TÉMA MĚSÍCE:Zpátky ve škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMA MĚSÍCE:Zpátky ve škole"

Transkript

1 ZMĚNY VE ŠKOLE NOVÍ ŽÁCI ZAJÍMAVÉ DRBY ZPOZA ZDÍ ŠKOLY TÉMA MĚSÍCE:Zpátky ve škole ŘÍJEN 2006

2 Konec školního roku byl radostný! Měli jsme dva měsíce prázdnin, ale i to skončilo a začal smutný školní rok. Prázdniny si určitě každý užil podle svého. Někdo jel na dovolenou, někdo zůstal doma! A proto jsme se ptali jak si užili prázdniny a jaký byl pro některé začátek školního roku! Otázka: Co jste dělali o prázdinách? Otázka: Jak jste se těšili na školní rok? Pan učitel Pavel Tetera: 1. Péče o novorozené dítě plus náštěvu novopečených prarodičů. 2. Tak jako každý do práce, volno je lepší. Slečna učitelka Ivana Palicová: 1. Velmi jsem si užívala, dokud bylo volno. 2. Bez komentáře (smích vůbec nevíme čemu) Barbora Lisníková: 1. Návštěva babičky,návštěva babičky a tety. 2. Na novou školu jsem se těšila hodně. Tereza Nevařilová: 1. Zažili jsme velkou srandu. 2. Moc jsme se těšili hlavně na Kubu a Pepu. Karolína Hlaváčková: 1. S Terezou jsem si užila hodně srandy stal se mi i zážitek, který bych nechtěla znovu prožít Když jsem jednou skákala šipku, kopla jsem pána za mnou do hlavy. Nakonec jsem mu pomáhala z vody. 2. Taky jsem se těšila na Kubu a Pepu. Ladislav Kavala: 1. Nic (velmi stručná odpověd) 2. Ani jsem si nevšiml, že začala Silvik a Renik

3 Petr Fikoczek 1) Jak a proč jste se stal učitelem? Vystudoval jsem vysokou školu přírodovědeckou v Olomouci. V oboru matematika, zeměpis. 2) V kolika letech jste začal učit? V 18 letech 3) Jak jste se stal ředitelem? Přihlásil jsem se na konkurz ředitele. 4) Jak dlouho učíte? Učím už 17 let. 5) Jaký předmět učíte nejraději? Nejraději učím matematiku. 6) Podle čeho jste si vybral zástupkyni? Novou zástupkyni jsem si vybral podle poctivosti, přístupu a chtělo to novou krev. 7) Jaké máte hlavní povinnosti v roli ředitele? Manažerské povinnosti, zodpovědnost školy. 8) Jaký prospěch jste měl na základní škole? Většinou samé jedničky. 9) Co se vám nejvíce líbí na škole? Na škole se mi líbí, když děti i učitele baví učení. Piki a Pája

4 Spolu i s nově zvoleným ředitelem školy Mgr.P.Fikoczkem, se na naší škole objevila nová zástupkyně ředitele Mgr.Alena Šokalová, která zde vyučuje brannou a tělesnou výchovu. No abychom pravdu řekli, tak to bude po předešlých učitelích tělocviku opravdu velká změna. Většina žáků z ní bylo tak trochu mimo a prohlásili, že zřejmě propadnou z tělocviku. Hodně žáků totiž bylo v šoku, když na nás vytáhla svou velkou žlutou knihu pravidel a hodnotících tabulek. Ale nejenom my jsme byli v šoku, ale i ona z nás, když se dozvěděla, jak vypadaly naše předešlé hodiny tělocviku. Ale jinak působí docela milej A abyste se o naší nové zástupkyní dozvěděli více, tak jsme pro vás poskytli malý rozhovor! 1) Z jaké školy jste přišla a v čem se od naší lišila?? Z 2.ZŠ Frýdek-Místek, byla to velká sídlištní škola 2) Kdo je Vám z pedagogického sboru nejsympatičtější?? Takto to nemůžu opovědět, nikdy nerozlišuji za krátkou dobu 3) Jaký předmět jste vyučovala na předešlé škole?? Učila jsem hlavně TV - třídy s rozšířenou výukou TV, potom Vv,Ov,Rv 4)?? Jaké byly dojmy z Vašich prvních hodin tělocviku? Školu jsem trochu znala,takže vím,že podmínky pro TV nejsou úplně ideální, ale na všem budeme pracovat 5) Jak žáci reagovali na Vaše nové metody ve výuce tělocviku?? To byste se měli asi raději zeptat samotných žáků, ale na takové hodnocení je brzy 6) Jak se Vám líbí na naší škole?? Škola je krásně zrekonstruovaná, prostředí je malé s domácí atmosférou Žančičak a Raduš

