Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikační a datový server (ADS/ADX)"

Transkript

1 Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání /0911CZ Aplikační a datový server (ADS) a Rozšířený aplikační a datový server (ADX), jsou volitelnou komponentou systému Metasys, která zajišťuje sběr a zobrazování velkého množství trendových dat, událostních zpráv, transakcí operátora a konfiguračních dat systému. ADX je rozsáhlejší serverová aplikace než ADS a poskytuje rozšířené možnosti archivace dat, trendů a reportů. Jako správce lokality poskytuje server ADS/ADX bezpečnou komunikaci se síťovými automatizačními jednotkami (NAE), síťovými řídicími jednotkami (NCE) a síťovými integračními jednotkami (NIE). Uživatelské rozhraní Metasys serveru ADS/ADX funguje na bázi internetového prohlížeče a nabízí flexibilní navigaci systémem, uživatelské nákresy, komplexní správu alarmů, analýzu trendů a vytváření přehledů a hlášení. Přes internetový prohlížeč je uživatel schopen efektivně spravovat komfort nájemníků a využití energie, rychle reagovat na kritické události a optimalizovat řídicí strategie. Součástí ADS/ADX je databázový balík podporující ODBC (Open Database Connectivity) pro bezpečné uchovávání historických a konfiguračních dat. Volitelné rozhraní Ready Access Portal nabízí více intuitivní uživatelské prostředí s typickými úkoly, které je vytvořené především pro nájemníky budov a jiné specializované uživatele. Dalšími volitelnými komponentami jsou rozšířený systém vytváření přehledů a zpráv a základních energetických údajů, což umožňuje poskytování zpráv o konfiguraci systému, výkonu, využití Obrázek 1: Uživatelské rozhraní ADS energie, spotřebě a nákladech. Část Výběr ADS nebo ADX vám pomůže při rozhodování o tom, zda je pro vaši budovu vhodné ADS nebo ADX. Poznámka: Pokud není stanoveno jinak, pak se termín NAE vztahuje na síťové jednotky NAE, NCE a NIE. Tabulka 1: Vlastnosti a výhody Vlastnosti Podporuje IT standardy a internetové technologie Bezpečný uživatelský přístup Flexibilní navigace systémem a dynamické uživatelské nákresy Správa alarmů a událostí Dlouhodobé ukládání trendových dat Rozšířený systém vytváření přehledů a zpráv a základních energetických údajů Výhody Umožňuje instalaci ADS/ADX do stávající IT infrastruktury v rámci budovy nebo podniku a je kompatibilní s průmyslovým standardním firewallem. Ověřuje uživatele a přiděluje přístupová práva tak, aby byla chráněna integrita systému. Umožňuje přizpůsobení prezentace systému pro různé uživatele tak, aby se zdokonalil přístup k informacím a usnadnil provoz systému. Směruje zprávy o událostech k operátorům budovy, zrychluje diagnostiku a zkracuje reakční doby. Vytváří ověřovací záznam (audit trail) pro pozdější podrobnější analýzy. Umožňuje analýzu výkonu technologických systémů budovy a identifikaci možností zvýšení efektivity provozu a vývoj prediktivních strategií údržby. Umožňuje individuální připojení a poskytuje uživatelské rozhraní pro zpracování a prohlížení zpráv o konfiguraci systému, výkonu, využití energie, spotřebě a nákladech. Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin 1

2 Platforma aplikačního a datového serveru Úvod S ADS/ADX kombinuje Johnson Controls nejnovější softwarové průmyslové standardy s více než 125 lety zkušeností v oblasti řízení a vytvořil tak velmi výkonný nástroj pro správu informací. ADS/ADX je přístupovým bodem systému automatizace budovy (BAS) a spravuje archivaci historických a konfiguračních dat. Uživatelské rozhraní Metasys bylo navrženo tak, aby intuitivními postupy podpořilo používání systému a snížilo potřebu zaškolení. Operátoři se rychle naučí systém efektivně používat a plně využijí schopnosti ADS/ADX, které zahrnují uživatelské nákresy, správu alarmů a událostí, prezentaci trendových dat, systémové přehledy a zprávy. Integrace informačních technologií (IT), internetová komunikace a zabezpečení metod umožňují serveru ADS/ADX, aby byl použit ve stávající síťové infrastruktuře budov a podniků. K serveru ADS/ADX lze přistupovat četnými internetovými prohlížeči z jakékoliv lokality v síti a podnikové systémy mohou číst data z databáze ADS/ADX pro potřeby plánování obchodní činnosti a řízení spotřeby energie. Rozšířená architektura systému Metasys překlenuje mezeru mezi systémy řízení budovy a podnikovými sítěmi, čímž umožňuje větší integraci ve správě zařízení. Server ADS/ADX a síť Metasys podporující web jsou rozumnými investicemi, které v budoucnosti přinesou výnosy vlastníkům budov a jejich operátorům. Obrázek 2: Síť Metasys s ADS Aplikační a datový server (ADS) ADS poskytuje základní údaje o historii managementu systému. Obsahuje databázový balík podporující ODBC pro ukládání trendových dat, zpráv o událostech, transakcích operátora a konfiguračních datech systému. Na obrázku 2 je uveden příklad systému s ADS. ADS umožňuje současné připojení k uživatelskému rozhraní systému přes webový prohlížeč až 5 uživatelům. Umožňuje manuální archivaci historických dat a standardní možnosti vytváření přehledů a zpráv. Vícero ADS může být použito pro dlouhodobé ukládání historických dat. ADS pracuje na PC s operačním systémem Microsoft Windows 7, nebo Windows XP Professional, a to buď se softwarem Microsoft SQL Server 2008 R2 Express nebo softwarem SQL Server 2008 Express. Server ADS se připojuje přes Internet Protokol (IP) k síti Ethernet, která pracuje na automatizační a podnikové úrovni řídicího systému a obvykle zajišťuje úlohu správce lokality, který koordinuje přístup k systému pro všechny uživatele internetových prohlížečů. Server ADS komunikuje s podporovanými jednotkami přes síť IP. Pro komunikaci se zařízeními v ostatních budovách nebo vzdálených lokalitách přes rozlehlou síť (WAN) může být zřízena virtuální privátní síť (VPN). Ke vzdáleným lokalitám lze také přistupovat přes pronajaté linky nebo modem použitím Remote Access Service (RAS), protokolu Point-to-Point (PPP) nebo přes Internet a poskytovatele internetových služeb. 2 Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin

3 Obrázek 3: Síť Metasys s dělenou konfigurací serveru ADX Rozšířený aplikační a datový server (ADX) ADX poskytuje rozšířenou správu historických dat. ADX umožňuje současné připojení k uživatelskému rozhraní systému přes webový prohlížeč pro 10 až 25 uživatelů. ADX umožňuje manuální, automatickou a plánovanou archivaci historických dat a rozšířené možnosti vytváření přehledů a zpráv pomocí softwaru SQL Server/softwaru třetí strany. Server ADX může být také nainstalován v dělené konfiguraci se softwarem ADX/uživatelským rozhraním Site Management Portal na jednom PC (webový/aplikační server) a historickými trendy, prověřovacími záznamy a daty o událostech na druhém PC (databázový server), na kterém je instalován software Microsoft SQL Server. Na obr. 3 je uveden příklad systému s dělenou konfigurací serveru ADX. Dělená konfigurace ADX nabízí větší zabezpečení historických dat. Použití dělené konfigurace ADX vám umožňuje umístit databáze systému Metasys za firewallem, čímž se snižuje riziko, že budou data systému Metasys zpřístupněna neoprávněným uživatelům Internetu. Dělená konfigurace vám také umožňuje umístit databáze systému Metasys na již existující PC s SQL serverem, čímž využijete stávající zdroje (hardware, software a technický personál) a zároveň dojde ke snížení instalačních nákladů a nákladů na sledování databází systému Metasys. ADX pracuje na PC s operačním systémem Microsoft Windows Server 2008 R2. Windows Server 2008, nebo Windows Server 2003 R2 se softwarem Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008, nebo SQL Server ADX používá Microsoft SQL Server se softwarem Microsoft SQL Server a nainstalovanými službami SQL Server Reporting Services také podporuje rošířený systém Metasys pro vytváření přehledů a zpráv (viz. ADX s rozšířeným systémem Metasys pro vytváření zpráv). ADX může být také nainstalován v lokalitách, které vyžadují soulad s určitými pravidly (schválená prostředí), a to pomocí verze rozšířené architektury systému Metasys pro tyto lokality. Viz Metasys for Validated Environments, Extended Architecture Product Bulletin (LIT ). Přístup přes internetový prohlížeč Uživatel má přístup k aplikačnímu a datovému serveru přes stolní PC, laptop nebo jakoukoliv další PC platformu, na které pracuje standardní software internetového prohlížeče, který je připojen přes podnikový intranet, síť systému automatizace budovy (BAS), internet nebo přes telefonní linku ze vzdálené lokality. Se serverem ADS/ADX může současně komunikovat více uživatelů a přístup je povolen podle přidělené úrovně oprávnění jednotlivému uživateli. Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin 3

4 Použití webového prohlížeče a architektury ADS/ADX klientserver minimalizuje instalační náklady a náklady na údržbu systému automatizace budovy, a to především v případě, že mnoho uživatelů potřebuje systém provozovat z různých lokalit. Software serveru ADS/ADX podporuje standardní firewall zajišťující zabezpečení síťové komunikace proti neoprávněnému přístupu. Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní systému Metasys je portálem dané lokality a lze ho přizpůsobit potřebám všech potencionálních uživatelů systému. Uživatelské rozhraní ADS/ADX se může vyvíjet a měnit tak, aby se přizpůsobilo potřebám jakýchkoliv postor budov nebo komplexů více budov. Uživatelské rozhraní ADS/ADX zahrnuje portál pro správu lokality a volitelné rozhraní Ready Access Portal. Uživatelské rozhraní pro správu lokality Uživatelské rozhraní ADS/ADX pro správu lokality umožňuje administrátorům systému, či provozovatelům budov online konfiguraci systému a sledování lokality v reálném čase. Rozhraní také transformuje získaná data dané lokality a zpracovává je do komplexních souhrnů nástrojů pro správu informací a do přehledů a zpráv. Chcete-li používat Ready Access Portal UI, nainstalujte software Ready Access Portal na počítači s přístupem do Vaší Metasys sítě a přejděte do uživatelského rozhraní pomocí počítače nebo přenosného zařízení se standardním webovým prohlížečem. Počítač, na který instalujete software Ready Access Portal může obsahovat software Metasys (s výjimkou SCT se simulací), nebo to může být samostatný počítač bez softwaru Metasys. Pro rozdělení konfigurace ADX, může být softwar Ready Access Portal instalován na Web / aplikační server nebo na samostatný počítač. Více informací o rozhraní Ready Access Portal naleznete v nápovědě pro Ready Access Portal (LIT ). Vlastnosti uživatelského rozhraní Navigace sítí Uživatelské rozhraní poskytuje navigační stromovou strukturu sítě, která uživateli umožňuje rychle procházet hierarchii celého systému (viz. obrázek 4). Stromová navigační struktura podporuje barevné kódování symbolů, což operátorovi umožňuje identifikovat alarmy nebo další výjimečné stavy, které mohou vyžadovat jeho pozornost. Systém uživatelského rozhraní se svými možnostmi rozložení umožňuje najednou zobrazovat různé pohledy na systém řízení budovy. Např. grafické schéma vzduchotechniky lze zobrazit spolu s grafem trendů a schématem řídícího logiku systému, a tak uživatel může rychle určit příčinu alarmového stavu zařízení. Jiný panel lze použít pro podrobné zobrazení jednoho bodu a vliv změn na jeho hodnoty lze monitorovat v jiném panelu v nákresu systému. Uživatelské rozhraní Ready Access Portal Rozhraní Ready Access Portal poskytuje intuitivní uživatelské prostředí s vaším systémem Metasys, které může být uzpůsobeno potřebám nájemníků budov a jiných specializovaných uživatelů. Více informací naleznete v katalogu Ready Access Portal Software (LIT ). Obrázek 4: Navigace systémem Základní stromová navigační struktura představuje fyzickou strukturu sítě. K dalšímu zjednodušení navigace sítí může uživatel vytvořit pro operátory doplňkové navigační struktury s různými pohledy na řízenou technologii. 4 Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin

