Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť"

Transkript

1 6/2012 Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť Jak to (asi) bylo v pětačtyřicátém... Foto: Michal Jůza Více na str. 27

2 TÓRA Svitek pergamenu, na kterém je ručně napsáno pět knih Mojžíšových. Kromě toho, že líčí cestu lidu Izraele, obsahuje řadu zákonných ustanovení. Židům je tím, čím ručně psaná bible. Každá židovská komunita svou tóru drží v úctě, neb předčítá se z ní v synagoze. TŘEBÍČSKÁ TÓRA (na snímku), jedna z někdejších devatenácti, byla 7. února 1964, spolu s dalšími 1563 svitky uloženými od počátku 40. let minulého století v pražském Židovském muzeu, odvezena do Anglie. Do Třebíče ji před pěti lety od té doby poprvé, a letos 18. června podruhé, přivezl rabín ze Shir Hayim Židovské reformní komunity v Hampsteadu v Londýně, Larry Tabick. (více v příštím čísle) Foto: Larry Tabick

3 Slovo na úvod Milí Třebíčáci, jsme právě v polovině roku, který Evropská unie vyhlásila jako Rok stárnutí a mezigenerační solidarity, a na to navázala Národní síť Zdravých měst a vyzvala svá členská města, aby se zapojila do aktivity Město přátelské seniorům. Po loňském roce, který byl ve znamení prorodinných aktivit, je to příležitost, jak věnovat pozornost stále se zvětšující skupině našich spoluobčanů, do které se za kratší nebo delší dobu dostaneme každý z nás a to seniorům. Na začátku letošního roku se zástupci města sešli s těmi, kteří jakýmkoliv způsobem se seniory pracují, ať již jsou to různé neziskové organizace nebo sdružení, domovy pro seniory, Charita, ale také Městská knihovna nebo Městské kulturní středisko, a po představení aktivit těchto organizací jsme se domlouvali na tom, co ještě bychom mohli pro seniory v našem městě udělat. Vznikla celá řada námětů, které se postupně realizují, také do grantového programu Rodina a zdraví přišla řada projektů, které jsou zaměřeny na seniory, případně mezigenerační spolupráci. Ještě v letošním roce bychom na základě požadavků rádi stihli otevřít v rámci radnice zařízení pro seniory- pracovně nazývané senior point, kde by nalezli senioři veškeré informace, které by jim pomohly v orientaci v životních situacích, možnost vyřízení tzv. seniorpasů, bylo by vytvořeno místo pro jejich setkávání a další navazující aktivity. Tady je předpokládaná i spolupráce s Krajem Vysočina. Já sama jsem se v uplynulém půlroce zúčastnila řady akcí, které výše jmenované instituce i za podpory města uskutečnily. Při setkávání se seniory, které jsem ještě před 5, 10 nebo i více než 20 lety potkávala v rámci svých pracovních aktivit, jsem si uvědomila, že jsou to právě oni, kteří pracovali v Třebíči na různých pozicích v mnoha organizacích a tak větší, či menší mírou přispívali k rozvoji svého města. Bohužel, mnohdy se právě na tento fakt rychle zapomíná a byla bych ráda, kdyby aktivity letošního roku byly alespoň symbolickým poděkováním těm dříve narozeným za to, co pro naše město udělali a mnozí z nich stále ještě dělají. Marie Černá, místostarostka V tomto čísle naleznete: POD OCHRANOU str. 4 KRUHOVÝ OBJEZD DOKONČEN str. 7 VÁLEČNÁ VŘAVA V BOROVINĚ str. 27 Osobnost na velocipédu aneb Jak je zdraví důležité Setkáváni se známými lidmi je jakousi třešničkou na dortu práce v kultuře. Populární herci, zpěváci, moderátoři, baviči prostě osobnosti, nebo dnes oblíbené slovo celebrity jsou napohled atraktivní součástí našeho povolání. Všechno jsou to samozřejmě lidé z masa a kostí, mají své dobré i špatné vlastnosti a - tak jako v běžném životě - někdo projde kolem vás bez povšimnutí, s jiným si okamžitě padnete do noty a nikdy na něj nezapomenete. V mém případě jsou to například manželé Eva a Václav Hudečkovi, vynikající lidé, jež mám tu velikou čest nazývat svými přáteli Víte však, kdo na mě zanechal největší dojem v posledních dnech a týdnech? Ty, kteří čekají jméno známé z televizních obrazovek či pláten kin možná zklamu. Je to cyklista Josef Zimovčák. Tento světově proslulý velocipedista zavítal do Třebíče v čele pelotonu charitativní cyklotour s názvem Na kole dětem. Neuvěřitelná osobnost. Nejenže je to sportovec tělem i duší, jehož výkony na pro mě naprosto neovladatelném historickém kole udivují svět, ale hlavně je to skvělý člověk. Sympatický, přátelský, neuvěřitelně skromný charismatická osobnost, strhující a inspirující své okolí k pozitivnímu myšlení a konání, v tomto konkrétním případě k tolik potřebné finanční podpoře léčby onkologicky nemocných dětí. Sportovci vědí, jak je zdraví důležité to je skromné heslo Josefa Zimovčáka. A já zase od poloviny června vím, jak je důležité, že existují takovíto lidé. Jaromíra Hanáčková Redakce Třebíčského zpravodaje , Třebíčský zpravodaj Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: nákladem výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma. Evidenční č.: MK ČR E Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům tel.: , Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč Redaktor,grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza, tel.: Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová, Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert Tajemník redakční rady: Ivan Přibík Tisk, roznos, inzerce: Yashica s. r. o., Třebíč, Renata Sedláčková, tel.: , Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 26. června Uzávěrka příštího čísla v pátek 13. července Distribuce Třebíčského zpravodaje Pouze reklamace roznosu!

