Doporučujeme nahlédnout na následující webové adresy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučujeme nahlédnout na následující webové adresy:"

Transkript

1 Prosinec 2009 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah Doporučujeme nahlédnout na následující webové adresy:... 1 Největší zločin... 1 Informace a my... 2 Jak zkrotit demokracii... 3 Historický kalendář - leden Humanista a demokrat... 5 Naše zkušenosti z uplynulého dvacetiletí... 5 Z lidové tvorby... 6 TOP 09 - recyklát... 6 Názory a výroky... 7 Doporučujeme nahlédnout na následující webové adresy: Největší zločin Ve všech historických situacích se vládnoucí vrstvy, ba i ty nejmoudřejší, dopouštěly i hrubých chyb. Však jim to jejich nástupci jak náleží a někdy i mnohem důrazněji spočítali. Nejinak tomu bylo se socialistickou etapou naší republiky. Aniž bych chtěl věštit, nebudou to mít jiné ani dnešní vládci, až jednou odkráčí od korýtek. V té socialistické etapě se vedení země dopustilo zvláště v prvních letech upevňování moci nejen chyb, pochopitelných a snad i odpustitelných omylů, ale i nepřijatelného porušení vlastních zákonů. Dodnes to mají komunisté na talířku dnes a denně, zvláště v televizi. Člověku se zdá, že nebýt padesátých let, front na banány a omezené možnosti vycestovat, neměli by dnešní televizáci (a nejen oni) o čem mluvit a museli by se zaměřit na skutečné problémy současnosti. V této souvislosti si připomínáme, že hned po zvednutí opuštěné státní moci odhlasovali dnešní vítězové, že socialismus, který ovšem z propagandistických důvodů chybně označují za komunismus, byl režimem nelegitimním, zločinným a devastujícím. S tou nelegitimitou je to vošajstlich, protože by z toho vyplývala neplatnost všeho, co tento nelegitimní režim provozoval, včetně třeba udělování akademických titulů, potvrzení sňatků, závětí a stovky dalších úředních aktů, včetně dodnes platných

2 2 mezinárodních smluv. S tou devastací je to ještě pochybnější. Možná že jsme se mohli rozvíjet rychlejším tempem a jistě se nám mělo podařit zavčas zachytit nástup nových technologií, ale za čtyři desítky roků občané naší země vytvořili téměř šestinásobek hodnot, které kdysi představovala 1. Československá republika. A kde jsou? Zdevastovali je noví vládcové mafiánským stylem. Jsou tedy v rukou bývalých veksláků, estébáků jak pravil humanista Havel a především zahraničních vlastníků. Co považují za největší zločin toho (ne)komunismu, prozradil v jedné televizní besedě někdejší senátor Kroupa. V pravou chvíli kameraman zabral superdetail na Kroupovu tvář a my jsme mohli vyslechnout: Největším zločinem komunismu bylo to, že zrušil soukromé vlastnictví. Tedy ne omezení cestování, ne fronty na banány, ba ani odsouzeníhodné případy porušení zákona z padesátých let, ne vláda Národní fronty pod taktovkou KSČ, ale prachy, majetky odebrané bohatým, to byl ten hlavní kámen úrazu. On to v osmatřicátém roce správně vyjádřil jeden poslanec, když ve sněmovní debatě o ohrožení republiky Německem vytáhl prkenici (tehdy ještě úvěrové karty nebyly), zamával jí nad hlavou a prohlásil: Přijdeli Hitler, nechá mi ji. Přijde li Stalin, sebere mi ji. Jsem pro Hitlera. A tak je soukromé vlastnictví těch nejbohatších svaté a nedotknutelné, i když víme v mnoha případech, že nepochází ani z poctivé práce, ba ani z normálních spekulací, ale z kšeftů nezákonných. A k jejich udržení takoví neváhali a nezaváhají sáhnout i k fašismu. Jako po válce třeba v Řecku, jako po řadu let v zemích Latinské Ameriky. Informace a my Mnozí občané včetně některých našich členů se většinou spokojí s informacemi, které podávají většinová média, nebo se o politiku nezajímají. Je tím dotčena zejména mladá generace, bohužel včetně její studentské části. Je to pro budoucnost katastrofální chyba. Proč? Kdo totiž nesleduje politickou situaci, události a postoje politických představitelů trochu komplexněji, ten je v pozici laika snadno manipulovatelného reklamou. Jako příklad si uveďme léčiva. Naprostá většina občanů je závislá jen na tom, co o léčivech vypovídá reklama. Ta je někdy až tak nesvě-domitá, že dokáže za drahé peníze (spotřebitelů) do nebe vychvalovat i neúčinné prostředky. Nezasvěcený občan je proti jejímu vlivu bezmocný. Teprve když svědomitý lékař upozorní na rozpornost některých rad reklamou propagovaných, zamyslíme se nad tím. Nemáme-li však dostatek hodno-věrných informací, nemáme-li možnost vytvořit si vlastní názor podle věcných, byť někdy nestejných doporučení, podlehneme reklamě. A tak to funguje v politice. Mladí i starší, kteří soustavněji nesledovali a nesledují vývoj, takoví, kteří nemají vlastní zkušenost (i proto, že nechali jít vývoj kolem sebe bez pozornějšího zamyšlení), jsou velice snadno manipulovatelní těmi, kteří mají peníze, aby vlastnili reklamu. Nejen v těch lécích, ale i v běžných otázkách každodenního života nás všech.

