LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ"

Transkript

1 březen 2013 měsíčník společnosti Syngenta LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ AXIAL PLUS V PRAXI ZKUŠENOSTI S BALÍČKEM PŘÍPRAVKŮ MODDUS A ARCHER TURBO VLIV APLIKACE PŘÍPRAVKU LUMAX NA EKONOMIKU PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE

2 Jedna Syngenta Osiva Herbicidy Mořidla Insekticidy Spolu jsme silnější! 2 syninfo 6 / 12

3 EDITORIAL APRÍLOVÉ POČASÍ JE NAD ŽENU VRTKAVĚJŠÍ Dubnové počasí nemůže být jiné, než bláznivé Hlavní příčinou velké proměnlivosti počasí v tomto měsíci je, že po zimě je na severní polokouli ještě studený vzduch a také studené moře, jenomže sluneční záření už má stejnou intenzitu jako v srpnu. Zemský povrch se proto silně zahřívá, od něj se zahřívá i spodní vrstva vzduchu. Horní vrstvy ovšem zůstávají studené. Teplý vzduch je ovšem lehčí než studený, a proto stoupá nahoru a dochází k silnému promíchávání se vzduchem studeným, jenž klesá dolů. Následkem těchto procesů jsou přeháňky a bouřky. V dubnu bývá vzduch ještě studený, proto ochlazení bývá citelnější a dešťová přehánka se často mění v sněhovou. Bláznivé dubnové počasí se obyčejně vyznačuje náhlým ochlazením, silným nárazovým větrem, velkou průzračností vzduchu, střídáním dešťových, sněhových a ledovcových srážek v kombinaci s krásným slunečným počasím. Dubnové kroupy sice nebývají tak velké jako některé ojedinělé kroupy z mohutných červencových bouřek, jsou ale častější. Podle pranostik by si měli vinohradníci přát hodně vláhy, protože Duben hojný vodou říjen vínem. Totéž platí i pro ostatní plodiny: Dubnový sníh pole hnojí a déšť jen požehnání přináší a nebo třeba Duben chladný a deštivý úroda nás navštíví. Někteří z nás by si samozřejmě přáli, aby nám po zasetí zapršelo, jiní zase naopak, aby bylo pěkné počasí, díky němuž můžou v klidu vykonat všechny práce naplánované na tento měsíc. A právě duben je se svou proměnlivostí shovívavý k nám všem. Jak se říká: Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. OBSAH ČÍSLA OBILNINY 4 Lintur řešení plevelů v obilninách bez omezení 6 Axial Plus v praxi 8 Axial Plus letos určitě použiji 10 Moddus Archer Turbo Pack zkušenosti z roku 2012 KUKUŘICE 13 Vliv Lumaxu na výnos a ekonomiku pěstování kukuřice v letech ŘEPKA 17 Tři hlavní důvody pro jarní aplikaci Toprexu 20 Nové možnosti ochrany proti blýskáčku řepkovému INFORMUJEME 24 Seminář s ojedinělou tématikou SYNGENTA VE SVĚTĚ 26 Revoluce v pěstování cukrové třtiny TECHNOLOGIE SYNGENTA 29 Syngenta Application Club a Amistar trysky REGIONÁLNÍ POTRAVINA 31 Sušená jablka SOUTĚŽ 34 5 let časopisu Syninfo Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Vydává Syngenta Czech s. r. o. Office Park Nové Butovice, Budova B Bucharova 1423/6, Praha 13 Stodůlky Tel.: , fax: MK ČR E syninfo 3 / 13 3

4 OBILNINY LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ V OBILNINÁCH BEZ OMEZENÍ Ing. Helena Bochová Syngenta Czech Přípravek Lintur patří mezi časem osvědčené přípravky společnosti Syngenta. Jde o selektivní herbicid složený ze dvou účinných látek, a to triasulfuronu a dicamby. Díky spojení těchto dvou účinných látek dosáhneme opravdu širokého spektra účinku na dvouděložné plevele. Lintur působí jak přes listy, tak přes kořeny, a tak je účinek na citlivé plevele viditelný brzy po aplikaci. První známky účinku jsou na plevelech zřetelné po deseti dnech a plevele zcela odcházejí po třech až čtyřech týdnech. Ideální termín pro použití přípravku je fáze dvou až šesti listů plevelů. Kombinace s DAM 390 účinek herbicidu významně posiluje. Ozimé obilniny ošetřujeme od stadia tří až čtyř listů do konce odnožování. Dávka 150 g/ha je určena pro likvidaci běžného zaplevelení, zatímco dávka 180 g/ha už zvládne i problematičtější plevele, jako jsou například pcháč oset, šťovík nebo svlačec. Jarní obilniny ošetřujeme od stadia dvou listů do konce odnožování. Dávka 120 g/ha je zde určena pro běžné zaplevelení, silnější dávku 150 g/ha použijeme při větším zaplevelení nebo při výskytu obtížněji hubitelných plevelů. Semenné porosty trav se ošetřují dávkou 150 g/ha, a to v období od počátku do konce odnožování. Při ošetřování Linturem by se měla teplota pohybovat od 10 do 25 C. Aplikací v době, kdy jsou očekávány noční mrazíky, se vyvarujte a stejně tak se vyvarujte i aplikací při teplotách nad 28 C. Pokud se v porostu vyskytují trávovité plevele, můžete využít tzv. sekvenčního ošetření s přípravkem Axial Plus. To znamená, že na porost do konce odnožování aplikujete Lintur a zhruba po 14 dnech jej pak ošetříte přípravkem Axial Plus, který spolehlivě ničí právě trávovité plevele, které často vzcházejí později. V současné době je důležité, že při aplikaci Linturu nás nic neomezuje. Přípravek Lintur nemá žádná omezení, můžete jej tedy bez obav aplikovat až do krajů pozemků a na pozemky zařazené do OP II. stupně. Po jarním použití Linturu a následné střední orbě se také nemusíte omezovat ve výběru následné plodiny. Spektrum účinku přípravku Lintur Plevelné spektrum Účinnost Drchnička rolní Anagallis arvensis n n n Heřmánky Matricaria spp. n n n Hluchavka nachová Lamium purpureum n n n Hořčice Sinapis spp. n n n Chrpa Centaurea spp. n n n Kapustka obecná Lapsana communis n n n Kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris n n n Kolenec rolní Spergula arvensis n n n Konopice polní Galeopsis tetrahit n n n Kopřiva žahavka Urtica urens n n n Laskavce Amaranthus spp. n n n Mák vlčí Papaver rhoeas n n n Merlíky Chenopodium spp. n n n Mléče Onchus spp. n n n Ohnice Raphanus raphanistrum n n n Penízek rolní Thlaspi arvense n n n Poměnka rolní Myosotis arvensis n n n Pryskyřník rolní Ranunculus arvensis n n n Ptačinec žabinec Stellaria media n n n Rdesna Polygonum spp. n n n Rmeny Anthemis spp. n n n Rožec Cerastium spp. n n n Starčky Senecio spp. n n n Svízel přítula Galium aparine n n n Šrucha zelná Portulaca oleracea n n n Tolice jetelová Medicago lupulina n n n Úhorník mnohodílný Descurainia sophia n n Vikve Vicia spp. n n n Violka rolní Viola arvensis n n Výdrol slunečnice Helianthus annuus n n n Zemědým lékařský Fumaria officinalis n n Víceleté plevele Mléč rolní Sonchus arvensis n n n Opletník plotní Calystegia sepium n n n Pelyňky Artemisia spp. n n n Pcháč oset Cirsium arvense n n n Šťovíky Rumex spp. n n Vesnovka obecná Lepidium draba n n n Účinnost: velmi dobrá n n n dobrá n n Čistý porost po aplikaci Linturu 4 syninfo 3 / 13

