Slavkovský 12. Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavkovský 12. Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok"

Transkript

1 Slavkovský 12 zpravodaj 2011 Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok všem občanům Horního Slavkova přejí starostka města, radní, zastupitelé a tajemník s pracovníky městského úřadu

2 úvodem Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám vás nad stránkami posledního čísla našeho letošního zpravodaje. Prosinec je měsícem, ve kterém zpravidla bilancujeme uplynulý rok a připravujeme se na prožití nejhezčích svátků v roce, Vánoc. Město by vám chtělo i v letošním roce tyto chvíle zpříjemnit a zpestřit. Snad k tomu přispěje opět inovovaná vánoční výzdoba města spojená s předvánočními, vánočními a novoročními akcemi, se kterými bych vás ráda seznámila. Zcela nově zařazujeme do zpravodaje i termíny duchovních akcí, konaných ve městě či v jeho nejbližším okolí (strana 9). Stejně jako v minulém roce naše město navštíví vánoční Coca Cola kamión. Tentokráte zde bude jen na krátkou chvíli. Přijede za znění známé písně Vánoce jsou tady ve středu 7. prosince a bude stát na náměstí od přibližně do hodin. V sobotu 17. prosince budou v Horním Slavkově opět probíhat již tradiční vánoční trhy s doprovodným programem. Město, jako každoročně, bude mít na náměstí stánek, ke kterému vás od hodin co nejsrdečněji zveme a kde vám se starostou města Arzberg a zastupiteli budeme zdarma podávat čaj, svařené víno, polévku a popřejeme vám krásné vánoční svátky. Na úterý 20. prosince bude pro vás od 16. hodiny připraven Vánoční koncert v podání naší základní umělecké školy v nádherných prostorách Pluhova domu. Další pozoruhodnouí akcí, kterou připravujeme je Novoroční setkání obyvatel na náměstí s ohňostrojem, na který se můžete těšit 1. ledna 2011 v hodin. Na všechny zmíněné akce vás jménem města co nejsrdečněji zvu. Doufám, že se vám budou líbit a přispějí svým dílem k vytvoření příjemné atmosféry, která neodmyslitelně patří k přelomu každého kalendářního roku. Krásné Vánoce a nový rok plný splněných přání vám přeje Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města Den se starostkou se koná od do hodin v kanceláři starostky města. Občané, přijďte v této době konzultovat své stížnosti, připomínky a nápady! Bezplatná doprava občanů na hřbitov Město zajišťuje každou neděli bezplatnou dopravu na místní hřbitov - tam i zpět. Odjezd je z autobusového nádraží ve 14 hodin, odjezd ze hřbitova zpět dle dohody s řidičem. z jednání zastupitelstva města Občané budou mít již příští rok levnější teplo Stížnosti občanů na výši ceny tepla přiměly vedení radnice k záměru podrobit dodávku tepla