4 Z RADNICE Pod ochranou Necelé dva roky stačily státnímu podniku Povodí Moravy k realizaci druhé etapy adekvátních ochranných opatření na řece Jihlavě v oblasti průtoku středem města Třebíče. Práce byly náročnější oproti běžným stavbám tohoto typu - bylo totiž nezbytné postupovat v souladu s požadavky památkářů a respektovat těsné sousedství významné památky UNESCO. V délce 850 metrů byly odtěženy nánosy a zrekonstruovány nábřežní zdi a opevnění břehů. Mezi Podklášterským a Novodvorským mostem tak vzniklo vzdušné údolí s novými ochrannými zídkami a dobrou přehledností. V zásadě zůstala nedotčena původní výška hrazení, která je však připravena k montáži mobilních dílů, zvyšujících účinnost ochrany v době zvýšeného průtoku vody v korytě řeky. Opatření jsou vyprojektována k bezpečnému zadržení tzv. stoleté vody při průtoku 260 m 3 za vteřinu. Pro srovnání - dosud byly břehy schopny zadržet bez rozlivu tzv. vodu dvacetiletou, což odpovídá průtoku 174 m 3 za vteřinu. Čtyři části stávající etapy protipovodňové stavby si vyžádaly nákladů 130 miliónů korun (bez DPH), investorem byl s. p. Povodí Moravy, financování proběhlo v rámci Programu MZe Podpora před povodněmi, II. etapa. Je to krásné, shrnula pocity při předávání stavby v polovině června paní Marie Blažková, která prožila v Kočičině prakticky celý život. Výhled na řeku z lávky v Soukenické ulici ji uchvátil. Stejně tak několik dalších kolemjdoucích. Nejspíš tak vyjádřili pocity všech, kdo při někdejších pochybnostech o stavbě zůstali soudnými. (fj) Opraví Zdislavinu Po dokončení protipovodňových zdí radnice nechá kompletně opravit Zdislavinu ulici. Ta získá nový povrch, usazeny budou kamenné obrubníky, dojde také na výměnu poklopů dešťové a splaškové kanalizace a víček zakrývajících šoupata od vodovodu. Všechny kryty budou pozvednuty do nivelety. Chodníky dostanou namísto současného asfaltu betonovou zámkovou dlažbu. Finální úpravou vozovky bude pokládka asfaltobetonového koberce. O náklady na opravu se podělí s. p. Povodí Moravy a město. Probíhajících úprav ulice budou lidé moci využít k opravě svých domovních přípojek. Pro bližší informace a koordinaci je možné se obrátit na pana Petra Dokulila, referenta odboru dopravy městského úřadu, telefon , (ip,fj) Třebíč etapovým městem pro zdraví Kdoví, zda třináctý červnový den nazvat šťastným či nešťastným? To z hlediska počasí. Od rána v tu středu hrozil déšť a na většině Moravy také voda shůry padala v dávkách vydatných. Ze Svatobořic se přesto vydala na cestu dlouhou 158 kilometrů skupinka odvážných a odhodlaných cyklistů. Doktor, inženýr, invalida, děti - a také místostarosta města Třebíče Pavel Pacal. Peloton v jedenácté etapě cyklotour nazvané Na kole dětem, stejně jako ve všech dalších, vedl nepřehlédnutelný muž na vysokém kole, hrdina řady světových cyklistických závodů a mnohonásobný mistr světa či pokořitel rozličných rekordů Josef Zimovčák. Počasí - bůhvíproč - vydatně bojovalo proti statečným účastníkům dobročinné akce, která si klade za cíl pomáhat v návratu do života dětem s onkologickým onemocněním. Projekt podporuje řada významných lidí, a to, že jedna z etap jízdy napříč bývalým Československem, kořeněné odskokem do Vídně, končila právě v Třebíči, je zejména dílem Pavla Pacala, jehož rodina zblízka poznala mnohdy osudné onemocnění. Jedenácté a dvanácté pokračování nejkrásnější cyklotour tedy mělo cíl a start před informačním centrem Malovaný dům na Karlově náměstí... Zmáčení cyklisté, když ve středu v podvečer projížděli centrem Třebíče, budili zaslouženou pozornost. Josef Zimovčák, když seskočil ze svého velocipédu, přivítán místostarostou Pavlem Svobodou, rozdával na všechny strany úsměvy a nešetřil chválou svých souputníků. Přesto jednoho vyzdvihl zvlášť: Špatně se mně hovoří, protože je mně velká zima. Ale pozor! Jel s námi borec, místostarosta Pacal, neskutečně výborný chlap! Potkáváme se od rána na kolech, a věřte, že jste si dobře vybrali. Blahopřeji vám k němu - i jeho projev na kole svědčí o obrovském rozhledu, vybavenosti a citu. Pro sport, pro pohyb a pro myšlenku, která zazněla v projektu Na kole dětem. Je mi velikou ctí, že nás město Třebíč podpořilo. (Třebíč věnovala na konto nadace částku 20 tisíc korun - pozn. autora) Následně předal Josef Zimovčák do rukou místostarosty Pavla Svobody certifikát Nadace Na kole dětem. Jestliže díky dále patřily Městskému kulturnímu středisku Třebíč, které zdarma účastníky ubytovalo a zajistilo ostatní servis, je třeba vyzdvihnout i roli policistů, kteří peloton na motocyklech doprovázeli. Jsou to skuteční borci, ocenil jejich práci místostarosta Pacal. Dokázali ve dvou zabezpečit hladký průjezd všemi křižovatkami i městy. Ve čtvrtek ráno vedl Josef Zimovčák skupinku vytrvalců do cíle další etapy. Je sportovním hrdinou, ale především velkým člověkem... (fj) (Rozhovory s Josefem Zimovčákem a Pavlem Pacalem najdete na str. 8) Pavel Pacal, Josef Zimovčák a děti, kterých se to týká 4

