ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K má útulek k dispozici provozní budovu, domek pro veřejnost, kde bylo nově zřízeno poradenské a informační centrum, 2 sklady. Pro ustájení psů je připraveno již celkem 33 venkovních kotců (8 nových kotců bylo dokončeno v r. 2006). Venkovní kotec s přírodním výběhem je upraven i pro kočky. V provozní budově jsou 2 místnosti pro zvířata používané dle potřeby a 4 kotce pro kočky. Pro pohybovou aktivitu psů slouží 2 velké oplocené travnaté výběhy. Ve fázi dokončení je výcviková a pracovní plocha (cvičiště) pro útulek i kynologickou veřejnost. Útulek slouží k dočasnému pobytu nalezených zvířat, zvířat týraných odebraných na návrh veterinární správy a zvířat umístěných zde k adopci jejich majiteli. Za dobu provozu útulku (od prosince 2000 do ) prošlo zařízením celkem zvířat. II. ZAMĚSTNANCI Provoz útulku zajišťovalo v daném roce 5 ošetřovatelů. 4 ošetřovatelé na stálý pracovní poměr, 1 zaměstnanec byl přijat od na výpomoc prostřednictvím úřadu práce na dobu 1 roku. Celkový počet zaměstnanců je vzhledem k nadstandardním aktivitám a náročnosti provozu plně vyhovující. Lze za nepřetržitého provozu zařízení řešit střídání dovolených, pracovní neschopnosti, je splněn požadavek na zajištění bezpečnosti při práci se zvířaty, a to bez nárůstu přesčasových hodin ošetřovatelů. V útulku vykonávalo 6 osob trest obecně prospěšných prací (ve výši 3x 400 hod., 1x 300 hod., 1x 200 hod., 1x 180 hod.) uložený okresním soudem, z toho 1 osoba započala výkon trestu ve 3.Q a pokračuje dále v roce Během letních prázdnin byli na výpomoc na dohodu zaměstnáni také 2 brigádníci. III. VYBAVENÍ Služebním vozidlem útulku je Škoda Felicie combi (rok výroby 1997). Vozidlo je denně využíváno, a to i mimo pracovní dobu zaměstnanců při nočních odchytech zvířat. Prostor pro zvířata je oddělen mříží a nově vybaven plastovou dezinfikovatelnou vanou. Pro odchyt a manipulaci se zvířaty slouží odchytová tyč, 2 odchytové kleště (2006 zakoupeny 1), odchytová síť, 3 sklopce na odchyt zdivočelých koček, fixační klec na kočky a 2 speciální rukavice (v roce 2006 zakoupeny 1). Pro identifikaci zvířat jsou k dispozici 3 univerzální čtečky čipů, kdy v roce 2006 bylo 1 kapesní čtecí zařízení zakoupeno v době dlouhotrvající opravy původní čtečky (v provozu od roku 2003), další mini čtecí zařízení obdržel útulek jako sponzorský dar koncem roku. Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP) jsou přidělovány a používány v souladu s platnou směrnicí města. Vybavenost zaměstnanců je dostatečná pro letní i zimní období. Přidělení a obměna OOPP je evidována na osobních kartách zaměstnanců, které jsou vedeny na odboru ŽP MM. V hlavní budově je umístěno pro kancelářskou práci jedno PC s tiskárnou. Prováděná evidence všech přijatých zvířat je datově nejobsáhlejší a nejkvalitnější na území města Děčína a v jeho širokém okolí. Díky ní se zcela minimalizuje problém zpětného dohledání zvířat, která se do útulku dostanou opakovaně, vč. jejich majitelů či osvojitelů. 1

2 V novém informačním a poradenském centru je k dispozici další PC s tiskárnou a scanerem, pro odborné výuky a poradenství je zde také televize, DVD přehrávač s videem a kamera. K naplnění platných zákonných předpisů zaměstnanci v roce 2006 absolvovali pravidelné proškolení řidičů (4 zaměstnanci), kurz první pomoci (4 zaměstnanci) a odborný kurz na odchyt a manipulaci s toulavými zvířaty se získáním osvědčení (2 zaměstnanci). IV. PROVOZ Činnost útulku je zakotvena jak v pracovní náplni jednotlivých zaměstnanců, tak je upravena provozním řádem a také organizací práce a stanovením pracovních postupů, příp. dalšími vnitřními předpisy města. Veterinární prohlídky v útulku jsou prováděny pravidelně 2x týdně v úterý a pátek. Pokud se jedná o zvíře ve velmi špatném zdravotním stavu nebo poraněné (např. autonehoda), je i v nočních hodinách neprodleně veterinárním lékařem ošetřeno po jeho přijetí (odchytu) přímo ve veterinární ordinaci. Zvířata jsou přijímána a předávána do péče na základě písemných protokolů, které jsou pravidelně po dohodě s právníkem aktualizovány, a které slouží jako vzorové pro ostatní útulky (naposledy vyžádány útulkem v Příbrami a Ústí nad Labem). Výborně se osvědčuje úprava srsti nalezených zanedbaných psů (koupání, česání, stříhání), o tato zvířata je prokazatelně větší zájem, což napomáhá zkrácení doby pobytu zvířete v útulku. Uhynulá nebo utracená zvířata (v souladu se zák. na ochranu zvířat) jsou neprodleně odvážena do kafilerního boxu v areálu veterinární správy. Ošetřovatelé provádí u osvojených zvířat namátkové kontroly, a to jak z vlastního popudu, tak i na základě podnětů občanů při podezření z možného zanedbání péče či týrání. V místě chovu byly provedeny 2 kontroly, zhruba 20 zvířat navštívilo útulek se svým osvojitelem. Řada osvojitelů do útulku napsalo a poslalo fotografie (cca 20 zvířat). Telefonicky, pomocí SMS a ů nás osvojitelé informovali také o asi 20 zvířatech. Ošetřovatelé se účastnili 2x hromadného očkování psů proti vzteklině, při kterém bylo na místě zkontrolováno celkem 54 zvířat, z toho zvířat osvojených v roce , v roce , v roce , v roce , v roce , v roce Kontroloval se zdravotní stav, kondice a chování zvířete. Stav zvířat byl vesměs hodnocen jako velmi dobrý, stejně jako v roce 2005 bylo několika majitelům doporučeno snížit nadváhu svého mazlíčka. Překrmování zvířat je již stabilní problém, se kterým se ošetřovatelé při kontrolách setkávají. PROGRAM KASTRACÍ S programem kastrací u toulavých koček bylo započato již v roce 1994, tj. řadu let před vznikem městského útulku. Jedná se o již praxí osvědčené řešení nekontrolovatelného rozmnožování zvířat a s tím spojených problémů. Kastrace dnes probíhají jak v ordinaci útulku, tak prostřednictvím krmičů či osvojitelů ve všech děčínských veterinárních ordinacích. U psů a fen se kastrace provádí pouze ze zdravotních důvodů, výjimečně jako řešení problematického chování samců (dominantní agresivita). V důsledku tato činnost napomáhá snižovat počty nechtěných a odložených koťat a štěňat. O kastrovaná zvířata je ze strany pěstounů mnohem větší zájem. Tato zvířata jsou klidnější, nekonfliktní, vhodná do bytu i na zahradu, méně se toulají a rychleji si zvykají na novou rodinu. Jen od zahájení činnosti městského útulku (od 12/2001) bylo celkem provedeno 392 zákroků u koček a 62 zákroků u psů. Z toho pro srovnání: rok 2004 rok 2005 rok 2006 kočky 68 zákroků z toho: 132 zákroků z toho: 128 zákroků z toho: 2