veřejné soutěži spočívající ve výběru nového nájemce tepelného hospodářství. Do soutěže se přihlásily 4 společnoti: ČEZ Energo, s.r.o., Dalkia s.r.o., Lemigas s.r.o. a Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. Přestože rozhodování o nájmu náleží dle zákona o obcích radě města, bylo toto rozhodování podrobeno veřejnému projednávání na zasedání zastupitelstva města dne , které doporučilo radě města 14 hlasy uzavřít nájemní smlouvu na 5 let se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. Sokolovskou uhelnou si zastupitelé ve středu vybrali za partnera, když ta svou nabídku 448 Kč za GJ (bez DPH) garantovala jako konečnou pro domácnosti. V současnosti platí občané za teplo od spol. BYTY -TEPLO, s.r.o. 519 Kč za GJ bez DPH. Spol. BYTY - TEPLO dosud platila městu Horní Slavkov za pronájem teplofikace 2,5 mil. Kč/rok, Sokolovská uhelná nabídla 3,5 mil. Kč/rok. Zastupitelé schválili vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Na základě mnohých podnětů občanů i vlastních zjištění byla zpracována nová obecně závazná vyhláška, která reaguje na množící se negativní chování některých občanů v určitých lokalitách města, především na chování některých tzv. bezdomovců v okolí dětského hřiště u obchodního domu Tesco. Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce. Vyhláška zakazuje: a) rozdělávání otevřených ohňů (např. ul. Dlouhá, Poštovní, U Lesoparku, Kounice), b) umisťování bytového nebo kempinkového vybavení (např. ul. Dlouhá, Poštovní, U Lesoparku, Kounice) c) stavění stanů a bazénů (ul. Dlouhá, Poštovní, U Lesoparku, Kounice) d) hraní míčových her na náměstích, e) krmení holubů, f) používání zábavní pyrotechniky či ohňostrojů vyjma období od do kalendářního roku g) sezení, stání, polehávání a jízda na kole ve veřejné zeleni (část ul. Školní, v okolí Tesca a nového Domu s pečovatelskou službou a u školských zařízení) Uvedené zákazy neplatí na celém území města (vyjma krmení holubů), ale jen na vybraných lokalitách (shora uvádíme některé z nich). Přesné ohraničení je uvedeno v přílohách, které pro svou obsáhlost ve zpravodaji neuveřejňujeme. Tyto jsou dostupné na webových stránkách města v sekci Radnice - právní předpisy města. Na všechny zákazy je možné po podání žádosti obdržet výjimku. Neuhrazení kupní ceny Jiřím a Ivetou Sátrovou Zastupitelstvo města Horní Slavkov projednalo informaci o nezaplacení kupní ceny z prodeje bytové jednotky v Zahradní ulici v domě č. p. 623 manželi Jiřím a Ivetou Sátrovými a uložilo provést všechny kroky vedoucí k vymožení dlužné částky. V minulém měsíci byl upraven vchod na hřbitov. Zátiší se židlemi aneb Takto by to v našem městě vypadat nemělo... slavkovský zpravodaj 2