5 Už druhým rokem k nám zavítali malí prvňáčci. Je jich tam jenom 8 a to 2 z Horních Domaslavic (Bělavová Monička, Brňák Dominik) a zbylých 6 je z Dolních Domaslavic (Bobek Kubík, Harastej Nikolas, Kaczmarczyková Lenička, Lichovníková Leonka, Slonka Mareček, Vajda Honzík) a proto se jim může jejich třídní učitelka Šárka Mrózková naplno věnovat. A jak se to všem líbí? Na to jsme se jich zeptaly: Jak jste si užili poslední předškolní prázdniny? Mareček Slonka - Dobře, byli jsme na dovolené, ale kde to už si nepamatuju. Leonka Lichovníková - O prázdninách jsem si hrála venku s naším pejskem. Monika Bělavová - Hrála jsem si a jezdila s rodiči na výlety na hory. Jaké byly vaše dojmy z prvního školního dne? Honzík Vajda - První den se mi líbil. Já už jsem všechny spolužáky znal, takže dobré. Lenka Kaczmarczyková - První den byl super, už jsem se na něj dlouho těšila. A co paní učitelka? Jste s ní spokojení? Honzík Vajda - Paní učitelka je moc hodná. Jsem rád, že ji mám za učitelku. Mareček Slonka - Je na nás moc hodná a já ji mám rád. Monika Bělavová - paní učitelka je velice hodná a zatím jsem s ní spokojená. Líbilo se ti více ve školce nebo ve škole? A proč? Honzík Vajda -Ve škole, protože se toho více naučím a už toho hodně umím. Mareček Slonka -Ve škole, protože po obědě nemusíme chodit spát. Lenka Kaczmarczyková -Ve škole, protože je tady hodnější paní učitelka. A co vy paní Mrózková, jste s prvňáčky spokojená? Ano velice. Jsou šikovní a pracovití. Jsem moc ráda, že mám zrovna je! Terka a Nelka

6 Možná že jste slyšeli, že se jel na začátku školního roku Cyklistický výlet do Ropice. Sice se moc cyklistů nepřihlásilo, ale výlet se stejně konal. Rozhovor s panem učitelem Teterou : 1. Kam a proč se vlastně jelo? Jelo se do Ropice přes Vělopolí a zpátky přes Střítež a Komorní Lhotku do Domaslavic 2. Kdo cyklisty doprovázel a čí to byl vlastně nápad? Jel jsem já s paní Fojtíkovou a Čelovskou 3. Kolik bylo účastníků? No moc jich nebylo, asi Kdo nejvíc neposlouchal a kdo měl nejhorší výbavu kola? No nejvíc neposlouchali kluci, teda hlavně Sylvestr a ta jeho banda 5. Kdo nestíhal a byl pořád vzadu? Věčně pozadu byla paní učitelka Čelovská se svým synem Pavlíkem 5. Byla cesta náročná? No co byste řekli, jelo se 31 km, já to zvládal, ale ti menší byli na tom hůř 6. Stal se cestou nějaký úraz, nebo problém? No naštěstí ne zase tak velký, jen malému Paškovi upadl blátník 7. Jak byste to celkově ohodnotil? No byla trochu zima, ale jinak bylo super. Takové výlety by měly být častěji Vojtas

7 Určitě si každý všiml, že 28.září jsme byli doma. Ovšem ne každý ví proč. Toho dne byl zabit svým bratrem Boleslavem svatý Václav, který byl synem českého knížete Vratislava (z rodu Přemyslovců). Na přání svého otce byl vychováván v křesťanské víře u své babičky kněžny Ludmily na hradě Tetíně. Po smrti knížete Vratislava měla do Václavově plnoletosti vládnout jeho matka Drahomíra. Poté co nechala uškrtit Václavovu babičku Ludmilu, nastali v Zemi české zlé poměry. U Žitomíru u Českého Brodu se schylovalo ke kruté bitvě. Zde projevil ještě neplnoletý kníže Václav zmužilost a lásku ke svému lidu. Bylo mu proti mysli prolévat krev nevinných, proto nabídl knížeti osobní souboj. Nechť se stane knížetem ten, kdo v něm zvítězí. Tím zapůsobil na odbojné vévody mohutným dojmem. Radislav jeho návrh přijal. Když však prý před soubojem uviděl na Václavově přilbici zářící kříž, pokořil se mu a podávaje mu ruku, prosil ho o odpuštění. Svým jednáním, svou zbožností a osobní účastí na problémech ubohých si znepřátelil hrdé a rozmařilé české velmože, kteří proti němu brojili u jeho bratra, vlády chtivého Boleslava. Když Boleslav pozval knížete Václava 28. září 935 na křest svého potomka, nechal ho zavraždit při vstupu do staroboleslavského chrámu sv. Kosmy a Damiána. Zde byl i tajně pohřben. Sv. Václav se stal svým životem i smrtí českému národu drahým, po celá staletí uctívaným patronem a mystickým ochráncem celé České země. Nelka

