TÉMA MĚSÍCE:Zpátky ve škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMA MĚSÍCE:Zpátky ve škole"

Transkript

1 ZMĚNY VE ŠKOLE NOVÍ ŽÁCI ZAJÍMAVÉ DRBY ZPOZA ZDÍ ŠKOLY TÉMA MĚSÍCE:Zpátky ve škole ŘÍJEN 2006

2 Konec školního roku byl radostný! Měli jsme dva měsíce prázdnin, ale i to skončilo a začal smutný školní rok. Prázdniny si určitě každý užil podle svého. Někdo jel na dovolenou, někdo zůstal doma! A proto jsme se ptali jak si užili prázdniny a jaký byl pro některé začátek školního roku! Otázka: Co jste dělali o prázdinách? Otázka: Jak jste se těšili na školní rok? Pan učitel Pavel Tetera: 1. Péče o novorozené dítě plus náštěvu novopečených prarodičů. 2. Tak jako každý do práce, volno je lepší. Slečna učitelka Ivana Palicová: 1. Velmi jsem si užívala, dokud bylo volno. 2. Bez komentáře (smích vůbec nevíme čemu) Barbora Lisníková: 1. Návštěva babičky,návštěva babičky a tety. 2. Na novou školu jsem se těšila hodně. Tereza Nevařilová: 1. Zažili jsme velkou srandu. 2. Moc jsme se těšili hlavně na Kubu a Pepu. Karolína Hlaváčková: 1. S Terezou jsem si užila hodně srandy stal se mi i zážitek, který bych nechtěla znovu prožít Když jsem jednou skákala šipku, kopla jsem pána za mnou do hlavy. Nakonec jsem mu pomáhala z vody. 2. Taky jsem se těšila na Kubu a Pepu. Ladislav Kavala: 1. Nic (velmi stručná odpověd) 2. Ani jsem si nevšiml, že začala Silvik a Renik

3 Petr Fikoczek 1) Jak a proč jste se stal učitelem? Vystudoval jsem vysokou školu přírodovědeckou v Olomouci. V oboru matematika, zeměpis. 2) V kolika letech jste začal učit? V 18 letech 3) Jak jste se stal ředitelem? Přihlásil jsem se na konkurz ředitele. 4) Jak dlouho učíte? Učím už 17 let. 5) Jaký předmět učíte nejraději? Nejraději učím matematiku. 6) Podle čeho jste si vybral zástupkyni? Novou zástupkyni jsem si vybral podle poctivosti, přístupu a chtělo to novou krev. 7) Jaké máte hlavní povinnosti v roli ředitele? Manažerské povinnosti, zodpovědnost školy. 8) Jaký prospěch jste měl na základní škole? Většinou samé jedničky. 9) Co se vám nejvíce líbí na škole? Na škole se mi líbí, když děti i učitele baví učení. Piki a Pája

4 Spolu i s nově zvoleným ředitelem školy Mgr.P.Fikoczkem, se na naší škole objevila nová zástupkyně ředitele Mgr.Alena Šokalová, která zde vyučuje brannou a tělesnou výchovu. No abychom pravdu řekli, tak to bude po předešlých učitelích tělocviku opravdu velká změna. Většina žáků z ní bylo tak trochu mimo a prohlásili, že zřejmě propadnou z tělocviku. Hodně žáků totiž bylo v šoku, když na nás vytáhla svou velkou žlutou knihu pravidel a hodnotících tabulek. Ale nejenom my jsme byli v šoku, ale i ona z nás, když se dozvěděla, jak vypadaly naše předešlé hodiny tělocviku. Ale jinak působí docela milej A abyste se o naší nové zástupkyní dozvěděli více, tak jsme pro vás poskytli malý rozhovor! 1) Z jaké školy jste přišla a v čem se od naší lišila?? Z 2.ZŠ Frýdek-Místek, byla to velká sídlištní škola 2) Kdo je Vám z pedagogického sboru nejsympatičtější?? Takto to nemůžu opovědět, nikdy nerozlišuji za krátkou dobu 3) Jaký předmět jste vyučovala na předešlé škole?? Učila jsem hlavně TV - třídy s rozšířenou výukou TV, potom Vv,Ov,Rv 4)?? Jaké byly dojmy z Vašich prvních hodin tělocviku? Školu jsem trochu znala,takže vím,že podmínky pro TV nejsou úplně ideální, ale na všem budeme pracovat 5) Jak žáci reagovali na Vaše nové metody ve výuce tělocviku?? To byste se měli asi raději zeptat samotných žáků, ale na takové hodnocení je brzy 6) Jak se Vám líbí na naší škole?? Škola je krásně zrekonstruovaná, prostředí je malé s domácí atmosférou Žančičak a Raduš

