číslo dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma Foto: S. Mrázek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek"

Transkript

1 čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka: Zlaté Slunce 2014 str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma Další část cyklostezky kolem Svitavy je otevřená veřejnosti Cyklostezka vedoucí po levém břehu Svitavy od severu města na jih je zase o kus delší. Do provozu byla uvedena nová část od OD Billa po autobusové nádraží. V pátek 28. března byla slavnostně otevřena další část cyklostezky. Stalo se tak symbolicky přestřižením pásky. Nůžek se ujal starosta Ivo Polák, místostarosta Jiří Crha a zástupkyně zhotovitele, firmy Inženýrské stavby Brno, Jana Zouharová. Nový půlkilometrový úsek se u OD Billa napojuje na parkoviště a původní část cyklostezky okolo Ježkova mostu a pokračuje po břehu řeky za OD Lidl, restaurací U Golema a dalšími domy až k autobusovému nádraží, kde zatím vyvede cyklisty na ulici Svitavskou. Toto zakončení je jen dočasné, jak řekl starosta Ivo Polák: Ucelený projekt má být zakončen ve směru na Brno až u vlakového nádraží. Směrem na Boskovice by měla cyklostezka navazovat na plánovanou část, kterou hodlá v nejbližším období vybudovat obec Ráječko.» pokračování na straně 2 Vojenský prostor Vstup zakázán! Tak zní jen název výstavy v blanenském muzeu, na niž je ve skutečnosti vstup povolen a doporučen. Muzeum připravilo ve spolupráci s Vojensko-historickým sdružením Stříbrná o. s. výstavu mapující historii (léta ) nedalekého vojenského výcvikového prostoru na Drahanské vrchovině. Foto: Jana Franchi U příležitosti Dne učitelů přijalo vedení města učitelky mateřských škol Každoročně ke Dni učitelů pořádá odbor školství spolu s vedením města Blanska vyhodnocení nejlepších pedagogických pracovníků za uplynulý školní rok. Letos starosta a místostarosta přivítali na radnici vybrané učitelky mateřských škol. V zasedací síně radnice uvítal starosta Ivo Polák společně s prvním místostarostou Jiřím Crhou oceněné učitelky. Poděkovali jim za práci s dětmi a všem popřáli, aby se jim tato práce i nadále dařila a naplňovala je uspokojením. Pamětní list, kytičku a dárkovou tašku obdržely: > Eva Ehrenbergerová, Mateřská škola, Dvorská 96 V posledních dvou letech působí na mateřské škole jako zástupkyně ředitelky. Je velmi hudebně nadaná, krásně hraje na klavír a kytaru, což dokazuje vysokou úrovní a kreativitou programů pro rodiče, které nacvičuje s dětmi. > Bc. Marta Kalová, Základní škola a Mateřská škola, Dvorská 26 Pro děti připravuje řadu soutěží» pokračování na straně 2 Přestřižením pásky byla symbolicky uvedena do provozu další část cyklostezky Blanskem. Přehled investičních akcí plánovaných na jaro 2014 Odbor investičního a územního rozvoje při MěÚ představuje přehled investičních akcí, které jsou plánovány na jaro tohoto roku. Dům s pečovatelskou službou, Pod Javory 32 Město dokončilo v prosinci 2013 akci Dům s pečovatelskou službou, Pod Javory 32 stavební úpravy III. Foto: S. Mrázek etapa, která řešila stavební úpravy spojené s vytvořením celkem 2 nových bytových jednotek (2+1 a 1+kk) z již nevyhovujícího bytu 3+1 ve 2. NP. Stavební práce řešily vyzdění nových příček, vytvoření hygienických jader koupelen s novými obklady a podlahami, vytvoření nového dveřního otvoru ve střední stěně, nové omítky, malby, výměny oken, osazení kuchyňských linek atd. Současně byly provedeny nové rozvody ZTI, elektro a oprava terasy ve 2. NP na západní straně. Jako zhotovitel byla vybrána firma Letostav, spol. s r. o. Celkové náklady činily Kč.» pokračování na straně 2 Upozornění! Zrušení úředního dne v pátek 2. května 2014 V pátek 2. května bude na Odboru vnitřních věcí MěÚ zrušen úřední den. Zrušení se týká jak oddělení správního (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky), tak i oddělení dopravně správních agend (registru řidičů, evidence vozidel). odbor kancelář tajemníka Termín zápisu do mateřských škol Ředitelé mateřských škol zřizovaných Městem oznamují, že po dohodě se zřizovatelem stanovili termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015 na úterý 6. května 2014 v době od 09:00 do 16:00 hodin. Žádost o přijetí lze v uvedeném termínu podat v těchto mateřských školách: MŠ, Údolní 8 MŠ, Rodkovského 2a i pro pracoviště Rodkovského 2b MŠ, Těchov 124 MŠ, Dvorská 96 i pro pracoviště Dvorská 30 MŠ, Divišova 2a ZŠ a MŠ, Salmova 17 i pro pracoviště MŠ Dolní Lhota 177 ZŠ a MŠ, Dvorská 26 O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce, rozhodne ředitel příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na