8 V sobotu 16. září proběhl na mošnovském letišti den NATO, kde jsme mohli shlédnout techniku a ukázky hasičů, policie, záchranné služby, vězeňské služby a vojsk různých národností. Šestý ročník dne Nato ukončila ukázka letadel Red Arows (rudé šípy), která předváděla různé tvary pomocí dýmovnic. Další den se Red Arows měly dostavit na vystoupení v Římě. Já i můj bratranec Filip jsme byli velmi rádi, že jsme se dostali nejblíže k ukázkové ploše, protože na dni Nato 2006 se dostavilo kolem lidí. Vyzkoušeli jsme si tam i paintballové zbraně, což jsou specielní zbraně na barevné kuličky. Jan Rzyman

9

10

11 Na naší škole proběhl 27. září Den evropských jazyků. Tato forma projektového vyučování vyžaduje pečlivou přípravu a je do ní zapojená celá škola. Tvořily se nástěnky, plakáty, strom indoevropských jazyků, připravovaly se úkoly pro jednotlivé soutěže. Bylo určeno 11 kapitánů, kteří si vylosovali členy svého družstva a také zemi, kterou představovali. Jednalo se o tyto země: ČR, Skotsko, Itálie, Belgie, Maďarsko, Portugalsko, Polsko, Holandsko, Švédsko, Španělsko, Řecko. Kapitáni jednotlivých družstev měli za úkol připravit své družstvo pro zdárnou reprezentaci dané země symboly, oblečení výzdoba. V den konání soutěže zahájení ve vestibulu školy kapitáni dostávají karty pro zapisování bodů, žáci jsou informováni o stanovištích jednotlivých soutěží, které pro ně připravili vyučující: 1. Kdo hledá, najde 2. Poznej a zpívej 3. Tvorba vět a přísloví 4. Oblékni, jak uznáš za vhodné 5. Znáš to? Hádej překlad slova 6. Jazyky v matematice 7. Úřední název státu ve vlastních jazycích 8. Jazyky v minulosti 9. Hrátky s kostkami autoři a jejich díla 10. Popletení autoři 11. Indicie nápovědy 12. Doplňkové extra body. Střídání na stanovištích probíhalo v intervalu minut. Členové družstev museli dát hlavy dohromady vědomosti, pohotovost, bystrost, šikovnost, zkrátka spolupráce. Po ukončení soutěží proběhlo v tělocvičně vyhodnocení za nejvyšší dosažený počet bodů a také za nejlepší přípravu, co se týče reprezentace své země. Vítězná družstva byla odměněna sladkostmi. A co na závěr? Všem patří poděkování za pečlivou a náročnou přípravu, která přinesla spoustu poznatků nejen pro žáky, ale i pro učitele, vždyť se učíme celý život. Nepotřebujeme vždy sedět ve školních lavicích, což ocenily všechny děti, kterým se takový den líbil a těší se již na další podobnou formu výuky. Ivana Palicová

12

13 10.října se na naší škole konal Den pro zdraví. Den začal planým poplachem požáru a evakuací školy. Poté se žáci rozdělili podle skupin na určené stanoviště. Byla celkem 3 stanoviště: Slepý ovčák s panem učitelem Teterou a paní Kubickou, střílení ze vzduchovky a přespolní běh s paní učitelkou Čelovskou. Na přespolním běhu jsme během cesty plnili úkoly, které si pro nás připravila paní Fojtíková- hod granátem a paní Foukalová-zdravověda. Mnozí žáci špatně odbočili a vrátili se za pár minut zase na start a tak museli celou trať běžet znovu. Jiní zase chodili pořád tak a zpátky a marně hledali správnou cestu nebo šli opačným směrem. Střílení od paní učitelky Čelovské zase většinou nezvládla děvčata, kterým brok ani nedoletěl do přibližné vzdálenosti k terči. U pana učitele Tetery bylo zase několik srážek slepých ovcí s brankou nebo s jinými ovcemi. Branný den měl i klady: žáci byli na čerstvém vzduchu, byli poučeni o bezpečnosti při živelných katastrofách nebo při výbuchu jaderných elektráren (kterých zde máme mnoho). Také zjistili, že kopce v Domaslavicích jsou velice strmé a tráva v lesích mokrá. Den se zkrátka vydařil a doufejme, že příští rok bude stejně dobrý. Nelka a Terka

