KOPANINSKÉ. listy 2/2014. Vážení spoluobčané, Dovolená praktické lékařky MUDr. Lenky Fejfarové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOPANINSKÉ. listy 2/2014. Vážení spoluobčané, Dovolená praktické lékařky MUDr. Lenky Fejfarové"

Transkript

1 KOPANINSKÉ listy 2/2014 Vážení spoluobčané, věřím, že Přední Kopanina díky úsilí nás všech roste do krásy. Proběhly náročné úpravy kolem rotundy, po letech průtahů se pracuje i na dokončení revitalizace centra naší městské části Hokešova náměstí. Nově připravujeme projekt parku podél ulice K Tuchoměřicům. Ve stadiu územního rozhodnutí je rozsáhlý projekt úprav koryta Kopaninském potoka včetně výstavby dětského hřiště s vodní plochou mezi ulicemi K Prelátům a Nové Domy. Ve spolupráci s renomovanou architektonickou kanceláři pracujeme na projektu oživení všech větších náměstí v naší městské části: jde o křížení ulic u bytového domu v ulici Do Roklí, křižovatky Nové Domy/Do Roklí, křižovatky K Prelátům/Nové Domy, křížení ulic v oblasti Preláta a křižovatky K Padesátníku/Ke Goniu. Plánujeme zde méně i více náročné úpravy, které povedou k další kultivaci naší obce. Doplníme zde svislé i vodorovné značení, chceme tu instalovat vhodnou zeleň a vytvořit z těchto prostor opravdu půvabná zákoutí. Připravujeme nové cyklostezky i opravy těch stávajících. Snažíme se oživit projekt potřebného rozšíření ulice K Tuchoměřicům, konkrétně za mostem ve směru na Tuchoměřice. Začínáme s projektem zvýšení kapacity naší čističky, tak aby se Kopanina mohla rozvíjet i v budoucnu. Velmi mě těší, že ruku v ruce s rozvojem obce se dále rozvíjí a je pestřejší i občanský život: fotbalová utkání Horní proti Dolním jsou již tradicí, velmi úspěšný byl letošní Dětský den, Masopustní průvod, Čarodějnice, pochod Od rotundy na Okoř zažívá již 14. ročník Rád bych tady, na titulní stránce našich Kopaninských listů, poděkoval všem, kdo se na náročné organizaci těchto akcí obětavě podíleli a podílejí. Díky! Vážení spoluobčané, přeji vám krásné letní dny a příjemnou dovolenou. A hlavně šťastný návrat domů. Milan Hofman, starosta Dovolená praktické lékařky MUDr. Lenky Fejfarové ZÁSTUP VE DNECH MUDr. Michaela Formánková José Martího 31 (FTVS) Praha 6 tel.: ORDINAČNÍ HODINY pondělí 9 14 hod. úterý hod. středa 8 13 hod. čtvrtek hod. pátek 9 12 hod. ZÁSTUP VE DNECH (1. 9., a SESTRA PŘÍTOMNA) MUDr. Sylva Kohoutová Lužná 591/4, Praha 6 tel.: ORDINAČNÍ HODINY pondělí hod. úterý 8 12 hod. středa hod. čtvrtek 8 12 hod. pátek 8 12 hod. 2/2014 / 1

2 Vážení občané, ve snaze podpořit malé a střední podnikání, jehož důležitosti jsme si vědomi a které nemalým způsobem přispívá ke zkvalitnění občanské vybavenosti v naší městské části, jsme navázali spolupráci s Rozvojovými projekty Praha. A právě jejich projekt Akcelerace, který je programem podpory podnikání na území hlavního města Prahy, může k této podpoře značně přispět. V rámci tohoto projektu bylo otevřeno Kontaktní centrum pro podnikatele, jež úspěšně funguje v Opletalově ulici. Podpora probíhá ve třech základních oblastech v zajištění informačního servisu, poskytování bezplatného odborného poradenství a nabídce vzdělávacích a rozvojových programů pro podnikatele. Centrum ve svých prostorách poskytuje servis jak začínajícím podnikatelům, tak i těm, kteří již s podnikáním mají své zkušenosti a potřebují poradit v konkrétních otázkách. Ti, co své podnikání teprve startují, mohou přijít pro souhrnné informace, jež jim pomohou vyznat se ve spleti povinností a možností spojených s podnikáním. Konzultanti jim například poradí, jakou formu podnikání zvolit, ukáží, jak sestavit podnikatelský plán a jaké normy musí splňovat jejich provozovny. Ti, co již mají zkušenosti, si zase mohou přijít pro bezplatné odborné poradenství v oblasti právní nebo daňové. Nedílnou součástí činnosti kontaktního centra je pořádání seminářů a workshopů, kde je v rámci Akcelerace realizováno mnoho vzdělávacích aktivit pro podnikatele, projekt Úspěšná žena a projekt START. Semináře pro podnikatele a projekt Úspěšná žena nabízejí témata z oblasti firemních financí a dále pak třeba způsoby vyhledávání obchodních příležitostí či řešení problematiky zadávání veřejných zakázek. Projekt START je zaměřen na vzdělávání studentů středních škol a odborných učilišť. Během interaktivních seminářů se studenti stávají součástí diskuse o významu řemesla a možností profesního uplatnění po ukončení studia. Věříme, že budoucí spolupráce s Rozvojovými projekty Praha usnadní podnikatelům styk s úřady a zpřehlední jejich povinnosti vůči veřejné správě. Tvorba nových pracovních míst, stejně jako navýšení počtu a kvality služeb obyvatelům pak může pomoci k celkové prosperitě naší městské části. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Policie ČR informuje Rád bych jako obvykle touto cestou informoval o bezpečnostní situaci na Přední Kopanině. Nechci to zakřiknout, ale od posledního čísla tohoto periodika došlo v katastru městské části ke spáchání jediného trestného činu, a to vloupání do chaty v ulici Nové Domy. Majitel objekt zazimoval v prosinci, a když se v březnu přijel podívat na svůj majetek, zjistil, že mu byly rozbity vstupní dveře a odcizeny elektrické kabely. Bohužel pro nás, nemáme bližší informace k možné době spáchání tohoto vloupání. Je zřejmé, že k tomu mohlo dojít kdykoli v průběhu celé zimy. Je to téměř modelový skutek. Práce policie je v takovém případě velmi ztížena. Kabely nemají samozřejmě žádná výrobní čísla, podle kterých by se daly následně jednoznačně identifikovat. Dlouhé časové rozpětí hraje opět do karet darebákům. V některém z minulých čísel jsem psal, že kdyby se nám podařilo vymýtit tyto trestné činy z Přední Kopaniny, tak bychom zde mohli být, s nadsázkou řečeno, bez práce. Bezpečnostní situace je zde dlouhodobě stále více než dobrá. Pro zajímavost jsem si prolistoval Kopaninské listy ze stejného období minulého roku a i tehdy jsem sděloval, že v Přední Kopanině se stal pouze jediný trestný čin. To je, ve srovnání s jinými lokalitami v Praze, a myslím i s těmi obdobně na okraji, skvělé. Vím, že Místní oddělení Ruzyně Nepřetržitá služba V akutních případech linka 158 Aviatická 1050/16, Praha 6 to zní podivně, když zde jásám nad spáchaným trestným činem, ale nejde o cynismus, ale o konstatování, že i v Praze se dá žít velmi bezpečně. Závěrem mi dovolte upozornit na blížící se letní prázdniny a s tím spojené dovolené. V tento čas většina z nás vyráží na různá místa mimo svá bydliště. Mějte prosím na paměti, že toto období je pomyslným rájem různých zlodějů, kteří se specializují na vloupání do takto opuštěných objektů. Vždy, když opouštíte svůj domov, zabezpečte ho, jak nejlépe můžete. Požádejte souseda nebo příbuzné, ať se čas od času k vám dojedou podívat, vyberou schránku plnou reklamních letáků, roztáhnou na nějakou dobu závěsy a hlavně zkontrolují, že je vše pod zámkem, jak má být. Dokážu si představit jen málo nepříjemnějších věcí než návrat ze zasloužené dovolené do vykradeného bytu nebo domu. Nicméně skutečnost, že v Přední Kopanině je tento scénář velmi málo pravděpodobný, není na místě na to, jak se říká, hřešit. Policie udělá maximum, abyste se cítili bezpečně v každé situaci. Přeji vám příjemně prožité léto pokud možno bez účasti našich hlídek. Sám si budu přát, aby v příštím čísle už opravdu nebylo z mé strany o čem psát. npor. Jan Zoubek, MOP Ruzyně Kam za senátorem Archiv P. Bratského Rád bych využil možnosti zveřejnit pro občany Přední Kopaniny adresu mé senátorské kanceláře: Objekt Delta, Žukovského 887/ Praha 6-Dědina Kontakt na sjednání schůzky: Petr Bratský, senátor SLUŽBA OBČANŮM POKRAČUJE MČ Praha-Přední Kopanina pokračuje ve službě občanům. Do vašich ových schránek rozesíláme informace týkající se událostí na území naší městské části. Všichni, kdo ještě máte o tuto službu zájem, prosím zašlete na ovou adresu žádost o zařazení do adresáře a tyto informace vám budou zasílány. Marcela Filippi, referentka ÚMČ 2/ 2/2014

