nahlédněte do duše našich památek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz"

Transkript

1 Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek

2 České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál 24 Označení památky tímto emblémem UNESCO je aktem, kterým celé světové společenství prohlašuje: "Ano, toto je cosi, co je na celém světě výjimečné a jedinečné, je to cosi, co je naším společným dědictvím, je to něco, co se zavazujeme chránit jeden pro druhého a v zájmu nás všech - národů světa." Symbolizuje vzájemné prolínání kulturního a přírodního dědictví: centrální čtverec je formou, kterou vytvořil člověk, kruh pak představuje přírodu. Oba tvary jsou vzájemně propojeny úzkou vazbou, neboť kultura neexistuje mimo přírodu. Emblém je kulatý jako svět, avšak zároveň tento kruh symbolizuje ochranu. Česká republika ratifikovala mezinárodní Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví v roce 1991 a od té doby se podařilo zapsat na Seznam UNESCO již celkem 12 míst z celé České republiky. Je to víc než dvojnásobek světového průměru. Můžeme tedy hrdě prohlásit Českou republiku za "UNESCO velmoc". Dodejme, že UNESCO je anglická zkratka názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, což znamená Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu.

3 2 3 Litomyšl 28 Olomouc 32 Praha 36 Telč 40 Třebíč 44 Žďár nad Sázavou 48 České dědictví UNESCO je svazek obcí a měst České republiky na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví, nebo také zkráceně řečeno na Seznam UNESCO. Zakladatelská listina Sdružení České dědictví UNESCO byla podepsána 29. června Sdružení chce býti jakousi lobby skupinou hájící zájmy "unescových měst", důležitá je však také oblast společné propagace, i cíl osvětový a vzdělávací. Zapsání památky na Seznam UNESCO je jednak vysoce prestižní záležitostí, ale jde i o jakousi záruku kvality v oblasti turismu a motivaci k návštěvě. Památky UNESCO jsou také velkou učebnicí dějin kultur, jsou důkazem nádherné rozmanitosti a v mnoha zemích také vlajkovými loďmi péče o kulturní dědictví.

4 Brno Na území dnešního Brna žil člověk již ve středním paleolitu, před 70 tisíci lety. Kontinuitu osídlení zde sledujeme od příchodu Slovanů v 6. stol. přes období Velkomoravské říše. Okolo roku 1000 vznikla u brodu přes řeku Svratku osada, která dostala jméno odvozené od staroslovanského základu slova brn (jíl, bláto, hlína). Osada se rychle rozrůstala. V roce 1243 obdařil král Václav I. již dobře fungující město privilegiem, kterým dostalo obšírný právní základ pro svůj další rozvoj. Od konce 13. století chrání město hrad Špilberk, který se v pol. 14. století stal sídelním hradem moravských markrabat z rodu Lucemburků. V roce 1641 se Brno stalo zemským hlavním městem Moravy a po roce 1645 po úspěšné obraně proti švédským vojskům své postavení ještě posílilo. Na přelomu 18. a 19. století bylo Brno jedním z největších středisek textilního a strojírenského průmyslu habsburské monarchie. Svoji rozlohu výrazně rozšířilo v roce 1919 připojením řady předměstí. Dnes je Brno významnou městskou památkovou rezervací. Za více jak deset století své existence prošlo město mnoha změnami. Asi nejvýrazněji se do jeho tváře zapsala dlouholetá průmyslová tradice. Tato kvalitní základna města dnes nabízí široké podnikatelské možnosti. Brno je také tradičním centrem mezinárodního obchodu a Brněnské veletrhy pořádají každoročně kolem padesáti specializovaných výstav a veletrhů s mezinárodní účastí. Brno nabízí také široké spektrum kvalitních možností, jak zde trávit volný čas. Vila Tugendhat v Brně Nejvýznamnější evropská stavba architekta Ludwiga Miese van der Rohe byla na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsána v roce

5 Vila Tugendhat byla postavena v letech pro manžele Tugendhatovy v Brně Černých Polích. Projektováním domu byl pověřen jeden z nejvýznamnějších evropských architektů té doby Ludwig Mies van der Rohe. Architekt rozvrhl vilu do tří úrovní. Hlavní podlaží rozčlenil na vstupní, společenskou, pracovní a jídelní část. V suterénu byla prádelna, sklady, fotokomora a kotelna. Horní podlaží mělo obytný charakter, tj. byly zde ložnice, pokoje dětí a chůvy. Také zimní zahrada byla součástí architektonického návrhu. V roce 1938 manželé Tugendhatovi museli vilu pro svůj židovský původ opustit a obsadila ji říšská správa a nakonec také Rudá armáda. Později byla provedena řada nevhodných úprav, které se architektonické podstaty stavby naštěstí nedotkly. Dnes je přístupná veřejnosti jako muzeum. 1, 2, 4) Interiér vily 3) Vila Tugendhat 5) Letecký snímek centra města 6) Mahenovo divadlo 7) Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a klášter Augustiniánů 8) Katedrála sv. Petra a Pavla 9) Pohled na kostel sv. Michala, v pozadí hrad Špilberk

