LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ"

Transkript

1 březen 2013 měsíčník společnosti Syngenta LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ AXIAL PLUS V PRAXI ZKUŠENOSTI S BALÍČKEM PŘÍPRAVKŮ MODDUS A ARCHER TURBO VLIV APLIKACE PŘÍPRAVKU LUMAX NA EKONOMIKU PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE

2 Jedna Syngenta Osiva Herbicidy Mořidla Insekticidy Spolu jsme silnější! 2 syninfo 6 / 12

3 EDITORIAL APRÍLOVÉ POČASÍ JE NAD ŽENU VRTKAVĚJŠÍ Dubnové počasí nemůže být jiné, než bláznivé Hlavní příčinou velké proměnlivosti počasí v tomto měsíci je, že po zimě je na severní polokouli ještě studený vzduch a také studené moře, jenomže sluneční záření už má stejnou intenzitu jako v srpnu. Zemský povrch se proto silně zahřívá, od něj se zahřívá i spodní vrstva vzduchu. Horní vrstvy ovšem zůstávají studené. Teplý vzduch je ovšem lehčí než studený, a proto stoupá nahoru a dochází k silnému promíchávání se vzduchem studeným, jenž klesá dolů. Následkem těchto procesů jsou přeháňky a bouřky. V dubnu bývá vzduch ještě studený, proto ochlazení bývá citelnější a dešťová přehánka se často mění v sněhovou. Bláznivé dubnové počasí se obyčejně vyznačuje náhlým ochlazením, silným nárazovým větrem, velkou průzračností vzduchu, střídáním dešťových, sněhových a ledovcových srážek v kombinaci s krásným slunečným počasím. Dubnové kroupy sice nebývají tak velké jako některé ojedinělé kroupy z mohutných červencových bouřek, jsou ale častější. Podle pranostik by si měli vinohradníci přát hodně vláhy, protože Duben hojný vodou říjen vínem. Totéž platí i pro ostatní plodiny: Dubnový sníh pole hnojí a déšť jen požehnání přináší a nebo třeba Duben chladný a deštivý úroda nás navštíví. Někteří z nás by si samozřejmě přáli, aby nám po zasetí zapršelo, jiní zase naopak, aby bylo pěkné počasí, díky němuž můžou v klidu vykonat všechny práce naplánované na tento měsíc. A právě duben je se svou proměnlivostí shovívavý k nám všem. Jak se říká: Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. OBSAH ČÍSLA OBILNINY 4 Lintur řešení plevelů v obilninách bez omezení 6 Axial Plus v praxi 8 Axial Plus letos určitě použiji 10 Moddus Archer Turbo Pack zkušenosti z roku 2012 KUKUŘICE 13 Vliv Lumaxu na výnos a ekonomiku pěstování kukuřice v letech ŘEPKA 17 Tři hlavní důvody pro jarní aplikaci Toprexu 20 Nové možnosti ochrany proti blýskáčku řepkovému INFORMUJEME 24 Seminář s ojedinělou tématikou SYNGENTA VE SVĚTĚ 26 Revoluce v pěstování cukrové třtiny TECHNOLOGIE SYNGENTA 29 Syngenta Application Club a Amistar trysky REGIONÁLNÍ POTRAVINA 31 Sušená jablka SOUTĚŽ 34 5 let časopisu Syninfo Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Vydává Syngenta Czech s. r. o. Office Park Nové Butovice, Budova B Bucharova 1423/6, Praha 13 Stodůlky Tel.: , fax: MK ČR E syninfo 3 / 13 3

4 OBILNINY LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ V OBILNINÁCH BEZ OMEZENÍ Ing. Helena Bochová Syngenta Czech Přípravek Lintur patří mezi časem osvědčené přípravky společnosti Syngenta. Jde o selektivní herbicid složený ze dvou účinných látek, a to triasulfuronu a dicamby. Díky spojení těchto dvou účinných látek dosáhneme opravdu širokého spektra účinku na dvouděložné plevele. Lintur působí jak přes listy, tak přes kořeny, a tak je účinek na citlivé plevele viditelný brzy po aplikaci. První známky účinku jsou na plevelech zřetelné po deseti dnech a plevele zcela odcházejí po třech až čtyřech týdnech. Ideální termín pro použití přípravku je fáze dvou až šesti listů plevelů. Kombinace s DAM 390 účinek herbicidu významně posiluje. Ozimé obilniny ošetřujeme od stadia tří až čtyř listů do konce odnožování. Dávka 150 g/ha je určena pro likvidaci běžného zaplevelení, zatímco dávka 180 g/ha už zvládne i problematičtější plevele, jako jsou například pcháč oset, šťovík nebo svlačec. Jarní obilniny ošetřujeme od stadia dvou listů do konce odnožování. Dávka 120 g/ha je zde určena pro běžné zaplevelení, silnější dávku 150 g/ha použijeme při větším zaplevelení nebo při výskytu obtížněji hubitelných plevelů. Semenné porosty trav se ošetřují dávkou 150 g/ha, a to v období od počátku do konce odnožování. Při ošetřování Linturem by se měla teplota pohybovat od 10 do 25 C. Aplikací v době, kdy jsou očekávány noční mrazíky, se vyvarujte a stejně tak se vyvarujte i aplikací při teplotách nad 28 C. Pokud se v porostu vyskytují trávovité plevele, můžete využít tzv. sekvenčního ošetření s přípravkem Axial Plus. To znamená, že na porost do konce odnožování aplikujete Lintur a zhruba po 14 dnech jej pak ošetříte přípravkem Axial Plus, který spolehlivě ničí právě trávovité plevele, které často vzcházejí později. V současné době je důležité, že při aplikaci Linturu nás nic neomezuje. Přípravek Lintur nemá žádná omezení, můžete jej tedy bez obav aplikovat až do krajů pozemků a na pozemky zařazené do OP II. stupně. Po jarním použití Linturu a následné střední orbě se také nemusíte omezovat ve výběru následné plodiny. Spektrum účinku přípravku Lintur Plevelné spektrum Účinnost Drchnička rolní Anagallis arvensis n n n Heřmánky Matricaria spp. n n n Hluchavka nachová Lamium purpureum n n n Hořčice Sinapis spp. n n n Chrpa Centaurea spp. n n n Kapustka obecná Lapsana communis n n n Kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris n n n Kolenec rolní Spergula arvensis n n n Konopice polní Galeopsis tetrahit n n n Kopřiva žahavka Urtica urens n n n Laskavce Amaranthus spp. n n n Mák vlčí Papaver rhoeas n n n Merlíky Chenopodium spp. n n n Mléče Onchus spp. n n n Ohnice Raphanus raphanistrum n n n Penízek rolní Thlaspi arvense n n n Poměnka rolní Myosotis arvensis n n n Pryskyřník rolní Ranunculus arvensis n n n Ptačinec žabinec Stellaria media n n n Rdesna Polygonum spp. n n n Rmeny Anthemis spp. n n n Rožec Cerastium spp. n n n Starčky Senecio spp. n n n Svízel přítula Galium aparine n n n Šrucha zelná Portulaca oleracea n n n Tolice jetelová Medicago lupulina n n n Úhorník mnohodílný Descurainia sophia n n Vikve Vicia spp. n n n Violka rolní Viola arvensis n n Výdrol slunečnice Helianthus annuus n n n Zemědým lékařský Fumaria officinalis n n Víceleté plevele Mléč rolní Sonchus arvensis n n n Opletník plotní Calystegia sepium n n n Pelyňky Artemisia spp. n n n Pcháč oset Cirsium arvense n n n Šťovíky Rumex spp. n n Vesnovka obecná Lepidium draba n n n Účinnost: velmi dobrá n n n dobrá n n Čistý porost po aplikaci Linturu 4 syninfo 3 / 13

