LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ"

Transkript

1 březen 2013 měsíčník společnosti Syngenta LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ AXIAL PLUS V PRAXI ZKUŠENOSTI S BALÍČKEM PŘÍPRAVKŮ MODDUS A ARCHER TURBO VLIV APLIKACE PŘÍPRAVKU LUMAX NA EKONOMIKU PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE

2 Jedna Syngenta Osiva Herbicidy Mořidla Insekticidy Spolu jsme silnější! 2 syninfo 6 / 12

3 EDITORIAL APRÍLOVÉ POČASÍ JE NAD ŽENU VRTKAVĚJŠÍ Dubnové počasí nemůže být jiné, než bláznivé Hlavní příčinou velké proměnlivosti počasí v tomto měsíci je, že po zimě je na severní polokouli ještě studený vzduch a také studené moře, jenomže sluneční záření už má stejnou intenzitu jako v srpnu. Zemský povrch se proto silně zahřívá, od něj se zahřívá i spodní vrstva vzduchu. Horní vrstvy ovšem zůstávají studené. Teplý vzduch je ovšem lehčí než studený, a proto stoupá nahoru a dochází k silnému promíchávání se vzduchem studeným, jenž klesá dolů. Následkem těchto procesů jsou přeháňky a bouřky. V dubnu bývá vzduch ještě studený, proto ochlazení bývá citelnější a dešťová přehánka se často mění v sněhovou. Bláznivé dubnové počasí se obyčejně vyznačuje náhlým ochlazením, silným nárazovým větrem, velkou průzračností vzduchu, střídáním dešťových, sněhových a ledovcových srážek v kombinaci s krásným slunečným počasím. Dubnové kroupy sice nebývají tak velké jako některé ojedinělé kroupy z mohutných červencových bouřek, jsou ale častější. Podle pranostik by si měli vinohradníci přát hodně vláhy, protože Duben hojný vodou říjen vínem. Totéž platí i pro ostatní plodiny: Dubnový sníh pole hnojí a déšť jen požehnání přináší a nebo třeba Duben chladný a deštivý úroda nás navštíví. Někteří z nás by si samozřejmě přáli, aby nám po zasetí zapršelo, jiní zase naopak, aby bylo pěkné počasí, díky němuž můžou v klidu vykonat všechny práce naplánované na tento měsíc. A právě duben je se svou proměnlivostí shovívavý k nám všem. Jak se říká: Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. OBSAH ČÍSLA OBILNINY 4 Lintur řešení plevelů v obilninách bez omezení 6 Axial Plus v praxi 8 Axial Plus letos určitě použiji 10 Moddus Archer Turbo Pack zkušenosti z roku 2012 KUKUŘICE 13 Vliv Lumaxu na výnos a ekonomiku pěstování kukuřice v letech ŘEPKA 17 Tři hlavní důvody pro jarní aplikaci Toprexu 20 Nové možnosti ochrany proti blýskáčku řepkovému INFORMUJEME 24 Seminář s ojedinělou tématikou SYNGENTA VE SVĚTĚ 26 Revoluce v pěstování cukrové třtiny TECHNOLOGIE SYNGENTA 29 Syngenta Application Club a Amistar trysky REGIONÁLNÍ POTRAVINA 31 Sušená jablka SOUTĚŽ 34 5 let časopisu Syninfo Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Vydává Syngenta Czech s. r. o. Office Park Nové Butovice, Budova B Bucharova 1423/6, Praha 13 Stodůlky Tel.: , fax: MK ČR E syninfo 3 / 13 3

4 OBILNINY LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ V OBILNINÁCH BEZ OMEZENÍ Ing. Helena Bochová Syngenta Czech Přípravek Lintur patří mezi časem osvědčené přípravky společnosti Syngenta. Jde o selektivní herbicid složený ze dvou účinných látek, a to triasulfuronu a dicamby. Díky spojení těchto dvou účinných látek dosáhneme opravdu širokého spektra účinku na dvouděložné plevele. Lintur působí jak přes listy, tak přes kořeny, a tak je účinek na citlivé plevele viditelný brzy po aplikaci. První známky účinku jsou na plevelech zřetelné po deseti dnech a plevele zcela odcházejí po třech až čtyřech týdnech. Ideální termín pro použití přípravku je fáze dvou až šesti listů plevelů. Kombinace s DAM 390 účinek herbicidu významně posiluje. Ozimé obilniny ošetřujeme od stadia tří až čtyř listů do konce odnožování. Dávka 150 g/ha je určena pro likvidaci běžného zaplevelení, zatímco dávka 180 g/ha už zvládne i problematičtější plevele, jako jsou například pcháč oset, šťovík nebo svlačec. Jarní obilniny ošetřujeme od stadia dvou listů do konce odnožování. Dávka 120 g/ha je zde určena pro běžné zaplevelení, silnější dávku 150 g/ha použijeme při větším zaplevelení nebo při výskytu obtížněji hubitelných plevelů. Semenné porosty trav se ošetřují dávkou 150 g/ha, a to v období od počátku do konce odnožování. Při ošetřování Linturem by se měla teplota pohybovat od 10 do 25 C. Aplikací v době, kdy jsou očekávány noční mrazíky, se vyvarujte a stejně tak se vyvarujte i aplikací při teplotách nad 28 C. Pokud se v porostu vyskytují trávovité plevele, můžete využít tzv. sekvenčního ošetření s přípravkem Axial Plus. To znamená, že na porost do konce odnožování aplikujete Lintur a zhruba po 14 dnech jej pak ošetříte přípravkem Axial Plus, který spolehlivě ničí právě trávovité plevele, které často vzcházejí později. V současné době je důležité, že při aplikaci Linturu nás nic neomezuje. Přípravek Lintur nemá žádná omezení, můžete jej tedy bez obav aplikovat až do krajů pozemků a na pozemky zařazené do OP II. stupně. Po jarním použití Linturu a následné střední orbě se také nemusíte omezovat ve výběru následné plodiny. Spektrum účinku přípravku Lintur Plevelné spektrum Účinnost Drchnička rolní Anagallis arvensis n n n Heřmánky Matricaria spp. n n n Hluchavka nachová Lamium purpureum n n n Hořčice Sinapis spp. n n n Chrpa Centaurea spp. n n n Kapustka obecná Lapsana communis n n n Kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris n n n Kolenec rolní Spergula arvensis n n n Konopice polní Galeopsis tetrahit n n n Kopřiva žahavka Urtica urens n n n Laskavce Amaranthus spp. n n n Mák vlčí Papaver rhoeas n n n Merlíky Chenopodium spp. n n n Mléče Onchus spp. n n n Ohnice Raphanus raphanistrum n n n Penízek rolní Thlaspi arvense n n n Poměnka rolní Myosotis arvensis n n n Pryskyřník rolní Ranunculus arvensis n n n Ptačinec žabinec Stellaria media n n n Rdesna Polygonum spp. n n n Rmeny Anthemis spp. n n n Rožec Cerastium spp. n n n Starčky Senecio spp. n n n Svízel přítula Galium aparine n n n Šrucha zelná Portulaca oleracea n n n Tolice jetelová Medicago lupulina n n n Úhorník mnohodílný Descurainia sophia n n Vikve Vicia spp. n n n Violka rolní Viola arvensis n n Výdrol slunečnice Helianthus annuus n n n Zemědým lékařský Fumaria officinalis n n Víceleté plevele Mléč rolní Sonchus arvensis n n n Opletník plotní Calystegia sepium n n n Pelyňky Artemisia spp. n n n Pcháč oset Cirsium arvense n n n Šťovíky Rumex spp. n n Vesnovka obecná Lepidium draba n n n Účinnost: velmi dobrá n n n dobrá n n Čistý porost po aplikaci Linturu 4 syninfo 3 / 13

