Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť"

Transkript

1 6/2012 Povodně už nehrozí Na kole dětem Do sběrných dvorů s čipem Třebíčák Jiří Pecha Ožila Borovina i židovská čtvrť Jak to (asi) bylo v pětačtyřicátém... Foto: Michal Jůza Více na str. 27

2 TÓRA Svitek pergamenu, na kterém je ručně napsáno pět knih Mojžíšových. Kromě toho, že líčí cestu lidu Izraele, obsahuje řadu zákonných ustanovení. Židům je tím, čím ručně psaná bible. Každá židovská komunita svou tóru drží v úctě, neb předčítá se z ní v synagoze. TŘEBÍČSKÁ TÓRA (na snímku), jedna z někdejších devatenácti, byla 7. února 1964, spolu s dalšími 1563 svitky uloženými od počátku 40. let minulého století v pražském Židovském muzeu, odvezena do Anglie. Do Třebíče ji před pěti lety od té doby poprvé, a letos 18. června podruhé, přivezl rabín ze Shir Hayim Židovské reformní komunity v Hampsteadu v Londýně, Larry Tabick. (více v příštím čísle) Foto: Larry Tabick

3 Slovo na úvod Milí Třebíčáci, jsme právě v polovině roku, který Evropská unie vyhlásila jako Rok stárnutí a mezigenerační solidarity, a na to navázala Národní síť Zdravých měst a vyzvala svá členská města, aby se zapojila do aktivity Město přátelské seniorům. Po loňském roce, který byl ve znamení prorodinných aktivit, je to příležitost, jak věnovat pozornost stále se zvětšující skupině našich spoluobčanů, do které se za kratší nebo delší dobu dostaneme každý z nás a to seniorům. Na začátku letošního roku se zástupci města sešli s těmi, kteří jakýmkoliv způsobem se seniory pracují, ať již jsou to různé neziskové organizace nebo sdružení, domovy pro seniory, Charita, ale také Městská knihovna nebo Městské kulturní středisko, a po představení aktivit těchto organizací jsme se domlouvali na tom, co ještě bychom mohli pro seniory v našem městě udělat. Vznikla celá řada námětů, které se postupně realizují, také do grantového programu Rodina a zdraví přišla řada projektů, které jsou zaměřeny na seniory, případně mezigenerační spolupráci. Ještě v letošním roce bychom na základě požadavků rádi stihli otevřít v rámci radnice zařízení pro seniory- pracovně nazývané senior point, kde by nalezli senioři veškeré informace, které by jim pomohly v orientaci v životních situacích, možnost vyřízení tzv. seniorpasů, bylo by vytvořeno místo pro jejich setkávání a další navazující aktivity. Tady je předpokládaná i spolupráce s Krajem Vysočina. Já sama jsem se v uplynulém půlroce zúčastnila řady akcí, které výše jmenované instituce i za podpory města uskutečnily. Při setkávání se seniory, které jsem ještě před 5, 10 nebo i více než 20 lety potkávala v rámci svých pracovních aktivit, jsem si uvědomila, že jsou to právě oni, kteří pracovali v Třebíči na různých pozicích v mnoha organizacích a tak větší, či menší mírou přispívali k rozvoji svého města. Bohužel, mnohdy se právě na tento fakt rychle zapomíná a byla bych ráda, kdyby aktivity letošního roku byly alespoň symbolickým poděkováním těm dříve narozeným za to, co pro naše město udělali a mnozí z nich stále ještě dělají. Marie Černá, místostarostka V tomto čísle naleznete: POD OCHRANOU str. 4 KRUHOVÝ OBJEZD DOKONČEN str. 7 VÁLEČNÁ VŘAVA V BOROVINĚ str. 27 Osobnost na velocipédu aneb Jak je zdraví důležité Setkáváni se známými lidmi je jakousi třešničkou na dortu práce v kultuře. Populární herci, zpěváci, moderátoři, baviči prostě osobnosti, nebo dnes oblíbené slovo celebrity jsou napohled atraktivní součástí našeho povolání. Všechno jsou to samozřejmě lidé z masa a kostí, mají své dobré i špatné vlastnosti a - tak jako v běžném životě - někdo projde kolem vás bez povšimnutí, s jiným si okamžitě padnete do noty a nikdy na něj nezapomenete. V mém případě jsou to například manželé Eva a Václav Hudečkovi, vynikající lidé, jež mám tu velikou čest nazývat svými přáteli Víte však, kdo na mě zanechal největší dojem v posledních dnech a týdnech? Ty, kteří čekají jméno známé z televizních obrazovek či pláten kin možná zklamu. Je to cyklista Josef Zimovčák. Tento světově proslulý velocipedista zavítal do Třebíče v čele pelotonu charitativní cyklotour s názvem Na kole dětem. Neuvěřitelná osobnost. Nejenže je to sportovec tělem i duší, jehož výkony na pro mě naprosto neovladatelném historickém kole udivují svět, ale hlavně je to skvělý člověk. Sympatický, přátelský, neuvěřitelně skromný charismatická osobnost, strhující a inspirující své okolí k pozitivnímu myšlení a konání, v tomto konkrétním případě k tolik potřebné finanční podpoře léčby onkologicky nemocných dětí. Sportovci vědí, jak je zdraví důležité to je skromné heslo Josefa Zimovčáka. A já zase od poloviny června vím, jak je důležité, že existují takovíto lidé. Jaromíra Hanáčková Redakce Třebíčského zpravodaje , Třebíčský zpravodaj Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: nákladem výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma. Evidenční č.: MK ČR E Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům tel.: , Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč Redaktor,grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza, tel.: Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová, Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert Tajemník redakční rady: Ivan Přibík Tisk, roznos, inzerce: Yashica s. r. o., Třebíč, Renata Sedláčková, tel.: , Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 26. června Uzávěrka příštího čísla v pátek 13. července Distribuce Třebíčského zpravodaje Pouze reklamace roznosu!

