Statistiky a tabulky: Statistiken und Tabellen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistiky a tabulky: Statistiken und Tabellen:"

Transkript

1 Statistiky a tabulky: Statistiken und Tabellen: 1. Retrospektivní vývoj počtu obyvatelstva a domů v Šafově: 1 Retrospektive Entwicklung der Zahl der Einwohner und Häuser in Schaffa: Obyv. Einw. Domů Häuser * * bez židovského obyvatelstva/ ohne jüdische Bevölkerung Obyv. Einw. Domů Häuser Celkový počet obyvatel ve vybraných obcích bývalého vranovského panství: 2 Die gesamte Einwohnerzahl in ausgewählten Gemeinden der ehem. Frainer Herrschaft: Název obce Name der Gemeinde Jazovice ** Lančov Lukov Nový Petřín ** Podmyče Starý Petřín Šafov (celk., židé/ * Insgesamt, Juden) (115 ž/j) (637 ž/j) (656 ž/j) Štítary * Vranov * bez židovského obyvatelstva / ohne jüdische Bevölkerung ** obce jsou částmi Starého Petřína / die Ortschaften gehören zur Gemeinde Altpetrein 3. Struktura šafovského obyvatelstva podle vyznání: 3 Schaffauer Einwohner nach Religion: Rok Jahr Křesťané (muži, ženy a děti) Christen(Männer,Frauen,Kinder) Židé (muži, ženy a děti) Juden(Männer,Frauen,Kinder) Celkem Insgesamt (73, 91, 203, 115 (24, 26, 61, čeleď/gesinde) 4 čeleď/gesinde) (97 dětí/kinder) (91 domů/häuser) 556 (61 domů/häuser) (293, 302) 656 (329, 327) 1251

2 124 domů/häuser 104 domů/häuser * (+ 2 bez vyzn./ 749 konfessionslos) ** 65** 772 * Hosák uvádí 336 židů /Hosák führt 336 Juden an ** Hosák uvádí 678 katolíků a 76 židů /Hosák führt 678 Katholiken und 76 Juden an 4. Roční platy poddaných na vranovském panství po třicetileté válce (r. 1665): 4 Jahreslöhne der Untertanen der Frainer Herrschaft nach dem 30jährigen Krieg (J.1665) Název obce Ortsname peněžní dávky Geldabgaben počet odv. slepic Hennenabgaben počet odv. Vajec Eierabgaben Vranov 58zl/Gulden, 24 6gr/Groschen, 1d/Denar Podmyče 34 zl/gulden, gr/Groschen, 2d/Denar Jazovice 29zl/Gulden, gr/Groschen, 4d/Denar Starý Petřín 68zl/Gulden, gr/Groschen, 4d/Denar Nový Petřín 28zl/Gulden, 30gr/Groschen Šafov 36zlGulden, 41gr/Groschen Lukov 125zl/Gulden, 23gr/Groschen Štítary 165zl/Gulden, 49 gr/groschen Stav osazení některých obcí podle lánových rejstříků (červenec 1672): 5 Bewohnerschaft einiger Gemeinden nach Hufenregistern (Juli 1672) Panství Obec Gemeinde Počet/Zahl usedlíků/ansiedler Poustek/ leere Felder celk. Ings. staří alte noví neue staré alte nové neue Staří usedlíci/ Altansässige díly lánu/ D Hufenteile 1-víc 1- mehr 2/4-7/8 1/8-3/8 Noví usedlíci/ Neu-Ansiedler na poustkách/ d auf leeren Feldern 1-víc 1- mehr Starý Petřín Jazovice Šafov (městeč.) (Städtchen) Nový Petřín Podmyče Štítary (městeč.) (Städtchen) Vranov(městeč.) /4-7/8 1/8-3/8

3 (Städtchen) Staří usedlíci = usedlosti, které v obydleném stavu přečkaly třicetiletou válku a zůstaly obydlené až do lánové vizitace Altansässige = Besitze, die über den 30jährigen Krieg bis zur Hufenvisitation immer besetzt waren Noví usedlíci (na poustkách) = usedlosti, které za války, či krátce po ní, zpustly, od první vizitace (1656/7) však už jsou opět osídleny Neu-Ansiedler (leere Felder) = Besitze, die im Krieg oder kurz nach dem Krieg verödeten, seit der ersten Visitation jedoch wieder bewohnt sind d = nelánoví usedlíci (domkáři, chalupníci, zahradníci, podsedníci), kteří se nepodílejí na lánové půdě. Pokud nějakou mají, získali ji klučením lesa, nebo obsadili půdu obecní d = hufenlose Ansiedler (Häusler,Kleinbauer,Gärtner), die sich nicht am Hufenboden beteiligen. Falls sie Boden besitzen, haben sie sie durch Waldrodung erworben oder Gemeindeboden besetzt celk. = velikost obce před zpustnutím insg. = Grösse der Gemeinde vor der Verödung 6. Seznam mužů padlých v 1. světové válce: 6 Liste der im 1. Weltkrieg gefallenen Männer: P.č Nr. Jméno Name P.č Nr. Jméno Name P.č Nr. Jméno Name 1 Blaha Heinrich 29 let/ 9 Haibl Emmerich Neuwirth Georg 33 let/j Jahre let/j 10 Hirsch Otto 24 let/j 19 Neuwirth Josef 21 let/j 2 Brenneiss Franz 21 let/j 11 Jellinek Bernhard 34 let/j 20 Pold Stefan 25 let/j 3 Böck Anton 21 let/j 12 Jellinek Hermann 26 let/j 21 Schneider Adolf 22 let/j 4 Böck Anton 36 let/j 13 Koller Dominik 20 let/j 22 Schneider Anton 26 let /J 5 Böck Johann 28 let/j 14 Matula Franz 22 let/j 23 Schopf Anton 25 let/j 6 Eidher Anton 23 let/j 15 Matula Johann 26 let/j 24 Wolly Josef 34 let/j 7 Felsinger Georg 20 let/j 16 Neumann Moritz 24 let/j 8 Fuchs Laurenz 34 let/j 17 Neuwirth Franz 33 let/j 7. Struktura šafovského obyvatelstva podle národnosti a vyznání v roce 1921 (v obci proběhlo sčítání obyvatelstva odděleně v obci křesťanské a židovské) : 7 Bewohnerschaft von Schaffa nach Nationalität und Konfession im Jahre 1921(getrennte Volkszählung in der christlichen und der jüdischen Gemeinde) Národnost Nationalität Obec křesťanská Christliche Gemeinde Německá/Deutsch Česká/Tschechisch Židovská/Jüdisch 4 26 Anglická/Englisch -- 2 Sloven./Slowakisch -- 1 Obec židovská Jüdische Gemeinde

