Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení na pomoc dětem s handicapy"

Transkript

1 ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ Sdružení na pomoc dětem s handicapy

2 Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém roce. V roce 2014 prošlo sdružení zásadní změnou. V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku jsme se museli transformovat na jinou formu právnické osoby. Po odborných konzultacích valná hromada rozhodla, že nejvhodnější bude (vzhledem k činnosti a rozsahu působnosti komunitního centra) statut ústav, a tak jsme se jím na sklonku roku skutečně stali. Tento pojem, který si nese nelichotivý nádech z let minulých, nám příliš blízký není, ale věříme, že si zvykneme a snad naší činností i částečně přispějeme k jeho rehabilitaci Patronka Motýlku Radostnou novinou je, že se nám podařilo zaregistrovat novou sociální službu, a to sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením. Tento krok je, jak věříme, projevem další profesionalizace námi poskytovaných služeb. Reagovali jsme tak na potřeby naší lokality a proměny jejího demograi ckého a sociálně kulturního složení. Abychom tuto novou službu mohli poskytovat v plné míře a dobré kvalitě, rozhodli jsme se ukončit se začátkem roku 2015 provoz mateřského centra. Věříme, že vynaložené úsilí související s těmito změnami přinese prospěch mnoha dalším potřebným dětem a jejich rodičům a pomůže jim zvládat obtížná období života. Mnohokrát děkujeme všem dárcům, zástupcům institucí, dobrovolníkům a příznivcům Motýlku za jejich milou podporu a často dlouhodobou přízeň. Velmi si jí vážíme. Všechny děti touží po tom si hrát. Zdá se to být naprosto samozřejmé a jednoduché. Pro děti s postižením to ale tak snadné být nemusí. Motýlek jim tuto možnost dává. Zábavnou a laskavou hrou se učí a přibližují ostatním. ester Janečková PhDr. Hana Urbanová PhDr. Zuzana Jelenová 2 3

3 Obsah Personální zajištění Úvodní slovo Patronka Motýlku Personální zajištění Centrum denních služeb Mateřské centrum Nízkoprahový klub Paciic Projekt Podpora rodin Sociálně aktivizační služba Projekt Rozvoj sociální turistiky Dobrovolníci Studenti Puzzlemánie Národní potravinová sbírka Beneiční koncerty Poděkování za mimořádnou akci Mediální podpora Finanční zpráva Vyjádření auditora Naši činnost podpořili Správní rada Ředitelka Předsedkyně: PhDr. Zuzana Jelenová PhDr. Hana Urbanová Místopředsedkyně: Magdalena Lukášová Místopředseda sdružení: Josef Kubíček Zaměstnanci a externí spolupracovníci Vladimír Jelen, zástupce ředitelky, vedoucí CDS, Petr Novák, kontaktní pracovník NZDM muzikoterapeut Bc. Hana Maňáková, pracovnice v sociálních službách Ing. Sylva Bártová, ekonomická a organizační pracovnice Miloslava Štemberková, účetní Lucie Běhavá, vedoucí MC a praxí, prac. v sociálních Mgr. Markéta Paroubková, speciální pedagožka, logopedka službách CDS Mgr. Lucie Dušková, speciální pedagožka, logopedka Mgr. Hana Krupníková, koordinátorka projektu sanace Eliška Tomanová, lektorka keramiky, pracovnice v sociálních a dobrovolníků službách Mgr. Kateřina Herciková, sociální pracovnice Hana Nováková, canisterapeutka, prac. volnočasových aktivit Mgr. Dagmar Kovaříková, sociální pracovnice Jitka Haugvicová, metodička plavání Bc. Adéla Burianová, pedagogická asistentka Mgr. Erika Vosáhlová, fundraiserka a PR pracovnice Bc. Petra Blažková, DiS., vedoucí NZDM Mgr. Martina Hyžová, supervizorka a lektorka Bc. Lukáš Petrželka, kontaktní pracovník NZDM Mgr. Michal Zahradník, supervizor Bc. Kristýna Pazderková, kontaktní pracovnice NZDM a další Petra Bigasová, DiS., kontaktní pracovnice NZDM Bc. Michaela Dopitová, kontaktní pracovnice NZDM 4 5