5 S větší silou a rychleji proti plevelům v obilninách Široké spektrum účinku proti dvouděložným plevelům Vysoká selektivita a spolehlivost za příznivou cenu Kombinace s DAM 390 výrazně posiluje herbicidní účinek syninfo 3 / 13 5

6 OBILNINY AXIAL PLUS V PRAXI Ing. Helena Bochová Syngenta Czech Axial Plus je svými vlastnostmi opravdu výjimečný přípravek na trhu. Jde o graminicid nejčastěji používaný proti ovsu hluchému v obilninách. Má zde nezastupitelnou roli, protože řeší i urostlejší oves hluchý a jeho aplikace na tento plevel není závislá na růstové fázi obilniny. Další předností Axialu Plus je hubení chundelky metlice, a to včetně její rezistentní formy. Rezistentní chundelka metlice se podle nejnovějších průzkumů rozšířila po celém území ČR, a tak bude význam Axialu Plus do budoucna ještě stoupat. Oves hluchý Chundelka metlice Jílek mnohokvětý Proso seté Ježatka kuří noha Bér zelený Bojínek luční Psárka polní Lipnice luční Chrastice rákosovitá Kromě ovsa hluchého a chundelky metlice si dokáže Axial Plus poradit i s ježatkou kuří nohou, psárkou polní, jílkem mnohokvětým a jednoletým, chrasticí rákosovitou, bérem sivým a zeleným, bojínkem lučním, prosem setým a lipnicí luční. Současná registrace je do jarního ječmene na oves hluchý v dávce 0,6 l/ha a do ozimé pšenice na chundelku metlici v dávce 0,6 0,9 l/ha. Ale protože Axial Plus na trhu máme už pár let a protože nás zajímá, jak se osvědčuje, rozjeli jsme se do terénu a ze - ptali se několika zákazníků na jejich zkušenosti s používáním tohoto herbicidu. AXIAL PLUS JE REGISTROVÁN PROTI OVSU HLUCHÉMU A CHUNDELCE METLICI. Jako první jsme navštívili Zemědělskou společnost Sloveč, a. s., která hospodaří na 2980 ha orné půdy na Nymbursku. Z toho je v tomto roce 1068 ha ozimé pšenice, 118 ha ozimého ječmene a 486 ha ozimé řepky. Každý rok také osévají 100 až 200 ha jarním ječmenem. 6 syninfo 3 / 13

7 Agronom Ing. Jiří Mikšovský nám pověděl, že používá Axial už od roku 2007, kdy byl uveden na trh. V oblasti kolem Slovče měli v minulosti s ovsem hluchým problémy pouze na některých pozemcích, ale od té doby, co převzali část pozemků od sousedních podniků s nižší úrovní agrotechniky, museli řešit doslova zamoření těchto pozemků ovsem hluchým. Navíc se časem ukázalo, že s novými výkonnými stroji se nejen výrazně zvýší produktivita práce, ale zároveň s vysokým výkonem strojů mnohem rychleji dochází k šíření plevelů mezi jednotlivými pozemky. Pro jednoděložné plevele tento poznatek platí dvojnásobně. AXIAL PLUS JE VELMI ŠETRNÝ K OBILNINÁM. Dříve používal konkurenční přípravek, ale nebyl spokojen, protože toto řešení bylo vhodné pouze v ranějších vývojových fázích obilnin a při použití v pozdějších vývojových fázích docházelo často k poškození porostů obilnin. Axial Plus je napříč obilninami naopak velmi šetrný. Ing. Mikšovský považuje Axial Plus za standard v ošetření obilnin proti trávovitým plevelům. Používá Axial Plus jak v pšenici, tak v ječmeni a vyhovuje mu široké aplikační okno a účinek Axialu Plus i na vzrostlé plevele. Společnost také hospodaří převážně na těžkých půdách a oves hluchý se tu často objevuje později a vyskytuje se ohniskovitě - na to je Axial Plus ideálním řešením. PRAXE U AXIALU PLUS OCEŇUJE ŠIROKÉ APLIKAČNÍ OKNO A ÚČINEK I NA VZROSTLÉ PLEVELE. Cílem naší druhé návštěvy byla Farma Opolany, a. s., která hospodaří na 1688 ha orné půdy na Nymbursku. Z toho je 680 ha ozimé pšenice, 134 ha ozimého ječmene, 345 ha ozimé řepky, 207 ha žita, 80 ha slunečnice, 55 ha ovsa, 10 ha hořčice a 40 ha kukuřice. Ing. Jiří Mikšovský agronom ZS Sloveč a.s. Tady se nás ujal ředitel společnosti Rudolf Kosina, který zde bojuje s úplně odlišnými problémy, než mají v ZS Sloveč. Společnost hospodaří u Labe na písčitější půdě a porosty bývají řidší, což dává prostor nejenom ovsu hluchému a chundelce metlici, ale i ježatce kuří noze, která dokáže obilniny doslova udusit. Vzhledem k tomu, že tyto trávovité plevele vzcházejí ve vlnách, je pro ně jejich likvidace nezbytná i ve vyšších růstových fázích, a to jak obilniny, tak plevele. Axial Plus to umí, a proto jsou s ním také spokojeni. I REZISTENTNÍ CHUNDELKA METLICE PO APLIKACI AXIALU PLUS HYNE. Loni pan Kosina zjistil, že se u nich objevila rezistentní forma chundelky metlice. Nechal porost ječmene ošetřit přípravkem ze skupiny ALS inhibitorů a v následujícím období to vypadalo, že tím chundelku spíš pohnojili, než zlikvidovali. Zajímali se tedy o tento problém a na doporučení se rozhodli použít Axial Plus. Chundelka metlice po jeho aplikaci bez problémů uhynula. I v tomto případě tedy Axial Plus prokázal své kvality. Axial Plus účinnost na rezistentní chundelku metlici, vpravo Axial Plus syninfo 3 / 13 7

