Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví."

Transkript

1 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ jarní číslo (ročník 8, číslo 3) Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. (omalovánka)

2 Kulturní a společenské akce Hraní nás baví Tento jednodenní projekt proběhl v naší škole začátkem kalendářního roku. Zúčastnili se ho žáci nižšího stupně ZŠP a žáci ZŠS. V tělocvičně se děti pořádně zapotily při plnění různých úkolů a protáhly své tělo při sportovních hrách. Všichni se snažili plnit úkoly co nejsvědomitěji, aby stáli na stupni vítězů. Projekt Zdravý životní styl, kultura stolování Poslední týden v měsíci březnu byl na naší škole věnovaný projektovému vyučování. Probíhal projekt Zdravý životní styl, kultura stolování. Každý den jsme se zaměřili na různé oblasti ze zdravé výživy. V jednotlivých předmětech jsme teoreticky probírali daná témata a získané vědomosti jsme potom procvičili prakticky. Každá třída si nachystala jednoduchý pokrm a společně jej potom prezentovala ve školní jídelně, kde probíhala i praktická ukázka správného stolování. Výtvarné soutěže Každým rokem se žáci naší školy zúčastňují různých výtvarných soutěží. Ani v letošním roce tomu není jinak. V březnu jsme odeslali výtvarné práce některých žáků do Prahy, kde nás reprezentovaly ve výtvarné soutěži Zahrádka v květech očima dětí. Tuto soutěž pořádá Český svaz zahrádkářů. Pěvně věříme, že nás ocenění nemine. Pravidelně se zapojujeme do soutěže, kterou pořádají Sociální služby Šebetov. Tentokrát bylo zvoleno velmi netradiční téma - Úžasné vynálezy starých časů. Jsme zvědaví, jakými nápady a výtvarnými technikami nás žáci překvapí a jak se jim jejich dílka podaří. Uzávěrka soutěže je koncem dubna a potom budou práce zaslány k vyhodnocení do Šebetova. A jaké aktivity máme naplánované na duben? Všechny třídy a chodby školy jsou vyzdobeny výkresy našich žáků s jarní tematikou. V prostorách před ředitelnou právě probíhá velikonoční výstavka, věnovaná nejkrásnějším svátkům v roce. Děti se mohou zapojit také do výtvarné soutěže na téma Jaro kolem nás. Jejich výrobky i výkresy jsou krásnou dekorací i příjemným potěšením pro všechny, kdo zavítají do naší školy.

3 Návštěva Městské knihovny v Boskovicích Žáci nižšího stupně ZŠP, žáci ZŠS a PrŠ navštívili 7.4 a městskou knihovnu, kde se zúčastnili besedy na téma Velikonoce. Dozvěděli se, jaké se dodržují o Velikonocích zvyky a tradice, plnili různé úkoly a vyhledávali správné odpovědi na otázky. Seznámili se s pravidly, která musí dodržovat při půjčování knih, mohli si prohlédnout zajímavé literární novinky. Žáci vyššího stupně zavítali do knihovny v rámci exkurze, zaměřené na práci s katalogy a internetem. Naučili se objednávat knihy pomocí meziknihovní výpůjční služby a pracovat s výtisky ze skladů, určenými pouze pro práci ve studovně. Děkujeme pracovníkům městské knihovny za ochotu a vstřícnost. Ivana Staffová Vítání jara v Městském středisku sociálních služeb v Boskovicích Ve středu 13. dubna se žáci MŠ, ZŠ a PrŠ v Boskovicích vypravili se svými učiteli za babičkami a dědečky do MSSS, aby společně oslavili příchod prvních jarních dnů a blížící se velikonoční svátky. A jak? Přece hezkými písničkami, veselými básničkami a jarními tanečky, které tančili již naši předkové a které se pro svoji oblibu dochovaly do dnešních dnů. Recitační pásmo bylo věnováno symbolům Velikonoc, jako jsou např. pomlázka, mazanec, beránek, zajíček, vajíčko, zlatý déšť aj. Pozorný posluchač se mohl dozvědět něco o jejich původu i krajových variantách. Nechyběly básně o sluníčku, prvních květinách a mláďátkách. A protože se na jaře probouzejí prameny studánek, součástí vystoupení byly také písničky o životodárné síle vody, bez které by nebyla vláha ani úroda. Na jaře se vydávali do světa potulní vandrovníci, řemeslníci i muzikanti, hráli na hudební nástroje a rozdávali dobrou náladu všude tam, kam přišli. Také děti využili při svém vystoupení orffovské nástroje, na které se při zpěvu doprovázely. Není divu, že se při známých melodiích rozezpívali i mnozí senioři. Děti předaly babičkám a dědečkům jarní přáníčka, perníková vajíčka a dárečky z keramiky. Odměnou za pěkné vystoupení jim byl velký potlesk a sladká odměna. Na závěr děti popřály všem obyvatelům i zaměstnancům MSSS v Boskovicích spoustu báječných a skvělých jarních dnů, hodně sluníčka, které je zdrojem nových sil i zdraví na celý kalendářní rok, a mnoho chvil, strávených v pohodě, klidu a dobré náladě. Vždyť máj - lásky čas - již klepe na dveře!

