Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení na pomoc dětem s handicapy"

Transkript

1 ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ Sdružení na pomoc dětem s handicapy

2 Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém roce. V roce 2014 prošlo sdružení zásadní změnou. V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku jsme se museli transformovat na jinou formu právnické osoby. Po odborných konzultacích valná hromada rozhodla, že nejvhodnější bude (vzhledem k činnosti a rozsahu působnosti komunitního centra) statut ústav, a tak jsme se jím na sklonku roku skutečně stali. Tento pojem, který si nese nelichotivý nádech z let minulých, nám příliš blízký není, ale věříme, že si zvykneme a snad naší činností i částečně přispějeme k jeho rehabilitaci Patronka Motýlku Radostnou novinou je, že se nám podařilo zaregistrovat novou sociální službu, a to sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením. Tento krok je, jak věříme, projevem další profesionalizace námi poskytovaných služeb. Reagovali jsme tak na potřeby naší lokality a proměny jejího demograi ckého a sociálně kulturního složení. Abychom tuto novou službu mohli poskytovat v plné míře a dobré kvalitě, rozhodli jsme se ukončit se začátkem roku 2015 provoz mateřského centra. Věříme, že vynaložené úsilí související s těmito změnami přinese prospěch mnoha dalším potřebným dětem a jejich rodičům a pomůže jim zvládat obtížná období života. Mnohokrát děkujeme všem dárcům, zástupcům institucí, dobrovolníkům a příznivcům Motýlku za jejich milou podporu a často dlouhodobou přízeň. Velmi si jí vážíme. Všechny děti touží po tom si hrát. Zdá se to být naprosto samozřejmé a jednoduché. Pro děti s postižením to ale tak snadné být nemusí. Motýlek jim tuto možnost dává. Zábavnou a laskavou hrou se učí a přibližují ostatním. ester Janečková PhDr. Hana Urbanová PhDr. Zuzana Jelenová 2 3

3 Obsah Personální zajištění Úvodní slovo Patronka Motýlku Personální zajištění Centrum denních služeb Mateřské centrum Nízkoprahový klub Paciic Projekt Podpora rodin Sociálně aktivizační služba Projekt Rozvoj sociální turistiky Dobrovolníci Studenti Puzzlemánie Národní potravinová sbírka Beneiční koncerty Poděkování za mimořádnou akci Mediální podpora Finanční zpráva Vyjádření auditora Naši činnost podpořili Správní rada Ředitelka Předsedkyně: PhDr. Zuzana Jelenová PhDr. Hana Urbanová Místopředsedkyně: Magdalena Lukášová Místopředseda sdružení: Josef Kubíček Zaměstnanci a externí spolupracovníci Vladimír Jelen, zástupce ředitelky, vedoucí CDS, Petr Novák, kontaktní pracovník NZDM muzikoterapeut Bc. Hana Maňáková, pracovnice v sociálních službách Ing. Sylva Bártová, ekonomická a organizační pracovnice Miloslava Štemberková, účetní Lucie Běhavá, vedoucí MC a praxí, prac. v sociálních Mgr. Markéta Paroubková, speciální pedagožka, logopedka službách CDS Mgr. Lucie Dušková, speciální pedagožka, logopedka Mgr. Hana Krupníková, koordinátorka projektu sanace Eliška Tomanová, lektorka keramiky, pracovnice v sociálních a dobrovolníků službách Mgr. Kateřina Herciková, sociální pracovnice Hana Nováková, canisterapeutka, prac. volnočasových aktivit Mgr. Dagmar Kovaříková, sociální pracovnice Jitka Haugvicová, metodička plavání Bc. Adéla Burianová, pedagogická asistentka Mgr. Erika Vosáhlová, fundraiserka a PR pracovnice Bc. Petra Blažková, DiS., vedoucí NZDM Mgr. Martina Hyžová, supervizorka a lektorka Bc. Lukáš Petrželka, kontaktní pracovník NZDM Mgr. Michal Zahradník, supervizor Bc. Kristýna Pazderková, kontaktní pracovnice NZDM a další Petra Bigasová, DiS., kontaktní pracovnice NZDM Bc. Michaela Dopitová, kontaktní pracovnice NZDM 4 5

4 Centrum denních služeb Poslání V centru denních služeb KC Motýlek umožňujeme dětem se zdravotním postižením, které vyrůstají v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Dáváme jim příležitost rozvíjet zájmy a dovednosti podle jejich potřeb, napomáháme k jejich začlenění do společnosti a k tomu, aby žily stejně jako vrstevníci a v dospělosti potřebovaly co nejmenší podporu svého okolí. KOMU JSOU NAŠe SlUŽBy URČeNy Služby poskytujeme dětem od 3 do 18 let z Prahy a okolí, které v důsledku zdravotního postižení: NAŠe ZáSADy PŘI PRáCI S KlIeNTy dbáme na jejich důstojnost poskytujeme jim adekvátní míru podpory služby pružně přizpůsobujeme jejich potřebám podporujeme je v samostatnosti a rozvoji dovedností posilujeme je ve vlastním rozhodování máme pochopení pro jejich osobité projevy uplatňujeme individuální přístup mají sníženou soběstačnost potřebují zvýšenou podporu při rozvoji svých dovedností mají málo příležitostí pro rozvoj svých zájmů mají omezený kontakt s dětmi Služby nejsou určené dětem se smyslovým postižením. JAK DĚTeM POMáHáMe dáváme jim příležitost poznávat a rozvíjet zájmy zvyšujeme jejich dovednosti, soběstačnost a sebevědomí umožňujeme jim aktivně trávit volný čas v dětském kolektivu Aktivity, které zde může dcera využívat, ji rozvíjejí po mnoha stránkách. Kromě toho má možnost se tu setkávat s přáteli a trénovat se i po sociální stránce. Dcera je v KC Motýlek šťastná 6 7