14

15 Vyhlášením první světové války roku 1914 došlo k odsunutí národnostní otázky v Rakousko- Uhersku do pozadí. To vedlo české politiky k prosazování samostatnosti před federálním uspořádáním monarchie. Po počátečních represích zůstávali čeští politici doma pasivní a snažili se nevytvářet záminky k postupům proti nim. Naproti tomu český exil v čele s Tomášem G. Masarykem prosazoval po celou dobu války u mocností osamostatnění Československa. Tomu napomáhaly československé legie, které bojovaly proti Rakousko-Uhersku a Německu a vytvářely tím příznivý obraz budoucího státu.roku 1917 kritizovali nečinnost českých poslanců spisovatelé. Domácí politici se objevili na scéně při Tříkrálové deklaraci na počátku ledna Tento dokument reagoval na zdánlivě bezvýznamné jednání o separátním míru s Ruskem, na které nebyli pozvání zástupci národů Rakousko-Uherska. Deklarace obsahovala požadavek samostatnosti a nebylo v něm ani slovo o Rakousko-Uhersku. Tím byl zahájen společný postup osamostatnění doma i v zahraničí. Masaryk v polovině roku 1918 dosáhl příslibů uznání nezávislosti od mocností Dohody. V Paříži ustanovil prozatímní československou vládu. Mezitím se politické strany doma dohodly na vytvoření Národního výboru, který se měl připravovat na převzetí moci.v reakci na vyvážení potravin z Česka byla vyhlášena na 14.října generální stávka. došlo v městě Písek k předčasnému vyhlášení samostatného Československého státu. Během převratu byly strhávány symboly mocnářství z radnice a ve městě zavlály trikolóry. Následně bylo železničničáři odpoledne z Prahy přivezeno, že se vyhlášení republiky odložilo, revoluční dav se rozprchl a do města byl přidělen oddíl uherských vojáků.dne 28. října 1918 kolem 9. hodiny ranní se vydali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru převzít Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na frontu. Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národů Rakousko-Uherska, které si lid vyložil jako uznání nezávislosti. Na večer téhož dne vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státuo dva dny později 30. října, vzniká Martinská deklarace, která formuluje podporu Slováků samostatnému státu. V prvních dnech se nový stát musel potýkat s odporem Němců v pohraničí. Němci, místy tvořící výraznou většinu obyvatelstva, si zde vyhlásili vlastní státy, které ale nebyly uznány vítěznými mocnostmi. Situace vyvrcholila k vojenským obsazením sporných území armádou ČSR. K prvním bojům došlo již v lednu 1919 při sporu s Polskem o Těšínsko. Nakonec došlo k usmíření, ale hranice přesto vede středem Těšína. Maďarská armáda se snažila obsadit Slovensko, ale ultimátem Dohody byla nucena se stáhnout. Mírovými smlouvami došlo k uznání nezávislosti i státy, které válku prohrály. Následovaly mnohé reformy systémů např.: volební právo, sociální zákony, pozemková reforma. Nová Ústava byla schválena 29. února Proč o tom píšeme? Abychom vám připomněli významný státní svátek. Redakce

16 V úterý 17.října 8.A a 8.B za doprovodu paní učitelky Fojtíkové a Foukalové navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku.V kanceláři u paní Kubalákové měli žáci možnost promyslet si výběr studia a následně zaměstnání. V hodině občanské výchovy jsme tuto exkurzi písemně hodnotili. Přečtěte si některé práce: Exkurze na Úřadu práce se mi velice líbila. Mohla jsem získat přehled o různých školách a jiné zajímavé informace díky paní Kubalákové. Z velkého množství zaměstnání by se mi asi nejvíc líbilo a bavilo mě pracovat jako sekretářka nebo účetní. Exkurze mi také pomohla přibližně se rozhodnout na jakou střední školu bych chtěla jít. Myslím, že nejlepší by pro mě bylo ekonomické lyceum nebo gymnázium. N.Niemczyková Na exkurzi se mi velice líbilo. Bylo to tam přehledné a měli velký výběr zaměstnání. Nejvíce mě zaujalo zaměstnání redaktor, novinář, fotograf nebo vedoucí podniku a podnikatel. Hrozně moc mi při vybírání dopomohl test, který jsem si udělala na počítači. Paní Kubaláková na mě působila velmi profesionálně a bylo poznat, že se ve svém oboru skutečně vyzná. Jelikož jsem si ještě pořádně nevybrala a líbilo se mi to tam, rozhodla jsem se, že ji brzy zase navštívím. T.Nevařilová V úterý jsme byli na Úřadu práce. Byla tam paní, která nám vysvětlovala, že je velmi důležité jaké povolání si vybereme, protože u každého povolání byly nějaké podmínky. Paní Kubaláková nám říkala, že dnes se máme učit až tři cizí jazyky. Potom nám řekla, že se máme jít podívat na složky, kde byly popsané různé druhy povolání. Já osobně jsem si bral ty, které můžu dělat již po ukončení střední školy. Někteří spolužáci si pouštěli videokazety o povoláních, které je zajímaly. Bylo to velmi zajímavé a paní Kubaláková byla zkušená a profesionální. D.Kovařík Z toho vyplývá, že návštěva všem žákům pomohla rozhodnout se o svém příštím zaměstnání Marie

