Doporučujeme nahlédnout na následující webové adresy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučujeme nahlédnout na následující webové adresy:"

Transkript

1 Prosinec 2009 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah Doporučujeme nahlédnout na následující webové adresy:... 1 Největší zločin... 1 Informace a my... 2 Jak zkrotit demokracii... 3 Historický kalendář - leden Humanista a demokrat... 5 Naše zkušenosti z uplynulého dvacetiletí... 5 Z lidové tvorby... 6 TOP 09 - recyklát... 6 Názory a výroky... 7 Doporučujeme nahlédnout na následující webové adresy: Největší zločin Ve všech historických situacích se vládnoucí vrstvy, ba i ty nejmoudřejší, dopouštěly i hrubých chyb. Však jim to jejich nástupci jak náleží a někdy i mnohem důrazněji spočítali. Nejinak tomu bylo se socialistickou etapou naší republiky. Aniž bych chtěl věštit, nebudou to mít jiné ani dnešní vládci, až jednou odkráčí od korýtek. V té socialistické etapě se vedení země dopustilo zvláště v prvních letech upevňování moci nejen chyb, pochopitelných a snad i odpustitelných omylů, ale i nepřijatelného porušení vlastních zákonů. Dodnes to mají komunisté na talířku dnes a denně, zvláště v televizi. Člověku se zdá, že nebýt padesátých let, front na banány a omezené možnosti vycestovat, neměli by dnešní televizáci (a nejen oni) o čem mluvit a museli by se zaměřit na skutečné problémy současnosti. V této souvislosti si připomínáme, že hned po zvednutí opuštěné státní moci odhlasovali dnešní vítězové, že socialismus, který ovšem z propagandistických důvodů chybně označují za komunismus, byl režimem nelegitimním, zločinným a devastujícím. S tou nelegitimitou je to vošajstlich, protože by z toho vyplývala neplatnost všeho, co tento nelegitimní režim provozoval, včetně třeba udělování akademických titulů, potvrzení sňatků, závětí a stovky dalších úředních aktů, včetně dodnes platných

2 2 mezinárodních smluv. S tou devastací je to ještě pochybnější. Možná že jsme se mohli rozvíjet rychlejším tempem a jistě se nám mělo podařit zavčas zachytit nástup nových technologií, ale za čtyři desítky roků občané naší země vytvořili téměř šestinásobek hodnot, které kdysi představovala 1. Československá republika. A kde jsou? Zdevastovali je noví vládcové mafiánským stylem. Jsou tedy v rukou bývalých veksláků, estébáků jak pravil humanista Havel a především zahraničních vlastníků. Co považují za největší zločin toho (ne)komunismu, prozradil v jedné televizní besedě někdejší senátor Kroupa. V pravou chvíli kameraman zabral superdetail na Kroupovu tvář a my jsme mohli vyslechnout: Největším zločinem komunismu bylo to, že zrušil soukromé vlastnictví. Tedy ne omezení cestování, ne fronty na banány, ba ani odsouzeníhodné případy porušení zákona z padesátých let, ne vláda Národní fronty pod taktovkou KSČ, ale prachy, majetky odebrané bohatým, to byl ten hlavní kámen úrazu. On to v osmatřicátém roce správně vyjádřil jeden poslanec, když ve sněmovní debatě o ohrožení republiky Německem vytáhl prkenici (tehdy ještě úvěrové karty nebyly), zamával jí nad hlavou a prohlásil: Přijdeli Hitler, nechá mi ji. Přijde li Stalin, sebere mi ji. Jsem pro Hitlera. A tak je soukromé vlastnictví těch nejbohatších svaté a nedotknutelné, i když víme v mnoha případech, že nepochází ani z poctivé práce, ba ani z normálních spekulací, ale z kšeftů nezákonných. A k jejich udržení takoví neváhali a nezaváhají sáhnout i k fašismu. Jako po válce třeba v Řecku, jako po řadu let v zemích Latinské Ameriky. Informace a my Mnozí občané včetně některých našich členů se většinou spokojí s informacemi, které podávají většinová média, nebo se o politiku nezajímají. Je tím dotčena zejména mladá generace, bohužel včetně její studentské části. Je to pro budoucnost katastrofální chyba. Proč? Kdo totiž nesleduje politickou situaci, události a postoje politických představitelů trochu komplexněji, ten je v pozici laika snadno manipulovatelného reklamou. Jako příklad si uveďme léčiva. Naprostá většina občanů je závislá jen na tom, co o léčivech vypovídá reklama. Ta je někdy až tak nesvě-domitá, že dokáže za drahé peníze (spotřebitelů) do nebe vychvalovat i neúčinné prostředky. Nezasvěcený občan je proti jejímu vlivu bezmocný. Teprve když svědomitý lékař upozorní na rozpornost některých rad reklamou propagovaných, zamyslíme se nad tím. Nemáme-li však dostatek hodno-věrných informací, nemáme-li možnost vytvořit si vlastní názor podle věcných, byť někdy nestejných doporučení, podlehneme reklamě. A tak to funguje v politice. Mladí i starší, kteří soustavněji nesledovali a nesledují vývoj, takoví, kteří nemají vlastní zkušenost (i proto, že nechali jít vývoj kolem sebe bez pozornějšího zamyšlení), jsou velice snadno manipulovatelní těmi, kteří mají peníze, aby vlastnili reklamu. Nejen v těch lécích, ale i v běžných otázkách každodenního života nás všech.