5 Aktivity nabízené v CDS: canisterapie, logopedie, keramika, muzikoterapie, arteterapie, plavání, sportovní klub, klub pro rozvoj dovedností, klub s prvky dramaterapie, cvičení, speciální prázdninový provoz (celodenní provoz umožňující dětem trávit prázdniny podobně jako jejich zdraví vrstevníci) Zmíněné aktivity probíhají individuální nebo skupinovou formou a zahrnují základní činnosti, jak požaduje zákon o sociálních službách. V roce 2014 jsme klientům nabídli další službu Dívčí klub. Je určen náctiletým dívkám, které na něm rozvíjejí sociální a komunikační dovednosti, povídají si o dospívání, partnerství, bezpečnosti a dalších důležitých a pro ně zajímavých tématech. Také si zde osvojují základní dovednosti v domácích pracích (žehlení, úklid, mytí nádobí, příprava jednoduchých pokrmů). Jejich zvládnutí je nezbytné pro získání co možná největší míry samostatnosti v dospělosti. Z celkového počtu 51 klientů, se kterými byla podepsána dohoda o poskytování služby a sestaven individuální plán (tj. vzájemná dohoda na cílech služby a na způsobu jejich dosažení), se u 26 podařilo stanovené cíle naplnit, u 14 se to podařilo částečně a u 11 nebylo zatím možné splnění cílů vyhodnotit (většinou z důvodu krátké doby užívání služby). Stanovované cíle (s uvedeným počtem zapojených dětí) lze rozdělit do tří skupin podle zaměření: I. skupina cílů zvýšení dovedností a osobní rozvoj dítěte 45 dětí II. skupina cílů rozvinutí zájmu dítěte 39 dětí III. skupina cílů umožnění dítěti aktivně trávit čas ve skupině 42 dětí 8 9

6 V roce 2014 jsme poskytovali v CDS služby 51 klientům v rámci 2419 kontaktů v rozsahu 2819 hodin. Pro rodiny pečující o dítě s handicapem jsme (nad rámec základních služeb CDS) připravovali i další akce, na kterých se rodiče s dětmi i včetně jejich sourozenců mohli setkávat a navazovat nové kontakty. Jednalo se například o společný piknik na zahradě, vánoční besídku nebo výtvarné dílny. I o prázdninách byla pro naše klienty připravena bohatá nabídka. Velmi nás potěšil fakt, že po více jak deseti letech, kdy jsme pravidelně organizovali letní rekondiční pobyty, vyjely poprvé rodiny zcela samostatně. Vazby a vzniklá přátelství mezi rodinami byly dostatečným základem k tomu, aby v situaci, kdy Motýlek nemůže tuto oblíbenou službu svým klientům nadále nabízet, si svépomocí společný pobyt zorganizovaly rodiny samy. Díky získanému grantu jsme jim mohli na tento a jeden další víkendový zimní pobyt i nančně přispět. V tomto roce jsme reagovali na přání rodičů a rozšířili speciální letní prázdninový program v KC Motýlek ze dvou na tři týdny. Na jeho programu byly kromě běžných činností v Motýlku hudební, pohybové, výtvarné, skupinové nebo individuální hry i aktivity venkovní. S dětmi jsme kromě opakovaných návštěv plovárny či bazénu absolvovali např. prohlídku Chvalského zámku, hasičské stanice nebo zrcadlového bludiště. Děti měly možnost jezdit na koních, navštívit svíčkárnu, jet na výlety do centra Prahy, do ZOO a na další atraktivní cíle. Součástí programu bylo i cestování MHD a společné nakupování. Děti tak trénovaly sociální dovednosti v běžném prostředí a mohly tím zúročit to, co nacvičují v pravidelných aktivitách během roku. Nabídkou tohoto speciálního programu usilujeme o vyrovnání jejich příležitostí ve vztahu k vrstevníkům

