Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví."

Transkript

1 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ jarní číslo (ročník 8, číslo 3) Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. (omalovánka)

2 Kulturní a společenské akce Hraní nás baví Tento jednodenní projekt proběhl v naší škole začátkem kalendářního roku. Zúčastnili se ho žáci nižšího stupně ZŠP a žáci ZŠS. V tělocvičně se děti pořádně zapotily při plnění různých úkolů a protáhly své tělo při sportovních hrách. Všichni se snažili plnit úkoly co nejsvědomitěji, aby stáli na stupni vítězů. Projekt Zdravý životní styl, kultura stolování Poslední týden v měsíci březnu byl na naší škole věnovaný projektovému vyučování. Probíhal projekt Zdravý životní styl, kultura stolování. Každý den jsme se zaměřili na různé oblasti ze zdravé výživy. V jednotlivých předmětech jsme teoreticky probírali daná témata a získané vědomosti jsme potom procvičili prakticky. Každá třída si nachystala jednoduchý pokrm a společně jej potom prezentovala ve školní jídelně, kde probíhala i praktická ukázka správného stolování. Výtvarné soutěže Každým rokem se žáci naší školy zúčastňují různých výtvarných soutěží. Ani v letošním roce tomu není jinak. V březnu jsme odeslali výtvarné práce některých žáků do Prahy, kde nás reprezentovaly ve výtvarné soutěži Zahrádka v květech očima dětí. Tuto soutěž pořádá Český svaz zahrádkářů. Pěvně věříme, že nás ocenění nemine. Pravidelně se zapojujeme do soutěže, kterou pořádají Sociální služby Šebetov. Tentokrát bylo zvoleno velmi netradiční téma - Úžasné vynálezy starých časů. Jsme zvědaví, jakými nápady a výtvarnými technikami nás žáci překvapí a jak se jim jejich dílka podaří. Uzávěrka soutěže je koncem dubna a potom budou práce zaslány k vyhodnocení do Šebetova. A jaké aktivity máme naplánované na duben? Všechny třídy a chodby školy jsou vyzdobeny výkresy našich žáků s jarní tematikou. V prostorách před ředitelnou právě probíhá velikonoční výstavka, věnovaná nejkrásnějším svátkům v roce. Děti se mohou zapojit také do výtvarné soutěže na téma Jaro kolem nás. Jejich výrobky i výkresy jsou krásnou dekorací i příjemným potěšením pro všechny, kdo zavítají do naší školy.

3 Návštěva Městské knihovny v Boskovicích Žáci nižšího stupně ZŠP, žáci ZŠS a PrŠ navštívili 7.4 a městskou knihovnu, kde se zúčastnili besedy na téma Velikonoce. Dozvěděli se, jaké se dodržují o Velikonocích zvyky a tradice, plnili různé úkoly a vyhledávali správné odpovědi na otázky. Seznámili se s pravidly, která musí dodržovat při půjčování knih, mohli si prohlédnout zajímavé literární novinky. Žáci vyššího stupně zavítali do knihovny v rámci exkurze, zaměřené na práci s katalogy a internetem. Naučili se objednávat knihy pomocí meziknihovní výpůjční služby a pracovat s výtisky ze skladů, určenými pouze pro práci ve studovně. Děkujeme pracovníkům městské knihovny za ochotu a vstřícnost. Ivana Staffová Vítání jara v Městském středisku sociálních služeb v Boskovicích Ve středu 13. dubna se žáci MŠ, ZŠ a PrŠ v Boskovicích vypravili se svými učiteli za babičkami a dědečky do MSSS, aby společně oslavili příchod prvních jarních dnů a blížící se velikonoční svátky. A jak? Přece hezkými písničkami, veselými básničkami a jarními tanečky, které tančili již naši předkové a které se pro svoji oblibu dochovaly do dnešních dnů. Recitační pásmo bylo věnováno symbolům Velikonoc, jako jsou např. pomlázka, mazanec, beránek, zajíček, vajíčko, zlatý déšť aj. Pozorný posluchač se mohl dozvědět něco o jejich původu i krajových variantách. Nechyběly básně o sluníčku, prvních květinách a mláďátkách. A protože se na jaře probouzejí prameny studánek, součástí vystoupení byly také písničky o životodárné síle vody, bez které by nebyla vláha ani úroda. Na jaře se vydávali do světa potulní vandrovníci, řemeslníci i muzikanti, hráli na hudební nástroje a rozdávali dobrou náladu všude tam, kam přišli. Také děti využili při svém vystoupení orffovské nástroje, na které se při zpěvu doprovázely. Není divu, že se při známých melodiích rozezpívali i mnozí senioři. Děti předaly babičkám a dědečkům jarní přáníčka, perníková vajíčka a dárečky z keramiky. Odměnou za pěkné vystoupení jim byl velký potlesk a sladká odměna. Na závěr děti popřály všem obyvatelům i zaměstnancům MSSS v Boskovicích spoustu báječných a skvělých jarních dnů, hodně sluníčka, které je zdrojem nových sil i zdraví na celý kalendářní rok, a mnoho chvil, strávených v pohodě, klidu a dobré náladě. Vždyť máj - lásky čas - již klepe na dveře!