8 OBILNINY AXIAL PLUS LETOS URČITĚ POUŽIJI Rozhovor vedla Ing. Eva Kabylová Syngenta Czech Pan Ing. Oldřich Černý z Loun soukromě hospodaří na 180 ha. Zhruba na 100 ha pěstuje obilniny ozimou a jarní pšenici, výjimečně jarní ječmen, na ostatní ploše potom řepku nebo hořčici a mák. Velký problém mu způsobuje oves hluchý v obilninách. Nejen proto bude i letos používat Axial Plus. V krátkém povídání nám řekl i o dalších důvodech, pro které se tak rozhodl. Ing. Oldřich Černý Oves hluchý je pro mne zásadní záležitost. Axial Plus jsem si vybral především kvůli likvidaci ovsa hluchého v obilninách. Není to jen proto, ale je to pro mne zásadní záležitost. V porostech se vyskytuje v opravdu nepříjemné koncentraci a už více než tři roky se jej snažím omezit. V jiných plodinách to jde lépe, ale v obilninách to je problém. Kombinované přípravky na trávy i dvouděložné se mi neosvědčily. Jsou přípravky, které účinkují na celé spektrum dvouděložných plevelů i trávy. To se mi ale tak úplně neosvědčilo, protože se neshoduje růstová fáze trav s fází dvouděložných. Nezatracuji kombinované přípravky, ale jsem raději pro dva postřiky nejprve na dvouděložné a pak na jednoděložné. Je to sice jeden zásah navíc, ale mám s tím lepší zkušenost než s kombinovaným přípravkem. Navíc si tak mohu vybrat třeba jen určitou část pole a cíleně ošetřit nejvíce zasažená místa. Ačkoli myslím, že lepší je ošetřit všechno. Když totiž oves někde zůstane, příští rok se tam jistě objeví znovu. Z Axialu jsem úplně nadšený! Zkoušel jsem i konkurenční přípravky, ale ty se mi tak neosvědčily. Axial jsem poprvé aplikoval asi před pěti lety a byl jsem úplně nadšený. Na místech, kde kousek vynechal postřikovač a já jsem si tak udělal nechtěnou kontrolu, bylo nejlépe vidět, jak to funguje. Respektive nefunguje, když to nepostříkáte. Líbilo se mi, že v místech aplikace byla účinnost v podstatě 100 %. Navíc výhodou je, že Axial nebere jen malé plevele ve fázi jednoho nebo dvou pravých listů, ale i pozdější fáze. Můžete si tedy chvilku počkat, až všechen oves vzejde. S tím jsem opravdu spokojený. Žádný vliv na kulturní plodinu. Kromě účinnosti jsem byl spokojený s tím, že jsem nepozoroval žádný negativní vliv na kulturní plodinu. Žádné poškození. Nic. Což jsem u konkurence neměl. Použil jsem dva roky po sobě známý konkurenční přípravek a tam poškození obilniny bylo. Nejsem si vědom, že bych udělal nějakou chybu. Použil jsem správnou dávku, aplikoval jsem za optimálních podmínek a ve správné fázi, ale přesto jsem pozoroval, že to na obilninu nepůsobilo dobře a zarazilo ji to v růstu. Po Axialu jsem viděl, že je porost úplně v pohodě. Navíc oves žádný, takže spokojenost maximální. S pomocí Axialu Plus se mi daří výskyt ovsa dlouhodobě snižovat. Po několika letech aplikace Axialu Plus je omezení ovsa výrazně viditelné. Samozřejmě v místech, kde jej bylo opravdu hodně, nemohu říci, že by nebyl vůbec. Ale po těch letech je jasně vidět, jak se jeho koncentrace snižuje. Po obilnině jde většinou nějaká dvouděložná plodina a do ní dávám zase jiný herbicid. Trvá to tak dva roky, než dostanu pozemek do stavu, kdy oves hluchý už není až tak zásadním problémem. Nenahraditelný v osivářských porostech. V posledních dvou letech jsem pěstoval pšenici i na osivo a tam je pro obsah semen ovsa hluchého nulová tolerance, takže jsem Axialem řešil zachování čistoty osiva. Předloni jsem to podcenil a kde jsem jej nepoužil, měl jsem problémy. Vloni jsem dal Axial všude a byl jsem spokojený. Osivo bylo bez problému uznáno. Axial Plus mi v tomto případě rozhodně zajistil klidné spaní. A nějaké nevýhody? Abych jen nechválil, jistou nevýhodu vidím v nutném odstupu od určitých typů přípravků na dvouděložné. Není to ovšem velký problém, dá se vyřešit. A kdyby byl o něco levnější, tak už by to bylo úplně dokonalé. Letos jej budu určitě zase používat. Doufám, že přijdou doby, kdy Axial Plus už nebudu potřebovat, ale to zatím ještě nenastalo. 8 syninfo 3 / 13

9 Odejděte z pole jako vítěz. Nejvyspělejší graminicid na trhu Nejširší spektrum účinku proti trávovitým plevelům Nejširší aplikační okno Nejvyšší spolehlivost účinku na přerostlé trávy syninfo 3 / 13 9

10 OBILNINY MODDUS ARCHER TURBO PACK ZKUŠENOSTI Z ROKU 2012 Rozhovory vedla Ing. Helena Bochová Syngenta Czech Pro pěstitele obilnin jsme v loňském roce připravili hned dvě novinky do T1 aplikací proti houbovým chorobám. Šlo o zavedení přípravku Archer Turbo, což je vylepšená podoba přípravku Archer Top a zmenšení balíčku Moddus Archer Turbo Pack na 50 ha. Uloňské novinky už sám název Archer Turbo napovídá, že se tu jede na plný plyn. Na plný plyn proto, že má silnější kurativní účinek na padlí než Archer Top, a to o 64 %, a posílený účinek na rzi a braničnatky. Archer Turbo je tedy vhodné použít do T1 aplikací, kde jsou největší problémy se zmíněnými chorobami. Přípravek se aplikuje v základní dávce 0,8 l/ha a spolehlivě funguje i za nízkých teplot. Důležitá je především ochrana jarního ječmene, kde může mít výskyt padlí negativní vliv na počet odnoží. Právě v této obilnině je Archer Turbo a jeho kombinace s Moddusem nejvíce využívána a pěstiteli velmi oblíbena. Další novinkou bylo, že jsme zmenšili velikost balíčku Moddus Archer Turbo Pack ze 100 ha možného ošetření na 50 ha, aby jsme ji přizpůsobili i potřebám menších pěstitelů. Znamená to tedy, že balíček je v novém složení 20 l Moddus a 40 l Archer Turbo. Mnozí menší a střední pěstitelé tuto změnu přijali velmi pozitivně, a tak toto složení zůstává zachováno i pro sezónu Spojení jakýchkoliv přípravků do prodejního balíčku přináší pěstiteli většinou finanční úsporu. Spojením přípravků Moddus a Archer Turbo do balíčku však nezíská jen tuto výhodu. Tyto dva přípravky se k sobě nejen perfektně hodí do tank-mixu, ale navzájem se i podporují v účinku. Díky tomuto tzv. synergismu je možné snížit dávku Moddusu o 0,1 l/ha při zachování stejného účinku, což máme potvrzeno několikaletými výsledky. Námi doporučená výsledná aplikační dávka, použitelná jak do ozimé pšenice, tak do jarního ječmene, je 0,3 l/ha Moddus + 0,8 l/ha Archer Turbo. Zajímalo nás, jaké měli naši zákazníci zkušenosti s touto kombinací přípravků v roce Zavítali jsme tedy do dvou zemědělských podniků, abychom tam zjistili, zda byli pěstitelé spokojeni. Naše první kroky mířily na Nymbrusko, do První zemědělské Záhornice a.s., která hospodaří na 3200 ha orné půdy. Obilniny tam zaujímají 1880 ha. Hlavní agronom tohoto podniku Jaroslav Smutný se s námi podělil o své zkušenosti s Moddusem i Archerem Turbo. Jak jste po prvním roce spokojen s novým Archerem Turbo? Myslím, že jsem spokojen. V našem podniku je pravidlem, že se věnujeme porostům individuálně. Pozornost zaměřujeme Jaroslav Smutný agronom První zemědělské Záhornice a.s. jak na odrůdu, tak typově na konkrétní pozemek. V pšenici nám velice dobře vychází odrůda Akteur, která má ale nevýhodu, že je velmi náchylná na padlí. Navíc hospodaříme většinou na těžké půdě a je pro nás tedy velice důležitá maximální ochrana právě proti padlí. Máme také dobrou zkušenost s kombinací více účinných látek v tank-mixu. Loni jsme použili například kombinaci 0,5 l/ha Archer Turbo + 0,1 l/ha Talius + 1,0 l/ha CCC + 0,15 l/ha Moddus. Tam, kde bylo větší riziko výskytu stéblolamu, jsme ošetřili kombinací 0,6 l/ha Mirage + 0,5 l/ha Archer Turbo + 0,1 l/ha Talius + 1,0 l/ha CCC. Velikost balíčku vám nyní vyhovuje? Ano vyhovuje. Při naší výměře by se dalo říci, že to může být jedno, ale balíček na menší výměru poskytuje lepší variabilitu pro průběžné objednávky. Kde hlavně využíváte Moddus, popřípadě pak kombinaci Moddus + Archer Turbo? Tyto přípravky používám hlavně v ozimé pšenici a následně v jarním ječmeni. Dávky a složení tank-mixu vždy přizpůsobuji stavu porostu v daném ročníku. Moddus používám obvykle v dávkách 0,15 až 0,25 l/ha většinou v kombinaci s fungicidy a CCC podle potřeby zahušťování porostu. 10 syninfo 3 / 13

