhou myšlenkou je, abychom si my zdraví uvědomili, že máme obrovské štěstí a vážili si toho. V tom pelotonu se objevují i známé osobnosti, profesor Pafko, profesor Pirk Hovoří s lidmi, a ti si uvědomují, že jsou z masa a kostí jako ti ostatní, a že jsou výjimeční jenom tím, že chtěli, že výsledků dosáhli svou pílí. Je to dnes už třetí ročník a jsem rád, že jsem se na tu cestu dal, protože teď cítím tu plnou hodnotu mé minulosti, sportování a chuti něco dosáhnout, když z toho může mít prospěch někdo jiný, než právě já. Jak náročná byla etapa do Třebíče? Pro mě byla hodně náročná, mrzli jsme, jak pršelo, foukal silný vítr. Ono to vysoké kolo je bez převodů a těch sto šedesát kilometrů ujet - přiznám se, že mám toho dost Ani tak se nevzdáte? Ne, promiňte, ale to je zase otázka: Proč to děláte? No protože chci! A já si také dokážu sám odpovědět, když už toho mám dost: No, však jsi to chtěl! Nesporným hrdinou jedenácté etapy se stal třebíčský místostarosta Pavel Pacal, který Josefu Zimovčákovi sekundoval na čele pelotonu. Pane místostarosto, jak se vám jelo do Třebíče? Jelo se mi krásně, protože jsem jel v pelotonu úžasných lidí, kteří jeli za úžasnou myšlenkou. Potkávali jsme spoustu lidí na náměstích, ve městech, kde jsme zastavovali, a všichni tím žili. To nám kompenzovalo i tu zimu, protivítr a vytrvalý déšť. Pan Zimovčák vás chválil a já vím, že jste sportovec. Přesto bylo to hodně vyčerpávající? Bylo to náročné, ale vyčerpaný nejsem. Možná budu vyčerpaný, až se dotknu postele, ale teď mě hřeje dobrý pocit, že jsme udělali kus práce a pomůžeme těm dětem, což je nejdůležitější. Máte osobní zkušenost s nemocí v rodině. Kdyby vám řekli jel byste to znovu? Jel bych to určitě znovu. Mrzí mě, že z pracovních důvodů nemohu pokračovat v dalších etapách, ale předpokládám, že peloton do Třebíče zavítá i příští rok a to se určitě zase zúčastním. Kdybych mohl, jedu okamžitě dál, ale bohužel pracovní povinnosti mně to nedovolí. (fj) Třetí sportovní den uspořádal ve středu 6. června v rámci projektu Zdravého města Žít společně Denní rehabilitační stacionář Medvědi na Družstevní ulici v Třebíči. Akce navázala na Den otevřených dveří z konce května a na jejím zajištění se mimo jiné podílela Městská policie Třebíč. Policejní vůz a jeho vybavení či výstroj strážníků se také tradičně staly lákadlem pro klienty nejrůznějšího věku. (fj) Akce cihla zahájena. Oblastní charita Třebíč ve spolupráci se sdružením Portus Praha pořádá již devátým rokem sbírku pro lidi s mentálním a zdravotním postižením s názvem Akce cihla. Zahajovací program zahrnující Běh pro cihlu (na snímku) proběhl na třebíčském Karlově náměstí v pondělí 11. června za účasti představitelů města, zástupců třebíčské Charity a hlavního partnera akce Skupiny ČEZ. (fj) 8

