Seniorský zpravodaj. Jaro 2011 č. 21. Vážení obyvatelé, Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seniorský zpravodaj. Jaro 2011 č. 21. Vážení obyvatelé, Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec"

Transkript

1 Seniorský zpravodaj Jaro 2011 č. 21 Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec Vážení obyvatelé, Nový rok máme za námi, a proto se plní síly, všichni vrháme do roku nového. Jako každý rok si spousta z Nás dala různá předsevzetí a my se je v průběhu roku budeme snažit plnit. A protože i my, redakční rada, jsme si slíbili dále Vás bavit čtením našeho Seniorského zpravodaje, předkládáme první číslo roku V tomto čísle nebudou chybět Vaše oblíbené rubriky, a také již budou některé příspěvky vonět jarem a Velikonocemi. Přejeme Vám všem pohodové čtení, a články či postřehy kohokoli z našich čtenářů rádi přivítáme. Vaše redakční rada

2 Seniorský zpravodaj 21 2 Obsah Informace z našeho Domova str. 2 Co jsme společně prožili str. 4 Ach, ta paměť?!... str. 9 Rozhovor. str. 12 Naši uživatelé píší str. 14 Vaše příběhy.. str. 23 Informace z našeho Domova Multifunkční místnost V prosinci minulého roku, byla slavnostně otevřena Naše nově zrekonstruovaná jídelna. Jistě mi dají všichni za pravdu, že oprava stála opravdu zato. Rázem zde máme místnost, která září barvami a je vybavena moderní technikou. Krásné prostředí nám jistě zpříjemní společné akce, které se budou v Naší nové multifunkční místnosti pořádat. A proč multifunkční? Jednoduše proto, že její využitelnost je veliká. Prostory je možno využít jako jídelnu, konferenční místnost, promítací sál a jiné. Prostory si také mohou pronajmout firmy, školy atd., k pořádání svých akcí. (S. K.)

3 Seniorský zpravodaj 21 3 Dotazníkové šetření spokojenosti uživatelů za rok 2010 Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na spokojenost uživatelů s poskytovanými službami v Domově pro seniory Kamenec. Otázky byly koncipovány tak, aby bylo možno zjistit, zda je plněn veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace a zásady práce), který je stanoven a zda je v souladu s potřebami uživatelů. Dotazníkové šetření se připravovalo již od roku 2010 a zapojilo se 83 respondentů, (S. K.) kteří vyplňovali 26 otázek. Dotazníky byly anonymní. Z dotazníkového šetření byla jednoznačně zjištěna spokojenost uživatelů s poskytovanými službami. Z vyhodnocení dotazníkového šetření nevyplynulo žádné závažné porušování poslání organizace, cíle organizace a zásady práce, s kterými by se uživatelé setkávali. Cíle, zásady a poslání organizace jsou dle uživatelů plněny. Velikonoční jarmark Dne 19.4 v našem zařízení proběhne velikonoční jarmark, který bude přístupný také veřejnosti. Celá akce bude probíhat po celý den, a to od 10:00 do 16:00 hod. A na co se můžete těšit? Můžete si sami vyrobit různé velikonoční dekorace, které si můžete odnést domů a použít na výzdobu svého pokoje. Bude se jednat o barvení vajíček, zdobení perníčků a pletení košíčků. Akci přijdou podpořit svým vystoupením tanečnice historického tance a zájemci mohou využít našeho karaoke. Těšíme se na Vaši účast a zveme tímto také rodinné příslušníky a širokou veřejnost. (S. K.).

4 Seniorský zpravodaj 21 4 Finanční referent Od 1. března nastoupila nová pracovnice na pozici finančního referenta. Jmenuje se Jaroslava Polášková a má na starosti depozitní pokladnu. Nahradila tímto paní Kateřinu Milevovou, které přejeme mnoho úspěchů jak v životě, tak také v novém zaměstnání. Úřední hodiny finančního referenta najdete na každém patře na nástěnce. Přejeme nové pracovnici paní Poláškové, ať se jí u Nás líbí a také mnoho pracovních úspěchů. (S. K.) Co jsme společně prožili Ocenění uživatelů s karaoke Dne jsme Nový rok zahájili akcí, která u Nás v Domově proběhla poprvé, a máme v úmyslu z ní udělat tradici. Jednalo se o ocenění těch uživatelů, kteří v průběhu roku reprezentovali náš domov například při veřejných akcích, nebo jinak přispěli ke kvalitě života v Našem Domově. Mezi oceněnými byla p. Vavračová, p. Nemeškalová, p. Brašová, p. Venclová, p. Hlubocká, p. Beneš, p. Trač a p. Miček. Ještě jednou gratulujeme. Při této akci bylo uživatelům představeno karaoke. Jedná se o zpívání písniček, jejichž text vidíme před sebou na plátně. Je velmi náročné udržet tempo s hudbou, ale všichni uživatelé i pracovníci, kteří zpěv vyzkoušeli, to zvládli skvěle. (S. K.)

