KOPANINSKÉ. listy 2/2014. Vážení spoluobčané, Dovolená praktické lékařky MUDr. Lenky Fejfarové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOPANINSKÉ. listy 2/2014. Vážení spoluobčané, Dovolená praktické lékařky MUDr. Lenky Fejfarové"

Transkript

1 KOPANINSKÉ listy 2/2014 Vážení spoluobčané, věřím, že Přední Kopanina díky úsilí nás všech roste do krásy. Proběhly náročné úpravy kolem rotundy, po letech průtahů se pracuje i na dokončení revitalizace centra naší městské části Hokešova náměstí. Nově připravujeme projekt parku podél ulice K Tuchoměřicům. Ve stadiu územního rozhodnutí je rozsáhlý projekt úprav koryta Kopaninském potoka včetně výstavby dětského hřiště s vodní plochou mezi ulicemi K Prelátům a Nové Domy. Ve spolupráci s renomovanou architektonickou kanceláři pracujeme na projektu oživení všech větších náměstí v naší městské části: jde o křížení ulic u bytového domu v ulici Do Roklí, křižovatky Nové Domy/Do Roklí, křižovatky K Prelátům/Nové Domy, křížení ulic v oblasti Preláta a křižovatky K Padesátníku/Ke Goniu. Plánujeme zde méně i více náročné úpravy, které povedou k další kultivaci naší obce. Doplníme zde svislé i vodorovné značení, chceme tu instalovat vhodnou zeleň a vytvořit z těchto prostor opravdu půvabná zákoutí. Připravujeme nové cyklostezky i opravy těch stávajících. Snažíme se oživit projekt potřebného rozšíření ulice K Tuchoměřicům, konkrétně za mostem ve směru na Tuchoměřice. Začínáme s projektem zvýšení kapacity naší čističky, tak aby se Kopanina mohla rozvíjet i v budoucnu. Velmi mě těší, že ruku v ruce s rozvojem obce se dále rozvíjí a je pestřejší i občanský život: fotbalová utkání Horní proti Dolním jsou již tradicí, velmi úspěšný byl letošní Dětský den, Masopustní průvod, Čarodějnice, pochod Od rotundy na Okoř zažívá již 14. ročník Rád bych tady, na titulní stránce našich Kopaninských listů, poděkoval všem, kdo se na náročné organizaci těchto akcí obětavě podíleli a podílejí. Díky! Vážení spoluobčané, přeji vám krásné letní dny a příjemnou dovolenou. A hlavně šťastný návrat domů. Milan Hofman, starosta Dovolená praktické lékařky MUDr. Lenky Fejfarové ZÁSTUP VE DNECH MUDr. Michaela Formánková José Martího 31 (FTVS) Praha 6 tel.: ORDINAČNÍ HODINY pondělí 9 14 hod. úterý hod. středa 8 13 hod. čtvrtek hod. pátek 9 12 hod. ZÁSTUP VE DNECH (1. 9., a SESTRA PŘÍTOMNA) MUDr. Sylva Kohoutová Lužná 591/4, Praha 6 tel.: ORDINAČNÍ HODINY pondělí hod. úterý 8 12 hod. středa hod. čtvrtek 8 12 hod. pátek 8 12 hod. 2/2014 / 1

2 Vážení občané, ve snaze podpořit malé a střední podnikání, jehož důležitosti jsme si vědomi a které nemalým způsobem přispívá ke zkvalitnění občanské vybavenosti v naší městské části, jsme navázali spolupráci s Rozvojovými projekty Praha. A právě jejich projekt Akcelerace, který je programem podpory podnikání na území hlavního města Prahy, může k této podpoře značně přispět. V rámci tohoto projektu bylo otevřeno Kontaktní centrum pro podnikatele, jež úspěšně funguje v Opletalově ulici. Podpora probíhá ve třech základních oblastech v zajištění informačního servisu, poskytování bezplatného odborného poradenství a nabídce vzdělávacích a rozvojových programů pro podnikatele. Centrum ve svých prostorách poskytuje servis jak začínajícím podnikatelům, tak i těm, kteří již s podnikáním mají své zkušenosti a potřebují poradit v konkrétních otázkách. Ti, co své podnikání teprve startují, mohou přijít pro souhrnné informace, jež jim pomohou vyznat se ve spleti povinností a možností spojených s podnikáním. Konzultanti jim například poradí, jakou formu podnikání zvolit, ukáží, jak sestavit podnikatelský plán a jaké normy musí splňovat jejich provozovny. Ti, co již mají zkušenosti, si zase mohou přijít pro bezplatné odborné poradenství v oblasti právní nebo daňové. Nedílnou součástí činnosti kontaktního centra je pořádání seminářů a workshopů, kde je v rámci Akcelerace realizováno mnoho vzdělávacích aktivit pro podnikatele, projekt Úspěšná žena a projekt START. Semináře pro podnikatele a projekt Úspěšná žena nabízejí témata z oblasti firemních financí a dále pak třeba způsoby vyhledávání obchodních příležitostí či řešení problematiky zadávání veřejných zakázek. Projekt START je zaměřen na vzdělávání studentů středních škol a odborných učilišť. Během interaktivních seminářů se studenti stávají součástí diskuse o významu řemesla a možností profesního uplatnění po ukončení studia. Věříme, že budoucí spolupráce s Rozvojovými projekty Praha usnadní podnikatelům styk s úřady a zpřehlední jejich povinnosti vůči veřejné správě. Tvorba nových pracovních míst, stejně jako navýšení počtu a kvality služeb obyvatelům pak může pomoci k celkové prosperitě naší městské části. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Policie ČR informuje Rád bych jako obvykle touto cestou informoval o bezpečnostní situaci na Přední Kopanině. Nechci to zakřiknout, ale od posledního čísla tohoto periodika došlo v katastru městské části ke spáchání jediného trestného činu, a to vloupání do chaty v ulici Nové Domy. Majitel objekt zazimoval v prosinci, a když se v březnu přijel podívat na svůj majetek, zjistil, že mu byly rozbity vstupní dveře a odcizeny elektrické kabely. Bohužel pro nás, nemáme bližší informace k možné době spáchání tohoto vloupání. Je zřejmé, že k tomu mohlo dojít kdykoli v průběhu celé zimy. Je to téměř modelový skutek. Práce policie je v takovém případě velmi ztížena. Kabely nemají samozřejmě žádná výrobní čísla, podle kterých by se daly následně jednoznačně identifikovat. Dlouhé časové rozpětí hraje opět do karet darebákům. V některém z minulých čísel jsem psal, že kdyby se nám podařilo vymýtit tyto trestné činy z Přední Kopaniny, tak bychom zde mohli být, s nadsázkou řečeno, bez práce. Bezpečnostní situace je zde dlouhodobě stále více než dobrá. Pro zajímavost jsem si prolistoval Kopaninské listy ze stejného období minulého roku a i tehdy jsem sděloval, že v Přední Kopanině se stal pouze jediný trestný čin. To je, ve srovnání s jinými lokalitami v Praze, a myslím i s těmi obdobně na okraji, skvělé. Vím, že Místní oddělení Ruzyně Nepřetržitá služba V akutních případech linka 158 Aviatická 1050/16, Praha 6 to zní podivně, když zde jásám nad spáchaným trestným činem, ale nejde o cynismus, ale o konstatování, že i v Praze se dá žít velmi bezpečně. Závěrem mi dovolte upozornit na blížící se letní prázdniny a s tím spojené dovolené. V tento čas většina z nás vyráží na různá místa mimo svá bydliště. Mějte prosím na paměti, že toto období je pomyslným rájem různých zlodějů, kteří se specializují na vloupání do takto opuštěných objektů. Vždy, když opouštíte svůj domov, zabezpečte ho, jak nejlépe můžete. Požádejte souseda nebo příbuzné, ať se čas od času k vám dojedou podívat, vyberou schránku plnou reklamních letáků, roztáhnou na nějakou dobu závěsy a hlavně zkontrolují, že je vše pod zámkem, jak má být. Dokážu si představit jen málo nepříjemnějších věcí než návrat ze zasloužené dovolené do vykradeného bytu nebo domu. Nicméně skutečnost, že v Přední Kopanině je tento scénář velmi málo pravděpodobný, není na místě na to, jak se říká, hřešit. Policie udělá maximum, abyste se cítili bezpečně v každé situaci. Přeji vám příjemně prožité léto pokud možno bez účasti našich hlídek. Sám si budu přát, aby v příštím čísle už opravdu nebylo z mé strany o čem psát. npor. Jan Zoubek, MOP Ruzyně Kam za senátorem Archiv P. Bratského Rád bych využil možnosti zveřejnit pro občany Přední Kopaniny adresu mé senátorské kanceláře: Objekt Delta, Žukovského 887/ Praha 6-Dědina Kontakt na sjednání schůzky: Petr Bratský, senátor SLUŽBA OBČANŮM POKRAČUJE MČ Praha-Přední Kopanina pokračuje ve službě občanům. Do vašich ových schránek rozesíláme informace týkající se událostí na území naší městské části. Všichni, kdo ještě máte o tuto službu zájem, prosím zašlete na ovou adresu žádost o zařazení do adresáře a tyto informace vám budou zasílány. Marcela Filippi, referentka ÚMČ 2/ 2/2014

