UNIXový operační systém Solaris - výhody, použití a budoucnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIXový operační systém Solaris - výhody, použití a budoucnost"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta katedra informatiky UNIXový operační systém Solaris - výhody, použití a budoucnost BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stanislav Kouba vedoucí bakalářské práce Mgr. Jiří Pech, Ph.D. České Budějovice 2005

2 Anotace Práce se zabývá operačním systémem Solaris. Je rozdělena do několika kapitol. V první kapitole je popsána společnost Sun Microsystems, vývoj samotného Solarisu a popis posledních 3 verzí. Ve druhé kapitole je popsán způsob jak jsem instaloval Solaris, moje zkušenosti z instalace a s používáním tohoto systému. Ve třetí části je uveden seznam podniků jež tento systém používají. V části čtvrté jsou popsány možnosti použití Solarisu ve vztahu k dalším operačním systémům, zejména pak k Linuxu a odhad dalšího vývoje. Abstract This dissertation is dedicated to operating system Solaris. It is devided into four chapters. First one shortly describes the founding company of Solaris - Sun Microsystems, evolution and features of last three versions. My personal experience with installation and administraton of Solaris is recorded in chapter two. In third chapter I have tried to identify companies which are using this system in their production environment. Last one evaluates future usage opportunities of Solaris and his advantages compared to other operating systems, especially Linux.

3 Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval vedoucímu bakalářské práce Mgr. Jiřímu Pechovi, Ph.D. za pomoc, rady a připomínky k obsahu této práce. Moje poděkování náleží též p. Ryvolovi za jeho ochotu.

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně, a že jsem veškerou použitou literaturu uvedl v Seznamu použité literatury. Stanislav Kouba

5 Obsah ÚVOD HISTORIE VZNIKU A VÝVOJE SOLARISU, JEHO VLASTNOSTI, VÝHODY A NEVÝHODY O SPOLEČNOSTI SUN MICROSYSTEMS DŮLEŽITÉ MILNÍKY VE VÝVOJI SOLARISU POPIS VYBRANÝCH VERZÍ Solaris Solaris Solaris INSTALACE A ZKUŠENOSTI KONFIGURACE: Instalační média (4 CD nebo 1DVD) Doplňková CD (2 až 3 CD) Documentation CD SAMOTNÁ INSTALACE Příprava disku pro Solaris Instalace POUŽÍVÁNÍ PODNIKY A INSTITUCE KTERÉ TENTO OS POUŽÍVAJÍ ZHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ POUŽITÍ A SROVNÁNÍ OS SROVNÁNÍ OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ Windows NT Linux Komerční Unixy Novell Netware PLÁNY BUDOUCNOST...50 ZÁVĚR...52 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY:...54 OSTATNÍ ZDROJE:...54

6 Úvod Bakalářská práce na téma UNIXový operační systém Solaris - výhody, použití a budoucnost se zabývá operačním systémem (dále už jen OS) Solaris. Práci jsem se rozhodl rozdělit do několika kapitol. Do první kapitoly jsem zařadil popis společnost Sun, jak společnost vznikla, kde a kdy byla založena. Do této kapitoly jsem rovněž zařadil vývoj Solarisu, některé důležité milníky ve vývoji Solarisu a popis jeho posledních 3 verzí. Jako jeden z cílů mé práce jsem si zadal pokus o instalaci Solarisu. Z internetu jsem si stáhl volně dostupnou verzi a tu jsem se pokusil instalovat. Jak se mi to podařilo a jaké jsou mé zkušenosti s používáním se dočtete ve druhé kapitole. Jako další cíl jsem chtěl najít některé podniky, které Solaris používají. Chtěl jsem tyto informace najít na internetu, to však nebylo jednoduché. Proto jsem pročítal tisková prohlášení na stránkách Sunu a kontaktoval jsem firmu Sun osobně. Jak jsem uspěl se můžete dočíst v kapitole 3. V poslední části jsem se rozhodl srovnat vybrané verze OS. Rozhodl jsem se pro produkt Microsoft Windows NT, dále pro Linux obecně, pro komerční UNIXy kam patří i Solaris a pro Nowell Netware. Všechny tyto systémy se dají použít jako serverové stanice, některé z nich i jako klientské. Do této kapitoly jsem zařadil i odhad dalšího vývoje Solarisu. Podrobněji se vše dočtete v kapitole 4. 6

