Hřiby! To je nuda. Mladý houbař našel vzácnou houbu v lokalitě Rožnovska. Byla předlohou netvorovi z filmu Vetřelec? STRANA 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hřiby! To je nuda. Mladý houbař našel vzácnou houbu v lokalitě Rožnovska. Byla předlohou netvorovi z filmu Vetřelec? STRANA 4"

Transkript

1 Medvěd v Beskydech je asi divný Predátor se v našich horách nechová normálně. Za oběť mu již padlo 150 králíků, třicet ovcí a jedno telátko. STRANA 3 Hřiby! To je nuda. Mladý houbař našel vzácnou houbu v lokalitě Rožnovska. Byla předlohou netvorovi z filmu Vetřelec? STRANA 4 Studánky Zpráva o kvalitě vody. Všechny studánky v okolí nevyhovují v mikrobiologickém rozboru. STRANA 6 Za nejmenším míčkem Rožnovští stolní tenisté hodnotí uplynulou sezonu. Muži vyhráli a postupují do divize. STRANA 8 ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 15 ROČNÍK X 3. SRPNA 2000 CENA 4 Kč Z města Hudební ateliér 2000 Již podruhé se v našem městě konala akce nazvaná Hudební ateliér II. ročník interpretačních kurzů pořádaný Městskou kulturní agenturou a ZUŠ v Rožnově vedli Pavel Šporcl (český houslový virtuoz), Petr Pomkla (koncertní umělec - flétna) a Emil Drápela (koncertní umělec - klarinet). Kurzů se zúčastnilo 15 žáků, kterým se výše jmenovaní umělci denně věnovali. Součástí celé akce byly i tři koncerty, z nichž právě koncert pedagogů Hudebního ateliéru byl rožnovskou veřejností velmi vřele přijat i navštíven. -vp- Jak postupovat při boji ze slimáky Na dotazy občanů města Rožnova pod Radhoštěm, jak postupovat proti slimákům, kteří občas způsobují značné škody na vzcházejících polních plodinách a zelenině uveřejňujeme rady Státní rostlinolékařské péče Vsetín. Nejdůležitější je pravidelně a pečlivě vysekat travní porosty, které jsou přirozeným úkrytem. Při mechanické likvidaci klademe mezi záhony a na chodníky na srovnanou a mokrou půdu latě, pod které slimáci přes den zalézají, případně nasypáváme kolem záhonů pásy ze směsi pilin a práškového vápna. Slimáky poté buď sbíráme nebo přímo mechanicky likvidujeme. Z chemickým přípravků jsou povoleny AZ Slug Pellets, Mesurol 50 WP, Mesurol Schneckenkorn nebo Vanish Sluh Pellets, které používáme kolem záhonů. Přípravky nesmí přijít do styku s rostlinami a při jejich aplikaci musí být dodržen návod. Ing. Simona Vojkůvková, MěÚ Rožnov p. R., ORŽP Internetové informace o Rožnově p. R. naleznete na adrese Připomínka 110 let organizované tělovýchovy v Rožnově p. R. Organizované tělovýchovné hnutí vzniklo v Rožnově p. R. v roce 1890, u jeho zrodu stál obchodník Osvald Kotouček. Samozřejmě na toto výročí nezapomínáme, řekl předseda TJ Rožnov p. R. Mgr. Jan Pargač. Doplněním Almanachu, vydaného v r. 1990, chceme podchytit posledních 10 let, které v životě TJ znamenaly zásadní proměnu z dříve centrálně řízené tělovýchovy pod hlavičkou Svazarmu a ČSTV po současnou, kdy došlo k osamostatnění řady oddílů a vzniku nových sportovních subjektů. K tomuto výročí vydáme slavnostní vlaječky a pamětní listy. Na září připravujeme setkání pamětníků, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Rožnově p. R., pak také Nedělní pouť ke kostelíku sv. Anny Již od roku 1939, kdy kanovník Seget vysvětil základní kámen kostelíku sv. Anny ve Valašském muzeu a sloužil polní mši svatou, se stala tradicí Anenská pouť v Rožnově. Mluví se o množství lidí, kteří za zpěvu písní putovali na místo svěcení. Po vysvěcení kostela a umístění oltářního obrazu sv. Anny učitelky začaly být k poctě sv. anny pořádány každoroční děkovné poutě. Účast farníků byla obrovská, každá osada vypravila svoje procesí, chodili Horno a Dolnopasečané, Hážovjané, Tylovjané a Rožnované. Poutě ke sv. Anně trvaly jen do konce 50. let, poslední bohoslužba se uskutečnila v roce Po tomto roce byly poutě zakázány úplně. Ovšem po roce 1990 nastala jiná situace, a tak se tradiční pouť stala součástí Valašského roku Účast Rožnováků byla opravdu velká, počasí přálo a byla příležitost shlédnout mnoho slavnostních valašských krojů, které jejich majitelé a majitelky patřičně nazdobili. Bylo se opravdu na co dívat. -vmp-, -vp- setkání současných funkcionářů TJ, sportovních klubů a oddílů, kteří působí v rožnovské tělovýchově zejména v posledních letech. Pod hlavičkou TJ Rožnov p. R. v současnosti působí 19 sportovních oddílů, Asociace sportu pro všechny a KČT, pak pět dalších sportovních organizací (HC Rožnov, TK Rožnov, AŠSK, DDM...) a další, pak také ostatní zájmové organizace (ZÚČ, Skaut a pod.). O sport se v Rožnově aktivně zajímá 68% a kladný vztah ke sportu má dalších 24% obyvatel. S možností sportovního vyžití ve městě je spokojeno 69% obyvatel. Mezi nejoblíbenější sporty patří plavání, míčové hry, turistika a cykloturistika. -c- Starosta JUDr. J. Kubín přihlíží k pokusu o odstranění spreje z podstavce sochy T. G. M. Foto: autor Valašské kroje jsou opravdu malebné. Foto: SR - Aleš Žanta Výstava fotografií o Šremu a Rožnovu až do 17. srpna Výstava Šrem ve fotografii a Rožnov ve fotografii probíhá v Galerii Městské knihovny v Rožnově p. R. Prvá ukazuje polské město Šrem, jak ho objektivem fotoaparátu viděli studenti tamních středních škol. Fotografie jsou malého formátu, černobílé i barevné, podle toho jak vycházely z možností studentské kapsy a schopnosti vnímat svět kolem sebe. Ukazují každodennost uliček na periferii města, ale také vznešenost chrámů a význačných staveb. Neopomíjejí detaily, které ozvláštňují a zvýrazňují zajímavá místa. Jeden ze záznamů v knize návštěv k výstavě uvádí: Šrem se zdá být smutné město, ale i takto se dá vidět pěkně. Přečetli jsme si v knize návštěv záznam, že je Šrem město smutné, Kamerový systém usvědčil sprejery V závěrečný den svého pobytu v polovině července se dva mladí turisté rozloučili s Rožnovem tím, že ve 3 hodiny ráno na Masarykově náměstí sprejem vandalsky poničili podstavec sochy T. G. M. Operátorka kamerového systému Městské policie jejich počínání zjistila na monitoru, zaměřila je a zároveň uvědomila hlídku, která se vydala po stopách mladých delikventů. Příslušníci Městské policie ve spolupráci s Policií ČR do hodiny pachatele zajistila na hotelové ubytovně a identifikovala je. Případ je dále šetřen Policií ČR. Vyčíslená škoda je 3500,- Kč, řekl pracovník ORŽP MěÚ pan Jaroslav Zeman. Kámen je porézní a spreje jsou stále agresivnější. K vyčištění bylo zapotřebí použít speciální odstraňovač spreje a zbytky barvy jsme zkoušeli odstranit pomocí trysek a tlakové vody. Považuji takový čin za vandalismus nejvyššího stupně, řekl uvedla redaktorka Gazety Šremské paní Barbara Jahns. Viděno očima mladých fotografů se tak podle některých snímků může opravdu jevit. Ve skutečnosti je to město velmi pěkné, prosluněné, radostné a zvláště k hostům přívětivé. Našim přáním je, aby právě takový Šrem na vlastní oči poznali především Rožnované, proto je zveme k návštěvě Šremu. Fotografie studentů dokumentují proměnu Šremu, zaznamenal do knihy prezident Klubu historicko poznávacího ve Šremu pan Tadeusz Potocki. Město se podle některých fotografií snad opravdu může jevit smutně, ale skutečnost je jiná a věříme, že naši hosté budou skutečností příjemně rozčarováni. Protipólem fotografií studentů ze Šremu měly být fotografie rožnovských studentů, jak oni vidí své město Rožnov p. R. Dobrý úmysl srovnat umění studentů obou družebních měst a jejich pozorovací talent však vyšel pro nedostatek zájmu naprázdno. Studentské fotografie tak nahradily fotografie členů někdejšího Fotokroužku, ty jsou vyzrálejší obsahově i co provedení. Lze jen litovat, že v Rožnově v současné době Fotokroužek ani nic podobného neexistuje, protože i toto město by si zasloužilo dokumentovat (byť ne rovnou na vysoké umělecké úrovni) proměny, kterými v průběhu doby prochází. Výstava Šrem ve fotografii a Rožnov ve fotografii je i tak zajímavým počinem, který by mohl mít pokračování v určitém (například pětiletém) časovém sledu. -r- starosta JUDr. Jaroslav Kubín. Nejde o to, že se tentokrát provinili zahraniční turisté, naši vandalové dělají totéž. Sprejem je poškozená nová fasáda České spořitelny, autobusová zastávka, plastiky v městském parku - to jsou nenahraditelné škody. Díky kamerovému systému, který má dohled nad celým náměstím a přilehlými ulicemi, strážníci vandaly bleskově vypátrali a dopadli. Myslím, že tyto trestné činy by se měly trestat daleko přísněji. -d-

