Statistiky a tabulky: Statistiken und Tabellen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistiky a tabulky: Statistiken und Tabellen:"

Transkript

1 Statistiky a tabulky: Statistiken und Tabellen: 1. Retrospektivní vývoj počtu obyvatelstva a domů v Šafově: 1 Retrospektive Entwicklung der Zahl der Einwohner und Häuser in Schaffa: Obyv. Einw. Domů Häuser * * bez židovského obyvatelstva/ ohne jüdische Bevölkerung Obyv. Einw. Domů Häuser Celkový počet obyvatel ve vybraných obcích bývalého vranovského panství: 2 Die gesamte Einwohnerzahl in ausgewählten Gemeinden der ehem. Frainer Herrschaft: Název obce Name der Gemeinde Jazovice ** Lančov Lukov Nový Petřín ** Podmyče Starý Petřín Šafov (celk., židé/ * Insgesamt, Juden) (115 ž/j) (637 ž/j) (656 ž/j) Štítary * Vranov * bez židovského obyvatelstva / ohne jüdische Bevölkerung ** obce jsou částmi Starého Petřína / die Ortschaften gehören zur Gemeinde Altpetrein 3. Struktura šafovského obyvatelstva podle vyznání: 3 Schaffauer Einwohner nach Religion: Rok Jahr Křesťané (muži, ženy a děti) Christen(Männer,Frauen,Kinder) Židé (muži, ženy a děti) Juden(Männer,Frauen,Kinder) Celkem Insgesamt (73, 91, 203, 115 (24, 26, 61, čeleď/gesinde) 4 čeleď/gesinde) (97 dětí/kinder) (91 domů/häuser) 556 (61 domů/häuser) (293, 302) 656 (329, 327) 1251

2 124 domů/häuser 104 domů/häuser * (+ 2 bez vyzn./ 749 konfessionslos) ** 65** 772 * Hosák uvádí 336 židů /Hosák führt 336 Juden an ** Hosák uvádí 678 katolíků a 76 židů /Hosák führt 678 Katholiken und 76 Juden an 4. Roční platy poddaných na vranovském panství po třicetileté válce (r. 1665): 4 Jahreslöhne der Untertanen der Frainer Herrschaft nach dem 30jährigen Krieg (J.1665) Název obce Ortsname peněžní dávky Geldabgaben počet odv. slepic Hennenabgaben počet odv. Vajec Eierabgaben Vranov 58zl/Gulden, 24 6gr/Groschen, 1d/Denar Podmyče 34 zl/gulden, gr/Groschen, 2d/Denar Jazovice 29zl/Gulden, gr/Groschen, 4d/Denar Starý Petřín 68zl/Gulden, gr/Groschen, 4d/Denar Nový Petřín 28zl/Gulden, 30gr/Groschen Šafov 36zlGulden, 41gr/Groschen Lukov 125zl/Gulden, 23gr/Groschen Štítary 165zl/Gulden, 49 gr/groschen Stav osazení některých obcí podle lánových rejstříků (červenec 1672): 5 Bewohnerschaft einiger Gemeinden nach Hufenregistern (Juli 1672) Panství Obec Gemeinde Počet/Zahl usedlíků/ansiedler Poustek/ leere Felder celk. Ings. staří alte noví neue staré alte nové neue Staří usedlíci/ Altansässige díly lánu/ D Hufenteile 1-víc 1- mehr 2/4-7/8 1/8-3/8 Noví usedlíci/ Neu-Ansiedler na poustkách/ d auf leeren Feldern 1-víc 1- mehr Starý Petřín Jazovice Šafov (městeč.) (Städtchen) Nový Petřín Podmyče Štítary (městeč.) (Städtchen) Vranov(městeč.) /4-7/8 1/8-3/8

3 (Städtchen) Staří usedlíci = usedlosti, které v obydleném stavu přečkaly třicetiletou válku a zůstaly obydlené až do lánové vizitace Altansässige = Besitze, die über den 30jährigen Krieg bis zur Hufenvisitation immer besetzt waren Noví usedlíci (na poustkách) = usedlosti, které za války, či krátce po ní, zpustly, od první vizitace (1656/7) však už jsou opět osídleny Neu-Ansiedler (leere Felder) = Besitze, die im Krieg oder kurz nach dem Krieg verödeten, seit der ersten Visitation jedoch wieder bewohnt sind d = nelánoví usedlíci (domkáři, chalupníci, zahradníci, podsedníci), kteří se nepodílejí na lánové půdě. Pokud nějakou mají, získali ji klučením lesa, nebo obsadili půdu obecní d = hufenlose Ansiedler (Häusler,Kleinbauer,Gärtner), die sich nicht am Hufenboden beteiligen. Falls sie Boden besitzen, haben sie sie durch Waldrodung erworben oder Gemeindeboden besetzt celk. = velikost obce před zpustnutím insg. = Grösse der Gemeinde vor der Verödung 6. Seznam mužů padlých v 1. světové válce: 6 Liste der im 1. Weltkrieg gefallenen Männer: P.č Nr. Jméno Name P.č Nr. Jméno Name P.č Nr. Jméno Name 1 Blaha Heinrich 29 let/ 9 Haibl Emmerich Neuwirth Georg 33 let/j Jahre let/j 10 Hirsch Otto 24 let/j 19 Neuwirth Josef 21 let/j 2 Brenneiss Franz 21 let/j 11 Jellinek Bernhard 34 let/j 20 Pold Stefan 25 let/j 3 Böck Anton 21 let/j 12 Jellinek Hermann 26 let/j 21 Schneider Adolf 22 let/j 4 Böck Anton 36 let/j 13 Koller Dominik 20 let/j 22 Schneider Anton 26 let /J 5 Böck Johann 28 let/j 14 Matula Franz 22 let/j 23 Schopf Anton 25 let/j 6 Eidher Anton 23 let/j 15 Matula Johann 26 let/j 24 Wolly Josef 34 let/j 7 Felsinger Georg 20 let/j 16 Neumann Moritz 24 let/j 8 Fuchs Laurenz 34 let/j 17 Neuwirth Franz 33 let/j 7. Struktura šafovského obyvatelstva podle národnosti a vyznání v roce 1921 (v obci proběhlo sčítání obyvatelstva odděleně v obci křesťanské a židovské) : 7 Bewohnerschaft von Schaffa nach Nationalität und Konfession im Jahre 1921(getrennte Volkszählung in der christlichen und der jüdischen Gemeinde) Národnost Nationalität Obec křesťanská Christliche Gemeinde Německá/Deutsch Česká/Tschechisch Židovská/Jüdisch 4 26 Anglická/Englisch -- 2 Sloven./Slowakisch -- 1 Obec židovská Jüdische Gemeinde

4 Celkem Insgesamt Konfese/Konfession Řím.kat./Röm.kath Židovské/Jüdisch Bez vyznání -- 2 Konfessionslos Celkem Insgesamt Celkový počet obyvatel /Gesamte Einwohnerzahl: Struktura šafovského obyvatelstva podle národnosti a vyznání v roce 1930: 8 Bewohnerschaft von Schaffa nach Nationalität und Konfession im Jahre 1930: Národnost německá/deutsch 441 Národnost česká/tschechisch 234 Národnost židovská/jüdisch 38 Národnost jiná/andere Nation. * 59 Celkem 772 Insgesamt Vyzn. římsk. katol./röm.kath. 678 Vyznání židovské/jüdisch 76 Jiné vyznání/andere Konfession 14 Bez vyznání/konfessionslos 4 Celkem/Insgesamt 772 * Většinou se jedná o obyvatelstvo, které si ponechalo občanství rakouské Meistens handelt es sich um Bewohner, die sich österreichische Nationalität behielten 8.A Jména vlastniků domů křesťanské obce v Šafově Namen der Hausbesitzer der Christengemeinde in Schaffa Nr ha 1930 ha 01 Lösch Matthias Lösch Josef 3,- Entner Franz 0,5 02 Lenz Wenzel Gisser Karl u. 5,1 Windinger Josef 4,2 Jellinek Wilhelmine 03 Na místě těchto dvou domů stojí dva židovské domy An Stelle dieser 2 Christenhäuser stehen 04 2 Judenhäuser. 05 Blei Johann Blei Martin 8,4 Perinka Peter 8,3 06 Pelzer Michael Pelzer Michael 9,9 Schneider Johann 11,6 07 Brenneis Georg Böck Laurenz 4,5 Blei Karl 14,0 08 Weidinger Michael Weidinger Georg 12,8 Mang Franz 0,4 09 Schneider Martin Schneider Martin 8,6 Lösch Karl 17,0 10 Felsinger Johann Felsinger Georg 16,7 Felsinger Anton 16,0 11 Leitner Franz Leitner Jakob 10,8 Pold Julius 13,0 12 Blei Georg Blei Georg 10,5 Zeitler Marie 4,1 13 Blei Josef Eidher Wenzel 6,6 Scheuer Siegried