6 Brno Tip na prohlídku města V turistické sezoně, od května do září, se konají každou středu pravidelné prohlídky města s průvodcem (v a hod.). Zájemci se scházejí v Radnické ulici 8 u informačního centra. Součástí prohlídky, která trvá asi 2 3 hodiny je: objekt Staré radnice (1) (vyhlídková věž duben září), Denisovy sady (2), katedrála sv. Petra a Pavla (3), Zelný trh s barokní kašnou Parnas; sloup Nejsvětější trojice; objekt divadla Reduta (4), kostel Nalezení sv. Kříže (5), náměstí Svobody s Morovým sloupem; Kleinův palác; Dům pánů z Lipé (6) (vyhlídková terasa s výtahem celoročně), kostel sv. 6 7 Možná nevíte, že I Když se řekne v Brně hrad, vybaví se nám jen Špilberk. Ale Brno mívalo hrady dokonce tři. První je ovšem zahalen rouškou tajemství. Jeho podobu ani umístění neznáme, i když právě on má pro dějiny Brna zcela zásadní význam. Zmiňuje se o něm už Kosmas ( ) ve své kronice, která se považuje za vůbec první věrohodnou písemnou zmínku o Brně vůbec. I Proč na Petrově zvoní zvony poledne už v jedenáct? Mnozí turisté, kteří procházejí poledním Brnem, nad tím jen nechápavě kroutí hlavou. Příčinou tohoto zvonění bylo obléhání města roku 1645 Švédy, kteří byli přesvědčeni, že ho dobudou za méně jak týden. A ono nic. Armáda byla před Brnem už čtvrtý měsíc, a proto velitel Torstenson rozhodl naposledy udeřit 15. srpna, a než na Petrově budou zvonit poledne, musí Brno obsadit. Jestli ne, odtáhne. Hospodský, který Švédy obsluhoval, vyslechl jejich plán a okamžitě ho sdělil obráncům. Ráno začala bitva, a když už začali Švédové prorážet hradby a dostávat se do města, velitel obrany generál Souches poslal zvoníka na svatopetrský chrám zvonit poledne. Bylo právě jedenáct hodin, když zazněl zvon, který ohlašoval poledne. Švédové přestali bojovat, a než nastala noc, byli pryč. Brno bylo zachráněno a od těch dob se na Petrově zvoní poledne už v jedenáct. 8

7 46 47 Jakuba (7), kostel sv. Tomáše (8). Tuto prohlídku si můžete objednat i v jiné dny, ale pouze po předchozí domluvě. V rámci průvodcovských služeb si můžete objednat i společný oběd, večeři nebo společnou přepravu. Na přání jsou možné jednotlivé prohlídky podle požadavků klientů. Tip na prohlídku města Druhé největší město České republiky svým novým letištním terminálem významně přispělo k lepší dostupnosti a rozvoji podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu. 9

8 Český Krumlov Vnejjižnější části České republiky se nachází region, jenž je ideálním místem k prožití těch nejzajímavějších zážitků. Jeho centrem je město Český Krumlov, které sice není velké svou rozlohou, ale o to více přitahuje kouzelnou atmosférou dávných let. Díky jedinečné středověké zástavbě je právem chráněno organizací UNESCO. Jako přirozené centrum však nežije pouze historií, která je v podobě starobylých památek přítomna na každém kroku, ale postupem času se stalo městem kultury, umění a nevšedních zážitků. V každém ročním období nabízí z pestrého menu kulturních akcí ty nejlepší kousky: od návštěv muzeí a galerií přes koncerty některého ze sedmi hudebních festivalů či představení v rámci tradičních slavností až po speciální noční prohlídky nebo posezení ve stylových hospůdkách jen si vybrat a ochutnat. Obklopen neporušenou krásnou přírodou láká Český Krumlov a celý region všechny ty, kdo chtějí 1 2

9 8 9 3 zažít něco nezapomenutelného, neobvyklého, vzrušujícího. Historické centrum Českého Krumlova Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce Druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice patří k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě. První stopy zde zanechali někdy kolem roku 1250 páni z Krumlova, jedna z větví mocného rodu Vítkovců s erbovním znakem pětilisté růže. Po nich zdědili hrad Rožmberkové, s jejichž jménem je spojen největší rozkvět zámku i města. Dalšími držiteli Krumlova se stali uměnímilovní Eggenberkové a následně vynikající hospodáři a politici Schwarzenberkové. Díky těmto rodům je dochován stavební vývoj od 14. do 19. století. Historické sídlo šlechtických rodin zahrnuje řadu zámeckých budov, slavný maškarní sál, unikátní barokní divadlo, zámeckou zahradu s rokokovou fontánou či letohrádek Bellarie. 1) Náměstí Svornosti 2) Pohled na historické centrum města 3) Typické českokrumlovské uličky 4) Pohled na zámek z pravého břehu Vltavy 5) Pohled na areál zámku ze zámecké věže 6) Vyhlídka na centrum města 7) Kostel sv. Víta 8) Zámecké divadlo 4