3 Výběr ze zápisů zasedání ZMČ Zápis ze 40. zasedání ZMČ ze dne Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem projektu Revitalizace parku Přední Kopanina, umístěného na pozemcích mezi ulicemi U Maří Magdaleny a K Tuchoměřicům, a souhlasilo s jeho realizací (hlasováno 7-0-0). Zastupitelstvo schválilo příkazní smlouvu na zajištění podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost na projekt Revitalizace parku Přední Kopanina (hlasováno 7-0-0). Rozpočtový výhled do roku Předpoklad vyrovnaného rozpočtu pro následující období zastupitelstvo schválilo v předloženém znění (hlasováno 7-0-0). Zápis ze 41. zasedání ZMČ ze dne Sponzorský dar Letiště Praha na podporu projektů zaměřených na prevenci ochrany životního prostředí pro rok 2014 z programu Žijeme zde společně. Zastupitelstvo odsouhlasilo následující návrhy projektů a přijalo příslušné usnesení: 1) stavba vodovodního řadu v ulici Preláta, 2) celková údržba zeleně (včetně kácení, probírky dřevin a ošetřování stromů) na pozemcích svěřených do správy naší městské části, 3) úprava povrchu cyklostezky na pozemku č. p. 737 v k. ú. Přední Kopanina, 4) odstranění černých skládek na území naší městské části, především v chatové oblasti Preláta, 5) odvoz a likvidace objemného odpadu od občanů naší městské části, 6) odvoz a likvidace bioodpadu od občanů naší městské části (hlasováno 7-0-0). Zápis ze 42. zasedání ZMČ ze dne Starosta předložil k projednání návrh závěrečného účtu za rok Zastupitelstvo návrh projednalo. Starosta informoval, že městská část hospodařila podle schválených zásad, seznámil zastupitelstvo se Závěrečným inventarizačním zápisem za rok 2013, se Zprávou o hospodaření městské části Praha-Přední Kopanina za rok 2013 a se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Zastupitelstvo závěrečný účet MČ Praha-Přední Kopanina za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření schválilo s výhradou méně závažných chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření, napravovaných v pracovním pořádku (hlasováno 6-0-0). Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad na rok 2014 Kontejnery budou rozmístěny následovně: So od 9 do 12 hod. K Padesátníku 118 u samoobsluhy So od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta naproti č. p. 57 So od 9 do 12 hod. Do Roklí u č. p. 17 naproti sběrným nádobám na tříděný odpad So od 9 do 12 hod. K Prelátům u sběrných nádob na tříděný odpad So od 9 do 12 hod. K Padesátníku 118 u samoobsluhy So od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta naproti č. p. 57 So od 9 do 12 hod. Do Roklí u č. p. 17 naproti sběrným nádobám na tříděný odpad So od 9 do 12 hod. K Prelátům u sběrných nádob na tříděný odpad Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze na rostlinný odpad. Ostatní druhy odpadu do něj nepatří. U kontejneru bude prováděna kontrola. Proto vás žádáme, abyste dbali na třídění odpadu a odkládali do tohoto kontejneru pouze rostlinný odpad. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Ze života... NARODILI SE: Karolína Skůrová JUBILEA DUBEN Masopustová Irena 80 let ČERVEN Potůček Vladimír 75 let Marcela Filippi, referentka ÚMČ UPOZORŇUJEME OBČANY, že během července a srpna s platností od se do jízdního řádu autobusů promítne prázdninový režim. Nové jízdní řády jsou k vyzvednutí na ÚMČ. 2/2014 / 3