5 Seniorský zpravodaj 21 5 Přednáška Procházka okolím Ostravy V lednu jsme také mohli vyslechnout přednášku o okolí Ostravy, kterou pro nás připravilo občanské sdružení Senior servis. Přednášela paní Rolčíková. Slovem i obrazem jsme si mohli užít popis míst v okolí našeho města, které stojí za zmínku a vzácnou flóru, která se v okolí Ostravy nachází. Děkujeme o. s. Senior servis a doufáme v pravidelnou spolupráci. (S. K.) Přednáška Zdravý životní styl V sobotu 19. února 2011 se uskutečnila zajímavá přednáška pod názvem: Jiný pohled na podporu zdraví. Přednášejícím byl MUDr. Dalibor Ostrý, který pracuje jako ortoped v Kopřivnici. Hlavním tématem byla péče jednak o celkový stav našeho těla udržení hmotnosti a jak se stravovat a také jaký má dopad špatná životospráva a nadbytečné kila na naše klouby. Popsal a ukázal deformace páteře a kloubů a různé nemoci. A samozřejmě následovaly rady a doporučení,jak se těmto potížím lze vyhnout anebo alespoň zlepšit dosavadní zdravotní stav. Odpovídal i na dotazy seniorů. Přednáška zaujala a líbila se. (D. M.)

6 Seniorský zpravodaj 21 6 Turnaj - Člověče nezlob se Celkem dvanáct uživatelů našeho domova se přihlásilo do turnaje ve společenské hře, která je jistě všem známa, a to Člověče nezlob se. Soutěžící byli rozděleni na tři skupinky po čtyřech. Ke každému stolu byl přidělen rozhodčí, který měl za úkol kontrolovat regulérnost hry. Všichni soutěžící dali do hry celé své srdce, ale přesto mohl vyhrát jen jeden. Vítězem tohoto klání se stala paní L. Hlubocká, která za první místo získala sladkou odměnu. Gratulujeme. Věříme, že příštího turnaje se zúčastní ještě více soutěžících. (S. K.) Přednáška - Kolumbie Dne nám slečna Mgr. Veronika Foltýnková obohatila odpoledne svou přednáškou o Kolumbii. Poutavé vyprávění doplňovala fotografiemi, a protože sama tuto zemi navštívila, bylo její povídání o to zajímavější. Celou přednášku doplňovala příběhy, které zažila při své cestě. Je vidět, že nejen odborník může nabídnout velmi poutavou a přínosnou zábavu. Slečně Veronice děkujeme. (S. K.)

7 Seniorský zpravodaj 21 7 MDŽ K mezinárodnímu Dni žen, nám přišly zahrát a zazpívat děti z mateřské školky z Kamence. Děti si připravily moc hezké vystoupení, které nebylo dlouhé, přesto je obdivuhodné, kolik se toho takové malé děti dokážou naučit. Vystoupení dětí, jistě nejen ženám zvedlo náladu. Po vystoupení jsme pokračovali ve skupinovém zpívání, které může kdokoliv navštívit, a to každý čtvrtek od půl desáté. (S. K.) Za samotou do kanadské pustiny Ve čtvrtek 10. března 2011 nás navštívil cestovatel PhDr. Radim Ptáček s přednáškou na téma Za samotou do kanadské pustiny. Projekce nás zavedla do kraje medvědů a sobů, na řeky plné táhnoucích lososů, mezi zlatokopy i původní obyvatele, a taky do rozlehlých oblastí, kde bychom nepotkali stovky kilometrů všemi směry ani živáčka. Společně jsme projeli legendární trans-kanadskou dálnicí, navštívili města z dob zlaté horečky, spluli Malou a Velkou lososí řeku, pádlem zbrázdili vody zlatonosného Yukonu a zamrzající Forty Mile River, pomyslně ochutnali lososa čerstvě uloveného v peřejích, pohlédli do očí grizzlymu, obdivovali majestátného losího býka a za zvuku tam-tamů si vychutnali důstojnou atmosféru

8 Seniorský zpravodaj 21 8 totemových polí a dávných kultur. Přednáška byla velmi zajímavá a už se všichni společně těšíme na další. Videoprojekce, tentokrát na téma Za kajmany a coro-coro do orinocké delty, proběhne v pátek 22. dubna od 14. hodin v multifunkční místnosti (velká jídelna v přízemí). (L. H.) Vystoupení dětí 16.3 nám zpříjemnily dopoledne děti ze základní školy z Ostravy-Vítkovic, které si připravily hodinové vystoupení. Své dovednosti nám ukázala děvčata z tanečního souboru Šeherezáda a hudební kroužek základní školy. dodávaly celému vystoupení správný ráz. Všem divákům se vystoupení líbilo a děti byly odměňovány hojným potleskem. Děvčata předváděla tance orientální i moderní, jako např. Zumbu. Dojem umocňovaly kostýmy, které Členové hudebního kroužku zpívali a hráli na klavír, buben, kytaru a flétnu. Všem dětem i jejich pedagogům děkujeme za příjemné strávené dopoledne. (S. K.)

