Hřiby! To je nuda. Mladý houbař našel vzácnou houbu v lokalitě Rožnovska. Byla předlohou netvorovi z filmu Vetřelec? STRANA 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hřiby! To je nuda. Mladý houbař našel vzácnou houbu v lokalitě Rožnovska. Byla předlohou netvorovi z filmu Vetřelec? STRANA 4"

Transkript

1 Medvěd v Beskydech je asi divný Predátor se v našich horách nechová normálně. Za oběť mu již padlo 150 králíků, třicet ovcí a jedno telátko. STRANA 3 Hřiby! To je nuda. Mladý houbař našel vzácnou houbu v lokalitě Rožnovska. Byla předlohou netvorovi z filmu Vetřelec? STRANA 4 Studánky Zpráva o kvalitě vody. Všechny studánky v okolí nevyhovují v mikrobiologickém rozboru. STRANA 6 Za nejmenším míčkem Rožnovští stolní tenisté hodnotí uplynulou sezonu. Muži vyhráli a postupují do divize. STRANA 8 ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 15 ROČNÍK X 3. SRPNA 2000 CENA 4 Kč Z města Hudební ateliér 2000 Již podruhé se v našem městě konala akce nazvaná Hudební ateliér II. ročník interpretačních kurzů pořádaný Městskou kulturní agenturou a ZUŠ v Rožnově vedli Pavel Šporcl (český houslový virtuoz), Petr Pomkla (koncertní umělec - flétna) a Emil Drápela (koncertní umělec - klarinet). Kurzů se zúčastnilo 15 žáků, kterým se výše jmenovaní umělci denně věnovali. Součástí celé akce byly i tři koncerty, z nichž právě koncert pedagogů Hudebního ateliéru byl rožnovskou veřejností velmi vřele přijat i navštíven. -vp- Jak postupovat při boji ze slimáky Na dotazy občanů města Rožnova pod Radhoštěm, jak postupovat proti slimákům, kteří občas způsobují značné škody na vzcházejících polních plodinách a zelenině uveřejňujeme rady Státní rostlinolékařské péče Vsetín. Nejdůležitější je pravidelně a pečlivě vysekat travní porosty, které jsou přirozeným úkrytem. Při mechanické likvidaci klademe mezi záhony a na chodníky na srovnanou a mokrou půdu latě, pod které slimáci přes den zalézají, případně nasypáváme kolem záhonů pásy ze směsi pilin a práškového vápna. Slimáky poté buď sbíráme nebo přímo mechanicky likvidujeme. Z chemickým přípravků jsou povoleny AZ Slug Pellets, Mesurol 50 WP, Mesurol Schneckenkorn nebo Vanish Sluh Pellets, které používáme kolem záhonů. Přípravky nesmí přijít do styku s rostlinami a při jejich aplikaci musí být dodržen návod. Ing. Simona Vojkůvková, MěÚ Rožnov p. R., ORŽP Internetové informace o Rožnově p. R. naleznete na adrese Připomínka 110 let organizované tělovýchovy v Rožnově p. R. Organizované tělovýchovné hnutí vzniklo v Rožnově p. R. v roce 1890, u jeho zrodu stál obchodník Osvald Kotouček. Samozřejmě na toto výročí nezapomínáme, řekl předseda TJ Rožnov p. R. Mgr. Jan Pargač. Doplněním Almanachu, vydaného v r. 1990, chceme podchytit posledních 10 let, které v životě TJ znamenaly zásadní proměnu z dříve centrálně řízené tělovýchovy pod hlavičkou Svazarmu a ČSTV po současnou, kdy došlo k osamostatnění řady oddílů a vzniku nových sportovních subjektů. K tomuto výročí vydáme slavnostní vlaječky a pamětní listy. Na září připravujeme setkání pamětníků, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Rožnově p. R., pak také Nedělní pouť ke kostelíku sv. Anny Již od roku 1939, kdy kanovník Seget vysvětil základní kámen kostelíku sv. Anny ve Valašském muzeu a sloužil polní mši svatou, se stala tradicí Anenská pouť v Rožnově. Mluví se o množství lidí, kteří za zpěvu písní putovali na místo svěcení. Po vysvěcení kostela a umístění oltářního obrazu sv. Anny učitelky začaly být k poctě sv. anny pořádány každoroční děkovné poutě. Účast farníků byla obrovská, každá osada vypravila svoje procesí, chodili Horno a Dolnopasečané, Hážovjané, Tylovjané a Rožnované. Poutě ke sv. Anně trvaly jen do konce 50. let, poslední bohoslužba se uskutečnila v roce Po tomto roce byly poutě zakázány úplně. Ovšem po roce 1990 nastala jiná situace, a tak se tradiční pouť stala součástí Valašského roku Účast Rožnováků byla opravdu velká, počasí přálo a byla příležitost shlédnout mnoho slavnostních valašských krojů, které jejich majitelé a majitelky patřičně nazdobili. Bylo se opravdu na co dívat. -vmp-, -vp- setkání současných funkcionářů TJ, sportovních klubů a oddílů, kteří působí v rožnovské tělovýchově zejména v posledních letech. Pod hlavičkou TJ Rožnov p. R. v současnosti působí 19 sportovních oddílů, Asociace sportu pro všechny a KČT, pak pět dalších sportovních organizací (HC Rožnov, TK Rožnov, AŠSK, DDM...) a další, pak také ostatní zájmové organizace (ZÚČ, Skaut a pod.). O sport se v Rožnově aktivně zajímá 68% a kladný vztah ke sportu má dalších 24% obyvatel. S možností sportovního vyžití ve městě je spokojeno 69% obyvatel. Mezi nejoblíbenější sporty patří plavání, míčové hry, turistika a cykloturistika. -c- Starosta JUDr. J. Kubín přihlíží k pokusu o odstranění spreje z podstavce sochy T. G. M. Foto: autor Valašské kroje jsou opravdu malebné. Foto: SR - Aleš Žanta Výstava fotografií o Šremu a Rožnovu až do 17. srpna Výstava Šrem ve fotografii a Rožnov ve fotografii probíhá v Galerii Městské knihovny v Rožnově p. R. Prvá ukazuje polské město Šrem, jak ho objektivem fotoaparátu viděli studenti tamních středních škol. Fotografie jsou malého formátu, černobílé i barevné, podle toho jak vycházely z možností studentské kapsy a schopnosti vnímat svět kolem sebe. Ukazují každodennost uliček na periferii města, ale také vznešenost chrámů a význačných staveb. Neopomíjejí detaily, které ozvláštňují a zvýrazňují zajímavá místa. Jeden ze záznamů v knize návštěv k výstavě uvádí: Šrem se zdá být smutné město, ale i takto se dá vidět pěkně. Přečetli jsme si v knize návštěv záznam, že je Šrem město smutné, Kamerový systém usvědčil sprejery V závěrečný den svého pobytu v polovině července se dva mladí turisté rozloučili s Rožnovem tím, že ve 3 hodiny ráno na Masarykově náměstí sprejem vandalsky poničili podstavec sochy T. G. M. Operátorka kamerového systému Městské policie jejich počínání zjistila na monitoru, zaměřila je a zároveň uvědomila hlídku, která se vydala po stopách mladých delikventů. Příslušníci Městské policie ve spolupráci s Policií ČR do hodiny pachatele zajistila na hotelové ubytovně a identifikovala je. Případ je dále šetřen Policií ČR. Vyčíslená škoda je 3500,- Kč, řekl pracovník ORŽP MěÚ pan Jaroslav Zeman. Kámen je porézní a spreje jsou stále agresivnější. K vyčištění bylo zapotřebí použít speciální odstraňovač spreje a zbytky barvy jsme zkoušeli odstranit pomocí trysek a tlakové vody. Považuji takový čin za vandalismus nejvyššího stupně, řekl uvedla redaktorka Gazety Šremské paní Barbara Jahns. Viděno očima mladých fotografů se tak podle některých snímků může opravdu jevit. Ve skutečnosti je to město velmi pěkné, prosluněné, radostné a zvláště k hostům přívětivé. Našim přáním je, aby právě takový Šrem na vlastní oči poznali především Rožnované, proto je zveme k návštěvě Šremu. Fotografie studentů dokumentují proměnu Šremu, zaznamenal do knihy prezident Klubu historicko poznávacího ve Šremu pan Tadeusz Potocki. Město se podle některých fotografií snad opravdu může jevit smutně, ale skutečnost je jiná a věříme, že naši hosté budou skutečností příjemně rozčarováni. Protipólem fotografií studentů ze Šremu měly být fotografie rožnovských studentů, jak oni vidí své město Rožnov p. R. Dobrý úmysl srovnat umění studentů obou družebních měst a jejich pozorovací talent však vyšel pro nedostatek zájmu naprázdno. Studentské fotografie tak nahradily fotografie členů někdejšího Fotokroužku, ty jsou vyzrálejší obsahově i co provedení. Lze jen litovat, že v Rožnově v současné době Fotokroužek ani nic podobného neexistuje, protože i toto město by si zasloužilo dokumentovat (byť ne rovnou na vysoké umělecké úrovni) proměny, kterými v průběhu doby prochází. Výstava Šrem ve fotografii a Rožnov ve fotografii je i tak zajímavým počinem, který by mohl mít pokračování v určitém (například pětiletém) časovém sledu. -r- starosta JUDr. Jaroslav Kubín. Nejde o to, že se tentokrát provinili zahraniční turisté, naši vandalové dělají totéž. Sprejem je poškozená nová fasáda České spořitelny, autobusová zastávka, plastiky v městském parku - to jsou nenahraditelné škody. Díky kamerovému systému, který má dohled nad celým náměstím a přilehlými ulicemi, strážníci vandaly bleskově vypátrali a dopadli. Myslím, že tyto trestné činy by se měly trestat daleko přísněji. -d-