4 Centrum denních služeb Poslání V centru denních služeb KC Motýlek umožňujeme dětem se zdravotním postižením, které vyrůstají v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Dáváme jim příležitost rozvíjet zájmy a dovednosti podle jejich potřeb, napomáháme k jejich začlenění do společnosti a k tomu, aby žily stejně jako vrstevníci a v dospělosti potřebovaly co nejmenší podporu svého okolí. KOMU JSOU NAŠe SlUŽBy URČeNy Služby poskytujeme dětem od 3 do 18 let z Prahy a okolí, které v důsledku zdravotního postižení: NAŠe ZáSADy PŘI PRáCI S KlIeNTy dbáme na jejich důstojnost poskytujeme jim adekvátní míru podpory služby pružně přizpůsobujeme jejich potřebám podporujeme je v samostatnosti a rozvoji dovedností posilujeme je ve vlastním rozhodování máme pochopení pro jejich osobité projevy uplatňujeme individuální přístup mají sníženou soběstačnost potřebují zvýšenou podporu při rozvoji svých dovedností mají málo příležitostí pro rozvoj svých zájmů mají omezený kontakt s dětmi Služby nejsou určené dětem se smyslovým postižením. JAK DĚTeM POMáHáMe dáváme jim příležitost poznávat a rozvíjet zájmy zvyšujeme jejich dovednosti, soběstačnost a sebevědomí umožňujeme jim aktivně trávit volný čas v dětském kolektivu Aktivity, které zde může dcera využívat, ji rozvíjejí po mnoha stránkách. Kromě toho má možnost se tu setkávat s přáteli a trénovat se i po sociální stránce. Dcera je v KC Motýlek šťastná 6 7

5 Aktivity nabízené v CDS: canisterapie, logopedie, keramika, muzikoterapie, arteterapie, plavání, sportovní klub, klub pro rozvoj dovedností, klub s prvky dramaterapie, cvičení, speciální prázdninový provoz (celodenní provoz umožňující dětem trávit prázdniny podobně jako jejich zdraví vrstevníci) Zmíněné aktivity probíhají individuální nebo skupinovou formou a zahrnují základní činnosti, jak požaduje zákon o sociálních službách. V roce 2014 jsme klientům nabídli další službu Dívčí klub. Je určen náctiletým dívkám, které na něm rozvíjejí sociální a komunikační dovednosti, povídají si o dospívání, partnerství, bezpečnosti a dalších důležitých a pro ně zajímavých tématech. Také si zde osvojují základní dovednosti v domácích pracích (žehlení, úklid, mytí nádobí, příprava jednoduchých pokrmů). Jejich zvládnutí je nezbytné pro získání co možná největší míry samostatnosti v dospělosti. Z celkového počtu 51 klientů, se kterými byla podepsána dohoda o poskytování služby a sestaven individuální plán (tj. vzájemná dohoda na cílech služby a na způsobu jejich dosažení), se u 26 podařilo stanovené cíle naplnit, u 14 se to podařilo částečně a u 11 nebylo zatím možné splnění cílů vyhodnotit (většinou z důvodu krátké doby užívání služby). Stanovované cíle (s uvedeným počtem zapojených dětí) lze rozdělit do tří skupin podle zaměření: I. skupina cílů zvýšení dovedností a osobní rozvoj dítěte 45 dětí II. skupina cílů rozvinutí zájmu dítěte 39 dětí III. skupina cílů umožnění dítěti aktivně trávit čas ve skupině 42 dětí 8 9

6 V roce 2014 jsme poskytovali v CDS služby 51 klientům v rámci 2419 kontaktů v rozsahu 2819 hodin. Pro rodiny pečující o dítě s handicapem jsme (nad rámec základních služeb CDS) připravovali i další akce, na kterých se rodiče s dětmi i včetně jejich sourozenců mohli setkávat a navazovat nové kontakty. Jednalo se například o společný piknik na zahradě, vánoční besídku nebo výtvarné dílny. I o prázdninách byla pro naše klienty připravena bohatá nabídka. Velmi nás potěšil fakt, že po více jak deseti letech, kdy jsme pravidelně organizovali letní rekondiční pobyty, vyjely poprvé rodiny zcela samostatně. Vazby a vzniklá přátelství mezi rodinami byly dostatečným základem k tomu, aby v situaci, kdy Motýlek nemůže tuto oblíbenou službu svým klientům nadále nabízet, si svépomocí společný pobyt zorganizovaly rodiny samy. Díky získanému grantu jsme jim mohli na tento a jeden další víkendový zimní pobyt i nančně přispět. V tomto roce jsme reagovali na přání rodičů a rozšířili speciální letní prázdninový program v KC Motýlek ze dvou na tři týdny. Na jeho programu byly kromě běžných činností v Motýlku hudební, pohybové, výtvarné, skupinové nebo individuální hry i aktivity venkovní. S dětmi jsme kromě opakovaných návštěv plovárny či bazénu absolvovali např. prohlídku Chvalského zámku, hasičské stanice nebo zrcadlového bludiště. Děti měly možnost jezdit na koních, navštívit svíčkárnu, jet na výlety do centra Prahy, do ZOO a na další atraktivní cíle. Součástí programu bylo i cestování MHD a společné nakupování. Děti tak trénovaly sociální dovednosti v běžném prostředí a mohly tím zúročit to, co nacvičují v pravidelných aktivitách během roku. Nabídkou tohoto speciálního programu usilujeme o vyrovnání jejich příležitostí ve vztahu k vrstevníkům