4 Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské ve druhém pololetí roku 2014 Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské a zaparkovaném na parkovišti u nájezdové rampy obchodu v ulici K Padesátníku, č. p Pražská plynárenská ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu a ÚMČ Praha-Přední Kopanina nabízí odběratelům zemního plynu novou službu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Stanislav Paclík, Pražská plynárenská Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: n zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu n vyřizování změn smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) n převzetí reklamace n výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru n podávání informací k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu n vydávání tiskopisů a informačních brožur TERMÍNY PŘISTAVENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘE od 8.00 do hod od do hod od do hod od 8.00 do hod od do hod. Bližší informace na telefonních číslech a Rozmístění kontejnerů ve druhém pololetí roku 2014 Kontejnery budou umístěny současně na stanovištích v ulicích K Padesátníku a K Prelátům ve dnech / / / Kontejner bude umístěn pouze na jednom stanovišti ve dnech a 5. 8., a to následovně. V termínu bude kontejner umístěn pouze v ulici K Prelátům a bude umístěn pouze v chatové osadě Preláta (ve výhybně naproti č. p. 57). SBĚRNÝ DVŮR Proboštská 1, Praha 6-Dejvice tel.: Otevírací doba: Po Pá od 8.30 do hod.* So od 8.30 do hod. * V ZIMNÍM ČASE DO HOD. Na základě Pokynů pro přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad vypracovaných Odborem rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy, které jsme nuceni respektovat, budou velkoobjemové kontejnery v naší městské části přistavovány v odpoledních hodinách pouze po dobu čtyř hodin s dozorem, konkrétně od do hod., a to v termínech 8. 7., , a V termínech , , a budou kontejnery přistavovány na náklady naší městské části, a to vždy do 9.00 prvního dne a odvezeny následujícího dne do 9.00 hodin. Upozorňujeme občany, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu, pneumatik, autobaterií, skla, plastů, barev, olejů, rozpouštědel, kyselin, léků, stavební sutě a veškerých odpadů z podnikatelské činnosti. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad provádějte vlastním kompostováním. Tento odpad nelze ukládat do kontejnerů. Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 4/ 2/2014

5 Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu na rok 2014 Praha 6 trasa E, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice Úterý křižovatka ul. Na Padesátníku I Na Padesátníku III K Padesátníku (u samoobsluhy) Nebušická (u samoobsluhy) křižovatka ul. U Pohádky K Lažance křižovatka ul. Horoměřická K Vršíčku (u restaurace) křižovatka ul. V Šáreckém údolí Pokojná křižovatka ul. V Šáreckém údolí V Podbabě hod hod hod hod hod hod hod. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Městská policie informuje Nic netrvá věčně aneb Vše má svůj začátek a svůj konec Ne, neděste se, nic až tak závažného se na Přední Kopanině neděje. Pouze dochází ke změně strážníka- -okrskáře, který bude v místě působit a dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost obce, a to jak při běžném výkonu služby, tak i v rámci pořádaných akcí. Sympatického a vždy ochotného strážníka Kamila Krupičku, jenž přešel do hlídkové služby na Praze 6, vystřídal neméně sympatický a ochotný strážník Milan Jeřábek. Důvodem byla společná touha strážníků po změně v profesním životě. Změna je život a život je změna. Rád bych občany Přední Kopaniny ujistil, že není důvod k žádným obavám. Pan Milan Jeřábek, který převzal okrsek Přední Kopaniny, a to od 1. května 2014, je zkušený strážník s jedenáctiletou praxí u městské policie. Jedná se o člověka spolehlivého, vstřícného a skutečného profesionála. Také on, stejně jako jeho předchůdce, má bohaté zkušenosti z dřívějšího působení u Policie ČR, podotknul ředitel Obvodního ředitelství Městské policie Praha 6 Zdeněk Kovanda. Kontaktovat Milana Jeřábka mohou obyvatelé Přední Kopaniny na služebním telefonu Pro případ, že by strážník třeba nebyl zrovna ve službě, lze volat na telefonní číslo operačního střediska Městské policie Praha 6, a to , případně také na linku 156. Zuzana Gašpar, Městská policie hl. m. Prahy Co s nepotřebným oblečením Češi jsou evropskými přeborníky v třídění odpadů, v recyklaci plastů jsou dokonce úplně první v Evropě. Vyplývá to z údajů evropského statistického úřadu Eurostat. Věděli jste ale, že také textil nemusí končit v odpadu a že 98 % lze recyklovat? Díky sběru textilu se snižuje množství odpadu na skládkách a zmenšuje se i tlak na využívání primárních zdrojů při výrobě nových textilií a dalších výrobků, jako jsou například čisticí hadry. Dále ubývají i negativní vlivy, které by textil na skládkách způsobil. Umělá vlákna se rozkládají velmi obtížně. Přírodní vlákna se sice rozkládají lépe, ale při jejich rozkladu vzniká metan, amoniak a skleníkové plyny. Existuje tedy mnoho důvodů, proč je dobré textil recyklovat. Sesbíraný textil se může znovu použít nebo recyklovat různými cestami. Nositelný textil se dostane k potřebným či ekonomicky znevýhodněným lidem. Textil, který již nositelný není, slouží k výrobě čisticích hadrů nebo se rozmělní na vlákna, jež se pak stanou součástí nových výrobků, jako jsou například izolace, deky, výplně autosedaček, kobercový podklad nebo i papír. V Praze a blízkém okolí se aktivním sběrem nepotřebného textilu zabývá společnost POTEX, která skloubila předcházení vzniku odpadů s pomocí vybraným neziskovým organizacím (např. Klokánek, Pomocné tlapky, Pro Contact a další). Stejně jako společnosti zaměřující se na recyklaci plastu, skla a papíru nabízí i POTEX lidem snadnou a ekologicky přátelskou cestu, jak se zbavit již nepotřebného oblečení. V loňském roce POTEX odklonil ze skládek více než tři tisíce tun textilu. Pokud se naučíme vhazovat textil do oranžových sběrných kontejnerů, může to být ještě mnohem více. Podívejte se na Anna Bezdomniková, POTEX Foto POTEX 2/2014 / 5