5 14 Blei Georg Neuwirth Ignaz 9,0 Neuwirth Josefa 16,0 15 Lenz Jakob Eidher Karl 4,7 Eidher Engelbert 4,5 16 Gisser Susanna Gisser Dominik 23,6 Volksschule 17 Schneider Georg Lenz Johann 15,0 Halmschlager Josef 11,0 18 Eidher Wenzel Leitner Laurenz 13,8 Koller Franz 16,0 19 Schopf Johann Schopf Johann 12,7 Schneider Frnaz 0,8 20 Schneider Franz Schneider Franz 15,2 Schneider Adolf 14,4 21 Böck Michael Böck Johann 20,0 Pölzer Karl 18,2 22 Mang Sebastian Mang Karl 8,0 Pold Karl 28,1 23 Koller Josef Koller Georg 19,5 Lösch Matthias 18,0 24 Paar Wenzel 3,4 Koller Franz 4,0 25 Brenneiß Ferdinand Brenneiß Anton 18,3 Brenneis Franz 5,0 26 Felsinger Laurenz Stagl Anton 8,4 Gisser Josef 14,6 27 Wagner Neuwirth Josefa 2,3 Leigsnering Karl 2,6 28 Lösch Tobias Mang Anton 4,4 Resl Adolf 29 Eidher Johann Eidher Johann 0,2 Mang Johann 11,3 30 Bradl Georg Golazik Thomas 2,0 Navara Witwe 31 Rommel Windinger Christian 2,6 Gutmann Mortiz 32 Mang Alois Mang Alois 2,0 Gutmann Mortiz 33 Pold Leopold Pold Alois 11,0 Deutsch Wilhelm 34 Obec Šafov, služební byt Gemeinde Schaffa, Gemeindedienerwohnung 35 Chudobinec Halter- und Armenhaus 36 Eidher Georg Eidher Georg 13,5 Rotter Josef 37 Böck Josef Böck Josef 0,3 Don Anton 38 Böck Josef Böck Josef Don Anton 39 Neuwirth Matthias Neuwirth Matthias 13,5 Neuwirth Cyrill 22,6 40 Windinger Matthias Windinger Matthias 9,0 Neuwirth Johann 21,6 41 Mang Josef Mang Gregor 9,6 Gratsch Johann 11,2 42 Weidinger Georg Böck Katharina 3,0 Hofbauer Karl 11,2 43 Pelzer Josef 0,3 Schöbinger Georg 44 Markl Sebastian Molzer Jakob 2,0 Schöbinger Georg 45 Trescher Franz Böck Johann 4,5 Fuchs Anton 4,2 46 Brenneiß Michael Reiß Georg Mang Johann 47 Schmid Josef Brenneiß Wenzel 1,0 Schneider Karl 4,5 48 Schmid Josef Brenneiß Wenzel Schneider Karl 49 Böck Simon Böck Vinzens 11,0 Neuwirth Theresia 20,8 50 Schöbinger Michael Bauer Georg Schneider Josef 8,2 51 Deckenbach Andreas Stallecker Franz Schneider Josef 52 Steinbrecher Michael Steinbrecher Josef Eidher Johann 8,2 53 Mang Georg Mang Josef Quirxtner Franz 9,9 54 Koller Franz Kühtreiber Johann 5,4 Halmschlager Josef 7,9 55 Halmschlager Josef 56 Schneider Matthias Kühtreiber Halmschlager Josef 57 Schneider Andreas Markl Lösch Josef 9,0 58 Dungl Johann Dungl Matthias 1,8 Lösch Josef 59 Blei Georg Popp Johann 1,7 Lösch Josef 60 Schmid Matthias Kaufmann Jakob 3,0 Neuwirth Konrad 61 Neuwirth Ignaz Neuwirth Matthias 2,8 Steinbrecher Franz 8,4

6 62 Melzer Philipp Melzer Georg 13,5 Melzer Karl 20,0 63 Koller Andreas Koller Ignaz 7,8 Koller Johann 16,9 64 Wolly Johann Wolly Cyrill Krutisch Heinrich 0,4 65 Schwarz Peter Schneider Georg Hampapa Franz 66 Hufnagl Matthias Schinner Georg 20,6 Pölzer Johann 67 Uhl Matthias Böck Georg 2,4 Zügner 68 Zasny Franz Legsnering Friedrich Ceck Franz 69 Schneider Leopold Schneider Leopold 0,6 Böck Marie 2,4 70 Koller Laurenz Mörtinger Anton 6,3 Eidher Franz 71 Ringsmuth Michael Mang Johann 6,6 Dungl Franz 2,9 72 Mang Laurenz Mang Laurenz 5,4 Backl Wenzl 3,2 73 Neuwirth Josef Neuwirth Andres 7,1 Mang Alois 14,4 74 Neuwirth Simon 1,2 Wohak Franz 3,0 75 Felsinger Josef Halmschlager Vinzenz 7,5 Lenz Franz 29,2 76 Lenz Johann Lenz Johann 22,2 Lenz Franz 77 Neuwirth Georg Neuwirth Johann 12,0 Steinbrecher Johann 10,0 78 Themmer Laurenz Themmer Laurenz 9,0 Mang Stephan 10,4 79 Themmer Laurenz Themmer Laurenz Popp Karl 10,3 80 Halmschlager Josef Halmschlager Franz 10,2 Neuwirth Josef 14,9 81 Ziwitschko Jakob Mang Johann 13,0 Mang Karl 15,7 82 Trinkl Johann Bauer Vinzens 4,9 Blei Franz 18,0 83 Bauer Matthias Bauer Josef 3,3 Blei Franz 84 Fara Fara Fara Pfarrhof Pfarrhof Pfarrhof 85 Waas Anton Halmschlager Josef Halmschlager Josef 33,4 86 Böck Karl Böck Laurenz 19,3 Halmschlager Franz 33,4 87 Obecná škola /Volksschule Obecná škola/ Volksschule Schönbauer Franziska 8,2 88 Obecní kovárna Gemeindeschmiede 89 Mauritz Franz Weidinger Josef Mang Johann 16,0 90 Mauritz Franz 91 Halmschlager Josef Halmschlager Josef Halmschlager Therese 92 Brenneiß Andreas Brenneiß Laurenz 10,5 Neuwirth Mathias 25,4 93 Lenz Christian Lenz Johann 9,3 Felsinger Alois 3,3 94 Sprinzl Franz Schneider Leopold 95 Markl Josef Markl Johann 8,1 Schneider Leopold 13,5 96 Pold Marie 97 Zeitler Johann Zeitler Johann Böck Franz 7,8 98 Kühtreiber Georg Halmschlager 10,0 Bruckner Franz 7,8 99 Schmied Johann Schmied Josef 8,6 Böck Georg 27,6 100 Eidher Anton Eidher Anton Böck Georg 101 Böck Ignaz Blei Karl 13,5 102 Blei Mathias Blei Matthias 3,4 Blei Karl 103 Schütz Schütz Peter 3,3 Melzer Johann 22,4 104 Deckenbach Gregor Lenz Jakob Melzer Johann 105 Felsinger Josef 13,4 Jerabek Franz 5,7 106 Obecní hostinec/ Gemeindegasthaus 107 Fuchs Georg Felsinger Michael 10,0 Blei Cyrill 18,5 108 Windinger Andreas Windinger Michael Steinbrecher Franz

