Doporučujeme nahlédnout na následující webové adresy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučujeme nahlédnout na následující webové adresy:"

Transkript

1 Prosinec 2009 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah Doporučujeme nahlédnout na následující webové adresy:... 1 Největší zločin... 1 Informace a my... 2 Jak zkrotit demokracii... 3 Historický kalendář - leden Humanista a demokrat... 5 Naše zkušenosti z uplynulého dvacetiletí... 5 Z lidové tvorby... 6 TOP 09 - recyklát... 6 Názory a výroky... 7 Doporučujeme nahlédnout na následující webové adresy: Největší zločin Ve všech historických situacích se vládnoucí vrstvy, ba i ty nejmoudřejší, dopouštěly i hrubých chyb. Však jim to jejich nástupci jak náleží a někdy i mnohem důrazněji spočítali. Nejinak tomu bylo se socialistickou etapou naší republiky. Aniž bych chtěl věštit, nebudou to mít jiné ani dnešní vládci, až jednou odkráčí od korýtek. V té socialistické etapě se vedení země dopustilo zvláště v prvních letech upevňování moci nejen chyb, pochopitelných a snad i odpustitelných omylů, ale i nepřijatelného porušení vlastních zákonů. Dodnes to mají komunisté na talířku dnes a denně, zvláště v televizi. Člověku se zdá, že nebýt padesátých let, front na banány a omezené možnosti vycestovat, neměli by dnešní televizáci (a nejen oni) o čem mluvit a museli by se zaměřit na skutečné problémy současnosti. V této souvislosti si připomínáme, že hned po zvednutí opuštěné státní moci odhlasovali dnešní vítězové, že socialismus, který ovšem z propagandistických důvodů chybně označují za komunismus, byl režimem nelegitimním, zločinným a devastujícím. S tou nelegitimitou je to vošajstlich, protože by z toho vyplývala neplatnost všeho, co tento nelegitimní režim provozoval, včetně třeba udělování akademických titulů, potvrzení sňatků, závětí a stovky dalších úředních aktů, včetně dodnes platných

2 2 mezinárodních smluv. S tou devastací je to ještě pochybnější. Možná že jsme se mohli rozvíjet rychlejším tempem a jistě se nám mělo podařit zavčas zachytit nástup nových technologií, ale za čtyři desítky roků občané naší země vytvořili téměř šestinásobek hodnot, které kdysi představovala 1. Československá republika. A kde jsou? Zdevastovali je noví vládcové mafiánským stylem. Jsou tedy v rukou bývalých veksláků, estébáků jak pravil humanista Havel a především zahraničních vlastníků. Co považují za největší zločin toho (ne)komunismu, prozradil v jedné televizní besedě někdejší senátor Kroupa. V pravou chvíli kameraman zabral superdetail na Kroupovu tvář a my jsme mohli vyslechnout: Největším zločinem komunismu bylo to, že zrušil soukromé vlastnictví. Tedy ne omezení cestování, ne fronty na banány, ba ani odsouzeníhodné případy porušení zákona z padesátých let, ne vláda Národní fronty pod taktovkou KSČ, ale prachy, majetky odebrané bohatým, to byl ten hlavní kámen úrazu. On to v osmatřicátém roce správně vyjádřil jeden poslanec, když ve sněmovní debatě o ohrožení republiky Německem vytáhl prkenici (tehdy ještě úvěrové karty nebyly), zamával jí nad hlavou a prohlásil: Přijdeli Hitler, nechá mi ji. Přijde li Stalin, sebere mi ji. Jsem pro Hitlera. A tak je soukromé vlastnictví těch nejbohatších svaté a nedotknutelné, i když víme v mnoha případech, že nepochází ani z poctivé práce, ba ani z normálních spekulací, ale z kšeftů nezákonných. A k jejich udržení takoví neváhali a nezaváhají sáhnout i k fašismu. Jako po válce třeba v Řecku, jako po řadu let v zemích Latinské Ameriky. Informace a my Mnozí občané včetně některých našich členů se většinou spokojí s informacemi, které podávají většinová média, nebo se o politiku nezajímají. Je tím dotčena zejména mladá generace, bohužel včetně její studentské části. Je to pro budoucnost katastrofální chyba. Proč? Kdo totiž nesleduje politickou situaci, události a postoje politických představitelů trochu komplexněji, ten je v pozici laika snadno manipulovatelného reklamou. Jako příklad si uveďme léčiva. Naprostá většina občanů je závislá jen na tom, co o léčivech vypovídá reklama. Ta je někdy až tak nesvě-domitá, že dokáže za drahé peníze (spotřebitelů) do nebe vychvalovat i neúčinné prostředky. Nezasvěcený občan je proti jejímu vlivu bezmocný. Teprve když svědomitý lékař upozorní na rozpornost některých rad reklamou propagovaných, zamyslíme se nad tím. Nemáme-li však dostatek hodno-věrných informací, nemáme-li možnost vytvořit si vlastní názor podle věcných, byť někdy nestejných doporučení, podlehneme reklamě. A tak to funguje v politice. Mladí i starší, kteří soustavněji nesledovali a nesledují vývoj, takoví, kteří nemají vlastní zkušenost (i proto, že nechali jít vývoj kolem sebe bez pozornějšího zamyšlení), jsou velice snadno manipulovatelní těmi, kteří mají peníze, aby vlastnili reklamu. Nejen v těch lécích, ale i v běžných otázkách každodenního života nás všech.