7 Mateřské centrum Poslání Mateřské centrum Motýlek nabízí prostor pro setkávání rodin s dětmi raného a předškolního věku ze sídliště Černý Most a jeho okolí.vznikají tu příležitosti pro nová přátelství, získávání informací a kontaktů, sdílení zkušeností s rodičovstvím a možnosti aktivně trávit volný čas spolu se svými dětmi. Cíle zvýšení rodičovských kompetencí a aktivizace rodičů v jejich roli seberealizace a naplňování sociálních potřeb klientů prevence vzniku nepříznivých situací ohrožujících rodinu eliminace negativních jevů v rodinách aktivní zapojení klientů do plánování, příprav a realizace aktivit projektu ZáSADy pomáháme všem rodičům bez rozdílu vnímáme rodiče jako partnery posilujeme kompetence rodičů inspirujeme klienty mateřského centra k pozitivnímu rodičovství s výchovou dětí (projekt využívalo 5 rodin s dítětem se ZP). Nepochybným přínosem bylo i setkávání dětí s handicapem s vrstevníky, a to pro obě zmíněné skupiny. Programy MC byly otevřené také cizincům, kteří tu mohli nalézt prostor pro přirozené začlenění do většinové společnosti (tuto možnost využívaly rodiny z Vietnamu a Ruska). Kromě pravidelných programů jsme pro klienty připravili různorodé akce vzdělávací přednášky, výtvarné workshopy, kulturní i sportovní aktivity. Mateřské centrum jsme provozovali třináctým rokem a jako obvykle jsme se věnovali realizaci projektových aktivit zaměřených na systematický rozvoj rodičovských kompetencí. Projekt obsahoval různorodé aktivity, především psychosociálního a vzdělávacího charakteru. V rámci společného programu byli návštěvníci citlivě (formou her a různých zábavných cvičení s dětmi) vedeni k tréninku podpory rozvoje dětí. Ojedinělost služeb našeho MC spočívala v přizpůsobování aktivit i rodinám pečujícím o dítě se zdravotním postižením, neboť i ony potřebují podporu při zvyšování dovedností souvisejících Pečující osoby zde měly stálou podporu při řešení různých životních situací. Nejčastějšími tématy poradenství bylo začlenění dítěte do dětského kolektivu, výchovné a partnerské problémy, rozdíly v přístupu k výchově apod

8 Náplní heren s programem bylo společné cvičení, zpívání, tvořivá činnost a v mezičasech také volná hra. Do pondělní a úterní dopolední herny s programem docházelo 39 rodin. Děti často navazovaly první kontakty s vrstevníky a zvykaly si na nové prostředí, což jim usnadnilo adaptaci při vstupu do školských zařízení. Volná herna byla k dispozici třikrát týdně a celkem ji využívalo 57 rodin. Vytvořilo se zde příjemné prostředí i pro přátelská setkávání rodičů. Návštěvníkům bylo k dispozici velmi pěkně vybavené zázemí herny zaměřené i na miminka. Z důvodu i nanční neudržitelnosti (především kvůli změně grantového řízení MPSV programy našeho MC již nespadají do dotačních oblastí) jsme bohužel byli nuceni k tento projekt ukončit. Na provoz mateřského centra bylo vydáno celkem Kč, které byly uhrazeny z grantů MHMP, MČ Praha 14, příspěvků klientů a darů sponzorů. Školička přirozeně navazovala na program heren a pomáhala dětem usnadnit odpoutání se od maminky ve známém prostředí v kolektivu vrstevníků. I zde byla možnost integrace dětí s handicapem. V době konání školičky měli rodiče vlastní aktivity. Návštěvníkům byla k dispozici půjčovna hraček a literatury jak s problematikou výchovy dětí, tak knížky inspirativní a tvořivé.také jim byly k dispozici časopisy, které pravidelně odebíráme, rovněž interaktivní hračky pro děti a didaktické pomůcky. logopedická péče pomáhala dětem s opožděným vývojem řeči či poruchami výslovnosti. Témata tvořivých dílen byla vybírána s ohledem na roční období a zájmy klientů. Společně jsme se setkali při velikonočním tvoření, výrobě dárkových krabic a zdobení adventních věnců. Mateřské centrum v číslech Počet jednotlivých klientů 207 Počet rodin 86 Počet kontaktů s klienty 1637 Uskutečněných akcí 10 Herna je skvělá pro setkávání dětí s kolektivem. Líbí se nám její program od začátku až do konce, je to skvěle využitý čas