3 3 Kolik levicově orientovaných občanů je pravicí bezostyšně manipulováno jen proto, že již delší dobu na sebe nechali působit právě ta pravicová sdělovadla, zatím co levicový tisk Haló noviny nesledují. Goebbelsovské pravidlo, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, je sice lživé, lež se v pravdu nezmění, ale ti, kteří tu stokrát opakovanou lež poslouchají, pak pravdu hledají mnohem obtížněji. Nejčastěji ji nenajdou právě proto, že ji hledali v té snůšce polopravd i lží, která je nám denně jednostranně předkládána jako spolehlivé informace. Jak zkrotit demokracii Na Vratimovském semináři odpověděl politolog Jan Keller na jednu z otázek o demokracii: Nedemokratický systém je takový, kde občané mají strach z mocných. Demokratický systém je takový, kde mocní mají strach z občanů. Je to zjednodušené vyjádření skutečnosti, že v demokracii vládnou občané a jejich názory jsou respektovány, zatím co v těch nedemokratických je to naopak. Když se z tohoto zorného úhlu podíváme znovu na demokracii (zvláště v naší zemi), vidíme, že mocní se vždy snaží vliv občanů a tím i demokracii zkrotit tak, aby vládnoucí prosadili své zájmy i proti názorům většiny. Cesty k tomu mohou být různé. Od té, kterou použila KSČ po roce 1948 tím, že ovládla i možné opoziční strany, aniž by je zrušila, a pak prosazovala to, co považovala za spravedlivé. Ne vždy moudře, ne vždy úspěšně, ale vždy jako by z obav před názory většiny v její prospěch. Disidenti tomu říkali gulášový socialismus, tedy systém, kdy neměli občané důvod nasazovat krk pro nějakou revoluci, protože ta by jim osobní situaci nezlepšila. Jiná cesta ke zkrocení vůle a vlivu aby to nevypadalo jako diktatura je ve vhodných manipulacích. Když se např. KSČM nehodlá smířit s bezohledností bohatců a pravice a vzniká nebezpečí, že získá větší podporu občanů, najednou se vyskytnou cesty k jejímu očerňování za státní peníze. Nejen ve veřejnoprávních médiích, ale třeba i protidemokratickými institucemi v státním systému, jako jsou různé ty ÚDV a ÚSTR, lustrační zákazy, prostě směřují ke kocábizaci, zákazu organizací nepoddajných a nepohodlných, byť by dotyční plně respektovali Ústavu a zákony. Kocáb či Mejstřík, Jaromír Štětina či Topolánek, o Kalouskově Švarcnherkovi ani nemluvě, všichni ti se ohánějí demokracií nejvíc právě tehdy, kdy ji omezují. Karikaturista Renčín to vyjádřil známou kresbou a výstižným šlehem: Přesvědčili jsme se o tom, a to si nechte pro sebe, že většina má málokdy pravdu. I proto není pro havlovce a podobné politiky přijatelné referendum, ačkoliv je v Ústavě zakotvené. Nu a když jde do tuhého, vždycky se nějaký diktátor najde. Samozřejmě pravicový. Udělá třeba vojenský převrat, upevní svoji moc a pak milostivě uspořádá dobře připravené vítězné volby, aby demokratický a svobodný svět mohl zatleskat vítězství demokracie asi jako nedávno v Hondurasu.