7 Mateřské centrum Poslání Mateřské centrum Motýlek nabízí prostor pro setkávání rodin s dětmi raného a předškolního věku ze sídliště Černý Most a jeho okolí.vznikají tu příležitosti pro nová přátelství, získávání informací a kontaktů, sdílení zkušeností s rodičovstvím a možnosti aktivně trávit volný čas spolu se svými dětmi. Cíle zvýšení rodičovských kompetencí a aktivizace rodičů v jejich roli seberealizace a naplňování sociálních potřeb klientů prevence vzniku nepříznivých situací ohrožujících rodinu eliminace negativních jevů v rodinách aktivní zapojení klientů do plánování, příprav a realizace aktivit projektu ZáSADy pomáháme všem rodičům bez rozdílu vnímáme rodiče jako partnery posilujeme kompetence rodičů inspirujeme klienty mateřského centra k pozitivnímu rodičovství s výchovou dětí (projekt využívalo 5 rodin s dítětem se ZP). Nepochybným přínosem bylo i setkávání dětí s handicapem s vrstevníky, a to pro obě zmíněné skupiny. Programy MC byly otevřené také cizincům, kteří tu mohli nalézt prostor pro přirozené začlenění do většinové společnosti (tuto možnost využívaly rodiny z Vietnamu a Ruska). Kromě pravidelných programů jsme pro klienty připravili různorodé akce vzdělávací přednášky, výtvarné workshopy, kulturní i sportovní aktivity. Mateřské centrum jsme provozovali třináctým rokem a jako obvykle jsme se věnovali realizaci projektových aktivit zaměřených na systematický rozvoj rodičovských kompetencí. Projekt obsahoval různorodé aktivity, především psychosociálního a vzdělávacího charakteru. V rámci společného programu byli návštěvníci citlivě (formou her a různých zábavných cvičení s dětmi) vedeni k tréninku podpory rozvoje dětí. Ojedinělost služeb našeho MC spočívala v přizpůsobování aktivit i rodinám pečujícím o dítě se zdravotním postižením, neboť i ony potřebují podporu při zvyšování dovedností souvisejících Pečující osoby zde měly stálou podporu při řešení různých životních situací. Nejčastějšími tématy poradenství bylo začlenění dítěte do dětského kolektivu, výchovné a partnerské problémy, rozdíly v přístupu k výchově apod

8 Náplní heren s programem bylo společné cvičení, zpívání, tvořivá činnost a v mezičasech také volná hra. Do pondělní a úterní dopolední herny s programem docházelo 39 rodin. Děti často navazovaly první kontakty s vrstevníky a zvykaly si na nové prostředí, což jim usnadnilo adaptaci při vstupu do školských zařízení. Volná herna byla k dispozici třikrát týdně a celkem ji využívalo 57 rodin. Vytvořilo se zde příjemné prostředí i pro přátelská setkávání rodičů. Návštěvníkům bylo k dispozici velmi pěkně vybavené zázemí herny zaměřené i na miminka. Z důvodu i nanční neudržitelnosti (především kvůli změně grantového řízení MPSV programy našeho MC již nespadají do dotačních oblastí) jsme bohužel byli nuceni k tento projekt ukončit. Na provoz mateřského centra bylo vydáno celkem Kč, které byly uhrazeny z grantů MHMP, MČ Praha 14, příspěvků klientů a darů sponzorů. Školička přirozeně navazovala na program heren a pomáhala dětem usnadnit odpoutání se od maminky ve známém prostředí v kolektivu vrstevníků. I zde byla možnost integrace dětí s handicapem. V době konání školičky měli rodiče vlastní aktivity. Návštěvníkům byla k dispozici půjčovna hraček a literatury jak s problematikou výchovy dětí, tak knížky inspirativní a tvořivé.také jim byly k dispozici časopisy, které pravidelně odebíráme, rovněž interaktivní hračky pro děti a didaktické pomůcky. logopedická péče pomáhala dětem s opožděným vývojem řeči či poruchami výslovnosti. Témata tvořivých dílen byla vybírána s ohledem na roční období a zájmy klientů. Společně jsme se setkali při velikonočním tvoření, výrobě dárkových krabic a zdobení adventních věnců. Mateřské centrum v číslech Počet jednotlivých klientů 207 Počet rodin 86 Počet kontaktů s klienty 1637 Uskutečněných akcí 10 Herna je skvělá pro setkávání dětí s kolektivem. Líbí se nám její program od začátku až do konce, je to skvěle využitý čas

9 Nízkoprahový klub Paciic Poslání Nízkoprahový klub Paciic nabízí služby dětem a mládeži od 6 do 22 let z pražského sídliště Černý Most a okolí, jež tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní období, nebo se dostávají do konliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim odbornou pomoc a podporu při řešení tíživých situací, příležitost pro bezpečné a společensky přijatelné trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a začlenění do společnosti. CílE Uživatelé: se nechovají rizikově nebo se míra jejich rizikového chování snížila žijí v souladu se základními společenskými normami tráví volný čas bezpečně pro sebe i druhé a podle svých osobních předpokladů mají kontakty s vrstevníky v míře a kvalitě odpovídající jejich potřebám rozumějí zátěžové události, kterou prožívají, a umějí si představit její důsledky, znají možnosti jejího řešení nebo vyrovnání se s ní, přiměřeně na ni nebo obavy z ní reagují dosáhli takové úrovně schopností a dovedností, která odpovídá jejich věku, nebo se zvýšila ZáSADy Veškeré služby NZDM Paciic jsou poskytovány se zřetelem na dodržování těchto zásad: Nízkoprahovost = snadná dostupnost vstup do klubu je zdarma, využívání služeb klubu je dobrovolné není vyžadována pravidelná docházka do klubu Anonymita a důvěrnost uživatelé mohou po celou dobu užívání služeb klubu zůstat v anonymitě (vystupovat pod přezdívkou), sdělují jen ty údaje, které jsou nezbytné pro kvalitní poskytování služby, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí Samostatnost uživatele podporujeme v rozvoji dovedností a využívání běžně dostupných služeb, předcházíme závislosti uživatele na službě Individuální přístup každému uživateli se věnujeme s ohledem na jeho potřeby, bez jakékoliv formy diskriminace, služby pružně přizpůsobujeme potřebám uživatelů Respekt uživatelé mají právo se sami rozhodovat, jak budou řešit svoji situaci, jsou podporováni v tom, aby činili vlastní rozhodnutí s porozuměním a přijetím jejich důsledků Důstojnost pracovníci vždy dbají na to, aby s uživateli nejednali na základě předsudků a zachovávali jejich důstojnost s důrazem na dodržování práv uživatelů 16 17