9 Nízkoprahový klub Paciic Poslání Nízkoprahový klub Paciic nabízí služby dětem a mládeži od 6 do 22 let z pražského sídliště Černý Most a okolí, jež tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní období, nebo se dostávají do konliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim odbornou pomoc a podporu při řešení tíživých situací, příležitost pro bezpečné a společensky přijatelné trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a začlenění do společnosti. CílE Uživatelé: se nechovají rizikově nebo se míra jejich rizikového chování snížila žijí v souladu se základními společenskými normami tráví volný čas bezpečně pro sebe i druhé a podle svých osobních předpokladů mají kontakty s vrstevníky v míře a kvalitě odpovídající jejich potřebám rozumějí zátěžové události, kterou prožívají, a umějí si představit její důsledky, znají možnosti jejího řešení nebo vyrovnání se s ní, přiměřeně na ni nebo obavy z ní reagují dosáhli takové úrovně schopností a dovedností, která odpovídá jejich věku, nebo se zvýšila ZáSADy Veškeré služby NZDM Paciic jsou poskytovány se zřetelem na dodržování těchto zásad: Nízkoprahovost = snadná dostupnost vstup do klubu je zdarma, využívání služeb klubu je dobrovolné není vyžadována pravidelná docházka do klubu Anonymita a důvěrnost uživatelé mohou po celou dobu užívání služeb klubu zůstat v anonymitě (vystupovat pod přezdívkou), sdělují jen ty údaje, které jsou nezbytné pro kvalitní poskytování služby, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí Samostatnost uživatele podporujeme v rozvoji dovedností a využívání běžně dostupných služeb, předcházíme závislosti uživatele na službě Individuální přístup každému uživateli se věnujeme s ohledem na jeho potřeby, bez jakékoliv formy diskriminace, služby pružně přizpůsobujeme potřebám uživatelů Respekt uživatelé mají právo se sami rozhodovat, jak budou řešit svoji situaci, jsou podporováni v tom, aby činili vlastní rozhodnutí s porozuměním a přijetím jejich důsledků Důstojnost pracovníci vždy dbají na to, aby s uživateli nejednali na základě předsudků a zachovávali jejich důstojnost s důrazem na dodržování práv uživatelů 16 17

10 SlUŽBy A AKCe PACIFICU Podstatnou část služeb Pacii cu tvořila individuální práce s uživateli, kdy jim pracovníci pomáhali zorientovat se v jejich dlouhodobě nepříznivé situaci či aktuálním problému. Probírali s nimi možná řešení a jejich pravděpodobné následky, společně plánovali konkrétní kroky. Toto poradenství se často zaměřovalo na záležitosti vztahů, rodiny, sexu, návykových látek, školy, volného času atd. Některým uživatelům se pracovníci věnovali v krizových situacích, kdy posilovali jejich schopnosti řešit situaci vlastními silami a snižovali rizika negativních dopadů situace na uživatele a jeho okolí. Uživatelům služby jsme také pomáhali zprostředkovat kontakt se širším sociálním prostředím v rámci mimoklubových akcí, přičemž jsme usilovali o co největší pestrost navštívených prostředí. V rámci těchto aktivit byla u klientů také posilována schopnost dodržovat základní pravidla společenského chování. V roce 2014 jsme díky i nanční podpoře MČ Praha 14, MŠMT (projekt Volnočasové aktivity pro sociokulturně znevýhodněné děti a mládež ) a Nadačního fondu Albert (projekt Podpora dětí a mladých dospělých z klubu Pacii c ) mohli pokračovat v široké nabídce jednorázových i pravidelných akcí se sociálně aktivizačním charakterem. Návštěvníci klubu tak měli mnoho možností k rozvíjení svých zájmů a schopností při různorodých výtvarných, sportovních, hudebních či tanečních aktivitách. Během roku jsme navštívili akvapark, minigolf, kino, jízdárnu, lanové centrum či interaktivní výstavu Techmania, různé kulturní památky 18 Chodím sem ráda, protože je tu sranda, ale taky protože mi pomáhaj se školou a můžu si o všem popovídat. Je to tu dobré a když se nudíte, tak vás zabaví. V klubovém programu měly již tradičně stálé místo společné vaření a taneční skupina zumby, která během roku vystoupila na dvou velkých veřejných akcích. Vítanou a hojně využívanou službou je i bezplatná půjčovna publikací, her a sportovních potřeb, a to i k využití mimo klub.tato podpora částečně kompenzuje nedostatečné materiální vybavení dětí a dospívajících, kteří navštěvují Pacii c. 19

