DURA-LINE CT, S.R.O. TLUMAČOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DURA-LINE CT, S.R.O. TLUMAČOV"

Transkript

1 DURA-LINE CT, S.R.O. TLUMAČOV PODNIKOVÁ NORMA PND MIKROTRUBIČKY DURAMIKRO PRO PŘÍSTUPOVOU OPTICKOU SÍŤ

2 PODNIKOVÁ NORMA PND SPOLEČNOSTI DURA-LINE CT, S.R.O. TLUMAČOV MIKROTRUBIČKY DURAMIKRO PRO PŘÍSTUPOVOU OPTICKOU SÍŤ Tyto technické podmínky platí pro výrobu, zkoušení a dodávání dvouvrstvých mikrotrubiček pro zavádění a ochranu mikrokabelů s optickými vlákny, a to s hladkou nebo drážkovanou vnitřní vrstvou. Technické podmínky obsahují návod pro použití výrobku, který je v souladu se zákonem ČR č.22/1997 Sb. a následných dodatcích o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 1. IDENTIFIKACE 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VÝROBKU Společnost Dura-Line CT, s.r.o. vyrábí HDPE mikrotrubičky s obchodním názvem DURAMIKRO, které jsou vyrobeny technologií koextruze v následujícím rozměrovém provedení : 5/3,5 mm 7/5,5 mm 8/6 mm 10/8 mm 12/10 mm 16/12,8 mm Všechny rozměry jsou vyráběny s vnitřní hladkou nebo drážkovanou stěnou. Vnější vrstva mikrotrubiček je vyrobena z vysokomolekulárního typu HDPE, zaručujícího požadovanou tuhost, manipulovatelnost a ostatní mechanické parametry. Vnitřní vrstva je tvořena permanentní kluznou vrstvou, která výrazně snižuje koeficient tření kabelu vůči trubce Barva provedení Mikrotrubičky jsou vyráběny v následujících barevných odstínech : červená RAL 3020 fialová RAL 4005 modrá RAL 5015 tmavě zelená RAL 5021 hráškově zelená RAL 6018 hnědá RAL 8023 oranžová RAL 2009 žlutá RAL 1018 šedá RAL 7045 bílá RAL 9003 černá RAL 9017 Barevný odstín vnitřní vrstvy : bílá 1.3. Popis a určení výrobku Mikrotrubičky DURAMIKRO jsou určeny pro ochranu rozvodových optických sítí z hlavních kabelových tras k uživateli. Použitý typ HDPE je vhodný pro všeobecné použití bez zdravotních rizik (odpovídá výnosu vlády č. 73/1990 a směrnici č.49 MZ ČR pro použití, při němž dochází ke styku s poživatinami). Ve smyslu ČSN jsou HDPE mikrotrubičky DURAMICRO zařazeny do stupně hořlavosti C 3, tzn. lehce hořlavé.

3 1.4. Identifikační údaje o výrobci Dura-Line CT, s.r.o. U Písáku Tlumačov IČO : DIČ : Prohlášení o shodě Výrobce prohlašuje, že vlastnosti mikrotrubiček DURAMIKRO splňují základní požadavky na výrobky, a že jmenovaný výrobek je bezpečný za podmínek výrobcem určeného použití. Jsou přijata opatření v rámci zavedeného systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro zabezpečení shody všech výrobků s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobek. 2. SPECIFIKACE VÝROBKU 2.1. Charakteristika výrobku K výrobě mikrotrubiček DURAMIKRO je použit vysokomolekulární typ HDPE s následujícími parametry: Index toku taveniny 0,1-0,3 g/10 min ČSN EN ISO 1133 (190ºC, 2,16 kg) Hustota min 940 kg/m 3 ISO 1133, ČSN Mez pevnosti na mezi kluzu min 20 MPa ČSN ISO 527 Přetržení při protažení min. 350 % ČSN ISO 527 Modul pružnosti v ohybu min 700 MPa ČSN ISO 178 Teplotní odolnost dle Vicata min 120 o C ČSN EN ISO 306 Tvrdost, Brinell (30 sec) 50 ČSN EN ISO 2039 Teplota křehnutí max. -50 o C ČSN Koroze za napětí (F 50 ) min. 350 hod. EN ISO 4599 Základní vlastnosti vnitřní kluzné vrstvy mikrotrubiček DURAMIKRO : je pevně vlisovaná v HDPE plášti má stejné fyzikálně-mechanické vlastnosti jako HDPE plášť (t.j. teplotní a mechanická roztažnost, homogenita spojení HDPE s mazivem SILICORE TM, životnost) je rovnoměrně rozmístěna po celém obvodu vnitřní stěny trubky nereaguje s vodou, v případě průniku nečistot do trubky je možné trubku vyčistit po celou dobu životnosti trubky si zachovává stejné vlastnosti usnadňuje zafukování, příp. zatahování kabelů Spojování mikrotrubiček je možné pomocí speciálních spojek a koncovek Podmínky používání Vzhledem k tomu, že základní systém vychází z pokládky ochranných trubek průměru 40 mm, event. 50 mm jsou podmínky používání pro bezpečné a správné použití mikrotrubiček DURAMIKRO obdobné jako pro standardní trubky SILICORE TM a jsou uvedeny v Instalačním manuálu (anglická verze Installation Manual). Do položených trubek o průměru 40 mm, resp. 50 mm se zafukuje speciální technikou daný počet mikrotrubiček a poslední stupeň pak tvoří zafukování mikrokáblu do mikrotrubiček. K zafukování se používá speciální zafukovací a podávací zařízení MicroJet.