4

5 DO-RE-MI S příchodem prvních jarních dnů se v naší škole konal 3. ročník pěvecké soutěže DO-RE-MI. Před zraky obecenstva z řad žáků, zaměstnanců školy i rodičů se představilo téměř 30 soutěžících, kteří reprezentovali svoje třídy pěveckými čísly i tanečními kreacemi. Tříčlenná porota pozorně sledovala jednotlivá vystoupení a přidělovala body od 1 do 5, na výsledném hodnocení se podílelo také publikum. V silné konkurenci se na 1. místě s počtem 20 bodů umístily děti z I. třídy ZŠS, Martin Knídl z II. třídy ZŠS, kolektiv žáků ze IV. a V. třídy ZŠP, pěvecké trio ze 6. ročníku ZŠP, sólista David Kadlec ze 7. ročníku ZŠP, zpěvačka Anna Kočí z 8. ročníku ZŠP a duo Tomáš Hasoň + Jan Konečný z PrŠJ. Druhé místo obsadily odvážné dívky Sabrina Číčová z I. třídy ZŠS a Maruška Charvátová z II. třídy ZŠS, které získaly po 15 bodech. Třetí místo si vyzpívalo duo Renata Kočí a Michaela Maňoušková ze VII. třídy ZŠP, kterým porota přidělila 13 bodů. Odměnou všem soutěžícím byly kromě radosti z úspěšného vystoupení také diplomy, sladké a věcné ceny, obecenstvo odcházelo s pocitem příjemně stráveného odpoledne při pěkných písničkách a tanečních vystoupeních. Všem soutěžícím blahopřejeme a těšíme se na další ročník DO-RE-MI. Jarní literární soutěž V měsíci březnu se uskutečnil v naší škole 3. ročník jarní literárněvýtvarné soutěže. Zúčastnili se ho žáci všech tříd ZŠP a žáci PrŠJ. Děti z nižšího stupně skládaly básně společnými silami za pomoci paní učitelek. Téma Jaro je tady dýchalo na pozorného čtenáře z jejich textů i obrázků. Žáci vyššího stupně a PrŠJ se pokusili o literární zpracování tématu Máj lásky čas. Svoje texty o touze, přátelství, šťastné lásce i zklamání výtvarně doprovodili malbami i kolážemi. Na vyhodnocení soutěže se podíleli učitelé českého jazyka, sladkou odměnu si zasloužili všichni začínající básníci. Dílka byla vystavena na nástěnce vedle hudebny. Je potěšující, že se někteří žáci věnují tvůrčímu psaní jako svému koníčku i mimo tuto soutěž.

6 DYS-KO-HRY Víte, co se skrývá pod tímto zašifrovaně vyhlížejícím názvem? Olympiáda, určená pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, kterou pořádala OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice. 8. dubna se konal již IV. ročník této soutěže, a to na půdě naší školy. Olympiády se účastnila 5-členná družstva, vyslaná ze základních škol Boskovicka i Blanenska. Naši školu vzorně reprezentovali žáci vyššího stupně ZŠP: A. Chládková, T. Koudelková, N. Trávníčková, J. Tauber a Š. Zedníček. Děkujeme všem zaměstnancům boskovické PPP za výbornou organizaci a příjemně strávený jarní den. Navštívíme muzeum Na konec dubna připravuje Muzeum Boskovicka výstavu Karel Absolon s doprovodným programem Jak byl objevován Moravský kras. Protože žijeme v oblasti, odkud je do Moravského krasu co by kamenem dohodil, rozhodli jsme se pro návštěvu této expozice. Výstava poslouží jako motivační prvek pro všechny děti, které se do Moravského krasu chystají v květnu na školu v přírodě. Pojedeme na školu v přírodě aneb Putování po Moravském krasu Pokud máte rádi vycházky do přírody, sport, zábavu i legraci, vypravte se s námi do Moravského krasu. Od pondělí do pátku budeme z Rekreačního areálu Pod rozhlednou ve Veselici podnikat výlety do jeskyní, navštěvovat starobylé hrady, zámky, větrné mlýny, rozhledny a vyhlídky, věnovat se sportu (lukostřelbě, plavání, jízdě na koni, venkovním kuželkám, míčovým hrám ), přírodovědným aktivitám, rukodělným činnostem (netradičním výtvarným technikám), ale i zábavě (táborák s opékáním špekáčků, karneval, diskotéka, pyžamopárty, noční hra ) a učení. Děti budou mít stravování formou plné penze, pitný režim i možnost nakupování cukrovinek a nanuků přímo v rekreačním areálu. Pojedeme za poznáním, dobrodružstvím a zábavou. Tak neváhejte a jeďte s námi! J. Kiršnerová