3 psi 34 koček osvojeno 16 koček vypuštěno 1 kočka exitus 17 kocourů - osvojeno 26 zákroků z toho: 17 fen osvojeno 9 psů - osvojeno 100 koček 49 osvojeno - 49 vypuštěno - 2 exitus 32 kocourů 23 osvojeno - 9 vypuštěno 21 zákroků z toho: 18 fen osvojeno 3 psi - osvojeni 99 koček 63 osvojeno - 34 vypuštěno - 2 exitus 29 kocourů osvojeno 8 zákroků z toho: 5 fen osvojeno 1 fena vrácena majiteli 2 psi - osvojeni ODCHYTY Městská policie Děčín provádí odchyty zvířat jen výjimečně. Zaměstnanci útulku pak vzhledem ke své kvalifikaci a praxi provádějí odchyt všech zvířat, vč. těch která někoho ohrozila, napadla či poranila. V roce 2006 nedošlo při odchytech k žádnému vážnému zranění. Ošetřovatelé mají při odchytech opakovaně problémy s přihlížejícími občany, s vyřizováním si špatných sousedských vztahů prostřednictvím zvířat, s netolerantností lidí, kdy na několik dnů volně pobíhajícího psa občan zavolá odchyt až v nočních pozdních hodinách. Velkým problémem v roce 2006 byla také nepřesná lokalizace volně pobíhajícího zvířete, a to jak ze strany občanů tak i policie. Hlavním problémem u odchytu koček je pak liknavost, pasivita a neochota občanů krmičů spolupracovat.. V několika případech došlo k poranění nálezce zvířetem, kdy muselo být veterinárním vyšetřením a izolací zvířete v karanténě vyloučeno podezření na infekční onemocnění vzteklinou. Z následující tabulky vyplývá od roku 2002 klesající tendence v provádění odchytů policií jako jednou ze složek k zajištění veřejného pořádku ve městě. V číslech jsou zahrnuty odchyty MP a PČR i z jiných měst a obcí! r v ks r v ks r v ks r v ks r.2006 v ks zaměstnanci útulku 265 (41%) 306 (47,2%) 290 (42,5%) 381 (49%) 321 (43%) občané 245 (37%) 268 (41,3%) 327 (47,9%) 333 (42 %) 269 (36%) policie (MP, PČR) 123 (19%) 74 (11,3%) 61 (8,9%) 58 (7%) 69 (9%) přivázáno u útulku 18 (3%) 1 (0,2%) 5 (0,7%) 16 (2%) 6 (1%) příjem od chovatele (11%) Rok 2006 pro názornost i graficky: Občani Útulek Policie Přivázáni Od majitele Vráceny osvojitelem 321 Z celkového počtu přijatých zvířat bylo 3

