Statistiky a tabulky: Statistiken und Tabellen:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistiky a tabulky: Statistiken und Tabellen:"

Transkript

1 Statistiky a tabulky: Statistiken und Tabellen: 1. Retrospektivní vývoj počtu obyvatelstva a domů v Šafově: 1 Retrospektive Entwicklung der Zahl der Einwohner und Häuser in Schaffa: Obyv. Einw. Domů Häuser * * bez židovského obyvatelstva/ ohne jüdische Bevölkerung Obyv. Einw. Domů Häuser Celkový počet obyvatel ve vybraných obcích bývalého vranovského panství: 2 Die gesamte Einwohnerzahl in ausgewählten Gemeinden der ehem. Frainer Herrschaft: Název obce Name der Gemeinde Jazovice ** Lančov Lukov Nový Petřín ** Podmyče Starý Petřín Šafov (celk., židé/ * Insgesamt, Juden) (115 ž/j) (637 ž/j) (656 ž/j) Štítary * Vranov * bez židovského obyvatelstva / ohne jüdische Bevölkerung ** obce jsou částmi Starého Petřína / die Ortschaften gehören zur Gemeinde Altpetrein 3. Struktura šafovského obyvatelstva podle vyznání: 3 Schaffauer Einwohner nach Religion: Rok Jahr Křesťané (muži, ženy a děti) Christen(Männer,Frauen,Kinder) Židé (muži, ženy a děti) Juden(Männer,Frauen,Kinder) Celkem Insgesamt (73, 91, 203, 115 (24, 26, 61, čeleď/gesinde) 4 čeleď/gesinde) (97 dětí/kinder) (91 domů/häuser) 556 (61 domů/häuser) (293, 302) 656 (329, 327) 1251

2 124 domů/häuser 104 domů/häuser * (+ 2 bez vyzn./ 749 konfessionslos) ** 65** 772 * Hosák uvádí 336 židů /Hosák führt 336 Juden an ** Hosák uvádí 678 katolíků a 76 židů /Hosák führt 678 Katholiken und 76 Juden an 4. Roční platy poddaných na vranovském panství po třicetileté válce (r. 1665): 4 Jahreslöhne der Untertanen der Frainer Herrschaft nach dem 30jährigen Krieg (J.1665) Název obce Ortsname peněžní dávky Geldabgaben počet odv. slepic Hennenabgaben počet odv. Vajec Eierabgaben Vranov 58zl/Gulden, 24 6gr/Groschen, 1d/Denar Podmyče 34 zl/gulden, gr/Groschen, 2d/Denar Jazovice 29zl/Gulden, gr/Groschen, 4d/Denar Starý Petřín 68zl/Gulden, gr/Groschen, 4d/Denar Nový Petřín 28zl/Gulden, 30gr/Groschen Šafov 36zlGulden, 41gr/Groschen Lukov 125zl/Gulden, 23gr/Groschen Štítary 165zl/Gulden, 49 gr/groschen Stav osazení některých obcí podle lánových rejstříků (červenec 1672): 5 Bewohnerschaft einiger Gemeinden nach Hufenregistern (Juli 1672) Panství Obec Gemeinde Počet/Zahl usedlíků/ansiedler Poustek/ leere Felder celk. Ings. staří alte noví neue staré alte nové neue Staří usedlíci/ Altansässige díly lánu/ D Hufenteile 1-víc 1- mehr 2/4-7/8 1/8-3/8 Noví usedlíci/ Neu-Ansiedler na poustkách/ d auf leeren Feldern 1-víc 1- mehr Starý Petřín Jazovice Šafov (městeč.) (Städtchen) Nový Petřín Podmyče Štítary (městeč.) (Städtchen) Vranov(městeč.) /4-7/8 1/8-3/8

3 (Städtchen) Staří usedlíci = usedlosti, které v obydleném stavu přečkaly třicetiletou válku a zůstaly obydlené až do lánové vizitace Altansässige = Besitze, die über den 30jährigen Krieg bis zur Hufenvisitation immer besetzt waren Noví usedlíci (na poustkách) = usedlosti, které za války, či krátce po ní, zpustly, od první vizitace (1656/7) však už jsou opět osídleny Neu-Ansiedler (leere Felder) = Besitze, die im Krieg oder kurz nach dem Krieg verödeten, seit der ersten Visitation jedoch wieder bewohnt sind d = nelánoví usedlíci (domkáři, chalupníci, zahradníci, podsedníci), kteří se nepodílejí na lánové půdě. Pokud nějakou mají, získali ji klučením lesa, nebo obsadili půdu obecní d = hufenlose Ansiedler (Häusler,Kleinbauer,Gärtner), die sich nicht am Hufenboden beteiligen. Falls sie Boden besitzen, haben sie sie durch Waldrodung erworben oder Gemeindeboden besetzt celk. = velikost obce před zpustnutím insg. = Grösse der Gemeinde vor der Verödung 6. Seznam mužů padlých v 1. světové válce: 6 Liste der im 1. Weltkrieg gefallenen Männer: P.č Nr. Jméno Name P.č Nr. Jméno Name P.č Nr. Jméno Name 1 Blaha Heinrich 29 let/ 9 Haibl Emmerich Neuwirth Georg 33 let/j Jahre let/j 10 Hirsch Otto 24 let/j 19 Neuwirth Josef 21 let/j 2 Brenneiss Franz 21 let/j 11 Jellinek Bernhard 34 let/j 20 Pold Stefan 25 let/j 3 Böck Anton 21 let/j 12 Jellinek Hermann 26 let/j 21 Schneider Adolf 22 let/j 4 Böck Anton 36 let/j 13 Koller Dominik 20 let/j 22 Schneider Anton 26 let /J 5 Böck Johann 28 let/j 14 Matula Franz 22 let/j 23 Schopf Anton 25 let/j 6 Eidher Anton 23 let/j 15 Matula Johann 26 let/j 24 Wolly Josef 34 let/j 7 Felsinger Georg 20 let/j 16 Neumann Moritz 24 let/j 8 Fuchs Laurenz 34 let/j 17 Neuwirth Franz 33 let/j 7. Struktura šafovského obyvatelstva podle národnosti a vyznání v roce 1921 (v obci proběhlo sčítání obyvatelstva odděleně v obci křesťanské a židovské) : 7 Bewohnerschaft von Schaffa nach Nationalität und Konfession im Jahre 1921(getrennte Volkszählung in der christlichen und der jüdischen Gemeinde) Národnost Nationalität Obec křesťanská Christliche Gemeinde Německá/Deutsch Česká/Tschechisch Židovská/Jüdisch 4 26 Anglická/Englisch -- 2 Sloven./Slowakisch -- 1 Obec židovská Jüdische Gemeinde