5 Už druhým rokem k nám zavítali malí prvňáčci. Je jich tam jenom 8 a to 2 z Horních Domaslavic (Bělavová Monička, Brňák Dominik) a zbylých 6 je z Dolních Domaslavic (Bobek Kubík, Harastej Nikolas, Kaczmarczyková Lenička, Lichovníková Leonka, Slonka Mareček, Vajda Honzík) a proto se jim může jejich třídní učitelka Šárka Mrózková naplno věnovat. A jak se to všem líbí? Na to jsme se jich zeptaly: Jak jste si užili poslední předškolní prázdniny? Mareček Slonka - Dobře, byli jsme na dovolené, ale kde to už si nepamatuju. Leonka Lichovníková - O prázdninách jsem si hrála venku s naším pejskem. Monika Bělavová - Hrála jsem si a jezdila s rodiči na výlety na hory. Jaké byly vaše dojmy z prvního školního dne? Honzík Vajda - První den se mi líbil. Já už jsem všechny spolužáky znal, takže dobré. Lenka Kaczmarczyková - První den byl super, už jsem se na něj dlouho těšila. A co paní učitelka? Jste s ní spokojení? Honzík Vajda - Paní učitelka je moc hodná. Jsem rád, že ji mám za učitelku. Mareček Slonka - Je na nás moc hodná a já ji mám rád. Monika Bělavová - paní učitelka je velice hodná a zatím jsem s ní spokojená. Líbilo se ti více ve školce nebo ve škole? A proč? Honzík Vajda -Ve škole, protože se toho více naučím a už toho hodně umím. Mareček Slonka -Ve škole, protože po obědě nemusíme chodit spát. Lenka Kaczmarczyková -Ve škole, protože je tady hodnější paní učitelka. A co vy paní Mrózková, jste s prvňáčky spokojená? Ano velice. Jsou šikovní a pracovití. Jsem moc ráda, že mám zrovna je! Terka a Nelka

6 Možná že jste slyšeli, že se jel na začátku školního roku Cyklistický výlet do Ropice. Sice se moc cyklistů nepřihlásilo, ale výlet se stejně konal. Rozhovor s panem učitelem Teterou : 1. Kam a proč se vlastně jelo? Jelo se do Ropice přes Vělopolí a zpátky přes Střítež a Komorní Lhotku do Domaslavic 2. Kdo cyklisty doprovázel a čí to byl vlastně nápad? Jel jsem já s paní Fojtíkovou a Čelovskou 3. Kolik bylo účastníků? No moc jich nebylo, asi Kdo nejvíc neposlouchal a kdo měl nejhorší výbavu kola? No nejvíc neposlouchali kluci, teda hlavně Sylvestr a ta jeho banda 5. Kdo nestíhal a byl pořád vzadu? Věčně pozadu byla paní učitelka Čelovská se svým synem Pavlíkem 5. Byla cesta náročná? No co byste řekli, jelo se 31 km, já to zvládal, ale ti menší byli na tom hůř 6. Stal se cestou nějaký úraz, nebo problém? No naštěstí ne zase tak velký, jen malému Paškovi upadl blátník 7. Jak byste to celkově ohodnotil? No byla trochu zima, ale jinak bylo super. Takové výlety by měly být častěji Vojtas

7 Určitě si každý všiml, že 28.září jsme byli doma. Ovšem ne každý ví proč. Toho dne byl zabit svým bratrem Boleslavem svatý Václav, který byl synem českého knížete Vratislava (z rodu Přemyslovců). Na přání svého otce byl vychováván v křesťanské víře u své babičky kněžny Ludmily na hradě Tetíně. Po smrti knížete Vratislava měla do Václavově plnoletosti vládnout jeho matka Drahomíra. Poté co nechala uškrtit Václavovu babičku Ludmilu, nastali v Zemi české zlé poměry. U Žitomíru u Českého Brodu se schylovalo ke kruté bitvě. Zde projevil ještě neplnoletý kníže Václav zmužilost a lásku ke svému lidu. Bylo mu proti mysli prolévat krev nevinných, proto nabídl knížeti osobní souboj. Nechť se stane knížetem ten, kdo v něm zvítězí. Tím zapůsobil na odbojné vévody mohutným dojmem. Radislav jeho návrh přijal. Když však prý před soubojem uviděl na Václavově přilbici zářící kříž, pokořil se mu a podávaje mu ruku, prosil ho o odpuštění. Svým jednáním, svou zbožností a osobní účastí na problémech ubohých si znepřátelil hrdé a rozmařilé české velmože, kteří proti němu brojili u jeho bratra, vlády chtivého Boleslava. Když Boleslav pozval knížete Václava 28. září 935 na křest svého potomka, nechal ho zavraždit při vstupu do staroboleslavského chrámu sv. Kosmy a Damiána. Zde byl i tajně pohřben. Sv. Václav se stal svým životem i smrtí českému národu drahým, po celá staletí uctívaným patronem a mystickým ochráncem celé České země. Nelka

8 V sobotu 16. září proběhl na mošnovském letišti den NATO, kde jsme mohli shlédnout techniku a ukázky hasičů, policie, záchranné služby, vězeňské služby a vojsk různých národností. Šestý ročník dne Nato ukončila ukázka letadel Red Arows (rudé šípy), která předváděla různé tvary pomocí dýmovnic. Další den se Red Arows měly dostavit na vystoupení v Římě. Já i můj bratranec Filip jsme byli velmi rádi, že jsme se dostali nejblíže k ukázkové ploše, protože na dni Nato 2006 se dostavilo kolem lidí. Vyzkoušeli jsme si tam i paintballové zbraně, což jsou specielní zbraně na barevné kuličky. Jan Rzyman

