Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení na pomoc dětem s handicapy"

Transkript

1 ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ Sdružení na pomoc dětem s handicapy

2 Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém roce. V roce 2014 prošlo sdružení zásadní změnou. V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku jsme se museli transformovat na jinou formu právnické osoby. Po odborných konzultacích valná hromada rozhodla, že nejvhodnější bude (vzhledem k činnosti a rozsahu působnosti komunitního centra) statut ústav, a tak jsme se jím na sklonku roku skutečně stali. Tento pojem, který si nese nelichotivý nádech z let minulých, nám příliš blízký není, ale věříme, že si zvykneme a snad naší činností i částečně přispějeme k jeho rehabilitaci Patronka Motýlku Radostnou novinou je, že se nám podařilo zaregistrovat novou sociální službu, a to sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením. Tento krok je, jak věříme, projevem další profesionalizace námi poskytovaných služeb. Reagovali jsme tak na potřeby naší lokality a proměny jejího demograi ckého a sociálně kulturního složení. Abychom tuto novou službu mohli poskytovat v plné míře a dobré kvalitě, rozhodli jsme se ukončit se začátkem roku 2015 provoz mateřského centra. Věříme, že vynaložené úsilí související s těmito změnami přinese prospěch mnoha dalším potřebným dětem a jejich rodičům a pomůže jim zvládat obtížná období života. Mnohokrát děkujeme všem dárcům, zástupcům institucí, dobrovolníkům a příznivcům Motýlku za jejich milou podporu a často dlouhodobou přízeň. Velmi si jí vážíme. Všechny děti touží po tom si hrát. Zdá se to být naprosto samozřejmé a jednoduché. Pro děti s postižením to ale tak snadné být nemusí. Motýlek jim tuto možnost dává. Zábavnou a laskavou hrou se učí a přibližují ostatním. ester Janečková PhDr. Hana Urbanová PhDr. Zuzana Jelenová 2 3

3 Obsah Personální zajištění Úvodní slovo Patronka Motýlku Personální zajištění Centrum denních služeb Mateřské centrum Nízkoprahový klub Paciic Projekt Podpora rodin Sociálně aktivizační služba Projekt Rozvoj sociální turistiky Dobrovolníci Studenti Puzzlemánie Národní potravinová sbírka Beneiční koncerty Poděkování za mimořádnou akci Mediální podpora Finanční zpráva Vyjádření auditora Naši činnost podpořili Správní rada Ředitelka Předsedkyně: PhDr. Zuzana Jelenová PhDr. Hana Urbanová Místopředsedkyně: Magdalena Lukášová Místopředseda sdružení: Josef Kubíček Zaměstnanci a externí spolupracovníci Vladimír Jelen, zástupce ředitelky, vedoucí CDS, Petr Novák, kontaktní pracovník NZDM muzikoterapeut Bc. Hana Maňáková, pracovnice v sociálních službách Ing. Sylva Bártová, ekonomická a organizační pracovnice Miloslava Štemberková, účetní Lucie Běhavá, vedoucí MC a praxí, prac. v sociálních Mgr. Markéta Paroubková, speciální pedagožka, logopedka službách CDS Mgr. Lucie Dušková, speciální pedagožka, logopedka Mgr. Hana Krupníková, koordinátorka projektu sanace Eliška Tomanová, lektorka keramiky, pracovnice v sociálních a dobrovolníků službách Mgr. Kateřina Herciková, sociální pracovnice Hana Nováková, canisterapeutka, prac. volnočasových aktivit Mgr. Dagmar Kovaříková, sociální pracovnice Jitka Haugvicová, metodička plavání Bc. Adéla Burianová, pedagogická asistentka Mgr. Erika Vosáhlová, fundraiserka a PR pracovnice Bc. Petra Blažková, DiS., vedoucí NZDM Mgr. Martina Hyžová, supervizorka a lektorka Bc. Lukáš Petrželka, kontaktní pracovník NZDM Mgr. Michal Zahradník, supervizor Bc. Kristýna Pazderková, kontaktní pracovnice NZDM a další Petra Bigasová, DiS., kontaktní pracovnice NZDM Bc. Michaela Dopitová, kontaktní pracovnice NZDM 4 5

4 Centrum denních služeb Poslání V centru denních služeb KC Motýlek umožňujeme dětem se zdravotním postižením, které vyrůstají v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Dáváme jim příležitost rozvíjet zájmy a dovednosti podle jejich potřeb, napomáháme k jejich začlenění do společnosti a k tomu, aby žily stejně jako vrstevníci a v dospělosti potřebovaly co nejmenší podporu svého okolí. KOMU JSOU NAŠe SlUŽBy URČeNy Služby poskytujeme dětem od 3 do 18 let z Prahy a okolí, které v důsledku zdravotního postižení: NAŠe ZáSADy PŘI PRáCI S KlIeNTy dbáme na jejich důstojnost poskytujeme jim adekvátní míru podpory služby pružně přizpůsobujeme jejich potřebám podporujeme je v samostatnosti a rozvoji dovedností posilujeme je ve vlastním rozhodování máme pochopení pro jejich osobité projevy uplatňujeme individuální přístup mají sníženou soběstačnost potřebují zvýšenou podporu při rozvoji svých dovedností mají málo příležitostí pro rozvoj svých zájmů mají omezený kontakt s dětmi Služby nejsou určené dětem se smyslovým postižením. JAK DĚTeM POMáHáMe dáváme jim příležitost poznávat a rozvíjet zájmy zvyšujeme jejich dovednosti, soběstačnost a sebevědomí umožňujeme jim aktivně trávit volný čas v dětském kolektivu Aktivity, které zde může dcera využívat, ji rozvíjejí po mnoha stránkách. Kromě toho má možnost se tu setkávat s přáteli a trénovat se i po sociální stránce. Dcera je v KC Motýlek šťastná 6 7