4 4 Historický kalendář - leden výročí 30. ledna Národní shromáždění ČSR přijalo tzv. přídělový zákon k provádění pozemkové reformy, která měla zabezpečit spravedlivé rozdělení zemědělské půdy mezi rolníky a znemožnit vlastnictví velkých latifundií jednotlivci, zvláště šlechtických rodů. Během ledna 1920 proběhla na Ostravsku generální stávka horníků, které se zúčastnilo celkem přes horníků všech národností. Důvodem stávky byly nesnesitelné hospodářské a politické poměry dělnictva v nové republice. Byl to největší stávkový boj v dějinách dělnického hnutí na Ostravsku výročí 14. ledna 1930 vstoupilo v Dolním Rychnově a Oloví na Falknovsku do stávky proti propouštění a dalšímu zhoršování pracovních podmínek více než 1000 sklářů. Majitelé skláren postupovali proti stávkujícím brutálně. Při četnickém zásahu 17. ledna bylo těžce zraněno 5 sklářů. Stávka byla po šestitýdenním zápase poražena a čtrnáct stávkujících bylo odsouzeno do vězení. Dnes již proti stávkujícím četníci nezasahují, ale vlastník oznámí, že podnik ruší, a v lepším případě poskytne propuštěným odstupné výročí Začátkem ledna 1935 oznámili kladenští těžaři propuštění 2000 horníků a snížení mezd o 20 %. Průmyslový svaz horníků zorganizoval řadu protestních akcí a demonstračních stávek, jichž se vedle dělníků z Kladna účastnili i horníci mosteckého a ostravsko-karvinského revíru. Pod mohutným tlakem dělnických mas byli těžaři nuceni od svých plánů ustoupit. Havířská solidarita se osvědčila i v řadě dalších stávek. 13. ledna 1935 se v Sársku, které bylo od Versailleské smlouvy pod správou Společnosti národů, konal plebiscit, při němž se 91 % občanů vyslovilo pro připojení k Hitlerově německé říši. Nacistická propaganda o spojení všech Němců slavila další úspěch výročí Začátkem roku došlo v protektorátu ke spojení nekomunistických odbojových organizací. Politické ústředí, Obrana národa a Petiční výbor Věrni zůstaneme se seskupily v ilegální organizaci s názvem Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD), aby byla činnost řízena z jednoho centra. 15. ledna 1940 vznikla ve Francii 1. divize československého vojska v zahraničí. Byla složena z Čechů a Slováků, kteří žili a pracovali ve Francii, a z čs. občanů, kteří uprchli z protektorátu. Byli ve složité situaci, protože francouzská vláda, která byla právně s Německem ve válečném stavu, od vypovězení války 3. září 1939 nepodnikla proti nacistickému Německu se svou armádou žádnou válečnou akci výročí 6. ledna se britský ministerský předseda W. Churchill obrací na J. V. Stalina s prosbou o naléhavou pomoc anglo-americkým vojskům v souvislosti s německou ofenzívou v Ardenách, která hrozila katastrofálními důsledky. 7. ledna následuje Stalinova odpověď, že Rudá armáda zahájí na sovětskoněmecké frontě nejpozději v druhé polovině ledna velké ofenzivní operace.