3 z radnice Výzva pro předkládání žádostí pro poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Horní Slavkov Město Horní Slavkov informuje o možnosti předkládání žádostí o příspěvek z rozpočtu města na rok Oblast podpory pro poskytování příspěvků zahrnuje: kulturní aktivity vzdělávací aktivity sociální aktivity sportovní a volnočasové aktivity Žádosti o poskytnutí příspěvku budou přijímány výhradně na předepsaných tiskopisech na podatelně Městského úřadu Horní Slavkov v období od 15. listopadu 2011 do 31. prosince 2011 v souladu s pravidly pro poskytování příspěvků města. Tiskopisy pro podání žádostí včetně pravidel naleznete v elektronické podobě na webových stránkách města: nebo je možné si žádosti vyzvednout v kanceláři číslo 209 Odbor sociálních věcí, školství a kultury MěÚ Horní Slavkov. Bližší informace o poskytovaných příspěvcích získáte na telefonním čísle u paní Urbánkové. OSVŠK Další změny ve vydávání občanských průkazů Občanské průkazy bylo možné na MěÚ vyřídit nově pouze do 30. listopadu Počínaje dochází k zásadní změně při podávání žádostí o občanské průkazy. Od tohoto data budou muset bohužel občané měst Horního Slavkova, Krásna i Nové Vsi žádat o občanský průkaz a vyřizovat všechny záležitosti s tím spojené na Městském úřadě v Sokolově, kde budou vydávány nové typy OP se strojově čitelnými údaji a za poplatek i se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. V souvislosti s touto změnou bylo možné na našem MěÚ požádat o vydání stávajícího občanského průkazu nejpozději do Do konce roku 2011 bude možné vyzvednout si u nás již vyhotovené OP. Po tomto datu budou nevyzvednuté OP předány Městskému úřadu v Sokolově. Do je možné požádat o stávající OP ještě na Městském úřadě v Sokolově, od do lze tamtéž vydat pouze občanský průkaz typu BLESK s dobou platnosti 1 měsíc bez správního poplatku. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Jsme si vědomi, že tato úprava občanům stíží vyřizování nejzákladnějšího dokumentu a že občané budou muset vyrazit za občankou na výlet, bohužel však tuto situaci nemůžeme ovlivnit. Technické služby města Horní Slavkov zajišťují prodej palivového dřeva: Smrk, borovice (1prm = 550 Kč), bříza, jíva, vrba, osika, jeřáb (1 prm = 700 Kč vč. DPH a dopravy). Prodej štípaného dřeva délka 30 cm: vrba, topol, lípa (860 Kč), olše, javor, jasan (1.210 Kč), bříza (1.260 Kč), buk, dub, habr (1.460 Kč), smrk, borovice, modřín (1.260 Kč), vejmutovka (960 Kč). Cena je za prostorový metr skládaný vč. DPH. Jehličnaté:1 prm = 0.64 m3, listnaté: 1 prm = 0,54 m3. Zájemci volejte na tel. číslo , Ing. Hoť, správce lesů Horní Slavkov Aktualizace dat v katastru nemovitostí jejich vlastníky Katastrální úřad České republiky eviduje soubor údajů o nemovitostech, zahrnující soupis, popis, geometrické a polohové určení, a dále pak soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálních územích, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a právech a skutečnostech stanovených zákonem např. věcná břemena, zástavní práva, exekuce. Odbor výstavby a životního prostředí čerpá z katastru nemovitostí denně a naráží na neaktuální údaje uvedené v katastru nemovitostí. Vlastníci nemovitostí např. při změně pobytu, často zapomínají změnit adresu i v katastru nemovitostí; vlastníci zahradních chatek v zahrádkářských kolonií mají často v katastru nemovitostí zapsán jen pozemek (zahradu bez chatky); vlastníci nových staveb zapomínají nahlásit číslo popisné nebo číslo evidenční; vlastníci nových nebo dělených/scelených pozemků nezaevidují geometrický plán se změnou hranic a s novými čísly pozemkových parcel apod. Může pak nastat např. situace, kdy nový vlastník se až na katastru nemovitostí dozví, že koupil pouze pozemek a je nucen nemovitost zlegalizovat a vynaložit tak nemalé náklady za geometrický plán zaměření nemovitosti, projektovou dokumentaci, následně požádat odbor výstavby a životního prostředí za legalizaci stavby a jakékoliv úpravy na nemovitosti, které podléhají stavebnímu povolení, nemůže do doby legalizace provádět. Katastrální území Horní Slavkov, Kfely, Bošířany, Ležnice, Ležnička a Třídomí spadá do kompetence Katastrálního úřadu v Sokolově. Odbor výstavby a životního prostředí doporučuje vlastníkům nemovitostí a pozemků provést kontrolu a příp. aktualizovat stávající údaje. Evidenci pozemků, nemovitostí a bližší informace si můžete zkontrolovat z pohodlí domova na internetové stránce Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Horní Slavkov Kontakty na MěÚ Úřední hodiny: pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek Recepce (ústředna) Mgr. Jana Vildumetzová starostka města 1. patro Mgr. Bc. Martin Stark tajemník MěÚ 1. patro odbor kancelář starostky a tajemníka Monika Volfová vedoucí odboru majetku a investic 2. patro Hana Gregorová pověřená zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 2. patro Mgr. Viktorie De Stefanisová vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 2. patro Jana Brendlová pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru 2. patro Alena Urbánková pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí, školství a kultury 1. patro Ing. Jan Kvasnička pověřený zastupováním vedoucího oddělení rozvoje města 1. patro Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ), pro její využití kontaktujte výše uvedená telefonní spojení. 3