4 Z RADNICE Pod ochranou Necelé dva roky stačily státnímu podniku Povodí Moravy k realizaci druhé etapy adekvátních ochranných opatření na řece Jihlavě v oblasti průtoku středem města Třebíče. Práce byly náročnější oproti běžným stavbám tohoto typu - bylo totiž nezbytné postupovat v souladu s požadavky památkářů a respektovat těsné sousedství významné památky UNESCO. V délce 850 metrů byly odtěženy nánosy a zrekonstruovány nábřežní zdi a opevnění břehů. Mezi Podklášterským a Novodvorským mostem tak vzniklo vzdušné údolí s novými ochrannými zídkami a dobrou přehledností. V zásadě zůstala nedotčena původní výška hrazení, která je však připravena k montáži mobilních dílů, zvyšujících účinnost ochrany v době zvýšeného průtoku vody v korytě řeky. Opatření jsou vyprojektována k bezpečnému zadržení tzv. stoleté vody při průtoku 260 m 3 za vteřinu. Pro srovnání - dosud byly břehy schopny zadržet bez rozlivu tzv. vodu dvacetiletou, což odpovídá průtoku 174 m 3 za vteřinu. Čtyři části stávající etapy protipovodňové stavby si vyžádaly nákladů 130 miliónů korun (bez DPH), investorem byl s. p. Povodí Moravy, financování proběhlo v rámci Programu MZe Podpora před povodněmi, II. etapa. Je to krásné, shrnula pocity při předávání stavby v polovině června paní Marie Blažková, která prožila v Kočičině prakticky celý život. Výhled na řeku z lávky v Soukenické ulici ji uchvátil. Stejně tak několik dalších kolemjdoucích. Nejspíš tak vyjádřili pocity všech, kdo při někdejších pochybnostech o stavbě zůstali soudnými. (fj) Opraví Zdislavinu Po dokončení protipovodňových zdí radnice nechá kompletně opravit Zdislavinu ulici. Ta získá nový povrch, usazeny budou kamenné obrubníky, dojde také na výměnu poklopů dešťové a splaškové kanalizace a víček zakrývajících šoupata od vodovodu. Všechny kryty budou pozvednuty do nivelety. Chodníky dostanou namísto současného asfaltu betonovou zámkovou dlažbu. Finální úpravou vozovky bude pokládka asfaltobetonového koberce. O náklady na opravu se podělí s. p. Povodí Moravy a město. Probíhajících úprav ulice budou lidé moci využít k opravě svých domovních přípojek. Pro bližší informace a koordinaci je možné se obrátit na pana Petra Dokulila, referenta odboru dopravy městského úřadu, telefon , (ip,fj) Třebíč etapovým městem pro zdraví Kdoví, zda třináctý červnový den nazvat šťastným či nešťastným? To z hlediska počasí. Od rána v tu středu hrozil déšť a na většině Moravy také voda shůry padala v dávkách vydatných. Ze Svatobořic se přesto vydala na cestu dlouhou 158 kilometrů skupinka odvážných a odhodlaných cyklistů. Doktor, inženýr, invalida, děti - a také místostarosta města Třebíče Pavel Pacal. Peloton v jedenácté etapě cyklotour nazvané Na kole dětem, stejně jako ve všech dalších, vedl nepřehlédnutelný muž na vysokém kole, hrdina řady světových cyklistických závodů a mnohonásobný mistr světa či pokořitel rozličných rekordů Josef Zimovčák. Počasí - bůhvíproč - vydatně bojovalo proti statečným účastníkům dobročinné akce, která si klade za cíl pomáhat v návratu do života dětem s onkologickým onemocněním. Projekt podporuje řada významných lidí, a to, že jedna z etap jízdy napříč bývalým Československem, kořeněné odskokem do Vídně, končila právě v Třebíči, je zejména dílem Pavla Pacala, jehož rodina zblízka poznala mnohdy osudné onemocnění. Jedenácté a dvanácté pokračování nejkrásnější cyklotour tedy mělo cíl a start před informačním centrem Malovaný dům na Karlově náměstí... Zmáčení cyklisté, když ve středu v podvečer projížděli centrem Třebíče, budili zaslouženou pozornost. Josef Zimovčák, když seskočil ze svého velocipédu, přivítán místostarostou Pavlem Svobodou, rozdával na všechny strany úsměvy a nešetřil chválou svých souputníků. Přesto jednoho vyzdvihl zvlášť: Špatně se mně hovoří, protože je mně velká zima. Ale pozor! Jel s námi borec, místostarosta Pacal, neskutečně výborný chlap! Potkáváme se od rána na kolech, a věřte, že jste si dobře vybrali. Blahopřeji vám k němu - i jeho projev na kole svědčí o obrovském rozhledu, vybavenosti a citu. Pro sport, pro pohyb a pro myšlenku, která zazněla v projektu Na kole dětem. Je mi velikou ctí, že nás město Třebíč podpořilo. (Třebíč věnovala na konto nadace částku 20 tisíc korun - pozn. autora) Následně předal Josef Zimovčák do rukou místostarosty Pavla Svobody certifikát Nadace Na kole dětem. Jestliže díky dále patřily Městskému kulturnímu středisku Třebíč, které zdarma účastníky ubytovalo a zajistilo ostatní servis, je třeba vyzdvihnout i roli policistů, kteří peloton na motocyklech doprovázeli. Jsou to skuteční borci, ocenil jejich práci místostarosta Pacal. Dokázali ve dvou zabezpečit hladký průjezd všemi křižovatkami i městy. Ve čtvrtek ráno vedl Josef Zimovčák skupinku vytrvalců do cíle další etapy. Je sportovním hrdinou, ale především velkým člověkem... (fj) (Rozhovory s Josefem Zimovčákem a Pavlem Pacalem najdete na str. 8) Pavel Pacal, Josef Zimovčák a děti, kterých se to týká 4