6 Volby do Evropského parlamentu na Přední Kopanině V květnu proběhly volby do Evropského parlamentu. Volební účast v celé republice činila 18,2 %, ale v naší městské části dosáhla 31,71 %, což představuje celkem 130 voličů. Z toho bylo 128 platných hlasů. Pořadí politických stran a uskupení najdete v níže uvedené tabulce. STRANA PLATNÉ HLASY ČÍSLO NÁZEV CELKEM V % 7 Koalice TOP 09 a STAN 29 22,65 16 ANO ,09 20 ODS 16 12,5 14 ČSSD 13 10,15 5 KDU-ČSL 10 7,81 23 Strana zelených 8 6,25 32 Česká pirátská strana 6 4,68 10 KSČM 4 3,12 22 Úsvit přímé demokracie T. Okamury 4 3,12 24 Strana svobodných občanů 3 2,34 34 Koruna Česká 3 2,34 27 Volte Pravý Blok 2 1,56 1 SNK Evropští demokraté 1 0,78 4 NE Bruselu-Národní demokracie 1 0,78 26 Komunistická strana Československa 1 0,78 Marcela Filippi, referentka ÚMČ Rotunda sv. Maří Magdaleny na Přední Kopanině Poutní mše svatá se uskuteční v neděli 20. července v hodin. Příští modlitba se zpěvy z Taizé bude v pátek 5. září od 19 hodin. P. Alain Cleyssac, komunita Chemin Neuf Od začátku 1. světové války uplynulo sto let V těchto dnech si připomínáme sto roků od chvíle, kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. Důvodem se stal atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este v Sarajevu. Do válečné vřavy se následně zapojily další státy, čímž tento konflikt nabyl světového rozměru. Zahynulo mnoho milionů vojáků i civilistů, kteří si válku nepřáli, chtěli žít v míru a pokoji, a přesto je válečná mašinerie pohltila. Kronikář Oldřich Volf zachytil v první knize místní kroniky dusnou atmosféru, když se lidé dozvěděli o vypuknutí Velké války: Na tiché vesničce naší se chystala právě dne 26. července 1914 pouť na sv. Maří Magdalenu. Bylo v neděli asi dvě hodiny odpůldne, kdy zazněly prvé zvuky jásavé hudby z tanečního sálu u p. Šrajera právě v novém to hostinci poprvé. Za chvíli zazněl však táhlý trubky hlas oznamující příjezd c. a k. četníků v kočáře, kteří po táhlém signálu vystoupili a vylepili na průjezdu veliký žlutý plakát oznamující občanstvu válku se Srbskem. Současně vylepili vyhlášku mobilizační na svolání starších ročníků do zbraně. Duch veselice se rázem změnil a místo radostného smíchu zněl odevšad pláč naříkajících žen povolaných vojínů. Ač byla zábava taneční zakázána, přec tančilo se, ale jak? Otcové rodin se ženami v pláči, že snad tančí s drahými naposledy. Druhého dne, v pondělí, se na návsi sešli vespolek povolaní vojáci všichni to otcové od rodin a po tklivém rozloučení s občany a rodinami vyšli směrem ku Praze. Takto je na Přední Kopanině popsán počátek války, v níž padlo na různých frontách 13 našich občanů. Jejich jména jsou vytesána na pomníku, který lidé nechali postavit za finance vybrané ve veřejné sbírce. Čest jejich památce! Miroslav Novotný, místostarosta a kronikář 6/ 2/2014

7 Byli jste na čarodějnicích? čené). Když pije (nejlépe pivo), rád si zazpívá, nejradši zase u toho ohně. Mnohdy mu pak ani nevadí, že začne pršet a seděl by, povídal si a zpíval třeba až do rána. Jakmile už se ale jeho oblečení dá ždímat, jde domů, převlékne se do suchého a usne spokojeným spánkem po vydařeném dni Kdo byl 26. dubna v kopaninském lomu na pálení čarodějnic, ví, o čem mluvím. Filip Lukeš Foto 4 Jan Paul Kdo nebyl 26. dubna v kopaninském lomu, měl by toho litovat. Já bych toho litoval, kdybych tam nebyl. Ale byl jsem tam, a tak vám můžu říct, proč bych toho litoval. Protože jsem člověk. A člověk je, jak známo, tvor společenský, rád sdílí příjemné zážitky s příjemnými lidmi, rád soutěží, už od vynálezu ohně se rád kochá pohledem do jeho plamenů, rád opéká maso a ještě radši ho jí. A když jí, tak pije limonádu nebo třeba pivo (nejlépe to- 2/2014 / 7

8 Velký den dětí Tak je tu zase první červnový den. Sluníčko svítí, ve stínu celkem zima, ale dětem, jež dorazily v hojném počtu na oslavu jejich svátku, to vůbec nevadí. Čekala na ně spousta soutěží, za jejichž zvládnutí obdržely prašule Drahoušky a mohly běžet utrácet třeba do obchůdku, kde svižným tempem kmitaly dvě milé prodavačky. Tento rok jsme pro děti i dospělé připravili překvapení v podobě vystoupení psovodů Policie ČR. Přijeli nám ukázat svou zajímavou práci, která je určitě velice baví. Pejskové pod jejich vedením plnili úkoly s nadšením. Při ukázce dospělého a zkušeného psa Bonda, jenž se vehementně vrhnul zadržet řvoucího vandala, vlastně vandalku, jsem si uvědomila, že to ti výtržníci nemají vůbec jednoduché, což je samozřejmě jen a jen dobře. Po tomto vystoupení jsme měli možnost zhlédnout dva dravce s jejich ošetřovateli, kteří se k nám přijeli představit z Letiště Václava Havla Praha. Pánové nám popovídali o svých opeřených svěřencích a odpověděli na mnoho otázek. Z Letiště Praha k nám také dorazilo velké hasičské auto, jež si mohly děti celé odpoledne pod dohledem statného hasiče prohlédnout. K dispozici také byla auta městské policie, která si měly možnost děti opět vyzkoušet, a to i se zvukovými efekty. Po těchto ukázkách se začalo soutěžit. Tatínkové vozili své ratolesti na závodních strojích značky trakař, skákalo se v pytlích, prováděl se slalom s pálkou na stolní tenis a tenisákem, střílely se penalty, skládaly puzzle a koulely kuličky do důlku. Drahoušci se též utrácely za jízdu na dvou kobylkách, a přestože cena za jízdu nebyla nízká, koníci a jejich skvělý doprovod se nezastavili. Také jsme měli zdatnou kreslířku, jež děti měnila na tříoké brouky, éterické víly a krásná zvířátka. K této akci nám celé odpoledne moc hezky hrál DJ Patrik Rokl, který ze svého vyvýšeného stanoviště pomáhal amplionem svolávat děti na místa, kde se zrovna dělo něco zajímavého. Přijela se na nás podívat a své pěvecké vystoupení předvést členka bývalé holčičí skupiny Holki Klára Kolomazníková, jež pak uspořádala i autogramiádu. Děti se také mohly proskákat v nafukovacím hradu, který byl laskavě zapůjčen Českomoravskou stavební spořitelnou. Na závěr, vyhlášený v pět hodin, nám letištní hasičské auto předvedlo, co umí, zahoukalo a vyrazilo zpět na své pracoviště. Doufám, že dětský den se líbil a že se děti a vlastně i jejich rodiče pořádně vyřádili. Musím opět velice poděkovat Kopaninským babám, jež moc pomohly, a dále pak nejrůznějším dobrovolníkům. Jen připomínám, že bez nich by žádná akce nešla uskutečnit. Také moc děkuji za sponzorské dary, které nám poskytli tito milí dárci: Městská policie hlavního města Prahy, Brit Care superprémiové krmivo pro psy a kočky, MČ Praha-Přední Kopanina, Českomoravská stavební spořitelna, Makro Cash & Carry ČR, Eventime, Goldlife, Linde-GastroGas, Letiště Václava Havla Praha, Martin Stára, Martin Bartoš, Veronika Žilková a Kristýna Maleninská. V neposlední řadě musím rovněž poděkovat za poskytnutí prostoru fotbalového hřiště FC Přední Kopanina, díky Tome! Barbora Ježková, kulturní a sportovní komise Foto 4 Jan Paul 8/ 2/2014