2 STRANA 2 ZPRAVODAJSTVÍ SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2000 Adoptujte strom! Hodnotu věcí okolo sebe si většinou uvědomujeme, až když jich ubývá. Tak je tomu i se stromy. A přitom právě ony se tiše a nevinně starají o to, aby se v našich městech a vůbec na celé planetě dalo žít. Nadace PARTNERSTVÍ, největší soukromý zdroj finanční podpory ekologických projektů obcí a nevládních organizací v ČR. realizuje program STROM ŽIVOTA, jehož smyslem je podpora projektů zaměřených na výsadbu stromů, jejich pěstování a péči. ADOPTUJTE STROM! je veřejná sbírka, jejíž pomocí jsou získávány do programu STROM ŽIVOTA získávány prostředky.. Ne každý se může aktivně podílet na ochraně přírody. Každý, komu není lhostejný osud naší krajiny a prostředí ve městech, ale může pomoci. Dramatický úbytek stromů v různých částech světa i neutěšený stav našich domácích lesů je přímo výzvou k tomu, něco s tím udělat. ADOPTUJTE SI SVŮJ STROM! Vašich 200 Kč zaslaných na účet Nadace Partnerství pokryje náklady na vypěstování sazenice a následnou péči o strom do věku, kdy již bude samostatný. Za tento obnos bude na podzim vysazen malý stromeček. Pokud budete chtít, můžete si ho samozřejmě přijít vysadit sami. Jako doklad, že jste podpořili výsadbu stromu, obdržíte originální certifikát o adopci stromu a vaše jméno bude spolu s poděkováním zveřejněno na internetu, ve výroční zprávě Nadace a ve výročních zprávách podpořených organizací. A hlavně, příroda ve vašem okolí bude zase o něco pěknější a o stromek bohatší... Stromy vracejí do vzduchu kyslík. Zachycují prach a mikroorganismy. Snižují hluk. Svými kořeny zpevňují půdu. Jsou důležitými regulátory teploty a klimatu. Významná je také jejich funkce psychologicko sociální a estetická. Tak jako lidé vyhledávali stromy i dávno potom, co sestoupili z jejich větvoví, tak po jejich stínu, zelené barvě listí a šumění větru v korunách dnes touží stále více unavených duší... Poprvé v tomto roce bude 20. října slaven Den stromů v ČR. Aby třetí tisíciletí bylo zelené, měl by každý zasadit alespoň jeden strom. A četli jste knihu MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY? O člověku, kterému se tato činnost stala životním posláním?... Peníze na adopci můžete zaslat na konto Nadace partnerství, na samostatný účet STROMY /5100, v.s. 993 u IPB a.s. Brno. -ev- Aktuálně z regionu Uplakaný víkend. Minulou sobotu i neděli se mělo konat v našem městě a okolí spousta kulturně-společenských akcí. Ovšem počasí bylo proti. Anenská noc ve Valašském muzeu musela být pro nepřízeň počasí zrušena. Podobný osud potkal i Myslivecký výlet ve Viganticích, ten ovšem má svůj náhradní termín, a to v sobotu 12. srpna. Na našem snímku vidíte unaveného rožnovského turistu, který se této akce nemohl dočkat a únavným čekáním usnul. -vp- Foto: SR - Aleš Žanta Superdým rádia Apollo. V sobotu 29. července se konal již tradiční Superdým Rádia Apollo. Přes nepřízeň počasí tuto akci navštívilo na 2000 tancechtivých mladých lidí. Průměrný věk návštěvníka sotva dosahoval patnácti let. Je ovšem zarážející, že těmto hostům byly beze všeho prodávány alkoholické nápoje, a tak není divu, že kolem půlnoci jste mohli potkávat hloučky opilých nezletilců, kterak se potloukají Rožnovem. Vrcholem byla soutěž mokré tričko, do které se přihlásily tři nezletilé návštěvnice, aby po skončení soutěže přovedly takřka dokonalý striptýz. Nemám nic proti akcím pro tuto generaci, ale čeho je moc, toho je příliš. -vp- Foto: SR - Aleš Žanta V poměrně krátké době již po druhé navštívili Rožnov p. R. členové Klubu historicko poznávacího při Muzeu Šremském polského města Šrem. Muzejní společnost vznikla v prosinci V současné době má 20 členů, kteří se zaměřují na poznávání kulturních památek a historii Velkopolska. Jejich aktivita se v r rozšířila také na družební město Rožnov p. R., kulturní památky Valaš-ska a okolních regionů. Kromě samotného Rožnova p. R. navštívili také malebné městečko Štramberk, Hukvaldy, výrobu gobelínů ve Valašském Meziříčí, lázně Teplice i s jeskyněmi a propastí, Hostýn, Kroměříž, také historické stavby Dušana Jurkoviče Solanecké fojtství údajně pamatuje 400 let. Podnes je celé z původního dřeva, pospojovaného dřevěnými hřebíky - krkoškami, vbitými do předem vyvrtaných děr; teprve při výměně některých oken za větší v 50. letech tohoto století bylo použito hřebíků železných. Podnes je nad hlavním vchodem trám dlouhý přes celou chalupu, tedy 20 m. Jen šindel u střechy byl nahrazen eternitem. Studna před domem je původní. Prastará je i lípa, která roste jen několik metrů od stavení. Rozměrná budova fojtství byla určena převážně hospodářským účelům. K obývání sloužila velká světnice. V zimě ji nebylo možné pořádně vytopit, hospodyně vařila v hubertusu, zamrzala tam voda. Teprve později byla přistavěna menší světnice, která sloužila jako ložnice. Ještě za posledního fojta Vojty Koláčka pořádali myslivci ve Tři otázky dvěma hostům na Pustevnách a kapli na Radhošti. Co Vás na Valašsku a okolí zaujalo především, jak byste rádi poznali tuto krajinu příště a co se Vám tady nelíbilo - byly otázky na prezidenta Klubu historicko poznávacího při Muzeu Šremském ve Šremu, pana Tadeusze Potoc-kého. Jsme v Rožnově podruhé a z poslední návštěvy nás nejvíce zaujal pěkný a výstavný zámek v Kroměříži, také samotné město a zejména úpravné náměstí. I Rožnov se nám velmi líbí, město je plné zeleně, pěkně uspořádané, čisté, zejména náměstí - na každém kroku je vidět, že je o ně dobře pečováno. Valašské muzeum je velmi pěkné, v Polsku tak rozsáhlý skanzen není. Zcela Neandrtálský kluk Adam Bill se v jeskyni Šipce cítil jako doma. určitě se do Beskyd vrátíme. Chceme vidět Radhošť a okolní hory v zimě, zasněžené hory jsou jistě mnohem hezčí. Celkově jsme se zde cítili velmi dobře, všude jsme se potkávali s milým přijetím. Ptáte se, co se nám nelíbilo, co nás potrápilo? Vlastně si ani nemohu vzpomenout... Jak se v Rožnově p. R. cítíte, jak bude pokračovat spolupráce družebních měst Šremu s Rožnovem p. R., jaké jsou cíle pro další období - zeptali jsme se redaktorky Gazety Šremské paní Barbary Jahns. Rádi přijíždíme do Rožnova, je tady velmi hezky. Srdečně zveme Rožnovany - a nejen je - k návštěvě Velkopolska. Máme velmi mnoho pěkných památek, zámky, paláce, velmi hodnotná Solanecké fojtství velké světnici poslední leč, muzikanti seděli na rozměrné peci. Dožínky a letní zábavy se konaly na travnatém dvoře před fojtstvím, naposledy snad v roce 1956, kdy se zakládalo JZD. Poslední solaneckým fojtem byl Vojtěch Koláček ( ). Otec byl velice oblíbený, vzpomíná jeho dcera paní Helena Škarpová. Po absolvování hospodářské školy chtěl jít na zvěrolékaře, ale musel zůstat doma na hospodářství. K nemocnému dobytku nebo k telení volali lidé vždycky napřed jeho, teprve když opravdu nebylo pomoci, tak zvěrolékaře doktora Vrbu, ale i on si bral otce na výpomoc. Když v roce 1979 otec zemřel, přišla mu na pohřeb celá dědina. Paní Helena vzpomíná na časy fojtství ráda, třebaže... Dřina tam byla hrozná, ale měla jsem dětství velice pěkné, Pravěk ve štramberské Šipce Návštěvníky městečka Štramberk zaujmou pravěcí obyvatelé jeskyně Šipka. Jde o sympatický pokus Pavla Knebla a Martiny Kopáčkové o prožití a přežití prázdnin v podmínkách života neandrtálců, v šeru chladné a vlhké jeskyni, kde pravděpodobně před lety vzplanul poprvé oheň. Sedačky z kulatiny, dvě ohniště, ložnice sice otevřené, zato vystlané slámou. Kamenný mlýnek na obilí šroťák, bylinky na čaj, miska ze skořápky kokosového ořechu, popel namísto mýdla. Oblek z jutoviny. Bosé nohy našlapují na dně jeskyně na vápencové kamení a čvachtají v blátě. Mimo jediného místa všudypřítomná vlhkost, ale pokud právě neprší, tak to celkem ujde. V noci se na slámě pod šikmou vápencovou stěnou spí docela dobře. Kolorit sídla neandrtálců dotváří sálající ohniště, svazečky bylin k vaření čaje a otýpka nevymláceného ovsa. K jídlu je kaše nebo placky z umletého obilí a čaj z nasbíraných bylinek. Kopírovat pravěk do detailů zřejmě nebylo cílem pokusu, o čemž svědčí knihovna pod jednou šikmou stěnou s literaturou o pravěku Štramberka a hesla se Foto: autor muzea, bohaté kolekce obrazů. A nejen v samotné Poznani, ale i v širokém okolí. Přivezli jsme katalogy zajímavých míst. Také nabídku s ubytováním, které by příliš nezatížilo kapsu turistů a bylo dostupné pro všechny. K lepšímu poznání půvabů Valašska a okolí chceme ve Šremu uspořádat výstavu map, fotografií a dokumentů zajímavých míst turistických, kulturních i historických. Obdobně takto představit Šrem a jeho okolí v Rožnově. Našim přáním je, aby co nejvíce Šremjanů poznalo přívětivý Rožnov a jeho pěkné okolí, ale také aby Rožnované poznali přívětivé město Šrem a oblast Velkopolska. -sb- i když rodiče opravdu neměli peněz a oblékat nás pomáhal staříček. Fojti z Hutiska a Solance leží na hutiském hřbitově, zažloutlé fotografie přibližují jejich někdejší tváře. Strohé letopočty narození a úmrtí sahají až do roku Za staletí se podoba solaneckého fojtství téměř nezměnila. Jen obrázky na podbití štítů vlivem neúprosného času a povětrnosti vybledly. U staleté lípy se během bouřlivé povětrnosti ulomila větev, která nadkrývala téměř celou střechu fojtství. To všechno je dnes už jen historie. -sb- 400 let staré Solanecké fojství si prohlédli členové muzejního spolku ze Šremu. Foto: autor soudobou tématikou, napsaná na kůře, dřevě i na papíře, jako například: Homo sapiens, nejstrašnější z lidoopů, jediné zvíře na zemi, které ničí podmínky života ostatních živočichů. Nebo nápis: My nejsme neandrtálci, ale chceme být ekoandrtálci, který vysvětluje záměr pokusu. Další pak varuje: Nebezpečí není v zelených, ale v dutých hlavách. Atmosféru dotváří námět diskuse na téma: Oč by se světu ulevilo, kdyby mě nebylo, kdybych žil jinak, skromněji a šťastněji. Experiment nepostrádá vtip, humor ani náměty na zamyšlení. -r- Historické hodiny ve Vidči Inventář gotického katolického kostela ve Vidči, zasvěceného svatým Cyrilu a Metoději, podnes připomíná své zakladatele nadučitele Hynka Kašlíka a prvního videčského faráře P. Aloise Pozbyla. Kostel byl vysvěcený byl r Původní je také hodinový stroj, který v r vyrobila firma Alois Dvořák z Vyškova. Jistá firma za něj nedávno nabídla zdarma instalaci elektrického ovládání zvonů a věžních hodin, ale místní se nechtěli vzdát vzácného strojku, který stále vypadá jako nový a bez větších poruch jde i po 79 letech tak přesně, že je možné chodit podle věžních hodin na vlak. Hodiny ošetřuje pan Lacina, původně otec, teď už syn, řekl správce kostela pan Josef Neřád. I když je vyučený tesařem, má zálibu v opravách starých hodin a budíků. O věžní hodiny pečuje tak dobře, že jsou stále jako nové. Poruchy nebyly velké, jen prasklá planžeta a prodřená ocelová lanka táhel. Ručičky na ciferníku hodin jsou ovládány táhly, protože hodinový strojek je umístěn ve spodní části věžního tělesa. Závaží představují dvě kovové nádoby, naplněné kamením a pískem. Jejich váha ovlivňuje přesný chod hodin, vysvětlil pan Josef Neřád. Na podzim, nebo když je vlhko, je třeba zátěže odebrat, za sucha naopak přidat. Hodiny se natahují každých 24 hodin, takže jsou pod stálým dohledem. -sb-

3 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2000 TÉMA STRANA 3 Medvěd v Beskydech je asi divný Dinotice, 1. srpna 2000, hospodář přišel o dvacet králíků. Foto: TV Art Jak zajisté každý ví, v našem bezprostředním okolí se již delší dobu pohybuje tzv. divný medvěd. Divný znamená, že neloví tak, jak by měl. Dostal zálusk na domací zvířectvo. A tak v celku ve velkém množství mizí ovce, králíci, slepice i telátka ze samot a usedlostí v okolí Rožnova. Domorodci samozřejmě nadšeni nejsou, ba naopak panuje vůči němu velká nevraživost. Matky mají strach i o své děti, byť medvěd zatím nikomu neublížil, jen prohnal cyklistu na horském kole, či vyhnal myslivce na posed. Setkali jsme se dokonce s případem, kdy hřibař chodí po lese, sbírá hřiby a jako zbraň sebou vleče motorovou pilu. Zkrátka medvěd je tu a lidé ho vzali na vědomí. Na vědomí ho vzaly i kompetentní instituce, včele s CHKO Milan Orálek ukazuje náboje s gumovýma kulkama, které by měly medvěda zastrašit. Foto: Radovan Stoklasa Beskydy. Zpočátku se patřiční pracovníci snažili veřejnost přesvědčit o neškodnosti tohoto velkého zvířete. Jak však šel čas a škod přibývalo, změnil se i jejich postoj. Nyní se všemožně i obětavě snaží medvěda lapit do připravené pasti. Vždyť k dnešnímu dni je evidováno na padesát případů napadení domácího zvířectva. Již se ví, že tento medvěd není normální. Příliš si zvykl na laciný úlovek a odmítá lovit tak, jak medvěd má. Tím se stává člověku nebezpečný. Argument, že na Slovensku je šest stovek medvědů, asi neobstojí. Vždyť se stačí po našich Beskydech projít. Kam oko dohlédne, vždy spatří nějakou chaloupku či usedlost. Ač to tak zprvu nevypadá, jsme na hory dosti hustě osídleni, což se o Roháčích, Vysokých či Nízkých Tatrách rozhodně říci nedá. Také toto jsou důvody, proč se dnes snaží lovci medvěda ulovit. Ono to zase není tak jednoduché. Naše zvíře má docela velký akční rádius a je schopno přes noc zdolat i padesát kilometrů. Lovci mají k dispozici jednu klec, kterou musí na určené místo převézt autojeřábem, patřičně namaskovat, nalíčit nástrahu a provést tzv. pachové stopy, což znamená vláčet na všechny strany od pasti pytel se zapáchajícím masem a několik kilometrů šmejdit okolo tak, aby se podařilo zvíře na návnadu upoutat. Přiznejme si, že při stávajícím počasí to není zrovna jednoduchá úloha. Současně však stoupá únava a s přibývajícím časem i nervozita a podrážděnost, čemuž se nelze divit. Připraveny jsou i další varianty: pokusit se medvěda vystopovat a uspat ho narkozitační puškou či krajní varianta - medvěda zastřelit. Již padla možnost pokusit se medvěda zastrašit gumovýma kulkama, aby si odvykl k usedlostem chodit. Veřejnost se rozdělila na dva tábory. Ti, kteří bydlí dále od Beskyd se většinou domnívají, že medvěd zase tak velké škody netropí a je ho škoda. Dokonce se již objevilo i sdružení na záchranu medvěda - tím se rozumí nechat medvěda na pokoji, ať si u nás dělá co chce. Ovšem to se zdá poněkud krátkozraké pro druhý tábor, který tvrdí: zatím škodí jenom na majetku, až ublíží a napadne člověka, bude již pozdě. A tento případ asi po Past na medvěda je bytelná. Na místo svého určení byla přepravena autojeřábem. Foto: Radovan Stoklasa Sádrový odlitek medvědí stopy. Co tomu říkáte? zkušenostech nelze vyloučit. V těchto případech zcela jistě nelze rozhodovat od stolu v teplé kanceláři. Je zapotřebí se přímo v terénu s nastalou situací podrobně seznámit, probrat konkrétně všechny případy napadení usedlostí a potom lze kompetentně rozhodnout. I když se mi také nelíbí, že po ulovení bude medvěd dopraven do ZOO, asi není vyhnutí. Z minulosti známe mnoho případů, kde se v okolí potuloval medvěd. Svědčily o tom však pouze stopy, případně medvědí trus. Tento divný medvěd je zcela jiná kapitola, nechová se jako medvěd a asi do naší přírody nepatří. - vp - Foto: TV Art Obec Dolní Bečva vyhlašuje záměr pronajmout obecní nemovitý majetek k provozování služeb: Nebytový prostor v přízemí budovy Osvětové besedy (dosud prodejna textilu a obuvi) o celkové výměře 61 m 2. Prostor se nachází ve středu obce Dolní Bečva v blízkosti státní silnice s dobrou dopravní obslužností. Zájemci o pronájem si mohou prostory prohlédnout po dohodě s pracovnicí OÚ paní Vavřínovou na tel.: 0651/ Nabídku v zapečetěné obálce označené v záhlaví výběrové řízení na nájem lze podat osobně na podatelně OÚ nejpozději do Informace o dokladech potřebných k podání nabídky lze získat na OÚ. Výběrové řízení na nájemníka bude ukončeno nejpozději do Kontaktní adresa: Obecní úřad Dolní Bečva, čp. 340, PSČ VÆ en sportovn płætelø, zveme væs na 42. RO N K Z`VODU VE SKOKU NA LY CH na møstku s um lou hmotou O POH`R STAROSTY M STA RO NOVA POD RADHO T M za œłasti reprezentace R, SR a dal ch. ZÆvod se uskutełn v sobotu 19. srpna ve hodin ve skokanskøm areælu BuŁiska a 1. LETN MISTROVSTV R V SEVERSK KOMBINACI ZÆvod se uskutełn v sobotu 19. srpna od hodin - skok na ly ch a v hodin prob hne na Masarykov næm st b h na kolełkov ch ly ch.