7 Světem sportu Nejoblíbenější sportovní akcí pro žáky ročníku je lyžařský výcvikový kurz v Čenkovicích. Letos se ho zúčastnilo 11 dětí a 3 učitelé s odbornou kvalifikací pro výuku lyžování. Skupina byla ubytována vedle svahu na chatě spol. Voda a sport Svitavy. Primárním cílem kurzu bylo naučit úplné začátečníky základům sjezdového a běžeckého lyžování, u pokročilejších procvičit správnou techniku jízdy, podporovat u dětí radost ze sportu, z pohybu, rozvíjet vztah k přírodě a k horám. Výcvik vyvrcholil závodem ve slalomu, který měl u dětí mimořádný ohlas a zvládli ho všichni na výbornou. Součástí kurzu byly také odborné přednášky o lyžařské výzbroji a mazání, o nebezpečí na horách, o chování na sjezdovce, ale i o úrazech a poskytování první pomoci. Večery trávily děti hrami, soutěžemi, nechyběla ani maškarní diskotéka a videoprojekce. Na horách se střídalo slunečné počasí s mlhami, a tak se všichni mohli na vlastní kůži přesvědčit, že hory dovedou být krásné, ale i nebezpečné. Velký dík patří vedoucí CK K+M TOUR p. Věře Krejčí, která nám formou sponzorského daru poskytla dopravu v podobě mini autobusu, a děti se tak mohly těšit z pohodlné, nerušené jízdy až na místo. Lyžařský výcvik byl natolik úspěšný, že už se všichni těšíme na příští kurz. Lyžařský humor Kurz lyžování se skládá ze 3 částí: 1.připnout lyže, 2.pustit se ze svahu, 3.naučit se chodit o berlích. Když jsme jeli se školou na lyžařský výcvik, vážil jsem 35 kg. Když jsem se vrátil, měl jsem 40 kg. Pročpak? Měl jsem nohu v sádře. Kreslený vtip 2 turisté na horách vzdorují vánici, O horách mi nemluvte. 2 hodiny jsem ale marně. Už jsou zapadlí až po krk, čekal na grog, hodinu na vlek - jedině a sníh padá a padá. Jeden se obrátí sanitka přijela hned! K druhému: Myslím, že bernardýna S rumem se nedočkáme, je takové Psal mi strýček z Beskyd: Přijeď, počasí, že by člověk psa ven nevyhnal. je tady metr sněhu! A byl? Byl, ale čtvereční!