5 Na sběrné dvory od podzimu s kartou Na základě dohody města Třebíče a provozovatele sběrných dvorů společnosti ESKO-T budou občané města Třebíče a jeho místních částí vybaveni identifikační plastovou kartou s čárovým kódem, kterou se budou prokazovat, pokud přijedou uložit odpady na kterýkoliv ze tří sběrných dvorů (Borovina, Hrotovická, Na Klínkách). Tato karta jednak umožní rychlejší odbavení a také zjednodušení vedení evidence osob a odpadů na sběrných dvorech. Co to pro občana znamená? Od 23. července do 30. září 2012 si vyzvedne identifikační plastovou kartu s čárovým kódem (1 karta na domácnost). Kartu si musí vyzvednout poplatník poplatku za odpady, který je veden v evidenci na MěÚ Třebíč, pokud chce být návštěvníkem sběrného dvora. Při převzetí karty se poplatník musí prokázat dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz). Karty se budou vydávat na adrese: Vítězslava Nezvala 6 /11 (u autobusového nádraží), pondělí pátek od 9 do 17 hodin. Karta bude sloužit k následné identifikaci účastníků při předání odpadu na sběrných dvorech. V průběhu měsíců říjen, listopad a prosinec 2012 bude probíhat na sběrných dvorech v Třebíči zkušební provoz, od nebude umožněno uložení odpadů na sběrných dvorech v Třebíči občanům, kteří se neprokážou touto kartou! Bližší informace podají pracovníci sběrných dvorů, zelená linka ESKO-T a pracovnice odboru komunálních služeb MěÚ, oddělení poplatků. Žádáme tímto o trpělivost a podporu při zavádění nového systému a budeme rádi za informace a nápady, jak zlepšit činnost sběrných dvorů. (mč) Obnovené rybníky a cesty v Lorenzových sadech Po desítkách let opomíjení prošly Lorenzovy sady v Třebíči výrazným zásahem. Město tam loni s přispěním Evropské unie revitalizovalo dva rybníky. Akce byla letos v květnu završena opravou cest. Horní i Dolní rybník byly po dlouhou dobu zaneseny bahnem. Druhý z obou jmenovaných měl také protrženou hráz. Odbor správy majetku a investic města dal na podzim loňského roku vybagrovat nánosy bahna, vyspravit hráze a vybudovat nové vypouštěcí mechanizmy. Vytvořily se také bezpečnostní přelivy. Důležitý je i vznik biotopu pro vodní rostliny a živočichy. Horní a Dolní rybník získaly podél částí břehů pásmo s mělkou vodou. Na přítoku mají nyní obě přírodní nádrže ještě oddělené zemní tůně obklopené mokřadními loukami. Úspěšnou investiční akci pak radnice nechala před nedávnem zakončit opravou cest poškozených pohybem bagrů a nákladních automobilů. Revitalizace Horního a Dolního rybníka v Lorenzových sadech přišla na celkové náklady korun. Převážnou část z této sumy zaplatila radnice ze dvou dotací. Evropský fond pro regionální rozvoj poskytl korun a Státní fond životního prostředí ČR korun. Z vlastních prostředků hradilo město korun. (ip) Dočasný přesun autobusových zastávek v sídlišti Za Rybníkem O letních prázdninách bude probíhat rekonstrukce autobusové otočky v sídlišti Za Rybníkem. Souběžně bude město stavět nový výjezd ze čtvrti. Zastávky se proto dočasně přesunou na náhradní místo. Provizorní provoz se týká MAD i linkové dopravy. Termínem je pátek 13. červenec 7.00 hodin až středa 15. srpen hodin. Náhradní zastávky zřídí odbor dopravy městského úřadu o několik stovek metrů dále. Ve Fibichově ulici bude poblíž garáží výstup, v Okružní ulici bude nedaleko pošty nástup. Místní obyvatelé se musí připravit na přechodnou jednosměrku. Kvůli zvýšenému průjezdu autobusů bude nutné také osadit změnu přednosti v jízdě. Městský úřad žádá řidiče osobních automobilů i chodce o vstřícnost a zvýšenou opatrnost. (ip) 5