17 V pátek se konala Exkurze do vojenského opevnění Darkovičky. Zařízení Slezského zemského muzea v Opavě. Jedná se o významnou vojensko-technickou památku. Pevnostní areál je dnes evropsky vysoce ceněnou prezentací specificky ojedinělého bývalého fortifikačního systému naší republiky, který vznikal v letech Tvoří jej pěchotní sruby MO-S18, S19, S20 a lehký objekt vz.37a. Objekty areálu představují různé odlišnosti po stránce projekční i palebně-taktické a rovněž různé stupně odolnosti. Již od roku 1992, kdy byl areál začleněn do Slezského zemského muzea, patří k nejexponovanějším objektům návštěvnického zájmu. Obdivována je především komplexnost a dokonalost prezentace, ale vítána je také možnost setkávat se osobně s obnoviteli pevnostního areálu, nejzasvěcenějšími a nejzapálenějšími nadšenci - "bunkrology". Za všechny dojmy návštěvníků připomeňme slova vojenského odborníka dr. D. D. Howarda, profesora Státní univerzity Florida v USA: "Měl jsem možnost vidět opevnění Atlantického valu vybudovaného nacisty a také opevnění francouzské Maginotovy linie. Musím konstatovat, že kvalita a efektivnost čs.opevnění je na vyšší technické úrovni a nedá se s nimi srovnat. Je velmi smutné, že tato opevnění nemohla být účinně použita pro účely, ke kterým byla zbudována. Flexibilita při stavbě těchto opevnění, která se projevila zejména ve splynutí jednotlivých objektů s terénem, také vyjadřuje vysokou odbornost ženistů, jakou jinde v Evropě těžko najdeme. Doporučuji, aby tato opevnění vidělo co nejvíce Američanů a Evropanů." Areál je v současnosti také místem dalších vzdělávacích a vzpomínkových akcí. Každoročně se tu od roku 1991 konají ve spolupráci s jednotkami Armády ČR ukázky obrany pevnosti, v září pravidelně probíhá pochod po linii opevnění se závěrečnou vatrou a besedou s pamětníky. K nejnovějšímu prezentačnímu využití patří vytvoření naučné stezky po linii opevnění. K obdivování tam byly těžké a lehké kulomety, protitanková děla a zátarasy i protipěchotní, tanky a hlavně bunkry. Small & Big

18

19 V úterý se 6. 7.tř. zúčastnila exkurze do Archeoparku. Když jsme tam dorazili, museli jsme čekat na průvodce.mezitím jsme si udělali pár fotek. Když nám přišla průvodkyně odemknout, seznámila nás s pravidly Archeoparku. Každému rozdala provázky, na které jme dávali kolečka za správné odpovědi. Hned na začátku jsme museli počítat schody. Celkem jich tam bylo 102. Po vyšlápnutí schodů jsme vešli do prvního předhradí V prvním předhradí byl jenom val, ale postupem času to tam vše vybudují.v druhém předhradí jsme nebyli, ale dívali jsme se zdálky. Po prvním a druhém předhradí jsme šli do Akropole. Kolem Akropole bylo dřevěné opevnění, ve kterém byly čtyři dřevěné budovy. Jedna budova se jmenovala zemnice, druhá polozemnice, třetí srubová konstrukce a čtvrtá společenská místnost. Zkoušeli jsme mlít oves dvěmi způsoby. První způsob byl mlýnkem a druhý způsob bylo drcení ovsa s kamenem a poté jsme tkali na tkalcovském stavu. Po tkaní jsme vyplňovali test a stříleli lukem, nakonec jsme lezli po hradbách. Paní učitelka dostala pozvání do vodního světu.ve vodním světě byly různé druhy ryb. Po vodním světě jsme jeli domů. Exkurze se nám moc líbila. Natálka, Růženka

20 Ve čtvrtek 5.října se utkala 8.a 9. třída. Kluci bojovali statečně, ale nakonec osmička podlehla deváťákům 3:0. A góly této hry se mohl chlubit Luboš Kratochvíl, který to do branky nasázel hned 2x a Pepa Kulig. A tady mám pro vás nachystáno pár postřehů ze zápasu pana uč. Tetery a Dáši Jurčíkové. -Vojta typuje 3:1 pro 8.tř. -Tomáš Uhlíř typuje 5:4 pro 9.tř. -Rozhodčí je Lukáš Pich -Brankář 8.tř. Kulig junior si kouše nehty -Taktická změna 8tř. výměna brankáře, Kalus místo Kuliga juniora -Ondra Němčík chytá poslední bronz, poté nešťastně sedá na lavičku -Štěpánka neustále vyžaduje sundání kalhot Kuliga juniora (v zájmu bezpečnosti) -Ondra je stále naštvaný -Ondra je pořád naštvaný J -Pepa leží a chytá bronz -Kulig junior válí sudy a nechce si sundat kalhoty -Kubies si nevidí přes vlasy -Uhlíř se pokouší vylézt na branku -Uhlíř chce do brány, aby 8.tř.prohrála -Kalus si nechce sundat kalhoty, protože je naostro a odrazoval by útočníka -Paní učitelka Čelovská plete závodníky nepravými signály -Ondra zrazuje vlastní družstvo -Nejmenší účastník zápasu David Buchta skopl na zem největšího účastníka Kamila Tomíčka -Pepa nemá kvalitní brzdy a snaží se prolézt pletivem -Kulig junior autuje balón hlavou -Pepa dal nejkrásnější gól zápasu ve spolupráci s Davidem Buchtou početné obecenstvo gratuluje -Lukáš si z fotbalu udělal procházku růžovým sadem -Michal Žilinský alias ŽUŽU vypadá jako Červená karkulka -Žutkuĺák a Uhlíř se pořád rvou Davidovi Kalusovi do brány -Luboš zmařil nádhernou šanci -Výměna brankáře Siudy za Moravce -Němčík se na poli pořád rozčiluje, nemá opalovací krém a plavky -Ondra si spletl fotbal s vedlejším tělocvikem -Ondra na poli leží -Kubies si hraje na ocelovou zeď -Rozhodčí nevidí ruku Ondry Němčíka -Z Davida Kaluse se stává neúspěšný brankář -Ondra hraje a tvrdí, že nehraje, protože neumí hrát -PIKI aneb Roland Piskoř zakopává o balón -Vojta zkroušeně uznává, že prohrává sázku