4 Celkem Insgesamt Konfese/Konfession Řím.kat./Röm.kath Židovské/Jüdisch Bez vyznání -- 2 Konfessionslos Celkem Insgesamt Celkový počet obyvatel /Gesamte Einwohnerzahl: Struktura šafovského obyvatelstva podle národnosti a vyznání v roce 1930: 8 Bewohnerschaft von Schaffa nach Nationalität und Konfession im Jahre 1930: Národnost německá/deutsch 441 Národnost česká/tschechisch 234 Národnost židovská/jüdisch 38 Národnost jiná/andere Nation. * 59 Celkem 772 Insgesamt Vyzn. římsk. katol./röm.kath. 678 Vyznání židovské/jüdisch 76 Jiné vyznání/andere Konfession 14 Bez vyznání/konfessionslos 4 Celkem/Insgesamt 772 * Většinou se jedná o obyvatelstvo, které si ponechalo občanství rakouské Meistens handelt es sich um Bewohner, die sich österreichische Nationalität behielten 8.A Jména vlastniků domů křesťanské obce v Šafově Namen der Hausbesitzer der Christengemeinde in Schaffa Nr ha 1930 ha 01 Lösch Matthias Lösch Josef 3,- Entner Franz 0,5 02 Lenz Wenzel Gisser Karl u. 5,1 Windinger Josef 4,2 Jellinek Wilhelmine 03 Na místě těchto dvou domů stojí dva židovské domy An Stelle dieser 2 Christenhäuser stehen 04 2 Judenhäuser. 05 Blei Johann Blei Martin 8,4 Perinka Peter 8,3 06 Pelzer Michael Pelzer Michael 9,9 Schneider Johann 11,6 07 Brenneis Georg Böck Laurenz 4,5 Blei Karl 14,0 08 Weidinger Michael Weidinger Georg 12,8 Mang Franz 0,4 09 Schneider Martin Schneider Martin 8,6 Lösch Karl 17,0 10 Felsinger Johann Felsinger Georg 16,7 Felsinger Anton 16,0 11 Leitner Franz Leitner Jakob 10,8 Pold Julius 13,0 12 Blei Georg Blei Georg 10,5 Zeitler Marie 4,1 13 Blei Josef Eidher Wenzel 6,6 Scheuer Siegried

5 14 Blei Georg Neuwirth Ignaz 9,0 Neuwirth Josefa 16,0 15 Lenz Jakob Eidher Karl 4,7 Eidher Engelbert 4,5 16 Gisser Susanna Gisser Dominik 23,6 Volksschule 17 Schneider Georg Lenz Johann 15,0 Halmschlager Josef 11,0 18 Eidher Wenzel Leitner Laurenz 13,8 Koller Franz 16,0 19 Schopf Johann Schopf Johann 12,7 Schneider Frnaz 0,8 20 Schneider Franz Schneider Franz 15,2 Schneider Adolf 14,4 21 Böck Michael Böck Johann 20,0 Pölzer Karl 18,2 22 Mang Sebastian Mang Karl 8,0 Pold Karl 28,1 23 Koller Josef Koller Georg 19,5 Lösch Matthias 18,0 24 Paar Wenzel 3,4 Koller Franz 4,0 25 Brenneiß Ferdinand Brenneiß Anton 18,3 Brenneis Franz 5,0 26 Felsinger Laurenz Stagl Anton 8,4 Gisser Josef 14,6 27 Wagner Neuwirth Josefa 2,3 Leigsnering Karl 2,6 28 Lösch Tobias Mang Anton 4,4 Resl Adolf 29 Eidher Johann Eidher Johann 0,2 Mang Johann 11,3 30 Bradl Georg Golazik Thomas 2,0 Navara Witwe 31 Rommel Windinger Christian 2,6 Gutmann Mortiz 32 Mang Alois Mang Alois 2,0 Gutmann Mortiz 33 Pold Leopold Pold Alois 11,0 Deutsch Wilhelm 34 Obec Šafov, služební byt Gemeinde Schaffa, Gemeindedienerwohnung 35 Chudobinec Halter- und Armenhaus 36 Eidher Georg Eidher Georg 13,5 Rotter Josef 37 Böck Josef Böck Josef 0,3 Don Anton 38 Böck Josef Böck Josef Don Anton 39 Neuwirth Matthias Neuwirth Matthias 13,5 Neuwirth Cyrill 22,6 40 Windinger Matthias Windinger Matthias 9,0 Neuwirth Johann 21,6 41 Mang Josef Mang Gregor 9,6 Gratsch Johann 11,2 42 Weidinger Georg Böck Katharina 3,0 Hofbauer Karl 11,2 43 Pelzer Josef 0,3 Schöbinger Georg 44 Markl Sebastian Molzer Jakob 2,0 Schöbinger Georg 45 Trescher Franz Böck Johann 4,5 Fuchs Anton 4,2 46 Brenneiß Michael Reiß Georg Mang Johann 47 Schmid Josef Brenneiß Wenzel 1,0 Schneider Karl 4,5 48 Schmid Josef Brenneiß Wenzel Schneider Karl 49 Böck Simon Böck Vinzens 11,0 Neuwirth Theresia 20,8 50 Schöbinger Michael Bauer Georg Schneider Josef 8,2 51 Deckenbach Andreas Stallecker Franz Schneider Josef 52 Steinbrecher Michael Steinbrecher Josef Eidher Johann 8,2 53 Mang Georg Mang Josef Quirxtner Franz 9,9 54 Koller Franz Kühtreiber Johann 5,4 Halmschlager Josef 7,9 55 Halmschlager Josef 56 Schneider Matthias Kühtreiber Halmschlager Josef 57 Schneider Andreas Markl Lösch Josef 9,0 58 Dungl Johann Dungl Matthias 1,8 Lösch Josef 59 Blei Georg Popp Johann 1,7 Lösch Josef 60 Schmid Matthias Kaufmann Jakob 3,0 Neuwirth Konrad 61 Neuwirth Ignaz Neuwirth Matthias 2,8 Steinbrecher Franz 8,4

