Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj"

Transkript

1 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná - Ráj 8. a 9.ročník Základní Dějepis Vznik ČSR Datum zpracování Petra Olbřimková - Dějepis

2 Obsah: VZNIK ČSR STRUČNÝ PŘEHLED VÝVOJE NA NAŠEM ÚZEMÍ DO 1.SV.VÁLKY POZADÍ VZNIKU ŘÍJEN 1918, LISTOPAD 1918, LEDEN

3 Vznik ČSR V této kapitole se dozvíte: o vývoji na našem území do 1.sv.války; o pozadí vzniku ČSR; o politických aktivitách T.G.Masaryka a vzniku ČSR; Budete schopni: pochopit události okolo vzniku ČSR Klíčová slova této kapitoly: Rakousko-Uhersko, 1.světová válka, Tomáš Garrique Masaryk, Československo, Karel Kramář Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 1,5 h 1 Stručný přehled vývoje na našem území do 1.sv.války Počátky slovanského osídlení století Sámova říše státní útvar Slovanů ve střední Evropě 20.léta 7.stol. Velká Morava (stát Mojmírovců) byla prvním známým západoslovanským státem, existovala převáţně na území dnešního Česka, Slovenska, Maďarska mezi léty /907 České kníţectví, později království Přemyslovci, Přemyslovci vymřeli po meči Václavem III. 4. srpna Lucemburkové (Jan, Karel IV., Václav IV., Zikmund) období mezivládí Jiří z Poděbrad Jagellonci Habsburkové (např. Marie Terezie ; František Josef I , Karel I ) 2 Pozadí vzniku kontakty mezi Čechy a Slováky, České země a Slovensko byli v letech , a sjednoceny v jednom státě, Habsburské monarchii 19. století rozvoj vzdělání, kultury a české literatury, od 60. let 19. století se české země i rychle industrializují, v 80. a 90. letech 19. století vzniká česká burţoazie a v souvislosti se zakládáním továren atd. i městské dělnictvo 3

4 sv. válka - nechuť bojovat na straně Německa a Rakousko- Uherska proti slovanským národům, utrpení ve válce i na našem území (cenzura, represe, perzekuce, hlad, demonstrace v Prostějově, vojenské vzpoury...) Představy o vývoji: Rakousko-Uhersko jako federace. Politici si nedovedli představit existenci tak malého státu, jaký by tvořili Čechy a Morava, o spojení se Slovenskem neuvaţovali. Samostatný stát Tomáš Garrigue Masaryk vedl zahraniční odboj, čeští protirakousky zaměření politici ustavili Maffii (Mafii), která měla podporovat akce TGM 1916 Tomáš Garrigue Masaryk společně s Edvardem Benešem a Milanem Štefánikem vytvořili Československou národní radu, usilovně pracovali na přesvědčení Dohody o nutnosti rozbít Rakousko-Uhersko a vytvořit samostatný československý stát listopad 1916 nástup císaře Karla I. částečné uvolnění poměrů (amnestie, otevření říšské rady), čeští poslanci vytvořili Český svaz a v Praze byl vytvořen Národní výbor loajalita monarchii 1917 kritizovali nečinnost českých poslanců domácí spisovatelé Manifest českých spisovatelů. Domácí politici se objevili na scéně při Tříkrálové deklaraci na počátku ledna 1918 (poţadavek samostatnosti). Tím byl zahájen společný postup osamostatnění doma i v zahraničí, změna prorakouské orientace sociální demokracie (nutnost podpory dělnictva vzniku republiky) v polovině roku 1918 Spojenci uznali Československou národní radu za nejvyšší orgán československého národa a jeho budoucí vládu, Masaryk v Paříţi ustanovil prozatímní československou vládu. Mezitím se politické strany doma dohodly na vytvoření Národního výboru v čele s Karlem Kramářem, který měl připravovat převzetí moci 3 Říjen 1918, listopad 1918, leden 1919 na začátku října 1918 nabídlo Německo a Rakousko-Uhersko mírová jednání generální stávka proti vývozu potravin, na některých místech byla vyhlašována samostatná čs. republika 18. října ve Spojených státech Masaryk učinil deklaraci nezávislosti československého národa, trval na tom, ţe nový československý stát bude zahrnovat země Koruny české včetně území obývaném německou menšinou Rakousko-Uherská vláda přistoupení na mírové podmínky prezidenta Wilsona (USA) včetně uznání práv Čechoslováků a Jihoslovanů = konec monarchie. Národní výbor československý převzal 28. října kontrolu státní správy v Praze a vydal zákon o zřízení samostatného státu československého, samostatnost Československa byla oficiálně vyhlášena v Praze 28. října Muţi 28. října A.Švehla, A.Rašín, F.Soukup, J.Stříbrný, V.Šrobár (pozn. K.Kramář byl v Ţenevě na jednání s E.Benešem) Martinská deklarace o začlenění Slovenska do čs. státu přijetí Prozatímní ústavy 4

5 doplněný Národní výbor se prohlásil za národní shromáţdění a na své první schůzi prohlásil Československo za republiku, T.G.Masaryk byl zvolen prezidentem a byla ustavena první vláda vedená K.Kramářem problémy po vyhlášení: s vymezením hranic, územní spory, národnostní problémy Mírová konference v Paříţi z ledna 1919 uzavřela většinu územních sporů. Československou delegaci vedli Karel Kramář a ministr zahraničí Eduard Beneš. Konference schválila vyhlášení Československé republiky, rozprostírající se na území historických zemí Koruny české (Čech, Moravy a Slezska) a části Horních Uher (Slovensko a Podkarpatská Rus). Mapa Vlajka Velký znak Shrnutí kapitoly. Vznik: vyhlášení republika Byl výsledkem poráţky Rakousko-Uherska v první světové válce a snahy Českých a částečně i Slovenských elit odtrhnout se od Rakouska-Uherska Osobnosti: T.G.Masaryk, E.Beneš, M.R.Štefánik, První prezident: T.G.Masaryk První předseda vlády: K.Kramář První republika byla zaloţena na ideji: československého národa, který je sloţen z Čechů, hovořících českým jazykem, a Slováků, hovořících slovenským jazykem. 5

