Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv"

Transkript

1 Microsoft Visual Studio 2005 a Microsoft SQL Server 2005 Případová studie zákaznického řešení Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Přehled Země Spojené státy americké Odvětví Výroba špičkových technologií Profil zákazníka Společnost Xerox pomáhá zákazníkům na celém světě spravovat vybavení kanceláří, software, spotřební materiál a služby, které potřebují pro zachování konkurenceschopnosti na současném trhu. Situace Společnost Xerox Global Services potřebovala usnadnit a nákladově zefektivnit své řešení Office Services pro správu tiskových aktiv, a to především s ohledem na své globální zákazníky. Řešení Vývojáři použili sadu Microsoft Visual Studio 2005 a modul Microsoft ASP.NET 2.0 k vytvoření globálního, centrálně hostovaného webového řešení založeného na produktu Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition (64 bit). Výhody Zvýšená produktivita a efektivita vývojářů Zjednodušený zápis a správa kódu Vysoký výkon, dostupnost a škálovatelnost Nové dimenze spokojenosti zákazníků Tam, kde jsme dříve počítali pro vývojový cyklus s roky, nyní počítáme s měsíci Společnost Microsoft vytváří základnu pro naše aplikace, a my se zaměřujeme přímo na požadavky našich zákazníků. Kirk Pothos, Software Development Manager, Xerox Global Services Společnost Xerox pomáhá zákazníkům spravovat vybavení kanceláří, software a spotřební materiál pro některé z nejnáročnějších společností a aplikací na světě. Zákazníci požadují od společnosti Xerox vysoce kvalitní řešení zajišťující optimální efektivitu za nejnižší náklady. Jednou z nejdůležitějších služeb poskytovaných společností Xerox je služba Xerox Office Services správa majetku a průběžná údržba velkého počtu tiskáren, kopírek, multifunkčních zařízení a faxů. Optimalizací těchto tiskových strojových parků prostřednictvím vysoce specializovaného softwaru a lidských zdrojů dosahuje společnost Xerox výrazného snížení celkových nákladů na tisk pro své zákazníky. Společnost Xerox chtěla zákazníkům poskytnou ještě dostupnější a finančně výhodnější služby, a proto vyvinula celosvětové, centrálně spravované webové řešení. Zahájení používání sady Microsoft Visual Studio 2005 již v počátečních fázích jejího vývoje usnadnilo a urychlilo vývoj a snížilo složitost programového kódu. Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition (64 bit) navíc přispívá ke škálovatelnosti a vysokému výkonu datových center back end a umožňuje dosahovat vyšší spokojenosti zákazníků.

2 Podrobnosti řešení Klíčové technologie Visual Studio 2005 ASP.NET 2.0 Microsoft.NET Compact Framework 2.0 SQL Server 2005 Enterprise Edition (64 bit) SQL Server 2005 Mobile Edition Programovací jazyk Visual C# Doba vývoje Řádky kódu Transakce Rychlost růstu provozní databáze 12 měsíců Více než 2 miliony Stovky tisíc měsíčně v každém umístění 50 procent za poslední rok Situace Společnosti hledající způsob, jak zvýšit efektivitu a snížit náklady na správu velkého počtu kancelářských tiskových zařízení, se obracejí na společnost Xerox. Léta zkušeností se správou tiskáren a tisku pomohly společnosti Xerox vyvinout špičkový software, který jejím zákazníkům pomáhá optimalizovat tisková aktiva, minimalizovat náklady a dosáhnout maximální návratnosti svých investic. V minulosti řešení pro správu tiskových služeb Xerox Office Services obvykle využívala server a byla provozována v sídle zákazníka. Nyní společnost Xerox spatřuje příležitost k poskytování lepších služeb svým zákazníkům v přechodu na hostované softwarové řešení. Pro společnost Xerox bude hostované řešení znamenat následující přínosy: Snížení investice nutné k implementaci a dosažení výrazných úspor nákladů na správu tisku pro zákazníky Výrazné zjednodušení poskytování spravovaných služeb zákazníkům, kteří mají tisková aktiva ve více umístěních a s různou úrovní podpory IT v sídle společnosti Upgrade na hostované řešení však znamenal několik problémů pro softwarové vývojáře služby Xerox Office Services, z nichž jedním ze závažnějších je fakt, že celá sada softwaru služby Xerox Office Services obsahuje více než 2 milióny řádků kódu. Každá pobočka zákazníka každý měsíc generuje stovky tisíc transakcí a tato sada softwaru je životně důležitá pro fungování firmy. Vysoká dostupnost je nesmírně důležitá, říká Steve Schlonski, viceprezident, skupina Core Platform Development společnosti Xerox Global Services. Jedná se o globální řešení se stovkami uživatelů po celém světě. Nesmí docházet k žádným výpadkům, jsme v provozu nepřetržitě. Pokud by mělo toto řešení selhat, mohlo by to znamenat ztrátu miliónů dolarů v důsledku omezení produktivity. Dalším klíčovým požadavkem byla škálovatelnost. Provozní databáze vyžaduje enormní kapacitu a každý rok se zvětšuje o 50 %. Služba Xerox Global Services nyní musí zajistit rychlejší načítání dat a zpracování více dat a transakcí, aby mohla v budoucnu podporovat rostoucí, globální zákaznickou základnu. Významným důvodem, proč nám zákazníci dávají přednost před ostatními poskytovateli podobných služeb, je pověst společnosti Xerox jako společnosti, která je schopna pokrývat všechny aspekty vývoje, říká Kirk Pothos, Software Development Manager ve společnosti Xerox Global Services. Tyto aplikace zahrnují zpracování velkého množství dat i početních operací a vyžadují, abychom disponovali nejvyšší úrovní výkonu, spolehlivosti a škálovatelnosti. Společnost Xerox věděla, že zajišťování lepších služeb při nižších nákladech jí poskytne konkurenční výhodu při plnění požadavků zákazníků. Aby mohli vývojáři společnosti Xerox splnit tento cíl v požadovaném časovém rámci, potřebují výkonné technologie, které lze rychle implementovat pomocí efektivních vývojářských nástrojů. Jak říká Kirk Pathos: Většina našich prostředků směřuje do vývoje softwaru, proto je prostředí zvyšující produktivitu a platforma s mnoha funkcemi velice důležitá. Obecně chtěl tým společnosti Xerox zvýšit výkon systémů poskytujících data v reálném čase. Tým chtěl zjednodušit kód, aby zvýšil výkon a zároveň zjednodušil řešení a usnadnil jeho správu. A v souvislosti s důležitostí tohoto řešení pro rostoucí počet zákazníků chtěl tým společnosti Xerox zdokonalit funkce zajišťující spolehlivost a funkce obnovení po selhání, které již používá.