10 SlUŽBy A AKCe PACIFICU Podstatnou část služeb Pacii cu tvořila individuální práce s uživateli, kdy jim pracovníci pomáhali zorientovat se v jejich dlouhodobě nepříznivé situaci či aktuálním problému. Probírali s nimi možná řešení a jejich pravděpodobné následky, společně plánovali konkrétní kroky. Toto poradenství se často zaměřovalo na záležitosti vztahů, rodiny, sexu, návykových látek, školy, volného času atd. Některým uživatelům se pracovníci věnovali v krizových situacích, kdy posilovali jejich schopnosti řešit situaci vlastními silami a snižovali rizika negativních dopadů situace na uživatele a jeho okolí. Uživatelům služby jsme také pomáhali zprostředkovat kontakt se širším sociálním prostředím v rámci mimoklubových akcí, přičemž jsme usilovali o co největší pestrost navštívených prostředí. V rámci těchto aktivit byla u klientů také posilována schopnost dodržovat základní pravidla společenského chování. V roce 2014 jsme díky i nanční podpoře MČ Praha 14, MŠMT (projekt Volnočasové aktivity pro sociokulturně znevýhodněné děti a mládež ) a Nadačního fondu Albert (projekt Podpora dětí a mladých dospělých z klubu Pacii c ) mohli pokračovat v široké nabídce jednorázových i pravidelných akcí se sociálně aktivizačním charakterem. Návštěvníci klubu tak měli mnoho možností k rozvíjení svých zájmů a schopností při různorodých výtvarných, sportovních, hudebních či tanečních aktivitách. Během roku jsme navštívili akvapark, minigolf, kino, jízdárnu, lanové centrum či interaktivní výstavu Techmania, různé kulturní památky 18 Chodím sem ráda, protože je tu sranda, ale taky protože mi pomáhaj se školou a můžu si o všem popovídat. Je to tu dobré a když se nudíte, tak vás zabaví. V klubovém programu měly již tradičně stálé místo společné vaření a taneční skupina zumby, která během roku vystoupila na dvou velkých veřejných akcích. Vítanou a hojně využívanou službou je i bezplatná půjčovna publikací, her a sportovních potřeb, a to i k využití mimo klub.tato podpora částečně kompenzuje nedostatečné materiální vybavení dětí a dospívajících, kteří navštěvují Pacii c. 19

11 20 PReVeNTIVNí PROGRAMy Po celý rok byla součástí poskytovaných služeb také realizace speciické i nespeciické prevence. Pracovníci klubu se prevenci rizikového chování věnovali prostřednictvím individuální i skupinové práce s klienty. Uspořádali například několik besed a diskuzních klubů k tématům jako je nadužívání energetických nápojů, tolerance k homosexualitě, míra vhodnosti projevů partnerské náklonnosti na veřejnosti. Kromě toho jsme uspořádali i několik programů s externími lektory. Pokračovali jsme např. v dlouhodobé spolupráci s lektorkami Rozkoš bez rizika o.p.s., které otvíraly s návštěvníky klubu intimní témata vlastního těla či partnerských vztahů, ale také např. problematiku šikany a kyberšikany. Nově jsme navázali spolupráci s o.s. Imperativ a uspořádali besedu s tématem extremismu. SPOlUPRáCe Díky mnohaleté spolupráci s ÚMČ Praha 14 se klienti klubu společně s pracovníky zúčastnili dvou víkendových pobytů mimo Prahu a týdenního letního tábora. Spolu s dalšími nízkoprahovými zařízeními jsme spolupořádali již třetí ročník scooteringových závodů Nízkoprahy na rampách a zapojili se do organizace tradiční mikulášské Haló tady nízkoprahy. Kromě toho se pracovníci dlouhodobě aktivně zapojují do setkávání Fóra prevence ÚMČ Praha 14 a pražské pracovní skupiny pro NZDM a TP ŽUPAN. V odůvodněných případech jsme uživatelům služby pomáhali řešit jejich situaci za pomoci dalších institucí - návazných služeb, mezi něž patří např. LATA, Sananim, Hygienická stanice HLMP, úřady práce a další. PROJeKT ZVyŠOVáNí KVAlITy V NíZKOPRAHOVýCH SlUŽBáCH A DAlŠí ROZVOJ PRACOVNíKŮ Tento projekt, který realizovala společnost QQT s.r.o. ve spolupráci s Českou asociací streetwork, umožnil našemu pracovnímu týmu účast na interaktivních workshopech, z nichž některé proběhly přímo v prostorách klubu a byly tak šité na míru našim potřebám. Konzultace byly vedeny vždy k vybraným oblastem standardů kvality a zajišťovali je odborníci na kvalitu sociálních služeb (inspektoři kvality). V průběhu roku pracovníci zvyšovali své dovednosti a kompetence i na dalších vzdělávacích aktivitách. Zúčastnili se např. kurzu Základní krizová intervence, výcviku v motivačních rozhovorech, kurzu zaměřeného na sociálně-právní problematiku při práci s dětmi a mládeží, další byl zaměřený na dluhovou prevenci v sociální práci s dětmi a mládeží. Cenné informace přinesla i účast na dvou odborných konferencích. PACIFIC V ČíSleCH Počet klientů 283 Počet kontaktů s klienty Individuální podpora klientů Počet výpůjček vybavení OCeNĚNí KVAlITy SlUŽeB KlUBU Náš nízkoprahový klub získal v dubnu ocenění kvality České asociace streetwork za úspěšné absolvování dobrovolného auditu. Požadavky hodnocených kritérií jsme splnili na 99 % a zařadili jsme se tak mezi nejlépe hodnocené kluby z hlediska naplňování standardů kvality sociálních služeb. Finanční náklady na služby NZDM činily celkem Kč. Za podporu děkujeme především MPSV, MŠMT, MHMP, MČ Praha 14, Nadačnímu fondu Albert a dárcům. 21