5 S větší silou a rychleji proti plevelům v obilninách Široké spektrum účinku proti dvouděložným plevelům Vysoká selektivita a spolehlivost za příznivou cenu Kombinace s DAM 390 výrazně posiluje herbicidní účinek syninfo 3 / 13 5

6 OBILNINY AXIAL PLUS V PRAXI Ing. Helena Bochová Syngenta Czech Axial Plus je svými vlastnostmi opravdu výjimečný přípravek na trhu. Jde o graminicid nejčastěji používaný proti ovsu hluchému v obilninách. Má zde nezastupitelnou roli, protože řeší i urostlejší oves hluchý a jeho aplikace na tento plevel není závislá na růstové fázi obilniny. Další předností Axialu Plus je hubení chundelky metlice, a to včetně její rezistentní formy. Rezistentní chundelka metlice se podle nejnovějších průzkumů rozšířila po celém území ČR, a tak bude význam Axialu Plus do budoucna ještě stoupat. Oves hluchý Chundelka metlice Jílek mnohokvětý Proso seté Ježatka kuří noha Bér zelený Bojínek luční Psárka polní Lipnice luční Chrastice rákosovitá Kromě ovsa hluchého a chundelky metlice si dokáže Axial Plus poradit i s ježatkou kuří nohou, psárkou polní, jílkem mnohokvětým a jednoletým, chrasticí rákosovitou, bérem sivým a zeleným, bojínkem lučním, prosem setým a lipnicí luční. Současná registrace je do jarního ječmene na oves hluchý v dávce 0,6 l/ha a do ozimé pšenice na chundelku metlici v dávce 0,6 0,9 l/ha. Ale protože Axial Plus na trhu máme už pár let a protože nás zajímá, jak se osvědčuje, rozjeli jsme se do terénu a ze - ptali se několika zákazníků na jejich zkušenosti s používáním tohoto herbicidu. AXIAL PLUS JE REGISTROVÁN PROTI OVSU HLUCHÉMU A CHUNDELCE METLICI. Jako první jsme navštívili Zemědělskou společnost Sloveč, a. s., která hospodaří na 2980 ha orné půdy na Nymbursku. Z toho je v tomto roce 1068 ha ozimé pšenice, 118 ha ozimého ječmene a 486 ha ozimé řepky. Každý rok také osévají 100 až 200 ha jarním ječmenem. 6 syninfo 3 / 13

7 Agronom Ing. Jiří Mikšovský nám pověděl, že používá Axial už od roku 2007, kdy byl uveden na trh. V oblasti kolem Slovče měli v minulosti s ovsem hluchým problémy pouze na některých pozemcích, ale od té doby, co převzali část pozemků od sousedních podniků s nižší úrovní agrotechniky, museli řešit doslova zamoření těchto pozemků ovsem hluchým. Navíc se časem ukázalo, že s novými výkonnými stroji se nejen výrazně zvýší produktivita práce, ale zároveň s vysokým výkonem strojů mnohem rychleji dochází k šíření plevelů mezi jednotlivými pozemky. Pro jednoděložné plevele tento poznatek platí dvojnásobně. AXIAL PLUS JE VELMI ŠETRNÝ K OBILNINÁM. Dříve používal konkurenční přípravek, ale nebyl spokojen, protože toto řešení bylo vhodné pouze v ranějších vývojových fázích obilnin a při použití v pozdějších vývojových fázích docházelo často k poškození porostů obilnin. Axial Plus je napříč obilninami naopak velmi šetrný. Ing. Mikšovský považuje Axial Plus za standard v ošetření obilnin proti trávovitým plevelům. Používá Axial Plus jak v pšenici, tak v ječmeni a vyhovuje mu široké aplikační okno a účinek Axialu Plus i na vzrostlé plevele. Společnost také hospodaří převážně na těžkých půdách a oves hluchý se tu často objevuje později a vyskytuje se ohniskovitě - na to je Axial Plus ideálním řešením. PRAXE U AXIALU PLUS OCEŇUJE ŠIROKÉ APLIKAČNÍ OKNO A ÚČINEK I NA VZROSTLÉ PLEVELE. Cílem naší druhé návštěvy byla Farma Opolany, a. s., která hospodaří na 1688 ha orné půdy na Nymbursku. Z toho je 680 ha ozimé pšenice, 134 ha ozimého ječmene, 345 ha ozimé řepky, 207 ha žita, 80 ha slunečnice, 55 ha ovsa, 10 ha hořčice a 40 ha kukuřice. Ing. Jiří Mikšovský agronom ZS Sloveč a.s. Tady se nás ujal ředitel společnosti Rudolf Kosina, který zde bojuje s úplně odlišnými problémy, než mají v ZS Sloveč. Společnost hospodaří u Labe na písčitější půdě a porosty bývají řidší, což dává prostor nejenom ovsu hluchému a chundelce metlici, ale i ježatce kuří noze, která dokáže obilniny doslova udusit. Vzhledem k tomu, že tyto trávovité plevele vzcházejí ve vlnách, je pro ně jejich likvidace nezbytná i ve vyšších růstových fázích, a to jak obilniny, tak plevele. Axial Plus to umí, a proto jsou s ním také spokojeni. I REZISTENTNÍ CHUNDELKA METLICE PO APLIKACI AXIALU PLUS HYNE. Loni pan Kosina zjistil, že se u nich objevila rezistentní forma chundelky metlice. Nechal porost ječmene ošetřit přípravkem ze skupiny ALS inhibitorů a v následujícím období to vypadalo, že tím chundelku spíš pohnojili, než zlikvidovali. Zajímali se tedy o tento problém a na doporučení se rozhodli použít Axial Plus. Chundelka metlice po jeho aplikaci bez problémů uhynula. I v tomto případě tedy Axial Plus prokázal své kvality. Axial Plus účinnost na rezistentní chundelku metlici, vpravo Axial Plus syninfo 3 / 13 7

