Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města"

Transkript

1 Památky UNESCO Praha historické centrum - zápis 1992; hlavní město ČR Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický celek Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem (dochovaná část bývalého Židovského Města), Nového Města, Vyšehradu i jejich jednotlivé památky. Rozsáhle založené Nové Město v návaznosti na pozdější přestavby v nových stavebních slozích svědčí o uměleckospolečenském a kulturním vlivu Prahy od středověku do současnosti. Praha i její dominanta, Pražský hrad, jsou svým stavebně historickým a umělecko architektonickým vývojem řazeny mezi nejvýznamnější památky Evropy. Praha tvoří unikátní soubor nejrůznějších stavebních slohů. Od svého založení v raném středověku byla centrem světské i církevní moci, sídlem českých panovníků a posléze prezidentů. Za dlouhou dobu své existence se stala místem, které vždy vyjadřovalo potřeby i vkus svých obyvatel. Unikátnost: - Unikátní soubor stavebních slohů, plynoucí z dlouhé historie, existence a rozvoje Prahy. - Unikátní urbanistický celek Největší unikáty hlavního města: - Pražský hrad (budován přes 1000 let; místo korunovací českých králů; symbolizuje českou státnost; gotická katedrála svatého Víta první architekti Matyáš z Arrasu, Petr Parléř) - Hradčany (za Jana Lucemburského jako poddanské město; území rozšířeno o Pohořelec, Strahov, Petřín; nalezneme zde Strahovský klášter, Černínský palác, Hrzánský palác, Schwarzenberský palác, Arcibiskupský palác od J. Baptiste Matheye, Šternberský palác, Loreta )

2 - Malá Strana (největší rozmach za Karla IV.; chrám svatého Mikuláše, kostel Panny Marie, renesanční palác Smiřických, Valdštejnský palác sídlo senátu, ostrov Kampa, zahrady Ledeburská, Vrtbovská ) - Staré Město (Staroměstské náměstí s radnicí, orlojem Mikuláš z Kadaně, Anežský klášter, Národní galerie, Betlémská kaple ) - Josefov (pražské Židovské město, z původní podoby zbylo jen 6 synagog, radnice, starý židovský hřbitov) - Nové Město (Národní třída, Václavské náměstí, Karlovo náměstí, Národní divadlo J. Zítek) - Vyšehrad (chrám svatého Petra a Pavla, rotunda svatého Martina, vyšehradský hřbitov Slavín národní kulturní památka) Telč historické centrum - zápis 1992; na českomoravském pomezí ; kraj Vysočina Historické jádro města, které je uzavřené rybníky a branami, si udrželo po celá staletí svou osobitou tvář z 16. století. Předně je to původní královská vodní tvrz z 13. století, založená na křižovatce obchodních cest, která získala, spolu s historickým jádrem města, svou dnešní podobu díky přestavbě ze 16. století. Rozsáhlý renesanční zámecký komplex (přeměna z původního gotického hradu) pochází z dílny architekta B. Maggiho z Arogna (architekt Rožmberků). K zámku ještě přiléhá zajímavě dispozičně řešená zahrada s parkem. Uvnitř zámku jistě každého zaujmou honosné interiéry s jedinečnou výzdobou, dobovým zařízením a cennými sbírkami. V bývalém purkrabství je dnes muzeum s etnografickými sbírkami a expozicí o historii města. Kromě zámku patří mezi nejvýznačnější telčské památky také náměstí s unikátním nenarušeným komplexem historických domů v renesančním a barokním stylu, nejkrásnějším dům pekaře Michala. Podloubí (lemující dvě delší strany náměstí) a průčelí těchto domů byla v drtivé většině stavěna podle jednotného plánu. Unikátnost: - Unikátní renesanční zámecký komplex obklopený rybníky - Unikátní náměstí s historickými renesančními a barokními domy s typickými průčelími a podloubími Český Krumlov historické centrum - zápis 1992; jižní Čechy Český Krumlov je mimořádným architektonickým skvostem. Nad meandry řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor městské zástavby, především ze 16. století, spolu s rozsáhlým areálem hradu a zámku, který je po Pražském hradu druhým největším zámeckým komplexem České republiky. Město se rozrostlo do 3 komplexů vedle areálu hradu a zámku to je podhradí Latrán a část města na druhém břehu Vltavy. Historické sídlo rodu Rožmberků zahrnuje řadu zámeckých budov,