4 28 zvířat vráceno osvojitelem z důvodu nezvládnutí výchovy, alergie v rodině, nedostatku času, problémy s majiteli nemovitostí (srovnání rok zvířat), 4 zvířata osvojiteli utekla z důvodu špatně oploceného pozemku či nedodržení pokynů ošetřovatele (srovnání rok zvířat), 62 zvířat bylo věcí známého vlastníka, kdy zvíře dal do útulku do úschovy majitel k adopci nebo bylo zvíře odchyceno či přivedeno jako údajně nalezené a následně byl dalším šetřením odboru ŽP MM původní majitel dohledán (srovnání rok zvířat). VŠE KOLEM EVIDENCE ZVÍŘAT Příjem zvířat celkem: V roce 2006 bylo přijato celkem 748 zvířat. To je o 40 zvířat méně než v roce 2005, kdy rok 2006 je prvním rokem, kdy bylo zaznamenáno snížení v příjmu zvířat. Do roku 2005 počet přijatých zvířat trvale narůstal téměř o 100 zvířat na rok. Nejvíce psů bylo do útulku přijato v měsíci červen a červenec, kdy bylo během 1 měsíce přijato 86 zvířat (33 psů a 53 koček). Počet přijatých zvířat za jednotlivé měsíce ukazuje následující graf: Řada1 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Průměrný příjem zvířat na měsíc činil 62 ks (rok ks), průměrný počet umístěných zvířat na den byl 35 zvířat (rok zvířat). Z celkového příjmu 748 zvířat bylo přijato 444 psů (154 fen a 290 psů) a 297 koček a 7 ostatních. Rekordmanem v příjmu mezi psy,,útěkáři je kříženec jménem Bill, který své majitelce od roku 2004 do konce roku 2006 utekl, i přes upozornění na porušení zákona a povinnost úhrady nákladů, již několikrát a do našeho zařízení se dostal celkem 11x. Srovnání příjmu psů a koček v jednotlivých měsících ukazuje následující graf: 4

5 Psi Kočky Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Z dalších 7 zvířat přijatých do útulku byla 1 želva nádherná předána do pěstounské péče, 2 x poštolka - předány do ptačí ZOO Žandov, 1 kuna skalní velmi špatný zdravotní stav - euthanásie, 1 fretka předána do pěstounské péče, 1 jezevec potrhán psem exitus, 1 liška vypuštěna zpět do lesa. Příjem zvířat město Děčín a ostatní obce: Děčín celkem: 647 zvířat (v roce zvířat) ostatní celkem: 101 zvířat (v roce zvířat) Počet zvířat odchycených v katastrech jednotlivých okolních měst a obcí: města, obce rok 2004 v ks rok 2005 v ks rok 2006 v ks Arnoltice Benešov n. Pl Česká Kamenice Česká Lípa Dolní Habartice Dolní Podluží Dolní Poustevna Františkov n. Pl Hřensko Huntířov Chabařovice Chřibská Janov Janská Jetřichovice Jílové nejvíce Jiřetín pod Jedlovou Jiříkov Kámen

6 Kytlice Libouchec Lipová u Šluknova Ludvíkovice Malá Veleň Malšovice Markvartice Prysk Rumburk Růžová 2-2 Rybniště Srbská Kamenice Starý Šachov 1-1 Šluknov Tisá Těchlovice Ústí nad Labem Valkeřice Varnsdorf Velká Bukovina Verneřice 1-1 celkem přijato : pozn.: v počtech nefigurují zvířata, která byla do útulku umístěna přímo majitelem Věkové kategorie přijatých zvířat: Stáří do 4 měsíců (štěňata, koťata) 202 ks od 4 měsíců do 1 roku (mladí jedinci) 134 ks od 1 do 5 let (dospělí jedinci) 240 ks 5 až 10 let (starší jedinci) 90 ks nad 10 let 36 ks neurčeno (jedná se o ptáky, plazy, kuny, aj.) ks Každá věková kategorie vyžaduje jiný přístup ošetřovatelů, a to hlavně ve výchově, potřebné péči, nárokům na ustájení, druhu a typu krmení. Liší se především délka pobytu v útulku, kdy nejvyšší zájem je každoročně o štěňata a koťata ve věku do 1 roku. Problematičtější je umístění zvířat vyšší věkové kategorie a zvířat se zdravotními handicapy. Grafické znázornění rozdělení zvířat do věkových kategorií vypadá následovně: Do 4 měsíců 4. měsíce - 1. rok 1. Rok - 5. Let 5. Let Let Nad 10. Let Neurčeno 6

7 Čistokrevná plemena a kříženci: Z celkového počtu přijatých psů bylo zaevidováno 181 jedinců jako čistokrevných a 263 jedinců jako kříženců. Jako čistokrevní jedinci byla zařazena zvířata, která vykazují exteriérové a povahové vlastnosti daného plemene. Zvířat s prokazatelným původem (tetování, průkaz původu) je do útulku přijato jen zanedbatelné minimum, většina přímo od majitelů. Pro zajímavost uvádíme u skupiny vedené jako čistokrevná zvířata i plemenné zastoupení, které je velmi pestré a ukazuje, jak důležité jsou odborné znalosti ošetřovatelů. Z následující tabulky je zřejmé, že od otevření útulku vedou v příjmu trvale 3 plemena, a to německý ovčák, labradorský retrívr a jezevčík. Lze tedy snadno odvodit, že nejvíce psů chovaných na území města Děčína a v jeho nejbližším okolí jsou kříženci a z plemen právě tyto 3 rasy, což jistě svědčí i o jejich oblibě mezi veřejností. rok 2004 v ks rok 2005 v ks rok 2006 v ks Německý ovčák Labradorský retrívr Jezevčík Bígl Americký kokršpaněl Rhodéský ridgeback 2-4 Americký pitbulteriér Mops Pudl Aljašský malamut Rotvajler Kokršpaněl Knírač Staffordšírský teriér Čivava Irský setr Středoasijský pastevecký pes Bílý švýcarský ovčák 1 2 Bílý švýcarský ovčák 1 2 Špic Novofundlandský pes 1-2 Zlatý retrívr 1-2 Velšteriér Šarpej Jorkšírský teriér Border kolie Německý boxer Argentinská doga Brazilská fila Maltézáček Výmarský ohař Pražský krysařík 2 1 Japončík Německý pinč Hovavart Sibiřský hasky Dobrman 6-1 7