9 Seniorský zpravodaj 21 9 Ach, ta paměť?! 19 lekce - Velikonoce Protože je toto číslo z větší části věnováno velikonočním svátkům, objeví se téma také v oblíbené rubrice Trénování paměti. Každý z Vás jistě zná velikonoční tradice a zvyky s tímto svátkem spojené, proto si v tomto vydání tyto tradice a zvyky zopakujeme pomocí dnešního trénování paměti. Bohužel jsou v dnešní době Velikonoce poněkud zanedbávány na úkor Vánoc. Proto je dobré udržovat v paměti podstatu velikonočních svátků. Lekce trénování paměti probíhají v pravidelných intervalech na každém patře našeho domova jak skupinovou, tak individuální formou. (Správné odpovědi naleznete na str. 22) (S. K.) Velikonoční kvíz Odpovězte na následující otázky: 1. Co znamená řecké slovo pascha? a) Probuzení b) Utrpení c) Oslavy 2. Co se Velikonocemi oslavuje? a) Příchod jara b) Zmrtvýchvstání Ježíše Krista c) První jarní neděli 3. Co je to pomlázka? a) Vrbové proutí, které je ozdobeno pletenou rukojetí a barevnými stužkami b) Řehtačka nahrazující zvuk zvonů c) Druh velikonočního pečiva 4. Kdy vítáme první jarní den? a) 8. března b) 21. března c) 24. Března

10 Seniorský zpravodaj Co nepatří mezi tradiční velikonoční pochoutky? a) Jidáši b) Beránci c) Kapr 6. Co je to paškál? a) Nadávka b) Velká svíce, která se obřadně zapaluje u kostelů na Bílou sobotu c) Jiný název pro pomlázku 7. Jakou květinu můžeme označit za první jarní? a) Kopretinu b) Růži c) Sněženku Doplňovačka Doplňte do následujícího textu známé velikonoční koledy správná slova Panímámo..., darujte nám.,.. vajíčka, uteče vám. do. rybníčka a z do louže, kdo jí odtud..?

11 Seniorský zpravodaj Velikonoční bludiště Pomozte zajíčkovi najít cestu k vajíčku.

12 Seniorský zpravodaj Rozhovor V tomto čísle Seniorského zpravodaje uvádíme rubriku, která je věnována paní Vlastě Venclové, která již v našem zařízení žije 30 let. Proto bylo na místě, že s paní Venclovou byl udělán rozhovor, ve kterém vzpomíná na časy minulé a hodnotí časy současné. Tato rubrika nebude pravidelnou součástí Seniorského zpravodaje, bude zařazena pouze při významné události jak uživatelů, tak pracovníků domova. Rozhovor s paní Vlastou Venclovou Jak dlouho užíváte naše služby? Bude tomu už 30 let, co jsem nastoupila spolu s manželem do tehdejšího Penzionu pro důchodce. Vzpomínám si na vedení penzionu - pí. Jarošovou, pí. Sýkorovou, pí. Vantuchovou, p. Zapletala, p. Barana, p. Henycha a nyní p. Chomiče. V čem a jak Vám naše služby pomáhají? Nejsem schopna samostatně bydlet a nemám žádné přímé příbuzné, kteří by se o mě postarali. Služby mi pomáhají zajistit veškerou péči, kterou potřebuji. Když porovnáte minulost se současností, v čem spatřujete rozdíl? Když jsme tehdy s manželem do penzionu nastoupili, byli jsme ještě zdraví, dostatečně pohybliví a dokázali jsme se o sebe postarat sami. Po 30. letech je to jiné: přišly zdravotní problémy, dostavilo se stáří. Vždyť když jsem nastoupila do penzionu, bylo mi 59 a teď je mi 89 let. Jste spokojena s životem v zařízení? Dříve to tu bylo více rodinné. Když měl někdo narozeniny, tak jsme se společně sešli a oslavili je. Dobou se mnohé změnilo, všichni jsme více zestárli, ale já si na nic nestěžuji. Čeho si v zařízení nejvíce ceníte? Poskytované služby jsou pro mě neocenitelné, protože se již hůře pohybuji. Moje aktivity se omezují na domov. Co Vám zde naopak vadí, a chtěla byste změnit? Přála bych si, aby to tu bylo rodinnější a přátelštější. Chtěla bych se častěji dostávat ven, ať už na vycházky, menší výlety nebo na nákupy do centra Ostravy. Jaké volnočasové aktivity v zařízení nejvíce využíváte?