4 STRANA 4 PUBLICISTIKA SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2000 Hřiby? To je nuda. Najděte si svůj Květnatec Archerův! Květnatec Archerův - Clathrus archeri Do Evropy byla zavezena z Austrálie a Nového Zélandu. Poprvé nalezena ve Francii V Československu Plodnice je kulovitá až vejčitá vykukující nad povrch půdy o velikosti 2-5 cm. Bělavá až nazelenalá na bázi s vyceliovým kořínkem, s tenkou kožovitou vnější okrovkou, pod níž je silná rosolovitá mezivrstva. Dospíváním vajíčko puká a vyrůstá z něho bělavý, pórovitý, křehký, dutý nosič, dole zúžený a volně vězící v bílé pochvě, výše se rozvětvující ve 4 až 6 ramen, zprvu vzpřímených a špičatých srostlých, později hvězdicovitě rozložených, naspodu narůžovělých s podélným švem, svrchu korálové až rubínově červených, příčně svraskalých a skvrnitě pokrytých slizovitým olivově černým teřichem, mršině páchnoucím. Houbař je jako zahradník. Sotva na jaře rozmrzne zem a zahradník ponoří svůj rýč do hlíny, vyráží houbař za svým prvním krasavcem. A musí sebou opravdu hodit. Smržů jsou minimálně tři druhy a všechny jedlé. Smržům konkurují ucháči, jsou záludnější, ucháč obecný je jedovatý, ale přinést domů k večeři ucháče obrovského, většího než lidská hlava je sen každého opravdového houbaře. Máj ten divný měsíc, všechno kvete a pod trnkama roste čirůvka májovka. Pro zahradníka je nejdůležitější půda. Pro houbaře též, houbař ví, která houba potřebuje půdu kyselou a co roste na vápně. Co ho čeká v mechu a co v trávě a v jehličí. Zahradníkovi překážejí záda, která mu brání roztáhnout se nad záhonem jako pavouk a vytrhnout plevel rostoucí zrovna uprostřed záhonu. Houbař tisíckrát ohne svůj hřbet, aby prověřil cože to tam dole v tom listí vykukuje za klobouček, aby se nakonec spustil na čtyři a vlezl do nejhustějšího křoví pro ten největší úlovek. Ale nemůžeme se moc zdržovat v červnu přicházejí do lesa sběrači hřibů. Mají svá osvědčená místa. Množství hřibů usušených, zavařených a proměněných v houbovou omáčku roste geometrickou řadou 100, 200, 300 hřibů. Letos je dobrý rok. Tak 500 hřibů. Také mám své místo. U babičky v jižních Čechách jedna hráz rybníka vydá 50 hřibů. Je to nuda. Rybářů je mnoho. Radši hledám něco zajímavého. Penízovka kořenující. Taková nenápadná houba. A dědek táhne a táhne, vytáhnout nemůže. Houba má v zemi kořen až 30 cm dlouhý. Nebo takový květnatec archerův. Zprvu taková malá lepkavá kulička. Pak větší. A najednou prásk a Plodnice. větřelec leze ven. Má červená lapkavá chapadla, která se roztahují do podoby mořské hvězdice. Mimochodem hrozně smrdí. Zápach láká hmyz, který pak přenáší výtrusy. K jídllu se moc nehodí, ale to nevadí. Hřibů už jste přejedeni a rozdávat už také není komu. Zahradník je na tom ovšem stejně. V příslušném období dozrávání musí sklízet kila angreštu, rybízu, mrkve, květáku a tak dále. Na podzim zahradník uklidí zahrádku a nedočkavec jeden už sází ranné odrůdy. Ani v zimě nezahálí, okení parapety obloženy truhlíky se zeleným chmýřím budoucích rajčat a paprik. Nejinak je na tom náš houbař, když ve sklepě sklízí úrodu svých žampionů. Až někdy potkáte na svých toulkách na lyžích divnou postavu brodící se po kolena sněhem a prohlížející pařezy a staré větve, je to náš houbař. Hledá penízovku sametonohou. Výborná jedlá houba. -zb- Foto: SR - Aleš Žanta Mladý houbař Zdeněk Brož měl štěstí. Květnatec Archerův je opravdu unikát. Foto: SR - Aleš Žanta Je to houba nebo vetřelec? Foto: SR - Aleš Žanta Okolo řeky Bečvy na chalupu Redlova písnička o Bečvě mi po sobotním Valašském Špalíčku zazní v uchu, když si to bosky ťapu okolo řeky k rodičům na chalupu. Je dopoledne, pro většinu lidí pracovní den, takže nikde ani noha, ve vodě se nikdo nečvachtá - buďto už všecky dětičky odjely k větším vodním plochám nebo žeby proto, že je otrávená? Pro mě začalo léto. V něčem jsem totiž velký tradicionalista - léto mi začíná se začátkem prázdnin, přesto, že letos je všechno totálně jinak: v květnu mám ráda, když třešně kvetou a ne dozrávají, v červnu když růže rozkvétají postupně a ne všechny najednou, jako po výstřelu startovní pistolí a za chvíli je po nich. Nemám z těch teplotních extrémů ani trochu dobrý pocit. Jestliže letos sníh napadne v září, ty třešně budou narok zralé snad už v dubnu. Chaos. Jak je příjemné, když dnes aspoň někdy v něčem naleznete řád... Jdu teda kolem té Bečvy, nevydržím to a vyměním chodník za řečiště. Balzámek. Nejen ke zchlazení, ale též pro tu akupresurní kamínkovou masáž, a taky proto, že jsem vzdušné znamení takže voda je můj živel. Rovnováha musí být. Posbírám si s sebou pár červených oblázků (někdo vozí kameny od moře, někdo ze zlatonosné řeky, já cihlové - z rudé řeky Bečvy). Je to čirá náhoda, že v batohu právě vleču knihu o rudých bratrech - v regálu knihovny mi totiž titul Indiánská zastavení doslova přitáhl ruku. Jojo, přírodní národy dnes lidi v přetechnizované civilizaci zajímají stále víc. Předkové Kelti, cikánská muzika, východní náboženství, festivaly orientálních etnik... Od Bečvy zabočuji do lesa a překážka na cestě: rozbořený mostek přes potok. Než ho přelezu, zvažuju, jestli je to starost ČSOP, CHKO nebo Svazu turistů, a pak se rozhodnu, že ti moji ogaři s mlaďochama sousedama přece něco té zručnosti po předcích taky podědili, a že není možné, abychom to přes víkend nezvládli sami. Stále víc lidí zase pociťuje potřebu vyrobit si něco vlastníma rukama - potvrdil mi onehdy jeden zasloužilý pan folklorista. A pracovnice skanzenu přitakaly - lidé stále častěji odcházejí od pódia s folklorními soubory a zajímají se spíš o řemesla a zvykosloví. To je dobře. To je móc dobře! Cestou okolo studánky s potěšením konstatuji, že tentokrát přežila. Nikdo neurazil kamennou lví hlavu, nikdo neměl chuť rozmlátit zdivo jedním panem důchodcem pravidelně pečlivě obnovované. I kelímek na řetízku dnes visí, no toto! V mladém lesíku je hladivé ticho. Aha, dlouho ne. Jakýsi opeřený soprán mi cosi vykládá - sice mu nerozumím, ale hudba je to příjemná. Přestože do mě buší stále stejné informace v monotónním rytmu a seriálové délce, je to uchumilé, na rozdíl od toho, když to na mě rozbalí vlezlé rozhlasové stanice. Mimochodem - kdoví, jak to dnes bude na chalupě vypadat. Posledně si mě totiž rádio Kiss Morava našlo i tady na samotě a že mi tedy dalo zabrat! Ještě nikdy tady v tichu žádné zvuky nepřekážely - naposledy snad pár našich rachejtlí na Silvestra nebo tu a tam projíždějící terénní motorka. Že vám ty zběsilosti servírují bez objednání v restauracích všech kategorií, v obchodech i v autobuse, na to už je člověk připraven, ale při relaxaci na chalupě? Brr. Ulamuji si kytici travin - nemám sice ráda, když se mi doma práší na šáší, ale tohle jsou nějaké neobvykle zajímavé struktury, takže zase po letech neodolám. Tak a jsem na místě. Dědovi jsem kromě nějaké oblíbené tvarůžkové lahůdky donesla i časopis DOTEK. Tuším, že mě s ním požene - je to zapřísáhlý ateista a odpůrce jakýchkoliv nematerialistických nauk, ale jsem pokušitel. Článek o tom, jak jsme pověstné zlaté české ručičky možná podědili právě po keltských předcích by ho možná mohl zaujmout. Umí přece dělat tak bezvadné věci ze dřeva... Jdu vytáhnout česnek z hlíny a natrhat rybíz do mražáku. Však to znáte, začalo léto... -ev- ROŽNOVSKÉ ŠKOLSTVÍ - Sedmikráska - soukromá základní škola o. p. s. V roce 1993 vznikla v Rožnově pod Radhoštěm škola nového charakteru a nové podoby zřizovatele - Sedmikráska. U tohoto zrodu se diskutovalo o jejích mnohých podobách - o místě, kde je při vyučování, mezi žákem a učitelem, navozena atmosféra partnerského a rovného vztahu, o užívání slovního hodnocení, o vzdělávání, jež je rozšířeno o estetické výchovy a také o možnostech integrace dětí s určitým handicapem a z toho vyplývajících individuálních přístupů a re-edukačních programů. Tyto myšlenky, ve školské veřejnosti tehdy novátorské, našly ohlas u několika rodičů a učitelů a daly prostor existenci školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT ČR. S uznáním i kritikou, které ji provázely, funguje dodnes a své služby v oblasti vzdělávání a výchovy nabízí i pro budoucí školní období. Tuto skutečnost je nutno zdůraznit, jelikož závěr školního roku 1999/2000 byl ve znamení dramatických událostí, kdy se škola, vinou minulého vedení, ocitla téměř u konce své činnosti. Na tom, že se tak nestalo, mají zásluhu především rodiče, kterým nejsou lhostejné záměry, s nimiž děti do této školy přihlašovali, tým učitelů, který ve své pedagogické jednotnosti a odvaze nepolevil a nerozpadl se a samozřejmě pomoc a morální podpora od zástupců veřejnosti, pana poslance Petra Nečase, městského úřadu a školského úřadu. Celý tento vývoj Sedmikrásky dává tušit, že její aktivita byla, kromě obdivuhodné účasti kantorů, dětí a rodičů v celém výchovně vzdělávacím procesu, promíchána intuitivními, amatérskými a nejasnými postupy v prezentaci, hodnocení a v diskusi s veřejností, což vnášelo zmatek na všechny strany. Nová etapa, která se škole otevírá, dává prostor jejímu rozvoji, nové koncepci, určení jasných pravidel v pracovně-právních a statutárních vztazích a navázání nových kontaktů s městem, zainteresovanými orgány a úřady, školami a firmami. V současné době je Sedmikráska úplnou devítiletou školou, letos přecházejí její první absolventi na střední školy a odborná učiliště. Kancelář a 1. stupeň sídlí v pronajatých učebnách ZUŠ Rožnov p. R., Pionýrská 20, 2. stupeň je letos umístěn v budově organizace Junák na ulici 1. máje č.p Je reálná možnost, že se v roce 2001 celá škola přestěhuje do stálých prostor Ubytovny Úsměv, Rekreační č.p. 684 v Rožnově pod Radhoštěm. Vedení školy a zřizovatel usiluje o získání finanční a materiální podpory k rekonstrukci vnitřních prostorů budovy a k základnímu vybavení učeben. Školné činí 700 Kč měsíčně, platí se doba od září do června příslušného školního roku. Pedagogický sbor je odpovědný za kvalitní výuku, jejíž rámec základního vzdělání svou prací často obohacuje a přesahuje. To je patrné v přípravě projektového vyučování v 6. až 9. třídě, na vlastivědných a přírodovědných výpravách po České a Slovenské republice, při tvůrčích hudebních, výtvarných a literárních dílnách, kde se mezi sebou setkávají děti různého věku a učí se tak komunikaci a spolupráci nebo na slavnostech Sedmikrásky, které slouží jako celoškolní setkávání dětí a rodičů a dávají otevřeně nahlédnout do dění ve třídách. Proces výchovy a vzdělávání je veden v duchu trvale udržitelného a odpovědného způsobu života, jež se týká obou zúčastněných stran - žáků i učitelů. Nejdůležitějším znakem školy však zůstává kvalitní soužití zdravých a handicapovaných dětí, které přirozeným způsobem smazává rozdíly mezi institucí a reálným životem. Koncepce školy SEDMIKRÁSKA - Soukromé základní školy o.p.s. - škola je politicky a kulturně nezávislou institucí; svobodně vystupující komunita dětí a dospělých, - koresponduje se zákony České republiky a dbá na dodržování Úmluvy o právech dítěte, - respektuje osnovy Základní škola se všemi možnými úpravami ve prospěch školních projektů, originálních námětů a individuálních přístupů prospěšných dětem, rodičům a veřejnosti, - zaručí návaznost na další ročníky základní školy a osmileté gymnázium, - má otevřený program, avšak zná řád morální, - v myšlenkách navazuje na kulturní dědictví valašského regionu, využívá historii a současnost města Rožnova pod Radhoštěm, okolí Beskyd apod,. - je otevřená pro všechny děti (bez jakýchkoliv rasových nebo sociálních předsudků), - integruje děti, jež mají vývojové a sociální problémy (v počtu a na úrovni zvladatelné ze strany učitelů), - v každé třídě je nejvýše 16 dětí, - škola užívá slovního hodnocení, neboť jde o sdělnější a srozumitelnější informaci pro žáky i rodiče, - proces výchovy a vzdělávání je veden v duchu trvale udržitelného a odpovědného způsobu života, jenž se týká obou zúčastněných stran - žáků i učitelů, - výuka probíhá s využitím smysluplných a užitečných alternativních, ale i klasických metod, - jde-li o pedagogický záměr, je možné akceptovat zkrácení nebo prodloužení délky vyučovací hodiny (samozřejmě s hygienickými ohledy na děti i učitele), - velký význam přikládám komunikaci s rodiči, kteří by měli být významnými partnery školy, - škola vytváří prostor pro činnost Foto: SR - Marek Kopecký správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti. Mgr. Pavel Sumec, ředitel Máte-li zájem dozvědět se o činnosti naší školy více nebo chcete-li své dítě do této školy přihlásit, kontaktujte nás, prosím, v průběhu prázdnin a následujícího školního roku na adrese: SEDMIKRÁSKA, o.p.s., Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm , tel. 0651/57866, Využít můžete také aktualizovaných zpráv v informační skříňce na hlavní poště v Rožnově pod Radhoštěm; zde bude včas vyvěšen termín Dne otevřených dveří Sedmikrásky.