4 2.3. Přípustné podmínky a charakteristiky prostředí Manipulaci, pokládku a spojování HDPE mikrotrubiček DURAMIKRO lze provádět při teplotách okolního prostředí 10ºC až +50ºC. Při teplotách pod 10ºC trubičky křehnou a při jejich namáhání, zejména rázem, může dojít k jejich prasknutí. Skladováním trubiček bez manipulace při nižších teplotách běžných v našich klimatických podmínkách (do 30ºC) nedochází k žádnému poškození trubiček nebo znehodnocení jejich mechanických vlastností. Při pokládce trubek musí být vnitřní stěny udržovány v suchém a čistém stavu. Případná vlhkost, hlína, písek a jiné nečistoty způsobují zvýšení koeficientu tření mezi vnitřní stěnou trubičky a pláštěm kabelu, a tím i výrazné zkrácení instalačních délek kabelů. Rovněž zvlnění trubiček v kynetě (vertikální i horizontální) značně snižuje dosah zafukování, resp. zatahování optického kabelu Technické požadavky Vzhled a provedení Vnější vzhled mikrotrubiček DURAMIKRO musí být hladký, bez zalisovaných nečistot. Jsou povoleny nepatrné stopy, způsobené přejížděním různých barevných provedení, neovlivňující jejich mechanické vlastnosti Rozměry a tolerance Mikrotrubičky DURAMIKRO musí mít kruhový tvar s následujícími rozměry v mm (pro hladkou vnitřní stěnu) : Nominální hodnota (OD x ID) 5/3,5 7/5,5 8/6 10/8 12/10 16/12,8 Vnější průměr (OD), mm 5,0 + 0,10 7,0 + 0,10 8,0 + 0,10 10,0 + 0,10 12,0 + 0,10 16,0 + 0,10 Min. vnitřní průměr (ID), mm 3,4 5,4 5,9 7,9 9,9 12,7 Min. tloušťka stěny, mm 0,75 0,75 1,0 1,0 1,0 1,6 Minimální tloušťka stěny u drážkovaných mikrotrubiček DURAMIKRO je nižší o 0,1 mm (tj. 0,65 mm, resp. 0,9 mm), je-li měřena na dně drážky Fyzikálně-mechanické vlastnosti mikrotrubiček DURAMIKRO Mikrotrubičky DURAMIKRO odpovídají následujícím požadavkům : VLASTNOST JEDNO- HODNOTY TKA 5/3,5 7/5,5 8/6 10/8 12/10 16/12,8 Koeficient tření - max. 0,1 max. 0,1 max. 0,1 max. 0,1 max. 0,1 max. 0,1 Pevnost v tahu na mezi kluzu hladká drážkovaná N min. 150 min. 135 min. 220 min. 200 min. 330 min. 300 min. 425 min. 385 min. 520 min. 470 min min. 940 Test stlačení hladká N/m min min min min min.4600 min min min min min min min drážkovaná Vnitřní přetlak 2 h, 23 o C +/- 2 o C bar Destrukční tlak bar min. 55 min. 35 min. 45 min. 35 min. 25 min. 35 Teplotní smrštění % max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 Test při nízkých teplotách bar

5 Potisk Popis a alfanumerická identifikace je na trubce natisknuta kontrastní barvou. Trvanlivost a odolnost značení je kontrolována: a/ třením hadříkem namočeným ve vodě po dobu 15 sec potisk beze změny b/ třením hadříkem namočeným v alifatickém hexanu po dobu 15 sec potisk může mírně zesvětlat, ale musí zůstat čitelný Minimální výška písma je 3 mm a údaje se opakují po 1 metru. Popis na trubce lze zvolit jakýkoliv podle specifikace zákazníka Zkoušení Všeobecné zkušební podmínky Všechny vzorky se zkouší ve standardním prostředí ve smyslu ČSN ISO 291 (ISO 291:1977), pokud není uvedeno jinak Kontrola vzhledu a provedení Kontrola vzhledu a provedení se provádí vizuálně a hodnotí se, zda mikrotrubička odpovídá čl této normy Kontrola rozměrů Mezioperační kontrola Provádí se u každého vyrobeného : a) vnější a vnitřní průměr se měří kalibrem s přesností 0,1 mm b) tloušťka stěny se měří ve 4 bodech po obvodu mikrotrubičky posuvkou s přesností 0,1 mm Výstupní kontrola Měření vnějšího a vnitřního průměru se provádí elektronicky na přístroji vyvinutém ve spolupráci s firmou ERM, Otrokovice. Výpočet středního průměru, ovality a tloušťky stěny je proveden pomocí výpočtového programu fy ERM, Otrokovice. V případě drážkovaných mikrotrubiček je v programu zahrnut odečet výšky drážky. Měření je prováděno u každého Měření fyzikálně-mechanických vlastností Koeficient tření Norma : Interní předpis Dura-Line CT Mikrokábel instalovaný do mikrotrubičky obtočené kolem bubnu překonává hmotnost závaží upevněného na jeho konci a frikci mikrovláken vůči stěně mikrotrubičky při zvedání závaží. Poměr měřené síly a hmotnosti závaží je úměrný koeficientu tření. Podmínky měření : průměr bubnu: 750 mm hmotnost závaží: 206 g úhel obtočení: 360 o rychlost tažení: 600 mm/min výška zdvihu závaží: 200 mm specifikace kablu: optický kabel Brand-Rex (H) HF 008 C2 NM B2; OD = 2,8 mm