5 Na sběrné dvory od podzimu s kartou Na základě dohody města Třebíče a provozovatele sběrných dvorů společnosti ESKO-T budou občané města Třebíče a jeho místních částí vybaveni identifikační plastovou kartou s čárovým kódem, kterou se budou prokazovat, pokud přijedou uložit odpady na kterýkoliv ze tří sběrných dvorů (Borovina, Hrotovická, Na Klínkách). Tato karta jednak umožní rychlejší odbavení a také zjednodušení vedení evidence osob a odpadů na sběrných dvorech. Co to pro občana znamená? Od 23. července do 30. září 2012 si vyzvedne identifikační plastovou kartu s čárovým kódem (1 karta na domácnost). Kartu si musí vyzvednout poplatník poplatku za odpady, který je veden v evidenci na MěÚ Třebíč, pokud chce být návštěvníkem sběrného dvora. Při převzetí karty se poplatník musí prokázat dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz). Karty se budou vydávat na adrese: Vítězslava Nezvala 6 /11 (u autobusového nádraží), pondělí pátek od 9 do 17 hodin. Karta bude sloužit k následné identifikaci účastníků při předání odpadu na sběrných dvorech. V průběhu měsíců říjen, listopad a prosinec 2012 bude probíhat na sběrných dvorech v Třebíči zkušební provoz, od nebude umožněno uložení odpadů na sběrných dvorech v Třebíči občanům, kteří se neprokážou touto kartou! Bližší informace podají pracovníci sběrných dvorů, zelená linka ESKO-T a pracovnice odboru komunálních služeb MěÚ, oddělení poplatků. Žádáme tímto o trpělivost a podporu při zavádění nového systému a budeme rádi za informace a nápady, jak zlepšit činnost sběrných dvorů. (mč) Obnovené rybníky a cesty v Lorenzových sadech Po desítkách let opomíjení prošly Lorenzovy sady v Třebíči výrazným zásahem. Město tam loni s přispěním Evropské unie revitalizovalo dva rybníky. Akce byla letos v květnu završena opravou cest. Horní i Dolní rybník byly po dlouhou dobu zaneseny bahnem. Druhý z obou jmenovaných měl také protrženou hráz. Odbor správy majetku a investic města dal na podzim loňského roku vybagrovat nánosy bahna, vyspravit hráze a vybudovat nové vypouštěcí mechanizmy. Vytvořily se také bezpečnostní přelivy. Důležitý je i vznik biotopu pro vodní rostliny a živočichy. Horní a Dolní rybník získaly podél částí břehů pásmo s mělkou vodou. Na přítoku mají nyní obě přírodní nádrže ještě oddělené zemní tůně obklopené mokřadními loukami. Úspěšnou investiční akci pak radnice nechala před nedávnem zakončit opravou cest poškozených pohybem bagrů a nákladních automobilů. Revitalizace Horního a Dolního rybníka v Lorenzových sadech přišla na celkové náklady korun. Převážnou část z této sumy zaplatila radnice ze dvou dotací. Evropský fond pro regionální rozvoj poskytl korun a Státní fond životního prostředí ČR korun. Z vlastních prostředků hradilo město korun. (ip) Dočasný přesun autobusových zastávek v sídlišti Za Rybníkem O letních prázdninách bude probíhat rekonstrukce autobusové otočky v sídlišti Za Rybníkem. Souběžně bude město stavět nový výjezd ze čtvrti. Zastávky se proto dočasně přesunou na náhradní místo. Provizorní provoz se týká MAD i linkové dopravy. Termínem je pátek 13. červenec 7.00 hodin až středa 15. srpen hodin. Náhradní zastávky zřídí odbor dopravy městského úřadu o několik stovek metrů dále. Ve Fibichově ulici bude poblíž garáží výstup, v Okružní ulici bude nedaleko pošty nástup. Místní obyvatelé se musí připravit na přechodnou jednosměrku. Kvůli zvýšenému průjezdu autobusů bude nutné také osadit změnu přednosti v jízdě. Městský úřad žádá řidiče osobních automobilů i chodce o vstřícnost a zvýšenou opatrnost. (ip) 5