5 Obrázek 5: Uživatelská grafika Např. všechny hodnoty prostorové teploty v budově mohou být sdruženy do skupiny a zobrazeny v řadě grafických schémat podlaží při použití názvů oblastí a zón. Tyto různé stromové navigační struktury umožňují uživatelům zobrazovat a analyzovat provozní stavy podle jejich důležitosti, což může zahrnovat zabezpečení budovy, správu nájemníků, technické služby, správu energie a další. Grafické zobrazení Uživatelské rozhraní Metasys přináší další, skokové vylepšení se špičkovým grafickým zobrazením událostí na vašem monitoru. Naše nová grafika + funkce poskytují intuitivní způsob, jak komunikovat s daným zařízením. Dynamicky zobrazuje informace, které právě teď potřebují pozornost a poskutuje v několika vrstvách důležité informace o zařízení v přehledném zobrazení. Data jsou zobrazována pomocí hodnot, barev a také pomocí dynamického pohybu. Můžete tak zřetelně kontrolovat aktuální činnost zařízení. Rychle, přehledně a snadno jste tak informováni o potenciálních problémech. Navigace vám umožňuje zobrazovat na jedno kliknutí různé úrovně objektu od nejvyšší úrovně, až po jednotlivé detaily. Měnit požadované hodnoty a nastavení je tak mnohem snažší pro všechny oprávněné uživatele. Grafikcká zobrazení jsou integrována s uživatelským rozhraním Site Management Portal, System Configuration Tool (SCT), a Ready Access Portal na klientských počítačích s instalovanou plugin technologií Microsoft Silverlight. Mezi nové vlastnosti nové Graphics+ feature patří i softwer Graphics Generation Tool (grafický nástroj nové generace), který může být součástí instalace systému Metasys nebo jej lze instalovat i na samostatný počítač. Graphics Generation Tool: umožňuje pomocí grafického systému vytvářet libovolné kombinace symbolů pro HVAC, požární ochranu, zabezpečovací systémy, osvětlení objektů umožňuje vytvářet grafická znázornění půdorysů s ucelenými informacemi o objektu, podlažích i jednotlivých místnostech umožňuje import výkresů z programu AutoCAD pro grafické znázornění v půdorysu integrace s databází Metasys a s on-line aplikací Site Management Portal vytváří vazbu k dynamizaci objektů a umožňuje monitoring a kontrolu zařízení k vytváření nových, výchozích zobrazení nabízí více než 30 praktických šablon pro rychlou identifikaci teplotních odchylek nabízí termodinamické půdorysy, které s využitím barev zobrazují snímky všech teplotních zón s využitím různých barev Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin 5

6 Uživatelské rozhraní Site Management Portal bez Graphics+ feature také poskytuje barevné nákresy s vysokým rozlišením, které umožňují operátorovi pohybovat se budovami, podlažími a oblastmi a zobrazovat systémy budov a řídicí procesy (viz. obrázek 5). Grafické nákresy nabízejí vizuální prezentaci monitorovaných systémů, což uživateli umožňuje rychle kontrolovat stav a rozpoznávat jakékoliv neobvyklé podmínky. Tyto nákresy mohou obsahovat animace jako je otáčení části symbolů pro indikaci stavu ventilátorů a čerpadel, dále analogové měřidlo a sloupcové grafy pro indikaci hodnot analogových bodů. Globální vyhledávání Tato funkce umožňuje vyhledávat v systému Metasys více objektů podle názvu a typu objektu. Pomocí globálního vyhledávání můžete pracovat se seznamy objektů, které mohou být použity dalšími funkcemi pro povelování, trendování, provádění výpisů a výběr objektů. Globální příkazy Tato funkce umožňuje zaslat jeden příkaz více objektům a zobrazit si soubor s výsledky provedení příkazu. Správa alarmů a událostí Uživatelské rozhraní Metasys má vyskakovací okno, které zobrazuje detekované alarmové zprávy s nejvyšší prioritou. Uživatel může vidět všechna důležitá data týkající se alarmové zprávy v tomto okně. Pro přehled alarmů a událostí v systému poskytuje uživatelské rozhraní Prohlížeč událostí, který zobrazuje události v chronologickém pořadí (viz. obrázek 6). To umožňuje operátorovi určit nejaktuálnější podmínky v budově, určit možný vztah mezi událostmi a lokalizovat zdroj chybového stavu. Prohlížeč událostí také umožňuje operátorovi potvrdit a komentovat jakoukoliv ze zobrazených zpráv o událostech. Všechny detekované zprávy o událostech jsou směrovány k serveru ADS/ADX, který je archivuje v databázi podporující ODBC. Server ADS/ADX lze konfigurovat tak, aby směroval zprávy o událostech a transakcích k tiskárnám, na pagery, do ových destinací nebo k jiným serverům ADS/ADX. Pro zobrazení transakcí operátora nabízí uživatelské rozhraní Audit Viewer. Audit Viewer umožňuje operátorovi nastavit filtr, takže se mu zobrazí pouze ty zprávy o transakcích, které se ho týkají. Trendové analýzy Obrázek 6: Prohlížeč událostí Aktuální a historická data mohou poskytovat velmi užitečné diagnostické informace pro dosažení optimálního výkonu a pro jemné nastavení řídicích systémů budovy. Uživatelské rozhraní Metasys poskytuje komplexní možnosti pro nahrávání a zobrazování trendů (viz. obrázek 7). Trendová data jsou sbírána z informačních bodů v technologickém poli a dočasně shromažďována v síťových jednotkách. Trendová data lze automaticky a periodicky nahrávat do serveru ADS/ADX a archivovat je v databázi podporující ODBC. Metasys podporuje pro ukládání trendových vzorků jak metodu Interval (např. každých 10 minut), tak i metodu Změna hodnoty (např. pokud se teplota změní na -17,5 C). Data obou metod lze zobrazit v jednom grafu. Uživatel může zobrazovat a analyzovat trendová data v panelu uživatelského rozhraní v grafické nebo tabulkové formě. Trendové hodnoty naznačují výkon systému a uživatel může identifikovat možnosti zvýšení efektivity provozu a vyvinout prediktivní strategii údržby. Všechny funkce trendování podporují kopírování na clipboard pro použití v jiných programech. Pro podrobnější analýzu provozních parametrů celého systému může uživatel vytvořit trendovou studii. Trendová studie je výkonným nástrojem pro analýzu a porovnávání aktuálních a historických provozních dat a pomáhá uživateli identifikovat potencionální problémy předtím než nastanou, rozpoznat aktuální a historické alarmové podmínky, optimalizovat spotřebu energie a snižovat náklady na údržbu. 6 Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin

7 Prohlížeč trendů vám umožňuje zobrazit více trendových rozšíření na základě položek vybraných jen pro toto jedno jednorázové zobrazení z výsledků globálního vyhledávání nebo ze stromové navigační struktury. Obrázek 7: Zobrazení trendu Přehledy a výpisy Přehledy nabízejí uživateli pohled na zvolené položky z celé škály navigační stromové struktury. Přehledy lze vytvořit pro skupiny typicky používaných položek a grafik. Přehledy lze také přiřadit k určité uživatelské skupině, jako např. zabezpečení budovy a spotřeba energie. Uživatelské přehledy používají tabulkové přehledy, které poskytují souhrnné informace o jednotlivých položkách systému Metasys (viz. obrázek 8). Tyto přehledy obsahují řádky a sloupce, které lze třídit podle informací, které si zvolíte. Uživatelské přehledy vám umožňují zobrazovat, modifikovat a manipulovat velké množství podobných dat v tabulkovém formátu. Podobná data mohou být např. všechny skříně VAV v podlaží budovy, které ukazují aktuální teplotu, body nastavení, toky a minimální/maximální nastavení. Pomocí těchto informací můžete rychle analyzovat stav budovy a odstranit potencionální problémy. Obrázek 8: Uživatelský přehled Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin 7

8 Soubor předem nastavených definic uživatelských přehledů může být importován do vašeho systému a sloužit jako nápověda. Tyto definice lze rozdělit do tří skupin: konfigurace, diagnostika a monitorování. Definice diagnostiky zařízení a sítí slouží administrátorům sítě, zatímco definice mechanického vybavení s odkazy na grafiku a definice Key Point jsou užitečné pro servisní techniky. Uživatelské přehledy lze konfigurovat v uživatelském rozhraní systému, ale k dispozici jsou v uživatelských rozhraních a v rozhraních Ready Access Portal. Výpisy Výpisy nabízejí uživateli rychlý pohled na aktuální výjimečné situace v celé lokalitě nebo ve vybrané oblasti budovy a umožňují operátorovi lokalizovat body, které vyžadují jeho pozornost. Operátor definuje požadované výpisy a server ADS zobrazuje výsledná data v Prohlížeči událostí v uživatelském rozhraní Metasys. Konfigurace časových plánů Funkce Časový plán umožňuje uživateli definovat kalendářní dny a čas provozních aktivit, jako je spuštění a vypnutí zařízení nebo změna pracovního bodu nastavení. Uživatel může plánovat aktivity pro jeden nebo více dnů v týdnu, ve svátky nebo pro příslušná data v kalendáři. Uživatelské rozhraní Metasys poskytuje grafické zobrazení týdenního časového plánu a kalendář pro vytváření a úpravy časového plánu. Časové plány ve skutečnosti realizují v síti jednotky NAE, NCE nebo NIE, ale lze je konfigurovat tak, aby posílaly příkazy do zařízení v celé budově nebo lokalitě. K dispozici jsou následující výpisy: Výpis Alarm - body v alarmovém stavu Výpis Offline - zařízení, která nekomunikují Výpis Zakázáno - alarmy, které byly zakázány Výpis Override - operátorem přestavěné body Výpis Nadřazený override - body s nastavením položky Override na Platné Výpisy budou uvádět seznam všech bodů v daném stavu - alarm, offline, zakázáno nebo override - ve vybrané oblasti nebo skupině bodů. Pro lokalizaci jakýchkoliv nových stavů od doby, co byl výpis spuštěn, mohou být data výpisu příkazem operátora obnovena. Požadavek na výpis může být kdykoliv zrušen. Funkce Naplánované výpisy zajišťuje informační službu na serveru ADS/ADX, která generuje sumární výpisy na základě seznamů objektů a naplánovaných výpisů (viz. obrázek 9). Obrázek 10: Časové plány Zabezpečení systému Rozšířená architektura systému Metasys zahrnuje komplexní procedury pro zabezpečení, které zabraňují neoprávněnému přístupu do systému. Zabezpečení systému Metasys ověřuje každého uživatele, který se k systému připojuje tím, že vyžaduje zadání jména uživatele a hesla. Uživatelské rozhraní také podporuje ověřování pomocí služby Microsoft Active Directory. Více informací naleznete v technické příručce Security Administrator System (LIT ). Pozn.: Systém přehledů a zpráv rozšířené architektury systému Metasys a uživatelské rozhraní Ready Access Portal nepodporují synchronizaci se službou Active Directory. Obrázek 9: Zprávy o alarmech Jestliže byl identifikován platný uživatelský účet, připojení je ověřeno a přístup do systému je udělen na základě přístupových privilegií, která jsou definována administrátorem systému v uživatelském účtu. 8 Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin

9 Přístupová privilegia jsou přidělena jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů, kteří vykonávají stejnou úlohu podle systémové kategorie nebo typu prováděných akcí. Systémová kategorie definuje typ zařízení budovy a body, ke kterým má uživatel při provozu systému přístup. Typ prováděných akcí definuje provozní úroveň oprávnění. Uživatel může být oprávněn pouze k zobrazování položek nebo mu může být také povoleno potvrzovat alarmy a zadávat příkazy. Má-li uživatel přidělenu nejvyšší úroveň oprávnění, může upravovat konfigurační parametry systému. Aktivity uživatele jako potvrzování alarmů, zasílání příkazů a úprava bodů jsou zaznamenávány v ověřovacím záznamu (audit trail) na serveru ADS/ADX. Uživatelům jsou k dispozici následující výpisy: Přehled nastavení konfigurace Chování systému Trendové výpisy - statistické kalkulace a průměrná kinetická teplota MKT (Mean Kinetic Temperature) Podrobné trendové výpisy - souhrnná data Uživatel může exportovat výpis a uložit si ho pro pozdější použití v několika formátech, jako např. Microsoft Excel nebo Adobe PDF (Portable Document File). Pro prohlížení a otevření uloženého výpisu můžete použít Windows Explorer a/nebo jiné nástroje. Kromě ověření uživatele jsou k ochraně sítě a systému automatizace budovy před neoprávněným přístupem použity standardní IT technologie zabezpečení, včetně firewallu a šifrovacích protokolů. ADX s rozšířeným systémem výpisů Metasys Rozšířený systém výpisů Metasys poskytuje výpisy historických a konfiguračních dat v uživatelských rozhraních oddělených od uživatelského rozhraní systému Metasys (viz. obrázek 11). Tento systém umožňuje oprávněným uživatelům stahovat výpisy a přehledy o konfiguraci a výkonu systému Metasys. Rozšířený systém výpisů Metasys umožňuje snadné stahování výpisů a jejich okamžité prohlížení ve webovém prohlížeči (viz. obrázek 12). Obrázek 12: Rozšířený systém výpisů Metasys - příklad výpisu Rozšířený systém výpisů Metasys je k dispozici na serveru ADX, který pracuje se softwarem SQL Server 2005 (s SQL Server Reporting Services) nebo softwarem SQL Server 2008 (s SQL Server Reporting Services). Rozšířený systém výpisů Metasys je možnost pro instalaci s ADX. Uživatelé získají oprávnění k možnosti rozšířených výpisů v administrátorském systému pro zabezpečení. Více informací naleznete v nápovědě Metasys Advanced Reporting System (LIT ). Obrázek 11: Rozšířený systém výpisů Metasys Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin 9

10 ADX se základními energetickými fakty Doplňkem rozšířeného systému výpisů Metasys jsou základní energetická fakta, která prezentují uložená data v sedmi základních výpisech týkajících se energie, bez kterých by žádná lokalita neměla být (od Energetického přehledu, který zobrazuje informace o normalizované spotřebě energie v lokalitě až po Přehled o zátěži, který graficky prezentuje denní elektrickou spotřebu). Více informací naleznete v katalogu Metasys Energy Essentials (LIT ). Základní energetická fakta poskytují sedm výpisů: Energetický přehled Spotřeba Elektrická energie Výroba Základní energetické náklady Přehled zátěže Provozní doba zařízení Obrázek 13: Základní energetický systém Metasys Zahrnuté softwarové nástroje Systémový konfigurační nástroj (SCT) Softwarový balík ADS/ADX obsahuje sytémový konfigurační nástroj (SCT) (viz. obrázek 14). SCT umožňuje uživateli provést úplný proces zprovoznění automatizačního systému v off-line režimu a obsahuje k tomu potřebnou nápovědu. SCT používá stejné uživatelské rozhraní Metasys jako jiné komponenty systému (NAE, NCE, NIE a ADS/ADX). Není třeba se učit jiný režim provozu pro práci s SCT. 10 Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin

11 S SCT můžete provést všechny konfigurační funkce vyžadované pro vytvoření systému automatizace, včetně: definování všech zařízení ADS, NAE, NCE a NIE definování polních regulátorů konfigurování polních bodů a provozních parametrů nastavení navigační stromové struktury, včetně uživatelské navigační struktury konfigurování funkcí systému jako jsou uživatelské nákresy, programované logické řídicí sekvence, alarmy, trendy a zasílání zpráv o událostech do cílových destinací konfigurování funkce Omezování spotřeby a přesouvání zátěže (DLLR), monitoringu měřičů elektrické energie, plynu, páry nebo vody, automatické rozložení zátěží, podle uživatelem definovaných úrovní. Požadavek Limit pomáhá řídit náklady. Load Rolling controls equipment snižuje celkovou spotřebu energie. vytváření optimální logiky pro spuštění zařízení simulace logiky řízení download, upload a archivace konfiguračních databází síťových jednotek Konfigurační nástroj regulátorů (CCT) Konfigurační nástroj regulátorů CCT umožňuje konfiguraci, simulaci a oživování polních regulátorů FEC, vstupních/ výstupních modulů (IOM) a modulární regulační sestavy VMA16 pro řízení průtoku vzduchu (VAV) na sběrnici Master-Slave/Token-Passing (MS/TP). Více informací získáte v nápovědě pro CCT (LIT ). Exportní utilita Exportní utilita umožňuje ze systému získávat data historických trendů, alarmů a prověřovacích záznamů a zobrazovat je v různých formátech. Pomocí těchto flexibilních formátů může uživatel v programech jako je Microsoft Excel a Access tato archivní data snadno třídit, porovnávat a archivovat v tabulkách a databázích. Více informací naleznete v produktovém buletinu Exportní utilita (LIT ). Správce databáze Metasys Správce databáze Metasys umožňuje monitorování, řízení, promazávání a aktualizaci a zálohování historických databází na ADS/ADX. Více informací naleznete v nápovědě pro Správce databáze Metasys (LIT ). Výběr ADS nebo ADX Pro správný výběr aplikačního a datového serveru pro vaše zařízení je třeba vzít v úvahu možnosti uchovávání dat a přístup. Prohlédněte si tabulku 2 a 3. Uchovávání dat / uživatelé ADS je používán v případě, že: počet síťových jednotek je větší než může efektivně unést jedno zařízení jako správce lokality potřeby dlouhodobého uchovávání historických dat přesahují možnosti typické síťové jednotky počet zároveň přihlášených uživatelů přesahuje kapacitu jedné síťové jednotky. ADS podporuje až 5 současných uživatelů. ADX je používán v případě, že: Obrázek 14: Systémový konfigurační nástroj jsou vyžadovány aplikace pro Metasys rozšířený systém vytváření přehledů a zpráv nebo základní energetická fakta rozšířené architektury systému Metasys pro schválená prostředí (Validated Environments - MVE) je potřeba podporovat více než 5 současných uživatelů. ADX podporuje 10 až 25 současných uživatelů. ADS nesplňuje jakýkoliv z vašich požadavků na uchovávání dat nebo přístup k datům Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin 11