7 109 Windinger Johann Pelzer Stephan 110 Hummel Koller Johann 111 Dinzkisch Eidher Josef Fuchs Antonie 112 Schneider Leopold Gisser Ferdinand Leibetzeder Franz 113 Lenz Thomas Schillinger Franz 114 Kühtreiber Franz Kühtreiber Franz Neuwirth Johann 0,9 115 Focht Franz Kühtreiber Franz Neuwirt Johann 116 Schneider Josef Schneider, Withw Rehaeth Matthias 0,5 117 Pelzer Michael Pelzer Michael Koller Johann 17,4 118 Theurer Wenzel Theurer Wenzel 5,3 Stasny Johann 1,8 119 Sprinzl Johann Sprinzl Johann Neuwirth Marie 120 Nentwich Nentwich Spitzer Rosalia 121 Wenisch Wenzel Weißbartl 122 Salomon Fabisch Ann 123 Dungl Laurenz Zügner Franz 124 Täufer Franz Zügner Franz 125 Heinisch Franz Neuwirth Anton 126 Quixtner Franz 127 Pitschmann Erna 128 Česká škola Tschechische Schule 129 Hönigschmied 130 Celnice / Zollhaus 131 Halmschlager/ova cihelna / Ziegelei 132 Melzer/ova cihelna/ Zeigelei

8 9. Volební výsledky v Šafově ve vybraných letech: 9 Wahlergebnisse in Schaffa in ausgewählten Jahren: 1929 (406v/Wähler) 1935 (381v/Wähler) 1946 (260 v/wähler) 1998 (96 v/wähler) Volby/Wahlen BdL ŽID ČSNS ČSSD DCV DNP SdP DSD KSČ (KSČM) AGR NOF ČSL ( - KDU) ODS US BdL Bund der Deutschen ŽID Sjednocené židovské strany / Die vereinigten jüdischen Parteien ČSNS Československá strana národně socialistická / Tschechoslowakische nationale Sozialpartei ČSSD Čes. sociálně demokratická strana dělnická /Tschechoslowakische sozialdemokratische Arbeiterpartei (do/bis 1938), Čes. sociální demokracie / Tschechoslowakische Sozialdemokratie DCV - Deutsche christlich soziale Volkspartei DNP - Deutsche Nationalpartei SdP Sudetendeutsche Wahlblock DSD - Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei KSČ Komunistická strana Československa / Kommunistische Partei der Tschechoslowakei AGR Agrární strana, Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu / Agrarpartei NOF Národní obec fašistická / Faschistische Nationalgemeinde ČSL Československá strana lidová / Tschechoslowakische Volkspartei ODS Občanská demokratická strana / Demokratische Bürgerpartei US Unie svobody / Freiheitsunion 10. Seznam mužů padlých v 2. světové válce: 10 Liste der im 2.Weltkrieg gefallenen Männer: P.č Nr. Jméno/Name P.č Nr. Jméno/Name P.č. Nr. Jméno/Name 1 Anixtner F. 14 Hochreiner J. 27 Neuwirth J 2 Boeck G. 15 Hohner G. 28 Neuwirth R. 3 Boeck J. 16 Kiessling E. 29 Pold A. 4 Bruckner F. 17 Klodner F. 30 Popp A. 5 Don J. 18 Klodner O. 31 Popp F. 6 Don L 19 Koller F. (č.p. 18) 32 Rehart J. 7 Eidher A. 20 Koller F. (č.p. 63) 33 Schoebinger A. 8 Eidher F. 21 Koller J. 34 Schoebinger G

9 9 Eigl F. 22 Koepf K. 35 Steinbrecher A 10 Fuehrer F. 23 Linsbauer F. 36 Strašný A. 11 Futschik J. 24 Mang A. 37 Wranaschitz M. 12 Gratsch F. 25 Matula F. 38 Wranaschitz Mich. 13 Hampapa A 26 Michal F. 10 A. Osud židovských obyvatel Šafova v letech Schicksal jüdischer Einwohner von Schaffa / Safov / Židovští obyvatelé Šafova Jüdische Einwohner in Schaffa Jméno Name Dívčí jméno Mädchenname Křestní jméno Vorname Datum Narození Geburtsdatum Datum úmrtí Todesdatum Místo úmrtí Todesort Povolání Beruf Samuel Max Wien Ofenhändler/kamnář Max Max Arbeiter/dělník Pollak Bader Sofie Wien Scheuer Heinrich Staatsbeamter/státní zam. Scheuer Jenny Singer Bader Therese Wallisch Max Rosa Opole Goldstein Max Gisela Hauser Kollman Käthe Hirsch Hugo Buchwald Fleischhauer/řezník Kohn Hoffman Daniela Kollmann Sigfried Kaufmann/obchodník Kollmann Theodor Kreilsheim Wallisch Frieda Kubin Josef Theresienstadt Hahn Scheuer Adeline Hausfrau/v dom. Fleischmann Hans Pferdehändler/obchodník s koňmi Fürnberg Max Hirsch Scheuer Rosa Jellinek Rosalie Spitzer Max Ledergalanteriearb. Dělník v kož.galanterii Schlimper Robert Sabac Schön Kandler Malvine Blau Wallisch Adele Fleischmann Herzog Rosina Diamant Siegfried Arzt/lékař Fürnberg Adolf Fürnberg Deutsch Helene Fürst Robert Kaufmann/obchodník Löwy Guttmann Johanna Wien

10

11 Židovští obyvatelé Šafova Jüdische Einwohner in Schaffa Jméno Name Poslední adresa Letzte Adresse Příbuzní Angehörige Samuel Wien 3 Max Wien 1, Freyung 6/3 Pollak Wien 1, Salzgries 10/6 Syn/Sohn Rudolf, manžel/gatte Josef Scheuer Wien 2, Czerningasse Manželka/Gattin Alice, dcera/tochter Rose Scheuer Wien 2, Rembrandtstr.21 Singer Wien 9, Seegasse 9 Neteř/ Nichte Helene Falik, London Wallisch Wien 2, Haidg. 5 Děti/Kinder. Melanie, Ida, Leop. Goldstein Wien 9, Hörlgasse 10 Dcera/Tochter Käthe, manžel/gatte Gerson Hauser Wien 2, Hollandstr.14/9 Hirsch Wien 2, Rembrandtstr.21 Manželka/Gattin Rosa,děti/ Kinder Trude, Rene Kohn Wien 9, Seegasse 8/8 Manžel/Gatte Jakob Kollmann Wien 3, Unt.WeissgSt.45/4 Manželka/Gattin Emma, synové/söhne Hans, Karl Kollmann Wien 2, Blumauerg. 17/2 Kreilsheim Kubin Wien 2, Rembrandtstr.2/6 Syn/Sohn Martin,manželka/ Gattin Franziska Hahn Wien 2, Weintraubeng.19/16 Fleisch-mann Wien 2, Novarag. 27/10 Matka/Mutter Rosina,manželka/ Gattin Maria Fürnberg Wien 2, Hermineng. 6/3 Syn/Sohn Rudolf Hirsch Wien 2, Rembrandtstr.21/26 Dcera/Tochter Trude Jellinek Spitzer Wien 6, Stumperg. 16/24 Schlimper Wien 2, Hassg. 10 Manželka/Gattin Charlotte Schön Wien 2, Glockengasse 13 Manžel/Gatte Eduard, děti/kinder Alfred, Johanna Blau Wien 2, Franzensbrückenst. 6 Fleisch-mann Wien 2, Franz Hochedlingerg. 7/5 Diamant Wien 9, Rötenlöweng. 7/6 Manželka/Gattin gesch. Jelle Fürnberg Wien 2, Gros. Mohreng. 38/22 Syn/Sohn Leo Fürnberg Wien 2, Gros. Mohreng. 38/22 Syn/ Sohn Leo Fürst Wien 2, Zirkusgasse 21/11 Löwy Wien 5, Bräuhausgasse 45