3 3 Kolik levicově orientovaných občanů je pravicí bezostyšně manipulováno jen proto, že již delší dobu na sebe nechali působit právě ta pravicová sdělovadla, zatím co levicový tisk Haló noviny nesledují. Goebbelsovské pravidlo, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, je sice lživé, lež se v pravdu nezmění, ale ti, kteří tu stokrát opakovanou lež poslouchají, pak pravdu hledají mnohem obtížněji. Nejčastěji ji nenajdou právě proto, že ji hledali v té snůšce polopravd i lží, která je nám denně jednostranně předkládána jako spolehlivé informace. Jak zkrotit demokracii Na Vratimovském semináři odpověděl politolog Jan Keller na jednu z otázek o demokracii: Nedemokratický systém je takový, kde občané mají strach z mocných. Demokratický systém je takový, kde mocní mají strach z občanů. Je to zjednodušené vyjádření skutečnosti, že v demokracii vládnou občané a jejich názory jsou respektovány, zatím co v těch nedemokratických je to naopak. Když se z tohoto zorného úhlu podíváme znovu na demokracii (zvláště v naší zemi), vidíme, že mocní se vždy snaží vliv občanů a tím i demokracii zkrotit tak, aby vládnoucí prosadili své zájmy i proti názorům většiny. Cesty k tomu mohou být různé. Od té, kterou použila KSČ po roce 1948 tím, že ovládla i možné opoziční strany, aniž by je zrušila, a pak prosazovala to, co považovala za spravedlivé. Ne vždy moudře, ne vždy úspěšně, ale vždy jako by z obav před názory většiny v její prospěch. Disidenti tomu říkali gulášový socialismus, tedy systém, kdy neměli občané důvod nasazovat krk pro nějakou revoluci, protože ta by jim osobní situaci nezlepšila. Jiná cesta ke zkrocení vůle a vlivu aby to nevypadalo jako diktatura je ve vhodných manipulacích. Když se např. KSČM nehodlá smířit s bezohledností bohatců a pravice a vzniká nebezpečí, že získá větší podporu občanů, najednou se vyskytnou cesty k jejímu očerňování za státní peníze. Nejen ve veřejnoprávních médiích, ale třeba i protidemokratickými institucemi v státním systému, jako jsou různé ty ÚDV a ÚSTR, lustrační zákazy, prostě směřují ke kocábizaci, zákazu organizací nepoddajných a nepohodlných, byť by dotyční plně respektovali Ústavu a zákony. Kocáb či Mejstřík, Jaromír Štětina či Topolánek, o Kalouskově Švarcnherkovi ani nemluvě, všichni ti se ohánějí demokracií nejvíc právě tehdy, kdy ji omezují. Karikaturista Renčín to vyjádřil známou kresbou a výstižným šlehem: Přesvědčili jsme se o tom, a to si nechte pro sebe, že většina má málokdy pravdu. I proto není pro havlovce a podobné politiky přijatelné referendum, ačkoliv je v Ústavě zakotvené. Nu a když jde do tuhého, vždycky se nějaký diktátor najde. Samozřejmě pravicový. Udělá třeba vojenský převrat, upevní svoji moc a pak milostivě uspořádá dobře připravené vítězné volby, aby demokratický a svobodný svět mohl zatleskat vítězství demokracie asi jako nedávno v Hondurasu.