12 Tabulka 2: Vlastnosti uchovávání dat v ADS a ADX Vlastnosti ADS ADX Položte si otázku Kapacita databáze 1 10 GB (databázový limit pro SQL Server 2008 Express R2 software a SQL Server 2008 Express) 4 GB (databázový limit pro SQL Server 2005 Express) 40 GB (minimum požadovaného volného místa v počítači po instalaci ADX) Databázi je možno rozšiřovat do všech pevných disků Dostupný typ archivace Manuální Manuální Automatický Plánovaný Archivační nástroje Metasys Database Manager SQL Server Management Studio Express software Metasys Database Manager Microsoft SQL Server software Do jakého okamžiku v minulosti potřebujete sbírat data před jejich archivací? V typickém systému 2, ADS databáze dosahuje databázovou kapacitu přibližně za 3.5 roku pro SQL Server 2008 Express R2 a SQL Server 2008 Express, nebo 1 rok pro SQL Server 2005 Express. V obvyklém systému 3 dosahuje databáze ADX kapacity 40 GB za zhruba 2.5 roku. Potřebujete manuální nebo automatické archivování? Pokud nepotřebujete automatické nebo plánované archivování, pak pro vás může být vhodné ADS. V případě, že je databáze plná, musíte provést manuální archivaci, aby se systém Metasys nedostal do režimu offline. Pokud požadujete automatické nebo plánované archivování, pak instalujte ADX. Automatická archivace předchází situaci, že je Metasys offline. Máte k dispozici zkušené IT specialisty? Pokud máte zkušení IT specialisty v dané lokalitě, je možné, že budou požadovat specifické nástroje pro řízení archivace od třetí strany nebo upřednostní schopnosti softwaru ADX SQL Server. 1. Uvědomte si fyzické limity volného místa na hard disku počítače. Musíte mít dostatek prostoru pro všechny instalované programy, aktivní databázi, archívy, dočasné soubory databází a další podpůrné soubory. Automatické archivování se neuskuteční pokud není k dispozici volný prostor na disku. 2. Typický systém s ADS a 4mi - 5ti síťovými automatizačními jednotkami (NAE) se zhruba 20% bodů trendovaných ve 30-minutových intervalech. 3. Typický systém s ADX a 15ti síťovými automatizačními jednotkami (NAE) se zhruba 20% bodů trendovaných v 15-minutových intervalech. 12 Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin

13 Přístup k datům Dalším faktorem při rozhodování mezi ADS a ADX, který je třeba vzít v úvahu, je přístup k datům v systému. V tabulce 3 naleznete další informace. Tabulka 3: Přístup k datům v ADS a ADX Vlastnosti ADS ADX Položte si otázku Před archivací dat Standardní výpisy Uživatelské výpisy Po archivaci dat Spojování archivů pro přístup k datům a výpisy Ano Trendové studie Exportní utilita Ano - s nástroji třetí strany Různé nástroje třetí strany Ano - s nástroji třetí strany Různé nástroje třetí strany Ano Trendové studie Exportní utilita Rozšířený systém vytváření přehledů a zpráv Základní energetická fakta Ano - s nástroji třetí strany Různé nástroje třetí strany Ano - s nástroji třetí strany Software SQL Server Software Microsoft Reports Jaký typ standardních výpisů potřebujete? Pokud potřebujete pouze historické hodnoty pro vybrané body, instalujte ADS. Pokud potřebujete historické hodnoty bodů, podmínky režimu offline, prověřovací záznamy, data o událostech a více, instalujte ADX s rozšířeným systémem výpisů Metasys. Potřebujete uživatelské výpisy? Pokud nepotřebujete uživatelské výpisy, instalujte ADS. Pokud potřebujete uživatelské výpisy, instalujte ADX a naplánujte si nezbytnou odbornou pomoc pro vytvoření a interpretaci uživatelských výpisů používajících nástroje třetí strany. Potřebujete přístup k datům nebo vyhledávání v datech ve více než v jednom archivu současně? Pokud chcete mít přístup k datům v každému archivu zvlášť, instalujte ADS. Pokud chcete mít přístup k datům v několika archivech nebo ve všech vašich archivech, použijte nástroje třetí strany pro spojení archivů a instalujte ADX, a tak můžete vyhledávat v celém propojeném archivním souboru. Naplánujte si nezbytnou odbornou pomoc. Informace k objednávce Tabulka 4: Informace pro objednávku ADS/ADX Objednávací číslo MS-ADS05U-0 MS-ADX10U-0 MS-ADX10SQL-0 MS-ADXSWO-0 MS-ADXSWOSQL-0 Popis ADS nový projekt, software až pro 5 současně pracujících uživatelů ADX nový projekt, software až pro 10 uživatelů ADX nový projekt, software pro až 10 uživatelů Obsahuje Microsoft SQL Server 2008 software s licencí pro neomezený počet uživatelů / zařízení. ADX nový projekt, software až pro 25 uživatelů ADX nový projekt, software pro až 25 uživatelů Obsahuje Microsoft SQL Server 2008 software s licencí pro neomezený počet uživatelů / zařízení. Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin 13