2 Zpravodaj města Blanska číslo dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma 2 Další část cyklostezky kolem Svitavy je otevřená veřejnosti» pokračování ze strany 1 Spokojený je i s cenou stavby: Investiční odbor i zhotovitel odvedly velmi dobrou práci. A jsem také velmi rád, že cena podle projektu byla 3,6 mil. Kč a výběrovým řízením se ji podařilo stlačit na 2,2 mil. Kč včetně DPH. Ode dneška ji mohou začít využívat cyklisté, ale nejen oni, i in-line bruslaři a jsem přesvědčený, že bude lákat i k pěkným procházkám. V současné době již také probíhají práce na dokončení okruhu kolem baseballového stadionu. Myslím, že to blanenští občané očekávají nejvíce. Okruh o délce jednoho kilometru určitě budou využívat občané ke sportovním aktivitám. Ze své vlastní zkušenosti vím, že to nejsou jen bruslaři, ale také rekreační běžci, zakončil starosta. Stavba byla spolufinancována z ROP Jihovýchod a Jihomoravského kraje a byla umožněna díky vstřícnému přístupu obchodních řetězců Lidl a Billa. Stanislav Mrázek» pokračování ze strany 1 Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2014 Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu od 16:00 do 18:00 hodin dle níže uvedeného rozpisu. V případě naplnění řidič odjíždí dříve. Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil a směsný komunální odpad Horní Palava, u hřiště Salmova, u ZŠ Palackého Dvorská, parkoviště u Sýpky Horní Lhota, u koupaliště Dolní Lhota, u školy Křížkovského Jiráskova Divišova Sloupečník Cihlářská Zborovecká Zdíkova, u kostela Olešná, u hasičky Hořice, u požární nádrže Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od do Dny, časy a trasy jsou uvedeny v tabulce. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd. Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad. datum: čas: stanoviště: pátek :00 16:30 h Divišova u MŠ 16:45 17:15 h Dvorská, parkoviště u Sýpky 17: h Zborovce, za Avaxem sobota :30 09:00 h Češkovice, u RD 09:15 09:45 h Obůrka, u hasičky 10:00 10:30 h Těchov, u kulturního domu 11:00 11:30 h Lažánky, dolní konec Kamnárna 11:40 11:55 h Lažánky, u hasičky Přerušení elektrické energie (bez záruky) , 07:30 15:30 h ulice Absolonova domy č. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ulice Salmova domy č. o. 2, 4, 6, 8 Kulturní středisko města Blanska vás zve na 30. DUBNA 2014 od 15 h REKREAČNÍ OBLAST PALAVA h K-Band čarodějnické soutěže a hry pro děti h HD Acoustic h DOCTOR P.P h / slet a promenáda čarodějů a čarodějnic před pódiem h / vystoupí čaroděj Magic-R h / vyhlášení nej čarodějů a nej čarodějnic zapálení vatry SDH Klepačov Občerstvení zajištěno. Změna programu vyhrazena , 08:00 10:00 h ulice Čelakovského kromě domu č. o. l, ulice Dvorská domy č. o. 6a, 8, 10, 16, 17, 18, 20, 22, 26, ulice Dolní Palava domy č. o. 9, 11, 13, ulice Křížkovského domy č. 46, 55, 57, 59,61, garáže, ulice Mánesova dům č. o. 20, ulice Palackého, ulice Růžová domy č. o. 3, 5, 7, ulice Sladkovského dům č. o. 2b, Zámek, Muzeum, ZUŠ, Sýpka , 07:30 14:30 h rekreační oblast Obtížky parc. č. 380/2, 3, 5, 10, 397/14, 15, 18, , 08:00 10:00 h Wanklovo náměstí, náměstí HLEDÁME NEJ ČARODĚJE A NEJ ČARODĚJNICI Republiky domy č. o. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, náměstí Svobody domy č. o. 1, 2, ulice Rožmitálova domy č. o. 2, 4, 6, 5, 7, ulice Smetanova domy č. o. 2, 2a, 3, 5, 7, 17, ulice Svitavská dům č. o. 1, ulice Vodní dům č. o. 5 Přestavba křižovatky na Lipůvce si vyžádá objížďky přes Vranov nebo Bořitov Připravuje se úplná uzavírka silnice II/379 v obci Lipůvka ve směru na, tj. křižovatka se silnicí I/43. Plánovaný termín je od do Objížďka vozidel do 3,5 t povede přes obce Česká Lelekovice Vranov Šebrov. Vozidla nad 3,5 t budou vedena po objížďce Lipůvka Lažany Bořitov Rájec. Důvodem je stavební úprava křižovatky silnic I/43 s II/379, a to z okružní na křižovatku ve tvaru T. Autobusová linková osobní doprava bude vedena po standardní trase, tj. po místní komunikaci v obci Lipůvka. Investici připravuje ŘSD Brno. odbor stavební úřad Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Zaměstnanost a podnikatelská činnost Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období , rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období. Přehled investičních akcí plánovaných na jaro 2014 V současnosti se připravuje již IV. etapa, ve které vzniknou další dvě bytové jednotky. Výběrové řízení bude vypsáno do 14. týdne tohoto roku. Cyklistické stezky Cyklostezka od obchodního domu Billa, pokračující kolem prodejny Lidl a končící u autobusového nádraží, bude od dubna uvedena do předčasného užívání. Cyklostezka u baseballu práce byly zahájeny v pátek Osvětlení zámku Finišují práce na osvětlení zámku, dne proběhla ve večerních hodinách první osvětlovací zkouška. Regenerace sídliště Sever Probíhají práce na regeneraci sídliště Sever III. etapa, která bude dokončena do konce dubna. Chodníky Těchov Dokončují se práce na chodníku v Esíčku. Parkoviště ul. Nádraží Požádáno o stavební povolení, koncem dubna bude vypsáno výběrové řízení. Předběžné oznámení je zveřejněno od a lze jej nalézt zde: cz/cs/form/display/ Parkoviště Poříčí Ve 14. týdnu budou dokončeny práce na parkovišti osobních automobilů vedle Úřadu práce. Přerušení prací je způsobeno změnou dlažby (rozměr dílce menší o cca 2 cm), která vede k úspoře cca 100 tisíc korun. Dlažba má být dodána ve 13. týdnu tohoto roku. odbor investičního a územního rozvoje U příležitosti Dne učitelů přijalo vedení města učitelky mateřských škol» pokračování ze strany 1 a vedlejších aktivit nad rámec svých povinností. Především se pak orientuje na enviromentální vzdělávání dětí v předškolním věku, které bylo rovněž tématem její absolventské vysokoškolské práce. > Lenka Grycová, Mateřská škola, Rodkovského Studiem dostupných materiálů a seminářů svoji práci obohacuje o nové myšlenky a tvůrčí postupy. Používá pomůcky, které si sama vyrábí a také svými výtvory vytváří pěkné prostředí pro děti. > Ludmila Stříbrcká, Základní škola a Mateřská škola, Salmova Od svého nástupu implementovala do své výchovné práce prvky školy podporující zdraví a pracovala v souladu s kurikulem zdravé mateřské školy. Všech těchto zkušeností využila při koordinaci tvorby školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Objevujeme a poznáváme hrou a jeho realizaci ve výchovné práci mateřské školy. > Libuše Babková, Mateřská škola, Údolní 8 Má výrazný osobní podíl na přípravách i samotné realizaci projektu Zdravá mateřská škola. Má osobitý, velmi úspěšný systém předplavecké výuky. Dokáže děti motivovat a nadchnout, že překonávají své počáteční obavy z vody a hravou formou si postupně upevňují předplavecké základy. > Romana Kocourková, Mateřská škola Těchov Učila desítky dětí, převážně z městských částí Těchov, Obůrka, Češkovice. Nejlepší vizitkou práce je fakt, že celá řada dětí s odstupem času ráda vzpomíná na bezstarostné chvíle strávené s tetou Romanou, která je krůček po krůčku vedla jejich předškolním životem. > PaedDr. Jitka Weinhöferová, Mateřská škola na Divišově ulici Během jejího působení zde se podařilo zřídit dvě logopedické třídy, které pomáhají dětem nejen s lehkými, ale i těžšími vadami řeči. Paní učitelka má velkou zásluhu na modernizaci budovy mateřské školy i školní zahrady. (Pozn: redakčně zkráceno) odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Část třetí: Zaměstnanost a podnikatelská činnost Informace o zaměstnanosti a podnikatelské činnosti v období shrnul Ing. Bc. Jiří Crha, 1. místostarosta města: Město má samozřejmě poměrně omezené možnosti jak zvýšit zaměstnanost, nicméně snažíme se v této oblasti stále činit jisté kroky. Spolupracujeme s Úřadem práce, se kterým jsme uzavřeli dohodu o veřejně prospěšných pracích, např. v roce 2013 město zaměstnalo 13 uchazečů o zaměstnání za účelem úklidu města, v roce 2014 jich bylo 14. V období tak bylo městem zaměstnáno celkem 52 osob. Snažíme se také v maximální míře vyjít vstříc zaměstnaným maminkám, které buď nemohou odkládat návrat do zaměstnání po ukončení mateřské dovolené, nebo mají dlouhou pracovní dobu a nemají možnost vyzvednout dítě ze školy ihned po vyučování. Poptávka po místech v mateřských školách a ve školních družinách je velká, proto jsem velmi rád, že od nového školního roku dojde k navýšení o 69 míst v MŠ a o 50 míst ve školních družinách. (Pozn. red.: o této problematice jsme již psali v jednom z předchozích článků Zpravodaje.) Do oblasti podnikání lze jednoznačně zahrnout i podporu podnikatelů vytvářením vhodných podmínek pro jejich