3 Výběr ze zápisů zasedání ZMČ Zápis ze 40. zasedání ZMČ ze dne Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem projektu Revitalizace parku Přední Kopanina, umístěného na pozemcích mezi ulicemi U Maří Magdaleny a K Tuchoměřicům, a souhlasilo s jeho realizací (hlasováno 7-0-0). Zastupitelstvo schválilo příkazní smlouvu na zajištění podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost na projekt Revitalizace parku Přední Kopanina (hlasováno 7-0-0). Rozpočtový výhled do roku Předpoklad vyrovnaného rozpočtu pro následující období zastupitelstvo schválilo v předloženém znění (hlasováno 7-0-0). Zápis ze 41. zasedání ZMČ ze dne Sponzorský dar Letiště Praha na podporu projektů zaměřených na prevenci ochrany životního prostředí pro rok 2014 z programu Žijeme zde společně. Zastupitelstvo odsouhlasilo následující návrhy projektů a přijalo příslušné usnesení: 1) stavba vodovodního řadu v ulici Preláta, 2) celková údržba zeleně (včetně kácení, probírky dřevin a ošetřování stromů) na pozemcích svěřených do správy naší městské části, 3) úprava povrchu cyklostezky na pozemku č. p. 737 v k. ú. Přední Kopanina, 4) odstranění černých skládek na území naší městské části, především v chatové oblasti Preláta, 5) odvoz a likvidace objemného odpadu od občanů naší městské části, 6) odvoz a likvidace bioodpadu od občanů naší městské části (hlasováno 7-0-0). Zápis ze 42. zasedání ZMČ ze dne Starosta předložil k projednání návrh závěrečného účtu za rok Zastupitelstvo návrh projednalo. Starosta informoval, že městská část hospodařila podle schválených zásad, seznámil zastupitelstvo se Závěrečným inventarizačním zápisem za rok 2013, se Zprávou o hospodaření městské části Praha-Přední Kopanina za rok 2013 a se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Zastupitelstvo závěrečný účet MČ Praha-Přední Kopanina za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření schválilo s výhradou méně závažných chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření, napravovaných v pracovním pořádku (hlasováno 6-0-0). Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad na rok 2014 Kontejnery budou rozmístěny následovně: So od 9 do 12 hod. K Padesátníku 118 u samoobsluhy So od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta naproti č. p. 57 So od 9 do 12 hod. Do Roklí u č. p. 17 naproti sběrným nádobám na tříděný odpad So od 9 do 12 hod. K Prelátům u sběrných nádob na tříděný odpad So od 9 do 12 hod. K Padesátníku 118 u samoobsluhy So od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta naproti č. p. 57 So od 9 do 12 hod. Do Roklí u č. p. 17 naproti sběrným nádobám na tříděný odpad So od 9 do 12 hod. K Prelátům u sběrných nádob na tříděný odpad Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze na rostlinný odpad. Ostatní druhy odpadu do něj nepatří. U kontejneru bude prováděna kontrola. Proto vás žádáme, abyste dbali na třídění odpadu a odkládali do tohoto kontejneru pouze rostlinný odpad. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Ze života... NARODILI SE: Karolína Skůrová JUBILEA DUBEN Masopustová Irena 80 let ČERVEN Potůček Vladimír 75 let Marcela Filippi, referentka ÚMČ UPOZORŇUJEME OBČANY, že během července a srpna s platností od se do jízdního řádu autobusů promítne prázdninový režim. Nové jízdní řády jsou k vyzvednutí na ÚMČ. 2/2014 / 3