11 20 PReVeNTIVNí PROGRAMy Po celý rok byla součástí poskytovaných služeb také realizace speciické i nespeciické prevence. Pracovníci klubu se prevenci rizikového chování věnovali prostřednictvím individuální i skupinové práce s klienty. Uspořádali například několik besed a diskuzních klubů k tématům jako je nadužívání energetických nápojů, tolerance k homosexualitě, míra vhodnosti projevů partnerské náklonnosti na veřejnosti. Kromě toho jsme uspořádali i několik programů s externími lektory. Pokračovali jsme např. v dlouhodobé spolupráci s lektorkami Rozkoš bez rizika o.p.s., které otvíraly s návštěvníky klubu intimní témata vlastního těla či partnerských vztahů, ale také např. problematiku šikany a kyberšikany. Nově jsme navázali spolupráci s o.s. Imperativ a uspořádali besedu s tématem extremismu. SPOlUPRáCe Díky mnohaleté spolupráci s ÚMČ Praha 14 se klienti klubu společně s pracovníky zúčastnili dvou víkendových pobytů mimo Prahu a týdenního letního tábora. Spolu s dalšími nízkoprahovými zařízeními jsme spolupořádali již třetí ročník scooteringových závodů Nízkoprahy na rampách a zapojili se do organizace tradiční mikulášské Haló tady nízkoprahy. Kromě toho se pracovníci dlouhodobě aktivně zapojují do setkávání Fóra prevence ÚMČ Praha 14 a pražské pracovní skupiny pro NZDM a TP ŽUPAN. V odůvodněných případech jsme uživatelům služby pomáhali řešit jejich situaci za pomoci dalších institucí - návazných služeb, mezi něž patří např. LATA, Sananim, Hygienická stanice HLMP, úřady práce a další. PROJeKT ZVyŠOVáNí KVAlITy V NíZKOPRAHOVýCH SlUŽBáCH A DAlŠí ROZVOJ PRACOVNíKŮ Tento projekt, který realizovala společnost QQT s.r.o. ve spolupráci s Českou asociací streetwork, umožnil našemu pracovnímu týmu účast na interaktivních workshopech, z nichž některé proběhly přímo v prostorách klubu a byly tak šité na míru našim potřebám. Konzultace byly vedeny vždy k vybraným oblastem standardů kvality a zajišťovali je odborníci na kvalitu sociálních služeb (inspektoři kvality). V průběhu roku pracovníci zvyšovali své dovednosti a kompetence i na dalších vzdělávacích aktivitách. Zúčastnili se např. kurzu Základní krizová intervence, výcviku v motivačních rozhovorech, kurzu zaměřeného na sociálně-právní problematiku při práci s dětmi a mládeží, další byl zaměřený na dluhovou prevenci v sociální práci s dětmi a mládeží. Cenné informace přinesla i účast na dvou odborných konferencích. PACIFIC V ČíSleCH Počet klientů 283 Počet kontaktů s klienty Individuální podpora klientů Počet výpůjček vybavení OCeNĚNí KVAlITy SlUŽeB KlUBU Náš nízkoprahový klub získal v dubnu ocenění kvality České asociace streetwork za úspěšné absolvování dobrovolného auditu. Požadavky hodnocených kritérií jsme splnili na 99 % a zařadili jsme se tak mezi nejlépe hodnocené kluby z hlediska naplňování standardů kvality sociálních služeb. Finanční náklady na služby NZDM činily celkem Kč. Za podporu děkujeme především MPSV, MŠMT, MHMP, MČ Praha 14, Nadačnímu fondu Albert a dárcům. 21

12 Projekt Podpora rodin v náročné životní situaci Projekt působí v oblasti sanace rodin a má za cíl v rámci ambulantní i terénní práce podpořit péči o děti v sociokulturně znevýhodněných rodinách a minimalizovat rizika jejich ohrožení. Základním předpokladem úspěchu je získání důvěry rodičů, usilujeme tedy o to, aby pochopili náš zájem jim prakticky pomáhat. Zprostředkováváme jim reálný náhled na jejich situaci a potřebu jejího aktivního řešení. PRO KOHO TU JSMe pro rodiny, které potřebují podporu v náročné životní situaci pro rodiny v krizi, kterou nedokážou zvládnout samy a jež ztěžuje péči o děti pro rodiny, které potřebují pomoc při péči o děti do 15 let pro rodiče, kterým tuto podporu doporučil pracovník OSPOD CO Je NAŠíM CíleM udržení dětí v přirozeném sociálním prostředí díky posílení rodičovských kompetencí zlepšení nepříznivé sociální situace rodin, případně zamezení jejímu prohlubování vyrovnání příležitostí dětí ze sociokulturně znevýhodněných rodin JAK RODINáM POMáHáMe nabízíme pomoc formou konzultací v KC Motýlek nebo v jejich domácím prostředí v Motýlku je pro ně připravena řada aktivit naším úkolem není kontrola, ale především podpora rodičů všechny služby poskytujeme ZDARMA SlUŽBy PROJeKTU Naším záměrem je pracovat s potřebnými rodinami s malými dětmi komplexně. Usilovali jsme o posílení rodičovských dovedností, zlepšení jejich náhledu na situaci rodiny i základních životních podmínek potřebných pro výchovu a přiměřený rozvoj dětí, zralejší přístup k řešení problémů. Projekt tedy zahrnoval jak přímou práci s dětmi ambulantní podpůrné služby: školičku, pomoc se školní přípravou, tak i systematickou práci s rodiči: asistenci v rodinách při péči o děti, základní poradenství v sociálně-právní oblasti a dlouhodobé multidisciplinární poradenství. V zájmu pozitivní změny jsme jim poskytovali poradenství například v oblasti zajištění bydlení a zaměstnání, hospodaření (včetně vymáhání výživného) a řešení předlužení, při výchovných a partnerských problémech, komunikaci se školskými zařízeními a dalšími institucemi. Věnovali jsme se i zlepšení komunikace rodičů s dětmi, schopnosti rozpoznání jejich potřeb a adekvátních reakcí na ně. Školička rozvíjela děti s cílem přípravy na vstup do předškolního zařízení či školy, věnovali jsme se podpoře kognitivních funkcí, ale často i nedostatečných sociálních dovedností potřebných v běžném životě. Školáci hojně využívali pomoc se školní přípravou, která byla určena dětem navštěvujícím 1. a 2. stupeň ZŠ. Tato podpora zahrnovala i komunikaci s pedagogy, instruktáž rodičů při přípravě dětí do školy atd. Úspěšně proběhlo i 13 dílen tvoření keramiky a další výtvarné workshopy. Potřebným rodinám jsme opakovaně poskytli i potravinovou pomoc získanou v rámci projektu Potraviny pomáhají. Bezplatně jsme jim nabízeli také darované oděvy pro děti i dospělé. Od r disponujeme pověřením k sociálně-právní ochraně dětí a máme letité zkušenosti s cílovou skupinou. Služby poskytují kvaliikovaní pracovníci za pomoci vyškolených dobrovolníků