4 školství Čtvrťáci ze ZŠ Školní už dnes vědí, že hňup není jen hloupá nadávka Návštěva známé ekologické farmy žáky nadchla, domů se vraceli plni skvělých zážitků. Na podzim nám naše paní učitelky Mgr. L. Křivánková a Mgr. M. Borovičková umožnily, abychom viděli domácí zvířata nejen v učebnici, ale také na vlastní oči. Jeli jsme totiž na nedalekou ekologickou farmu Kozodoj do Staré Role. A opravdu je zde na co se dívat a čemu se přiučit. Chovají tam spoustu zvířat, ale nejvíc jsou zastoupeny lamy, ovce a kozy. Mohli jsme si je pohladit a hlazením zjistit rozdíl v srsti. Ovce ji mají daleko měkčí. Na farmu jsme přivezli suché pečivo, které jsme zvířatům v ohradách směli dávat. Měli jsme radost, jak nám je z dlaně brali a jak jim chutnalo. Na farmě jsme viděli spoustu drobných domácích zvířat kočky, koťata, psa, králíky i prasátka, která měla legrační jména. Například Piškot, Štrúdl, Vánočka. Nebo krocan se jménem Karel IV. A hrdý opravdu byl, hlídal totiž celé hejno hus, kachen a krůt. Trochu jsme se ho báli, tak jsme se šli raději rychle podívat dál do ohrad na krávy a koně. Tam se nám taky moc líbilo. Dozvěděli jsme se, jak moc důležité jsou mouchy, jak obtížné je dojení a viděli jsme, jak dlouhý jazyk má kráva. Ale trochu jako ve škole to přece jenom bylo paní průvodkyně si nás vyzkoušela z názvů zvířecích rodin a musíme se pochválit, zvládli jsme to. Dostali jsme i záludné otázky, jako třeba kdo je to hňup, vůl, jaký je rozdíl mezi kobylou a klisnou a podobně. S tím už nám musely pomoct naše paní učitelky. Snad si to už nebudeme plést. A že tato slova nemáme používat jako nadávku? To už teď taky víme. A než jsme se nadáli, bylo poledne a museli jsme se rozloučit. Ale odjížděli jsme rozhodnuti, že se určitě vrátíme s rodiči, aby ten kousek země plný zvířat mohli vidět taky. Žáci 4. A a 4. B ZŠ Školní informuje Jakou střední školu zvolit? Přestože přijímačky na střední školy budou probíhat až na jaře příštího roku, je třeba, aby již nyní získali žáci 9. ročníků co nejvíce informací potřebných ke správné volbě dalšího studia. Proto jsme připravili pro deváťáky několik akcí, které jim pomohou zorientovat se v nabídkách škol i na trhu práce. Již v říjnu navštívili s paní učitelkou Novákovou a Ketnerovou Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Karlových Varech a výstavu Škola 2012 v prostorách Thermalu. Tato exkurze se stává pro žáky naší školy tradicí a pomáhá jim s volbou střední školy i budoucího povolání. Seznámili se s nabídkou škol v našem regionu a dozvěděli se, jaké profese jsou nejvíce žádané (absolventi těchto škol se snáze uplatní na trhu práce) a kterých je naopak přebytek. Na základě testu osobnosti mohli zjistit, co které povolání obnáší. A samozřejmě si odnesli i spoustu potřebných materiálů. Patnáctiletý člověk není při rozhodování o své budoucnosti sám. Pomáhají mu rodiče. Z tohoto důvodu se v listopadu sešli zákonní zástupci žáků s výchovnou poradkyní, aby se dozvěděli podrobnosti o průběhu přijímacího řízení. Na druhou část schůzky pak přišli vycházející žáci a byli přizváni i zástupci středních škol v našem regionu. Velice nás potěšil velký zájem nejen za strany dětí a rodičů, ale i zástupců středních škol, prezentovalo se jich zde jedenáct. Žáci tak získali konkrétnější představu o studiu na jednotlivých školách. A teď už jen správně vybrat! přespolní běh Družstvo žáků 1. stupně vybojovalo výborné 2. místo v okresních závodech v přespolním běhu a postoupilo do krajské soutěže v Chebu. A zde se žákům opět dařilo - obsadili skvělé 4. místo. návštěva divadla Pohladit si živého koně, to je pro městské dítě fantastický zážitek. A co teprve pravou lamu? Na farmě Kozodoj to není nemožné. Žáci 2. stupně ZŠ Školní navštívili Cheb. Prohlédli si historické náměstí a v rámci našeho kulturního projektu zhlédli v Západočeském divadle představení Soudné sestry. slavkovský zpravodaj 4