4 Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské ve druhém pololetí roku 2014 Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské a zaparkovaném na parkovišti u nájezdové rampy obchodu v ulici K Padesátníku, č. p Pražská plynárenská ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu a ÚMČ Praha-Přední Kopanina nabízí odběratelům zemního plynu novou službu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Stanislav Paclík, Pražská plynárenská Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: n zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu n vyřizování změn smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) n převzetí reklamace n výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru n podávání informací k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu n vydávání tiskopisů a informačních brožur TERMÍNY PŘISTAVENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘE od 8.00 do hod od do hod od do hod od 8.00 do hod od do hod. Bližší informace na telefonních číslech a Rozmístění kontejnerů ve druhém pololetí roku 2014 Kontejnery budou umístěny současně na stanovištích v ulicích K Padesátníku a K Prelátům ve dnech / / / Kontejner bude umístěn pouze na jednom stanovišti ve dnech a 5. 8., a to následovně. V termínu bude kontejner umístěn pouze v ulici K Prelátům a bude umístěn pouze v chatové osadě Preláta (ve výhybně naproti č. p. 57). SBĚRNÝ DVŮR Proboštská 1, Praha 6-Dejvice tel.: Otevírací doba: Po Pá od 8.30 do hod.* So od 8.30 do hod. * V ZIMNÍM ČASE DO HOD. Na základě Pokynů pro přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad vypracovaných Odborem rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy, které jsme nuceni respektovat, budou velkoobjemové kontejnery v naší městské části přistavovány v odpoledních hodinách pouze po dobu čtyř hodin s dozorem, konkrétně od do hod., a to v termínech 8. 7., , a V termínech , , a budou kontejnery přistavovány na náklady naší městské části, a to vždy do 9.00 prvního dne a odvezeny následujícího dne do 9.00 hodin. Upozorňujeme občany, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu, pneumatik, autobaterií, skla, plastů, barev, olejů, rozpouštědel, kyselin, léků, stavební sutě a veškerých odpadů z podnikatelské činnosti. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad provádějte vlastním kompostováním. Tento odpad nelze ukládat do kontejnerů. Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 4/ 2/2014

5 Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu na rok 2014 Praha 6 trasa E, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice Úterý křižovatka ul. Na Padesátníku I Na Padesátníku III K Padesátníku (u samoobsluhy) Nebušická (u samoobsluhy) křižovatka ul. U Pohádky K Lažance křižovatka ul. Horoměřická K Vršíčku (u restaurace) křižovatka ul. V Šáreckém údolí Pokojná křižovatka ul. V Šáreckém údolí V Podbabě hod hod hod hod hod hod hod. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Městská policie informuje Nic netrvá věčně aneb Vše má svůj začátek a svůj konec Ne, neděste se, nic až tak závažného se na Přední Kopanině neděje. Pouze dochází ke změně strážníka- -okrskáře, který bude v místě působit a dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost obce, a to jak při běžném výkonu služby, tak i v rámci pořádaných akcí. Sympatického a vždy ochotného strážníka Kamila Krupičku, jenž přešel do hlídkové služby na Praze 6, vystřídal neméně sympatický a ochotný strážník Milan Jeřábek. Důvodem byla společná touha strážníků po změně v profesním životě. Změna je život a život je změna. Rád bych občany Přední Kopaniny ujistil, že není důvod k žádným obavám. Pan Milan Jeřábek, který převzal okrsek Přední Kopaniny, a to od 1. května 2014, je zkušený strážník s jedenáctiletou praxí u městské policie. Jedná se o člověka spolehlivého, vstřícného a skutečného profesionála. Také on, stejně jako jeho předchůdce, má bohaté zkušenosti z dřívějšího působení u Policie ČR, podotknul ředitel Obvodního ředitelství Městské policie Praha 6 Zdeněk Kovanda. Kontaktovat Milana Jeřábka mohou obyvatelé Přední Kopaniny na služebním telefonu Pro případ, že by strážník třeba nebyl zrovna ve službě, lze volat na telefonní číslo operačního střediska Městské policie Praha 6, a to , případně také na linku 156. Zuzana Gašpar, Městská policie hl. m. Prahy Co s nepotřebným oblečením Češi jsou evropskými přeborníky v třídění odpadů, v recyklaci plastů jsou dokonce úplně první v Evropě. Vyplývá to z údajů evropského statistického úřadu Eurostat. Věděli jste ale, že také textil nemusí končit v odpadu a že 98 % lze recyklovat? Díky sběru textilu se snižuje množství odpadu na skládkách a zmenšuje se i tlak na využívání primárních zdrojů při výrobě nových textilií a dalších výrobků, jako jsou například čisticí hadry. Dále ubývají i negativní vlivy, které by textil na skládkách způsobil. Umělá vlákna se rozkládají velmi obtížně. Přírodní vlákna se sice rozkládají lépe, ale při jejich rozkladu vzniká metan, amoniak a skleníkové plyny. Existuje tedy mnoho důvodů, proč je dobré textil recyklovat. Sesbíraný textil se může znovu použít nebo recyklovat různými cestami. Nositelný textil se dostane k potřebným či ekonomicky znevýhodněným lidem. Textil, který již nositelný není, slouží k výrobě čisticích hadrů nebo se rozmělní na vlákna, jež se pak stanou součástí nových výrobků, jako jsou například izolace, deky, výplně autosedaček, kobercový podklad nebo i papír. V Praze a blízkém okolí se aktivním sběrem nepotřebného textilu zabývá společnost POTEX, která skloubila předcházení vzniku odpadů s pomocí vybraným neziskovým organizacím (např. Klokánek, Pomocné tlapky, Pro Contact a další). Stejně jako společnosti zaměřující se na recyklaci plastu, skla a papíru nabízí i POTEX lidem snadnou a ekologicky přátelskou cestu, jak se zbavit již nepotřebného oblečení. V loňském roce POTEX odklonil ze skládek více než tři tisíce tun textilu. Pokud se naučíme vhazovat textil do oranžových sběrných kontejnerů, může to být ještě mnohem více. Podívejte se na Anna Bezdomniková, POTEX Foto POTEX 2/2014 / 5