13 Seniorský zpravodaj Mám radost z rukodělné dílny. Práce mě tam moc baví, hodně jsem se tam naučila. Nejraději mám keramiku, malbu na sklo a na hedvábí, výrobu různých sušených dekorací. Jaké další služby nebo aktivity byste uvítala? Uvítala bych, kdyby v domově byl větší zájem ze strany obyvatel o poslech oper z DVD, abych je nemusela sdílet sama. Jaké služby pro seniory ještě využíváte? Kromě služeb v domově využívám navíc služeb spol. Aldio k přepravě a služeb Senior servisu. Jednu dobu mi dělala společnost dobrovolnice, se kterou jsem navázala přátelský vztah. Ta se mi však odstěhovala mimo Ostravu. Na novou bych si zvykala těžko. Napadá Vás nějaká další služba mimo domov, která by pro Vás byla užitečná? Zvenčí už žádnou další službu nepotřebuji. V případě, kdy nemohu využít služby zařízení (např. nákupy), pomáhá mi synovec, který mě pravidelně navštěvuje. Na co z minulosti ráda vzpomínáte? Na každoroční plesy až do rána, na spousty zájezdů - procestovali jsme Beskydy, Jeseníky, navštívili jsme Oravskou přehradu, Chopok, Trenčín, Lednici, Safari v Hradci Králové. Jezdili jsme na houbařské zájezdy. Pravidelně jsme navštěvovali divadla. Vše jsme si byli schopni uhradit sami. Zažila jste tu po dobu svého pobytu něco zajímavého? Za tu dobu se tu staly 3 sebevraždy, pak jedna obyvatelka odešla na procházku a už se nevrátila, nikdy se nenašla. Pamatuji se, že 3krát došlo k požáru, dvakrát z neopatrnosti obyvatele a jednou z důvodu poruchy televizoru. Měli jsme tu také jednu svatbu. Jakou jste měla představu o vlastním stáří? O stáří jsem vůbec nepřemýšlela. Já to beru tak, že stáří je stáří a já se s tím musím smířit. Jako věřící člověk jsem vděčná, za to co ještě ve svém věku zvládám.

14 Seniorský zpravodaj Naši uživatelé píší Bazaly V Domově seniorů na Kamenci bydlím ve 3. patře nad rušnou křižovatkou Bohumínské ulice. Okno i balkon směřují přímo na Bazaly. Stráň vlevo je porostlá vysokými stromy a zprava pulzuje život v části zástavby. Během roku se mění jako čtvero ročních období. Krásná je svou jarní zelení. Kouzelná zalitým vycházejícím sluncem a azurovou oblohou. Plující mračna jsou zajímavá měnící se formou a barvou. Od bílé až k těžkým černým mrakům. Ani v jediném okamžiku nejsou stejná. Přijde večer, zešeří se a celé panorama prosvítí množství pouličního osvětlení i světla oken z lidských příbytků. Jsem dalekozraká a každé světýlko vidím jako šesticípou hvězdičku. Když je spočítám tak dojdu k číslu 88. Připomíná mi to louku s bílými sedmikráskami. Když opadne listí stromů, stráň se stává průhlednou mezi větvemi a otevře se další část vilové čtvrti v ulici Bukovanského. A světýlek opět přibývá. Ráno, když se probouzím říkám: dobrý den a jim patří můj první pohled. Již 12 let tomu tak je, patří to do mého života. Jsem v pohodě a spokojená, co si mohu více přát snad zdraví. (Z. N.) Bazaly v minulosti Jak je krásný a rozmanitý současný pohled na Bazaly zvenku, stejně krásné je i nitro Bazalů. Bazaly tvoří vlastně hřeben pohoří mezi Ostravou a Karvinou. Je složen z vrstev pravěkých hornin tvořených pískovci, břidlicemi i zbytky pravěkých rostlin dnes přeměněných v uhelné bohatství, které jsme necelých 250 let vytěžili, zatímco ukládání trvalo několik desítek milionů roků. Země však v minulých dobách nebyla vždy tak klidná jako dnes. Někdy se dokázala pořádně rozzlobit a vyplivnout ze svého nitra