12 Projekt Podpora rodin v náročné životní situaci Projekt působí v oblasti sanace rodin a má za cíl v rámci ambulantní i terénní práce podpořit péči o děti v sociokulturně znevýhodněných rodinách a minimalizovat rizika jejich ohrožení. Základním předpokladem úspěchu je získání důvěry rodičů, usilujeme tedy o to, aby pochopili náš zájem jim prakticky pomáhat. Zprostředkováváme jim reálný náhled na jejich situaci a potřebu jejího aktivního řešení. PRO KOHO TU JSMe pro rodiny, které potřebují podporu v náročné životní situaci pro rodiny v krizi, kterou nedokážou zvládnout samy a jež ztěžuje péči o děti pro rodiny, které potřebují pomoc při péči o děti do 15 let pro rodiče, kterým tuto podporu doporučil pracovník OSPOD CO Je NAŠíM CíleM udržení dětí v přirozeném sociálním prostředí díky posílení rodičovských kompetencí zlepšení nepříznivé sociální situace rodin, případně zamezení jejímu prohlubování vyrovnání příležitostí dětí ze sociokulturně znevýhodněných rodin JAK RODINáM POMáHáMe nabízíme pomoc formou konzultací v KC Motýlek nebo v jejich domácím prostředí v Motýlku je pro ně připravena řada aktivit naším úkolem není kontrola, ale především podpora rodičů všechny služby poskytujeme ZDARMA SlUŽBy PROJeKTU Naším záměrem je pracovat s potřebnými rodinami s malými dětmi komplexně. Usilovali jsme o posílení rodičovských dovedností, zlepšení jejich náhledu na situaci rodiny i základních životních podmínek potřebných pro výchovu a přiměřený rozvoj dětí, zralejší přístup k řešení problémů. Projekt tedy zahrnoval jak přímou práci s dětmi ambulantní podpůrné služby: školičku, pomoc se školní přípravou, tak i systematickou práci s rodiči: asistenci v rodinách při péči o děti, základní poradenství v sociálně-právní oblasti a dlouhodobé multidisciplinární poradenství. V zájmu pozitivní změny jsme jim poskytovali poradenství například v oblasti zajištění bydlení a zaměstnání, hospodaření (včetně vymáhání výživného) a řešení předlužení, při výchovných a partnerských problémech, komunikaci se školskými zařízeními a dalšími institucemi. Věnovali jsme se i zlepšení komunikace rodičů s dětmi, schopnosti rozpoznání jejich potřeb a adekvátních reakcí na ně. Školička rozvíjela děti s cílem přípravy na vstup do předškolního zařízení či školy, věnovali jsme se podpoře kognitivních funkcí, ale často i nedostatečných sociálních dovedností potřebných v běžném životě. Školáci hojně využívali pomoc se školní přípravou, která byla určena dětem navštěvujícím 1. a 2. stupeň ZŠ. Tato podpora zahrnovala i komunikaci s pedagogy, instruktáž rodičů při přípravě dětí do školy atd. Úspěšně proběhlo i 13 dílen tvoření keramiky a další výtvarné workshopy. Potřebným rodinám jsme opakovaně poskytli i potravinovou pomoc získanou v rámci projektu Potraviny pomáhají. Bezplatně jsme jim nabízeli také darované oděvy pro děti i dospělé. Od r disponujeme pověřením k sociálně-právní ochraně dětí a máme letité zkušenosti s cílovou skupinou. Služby poskytují kvaliikovaní pracovníci za pomoci vyškolených dobrovolníků