4 Celkem Insgesamt Konfese/Konfession Řím.kat./Röm.kath Židovské/Jüdisch Bez vyznání -- 2 Konfessionslos Celkem Insgesamt Celkový počet obyvatel /Gesamte Einwohnerzahl: Struktura šafovského obyvatelstva podle národnosti a vyznání v roce 1930: 8 Bewohnerschaft von Schaffa nach Nationalität und Konfession im Jahre 1930: Národnost německá/deutsch 441 Národnost česká/tschechisch 234 Národnost židovská/jüdisch 38 Národnost jiná/andere Nation. * 59 Celkem 772 Insgesamt Vyzn. římsk. katol./röm.kath. 678 Vyznání židovské/jüdisch 76 Jiné vyznání/andere Konfession 14 Bez vyznání/konfessionslos 4 Celkem/Insgesamt 772 * Většinou se jedná o obyvatelstvo, které si ponechalo občanství rakouské Meistens handelt es sich um Bewohner, die sich österreichische Nationalität behielten 8.A Jména vlastniků domů křesťanské obce v Šafově Namen der Hausbesitzer der Christengemeinde in Schaffa Nr ha 1930 ha 01 Lösch Matthias Lösch Josef 3,- Entner Franz 0,5 02 Lenz Wenzel Gisser Karl u. 5,1 Windinger Josef 4,2 Jellinek Wilhelmine 03 Na místě těchto dvou domů stojí dva židovské domy An Stelle dieser 2 Christenhäuser stehen 04 2 Judenhäuser. 05 Blei Johann Blei Martin 8,4 Perinka Peter 8,3 06 Pelzer Michael Pelzer Michael 9,9 Schneider Johann 11,6 07 Brenneis Georg Böck Laurenz 4,5 Blei Karl 14,0 08 Weidinger Michael Weidinger Georg 12,8 Mang Franz 0,4 09 Schneider Martin Schneider Martin 8,6 Lösch Karl 17,0 10 Felsinger Johann Felsinger Georg 16,7 Felsinger Anton 16,0 11 Leitner Franz Leitner Jakob 10,8 Pold Julius 13,0 12 Blei Georg Blei Georg 10,5 Zeitler Marie 4,1 13 Blei Josef Eidher Wenzel 6,6 Scheuer Siegried

5 14 Blei Georg Neuwirth Ignaz 9,0 Neuwirth Josefa 16,0 15 Lenz Jakob Eidher Karl 4,7 Eidher Engelbert 4,5 16 Gisser Susanna Gisser Dominik 23,6 Volksschule 17 Schneider Georg Lenz Johann 15,0 Halmschlager Josef 11,0 18 Eidher Wenzel Leitner Laurenz 13,8 Koller Franz 16,0 19 Schopf Johann Schopf Johann 12,7 Schneider Frnaz 0,8 20 Schneider Franz Schneider Franz 15,2 Schneider Adolf 14,4 21 Böck Michael Böck Johann 20,0 Pölzer Karl 18,2 22 Mang Sebastian Mang Karl 8,0 Pold Karl 28,1 23 Koller Josef Koller Georg 19,5 Lösch Matthias 18,0 24 Paar Wenzel 3,4 Koller Franz 4,0 25 Brenneiß Ferdinand Brenneiß Anton 18,3 Brenneis Franz 5,0 26 Felsinger Laurenz Stagl Anton 8,4 Gisser Josef 14,6 27 Wagner Neuwirth Josefa 2,3 Leigsnering Karl 2,6 28 Lösch Tobias Mang Anton 4,4 Resl Adolf 29 Eidher Johann Eidher Johann 0,2 Mang Johann 11,3 30 Bradl Georg Golazik Thomas 2,0 Navara Witwe 31 Rommel Windinger Christian 2,6 Gutmann Mortiz 32 Mang Alois Mang Alois 2,0 Gutmann Mortiz 33 Pold Leopold Pold Alois 11,0 Deutsch Wilhelm 34 Obec Šafov, služební byt Gemeinde Schaffa, Gemeindedienerwohnung 35 Chudobinec Halter- und Armenhaus 36 Eidher Georg Eidher Georg 13,5 Rotter Josef 37 Böck Josef Böck Josef 0,3 Don Anton 38 Böck Josef Böck Josef Don Anton 39 Neuwirth Matthias Neuwirth Matthias 13,5 Neuwirth Cyrill 22,6 40 Windinger Matthias Windinger Matthias 9,0 Neuwirth Johann 21,6 41 Mang Josef Mang Gregor 9,6 Gratsch Johann 11,2 42 Weidinger Georg Böck Katharina 3,0 Hofbauer Karl 11,2 43 Pelzer Josef 0,3 Schöbinger Georg 44 Markl Sebastian Molzer Jakob 2,0 Schöbinger Georg 45 Trescher Franz Böck Johann 4,5 Fuchs Anton 4,2 46 Brenneiß Michael Reiß Georg Mang Johann 47 Schmid Josef Brenneiß Wenzel 1,0 Schneider Karl 4,5 48 Schmid Josef Brenneiß Wenzel Schneider Karl 49 Böck Simon Böck Vinzens 11,0 Neuwirth Theresia 20,8 50 Schöbinger Michael Bauer Georg Schneider Josef 8,2 51 Deckenbach Andreas Stallecker Franz Schneider Josef 52 Steinbrecher Michael Steinbrecher Josef Eidher Johann 8,2 53 Mang Georg Mang Josef Quirxtner Franz 9,9 54 Koller Franz Kühtreiber Johann 5,4 Halmschlager Josef 7,9 55 Halmschlager Josef 56 Schneider Matthias Kühtreiber Halmschlager Josef 57 Schneider Andreas Markl Lösch Josef 9,0 58 Dungl Johann Dungl Matthias 1,8 Lösch Josef 59 Blei Georg Popp Johann 1,7 Lösch Josef 60 Schmid Matthias Kaufmann Jakob 3,0 Neuwirth Konrad 61 Neuwirth Ignaz Neuwirth Matthias 2,8 Steinbrecher Franz 8,4