5 Aktivity nabízené v CDS: canisterapie, logopedie, keramika, muzikoterapie, arteterapie, plavání, sportovní klub, klub pro rozvoj dovedností, klub s prvky dramaterapie, cvičení, speciální prázdninový provoz (celodenní provoz umožňující dětem trávit prázdniny podobně jako jejich zdraví vrstevníci) Zmíněné aktivity probíhají individuální nebo skupinovou formou a zahrnují základní činnosti, jak požaduje zákon o sociálních službách. V roce 2014 jsme klientům nabídli další službu Dívčí klub. Je určen náctiletým dívkám, které na něm rozvíjejí sociální a komunikační dovednosti, povídají si o dospívání, partnerství, bezpečnosti a dalších důležitých a pro ně zajímavých tématech. Také si zde osvojují základní dovednosti v domácích pracích (žehlení, úklid, mytí nádobí, příprava jednoduchých pokrmů). Jejich zvládnutí je nezbytné pro získání co možná největší míry samostatnosti v dospělosti. Z celkového počtu 51 klientů, se kterými byla podepsána dohoda o poskytování služby a sestaven individuální plán (tj. vzájemná dohoda na cílech služby a na způsobu jejich dosažení), se u 26 podařilo stanovené cíle naplnit, u 14 se to podařilo částečně a u 11 nebylo zatím možné splnění cílů vyhodnotit (většinou z důvodu krátké doby užívání služby). Stanovované cíle (s uvedeným počtem zapojených dětí) lze rozdělit do tří skupin podle zaměření: I. skupina cílů zvýšení dovedností a osobní rozvoj dítěte 45 dětí II. skupina cílů rozvinutí zájmu dítěte 39 dětí III. skupina cílů umožnění dítěti aktivně trávit čas ve skupině 42 dětí 8 9

6 V roce 2014 jsme poskytovali v CDS služby 51 klientům v rámci 2419 kontaktů v rozsahu 2819 hodin. Pro rodiny pečující o dítě s handicapem jsme (nad rámec základních služeb CDS) připravovali i další akce, na kterých se rodiče s dětmi i včetně jejich sourozenců mohli setkávat a navazovat nové kontakty. Jednalo se například o společný piknik na zahradě, vánoční besídku nebo výtvarné dílny. I o prázdninách byla pro naše klienty připravena bohatá nabídka. Velmi nás potěšil fakt, že po více jak deseti letech, kdy jsme pravidelně organizovali letní rekondiční pobyty, vyjely poprvé rodiny zcela samostatně. Vazby a vzniklá přátelství mezi rodinami byly dostatečným základem k tomu, aby v situaci, kdy Motýlek nemůže tuto oblíbenou službu svým klientům nadále nabízet, si svépomocí společný pobyt zorganizovaly rodiny samy. Díky získanému grantu jsme jim mohli na tento a jeden další víkendový zimní pobyt i nančně přispět. V tomto roce jsme reagovali na přání rodičů a rozšířili speciální letní prázdninový program v KC Motýlek ze dvou na tři týdny. Na jeho programu byly kromě běžných činností v Motýlku hudební, pohybové, výtvarné, skupinové nebo individuální hry i aktivity venkovní. S dětmi jsme kromě opakovaných návštěv plovárny či bazénu absolvovali např. prohlídku Chvalského zámku, hasičské stanice nebo zrcadlového bludiště. Děti měly možnost jezdit na koních, navštívit svíčkárnu, jet na výlety do centra Prahy, do ZOO a na další atraktivní cíle. Součástí programu bylo i cestování MHD a společné nakupování. Děti tak trénovaly sociální dovednosti v běžném prostředí a mohly tím zúročit to, co nacvičují v pravidelných aktivitách během roku. Nabídkou tohoto speciálního programu usilujeme o vyrovnání jejich příležitostí ve vztahu k vrstevníkům