6 Z RADNICE V sídlišti Hájek vznikla nová třída mateřské školy V prostorách Základní školy Kpt. Jaroše zahájí v září letošního roku provoz nová třída mateřské školy. Po stavební adaptaci budovy byla nedávno zkolaudována. Místnost pojme 28 dětí. Organizačně se bude jednat o odloučené pracoviště Mateřské školy Duha. Součástí úprav bylo zbudování samostatných vchodových dveří, výměna oken a instalování rozvodů vody, elektřiny a vzduchotechniky. Kromě velké společenské místnosti vznikly také kuchyňka pro vydávání svačin, šatna, kabinet a nové sociální zařízení. Celkové náklady ve výši 1,7 milionu korun platilo město ze svého rozpočtu. Mateřinka v prostorách Základní školy Kpt. Jaroše není v Třebíči prvním spojením tohoto typu. Jedna třída školky už takto dříve vznikla a bezproblémově funguje v základní škole Na Kopcích. Výhody umístění mateřské a základní školy do jedné budovy popsal místostarosta Pavel Pacal: Děti i rodiče stráví 12 let v jednom známém prostředí, odpadne adaptace na nové prostředí při přechodu z mateřské školy do základní. (ip) Nejstarší dětské houpačky v Třebíči nahradily nové a moderní prvky Ve Zdislavině ulici vyrostlo zbrusu nové dětské hřiště. Parčík s prolézačkami bude po úpravách koryta řeky opět vyhledávaným zeleným zákoutím. Nové hřiště vzniklo na místě starého. Některé části původního vybavení držely donedávna jeden primát byly nejstaršími svého druhu v Třebíči. Červené loďkové houpačky sloužily dětem ve stínu lip snad čtyřicet let. Později přibyly i jiné druhy prolézaček. Souběžně s dokončením protipovodňových zdí teď nechalo město vybavit populární oddechové místo u řeky moderními a bezpečnými herními prvky. Kluci a holky dostali k dovádění kolotoč, houpačku typu hnízdo, dvě houpadla na pružinách, prolézací tunel, kombinovaný tělocvičný prvek a samozřejmě klasické pískoviště. Pro doprovod rodičů nebo prarodičů osadil odbor komunálních služeb do parčíku také čtyři lavičky a odpadkový koš. Nechybí bezpečné kovové oplocení, které doplní ještě živý plot. (ip) Dětské hřiště ve Zdislavině ulici těsně před dokončením Otevírací doba sběrných dvorů o svátcích 5. a 6. července Odbor komunálních služeb Městského úřadu Třebíč sděluje veřejnosti, že v době státních svátků 5. a 6. července bude otevírací doba sběrných dvorů upravena takto: Čtvrtek 5. července Pátek 6. července SD Hrotovická 8:00 až 17:00 zavřeno SD Na Klinkách 8:00 až 17:00 8:00 až 17:00 SD Borovina zavřeno 8:00 až 17:00 (ip) Kupujete dům nebo byt? Kupujete dům nebo byt do osobního vlastnictví a potřebujete zjistit, zda na adrese této nemovitosti nejsou přihlášeny k trvalému pobytu další osoby mimo vlastníka nemovitosti? Jak postupovat? Kupujícímu obecní úřad evidence obyvatel, v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění, nemůže o cizí osobě žádné informace poskytnout. Jediným řešením, pokud byste tuto informaci chtěli zjistit před koupí nemovitosti je, že požádáte vlastníka nemovitosti - prodávajícího, aby vám předložil potvrzení o tom kolik osob je na konkrétní adrese domu hlášeno k trvalému pobytu. Jedná-li se koupi domu, může takové potvrzení vlastníkovi vydat obecní úřad evidence obyvatel. Ohlašovna sdělí jen vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny je vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou. Pokud se však jedná o koupi bytu v činžovním domě je zjišťování přihlášených osob složitější, neboť obecní úřady dle zákona o evidenci obyvatel nevedou přihlášené osoby k trvalému pobytu dle jednotlivých bytů, ale pouze na adrese činžovního domu. Vlastník bytu by se mohl obrátit na správce domu, který vede osoby nahlášené v jednotlivých bytech. Správci bytů však vedou osoby, které byt užívají, nikoliv osoby dle trvalého pobytu, takže osoba, která je u správce domu odhlášena z počtu posuzovaných osob, které byt užívají, může být nadále hlášena k trvalému pobytu na adrese tohoto činžovního domu. Často se na obecních úřadech setkáváme s tím, že v kupních smlouvách je nesprávně uvedeno, že původní majitelé nemovitosti (prodávající) se z adresy nemovitosti odhlásí do určitého termínu. To však nemohou splnit, neboť institut odhlášení již neexistuje a změnit adresu trvalého pobytu lze pouze pokud se osoba sama přihlásí na jinou adresu nemovitosti na příslušném obecním úřadě nebo pokud není vlastníkem, přihlásí se se souhlasem vlastníka nemovitosti (domu nebo bytu). Novela občanského zákoníku ukládá u nájemních bytů nájemci povinnost oznámit pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě, v případě, že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce. Nájemce je rovněž povinen oznámit pronajímateli uzavření manželství nebo přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost, což může být důvodem k výpovědi z nájmu bytu. Ale ani tato povinnost přímo nesouvisí s přihlášením se kdekoliv k trvalému pobytu. Jak vyplývá ze shora uvedeného přesný počet osob přihlášených na adrese nemovitosti, kterou kupujete je možné snadno zjistit pouze u rodinných domů. (OSČ) 6