10 Český Krumlov 5 Tip na prohlídku města Prohlídku můžeme začít na parkovišti Jelení zahrada (1), pod Plášťovým mostem (2) směrem na lávku přes Vltavu, odkud je dobrý výhled na zámecký komplex. Pokračujeme do Široké ulice k budově Egon Schiele Art Centra (3) (renesanční budova bývalého městského pivovaru, dnes kulturní centrum) a dále do Kájovské ulice k Muzeu voskových figurin (4) (klasicistně přestavěná renesanční budova). Z mostu E. Beneše (5) si můžeme všimnout hudební školy (od roku 1545 latinská škola a od 1780 škola hudební), kostela sv. Víta (6) (postaven Rožmberky v gotickém slohu a vysvěcen roku 1439) a hotelu Růže (7) (renesanční budova, v letech jezuitská kolej, od roku 1889 hotel). Vrátíme se krátký úsek zpět a odbočíme do Kostelní ulice. Z ní se vydáme Horní ulicí kolem hudební školy, kostela a hotelu Růže k Regionálnímu muzeu (8) v Českém Krumlově (bývalý jezuitský seminář, od roku 1946 muzeum). Z jezuitské zahrady (9) vedle budovy muzea se nabízí krásný výhled na středověké jádro města. Horní ulicí se vrátíme zpět až na náměstí Svornosti, kde stojí 7 Možná nevíte, že I Zámecké barokní divadlo je ojedinělou ukázkou vyspělé barokní divadelní scény. Výjimečně dochovaný divadelní fond tvoří nejen předmětné reálie, ale i písemná dokumentace. I Zlatý kočár je nejcennějším exponátem českokrumlovského zámku. Vůz je vyrobený z pozlaceného ořechového dřeva a byly v něm vezeny dary císaře Ferdinanda III. Habsburského papeži Urbanu VIII. I Letohrádek Bellarie v zámecké zahradě je vzácně dochovaná rokoková zahradní stavba, jediná svého druhu v České republice. Vzorem pro protáhlý osmiboký objekt letohrádku byl zřejmě palác Evžena Savojského Horní Belveder. 6

11 10 11 za zmínku radnice (10) (renesanční budova spojená v roce 1580 ze dvou staveb) i mariánský morový sloup s kašnou (postavený kolem roku 1715 z vděčnosti za odvrácení moru). Projdeme Radniční ulicí k Lazebnickému mostu (11), odkud uvidíme na zámek a bývalý špitál s kostelem sv. Jošta (12) (z 1. poloviny 14. století). V ulici Latrán nás jistě zaujmou středověké domy s malebnými fasádami. Projdeme Červenou branou (13) na první zámecké nádvoří až k medvědáriu, odkud můžeme projít buď jednotlivými zámeckými nádvořími až k zámecké zahradě (14), nebo zadním traktem prvního nádvoří zpět na parkoviště Jelení zahrada. Tip na prohlídku města Český Krumlov je kosmopolitní město s vůní historie i jedinečnou atmosférou uprostřed krásné přírody. 8

12 Holašovice Obec je zmiňována od poloviny 13. století. Dispoziční řešení její návsi napovídá, že byla založena tzv. na zelené louce jako součást kolonizačních snah v jihočeském pohraničí. První polovina 16. století znamenala pro místní obyvatele doslova pohromu. Díky moru tehdy vymřelo bezmála veškeré původní české obyvatelstvo. Obec ale byla téměř okamžitě osídlena německými osadníky. Podruhé do života Holašovic výrazně zasáhla druhá světová válka. Snahy místního německého obyvatelstva o připojení obce k Německu byly úspěšné. Obec se tak stala součástí říšského území, čímž došlo k nucenému vysídlení české menšiny do vnitrozemí. Po válce, v roce 1946, začal odsun, který postihl naprostou většinu holašovických obyvatel německé národnosti. Na uprázdněná stavení přišlo české obyvatelstvo z vnitrozemí. V poválečných letech se v obci mnoho nestavělo, spíše jen opravovalo a udržovalo. Proto mohl nejprve stát, 1 2

