Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikační a datový server (ADS/ADX)"

Transkript

1 Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání /0911CZ Aplikační a datový server (ADS) a Rozšířený aplikační a datový server (ADX), jsou volitelnou komponentou systému Metasys, která zajišťuje sběr a zobrazování velkého množství trendových dat, událostních zpráv, transakcí operátora a konfiguračních dat systému. ADX je rozsáhlejší serverová aplikace než ADS a poskytuje rozšířené možnosti archivace dat, trendů a reportů. Jako správce lokality poskytuje server ADS/ADX bezpečnou komunikaci se síťovými automatizačními jednotkami (NAE), síťovými řídicími jednotkami (NCE) a síťovými integračními jednotkami (NIE). Uživatelské rozhraní Metasys serveru ADS/ADX funguje na bázi internetového prohlížeče a nabízí flexibilní navigaci systémem, uživatelské nákresy, komplexní správu alarmů, analýzu trendů a vytváření přehledů a hlášení. Přes internetový prohlížeč je uživatel schopen efektivně spravovat komfort nájemníků a využití energie, rychle reagovat na kritické události a optimalizovat řídicí strategie. Součástí ADS/ADX je databázový balík podporující ODBC (Open Database Connectivity) pro bezpečné uchovávání historických a konfiguračních dat. Volitelné rozhraní Ready Access Portal nabízí více intuitivní uživatelské prostředí s typickými úkoly, které je vytvořené především pro nájemníky budov a jiné specializované uživatele. Dalšími volitelnými komponentami jsou rozšířený systém vytváření přehledů a zpráv a základních energetických údajů, což umožňuje poskytování zpráv o konfiguraci systému, výkonu, využití Obrázek 1: Uživatelské rozhraní ADS energie, spotřebě a nákladech. Část Výběr ADS nebo ADX vám pomůže při rozhodování o tom, zda je pro vaši budovu vhodné ADS nebo ADX. Poznámka: Pokud není stanoveno jinak, pak se termín NAE vztahuje na síťové jednotky NAE, NCE a NIE. Tabulka 1: Vlastnosti a výhody Vlastnosti Podporuje IT standardy a internetové technologie Bezpečný uživatelský přístup Flexibilní navigace systémem a dynamické uživatelské nákresy Správa alarmů a událostí Dlouhodobé ukládání trendových dat Rozšířený systém vytváření přehledů a zpráv a základních energetických údajů Výhody Umožňuje instalaci ADS/ADX do stávající IT infrastruktury v rámci budovy nebo podniku a je kompatibilní s průmyslovým standardním firewallem. Ověřuje uživatele a přiděluje přístupová práva tak, aby byla chráněna integrita systému. Umožňuje přizpůsobení prezentace systému pro různé uživatele tak, aby se zdokonalil přístup k informacím a usnadnil provoz systému. Směruje zprávy o událostech k operátorům budovy, zrychluje diagnostiku a zkracuje reakční doby. Vytváří ověřovací záznam (audit trail) pro pozdější podrobnější analýzy. Umožňuje analýzu výkonu technologických systémů budovy a identifikaci možností zvýšení efektivity provozu a vývoj prediktivních strategií údržby. Umožňuje individuální připojení a poskytuje uživatelské rozhraní pro zpracování a prohlížení zpráv o konfiguraci systému, výkonu, využití energie, spotřebě a nákladech. Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin 1

2 Platforma aplikačního a datového serveru Úvod S ADS/ADX kombinuje Johnson Controls nejnovější softwarové průmyslové standardy s více než 125 lety zkušeností v oblasti řízení a vytvořil tak velmi výkonný nástroj pro správu informací. ADS/ADX je přístupovým bodem systému automatizace budovy (BAS) a spravuje archivaci historických a konfiguračních dat. Uživatelské rozhraní Metasys bylo navrženo tak, aby intuitivními postupy podpořilo používání systému a snížilo potřebu zaškolení. Operátoři se rychle naučí systém efektivně používat a plně využijí schopnosti ADS/ADX, které zahrnují uživatelské nákresy, správu alarmů a událostí, prezentaci trendových dat, systémové přehledy a zprávy. Integrace informačních technologií (IT), internetová komunikace a zabezpečení metod umožňují serveru ADS/ADX, aby byl použit ve stávající síťové infrastruktuře budov a podniků. K serveru ADS/ADX lze přistupovat četnými internetovými prohlížeči z jakékoliv lokality v síti a podnikové systémy mohou číst data z databáze ADS/ADX pro potřeby plánování obchodní činnosti a řízení spotřeby energie. Rozšířená architektura systému Metasys překlenuje mezeru mezi systémy řízení budovy a podnikovými sítěmi, čímž umožňuje větší integraci ve správě zařízení. Server ADS/ADX a síť Metasys podporující web jsou rozumnými investicemi, které v budoucnosti přinesou výnosy vlastníkům budov a jejich operátorům. Obrázek 2: Síť Metasys s ADS Aplikační a datový server (ADS) ADS poskytuje základní údaje o historii managementu systému. Obsahuje databázový balík podporující ODBC pro ukládání trendových dat, zpráv o událostech, transakcích operátora a konfiguračních datech systému. Na obrázku 2 je uveden příklad systému s ADS. ADS umožňuje současné připojení k uživatelskému rozhraní systému přes webový prohlížeč až 5 uživatelům. Umožňuje manuální archivaci historických dat a standardní možnosti vytváření přehledů a zpráv. Vícero ADS může být použito pro dlouhodobé ukládání historických dat. ADS pracuje na PC s operačním systémem Microsoft Windows 7, nebo Windows XP Professional, a to buď se softwarem Microsoft SQL Server 2008 R2 Express nebo softwarem SQL Server 2008 Express. Server ADS se připojuje přes Internet Protokol (IP) k síti Ethernet, která pracuje na automatizační a podnikové úrovni řídicího systému a obvykle zajišťuje úlohu správce lokality, který koordinuje přístup k systému pro všechny uživatele internetových prohlížečů. Server ADS komunikuje s podporovanými jednotkami přes síť IP. Pro komunikaci se zařízeními v ostatních budovách nebo vzdálených lokalitách přes rozlehlou síť (WAN) může být zřízena virtuální privátní síť (VPN). Ke vzdáleným lokalitám lze také přistupovat přes pronajaté linky nebo modem použitím Remote Access Service (RAS), protokolu Point-to-Point (PPP) nebo přes Internet a poskytovatele internetových služeb. 2 Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin

3 Obrázek 3: Síť Metasys s dělenou konfigurací serveru ADX Rozšířený aplikační a datový server (ADX) ADX poskytuje rozšířenou správu historických dat. ADX umožňuje současné připojení k uživatelskému rozhraní systému přes webový prohlížeč pro 10 až 25 uživatelů. ADX umožňuje manuální, automatickou a plánovanou archivaci historických dat a rozšířené možnosti vytváření přehledů a zpráv pomocí softwaru SQL Server/softwaru třetí strany. Server ADX může být také nainstalován v dělené konfiguraci se softwarem ADX/uživatelským rozhraním Site Management Portal na jednom PC (webový/aplikační server) a historickými trendy, prověřovacími záznamy a daty o událostech na druhém PC (databázový server), na kterém je instalován software Microsoft SQL Server. Na obr. 3 je uveden příklad systému s dělenou konfigurací serveru ADX. Dělená konfigurace ADX nabízí větší zabezpečení historických dat. Použití dělené konfigurace ADX vám umožňuje umístit databáze systému Metasys za firewallem, čímž se snižuje riziko, že budou data systému Metasys zpřístupněna neoprávněným uživatelům Internetu. Dělená konfigurace vám také umožňuje umístit databáze systému Metasys na již existující PC s SQL serverem, čímž využijete stávající zdroje (hardware, software a technický personál) a zároveň dojde ke snížení instalačních nákladů a nákladů na sledování databází systému Metasys. ADX pracuje na PC s operačním systémem Microsoft Windows Server 2008 R2. Windows Server 2008, nebo Windows Server 2003 R2 se softwarem Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008, nebo SQL Server ADX používá Microsoft SQL Server se softwarem Microsoft SQL Server a nainstalovanými službami SQL Server Reporting Services také podporuje rošířený systém Metasys pro vytváření přehledů a zpráv (viz. ADX s rozšířeným systémem Metasys pro vytváření zpráv). ADX může být také nainstalován v lokalitách, které vyžadují soulad s určitými pravidly (schválená prostředí), a to pomocí verze rozšířené architektury systému Metasys pro tyto lokality. Viz Metasys for Validated Environments, Extended Architecture Product Bulletin (LIT ). Přístup přes internetový prohlížeč Uživatel má přístup k aplikačnímu a datovému serveru přes stolní PC, laptop nebo jakoukoliv další PC platformu, na které pracuje standardní software internetového prohlížeče, který je připojen přes podnikový intranet, síť systému automatizace budovy (BAS), internet nebo přes telefonní linku ze vzdálené lokality. Se serverem ADS/ADX může současně komunikovat více uživatelů a přístup je povolen podle přidělené úrovně oprávnění jednotlivému uživateli. Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin 3

4 Použití webového prohlížeče a architektury ADS/ADX klientserver minimalizuje instalační náklady a náklady na údržbu systému automatizace budovy, a to především v případě, že mnoho uživatelů potřebuje systém provozovat z různých lokalit. Software serveru ADS/ADX podporuje standardní firewall zajišťující zabezpečení síťové komunikace proti neoprávněnému přístupu. Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní systému Metasys je portálem dané lokality a lze ho přizpůsobit potřebám všech potencionálních uživatelů systému. Uživatelské rozhraní ADS/ADX se může vyvíjet a měnit tak, aby se přizpůsobilo potřebám jakýchkoliv postor budov nebo komplexů více budov. Uživatelské rozhraní ADS/ADX zahrnuje portál pro správu lokality a volitelné rozhraní Ready Access Portal. Uživatelské rozhraní pro správu lokality Uživatelské rozhraní ADS/ADX pro správu lokality umožňuje administrátorům systému, či provozovatelům budov online konfiguraci systému a sledování lokality v reálném čase. Rozhraní také transformuje získaná data dané lokality a zpracovává je do komplexních souhrnů nástrojů pro správu informací a do přehledů a zpráv. Chcete-li používat Ready Access Portal UI, nainstalujte software Ready Access Portal na počítači s přístupem do Vaší Metasys sítě a přejděte do uživatelského rozhraní pomocí počítače nebo přenosného zařízení se standardním webovým prohlížečem. Počítač, na který instalujete software Ready Access Portal může obsahovat software Metasys (s výjimkou SCT se simulací), nebo to může být samostatný počítač bez softwaru Metasys. Pro rozdělení konfigurace ADX, může být softwar Ready Access Portal instalován na Web / aplikační server nebo na samostatný počítač. Více informací o rozhraní Ready Access Portal naleznete v nápovědě pro Ready Access Portal (LIT ). Vlastnosti uživatelského rozhraní Navigace sítí Uživatelské rozhraní poskytuje navigační stromovou strukturu sítě, která uživateli umožňuje rychle procházet hierarchii celého systému (viz. obrázek 4). Stromová navigační struktura podporuje barevné kódování symbolů, což operátorovi umožňuje identifikovat alarmy nebo další výjimečné stavy, které mohou vyžadovat jeho pozornost. Systém uživatelského rozhraní se svými možnostmi rozložení umožňuje najednou zobrazovat různé pohledy na systém řízení budovy. Např. grafické schéma vzduchotechniky lze zobrazit spolu s grafem trendů a schématem řídícího logiku systému, a tak uživatel může rychle určit příčinu alarmového stavu zařízení. Jiný panel lze použít pro podrobné zobrazení jednoho bodu a vliv změn na jeho hodnoty lze monitorovat v jiném panelu v nákresu systému. Uživatelské rozhraní Ready Access Portal Rozhraní Ready Access Portal poskytuje intuitivní uživatelské prostředí s vaším systémem Metasys, které může být uzpůsobeno potřebám nájemníků budov a jiných specializovaných uživatelů. Více informací naleznete v katalogu Ready Access Portal Software (LIT ). Obrázek 4: Navigace systémem Základní stromová navigační struktura představuje fyzickou strukturu sítě. K dalšímu zjednodušení navigace sítí může uživatel vytvořit pro operátory doplňkové navigační struktury s různými pohledy na řízenou technologii. 4 Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin

5 Obrázek 5: Uživatelská grafika Např. všechny hodnoty prostorové teploty v budově mohou být sdruženy do skupiny a zobrazeny v řadě grafických schémat podlaží při použití názvů oblastí a zón. Tyto různé stromové navigační struktury umožňují uživatelům zobrazovat a analyzovat provozní stavy podle jejich důležitosti, což může zahrnovat zabezpečení budovy, správu nájemníků, technické služby, správu energie a další. Grafické zobrazení Uživatelské rozhraní Metasys přináší další, skokové vylepšení se špičkovým grafickým zobrazením událostí na vašem monitoru. Naše nová grafika + funkce poskytují intuitivní způsob, jak komunikovat s daným zařízením. Dynamicky zobrazuje informace, které právě teď potřebují pozornost a poskutuje v několika vrstvách důležité informace o zařízení v přehledném zobrazení. Data jsou zobrazována pomocí hodnot, barev a také pomocí dynamického pohybu. Můžete tak zřetelně kontrolovat aktuální činnost zařízení. Rychle, přehledně a snadno jste tak informováni o potenciálních problémech. Navigace vám umožňuje zobrazovat na jedno kliknutí různé úrovně objektu od nejvyšší úrovně, až po jednotlivé detaily. Měnit požadované hodnoty a nastavení je tak mnohem snažší pro všechny oprávněné uživatele. Grafikcká zobrazení jsou integrována s uživatelským rozhraním Site Management Portal, System Configuration Tool (SCT), a Ready Access Portal na klientských počítačích s instalovanou plugin technologií Microsoft Silverlight. Mezi nové vlastnosti nové Graphics+ feature patří i softwer Graphics Generation Tool (grafický nástroj nové generace), který může být součástí instalace systému Metasys nebo jej lze instalovat i na samostatný počítač. Graphics Generation Tool: umožňuje pomocí grafického systému vytvářet libovolné kombinace symbolů pro HVAC, požární ochranu, zabezpečovací systémy, osvětlení objektů umožňuje vytvářet grafická znázornění půdorysů s ucelenými informacemi o objektu, podlažích i jednotlivých místnostech umožňuje import výkresů z programu AutoCAD pro grafické znázornění v půdorysu integrace s databází Metasys a s on-line aplikací Site Management Portal vytváří vazbu k dynamizaci objektů a umožňuje monitoring a kontrolu zařízení k vytváření nových, výchozích zobrazení nabízí více než 30 praktických šablon pro rychlou identifikaci teplotních odchylek nabízí termodinamické půdorysy, které s využitím barev zobrazují snímky všech teplotních zón s využitím různých barev Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin 5