2 STRANA 2 ZPRAVODAJSTVÍ SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2000 Adoptujte strom! Hodnotu věcí okolo sebe si většinou uvědomujeme, až když jich ubývá. Tak je tomu i se stromy. A přitom právě ony se tiše a nevinně starají o to, aby se v našich městech a vůbec na celé planetě dalo žít. Nadace PARTNERSTVÍ, největší soukromý zdroj finanční podpory ekologických projektů obcí a nevládních organizací v ČR. realizuje program STROM ŽIVOTA, jehož smyslem je podpora projektů zaměřených na výsadbu stromů, jejich pěstování a péči. ADOPTUJTE STROM! je veřejná sbírka, jejíž pomocí jsou získávány do programu STROM ŽIVOTA získávány prostředky.. Ne každý se může aktivně podílet na ochraně přírody. Každý, komu není lhostejný osud naší krajiny a prostředí ve městech, ale může pomoci. Dramatický úbytek stromů v různých částech světa i neutěšený stav našich domácích lesů je přímo výzvou k tomu, něco s tím udělat. ADOPTUJTE SI SVŮJ STROM! Vašich 200 Kč zaslaných na účet Nadace Partnerství pokryje náklady na vypěstování sazenice a následnou péči o strom do věku, kdy již bude samostatný. Za tento obnos bude na podzim vysazen malý stromeček. Pokud budete chtít, můžete si ho samozřejmě přijít vysadit sami. Jako doklad, že jste podpořili výsadbu stromu, obdržíte originální certifikát o adopci stromu a vaše jméno bude spolu s poděkováním zveřejněno na internetu, ve výroční zprávě Nadace a ve výročních zprávách podpořených organizací. A hlavně, příroda ve vašem okolí bude zase o něco pěknější a o stromek bohatší... Stromy vracejí do vzduchu kyslík. Zachycují prach a mikroorganismy. Snižují hluk. Svými kořeny zpevňují půdu. Jsou důležitými regulátory teploty a klimatu. Významná je také jejich funkce psychologicko sociální a estetická. Tak jako lidé vyhledávali stromy i dávno potom, co sestoupili z jejich větvoví, tak po jejich stínu, zelené barvě listí a šumění větru v korunách dnes touží stále více unavených duší... Poprvé v tomto roce bude 20. října slaven Den stromů v ČR. Aby třetí tisíciletí bylo zelené, měl by každý zasadit alespoň jeden strom. A četli jste knihu MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY? O člověku, kterému se tato činnost stala životním posláním?... Peníze na adopci můžete zaslat na konto Nadace partnerství, na samostatný účet STROMY /5100, v.s. 993 u IPB a.s. Brno. -ev- Aktuálně z regionu Uplakaný víkend. Minulou sobotu i neděli se mělo konat v našem městě a okolí spousta kulturně-společenských akcí. Ovšem počasí bylo proti. Anenská noc ve Valašském muzeu musela být pro nepřízeň počasí zrušena. Podobný osud potkal i Myslivecký výlet ve Viganticích, ten ovšem má svůj náhradní termín, a to v sobotu 12. srpna. Na našem snímku vidíte unaveného rožnovského turistu, který se této akce nemohl dočkat a únavným čekáním usnul. -vp- Foto: SR - Aleš Žanta Superdým rádia Apollo. V sobotu 29. července se konal již tradiční Superdým Rádia Apollo. Přes nepřízeň počasí tuto akci navštívilo na 2000 tancechtivých mladých lidí. Průměrný věk návštěvníka sotva dosahoval patnácti let. Je ovšem zarážející, že těmto hostům byly beze všeho prodávány alkoholické nápoje, a tak není divu, že kolem půlnoci jste mohli potkávat hloučky opilých nezletilců, kterak se potloukají Rožnovem. Vrcholem byla soutěž mokré tričko, do které se přihlásily tři nezletilé návštěvnice, aby po skončení soutěže přovedly takřka dokonalý striptýz. Nemám nic proti akcím pro tuto generaci, ale čeho je moc, toho je příliš. -vp- Foto: SR - Aleš Žanta V poměrně krátké době již po druhé navštívili Rožnov p. R. členové Klubu historicko poznávacího při Muzeu Šremském polského města Šrem. Muzejní společnost vznikla v prosinci V současné době má 20 členů, kteří se zaměřují na poznávání kulturních památek a historii Velkopolska. Jejich aktivita se v r rozšířila také na družební město Rožnov p. R., kulturní památky Valaš-ska a okolních regionů. Kromě samotného Rožnova p. R. navštívili také malebné městečko Štramberk, Hukvaldy, výrobu gobelínů ve Valašském Meziříčí, lázně Teplice i s jeskyněmi a propastí, Hostýn, Kroměříž, také historické stavby Dušana Jurkoviče Solanecké fojtství údajně pamatuje 400 let. Podnes je celé z původního dřeva, pospojovaného dřevěnými hřebíky - krkoškami, vbitými do předem vyvrtaných děr; teprve při výměně některých oken za větší v 50. letech tohoto století bylo použito hřebíků železných. Podnes je nad hlavním vchodem trám dlouhý přes celou chalupu, tedy 20 m. Jen šindel u střechy byl nahrazen eternitem. Studna před domem je původní. Prastará je i lípa, která roste jen několik metrů od stavení. Rozměrná budova fojtství byla určena převážně hospodářským účelům. K obývání sloužila velká světnice. V zimě ji nebylo možné pořádně vytopit, hospodyně vařila v hubertusu, zamrzala tam voda. Teprve později byla přistavěna menší světnice, která sloužila jako ložnice. Ještě za posledního fojta Vojty Koláčka pořádali myslivci ve Tři otázky dvěma hostům na Pustevnách a kapli na Radhošti. Co Vás na Valašsku a okolí zaujalo především, jak byste rádi poznali tuto krajinu příště a co se Vám tady nelíbilo - byly otázky na prezidenta Klubu historicko poznávacího při Muzeu Šremském ve Šremu, pana Tadeusze Potoc-kého. Jsme v Rožnově podruhé a z poslední návštěvy nás nejvíce zaujal pěkný a výstavný zámek v Kroměříži, také samotné město a zejména úpravné náměstí. I Rožnov se nám velmi líbí, město je plné zeleně, pěkně uspořádané, čisté, zejména náměstí - na každém kroku je vidět, že je o ně dobře pečováno. Valašské muzeum je velmi pěkné, v Polsku tak rozsáhlý skanzen není. Zcela Neandrtálský kluk Adam Bill se v jeskyni Šipce cítil jako doma. určitě se do Beskyd vrátíme. Chceme vidět Radhošť a okolní hory v zimě, zasněžené hory jsou jistě mnohem hezčí. Celkově jsme se zde cítili velmi dobře, všude jsme se potkávali s milým přijetím. Ptáte se, co se nám nelíbilo, co nás potrápilo? Vlastně si ani nemohu vzpomenout... Jak se v Rožnově p. R. cítíte, jak bude pokračovat spolupráce družebních měst Šremu s Rožnovem p. R., jaké jsou cíle pro další období - zeptali jsme se redaktorky Gazety Šremské paní Barbary Jahns. Rádi přijíždíme do Rožnova, je tady velmi hezky. Srdečně zveme Rožnovany - a nejen je - k návštěvě Velkopolska. Máme velmi mnoho pěkných památek, zámky, paláce, velmi hodnotná Solanecké fojtství velké světnici poslední leč, muzikanti seděli na rozměrné peci. Dožínky a letní zábavy se konaly na travnatém dvoře před fojtstvím, naposledy snad v roce 1956, kdy se zakládalo JZD. Poslední solaneckým fojtem byl Vojtěch Koláček ( ). Otec byl velice oblíbený, vzpomíná jeho dcera paní Helena Škarpová. Po absolvování hospodářské školy chtěl jít na zvěrolékaře, ale musel zůstat doma na hospodářství. K nemocnému dobytku nebo k telení volali lidé vždycky napřed jeho, teprve když opravdu nebylo pomoci, tak zvěrolékaře doktora Vrbu, ale i on si bral otce na výpomoc. Když v roce 1979 otec zemřel, přišla mu na pohřeb celá dědina. Paní Helena vzpomíná na časy fojtství ráda, třebaže... Dřina tam byla hrozná, ale měla jsem dětství velice pěkné, Pravěk ve štramberské Šipce Návštěvníky městečka Štramberk zaujmou pravěcí obyvatelé jeskyně Šipka. Jde o sympatický pokus Pavla Knebla a Martiny Kopáčkové o prožití a přežití prázdnin v podmínkách života neandrtálců, v šeru chladné a vlhké jeskyni, kde pravděpodobně před lety vzplanul poprvé oheň. Sedačky z kulatiny, dvě ohniště, ložnice sice otevřené, zato vystlané slámou. Kamenný mlýnek na obilí šroťák, bylinky na čaj, miska ze skořápky kokosového ořechu, popel namísto mýdla. Oblek z jutoviny. Bosé nohy našlapují na dně jeskyně na vápencové kamení a čvachtají v blátě. Mimo jediného místa všudypřítomná vlhkost, ale pokud právě neprší, tak to celkem ujde. V noci se na slámě pod šikmou vápencovou stěnou spí docela dobře. Kolorit sídla neandrtálců dotváří sálající ohniště, svazečky bylin k vaření čaje a otýpka nevymláceného ovsa. K jídlu je kaše nebo placky z umletého obilí a čaj z nasbíraných bylinek. Kopírovat pravěk do detailů zřejmě nebylo cílem pokusu, o čemž svědčí knihovna pod jednou šikmou stěnou s literaturou o pravěku Štramberka a hesla se Foto: autor muzea, bohaté kolekce obrazů. A nejen v samotné Poznani, ale i v širokém okolí. Přivezli jsme katalogy zajímavých míst. Také nabídku s ubytováním, které by příliš nezatížilo kapsu turistů a bylo dostupné pro všechny. K lepšímu poznání půvabů Valašska a okolí chceme ve Šremu uspořádat výstavu map, fotografií a dokumentů zajímavých míst turistických, kulturních i historických. Obdobně takto představit Šrem a jeho okolí v Rožnově. Našim přáním je, aby co nejvíce Šremjanů poznalo přívětivý Rožnov a jeho pěkné okolí, ale také aby Rožnované poznali přívětivé město Šrem a oblast Velkopolska. -sb- i když rodiče opravdu neměli peněz a oblékat nás pomáhal staříček. Fojti z Hutiska a Solance leží na hutiském hřbitově, zažloutlé fotografie přibližují jejich někdejší tváře. Strohé letopočty narození a úmrtí sahají až do roku Za staletí se podoba solaneckého fojtství téměř nezměnila. Jen obrázky na podbití štítů vlivem neúprosného času a povětrnosti vybledly. U staleté lípy se během bouřlivé povětrnosti ulomila větev, která nadkrývala téměř celou střechu fojtství. To všechno je dnes už jen historie. -sb- 400 let staré Solanecké fojství si prohlédli členové muzejního spolku ze Šremu. Foto: autor soudobou tématikou, napsaná na kůře, dřevě i na papíře, jako například: Homo sapiens, nejstrašnější z lidoopů, jediné zvíře na zemi, které ničí podmínky života ostatních živočichů. Nebo nápis: My nejsme neandrtálci, ale chceme být ekoandrtálci, který vysvětluje záměr pokusu. Další pak varuje: Nebezpečí není v zelených, ale v dutých hlavách. Atmosféru dotváří námět diskuse na téma: Oč by se světu ulevilo, kdyby mě nebylo, kdybych žil jinak, skromněji a šťastněji. Experiment nepostrádá vtip, humor ani náměty na zamyšlení. -r- Historické hodiny ve Vidči Inventář gotického katolického kostela ve Vidči, zasvěceného svatým Cyrilu a Metoději, podnes připomíná své zakladatele nadučitele Hynka Kašlíka a prvního videčského faráře P. Aloise Pozbyla. Kostel byl vysvěcený byl r Původní je také hodinový stroj, který v r vyrobila firma Alois Dvořák z Vyškova. Jistá firma za něj nedávno nabídla zdarma instalaci elektrického ovládání zvonů a věžních hodin, ale místní se nechtěli vzdát vzácného strojku, který stále vypadá jako nový a bez větších poruch jde i po 79 letech tak přesně, že je možné chodit podle věžních hodin na vlak. Hodiny ošetřuje pan Lacina, původně otec, teď už syn, řekl správce kostela pan Josef Neřád. I když je vyučený tesařem, má zálibu v opravách starých hodin a budíků. O věžní hodiny pečuje tak dobře, že jsou stále jako nové. Poruchy nebyly velké, jen prasklá planžeta a prodřená ocelová lanka táhel. Ručičky na ciferníku hodin jsou ovládány táhly, protože hodinový strojek je umístěn ve spodní části věžního tělesa. Závaží představují dvě kovové nádoby, naplněné kamením a pískem. Jejich váha ovlivňuje přesný chod hodin, vysvětlil pan Josef Neřád. Na podzim, nebo když je vlhko, je třeba zátěže odebrat, za sucha naopak přidat. Hodiny se natahují každých 24 hodin, takže jsou pod stálým dohledem. -sb-