11 Ve kterém termínu používáte Moddus Archer Turbo Pack? Většinou kolem fáze BBCH 30, což loni připadlo na konec dubna. V této fázi má Moddus pozitivní vliv na kořenový systém a pokud je to potřeba, mohu ještě využít i kombinaci s CCC pro zahuštění porostu. V loňském roce nebyly porosty ozimé pšenice po zimě zrovna v dobré kondici, a tak byla tato kombinace opravdu aktuální. Naše druhá návštěva patřila podniku ZEPO Bělohrad z Jičínska, kde nám agronomka Ing. Věra Nádvorníková řekla pár svých zkušeností s oběma přípravky. Jak jste po prvním roce spokojena s novým Archerem Turbo? Jsem spokojena. Použila jsem jej hlavně do ozimého ječmene proti hnědé skvrnitosti v dávce 0,8 l/ha. Fungoval dobře a zastavil i padlí. Velikost balíčku vám nyní vyhovuje? Balíček na 50 ha je výhodný, a to jak cenou, tak velikostí. Kde hlavně využíváte Moddus, popřípadě pak kombinaci Moddus + Archer Turbo? Moddus používám v ozimém ječmeni na začátku sloupkování (BBCH 31) v dávce 0,6 l/ha pro zkrácení a zpevnění stébel. Ve kterém termínu používáte Moddus Archer Turbo Pack? Loni nebyly v době aplikace Moddusu v porostu houbové choroby, a proto nebylo nutné přidávat fungicid. Archer Turbo jsme dávali až při projevu hnědé skvrnitosti v BBCH 37. Děkuji za rozhovory a přeji hodně úspěchů v pěstitelské sezóně S yngenta jakožto špičková společnost chce samozřejmě zaměstnávat nejlepší lidi z oboru. Jedna z možností, jak získat vynikající pracovníky, je zalovit v univerzitních vodách, vložit důvěru v mladé talentované absolventy zemědělských oborů a dopřát jim takové podmínky, v rámci kterých budou mít šanci v ony vynikající pracovníky dozrát. Právě proto jsme se letos zúčastnili Agrotrhu práce a pracovních příležitostí na České zemědělské univerzitě v Praze, kde jsme studentům představili naši firmu a diskutovali s nimi o jejich představách budoucího pracovního uplatnění. Jako příjemný bonus jsme v rámci Agrotrhu vyhlásili soutěž o mininotebook, který vyhrála studentka prvního ročníku Veronika Hudlerová. Přejeme hodně štěstí v dalším studiu! Doufáme, že se vzájemný kontakt studentů a společnosti Syngenta prohloubí, abychom navzájem poznali svá očekávání a dokázali využít nadání těch studentů, kteří se rozhodli svůj život zasvětit zemědělství. syninfo 3 / 13 11

12 12 syninfo 3 / 13

13 KUKUŘICE VLIV LUMAXU NA VÝNOS A EKONOMIKU PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE V LETECH Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D. Syngenta Czech Přípravek Lumax je typickým zástupcem pro tzv. časné post-emergentní aplikace herbicidů v kukuřici (dále v textu značeno jako E-POST z angl. early-post ). Lze jej aplikovat i pre-emergentně, avšak svou hlavní sílu dokáže zúročit zejména při aplikaci ve fázi řádkování kukuřice, kdy je většina plevelů ve stadiu do dvou pravých listů. Současné reziduální působení účinných látek mesotrion, s-metolachlor i terbuthylazin navíc zajišťuje precizní ochranu proti dalším vlnám vzcházení plevelů v průběhu vegetace. Takto načasovaná aplikace nabízí zajímavou možnost pro účinnější regulaci zaplevelení v porovnání s klasickou preemergentní aplikací, jelikož velké množství plevelů je regulováno i kombinovaným účinkem přes list. Přesto však stále zůstává velmi důležitým faktorem půdní vlhkost prostřednictvím dešťových srážek stejně jako u pre-emergentů. Zobrazení zvýšení výnosu proti neošetřené variantě u vybraných skupin PRE-EM a E-POST herbicidů (n=počet pokusů, ze kterých byly hodnoty analyzovány) 122,0 120,0 118,0 % výnosu 119,7 118,9 121,3 119,3 SE V LETECH V POROVNÁNÍ S PRE-EMERGENTNÍMI HERBICIDY OSVĚDČIL. Tab. 1: Zhodnocení ekonomického přínosu aplikace E-POST 116,0 114,0 112,0 110,0 108,0 112,3 n Všechny PRE-EM (n=25) n Všechny E-POST (n=17) n Všechny E-POST bez Lumaxu (n=8) n Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 1,5 l/ha (n=5) n Lumax 3,5 l/ha bez smáčedla (n=4) % cena náklady cena počítaný výnos výnos cena přínos Varianty výnosu přípravku na aplikaci kukuřice kontroly zvýšený aplikací produkce aplikace (Kč/ha) (Kč/ha) (Kč/t) (t/ha) (t/ha) (Kč/ha) (Kč/ha) Neošetřeno 100, , Průměr všech PRE-EM 112, , Všechny E-POST 119, , Všechny E-POST bez Lumaxu 118, , Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 % 121, , Lumax 3,5 l/ha bez smáčedla 119, , Neošetřeno 100, , Průměr všech PRE-EM 112, , Všechny E-POST 119, , Všechny E-POST bez Lumaxu 118, , Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 % 121, , Lumax 3,5 l/ha bez smáčedla 119, , syninfo 3 / 13 13

14 KUKUŘICE Porost kukuřice po aplikaci kombinace Lumax + AtPlus Neošetřená kontrola Zmíněný způsob regulace by se měl tudíž také projevit ve výnosovém hodnocení ošetřených porostů kukuřice. Pro tyto účely společnost Syngenta již dlouhodobě sleduje účinnost mnoha herbicidů ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně na polní pokusné stanici v Žabčicích. V tomto článku bych vás rád seznámil s výsledky Lumaxu v letech 2007 až 2011 v porovnání s pre-emergentními herbicidy. Výsledky roku 2012 nemohly být kvůli extrémnímu suchu a tlaku škůdců zařazeny do analýzy. EKONOMICKÝ PŘÍNOS E-POST APLIKACÍ JE ZŘEJMÝ. Z uvedeného grafu vyplývají tato zjištění: 1. Průměrné zvýšení výnosu u E-POST aplikací je přibližně +19,7 % proti kontrole a +7,4 % proti průměru všech PRE- EM aplikací. 2. Aplikace přípravku Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 % zvýšila hektarový výnos o +21,3 % proti kontrole, což bylo nejvíce ze všech sledovaných E-POST i PRE-EM variant. 3. Mezi aplikací Lumaxu se smáčedlem AtPlus a samostatného Lumaxu byl zjištěn rozdíl 2 % ve výnosu (tento rozdíl bude důkladněji analyzován dále v článku). Ekonomické zhodnocení přínosu E-POST aplikací je uvedeno v tabulce 1. Lze z ní vyvodit tyto závěry: 1. Celkový teoretický finanční přínos (po odečtu ceny přípravku a nákladů na aplikaci) průměrné E-POST aplikace činí Kč/ha proti neošetřenému porostu (při výnosu kontroly 7 t/ha po aplikaci herbicidu 8,38 t/ha). 2. Nejlepšího výsledku dosáhla varianta Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 %, a to zvýšení o Kč/ha (při výnosu kontroly 7 t/ha po aplikaci herbicidu 8,49 t/ha). 3. S rostoucím hektarovým výnosem se přínos aplikace ještě více zvýrazňuje. Při kalkulovaném výnosu kontroly 10 t/ha (tj. 11,97 t/ha po aplikaci průměrného E-POST herbicidu a 12,13 t/ha po aplikaci Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 %) jsou přínosy aplikace na úrovni Kč/ha pro průměrný E-POST herbicid a Kč/ha pro variantu Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 %. Zda se vyplatí použít smáčedlo, je shrnuto v tabulce 2. Je z ní zřejmé, že: 1. Z hlediska finanční návratnosti investice do koupě smáčedla se nám tyto vynaložené náklady vrátí, a to již při úrovni výnosu okolo 4 t/ha i méně. 2. Přínos použití smáčedla AtPlus k přípravku Lumax může být poměrně vysoký. U výnosu 10 t/ha pro kontrolu (tj. 11,97 t/ha pro variantu Lumax bez smáčedla a 12,13 t/ha pro variantu Lumax s AtPlusem) je celkový přínos +865 Kč/ha proti aplikaci bez smáčedla (cena smáčedla je již ve výpočtu zahrnuta). Tab. 2: Ekonomické zhodnocení přínosu smáčedla AtPlus při výnosu 4 10 t/ha % cena náklady na cena počítaný výnos cena přínos přínos Varianty výnosu přípravku aplikaci kukuřice výnos zvýšený aplikací produkce aplikace smáčedla (Kč/ha) (Kč/ha) (Kč/t) (t/ha) (t/ha) (Kč/ha) (Kč/ha) (Kč/ha) Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 1,5 l/ha 121, , Lumax 3,5 l/ha 119, , Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 1,5 l/ha 121, , Lumax 3,5 l/ha 119, , Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 1,5 l/ha 121, , Lumax 3,5 l/ha 119, , Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 1,5 l/ha 121, , Lumax 3,5 l/ha 119, , syninfo 3 / 13