4

5 DO-RE-MI S příchodem prvních jarních dnů se v naší škole konal 3. ročník pěvecké soutěže DO-RE-MI. Před zraky obecenstva z řad žáků, zaměstnanců školy i rodičů se představilo téměř 30 soutěžících, kteří reprezentovali svoje třídy pěveckými čísly i tanečními kreacemi. Tříčlenná porota pozorně sledovala jednotlivá vystoupení a přidělovala body od 1 do 5, na výsledném hodnocení se podílelo také publikum. V silné konkurenci se na 1. místě s počtem 20 bodů umístily děti z I. třídy ZŠS, Martin Knídl z II. třídy ZŠS, kolektiv žáků ze IV. a V. třídy ZŠP, pěvecké trio ze 6. ročníku ZŠP, sólista David Kadlec ze 7. ročníku ZŠP, zpěvačka Anna Kočí z 8. ročníku ZŠP a duo Tomáš Hasoň + Jan Konečný z PrŠJ. Druhé místo obsadily odvážné dívky Sabrina Číčová z I. třídy ZŠS a Maruška Charvátová z II. třídy ZŠS, které získaly po 15 bodech. Třetí místo si vyzpívalo duo Renata Kočí a Michaela Maňoušková ze VII. třídy ZŠP, kterým porota přidělila 13 bodů. Odměnou všem soutěžícím byly kromě radosti z úspěšného vystoupení také diplomy, sladké a věcné ceny, obecenstvo odcházelo s pocitem příjemně stráveného odpoledne při pěkných písničkách a tanečních vystoupeních. Všem soutěžícím blahopřejeme a těšíme se na další ročník DO-RE-MI. Jarní literární soutěž V měsíci březnu se uskutečnil v naší škole 3. ročník jarní literárněvýtvarné soutěže. Zúčastnili se ho žáci všech tříd ZŠP a žáci PrŠJ. Děti z nižšího stupně skládaly básně společnými silami za pomoci paní učitelek. Téma Jaro je tady dýchalo na pozorného čtenáře z jejich textů i obrázků. Žáci vyššího stupně a PrŠJ se pokusili o literární zpracování tématu Máj lásky čas. Svoje texty o touze, přátelství, šťastné lásce i zklamání výtvarně doprovodili malbami i kolážemi. Na vyhodnocení soutěže se podíleli učitelé českého jazyka, sladkou odměnu si zasloužili všichni začínající básníci. Dílka byla vystavena na nástěnce vedle hudebny. Je potěšující, že se někteří žáci věnují tvůrčímu psaní jako svému koníčku i mimo tuto soutěž.

6 DYS-KO-HRY Víte, co se skrývá pod tímto zašifrovaně vyhlížejícím názvem? Olympiáda, určená pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, kterou pořádala OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice. 8. dubna se konal již IV. ročník této soutěže, a to na půdě naší školy. Olympiády se účastnila 5-členná družstva, vyslaná ze základních škol Boskovicka i Blanenska. Naši školu vzorně reprezentovali žáci vyššího stupně ZŠP: A. Chládková, T. Koudelková, N. Trávníčková, J. Tauber a Š. Zedníček. Děkujeme všem zaměstnancům boskovické PPP za výbornou organizaci a příjemně strávený jarní den. Navštívíme muzeum Na konec dubna připravuje Muzeum Boskovicka výstavu Karel Absolon s doprovodným programem Jak byl objevován Moravský kras. Protože žijeme v oblasti, odkud je do Moravského krasu co by kamenem dohodil, rozhodli jsme se pro návštěvu této expozice. Výstava poslouží jako motivační prvek pro všechny děti, které se do Moravského krasu chystají v květnu na školu v přírodě. Pojedeme na školu v přírodě aneb Putování po Moravském krasu Pokud máte rádi vycházky do přírody, sport, zábavu i legraci, vypravte se s námi do Moravského krasu. Od pondělí do pátku budeme z Rekreačního areálu Pod rozhlednou ve Veselici podnikat výlety do jeskyní, navštěvovat starobylé hrady, zámky, větrné mlýny, rozhledny a vyhlídky, věnovat se sportu (lukostřelbě, plavání, jízdě na koni, venkovním kuželkám, míčovým hrám ), přírodovědným aktivitám, rukodělným činnostem (netradičním výtvarným technikám), ale i zábavě (táborák s opékáním špekáčků, karneval, diskotéka, pyžamopárty, noční hra ) a učení. Děti budou mít stravování formou plné penze, pitný režim i možnost nakupování cukrovinek a nanuků přímo v rekreačním areálu. Pojedeme za poznáním, dobrodružstvím a zábavou. Tak neváhejte a jeďte s námi! J. Kiršnerová