13 SPOlUPRáCe Spolupracujeme se sociálními pracovníky OSPOD a terénními pracovníky sociálního odboru ÚMČ Praha 14, Praha 4 a Praha 9, zúčastnili jsme se případových konferencí a pracovních skupin, sdílíme informace o cílech spolupráce s klienty a jejich výsledcích. Dále spolupracujeme např. s Azylovým domem SKP HOPO v Horních Počernicích, AD Šromova, školami a dalšími institucemi. SlUŽBy PROJeKTU V ČíSleCH Počet dospělých klientů 35 Počet dětí 71 Počet rodin 54 Práce s dětmi Práce s rodiči 1266 hod. 240 hod. Na realizaci projektu bylo vydáno Kč. Financován byl díky podpoře MPSV, MHMP, MČ Praha 14 a z darů. Chodíme do Motýlku již druhým rokem. Moje holčičky se zde moc naučily a chci pochválit všechny pracovníky Motýlku, že mi moc pomohli, když jsem měla problémy a všem jim za to děkuji. Děti se v Motýlku hodně zlepšily, hezky mluví, krásně se zapojují do kolektivu a celkově mají hezkou přípravu do školy. Mně osobně se tady líbí malý kolektiv a moc hezký přístup k dětem. 25

14 Sociálně aktivizační služba POSláNí Sociálně aktivizační služby v KC Motýlek jsou zde pro rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen pro aktuálně nevhodné podmínky. Pomáháme rodičům překonat náročnou životní situaci, kterou nemohou sami zvládnout, a zvýšit jejich dovednosti a možnosti, aby děti mohly zůstat ve svých rodinách nebo se do nich mohly navrátit. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou rodinám aktuálně žijícím na území Prahy. KOMU JSOU NAŠe SlUŽBy URČeNy SAS je poskytována rodinám s dětmi, které nemají naplněné své základní potřeby a u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadů krizové sociální situace. U dětí z této cílové skupiny se častěji vyskytuje opoždění psychomotorického vývoje a nedostatečně rozvinuté komunikační a další sociální dovednosti, jsou ohroženy sociálním vyloučením. Rodiče, kterým jsou služby určené, nemají dostatečné kompetence či podmínky pro uspokojování potřeb svých dětí. JAK RODINáM POMáHáMe Pracujeme tak, aby výsledkem poskytování služby bylo: zlepšení schopnosti rodičů zvládat nároky běžného života zvýšení schopnosti rodičů rozpoznat a zabezpečit potřeby dítěte/dětí dosažení takové úrovně dovedností dítěte/dětí, která odpovídá jejich věku a možnostem zlepšení materiálních podmínek pro výchovu dítěte/dětí v rodině zajištění podmínek pro rozvoj a volnočasové aktivity dětí, využívání běžných služeb udržení dítěte/dětí v jejich rodině či návrat do ní NAŠe ZáSADy PŘI PRáCI S KlIeNTy dbáme na jejich důstojnost podporujeme je v samostatnosti a vlastním rozhodování pracujeme s ohledem na individuální potřeby klientů prioritou jsou zájmy dítěte respektujeme individualitu a zvyklosti rodin ZáKlADNí ČINNOSTI SlUŽBy výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (zahrnují podporu dětí i dospělých v jejich rodinách i v KC Motýlek) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti podporující sociální začleňování klientů pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Služba začala být poskytována v říjnu r a do konce tohoto roku ji využívalo 5 rodin. Náklady na její realizaci byly v tomto období celkem Kč

15 Projekt Rozvoj sociální turistiky Tento pilotní projekt jsme měli příležitost provozovat druhým rokem a dosáhli jsme všech plánovaných cílů. Zapojily se do něj rodiny pečující o děti se zdravotním handicapem, ale i rodiny sociálně znevýhodněné, aktuálně žijící v azylových domech, které jsou v péči OSPOD, a dále klienti dětského domova. Od pobytu jsme očekávali především aktivní odpočinek, což se nám splnilo naprosto dostatečně. Hodně nám pomohla podpora pracovníků v péči o naše děti, měli jsme tak prostor i pro provozování jiných aktivit, než jen s dětmi, což se nám často nestane. Realizací projektu jsme:» vytvořili funkční model sociální turistiky s edukativním efektem; podařilo se zmapovat překážky, které osobám se zdravotním a sociálním znevýhodněním zamezují v aktivní participaci na cestovním ruchu» zpracovali praktický metodický manuál pro provozování sociální turistiky dalšími subjekty» zapojili do cestovního ruchu osoby, v jejichž možnostech není bez podpory příležitosti využívat» účastníkům zprostředkovali nové poznatky a zážitky; přispěli jsme i k rozvoji jejich osobnosti 28 29