3 slavný maškarní sál, unikátní, nedávno zpřístupněné barokní divadlo (ze 17. století), zámeckou zahradu s rokokovou fontánou a letohrádek Bellarie s otáčivým hledištěm - dějiště sezonních divadelních představení. Výraznou dominantou města je chrám sv. Víta, cenné dílo jihočeské rožmberské gotiky. Zámecký exteriér dozdoben renesančními a barokními freskami ( st), barokní zahrady s anglickou i francouzskou úpravou. Měšťanské domy s barokní a renesanční architekturou každý dům je velice unikátní. Unikátnost: - Jedinečná středověká městská zástavba nad řekou Vltavou, uprostřed krásné přírody Žďár nad Sázavou Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře - zápis 1994; v srdci Českomoravské vysočiny; kraj Vysočina Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého byl založen počátkem 18. století. Je jedním z nejlepších projektů architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla ( ) a zároveň nejoriginálnějším příkladem takzvané barokní gotiky. Kostel obklopuje ambit, který je s centrální stavbou kompozičně propojen. Celkově nevelký centrální kostel se vymyká jakémukoliv popisu. Jeho tvary dané komplikovanými průniky šesti kružnic ve tvaru pěticípé hvězdy spolu s virtuózní hrou světel a stínů v interiéru, tvarová osobitost a čistota exteriéru, to vše je dostatečným důvodem k jeho návštěvě. Symbol 5 pěticípá hvězda, pět rad Kristových, pět písmen v latinském slově tacui (mlčel jsem) narážka na Jana Nepomuckého Unikátnost: - originální příklad barokní gotiky - jedinečný tvar objektu v podobě pěticípé hvězdy a propojení kostelu s ochozem - Santiniho hra světel a stínů v objektu Kutná Hora historické centrum, chrám sv, Barbory a katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci - zápis 1995; Středočeský kraj Kutná Hora je považována za pokladnici a klenot země, především díky zdejší těžbě stříbra. Původně bylo město druhým nejvýznamnějším a nejbohatším českým městem. Historické jádro Kutné Hory s pozdně gotickým chrámem svaté Barbory (podíleli se architekti jako Jan Parléř, Matyáš Rejsek, Benedikt Rejt) a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci představuje jedinečně dochovanou středověkou urbanistickou strukturu s řadou gotických, renesančních a barokních domů. K dalším významným památkám patří také Vlašský dvůr, pozdně gotický měšťanský Kamenný dům (nejkrásnější zachovaný pozdně gotický dům v ČR), kostel sv. Jakuba, Jezuitská kolej nebo klášter řádu sv. Voršily (podle projektu Kiliana Ignáce Dientzenhofera). V důsledku zápisu některých částí města do kulturního a přírodního dědictví UNESCO bylo opraveno mnoho domů historického jádra, zahájena celková rekonstrukce chrámu sv. Barbory a komplexní rekonstrukcí prochází i katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci stejně jako areál Jezuitské koleje. Úpadek města po ukončení těžby stříbra zapříčinil právě zachování mnoha budov v gotické a renesanční podobě.