9 Po roce zase s plnou vervou na Okoř Stává se z toho pochodu kultovní záležitost. Vždyť už se také konal 14. ročník! Začínalo to kdysi nevinně, dnes chodí desítky lidí a nejen z Kopaniny. Děti, které dříve dostávaly diplomy, si pro ně už nechodí. Nehodí se to, jsou už přece dospělí. Letošní rok ta generační změna byla cítit. Ti loni nejstarší letos nešli. Asi budeš nejstarší ty, starosto, řekl mi někdo. Polil mě pot, protože co pak s cenou pro nejstaršího pochodníka? Naštěstí se nakonec našli starší, podařilo se najít i ty mladší a nakonec i ty nejmladší a všechny ceny a diplomy našly své adresáty. A bylo krásné příjemné chladnější počasí a šlo se rychle. Tak rychle, že někteří už byli zase na cestě, když se pochodníci v Tuchoměřicích houfovali pro hromadné foto. Takže na té fotce nejsou zdaleka všichni lidé a pejsci, kteří ten den ťapali na Okoř. Autobus přijel načas a vrátil nás zpátky. Někteří pokračovali v restauraci U Housliček Už teď se můžete těšit na jubilejní 15. ročník. Rozhodně si ho nenechte ujít! Milan Hofman, starosta Foto 3 Martin Malina Foto Patrik Líbal 2/2014 / 9

10 Program ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ přináší podporu již 10 let Už před deseti lety se Letiště Praha dobrovolně zavázalo přispívat na projekty podporující životní prostředí v přímém okolí letiště. V rámci grantového programu Žijeme zde společně, který byl s tímto záměrem v roce 2004 založen, letiště dosud investovalo do MČ Praha-Přední Kopanina téměř 10 milionů korun na desítky projektů z oblasti ochrany vod, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a péče o zeleň. V loňském roce byly peníze z programu využity třeba na přípravu a realizaci stavby vodovodního řadu v ulici Preláta, celkovou údržbu zeleně na březích Kopaninského potoka, vegetační úpravy městské části, úpravu povrchu cyklostezky, odstranění černých skládek, odvoz a likvidaci objemného odpadu a bioodpadu od občanů jako prevence vzniku černých skládek nebo likvidaci autovraků z veřejných prostranství. Posilování dobrých sousedských vztahů zůstává i nadále důležitou prioritou letiště a podpora projektů zaměřených na zlepšení životních podmínek a zpříjemnění života občanů v oblastech dotčených leteckým provozem k nim bezpochyby patří. Proto i letos vyčlenilo Letiště Praha na tyto aktivity pro MČ Praha-Přední Kopanina částku korun. Grant se plánuje využít na obdobné projekty jako v minulém roce. Konečné slovo ve využití přidělených peněz má městská část. Foto Letiště Václava Havla Praha Letecké společnosti se opět utkají o titul Nejtišší dopravce Letiště Praha se dlouhodobě snaží motivovat letecké společnosti k používání moderních letadel a dodržování předpisů tak, aby byl provoz šetrný k životnímu prostředí s důrazem na otázku hluku. Jedním z efektivních způsobů motivace je soutěž o titul Nejtišší dopravce, kterou letiště již od roku 2006 pravidelně vyhlašuje ve spolupráci s MČ Praha 6. Letos se o tento titul opět utká deset společností, jež létají na pražské letiště nejčastěji. Hodnotit se bude nejintenzivnější letecké období, tedy od poloviny května do poloviny září. Pro vyhodnocení soutěže je využit sofistikovaný monitorovací systém leteckého hluku, který nepřetržitě po celý rok provádí měření ve vybraných lokalitách v okolí Letiště Václava Havla Praha tak, aby měl výsledek dostatečnou vypovídací hodnotu. Podrobné výsledky měření jsou zveřejňovány na internetových stránkách letiště v sekci Životní prostředí. O titul Nejtišší dopravce se letos utkají společnosti Aeroflot Russian Airlines, Air France, British Airways, České aerolinie, Lufthansa, easyjet Airline, KLM, Norwegian Air Shuttle, SWISS a Travel Service. Videomagazín přibližuje dění na letišti Aktuální dění na Letišti Václava Havla Praha, pohled do zákulisí a praktické rady pro cestování naleznete v pravidelném videomagazínu Terminál. Najdete ho na YouTube kanálu letiště a odkaz na něj se objevuje i na facebookové stránce Letiště Praha. Nové vydání je možné zhlédnout každý první čtvrtek v měsíci. V červnovém vydání jsou k vidění oslavy výročí padesáti let od zahájení výroby legendárního Fordu Mustang, jež se uskutečnily na ranveji 22, nechybí ani informace o nových trendech v oblasti bezpečnostní kontroly na letišti či prohlídka luxusní první třídy letounu Boeing ER společnosti Emirates. Marika Janoušková, Letiště Václava Havla Praha 10 / 2/2014