6 Z RADNICE V sídlišti Hájek vznikla nová třída mateřské školy V prostorách Základní školy Kpt. Jaroše zahájí v září letošního roku provoz nová třída mateřské školy. Po stavební adaptaci budovy byla nedávno zkolaudována. Místnost pojme 28 dětí. Organizačně se bude jednat o odloučené pracoviště Mateřské školy Duha. Součástí úprav bylo zbudování samostatných vchodových dveří, výměna oken a instalování rozvodů vody, elektřiny a vzduchotechniky. Kromě velké společenské místnosti vznikly také kuchyňka pro vydávání svačin, šatna, kabinet a nové sociální zařízení. Celkové náklady ve výši 1,7 milionu korun platilo město ze svého rozpočtu. Mateřinka v prostorách Základní školy Kpt. Jaroše není v Třebíči prvním spojením tohoto typu. Jedna třída školky už takto dříve vznikla a bezproblémově funguje v základní škole Na Kopcích. Výhody umístění mateřské a základní školy do jedné budovy popsal místostarosta Pavel Pacal: Děti i rodiče stráví 12 let v jednom známém prostředí, odpadne adaptace na nové prostředí při přechodu z mateřské školy do základní. (ip) Nejstarší dětské houpačky v Třebíči nahradily nové a moderní prvky Ve Zdislavině ulici vyrostlo zbrusu nové dětské hřiště. Parčík s prolézačkami bude po úpravách koryta řeky opět vyhledávaným zeleným zákoutím. Nové hřiště vzniklo na místě starého. Některé části původního vybavení držely donedávna jeden primát byly nejstaršími svého druhu v Třebíči. Červené loďkové houpačky sloužily dětem ve stínu lip snad čtyřicet let. Později přibyly i jiné druhy prolézaček. Souběžně s dokončením protipovodňových zdí teď nechalo město vybavit populární oddechové místo u řeky moderními a bezpečnými herními prvky. Kluci a holky dostali k dovádění kolotoč, houpačku typu hnízdo, dvě houpadla na pružinách, prolézací tunel, kombinovaný tělocvičný prvek a samozřejmě klasické pískoviště. Pro doprovod rodičů nebo prarodičů osadil odbor komunálních služeb do parčíku také čtyři lavičky a odpadkový koš. Nechybí bezpečné kovové oplocení, které doplní ještě živý plot. (ip) Dětské hřiště ve Zdislavině ulici těsně před dokončením Otevírací doba sběrných dvorů o svátcích 5. a 6. července Odbor komunálních služeb Městského úřadu Třebíč sděluje veřejnosti, že v době státních svátků 5. a 6. července bude otevírací doba sběrných dvorů upravena takto: Čtvrtek 5. července Pátek 6. července SD Hrotovická 8:00 až 17:00 zavřeno SD Na Klinkách 8:00 až 17:00 8:00 až 17:00 SD Borovina zavřeno 8:00 až 17:00 (ip) Kupujete dům nebo byt? Kupujete dům nebo byt do osobního vlastnictví a potřebujete zjistit, zda na adrese této nemovitosti nejsou přihlášeny k trvalému pobytu další osoby mimo vlastníka nemovitosti? Jak postupovat? Kupujícímu obecní úřad evidence obyvatel, v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění, nemůže o cizí osobě žádné informace poskytnout. Jediným řešením, pokud byste tuto informaci chtěli zjistit před koupí nemovitosti je, že požádáte vlastníka nemovitosti - prodávajícího, aby vám předložil potvrzení o tom kolik osob je na konkrétní adrese domu hlášeno k trvalému pobytu. Jedná-li se koupi domu, může takové potvrzení vlastníkovi vydat obecní úřad evidence obyvatel. Ohlašovna sdělí jen vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny je vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou. Pokud se však jedná o koupi bytu v činžovním domě je zjišťování přihlášených osob složitější, neboť obecní úřady dle zákona o evidenci obyvatel nevedou přihlášené osoby k trvalému pobytu dle jednotlivých bytů, ale pouze na adrese činžovního domu. Vlastník bytu by se mohl obrátit na správce domu, který vede osoby nahlášené v jednotlivých bytech. Správci bytů však vedou osoby, které byt užívají, nikoliv osoby dle trvalého pobytu, takže osoba, která je u správce domu odhlášena z počtu posuzovaných osob, které byt užívají, může být nadále hlášena k trvalému pobytu na adrese tohoto činžovního domu. Často se na obecních úřadech setkáváme s tím, že v kupních smlouvách je nesprávně uvedeno, že původní majitelé nemovitosti (prodávající) se z adresy nemovitosti odhlásí do určitého termínu. To však nemohou splnit, neboť institut odhlášení již neexistuje a změnit adresu trvalého pobytu lze pouze pokud se osoba sama přihlásí na jinou adresu nemovitosti na příslušném obecním úřadě nebo pokud není vlastníkem, přihlásí se se souhlasem vlastníka nemovitosti (domu nebo bytu). Novela občanského zákoníku ukládá u nájemních bytů nájemci povinnost oznámit pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě, v případě, že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce. Nájemce je rovněž povinen oznámit pronajímateli uzavření manželství nebo přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost, což může být důvodem k výpovědi z nájmu bytu. Ale ani tato povinnost přímo nesouvisí s přihlášením se kdekoliv k trvalému pobytu. Jak vyplývá ze shora uvedeného přesný počet osob přihlášených na adrese nemovitosti, kterou kupujete je možné snadno zjistit pouze u rodinných domů. (OSČ) 6