3 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2000 TÉMA STRANA 3 Medvěd v Beskydech je asi divný Dinotice, 1. srpna 2000, hospodář přišel o dvacet králíků. Foto: TV Art Jak zajisté každý ví, v našem bezprostředním okolí se již delší dobu pohybuje tzv. divný medvěd. Divný znamená, že neloví tak, jak by měl. Dostal zálusk na domací zvířectvo. A tak v celku ve velkém množství mizí ovce, králíci, slepice i telátka ze samot a usedlostí v okolí Rožnova. Domorodci samozřejmě nadšeni nejsou, ba naopak panuje vůči němu velká nevraživost. Matky mají strach i o své děti, byť medvěd zatím nikomu neublížil, jen prohnal cyklistu na horském kole, či vyhnal myslivce na posed. Setkali jsme se dokonce s případem, kdy hřibař chodí po lese, sbírá hřiby a jako zbraň sebou vleče motorovou pilu. Zkrátka medvěd je tu a lidé ho vzali na vědomí. Na vědomí ho vzaly i kompetentní instituce, včele s CHKO Milan Orálek ukazuje náboje s gumovýma kulkama, které by měly medvěda zastrašit. Foto: Radovan Stoklasa Beskydy. Zpočátku se patřiční pracovníci snažili veřejnost přesvědčit o neškodnosti tohoto velkého zvířete. Jak však šel čas a škod přibývalo, změnil se i jejich postoj. Nyní se všemožně i obětavě snaží medvěda lapit do připravené pasti. Vždyť k dnešnímu dni je evidováno na padesát případů napadení domácího zvířectva. Již se ví, že tento medvěd není normální. Příliš si zvykl na laciný úlovek a odmítá lovit tak, jak medvěd má. Tím se stává člověku nebezpečný. Argument, že na Slovensku je šest stovek medvědů, asi neobstojí. Vždyť se stačí po našich Beskydech projít. Kam oko dohlédne, vždy spatří nějakou chaloupku či usedlost. Ač to tak zprvu nevypadá, jsme na hory dosti hustě osídleni, což se o Roháčích, Vysokých či Nízkých Tatrách rozhodně říci nedá. Také toto jsou důvody, proč se dnes snaží lovci medvěda ulovit. Ono to zase není tak jednoduché. Naše zvíře má docela velký akční rádius a je schopno přes noc zdolat i padesát kilometrů. Lovci mají k dispozici jednu klec, kterou musí na určené místo převézt autojeřábem, patřičně namaskovat, nalíčit nástrahu a provést tzv. pachové stopy, což znamená vláčet na všechny strany od pasti pytel se zapáchajícím masem a několik kilometrů šmejdit okolo tak, aby se podařilo zvíře na návnadu upoutat. Přiznejme si, že při stávajícím počasí to není zrovna jednoduchá úloha. Současně však stoupá únava a s přibývajícím časem i nervozita a podrážděnost, čemuž se nelze divit. Připraveny jsou i další varianty: pokusit se medvěda vystopovat a uspat ho narkozitační puškou či krajní varianta - medvěda zastřelit. Již padla možnost pokusit se medvěda zastrašit gumovýma kulkama, aby si odvykl k usedlostem chodit. Veřejnost se rozdělila na dva tábory. Ti, kteří bydlí dále od Beskyd se většinou domnívají, že medvěd zase tak velké škody netropí a je ho škoda. Dokonce se již objevilo i sdružení na záchranu medvěda - tím se rozumí nechat medvěda na pokoji, ať si u nás dělá co chce. Ovšem to se zdá poněkud krátkozraké pro druhý tábor, který tvrdí: zatím škodí jenom na majetku, až ublíží a napadne člověka, bude již pozdě. A tento případ asi po Past na medvěda je bytelná. Na místo svého určení byla přepravena autojeřábem. Foto: Radovan Stoklasa Sádrový odlitek medvědí stopy. Co tomu říkáte? zkušenostech nelze vyloučit. V těchto případech zcela jistě nelze rozhodovat od stolu v teplé kanceláři. Je zapotřebí se přímo v terénu s nastalou situací podrobně seznámit, probrat konkrétně všechny případy napadení usedlostí a potom lze kompetentně rozhodnout. I když se mi také nelíbí, že po ulovení bude medvěd dopraven do ZOO, asi není vyhnutí. Z minulosti známe mnoho případů, kde se v okolí potuloval medvěd. Svědčily o tom však pouze stopy, případně medvědí trus. Tento divný medvěd je zcela jiná kapitola, nechová se jako medvěd a asi do naší přírody nepatří. - vp - Foto: TV Art Obec Dolní Bečva vyhlašuje záměr pronajmout obecní nemovitý majetek k provozování služeb: Nebytový prostor v přízemí budovy Osvětové besedy (dosud prodejna textilu a obuvi) o celkové výměře 61 m 2. Prostor se nachází ve středu obce Dolní Bečva v blízkosti státní silnice s dobrou dopravní obslužností. Zájemci o pronájem si mohou prostory prohlédnout po dohodě s pracovnicí OÚ paní Vavřínovou na tel.: 0651/ Nabídku v zapečetěné obálce označené v záhlaví výběrové řízení na nájem lze podat osobně na podatelně OÚ nejpozději do Informace o dokladech potřebných k podání nabídky lze získat na OÚ. Výběrové řízení na nájemníka bude ukončeno nejpozději do Kontaktní adresa: Obecní úřad Dolní Bečva, čp. 340, PSČ VÆ en sportovn płætelø, zveme væs na 42. RO N K Z`VODU VE SKOKU NA LY CH na møstku s um lou hmotou O POH`R STAROSTY M STA RO NOVA POD RADHO T M za œłasti reprezentace R, SR a dal ch. ZÆvod se uskutełn v sobotu 19. srpna ve hodin ve skokanskøm areælu BuŁiska a 1. LETN MISTROVSTV R V SEVERSK KOMBINACI ZÆvod se uskutełn v sobotu 19. srpna od hodin - skok na ly ch a v hodin prob hne na Masarykov næm st b h na kolełkov ch ly ch.

4 STRANA 4 PUBLICISTIKA SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2000 Hřiby? To je nuda. Najděte si svůj Květnatec Archerův! Květnatec Archerův - Clathrus archeri Do Evropy byla zavezena z Austrálie a Nového Zélandu. Poprvé nalezena ve Francii V Československu Plodnice je kulovitá až vejčitá vykukující nad povrch půdy o velikosti 2-5 cm. Bělavá až nazelenalá na bázi s vyceliovým kořínkem, s tenkou kožovitou vnější okrovkou, pod níž je silná rosolovitá mezivrstva. Dospíváním vajíčko puká a vyrůstá z něho bělavý, pórovitý, křehký, dutý nosič, dole zúžený a volně vězící v bílé pochvě, výše se rozvětvující ve 4 až 6 ramen, zprvu vzpřímených a špičatých srostlých, později hvězdicovitě rozložených, naspodu narůžovělých s podélným švem, svrchu korálové až rubínově červených, příčně svraskalých a skvrnitě pokrytých slizovitým olivově černým teřichem, mršině páchnoucím. Houbař je jako zahradník. Sotva na jaře rozmrzne zem a zahradník ponoří svůj rýč do hlíny, vyráží houbař za svým prvním krasavcem. A musí sebou opravdu hodit. Smržů jsou minimálně tři druhy a všechny jedlé. Smržům konkurují ucháči, jsou záludnější, ucháč obecný je jedovatý, ale přinést domů k večeři ucháče obrovského, většího než lidská hlava je sen každého opravdového houbaře. Máj ten divný měsíc, všechno kvete a pod trnkama roste čirůvka májovka. Pro zahradníka je nejdůležitější půda. Pro houbaře též, houbař ví, která houba potřebuje půdu kyselou a co roste na vápně. Co ho čeká v mechu a co v trávě a v jehličí. Zahradníkovi překážejí záda, která mu brání roztáhnout se nad záhonem jako pavouk a vytrhnout plevel rostoucí zrovna uprostřed záhonu. Houbař tisíckrát ohne svůj hřbet, aby prověřil cože to tam dole v tom listí vykukuje za klobouček, aby se nakonec spustil na čtyři a vlezl do nejhustějšího křoví pro ten největší úlovek. Ale nemůžeme se moc zdržovat v červnu přicházejí do lesa sběrači hřibů. Mají svá osvědčená místa. Množství hřibů usušených, zavařených a proměněných v houbovou omáčku roste geometrickou řadou 100, 200, 300 hřibů. Letos je dobrý rok. Tak 500 hřibů. Také mám své místo. U babičky v jižních Čechách jedna hráz rybníka vydá 50 hřibů. Je to nuda. Rybářů je mnoho. Radši hledám něco zajímavého. Penízovka kořenující. Taková nenápadná houba. A dědek táhne a táhne, vytáhnout nemůže. Houba má v zemi kořen až 30 cm dlouhý. Nebo takový květnatec archerův. Zprvu taková malá lepkavá kulička. Pak větší. A najednou prásk a Plodnice. větřelec leze ven. Má červená lapkavá chapadla, která se roztahují do podoby mořské hvězdice. Mimochodem hrozně smrdí. Zápach láká hmyz, který pak přenáší výtrusy. K jídllu se moc nehodí, ale to nevadí. Hřibů už jste přejedeni a rozdávat už také není komu. Zahradník je na tom ovšem stejně. V příslušném období dozrávání musí sklízet kila angreštu, rybízu, mrkve, květáku a tak dále. Na podzim zahradník uklidí zahrádku a nedočkavec jeden už sází ranné odrůdy. Ani v zimě nezahálí, okení parapety obloženy truhlíky se zeleným chmýřím budoucích rajčat a paprik. Nejinak je na tom náš houbař, když ve sklepě sklízí úrodu svých žampionů. Až někdy potkáte na svých toulkách na lyžích divnou postavu brodící se po kolena sněhem a prohlížející pařezy a staré větve, je to náš houbař. Hledá penízovku sametonohou. Výborná jedlá houba. -zb- Foto: SR - Aleš Žanta Mladý houbař Zdeněk Brož měl štěstí. Květnatec Archerův je opravdu unikát. Foto: SR - Aleš Žanta Je to houba nebo vetřelec? Foto: SR - Aleš Žanta Okolo řeky Bečvy na chalupu Redlova písnička o Bečvě mi po sobotním Valašském Špalíčku zazní v uchu, když si to bosky ťapu okolo řeky k rodičům na chalupu. Je dopoledne, pro většinu lidí pracovní den, takže nikde ani noha, ve vodě se nikdo nečvachtá - buďto už všecky dětičky odjely k větším vodním plochám nebo žeby proto, že je otrávená? Pro mě začalo léto. V něčem jsem totiž velký tradicionalista - léto mi začíná se začátkem prázdnin, přesto, že letos je všechno totálně jinak: v květnu mám ráda, když třešně kvetou a ne dozrávají, v červnu když růže rozkvétají postupně a ne všechny najednou, jako po výstřelu startovní pistolí a za chvíli je po nich. Nemám z těch teplotních extrémů ani trochu dobrý pocit. Jestliže letos sníh napadne v září, ty třešně budou narok zralé snad už v dubnu. Chaos. Jak je příjemné, když dnes aspoň někdy v něčem naleznete řád... Jdu teda kolem té Bečvy, nevydržím to a vyměním chodník za řečiště. Balzámek. Nejen ke zchlazení, ale též pro tu akupresurní kamínkovou masáž, a taky proto, že jsem vzdušné znamení takže voda je můj živel. Rovnováha musí být. Posbírám si s sebou pár červených oblázků (někdo vozí kameny od moře, někdo ze zlatonosné řeky, já cihlové - z rudé řeky Bečvy). Je to čirá náhoda, že v batohu právě vleču knihu o rudých bratrech - v regálu knihovny mi totiž titul Indiánská zastavení doslova přitáhl ruku. Jojo, přírodní národy dnes lidi v přetechnizované civilizaci zajímají stále víc. Předkové Kelti, cikánská muzika, východní náboženství, festivaly orientálních etnik... Od Bečvy zabočuji do lesa a překážka na cestě: rozbořený mostek přes potok. Než ho přelezu, zvažuju, jestli je to starost ČSOP, CHKO nebo Svazu turistů, a pak se rozhodnu, že ti moji ogaři s mlaďochama sousedama přece něco té zručnosti po předcích taky podědili, a že není možné, abychom to přes víkend nezvládli sami. Stále víc lidí zase pociťuje potřebu vyrobit si něco vlastníma rukama - potvrdil mi onehdy jeden zasloužilý pan folklorista. A pracovnice skanzenu přitakaly - lidé stále častěji odcházejí od pódia s folklorními soubory a zajímají se spíš o řemesla a zvykosloví. To je dobře. To je móc dobře! Cestou okolo studánky s potěšením konstatuji, že tentokrát přežila. Nikdo neurazil kamennou lví hlavu, nikdo neměl chuť rozmlátit zdivo jedním panem důchodcem pravidelně pečlivě obnovované. I kelímek na řetízku dnes visí, no toto! V mladém lesíku je hladivé ticho. Aha, dlouho ne. Jakýsi opeřený soprán mi cosi vykládá - sice mu nerozumím, ale hudba je to příjemná. Přestože do mě buší stále stejné informace v monotónním rytmu a seriálové délce, je to uchumilé, na rozdíl od toho, když to na mě rozbalí vlezlé rozhlasové stanice. Mimochodem - kdoví, jak to dnes bude na chalupě vypadat. Posledně si mě totiž rádio Kiss Morava našlo i tady na samotě a že mi tedy dalo zabrat! Ještě nikdy tady v tichu žádné zvuky nepřekážely - naposledy snad pár našich rachejtlí na Silvestra nebo tu a tam projíždějící terénní motorka. Že vám ty zběsilosti servírují bez objednání v restauracích všech kategorií, v obchodech i v autobuse, na to už je člověk připraven, ale při relaxaci na chalupě? Brr. Ulamuji si kytici travin - nemám sice ráda, když se mi doma práší na šáší, ale tohle jsou nějaké neobvykle zajímavé struktury, takže zase po letech neodolám. Tak a jsem na místě. Dědovi jsem kromě nějaké oblíbené tvarůžkové lahůdky donesla i časopis DOTEK. Tuším, že mě s ním požene - je to zapřísáhlý ateista a odpůrce jakýchkoliv nematerialistických nauk, ale jsem pokušitel. Článek o tom, jak jsme pověstné zlaté české ručičky možná podědili právě po keltských předcích by ho možná mohl zaujmout. Umí přece dělat tak bezvadné věci ze dřeva... Jdu vytáhnout česnek z hlíny a natrhat rybíz do mražáku. Však to znáte, začalo léto... -ev- ROŽNOVSKÉ ŠKOLSTVÍ - Sedmikráska - soukromá základní škola o. p. s. V roce 1993 vznikla v Rožnově pod Radhoštěm škola nového charakteru a nové podoby zřizovatele - Sedmikráska. U tohoto zrodu se diskutovalo o jejích mnohých podobách - o místě, kde je při vyučování, mezi žákem a učitelem, navozena atmosféra partnerského a rovného vztahu, o užívání slovního hodnocení, o vzdělávání, jež je rozšířeno o estetické výchovy a také o možnostech integrace dětí s určitým handicapem a z toho vyplývajících individuálních přístupů a re-edukačních programů. Tyto myšlenky, ve školské veřejnosti tehdy novátorské, našly ohlas u několika rodičů a učitelů a daly prostor existenci školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT ČR. S uznáním i kritikou, které ji provázely, funguje dodnes a své služby v oblasti vzdělávání a výchovy nabízí i pro budoucí školní období. Tuto skutečnost je nutno zdůraznit, jelikož závěr školního roku 1999/2000 byl ve znamení dramatických událostí, kdy se škola, vinou minulého vedení, ocitla téměř u konce své činnosti. Na tom, že se tak nestalo, mají zásluhu především rodiče, kterým nejsou lhostejné záměry, s nimiž děti do této školy přihlašovali, tým učitelů, který ve své pedagogické jednotnosti a odvaze nepolevil a nerozpadl se a samozřejmě pomoc a morální podpora od zástupců veřejnosti, pana poslance Petra Nečase, městského úřadu a školského úřadu. Celý tento vývoj Sedmikrásky dává tušit, že její aktivita byla, kromě obdivuhodné účasti kantorů, dětí a rodičů v celém výchovně vzdělávacím procesu, promíchána intuitivními, amatérskými a nejasnými postupy v prezentaci, hodnocení a v diskusi s veřejností, což vnášelo zmatek na všechny strany. Nová etapa, která se škole otevírá, dává prostor jejímu rozvoji, nové koncepci, určení jasných pravidel v pracovně-právních a statutárních vztazích a navázání nových kontaktů s městem, zainteresovanými orgány a úřady, školami a firmami. V současné době je Sedmikráska úplnou devítiletou školou, letos přecházejí její první absolventi na střední školy a odborná učiliště. Kancelář a 1. stupeň sídlí v pronajatých učebnách ZUŠ Rožnov p. R., Pionýrská 20, 2. stupeň je letos umístěn v budově organizace Junák na ulici 1. máje č.p Je reálná možnost, že se v roce 2001 celá škola přestěhuje do stálých prostor Ubytovny Úsměv, Rekreační č.p. 684 v Rožnově pod Radhoštěm. Vedení školy a zřizovatel usiluje o získání finanční a materiální podpory k rekonstrukci vnitřních prostorů budovy a k základnímu vybavení učeben. Školné činí 700 Kč měsíčně, platí se doba od září do června příslušného školního roku. Pedagogický sbor je odpovědný za kvalitní výuku, jejíž rámec základního vzdělání svou prací často obohacuje a přesahuje. To je patrné v přípravě projektového vyučování v 6. až 9. třídě, na vlastivědných a přírodovědných výpravách po České a Slovenské republice, při tvůrčích hudebních, výtvarných a literárních dílnách, kde se mezi sebou setkávají děti různého věku a učí se tak komunikaci a spolupráci nebo na slavnostech Sedmikrásky, které slouží jako celoškolní setkávání dětí a rodičů a dávají otevřeně nahlédnout do dění ve třídách. Proces výchovy a vzdělávání je veden v duchu trvale udržitelného a odpovědného způsobu života, jež se týká obou zúčastněných stran - žáků i učitelů. Nejdůležitějším znakem školy však zůstává kvalitní soužití zdravých a handicapovaných dětí, které přirozeným způsobem smazává rozdíly mezi institucí a reálným životem. Koncepce školy SEDMIKRÁSKA - Soukromé základní školy o.p.s. - škola je politicky a kulturně nezávislou institucí; svobodně vystupující komunita dětí a dospělých, - koresponduje se zákony České republiky a dbá na dodržování Úmluvy o právech dítěte, - respektuje osnovy Základní škola se všemi možnými úpravami ve prospěch školních projektů, originálních námětů a individuálních přístupů prospěšných dětem, rodičům a veřejnosti, - zaručí návaznost na další ročníky základní školy a osmileté gymnázium, - má otevřený program, avšak zná řád morální, - v myšlenkách navazuje na kulturní dědictví valašského regionu, využívá historii a současnost města Rožnova pod Radhoštěm, okolí Beskyd apod,. - je otevřená pro všechny děti (bez jakýchkoliv rasových nebo sociálních předsudků), - integruje děti, jež mají vývojové a sociální problémy (v počtu a na úrovni zvladatelné ze strany učitelů), - v každé třídě je nejvýše 16 dětí, - škola užívá slovního hodnocení, neboť jde o sdělnější a srozumitelnější informaci pro žáky i rodiče, - proces výchovy a vzdělávání je veden v duchu trvale udržitelného a odpovědného způsobu života, jenž se týká obou zúčastněných stran - žáků i učitelů, - výuka probíhá s využitím smysluplných a užitečných alternativních, ale i klasických metod, - jde-li o pedagogický záměr, je možné akceptovat zkrácení nebo prodloužení délky vyučovací hodiny (samozřejmě s hygienickými ohledy na děti i učitele), - velký význam přikládám komunikaci s rodiči, kteří by měli být významnými partnery školy, - škola vytváří prostor pro činnost Foto: SR - Marek Kopecký správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti. Mgr. Pavel Sumec, ředitel Máte-li zájem dozvědět se o činnosti naší školy více nebo chcete-li své dítě do této školy přihlásit, kontaktujte nás, prosím, v průběhu prázdnin a následujícího školního roku na adrese: SEDMIKRÁSKA, o.p.s., Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm , tel. 0651/57866, Využít můžete také aktualizovaných zpráv v informační skříňce na hlavní poště v Rožnově pod Radhoštěm; zde bude včas vyvěšen termín Dne otevřených dveří Sedmikrásky.

