Předmluva a poděkování. Milí čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmluva a poděkování. Milí čtenáři,"

Transkript

1 1

2 2

3 Předmluva a poděkování Milí čtenáři, děkujeme panu profesoru Josefu Tomíčkovi, dlouholetému předsedovi Ještědu, že v hodině dvanácté zachránil historii sboru, neúnavnou korespondencí se zakládajícími členy získával nejstarší údaje a během svého působení i po něm zaznamenával aktuální dění. V letošním jubilejním roce 2007 na žádost řady členů našeho sboru a navzdory zdravotním potížím sepsal tuto brožuru, aby více zájemců mělo možnost nahlédnout do tajemství, jak je vlastně možné udržet spolek v chodu sto let. Velice děkujeme také Jarušce Zvolánkové za shrnutí posledních let činnosti. Gabriela Hradecká 3

4 Sté výročí existence pěveckého sboru J e š t ě d! Krásné výročí! Jak při něm nebilancovat a nevzpomínat! Vítání císaře při otevření živnostenské výstavy v Liberci 1906 Slavnost vítání císaře i pění německého sboru na přihlížející Čechy dost zapůsobilo. Samotná touha po zpěvu však k založení sboru nestačila, musely tu být podmínky k tomu, aby sbor nejen vznikl, ale aby se i po delší dobu udržel. Tyto podmínky v Liberci již vznikaly. Byl to neustálý růst české menšiny v dosud téměř výhradně německém městě a její boj o národní práva, o české školy. Další příznivou okolností bylo narůstající dělnické hnutí bojující o práva politická. V menšinovém hnutí měl vedoucí úlohu spolek Česká beseda a v dělnickém hnutí sociálně demokratická strana. Obojí hnutí se většinou navzájem podporovalo a vítalo vznik každé další organizace. Vznikající Dělnický zpěvácký spolek Ještěd spojoval v sobě cíle obou hnutí. Slavnostní foto Ještědu v roce 1909 Jen vzácně se stává, že může bilancovat sto let svého života sám člověk, ale stejně vzácně má tuto příležitost skupina lidí spojených svými zájmy a činností ve spolek. Jen s obtížemi si vzpomíná stoletý člověk na všecky podrobnosti svého života, zvlášť na ty nejdávnější, a stejně obtížné je nalézt v paměti spolku všecko to, jak kdysi vznikl, čím žil a co během sta let vytvořil. Při vzpomínání nám vytane v paměti spíš jen řada obrázků, které, při překlenutí mezer dějů a věcí již zcela zapomenutých, můžeme sestavit do alba ilustrujícího alespoň v hlavních rysech onu stoletou cestu dějinami. Pokusme se tedy sestavit ze vzpomínek, obrázků i dokumentů album stoleté historie pěveckého sboru, který vznikl nedlouho po začátku dvacátého století v městě Liberci pod svahem hory, jež mu propůjčila svoje jméno. A tu je hned obrázek prvý, nejstarší podobenka sboru Ještěd na jeho cestě k dnešku. Část I. Předválečný Ještěd VZPOMÍNKY ZAKLADATELŮ Jak došlo k založení sboru Ještěd, který se dožívá tak dlouhého věku, kdo byl tím mužem, který v onu památnou chvíli řekl svým přátelům: Založme si pěvecký sbor!? Při hledání okolností vzniku zpěváckého spolku jsme odkázáni na několik vzpomínkových líčení jeho hlavních tvůrců. Z těch zaznamenaných vzpomínek vysvítá, že k tomu došlo za zvláštních okolností, a že to musel být jeden ze sedmi mužů, kteří stáli nejen u zrodu, ale po řadu let tvořili i nosnou páteř tohoto sboru. Nejkonkrétněji to líčí Jaroslav Kittler: V roce 1906 byla slavnost otevření liberecké přehrady a otevření živnostenské výstavy, na kterou zavítal i císař František Josef I. Před radnicí bylo slavné vítání císaře německým pěveckým sborem, řečmi, 4