6 Volby do Evropského parlamentu na Přední Kopanině V květnu proběhly volby do Evropského parlamentu. Volební účast v celé republice činila 18,2 %, ale v naší městské části dosáhla 31,71 %, což představuje celkem 130 voličů. Z toho bylo 128 platných hlasů. Pořadí politických stran a uskupení najdete v níže uvedené tabulce. STRANA PLATNÉ HLASY ČÍSLO NÁZEV CELKEM V % 7 Koalice TOP 09 a STAN 29 22,65 16 ANO ,09 20 ODS 16 12,5 14 ČSSD 13 10,15 5 KDU-ČSL 10 7,81 23 Strana zelených 8 6,25 32 Česká pirátská strana 6 4,68 10 KSČM 4 3,12 22 Úsvit přímé demokracie T. Okamury 4 3,12 24 Strana svobodných občanů 3 2,34 34 Koruna Česká 3 2,34 27 Volte Pravý Blok 2 1,56 1 SNK Evropští demokraté 1 0,78 4 NE Bruselu-Národní demokracie 1 0,78 26 Komunistická strana Československa 1 0,78 Marcela Filippi, referentka ÚMČ Rotunda sv. Maří Magdaleny na Přední Kopanině Poutní mše svatá se uskuteční v neděli 20. července v hodin. Příští modlitba se zpěvy z Taizé bude v pátek 5. září od 19 hodin. P. Alain Cleyssac, komunita Chemin Neuf Od začátku 1. světové války uplynulo sto let V těchto dnech si připomínáme sto roků od chvíle, kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. Důvodem se stal atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este v Sarajevu. Do válečné vřavy se následně zapojily další státy, čímž tento konflikt nabyl světového rozměru. Zahynulo mnoho milionů vojáků i civilistů, kteří si válku nepřáli, chtěli žít v míru a pokoji, a přesto je válečná mašinerie pohltila. Kronikář Oldřich Volf zachytil v první knize místní kroniky dusnou atmosféru, když se lidé dozvěděli o vypuknutí Velké války: Na tiché vesničce naší se chystala právě dne 26. července 1914 pouť na sv. Maří Magdalenu. Bylo v neděli asi dvě hodiny odpůldne, kdy zazněly prvé zvuky jásavé hudby z tanečního sálu u p. Šrajera právě v novém to hostinci poprvé. Za chvíli zazněl však táhlý trubky hlas oznamující příjezd c. a k. četníků v kočáře, kteří po táhlém signálu vystoupili a vylepili na průjezdu veliký žlutý plakát oznamující občanstvu válku se Srbskem. Současně vylepili vyhlášku mobilizační na svolání starších ročníků do zbraně. Duch veselice se rázem změnil a místo radostného smíchu zněl odevšad pláč naříkajících žen povolaných vojínů. Ač byla zábava taneční zakázána, přec tančilo se, ale jak? Otcové rodin se ženami v pláči, že snad tančí s drahými naposledy. Druhého dne, v pondělí, se na návsi sešli vespolek povolaní vojáci všichni to otcové od rodin a po tklivém rozloučení s občany a rodinami vyšli směrem ku Praze. Takto je na Přední Kopanině popsán počátek války, v níž padlo na různých frontách 13 našich občanů. Jejich jména jsou vytesána na pomníku, který lidé nechali postavit za finance vybrané ve veřejné sbírce. Čest jejich památce! Miroslav Novotný, místostarosta a kronikář 6/ 2/2014

7 Byli jste na čarodějnicích? čené). Když pije (nejlépe pivo), rád si zazpívá, nejradši zase u toho ohně. Mnohdy mu pak ani nevadí, že začne pršet a seděl by, povídal si a zpíval třeba až do rána. Jakmile už se ale jeho oblečení dá ždímat, jde domů, převlékne se do suchého a usne spokojeným spánkem po vydařeném dni Kdo byl 26. dubna v kopaninském lomu na pálení čarodějnic, ví, o čem mluvím. Filip Lukeš Foto 4 Jan Paul Kdo nebyl 26. dubna v kopaninském lomu, měl by toho litovat. Já bych toho litoval, kdybych tam nebyl. Ale byl jsem tam, a tak vám můžu říct, proč bych toho litoval. Protože jsem člověk. A člověk je, jak známo, tvor společenský, rád sdílí příjemné zážitky s příjemnými lidmi, rád soutěží, už od vynálezu ohně se rád kochá pohledem do jeho plamenů, rád opéká maso a ještě radši ho jí. A když jí, tak pije limonádu nebo třeba pivo (nejlépe to- 2/2014 / 7

8 Velký den dětí Tak je tu zase první červnový den. Sluníčko svítí, ve stínu celkem zima, ale dětem, jež dorazily v hojném počtu na oslavu jejich svátku, to vůbec nevadí. Čekala na ně spousta soutěží, za jejichž zvládnutí obdržely prašule Drahoušky a mohly běžet utrácet třeba do obchůdku, kde svižným tempem kmitaly dvě milé prodavačky. Tento rok jsme pro děti i dospělé připravili překvapení v podobě vystoupení psovodů Policie ČR. Přijeli nám ukázat svou zajímavou práci, která je určitě velice baví. Pejskové pod jejich vedením plnili úkoly s nadšením. Při ukázce dospělého a zkušeného psa Bonda, jenž se vehementně vrhnul zadržet řvoucího vandala, vlastně vandalku, jsem si uvědomila, že to ti výtržníci nemají vůbec jednoduché, což je samozřejmě jen a jen dobře. Po tomto vystoupení jsme měli možnost zhlédnout dva dravce s jejich ošetřovateli, kteří se k nám přijeli představit z Letiště Václava Havla Praha. Pánové nám popovídali o svých opeřených svěřencích a odpověděli na mnoho otázek. Z Letiště Praha k nám také dorazilo velké hasičské auto, jež si mohly děti celé odpoledne pod dohledem statného hasiče prohlédnout. K dispozici také byla auta městské policie, která si měly možnost děti opět vyzkoušet, a to i se zvukovými efekty. Po těchto ukázkách se začalo soutěžit. Tatínkové vozili své ratolesti na závodních strojích značky trakař, skákalo se v pytlích, prováděl se slalom s pálkou na stolní tenis a tenisákem, střílely se penalty, skládaly puzzle a koulely kuličky do důlku. Drahoušci se též utrácely za jízdu na dvou kobylkách, a přestože cena za jízdu nebyla nízká, koníci a jejich skvělý doprovod se nezastavili. Také jsme měli zdatnou kreslířku, jež děti měnila na tříoké brouky, éterické víly a krásná zvířátka. K této akci nám celé odpoledne moc hezky hrál DJ Patrik Rokl, který ze svého vyvýšeného stanoviště pomáhal amplionem svolávat děti na místa, kde se zrovna dělo něco zajímavého. Přijela se na nás podívat a své pěvecké vystoupení předvést členka bývalé holčičí skupiny Holki Klára Kolomazníková, jež pak uspořádala i autogramiádu. Děti se také mohly proskákat v nafukovacím hradu, který byl laskavě zapůjčen Českomoravskou stavební spořitelnou. Na závěr, vyhlášený v pět hodin, nám letištní hasičské auto předvedlo, co umí, zahoukalo a vyrazilo zpět na své pracoviště. Doufám, že dětský den se líbil a že se děti a vlastně i jejich rodiče pořádně vyřádili. Musím opět velice poděkovat Kopaninským babám, jež moc pomohly, a dále pak nejrůznějším dobrovolníkům. Jen připomínám, že bez nich by žádná akce nešla uskutečnit. Také moc děkuji za sponzorské dary, které nám poskytli tito milí dárci: Městská policie hlavního města Prahy, Brit Care superprémiové krmivo pro psy a kočky, MČ Praha-Přední Kopanina, Českomoravská stavební spořitelna, Makro Cash & Carry ČR, Eventime, Goldlife, Linde-GastroGas, Letiště Václava Havla Praha, Martin Stára, Martin Bartoš, Veronika Žilková a Kristýna Maleninská. V neposlední řadě musím rovněž poděkovat za poskytnutí prostoru fotbalového hřiště FC Přední Kopanina, díky Tome! Barbora Ježková, kulturní a sportovní komise Foto 4 Jan Paul 8/ 2/2014

