ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Ze společnosti Jak dál s odpadem? Osobnosti Helena Procházková.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového www.cesbrod.cz. Ze společnosti Jak dál s odpadem? Osobnosti Helena Procházková."

Transkript

1 Ročník 52. / listopad 2013 / ZDARMA / Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Ze společnosti Jak dál s odpadem? Osobnosti Helena Procházková Píšete nám Petice Foto: Zdenka Bočková

2 2 Co nového Advent? Dny se opět krátí a pocit, že nestíháme, umocnil zištný přesun našeho počítání času z letního k zimnímu. První adventní neděle a s ní tradiční průvod světýlek a rozsvícení vánočního stromu u českobrodské Zvonice letos podle kalendáře vychází na první prosincový den. Nedávno jsem dostal otázku, proč bychom v adventu měli místo koled, které v supermarketech nasazují hned po letním výprodeji, zpívat písně adventní. Čím se od koled liší? Popravdě řečeno koledy a adventní písně mají někdy společné nápěvy. Liší se především obsahem. Ten podtrhuje advent jako čas těšení, očekávání, ale také zklidnění, ztišení. A představte si, že ještě generace našich rodičů se dokázala těšit na příchod nebeského novorozeně tak, že na roráty (bohoslužby doprovázené adventním zpěvem), které začínaly zpravidla před úsvitem, chodila často několik kilometrů sněhovými závějemi. Myslím, že jejich trpělivost v očekávání i vzájemná důvěra nám dnes docela schází. Myslím si, že je dobře to připomínat. Myslím si, že malá vytrvalost a naopak rostoucí vzájemná nedůvěra nás může postupně obrat o to nejcennější, co máme, o vlastní svobodu. Nechci se tu zamýšlet nad volebními výsledky, spíš bych se tázal, co jsme každý z nás dokázali udělat pro Filipínce stižené ničivým tajfunem. Tam totiž zakusili skutečnou pohromu. Solidaritu v našich podmínkách asi nejsnáze vyjádříme penězi. I zde projevujeme velkorysost a důvěru k síti vztahů a vazeb. Od dobročinných organizací na naší straně po způsob distribuce pomoci těm nejpotřebnějším na místech, kde jde opravdu o přežití. Ve srovnání s takovou událostí jsou naše dohadování neobyčejně malicherná. Divíme se třeba, že náš byrokratický systém ještě nezkolaboval, ač víme, že například při zadání veřejných zakázek nám specifikace předmětu zakázky (to, co skutečně požadujeme) zabere 5% prostoru a zbývajících 95% energie nám sebere procedura. Tak jako v řadě organizací, také na našem úřadě vedeme teď hodnotící pohovory se všemi odbory. Na nich zdůrazňujeme našim zaměstnancům, aby neochabovali v hledání cest ke zlepšování, aby promýšleli, jak nejlépe reagovat na vaše podněty, jak kritiku nepovažovat za útok na vlastní osobu. Rád bych vám za ně poděkoval, ale také poprosil, abyste své případné chvilkové rozčilení přetavili v konstruktivní nápady. Těch totiž není nikdy dost. A moc nám všem přeji, abychom se aspoň na okamžik dokázali v adventu oprostit od shonu a chvatu a pokusili se už teď něco - byť skromného - darovat. Třeba pozdrav, úsměv či píseň. O to víc se pak můžeme radovat o Vánocích. Aleš Kašpar ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska. Vydává Město Český Brod (IČ: ) ve spolupráci s ICM. Předtiskovou přípravu, tisk a inzerci zajišťuje firma Profi-tisk group s.r.o., tel: Řídí redakční rada ve složení: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Aleš Kašpar, Zdenka Bočková, Kristýna Šílová a Eva Vedralová. Adresa redakce: Město Český Brod nám. Husovo Český Brod Tel.: Fax: Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše uvedenou adresu nebo osobně předejte na podatelně MěÚ v budově na náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, Český Brod. Upřednostňujeme autorské příspěvky v elektronické podobě a fotografie přijímáme ve všech formátech, oddělené od textu. Texty procházejí jazykovou a redakční úpravou. Za jejich obsah ručí autor příspěvku. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků, případně jejich neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu titulků, vyžaduje-li to celkové zpracování příspěvku. Nevyžádané příspěvky, fotografie, případně kresby se nevracejí. Fotografie, pokud není uvedeno jinak, archiv ČBZ a města. Zpravodaj vychází 11x ročně a je doručen zdarma do všech schránek v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři a Zahradech. Zpravodaj je možné rozesílat i mimo Český Brod a městské části, pokud zájemce uhradí poštovné Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E Tisk: Profi-tisk group s.r.o., (IČ: ), Krakovská 14, Olomouc Toto číslo vyšlo v listopadu 2013 v nákladu 3000 ks. Uzávěrka pro prosincové číslo je v pondělí