5 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2000 KULTURA STRANA 5 Zejména mladší čtenáři budou znát anglickou spisovatelku Sue Towsendovou díky knize Tajný deník Adriana Molea. Knížka, kterou vám dnes představíme, si nic nezadá se svou předchůdkyní. Je o obyčejné ženě po čtyřicítce, která by se dala charakterizovat asi takto: 1. Je krásná. 2. Zabila Geralda Foxe. Coventry - vražedkyně na útěku - se dostává do Londýna, kde ji Towsendová nechává projít všemi možnými společenskými skupinami. Od největších chudáků v Lepenkovém městě, přes praštěné intelektuály až po politickou a společenskou smetánku. Coventry - ještě před týdnem puťka, která neoblékla pestrobarevné oblečení, aby nebyla nápadná - si udrží svůj nadhled a odstup a zejména ironií koření celé vyprávění. Pokud se tedy chystáte na Svátek guláše Jako každý z nás jednou za rok slaví své jmeniny, tak i jeden z nejchutnějších pokrmů - guláš - má svůj den, alespoň ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nejinak je tomu i letos, v roce 2000, kdy onen svátek připadne na Právě tato srpnová sobota totiž proběhne ve znamení devátého ročníku gulášových slavností, tradiční akce Městského kulturního střediska, města Frenštátu a TJ Slovan. Věrní návštěvníci a milovníci guláše vědí, že kromě kuchařů, kteří se utkají v soutěži o nejlepší guláš, je připraven i kulturní program. Nemění se rovněž ani místo konání - akce proběhne v areálu Na Nivách, kde již od 7.00 budou páni kuchaři připravovat kotlíky, dřevo a veškeré ingredience, jichž je potřeba k uvaření toho nejvoňavějšího a samozřejmě nejprodávanějšího guláše. A pokud právě Vy umíte uvařit ten nejlepší guláš na světě, nemeškejte a přihlaste se do soutěže. Hodnotí se úprava, chuť, barva, zpracování masa a mnoho dalších faktorů. Jediné, co Vám bude zapovězeno, je předvařování guláše jinde než na místě. V případě, že porotu nepřesvědčíte a neumístíte se tak na prvních třech místech, které jsou finančně i věcně hodnoceny, není proč zoufat! Právě Váš guláš může návštěvníkům chutnat více než ten vítězný, a může být tedy i rychleji prodaný. Všichni milovníci guláše jsou srdečně zváni! Informace na tel. č. 0656/ kancelář DK. Mičková Petra Alois Folvarčný malíř přírodních scenérií V měsíci srpnu se představí s kolekcí obrazů v prodejně Nábytek Kramolišovi v Rožnově malíř z Valašského Meziříčí Alois Folvarčný (1948). Divadelní komedie Dívčí válka přijede opět do Rožnova p. R. Divadlo Járy Cimrmana Divadlo Járy Cimrmana vystoupí v naší obci s divadelním kusem Lijavec. Sepsali pp. Cimrman, Smoljak, Svěrák. Představení se uskuteční dne 9. září v sále Janíkovy stodoly od hodin. Účinkuje dobrá polovina těchto herců: Petr Brukner, Miloň Čepelka, Jan Hraběta, Jan Kašpar, Václav Kotek, Bořivoj Penc, Ladislav Smoljak, Zdeněk V rámci letních představení umělecké agentury PRAGO- KONCERT BOHEMIA, a. s. zavítá Čechovo prozatímně osvobozené divadlo opět do Rožnova pod Radhoštěm. Soubor zde opět po roce vystoupí s nejhranějším a nejnavštěvovanějším divadelním představením - komedií Dívčí válka. Počet repríz od obnovené premiéry v prosinci 1998 už přesáhl 200 a celková návštěvnost se pohybuje kolem diváků. Představení je připraveno do letního amfiteátru v Dřevěném městečku - Rožnov pod Radhoštěm, a to dne ve hod. Kdo tedy vytvoří hereckou osu tohoto představení: jako jeden muž vrací se na scénu Čechova stará garda Oldřich Navrátil (Přemysl - kníže český), Mojmír Maděrič (Božský pěvec Lumír) a Ota Jirák jako Vojen a zároveň Častava. Dále v roli vladyky Bivoje vystoupí pan Václav Upír Krejčí. No samozřejmě v roli Ctirada uvidíte hudebníka, herce, baviče, malíře Františka Ringo Čecha. Mužskému oku zvláště pak zalahodí ženské obsazení. V roli Vlasty se představí herečka Uršula Kluková, v roli Kazi česká topmodelka a majitelka kosmetického a kadeřnického salonu Kateřina Kornová. Roli Šárky je připravena zastat expřítelkyně Jaromíra Jágra, vícemiss ČR (1996) Iva Kubelková. Jako hosté (alternace vystupují například Slávek Boura, Markéta Majerová, Simona Chytrová a Jan Kuželka). Zájemci o zakoupení vstupenek na rožnovské představení mohou tak učinit v předprodejích: T-klub, tel. (0651) Knihkupectví Plejáda (0651) Svěrák, Pavel Vondruška, Genadij Rumlena a Jaroslav Weigel. Součástí divadelního představení je i beseda o Cimrmanově životě a díle (platící diváci zdarma). Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji v Městské kulturní agentuře nebo v knihkupectví Plejáda na náměstí. Cena 230,- Kč (na místě 250,- Kč). Jánošíkův dukát 2000 Mezinárodní festival slovenského folklóru v ČR První srpnový víkend budou ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm znít líbezné i temperamentní slovenské melodie. Od 4. do 6. srpna se tu totiž uskuteční 2. ročník Mezinárodního festivalu slovenského folklóru v České republice JÁNOŠÍKŮV DUKÁT 2000, jehož hlavními pořadateli jsou Obec Slováků v České republice a Folklorní sdružení Púčik. Na festivalu se představí 18 folklorních souborů, především z České republiky, které se věnují jevištnímu zpracování slovenských lidových písní, tanců a melodií. Jako hosté vystoupí soubory a lidové hudby ze Slovenska, ale také krajanské folklorní soubory z Francie, Chorvatska, Maďarska a Polska. V pátečním zahajovacím programu ve skanzenu bude domácí Nové knihy v prázdninové nabídce městské knihovny dovolenou a v kufru vám zbylo místo pro jednu 200 stránkovou knihu, určitě ho zaplňte Coventry na útěku. TOWSENDOVÁ, Sue. Coventry na útěku. Praha, Aurora Maus má v podtitulu příběh očitého svědka, otcova krvavá pouť dějinami. Vypráví příběh Žida Vladka Spiegelmana, který přežil holocaust a jeho syna, který se narodil již po válce. Tato výborná kniha je ale něčím netypická, jedná se totiž o komiks. Autor - spoluzakladatel a redaktor komiksového časopisu RAW - na Myši pracoval 13 let. Mezi ocenění, které za ni obdržel patří i Pulitzerova cena nebo Guggenheimovo stipendium. I když je téma vyhlazování Židů zpracováno tak neobvyklou formou jako je komiks, neubírá to nic na jeho působnosti, spíše naopak. Představte si Židy jako myši, Němce jako kočky, Poláky jako prasata nebo Američany jako psy. SPIEGELMAN, Art. Maus I., II. Praha, Torst 1997, Spojené státy americké nejsou zemí, do které by většina našich turistů jezdila za přírodou, určitě to ale není tím, že by nebylo na co koukat. Můžete se o tom přesvědčit i v průvodci s množstvím kvalitních fotografií, který seznamuje čtenáře s národními parky států Arizona, Colorado, Nové Mexiko, Utah, Nevada a Kalifornie. V knize nechybí praktické informace, tipy na ubytování, denní túry. Pokud se zrovna do FS Radhošť hostit letošního jubilanta - Dětský folklorní soubor Dunaječek z Olomouce a brněnskou Poľanu, která v loňském roce oslavila 50 let svého trvání a je vlastně nejstarším slovenským souborem v České republice. Ve Valašském pivovaru se potom všichni účastníci festivalu i další zájemci o lidovou hudbu a píseň sejdou Pri hudákoch. Živou pozvánkou bude sobotní dopolední Roztančené náměstí a průvod všech účinkujících. Ve 14 hodin bude samostatný program nazvaný Děti štěstěny patřit dětským folklorním souborům a potom už se budou na pódiu komorního amfiteátru střídat naše i zahraniční kolektivy. Jeden ze sobotních programů nazvali jeho tvůrci Žijeme v jedné zemi a představí se v něm zástupci národnostních menšin žijících v naší republice (kromě Slováků to budou např. Chorvati, Poláci a Rómové). K nejatraktivnějším bude určitě patřit program Guraľu, cy či ne zal, v němž budou účinkovat horští goralé z Česka, Polska a Slovenska. Pro ty hudby a tance chtivé návštěvníky, kteří se přijedou nejenom podívat, ale třeba se i něčemu přiučit, je připravena malá škola hry na pastýřské hudební nástroje (na fujaru, píšťalky a koncovky bude vyučovat zkušený výrobce a pedagog Dušan Holík z Očové) a malá škola tanců tatranských goralů (pod vedením členů FS Magura z Kežmarku). V neděli bude skanzen patřit programu cimbálových muzik a lidových hudeb, letošním jubilujícím souborům a jejich hostům a třídenní setkání vyvrcholí slavnostním galakoncertem nazvaným Z rodného kraja. Součástí festivalu bude také jarmark lidových řemesel. Předvedení tradiční lidově-umělecké výroby bude obohacením pro návštěvníky, kterým poskytne příležitost vidět na vlastní oči pracovat opravdové mistry lidového řemesla a třeba si i některou z činností svýma vlastníma rukama vyzkoušet, nebo si alespoň odvézt domů některý z krásných uměleckých předmětů. A na své si jistě přijdou i gurmáni, protože v průběhu festivalu budou v hostinci Na posledním groši probíhat dny slovenské kuchyně. Ameriky nechystáte, přijďte se aspoň pokochat zvláštnostmi tamnější přírody - tohoto průvodce najdete ve studovně rožnovské knihovny. NEUMAYER, Werner. Putování Amerikou: Národní parky Jihozápadní USA. Praha, Freytag & Berndt - Plzeň, Kletr I když školní rok začne za necelý měsíc, pedagogům by se mohla už teď hodit kniha Psychologie ve školní praxi. Příručka je z nakladatelství Portál, která se zaměřuje na vydávání literatury z oblasti výchovy a vývoje dětí. Psychologie ve školní praxi patří k těm, jež jsou určeny odborné veřejnosti. Kniha seznamuje s oblastmi psychologie, které mají pro učitele praktický význam. Nejsou to však jen témata vztahující se přímo ke škole (učení, vztah učitel - dítě, osobnost učitele, řízení a zvládání školní třídy), ale i témata související se zázemím dítěte mimo školu, s jeho sebepojetím a sebepoznáním. Kniha je rozdělena do 14 kapitol, na konci každé najdete literaturu k dalšímu studiu a soupis otázek a témat k diskusi. FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál Všechny výše uvedené knihy a mnoho dalších najdete v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm. Otevírací doba přes prázdniny: Po, pá , út - čt , so ZAVŘENO. V týdnu od do 2.9. bude knihovna z provozních důvodů UZAVŘENA. -am- pozvánky Na září připravujeme Městská kulturní agentura připravuje na září divadelní představení Lijavec v podání Divadla Járy Cimrmana, které se uskuteční 9. září. V rámci Kruhu přátel hudby vystoupí 15. září jeden z nejvýznamnějších představitelů mladé hudební generace Martin Kasík. Na klavír zazní skladby F. Chopina. V sobotu 16. září přijede kapela Echt! ve složení Karel Malík - zpěv, kytara, saxofon, harmonika, Tomáš Schilla - violoncello, Vladimír Zatloukal - kytara, zpěv, Martin Černý - baskytara, Jiří Michálek - bicí. Děti se mohou v novém škole těšit na návštěvu divadelního souboru Piškot s pohádkou Mrazík. Těšíme se na vaši návstěvu. Přehlídka heligonkářů již po XII Rožnovský harmonikový soubor heligonka ve spolupráci s valašským muzeem v přírodě pořádají dne setkání heligonkářů. Již v h se rozechvějí hlasy heligonek v areálu Dřevěného městečka u radnice. Začátek hlavního programu a přehlídky se koná ve h v Janíkově stodole. Představí se Vám rožnovská heligonka Jos. Maliny, taktéž slovenský soubor Kysucký prameň Josefa Smolky. Hostovat bude loňský vítěz setkání. Také populární hráči z Uherskéhu Ostrohu Josef Přibyl, manželé Doubravovi a také Jiří Michna ze Vsetína a jiní. Bude možnost zakoupit jak harmoniku heligonku - tak její nahrávky. Také možnost shlédnout výstavu heligonek. Zveme všechny příznivce tohoto lidového žánru. Josef Malina Programové menu na Starodávném jarmarku Doprovodné programy na Starodávných jarmarcích ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. R. ještě nikdy nikoho nezklamaly. Na své si určitě přijdou i návštěvníci už dvacátého jarmarku srpna Muzika je uvítá už při vstupu do Dřevěného městečka. Další kapely a cimbálovky na ně počkají u rybníčka, u radnice a na amfiteátru. Bude mezi nimi i slovenská Váhovanka. Písně žáků darebáků je pořad, který na jarmarky rozhodně patří. V kramářských písních nás totiž zavádí do časů starých dvacetníků a bez nich by nebylo ani jarmarků. Zpívat a hrát budou skupiny CALATA z Ostravy, TRAXLEŘI z Prahy a TABART z Brna. Soubory POLAJKA a SOLÁŇ si jistě budou rozumět s milovníky folkloru. Na divadlo ORFEUS z Prahy se mohou těšit především děti. Pro ně i jejich větší kamarády (rodiče) je přichystán zákusek z magické kuchyně. V úžas je bude uvádět světoznámý kouzelník KELLNER, fakír FIN-FAN a další kejklíři a cirkusáci, chybět nebudou ani cvičené opice. Skupina historického šermu bude sveřepě tasit meče, zatímco ve fojtské zahradě najdeme věštkyni hluboce ponořenou do ticha, aby odhalila, co koho čeká a nemine. Poprvé uvidíme též sokolníky při výcviku ptačích dravců a možná dojde i na překvapení, a uvidíme, co jsme ještě neviděli a uslyšíme, co jsme ještě neslyšeli. Od soboty 19. srpna do úterý 29. srpna - otevřeno út - pá hodin, sobota, neděle hodin - Galerie MK MIROSLAV ADÁMEK - OBRAZY Výstava známého vsetínského výtvarníka. Vernisáž v pátek 18. srpna v hodin.