7 Světem sportu Nejoblíbenější sportovní akcí pro žáky ročníku je lyžařský výcvikový kurz v Čenkovicích. Letos se ho zúčastnilo 11 dětí a 3 učitelé s odbornou kvalifikací pro výuku lyžování. Skupina byla ubytována vedle svahu na chatě spol. Voda a sport Svitavy. Primárním cílem kurzu bylo naučit úplné začátečníky základům sjezdového a běžeckého lyžování, u pokročilejších procvičit správnou techniku jízdy, podporovat u dětí radost ze sportu, z pohybu, rozvíjet vztah k přírodě a k horám. Výcvik vyvrcholil závodem ve slalomu, který měl u dětí mimořádný ohlas a zvládli ho všichni na výbornou. Součástí kurzu byly také odborné přednášky o lyžařské výzbroji a mazání, o nebezpečí na horách, o chování na sjezdovce, ale i o úrazech a poskytování první pomoci. Večery trávily děti hrami, soutěžemi, nechyběla ani maškarní diskotéka a videoprojekce. Na horách se střídalo slunečné počasí s mlhami, a tak se všichni mohli na vlastní kůži přesvědčit, že hory dovedou být krásné, ale i nebezpečné. Velký dík patří vedoucí CK K+M TOUR p. Věře Krejčí, která nám formou sponzorského daru poskytla dopravu v podobě mini autobusu, a děti se tak mohly těšit z pohodlné, nerušené jízdy až na místo. Lyžařský výcvik byl natolik úspěšný, že už se všichni těšíme na příští kurz. Lyžařský humor Kurz lyžování se skládá ze 3 částí: 1.připnout lyže, 2.pustit se ze svahu, 3.naučit se chodit o berlích. Když jsme jeli se školou na lyžařský výcvik, vážil jsem 35 kg. Když jsem se vrátil, měl jsem 40 kg. Pročpak? Měl jsem nohu v sádře. Kreslený vtip 2 turisté na horách vzdorují vánici, O horách mi nemluvte. 2 hodiny jsem ale marně. Už jsou zapadlí až po krk, čekal na grog, hodinu na vlek - jedině a sníh padá a padá. Jeden se obrátí sanitka přijela hned! K druhému: Myslím, že bernardýna S rumem se nedočkáme, je takové Psal mi strýček z Beskyd: Přijeď, počasí, že by člověk psa ven nevyhnal. je tady metr sněhu! A byl? Byl, ale čtvereční!

8 Sportování a pohybových aktivit si žáci naší školy v zimním období užívali nejen v rámci Tv. Snad nejvíce si pochvalovali bruslení na místním zimním stadionu. Bylo nutné zdolat nejen tkaničky a přezky na bruslích, ale i ostatní součást výstroje čepice, teplé ponožky a rukavice, které se nacházely často tam, kde neměly být. Žáci se učili jezdit na běžkách i sjezdových lyžích, chodili bobovat a sáňkovat. Začátkem nového kalendářního roku se všechny děti vypravily na zimní turistickou vycházku, aby se rozhlédly po zimní přírodě a zkontrolovaly, zda mají zvířátka v lese dostatek potravy. Na své si přišli i zapřisáhlí odpůrci pohybu, neboť o zábavu a legraci nebyla po cestě nouze. V případě nepříznivého počasí si žáci udržovali fyzickou kondici cvičením v tělocvičně a v posilovně. Věnovali se míčovým hrám, cvičení na nářadí, cvičení s náčiním, soutěžili ve družstvech, tančili při hudbě, cvičili zdravotní cviky a relaxovali. O velké přestávce mají starší žáci možnost zahrát si stolní tenis se chlapci z vyšších tříd za doprovodu pana ředitele zúčastnili turnaje ve florbalu v Blansku mělo pětičlenné družstvo žáků 2. stupně ZŠP možnost vyzkoušet svoji kondici, pohotovost a zručnost na soutěži DYS-KO- HRY, kterou pořádala PPP Boskovice ve venkovním areálu naší školy. Stejný den žáci nižšího i vyššího stupně využili příležitosti přesvědčit se, jak důležitá a náročná je práce dopravní policie. Akce s názvem Zastav se a přemýšlej na náměstí v Boskovicích měla preventivní charakter a varovala před zbytečnými úrazy a nehodami v silničním provozu. Dopravní výchova bude pokračovat v dubnovém a květnovém termínu jízdami zručnosti, na nichž předvedou žáci svoji obratnost při jízdě na kole i koloběžce a znovu si zopakují, jak důležité je znát základy 1. pomoci se zájemci z řad dětí i učitelů zúčastní Běhu za sedmizubým hřebenem. Běh je určen také pro rodinné příslušníky a pro všechny, kdo rádi rekreačně sportují a baví se. D. Žáčková, učitelka Tv