6 Uživatelské rozhraní Site Management Portal bez Graphics+ feature také poskytuje barevné nákresy s vysokým rozlišením, které umožňují operátorovi pohybovat se budovami, podlažími a oblastmi a zobrazovat systémy budov a řídicí procesy (viz. obrázek 5). Grafické nákresy nabízejí vizuální prezentaci monitorovaných systémů, což uživateli umožňuje rychle kontrolovat stav a rozpoznávat jakékoliv neobvyklé podmínky. Tyto nákresy mohou obsahovat animace jako je otáčení části symbolů pro indikaci stavu ventilátorů a čerpadel, dále analogové měřidlo a sloupcové grafy pro indikaci hodnot analogových bodů. Globální vyhledávání Tato funkce umožňuje vyhledávat v systému Metasys více objektů podle názvu a typu objektu. Pomocí globálního vyhledávání můžete pracovat se seznamy objektů, které mohou být použity dalšími funkcemi pro povelování, trendování, provádění výpisů a výběr objektů. Globální příkazy Tato funkce umožňuje zaslat jeden příkaz více objektům a zobrazit si soubor s výsledky provedení příkazu. Správa alarmů a událostí Uživatelské rozhraní Metasys má vyskakovací okno, které zobrazuje detekované alarmové zprávy s nejvyšší prioritou. Uživatel může vidět všechna důležitá data týkající se alarmové zprávy v tomto okně. Pro přehled alarmů a událostí v systému poskytuje uživatelské rozhraní Prohlížeč událostí, který zobrazuje události v chronologickém pořadí (viz. obrázek 6). To umožňuje operátorovi určit nejaktuálnější podmínky v budově, určit možný vztah mezi událostmi a lokalizovat zdroj chybového stavu. Prohlížeč událostí také umožňuje operátorovi potvrdit a komentovat jakoukoliv ze zobrazených zpráv o událostech. Všechny detekované zprávy o událostech jsou směrovány k serveru ADS/ADX, který je archivuje v databázi podporující ODBC. Server ADS/ADX lze konfigurovat tak, aby směroval zprávy o událostech a transakcích k tiskárnám, na pagery, do ových destinací nebo k jiným serverům ADS/ADX. Pro zobrazení transakcí operátora nabízí uživatelské rozhraní Audit Viewer. Audit Viewer umožňuje operátorovi nastavit filtr, takže se mu zobrazí pouze ty zprávy o transakcích, které se ho týkají. Trendové analýzy Obrázek 6: Prohlížeč událostí Aktuální a historická data mohou poskytovat velmi užitečné diagnostické informace pro dosažení optimálního výkonu a pro jemné nastavení řídicích systémů budovy. Uživatelské rozhraní Metasys poskytuje komplexní možnosti pro nahrávání a zobrazování trendů (viz. obrázek 7). Trendová data jsou sbírána z informačních bodů v technologickém poli a dočasně shromažďována v síťových jednotkách. Trendová data lze automaticky a periodicky nahrávat do serveru ADS/ADX a archivovat je v databázi podporující ODBC. Metasys podporuje pro ukládání trendových vzorků jak metodu Interval (např. každých 10 minut), tak i metodu Změna hodnoty (např. pokud se teplota změní na -17,5 C). Data obou metod lze zobrazit v jednom grafu. Uživatel může zobrazovat a analyzovat trendová data v panelu uživatelského rozhraní v grafické nebo tabulkové formě. Trendové hodnoty naznačují výkon systému a uživatel může identifikovat možnosti zvýšení efektivity provozu a vyvinout prediktivní strategii údržby. Všechny funkce trendování podporují kopírování na clipboard pro použití v jiných programech. Pro podrobnější analýzu provozních parametrů celého systému může uživatel vytvořit trendovou studii. Trendová studie je výkonným nástrojem pro analýzu a porovnávání aktuálních a historických provozních dat a pomáhá uživateli identifikovat potencionální problémy předtím než nastanou, rozpoznat aktuální a historické alarmové podmínky, optimalizovat spotřebu energie a snižovat náklady na údržbu. 6 Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin

7 Prohlížeč trendů vám umožňuje zobrazit více trendových rozšíření na základě položek vybraných jen pro toto jedno jednorázové zobrazení z výsledků globálního vyhledávání nebo ze stromové navigační struktury. Obrázek 7: Zobrazení trendu Přehledy a výpisy Přehledy nabízejí uživateli pohled na zvolené položky z celé škály navigační stromové struktury. Přehledy lze vytvořit pro skupiny typicky používaných položek a grafik. Přehledy lze také přiřadit k určité uživatelské skupině, jako např. zabezpečení budovy a spotřeba energie. Uživatelské přehledy používají tabulkové přehledy, které poskytují souhrnné informace o jednotlivých položkách systému Metasys (viz. obrázek 8). Tyto přehledy obsahují řádky a sloupce, které lze třídit podle informací, které si zvolíte. Uživatelské přehledy vám umožňují zobrazovat, modifikovat a manipulovat velké množství podobných dat v tabulkovém formátu. Podobná data mohou být např. všechny skříně VAV v podlaží budovy, které ukazují aktuální teplotu, body nastavení, toky a minimální/maximální nastavení. Pomocí těchto informací můžete rychle analyzovat stav budovy a odstranit potencionální problémy. Obrázek 8: Uživatelský přehled Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin 7