6 STRANA 6 ZPRÁVY A INFORMACE Z MĚSTSKÉHO UŘADU SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2000 Městská rada vyhlašuje ve smyslu 36a, odst. 4, zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, 233/18 záměr na směnu pozemků st. p.č zastav. plocha o výměře 396 m 2, st. p.č zastav. plocha o výměře 400 m 2 a st. p.č zastav. plocha o výměře 400 m 2, vše v k.ú. Rožnov p.r. v majetku Střední zemědělské školy Rožnov p.r., Nábřeží duk. hrdinů 570 za pozemky p.č. 729/20 o výměře 3920 m 2, PK p.č. 729/37 o výměře 1148 m 2, PK p.č. 729/38 o výměře 3108 m 2 a PK p.č. 738/2 o výměře 3894 m 2 vše v k.ú. Rožnov p.r., v majetku města Rožnov p.r., dle důvodové zprávy. 234/18 záměr na pronájem sklepního nebytového prostoru o výměře 10 m 2 v objektu Městského úřadu Rožnov p.r. ve prospěch Miroslava Pavelky, úklidové služby, Čapkova 683, Valašské Meziříčí, dle důvodové zprávy. 235/18 záměr na prodej části městského pozemku p.č. 1040/58 Minimální mzda od 1. července roku 2000 Sdělení Policie ČR Policie české republiky v okrese Vsetín zaznamenala v předcházejícím období r nárůst níže zmíněných trestných činů. Pachatelé této trestné činnosti využívají důvěřivosti zejména starších občanů, kdy se prostřednictvím domovního prodeje různého zboží nebo s žádostí o poskytnutí pomoci, snaží dostat do rodinného domku nebo bytu. Další formou mohou být informace o výhrách v důchodovém pojištění nebo snaha prezentovat se jako zástupci různých firem. Tito pachatelé se ve většině případů pohybují ve skupinách a při vlastní realizaci prodeje v prostorách rodinného domku či bytu požádají domácí osobu o nějakou laskavost (o nápoj či zavařeninu, nebo chtějí na toaletu apod.). Poté využijí nepřítomnosti majitele a odcizí peněžní hotovost nebo cenné věci. Z těchto důvodů apelujeme na zvýšenou ostražitost a obezřetnost občanů ve zmíněných situacích. V případě pohybu podezřelých osob sdělte, prosím, tuto informaci na nejbližší služebnu Policie České republiky, případně volejte telefonní linku 158, s pokud možno nejpřesnějším popisem podezřelých osob, eventuelně státní poznávací značku vozidla. Příští číslo Spektra Rožnovska vyjde ve čtvrtek 17. srpna! U S N E S E N Í 18. řádného zasedání Městské rady v Rožnově p. R., konaného dne ost. plocha, manipul. plocha a část pozemku st. p.č. 1304/1 - zast. plocha o celkové výměře cca 750 m 2, vše v k.ú. Rožnov p.r. ve prospěch manželů Jaromíra a Ludmily Koryčanských, bytem Horní Paseky 172, Rožnov p.r., dle důvodové zprávy. 236/18 záměr na směnu pozemků st. p.č zast. plocha o výměře 320 m 2 a p.č. 1002/21 - zahrada o výměře 530 m 2 za městský pozemek p.č. 965/8 - ost. plocha o výměře 592 m 2, vše v k.ú. Rožnov p.r., dle důvodové zprávy. Městská rada schvaluje ve smyslu 45, písm. p), zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, 237/18 pronájem pozemků p.č. 488/4, 538/5, 539, 554/4, 554/8 a 555 o celkové výměře m 2 v k.ú. Hážovice ve prospěch Zemědělského obchodního družstva Rožnovsko, se sídlem ve Viganticích, dle důvodové zprávy. 238/18 pronájem části pozemku p.č. 1508/1 o výměře cca 1815 m 2 v k.ú. Rožnov p.r. ve Nařízením vlády ze dne 31. května 2000, byla s platností od 1. července 2000 zvýšena minimální mzda ze Kč na Kč. Tato změna ovlivní v některých případech platbu pojistného na zdravotní pojištění. U zaměstnavatelů se ve vztahu ke zdravotnímu pojištění projeví zvýšení minimální mzdy ve třech případech: - při provádění doplatků do minima u těch zaměstnanců, u nichž je příjem započitatelný do vyměřovacího základu zdravotního pojištění nižší než minimální mzda, a přitom se nejedná o zaměstnance, u kterých minimální vyměřovací základ není stanoven, - při odvodu pojistného za období pracovního volna bez náhrady příjmů, nejedná-li se o zaměstnance, u nichž se za tuto dobu pojistné neodvádí, a - při odvodu pojstného za období neomluvené absence. Ve všech těchto případech musí zaměstnavatel, poprvé při zúčtování příjmů za měsíc červenec 2000, počítat již s výší minimální mzdy Kč. Měsíční pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu pak představuje částku 608 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ), které zahájily samostatnou výdělečnou činnost v roce 2000, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 1999 platily zálohy nižší než Tyto kræsnø kolob ky pro d ti i dosp lø s nosnost a 120 kg mø ete zakoupit ve firm MIBO, V idełskæ 9, Ro nov p. R.. Informace prospěch Tenisového klubu Rožnov, 5. května 1545, Rožnov p.r., dle důvodové zprávy. 239/18 Městská rada pověřuje podle 58, odst. 3, písm. a), bod 1, zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění, s účinností od ing. Jana Štěpaníka, pověřeného vedením odboru rozvoje a životního prostředí. 1) Zastupováním města v oblasti samostatné působnosti obce v oblasti následujících činností a dle níže uvedených ustanovení zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění : navrhovatel a účastník v rámci územního řízení, stavebník v rámci ohlášení stavebnímu úřadu, stavebník a účastník v rámci stavebního řízení, vlastník v rámci povolení terénních úprav, prací a zařízení, stavebník a účastník v rámci kolaudačního řízení, vlastník a účastník v rámci řízení o změně užívání stavby, Prodej a servis praček, sušiček a myček Zapojení a odvoz do 100 km zdarma Při placení v hotovosti slevy Splátkový prodej 50% sleva na pozáruční opravy výrobků u nás zakoupených Prodej stáčených jarů, aviváže, mýdla a okeny Levné dětské jednorázové kalhotky Vykupujeme staré pračky na protiúčet Levné prací prášky Sleva a 30% na v robky firmy Bravo vlastník a účastník v rámci řízení o odstranění stavby. 2) Zastupováním města v oblasti samostatné působnosti obce ve smyslu 9 zákona č. 125/1997 Sb. v platném znění. 3) Zastupováním města v oblasti přenesené působnosti obce ve smyslu 48 a 50 zákona č. 367/1990 Sb. v platném znění. 240/18 Městská rada schvaluje účast města Rožnov p.r. na prezentaci regionu v rámci světové výstavy EXPO 2000 v Hannoveru ve dnech srpna. Zároveň pověřuje starostu JUDr. Kubína jmenováním 1 zástupce města a 1 představitele lidových řemesel, kteří budou na této akci město reprezentovat. Městská rada zároveň přiznává jmenovaným osobám ve smyslu 12 a 13 zákona č. 119/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, poskytnutí stravného na dobu pobytu v zahraničí. Mgr. Jarmila Maleňáková, zástupce starosty JUDr. Jaroslav Kubín, 608 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ, jsou povinny od platby záloh za měsíc červenec 2000 (splatnost do 8. srpna 2000), platit zálohy vypočtené ze zvýšené minimální mzdy, to je ve výši 608 Kč. Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), to jsou osoby s trvalým pobytem na území ČR, za které není plátcem pojistného zaměstnavatel ani stát, ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, jsou povinny od platby pojistného za měsíc červenec 2000 (splatnost do 8. srpna 2000) zvýšit pojistné z dřívějších 540 Kč na 608 Kč. Odpočet při stanovení vyměřovacích základů u osob, za které je plátcem pojistného stát, zůstává i po 1. červenci beze změny, to je na hodnotě Kč. to podle aktuálního kurzu koruny. Mezi pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát, mohou být od 1. července 2000 nově zařazeny i osoby s trvalým pobytem na území ČR, které i když dosáhly věku potřebného pro přiznání nároku na starobní důchod, nesplňují podmínky pro jeho přiznání, a přitom nemají žádný příjem ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti, pouze pobírají důchod z ciziny do výše Kč, v přepočtu podle aktuálního kurzu koruny. Láz Otevírací doba: po - pá so Kulturní 1775 (u Finančního úřadu), Rožnov p. R. Tel. (0651) INFORMACE Informace z matriky města Sňatky občanů Rožnova p. R. v Rožnově p. R. v červnu Petr Opálka + Alena Šmejkalová Jindřich Škarka + Andrea Šoralová Daniel Dořičák + Jarmila Petřeková Marek Pytr + Věra Hrachovcová Lukáš Boruta + Eva Vavřínová Vladislav Chmelař + Markéta Krupová Radek Steinitz + Ivana Vašková Václav Pustka + Milena Janků Naši jubilanti v červenci let Jindřiška Halamíčková Jaroslava Mikundová Josef Valchář Metoděj Kubáň Olga Neužilová Miroslav Macháček Bohuslav Vičan Marie Měchurová Anna Macková Zdeněk Neumann Jaroslav Mackovík František Vlk Josef Vrábel Zdeňka Paclíková 75 let Anna Pavlátová Karel Hatlapatka Jan Cedidla Ctirad Los Zdeňka Mirvaldová Jindřiška Musilová Bořivoj Beránek Josef Andrýs 80 let Marie Svobodová Anna Nová František Pěcha Anna Švehlíková Anna Šimurdová Kamila Maléřová Bohumír Štipek Anna Pacltová Studánka Stračka - Zašová v jednom ukazateli, doporučeno převaření. Studánka v Mokrém (v lese - horní) ve třech ukazatelích, nutné převaření. Jahnova studánka ve všech pěti ukazatelích, vodu nelze použít jako pitnou. Pramen Hranička (u zahrádek) ve všech pěti ukazatelích, vodu nelze použít jako pitnou. Pramen Hranička (vodojem u cesty) u všech pěti ukazatelů, vodu nelze používat jako pitnou. Studánka Tylovice - Rysová u tří ukazatelů, možno konzumovat pouze po převaření. Studánka Sladsko - Horní Paseky V době odběru byla studánka vyschlá. Studánka Sachova - Horní Bečva v jednom ukazateli, doporučeno převaření. 85 let Ludmila Štenclová 90 let Barbora Křenková 92 let Michal Poruba 93 let Marie Jiříková 96 let Helena Tvarůžková Noví občánci v červnu 2000 Kristýna Orságová Aleš Solánský Vanda Štůsková Aneta Křenková Adéla Geppertová Luboš Pavelka Jan Andrys Pavel Jedelský Vojtěch Kolář Renata Jančová Inesa Juřenová Zemřelí obyvatelé v červnu 2000 Jan Plucnar, 73 let Jan Hajný, 71 let Kamila Mitášová, 75 let Marie Veselková, 73 let Jaroslav Rára, 66 let Ludmila Malinovská, 75 let Marie Kotulánová, 92 let Albína Juřičková, 84 let Pavel Vyhnát, 45 let Anna Taterová, 85 let Břetislav Krhut, 78 let Rudolf Paseka, 83 let Jana Drozdová, 58 let Štěpánka Prucková, 90 let Bohumila Benová, 70 let Marianna Výkrutíková, 83 let Roman Šebesta, 85 let Miroslav Bílek, 63 let Zdeněk Ševčík, 48 let Studánky - zpráva o kvalitě vody Vzorky vody byly odebrány Mikrobiologický rozbor dle ČSN Pitná voda zahrnuje pět skupin bakterií - fekální koliformní bakterie, koliformní bakterie, euterokoky, mezofilní bakterie a psychrofilní bakterie. Nástupem teplého letního počasí dochází k vyššímu mikrobiologickému oživení nejenom povrchových vod, ale i podzemních pramenních vývěrů. Stabilní jakost vody si udrží pouze ty studánky, které mají dostatečnou vydatnost a zdroj vody ve větších hloubkách (Stračka, Sachova studánka). Základní podmínkou pro udržení kvality vody při delším skladování je uložení vody v uzavřených lahvích v temnu a teplotě do 5-10 C. Pro přímý konzum je nutné podle doporučení hygienické služby vodu převařit. Základní chemický rozbor prokázal u všech studánek nízký obsah dusičnanů na úrovni kojenecké vody. Vody studánek jsou nízkomineralizované, neutrální, až mírně alkalické, s nízkou přirozenou tvrdostí (danou obsahem vápníku a hořčíku) v kategorii voda velmi měkká do 4 N. Výjimku tvoří studánka Tylovice - Rysová (dříve označovaná jako Uhliska - Skalka) s vodou tvrdou. Obsah organických látek, železa, chloridů, amonných iontů a dusitanů je u všech studánek hluboce pod mezními hodnotami normy Pitná voda. Bližší informace Vám poskytne ing. Štěpaník, odbor rozvoje a životního prostředí MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, telefon , kde jsou uloženy protokoly rozborů.