6 62 Melzer Philipp Melzer Georg 13,5 Melzer Karl 20,0 63 Koller Andreas Koller Ignaz 7,8 Koller Johann 16,9 64 Wolly Johann Wolly Cyrill Krutisch Heinrich 0,4 65 Schwarz Peter Schneider Georg Hampapa Franz 66 Hufnagl Matthias Schinner Georg 20,6 Pölzer Johann 67 Uhl Matthias Böck Georg 2,4 Zügner 68 Zasny Franz Legsnering Friedrich Ceck Franz 69 Schneider Leopold Schneider Leopold 0,6 Böck Marie 2,4 70 Koller Laurenz Mörtinger Anton 6,3 Eidher Franz 71 Ringsmuth Michael Mang Johann 6,6 Dungl Franz 2,9 72 Mang Laurenz Mang Laurenz 5,4 Backl Wenzl 3,2 73 Neuwirth Josef Neuwirth Andres 7,1 Mang Alois 14,4 74 Neuwirth Simon 1,2 Wohak Franz 3,0 75 Felsinger Josef Halmschlager Vinzenz 7,5 Lenz Franz 29,2 76 Lenz Johann Lenz Johann 22,2 Lenz Franz 77 Neuwirth Georg Neuwirth Johann 12,0 Steinbrecher Johann 10,0 78 Themmer Laurenz Themmer Laurenz 9,0 Mang Stephan 10,4 79 Themmer Laurenz Themmer Laurenz Popp Karl 10,3 80 Halmschlager Josef Halmschlager Franz 10,2 Neuwirth Josef 14,9 81 Ziwitschko Jakob Mang Johann 13,0 Mang Karl 15,7 82 Trinkl Johann Bauer Vinzens 4,9 Blei Franz 18,0 83 Bauer Matthias Bauer Josef 3,3 Blei Franz 84 Fara Fara Fara Pfarrhof Pfarrhof Pfarrhof 85 Waas Anton Halmschlager Josef Halmschlager Josef 33,4 86 Böck Karl Böck Laurenz 19,3 Halmschlager Franz 33,4 87 Obecná škola /Volksschule Obecná škola/ Volksschule Schönbauer Franziska 8,2 88 Obecní kovárna Gemeindeschmiede 89 Mauritz Franz Weidinger Josef Mang Johann 16,0 90 Mauritz Franz 91 Halmschlager Josef Halmschlager Josef Halmschlager Therese 92 Brenneiß Andreas Brenneiß Laurenz 10,5 Neuwirth Mathias 25,4 93 Lenz Christian Lenz Johann 9,3 Felsinger Alois 3,3 94 Sprinzl Franz Schneider Leopold 95 Markl Josef Markl Johann 8,1 Schneider Leopold 13,5 96 Pold Marie 97 Zeitler Johann Zeitler Johann Böck Franz 7,8 98 Kühtreiber Georg Halmschlager 10,0 Bruckner Franz 7,8 99 Schmied Johann Schmied Josef 8,6 Böck Georg 27,6 100 Eidher Anton Eidher Anton Böck Georg 101 Böck Ignaz Blei Karl 13,5 102 Blei Mathias Blei Matthias 3,4 Blei Karl 103 Schütz Schütz Peter 3,3 Melzer Johann 22,4 104 Deckenbach Gregor Lenz Jakob Melzer Johann 105 Felsinger Josef 13,4 Jerabek Franz 5,7 106 Obecní hostinec/ Gemeindegasthaus 107 Fuchs Georg Felsinger Michael 10,0 Blei Cyrill 18,5 108 Windinger Andreas Windinger Michael Steinbrecher Franz

7 109 Windinger Johann Pelzer Stephan 110 Hummel Koller Johann 111 Dinzkisch Eidher Josef Fuchs Antonie 112 Schneider Leopold Gisser Ferdinand Leibetzeder Franz 113 Lenz Thomas Schillinger Franz 114 Kühtreiber Franz Kühtreiber Franz Neuwirth Johann 0,9 115 Focht Franz Kühtreiber Franz Neuwirt Johann 116 Schneider Josef Schneider, Withw Rehaeth Matthias 0,5 117 Pelzer Michael Pelzer Michael Koller Johann 17,4 118 Theurer Wenzel Theurer Wenzel 5,3 Stasny Johann 1,8 119 Sprinzl Johann Sprinzl Johann Neuwirth Marie 120 Nentwich Nentwich Spitzer Rosalia 121 Wenisch Wenzel Weißbartl 122 Salomon Fabisch Ann 123 Dungl Laurenz Zügner Franz 124 Täufer Franz Zügner Franz 125 Heinisch Franz Neuwirth Anton 126 Quixtner Franz 127 Pitschmann Erna 128 Česká škola Tschechische Schule 129 Hönigschmied 130 Celnice / Zollhaus 131 Halmschlager/ova cihelna / Ziegelei 132 Melzer/ova cihelna/ Zeigelei

8 9. Volební výsledky v Šafově ve vybraných letech: 9 Wahlergebnisse in Schaffa in ausgewählten Jahren: 1929 (406v/Wähler) 1935 (381v/Wähler) 1946 (260 v/wähler) 1998 (96 v/wähler) Volby/Wahlen BdL ŽID ČSNS ČSSD DCV DNP SdP DSD KSČ (KSČM) AGR NOF ČSL ( - KDU) ODS US BdL Bund der Deutschen ŽID Sjednocené židovské strany / Die vereinigten jüdischen Parteien ČSNS Československá strana národně socialistická / Tschechoslowakische nationale Sozialpartei ČSSD Čes. sociálně demokratická strana dělnická /Tschechoslowakische sozialdemokratische Arbeiterpartei (do/bis 1938), Čes. sociální demokracie / Tschechoslowakische Sozialdemokratie DCV - Deutsche christlich soziale Volkspartei DNP - Deutsche Nationalpartei SdP Sudetendeutsche Wahlblock DSD - Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei KSČ Komunistická strana Československa / Kommunistische Partei der Tschechoslowakei AGR Agrární strana, Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu / Agrarpartei NOF Národní obec fašistická / Faschistische Nationalgemeinde ČSL Československá strana lidová / Tschechoslowakische Volkspartei ODS Občanská demokratická strana / Demokratische Bürgerpartei US Unie svobody / Freiheitsunion 10. Seznam mužů padlých v 2. světové válce: 10 Liste der im 2.Weltkrieg gefallenen Männer: P.č Nr. Jméno/Name P.č Nr. Jméno/Name P.č. Nr. Jméno/Name 1 Anixtner F. 14 Hochreiner J. 27 Neuwirth J 2 Boeck G. 15 Hohner G. 28 Neuwirth R. 3 Boeck J. 16 Kiessling E. 29 Pold A. 4 Bruckner F. 17 Klodner F. 30 Popp A. 5 Don J. 18 Klodner O. 31 Popp F. 6 Don L 19 Koller F. (č.p. 18) 32 Rehart J. 7 Eidher A. 20 Koller F. (č.p. 63) 33 Schoebinger A. 8 Eidher F. 21 Koller J. 34 Schoebinger G

9 9 Eigl F. 22 Koepf K. 35 Steinbrecher A 10 Fuehrer F. 23 Linsbauer F. 36 Strašný A. 11 Futschik J. 24 Mang A. 37 Wranaschitz M. 12 Gratsch F. 25 Matula F. 38 Wranaschitz Mich. 13 Hampapa A 26 Michal F. 10 A. Osud židovských obyvatel Šafova v letech Schicksal jüdischer Einwohner von Schaffa / Safov / Židovští obyvatelé Šafova Jüdische Einwohner in Schaffa Jméno Name Dívčí jméno Mädchenname Křestní jméno Vorname Datum Narození Geburtsdatum Datum úmrtí Todesdatum Místo úmrtí Todesort Povolání Beruf Samuel Max Wien Ofenhändler/kamnář Max Max Arbeiter/dělník Pollak Bader Sofie Wien Scheuer Heinrich Staatsbeamter/státní zam. Scheuer Jenny Singer Bader Therese Wallisch Max Rosa Opole Goldstein Max Gisela Hauser Kollman Käthe Hirsch Hugo Buchwald Fleischhauer/řezník Kohn Hoffman Daniela Kollmann Sigfried Kaufmann/obchodník Kollmann Theodor Kreilsheim Wallisch Frieda Kubin Josef Theresienstadt Hahn Scheuer Adeline Hausfrau/v dom. Fleischmann Hans Pferdehändler/obchodník s koňmi Fürnberg Max Hirsch Scheuer Rosa Jellinek Rosalie Spitzer Max Ledergalanteriearb. Dělník v kož.galanterii Schlimper Robert Sabac Schön Kandler Malvine Blau Wallisch Adele Fleischmann Herzog Rosina Diamant Siegfried Arzt/lékař Fürnberg Adolf Fürnberg Deutsch Helene Fürst Robert Kaufmann/obchodník Löwy Guttmann Johanna Wien