3 Obrázek 1. Architektura webového řešení Xerox Office Services Řešení Společnost Xerox se rozhodla upgradovat další generaci svého stávajícího softwaru služby Office Services na webové řešení. Toto řešení společnost Xerox vytvořila pomocí operačního systému Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition a třech nejnovějších technologií společnosti Microsoft: vývojového systému Microsoft Visual Studio 2005, sady Microsoft ASP.NET 2.0, což je sada technologií v rámci rozhraní Microsoft.NET Framework, která slouží k vytváření webových aplikací a webových služeb, serveru Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition (64 bit), který je součástí integrovaného serverového softwaru Windows Server System. Společnost Xerox plánuje nasazení systému Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition. Architektura Základem webového řešení služby Xerox Office Services je třívrstvá architektura znázorněná na Obrázku 1. Systém back end založený na softwaru SQL Server 2005 (64 bit) pro správu a analýzu dat zahrnuje databázi transakcí i datový sklad, kde jsou shromažďována data pro náročné operace dolování dat. Střední vrstva je webová serverová farma, která zahrnuje více webových serverů s podporou vyrovnávání zatížení, na kterých běží hlavní webové aplikace založené na technologii ASP.NET 2.0. Systém front end zahrnuje zabezpečený přístup k portálu určený především pro zástupce společnosti Xerox. Určené speciálně pro využití servisními zaměstnanci je softwarové rozšíření systému Microsoft Windows Mobile, ve kterém je provozován software Microsoft.NET Compact Framework 2.0 a Microsoft SQL Server 2005 Mobile Edition. Software v sídle klienta monitoruje tisková zařízení zákazníka a pomocí webových služeb předává centrální hostitelské aplikaci informace, například identifikace zařízení, údaje měřičů a žádosti o technickou podporu. Díky možnosti monitorovat svá zařízení nainstalovaná v sídle zákazníka může společnost Xerox například zjistit, že některá tiskárna vyžaduje servis, dříve, než zákazník tento problém vůbec zaznamená. Servisní technik vyslaný do sídla zákazníka si může s sebou vzít počítač Pocket PC s informacemi o situaci zákazníka a může servisní data uložit přímo do tohoto zařízení pro pozdější odeslání do centrální hostitelské aplikace. Vývoj Vývojářům byl pro dokončení tohoto důležitého projektu vyhrazen 12měsíční časový rámec. Místo toho, abychom přímo vytvářeli nové řešení, říká Pothos, jsme se zamysleli, jaké nové funkce a možnosti nám tato nová platforma poskytuje, a přepsat části naší aplikace a využít výhody těchto technologií.

4 Vývojáři služby Xerox Office Services začali studovat sadu Visual Studio 2005 ještě před jejím vydáním a podle Adama Reneho, manažera technických operací: Zjistili jsme, že možnosti nové vývojářské platformy společnosti Microsoft nám natolik vyhovují, že jsme se rozhodli přepsat celou naši aplikaci. Mezi několik technologií vývojářského prostředí, které vývojáři společnosti Xerox obzvláště ocenili, patří: webové části pro vytváření konfigurovatelných portálových řešení pro koncové uživatele, šablony stránek pro standardizaci a opakované použití kódu, možnost vylepšení existujících ovládacích prvků, funkce modulu Common Language Runtime (CLR) pro implementaci kontrol regulárních výrazů, nové funkce pro analýzu dat v nástroji Transact SQL (T SQL), možnost používat vývojářský nástroj Microsoft Visual C# k programování početně náročných, uložených procedur, například provádění manipulací s řetězci pomocí matematiky. Jedním z hlavních úkolů při přechodu na centrálního hostované prostředí bylo ukládání velkých množství relativně statických datových sad do mezipaměti. Některá data se mohou měnit denně, jiná data pouze několikrát za rok, ale aplikace musí rozpoznat změnu ihned a zajistit, aby byla mezipaměť aktualizována na každém serveru ve webové farmě. Vývojáři společnosti Xerox tento úkol úspěšně vyřešili pomocí funkce upozornění na dotaz technologie ASP.NET 2.0. Naše aplikace ukládá do mezipaměti uživatelem konfigurovatelná kontrolní data pro ověřování na straně klienta na úrovni aplikace: Jaká pole jsou požadována, jaká je maximální délka pole, atd., vysvětluje Bill Zimmerman, vývojář softwaru ve společnosti Xerox Global Services. Pokud se změní kontrolní data, musí být použita ihned. Pomocí upozornění na dotazy můžete ukládat data do mezipaměti na úrovni aplikace a znovu načítat data do mezipaměti při každé změně kontrolních dat. Přínosy Pomocí nejvýkonnějších technologií, které jsou k dispozici, v těsně integrované kombinaci sady Visual Studio 2005 se 64bitovou verzí produktu SQL Server 2005 vývojáři společnosti Xerox rychle a efektivně nasazují škálovatelné řešení, které splňuje požadavky jejich zákazníků v celém světě. Vývojáři dosahují zvýšení produktivity a snížení složitosti a zákazníci profitují z vysoké dostupnosti a nových dimenzí spokojenosti. Společnost Xerox dosahuje výrazného zvýšení výkonu přechodem k výpočetním možnostem 64bitového serveru SQL Server Spustili jsme SQL Server 2005 (64 bit) bez jakýchkoli úprav přímo s naším řešením a fungoval bez problémů, říká Pothos. Zpětná kompatibilita je skvělá. A protože máme mnohem více dostupné paměti, se kterou můžeme pracovat, než ve 32bitové architektuře, nenarážíme na omezení mezipaměti jako v minulosti, proto nedochází ke snížení výkonu v důsledku častých rekompilací. Zatím jsme nezměřili zvýšení výkonu, ale víme, že bude výrazné. Zvýšená produktivita a efektivita vývojářů Vývojářský systém Visual Studio 2005 se stal hitem mezi vývojáři společnosti Xerox, kteří poukázali na mnoho funkcí zkracujících čas a snižujících úsilí potřebné k dosažení jejich cílů. Vývojáři ocenili zejména výrazně efektivnější ladění. S novým ladicím nástrojem stačí pouze rozbalit datovou sadu a díváte se na data, říká Pothos. Ihned vidíte nejdůležitější údaje. Jaké jsou moje řádky? Jak vypadají moje řádky dat? A jsou to právě tyto možnosti,