3 3 Kolik levicově orientovaných občanů je pravicí bezostyšně manipulováno jen proto, že již delší dobu na sebe nechali působit právě ta pravicová sdělovadla, zatím co levicový tisk Haló noviny nesledují. Goebbelsovské pravidlo, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, je sice lživé, lež se v pravdu nezmění, ale ti, kteří tu stokrát opakovanou lež poslouchají, pak pravdu hledají mnohem obtížněji. Nejčastěji ji nenajdou právě proto, že ji hledali v té snůšce polopravd i lží, která je nám denně jednostranně předkládána jako spolehlivé informace. Jak zkrotit demokracii Na Vratimovském semináři odpověděl politolog Jan Keller na jednu z otázek o demokracii: Nedemokratický systém je takový, kde občané mají strach z mocných. Demokratický systém je takový, kde mocní mají strach z občanů. Je to zjednodušené vyjádření skutečnosti, že v demokracii vládnou občané a jejich názory jsou respektovány, zatím co v těch nedemokratických je to naopak. Když se z tohoto zorného úhlu podíváme znovu na demokracii (zvláště v naší zemi), vidíme, že mocní se vždy snaží vliv občanů a tím i demokracii zkrotit tak, aby vládnoucí prosadili své zájmy i proti názorům většiny. Cesty k tomu mohou být různé. Od té, kterou použila KSČ po roce 1948 tím, že ovládla i možné opoziční strany, aniž by je zrušila, a pak prosazovala to, co považovala za spravedlivé. Ne vždy moudře, ne vždy úspěšně, ale vždy jako by z obav před názory většiny v její prospěch. Disidenti tomu říkali gulášový socialismus, tedy systém, kdy neměli občané důvod nasazovat krk pro nějakou revoluci, protože ta by jim osobní situaci nezlepšila. Jiná cesta ke zkrocení vůle a vlivu aby to nevypadalo jako diktatura je ve vhodných manipulacích. Když se např. KSČM nehodlá smířit s bezohledností bohatců a pravice a vzniká nebezpečí, že získá větší podporu občanů, najednou se vyskytnou cesty k jejímu očerňování za státní peníze. Nejen ve veřejnoprávních médiích, ale třeba i protidemokratickými institucemi v státním systému, jako jsou různé ty ÚDV a ÚSTR, lustrační zákazy, prostě směřují ke kocábizaci, zákazu organizací nepoddajných a nepohodlných, byť by dotyční plně respektovali Ústavu a zákony. Kocáb či Mejstřík, Jaromír Štětina či Topolánek, o Kalouskově Švarcnherkovi ani nemluvě, všichni ti se ohánějí demokracií nejvíc právě tehdy, kdy ji omezují. Karikaturista Renčín to vyjádřil známou kresbou a výstižným šlehem: Přesvědčili jsme se o tom, a to si nechte pro sebe, že většina má málokdy pravdu. I proto není pro havlovce a podobné politiky přijatelné referendum, ačkoliv je v Ústavě zakotvené. Nu a když jde do tuhého, vždycky se nějaký diktátor najde. Samozřejmě pravicový. Udělá třeba vojenský převrat, upevní svoji moc a pak milostivě uspořádá dobře připravené vítězné volby, aby demokratický a svobodný svět mohl zatleskat vítězství demokracie asi jako nedávno v Hondurasu.