9 Po roce zase s plnou vervou na Okoř Stává se z toho pochodu kultovní záležitost. Vždyť už se také konal 14. ročník! Začínalo to kdysi nevinně, dnes chodí desítky lidí a nejen z Kopaniny. Děti, které dříve dostávaly diplomy, si pro ně už nechodí. Nehodí se to, jsou už přece dospělí. Letošní rok ta generační změna byla cítit. Ti loni nejstarší letos nešli. Asi budeš nejstarší ty, starosto, řekl mi někdo. Polil mě pot, protože co pak s cenou pro nejstaršího pochodníka? Naštěstí se nakonec našli starší, podařilo se najít i ty mladší a nakonec i ty nejmladší a všechny ceny a diplomy našly své adresáty. A bylo krásné příjemné chladnější počasí a šlo se rychle. Tak rychle, že někteří už byli zase na cestě, když se pochodníci v Tuchoměřicích houfovali pro hromadné foto. Takže na té fotce nejsou zdaleka všichni lidé a pejsci, kteří ten den ťapali na Okoř. Autobus přijel načas a vrátil nás zpátky. Někteří pokračovali v restauraci U Housliček Už teď se můžete těšit na jubilejní 15. ročník. Rozhodně si ho nenechte ujít! Milan Hofman, starosta Foto 3 Martin Malina Foto Patrik Líbal 2/2014 / 9

10 Program ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ přináší podporu již 10 let Už před deseti lety se Letiště Praha dobrovolně zavázalo přispívat na projekty podporující životní prostředí v přímém okolí letiště. V rámci grantového programu Žijeme zde společně, který byl s tímto záměrem v roce 2004 založen, letiště dosud investovalo do MČ Praha-Přední Kopanina téměř 10 milionů korun na desítky projektů z oblasti ochrany vod, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a péče o zeleň. V loňském roce byly peníze z programu využity třeba na přípravu a realizaci stavby vodovodního řadu v ulici Preláta, celkovou údržbu zeleně na březích Kopaninského potoka, vegetační úpravy městské části, úpravu povrchu cyklostezky, odstranění černých skládek, odvoz a likvidaci objemného odpadu a bioodpadu od občanů jako prevence vzniku černých skládek nebo likvidaci autovraků z veřejných prostranství. Posilování dobrých sousedských vztahů zůstává i nadále důležitou prioritou letiště a podpora projektů zaměřených na zlepšení životních podmínek a zpříjemnění života občanů v oblastech dotčených leteckým provozem k nim bezpochyby patří. Proto i letos vyčlenilo Letiště Praha na tyto aktivity pro MČ Praha-Přední Kopanina částku korun. Grant se plánuje využít na obdobné projekty jako v minulém roce. Konečné slovo ve využití přidělených peněz má městská část. Foto Letiště Václava Havla Praha Letecké společnosti se opět utkají o titul Nejtišší dopravce Letiště Praha se dlouhodobě snaží motivovat letecké společnosti k používání moderních letadel a dodržování předpisů tak, aby byl provoz šetrný k životnímu prostředí s důrazem na otázku hluku. Jedním z efektivních způsobů motivace je soutěž o titul Nejtišší dopravce, kterou letiště již od roku 2006 pravidelně vyhlašuje ve spolupráci s MČ Praha 6. Letos se o tento titul opět utká deset společností, jež létají na pražské letiště nejčastěji. Hodnotit se bude nejintenzivnější letecké období, tedy od poloviny května do poloviny září. Pro vyhodnocení soutěže je využit sofistikovaný monitorovací systém leteckého hluku, který nepřetržitě po celý rok provádí měření ve vybraných lokalitách v okolí Letiště Václava Havla Praha tak, aby měl výsledek dostatečnou vypovídací hodnotu. Podrobné výsledky měření jsou zveřejňovány na internetových stránkách letiště v sekci Životní prostředí. O titul Nejtišší dopravce se letos utkají společnosti Aeroflot Russian Airlines, Air France, British Airways, České aerolinie, Lufthansa, easyjet Airline, KLM, Norwegian Air Shuttle, SWISS a Travel Service. Videomagazín přibližuje dění na letišti Aktuální dění na Letišti Václava Havla Praha, pohled do zákulisí a praktické rady pro cestování naleznete v pravidelném videomagazínu Terminál. Najdete ho na YouTube kanálu letiště a odkaz na něj se objevuje i na facebookové stránce Letiště Praha. Nové vydání je možné zhlédnout každý první čtvrtek v měsíci. V červnovém vydání jsou k vidění oslavy výročí padesáti let od zahájení výroby legendárního Fordu Mustang, jež se uskutečnily na ranveji 22, nechybí ani informace o nových trendech v oblasti bezpečnostní kontroly na letišti či prohlídka luxusní první třídy letounu Boeing ER společnosti Emirates. Marika Janoušková, Letiště Václava Havla Praha 10 / 2/2014