8 Brakýř 1-1 Foxteriér hladkosrstý 1-1 Ši-tzu Československý vlčák Irský vlkodav Kavkazský pastevecký pes Australský silky teriér Havanský psík Italský chrtík Belgický ovčák - tervueren Bernardýn Akita - inu Münsterlandský ohař Leonberger Bearded kolie Bretaňský ohař Německá doga Pekinéz Francouzský buldoček Český horský pes Český fousek West higland white teriér Špringršpaněl Belgický ovčák - malinois Německý ohař Baset Evidence zvířat: Je vedena písemně evidenční kniha a také duplicitně počítačová evidence, kdy je zvíře po přijetí vyfotografováno a foto i s daty uloženo. K příjmu zvířete je dále vystaven protokol o ustájení zvířete, příp. protokol o ustájení zvířete od původního majitele. Při odchodu zvířete ze zařízení je vystaven předávací protokol dohoda (pro nového majitele), předávací protokol dohoda o pěstounské péči a adopci (pro osvojitele) nebo protokol o navrácení zvířete původnímu majiteli (držiteli). V praxi se již mnohokrát osvědčil záznam velmi důležitých informací, jako vlastnosti zvířete (povaha, kousavost, snaha utíkat, dominantní chování) a především zdravotní stav v den příjmu a předání, do protokolů, kdy je chovatel s tímto seznámen v plném rozsahu (stvrzuje podpisem). Opět jsou potřebné odborné znalosti ošetřovatelů, jejich zkušenosti a zájem o zvířata. Oni jsou mnohdy ti, kteří vybírají a doporučují konkrétní zvířata jednotlivým osvojitelům, čímž je předcházeno problémům a % vrácených zvířat je mizivé. K vrácení zvířete osvojitelem do útulku došlo v roce 2006 nejčastěji kvůli nesouhlasu vlastníka bytu, dále pak z důvodu výskytu alergie na psí srst či zhoršení finanční situace chovatele. Zvířata jsou vracena i z jiných důvodů, kdy se ale většinou již jedná o neakceptování pokynů předávajícího pracovníka. Problematické osoby jsou vedeny na tzv. černé listině s poznámkou. K je zde zaevidováno 213 osob, které porušily pravidla pěstounské péče. Jsou to především lidé, kteří vrátili zvíře zpět do útulku vyhublé a zanedbané, opomněli nechat provést vakcinaci, či zanedbali jinou veterinární péči. Problémem jsou i chovatelé neschopní naučit štěně čistotnosti či chov zvířete v nevyhovujících podmínkách. Odhadem 1/2 těchto lidí je ze sociálně slabších a nepřizpůsobivých skupin. Při osvojení dostává chovatel také ústní a písemné pokyny a důležité informace pro úspěšnou adaptaci zvířete v novém prostředí. Osvojitelé i poté mohou, a tak i činí, kdykoliv 8

9 kontaktovat zaměstnance útulku ohledně rad i praktické pomoci v otázce výchovy, výcviku, výživy a veterinární péče, převýchovy problémových zvířat a odbourávání nežádoucích projevů, což v jiných útulcích většinou praktikováno není. Pohyb zvířat je také veden v měsíčních a ročních přehledech. Vedena je i kniha ztrát zvířat, zájemců o zvířata a nabídka zvířat chovatelů - majitelů. Problémem je neaktualizování těchto informací ze strany majitelů a zájemců. Značení zvířat čipování, tetování: Zvířata jsou v útulku trvale nezaměnitelně značena. Dle platného provozního řádu jsou psi označováni mikročipem od října 2001 a kočky se tetují do uší včetně označení kastrovaného zvířete od konce roku 2002, což jsou nejspolehlivější zákonné metody identifikace a praxí se trvale již několikátým rokem osvědčují. Zvířata se po zaběhnutí vrací obratem domů a nezvyšují se tak zbytečně náklady na jejich pobyt v útulku. Náklady na čipování či tetování na jedno zvíře jsou nesrovnatelně nižší, než péče o 1 zvíře umístěné v útulku na dobu předem neurčitou. Pro srovnání ukazuje následující tabulka počty těchto úkonů u jednotlivých druhů zvířat: r r r r r r psi mikročip kočky - tetování Evidence v číslech: I následující tabulka ukazuje, že kvalitně vedená evidence zvířat a trvalé nezaměnitelné značení zvířat sebou přináší pozitiva městu (snižování nákladů), majiteli (minimalizace škody způsobené městu), i samotnému zvířeti (snižování doby stresu). Pro zajímavost: v minulosti se nám díky čipování podařilo dohledat např. majitele psa, labradorského retrívra, až ve Švýcarsku. Z celkového počtu osvojených zvířat ks - je pro nás důležitý i počet zvířat, která šla přímo do majetku, tj. zvířata daná k adopci majitelem, příp. zvířata, u nichž byl majitel dohledán, ale o svou věc přes výzvu k převzetí nejevil již zájem těchto zvířat bylo celkem 39. Zde jdou náklady spojené s umístěním zvířete, příp. jiné náklady, na vrub původnímu, příp. v budoucnu novému, majiteli. V určitých případech (při porušení podmínek dohody) je úhrada nákladů požadována dle platného provozního řádu i po osvojiteli. Vypouštěny do původního teritoria jsou po kastraci zdivočelé venkovní kočky, u nichž je nepravděpodobná adaptace (nekontaktní s člověkem). Euthanásie je provedena v souladu se zákonem u zvířat nevyléčitelně nemocných. V roce 2006 bylo % euthanásie velmi nízké ve srovnání s úhynem, a to především u koček (infekční viróza u koťat, řada poranění hlavně koček jiným zvířetem či po srážce s automobilem, kdy se zranění neslučovala se životem). A opět tabulkové srovnání několika let: osvojeno vráceno majiteli vypuštěno úhyn, utracení rok 2004 v ks rok 2005 v ks rok 2006 v ks 390 (57%) 419 (53 %) 372 ( 51 %) 172 (25%) 230 (29%) 206 ( 28 %) 31 (5%) 93 (12%) 45 ( 6%) 58 (9%) 46 (6%) 55 ( 8 %) Rok 2006 následně pro názornost i graficky: 9