21 -Ondrovo opalování nadchlo i Kamila a napodobuje jeho pohyby -Osmáci přešli na taktiku dvou brankářů, Kaluse a Žatkuĺáka -Roland stále neví, kde je hřiště Dáša

22 Konal se 26. září ve Frýdku-Místku na stadioně. S paní učitelkou Šokalovou jeli K. Siuda, P. Růčka, O. Němčík, D. Kovařík, M. Sváda. Z holek to byly K. Surmová, Ž. Drexlerová, K. Fikoczková a D. Jurčíková. Naše atletky soutěžili ve vrhu koulí, v běhu na 800 m, v běhu na 60 m, hod kriketovým míčkem a ve skoku do dálky a do výšky Naši atleti soutěžili ve vrhu koulí, v běhu na 1500 m, v běhu na 60 m, hod kriketovým míčkem a ve skoku do dálky a do výšky Po úspěšném dokončení všech soutěží jsme se konečně dověděli, kteří jsme skončili. Holky i když poprvé vrhali koulí, skončili nakonec na pěkném devátém místě. Zato ale kluci trochu zklamali, skončili až na desátém místě. Kluci se na špatné umístění vymlouvali, že bylo velké vedro a špatně se jim dýchalo. Asi hodně kouří!!! Vojtas a Laďas

23 Volejbalový turnaj se konal na Masarykově ZŠ a MŠ Hnojník. Dívky se umístily na třetím místě v mezinárodním turnaji Interreg. Volejbalového turnaje se zúčastnily žákyně 9.třídy: Žaneta Drexlerová, Karin Fikoczková, Dagmar Jurčíková, Tereza Rothová, Tereza Rykrová, Kateřina Steblová, Kateřina Surmová. Florbal se konal spolu s volejbalem Kluci se umístili na 2.místě ze čtyř. Florballu se účastnili: Jakub Siuda, Ondra Němčík, Jakub Kubies,J akub Vachtarčík, David Kalus. Kluci hráli první zápas s Hnojníkem A druhý zápas s Hnojníkem B třetí zápas s polskou školou Hnojník 3:1 prohra 3:2 výhra 6:4 výhra Kuba Siuda si poranil zápěstí a David Kalus měl menší zranění nosu Žančičak a Raduš

24 Tato soutěž proběhla v pondělí v tělocvičně od 15,00 hod. Soutěže se mohli zúčastnit dobrovolníci z 1.stupně, ale bohužel se nikdo nenašel, koho by ta hra bavila. Na druhém stupni už to bylo o něco lepší. Zúčastnili se pouze kluci a to dohromady pět. Za sedmou třídu to byl Mirek Šamaj, za osmou třídu Michael Sváda, David Kovařík, Kamil Tomíček a za devátou třídu Pavel Růčka. Poté jak si žáci donesli pingpongový stůl do tělocvičny, tak se začali rozcvičovat a trénovat na zápas. Hrálo se na 3 sety. Pokaždé jeden žák podával 2 krát za sebou a pak zase soupeř. Zápasy byly velmi zajímavé a někdy i hodně dramatické. Pokud někdo zrovna nehrál, tak si trávil chvíli třeba tím, že se houpal na laně, nebo si hrál s mobilem, nebo trénovali a nebo se jen tak díval, jak se daří druhým. Paní učitelka Fojtíková to měla všechno na starost a dělala také rozhodčího. Seděla na koze a celo tu dobu počítala skóre. Jak to všechno dopadlo se můžete podívat na následující tabulku: Pája 1. Pavel Růčka 2. Kamil Tomíček 3. Michal Sváda 4. David Kovařík 5. Mirek Šamaj Body Pořadí Skóre 0:3 1:3 1:3 3:0 1 5:9 4. 3:0 2:3 2:3 3:0 2 10:6 3. 3:1 3:2 2:3 3:0 3 11:6 2. 3:1 3:2 3:2 3:0 4 12:5 1. 0:3 0:3 0:3 0:3 0 0:12 5.