5 Hostinec U města Norimberka - první zkušebna O valné hromadě je zápis v jednatelské knize od tehdejšího jednatele spolku Vojtěcha Hampla: V neděli 28.července 1907 o desáté hodině ráno zahájil soudruh Vrabec, jeden z prvních činovníků a fedrovatelů tohoto sdružení, ustavující valnou hromadu poukázav v delší řeči na severočeské hnutí dělnické, které až po nynější dobu postrádalo spolku, jenž dělnictvu by dal příležitost v umění zpěváckém se vycvičiti a nejen sobě, nýbrž i širším kruhům příležitost dáti se účastniti na zábavách ušlechtilých, obzvláště nám dělnictvu po denních trampotách velevítaných. JOSEF ČAPEK ( ) autor myšlenky, zakladatel sboru, předseda sboru , člen Červené desítky (více o něm na str. 16) hudbou, a pak vyšel průvod k přehradě. Na náměstí přecpaném lidmi v nacionálních německých krojích jsme se krčili i my, a to Josef Čapek, Jaroslav Šimek, Karel Slezák, Karel Hůla, Emil Velechovský, Václav Černoušek a já. Po odchodu průvodu přišel nápad Josefa Čapka, že bysme si mohli ustavit také zpěvácký spolek, ale dělnický! Ustaven výbor, agitováno v továrnách, dílnách, českých obchodech a odborových organizacích, všude tam, kde pracovali čeští lidé, truhláři, obuvníci, krejčí. Tato událost se vryla do paměti účastníků velmi silně a kromě nepřesnosti v datování otevření přehrady (došlo k tomu dva roky před výstavou) líčí tato vzpomínka situaci zcela věrohodně. Podle slov Jaroslava Kittlera byl tedy původcem myšlenky na založení pěveckého spolku Josef Čapek. Zřejmě tomu tak bylo, neboť to odpovídalo jeho povaze, schopnostem i pozdější úloze, kterou ve spolku hrál. Měl ze všech ostatních nejvíc spolkových zkušeností a organizačního talentu. V odborové organizaci dřevodělníků (tedy námezdně pracujících truhlářů), kterou Čapek vedl, došlo dokonce k pokusu o zřízení pěveckého sboru již o pár roků dříve, jak vzpomíná jiný pamětník Josef Frydrych. Ten pokus ale ještě ztroskotal. A jak vzniklo jméno budoucího zpěváckého spolku? To popisuje vzpomínka Jaroslava Šimka: Jednalo se o tom, jak se má spolek jmenovat a každý měl na mysli návrh svůj a rád by ho prosadil. Až konečně učiněn návrh, aby se spolek jmenoval Ještěd, že je to název nejpřípadnější a má budoucnost. Tak vznikl zatím jen nápad, myšlenka na založení zpěváckého spolku. Ke vzniku skutečně fungujícího sdružení ale bylo ještě daleko. Přejděme tedy k druhému obrázku: Jsme před hostincem U města Norimberka, který tenkrát stál na začátku Rochlické ulice (dnes Třída M. Horákové, budova garáží). Hostinský Huyer tu poskytoval přístřeší sociálně demokratickým organizacím na schůze, na zkoušky dělnického divadla, a od podzimu 1906 i těm, kdo zakládali dělnický zpěvácký spolek. Na první schůzce v říjnu 1906 se jich sešlo osmnáct. Většinou to byli truhláři, ale i obuvník, holič, krejčí. Nejdřív se uvažovalo jen o založení mužského sboru. Ženy se objevily ve spolku až později.. Místnost na zkoušky poskytl zdarma hostinský Huyer. Byla malá, ale začínajícímu sboru stačila. Když po roce přišly do spolku také ženy, musela se hledat místnost větší. 5

Podnikatel v oboru filmového průmyslu Ing. Eduard Svoboda a redaktor

Podnikatel v oboru filmového průmyslu Ing. Eduard Svoboda a redaktor Josef Maršík Průkopníci rozhlasového vysílání 1923 1925 Podnikatel v oboru filmového průmyslu Ing. Eduard Svoboda a redaktor kulturní rubriky Národní politiky Miloš Čtrnáctý přicházejí s myšlenkou založit

Více

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 Text: PhDr. Jindřich Hovadík za spolupráce členů olomoucké Komise městské části č. 1 Černovír Klášterní Hradisko, funkcionářů jednotlivých organizací a

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/244 16/2009. Lenka Králová

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/244 16/2009. Lenka Králová UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/244 16/2009 JEN VE SVORNOSTI JE NAŠE SÍLA A SPÁSA (historie spolku Svornost v Krnově) Lenka Králová KRÁLOVÁ, L.: Only in Concord is our

Více

Milan Kocourek: Sokol a britský exil 1948 a 1968

Milan Kocourek: Sokol a britský exil 1948 a 1968 Milan Kocourek: Sokol a britský exil 1948 a 1968 Nejsem historik, nýbrž rozhlasový novinář a člen Sokola Londýn. Sokolství jsem zdědil od maminky blahé paměti, členky kolínského Sokola. V sedmdesátých