7 Přibývá krádeží na hřbitovech Smutnou skutečností poslední doby je v Třebíči přibývající množství krádeží na hřbitovech. Zejména na Starém hřbitově berou nenechavci nejenom svíčky a drobnou výzdobu, ale neštítí se zcizit také vázy, urny a kříže. Kvůli zvyšujícímu se počtu případů provádí strážníci městské policie na Starém a Novém hřbitově namátkové kontroly, a to v denní i noční době. Městská policie vyzývá občany, aby při zjištění podezřelého jednání zavolali neprodleně na linku tísňového volání číslo 156. (ip) Křižovatka u pošty příští rok V souvislosti s dokončením stavby protipovodňových zdí a lávky do Kočičiny proběhne letos v létě rekonstrukce Soukenické ulice. Navazující opravu křižovatky u pošty však musí město kvůli technickým komplikacím přesunout oproti původnímu plánu až na příští rok. Křižovatka ulic Smila Osovského, Bedřicha Václavka a Jejkovská brána patří k nejfrekventovanějším ve městě. Její dispozice však již nevyhovují dnešním dopravním nárokům. Kromě aut je v místě velmi intenzívní pohyb chodců. Radnice se proto rozhodla využít rekonstrukce Soukenické ulice a spojit ji v jeden celek s přestavbou křižovatky, která by měla být bezpečnější. Jedná se tedy o dvě etapy jedné investiční akce. Kvůli problémům s inženýrskými sítěmi však bude nutné rozložit stavbu do dvou let. Aktuální stav popsal starosta Pavel Heřman: Bohužel se pohybujeme v terénu historického města. Pokud chceme opravit povrch vozovky, nemůžeme zapomenout ani na inženýrské sítě uložené v hloubce. Právě stav inženýrských sítí způsobil, že akci v letošním roce nejsme schopni financovat. Jejich sanace si vyžádá větší objem peněz, než jsme původně předpokládali. Přestavbu křižovatky musíme proto z finančních důvodů přesunout na rok Akce se teď neruší, veškeré plány budou platit. V křižovatce u pošty se počítá s posunutím všech tří přechodů. Město k nim osadí intenzívní svítidla. Celkového zklidnění a zpřehlednění se pak docílí zbudováním dvou středových ostrůvků. Na některých místech dojde k rozšíření, jinde k zúžení chodníků. (ip) Stavba kruhového objezdu v Borovině je dokončena Nová křižovatka v třebíčské čtvrti Borovina už dostala asfaltový povrch. Kruhový objezd neboli rondel zpřístupní bývalý tovární areál Bopo, který se postupně mění v běžnou městskou část. Příjezd do lokality byl dosud možný jen branou skrze historickou čelní budovu. Pohodlné a bezpečné dopravní napojení získá kromě budoucích obyvatel v nových bytech také hotelová škola a několik firem pod hrází Borovinského rybníka. Na původních nákladech ve výši 21 milionů korun se nám podařilo ušetřit. Oproti ceně vzešlé ze soutěže je stavba o více než jeden milion korun levnější, přiblížil financování investice místostarosta Pavel Svoboda, který má na radnici ve své kompetenci dopravu. Město akci hradilo ze svého rozpočtu. Střed křižovatky je zkrášlen parkovými úpravami. Tvoří je oblé syenitové kameny typické pro náš region a vzrostlá borovice, které je symbolem Boroviny. Kromě klasického veřejného osvětlení samotné okružní křižovatky osadil odbor dopravy městského úřadu nová svítidla směrem do ulice Tomáše Bati, v tomto případě v provedení LED. Podle místostarosty Svobody se s umístěním LED svítidel počítá i do ulice Budischowského. (ip) Borovici uprostřed rondelu zatím chrání zavlažovací plášť Ocenění na radnici Tradiční ocenění nejlepších žáků třebíčských základních škol proběhlo v polovině června na radnici za účasti místostarostů Marie Černé a Milana Zeiberta a ředitelů či zástupců příslušných zařízení. Důvody ocenění jsou různé, počínaje úspěchy při studiu a konče třeba sportovními výsledky. ZŠ Bartuškova Sára Slavětínská 9. S Monika Mikušková 9. S Natálie Jurdová 9. S Pavla Volfová 9. S Radek Houser 9. S Richard Novotný 9. S Hana Cahová 9. B ZŠ Benešova Felicita Prokešová 8. C Kathrin Decknerová 9. B Ondřej Dolák 9. B ZŠ Horka - Domky Lenka Daňková 9. B Lucie Hamžová 9. B ZŠ T.G.Masaryka Michal Svoboda 8. tř. Lucie Padrnosová 6. tř. Ondřej Fukas 6. tř. Martin Švihálek 6. tř. Jaroslav Dokulil 9. tř. Viktor Hons 9.tř. Markéta Novotná 9. tř. ZŠ Kpt. Jaroše Filip Dvořák 4.B Jan Macek 5.A Tereza Vechetová 5. B Tereza Fialová 6. A Michal Špaček 7. A Simona Benáčková 9. A Ludmila Novotná 9. A Tereza Balková 9. A ZŠ Na Kopcích ZŠ Týnská Jan Špaček 3. B družstvo: Hanuš Fojt, Zdeněk Kutílek, Petr Šárka, Patrik Škoda, Jan Sladký, Denis Rybníček, Lukáš Vácha, Tomáš Ferdan, 9.tř. družstvo: Veronika Mácová, Eva Štrausová, Nikola Horká, 8. tř. Jan Jelínek 9.A (oš) 7