5 které přispívají ke konečným velkým úsporám času. Těsná integrace vývojářského prostředí je přímou příčinou zvýšené produktivity vývojářů. Nyní je to mnohem lepší, říká Zimmerman, protože když přejdete do prostředí sady Visual Studio, můžete v něm zůstat. Vývojáři společnosti Xerox jsou rádi, že mohou vytvářet kód, ladit a řídit testování přímo v integrované aplikaci, a vyhovuje jim, že je webový server zahrnut přímo ve vývojářském prostředí, takže se nemusí při ladění obávat problémů s Internetovou informační službou (IIS) nebo problémů se zabezpečením. Zaznamenal jsem výrazné zvýšení produktivity díky integraci se sadou Visual Studio 2005 a také se serverem SQL Server 2005, říká Craig Mallery, Senior Software Developer ve společnosti Xerox Global Services. Díky modulu CLR, který je nyní integrován v serveru SQL Server 2005 (64 bit), můžeme používat stejný programovací jazyk, ve kterém jsme vyvíjeli náš aplikační server, což je jazyk [Visual] C#. Nyní, když jej můžeme používat pro uložené procedury, aktivační signály a uživatelem definované funkce, můžeme tyto znalosti využít k vytváření neuvěřitelně efektivních obchodních objektů v databázi. Tato standardizace na jazyk Visual C# také pomohla zrychlit učení vývojářů přecházejících z jiného vývojářského prostředí. Mohli jsme přijmout vývojáře, kteří neměli vůbec žádné zkušenosti s touto platformou, a tito vývojáři se dostali do tempa ze jeden až dva měsíce, říká Zimmerman. Takový pokrok je ve vývojářské komunitě nevídaný, obvykle to trvá mnohem déle. Zjednodušený zápis a správa kódu Zápis a správa kódu pro velký projekt může být složitý úkol, ale vývojáři softwaru služby Xerox Office Services zjistili, že technologie, které jsou součástí sady Visual Studio 2005 a serveru SQL Server 2005 (64 bit) tyto procesy výrazně zjednodušily v mnoha různých ohledech. Před deseti lety jsme strávili většinu času vývojem podpůrných funkcí softwaru, objasňuje Pothos. Tam, kde jsme dříve počítali pro vývojový cyklus s roky, nyní počítáme s měsíci. Avšak i přesto, že je software publikován v krátkém časovém období, stále se odlišujeme od ostatních společností na trhu. Společnost Microsoft vytváří základnu pro naše aplikace, a my se zaměřujeme přímo na požadavky našich zákazníků. Vývojáři společnosti Xerox také uvítali, že mohou rozšiřovat a přizpůsobovat existující, obsáhlé sady funkcí aplikačního programovacího rozhraní (API) určené pro správu členství a vlastní nastavení. Při každém použití funkcí podporovaných rozhraním API, například pro správu členství a vlastního nastavení, ušetříte čas potřebný pro vývoj, říká Neeraj Wadhera, Senior Software Developer ve společnosti Xerox Global Services. Šablony stránek nabídly těmto vývojářům možnost omezit kód na každé stránce obsahu zahrnutím všech společných prvků do opakovaně využitelných šablon stránek. Šablony stránek zjednodušují a vynucují obecné šablony pro náš web, říká Rene. Můžeme vývojářské úsilí zaměřit na vytváření stránek obsahu. Pokud potřebujme změnit záhlaví nebo zápatí, stačí změnit pouze jeden řádek v šabloně stránky. A konečně, zdokonalení nástroje T SQL sníží množství kódu na straně aplikace potřebného k provádění klíčových operací, a proto tyto operace urychluje a usnadňuje správu a upgradování tohoto řešení. Zimmerman jako příklad vyzdvihuje funkce Pivot a UnPivot. Funkce Pivot výrazně redukují kód, říká Zimmerman. Vytváření této funkce může být složitý proces. Funkce Pivot usnadňuje našim vývojářům přidávání méně komplikovaných,