16 AKTIVITy PROJeKTU Vytvoření metodického návodu pro realizaci sociální turistiky V rámci projektu bylo uskutečněno šetření formou dotazníků i řízených rozhovorů s rodiči dětí se zdravotním i sociálním handicapem s cílem dei novat konkrétní překážky, jež zamezují aktivnímu zapojení do cestovního ruchu. Dalším zdrojem informací byly podněty od pracovníků. Po získání potřebných dat jsme vytvořili praktický metodický návod obsahující inspiraci pro rozvoj sociální turistiky v dalších organizacích pracujících se sociálně a zdravotně znevýhodněnými dětmi a jejich rodinami. Víkendové pobyty Víkendové pobyty jsme uspořádali i mimo hlavní turistickou sezónu. Místy našich výjezdů byly Strnadovský mlýn, Centrum Sněženka ve Smržovce, kemp v Dobřichovicích a Chata Eliška ve Vítkovicích. Na programu zde byla nejen poznávací a zážitková turistika, ale užívali jsme i vybavení půjčovny včetně stanů. Velkou atrakcí tedy bylo spaní v nich, ale i účast na zážitkových programech, které vhodně rozvíjely dovednosti i osobnost klientů. Víkendových pobytů se zúčastnilo 121 osob. Týdenní pobyty Výlety V průběhu uplynulého roku jsme uspořádali jednodenní výlety s bohatým programem. Každý výlet byl tematicky zaměřený, cílem byl například lanový park, skanzen, mýdlárna, rozhledny, zoologické zahrady, zámky, muzea Pokud nám to počasí dovolilo, věnovali jsme se i hipoturistice. Její účastníci ocenili zázemí a vstřícnost pracovníků jezdeckého klubu, ale i vhodný výběr koní (různé velikosti, klidné povahy). Půjčovna Základní vybavení půjčovny pro provozování outdoorových aktivit jsme již měli pořízené, avšak podařilo se ji doplnit o další potřebný materiál. Půjčovna poskytovala vybavení jak při pořádání projektových aktivit, tak byla k dispozici i jednotlivým zájemcům, kteří nedisponují i nančními prostředky na jeho zakoupení. Za podporu projektu děkujeme Týdenní pobyty se konaly v době letních prázdnin a zúčastnilo se jich celkem 46 osob. Do kempu v Mikulášovicích vyjely rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Sociálně znevýhodněné děti a mladiství se vypravili na Malostatek Blatiny nedaleko Sedlčan. Většina z nich tak měla jednu z mála možností vícedenního pobytu mimo pražské sídliště, kde žijí

17 Dobrovolníci Dobrovolnická služba je založena na ochotě dobrovolníků pomáhat bez nároku na i nanční odměnu a vychází také z aktuálních potřeb sdružení. V Komunitním centru Motýlek pomáhali dobrovolníci různých věkových skupin od studentů středních škol až po seniory. Studenti byli k výkonu dobrovolnické služby často motivováni získáním praxe před přijímacím řízením na vysoké školy. PODPORA DOBROVOlNíKŮ V MOTýlKU Úvodní zaškolení Bezplatné pojištění odpovědnosti Konzultace s koordinátorkou dobrovolníků Průběžné metodické vedení a supervize Odborná knihovna Potvrzení o dobrovolnické činnosti Poskytnutí referencí např. potenciálnímu zaměstnavateli Získání cenných praktických zkušeností Dobrovolníci středního věku většinou pracují v komerční sféře a naše zařízení vyhledávají pro smysluplnou a zajímavou práci s dětmi, získávají znalosti a dovednosti, mají zde možnost vidět výsledky své práce a zažít pocit prospěšnosti druhému člověku. Děkujeme všem našim dobrovolníkům za jejich laskavou pomoc a empatický přístup ke klientům. Náklady na dobrovolnickou službu představovaly celkem Kč. Ministerstvo vnitra ČR přispělo na jejich úhradu dotací ve výši Kč. POČeT DOBROVOlNíKŮ V ČíSleCH Centrum denních služeb 823 hodin / 20 dobrovolníků Pomoc rodinám v náročné životní situaci 187 hodin / 13 dobrovolníků Nízkoprahový klub Pacii c 40 hodin / 1 dobrovolník Mateřské centrum 63 hodin / 5 dobrovolníků Provozní činnost 255 hodin / 22 dobrovolníků V roce 2014 odpracovalo 40 dobrovolníků celkem 1368 hodin a přijali jsme 22 nových

18 Firemní dobrovolníci Firemní dobrovolnictví představuje námi vítané uplatňování společenské odpovědnosti (CSR) v praxi. Firmy mívají stanovený nejčastěji jeden až dva dobrovolnické dny v roce, ve kterých jdou její zaměstnanci pomáhat obvykle neziskovým organizacím. Firemní dobrovolnictví tak přináší užitek všem zapojeným stranám. Společnost poskytne zdarma práci, čas a znalosti svých zaměstnanců. Zaměstnanci pomohou tam, kde je to potřeba, a získají obohacující zkušenost s veřejně prospěšnou organizací, což působí na rozvoj jejich hodnot a pozitivní vztah k zaměstnavateli. Díky spolupráci se společenskou platformou Byznys pro společnost působili v Motýlku v roli i remních dobrovolníků například zaměstnanci těchto i rem: Česká spořitelna, a.s., Vienna Insurance Group, ENGAGE, Allianz pojišťovna, a.s., GlaxoSmithKline s.r.o., ČSOB, a.s., Janssen-Cilag s.r.o., ZENTIVA, ČEZ a další. V roce 2014 nám iremní dobrovolníci pomáhali 479,5 hodin