4 Unikátnost: - unikátní středověká urbanistická struktura včetně mnoha gotických, renesančních a barokních domů Lednicko-valtický areál kulturní krajina zámeckých areálů - zápis 1996; Jihomoravský kraj; u zámků Lednice a Valtice, nedaleko Břeclavi Současnou podobu dala zámku novogotická přestavba ve stylu tudorské gotiky z let , jejímž autorem byl Jiří Wingelmüller. Část barokního zdiva sice zůstala zachována, ale nový vzhled fasády byl doplněn o řadu přístaveb a nových prvků, jako jsou cimbuří, balkóny, arkýře, komíny a věžičky. Romantický novogotický vzhled získaly také interiéry s vynikajícími ukázkami bohaté řezbářské výzdoby. Za pozornost stojí vřetenové schodiště v knihovně, kazetový strop z lipového dřeva v modrém sále, reliéf stromu života ze slonové kosti či mramorové krby. Nepravidelný tvar území Lednicko-valtického areálu o rozloze bezmála 300 km2 hraničí na jihu s Rakouskem, na západě s oblastí Pálava, na severu a na východě tvoří volnou hranici areálu řeka Dyje. Úpravy areálu vycházely ze zvyklostí uplatňovaných v anglických parcích. Proto se tu potkává barokní architektura s novogoticky upravenou budovou zámku a drobnými stavbami v romantickém stylu (Skleník, Lovecký zámeček, Minaret, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Nový dvůr, Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Janův hrad, Obelisk a Rendes-vous). Lednický park původní inspirace zahradami Rudolfa II. V areálu mnoho domácích dřevin, exotických rostlin, lípy, duby, tisíc druhů kaktusů a orchidejí Jediný případ kulturní krajiny u nás, který se dostal na listinu UNESCO. Unikátnost: - jedinečností historických objektů především v novogotickém romantickém stylu, zahradní architektury s rybníky a sítí cyklotras je areál považován za nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. Holašovice vesnická rezervace - zápis 1998; Jihočeský kraj, cca 15 km od Českých Budějovic Na seznam UNESCO je zapsán téměř zcela dochovaný středověký systém obytných domů a sýpek. Ty jsou propojeny ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy do prostoru návsi, což spolu s dochovaným štukovým dekorem (tzv. lidové nebo selské baroko) na většině průčelí dává celému sídlu neopakovatelnou atmosféru a výraz. Komplex uvedený v Seznamu čítá 23 památkově chráněných usedlostí z kamene a hlíny s celkem 120 budovami. Najdeme zde nejen výstavné statky se špýchary, stodolami, maštalemi a výměnky, ale také kovárnu, hostinec a kapličku. Usedlosti jsou rozloženy po obvodu rozlehlé obdélníkové návsi (210x70 m). Štíty budov typické trojhranné či obloukové tvary, častá tzv. voluta (spirálovitý motiv), časté i štukové rámečky pro svaté obrázky či niky pro sošky. Uprostřed návsi kaple svatého Jana Nepomuckého se zvonicí. Unikátnost: - středověký systém obytných domů a sýpek, které jsou navzájem propojeny - vesnický komplex ve stylu selského baroka

5 - unikátní studny s dřevěnou pumpou, selský dvůr č.p. 6 který je rodinným sídlem již od roku obyvatel s trvalým pobytem v Holašovicích, čímž tvoří jedinečné a živé společenství v prostředí vesnického sídla jako v druhé polovině 19. století. Kroměříž areál zámeckých zahrad a zámek - zápis 1998; město moravské Hané; Zlínský kraj Vznik a vývoj arcibiskupského zámku je nerozlučně spjat s historií olomouckého biskupství, arcibiskupství. Interiéry zámku jsou bohatě zdobeny a vybaveny množstvím původního dobového zařízení. Za povšimnutí stojí Trůnní, Sněmovní a Manský sál, Lovecká síň, Carský salon, stará knihovna a letní byt. Obrazárna uchovává díla předních evropských malířů století (Tizian, Lucas Cranach st., Hans von Aachen, Paolo Veronese či Jan Breughel st.). Takzvaná Podzámecká zahrada byla původně jakousi zásobní zelinářskou a květinovou zahradou. V průběhu 17. století byla přeměněna na barokní zahradu a stala se jakýmsi plynulým pokračováním zámku. Devatenácté století proměnilo tuto zahradu na stylový krajinářský park o rozloze 64 hektarů. Geometricky pravidelná je Květná zahrada (tzv. Libosad) s uměle navršenými jahodovými kopečky, čtvercovým i kulatým bludištěm a stěnami stříhaných stromů a keřů. Za pozornost stojí Lví kašna a kašna Tritonů Unikátnost: - unikátní historická podzámecká zahrada (barokní zahrada krajin. park) a geometricky pravidelná Květná zahrada i s bludištěm - raně barokní budova zámku - historické sbírky uložené ve zdejším zámku Litomyšl areál renesančního zámku - zápis 1999; Pardubický kraj Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století je významným dokladem arkádového zámku italského typu. Autorem projektu Giovanni Battista Aostalli de Sala. Přes úpravy interiéru, především na konci 18. století, si stále uchoval téměř nedotčený vzhled z dob renesance, včetně unikátní sgrafitové výzdoby fasád a štítů. Dochovaly se také mnohé hospodářské budovy a zámecká zahrada. Ve své unikátně dochované celistvosti je dokonalou ukázkou umělecky cenné architektury. Je skvělým dokladem středoevropské šlechtické residence z období renesance, která si uchovala svou jedinečnost i po následných přeměnách ve stylu nových uměleckých směrů. Poblíž bývalý pivovar, kde se narodil Bedřich Smetana dnes muzeum. Od roku 1949 se v zámeckém areálu koná každoročně mezinárodní hudební festival Smetanova Litomyšl. Unikátnost: - unikátní zachování zámku z dob renesance včetně hospodářských budov a zámecké zahrady - unikátní sgrafitová výzdoba fasád a štítů nejen zámku, ale i budov na náměstí