25 V minulém školním roce probíhala soutěž Fyzikální ligy. I letos tato soutěž probíhá ve třech kolech a o ní je také tento článek. Tento rok se vybralo několik žáků z 9.třídy. Ti však nechtěli jet a paní učitelce Fojtíkové dalo hodně práce je přemluvit, aby nakonec jeli. Do prvního kola nastoupila sestava těchto žáků: David Buchta, Pavel Růčka, Jakub Siuda a Katka Surmová. Hned po páté hodině museli tito žáci jít rychle na oběd, aby stihli autobus, který odjížděl 12, 35 od školy v Dolních Domaslavicích a mířil do Frýdku-Místku. Jakmile žáci dorazili na místo, tak měli spoustu času na to, aby strávili rychle snězený oběd a čekali asi tři čtvrtě hodiny na to, až začne soutěž. David Buchta pořád kecal blbosti a když mu Katka Surmová řekla, aby byl potichu, tak trucoval a celou hodinu co soutěž probíhala, neřekl ani slovo. Naneštěstí byly příklady těžké, a tak se jim moc nevedlo. V druhém kole nastala změna soutěžících a to taková, že Katku Surmovou vystřídala Hanka Nováková, která minulý rok vystudovala tuto školu. David Buchta nemohl jet, protože si vylil na nohy vařící vodu, ve které měl skončit jejich krocan. Druhé kolo bylo o něco lehčí a proto se žáci umístili lépe než v předchozím kole. Třetí kolo se bude konat a jsme všichni zvědaví, jak dopadnou. Držíme jim palce!!! Piki a Pájoš

26 Halloween 2. noční pochod Dolními Domaslavicemi A víte co to je vlastně Halloween??? Svátek duchů - svátek vycházející z keltské mytologie. Pro Kelty tento den představoval začátek roku. Věřili, že v ten den mají duchové zemřelých možnost vyjít mezi živé. A tak nosili různé masky, aby je duchové nemohli poznat. Později došlo ke spojení s křesťanským svátkem - dnem všech svatých. V USA byla tato tradice obnovena a slaví se večer před dnem všech svatých, z anglického překladu pochází i tento název. Vy jste měli také možnost zúčastnit se strašidelného večera jménem Halloween. Konal se 25. října Všichni jste si určitě doma pilně připravovali masku nějaké strašidelné bytosti. A v 17:00 byli připraveni před školou, kde se konal sraz. Vojtas

27

28 Exit 316 Už jste někdy jeli cestou, kterou jste znali jako svoje boty, a potom jste si všimli něčeho, co jste ještě nikdy neviděli? Nová stezka další cesta, směr plný možností k prozkoumání? O tom všem je Exit 316. protože život vám někdy nabídne exit možnost žít jinak, než tomu bylo dosud. Zkuste to využít. Máte někdy dojem jakoby vás někdo sledoval? Pořad se vysílá až do 27. prosince každou středu v 18:05 na ČT 2 Madonna v Praze Madonna proměnila Prahu v taneční parket! A hned dvakrát! Nevídané šílenství vzbudila u českých fanoušků popová královna Madonna, když oznámila koncert v Praze. Boj o lístky se strhl v noci z 15. na 16. června a k prodání deseti tisíc vstupenek stačily Sazce necelé dvě hodiny. Chvíli to vypadalo, že kdo zaspal, už koncert legendární zpěvačky neuvidí. Madonna se ale pro velký úspěch rozhodla přidat ještě jeden koncert, jehož lístky se v noci ze čtvrtka na pátek čtvrtka prodaly v podstatě stejně rychle. Koncerty se konaly 6. a 7. září v Sazka Areně a bylo se opravdu na co těšit. Byla to show, jakou Česko ještě nezažilo. A to jsme tu už viděli například strhující vystoupení kapel Pink Floyd, Rolling Stones nebo Kiss! Veškeré vybavení koncertu doveze do republiky třicítka kamiónů, kostýmy pro dvaadvacet tanečníků jsou z dílny prestižního světového návrháře Jeana-Paula Gaultiera. Na začátku popová královna vystoupila z obří křišťálové koule, která váží skoro 1,5 tuny, a během dvouhodinové show vystřídá sedm různých kostýmů, osm párů bot a dvě paruky. Navíc se nechala ukřižovat za melodie písně Live to tell k obrovskému discokříži, což samozřejmě okamžitě vzbudilo protesty všech předních církevních hodnostářů. Koncert byl součástí Madonnina turné Confessions Tour k desce Confessions On A Dance Floor, které odstartovalo 21. května v Los Angeles. Původně mělo mít 54 koncertů, ale pro velký zájem počet vystoupení stále roste. Nikdo si Madonnu nechce nechat ujít a za lístky platí v přepočtu i kolem deseti tisíc korun, v Česku se nejdražší lístek pohyboval kolem pěti tisíc. Heslo turné zní: "Proměním svět v taneční parket." Big & small