12 Židovští obyvatelé Šafova Jüdische Einwohner in Schaffa Jjménomén Deportationso Jméno Name Datum Deportace do Dep.Ort Tábor Lager Samuel Max Theresienstadt Theresienstadt, Auschwitz, Groß-Rosen Pollak Scheuer Minsk Scheuer Kielce Singer Theresienstadt Wallisch Opole Opole Goldstein Minsk Hauser Theresienstadt Hirsch Dachau Dachau, Buchenwald Kohn Theresienstadt Koll-mann Litzmannstadt Koll-mann Prag/Theresienstadt Tr. AAu nach Theresienstadt Kreils-heim In div. Lager,různé tábory Kubin Theresienstadt Theresienstadt Hahn Litzmannstadt Fleischmann Fürnberg Theresienstadt Hirsch Lagow - Opatow Jellinek Minsk Spitzer Prag/Theresienstadt Tr. H-460 nachtheresienstadt Schlimper Sabac Sabac Schön Minsk Blau Kielce Fleischmann Theresienstadt Diamant Fürnberg Theresienstadt Fürnberg Theresienstadt Fürst Litzmannstadt Löwy 11. Seznam obyvatel německé národnosti (příp. jejich rodinných příslušníků), kteří mohli po druhé světové válce zůstat v Šafově /k /: 11 Liste der Bewohner deutscher Nationalität (bzw.ihrer Familienangehörigen), die nach dem 2. Weltkrieg in Schaffa bleiben durften /zum /:

13 P.č. Nr. Jméno/Name Rok nar./ Geburts jahr Rodinný poměr Familienstand 1. Kuželová Terezie 1915 vdova/witwe Kuželová Otilie Langová Olga dcera/tochter neteř/nichte 4. Plichta František 5. Plichtová Marie Plichtová Gabriela Plichta František Zőgner Alois 9. Zőgnerová Terezie 10. Hutter Florian 11. Hutterová Marie 1907 hlava rodiny/ Familienvater manželka/ Gattin dcera / Tochter syn / Sohn 1874 hlava rodiny/ Familienvater 1869 manželka/ Gattin 1887 hlava rodiny/ Familienvater 1892 manželka/ Gattin 12. Gräupol Jan 1902 strýc/onkel 13. Rössnerová Julie 1927 neteř/nichte 14. Nechvátal Antonín Nechvátalová Emílie Nechvátalová Marie Nechvátal. Božena Nechvátal Antonín Nechvátal Jan Donnová Františka 21. Donn Karel 1904 hlava rodiny/ Familienvater manželka/ Gattin dcera/ Tochter dcera/ Tochter syn/ Sohn syn/ Sohn 1897 matka/mutter Štěpanovský Frant. Štěpanovská Julie Štěpanovská Julie Pölzer Josef 26. Pölzerová 1884 Františka 27. Pölzer Josef 1920 syn/ Sohn 1889 hlava rodiny/ Familienvater manželka/gattin dcera/tochter 1873 hlava rodiny/ Familienvater manželka/gattin syn/ sohn Zaměstnání Beruf v dom./hausfrau žačka/schülerin - cestář/ Straßenmeister v dom./hausfrau žačka/schülerin - dělník/ Arbeiter v dom. / Hausfrau zedník/ Maurer v dom./ Hausfrau farář/ Pfarrer v dom./ Hausfrau tesař/ Zimmermann v dom./ Hausfrau v dom./ Hausfrau žačka/ Schülerin žák/ Schüler - dělnice/ Arbeiterin dělník/ Arbeiter rolník/bauer v dom./hausfrau v dom./hausfrau studnař/brunnen meister v dom./ Hausfrau stolař/ Tischler Číslo domu Haus- Nr. 19 ž/j 19 ž/j 19 ž/j 30 ž/j 30 ž/j 30 ž/j 30 ž/j ž/j 73 ž/j ž/J 100ž/J Poznámka Bemerkung Podala žádost o vrácení čs. st. obč./angesucht um Rückgabe der Tsch.Staatsbürgerschaft nár. čes./tschech.staatsb. nár. něm/deutscher Stsb. děti vychovány česky/kinder tschechisch auferzogen nár.čes./ tsch.stsb. nár. něm./deutsch.stsb. nár. něm./ deutsch.stsb. nár. něm./ deutsch.stsb. Smíšené manželství/gemischte Ehe Muž Němec, uchází se o čes. státní občanství/ Mann Deutscher,sucht um tsch. Staatsb. an Manželka a děti jsou Češi/ Frau und Kinder sind Tschechen Nár.čes., syn aktivně činný v Hitlerjugend / Tsch. Staatsb., Sohn in Hitlerjugend aktiv tätig Něm. nár., podal žádost o čes. obč. Matka a dcera jsou české národnosti. Deutscher Staatsb.,angesucht um tsch. Staatsb., Mutter u. Tochter tsch. Staatsb. Oba jsou něm. národnosti, hlásili se k Čechům, syna vychovali česky/beide Deutsche, bekannten sich zu den Tschechen, Sohn tschechisch auferzogen

14 28. Koller Eduard čeledín/ Knecht Weber František zem. dělník/ 119 Landarbeiter 30. Ondráčková Frant vdova/ Witwe v domácnosti/ Hausfrau 122 Něm.nár., vdova po les. haj. Čechu/ Deutsche Staatsb.,Witwe nach tschech. Förster 12. Seznam válečných ( ) škod z let /pouze nahlášených/: 12 Poř.č Nr. Liste der Kriegsschäden vom 2. Weltkrieg ( ) gemeldet 1946/47: Jméno a národnost poškozeného Name u. Nationalität des Beschädigten 1. Bachel V. č/tsch 2. Černý Jan č/tsch 3. Deutsch Ludvík n/d 4. Fürnberg Ferdinand ž/j 5. Guttmann Mořic ž/j 6. Guttmann Theodor ž/j 7. Guttmann Vilém ž/j 8. Halmschlager Jos. n/ D 9. Hauserová Terezie ž/j 10. Kesslerová El. ž/j 11. Krutiš Jindřich č/ Tsch 12. Lenz Antonín n/d Popis škod Schadenbeschreibung Kolo, nářadí, vytlučená okna, spálený stoh slámy Fahrrad, Werkzeug, eingeschlagene Fenster u.türe, Strohschober niedergebrannt 3 ks hovězího, vytlučení oken a dveří 3 st Rinder, eingeschlagene Fenster u. Türe Bytové zařízení + vybavení řeznické živnosti Wohneinrichtungen +Ausstattung des Fleichergewerbes Zboření domu, rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Poboření domu, prodej řeznické živnosti Haus demoliert, Fleischergewerbe verkauft Zboření domu, rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Zboření domu, rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Bytové zařízení, živý inventář (2 koně, 33 ks hov., 15 vepř.), stroje, vozy Wohneinrichtung, lebendiges Inventar (2 Pferde, 33 St.Rinder, 15 Schweine), Maschinen, Wagen Zboření domu, rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Zboření domu, rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Propuštění z obecní služby, rozbitá okna a dveře Vom Gemeindedienst entlassen, eingeschlagene Fenster u. Türe 2 koně + 1 vůz 2 Pferde + Wagen Kdo a kdy škodu způsobil Von wem und wann verursacht místní Němci + německá armáda/ Deutsche vom Ort+deutsche Truppen, něm. arm.+ místní Němci deutsche Truppen + Ortsdeutsche německý erár deutsches Ärar Č. p ž německý erár deutsches Ärar německý erár / deutsches Ärar 30ž 26ž vojsko + poválečný zábor Militär +Beschlagnahme nach dem Krieg ž německý erár + míst. Němci deutsches Ärar + Ortsdeutsche průchod vojska / Truppendurchzug 13. Lösch Josef 2 koně + 1 vůz