10

11 Židovští obyvatelé Šafova Jüdische Einwohner in Schaffa Jméno Name Poslední adresa Letzte Adresse Příbuzní Angehörige Samuel Wien 3 Max Wien 1, Freyung 6/3 Pollak Wien 1, Salzgries 10/6 Syn/Sohn Rudolf, manžel/gatte Josef Scheuer Wien 2, Czerningasse Manželka/Gattin Alice, dcera/tochter Rose Scheuer Wien 2, Rembrandtstr.21 Singer Wien 9, Seegasse 9 Neteř/ Nichte Helene Falik, London Wallisch Wien 2, Haidg. 5 Děti/Kinder. Melanie, Ida, Leop. Goldstein Wien 9, Hörlgasse 10 Dcera/Tochter Käthe, manžel/gatte Gerson Hauser Wien 2, Hollandstr.14/9 Hirsch Wien 2, Rembrandtstr.21 Manželka/Gattin Rosa,děti/ Kinder Trude, Rene Kohn Wien 9, Seegasse 8/8 Manžel/Gatte Jakob Kollmann Wien 3, Unt.WeissgSt.45/4 Manželka/Gattin Emma, synové/söhne Hans, Karl Kollmann Wien 2, Blumauerg. 17/2 Kreilsheim Kubin Wien 2, Rembrandtstr.2/6 Syn/Sohn Martin,manželka/ Gattin Franziska Hahn Wien 2, Weintraubeng.19/16 Fleisch-mann Wien 2, Novarag. 27/10 Matka/Mutter Rosina,manželka/ Gattin Maria Fürnberg Wien 2, Hermineng. 6/3 Syn/Sohn Rudolf Hirsch Wien 2, Rembrandtstr.21/26 Dcera/Tochter Trude Jellinek Spitzer Wien 6, Stumperg. 16/24 Schlimper Wien 2, Hassg. 10 Manželka/Gattin Charlotte Schön Wien 2, Glockengasse 13 Manžel/Gatte Eduard, děti/kinder Alfred, Johanna Blau Wien 2, Franzensbrückenst. 6 Fleisch-mann Wien 2, Franz Hochedlingerg. 7/5 Diamant Wien 9, Rötenlöweng. 7/6 Manželka/Gattin gesch. Jelle Fürnberg Wien 2, Gros. Mohreng. 38/22 Syn/Sohn Leo Fürnberg Wien 2, Gros. Mohreng. 38/22 Syn/ Sohn Leo Fürst Wien 2, Zirkusgasse 21/11 Löwy Wien 5, Bräuhausgasse 45

12 Židovští obyvatelé Šafova Jüdische Einwohner in Schaffa Jjménomén Deportationso Jméno Name Datum Deportace do Dep.Ort Tábor Lager Samuel Max Theresienstadt Theresienstadt, Auschwitz, Groß-Rosen Pollak Scheuer Minsk Scheuer Kielce Singer Theresienstadt Wallisch Opole Opole Goldstein Minsk Hauser Theresienstadt Hirsch Dachau Dachau, Buchenwald Kohn Theresienstadt Koll-mann Litzmannstadt Koll-mann Prag/Theresienstadt Tr. AAu nach Theresienstadt Kreils-heim In div. Lager,různé tábory Kubin Theresienstadt Theresienstadt Hahn Litzmannstadt Fleischmann Fürnberg Theresienstadt Hirsch Lagow - Opatow Jellinek Minsk Spitzer Prag/Theresienstadt Tr. H-460 nachtheresienstadt Schlimper Sabac Sabac Schön Minsk Blau Kielce Fleischmann Theresienstadt Diamant Fürnberg Theresienstadt Fürnberg Theresienstadt Fürst Litzmannstadt Löwy 11. Seznam obyvatel německé národnosti (příp. jejich rodinných příslušníků), kteří mohli po druhé světové válce zůstat v Šafově /k /: 11 Liste der Bewohner deutscher Nationalität (bzw.ihrer Familienangehörigen), die nach dem 2. Weltkrieg in Schaffa bleiben durften /zum /:

13 P.č. Nr. Jméno/Name Rok nar./ Geburts jahr Rodinný poměr Familienstand 1. Kuželová Terezie 1915 vdova/witwe Kuželová Otilie Langová Olga dcera/tochter neteř/nichte 4. Plichta František 5. Plichtová Marie Plichtová Gabriela Plichta František Zőgner Alois 9. Zőgnerová Terezie 10. Hutter Florian 11. Hutterová Marie 1907 hlava rodiny/ Familienvater manželka/ Gattin dcera / Tochter syn / Sohn 1874 hlava rodiny/ Familienvater 1869 manželka/ Gattin 1887 hlava rodiny/ Familienvater 1892 manželka/ Gattin 12. Gräupol Jan 1902 strýc/onkel 13. Rössnerová Julie 1927 neteř/nichte 14. Nechvátal Antonín Nechvátalová Emílie Nechvátalová Marie Nechvátal. Božena Nechvátal Antonín Nechvátal Jan Donnová Františka 21. Donn Karel 1904 hlava rodiny/ Familienvater manželka/ Gattin dcera/ Tochter dcera/ Tochter syn/ Sohn syn/ Sohn 1897 matka/mutter Štěpanovský Frant. Štěpanovská Julie Štěpanovská Julie Pölzer Josef 26. Pölzerová 1884 Františka 27. Pölzer Josef 1920 syn/ Sohn 1889 hlava rodiny/ Familienvater manželka/gattin dcera/tochter 1873 hlava rodiny/ Familienvater manželka/gattin syn/ sohn Zaměstnání Beruf v dom./hausfrau žačka/schülerin - cestář/ Straßenmeister v dom./hausfrau žačka/schülerin - dělník/ Arbeiter v dom. / Hausfrau zedník/ Maurer v dom./ Hausfrau farář/ Pfarrer v dom./ Hausfrau tesař/ Zimmermann v dom./ Hausfrau v dom./ Hausfrau žačka/ Schülerin žák/ Schüler - dělnice/ Arbeiterin dělník/ Arbeiter rolník/bauer v dom./hausfrau v dom./hausfrau studnař/brunnen meister v dom./ Hausfrau stolař/ Tischler Číslo domu Haus- Nr. 19 ž/j 19 ž/j 19 ž/j 30 ž/j 30 ž/j 30 ž/j 30 ž/j ž/j 73 ž/j ž/J 100ž/J Poznámka Bemerkung Podala žádost o vrácení čs. st. obč./angesucht um Rückgabe der Tsch.Staatsbürgerschaft nár. čes./tschech.staatsb. nár. něm/deutscher Stsb. děti vychovány česky/kinder tschechisch auferzogen nár.čes./ tsch.stsb. nár. něm./deutsch.stsb. nár. něm./ deutsch.stsb. nár. něm./ deutsch.stsb. Smíšené manželství/gemischte Ehe Muž Němec, uchází se o čes. státní občanství/ Mann Deutscher,sucht um tsch. Staatsb. an Manželka a děti jsou Češi/ Frau und Kinder sind Tschechen Nár.čes., syn aktivně činný v Hitlerjugend / Tsch. Staatsb., Sohn in Hitlerjugend aktiv tätig Něm. nár., podal žádost o čes. obč. Matka a dcera jsou české národnosti. Deutscher Staatsb.,angesucht um tsch. Staatsb., Mutter u. Tochter tsch. Staatsb. Oba jsou něm. národnosti, hlásili se k Čechům, syna vychovali česky/beide Deutsche, bekannten sich zu den Tschechen, Sohn tschechisch auferzogen