9

10

11 Na naší škole proběhl 27. září Den evropských jazyků. Tato forma projektového vyučování vyžaduje pečlivou přípravu a je do ní zapojená celá škola. Tvořily se nástěnky, plakáty, strom indoevropských jazyků, připravovaly se úkoly pro jednotlivé soutěže. Bylo určeno 11 kapitánů, kteří si vylosovali členy svého družstva a také zemi, kterou představovali. Jednalo se o tyto země: ČR, Skotsko, Itálie, Belgie, Maďarsko, Portugalsko, Polsko, Holandsko, Švédsko, Španělsko, Řecko. Kapitáni jednotlivých družstev měli za úkol připravit své družstvo pro zdárnou reprezentaci dané země symboly, oblečení výzdoba. V den konání soutěže zahájení ve vestibulu školy kapitáni dostávají karty pro zapisování bodů, žáci jsou informováni o stanovištích jednotlivých soutěží, které pro ně připravili vyučující: 1. Kdo hledá, najde 2. Poznej a zpívej 3. Tvorba vět a přísloví 4. Oblékni, jak uznáš za vhodné 5. Znáš to? Hádej překlad slova 6. Jazyky v matematice 7. Úřední název státu ve vlastních jazycích 8. Jazyky v minulosti 9. Hrátky s kostkami autoři a jejich díla 10. Popletení autoři 11. Indicie nápovědy 12. Doplňkové extra body. Střídání na stanovištích probíhalo v intervalu minut. Členové družstev museli dát hlavy dohromady vědomosti, pohotovost, bystrost, šikovnost, zkrátka spolupráce. Po ukončení soutěží proběhlo v tělocvičně vyhodnocení za nejvyšší dosažený počet bodů a také za nejlepší přípravu, co se týče reprezentace své země. Vítězná družstva byla odměněna sladkostmi. A co na závěr? Všem patří poděkování za pečlivou a náročnou přípravu, která přinesla spoustu poznatků nejen pro žáky, ale i pro učitele, vždyť se učíme celý život. Nepotřebujeme vždy sedět ve školních lavicích, což ocenily všechny děti, kterým se takový den líbil a těší se již na další podobnou formu výuky. Ivana Palicová

12

13 10.října se na naší škole konal Den pro zdraví. Den začal planým poplachem požáru a evakuací školy. Poté se žáci rozdělili podle skupin na určené stanoviště. Byla celkem 3 stanoviště: Slepý ovčák s panem učitelem Teterou a paní Kubickou, střílení ze vzduchovky a přespolní běh s paní učitelkou Čelovskou. Na přespolním běhu jsme během cesty plnili úkoly, které si pro nás připravila paní Fojtíková- hod granátem a paní Foukalová-zdravověda. Mnozí žáci špatně odbočili a vrátili se za pár minut zase na start a tak museli celou trať běžet znovu. Jiní zase chodili pořád tak a zpátky a marně hledali správnou cestu nebo šli opačným směrem. Střílení od paní učitelky Čelovské zase většinou nezvládla děvčata, kterým brok ani nedoletěl do přibližné vzdálenosti k terči. U pana učitele Tetery bylo zase několik srážek slepých ovcí s brankou nebo s jinými ovcemi. Branný den měl i klady: žáci byli na čerstvém vzduchu, byli poučeni o bezpečnosti při živelných katastrofách nebo při výbuchu jaderných elektráren (kterých zde máme mnoho). Také zjistili, že kopce v Domaslavicích jsou velice strmé a tráva v lesích mokrá. Den se zkrátka vydařil a doufejme, že příští rok bude stejně dobrý. Nelka a Terka

14

15 Vyhlášením první světové války roku 1914 došlo k odsunutí národnostní otázky v Rakousko- Uhersku do pozadí. To vedlo české politiky k prosazování samostatnosti před federálním uspořádáním monarchie. Po počátečních represích zůstávali čeští politici doma pasivní a snažili se nevytvářet záminky k postupům proti nim. Naproti tomu český exil v čele s Tomášem G. Masarykem prosazoval po celou dobu války u mocností osamostatnění Československa. Tomu napomáhaly československé legie, které bojovaly proti Rakousko-Uhersku a Německu a vytvářely tím příznivý obraz budoucího státu.roku 1917 kritizovali nečinnost českých poslanců spisovatelé. Domácí politici se objevili na scéně při Tříkrálové deklaraci na počátku ledna Tento dokument reagoval na zdánlivě bezvýznamné jednání o separátním míru s Ruskem, na které nebyli pozvání zástupci národů Rakousko-Uherska. Deklarace obsahovala požadavek samostatnosti a nebylo v něm ani slovo o Rakousko-Uhersku. Tím byl zahájen společný postup osamostatnění doma i v zahraničí. Masaryk v polovině roku 1918 dosáhl příslibů uznání nezávislosti od mocností Dohody. V Paříži ustanovil prozatímní československou vládu. Mezitím se politické strany doma dohodly na vytvoření Národního výboru, který se měl připravovat na převzetí moci.v reakci na vyvážení potravin z Česka byla vyhlášena na 14.října generální stávka. došlo v městě Písek k předčasnému vyhlášení samostatného Československého státu. Během převratu byly strhávány symboly mocnářství z radnice a ve městě zavlály trikolóry. Následně bylo železničničáři odpoledne z Prahy přivezeno, že se vyhlášení republiky odložilo, revoluční dav se rozprchl a do města byl přidělen oddíl uherských vojáků.dne 28. října 1918 kolem 9. hodiny ranní se vydali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru převzít Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na frontu. Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národů Rakousko-Uherska, které si lid vyložil jako uznání nezávislosti. Na večer téhož dne vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státuo dva dny později 30. října, vzniká Martinská deklarace, která formuluje podporu Slováků samostatnému státu. V prvních dnech se nový stát musel potýkat s odporem Němců v pohraničí. Němci, místy tvořící výraznou většinu obyvatelstva, si zde vyhlásili vlastní státy, které ale nebyly uznány vítěznými mocnostmi. Situace vyvrcholila k vojenským obsazením sporných území armádou ČSR. K prvním bojům došlo již v lednu 1919 při sporu s Polskem o Těšínsko. Nakonec došlo k usmíření, ale hranice přesto vede středem Těšína. Maďarská armáda se snažila obsadit Slovensko, ale ultimátem Dohody byla nucena se stáhnout. Mírovými smlouvami došlo k uznání nezávislosti i státy, které válku prohrály. Následovaly mnohé reformy systémů např.: volební právo, sociální zákony, pozemková reforma. Nová Ústava byla schválena 29. února Proč o tom píšeme? Abychom vám připomněli významný státní svátek. Redakce