7 Přibývá krádeží na hřbitovech Smutnou skutečností poslední doby je v Třebíči přibývající množství krádeží na hřbitovech. Zejména na Starém hřbitově berou nenechavci nejenom svíčky a drobnou výzdobu, ale neštítí se zcizit také vázy, urny a kříže. Kvůli zvyšujícímu se počtu případů provádí strážníci městské policie na Starém a Novém hřbitově namátkové kontroly, a to v denní i noční době. Městská policie vyzývá občany, aby při zjištění podezřelého jednání zavolali neprodleně na linku tísňového volání číslo 156. (ip) Křižovatka u pošty příští rok V souvislosti s dokončením stavby protipovodňových zdí a lávky do Kočičiny proběhne letos v létě rekonstrukce Soukenické ulice. Navazující opravu křižovatky u pošty však musí město kvůli technickým komplikacím přesunout oproti původnímu plánu až na příští rok. Křižovatka ulic Smila Osovského, Bedřicha Václavka a Jejkovská brána patří k nejfrekventovanějším ve městě. Její dispozice však již nevyhovují dnešním dopravním nárokům. Kromě aut je v místě velmi intenzívní pohyb chodců. Radnice se proto rozhodla využít rekonstrukce Soukenické ulice a spojit ji v jeden celek s přestavbou křižovatky, která by měla být bezpečnější. Jedná se tedy o dvě etapy jedné investiční akce. Kvůli problémům s inženýrskými sítěmi však bude nutné rozložit stavbu do dvou let. Aktuální stav popsal starosta Pavel Heřman: Bohužel se pohybujeme v terénu historického města. Pokud chceme opravit povrch vozovky, nemůžeme zapomenout ani na inženýrské sítě uložené v hloubce. Právě stav inženýrských sítí způsobil, že akci v letošním roce nejsme schopni financovat. Jejich sanace si vyžádá větší objem peněz, než jsme původně předpokládali. Přestavbu křižovatky musíme proto z finančních důvodů přesunout na rok Akce se teď neruší, veškeré plány budou platit. V křižovatce u pošty se počítá s posunutím všech tří přechodů. Město k nim osadí intenzívní svítidla. Celkového zklidnění a zpřehlednění se pak docílí zbudováním dvou středových ostrůvků. Na některých místech dojde k rozšíření, jinde k zúžení chodníků. (ip) Stavba kruhového objezdu v Borovině je dokončena Nová křižovatka v třebíčské čtvrti Borovina už dostala asfaltový povrch. Kruhový objezd neboli rondel zpřístupní bývalý tovární areál Bopo, který se postupně mění v běžnou městskou část. Příjezd do lokality byl dosud možný jen branou skrze historickou čelní budovu. Pohodlné a bezpečné dopravní napojení získá kromě budoucích obyvatel v nových bytech také hotelová škola a několik firem pod hrází Borovinského rybníka. Na původních nákladech ve výši 21 milionů korun se nám podařilo ušetřit. Oproti ceně vzešlé ze soutěže je stavba o více než jeden milion korun levnější, přiblížil financování investice místostarosta Pavel Svoboda, který má na radnici ve své kompetenci dopravu. Město akci hradilo ze svého rozpočtu. Střed křižovatky je zkrášlen parkovými úpravami. Tvoří je oblé syenitové kameny typické pro náš region a vzrostlá borovice, které je symbolem Boroviny. Kromě klasického veřejného osvětlení samotné okružní křižovatky osadil odbor dopravy městského úřadu nová svítidla směrem do ulice Tomáše Bati, v tomto případě v provedení LED. Podle místostarosty Svobody se s umístěním LED svítidel počítá i do ulice Budischowského. (ip) Borovici uprostřed rondelu zatím chrání zavlažovací plášť Ocenění na radnici Tradiční ocenění nejlepších žáků třebíčských základních škol proběhlo v polovině června na radnici za účasti místostarostů Marie Černé a Milana Zeiberta a ředitelů či zástupců příslušných zařízení. Důvody ocenění jsou různé, počínaje úspěchy při studiu a konče třeba sportovními výsledky. ZŠ Bartuškova Sára Slavětínská 9. S Monika Mikušková 9. S Natálie Jurdová 9. S Pavla Volfová 9. S Radek Houser 9. S Richard Novotný 9. S Hana Cahová 9. B ZŠ Benešova Felicita Prokešová 8. C Kathrin Decknerová 9. B Ondřej Dolák 9. B ZŠ Horka - Domky Lenka Daňková 9. B Lucie Hamžová 9. B ZŠ T.G.Masaryka Michal Svoboda 8. tř. Lucie Padrnosová 6. tř. Ondřej Fukas 6. tř. Martin Švihálek 6. tř. Jaroslav Dokulil 9. tř. Viktor Hons 9.tř. Markéta Novotná 9. tř. ZŠ Kpt. Jaroše Filip Dvořák 4.B Jan Macek 5.A Tereza Vechetová 5. B Tereza Fialová 6. A Michal Špaček 7. A Simona Benáčková 9. A Ludmila Novotná 9. A Tereza Balková 9. A ZŠ Na Kopcích ZŠ Týnská Jan Špaček 3. B družstvo: Hanuš Fojt, Zdeněk Kutílek, Petr Šárka, Patrik Škoda, Jan Sladký, Denis Rybníček, Lukáš Vácha, Tomáš Ferdan, 9.tř. družstvo: Veronika Mácová, Eva Štrausová, Nikola Horká, 8. tř. Jan Jelínek 9.A (oš) 7