činnost, do jisté míry je však hodně znát i celkové zlepšení ekonomické situace. Ve zmiňovaném období došlo v Blansku, jakožto v obci s rozšířenou působností, ke zvýšení počtu podnikatelů i k nárůstu nově zakládaných živností. Celkem přibylo 285 nových podnikatelů, z toho 73 právnických osob, fyzických pak bylo 212. Rád bych také zmínil, že máme velmi dobré kontakty s Okresní hospodářskou komorou. Ta byla také jedním ze zásadních partnerů města při připomínkování nově zpracovaného Strategického plánu. Také jí poskytujeme prostory v budově městského úřadu na nám. Republiky, kde má své kontaktní pracoviště. Nelze opomenout ani otázku podpory pořádání Farmářských trhů. Myslím si, že se nám podařilo zabezpečit vše ku spokojenosti obyvatel, dokazuje to jejich pravidelná návštěvnost. Odhadujeme, že každý čtvrtek projde trhy asi občanů. Získali jsme také dotaci z Ministerstva životního prostředí na nákup 10 prodejních stánků za tímto účelem. Zásadní je naše snaha podpořit rozvoj podnikatelské činnosti zejména v průmyslové zóně Vojánky. V současné době je zde rezervováno asi m² pro společnosti PILART s. r. o., developerskou firmu Real Global Investment, a. s. a firmu Blata, s. r. o. V letech byly schváleny jejich záměry s využitím nabízených ploch, koncem června tohoto roku se setkáme se zástupci těchto společností, abychom zjistili, jaké jsou jejich aktuální záměry a zda dojde k realizaci jimi navržených projektů. V současné době je zde volných ještě m². V posledních letech jsme zaznamenali mírný nárůst zájmu o tyto plochy, což nás samozřejmě těší, nicméně musím zdůraznit, že prvořadým zájmem města je, aby zde vyrostly firmy, které nabídnou především maximální počet pracovních míst. Jsme si vědomi, že jistým handicapem je neexistující dopravní napojení, také proto jsme stále aktivní ohledně vybudování rychlostní silnice R43. Pokud tady nebude vybudována kvalitní dopravní infrastruktura, zájem podnikatelů o plochy v Blansku bude jistě nižší než tam, kde již vybudována je, uzavřel Crha. red

3 Zpravodaj města Blanska číslo dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma 3 OVV ÈSSD a MO ÈSSD BLANSKO Vás zve na OSLAVY 1. MÁJE 2014 ve hodin v areálu blanenské pøehrady u obèerstvení GIZELA za úèasti starosty Blanska Mgr. Ivo Poláka, poslance PÈR Ing. Lubomíra Toufara a dalších hostù Hraje: Tom Sawyer band Po oficiálním zahájení bude pro úèastníky akce od do zajištìn volný vstup na minigolf Obèerstvení a poslanecký gulášek budou pøipraveny ve stánku Gizela Na konci akce probìhne losování tomboly Srdeènì zvou poøadatelé POZOR! SLOSOVATELNÝ KUPÓN Jméno:... Adresa:... Pokud tento kupón vhodíte od 14:00 do 15:00 hodin do speciální schránky u obèerstvení Gizela, mùžete vyhrát jednu z pøipravených cen. Výhry budou pøedány na místì. U dřevěného kostelíku vznikne nový farní sál Začínáme plnit sen několika předcházejících generací a hlavně náš. Blanenská farnost tradičně trpí tím, že kromě kostela, sice krásného, opraveného a plně vybaveného, nemáme větší místnost k setkávání mimo bohoslužby. Místnost pod kostelem pojme maximálně 15 lidí a to už sedíme jeden vedle druhého. Doposud se nepodařilo získat místo či prostor pro vzájemné setkávání, ale podařilo se krásně opravit náš dřevěný kostel. Po léta nám se získáváním financí na opravy kostela pomáhal současný blanenský místostarosta Ing. Jiří Crha. V roce 2013 se nám tak podařilo pro naši farnost zajistit dotaci ve výši Kč, my doložili dalších Kč z vlastních úspor a dobrá věc se podařila. Na Slavnost Ježíše Krista Krále jsme prožili žehnání nového stolu Páně, křtitelnice i oltářního kříže. Pan místostarosta nám na této slavnosti slíbil, že nám pomůže opět. Slovo, jako vždy, dodržel! Podařilo se mu pomoci se získáním dalšího příspěvku a nám Zastupitelstvo Jihomoravského kraje odhlasovalo dotaci korun na rok Rozhodli jsme se tedy postavit na zahradě u kostela farní sál pro čtyřicet lidí, kuchyňku a sociální zařízení. Počítá se i s vybudováním venkovního posezení a rozsáhlými terénními úpravami. Od začátku ledna do konce března 2014 probíhala jednání s památkáři, stavebním úřadem, projektantem Ing. Ondřejem Čumou, sousedy atd. Projekt je dokončený a běží jednání o stavebním povolení. Celé dílo bude stát 1 milion korun. Díky vašim darům do sbírek při bohoslužbách a zaslaným darům na účel farního kalendáře můžeme k dotaci doložit z farních prostředků svých Kč. Bude zbývat naspořit zhruba Kč. Věříme, že pomůžete a nenecháme celé dílo padnout, když už jsme tak blízko! Díky za podporu, pochopení a vnímavost! Základní kámen farního sálu požehná na velikonoční neděli v 9:00 hodin náš brněnský bratr biskup Juraj J. Dovala. Naše pozvání přijal i pan místostarosta města Blanska Jiří Crha. Děkujeme za skvělou spolupráci s vámi. Rada starších v Blansku Z usnesení ze 72. schůze rady ze dne Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice za rok 2013 a jeho převod do rezervního fondu. Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Nemocnice sestavenou k Rada schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 787/34 ostatní plocha o výměře 20 m² v k. ú., dle dosud nezapsaného geom. plánu označena jako pozemek p. č. st zastavěná plocha, nádvoří o výměře 20 m² v k. ú., z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzických osob. Rada schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 787/34 ostatní plocha o výměře 20 m² v k. ú., dle dosud nezapsaného geom. plánu označena jako pozemek p. č. st zastavěná plocha, nádvoří o výměře 20 m² v k. ú., z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzických osob. Rada ruší usnesení č. 16 z 64. schůze Rady města dne Rada schvaluje nabídku společnosti HOPA Group s. r. o. jako nabídku, dle které bude realizován záměr výstavby BD v lokalitě, Nad Čertovkou za předpokladu, že nájemné za pronajaté pozemky bude placeno v souladu se zveřejněným záměrem v této věci za celou plochu m². Rada schvaluje znění Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy V Blansku se diskutovalo o sociálních problémech ve společnosti Dne se v Blansku v Dělnickém domě sešli odborníci z oblasti sociálních služeb, zdravotnictví i Policie ČR na konferenci na téma Integrovaný přístup k sociálním, bezpečnostním a zdravotním rizikům. č pro stavbu přeložka DS, parkoviště Sever. Rada trvá na usnesení č. 10 přijatém na 11. zasedání Zastupitelstva města dne Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření bytového domu Jungmannova 10,, za rok Rada souhlasí se změnou výše čtvrtletní zálohy za teplo ve smlouvě č KOM-S090/Pe, a to na částku Kč/čtvrtletí a schvaluje předložený dodatek. Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří s budovou čp na ul. Zahradní 4, a pozemku parc. č. 801/4 zahrada organizaci Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla, Růžová 948/5,, (IČ: ) a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2014/016/ N-Pe. Rada revokuje usnesení č. 17 ze 4. schůze konané dne Rada jmenuje následující komisi pro otevírání obálek žádostí na pronájem nebytových prostor z pracovníků odboru KOM: Ing. Rizner, Ing. Peterková, M. Kučerová, H. Francová, P. Alexa. Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení techniky a nádob pro svoz biologicky rozložitelného odpadu z území města Blanska. Konference byla realizována pod záštitou starosty města Mgr. Ivo Poláka. Pozvání k aktivní diskuzi přijali zástupci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, společnosti ACCENDO Centra pro vědu a výzkum, o. p. s. i představitelé některých neziskových organizací. Představená témata upozorňovala na rizika a problémy současné společnosti nebo rodin, která dopadají i na občany blanenského regionu. Příspěvky se dotýkaly nejen oblasti plánování sociálních služeb, ale poukázaly také na význam integrovaného přístupu k sociální problematice, jehož cílem je řešit dílčí problémy například v oblastech zdraví, bydlení, kriminality a závislostí ve vzájemných souvislostech. Účastníkům konference byl například představen projekt Bezpečné město, realizovaný magistrátem města Frýdek-Místek, aktivity rodinné politiky Jihomoravského kraje nebo program Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska sestavenou k Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Kulturního střediska města Blanska za rok 2013 a plán činnosti na rok Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Muzeum sestavenou k Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Muzeum za rok 2013 a plán činnosti na rok Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové prostory v budově Kina, Hybešova 6 bar se skladem o celkové výměře 52 m², prostor ve foyeru o velikosti 16 m² a spoluužívání sociálního zařízení mezi Kulturním střediskem města Blanska, se sídlem Hybešova 240/1, , IČ: a společností Hotel