16 V úterý 17.října 8.A a 8.B za doprovodu paní učitelky Fojtíkové a Foukalové navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku.V kanceláři u paní Kubalákové měli žáci možnost promyslet si výběr studia a následně zaměstnání. V hodině občanské výchovy jsme tuto exkurzi písemně hodnotili. Přečtěte si některé práce: Exkurze na Úřadu práce se mi velice líbila. Mohla jsem získat přehled o různých školách a jiné zajímavé informace díky paní Kubalákové. Z velkého množství zaměstnání by se mi asi nejvíc líbilo a bavilo mě pracovat jako sekretářka nebo účetní. Exkurze mi také pomohla přibližně se rozhodnout na jakou střední školu bych chtěla jít. Myslím, že nejlepší by pro mě bylo ekonomické lyceum nebo gymnázium. N.Niemczyková Na exkurzi se mi velice líbilo. Bylo to tam přehledné a měli velký výběr zaměstnání. Nejvíce mě zaujalo zaměstnání redaktor, novinář, fotograf nebo vedoucí podniku a podnikatel. Hrozně moc mi při vybírání dopomohl test, který jsem si udělala na počítači. Paní Kubaláková na mě působila velmi profesionálně a bylo poznat, že se ve svém oboru skutečně vyzná. Jelikož jsem si ještě pořádně nevybrala a líbilo se mi to tam, rozhodla jsem se, že ji brzy zase navštívím. T.Nevařilová V úterý jsme byli na Úřadu práce. Byla tam paní, která nám vysvětlovala, že je velmi důležité jaké povolání si vybereme, protože u každého povolání byly nějaké podmínky. Paní Kubaláková nám říkala, že dnes se máme učit až tři cizí jazyky. Potom nám řekla, že se máme jít podívat na složky, kde byly popsané různé druhy povolání. Já osobně jsem si bral ty, které můžu dělat již po ukončení střední školy. Někteří spolužáci si pouštěli videokazety o povoláních, které je zajímaly. Bylo to velmi zajímavé a paní Kubaláková byla zkušená a profesionální. D.Kovařík Z toho vyplývá, že návštěva všem žákům pomohla rozhodnout se o svém příštím zaměstnání Marie

17 V pátek se konala Exkurze do vojenského opevnění Darkovičky. Zařízení Slezského zemského muzea v Opavě. Jedná se o významnou vojensko-technickou památku. Pevnostní areál je dnes evropsky vysoce ceněnou prezentací specificky ojedinělého bývalého fortifikačního systému naší republiky, který vznikal v letech Tvoří jej pěchotní sruby MO-S18, S19, S20 a lehký objekt vz.37a. Objekty areálu představují různé odlišnosti po stránce projekční i palebně-taktické a rovněž různé stupně odolnosti. Již od roku 1992, kdy byl areál začleněn do Slezského zemského muzea, patří k nejexponovanějším objektům návštěvnického zájmu. Obdivována je především komplexnost a dokonalost prezentace, ale vítána je také možnost setkávat se osobně s obnoviteli pevnostního areálu, nejzasvěcenějšími a nejzapálenějšími nadšenci - "bunkrology". Za všechny dojmy návštěvníků připomeňme slova vojenského odborníka dr. D. D. Howarda, profesora Státní univerzity Florida v USA: "Měl jsem možnost vidět opevnění Atlantického valu vybudovaného nacisty a také opevnění francouzské Maginotovy linie. Musím konstatovat, že kvalita a efektivnost čs.opevnění je na vyšší technické úrovni a nedá se s nimi srovnat. Je velmi smutné, že tato opevnění nemohla být účinně použita pro účely, ke kterým byla zbudována. Flexibilita při stavbě těchto opevnění, která se projevila zejména ve splynutí jednotlivých objektů s terénem, také vyjadřuje vysokou odbornost ženistů, jakou jinde v Evropě těžko najdeme. Doporučuji, aby tato opevnění vidělo co nejvíce Američanů a Evropanů." Areál je v současnosti také místem dalších vzdělávacích a vzpomínkových akcí. Každoročně se tu od roku 1991 konají ve spolupráci s jednotkami Armády ČR ukázky obrany pevnosti, v září pravidelně probíhá pochod po linii opevnění se závěrečnou vatrou a besedou s pamětníky. K nejnovějšímu prezentačnímu využití patří vytvoření naučné stezky po linii opevnění. K obdivování tam byly těžké a lehké kulomety, protitanková děla a zátarasy i protipěchotní, tanky a hlavně bunkry. Small & Big