8 Sportování a pohybových aktivit si žáci naší školy v zimním období užívali nejen v rámci Tv. Snad nejvíce si pochvalovali bruslení na místním zimním stadionu. Bylo nutné zdolat nejen tkaničky a přezky na bruslích, ale i ostatní součást výstroje čepice, teplé ponožky a rukavice, které se nacházely často tam, kde neměly být. Žáci se učili jezdit na běžkách i sjezdových lyžích, chodili bobovat a sáňkovat. Začátkem nového kalendářního roku se všechny děti vypravily na zimní turistickou vycházku, aby se rozhlédly po zimní přírodě a zkontrolovaly, zda mají zvířátka v lese dostatek potravy. Na své si přišli i zapřisáhlí odpůrci pohybu, neboť o zábavu a legraci nebyla po cestě nouze. V případě nepříznivého počasí si žáci udržovali fyzickou kondici cvičením v tělocvičně a v posilovně. Věnovali se míčovým hrám, cvičení na nářadí, cvičení s náčiním, soutěžili ve družstvech, tančili při hudbě, cvičili zdravotní cviky a relaxovali. O velké přestávce mají starší žáci možnost zahrát si stolní tenis se chlapci z vyšších tříd za doprovodu pana ředitele zúčastnili turnaje ve florbalu v Blansku mělo pětičlenné družstvo žáků 2. stupně ZŠP možnost vyzkoušet svoji kondici, pohotovost a zručnost na soutěži DYS-KO- HRY, kterou pořádala PPP Boskovice ve venkovním areálu naší školy. Stejný den žáci nižšího i vyššího stupně využili příležitosti přesvědčit se, jak důležitá a náročná je práce dopravní policie. Akce s názvem Zastav se a přemýšlej na náměstí v Boskovicích měla preventivní charakter a varovala před zbytečnými úrazy a nehodami v silničním provozu. Dopravní výchova bude pokračovat v dubnovém a květnovém termínu jízdami zručnosti, na nichž předvedou žáci svoji obratnost při jízdě na kole i koloběžce a znovu si zopakují, jak důležité je znát základy 1. pomoci se zájemci z řad dětí i učitelů zúčastní Běhu za sedmizubým hřebenem. Běh je určen také pro rodinné příslušníky a pro všechny, kdo rádi rekreačně sportují a baví se. D. Žáčková, učitelka Tv

9 Na cestu Vybarvi obrázek podle následujících pravidel: 1=šedá, 2=červená, 3=zelená, 4=oranžová, 5=modrá,6=žlutá

10 Pracujeme v dílnách V rámci předmětu pracovní činnosti jsme se v jarních měsících učili pracovat s různými materiály. Nejprve proběhlo seznámení se základními druhy, potom ukázka jejich zpracování tedy dělení, opracování a konečná úprava. První místo patřilo nejrozšířenějšímu materiálu, a to dřevu. Tento stále vzácnější přírodní materiál jsme se učili řezat, brousit a spojovat. Vyrobili jsme dřevěnou krabičku. Při zvažování účelu, k jakému má krabička sloužit, jsme se rozhodli pro netradiční konečnou úpravu - polepení plstí. Výsledkem byla šperkovnice. Blížící se jaro, a s tím související práce na záhonech, nás motivovaly k práci s plastem. Každý z nás si vyrobil z umělé hmoty jmenovku k popsání rostlinek vysetých na záhonek. A co se trošku pobavit a současně potrápit se železem? Vzali jsme si svařovací drát a učili jsme se ho navinout na kulatinu, což byla základní průprava k další práci. Když jsme to všichni zvládli, ze dvou kulatin menšího průměru jsme si vyrobili hlavolam. P. Bránský, učitel Pč Jaro na zahrádce Jen co se trochu oteplilo a začalo svítit do oken tříd sluníčko, už jsme se těšili, že začneme po zimě opět pracovat na zahradě. Nejprve jsme se převlékli do pracovního oblečení a pak už hurá ven! Někteří z nás hrabali trávníky, jiní vyhrabávali staré listí pod stromy, ostatní odváželi listí a trávu na kolečkách ke kompostu. Sbírali jsme staré větve a pálili je na veliké hromadě. O přestávce jsme trochu lenošili na lavičkách a vyhřívali se na sluníčku. Vedle skleníků na nás čekají naše záhony. Každá třída zde má svoje políčko. Nejdříve si záhonek připravíme, a potom zasejeme semínka. Letos budeme pěstovat hrášek a ředkvičky. Musíme je ale pravidelně zalévat a odstraňovat plevel. Když se budeme o semínka a později o rostlinky dobře starat, určitě si před velkými prázdninami pochutnáme na sladkém hrášku i zdravých ředkvičkách. I. Růžičková, učitelka Pč