9 Na cestu Vybarvi obrázek podle následujících pravidel: 1=šedá, 2=červená, 3=zelená, 4=oranžová, 5=modrá,6=žlutá

10 Pracujeme v dílnách V rámci předmětu pracovní činnosti jsme se v jarních měsících učili pracovat s různými materiály. Nejprve proběhlo seznámení se základními druhy, potom ukázka jejich zpracování tedy dělení, opracování a konečná úprava. První místo patřilo nejrozšířenějšímu materiálu, a to dřevu. Tento stále vzácnější přírodní materiál jsme se učili řezat, brousit a spojovat. Vyrobili jsme dřevěnou krabičku. Při zvažování účelu, k jakému má krabička sloužit, jsme se rozhodli pro netradiční konečnou úpravu - polepení plstí. Výsledkem byla šperkovnice. Blížící se jaro, a s tím související práce na záhonech, nás motivovaly k práci s plastem. Každý z nás si vyrobil z umělé hmoty jmenovku k popsání rostlinek vysetých na záhonek. A co se trošku pobavit a současně potrápit se železem? Vzali jsme si svařovací drát a učili jsme se ho navinout na kulatinu, což byla základní průprava k další práci. Když jsme to všichni zvládli, ze dvou kulatin menšího průměru jsme si vyrobili hlavolam. P. Bránský, učitel Pč Jaro na zahrádce Jen co se trochu oteplilo a začalo svítit do oken tříd sluníčko, už jsme se těšili, že začneme po zimě opět pracovat na zahradě. Nejprve jsme se převlékli do pracovního oblečení a pak už hurá ven! Někteří z nás hrabali trávníky, jiní vyhrabávali staré listí pod stromy, ostatní odváželi listí a trávu na kolečkách ke kompostu. Sbírali jsme staré větve a pálili je na veliké hromadě. O přestávce jsme trochu lenošili na lavičkách a vyhřívali se na sluníčku. Vedle skleníků na nás čekají naše záhony. Každá třída zde má svoje políčko. Nejdříve si záhonek připravíme, a potom zasejeme semínka. Letos budeme pěstovat hrášek a ředkvičky. Musíme je ale pravidelně zalévat a odstraňovat plevel. Když se budeme o semínka a později o rostlinky dobře starat, určitě si před velkými prázdninami pochutnáme na sladkém hrášku i zdravých ředkvičkách. I. Růžičková, učitelka Pč

11 Malování na počítači V letošním roce se naši žáci poprvé zúčastnili mezinárodní soutěže Pod modrou oblohou, která se vyznačuje propojením výtvarné výchovy a práce s počítačem. Soutěž je pořádána pod záštitou firem Microsoft a OR-CZ, spol. s r.o. Děti při vlastní tvorbě spojují svůj vnitřní prožitek, své myšlení s výtvarným pohledem zpracovaném v základním programu Malování operačního systému Windows. Tím prokazují nejen výtvarné nadání, ale i svoji dovednost v práci na PC. Školy zasílají výtvarné práce v tištěné i elektronické podobě (http://www.mtrebova.cz/aktuality/4- rocnik-mezinarodni-vytvarne-souteze-pod-modrou-oblohou-ma-sveviteze) Přestože se soutěže účastní převážně žáci tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, letošní téma Radost, oslovilo i naše žáky, kteří se dle svých znalostí a schopností zhostili úkolu nadmíru zdařile. Kategorie jsme si upravili dle našeho spektra žáků, a to na: I. (3. 5. ročník), II. (6. 7. ročník), III. (8. 9. ročník). Porota složená z třídních učitelů a učitelů výtvarné výchovy ohodnotila výsledky žáků jednotlivých kategorií takto: I. (3. 5. ročník) 1. místo - Veronika Maňoušková 2. místo - Radek Tokár 3. místo - Pavel Parči II. ( ročník) 1. místo Jan Syka 2. místo - David Švadlenka práce A. Chládkové 3. místo - Zdeněk Hrdý III. ( ročník) 1. místo Anna Chládková 2. místo - Julie Svobodová 3. místo - Dana Pivodová 4. Jako nejlepší ze všech byla vybrána práce Aničky Chládkové. P. Janík, učitel informatiky