18

19 V úterý se 6. 7.tř. zúčastnila exkurze do Archeoparku. Když jsme tam dorazili, museli jsme čekat na průvodce.mezitím jsme si udělali pár fotek. Když nám přišla průvodkyně odemknout, seznámila nás s pravidly Archeoparku. Každému rozdala provázky, na které jme dávali kolečka za správné odpovědi. Hned na začátku jsme museli počítat schody. Celkem jich tam bylo 102. Po vyšlápnutí schodů jsme vešli do prvního předhradí V prvním předhradí byl jenom val, ale postupem času to tam vše vybudují.v druhém předhradí jsme nebyli, ale dívali jsme se zdálky. Po prvním a druhém předhradí jsme šli do Akropole. Kolem Akropole bylo dřevěné opevnění, ve kterém byly čtyři dřevěné budovy. Jedna budova se jmenovala zemnice, druhá polozemnice, třetí srubová konstrukce a čtvrtá společenská místnost. Zkoušeli jsme mlít oves dvěmi způsoby. První způsob byl mlýnkem a druhý způsob bylo drcení ovsa s kamenem a poté jsme tkali na tkalcovském stavu. Po tkaní jsme vyplňovali test a stříleli lukem, nakonec jsme lezli po hradbách. Paní učitelka dostala pozvání do vodního světu.ve vodním světě byly různé druhy ryb. Po vodním světě jsme jeli domů. Exkurze se nám moc líbila. Natálka, Růženka

20 Ve čtvrtek 5.října se utkala 8.a 9. třída. Kluci bojovali statečně, ale nakonec osmička podlehla deváťákům 3:0. A góly této hry se mohl chlubit Luboš Kratochvíl, který to do branky nasázel hned 2x a Pepa Kulig. A tady mám pro vás nachystáno pár postřehů ze zápasu pana uč. Tetery a Dáši Jurčíkové. -Vojta typuje 3:1 pro 8.tř. -Tomáš Uhlíř typuje 5:4 pro 9.tř. -Rozhodčí je Lukáš Pich -Brankář 8.tř. Kulig junior si kouše nehty -Taktická změna 8tř. výměna brankáře, Kalus místo Kuliga juniora -Ondra Němčík chytá poslední bronz, poté nešťastně sedá na lavičku -Štěpánka neustále vyžaduje sundání kalhot Kuliga juniora (v zájmu bezpečnosti) -Ondra je stále naštvaný -Ondra je pořád naštvaný J -Pepa leží a chytá bronz -Kulig junior válí sudy a nechce si sundat kalhoty -Kubies si nevidí přes vlasy -Uhlíř se pokouší vylézt na branku -Uhlíř chce do brány, aby 8.tř.prohrála -Kalus si nechce sundat kalhoty, protože je naostro a odrazoval by útočníka -Paní učitelka Čelovská plete závodníky nepravými signály -Ondra zrazuje vlastní družstvo -Nejmenší účastník zápasu David Buchta skopl na zem největšího účastníka Kamila Tomíčka -Pepa nemá kvalitní brzdy a snaží se prolézt pletivem -Kulig junior autuje balón hlavou -Pepa dal nejkrásnější gól zápasu ve spolupráci s Davidem Buchtou početné obecenstvo gratuluje -Lukáš si z fotbalu udělal procházku růžovým sadem -Michal Žilinský alias ŽUŽU vypadá jako Červená karkulka -Žutkuĺák a Uhlíř se pořád rvou Davidovi Kalusovi do brány -Luboš zmařil nádhernou šanci -Výměna brankáře Siudy za Moravce -Němčík se na poli pořád rozčiluje, nemá opalovací krém a plavky -Ondra si spletl fotbal s vedlejším tělocvikem -Ondra na poli leží -Kubies si hraje na ocelovou zeď -Rozhodčí nevidí ruku Ondry Němčíka -Z Davida Kaluse se stává neúspěšný brankář -Ondra hraje a tvrdí, že nehraje, protože neumí hrát -PIKI aneb Roland Piskoř zakopává o balón -Vojta zkroušeně uznává, že prohrává sázku

21 -Ondrovo opalování nadchlo i Kamila a napodobuje jeho pohyby -Osmáci přešli na taktiku dvou brankářů, Kaluse a Žatkuĺáka -Roland stále neví, kde je hřiště Dáša

22 Konal se 26. září ve Frýdku-Místku na stadioně. S paní učitelkou Šokalovou jeli K. Siuda, P. Růčka, O. Němčík, D. Kovařík, M. Sváda. Z holek to byly K. Surmová, Ž. Drexlerová, K. Fikoczková a D. Jurčíková. Naše atletky soutěžili ve vrhu koulí, v běhu na 800 m, v běhu na 60 m, hod kriketovým míčkem a ve skoku do dálky a do výšky Naši atleti soutěžili ve vrhu koulí, v běhu na 1500 m, v běhu na 60 m, hod kriketovým míčkem a ve skoku do dálky a do výšky Po úspěšném dokončení všech soutěží jsme se konečně dověděli, kteří jsme skončili. Holky i když poprvé vrhali koulí, skončili nakonec na pěkném devátém místě. Zato ale kluci trochu zklamali, skončili až na desátém místě. Kluci se na špatné umístění vymlouvali, že bylo velké vedro a špatně se jim dýchalo. Asi hodně kouří!!! Vojtas a Laďas