8 Soubor předem nastavených definic uživatelských přehledů může být importován do vašeho systému a sloužit jako nápověda. Tyto definice lze rozdělit do tří skupin: konfigurace, diagnostika a monitorování. Definice diagnostiky zařízení a sítí slouží administrátorům sítě, zatímco definice mechanického vybavení s odkazy na grafiku a definice Key Point jsou užitečné pro servisní techniky. Uživatelské přehledy lze konfigurovat v uživatelském rozhraní systému, ale k dispozici jsou v uživatelských rozhraních a v rozhraních Ready Access Portal. Výpisy Výpisy nabízejí uživateli rychlý pohled na aktuální výjimečné situace v celé lokalitě nebo ve vybrané oblasti budovy a umožňují operátorovi lokalizovat body, které vyžadují jeho pozornost. Operátor definuje požadované výpisy a server ADS zobrazuje výsledná data v Prohlížeči událostí v uživatelském rozhraní Metasys. Konfigurace časových plánů Funkce Časový plán umožňuje uživateli definovat kalendářní dny a čas provozních aktivit, jako je spuštění a vypnutí zařízení nebo změna pracovního bodu nastavení. Uživatel může plánovat aktivity pro jeden nebo více dnů v týdnu, ve svátky nebo pro příslušná data v kalendáři. Uživatelské rozhraní Metasys poskytuje grafické zobrazení týdenního časového plánu a kalendář pro vytváření a úpravy časového plánu. Časové plány ve skutečnosti realizují v síti jednotky NAE, NCE nebo NIE, ale lze je konfigurovat tak, aby posílaly příkazy do zařízení v celé budově nebo lokalitě. K dispozici jsou následující výpisy: Výpis Alarm - body v alarmovém stavu Výpis Offline - zařízení, která nekomunikují Výpis Zakázáno - alarmy, které byly zakázány Výpis Override - operátorem přestavěné body Výpis Nadřazený override - body s nastavením položky Override na Platné Výpisy budou uvádět seznam všech bodů v daném stavu - alarm, offline, zakázáno nebo override - ve vybrané oblasti nebo skupině bodů. Pro lokalizaci jakýchkoliv nových stavů od doby, co byl výpis spuštěn, mohou být data výpisu příkazem operátora obnovena. Požadavek na výpis může být kdykoliv zrušen. Funkce Naplánované výpisy zajišťuje informační službu na serveru ADS/ADX, která generuje sumární výpisy na základě seznamů objektů a naplánovaných výpisů (viz. obrázek 9). Obrázek 10: Časové plány Zabezpečení systému Rozšířená architektura systému Metasys zahrnuje komplexní procedury pro zabezpečení, které zabraňují neoprávněnému přístupu do systému. Zabezpečení systému Metasys ověřuje každého uživatele, který se k systému připojuje tím, že vyžaduje zadání jména uživatele a hesla. Uživatelské rozhraní také podporuje ověřování pomocí služby Microsoft Active Directory. Více informací naleznete v technické příručce Security Administrator System (LIT ). Pozn.: Systém přehledů a zpráv rozšířené architektury systému Metasys a uživatelské rozhraní Ready Access Portal nepodporují synchronizaci se službou Active Directory. Obrázek 9: Zprávy o alarmech Jestliže byl identifikován platný uživatelský účet, připojení je ověřeno a přístup do systému je udělen na základě přístupových privilegií, která jsou definována administrátorem systému v uživatelském účtu. 8 Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin

9 Přístupová privilegia jsou přidělena jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů, kteří vykonávají stejnou úlohu podle systémové kategorie nebo typu prováděných akcí. Systémová kategorie definuje typ zařízení budovy a body, ke kterým má uživatel při provozu systému přístup. Typ prováděných akcí definuje provozní úroveň oprávnění. Uživatel může být oprávněn pouze k zobrazování položek nebo mu může být také povoleno potvrzovat alarmy a zadávat příkazy. Má-li uživatel přidělenu nejvyšší úroveň oprávnění, může upravovat konfigurační parametry systému. Aktivity uživatele jako potvrzování alarmů, zasílání příkazů a úprava bodů jsou zaznamenávány v ověřovacím záznamu (audit trail) na serveru ADS/ADX. Uživatelům jsou k dispozici následující výpisy: Přehled nastavení konfigurace Chování systému Trendové výpisy - statistické kalkulace a průměrná kinetická teplota MKT (Mean Kinetic Temperature) Podrobné trendové výpisy - souhrnná data Uživatel může exportovat výpis a uložit si ho pro pozdější použití v několika formátech, jako např. Microsoft Excel nebo Adobe PDF (Portable Document File). Pro prohlížení a otevření uloženého výpisu můžete použít Windows Explorer a/nebo jiné nástroje. Kromě ověření uživatele jsou k ochraně sítě a systému automatizace budovy před neoprávněným přístupem použity standardní IT technologie zabezpečení, včetně firewallu a šifrovacích protokolů. ADX s rozšířeným systémem výpisů Metasys Rozšířený systém výpisů Metasys poskytuje výpisy historických a konfiguračních dat v uživatelských rozhraních oddělených od uživatelského rozhraní systému Metasys (viz. obrázek 11). Tento systém umožňuje oprávněným uživatelům stahovat výpisy a přehledy o konfiguraci a výkonu systému Metasys. Rozšířený systém výpisů Metasys umožňuje snadné stahování výpisů a jejich okamžité prohlížení ve webovém prohlížeči (viz. obrázek 12). Obrázek 12: Rozšířený systém výpisů Metasys - příklad výpisu Rozšířený systém výpisů Metasys je k dispozici na serveru ADX, který pracuje se softwarem SQL Server 2005 (s SQL Server Reporting Services) nebo softwarem SQL Server 2008 (s SQL Server Reporting Services). Rozšířený systém výpisů Metasys je možnost pro instalaci s ADX. Uživatelé získají oprávnění k možnosti rozšířených výpisů v administrátorském systému pro zabezpečení. Více informací naleznete v nápovědě Metasys Advanced Reporting System (LIT ). Obrázek 11: Rozšířený systém výpisů Metasys Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin 9

10 ADX se základními energetickými fakty Doplňkem rozšířeného systému výpisů Metasys jsou základní energetická fakta, která prezentují uložená data v sedmi základních výpisech týkajících se energie, bez kterých by žádná lokalita neměla být (od Energetického přehledu, který zobrazuje informace o normalizované spotřebě energie v lokalitě až po Přehled o zátěži, který graficky prezentuje denní elektrickou spotřebu). Více informací naleznete v katalogu Metasys Energy Essentials (LIT ). Základní energetická fakta poskytují sedm výpisů: Energetický přehled Spotřeba Elektrická energie Výroba Základní energetické náklady Přehled zátěže Provozní doba zařízení Obrázek 13: Základní energetický systém Metasys Zahrnuté softwarové nástroje Systémový konfigurační nástroj (SCT) Softwarový balík ADS/ADX obsahuje sytémový konfigurační nástroj (SCT) (viz. obrázek 14). SCT umožňuje uživateli provést úplný proces zprovoznění automatizačního systému v off-line režimu a obsahuje k tomu potřebnou nápovědu. SCT používá stejné uživatelské rozhraní Metasys jako jiné komponenty systému (NAE, NCE, NIE a ADS/ADX). Není třeba se učit jiný režim provozu pro práci s SCT. 10 Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin

