Slavkovský 12. Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavkovský 12. Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok"

Transkript

1 Slavkovský 12 zpravodaj 2011 Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok všem občanům Horního Slavkova přejí starostka města, radní, zastupitelé a tajemník s pracovníky městského úřadu

2 úvodem Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám vás nad stránkami posledního čísla našeho letošního zpravodaje. Prosinec je měsícem, ve kterém zpravidla bilancujeme uplynulý rok a připravujeme se na prožití nejhezčích svátků v roce, Vánoc. Město by vám chtělo i v letošním roce tyto chvíle zpříjemnit a zpestřit. Snad k tomu přispěje opět inovovaná vánoční výzdoba města spojená s předvánočními, vánočními a novoročními akcemi, se kterými bych vás ráda seznámila. Zcela nově zařazujeme do zpravodaje i termíny duchovních akcí, konaných ve městě či v jeho nejbližším okolí (strana 9). Stejně jako v minulém roce naše město navštíví vánoční Coca Cola kamión. Tentokráte zde bude jen na krátkou chvíli. Přijede za znění známé písně Vánoce jsou tady ve středu 7. prosince a bude stát na náměstí od přibližně do hodin. V sobotu 17. prosince budou v Horním Slavkově opět probíhat již tradiční vánoční trhy s doprovodným programem. Město, jako každoročně, bude mít na náměstí stánek, ke kterému vás od hodin co nejsrdečněji zveme a kde vám se starostou města Arzberg a zastupiteli budeme zdarma podávat čaj, svařené víno, polévku a popřejeme vám krásné vánoční svátky. Na úterý 20. prosince bude pro vás od 16. hodiny připraven Vánoční koncert v podání naší základní umělecké školy v nádherných prostorách Pluhova domu. Další pozoruhodnouí akcí, kterou připravujeme je Novoroční setkání obyvatel na náměstí s ohňostrojem, na který se můžete těšit 1. ledna 2011 v hodin. Na všechny zmíněné akce vás jménem města co nejsrdečněji zvu. Doufám, že se vám budou líbit a přispějí svým dílem k vytvoření příjemné atmosféry, která neodmyslitelně patří k přelomu každého kalendářního roku. Krásné Vánoce a nový rok plný splněných přání vám přeje Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města Den se starostkou se koná od do hodin v kanceláři starostky města. Občané, přijďte v této době konzultovat své stížnosti, připomínky a nápady! Bezplatná doprava občanů na hřbitov Město zajišťuje každou neděli bezplatnou dopravu na místní hřbitov - tam i zpět. Odjezd je z autobusového nádraží ve 14 hodin, odjezd ze hřbitova zpět dle dohody s řidičem. z jednání zastupitelstva města Občané budou mít již příští rok levnější teplo Stížnosti občanů na výši ceny tepla přiměly vedení radnice k záměru podrobit dodávku tepla