7 1. Historie vzniku a vývoje Solarisu, jeho vlastnosti, výhody a nevýhody 1.1. O společnosti Sun Microsystems Společnost Sun Microsystems byla založena roku 1982 ve městě Palo Alto, v Kalifornii v USA. Měla původně čtyři zaměstnance, zakládající společníky. Hlavní náplní společnosti byly, a jsou jí dodnes, počítačové sítě. Řídí se myšlenkou: Naším cílem je připojit kohokoliv, kdekoliv, kdykoliv a za použití čehokoliv ke zdrojům, které potřebuje. Společnost vsadila na rozvoj počítačových sítí. Nyní, když je celá planeta doslova svázána kabely s optickými vlákny, poseta přenosovými anténami a obíhána satelity je zřejmé, že Sun vsadil na správnou kartu. Používali vždy otevřené systémy a jejich řešení bylo založeno na otevřeném rozhraní a normovaných standardech pro lepší možnost jejich využití, inovaci a lepší možnost výběru pro zákazníka. Zaměření nově vzniklé společnosti dokazoval i její první produkt, se kterým vstoupila na trh. Byla to pracovní stanice, která obsahovala standard TCP/IP, dnes používaný jako sada internetových protokolů. Úspěch nebyl zdaleka zanedbatelný a hned příští rok nastal první velký přelom. Společnosti Sun a Computervision podepsali čtyřicetimilionovou dohodu o společné produkci a začali působit i na evropském kontinentu. Od této chvíle se začíná slavná epocha dnes už světoznámé firmy Sun Microsystems. Ve finančním roce končícím dne 30. června 2002 měla společnost Sun celkové příjmy 12,5 miliard USD, zaměstnávala přibližně osob a podnikala ve více než 100 zemích. Do obchodního rejstříku byla zapsána ve státě Kalifornie v únoru 1982 a opětovně ve státě Delaware v červenci

8 Sun používá otevřené oborové standardy, operační prostředí Solaris a mikroprocesorovou architekturu UltraSPARC (Ultra Scalable Processor Architecture). Operační systém Solaris představuje přední operační prostředí pro podnikovou sféru. 8

9 1.2. Důležité milníky ve vývoji Solarisu V únoru 1982 byla založena společnost Sun Microsystems Společnost Sun Microsystems představila SunOS Na internetu je kolem UNIXových stránek AT&T a Sun začali pracovat na SVR4, sjednocené verzi UNIXu AT&T vydali Systém V, 4. vydání Sun představil Solaris, založený na Systému V, vydání 4. SunOS, který byl založený na BSDF UNIX, se přestal používat Firma Novell koupila UNIX od AT&T Byl vydán Solaris Santa Cruz Operation (dále SCO) koupila UNIXware od Novellu. SCO a HP oznámili vývoj 64-bitové verzi UNIXu. Byl vydán Solaris

10 Byl vydán Solaris Byl vydán Solaris Byl vydán Solaris Sun uvolnil Solaris Sun uvolnil Solaris Sun ohlásil Open Source licenci pro Solaris. Oficiální představení Solarisu 10 v České Republice. 10

11 1.3. Popis vybraných verzí Pro popis jsem zvolil pouze poslední 3 verze, protože pokud se někde setkáte se Solarisem, ve většině případů narazíte na jednu z nich Solaris 8 Solaris 8 může být nejdůležitější aktualizací v historii produktů Solaris píše analytik Dataquestu Evan Quinn v časopisu InternetWeek 11. listopadu Současně s uvedením operačního prostředí Solaris 8 představuje společnost Sun novou obchodní strategii, která přináší: Zrušení licenčních poplatků pro koncové uživatele Zrušení licenčních poplatků za zdrojový kód Tento převratný krok je veden záměrem výrazně podpořit inovaci na poli informačních technologií zajištěním širšího přístupu k operačnímu prostředí Solaris. Současně s tím společnost Sun dále rozšířila své stávající nabídky služeb a podpory světové úrovně pro uspokojení potřeb současných i nových zákazníků. Operační prostředí Solaris 8 vychází z velmi flexibilní a dobře škálovatelné architektury a poskytuje mnoho užitečných funkcí. To vše staví Solaris 8 do role nového standardu operačních prostředí pro věk.com. Nová verze je spojena s rozsáhlou nabídkou služeb zajišťujících komplexní podporu podnikání. Společnost Sun také výrazně postupuje vpřed ve směru vytváření virtuálních komunit vývojářů softwaru a správců systémů Solaris. Platforma třídy.com Operační prostředí Solaris definuje, čím musí platforma třídy.com být. Bylo vyzkoušeno za chodu v největších světových datových centrech. Přitom prokázalo svoji škálovatelnost, vysokou dostupnost, spolehlivost, bezpečnost 11