3 Krátce z města Zastupitelstvo města schválilo převzetí nově vybudované polní cesty podél Štolmířského potoka a veřejné zeleně u polní cesty ze Štolmíře do Břežan z majetku státu do majetku města. Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci Plánu regenerace městské památkové zóny, zahrnující všechny opravy a rekonstrukce městských památek v uplynulých třech letech. Rada města vzala na vědomí plánovanou instalaci informačních tabulí na významné domy a památky v Českém Brodě a ve Štolmíři. Zastupitelstvo města schválilo příspěvky na investiční akce zájmových organizací Junák - Psohlavci, T.J. Sokol, TJ Slavoj a SK Český Brod v celkové výši 800 tisíc Kč. Město nabízí k prodeji dva byty ve věžáku č. p v Palackého ulici o velikosti 1+1 a 42 m², formou obálkové metody s minimální cenou 900 tisíc Kč. V případě vašeho zájmu žádejte další informace na odboru rozvoje u paní E. Suchanové na u: nebo na tel Další akcí mimo vybudování cesty spojující Štolmíř s českobrodskou čtvrtí Mexiko, plánovanou na příští rok Pozemkovým úřadem, bude revitalizace Štolmířského potoka. Ořezy a vazbami stromů začínají práce na projektu Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně města Český Brod. Nové stromy se budou vysazovat hlavně na jaře příštího roku. Prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu ve městě. Město podepsalo s krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru smlouvu o spolupráci na vypracování studie proveditelnosti na výstavbu hasičské zbrojnice na pozemku za nemocnicí. To by mělo vést k odblokování jednání o převodu části pozemku, na němž je areál nohejbalového oddílu. Město nechalo přepracovat projektovou dokumentaci na výstavbu nového sběrného dvoru a opětovně podává žádost o dotaci z operačního programu životní prostředí. Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky na pořízení ekonomického informačního systému pro potřeby města včetně rozklikávacího rozpočtu. Tento systém bude nasazen od začátku roku Zájemce o vybudování zařízení na plavání malých dětí v budově bývalého infekčního pavilónu v areálu nemocnice bohužel neobdržel od bankovního ústavu půjčku a podal žádost o ukončení budoucí nájemní smlouvy. Rada města tuto žádost schválila, čímž tento záměr končí. Město bude hledat další možné využití. Možnou cestou se nabízí vybudování zařízení se sociálními lůžky pro seniory nebo dům s pečovatelskou službou. Zajímají Vás aktuální informace z města? Navštivte své stránky Města Český Brod na Facebooku nebo na nové webové stránce města Zateplování a výměna oken v mateřské školce v Sokolské ulici a u budovy školní jídelny ve Smetanově ulici jsou v plném proudu a budou dokončeny do poloviny prosince. V případě špatných klimatických podmínek bude nátěr fasádními barvami proveden až v jarních měsících. Do konce roku bude vyčištěna kanalizace v Jungmannově a Tuchorazské ulici, zanesené při letošních povodních.

4 Co nového Brody v Brodě II. Město Český Brod přijalo začátkem listopadu pozvání od partnerského města Železného Brodu na vernisáž výstavy vybraných fotografií ze soutěže Brody v Brodě Nápad, jak oživit spolupráci Brodů, měl Havlíčkův Brod, který v létě vyhlásil fotografickou soutěž, výsledky zpracoval na netradiční putovní výstavu po Brodech a jako první ji ve svém městě představil. Druhým vystavujícím městem je Železný Brod, který pro Brody připravil zajímavý program, aby co nejlépe svým hostům představil své město. Část svého pracovního času nám věnoval pan starosta André Jakubička, který nás mile přivítal ve své velmi pěkné, starobyle zařízené pracovně. Komentovaná prohlídka radnice s vedoucí informačního střediska paní Ivou Chaloupkovou nám dovolila nahlédnout do prostorů radnice, včetně divadla a městské galerie, které jsou součástí budovy. Druhou částí programu byla komentovaná prohlídka provozu největší sklářské firmy v Železném Brodě, firmy Detesk, která vyrábí dekorační a technické sklo. Následovala další prohlídka sklářské expozice Městského muzea, kde byla průvodkyní sama paní ředitelka a podala velice podrobný výklad k jednotlivým částem expozice. Přiblížila se hodina zahájení a celá skupina hostů i domácích se přesunula do vstupních prostor kina, kde byla výstava za účasti veřejnosti slavnostně zahájena. Večer uzavíral kulturní pořad Na Stojáka, stand-up comedy výstup s Lukášem Pavláskem. Na výstavu fotografií Brody v Brodě se můžete těšit začátkem příštího roku, kdy od poloviny ledna do konce února bude u nás v městské galerii Šatlava. Zdenka Bočková, IC Český Brod

5 Co nového Pozvánka do galerie Šatlava Malířka Lucie Suchá se narodila v Berouně v roce 1968, kde doposud žije. Vystudovala místní gymnázium. Nějaký čas strávila studiem medicíny (první kresby na okraji poznámek) a nakonec podruhé odmaturovala jako radiologický laborant. Je členkou fotografického klubu Berounští fotorici, s kterým pravidelně vystavuje. Od roku 1992 již uspořádala 48 samostatných výstav, její obrazy jsou v soukromých sbírkách v Německu, Holandsku, Itálii, Slovensku, Japonsku, Mexiku, USA a hlavně taky Česku. Originální akrylové malby zarámované v restaurovaných okenních rámech jsou pro Vás typické. Co Vás přivedlo k malování a jak vznikl nápad na netradiční rámování? Malovat jsem začala asi ve dvaceti letech sama od sebe. Můj kluk, se kterým jsem chodila, si toho všimnul, a tak mi k Vánocům dal olejové barvy. Z toho kluka se stal můj muž a já malovala čím dál víc. Z olejových barev jsem přešla časem na akrylové, ty se totiž ředí vodou a vůně terpentýnu už mi vadila, taky akrylovky jsou hned suché, což je výhoda. Obrazy mi muž rámoval a jednou, když jsme přijeli k jeho rodičům, vzal do ruky rám od sklepního okýnka a obrázek do něj padl jak ulitý. Od té doby jsme se stali sběrateli starých okenních rámů, kterým vracíme jejich duši tím, že je uvedeme do původního dřevěného stavu. na které je radost se dívat. Litografie jsou prodejné všechny, obrazů je na prodej jenom pár, neboť jsou z naší soukromé sbírky. Manžel je ode mě dostává k Vánocům. Zdenka Bočková, IC Český Brod Kromě návrhu loutek, které vyřezával Váš manžel, jste navrhla obal na CD Ponožky pana Semtamťuka. Vytvořila jste i nějaké další? Obal na magnetofonové kazety Pohádky z dřevěné mošny I a II, CD Brzdaři a CD Pavlíny Jíšové. Jak vznikají Vaše náměty? Někdy, když zapomenu foťák a vidím nějaký výjev, který si chci uchovat, tak ho namaluji. Někdy se vám vryje jenom pocit nebo nějaký zážitek tak hluboko, že ho chcete namalovat. Někdy zavřu oči a sním. To potom namaluji. Většina mých obrázků jsou sny, jak bych si přála, aby život vypadal, pak jsou tam i momenty z našeho rodinného života. Ráda maluji reálná místa, mně blízká, svým naivním způsobem. Na co se mohou návštěvníci Vaší výstavy v Českém Brodě těšit? Jednak budou k vidění všechny mé litografie, které jsem doposud udělala a těch už je 28, bude možné prolistovat, eventuelně zakoupit kalendář. A pak spousta krásně barevných naivních obrazů,