4 4 Historický kalendář - leden výročí 30. ledna Národní shromáždění ČSR přijalo tzv. přídělový zákon k provádění pozemkové reformy, která měla zabezpečit spravedlivé rozdělení zemědělské půdy mezi rolníky a znemožnit vlastnictví velkých latifundií jednotlivci, zvláště šlechtických rodů. Během ledna 1920 proběhla na Ostravsku generální stávka horníků, které se zúčastnilo celkem přes horníků všech národností. Důvodem stávky byly nesnesitelné hospodářské a politické poměry dělnictva v nové republice. Byl to největší stávkový boj v dějinách dělnického hnutí na Ostravsku výročí 14. ledna 1930 vstoupilo v Dolním Rychnově a Oloví na Falknovsku do stávky proti propouštění a dalšímu zhoršování pracovních podmínek více než 1000 sklářů. Majitelé skláren postupovali proti stávkujícím brutálně. Při četnickém zásahu 17. ledna bylo těžce zraněno 5 sklářů. Stávka byla po šestitýdenním zápase poražena a čtrnáct stávkujících bylo odsouzeno do vězení. Dnes již proti stávkujícím četníci nezasahují, ale vlastník oznámí, že podnik ruší, a v lepším případě poskytne propuštěným odstupné výročí Začátkem ledna 1935 oznámili kladenští těžaři propuštění 2000 horníků a snížení mezd o 20 %. Průmyslový svaz horníků zorganizoval řadu protestních akcí a demonstračních stávek, jichž se vedle dělníků z Kladna účastnili i horníci mosteckého a ostravsko-karvinského revíru. Pod mohutným tlakem dělnických mas byli těžaři nuceni od svých plánů ustoupit. Havířská solidarita se osvědčila i v řadě dalších stávek. 13. ledna 1935 se v Sársku, které bylo od Versailleské smlouvy pod správou Společnosti národů, konal plebiscit, při němž se 91 % občanů vyslovilo pro připojení k Hitlerově německé říši. Nacistická propaganda o spojení všech Němců slavila další úspěch výročí Začátkem roku došlo v protektorátu ke spojení nekomunistických odbojových organizací. Politické ústředí, Obrana národa a Petiční výbor Věrni zůstaneme se seskupily v ilegální organizaci s názvem Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD), aby byla činnost řízena z jednoho centra. 15. ledna 1940 vznikla ve Francii 1. divize československého vojska v zahraničí. Byla složena z Čechů a Slováků, kteří žili a pracovali ve Francii, a z čs. občanů, kteří uprchli z protektorátu. Byli ve složité situaci, protože francouzská vláda, která byla právně s Německem ve válečném stavu, od vypovězení války 3. září 1939 nepodnikla proti nacistickému Německu se svou armádou žádnou válečnou akci výročí 6. ledna se britský ministerský předseda W. Churchill obrací na J. V. Stalina s prosbou o naléhavou pomoc anglo-americkým vojskům v souvislosti s německou ofenzívou v Ardenách, která hrozila katastrofálními důsledky. 7. ledna následuje Stalinova odpověď, že Rudá armáda zahájí na sovětskoněmecké frontě nejpozději v druhé polovině ledna velké ofenzivní operace.