5 5 9. ledna 1945 složili v Nemochovicích noví členové partyzánské skupiny OLGA bojovou přísahu. Skupina byla založena příslušníky partyzánské brigády Jana Žižky, která se na podzim 1944 probojovala na Moravu. Během ledna se rozrostla o další členy a podnikla na Vyškovsku první bojové akce k získání zbraní. 12. ledna 1945 byla ze sandoměřského předmostí zahájena mohutná útočná operace několika frontů Rudé armády s hlavním úderem na strategickém směru Varšava-Berlín. V důsledku toho přerušila německá vojska ofenzívu v Ardenách. Do konce ledna 1945 osvobodila Rudá armáda řadu měst a obcí, mezi nimi Varšavu, Modlin, Krakov, Opolí, osvobodila vězně koncentračního tábora Osvětim, pronikla do východního Pruska a Braniborska. Na Slovensku v součinnosti s jednotkami 1. čs. armádního sboru osvobodila Humenné, Košice, Prešov, Bardějov, Poprad, Kežmarok a další obce. Na západní frontě spojenecká vojska rovněž obnovila útočnou činnost. Dobyla znovu Laroche, Britové zahájili útok od Sittardu k Maase, Francouzi zahájili ofenzívu ve Vogézách a německá vojska v Ardenách byla zahnána za hranice Německa. Humanista a demokrat V jednom evangeliu vložil evangelista Kristovi do úst větu: Ne podle slov, podle skutků poznáte je. Podle slov nemůže být věrnějšího stoupence a bojovníka za pravdu a lásku, humanitu a demokracii než náš absurdní dramatik Havel. Pokusme se prověřit hodnověrnost jeho slov ve světle činů. Tibet. Feudálně-otrokářská lamaistická společnost se po znovuzačlenění do Číny zbavila nevolnictví a otrocké závislosti. Nelíbilo se to náboženské hlavě země dalajlámovi, který po neúspěšném povstání uprchl do zahraničí. Náš dramatik s ním občas medituje, aby se soustředil na tajemné síly světa a snad trochu i na aktuální problémy. Proto kritizuje Čínu hlava nehlava, že Tibeťany nevrátí pod laskavou feudální vládu dalajlámy a dalších lamaistických bonzů. Tibeťané mají práci, mají svou kulturu a jazyk, mají své kláštery, ale nemají podle Havla svobodu. Na druhém konci světa je Turecko, země nám blízká, protože jsme spolu s ní ve vojenském agresivním uskupení NATO. (Kdyby se někomu nezdál ten výraz agresivní jako oprávněný, nechť si srovná Chartu OSN a vzpomene si na zásah NATO proti Jugoslávii bez souhlasu RB, na podíl ve válce proti Iráku, rovněž neodsouhlasené RB, atd.) A tento náš spojenec se připravuje povolit (tedy zatím nepovolil), aby se mohla na veřejnosti kurdská několikamilionová menšina v Turecku domlouvat ve vlastním jazyce. Dosud mohl být kurdský poslanec poslán do vězení, když na předvolební besedě se svými voliči nemluvil turecky, ale kurdsky. Být to tak v Číně, to by si náš absurdník zarebeloval! Naše zkušenosti z uplynulého dvacetiletí * I vysokou politiku mohou dělat lidé s nízkou morálkou. * Morálka vítězů se ukázala jako nemorální. * Vítězná pravda může sestávat z čistých lží. * Vrácení ukradeného bylo největší loupeží století. * Teprve dnešní demokracie umožňuje pohrdat názory občanů. * Občas se známí ptají, proč tolik občanů přes dosti tristní zkušenosti se současným kapitalismem podle různých průzkumů údajně souhlasí ve své většině