veřejné soutěži spočívající ve výběru nového nájemce tepelného hospodářství. Do soutěže se přihlásily 4 společnoti: ČEZ Energo, s.r.o., Dalkia s.r.o., Lemigas s.r.o. a Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. Přestože rozhodování o nájmu náleží dle zákona o obcích radě města, bylo toto rozhodování podrobeno veřejnému projednávání na zasedání zastupitelstva města dne , které doporučilo radě města 14 hlasy uzavřít nájemní smlouvu na 5 let se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. Sokolovskou uhelnou si zastupitelé ve středu vybrali za partnera, když ta svou nabídku 448 Kč za GJ (bez DPH) garantovala jako konečnou pro domácnosti. V současnosti platí občané za teplo od spol. BYTY -TEPLO, s.r.o. 519 Kč za GJ bez DPH. Spol. BYTY - TEPLO dosud platila městu Horní Slavkov za pronájem teplofikace 2,5 mil. Kč/rok, Sokolovská uhelná nabídla 3,5 mil. Kč/rok. Zastupitelé schválili vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Na základě mnohých podnětů občanů i vlastních zjištění byla zpracována nová obecně závazná vyhláška, která reaguje na množící se negativní chování některých občanů v určitých lokalitách města, především na chování některých tzv. bezdomovců v okolí dětského hřiště u obchodního domu Tesco. Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce. Vyhláška zakazuje: a) rozdělávání otevřených ohňů (např. ul. Dlouhá, Poštovní, U Lesoparku, Kounice), b) umisťování bytového nebo kempinkového vybavení (např. ul. Dlouhá, Poštovní, U Lesoparku, Kounice) c) stavění stanů a bazénů (ul. Dlouhá, Poštovní, U Lesoparku, Kounice) d) hraní míčových her na náměstích, e) krmení holubů, f) používání zábavní pyrotechniky či ohňostrojů vyjma období od do kalendářního roku g) sezení, stání, polehávání a jízda na kole ve veřejné zeleni (část ul. Školní, v okolí Tesca a nového Domu s pečovatelskou službou a u školských zařízení) Uvedené zákazy neplatí na celém území města (vyjma krmení holubů), ale jen na vybraných lokalitách (shora uvádíme některé z nich). Přesné ohraničení je uvedeno v přílohách, které pro svou obsáhlost ve zpravodaji neuveřejňujeme. Tyto jsou dostupné na webových stránkách města v sekci Radnice - právní předpisy města. Na všechny zákazy je možné po podání žádosti obdržet výjimku. Neuhrazení kupní ceny Jiřím a Ivetou Sátrovou Zastupitelstvo města Horní Slavkov projednalo informaci o nezaplacení kupní ceny z prodeje bytové jednotky v Zahradní ulici v domě č. p. 623 manželi Jiřím a Ivetou Sátrovými a uložilo provést všechny kroky vedoucí k vymožení dlužné částky. V minulém měsíci byl upraven vchod na hřbitov. Zátiší se židlemi aneb Takto by to v našem městě vypadat nemělo... slavkovský zpravodaj 2