6 62 Melzer Philipp Melzer Georg 13,5 Melzer Karl 20,0 63 Koller Andreas Koller Ignaz 7,8 Koller Johann 16,9 64 Wolly Johann Wolly Cyrill Krutisch Heinrich 0,4 65 Schwarz Peter Schneider Georg Hampapa Franz 66 Hufnagl Matthias Schinner Georg 20,6 Pölzer Johann 67 Uhl Matthias Böck Georg 2,4 Zügner 68 Zasny Franz Legsnering Friedrich Ceck Franz 69 Schneider Leopold Schneider Leopold 0,6 Böck Marie 2,4 70 Koller Laurenz Mörtinger Anton 6,3 Eidher Franz 71 Ringsmuth Michael Mang Johann 6,6 Dungl Franz 2,9 72 Mang Laurenz Mang Laurenz 5,4 Backl Wenzl 3,2 73 Neuwirth Josef Neuwirth Andres 7,1 Mang Alois 14,4 74 Neuwirth Simon 1,2 Wohak Franz 3,0 75 Felsinger Josef Halmschlager Vinzenz 7,5 Lenz Franz 29,2 76 Lenz Johann Lenz Johann 22,2 Lenz Franz 77 Neuwirth Georg Neuwirth Johann 12,0 Steinbrecher Johann 10,0 78 Themmer Laurenz Themmer Laurenz 9,0 Mang Stephan 10,4 79 Themmer Laurenz Themmer Laurenz Popp Karl 10,3 80 Halmschlager Josef Halmschlager Franz 10,2 Neuwirth Josef 14,9 81 Ziwitschko Jakob Mang Johann 13,0 Mang Karl 15,7 82 Trinkl Johann Bauer Vinzens 4,9 Blei Franz 18,0 83 Bauer Matthias Bauer Josef 3,3 Blei Franz 84 Fara Fara Fara Pfarrhof Pfarrhof Pfarrhof 85 Waas Anton Halmschlager Josef Halmschlager Josef 33,4 86 Böck Karl Böck Laurenz 19,3 Halmschlager Franz 33,4 87 Obecná škola /Volksschule Obecná škola/ Volksschule Schönbauer Franziska 8,2 88 Obecní kovárna Gemeindeschmiede 89 Mauritz Franz Weidinger Josef Mang Johann 16,0 90 Mauritz Franz 91 Halmschlager Josef Halmschlager Josef Halmschlager Therese 92 Brenneiß Andreas Brenneiß Laurenz 10,5 Neuwirth Mathias 25,4 93 Lenz Christian Lenz Johann 9,3 Felsinger Alois 3,3 94 Sprinzl Franz Schneider Leopold 95 Markl Josef Markl Johann 8,1 Schneider Leopold 13,5 96 Pold Marie 97 Zeitler Johann Zeitler Johann Böck Franz 7,8 98 Kühtreiber Georg Halmschlager 10,0 Bruckner Franz 7,8 99 Schmied Johann Schmied Josef 8,6 Böck Georg 27,6 100 Eidher Anton Eidher Anton Böck Georg 101 Böck Ignaz Blei Karl 13,5 102 Blei Mathias Blei Matthias 3,4 Blei Karl 103 Schütz Schütz Peter 3,3 Melzer Johann 22,4 104 Deckenbach Gregor Lenz Jakob Melzer Johann 105 Felsinger Josef 13,4 Jerabek Franz 5,7 106 Obecní hostinec/ Gemeindegasthaus 107 Fuchs Georg Felsinger Michael 10,0 Blei Cyrill 18,5 108 Windinger Andreas Windinger Michael Steinbrecher Franz

7 109 Windinger Johann Pelzer Stephan 110 Hummel Koller Johann 111 Dinzkisch Eidher Josef Fuchs Antonie 112 Schneider Leopold Gisser Ferdinand Leibetzeder Franz 113 Lenz Thomas Schillinger Franz 114 Kühtreiber Franz Kühtreiber Franz Neuwirth Johann 0,9 115 Focht Franz Kühtreiber Franz Neuwirt Johann 116 Schneider Josef Schneider, Withw Rehaeth Matthias 0,5 117 Pelzer Michael Pelzer Michael Koller Johann 17,4 118 Theurer Wenzel Theurer Wenzel 5,3 Stasny Johann 1,8 119 Sprinzl Johann Sprinzl Johann Neuwirth Marie 120 Nentwich Nentwich Spitzer Rosalia 121 Wenisch Wenzel Weißbartl 122 Salomon Fabisch Ann 123 Dungl Laurenz Zügner Franz 124 Täufer Franz Zügner Franz 125 Heinisch Franz Neuwirth Anton 126 Quixtner Franz 127 Pitschmann Erna 128 Česká škola Tschechische Schule 129 Hönigschmied 130 Celnice / Zollhaus 131 Halmschlager/ova cihelna / Ziegelei 132 Melzer/ova cihelna/ Zeigelei

8 9. Volební výsledky v Šafově ve vybraných letech: 9 Wahlergebnisse in Schaffa in ausgewählten Jahren: 1929 (406v/Wähler) 1935 (381v/Wähler) 1946 (260 v/wähler) 1998 (96 v/wähler) Volby/Wahlen BdL ŽID ČSNS ČSSD DCV DNP SdP DSD KSČ (KSČM) AGR NOF ČSL ( - KDU) ODS US BdL Bund der Deutschen ŽID Sjednocené židovské strany / Die vereinigten jüdischen Parteien ČSNS Československá strana národně socialistická / Tschechoslowakische nationale Sozialpartei ČSSD Čes. sociálně demokratická strana dělnická /Tschechoslowakische sozialdemokratische Arbeiterpartei (do/bis 1938), Čes. sociální demokracie / Tschechoslowakische Sozialdemokratie DCV - Deutsche christlich soziale Volkspartei DNP - Deutsche Nationalpartei SdP Sudetendeutsche Wahlblock DSD - Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei KSČ Komunistická strana Československa / Kommunistische Partei der Tschechoslowakei AGR Agrární strana, Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu / Agrarpartei NOF Národní obec fašistická / Faschistische Nationalgemeinde ČSL Československá strana lidová / Tschechoslowakische Volkspartei ODS Občanská demokratická strana / Demokratische Bürgerpartei US Unie svobody / Freiheitsunion 10. Seznam mužů padlých v 2. světové válce: 10 Liste der im 2.Weltkrieg gefallenen Männer: P.č Nr. Jméno/Name P.č Nr. Jméno/Name P.č. Nr. Jméno/Name 1 Anixtner F. 14 Hochreiner J. 27 Neuwirth J 2 Boeck G. 15 Hohner G. 28 Neuwirth R. 3 Boeck J. 16 Kiessling E. 29 Pold A. 4 Bruckner F. 17 Klodner F. 30 Popp A. 5 Don J. 18 Klodner O. 31 Popp F. 6 Don L 19 Koller F. (č.p. 18) 32 Rehart J. 7 Eidher A. 20 Koller F. (č.p. 63) 33 Schoebinger A. 8 Eidher F. 21 Koller J. 34 Schoebinger G