15 /D 2 Pferde + 1 Wagen průchod vojska/ Truppendurchzug 2 koně + 1vůz, 15 hov., 6 vepř., Pferde + 1 Wagen, 15 St. Rinder, 6 průchod vojska/ Schweine Truppendurchzug 14. Lösch Matyas n/d 15. Majitel neznámý Zboření domu/haus demoliert ž 16. Majitel neznámý Zboření domu/haus demoliert ž 17. Neuvirth Cyril 3 koně + selský vůz n/d 3 Pferde + Bauernwagen průchod vojska/ 18. Neuvirth Johann n/d 19. Neuvirth Mathias n/d 1 kůň + 1 vůz 1 Pferd + 1 Wagen 2 koně + 1 vůz 2 Pferde + 1 wagen 20. Neuvirthová Terezie 2 koně + 1 vůz 21. Panholzer Karl n/d 22. Procházka A. /finanč. stráž/ 23. Sagl Sigmund ž/j 24. Scheuer Alois ž/j 25. Spitzerová Adéla ž/j 26. Toptej František č/tsch 2 Pferde + 1 Wagen Stroje, nářadí, zásoby ( ) Maschinen, Werzeug, Vorrat ( ) Šatstvo + motocykl Čz 175 Bekleidung + Motorrad Cz 175 Truppendurchzug průchod vojska/ Truppendurchzug průchod vojska/ Truppendurchzug Květen / Mai 1945 německá armáda/ deutsche Truppen Rudá armáda/ sowj. Rote Armee Zboření domu/ Haus demoliert ž Zboření domu + zboží v obchodě Haus demoliert + Waren vom Geschäft gestohlen Zboření domu a rozprodej majetku Haus demoliert, Besitz verkauft Poškození domu, peníze, oděvy Haus beschädigt, Geld, Kleider německý erár/ deutsches Ärar německý erár/ deutsches Ärar německá a sovětská armáda/ deutsche und sowjetische Truppen ž 1+2ž Osoby německé národnosti, jejichž majetek byl konfiskován podle 1, dekretu č. 108/1945 Sb. /Židovská čtvrt/ : 13 Deutsche Einwohner, derer Besitz nach 1, Dekret Nr. 108/1945 Slg., konfisziert wurde: Příjmení a jméno Adresa Poř.č. Příjmení a jméno Nr. Name Wohnadresse Name 1 Spitzer Adéla Šafov 1a 1b 38 Felsinger Marie Šafov 62 2 Andre Alois a Marie Šafov 4 39 Flock Josef a Frant. Šafov 63 3 Reichsfinanzverwalt Šafov 5 40 Kolmann Frieda Šafov 64 4 Hauser Therezie Šafov 6 41 Hirsch Gisela Šafov 65 5 Wrana Irma Šafov 7 42 Fučík Johann Šafov 68 6 Maag Anton Šafov 8 43 Deckenbach František Šafov 70 7 Schütz František Šafov 9 44 Gollinger Bedřich Šafov 71 8 Macht Therezie Šafov Twaroha Karel Šafov 72 9 majitel neznám Šafov Lowi Julius Šafov 74 Poř.č. Nr. Adresa Wohnadresse

16 10 Koller Lambert Šafov Uher Karel Šafov R. Šafov Majerová Anna Šafov Hirsch Filip Šafov Scheuer Alois Šafov Stiedel Jakub Šafov Weil Karoline Šafov Hurt Adela a Melita Šafov Řepkovský František a Šafov 90 Růžena 15 Donn František Šafov Traun Terezie Šafov Deutsch Ludvík Šafov Mang Josefa Šafov Kolmann Jindřich Šafov 23 (pol.) 54 Bradel Karel Šafov Scheuer Matilde Šafov Pikalová Marie Šafov Rubin Emil Šafov Bartoš Karel Šafov Blümel Alois a Marie Šafov Lövisch Andreas, Marie Šafov Prekel František Šafov Ille Viktoria Šafov Kolmann Frieda Šafov König Kateřina Šafov Kohn Jakub Šafov Pop František Šafov Mang Karel Šafov Fürnberger Flora Šafov majitel neznámý Šafov R. Šafov Kirchenhauser Terezie Šafov Deutsch Irma Šafov Kuželka Vincenc Šafov Hirsch Rosa Šafov Böck Franz Šafov Schneider Rudolf Šafov Grasel Jan Šafov Max Ida Šafov Sagel Gisela Šafov 46a 67 Leitner Apolonie Šafov Kolmann Frieda Šafov 46b 68 Uher Franz Šafov Panholzer Karl Šafov Kandler Siegfried Šafov Kühtreiber Franz Šafov Hurt Adéla Šafov Tastel Bedřich a Anna Šafov Gutmann Amalie Šafov Graber Karel a Anežka Šafov Schopf Jan a Leopold Šafov Heindel Jetti Šafov Donn František Ridel Marie Šafov Seznam lidí, kteří po druhé světové válce osídlovali Šafov (tzv. národní správci) a do dvou let odešli: 14 Liste der Neu-Ansiedler (sog. Nationalverwalter), die nach dem 2. Weltkrieg nach Schaffa kamen und in zwei Jahren Schaffa wieder verliessen: Č.p. Jméno Den příchodu Den odchodu Odešli do Nr. Name Ankunft Abgang Abgegangen nach 11 Šíma Jan Bílkovice, okr. Brno venk. 20 Častová Anna Hostišová, okr. Zlín 27 Tlapák Jindřich Jevišovice, okr. Znojmo 29 Jurůj František Supíkovice, okr. Jeseník 30 Uher Antonín Frejštejn, okr. Znojmo 62 Prušvic Julius Jehnice, okr. Brno venk. 63 Koktavý Petr Nové Město, okr. Rýmařov 73 Martinek Antonín voj. Pres. služba

17 81 Trčka František Sv. Štěpán, okr. Uh. Brod 85 Lipovský Josef Zlatkov, o. N. Město n. M. 98 Juřina Miloslav Supíkovice, okr. Jeseník 99 Sedláček Ludvík Brno Královo pole 104 Slezák Alois Březnice, okr. Zlín 116 Ščudla Lad Třebařov, o. Mor. Třebová 15. Soupis živností, které po druhé světové válce provozovali tzv. národní správci: 15 Liste der Gewerbe, die nach dem 2.Weltkrieg durch sog. Nationalverwalter betrieben wurden: Původní majitel Ursprünglicher Besitzer Čís. domu Haus-Nr. Živnost Gewerbe Národní správce Nationalverwalter Entner Franz 1 Sedlářství/Sattlerei Doležal Josef Mang Franz 8 Obuvnictví Matuška Leopold Schumachergewerbe Scheuer Siegfried 13 obchod smíš. Zbožím Papírník Bedřich Geschäft mit gemischten Waren Schneider Franz 19 Zámečnictví Fuček Antonín Schlosserei Deutsch Ludvík 33 Řeznictví Frenc Antonín Fleischerei Schneider Karl 48 Kovářství Koudela Antonín Schmiedehandwerk Schauaus Alois 66 Kovářství Rejthar Vladimír Schmiedehandwerk Blei Cyril 107 Pekařství Vetchý Karel Bäckerei Mang Franz 110 Holičství Šrámek Vladimír Rasiergewerbe Schneider Rudolf 114 Hostinec Machala Antonín Gastgewerbe Šťastný Anton 118 Truhlářství Kolman František Tischlerei Brückner Franz 119 Kolářství Wagnerei Kolman Josef 16. Změny v osídlení Šafova (křesťanská část) po druhé světové válce: 16 Č. Nr. Änderungen in der Besiedlung in Schaffa (christlicher Teil) nach dem 2.Weltkrieg: Příjmení a jméno Původního majitele Name des ursprünglichen Besitzers Č.p. Haus- Nr. Typ usedlosti Siedlungsart Pozem. majetek Grundbesitz Národní správce (datum Příchodu a adresa) Nationalverwalter ( Ankunftsdatum und Wohnadresse )