14 Technické specifikace Aplikační a Datový server (ADS), požadavky na systém Doporučená platforma PC 1 Doporučená paměť Podporovaný OS 2 a databázový SW Požadovaný typ webového prohlížeče pro Metasys na klientských PC Komunikace Další SW dodávaný s ADS Volitelný HW 2.8 GHz Pentium 4 processor s 80 GB HD (2.0 GHz Pentium 4 processor s minimálně 40 GB HD) 20 GB volného místa na HD (disk C), po instalaci všech nezbytných SW a před instalací SW ADS Poznámka: Předpokládaný SW včetně podporovaného OS, databázového SW, NET Framework a další SW, nebo aktualizace nutná k instalaci ADS. minimálně 2 GB RAM OS Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise a Ultimate Editions (32-bit) s SP1 (Zahrnuje Microsoft IIS verzi 7.5) Podporuje Microsoft SQL Server 2008 R2 Express (32-bit), SQL Server 2008 Express software s SP2 (32-bit), nebo SQL Server 2005 Express s SP3 (32-bit) OS Microsoft Windows XP Professional Edition (32-bit) s SP3 (Zahrnuje Microsoft IIS verzi 5.1) Podporuje Microsoft SQL Server 2008 R2 Express (32-bit), nebo SQL Server 2008 Expresss s SP2 (32- bit), nebo SQL Server 2005 Express s SP3 (32-bit) Microsoft Internet Explorer verze 6.x, 7.0, nebo 8.0 Java Runtime Environment (JRE) 1.6.0_23 Poznámka: Na uživatelských PC je nutné mít instalovaný OS podporovaný systémem Metasys. Pokud tomu tak není je možné, že přístup do systému nebude možný. Pro více informací se podívejte také na požadavky pro Site Management Portal Client Computer v části Metasys System Extended Architecture Overview (LIT ) Síťová karta Ethernet 10/100/1000 Mbps (100 Mbps nebo lépe doporučená) Poznámka: ADS podporuje pouze jednu síťovou kartu CCT Export Utility Metasys Database Manager Microsoft.NET Framework verze 3.5 SP1 Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Microsoft SQL Server 2008 Express s SP2 Microsoft SQL Server 2005 Express s SP3 Ready Access Portal SCT SCT Manager Poznámka: OS Microsoft Windows obsahuje.net Framework verzi (žádná další instalace není nutná). Jakákoliv síťová nebo místní tiskárna podporovaná operačním systémem Windows 1. Naše doporučení pro platformy PC a jejich paměti neznamenají, že starší a pomalejší stroje nejsou použitelné. Další informace týkající se vašeho PC/serveru naleznete v technické příručce Network and IT Guidance for the BAS Professional (LIT ). 2. Informace o speciálním nastavení OS Microsoft Windows potřebném pro konfiguraci systému Metasys naleznete v technické příručce Network and IT Guidance for the BAS Professional (LIT ). 14 Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin

15 Rozšířený Aplikační a Datový server, požadavky na systém (sjednocený systém ADX) Doporučená platforma PC 1 Doporučená paměť Podporovaný OS 2 a databázový SW 3 Požadovaný typ webového prohlížeče pro Metasys na klientských PC Komunikace Další SW dodávaný s ADS CCT 4 Volitelný HW 2.8 GHz Pentium 4 procesor s 160 GB HD (2.0 GHz Pentium 4 procesor s minimálně 80 GB HD) 40 GB volného místa na HD (disk C), po instalaci všech nezbytných SW a před instalací SW ADX Poznámka: Podmínkou pro instalaci ADX je podporovaný OS Microsoft Windows, SQL Server, Windows.NET Framework, Java Runtime Environment a žádný další požadovaný SW nebo SP ke konfiguraci ADX. minimálně 4 GB RAM OS Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) (Zahrnuje Microsoft IIS verzi 7.5) Podporuje Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard a Enterprise (64-bit), nebo Microsoft SQL Server 2008 Standard nebo Enterprise s SP1 (64-bit) OS Microsoft Windows Server 2008 (32-bit) s SP2 (Zahrnuje Microsoft IIS verzi 7.0) Podporuje Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard a Enterprise (32-bit), SQL Server 2008 Standard a Enterprise s SP2 (32-bit),nebo SQL Server 2005 Standard and Enterprise s SP3 (32-bit) OS Microsoft Windows Server 2003 R2 (32-bit) s SP2 (Zahrnuje Microsoft IIS verzi 6.0) Podporuje Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard a Enterprise (32-bit), SQL Server 2008 Standard a Enterprise s SP2 (32-bit), nebo SQL Server 2005 Standard a Enterprise s SP3 (32-bit) Microsoft Internet Explorer verze 6.x, 7.0, nebo 8.0 Java Runtime Environment (JRE) 1.6.0_23 Poznámka: Na uživatelských PC je nutné mít instalovaný OS podporovaný systémem Metasys. Pokud tomu tak není je možné, že přístup do systému nebude možný. Pro více informací se podívejte také na požadavky pro Site Management Portal Client Computer v části Metasys System Extended Architecture Overview (LIT ) Síťová karta Ethernet 10/100/1000 Mbps (100 Mbps nebo lépe doporučená) Poznámka: ADS podporuje pouze jednu síťovou kartu Export Utility Metasys Advanced Reporting System Metasys Database Manager software Microsoft.NET Framework verze 3.5 SP1 nebo (Windows Server 2008 R2) Ready Access Portal SCT SCT Manager Poznámka: Metasys Advanced Reporting System vyžaduje systém ADX. SCT musí být instalován na ADX. Jakákoliv síťová nebo místní tiskárna podporovaná operačním systémem Windows 1. Naše doporučení k pro platformy PC a jejich paměti neznamenají, že starší a pomalejší stroje nejsou použitelné. Další informace týkající se vašeho PC/serveru naleznete v technické příručce Network and IT Guidance for the BAS Professional (LIT ). 2. Informace o speciálním nastavení OS Microsoft Windows potřebném pro konfiguraci systému Metasys naleznete v technické příručce Network and IT Guidance for the BAS Professional (LIT ). 3. Ke každému procesoru je nutná samostatná licence pro SQL server. Pro vícejádrový procesor postačuje pouze jedna licence. 4. SW CCT podporován pouze na 32-bitových OS (nezahrnuje OS Windows Server 2008 R2 [64-bit]). Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin 15