12 i snadnou správu, tedy všechny důležité vlastnosti pro serverová prostředí. Toto prostředí je srdcem mnoha největších (a nejsložitějších) světových implementací, vycházejících z platformy.com. Prohlášení společnosti Sun, že vytvořila páteř Internetu, není tak daleko od pravdy, píše se v článku časopisu PC Magazine z 13. května Podívejte se na webové stránky internetové smetánky od společnosti Netscape po samotné konsorcium W3C (World Wide Web Consortium). Zjistíte, kdo je kdo mezi uživateli prostředí Solaris. S tím, jak se podniky rozhodují pro vstup na pole síťové ekonomiky, stává se základním kamenem jejich strategií na platformě.com operační prostředí Solaris. Podniky pomocí Internetu poskytují specializované služby početným skupinám uživatelů - svým zákazníkům, zaměstnancům, partnerům i dodavatelům. Zjednodušují své podnikání, konkurují novými způsoby a vytvářejí zcela nové obchodní příležitosti. V mnoha podnicích toto rozšíření internetových technologií ještě více tlačí na technickou infrastrukturu, již tak se pohybující na pokraji svých možností. Organizace pracující na poli informačních technologií se nyní potýkají s podporou milionů uživatelů, gigabajtů paměti a stovkami tisíc procesorů. V takovém prostředí se běžně pracuje s terabajty dat. Správa prostředí plně nasazeného 7 dní v týdnu, 24 hodin denně znamená další sérii výzev, umocňovanou navíc častými změnami v kódu. Dalším úkolem těchto organizací je hlídat bytnění serverů. Fenomén Internetu zdůrazňuje tradiční potřeby oboru, jako jsou škálovateltelnost, dostupnost, snadná správa a nízké náklady na správu, říká marketingový viceprezident pro Solaris Andy Ingram. Poučili jsme se, že úspěch je dán spojením základních charakteristik datových center, jako je spolehlivost, škálovatelnost a dalších, s rychlostí a pružností Internetu. Nabízíme operační prostředí, které pozvedá úroveň služeb, snižuje náklady na údržbu a omezuje technická rizika. 12

13 Operační prostředí Solaris 8, jehož uvedení na trh se očekává 5. března 2000, poskytuje vždy dostupnou platformu pro současnou epochu, ve které je škálovatelnost a možnost rychlého přidávání služeb požadavkem pro zachování konkurenceschopnosti. Uvedených zdokonalení je dosaženo čtyřúrovňovým přístupem: architektura, produkt, služby a komunity. Architektura operačního prostředí.com Konkurenceschopnost v dnešním světě.com vyžaduje kombinaci spolehlivosti datových center a schopnosti rychlé adaptace na měnící se obchodní zájmy. A takovou rychlou adaptaci může zajistit jen architektura umožňující pružný růst a vývoj, který bez zvolnění kroku sleduje nároky podnikání. Problémy škálovatelnosti jsou naprosto prvořadé. Z hlediska architektury rozeznáváme dva základní přístupy - horizontální a vertikální škálování. Horizontální škálování je schopnost operačního prostředí snadno podporovat a integrovat nové počítače přidávané do sítě. Hladká integrace těchto počítačů je zásadně důležitá pro rozdělení zatížení v celém systému a umožňuje podporu vyšší poptávky po statickém obsahu. Jste-li podnik typu AOL, pracující převážně s webovými soubory, mohou data být snadno replikována na velký počet serverů, říká viceprezident Ingram. Můžete proto uplatnit horizontální škálování a rozdělit zátěž mezi menší, levnější servery. Vertikální škálování je schopnost operačního prostředí růst s výpočetním výkonem provozovaného hardwaru. Pokud podnikáte jako J.Crew a provozujete aktivní databázi zákazníků a skladových položek, budete muset uplatnit vertikální škálování, dodává Ingram. Aktivní databáze nelze snadno replikovat. Aby váš velký server zvládl potřebnou zátěž, musíte přidat více procesorů a paměti. Naprosto důvěřujeme prostředí Solaris, a proto kupujeme nejrychlejší servery s jistotou, že jejich výkon bude využit, říká Gary Goldberg, ředitel 13