15 Závěrem lze tedy konstatovat, že časně post-emergentní aplikace (E-POST) je v ekonomickém přínosu výhodnější než pre-emergentní (PRE-EM), což lze logicky odůvodnit díky částečnému působení přes list (pozn. ve vlhčích oblastech pěstování lze očekávat menší rozdíl). Časně post-emergentní aplikace však může být při nedostatečném výkonu aplikační techniky časově hůře zvládnutelná (když nelze vjet do porostu kvůli srážkám, když je výměra kukuřice v podniku příliš velká, aby se stihlo vše postříkat, aj.). V těchto případech lze samozřejmě kombinovat ošetření části plochy pre-emergenty či ještě v pozdější fázi klasickými postemergenty. Lumax po sklizni dlouhý reziduální efekt VYPLÁCÍ SE POUŽÍT SPOLU S LUMAXEM SMÁČEDLO ATPLUS. Lumax AtPlus Pack Žabčice Společnost Syngenta nabízí svým zákazníkům široký výběr herbicidů ve všech jmenovaných skupinách. Z hlavních bych uvedl PRE-EM Gardoprim Plus Gold, E-POST Lumax + AtPlus a POST Elumis nebo Callisto Extra Pack (postemergentní aplikaci se budeme věnovat v dalším samostatném článku). Věříme tedy, že si každý z vás zvolí optimální variantu pro své porosty kukuřice a že budete plně spokojeni s našimi produkty. syninfo 3 / 13 15

16 Výjimečný herbicid v kukuřici Díky třem účinným látkám ochrání kukuřici po celou dobu vegetace Nejširší spektrum účinku proti jednoletým trávovitým a dvouděložným plevelům a silný retardační účinek na pcháč rolní Ideální řešení pro případné suché jarní počasí 16 syninfo 3 / 13

17 ŘEPKA TŘI HLAVNÍ DŮVODY PRO JARNÍ APLIKACI TOPREXU Ing. Eva Kabylová Syngenta Czech Teplo a dostatek srážek během loňského září velmi urychlily počáteční růst ozimé řepky. Většina porostů proto byla opakovaně regulována. Přesto mnohé z nich začaly přerůstat. Jarní aplikace fungicidu s regulačním účinkem bude tedy letos na jaře zcela nezbytná. Většina porostů ozimé řepky byla na podzim vyseta poměrně brzy. V některých oblastech začínali s výsevem již na konci července. Optimální podmínky potom přispěly k tomu, že porosty většinou bez problému vzešly a rychle zahájily počáteční růst. Na mnoha místech byla proto provedena často i opakovaně regulace, nicméně porosty byly s nástupem zimy mnohdy v dosti vzrostlém stavu. Na tyto husté časně seté porosty doporučujeme aplikovat přípravek Toprex v dávce 0,5 l/ha. Optimální termín je, když výška porostu řepky bude kolem 30 cm. JARNÍ APLIKACE TOPREXU JE PŘÍNOSNÁ Z NĚKOLIKA DŮVODŮ. Jarní aplikace přípravku Toprex je přínosná z několika důvodů: 1. Ochrana proti fómové hnilobě Právě u hustých zapojených porostů mohou být houbové choroby velkým problémem. Fómová hniloba je schopna při optimálních podmínkách napadnout porost velice rychle a způsobit velké škody. Fungicidní účinná látka difenoconazole zajistí naprosto spolehlivou ochranu nejen proti Phoma lingam, ale i proti dalším patogenům, jako jsou Alternaria nebo Cylindrosporium. TOPREX SE HODÍ I NA NEVYROVNANÉ POROSTY. 2. Morforegulační účinek Účinná látka paclobutrazol zajišťuje zkrácení porostu, podporu větvení rostlin a omezuje jejich poléhání. Díky regulaci výšky rostlin má světlo lepší přístup i do spodních pater rostliny, což následně pozitivně působí na tvorbu šešulí. Podporou větvení rostlin bude porost lépe zapojen, jednotlivé větve se Navětvená rostlina ozimé řepky po aplikaci Toprexu na jaře v dávce 0,5 l/ha spojí, a tak se omezí jejich pohyb. Kompaktní porost bude lépe odolávat nepříznivému počasí a praskání šešulí způsobené pohybem rostlin bude omezeno na minimum. 3. Synchronizace kvetení Synchronizace kvetení je dalším benefitem aplikace přípravku Toprex na jaře. V době květu je toto sjednocení patrné v porostech na první pohled. Jednotlivá patra stejně nakvétají a poté i dozrávají. Optimalizuje to načasování sklizně, usnadňuje ji a omezuje sklizňové ztráty. syninfo 3 / 13 17

18 ŘEPKA OŠETŘIT ŘEPKU TOPREXEM DOPORUČUJEME TAKÉ PŘI POZDNÍM NÁSTUPU JARA. Podpoříme tak především růst kořenového systému, který umožní lepší příjem živin a vody. Aktivuje se navětvení rostlin a dojde k jejich zpevnění. I u těchto porostů je významné zabezpečení fungicidní ochrany a synchronizace během kvetení a dozrávání. Zároveň doporučujeme použití Toprexu při pozdním nástupu jara, kdy je třeba zbrzdit růst rostlin, které by jinak rychle přešly do generativní fáze. Optimální porost ozimé řepky pro aplikaci Toprexu v dávce 0,5 l/ha Toprex se hodí i na nevyrovnané porosty. Neméně významná je ale jarní aplikace přípravku Toprex u mezerovitých porostů, nevyrovnaných, růstově opožděných a ve špatném zdravotním stavu. Na tyto porosty je vhodné aplikovat přípravek ihned na začátku vegetace. NEJLEPŠÍHO ÚČINKU JE DOSAHOVÁNO PŘI APLIKACI TOPREXU NA PODZIM I NA JAŘE. Nejlepšího účinku je dlouhodobě dosahováno při dvojí aplikaci přípravku Toprex, tedy na podzim i na jaře. Mnohokrát bylo prokázáno, že se účinek obou aplikací kumuluje a že je při použití této dvojí aplikace dosahováno nejvyšších výnosů (zvýšení proti kontrole o 18 %). Přípravek Toprex je součástí Syngenta Technologie pro nejvyšší výnos. 18 syninfo 3 / 13