Hlaváč, s. r. o., se sídlem Nádražní 1010/13, , IČ: Výše podnájemného činí částku Kč měsíčně vč. DPH, smlouva bude uzavřena s účinností od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Rada schvaluje návrh Komise pro zájmové činnosti na rozdělení finančních prostředků na zájmové aktivity v roce 2014 následujícím subjektům (viz plné znění na Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola, Údolní 8 na celkovou rekonstrukci prostor jedné třídy MŠ. Rada revokuje usnesení č. 70 ze 71. schůze rady města ze dne Rada schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Divišova 2a, příspěvková organizace ze 78 dětí na 82 dětí, a to s účinností od Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku Mateřské školy, Divišova 2a, příspěvková organizace k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Rada souhlasí s termínem, místem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/15 podle předloženého návrhu v termínu od 9:00 do 16:00 hodin. Rada schvaluje návrh Kulturní komise na rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity v roce 2014 následujícím subjektům (viz plné znění na Rada bere na vědomí zprávu o způsobu řešení petic a stížností doručených na Město za rok Rada schvaluje smlouvu o závodním stravování s paní Světlanou Tomkovou, provozovatelem Restaurace Punkva, Rožmitálova 40/10, , IČ: a zároveň souhlasí s ukončením smlouvy o závodním stravování uzavřené s panem Štefanem Popelkou dne dohodou ke dni Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska ZAHRADNÍ PRÁCE Vaše zahrada naše starost Jaro se blíží, uděláme velký zahradní úklid. Včetně kácení a prostříhání stromů a keřů. Prodej okrasných a ovocných stromků a keřů za příznivé ceny. Objednávky na tel nebo Konferenci sociálních pracovníků hostil Dělnický dům. integrace cizinců v regionu. Konference byla realizována v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/ , financovaného z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR. odbor sociálních věcí Foto: odbor SOC SERIÓZNÍ P J KY P ijímáme úv rové poradce Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu Individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a dalších neživočišných kuchyňských odpadů. Uložte odpad do pevných pytlů odpovídající nosnosti v den svozu do 07:00 h ráno ke komunikaci, a to na viditelné místo. Svoz je prováděn vždy jednou za 14 dní ve dvoudenních cyklech: Ve městě Blansku úterky: ; V městských částech středy: ; Ztráty a nálezy Město oznamuje nález těchto ztracených či opuštěných věcí. Jejich vlastníci si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ, nám. Svobody 3 vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin vodítko na psa, u polikliniky fotoaparát, u OD Lidl mobil, ul. B. Němcové čepice 2, šála, brýle, Nemocnice různé klíče odbor hospodářské správy Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek (Velikonoční pondělí) Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i o Velikonočním pondělí To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.

4 Zpravodaj města Blanska číslo dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma 4 Fotoreportáž ze zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora Lidé v našem kraji na dlani srdce mají! Tato věta vůbec nelže, protože do Pivovaru v Černé Hoře jich se srdcem na dlani dorazilo přesně Změny oproti minulým letem doznaly turistické trasy vedoucí do Černé Hory. Zatímco dříve se do pivovaru vyráželo z Blanska nebo Hořic rovnou po hřebeni, letos autobusy zavezly účastníky až na jeho druhou stranu do Milonic nebo Újezdu u Č. Hory, a odtud pak prošli 12km nebo 9km trasu. Skalní turisté ale mohli absolvovat celou 20km trasu z Blanska přes Hořice, Milonice, Újezd u Č. H. a dále až do Černé Hory. Pivovarský dvůr všem nabídl vynikající zázemí s bohatým občerstvením i kulturním programem, ve kterém kromě vyhlášení výsledků a nejoriginálnějších srdcí na dlani nemohlo chybět ani tradiční nakrojení nezbytné výbavy v mošně každého pocestného, a to metrového Turistického salámu. Ve vstupu do areálu pivovaru byly tradičně připraveny sčítací stany, kde byl pod dohledem komisaře z pelhřimovské agentury Dobrý den započítán každý příchozí člověk i pes se srdcem na dlani. Dle oficiálních výsledků branou černohorského pivovaru prošlo lidí se srdcem na dlani a 31 psů se srdcem na tlapce. Zde také turisté, kteří absolvovali některou z tras, obdrželi poukázky na občerstvení. Kromě toho účastníci hlasovali o názvu nového piva z produkce Pivovaru Černá Hora. Vybírat mohli ze tří názvů, které se dostaly do úzkého výběru. Pivo nakonec dostalo jméno Matouš. Cílem této společné akce Blanska, Boskovic a Pivovaru Černá Hora bylo již poosmé netradičně zahájit turistickou sezonu, představit turistické novinky v regionu pro letošní rok a především se u toho všeho dobře pobavit. A to se podařilo i letos. Stanislav Mrázek