5 S větší silou a rychleji proti plevelům v obilninách Široké spektrum účinku proti dvouděložným plevelům Vysoká selektivita a spolehlivost za příznivou cenu Kombinace s DAM 390 výrazně posiluje herbicidní účinek syninfo 3 / 13 5

6 OBILNINY AXIAL PLUS V PRAXI Ing. Helena Bochová Syngenta Czech Axial Plus je svými vlastnostmi opravdu výjimečný přípravek na trhu. Jde o graminicid nejčastěji používaný proti ovsu hluchému v obilninách. Má zde nezastupitelnou roli, protože řeší i urostlejší oves hluchý a jeho aplikace na tento plevel není závislá na růstové fázi obilniny. Další předností Axialu Plus je hubení chundelky metlice, a to včetně její rezistentní formy. Rezistentní chundelka metlice se podle nejnovějších průzkumů rozšířila po celém území ČR, a tak bude význam Axialu Plus do budoucna ještě stoupat. Oves hluchý Chundelka metlice Jílek mnohokvětý Proso seté Ježatka kuří noha Bér zelený Bojínek luční Psárka polní Lipnice luční Chrastice rákosovitá Kromě ovsa hluchého a chundelky metlice si dokáže Axial Plus poradit i s ježatkou kuří nohou, psárkou polní, jílkem mnohokvětým a jednoletým, chrasticí rákosovitou, bérem sivým a zeleným, bojínkem lučním, prosem setým a lipnicí luční. Současná registrace je do jarního ječmene na oves hluchý v dávce 0,6 l/ha a do ozimé pšenice na chundelku metlici v dávce 0,6 0,9 l/ha. Ale protože Axial Plus na trhu máme už pár let a protože nás zajímá, jak se osvědčuje, rozjeli jsme se do terénu a ze - ptali se několika zákazníků na jejich zkušenosti s používáním tohoto herbicidu. AXIAL PLUS JE REGISTROVÁN PROTI OVSU HLUCHÉMU A CHUNDELCE METLICI. Jako první jsme navštívili Zemědělskou společnost Sloveč, a. s., která hospodaří na 2980 ha orné půdy na Nymbursku. Z toho je v tomto roce 1068 ha ozimé pšenice, 118 ha ozimého ječmene a 486 ha ozimé řepky. Každý rok také osévají 100 až 200 ha jarním ječmenem. 6 syninfo 3 / 13

7 Agronom Ing. Jiří Mikšovský nám pověděl, že používá Axial už od roku 2007, kdy byl uveden na trh. V oblasti kolem Slovče měli v minulosti s ovsem hluchým problémy pouze na některých pozemcích, ale od té doby, co převzali část pozemků od sousedních podniků s nižší úrovní agrotechniky, museli řešit doslova zamoření těchto pozemků ovsem hluchým. Navíc se časem ukázalo, že s novými výkonnými stroji se nejen výrazně zvýší produktivita práce, ale zároveň s vysokým výkonem strojů mnohem rychleji dochází k šíření plevelů mezi jednotlivými pozemky. Pro jednoděložné plevele tento poznatek platí dvojnásobně. AXIAL PLUS JE VELMI ŠETRNÝ K OBILNINÁM. Dříve používal konkurenční přípravek, ale nebyl spokojen, protože toto řešení bylo vhodné pouze v ranějších vývojových fázích obilnin a při použití v pozdějších vývojových fázích docházelo často k poškození porostů obilnin. Axial Plus je napříč obilninami naopak velmi šetrný. Ing. Mikšovský považuje Axial Plus za standard v ošetření obilnin proti trávovitým plevelům. Používá Axial Plus jak v pšenici, tak v ječmeni a vyhovuje mu široké aplikační okno a účinek Axialu Plus i na vzrostlé plevele. Společnost také hospodaří převážně na těžkých půdách a oves hluchý se tu často objevuje později a vyskytuje se ohniskovitě - na to je Axial Plus ideálním řešením. PRAXE U AXIALU PLUS OCEŇUJE ŠIROKÉ APLIKAČNÍ OKNO A ÚČINEK I NA VZROSTLÉ PLEVELE. Cílem naší druhé návštěvy byla Farma Opolany, a. s., která hospodaří na 1688 ha orné půdy na Nymbursku. Z toho je 680 ha ozimé pšenice, 134 ha ozimého ječmene, 345 ha ozimé řepky, 207 ha žita, 80 ha slunečnice, 55 ha ovsa, 10 ha hořčice a 40 ha kukuřice. Ing. Jiří Mikšovský agronom ZS Sloveč a.s. Tady se nás ujal ředitel společnosti Rudolf Kosina, který zde bojuje s úplně odlišnými problémy, než mají v ZS Sloveč. Společnost hospodaří u Labe na písčitější půdě a porosty bývají řidší, což dává prostor nejenom ovsu hluchému a chundelce metlici, ale i ježatce kuří noze, která dokáže obilniny doslova udusit. Vzhledem k tomu, že tyto trávovité plevele vzcházejí ve vlnách, je pro ně jejich likvidace nezbytná i ve vyšších růstových fázích, a to jak obilniny, tak plevele. Axial Plus to umí, a proto jsou s ním také spokojeni. I REZISTENTNÍ CHUNDELKA METLICE PO APLIKACI AXIALU PLUS HYNE. Loni pan Kosina zjistil, že se u nich objevila rezistentní forma chundelky metlice. Nechal porost ječmene ošetřit přípravkem ze skupiny ALS inhibitorů a v následujícím období to vypadalo, že tím chundelku spíš pohnojili, než zlikvidovali. Zajímali se tedy o tento problém a na doporučení se rozhodli použít Axial Plus. Chundelka metlice po jeho aplikaci bez problémů uhynula. I v tomto případě tedy Axial Plus prokázal své kvality. Axial Plus účinnost na rezistentní chundelku metlici, vpravo Axial Plus syninfo 3 / 13 7