4 4 Historický kalendář - leden výročí 30. ledna Národní shromáždění ČSR přijalo tzv. přídělový zákon k provádění pozemkové reformy, která měla zabezpečit spravedlivé rozdělení zemědělské půdy mezi rolníky a znemožnit vlastnictví velkých latifundií jednotlivci, zvláště šlechtických rodů. Během ledna 1920 proběhla na Ostravsku generální stávka horníků, které se zúčastnilo celkem přes horníků všech národností. Důvodem stávky byly nesnesitelné hospodářské a politické poměry dělnictva v nové republice. Byl to největší stávkový boj v dějinách dělnického hnutí na Ostravsku výročí 14. ledna 1930 vstoupilo v Dolním Rychnově a Oloví na Falknovsku do stávky proti propouštění a dalšímu zhoršování pracovních podmínek více než 1000 sklářů. Majitelé skláren postupovali proti stávkujícím brutálně. Při četnickém zásahu 17. ledna bylo těžce zraněno 5 sklářů. Stávka byla po šestitýdenním zápase poražena a čtrnáct stávkujících bylo odsouzeno do vězení. Dnes již proti stávkujícím četníci nezasahují, ale vlastník oznámí, že podnik ruší, a v lepším případě poskytne propuštěným odstupné výročí Začátkem ledna 1935 oznámili kladenští těžaři propuštění 2000 horníků a snížení mezd o 20 %. Průmyslový svaz horníků zorganizoval řadu protestních akcí a demonstračních stávek, jichž se vedle dělníků z Kladna účastnili i horníci mosteckého a ostravsko-karvinského revíru. Pod mohutným tlakem dělnických mas byli těžaři nuceni od svých plánů ustoupit. Havířská solidarita se osvědčila i v řadě dalších stávek. 13. ledna 1935 se v Sársku, které bylo od Versailleské smlouvy pod správou Společnosti národů, konal plebiscit, při němž se 91 % občanů vyslovilo pro připojení k Hitlerově německé říši. Nacistická propaganda o spojení všech Němců slavila další úspěch výročí Začátkem roku došlo v protektorátu ke spojení nekomunistických odbojových organizací. Politické ústředí, Obrana národa a Petiční výbor Věrni zůstaneme se seskupily v ilegální organizaci s názvem Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD), aby byla činnost řízena z jednoho centra. 15. ledna 1940 vznikla ve Francii 1. divize československého vojska v zahraničí. Byla složena z Čechů a Slováků, kteří žili a pracovali ve Francii, a z čs. občanů, kteří uprchli z protektorátu. Byli ve složité situaci, protože francouzská vláda, která byla právně s Německem ve válečném stavu, od vypovězení války 3. září 1939 nepodnikla proti nacistickému Německu se svou armádou žádnou válečnou akci výročí 6. ledna se britský ministerský předseda W. Churchill obrací na J. V. Stalina s prosbou o naléhavou pomoc anglo-americkým vojskům v souvislosti s německou ofenzívou v Ardenách, která hrozila katastrofálními důsledky. 7. ledna následuje Stalinova odpověď, že Rudá armáda zahájí na sovětskoněmecké frontě nejpozději v druhé polovině ledna velké ofenzivní operace.