7 Mateřské centrum Poslání Mateřské centrum Motýlek nabízí prostor pro setkávání rodin s dětmi raného a předškolního věku ze sídliště Černý Most a jeho okolí.vznikají tu příležitosti pro nová přátelství, získávání informací a kontaktů, sdílení zkušeností s rodičovstvím a možnosti aktivně trávit volný čas spolu se svými dětmi. Cíle zvýšení rodičovských kompetencí a aktivizace rodičů v jejich roli seberealizace a naplňování sociálních potřeb klientů prevence vzniku nepříznivých situací ohrožujících rodinu eliminace negativních jevů v rodinách aktivní zapojení klientů do plánování, příprav a realizace aktivit projektu ZáSADy pomáháme všem rodičům bez rozdílu vnímáme rodiče jako partnery posilujeme kompetence rodičů inspirujeme klienty mateřského centra k pozitivnímu rodičovství s výchovou dětí (projekt využívalo 5 rodin s dítětem se ZP). Nepochybným přínosem bylo i setkávání dětí s handicapem s vrstevníky, a to pro obě zmíněné skupiny. Programy MC byly otevřené také cizincům, kteří tu mohli nalézt prostor pro přirozené začlenění do většinové společnosti (tuto možnost využívaly rodiny z Vietnamu a Ruska). Kromě pravidelných programů jsme pro klienty připravili různorodé akce vzdělávací přednášky, výtvarné workshopy, kulturní i sportovní aktivity. Mateřské centrum jsme provozovali třináctým rokem a jako obvykle jsme se věnovali realizaci projektových aktivit zaměřených na systematický rozvoj rodičovských kompetencí. Projekt obsahoval různorodé aktivity, především psychosociálního a vzdělávacího charakteru. V rámci společného programu byli návštěvníci citlivě (formou her a různých zábavných cvičení s dětmi) vedeni k tréninku podpory rozvoje dětí. Ojedinělost služeb našeho MC spočívala v přizpůsobování aktivit i rodinám pečujícím o dítě se zdravotním postižením, neboť i ony potřebují podporu při zvyšování dovedností souvisejících Pečující osoby zde měly stálou podporu při řešení různých životních situací. Nejčastějšími tématy poradenství bylo začlenění dítěte do dětského kolektivu, výchovné a partnerské problémy, rozdíly v přístupu k výchově apod

8 Náplní heren s programem bylo společné cvičení, zpívání, tvořivá činnost a v mezičasech také volná hra. Do pondělní a úterní dopolední herny s programem docházelo 39 rodin. Děti často navazovaly první kontakty s vrstevníky a zvykaly si na nové prostředí, což jim usnadnilo adaptaci při vstupu do školských zařízení. Volná herna byla k dispozici třikrát týdně a celkem ji využívalo 57 rodin. Vytvořilo se zde příjemné prostředí i pro přátelská setkávání rodičů. Návštěvníkům bylo k dispozici velmi pěkně vybavené zázemí herny zaměřené i na miminka. Z důvodu i nanční neudržitelnosti (především kvůli změně grantového řízení MPSV programy našeho MC již nespadají do dotačních oblastí) jsme bohužel byli nuceni k tento projekt ukončit. Na provoz mateřského centra bylo vydáno celkem Kč, které byly uhrazeny z grantů MHMP, MČ Praha 14, příspěvků klientů a darů sponzorů. Školička přirozeně navazovala na program heren a pomáhala dětem usnadnit odpoutání se od maminky ve známém prostředí v kolektivu vrstevníků. I zde byla možnost integrace dětí s handicapem. V době konání školičky měli rodiče vlastní aktivity. Návštěvníkům byla k dispozici půjčovna hraček a literatury jak s problematikou výchovy dětí, tak knížky inspirativní a tvořivé.také jim byly k dispozici časopisy, které pravidelně odebíráme, rovněž interaktivní hračky pro děti a didaktické pomůcky. logopedická péče pomáhala dětem s opožděným vývojem řeči či poruchami výslovnosti. Témata tvořivých dílen byla vybírána s ohledem na roční období a zájmy klientů. Společně jsme se setkali při velikonočním tvoření, výrobě dárkových krabic a zdobení adventních věnců. Mateřské centrum v číslech Počet jednotlivých klientů 207 Počet rodin 86 Počet kontaktů s klienty 1637 Uskutečněných akcí 10 Herna je skvělá pro setkávání dětí s kolektivem. Líbí se nám její program od začátku až do konce, je to skvěle využitý čas

9 Nízkoprahový klub Paciic Poslání Nízkoprahový klub Paciic nabízí služby dětem a mládeži od 6 do 22 let z pražského sídliště Černý Most a okolí, jež tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní období, nebo se dostávají do konliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim odbornou pomoc a podporu při řešení tíživých situací, příležitost pro bezpečné a společensky přijatelné trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a začlenění do společnosti. CílE Uživatelé: se nechovají rizikově nebo se míra jejich rizikového chování snížila žijí v souladu se základními společenskými normami tráví volný čas bezpečně pro sebe i druhé a podle svých osobních předpokladů mají kontakty s vrstevníky v míře a kvalitě odpovídající jejich potřebám rozumějí zátěžové události, kterou prožívají, a umějí si představit její důsledky, znají možnosti jejího řešení nebo vyrovnání se s ní, přiměřeně na ni nebo obavy z ní reagují dosáhli takové úrovně schopností a dovedností, která odpovídá jejich věku, nebo se zvýšila ZáSADy Veškeré služby NZDM Paciic jsou poskytovány se zřetelem na dodržování těchto zásad: Nízkoprahovost = snadná dostupnost vstup do klubu je zdarma, využívání služeb klubu je dobrovolné není vyžadována pravidelná docházka do klubu Anonymita a důvěrnost uživatelé mohou po celou dobu užívání služeb klubu zůstat v anonymitě (vystupovat pod přezdívkou), sdělují jen ty údaje, které jsou nezbytné pro kvalitní poskytování služby, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí Samostatnost uživatele podporujeme v rozvoji dovedností a využívání běžně dostupných služeb, předcházíme závislosti uživatele na službě Individuální přístup každému uživateli se věnujeme s ohledem na jeho potřeby, bez jakékoliv formy diskriminace, služby pružně přizpůsobujeme potřebám uživatelů Respekt uživatelé mají právo se sami rozhodovat, jak budou řešit svoji situaci, jsou podporováni v tom, aby činili vlastní rozhodnutí s porozuměním a přijetím jejich důsledků Důstojnost pracovníci vždy dbají na to, aby s uživateli nejednali na základě předsudků a zachovávali jejich důstojnost s důrazem na dodržování práv uživatelů 16 17