8 OBILNINY AXIAL PLUS LETOS URČITĚ POUŽIJI Rozhovor vedla Ing. Eva Kabylová Syngenta Czech Pan Ing. Oldřich Černý z Loun soukromě hospodaří na 180 ha. Zhruba na 100 ha pěstuje obilniny ozimou a jarní pšenici, výjimečně jarní ječmen, na ostatní ploše potom řepku nebo hořčici a mák. Velký problém mu způsobuje oves hluchý v obilninách. Nejen proto bude i letos používat Axial Plus. V krátkém povídání nám řekl i o dalších důvodech, pro které se tak rozhodl. Ing. Oldřich Černý Oves hluchý je pro mne zásadní záležitost. Axial Plus jsem si vybral především kvůli likvidaci ovsa hluchého v obilninách. Není to jen proto, ale je to pro mne zásadní záležitost. V porostech se vyskytuje v opravdu nepříjemné koncentraci a už více než tři roky se jej snažím omezit. V jiných plodinách to jde lépe, ale v obilninách to je problém. Kombinované přípravky na trávy i dvouděložné se mi neosvědčily. Jsou přípravky, které účinkují na celé spektrum dvouděložných plevelů i trávy. To se mi ale tak úplně neosvědčilo, protože se neshoduje růstová fáze trav s fází dvouděložných. Nezatracuji kombinované přípravky, ale jsem raději pro dva postřiky nejprve na dvouděložné a pak na jednoděložné. Je to sice jeden zásah navíc, ale mám s tím lepší zkušenost než s kombinovaným přípravkem. Navíc si tak mohu vybrat třeba jen určitou část pole a cíleně ošetřit nejvíce zasažená místa. Ačkoli myslím, že lepší je ošetřit všechno. Když totiž oves někde zůstane, příští rok se tam jistě objeví znovu. Z Axialu jsem úplně nadšený! Zkoušel jsem i konkurenční přípravky, ale ty se mi tak neosvědčily. Axial jsem poprvé aplikoval asi před pěti lety a byl jsem úplně nadšený. Na místech, kde kousek vynechal postřikovač a já jsem si tak udělal nechtěnou kontrolu, bylo nejlépe vidět, jak to funguje. Respektive nefunguje, když to nepostříkáte. Líbilo se mi, že v místech aplikace byla účinnost v podstatě 100 %. Navíc výhodou je, že Axial nebere jen malé plevele ve fázi jednoho nebo dvou pravých listů, ale i pozdější fáze. Můžete si tedy chvilku počkat, až všechen oves vzejde. S tím jsem opravdu spokojený. Žádný vliv na kulturní plodinu. Kromě účinnosti jsem byl spokojený s tím, že jsem nepozoroval žádný negativní vliv na kulturní plodinu. Žádné poškození. Nic. Což jsem u konkurence neměl. Použil jsem dva roky po sobě známý konkurenční přípravek a tam poškození obilniny bylo. Nejsem si vědom, že bych udělal nějakou chybu. Použil jsem správnou dávku, aplikoval jsem za optimálních podmínek a ve správné fázi, ale přesto jsem pozoroval, že to na obilninu nepůsobilo dobře a zarazilo ji to v růstu. Po Axialu jsem viděl, že je porost úplně v pohodě. Navíc oves žádný, takže spokojenost maximální. S pomocí Axialu Plus se mi daří výskyt ovsa dlouhodobě snižovat. Po několika letech aplikace Axialu Plus je omezení ovsa výrazně viditelné. Samozřejmě v místech, kde jej bylo opravdu hodně, nemohu říci, že by nebyl vůbec. Ale po těch letech je jasně vidět, jak se jeho koncentrace snižuje. Po obilnině jde většinou nějaká dvouděložná plodina a do ní dávám zase jiný herbicid. Trvá to tak dva roky, než dostanu pozemek do stavu, kdy oves hluchý už není až tak zásadním problémem. Nenahraditelný v osivářských porostech. V posledních dvou letech jsem pěstoval pšenici i na osivo a tam je pro obsah semen ovsa hluchého nulová tolerance, takže jsem Axialem řešil zachování čistoty osiva. Předloni jsem to podcenil a kde jsem jej nepoužil, měl jsem problémy. Vloni jsem dal Axial všude a byl jsem spokojený. Osivo bylo bez problému uznáno. Axial Plus mi v tomto případě rozhodně zajistil klidné spaní. A nějaké nevýhody? Abych jen nechválil, jistou nevýhodu vidím v nutném odstupu od určitých typů přípravků na dvouděložné. Není to ovšem velký problém, dá se vyřešit. A kdyby byl o něco levnější, tak už by to bylo úplně dokonalé. Letos jej budu určitě zase používat. Doufám, že přijdou doby, kdy Axial Plus už nebudu potřebovat, ale to zatím ještě nenastalo. 8 syninfo 3 / 13