15 Seniorský zpravodaj žhavou lávu. To se stalo právě tady na Bazalech. Láva se dokázala prokousat z několika kilometrové hloubky až na povrch, kde se rozlila a vytvořila souvislý lávový příkrov. Protože toto vše se odehrávalo na pobřeží moře, jehož zbytkem je dnes Středozemní moře, silný příboj tohoto moře zvaného Tethys, dokázal lávový příkrov rozbít a drobné úlomky obrousit na valouny, které na pobřeží vytvořily několikametrovou vrstvu. Když moře ustoupilo asi 1000 km na jih k dnešnímu Jadranu, přišla doba ledová. Ze Skandinávie se k nám přisunula masa ledu asi 400 m mocná, jež měla v sobě zarostlé valounky červené švédské žuly, štěrk, písek a hlínu. Po roztátí ledu, zde tento materiál zůstal a spolu se spraší, což byla jemná hlína navátá větrem, vytvořil dnešní povrch. Valounky čedičové lávy různých velikostí, zde rovněž zůstaly. Při úpravě stadionu na Bazalech, byly nalezeny čedičové balvany o velikosti až 1 m 3 a jsou vystaveny u křižovatky silnic Českobratrská a Bohumínská. Drobné valounky čediče byly ukryty pod spraší na svahu Hladnovského kopce, kde se později těžily v jámách. Poněvadž se čedič řekne německy der Basalt, místu, kde se tyto valounky těžily, se začalo říkat Bazaly a říká se jim tak dosud. Důkazy o krásách nitra Hladnovského kopce a tedy i Bazalů, můžeme dnes spatřit v sálech Staré radnice jako exponáty Muzea. Kdo jste tam ještě nebyli, zajděte se podívat, stojí to za prohlídku. Nebo že bychom se tam vypravili na organizovanou exkursi? (J. K.) Měsíc březen (r. 1939) ve světle našich dějin Vraťme se však víc než ½ roku před toto datum. Politický obzor se zatahuje černými mraky, dochází k Anschlussu Rakouska připojení k Německu. Počátkem října 1938 opuštěni a zrazeni západními spojenci, kterým jsme věřili a kteří měli být zárukou naší státní samostatnosti, jsme vyklidili pohraniční pevnosti a předali území Němcům, kteří si tak hojili komplex národa poraženého v první světové válce. K tomuto roztrhání našeho státu se ochotně připojili Poláci záborem Těšínska a Maďaři záborem jižního Slovenska a Podkarpatské Rusi. Slovensko dostalo autonomii a z Československa se stalo Česko Slovensko. Vojáci propuštění z armády

16 Seniorský zpravodaj byli nasazeni v pracovních četách na výstavbu dálnice zhruba v trase dnešní D1, která však nebyla dokončena. President Beneš se vzdává úřadu a odjíždí do Anglie s mnoha českými politiky. Do čela státu je zvolen president Nejvyššího soudu, Dr. Emil Hácha. Dne 14. března 1939 povolává Hitler do Berlína presidenta Háchu, kde tvrdými vyhrůžkami diktuje presidentu Háchovi své podmínky, kterému nezbývá, než je přijmout. 15. března ráno pak vstupují německá vojska na naše území, z Česko Slovenska se stává Protektorát. Do Ostravy vtrhli Němci už 14. března večer. 15. březen 1939 jsem prožíval u svého dědečka a babičky ve Valašském Meziříčí. Dědeček v 7:00 hod. ráno pustil zprávy, které jenom německy ohlašovaly, že Vůdce a Říšský kancléř Adolf Hitler zabral naše území pod svou ochranu a zřizuje na něm Protektorát Böhmen und Mähren Protektorát Čechy a Moravu. Slovensko vyhlašuje Slovenský štát a stává se samostatným. Podkarpatskou Rus obsazují Maďaři, i když na její obranu padlo od našich vojáků několik výstřelů. Na veřejných místech byly vylepeny červené vyhlášky velitele německých vojsk generála Blaskovitze o zachování klidu, psané velice špatnou češtinou. Brzy nato se ukázaly stinné stránky okupace.

17 Seniorský zpravodaj Židovští právníci a lékaři byli zbaveni svého povolání, jejich majetky byly zabírány, osobnosti našeho národního života byly zavírány a popravovány, později byly dvě vesnice Lidice a Ležáky, vypáleny a srovnány se zemí, lidé vyvražděni. V září 1939 začíná druhá světová válka přepadením Polska, kterému vpadl do zad Sovětský svaz obsazením bývalé Haliče. Za Polsko se však postavila Anglie a Francie. V červnu 1940 Německo vtrhne do Francie, nastává 40 denní válka /la guére drolle podivná válka/, v níž je Francie poražena. Brzy přijde na řadu Belgie, Holandsko, Dánsko, Norsko, Jugoslávie, Řecko a Sovětský svaz. Nakonec soustředěným náporem Spojenců - SSSR, Anglie, Francie, USA a partyzánských bojů na obsazených územích Evropy je Německo poraženo, v Norimberském procesu byli tvrdě potrestáni němečtí vojenští i civilní představitelé tohoto zrůdného režimu. Hitler i několik jiných pohlavárů spáchali v dubnu 1945 sebevraždu. A i když potom mezi bývalými spojenci docházelo občas k nedorozumění nebo ke stavu studená válka, žijeme teď více jak 60 let v míru. Ve válečném ovzduší jsme žili až do 8. května 1945, kdy jsme po více jak šesti letech mohli zase svobodně vydechnout. Ve válce padlo víc jak 20 milionů lidí. Podkarpatská Rus se však k nám už nevrátila. My a zejména mladší generace si můžeme 15. březen 1939 jen připomínat jako smutnou episodu našich národních dějin, která však netrvala dlouho a nakonec šťastně skončila. Kéž by si i z této historie vzali ponaučení naši potomci, kterým naznačené připomenutí se jeví jako pohádka o Červené Karkulce. (J. K.) Hrušov zašlá sláva, dobrá budoucnost Městská část Hrušov bývala výstavnou lokalitou. Kostel sv. Františka (vysvěcen v roce 1893) je jednou z mála zachovaných budov. Byla tam hornická kolonie dolu Stachanov, ve které jsem bydlela s rodiči od svých 6-ti let a začala jsem tam chodit do bývalé obecné školy. Byly tam 3 obecné školy a jedna bývalá měšťanská od 6. do 9. třídy. Tohle bylo v dolní části Hrušova a nahoře za železničním mostem byla obytná kolonie z chemické továrny, která byla naproti.