6 6 s tímto mafiánským kapitalismem. Odpověď je zřejmá. Záleží na tom, koho a jak se průzkumníci dotázali. * Humanity je možné dosahovat naprosto nehumánními prostředky. * Mír je stav, kdy přátelé mocných vsadí na válku. * Svoboda slova zaručuje nerušené šíření lží. * Každý z neprivilegovaných si daněmi sám platí na sebe pendrek. * Volali po odbornících ve vedení státu. Tak se na ně podívejme: Pan Kalousek jako ministr financí nepoznal, že už jsme v krizi. Pan Liška jako ministr školství nezná naši ústavu, neví, že Českou akademii věd u nás nebudovali za Stalina, ale že má tradice již z 19. století. Někdejším ministrem spravedlnosti byl pan Kalvoda, který používal neoprávněně (asi spravedlivě) titul JUDr. Zisk akademických titulů skoro na počkání jako Benda, Řápková Vysoká erudovanost pana Topolánka v používání poněkud vulgárních metod je na vysokoškolské úrovni. Slavná Katuška AU, zvaná Biomasa nositelka zelené kultury Chtěla být místopředsedkyní Poslanecké sněmovny. Odborník na pravém místě? A nejlepší na konec: Pan Havel radí americkému prezidentovi - asi jak zavést mafiánský kapitalismus. Z lidové tvorby Soudružka Zdvíhalová nám poslala lidový pohled na nedávnou historii. Co svět světem stojí, válčí se a zbrojí. Války, co jsme zažili, lidi na čas sblížily. Každý člověk pokud chtěl, žil si dobře, práci měl. Dnes ji marně hledají, na pracáku čekají. A přitom jsou mocipáni v toťáku vystudováni. I za oné totality herci byli celebrity. Skoro všichni dále hrají, dnes za slávu pomlouvají. My však máme paměť dobrou. Víme: ODS je naší prohrou! Stala jsem se pesimistou, budoucnost již nemám jistou. My starší to přežijeme, naše mladé litujeme. Snad se v nich už pýcha vzpříčí, na Václavák vyjdou s klíči. Hrdost k vlasti pocítí, na lumpy si posvítí! Pak bude na práci klid, vše potřebné budou mít. TOP 09 - recyklát Vznikla nová politická pravicová strana, která si dělá ambice stát se vládnoucí stranou. Její představitelé mají bohaté zkušenosti i s účastí na vládách, byť v jiném dresu. Tato strana není zaměřena na levicové voliče, ale má naději získat řadu nerozhodnutých pro svou novost. Tak to bylo s ODA, s US, US-DEU a čtyřkoalicí, se Stranou zelených. Prostě, jakmile jsou síly levice a pravice vyrovnané nebo levice převažuje, ejhle, vznikne nutnost založit novou politickou stranu, která se dosud nestačila před občany zostudit. Média jí věnují nejen zvýšenou pozornost větší než většině stávajících -, ale hlavně všemožnou reklamu. Pokud se dostane do parlamentu, se vší pravděpodobností pak podpoří pravici. TOP 09 je přece jen v něčem jiná. Že je silně pravicová a nenárodní, to je zřejmé ze složení jejího vedení. Nové je to, že právě to vedení není v ničem nové,