13 a později také UNESCO, označit tento komplex vesnické architektury za unikátní. Holašovice Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce Vesnice leží asi 16 km západně od Českých Budějovic. Na Seznam UNESCO byl zapsán téměř zcela dochovaný středověký systém obytných domů a sýpek. Ty jsou propojeny ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy do prostoru návsi, což spolu s dochovaným štukovým dekorem (tzv. lidové nebo selské baroko) na většině průčelí dává celému sídlu neopakovatelnou atmosféru a výraz. Komplex uvedený v Seznamu čítá 23 památkově chráněných usedlostí s celkem 120 budovami. Najdeme zde nejen výstavné statky se špýchary, stodolami, maštalemi a výměnky, ale také kovárnu, hostinec a kapličku. Usedlosti jsou rozloženy po obvodu rozlehlé obdélníkové návsi (210x70 m). K unikátním patří například studny s dřevěnou pístovou pumpou nebo Selský dvůr č. p. 6, který je rodinným selským sídlem již od roku

14 Holašovice 6 7 Možná nevíte, že Jak sám název vesnice napovídá, toto místo osídlili Holasici, jinak řečeno, poddaní jistého Holase, od kterého bylo později odvozeno také jméno Holašovice. Každoročně se tu předposlední víkend v červenci konají Selské slavnosti. Tento typický staročeský jarmark přináší především ukázky více než 230 tradičních i netradičních řemesel z Čech, Moravy a Slovenska s bohatým doprovodným kulturním programem. Tip na prohlídku Chcete-li se podrobněji seznámit s architekturou a slohem ve stylu Selské baroko, máme pro vás tip na prohlídku. Začít můžeme v bývalé škole - dnes infocentrum (1) zhlédnutím výstavy o dějinách Holašovic. Vlastní prohlídku návsi můžeme začít kdekoli. Ale protože žádná z památkově chráněných budov není přístupná veřejnosti, můžeme si alespoň říci něco o dvoudispozičním řešení většiny stavení. Jednalo se o to, že do každé budovy se vstupovalo předsíní, která rozdělovala budovu na obytnou a hospodářskou část. Přidanou hodnotou takového statku býval zpravidla výměnek, který obývali rodiče hospodáře, sýpka a dále pak

15 30 31 Tip na prohlídku 8 9 chlévy, mlat, stodola a podobně. Uprostřed budov byl dvůr a stavení byla v místě směřujícím do návsi spojena branou (viz Selské muzeum (2). Před domy uvidíme různé předzahrádky, vahadla a studny. Ústředním motivem návsi je kaple z roku 1755 (3). Opodál stojící kříž byl vysvěcen až v roce Holašovicemi také prochází několik značených turistických tras, jako Holašovická vyhlídka (Skalka Střední Hora Svelhan Kluk) nebo naučná stezka Brložkem a cyklotrasa Blanský les. Výletní trasy nás dovedou například na Dívčí Kámen, Klet, do kláštera Zlatá Koruna, Českého Krumlova nebo do okolních vesnic s mimořádně cennou lidovou architekturou. Holašovice s necelými 140 obyvateli jsou převážně trvale obydleny, čímž tvoří jedinečné a živé společenství v prostředí vesnického sídla tak, jak bylo vytvářeno v druhé polovině 19. století. 1) Náves s unikátní dřevěnou pístovou pumpou 2) Detail průčelí jednoho ze statků 3) Detail dřevěné pístové pumpy 4) Náves, v pozadí průčelí typických štítů domů 5) Živá ukázka pomocníků venkova 6) Podvečer na vsi 7) Ukázka tradičních lidových řemesel - Selské slavnosti 8) Obcí vede cyklostezka 9) Interiér selského stavení (dnes Selské muzeum)

16 Kroměříž 2 1 Stejně jako většina velkých měst, tak i Kroměříž byla založena jako tržní osada na křižovatce obchodních cest. V době církevní kolonizace se stala v první čtvrtině 12. století majetkem olomouckých biskupů. Rostoucí ves byla v druhé polovině 13. století povýšena na město. Na přelomu středověku a novověku bylo město několikrát poničeno náboženskými válkami (husité, Švédové), ale dočkalo se velkorysé obnovy. Mezníkem v historii města se stal rok 1848, kdy sem byl přeložen ústavodárný říšský sněm rakouské monarchie. Nastává období, kdy pokrok ruku v ruce s vlastním úsilím jejích obyvatel vynesl Kroměříž k nejvyšším metám duchovní kultury a umění. Dnes jsou tyto Hanácké 3