5 5 9. ledna 1945 složili v Nemochovicích noví členové partyzánské skupiny OLGA bojovou přísahu. Skupina byla založena příslušníky partyzánské brigády Jana Žižky, která se na podzim 1944 probojovala na Moravu. Během ledna se rozrostla o další členy a podnikla na Vyškovsku první bojové akce k získání zbraní. 12. ledna 1945 byla ze sandoměřského předmostí zahájena mohutná útočná operace několika frontů Rudé armády s hlavním úderem na strategickém směru Varšava-Berlín. V důsledku toho přerušila německá vojska ofenzívu v Ardenách. Do konce ledna 1945 osvobodila Rudá armáda řadu měst a obcí, mezi nimi Varšavu, Modlin, Krakov, Opolí, osvobodila vězně koncentračního tábora Osvětim, pronikla do východního Pruska a Braniborska. Na Slovensku v součinnosti s jednotkami 1. čs. armádního sboru osvobodila Humenné, Košice, Prešov, Bardějov, Poprad, Kežmarok a další obce. Na západní frontě spojenecká vojska rovněž obnovila útočnou činnost. Dobyla znovu Laroche, Britové zahájili útok od Sittardu k Maase, Francouzi zahájili ofenzívu ve Vogézách a německá vojska v Ardenách byla zahnána za hranice Německa. Humanista a demokrat V jednom evangeliu vložil evangelista Kristovi do úst větu: Ne podle slov, podle skutků poznáte je. Podle slov nemůže být věrnějšího stoupence a bojovníka za pravdu a lásku, humanitu a demokracii než náš absurdní dramatik Havel. Pokusme se prověřit hodnověrnost jeho slov ve světle činů. Tibet. Feudálně-otrokářská lamaistická společnost se po znovuzačlenění do Číny zbavila nevolnictví a otrocké závislosti. Nelíbilo se to náboženské hlavě země dalajlámovi, který po neúspěšném povstání uprchl do zahraničí. Náš dramatik s ním občas medituje, aby se soustředil na tajemné síly světa a snad trochu i na aktuální problémy. Proto kritizuje Čínu hlava nehlava, že Tibeťany nevrátí pod laskavou feudální vládu dalajlámy a dalších lamaistických bonzů. Tibeťané mají práci, mají svou kulturu a jazyk, mají své kláštery, ale nemají podle Havla svobodu. Na druhém konci světa je Turecko, země nám blízká, protože jsme spolu s ní ve vojenském agresivním uskupení NATO. (Kdyby se někomu nezdál ten výraz agresivní jako oprávněný, nechť si srovná Chartu OSN a vzpomene si na zásah NATO proti Jugoslávii bez souhlasu RB, na podíl ve válce proti Iráku, rovněž neodsouhlasené RB, atd.) A tento náš spojenec se připravuje povolit (tedy zatím nepovolil), aby se mohla na veřejnosti kurdská několikamilionová menšina v Turecku domlouvat ve vlastním jazyce. Dosud mohl být kurdský poslanec poslán do vězení, když na předvolební besedě se svými voliči nemluvil turecky, ale kurdsky. Být to tak v Číně, to by si náš absurdník zarebeloval! Naše zkušenosti z uplynulého dvacetiletí * I vysokou politiku mohou dělat lidé s nízkou morálkou. * Morálka vítězů se ukázala jako nemorální. * Vítězná pravda může sestávat z čistých lží. * Vrácení ukradeného bylo největší loupeží století. * Teprve dnešní demokracie umožňuje pohrdat názory občanů. * Občas se známí ptají, proč tolik občanů přes dosti tristní zkušenosti se současným kapitalismem podle různých průzkumů údajně souhlasí ve své většině