6 Co nového Prostranství u nádraží se bude dále měnit! Rekonstrukcí dopravního terminálu, parkoviště P+R a silnice do Liblic práce v okolí nádraží nekončí. Moc nás těší, že se občanům líbí a oceňují stavbu v různých průzkumech. Ale jen u již skončených prací nezůstane. Již jsme se dohodli s majiteli areálu bývalého cukrovaru na opravě fasády bývalé administrativní budovy cukrovaru. Tím přestane hrozit, že cestujícím čekajícím na autobus ve směru do Liblic spadne kus fasády nebo nedej Bože cihla na hlavu. Také město jako vlastník budovy kina zpracovává žádost o dotaci na opravu fasády, výměnu oken a zateplení střechy kina. Když bude naše žádost úspěšná, mohl by být v příštím roce opraven další střípek v celém prostranství. Přípravné práce na prodloužení železničního podchodu na Škvárovnu a bezbariérové přístupy na nástupiště začnou na přelomu letošního a příštího roku. Zásadní práce propuknou na jaře a vynutí si úpravu režimu nejen na českobrodském nádraží, ale i na celém úseku tratě Praha - Kolín. Výluky budou koordinovány s probíhajícími pracemi na modernizaci trati v úseku z Úval do Prahy - Běchovic. Podchod i nová nástupiště by měly být dokončeny již v příštím roce. Následovat bude tříměsíční zkušební provoz a formální ukončení celé investiční akce je plánováno do srpna Město také podává žádost o dotaci na výstavbu nového parkoviště P+R v prostoru za drahou. Konkrétně na trojúhelníku, kde dřív bývaly zahrádky. Na tomto parkovišti by měl být prostor pro parkování 140 automobilů. Bohužel v části nákladového nádraží není dostatečný prostor pro takové parkoviště, neboť současný vlastník České dráhy považuje za zbytné jen části pozemků u ústí plánovaného podchodu. Jiné pozemky město v této lokalitě nemá. S vlastníky nemovitostí v Klučovské ulici a ze Škvárovny se chceme sejít a případně dohodnout drobné změny projektu např. výsadbu zeleně, aby estetické i jiné škody byly co nejmenší. V příštím roce by mohl vstoupit v platnost nový územní plán, který mění možnost využití areálu bývalého cukrovaru z výrobní zóny na zónu smíšenou. To vše umožní budoucí výstavbu obytných komplexů, rodinných domů i obchodních a kancelářských prostorů. V představené studii, která je k dispozici na stránkách města, je načrtnutá silniční síť i prostranství zeleně. Dále jednáme s majiteli o možném využití skladových budov pro potřeby města. Tím by se celá tvář prostranství mezi Českým Brodem a Liblicemi mohla změnit. To je však zatím hudba budoucnosti. S majitelem pro začátek jednáme o otevření cesty pro pěší z prostoru od nádraží k prodejnám Lidl, Penny market a V+T Mat či nové prodejně KIK. Ta mimochodem bude v úterý 26. listopadu kolaudovat příjezdovou komunikaci a parkoviště. Prodejna by měla být v provozu již před vánočními svátky. Jakub Nekolný

7 Co nového Dosud využívaný web města byl v době svého vzniku, v roce 2005, považován za špičkový jak obsahem, tak strukturou i grafickým ztvárněním. Nicméně, vývoj je neúprosný a grafika i možnosti dnešních webů jsou mnohem dál. Proto jsme se rozhodli pro redesign a modernizaci městských stránek O prázdninách jsme oslovili autory původních stránek, firmu GlobalDAT a.s., a zadali jim vytvořit nový design, který by byl poutavý, lehce použitelný a přístupný i pro starší uživatele. Cílem nové verze webu je nabídnout lepší uživatelský zážitek a vyšší přehlednost webu pro uživatele. Mění se redakční systém v pozadí, WYSIWYG editor, fotogalerie, jiná bude struktura webu, samozřejmě s transferem dosavadních dat, k dispozici bude lepší vyhledávání a také mobilní verze webu, uvedl Radek Hulán z firmy GlobalDAT a dodal, mimo to, komentáře bude možné zadávat přes Facebook a aktualizováno bude i fórum. Hlavním obsahovým rámcem stránek je rozdělení do čtyř aktivních segmentů, užitečných odkazů a aktualit ve formě článků. Mezi segmenty pilíře na úvodní stránce budou Aktuality, Město a samospráva, Městský úřad a Informace a služby. Každý z pilířů má několik sekcí, z nichž každá v samorozvinovací nabídce obsahuje jednotlivé kategorie. Na titulní straně webu budou i užitečné odkazy v podobě piktogramů, které budou sloužit k přímému přístupu do vybraných informačních sekcí. Celková cena za dílo je 86 tis. Kč bez DPH. Částku zaplatí město z letošního rozpočtu. Na nové stránky se můžete těšit koncem listopadu. Kristýna Šílová, PR manažerka Máte doma betlém? Prosíme o zapůjčení betlémů na tradiční vánoční výstavu v kostele sv. Gotharda v Českém Brodě. Kontakt: ; Děkuji moc, M. Kocian