5 5 9. ledna 1945 složili v Nemochovicích noví členové partyzánské skupiny OLGA bojovou přísahu. Skupina byla založena příslušníky partyzánské brigády Jana Žižky, která se na podzim 1944 probojovala na Moravu. Během ledna se rozrostla o další členy a podnikla na Vyškovsku první bojové akce k získání zbraní. 12. ledna 1945 byla ze sandoměřského předmostí zahájena mohutná útočná operace několika frontů Rudé armády s hlavním úderem na strategickém směru Varšava-Berlín. V důsledku toho přerušila německá vojska ofenzívu v Ardenách. Do konce ledna 1945 osvobodila Rudá armáda řadu měst a obcí, mezi nimi Varšavu, Modlin, Krakov, Opolí, osvobodila vězně koncentračního tábora Osvětim, pronikla do východního Pruska a Braniborska. Na Slovensku v součinnosti s jednotkami 1. čs. armádního sboru osvobodila Humenné, Košice, Prešov, Bardějov, Poprad, Kežmarok a další obce. Na západní frontě spojenecká vojska rovněž obnovila útočnou činnost. Dobyla znovu Laroche, Britové zahájili útok od Sittardu k Maase, Francouzi zahájili ofenzívu ve Vogézách a německá vojska v Ardenách byla zahnána za hranice Německa. Humanista a demokrat V jednom evangeliu vložil evangelista Kristovi do úst větu: Ne podle slov, podle skutků poznáte je. Podle slov nemůže být věrnějšího stoupence a bojovníka za pravdu a lásku, humanitu a demokracii než náš absurdní dramatik Havel. Pokusme se prověřit hodnověrnost jeho slov ve světle činů. Tibet. Feudálně-otrokářská lamaistická společnost se po znovuzačlenění do Číny zbavila nevolnictví a otrocké závislosti. Nelíbilo se to náboženské hlavě země dalajlámovi, který po neúspěšném povstání uprchl do zahraničí. Náš dramatik s ním občas medituje, aby se soustředil na tajemné síly světa a snad trochu i na aktuální problémy. Proto kritizuje Čínu hlava nehlava, že Tibeťany nevrátí pod laskavou feudální vládu dalajlámy a dalších lamaistických bonzů. Tibeťané mají práci, mají svou kulturu a jazyk, mají své kláštery, ale nemají podle Havla svobodu. Na druhém konci světa je Turecko, země nám blízká, protože jsme spolu s ní ve vojenském agresivním uskupení NATO. (Kdyby se někomu nezdál ten výraz agresivní jako oprávněný, nechť si srovná Chartu OSN a vzpomene si na zásah NATO proti Jugoslávii bez souhlasu RB, na podíl ve válce proti Iráku, rovněž neodsouhlasené RB, atd.) A tento náš spojenec se připravuje povolit (tedy zatím nepovolil), aby se mohla na veřejnosti kurdská několikamilionová menšina v Turecku domlouvat ve vlastním jazyce. Dosud mohl být kurdský poslanec poslán do vězení, když na předvolební besedě se svými voliči nemluvil turecky, ale kurdsky. Být to tak v Číně, to by si náš absurdník zarebeloval! Naše zkušenosti z uplynulého dvacetiletí * I vysokou politiku mohou dělat lidé s nízkou morálkou. * Morálka vítězů se ukázala jako nemorální. * Vítězná pravda může sestávat z čistých lží. * Vrácení ukradeného bylo největší loupeží století. * Teprve dnešní demokracie umožňuje pohrdat názory občanů. * Občas se známí ptají, proč tolik občanů přes dosti tristní zkušenosti se současným kapitalismem podle různých průzkumů údajně souhlasí ve své většině