9 Výrazný a nezaměnitelný divadelní a filmový herec vystupoval již od dětství u ochotníků, lásku k Thálii mu zprostředkovali rodiče, kteří v třebíčském amatérském divadle také hráli. K Jirkovým koníčkům ovšem patřil i sport, závodně běhal a hrál českou házenou. Vyučil se automechanikem, ale divadlo ho lákalo stále. Zaujal komisi při talentovaných zkouškách na JAMU. Když přislíbil, že si doplní maturitu, byl na brněnskou divadelní akademii přijat. Zůstalo ovšem - z jeho strany - u slibu... Jako student JAMU si zahrál menší roli v dnes legendární inscenaci Státního divadla Brno Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a spasitele našeho Ježíše Krista (v roce 1965 to bylo téma víceméně tabuizované, Evžen Sokolovský režíroval variaci na staré lidové náboženské hry). Prvním angažmá vystudovaného absolventa bylo pak Satirické divadlo Večerní Brno, v době relativního politického uvolnění se tu hrál zajímavý repertoár, Pecha tu vystupoval v české premiéře hry Ludvíka Kundery Nežert (1967) i v Majakovského Oblaku v alhotách, setkává se tu se svým budoucím kolegou z divadla Husa na provázku, režisérem Peterem Scherhauferem. V roce 1968 dokonce ztělesní na jevišti Večerního Brna Fanfána Tulipána (úprava scénáře slavného francouzského filmu pochází od Saši Lichého). Léta strávil Jiří Pecha na oblasti, ve Slováckém divadle Uherské Hradiště, další jeho kroky však vedou zpět do Brna, kde od roku 1972 prakticky dosud (i když dnes už pouze jako host) působí v Divadle Husa na provázku, které především v období normalizace představovalo nejprogresivnější a nejodvážnější Jiří Pecha ( Třebíč) divadelní scénu u nás. Již v první inscenaci, kde Jiří Pecha účinkoval, v koláži textů ruských modernistů Dům zvěřinec, se jako kolega setkává na jevišti s Jiřím Bartoškou a Karlem Heřmánkem, v dalších představeních pak i s těmi, kteří zůstali souboru věrni déle, s Miroslavem Donutilem a svým celoživotním kamarádem Bolkem Polívkou. V roce 1974 se v dramatizaci Páralovy Profesionální ženy objevuje po boku těchto dnes již zasloužilých divadelníků v hlavní roli Dagmar Veškrnová, o rok později ve slavném muzikálu Milana Uhdeho a Miloše Štědroně Balada pro banditu v roli Eržiky Iva Bittová (Pecha tu, stejně jako v pozdější filmové verzi, ztvárňuje velitele četníků). Kromě kmenových režisérů Evy Tálské, Zdeňka Pospíšila a Petera Scherhaufera začíná na Provázku své samostatné projekty realizovat Bolek Polívka, vytváří s Jiřím Pechou osobitou klaunskou dvojici, v roce 1975 vzniká speciální inscenace pro tento tandem Pezza versus Čorba, o šest let později pak Poslední leč. Z velkých divadelních rolí Jiřího Pechy stojí jistě za připomenutí postava osobitého českého polárníka Eskymo Welzla v inscenaci Velký vandr (1976), starý Kozlík v adaptaci Vančurovy Markéty Lazarové (1980), zestárlý Jan Dítě v jevištním zpracování Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále pod divadelním titulem Rozvzpomínání (1985), Karel Sabina ve hře Milana Uhdeho (autor ovšem nesměl být tehdy jako autor uveden) Prodaný a prodaná (1987), po převratu pak Shakespearův Král Lear (1996) a titulní role v Babičce Boženy Němcové (v originální inscenaci Ivo Krobota z roku 1997 byla šťastná to žena hrána zdvojeně, starší dámou plus vousatým Foto: 3x archív autora Pechou, oblečeným ovšem do starosvětsky babičkovského kostýmu). O jeho výkonu napsal tehdy do Divadelních novin Vladimír Procházka: Jiří Pecha postavu babičky neparoduje ani nezlehčuje. Má odpovídající kostým, hlavičku trošku ke straně a hlas posazený o něco málo výš. Hraje tak, že na mocný plnovous v jeho tváři zapomenete natotata. Právě on však inscenátorům postupně stále více slouží k odhalování odvrácené babiččiny tváře, ženy, která dokáže být i skeptická, uštěpačná, nervózní a se svými věčnými moudry také pěkně otravná. Jiřího Pechu začali jako originálního představitele typů poněkud rozdurděných, často i mužů pohybujících se na okraji společnosti, především pak bytostí životem zmoudřelých postupně zaměstnávat i filmaři. Po již zmíněné verzi Balady pro banditu (režie Vladimír Sís 1978) se objevil kupříkladu v Kalamitě Věry Chytilové (1981), v jejím dalším filmu Dědictví aneb Kurvahošigutentag (1992), také s Bolkem Polívkou v hlavní roli, okouzlil postavou anděla. Do televizního seriálu Bylo nás pět (1994) podle slavného klukovského románu Karla Poláčka ho režisér Karel Smyczek obsadil do postavy starého Zilvara z chudobince. V Zapomenutém světle Vladimíra Michálka (1996), kde hrál hlavní roli opět Polívka, sekundoval Jiří Pecha nezapomenutelně v roli Klímy. Jako významný stín svého celoživotního a slavnějšího uměleckého souputníka účinkoval také v Hřebejkově Musíme si pomáhat (2000), kde ztvárnil svou patrně nejnesympatičtější roli zbabělého udavače, a v Pupendu (2003) téhož režiséra, kde se blýsknul rolí normalizační šikanou unaveného sochaře. Jiřího Pechu často obsazují i do pohádek, jeho dobrosrdečná vizáž, která však na sebe dokáže vzít i trochu strašidelné rysy, je ideální pro typy báchorek moderních, nejednoznačných. V typicky vánoční televizní pohádce Anděl Páně (2005) svěřil režisér Jiří Strach třebíčskému rodákovi roli svatého Mikuláše. Jiří Pecha se objevuje i v televizních zábavných pořadech, kupříkladu v Manéži Bolka Polívky. Herecký potenciál oblíbeného herce není zdaleka vyčerpaný a můžeme se dočkat ještě příjemných překvapení. JAN KERBR POPULÁRNÍ TŘEBÍČŠTÍ HERCI 9