9 9 Eigl F. 22 Koepf K. 35 Steinbrecher A 10 Fuehrer F. 23 Linsbauer F. 36 Strašný A. 11 Futschik J. 24 Mang A. 37 Wranaschitz M. 12 Gratsch F. 25 Matula F. 38 Wranaschitz Mich. 13 Hampapa A 26 Michal F. 10 A. Osud židovských obyvatel Šafova v letech Schicksal jüdischer Einwohner von Schaffa / Safov / Židovští obyvatelé Šafova Jüdische Einwohner in Schaffa Jméno Name Dívčí jméno Mädchenname Křestní jméno Vorname Datum Narození Geburtsdatum Datum úmrtí Todesdatum Místo úmrtí Todesort Povolání Beruf Samuel Max Wien Ofenhändler/kamnář Max Max Arbeiter/dělník Pollak Bader Sofie Wien Scheuer Heinrich Staatsbeamter/státní zam. Scheuer Jenny Singer Bader Therese Wallisch Max Rosa Opole Goldstein Max Gisela Hauser Kollman Käthe Hirsch Hugo Buchwald Fleischhauer/řezník Kohn Hoffman Daniela Kollmann Sigfried Kaufmann/obchodník Kollmann Theodor Kreilsheim Wallisch Frieda Kubin Josef Theresienstadt Hahn Scheuer Adeline Hausfrau/v dom. Fleischmann Hans Pferdehändler/obchodník s koňmi Fürnberg Max Hirsch Scheuer Rosa Jellinek Rosalie Spitzer Max Ledergalanteriearb. Dělník v kož.galanterii Schlimper Robert Sabac Schön Kandler Malvine Blau Wallisch Adele Fleischmann Herzog Rosina Diamant Siegfried Arzt/lékař Fürnberg Adolf Fürnberg Deutsch Helene Fürst Robert Kaufmann/obchodník Löwy Guttmann Johanna Wien

10

11 Židovští obyvatelé Šafova Jüdische Einwohner in Schaffa Jméno Name Poslední adresa Letzte Adresse Příbuzní Angehörige Samuel Wien 3 Max Wien 1, Freyung 6/3 Pollak Wien 1, Salzgries 10/6 Syn/Sohn Rudolf, manžel/gatte Josef Scheuer Wien 2, Czerningasse Manželka/Gattin Alice, dcera/tochter Rose Scheuer Wien 2, Rembrandtstr.21 Singer Wien 9, Seegasse 9 Neteř/ Nichte Helene Falik, London Wallisch Wien 2, Haidg. 5 Děti/Kinder. Melanie, Ida, Leop. Goldstein Wien 9, Hörlgasse 10 Dcera/Tochter Käthe, manžel/gatte Gerson Hauser Wien 2, Hollandstr.14/9 Hirsch Wien 2, Rembrandtstr.21 Manželka/Gattin Rosa,děti/ Kinder Trude, Rene Kohn Wien 9, Seegasse 8/8 Manžel/Gatte Jakob Kollmann Wien 3, Unt.WeissgSt.45/4 Manželka/Gattin Emma, synové/söhne Hans, Karl Kollmann Wien 2, Blumauerg. 17/2 Kreilsheim Kubin Wien 2, Rembrandtstr.2/6 Syn/Sohn Martin,manželka/ Gattin Franziska Hahn Wien 2, Weintraubeng.19/16 Fleisch-mann Wien 2, Novarag. 27/10 Matka/Mutter Rosina,manželka/ Gattin Maria Fürnberg Wien 2, Hermineng. 6/3 Syn/Sohn Rudolf Hirsch Wien 2, Rembrandtstr.21/26 Dcera/Tochter Trude Jellinek Spitzer Wien 6, Stumperg. 16/24 Schlimper Wien 2, Hassg. 10 Manželka/Gattin Charlotte Schön Wien 2, Glockengasse 13 Manžel/Gatte Eduard, děti/kinder Alfred, Johanna Blau Wien 2, Franzensbrückenst. 6 Fleisch-mann Wien 2, Franz Hochedlingerg. 7/5 Diamant Wien 9, Rötenlöweng. 7/6 Manželka/Gattin gesch. Jelle Fürnberg Wien 2, Gros. Mohreng. 38/22 Syn/Sohn Leo Fürnberg Wien 2, Gros. Mohreng. 38/22 Syn/ Sohn Leo Fürst Wien 2, Zirkusgasse 21/11 Löwy Wien 5, Bräuhausgasse 45

12 Židovští obyvatelé Šafova Jüdische Einwohner in Schaffa Jjménomén Deportationso Jméno Name Datum Deportace do Dep.Ort Tábor Lager Samuel Max Theresienstadt Theresienstadt, Auschwitz, Groß-Rosen Pollak Scheuer Minsk Scheuer Kielce Singer Theresienstadt Wallisch Opole Opole Goldstein Minsk Hauser Theresienstadt Hirsch Dachau Dachau, Buchenwald Kohn Theresienstadt Koll-mann Litzmannstadt Koll-mann Prag/Theresienstadt Tr. AAu nach Theresienstadt Kreils-heim In div. Lager,různé tábory Kubin Theresienstadt Theresienstadt Hahn Litzmannstadt Fleischmann Fürnberg Theresienstadt Hirsch Lagow - Opatow Jellinek Minsk Spitzer Prag/Theresienstadt Tr. H-460 nachtheresienstadt Schlimper Sabac Sabac Schön Minsk Blau Kielce Fleischmann Theresienstadt Diamant Fürnberg Theresienstadt Fürnberg Theresienstadt Fürst Litzmannstadt Löwy 11. Seznam obyvatel německé národnosti (příp. jejich rodinných příslušníků), kteří mohli po druhé světové válce zůstat v Šafově /k /: 11 Liste der Bewohner deutscher Nationalität (bzw.ihrer Familienangehörigen), die nach dem 2. Weltkrieg in Schaffa bleiben durften /zum /:

13 P.č. Nr. Jméno/Name Rok nar./ Geburts jahr Rodinný poměr Familienstand 1. Kuželová Terezie 1915 vdova/witwe Kuželová Otilie Langová Olga dcera/tochter neteř/nichte 4. Plichta František 5. Plichtová Marie Plichtová Gabriela Plichta František Zőgner Alois 9. Zőgnerová Terezie 10. Hutter Florian 11. Hutterová Marie 1907 hlava rodiny/ Familienvater manželka/ Gattin dcera / Tochter syn / Sohn 1874 hlava rodiny/ Familienvater 1869 manželka/ Gattin 1887 hlava rodiny/ Familienvater 1892 manželka/ Gattin 12. Gräupol Jan 1902 strýc/onkel 13. Rössnerová Julie 1927 neteř/nichte 14. Nechvátal Antonín Nechvátalová Emílie Nechvátalová Marie Nechvátal. Božena Nechvátal Antonín Nechvátal Jan Donnová Františka 21. Donn Karel 1904 hlava rodiny/ Familienvater manželka/ Gattin dcera/ Tochter dcera/ Tochter syn/ Sohn syn/ Sohn 1897 matka/mutter Štěpanovský Frant. Štěpanovská Julie Štěpanovská Julie Pölzer Josef 26. Pölzerová 1884 Františka 27. Pölzer Josef 1920 syn/ Sohn 1889 hlava rodiny/ Familienvater manželka/gattin dcera/tochter 1873 hlava rodiny/ Familienvater manželka/gattin syn/ sohn Zaměstnání Beruf v dom./hausfrau žačka/schülerin - cestář/ Straßenmeister v dom./hausfrau žačka/schülerin - dělník/ Arbeiter v dom. / Hausfrau zedník/ Maurer v dom./ Hausfrau farář/ Pfarrer v dom./ Hausfrau tesař/ Zimmermann v dom./ Hausfrau v dom./ Hausfrau žačka/ Schülerin žák/ Schüler - dělnice/ Arbeiterin dělník/ Arbeiter rolník/bauer v dom./hausfrau v dom./hausfrau studnař/brunnen meister v dom./ Hausfrau stolař/ Tischler Číslo domu Haus- Nr. 19 ž/j 19 ž/j 19 ž/j 30 ž/j 30 ž/j 30 ž/j 30 ž/j ž/j 73 ž/j ž/J 100ž/J Poznámka Bemerkung Podala žádost o vrácení čs. st. obč./angesucht um Rückgabe der Tsch.Staatsbürgerschaft nár. čes./tschech.staatsb. nár. něm/deutscher Stsb. děti vychovány česky/kinder tschechisch auferzogen nár.čes./ tsch.stsb. nár. něm./deutsch.stsb. nár. něm./ deutsch.stsb. nár. něm./ deutsch.stsb. Smíšené manželství/gemischte Ehe Muž Němec, uchází se o čes. státní občanství/ Mann Deutscher,sucht um tsch. Staatsb. an Manželka a děti jsou Češi/ Frau und Kinder sind Tschechen Nár.čes., syn aktivně činný v Hitlerjugend / Tsch. Staatsb., Sohn in Hitlerjugend aktiv tätig Něm. nár., podal žádost o čes. obč. Matka a dcera jsou české národnosti. Deutscher Staatsb.,angesucht um tsch. Staatsb., Mutter u. Tochter tsch. Staatsb. Oba jsou něm. národnosti, hlásili se k Čechům, syna vychovali česky/beide Deutsche, bekannten sich zu den Tschechen, Sohn tschechisch auferzogen

14 28. Koller Eduard čeledín/ Knecht Weber František zem. dělník/ 119 Landarbeiter 30. Ondráčková Frant vdova/ Witwe v domácnosti/ Hausfrau 122 Něm.nár., vdova po les. haj. Čechu/ Deutsche Staatsb.,Witwe nach tschech. Förster 12. Seznam válečných ( ) škod z let /pouze nahlášených/: 12 Poř.č Nr. Liste der Kriegsschäden vom 2. Weltkrieg ( ) gemeldet 1946/47: Jméno a národnost poškozeného Name u. Nationalität des Beschädigten 1. Bachel V. č/tsch 2. Černý Jan č/tsch 3. Deutsch Ludvík n/d 4. Fürnberg Ferdinand ž/j 5. Guttmann Mořic ž/j 6. Guttmann Theodor ž/j 7. Guttmann Vilém ž/j 8. Halmschlager Jos. n/ D 9. Hauserová Terezie ž/j 10. Kesslerová El. ž/j 11. Krutiš Jindřich č/ Tsch 12. Lenz Antonín n/d Popis škod Schadenbeschreibung Kolo, nářadí, vytlučená okna, spálený stoh slámy Fahrrad, Werkzeug, eingeschlagene Fenster u.türe, Strohschober niedergebrannt 3 ks hovězího, vytlučení oken a dveří 3 st Rinder, eingeschlagene Fenster u. Türe Bytové zařízení + vybavení řeznické živnosti Wohneinrichtungen +Ausstattung des Fleichergewerbes Zboření domu, rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Poboření domu, prodej řeznické živnosti Haus demoliert, Fleischergewerbe verkauft Zboření domu, rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Zboření domu, rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Bytové zařízení, živý inventář (2 koně, 33 ks hov., 15 vepř.), stroje, vozy Wohneinrichtung, lebendiges Inventar (2 Pferde, 33 St.Rinder, 15 Schweine), Maschinen, Wagen Zboření domu, rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Zboření domu, rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Propuštění z obecní služby, rozbitá okna a dveře Vom Gemeindedienst entlassen, eingeschlagene Fenster u. Türe 2 koně + 1 vůz 2 Pferde + Wagen Kdo a kdy škodu způsobil Von wem und wann verursacht místní Němci + německá armáda/ Deutsche vom Ort+deutsche Truppen, něm. arm.+ místní Němci deutsche Truppen + Ortsdeutsche německý erár deutsches Ärar Č. p ž německý erár deutsches Ärar německý erár / deutsches Ärar 30ž 26ž vojsko + poválečný zábor Militär +Beschlagnahme nach dem Krieg ž německý erár + míst. Němci deutsches Ärar + Ortsdeutsche průchod vojska / Truppendurchzug 13. Lösch Josef 2 koně + 1 vůz