6 6 s tímto mafiánským kapitalismem. Odpověď je zřejmá. Záleží na tom, koho a jak se průzkumníci dotázali. * Humanity je možné dosahovat naprosto nehumánními prostředky. * Mír je stav, kdy přátelé mocných vsadí na válku. * Svoboda slova zaručuje nerušené šíření lží. * Každý z neprivilegovaných si daněmi sám platí na sebe pendrek. * Volali po odbornících ve vedení státu. Tak se na ně podívejme: Pan Kalousek jako ministr financí nepoznal, že už jsme v krizi. Pan Liška jako ministr školství nezná naši ústavu, neví, že Českou akademii věd u nás nebudovali za Stalina, ale že má tradice již z 19. století. Někdejším ministrem spravedlnosti byl pan Kalvoda, který používal neoprávněně (asi spravedlivě) titul JUDr. Zisk akademických titulů skoro na počkání jako Benda, Řápková Vysoká erudovanost pana Topolánka v používání poněkud vulgárních metod je na vysokoškolské úrovni. Slavná Katuška AU, zvaná Biomasa nositelka zelené kultury Chtěla být místopředsedkyní Poslanecké sněmovny. Odborník na pravém místě? A nejlepší na konec: Pan Havel radí americkému prezidentovi - asi jak zavést mafiánský kapitalismus. Z lidové tvorby Soudružka Zdvíhalová nám poslala lidový pohled na nedávnou historii. Co svět světem stojí, válčí se a zbrojí. Války, co jsme zažili, lidi na čas sblížily. Každý člověk pokud chtěl, žil si dobře, práci měl. Dnes ji marně hledají, na pracáku čekají. A přitom jsou mocipáni v toťáku vystudováni. I za oné totality herci byli celebrity. Skoro všichni dále hrají, dnes za slávu pomlouvají. My však máme paměť dobrou. Víme: ODS je naší prohrou! Stala jsem se pesimistou, budoucnost již nemám jistou. My starší to přežijeme, naše mladé litujeme. Snad se v nich už pýcha vzpříčí, na Václavák vyjdou s klíči. Hrdost k vlasti pocítí, na lumpy si posvítí! Pak bude na práci klid, vše potřebné budou mít. TOP 09 - recyklát Vznikla nová politická pravicová strana, která si dělá ambice stát se vládnoucí stranou. Její představitelé mají bohaté zkušenosti i s účastí na vládách, byť v jiném dresu. Tato strana není zaměřena na levicové voliče, ale má naději získat řadu nerozhodnutých pro svou novost. Tak to bylo s ODA, s US, US-DEU a čtyřkoalicí, se Stranou zelených. Prostě, jakmile jsou síly levice a pravice vyrovnané nebo levice převažuje, ejhle, vznikne nutnost založit novou politickou stranu, která se dosud nestačila před občany zostudit. Média jí věnují nejen zvýšenou pozornost větší než většině stávajících -, ale hlavně všemožnou reklamu. Pokud se dostane do parlamentu, se vší pravděpodobností pak podpoří pravici. TOP 09 je přece jen v něčem jiná. Že je silně pravicová a nenárodní, to je zřejmé ze složení jejího vedení. Nové je to, že právě to vedení není v ničem nové,