10 Vráceny majiteli Zůstali u nálezce Vypuštěno Předány do ZOO úhyn, euthanasie Útěk Osvojeno Vráceny osvojiteli Do majetku pozn.: předáno do majetku, předáno do ZOO, vráceno osvojiteli, zůstalo u nálezce a uteklo = zbylých 7 % z celkového počtu zvířat Do péče mimo město Děčín bylo umístěno 182 zvířat, tj. 31% z celkového počtu umístěných zvířat, z toho byla 2 zvířata dána do zahraničí SRN. V naší republice pak nejdelší cestu domů měla zvířata např. do Pelhřimova, Brna, Pardubic, Chrudimi, Dvora Králové, Světlé nad Sázavou, Ústí nad Orlicí, Plzně, Jičína. Nejvíc zvířat si odvezli lidé z okolí Děčína, a to do Jílového, České Kamenice, Ústí nad Labem či Benešova n. Pl.. V souladu s občanským zákoníkem do majetku státu po uplynutí lhůty 1 roku od nalezení věci byl předán 1 pes, kdy náklady na toto zvíře nesl následně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku obcí, po uplynutí lhůty ½ roku od odevzdání nalezené věci obci v místě nálezu, byli předáni 2 psi. U nákladů za 1 zvíře jsme se přihlásili k řízení o dědictví, kdy by tyto náklady po usnesení soudu nesl zjištěný dědic, součástí tohoto řízení je i závěť odkazující útulku finanční prostředky a další majetek. Průměrná délka pobytu psa v útulku: Zajímavé je i srovnání průměrné délky pobytu zvířete v útulku: - rok dnů, - rok dnů, - rok dnů, - rok dnů, - rok ,5 dne, - rok dnů. V roce 2006 se průměrná délka pobytu na 1 zvíře zvýšila jen velmi mírně, a to z důvodu příjmu v kategorii starších jedinců (5 10 let) o 30 psů více než v roce 2005, velké procento v příjmu pak tvořila i koťata velmi nízkého věku, která musela být v útulku do doby odstavu. 10

11 Jak rychle projevili o své miláčky zájem jejich původní majitelé? S délkou průměrné doby pobytu zvířete souvisí také např. zájem majitelů o jejich zatoulaná zvířata, téměř policejní práce zaměstnanců při dohledávání vlastníka zvířete, ale i stále rostoucí a širší povědomost o našem zařízení a samozřejmě čipování, tetování a také fotografická evidence zvířat v ks 2004 v ks 2005 v ks 2006 v ks psi vrácení v den přijetí psi vrácení do 7 dnů po přijetí psi vrácení do 1 měsíce po přijetí psi vrácení po době delší než 1 měsíc od přijetí Od konce roku 2002 přistoupil odbor ŽP MM k sankcionování majitelů psů, kteří opakovaně i přes upozornění pracovníků útulku dostatečně nezabezpečí svého psa proti úniku. V takovýchto případech se jedná o porušení zák. na ochranu zvířat proti týrání, tj. skutek klasifikovaný jako přestupek či správní delikt. V roce 2006 z podnětu útulku, tj. z moci úřední, byly v souladu s uvedeným zákonem v této věci, příp. z důvodu zjištění jiného porušení zákona (např. odložení zvířete, týrání, aj.) v přestupkovém řízení řešeno 11 osob. Provoz útulku - plán pro rok 2007: nadále minimalizovat délky pobytu zvířat, především psů, v útulku, rozšířit působnost a spolupráci s novými obcemi, jejich zapojení na nesení nákladů souvisejících s nálezem zvířete v jejich katastrech a dohledávání vlastníka věci, rozšířit pravidelné nabídky a prezentace útulku v nových sdělovacích prostředcích, pokračování kastračního programu koček, rozšíření a zkvalitnění spolupráce s větším množstvím zařízení typu útulky, záchytné stanice, dokončení rekonstrukce zkorodovaných částí nejstarších kotců, rekonstrukce nejstarších betonů a koridorů poškozených klimatickými podmínkami a již 6-ti letým provozem zařízení, vzhledem k množícím se problémům s umístěním dalších druhů odchycených zvířat či zvířat odebraných na návrh veterinární správy (koní a jiných hospodářských zvířat) - vybudování ohrad a jednoduchých ustájení pro jejich dočasné umístění, dovybavení kynologického cvičiště. V. PROPAGACE Nabídky nalezených zvířat jsou prováděny nepřetržitě a jsou pravidelně aktualizovány: aktualizace 1x týdně na úřední desce, na nástěnce odboru ŽP vč. fotografií, na internetu na serveru města Děčín na adrese průběžně jsou špicoidní psi zveřejňováni na adrese nově pak jezevčíci na adrese a molosoidní plemena na adrese nová spolupráce vznikla také prostřednictvím stránek (na pomoc útulkům), nabídky zvířat v televizních pořadech (ČT, různé regionální televize), fotografická nabídka nepravidelně v Děčínském deníku, zhruba 1x měsíčně v Principu a nahodile ve zpravodaji města a dalších periodikách, např. deník Blesk, Šíp, Aha, nahodile v čekárně veterinární ordinace MVDr. Bednarske, 11