8 Ze společnosti Cvičení pro nejmenší v Českém Brodě V sokolovně v Českém Brodě se s dětmi cvičí od nepaměti. My na tuto tradici navazujeme a snažíme se kromě osvědčeného systému cvičení využít i nejnovější poznatky v oblasti rekreačního i výkonnostního cvičení a poskytnout tak dětem kvalitní sportovní základy, na kterých budou moci v budoucnu navazovat. Proč by měly děti cvičit? Je všeobecně známé, že cvičení má vliv na správný tělesný vývoj a vede ke správnému držení těla. Díky vedené pohybové aktivitě si děti procvičují hrubou i jemnou motoriku, jejich pohyb je koordinovanější, učí se orientovat v prostoru. Kdy a kde s cvičením začít? Pohyb je přirozenou součástí našeho života, děti se zkrátka hýbat chtějí a rodiče by je v tom měli podporovat již od útlého věku. Naše cvičení probíhá v českobrodské sokolovně, která je perfektně vybavená moderním nářadím a nejrůznějším náčiním. Např. Cvičení Šikulka - pro děti s rodiči od 1 roku do 3 let. Kromě pozitivního vlivu na tělesný vývoj se dětem zlepšuje i slovní zásoba, protože cvičení je doprovázeno básničkami a písničkami. Lekce probíhají každou středu od 9.30 hod. předškolních dětí. Petra zároveň společně s Eliškou Strakošovou vede sportovní přípravku, což je pro děti výhodou při přechodu z cvičení Šikulka na cvičení Sportovní přípravky, která je již bez rodičů. Našim cílem je, aby se již v raném věku pohyb stal pro děti oblíbeným způsobem trávení volného času a nedílnou součástí jejich života. Naše práce zde ale nekončí, naopak, dětem a později mladým lidem se věnujeme do jejich dospělosti a snažíme se jim poskytnout nejen kvalitní sportovní zázemí. Více se dozvíte na Eliška Strakošová, Corridoor Druhým cvičením, které bychom Vám rádi představili, je Sportovní přípravka - pro děti od 3 do 5 let. Zde cvičí děti již bez rodičů. Cílem cvičení je všestranný rozvoj dětí. Díky tomu, že se jedná o pravidelný kurz, máme možnost na hodiny navazovat a postupně zvyšovat obtížnost. Kromě gymnastiky cvičíme i na hudbu a díky tomu rozvíjíme pohybovou paměť a ladnost pohybu. Tréninky jsou každé pondělí a středu od 16 do 17 hod. Kdo s dětmi cvičí? Letos cvičení pro batolátka vede Petra Botlo, maminka ročního Honzíka a dvou dospělých dcer, instruktorka aerobiku se specializací na cvičení

9 Ze společnosti Svatováclavský běh a běh republiky československé Oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod uspořádal v českobrodském parku a v okolí Pivovarského rybníka dva tradiční podzimní běžecké závody, které se konaly za finančního přispění města Český Brod. Při obou běžeckých závodech byly vypsány běhy pro 14 kategorií dětí, žactva a dorostu (trasy dle věku od 95 m do 1950 m), běh Buď fit pro ženy a běh na 3250 m pro 5 kategorií mužů a 3 kategorie žen. První tři závodníci v každé kategorii byli odměněni věcnými cenami. V mládežnických kategoriích pak první tři běžci v každé kategorii získali medaili. Každý účastník dostal diplom a sladkou odměnu. V Den české státnosti, v sobotu 28. září byl uspořádán již 12. ročník akce Svatováclavský běh. Počasí závodu přálo. Bylo jasno až polojasno, teplota 15 C. Zaběhat si do Českého Brodu přijelo 107 závodníků, v kategoriích dětí, žactva a dorostu startovalo 80 běžců a v kategoriích dospělých 27 běžců. Byli nejen z Českého Brodu a jeho okolí, ale třeba i ze Žďáru nad Sázavou, Vlašimi, Pardubic, Mladé Boleslavi. Nejvíc závodníků reprezentovalo ŠSK Újezd nad Lesy, bylo jich 19, 16 závodníků startovalo za Český Brod a 11 závodníků přijelo přes kopec ze ZŠ Kounice. Nejvíc medailí si odvezl ŠSK Újezd nad Lesy, 4 zlaté, 5 stříbrných a 5 bronzových. V neděli 20. října se při příležitosti 95. výročí vzniku samostatného československého státu uskutečnil 12. ročník akce Běh republiky Československé. Svou rychlost a vytrvalost si do Českého Brodu přijelo porovnat celkem 145 běžců. Mezi startujícími se opět objevili závodníci z blízkého okolí, ale například i z Kosovy Hory, Hradce Králové nebo Benešova. Nejpočetnější výprava přijela ze ZŠ Kounice a získala nejvíc medailových umístění, 2 zlaté, 5 stříbrných a 2 bronzové. Výsledkové listiny obou závodů a fotografie najdete na Ing. Václav Čokrt, oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod

10 10 Ze společnosti Výstava ceněných plakátů Jana Schmida z Ypsilonky v Galerii K Další výstavou, již budete moci v Galerii K (v prostorách prodejny Keramos) v Českém Brodě navštívit, jsou plakáty, které pro hry Studia Ypsilon vytvořil jeho zakladatel, režisér, výtvarník, herec, spisovatel, dramatik a pedagog Jan Schmid. Jan Schmid absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kde se setkal např. s Adolfem Bornem či Janem Kaplickým. Paralelně se zajímal, ovlivněn Emilem a Alfrédem Radokovými, o divadelní režii. Veřejnosti je znám hlavně jako vůdčí osobnost Studia Ypsilon, jež založila v roce 1964 v Liberci (divadlo posléze přesídlilo do Prahy), kde často pod Schmidovým vedením a v jeho hrách účinkovali a účinkují dodnes například Marek Eben, Jiří Lábus, Martin Dejdar, Jana Synková, Jaroslava Kretschmerová či Tomáš Klus. Jan Schmid taktéž společně s Janem Lukešem moderuje literární pořad Třistatřicettři, již mnoho let vysílaný v České televizi. Vytvořil specifický vizuální styl, imidž divadla. Samotných plakátů bude již okolo 150. V roce 2010 byla u příležitosti 45. výročí založení Studia Ypsilon uspořádána velká výstava v Museu Kampa. Výběr z tvorby Jana Schmida budete moci v Galerii K navštívit od 2. prosince do konce ledna příštího roku. Pavel Fuchs, Galerie K Studio Ypsilon DEADLINE Praha Braňo Holiček a kol. Rychlá Klus Vyskočilová Polák Hojer Šváb Slach Chcete nahoru? A co všechno jste ochotni pro to udělat? Musíte být vždycky o kr(o)k napřed! Jan Schmid 2011 Jan Schmid 2012 Plk. Michal Dlouhý hostem v Městské knihovně Městská knihovna Český Brod zve všechny zájemce ve středu 4. prosince od 19 hod. na setkání s Plk. JUDr. Michalem Dlouhým, Ph.D., autorem námětu televizního seriálu Četnické humoresky a mnoha knih o historii československého četnictva. Beseda, autogramiáda, prodej knih. Vstup volný!