16 Rozšířený Aplikační a Datový server, požadavky na systém (dělený systém ADX) (část 1 / 2) Doporučená platforma PC 1 Doporučená paměť Podporovaný OS 3,4 a databázový SW 5 Požadovaný typ webového prohlížeče pro Metasys na klientských PC Komunikace Web / aplikační server 2.8 GHz Pentium 4 processor s 160 GB HD (2.0 GHz Pentium 4 processor s minimálně 80 GB) DVD mechanika 200 MB volného místa na HD (disk C) po předpokládané instalaci 2 a před instalací ADX Databázový server 2.8 GHz Pentium 4 processor s 160 GB HD (2.0 GHz Pentium 4 processor s minimálně 80 GB) DVD mechanika 40 GB volného místa na HD (disk C) po předpokládané instalaci 2 Počítač SCT V dělené konfiguraci nelze nainstalovat software SCT na stejný počítač s Web / Aplikační serverem, nebo Databázovým serverem. Pro další informace se podívejte na System Configuration Tool (LIT ). minimálně 4 GB RAM OS Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) (Zahrnuje Microsoft IIS verzi 7.5) Podporuje Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard a Enterprise (64-bit), nebo Microsoft SQL Server 2008 Standard nebo Enterprise s SP1 (64-bit) OS Microsoft Windows Server 2008 (32-bit) s SP2 (Zahrnuje Microsoft IIS verzi 7.0) Podporuje Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard a Enterprise (32-bit), SQL Server 2008 Standard a Enterprise s SP2 (32-bit),nebo SQL Server 2005 Standard and Enterprise s SP3 (32-bit) OS Microsoft Windows Server 2003 R2 (32-bit) s SP2 (Zahrnuje Microsoft IIS verzi 6.0) Podporuje Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard a Enterprise (32-bit), SQL Server 2008 Standard a Enterprise s SP2 (32-bit), nebo SQL Server 2005 Standard a Enterprise s SP3 (32-bit) Microsoft Internet Explorer verze 6.x, 7.0, nebo 8.0 Java Runtime Environment (JRE) 1.6.0_23 Poznámka: Na uživatelských PC je nutné mít instalovaný OS podporovaný systémem Metasys. Pokud tomu tak není je možné, že přístup do systému nebude možný. Pro více informací se podívejte také na požadavky pro Site Management Portal Client Computer v části Metasys System Extended Architecture Overview (LIT ) Síťová karta Ethernet 10/100/1000 Mbps (100 Mbps nebo lépe doporučená) Poznámka: ADS podporuje pouze jednu síťovou kartu 16 Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin

17 Rozšířený Aplikační a Datový server, požadavky na systém (dělený systém ADX) (část 2 / 2) Další SW dodávaný s ADS CCT 6 Volitelný HW Export Utility Metasys Advanced Reporting System Metasys Database Manager software Microsoft.NET Framework verze 3.5 SP1 nebo Ready Access Portal SCT SCT Manager Poznámka: Metasys Advanced Reporting System vyžaduje systém ADX. SCT musí být instalován na ADX. Jakákoliv síťová nebo místní tiskárna podporovaná operačním systémem Windows 1. Naše doporučení k pro platformy PC a jejich paměti neznamenají, že starší a pomalejší stroje nejsou použitelné. Další informace týkající se vašeho PC/serveru naleznete v technické příručce Network and IT Guidance for the BAS Professional (LIT ). 2. Podmínkou k instalaci je OS Windows ADX a software SQL Server, Windows.NET Framework, a další software nebo SP pro ADX. 3. Web/Aplikační a databázový servermusí mít instalovaný stejný OS. 4. Informace o speciálním nastavení OS Microsoft Windows potřebném pro konfiguraci systému Metasys naleznete v technické příručce Network and IT Guidance for the BAS Professional (LIT ). 5. Ke každému procesoru je nutná samostatná licence pro SQL server. Pro vícejádrový procesor postačuje pouze jedna licence. 6. SW CCT podporován pouze na 32-bitových OS (nezahrnuje OS Windows Server 2008 R2 [64-bit]). JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. Líbalova 1, Praha 4 Tel.: Fax: Building Efficiency 507 E. Michigan Street, Milwaukee, WI Metasys and Johnson Controls are registered trademarks of Johnson Controls, Inc. Všechny ostatní značky jsou značkami příslušných vlastníků Johnson Controls, Inc. Aplikační a datový server ADS/ADX Produktový buletin 17 Published in U.S.A.

Rozšířená architektura systému Metasys

Rozšířená architektura systému Metasys Rozšířená architektura systému Metasys Produktový buletin Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - Rozšířená architektura systému Metasys Datum vydání - 0110/0610CZ Architektura systému automatizace

Více

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran Produktový buletin MS-NIE59xx-1E, MS-NIE49xx-2E MS-NIE39xx-2E, MS-NIE29xx-0E Software verze 5.01 Datum vydání: 19. leden 2011 Síťové

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013

NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013 NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013 ZPT Vigantice spol. s r.o., Vigantice 266, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 757 346 (330), Fax: +420 571 757 349 E-mail: ekonomik@zptvigantice.cz

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ

ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ ZAČÍNÁME S DB2 Express-C Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ 2 Začínáme s DB2 Express-C Třetí vydání (červen 2009) Třetí výtisk (říjen

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace Autor BP: Pavel Charvát Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více