14 společnosti Digital Marketing, která poskytuje mimo jiné internetové služby komutovaného připojení na vyžádání. Architektura, na které je založeno operační prostředí Solaris 8, nám umožnila vyřešit problém nepřetržitého provozu v masivním měřítku, říká viceprezident Ingram. Znamená to vyhovět požadavkům obrovských datových center velkých společností typu tečka-com, které si nemohou dovolit odstavení svých systémů z provozu. Usilujeme o stejnou úroveň škálovatelnosti a spolehlivosti, jaké dnes dosahují telefonní společnosti. Pozvedáme úroveň služeb, snižujeme náklady na údržbu a omezujeme technická rizika. Produkt Cíle návrhu operačního prostředí Solaris 8 byly soustředěny na vytvoření nového standardu pro operační prostředí ve věku.com. Hlavní cíl: pozvednutí úrovně služeb, snížení nákladů na údržbu a omezení technických rizik. Aby byl tento cíl naplněn, vývojový tým se zaměřil na následující charakteristiky operačního prostředí: Škálovatelnost, dostupnost, spravovatelnost, důvěryhodnost, připojení, komplexnost. Škálovatelnost Operační prostředí Solaris bylo od začátku navrhováno s ohledem na růst. Tato verze přináší čtyřnásobné zvýšení výkonu webového serveru. Na aplikační úrovni byl zvýšen výkon aplikací v jazyku Java o % pomocí interpretačního modulu Java HotSpot. Rozšířené kompilátory dále zvyšují výpočetní výkon až o 400 %. Výkon databáze Oracle zaznamenal nárůst o 40 %. Dostupnost Životní potřebou datových center.com je dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pouze operační prostředí Solaris umožňuje přidávat za chodu systému takové kritické součásti počítače, jako jsou procesory a paměť. Solaris 8 je 14

15 o mnoho let před konkurencí, říká viceprezident Ingram. Tato verze umožňuje automaticky měnit přidělení prostředků u systémů, které podporují dynamické domény Solaris. Dostupnost podtrhují i další funkce: IP Multipathing zajišťuje robustní, vůči poruchám odolné spojení prostřednictvím více přípojek do téže sítě. Hot Patching rozšiřuje počet dočasných oprav, které lze použít za provozu v prostředí Solaris. Tím se výrazně prodlužuje doba, po kterou může být server v provozu. Live Upgrade odstraňuje obvyklou nutnost odstavení serveru při aktualizaci operačního systému. Uživatelé mohou v průběhu aktualizace zůstat připojeni. Full Moon je technologie clusterování pro svět.com. Nabízí platformu pro clusterování až na 8 a více serverů. Sun Cluster zcela přetváří meze horizontálního škálování, říká viceprezident Ingram. Dostupnost a robustnost jsou pro nás velmi důležité parametry, říká Brad Gunn, ředitel společnosti FreeRealTime.com, poskytující zdarma v reálném čase kurzy akcií a další cenné informace pro investory. Naším závazkem je poskytovat zákazníkům aktuální burzovní údaje každý den a po celý den. Umožňuje nám to systém Solaris, na který se můžeme spolehnout. Zpracovatelnost Klíčem k lepší úrovni služeb při nižších nákladech je správa. Operační prostředí Solaris je přeborník, který je o mnoho světelných let před ostatními, říká Kevin Strange, viceprezident společnosti Net-Temps, špičkového serveru s nabídkami zaměstnání. Plánujeme měsíční růst 10 % a platforma Sun Solaris nám poskytuje technologické prostředky a flexibilitu potřebnou pro takový rychlý růst při stálém zavádění nových a revolučních 15

16 způsobů získávání nových zákazníků. Sun nám přináší skutečnou konkurenční výhodu. Tato verze nabízí nové funkce, které dále zlepšují spravovatelnost. Především jde o následující součásti: Sun Management Center verze 2.1.1, výrazně zdokonalující automatizaci a centralizaci správy. Solaris Web Start, s jehož pomocí je instalace prostředí Solaris stejně snadná, jako procházení webovými stránkami. Solaris JumpStart, automatizující instalaci prostředí Solaris ve složitých podnikových prostředích. Solaris WBEM Services, služby pro kooperativní správu mezi různými platformami, pracující na základě modelu CIM (Common Information Model) a s použitím běžných webových protokolů (HTTP, XML). Zákazníci pak mohou pomocí WBEM lépe vybavit své aplikace. Integrované názvové a adresářové služby, včetně adresářového serveru iplanet Directory Server, umožňují uživatelům používat při odkazech na položky názvy místo adres. Zdokonalená analýza a zjišťování poruch umožňuje správcům systému předvídat a řešit veškeré problémy, od vadných součástí po havárie systému. Důvěryhodnost Operační prostředí pro věk.com musí být mimořádně důvěryhodné. Operační prostředí Solaris 8 obsahuje podporu pro řízení zabezpečení ve světě Internetu. Konkrétně se jedná o následující součásti: Oddělovací servery oddělují uživatele Internetu od podnikových sítí. Uživatelé ve věku.com potřebují různé funkce ochranného serveru, které se podobají spíše moderním protipožárním pásům, než úplné 16