9 Odejděte z pole jako vítěz. Nejvyspělejší graminicid na trhu Nejširší spektrum účinku proti trávovitým plevelům Nejširší aplikační okno Nejvyšší spolehlivost účinku na přerostlé trávy syninfo 3 / 13 9

10 OBILNINY MODDUS ARCHER TURBO PACK ZKUŠENOSTI Z ROKU 2012 Rozhovory vedla Ing. Helena Bochová Syngenta Czech Pro pěstitele obilnin jsme v loňském roce připravili hned dvě novinky do T1 aplikací proti houbovým chorobám. Šlo o zavedení přípravku Archer Turbo, což je vylepšená podoba přípravku Archer Top a zmenšení balíčku Moddus Archer Turbo Pack na 50 ha. Uloňské novinky už sám název Archer Turbo napovídá, že se tu jede na plný plyn. Na plný plyn proto, že má silnější kurativní účinek na padlí než Archer Top, a to o 64 %, a posílený účinek na rzi a braničnatky. Archer Turbo je tedy vhodné použít do T1 aplikací, kde jsou největší problémy se zmíněnými chorobami. Přípravek se aplikuje v základní dávce 0,8 l/ha a spolehlivě funguje i za nízkých teplot. Důležitá je především ochrana jarního ječmene, kde může mít výskyt padlí negativní vliv na počet odnoží. Právě v této obilnině je Archer Turbo a jeho kombinace s Moddusem nejvíce využívána a pěstiteli velmi oblíbena. Další novinkou bylo, že jsme zmenšili velikost balíčku Moddus Archer Turbo Pack ze 100 ha možného ošetření na 50 ha, aby jsme ji přizpůsobili i potřebám menších pěstitelů. Znamená to tedy, že balíček je v novém složení 20 l Moddus a 40 l Archer Turbo. Mnozí menší a střední pěstitelé tuto změnu přijali velmi pozitivně, a tak toto složení zůstává zachováno i pro sezónu Spojení jakýchkoliv přípravků do prodejního balíčku přináší pěstiteli většinou finanční úsporu. Spojením přípravků Moddus a Archer Turbo do balíčku však nezíská jen tuto výhodu. Tyto dva přípravky se k sobě nejen perfektně hodí do tank-mixu, ale navzájem se i podporují v účinku. Díky tomuto tzv. synergismu je možné snížit dávku Moddusu o 0,1 l/ha při zachování stejného účinku, což máme potvrzeno několikaletými výsledky. Námi doporučená výsledná aplikační dávka, použitelná jak do ozimé pšenice, tak do jarního ječmene, je 0,3 l/ha Moddus + 0,8 l/ha Archer Turbo. Zajímalo nás, jaké měli naši zákazníci zkušenosti s touto kombinací přípravků v roce Zavítali jsme tedy do dvou zemědělských podniků, abychom tam zjistili, zda byli pěstitelé spokojeni. Naše první kroky mířily na Nymbrusko, do První zemědělské Záhornice a.s., která hospodaří na 3200 ha orné půdy. Obilniny tam zaujímají 1880 ha. Hlavní agronom tohoto podniku Jaroslav Smutný se s námi podělil o své zkušenosti s Moddusem i Archerem Turbo. Jak jste po prvním roce spokojen s novým Archerem Turbo? Myslím, že jsem spokojen. V našem podniku je pravidlem, že se věnujeme porostům individuálně. Pozornost zaměřujeme Jaroslav Smutný agronom První zemědělské Záhornice a.s. jak na odrůdu, tak typově na konkrétní pozemek. V pšenici nám velice dobře vychází odrůda Akteur, která má ale nevýhodu, že je velmi náchylná na padlí. Navíc hospodaříme většinou na těžké půdě a je pro nás tedy velice důležitá maximální ochrana právě proti padlí. Máme také dobrou zkušenost s kombinací více účinných látek v tank-mixu. Loni jsme použili například kombinaci 0,5 l/ha Archer Turbo + 0,1 l/ha Talius + 1,0 l/ha CCC + 0,15 l/ha Moddus. Tam, kde bylo větší riziko výskytu stéblolamu, jsme ošetřili kombinací 0,6 l/ha Mirage + 0,5 l/ha Archer Turbo + 0,1 l/ha Talius + 1,0 l/ha CCC. Velikost balíčku vám nyní vyhovuje? Ano vyhovuje. Při naší výměře by se dalo říci, že to může být jedno, ale balíček na menší výměru poskytuje lepší variabilitu pro průběžné objednávky. Kde hlavně využíváte Moddus, popřípadě pak kombinaci Moddus + Archer Turbo? Tyto přípravky používám hlavně v ozimé pšenici a následně v jarním ječmeni. Dávky a složení tank-mixu vždy přizpůsobuji stavu porostu v daném ročníku. Moddus používám obvykle v dávkách 0,15 až 0,25 l/ha většinou v kombinaci s fungicidy a CCC podle potřeby zahušťování porostu. 10 syninfo 3 / 13