17 32 33 Atény vyhledávaným cílem turistů také díky historickým zahradám a Arcibiskupskému zámku, jež byly zapsány do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Město je každoročním dějištěm i pořadatelem hudebních festivalů, výstav, konferencí, kongresů a sympozií. Zahrady a zámek v Kroměříží Na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsány v roce Vznik a vývoj zámku je nerozlučně spjat s historií olomouckého biskupství, arcibiskupství a poddanské obce olomouckých biskupů. Interiéry zámku jsou bohatě zdobeny a vybaveny množstvím původního dobového zařízení. Za povšimnutí stojí Trůnní, Sněmovní a Manský sál, Lovecká síň, Carský salon, stará knihovna a letní byt. Obrazárna uchovává díla předních evropských malířů století (Tizian, Lucas Cranach st., Hans von Aachen, Paolo Veronese či Jan Breughel st.). Takzvaná Podzámecká zahrada byla původně jakousi zásobní zelinářskou a květinovou zahradou. V průběhu 17. století byla přeměněna na barokní zahradu a stala se plynulým pokračováním zámku. Devatenácté století proměnilo tuto zahradu na stylový krajinářský park o rozloze 64 hektarů. Geometricky pravidelná je Květná zahrada s uměle navršenými jahodovými kopečky, čtvercovým i kulatým bludištěm a stěnami stříhaných stromů a keřů. Za pozornost stojí Lví kašna a kašna Tritonů

18 Kroměříž 7 Možná nevíte, že I Olomoučtí biskupové razili vlastní mince a kardinál Dietrichstein k tomuto účelu zřídil nedaleko zámku novou mincovnu. Od roku 1614 se tu nejprve razily groše, tolary a dukáty a v 70. letech 17. století tu byla vyrobena i první zlatá medaile. Od té doby zde spatřilo světlo světa mnoho dalších portrétních, intronizačních, odpustkových a příležitostních medailí. Všechny zdejší ražby byly v průběhu staletí shromaždovány a jsou dnes k vidění v expozici kroměřížského zámku. Po vatikánské se jedná o druhou největší sbírku na světě. I Bývalý františkánský klášter a později také octárna je dnes místem, kde najdete unikátní mozaikové lunety vytvořené kroměřížským rodákem, grafikem a malířem Maxem Švabinským. Původně měly být použity k výzdobě lodžie severního průčelí Národního divadla v Praze. Motivy na lunetách vycházejí z české historie a na poslední z nich jsou zachyceny osobnosti, které stály u stavby Národního divadla. Tip na prohlídku města Výchozím bodem naší prohlídky bude Informační centrum (1) na Velkém náměstí, odkud se vydáme k Arcibiskupskému zámku (2). Kromě návštěvních okruhů zámku můžeme také navštívit obrazárnu nebo zámeckou věž s vyhlídkou. Ze zámku se vydáme kolem Arcibiskupského gymnázia (3) do zahrad. Míjíme také Arcibiskupské zámecké víno (4) založené v roce 1266, které jistě stojí za návštěvu a degustaci mešního vína. Následná procházka parkem nebo projížďka na lodičkách jen ještě umocní naše zážitky. Po krátké zastávce v Biskupské mincovně (6) se vydáme nahoru městem do Květné zahrady (7), kde nás čekají mimo jiné dva skleníky, bludiště a v Rotundě zavěšené Foucaultovo kyvadlo. V západní části zahrady si můžeme pohrát s ozvěnou na 244 metrů dlouhé kolonádě od Giovanniho Pietra Tencally. Zde také končí prohlídka prvního okruhu, odkud se vracíme zpět do centra na Velké náměstí. 8

19 34 35 Tip na prohlídku města 9 Pohostinné město, bohaté svou historií, známé svými památkami zapsanými na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 1) Rotunda v Květné zahradě 2) Skleníky v Květné zahradě 3) Arcibiskupský zámek 4) Kolonáda v Květné zahradě 5) Arcibiskupský zámek z Podzámecké zahrady 6) Kolonáda s Rotundou v Květné zahradě 7) Mozaikové lunety Maxe Švabinského 8) Velké náměstí s Arcibiskupským zámkem 9) Kostel sv. Mořice z Podzámecké zahrady

20 Kutná Hora 2 Řadí se po bok historicky nejvýznamnějších měst České republiky. Vždyť historie našeho státu se tu začala psát již v raném středověku, především díky zdejší těžbě stříbra. Právem je tedy Kutná Hora považována za pokladnici a klenot země, jehož bohatství stojí u samé kolébky rozmachu českého království. Může se pochlubit celou řadou architektonických slohů a zcela unikátních staveb z různých historických období. Ze všech ulic, domů i kostelů tu na nás doslova dýchá její dlouhá historie, plná významných dějinných událostí. Poslední roky jsou také ve znamení návratu k tradici vinařství, které bývalo v minulosti nedílnou součástí koloritu města. 1 Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1995.