18 1 Entner Franz 1 Sedlářství O,5 ha Doležal Josef, červen 1945, Vranovská Ves Sattlerei 2 Jellinek Wilhelmine Soukup Ladislav 3 Perinka Peter 5 Hospodářství 9 ha Kováčik Jos., , Krhov 112, Uh. Brod 4 Fuchs Franz 6 Hospodářství 12 ha Manda Jan, , Krhov, Uherský Brod 5 Blei Karl 7 Hospodářství 14 ha Gabrhel L., , Zahorovice, Uh. Brod 6 Mang Karoline 8 obuv.obchod hospodářství 2 ha Matuška Leopold, , Rozseč 55 Okr. Boskovice Schuhgeschäft 7 Lösch Karl 9 Hospodářství 17,45 ha Křižka Bohumil, , Krhov, Uh. Brod 8 Felsinger Anton 10 Hospodářství 12 ha Lipovský J., , Zlatkov 40, Nové 9 Pold Richard 11 Hostinec Hospodářství Gasthaus 10 Halmschlager Marie 12 Hospodářství 11 Panholzer Karl 13 Obchod Geschäft 12 Neuwirth Josefa 14 Hospodářství 13 Eidher Leopold 15 Hospodářství 14 Obec Šafov 16 četn. stanice Gemeinde Schaffa Gendarmerie posten 15 Böck Georg 17 pošta, správní komisař Post, Verwaltungs- Kommissär 16 Koller Franz 18 Hospodářství 17 Schneider Franz 19 Hospodářství Zámečnictví Schlosserei 18 Schneider Leopoldine 20 Hospodářství 19 Pölzer Karl 21 Hospodářství Město 14 ha Šíma Jan, Bílovice 432, Brno venkov, ,2 ha Juračka Pavel, , Krhov 99, Uh. Brod - Papírník Bed., , Třebíč, okr. Třebíč 10,6 ha Jarolímek J., Voděrady 18, Boskovice, , 6 ha Křižka Fr., , Krhov, Uherský Brod - Četnická stanice Gendarmerieposten - Vichta František, Kunštát, okr. Boskovice 17,5 ha Toptej František, , Kunštát, Boskovice 1,8 ha Fuček Antonín, , Sv. Štěpán 297, okres Uherský Brod 15, 8 ha Častová Anna, , Hostišová, okres Zlín 16,2 ha Perger L., 27.6., Horní Kounice, Mor. Kruml. Později tuto usedl. získá Vybíral Josef Später wird dieses Gehöft Vybíral Josef erwerben 24 ha Hrnčář Karel, , Krhov 92, Uh. Brod 20 Pold Karl 22 Hospodářství 21 Lösch Matthias 23 Hospodářství 17,9 ha Karasek Augent, , Voděrady,Boskovice 22 Böck Georg 24-4 ha Bachel František, viz níže/siehe unten 23 Brenneis Franz 25 Hospodářství 7, 3 ha Bachel František, Vratěnín 2, 24 Neuwirth Johan 26 Hospodářství 15,9 ha Krutiš Jindřich, později získá i č. 27, später

19 wird er noch Nr. 27 erwerben 25 Leigsnering Marie 27 Hospodářství Zámečnictví Schlosserei 2, 5 ha Tlapák Jindřich, září 45, původ neznámý, ze Šafova odešel do Jevišovic, Zn. Spojeno s usedlostí č.p. 26 Tlapák Jindřich, September 45, Herkunft unbekannt, von Schaffa abgegangen am nach Jevišovice,Bez. Znaim. Verbunden mit Gehöft Nr Mang Johann 29 Hospodářství 11, 3 ha Juruj Fr., , Krhov, odešel do Supíkovic Po jeho odchodu přičleněno k usedl. č. 18 Nach seinem Abgang dem Gehöft Nr.18 angegliedert 27 Navara Růžena Černý Jan / Uher Antonín 28 Opuštěno Verlassen opuštěno-zničeno Verlassen, vernichtet 30 Deutsch Ludvík 33 Řeznictví - Frenc Ant., / Rejhar Jindřich, Troubsko 191 Fleischerei 31 Obec Šafov Gemeinde Schaffa Zříceno neobyvatelné Eingestürzt unbewohnbar 32 Obec Šafov Gemeinde Schaffa Zříceno neobyvatelné Eingestürzt unbewohnbar 33 Rotter Josef Don Anton 37, Spojeno v jedno a přičleněno k us. č.p. 39 Vereint und dem Gehöft Nr. 39 angegliedert 35 Neuwirth Anna 39 hospodářství 22,2 ha Abrla František, Neuwirth Johann 40 Hospodářství 21, 6 ha Fojtík Václav 37 Gratsch Johann 41 Hospodářství 10, 5 ha Důbravný Jos., 25.6., Krhov, Uherský Brod 38 Hofbauer Karl 42 Hospodářství 11, 8 ha Juračka Jan, Krhov 99, Uherský Brod 39 Schöbinger Georg 43, 44 Hospodářství 2, 75 ha Pole/Felder Uher Antonín Šafov č. p Fuchs Anton 45 Hospodářství 5, 4 ha Chovanec Fr., Krhov 95, Uherský Brod 41 Schneider Karl 47 Hospodářství 4, 5 ha Koudela Antonín 48 Kovář Schmied 42 Neuwirth Anna 49 Hospodářství 20, 8 ha Georgian J., Krhov 71, , Uh. Brod 43 Schneider Josef 50, 51 Hospodářství 8,5 ha Křižka St., , Krhov 76, Uh. Brod 44 Eidher Johann 52 Hospodářství 10,1 ha Barcuch Jos. a Fr., Vys. Pole 35, Uh. Brod Později přičleněno k usedlosti č.p. 50 Später dem Gehöft Nr. 50 angegliedert 9, 8 ha 45 Quirxtner Franz 53 Hospodářství 46 Halmschlager Johann 54, 55 Hospodářství 11,75 ha Charvát Michal, , Bílovice 124, okres 56 Brno venkov 47 Lösch Juliana 57 9 Hospodářství 8, 5 ha Krasňák Ludvík, 48 Steinbrecher Kat. 61 Hospodářství 8,5 ha Čučela Jos., Zitková 94, Uherský Brod 49 Koller Anna 62 Hospodářství 22 ha Prušvic Julius, , Jehnice 15, Brno v.

20 50 Koller Johann 63 Hospodářství 19 ha Koktavý Petr, Bystřice n/pernšt., Krutiš Jindřich 64 Hospodářství 0,4 ha 52 Hampapa Franz Rejthar Vladimír, přičleněno k us. č. 66/ 53 Schauaus Alois Kovářství Hospodářství Schmiedehandwerk 54 Cech Wilhemine Mang Stefan 69 Neobyvatelné Eidher Franz Dungel Franz 71 Hospodářství 58 Mang Alois 73 Hospodářství 59 Wohak Franz 74 Hospodářství 60 Lenz Aloisie 75 Hospodářství Steinbrecher Johann 77 Hospodářství 62 Mang Stefan 78 Hospodářství 63 Popp Karl 79 Hospodářství 64 Neuwirth Josef 80 Hospodářství 65 Mang Karl 81 Hospodářství 66 Blei Franz 82 Hospodářství 67 Obec Šafov 84 Fara Gemeinde Schaffa Pfarre 68 Halmschlager Josef a 85 Hospodářství Maria dem Gehöft Nr. 66 angegliedert 0,35 ha Rejthar Vladimír, kovář/ Schmied 2, 5 ha Beránek Karel, Krhov 41, Uherský Brod 11 ha Martínek Ant., červen 45, Ždár 106, Boskovice, pozd. přičleněno k usedlosti 74, která bude v majetku manž. Čučelových Später dem Gehöft Nr. 74 angegliedert, das dem Ehepaar Čučela gehören wird 2, 5 ha Pole spravuje Ščudla L., Újezd u Boskovic Felder werden von Ščudla L. bebaut 27, 45 ha Skopal Ant., Oznice 37, okres Valašské Meziříčí 12 ha Bauer Jan, , Krnčice 38, M. Budějovice 10,75 ha Chytil Josef, Sv. Štěpán č.297, Uh. Brod 10,32 ha Bauer Ant., Krnčice č. 38, Mor. Budějovice , později přičl. usedlost č. 78 später das Gehöft Nr. 78 angegliedert 13, 39 ha Bulíček, pozd. získávají manž. Ondráčkovi/später vom Ehepaar Ondráček erworben 17,20 ha Trčka Fr., , Lašnov, Uherský Brod 17, 5 ha Behunčik Martin, 9.7., Sv. Štěpán, Uh. Brod - 30 ha Lipovský Josef, , Zlatkov 10, Nové M. na Moravě, později rodina Bilíkova/später Familie Bílek 8 ha Lipovský Josef, v únoru 1946 odešel / im Februar 1946 abgegangen 69 Tröster Maria 86 Hospodářství 70 Koller Franz Poštmistr/Postmeister 71 Obec Šafov 88 Kovárna - - Gemeinde Schaffa Schmiede 72 Mang Johann 89, 90 Hospodářství 14,40 ha Sedláček, Fr., Sv.Štěpán, , Uh. Brod 73 Fischer Adele 91 Mlýn/ Mühle - Krejčí Čeněk, , Dolní Kounice Neuwirth Karolina 92 Hospodářství 23 ha Klabačka Jos., , Měřín 280, Vel. Mez. 75 Felsinger Alois 93 Hospodářství 3,32 ha Skoumal, Fr., 26.6., Krnčice 38, M. Budějov. 76 Schneider Leopold 94, 95 Hospodářství 15, 03 ha Běhunčík Fr., starousedlík/altansässiger