11 Ve kterém termínu používáte Moddus Archer Turbo Pack? Většinou kolem fáze BBCH 30, což loni připadlo na konec dubna. V této fázi má Moddus pozitivní vliv na kořenový systém a pokud je to potřeba, mohu ještě využít i kombinaci s CCC pro zahuštění porostu. V loňském roce nebyly porosty ozimé pšenice po zimě zrovna v dobré kondici, a tak byla tato kombinace opravdu aktuální. Naše druhá návštěva patřila podniku ZEPO Bělohrad z Jičínska, kde nám agronomka Ing. Věra Nádvorníková řekla pár svých zkušeností s oběma přípravky. Jak jste po prvním roce spokojena s novým Archerem Turbo? Jsem spokojena. Použila jsem jej hlavně do ozimého ječmene proti hnědé skvrnitosti v dávce 0,8 l/ha. Fungoval dobře a zastavil i padlí. Velikost balíčku vám nyní vyhovuje? Balíček na 50 ha je výhodný, a to jak cenou, tak velikostí. Kde hlavně využíváte Moddus, popřípadě pak kombinaci Moddus + Archer Turbo? Moddus používám v ozimém ječmeni na začátku sloupkování (BBCH 31) v dávce 0,6 l/ha pro zkrácení a zpevnění stébel. Ve kterém termínu používáte Moddus Archer Turbo Pack? Loni nebyly v době aplikace Moddusu v porostu houbové choroby, a proto nebylo nutné přidávat fungicid. Archer Turbo jsme dávali až při projevu hnědé skvrnitosti v BBCH 37. Děkuji za rozhovory a přeji hodně úspěchů v pěstitelské sezóně S yngenta jakožto špičková společnost chce samozřejmě zaměstnávat nejlepší lidi z oboru. Jedna z možností, jak získat vynikající pracovníky, je zalovit v univerzitních vodách, vložit důvěru v mladé talentované absolventy zemědělských oborů a dopřát jim takové podmínky, v rámci kterých budou mít šanci v ony vynikající pracovníky dozrát. Právě proto jsme se letos zúčastnili Agrotrhu práce a pracovních příležitostí na České zemědělské univerzitě v Praze, kde jsme studentům představili naši firmu a diskutovali s nimi o jejich představách budoucího pracovního uplatnění. Jako příjemný bonus jsme v rámci Agrotrhu vyhlásili soutěž o mininotebook, který vyhrála studentka prvního ročníku Veronika Hudlerová. Přejeme hodně štěstí v dalším studiu! Doufáme, že se vzájemný kontakt studentů a společnosti Syngenta prohloubí, abychom navzájem poznali svá očekávání a dokázali využít nadání těch studentů, kteří se rozhodli svůj život zasvětit zemědělství. syninfo 3 / 13 11

12 12 syninfo 3 / 13

13 KUKUŘICE VLIV LUMAXU NA VÝNOS A EKONOMIKU PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE V LETECH Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D. Syngenta Czech Přípravek Lumax je typickým zástupcem pro tzv. časné post-emergentní aplikace herbicidů v kukuřici (dále v textu značeno jako E-POST z angl. early-post ). Lze jej aplikovat i pre-emergentně, avšak svou hlavní sílu dokáže zúročit zejména při aplikaci ve fázi řádkování kukuřice, kdy je většina plevelů ve stadiu do dvou pravých listů. Současné reziduální působení účinných látek mesotrion, s-metolachlor i terbuthylazin navíc zajišťuje precizní ochranu proti dalším vlnám vzcházení plevelů v průběhu vegetace. Takto načasovaná aplikace nabízí zajímavou možnost pro účinnější regulaci zaplevelení v porovnání s klasickou preemergentní aplikací, jelikož velké množství plevelů je regulováno i kombinovaným účinkem přes list. Přesto však stále zůstává velmi důležitým faktorem půdní vlhkost prostřednictvím dešťových srážek stejně jako u pre-emergentů. Zobrazení zvýšení výnosu proti neošetřené variantě u vybraných skupin PRE-EM a E-POST herbicidů (n=počet pokusů, ze kterých byly hodnoty analyzovány) 122,0 120,0 118,0 % výnosu 119,7 118,9 121,3 119,3 SE V LETECH V POROVNÁNÍ S PRE-EMERGENTNÍMI HERBICIDY OSVĚDČIL. Tab. 1: Zhodnocení ekonomického přínosu aplikace E-POST 116,0 114,0 112,0 110,0 108,0 112,3 n Všechny PRE-EM (n=25) n Všechny E-POST (n=17) n Všechny E-POST bez Lumaxu (n=8) n Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 1,5 l/ha (n=5) n Lumax 3,5 l/ha bez smáčedla (n=4) % cena náklady cena počítaný výnos výnos cena přínos Varianty výnosu přípravku na aplikaci kukuřice kontroly zvýšený aplikací produkce aplikace (Kč/ha) (Kč/ha) (Kč/t) (t/ha) (t/ha) (Kč/ha) (Kč/ha) Neošetřeno 100, , Průměr všech PRE-EM 112, , Všechny E-POST 119, , Všechny E-POST bez Lumaxu 118, , Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 % 121, , Lumax 3,5 l/ha bez smáčedla 119, , Neošetřeno 100, , Průměr všech PRE-EM 112, , Všechny E-POST 119, , Všechny E-POST bez Lumaxu 118, , Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 % 121, , Lumax 3,5 l/ha bez smáčedla 119, , syninfo 3 / 13 13