6 na výkon náročnějších dotazů. Protože vývojáři mohou přidávat funkce Pivot rychleji, mohou je přidat na více míst, kde mohou být užitečné pro naše interní a externí klienty. Vysoký výkon, dostupnost a škálovatelnost Vývojáři služby Xerox Office Services jsou nadšeni úrovní výkonu, jaké bude dokončené řešení schopno dosáhnout. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro nás byla implementace 64bitové verze serveru SQL Server 2005, říká Rene. V hostovaném prostředí máme mnoho zákaznických databází. A způsob, jakým SQL Server (64 bit) využívá paměť, je extrémně efektivní. Znamenal pro nás klíčový přínos přechodu na SQL Server Jedním ze způsobů využití tohoto vysokého výkonu společností Xerox bylo zajištění vysoké dostupnosti prostřednictvím vytvoření pohotovostního prostředí, do kterého jsou replikována data za účelem případného zotavení po selhání. Škálovatelnost je pro službu Xerox Office Services velmi důležitá. Tam, kde jsme dříve pracovali s několika stovkami tisíc záznamů u určitého zákazníka, nyní budeme zpracovávat milióny, a nakonec možná i stovky miliónů záznamů, říká Zimmerman. Nyní jsme si jisti, že budeme moci tyto úkoly splnit díky sadě funkcí serveru SQL Server Pomocí možností rozdělovat tabulky a vytvářet rejstříková zobrazení nám nyní SQL Server umožňuje skutečně podporovat hostované prostředí a využít naši stávající hardwarovou infrastrukturu. SQL Server 2005 je pro službu Xerox Office Services životně důležitý, dodává Pothos. Abychom mohli dosáhnout 99,999procentní dostupnosti požadované touto aplikací, spoléháme se na clusterové možnosti serveru SQL Server 2005 poskytující extrémně vysokou úroveň dostupnosti pro naše zákazníky. * Nové dimenze spokojenosti zákazníků Díky novému hostovanému řešení společnost Xerox předběhla svou konkurenci, neboť poskytuje efektivní, kvalitní služby správy tiskových zařízení pro své zákazníky v celém světě. Společnosti s tiskárnami, multifunkčními zařízením, kopírkami a faxy umístěnými v různých pobočkách budou moci přenechat správu a optimalizaci tisku společnosti Xerox prostřednictvím webového řešení Office Services, které nevyžaduje žádné místní investice do hardwaru. Tisková zařízení budou monitorována a optimalizována 24 hodin denně a průběžná údržba a upgrady budou prováděny vzdáleně. Všechny tyto služby přispívají k úspoře nákladů na straně zákazníka. Servisní technici, kteří byli vysláni do sídla zákazníka, mohou přijet se všemi potřebnými informacemi a protokolovacími programy nainstalovanými ve svých zařízeních se systémem Windows Mobile a mohou zajistit rychlé, efektivní a nenákladné opravy. Ze všeho nejdůležitější je, že se zkvalitní služby pro zákazníky. Jakmile zaměstnanci společnosti Xerox přijmou hovor od zákazníka, budou spojeni s vysoce dostupnými a rychle reagujícími databázovými systémy, které zajistí přesnou a včasnou pomoc zákazníkům. Rychlé načítání stránek, rychlé zpracování transakcí a rozhraní s možností vlastního nastavení pomocí webových částí: všechny tyto výhody umožňující vyšší výkon zaměstnanců společnosti Xerox se projevují v lepších službách zákazníkům. * Tyto výsledky nejsou typické. Dostupnost závisí na mnoha faktorech, mezi které patří hardwarové a softwarové technologie, důležité provozní procesy a profesionální služby.

7 Další informace Další informace o produktech a službách společnosti Microsoft získáte od zákaznického centra Microsoft Sales Information Center na telefonním čísle (800) V Kanadě volejte zákaznické centrum Microsoft Canada Information Centre na čísle (877) Zákazníci se sluchovým postižením mohou volat službu textového telefonu společnosti Microsoft na čísle (800) v USA a (905) v Kanadě. Mimo území USA a Kanady se obraťte na místní zastoupení společnosti Microsoft. Tyto informace také naleznete na webu na adrese Další informace o produktech a službách společnosti Xerox Global Services získáte na telefonním čísle (800) ASK-XEROX a na webu na adrese Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System je řada integrovaných a spravovatelných serverových softwarových produktů, které jsou určeny pro zjednodušení a snížení nákladů na informační technologie. Windows Server System umožňuje trávit méně času a vynakládat méně finančních prostředků na správu systémů, takže společnost může soustředit své prostředky na osobní a podnikové priority. Další informace o platformě Windows Server System naleznete na webu na adrese: Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2005 představuje komplexní integrovaný software pro správu a analýzu dat, který uživatelům v organizacích umožňuje spolehlivou správu důležitých informací a bezproblémové provozování stále složitějších obchodních aplikací. Díky vysoké dostupnosti, vylepšenému zabezpečení a integrovaným nástrojům pro generování sestav a analýzu dat pomáhá SQL Server 2005 organizacím získávat vyšší hodnotu z jejich obchodních informací a dosahovat rychlejších výsledků pro vyšší konkurenceschopnost. A protože je SQL Server 2005 součástí produktů řady Windows Server System, zajišťuje bezproblémovou integraci s dalšími servery ve vaší infrastruktuře. Další informace o produktu SQL Server 2005 naleznete na webu na adrese: Microsoft Visual Studio 2005 Sada Microsoft Visual Studio 2005 je nejoblíbenější vývojářské prostředí na světě, určené pro návrh, vývoj a testování řešení pro systém Windows a webových aplikací a služeb nové generace. Zjednodušením vývoje pro platformu Windows, web, mobilní zařízení a sadu Microsoft Office umožňuje sada Visual Studio 2005 organizacím vytvářet nejrůznější řešení s vyšší produktivitou než dříve. Aplikace Visual Studio Team System rozšiřuje tuto sadu produktů o nové softwarové nástroje vylepšující komunikaci a spolupráci průběhu celého vývojového cyklu. Pomocí sady Visual Studio 2005 mohou organizace efektivněji vytvářet moderní, na služby orientovaná řešení. Další informace o sadě Visual Studio 2005 naleznete na webu na adrese: msdn.microsoft.com/vstudio Zakoupení sady Visual Studio: msdn.microsoft.com/vstudio/howtobuy 2005 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tato případová studie slouží pouze k informativním účelům. Společnost Microsoft neposkytuje na informace uvedené v tomto dokumentu žádné výslovně uvedené ani implicitně předpokládané záruky. Microsoft, Visual C#, Visual Studio, Windows, Windows Mobile, Windows Server a Windows Server System jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich držitelů. Tento dokument byl publikován v říjnu Software a služby Microsoft Windows Server System Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition (64 bit) Microsoft SQL Server 2005 Mobile Edition Microsoft Visual Studio 2005 (64 bit) Microsoft Windows Mobile 2005 Technologie Microsoft ASP.NET 2.0 Microsoft.NET Framework 2.0 Microsoft.NET Compact Framework 2.0 Microsoft Visual C# Webové služby Hardware Servery Dell TM PowerEdge TM 6850