6 6 s tímto mafiánským kapitalismem. Odpověď je zřejmá. Záleží na tom, koho a jak se průzkumníci dotázali. * Humanity je možné dosahovat naprosto nehumánními prostředky. * Mír je stav, kdy přátelé mocných vsadí na válku. * Svoboda slova zaručuje nerušené šíření lží. * Každý z neprivilegovaných si daněmi sám platí na sebe pendrek. * Volali po odbornících ve vedení státu. Tak se na ně podívejme: Pan Kalousek jako ministr financí nepoznal, že už jsme v krizi. Pan Liška jako ministr školství nezná naši ústavu, neví, že Českou akademii věd u nás nebudovali za Stalina, ale že má tradice již z 19. století. Někdejším ministrem spravedlnosti byl pan Kalvoda, který používal neoprávněně (asi spravedlivě) titul JUDr. Zisk akademických titulů skoro na počkání jako Benda, Řápková Vysoká erudovanost pana Topolánka v používání poněkud vulgárních metod je na vysokoškolské úrovni. Slavná Katuška AU, zvaná Biomasa nositelka zelené kultury Chtěla být místopředsedkyní Poslanecké sněmovny. Odborník na pravém místě? A nejlepší na konec: Pan Havel radí americkému prezidentovi - asi jak zavést mafiánský kapitalismus. Z lidové tvorby Soudružka Zdvíhalová nám poslala lidový pohled na nedávnou historii. Co svět světem stojí, válčí se a zbrojí. Války, co jsme zažili, lidi na čas sblížily. Každý člověk pokud chtěl, žil si dobře, práci měl. Dnes ji marně hledají, na pracáku čekají. A přitom jsou mocipáni v toťáku vystudováni. I za oné totality herci byli celebrity. Skoro všichni dále hrají, dnes za slávu pomlouvají. My však máme paměť dobrou. Víme: ODS je naší prohrou! Stala jsem se pesimistou, budoucnost již nemám jistou. My starší to přežijeme, naše mladé litujeme. Snad se v nich už pýcha vzpříčí, na Václavák vyjdou s klíči. Hrdost k vlasti pocítí, na lumpy si posvítí! Pak bude na práci klid, vše potřebné budou mít. TOP 09 - recyklát Vznikla nová politická pravicová strana, která si dělá ambice stát se vládnoucí stranou. Její představitelé mají bohaté zkušenosti i s účastí na vládách, byť v jiném dresu. Tato strana není zaměřena na levicové voliče, ale má naději získat řadu nerozhodnutých pro svou novost. Tak to bylo s ODA, s US, US-DEU a čtyřkoalicí, se Stranou zelených. Prostě, jakmile jsou síly levice a pravice vyrovnané nebo levice převažuje, ejhle, vznikne nutnost založit novou politickou stranu, která se dosud nestačila před občany zostudit. Média jí věnují nejen zvýšenou pozornost větší než většině stávajících -, ale hlavně všemožnou reklamu. Pokud se dostane do parlamentu, se vší pravděpodobností pak podpoří pravici. TOP 09 je přece jen v něčem jiná. Že je silně pravicová a nenárodní, to je zřejmé ze složení jejího vedení. Nové je to, že právě to vedení není v ničem nové,