7 7 naopak, je sbírkou pravicové zdiskreditované smetánky. Tak třeba Švarcnherk se dostatečně zviditelnil svým vztahem k palestinské otázce, k landsmanšaftům, radarové základně a spánku v Senátu. Ačkoliv, jeden neví. Prý je nejoblíbenějším politikem?! Zlatý voči a pilná úprava zjištěných názorů občanů. Kalousek měl tolik malérů a afér (většinou ekonomických), že by to stačilo hned na několik nových stran. Co zplichtil jako vrchní armádní ekonom (padáky, co se prý hodily tak na povlečení postelí, prodej lukrativní stavby v centru Prahy, na který pak stát doplácel, modernizace tanků za miliardy, zásobování armády potravinami z jednoho soukromého centra, dědictví po švagrovi, který se nedočkal soudu, protože byl údajně svým partnerem který se pak prý zasebevraždil zastřelen) Mohli bychom pokračovat. Připomínejme si navzájem a zvláště našim známým, jak úspěšně působil Kalousek ve funkci ministra financí, což stojí většinu pracujících vyšší zdanění, většinu boháčů nižší daně a celou společnost další nemalý nárůst dluhů. Prostě: Ať občané vědí, co je to zač, ten TOP spolek za top podvrh. Názory a výroky Okresní výbor KSČM obdržel internetem zprávu, kterou v plném znění uveřejňujeme : Vážení! Před výročím sametové revoluce jsem se chtěl seznámit s událostmi, které se v roce 1989 udály ve Vyškově. Navštívil jsem studovnu v místní knihovně Karla Dvořáčka a zapůjčil si tento ročník Našeho života tak se tehdy okresní noviny jmenovaly a začal studovat. Když jsem došel k číslu ze 17. února 1989, narazil jsem na článek s názvem Šedesát let od V. sjezdu KSČ s podtitulem Vyškovsko v důležitém období vývoje strany. Článek poměrně dlouhý, tištěný velmi malým písmem, podrobně mapoval vývoj KSČ od založení k roku 1929, kdy se do vedení dostali tzv. Karlínští kluci v čele s Klementem Gottwaldem. Autor si skutečně dal práci a na faktech hodnotil jednotlivé etapy, takže nebylo pochyb o jeho přesvědčení, že jedině nové Gottwaldovo vedení mohlo stranu pozvednout. To potvrzoval i závěr článku. Hlavní význam sjezdu je nutno vidět v tom, že odchodem stoupenců pravicové opozice se strana stala ideově jednotnou a definitivně se o ní mohlo hovořit jako o straně nového typu, která jedině může dělnickou třídu přivést k vítězství. Navíc sjezd zvolil do čela strany schopného, byť mladého funkcionáře Klementa Gottwalda, jenž se v následujících letech ukázal jako opravdový stratég boje za práva československého proletariátu. Domníval jsem se, že článek napsal některý z funkcionářů KSČ, ale jaké bylo mé překvapení, když jsem četl jméno autora, kterým je Radek Mikulka. Historik PhDr. Mikulka, známý posledních dvacet let jako velký antikomunista a bojovník za pravou svobodu. A to není článek jediný. Podobných, jak jsem zjistil, napsal více. Nekryje současným antikomunismem svou minulost? A jak může přesvědčovat žáky gymnázia? Obyčejný převraceč kabátu? A co si asi myslel, když hlasoval pro zrušení čestného občanství města Vyškova Klementu Gottwaldovi? Co si myslet o morální autoritě takových lidí? Stanovisko tiskové komise: Domníváme se, že z odborného historického hlediska nelze autoru dr. Mikulkovi nic vytknout. Skutečnosti, které v článku rozebírá, svědčí, že se problematikou vývoje KSČ zabýval podrobně a přesvědčivě je dokumentoval. A musel o nich být přesvědčen, když je psal ještě

8 8 začátkem roku Pracoval v bývalém socialistickém režimu bez problému a svou prací, názory, vystupováním i psaním tento režim podporoval. Jestliže však po 17. listopadu 1989 (stejně jako mnoho jemu podobných) převlékl kabát a hanobí a odsuzuje bez rozdílu vše z minulosti, pak je to svědectvím o úrovni jeho charakteru. Takové lidi lze jen s pohrdáním politovat a mít se na pozoru k jejich historickým pracím. Zdraví, štěstí, spokojenost, rozvahu a šťastnou ruku ve volbách, a především dobrou mysl po celý rok 2010 přeje OV KSČM Vyškov Telefon , , , pro vnitřní potřebu.

Kde pfií tû? PORTÁL. TÉMA: Islamisté si ochoãují Evropu... Ma ínové: Pro zabité esenbáky omluvu nehledáme ROZHOVORY: Bar a, Kuras, Záhorovsk

Kde pfií tû? PORTÁL. TÉMA: Islamisté si ochoãují Evropu... Ma ínové: Pro zabité esenbáky omluvu nehledáme ROZHOVORY: Bar a, Kuras, Záhorovsk PORTÁL B R Á N A K V Y T Í B E N M N Á Z O R Ò M www.eportal.cz 1 2005 Osobité periodikum nejen pro politiku a ekonomiku Kde pfií tû? TÉMA: Islamisté si ochoãují Evropu... Ma ínové: Pro zabité esenbáky