11 Ze společnosti 11 This is England V neděli 27. října se před Gymnáziem v Českém Brodě sešel hojný počet studentů připravených vycestovat do zahraničí. Přípravy nebyly nijak dlouhé, a když se všichni usadili, zamávalo se rodičům a mohlo se vyrazit. Cesta autobusem je relativně dlouhá, ale v dobré společnosti uběhla znatelně rychleji. Už před cestou všem bylo známo, že počasí nebude ideální, nicméně nikoho nenapadlo, že naši cestu budou provázet vyděšené telefonáty rodičům, zda s námi autobus neodletěl? Jedinou komplikací bylo noční čekání na přepravu trajektem, který nakonec neodplul. No co, cesta Eurotunelem byla alespoň rychlejší. První den byl v porovnání s těmi ostatními nejnáročnější. Po celé noci v autobuse dá devítihodinová procházka Londýnem zabrat i těm nejvytrvalejším. Nutno ovšem dodat, že to stálo za to. Od Westminster Abbey, kolem Downing Street jsme se dostali až k Buckinghamskému paláci a poté metrem směr stadion Chelsea. Tam jsme měli domluvenou prohlídku. Seděli jsme na místech, kde se konají tiskové konference, prohlíželi si šatny hráčů i s dresem Petra Čecha, sportovním nadšencům se tajil dech. Poté jsme se vydali na vyhlídkovou jízdu londýnským oken, tzv. London Eye. Už byla tma, a tak rozhled na osvícený noční Londýn dodal začátku zájezdu kouzelnou atmosféru. Další den ráno jsme vyrazili od svých hostitelských rodin na návštěvu Oxfordu, univerzitního města s bohatou historií. Návštěva zahrnovala i Christ Church College, kolej, jejíž jídelna se stala kulisou pro natáčení Harryho Pottera. V odpoledních hodinách jsme zamířili k městu Windsdor. Zde má královna své sídlo, domov, koně a zázemí. Na rozdíl od Buckinghamského paláce, kde se nacházejí pouze pracovny Jejího Veličenstva. Den číslo 3 jsme zavítali na hrad Warwick, kde zrovna vrcholily přípravy na Halloween a my jsme navštívili The Castle Dungeon, strašidelnou prohlídku temných zákoutí hradu se zvrhlými obyvateli těchto míst. Odpoledne patřilo Williamu Shakespearovi a jeho rodišti městu Stradford-upon-Avon, kde se nachází i hrob tohoto anglického dramatika. Čtvrtek byl věnován přímořským městům Portsmouth a Brighton, kde jsme navštívili loď HMS Victory, muzeum věnované bitvě u Trafalgaru a v Brightonu pak mořský svět, Royal Pavillion nebo proslulý Brighton Pier. Večer v hostitelských rodinách nás čekalo poznávání tradice Halloweenu i rozdávání cukrátek dětem v maskách. Poslední den nás opět čekal Londýn a my jsme se s Anglií velkolepě rozloučili návštěvou St. Paul s Church a Tower of London. Ve večerních hodinách směřoval náš autobus opět k domovu a během společného sledování filmu Pelíšky, jsme přemítali nad oním rozdílem mezi bramborovými knedlíky a noky Karolína Blažková, 5A8, Gymnázium ČB

12 12 Ze společnosti Vrah skončil za mřížemi Letos jsme na podzimky vyrazili poměrně daleko a to do Karlova pod Pradědem, poblíž Malé Morávky, kde se podařilo sehnat ubytování až královského typu, neboť přístřeší nám poskytl penzion Zámeček. Na cestu jsme se vydali již v brzkých ranních hodinách zahalených do mlhy tajemství, které bylo dětem odhaleno přímo na nádraží - letos se podzimky proměnily ve výcvikový kurz agentů FBI. Za první výcvikovou zkoušku se dala považovat již cesta na Zámeček přeplněnými dopravními prostředky, kterou všichni statečně zvládli. Dalším, tentokrát už plánovaným bodem výcvikového kurzu, bylo stíhání fantomů, konkrétně zlotřilého Kačera Donalda a bídáckého Mickeyho Mouse, které budoucí agenti naháněli pomocí vysílaček po přilehlých lyžařských sjezdovkách a loukách. Dopadení zvládli na jedničku, až na zanedbatelné prohřešky při vstupu na soukromé pozemky, do kterých je fantomové omylem vlákali. Plamínky konfliktu byly uhašeny vlídným slovem a předložením průkazu agenta FBI. Další den se frekventanti kurzu a někteří již povýšení agenti vydali na cestu do aquaparku v nedalekém Bruntálu. Starší šli celou cestu pěšky a mladší se přiblížili autobusem. Po cestě jsme si zahráli spoustu her a v aquaparku si pak skupinky agentů zazávodily v plavání. Po koupání byla naše trpělivost prověřena nepřehlednými jízdními řády. Všechny případné chmury byly zahnány multifunkční klouzačkou, která dokázala udržet hravého ducha mladších, zatímco starší měli rozchod po náměstí. Dalšího rána se na Zámečku stala vražda, jednotlivé skupinky frekventantů mají jen neúplný obraz skládanky a s pomocí svědků musejí najít její chybějící částečky, aby mohli vraha odhalit. Oku a mysli agenta nic neunikne, a tak končí vrah za mřížemi. Závěrečnou zkouškou byla noční bojovka. Všichni jí nebojácně prošli, a tak i poslední frekventanti dostali průkaz agenta. A máme tu středu, podzimky zase utekly jako voda, jak už to u povedených akcí bývá a nám nezbývá nic jiného než ( WHAT DOES THE FOX SAY rig ding driiiingiding ) se těšit na další. Jakub Rozmahel