21 20 21 Historické jádro Kutné Hory s pozdně gotickým chrámem svaté Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci představuje jedinečně dochovanou středověkou urbanistickou strukturu s řadou gotických, renesančních a barokních domů. K dalším významným památkám patří také Vlašský dvůr, pozdně gotický měšťanský Kamenný dům, kostel sv. Jakuba, Jezuitská kolej nebo klášter řádu sv. Voršily. Díky patriotismu místních občanů a také v důsledku zápisu některých částí města do Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO bylo v uplynulých deseti letech opraveno 4 5 mnoho domů historického jádra, byla zahájena celková rekonstrukce chrámu sv. Barbory stejně jako areálu Jezuitské koleje a komplexní rekonstrukcí prošla i katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Můžeme říci, že pro tyto památky, které jsou odkazem našich předků, udělalo město mnohé a mnohé ještě hodlá udělat. Cílem je zvelebit i další části města, které budou vkladem příštím generacím. 3 1) Chrám sv. Barbory 2) Interiér kaple Božího těla 3) Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci 4) Kamenná kašna (1495) z dílny M. Rejska 5) Interiér Královské audienční síně Vlašského dvora 6) Kostnice v Sedlci 7) Nádvoří Vlašského dvora (bývalá mincovna) 8) Kostel sv. Jana Nepomuckého

22 Kutná Hora 6 Možná nevíte, že I Vlašský dvůr býval dočasným sídlem českých králů. Bronzová deska z roku 1595, pocházející z původní staré kutnohorské radnice říká: Kdokoliv z radních osob za řízením vstoupíš do radnice, svrhni přede dveřmi se sebe všecku osobní vášeň, hněv, násilí, zášť, přátelství, pochlebenství, podrob osobu i péči svou obci. Neboť jak spravedliv nebo nespravedliv budeš k jiným, rovněž očekávati a podstoupiti musíš soud boží. I Červené světlo v kostele sv. Jana Nepomuckého lze považovat za ojedinělý jev, pozorovatelný jen v květnu a červnu. Tehdy sluneční paprsky procházejí vitráží okna a jasně osvětlují srdce na obrazu sv. Jana Nepomuckého. I Kostnice vděčí za svůj dnešní vzhled architektu J. Santinimu Aichlovi a za podobu interiéru Františku Rintovi. Že vám jeho jméno nic neříká? Není divu, když vstoupil do dějin jen jednou, a to tím, ze je autorem neobvyklé výzdoby sestávající výhradně z lidských kostí. Tip na prohlídku města Prohlídku historického jádra města zahájíme u skvostu Kutné Hory - gotického chrámu sv. Barbory (1). V jeho sousedství se nachází bývalá kaple Božího těla (2) s terasou, ze které je nezapomenutelný pohled na panorama města. Odtud se vydáme širokou ulicí, která byla po vzoru pražského Karlova mostu vyzdobena sousošími světců a lemuje rozsáhlý komplex budov Jezuitské koleje (3). Nenápadná malebná Ruthardská ulička vás dovede kolem kostela sv. Jakuba (4) až k bývalému sídlu českých králů, k Vlašskému dvoru (5). Bývala to centrální mincovna, razily se zde proslulé pražské groše. Od brány Vlašského dvora rovně a vlevo dojdete na Palackého náměstí. Vydejte se podloubím vzhůru až k Morovému sloupu (6), kolem něj projdete vlevo na Václavské náměstí s Kamenným domem (7). Pokračujeme vlevo Lierovou ulicí, na jejím konci už uvidíte Kamennou kašnu. Cestou 7

23 22 23 k ní se zastavte v barokním kostele sv. Jana Nepomuckého (8). Od Kamenné kašny (9) vlevo půjdete dolů po Komenského náměstí až k ulici Barborské. Po ní dojdete až k Českému muzeu stříbra Hrádku (10). Jistě si nenecháte ujít možnost nahlédnout do středověku v havířské vesnici, obléknete si havířkou perkytli a navštívíte důl Osel. Tip na prohlídku města Bývalé královské město spjaté s dolováním stříbra a ražbou mincí, pokladnice českých králů s dominantami dvou katedrál nabízí svým návštěvníkům také nevšední současnost. 8