10 SlUŽBy A AKCe PACIFICU Podstatnou část služeb Pacii cu tvořila individuální práce s uživateli, kdy jim pracovníci pomáhali zorientovat se v jejich dlouhodobě nepříznivé situaci či aktuálním problému. Probírali s nimi možná řešení a jejich pravděpodobné následky, společně plánovali konkrétní kroky. Toto poradenství se často zaměřovalo na záležitosti vztahů, rodiny, sexu, návykových látek, školy, volného času atd. Některým uživatelům se pracovníci věnovali v krizových situacích, kdy posilovali jejich schopnosti řešit situaci vlastními silami a snižovali rizika negativních dopadů situace na uživatele a jeho okolí. Uživatelům služby jsme také pomáhali zprostředkovat kontakt se širším sociálním prostředím v rámci mimoklubových akcí, přičemž jsme usilovali o co největší pestrost navštívených prostředí. V rámci těchto aktivit byla u klientů také posilována schopnost dodržovat základní pravidla společenského chování. V roce 2014 jsme díky i nanční podpoře MČ Praha 14, MŠMT (projekt Volnočasové aktivity pro sociokulturně znevýhodněné děti a mládež ) a Nadačního fondu Albert (projekt Podpora dětí a mladých dospělých z klubu Pacii c ) mohli pokračovat v široké nabídce jednorázových i pravidelných akcí se sociálně aktivizačním charakterem. Návštěvníci klubu tak měli mnoho možností k rozvíjení svých zájmů a schopností při různorodých výtvarných, sportovních, hudebních či tanečních aktivitách. Během roku jsme navštívili akvapark, minigolf, kino, jízdárnu, lanové centrum či interaktivní výstavu Techmania, různé kulturní památky 18 Chodím sem ráda, protože je tu sranda, ale taky protože mi pomáhaj se školou a můžu si o všem popovídat. Je to tu dobré a když se nudíte, tak vás zabaví. V klubovém programu měly již tradičně stálé místo společné vaření a taneční skupina zumby, která během roku vystoupila na dvou velkých veřejných akcích. Vítanou a hojně využívanou službou je i bezplatná půjčovna publikací, her a sportovních potřeb, a to i k využití mimo klub.tato podpora částečně kompenzuje nedostatečné materiální vybavení dětí a dospívajících, kteří navštěvují Pacii c. 19

11 20 PReVeNTIVNí PROGRAMy Po celý rok byla součástí poskytovaných služeb také realizace speciické i nespeciické prevence. Pracovníci klubu se prevenci rizikového chování věnovali prostřednictvím individuální i skupinové práce s klienty. Uspořádali například několik besed a diskuzních klubů k tématům jako je nadužívání energetických nápojů, tolerance k homosexualitě, míra vhodnosti projevů partnerské náklonnosti na veřejnosti. Kromě toho jsme uspořádali i několik programů s externími lektory. Pokračovali jsme např. v dlouhodobé spolupráci s lektorkami Rozkoš bez rizika o.p.s., které otvíraly s návštěvníky klubu intimní témata vlastního těla či partnerských vztahů, ale také např. problematiku šikany a kyberšikany. Nově jsme navázali spolupráci s o.s. Imperativ a uspořádali besedu s tématem extremismu. SPOlUPRáCe Díky mnohaleté spolupráci s ÚMČ Praha 14 se klienti klubu společně s pracovníky zúčastnili dvou víkendových pobytů mimo Prahu a týdenního letního tábora. Spolu s dalšími nízkoprahovými zařízeními jsme spolupořádali již třetí ročník scooteringových závodů Nízkoprahy na rampách a zapojili se do organizace tradiční mikulášské Haló tady nízkoprahy. Kromě toho se pracovníci dlouhodobě aktivně zapojují do setkávání Fóra prevence ÚMČ Praha 14 a pražské pracovní skupiny pro NZDM a TP ŽUPAN. V odůvodněných případech jsme uživatelům služby pomáhali řešit jejich situaci za pomoci dalších institucí - návazných služeb, mezi něž patří např. LATA, Sananim, Hygienická stanice HLMP, úřady práce a další. PROJeKT ZVyŠOVáNí KVAlITy V NíZKOPRAHOVýCH SlUŽBáCH A DAlŠí ROZVOJ PRACOVNíKŮ Tento projekt, který realizovala společnost QQT s.r.o. ve spolupráci s Českou asociací streetwork, umožnil našemu pracovnímu týmu účast na interaktivních workshopech, z nichž některé proběhly přímo v prostorách klubu a byly tak šité na míru našim potřebám. Konzultace byly vedeny vždy k vybraným oblastem standardů kvality a zajišťovali je odborníci na kvalitu sociálních služeb (inspektoři kvality). V průběhu roku pracovníci zvyšovali své dovednosti a kompetence i na dalších vzdělávacích aktivitách. Zúčastnili se např. kurzu Základní krizová intervence, výcviku v motivačních rozhovorech, kurzu zaměřeného na sociálně-právní problematiku při práci s dětmi a mládeží, další byl zaměřený na dluhovou prevenci v sociální práci s dětmi a mládeží. Cenné informace přinesla i účast na dvou odborných konferencích. PACIFIC V ČíSleCH Počet klientů 283 Počet kontaktů s klienty Individuální podpora klientů Počet výpůjček vybavení OCeNĚNí KVAlITy SlUŽeB KlUBU Náš nízkoprahový klub získal v dubnu ocenění kvality České asociace streetwork za úspěšné absolvování dobrovolného auditu. Požadavky hodnocených kritérií jsme splnili na 99 % a zařadili jsme se tak mezi nejlépe hodnocené kluby z hlediska naplňování standardů kvality sociálních služeb. Finanční náklady na služby NZDM činily celkem Kč. Za podporu děkujeme především MPSV, MŠMT, MHMP, MČ Praha 14, Nadačnímu fondu Albert a dárcům. 21