18 Seniorský zpravodaj V Hrušově byly všechny obchody tj. potraviny - Budoucnost, řeznictví, textilní obchod s látkami a prádlem a obchod s oděvy. Dále tam bylo papírnictví, Baťa, cukrárna, hračky. Do těchto obchodů jezdili lidé z okolních obcí Koblova, Vrbice, Muglinova a Heřmanic. Pro sportování vybudovali pracovití a podnikaví obyvatelé Hrušova fotbalové hřiště, koupaliště a tenisové kurty. Bylo tam také nádraží pro osobní a nákladní vlaky, které jezdí dodnes na Přerov a na Slovensko. Zastupitelé rozhodli asi v roce 1954, že most přes železnici je nízký, jelikož železnice se elektrifikovaly a proto se postavil nový most vyšší a přitom se rozšířila silnice (v Hrušově) a přibralo se i kousek náměstí. Tím začal Hrušov upadat. Zbourala se obecná škola, rodinné domky se zahrádkami na náměstí a obchody. Zkázu zástavby z bývalých rodinných domků a hornické kolonie uspíšila katastrofální povodeň v roce Území je také postiženo bývalou důlní činností, která způsobila jeho propad zhruba o 4 metry. V červnu 2010 město požádalo o dotaci přes 1,5 mld. Kč. Dotace je určena na přípravu technické infrastruktury a především na navýšení terénu o 3,5m. Rozvojová zóna Hrušov nabídne po dokončení dokumentace plochu o rozloze 40 hektarů. Při nedostatku místa v již existujících průmyslových zónách jde o významnou lokalitu vhodnou pro podnikání malých a středních firem. (V. Š.) Zákony profesora Parkinsona Máme spoustu různých zákonů. Jednak oficielní, přijaté v Parlamentu a uveřejněné ve Sbírce zákonů a nařízení a druhé jsou ty neveřejné, které se však s železnou pravidelností objevují, když je člověk nejméně očekává. Mezi ně patří třeba utržená tkanička u bot, které si ve spěchu obouváme, abychom stihli autobus. Nebo třeba telefon zazvoní v okamžiku, když jsme ve vaně. Ty patří mezi série tzv. zákonů schválnosti. Další zákony už vymysleli lidé, kteří je vyhmátli ze života a zveřejnili. Mezi ně patří tzv. Murphyho zákony, více méně známé a taky zákony profesora Parkinsona. Podotýkám, že s tzv. Parkinsonovou chorobou nemají nic společného. Profesor Parkinson, který je sestavil, byl před druhou světovou válkou profesorem na universitě v Singapuru

19 Seniorský zpravodaj v Malajsii, která byla britskou kolonií. Když ve čtyřicátých letech vstoupili Japonci do války proti Americe a Velké Británii, profesor Parkinson se octl jako britský občan v armádě. Jako ekonom se v bojových složkách nemohl uplatnit, proto ho dali do štábu, kde měl vyhodnocovat letecké snímky nepřátelského území. Za dva dny zdůvodnil veliteli, že na to nestačí a potřebuje pomocníka. Dostal jej a s ním první povýšení. Po třech měsících vedl Parkinson skupinu 85. lidí a dostal hodnost podplukovníka. Od té doby neviděl jedinou fotografii a byl plně vytížen administrativními záležitostmi skupiny. To plně odpovídá slovenskému rčení: Každý robí to čo nevie. V civilu se vrátil profesor Parkinson ke své původní profesi ekonoma a svých znalostí a zkušeností využil k tomu, že zevšeobecnil některé jevy z běžného života, sepsal je a vydal jako Parkinsonovy zákony. Soudil o nich, že mají všeobecnou platnost a dalo by se říci, že ani naši zemi se nevyhýbají. Mezi počtem úředníků a množstvím práce neexistuje žádný vztah. Politikové i daňoví poplatníci předpokládají, že je stoupající počet státních zaměstnanců zřejmě nutný vzhledem k stálému růstu jejich úkolů. Vzrůst počtu úředníků je víceméně neměnný bez ohledu na to, je-li práce více nebo méně nebo není-li vůbec žádná. Ale i růst počtu zaměstnanců má své zákony: 1. Úředník chce rozmnožovat své podřízené a nikoliv konkurenty. 2. Úředníci si vzájemně přidělávají práci. V konečném důsledku pak úředník usiluje o přidělení dvou zaměstnanců. Každého z nich zasvětí pouze do poloviny své práce. Jsou udržování v kázni a pořádku jedině strachem z povýšení druhého. Navrhne-li později vedoucí přijetí dvou dalších pomocníků, je jeho povýšení prakticky zajištěno, takže nakonec pak sedm zaměstnanců vykonává práci původně jednoho. Těch sedm lidí si vzájemně přidělává tolik práce, že jsou plně vytíženi. Všichni se činí, jak nejlépe dovedou. Nelze přitom zapomínat ani na odchod šéfa do důchodu, kde platí jednoznačná rovnice. Čím má šéf více