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

WGS-84 souřadnice (GPS) Šířka N(Y) Délka E(X) Popis Vloženo 48.71888 14.06250 dle mapy - centroid místa Pavel Beran 1.1.2006

WGS-84 souřadnice (GPS) Šířka N(Y) Délka E(X) Popis Vloženo 48.71888 14.06250 dle mapy - centroid místa Pavel Beran 1.1.2006 D O L N Í B O R K O V Á / německy Urbachl Mayerbach (dříve obec Dolní Vltavice nyní Horní Planá ) ZDROJ: Historický lexikon obcí 2005 www.genea.cz www.zanikleobce.cz Kronika obce Černá v Pošumaví www.cernavposumavi.cz

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

První generace. Druhá generace. Tetí generace. tvrtá generace

První generace. Druhá generace. Tetí generace. tvrtá generace Stránka 1 První generace 1. Georg Schenk (SYNEK). 2. i. František Schenk. Druhá generace 2. František Schenk. 3. i. Hanes Schenk * 01.01.1688. 3. Hanes Schenk, * 01.01.1688 v Bergstadt (Horní msto u Rýnaova).

Více

Příloha č. 1: Sčítání obyvatelstva národnostní složení 1

Příloha č. 1: Sčítání obyvatelstva národnostní složení 1 Seznam příloh Příloha č. 1: Sčítání obyvatelstva 1921 národnostní složení (tabulka) Příloha č. 2: Sčítání obyvatelstva 1930 národnostní složení (tabulka) Příloha č. 3: Volby to libereckého obecního zastupitelstva

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno)

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno) Ivančice Alexovice Čech Josef 932287732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Čech Vladimír 932285732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Florian Bedřich

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Plán Českého Malína 1943

Plán Českého Malína 1943 Pijanská-Zborovská cesta Senoženská cesta Plán Českého Malína 1943 97 (samota - 2 km cesta od hřbitova) Český hřbitov cesta Ostrožec-Luck cesta Kneruty 96 (samota - cihelna u Zborova) Zadní cesta Mlýn

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění v roce 1920 na území České republiky

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění v roce 1920 na území České republiky Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění v roce 1920 na území republiky V předchozích kapitolách jsme podali informaci o právní úpravě a charakteristice prvních voleb v samostatném Československu,

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

Seznam archivních institucí a archivních fondů

Seznam archivních institucí a archivních fondů Seznam archivních institucí a archivních fondů I. Moravský zemský archiv v Brně Acta finita 11 Augustiniáni Šternberk 11 Benediktini Rajhrad 11 Boček Antonín 14 Bočkova sbírka 15 Cejnek Rajmund 16 Cerroniho

Více

PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH 1. Rajhradský klášter 1 2. Probošti rajhradského kláštera. 2 3. Opati břevnovsko - broumovského kláštera. 3 4. Falzum knížete Břetislava z 18. října 1045 (rajhradský exemplář). 4 5. Falzum

Více

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století Lnáře seznam gruntů, chalup a jejich majitelů v 17. 19. století Miroslava Kutáková 2011 Předmluva Tento soupis gruntů a chalup v obci Lnáře je přehledem nejstarších soukromých stavení a usedlostí s jejich

Více

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Tomáš Konečný 1997 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 6 16 2. Martin Povišer 1997 Gymnázium Česká, České Budějovice 8/8 6 6 Jihomoravský kraj 1. Jan Šorm 1996 Gymnázium

Více

PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh:

PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh: PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh: 1. Složení předsednictva ústředního výkonného výboru Československé strany národně socialistické zvoleného XI. sjezdem strany v září 1926 v Brně. 2. Legitimace na XI. mimořádný

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš.

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš. ^ Strasak ` STRES LEDEN 4. týden 25 26 27 28 29 30 31 Miloš Zora Ingrid Den památky obětí holocaustu Otýlie Zdislava Robin, Erna Marika Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava únor 8 9 10 11 12

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Wien Vypracoval:

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Uherčice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Chýnov okres... Tábor konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Potomci JANA TRŽILA. (*1723 po r. 1775) ROZROD

Potomci JANA TRŽILA. (*1723 po r. 1775) ROZROD Potomci JANA TRŽILA (*1723 po r. 1775) ROZROD 1 Obsah Generace č. 1 3 Generace č. 2 4 Generace č. 3 5 Generace č. 4 7 Generace č. 5 10 Generace č. 6 18 Generace č. 7 29 Generace č. 8 44 Generace č. 9 62

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Vracov okres... Hodonín konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Předsedové Místního národního výboru v Holici (1945-1974)

Předsedové Místního národního výboru v Holici (1945-1974) Starostové obce Holice (1852-1945) 1852-1855...Jan Rudolf 1855-1857...Jan Vlček 1857-1860...František Čágala 1860-1864...František Vytásek 1864-1867...Jan Otáhal 1867-1870...František Vytásek 1870-1873...

Více

A) Textové přílohy Příloha č. 1.: Seznam obcí podle data nejstarších doložených listin, které dokládají rok jejich založení.

A) Textové přílohy Příloha č. 1.: Seznam obcí podle data nejstarších doložených listin, které dokládají rok jejich založení. A) Textové přílohy Příloha č. 1.: Seznam obcí podle data nejstarších doložených listin, které dokládají rok jejich založení. In: Muzeum Kořence. Příloha č. 2.: Ukázka dvou kořeneckých tanečních písní.

Více

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_ 01.04.2011 Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1 Řehoř Klimeš * cca 1620 př. 1699 Markéta? * cca 1630 po_ 19-07-1699 2 Matouš Klimeš * cca 1660 Uršyla? * cca 1660 bef 1716 Magdalena? 15.06.1716 * cca 1690

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

2.z. ZBP Běh pátera Kosmáka Mor. Budějovice Výsledky kategorie

2.z. ZBP Běh pátera Kosmáka Mor. Budějovice Výsledky kategorie .z. ZBP Běh pátera Kosmáka Mor. Budějovice..00 Výsledky kategorie 0km Poř. St. Příjmení Jméno Klub RN Kat. Čas Body Čas na číslo km Muži A Fučík Karel Černín MA : 0 0: Kuchařík David TK Moravské Budějovice

Více

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s.

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s. Encyklopedie: Riegrův slovník naučný, I-XI, Praha 1860-1874. Ottův slovník naučný, I-XXVII, Praha 1988-1909. Ottův slovník naučný nové doby, I-VI, Praha 1930-1943. Masarykův slovník naučný, I-VII, Praha

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Familie. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Familie. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II Familie Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/19-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum vzniku

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Želetava okres... Třebíč konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské Museum mit J. J. Ryba und Böhmischer Weihnachtsmesse Denkmal mit Galerie und Dauerausstellung

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

ROZPIS 35. ročníku MALÉ CENY města Lomnice nad Popelkou ve skoku na lyžích

ROZPIS 35. ročníku MALÉ CENY města Lomnice nad Popelkou ve skoku na lyžích ROZPIS 35. ročníku MALÉ CENY města Lomnice nad Popelkou ve skoku na lyžích POŘADATEL: LSK Lomnice nad Popelkou DATUM Pátek 23. srpna 2013 Sobota 24. srpna 2013 PODMÍNKY: Mohou startovat všichni včas přihlášení

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 1. Antonio Maria Nicolao Beduzzi, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové, průčelí. Po 1726. (I. Krsek Zd. Kudělka M. Stehlík J. Válka, Umění baroka

Více

KRAJSKÉ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE VE HŘE NA DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE 27. 3. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘÍČNÁ FLÉTNA 0. KATEGORIE