15 /D 2 Pferde + 1 Wagen průchod vojska/ Truppendurchzug 2 koně + 1vůz, 15 hov., 6 vepř., Pferde + 1 Wagen, 15 St. Rinder, 6 průchod vojska/ Schweine Truppendurchzug 14. Lösch Matyas n/d 15. Majitel neznámý Zboření domu/haus demoliert ž 16. Majitel neznámý Zboření domu/haus demoliert ž 17. Neuvirth Cyril 3 koně + selský vůz n/d 3 Pferde + Bauernwagen průchod vojska/ 18. Neuvirth Johann n/d 19. Neuvirth Mathias n/d 1 kůň + 1 vůz 1 Pferd + 1 Wagen 2 koně + 1 vůz 2 Pferde + 1 wagen 20. Neuvirthová Terezie 2 koně + 1 vůz 21. Panholzer Karl n/d 22. Procházka A. /finanč. stráž/ 23. Sagl Sigmund ž/j 24. Scheuer Alois ž/j 25. Spitzerová Adéla ž/j 26. Toptej František č/tsch 2 Pferde + 1 Wagen Stroje, nářadí, zásoby ( ) Maschinen, Werzeug, Vorrat ( ) Šatstvo + motocykl Čz 175 Bekleidung + Motorrad Cz 175 Truppendurchzug průchod vojska/ Truppendurchzug průchod vojska/ Truppendurchzug Květen / Mai 1945 německá armáda/ deutsche Truppen Rudá armáda/ sowj. Rote Armee Zboření domu/ Haus demoliert ž Zboření domu + zboží v obchodě Haus demoliert + Waren vom Geschäft gestohlen Zboření domu a rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Poškození domu, peníze, oděvy Haus beschädigt, Geld, Kleider německý erár/ deutsches Ärar německý erár/ deutsches Ärar německá a sovětská armáda/ deutsche und sowjetische Truppen ž 1+2ž Osoby německé národnosti, jejichž majetek byl konfiskován podle 1, dekretu č. 108/1945 Sb. /Židovská čtvrt/ : 13 Deutsche Einwohner, derer Besitz nach 1, Dekret Nr. 108/1945 Slg., konfisziert wurde: Příjmení a jméno Adresa Poř.č. Příjmení a jméno Nr. Name Wohnadresse Name 1 Spitzer Adéla Šafov 1a 1b 38 Felsinger Marie Šafov 62 2 Andre Alois a Marie Šafov 4 39 Flock Josef a Frant. Šafov 63 3 Reichsfinanzverwalt Šafov 5 40 Kolmann Frieda Šafov 64 4 Hauser Therezie Šafov 6 41 Hirsch Gisela Šafov 65 5 Wrana Irma Šafov 7 42 Fučík Johann Šafov 68 6 Maag Anton Šafov 8 43 Deckenbach František Šafov 70 7 Schütz František Šafov 9 44 Gollinger Bedřich Šafov 71 8 Macht Therezie Šafov Twaroha Karel Šafov 72 9 majitel neznám Šafov Lowi Julius Šafov 74 Poř.č. Nr. Adresa Wohnadresse

16 10 Koller Lambert Šafov Uher Karel Šafov R. Šafov Majerová Anna Šafov Hirsch Filip Šafov Scheuer Alois Šafov Stiedel Jakub Šafov Weil Karoline Šafov Hurt Adela a Melita Šafov Řepkovský František a Šafov 90 Růžena 15 Donn František Šafov Traun Terezie Šafov Deutsch Ludvík Šafov Mang Josefa Šafov Kolmann Jindřich Šafov 23 (pol.) 54 Bradel Karel Šafov Scheuer Matilde Šafov Pikalová Marie Šafov Rubin Emil Šafov Bartoš Karel Šafov Blümel Alois a Marie Šafov Lövisch Andreas, Marie Šafov Prekel František Šafov Ille Viktoria Šafov Kolmann Frieda Šafov König Kateřina Šafov Kohn Jakub Šafov Pop František Šafov Mang Karel Šafov Fürnberger Flora Šafov majitel neznámý Šafov R. Šafov Kirchenhauser Terezie Šafov Deutsch Irma Šafov Kuželka Vincenc Šafov Hirsch Rosa Šafov Böck Franz Šafov Schneider Rudolf Šafov Grasel Jan Šafov Max Ida Šafov Sagel Gisela Šafov 46a 67 Leitner Apolonie Šafov Kolmann Frieda Šafov 46b 68 Uher Franz Šafov Panholzer Karl Šafov Kandler Siegfried Šafov Kühtreiber Franz Šafov Hurt Adéla Šafov Tastel Bedřich a Anna Šafov Gutmann Amalie Šafov Graber Karel a Anežka Šafov Schopf Jan a Leopold Šafov Heindel Jetti Šafov Donn František Ridel Marie Šafov Seznam lidí, kteří po druhé světové válce osídlovali Šafov (tzv. národní správci) a do dvou let odešli: 14 Liste der Neu-Ansiedler (sog. Nationalverwalter), die nach dem 2. Weltkrieg nach Schaffa kamen und in zwei Jahren Schaffa wieder verliessen: Č.p. Jméno Den příchodu Den odchodu Odešli do Nr. Name Ankunft Abgang Abgegangen nach 11 Šíma Jan Bílkovice, okr. Brno venk. 20 Častová Anna Hostišová, okr. Zlín 27 Tlapák Jindřich Jevišovice, okr. Znojmo 29 Jurůj František Supíkovice, okr. Jeseník 30 Uher Antonín Frejštejn, okr. Znojmo 62 Prušvic Julius Jehnice, okr. Brno venk. 63 Koktavý Petr Nové Město, okr. Rýmařov 73 Martinek Antonín voj. Pres. služba

17 81 Trčka František Sv. Štěpán, okr. Uh. Brod 85 Lipovský Josef Zlatkov, o. N. Město n. M. 98 Juřina Miloslav Supíkovice, okr. Jeseník 99 Sedláček Ludvík Brno Královo pole 104 Slezák Alois Březnice, okr. Zlín 116 Ščudla Lad Třebařov, o. Mor. Třebová 15. Soupis živností, které po druhé světové válce provozovali tzv. národní správci: 15 Liste der Gewerbe, die nach dem 2.Weltkrieg durch sog. Nationalverwalter betrieben wurden: Původní majitel Ursprünglicher Besitzer Čís. domu Haus-Nr. Živnost Gewerbe Národní správce Nationalverwalter Entner Franz 1 Sedlářství/Sattlerei Doležal Josef Mang Franz 8 Obuvnictví Matuška Leopold Schumachergewerbe Scheuer Siegfried 13 obchod smíš. Zbožím Papírník Bedřich Geschäft mit gemischten Waren Schneider Franz 19 Zámečnictví Fuček Antonín Schlosserei Deutsch Ludvík 33 Řeznictví Frenc Antonín Fleischerei Schneider Karl 48 Kovářství Koudela Antonín Schmiedehandwerk Schauaus Alois 66 Kovářství Rejthar Vladimír Schmiedehandwerk Blei Cyril 107 Pekařství Vetchý Karel Bäckerei Mang Franz 110 Holičství Šrámek Vladimír Rasiergewerbe Schneider Rudolf 114 Hostinec Machala Antonín Gastgewerbe Šťastný Anton 118 Truhlářství Kolman František Tischlerei Brückner Franz 119 Kolářství Wagnerei Kolman Josef 16. Změny v osídlení Šafova (křesťanská část) po druhé světové válce: 16 Č. Nr. Änderungen in der Besiedlung in Schaffa (christlicher Teil) nach dem 2.Weltkrieg: Příjmení a jméno Původního majitele Name des ursprünglichen Besitzers Č.p. Haus- Nr. Typ usedlosti Siedlungsart Pozem. majetek Grundbesitz Národní správce (datum Příchodu a adresa) Nationalverwalter ( Ankunftsdatum und Wohnadresse )