11 Co je to světelné znečištění Je pravděpodobné, že mnozí z vás se již setkali s problematikou, kterou nejčastěji označujeme pod pojmem světelné znečištění či světelný smog. Do určité míry je termín světelné znečištění zavádějící, jelikož pod pojmem znečištění jsme zvyklí označovat spíše ty důsledky lidské činnosti, jež vedou k produkci látek, které jsou do určité míry hmatatelné. Z tohoto pohledu je světelné znečištění jistou výjimkou. Na druhou stranu tento fenomén ještě více dokazuje překotný technický rozvoj lidské společnosti. Ten totiž v mnoha případech už dávno postoupil od znečišťujících procesů, jejichž důsledky jsou většinou zřejmé na první pohled, až ke druhům znečištění, jejichž následky jsou mnohem více skryté a často i obtížněji kvantifikovatelné. O tom, že umělého osvětlení je v dnešní době z mnoha důvodů zapotřebí, není nutno spekulovat, a pokud mluvíme o světelném znečištění a jeho omezování, nemáme pochopitelně na mysli omezení svícení jako takového. V mnoha případech totiž stačí jen velmi málo, aby se ze světelného znečištění rázem stalo neomezující a přijatelné světelné NEznečištění. Možností je mnoho od využití jiného typu svítidla s menším světelným rozptylem (především do horního poloprostoru) přes regulaci osvětlení silnic v době nízkého nočního provozu až po vhodnější (shora) nasvícení billboardů či kulturních památek. Zdravotní rizika V současnosti je již prokázáno, že nadmíra světla má přímý vliv na činnost lidského organismu a jeho správnou funkci. Pokud pomineme fakt, že mnozí z nás mohou mít problémy s kvalitou spánku v důsledku zvýšené hladiny osvětlení, jako nejzásadnější zdravotní aspekt světla je jeho vliv na produkci melatoninu. Melatonin je hormon, který produkuje v našem těle epifýza (nadvěsek mozkový) a je klíčový pro regulaci a fungování denního a nočního rytmu. Jeho produkce je totiž přímo závislá na množství světla, nejnižší je přes den a nejvyšší v noci. Z nejnovějších studií vyplývá závislost mezi intenzitou rakovinného bujení a produkcí melatoninu, jenž je zároveň velmi silným antioxidačním prvkem. U pokusných myší, které byly vystaveny vlivu umělého světla nad rámec přirozeného světla denního, byla prokazatelně zaznamenána vyšší intenzita rakovinného bujení. I z tohoto důvodu Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny klasifikovala jako jeden z rizikových faktorů vzniku rakoviny i noční práci. Vliv na životní prostředí Možná, že si někteří z vás při pohledu na noční ozářenou siluetu Národního divadla všimli, že se ve světelných kuželech nasvěcujících tuto významnou pražskou památku chaoticky pohybují početné skupiny ptáků. Tento jev, při němž jsou živočichové a rostliny ovlivňováni světelnými zdroji a v závislosti na něm se i pohybují, označujeme jako fototaxe. Asi nejznámějším příkladem jsou slunečnice, které během dne natáčejí své květy za sluncem, či noční můry poletující okolo lamp pouličního osvětlení. Ve velkých městech jsou bodové zdroje světla mířící vzhůru do nebe velkým problémem. Silné zdroje ptáky často velmi matou, unavují a způsobují ve velké míře i jejich úhyn v důsledku naprostého vysílení či následkem střetu s překážkami. Velký vliv v posledních letech má toto osvětlení i na pravidelnou migraci některých druhů ptactva. Nezanedbatelný je především v odlehlejších oblastech také vliv umělého osvětlení na počet některých druhů hmyzu, jenž je lákán do blízkosti lamp, kde posléze většinou umírá. Energetické aspekty Elektřina je sice v dnešní době poměrně drahá, ale její snadná dostupnost jde často ruku v ruce i s velkou měrou nehospodárnosti jejího využívání. V mnoha případech jsou ke svícení využívány nevhodné zdroje světla či jsou světelné systémy v některých částech měst v nočních hodinách zbytečně předimenzované. Řešení těchto problémů by mělo být (a naštěstí už být začíná) do budoucnosti předmětem zvýšeného zájmu obcí a měst. Astronomie Že je světelné znečištění opravdu vážným a zjevným problémem, může potvrdit asi každý astronom na celém světě. Pokud se zaměříme na Českou republiku, můžeme konstatovat, že na jejím území již několik desítek let neexistuje jediné místo s přirozenou temnou oblohou, která by nebyla do určité míry zasažena světelným znečištěním. I místa v horských oblastech, jež jsou od velkých měst vzdálená desítky kilometrů, jsou těmito velkými zdroji světla zasažena. Do velké míry přitom nejde jen o počet světel, která v daném městě svítí, ale spíše o jejich směrování a vyzařování do horního poloprostoru. Zjednodušeně řečeno svítíme si tam, kde to vlastně ani vůbec nepotřebujeme. Pokud se tedy pohled na krásnou noční oblohu posypanou hvězdami nemá stát časem pouhou vzpomínkou, je nutné proti fenoménu světelného znečištění zakročit. Tak jako v mnoha případech, i v tomto nebude boj jednoduchý. Člověk má totiž těžkého soupeře sama sebe. Martin Adamovský, Ekoporadna Praha INZERCE VINÁRNA U VÁVRŮ ŠUBERTOVA 4, PRAHA 2-VINOHRADY VÍNO, PIVO, LIKÉRY TEPLÁ A STUDENÁ KUCHYNĚ HOTOVÁ I MINUTKOVÁ JÍDLA tel: TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 2/2014 / 11