24 Lednicko valtický areál Ve 12. století tu rod ze Seefeldu vybudoval mohutný pomezní hrad, v jehož podhradí vzniklo město. Předpokládá se, že Valtice byly povýšeny na město mezi roky V příštích stoletích změnilo panství několikrát svého majitele. Ale už v roce 1387 získávají šestinový podíl Lichtensteinové, a tak také začíná dlouhá éra jejich působení ve Valticích. Město na počátku 20. století nemělo žádný průmysl, přesto tu nadále rod Lichtensteinů sídlil a ve Valticích měl i svou kabinetní kancelář. V roce 1938 přechází panství na Františka Josefa z Lichtensteina a je v jeho držení až do roku 1945, kdy mu bylo na základě tzv. Benešových dekretů zabaveno a velkostatek převeden pod státní správu. Lednicko-valtický areál Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce Současnou podobu dala lednickému zámku novogotická přestavba ve stylu tudorské gotiky z let , jejímž autorem byl Jiří Wingelmüller. Část barokního zdiva sice zůstala zachována, ale nový vzhled fasády byl doplněn o řadu přístaveb a nových prvků, jako jsou cimbuří, balkóny, arkýře, komíny a věžičky. Romantický novogotický vzhled získaly také interiéry s vynikajícími ukázkami bohaté řezbářské výzdoby. Za pozornost stojí vřetenové schodiště v knihovně, kazetový strop z lipového dřeva v modrém sále, reliéf stromu života ze slonové kosti či mramorové krby. Nepravidelný tvar území Lednicko-valtického areálu o rozloze bezmála 300 km 2 hraničí na jihu s Rakouskem, na západě s oblastí Pálava, na severu a na východě tvoří volnou hranici areálu řeka Dyje. Jeho úpravy vycházely ze zvyklostí uplatňovaných 2 1

25 v anglických parcích. Proto se tu potkává barokní architektura s novogoticky upravenou budovou zámku a drobnými stavbami v romantickém stylu (Skleník, Lovecký zámeček, Minaret, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Nový dvůr, Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Janův hrad, Obelisk a Rendes-vous). 1) Průčelí zámku ve Valticích 2) Zámek v Lednici 3) Minaret 4) Tři grácie 5) Pohled na lednický areál, v pozadí minaret 6) Lednický zámek s palmovým skleníkem 7) Hraniční zámeček 8) Janův Hrad

26 Lednicko valtický areál Tip na prohlídku areálu Naši prohlídku začneme v Lednici, projdeme zámeckým parkem, odkud se z francouzské zahrady dostaneme kolem skleníku do parku anglického. Přejdeme most a úzká cestička vlevo nás dovede až k Minaretu. Cestou ještě mineme umělou jeskyni Peklo (1) a věrnou kopii římského akvaduktu (2). Minaret (3) je bezmála 60 metrů vysoká věž s vyhlídkou v maurském stylu. Zpáteční cestu k lednickému zámku (4) si zpestříme projížďkou na lodičce. Architektura tudorské gotiky nabízí ve svých interiérech kromě tří prohlídkových okruhů také expozice Galerie. Ale i děti si tu přijdou na své mezi skřítky a zámeckými strašidly v Grottě, umělé krápníkové jeskyni. Milovníky exotiky jistě nadchne palmový skleník se subtropickými a tropickými rostlinami (5). Poté se přesuneme do Valtic, kde můžeme přímo na náměstí navštívit kostel Nanebevzetí Panny Marie (6) nebo nedaleké 6 Možná nevíte, že I Hraniční zámeček je postaven na hranici mezi Markrabstvím moravským a Dolním Rakouskem. Svědčí o tom nápis na budově i hraniční potůček, který vytékal z vázy u sochy ležící nymfy. I Roku 1676 proběhl ve Valticích čarodějnický proces, který na tehdejší poměry dopadl pro obviněné více než dobře. Údajné čarodějky nejenže přežily mučení a věznění, ale dokonce byly propuštěny jako nevinné. 7

27 26 27 Národní zemědělské muzeum (7). Za ústřední motiv náměstí můžeme označit kašnu s pískovcovou sochou dívky nebo morový sloup ze 17. století. Jen pár kroků nás dělí od zámeckých schodů, po kterých sejdeme do barokního areálu zámku. Valtický zámek (8), ostatně stejně jako ten lednický, nabízí kromě prohlídkové trasy také procházku zámeckým parkem. Ale můžeme i zůstat a ve sklepích zámku ocenit kouzlo Salonu vín České republiky s ukázkou nejlepší stovky vín, a labužnicky tak ukončit naši prohlídku. Tip na prohlídku města Lednicko-valtický areál, jako jeden z pokladů světového kulturního a přírodního dědictví, je se svými historickými objekty, zahradní architekturou, rybníky a sítí cyklistických tras považován za nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. 8

28 Litomyšl Osídlení na území dnešní Litomyšle rostlo spolu s rostoucím významem zdejší obchodní stezky. Důležitým mezníkem v rozvoji města byl příchod premonstrátů ve 12. století, kteří v místech dnešního zámku založili klášter. Ale pohnuté doby náboženských válek 15. století si na něm vybraly svou daň. Po odchodu řádu byl klášter přeměněn na panské sílo. Dnes je zámek nejvýznamnější památkou renesance v Česku a město samo oblíbeným cílem turistů, kterých sem každoročně přijíždějí tisíce. Díky dynamickému rozvoji moderní architektury a infrastruktury nejrůznějších služeb v posledních letech vzniklo kvalitní zázemí pro aktivní využití volného času. Nabídka tradičních i netradičních kulturních akcí a vysoký standard konferenčních prostor sem přivádějí stále více návštěvníků. 1 2