3 z radnice Výzva pro předkládání žádostí pro poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Horní Slavkov Město Horní Slavkov informuje o možnosti předkládání žádostí o příspěvek z rozpočtu města na rok Oblast podpory pro poskytování příspěvků zahrnuje: kulturní aktivity vzdělávací aktivity sociální aktivity sportovní a volnočasové aktivity Žádosti o poskytnutí příspěvku budou přijímány výhradně na předepsaných tiskopisech na podatelně Městského úřadu Horní Slavkov v období od 15. listopadu 2011 do 31. prosince 2011 v souladu s pravidly pro poskytování příspěvků města. Tiskopisy pro podání žádostí včetně pravidel naleznete v elektronické podobě na webových stránkách města: nebo je možné si žádosti vyzvednout v kanceláři číslo 209 Odbor sociálních věcí, školství a kultury MěÚ Horní Slavkov. Bližší informace o poskytovaných příspěvcích získáte na telefonním čísle u paní Urbánkové. OSVŠK Další změny ve vydávání občanských průkazů Občanské průkazy bylo možné na MěÚ vyřídit nově pouze do 30. listopadu Počínaje dochází k zásadní změně při podávání žádostí o občanské průkazy. Od tohoto data budou muset bohužel občané měst Horního Slavkova, Krásna i Nové Vsi žádat o občanský průkaz a vyřizovat všechny záležitosti s tím spojené na Městském úřadě v Sokolově, kde budou vydávány nové typy OP se strojově čitelnými údaji a za poplatek i se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. V souvislosti s touto změnou bylo možné na našem MěÚ požádat o vydání stávajícího občanského průkazu nejpozději do Do konce roku 2011 bude možné vyzvednout si u nás již vyhotovené OP. Po tomto datu budou nevyzvednuté OP předány Městskému úřadu v Sokolově. Do je možné požádat o stávající OP ještě na Městském úřadě v Sokolově, od do lze tamtéž vydat pouze občanský průkaz typu BLESK s dobou platnosti 1 měsíc bez správního poplatku. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Jsme si vědomi, že tato úprava občanům stíží vyřizování nejzákladnějšího dokumentu a že občané budou muset vyrazit za občankou na výlet, bohužel však tuto situaci nemůžeme ovlivnit. Technické služby města Horní Slavkov zajišťují prodej palivového dřeva: Smrk, borovice (1prm = 550 Kč), bříza, jíva, vrba, osika, jeřáb (1 prm = 700 Kč vč. DPH a dopravy). Prodej štípaného dřeva délka 30 cm: vrba, topol, lípa (860 Kč), olše, javor, jasan (1.210 Kč), bříza (1.260 Kč), buk, dub, habr (1.460 Kč), smrk, borovice, modřín (1.260 Kč), vejmutovka (960 Kč). Cena je za prostorový metr skládaný vč. DPH. Jehličnaté:1 prm = 0.64 m3, listnaté: 1 prm = 0,54 m3. Zájemci volejte na tel. číslo , Ing. Hoť, správce lesů Horní Slavkov Aktualizace dat v katastru nemovitostí jejich vlastníky Katastrální úřad České republiky eviduje soubor údajů o nemovitostech, zahrnující soupis, popis, geometrické a polohové určení, a dále pak soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálních územích, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a právech a skutečnostech stanovených zákonem např. věcná břemena, zástavní práva, exekuce. Odbor výstavby a životního prostředí čerpá z katastru nemovitostí denně a naráží na neaktuální údaje uvedené v katastru nemovitostí. Vlastníci nemovitostí např. při změně pobytu, často zapomínají změnit adresu i v katastru nemovitostí; vlastníci zahradních chatek v zahrádkářských kolonií mají často v katastru nemovitostí zapsán jen pozemek (zahradu bez chatky); vlastníci nových staveb zapomínají nahlásit číslo popisné nebo číslo evidenční; vlastníci nových nebo dělených/scelených pozemků nezaevidují geometrický plán se změnou hranic a s novými čísly pozemkových parcel apod. Může pak nastat např. situace, kdy nový vlastník se až na katastru nemovitostí dozví, že koupil pouze pozemek a je nucen nemovitost zlegalizovat a vynaložit tak nemalé náklady za geometrický plán zaměření nemovitosti, projektovou dokumentaci, následně požádat odbor výstavby a životního prostředí za legalizaci stavby a jakékoliv úpravy na nemovitosti, které podléhají stavebnímu povolení, nemůže do doby legalizace provádět. Katastrální území Horní Slavkov, Kfely, Bošířany, Ležnice, Ležnička a Třídomí spadá do kompetence Katastrálního úřadu v Sokolově. Odbor výstavby a životního prostředí doporučuje vlastníkům nemovitostí a pozemků provést kontrolu a příp. aktualizovat stávající údaje. Evidenci pozemků, nemovitostí a bližší informace si můžete zkontrolovat z pohodlí domova na internetové stránce Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Horní Slavkov Kontakty na MěÚ Úřední hodiny: pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek Recepce (ústředna) Mgr. Jana Vildumetzová starostka města 1. patro Mgr. Bc. Martin Stark tajemník MěÚ 1. patro odbor kancelář starostky a tajemníka Monika Volfová vedoucí odboru majetku a investic 2. patro Hana Gregorová pověřená zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 2. patro Mgr. Viktorie De Stefanisová vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 2. patro Jana Brendlová pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru 2. patro Alena Urbánková pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí, školství a kultury 1. patro Ing. Jan Kvasnička pověřený zastupováním vedoucího oddělení rozvoje města 1. patro Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ), pro její využití kontaktujte výše uvedená telefonní spojení. 3