13 SPOlUPRáCe Spolupracujeme se sociálními pracovníky OSPOD a terénními pracovníky sociálního odboru ÚMČ Praha 14, Praha 4 a Praha 9, zúčastnili jsme se případových konferencí a pracovních skupin, sdílíme informace o cílech spolupráce s klienty a jejich výsledcích. Dále spolupracujeme např. s Azylovým domem SKP HOPO v Horních Počernicích, AD Šromova, školami a dalšími institucemi. SlUŽBy PROJeKTU V ČíSleCH Počet dospělých klientů 35 Počet dětí 71 Počet rodin 54 Práce s dětmi Práce s rodiči 1266 hod. 240 hod. Na realizaci projektu bylo vydáno Kč. Financován byl díky podpoře MPSV, MHMP, MČ Praha 14 a z darů. Chodíme do Motýlku již druhým rokem. Moje holčičky se zde moc naučily a chci pochválit všechny pracovníky Motýlku, že mi moc pomohli, když jsem měla problémy a všem jim za to děkuji. Děti se v Motýlku hodně zlepšily, hezky mluví, krásně se zapojují do kolektivu a celkově mají hezkou přípravu do školy. Mně osobně se tady líbí malý kolektiv a moc hezký přístup k dětem. 25

14 Sociálně aktivizační služba POSláNí Sociálně aktivizační služby v KC Motýlek jsou zde pro rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen pro aktuálně nevhodné podmínky. Pomáháme rodičům překonat náročnou životní situaci, kterou nemohou sami zvládnout, a zvýšit jejich dovednosti a možnosti, aby děti mohly zůstat ve svých rodinách nebo se do nich mohly navrátit. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou rodinám aktuálně žijícím na území Prahy. KOMU JSOU NAŠe SlUŽBy URČeNy SAS je poskytována rodinám s dětmi, které nemají naplněné své základní potřeby a u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadů krizové sociální situace. U dětí z této cílové skupiny se častěji vyskytuje opoždění psychomotorického vývoje a nedostatečně rozvinuté komunikační a další sociální dovednosti, jsou ohroženy sociálním vyloučením. Rodiče, kterým jsou služby určené, nemají dostatečné kompetence či podmínky pro uspokojování potřeb svých dětí. JAK RODINáM POMáHáMe Pracujeme tak, aby výsledkem poskytování služby bylo: zlepšení schopnosti rodičů zvládat nároky běžného života zvýšení schopnosti rodičů rozpoznat a zabezpečit potřeby dítěte/dětí dosažení takové úrovně dovedností dítěte/dětí, která odpovídá jejich věku a možnostem zlepšení materiálních podmínek pro výchovu dítěte/dětí v rodině zajištění podmínek pro rozvoj a volnočasové aktivity dětí, využívání běžných služeb udržení dítěte/dětí v jejich rodině či návrat do ní NAŠe ZáSADy PŘI PRáCI S KlIeNTy dbáme na jejich důstojnost podporujeme je v samostatnosti a vlastním rozhodování pracujeme s ohledem na individuální potřeby klientů prioritou jsou zájmy dítěte respektujeme individualitu a zvyklosti rodin ZáKlADNí ČINNOSTI SlUŽBy výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (zahrnují podporu dětí i dospělých v jejich rodinách i v KC Motýlek) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti podporující sociální začleňování klientů pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Služba začala být poskytována v říjnu r a do konce tohoto roku ji využívalo 5 rodin. Náklady na její realizaci byly v tomto období celkem Kč

15 Projekt Rozvoj sociální turistiky Tento pilotní projekt jsme měli příležitost provozovat druhým rokem a dosáhli jsme všech plánovaných cílů. Zapojily se do něj rodiny pečující o děti se zdravotním handicapem, ale i rodiny sociálně znevýhodněné, aktuálně žijící v azylových domech, které jsou v péči OSPOD, a dále klienti dětského domova. Od pobytu jsme očekávali především aktivní odpočinek, což se nám splnilo naprosto dostatečně. Hodně nám pomohla podpora pracovníků v péči o naše děti, měli jsme tak prostor i pro provozování jiných aktivit, než jen s dětmi, což se nám často nestane. Realizací projektu jsme:» vytvořili funkční model sociální turistiky s edukativním efektem; podařilo se zmapovat překážky, které osobám se zdravotním a sociálním znevýhodněním zamezují v aktivní participaci na cestovním ruchu» zpracovali praktický metodický manuál pro provozování sociální turistiky dalšími subjekty» zapojili do cestovního ruchu osoby, v jejichž možnostech není bez podpory příležitosti využívat» účastníkům zprostředkovali nové poznatky a zážitky; přispěli jsme i k rozvoji jejich osobnosti 28 29