8 Proč to děláte? Protože chci! Třetí ročník cyklotour napříč bývalým Československem Na kole dětem měl v každé etapě své hrdiny, jednoho však společného, šestapadesátiletého velocipedistu Josefa Zimovčáka. Co ho přivedlo na start pro něj netypické jízdy? Jel jsem Tour de France i další slavné závody Dosud jsem znal jen jízdu na vysokém kole, která byla spojena se sportem a nějakým vítězstvím. To znamená ruce nahoru, poplácání po zádech a případně pocit, že jste dobrý. Pak se zničehonic stalo, že jsem se potkal s kamarádem z Bratislavy a ten mě pozval na projekt Z Bratislavy do Znojma. Když jsme tam dojeli, tak veškeré prostředky, které jsme získali výběrem, putovaly na dětskou onkologii do Bratislavy. Jeho chlapec byl nemocný, i když v té době už přeléčený a zdravý, a Miro z vděku si řekl, že musí pro ty děti něco dělat. A tam mě napadla myšlenka spojit bývalé Československo cyklojízdou. Jednak pomoci doléčit onkologické pacienty rekondičními pobyty a druhou myšlenkou je, abychom si my zdraví uvědomili, že máme obrovské štěstí a vážili si toho. V tom pelotonu se objevují i známé osobnosti, profesor Pafko, profesor Pirk Hovoří s lidmi, a ti si uvědomují, že jsou z masa a kostí jako ti ostatní, a že jsou výjimeční jenom tím, že chtěli, že výsledků dosáhli svou pílí. Je to dnes už třetí ročník a jsem rád, že jsem se na tu cestu dal, protože teď cítím tu plnou hodnotu mé minulosti, sportování a chuti něco dosáhnout, když z toho může mít prospěch někdo jiný, než právě já. Jak náročná byla etapa do Třebíče? Pro mě byla hodně náročná, mrzli jsme, jak pršelo, foukal silný vítr. Ono to vysoké kolo je bez převodů a těch sto šedesát kilometrů ujet - přiznám se, že mám toho dost Ani tak se nevzdáte? Ne, promiňte, ale to je zase otázka: Proč to děláte? No protože chci! A já si také dokážu sám odpovědět, když už toho mám dost: No, však jsi to chtěl! Nesporným hrdinou jedenácté etapy se stal třebíčský místostarosta Pavel Pacal, který Josefu Zimovčákovi sekundoval na čele pelotonu. Pane místostarosto, jak se vám jelo do Třebíče? Jelo se mi krásně, protože jsem jel v pelotonu úžasných lidí, kteří jeli za úžasnou myšlenkou. Potkávali jsme spoustu lidí na náměstích, ve městech, kde jsme zastavovali, a všichni tím žili. To nám kompenzovalo i tu zimu, protivítr a vytrvalý déšť. Pan Zimovčák vás chválil a já vím, že jste sportovec. Přesto bylo to hodně vyčerpávající? Bylo to náročné, ale vyčerpaný nejsem. Možná budu vyčerpaný, až se dotknu postele, ale teď mě hřeje dobrý pocit, že jsme udělali kus práce a pomůžeme těm dětem, což je nejdůležitější. Máte osobní zkušenost s nemocí v rodině. Kdyby vám řekli jel byste to znovu? Jel bych to určitě znovu. Mrzí mě, že z pracovních důvodů nemohu pokračovat v dalších etapách, ale předpokládám, že peloton do Třebíče zavítá i příští rok a to se určitě zase zúčastním. Kdybych mohl, jedu okamžitě dál, ale bohužel pracovní povinnosti mně to nedovolí. (fj) Třetí sportovní den uspořádal ve středu 6. června v rámci projektu Zdravého města Žít společně Denní rehabilitační stacionář Medvědi na Družstevní ulici v Třebíči. Akce navázala na Den otevřených dveří z konce května a na jejím zajištění se mimo jiné podílela Městská policie Třebíč. Policejní vůz a jeho vybavení či výstroj strážníků se také tradičně staly lákadlem pro klienty nejrůznějšího věku. (fj) Akce cihla zahájena. Oblastní charita Třebíč ve spolupráci se sdružením Portus Praha pořádá již devátým rokem sbírku pro lidi s mentálním a zdravotním postižením s názvem Akce cihla. Zahajovací program zahrnující Běh pro cihlu (na snímku) proběhl na třebíčském Karlově náměstí v pondělí 11. června za účasti představitelů města, zástupců třebíčské Charity a hlavního partnera akce Skupiny ČEZ. (fj) 8