5 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2000 KULTURA STRANA 5 Zejména mladší čtenáři budou znát anglickou spisovatelku Sue Towsendovou díky knize Tajný deník Adriana Molea. Knížka, kterou vám dnes představíme, si nic nezadá se svou předchůdkyní. Je o obyčejné ženě po čtyřicítce, která by se dala charakterizovat asi takto: 1. Je krásná. 2. Zabila Geralda Foxe. Coventry - vražedkyně na útěku - se dostává do Londýna, kde ji Towsendová nechává projít všemi možnými společenskými skupinami. Od největších chudáků v Lepenkovém městě, přes praštěné intelektuály až po politickou a společenskou smetánku. Coventry - ještě před týdnem puťka, která neoblékla pestrobarevné oblečení, aby nebyla nápadná - si udrží svůj nadhled a odstup a zejména ironií koření celé vyprávění. Pokud se tedy chystáte na Svátek guláše Jako každý z nás jednou za rok slaví své jmeniny, tak i jeden z nejchutnějších pokrmů - guláš - má svůj den, alespoň ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nejinak je tomu i letos, v roce 2000, kdy onen svátek připadne na Právě tato srpnová sobota totiž proběhne ve znamení devátého ročníku gulášových slavností, tradiční akce Městského kulturního střediska, města Frenštátu a TJ Slovan. Věrní návštěvníci a milovníci guláše vědí, že kromě kuchařů, kteří se utkají v soutěži o nejlepší guláš, je připraven i kulturní program. Nemění se rovněž ani místo konání - akce proběhne v areálu Na Nivách, kde již od 7.00 budou páni kuchaři připravovat kotlíky, dřevo a veškeré ingredience, jichž je potřeba k uvaření toho nejvoňavějšího a samozřejmě nejprodávanějšího guláše. A pokud právě Vy umíte uvařit ten nejlepší guláš na světě, nemeškejte a přihlaste se do soutěže. Hodnotí se úprava, chuť, barva, zpracování masa a mnoho dalších faktorů. Jediné, co Vám bude zapovězeno, je předvařování guláše jinde než na místě. V případě, že porotu nepřesvědčíte a neumístíte se tak na prvních třech místech, které jsou finančně i věcně hodnoceny, není proč zoufat! Právě Váš guláš může návštěvníkům chutnat více než ten vítězný, a může být tedy i rychleji prodaný. Všichni milovníci guláše jsou srdečně zváni! Informace na tel. č. 0656/ kancelář DK. Mičková Petra Alois Folvarčný malíř přírodních scenérií V měsíci srpnu se představí s kolekcí obrazů v prodejně Nábytek Kramolišovi v Rožnově malíř z Valašského Meziříčí Alois Folvarčný (1948). Divadelní komedie Dívčí válka přijede opět do Rožnova p. R. Divadlo Járy Cimrmana Divadlo Járy Cimrmana vystoupí v naší obci s divadelním kusem Lijavec. Sepsali pp. Cimrman, Smoljak, Svěrák. Představení se uskuteční dne 9. září v sále Janíkovy stodoly od hodin. Účinkuje dobrá polovina těchto herců: Petr Brukner, Miloň Čepelka, Jan Hraběta, Jan Kašpar, Václav Kotek, Bořivoj Penc, Ladislav Smoljak, Zdeněk V rámci letních představení umělecké agentury PRAGO- KONCERT BOHEMIA, a. s. zavítá Čechovo prozatímně osvobozené divadlo opět do Rožnova pod Radhoštěm. Soubor zde opět po roce vystoupí s nejhranějším a nejnavštěvovanějším divadelním představením - komedií Dívčí válka. Počet repríz od obnovené premiéry v prosinci 1998 už přesáhl 200 a celková návštěvnost se pohybuje kolem diváků. Představení je připraveno do letního amfiteátru v Dřevěném městečku - Rožnov pod Radhoštěm, a to dne ve hod. Kdo tedy vytvoří hereckou osu tohoto představení: jako jeden muž vrací se na scénu Čechova stará garda Oldřich Navrátil (Přemysl - kníže český), Mojmír Maděrič (Božský pěvec Lumír) a Ota Jirák jako Vojen a zároveň Častava. Dále v roli vladyky Bivoje vystoupí pan Václav Upír Krejčí. No samozřejmě v roli Ctirada uvidíte hudebníka, herce, baviče, malíře Františka Ringo Čecha. Mužskému oku zvláště pak zalahodí ženské obsazení. V roli Vlasty se představí herečka Uršula Kluková, v roli Kazi česká topmodelka a majitelka kosmetického a kadeřnického salonu Kateřina Kornová. Roli Šárky je připravena zastat expřítelkyně Jaromíra Jágra, vícemiss ČR (1996) Iva Kubelková. Jako hosté (alternace vystupují například Slávek Boura, Markéta Majerová, Simona Chytrová a Jan Kuželka). Zájemci o zakoupení vstupenek na rožnovské představení mohou tak učinit v předprodejích: T-klub, tel. (0651) Knihkupectví Plejáda (0651) Svěrák, Pavel Vondruška, Genadij Rumlena a Jaroslav Weigel. Součástí divadelního představení je i beseda o Cimrmanově životě a díle (platící diváci zdarma). Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji v Městské kulturní agentuře nebo v knihkupectví Plejáda na náměstí. Cena 230,- Kč (na místě 250,- Kč). Jánošíkův dukát 2000 Mezinárodní festival slovenského folklóru v ČR První srpnový víkend budou ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm znít líbezné i temperamentní slovenské melodie. Od 4. do 6. srpna se tu totiž uskuteční 2. ročník Mezinárodního festivalu slovenského folklóru v České republice JÁNOŠÍKŮV DUKÁT 2000, jehož hlavními pořadateli jsou Obec Slováků v České republice a Folklorní sdružení Púčik. Na festivalu se představí 18 folklorních souborů, především z České republiky, které se věnují jevištnímu zpracování slovenských lidových písní, tanců a melodií. Jako hosté vystoupí soubory a lidové hudby ze Slovenska, ale také krajanské folklorní soubory z Francie, Chorvatska, Maďarska a Polska. V pátečním zahajovacím programu ve skanzenu bude domácí Nové knihy v prázdninové nabídce městské knihovny dovolenou a v kufru vám zbylo místo pro jednu 200 stránkovou knihu, určitě ho zaplňte Coventry na útěku. TOWSENDOVÁ, Sue. Coventry na útěku. Praha, Aurora Maus má v podtitulu příběh očitého svědka, otcova krvavá pouť dějinami. Vypráví příběh Žida Vladka Spiegelmana, který přežil holocaust a jeho syna, který se narodil již po válce. Tato výborná kniha je ale něčím netypická, jedná se totiž o komiks. Autor - spoluzakladatel a redaktor komiksového časopisu RAW - na Myši pracoval 13 let. Mezi ocenění, které za ni obdržel patří i Pulitzerova cena nebo Guggenheimovo stipendium. I když je téma vyhlazování Židů zpracováno tak neobvyklou formou jako je komiks, neubírá to nic na jeho působnosti, spíše naopak. Představte si Židy jako myši, Němce jako kočky, Poláky jako prasata nebo Američany jako psy. SPIEGELMAN, Art. Maus I., II. Praha, Torst 1997, Spojené státy americké nejsou zemí, do které by většina našich turistů jezdila za přírodou, určitě to ale není tím, že by nebylo na co koukat. Můžete se o tom přesvědčit i v průvodci s množstvím kvalitních fotografií, který seznamuje čtenáře s národními parky států Arizona, Colorado, Nové Mexiko, Utah, Nevada a Kalifornie. V knize nechybí praktické informace, tipy na ubytování, denní túry. Pokud se zrovna do FS Radhošť hostit letošního jubilanta - Dětský folklorní soubor Dunaječek z Olomouce a brněnskou Poľanu, která v loňském roce oslavila 50 let svého trvání a je vlastně nejstarším slovenským souborem v České republice. Ve Valašském pivovaru se potom všichni účastníci festivalu i další zájemci o lidovou hudbu a píseň sejdou Pri hudákoch. Živou pozvánkou bude sobotní dopolední Roztančené náměstí a průvod všech účinkujících. Ve 14 hodin bude samostatný program nazvaný Děti štěstěny patřit dětským folklorním souborům a potom už se budou na pódiu komorního amfiteátru střídat naše i zahraniční kolektivy. Jeden ze sobotních programů nazvali jeho tvůrci Žijeme v jedné zemi a představí se v něm zástupci národnostních menšin žijících v naší republice (kromě Slováků to budou např. Chorvati, Poláci a Rómové). K nejatraktivnějším bude určitě patřit program Guraľu, cy či ne zal, v němž budou účinkovat horští goralé z Česka, Polska a Slovenska. Pro ty hudby a tance chtivé návštěvníky, kteří se přijedou nejenom podívat, ale třeba se i něčemu přiučit, je připravena malá škola hry na pastýřské hudební nástroje (na fujaru, píšťalky a koncovky bude vyučovat zkušený výrobce a pedagog Dušan Holík z Očové) a malá škola tanců tatranských goralů (pod vedením členů FS Magura z Kežmarku). V neděli bude skanzen patřit programu cimbálových muzik a lidových hudeb, letošním jubilujícím souborům a jejich hostům a třídenní setkání vyvrcholí slavnostním galakoncertem nazvaným Z rodného kraja. Součástí festivalu bude také jarmark lidových řemesel. Předvedení tradiční lidově-umělecké výroby bude obohacením pro návštěvníky, kterým poskytne příležitost vidět na vlastní oči pracovat opravdové mistry lidového řemesla a třeba si i některou z činností svýma vlastníma rukama vyzkoušet, nebo si alespoň odvézt domů některý z krásných uměleckých předmětů. A na své si jistě přijdou i gurmáni, protože v průběhu festivalu budou v hostinci Na posledním groši probíhat dny slovenské kuchyně. Ameriky nechystáte, přijďte se aspoň pokochat zvláštnostmi tamnější přírody - tohoto průvodce najdete ve studovně rožnovské knihovny. NEUMAYER, Werner. Putování Amerikou: Národní parky Jihozápadní USA. Praha, Freytag & Berndt - Plzeň, Kletr I když školní rok začne za necelý měsíc, pedagogům by se mohla už teď hodit kniha Psychologie ve školní praxi. Příručka je z nakladatelství Portál, která se zaměřuje na vydávání literatury z oblasti výchovy a vývoje dětí. Psychologie ve školní praxi patří k těm, jež jsou určeny odborné veřejnosti. Kniha seznamuje s oblastmi psychologie, které mají pro učitele praktický význam. Nejsou to však jen témata vztahující se přímo ke škole (učení, vztah učitel - dítě, osobnost učitele, řízení a zvládání školní třídy), ale i témata související se zázemím dítěte mimo školu, s jeho sebepojetím a sebepoznáním. Kniha je rozdělena do 14 kapitol, na konci každé najdete literaturu k dalšímu studiu a soupis otázek a témat k diskusi. FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál Všechny výše uvedené knihy a mnoho dalších najdete v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm. Otevírací doba přes prázdniny: Po, pá , út - čt , so ZAVŘENO. V týdnu od do 2.9. bude knihovna z provozních důvodů UZAVŘENA. -am- pozvánky Na září připravujeme Městská kulturní agentura připravuje na září divadelní představení Lijavec v podání Divadla Járy Cimrmana, které se uskuteční 9. září. V rámci Kruhu přátel hudby vystoupí 15. září jeden z nejvýznamnějších představitelů mladé hudební generace Martin Kasík. Na klavír zazní skladby F. Chopina. V sobotu 16. září přijede kapela Echt! ve složení Karel Malík - zpěv, kytara, saxofon, harmonika, Tomáš Schilla - violoncello, Vladimír Zatloukal - kytara, zpěv, Martin Černý - baskytara, Jiří Michálek - bicí. Děti se mohou v novém škole těšit na návštěvu divadelního souboru Piškot s pohádkou Mrazík. Těšíme se na vaši návstěvu. Přehlídka heligonkářů již po XII Rožnovský harmonikový soubor heligonka ve spolupráci s valašským muzeem v přírodě pořádají dne setkání heligonkářů. Již v h se rozechvějí hlasy heligonek v areálu Dřevěného městečka u radnice. Začátek hlavního programu a přehlídky se koná ve h v Janíkově stodole. Představí se Vám rožnovská heligonka Jos. Maliny, taktéž slovenský soubor Kysucký prameň Josefa Smolky. Hostovat bude loňský vítěz setkání. Také populární hráči z Uherskéhu Ostrohu Josef Přibyl, manželé Doubravovi a také Jiří Michna ze Vsetína a jiní. Bude možnost zakoupit jak harmoniku heligonku - tak její nahrávky. Také možnost shlédnout výstavu heligonek. Zveme všechny příznivce tohoto lidového žánru. Josef Malina Programové menu na Starodávném jarmarku Doprovodné programy na Starodávných jarmarcích ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. R. ještě nikdy nikoho nezklamaly. Na své si určitě přijdou i návštěvníci už dvacátého jarmarku srpna Muzika je uvítá už při vstupu do Dřevěného městečka. Další kapely a cimbálovky na ně počkají u rybníčka, u radnice a na amfiteátru. Bude mezi nimi i slovenská Váhovanka. Písně žáků darebáků je pořad, který na jarmarky rozhodně patří. V kramářských písních nás totiž zavádí do časů starých dvacetníků a bez nich by nebylo ani jarmarků. Zpívat a hrát budou skupiny CALATA z Ostravy, TRAXLEŘI z Prahy a TABART z Brna. Soubory POLAJKA a SOLÁŇ si jistě budou rozumět s milovníky folkloru. Na divadlo ORFEUS z Prahy se mohou těšit především děti. Pro ně i jejich větší kamarády (rodiče) je přichystán zákusek z magické kuchyně. V úžas je bude uvádět světoznámý kouzelník KELLNER, fakír FIN-FAN a další kejklíři a cirkusáci, chybět nebudou ani cvičené opice. Skupina historického šermu bude sveřepě tasit meče, zatímco ve fojtské zahradě najdeme věštkyni hluboce ponořenou do ticha, aby odhalila, co koho čeká a nemine. Poprvé uvidíme též sokolníky při výcviku ptačích dravců a možná dojde i na překvapení, a uvidíme, co jsme ještě neviděli a uslyšíme, co jsme ještě neslyšeli. Od soboty 19. srpna do úterý 29. srpna - otevřeno út - pá hodin, sobota, neděle hodin - Galerie MK MIROSLAV ADÁMEK - OBRAZY Výstava známého vsetínského výtvarníka. Vernisáž v pátek 18. srpna v hodin.