Více

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší zdarma duben 2015 Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR VYHROŽOVÁNÍ ČESKÝM OBČANŮM Více

Více

září 2008 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov

září 2008 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov 1 září 2008 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah: Dva předvolební úkoly... 1 Historický kalendář říjen... 2 Naše úkoly dříve a dnes...4 Volební argumentace...5 Cena elektřiny...6 O zákonech...7

Více

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 5 LÉTO 2010 NOVÁ LEVICE VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé AKTUÁLNĚ 2 Připravme se na

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3 2/ 2013 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zdravím Vás jménem celého Diplomatického fóra. I tento rok jsme Vám připravili

Více

Právní úprava politických stran v Československu a ČR od roku 1918 do současnosti

Právní úprava politických stran v Československu a ČR od roku 1918 do současnosti Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Právní úprava politických stran v Československu a ČR od roku 1918 do současnosti Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium Autor: Tomáš

Více

O komunistických časech

O komunistických časech O komunistických časech Publikace je součástí kampaně PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI. Přečtěte si MEMORANDUM. Před třiašedesáti lety, 27. června 1950, zavraždili představitelé Komunistické strany Československa Miladu

Více

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ studie a články Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ Miloš Jakeš po 17. listopadu 1989 Vrchní velitel Lidových milicí a generální ta jemník ÚV KSČ Miloš Jakeš mezi svými, Praha, únor 1989 Foto: Jan

Více

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více

NEOLIBERÁLNÍ REFORMY: NUCENÉ PRÁCE V ČR, LIKVIDACE ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE, PRIVATIZACE ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

NEOLIBERÁLNÍ REFORMY: NUCENÉ PRÁCE V ČR, LIKVIDACE ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE, PRIVATIZACE ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 65 Proti válce a globálnímu kapitalismu www.socsol.cz cena 30 Kč solidární cena 40 Kč duben 2012 NEOLIBERÁLNÍ REFORMY: NUCENÉ PRÁCE V ČR, LIKVIDACE ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE, PRIVATIZACE ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

Dk -Dialog. Úvodní slovo. Ročník XXI/Číslo 3 Vyšlo 30. 9. 2013

Dk -Dialog. Úvodní slovo. Ročník XXI/Číslo 3 Vyšlo 30. 9. 2013 Dk -Dialog Ročník XXI/Číslo 3 Vyšlo 30. 9. 2013 Úvodní slovo Den demokracie 15. září přichází letos v nejisté a pochmurné době. Znejistěn je svět, který prožívá syrskou krizi srovnatelnou zřejmě s někdejšími

Více

Krásné prožití vánočních svátků, vykročení správnou nohou do roku 2015 přeje MěV KSČM Havířov

Krásné prožití vánočních svátků, vykročení správnou nohou do roku 2015 přeje MěV KSČM Havířov Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově III. ročník Krásné prožití vánočních svátků, vykročení správnou nohou do roku 2015 přeje MěV KSČM Havířov PF 2015 PŘEJE MěV KSČM Havířov Omlouváme

Více

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více

Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Podkopávej ze všech sil dnešní režim! ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové

Více

Solidarita. Volby řekly "NE" radaru. Je třeba to dotáhnout do konce

Solidarita. Volby řekly NE radaru. Je třeba to dotáhnout do konce LISTOPAD 2008 Malý PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 27 V ÈÍSLE: Volební shon odborářský zázrak str. 3 str. 4-5 Volby řekly "NE" radaru Dva a půl roku už trvá boj proti americké základně v ČR.

Více

Solidarita. školné zmrazení platů stop zvyšování důchodů snížení sociálních dávek zachování zdravotnických poplatků. Volby a antivolby str.

Solidarita. školné zmrazení platů stop zvyšování důchodů snížení sociálních dávek zachování zdravotnických poplatků. Volby a antivolby str. ZÁŘÍ 2009 ÈÍSLO PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU CENA 10 KÈ SOLIDÁRNÍ CENA 15 KÈ 35 Zastavme Janotův balíček školné zmrazení platů stop zvyšování důchodů snížení sociálních dávek zachování zdravotnických

Více

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění!