14 28. Koller Eduard čeledín/ Knecht Weber František zem. dělník/ 119 Landarbeiter 30. Ondráčková Frant vdova/ Witwe v domácnosti/ Hausfrau 122 Něm.nár., vdova po les. haj. Čechu/ Deutsche Staatsb.,Witwe nach tschech. Förster 12. Seznam válečných ( ) škod z let /pouze nahlášených/: 12 Poř.č Nr. Liste der Kriegsschäden vom 2. Weltkrieg ( ) gemeldet 1946/47: Jméno a národnost poškozeného Name u. Nationalität des Beschädigten 1. Bachel V. č/tsch 2. Černý Jan č/tsch 3. Deutsch Ludvík n/d 4. Fürnberg Ferdinand ž/j 5. Guttmann Mořic ž/j 6. Guttmann Theodor ž/j 7. Guttmann Vilém ž/j 8. Halmschlager Jos. n/ D 9. Hauserová Terezie ž/j 10. Kesslerová El. ž/j 11. Krutiš Jindřich č/ Tsch 12. Lenz Antonín n/d Popis škod Schadenbeschreibung Kolo, nářadí, vytlučená okna, spálený stoh slámy Fahrrad, Werkzeug, eingeschlagene Fenster u.türe, Strohschober niedergebrannt 3 ks hovězího, vytlučení oken a dveří 3 st Rinder, eingeschlagene Fenster u. Türe Bytové zařízení + vybavení řeznické živnosti Wohneinrichtungen +Ausstattung des Fleichergewerbes Zboření domu, rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Poboření domu, prodej řeznické živnosti Haus demoliert, Fleischergewerbe verkauft Zboření domu, rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Zboření domu, rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Bytové zařízení, živý inventář (2 koně, 33 ks hov., 15 vepř.), stroje, vozy Wohneinrichtung, lebendiges Inventar (2 Pferde, 33 St.Rinder, 15 Schweine), Maschinen, Wagen Zboření domu, rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Zboření domu, rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Propuštění z obecní služby, rozbitá okna a dveře Vom Gemeindedienst entlassen, eingeschlagene Fenster u. Türe 2 koně + 1 vůz 2 Pferde + Wagen Kdo a kdy škodu způsobil Von wem und wann verursacht místní Němci + německá armáda/ Deutsche vom Ort+deutsche Truppen, něm. arm.+ místní Němci deutsche Truppen + Ortsdeutsche německý erár deutsches Ärar Č. p ž německý erár deutsches Ärar německý erár / deutsches Ärar 30ž 26ž vojsko + poválečný zábor Militär +Beschlagnahme nach dem Krieg ž německý erár + míst. Němci deutsches Ärar + Ortsdeutsche průchod vojska / Truppendurchzug 13. Lösch Josef 2 koně + 1 vůz

15 /D 2 Pferde + 1 Wagen průchod vojska/ Truppendurchzug 2 koně + 1vůz, 15 hov., 6 vepř., Pferde + 1 Wagen, 15 St. Rinder, 6 průchod vojska/ Schweine Truppendurchzug 14. Lösch Matyas n/d 15. Majitel neznámý Zboření domu/haus demoliert ž 16. Majitel neznámý Zboření domu/haus demoliert ž 17. Neuvirth Cyril 3 koně + selský vůz n/d 3 Pferde + Bauernwagen průchod vojska/ 18. Neuvirth Johann n/d 19. Neuvirth Mathias n/d 1 kůň + 1 vůz 1 Pferd + 1 Wagen 2 koně + 1 vůz 2 Pferde + 1 wagen 20. Neuvirthová Terezie 2 koně + 1 vůz 21. Panholzer Karl n/d 22. Procházka A. /finanč. stráž/ 23. Sagl Sigmund ž/j 24. Scheuer Alois ž/j 25. Spitzerová Adéla ž/j 26. Toptej František č/tsch 2 Pferde + 1 Wagen Stroje, nářadí, zásoby ( ) Maschinen, Werzeug, Vorrat ( ) Šatstvo + motocykl Čz 175 Bekleidung + Motorrad Cz 175 Truppendurchzug průchod vojska/ Truppendurchzug průchod vojska/ Truppendurchzug Květen / Mai 1945 německá armáda/ deutsche Truppen Rudá armáda/ sowj. Rote Armee Zboření domu/ Haus demoliert ž Zboření domu + zboží v obchodě Haus demoliert + Waren vom Geschäft gestohlen Zboření domu a rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Poškození domu, peníze, oděvy Haus beschädigt, Geld, Kleider německý erár/ deutsches Ärar německý erár/ deutsches Ärar německá a sovětská armáda/ deutsche und sowjetische Truppen ž 1+2ž Osoby německé národnosti, jejichž majetek byl konfiskován podle 1, dekretu č. 108/1945 Sb. /Židovská čtvrt/ : 13 Deutsche Einwohner, derer Besitz nach 1, Dekret Nr. 108/1945 Slg., konfisziert wurde: Příjmení a jméno Adresa Poř.č. Příjmení a jméno Nr. Name Wohnadresse Name 1 Spitzer Adéla Šafov 1a 1b 38 Felsinger Marie Šafov 62 2 Andre Alois a Marie Šafov 4 39 Flock Josef a Frant. Šafov 63 3 Reichsfinanzverwalt Šafov 5 40 Kolmann Frieda Šafov 64 4 Hauser Therezie Šafov 6 41 Hirsch Gisela Šafov 65 5 Wrana Irma Šafov 7 42 Fučík Johann Šafov 68 6 Maag Anton Šafov 8 43 Deckenbach František Šafov 70 7 Schütz František Šafov 9 44 Gollinger Bedřich Šafov 71 8 Macht Therezie Šafov Twaroha Karel Šafov 72 9 majitel neznám Šafov Lowi Julius Šafov 74 Poř.č. Nr. Adresa Wohnadresse