7 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2000 PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA STRANA 7 MĚSTSKÁ KULTURNÍ AGENTURA Letenská 2209, tel Do čtvrtku 17. srpna - otevřeno út-pá hodin, sobota, neděle hodin - Galerie MK ŠREM VE FOTOGRAFII Výstava fotografií z družebního města Šremu - vybraná kolekce mladých autorů ze soutěže ŠREM VE TVÉM OBJEKTIVU. Do čtvrtku 17. srpna - otevřeno dle otevíracích hodin - Městská knihovna ROŽNOV VE FOTOGRAFII Výstava rožnovských amatérských fotografů. Od soboty 19. srpna do úterý 29. srpna - otevřeno út - pá hodin, sobota, neděle hodin - Galerie MK MIROSLAV ADÁMEK - OB- RAZY Výstava známého vsetínského výtvarníka. Vernisáž v pátek 18. srpna v hodin. TKLUB Zemědělská 592, tel Pondělí, středa hodin hodin, v pátek hodin KAVÁRNA - BAR Jediný NEKUŘÁCKÝ večerní bar v Rožnově p. R. a okolí. Množství míchaných nápojů, nízké ceny, pružná zavírací doba baru. Na soboty možno dohodnout rodinné oslavy nebo srazy abiturientů. Denně od hodin do hodin v případě teplého počasí. Déšť nám nevadí. ZAHRÁDKA U KONYHO. Přijďte si sednout do příjemného prostředí letní zahrádky rožnovského T-klubu, kde se o Vás rádi a dobře postaráme a nabízíme příjemně strávené chvíle prostřednictvím: rychlé a ochotné obsluhy, střechy nad hlavou pro případ náhlého deště, zavírací doby dle dohody se zákazníkem, ruských kuželek, reprodukované hudby, grilovaných makrel a párků (út a čt), posezení u ohně s možností vlastního opečení našich klobás (tyčky a dřevo k dispozici), čepovaného piva Radegast 10 za pouhých 11,80 Kč, nealka, alka, cukrovinek,... Každé pondělí, středu a pátek hodin TANEČNÍ HITY Uvádí: J.F.K., Pepa & Tonda, Greby. Sobota 12. srpna od hodin amfiteátr Na stráni nebo v případě deště fotbalový stadion 11. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ Za přispění firem: Cabot, Miger, Mertrade, Remak, B-mobil, pivovaru Radegast, Tesla Sezam, Omega servis, Dobiáš, Anastasia, OT&J Účinkují: Pavel Žalman Lohonka & spol. - Praha Natálie Velšmídová a Natalika - Brno Vladimír Mišík & E.T.C. - Praha Pavel Šporcl - Praha Jiří Stivín - Praha cimbálovka Soláň - Rožnov p. R. Bohemian Blues Band - Praha Uvádí: Bob Brouwer a Karel Prokeš Vstupné v předprodeji: 90,-kč na místě: 100,-Kč Pro přespolní je zajištěn nocleh ve vlastním spacáku za 35,-Kč v CAMPIGu Rožnov p. R. Nutno předložit vstupenku z akce Folkrockování. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Bezručova 519, tel Od pondělí 14. srpna - chodby Městské knihovny JARDA JINDRA: ODLEHČENO Výstava vtipných kreseb rožnovského rodáka žijícího na Lanzarote. KINO PANORAMA Bezručova 838, tel Program Letního kina Stadion v Rožnově pod Radhoštěm na měsíc srpen Čtvrtek ve hodin ZÁHADA BLAIR WITCH Od pátku 4. do soboty ve hodin PLÁŽ Neděle ve hodin JAKO DÝM Pondělí ve hodin OSPALÁ DÍRA Od úterý 8. do středy ve hodin AMERICKÁ KRÁSA Čtvrtek ve!!! POČÍTÁNÍ MRTVÝCH Pátek ve TOY STORY: PŘÍBĚH HRAČEK Od soboty 12. do neděle ve HAPPY TEXAS Od pondělí 14. do úterý ve TANEC S VÁŠNÍ Od středy 16. do ve hodin TALENTOVANÝ PAN RIP- LEY Od pátku 18. do soboty ve MUSÍME SI POMÁHAT Od neděle 20. do pondělí ve HUMAN TRAFIC Od úterý 22. do středy ve PŘÍŠTÍ SPRÁVNÁ VĚC Od čtvrtku 24. do pátku ve VIKINGOVÉ Od soboty 26. do neděle ve HIMALÁJ Od pondělí 28. do úterý ve SPALUJÍCÍ TOUHA VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ Palackého 147, tel Pátek 4. srpna - neděle 6. srpna hodin - Dřevěné městečko JÁNOŠÍKŮV DUKÁT Mezinárodní festival slovenského folkloru připraven ve spolupráci s Obcí Slováků v ČR. Přehlídka nejlepších slovenských souborů z ČR, SR a zahraničí. Záštitu převzali ministr kultury SR Milan Kňažko a ministr kultury ČR Pavel Dostál. Sobota 12. srpna - neděle 13. srpna - od 8.00 hodin v Dřevěném městečku STARODÁVNÝ JARMARK Tradiční valašský jarmark Sobota 19. srpna hodin - Dřevěné městečko DEN ŘEMESEL Kouzlo řemesel dávno zapomenutých. Neděle 20. srpna hodin - Dřevěné městečko POZOR, NEHOŘÍ - HASIČSKÁ NEDĚLE Setkání hasičů okresu Vsetín a oslava 100 let trvání Hasičské vzájemné pojišťovny. Sobota 26. srpna hodin - Dřevěné městečko ROMSKÁ PÍSEŇ 6. ročník celostátního festivalu. Neděle 27. srpna hodin - Dřevěné městečko PŘEHLÍDKA HELIGONEK XII. ročník setkání hráčů na heligonku. KLUB SENIORŮ 1. máje 1009, tel Každý pátek a každou neděli hodin - zahradní restaurace za I. valašským hostinským pivovarem TANEČNÍ ZÁBAVA K poslechu i tanci hrají Alena Valová, Josef Navrátil a Rožnovanka. Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa hlavní kuchařky. Požadavky: vyučená v oboru kuchař praxe ve školním stravování spolehlivost, pečlivost, samostatnost. Přihlášky s kopií dokladu o dosaženém vzdělání, přehledem dosavadní praxe a stručným životopisem zasílejte na níže uvedenou adresu. Konkurz proběhne poslední týden v měsíci srpnu, dle zaslané pozvánky. Nástup do zaměstnání 9. října Adresa: Mateřská škola, 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm V roce návštěvníků na serveru Evropská databanka Vám děkuje za projevenou důvěru. tel. 185, po - pá 7-18 hod. Dnes již skutečně příležitost pro každého! VLASTNÍ REKLAMNÍ WWW STRÁNKA VELIKOSTI A4 NA REGIONÁLNÍM VYHLEDÁVACÍM SERVERU již za 100,- Kč měsíčně Internetovou prezentaci s vlastní www adresou, vhodnou na vizitky, prospekty, firemní dokumenty apod., Vám z Vašich podkladů - jako barevné fotografie, loga či jiné obrázky, včetně textů - zhotovíme a v Internetu zveřejníme. Tato nabídka zahrnuje automatické zařazení internetové adresy Vaší reklamy do databáze Regionálního adresáře. VLASTNÍ WWW ADRESA - PRAKTICKÁ A DNES JIŽ I NEZBYTNÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM PCentrum spol. s r.o., Bučiska 617, P.O.Box Rožnov pod Radhoštěm, tel./fax Nabídka plynoservisu Máte problémy s kotlem? Teče vám málo teplá voda? Zarůstá vám kotel vápencem? Potřebujete prohlídku - opravu? Čekáte dlouho na opraváře? Nejste spokojeni se servisem? Nabízím vám: Opravy do 24 hodin. Opravy 24 hodin denně. Službu o sobotách a nedělích. Rychlou a poctivou práci. Odborný značkový servis. Nezapomeňte jednou za rok na prohlídku kotle. Každý druhý rok na řádné vyčištění. Volejte: Plynoservis - Jiří Kovalský, Věřovice 361 Telefon: 0603/ POZOR zcela mimořádná nabídka! Velkoobchod se zlatými šperky veškerý sortiment zlatých 14 krt. šperků české výroby za velkoobchodní ceny vám nabízí Využijte tuto velice výhodnou nabídku k nákupu dárků pro své nejbližší! Kde: I. valašský hostinský pivovar Rožnov p. R. Kdy: hod. Výkup zlata Např.: zlatý prsten 14 krt. jen 580,- Kč řetízek 14 krt. jen 460,- Kč náramek 14 krt. jen 390,- Kč přívěs 14 krt. jen 300,- Kč M A L Ý OZNAMOVATEL PRODEJ Prodám prádelní a šatní skříň světlé barvy. Cena 2500 Kč. Tel Prodám kompresor. Mikšánek Antonín, Rožnov - Uhliska. Prodám zahradu 400 m 2 v kolonii na Lázu, 150 ks maliník a 100 ks jahodník, 25 ks rybíz a další výsadba a nářadí. Ihned za 6000 Kč. Půda v nájmu do roku Tel od hodin. Prodám LP desky Beatles, Elvis Presley apod. Tel odpoledne a večer. Prodám skládací dětský bazén, kovová konstrukce potažená PVC, rozměry 150x150x50 cm, vhodný na zahradu. Cena 800,-Kč. Tel odpoledne a večer. Prodám: PRAKTICA BC I, Praktikar 1,8 F 50, Praktikar 2,8 F 28, Praktikar 3,5-4,5 F 28-70, Praktikar 4,/5,6 F , blesk Karena TZ 250 návody, clona, očnice 3 ks bar. filtry, redukce na blesk malé víčko UV filtr, brašna na foto, velká brašna na vše. Nákupní cena 17300,- Kč prodejní 11000,- Kč. Tel KOUPĚ Koupím staré pohlednice. Antoním Baránek, 1. máje Tel Koupím starší svěrák Levně za rozumnou cenu. Nabídněte. Volat po hodině tel Koupím nebo vyměním pohlednice z Valašska pro doplnění své sbírky. Bohumil Pšenčík, Jiřího Wolkera 873, Rožnov p. R., tel ZAMĚSTNÁNÍ Nově otevřená lékárna v Karolince hledá magistru na hlavní zastoupení. Byt k dispozici. Platové podmínky dohodou. Inf. na tel. 0657/ Restaurace Harcovna přijme pomocnou kuchařku. Informace na tel Hledám práci jako řidič sk. B, C v okrese Vsetín. Tel BYTY Nabízím pronájem prodejny na ul. Videčská o ploše 75 m 2, přízemí, parkoviště, ihned volná. Cena dohodou. Tel , Koupím malometrážku na Koryčanských Pasekách nebo byt 1+1. Vše v Rožnově p. R. Tel Pronajmu nebytové prostory poblíž centra v Rožnově m 2. Vhodné pro sídlo firmy, kanceláře, ordinaci, sklady atd. Veškeré tech. vybavení včetně el. zabezpečení na hlídací pult. Možnost i dlouhodobého pronájmu. Tel RŮZNÉ Kdo daruje použité pohlednice odsouzené k vyhození - stejně tak různé potrhané korálky - dřevo, perleť, flitry - pro paní na vozíčku k šití krabiček. Tel Nátěry střech, fasád, bednění, rýn a svodů. Práce ve výškách. Tel , 0603/ Prosíme o darování postýlky, kočárku, fusaku, vaničky atd. pro potřebné maminky. Kontakt: Poradna pro ženy a dívky, Nádražní 23, Rožnov p. R. Tel Firma RONČÁK - OPRAVY TELEVIZORŮ hlásí změnu tel. čísla na 0651/ nebo 0604/ Pavel Šturala - čištění koberců a čalouněného nábytku, také interiéry aut. Tel nebo 0608/