4 školství Čtvrťáci ze ZŠ Školní už dnes vědí, že hňup není jen hloupá nadávka Návštěva známé ekologické farmy žáky nadchla, domů se vraceli plni skvělých zážitků. Na podzim nám naše paní učitelky Mgr. L. Křivánková a Mgr. M. Borovičková umožnily, abychom viděli domácí zvířata nejen v učebnici, ale také na vlastní oči. Jeli jsme totiž na nedalekou ekologickou farmu Kozodoj do Staré Role. A opravdu je zde na co se dívat a čemu se přiučit. Chovají tam spoustu zvířat, ale nejvíc jsou zastoupeny lamy, ovce a kozy. Mohli jsme si je pohladit a hlazením zjistit rozdíl v srsti. Ovce ji mají daleko měkčí. Na farmu jsme přivezli suché pečivo, které jsme zvířatům v ohradách směli dávat. Měli jsme radost, jak nám je z dlaně brali a jak jim chutnalo. Na farmě jsme viděli spoustu drobných domácích zvířat kočky, koťata, psa, králíky i prasátka, která měla legrační jména. Například Piškot, Štrúdl, Vánočka. Nebo krocan se jménem Karel IV. A hrdý opravdu byl, hlídal totiž celé hejno hus, kachen a krůt. Trochu jsme se ho báli, tak jsme se šli raději rychle podívat dál do ohrad na krávy a koně. Tam se nám taky moc líbilo. Dozvěděli jsme se, jak moc důležité jsou mouchy, jak obtížné je dojení a viděli jsme, jak dlouhý jazyk má kráva. Ale trochu jako ve škole to přece jenom bylo paní průvodkyně si nás vyzkoušela z názvů zvířecích rodin a musíme se pochválit, zvládli jsme to. Dostali jsme i záludné otázky, jako třeba kdo je to hňup, vůl, jaký je rozdíl mezi kobylou a klisnou a podobně. S tím už nám musely pomoct naše paní učitelky. Snad si to už nebudeme plést. A že tato slova nemáme používat jako nadávku? To už teď taky víme. A než jsme se nadáli, bylo poledne a museli jsme se rozloučit. Ale odjížděli jsme rozhodnuti, že se určitě vrátíme s rodiči, aby ten kousek země plný zvířat mohli vidět taky. Žáci 4. A a 4. B ZŠ Školní informuje Jakou střední školu zvolit? Přestože přijímačky na střední školy budou probíhat až na jaře příštího roku, je třeba, aby již nyní získali žáci 9. ročníků co nejvíce informací potřebných ke správné volbě dalšího studia. Proto jsme připravili pro deváťáky několik akcí, které jim pomohou zorientovat se v nabídkách škol i na trhu práce. Již v říjnu navštívili s paní učitelkou Novákovou a Ketnerovou Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Karlových Varech a výstavu Škola 2012 v prostorách Thermalu. Tato exkurze se stává pro žáky naší školy tradicí a pomáhá jim s volbou střední školy i budoucího povolání. Seznámili se s nabídkou škol v našem regionu a dozvěděli se, jaké profese jsou nejvíce žádané (absolventi těchto škol se snáze uplatní na trhu práce) a kterých je naopak přebytek. Na základě testu osobnosti mohli zjistit, co které povolání obnáší. A samozřejmě si odnesli i spoustu potřebných materiálů. Patnáctiletý člověk není při rozhodování o své budoucnosti sám. Pomáhají mu rodiče. Z tohoto důvodu se v listopadu sešli zákonní zástupci žáků s výchovnou poradkyní, aby se dozvěděli podrobnosti o průběhu přijímacího řízení. Na druhou část schůzky pak přišli vycházející žáci a byli přizváni i zástupci středních škol v našem regionu. Velice nás potěšil velký zájem nejen za strany dětí a rodičů, ale i zástupců středních škol, prezentovalo se jich zde jedenáct. Žáci tak získali konkrétnější představu o studiu na jednotlivých školách. A teď už jen správně vybrat! přespolní běh Družstvo žáků 1. stupně vybojovalo výborné 2. místo v okresních závodech v přespolním běhu a postoupilo do krajské soutěže v Chebu. A zde se žákům opět dařilo - obsadili skvělé 4. místo. návštěva divadla Pohladit si živého koně, to je pro městské dítě fantastický zážitek. A co teprve pravou lamu? Na farmě Kozodoj to není nemožné. Žáci 2. stupně ZŠ Školní navštívili Cheb. Prohlédli si historické náměstí a v rámci našeho kulturního projektu zhlédli v Západočeském divadle představení Soudné sestry. slavkovský zpravodaj 4