11 Co je to světelné znečištění Je pravděpodobné, že mnozí z vás se již setkali s problematikou, kterou nejčastěji označujeme pod pojmem světelné znečištění či světelný smog. Do určité míry je termín světelné znečištění zavádějící, jelikož pod pojmem znečištění jsme zvyklí označovat spíše ty důsledky lidské činnosti, jež vedou k produkci látek, které jsou do určité míry hmatatelné. Z tohoto pohledu je světelné znečištění jistou výjimkou. Na druhou stranu tento fenomén ještě více dokazuje překotný technický rozvoj lidské společnosti. Ten totiž v mnoha případech už dávno postoupil od znečišťujících procesů, jejichž důsledky jsou většinou zřejmé na první pohled, až ke druhům znečištění, jejichž následky jsou mnohem více skryté a často i obtížněji kvantifikovatelné. O tom, že umělého osvětlení je v dnešní době z mnoha důvodů zapotřebí, není nutno spekulovat, a pokud mluvíme o světelném znečištění a jeho omezování, nemáme pochopitelně na mysli omezení svícení jako takového. V mnoha případech totiž stačí jen velmi málo, aby se ze světelného znečištění rázem stalo neomezující a přijatelné světelné NEznečištění. Možností je mnoho od využití jiného typu svítidla s menším světelným rozptylem (především do horního poloprostoru) přes regulaci osvětlení silnic v době nízkého nočního provozu až po vhodnější (shora) nasvícení billboardů či kulturních památek. Zdravotní rizika V současnosti je již prokázáno, že nadmíra světla má přímý vliv na činnost lidského organismu a jeho správnou funkci. Pokud pomineme fakt, že mnozí z nás mohou mít problémy s kvalitou spánku v důsledku zvýšené hladiny osvětlení, jako nejzásadnější zdravotní aspekt světla je jeho vliv na produkci melatoninu. Melatonin je hormon, který produkuje v našem těle epifýza (nadvěsek mozkový) a je klíčový pro regulaci a fungování denního a nočního rytmu. Jeho produkce je totiž přímo závislá na množství světla, nejnižší je přes den a nejvyšší v noci. Z nejnovějších studií vyplývá závislost mezi intenzitou rakovinného bujení a produkcí melatoninu, jenž je zároveň velmi silným antioxidačním prvkem. U pokusných myší, které byly vystaveny vlivu umělého světla nad rámec přirozeného světla denního, byla prokazatelně zaznamenána vyšší intenzita rakovinného bujení. I z tohoto důvodu Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny klasifikovala jako jeden z rizikových faktorů vzniku rakoviny i noční práci. Vliv na životní prostředí Možná, že si někteří z vás při pohledu na noční ozářenou siluetu Národního divadla všimli, že se ve světelných kuželech nasvěcujících tuto významnou pražskou památku chaoticky pohybují početné skupiny ptáků. Tento jev, při němž jsou živočichové a rostliny ovlivňováni světelnými zdroji a v závislosti na něm se i pohybují, označujeme jako fototaxe. Asi nejznámějším příkladem jsou slunečnice, které během dne natáčejí své květy za sluncem, či noční můry poletující okolo lamp pouličního osvětlení. Ve velkých městech jsou bodové zdroje světla mířící vzhůru do nebe velkým problémem. Silné zdroje ptáky často velmi matou, unavují a způsobují ve velké míře i jejich úhyn v důsledku naprostého vysílení či následkem střetu s překážkami. Velký vliv v posledních letech má toto osvětlení i na pravidelnou migraci některých druhů ptactva. Nezanedbatelný je především v odlehlejších oblastech také vliv umělého osvětlení na počet některých druhů hmyzu, jenž je lákán do blízkosti lamp, kde posléze většinou umírá. Energetické aspekty Elektřina je sice v dnešní době poměrně drahá, ale její snadná dostupnost jde často ruku v ruce i s velkou měrou nehospodárnosti jejího využívání. V mnoha případech jsou ke svícení využívány nevhodné zdroje světla či jsou světelné systémy v některých částech měst v nočních hodinách zbytečně předimenzované. Řešení těchto problémů by mělo být (a naštěstí už být začíná) do budoucnosti předmětem zvýšeného zájmu obcí a měst. Astronomie Že je světelné znečištění opravdu vážným a zjevným problémem, může potvrdit asi každý astronom na celém světě. Pokud se zaměříme na Českou republiku, můžeme konstatovat, že na jejím území již několik desítek let neexistuje jediné místo s přirozenou temnou oblohou, která by nebyla do určité míry zasažena světelným znečištěním. I místa v horských oblastech, jež jsou od velkých měst vzdálená desítky kilometrů, jsou těmito velkými zdroji světla zasažena. Do velké míry přitom nejde jen o počet světel, která v daném městě svítí, ale spíše o jejich směrování a vyzařování do horního poloprostoru. Zjednodušeně řečeno svítíme si tam, kde to vlastně ani vůbec nepotřebujeme. Pokud se tedy pohled na krásnou noční oblohu posypanou hvězdami nemá stát časem pouhou vzpomínkou, je nutné proti fenoménu světelného znečištění zakročit. Tak jako v mnoha případech, i v tomto nebude boj jednoduchý. Člověk má totiž těžkého soupeře sama sebe. Martin Adamovský, Ekoporadna Praha INZERCE VINÁRNA U VÁVRŮ ŠUBERTOVA 4, PRAHA 2-VINOHRADY VÍNO, PIVO, LIKÉRY TEPLÁ A STUDENÁ KUCHYNĚ HOTOVÁ I MINUTKOVÁ JÍDLA tel: TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 2/2014 / 11

12 Jak zapudit škůdce na zahradě Existuje pestrá škála různých organismů, které mohou zahradě škodit. Patří mezi ně hraboši, krtci, hryzci, mšice, slimáci atd. V tomto ohledu jsou zahradníci zajedno snaží se tyto příživníky ze svých záhonů a trávníků vyhnat. Samozřejmě, že se jako nejjednodušší cesta jeví sáhnout po chemických postřicích, jedech a podobných přípravcích. Je však nutné si uvědomit, že většina těchto látek je agresivních, nešetrných k přírodě a jejich používání má dopad na celou zahradu. Při časté aplikaci pesticidů může dojít k rozvrácení přirozené rovnováhy půdy. Kromě toho veškeré organismy, jež v této půdě žijí, mají v ekosystému určitou roli. I přesto, že je na zahradě nevidíme rádi, jsou součástí potravních řetězců a vyhubení některých druhů vede k přemnožení jiných. Někdy se dá zavlečení škůdců předejít, jindy už je pozdě. Každopádně nejšetrnějším a zároveň nejlevnějším řešením v boji se škůdci je plašení. Tato metoda platí například na krtka, jenž sice na rozdíl od slimáků neožírá listy a dokonce uleví zahradě od hmyzu a brouků, ale systém jeho chodeb způsobuje, že se zem propadá. Krtek nesnáší hluk, proto je dobré instalovat tzv. rušičky. Jde například o dutou tyč s větrníkem, který si můžete vyrobit sami doma. Tyč je třeba zapíchnout do země a zvuk větrníku se ponese tyčí až do chodeb krtka. Spolehlivě budou krtka rušit kočky a psi. Nejen že je uslyší, ale i ucítí. Také ho údajně odpuzují i některé pachy, doporučuje se vysázet na zahradu afrikány nebo rozhrnout krtinec a do chodbičky vložit citronovou kůru. Vhodné proti krtkovi i při vyhánění hlodavců je sekání trávy. Hlavně hlodavci totiž vyhledávají vysokou trávu, v nízké se necítí bezpečně. Zároveň mají rádi různé povalující se předměty na zahradě, pod něž se mohou schovávat. Při sekání trávy je ale třeba rozmyslu. Časté sekání trávy zabraňuje přirozenému vysetí travních semen a na zahradě pak převládají mechy. Velmi nízko sečená tráva také rychleji usychá a neposkytuje malým organismům potřebný stín a zázemí. Je vhodné trávu sekat na etapy (ne celou zahradu v jeden den), nesekat ji úplně u země a vždy nechat na zahradě alespoň pár metrů čtverečních vyšší trávy pro ptactvo a drobné živočichy. Velkým problémem zahradníků jsou slimáci. Ožírají rostliny a zanechávají na nich sliz. Jejich výskytu lze částečně předejít opět kosením trávy a odstraněním kamenů a dřeva, což je pro ně vhodná skrýš. Když už se na zahradě objeví, je vhodné zalévat rostliny u kořenů, nejlépe ráno, a nepoužívat zavlažování, protože slimákům dělá dobře vlhko (vylézají po dešti). Právě proto by se měla udržovat místa mezi záhony suchá. Sníží se tak riziko, že se rozšíří z jednoho záhonu na druhý. Je užitečné vědět, že přirození predátoři slimáků jsou ježci, ptáci a žáby. Při posezení na zahradě se lze setkat s obtěžujícími mouchami či mravenci. Mnohdy tyto tvory nacházíme i uvnitř domů. Účinná zbraň proti oběma druhům je list ořešáku nebo kousky citronu, které zavěšujeme, popřípadě pokládáme na místa, kudy hmyz proniká. Pokud se větrá oknem, je dobré dát na parapet truhlík s pelargoniemi. Výrazná vůně muškátů mouchy spolehlivě zapudí, takže do příbytku nevlétnou. Problematické jsou také mšice, které se živí rostlinnou šťávou a tím přenášejí různá onemocnění. Na napadených rostlinách se poté objevují povlaky způsobené houbami apod. Zbavit se jich lze pomocí mýdlových, lihových a olejových roztoků. Kousek mýdla se rozpustí v teplé vodě, vychladí se a pro zesílení účinku se přidá pár lžiček lihu a sůl. Připravit olejový roztok je také velmi snadné. Stačí použít olej na vaření pár lžic se smíchá s vodou a tím se rostlina postříká. Doporučují se také kopřivové výluhy, což je pravděpodobně vůbec nejšetrnější řešení. Roztoky musí být velmi málo koncentrované, aby nezahubily napadenou rostlinu. Při hubení či vyhánění škůdců se doporučuje jednat udržitelně a s ohledem na specifický přínos každého živočišného druhu v ekosystému zahrady. Barbora Martínková, spolupracovnice Ekoporadny Praha TENTO ČLÁNEK VZNIKL V RÁMCI PROJEKTU EKOPORADNY PRAHA ZA PODPORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. 12 / 2/2014