8 STRANA 8 SPORT SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2000 Pro rožnovské stolní tenisty byl uplynulý mistrovský ročník hned z několika pohledů úspěšný. Družstvo mužů A ve složení Jaroslav Došek, Zamyšlení nad rožnovskou kopanou Jednoho deštivého odpoledne se mi do rukou dostala kniha Fotbal, jejimž autorem je Michel Deshors. Tedy jsem se usadil a četl. Po několika minutách jsem začal srovnávat obsah této knihy s realitou rožnovské kopané a to především mládežnické. Došel jsem k několika závěrům, které hovoří zcela jasně. 1. máme zdravou a talentovanou mládež, která zaznamenala v letošní sezoně nebývalé úspěchy, 2. máme hřiště na kterém se dá ještě hrát - je otázkou jak dlouho, protože 3. máme 40 dětí v přípravce a asi 30 mladších žáků atd,, atd., Prázdninové ohlédnutí za rožnovským nejmenším míčkem celkem čítá členská základna asi 140 hrajících od do , 4. máme málo trenérů, dresy historických dat, nemáme tréninkové hřiště, 5. máme kvalitní soupeře s dobrým klubovým zázemím, 6. máme obětavé lidi, kteří rožnovskou kopanou zvedají nahoru jak to jenom jde. To ovšem nestačí. Město, jako je naše, se s tímto přece nemůže spokojit. Nechci říci, že bychom byli středem vesmíru, ale máme jakési primáty. Umístění v krajině, historii, turistický ruch, Valašské muzeum v přírodě, úspěchy folklóru, trampolíny, biatlon, kulturní, vzdělané a pracovité obyvatelstvo, nízkou míru nezaměstnanosti, v neposlední řadě hezké náměstí a celkově dobrou pověst a uznání, kam jen přijdeme. Bylo by tedy špatné, když můžeme hrát vyšší soutěže a zviditelnit náš Rožnov i tímto způsobem, abychom to neučinili. Také by se mohlo stát, že by se za pár let povídalo u piva: Jó tenkrát se hrál v Rožnově dobrý fotbal a bylo tu hodně dobrých kluků. Proto prosíme organizace i jednotlivce o jakoukoliv pomoc rožnovské kopané. Bližší informace o výsledcích naší kopané a možnosti její podpory poskytnou: Členové výboru FC Rožnov: Předseda ing. Josef Bukovjan - fax: Pokladník p. Pavel Drozd - tel: Adresa pro poštovní styk: P.O.BOX 59, Horní Paseky 2268, Rožnov p. R., Bankovní spojení: IPB, a.s. Rožnov p. R., č. účtu: / 5100 Dovolujeme si Vám představit naše benjamínky, kteří zaznamenali v sezoně mimořádné úspěchy. -ma- Foto: Autor TIP NA VÝLET - Na kolech po Národním parku Podyjí Rájem pro cykloturisty je Národní park Podyjí, který se nachází mezi Vranovskou přehradou a Znojmem, kolem řeky Dyje, po obou jeho březích, tedy i na rakouské straně, kde se nazývá Thayatal. Na naši straně hranic má park přibližnou rozlohu 62 km 2 a podle kvality přírodního prostředí je rozdělen do tří zón a ochranného pásma. Velké množství značených cyklotras, z nichž 130 km prochází českým a 270 km rakouským územím musí uspokojit i ty nejnáročnější cyklistické nadšence. Jediným drobným kazem na kráse jsou na české straně asfaltové cesty a cestičky s nekvalitním povrchem. Pro horská a trekingová kola to však až takový problém není. Začít je nejlépe v obci Čížov, kam se lze dopravit i autem, které však musí zůstat na odstavném parkovišti, před vesnicí. V Čížově se nachází informační středisko Národního Parku, které je velmi dobře vybaveno (je zde i výtah pro vozíčkáře) a kvalifikovaní pracovníci vám poskytnou veškeré informace, včetně dopravních spojů. Poblíž střediska najdete zbytky drátěného zátarasu s pozorovatelnou. Je to pozůstatek přítomnosti pohraničních vojsk před rokem V obci, která čítá 62 obyvatel, najdete také restauraci u Švestků, kde se i dobře najíte. V letní sezonu je otevřená každý den. Uvedu dva příklady, jaké cykloturistické možnosti umožňuje Národní park Podyjí. Z Čížova se můžete vydat na kole po nejdůležitějších lokalitách Národního parku. Z několika vyhlídek lze spatřit pěkné přírodní scenerie tvořené skalami a údolním zářezem řeky Dyje. Kolem čížovského rybníka projedete lesem až k obci Lukov a odtud na zříceninu Nový Hrádek. Tento, původně lovecký hrad byl založen v roce 1358 markrabětem moravským Janem Jindřichem, bratrem Karla IV. a zničen za třicetileté války Švédy. Z Nového Hrádku jsou krásné výhledy na dva meandry řeky Dyje. Vypadá to jako soutok tří řek. Po úzkých asfaltových cestách, které původně sloužily pohraničníkům jako obslužná komunikace, se asi po 7 km dostanete na úzký skalnatý hřeben zvaný Šobes. Odtud jsou krásné pohledy na obě strany meandru Dyje, na jižních svazích tohoto ostrohu se nacházejí vinice. Při průjezdu mezi nimi lze víno v kiosku i ochutnat. Po sjezdu do obce Havraníky se vydáte směrem na Znojmo. Asi po 3 km odbočíte na vedlejší silnici do obce Popice. Ty jsou rodištěm spisovatele Karla Antona Postla, (později v Americe psal pod pseudonymem Charles Sealsfield) a odtud je možno se po lesní cestě dostat na vyhlídku Sealsfieldův kámen, oblíbené to místo spisovatele. Z Popic lze pokračovat po vedlejší cestě přes Konice na Kraví horu. Odtud je pěkná vyhlídka na město Znojmo a Hradiště sv. Hyppolita a nachází se zde velké vřesoviště. Z Kraví hory sjedete poměrně rychle do okresního města Znojma. Je to hospodářské a kulturní centrum oblasti s řadou historických památek. Je proslulé pěstováním dobrého vína, ovoce a zeleniny. Na královské město jej povýšil Přemysl Otakar I. v roce Hned vedle zámku najdete i pivovar, který vaří pivo značky Hostan. Po asi 2,5 km stoupání vyjedete na vrch Hradiště, odkud je opět vidět město Znojmo zase z trochu jiného pohledu. V této lokalitě, na skalním ostrohu, na soutoku Gránického potoka s Dyjí, byl postaven kostel sv. Hyppolita a klášter řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Z Hradiště se na kole přesunete po vedlejší silnici přes obce Mašovice, Podmolí, Lukov a Horní Břečkov zpátky do Čížova. Cyklotrasa : Čížov - Lukov - Nový Hrádek - Šobes - Havraníky- Popice - Sealsfieldův kámen - Konice - Kraví hora - Znojmo - Jiří Konečný, Hynek Bartošek, Leoš Kneisl a Petr Míček, doplňované nadějnými dorostenci Jiřím Šubčíkem a Martinem Šejstalem, bez jediné prohry zvítězilo v oblastní soutěži a příští rok bude startovat ve velice kvalitní Moravsko-slezské divizi. Družstvo mužů B ve složení Míček Petr a Lukáš, Vladimír Zleva Eva Šubčíková, Martin Olejník, Martin Šejstal, Jan Zapletal, Terezka Brožová, Petr Mikita a Jan Zapletal. Foto: Autor Honč. Martin Šejstal, Miroslav Kokinopulos zase bez jediné prohry či remízy vyhrálo okresní přebor mužů a tím si vybojovalo postup do oblastní soutěže. Tento úspěch dále podtrhuje i druhé místo družstva C (Ing. Holiš, Poruba, Šubčík, Baroš, Pustějovský) v OP mužů. Ale opravdu asi největší radost nám udělali mladí stolní tenisté. Na prvním místě je třeba uvést Evu Šubčíkovou. která jako mladší žákyně suverénním způsobem kraluje okresním žebříčkům,jak mladších tak i starších žákyň. Pro své výsledky na bodovacích turnajích byla nominována na turnaj TOP 24, kterého se zúčastnilo 24 nejlepších ml. žákyň v naší republice a konečné 16 místo bylo jistě velikým úspěchem. V nesmírně těžké konkurenci silných severomoravských oddílů byla nakonec vyhodnocena jako 4.nejlepší mladší žákyně v Severomoravské oblasti! Na tomto úspěchu, samozřejmě mimo Evičky, má největší zásluhu její otec Ing. Leopold Šubčík, který ji hlavně trenuje a doprovází na všech turnajích po celé naší republice. S přihlédnutím k tomu, že Evička bude mladší žákyní i v příští sezoně dají se očekávat výraznější úspěchy a umístění již v rámci České republiky. Další úspěšnou nadějí rožnovského stolního tenisu je Petr Mikita, který byl vyhodnocen jako nejlepší mladší žák a druhý nejlepší starší žák v okrese Vsetín. Držíme mu palce ať úspěšně zvládne přechod do starší kategorie. Celkově při pohledu do okresního žebříčku mladších žáků se přesvědčíme o silné nadvládě rožnovských hráčů, vždyť mezi nejlepšími 8 hráči je 5 z Rožnova. Velkým příslibem je Adam Kosa, který je na 3.místě, hned za ním je Jan Zapletal, které pak do zmíněné osmičky doplňují Martin Olejník a Miroslav Zapletal. Věříme, že při větší tréninkové píli se začnou prosazovat i v oblastním měřítku. Ve starších žákyních dále figuruje na pěkném 7. místě Terezka Brožová. V čele dorosteneckého žebříčku máme hned dva zástupce, na prvním místě Jiří Šubčík, na druhém místě Martin Šejstal. Hradiště - Mašovice - Podmolí - Lukov - Horní Břečkov - Čížov, celkem 50 km. Pokud chcete na rakouskou stranu, je pěkná cyklistická projížďka směrem na jihovýchod s návratem opět přes město Znojmo. Z Čížova sjedete k řece Dyji na hraniční přechod Hardegg. Ten slouží pouze pro pěší a cyklisty a je otevřen od května do září. Pokud chcete navštívit Hardeggskou vyhlídku, musíte zastavit asi po 2,5 km jízdy z Čížova. Z cesty odbočíte doprava a po půlkilometrové cestě lesem se vám naskytne překrásný výhled na nejmenší rakouské městečko Hardegg, kterému vévodí starobylá zřícenina hradu, postaveného na skále a kostel ze 13. století. Město leží na soutoku Dyje s jejím nejsilnějším přítokem, potokem Fugnitz. Na vyhlídce je postavený krytý altánek původně z roku 1885, který byl v roce 1995 obnoven Rakouským klubem turistů. Z Hardeggu musíte vyjet asi 2,5 km stoupání a dále se zvlněnou krajinou, která se moc od naší neliší, dostanete do Merkensdorfu. Zde je kilometrová odbočka na zříceninu hradu Kaja. Na hradě je umístěná expozice historie hradů na řece Dyji a je přístupná v sezoně jen v sobotu a neděli. Po několika málo kilometrech přijedete do vesnice Niederfladnitz, od které je asi 2 km vzdálen lovecký zámeček Karlslust, který stále slouží svému účelu. Po příjemném šestikilometrovém sjezdu přijedete do starého vinařského městečka Retz. Na historické jádro města se nestačíte vynadívat. Na velké náměstí vstupujete Nalberskou nebo Znojemskou branou. V jeho horní části je renesanční radnice, vidět můžete tradiční pranýř, dvě kašny a dva sloupy - Mariánský a Nejsvětější Trojice. Dále je zde raně gotický dominikánský kostel a barokní farní kostel sv. Štěpána. Z Retzu asi příliš pospíchat nebudete, tím spíš, že na hraniční přechod Hnanice to už není daleko. Přejedete obce Retzbach a Mitterretzbach a po necelých čtyřech kilometrech jste doma. Hraniční přechod je postavený na kopci, takže poslední metry jízdy na rakouském území dají ještě zabrat. Všude kolem přítomné vinice však skýtají příjemný pohled a tak brzy na námahu zapomenete. Tím spíš, že občerstvení v naší hospodě je na dosah. Hnanice je obec z roku 1210 a najdete zde románsko-gotický chrám sv. Wolfganga. Přes Havraníky (kde jsou nálezy pohřebišť, keramiky a kamenných nástrojů z mladší doby kamenné), Nový Šaldorf (do tamních vinných sklepů jste srdečně zváni), Sedlešovice a Louku (premonstrátský klášter) se během 10,5 km dostanete až do Znojma. Dále pokračujete známou cestou přes Hradiště, Mašovice, Podmolí, Lukov, Horní Břečkov zpátky do Čížova. Cyklotrasa: Čížov - Hardegg - Merkensdorf - Kaja - Niederfladnitz - Retz - Retzbach - Mitterretzbach - Hnanice - Havraníky - Nový Šaldorf - Sedlešovice - Louka - Znojmo - Hradiště - Mašovice - Podmolí - Lukov - Horní Břečkov - Čížov, celkem 54 km. Kromě těchto tras můžete z Čížova poznat rakouské území západně od Hardeggu až po Drosendorf a přes přechod Vratěnín a Vranovskou přehradu se vrátit zpět. Na počet kilometrů je tato cyklistická trasa dost náročná. Pro sváteční cykloturisty je možná lepší navštívit rekreační oblast Vranovské přehrady, kterou lze objet dokola s prohlídkami hradů Bítov a Cornštejn a státního zámku Vranov nad Dyjí. Tato trasa není příliš dlouhá, měří něco málo přes 40 km. Ale to už je trochu jiná kapitola. Jiří Piska Pro nadcházející sezonu stanovil výbor oddílu hned několik cílů. Důstojnou reprezentaci A družstva v Moravsko-slezské divizi. K tomuto cíli by měl pomoci také přestup výborného hráče Radima Vlčka z Val. Meziříčí a hlavně možnost hostování rožnovského odchovance Martina Kolečka, který hájí barvy nejúspěšnějšího oddílu v naší republice TTC VP Frýdek-Místek. Neméně důležitým cílem je pak navázat na úspěchy v mládežnických kategoriích v okresních, oblastních či republikových úrovních. Uvedené úspěchy by však nebyly možné bez pomoci tradičních partnerů oddílu stolního tenisu, kterými jsou firmy: DE- ZADATA, MONAT G.V., NA- TUR a DCP z Valašského Meziříčí, ESPROM, TESLA Sezam, Terosil, Baroš a synové, R.O.S., pan Zapletal a MÚ z Rožnova a firma ARCImpex z Fr.-Místku. Oddíl se těší na další společné úspěchy v nadcházejícím ročníku a přeje všem svým příznivcům hezkou dovolenou. -PeM- V sobotu 5. srpna se uskuteční první mistrovské utkání župního přeboru kopané: FC Rožnov - TJ KARET Bystřice n. O. Přijďte v hodin povzbudit naše borce! KAM ZA SPORTEM FOTBAL ROŽNOV Sobota Nový stadion u koupaliště 16,30 muži FC Rožnov p. R. - TJ KARET Bystřice n. O., župní přebor - 1. kolo. Neděle Nový stadion u koupaliště 9,00 st. dorost FC Rožnov p. R. - TJ Kozlovice, župní přebor - 1. kolo 11,15 ml. dorost FC Rožnov p. R. - TJ Kozlovice, župní přebor - 1. kolo FOTBAL VIGANTICE Sobota hřiště ve Viganticích 16,30 muži TJ Vigantice - Tichá, I. A. třída - 2. kolo. FOTBAL VIDČE Sobota hřiště na Sahaře 16,30 muži TJ Vidče - Sokol Fryčovice, I. A. třída - 1. kolo. FOTBAL VAL. BYSTŘICE Neděle hřiště ve Val. Bystřici 16,30 muži Sokol Valašská Bystřice - Sokol Zašová, I. B. třída - 2. kolo. SPEKTRUM ROŽNOVSKA - čtrnáctideník. Vydává Městská kulturní agentura Rožnov p. R. Adresa redakce: Spektrum, Letenská 2209, Rožnov p. R., tel.: , tel./fax: 0651/651794, šéfredaktor PhDr. Vladimír Pitron. Grafická úprava a sazba: MK agentura - Aleš Žanta. Litografie: grafické studio Miger Reklamní agentura, tel. 0651/ Tiskne GRAFIA NOVA, Rožnov pod Radhoštěm. Rozšiřují kameloti a stánky s tiskem, informace o předplatném v redakci. Číslo registrace u Okresního úřadu Vsetín - VS 002/1991. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě č. j.: 2927/92-P/1 ze dne Reklamy a inzeráty přijímá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Služba v redakci denně od 8.00 do hodin. Číslo 15 odevzdáno k tisku