6 Pevnost v tahu na mezi kluzu Norma : ČSN EN ISO 6259, ISO 527 Mikrotrubička je protahována v axiálním směru až k mezi kluzu, přičemž síla v N potřebná k jejímu protažení je zaznamenána. Podmínky měření : původní délka vzorku rychlost protahování 250 mm 50 mm/min Test stlačení (modifikovaná vzpěrová tuhost) Norma : IEC ,2, method E3 Vzorek mikrotrubičky o délce 250 mm je zatížen konstantní silou po dobu 60 sec, přičemž deformace vnějšího průměru nesmí přesáhnout 15 %. Podmínky měření: zatížení 50 N x vnější průměr mikrotrubičky v mm Konstantní vnitřní přetlak, destrukční tlak Norma : EN 921+AC; ISO 1167 Zkouška konstantním vnitřním přetlakem je prováděna na vzorcích požadované délky za podmínek uvedených pro konkrétní rozměr v tabulce v kap Po provedení zkoušky, tj. po 2 hod., je předepsaný zkušební tlak postupně zvyšován až k destrukci vzorku Teplotní smrštění Norma : ISO ,2 Působí-li na mikrotrubičku po určitou dobu vyšší teplota, pak v průběhu ochlazování dochází k jejímu smrštění. Podmínky měření : teplota 110 o C doba ohřevu 30 min doba temperace 2,5 hod Test při nízkých teplotách Norma: Interní předpis Dura-Line CT Vzorek mikrotrubičky o délce 1 m se vloží do lednice a ponechá min. 4 hod. při 20 o C. Po rozmrazení při pokojové teplotě se provede zkouška vnitřním přetlakem za podmínek: zkušební tlak: 12 bar doba expozice: 15 min. teplota zkoušky: 23 o C +/- 2 o C Počet vzorků pro stanovení fyzikálně-mechanických vlastností ( ) se určí následovně: - vzorky ze druhého po najetí dané objednávky - další vzorky vždy po 100 km z dané objednávky Test je typová zkouška. Provádí se při změně používaného polymeru Provozní zkoušky Tlaková zkouška Norma: Interní předpis Dura-Line CT Pro zjištění kompaktnosti stěny mikrotrubiček jsou vyrobené náviny tlakovány vzduchem na tlak 10 atm. V průběhu následující 5 min. nesmí docházet k poklesu tlaku. Výsledek zkoušky je zaznamenán ve výrobní zprávě.

7 BB test Norma: Interní předpis Dura-Line CT Každým vyrobeným návinem je profouknuta kulička daného průměru podle jednotlivých rozměrů mikrotrubiček tlakem 6 bar. Na konci je kulička zachycena do klece. Rozměry kalibrů: 5/3,5 mm 3,0 mm 7/5,5 mm 4,0 mm 10/8 mm 6,0 mm 12/10 mm 7,0 mm 16/12,8 mm 10,0 mm 2.6. Technické náležitosti objednávky rozměry mikrotrubiček objednané množství barva mikrotrubičky mikrotrubička hladká nebo drážkovaná potisk termín dodání dopravní dispozice 2.7. Likvidace výrobku a jeho odpadu Zbytky mikrotrubiček v jakýchkoliv délkách i znečištěné od hlíny, bahna a jiných nečistot, stejně tak jako případnou likvidaci celého výrobku zajišťuje výrobce trubek, firma Dura-Line CT prostřednictvím organizace, která je vybavena na příslušnou likvidaci. Odběratel trubek může menší množství trubek vrátit do jeho závodu v Tlumačově, v případě větších množství (3000 m a více) je vhodné shromáždit použité nebo nepoužité mikrotrubičky na 1 místě v blízkosti třífázového zdroje napětí 380 V. Kontaktní osoba v Dura-Line CT pro zajištění likvidace odpadu: p. Radek Březina oddělení logistiky tel PŘÍPRAVA VÝROBKU K POUŽÍVÁNÍ 3.1. Značení, balení, doprava, skladování Značení Výrobek je označen visačkou připevněnou k čelu bubnu s následujícími údaji: výrobce název výrobku identifikační číslo rozměry (vnější průměr / vnitřní průměr) celková délka údaj o provedení tlakové zkoušky a BB-testu označení typu (smooth, ribbed) Balení Každý návin na bubnu je chráněn průtažnou fólií. Návin na bubnu MTB 1 je dále vložen do lepenkové krabice. Na 1 paletě je upevněno 24 krabic. Náviny na bubnech MTB 2 a MTB 3 jsou umístěny nad sebou po 3 kusech na 1 paletě. Jsou staženy ocelovou páskou, spodní buben je přichycen dřevěnými lištami k paletě a bubny mezi sebou jsou staženy šrouby.

8 Rozměry bubnů: Číslo Označení průměr čela průměr jádra šířka jádra hmotnost bubnu [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ kg ] 1 MTB MTB MTB Otvor pro hřídel na nasazení bubnu pro odvíjení je 65 mm. Maximální délky návinů a jejich hmotnosti pro mikrotrubičky DURAMIKRO s hladkou stěnou: Rozměr mikrotrubičky [mm] Typ bubnu Max. délka [m] Hmotnost 1 bm [g] Hmotnost [kg] Hmotnost s bubnem [kg] ,4 20,4 5/ ,2 44, ,2 123, ,8 16,8 7/ ,3 36, ,3 96, ,1 18,1 8/ ,6 38, ,2 106, ,1 16,1 10/ ,8 33, ,6 91, ,4 14,4 12/ ,9 28, ,3 80,3 16/12, ,6 29, ,8 97,8 U rozměrů mikrotrubiček větších než 10/8 mm se nedoporučuje buben MTB 1 (č.1) vzhledem ke zvýšenému riziku vyšší ovality při navíjení na malé jádro bubnu. Maximální délky návinů a jejich hmotnosti pro mikrotrubičky DURAMIKRO s drážkovanou vnitřní stěnou:

9 Rozměr mikrotrubičky [mm] Typ bubnu Max. délka [m] Hmotnost 1 bm [g] Hmotnost [kg] Hmotnost s bubnem [kg] ,4 20,4 5/ ,2 44, ,2 123, ,1 16,1 7/ ,5 34, ,1 91, ,6 17,6 8/ ,3 37, ,2 102, ,7 15,7 10/ ,0 33, ,0 89, ,7 13,7 12/ ,3 27, ,0 75,0 U rozměrů mikrotrubiček 10/8 mm a 12/10 mm se nedoporučuje buben MTB 1 (č. 1) vzhledem ke zvýšenému riziku vyšší ovality při navíjení na malé jádro bubnu Skladování Hotové náviny mikrotrubiček DURAMIKRO na bubnech mohou být skladovány na venkovním prostředí max. 12 měsíců od data výroby. 4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Manipulace s mikrotrubičkami navinutými na bubnu se provádí zásadně pomocí odpovídajících mechanismů (vysokozdvižný vozík, mechanická ruka apod.). Zvýšená opatrnost se vyžaduje při práci s těžkými rotujícími bubny při odvíjení. Mikrotrubičky by neměly být odvíjeny bez rotace bubnu, protože jejich překřížení může způsobit vážné problémy při jejich instalaci. Manipulace a doprava mikrotrubiček se nedoporučuje při teplotách pod 10 o C. S HDPE mikrotrubičkami nepracujte v blízkosti otevřeného ohně, podle ČSN jsou zařazeny do stupně hořlavosti C3, tzn. že jsou lehce hořlavé. Mikrotrubičky DURAMIKRO jsou zdravotně nezávadné a nedochází u nich k úniku škodlivých látek.

10 5. ZÁVĚR Tyto technické přejímací podmínky platí obecně pro mikrotrubičky DURAMIKRO vyráběné v Dura-Line CT, Tlumačov. Pokud má zákazník jiné požadavky ať už na kritéria mechanických vlastností nebo způsob jejich hodnocení podle jiných norem, způsob balení, ochrany a dopravy, budou tyto požadavky zapracovány do Plánu jakosti, který bude součástí uzavřeného kontraktu. Pro reklamační řízení pak platí příslušná ustanovení v Plánu jakosti. Tlumačov, Vypracoval: RNDr. Jiří Cabák, CSc. Technický ředitel DODATEK Související normy: ČSN ISO 291 ISO 291 Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení ČSN EN ISO 6259 ISO 527 Stanovení tahových vlastností IEC ,2 ČSN EN 921 AC Stanovení pevnosti při stálém vnitřním přetlaku ISO 1167 Determination of strength at permanent inner overpressure ISO 1183 ISO 1133 Plastics-methods for determining the density and relative density of non-cellular plastics Plastics - determination of the melt mass-flow rate and the melt volume -flow rate of thermoplastics ČSN EN Trubkové systémy pro elektrické instalace ISO ,2 Thermoplastic pipes-longitudinal reversion ČSN Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot Tlumačov, Vypracoval: RNDr Jiří Cabák, CSc Technický ředitel

Trubky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů

Trubky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů Trubky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů Použití pro ukládání optických kabelů, poskytují optickým kabelům mechanickou a chemickou ochranu. Možnost výměny již vložené kabeláže. Jsou určeny zejména

Více

DURA-LINE CT, S.R.O. TLUMAČOV

DURA-LINE CT, S.R.O. TLUMAČOV DURA-LINE CT, S.R.O. TLUMAČOV PODNIKOVÁ NORMA PND - 100-2003 POLYETYLENOVÉ CHRÁNIČKY S NÍZKÝM KOEFICIENTEM TŘENÍ URČENÉ PRO OCHRANU OPTICKÝCH KABELŮ PODNIKOVÁ NORMA PND - 100-2003 FIRMY DURA-LINE CT, S.R.O.

Více

Trubičky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů

Trubičky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů Trubičky HDPE pro uložení a ochranu optických kabelů Trubičky HDPE jsou používány pro ukládání optických kabelů zafukováním proudem stlačeného vzduchu nebo zatahováním optických kabelů a slouží jako jejich

Více

VÝROBNÍ SORTIMENT PRAHA ODRY NOVÝ JIČÍN OSTRAVA BRNO

VÝROBNÍ SORTIMENT PRAHA ODRY NOVÝ JIČÍN OSTRAVA BRNO VÝROBNÍ SORTIMENT PRAHA ODRY NOVÝ JIČÍN OSTRAVA BRNO MATEICIUC a.s., Ke Koupališti 370/15, 74 35 Odry, Czech Republic telefon: +40 556 31 411, telefon/fax: +40 556 730 417 ČSN EN ISO 9001:009 01 Dvoustěnné

Více

Technický list. Svazky HDPE mikrotrubiček - TIU-MicroPACK DB. Hmotnost (kg/ km) 3x trojúhelník 15,6x14,

Technický list. Svazky HDPE mikrotrubiček - TIU-MicroPACK DB. Hmotnost (kg/ km) 3x trojúhelník 15,6x14, Použití: ochrana optických kabelů v telekomunikacích Vnitřní povrch trubiček LF je hladký (nízká hodnota frikčního koeficientu). Instalace optických kabelů je také velice snadná = skvělé zafukovací vlastnosti.