8 OBILNINY AXIAL PLUS LETOS URČITĚ POUŽIJI Rozhovor vedla Ing. Eva Kabylová Syngenta Czech Pan Ing. Oldřich Černý z Loun soukromě hospodaří na 180 ha. Zhruba na 100 ha pěstuje obilniny ozimou a jarní pšenici, výjimečně jarní ječmen, na ostatní ploše potom řepku nebo hořčici a mák. Velký problém mu způsobuje oves hluchý v obilninách. Nejen proto bude i letos používat Axial Plus. V krátkém povídání nám řekl i o dalších důvodech, pro které se tak rozhodl. Ing. Oldřich Černý Oves hluchý je pro mne zásadní záležitost. Axial Plus jsem si vybral především kvůli likvidaci ovsa hluchého v obilninách. Není to jen proto, ale je to pro mne zásadní záležitost. V porostech se vyskytuje v opravdu nepříjemné koncentraci a už více než tři roky se jej snažím omezit. V jiných plodinách to jde lépe, ale v obilninách to je problém. Kombinované přípravky na trávy i dvouděložné se mi neosvědčily. Jsou přípravky, které účinkují na celé spektrum dvouděložných plevelů i trávy. To se mi ale tak úplně neosvědčilo, protože se neshoduje růstová fáze trav s fází dvouděložných. Nezatracuji kombinované přípravky, ale jsem raději pro dva postřiky nejprve na dvouděložné a pak na jednoděložné. Je to sice jeden zásah navíc, ale mám s tím lepší zkušenost než s kombinovaným přípravkem. Navíc si tak mohu vybrat třeba jen určitou část pole a cíleně ošetřit nejvíce zasažená místa. Ačkoli myslím, že lepší je ošetřit všechno. Když totiž oves někde zůstane, příští rok se tam jistě objeví znovu. Z Axialu jsem úplně nadšený! Zkoušel jsem i konkurenční přípravky, ale ty se mi tak neosvědčily. Axial jsem poprvé aplikoval asi před pěti lety a byl jsem úplně nadšený. Na místech, kde kousek vynechal postřikovač a já jsem si tak udělal nechtěnou kontrolu, bylo nejlépe vidět, jak to funguje. Respektive nefunguje, když to nepostříkáte. Líbilo se mi, že v místech aplikace byla účinnost v podstatě 100 %. Navíc výhodou je, že Axial nebere jen malé plevele ve fázi jednoho nebo dvou pravých listů, ale i pozdější fáze. Můžete si tedy chvilku počkat, až všechen oves vzejde. S tím jsem opravdu spokojený. Žádný vliv na kulturní plodinu. Kromě účinnosti jsem byl spokojený s tím, že jsem nepozoroval žádný negativní vliv na kulturní plodinu. Žádné poškození. Nic. Což jsem u konkurence neměl. Použil jsem dva roky po sobě známý konkurenční přípravek a tam poškození obilniny bylo. Nejsem si vědom, že bych udělal nějakou chybu. Použil jsem správnou dávku, aplikoval jsem za optimálních podmínek a ve správné fázi, ale přesto jsem pozoroval, že to na obilninu nepůsobilo dobře a zarazilo ji to v růstu. Po Axialu jsem viděl, že je porost úplně v pohodě. Navíc oves žádný, takže spokojenost maximální. S pomocí Axialu Plus se mi daří výskyt ovsa dlouhodobě snižovat. Po několika letech aplikace Axialu Plus je omezení ovsa výrazně viditelné. Samozřejmě v místech, kde jej bylo opravdu hodně, nemohu říci, že by nebyl vůbec. Ale po těch letech je jasně vidět, jak se jeho koncentrace snižuje. Po obilnině jde většinou nějaká dvouděložná plodina a do ní dávám zase jiný herbicid. Trvá to tak dva roky, než dostanu pozemek do stavu, kdy oves hluchý už není až tak zásadním problémem. Nenahraditelný v osivářských porostech. V posledních dvou letech jsem pěstoval pšenici i na osivo a tam je pro obsah semen ovsa hluchého nulová tolerance, takže jsem Axialem řešil zachování čistoty osiva. Předloni jsem to podcenil a kde jsem jej nepoužil, měl jsem problémy. Vloni jsem dal Axial všude a byl jsem spokojený. Osivo bylo bez problému uznáno. Axial Plus mi v tomto případě rozhodně zajistil klidné spaní. A nějaké nevýhody? Abych jen nechválil, jistou nevýhodu vidím v nutném odstupu od určitých typů přípravků na dvouděložné. Není to ovšem velký problém, dá se vyřešit. A kdyby byl o něco levnější, tak už by to bylo úplně dokonalé. Letos jej budu určitě zase používat. Doufám, že přijdou doby, kdy Axial Plus už nebudu potřebovat, ale to zatím ještě nenastalo. 8 syninfo 3 / 13

9 Odejděte z pole jako vítěz. Nejvyspělejší graminicid na trhu Nejširší spektrum účinku proti trávovitým plevelům Nejširší aplikační okno Nejvyšší spolehlivost účinku na přerostlé trávy syninfo 3 / 13 9