18 1 Entner Franz 1 Sedlářství O,5 ha Doležal Josef, červen 1945, Vranovská Ves Sattlerei 2 Jellinek Wilhelmine Soukup Ladislav 3 Perinka Peter 5 Hospodářství 9 ha Kováčik Jos., , Krhov 112, Uh. Brod 4 Fuchs Franz 6 Hospodářství 12 ha Manda Jan, , Krhov, Uherský Brod 5 Blei Karl 7 Hospodářství 14 ha Gabrhel L., , Zahorovice, Uh. Brod 6 Mang Karoline 8 obuv.obchod hospodářství 2 ha Matuška Leopold, , Rozseč 55 Okr. Boskovice Schuhgeschäft 7 Lösch Karl 9 Hospodářství 17,45 ha Křižka Bohumil, , Krhov, Uh. Brod 8 Felsinger Anton 10 Hospodářství 12 ha Lipovský J., , Zlatkov 40, Nové 9 Pold Richard 11 Hostinec Hospodářství Gasthaus 10 Halmschlager Marie 12 Hospodářství 11 Panholzer Karl 13 Obchod Geschäft 12 Neuwirth Josefa 14 Hospodářství 13 Eidher Leopold 15 Hospodářství 14 Obec Šafov 16 četn. stanice Gemeinde Schaffa Gendarmerie posten 15 Böck Georg 17 pošta, správní komisař Post, Verwaltungs- Kommissär 16 Koller Franz 18 Hospodářství 17 Schneider Franz 19 Hospodářství Zámečnictví Schlosserei 18 Schneider Leopoldine 20 Hospodářství 19 Pölzer Karl 21 Hospodářství Město 14 ha Šíma Jan, Bílovice 432, Brno venkov, ,2 ha Juračka Pavel, , Krhov 99, Uh. Brod - Papírník Bed., , Třebíč, okr. Třebíč 10,6 ha Jarolímek J., Voděrady 18, Boskovice, , 6 ha Křižka Fr., , Krhov, Uherský Brod - Četnická stanice Gendarmerieposten - Vichta František, Kunštát, okr. Boskovice 17,5 ha Toptej František, , Kunštát, Boskovice 1,8 ha Fuček Antonín, , Sv. Štěpán 297, okres Uherský Brod 15, 8 ha Častová Anna, , Hostišová, okres Zlín 16,2 ha Perger L., 27.6., Horní Kounice, Mor. Kruml. Později tuto usedl. získá Vybíral Josef Später wird dieses Gehöft Vybíral Josef erwerben 24 ha Hrnčář Karel, , Krhov 92, Uh. Brod 20 Pold Karl 22 Hospodářství 21 Lösch Matthias 23 Hospodářství 17,9 ha Karasek Augent, , Voděrady,Boskovice 22 Böck Georg 24-4 ha Bachel František, viz níže/siehe unten 23 Brenneis Franz 25 Hospodářství 7, 3 ha Bachel František, Vratěnín 2, 24 Neuwirth Johan 26 Hospodářství 15,9 ha Krutiš Jindřich, později získá i č. 27, später

19 wird er noch Nr. 27 erwerben 25 Leigsnering Marie 27 Hospodářství Zámečnictví Schlosserei 2, 5 ha Tlapák Jindřich, září 45, původ neznámý, ze Šafova odešel do Jevišovic, Zn. Spojeno s usedlostí č.p. 26 Tlapák Jindřich, September 45, Herkunft unbekannt, von Schaffa abgegangen am nach Jevišovice,Bez. Znaim. Verbunden mit Gehöft Nr Mang Johann 29 Hospodářství 11, 3 ha Juruj Fr., , Krhov, odešel do Supíkovic Po jeho odchodu přičleněno k usedl. č. 18 Nach seinem Abgang dem Gehöft Nr.18 angegliedert 27 Navara Růžena Černý Jan / Uher Antonín 28 Opuštěno Verlassen opuštěno-zničeno Verlassen, vernichtet 30 Deutsch Ludvík 33 Řeznictví - Frenc Ant., / Rejhar Jindřich, Troubsko 191 Fleischerei 31 Obec Šafov Gemeinde Schaffa Zříceno neobyvatelné Eingestürzt unbewohnbar 32 Obec Šafov Gemeinde Schaffa Zříceno neobyvatelné Eingestürzt unbewohnbar 33 Rotter Josef Don Anton 37, Spojeno v jedno a přičleněno k us. č.p. 39 Vereint und dem Gehöft Nr. 39 angegliedert 35 Neuwirth Anna 39 hospodářství 22,2 ha Abrla František, Neuwirth Johann 40 Hospodářství 21, 6 ha Fojtík Václav 37 Gratsch Johann 41 Hospodářství 10, 5 ha Důbravný Jos., 25.6., Krhov, Uherský Brod 38 Hofbauer Karl 42 Hospodářství 11, 8 ha Juračka Jan, Krhov 99, Uherský Brod 39 Schöbinger Georg 43, 44 Hospodářství 2, 75 ha Pole/Felder Uher Antonín Šafov č. p Fuchs Anton 45 Hospodářství 5, 4 ha Chovanec Fr., Krhov 95, Uherský Brod 41 Schneider Karl 47 Hospodářství 4, 5 ha Koudela Antonín 48 Kovář Schmied 42 Neuwirth Anna 49 Hospodářství 20, 8 ha Georgian J., Krhov 71, , Uh. Brod 43 Schneider Josef 50, 51 Hospodářství 8,5 ha Křižka St., , Krhov 76, Uh. Brod 44 Eidher Johann 52 Hospodářství 10,1 ha Barcuch Jos. a Fr., Vys. Pole 35, Uh. Brod Později přičleněno k usedlosti č.p. 50 Später dem Gehöft Nr. 50 angegliedert 9, 8 ha 45 Quirxtner Franz 53 Hospodářství 46 Halmschlager Johann 54, 55 Hospodářství 11,75 ha Charvát Michal, , Bílovice 124, okres 56 Brno venkov 47 Lösch Juliana 57 9 Hospodářství 8, 5 ha Krasňák Ludvík, 48 Steinbrecher Kat. 61 Hospodářství 8,5 ha Čučela Jos., Zitková 94, Uherský Brod 49 Koller Anna 62 Hospodářství 22 ha Prušvic Julius, , Jehnice 15, Brno v.