11 S SCT můžete provést všechny konfigurační funkce vyžadované pro vytvoření systému automatizace, včetně: definování všech zařízení ADS, NAE, NCE a NIE definování polních regulátorů konfigurování polních bodů a provozních parametrů nastavení navigační stromové struktury, včetně uživatelské navigační struktury konfigurování funkcí systému jako jsou uživatelské nákresy, programované logické řídicí sekvence, alarmy, trendy a zasílání zpráv o událostech do cílových destinací konfigurování funkce Omezování spotřeby a přesouvání zátěže (DLLR), monitoringu měřičů elektrické energie, plynu, páry nebo vody, automatické rozložení zátěží, podle uživatelem definovaných úrovní. Požadavek Limit pomáhá řídit náklady. Load Rolling controls equipment snižuje celkovou spotřebu energie. vytváření optimální logiky pro spuštění zařízení simulace logiky řízení download, upload a archivace konfiguračních databází síťových jednotek Konfigurační nástroj regulátorů (CCT) Konfigurační nástroj regulátorů CCT umožňuje konfiguraci, simulaci a oživování polních regulátorů FEC, vstupních/ výstupních modulů (IOM) a modulární regulační sestavy VMA16 pro řízení průtoku vzduchu (VAV) na sběrnici Master-Slave/Token-Passing (MS/TP). Více informací získáte v nápovědě pro CCT (LIT ). Exportní utilita Exportní utilita umožňuje ze systému získávat data historických trendů, alarmů a prověřovacích záznamů a zobrazovat je v různých formátech. Pomocí těchto flexibilních formátů může uživatel v programech jako je Microsoft Excel a Access tato archivní data snadno třídit, porovnávat a archivovat v tabulkách a databázích. Více informací naleznete v produktovém buletinu Exportní utilita (LIT ). Správce databáze Metasys Správce databáze Metasys umožňuje monitorování, řízení, promazávání a aktualizaci a zálohování historických databází na ADS/ADX. Více informací naleznete v nápovědě pro Správce databáze Metasys (LIT ). Výběr ADS nebo ADX Pro správný výběr aplikačního a datového serveru pro vaše zařízení je třeba vzít v úvahu možnosti uchovávání dat a přístup. Prohlédněte si tabulku 2 a 3. Uchovávání dat / uživatelé ADS je používán v případě, že: počet síťových jednotek je větší než může efektivně unést jedno zařízení jako správce lokality potřeby dlouhodobého uchovávání historických dat přesahují možnosti typické síťové jednotky počet zároveň přihlášených uživatelů přesahuje kapacitu jedné síťové jednotky. ADS podporuje až 5 současných uživatelů. ADX je používán v případě, že: Obrázek 14: Systémový konfigurační nástroj jsou vyžadovány aplikace pro Metasys rozšířený systém vytváření přehledů a zpráv nebo základní energetická fakta rozšířené architektury systému Metasys pro schválená prostředí (Validated Environments - MVE) je potřeba podporovat více než 5 současných uživatelů. ADX podporuje 10 až 25 současných uživatelů. ADS nesplňuje jakýkoliv z vašich požadavků na uchovávání dat nebo přístup k datům Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin 11

12 Tabulka 2: Vlastnosti uchovávání dat v ADS a ADX Vlastnosti ADS ADX Položte si otázku Kapacita databáze 1 10 GB (databázový limit pro SQL Server 2008 Express R2 software a SQL Server 2008 Express) 4 GB (databázový limit pro SQL Server 2005 Express) 40 GB (minimum požadovaného volného místa v počítači po instalaci ADX) Databázi je možno rozšiřovat do všech pevných disků Dostupný typ archivace Manuální Manuální Automatický Plánovaný Archivační nástroje Metasys Database Manager SQL Server Management Studio Express software Metasys Database Manager Microsoft SQL Server software Do jakého okamžiku v minulosti potřebujete sbírat data před jejich archivací? V typickém systému 2, ADS databáze dosahuje databázovou kapacitu přibližně za 3.5 roku pro SQL Server 2008 Express R2 a SQL Server 2008 Express, nebo 1 rok pro SQL Server 2005 Express. V obvyklém systému 3 dosahuje databáze ADX kapacity 40 GB za zhruba 2.5 roku. Potřebujete manuální nebo automatické archivování? Pokud nepotřebujete automatické nebo plánované archivování, pak pro vás může být vhodné ADS. V případě, že je databáze plná, musíte provést manuální archivaci, aby se systém Metasys nedostal do režimu offline. Pokud požadujete automatické nebo plánované archivování, pak instalujte ADX. Automatická archivace předchází situaci, že je Metasys offline. Máte k dispozici zkušené IT specialisty? Pokud máte zkušení IT specialisty v dané lokalitě, je možné, že budou požadovat specifické nástroje pro řízení archivace od třetí strany nebo upřednostní schopnosti softwaru ADX SQL Server. 1. Uvědomte si fyzické limity volného místa na hard disku počítače. Musíte mít dostatek prostoru pro všechny instalované programy, aktivní databázi, archívy, dočasné soubory databází a další podpůrné soubory. Automatické archivování se neuskuteční pokud není k dispozici volný prostor na disku. 2. Typický systém s ADS a 4mi - 5ti síťovými automatizačními jednotkami (NAE) se zhruba 20% bodů trendovaných ve 30-minutových intervalech. 3. Typický systém s ADX a 15ti síťovými automatizačními jednotkami (NAE) se zhruba 20% bodů trendovaných v 15-minutových intervalech. 12 Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin

13 Přístup k datům Dalším faktorem při rozhodování mezi ADS a ADX, který je třeba vzít v úvahu, je přístup k datům v systému. V tabulce 3 naleznete další informace. Tabulka 3: Přístup k datům v ADS a ADX Vlastnosti ADS ADX Položte si otázku Před archivací dat Standardní výpisy Uživatelské výpisy Po archivaci dat Spojování archivů pro přístup k datům a výpisy Ano Trendové studie Exportní utilita Ano - s nástroji třetí strany Různé nástroje třetí strany Ano - s nástroji třetí strany Různé nástroje třetí strany Ano Trendové studie Exportní utilita Rozšířený systém vytváření přehledů a zpráv Základní energetická fakta Ano - s nástroji třetí strany Různé nástroje třetí strany Ano - s nástroji třetí strany Software SQL Server Software Microsoft Reports Jaký typ standardních výpisů potřebujete? Pokud potřebujete pouze historické hodnoty pro vybrané body, instalujte ADS. Pokud potřebujete historické hodnoty bodů, podmínky režimu offline, prověřovací záznamy, data o událostech a více, instalujte ADX s rozšířeným systémem výpisů Metasys. Potřebujete uživatelské výpisy? Pokud nepotřebujete uživatelské výpisy, instalujte ADS. Pokud potřebujete uživatelské výpisy, instalujte ADX a naplánujte si nezbytnou odbornou pomoc pro vytvoření a interpretaci uživatelských výpisů používajících nástroje třetí strany. Potřebujete přístup k datům nebo vyhledávání v datech ve více než v jednom archivu současně? Pokud chcete mít přístup k datům v každému archivu zvlášť, instalujte ADS. Pokud chcete mít přístup k datům v několika archivech nebo ve všech vašich archivech, použijte nástroje třetí strany pro spojení archivů a instalujte ADX, a tak můžete vyhledávat v celém propojeném archivním souboru. Naplánujte si nezbytnou odbornou pomoc. Informace k objednávce Tabulka 4: Informace pro objednávku ADS/ADX Objednávací číslo MS-ADS05U-0 MS-ADX10U-0 MS-ADX10SQL-0 MS-ADXSWO-0 MS-ADXSWOSQL-0 Popis ADS nový projekt, software až pro 5 současně pracujících uživatelů ADX nový projekt, software až pro 10 uživatelů ADX nový projekt, software pro až 10 uživatelů Obsahuje Microsoft SQL Server 2008 software s licencí pro neomezený počet uživatelů / zařízení. ADX nový projekt, software až pro 25 uživatelů ADX nový projekt, software pro až 25 uživatelů Obsahuje Microsoft SQL Server 2008 software s licencí pro neomezený počet uživatelů / zařízení. Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin 13