20 Seniorský zpravodaj zaměstnanců, tím vyšší má plat. Čím vyšší plat. Tím vyšší důchod. Množství práce je pak otázkou naprosto nepodstatnou, ba téměř zanedbatelnou. Vysoké finance: Správní rada se má vyjádřit k částce 10 mil. liber na postavení atomového reaktoru. Po krátké debatě trvající 2,5 min. je náklad schválen. Této složité technické záležitosti téměř nikdo nerozumí a nechce se před druhými zbytečně shodit. Proto všeobecný souhlas. Na pořadu je další bod, opravna střechy pro kůlnu na kola za 350 liber. Debata o tomto bodu trvá 45 minut, částka je snížena na 300 liber. Závěr: Částku 10 mil. liber si nikdo neumí představit a diskuse o technických záležitostech by byla nanejvýš trapná. Zato částka 350 liber je každému jasná. Krytině na střechu a ceně za pokrytí rozumí každý a může k ní bez obav pronést kritickou připomínku. Z historie je prokázáno, že nejlépe prosperující firma je ta, která pracuje v kůlně na dvoře. Začne-li budovat paláce, je to známka úpadku a v konečné fázi i krachu. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Stačí podívat se na 25tiletý skelet vedle Krajského hejtmanství. Pakliže v tomto článku někomu něco připomíná třeba i poměry u nás, místopřísežně prohlašuji, že se jedná o podobnost čistě náhodnou. (J. K.) Poděkování Novoroční poděkování Za všechny seniory bych chtěla moc poděkovat našim PSS pracovnicím, které nám vydávají jídlo a hlavně všem ostatním kolem nás, kteří odvádějí výbornou práci. Hlavně Pavlínce Děcké, že vždy když za ní přijdeme, tak se nám snaží vyhovět a pomoci. Dále děkujeme paní Radce Řezaninové, protože je velmi šikovná a výborně odvádí práci volnočasových

21 Seniorský zpravodaj pracovnic. Taktéž VČA pracovnice Petra Šlachtová a Renata Rychlíková nám velmi pomáhají. Paní Rychlíková nám velmi chyběla, a všichni jsme ji přáli brzké uzdravení. Diplomovaným sestrám Soni, Yvě, Marcelce, Janě a Majce chceme za celý rok poděkovat, protože se nám vždy snaží v naší bolesti ulehčit a pomoci nám. Diplomovaná sestra Jana zaslouží dík za svou všímavost, kterou téměř každé ráno vyjádří a tím udělá radost a dobrou náladu po celý den. Je to maličkost, ale vždy potěší. Ze srdce děkujeme sestrám na noční službě. Tyto sestry jsou velmi vnímavé a přívětivé. Obrovské dík patří paní Alence Bestové, která s námi cvičí a je opravdu milá na všechny obyvatele domova. I našim uklizečkám na D3 i z ostatních pater chceme poděkovat, jelikož jsou k nám vždy velice vstřícné a ohleduplné. Nesmím zapomenout ani na pracovníky kuchyně, kteří připravují velmi chutnou stravu a pracovnicím prádelny, díky nimž máme prádlo vždy voňavé a nažehlené. Za seniory děkuje i nové paní vedoucí Veronice Foltýnkové, že je vždycky usměvavá a vždy nás zdraví a hlásí se k nám. Díky patří taktéž paní Tomšů, která vždy, pokud mohla, nám vyhověla a pomohla nám ve vyřizování našich přání a žádostí. Také panu řediteli děkujeme za celkové vedení domova a za trpělivost s uživateli. (L.H.) Poděkování Vážení přátelé a všichni klienti z Domova seniorů. Chtěla bych tímto poděkovat za ocenění, které nám udělili volnočasové pracovnice za naši aktivitu a zájem s nimi spolupracovat. Já osobně se různých aktivit a prací či cvičení paměti zúčastňuji velmi ráda. Alespoň se nenudím. Ráda se zúčastňuji i všech společenských akcí. Také chci poděkovat panu řediteli Ing. Juraji Chomiči, že upravil velkou jídelnu tak, že se tam mohou konat