Letecká společnost zvyšuje svoji produktivitu a zkvalitňuje služby pomocí řešení pro správu webového obsahu

Letecká společnost zvyšuje svoji produktivitu a zkvalitňuje služby pomocí řešení pro správu webového obsahu Microsoft Office System Případová studie řešení zákazníka Letecká společnost zvyšuje svoji produktivitu a zkvalitňuje služby pomocí řešení pro správu webového obsahu Přehled Země nebo oblast: USA Odvětví:

Více

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Kvalitní a nepřetržitá globální podpora Flexibilní nástroj pro vývojáře Kentico

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

AUTODESK CIVIL 3D 2007. Jeden produkt. Jeden tým.

AUTODESK CIVIL 3D 2007. Jeden produkt. Jeden tým. AUTODESK CIVIL 3D 2007 Jeden produkt. Jeden tým. Model. Autodesk Civil 3D 2007 využívá dynamický model, který přináší uživatelům až padesátiprocentní úsporu* času při vytváření projektů dopravní situace,

Více

Podklady k návrhu Rámcové smlouvy pro nákup softwarových licencí společnosti Microsoft

Podklady k návrhu Rámcové smlouvy pro nákup softwarových licencí společnosti Microsoft Podklady k návrhu Rámcové smlouvy pro nákup softwarových licencí společnosti Microsoft Optimalizace pořizování licencí pro školy v kraji Vysočina dostupnost a kvalitu vzdělávání a její vliv na Microsoft

Více

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Fiber To The Office Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Řešení MICROSENS založená na optických vláknech jsou inteligentní, spolehlivá a výkonná. naturally connected KONCEPCE

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Přehled Země: Česká republika Odvětví: Automobilový průmysl Profil zákazníka: ŠKODA AUTO je společnost s více než stoletou tradicí výroby automobilů působící na více než

Více

Komplexní řešení podnikové komunikace pro malé a středně velké firmy. Zdokonalte styl své práce

Komplexní řešení podnikové komunikace pro malé a středně velké firmy. Zdokonalte styl své práce Komplexní řešení podnikové komunikace pro malé a středně velké firmy Zdokonalte styl své práce Pokud podnikáte, je pro vás zásadní spokojenost zákazníků, produktivita zaměstnanců a kontrola nákladů. Spokojenost

Více

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ EFEKTIVNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ POMOHOU RŮSTU VAŠEHO PODNIKÁNÍ Konstrukční řešení SOLIDWORKS pomáhají konstruktérům,

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Databázový systém Matylda

Databázový systém Matylda Databázový systém Matylda Návrh softwarového projektu Vývojový tým Předpokládaný počet řešitelů: 5 Vedoucí: Mgr. Martin Nečaský Ph.D. Motivace V současné době se mnoho nákupů odehrává v internetových obchodech.

Více

Biznis a datový slovník pro VÚB

Biznis a datový slovník pro VÚB Případová studie Biznis a datový slovník pro VÚB VÚB pomocí technológie Microsoft SharePoint zefektivňuje vnitrobankovní komunikaci VÚB pomocí technológie Microsoft SharePoint zefektivňuje vnitrobankovní

Více

Přehled systému Microsoft SQL Server. Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy

Přehled systému Microsoft SQL Server. Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy Konvence Další prvky Požadavky na systém Ukázkové databáze Ukázky kódu Použití ukázek kódu Další

Více

Optimalizace struktury serveru

Optimalizace struktury serveru Osvědčené postupy pro snížení provozních nákladů na informační technologie (IT) Výtah Tento dokument obsahuje informace pro technické řídicí pracovníky a manažery IT. Popisuje způsoby, kterými mohou organizace

Více

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč Nové jazykové brány do Caché Daniel Kutáč O čem budeme mluvit.net T/SQL Perl Python MultiValue Basic Téma.NET provider .NET Provider Co lze již dnes Factory / VisM ODBC.NET Web Services Factory a VisM

Více

Firma pomocí virtualizace snižuje počet serverů ze 650 na 22, snižuje spotřebu energie o 90 procent

Firma pomocí virtualizace snižuje počet serverů ze 650 na 22, snižuje spotřebu energie o 90 procent Optimalizace infrastruktury od společnosti Microsoft Případová studie řešení zákazníka Firma pomocí virtualizace snižuje počet serverů ze 650 na 22, snižuje spotřebu energie o 90 procent Přehled Země nebo

Více

Váš jediný a jednotný partnerský program

Váš jediný a jednotný partnerský program Představujeme nový program Symantec Partner Program Váš jediný a jednotný partnerský program Od světové jedničky v poskytování řešení, která pomáhají jednotlivcům a organizacím zajistit bezpečnost, dostupnost

Více

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk Anotace: Příspěvek se zabývá rozvojem informačních a komunikačních technologií se zaměřením na trendy technického a programového

Více

Microsoft Office Project Server 2003. V Eurotelu Praha byl implementován systém pro řízení strategických projektů

Microsoft Office Project Server 2003. V Eurotelu Praha byl implementován systém pro řízení strategických projektů Microsoft Office Project Server 2003 V Eurotelu Praha byl implementován systém pro řízení strategických projektů Přehled Země: Česká republika Odvětví: Telekomunikace Profil zákazníka Eurotel Praha, spol.