5 sport a volný čas Slavkovský podzimní kros s rekordem Ivany Sekyrové Slavkovský podzimní kros, jeden z tradičních dílů celoročního seriálu atletických závodů Ligy běžců Karlovarského kraje, se konal již pojednadvacáté v Horním Slavkově v neděli 30. října Pořadatelem akce byl Školní atletický klub Chodov, kterému je třeba především poděkovat za zachování tradice závodu založeného v roce Jedním z cílů závodu je aktivní propagace atletiky v Horním Slavkově a z tohoto úhlu pohledu je potěšitelný mírný nárůst účasti místních dětí. Ceny pro nejlepší závodníky byly pořízeny a celá akce zabezpečena za finanční podpory Města Horní Slavkov. Poděkování za hladký průběh závodu patří všem pořadatelům, kteří našli zázemí v budově a prostorech fotbalového hřiště místního Spartaku velmi děkujeme. Několik slov k závodu: Za ideálního podzimního počasí a na bezpečných, suchých tratích běželo celkem 148 atletů, z toho šestašedesát dětí ve věku do 15 let. Zaslouženou odměnou pořadatelům pak byla vysoká sportovní úroveň akce, a to především v kategoriích mužů a zároveň opětovné překonání ženského traťového rekordu na m vynikající českou reprezentantkou Ivanou Sekyrovou (16:45 min.). Výsledky krosu jsou k nahlédnutí na stránkách Vladimír Zounar ředitel závodu Ivana Sekyrová v plném tempu. Ilustrační foto internet VÁNOČNÍ COCA-COLA KAMION PŘIJEDE DO NAŠEHO MĚSTA VE STŘEDU 7. PROSINCE 2011 MEZI 18:30-19:00 HOD. BUDE ZDE DO 20:00 HOD. V LETOŠNÍM ROCE MÁ V NAŠEM MĚSTĚ POUZE ZASTÁVKU. PŘIJĎTE NAČERPAT PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRU. Nabídka prodeje starších počítačů z majetku města 1) základová deska: MS-7267 ver. 4.2 (MSI 945 GCM5), Intel Core Duo E MHz, 2 GB RAM, pevný disk: 40 GB, CD-ROM (pouze čtení), Win XP Professional, cena Kč 2) základová deska: MS-7283 ver (MSI G31M2 ver. 1.0), Intel Core 2 Quad ,33 GHz, 2 GB RAM, pevný disk: 40 GB, CD vypalovačka/ DVD čtečka, Win XP Professional, cena: Kč Ivana Kowalíková, tel , POZVÁNKA NA 29. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE V SÁLOVÉ KOPANÉ BERNARD S CUP Termín konání: 25. prosinec 2011 Program: 8.45 hodin - prezence 9.00 hodin - zahájení 9.15 hodin - zahájení zápasů ve skupinách hodin - zápasy o umístění, finálová skupina hodin - slavnostní vyhlášení vítězů a pořadí družstev hodin - posezení ve školní jídelně s pohoštěním družstev Během turnaje je zajištěno občerstvení (párek, limo, pivo, káva, čaj) Startovné: 100,- Kč na každého člena družstva Maximální počet členů družstva: 5 osob Pozvané týmy: Janeček, Oldy, Bernard, Kuchta, Rakeťáci, Beverly, ŽOS - Vtípil, Crazy Team, Kubík, FC WC, Ott Krásno Sponzoři turnaje: Maso uzeniny Kosmák, Žaludko Gustav Ohlédnutí za tenisovou sezónou Jaký byl uplynulý slavkovský tenisový rok 2011? Dá se směle říci, že velmi úspěšný. Naše A družstvo mužů ve složení Libor Jonáš, Bohumil Zeman, Pavel Prágr a Jaroslav Pufler obhájilo v okresním přeboru DC první místo. V krajském kole v Mariánských Lázních jim sice těsně unikl postup do semifinále, ale i tak skončili na krásném 5. místě. Pro žáky a žákyně z našeho města jsme uspořádali jako každý rok dva tenisové turnaje. Jeden se konal v červnu a druhý koncem září. Tradičně byly uspořádány také turnaje dospělých s názvy KMK Granit a Ouřada Cup. Ačkoliv nám letos počasí příliš nepřálo, oba turnaje se nakonec kompletně odehrály a všichni účastníci byli spokojeni. Začátkem měsíce října byl proveden nábor nových dětí a v současnosti se už 18 mladších a starších žáků pod vedením trenérů Puflera a Hošty připravuje na novou sezónu v tělocvičně ZŠ Školní ul. Mgr.Jan Turner, jednatel oddílu tenisu 5