11 Malování na počítači V letošním roce se naši žáci poprvé zúčastnili mezinárodní soutěže Pod modrou oblohou, která se vyznačuje propojením výtvarné výchovy a práce s počítačem. Soutěž je pořádána pod záštitou firem Microsoft a OR-CZ, spol. s r.o. Děti při vlastní tvorbě spojují svůj vnitřní prožitek, své myšlení s výtvarným pohledem zpracovaném v základním programu Malování operačního systému Windows. Tím prokazují nejen výtvarné nadání, ale i svoji dovednost v práci na PC. Školy zasílají výtvarné práce v tištěné i elektronické podobě (http://www.mtrebova.cz/aktuality/4- rocnik-mezinarodni-vytvarne-souteze-pod-modrou-oblohou-ma-sveviteze) Přestože se soutěže účastní převážně žáci tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, letošní téma Radost, oslovilo i naše žáky, kteří se dle svých znalostí a schopností zhostili úkolu nadmíru zdařile. Kategorie jsme si upravili dle našeho spektra žáků, a to na: I. (3. 5. ročník), II. (6. 7. ročník), III. (8. 9. ročník). Porota složená z třídních učitelů a učitelů výtvarné výchovy ohodnotila výsledky žáků jednotlivých kategorií takto: I. (3. 5. ročník) 1. místo - Veronika Maňoušková 2. místo - Radek Tokár 3. místo - Pavel Parči II. ( ročník) 1. místo Jan Syka 2. místo - David Švadlenka práce A. Chládkové 3. místo - Zdeněk Hrdý III. ( ročník) 1. místo Anna Chládková 2. místo - Julie Svobodová 3. místo - Dana Pivodová 4. Jako nejlepší ze všech byla vybrána práce Aničky Chládkové. P. Janík, učitel informatiky

12 Kam po ukončení školní docházky Do poloviny března se mělo 9 žáků naší základní školy praktické a 3 žáci základní školy speciální možnost rozhodnout, kam budou směřovat jejich kroky po ukončení povinné školní docházky. Na zvolené školy odeslali přihlášky. Dle požadavků zákonných zástupců byla výchovná poradkyně nápomocná při jejich vyplnění. Někteří žáci budou konat přijímací pohovor, jiní budou přijati na základě svých studijních výsledků v posledních dvou ročnících. Největší zájem je o studium v Praktické škole jednoleté v Boskovicích, dále o učební obor cukrářka, jedna žákyně se hlásí do učebního oboru kadeřnice. M. Stloukalová Z činnosti Praktické školy jednoleté V zimním období jsme se kromě českého jazyka, matematiky a dalších vyučovacích předmětů věnovali hlavně domácím pracím. Co jsme se naučili teoreticky, snažili jsme se zvládnout i prakticky. Učili jsme se vybírat a správně používat některé čisticí prostředky, obsluhovat pračku, věšet a žehlit prádlo, přišívat knoflíky, s pomocí jsme zkoušeli šít na šicím stroji Nejoblíbenější prací však zůstává vaření, pečení, stolování, příprava oslav jmenin a narozenin. Společně s ostatními žáky se účastníme všech akcí v naší škole, např. projektového dne na téma Agresivita a násilí, projektu Zdravý životní styl a kultura stolování, pěvecké soutěže Do-re-mi, literárních i výtvarných soutěží apod. A když přišlo jaro? Na zahradě jsme si připravili záhony, na které jsme zaseli mrkev, petržel, ředkvičku a hrášek. Dokonce již máme nasázenou cibulku. Ve třídě na okně pěstujeme přísadu květin. A ještě něco nového je u nás ve třídě. Máme novou spolužačku Vendulku. Přejeme si, aby se jí tu s námi líbilo! Škola hrou Tak jako každý rok jsme před jarními prázdninami připravili pro své mladší kamarády ze základní školy speciální a z ročníku základní školy praktické zábavné dopoledne s názvem Škola hrou. Žáci soutěžili ve sportovních disciplínách a zručnosti, ve zpěvu, poznávali zvířátka a rostliny, Znovu jsme se všichni přesvědčili, že ve škole si můžeme hrát, bavit se a přitom se i učit. Pochvalu si zasloužili všichni. Ale místo jedniček se v této škole rozdávala sladká odměna. M. Stloukalová, J. Kovářová a žáci PrŠJ

13 Maškarní ples Na maškarním plese se sešly vždy tři děti se stejnou maskou. Na cedulích nesou čísla, která jsou v řadě za sebou. Podívej se na číslici uprostřed a napiš doleva číslici, která patří v řadě před ni, a doprava číslici, která patří za ni. Obrázek k úkolu