14 KUKUŘICE Porost kukuřice po aplikaci kombinace Lumax + AtPlus Neošetřená kontrola Zmíněný způsob regulace by se měl tudíž také projevit ve výnosovém hodnocení ošetřených porostů kukuřice. Pro tyto účely společnost Syngenta již dlouhodobě sleduje účinnost mnoha herbicidů ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně na polní pokusné stanici v Žabčicích. V tomto článku bych vás rád seznámil s výsledky Lumaxu v letech 2007 až 2011 v porovnání s pre-emergentními herbicidy. Výsledky roku 2012 nemohly být kvůli extrémnímu suchu a tlaku škůdců zařazeny do analýzy. EKONOMICKÝ PŘÍNOS E-POST APLIKACÍ JE ZŘEJMÝ. Z uvedeného grafu vyplývají tato zjištění: 1. Průměrné zvýšení výnosu u E-POST aplikací je přibližně +19,7 % proti kontrole a +7,4 % proti průměru všech PRE- EM aplikací. 2. Aplikace přípravku Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 % zvýšila hektarový výnos o +21,3 % proti kontrole, což bylo nejvíce ze všech sledovaných E-POST i PRE-EM variant. 3. Mezi aplikací Lumaxu se smáčedlem AtPlus a samostatného Lumaxu byl zjištěn rozdíl 2 % ve výnosu (tento rozdíl bude důkladněji analyzován dále v článku). Ekonomické zhodnocení přínosu E-POST aplikací je uvedeno v tabulce 1. Lze z ní vyvodit tyto závěry: 1. Celkový teoretický finanční přínos (po odečtu ceny přípravku a nákladů na aplikaci) průměrné E-POST aplikace činí Kč/ha proti neošetřenému porostu (při výnosu kontroly 7 t/ha po aplikaci herbicidu 8,38 t/ha). 2. Nejlepšího výsledku dosáhla varianta Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 %, a to zvýšení o Kč/ha (při výnosu kontroly 7 t/ha po aplikaci herbicidu 8,49 t/ha). 3. S rostoucím hektarovým výnosem se přínos aplikace ještě více zvýrazňuje. Při kalkulovaném výnosu kontroly 10 t/ha (tj. 11,97 t/ha po aplikaci průměrného E-POST herbicidu a 12,13 t/ha po aplikaci Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 %) jsou přínosy aplikace na úrovni Kč/ha pro průměrný E-POST herbicid a Kč/ha pro variantu Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 %. Zda se vyplatí použít smáčedlo, je shrnuto v tabulce 2. Je z ní zřejmé, že: 1. Z hlediska finanční návratnosti investice do koupě smáčedla se nám tyto vynaložené náklady vrátí, a to již při úrovni výnosu okolo 4 t/ha i méně. 2. Přínos použití smáčedla AtPlus k přípravku Lumax může být poměrně vysoký. U výnosu 10 t/ha pro kontrolu (tj. 11,97 t/ha pro variantu Lumax bez smáčedla a 12,13 t/ha pro variantu Lumax s AtPlusem) je celkový přínos +865 Kč/ha proti aplikaci bez smáčedla (cena smáčedla je již ve výpočtu zahrnuta). Tab. 2: Ekonomické zhodnocení přínosu smáčedla AtPlus při výnosu 4 10 t/ha % cena náklady na cena počítaný výnos cena přínos přínos Varianty výnosu přípravku aplikaci kukuřice výnos zvýšený aplikací produkce aplikace smáčedla (Kč/ha) (Kč/ha) (Kč/t) (t/ha) (t/ha) (Kč/ha) (Kč/ha) (Kč/ha) Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 1,5 l/ha 121, , Lumax 3,5 l/ha 119, , Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 1,5 l/ha 121, , Lumax 3,5 l/ha 119, , Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 1,5 l/ha 121, , Lumax 3,5 l/ha 119, , Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 1,5 l/ha 121, , Lumax 3,5 l/ha 119, , syninfo 3 / 13

15 Závěrem lze tedy konstatovat, že časně post-emergentní aplikace (E-POST) je v ekonomickém přínosu výhodnější než pre-emergentní (PRE-EM), což lze logicky odůvodnit díky částečnému působení přes list (pozn. ve vlhčích oblastech pěstování lze očekávat menší rozdíl). Časně post-emergentní aplikace však může být při nedostatečném výkonu aplikační techniky časově hůře zvládnutelná (když nelze vjet do porostu kvůli srážkám, když je výměra kukuřice v podniku příliš velká, aby se stihlo vše postříkat, aj.). V těchto případech lze samozřejmě kombinovat ošetření části plochy pre-emergenty či ještě v pozdější fázi klasickými postemergenty. Lumax po sklizni dlouhý reziduální efekt VYPLÁCÍ SE POUŽÍT SPOLU S LUMAXEM SMÁČEDLO ATPLUS. Lumax AtPlus Pack Žabčice Společnost Syngenta nabízí svým zákazníkům široký výběr herbicidů ve všech jmenovaných skupinách. Z hlavních bych uvedl PRE-EM Gardoprim Plus Gold, E-POST Lumax + AtPlus a POST Elumis nebo Callisto Extra Pack (postemergentní aplikaci se budeme věnovat v dalším samostatném článku). Věříme tedy, že si každý z vás zvolí optimální variantu pro své porosty kukuřice a že budete plně spokojeni s našimi produkty. syninfo 3 / 13 15

16 Výjimečný herbicid v kukuřici Díky třem účinným látkám ochrání kukuřici po celou dobu vegetace Nejširší spektrum účinku proti jednoletým trávovitým a dvouděložným plevelům a silný retardační účinek na pcháč rolní Ideální řešení pro případné suché jarní počasí 16 syninfo 3 / 13