17 kruhové hradbě. Solaris proto v sobě obsahuje technologie ochranného serveru. Technologie zabezpečení IPSec zajišťuje mocnou ochranu integrity a důvěrnosti dat. Zabraňuje falšování identity na úrovni IP a umožňuje vytvářet virtuální privátní sítě. Kerberos v5 umožňuje ověřování u aplikací s jednoduchým přihlašováním. Řízení přístupu podle rolí umožňuje správcům systému lépe stanovit, jaké zabezpečení je potřebné k provádění úloh správy. Podpora inteligentních karet umožňuje dosáhnout vyšších úrovní zabezpečení při přihlašování uživatele nebo spouštění některých aplikací. Uživatelé potřebují pro přístup jak platnou inteligentní kartu, tak i klíč v podobě hesla. Protože technologie se ve světe.com vyvíjejí stále rychleji, důvěryhodnost též znamená poskytnout zákazníkům obchodní strategii, která při změnách technologie ochrání jejich investice. Společnost Sun proto představuje svůj záruční program pro aplikace Solaris (Solaris Application Guarantee Program) se zaměřením na Solaris 8. Pro každou aplikaci, která vyhoví požadavkům testovací soupravy Sun Guarantee Test Suite v předchozí verzi prostředí Solaris, je zaručena možnost jejího použití v prostředí Solaris 8. Záruční program pro aplikace Solaris spolu s úplnou řadou binárně kompatibilních systémů SPARC zajišťuje ochranu investic zákazníků společnosti Sun, a to jak nyní, tak i v budoucnu, řekl Glenn Weinberg, ředitel produkce a marketingu prostředí Solaris společnosti Sun Computer Systems. Záruční program i testovací souprava jsou k dispozici zdarma. Je to jediné operační prostředí, u kterého jsem zažil hladkou aktualizaci, říká Mark Uris, správce superpočítačů a systémů pro správu dat Národního střediska pro výzkum atmosféry, se kterými pracují tisíce vědců z celého světa. 17

18 Připojení Připojení je ve věku.com základem všeho. Operační prostředí Solaris 8 proto obsahuje nejmodernější protokoly a technologie pro zajištění konektivity, včetně následujících: IPv6, umožňující prakticky neomezený počet připojení. Mobile IP pro připojení kdykoli, odkudkoli a z libovolného zařízení. XML pro přístup k jazyku XML (extensible Markup Language). Java 2 Platform Enterprise Editions (J2EE?), zajišťující pro podnik konektivitu s aplikacemi v jazyku Java. Integrovaný protokol LDAP pro přístup k adresářovým službám. Protokoly a technologie pro hladkou interoperabilitu se systémy Microsoft, Novell, IBM a standardem OSI. Komplexnost Úspěch ve věku.com vyžaduje vytvořit vícevrstvou architekturu aplikací pro různé účely, jdoucí nad rámec operačního systému. Operační prostředí Solaris 8 obsahuje: Kancelářský balík pro zvýšení produktivity StarOffice a technologii iplanet Webtop pro koncového uživatele. Webové servery iplanet a Apache pro vývoj webových aplikací. Vývojovou licenci aplikačního serveru Netscape pro aplikační vrstvu. Databázi Oracle 8i Enterprise Edition. Nástroj pro přechod z prostředí SQL Server Oracle Migration Workbench. Služby Společnost Sun nabízí též podporu, školení a konzultační služby pro operační prostředí Solaris 8. Tyto služby pomáhají zákazníkům v průběhu celého procesu přechodu na platformu.com, včetně analýzy, návrhu, získávání, zavádění a správy operačního prostředí Solaris. Společnost Sun ohlašuje program Solaris 8 Adoption Services, jehož cílem je poskytnout zákazníkům 18

19 nástroje a metodologii pro urychlení přechodu na operační prostředí Solaris 8 z předchozích verzí produktu. Nové migrační služby (Migration Services) z programu Sun Professional Services jsou určeny na pomoc rostoucímu počtu společností, které přecházejí z konkurenčních operačních systémů na Solaris. Program školení Sun Educational Services dnes představuje úplnou soustavu školení, instruktáží a certifikačních programů s více než 25 kurzy pro programátory, správce systémů a správce sítí. Společnost Sun nabízí služby pro vzdálené systémy, které plně využívají sílu Internetu k preventivnímu monitorování a službám zákazníkům. Pro zachycování a hlášení cenných dat o konfiguracích systému zákazníka, výkonu a údržbě se používají špičkové technologie. Sun současně připravuje portál správců systémů Solaris, který bude nabízet odkazy na užitečné informace, diskusní místnost a další důležité prostředky. Nové ceny: licence zdarma Společnost Sun oznamuje, že učinila dramatickou změnu ve finanční dostupnosti operačního prostředí Solaris 8, aby umožnila širší přístup k tomuto operačnímu prostředí a podpořila inovace na platformě.com. Jednotlivci a organizace mohou používat software Solaris v celém svém prostředí pro komerční i nekomerční účely za cenu média a poštovné. Společnost Sun současně snižuje cenu zdrojového kódu prostředí Solaris 8 na nulu. Přecházíme na model orientovaný na služby, abychom udrželi tempo inovací a škálovatelnost, říká viceprezident Ingram. Dáváme našim komunitám zdarma licenci k použití zdrojového kódu a současně jim poskytneme sadu podpůrných služeb světové úrovně, abychom jim pomohli s přechodem jejich podnikání na platformu.com. Tuto kombinaci nemůže nic porazit. 19