KRAJSKÉ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE VE HŘE NA DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE 27. 3. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘÍČNÁ FLÉTNA 0. KATEGORIE KRAJSKÉ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE VE HŘE NA DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE 27. 3. 205 VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘÍČNÁ FLÉTNA 0. KATEGORIE KOTRLOVÁ Anna. cena/2,40 J. Kouřilová/ZUŠ Letovice 2 VETCHÁ Marie 2. cena/8,00 R.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Želetava okres... Třebíč konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

TRAFO MTB BIATLON 2017

TRAFO MTB BIATLON 2017 TRAFO MTB BIATLON 2017 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - mini dívky 1. Berbrová Michaela 2012 0:01:27 15 0:01:42 2. Křížová Elen 2015 0:02:51 0 0:02:51 3. Bechová Emma 2015 0:02:57 0 0:02:57 4. Čejková Kristýna 2013

Více

Podíl jmen. Výměra Druh pozemku Parcela

Podíl jmen. Výměra Druh pozemku Parcela Název k.ú. OPSUB - název OPSUB - adresa Podíl čitatel Podíl jmen. Výměra Druh pozemku Parcela LV (parcela) Richterová Marie adresa neznámá 1 8 5289 orná půda č. 4017 1877 Janáčková Anna Spojené státy 1

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Velké Opatovice okres... Blansko konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od

Více

Příloha č. 1: Soupis židovských familiantů ve Čkyni k roku Statek Čkyně. kupecké zboží, hauzírnictví

Příloha č. 1: Soupis židovských familiantů ve Čkyni k roku Statek Čkyně. kupecké zboží, hauzírnictví Seznam příloh: Příloha č. 1: Soupis židovských familiantů ve Čkyni k roku 178 Příloha č. 2: Opis zápisu ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 4. března 199 Příloha č. : Odvolání proti přiřknutí

Více

SOkA Karviná Sbírka zákonů a nařízení 02.04.2007 Název Časový rozsah Poznámka. Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen

SOkA Karviná Sbírka zákonů a nařízení 02.04.2007 Název Časový rozsah Poznámka. Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Název Časový rozsah Poznámka Ev.jedn. Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innen Amtliche

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu.

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu. Kalich - Jevišovice V době panování Hynka z Kunštátu zvaného Suchý Čert byly Jevišovice centrem husitství na jihozápadní Moravě. Tuto část jevišovických dějin připomíná památník na vrchu Žalově (u přehrady),

Více

Archiv obce Drahotín. EL NAD č.: AP č.: 390

Archiv obce Drahotín. EL NAD č.: AP č.: 390 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Drahotín 1924 1938 Inventář EL NAD č.: 1595 AP č.: 390 Mgr. Jana Hrušková Horšovský Týn 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_TEST 1-9 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Strachotín okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

*obr. 2+ C. F. Sambach, Oslava Nanebevzetí Panny Marie, , Sloup, farní kostel Panny Marie Bolestné.

*obr. 2+ C. F. Sambach, Oslava Nanebevzetí Panny Marie, , Sloup, farní kostel Panny Marie Bolestné. *obr. 1+ C. F. Sambach, Sv. Karel Boromejský utěšuje nemocné morem, kolem 1746, Brno, Moravská Galerie. Reprofoto: Petr Arijčuk, Ke zprávám Jana Petra Cerroniho o obrazech Caspara Franze Sambacha v Českém

Více

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi Stránka 1 1 1756 Václav Litochleb 1788 Josef Litochleb 1819 Matěj Litochleb 16.1.1845 Václav Litochleb /syn/ 13.8.1822 koupě Jan a Anna Pištorovi za 2664 zl. 13.8.1872 trhová Jan a Anna Pištorovi 21.11.1900

Více

34) Boží muka v ulici Hradecká 35) Boží muka u přejezdu dráhy 36) Boží muka směr Brno 37) Boží muka u silnice do Brna 38) Boží muka rozcestí směr

34) Boží muka v ulici Hradecká 35) Boží muka u přejezdu dráhy 36) Boží muka směr Brno 37) Boží muka u silnice do Brna 38) Boží muka rozcestí směr 9. SEZNAM PŘÍLOH 1) Socha Anděl Strážce Na Dlážkách 2) Socha archanděla Michaela Na Dlážkách 3) Socha sv. Jana Nepomuckého Na Dlážkách 4) Socha sv. Máří Magdalény Na Dlážkách 5) Socha sv. Vendelína Na

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Vacov okres... Prachatice konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ a

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ a VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 15.10. a 16.10.2010 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Hostouň okres... Domažlice konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) tř. Družby 7.

Více

ecclesia Ransir - Rancířov 1257-2007

ecclesia Ransir - Rancířov 1257-2007 g ecclesia Ransir - Rancířov 1257-2007 h G 750. výročí vzniku farnosti H Rancířov obec leží 10 km jihozápadně od Jemnice v nadmořské výšce 474 m. Počtem obyvatel i domů malá ves patří pod OÚ Dešná, Jihočeský

Více

KUCHAŘ Thomas domkař * KUCHAŘOVÁ Marianna roz. Buček * 1805

KUCHAŘ Thomas domkař * KUCHAŘOVÁ Marianna roz. Buček * 1805 U - 0.0 KUCHAŘ Georg PIKULÍK Valentin * 1742-01-14 (otec Andreas Pikulík) (matka Anna Pikulíková) (Nesselsdorf) KUCHAŘ Catharina roz. Pikulik * 1772 (Nesselsdorf) čp. 25 KUCHAŘ Thomas domkař * 1795-12-15

Více

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes 16.09.2015 Mangelhaftes Interesse an der Technik Auswirkungen auf die Industrie Im Jahr 2030 werden in der CZ über 420 000 qualifizierte

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-16 Pracovní list Perfektum silná slovesa Pracovní list pomáhá

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Štěpánov nad Svratkou okres... Žďár nad Sázavou konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků

Více

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Březí 1931 1944 Inventář EL NAD č.: 20 AP č.: 363 Mgr. Jana Hrušková Horšovský Týn 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Píšť okres... Opava konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních

Více

5: (6:6) TJ

5: (6:6) TJ TJ Fezko Strakonice - TJ Loko České Budějovice 5:3 2626-2566 06.12. TJ Spartak Soběslav A - TJ Sokol Chotoviny B 6:2 2458-2381 06.12. TJ Sokol Písek A - TJ Dynamo Č. Budějovice 5:3 2444-2435 06.12. TJ

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974

Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974 Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974 Genealogie, rodopis v její dnešní podobě Josef Polišenský Znak vyšehradské kapituly Václav Ryneš Čeští usedlíci v USA, trochu poznámek I.K.J. Štafl Po stopách českých

Více

Rodinný archiv Valentů Inventář

Rodinný archiv Valentů Inventář Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Valentů 1850 1943 Inventář č. EL NAD: 20254 Číslo AP: 599 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-06 Pracovní list Přivlastňovací zájmena Pracovní list pomáhá

Více

µ 1004.ΑΤΓ.1/04,ΑΤΓΛ?

µ 1004.ΑΤΓ.1/04,ΑΤΓΛ? ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ, SVATOVÁCLAVSKÁ 568, 686 66 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Více

Parcela - výměra. Uherčice u Hustopečí , PK č

Parcela - výměra. Uherčice u Hustopečí , PK č Vysvětlivky zkratek použitých v seznamech nemovitostí: k.ú. OPSUB OPO OFO r.č. katastrální území oprávněný subjekt oprávněná právnická osoba oprávněná fyzická osoba rodné číslo IČ identifikační číslo právnické

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Písečná okres... Jeseník konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci parcel v katastrálním území Jaroměřice

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci parcel v katastrálním území Jaroměřice Trefilová Anežka adresa neznámá 1 35 Vlastnické právo 5676 Jaroměřice 657484, PK č. 406 162 Trefilová Helena adresa neznámá 1 35 Vlastnické právo 5676 Jaroměřice 657484, PK č. 406 162 Trefilová Jenovéfa

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden TEMATICKÝ PLÁN Předmět: VLASTIVĚDA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Matějcová, Mgr. Kateřina Rothová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 4. (4. A, 4. B) Školní rok 2016/2017

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více