Více

Software pro personalizaci karet

Software pro personalizaci karet Software pro personalizaci karet Intuitivní, rychlý a efektivní, těžko uvěřit, že je to software pro identifikační karty. Jediný program pro všechny tiskárny. Asure ID 7 pracuje s tiskárnami pro potisk

Více

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

Ing. Jiří Fůsek. Základní informace. Pracovní zkušenosti. Vzdělání. 09/2015 - nyní Freelancer. 09/2008-06/2010 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ing. Jiří Fůsek. Základní informace. Pracovní zkušenosti. Vzdělání. 09/2015 - nyní Freelancer. 09/2008-06/2010 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Základní informace Pracovní zkušenosti Ing. Jiří Fůsek Mikulova 1573/11, 149 00 Praha +420 774 331 232 fusek.jiri@gmail.com http://www.jirifusek.net/ 09/2015 - nyní Freelancer Senior C#.NET vývojář - SW

Více

Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy

Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy Kompaktní úložiště pro malé a střední podniky a pobočky ETERNUS DX Úložiště dat pro podniky ETERNUS DX200 S3 Úložiště řady ETERNUS DX společnosti Fujitsu

Více

O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac

O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac Parallels Desktop 7 for Mac představuje zásadní upgrade softwaru Parallels pro používání Windows na Macu. O této aktualizaci Parallels Desktop 7 for Mac (sestavení

Více

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Microsoft.NET Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Přehled Země: Česká republika Odvětví: Obchod Profil zákazníka ELIT CZ, s.r.o. je největším

Více

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 1 ÚVOD DO BPM 1.1 Stručná historie BPM 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu Když lidé poprvé začali žití ve společenských skupinách, několik lidí objevilo příležitost obchodovat se zbožím

Více

Velkoformátový skener Xerox 7742 Prospekt. Velkoformátový skener. Jednoduché barevné a černobílé skenování

Velkoformátový skener Xerox 7742 Prospekt. Velkoformátový skener. Jednoduché barevné a černobílé skenování Velkoformátový skener Xerox 774 Prospekt Velkoformátový skener Xerox 774 Jednoduché barevné a černobílé skenování Osvědčená spolehlivost a kvalita při skenování velkoformátových dokumentů Velkoformátový

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation

Více

Katalog produktů Lexmark

Katalog produktů Lexmark Katalog produktů Lexmark Léto 2016 O společnosti Lexmark International nabízí podnikům všech velikostí široké spektrum tiskových a zobrazovacích produktů, softwaru, řešení a služeb, které pomáhají zákazníkům

Více

Good Titration Practice

Good Titration Practice Good Titration Practice GTP spolehlivá titrace Stálá a vysoká kvalita Minimalizace rizik Snížení nákladů Ochrana investic Spolehlivé výsledky Spolehlivé titrace v praxi GTP Good Titration Practice Titrace

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Vše, co potřebujete, máte na dosah STATIVY FIRMY DRÄGER

Vše, co potřebujete, máte na dosah STATIVY FIRMY DRÄGER D-18884-2010 Vše, co potřebujete, máte na dosah STATIVY FIRMY DRÄGER 02 STATIVY FIRMY DRÄGER D-1204-2011 Díky stativům firmy Dräger máte vše, co potřebujete, abyste mohli efektivně pracovat, neustále na

Více

1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY / DOPORUČENÁ KONFIGURACE HW A SW Databázový server Webový server Stanice pro servisní modul...

1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY / DOPORUČENÁ KONFIGURACE HW A SW Databázový server Webový server Stanice pro servisní modul... Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY / DOPORUČENÁ KONFIGURACE HW A SW... 1 1.1 Databázový server... 1 1.2 Webový server... 1 1.3 Stanice pro servisní modul... 1 1.4 Uživatelské stanice... 1 1.5 Monitorované počítače...

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

Pravidla. poskytování služby standardní technické podpory

Pravidla. poskytování služby standardní technické podpory Přehled kapitol I. Úvodní informace II. III. Pravidla poskytování služby standardní technické podpory Systémová podpora (maintenance) Technická podpora (hot line service) IV. Vymezení rozsahu služeb technické

Více

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování Kamil Juřík SharePoint MVP Lead Consultant & Platform Architect Kamil.Jurik@ProSharePoint.cz Systémové požadavky software Aneb co potřebujeme? 64-bit

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Průvodce Bosch IP síťovými video produkty. Představení IP technologie a budoucnosti průmyslové televize.

Průvodce Bosch IP síťovými video produkty. Představení IP technologie a budoucnosti průmyslové televize. Průvodce Bosch IP síťovými video produkty Představení IP technologie a budoucnosti průmyslové televize. Motivací vývoje technologie průmyslové televize jsou tři hlavní požadavky. Prvním je požadavek na

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Unified Communications. Client Applications. Cisco Unified Personal Communicator. Cisco Unified IP Communicator. Hlavní výhody.

Unified Communications. Client Applications. Cisco Unified Personal Communicator. Cisco Unified IP Communicator. Hlavní výhody. Client Applications Cisco Unified Personal Communicator Mnoho uživatelů je dnes přetěžováno nutností používat různé komunikační nástroje, z nichž každý funguje odlišně, používá jiná pravidla a adresáře.