20 Solaris 9 S více než 300 novými vlastnostmi a funkcemi představuje Solaris 9 síťovou platformu pro poskytování služeb s nejlepší škálovatelností, dostupností a bezpečností. Díky zaměření se na oborové standardy, internet, inovaci a integraci, přináší Solaris 9 zdokumentované snížení provozních nákladů. Operační systém Solaris 9 je dostupný na platformách s architekturou SPARC a Intel a podporuje více než aplikací. Zákazníci mají přístup k mnoha volným programům, včetně utilit, nástrojů pro zlepšení produktivity a nástrojů pro vývoj. Navíc je součástí operačního systému Solaris 9 integrovaný aplikační server Sun ONE a adresářový server Sun ONE, včetně přístupu do databáze Oracle 9i. Integrace Sun[tm] Open Net Environment (Sun ONE) Součástí operačního systému Solaris 9 je integrace nového aplikačního serveru Sun JavaTM System Application Server Platform Edition 7, kompatibilního s J2EE 1.3, včetně licence pro vývoj a nasazování na systémech Sun. Součástí aplikačního serveru je vyzkoušený, vysoce výkonný HTTP engine a webová infrastruktura ze Sun ONE Web Server a Sun ONE Message Queue, který je 10x rychlejší než produkt WebSphere MQ od IBM. Dále je v Solarisu 9 OE integrován Sun ONE Directory Server, základ pro otevřené a škálovatelné řízení identity. Integrace těchto middleware prvků Sun ONE přímo do operačního systému Solaris 9 usnadňuje vývoj a nasazování aplikací a webových služeb, založených na technologiích Java, XML a SOAP, přičemž zákazníci ušetří náklady na pořízení, integraci, testování, podporu a řízení. 20

21 Data management Operační systém Solaris 9 v sobě zahrnuje mnoho funkcí pro správu souborových systémů, které jsou samy o sobě velmi výkonné a poskytují skvělou možnost správy dat bez nutnosti pořizovat další produkty. Nové služby a vlastnosti zahrnují: Unixový systém souborů (UFS): Journaling a možnost souběžného vstupu a výstupu dat zlepšuje výkonnost a stabilitu, zvláště pak u databází. Solaris[tm] Volume Manager: sada nástrojů pro správu a ukládání dat na velkých discích a na velkém počtu disků. Například množství diskových sekcí na zařízení bylo zvýšeno z osmi na osm tisíc, což znamená, že zákazníci mohou lépe využít kapacity velkých zařízení pro ukládání dat tím, že je rozdělí dle potřeby. Zákazníci tak mohou výhodněji spravovat svá storage zařízení. Významnými úpravami prošlo také grafické prostředí, které nyní umožňuje správu storage ještě jednodušším a efektivnějším způsobem. Správa provozu a změn Operační systém Solaris 9 umožňuje systémovým administrátorům snáze a bezpečněji instalovat a aktualizovat softwarové balíky, čímž se zjednoduší běžné úkoly a sníží provozní náklady. Mezi klíčové prvky patří: Software Solaris Flash: dovoluje vytvořit uživateli snímek celého balíku software (včetně aplikací, operačního systému a nastavení) a pak jej zkopírovat na jiný systém. Typické instalační a konfigurační doby se mění z hodin na minuty. Upgrade za chodu: minimalizuje prostoje tím, že je možné upgradovat operační systém při současném zvládání pracovního zatížení. Původní konfigurace operačního systému je zachována, aby byl v případě potřeby možný bezpečný návrat k původnímu stavu. Nové prvky pro správu změn mimo jiné zahrnují: 21