10 OBILNINY MODDUS ARCHER TURBO PACK ZKUŠENOSTI Z ROKU 2012 Rozhovory vedla Ing. Helena Bochová Syngenta Czech Pro pěstitele obilnin jsme v loňském roce připravili hned dvě novinky do T1 aplikací proti houbovým chorobám. Šlo o zavedení přípravku Archer Turbo, což je vylepšená podoba přípravku Archer Top a zmenšení balíčku Moddus Archer Turbo Pack na 50 ha. Uloňské novinky už sám název Archer Turbo napovídá, že se tu jede na plný plyn. Na plný plyn proto, že má silnější kurativní účinek na padlí než Archer Top, a to o 64 %, a posílený účinek na rzi a braničnatky. Archer Turbo je tedy vhodné použít do T1 aplikací, kde jsou největší problémy se zmíněnými chorobami. Přípravek se aplikuje v základní dávce 0,8 l/ha a spolehlivě funguje i za nízkých teplot. Důležitá je především ochrana jarního ječmene, kde může mít výskyt padlí negativní vliv na počet odnoží. Právě v této obilnině je Archer Turbo a jeho kombinace s Moddusem nejvíce využívána a pěstiteli velmi oblíbena. Další novinkou bylo, že jsme zmenšili velikost balíčku Moddus Archer Turbo Pack ze 100 ha možného ošetření na 50 ha, aby jsme ji přizpůsobili i potřebám menších pěstitelů. Znamená to tedy, že balíček je v novém složení 20 l Moddus a 40 l Archer Turbo. Mnozí menší a střední pěstitelé tuto změnu přijali velmi pozitivně, a tak toto složení zůstává zachováno i pro sezónu Spojení jakýchkoliv přípravků do prodejního balíčku přináší pěstiteli většinou finanční úsporu. Spojením přípravků Moddus a Archer Turbo do balíčku však nezíská jen tuto výhodu. Tyto dva přípravky se k sobě nejen perfektně hodí do tank-mixu, ale navzájem se i podporují v účinku. Díky tomuto tzv. synergismu je možné snížit dávku Moddusu o 0,1 l/ha při zachování stejného účinku, což máme potvrzeno několikaletými výsledky. Námi doporučená výsledná aplikační dávka, použitelná jak do ozimé pšenice, tak do jarního ječmene, je 0,3 l/ha Moddus + 0,8 l/ha Archer Turbo. Zajímalo nás, jaké měli naši zákazníci zkušenosti s touto kombinací přípravků v roce Zavítali jsme tedy do dvou zemědělských podniků, abychom tam zjistili, zda byli pěstitelé spokojeni. Naše první kroky mířily na Nymbrusko, do První zemědělské Záhornice a.s., která hospodaří na 3200 ha orné půdy. Obilniny tam zaujímají 1880 ha. Hlavní agronom tohoto podniku Jaroslav Smutný se s námi podělil o své zkušenosti s Moddusem i Archerem Turbo. Jak jste po prvním roce spokojen s novým Archerem Turbo? Myslím, že jsem spokojen. V našem podniku je pravidlem, že se věnujeme porostům individuálně. Pozornost zaměřujeme Jaroslav Smutný agronom První zemědělské Záhornice a.s. jak na odrůdu, tak typově na konkrétní pozemek. V pšenici nám velice dobře vychází odrůda Akteur, která má ale nevýhodu, že je velmi náchylná na padlí. Navíc hospodaříme většinou na těžké půdě a je pro nás tedy velice důležitá maximální ochrana právě proti padlí. Máme také dobrou zkušenost s kombinací více účinných látek v tank-mixu. Loni jsme použili například kombinaci 0,5 l/ha Archer Turbo + 0,1 l/ha Talius + 1,0 l/ha CCC + 0,15 l/ha Moddus. Tam, kde bylo větší riziko výskytu stéblolamu, jsme ošetřili kombinací 0,6 l/ha Mirage + 0,5 l/ha Archer Turbo + 0,1 l/ha Talius + 1,0 l/ha CCC. Velikost balíčku vám nyní vyhovuje? Ano vyhovuje. Při naší výměře by se dalo říci, že to může být jedno, ale balíček na menší výměru poskytuje lepší variabilitu pro průběžné objednávky. Kde hlavně využíváte Moddus, popřípadě pak kombinaci Moddus + Archer Turbo? Tyto přípravky používám hlavně v ozimé pšenici a následně v jarním ječmeni. Dávky a složení tank-mixu vždy přizpůsobuji stavu porostu v daném ročníku. Moddus používám obvykle v dávkách 0,15 až 0,25 l/ha většinou v kombinaci s fungicidy a CCC podle potřeby zahušťování porostu. 10 syninfo 3 / 13

11 Ve kterém termínu používáte Moddus Archer Turbo Pack? Většinou kolem fáze BBCH 30, což loni připadlo na konec dubna. V této fázi má Moddus pozitivní vliv na kořenový systém a pokud je to potřeba, mohu ještě využít i kombinaci s CCC pro zahuštění porostu. V loňském roce nebyly porosty ozimé pšenice po zimě zrovna v dobré kondici, a tak byla tato kombinace opravdu aktuální. Naše druhá návštěva patřila podniku ZEPO Bělohrad z Jičínska, kde nám agronomka Ing. Věra Nádvorníková řekla pár svých zkušeností s oběma přípravky. Jak jste po prvním roce spokojena s novým Archerem Turbo? Jsem spokojena. Použila jsem jej hlavně do ozimého ječmene proti hnědé skvrnitosti v dávce 0,8 l/ha. Fungoval dobře a zastavil i padlí. Velikost balíčku vám nyní vyhovuje? Balíček na 50 ha je výhodný, a to jak cenou, tak velikostí. Kde hlavně využíváte Moddus, popřípadě pak kombinaci Moddus + Archer Turbo? Moddus používám v ozimém ječmeni na začátku sloupkování (BBCH 31) v dávce 0,6 l/ha pro zkrácení a zpevnění stébel. Ve kterém termínu používáte Moddus Archer Turbo Pack? Loni nebyly v době aplikace Moddusu v porostu houbové choroby, a proto nebylo nutné přidávat fungicid. Archer Turbo jsme dávali až při projevu hnědé skvrnitosti v BBCH 37. Děkuji za rozhovory a přeji hodně úspěchů v pěstitelské sezóně S yngenta jakožto špičková společnost chce samozřejmě zaměstnávat nejlepší lidi z oboru. Jedna z možností, jak získat vynikající pracovníky, je zalovit v univerzitních vodách, vložit důvěru v mladé talentované absolventy zemědělských oborů a dopřát jim takové podmínky, v rámci kterých budou mít šanci v ony vynikající pracovníky dozrát. Právě proto jsme se letos zúčastnili Agrotrhu práce a pracovních příležitostí na České zemědělské univerzitě v Praze, kde jsme studentům představili naši firmu a diskutovali s nimi o jejich představách budoucího pracovního uplatnění. Jako příjemný bonus jsme v rámci Agrotrhu vyhlásili soutěž o mininotebook, který vyhrála studentka prvního ročníku Veronika Hudlerová. Přejeme hodně štěstí v dalším studiu! Doufáme, že se vzájemný kontakt studentů a společnosti Syngenta prohloubí, abychom navzájem poznali svá očekávání a dokázali využít nadání těch studentů, kteří se rozhodli svůj život zasvětit zemědělství. syninfo 3 / 13 11