5 sport a volný čas Slavkovský podzimní kros s rekordem Ivany Sekyrové Slavkovský podzimní kros, jeden z tradičních dílů celoročního seriálu atletických závodů Ligy běžců Karlovarského kraje, se konal již pojednadvacáté v Horním Slavkově v neděli 30. října Pořadatelem akce byl Školní atletický klub Chodov, kterému je třeba především poděkovat za zachování tradice závodu založeného v roce Jedním z cílů závodu je aktivní propagace atletiky v Horním Slavkově a z tohoto úhlu pohledu je potěšitelný mírný nárůst účasti místních dětí. Ceny pro nejlepší závodníky byly pořízeny a celá akce zabezpečena za finanční podpory Města Horní Slavkov. Poděkování za hladký průběh závodu patří všem pořadatelům, kteří našli zázemí v budově a prostorech fotbalového hřiště místního Spartaku velmi děkujeme. Několik slov k závodu: Za ideálního podzimního počasí a na bezpečných, suchých tratích běželo celkem 148 atletů, z toho šestašedesát dětí ve věku do 15 let. Zaslouženou odměnou pořadatelům pak byla vysoká sportovní úroveň akce, a to především v kategoriích mužů a zároveň opětovné překonání ženského traťového rekordu na m vynikající českou reprezentantkou Ivanou Sekyrovou (16:45 min.). Výsledky krosu jsou k nahlédnutí na stránkách Vladimír Zounar ředitel závodu Ivana Sekyrová v plném tempu. Ilustrační foto internet VÁNOČNÍ COCA-COLA KAMION PŘIJEDE DO NAŠEHO MĚSTA VE STŘEDU 7. PROSINCE 2011 MEZI 18:30-19:00 HOD. BUDE ZDE DO 20:00 HOD. V LETOŠNÍM ROCE MÁ V NAŠEM MĚSTĚ POUZE ZASTÁVKU. PŘIJĎTE NAČERPAT PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRU. Nabídka prodeje starších počítačů z majetku města 1) základová deska: MS-7267 ver. 4.2 (MSI 945 GCM5), Intel Core Duo E MHz, 2 GB RAM, pevný disk: 40 GB, CD-ROM (pouze čtení), Win XP Professional, cena Kč 2) základová deska: MS-7283 ver (MSI G31M2 ver. 1.0), Intel Core 2 Quad ,33 GHz, 2 GB RAM, pevný disk: 40 GB, CD vypalovačka/ DVD čtečka, Win XP Professional, cena: Kč Ivana Kowalíková, tel , POZVÁNKA NA 29. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE V SÁLOVÉ KOPANÉ BERNARD S CUP Termín konání: 25. prosinec 2011 Program: 8.45 hodin - prezence 9.00 hodin - zahájení 9.15 hodin - zahájení zápasů ve skupinách hodin - zápasy o umístění, finálová skupina hodin - slavnostní vyhlášení vítězů a pořadí družstev hodin - posezení ve školní jídelně s pohoštěním družstev Během turnaje je zajištěno občerstvení (párek, limo, pivo, káva, čaj) Startovné: 100,- Kč na každého člena družstva Maximální počet členů družstva: 5 osob Pozvané týmy: Janeček, Oldy, Bernard, Kuchta, Rakeťáci, Beverly, ŽOS - Vtípil, Crazy Team, Kubík, FC WC, Ott Krásno Sponzoři turnaje: Maso uzeniny Kosmák, Žaludko Gustav Ohlédnutí za tenisovou sezónou Jaký byl uplynulý slavkovský tenisový rok 2011? Dá se směle říci, že velmi úspěšný. Naše A družstvo mužů ve složení Libor Jonáš, Bohumil Zeman, Pavel Prágr a Jaroslav Pufler obhájilo v okresním přeboru DC první místo. V krajském kole v Mariánských Lázních jim sice těsně unikl postup do semifinále, ale i tak skončili na krásném 5. místě. Pro žáky a žákyně z našeho města jsme uspořádali jako každý rok dva tenisové turnaje. Jeden se konal v červnu a druhý koncem září. Tradičně byly uspořádány také turnaje dospělých s názvy KMK Granit a Ouřada Cup. Ačkoliv nám letos počasí příliš nepřálo, oba turnaje se nakonec kompletně odehrály a všichni účastníci byli spokojeni. Začátkem měsíce října byl proveden nábor nových dětí a v současnosti se už 18 mladších a starších žáků pod vedením trenérů Puflera a Hošty připravuje na novou sezónu v tělocvičně ZŠ Školní ul. Mgr.Jan Turner, jednatel oddílu tenisu 5