23 Volejbalový turnaj se konal na Masarykově ZŠ a MŠ Hnojník. Dívky se umístily na třetím místě v mezinárodním turnaji Interreg. Volejbalového turnaje se zúčastnily žákyně 9.třídy: Žaneta Drexlerová, Karin Fikoczková, Dagmar Jurčíková, Tereza Rothová, Tereza Rykrová, Kateřina Steblová, Kateřina Surmová. Florbal se konal spolu s volejbalem Kluci se umístili na 2.místě ze čtyř. Florballu se účastnili: Jakub Siuda, Ondra Němčík, Jakub Kubies,J akub Vachtarčík, David Kalus. Kluci hráli první zápas s Hnojníkem A druhý zápas s Hnojníkem B třetí zápas s polskou školou Hnojník 3:1 prohra 3:2 výhra 6:4 výhra Kuba Siuda si poranil zápěstí a David Kalus měl menší zranění nosu Žančičak a Raduš

24 Tato soutěž proběhla v pondělí v tělocvičně od 15,00 hod. Soutěže se mohli zúčastnit dobrovolníci z 1.stupně, ale bohužel se nikdo nenašel, koho by ta hra bavila. Na druhém stupni už to bylo o něco lepší. Zúčastnili se pouze kluci a to dohromady pět. Za sedmou třídu to byl Mirek Šamaj, za osmou třídu Michael Sváda, David Kovařík, Kamil Tomíček a za devátou třídu Pavel Růčka. Poté jak si žáci donesli pingpongový stůl do tělocvičny, tak se začali rozcvičovat a trénovat na zápas. Hrálo se na 3 sety. Pokaždé jeden žák podával 2 krát za sebou a pak zase soupeř. Zápasy byly velmi zajímavé a někdy i hodně dramatické. Pokud někdo zrovna nehrál, tak si trávil chvíli třeba tím, že se houpal na laně, nebo si hrál s mobilem, nebo trénovali a nebo se jen tak díval, jak se daří druhým. Paní učitelka Fojtíková to měla všechno na starost a dělala také rozhodčího. Seděla na koze a celo tu dobu počítala skóre. Jak to všechno dopadlo se můžete podívat na následující tabulku: Pája 1. Pavel Růčka 2. Kamil Tomíček 3. Michal Sváda 4. David Kovařík 5. Mirek Šamaj Body Pořadí Skóre 0:3 1:3 1:3 3:0 1 5:9 4. 3:0 2:3 2:3 3:0 2 10:6 3. 3:1 3:2 2:3 3:0 3 11:6 2. 3:1 3:2 3:2 3:0 4 12:5 1. 0:3 0:3 0:3 0:3 0 0:12 5.

25 V minulém školním roce probíhala soutěž Fyzikální ligy. I letos tato soutěž probíhá ve třech kolech a o ní je také tento článek. Tento rok se vybralo několik žáků z 9.třídy. Ti však nechtěli jet a paní učitelce Fojtíkové dalo hodně práce je přemluvit, aby nakonec jeli. Do prvního kola nastoupila sestava těchto žáků: David Buchta, Pavel Růčka, Jakub Siuda a Katka Surmová. Hned po páté hodině museli tito žáci jít rychle na oběd, aby stihli autobus, který odjížděl 12, 35 od školy v Dolních Domaslavicích a mířil do Frýdku-Místku. Jakmile žáci dorazili na místo, tak měli spoustu času na to, aby strávili rychle snězený oběd a čekali asi tři čtvrtě hodiny na to, až začne soutěž. David Buchta pořád kecal blbosti a když mu Katka Surmová řekla, aby byl potichu, tak trucoval a celou hodinu co soutěž probíhala, neřekl ani slovo. Naneštěstí byly příklady těžké, a tak se jim moc nevedlo. V druhém kole nastala změna soutěžících a to taková, že Katku Surmovou vystřídala Hanka Nováková, která minulý rok vystudovala tuto školu. David Buchta nemohl jet, protože si vylil na nohy vařící vodu, ve které měl skončit jejich krocan. Druhé kolo bylo o něco lehčí a proto se žáci umístili lépe než v předchozím kole. Třetí kolo se bude konat a jsme všichni zvědaví, jak dopadnou. Držíme jim palce!!! Piki a Pájoš

26 Halloween 2. noční pochod Dolními Domaslavicemi A víte co to je vlastně Halloween??? Svátek duchů - svátek vycházející z keltské mytologie. Pro Kelty tento den představoval začátek roku. Věřili, že v ten den mají duchové zemřelých možnost vyjít mezi živé. A tak nosili různé masky, aby je duchové nemohli poznat. Později došlo ke spojení s křesťanským svátkem - dnem všech svatých. V USA byla tato tradice obnovena a slaví se večer před dnem všech svatých, z anglického překladu pochází i tento název. Vy jste měli také možnost zúčastnit se strašidelného večera jménem Halloween. Konal se 25. října Všichni jste si určitě doma pilně připravovali masku nějaké strašidelné bytosti. A v 17:00 byli připraveni před školou, kde se konal sraz. Vojtas