13 INZERCE. 2/2014 / 13

14 Foto 3 Jan Paul Horňáci v dešti rozstříleli Dolňáky Mami, kdy budeš zase roztleskávat? zeptal se mě můj sedmiletý syn. Neboj, bude to už za chvíli, odpověděla jsem, což ale Dušánka příliš neuspokojilo, a já si uvědomila, že čas běží opravdu velmi rychle. V tu chvíli mi také blesklo hlavou, že je zapotřebí domluvit slet Kopaninských bab a dohodnout se na tančící strategii. Možná si dokážete představit, že když si dá dostaveníčko větší skupinka dam, kolik názorů a myšlenek na danou věc padne. A co teprve, pokud se sejdou Kopaninské baby. Vybrat hudbu, vymyslet choreografii, zapamatovat si kroky, potlačit trému a zatančit před diváky s naprostou lehkostí, jako kdybychom roztleskávaly odjakživa, to chce pořádnou dávku odvahy, smysl pro humor a hlavně chuť něco podniknout. Přály jsme si, abychom diváky příjemně překvapily, aby vystoupení mělo vtip a aby nepršelo. První dvě přání se snad vyplnila, to třetí bohužel ne. Dne 17. května ve dvě hodiny, kdy jsme vstoupily na fotbalový trávník, začalo mírně poprchávat a fotbalové utkání Horní versus Dolní mělo teprve vypuknout. Podívala jsem se na kolemstojící baby, na fotbalisty a na diváky a vnímala jsem, že déšť v tu chvíli pro nás není nepřekonatelnou překážkou. Tréma mě na malou chvilku opustila, když jsem spatřila na tváři kopálistů úsměvy při filmové hlášce Homolkových fotbalových rad, které jsme získaly díky skvělému sestříhání hudby od Františka Serbuse, za což mu děkujeme. V tu chvíli jsem ani nevnímala, že mi jedna štulpna sklouzla z nohy, některé takové štěstí neměli, viď, Barunko? Slyším potlesk a vnímám čím dál silnější a chladnější déšť. Uvědomuji si, jak náročné toto utkání bude. Dva týmy jsou již připraveny a rozhodčí Jiří Zelený zahájil tolik očekávaný fotbalový mač. V prvním poločase za Dolní skóroval L. Malý a dva góly za Horní si připsal T. Cigánek. Ve druhém poločase za Horní skórovali Rakič, Hlava, Holeček z penalty a Žáček dokonce dvakrát. Sečteno a podtrženo 7:1 pro tým ze shora. Letošní zápas byl výjimečný díky obrovské vůli fotbalistů. Pískej konec nebo ten můj nastydne, pokřikovaly partnerky fotbalistů na rozhodčího, zatímco chlapi neznajíce svého bratra bojovali statečně do poslední minuty. Bylo vidět, že v týmu Horních působí řada bývalých výborných fotbalistů, na které amatérské, nicméně ambiciózní mužstvo Dolních zatím ztrácí. Podle mého mínění není důležité skóre, ale to, že jsme se všichni sešli, i když to třetí přání ohledně počasí se nám nesplnilo. Páni fotbalisti, máte náš obdiv. Silvie Knížetová 14 / 2/2014