12 12 syninfo 3 / 13

13 KUKUŘICE VLIV LUMAXU NA VÝNOS A EKONOMIKU PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE V LETECH Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D. Syngenta Czech Přípravek Lumax je typickým zástupcem pro tzv. časné post-emergentní aplikace herbicidů v kukuřici (dále v textu značeno jako E-POST z angl. early-post ). Lze jej aplikovat i pre-emergentně, avšak svou hlavní sílu dokáže zúročit zejména při aplikaci ve fázi řádkování kukuřice, kdy je většina plevelů ve stadiu do dvou pravých listů. Současné reziduální působení účinných látek mesotrion, s-metolachlor i terbuthylazin navíc zajišťuje precizní ochranu proti dalším vlnám vzcházení plevelů v průběhu vegetace. Takto načasovaná aplikace nabízí zajímavou možnost pro účinnější regulaci zaplevelení v porovnání s klasickou preemergentní aplikací, jelikož velké množství plevelů je regulováno i kombinovaným účinkem přes list. Přesto však stále zůstává velmi důležitým faktorem půdní vlhkost prostřednictvím dešťových srážek stejně jako u pre-emergentů. Zobrazení zvýšení výnosu proti neošetřené variantě u vybraných skupin PRE-EM a E-POST herbicidů (n=počet pokusů, ze kterých byly hodnoty analyzovány) 122,0 120,0 118,0 % výnosu 119,7 118,9 121,3 119,3 SE V LETECH V POROVNÁNÍ S PRE-EMERGENTNÍMI HERBICIDY OSVĚDČIL. Tab. 1: Zhodnocení ekonomického přínosu aplikace E-POST 116,0 114,0 112,0 110,0 108,0 112,3 n Všechny PRE-EM (n=25) n Všechny E-POST (n=17) n Všechny E-POST bez Lumaxu (n=8) n Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 1,5 l/ha (n=5) n Lumax 3,5 l/ha bez smáčedla (n=4) % cena náklady cena počítaný výnos výnos cena přínos Varianty výnosu přípravku na aplikaci kukuřice kontroly zvýšený aplikací produkce aplikace (Kč/ha) (Kč/ha) (Kč/t) (t/ha) (t/ha) (Kč/ha) (Kč/ha) Neošetřeno 100, , Průměr všech PRE-EM 112, , Všechny E-POST 119, , Všechny E-POST bez Lumaxu 118, , Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 % 121, , Lumax 3,5 l/ha bez smáčedla 119, , Neošetřeno 100, , Průměr všech PRE-EM 112, , Všechny E-POST 119, , Všechny E-POST bez Lumaxu 118, , Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 % 121, , Lumax 3,5 l/ha bez smáčedla 119, , syninfo 3 / 13 13

14 KUKUŘICE Porost kukuřice po aplikaci kombinace Lumax + AtPlus Neošetřená kontrola Zmíněný způsob regulace by se měl tudíž také projevit ve výnosovém hodnocení ošetřených porostů kukuřice. Pro tyto účely společnost Syngenta již dlouhodobě sleduje účinnost mnoha herbicidů ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně na polní pokusné stanici v Žabčicích. V tomto článku bych vás rád seznámil s výsledky Lumaxu v letech 2007 až 2011 v porovnání s pre-emergentními herbicidy. Výsledky roku 2012 nemohly být kvůli extrémnímu suchu a tlaku škůdců zařazeny do analýzy. EKONOMICKÝ PŘÍNOS E-POST APLIKACÍ JE ZŘEJMÝ. Z uvedeného grafu vyplývají tato zjištění: 1. Průměrné zvýšení výnosu u E-POST aplikací je přibližně +19,7 % proti kontrole a +7,4 % proti průměru všech PRE- EM aplikací. 2. Aplikace přípravku Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 % zvýšila hektarový výnos o +21,3 % proti kontrole, což bylo nejvíce ze všech sledovaných E-POST i PRE-EM variant. 3. Mezi aplikací Lumaxu se smáčedlem AtPlus a samostatného Lumaxu byl zjištěn rozdíl 2 % ve výnosu (tento rozdíl bude důkladněji analyzován dále v článku). Ekonomické zhodnocení přínosu E-POST aplikací je uvedeno v tabulce 1. Lze z ní vyvodit tyto závěry: 1. Celkový teoretický finanční přínos (po odečtu ceny přípravku a nákladů na aplikaci) průměrné E-POST aplikace činí Kč/ha proti neošetřenému porostu (při výnosu kontroly 7 t/ha po aplikaci herbicidu 8,38 t/ha). 2. Nejlepšího výsledku dosáhla varianta Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 %, a to zvýšení o Kč/ha (při výnosu kontroly 7 t/ha po aplikaci herbicidu 8,49 t/ha). 3. S rostoucím hektarovým výnosem se přínos aplikace ještě více zvýrazňuje. Při kalkulovaném výnosu kontroly 10 t/ha (tj. 11,97 t/ha po aplikaci průměrného E-POST herbicidu a 12,13 t/ha po aplikaci Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 %) jsou přínosy aplikace na úrovni Kč/ha pro průměrný E-POST herbicid a Kč/ha pro variantu Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 0,5 %. Zda se vyplatí použít smáčedlo, je shrnuto v tabulce 2. Je z ní zřejmé, že: 1. Z hlediska finanční návratnosti investice do koupě smáčedla se nám tyto vynaložené náklady vrátí, a to již při úrovni výnosu okolo 4 t/ha i méně. 2. Přínos použití smáčedla AtPlus k přípravku Lumax může být poměrně vysoký. U výnosu 10 t/ha pro kontrolu (tj. 11,97 t/ha pro variantu Lumax bez smáčedla a 12,13 t/ha pro variantu Lumax s AtPlusem) je celkový přínos +865 Kč/ha proti aplikaci bez smáčedla (cena smáčedla je již ve výpočtu zahrnuta). Tab. 2: Ekonomické zhodnocení přínosu smáčedla AtPlus při výnosu 4 10 t/ha % cena náklady na cena počítaný výnos cena přínos přínos Varianty výnosu přípravku aplikaci kukuřice výnos zvýšený aplikací produkce aplikace smáčedla (Kč/ha) (Kč/ha) (Kč/t) (t/ha) (t/ha) (Kč/ha) (Kč/ha) (Kč/ha) Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 1,5 l/ha 121, , Lumax 3,5 l/ha 119, , Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 1,5 l/ha 121, , Lumax 3,5 l/ha 119, , Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 1,5 l/ha 121, , Lumax 3,5 l/ha 119, , Lumax 3,5 l/ha + AtPlus 1,5 l/ha 121, , Lumax 3,5 l/ha 119, , syninfo 3 / 13

15 Závěrem lze tedy konstatovat, že časně post-emergentní aplikace (E-POST) je v ekonomickém přínosu výhodnější než pre-emergentní (PRE-EM), což lze logicky odůvodnit díky částečnému působení přes list (pozn. ve vlhčích oblastech pěstování lze očekávat menší rozdíl). Časně post-emergentní aplikace však může být při nedostatečném výkonu aplikační techniky časově hůře zvládnutelná (když nelze vjet do porostu kvůli srážkám, když je výměra kukuřice v podniku příliš velká, aby se stihlo vše postříkat, aj.). V těchto případech lze samozřejmě kombinovat ošetření části plochy pre-emergenty či ještě v pozdější fázi klasickými postemergenty. Lumax po sklizni dlouhý reziduální efekt VYPLÁCÍ SE POUŽÍT SPOLU S LUMAXEM SMÁČEDLO ATPLUS. Lumax AtPlus Pack Žabčice Společnost Syngenta nabízí svým zákazníkům široký výběr herbicidů ve všech jmenovaných skupinách. Z hlavních bych uvedl PRE-EM Gardoprim Plus Gold, E-POST Lumax + AtPlus a POST Elumis nebo Callisto Extra Pack (postemergentní aplikaci se budeme věnovat v dalším samostatném článku). Věříme tedy, že si každý z vás zvolí optimální variantu pro své porosty kukuřice a že budete plně spokojeni s našimi produkty. syninfo 3 / 13 15