5 Zpravodaj města Blanska číslo dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma 5 Mor v Blansku a ve Vilémovicích v roce 1715 Základy atletiky míří do mateřských škol Až do počátku novověku byl velmi obávanou nemocí mor černá smrt. Nakažlivá nemoc se rychle šířila z jednoho do druhého kraje, její průběh byl krátký a umíraly na ni stovky až tisíce obyvatel po celé Evropě. Nemocný byl zachvácen vysokou horečkou, na těle se objevily boule (dýměje), potom tmavé skvrny, nemocní vykašlávali krev, dusili se a brzy umírali. Za původce moru se pokládal zápach nebo jed v ovzduší, který byl spojován s některými přírodními jevy jako výpary ze země vytažené sluncem, postavení hvězd, zemětřesení, rozmnožení krys a potkanů i jiné. Mor byl pokládán za trest Boží za spáchané hříchy a k jeho odvrácení byly pořádány prosebné obřady a pouti, stavěny morové sloupy k uctění sv. Rocha, sv. Šebestiána, sv. Karla Boromejského a sv. Rozálie. Zdravotní opatření byla málo účinná. Spočívala v prořezání a vyčištění morových boulí a jejich léčení. Místnosti se vykuřovaly kouřem z větévek jalovce, z šalvěje, heřmánku, mateřídoušky nebo majoránky. Doporučovalo se vyplachování úst octem nebo kořalkou, pojídání nemastných jídel a jako nápoj čaj z léčivých bylin. Jako celkem úspěšná se projevila hygienická opatření spalování odpadků, budování kanalizace a hubení krys a potkanů. Původce onemocnění, baktérie Yersinia pestis, byl objeven až na konci 19. stol. a bylo také zjištěno, že nákaza touto baktérií nastává po kousnutí blechou, která parazituje na morem nakažených krysách nebo potkanech. V roce 1715 postihla morová nákaza Boskovice, a Vilémovice O epidemii v Blansku svědčí zápisy v matrice zemřelých římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku. O morové nákaze píše také PhMr. Josef Čech ve své publikaci Dějiny města Blanska (1905). V tehdejším Blansku umíralo dva až Krchůvek obětí moru v roce 1715 u Vilémovic. Foto: archiv autora šest obyvatel v jednom měsíci. Od srpna 1715 se to změnilo. V srpnu zemřelo 15 lidí, v září 30 a v říjnu 8 obyvatel, v listopadu zemřel na mor jeden člověk. U dvaceti zemřelých bylo uvedeno morním jedem nakažen a nebyli pohřbeni na hřbitově u kostela. Byli pohřbeni na malém krchůvku u pastoušek, který byl později v soupisu pozemků označen jako Úmorčí, kde, jak uvádí Čech, za kýchavého moru pohřbívali. Dalších 20 obětí moru bylo pohřbeno ještě u kostela, dokud nebylo úřady nařízeno pohřbívat oběti moru mimo osadu. Celkem tedy podlehlo moru 40 obyvatel tehdejšího Blanska. O epidemii moru ve Vilémovicích svědčí zápisy v matrice zemřelých římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Jedovnicích. V malé vesnici Vilémovice umírali ročně obvykle jeden až tři obyvatelé. Od 16. srpna do 30. září 1715 však zemřelo 21 osob. U osmi posledních je poznamenáno, že byli pohřbeni u Boží muky u Vilémovic. Ostatní nebožtíci byli pohřbíváni na hřbitově u kostela v Jedovnicích. Je nepochybné, že tito odděleně pohřbení byli postiženi morem, jak také vyplývá z dalších úředních archiválií o znovuotevření Vilémovic pro styk s okolím. Dá se předpokládat, že obětí moru bylo 20 nebo 21 vzhledem k vysokému počtu zemřelých krátce po sobě v srpnu a září Doposud stojí u Vilémovic na rozcestí silnic Vilémovice Krasová a Jedovnice Ostrov u Macochy ohrazené místo a kříž s názvem U Krchůvka. Blahomil Grunda Lhůta pro prodej alkoholu bez koncesované živnosti se chýlí ke konci Obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, kteří se zabývají prodejem alkoholu, že po je jeho prodej možný jen na základě koncesované živnosti. Povinnost mít koncesovanou živnost na prodej alkoholu se týká každého podnikatele, který v rámci své podnikatelské činnosti prodává alkohol konečnému spotře- biteli. Z těchto důvodů vyzýváme opakovaně podnikatele k podání žádosti o koncesi na prodej alkoholu do výše uvedeného termínu. K získání