Více

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Sezimovo Ústí divize vytlačování Vypracoval: Podpis: Schválil: Ing.Pavel Stránský Ing.Antonín Kuchyňka Verze: 01/08 Vydáno dne: 3.3.2008 Účinnost od: 3.3.2008

Více

Fólie z PVC-P druh 842

Fólie z PVC-P druh 842 PODNIKOVÁ NORMA PND 5-052-96 ML 2 Fólie z PVC-P druh 842 Účinnost od: 05.04.2014 Vydání č.: 8 1 Všeobecně Tato podniková norma platí pro dodávání fólie z PVC-P (měkčeného polyvinylchloridu) druh 842. Fólie

Více

PODNIKOVÁ NORMA PN KP TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku

PODNIKOVÁ NORMA PN KP TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201 TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku Platnost od: 1. ledna 2018 Vydání č.: 2 Předmluva Citované normy ČSN EN ISO 6892-1 Kovové materiály Zkoušení tahem Část

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

Mikrotrubičkové systémy speedźpipe

Mikrotrubičkové systémy speedźpipe Mikrotrubičkové systémy speedźpipe speedźpipe ground speedźpipe indoor služby Mikrotrubičkové systémy Gabocom speedźpipe Gabocom (gabo Systemtechnik GmbH) patří k předním světovým výrobcům trubičkových

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku LITHOPLAST INSTAL. LITHOPLAST INSTAL je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad

Více

Mikrotrubičkové systémy speedźpipe

Mikrotrubičkové systémy speedźpipe Mikrotrubičkové systémy speedźpipe speedźpipe ground speedźpipe indoor indoor Copyright 2018 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved. ground Mikrotrubičkové systémy Gabocom speedźpipe Gabocom

Více

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou činnost

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

Podniková norma Nádoba 2.25 Nádoba 1.50. Tato norma platí pro nádoby z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding

Podniková norma Nádoba 2.25 Nádoba 1.50. Tato norma platí pro nádoby z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding IMG BOHEMIA s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Jiří Kolář Ing. Jaroslav Krejčí Verze: 02/09 Vydáno dne: 10.8.2009 Účinnost od: 11.8.2009

Více

Podniková norma Rošty z polypropylenu typ A 780, A 830, A 980, BT 25, D, S

Podniková norma Rošty z polypropylenu typ A 780, A 830, A 980, BT 25, D, S Rošty z polypropylenu typ A 780, A 830, A 980, BT 25, D, S IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798 391 02 Planá nad Lužnicí Divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Ing. Vlastimil Hruška Ing.

Více

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU S Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

Vysoké teploty, univerzální

Vysoké teploty, univerzální Vysoké teploty, univerzální Vynikající koeficient tření na oceli Trvalá provozní teplota do +180 C Pro střední a vysoké zatížení Zvláště vhodné pro rotační pohyb HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

Všeobecné podmínky PP. 1.1 Základní informace

Všeobecné podmínky PP. 1.1 Základní informace Všeobecné podmínky PP 1.1 Základní informace ELMO-PLAST, a.s., Alojzov 171, 798 04 Alojzov, Czech republic Potrubí je vyráběno z ekologického polypropylen s vysokým modulem pružnosti. Materiál má optimální

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa SVAŘOVANÁ SÍŤ TYPU P Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

ZÁKRYTOVÉ DESKY ZÁKRYTOVÉ PÁSY KABELOVÉ ŽLABY PRO ENERGETIKU TELEKOMUNIKACI ŽELEZNICI

ZÁKRYTOVÉ DESKY ZÁKRYTOVÉ PÁSY KABELOVÉ ŽLABY PRO ENERGETIKU TELEKOMUNIKACI ŽELEZNICI ZÁKRYTOVÉ DESKY ZÁKRYTOVÉ PÁSY KABELOVÉ ŽLABY PRO ENERGETIKU TELEKOMUNIKACI ŽELEZNICI ZÁKRYTOVÉ DESKY KAD Zákrytové desky KAD jsou určeny k mechanické ochraně kabelů a potrubních systémů uložených v zemi,

Více

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500 Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní Produktová řada Samomazný a bezúdržbový Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Teplotní odolnost

Více

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby Pro horké tekutiny iglidur Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby 341 iglidur Pro horké tekutiny. Kluzná pouzdra iglidur byla vyvinuta pro aplikace pod vodou při teplotách

Více

Pro vysoká zatížení iglidur Q

Pro vysoká zatížení iglidur Q Pro vysoká zatížení Produktová řada Vynikající odolnost proti opotřebení, zejména pro extrémní zatížení Doporučeno pro extrémní pv hodnoty Dobrý koeficient tření Necitlivé na znečištění 541 Pro vysoká

Více

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 12/2007 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

PODNIKOVÁ NORMA Izolační trubice EKOflex PN

PODNIKOVÁ NORMA Izolační trubice EKOflex PN Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Trubice EKOflex je návleková trubice z lehčeného polyetylénu pro tepelnou izolaci potrubí.

Více

SOPREMA Hydroizolace s.r.o. Türkova 2332/ Praha 4 Tel: Fax: IČO:

SOPREMA Hydroizolace s.r.o. Türkova 2332/ Praha 4 Tel: Fax: IČO: SOPREMA Hydroizolace s.r.o. Türkova 2332/1 149 00 Praha 4 Tel: +420 242 447 695 Fax: +420 242 447 697 IČO: 28966686 Popis Složení Charakteristika MAMUT S4 P je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený

Více

Pro vysoké rychlosti pod vodou

Pro vysoké rychlosti pod vodou Pro vysoké rychlosti pod vodou iglidur Produktová řada Pro aplikace pod vodou Pro rychlý a konstantní pohyb Dlouhá životnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO Související normy: ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, tj. s aplikací na plasty. (Využití prvků kvality pro oblast svařování a lepení plastů) ČSN EN ISO

Více

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN Faktory ovlivňující životnost lana Pro ekonomické využití výtahových lan je velmi důležitá instalační přístupnost, stejně jako životnost lan. Co se týká faktorů ovlivňujících