20 50 Koller Johann 63 Hospodářství 19 ha Koktavý Petr, Bystřice n/pernšt., Krutiš Jindřich 64 Hospodářství 0,4 ha 52 Hampapa Franz Rejthar Vladimír, přičleněno k us. č. 66/ 53 Schauaus Alois Kovářství Hospodářství Schmiedehandwerk 54 Cech Wilhemine Mang Stefan 69 Neobyvatelné Eidher Franz Dungel Franz 71 Hospodářství 58 Mang Alois 73 Hospodářství 59 Wohak Franz 74 Hospodářství 60 Lenz Aloisie 75 Hospodářství Steinbrecher Johann 77 Hospodářství 62 Mang Stefan 78 Hospodářství 63 Popp Karl 79 Hospodářství 64 Neuwirth Josef 80 Hospodářství 65 Mang Karl 81 Hospodářství 66 Blei Franz 82 Hospodářství 67 Obec Šafov 84 Fara Gemeinde Schaffa Pfarre 68 Halmschlager Josef a 85 Hospodářství Maria dem Gehöft Nr. 66 angegliedert 0,35 ha Rejthar Vladimír, kovář/ Schmied 2, 5 ha Beránek Karel, Krhov 41, Uherský Brod 11 ha Martínek Ant., červen 45, Ždár 106, Boskovice, pozd. přičleněno k usedlosti 74, která bude v majetku manž. Čučelových Später dem Gehöft Nr. 74 angegliedert, das dem Ehepaar Čučela gehören wird 2, 5 ha Pole spravuje Ščudla L., Újezd u Boskovic Felder werden von Ščudla L. bebaut 27, 45 ha Skopal Ant., Oznice 37, okres Valašské Meziříčí 12 ha Bauer Jan, , Krnčice 38, M. Budějovice 10,75 ha Chytil Josef, Sv. Štěpán č.297, Uh. Brod 10,32 ha Bauer Ant., Krnčice č. 38, Mor. Budějovice , později přičl. usedlost č. 78 später das Gehöft Nr. 78 angegliedert 13, 39 ha Bulíček, pozd. získávají manž. Ondráčkovi/später vom Ehepaar Ondráček erworben 17,20 ha Trčka Fr., , Lašnov, Uherský Brod 17, 5 ha Behunčik Martin, 9.7., Sv. Štěpán, Uh. Brod - 30 ha Lipovský Josef, , Zlatkov 10, Nové M. na Moravě, později rodina Bilíkova/später Familie Bílek 8 ha Lipovský Josef, v únoru 1946 odešel / im Februar 1946 abgegangen 69 Tröster Maria 86 Hospodářství 70 Koller Franz Poštmistr/Postmeister 71 Obec Šafov 88 Kovárna - - Gemeinde Schaffa Schmiede 72 Mang Johann 89, 90 Hospodářství 14,40 ha Sedláček, Fr., Sv.Štěpán, , Uh. Brod 73 Fischer Adele 91 Mlýn/ Mühle - Krejčí Čeněk, , Dolní Kounice Neuwirth Karolina 92 Hospodářství 23 ha Klabačka Jos., , Měřín 280, Vel. Mez. 75 Felsinger Alois 93 Hospodářství 3,32 ha Skoumal, Fr., 26.6., Krnčice 38, M. Budějov. 76 Schneider Leopold 94, 95 Hospodářství 15, 03 ha Běhunčík Fr., starousedlík/altansässiger

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno)

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno) Ivančice Alexovice Čech Josef 932287732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Čech Vladimír 932285732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Florian Bedřich

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby Příjmení a jméno žadatele Name und der antragstellenden Person Přídavky na děti č. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Příloha Zahraničí k žásti o německé přídavky na děti ze d.. pro osoby, které pobírají důch bo

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Osek nad Bečvou okres... Přerov konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 1. Dr. Medicíny a chirurgie, vyšší polní lékař Gmach Ferdinand. V Hranicích na Vyšším vojenském vzdělávacím a výchovném

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +?

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +? Rodokmen Hazmuků 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč Alžběta Na. 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč 4. Jiří 24.4.1678 Moraveč 19.4.1682 Moraveč 5. JAN 21.6.1679 Moraveč

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

Krajský přebor skupina B Zpravodaj č. 6 /2012-2013

Krajský přebor skupina B Zpravodaj č. 6 /2012-2013 V Litoměřicích 4.11.2012 Vedoucí soutěže: Martin Vrbata Opět začínají být ve větší míře v nepořádku zaslané zápisy o utkání, nedoplněné např.o jméno rozhodčího, čas utkání, teplota, platnost kolaudace

Více

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12 Název soutěže: Olympiáda v českém jazyce 2013/ 2014 40. ročník VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Postupové kolo: okresní (OSTRAVA) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Hvozdná okres... Zlín konaných ve dnech (dne)... 0.0. -.0.204 byly

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Podomí Král František 1039567712 VP 1493 orná půda Podomí 673196, č. 302 368

Podomí Král František 1039567712 VP 1493 orná půda Podomí 673196, č. 302 368 Název obce OPSUB - název ID vlastnictví Vztah Výměra Druh pozemku Parcela Č. LV Olšany Dvořák Antonín 1024491712 VP 125 ostatní plocha Olšany 636410, č. 327/3 28 Olšany Šenková Anežka 1024836712 VP 2689

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Mezinárodní noc pro netopýry 2013

Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry se koná již posedmnácté na přelomu srpna a září na řadě míst v Evropě odkud se díky oslavám Roku netopýra v roce 2012 rozšířila i na další

Více

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 9 10 5 8 32 ÚSPĚŠNÝ 2. Jan Moravec Gymnázium Český Krumlov 9,5 5 6 10 30,5 ÚSPĚŠNÝ 3. Roman

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

1 km Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015

1 km Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015 Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015 1 145 Noháčová Anička 2007 00:04:40 00:04:39 2 30 Valachová Lucie Tereza 2006 00:04:46 00:04:46 00:00:06 3 126 Vašinová Klára 2005 00:04:47 00:04:45 00:00:07 4 52 Káclová

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

Hoši základní školy 60 m

Hoši základní školy 60 m Hoši základní školy 60 m 1,1 Hoši základní školy 60 m Změřený čas Penalizace Výsledný čas Jméno Škola Celkové pořadí Body Startujících Žolík 17 00:08,17 00:08,17 Tomáš Pačiska ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky:

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_09_Vla4E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více