Více

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL Petr Štefan Václav Trunec, KP-sys, Čacké 155, Pardubice 1 Úvod Firma KP-SYS spol. s r. o. dodává na náš trh integrované

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

HP JetAdvantage Management. Oficiální zpráva o zabezpečení

HP JetAdvantage Management. Oficiální zpráva o zabezpečení HP JetAdvantage Management Oficiální zpráva o zabezpečení Copyright a licence 2015 Copyright HP Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány,

Více

Aktuality 26. září 2012

Aktuality 26. září 2012 Všichni o IT budoucnosti mluví. IBM Vám ji přináší. Představení nového partnerského programu pro Managed Service Providers Datum: 7. listopadu 2012 1 Představujeme nová partnerství Managed Service Provider

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Strojové vidění Pokročilé vybírání sypaných dílů a obecná manipulace s materiálem. 3D Area Sensor

Strojové vidění Pokročilé vybírání sypaných dílů a obecná manipulace s materiálem. 3D Area Sensor Strojové vidění Pokročilé vybírání sypaných dílů a obecná manipulace s materiálem 3D Area Sensor Produktivní automatizovaná manipulace pro větší efektivitu a flexibilitu Roboty vybavené FANUC 3D Area Senzorem

Více

KAPITOLA 1 SOCIÁLNÍ SÍTĚ A PHP...17

KAPITOLA 1 SOCIÁLNÍ SÍTĚ A PHP...17 Obsah ÚVODEM..............................................11 Co v této knize najdete................................... 12 Co budete v této knize potřebovat.......................... 13 Pro koho je tato

Více

Tieto Future Office. Přehled. Země: Česká republika. Odvětví: Samospráva

Tieto Future Office. Přehled. Země: Česká republika. Odvětví: Samospráva Tieto Future Office Přehled Země: Česká republika Odvětví: Samospráva Profil zákazníka: Magistrát města Plzeň je orgánem města Plzně, který plní jeho úkoly v oblasti územní samosprávy i státní správy na

Více

Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika

Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika Proč by vás Platforma měla vůbec zajímat? záruka spolehlivosti potenciál pro nové příležitosti Performance Point server 6 Point of Sale Retail

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading Technica Solutions Úvodní studie pro Q&X Trading Verze dokumentu Datum Autor Popis změn 0.8 24.11. Michal Kvasničák Doplnění harmonogramů 0.7 23.11. Tomáš Klinský Doplnění kapitoly Roadmapa 0.2 9.11. Petr

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES 18.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 337/11 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech

Více

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií Systém managementu hospodaření s energií Snižte náklady na energii a získejte konkurenční výhodu. TÜV SÜD Přehled 1 Skupina TÜV SÜD 2 Řešení služeb v oblasti managementu 3 Přehled 4 Integrace se systémy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

Plzeňská karta v praxi

Plzeňská karta v praxi Plzeňská karta v praxi Zbyněk Proška systémový manažer úseku Plzeňská karta Plzeňské městské dopravní podniky Jan Hřídel Sales Manager, Project Development Telefónica O2 Czech Republic Liberec, 5. listopadu

Více

Kapitola 10: Diskové a souborové struktury. Klasifikace fyzických médií. Fyzická média

Kapitola 10: Diskové a souborové struktury. Klasifikace fyzických médií. Fyzická média - 10.1 - Kapitola 10: Diskové a souborové struktury Přehled fyzických ukládacích médií Magnetické disky RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) Terciární úložiště Přístup k médiu Souborové organizace

Více

Telematika jako důležitý stavební kámen v komplexním systému železnice

Telematika jako důležitý stavební kámen v komplexním systému železnice Telematika jako důležitý stavební kámen v komplexním systému železnice Florian Kollmannsberger Železnice je technický komplexní systém, jehož výkonnost se zvyšuje s telematikou a může být ještě dále zvyšována.

Více

D&B Data Integration Toolkit

D&B Data Integration Toolkit D&B Data Integration Toolkit Zdroj Vašeho obchodního úspěchu D&B Data Integration Toolkit rychle dokáže snadno a efektivně zvýšit váš obchodní úspěch. Umožní vám přímý a nekomplikovaný přístup do globální

Více

Obsah. Úvod 11. Kapitola 1 P ehled sledování výkonu 15

Obsah. Úvod 11. Kapitola 1 P ehled sledování výkonu 15 Stru ný obsah Úvod 11 Kapitola 1: P ehled sledování výkonu 15 Kapitola 2: Nástroje pro sledování výkonu 123 Kapitola 3: M ení výkonu serveru 227 Kapitola 4: Postupy p i sledování výkonu 299 Kapitola 5:

Více

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Silný výkon dvoujádrové architektury Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Nejnovější sestava notebooků Toshiba pro podnikovou sféru s procesorem Intel Core 2 Duo opět přináší

Více

Přehled. Inventurou prošlo téměř 10 000 licencí na software. Země: Česká republika. Odvětví: Bankovnictví a finance.

Přehled. Inventurou prošlo téměř 10 000 licencí na software. Země: Česká republika. Odvětví: Bankovnictví a finance. Případová studie Provident Financial mohl díky SoftwareONE provést účetní inventuru software a zamezit zbytečné investici do nepotřebných licencí na IVR systém Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví

Více

Statistica, kdo je kdo?