Více

Podniková norma Segment skruže. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Podniková norma Segment skruže. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Ing. Vlastimil Hruška Verze: 2/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 12. 3. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 12. 3. 2015 Divize vstřikování

Více

PODNIKOVÁ NORMA Desky z PP-B

PODNIKOVÁ NORMA Desky z PP-B IMG BOHEMIA s.r.o. Průmyslová 7 31 02 Planá nad Lužnicí divize vytlačování Garant: Pavel Stránský Verze: 06/12 Podpis: Vydáno dne: 7..2012 Schválil: Ing. Michal Grusz Účinnost od: 7..2012 Podpis: Vytištěno:

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ

ZAM - SERVIS s. r. o. NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116 / 14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ SVORKOVNICOVÁ NEVÝBUŠNÁ SKŘÍŇ X1D3T1 / Z č.dokumentace 9913 Součástí tohoto návodu k obsluze jsou i technické podmínky

Více

Svitková helma DSP508 Ochranný prvek vnitřních hran svitků

Svitková helma DSP508 Ochranný prvek vnitřních hran svitků Svitková helma DSP508 Ochranný prvek vnitřních hran svitků DSP je nová generace ochraných prvků v oblasti ochrany vnitřních hran svitků při mezioperačních a skladových přesunech. Celoplastový vnitřní kruh

Více

ZÁSADY pro manipulaci, přepravu, skladování a instalaci kabelů DAETWYLER

ZÁSADY pro manipulaci, přepravu, skladování a instalaci kabelů DAETWYLER ZÁSADY pro manipulaci, přepravu, skladování a instalaci kabelů DAETWYLER Dokument vznikl ve spolupráci s Daetwyler Cables, unit of Daetwyler Switzerland Inc. Gotthardstrasse 31, CH-6460 Altdorf, Swiss

Více

Podniková norma. Tato podniková norma platí pro plastové skruže DN 1000 a DN 1200 (dále jen skruže).

Podniková norma. Tato podniková norma platí pro plastové skruže DN 1000 a DN 1200 (dále jen skruže). IMG BOHEMIA s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Zdeněk Funda, DiS Ing. František Kůrka Verze: 01/10 Vydáno dne: 01.07.2010 Účinnost

Více

Riser kabel. Ø 12 mm 24 vláken

Riser kabel. Ø 12 mm 24 vláken Riser kabel kabel Ø mm a příslušenství Ø mm 4 vláken Optické kabely včetně příslušenství Strana Optické kabely Riser kabel Ø mm a příslušenství Kabely pro postupné připojování zákazníků (Riser kabely)

Více

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a

Více

Napájecí zdroje dodávané jako příslušenství modulů MicroUnit serie (výroba BKE)

Napájecí zdroje dodávané jako příslušenství modulů MicroUnit serie (výroba BKE) Napájecí zdroje dodávané jako příslušenství modulů MicroUnit serie (výroba BKE) obchodní označení TEDIA typové označení výrobce (BKE) technické parametry originální uživatelská příručka výkon při teplotě

Více

Ohebné kabelové chráničky z PE HD neobsahují halogeny pro zavádění kabelů zatahováním i zafukováním

Ohebné kabelové chráničky z PE HD neobsahují halogeny pro zavádění kabelů zatahováním i zafukováním KABELOVÉ CHRÁNIČKY strana 1/8 Ohebné kabelové chráničky z PE HD neobsahují halogeny pro zavádění kabelů zatahováním i zafukováním Barva: dle požadavku Značení: dle předpisu TELECOM TA 117B Rozsah teplot:

Více

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) podle ČSN, TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

Podniková norma DESKY Z PP-B

Podniková norma DESKY Z PP-B IMG BOHEMIA s.r.o. Průmyslová 7 31 02 Planá nad Lužnicí Závod Hodonín Garant: Martin Frk Verze: 07/17 Podpis: Vydáno dne: 2. 1. 2017 Schválil: Jan Škrobák Účinnost od: 2. 1. 2017 Podpis: Vytištěno: Dokument

Více

Polymer Institute Brno, spol. s r.o. akreditovaná zkušebna č. L 1380 tel.: Tkalcovská 36/2 fax:

Polymer Institute Brno, spol. s r.o. akreditovaná zkušebna č. L 1380 tel.: Tkalcovská 36/2 fax: VÝTISK Č.: 0 List: 1 Polymer Institute Brno, spol. s r.o. akreditovaná zkušebna č. L 1380 tel.: +420 545321240 Tkalcovská 36/2 fax: +420 545211141 Objednatel: Žádanka AZ číslo: Bližší specifikace: Forma

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost 59 Elektricky vodivý. Materiál je extrémní tuhý a tvrdý, kromě

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne Vypracoval: Petr Janoušek Schválil dne: František Klípa. Definice a rozdělení ocelí

Nahrazuje: FK009 ze dne Vypracoval: Petr Janoušek Schválil dne: František Klípa. Definice a rozdělení ocelí SVAŘOVANÁ SÍŤ FERT TYPU P Strana: 1/5 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s.

Více

Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 96 IEC... dle PN 05/99

Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 96 IEC... dle PN 05/99 Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 6 IEC... dle PN 05/ Konstrukce: konstrukce jednotlivých typů kabelů jsou uvedeny v kapitole SPECIFIKACE PRO JEDNOTLIVÉ TYPY KOAXIÁLNÍCH KABELŮ Jádro: rezistivita

Více

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních pásů EKOflex a výrobků z těchto pásů. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Pás EKOflex je izolační pás z lehčeného extrudovaného

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG Řízený dokument Strana 1 (celkem 5) CERTIFICATE NO.: ZC-09-046/C01 BY EN ISO 9001:2001 A ZC-09-046/C02 BY EN ISO 14001:2005 Technické přejímací podmínky BELT-3/06 1. Všeobecně... 1 2. Technické požadavky...