16 10 Koller Lambert Šafov Uher Karel Šafov R. Šafov Majerová Anna Šafov Hirsch Filip Šafov Scheuer Alois Šafov Stiedel Jakub Šafov Weil Karoline Šafov Hurt Adela a Melita Šafov Řepkovský František a Šafov 90 Růžena 15 Donn František Šafov Traun Terezie Šafov Deutsch Ludvík Šafov Mang Josefa Šafov Kolmann Jindřich Šafov 23 (pol.) 54 Bradel Karel Šafov Scheuer Matilde Šafov Pikalová Marie Šafov Rubin Emil Šafov Bartoš Karel Šafov Blümel Alois a Marie Šafov Lövisch Andreas, Marie Šafov Prekel František Šafov Ille Viktoria Šafov Kolmann Frieda Šafov König Kateřina Šafov Kohn Jakub Šafov Pop František Šafov Mang Karel Šafov Fürnberger Flora Šafov majitel neznámý Šafov R. Šafov Kirchenhauser Terezie Šafov Deutsch Irma Šafov Kuželka Vincenc Šafov Hirsch Rosa Šafov Böck Franz Šafov Schneider Rudolf Šafov Grasel Jan Šafov Max Ida Šafov Sagel Gisela Šafov 46a 67 Leitner Apolonie Šafov Kolmann Frieda Šafov 46b 68 Uher Franz Šafov Panholzer Karl Šafov Kandler Siegfried Šafov Kühtreiber Franz Šafov Hurt Adéla Šafov Tastel Bedřich a Anna Šafov Gutmann Amalie Šafov Graber Karel a Anežka Šafov Schopf Jan a Leopold Šafov Heindel Jetti Šafov Donn František Ridel Marie Šafov Seznam lidí, kteří po druhé světové válce osídlovali Šafov (tzv. národní správci) a do dvou let odešli: 14 Liste der Neu-Ansiedler (sog. Nationalverwalter), die nach dem 2. Weltkrieg nach Schaffa kamen und in zwei Jahren Schaffa wieder verliessen: Č.p. Jméno Den příchodu Den odchodu Odešli do Nr. Name Ankunft Abgang Abgegangen nach 11 Šíma Jan Bílkovice, okr. Brno venk. 20 Častová Anna Hostišová, okr. Zlín 27 Tlapák Jindřich Jevišovice, okr. Znojmo 29 Jurůj František Supíkovice, okr. Jeseník 30 Uher Antonín Frejštejn, okr. Znojmo 62 Prušvic Julius Jehnice, okr. Brno venk. 63 Koktavý Petr Nové Město, okr. Rýmařov 73 Martinek Antonín voj. Pres. služba

17 81 Trčka František Sv. Štěpán, okr. Uh. Brod 85 Lipovský Josef Zlatkov, o. N. Město n. M. 98 Juřina Miloslav Supíkovice, okr. Jeseník 99 Sedláček Ludvík Brno Královo pole 104 Slezák Alois Březnice, okr. Zlín 116 Ščudla Lad Třebařov, o. Mor. Třebová 15. Soupis živností, které po druhé světové válce provozovali tzv. národní správci: 15 Liste der Gewerbe, die nach dem 2.Weltkrieg durch sog. Nationalverwalter betrieben wurden: Původní majitel Ursprünglicher Besitzer Čís. domu Haus-Nr. Živnost Gewerbe Národní správce Nationalverwalter Entner Franz 1 Sedlářství/Sattlerei Doležal Josef Mang Franz 8 Obuvnictví Matuška Leopold Schumachergewerbe Scheuer Siegfried 13 obchod smíš. Zbožím Papírník Bedřich Geschäft mit gemischten Waren Schneider Franz 19 Zámečnictví Fuček Antonín Schlosserei Deutsch Ludvík 33 Řeznictví Frenc Antonín Fleischerei Schneider Karl 48 Kovářství Koudela Antonín Schmiedehandwerk Schauaus Alois 66 Kovářství Rejthar Vladimír Schmiedehandwerk Blei Cyril 107 Pekařství Vetchý Karel Bäckerei Mang Franz 110 Holičství Šrámek Vladimír Rasiergewerbe Schneider Rudolf 114 Hostinec Machala Antonín Gastgewerbe Šťastný Anton 118 Truhlářství Kolman František Tischlerei Brückner Franz 119 Kolářství Wagnerei Kolman Josef 16. Změny v osídlení Šafova (křesťanská část) po druhé světové válce: 16 Č. Nr. Änderungen in der Besiedlung in Schaffa (christlicher Teil) nach dem 2.Weltkrieg: Příjmení a jméno Původního majitele Name des ursprünglichen Besitzers Č.p. Haus- Nr. Typ usedlosti Siedlungsart Pozem. majetek Grundbesitz Národní správce (datum Příchodu a adresa) Nationalverwalter ( Ankunftsdatum und Wohnadresse )

18 1 Entner Franz 1 Sedlářství O,5 ha Doležal Josef, červen 1945, Vranovská Ves Sattlerei 2 Jellinek Wilhelmine Soukup Ladislav 3 Perinka Peter 5 Hospodářství 9 ha Kováčik Jos., , Krhov 112, Uh. Brod 4 Fuchs Franz 6 Hospodářství 12 ha Manda Jan, , Krhov, Uherský Brod 5 Blei Karl 7 Hospodářství 14 ha Gabrhel L., , Zahorovice, Uh. Brod 6 Mang Karoline 8 obuv.obchod hospodářství 2 ha Matuška Leopold, , Rozseč 55 Okr. Boskovice Schuhgeschäft 7 Lösch Karl 9 Hospodářství 17,45 ha Křižka Bohumil, , Krhov, Uh. Brod 8 Felsinger Anton 10 Hospodářství 12 ha Lipovský J., , Zlatkov 40, Nové 9 Pold Richard 11 Hostinec Hospodářství Gasthaus 10 Halmschlager Marie 12 Hospodářství 11 Panholzer Karl 13 Obchod Geschäft 12 Neuwirth Josefa 14 Hospodářství 13 Eidher Leopold 15 Hospodářství 14 Obec Šafov 16 četn. stanice Gemeinde Schaffa Gendarmerie posten 15 Böck Georg 17 pošta, správní komisař Post, Verwaltungs- Kommissär 16 Koller Franz 18 Hospodářství 17 Schneider Franz 19 Hospodářství Zámečnictví Schlosserei 18 Schneider Leopoldine 20 Hospodářství 19 Pölzer Karl 21 Hospodářství Město 14 ha Šíma Jan, Bílovice 432, Brno venkov, ,2 ha Juračka Pavel, , Krhov 99, Uh. Brod - Papírník Bed., , Třebíč, okr. Třebíč 10,6 ha Jarolímek J., Voděrady 18, Boskovice, , 6 ha Křižka Fr., , Krhov, Uherský Brod - Četnická stanice Gendarmerieposten - Vichta František, Kunštát, okr. Boskovice 17,5 ha Toptej František, , Kunštát, Boskovice 1,8 ha Fuček Antonín, , Sv. Štěpán 297, okres Uherský Brod 15, 8 ha Častová Anna, , Hostišová, okres Zlín 16,2 ha Perger L., 27.6., Horní Kounice, Mor. Kruml. Později tuto usedl. získá Vybíral Josef Später wird dieses Gehöft Vybíral Josef erwerben 24 ha Hrnčář Karel, , Krhov 92, Uh. Brod 20 Pold Karl 22 Hospodářství 21 Lösch Matthias 23 Hospodářství 17,9 ha Karasek Augent, , Voděrady,Boskovice 22 Böck Georg 24-4 ha Bachel František, viz níže/siehe unten 23 Brenneis Franz 25 Hospodářství 7, 3 ha Bachel František, Vratěnín 2, 24 Neuwirth Johan 26 Hospodářství 15,9 ha Krutiš Jindřich, později získá i č. 27, später