16 AKTIVITy PROJeKTU Vytvoření metodického návodu pro realizaci sociální turistiky V rámci projektu bylo uskutečněno šetření formou dotazníků i řízených rozhovorů s rodiči dětí se zdravotním i sociálním handicapem s cílem dei novat konkrétní překážky, jež zamezují aktivnímu zapojení do cestovního ruchu. Dalším zdrojem informací byly podněty od pracovníků. Po získání potřebných dat jsme vytvořili praktický metodický návod obsahující inspiraci pro rozvoj sociální turistiky v dalších organizacích pracujících se sociálně a zdravotně znevýhodněnými dětmi a jejich rodinami. Víkendové pobyty Víkendové pobyty jsme uspořádali i mimo hlavní turistickou sezónu. Místy našich výjezdů byly Strnadovský mlýn, Centrum Sněženka ve Smržovce, kemp v Dobřichovicích a Chata Eliška ve Vítkovicích. Na programu zde byla nejen poznávací a zážitková turistika, ale užívali jsme i vybavení půjčovny včetně stanů. Velkou atrakcí tedy bylo spaní v nich, ale i účast na zážitkových programech, které vhodně rozvíjely dovednosti i osobnost klientů. Víkendových pobytů se zúčastnilo 121 osob. Týdenní pobyty Výlety V průběhu uplynulého roku jsme uspořádali jednodenní výlety s bohatým programem. Každý výlet byl tematicky zaměřený, cílem byl například lanový park, skanzen, mýdlárna, rozhledny, zoologické zahrady, zámky, muzea Pokud nám to počasí dovolilo, věnovali jsme se i hipoturistice. Její účastníci ocenili zázemí a vstřícnost pracovníků jezdeckého klubu, ale i vhodný výběr koní (různé velikosti, klidné povahy). Půjčovna Základní vybavení půjčovny pro provozování outdoorových aktivit jsme již měli pořízené, avšak podařilo se ji doplnit o další potřebný materiál. Půjčovna poskytovala vybavení jak při pořádání projektových aktivit, tak byla k dispozici i jednotlivým zájemcům, kteří nedisponují i nančními prostředky na jeho zakoupení. Za podporu projektu děkujeme Týdenní pobyty se konaly v době letních prázdnin a zúčastnilo se jich celkem 46 osob. Do kempu v Mikulášovicích vyjely rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Sociálně znevýhodněné děti a mladiství se vypravili na Malostatek Blatiny nedaleko Sedlčan. Většina z nich tak měla jednu z mála možností vícedenního pobytu mimo pražské sídliště, kde žijí

17 Dobrovolníci Dobrovolnická služba je založena na ochotě dobrovolníků pomáhat bez nároku na i nanční odměnu a vychází také z aktuálních potřeb sdružení. V Komunitním centru Motýlek pomáhali dobrovolníci různých věkových skupin od studentů středních škol až po seniory. Studenti byli k výkonu dobrovolnické služby často motivováni získáním praxe před přijímacím řízením na vysoké školy. PODPORA DOBROVOlNíKŮ V MOTýlKU Úvodní zaškolení Bezplatné pojištění odpovědnosti Konzultace s koordinátorkou dobrovolníků Průběžné metodické vedení a supervize Odborná knihovna Potvrzení o dobrovolnické činnosti Poskytnutí referencí např. potenciálnímu zaměstnavateli Získání cenných praktických zkušeností Dobrovolníci středního věku většinou pracují v komerční sféře a naše zařízení vyhledávají pro smysluplnou a zajímavou práci s dětmi, získávají znalosti a dovednosti, mají zde možnost vidět výsledky své práce a zažít pocit prospěšnosti druhému člověku. Děkujeme všem našim dobrovolníkům za jejich laskavou pomoc a empatický přístup ke klientům. Náklady na dobrovolnickou službu představovaly celkem Kč. Ministerstvo vnitra ČR přispělo na jejich úhradu dotací ve výši Kč. POČeT DOBROVOlNíKŮ V ČíSleCH Centrum denních služeb 823 hodin / 20 dobrovolníků Pomoc rodinám v náročné životní situaci 187 hodin / 13 dobrovolníků Nízkoprahový klub Pacii c 40 hodin / 1 dobrovolník Mateřské centrum 63 hodin / 5 dobrovolníků Provozní činnost 255 hodin / 22 dobrovolníků V roce 2014 odpracovalo 40 dobrovolníků celkem 1368 hodin a přijali jsme 22 nových