Na kole dětem. Přednášky ve školách.

Na kole dětem. Přednášky ve školách. Na kole dětem Přednášky ve školách www.nakoledetem.cz Hlavní myšlenkou projektu Na kole dětem je podpořit onkologicky nemocné děti a pomoci jim překonávat následky tohoto onemocnění. Sportovci si velmi

Více

Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi Ing.

Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi Ing. Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi 1 Třebíč - představení 2.největší město v Kraji Vysočina 38 tis. obyvatel Židovské město a Bazilika

Více

Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči Ing. Marie Černá 1

Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči Ing. Marie Černá 1 Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči 1 Třebíč - představení 2.největší město na Vysočině 38 tis. obyvatel Židovské město a Bazilika sv. Prokopa zapsány na seznamu UNESCO

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Divadlo Neklid nabízí všem zájemcům z řad pověřených pedagogických pracovníků repertoárovou skladbu stálé profesionální scény, která sídlí v Divadle v Emauzích (divadelní sál), Vyšehradská 49/320, Praha

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce ING. MGR. JAN SEDLÁČEK STAROSTA OBCE KŘIŽÁNKY 16.10.2013 - KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Krátké představení obce Křižánky jsou malá obec ležící v severní části

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Aktuality z Centra Černý Most 09/10

Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Informace o stavbě nového CČM V další fázi příprav zcela nového Centra Černý Most se hlavní stavba rozšíří na podstatnou část stávajících parkovacích ploch (parkoviště

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna senátní volební obvod 63 Přerovsko Elena Grambličková s citem a porozuměním SLOVO PŘEDSEDY Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že jste možná ještě z loňského roku

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne)

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne) RC klub SIG - N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E soutěží lodních modelářů 1) 5. kolo Moravského poháru 2013, 2) 5. kolo seriálu Mistrovství České republiky 2013 kategorie EX Pořadatel: Čísla soutěží: RC

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby.

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. Březen 2014 zdarma 18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. 1 Milí čtenáři, naše ZŠ v Nýdku se zapojila do

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH ročník

CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH ročník www.modryhroch.cz facebook.com/modryhrochcz CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH 2016 9. ročník série čtyř turnajů na podporu dětí po těžkých úrazech Motto: Hrajte golf s hrochem a pomůžete dětem. Golf & Ski

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

PRAHA 6 BŘEVNOV KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY

PRAHA 6 BŘEVNOV KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY Lokalita Bytový areál Rezidence Břevnovské centrum se nachází v

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2015 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( září 2015 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 28 Loučení s předškoláky (16.6.) Přílohu vytvořil : Martin Frank

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11. Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11.  Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11 Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Lenka Kohoutová Luděk Zelenka Květa Vypiorová www.odspraha11.cz Josef Masopust

Více

SK JOUDRS PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ / 2009

SK JOUDRS PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ / 2009 SK JOUDRS PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ / 2009 KDO JSOU JOUDRS 02 představení SK Joudrs Praha je softballový klub, který patří mezi špičku nejen v České republice, ale i v Evropě. V současné době hledá partnera

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Lomnická ulice. stav. v nejnižší údolnicové části Nové Paky, neboť právě v tomto směru také z města vytéká i Rokytka.

Lomnická ulice. stav. v nejnižší údolnicové části Nové Paky, neboť právě v tomto směru také z města vytéká i Rokytka. stav je v současnosti nejošklivější ulicí Nové Paky. Přitom jde o poměrně významnou silnici, jde totiž o silnici II. třídy, z historického jádra města směrem na severozápad, do přímo navazující sesterské

Více

Semafor u pošty. Komentář:

Semafor u pošty. Komentář: Texty ani obrázky nevyjadřují oficiální názor EU. Podpořeno programem EU Mládež v akci v letech 2012 2014. Realizovalo občanské sdružení YMCA Orlová www.ymcaorlova.cz V Orlové není knihkupectví Na této

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více