12 Kam po ukončení školní docházky Do poloviny března se mělo 9 žáků naší základní školy praktické a 3 žáci základní školy speciální možnost rozhodnout, kam budou směřovat jejich kroky po ukončení povinné školní docházky. Na zvolené školy odeslali přihlášky. Dle požadavků zákonných zástupců byla výchovná poradkyně nápomocná při jejich vyplnění. Někteří žáci budou konat přijímací pohovor, jiní budou přijati na základě svých studijních výsledků v posledních dvou ročnících. Největší zájem je o studium v Praktické škole jednoleté v Boskovicích, dále o učební obor cukrářka, jedna žákyně se hlásí do učebního oboru kadeřnice. M. Stloukalová Z činnosti Praktické školy jednoleté V zimním období jsme se kromě českého jazyka, matematiky a dalších vyučovacích předmětů věnovali hlavně domácím pracím. Co jsme se naučili teoreticky, snažili jsme se zvládnout i prakticky. Učili jsme se vybírat a správně používat některé čisticí prostředky, obsluhovat pračku, věšet a žehlit prádlo, přišívat knoflíky, s pomocí jsme zkoušeli šít na šicím stroji Nejoblíbenější prací však zůstává vaření, pečení, stolování, příprava oslav jmenin a narozenin. Společně s ostatními žáky se účastníme všech akcí v naší škole, např. projektového dne na téma Agresivita a násilí, projektu Zdravý životní styl a kultura stolování, pěvecké soutěže Do-re-mi, literárních i výtvarných soutěží apod. A když přišlo jaro? Na zahradě jsme si připravili záhony, na které jsme zaseli mrkev, petržel, ředkvičku a hrášek. Dokonce již máme nasázenou cibulku. Ve třídě na okně pěstujeme přísadu květin. A ještě něco nového je u nás ve třídě. Máme novou spolužačku Vendulku. Přejeme si, aby se jí tu s námi líbilo! Škola hrou Tak jako každý rok jsme před jarními prázdninami připravili pro své mladší kamarády ze základní školy speciální a z ročníku základní školy praktické zábavné dopoledne s názvem Škola hrou. Žáci soutěžili ve sportovních disciplínách a zručnosti, ve zpěvu, poznávali zvířátka a rostliny, Znovu jsme se všichni přesvědčili, že ve škole si můžeme hrát, bavit se a přitom se i učit. Pochvalu si zasloužili všichni. Ale místo jedniček se v této škole rozdávala sladká odměna. M. Stloukalová, J. Kovářová a žáci PrŠJ

13 Maškarní ples Na maškarním plese se sešly vždy tři děti se stejnou maskou. Na cedulích nesou čísla, která jsou v řadě za sebou. Podívej se na číslici uprostřed a napiš doleva číslici, která patří v řadě před ni, a doprava číslici, která patří za ni. Obrázek k úkolu

14 Internát Pobyt dětí na internátu byl i ve 3. čtvrtletí zpestřen řadou zajímavých činností. Pokračovali jsme v plnění úkolů celoroční hry Staré pověsti české společně jsme si četli další pověsti, pokusili se o dramatizaci pomocí vlastnoručně vyrobených loutek a jednoduchého strunného hudebního nástroje, prstových stínů a sklenic s vodou. Se zimním obdobím se děti rozloučily nácvikem pohádky O koblížkovi. Pohádku se řádně naučily, na obličej si vyrobily masky zvířátek. Nezapomněly ani na výrobu krásného koblížka. Sice nebyl upečený, ale přesto byl kulaťoučký a voňavý. Po divadelním představení vypukl malý karneval. Při hudbě se děti vyskotačily, nechybělo ani malé občerstvení. A je tu jaro. Internát máme jarně vyzdobený. Na vycházkách děti pozorují změny v přírodě. Hrají hry na školním hřišti a na zahradě. Na záhonek vysely hrášek a ředkvičku. Opakují si, jak se chovat v přírodě i na ulici, chování malého cyklisty. Jednou z nejhezčích jarních vycházek byla vycházka k zámečku Lhota Rapotina, které se zúčastnil také pan Pitner, který vykonával na internátě praxi. Cestou zahrádkářskou kolonií děti poznávaly jarní květinky a v lese jednotlivé druhy stromů. Zopakovaly si i to, jak se v lese mají chovat. Hrály hry, povídaly si a měly možnost se volně proběhnout. V měsíci dubnu si před odchodem na velikonoční prázdniny upečeme beránka a chlapci si upletou pomlázku z vrbových proutků. Duben zakončíme výrobou a pálením čarodějnic. M. Hejlová a J. Kovářová děti z internátu Omalovánka My dvě malá kuřátka, jsme slepičí děťátka. Letos jaro vítat jdeme, dost se při tom nasmějeme.