22 Sun[tm] ManManagement Center Change Manager. Change Manager dovolí rychlé automatizované nasazení balíků software na skupiny systémů souběžně v rámci celé sítě. Virtualizace serverů: Solaris kontejnery, správa zdrojů Operační systém Solaris 9 dále upevňuje vedení společnosti Sun v oblasti využití zdrojů. Zavádí tzv. Solaris softwarové kontejnery a má také integrovánu vylepšenou funkcionalitu pro řízení zdrojů: Softwarové kontejnery Solaris představují rozšíření konceptu UNIXového dělení disků na oblasti, jehož součástí byly dynamické systémové domény páté generace a dynamická rekonfigurace, v jejímž rámci mohly být komponenty, včetně procesorů a pamětí vyměňovány za chodu, bez jakýchkoliv aplikačních či systémových výpadků. Tyto funkce jsou k dispozici v rámci serverových řad Sun Fire[tm] V880, , 12K, 15K, a Sun Enterprise[tm] Kontejnery: Zákazníci mohou provozovat různé aplikace současně na jednom serveru, se zabudovanými kontejnery pro podchycení chyb, bezpečnosti a zdrojů. Velikost kontejnerů je možné měnit, dokonce bez nutnosti vypnout aplikaci. To dovoluje poskytovat předvídatelnější úrovně služeb správy všech různorodých aplikací, konsolidovaných na daném serveru. Raději než křísit zastaralou technologii mainframe počítačů přichází Sun s novým přístupem, který efektivněji využívá zdroje. Softwarové kontejnery Solaris budou zaváděny po fázích, počínaje aplikací Solaris 9 Resource Manager. Tato aplikace je již nyní zabudována do operačního systému Solaris 9 a zjednodušuje alokování zdrojů a řízení vytěžování procesorů a paměti. 22

23 Bezpečnost Operační systém Solaris 9 staví na základních bezpečnostních službách, vyžadovaných pro ochranu moderních aplikačních služeb, jež jsou poskytovány na Internetu. Mezi nové bezpečnostní prvky v rámci operačního systému Solaris 9 patří: SunScreen[tm] 3.2: jedná se o firewall podnikové třídy, který dovoluje kromě bezpečnosti v rámci stealth mode také řídit úrovně přístupu do systému. Secure Shell: terminál pro bezpečný vzdálený přístupu a správu systému. IPSec: zabudované 128bitové kódování dovoluje větší ochranu dat na síti. Kerberos v5 server: je součástí operačního systému Solaris 9, jedná se o standardní protokol, umožňující single sign-on. Ochrana proti přetečení bufferu: omezuje útoky, založené na vyvolání přetečení bufferů. Mezi další funkce patří skripty pro zvýšení bezpečnosti, rozsáhlé kódování hesel a RBAC (role-based access controll). Dostupnost Rozšířením již tak vysoce dostupného systému poskytuje operační systém Solaris 9 následující funkce: Operační systém Solaris 9 bude ihned dostupný s plnou podporou Sun[tm] Cluster 3.0, prostřednictvím nejnovější aktualizace software Sun Cluster 3.0 5/02. Software Sun Cluster 3.0 dovoluje sdílení zdrojů v těsně spřaženém prostředí, zákazníci tak mohou s jednodušší obsluhou dosahovat vyšší úrovně služeb. Součástí software Sun Cluster 3.0 jsou agenti pro aplikace typu Oracle9i RAC a SAP, kteří zajistí, že tyto aplikace mohou být v rámci klastru provozovány 23

24 s vysokou dostupností. Software Sun Cluster 3.0 je jediným klastrovým řešením pro operační systém Solaris, které umožňuje dynamickou rekonfiguraci v rámci klastru. Datový multipathing: Operační systém Solaris umožňuje několikacestné ukládání dat na média v rámci sítě prostřednictvím Sun StorEdge[tm] Traffic Manager, včetně vylepšení IP multipathing. Manažer pro koordinaci rekonfigurace: automatizuje operace při rekonfiguraci. Spolu s nástroji pro automatickou dynamickou rekonfiguraci dovoluje systémovým administrátorům snadno řídit proces přidávání a odebírání fyzických systémových zdrojů. Servisní balíky pro vysokou dostupnost (High Availability Service Packs): Kombinace konzultačních, školících a podpůrných služeb je základem pro to, aby ucelené řešení mohlo být implementováno a řízeno v průběhu celého svého životního cyklu. Dynamická rekonfigurace: Procesory, paměti, vstupní a výstupní rozhraní mohou být díky možnosti dynamické rekonfigurace serverů Sun Fire [TM] V880, , 12K, 15K, a Sun Enterprise[TM] vkládány a odebírány z domény operačního systému, aniž by došlo k výpadku služeb. Správa konfigurace Za použití procesu Sun Sigma lze měřit dojem zákazníka ze systému. Podle společnosti Sun je správná konfigurace klíčovým prvkem, určujícím spolehlivý chod systému bez výpadků. Proto Sun výrazně investuje do služeb správy konfigurace. Ty zahrnují: Databázi informací o spolehlivosti, dostupnosti a spravovatelnosti (RAS): Nová databáze, jež podchycuje nejlepší výsledky z oblasti systémových konfigurací, zvláště pokud se týká systémové dostupnosti. 24