6 STRANA 6 ZPRÁVY A INFORMACE Z MĚSTSKÉHO UŘADU SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2000 Městská rada vyhlašuje ve smyslu 36a, odst. 4, zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, 233/18 záměr na směnu pozemků st. p.č zastav. plocha o výměře 396 m 2, st. p.č zastav. plocha o výměře 400 m 2 a st. p.č zastav. plocha o výměře 400 m 2, vše v k.ú. Rožnov p.r. v majetku Střední zemědělské školy Rožnov p.r., Nábřeží duk. hrdinů 570 za pozemky p.č. 729/20 o výměře 3920 m 2, PK p.č. 729/37 o výměře 1148 m 2, PK p.č. 729/38 o výměře 3108 m 2 a PK p.č. 738/2 o výměře 3894 m 2 vše v k.ú. Rožnov p.r., v majetku města Rožnov p.r., dle důvodové zprávy. 234/18 záměr na pronájem sklepního nebytového prostoru o výměře 10 m 2 v objektu Městského úřadu Rožnov p.r. ve prospěch Miroslava Pavelky, úklidové služby, Čapkova 683, Valašské Meziříčí, dle důvodové zprávy. 235/18 záměr na prodej části městského pozemku p.č. 1040/58 Minimální mzda od 1. července roku 2000 Sdělení Policie ČR Policie české republiky v okrese Vsetín zaznamenala v předcházejícím období r nárůst níže zmíněných trestných činů. Pachatelé této trestné činnosti využívají důvěřivosti zejména starších občanů, kdy se prostřednictvím domovního prodeje různého zboží nebo s žádostí o poskytnutí pomoci, snaží dostat do rodinného domku nebo bytu. Další formou mohou být informace o výhrách v důchodovém pojištění nebo snaha prezentovat se jako zástupci různých firem. Tito pachatelé se ve většině případů pohybují ve skupinách a při vlastní realizaci prodeje v prostorách rodinného domku či bytu požádají domácí osobu o nějakou laskavost (o nápoj či zavařeninu, nebo chtějí na toaletu apod.). Poté využijí nepřítomnosti majitele a odcizí peněžní hotovost nebo cenné věci. Z těchto důvodů apelujeme na zvýšenou ostražitost a obezřetnost občanů ve zmíněných situacích. V případě pohybu podezřelých osob sdělte, prosím, tuto informaci na nejbližší služebnu Policie České republiky, případně volejte telefonní linku 158, s pokud možno nejpřesnějším popisem podezřelých osob, eventuelně státní poznávací značku vozidla. Příští číslo Spektra Rožnovska vyjde ve čtvrtek 17. srpna! U S N E S E N Í 18. řádného zasedání Městské rady v Rožnově p. R., konaného dne ost. plocha, manipul. plocha a část pozemku st. p.č. 1304/1 - zast. plocha o celkové výměře cca 750 m 2, vše v k.ú. Rožnov p.r. ve prospěch manželů Jaromíra a Ludmily Koryčanských, bytem Horní Paseky 172, Rožnov p.r., dle důvodové zprávy. 236/18 záměr na směnu pozemků st. p.č zast. plocha o výměře 320 m 2 a p.č. 1002/21 - zahrada o výměře 530 m 2 za městský pozemek p.č. 965/8 - ost. plocha o výměře 592 m 2, vše v k.ú. Rožnov p.r., dle důvodové zprávy. Městská rada schvaluje ve smyslu 45, písm. p), zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, 237/18 pronájem pozemků p.č. 488/4, 538/5, 539, 554/4, 554/8 a 555 o celkové výměře m 2 v k.ú. Hážovice ve prospěch Zemědělského obchodního družstva Rožnovsko, se sídlem ve Viganticích, dle důvodové zprávy. 238/18 pronájem části pozemku p.č. 1508/1 o výměře cca 1815 m 2 v k.ú. Rožnov p.r. ve Nařízením vlády ze dne 31. května 2000, byla s platností od 1. července 2000 zvýšena minimální mzda ze Kč na Kč. Tato změna ovlivní v některých případech platbu pojistného na zdravotní pojištění. U zaměstnavatelů se ve vztahu ke zdravotnímu pojištění projeví zvýšení minimální mzdy ve třech případech: - při provádění doplatků do minima u těch zaměstnanců, u nichž je příjem započitatelný do vyměřovacího základu zdravotního pojištění nižší než minimální mzda, a přitom se nejedná o zaměstnance, u kterých minimální vyměřovací základ není stanoven, - při odvodu pojistného za období pracovního volna bez náhrady příjmů, nejedná-li se o zaměstnance, u nichž se za tuto dobu pojistné neodvádí, a - při odvodu pojstného za období neomluvené absence. Ve všech těchto případech musí zaměstnavatel, poprvé při zúčtování příjmů za měsíc červenec 2000, počítat již s výší minimální mzdy Kč. Měsíční pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu pak představuje částku 608 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ), které zahájily samostatnou výdělečnou činnost v roce 2000, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 1999 platily zálohy nižší než Tyto kræsnø kolob ky pro d ti i dosp lø s nosnost a 120 kg mø ete zakoupit ve firm MIBO, V idełskæ 9, Ro nov p. R.. Informace prospěch Tenisového klubu Rožnov, 5. května 1545, Rožnov p.r., dle důvodové zprávy. 239/18 Městská rada pověřuje podle 58, odst. 3, písm. a), bod 1, zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění, s účinností od ing. Jana Štěpaníka, pověřeného vedením odboru rozvoje a životního prostředí. 1) Zastupováním města v oblasti samostatné působnosti obce v oblasti následujících činností a dle níže uvedených ustanovení zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění : navrhovatel a účastník v rámci územního řízení, stavebník v rámci ohlášení stavebnímu úřadu, stavebník a účastník v rámci stavebního řízení, vlastník v rámci povolení terénních úprav, prací a zařízení, stavebník a účastník v rámci kolaudačního řízení, vlastník a účastník v rámci řízení o změně užívání stavby, Prodej a servis praček, sušiček a myček Zapojení a odvoz do 100 km zdarma Při placení v hotovosti slevy Splátkový prodej 50% sleva na pozáruční opravy výrobků u nás zakoupených Prodej stáčených jarů, aviváže, mýdla a okeny Levné dětské jednorázové kalhotky Vykupujeme staré pračky na protiúčet Levné prací prášky Sleva a 30% na v robky firmy Bravo vlastník a účastník v rámci řízení o odstranění stavby. 2) Zastupováním města v oblasti samostatné působnosti obce ve smyslu 9 zákona č. 125/1997 Sb. v platném znění. 3) Zastupováním města v oblasti přenesené působnosti obce ve smyslu 48 a 50 zákona č. 367/1990 Sb. v platném znění. 240/18 Městská rada schvaluje účast města Rožnov p.r. na prezentaci regionu v rámci světové výstavy EXPO 2000 v Hannoveru ve dnech srpna. Zároveň pověřuje starostu JUDr. Kubína jmenováním 1 zástupce města a 1 představitele lidových řemesel, kteří budou na této akci město reprezentovat. Městská rada zároveň přiznává jmenovaným osobám ve smyslu 12 a 13 zákona č. 119/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, poskytnutí stravného na dobu pobytu v zahraničí. Mgr. Jarmila Maleňáková, zástupce starosty JUDr. Jaroslav Kubín, 608 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ, jsou povinny od platby záloh za měsíc červenec 2000 (splatnost do 8. srpna 2000), platit zálohy vypočtené ze zvýšené minimální mzdy, to je ve výši 608 Kč. Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), to jsou osoby s trvalým pobytem na území ČR, za které není plátcem pojistného zaměstnavatel ani stát, ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, jsou povinny od platby pojistného za měsíc červenec 2000 (splatnost do 8. srpna 2000) zvýšit pojistné z dřívějších 540 Kč na 608 Kč. Odpočet při stanovení vyměřovacích základů u osob, za které je plátcem pojistného stát, zůstává i po 1. červenci beze změny, to je na hodnotě Kč. to podle aktuálního kurzu koruny. Mezi pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát, mohou být od 1. července 2000 nově zařazeny i osoby s trvalým pobytem na území ČR, které i když dosáhly věku potřebného pro přiznání nároku na starobní důchod, nesplňují podmínky pro jeho přiznání, a přitom nemají žádný příjem ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti, pouze pobírají důchod z ciziny do výše Kč, v přepočtu podle aktuálního kurzu koruny. Láz Otevírací doba: po - pá so Kulturní 1775 (u Finančního úřadu), Rožnov p. R. Tel. (0651) INFORMACE Informace z matriky města Sňatky občanů Rožnova p. R. v Rožnově p. R. v červnu Petr Opálka + Alena Šmejkalová Jindřich Škarka + Andrea Šoralová Daniel Dořičák + Jarmila Petřeková Marek Pytr + Věra Hrachovcová Lukáš Boruta + Eva Vavřínová Vladislav Chmelař + Markéta Krupová Radek Steinitz + Ivana Vašková Václav Pustka + Milena Janků Naši jubilanti v červenci let Jindřiška Halamíčková Jaroslava Mikundová Josef Valchář Metoděj Kubáň Olga Neužilová Miroslav Macháček Bohuslav Vičan Marie Měchurová Anna Macková Zdeněk Neumann Jaroslav Mackovík František Vlk Josef Vrábel Zdeňka Paclíková 75 let Anna Pavlátová Karel Hatlapatka Jan Cedidla Ctirad Los Zdeňka Mirvaldová Jindřiška Musilová Bořivoj Beránek Josef Andrýs 80 let Marie Svobodová Anna Nová František Pěcha Anna Švehlíková Anna Šimurdová Kamila Maléřová Bohumír Štipek Anna Pacltová Studánka Stračka - Zašová v jednom ukazateli, doporučeno převaření. Studánka v Mokrém (v lese - horní) ve třech ukazatelích, nutné převaření. Jahnova studánka ve všech pěti ukazatelích, vodu nelze použít jako pitnou. Pramen Hranička (u zahrádek) ve všech pěti ukazatelích, vodu nelze použít jako pitnou. Pramen Hranička (vodojem u cesty) u všech pěti ukazatelů, vodu nelze používat jako pitnou. Studánka Tylovice - Rysová u tří ukazatelů, možno konzumovat pouze po převaření. Studánka Sladsko - Horní Paseky V době odběru byla studánka vyschlá. Studánka Sachova - Horní Bečva v jednom ukazateli, doporučeno převaření. 85 let Ludmila Štenclová 90 let Barbora Křenková 92 let Michal Poruba 93 let Marie Jiříková 96 let Helena Tvarůžková Noví občánci v červnu 2000 Kristýna Orságová Aleš Solánský Vanda Štůsková Aneta Křenková Adéla Geppertová Luboš Pavelka Jan Andrys Pavel Jedelský Vojtěch Kolář Renata Jančová Inesa Juřenová Zemřelí obyvatelé v červnu 2000 Jan Plucnar, 73 let Jan Hajný, 71 let Kamila Mitášová, 75 let Marie Veselková, 73 let Jaroslav Rára, 66 let Ludmila Malinovská, 75 let Marie Kotulánová, 92 let Albína Juřičková, 84 let Pavel Vyhnát, 45 let Anna Taterová, 85 let Břetislav Krhut, 78 let Rudolf Paseka, 83 let Jana Drozdová, 58 let Štěpánka Prucková, 90 let Bohumila Benová, 70 let Marianna Výkrutíková, 83 let Roman Šebesta, 85 let Miroslav Bílek, 63 let Zdeněk Ševčík, 48 let Studánky - zpráva o kvalitě vody Vzorky vody byly odebrány Mikrobiologický rozbor dle ČSN Pitná voda zahrnuje pět skupin bakterií - fekální koliformní bakterie, koliformní bakterie, euterokoky, mezofilní bakterie a psychrofilní bakterie. Nástupem teplého letního počasí dochází k vyššímu mikrobiologickému oživení nejenom povrchových vod, ale i podzemních pramenních vývěrů. Stabilní jakost vody si udrží pouze ty studánky, které mají dostatečnou vydatnost a zdroj vody ve větších hloubkách (Stračka, Sachova studánka). Základní podmínkou pro udržení kvality vody při delším skladování je uložení vody v uzavřených lahvích v temnu a teplotě do 5-10 C. Pro přímý konzum je nutné podle doporučení hygienické služby vodu převařit. Základní chemický rozbor prokázal u všech studánek nízký obsah dusičnanů na úrovni kojenecké vody. Vody studánek jsou nízkomineralizované, neutrální, až mírně alkalické, s nízkou přirozenou tvrdostí (danou obsahem vápníku a hořčíku) v kategorii voda velmi měkká do 4 N. Výjimku tvoří studánka Tylovice - Rysová (dříve označovaná jako Uhliska - Skalka) s vodou tvrdou. Obsah organických látek, železa, chloridů, amonných iontů a dusitanů je u všech studánek hluboce pod mezními hodnotami normy Pitná voda. Bližší informace Vám poskytne ing. Štěpaník, odbor rozvoje a životního prostředí MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, telefon , kde jsou uloženy protokoly rozborů.