15 Okénko koordinátora primární prevence rizikového chování u žáků Co se dělo ve III. čtvrtletí v oblasti prevence nežádoucích projevů chování? V jednotlivých měsících jsme se věnovali následujícím tématům: únor Alkohol a kouření březen Netolismus a gambling duben Syndrom týraných a zneužívaných dětí Dne v naší škole proběhl projektový den pod názvem Agresivita a násilí kolem nás. Součástí projektu byl workshop pod vedením okresní metodičky prevence I. Cvrkalové. Projekt v rozsahu 4 vyučovacích hodin probíhal v následujících blocích: práce s pracovním listem, násilí v literatuře a filmu, komiks o násilí v rodině + diskuse, nechyběly tematické hry s prvky dramatické výchovy. Koncem března se uskutečnil v naší škole projekt na téma Zdravý životní styl a kultura stolování, který byl realizován v teoretické i praktické rovině. J. Nárožná koordinátor primární prevence rizikového chování u žáků 3 dopravní značky Dopravní omalovánka Honza říká Dorotce: U přechodu pro chodce stojí značky z obou stran, na nich kráčí černý pán. Jak ho řidič uvidí, dává pozor na lidi.

16 Okénko koordinátora environmentální a zdravotní výchovy Ve 3. čtvrtletí tohoto školního roku se věnujeme ekologické výchově v rámci ŠVP i při samostatných akcích z doplňujícího celoročního plánu EVVO. Jednotlivé třídy pokračovaly v realizaci celoškolního a celoročního projektu Čtvero ročních období následujícími tématy: Leden - Zvířátka v zimě Únor - Ptáci v zimě Březen - Poslové jara Duben - Rostliny se probouzejí. V únoru a v březnu jsme navázali na již zavedenou aktivitu z předchozích let. Jedná se o využití odpadních materiálů k výrobě různých dekoračních předmětů. Žáci pracovali s pet lahvemi, vršky od pet lahví, plastovými obaly od potravin, kartonem, starým papírem, novinami apod. Tak vznikla třeba zajímavá postavička tučňáka, mořské chobotnice, obrázek z vršků od pet lahví, tužkovník ze staré plechovky a další. S těmito výrobky se žáci navzájem pochlubili na malé výstavce v chodbě školy. V měsíci dubnu se celá příroda probouzí k životu. A my jsme si o tom povídali a změny sledovali i pod odborným vedením. Ve čtvrtek 14. dubna totiž vyrazila skupina asi 20 dětí do Brna, kde probíhal výukový program s názvem Nech brouka žít. Toto téma jsme vybrali z bohaté nabídky organizace Lipka, zabývající se environmentální výchovou a vzděláváním. Děti se dozvěděly nové informace a zajímavosti ze života hmyzu a pavoukovců. I nadále třídíme odpad a sbíráme starý nepotřebný papír. K dubnovému termínu jsme nasbírali celkem 898 kilogramů. Na konci dubna si připomeneme Den Země, a to společnou vycházkou do přírody, spojenou s jednoduchým vědomostním kvízem. V oblasti zdravotní výchovy se budeme v jarních měsících věnovat nácviku bezpečného chování v přírodě i ve městě, zaměříme se na prevenci úrazů i poskytování 1. pomoci v praxi. Součástí těchto aktivit bude také opakování pravidel silničního provozu a jízda zručnosti na školním hřišti. J. Hrnčířová koordinátor EVVO