12 Projekt Podpora rodin v náročné životní situaci Projekt působí v oblasti sanace rodin a má za cíl v rámci ambulantní i terénní práce podpořit péči o děti v sociokulturně znevýhodněných rodinách a minimalizovat rizika jejich ohrožení. Základním předpokladem úspěchu je získání důvěry rodičů, usilujeme tedy o to, aby pochopili náš zájem jim prakticky pomáhat. Zprostředkováváme jim reálný náhled na jejich situaci a potřebu jejího aktivního řešení. PRO KOHO TU JSMe pro rodiny, které potřebují podporu v náročné životní situaci pro rodiny v krizi, kterou nedokážou zvládnout samy a jež ztěžuje péči o děti pro rodiny, které potřebují pomoc při péči o děti do 15 let pro rodiče, kterým tuto podporu doporučil pracovník OSPOD CO Je NAŠíM CíleM udržení dětí v přirozeném sociálním prostředí díky posílení rodičovských kompetencí zlepšení nepříznivé sociální situace rodin, případně zamezení jejímu prohlubování vyrovnání příležitostí dětí ze sociokulturně znevýhodněných rodin JAK RODINáM POMáHáMe nabízíme pomoc formou konzultací v KC Motýlek nebo v jejich domácím prostředí v Motýlku je pro ně připravena řada aktivit naším úkolem není kontrola, ale především podpora rodičů všechny služby poskytujeme ZDARMA SlUŽBy PROJeKTU Naším záměrem je pracovat s potřebnými rodinami s malými dětmi komplexně. Usilovali jsme o posílení rodičovských dovedností, zlepšení jejich náhledu na situaci rodiny i základních životních podmínek potřebných pro výchovu a přiměřený rozvoj dětí, zralejší přístup k řešení problémů. Projekt tedy zahrnoval jak přímou práci s dětmi ambulantní podpůrné služby: školičku, pomoc se školní přípravou, tak i systematickou práci s rodiči: asistenci v rodinách při péči o děti, základní poradenství v sociálně-právní oblasti a dlouhodobé multidisciplinární poradenství. V zájmu pozitivní změny jsme jim poskytovali poradenství například v oblasti zajištění bydlení a zaměstnání, hospodaření (včetně vymáhání výživného) a řešení předlužení, při výchovných a partnerských problémech, komunikaci se školskými zařízeními a dalšími institucemi. Věnovali jsme se i zlepšení komunikace rodičů s dětmi, schopnosti rozpoznání jejich potřeb a adekvátních reakcí na ně. Školička rozvíjela děti s cílem přípravy na vstup do předškolního zařízení či školy, věnovali jsme se podpoře kognitivních funkcí, ale často i nedostatečných sociálních dovedností potřebných v běžném životě. Školáci hojně využívali pomoc se školní přípravou, která byla určena dětem navštěvujícím 1. a 2. stupeň ZŠ. Tato podpora zahrnovala i komunikaci s pedagogy, instruktáž rodičů při přípravě dětí do školy atd. Úspěšně proběhlo i 13 dílen tvoření keramiky a další výtvarné workshopy. Potřebným rodinám jsme opakovaně poskytli i potravinovou pomoc získanou v rámci projektu Potraviny pomáhají. Bezplatně jsme jim nabízeli také darované oděvy pro děti i dospělé. Od r disponujeme pověřením k sociálně-právní ochraně dětí a máme letité zkušenosti s cílovou skupinou. Služby poskytují kvaliikovaní pracovníci za pomoci vyškolených dobrovolníků