Běh Terryho Foxe v Rožnově p. R.

Běh Terryho Foxe v Rožnově p. R. Svátky jara na Rožnovsku Velikonoce se blíží, nabízíme pořady Valašského muzea i něco z lidových zvyků na Valašsku. STRANA 3 Vlastnictví za trest? Názor čtenáře na zákon, který se týká spoluvlastnictví

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše Běh Emila Zátopka 18. září se uskutečnil 2. ročník Memoriálu olympijského vítěze Emila Zátopka čtěte na straně 3 Osobnost regionu Člověk má dělat dobro - to je krédo Vítězslava Koukala, který oslavil významné

Více

Z obsahu: NOVÉ PŘECHODY PRŮJEZD MĚSTEM BEZ DO- PRAVNÍHO OMEZENÍ FOTOSOUTĚŽ MĚSTO STROMŮ DRAŽBA BYTŮ KUPON NA SLEVU OBUVI NABÍDKA MUDr.

Z obsahu: NOVÉ PŘECHODY PRŮJEZD MĚSTEM BEZ DO- PRAVNÍHO OMEZENÍ FOTOSOUTĚŽ MĚSTO STROMŮ DRAŽBA BYTŮ KUPON NA SLEVU OBUVI NABÍDKA MUDr. Události, které začaly pádem stropu v Základní škole na Vítězné ulici dne 30. října, zasáhly nejen život školy, ale svým způsobem se dotkly snad každého. Občané se s aktuálními informacemi mohou seznamovat

Více

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9 Jarmark se povedl Tradičnímu rožnovskému hodovému jarmarku počasí přálo a Rožnováci se skvěle bavili Čtěte na straně 2 R. Lukavský v kostele Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením

Více

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané Senátoři v Rožnově Vzácnou návštěvu uvítal v minulých dnech starosta Čtěte na straně 2 Prohlášení místostarostů Jak vnímají kritiku na své osoby místostarostové? Čtěte na straně 3!!!! Úspěšné setkání Mercedesů

Více

STRANA 4. voličů z našeho volebního obvodu č. 77. Více o volbách najdete na str. 3. - vp -

STRANA 4. voličů z našeho volebního obvodu č. 77. Více o volbách najdete na str. 3. - vp - Tak jsme volili Jak probíhaly volby v našem městě. V II. kole senátních voleb volilo 3717 Rožnováků. STRANA 3 Už brzy zazní hlas varhan Rekonstrukce varhan v kostele Všech svatých se blíží zdárně ke svému

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Novým místostarostou se stal Hanáček

Novým místostarostou se stal Hanáček Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

ZPRAVODAJ obce Rusava

ZPRAVODAJ obce Rusava ročník: XVII. září 3/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava LII. cena: 10 Kč Daň z nemovitosti Slovo má starosta... Zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 6. 2008 vyhlášku obce, kterou se zvyšuje daň z nemovitosti.

Více

Mistrovství republiky v házené Rožnov se stal dějištěm významné sportovní události Čtěte na straně 3

Mistrovství republiky v házené Rožnov se stal dějištěm významné sportovní události Čtěte na straně 3 Rožnov získal peníze z EU Projekt ke zkvalitnění řízení škol Čtěte na straně 2 Mistrovství republiky v házené Rožnov se stal dějištěm významné sportovní události Čtěte na straně 3!!!! Rekonstrukce charitního

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

100 let měšťanské školy v Brtnici

100 let měšťanské školy v Brtnici Říjen 2008 *164* Z obsahu: 100 let měšťanské školy v Brtnici Uplynulo již 100 roků, co se podařilo otevřít první třídu měšťanské školy v našem městě. Stalo se tak 16. září 1908. Tehdejší ředitel školy,

Více

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk Ročník 42 Říjen 2011, číslo 3 Čtvrletní zpravodaj města Úštěk VES VĚDLICE patří k vesnicím, které byly jako poslední připojené k městu Úštěk. Vesnice je rozložena v údolí vodnatého Úštěckého (dříve mukařovského)

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Karlovarský kraj opět finančně podpoří sport Do kdy mohou spotovní oddíly a pořadatelé akcí požádat kraj o peníze na činnost a projekty? strana 2 ročník 12 číslo 9 září

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli již jako doma

Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli již jako doma Zpravodaj Města Litomyšle 5. září 2011 Ročník XXI. 9 Brány památek se opět otevřou Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou celoevropskou poznávací a společenskou aktivitou, jejíž cílem je

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více