17 MŠ Jihomoravské dětské centrum specializované péče Únor Zimní zpívání (odpoledne s kytarou a oblíbenými písničkami) Naše zahrada (výtvarná soutěž) Ptáčci v zimě (kolektivní textilní koláž) Březen Masopustní rej (výroba masek a karneval) Usínání s pohádkami (večerní vyprávění pohádek) Když se budí jaro (pracovní tvoření z odpadních materiálů) Duben Oslavy Velikonoc (tradice, zvyky) Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko (soutěž ve zpěvu písniček s jarní tematikou) Vycházka do jarní přírody A zase přišlo jaro I děti ze třídy MŠ v JDC se již rády rozloučily se zimou a začaly se těšit na jaro. Sněhuláky a krmítka pro ptáčky, které jsme společně v průběhu zimního období vyráběli, tak postupně vystřídala sluníčka s hřejivými paprsky a první jarní kytičky, např. sněženky, bledulky, fialky, petrklíče i sasanky. Napřed jsme si ale zatancovali na masopustním karnevalu ve vlastnoručně vyrobených maskách. Mnohým z nás se podařilo tak změnit svoji podobu, že jsme byli téměř k nepoznání. Čas rychle utíká a už tu budou svátky jara Velikonoce, a proto bylo třeba vyset obilí, abychom si je mohli ozdobit postavičkami kuřátek a zajíčků, vyrobených z papíru, textilu, kartonových ruliček a špejlí. Vždyť jaro je spojeno nejen s probouzením přírody, ale i s mláďátky. Samozřejmě nesmějí chybět ani vajíčka! Ale ne ledajaká. Děti je vybarvovaly barvičkami, zdobily kousky barevného papíru, bramborová tiskátka ve tvaru velikonočních vajec otiskovaly do nakreslené ošatky. Až zazní slova velikonoční říkanky Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný budeme mít co podávat. Do MŠ při JDC už mohou Velikonoce přijít! J. Nejezová a J. Chlubná učitelky MŠ

18 Slepice a vejce Na první pohled vypadají obrázky slepic stejně. Náš malíř ale přesto u každé provedl nějakou drobnou změnu. Najdi ji.

19 Třída MŠ při nemocnici Únor Rozhovory v rámci EVVO: Co dělají zvířátka v zimě? Která spí? Čím se v zimě živí? Kdo se o ně stará? Proč jim pomáháme?... Ledovánky práce s anilinovými barvami a solí Zpěv písní pro radostnou náladu Zvířátka v lese koláž kombinovaná s kresbou tuší Věneček z vloček, Sněhulák, Tučňáci společná výtvarná činnost dětí Březen Dlaně haptická hra Zpěv písní pro radostnou náladu Odpadní materiály přednáška v rámci EVVO Probouzení jara společná práce dětí při hudbě (koláž) Proč jsou pro nás důležité lesy, stromy, voda? beseda Vítání jara hry na rozvoj fantazie a představivosti Duben Zpěv jarních písniček pro navození radostné nálady Velikonoční jarmark Jarní strom společná výtvarná práce dětí v rámci EVVO Den Země ekologické hry a soutěže Jarní kytička výtvarná práce s pohádkou Třída plná pohody pantomima se jmény Omalovánka

20 Naším hlavním cílem je, abychom dětem pobyt v nemocnici co nejvíce zpříjemnily. Organizace práce s dětmi ve třídě MŠ se každý den přizpůsobuje momentální situaci, zdravotnímu a psychickému stavu dětí a lékařským zákrokům. Zaměřujeme se na krátkodobé plánování, motivaci k činnostem, improvizaci. Prvořadým úkolem je adaptace každého dítěte, vytvoření pohodové atmosféry ve třídě MŠ. Pro malé pacienty je denně připraven pestrý program. V zimních měsících si děti osvojovaly poznatky o těle a zdraví, zdravé životní návyky v rámci projektu,,chráním si své zdraví. Děti se seznamovaly s novými výtvarnými a pracovními technikami: vytvářely,,ledovánky, vyráběly sněhuláky, vločky, malovaly zimní hry a sporty... Vytvořily koláže,,procházka přírodou,,,zvířátka v lese. V rámci environmentální výchovy se děti seznamovaly s přírodou, okolím a světem kolem nás. Společně jsme si zazpívali písničky pro radostnou náladu a tělíčko protáhli jógovými cviky. S přicházejícím jarem začínáme pozorovat probouzející přírodu, barevnost a rozmanitost tvarů a zvuků, vznik nového života - mláďata. Seznamujeme děti s tradicemi a zvyky Velikonoc prostřednictvím básniček, literatury, vlastních činností. Děti vyrábí velikonoční dekorace, pracují s přírodními materiály. S dětmi malujeme a spoluvytváříme obrázkovou výzdobu a krásné koláže, které zdobí prostředí třídy MŠ a nástěnky na chodbách dětského oddělení v I. i II. patře nemocnice. R. Petrů, J. Nejezová, J. Chlubná učitelky MŠ Velikonoční bludiště