12 nově 1x měsíčně vč. fotografií v restauraci Kartáč, telefonické nabídky spíše jednotlivých konkrétních zvířat jiným útulkům zejména Ústí n. L., Rumburk. Námi pořádané akce jsou prezentovány obdobnou formou, stejně jako publikace článků o problematice zvířat a o provozu našeho útulku. Propagaci nám v roce 2006 zajišťovali tito mediální partneři - Děčínský deník, Rozhlas Ústí nad Labem, regionální televize, týdeník Princip, deník Blesk, deník Šíp, deník Aha, měsíčník Planeta zvířat Spolupracujeme také s jinými útulky v ČR - Řepnice (u Litoměřic), Rumburk, Ústí nad Labem. Městský útulek v roce 2006 pořádal: Štěkání na Ježíška. Městský útulek se v roce 2006 účastnil a prezentoval i se svými zvířecími svěřenci na akcích: Umisťovací výstava Planety zvířat v Praze Bambiriáda v Děčíně Slavnosti Labe v Děčíně Národní výstava koček v Děčíně výstava Zahrada Čech Litoměřice zemědělská výstava Libverda 2006 v Děčíně Propagační výstava klubu chovatelů koček v Děčíně Dne proběhlo v útulku natáčení pořadu Chcete mě? s oblíbeným moderátorem Zdeňkem Srstkou. Tentokrát nebyla nabízena zvířata do osvojení, ale pořad seznámil diváky televize s našimi výjimečnými a mládeži prospěšnými aktivitami. Výsledkem účasti na akcích je kromě prezentace útulku také získání nových kontaktů, umístění zvířat (psů i koček) do osvojení po celé republice a získání sponzorských darů na činnost útulku. O činnosti útulku je vedena útulková kronika, která také slouží především při prezentaci - propagaci tohoto zařízení. VI. DALŠÍ AKTIVITY ÚTULKU PORADENSKÁ A INFORMAČNÍ SLUŽBA Vzhledem k tomu, že ošetřovatelé denně řešili problémy občanů s jejich mazlíčky, bylo ke konci roku 2006 zdárně dokončeno zřízení informační a poradenské služby. Centrum je vybaveno PC, multifunkční tiskárnou s kopírkou a scanerem, videokamerou, televizí a DVD přehrávačem s videem. Služba je určena všem zájemcům o zvířecího kamaráda z našeho zařízení, ale i zájemcům, kteří již své zvíře mají či si ho chtějí pořídit a chtějí se dozvědět, jak správně o něj pečovat, jak jej ošetřovat, krmit, vychovávat či cvičit, lze např. pomoci s výběrem plemene, aj.. V plánu je natáčení vlastních instruktážních krátkých filmů. Odbornou konzultaci si mohou zájemci domluvit osobně či telefonicky v době provozu útulku. Konzultace je bezplatná, činnost bude zahájena v roce Vybavené centrum bude sloužit i pro besedy s menšími skupinkami osob. PŮJČOVÁNÍ PSŮ 12

13 Neméně důležitou aktivitou útulku je půjčování psů dětem i dospělým na procházky, samozřejmě za dodržení všech pokynů daných zaměstnanci. Každý venčitel je poučen o bezpečné manipulaci a povaze svěřeného zvířete. Půjčování psů je závislé hlavně na přízni počasí vždy s ohledem na zdraví zvířat! K máme v evidenci 100 venčitelů, kteří navštěvují útulek dle svých možností. Nejvíce jich je z řad mládeže ve věku let. S psíky na procházky chodí také rodiče s dětmi, samotní dospělí a to i občané důchodového věku. Půjčování psů probíhá: úterý až pátek od 14 do 16 hodin, sobota a neděle od 10 do 12 hodin. BESEDY Mají velký úspěch, probíhají v rozsahu mateřských až středních škol a besed a exkurzí přímo v areálu útulku. V roce 2006 proběhlo v mateřských, základních a speciálních školách cca 10 besed, exkurzí a besed pro mládež, dospělé osoby a zájmové kroužky přímo v areálu útulku bylo také zhruba 10. VÝCVIKOVÝ a VÝCHOVNÝ PROGRAM V roce 2006 byl nad vlastním areálem útulku zřízen výcvikový prostor pro psy, který je s útulkem propojen. Tento bude v roce 2007 dokončen a bude zde zahájena činnost, tj. práce s veřejností, spolupráce se zájmovými organizacemi, kluby či odborníky v dané oblasti (výcvikáři, figuranti, apod.). Záměr je práce s problémovými zvířaty výchova, výcvik, převýchova. V rámci zahájení činnosti cvičiště bude také proveden nábor nových členů kynologického kroužku. PROPAGACE ZAŘÍZENÍ a VÝCHOVA VEŘEJNOSTI Zde je stále nejžádanějším a nejobsáhlejším materiálem naše brožurka Základní rádce držitele psa ve městě a obci, která byla vytvořena v rámci projektu Kamarád pes. Je o ni trvalý zájem dokonce i od občanů a různých sdružení z jiných měst, byť je část brožurky určena pouze pro občany našeho města. V roce 2006 i v rámci spolupráce, např. s Nadací na ochranu zvířat, disponoval útulek zhruba 15 různými letáky a mini brožurkami, které jsou zdarma k dispozici veřejnosti a značný zájem o ně je především při účasti útulku na různých akcích. Jedná se např. jednoduše a přehledně zpracované informace na téma: péče o kočku, péče o dospělého psa, péče o štěně, poplatky ze psů, kastrace, odčervení, očkování, infekční choroby, kodex soužití psa a lidí, kde se stala chyba?, atd. V roce 2006 zhruba 8 informačních letáků zpracoval útulek v rámci svých aktivit. PROFILY PLEMEN V prosinci 2006 bylo zahájena nová aktivita s názvem Profily plemen, kde budou veřejnosti, zejména návštěvníkům útulku, představována postupně jednotlivá plemena vč. informací potřebných pro rozhodování při výběru psa, tj. problémy, povahové vlastnosti, zdraví plemene, apod. vč. fotografií. Jako první bylo představeno plemeno německý ovčák. Aktualizace bude probíhat zhruba 1x měsíčně a informace jsou trvale po danou dobu k dispozici na vývěsce před areálem útulku. Plán aktivit 13