6 tradice Přijel Martin na bílém koni Již tradičně očekávali lidé ve městě Horní Slavkov v pátek odpoledne, v den s magickým datem , příjezd Martina na bílém koni. Celé odpoledne doprovázel bohatý kulturní program, který obstarala vystoupení slavkovských dětí a maňáskové divadlo. Po příjezdu Martina, který opět nezklamal a dostavil se, jak se sluší a patří, na bílém koni, následoval ohňostroj. Ten byl parádní tečkou za vydařenou akcí. Skupinová taneční vystoupení patří vždy k divácky nejvděčnějším. Nejinak tomu bylo i při vítání zimy v Horním Slavkově. Martin na bílém koni se líbil - zvláště když se při bližším pohledu ukázalo, že se na bílém koni centrem města prohání Martina. Slavkovští vyšli i v chladném podvečeru do ulic opravdu v hojném počtu a netrpělivě vyhlíželi příjezd Martina, symbolu nadcházející zimy. slavkovský zpravodaj 6

7 nepřehlédněte MĚSTO HORNÍ SLAVKOV A MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HORNÍ SLAVKOV VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÁNOČNÍ TRHY SOBOTA NÁMĚSTÍ, AŽ HODIN MĚSTO HORNÍ SLAVKOV VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VÁNOČNÍ KONCERT ÚTERÝ PLUHŮV DŮM, HODIN Spolufinancováno ncováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do Vaší budoucnosti. Mitfinanziert von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung. Investitionen in Ihre Zukunft. ZIEL 3 CÍL 3 Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do Vaší budoucnosti. Mitfinanziert von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung. Investitionen in Ihre Zukunft. ZIEL 3 CÍL 3 MĚSTO HORNÍ SLAVKOV A MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HORNÍ SLAVKOV VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA NOVOROČNÍ SETKÁNÍ A NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ NEDĚLE NÁMĚSTÍ, HODIN Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do Vaší budoucnosti. Mitfinanziert von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung. Investitionen in Ihre Zukunft. ZIEL 3 CÍL 3 7

8 různé M ě s t o v p r o m ě n á c h č a s u V této rubrice přinášíme fotografie pozoruhodných míst našeho města a jeho nejbližšího okolí. Můžete tak porovnávat historii se současností - zvláště když se budeme snažit u historických fotografií uvádět také dostupné informace. Nedatovaná fotografie věnovaná paní Marií Tušíkovou Dnes představujeme Zádušní svítilnu u kostela sv. Jiří v Kostelní ulici Na podstavci je umístěn točitý sloup s vegetativními motivy, na konci je umístěna tříboká kaplička původně s vnitřní výmalbou nebeské sféry. Sloup se dostal na své nynější místo zřejmě při přestavbě hřbitova roku Jedná se o ojedinělou památku v rámci střední Evropy. Nová pomoc pro rodiny s dětmi s mentálním postižením Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb představuje novou sociální službu s názvem raná péče. Jedná se o terénní sociální službu poskytovanou těm rodinám, ve kterých se narodilo a vyrůstá dítě se zdravotním postižením. Služba byla zahájena v červnu 2011 a stala se jediným poskytovatelem rané péče pro rodiny z Karlovarského kraje, které mají děti s mentálním postižením do 7 let věku. Ranou péči lze charakterizovat jako preventivní sociální službu, která má dva cíle. Prvním cílem je snižování vlivu handicapu na zdravý rozvoj dítěte a druhým cílem je zabránění vzniku negativních dopadů na rodinu. Zejména se jedná o podporu rozvoje schopností dítěte s ohledem na jeho potřeby, posílení vytváření společenských vazeb rodiny a její aktivní zapojování do běžného života. Smyslem rané péče je podporovat rodinu tak, aby překonala nelehkou životní situaci, která ji provází hlavně v období narození potomka, ale i při jeho výchově. Rodina musí nabýt přesvědčení, že každá situace je zvládnutelná řekl na úvod Vladimír Paleček, sociální pracovník rané péče. Raná péče se jako terénní služba poskytuje v domácím prostředí rodiny, které dodává malým dětem pocit klidu a bezpečí. Pravidelné konzultace jsou zajišťovány sociálním pracovníkem v rozmezí 3 4 týdnů. V období mezi jednotlivými konzultacemi se rodiče mohou obrátit o radu a informaci na sociálního pracovníka na telefonním čísle nebo na ové adrese Smysl naší práce spatřujeme v pomoci celé rodině, a to od prvních dnů, kdy jí byla sdělena diagnóza dítěte. Rodičům poskytujeme specializované poradenství, rovněž pomáháme se zajištěním odborných vyšetření dítěte, s výběrem kompenzačních pomůcek a zejména s výchovně - vzdělávacími otázkami týkajícími se samotného dítěte řekl Vladimír Paleček. Raná péče je poskytována zdarma a v rozsahu, o který má rodina zájem. Bližší informace lze získat na telefonním čísle nebo ové adrese Bc. Vladimír Paleček, Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o.. slavkovský zpravodaj 8