14 Internát Pobyt dětí na internátu byl i ve 3. čtvrtletí zpestřen řadou zajímavých činností. Pokračovali jsme v plnění úkolů celoroční hry Staré pověsti české společně jsme si četli další pověsti, pokusili se o dramatizaci pomocí vlastnoručně vyrobených loutek a jednoduchého strunného hudebního nástroje, prstových stínů a sklenic s vodou. Se zimním obdobím se děti rozloučily nácvikem pohádky O koblížkovi. Pohádku se řádně naučily, na obličej si vyrobily masky zvířátek. Nezapomněly ani na výrobu krásného koblížka. Sice nebyl upečený, ale přesto byl kulaťoučký a voňavý. Po divadelním představení vypukl malý karneval. Při hudbě se děti vyskotačily, nechybělo ani malé občerstvení. A je tu jaro. Internát máme jarně vyzdobený. Na vycházkách děti pozorují změny v přírodě. Hrají hry na školním hřišti a na zahradě. Na záhonek vysely hrášek a ředkvičku. Opakují si, jak se chovat v přírodě i na ulici, chování malého cyklisty. Jednou z nejhezčích jarních vycházek byla vycházka k zámečku Lhota Rapotina, které se zúčastnil také pan Pitner, který vykonával na internátě praxi. Cestou zahrádkářskou kolonií děti poznávaly jarní květinky a v lese jednotlivé druhy stromů. Zopakovaly si i to, jak se v lese mají chovat. Hrály hry, povídaly si a měly možnost se volně proběhnout. V měsíci dubnu si před odchodem na velikonoční prázdniny upečeme beránka a chlapci si upletou pomlázku z vrbových proutků. Duben zakončíme výrobou a pálením čarodějnic. M. Hejlová a J. Kovářová děti z internátu Omalovánka My dvě malá kuřátka, jsme slepičí děťátka. Letos jaro vítat jdeme, dost se při tom nasmějeme.

15 Okénko koordinátora primární prevence rizikového chování u žáků Co se dělo ve III. čtvrtletí v oblasti prevence nežádoucích projevů chování? V jednotlivých měsících jsme se věnovali následujícím tématům: únor Alkohol a kouření březen Netolismus a gambling duben Syndrom týraných a zneužívaných dětí Dne v naší škole proběhl projektový den pod názvem Agresivita a násilí kolem nás. Součástí projektu byl workshop pod vedením okresní metodičky prevence I. Cvrkalové. Projekt v rozsahu 4 vyučovacích hodin probíhal v následujících blocích: práce s pracovním listem, násilí v literatuře a filmu, komiks o násilí v rodině + diskuse, nechyběly tematické hry s prvky dramatické výchovy. Koncem března se uskutečnil v naší škole projekt na téma Zdravý životní styl a kultura stolování, který byl realizován v teoretické i praktické rovině. J. Nárožná koordinátor primární prevence rizikového chování u žáků 3 dopravní značky Dopravní omalovánka Honza říká Dorotce: U přechodu pro chodce stojí značky z obou stran, na nich kráčí černý pán. Jak ho řidič uvidí, dává pozor na lidi.

16 Okénko koordinátora environmentální a zdravotní výchovy Ve 3. čtvrtletí tohoto školního roku se věnujeme ekologické výchově v rámci ŠVP i při samostatných akcích z doplňujícího celoročního plánu EVVO. Jednotlivé třídy pokračovaly v realizaci celoškolního a celoročního projektu Čtvero ročních období následujícími tématy: Leden - Zvířátka v zimě Únor - Ptáci v zimě Březen - Poslové jara Duben - Rostliny se probouzejí. V únoru a v březnu jsme navázali na již zavedenou aktivitu z předchozích let. Jedná se o využití odpadních materiálů k výrobě různých dekoračních předmětů. Žáci pracovali s pet lahvemi, vršky od pet lahví, plastovými obaly od potravin, kartonem, starým papírem, novinami apod. Tak vznikla třeba zajímavá postavička tučňáka, mořské chobotnice, obrázek z vršků od pet lahví, tužkovník ze staré plechovky a další. S těmito výrobky se žáci navzájem pochlubili na malé výstavce v chodbě školy. V měsíci dubnu se celá příroda probouzí k životu. A my jsme si o tom povídali a změny sledovali i pod odborným vedením. Ve čtvrtek 14. dubna totiž vyrazila skupina asi 20 dětí do Brna, kde probíhal výukový program s názvem Nech brouka žít. Toto téma jsme vybrali z bohaté nabídky organizace Lipka, zabývající se environmentální výchovou a vzděláváním. Děti se dozvěděly nové informace a zajímavosti ze života hmyzu a pavoukovců. I nadále třídíme odpad a sbíráme starý nepotřebný papír. K dubnovému termínu jsme nasbírali celkem 898 kilogramů. Na konci dubna si připomeneme Den Země, a to společnou vycházkou do přírody, spojenou s jednoduchým vědomostním kvízem. V oblasti zdravotní výchovy se budeme v jarních měsících věnovat nácviku bezpečného chování v přírodě i ve městě, zaměříme se na prevenci úrazů i poskytování 1. pomoci v praxi. Součástí těchto aktivit bude také opakování pravidel silničního provozu a jízda zručnosti na školním hřišti. J. Hrnčířová koordinátor EVVO