25 RAS profil: služba firmy Sun, jež porovnává konkrétní zákazníkovu konfiguraci se záznamy v databázi RAS a na tomto základě dává doporučení, jak konfiguraci zlepšit za účelem dosažení vyšší dostupnosti. Solaris[tm] Patch Manager: Poskytuje systémovým administrátorům lepší možnost řízení konfigurací tím, že jednoduše určí, jaké patche jsou již v systému nainstalovány, identifikuje jaké patche chybí a pomůže je obstarat a bezpečně automaticky nasadit. Výkon Operační systém Solaris dosáhl dalšího zdokonalení výkonnosti bez toho, že by vývojáři museli překódovat, znovu kompilovat, či nově vyvíjet existující aplikace. Toto zdokonalení zahrnuje: Multithreading: zlepšená implementace knihoven pro vlákna bez porušení existujících aplikací. Optimalizaci paměti: operační systém Solaris 9 urychluje aplikace využitím výhod rozsáhlé paměťové architektury systémů Sun Fire. Technologie Java: operační systém Solaris 9 integruje platformu HotSpot Java 2 Platform, Standard Edition 1.4, jež významně zvyšuje výkon aplikací, využívajících technologie Java. Následujících světových rekordů bylo dosaženo za použití operačního systému Solaris 8. Sun očekává, že s operačním systémem Solaris 9 bude dosaženo podobných nebo lepších výsledků: 1. místo ve srovnávacím testu výkonu aplikací Java - test SPECjbb[tm] o 77 % rychlejší, než nejlepší výkon IBM. [1] 1. místo v testu výkonnosti dle standardu DSS (nevyužito klastrování) - test TPC-H pro 1000GB databáze - o 43 % rychlejší, než nejlepší výkon HP. [2] Nejlepší lineárnost: server Sun Fire 15K prokázal linearitu škálování až 99 % (98,96 %) při použití až 72 64bitových procesorů (aplikace 25

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU Plzeň 2014 Václav Martinovský Originál

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

PORTÁLOVÁ ŘEŠENÍ Centralizovaný přístup k dokumentům a aplikacím

PORTÁLOVÁ ŘEŠENÍ Centralizovaný přístup k dokumentům a aplikacím Windows nebo Linux: objektivní srovnání konkurenčních platforem Vychází 20. prosince 2005, ročník XI, cena 79 Kč / 119 SK 1 2006 PŘEJETE SI WEBHOSTING S VLASTNÍM SERVEREM? PORTÁLOVÁ ŘEŠENÍ Centralizovaný

Více

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější Seriál: Bezpečně s datovými schránkami STRANA 40 V desátém díle seriálu se zaměřujeme na archivaci elektronických dokumentů CRM systémy pro malé firmy STRANA 36 Řešení realizovaná v cloudu mohou poskytnout

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Luboš Souček Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Bakalářská práce 2012 Prohlášení

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Cloudové služby v chodu organizace

Cloudové služby v chodu organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Cloudové služby v chodu organizace Bakalářská práce Jan Fuxa Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České Budějovice 2013 Bibliografické

Více

Magazín zákazníků společnosti DAQUAS. Kterou edici Windows Vista si vybrat? Na co si dát pozor? Co je MAK a KMS?

Magazín zákazníků společnosti DAQUAS. Kterou edici Windows Vista si vybrat? Na co si dát pozor? Co je MAK a KMS? březen 2007 softwarový 60 Magazín zákazníků společnosti DAQUAS Kterou edici Windows Vista si vybrat? Na co si dát pozor? Co je MAK a KMS? Snad vám pomůže článek na straně 10. Základní informace o edicích,

Více

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Bakalářská práce Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností Use of

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem magazín zákazníků společnosti DAQUAS S O F T W A R O V Ý ZÁŘÍ Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Windows Windows Server R System Center R SQL Server MSDN SAM This song says No matter who

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace Autor BP: Pavel Charvát Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ivan Brchaň Implementace vybraných síťových produktů Windows SBS Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Diplomant : Miroslav Matuška Vedoucí diplomové práce : Ing. Ivo Šmejkal (VC VŠE) TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE Internetový

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NOVÁ VERZE OBLÍBENÉHO OS PRO SÍŤOVÉ PRVKY NOVINKY AKTUALITY Z PODNIKOVÉHO IT DVA SVOBODNÍ VOIP PŘES JABBER A SIP DARČEK PRE ZAMESTNANCOV VYUŽITÍ IPADU VE FIRMĚ VOIP V PRAXI

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ

ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ ZAČÍNÁME S DB2 Express-C Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ 2 Začínáme s DB2 Express-C Třetí vydání (červen 2009) Třetí výtisk (říjen

Více