18 Firemní dobrovolníci Firemní dobrovolnictví představuje námi vítané uplatňování společenské odpovědnosti (CSR) v praxi. Firmy mívají stanovený nejčastěji jeden až dva dobrovolnické dny v roce, ve kterých jdou její zaměstnanci pomáhat obvykle neziskovým organizacím. Firemní dobrovolnictví tak přináší užitek všem zapojeným stranám. Společnost poskytne zdarma práci, čas a znalosti svých zaměstnanců. Zaměstnanci pomohou tam, kde je to potřeba, a získají obohacující zkušenost s veřejně prospěšnou organizací, což působí na rozvoj jejich hodnot a pozitivní vztah k zaměstnavateli. Díky spolupráci se společenskou platformou Byznys pro společnost působili v Motýlku v roli i remních dobrovolníků například zaměstnanci těchto i rem: Česká spořitelna, a.s., Vienna Insurance Group, ENGAGE, Allianz pojišťovna, a.s., GlaxoSmithKline s.r.o., ČSOB, a.s., Janssen-Cilag s.r.o., ZENTIVA, ČEZ a další. V roce 2014 nám iremní dobrovolníci pomáhali 479,5 hodin

19 Studenti Během roku 2014 absolvovalo v Motýlku svoji odbornou praxi 16 studentů v celkovém počtu 787 hodin. Praktické zkušenosti u nás získali studenti z jedné střední školy, dále vyšších odborných a vysokých škol. Konkrétně jsme spolupracovali s těmito školami: JABOK VOŠ sociálně pedagogická a teologická, Praha VOŠ sociálně právní, Jasmínova, Praha Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Evangelická teologická fakulta UK Husitská teologická fakulta UK Technická Univerzita Liberec, fakulta přírod. humanitní a pedagogická Filozoi cká fakulta UK Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, katedra rehab. psychosociální péče SOŠ sociální svaté Zdislavy, Praha S průběhem praxe jsem velice spokojena. Bylo pro mne zajímavé poznat způsob práce s různými cílovými skupinami. Personál je zde velmi příjemný a ochotný poradit nebo pomoci. Praxe v Motýlku mi dala možnost poznat práci s dětmi se zdravotním postižením, fungování zařízení a různé druhy terapií. Mohu porovnat teorii s praxí a vyjít z této zkušenosti při vyhotovení své bakalářské práce

20 Puzzlemánie Národní potravinová sbírka 38 Sedmý ročník Puzzlemánie, který jsme společně s agenturou Bezva párty uspořádali opět v Obchodním centru Letňany, se odehrál 29. března. Oblíbené soutěže ve skládání puzzle na čas se zúčastnilo celkem 195 soutěžících, z toho 14 se zdravotním znevýhodněním. Jako vždy skládali bravurně a s nadšením. Patnáctileté Berenice T. se podařilo překonat dosavadní rekord ve skládání 54dílkového mini-puzzle a časem 2:08 zapsala novou výzvu pro další ročníky. V doprovodném programu se návštěvníci bavili mj. výrobou šperků ve tvaru puzzle, skládali hmatové puzzle poslepu, potrápili mozkové závity nejrůznějšími hlavolamy a stolní hrou Mankala. Před zahájením soutěžení vystoupili tři kouzelníci ve věku 11 a 18 let z DDM Praha 4 Hobby centrum 4 a jejich zručnost i profesionalita byly obdivuhodné. Děkujeme všem partnerům a sponzorům. V listopadu jsme se opět zapojili do potravinové sbírky, která proběhla ve více než 380 prodejnách. Sbírka je reakcí na skutečnost, že v České republice je 15 % obyvatel ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Důvodem sbírky proto nebylo jen získat potraviny pro lidi v nouzi, ale i upozornit veřejnost na to, že v České republice je chudoba aktuálním problémem. Naši pracovníci a 11 dobrovolníků KC Motýlek informovalo veřejnost o této akci rozdáváním letáků a zároveň vybíralo potraviny od dárců v supermarketu Kaul and v Praze 8. Za celý den trvání sbírky se nám podařilo získat trvanlivé potraviny o hmotnosti kg, které jsme postupně předali klientům Motýlku, kteří tuto materiální pomoc potřebují. O potraviny jsme se podělili i s azylovými domy, které poskytují pomoc chudobou ohroženým matkám s dětmi. Rádi bychom proto touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům, kteří nám věnovali svůj čas, a především všem těm, kteří potraviny darovali. 39

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

Obsah O nás...3 STÁLÉ PROJEKTY Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež...5 Sociálně-právní poradna... 12 Azylový dům... 16 UNIKÁTNÍ PROJEKTY V ROCE 2010 Roština a romský etnolekt češtiny... 19 Metodická

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení Prostor za rok 2013 Slovo ředitele Prostor plus je profesionální obecně prospěšná společnost, která již více než deset let všestranně rozvíjí prostředí, ve kterém působí.

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah O organizaci Dobrovolnický program Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Apollo Terénní pedagogický pracovník Rodinný učitel Dobrovolnické centrum KMOTR

Více