6 tradice Přijel Martin na bílém koni Již tradičně očekávali lidé ve městě Horní Slavkov v pátek odpoledne, v den s magickým datem , příjezd Martina na bílém koni. Celé odpoledne doprovázel bohatý kulturní program, který obstarala vystoupení slavkovských dětí a maňáskové divadlo. Po příjezdu Martina, který opět nezklamal a dostavil se, jak se sluší a patří, na bílém koni, následoval ohňostroj. Ten byl parádní tečkou za vydařenou akcí. Skupinová taneční vystoupení patří vždy k divácky nejvděčnějším. Nejinak tomu bylo i při vítání zimy v Horním Slavkově. Martin na bílém koni se líbil - zvláště když se při bližším pohledu ukázalo, že se na bílém koni centrem města prohání Martina. Slavkovští vyšli i v chladném podvečeru do ulic opravdu v hojném počtu a netrpělivě vyhlíželi příjezd Martina, symbolu nadcházející zimy. slavkovský zpravodaj 6

7 nepřehlédněte MĚSTO HORNÍ SLAVKOV A MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HORNÍ SLAVKOV VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÁNOČNÍ TRHY SOBOTA NÁMĚSTÍ, AŽ HODIN MĚSTO HORNÍ SLAVKOV VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VÁNOČNÍ KONCERT ÚTERÝ PLUHŮV DŮM, HODIN Spolufinancováno ncováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do Vaší budoucnosti. Mitfinanziert von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung. Investitionen in Ihre Zukunft. ZIEL 3 CÍL 3 Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do Vaší budoucnosti. Mitfinanziert von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung. Investitionen in Ihre Zukunft. ZIEL 3 CÍL 3 MĚSTO HORNÍ SLAVKOV A MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HORNÍ SLAVKOV VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA NOVOROČNÍ SETKÁNÍ A NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ NEDĚLE NÁMĚSTÍ, HODIN Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do Vaší budoucnosti. Mitfinanziert von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung. Investitionen in Ihre Zukunft. ZIEL 3 CÍL 3 7

8 různé M ě s t o v p r o m ě n á c h č a s u V této rubrice přinášíme fotografie pozoruhodných míst našeho města a jeho nejbližšího okolí. Můžete tak porovnávat historii se současností - zvláště když se budeme snažit u historických fotografií uvádět také dostupné informace. Nedatovaná fotografie věnovaná paní Marií Tušíkovou Dnes představujeme Zádušní svítilnu u kostela sv. Jiří v Kostelní ulici Na podstavci je umístěn točitý sloup s vegetativními motivy, na konci je umístěna tříboká kaplička původně s vnitřní výmalbou nebeské sféry. Sloup se dostal na své nynější místo zřejmě při přestavbě hřbitova roku Jedná se o ojedinělou památku v rámci střední Evropy. Nová pomoc pro rodiny s dětmi s mentálním postižením Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb představuje novou sociální službu s názvem raná péče. Jedná se o terénní sociální službu poskytovanou těm rodinám, ve kterých se narodilo a vyrůstá dítě se zdravotním postižením. Služba byla zahájena v červnu 2011 a stala se jediným poskytovatelem rané péče pro rodiny z Karlovarského kraje, které mají děti s mentálním postižením do 7 let věku. Ranou péči lze charakterizovat jako preventivní sociální službu, která má dva cíle. Prvním cílem je snižování vlivu handicapu na zdravý rozvoj dítěte a druhým cílem je zabránění vzniku negativních dopadů na rodinu. Zejména se jedná o podporu rozvoje schopností dítěte s ohledem na jeho potřeby, posílení vytváření společenských vazeb rodiny a její aktivní zapojování do běžného života. Smyslem rané péče je podporovat rodinu tak, aby překonala nelehkou životní situaci, která ji provází hlavně v období narození potomka, ale i při jeho výchově. Rodina musí nabýt přesvědčení, že každá situace je zvládnutelná řekl na úvod Vladimír Paleček, sociální pracovník rané péče. Raná péče se jako terénní služba poskytuje v domácím prostředí rodiny, které dodává malým dětem pocit klidu a bezpečí. Pravidelné konzultace jsou zajišťovány sociálním pracovníkem v rozmezí 3 4 týdnů. V období mezi jednotlivými konzultacemi se rodiče mohou obrátit o radu a informaci na sociálního pracovníka na telefonním čísle nebo na ové adrese Smysl naší práce spatřujeme v pomoci celé rodině, a to od prvních dnů, kdy jí byla sdělena diagnóza dítěte. Rodičům poskytujeme specializované poradenství, rovněž pomáháme se zajištěním odborných vyšetření dítěte, s výběrem kompenzačních pomůcek a zejména s výchovně - vzdělávacími otázkami týkajícími se samotného dítěte řekl Vladimír Paleček. Raná péče je poskytována zdarma a v rozsahu, o který má rodina zájem. Bližší informace lze získat na telefonním čísle nebo ové adrese Bc. Vladimír Paleček, Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o.. slavkovský zpravodaj 8