Statistica, kdo je kdo? Statistica, kdo je kdo? Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Typy instalací Typ článku: Teorie Někteří z vás používají univerzitní licence, někteří síťové, podnikové atd. V tomto článku Vám představíme,

Více

VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE

VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE NADSTAVBA ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU MS6000 DIAGNOSTICKÝ DATAMONITOR ROZŠÍŘENÍ MONITOROVÁNÍ STAVU STROJŮ PREVENTIVNÍ DETEKCE ZÁVAD NÁSTROJ PREDIKTIVNÍ ÚDRŢBY MMS 6850 1/7 R 1/2010

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Optimalizujte svoje souřadnicové měřicí stroje. Kompletní retrofit balíček. Rychlost a výkonnost

Optimalizujte svoje souřadnicové měřicí stroje. Kompletní retrofit balíček. Rychlost a výkonnost Optimalizujte svůj souřadnicový měřicí stroj pomocí retrofit balíčku společnosti Renishaw Optimalizujte svoje souřadnicové měřicí stroje Omlaďte své staré souřadnicové měřicí stroje pomocí některého z

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

Special Electronics. ...lepší přehled. ReDat. Komplexní řešení záznamu hovorů pro kontaktní centra, dispečinky, telekomunikační operátory

Special Electronics. ...lepší přehled. ReDat. Komplexní řešení záznamu hovorů pro kontaktní centra, dispečinky, telekomunikační operátory Special Electronics...lepší přehled ReDat Komplexní řešení záznamu hovorů pro kontaktní centra, dispečinky, telekomunikační operátory ReDat od společnosti RETIA představuje komplexní řešení nahrávání hovorů

Více

KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK TM INTEL vpro TM

KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK TM INTEL vpro TM CELKOVÉ NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ: KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK INTEL vpro NAMÍSTO SAMOSTATNÉHO NOTEBOOKU A TABLETU PŘINÁŠÍ ÚSPORY KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK TM INTEL vpro TM TABLET A NOTEBOOK V JEDINÉM ZAŘÍZENÍ

Více

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0 Uživatelský manuál Správce úloh Verze dokumentu 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Téma 2: Konfigurace zásad. Téma 2: Konfigurace zásad

Téma 2: Konfigurace zásad. Téma 2: Konfigurace zásad Téma 2: Konfigurace zásad 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to jsou zásady skupiny a jak se k nim dostat. Vyzkoušíte si konfiguraci diskových kvót, zásad obnovení systému a souborů

Více

Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M02/verze 02. Elektronické záznamy

Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M02/verze 02. Elektronické záznamy Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M02/verze 02 Elektronické záznamy 1. Cíl Koordinační centrum využívá pro zpracování a uchování dat počítačový databázový systém. Na elektronických záznamech je postavena

Více

Prováděcí smlouva Enterprise (nepřímá)

Prováděcí smlouva Enterprise (nepřímá) Prováděcí smlouva Enterprise (nepřímá) Firma Číslo prováděcí smlouvy Enterprise Vyplní společnost Microsoft Číslo předchozí prováděcí smlouvy Vyplní prodejce Datum uplynutí účinnosti nejstarší předchozí

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

HEIS VÚV V ROCE 2006 Jiří Picek Klíčová slova Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. (HEIS VÚV) je centrálním informačním systémem odborných sekcí ústavu. Jeho hlavním posláním je zajištění zpracování,

Více

Outlook 2010. David Procházka. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci

Outlook 2010. David Procházka. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci Outlook 2010 David Procházka Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci Odpovědný redaktor Zuzana Malečková Sazba Tomáš Brejcha Počet stran 168 První vydání, Praha 2010

Více

www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 21.3.2008 11:39:40

www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 21.3.2008 11:39:40 www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních

Více

Co je nového v Solid Edge ST6?

Co je nového v Solid Edge ST6? VLC 4. generace, se svolením Edison2 Siemens PLM Software Co je nového v Solid Edge ST6? Navrhujte lépe. Výhody Získání nových obchodních příležitostí s realističtějšími návrhy výrobků Snížení výrobních

Více

Datasheet SanDisk Řada PCIe-SSD Fusion iomemory PX600 Server

Datasheet SanDisk Řada PCIe-SSD Fusion iomemory PX600 Server Strana 1 / 5 Datasheet SanDisk Řada PCIe-SSD Fusion iomemory PX600 Server Velmi krátká doba odezvy a vysoký výkon pro přístup k firemním datům v reálném čase Jednotka SSD představuje zařízení k ukládání

Více

Informační Systém PINEL plus

Informační Systém PINEL plus Informační Systém PINEL plus Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce PINEL plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti HIPPO,

Více

Partnerský program Microsoft - časté dotazy

Partnerský program Microsoft - časté dotazy Partnerský program Microsoft - časté dotazy Duben 2004 Přehled programu D. Co je to partnerský program Microsoft? O. Partnerský program Microsoft je nový celosvětový program pro všechny segmenty partnerů

Více

Rostoucí význam nových médií pro bankovní transakce

Rostoucí význam nových médií pro bankovní transakce Rostoucí význam nových médií pro bankovní transakce Nadešel čas učinit další krok říjen 2007 Bartlomiej Woloszyn Enterprise Account Manager 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Workshop Exact Software CEE

Workshop Exact Software CEE Workshop Exact Software CEE (Exact Synergy Enterprise) Praha 11.12.2012 Martin Burian 2012 Exact Agenda Verze Synergy Enterprise Změny v systémových požadavcích Configurator + Validace a alokace (připojení)

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

IFS APPLICATIONS PRO PROJEKTOVĚ ŘÍZENOU VÝROBU

IFS APPLICATIONS PRO PROJEKTOVĚ ŘÍZENOU VÝROBU IFS APPLICATIONS PRO PROJEKTOVĚ ŘÍZENOU VÝROBU 2 PROJEKTOVĚ ŘÍZENÁ VÝROBA PRO AGILNÍ PODNIK ZAKÁZKOVÁ VÝROBA OPAKUJÍCÍ SE VÝROBA NA SKLAD ZAKÁZKOVÝ VÝVOJ KONFIGURACE NA OBJEDNÁVKU PROJEKTOVĚ ŘÍZENÁ VÝROBA

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

SCS Data Manager. Poznámky k verzi. Verze 3.00

SCS Data Manager. Poznámky k verzi. Verze 3.00 SCS Data Manager Poznámky k verzi Verze 3.00 Sídlo společnosti Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tel: +1-937-233-8921 Fax:

Více