17 MŠ Jihomoravské dětské centrum specializované péče Únor Zimní zpívání (odpoledne s kytarou a oblíbenými písničkami) Naše zahrada (výtvarná soutěž) Ptáčci v zimě (kolektivní textilní koláž) Březen Masopustní rej (výroba masek a karneval) Usínání s pohádkami (večerní vyprávění pohádek) Když se budí jaro (pracovní tvoření z odpadních materiálů) Duben Oslavy Velikonoc (tradice, zvyky) Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko (soutěž ve zpěvu písniček s jarní tematikou) Vycházka do jarní přírody A zase přišlo jaro I děti ze třídy MŠ v JDC se již rády rozloučily se zimou a začaly se těšit na jaro. Sněhuláky a krmítka pro ptáčky, které jsme společně v průběhu zimního období vyráběli, tak postupně vystřídala sluníčka s hřejivými paprsky a první jarní kytičky, např. sněženky, bledulky, fialky, petrklíče i sasanky. Napřed jsme si ale zatancovali na masopustním karnevalu ve vlastnoručně vyrobených maskách. Mnohým z nás se podařilo tak změnit svoji podobu, že jsme byli téměř k nepoznání. Čas rychle utíká a už tu budou svátky jara Velikonoce, a proto bylo třeba vyset obilí, abychom si je mohli ozdobit postavičkami kuřátek a zajíčků, vyrobených z papíru, textilu, kartonových ruliček a špejlí. Vždyť jaro je spojeno nejen s probouzením přírody, ale i s mláďátky. Samozřejmě nesmějí chybět ani vajíčka! Ale ne ledajaká. Děti je vybarvovaly barvičkami, zdobily kousky barevného papíru, bramborová tiskátka ve tvaru velikonočních vajec otiskovaly do nakreslené ošatky. Až zazní slova velikonoční říkanky Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný budeme mít co podávat. Do MŠ při JDC už mohou Velikonoce přijít! J. Nejezová a J. Chlubná učitelky MŠ

18 Slepice a vejce Na první pohled vypadají obrázky slepic stejně. Náš malíř ale přesto u každé provedl nějakou drobnou změnu. Najdi ji.

19 Třída MŠ při nemocnici Únor Rozhovory v rámci EVVO: Co dělají zvířátka v zimě? Která spí? Čím se v zimě živí? Kdo se o ně stará? Proč jim pomáháme?... Ledovánky práce s anilinovými barvami a solí Zpěv písní pro radostnou náladu Zvířátka v lese koláž kombinovaná s kresbou tuší Věneček z vloček, Sněhulák, Tučňáci společná výtvarná činnost dětí Březen Dlaně haptická hra Zpěv písní pro radostnou náladu Odpadní materiály přednáška v rámci EVVO Probouzení jara společná práce dětí při hudbě (koláž) Proč jsou pro nás důležité lesy, stromy, voda? beseda Vítání jara hry na rozvoj fantazie a představivosti Duben Zpěv jarních písniček pro navození radostné nálady Velikonoční jarmark Jarní strom společná výtvarná práce dětí v rámci EVVO Den Země ekologické hry a soutěže Jarní kytička výtvarná práce s pohádkou Třída plná pohody pantomima se jmény Omalovánka