13 Ze společnosti 13 Fotografka, která zachytila mizející venkovský život Výstava etnografky a fotografky Jeleny Látalové je v Podlipanském muzeu k vidění od 5. listopadu do 31. března Představuje výběr z autorčiny tvorby, především portrétní studie, lidovou plastiku a terénní fotografie z let 1946 až Jelena Látalová ( ) jako fotografka dokumentovala současné i zanikající formy tradiční lidové kultury, zaměřila se především na lidové umění a kroje. Zajížděla na národopisné slavnosti, na poutě, hody, masopusty, k betlémářům, lidovým řezbářům a řemeslníkům. Zajímala se o lidi i události dlouho po zmáčknutí spouště fotoaparátu. Pocházela z rodiny pražského lékaře Jana Fischera a malířky Marie Fischerové - Kvěchové, vystudovala gymnázium v Praze, Státní grafickou školu, etnografii a dějiny umění na FFUK. Byla dlouholetou pracovnicí národopisného oddělení Národního muzea v Praze. Objektivem svého fotoaparátu nacházela zemité tváře, ke kterým ještě zcela přirozeně patřil lidový kroj. Citlivě hledala tváře, ve kterých by zahlédla osobitou duši venkovského člověka. Výrazné typy nacházela ještě v 50. a 60. letech přímo v terénu, někdy i na folklorních slavnostech. Krojové oblečení chápala jako samozřejmý rámec, nikoli hlavní podnět k fotografii. Nefotografovala kroj na člověku, ale lidi v kroji. Zachycovala je v době, kdy lidový kroj už přestával být každodenním oděvem. Inscenovala model v jeho přirozeném prostředí tak, aby vyloučila rušivé prvky. To, že byla v neustálém kontaktu s lidmi, prozrazují výrazy očí, klid a přirozenost fotografovaného člověka. Stanovila si veliký úkol - zachytit mizející venkovský život. Dita Nekolná, Podlipanské muzeum

14 14 Ze společnosti Rozsvícení Vánočního stromu ve Štolmíři Občanské sdružení M am aloca Vás v sobotu 30. listopadu zve na slavnostní rozsvícení Vánočního stromu ve Štolmíři. Program začíná již ve 14 hod. v Kulturně-environmentálním centru (KEC, Havelská 3, Štolmíř) vánoční dílnou pro malé i velké. Budeme vyrábět vánoční originální ozdoby z různých materiálů, které poté zavěsíme na Vánoční stromek. Od hod. je připravené čtení o Vánocích, přiblížíme si tradice a zvyky, přečteme si příběhy, pohádky. Na každého, kdo se zúčastní naší dílny, přinese nebo v KECu namaluje obrázek s vánoční tematikou, čeká sladká odměna v podobě občerstvení zdarma. Obrázky budou následně v centru vystaveny, expozice potrvá až do ledna Samotné rozsvícení Vánočního stromku proběhne cca v hod. před KECem. Poslechneme si a zazpíváme vánoční koledy. Pod stromem bude umístěna schránka pro Vaše přání, prosby, dotazy či návrhy a vzkazy. Pokud budete chtít dostat na své dopisy odpověď, uveďte, prosím, své jméno a adresu. Odpovídat budeme od 14. prosince. Pro zahřátí připravíme čaj, grog, svařené víno, pro milovníky chmelu točené pivo. A také něco k zakousnutí. Program bude pokračovat večer v KECu volnou zábavou. Tereza Šíchová, M am aloca, o.s.

15 Ze společnosti 15 Není zahrada jako zahrada Zahrada v naší školce není zrovna tou typickou školkovou zahradou, ale spíše průkopnickou. V dnešní době, kdy všichni někam spěchají a děti víc než cokoliv jiného umějí ovládat různé počítačové hry, chytré telefony a další technické vymoženosti, je potřeba se zamyslet nad tím, jestli je to ta správná cesta. Je pravda, že doba, ve které žijeme, něco vyžaduje. Otázkou je, kam nás to vede a zda zároveň s tím neztrácíme něco důležitějšího. A možná právě proto a také proto, že zahrada školky už po obnově vyloženě volala, se více než přede dvěma lety rozhodly dvě maminky - Štěpánka Šoupalová a Alice Jirásková, že s tím musí něco udělat. A jak se říká: Slovo dalo slovo, v našem případě platí i: A daly hlavy dohromady, vznikl nápad, spousty a spousty hodin přemýšlení a vymýšlení a vzniklo zpracování záměru na obnovu zahrady jako reakce na výzvu Nadace Proměny. Výzvu jsme vyhráli. Mnozí si mysleli, že tím to v podstatě končí, ale opak je pravdou. Následovala spousta práce. Projekt byl financován Nadací Proměny a její tým nás projektem zdárně provedl a se vším, co bylo třeba, pomáhal. Naším záměrem bylo, abychom u dětí podporovali a rozvíjeli fantazii, hravost a přirozený rozvoj trochu blíže přírodě. Snažili jsme se o to, aby se u nás děti cítily dobře, měly pocit volnosti, možnost zvolit si svou vlastní cestu na základě přirozeně přicházejících podnětů. Rádi bychom, aby děti neztratily pojem o tom co je příroda, a proto máme zahradu takovou, jakou máme. Je jiná než typické školní zahrady a možná se stane i inspirací pro další školy a školky. Všem výše zmíněným a také všem, kteří nám třeba jen drželi palce mnohokrát DĚKUJEME. Jiřina Zumrová, MŠ Kollárova Město Český Brod v roli zřizovatele MŠ podporovalo průběh celého projektu. Důležitou podporu a pomoc nám poskytly organizace KKCG, a.s. a MND Group. Architekty projektu byli M. Fišer a Š. Špoula. Herní prvky vytvořil umělec L. Gavlovský. Našimi dodavateli byli P. Černohorský, J. Rákocy, K. Fišer a firma Gardenline. Pomocnou ruku nám podal J. Kopáček z Městských lesů. V řadě pomáhajících byl Klub rodičů a přátel školy (KRPŠ) při naší MŠ, Skauti Ládi Nováka, ZUŠ, Magráta, kolektiv MŠ a děti, které nám také v průběhu celého projektu vydatně pomáhaly. Pozvánka na MYSLIVECKÝ PLES Myslivecké sdružení Vitice, o.s. Vás srdečně zve v sobotu 11. ledna 2014 od 20 hod. do sokolovny v Českém Brodě na tradiční MYSLIVECKÝ PLES. K tanci a poslechu hraje ECHO 91 Pavla Doležala. Vstupenky na tel , , společenský oděv podmínkou.