27

28 Exit 316 Už jste někdy jeli cestou, kterou jste znali jako svoje boty, a potom jste si všimli něčeho, co jste ještě nikdy neviděli? Nová stezka další cesta, směr plný možností k prozkoumání? O tom všem je Exit 316. protože život vám někdy nabídne exit možnost žít jinak, než tomu bylo dosud. Zkuste to využít. Máte někdy dojem jakoby vás někdo sledoval? Pořad se vysílá až do 27. prosince každou středu v 18:05 na ČT 2 Madonna v Praze Madonna proměnila Prahu v taneční parket! A hned dvakrát! Nevídané šílenství vzbudila u českých fanoušků popová královna Madonna, když oznámila koncert v Praze. Boj o lístky se strhl v noci z 15. na 16. června a k prodání deseti tisíc vstupenek stačily Sazce necelé dvě hodiny. Chvíli to vypadalo, že kdo zaspal, už koncert legendární zpěvačky neuvidí. Madonna se ale pro velký úspěch rozhodla přidat ještě jeden koncert, jehož lístky se v noci ze čtvrtka na pátek čtvrtka prodaly v podstatě stejně rychle. Koncerty se konaly 6. a 7. září v Sazka Areně a bylo se opravdu na co těšit. Byla to show, jakou Česko ještě nezažilo. A to jsme tu už viděli například strhující vystoupení kapel Pink Floyd, Rolling Stones nebo Kiss! Veškeré vybavení koncertu doveze do republiky třicítka kamiónů, kostýmy pro dvaadvacet tanečníků jsou z dílny prestižního světového návrháře Jeana-Paula Gaultiera. Na začátku popová královna vystoupila z obří křišťálové koule, která váží skoro 1,5 tuny, a během dvouhodinové show vystřídá sedm různých kostýmů, osm párů bot a dvě paruky. Navíc se nechala ukřižovat za melodie písně Live to tell k obrovskému discokříži, což samozřejmě okamžitě vzbudilo protesty všech předních církevních hodnostářů. Koncert byl součástí Madonnina turné Confessions Tour k desce Confessions On A Dance Floor, které odstartovalo 21. května v Los Angeles. Původně mělo mít 54 koncertů, ale pro velký zájem počet vystoupení stále roste. Nikdo si Madonnu nechce nechat ujít a za lístky platí v přepočtu i kolem deseti tisíc korun, v Česku se nejdražší lístek pohyboval kolem pěti tisíc. Heslo turné zní: "Proměním svět v taneční parket." Big & small

29 Jsme na začátku školního roku a už se dějou nové události Např. Dominik Špok a známá Dagmar Jurčíková. Zase se zkoušejí dávat dohromady a radši už ty rozchody a začátky chození nepočítáme, protože bychom se jich nedopočítali. Jde vidět, že se naše Dáša nezměnila po těch dlouhých dvouměsíčních prázdninách a Dominik taky ne!!! A máme tady nového žáka Luboše Kratochvíla.(přezdívka: KRAŤAS). Je chvíli na škole a už plete holkám z nižších ročníků hlavy. Např. Karolína Hlaváčková, Tereza Nevařilová, Tereza Glogarová. A dokonce i žačka devátého ročníku Dagmar Jurčíková s ním prý něco měla. Ale to se jen šeptá po škole. Tak nevím nevím!!! Milostný trojúhelník. Naše žačka Štěpánka Pětrošová už delší dobu chodí s Lukášem Moravcem. Ale sem tam i se Štěpánkou ulítne do nebes Jakub Kičmer a Lukáš to PRÝ neví. A ani se to nedozví!!! A těšíme se na další vývin tohoto milostného trojúhelníku!!! :o) Naše oblíbená paní učitelka Alena Čelovská od té doby co neučí TĚLESNOU VÝCHOVU je samá krása a elegance. Víc foto:

30 Nový vztah Naše žačka osmé třídy Nela Římanová se začala seznamovat z žákem deváté třídy Jakubem Siudou. Seznamovali se, až se nakonec po velkém úsilí žáků dali dohromady. Uvidíme, jak to bude dál. A nakonec. Už jsme sice psali o Štěpánce Pětrošové, ale tato žačka si zase hrála s klukama. Jako poslední to byl Pepa Kulig, kvůli kterému se rozešla s Lukášem Morevcem. Ale moc dlouho jim to nevydrželo, jenom jeden den. A hned po rozchodu se zas vrátila k Lukášovi. Lukáš začíná mít velké parohy, nemyslíte si??? Terik a Domin

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA školní rok 2015/2016, číslo 1 ÚVODNÍK Již je tomu několik měsíců, co vyšlo poslední číslo školního časopisu Sovík. Tak jsme se rozhodli, že na tuto krásnou tradici navážeme.

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Polonéza Kdo s kým tančil:

Polonéza Kdo s kým tančil: Polonéza Podoba samotného tance je odvozena z taniec polski (Polský tanec) 18. století tato forma byla postupně odvozena z tance chodzony (chozený), populárního v 17. století, kde byl znám především jako

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. Obsah 1. Grónsko 2. Madagaskar 3. Exkurze do Prahy 4. Vánoční laťka 5. Zápis do 1. třídy 6. Lyžařský výcvik 7. třída 7. Škola v přírodě 4. třída

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 Obsah: Slovo ředitele školy. Dopravní hřiště, školní výlet, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. Červen 2014

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁŘÍ 2016 ŠKOLNÍ DRUŽINA Po prázdninách jsme se všichni setkali a natěšeně v naší školní družině zahájili novou celoroční

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík

David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík Taneční Asi všichni víte, co to jsou taneční. Málokdo ale ví, že chodíme na předtaneční. I když já osobně v této věci rozdíl nevidím. Jelikož ve čtvrtek

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Číslo 2. Ročník II. Únor 2012

Číslo 2. Ročník II. Únor 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

ŽIJ SPORTEM NEZÁVISLÝ OBČASNÍK

ŽIJ SPORTEM NEZÁVISLÝ OBČASNÍK ŽIJ SPORTEM NEZÁVISLÝ OBČASNÍK Naše sportovní redakce se věnuje reportážím, postřehům a perličkám z akcí a soutěží Sportcentra Labe. Začtěte se s námi... ATLETIKA: Na atletice nás trénuje paní učitelka