8 Proč to děláte? Protože chci! Třetí ročník cyklotour napříč bývalým Československem Na kole dětem měl v každé etapě své hrdiny, jednoho však společného, šestapadesátiletého velocipedistu Josefa Zimovčáka. Co ho přivedlo na start pro něj netypické jízdy? Jel jsem Tour de France i další slavné závody Dosud jsem znal jen jízdu na vysokém kole, která byla spojena se sportem a nějakým vítězstvím. To znamená ruce nahoru, poplácání po zádech a případně pocit, že jste dobrý. Pak se zničehonic stalo, že jsem se potkal s kamarádem z Bratislavy a ten mě pozval na projekt Z Bratislavy do Znojma. Když jsme tam dojeli, tak veškeré prostředky, které jsme získali výběrem, putovaly na dětskou onkologii do Bratislavy. Jeho chlapec byl nemocný, i když v té době už přeléčený a zdravý, a Miro z vděku si řekl, že musí pro ty děti něco dělat. A tam mě napadla myšlenka spojit bývalé Československo cyklojízdou. Jednak pomoci doléčit onkologické pacienty rekondičními pobyty a druhou myšlenkou je, abychom si my zdraví uvědomili, že máme obrovské štěstí a vážili si toho. V tom pelotonu se objevují i známé osobnosti, profesor Pafko, profesor Pirk Hovoří s lidmi, a ti si uvědomují, že jsou z masa a kostí jako ti ostatní, a že jsou výjimeční jenom tím, že chtěli, že výsledků dosáhli svou pílí. Je to dnes už třetí ročník a jsem rád, že jsem se na tu cestu dal, protože teď cítím tu plnou hodnotu mé minulosti, sportování a chuti něco dosáhnout, když z toho může mít prospěch někdo jiný, než právě já. Jak náročná byla etapa do Třebíče? Pro mě byla hodně náročná, mrzli jsme, jak pršelo, foukal silný vítr. Ono to vysoké kolo je bez převodů a těch sto šedesát kilometrů ujet - přiznám se, že mám toho dost Ani tak se nevzdáte? Ne, promiňte, ale to je zase otázka: Proč to děláte? No protože chci! A já si také dokážu sám odpovědět, když už toho mám dost: No, však jsi to chtěl! Nesporným hrdinou jedenácté etapy se stal třebíčský místostarosta Pavel Pacal, který Josefu Zimovčákovi sekundoval na čele pelotonu. Pane místostarosto, jak se vám jelo do Třebíče? Jelo se mi krásně, protože jsem jel v pelotonu úžasných lidí, kteří jeli za úžasnou myšlenkou. Potkávali jsme spoustu lidí na náměstích, ve městech, kde jsme zastavovali, a všichni tím žili. To nám kompenzovalo i tu zimu, protivítr a vytrvalý déšť. Pan Zimovčák vás chválil a já vím, že jste sportovec. Přesto bylo to hodně vyčerpávající? Bylo to náročné, ale vyčerpaný nejsem. Možná budu vyčerpaný, až se dotknu postele, ale teď mě hřeje dobrý pocit, že jsme udělali kus práce a pomůžeme těm dětem, což je nejdůležitější. Máte osobní zkušenost s nemocí v rodině. Kdyby vám řekli jel byste to znovu? Jel bych to určitě znovu. Mrzí mě, že z pracovních důvodů nemohu pokračovat v dalších etapách, ale předpokládám, že peloton do Třebíče zavítá i příští rok a to se určitě zase zúčastním. Kdybych mohl, jedu okamžitě dál, ale bohužel pracovní povinnosti mně to nedovolí. (fj) Třetí sportovní den uspořádal ve středu 6. června v rámci projektu Zdravého města Žít společně Denní rehabilitační stacionář Medvědi na Družstevní ulici v Třebíči. Akce navázala na Den otevřených dveří z konce května a na jejím zajištění se mimo jiné podílela Městská policie Třebíč. Policejní vůz a jeho vybavení či výstroj strážníků se také tradičně staly lákadlem pro klienty nejrůznějšího věku. (fj) Akce cihla zahájena. Oblastní charita Třebíč ve spolupráci se sdružením Portus Praha pořádá již devátým rokem sbírku pro lidi s mentálním a zdravotním postižením s názvem Akce cihla. Zahajovací program zahrnující Běh pro cihlu (na snímku) proběhl na třebíčském Karlově náměstí v pondělí 11. června za účasti představitelů města, zástupců třebíčské Charity a hlavního partnera akce Skupiny ČEZ. (fj) 8