16 16 Ze společnosti Slavnostní otevření zahrady Slavnostní otevření školní zahrady v rámci projektu Zahrada pro hru a učení MŠ Liblice proběhlo v říjnu v areálu SOŠ Liblice. Přestřižení pásky doplnila úvodním slovem ředitelka Bc. Jitka Majerová za účasti zástupců města Český Brod. Program pro partnery projektu, přátele školy, rodiče, prarodiče a děti zajistil bublinář se svou netradiční bublinovou show, s níž souběžně probíhala také ochutnávka pokrmů připravených z plodů podzimní zahrady. Přestavba zahrady proběhla za přispění Evropské unie financováním z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy Leader prostřednictvím MAS Pošembeří. Cílem projektu Zahrada pro hru a učení v MŠ Liblice je podpora enviromentální výchovy a osvojení základů ekologie dětí předškolního věku. Prostor zahrady tvoří multifunkční herní prvky, zeleninové záhony a nově vysázené ovocné stromy. Zahrada byla dětmi z mateřské školy plně využívána již v době zahradnických prací i během instalace herních prvků a ostatního mobiliáře. Chtěli jsme už od počátku děti zapojit do péče o záhonky jejich osázením, pozorováním růstu rostlin a průběžnou sklizní úrody. Děti si vyzkoušely, jakou péči je třeba zahradě věnovat. Důležité byly zážitky, které mohly nově prožít se svými vrstevníky mimo rodinu. Dnes již samy ví, že pokud při hrách na zahradě objeví shnilé jablko nebo spadané a oschlé listí, musí je odnést do kompostéru, říká ředitelka školy. Marie Majerová

17 Ze společnosti 17 Na ME Češi získali celkem 6 medailí! O víkendu listopadu se ve slovenských Košicích konal evropský šampionát juniorů a žen, letošní nejvýznamnější nohejbalová mezinárodní akce. Na mistrovství bojovalo o medaile celkem 12 zemí v disciplínách trojic, dvojic a jednotlivců. Česká reprezentace stála na stupních vítězů v každé disciplíně a získala tak celkem 6 medailí: 3x zlato, 1x stříbro a 2x bronz. A kolik jich doputuje do Českého Brodu? V kategorii žen se zúčastnilo celkem 8 týmů: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Švýcarsko, Francie, Dánsko a jako host trochu neobvykle i Kanada, která bude příští rok pořádat MS mužů a žen. Hráčky z Českého Brodu mají již své stálé místo v nohejbalové reprezentaci, a tak i ony si odvezly cenné kovy. V disciplíně dvojic si pověsily na krk bronzovou medaili českobrodské hráčky, loňské mistryně světa, Lucie Fischerová, Lenka Cibulková a Jana Möglichová. Ve trojicích vybojovaly zlato nad Slovenkami českobrodské Martina Chuchlová s Lenkou Cibulkovou a dalšími hráčkami z Vršovic (Olga Řezáčová a Růženka Vrtišková) a Útěchova (Veronika Malátová). V disciplíně jednotlivců se česká reprezentantka Růženka Vrtišková (Vršovice) umístila na třetí příčce. V kategorii juniorů do 21 let soupeřilo 10 týmů: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, Švýcarsko, Rakousko, Francie, Rusko a Gruzínsko. Důvěru dostali Marek Vedral (Český Brod, nyní hostování v Čelákovicích), Lukáš Rosenberk (Modřice), Tomáš Macurek (Čakovice), Jan Chalupa, Daniel Fík a Ondřej Matějka (všichni České Budějovice). Jako loni na Mistrovství světa v Brně se opakovala česko-slovenská finále ve všech třech disciplínách. Českobrodský Marek Vedral, loňský mistr světa, získal v singlech stříbro. Ve dvojicích i trojicích vybojovali pak junioři už nad Slováky zlato. Lucie Vokáčová, nohejbal ČB

18 18 Ze společnosti Oslavili jsme kulaté výročí V neděli 13. října se dožila obdivuhodných 100 let naše klientka paní Emilie Picková, která žije v našem Domově pro seniory již šestým rokem. Pro paní Pickovou jsme uspořádali velkou oslavu. V Kazetovém sále se sešli klienti a zaměstnanci, kteří chtěli paní Pickové k tomuto kulatému jubileu popřát. Ke gratulantům se přidal také starosta města, jeho zástupce a pan tajemník. Paní Pickovou potěšil i dopis od pana ministra Koníčka, který jí společně s květinou předaly pracovnice Správy sociálního zabezpečení. S přáním a květinou se připojila i naše paní doktorka Blažková. Atmosféru oslavy zpříjemnil pan Musil svou hrou na harmoniku a zahrál paní Pickové její oblíbené písně. Na jednu z nich si dokonce zatančila valčík s naší rehabilitační pracovnicí paní Krutskou, která pro naši oslavenkyni upekla krásný a výborný dort v podobě knihy. Paní Picková pochází z Březové u Příbrami a byla prostřední ze čtyř sourozenců. Neměla lehké dětství a brzy odešla do služby do Prahy. Tam se seznámila se svým manželem, se kterým se přestěhovala do Českého Brodu, kde jeho rodina provozovala mnoho let zahradnictví. Ve svém volném čase se ráda věnovala různým ručním pracím nebo chodila na houby. V Českém Brodě prožila celý svůj další život a s manželem vychovali dvě dcery. Má také čtyři vnoučata a stejný počet pravnoučat. Ještě jednou naší paní Pickové moc gratulujeme a přejeme jí, ať jí život stále baví! L. Hovorková, ředitelka Svého jubilea se paní Picková dožívá v úžasné fyzické a psychické kondici. Je velmi čiperná a na své časté vycházky se vydává i do okolí Domova. Je stále aktivní, zajímá se o vše, co se v našem Domově děje a účastní se většiny akcí, naposledy například oblíbené Dílničky s dětmi. Dodnes ráda čte, k údivu všech, dokonce bez brýlí.