7 7 naopak, je sbírkou pravicové zdiskreditované smetánky. Tak třeba Švarcnherk se dostatečně zviditelnil svým vztahem k palestinské otázce, k landsmanšaftům, radarové základně a spánku v Senátu. Ačkoliv, jeden neví. Prý je nejoblíbenějším politikem?! Zlatý voči a pilná úprava zjištěných názorů občanů. Kalousek měl tolik malérů a afér (většinou ekonomických), že by to stačilo hned na několik nových stran. Co zplichtil jako vrchní armádní ekonom (padáky, co se prý hodily tak na povlečení postelí, prodej lukrativní stavby v centru Prahy, na který pak stát doplácel, modernizace tanků za miliardy, zásobování armády potravinami z jednoho soukromého centra, dědictví po švagrovi, který se nedočkal soudu, protože byl údajně svým partnerem který se pak prý zasebevraždil zastřelen) Mohli bychom pokračovat. Připomínejme si navzájem a zvláště našim známým, jak úspěšně působil Kalousek ve funkci ministra financí, což stojí většinu pracujících vyšší zdanění, většinu boháčů nižší daně a celou společnost další nemalý nárůst dluhů. Prostě: Ať občané vědí, co je to zač, ten TOP spolek za top podvrh. Názory a výroky Okresní výbor KSČM obdržel internetem zprávu, kterou v plném znění uveřejňujeme : Vážení! Před výročím sametové revoluce jsem se chtěl seznámit s událostmi, které se v roce 1989 udály ve Vyškově. Navštívil jsem studovnu v místní knihovně Karla Dvořáčka a zapůjčil si tento ročník Našeho života tak se tehdy okresní noviny jmenovaly a začal studovat. Když jsem došel k číslu ze 17. února 1989, narazil jsem na článek s názvem Šedesát let od V. sjezdu KSČ s podtitulem Vyškovsko v důležitém období vývoje strany. Článek poměrně dlouhý, tištěný velmi malým písmem, podrobně mapoval vývoj KSČ od založení k roku 1929, kdy se do vedení dostali tzv. Karlínští kluci v čele s Klementem Gottwaldem. Autor si skutečně dal práci a na faktech hodnotil jednotlivé etapy, takže nebylo pochyb o jeho přesvědčení, že jedině nové Gottwaldovo vedení mohlo stranu pozvednout. To potvrzoval i závěr článku. Hlavní význam sjezdu je nutno vidět v tom, že odchodem stoupenců pravicové opozice se strana stala ideově jednotnou a definitivně se o ní mohlo hovořit jako o straně nového typu, která jedině může dělnickou třídu přivést k vítězství. Navíc sjezd zvolil do čela strany schopného, byť mladého funkcionáře Klementa Gottwalda, jenž se v následujících letech ukázal jako opravdový stratég boje za práva československého proletariátu. Domníval jsem se, že článek napsal některý z funkcionářů KSČ, ale jaké bylo mé překvapení, když jsem četl jméno autora, kterým je Radek Mikulka. Historik PhDr. Mikulka, známý posledních dvacet let jako velký antikomunista a bojovník za pravou svobodu. A to není článek jediný. Podobných, jak jsem zjistil, napsal více. Nekryje současným antikomunismem svou minulost? A jak může přesvědčovat žáky gymnázia? Obyčejný převraceč kabátu? A co si asi myslel, když hlasoval pro zrušení čestného občanství města Vyškova Klementu Gottwaldovi? Co si myslet o morální autoritě takových lidí? Stanovisko tiskové komise: Domníváme se, že z odborného historického hlediska nelze autoru dr. Mikulkovi nic vytknout. Skutečnosti, které v článku rozebírá, svědčí, že se problematikou vývoje KSČ zabýval podrobně a přesvědčivě je dokumentoval. A musel o nich být přesvědčen, když je psal ještě

8 8 začátkem roku Pracoval v bývalém socialistickém režimu bez problému a svou prací, názory, vystupováním i psaním tento režim podporoval. Jestliže však po 17. listopadu 1989 (stejně jako mnoho jemu podobných) převlékl kabát a hanobí a odsuzuje bez rozdílu vše z minulosti, pak je to svědectvím o úrovni jeho charakteru. Takové lidi lze jen s pohrdáním politovat a mít se na pozoru k jejich historickým pracím. Zdraví, štěstí, spokojenost, rozvahu a šťastnou ruku ve volbách, a především dobrou mysl po celý rok 2010 přeje OV KSČM Vyškov Telefon , , , pro vnitřní potřebu.

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_341 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Balík živých věcí. Za posledních 10 let se počet nově nařízených exekucí mění.

Balík živých věcí. Za posledních 10 let se počet nově nařízených exekucí mění. Balík živých věcí Za posledních 10 let se počet nově nařízených exekucí mění. (počty zde jsou v tisících) Loni například bylo zahájeno 751 000, což je podstatně méně než v roce 2011. Máme se radovat, že

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 Rovnost mezi lidmi nikdy neexistovala a existovat nebude. Mirek Topolánek, předseda ODS, www.aktualne.cz, 10.04.2006 Bohatým je jasné, že na

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Prezidentská volba jako svědectví věků

Prezidentská volba jako svědectví věků Prezidentská volba jako svědectví věků Napříč dějinami můžeme sledovat odvěkou snahu Čechů o degradaci Moravy na pouhou součást své země. Dnes bychom řekli, aby Morava nebyla ničím víc, než východním Českem.