16 Výjimečný herbicid v kukuřici Díky třem účinným látkám ochrání kukuřici po celou dobu vegetace Nejširší spektrum účinku proti jednoletým trávovitým a dvouděložným plevelům a silný retardační účinek na pcháč rolní Ideální řešení pro případné suché jarní počasí 16 syninfo 3 / 13

17 ŘEPKA TŘI HLAVNÍ DŮVODY PRO JARNÍ APLIKACI TOPREXU Ing. Eva Kabylová Syngenta Czech Teplo a dostatek srážek během loňského září velmi urychlily počáteční růst ozimé řepky. Většina porostů proto byla opakovaně regulována. Přesto mnohé z nich začaly přerůstat. Jarní aplikace fungicidu s regulačním účinkem bude tedy letos na jaře zcela nezbytná. Většina porostů ozimé řepky byla na podzim vyseta poměrně brzy. V některých oblastech začínali s výsevem již na konci července. Optimální podmínky potom přispěly k tomu, že porosty většinou bez problému vzešly a rychle zahájily počáteční růst. Na mnoha místech byla proto provedena často i opakovaně regulace, nicméně porosty byly s nástupem zimy mnohdy v dosti vzrostlém stavu. Na tyto husté časně seté porosty doporučujeme aplikovat přípravek Toprex v dávce 0,5 l/ha. Optimální termín je, když výška porostu řepky bude kolem 30 cm. JARNÍ APLIKACE TOPREXU JE PŘÍNOSNÁ Z NĚKOLIKA DŮVODŮ. Jarní aplikace přípravku Toprex je přínosná z několika důvodů: 1. Ochrana proti fómové hnilobě Právě u hustých zapojených porostů mohou být houbové choroby velkým problémem. Fómová hniloba je schopna při optimálních podmínkách napadnout porost velice rychle a způsobit velké škody. Fungicidní účinná látka difenoconazole zajistí naprosto spolehlivou ochranu nejen proti Phoma lingam, ale i proti dalším patogenům, jako jsou Alternaria nebo Cylindrosporium. TOPREX SE HODÍ I NA NEVYROVNANÉ POROSTY. 2. Morforegulační účinek Účinná látka paclobutrazol zajišťuje zkrácení porostu, podporu větvení rostlin a omezuje jejich poléhání. Díky regulaci výšky rostlin má světlo lepší přístup i do spodních pater rostliny, což následně pozitivně působí na tvorbu šešulí. Podporou větvení rostlin bude porost lépe zapojen, jednotlivé větve se Navětvená rostlina ozimé řepky po aplikaci Toprexu na jaře v dávce 0,5 l/ha spojí, a tak se omezí jejich pohyb. Kompaktní porost bude lépe odolávat nepříznivému počasí a praskání šešulí způsobené pohybem rostlin bude omezeno na minimum. 3. Synchronizace kvetení Synchronizace kvetení je dalším benefitem aplikace přípravku Toprex na jaře. V době květu je toto sjednocení patrné v porostech na první pohled. Jednotlivá patra stejně nakvétají a poté i dozrávají. Optimalizuje to načasování sklizně, usnadňuje ji a omezuje sklizňové ztráty. syninfo 3 / 13 17

18 ŘEPKA OŠETŘIT ŘEPKU TOPREXEM DOPORUČUJEME TAKÉ PŘI POZDNÍM NÁSTUPU JARA. Podpoříme tak především růst kořenového systému, který umožní lepší příjem živin a vody. Aktivuje se navětvení rostlin a dojde k jejich zpevnění. I u těchto porostů je významné zabezpečení fungicidní ochrany a synchronizace během kvetení a dozrávání. Zároveň doporučujeme použití Toprexu při pozdním nástupu jara, kdy je třeba zbrzdit růst rostlin, které by jinak rychle přešly do generativní fáze. Optimální porost ozimé řepky pro aplikaci Toprexu v dávce 0,5 l/ha Toprex se hodí i na nevyrovnané porosty. Neméně významná je ale jarní aplikace přípravku Toprex u mezerovitých porostů, nevyrovnaných, růstově opožděných a ve špatném zdravotním stavu. Na tyto porosty je vhodné aplikovat přípravek ihned na začátku vegetace. NEJLEPŠÍHO ÚČINKU JE DOSAHOVÁNO PŘI APLIKACI TOPREXU NA PODZIM I NA JAŘE. Nejlepšího účinku je dlouhodobě dosahováno při dvojí aplikaci přípravku Toprex, tedy na podzim i na jaře. Mnohokrát bylo prokázáno, že se účinek obou aplikací kumuluje a že je při použití této dvojí aplikace dosahováno nejvyšších výnosů (zvýšení proti kontrole o 18 %). Přípravek Toprex je součástí Syngenta Technologie pro nejvyšší výnos. 18 syninfo 3 / 13

19 ŘEPKA Nepostradatelná kombinace specialistů pro zvýšení zisku. VÍCE SEMEN V ŠEŠULÍCH OCHRANA PODPORA VĚTVENÍ MINIMÁLNÍ ZTRÁTY Z VÝNOSU NEJLEPŠÍ FUNGICIDNÍ (DIFENOCONAZOLE) DESIKACE A SKLIZNĚ OPTIMÁLNÍ NAČASOVÁNÍ STEJNOMĚRNÉ DOZRÁVÁNÍ OPTIMÁLNÍ NAČASOVÁNÍ DESIKACE A SKLIZNĚ ODOLNOST ROSTLIN MENŠÍ FYZIOLOGICKÝ OPAD ŠEŠULÍ PROTI STRESU ZE SUCHA KUMULACE ÚČINKU PODZIM-JARO Zvýšení výnosu Zdravý porost Synchronizace kvetení syninfo 3 / 13 19