9 Výrazný a nezaměnitelný divadelní a filmový herec vystupoval již od dětství u ochotníků, lásku k Thálii mu zprostředkovali rodiče, kteří v třebíčském amatérském divadle také hráli. K Jirkovým koníčkům ovšem patřil i sport, závodně běhal a hrál českou házenou. Vyučil se automechanikem, ale divadlo ho lákalo stále. Zaujal komisi při talentovaných zkouškách na JAMU. Když přislíbil, že si doplní maturitu, byl na brněnskou divadelní akademii přijat. Zůstalo ovšem - z jeho strany - u slibu... Jako student JAMU si zahrál menší roli v dnes legendární inscenaci Státního divadla Brno Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a spasitele našeho Ježíše Krista (v roce 1965 to bylo téma víceméně tabuizované, Evžen Sokolovský režíroval variaci na staré lidové náboženské hry). Prvním angažmá vystudovaného absolventa bylo pak Satirické divadlo Večerní Brno, v době relativního politického uvolnění se tu hrál zajímavý repertoár, Pecha tu vystupoval v české premiéře hry Ludvíka Kundery Nežert (1967) i v Majakovského Oblaku v alhotách, setkává se tu se svým budoucím kolegou z divadla Husa na provázku, režisérem Peterem Scherhauferem. V roce 1968 dokonce ztělesní na jevišti Večerního Brna Fanfána Tulipána (úprava scénáře slavného francouzského filmu pochází od Saši Lichého). Léta strávil Jiří Pecha na oblasti, ve Slováckém divadle Uherské Hradiště, další jeho kroky však vedou zpět do Brna, kde od roku 1972 prakticky dosud (i když dnes už pouze jako host) působí v Divadle Husa na provázku, které především v období normalizace představovalo nejprogresivnější a nejodvážnější Jiří Pecha ( Třebíč) divadelní scénu u nás. Již v první inscenaci, kde Jiří Pecha účinkoval, v koláži textů ruských modernistů Dům zvěřinec, se jako kolega setkává na jevišti s Jiřím Bartoškou a Karlem Heřmánkem, v dalších představeních pak i s těmi, kteří zůstali souboru věrni déle, s Miroslavem Donutilem a svým celoživotním kamarádem Bolkem Polívkou. V roce 1974 se v dramatizaci Páralovy Profesionální ženy objevuje po boku těchto dnes již zasloužilých divadelníků v hlavní roli Dagmar Veškrnová, o rok později ve slavném muzikálu Milana Uhdeho a Miloše Štědroně Balada pro banditu v roli Eržiky Iva Bittová (Pecha tu, stejně jako v pozdější filmové verzi, ztvárňuje velitele četníků). Kromě kmenových režisérů Evy Tálské, Zdeňka Pospíšila a Petera Scherhaufera začíná na Provázku své samostatné projekty realizovat Bolek Polívka, vytváří s Jiřím Pechou osobitou klaunskou dvojici, v roce 1975 vzniká speciální inscenace pro tento tandem Pezza versus Čorba, o šest let později pak Poslední leč. Z velkých divadelních rolí Jiřího Pechy stojí jistě za připomenutí postava osobitého českého polárníka Eskymo Welzla v inscenaci Velký vandr (1976), starý Kozlík v adaptaci Vančurovy Markéty Lazarové (1980), zestárlý Jan Dítě v jevištním zpracování Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále pod divadelním titulem Rozvzpomínání (1985), Karel Sabina ve hře Milana Uhdeho (autor ovšem nesměl být tehdy jako autor uveden) Prodaný a prodaná (1987), po převratu pak Shakespearův Král Lear (1996) a titulní role v Babičce Boženy Němcové (v originální inscenaci Ivo Krobota z roku 1997 byla šťastná to žena hrána zdvojeně, starší dámou plus vousatým Foto: 3x archív autora Pechou, oblečeným ovšem do starosvětsky babičkovského kostýmu). O jeho výkonu napsal tehdy do Divadelních novin Vladimír Procházka: Jiří Pecha postavu babičky neparoduje ani nezlehčuje. Má odpovídající kostým, hlavičku trošku ke straně a hlas posazený o něco málo výš. Hraje tak, že na mocný plnovous v jeho tváři zapomenete natotata. Právě on však inscenátorům postupně stále více slouží k odhalování odvrácené babiččiny tváře, ženy, která dokáže být i skeptická, uštěpačná, nervózní a se svými věčnými moudry také pěkně otravná. Jiřího Pechu začali jako originálního představitele typů poněkud rozdurděných, často i mužů pohybujících se na okraji společnosti, především pak bytostí životem zmoudřelých postupně zaměstnávat i filmaři. Po již zmíněné verzi Balady pro banditu (režie Vladimír Sís 1978) se objevil kupříkladu v Kalamitě Věry Chytilové (1981), v jejím dalším filmu Dědictví aneb Kurvahošigutentag (1992), také s Bolkem Polívkou v hlavní roli, okouzlil postavou anděla. Do televizního seriálu Bylo nás pět (1994) podle slavného klukovského románu Karla Poláčka ho režisér Karel Smyczek obsadil do postavy starého Zilvara z chudobince. V Zapomenutém světle Vladimíra Michálka (1996), kde hrál hlavní roli opět Polívka, sekundoval Jiří Pecha nezapomenutelně v roli Klímy. Jako významný stín svého celoživotního a slavnějšího uměleckého souputníka účinkoval také v Hřebejkově Musíme si pomáhat (2000), kde ztvárnil svou patrně nejnesympatičtější roli zbabělého udavače, a v Pupendu (2003) téhož režiséra, kde se blýsknul rolí normalizační šikanou unaveného sochaře. Jiřího Pechu často obsazují i do pohádek, jeho dobrosrdečná vizáž, která však na sebe dokáže vzít i trochu strašidelné rysy, je ideální pro typy báchorek moderních, nejednoznačných. V typicky vánoční televizní pohádce Anděl Páně (2005) svěřil režisér Jiří Strach třebíčskému rodákovi roli svatého Mikuláše. Jiří Pecha se objevuje i v televizních zábavných pořadech, kupříkladu v Manéži Bolka Polívky. Herecký potenciál oblíbeného herce není zdaleka vyčerpaný a můžeme se dočkat ještě příjemných překvapení. JAN KERBR POPULÁRNÍ TŘEBÍČŠTÍ HERCI 9