17 ŘEPKA TŘI HLAVNÍ DŮVODY PRO JARNÍ APLIKACI TOPREXU Ing. Eva Kabylová Syngenta Czech Teplo a dostatek srážek během loňského září velmi urychlily počáteční růst ozimé řepky. Většina porostů proto byla opakovaně regulována. Přesto mnohé z nich začaly přerůstat. Jarní aplikace fungicidu s regulačním účinkem bude tedy letos na jaře zcela nezbytná. Většina porostů ozimé řepky byla na podzim vyseta poměrně brzy. V některých oblastech začínali s výsevem již na konci července. Optimální podmínky potom přispěly k tomu, že porosty většinou bez problému vzešly a rychle zahájily počáteční růst. Na mnoha místech byla proto provedena často i opakovaně regulace, nicméně porosty byly s nástupem zimy mnohdy v dosti vzrostlém stavu. Na tyto husté časně seté porosty doporučujeme aplikovat přípravek Toprex v dávce 0,5 l/ha. Optimální termín je, když výška porostu řepky bude kolem 30 cm. JARNÍ APLIKACE TOPREXU JE PŘÍNOSNÁ Z NĚKOLIKA DŮVODŮ. Jarní aplikace přípravku Toprex je přínosná z několika důvodů: 1. Ochrana proti fómové hnilobě Právě u hustých zapojených porostů mohou být houbové choroby velkým problémem. Fómová hniloba je schopna při optimálních podmínkách napadnout porost velice rychle a způsobit velké škody. Fungicidní účinná látka difenoconazole zajistí naprosto spolehlivou ochranu nejen proti Phoma lingam, ale i proti dalším patogenům, jako jsou Alternaria nebo Cylindrosporium. TOPREX SE HODÍ I NA NEVYROVNANÉ POROSTY. 2. Morforegulační účinek Účinná látka paclobutrazol zajišťuje zkrácení porostu, podporu větvení rostlin a omezuje jejich poléhání. Díky regulaci výšky rostlin má světlo lepší přístup i do spodních pater rostliny, což následně pozitivně působí na tvorbu šešulí. Podporou větvení rostlin bude porost lépe zapojen, jednotlivé větve se Navětvená rostlina ozimé řepky po aplikaci Toprexu na jaře v dávce 0,5 l/ha spojí, a tak se omezí jejich pohyb. Kompaktní porost bude lépe odolávat nepříznivému počasí a praskání šešulí způsobené pohybem rostlin bude omezeno na minimum. 3. Synchronizace kvetení Synchronizace kvetení je dalším benefitem aplikace přípravku Toprex na jaře. V době květu je toto sjednocení patrné v porostech na první pohled. Jednotlivá patra stejně nakvétají a poté i dozrávají. Optimalizuje to načasování sklizně, usnadňuje ji a omezuje sklizňové ztráty. syninfo 3 / 13 17

18 ŘEPKA OŠETŘIT ŘEPKU TOPREXEM DOPORUČUJEME TAKÉ PŘI POZDNÍM NÁSTUPU JARA. Podpoříme tak především růst kořenového systému, který umožní lepší příjem živin a vody. Aktivuje se navětvení rostlin a dojde k jejich zpevnění. I u těchto porostů je významné zabezpečení fungicidní ochrany a synchronizace během kvetení a dozrávání. Zároveň doporučujeme použití Toprexu při pozdním nástupu jara, kdy je třeba zbrzdit růst rostlin, které by jinak rychle přešly do generativní fáze. Optimální porost ozimé řepky pro aplikaci Toprexu v dávce 0,5 l/ha Toprex se hodí i na nevyrovnané porosty. Neméně významná je ale jarní aplikace přípravku Toprex u mezerovitých porostů, nevyrovnaných, růstově opožděných a ve špatném zdravotním stavu. Na tyto porosty je vhodné aplikovat přípravek ihned na začátku vegetace. NEJLEPŠÍHO ÚČINKU JE DOSAHOVÁNO PŘI APLIKACI TOPREXU NA PODZIM I NA JAŘE. Nejlepšího účinku je dlouhodobě dosahováno při dvojí aplikaci přípravku Toprex, tedy na podzim i na jaře. Mnohokrát bylo prokázáno, že se účinek obou aplikací kumuluje a že je při použití této dvojí aplikace dosahováno nejvyšších výnosů (zvýšení proti kontrole o 18 %). Přípravek Toprex je součástí Syngenta Technologie pro nejvyšší výnos. 18 syninfo 3 / 13

19 ŘEPKA Nepostradatelná kombinace specialistů pro zvýšení zisku. VÍCE SEMEN V ŠEŠULÍCH OCHRANA PODPORA VĚTVENÍ MINIMÁLNÍ ZTRÁTY Z VÝNOSU NEJLEPŠÍ FUNGICIDNÍ (DIFENOCONAZOLE) DESIKACE A SKLIZNĚ OPTIMÁLNÍ NAČASOVÁNÍ STEJNOMĚRNÉ DOZRÁVÁNÍ OPTIMÁLNÍ NAČASOVÁNÍ DESIKACE A SKLIZNĚ ODOLNOST ROSTLIN MENŠÍ FYZIOLOGICKÝ OPAD ŠEŠULÍ PROTI STRESU ZE SUCHA KUMULACE ÚČINKU PODZIM-JARO Zvýšení výnosu Zdravý porost Synchronizace kvetení syninfo 3 / 13 19

20 ŘEPKA NOVÉ MOŽNOSTI OCHRANY PROTI BLÝSKÁČKU ŘEPKOVÉMU Ing. Jan Kazda, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze Blýskáček řepkový (Meligethetes aeneus Fabricius 1775) patří k tradičním středoevropským škůdcům řepky a dalších brukvovitých rostlin, pěstovaných na semeno. Je to jediný ze současných hospodářsky škodlivých organismů, který doprovází řepku od začátku jejího pěstování. I v padesátých letech minulého století, kdy byla v celém Československu ozimá řepka pěstována jen na několika stech hektarů a její nepříliš kvalitní olej se využíval především pro technické účely, je blýskáček řepkový uváděn jako významný škůdce řepky. K ochraně proti němu se doporučuje DDT nebo HCH. NA BRUKVOVITÝCH ROSTLINÁCH VÝRAZNĚ PŘEVAŽUJE BLÝSKÁČEK ŘEPKOVÝ. Blýskáček řepkový patří k tradičním středoevropským škůdcům řepky Zrodu blýskáček (Meligethes) bylo v České republice zjištěno 49 druhů, které si jsou velmi podobné a jejich rozlišení je obtížné. Na brukvovitých rostlinách je zpravidla možné objevit i některé další druhy blýskáčka, ale výrazně převažuje blýskáček řepkový. Záměna za jiné druhy hmyzu není častá, protože vzdáleně podobní blýskáčku jsou v řepce pouze dřepčíci. Jejich vzájemné rozlišení podle typu tykadel, tvaru zadních končetin či způsobu pohybu je jednoduché a v praxi nezpůsobuje potíže. Brouci přezimují v půdě v hloubce několika centimetrů většinou mimo ornou půdu. Při prvním jarním oteplení na teplotu okolo 10 C začínají dospělci přelétávat na květy mnoha bylin a dřevin, kde se živí pylem. V posledních letech, kdy se v porostech řepky již v polovině dubna objevuje vrcholové květenství obklopené listy, přelétávají dospělci blýskáčků především na porosty řepky. Pouze na brukvovitých rostlinách se totiž mohou vyvíjet jejich larvy. V této době se obvykle ošetřuje proti krytonosci řepkovému, a tím dochází k první insekticidní selekci blýskáčků, zvláště při použití levných pyretroidů. V období tvorby poupat způsobují dospělci žírem na poupatech největší škody, protože silně poškozují reprodukční orgány budoucího květu. Tehdy se cíleně ošetřuje proti dospělcům. V ochraně vzhledem k možnosti ohrožení včel dosud převažovala aplikace relativně levných pyretroidů. BLÝSKÁČEK ŘEPKOVÝ DOPROVÁZÍ ŘEPKU OD ZAČÁTKU JEJÍHO PĚSTOVÁNÍ. Dospělci blýskáčka řepkového (Meligethetes aeneus) jsou 2 2,5 mm velcí brouci, s krátkými paličkovitými tykadly. Zbarvení blýskáčků je černé s kovovým leskem do modra, zelena nebo fialova. Na brukvovitých rostlinách je zpravidla možné objevit i některé další druhy blýskáčka, ale výrazně převažuje blýskáček řepkový 20 syninfo 3 / 13