20 Naším hlavním cílem je, abychom dětem pobyt v nemocnici co nejvíce zpříjemnily. Organizace práce s dětmi ve třídě MŠ se každý den přizpůsobuje momentální situaci, zdravotnímu a psychickému stavu dětí a lékařským zákrokům. Zaměřujeme se na krátkodobé plánování, motivaci k činnostem, improvizaci. Prvořadým úkolem je adaptace každého dítěte, vytvoření pohodové atmosféry ve třídě MŠ. Pro malé pacienty je denně připraven pestrý program. V zimních měsících si děti osvojovaly poznatky o těle a zdraví, zdravé životní návyky v rámci projektu,,chráním si své zdraví. Děti se seznamovaly s novými výtvarnými a pracovními technikami: vytvářely,,ledovánky, vyráběly sněhuláky, vločky, malovaly zimní hry a sporty... Vytvořily koláže,,procházka přírodou,,,zvířátka v lese. V rámci environmentální výchovy se děti seznamovaly s přírodou, okolím a světem kolem nás. Společně jsme si zazpívali písničky pro radostnou náladu a tělíčko protáhli jógovými cviky. S přicházejícím jarem začínáme pozorovat probouzející přírodu, barevnost a rozmanitost tvarů a zvuků, vznik nového života - mláďata. Seznamujeme děti s tradicemi a zvyky Velikonoc prostřednictvím básniček, literatury, vlastních činností. Děti vyrábí velikonoční dekorace, pracují s přírodními materiály. S dětmi malujeme a spoluvytváříme obrázkovou výzdobu a krásné koláže, které zdobí prostředí třídy MŠ a nástěnky na chodbách dětského oddělení v I. i II. patře nemocnice. R. Petrů, J. Nejezová, J. Chlubná učitelky MŠ Velikonoční bludiště

21 Bludiště Za pomlázkou! Nakreslete, co všechno jste si vykoledovali:

22 Jaro v Betany Všichni se už radujeme z příchodu jara a po zimě se nám příliš nestýská. I když i ta má své kouzlo a zažili jsme také mnoho pěkného. V lednu k nám přišel harmonikář, hrál nám a zpívali jsme s ním písničky, které jsme znali. Harmoniku si sám opravil, byla původně velmi poškozená. Slíbil nám, že opět přijde a naučí nás některé hezké staré písničky, které neznáme. V lednové canisterapii jsme se učili vodit psa na vodítku, česat ho, připínat mu obojek a podávat mu odměnu. Dověděli jsme se, co vše pes potřebuje a jak se o něho má správně pečovat. Mít psa je velká radost a také odpovědnost, protože je na nás závislý a potřebuje správnou výchovu, lásku a péči. Studentské divadlo Mrazík nás pobavilo a rozesmálo, sami jsme Mrazíka jednou také hráli a ještě teď si někteří vzpomínali na své role, písně, texty a kostýmy. V březnu jsme se šli podívat do Skleníku na výstavu obrazů. Další výstava, tentokrát v Muzeu Boskovicka, nás doslova nadchla. Jmenovala se Ponorka Viktoria a byly na ní vystaveny plastiky z různých materiálů. Divili jsme se, co všechno se dá použít na výtvarné dílo. Nyní, když je pěkné počasí, chodíme do jarní přírody a pozorujeme změny, které vidíme u potoka, v lese, na stromech a v trávě. U oveček, které se pasou v ohradě blízko Betany, skotačí mnoho malých jehňátek, jsou pořád veselá a vždycky nás pohled na ně potěší. Také se připravujeme na Velikonoce, o kterých nám poutavě vyprávěl na besedě pan Koutník a malujeme obrázky do výtvarných soutěží. Těšíme se na jarní výlety a vše nové, co nám jaro přinese. L.Turečková a M. Švábová děti z Betany Omalovánka

23 Vejce pěkně malované, též mazance vypékané, řehtačky a mrskanice i štamprlka slivovice. Tak se svátky jara slaví, ať jsme veselí a zdraví. Krásné Velikonoce vám přejí děti a zaměstnanci MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice. Omalovánka

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Č.j.: 114/2014 Vypracovala: Mgr. Karla Marešová Výroční

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Z á k l a d n í š k o l a T ř e m o š n i c e Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZŠ Třemošnice, Internátní 217 zskola@tremosnice.cz OBSAH Činnost školy 3 Učební plán školního roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ 582 73 tel.: 569 621 522, fax: 569 626 422, e-mail: ddnv@chot.cz, IČO: 70155861 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012... schválila: Etela Coufalová, ředitelka

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

z v n e k školní rok 2008/2009

z v n e k školní rok 2008/2009 sedmnáctý s v i b i c k ý z v n e k školní rok 2008/2009 Děkujeme sponzorům: TORAS Marketing, s. r. o. Čapkova 13/12 737 01 Český Těšín MONT Karviná, a. s. Areál EDě, č. p. 1260 736 71 Dětmarovice Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne: 18. 9. 2014 OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY www.zsvysluni.cz Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 SESTAVILA: PAEDDR. DAGMAR BISTRÁ OBSAH Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2011-2012 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2011... 6 Slavnostní uvítání prvňáčků... 7 Adaptační kurz 1. ročníků... 7 Návštěva ze zahraničí... 8 Říjen 2011...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více