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Bajtík. Číslo 1/ šk.r. 2009/10

Bajtík. Číslo 1/ šk.r. 2009/10 Bajtík Číslo 1/ šk.r. 2009/10 Ani jsme se nenadáli a už máme čtvrtinu školního roku skoro za sebou. Blíží se nám zima, Mikuláš a dokonce i Vánoce, ale jsou před námi ne všemi oblíbené čtvrtletní písemné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 4.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 4. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 4. Obsah 1. Osecká laťka 2. Masopust 3. Školský pohár 4. Exkurze - Iveco 5. Projektový den IX. třídy 6. Projektový den 7. Den bez elektrického proudu

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK Jaro 2015 Činnost přípravné třídy LEDEN V měsíci lednu se děti zúčastnily velmi zajímavé a poučné besedy v naší škole. Navštívit a spoustu zajímavých informací

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Listopad 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : 2. sportovně zábavné odpoledne...1 Vůně koření...2 Návštěva DDM Duchcov.....3

Více

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu.

Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu. Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu. Poprvé bylo hráno 7. prosince 1993. Je určeno dětem mateřských škol a mladším žákům prvního

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

TeGe. 1.číslo Říjen 2012. Deváťáci na Lysé hoře. Maškarák na škole v přírodě

TeGe. 1.číslo Říjen 2012. Deváťáci na Lysé hoře. Maškarák na škole v přírodě Deváťáci na Lysé hoře TeGe Maškarák na škole v přírodě 1.číslo Říjen 2012 16 Ahoj kluci a holky, letos spadá příprava časopisu TEGEMÁK žákovskému parlamentu na rozdíl od předchozích let, kdy byl vydáván

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

StarDance V když hvězdy tančí 2012

StarDance V když hvězdy tančí 2012 StarDance V když hvězdy tančí 2012 Na podzim 2012 připravila Česká televize pro diváky další řadu soutěže StarDance V když hvězdy tančí. Moderátorské role se opět chopil již sehraný pár Tereza Kostková

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Kopretinky z Jihu. Úvodník

Kopretinky z Jihu. Úvodník R o č n í k 1 ( 2 0 1 3 / 1 4 ), Č í s l o 4 ( P r o s i n e c 2 0 1 3 ) Redakční rada: šéfredaktorka: Lenka Kouřimová (Lečo); zástupce šéfredaktorky: Lukáš Arendáš (Kiwi); redaktoři: Kateřina Oravcová

Více

Pražský hrad - Daniel Křišík

Pražský hrad - Daniel Křišík Pražský hrad - Daniel Křišík V létě jsem byl s rodiči na Pražském hradě.na hrad jsme dorazili před dvanáctou hodinou,kdy se koná slavnostní výměna stráží.vojáci měli vše perfektně nacvičené,nikdy jsem

Více

Zahájení školního roku 2011-2012

Zahájení školního roku 2011-2012 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY T. G. MASARYKA ŠTĚTÍ ROČNÍK II. ZÁŘÍ ROK 2011 NOVÁ REDAKCE 2011-2012 Tak a dnem 19. září 2011 začala pracovat nová redakce. Na rozkoukávání nebylo moc času. Hned jsme se pustili

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Redakce: pour féliciter 2012

Redakce: pour féliciter 2012 Redakce: Jakub Meinlschmidt, 6. B Jana Kučerová, 6. B Natálie Slováková, 6. B Markéta Novotná, 6. B Šárka Blažejovská, 6. A Mirka Kunešová, 6. A Hana Gavlíková, 6. A Veronika Makovcová, 7. C Klára Jurenková,

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí Dumelang, sanibonani, absheni, nda, ralotsha, thobela, more... tak to jsou jedny z pozdravů, které můžete slyšet v naší škole. Ale abych nenarušila tradici, tak i dnes začínám změnami, které se u nás udály.

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč Křížovka 1 2 3 4 5 6 7 1. ročník, 4. číslo 1 zvíře, které umí stát ve vodě jedné noze 2 budova, ve které učíme 3 je to na nebi, svítí to a hřeje 4 zvíře, které dělá iá, iá 5 jak řekne psaní jinak 6 ledový

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Jakub. Ondra. Milí čtenáři,

Jakub. Ondra. Milí čtenáři, Milí čtenáři, blíží se konec června a s nimi i Vaše vytoužené a očekávané letní prázdniny. Ještě před tím než se vydáte vstříc dobrodružstvím, přečtěte si poslední číslo Sovího zpravodajství ročník 2015/2016

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 Obsah: Slovo ředitele školy, Jak se chováme v ohrožení svého života, výlet do Planetária v Praze a zámku v Mníšku

Více

Co nám přinese rok 2011

Co nám přinese rok 2011 Obsah Co nám přinese rok 2011 2 Školní zpravodaj 3 Ptáme se vedení školy 6 Svět ICT 7 Třetí výtisk už se nese! Co nám přinese rok 2011 Na podzim roku 2010 se již začala naplno využívat nová počítačová

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

VII. ročník futsalového turnaje

VII. ročník futsalového turnaje ZŠ a MŠ Damníkov VII. ročník futsalového turnaje Kdy? středa 20.3. 2013 od 13:00 Kde? velká tělocvična Kdo? žáci, žákyně (od 4. do 9. třídy) ZŠ a MŠ Damníkov. Lze vytvořit jakékoli týmy (chlapecké, dívčí,

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více