29 Jsme na začátku školního roku a už se dějou nové události Např. Dominik Špok a známá Dagmar Jurčíková. Zase se zkoušejí dávat dohromady a radši už ty rozchody a začátky chození nepočítáme, protože bychom se jich nedopočítali. Jde vidět, že se naše Dáša nezměnila po těch dlouhých dvouměsíčních prázdninách a Dominik taky ne!!! A máme tady nového žáka Luboše Kratochvíla.(přezdívka: KRAŤAS). Je chvíli na škole a už plete holkám z nižších ročníků hlavy. Např. Karolína Hlaváčková, Tereza Nevařilová, Tereza Glogarová. A dokonce i žačka devátého ročníku Dagmar Jurčíková s ním prý něco měla. Ale to se jen šeptá po škole. Tak nevím nevím!!! Milostný trojúhelník. Naše žačka Štěpánka Pětrošová už delší dobu chodí s Lukášem Moravcem. Ale sem tam i se Štěpánkou ulítne do nebes Jakub Kičmer a Lukáš to PRÝ neví. A ani se to nedozví!!! A těšíme se na další vývin tohoto milostného trojúhelníku!!! :o) Naše oblíbená paní učitelka Alena Čelovská od té doby co neučí TĚLESNOU VÝCHOVU je samá krása a elegance. Víc foto:

30 Nový vztah Naše žačka osmé třídy Nela Římanová se začala seznamovat z žákem deváté třídy Jakubem Siudou. Seznamovali se, až se nakonec po velkém úsilí žáků dali dohromady. Uvidíme, jak to bude dál. A nakonec. Už jsme sice psali o Štěpánce Pětrošové, ale tato žačka si zase hrála s klukama. Jako poslední to byl Pepa Kulig, kvůli kterému se rozešla s Lukášem Morevcem. Ale moc dlouho jim to nevydrželo, jenom jeden den. A hned po rozchodu se zas vrátila k Lukášovi. Lukáš začíná mít velké parohy, nemyslíte si??? Terik a Domin

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

Začátek redaktorem. Markéta Malá

Začátek redaktorem. Markéta Malá První pocity z prvního dne ve škole byli velmi dobré. Všimla jsem si výmalby některých z tříd. Překvapila mě změna vzhledu u některých z žáků. Dále jsem si všimla televize umístěné v přízemí. Velkou změnou

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Takhle vypadá funkční a bezpečnostní přeliv při přívalech v akci (velký ktišský rybník).

Takhle vypadá funkční a bezpečnostní přeliv při přívalech v akci (velký ktišský rybník). 2 v dnešním Zpravodaji se krátce vrátím k událostem, které nás v minulých týdnech poměrně výrazně ovlivnily a to jsou přívalové srážky a s tím spojené povodně. V noci z 1. na 2. června zaznamenalo nejen

Více

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4 Uvnitř čísla: Úvodník 2 Ze života školy 3-4 PLÁTEK Rozhovory 5 Turistický kroužek 6 Rok 2011 Číslo 1 Adapťáky 7-12 Sport 13 Příběh 14 Křížovka 15 Zookoutek 16 Slunce svítí na noviny. Co to asi znamená?

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ S panem ředitelem Rozhovor Střední školy Téma Côte d'ivoire Poznávej svět ÚVODNÍK Poslední vydání časopisu Edisonka bylo výjimečné. Jak jistě víte, bylo to Valentýnské číslo.

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

č.14 27.8.2007 č.15 1.10.2007

č.14 27.8.2007 č.15 1.10.2007 ZPRAVODAJ obce Kameničná číslo: : 28 rroční ík: : 2007 ZASEDÁNÍÍ OBECNÍÍHO ZASTUPIITELSTVA č.14 27.8.2007 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje: - Příspěvek Svazu žen na Kamenský víkend v Pastvinách

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Obsah. Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 IX/02

Obsah. Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 IX/02 Obsah Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 2 IX/02 Úvodník Čas letí jako zblázněný! Ještě stále sami sebe každé ráno přesvědčujeme,

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 cena 15 Kč D o R m a fi o v a s e s j e l i k o v b o j o v é Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno V Ondfiejovû se soutûïilo v pojídání knedlíkû ročník

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2011-2012 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2011... 6 Slavnostní uvítání prvňáčků... 7 Adaptační kurz 1. ročníků... 7 Návštěva ze zahraničí... 8 Říjen 2011...

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace Výroční zpráva O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Zřizovatel: Obecní úřad Pěnčín, Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov ZŠ s právní subjektivitou od 1. ledna 1994

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více