14 Technické specifikace Aplikační a Datový server (ADS), požadavky na systém Doporučená platforma PC 1 Doporučená paměť Podporovaný OS 2 a databázový SW Požadovaný typ webového prohlížeče pro Metasys na klientských PC Komunikace Další SW dodávaný s ADS Volitelný HW 2.8 GHz Pentium 4 processor s 80 GB HD (2.0 GHz Pentium 4 processor s minimálně 40 GB HD) 20 GB volného místa na HD (disk C), po instalaci všech nezbytných SW a před instalací SW ADS Poznámka: Předpokládaný SW včetně podporovaného OS, databázového SW, NET Framework a další SW, nebo aktualizace nutná k instalaci ADS. minimálně 2 GB RAM OS Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise a Ultimate Editions (32-bit) s SP1 (Zahrnuje Microsoft IIS verzi 7.5) Podporuje Microsoft SQL Server 2008 R2 Express (32-bit), SQL Server 2008 Express software s SP2 (32-bit), nebo SQL Server 2005 Express s SP3 (32-bit) OS Microsoft Windows XP Professional Edition (32-bit) s SP3 (Zahrnuje Microsoft IIS verzi 5.1) Podporuje Microsoft SQL Server 2008 R2 Express (32-bit), nebo SQL Server 2008 Expresss s SP2 (32- bit), nebo SQL Server 2005 Express s SP3 (32-bit) Microsoft Internet Explorer verze 6.x, 7.0, nebo 8.0 Java Runtime Environment (JRE) 1.6.0_23 Poznámka: Na uživatelských PC je nutné mít instalovaný OS podporovaný systémem Metasys. Pokud tomu tak není je možné, že přístup do systému nebude možný. Pro více informací se podívejte také na požadavky pro Site Management Portal Client Computer v části Metasys System Extended Architecture Overview (LIT ) Síťová karta Ethernet 10/100/1000 Mbps (100 Mbps nebo lépe doporučená) Poznámka: ADS podporuje pouze jednu síťovou kartu CCT Export Utility Metasys Database Manager Microsoft.NET Framework verze 3.5 SP1 Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Microsoft SQL Server 2008 Express s SP2 Microsoft SQL Server 2005 Express s SP3 Ready Access Portal SCT SCT Manager Poznámka: OS Microsoft Windows obsahuje.net Framework verzi (žádná další instalace není nutná). Jakákoliv síťová nebo místní tiskárna podporovaná operačním systémem Windows 1. Naše doporučení pro platformy PC a jejich paměti neznamenají, že starší a pomalejší stroje nejsou použitelné. Další informace týkající se vašeho PC/serveru naleznete v technické příručce Network and IT Guidance for the BAS Professional (LIT ). 2. Informace o speciálním nastavení OS Microsoft Windows potřebném pro konfiguraci systému Metasys naleznete v technické příručce Network and IT Guidance for the BAS Professional (LIT ). 14 Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin

15 Rozšířený Aplikační a Datový server, požadavky na systém (sjednocený systém ADX) Doporučená platforma PC 1 Doporučená paměť Podporovaný OS 2 a databázový SW 3 Požadovaný typ webového prohlížeče pro Metasys na klientských PC Komunikace Další SW dodávaný s ADS CCT 4 Volitelný HW 2.8 GHz Pentium 4 procesor s 160 GB HD (2.0 GHz Pentium 4 procesor s minimálně 80 GB HD) 40 GB volného místa na HD (disk C), po instalaci všech nezbytných SW a před instalací SW ADX Poznámka: Podmínkou pro instalaci ADX je podporovaný OS Microsoft Windows, SQL Server, Windows.NET Framework, Java Runtime Environment a žádný další požadovaný SW nebo SP ke konfiguraci ADX. minimálně 4 GB RAM OS Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) (Zahrnuje Microsoft IIS verzi 7.5) Podporuje Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard a Enterprise (64-bit), nebo Microsoft SQL Server 2008 Standard nebo Enterprise s SP1 (64-bit) OS Microsoft Windows Server 2008 (32-bit) s SP2 (Zahrnuje Microsoft IIS verzi 7.0) Podporuje Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard a Enterprise (32-bit), SQL Server 2008 Standard a Enterprise s SP2 (32-bit),nebo SQL Server 2005 Standard and Enterprise s SP3 (32-bit) OS Microsoft Windows Server 2003 R2 (32-bit) s SP2 (Zahrnuje Microsoft IIS verzi 6.0) Podporuje Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard a Enterprise (32-bit), SQL Server 2008 Standard a Enterprise s SP2 (32-bit), nebo SQL Server 2005 Standard a Enterprise s SP3 (32-bit) Microsoft Internet Explorer verze 6.x, 7.0, nebo 8.0 Java Runtime Environment (JRE) 1.6.0_23 Poznámka: Na uživatelských PC je nutné mít instalovaný OS podporovaný systémem Metasys. Pokud tomu tak není je možné, že přístup do systému nebude možný. Pro více informací se podívejte také na požadavky pro Site Management Portal Client Computer v části Metasys System Extended Architecture Overview (LIT ) Síťová karta Ethernet 10/100/1000 Mbps (100 Mbps nebo lépe doporučená) Poznámka: ADS podporuje pouze jednu síťovou kartu Export Utility Metasys Advanced Reporting System Metasys Database Manager software Microsoft.NET Framework verze 3.5 SP1 nebo (Windows Server 2008 R2) Ready Access Portal SCT SCT Manager Poznámka: Metasys Advanced Reporting System vyžaduje systém ADX. SCT musí být instalován na ADX. Jakákoliv síťová nebo místní tiskárna podporovaná operačním systémem Windows 1. Naše doporučení k pro platformy PC a jejich paměti neznamenají, že starší a pomalejší stroje nejsou použitelné. Další informace týkající se vašeho PC/serveru naleznete v technické příručce Network and IT Guidance for the BAS Professional (LIT ). 2. Informace o speciálním nastavení OS Microsoft Windows potřebném pro konfiguraci systému Metasys naleznete v technické příručce Network and IT Guidance for the BAS Professional (LIT ). 3. Ke každému procesoru je nutná samostatná licence pro SQL server. Pro vícejádrový procesor postačuje pouze jedna licence. 4. SW CCT podporován pouze na 32-bitových OS (nezahrnuje OS Windows Server 2008 R2 [64-bit]). Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin 15