20 ŘEPKA NOVÉ MOŽNOSTI OCHRANY PROTI BLÝSKÁČKU ŘEPKOVÉMU Ing. Jan Kazda, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze Blýskáček řepkový (Meligethetes aeneus Fabricius 1775) patří k tradičním středoevropským škůdcům řepky a dalších brukvovitých rostlin, pěstovaných na semeno. Je to jediný ze současných hospodářsky škodlivých organismů, který doprovází řepku od začátku jejího pěstování. I v padesátých letech minulého století, kdy byla v celém Československu ozimá řepka pěstována jen na několika stech hektarů a její nepříliš kvalitní olej se využíval především pro technické účely, je blýskáček řepkový uváděn jako významný škůdce řepky. K ochraně proti němu se doporučuje DDT nebo HCH. NA BRUKVOVITÝCH ROSTLINÁCH VÝRAZNĚ PŘEVAŽUJE BLÝSKÁČEK ŘEPKOVÝ. Blýskáček řepkový patří k tradičním středoevropským škůdcům řepky Zrodu blýskáček (Meligethes) bylo v České republice zjištěno 49 druhů, které si jsou velmi podobné a jejich rozlišení je obtížné. Na brukvovitých rostlinách je zpravidla možné objevit i některé další druhy blýskáčka, ale výrazně převažuje blýskáček řepkový. Záměna za jiné druhy hmyzu není častá, protože vzdáleně podobní blýskáčku jsou v řepce pouze dřepčíci. Jejich vzájemné rozlišení podle typu tykadel, tvaru zadních končetin či způsobu pohybu je jednoduché a v praxi nezpůsobuje potíže. Brouci přezimují v půdě v hloubce několika centimetrů většinou mimo ornou půdu. Při prvním jarním oteplení na teplotu okolo 10 C začínají dospělci přelétávat na květy mnoha bylin a dřevin, kde se živí pylem. V posledních letech, kdy se v porostech řepky již v polovině dubna objevuje vrcholové květenství obklopené listy, přelétávají dospělci blýskáčků především na porosty řepky. Pouze na brukvovitých rostlinách se totiž mohou vyvíjet jejich larvy. V této době se obvykle ošetřuje proti krytonosci řepkovému, a tím dochází k první insekticidní selekci blýskáčků, zvláště při použití levných pyretroidů. V období tvorby poupat způsobují dospělci žírem na poupatech největší škody, protože silně poškozují reprodukční orgány budoucího květu. Tehdy se cíleně ošetřuje proti dospělcům. V ochraně vzhledem k možnosti ohrožení včel dosud převažovala aplikace relativně levných pyretroidů. BLÝSKÁČEK ŘEPKOVÝ DOPROVÁZÍ ŘEPKU OD ZAČÁTKU JEJÍHO PĚSTOVÁNÍ. Dospělci blýskáčka řepkového (Meligethetes aeneus) jsou 2 2,5 mm velcí brouci, s krátkými paličkovitými tykadly. Zbarvení blýskáčků je černé s kovovým leskem do modra, zelena nebo fialova. Na brukvovitých rostlinách je zpravidla možné objevit i některé další druhy blýskáčka, ale výrazně převažuje blýskáček řepkový 20 syninfo 3 / 13

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Č. j. SRS 035491/2013 ze dne

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Moření osiva máku Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Vzcházející mák bývá často poškozen žírem brouků krytonosce kořenového (obr. 1), v pozdější době i jeho

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin Dual Gold 960 EC Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení prosovitých trav a některých jednoletých dvouděložných plevelů v bramboru, cukrovce,

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010)

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Přípravek Biologická účinnost PHO Včely ACTARA 25 WG insekticid SPe8., rajče AGRITOX 50 SL herbicid pšenice ozim, ječmen

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Dávkování, mísitelnost. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 1,5 l/ha 80-250 l vody /ha. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 5 l/ha 80-400 l vody /ha

Dávkování, mísitelnost. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 1,5 l/ha 80-250 l vody /ha. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 5 l/ha 80-400 l vody /ha ČESKÁ REPUBLIKA, organizační složka státu Státní rostlinolékařská správa SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ - oddělení registrační agendy Korespondenční adresa: Zemědělská 1a,

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

HETEROGENEITY OF WEED INFESTATION IN SPRING BARLEY

HETEROGENEITY OF WEED INFESTATION IN SPRING BARLEY HETEROGENEITY OF WEED INFESTATION IN SPRING BARLEY Studničková T., Winkler J. Department of Agrosystems and Bioclimatology, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech

Více

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Cílem zde uvedených referátů je popsat problémy, které nejsou běžně uváděny, ale jimž by měl pracovník v ochraně rostlin rozumět. Snažíme

Více

agrotip Kukuřice bez acetochloru? Choroby a škůdci řepky na jaře Sója Cukrová řepa Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Březen 2015

agrotip Kukuřice bez acetochloru? Choroby a škůdci řepky na jaře Sója Cukrová řepa Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Březen 2015 agrotip Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Březen 2015 Kukuřice bez acetochloru? Choroby a škůdci řepky na jaře Cukrová řepa Sója Obsah Březen 2015 08 14 21 Kukuřice 04 První rok bez acetochloru

Více

Katalog řepek VP AGRO

Katalog řepek VP AGRO www.vpagro.cz 2011 Katalog řepek VP AGRO Recordie Da Vinci Sensation NK Octans NK Linus Mickey Grizzly Atlantic Nakupte a pomáhejte Společnost VP AGRO si uvědomuje, že úspěšnost v podnikání se neměří jen

Více

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Nejvýznamnější škůdci hrachu listopasi rodu Sitona kyjatka hrachová (Acyrthosiphon

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám

Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám 2 Ochranné vzdálenosti od okraje povrchové vody Výjimky z možností zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám 1. zkrácení nelze uplatnit, pokud je přípravek označen větou SPe2 (svažité půdy)

Více

Hlavní zásady ochrany ozimých obilnin proti plevelům. Únor Február 2012

Hlavní zásady ochrany ozimých obilnin proti plevelům. Únor Február 2012 Únor Február 2012 Hlavní zásady ochrany ozimých obilnin proti plevelům Morforegulace porostů obilnin na jaře Výsledky fungicidních pokusů Selgen Novinky ve speciálkách Reportáž z cest 6 Únor Február 2012

Více

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE www.syngenta.cz duben 2014 měsíčník společnosti Syngenta FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE AMPLIGO NA ZAVÍJEČE I BÁZLIVCE JEDNOU RANOU SEGURIS NOVINKA V OCHRANĚ OBILNIN STARTUJEME K VYSOKÝM VÝNOSŮM OZIMÉ ŘEPKY

Více

PŘÍRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Pouze pro profesionální uživatele AUTOR

PŘÍRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Pouze pro profesionální uživatele AUTOR PŘÍRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Pouze pro profesionální uživatele AUTOR Selektivní herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v řepce

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Sugar Beet Varieties Registered in 2015 Lenka Hakaufová ÚKZÚZ, referát semenných okopanin Pro registrační řízení byly v roce 2014 založeny pokusy s cukrovou řepou

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov Zubří Ing. Zdeněk Both, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská RožnovZubří OSEVA vývoj a výzkum

Více

4/11. Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence. měsíčník společnosti Syngenta. www.syngenta.cz.