7 7 naopak, je sbírkou pravicové zdiskreditované smetánky. Tak třeba Švarcnherk se dostatečně zviditelnil svým vztahem k palestinské otázce, k landsmanšaftům, radarové základně a spánku v Senátu. Ačkoliv, jeden neví. Prý je nejoblíbenějším politikem?! Zlatý voči a pilná úprava zjištěných názorů občanů. Kalousek měl tolik malérů a afér (většinou ekonomických), že by to stačilo hned na několik nových stran. Co zplichtil jako vrchní armádní ekonom (padáky, co se prý hodily tak na povlečení postelí, prodej lukrativní stavby v centru Prahy, na který pak stát doplácel, modernizace tanků za miliardy, zásobování armády potravinami z jednoho soukromého centra, dědictví po švagrovi, který se nedočkal soudu, protože byl údajně svým partnerem který se pak prý zasebevraždil zastřelen) Mohli bychom pokračovat. Připomínejme si navzájem a zvláště našim známým, jak úspěšně působil Kalousek ve funkci ministra financí, což stojí většinu pracujících vyšší zdanění, většinu boháčů nižší daně a celou společnost další nemalý nárůst dluhů. Prostě: Ať občané vědí, co je to zač, ten TOP spolek za top podvrh. Názory a výroky Okresní výbor KSČM obdržel internetem zprávu, kterou v plném znění uveřejňujeme : Vážení! Před výročím sametové revoluce jsem se chtěl seznámit s událostmi, které se v roce 1989 udály ve Vyškově. Navštívil jsem studovnu v místní knihovně Karla Dvořáčka a zapůjčil si tento ročník Našeho života tak se tehdy okresní noviny jmenovaly a začal studovat. Když jsem došel k číslu ze 17. února 1989, narazil jsem na článek s názvem Šedesát let od V. sjezdu KSČ s podtitulem Vyškovsko v důležitém období vývoje strany. Článek poměrně dlouhý, tištěný velmi malým písmem, podrobně mapoval vývoj KSČ od založení k roku 1929, kdy se do vedení dostali tzv. Karlínští kluci v čele s Klementem Gottwaldem. Autor si skutečně dal práci a na faktech hodnotil jednotlivé etapy, takže nebylo pochyb o jeho přesvědčení, že jedině nové Gottwaldovo vedení mohlo stranu pozvednout. To potvrzoval i závěr článku. Hlavní význam sjezdu je nutno vidět v tom, že odchodem stoupenců pravicové opozice se strana stala ideově jednotnou a definitivně se o ní mohlo hovořit jako o straně nového typu, která jedině může dělnickou třídu přivést k vítězství. Navíc sjezd zvolil do čela strany schopného, byť mladého funkcionáře Klementa Gottwalda, jenž se v následujících letech ukázal jako opravdový stratég boje za práva československého proletariátu. Domníval jsem se, že článek napsal některý z funkcionářů KSČ, ale jaké bylo mé překvapení, když jsem četl jméno autora, kterým je Radek Mikulka. Historik PhDr. Mikulka, známý posledních dvacet let jako velký antikomunista a bojovník za pravou svobodu. A to není článek jediný. Podobných, jak jsem zjistil, napsal více. Nekryje současným antikomunismem svou minulost? A jak může přesvědčovat žáky gymnázia? Obyčejný převraceč kabátu? A co si asi myslel, když hlasoval pro zrušení čestného občanství města Vyškova Klementu Gottwaldovi? Co si myslet o morální autoritě takových lidí? Stanovisko tiskové komise: Domníváme se, že z odborného historického hlediska nelze autoru dr. Mikulkovi nic vytknout. Skutečnosti, které v článku rozebírá, svědčí, že se problematikou vývoje KSČ zabýval podrobně a přesvědčivě je dokumentoval. A musel o nich být přesvědčen, když je psal ještě

8 8 začátkem roku Pracoval v bývalém socialistickém režimu bez problému a svou prací, názory, vystupováním i psaním tento režim podporoval. Jestliže však po 17. listopadu 1989 (stejně jako mnoho jemu podobných) převlékl kabát a hanobí a odsuzuje bez rozdílu vše z minulosti, pak je to svědectvím o úrovni jeho charakteru. Takové lidi lze jen s pohrdáním politovat a mít se na pozoru k jejich historickým pracím. Zdraví, štěstí, spokojenost, rozvahu a šťastnou ruku ve volbách, a především dobrou mysl po celý rok 2010 přeje OV KSČM Vyškov Telefon , , , pro vnitřní potřebu.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 9. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky T.G. Masaryk Charakteristické

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie 20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA Otázka číslo: 1 Malá dohoda byla tvořena státy: Československo Maďarsko Jugoslávie Rumunsko Otázka číslo: 2 Briand-Kellogův pakt: byl podepsán r. 1928 obsahoval závazek neřešit

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

NÁVRAT K DEMOKRACII jaro 1968 Alexander Dubček 21. srpna 1968 okupace obnovena Gustav Husák pronásledování normalizace

NÁVRAT K DEMOKRACII jaro 1968 Alexander Dubček 21. srpna 1968 okupace obnovena Gustav Husák pronásledování normalizace NÁVRAT K DEMOKRACII Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vývojem České republiky při návratu k demokracii. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. NÁVRAT

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

dějepis, devátý ročník Sada:

dějepis, devátý ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

Balík živých věcí. Za posledních 10 let se počet nově nařízených exekucí mění.