19 wird er noch Nr. 27 erwerben 25 Leigsnering Marie 27 Hospodářství Zámečnictví Schlosserei 2, 5 ha Tlapák Jindřich, září 45, původ neznámý, ze Šafova odešel do Jevišovic, Zn. Spojeno s usedlostí č.p. 26 Tlapák Jindřich, September 45, Herkunft unbekannt, von Schaffa abgegangen am nach Jevišovice,Bez. Znaim. Verbunden mit Gehöft Nr Mang Johann 29 Hospodářství 11, 3 ha Juruj Fr., , Krhov, odešel do Supíkovic Po jeho odchodu přičleněno k usedl. č. 18 Nach seinem Abgang dem Gehöft Nr.18 angegliedert 27 Navara Růžena Černý Jan / Uher Antonín 28 Opuštěno Verlassen opuštěno-zničeno Verlassen, vernichtet 30 Deutsch Ludvík 33 Řeznictví - Frenc Ant., / Rejhar Jindřich, Troubsko 191 Fleischerei 31 Obec Šafov Gemeinde Schaffa Zříceno neobyvatelné Eingestürzt unbewohnbar 32 Obec Šafov Gemeinde Schaffa Zříceno neobyvatelné Eingestürzt unbewohnbar 33 Rotter Josef Don Anton 37, Spojeno v jedno a přičleněno k us. č.p. 39 Vereint und dem Gehöft Nr. 39 angegliedert 35 Neuwirth Anna 39 hospodářství 22,2 ha Abrla František, Neuwirth Johann 40 Hospodářství 21, 6 ha Fojtík Václav 37 Gratsch Johann 41 Hospodářství 10, 5 ha Důbravný Jos., 25.6., Krhov, Uherský Brod 38 Hofbauer Karl 42 Hospodářství 11, 8 ha Juračka Jan, Krhov 99, Uherský Brod 39 Schöbinger Georg 43, 44 Hospodářství 2, 75 ha Pole/Felder Uher Antonín Šafov č. p Fuchs Anton 45 Hospodářství 5, 4 ha Chovanec Fr., Krhov 95, Uherský Brod 41 Schneider Karl 47 Hospodářství 4, 5 ha Koudela Antonín 48 Kovář Schmied 42 Neuwirth Anna 49 Hospodářství 20, 8 ha Georgian J., Krhov 71, , Uh. Brod 43 Schneider Josef 50, 51 Hospodářství 8,5 ha Křižka St., , Krhov 76, Uh. Brod 44 Eidher Johann 52 Hospodářství 10,1 ha Barcuch Jos. a Fr., Vys. Pole 35, Uh. Brod Později přičleněno k usedlosti č.p. 50 Später dem Gehöft Nr. 50 angegliedert 9, 8 ha 45 Quirxtner Franz 53 Hospodářství 46 Halmschlager Johann 54, 55 Hospodářství 11,75 ha Charvát Michal, , Bílovice 124, okres 56 Brno venkov 47 Lösch Juliana 57 9 Hospodářství 8, 5 ha Krasňák Ludvík, 48 Steinbrecher Kat. 61 Hospodářství 8,5 ha Čučela Jos., Zitková 94, Uherský Brod 49 Koller Anna 62 Hospodářství 22 ha Prušvic Julius, , Jehnice 15, Brno v.

20 50 Koller Johann 63 Hospodářství 19 ha Koktavý Petr, Bystřice n/pernšt., Krutiš Jindřich 64 Hospodářství 0,4 ha 52 Hampapa Franz Rejthar Vladimír, přičleněno k us. č. 66/ 53 Schauaus Alois Kovářství Hospodářství Schmiedehandwerk 54 Cech Wilhemine Mang Stefan 69 Neobyvatelné Eidher Franz Dungel Franz 71 Hospodářství 58 Mang Alois 73 Hospodářství 59 Wohak Franz 74 Hospodářství 60 Lenz Aloisie 75 Hospodářství Steinbrecher Johann 77 Hospodářství 62 Mang Stefan 78 Hospodářství 63 Popp Karl 79 Hospodářství 64 Neuwirth Josef 80 Hospodářství 65 Mang Karl 81 Hospodářství 66 Blei Franz 82 Hospodářství 67 Obec Šafov 84 Fara Gemeinde Schaffa Pfarre 68 Halmschlager Josef a 85 Hospodářství Maria dem Gehöft Nr. 66 angegliedert 0,35 ha Rejthar Vladimír, kovář/ Schmied 2, 5 ha Beránek Karel, Krhov 41, Uherský Brod 11 ha Martínek Ant., červen 45, Ždár 106, Boskovice, pozd. přičleněno k usedlosti 74, která bude v majetku manž. Čučelových Später dem Gehöft Nr. 74 angegliedert, das dem Ehepaar Čučela gehören wird 2, 5 ha Pole spravuje Ščudla L., Újezd u Boskovic Felder werden von Ščudla L. bebaut 27, 45 ha Skopal Ant., Oznice 37, okres Valašské Meziříčí 12 ha Bauer Jan, , Krnčice 38, M. Budějovice 10,75 ha Chytil Josef, Sv. Štěpán č.297, Uh. Brod 10,32 ha Bauer Ant., Krnčice č. 38, Mor. Budějovice , později přičl. usedlost č. 78 später das Gehöft Nr. 78 angegliedert 13, 39 ha Bulíček, pozd. získávají manž. Ondráčkovi/später vom Ehepaar Ondráček erworben 17,20 ha Trčka Fr., , Lašnov, Uherský Brod 17, 5 ha Behunčik Martin, 9.7., Sv. Štěpán, Uh. Brod - 30 ha Lipovský Josef, , Zlatkov 10, Nové M. na Moravě, později rodina Bilíkova/später Familie Bílek 8 ha Lipovský Josef, v únoru 1946 odešel / im Februar 1946 abgegangen 69 Tröster Maria 86 Hospodářství 70 Koller Franz Poštmistr/Postmeister 71 Obec Šafov 88 Kovárna - - Gemeinde Schaffa Schmiede 72 Mang Johann 89, 90 Hospodářství 14,40 ha Sedláček, Fr., Sv.Štěpán, , Uh. Brod 73 Fischer Adele 91 Mlýn/ Mühle - Krejčí Čeněk, , Dolní Kounice Neuwirth Karolina 92 Hospodářství 23 ha Klabačka Jos., , Měřín 280, Vel. Mez. 75 Felsinger Alois 93 Hospodářství 3,32 ha Skoumal, Fr., 26.6., Krnčice 38, M. Budějov. 76 Schneider Leopold 94, 95 Hospodářství 15, 03 ha Běhunčík Fr., starousedlík/altansässiger

ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI

ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI Mateřská škola na Drobného ulici č. 26 (č.p. 299) v Brně K PRVNÍ VILOVÉ KOLONII V BRNĚ Stavebněhistorická dokumentace Zpracovatel: Autoři fotografií: PhDr. Dagmar Černoušková

Více

HISTORIE ŽIDOVSKÉ OBCE V REGIONU KRNOVA A BRUNTÁLU Jan Stejskal - Petr Aharon Tesař - Pavel Stejskal - Pavel Kuča

HISTORIE ŽIDOVSKÉ OBCE V REGIONU KRNOVA A BRUNTÁLU Jan Stejskal - Petr Aharon Tesař - Pavel Stejskal - Pavel Kuča Úvod HISTORIE ŽIDOVSKÉ OBCE V REGIONU KRNOVA A BRUNTÁLU Jan Stejskal - Petr Aharon Tesař - Pavel Stejskal - Pavel Kuča Historie Krnova, Bruntálu, stejně jako řady jiných slezských měst, je naplněna soužitím,

Více

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr.