14 Kromě výše uvedeného je do plánu, v podstatě do doby uskutečnění, zařazen i seminář pro útulky, který by svou programovou náplní přinesl jistě praktické informace dalším pracovníkům útulků pro opuštěná zvířata. VII. FINANCOVÁNÍ ÚTULKU Provoz útulku je zabezpečen z rozpočtu města a ze získaných finančních a věcných sponzorských darů. Po orientačním odečtu nákladů vrácených do příjmu města zůstává část provozu finančně městem stále zajištěna. Náklady se meziročně zvýšily, a to z důvodu pokračování akcí zahájených v roce 2005, tj. obnova a větší údržba původního vybavení, zařízení a staveb (kotce, přístupové chodníky, aj.) a také pokračování v započatých investičních akcí - rozšiřování areálu útulku (výstavba nových kotců, zpevnění ploch, cvičiště, atd.). Úhrada těchto nákladů byla kryta z části sponzorskými dary ve výši 83 tis. Kč. Vyšší nárůst zaznamenaný u položky veterinární péče souvisí s obecným nárůstem cen, stejně jako nárůst u položky energie (i rekordně dlouhá zima) či odpady. Pomalu rostoucí náklady na údržbu služebního auta souvisí s dobou jeho již téměř 10-letého provozu. Naopak se nám daří držet zhruba na stejné úrovni či dokonce snižovat položky provozu jako je materiál, spotřeba vody, spotřeba PHM, či další služby, což souvisí jak s příjmem věcných sponzorských darů, tak s ekonomickým hospodařením v zařízení či soběstačností v zajištění drobných služeb přímo ošetřovateli útulku, brigádníky či lidmi odsouzenými k obecně prospěšným pracím, které svůj trest odpracovávají v našem zařízení. K trvalému snižování nákladů za vodu dochází také odvodněním areálu a využíváním dešťové vody v provozu. Náklady srovnání v Kč: rok 2004 rok 2005 rok 2006 veterinární péče, vč. materiálu materiál z toho: krmení, stelivo, dezinfekce, čistící prostř.,.. jiné-misky, hřebeny, vodítka, ochranné pracovní prostředky telefon el. energie likvidace odpadů (SKO,objem,septik) voda odborná literatura drobný hmotný dlouhodobý majetek oprava, údržba služebního auta pohonné hmoty a maziva různé-poštovné, známka, pojištění, ostatní služby revize, malování, sekačka, revize, sekačka, zabezpečení, revize,sekačka, štěpkování, opr. osvětlení provozní náklady celkem stavební věci (investice, opravy, údržba) úprava kotců, zpevnění plochy v areálu kotce,zpevnění, chodníky, přístřešek, odvodnění,.. aj kotce,osvětlení, odvodnění, terén. úpr., oplocení provoz. náklady, vč. údržby a investic mzdové prostředky (hrubého)

15 NÁKLADY CELKEM Propočet nákladů na zvíře a den v Kč: rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 z provozu ze stavebních věcí ze mzdových nákladů z celkových nákladů Z tohoto propočtu je zřejmé, ve vztahu k požadovaným úhradám nákladů majitelem, osvojitelem a obcemi (zprůměrovaná částka 57,50 Kč na den/zvíře), že město Děčín tyto náklady od otevření útulku trvale dotuje téměř 70%. Návratnost vynaložených nákladů: Na mzdu 1 zaměstnance přispěl za rok 2006 úřad práce celkem ,- Kč. Na skladě zůstalo v materiálu nespotřebováno a bylo převedeno do roku 2007 celkem 106 položek v různých kategoriích o celkové hodnotě ,- Kč. převod do 2007 v Kč / počet položek krmení, doplňky výživy a stelivo 5 839,60 5 položek veterinární léčiva, přípravky a materiál ,88 26 položek čistící, mycí prostředky, vč. dalšího materiálu 3 914,06 21 položek ostatní drobný materiál - různý ,27 54 položek Náklady související s hospitalizací zvířat v útulku účtované jiným obcím, státu (ÚZSVM) a původním majitelům či osvojitelům zvířat v souladu s platným provozním řádem. Odbor ŽP, vč. zaměstnanců útulku vystavil 307 předpisů k platbě. Celkovou výši vč. srovnání s předcházejícími léty ukazuje následující tabulka: rok 2003 v Kč rok 2004 v Kč rok 2005 v Kč rok 2006 držitelé zvířat , , , ,00 obce , , , ,00 ÚZSVM , , , ,00 celkem , , , ,00 Vypovídací hodnota je narušena nedoplatky v této oblasti. K je evidováno 143 nedoplatků v celkové výši ,- Kč. Investování získaných sponzorských darů do provozu, především do staveb a údržby útulku za rok 2006 celkem 83 tis. Kč z finančních darů (ostatní dary vč. příjmu samostatně dále). Udělování sankcí v přestupkových řízeních při opakovaném odchytu zvířete (=psa) nedostatečně zajištěného proti úniku dle zákona, příp. jiné porušení zákona zjištěné vlastní činností. V roce 2005 bylo uděleno 5 pokut v rozmezí 1 000,- Kč až 2 000,- Kč v celkové výši 9 tis. Kč a 3 úhrady nákladů řízení v celkové výši 3 tis. Kč. 15