12 Jak zapudit škůdce na zahradě Existuje pestrá škála různých organismů, které mohou zahradě škodit. Patří mezi ně hraboši, krtci, hryzci, mšice, slimáci atd. V tomto ohledu jsou zahradníci zajedno snaží se tyto příživníky ze svých záhonů a trávníků vyhnat. Samozřejmě, že se jako nejjednodušší cesta jeví sáhnout po chemických postřicích, jedech a podobných přípravcích. Je však nutné si uvědomit, že většina těchto látek je agresivních, nešetrných k přírodě a jejich používání má dopad na celou zahradu. Při časté aplikaci pesticidů může dojít k rozvrácení přirozené rovnováhy půdy. Kromě toho veškeré organismy, jež v této půdě žijí, mají v ekosystému určitou roli. I přesto, že je na zahradě nevidíme rádi, jsou součástí potravních řetězců a vyhubení některých druhů vede k přemnožení jiných. Někdy se dá zavlečení škůdců předejít, jindy už je pozdě. Každopádně nejšetrnějším a zároveň nejlevnějším řešením v boji se škůdci je plašení. Tato metoda platí například na krtka, jenž sice na rozdíl od slimáků neožírá listy a dokonce uleví zahradě od hmyzu a brouků, ale systém jeho chodeb způsobuje, že se zem propadá. Krtek nesnáší hluk, proto je dobré instalovat tzv. rušičky. Jde například o dutou tyč s větrníkem, který si můžete vyrobit sami doma. Tyč je třeba zapíchnout do země a zvuk větrníku se ponese tyčí až do chodeb krtka. Spolehlivě budou krtka rušit kočky a psi. Nejen že je uslyší, ale i ucítí. Také ho údajně odpuzují i některé pachy, doporučuje se vysázet na zahradu afrikány nebo rozhrnout krtinec a do chodbičky vložit citronovou kůru. Vhodné proti krtkovi i při vyhánění hlodavců je sekání trávy. Hlavně hlodavci totiž vyhledávají vysokou trávu, v nízké se necítí bezpečně. Zároveň mají rádi různé povalující se předměty na zahradě, pod něž se mohou schovávat. Při sekání trávy je ale třeba rozmyslu. Časté sekání trávy zabraňuje přirozenému vysetí travních semen a na zahradě pak převládají mechy. Velmi nízko sečená tráva také rychleji usychá a neposkytuje malým organismům potřebný stín a zázemí. Je vhodné trávu sekat na etapy (ne celou zahradu v jeden den), nesekat ji úplně u země a vždy nechat na zahradě alespoň pár metrů čtverečních vyšší trávy pro ptactvo a drobné živočichy. Velkým problémem zahradníků jsou slimáci. Ožírají rostliny a zanechávají na nich sliz. Jejich výskytu lze částečně předejít opět kosením trávy a odstraněním kamenů a dřeva, což je pro ně vhodná skrýš. Když už se na zahradě objeví, je vhodné zalévat rostliny u kořenů, nejlépe ráno, a nepoužívat zavlažování, protože slimákům dělá dobře vlhko (vylézají po dešti). Právě proto by se měla udržovat místa mezi záhony suchá. Sníží se tak riziko, že se rozšíří z jednoho záhonu na druhý. Je užitečné vědět, že přirození predátoři slimáků jsou ježci, ptáci a žáby. Při posezení na zahradě se lze setkat s obtěžujícími mouchami či mravenci. Mnohdy tyto tvory nacházíme i uvnitř domů. Účinná zbraň proti oběma druhům je list ořešáku nebo kousky citronu, které zavěšujeme, popřípadě pokládáme na místa, kudy hmyz proniká. Pokud se větrá oknem, je dobré dát na parapet truhlík s pelargoniemi. Výrazná vůně muškátů mouchy spolehlivě zapudí, takže do příbytku nevlétnou. Problematické jsou také mšice, které se živí rostlinnou šťávou a tím přenášejí různá onemocnění. Na napadených rostlinách se poté objevují povlaky způsobené houbami apod. Zbavit se jich lze pomocí mýdlových, lihových a olejových roztoků. Kousek mýdla se rozpustí v teplé vodě, vychladí se a pro zesílení účinku se přidá pár lžiček lihu a sůl. Připravit olejový roztok je také velmi snadné. Stačí použít olej na vaření pár lžic se smíchá s vodou a tím se rostlina postříká. Doporučují se také kopřivové výluhy, což je pravděpodobně vůbec nejšetrnější řešení. Roztoky musí být velmi málo koncentrované, aby nezahubily napadenou rostlinu. Při hubení či vyhánění škůdců se doporučuje jednat udržitelně a s ohledem na specifický přínos každého živočišného druhu v ekosystému zahrady. Barbora Martínková, spolupracovnice Ekoporadny Praha TENTO ČLÁNEK VZNIKL V RÁMCI PROJEKTU EKOPORADNY PRAHA ZA PODPORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. 12 / 2/2014

13 INZERCE. 2/2014 / 13

14 Foto 3 Jan Paul Horňáci v dešti rozstříleli Dolňáky Mami, kdy budeš zase roztleskávat? zeptal se mě můj sedmiletý syn. Neboj, bude to už za chvíli, odpověděla jsem, což ale Dušánka příliš neuspokojilo, a já si uvědomila, že čas běží opravdu velmi rychle. V tu chvíli mi také blesklo hlavou, že je zapotřebí domluvit slet Kopaninských bab a dohodnout se na tančící strategii. Možná si dokážete představit, že když si dá dostaveníčko větší skupinka dam, kolik názorů a myšlenek na danou věc padne. A co teprve, pokud se sejdou Kopaninské baby. Vybrat hudbu, vymyslet choreografii, zapamatovat si kroky, potlačit trému a zatančit před diváky s naprostou lehkostí, jako kdybychom roztleskávaly odjakživa, to chce pořádnou dávku odvahy, smysl pro humor a hlavně chuť něco podniknout. Přály jsme si, abychom diváky příjemně překvapily, aby vystoupení mělo vtip a aby nepršelo. První dvě přání se snad vyplnila, to třetí bohužel ne. Dne 17. května ve dvě hodiny, kdy jsme vstoupily na fotbalový trávník, začalo mírně poprchávat a fotbalové utkání Horní versus Dolní mělo teprve vypuknout. Podívala jsem se na kolemstojící baby, na fotbalisty a na diváky a vnímala jsem, že déšť v tu chvíli pro nás není nepřekonatelnou překážkou. Tréma mě na malou chvilku opustila, když jsem spatřila na tváři kopálistů úsměvy při filmové hlášce Homolkových fotbalových rad, které jsme získaly díky skvělému sestříhání hudby od Františka Serbuse, za což mu děkujeme. V tu chvíli jsem ani nevnímala, že mi jedna štulpna sklouzla z nohy, některé takové štěstí neměli, viď, Barunko? Slyším potlesk a vnímám čím dál silnější a chladnější déšť. Uvědomuji si, jak náročné toto utkání bude. Dva týmy jsou již připraveny a rozhodčí Jiří Zelený zahájil tolik očekávaný fotbalový mač. V prvním poločase za Dolní skóroval L. Malý a dva góly za Horní si připsal T. Cigánek. Ve druhém poločase za Horní skórovali Rakič, Hlava, Holeček z penalty a Žáček dokonce dvakrát. Sečteno a podtrženo 7:1 pro tým ze shora. Letošní zápas byl výjimečný díky obrovské vůli fotbalistů. Pískej konec nebo ten můj nastydne, pokřikovaly partnerky fotbalistů na rozhodčího, zatímco chlapi neznajíce svého bratra bojovali statečně do poslední minuty. Bylo vidět, že v týmu Horních působí řada bývalých výborných fotbalistů, na které amatérské, nicméně ambiciózní mužstvo Dolních zatím ztrácí. Podle mého mínění není důležité skóre, ale to, že jsme se všichni sešli, i když to třetí přání ohledně počasí se nám nesplnilo. Páni fotbalisti, máte náš obdiv. Silvie Knížetová 14 / 2/2014