29 Zámek a zámecký areál Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století je významným dokladem arkádového zámku italského typu. Přes úpravy interiéru, především na konci 18. století, si stále uchoval téměř nedotčený vzhled z dob renesance, včetně unikátní sgrafitové výzdoby fasád a štítů. Dochovaly se také mnohé hospodářské budovy a zámecká zahrada. Zápisem tohoto komplexu na seznam UNESCO mu byl přiznán i jeho světově výjimečný význam. Ve své unikátně dochované celistvosti je dokonalou ukázkou umělecky cenné architektury. Je skvělým dokladem středoevropské šlechtické residence z období renesance, která si uchovala svou jedinečnost i po následných přeměnách ve stylu nových uměleckých směrů. 1) Zámecké divadlo 2) Renesanční zámek 3) Arkády zámku 4) Klášterní zahrady, v pozadí kostel Nalezení sv. Kříže 5) Kostel Povýšení sv. Kříže 6) Kaskády Klášterních zahrad 7) Smetanovo náměstí 8) Ulice J. Váchala 9) Noční pohled na kostel Nalezení sv. Kříže 5

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU BŘEZEN 2013 REGION JIŽNÍ ČECHY Jihočeská centrála cestovního ruchu B. Němcové 12/2 370 76 České Budějovice Telefon: +420 387 201 283 e-mail: info@jccr.cz www.jiznicechy.cz

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 infoglobe Informační cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý katalog, tentokrát zaměřený na Turistické cíle České a Slovenské republiky

Více

24. sezóna. 1.vydání. Odjezdy vlaků a autobusů u vycházek, prosíme zkontrolujte dle aktuálních jízdních řádů.

24. sezóna. 1.vydání. Odjezdy vlaků a autobusů u vycházek, prosíme zkontrolujte dle aktuálních jízdních řádů. Objednávat, platit, dotazovat se na všech uvedených adresách, CA UNISMA - Marie Abrahámová 728 151 965, unisma@volny.cz Jiřina Urbanová 603 469 515, mail jizera.urbanová@seznam.cz Ilona Jouzová 777 227

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008.

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008. 13 13 33premier.cz 133 premiér Neváhejte a objevte, co nového na vás čeká v České republice. Připraveny jsou pro vás zábavné dětské parky, adrenalinové či sportovní areály s bohatou nabídkou nejrůznějších

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz Jaro 2014 www.vychodni-morava.cz ZÁMEK VE VIZOVICÍCH FRANCOUZSKÁ ELEGANCE PRO BISKUPSKÝ NOS Vizovický zámek si nechal vystavět v polovině 18. století Heřman Hanibal z Blümegen, pozdější biskup královéhradecký,

Více

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008 XIII. ročník, 3/2008 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Webové stránky jsou v současné době v rekonstrukci Turistické informace z regionů České republiky Mûstské muzeum

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 OBSAH I. ÚVOD II. III. IV. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Historie města 2. Poloha města 3. Podpora udržitelného rozvoje města a) Projekt Zdravé město b) Ocenění

Více

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Troub UNI LIT Těše Neza Šp 9 Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Držíte v rukou malého průvodce Moravskoslezským krajem, který poslouží nejen vám dospělým pro

Více

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR Tvář venkova Tvář venkova Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ISBN 978-80-254-8685-6 Úvod Svět jako vesnice.

Více

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené?

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

Jaké je Česko? Skvělé!

Jaké je Česko? Skvělé! Jaké je Česko? Skvělé! Na portále Kudy z nudy najdete tipy pro každý den v roce, pro každé počasí a pro každý věk, ať už hledáte dobrodružství a adrenalin, relaxaci v lázních, skvělou restauraci, zajímavý

Více

PRAŽSKÝ 08*2015. přehled KULTURNÍCH POŘADŮ. soutěž o kalendáře s ilustracemi Alfonse Muchy, 8 slevových kuponů. 30 Kč www.prazskyprehled.

PRAŽSKÝ 08*2015. přehled KULTURNÍCH POŘADŮ. soutěž o kalendáře s ilustracemi Alfonse Muchy, 8 slevových kuponů. 30 Kč www.prazskyprehled. PRAŽSKÝ 08*2015 přehled KULTURNÍCH POŘADŮ soutěž o kalendáře s ilustracemi Alfonse Muchy, 8 slevových kuponů 30 Kč www.prazskyprehled.cz na Harfě O víkendech letní kino na střeše VSTUP ZDARMA vedle areny

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010 1 EDITORIAL Vážený čtenáři, dostáváte do rukou první letošní číslo našeho časopisu. Je trochu atypické, že většina příspěvků má tentokrát charakter reportáží, články popisují nejen samotné betlémy či jesličky,

Více