4/11. Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence. měsíčník společnosti Syngenta. www.syngenta.cz. www.syngenta.cz 4/11 Duben měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence Společnosti Syngenta, PEKASS, VP Agro a

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy pšenice ječmen kukuřice řepka slunečnice cukrová řepa brambory mák chmel vinná réva jablka cibule zelí LISTOVÁ HNOJIVA PRO EKOLOGICKÉ ZEM D LSTVÍ MgS sol

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Katalog okrasných trav = rod Miscanthus =

Katalog okrasných trav = rod Miscanthus = Katalog okrasných trav = rod Miscanthus = (Ozdobnice) Luděk Urban 2010 Představené kultivary: Miscanthus japonicus Giganteus Miscanthus japonicus Goliath Miscanthus sinensis Adagio Miscanthus sinensis

Více

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr Magical Four Seasons Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek Odrůda Magical seasons Odrůda Hydrangea macrophylla Magical je potěšením pro oko. Je krásná v každém ročním období

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 Žadatel: Místo podnikání: Ing Vladimír Hrubeš Vinary 29 53863 Chroustovice Vinary okr. Ústí nad Orlicí 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Oddělení metod integrované ochrany rostlin ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.15 Lilkovité - pětičetné, oboupohlavné květy, rozlišené na kalich a korunu, 5 tyčinek, 1 pestík - listy střídavé - plodem je bobule, tobolka - jedovaté látky /léky/ - hospodářské rostliny lilek

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Přípravek na ochranu rostlin PROPER FLO

Přípravek na ochranu rostlin PROPER FLO Přípravek na ochranu rostlin PROPER FLO Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně ozimé řepky a jiných plodin proti širokému spektru jednoděložných a dvouděložných plevelů

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

GRID Přípravek na ochranu rostlin Postřikový selektivní systémový herbicid ve formě mikrogranulátu dispergovatelného ve vodě k postemergentní aplikaci proti ježatce kuří noze a dvouděložným plevelům v

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Vybráno z MENDELNET 2011 Vliv mečíkové třásněnky na kvetení a na kvalitu květů u vybraných odrůd gladiol Vlachová P., Svitáčková B.

Vybráno z MENDELNET 2011 Vliv mečíkové třásněnky na kvetení a na kvalitu květů u vybraných odrůd gladiol Vlachová P., Svitáčková B. Vybráno z MENDELNET 2011 Vliv mečíkové třásněnky na kvetení a na kvalitu květů u vybraných odrůd gladiol Vlachová P., Svitáčková B. ÚVOD Světový sortiment mečíků (Gladiolus L.) zahrnuje v současnosti přibliţně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení plevelů v ozimé pšenici a ozimém ječmeni.

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení plevelů v ozimé pšenici a ozimém ječmeni. Přípravek na ochranu rostlin Scalar Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení plevelů v ozimé pšenici a ozimém ječmeni. Účinná látka: fluroxypyr

Více

Zařazení konkrétních druhů zeleniny do skupin se v literatuře někdy různí. Níže uvádíme nejčastěji užívané.

Zařazení konkrétních druhů zeleniny do skupin se v literatuře někdy různí. Níže uvádíme nejčastěji užívané. OSEVNÍ POSTUP střídání plodin v prostoru a čase podle nároků pěstovaných plodin a záměru produkce, maximální využití plochy a sezóny spojené s efektivní péčí o půdu (správný osevní postup je základ pro

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Praktické dopady zavedení projektu ES udržitelné používání pesticidů do českého práva 1 Udržitelné používání pesticidů Co to je? =

Více

STANOVISKO K PESTICIDŮM ŘEPKA

STANOVISKO K PESTICIDŮM ŘEPKA STANOVISKO K PESTICIDŮM ŘEPKA 2012 Sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin a SPZO s.r.o. v rámci Programu rozvoje venkova ČR Semináře pro pěstitele

Více

Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.)

Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) Moravskoslezský kraj Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) Projekt z programu LIFE Nature Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky (likvidace křídlatky) Březen 2008 1 Metody konvenční 1.1 Aplikace

Více

Přípravek na ochranu rostlin MODDUS

Přípravek na ochranu rostlin MODDUS Přípravek na ochranu rostlin MODDUS Regulátor růstu a vývoje rostlin na bázi emulgovatelného koncentrátu určený ke ječmene, ovsa, pšenice ozimé, řepky olejky ozimé, tritikale, žita a zkrácení stébla u

Více

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Regulace plevelů v ekologickém zemědělství

Regulace plevelů v ekologickém zemědělství zemědělství ÚVOD Plevelná rostlina je ta, která překáží cílům a požadavkům člověka Roste na pozemku bez naší vůle nebo proti ní Může se jí stát nekulturní a kulturní rostlina Pohled na plevel dle systému

Více

www.syngenta.cz 7-8/11 Červenec Srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA ČÍSLA: CHOROBY ŘEPKY Začněte tvořit zisk již na podzim

www.syngenta.cz 7-8/11 Červenec Srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA ČÍSLA: CHOROBY ŘEPKY Začněte tvořit zisk již na podzim www.syngenta.cz 7-8/11 Červenec Srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA ČÍSLA: CHOROBY ŘEPKY Začněte tvořit zisk již na podzim Z lásky k řepce Balení obsahuje: 15 l Brasan + 5 l Teridox Snadná a spolehlivá

Více

FUSILADE FORTE 150 EC

FUSILADE FORTE 150 EC Přípravek na ochranu rostlin FUSILADE FORTE 150 EC Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu k postemergentnímu hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů v bramboru,

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál Obsah Úvodem... 2 Co rostlinolékařský portál obsahuje?... 2 Jak se v jednotlivých aplikacích orientovat?... 3 Metodiky IOR... 3 Fotogalerie... 5 Výskyt a prognóza

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Kompletní sortiment pro gastronomii a maloobchod Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Značka špičkové kvality pro gastronomii Díky dlouholeté spolupráci

Více

Sněhové řetězy pro osobní vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

Sněhové řetězy pro osobní vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla Sněhové řetězy pro osobní vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla Přehled výrobků 17 Sportovní. Inovativní.. Ideální konstrukce a vysoce tichý chod. Nové sněhové řetězy pro 4x4 zvládnou každou situaci v běžném

Více

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Více

Ekonomický přínos kapkové závlahy jabloní v podmínkách jižní Moravy

Ekonomický přínos kapkové závlahy jabloní v podmínkách jižní Moravy Ekonomický přínos kapkové závlahy jabloní v podmínkách jižní Moravy Ing. A. Sabolčák Ing. Z. Jansta RNDr T. Litschmann Úvod Způsob zavlažování pomocí malých kapek, směřovaných přímo ke kořenům pěstovaných

Více

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856 Řepka ozimá Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011 Sejeme budoucnost od roku 1856 Úvod Vážení partneři, právě jste vzali do ruky nový katalog odrůd a hybridů řepky KWS. Dovolte, abychom

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

A Business Group of Bayer CropScience

A Business Group of Bayer CropScience K-Obiol EC 25 Ochrana skladovaného obilí A Business Group of Bayer CropScience Vodou ŕeditelný emulzní koncentrát, určený k ošetření skladovaného obilí, pytlů i skladů. Široké spektrum ochrany proti všem

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: UKZUZ 032523/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více