19 ŘEPKA Nepostradatelná kombinace specialistů pro zvýšení zisku. VÍCE SEMEN V ŠEŠULÍCH OCHRANA PODPORA VĚTVENÍ MINIMÁLNÍ ZTRÁTY Z VÝNOSU NEJLEPŠÍ FUNGICIDNÍ (DIFENOCONAZOLE) DESIKACE A SKLIZNĚ OPTIMÁLNÍ NAČASOVÁNÍ STEJNOMĚRNÉ DOZRÁVÁNÍ OPTIMÁLNÍ NAČASOVÁNÍ DESIKACE A SKLIZNĚ ODOLNOST ROSTLIN MENŠÍ FYZIOLOGICKÝ OPAD ŠEŠULÍ PROTI STRESU ZE SUCHA KUMULACE ÚČINKU PODZIM-JARO Zvýšení výnosu Zdravý porost Synchronizace kvetení syninfo 3 / 13 19

20 ŘEPKA NOVÉ MOŽNOSTI OCHRANY PROTI BLÝSKÁČKU ŘEPKOVÉMU Ing. Jan Kazda, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze Blýskáček řepkový (Meligethetes aeneus Fabricius 1775) patří k tradičním středoevropským škůdcům řepky a dalších brukvovitých rostlin, pěstovaných na semeno. Je to jediný ze současných hospodářsky škodlivých organismů, který doprovází řepku od začátku jejího pěstování. I v padesátých letech minulého století, kdy byla v celém Československu ozimá řepka pěstována jen na několika stech hektarů a její nepříliš kvalitní olej se využíval především pro technické účely, je blýskáček řepkový uváděn jako významný škůdce řepky. K ochraně proti němu se doporučuje DDT nebo HCH. NA BRUKVOVITÝCH ROSTLINÁCH VÝRAZNĚ PŘEVAŽUJE BLÝSKÁČEK ŘEPKOVÝ. Blýskáček řepkový patří k tradičním středoevropským škůdcům řepky Zrodu blýskáček (Meligethes) bylo v České republice zjištěno 49 druhů, které si jsou velmi podobné a jejich rozlišení je obtížné. Na brukvovitých rostlinách je zpravidla možné objevit i některé další druhy blýskáčka, ale výrazně převažuje blýskáček řepkový. Záměna za jiné druhy hmyzu není častá, protože vzdáleně podobní blýskáčku jsou v řepce pouze dřepčíci. Jejich vzájemné rozlišení podle typu tykadel, tvaru zadních končetin či způsobu pohybu je jednoduché a v praxi nezpůsobuje potíže. Brouci přezimují v půdě v hloubce několika centimetrů většinou mimo ornou půdu. Při prvním jarním oteplení na teplotu okolo 10 C začínají dospělci přelétávat na květy mnoha bylin a dřevin, kde se živí pylem. V posledních letech, kdy se v porostech řepky již v polovině dubna objevuje vrcholové květenství obklopené listy, přelétávají dospělci blýskáčků především na porosty řepky. Pouze na brukvovitých rostlinách se totiž mohou vyvíjet jejich larvy. V této době se obvykle ošetřuje proti krytonosci řepkovému, a tím dochází k první insekticidní selekci blýskáčků, zvláště při použití levných pyretroidů. V období tvorby poupat způsobují dospělci žírem na poupatech největší škody, protože silně poškozují reprodukční orgány budoucího květu. Tehdy se cíleně ošetřuje proti dospělcům. V ochraně vzhledem k možnosti ohrožení včel dosud převažovala aplikace relativně levných pyretroidů. BLÝSKÁČEK ŘEPKOVÝ DOPROVÁZÍ ŘEPKU OD ZAČÁTKU JEJÍHO PĚSTOVÁNÍ. Dospělci blýskáčka řepkového (Meligethetes aeneus) jsou 2 2,5 mm velcí brouci, s krátkými paličkovitými tykadly. Zbarvení blýskáčků je černé s kovovým leskem do modra, zelena nebo fialova. Na brukvovitých rostlinách je zpravidla možné objevit i některé další druhy blýskáčka, ale výrazně převažuje blýskáček řepkový 20 syninfo 3 / 13

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Granstar 75 WG. základní herbicid k ošetření ozimých i jarních obilnin proti velmi širokému spektru dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu!

Granstar 75 WG. základní herbicid k ošetření ozimých i jarních obilnin proti velmi širokému spektru dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu! Granstar 75 WG Granstar 75 WG základní herbicid k ošetření ozimých i jarních obilnin proti velmi širokému spektru dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu! 38 Přednosti použití výborná účinnost na velmi

Více

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Akris Novinka v herbicidní ochraně kukuřice Představení produktu Akris je selektivní herbicidní přípravek určený k hubení jednoletých jednoděložných

Více

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC HERBICIDNÍ KOMPLET TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ HERBICIDNÍ SPOJENÍ EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ HERBICIDNÍ SPOJENÍ Profesionální spojení praxí prověřených účinných látek Co je herbicidní

Více

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY HERBICIDY HERBICIDY Chcete-li být v cíli jako první, musíte

Více

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Ing. Jan Frydrych Ing. Pavla Volková OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Zubří Pokusy na výzkumné stanici v Zubří ověření biologické

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Šešuloví škůdci na ozimé řepce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Pod termínem šešuloví škůdci na ozimé řepce máme na mysli zejména krytonosce šešulového (Ceutorhynchus

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Kelvin + Arrat Pack Nejlepší obrana proti plevelům Kelvin

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat: Postupujte podle návodu k použití.

První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat: Postupujte podle návodu k použití. L121014 CZEC/12I Selektivní postřikový herbicid ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou určený k postemergentnímu ničení dvouděložných plevelů v obilninách, kukuřici a v trávnících. Rizika fytotoxicity:

Více

Účinná, dlouhotrvající výkonnost

Účinná, dlouhotrvající výkonnost Účinná, dlouhotrvající výkonnost Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7

Více

Titus 25 WG. Titus 25 WG

Titus 25 WG. Titus 25 WG Titus 25 WG H e r b i c i d y Titus 25 WG osvědčený postemergentní herbicid do kukuřice a brambor komplexní a cenově nejefektivnější způsob hubení vytrvalých a jednoletých trávovitých a dvouděložných plevelů

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Maximální silou proti plevelùm

Maximální silou proti plevelùm Maximální silou proti plevelùm Obsahuje flumioxazin 500 g/kg (50%) Evidenční číslo: 4673-0 Herbicid ve formě ve vodě smáčitelného prášku (WP) pro podzimní aplikaci v ozimé pšenici proti jednoděložným a

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin LINTUR 70 WG Selektivní postemergentní herbicid ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu určený k hubení jednoletých a víceletých dvouděložných plevelů v obilovinách a

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

Safari 50 WG. Safari 50 WG

Safari 50 WG. Safari 50 WG Safari 50 WG moderní herbicid do cukrovky a krmé řepy k hubení dvouděložných plevelů, včetně výdrolu řepky a slunečnice, laskavců, rdesen, tetluchy, svízele, mračňáku a dalších plevelů vhodný do všech

Více

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o.

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Pěstování ozimé řepky není jednoduchou záležitostí.

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin LINTUR 70 WG Selektivní postemergentní herbicid ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu určený k hubení jednoletých a víceletých dvouděložných plevelů v obilovinách a

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol.