22 Seniorský zpravodaj různé schůze, zpěv či koncerty a koupil zařízení ke čtení. S jeho použitím se může pořádat i pro nás nová zábava Karaoke. Tak si může každý zkusit zpívat do mikrofonu. A také chci poděkovat obětavé a vstřícné osobě a to naši paní Mgr. Ilonce Nemeškalové, naši paní knihovnici, která nás naučila ovat. Je to velmi zajímavé a člověk má radost, že může poslat zprávu např. bratranci až do Prahy, nebo přítelkyni až do Rožnova a ušetří i 10,- Kč za známku na dopis. Chodím na hodinu na internet moc ráda každý čtvrtek. Umí velmi vše vysvětlit nebo i opravit. Ale myslím, že mi to jde už čím dále lépe. Tímto paní Nemeškalové z celého srdce děkuji. (E. B.) Vzpomínka Ráda bych tímto způsobem vyjádřila soustrast za zemřelého pana vrátného Miroslava Slaměnu. Byl vždy příjemný a vykonával perfektně svou práci. Budeme na něj jistě všichni vzpomínat jen v dobrém. (L. H.) Správné odpovědi velikonočního trénování paměti: Kvíz: 1b,2b,3a,4b,5c,6b,7c. Koleda: zlatíčka, vajíčka, nedáte-li, slepička, rybníčka, pomůže. Bludiště:

23 Seniorský zpravodaj Vaše příběhy Moje první housle Můj otec hrál krásně na housle. Ráda jsem ho poslouchala a chtěla se to naučit. Když mi bylo 10 let, tak mne otec dal do hudební školy vedené paní profesorkou Staňkovou. Dostala jsem tedy první housle ¾, protože jsem prsty nedosáhla na hmatník. Po dvou letech jsem dostala celé. Vždy koncem roku jsme měli veřejné vystoupení, abychom předvedli, co jsme se naučili. Teorie i hra mi docela šla. Po dvou letech mi paní profesorka k vystoupení vybrala Serenádu Nicóla Paganiniho. Líbila se mi a já pilně cvičila, měla i slova, tak se lépe pamatovala. Zahrála jsem ji bez not a slyšela první potlesk. Otec byl spokojený. Paní profesorka měla tři děti a začala učit doma. Otci se to nelíbilo, tak mne přihlásil k panu dirigentu Pešatovi. Byl přísným učitelem a neposlušné prsty káral smyčcem. To mi bylo 14 let a stala se nemilá věc. Na hodinu před a po mně chodili dva bratři. Já před nimi dostala napomenutí smyčcem a mne se to dotklo. Přestala jsem chodit do hodin. To se otec po dvou měsících dověděl a s učením byl konec. Já na housle nikdy nezanevřela a pro radost si s otcem zahrála. (Z. N.) Velikonoční svátky Těšíme se vždy všichni na svátky vánoční, ale také na svátky velikonoční. To už jsme kupovali, nebo kdo umí, dělali kraslice, nebo jen barvou obarvovali vajíčka a těšili se, kdo z kamarádů či spolužáků přijdou polít nás vodou, pokapat voňavkou a vyšvihat karabáčem zadek, aby prý jsme nebyly líné. Měly jsme s maminkou ve zvyku dávat sousedovic dětem pětikorunu, nějaké

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk!

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! 2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! Milí žáci a žákyně, toto číslo vám přináší velikonoční tradice a zvyky různých zemí, hádanky, komiks Speciální agent i pohled na Velikonoce očima vašich spolužáků,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU?

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? 8.3. bowling v Ústí nad Orlicí projekt Kniha je náš kamarád, každý z nás ji má moc rád 15.3. návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí 18.3. Matematický klokan pro 2. 5. Ročník

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Poezie. Vám všem přeje Jaromír Novák

Poezie. Vám všem přeje Jaromír Novák č. 2/2012 Vážení a milí přátelé, rtuť teploměru, příjemné sluníčko i zpěv ptáků hlásí, že přichází dlouho očekávané a pro většinu z nás nejkrásnější roční období. Je to i čas pro vydání jarního čísla našeho

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček květen 2014 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich

Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich společnosti, si s nimi tentokrát zahráli venkovní hru Člověče,

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti)

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti) Užitečné weby Co se naučíte Získáte přehled o užitečných webových stránkách různého druhu a o tom, jak je můžete v životě využít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o různých druzích užitečných webů na internetu.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY LIDICKÁ 189

HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY LIDICKÁ 189 HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY LIDICKÁ 189 Vážená paní / vážený pane, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který se týká kvality poskytovaných služeb v našem

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj. leden 2015

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj. leden 2015 leden 2015 Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj MĚSTYS LITULTOVICE Vážení spoluobčané, tentokrát bych se chtěl věnovat poněkud přízemnějšímu tématu, a to je komunální odpad. Od

Více

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice FOGLIK Jaro 2010 Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice Nadvláda zimy nenávratně končí. Země se odívá do jarního šatu a člověk žasne nad dokonalou harmonií barev, vůní, tvarů, nad kouzlem rodícího se života. Všude

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic)

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/tajemstvi-ukryte-v-pohledech-12-cast-fotografie-zboleradic) Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) 1. 11. 2008 Marta Dnešní příspěvek

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více