13 SPOlUPRáCe Spolupracujeme se sociálními pracovníky OSPOD a terénními pracovníky sociálního odboru ÚMČ Praha 14, Praha 4 a Praha 9, zúčastnili jsme se případových konferencí a pracovních skupin, sdílíme informace o cílech spolupráce s klienty a jejich výsledcích. Dále spolupracujeme např. s Azylovým domem SKP HOPO v Horních Počernicích, AD Šromova, školami a dalšími institucemi. SlUŽBy PROJeKTU V ČíSleCH Počet dospělých klientů 35 Počet dětí 71 Počet rodin 54 Práce s dětmi Práce s rodiči 1266 hod. 240 hod. Na realizaci projektu bylo vydáno Kč. Financován byl díky podpoře MPSV, MHMP, MČ Praha 14 a z darů. Chodíme do Motýlku již druhým rokem. Moje holčičky se zde moc naučily a chci pochválit všechny pracovníky Motýlku, že mi moc pomohli, když jsem měla problémy a všem jim za to děkuji. Děti se v Motýlku hodně zlepšily, hezky mluví, krásně se zapojují do kolektivu a celkově mají hezkou přípravu do školy. Mně osobně se tady líbí malý kolektiv a moc hezký přístup k dětem. 25

14 Sociálně aktivizační služba POSláNí Sociálně aktivizační služby v KC Motýlek jsou zde pro rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen pro aktuálně nevhodné podmínky. Pomáháme rodičům překonat náročnou životní situaci, kterou nemohou sami zvládnout, a zvýšit jejich dovednosti a možnosti, aby děti mohly zůstat ve svých rodinách nebo se do nich mohly navrátit. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou rodinám aktuálně žijícím na území Prahy. KOMU JSOU NAŠe SlUŽBy URČeNy SAS je poskytována rodinám s dětmi, které nemají naplněné své základní potřeby a u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadů krizové sociální situace. U dětí z této cílové skupiny se častěji vyskytuje opoždění psychomotorického vývoje a nedostatečně rozvinuté komunikační a další sociální dovednosti, jsou ohroženy sociálním vyloučením. Rodiče, kterým jsou služby určené, nemají dostatečné kompetence či podmínky pro uspokojování potřeb svých dětí. JAK RODINáM POMáHáMe Pracujeme tak, aby výsledkem poskytování služby bylo: zlepšení schopnosti rodičů zvládat nároky běžného života zvýšení schopnosti rodičů rozpoznat a zabezpečit potřeby dítěte/dětí dosažení takové úrovně dovedností dítěte/dětí, která odpovídá jejich věku a možnostem zlepšení materiálních podmínek pro výchovu dítěte/dětí v rodině zajištění podmínek pro rozvoj a volnočasové aktivity dětí, využívání běžných služeb udržení dítěte/dětí v jejich rodině či návrat do ní NAŠe ZáSADy PŘI PRáCI S KlIeNTy dbáme na jejich důstojnost podporujeme je v samostatnosti a vlastním rozhodování pracujeme s ohledem na individuální potřeby klientů prioritou jsou zájmy dítěte respektujeme individualitu a zvyklosti rodin ZáKlADNí ČINNOSTI SlUŽBy výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (zahrnují podporu dětí i dospělých v jejich rodinách i v KC Motýlek) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti podporující sociální začleňování klientů pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Služba začala být poskytována v říjnu r a do konce tohoto roku ji využívalo 5 rodin. Náklady na její realizaci byly v tomto období celkem Kč

15 Projekt Rozvoj sociální turistiky Tento pilotní projekt jsme měli příležitost provozovat druhým rokem a dosáhli jsme všech plánovaných cílů. Zapojily se do něj rodiny pečující o děti se zdravotním handicapem, ale i rodiny sociálně znevýhodněné, aktuálně žijící v azylových domech, které jsou v péči OSPOD, a dále klienti dětského domova. Od pobytu jsme očekávali především aktivní odpočinek, což se nám splnilo naprosto dostatečně. Hodně nám pomohla podpora pracovníků v péči o naše děti, měli jsme tak prostor i pro provozování jiných aktivit, než jen s dětmi, což se nám často nestane. Realizací projektu jsme:» vytvořili funkční model sociální turistiky s edukativním efektem; podařilo se zmapovat překážky, které osobám se zdravotním a sociálním znevýhodněním zamezují v aktivní participaci na cestovním ruchu» zpracovali praktický metodický manuál pro provozování sociální turistiky dalšími subjekty» zapojili do cestovního ruchu osoby, v jejichž možnostech není bez podpory příležitosti využívat» účastníkům zprostředkovali nové poznatky a zážitky; přispěli jsme i k rozvoji jejich osobnosti 28 29