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. WETO 250 EC ZNÁMÁ A OSVĚDČENÁ ÚČINNÁ LÁTKA Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. Propikonazol rychle proniká do tkání, kde se přemisťuje

Více

Stomp 400 SC. pendimethalin 400 g/l. Přípravek na ochranu rostlin. Účinná látka: tj. 2,6-dinitro-N-(3-pentyl)-3,4-xylidin

Stomp 400 SC. pendimethalin 400 g/l. Přípravek na ochranu rostlin. Účinná látka: tj. 2,6-dinitro-N-(3-pentyl)-3,4-xylidin Přípravek na ochranu rostlin Stomp 400 SC Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení jednoletých dvouděložných plevelů, prosovitých trav a chundelky metlice v kukuřici, ozimých

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Produkční systém v řepce. Clearfield. technologie v řepce ozimé v roce Pouze na CL hybridy

Produkční systém v řepce. Clearfield. technologie v řepce ozimé v roce Pouze na CL hybridy technologie v řepce ozimé v roce 2016 Pouze na CL hybridy Produkční systém v řepce Clearfield Inteligentní systém pro společný úspěch Optimální termín pro aplikaci podle fáze plevelů děložní listy až max.

Více

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko K časným škůdcům ozimé řepky patří v jarním období tzv. stonkoví krytonosci,

Více

Brambor mandelinka bramborová, mšice 0,4 3 při zjištění výskytu

Brambor mandelinka bramborová, mšice 0,4 3 při zjištění výskytu SCATTO ÚČINNÁ LÁTKA: 25 g/l deltamethrin postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení živočišných škůdců na řepce, kukuřici cukrové, ozimých a jarních obilninách, cukrovce,

Více

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Praha seminář 30.11. 2016 Prezentovány jsou výsledky projektu MZe QJ1610217 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek,

Více

Glean 75 WG. Glean 75 WG

Glean 75 WG. Glean 75 WG Glean 75 WG H e r b i c i d y Glean 75 WG osvědčený herbicid pro komplexní ošetření obilnin, lnu a trav na semeno herbicid pro základní podzimní ošetření ozimých obilnin proti chundelce metlici a odolným

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu : Univerzální klíč k úspěchu www.bayercropscience.cz 1 Profil přípravku Profil přípravku Účinné látky Prothioconazole 80 g/l Tebuconazole 160 g/l Formulace EC - emulgovatelný koncentrát Plodina Řepka olejka,

Více

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Ing. Michaela Hospodková Přestože loňský rok byl specifický svým suchým průběhem počasí a nástup chorob dal na sebe čekat, kvalitní

Více

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám.

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Účinná látka: oxychlorid Cu 660 g/l (vyjádřena jako měď 380 g/l) Balení:

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno 545 110 456 Rostoucí zastoupení řepky v osevních postupech NEPŘÍZNIVÁ STRUKTURA PĚSTOVANÝCH PLODIN A MOŽNOSTI ODBYTU

Více

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Zásady pro úspěšného semenáře : 1. Obecné zásady hospodaření: - systém střídání plodin - pravidelné vyhnojení pozemků statkovými hnojivy - vhodný systém úpravy

Více

Aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům. Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

Aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům. Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Plevele v travosemenných porostech Proč regulovat zaplevelení porostů trav na semeno:

Více

o Retengo Plus, číslo povolení :

o Retengo Plus, číslo povolení : Errata: o Retengo Plus, číslo povolení 4895-0: u fungicidu Retengo Plus je na str. 234 u indikace cukrovka (cerkosporióza řepy, ) uvedena ochranná lhůta 25 dnů. V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

Stanovisko k pesticidní ochraně. sóji luštinaté a lupiny bílé a modré. v ČR

Stanovisko k pesticidní ochraně. sóji luštinaté a lupiny bílé a modré. v ČR Stanovisko k pesticidní ochraně sóji luštinaté a lupiny bílé a modré v ČR Zemědělská agentura, s.r.o. 2016 Tak jako každý rok, i letos Vám přinášíme stručný přehled ochrany sóje luštinaté a lupiny, sestavený

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Biathlon 4D Čtyři rozměry boje proti plevelům v obilninách Flexibilita

Více

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie.

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie. ŘEPKA OZIMÁ 2013 www.caussade-osiva.cz BASALTI CS CS 107.15 INTENSE CS polotrpasličí TRIPTI CS linie KAPTI CS linie ŘEPKA OZIMÁ BASALTI CS do nejvyšší intenzity NOVINKA registrovaná na Slovensku 2013 Vážení

Více

Rychlý, výkonný, flexibilní

Rychlý, výkonný, flexibilní Rychlý, výkonný, flexibilní JISTOTA účinku Jistota účinku Legendárním úspěchem se značka Roundup uvedla na trh již v 70. letech minulého století. Tehdy se začal psát její jedinečný příběh, na který navazuje

Více

R 22 Zdraví škodlivý při požití R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 22 Zdraví škodlivý při požití R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID. Sencor 70 WG Selektivní postřikový herbicid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k hubení plevelů v porostech bramboru, hrachu, rajčete, vojtěšky, chřestu

Více

Ochrana řepky olejky. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U :

Ochrana řepky olejky. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : Ochrana řepky olejky Přípravky firmy Agro Aliance SI BALÍČEK KUPTE V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : 15 l Devrinol 45 F + 1 l Clomate 20 let na trhu PREEMERGENTNÍ HERBICIDY Devrinol 45 F 450 g/l

Více

Pokryvnost (%) dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

Pokryvnost (%) dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. Pokryvnost (%) dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav,

Více

Herbicid. Registrační číslo: 4353-1

Herbicid. Registrační číslo: 4353-1 H Herbicid Registrační číslo: 4353-1 Charakteristika Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v pšenici ozimé (kromě

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

BIHOP K + Vysoký obsah Zn BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 25.06. 2013. Stávající charakter počasí, tj. abnormální srážky a vysoká relativní vlhkost vzduchu vytvářejí optimální podmínky

Více

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 7. 2013 31. 7. 2013 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 7. 2013 31. 7. 2013 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Alena

Více

PŘEHLED POVOLENÍ za období:

PŘEHLED POVOLENÍ za období: ČR ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, organizační složka státu SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil/telefon:

Více

TOLUREX 50 SC PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

TOLUREX 50 SC PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN TOLUREX 50 SC Postřikový přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k hubení chundelky metlice a dvouděložných plevelů v ozimých obilninách. Účinná látka:

Více

Pendimex 330 EC. Účinná látka: pendimethalin 330 g/l, tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-dimethylfenylidin

Pendimex 330 EC. Účinná látka: pendimethalin 330 g/l, tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-dimethylfenylidin SOUBĚŽNÝ PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Dovoz povolen Státní rostlinolékařskou správou. Pendimex 330 EC Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu proti ježatce kuří noze, chundelce

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Arrat. Herbicid. Registrační číslo: 4491-0

Arrat. Herbicid. Registrační číslo: 4491-0 H Herbicid Registrační číslo: 4491-0 Charakteristika Selektivní herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí pro aplikaci proti dvouděložným plevelům v pšenici ozimé, ječmenu ozimém

Více

Ochrana cukrovky. od setí do sklizně. Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS. Herbicidní ochrana Betanal Expert. Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC

Ochrana cukrovky. od setí do sklizně. Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS. Herbicidní ochrana Betanal Expert. Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC Ochrana cukrovky od setí Ochrana do cukrovky sklizně od setí do sklizně Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS Herbicidní ochrana Betanal Expert Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC Výnos cukrovky začíná mořením

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Autor a zpravodaj: postgraduální student Státní zemědělské univerzity v Petrohradu, S.S. Skrenževsky

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID STEMAT Super Selektivní herbicid ve formě tekutého dispergovatelného koncentrátu k hubení dvouděložných plevelů a jednoletých trav v cukrovce, krmné řepě, řepě salátové,

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

Plevele a ekologické zemědělství

Plevele a ekologické zemědělství Plevele a ekologické zemědělství Druhová diverzita plevelů Vyšší druhová diverzita plevelů v EZ Zamezuje dominanci nebezpečný druh Rozšíření méně škodlivých druhů plevelů Umožňuje lepší regulaci plevelů

Více

Plevele a jejich regulace

Plevele a jejich regulace Plevele a jejich regulace Životní formy plevelů Amaranthus retroflexus Rastliny ze skupiny T 1 Vyrůstají na podzim Semená dozrávají brzy na jaře Klíčí při teplotě 10 14 C Přezimuje listová růžice nebo

Více

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva?