7 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2000 PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA STRANA 7 MĚSTSKÁ KULTURNÍ AGENTURA Letenská 2209, tel Do čtvrtku 17. srpna - otevřeno út-pá hodin, sobota, neděle hodin - Galerie MK ŠREM VE FOTOGRAFII Výstava fotografií z družebního města Šremu - vybraná kolekce mladých autorů ze soutěže ŠREM VE TVÉM OBJEKTIVU. Do čtvrtku 17. srpna - otevřeno dle otevíracích hodin - Městská knihovna ROŽNOV VE FOTOGRAFII Výstava rožnovských amatérských fotografů. Od soboty 19. srpna do úterý 29. srpna - otevřeno út - pá hodin, sobota, neděle hodin - Galerie MK MIROSLAV ADÁMEK - OB- RAZY Výstava známého vsetínského výtvarníka. Vernisáž v pátek 18. srpna v hodin. TKLUB Zemědělská 592, tel Pondělí, středa hodin hodin, v pátek hodin KAVÁRNA - BAR Jediný NEKUŘÁCKÝ večerní bar v Rožnově p. R. a okolí. Množství míchaných nápojů, nízké ceny, pružná zavírací doba baru. Na soboty možno dohodnout rodinné oslavy nebo srazy abiturientů. Denně od hodin do hodin v případě teplého počasí. Déšť nám nevadí. ZAHRÁDKA U KONYHO. Přijďte si sednout do příjemného prostředí letní zahrádky rožnovského T-klubu, kde se o Vás rádi a dobře postaráme a nabízíme příjemně strávené chvíle prostřednictvím: rychlé a ochotné obsluhy, střechy nad hlavou pro případ náhlého deště, zavírací doby dle dohody se zákazníkem, ruských kuželek, reprodukované hudby, grilovaných makrel a párků (út a čt), posezení u ohně s možností vlastního opečení našich klobás (tyčky a dřevo k dispozici), čepovaného piva Radegast 10 za pouhých 11,80 Kč, nealka, alka, cukrovinek,... Každé pondělí, středu a pátek hodin TANEČNÍ HITY Uvádí: J.F.K., Pepa & Tonda, Greby. Sobota 12. srpna od hodin amfiteátr Na stráni nebo v případě deště fotbalový stadion 11. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ Za přispění firem: Cabot, Miger, Mertrade, Remak, B-mobil, pivovaru Radegast, Tesla Sezam, Omega servis, Dobiáš, Anastasia, OT&J Účinkují: Pavel Žalman Lohonka & spol. - Praha Natálie Velšmídová a Natalika - Brno Vladimír Mišík & E.T.C. - Praha Pavel Šporcl - Praha Jiří Stivín - Praha cimbálovka Soláň - Rožnov p. R. Bohemian Blues Band - Praha Uvádí: Bob Brouwer a Karel Prokeš Vstupné v předprodeji: 90,-kč na místě: 100,-Kč Pro přespolní je zajištěn nocleh ve vlastním spacáku za 35,-Kč v CAMPIGu Rožnov p. R. Nutno předložit vstupenku z akce Folkrockování. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Bezručova 519, tel Od pondělí 14. srpna - chodby Městské knihovny JARDA JINDRA: ODLEHČENO Výstava vtipných kreseb rožnovského rodáka žijícího na Lanzarote. KINO PANORAMA Bezručova 838, tel Program Letního kina Stadion v Rožnově pod Radhoštěm na měsíc srpen Čtvrtek ve hodin ZÁHADA BLAIR WITCH Od pátku 4. do soboty ve hodin PLÁŽ Neděle ve hodin JAKO DÝM Pondělí ve hodin OSPALÁ DÍRA Od úterý 8. do středy ve hodin AMERICKÁ KRÁSA Čtvrtek ve!!! POČÍTÁNÍ MRTVÝCH Pátek ve TOY STORY: PŘÍBĚH HRAČEK Od soboty 12. do neděle ve HAPPY TEXAS Od pondělí 14. do úterý ve TANEC S VÁŠNÍ Od středy 16. do ve hodin TALENTOVANÝ PAN RIP- LEY Od pátku 18. do soboty ve MUSÍME SI POMÁHAT Od neděle 20. do pondělí ve HUMAN TRAFIC Od úterý 22. do středy ve PŘÍŠTÍ SPRÁVNÁ VĚC Od čtvrtku 24. do pátku ve VIKINGOVÉ Od soboty 26. do neděle ve HIMALÁJ Od pondělí 28. do úterý ve SPALUJÍCÍ TOUHA VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ Palackého 147, tel Pátek 4. srpna - neděle 6. srpna hodin - Dřevěné městečko JÁNOŠÍKŮV DUKÁT Mezinárodní festival slovenského folkloru připraven ve spolupráci s Obcí Slováků v ČR. Přehlídka nejlepších slovenských souborů z ČR, SR a zahraničí. Záštitu převzali ministr kultury SR Milan Kňažko a ministr kultury ČR Pavel Dostál. Sobota 12. srpna - neděle 13. srpna - od 8.00 hodin v Dřevěném městečku STARODÁVNÝ JARMARK Tradiční valašský jarmark Sobota 19. srpna hodin - Dřevěné městečko DEN ŘEMESEL Kouzlo řemesel dávno zapomenutých. Neděle 20. srpna hodin - Dřevěné městečko POZOR, NEHOŘÍ - HASIČSKÁ NEDĚLE Setkání hasičů okresu Vsetín a oslava 100 let trvání Hasičské vzájemné pojišťovny. Sobota 26. srpna hodin - Dřevěné městečko ROMSKÁ PÍSEŇ 6. ročník celostátního festivalu. Neděle 27. srpna hodin - Dřevěné městečko PŘEHLÍDKA HELIGONEK XII. ročník setkání hráčů na heligonku. KLUB SENIORŮ 1. máje 1009, tel Každý pátek a každou neděli hodin - zahradní restaurace za I. valašským hostinským pivovarem TANEČNÍ ZÁBAVA K poslechu i tanci hrají Alena Valová, Josef Navrátil a Rožnovanka. Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa hlavní kuchařky. Požadavky: vyučená v oboru kuchař praxe ve školním stravování spolehlivost, pečlivost, samostatnost. Přihlášky s kopií dokladu o dosaženém vzdělání, přehledem dosavadní praxe a stručným životopisem zasílejte na níže uvedenou adresu. Konkurz proběhne poslední týden v měsíci srpnu, dle zaslané pozvánky. Nástup do zaměstnání 9. října Adresa: Mateřská škola, 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm V roce návštěvníků na serveru Evropská databanka Vám děkuje za projevenou důvěru. tel. 185, po - pá 7-18 hod. Dnes již skutečně příležitost pro každého! VLASTNÍ REKLAMNÍ WWW STRÁNKA VELIKOSTI A4 NA REGIONÁLNÍM VYHLEDÁVACÍM SERVERU již za 100,- Kč měsíčně Internetovou prezentaci s vlastní www adresou, vhodnou na vizitky, prospekty, firemní dokumenty apod., Vám z Vašich podkladů - jako barevné fotografie, loga či jiné obrázky, včetně textů - zhotovíme a v Internetu zveřejníme. Tato nabídka zahrnuje automatické zařazení internetové adresy Vaší reklamy do databáze Regionálního adresáře. VLASTNÍ WWW ADRESA - PRAKTICKÁ A DNES JIŽ I NEZBYTNÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM PCentrum spol. s r.o., Bučiska 617, P.O.Box Rožnov pod Radhoštěm, tel./fax Nabídka plynoservisu Máte problémy s kotlem? Teče vám málo teplá voda? Zarůstá vám kotel vápencem? Potřebujete prohlídku - opravu? Čekáte dlouho na opraváře? Nejste spokojeni se servisem? Nabízím vám: Opravy do 24 hodin. Opravy 24 hodin denně. Službu o sobotách a nedělích. Rychlou a poctivou práci. Odborný značkový servis. Nezapomeňte jednou za rok na prohlídku kotle. Každý druhý rok na řádné vyčištění. Volejte: Plynoservis - Jiří Kovalský, Věřovice 361 Telefon: 0603/ POZOR zcela mimořádná nabídka! Velkoobchod se zlatými šperky veškerý sortiment zlatých 14 krt. šperků české výroby za velkoobchodní ceny vám nabízí Využijte tuto velice výhodnou nabídku k nákupu dárků pro své nejbližší! Kde: I. valašský hostinský pivovar Rožnov p. R. Kdy: hod. Výkup zlata Např.: zlatý prsten 14 krt. jen 580,- Kč řetízek 14 krt. jen 460,- Kč náramek 14 krt. jen 390,- Kč přívěs 14 krt. jen 300,- Kč M A L Ý OZNAMOVATEL PRODEJ Prodám prádelní a šatní skříň světlé barvy. Cena 2500 Kč. Tel Prodám kompresor. Mikšánek Antonín, Rožnov - Uhliska. Prodám zahradu 400 m 2 v kolonii na Lázu, 150 ks maliník a 100 ks jahodník, 25 ks rybíz a další výsadba a nářadí. Ihned za 6000 Kč. Půda v nájmu do roku Tel od hodin. Prodám LP desky Beatles, Elvis Presley apod. Tel odpoledne a večer. Prodám skládací dětský bazén, kovová konstrukce potažená PVC, rozměry 150x150x50 cm, vhodný na zahradu. Cena 800,-Kč. Tel odpoledne a večer. Prodám: PRAKTICA BC I, Praktikar 1,8 F 50, Praktikar 2,8 F 28, Praktikar 3,5-4,5 F 28-70, Praktikar 4,/5,6 F , blesk Karena TZ 250 návody, clona, očnice 3 ks bar. filtry, redukce na blesk malé víčko UV filtr, brašna na foto, velká brašna na vše. Nákupní cena 17300,- Kč prodejní 11000,- Kč. Tel KOUPĚ Koupím staré pohlednice. Antoním Baránek, 1. máje Tel Koupím starší svěrák Levně za rozumnou cenu. Nabídněte. Volat po hodině tel Koupím nebo vyměním pohlednice z Valašska pro doplnění své sbírky. Bohumil Pšenčík, Jiřího Wolkera 873, Rožnov p. R., tel ZAMĚSTNÁNÍ Nově otevřená lékárna v Karolince hledá magistru na hlavní zastoupení. Byt k dispozici. Platové podmínky dohodou. Inf. na tel. 0657/ Restaurace Harcovna přijme pomocnou kuchařku. Informace na tel Hledám práci jako řidič sk. B, C v okrese Vsetín. Tel BYTY Nabízím pronájem prodejny na ul. Videčská o ploše 75 m 2, přízemí, parkoviště, ihned volná. Cena dohodou. Tel , Koupím malometrážku na Koryčanských Pasekách nebo byt 1+1. Vše v Rožnově p. R. Tel Pronajmu nebytové prostory poblíž centra v Rožnově m 2. Vhodné pro sídlo firmy, kanceláře, ordinaci, sklady atd. Veškeré tech. vybavení včetně el. zabezpečení na hlídací pult. Možnost i dlouhodobého pronájmu. Tel RŮZNÉ Kdo daruje použité pohlednice odsouzené k vyhození - stejně tak různé potrhané korálky - dřevo, perleť, flitry - pro paní na vozíčku k šití krabiček. Tel Nátěry střech, fasád, bednění, rýn a svodů. Práce ve výškách. Tel , 0603/ Prosíme o darování postýlky, kočárku, fusaku, vaničky atd. pro potřebné maminky. Kontakt: Poradna pro ženy a dívky, Nádražní 23, Rožnov p. R. Tel Firma RONČÁK - OPRAVY TELEVIZORŮ hlásí změnu tel. čísla na 0651/ nebo 0604/ Pavel Šturala - čištění koberců a čalouněného nábytku, také interiéry aut. Tel nebo 0608/