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná.

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná. Studená válka Mír nemožný, válka nemyslitelná. Kdo? USA NATO dvě supervelmoci dva vojenské pakty SSSR Varšavská smlouva USA a SSSR vyšly z 2. sv. války jako dvě supervelmoci se zcela protichůdnými politickými

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

Říjen 2009 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov. Obsah

Říjen 2009 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov. Obsah Říjen 2009 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah Obsah... 1 Doporučujeme nahlédnout na následující webové adresy:... 1 60 let ČLR... 1 Historický kalendář - listopad... 1 S demokracií se

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace FORMY DEMOKRACIE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz 2010 TOULKY LONDÝNEM Členové SBPV se konečně vydali na cestu do světa. Better late than never

Více

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST Poctivost se musí vyplácet! Budoucnost mládí, jistoty stáří! Odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme! Práci, ne sociální dávky! Více rozhodovacích pravomocí lidem! Ano míru

Více

(Zdroj: PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 1992, 2.díl, období 1945 1992. Doplněk, Brno 2009.)

(Zdroj: PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 1992, 2.díl, období 1945 1992. Doplněk, Brno 2009.) Formy sabotáží vesnických boháčů Od jara 1950 komunističtí funkcionáři řadili rozvíjení třídního boje na vesnici mezi nejdůležitější předpoklady kolektivizace a vznik JZD považovali za výsledek či dovršení

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946)

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946) Gaulle, Charles de (nar.1890) francouzský vojenský a politický činitel. Po vítězném německém tažení na Západ v roce 1940 uprchl do Velké Británie a vytvořil zde hnutí Svobodná Francie. V letech 1944 1946

Více

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Co jsou územní limity těžby? V minulém století bylo v severních Čechách v souvislosti s těžbou hnědého uhlí zbouráno 106 původních obcí včetně 650 let starého

Více

Druhá světová válka a protifašistický odboj očima veřejnosti

Druhá světová válka a protifašistický odboj očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Druhá světová válka a protifašistický odboj očima veřejnosti

Více

Politický vývoj Bangladéše

Politický vývoj Bangladéše Politický vývoj Bangladéše Kristýna Chvátalová, xchvk00 2SM507 Politické problémy rozvojových zemí LS 2013/2014 Bangladéšská lidová republika Bengálsky Gana Prajatantra Bangladesh Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita

V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita 17.listopad roku 1989 si nejvíce spojujeme se svobodou, demokracií, změnou, ale

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

COMENIUS 3 Program Evropské unie

COMENIUS 3 Program Evropské unie COMENIUS 3 Program Evropské unie DOTAZNÍK COMCULT - NETZWERK CZ Místo:... Škola:...... Datum: den rok P/P Symbol muž žena... ne Heslo A) ot) A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A10 A11 A12 A13 A14 Evropské

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu Otázka: Demokracie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Eli Demokracie = vláda lidu (z řečtiny demos lid, kratos vláda) politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu založena

Více

Cesta komunistů k převzetí moci

Cesta komunistů k převzetí moci Cesta komunistů k převzetí moci vývoj v letech 1945-1948 Učivo dějepisu, 9. ročník Součást projektu Příběhy bezpráví Charakteristika období Pretotalitní stát ne totalitní ne zcela demokartický "omezená"

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů

83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů 83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů Změna: 300/1990 Sb. Změna: 513/1991 Sb. Změna: 68/1993 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Opletala a listopadovými

Více

Ústavný zákon č. 100/1960 Sb. Národného zhromaždenia Ústava Československej socialistickej republiky

Ústavný zákon č. 100/1960 Sb. Národného zhromaždenia Ústava Československej socialistickej republiky Ústavný zákon č. 100/1960 Sb. Národného zhromaždenia Ústava Československej socialistickej republiky Schváleno (Vydáno): 11.07.1960 Účinnost od: 11.07.1960 Zrušeno: 01.01.1993 Uveřejněno v č. 40/1960 Sbírky

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více