9 kulturní kalendář na prosinec kino promítá MěKS Horní Slavkov úterý 13. prosince, a hodin Bastardi České drama, 81 minut, od 12let Režie: Jan Lengyel Hrají: Tomáš Magnusek, Ivana Buková, Ladislav Potměšil, Jaroslava Obermajerová, Jan Přeučil, Blanka Bohdanová a další Film nahlíží do znepokojivého prostředí speciálních (dříve zvláštních) škol, na jehož pozadí se odehrává drama lidských tragédií. Je smutným faktem, že ani prokázané násilné trestné činy mladistvých nekončí díky stávající legislativě potrestáním viníků a izolací těchto jedinců od společnosti a jejich resocializací. Ve filmu uvidíme tristní obraz současného stavu těchto škol a budeme sledovat příběh mladého učitele, jehož pohnutky učit na této škole nejsou tak čisté, jak se na první pohled zdálo úterý 20. prosince, a hodin V peřině Český komediální muzikál, 2011, 103 min. Režie: F. A. Brabec Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Amélie Pokorná, Matěj Převrátil, Bolek Polívka, Eliška Balzerová, Nina Divíšková, Arnošt Goldflam, Jiří Mádl, Anna Stropnická, Nikol Moravcová, Milan Šteindler, Marek Vašut, Tatiana Vilhelmová Film V peřině je hudební komedie v rozverném letním stylu Mamma Mia. V uvolněné atmosféře, kdy všichni tančili rock n roll a po ulicích se proháněly růžové cadillacy, ožijí dobré i zlé sny, které se ukrývají v našich peřinách. Hudební dobrodružství pak vyvrcholí přímo v magickém polštářovém světě snů Muzeum Horní Slavkov Vánoční výstava a soutěž V Muzeu Horní Slavkov se koná výstava Vánoční anděl spojená s tradiční předvánoční soutěží. Hlasovat v soutěži o nejkrásnějšího anděla bude možné od do a o dva dny později, , se v muzeu od 16 hodin uskuteční vyhlášení vítězů a také předání cen. Hlasovací kupon najdete na straně 10. neděle 4. prosince Večerníčková párty Hraje DJ Jirka Němec Odpolední diskotéka pro děti v maskách večerníčkových postav, pro které jsou také připraveny soutěže. Vstupné pro děti v kostýmu: 5 Kč Vstupné pro děti bez kostýmu: 15 Kč Vstupné pro dospělé osoby: 20 Kč Překvapení se děti dočkají v samém závěru diskotéky a... možná přijde i Mikuláš! bohoslužby sobota 24. prosince Vigilie slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ Krásno hodin Na dobrý úmysl Loket hodin Za farníky Ležnice hodin Na dobrý úmysl kaple sv. Jana Nepomuckého neděle 25. prosince Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ Loket hodin Za farníky Horní Slavkov hod. Na dobrý úmysl obřadní síň Městského kulturního střediska Krásno hodin Na dobrý úmysl sobota 31. prosince Sv. Silvestra I., papeže Loket hodin Na dobrý úmysl neděle 1. ledna Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE Loket hodin Za farníky Horní Slavkov hod. Na dobrý úmysl obřadní síň Městského kulturního střediska Krásno hodin Na dobrý úmysl kulturně - společenské akce Základní umělecká škola srdečně zve milovníky hudby na tři Vánoční koncerty které se budou konat v těchto místech a termínech: 8. prosince v hodin v rytířském sálu hradu Loket 15. prosince v hodin v divadelním sále MěKS a 20. prosince v hodin v Pluhově domě v Horním Slavkově čtvrtek 1. prosince SKANDÁL aneb show travesti skupiny od hodin v MěKS Horní Slavkov Předprodej vstupenek v hodnotě 120 Kč zajišťuje MěKS, podrobné informace získáte na tel. číslech a sobota 17. prosince Vánoční trhy se stánkem pro Stonožku v režii ZŠ Školní Prodejem výrobků pomáhají naše děti méně šťastným dětem na celém světě Program od do19.00 hodin: Staročeský jarmark Prodej vánočních kaprů a stromků (na náměstí) Výstava betlémů (v MěKS) Štrůdliáda III. ročník soutěže o nejchutnější štrúdl Vystoupení dětí sobota 17. prosince od hodin Kapr na modro Velký sále MěKS Místní organizace ODS zve srdečně všechny občany na soutěž ve střelbě vzduchovou zbraní na 10 m. Kategorie: muži, ženy, děti 20 nejlepších střelců získává cenu: 1ks vánočního kapra! neděle 18. prosince Pohádka o hvězdičce Martičce Na Malou scénu MěKS zve od hodin loutkářský soubor Rolnička Vstupné: 10 Kč čtvrtek 29. prosince Předsilvestrovská diskotéka DJ Pepa a Jirka Němec hraje k tanci i poslechu od do hodin Vstupné: 50 Kč akce v lednu 2012 neděle 1. ledna Novoroční setkání sobota 14. ledna Reprezentační ples města od hodin v Městském kulturním středisku S programem budete seznámeni v dalším čísle zpravodaje. Vstupenky lze zakoupit v Městském kulturním středisku nebo na recepci Městského úřadu. 9