16 AKTIVITy PROJeKTU Vytvoření metodického návodu pro realizaci sociální turistiky V rámci projektu bylo uskutečněno šetření formou dotazníků i řízených rozhovorů s rodiči dětí se zdravotním i sociálním handicapem s cílem dei novat konkrétní překážky, jež zamezují aktivnímu zapojení do cestovního ruchu. Dalším zdrojem informací byly podněty od pracovníků. Po získání potřebných dat jsme vytvořili praktický metodický návod obsahující inspiraci pro rozvoj sociální turistiky v dalších organizacích pracujících se sociálně a zdravotně znevýhodněnými dětmi a jejich rodinami. Víkendové pobyty Víkendové pobyty jsme uspořádali i mimo hlavní turistickou sezónu. Místy našich výjezdů byly Strnadovský mlýn, Centrum Sněženka ve Smržovce, kemp v Dobřichovicích a Chata Eliška ve Vítkovicích. Na programu zde byla nejen poznávací a zážitková turistika, ale užívali jsme i vybavení půjčovny včetně stanů. Velkou atrakcí tedy bylo spaní v nich, ale i účast na zážitkových programech, které vhodně rozvíjely dovednosti i osobnost klientů. Víkendových pobytů se zúčastnilo 121 osob. Týdenní pobyty Výlety V průběhu uplynulého roku jsme uspořádali jednodenní výlety s bohatým programem. Každý výlet byl tematicky zaměřený, cílem byl například lanový park, skanzen, mýdlárna, rozhledny, zoologické zahrady, zámky, muzea Pokud nám to počasí dovolilo, věnovali jsme se i hipoturistice. Její účastníci ocenili zázemí a vstřícnost pracovníků jezdeckého klubu, ale i vhodný výběr koní (různé velikosti, klidné povahy). Půjčovna Základní vybavení půjčovny pro provozování outdoorových aktivit jsme již měli pořízené, avšak podařilo se ji doplnit o další potřebný materiál. Půjčovna poskytovala vybavení jak při pořádání projektových aktivit, tak byla k dispozici i jednotlivým zájemcům, kteří nedisponují i nančními prostředky na jeho zakoupení. Za podporu projektu děkujeme Týdenní pobyty se konaly v době letních prázdnin a zúčastnilo se jich celkem 46 osob. Do kempu v Mikulášovicích vyjely rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Sociálně znevýhodněné děti a mladiství se vypravili na Malostatek Blatiny nedaleko Sedlčan. Většina z nich tak měla jednu z mála možností vícedenního pobytu mimo pražské sídliště, kde žijí

17 Dobrovolníci Dobrovolnická služba je založena na ochotě dobrovolníků pomáhat bez nároku na i nanční odměnu a vychází také z aktuálních potřeb sdružení. V Komunitním centru Motýlek pomáhali dobrovolníci různých věkových skupin od studentů středních škol až po seniory. Studenti byli k výkonu dobrovolnické služby často motivováni získáním praxe před přijímacím řízením na vysoké školy. PODPORA DOBROVOlNíKŮ V MOTýlKU Úvodní zaškolení Bezplatné pojištění odpovědnosti Konzultace s koordinátorkou dobrovolníků Průběžné metodické vedení a supervize Odborná knihovna Potvrzení o dobrovolnické činnosti Poskytnutí referencí např. potenciálnímu zaměstnavateli Získání cenných praktických zkušeností Dobrovolníci středního věku většinou pracují v komerční sféře a naše zařízení vyhledávají pro smysluplnou a zajímavou práci s dětmi, získávají znalosti a dovednosti, mají zde možnost vidět výsledky své práce a zažít pocit prospěšnosti druhému člověku. Děkujeme všem našim dobrovolníkům za jejich laskavou pomoc a empatický přístup ke klientům. Náklady na dobrovolnickou službu představovaly celkem Kč. Ministerstvo vnitra ČR přispělo na jejich úhradu dotací ve výši Kč. POČeT DOBROVOlNíKŮ V ČíSleCH Centrum denních služeb 823 hodin / 20 dobrovolníků Pomoc rodinám v náročné životní situaci 187 hodin / 13 dobrovolníků Nízkoprahový klub Pacii c 40 hodin / 1 dobrovolník Mateřské centrum 63 hodin / 5 dobrovolníků Provozní činnost 255 hodin / 22 dobrovolníků V roce 2014 odpracovalo 40 dobrovolníků celkem 1368 hodin a přijali jsme 22 nových

18 Firemní dobrovolníci Firemní dobrovolnictví představuje námi vítané uplatňování společenské odpovědnosti (CSR) v praxi. Firmy mívají stanovený nejčastěji jeden až dva dobrovolnické dny v roce, ve kterých jdou její zaměstnanci pomáhat obvykle neziskovým organizacím. Firemní dobrovolnictví tak přináší užitek všem zapojeným stranám. Společnost poskytne zdarma práci, čas a znalosti svých zaměstnanců. Zaměstnanci pomohou tam, kde je to potřeba, a získají obohacující zkušenost s veřejně prospěšnou organizací, což působí na rozvoj jejich hodnot a pozitivní vztah k zaměstnavateli. Díky spolupráci se společenskou platformou Byznys pro společnost působili v Motýlku v roli i remních dobrovolníků například zaměstnanci těchto i rem: Česká spořitelna, a.s., Vienna Insurance Group, ENGAGE, Allianz pojišťovna, a.s., GlaxoSmithKline s.r.o., ČSOB, a.s., Janssen-Cilag s.r.o., ZENTIVA, ČEZ a další. V roce 2014 nám iremní dobrovolníci pomáhali 479,5 hodin