16 Rozšířený Aplikační a Datový server, požadavky na systém (dělený systém ADX) (část 1 / 2) Doporučená platforma PC 1 Doporučená paměť Podporovaný OS 3,4 a databázový SW 5 Požadovaný typ webového prohlížeče pro Metasys na klientských PC Komunikace Web / aplikační server 2.8 GHz Pentium 4 processor s 160 GB HD (2.0 GHz Pentium 4 processor s minimálně 80 GB) DVD mechanika 200 MB volného místa na HD (disk C) po předpokládané instalaci 2 a před instalací ADX Databázový server 2.8 GHz Pentium 4 processor s 160 GB HD (2.0 GHz Pentium 4 processor s minimálně 80 GB) DVD mechanika 40 GB volného místa na HD (disk C) po předpokládané instalaci 2 Počítač SCT V dělené konfiguraci nelze nainstalovat software SCT na stejný počítač s Web / Aplikační serverem, nebo Databázovým serverem. Pro další informace se podívejte na System Configuration Tool (LIT ). minimálně 4 GB RAM OS Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) (Zahrnuje Microsoft IIS verzi 7.5) Podporuje Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard a Enterprise (64-bit), nebo Microsoft SQL Server 2008 Standard nebo Enterprise s SP1 (64-bit) OS Microsoft Windows Server 2008 (32-bit) s SP2 (Zahrnuje Microsoft IIS verzi 7.0) Podporuje Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard a Enterprise (32-bit), SQL Server 2008 Standard a Enterprise s SP2 (32-bit),nebo SQL Server 2005 Standard and Enterprise s SP3 (32-bit) OS Microsoft Windows Server 2003 R2 (32-bit) s SP2 (Zahrnuje Microsoft IIS verzi 6.0) Podporuje Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard a Enterprise (32-bit), SQL Server 2008 Standard a Enterprise s SP2 (32-bit), nebo SQL Server 2005 Standard a Enterprise s SP3 (32-bit) Microsoft Internet Explorer verze 6.x, 7.0, nebo 8.0 Java Runtime Environment (JRE) 1.6.0_23 Poznámka: Na uživatelských PC je nutné mít instalovaný OS podporovaný systémem Metasys. Pokud tomu tak není je možné, že přístup do systému nebude možný. Pro více informací se podívejte také na požadavky pro Site Management Portal Client Computer v části Metasys System Extended Architecture Overview (LIT ) Síťová karta Ethernet 10/100/1000 Mbps (100 Mbps nebo lépe doporučená) Poznámka: ADS podporuje pouze jednu síťovou kartu 16 Aplikační a datový server (ADS/ADX) Produktový buletin

17 Rozšířený Aplikační a Datový server, požadavky na systém (dělený systém ADX) (část 2 / 2) Další SW dodávaný s ADS CCT 6 Volitelný HW Export Utility Metasys Advanced Reporting System Metasys Database Manager software Microsoft.NET Framework verze 3.5 SP1 nebo Ready Access Portal SCT SCT Manager Poznámka: Metasys Advanced Reporting System vyžaduje systém ADX. SCT musí být instalován na ADX. Jakákoliv síťová nebo místní tiskárna podporovaná operačním systémem Windows 1. Naše doporučení k pro platformy PC a jejich paměti neznamenají, že starší a pomalejší stroje nejsou použitelné. Další informace týkající se vašeho PC/serveru naleznete v technické příručce Network and IT Guidance for the BAS Professional (LIT ). 2. Podmínkou k instalaci je OS Windows ADX a software SQL Server, Windows.NET Framework, a další software nebo SP pro ADX. 3. Web/Aplikační a databázový servermusí mít instalovaný stejný OS. 4. Informace o speciálním nastavení OS Microsoft Windows potřebném pro konfiguraci systému Metasys naleznete v technické příručce Network and IT Guidance for the BAS Professional (LIT ). 5. Ke každému procesoru je nutná samostatná licence pro SQL server. Pro vícejádrový procesor postačuje pouze jedna licence. 6. SW CCT podporován pouze na 32-bitových OS (nezahrnuje OS Windows Server 2008 R2 [64-bit]). JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. Líbalova 1, Praha 4 Tel.: Fax: Building Efficiency 507 E. Michigan Street, Milwaukee, WI Metasys and Johnson Controls are registered trademarks of Johnson Controls, Inc. Všechny ostatní značky jsou značkami příslušných vlastníků Johnson Controls, Inc. Aplikační a datový server ADS/ADX Produktový buletin 17 Published in U.S.A.

Rozšířená architektura systému Metasys

Rozšířená architektura systému Metasys Rozšířená architektura systému Metasys Produktový buletin Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - Rozšířená architektura systému Metasys Datum vydání - 0110/0610CZ Architektura systému automatizace

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

verze GORDIC spol. s r. o.

verze GORDIC spol. s r. o. Compatibility List verze 01.1 199-01 GORDIC spol. s r. o. Obsah 1 Obsah 1 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Webový aplikační server Kancelářský software Úložiště souborů

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize. Část i základy Microsoft Windows XP Professional

Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize. Část i základy Microsoft Windows XP Professional Obsah Poděkování Úvod Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize podpora xix xxi xxi xxii xxiii xxiv Část i základy Microsoft Windows XP Professional KAPITOLA 1

Více

Základní informace a postup instalace systému ISAO

Základní informace a postup instalace systému ISAO Základní informace a postup instalace systému ISAO Informační systém Auditního orgánu, verze 1.18.00 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 16. 5. 2016, verze 1.00 Základní informace

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz,

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz, Novinky Autodesk Vault 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Vault 2017 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Vault 2017. Obsah: 1.

Více

PMS - Power Monitor System. Rychlá instalace

PMS - Power Monitor System. Rychlá instalace PMS - Power Monitor System Rychlá instalace 51601 Rychnov nad Kněžnou 2 Obsah 1. Popis... 3 2. Komponenty software... 3 3. Minimální konfigurace HW... 3 4. Aktualizace software... 4 5. Rychlá instalace...

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

APS 400 nadministrator

APS 400 nadministrator APS 400 APS 400 nadministrator Balík programů pro správu systému APS 400 Instalační příručka 2004 2008,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou!