19 Studenti Během roku 2014 absolvovalo v Motýlku svoji odbornou praxi 16 studentů v celkovém počtu 787 hodin. Praktické zkušenosti u nás získali studenti z jedné střední školy, dále vyšších odborných a vysokých škol. Konkrétně jsme spolupracovali s těmito školami: JABOK VOŠ sociálně pedagogická a teologická, Praha VOŠ sociálně právní, Jasmínova, Praha Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Evangelická teologická fakulta UK Husitská teologická fakulta UK Technická Univerzita Liberec, fakulta přírod. humanitní a pedagogická Filozoi cká fakulta UK Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, katedra rehab. psychosociální péče SOŠ sociální svaté Zdislavy, Praha S průběhem praxe jsem velice spokojena. Bylo pro mne zajímavé poznat způsob práce s různými cílovými skupinami. Personál je zde velmi příjemný a ochotný poradit nebo pomoci. Praxe v Motýlku mi dala možnost poznat práci s dětmi se zdravotním postižením, fungování zařízení a různé druhy terapií. Mohu porovnat teorii s praxí a vyjít z této zkušenosti při vyhotovení své bakalářské práce

20 Puzzlemánie Národní potravinová sbírka 38 Sedmý ročník Puzzlemánie, který jsme společně s agenturou Bezva párty uspořádali opět v Obchodním centru Letňany, se odehrál 29. března. Oblíbené soutěže ve skládání puzzle na čas se zúčastnilo celkem 195 soutěžících, z toho 14 se zdravotním znevýhodněním. Jako vždy skládali bravurně a s nadšením. Patnáctileté Berenice T. se podařilo překonat dosavadní rekord ve skládání 54dílkového mini-puzzle a časem 2:08 zapsala novou výzvu pro další ročníky. V doprovodném programu se návštěvníci bavili mj. výrobou šperků ve tvaru puzzle, skládali hmatové puzzle poslepu, potrápili mozkové závity nejrůznějšími hlavolamy a stolní hrou Mankala. Před zahájením soutěžení vystoupili tři kouzelníci ve věku 11 a 18 let z DDM Praha 4 Hobby centrum 4 a jejich zručnost i profesionalita byly obdivuhodné. Děkujeme všem partnerům a sponzorům. V listopadu jsme se opět zapojili do potravinové sbírky, která proběhla ve více než 380 prodejnách. Sbírka je reakcí na skutečnost, že v České republice je 15 % obyvatel ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Důvodem sbírky proto nebylo jen získat potraviny pro lidi v nouzi, ale i upozornit veřejnost na to, že v České republice je chudoba aktuálním problémem. Naši pracovníci a 11 dobrovolníků KC Motýlek informovalo veřejnost o této akci rozdáváním letáků a zároveň vybíralo potraviny od dárců v supermarketu Kaul and v Praze 8. Za celý den trvání sbírky se nám podařilo získat trvanlivé potraviny o hmotnosti kg, které jsme postupně předali klientům Motýlku, kteří tuto materiální pomoc potřebují. O potraviny jsme se podělili i s azylovými domy, které poskytují pomoc chudobou ohroženým matkám s dětmi. Rádi bychom proto touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům, kteří nám věnovali svůj čas, a především všem těm, kteří potraviny darovali. 39

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Sdružení na pomoc dětem s handicapy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Patronka Motýlku Motýlek dává křídla dětem, které mají jiný svět. Někdy je těžké do jejich světa proniknout, pochopit je, poznat, po čem touží. Co

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Gen. Svobody 68, Šumperk 787 01 Tel.: 583 550 237, 778 087 717 E-mail: rachot@pontis.cz Zaměstnanci Vedoucí sociální pracovník: Rýznarová Marie, DiS. Pracovníci

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan O NÁS Nízkoprahové kluby pro děti a mládež znamená - podpora při vykročení z dětství do dospělosti, nikoliv bezbariérový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

O ORGANIZACI ÚVODNÍ SLOVO

O ORGANIZACI ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení příznivci Neposedy, zvu Vás k ohlédnutí za rokem 2011. Byl to rok změn. Říká se, že lidé se nejvíce učí na základě zkušeností. Získali jsme jich mnoho.

Více

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2011 Rok 2011 byl rokem výročním, ve kterém proběhla oslava 20let založení zařízení. Během této doby pobytová služba, kterou DOZP Trmice nabízí, prošla celou řadou

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SDRUŽENÍ NA POMOC DĚTEM S HANDICAPY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SDRUŽENÍ NA POMOC DĚTEM S HANDICAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SDRUŽENÍ NA POMOC DĚTEM S HANDICAPY Patronka Motýlku Všichni milujeme dětský úsměv. Motýlku se daří vykouzlit úsměv na tvářích dětí s handicapem. Mohou se učit, hrát si, cítí se potřebné.

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace PODZÁMČÍ, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. 1.2.2014 1 1 Úvod Cílem naší společnosti je bezpečný a spokojený život dětí svěřených do pěstounské

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy o naší činnosti v minulém roce.

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více