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga

9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga 9/2011 Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga MĚSTO TŘEBÍČ ZVE OBČANY NA SETKÁNÍ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA DESATERO PROBLÉMŮúterý

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

Třebíčský. zpravodaj. Osobnosti Vladimír Krajina Muzeum v židovské čtvrti Sport měsíce florbal Almanach třebíčské Čtyřky Blíží se Den Země 3/2011

Třebíčský. zpravodaj. Osobnosti Vladimír Krajina Muzeum v židovské čtvrti Sport měsíce florbal Almanach třebíčské Čtyřky Blíží se Den Země 3/2011 Třebíčský zpravodaj 3/2011 Osobnosti Vladimír Krajina Muzeum v židovské čtvrti Sport měsíce florbal Almanach třebíčské Čtyřky Blíží se Den Země Slovo na úvod Vážení čtenáři, milí Třebíčáci, na této straně

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT LISTY LANŠKROUNSKA 3/XV ÚNOR 2015 CENA 12 Kč Hala Forea otevřela ve velkém stylu, str. 6 Foto: F. Teichmann 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

10/2011. Ceny města Třebíče Stavby 20. století Atletika - královna sportů Jídelna v rohu náměstí Bramborobraní

10/2011. Ceny města Třebíče Stavby 20. století Atletika - královna sportů Jídelna v rohu náměstí Bramborobraní 10/2011 Ceny města Třebíče Stavby 20. století Atletika - královna sportů Jídelna v rohu náměstí Bramborobraní STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁŠKOLA TŘEBÍČ MANŽELŮ CURIEOVÝCH Základní informace o projektu Číslo kola

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Město podporuje třídění odpadů. Odškodní zranění. Pomohou bazénu. Opraví střechu. Seznámí je s technikou

Město podporuje třídění odpadů. Odškodní zranění. Pomohou bazénu. Opraví střechu. Seznámí je s technikou Odškodní zranění Rada města v Třebíči se rozhodla uzavřít smír s Janou Peckhartovou ohledně jejích úrazů na místní komunikaci v ulici Okrajová a Kubišova. Poranění si způsobila opakovaně v létě a na podzim

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše Běh Emila Zátopka 18. září se uskutečnil 2. ročník Memoriálu olympijského vítěze Emila Zátopka čtěte na straně 3 Osobnost regionu Člověk má dělat dobro - to je krédo Vítězslava Koukala, který oslavil významné

Více

Benediktini se přimluvili za počasí V Třebíči proběhly v srpnu. Pořádají Pohádkovou Třebíč. V Třebíči se otevřou kostely. Filmový maraton skončil ráno

Benediktini se přimluvili za počasí V Třebíči proběhly v srpnu. Pořádají Pohádkovou Třebíč. V Třebíči se otevřou kostely. Filmový maraton skončil ráno Pořádají Pohádkovou Třebíč Pátý ročník Pohádkové Třebíče pořádá pro milovníky dobrodružné turistiky Klub českých turistů Třebíč a Zdravé město Třebíč v pátek 16. září. Start akce je v době od 16 do 18

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

3/2015. Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa. Výstroj hokejového brankáře. Antonín Baťa. Hrob Dominika Čipery

3/2015. Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa. Výstroj hokejového brankáře. Antonín Baťa. Hrob Dominika Čipery Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa 3/2015 Antonín Baťa 8 Výstroj hokejového brankáře 12 Hrob Dominika Čipery 19 staré fotky 2 1 Vážení čtenáři, s měsícem březnem

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009

Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009 Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009 ČEZ za 10 let obcím stovky milionů Díky pro dobrovolníky z elektrárny Všeteč oslavila 100 let školy Dříteň ENERGIE CUP 2009 2 OBSAH 4 ČEZ -

Více