19 Ze společnosti 19 Učíme se filmem Učíme se filmem je název projektu spolupráce, na kterém pracují kromě naší MAS Region Pošembeří, Přemyslovské střední Čechy o.p.s., MAS Sedlčansko, o.p.s. a MAS Vyhlídky. Partnerem tohoto vzdělávacího projektu je občanské sdružení Harvest Films, jehož úkolem je odborné poradenství pro zúčastněné místní akční skupiny (MAS). Na celkem 32 filmových seminářích pro odbornou i širokou veřejnost budou od ledna do června 2014 k vidění dokumenty ze čtyř tematických oblastí: Prostupnost venkovské krajiny, Samospráva na venkově, Veřejný prostor na venkově a Ekonomika na venkově. Prostřednictvím dokumentárních filmů vztahujících se k daným tématům a následných odborných seminářů, chtějí realizátoři podnítit diskusi na daná témata a vzbudit emoce, které v konečném důsledku povedou k činům. Semináře se budou konat na území všech čtyřech zmiňovaných MAS tam, kde se obvykle odehrává kulturní dění daného území. Projekt vyvrcholí v září 2014 jednodenním filmovým festivalem v místním kině Svět. Bude to přehlídka těch nejlepších filmů ze seminářů, jež vyberou účastníci, a některých novinek roku Chybět nebude bohatý doprovodný program. I po skončení seminářů a festivalu budou promítané filmy k dispozici a to k zapůjčení v Mediatéce každé místní akční skupiny. Chcete se stát sponzorem - partnerem projektu, prezentovat své výrobky nebo činnost na seminářích či filmovém festivalu? Dáme vám prostor! Kontaktujte Petru Ištvánikovou na u nebo volejte číslo Další podrobné informace najdete na www. posemberi.cz a na Facebooku, kde máte možnost o projektu a seminářích diskutovat. Projekt Učíme se filmem je financován z Programu rozvoje venkova, Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Petra Ištvániková

20 20 Ze společnosti Svojsíkův recept na podzimní prázdniny K přípravě nejskvělejších podzimních prázdnin je potřeba spousta ingrediencí. Musíte mít k ruce skvělou partou světlušek, vlčat, skautek, skautů, přidat nějaké zdatné šmoule nebo dvě a vedoucí, co jsou zapálení, zodpovědní a nezapomněli si hrát. Řekněme dohromady cca 70 ks. Teď si řekneme jak správně na to Je jasné, že bez pořádné kuchyně a náčiní to nejde. No dobrá, ta kuchyň může být i menší, když máte skvělou kuchařku. Naše náčiní je program. Na začátku si obšlápneme okolí. Přehrada, spousta hřišť, parky i kousek lesa. Skvělý! S tím se dá vařit. Je dobré dát všem přísadám prostor. Pojmenujme to třeba oddílový program. To je takový náš silný vývar. Patří sem třeba výlet na Bramberk, čluny na přehradě, dlabání darovaných dýní, noční hry, uzlařská regata nebo zachraňování tonoucích. Teď to smícháme dohromady, aby se to nerozpadlo a abychom udrželi ducha, vždyť je Halloween. vyvaří a zůstane jen skvělá chuť! Jako šéfkuchař si neodpustím dodat, že mi s Vámi strašně chutnalo a už se nemůžu dočkat, až s Vámi sednu znovu ke slavnostní tabuli. A jak se takové podzimky skutečně vaří, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii na Martin Kundrum Přetahování lana je jen tak na rozpálení plotny. Po celou dobu vaření je dobré mít připravené takzvané fitky, rychlovky, kterými to dostaneme do varu a pod kotlem pořádně zatopí jízda na kladce. Pikantní příchuť může dodat nenadálá noční hra v lese. Na chuť doporučuju společné focení, dodá to úžasnou vůni. Jako zkušení kuchaři samozřejmě víme, že nic se nejí tak horké, jak se uvaří, a že ne každý knedlík se povede. Takže nás nesmí odradit maličkost, že když jako koření přidáme výhled z radniční věže, všichni si z hostiny zapamatují desert - výtah páternoster a jen skupinka si vzpomene, že jsme vlastně byli v Jablonci. V podstatě máme uvařeno. Je důležité nenechat se odradit drobnými cucky v omáčce v podobě zpožděných vlaků nebo bolavých nožiček - vše se

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového KD Svět. Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového KD Svět. Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015 Ročník 54. / červenec-srpen 2015 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového KD Svět Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015 Pozvánka 170 let železnice v

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Město zná své osobnosti za rok 2014. Ze společnosti Ukliďmě Pošembeří!

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Město zná své osobnosti za rok 2014. Ze společnosti Ukliďmě Pošembeří! Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Město zná své osobnosti za rok 2014 Ze společnosti Ukliďmě Pošembeří! Ze společnosti Masopust opět po roce prošel centrem města Ze

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák 25. července 2013 Ročník 22 Číslo 15 Cena 9 Kč Otevřené šraňky Desítky let vzývaný nadjezd v Koutecké ulici začíná dostávat reálné obrysy. Stavba by mohla začít už letos. 2 Slova kazatele Co v otevřeném

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 3 I ROČNÍK XXV I 5. ÚNORA 2015 Zpravodajství přinášíme také na webu: www.roznov.cz/aktuality-z-mikroregionu Malebná valašská krajina okouzlila malířku Jaroslavu

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15 Tlumačovské Ročník XXII Cena 5 Kč Vánoce mezi volbami Pravda zvítězí, ale dá to fušku. Karel Čapek. Možná si mnozí myslíme, že Vánoce jsou svátky, které se pravidelně opakují. To je sice pravda, ale přece

Více

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014 PROSINEC 2014 TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza Psí domov SÍRIUS Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz www.piseckysvet.cz

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Výsledky ankety o sociálních službách

Výsledky ankety o sociálních službách Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 2/2011 Ročník XVI Zdarma Výsledky ankety o sociálních službách Za hlavní problém považují občané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo město Vimperk. Obecně prospěšná

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více