9 kulturní kalendář na prosinec kino promítá MěKS Horní Slavkov úterý 13. prosince, a hodin Bastardi České drama, 81 minut, od 12let Režie: Jan Lengyel Hrají: Tomáš Magnusek, Ivana Buková, Ladislav Potměšil, Jaroslava Obermajerová, Jan Přeučil, Blanka Bohdanová a další Film nahlíží do znepokojivého prostředí speciálních (dříve zvláštních) škol, na jehož pozadí se odehrává drama lidských tragédií. Je smutným faktem, že ani prokázané násilné trestné činy mladistvých nekončí díky stávající legislativě potrestáním viníků a izolací těchto jedinců od společnosti a jejich resocializací. Ve filmu uvidíme tristní obraz současného stavu těchto škol a budeme sledovat příběh mladého učitele, jehož pohnutky učit na této škole nejsou tak čisté, jak se na první pohled zdálo úterý 20. prosince, a hodin V peřině Český komediální muzikál, 2011, 103 min. Režie: F. A. Brabec Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Amélie Pokorná, Matěj Převrátil, Bolek Polívka, Eliška Balzerová, Nina Divíšková, Arnošt Goldflam, Jiří Mádl, Anna Stropnická, Nikol Moravcová, Milan Šteindler, Marek Vašut, Tatiana Vilhelmová Film V peřině je hudební komedie v rozverném letním stylu Mamma Mia. V uvolněné atmosféře, kdy všichni tančili rock n roll a po ulicích se proháněly růžové cadillacy, ožijí dobré i zlé sny, které se ukrývají v našich peřinách. Hudební dobrodružství pak vyvrcholí přímo v magickém polštářovém světě snů Muzeum Horní Slavkov Vánoční výstava a soutěž V Muzeu Horní Slavkov se koná výstava Vánoční anděl spojená s tradiční předvánoční soutěží. Hlasovat v soutěži o nejkrásnějšího anděla bude možné od do a o dva dny později, , se v muzeu od 16 hodin uskuteční vyhlášení vítězů a také předání cen. Hlasovací kupon najdete na straně 10. neděle 4. prosince Večerníčková párty Hraje DJ Jirka Němec Odpolední diskotéka pro děti v maskách večerníčkových postav, pro které jsou také připraveny soutěže. Vstupné pro děti v kostýmu: 5 Kč Vstupné pro děti bez kostýmu: 15 Kč Vstupné pro dospělé osoby: 20 Kč Překvapení se děti dočkají v samém závěru diskotéky a... možná přijde i Mikuláš! bohoslužby sobota 24. prosince Vigilie slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ Krásno hodin Na dobrý úmysl Loket hodin Za farníky Ležnice hodin Na dobrý úmysl kaple sv. Jana Nepomuckého neděle 25. prosince Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ Loket hodin Za farníky Horní Slavkov hod. Na dobrý úmysl obřadní síň Městského kulturního střediska Krásno hodin Na dobrý úmysl sobota 31. prosince Sv. Silvestra I., papeže Loket hodin Na dobrý úmysl neděle 1. ledna Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE Loket hodin Za farníky Horní Slavkov hod. Na dobrý úmysl obřadní síň Městského kulturního střediska Krásno hodin Na dobrý úmysl kulturně - společenské akce Základní umělecká škola srdečně zve milovníky hudby na tři Vánoční koncerty které se budou konat v těchto místech a termínech: 8. prosince v hodin v rytířském sálu hradu Loket 15. prosince v hodin v divadelním sále MěKS a 20. prosince v hodin v Pluhově domě v Horním Slavkově čtvrtek 1. prosince SKANDÁL aneb show travesti skupiny od hodin v MěKS Horní Slavkov Předprodej vstupenek v hodnotě 120 Kč zajišťuje MěKS, podrobné informace získáte na tel. číslech a sobota 17. prosince Vánoční trhy se stánkem pro Stonožku v režii ZŠ Školní Prodejem výrobků pomáhají naše děti méně šťastným dětem na celém světě Program od do19.00 hodin: Staročeský jarmark Prodej vánočních kaprů a stromků (na náměstí) Výstava betlémů (v MěKS) Štrůdliáda III. ročník soutěže o nejchutnější štrúdl Vystoupení dětí sobota 17. prosince od hodin Kapr na modro Velký sále MěKS Místní organizace ODS zve srdečně všechny občany na soutěž ve střelbě vzduchovou zbraní na 10 m. Kategorie: muži, ženy, děti 20 nejlepších střelců získává cenu: 1ks vánočního kapra! neděle 18. prosince Pohádka o hvězdičce Martičce Na Malou scénu MěKS zve od hodin loutkářský soubor Rolnička Vstupné: 10 Kč čtvrtek 29. prosince Předsilvestrovská diskotéka DJ Pepa a Jirka Němec hraje k tanci i poslechu od do hodin Vstupné: 50 Kč akce v lednu 2012 neděle 1. ledna Novoroční setkání sobota 14. ledna Reprezentační ples města od hodin v Městském kulturním středisku S programem budete seznámeni v dalším čísle zpravodaje. Vstupenky lze zakoupit v Městském kulturním středisku nebo na recepci Městského úřadu. 9