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE www.syngenta.cz duben 2014 měsíčník společnosti Syngenta FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE AMPLIGO NA ZAVÍJEČE I BÁZLIVCE JEDNOU RANOU SEGURIS NOVINKA V OCHRANĚ OBILNIN STARTUJEME K VYSOKÝM VÝNOSŮM OZIMÉ ŘEPKY

Více

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým

Více

Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.)

Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.) STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.) Lucie Bilíková Kraj: Moravskoslezský kraj Opava 2014

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 CZ BIOM na přelomu tisíciletí Úvodník předsedy Ing. Jaroslava Váni, CSc. Své informaci o stavu CZ BIOMu

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání sedlák spotřebitel Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/04.0021 Vzdělávání za

Více

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY Ústřední komise biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2002/2003 37. ROČNÍK ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY přípravný text kategorie A, B Jiří HÁJEK Petr KOUTECKÝ Jiří LIBUS Jana LIŠKOVÁ Miroslav SRBA Vendula

Více

Systémy zpracování půdy

Systémy zpracování půdy Systémy zpracování půdy Zemědělci určují systém, kterým budou zpracovávat půdu, zčásti kopírováním tradičních postupů a zčásti využíváním výhod, které přináší technický pokrok. Obecně si zemědělci na celém

Více

Včelařství. Podporuji svobodný střet názorů. Jak dál s varroázou. Korespondenční soutěž 3/2012. Rozhovor s novým předsedou. Článek MUDr. R.

Včelařství. Podporuji svobodný střet názorů. Jak dál s varroázou. Korespondenční soutěž 3/2012. Rozhovor s novým předsedou. Článek MUDr. R. Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 65 (146) Včelařství 3/2012 Podporuji svobodný střet názorů Rozhovor s novým předsedou Jak dál s varroázou Článek MUDr. R. Hubače Korespondenční soutěž

Více

Časopis o energii, co roste

Časopis o energii, co roste 1 / 2015 Časopis o energii, co roste BIOPLYN: zaostřeno na technologie a legislativu Bioplynové stanice v české krajině docela dobře zdomácněly. Bioplyn přispívá k investicím do zemědělství a rozvoji regionů,

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ OBSAH Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 VYZVANĚ REFERÁTY Jan Nedělník, Hana Moravcová: Současný pohled na problematiku mykotoxinů.. 20 Michal V. Marek: Cyklus uhlíku v

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí ČASOPIS SMA ČR 3 červen 2015 Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí Reportáže: MendelGrass 2015 Exkurze na farmy na Pardubicku a Jihlavsku Téma čísla: Podpora Zahájení činnosti mladých zemědělců

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Časopis pro pacienty 3. vydání Téma: Vyvážený přísun draslíku Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Lidé z NephroCare: Považuji se za šťastného člověka Rozhovor: Vrátit se naplno do života Péče pro

Více

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. VLS 2 Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. ročník VII červen 2012 Slovo má... Ing. Zdeněk Mocek Ekonomický náměstek ředitele VLS ČR, s. p. Milé dámy a vážení pánové, jarní měsíc, ve

Více

LOVOCHEMIK ZMĚNY A VYLEPŠENÍ V ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ. Zhodnocení a porovnání výsledků ankety o závodním stravování, návrhy změn

LOVOCHEMIK ZMĚNY A VYLEPŠENÍ V ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ. Zhodnocení a porovnání výsledků ankety o závodním stravování, návrhy změn NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2011 PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ Z dispečinku odcházejí na zasloužený odpočinek hned dva dispečeři Josef Drbal a Miloslav Černý. strana 2 ZMĚNY A VYLEPŠENÍ

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

Güstrower. Güstrower news. Vše pro aplikaci hnojiv a logistiku při sklizni

Güstrower. Güstrower news. Vše pro aplikaci hnojiv a logistiku při sklizni Güstrower news Vše pro aplikaci hnojiv a logistiku při sklizni 1 Rozmetací nástavba Güstrower na prvním třínápravovém nosiči Dammann Na podzim roku 2011 jsme dodali na soukromou farmu rodiny Vrbských z

Více

www.modernivcelar.cz

www.modernivcelar.cz Toto je internetová verze časopisu MODERNÍ VČELAŘ www.modernivcelar.cz Redakce časopisu MODERNÍ VČELAŘ tímto dává všem uživatelům internetu souhlas k dalšímu přebírání a šíření publikovaných článků pod

Více

Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR Aktuální stav invazních druhů v ČR Informační materiál o invazních druzích Rok: 2014 Místo: 4 NP, několik CHKO a další území v ČR Zhotovitel: ZO ČSOP Veronica, Brno Tato studie obsahuje 25 článků uveřejněných

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více