Více

VZNIK OBORU ZDRAVOTNÍ LABORANT

VZNIK OBORU ZDRAVOTNÍ LABORANT VZNIK OBORU ZDRAVOTNÍ LABORANT Zdena Rychnovská, Miloš Nejedlý Obvykle se při různých výročích vzpomíná a nejinak tomu bylo i na 25. jubilejní celostátní konferenci biochemických laborantů BIOLAB 88 v

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 1 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 Mozaika ze vzpomínek a vyprávění účastníků sametové revoluce v Hradci Králové (Projekt Naše revoluce společnosti Člověk v tísni) 14. 11. 2014 2

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

SOKOL e. E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ

SOKOL e. E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ SOKOL e 4 ZPRAVODAJSTVÍ Na sokolské odbojáře 2 nezapomínají Sletové přípravy 3 nabírají tempo Reprezentovali jsme 4 5 Českou republiku na Gymnaestrádě v Lausanne

Více

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005 Kronika města Chrudimě rok 25 Kronika města Chrudimě za rok 25 Obsah: 1. ÚVOD...5 Vládcem roku 25 je Merkur... 5 Nejprve alespoň o některých událostech, jež v tomto roce změnily svět...5 Jak se rodily

Více

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze.

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Bedřich ŠTĚPÁNEK (5.2. 1884 Praha 1943 San Francisco, USA) Případ prvního československého vyslance v USA dr. Bedřicha

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Vladimíra Pěčonková DĚTSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO Olomouc 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Neumeister,

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie

Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie Církev bratrská navázala na bohatou a světlou minulost diakonie v historii Kristova lidu na tomto světě. Začátky

Více

Jednička. Oblastní sněm zvolil nové vedení. Smutné výročí holocaustu. Pánská pasáž otevřena. Pracujeme pro vás. Nevydařený běh Prahou 1

Jednička. Oblastní sněm zvolil nové vedení. Smutné výročí holocaustu. Pánská pasáž otevřena. Pracujeme pro vás. Nevydařený běh Prahou 1 Oblastní sdružení ODS Praha 1 www.odspraha1.cz č. 8 říjen 2011 Jednička Nevydařený běh Prahou 1 Radnice Městské části Praha 1 nesouhlasila s uskutečněním reklamního běhu firmy NIKE. Jak vypadá takový nesouhlas

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy

Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy PŘED 120 LETY se začala uskutečňovat myšlenka domova pro nevidomé Palata a v roce 1893 byl domov otevřen. S velkým obdivem a úctou můžeme dnes ocenit lidský krok našich předků. Bez takovýchto zařízení

Více

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka)

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka) Veltruské listy Jaro je tady!!! www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 2/2012, duben - květen, cena 12,- Kč Řekla bych, že jaro musí být nejoblíbenějším ročním obdobím pro

Více

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ČERVEN 2005 - číslo 6-15,-Kč RADNICE NA PACE Radnice v každém městě byla odedávna nejdůležitější budovou a stávala většinou na náměstí. Lišila se od ostatních

Více

Stopy ve třech stoletích

Stopy ve třech stoletích Stopy ve třech stoletích Ing. Jan Šváb Ze vzpomínek Ing. Švába, ředitele družstva (1991-2009) Ing. Jan Šváb se narodil v roce 1941 v Dolní Dobrouči na Orlickoústecku. Přestože je s družstevnictvím spojen

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Zpráva o průběhu oslav 150. výročí založení první české reálky v Rakovníku Záštita nad oslavami Okresní národní výbor v Rakovníku Městský národní výbor v Rakovníku Delegace na oslavách Ministr školství

Více

Československý rozhlas ve 20. a 30. letech 20. století Czechoslovak Broadcasting Company in the 20's and 30's of the 20th Century

Československý rozhlas ve 20. a 30. letech 20. století Czechoslovak Broadcasting Company in the 20's and 30's of the 20th Century Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra dějin a didaktiky dějepisu Daniel Mrázek Československý rozhlas ve 20. a 30. letech 20. století Czechoslovak Broadcasting Company in the 20's and

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE PROSINEC 2013 OBSAH Úvodní slovo...3 Č á s t I. K historii NKÚ...5 Richard Mandelík: Jak se zrodily zákon o

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více