15 Dohody o pracovní činnosti a o provedení práce S nastupujícím létem se zaměstnavatelům nabízí možnost zaměstnávat studenty, kteří dobu prázdnin rádi využijí k přivýdělkům ke studiu. Na tyto sezonní práce se využívají především dohody o pracovní činnosti a o provedení práce. Připravili jsme pro vás výběr nejdůležitějších informací, které je třeba znát. Dohoda o provedení práce (DPP) DPP je vhodným nástrojem k uzavření krátkodobého pracovního poměru. Rozsah práce je omezen na 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Pokud tedy zaměstnavatel a zaměstnanec mají uzavřeno více DPP, potom celkový rozsah práce nesmí překročit těchto 300 hodin. Naopak je možné mít uzavřeno během roku DPP s více zaměstnavateli (u každého je pak nutné dodržet rozsah práce max. 300 hod./rok). Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) DPČ je vhodnější formou pro nepravidelné, ale dlouhodobější práce, případně i pro krátkodobé práce. Omezením je, že zaměstnanec nesmí za dobu, na kterou je dohoda uzavřena, překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tedy max. 20 hod. Náležitosti dohod Dohoda musí být sepsána písemně a minimálně obsahuje tyto údaje: n druh práce, n rozsah pracovní doby (u DPP max. 300 hod./rok, u DPČ max. 20 hod./týden), n dobu, na kterou se dohoda uzavírá (doba určitá nebo doba neurčitá), n výše odměny (nikdy nesmí být nižší než aktuální hodinová minimální mzda pro rok 2014 činí minimální mzda 50,6 Kč/hod.). Srovnání daňového zatížení DPP a DPČ standartní možnosti ukončení pracovního poměru, ale lze je sjednat, a délka výpovědní lhůty je bez závislosti na odpracované době 15 dní. n Odstupné: v pracovní smlouvě je zákonný nárok; v DPP nebo DPČ, pokud není ve smlouvě sjednáno, na něj nemá zaměstnanec ze zákona nárok. Další informace vztahující se k dohodám DPP a DPČ, například zaměstnávání nezletilých a zdanění dohod, naleznete v Příručce pražského podnikatele DPP, DPČ, ve které se podařilo souhrnně vydat většinu základních informací a kterou si můžete vyzvednout v Kontaktním centru pro podnikatele v ulici Opletalova 22, Praha 1. Řada informací je specifická a radí podnikatelům v konkrétním oboru, kterým mohou být například jednotlivá řemesla, kosmetické služby, obchod se spotřebním zbožím nebo provoz školky. Další příručky se věnují všeobecně potřebným tématům. Za všechny zmiňme základní účetní a daňové povinnosti, základy finanční gramotnosti, ale i další. Příručky je možné zdarma stáhnout na V případě jakýchkoli dotazů ohledně podnikání nás kontaktujte na telefonu , u nebo osobně v Kontaktním centru pro podnikatele, které je pro vás otevřeno od pondělí do středy od 9 do 16 hodin, ve čtvrtek a v pátek na základě telefonické nebo ové dohody. Pavlína Hájková, Rozvojové projekty Praha Daň z příjmu 15 % 15 % Zdravotní pojištění od Kč/měsíc od 2500 Kč/měsíc Sociální pojištění od Kč/měsíc od 2500 Kč/měsíc Maximální rozsah výkonu práce Dohoda o provedení práce Dohoda o provedení činnosti 300 hod./rok 20 hod./týden Kontaktní centrum pro podnikatele Opletalova 929/ Praha 1 tel.: Projekt Akcelerace realizuje akciová společnost Rozvojové projekty Praha z pověření Hlavního města Praha. Jaké jsou odlišnosti pracovní smlouvy od DPP a DPČ n Odměna: výše odměny se odvíjí od dohody smluvních stran. n Dovolená: v pracovní smlouvě musí být sjednána; v DPP a DPČ, pokud není výslovně sjednána, na ni nemá zaměstnanec nárok. n Pracovní doba: v pracovní smlouvě musí být stanovena; v DPP a DPČ nemusí být stanovena, omezen je pouze celkový rozsah výkonu práce (300 hod./rok u DPP) nebo max. rozsah (polovina pracovní doby u DPČ). n Ukončení pracovního poměru: v pracovní smlouvě přesně vymezeno Zákoníkem práce včetně délky výpovědní lhůty v závislosti na odpracované době; v DPP nebo DPČ se neuplatňují Pražský přebor 1. Královice 2. Libuš 3. Uhelné sklady 4. Přední Kopanina 5. Vršovice 6. Třeboradice 7. ČAFC 8. Motorlet B 9. Bohemians Praha B 10. Viktoria Žižkov B 11. Admira B 12. Meteor B 13. Háje 14. Radotín 15. Zbraslav 16. Uhříněves 2/2014 / 15

16 INZERCE grafické zpracování KALENDÁŘŮ VIZITEK POZVÁNEK OZNÁMENÍ BROŽUR KNIH PAVLÍNA PITROVÁ n RESTAURACE denně hodin, polední menu i bohatý stálý jídelní lístek, víkendové grilování SPORTCENTRUM stolní tenis, ricochet, sauna, trénink & relaxace rezervace na čísle FOTBALOVÝ KLUB tradice od roku 1934, muži v přeboru a 10 mládežnických týmů, sledujte DĚTSKÉ HŘIŠTĚ prolézačky, houpačky, kolotoč občerstvení pro rodiče KONTAKT AREÁL U DRAHUŠKY, Ke Goniu 123, Praha 6-Přední Kopanina telefon restaurace ( ) telefon sportcentrum ( ) web: K PADESÁTNÍKU PRAHA 6 PŘEDNÍ KOPANINA TEL./FAX: VÝROBA PONOŽEK Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, tel. č.: , případně na ové adrese ceny jsou uvedeny bez DPH. Periodický tisk územního samosprávného celku, čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina, ročník 5 Vychází 4 ročně g g Místo vydání Praha Registrace MK ČR E Šéfredaktor: Martin Pitro Redakční rada: Petr Vokáč (předseda), g g g Milan Hofman, Barbora Ježková, Alena Kovářová, Marcela Filippi (členové) Grafická úprava: Pavlína Pitrová Příspěvky g g jsou redakčně upravovány a nemusí vyjadřovat názory redakce Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního g archivu Tisk: Tygr U Stromovky, s. r. o. Čtvrtletník slouží k informování občanů MČ Praha-Přední Kopanina a není periodikem žádného politického subjektu Náklad 300 výtisků Uzávěrka: Tištěno na recyklovaném papíru. g g g g g 16 / 2/2014

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice.

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. Čl.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat v souladu

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ 8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ Na tento den jsme se všichni těšili. Exkurze na mezinárodním letišti je něco, o čem jsme zatím jen snili. Při prohlídce jsme měli možnost poznat pracovní zázemí mnoha

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Jak je to u nás ve škole?

Jak je to u nás ve škole? Jak je to u nás ve škole? Obecná charakteristika školy a okolí Město Karviná bývá velice často a oprávněně spojováno s těžbou uhlí, haldami a odkalovacími nádržemi. Nic z toho neprospívá životnímu prostředí.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více