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! GlobMon globální monitorovací softvér Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! Jednoduše a přehledně. version5 Pokud Váš napájecí systém sestávající z UPS, invertorů, motorgenerátorů, přepínačů,

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie.

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Obsah prezentace. Historie systému Gradient. Popis funkcí systému Gradient. Závěr kontaktní informace.

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Základní informace a postup instalace systému IS MPP

Základní informace a postup instalace systému IS MPP Základní informace a postup instalace systému IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Základní informace a

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD 1. Příprava k instalaci SQL Serveru 2. Instalace SQL Serveru 3. Základní konfigurace SQL Serveru Vychází ze Sybase SQL Server Verze Rok Název Codename 7.0 1998

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Doporučeno pro předpokládané využití serveru pro zpracování 2000 dokumentů měsíčně. HW: 3GHz procesor, 2 jádra, 8GB RAM

Doporučeno pro předpokládané využití serveru pro zpracování 2000 dokumentů měsíčně. HW: 3GHz procesor, 2 jádra, 8GB RAM 1. Doporučené SW a HW nároky Doporučeno pro předpokládané využití serveru pro zpracování 2000 dokumentů měsíčně. HW: 3GHz procesor, 2 jádra, 8GB RAM SW: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 Microsoft

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 SIMATIC PCS 7 Archivace a prezentace dat Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 Možnosti archivace výrobních dat v SIMATIC PCS 7 I. Přímo na OS (krátkodobě) StoragePlus server (menší

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 641 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS700 Obslužný a alarmový software v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací LPB přes komunikační

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

1. Pořízení dokumentu

1. Pořízení dokumentu 1. Pořízení dokumentu Vytvoření kdykoliv čitelného, ověřitelného a nezpochybnitelného dokumentu je pomocí aplikací Long- Term Docs rychlé a velice jednoduché. Stačí se zaregistrovat a vybrat si zařízení,

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

ProjectWise V8 XM Edition

ProjectWise V8 XM Edition . ProjectWise V8 XM Edition ProjectWise V8 XM Edition Evoluční rozšíření, nikoliv revoluce Hlavní témata XM Edition projekty podpora projektového přístupu, šablony projektů workspaces podpora pracovních

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Strana 27-6. Strana 27-7

Strana 27-6. Strana 27-7 Strana -6 SOFTWARE PRO DOHLED A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ Struktura a aplikace založená na relačním databázovém systému MS SQL Prohlížení dat prostřednictvím běžných internetových prohlížečů Vysoce univerzální

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese?

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese? Aktivity Správce IT HelpDesk HelpDesk Co je HelpDesk? HelpDesk je uživatelsky vstřícná webová aplikace, která výrazně usnadňuje firemní komunikaci a plánování úkolů k řešení. Svou přehledností umožňuje

Více

Úvod 17 ČÁST 1. Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21

Úvod 17 ČÁST 1. Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21 Úvod 17 Proč číst tuto knihu? 18 ČÁST 1 Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21 Kritéria návrhu doménové struktury služby Active Directory 22 Schéma 23 Aspekty návrhu

Více

APS Administrator.ST

APS Administrator.ST APS Administrator.ST Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Webové rozhraní sledování docházky studentů Instalační a uživatelská příručka 2004 2016,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz,

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

CADKON ARCHITECTURE

CADKON ARCHITECTURE Slovenský doplněk pro CADKON+ 2017 ARCHITECTURE www.cadkon.eu www.cadnet.cz, helpdesk.cadkon.eu, www.graitec.com CADKON+ 2017 slovenský doplněk Slovenský doplněk je určen pro slovenské zákazníky používající

Více

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator APS Web Panel Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech, změna uživatelského hesla a PINu a nastavení časového plánu Instalační a uživatelská příručka

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení Obchodní společnost nebo

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

NIBE Uplink Uživatelská příručka

NIBE Uplink Uživatelská příručka NIBE Uplink Uživatelská příručka Obsah 1 Všeobecné Úrovně služby Požadavky 2 Registrace služby NIBE Uplink 3 Navigace na stránkách Moje systémy Software Nastavení účtu Odhlášení 1. Všeobecné Aplikace NIBE

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Statistica, kdo je kdo?

Statistica, kdo je kdo? Statistica, kdo je kdo? Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Typy instalací Typ článku: Teorie Někteří z vás používají univerzitní licence, někteří síťové, podnikové atd. V tomto článku Vám představíme,

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

AutoCAD Plant 3D 2018

AutoCAD Plant 3D 2018 Novinky AutoCAD Plant 3D 2018 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky AutoCAD Plant 3D PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD Plant 3D 2018. Obsah: 1.

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Novinky AutoCAD LT 2017

Novinky AutoCAD LT 2017 Novinky AutoCAD LT 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky AutoCAD LT 2017 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD LT 2017. Obsah: 1. Autodesk aplikace...

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Informační systém pro vysoké a vyšší odborné školy Technická specifikace Obecný popis systému Technická specifikace Obecný popis systému Computer Aided Technologies, s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace

Více

IW3 MS SQL SERVER 2014

IW3 MS SQL SERVER 2014 Instalace a konfigurace IW3 MS SQL SERVER 2014 Ing. Peter Solár, MCITP EA solar@pocitacoveskoleni.cz 1 OSNOVA 1. příprava instalace SQL serveru 2. instalace SQL serveru 3. základní konfigurace SQL serveru

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise aplikace FUEL 2000 Enterprise Zpracoval: Ondřej Bejšovec JS Petrol s.r.o. Autor programu: UNICODE Systems, s.r.o. Ruská ul.14 674 01 Třebíč IČO: 26224992-1 - Úvod a přihlášení do systému 1) O systému Srdcem

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12

Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12 Obsah Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12 Úvod do Microsoft SharePoint Foundation 2010 13 Základní pojmy používané v této knize

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Informační Systém PINEL plus

Informační Systém PINEL plus Informační Systém PINEL plus Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce PINEL plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti HIPPO,

Více

manažerského řízení HW a SW požadavky pro sw ATTIS

manažerského řízení HW a SW požadavky pro sw ATTIS HW a SW požadavky pro sw ATTIS Verze manuálu: 3.7 Datum: 1.8.2016 ATTN Consulting s.r.o. Strana č. 1 / 5 Obsah 1. Požadavky na konfiguraci systému... 3 1.1. Systémové požadavky na server (IIS, SQL)...

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Mnoho dodavatelů řeší HD IP kamerový systém nekompletně s použitím produktů třetích stran. IP kamerový systém ENDURA společnosti Schneider

Více

Office Synchronizer Poznámky k verzi. Verze 1.61

Office Synchronizer Poznámky k verzi. Verze 1.61 Office Synchronizer Poznámky k verzi Verze 1.61 Sídlo společnosti Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tel: +1-937-233-8921

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Wonderware Information Server 2012 R2 Co je nového

Wonderware Information Server 2012 R2 Co je nového Wonderware Information Server 2012 R2 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více