10 zajímavosti Lékařská služba první pomoci - zubní služba zajištěna v Karlových Varech v budově vedle areálu Nemocnice vpravo, přístup ze Zbrojnické ul., tel. č.: , všední den hodin sobota, neděle, svátky hodin Lékařská služba první pomoci pro dospělé areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. patro, tel. č.: , všední den hodin sobota, neděle, svátky hodin Lékařská služba první pomoci pro děti areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon E, 3. patro, tel. č.: , všední den hodin sobota, neděle, svátky hodin L y ž a ř s k ý v l e k bude opět v provozu Provozní doba vleku v pracovních dnech: 13:30 16:30 hod. O víkendech: dopolední lyžování: 10:00 13:00 hod. odpolední lyžování: 13:00 16:00 hod. Cena jízdného: půldenní: děti 40 Kč, dospělí 70 Kč celodenní: děti 60 Kč, dospělí 110 Kč jednotlivá jízda: 10 Kč Dispečink rychlé záchranné služby: pro celý kraj na telefonu: Tel. číslo 155 slouží pouze jako tísňové volání pro stavy ohrožující život! Krajský úřad Karlovarského kraje provozuje speciální telefonní linku , na které je možné získat 24 hodin denně informace o místě a provozní době Lékařské služby první pomoci Zubní pohotovost v Sokolově: zubní pohotovost v Sokolově nemocnice Sokolov, pavilón C, 3. patro, ordinační hodiny o víkendech a svátcích od , telefon Informace o provozu lyžařského vleku můžete získat na tel. č Mgr. Jan Turner - nebo na webových stránkách města. slavkovský zpravodaj 10

Slavkovský. zpravodaj. Město Horní Slavkov pořádalo 10. Reprezentační ples. (čtěte na straně 6)

Slavkovský. zpravodaj. Město Horní Slavkov pořádalo 10. Reprezentační ples. (čtěte na straně 6) Slavkovský 22012 zpravodaj Město Horní Slavkov pořádalo 10. Reprezentační ples (čtěte na straně 6) úvodem Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám vás nad stránkami únorového zpravodaje města. Vánoční

Více

Slavkovský. zpravodaj. strana 2. Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží strana 4. Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily strana 5

Slavkovský. zpravodaj. strana 2. Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží strana 4. Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily strana 5 Slavkovský zpravodaj 11 2010 Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží 4 Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily 5 Příjezd svatého Martina se blíží 8 Lyžařský vlek bude ještě letos zrekonstruován

Více

Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4

Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4 Slavkovský zpravodaj 1 2010 Datová schránka města je v provozu strana 3 Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4 Mateřská škola získala odměnu za sběr víček strana 8 strana 6-7 Fotoreportáž

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 112 0 0 9 Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, aneb poznáme kdo nezlobil!!!

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více