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva? Mořidla pro obilniny Systiva - první nepostřikový fungicid v ječmeni Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny Premis 25 FS RED - specialista proti snětím Systiva První nepostřikový fungicid v ječmeni Jedná

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS

Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS Postřikový herbicidní přípravek ve formě olejové disperze k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů a trávovitých plevelů do kukuřice seté. Účinná látka: 75 g/l

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont DuPont Curzate M WG FUNGICID Účinné látky: cymoxanil 4,5 %, mankozeb 68 % Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Spolehlivá účinnost

Více

Vstupte do světa nové technologie

Vstupte do světa nové technologie Vstupte do světa nové technologie Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Jedinečný specialista pro ještě zdravější a kvalitnější ječmen Špičková a dlouhodobá ochrana Používejte

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

Ochrana obilnin. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U :

Ochrana obilnin. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : Ochrana obilnin Přípravky firmy Agro Aliance SI BALÍČEK KUPTE Wuxal V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : 10 l Sportak HF + 10 l Microplant 20 let na trhu HERBICIDY Agritox 50 SL 500 g/l MCPA registrace

Více

Gardoprim Plus Gold 500 SC

Gardoprim Plus Gold 500 SC Přípravek na ochranu rostlin Gardoprim Plus Gold 500 SC Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoletých plevelů v kukuřici a čiroku. Účinné látky:

Více

OBSAH DLE SKUPIN PESTICIDŮ

OBSAH DLE SKUPIN PESTICIDŮ OBSAH str. 4 OBSAH DLE SKUPIN PESTICIDŮ FUNGICIDY Difo 25 EC (ú.l. difenoconazole) str. 8 Propi 25 EC (ú.l. propiconazole) str. 16 Scab 80 WG (ú.l. captan) str. 20 Tebusha 25 EW (ú.l. tebuconazole) str.

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Vytvořeno: 9.10.2003 10:19 Revize: 9.10.2003 11:23 Tisk: 8.1.2004 14:06. Přípravek na ochranu rostlin

Vytvořeno: 9.10.2003 10:19 Revize: 9.10.2003 11:23 Tisk: 8.1.2004 14:06. Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin Sekator Postřikový přípravek, selektivní systemický herbicid ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k hubení ozimých i jarních dvouděložných plevelů, včetně svízele přítuly,

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MONITOR

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MONITOR PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MONITOR 75 WG Postřikový selektivní postemergentní herbicid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu proti pýru plazivému, chundelce metlici a dalším jednoletým travám a některým

Více

Hnojiva společnosti MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY

Hnojiva společnosti MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY Jedním z předpokladů intenzivního pěstování zeleniny je použití takových typů hnojiv, které plně odpovídají požadavkům jednotlivých zeleninových druhů. Nabízený sortiment

Více

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha)

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha) Errata: o Delan 700 WDG, číslo povolení 4182-4: v indikační tabulce (str. 122) je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) v sloupci dávka na ha chybně uvedená koncentrace

Více

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám Agrotip speciál Systiva Inovativní řešení v ochraně ječmene 1. díl - ozimý ječmen První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium AgCelence efekt Dlouhodobá ochrana proti listovým

Více

atonik Regulátor růstu a vývoje určený ke stimulaci výnosu (rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem)

atonik Regulátor růstu a vývoje určený ke stimulaci výnosu (rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem) atonik Regulátor růstu a vývoje určený ke stimulaci (rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem) Účinné látky: 2 nitrofenol Na 2 g/l; 4 nitrofenol Na 3 g/l; 2-methoxy-5-nitrofenol Na 1 g/l přípravek

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 9. 2012 30. 9. 2012 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 9. 2012 30. 9. 2012 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Alena

Více

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley Naše odrůdy pro Váš úspěch Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu 2015 gellert hynek n o v in ka victor charly presley gellert diploid C až N/C typ Doporučený výsevek 1,31 1,39 VJ/ha Rychlá a rovnoměrná

Více

Systiva. Zjednodušte si hospodaření.

Systiva. Zjednodušte si hospodaření. Systiva Zjednodušte si hospodaření. První nepostřikový fungicid určený k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám bsah Úvod 4 Fungicidní mořidlo určené k ochraně

Více

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA OPATŘENÍ PRO PREVENCI ANEBO POTLAČENÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ (MIMO PESTICIDŮ) BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA MARTIN KOUDELA SOUBORU PREVENTIVNÍCH NEBO PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ NEPŘÍMÁ OCHRANA Střídání plodin

Více

Přípravek na ochranu rostlin BOXER PŘÍPRAVEK MŮŽE BÝT POUŽÍVÁN POUZE PROFESIONÁLNÍM UŽIVATELEM

Přípravek na ochranu rostlin BOXER PŘÍPRAVEK MŮŽE BÝT POUŽÍVÁN POUZE PROFESIONÁLNÍM UŽIVATELEM Přípravek na ochranu rostlin BOXER Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení jednoletých dvouděložných plevelů, zvláště svízele přítuly v bramboru, hrachu setém a slunečnici

Více

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Obsah Úvod...3 OČKOVACÍ LÁTKA HiStick...4 HERBICIDY Basagran Super...5 Corum...6 Escort Nový...7 Pulsar 40...8 Stratos Ultra...9 FUNGICIDY Cantus... 10 DOPORUČENÍ

Více

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským Dikamba 480 SL Selektivní postřikový herbicid ve formě rozpustného koncentrátu

Více

Přípravek na ochranu rostlin. Banvel 480 S

Přípravek na ochranu rostlin. Banvel 480 S Přípravek na ochranu rostlin Banvel 480 S Selektivní postřikový herbicid, ve formě rozpustného koncentrátu (SL), určený k postemergentnímu ničení dvouděložných plevelů v kukuřici, čiroku, na pastvinách,

Více

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Č. j. SRS 035491/2013 ze dne

Více

Datum vydání: 29.07.2010 Strana:1z 5 Datum revize: 21.03.2014 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID.

Datum vydání: 29.07.2010 Strana:1z 5 Datum revize: 21.03.2014 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Datum vydání: 29.07.2010 Strana:1z 5 Adengo PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k preemergentnímu a časně postemergentnímu hubení jednoletých

Více

Přípravek na ochranu rostlin PLENUM

Přípravek na ochranu rostlin PLENUM Přípravek na ochranu rostlin Postřikový insekticidní přípravek ve formě vodorozpustných dispergovatelných granulí určený k ochraně bramboru, celeru, endivie listové, chmele, jahodníku, kapusty, kořeninových

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

dimethenamid-p (ISO) 720 g/l (63,72 % hmot.)

dimethenamid-p (ISO) 720 g/l (63,72 % hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Outlook Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC), určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a jednoletých jednoděložných plevelů v

Více

Cena bez DPH: 32,85 Kč Cena s DPH: 39,75 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 32,85 Kč Cena s DPH: 39,75 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:2572_ccr Acrobat MZ/WG 2 x 10g Acrobat MZ WG je postřik proti plísním. Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem na plíseň na listech rostlin. Působí na plíseň bramborovou,

Více