Balík živých věcí. Za posledních 10 let se počet nově nařízených exekucí mění. Balík živých věcí Za posledních 10 let se počet nově nařízených exekucí mění. (počty zde jsou v tisících) Loni například bylo zahájeno 751 000, což je podstatně méně než v roce 2011. Máme se radovat, že

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 Rovnost mezi lidmi nikdy neexistovala a existovat nebude. Mirek Topolánek, předseda ODS, www.aktualne.cz, 10.04.2006 Bohatým je jasné, že na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

USNESENÍ č. 190 petičního výboru 37. schůze, dne 11. ledna 2001

USNESENÍ č. 190 petičního výboru 37. schůze, dne 11. ledna 2001 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období USNESENÍ č. 190 petičního výboru 37. schůze, dne 11. ledna 2001 K bodu: Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad.

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. 17. listopad V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. Upraveno pro bezkontaktní prezentaci Co pro nás znamená? Státní svátek nemusíme

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Budování socialismu v ČSR

Budování socialismu v ČSR VY_12_INOVACE_105 Budování socialismu v ČSR Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Únor 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva a ověření schopnosti zapamatovat

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_341 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST Poctivost se musí vyplácet! Budoucnost mládí, jistoty stáří! Odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme! Práci, ne sociální dávky! Více rozhodovacích pravomocí lidem! Ano míru

Více

Prezidentská volba jako svědectví věků

Prezidentská volba jako svědectví věků Prezidentská volba jako svědectví věků Napříč dějinami můžeme sledovat odvěkou snahu Čechů o degradaci Moravy na pouhou součást své země. Dnes bychom řekli, aby Morava nebyla ničím víc, než východním Českem.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

květen ÚSTAVA LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ (ASYMETRICKÁ) - červenec SOCIALISTICKÁ (až do roku 1993)

květen ÚSTAVA LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ (ASYMETRICKÁ) - červenec SOCIALISTICKÁ (až do roku 1993) Otázka: Ústava Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ales ÚSTAVA (KONSTITUCE) Je právní akt s nejvyšší právní silou ve státě. Všechny ostatní právní normy z ní vycházejí a musí s ní být v souladu.

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3.

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3. VY_32_INOVACE_DEJ_29 Marshallův plán Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1945-48 Předmět: dějepis, příp. hospodářské dějiny Výstižný

Více

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná.

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná. Studená válka Mír nemožný, válka nemyslitelná. Kdo? USA NATO dvě supervelmoci dva vojenské pakty SSSR Varšavská smlouva USA a SSSR vyšly z 2. sv. války jako dvě supervelmoci se zcela protichůdnými politickými

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení

Více

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Poválečný vývoj ČR 5.ročník Poválečný

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz 2010 TOULKY LONDÝNEM Členové SBPV se konečně vydali na cestu do světa. Better late than never

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2001 rozpočtový výbor 404 USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001 k návrhu Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

ANGLIE v 17. století 1

ANGLIE v 17. století 1 ANGLIE v 17. století 1 1603 umírá královna Alžběta I. / dcera Jindřicha VIII. / bez potomků. Na trůn nastupuje syn Marie Stuartovny skotský král Jakub VI., vládne jako Jakub I. / 1603 1625 / 1603 UNIE

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008 Strana 2 V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY 306 Ministerstvo zahraničních věcí Zahraniční služba 1 356 1 431 1 433 1 434 100,07 1 105,75 312 Ministerstvo financí Územní finanční

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více