6 Olomouc Sloup Nejsvětější Trojice - zápis 2000; Olomoucký kraj Budování morových sloupů odstartoval Tridentský koncil, který tak dal období baroka jeden z výrazných rysů. Vzorem byl sloup na Piazza Santa Maria Maggiore v Římě, vztyčený roku Dobou svého vzniku v letech patří olomoucký monument až k posledním příkladům této módní vlny. Ale svou výtvarnou koncepcí, bohatstvím figurální výzdoby a konečně i rozměry a výškou (35 m) se od všech podobných památek výrazně odlišuje. Sloup se po svém dokončení stal pro obyvatele města zdrojem nesmírné hrdosti, protože všichni, kdo se na jeho stavbě podíleli, byli občany Olomouce. Jeho vysvěcení 9. září se osobně účastnil tehdejší první pár monarchie, císařovna Marie Terezie se svým manželem Františkem I. Štěpánem Lotrinským. 45 kamenných soch, 7 postav z tepané mědi; na vrcholu sloupu pozlacené sousoší Nejsvětější Trojice, pod ním archanděl Michael s mečem a štítem. Unikátnost: - unikátní v odlišení od obdobných sloupů a to výtvarnou koncepcí, bohatstvím výzdoby, rozměry a výškou - na výstavbě se podíleli především občané Olomouce Brno vila Tugendhat - zápis 2002; Jihomoravský kraj Vila Tugendhat byla postavena v letech pro manžele Tugendhatovy v Brně - Černých Polích. Projektováním domu byl pověřen jeden z nejvýznamnějších evropských architektů té doby Ludwig Mies van der Rohe. Architekt rozvrhl vilu do tří úrovní. Hlavní podlaží (vstupní, společenská, pracovní a jídelní část), suterén (technické zázemí domu prádelna, sklady, fotokomora, kotelna) a horní podlaží (soukromý obytný charakter ložnice, pokoje dětí a chůvy). Také zahrada byla součástí architektonického návrhu. V roce 1938 manželé Tugendhatovi emigrovali do švýcarského St. Gallen. Během války byl dům zabaven gestapem a při osvobozování Brna byl poničen. Provedené opravy a nevhodné úpravy se architektonické podstaty stavby naštěstí nedotkly. Dnes je přístupná veřejnosti jako muzeum, je po rekonstrukci Moderní památka, jedna z nejvýznamnějších obytných staveb 20. století ve světovém měřítku; funkcionalismus. Propojení interiéru a exteriéru velkými prosklenými otevíratelnými plochami. Unikátnost: - jediná památka moderní architektury na seznamu UNESCO v ČR (4.svět) - unikátní stavba ve funkcionalistického stylu v meziválečněm období - při stavbě byly použity špičkové materiály a moderní technologie poč. 20.st Třebíč Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa - zápis 2003; kraj Vysočina Původně byla bazilika sv. Prokopa zasvěcena Panně Marii, ale kvůli celkové devastaci během mnoha válek byl objekt více jak 200 let užíván výhradně ke světským účelům. Po obnově byla bazilika zasvěcena sv. Prokopovi a opět využívána církví. K nejcennějším