21 Bludiště Za pomlázkou! Nakreslete, co všechno jste si vykoledovali:

22 Jaro v Betany Všichni se už radujeme z příchodu jara a po zimě se nám příliš nestýská. I když i ta má své kouzlo a zažili jsme také mnoho pěkného. V lednu k nám přišel harmonikář, hrál nám a zpívali jsme s ním písničky, které jsme znali. Harmoniku si sám opravil, byla původně velmi poškozená. Slíbil nám, že opět přijde a naučí nás některé hezké staré písničky, které neznáme. V lednové canisterapii jsme se učili vodit psa na vodítku, česat ho, připínat mu obojek a podávat mu odměnu. Dověděli jsme se, co vše pes potřebuje a jak se o něho má správně pečovat. Mít psa je velká radost a také odpovědnost, protože je na nás závislý a potřebuje správnou výchovu, lásku a péči. Studentské divadlo Mrazík nás pobavilo a rozesmálo, sami jsme Mrazíka jednou také hráli a ještě teď si někteří vzpomínali na své role, písně, texty a kostýmy. V březnu jsme se šli podívat do Skleníku na výstavu obrazů. Další výstava, tentokrát v Muzeu Boskovicka, nás doslova nadchla. Jmenovala se Ponorka Viktoria a byly na ní vystaveny plastiky z různých materiálů. Divili jsme se, co všechno se dá použít na výtvarné dílo. Nyní, když je pěkné počasí, chodíme do jarní přírody a pozorujeme změny, které vidíme u potoka, v lese, na stromech a v trávě. U oveček, které se pasou v ohradě blízko Betany, skotačí mnoho malých jehňátek, jsou pořád veselá a vždycky nás pohled na ně potěší. Také se připravujeme na Velikonoce, o kterých nám poutavě vyprávěl na besedě pan Koutník a malujeme obrázky do výtvarných soutěží. Těšíme se na jarní výlety a vše nové, co nám jaro přinese. L.Turečková a M. Švábová děti z Betany Omalovánka

23 Vejce pěkně malované, též mazance vypékané, řehtačky a mrskanice i štamprlka slivovice. Tak se svátky jara slaví, ať jsme veselí a zdraví. Krásné Velikonoce vám přejí děti a zaměstnanci MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice. Omalovánka

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Časopis MŠ. Březen 2016

Časopis MŠ. Březen 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU?

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? 8.3. bowling v Ústí nad Orlicí projekt Kniha je náš kamarád, každý z nás ji má moc rád 15.3. návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí 18.3. Matematický klokan pro 2. 5. Ročník

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

ČINNOST družiny na měsíc

ČINNOST družiny na měsíc ČINNOST družiny na měsíc březen Poznáváme své město a jeho okolí Navštěvujeme muzea, divadla a historické památky naší země 1. 3. II.,IV. a VI. oddělení (1. A, 1. B, 2. B) Archa Noemova - program (Národní

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Těšíme se na Vás 1. září!

Těšíme se na Vás 1. září! DS Milí příznivci Labyrinthu, děkujeme za zájem o projekt Open School Space a laboratorní školu Labyrinth. Vašeho zájmu si velmi ceníme, a proto Vás prostřednictvím newsletteru pravidelně informujeme o

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Září 2015 1. září jsme nový školní rok zahájili na obou odděleních předáním rozvrhů a drobných dárečků dětem,

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, odloučené pracoviště Zámek Vedoucí vychovatelka : Blanka Kupcová Vychovatelka : Mgr. Radka Müllerová Motto : Různé

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Roční plán družiny Modrá třída

Roční plán družiny Modrá třída Roční plán družiny Modrá třída 2017 / 2018 Kouzelné školy mateřská škola a základní škola Celoroční plán školní družiny Modrá třída Odpočinkové činnosti Odstraňování únavy žáků z vyučování Řešení odpočinku

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160 Roční plán školní rok 2009/2010 Tento rok s názvem: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima A. Krátkodobé cíle KALENDÁŘNÍ TÉMATICKÝ NAVRHOVANÉ

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MĚSÍČNÍ PLÁNY PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017

MĚSÍČNÍ PLÁNY PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Sudice příspěvková organizace, Hlavní 78, 747 25 Sudice IČO: 70975507, Tel.: +420 553 761 032, GSM: +420 608 783 483, skola@skolasudice.cz www.skolasudice.cz MĚSÍČNÍ PLÁNY

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více