6 Československá republika rozprostírající se na území historických zemí Koruny české (Čech, Moravy a Slezska) a části Horních Uher (Slovensko a Podkarpatská Rus ) T.G.Masaryk Karel Kramář Otázky. Vyjmenuj mocnosti, které se účastnily 1.světové války. státu. Jaký byl postoj Čechů k válce? Jaké byly představy o dalším vývoji Rakouska-Uherska, vzniku našeho samostatného Vyjmenuj představitele zahraničního odboje, o co jim šlo? Proč velmoci podpořily vznik Československa? Kdy vzniklo Československo? Kdo se stal prvním prezidentem a prvním předsedou vlády? Z kterých částí se Československo vytvořilo? Konec kapitoly. 6

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Vznik Československa Situace na počátku války žádné nadšení pro mobilizaci nechuť bojovat proti Slovanům průběhu války

Více

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost.

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost. Vznik ČSR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Vznik ČSR a změny práva

Vznik ČSR a změny práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Vznik ČSR a změny práva Bakalářská práce Autor: Jan Krejčí Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. PhDr. René

Více

České země v Rakousku- Uhersku

České země v Rakousku- Uhersku České země v Rakousku- Uhersku 1620 Bitva na Bílé hoře ztráta samostatnosti 1620 1780 postupné poněmčení šlechty a měšťanů 1781-1848 české národní obrození vznik novodobého národa Češi se snaží o zrovnoprávnění

Více

Mezinárodní vztahy ve 20. století

Mezinárodní vztahy ve 20. století ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Jaromír Pavlíček Mezinárodní vztahy ve 20. století Opava 2011 Obecná charakteristika práce

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008 číslo 8 2008 28. října 1918 den vzniku samostatného Československa V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) www.politicti-vezni.cz 2008 Téma měsíce Vznik Československa SOUVISLOSTI

Více

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. JAROMÍR PAVLÍČEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy:

Více

ČESKÉ ZEMĚ ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY VZNIK ČSR

ČESKÉ ZEMĚ ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY VZNIK ČSR ČESKÉ ZEMĚ ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY VZNIK ČSR Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045 RAKOUSKO-UHERSKO PŘED 1. SV. VÁLKOU

Více

VY_32_INOVACE_023. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_023. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_023 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Česká státnost - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Osudové osmičky

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Osudové osmičky ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Osudové osmičky Olomouc, červen 2011 Adam LAMPAR Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1 1918 První republika... 5 1.1 Idea česko-slovenské státnosti... 5 1.2 Říjen 1918...

Více

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bakalářská práce Autor: Zdeněk Duffek Bankovnictví,

Více

Národy a nacionalismus

Národy a nacionalismus Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Národy a nacionalismus Bakalářská práce Autor: Milan Kroupa Veřejná správa a práva Evropské unie Vedoucí práce: Mgr. Michal Houska Písek

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

1. A Literatura a prameny k české státnosti Pramen Počátky vědeckého zpracování historie u nás-17. století- doba pobělohorská. Pavel Stránský ze Zap

1. A Literatura a prameny k české státnosti Pramen Počátky vědeckého zpracování historie u nás-17. století- doba pobělohorská. Pavel Stránský ze Zap 1. A Literatura a prameny k české státnosti Pramen = autentické zachycení minulosti,prostřednictvím právních knih a zákonů.je to z čehoţ poznáváme historii. Prameny mohou být hmotné (např. rytíř Rolland-symbol

Více

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte:

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte: Obsah ÚVOD 1 Československo 1918 1938 1.1 Počátky nového státu (1918 1920) 1.2 Československo mezi léty 1920 1929: stabilizace a doba konjunktury 1.2.1 Charakteristika politického vývoje a hospodářství

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 210 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět: DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) povinný

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Československé legie 1914 1920

Československé legie 1914 1920 Československé legie 1914 1920 Doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. Atentát na rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este byl okamžikem, na který Evropa už delší čas čekala. Německý císař

Více

METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ MLADÝCH FILATELISTŮ JIŽNÍ MORAVY

METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ MLADÝCH FILATELISTŮ JIŽNÍ MORAVY METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ MLADÝCH FILATELISTŮ JIŽNÍ MORAVY Číslo 112 prosinec 2012 Vydává oblastní komise mládeže SČF Brno Neprodejné Předseda OKM: RNDr. Zdeněk Okáč, Dudíkova 11, 621 00

Více

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS.

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS. Z Á P A D O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V P L Z N I FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN Bakalářská práce Mnichovská dohoda - historickoprávní vývoj a důsledky JAKUB HRUBÝ, DiS. Vedoucí bakalářské

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA. Mezinárodní a teritoriální studia

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA. Mezinárodní a teritoriální studia METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Mezinárodní a teritoriální studia BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚLOHA E. BENEŠE PŘI BUDOVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÍ SLUŽBY NA POČÁTKU RČS THE ROLE OF E. BENEŠ IN BUILDING THE CZECHOSLOVAK

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická.

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Odsun německého obyvatelstva z Československa po 2. světové válce Kateřina Nová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus 1880 1914 - vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor: Veřejná správa Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj školské správy na našem území Luboš Chmelík 2009/2010 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více