8 STRANA 8 SPORT SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2000 Pro rožnovské stolní tenisty byl uplynulý mistrovský ročník hned z několika pohledů úspěšný. Družstvo mužů A ve složení Jaroslav Došek, Zamyšlení nad rožnovskou kopanou Jednoho deštivého odpoledne se mi do rukou dostala kniha Fotbal, jejimž autorem je Michel Deshors. Tedy jsem se usadil a četl. Po několika minutách jsem začal srovnávat obsah této knihy s realitou rožnovské kopané a to především mládežnické. Došel jsem k několika závěrům, které hovoří zcela jasně. 1. máme zdravou a talentovanou mládež, která zaznamenala v letošní sezoně nebývalé úspěchy, 2. máme hřiště na kterém se dá ještě hrát - je otázkou jak dlouho, protože 3. máme 40 dětí v přípravce a asi 30 mladších žáků atd,, atd., Prázdninové ohlédnutí za rožnovským nejmenším míčkem celkem čítá členská základna asi 140 hrajících od do , 4. máme málo trenérů, dresy historických dat, nemáme tréninkové hřiště, 5. máme kvalitní soupeře s dobrým klubovým zázemím, 6. máme obětavé lidi, kteří rožnovskou kopanou zvedají nahoru jak to jenom jde. To ovšem nestačí. Město, jako je naše, se s tímto přece nemůže spokojit. Nechci říci, že bychom byli středem vesmíru, ale máme jakési primáty. Umístění v krajině, historii, turistický ruch, Valašské muzeum v přírodě, úspěchy folklóru, trampolíny, biatlon, kulturní, vzdělané a pracovité obyvatelstvo, nízkou míru nezaměstnanosti, v neposlední řadě hezké náměstí a celkově dobrou pověst a uznání, kam jen přijdeme. Bylo by tedy špatné, když můžeme hrát vyšší soutěže a zviditelnit náš Rožnov i tímto způsobem, abychom to neučinili. Také by se mohlo stát, že by se za pár let povídalo u piva: Jó tenkrát se hrál v Rožnově dobrý fotbal a bylo tu hodně dobrých kluků. Proto prosíme organizace i jednotlivce o jakoukoliv pomoc rožnovské kopané. Bližší informace o výsledcích naší kopané a možnosti její podpory poskytnou: Členové výboru FC Rožnov: Předseda ing. Josef Bukovjan - fax: Pokladník p. Pavel Drozd - tel: Adresa pro poštovní styk: P.O.BOX 59, Horní Paseky 2268, Rožnov p. R., Bankovní spojení: IPB, a.s. Rožnov p. R., č. účtu: / 5100 Dovolujeme si Vám představit naše benjamínky, kteří zaznamenali v sezoně mimořádné úspěchy. -ma- Foto: Autor TIP NA VÝLET - Na kolech po Národním parku Podyjí Rájem pro cykloturisty je Národní park Podyjí, který se nachází mezi Vranovskou přehradou a Znojmem, kolem řeky Dyje, po obou jeho březích, tedy i na rakouské straně, kde se nazývá Thayatal. Na naši straně hranic má park přibližnou rozlohu 62 km 2 a podle kvality přírodního prostředí je rozdělen do tří zón a ochranného pásma. Velké množství značených cyklotras, z nichž 130 km prochází českým a 270 km rakouským územím musí uspokojit i ty nejnáročnější cyklistické nadšence. Jediným drobným kazem na kráse jsou na české straně asfaltové cesty a cestičky s nekvalitním povrchem. Pro horská a trekingová kola to však až takový problém není. Začít je nejlépe v obci Čížov, kam se lze dopravit i autem, které však musí zůstat na odstavném parkovišti, před vesnicí. V Čížově se nachází informační středisko Národního Parku, které je velmi dobře vybaveno (je zde i výtah pro vozíčkáře) a kvalifikovaní pracovníci vám poskytnou veškeré informace, včetně dopravních spojů. Poblíž střediska najdete zbytky drátěného zátarasu s pozorovatelnou. Je to pozůstatek přítomnosti pohraničních vojsk před rokem V obci, která čítá 62 obyvatel, najdete také restauraci u Švestků, kde se i dobře najíte. V letní sezonu je otevřená každý den. Uvedu dva příklady, jaké cykloturistické možnosti umožňuje Národní park Podyjí. Z Čížova se můžete vydat na kole po nejdůležitějších lokalitách Národního parku. Z několika vyhlídek lze spatřit pěkné přírodní scenerie tvořené skalami a údolním zářezem řeky Dyje. Kolem čížovského rybníka projedete lesem až k obci Lukov a odtud na zříceninu Nový Hrádek. Tento, původně lovecký hrad byl založen v roce 1358 markrabětem moravským Janem Jindřichem, bratrem Karla IV. a zničen za třicetileté války Švédy. Z Nového Hrádku jsou krásné výhledy na dva meandry řeky Dyje. Vypadá to jako soutok tří řek. Po úzkých asfaltových cestách, které původně sloužily pohraničníkům jako obslužná komunikace, se asi po 7 km dostanete na úzký skalnatý hřeben zvaný Šobes. Odtud jsou krásné pohledy na obě strany meandru Dyje, na jižních svazích tohoto ostrohu se nacházejí vinice. Při průjezdu mezi nimi lze víno v kiosku i ochutnat. Po sjezdu do obce Havraníky se vydáte směrem na Znojmo. Asi po 3 km odbočíte na vedlejší silnici do obce Popice. Ty jsou rodištěm spisovatele Karla Antona Postla, (později v Americe psal pod pseudonymem Charles Sealsfield) a odtud je možno se po lesní cestě dostat na vyhlídku Sealsfieldův kámen, oblíbené to místo spisovatele. Z Popic lze pokračovat po vedlejší cestě přes Konice na Kraví horu. Odtud je pěkná vyhlídka na město Znojmo a Hradiště sv. Hyppolita a nachází se zde velké vřesoviště. Z Kraví hory sjedete poměrně rychle do okresního města Znojma. Je to hospodářské a kulturní centrum oblasti s řadou historických památek. Je proslulé pěstováním dobrého vína, ovoce a zeleniny. Na královské město jej povýšil Přemysl Otakar I. v roce Hned vedle zámku najdete i pivovar, který vaří pivo značky Hostan. Po asi 2,5 km stoupání vyjedete na vrch Hradiště, odkud je opět vidět město Znojmo zase z trochu jiného pohledu. V této lokalitě, na skalním ostrohu, na soutoku Gránického potoka s Dyjí, byl postaven kostel sv. Hyppolita a klášter řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Z Hradiště se na kole přesunete po vedlejší silnici přes obce Mašovice, Podmolí, Lukov a Horní Břečkov zpátky do Čížova. Cyklotrasa : Čížov - Lukov - Nový Hrádek - Šobes - Havraníky- Popice - Sealsfieldův kámen - Konice - Kraví hora - Znojmo - Jiří Konečný, Hynek Bartošek, Leoš Kneisl a Petr Míček, doplňované nadějnými dorostenci Jiřím Šubčíkem a Martinem Šejstalem, bez jediné prohry zvítězilo v oblastní soutěži a příští rok bude startovat ve velice kvalitní Moravsko-slezské divizi. Družstvo mužů B ve složení Míček Petr a Lukáš, Vladimír Zleva Eva Šubčíková, Martin Olejník, Martin Šejstal, Jan Zapletal, Terezka Brožová, Petr Mikita a Jan Zapletal. Foto: Autor Honč. Martin Šejstal, Miroslav Kokinopulos zase bez jediné prohry či remízy vyhrálo okresní přebor mužů a tím si vybojovalo postup do oblastní soutěže. Tento úspěch dále podtrhuje i druhé místo družstva C (Ing. Holiš, Poruba, Šubčík, Baroš, Pustějovský) v OP mužů. Ale opravdu asi největší radost nám udělali mladí stolní tenisté. Na prvním místě je třeba uvést Evu Šubčíkovou. která jako mladší žákyně suverénním způsobem kraluje okresním žebříčkům,jak mladších tak i starších žákyň. Pro své výsledky na bodovacích turnajích byla nominována na turnaj TOP 24, kterého se zúčastnilo 24 nejlepších ml. žákyň v naší republice a konečné 16 místo bylo jistě velikým úspěchem. V nesmírně těžké konkurenci silných severomoravských oddílů byla nakonec vyhodnocena jako 4.nejlepší mladší žákyně v Severomoravské oblasti! Na tomto úspěchu, samozřejmě mimo Evičky, má největší zásluhu její otec Ing. Leopold Šubčík, který ji hlavně trenuje a doprovází na všech turnajích po celé naší republice. S přihlédnutím k tomu, že Evička bude mladší žákyní i v příští sezoně dají se očekávat výraznější úspěchy a umístění již v rámci České republiky. Další úspěšnou nadějí rožnovského stolního tenisu je Petr Mikita, který byl vyhodnocen jako nejlepší mladší žák a druhý nejlepší starší žák v okrese Vsetín. Držíme mu palce ať úspěšně zvládne přechod do starší kategorie. Celkově při pohledu do okresního žebříčku mladších žáků se přesvědčíme o silné nadvládě rožnovských hráčů, vždyť mezi nejlepšími 8 hráči je 5 z Rožnova. Velkým příslibem je Adam Kosa, který je na 3.místě, hned za ním je Jan Zapletal, které pak do zmíněné osmičky doplňují Martin Olejník a Miroslav Zapletal. Věříme, že při větší tréninkové píli se začnou prosazovat i v oblastním měřítku. Ve starších žákyních dále figuruje na pěkném 7. místě Terezka Brožová. V čele dorosteneckého žebříčku máme hned dva zástupce, na prvním místě Jiří Šubčík, na druhém místě Martin Šejstal. Hradiště - Mašovice - Podmolí - Lukov - Horní Břečkov - Čížov, celkem 50 km. Pokud chcete na rakouskou stranu, je pěkná cyklistická projížďka směrem na jihovýchod s návratem opět přes město Znojmo. Z Čížova sjedete k řece Dyji na hraniční přechod Hardegg. Ten slouží pouze pro pěší a cyklisty a je otevřen od května do září. Pokud chcete navštívit Hardeggskou vyhlídku, musíte zastavit asi po 2,5 km jízdy z Čížova. Z cesty odbočíte doprava a po půlkilometrové cestě lesem se vám naskytne překrásný výhled na nejmenší rakouské městečko Hardegg, kterému vévodí starobylá zřícenina hradu, postaveného na skále a kostel ze 13. století. Město leží na soutoku Dyje s jejím nejsilnějším přítokem, potokem Fugnitz. Na vyhlídce je postavený krytý altánek původně z roku 1885, který byl v roce 1995 obnoven Rakouským klubem turistů. Z Hardeggu musíte vyjet asi 2,5 km stoupání a dále se zvlněnou krajinou, která se moc od naší neliší, dostanete do Merkensdorfu. Zde je kilometrová odbočka na zříceninu hradu Kaja. Na hradě je umístěná expozice historie hradů na řece Dyji a je přístupná v sezoně jen v sobotu a neděli. Po několika málo kilometrech přijedete do vesnice Niederfladnitz, od které je asi 2 km vzdálen lovecký zámeček Karlslust, který stále slouží svému účelu. Po příjemném šestikilometrovém sjezdu přijedete do starého vinařského městečka Retz. Na historické jádro města se nestačíte vynadívat. Na velké náměstí vstupujete Nalberskou nebo Znojemskou branou. V jeho horní části je renesanční radnice, vidět můžete tradiční pranýř, dvě kašny a dva sloupy - Mariánský a Nejsvětější Trojice. Dále je zde raně gotický dominikánský kostel a barokní farní kostel sv. Štěpána. Z Retzu asi příliš pospíchat nebudete, tím spíš, že na hraniční přechod Hnanice to už není daleko. Přejedete obce Retzbach a Mitterretzbach a po necelých čtyřech kilometrech jste doma. Hraniční přechod je postavený na kopci, takže poslední metry jízdy na rakouském území dají ještě zabrat. Všude kolem přítomné vinice však skýtají příjemný pohled a tak brzy na námahu zapomenete. Tím spíš, že občerstvení v naší hospodě je na dosah. Hnanice je obec z roku 1210 a najdete zde románsko-gotický chrám sv. Wolfganga. Přes Havraníky (kde jsou nálezy pohřebišť, keramiky a kamenných nástrojů z mladší doby kamenné), Nový Šaldorf (do tamních vinných sklepů jste srdečně zváni), Sedlešovice a Louku (premonstrátský klášter) se během 10,5 km dostanete až do Znojma. Dále pokračujete známou cestou přes Hradiště, Mašovice, Podmolí, Lukov, Horní Břečkov zpátky do Čížova. Cyklotrasa: Čížov - Hardegg - Merkensdorf - Kaja - Niederfladnitz - Retz - Retzbach - Mitterretzbach - Hnanice - Havraníky - Nový Šaldorf - Sedlešovice - Louka - Znojmo - Hradiště - Mašovice - Podmolí - Lukov - Horní Břečkov - Čížov, celkem 54 km. Kromě těchto tras můžete z Čížova poznat rakouské území západně od Hardeggu až po Drosendorf a přes přechod Vratěnín a Vranovskou přehradu se vrátit zpět. Na počet kilometrů je tato cyklistická trasa dost náročná. Pro sváteční cykloturisty je možná lepší navštívit rekreační oblast Vranovské přehrady, kterou lze objet dokola s prohlídkami hradů Bítov a Cornštejn a státního zámku Vranov nad Dyjí. Tato trasa není příliš dlouhá, měří něco málo přes 40 km. Ale to už je trochu jiná kapitola. Jiří Piska Pro nadcházející sezonu stanovil výbor oddílu hned několik cílů. Důstojnou reprezentaci A družstva v Moravsko-slezské divizi. K tomuto cíli by měl pomoci také přestup výborného hráče Radima Vlčka z Val. Meziříčí a hlavně možnost hostování rožnovského odchovance Martina Kolečka, který hájí barvy nejúspěšnějšího oddílu v naší republice TTC VP Frýdek-Místek. Neméně důležitým cílem je pak navázat na úspěchy v mládežnických kategoriích v okresních, oblastních či republikových úrovních. Uvedené úspěchy by však nebyly možné bez pomoci tradičních partnerů oddílu stolního tenisu, kterými jsou firmy: DE- ZADATA, MONAT G.V., NA- TUR a DCP z Valašského Meziříčí, ESPROM, TESLA Sezam, Terosil, Baroš a synové, R.O.S., pan Zapletal a MÚ z Rožnova a firma ARCImpex z Fr.-Místku. Oddíl se těší na další společné úspěchy v nadcházejícím ročníku a přeje všem svým příznivcům hezkou dovolenou. -PeM- V sobotu 5. srpna se uskuteční první mistrovské utkání župního přeboru kopané: FC Rožnov - TJ KARET Bystřice n. O. Přijďte v hodin povzbudit naše borce! KAM ZA SPORTEM FOTBAL ROŽNOV Sobota Nový stadion u koupaliště 16,30 muži FC Rožnov p. R. - TJ KARET Bystřice n. O., župní přebor - 1. kolo. Neděle Nový stadion u koupaliště 9,00 st. dorost FC Rožnov p. R. - TJ Kozlovice, župní přebor - 1. kolo 11,15 ml. dorost FC Rožnov p. R. - TJ Kozlovice, župní přebor - 1. kolo FOTBAL VIGANTICE Sobota hřiště ve Viganticích 16,30 muži TJ Vigantice - Tichá, I. A. třída - 2. kolo. FOTBAL VIDČE Sobota hřiště na Sahaře 16,30 muži TJ Vidče - Sokol Fryčovice, I. A. třída - 1. kolo. FOTBAL VAL. BYSTŘICE Neděle hřiště ve Val. Bystřici 16,30 muži Sokol Valašská Bystřice - Sokol Zašová, I. B. třída - 2. kolo. SPEKTRUM ROŽNOVSKA - čtrnáctideník. Vydává Městská kulturní agentura Rožnov p. R. Adresa redakce: Spektrum, Letenská 2209, Rožnov p. R., tel.: , tel./fax: 0651/651794, šéfredaktor PhDr. Vladimír Pitron. Grafická úprava a sazba: MK agentura - Aleš Žanta. Litografie: grafické studio Miger Reklamní agentura, tel. 0651/ Tiskne GRAFIA NOVA, Rožnov pod Radhoštěm. Rozšiřují kameloti a stánky s tiskem, informace o předplatném v redakci. Číslo registrace u Okresního úřadu Vsetín - VS 002/1991. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě č. j.: 2927/92-P/1 ze dne Reklamy a inzeráty přijímá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Služba v redakci denně od 8.00 do hodin. Číslo 15 odevzdáno k tisku