19 Studenti Během roku 2014 absolvovalo v Motýlku svoji odbornou praxi 16 studentů v celkovém počtu 787 hodin. Praktické zkušenosti u nás získali studenti z jedné střední školy, dále vyšších odborných a vysokých škol. Konkrétně jsme spolupracovali s těmito školami: JABOK VOŠ sociálně pedagogická a teologická, Praha VOŠ sociálně právní, Jasmínova, Praha Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Evangelická teologická fakulta UK Husitská teologická fakulta UK Technická Univerzita Liberec, fakulta přírod. humanitní a pedagogická Filozoi cká fakulta UK Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, katedra rehab. psychosociální péče SOŠ sociální svaté Zdislavy, Praha S průběhem praxe jsem velice spokojena. Bylo pro mne zajímavé poznat způsob práce s různými cílovými skupinami. Personál je zde velmi příjemný a ochotný poradit nebo pomoci. Praxe v Motýlku mi dala možnost poznat práci s dětmi se zdravotním postižením, fungování zařízení a různé druhy terapií. Mohu porovnat teorii s praxí a vyjít z této zkušenosti při vyhotovení své bakalářské práce

20 Puzzlemánie Národní potravinová sbírka 38 Sedmý ročník Puzzlemánie, který jsme společně s agenturou Bezva párty uspořádali opět v Obchodním centru Letňany, se odehrál 29. března. Oblíbené soutěže ve skládání puzzle na čas se zúčastnilo celkem 195 soutěžících, z toho 14 se zdravotním znevýhodněním. Jako vždy skládali bravurně a s nadšením. Patnáctileté Berenice T. se podařilo překonat dosavadní rekord ve skládání 54dílkového mini-puzzle a časem 2:08 zapsala novou výzvu pro další ročníky. V doprovodném programu se návštěvníci bavili mj. výrobou šperků ve tvaru puzzle, skládali hmatové puzzle poslepu, potrápili mozkové závity nejrůznějšími hlavolamy a stolní hrou Mankala. Před zahájením soutěžení vystoupili tři kouzelníci ve věku 11 a 18 let z DDM Praha 4 Hobby centrum 4 a jejich zručnost i profesionalita byly obdivuhodné. Děkujeme všem partnerům a sponzorům. V listopadu jsme se opět zapojili do potravinové sbírky, která proběhla ve více než 380 prodejnách. Sbírka je reakcí na skutečnost, že v České republice je 15 % obyvatel ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Důvodem sbírky proto nebylo jen získat potraviny pro lidi v nouzi, ale i upozornit veřejnost na to, že v České republice je chudoba aktuálním problémem. Naši pracovníci a 11 dobrovolníků KC Motýlek informovalo veřejnost o této akci rozdáváním letáků a zároveň vybíralo potraviny od dárců v supermarketu Kaul and v Praze 8. Za celý den trvání sbírky se nám podařilo získat trvanlivé potraviny o hmotnosti kg, které jsme postupně předali klientům Motýlku, kteří tuto materiální pomoc potřebují. O potraviny jsme se podělili i s azylovými domy, které poskytují pomoc chudobou ohroženým matkám s dětmi. Rádi bychom proto touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům, kteří nám věnovali svůj čas, a především všem těm, kteří potraviny darovali. 39

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Náklady Částka v Kč 1. Náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 6 839 156 Spotřeba materiálu kancelářské potřeby, odborná literatura a tisk,

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

FOSA, o. p. s. Filipova 2013/3 148 00 Praha 4 - Chodov www.fosaops.org

FOSA, o. p. s. Filipova 2013/3 148 00 Praha 4 - Chodov www.fosaops.org IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V. DĚKUJEME VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 1. DOBROVOLNÍKŮM SPOLEČNOSTI FOSA. Náklady Částka v Kč 2. SPOLEČNOSTI PRIMAGAS, s. r. o. za umožnění tréninkových pohovorů pro uživatele služby

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Život je hra, která nás baví. Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Život je hra, která nás baví. Sdružení na pomoc dětem s handicapy Život je hra, která nás baví Výroční zpráva 2011 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Jako máma tří dětí vím, jak je důležité, aby se nenudily, aby mohly smysluplně trávit volný čas. A také aby se setkávaly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku:

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku: Vážení a milí, abyste věděli, co se na Majáku dělo a dít bude, připravili jsme pro Vás MAJÁKOVÝ ZPRAVODAJ za období LEDEN 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 Dětský domov Radost Čs. Tankistů 277, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy Radost dětský domov, o.p.s. Za Sadem 208, 182 00 Praha 8 IČ: 264 710 43, www.radost-ops.cz I. Úvod O společnosti:

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE OÁZA

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE OÁZA Výroční zpráva 2013 Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA Karviná Úvodní slovo, předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2013 a bilancujeme tak další rok činnosti našeho zařízení služeb sociální prevence,

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Krátkodobé plánování rozvoje sociálních služeb 2015-2016

Krátkodobé plánování rozvoje sociálních služeb 2015-2016 Krátkodobé plánování rozvoje sociálních služeb 2015-2016 Mgr. Pavlína Kráčmarová OBSAH 1 O ORGANIZACI... 3 2 ROZVOJOVÝ TÝM... 6 3 SWOT ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EH... 7 4 TABULKY OPATŘENÍ a CÍLŮ 2015...

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

1. Cíle sociální služby

1. Cíle sociální služby V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Úvodem 2 O nás 3 Lidé v Tosaře 3 Projekty a aktivity 4 Plány pro příští rok 6 Finanční zpráva 7 Podpořili nás 7 Kontaktní údaje 8 Výroční zpráva 2011 1 Úvodem Sdružení

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více