9 Výrazný a nezaměnitelný divadelní a filmový herec vystupoval již od dětství u ochotníků, lásku k Thálii mu zprostředkovali rodiče, kteří v třebíčském amatérském divadle také hráli. K Jirkovým koníčkům ovšem patřil i sport, závodně běhal a hrál českou házenou. Vyučil se automechanikem, ale divadlo ho lákalo stále. Zaujal komisi při talentovaných zkouškách na JAMU. Když přislíbil, že si doplní maturitu, byl na brněnskou divadelní akademii přijat. Zůstalo ovšem - z jeho strany - u slibu... Jako student JAMU si zahrál menší roli v dnes legendární inscenaci Státního divadla Brno Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a spasitele našeho Ježíše Krista (v roce 1965 to bylo téma víceméně tabuizované, Evžen Sokolovský režíroval variaci na staré lidové náboženské hry). Prvním angažmá vystudovaného absolventa bylo pak Satirické divadlo Večerní Brno, v době relativního politického uvolnění se tu hrál zajímavý repertoár, Pecha tu vystupoval v české premiéře hry Ludvíka Kundery Nežert (1967) i v Majakovského Oblaku v alhotách, setkává se tu se svým budoucím kolegou z divadla Husa na provázku, režisérem Peterem Scherhauferem. V roce 1968 dokonce ztělesní na jevišti Večerního Brna Fanfána Tulipána (úprava scénáře slavného francouzského filmu pochází od Saši Lichého). Léta strávil Jiří Pecha na oblasti, ve Slováckém divadle Uherské Hradiště, další jeho kroky však vedou zpět do Brna, kde od roku 1972 prakticky dosud (i když dnes už pouze jako host) působí v Divadle Husa na provázku, které především v období normalizace představovalo nejprogresivnější a nejodvážnější Jiří Pecha ( Třebíč) divadelní scénu u nás. Již v první inscenaci, kde Jiří Pecha účinkoval, v koláži textů ruských modernistů Dům zvěřinec, se jako kolega setkává na jevišti s Jiřím Bartoškou a Karlem Heřmánkem, v dalších představeních pak i s těmi, kteří zůstali souboru věrni déle, s Miroslavem Donutilem a svým celoživotním kamarádem Bolkem Polívkou. V roce 1974 se v dramatizaci Páralovy Profesionální ženy objevuje po boku těchto dnes již zasloužilých divadelníků v hlavní roli Dagmar Veškrnová, o rok později ve slavném muzikálu Milana Uhdeho a Miloše Štědroně Balada pro banditu v roli Eržiky Iva Bittová (Pecha tu, stejně jako v pozdější filmové verzi, ztvárňuje velitele četníků). Kromě kmenových režisérů Evy Tálské, Zdeňka Pospíšila a Petera Scherhaufera začíná na Provázku své samostatné projekty realizovat Bolek Polívka, vytváří s Jiřím Pechou osobitou klaunskou dvojici, v roce 1975 vzniká speciální inscenace pro tento tandem Pezza versus Čorba, o šest let později pak Poslední leč. Z velkých divadelních rolí Jiřího Pechy stojí jistě za připomenutí postava osobitého českého polárníka Eskymo Welzla v inscenaci Velký vandr (1976), starý Kozlík v adaptaci Vančurovy Markéty Lazarové (1980), zestárlý Jan Dítě v jevištním zpracování Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále pod divadelním titulem Rozvzpomínání (1985), Karel Sabina ve hře Milana Uhdeho (autor ovšem nesměl být tehdy jako autor uveden) Prodaný a prodaná (1987), po převratu pak Shakespearův Král Lear (1996) a titulní role v Babičce Boženy Němcové (v originální inscenaci Ivo Krobota z roku 1997 byla šťastná to žena hrána zdvojeně, starší dámou plus vousatým Foto: 3x archív autora Pechou, oblečeným ovšem do starosvětsky babičkovského kostýmu). O jeho výkonu napsal tehdy do Divadelních novin Vladimír Procházka: Jiří Pecha postavu babičky neparoduje ani nezlehčuje. Má odpovídající kostým, hlavičku trošku ke straně a hlas posazený o něco málo výš. Hraje tak, že na mocný plnovous v jeho tváři zapomenete natotata. Právě on však inscenátorům postupně stále více slouží k odhalování odvrácené babiččiny tváře, ženy, která dokáže být i skeptická, uštěpačná, nervózní a se svými věčnými moudry také pěkně otravná. Jiřího Pechu začali jako originálního představitele typů poněkud rozdurděných, často i mužů pohybujících se na okraji společnosti, především pak bytostí životem zmoudřelých postupně zaměstnávat i filmaři. Po již zmíněné verzi Balady pro banditu (režie Vladimír Sís 1978) se objevil kupříkladu v Kalamitě Věry Chytilové (1981), v jejím dalším filmu Dědictví aneb Kurvahošigutentag (1992), také s Bolkem Polívkou v hlavní roli, okouzlil postavou anděla. Do televizního seriálu Bylo nás pět (1994) podle slavného klukovského románu Karla Poláčka ho režisér Karel Smyczek obsadil do postavy starého Zilvara z chudobince. V Zapomenutém světle Vladimíra Michálka (1996), kde hrál hlavní roli opět Polívka, sekundoval Jiří Pecha nezapomenutelně v roli Klímy. Jako významný stín svého celoživotního a slavnějšího uměleckého souputníka účinkoval také v Hřebejkově Musíme si pomáhat (2000), kde ztvárnil svou patrně nejnesympatičtější roli zbabělého udavače, a v Pupendu (2003) téhož režiséra, kde se blýsknul rolí normalizační šikanou unaveného sochaře. Jiřího Pechu často obsazují i do pohádek, jeho dobrosrdečná vizáž, která však na sebe dokáže vzít i trochu strašidelné rysy, je ideální pro typy báchorek moderních, nejednoznačných. V typicky vánoční televizní pohádce Anděl Páně (2005) svěřil režisér Jiří Strach třebíčskému rodákovi roli svatého Mikuláše. Jiří Pecha se objevuje i v televizních zábavných pořadech, kupříkladu v Manéži Bolka Polívky. Herecký potenciál oblíbeného herce není zdaleka vyčerpaný a můžeme se dočkat ještě příjemných překvapení. JAN KERBR POPULÁRNÍ TŘEBÍČŠTÍ HERCI 9