7 částem baziliky patří krypta s původní, více než 700 let starou výdřevou stropu. Současnou podobu interiéru baziliky vytvořil Kamil Hilbert v letech Bazilika je typickým příkladem míšení prvků románského a gotického slohu, také domácí a porýnské stavební tradice. Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury na Moravě a unikátně zachovaná židovská čtvrť je němým svědectvím soužití Židů a křesťanů. Židovská čtvrť s hustou zástavbou zahrnuje více jak 120 obytných domů, které doplňují objekty bývalých židovských institucí - radnice, školy, rabinátu a chudobince. Zadní synagoga navíc nabízí ve své expozici dobové informace o historii židovské čtvrti. Přední synagoga dnes slouží jako modlitebna Československé církve husitské. Původní židovský hřbitov byl v 17. století přemístěn na severní svah kopce Hrádek, kde je dnes k vidění kolem kamenných náhrobků, z nichž nejstarší pochází z roku Součástí hřbitova je také obřadní síň z roku 1903 s unikátně dochovaným interiérem, kde se dodnes mohou provádět pohřební obřady podle starých židovských tradic. Jedná se o jeden z nejlépe dochovaných a největších u nás ( m 2 ). Unikátnost: - unikátní je krypta s původní 700 let starou výdřevou stropu v bazilice - unikátní zachovalá židovská čtvrť s domy, žid. Institucemi, synagogami, hřbitovem a obřadní síní, kde se mohou konat tradiční žid. pohř. obřady Nehmotné památky UNESCO: - Slovácký verbuňk (2005) mužský tanec skočného charakteru; improvizovaný, bez choreografických pravidel - Masopust (2010) oslavy na Hlinecku s tradicí z 19. století; vesnické obchůzky, masky, masopustní průvod - Sokolnictví (2010) vztah člověka a dravce, - tradiční aktivita lovu pomocí cvičených dravých ptáků v přirozeném prostředí. ZDROJ: DVOŘÁČEK, P. České památky UNESCO, Fragment, 2008

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené?

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva

Více

Jaké je Česko? Skvělé!

Jaké je Česko? Skvělé! Jaké je Česko? Skvělé! Na portále Kudy z nudy najdete tipy pro každý den v roce, pro každé počasí a pro každý věk, ať už hledáte dobrodružství a adrenalin, relaxaci v lázních, skvělou restauraci, zajímavý

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 infoglobe Informační cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý katalog, tentokrát zaměřený na Turistické cíle České a Slovenské republiky

Více

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU BŘEZEN 2013 REGION JIŽNÍ ČECHY Jihočeská centrála cestovního ruchu B. Němcové 12/2 370 76 České Budějovice Telefon: +420 387 201 283 e-mail: info@jccr.cz www.jiznicechy.cz

Více

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO Hmotného a nehmotného kulturního dědictví církevního charakteru This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 1 Obsah Obsah České

Více

24. sezóna. 1.vydání. Odjezdy vlaků a autobusů u vycházek, prosíme zkontrolujte dle aktuálních jízdních řádů.

24. sezóna. 1.vydání. Odjezdy vlaků a autobusů u vycházek, prosíme zkontrolujte dle aktuálních jízdních řádů. Objednávat, platit, dotazovat se na všech uvedených adresách, CA UNISMA - Marie Abrahámová 728 151 965, unisma@volny.cz Jiřina Urbanová 603 469 515, mail jizera.urbanová@seznam.cz Ilona Jouzová 777 227

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah:

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: ŘÍM... 2 Architektura... 2 Sochařství... 7 Malířství... 7 RANÝ STŘEDOVĚK... 8 Křesťanská antika... 8 Starokřesťanská architektura v Itálii... 8 Byzanc...

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR Tvář venkova Tvář venkova Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ISBN 978-80-254-8685-6 Úvod Svět jako vesnice.

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín Výletní trasy Liberec 1 Do romantického frýdlantského výběžku... 10 2 Za kouzlem Lužických hor... 12 3 Malebným Podještědím... 14 Jablonec nad Nisou 4 Rozhledny Jizerských hor... 16 Semily 5 Krajem zapadlých

Více

Lednicko-valtický areál jedinečný prostor zahradní a krajinářské architektury

Lednicko-valtický areál jedinečný prostor zahradní a krajinářské architektury 143 PŘEMYSL KREJČIŘÍK, ALENA SALAŠOVÁ Lednicko-valtický areál jedinečný prostor zahradní a krajinářské architektury P. Krejčiřík, A. Salašová: The Lednice-Valtice Complex the Unique Garden and Landscape

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Den 1. a 2. - středa a čtvrtek 22.-23.7.2009 Odpolední odjezd z ČR; noční přejezd do italského Trenta, na kole po cyklostezce podél Anglie přes historické Rovereto

Více

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro tříleté umělecké obory s výučním listem pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 OBSAH I. ÚVOD II. III. IV. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Historie města 2. Poloha města 3. Podpora udržitelného rozvoje města a) Projekt Zdravé město b) Ocenění

Více

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008.

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008. 13 13 33premier.cz 133 premiér Neváhejte a objevte, co nového na vás čeká v České republice. Připraveny jsou pro vás zábavné dětské parky, adrenalinové či sportovní areály s bohatou nabídkou nejrůznějších

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více