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění! Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945 Slavné Národní shromáždění! Nyní, kdy Prozatímní Národní shromáždění zahájilo již svoji činnost a vláda považuje za svou povinnost složiti ze své činnosti účty,

Více

VIII. Občan a společnost

VIII. Občan a společnost Kap 08-2003.qxd 10.1.2003 14:54 Page 155 155 Deset let Ústavy ČR, deset let práva v České republice Jde nejen o to, jaké máme zákony, ale zejména v jakém stavu je mechanismus, který má významně pomáhat

Více

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 PAVEL ŽÁČEK Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. února 1920 v 113 mj. upravovala svobodu tisku a

Více

Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her. Nadační fond proti korupci

Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her. Nadační fond proti korupci Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her Nadační fond proti korupci Obsah Prolog 2 Předmluva 3 Úvod 4 1 Zlatá 90. léta 7 1.1 Jak to bylo s padáky?............................. 8 1.2

Více

Z (ne)známé korespondence

Z (ne)známé korespondence dokumenty Z (ne)známé korespondence Dopisy Františka Moravce a Dr. Edvarda Beneše z let 1939 1945 Zdeněk Vališ Činnosti generála Františka Morav ce 1, respektive vojenskému výzvědnému zpravodajství za

Více

5 http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/schwarzenberg-je-na-stiru-s-pravopisem-i-zaci-zakladni-skoly-by-mu-tonatreli.html

5 http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/schwarzenberg-je-na-stiru-s-pravopisem-i-zaci-zakladni-skoly-by-mu-tonatreli.html KAREL TROCHU JINAK. Obžaloba Karla Schwarzenberga Adam B. Bartoš Karel cizák Karel Schwarzenberg není Čech, v Čechách se jen narodil a prožil několik dětských let. Rod Schwarzenbergů je původem starý francký

Více

ŠveHLAS. Zpravodaj Společnosti Antonína Švehly, o.s. číslo 2/2012 (prosinec)

ŠveHLAS. Zpravodaj Společnosti Antonína Švehly, o.s. číslo 2/2012 (prosinec) číslo 2/2012 (prosinec) ŠveHLAS Zpravodaj Společnosti Antonína Švehly, o.s. Pavel Kohout: První republika byla obdobím, kdy tento národ měl seriózní politiky Prezidentští kandidáti: Kde zůstala krajina?

Více

Na okraj politické situace. Ročník 22 * Číslo 6 * 13. června 2013 * Cena 10 Kč PŘEDEJ PO PŘEČTENÍ

Na okraj politické situace. Ročník 22 * Číslo 6 * 13. června 2013 * Cena 10 Kč PŘEDEJ PO PŘEČTENÍ PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ EJ DALŠÍMU! Na okraj politické situace Vláda Petra Nečase pokračuje. I když ODS a TOP 09 jsou ve sporu takřka o všech problémech, ODS chce zrušit skarty, TOPisté ne ukazuje se, jak už

Více

Stát možná koupí Důl Frenštát

Stát možná koupí Důl Frenštát SOBOTA - NEDĚLE Vláda ani parlament nejsou firma Zdeněk Jičínský, právník a publicista 7.-8. BŘEZNA 2015 3 9 Strašidlo v prostěradle a zloděj koní TOULKY ROČNÍK 25 ČÍSLO 56 CENA 12 Kč Jiří Krytinář: Byl

Více

Z periferie do centra Evropy

Z periferie do centra Evropy Miloš Brunclík a Zbyněk Klíč (eds.) Z periferie do centra Evropy 20 let vývoje vztahu ČR k EU copyright CEVRO Institut, o.p.s. 2009 ISBN: 978-80-87125-07-6 Obsah Poděkování....................................

Více

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší zdarma červen 2013 Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR NOVÝ VELVYSLANEC NA SLOVENSKU?

Více