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 SK Žabovřesky Brno HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 Brno, prosinec 2012 Obsah 1. Název projektu 2 2. Předkladatel 2 3. Řešitel projektu 2 4. Závodníci zařazení do SCD

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zpráva z realizace kampaně

Zpráva z realizace kampaně Zpráva z realizace kampaně Dny zdraví Strakonice v roce 2014 1 INFORMACE O CELOSTÁTNÍ KAMPANI DNY ZDRAVÍ Dny zdraví patří mezi jednu z pěti základních celostátních komunitních kampaní, které Národní síť

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat.

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Středa 14. ledna 2015

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Brněnské dny bez úrazů 2008 souhrnná zpráva Kancelář Brno-Zdravé město, Magistrát města Brna

Brněnské dny bez úrazů 2008 souhrnná zpráva Kancelář Brno-Zdravé město, Magistrát města Brna Brněnské dny bez úrazů 2008 souhrnná zpráva Kancelář Brno-Zdravé město, Magistrát města Brna SHRNUTÍ Devátý ročník Brněnských dnů bez úrazů, který je součástí celostátní kampaně Národní den bez úrazů,

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Anička Glatterová 3.třída

Anička Glatterová 3.třída Anička Glatterová 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně červenec..2-3 Slavní rodáci červen..4 Ročníkové práce.5 Absolventské práce.6 Výlet - Ohře 2014.7 Výlet - Bělá pod Pradědem.8 Výlet Chlum u Třeboně

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči.

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Nezavírejte oči.. Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Znamená to, že by bylo lepší kdybych tady nebyl? Stejně tak jako mi to říkávala moje máma když mě prodávala, nebo můj táta když

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více