16 Vlastní činností bylo také opakovaně zjištěno porušení přestupkového zákona ve věci úmyslného podání nepravdivé (lživé) informace správnímu orgánu. Z tohoto důvodu bylo na odbor správních činností dáno v uvedené věci 13 podnětů, což znamená v případě prokázání skutku, rozhodnutí a udělení sankce příjem z pokut a nákladů řízení. V roce 2006 se jednalo o 1 napomenutí a 9 pokut v rozmezí 300,- Kč až 1 000,- Kč o celkové částce 5 tis. Kč. Odboru ekonomickému nebyl v tomto roce především z časových důvodů předán žádný podnět na majitele osvojitele z evidence útulku za rok Kontrola bude provedena v roce Noví poplatníci znamenají příjem z poplatků ze psů. Ve vztahu k předchozím rokům lze jen vycházet ze statistického propočtu, který znamená roční příjem cca 30 tis. Kč. Orientačně propočet: Pokud z celkových nákladů, tj ,- Kč, odečteme všechny návratné položky, tak se dostáváme na částku ,- Kč celkových nákladů. Při odečtu položek zbývající část mzdy a stavební věci se dostáváme na částku ,- Kč, což jsou v podstatě čisté náklady hrazené městem z provozního rozpočtu na základní provoz útulku v roce Tyto náklady vynaložené městem na základní provoz zařízení se průběžně snižují (r ,5 tis. Kč). Tato kalkulace neobsahuje všechny zjistitelné položky a předpokládala by ideální stav (bez dlužníků). FINANČNÍ A VĚCNÉ DARY Jako samostatnou část zajištění provozu útulku uvádíme informaci o získání a použití darů věnovaných účelově městskému útulku. Finanční prostředky jsou zasílány na depozitní účet u KB Děčín č /0100 v.s. 115, kde byl za rok 2006 příjem 26 darů ve výši ,00 Kč. Zůstatek k činí celkem ,87 Kč, do příjmu města na účet č /0100 v.s , kde byl v roce 2006 příjem 146 darů ve výši ,70 Kč. V roce 2006 byla uzavřena 1 smlouva o sponzorském daru a bylo vystaveno 5 potvrzení o přijetí daru. Kromě finančních darů obdržel městský útulek i spoustu darů věcných, jejichž vyčíslení je prováděno odhadem dle aktuálních cen na trhu. Do útulku darovalo během roku 2006 zhruba 290 dárců věci o celkové hodnotě ,- Kč, což v podstatě další úspora v nákladech na materiál, které by muselo vynaložit město Děčín, a to v podstatně vyšším objemu, protože u řady věcí nebyla jejich hodnota vyčíslena (deky, matrace, koberce, aj.). Z věcných darů jsou pro provoz útulku a potřeby zvířat poskytovány různé druhy krmení a pamlsků pro zvířata, deky, matrace, koberce, kýble, hračky, misky, léky a další potřeby a pomůcky pro zvířata. Za zmínku stojí i další formy výpomoci (např. sekání trávy, venčení psů, ). Nej-: věcný dar o nejvyšší finanční hodnotě téměř 7 tis. Kč věnovali děti ze ZŠ T. G. Masaryka z České Kamenice krmení, pamlsky, stelivo, misky, a další potřeby pro zvířata nejvyšší společný finanční dar byl přivezen z akce Zahrada Čech Litoměřice od anonymních dárců ve výši ,- Kč, nejvyšší jednorázový finanční dar ve výši 10 tis. Kč byl poskytnut 2x, a to p. Sedlákem z Děčína a pí Kovaczovou z České Lípy, 16

17 Využití finančních darů v roce 2006: Dokončení rozestavěné akce z roku rozšíření areálu útulku o nové kotce, úpravy terénu, přístupové chodníčky, výcviková plocha pro psy, atd.. Plán využití darů v roce 2007: Dary budou v souladu s účelem jejich přijetí investovány do probíhající obnovy údržby útulku, kdy je potřeba dokončit obnovu zkorodovaných částí původních kotců (z roku 2000), dále více než nutné je opravit betony v koridorech před původními kotci z důvodu hrozby úrazu jak zaměstnanců tak návštěvníků. V plánu je dokončení výcvikového prostoru pro psy. Dle finančních možností pak řada dalších úprav jako propojení provozní budovy se sklady zastřešením přístupové cesty, příp. zahájení prací na ohradách a zázemí pro další zvířata (koně, ovce, kozy, apod.), kdy realizace těchto záměrů je závislá právě na výši získaných prostředků, kterými se podílíme na celkových nákladech z větší části financovaných městem. V Děčíně dne Zpracoval: Ing. Naděžda Moučková za odbor ŽP MM Děčín pí Eveline Jahelková za Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata 17

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Magistrát města Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín 4 Děčín 2010 Náklad 250

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Jak název této kapitoly napovídá, jde o bilanci odvrácené tváře života města. O udržování pořádku, ochranu zákonnosti, majetku i bezpečnosti

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 2 OBSAH 1. Základní údaje

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Role veřejné služby ve společnosti

Role veřejné služby ve společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Role veřejné služby ve společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD v roce 2014 Zpracovali: leden 2015 Ing. Martin Novotný, předseda Puncovního úřadu Mgr. Josef Šťastný, ředitel odboru puncovní inspekce Ing. Miloslav Pilecký, vedoucí oddělení technického rozvoje a zahraničních

Více

Náměstí Svobody. Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

Náměstí Svobody. Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Místostarostové Frýdku-Místku Petr Rafaj (vlevo) a Eva Richtrová a starosta města Zdeněk Stolař na únorovém zasedání zastupitelstva města.

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více