15 Dohody o pracovní činnosti a o provedení práce S nastupujícím létem se zaměstnavatelům nabízí možnost zaměstnávat studenty, kteří dobu prázdnin rádi využijí k přivýdělkům ke studiu. Na tyto sezonní práce se využívají především dohody o pracovní činnosti a o provedení práce. Připravili jsme pro vás výběr nejdůležitějších informací, které je třeba znát. Dohoda o provedení práce (DPP) DPP je vhodným nástrojem k uzavření krátkodobého pracovního poměru. Rozsah práce je omezen na 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Pokud tedy zaměstnavatel a zaměstnanec mají uzavřeno více DPP, potom celkový rozsah práce nesmí překročit těchto 300 hodin. Naopak je možné mít uzavřeno během roku DPP s více zaměstnavateli (u každého je pak nutné dodržet rozsah práce max. 300 hod./rok). Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) DPČ je vhodnější formou pro nepravidelné, ale dlouhodobější práce, případně i pro krátkodobé práce. Omezením je, že zaměstnanec nesmí za dobu, na kterou je dohoda uzavřena, překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tedy max. 20 hod. Náležitosti dohod Dohoda musí být sepsána písemně a minimálně obsahuje tyto údaje: n druh práce, n rozsah pracovní doby (u DPP max. 300 hod./rok, u DPČ max. 20 hod./týden), n dobu, na kterou se dohoda uzavírá (doba určitá nebo doba neurčitá), n výše odměny (nikdy nesmí být nižší než aktuální hodinová minimální mzda pro rok 2014 činí minimální mzda 50,6 Kč/hod.). Srovnání daňového zatížení DPP a DPČ standartní možnosti ukončení pracovního poměru, ale lze je sjednat, a délka výpovědní lhůty je bez závislosti na odpracované době 15 dní. n Odstupné: v pracovní smlouvě je zákonný nárok; v DPP nebo DPČ, pokud není ve smlouvě sjednáno, na něj nemá zaměstnanec ze zákona nárok. Další informace vztahující se k dohodám DPP a DPČ, například zaměstnávání nezletilých a zdanění dohod, naleznete v Příručce pražského podnikatele DPP, DPČ, ve které se podařilo souhrnně vydat většinu základních informací a kterou si můžete vyzvednout v Kontaktním centru pro podnikatele v ulici Opletalova 22, Praha 1. Řada informací je specifická a radí podnikatelům v konkrétním oboru, kterým mohou být například jednotlivá řemesla, kosmetické služby, obchod se spotřebním zbožím nebo provoz školky. Další příručky se věnují všeobecně potřebným tématům. Za všechny zmiňme základní účetní a daňové povinnosti, základy finanční gramotnosti, ale i další. Příručky je možné zdarma stáhnout na V případě jakýchkoli dotazů ohledně podnikání nás kontaktujte na telefonu , u nebo osobně v Kontaktním centru pro podnikatele, které je pro vás otevřeno od pondělí do středy od 9 do 16 hodin, ve čtvrtek a v pátek na základě telefonické nebo ové dohody. Pavlína Hájková, Rozvojové projekty Praha Daň z příjmu 15 % 15 % Zdravotní pojištění od Kč/měsíc od 2500 Kč/měsíc Sociální pojištění od Kč/měsíc od 2500 Kč/měsíc Maximální rozsah výkonu práce Dohoda o provedení práce Dohoda o provedení činnosti 300 hod./rok 20 hod./týden Kontaktní centrum pro podnikatele Opletalova 929/ Praha 1 tel.: Projekt Akcelerace realizuje akciová společnost Rozvojové projekty Praha z pověření Hlavního města Praha. Jaké jsou odlišnosti pracovní smlouvy od DPP a DPČ n Odměna: výše odměny se odvíjí od dohody smluvních stran. n Dovolená: v pracovní smlouvě musí být sjednána; v DPP a DPČ, pokud není výslovně sjednána, na ni nemá zaměstnanec nárok. n Pracovní doba: v pracovní smlouvě musí být stanovena; v DPP a DPČ nemusí být stanovena, omezen je pouze celkový rozsah výkonu práce (300 hod./rok u DPP) nebo max. rozsah (polovina pracovní doby u DPČ). n Ukončení pracovního poměru: v pracovní smlouvě přesně vymezeno Zákoníkem práce včetně délky výpovědní lhůty v závislosti na odpracované době; v DPP nebo DPČ se neuplatňují Pražský přebor 1. Královice 2. Libuš 3. Uhelné sklady 4. Přední Kopanina 5. Vršovice 6. Třeboradice 7. ČAFC 8. Motorlet B 9. Bohemians Praha B 10. Viktoria Žižkov B 11. Admira B 12. Meteor B 13. Háje 14. Radotín 15. Zbraslav 16. Uhříněves 2/2014 / 15

16 INZERCE grafické zpracování KALENDÁŘŮ VIZITEK POZVÁNEK OZNÁMENÍ BROŽUR KNIH PAVLÍNA PITROVÁ n RESTAURACE denně hodin, polední menu i bohatý stálý jídelní lístek, víkendové grilování SPORTCENTRUM stolní tenis, ricochet, sauna, trénink & relaxace rezervace na čísle FOTBALOVÝ KLUB tradice od roku 1934, muži v přeboru a 10 mládežnických týmů, sledujte DĚTSKÉ HŘIŠTĚ prolézačky, houpačky, kolotoč občerstvení pro rodiče KONTAKT AREÁL U DRAHUŠKY, Ke Goniu 123, Praha 6-Přední Kopanina telefon restaurace ( ) telefon sportcentrum ( ) web: K PADESÁTNÍKU PRAHA 6 PŘEDNÍ KOPANINA TEL./FAX: VÝROBA PONOŽEK Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, tel. č.: , případně na ové adrese ceny jsou uvedeny bez DPH. Periodický tisk územního samosprávného celku, čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina, ročník 5 Vychází 4 ročně g g Místo vydání Praha Registrace MK ČR E Šéfredaktor: Martin Pitro Redakční rada: Petr Vokáč (předseda), g g g Milan Hofman, Barbora Ježková, Alena Kovářová, Marcela Filippi (členové) Grafická úprava: Pavlína Pitrová Příspěvky g g jsou redakčně upravovány a nemusí vyjadřovat názory redakce Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního g archivu Tisk: Tygr U Stromovky, s. r. o. Čtvrtletník slouží k informování občanů MČ Praha-Přední Kopanina a není periodikem žádného politického subjektu Náklad 300 výtisků Uzávěrka: Tištěno na recyklovaném papíru. g g g g g 16 / 2/2014

Bulletin číslo 06/2014

Bulletin číslo 06/2014 Bulletin číslo 06/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Náš bulletin se v době dovolených odmlčí a přihlásíme se Vám

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Bulletin číslo 03/2014

Bulletin číslo 03/2014 Bulletin číslo 03/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Představujeme - Kontaktní centrum pro podnikatele Opletalova

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková, Dana Vyštejnová, Petr Velich Milan Hlavatý, Omluveni:

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17%

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17% Oběžník č. 4/2014 1/ Soutěž mladých hasičů V sobotu 7. června 2014 se koná na hřišti za základní školou soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce. Začátek v 9.00 hodin. Přijďte povzbudit naše malé hasiče.

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem MĚSTO PLESNÁ 5. května 301, 351 35 Plesná Obecně závazná vyhláška číslo 1/2002 o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Plesná číslo 1/2002 o nakládání s komunálním a

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen zákon či zákon o veřejných zakázkách ) 1. Název zakázky Nakládání s komunálním

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

VYHLÁŠKA obce Kolová

VYHLÁŠKA obce Kolová VYHLÁŠKA obce Kolová Obec Kolová vydává na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.1.2002 podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev zpět Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v Obci Korouhev Zastupitelstvo

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Pedikúra Manikúra Modeláž nehtů Šárka Fetterová Husovo nám. 41, Česká Skalice, tel.: 605 828 213 Po Pá 8 15.30 Další objednávky dle telefonické dohody Nabízím dojezd za klienty domů Placená inzerce Peníze

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 2.4.2014 od 18,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 7.2.2017 Přítomni: H.Tomanová, Z.Vondrušová, E.Bočková, E.Šonková, K.Šebesta M.Nováková, I.Zetocha, J.Kuklová, P.Janouš Omluveni: Zasedání

Více

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci.

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci. OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 3/2011 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V dubnu oslaví své narozeniny: Točoňová Helena, Zajíc Vladislav, Dudys Stanislav. Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Aktualizace metodiky pro městskou část Praha Dolní Počernice

Aktualizace metodiky pro městskou část Praha Dolní Počernice Aktualizace metodiky pro městskou část Praha Dolní Počernice Zapojením do pilotního projektu Index čistoty metodika pro stanovení čistoty veřejných prostranství si chtěla Městská část Praha - Dolní Počernice

Více

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod.

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš Čapek, Ing.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více