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr. Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104 Místní národní výbor Újezd 1946-1990 I n v e n t á ř Zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář O l o m o u c 2 0 0 8 str. Obsah 2 Úvod 2 I. Vývoj původce

Více

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK MIROSLAV MARADA HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH Průvodce Celkový pohled na kapli sv. Antonína Paduánského od severu VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK

Více

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov Město Moravský Krumlov Vás vítá Na následujících stranách se Vám pokusíme ukázat město tak, jak jej mnozí neznáte. Krumlov není pouze městem se Slovanskou epopejí A. Muchy, ale i městem mnoha dalších zajímavostí.

Více

G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Dějiny Židů v Golcově Jen kově.

G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Dějiny Židů v Golcově Jen kově. G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Bearbeitet von Direktor Jan Maximovič, Goltsch Jenikau. 1 řináct km od Čáslavě na jih, 7 km od H abrů lež město Golčův Jen kov, vlastn to tepna Habrska pro své

Více

Kniha vyšla s laskavou finanční podporou Nadace Duhová energie.

Kniha vyšla s laskavou finanční podporou Nadace Duhová energie. SBORNÍK RECENZOVALI Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. Doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. Mgr. Michaela Holubová Mgr. Kamil Rodan Kniha vyšla

Více

Příbram židovské osídlení

Příbram židovské osídlení 1 Příbram německy Pibrans (dříve též Pribram) okres Příbram město v Čechách, 50 km JJZ od středu Prahy už ve 13. stol. byla P. městečkem, na město byla povýšena snad roku 1534 královské horní město; Berounský

Více

Panu A. Adamcovi a dalším pracovníkům Domova Pístina, kteří se zasloužili o založení a udržení novodobé tradice zdislavské vesnické pouti.

Panu A. Adamcovi a dalším pracovníkům Domova Pístina, kteří se zasloužili o založení a udržení novodobé tradice zdislavské vesnické pouti. Poděkování Panu A. Adamcovi a dalším pracovníkům Domova Pístina, kteří se zasloužili o založení a udržení novodobé tradice zdislavské vesnické pouti. Starostovi A. Fišerovi a dalším zastupitelům obce Pístina,

Více

Sudetenland Historie Kultura Hospodářství Právo Vyhnání (1945/46)

Sudetenland Historie Kultura Hospodářství Právo Vyhnání (1945/46) - - - - - - Alfred Oberwandling Hans Mirtes Nezapomenutelná vlast Sudetenland Historie Kultura Hospodářství Právo Vyhnání (1945/46) Původní vydavatelé Kolektiv sudetoněmeckých učitelů a vychovatelů Pedagogická

Více

Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen

Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen Auswahlbibliographie zu Zeitschriftenaufsätzen und Beiträgen in Sammelbänden aus den Jahren

Více

Historie města Kojetín PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA Pokud se stáří města týká. Musíme bez výhrad odmítnout všechny názory, které kladou vznik Kojetína před rok 1059. Listinou, datovanou z tohoto roku se dozvídáme,

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS. Bankovní institut vysoká škola Praha Institut pro evropskou integraci Vznik a zánik obce Bakalářská práce Autor: Leona Zajíčková, DiS. Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce: Ing. Bc.Ludmila Hábová,

Více

prosinec 2014 /leden 2015

prosinec 2014 /leden 2015 stopy histor ie v Libereckém kraji Týdenní poznámkový kalendář Foto Milan Drahoňovský 0 LIBERECKÝ KRAJ XII I II vrtek Nový rok Den obnovy samostatného českého státu Karina Světový den míru Radmila Diana

Více

Rychnovské slavnosti 2015 - úplný program Zase ty odpady - Kompost u vás doma Zprávy ze školy - Zájezd do lázní - Teplice v Č.

Rychnovské slavnosti 2015 - úplný program Zase ty odpady - Kompost u vás doma Zprávy ze školy - Zájezd do lázní - Teplice v Č. 5 Rychnovské slavnosti 2015 - úplný program Zase ty odpady - Kompost u vás doma Zprávy ze školy - Zájezd do lázní - Teplice v Č. Cena 5 Kč Květen 2015 V prvních květnových dnech letošního roku si připomínají

Více

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz Kdysi a nedávno / sešit 1 / 2009 rediguje Jiří J. K. Nebeský Třída 1. máje 1623, 753 01 Hranice web: www.nedavno.cz e-mail: redakce@nedavno.cz typografie: Tichý typ jazyková korektura: Zuzana Jurková vydalo

Více

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XV. (XXXVII.) č. 2 2011 Kandík psí zub v národní přírodní

Více

OBRAZ SV. ANNY SAMOTŘETl Z NOVÉHO MALlNA V KONTEXTU MORAVSKÉHO DÍLA TOBIÁŠE POCKA

OBRAZ SV. ANNY SAMOTŘETl Z NOVÉHO MALlNA V KONTEXTU MORAVSKÉHO DÍLA TOBIÁŠE POCKA OPUSCULA HISTORIAE ART1UM STUDIA MI NORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS F 44,2000 PETR TOMÁŠEK OBRAZ SV. ANNY SAMOTŘETl Z NOVÉHO MALlNA V KONTEXTU MORAVSKÉHO DÍLA TOBIÁŠE POCKA Osobnost

Více

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu KUBEŠ, Jiří (red.), Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007 (= FHPP 3, 2007). Jiří KUBEŠ Vyšší šlechta z českých

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Z kulturního a spole enského ivota Zakon ení kolního roku 20112012 1 Záběry z vydařených akcí MKC více

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

Redakce: Jana Brabencová Marcella Husová Marie Makariusová Gustav Novotný Jan Novotný vedoucí redaktor 1. sešitu Pavla Vošahlíková vedoucí projektu

Redakce: Jana Brabencová Marcella Husová Marie Makariusová Gustav Novotný Jan Novotný vedoucí redaktor 1. sešitu Pavla Vošahlíková vedoucí projektu Redakce: Jana Brabencová Marcella Husová Marie Makariusová Gustav Novotný Jan Novotný vedoucí redaktor 1. sešitu Pavla Vošahlíková vedoucí projektu PhDr. Pavla Vošahlíková za kolektiv oddělení Biografického

Více

signatura President TGM osobní věci a neprotokolované spisy k č. T 12/24

signatura President TGM osobní věci a neprotokolované spisy k č. T 12/24 ----------- Neprotokolované dokumenty 1913 1 T 293/21 Politické porady u presidenta 1921 1 T 355/21 Pan president i osobní, daně, majetkové, vládní apod. 1921-1923 1 T 454/21 Capri dopisy dr. Kučery a

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

Tak vypadala Perníková chaloupka.

Tak vypadala Perníková chaloupka. Tak vypadala Perníková chaloupka. OBSAH Jaroslav Michna Štramberk...................................................... titulní strana obálky Příloha k článku Perníková chalupa....................................

Více

Zapsal v zim r. 1970 71 Vlastislav Louda z P ína p. 71

Zapsal v zim r. 1970 71 Vlastislav Louda z P ína p. 71 Tyto historické události, které na těchto stránkách staré pěnčínské kroniky předkládám, jsem opsal z rodinné kroniky sedláka Josefa Bičíka z Pěnčína 9. Jsou to nejzajímavější úryvky, které mají nějaký

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více