Více

Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití Biopolymer Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití 575 Biopolymer. Z 54% je založen na obnovitelných zdrojích. I přesto tento nový materiál splňuje

Více

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou

Více

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních pásů EKOflex a výrobků z těchto pásů. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Pás EKOflex je izolační pás z lehčeného extrudovaného

Více

iglidur N54 Biopolymer iglidur N54 Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

iglidur N54 Biopolymer iglidur N54 Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití iglidur Biopolymer iglidur Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití 575 Biopolymer. Z 54% je založen na obnovitelných zdrojích. I přesto tento nový

Více

ULTRA SOLID PP KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP S ROBUSTNÍ PLNOSTĚNNOU KONSTRUKCÍ VYRÁBĚNÉ DLE ČSN EN 1852

ULTRA SOLID PP KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP S ROBUSTNÍ PLNOSTĚNNOU KONSTRUKCÍ VYRÁBĚNÉ DLE ČSN EN 1852 ULTRA SOLID PP KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP S ROBUSTNÍ PLNOSTĚNNOU KONSTRUKCÍ VYRÁBĚNÉ DLE ČSN EN 1852 Environment is our challenge velmi vysoká kruhová tuhost v rozsahu SN 8 - SN 16 plnostěnná konstrukce

Více

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Pevnostní třída Dle normy Výrobce P5 EN 312 SPANO Použití Do vlhkého prostředí Konstrukce / podlahy Oblasti použití Vodovzdorná obkladová deska vhodná k pokládání

Více

Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467

Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467 T-panel E vláknocementová deska Číslo výrobku Popis výrobku Vláknocementové desky T-panel E jsou desky nové generace používané jak v interiéru, tak exteriéru. Vyrábí se v mnoha variantách úpravy povrchu,

Více

Podniková norma 1-2-15. Nádoba 2.25 Nádoba 1.5. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Podniková norma 1-2-15. Nádoba 2.25 Nádoba 1.5. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě Nádoba 2.25 Nádoba 1.5 IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Jiří Kolář Verze: 3/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 26. 2. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 26. 2. 2015 Podpis:

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Podniková norma Jímka B20 - B50. Tato norma platí pro jímky z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding

Podniková norma Jímka B20 - B50. Tato norma platí pro jímky z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Petr Hofman Verze: 1/17 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 1. 9. 2017 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Svatopluk Tomšů Účinnost: 1. 9. 2017 Podpis: Vytištěno: Tento dokument

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

Podklady pro projekci plastových kabelových chrániček Úvod... 9

Podklady pro projekci plastových kabelových chrániček Úvod... 9 OBSAH KATALOGU 1 Chráničky Korugované dvouplášťové chráničky KOPOFLEX a KOPODUR... 2 Chráničky optických kabelů HDPE... 5 Dělené chráničky KOPOHALF... 7 Zemní kanály KOPOKAN... 7 Skladování chrániček...

Více

Podniková norma 19-2-15. Plastové skruže DN 1000, DN 1200. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Podniková norma 19-2-15. Plastové skruže DN 1000, DN 1200. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Ing. Vlastimil Hruška Verze: 2/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 12. 3. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 12. 3. 2015 Divize vstřikování

Více

Všeobecné podmínky PE. 1.1 Základní informace

Všeobecné podmínky PE. 1.1 Základní informace Všeobecné podmínky PE 1.1 Základní informace Potrubí je vyráběno z nízkohustotního materiálu LDPE 40 a vysokohustotního materiálu HDPE s označením PE 80, PE 100 a nově PE 100 RC. Rozměry a technické parametry

Více

Pro vysoké rychlosti iglidur L250

Pro vysoké rychlosti iglidur L250 Pro vysoké rychlosti Produktová řada Pro rotační aplikace Velmi nízký koeficient tření Vynikající odolnost proti opotřebení HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI VENKOVNÍ PODLAHY (TERASY) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem. Hlavní surovinou DŘEVOplus

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÁ DLAŽBA VEGETAČNÍ. Dlažba vegetační 20 / 20, Dlažba vegetační 45 / 30, Dlažba vegetační 60 / 40

TECHNICKÝ LIST BETONOVÁ DLAŽBA VEGETAČNÍ. Dlažba vegetační 20 / 20, Dlažba vegetační 45 / 30, Dlažba vegetační 60 / 40 TECHNICKÝ LIST BETONOVÁ DLAŽBA VEGETAČNÍ DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační 20 / 20, Dlažba vegetační 45 / 30, Dlažba vegetační 60 / 40 betonové dlažební prvky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

Riser kabely a příslušenství

Riser kabely a příslušenství služby Produktový Riser kabely a příslušenství Strana 1 služby Produktový Vnitřní, plně dielektrický kabel s LSZH pláštěm v provedení s 12 nebo 24 optickými vlákny dle ITU.T G.657.A, určený pro postupné

Více

Produktová řada Dobrá odolnost proti opotřebení Nízké tření bez mazání Cenově efektivní Nízké opotřebení

Produktová řada Dobrá odolnost proti opotřebení Nízké tření bez mazání Cenově efektivní Nízké opotřebení Nízká cena iglidur Produktová řada Dobrá odolnost proti opotřebení Nízké tření bez mazání Cenově efektivní Nízké opotřebení HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz

Více

13. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROINSTALACE ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM VÁZACÍ SPIRÁLY ÚLOŽNÉ KANÁLY KABELOVÉ PŘÍCHYTKY VÁZACÍ PÁSKY

13. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROINSTALACE ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM VÁZACÍ SPIRÁLY ÚLOŽNÉ KANÁLY KABELOVÉ PŘÍCHYTKY VÁZACÍ PÁSKY 13. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROINSTALACE 13. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROINSTALACE ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM VÁZACÍ SPIRÁLY ÚLOŽNÉ KANÁLY KABELOVÉ PŘÍCHYTKY VÁZACÍ PÁSKY Elektroinstalační

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení CHEMOPETROL, a.s. Trubky ocelové bezešvé používané pro VT N 11 12 Divize Služby zařízení v chemických provozech - TDP Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které objednávají,

Více

ELEKTRO. ROBUSTpipe military. chránička nové generace

ELEKTRO. ROBUSTpipe military. chránička nové generace ELEKTRO ROBUSTpipe military chránička nové generace PIPES FOR LIFE ROBUSTpipe MILITARY Obsah 1. Základní údaje o systému 3 1.1. Konstrukce trubek 3 1.2. Chemické vlastnosti 4 1.3. Fyzikální a materiálové

Více

Polymer Institute Brno, spol. s r.o. akreditovaná zkušebna č. L 1380 tel.: , Tkalcovská 36/2 fax:

Polymer Institute Brno, spol. s r.o. akreditovaná zkušebna č. L 1380 tel.: , Tkalcovská 36/2 fax: VÝTISK Č.: 0 List: 1 Polymer Institute Brno, spol. s r.o. akreditovaná zkušebna č. L 1380 tel.: +420 517814170, 517814158 Tkalcovská 36/2 fax: +420 517814252 Objednatel: Žádanka AZ číslo: Bližší specifikace:

Více

ULTRA SOLID PP. dle ČSN EN 1852

ULTRA SOLID PP. dle ČSN EN 1852 ULTRA SOLID PP Kanalizační potrubí z PP s robustní plnostěnnou konstrukcí vyráběné dle ČSN EN 1852 Environment is our challenge velmi vysoká kruhová tuhost v rozsahu SN 8 - SN 16 plnostěnná konstrukce

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

Průvodní dokumentace. Montáž a uvedení do provozu:

Průvodní dokumentace. Montáž a uvedení do provozu: Průvodní dokumentace Prohlášení výrobce o bezpečnosti výrobku Výrobce ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a ve znění následujících změn a doplňků prohlašuje, že výrobek

Více

Hliníkové profily Profil rastr 40 v. 02/09

Hliníkové profily Profil rastr 40 v. 02/09 Czech Republic (00420) 226 015 127 www.askmt.com CZ103032762 ASKMT Katalog ASKMT Hliníkové profily Profil rastr v. 02/09 IBAN: CZ2655000000001027026045 IBAN: CZ455000000001037022275 Strana: 1 Czech Republic

Více

Pod vodu iglidur H370. Produktová řada Odolný proti opotřebení - zejména pod vodou Vysoká teplotní odolnost 40 C až +200 C Vysoká chemická odolnost

Pod vodu iglidur H370. Produktová řada Odolný proti opotřebení - zejména pod vodou Vysoká teplotní odolnost 40 C až +200 C Vysoká chemická odolnost Pod vodu Produktová řada Odolný proti opotřebení - zejména pod vodou Vysoká teplotní odolnost 40 C až +200 C Vysoká chemická odolnost 375 Pod vodu. Materiál je tím pravým řešením pro aplikace pod vodou.

Více

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku Technický list Datum vydání: 11/2011 Identifikační č.: 02 04 01 01 004 0 000004 Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur Construction Popis výrobku Použití

Více

Svahoblok velký a malý zkosený, Svahoblok velký a malý rovné čelo

Svahoblok velký a malý zkosený, Svahoblok velký a malý rovné čelo TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOBLOK Svahoblok velký a malý zkosený, Svahoblok velký a malý rovné čelo betonové svahobloky pro suché zdění jsou na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od 01.05.2011

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od 01.05.2011 ... teplo pro Vás technický ceník Platnost cen od 01.05.2011 04/2011 ZÁRUKA LET GARANCE 10 Nový závod KORADO, a.s. je v současné době svým technologickým vybavením a organizačním uspořádáním nejmodernějším

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované Co by bylo dobré vědět, než si objednáte textilní pás? Pár doporučení a rad jak na textil. Výběr textilních pásů Textilní pásy se

Více

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Údaje k trubkám EO 1. Druhy ocelí, mechanické vlastnosti, způsob provedení Ocelové trubky EO Druhy ocelí Pevnost v tahu Mez kluzu Tažnost Rm ReH A5 (podélně) Způsob

Více

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. Starochodovská 52/70 149 00 Praha 4 Tel.: +420 267 199 180 Fax: +420 267 199 179 E-mail: eget@eget.cz www.eget.cz PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE CHARAKTERISTIKA VÝROBKU: Slitina

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: 01.02.2015 František Klípa

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: 01.02.2015 František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU D Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Technický list č.: TL 5-1008-06 Vydání č.: 16 Účinnost od: 19.03.20 opis výrobku FATRAFOL 810 (810/V) je střešní fólie na bázi VC- vyztužená polyesterovou mřížkou. Odolává

Více

Prostorové teplotní čidlo se zapuštěnou montáží

Prostorové teplotní čidlo se zapuštěnou montáží 1408 Prostorové teplotní čidlo se zapuštěnou montáží AQR2531.. Pasivní čidla pro měření prostorové teploty Rozsah použití 0 50 C Použití V zařízeních pro vytápění, větrání a klimatizaci, pro měření prostorové

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) . Výrobková skupina (podskupina) Název: Sestavy (potrubní a zásobovací systémy), trouby, nádrže, ventily, kohouty, čerpadla, vodoměry, ochranná a bezpečnostní zařízení, armatury, lepidla, spoje, těsnění

Více