10 zajímavosti Lékařská služba první pomoci - zubní služba zajištěna v Karlových Varech v budově vedle areálu Nemocnice vpravo, přístup ze Zbrojnické ul., tel. č.: , všední den hodin sobota, neděle, svátky hodin Lékařská služba první pomoci pro dospělé areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. patro, tel. č.: , všední den hodin sobota, neděle, svátky hodin Lékařská služba první pomoci pro děti areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon E, 3. patro, tel. č.: , všední den hodin sobota, neděle, svátky hodin L y ž a ř s k ý v l e k bude opět v provozu Provozní doba vleku v pracovních dnech: 13:30 16:30 hod. O víkendech: dopolední lyžování: 10:00 13:00 hod. odpolední lyžování: 13:00 16:00 hod. Cena jízdného: půldenní: děti 40 Kč, dospělí 70 Kč celodenní: děti 60 Kč, dospělí 110 Kč jednotlivá jízda: 10 Kč Dispečink rychlé záchranné služby: pro celý kraj na telefonu: Tel. číslo 155 slouží pouze jako tísňové volání pro stavy ohrožující život! Krajský úřad Karlovarského kraje provozuje speciální telefonní linku , na které je možné získat 24 hodin denně informace o místě a provozní době Lékařské služby první pomoci Zubní pohotovost v Sokolově: zubní pohotovost v Sokolově nemocnice Sokolov, pavilón C, 3. patro, ordinační hodiny o víkendech a svátcích od , telefon Informace o provozu lyžařského vleku můžete získat na tel. č Mgr. Jan Turner - nebo na webových stránkách města. slavkovský zpravodaj 10

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA NA ROK 2011

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA NA ROK 2011 MĚSTO HORNÍ SLAVKOV KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA NA ROK 2011 Váţení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) ze 4. zasedání Rady města, konaného dne 24. 02. 2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích města Jílového Zastupitelstvo města

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Příloha č.2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Standardy kvality sociálních služeb STANDARD č. 7 Organizace: Náhradním rodinám, o.p.s. Statutární orgán:

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti Vážení spoluobčané, dostáváte první číslo Občasníku OÚ Rájec, vydávané v roce, kdy proběhnou volby do Poslanecké sněmovny PČR, do Senátu a na podzim volby do zastupitelstev obcí. Je na každém z Vás, koho

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Vás srdečn ě zve na oslavu MDŽ, která se koná v sobotu 5. března. od 14 hodin na sále kulturního domu v

Vás srdečn ě zve na oslavu MDŽ, která se koná v sobotu 5. března. od 14 hodin na sále kulturního domu v 3/2011 Dětský karneval V sobotu 12. února se konal tradiční dětský karneval. Sešlo se více jak šedesát dětí. Členky ČSŽ připravily pro děti program i občerstvení. Sálem se hemžily princezny, kouzelníci,

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více