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_19 Autor PaedDr.

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

LEDEN ÚNOR 23. 28. 24. 27. VALAŠSKÝ BÁL 19.00 h Společenský dům Tradiční bál, jehož pořadatelem je soubor Radhošť. www.radhost.cz

LEDEN ÚNOR 23. 28. 24. 27. VALAŠSKÝ BÁL 19.00 h Společenský dům Tradiční bál, jehož pořadatelem je soubor Radhošť. www.radhost.cz LEDEN 23. VALAŠSKÝ BÁL 19.00 h Společenský dům Tradiční bál, jehož pořadatelem je soubor Radhošť. www.radhost.cz 28. TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ 17.30 h Městská knihovna Beseda s tvůrci legendárního pořadu

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_10

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie Byl studený, sychravý, podzimní den, kdy jsem se svojí manželkou dorazil do Hojsovy Stráže na Železnorudsku. Jako milovníci Šumavy jsme už dlouhé měsíce hledali na internetových stránkách realitních kanceláří

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23.

NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23. NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23. ČERVENCE 2006 Za finanční podpory: TAITO, spol. s r. o. 2006 Plumlov

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

Buskers fest 2013 festival pouličního umění

Buskers fest 2013 festival pouličního umění Buskers fest 2013 festival pouličního umění České Budějovice 27. 28. 6. 2013 Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování ať už hudební, divadelní či třeba artistické. Vystupující člověk se nazývá

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

ČERVENEC + SRPEN 2015

ČERVENEC + SRPEN 2015 Městské kulturní středisko F. F. Procházky 101 509 01 Nová Paka tel /fax: 493 721 928 www.kultura-novapaka.cz ČERVENEC + SRPEN 2015 HERECKÁ DÍLNA PETRA POCHOPA 3D Dech-Duch-Duše Paka 2015 1. 7. - 10. 7.

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně.

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně. Jazykový pobyt v Anglii Vybraní žáci 2. stupně naší školy spolu s žáky ZŠ Horní Suchá se ve dnech 15.11. 20.11.2015 zúčastnili jazykového pobytu v Anglii. Celkem se jednalo o 40 žáků a 4 pedagogy (Mgr.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny 1 1 Vážení rodiče flétnistů (a snad i již čtenářsky zdatní flétnisté samotní), velikonoční svátky snad definitivně uzavřely zimní období a s nastupujícími jarními dny přicházíme s dalším číslem našeho

Více

REGIONÁLNÍ MUZEUM. ve Vysokém Mýtě PROGRAM

REGIONÁLNÍ MUZEUM. ve Vysokém Mýtě PROGRAM REGIONÁLNÍ MUZEUM ve Vysokém Mýtě PROGRAM 2016 VÝSTAVNÍ PROSTORY RMVM Hudba ve spirále 17. ledna až 13. března Výstava Hudba ve spirále zobrazuje prostřednictvím sbírek Muzea elektrotechniky a médií Národního

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více