koncese v uvede- ném rozsahu (prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin) nemusí podnikatelé prokazovat odbornou a jinou zvláštní způsobilost. Podání žádosti nepodléhá správnímu poplatku a tuto žádost je možné podat na jakémkoliv živnostenském úřadě v ČR. odbor obecní živnostenský úřad Podpořit pravidelný pohyb dětí s důrazem na provedení cviků má za úkol projekt s názvem Atletika v mateřské škole. Nápad na zapojení už těch nejmenších přišel společně se zavedením běhů s rodiči na loňském Půlmaratonu Moravským krasem. Už v loňském roce jsme vyhlásili, že letošní ročník bude ve znamení Děti sportují s námi. Chceme zapojit celé rodiny, rodiče s malými dětmi, aby aspoň krátkou trať běželi. Protože v hlavním závodě máme 980 běžců, ale městské běhy jsou na účast mnohem chudší, říká místostarosta Jiří Crha. Myšlenka na zapojení pohybových prvků do výuky v mateřských školách není nová. Přišlo s ní Občanské sdružení Sportuj s námi už před dvěma roky a v Boskovicích s tím začali nejdříve formou kroužků. Díky velkému zájmu ze strany rodičů a pedagogů ze školek je nyní tlak na zařazení do základních osnov v mateřských školách. Město se na základě těchto zkušeností rozhodlo zařadit atletickou přípravu rovnou do výuky. Cílem projektu je začlenit prvky atletické přípravy do každodenního režimu v mateřské škole, rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti dětí, získání dětí pro pravidelnou sportovní aktivitu a nabídnutí dalších aktivit pro děti. Např. během roku by se konaly nějaké akce, dětské dny soutěže mezi školkami. Vyvrcholit by to mělo pozvánkou pro děti i rodiče na běh v rámci Půlmaratonu Moravským krasem, kde dostanou nějaké odměny a dresy apod., dodává místostarosta. Pedagogové z blanenských školek se jeli v březnu podívat na cvičení do Boskovic. Školení se zúčastnila také zástupkyně ředitelky z mateřské školy na ulici Rodkovského Marie Poláčková: Ve Střední pedagogické škole v Boskovicích jsme zhlédli atletickou přípravu dětí pod vedením Petra Martínka. Součástí ukázek byla rušná část, což je pohybová hra s míčky, zdravotní cviky na procvičení všech svalových skupin a cvičení na stanovištích zaměřené na atletickou abecedu. Pedagogové obdrželi materiál, jak pracovat s dětmi v mateřských školách. Ten obsahuje hry a doporučené postupy. Dle plánu by atletickou přípravu měly děti mít každý den, ale zda Pozvánka na Cestu ve tmě V pátek 25. dubna 2014 proběhne již 11. ročník soutěže vodicích psů kolem blanenského centra. Slavnostní zahájení proběhne v 09:30 hodin na Rožmitálově ulici. Zkoušeli jste si někdy zavřít oči a projít se po louce, uvařit oběd, něco vytvořit? Myslíte si, že to není možné? Pro některé je tento stav celoživotní skutečností. Ztráta nebo vážné porušení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn. V takové chvíli je potřebná pomoc. A jedním z řešení je vodicí pes. BRNO Zveme Vás na 11. ročník soutěže vodicích psů CESTA VE TMĚ kolem centra Blanska, konané v pátek 25. dubna 2014 v Blansku na Rožmitálově ulici, slavnostní zahájení akce proběhne v 09:30 hodin. Po celou dobu soutěže je připraven doprovodný program pro děti i dospělé. Čestný patronát nad soutěží převzal Mgr. Ivo Polák, starosta města Blanska. Srdečně zve Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých oblastní odbočka a Bílý klíč porozumění. red to bude možné dodržet na 100 %, není ještě jisté. Některá cvičení lze provádět při pobytu venku, něco dopoledne a něco odpoledne. Důležité bude vše skloubit s dalšími aktivitami, kterých už nyní děti nemají málo. V mateřských školách se nyní musí domluvit, jak vše začlenit do výuky, aby nenarušovali již zaběhlou výchovnou práci. A co konkrétně atletická příprava v mateřské škole obnáší? Součástí přípravy jsou hry na rozvoj sprintu, vytrvalosti, obratnosti, překážky, štafety, skoky apod. Některé z nich se nijak výrazně neliší od těch, které s dětmi už hrajeme, ale v tomto případě se hodně dbá na správné provedení pohybu. Například pro správný běh na dopad na špičku nohy, vyjmenovává Marie Poláčková. Návrh na začlenění projektu Atletika v mateřské škole se dle místostarosty setkal u pedagogů s velice kladnou odezvou. Protože město zaštiťuje tento projekt, nabídlo mateřským školám pomoc při zajištění potřebných prvků na cvičení, úbory pro děti, to vše sponzorsky. My jsme si objednali např. speciální plastový žebřík, kužely, vesty pro děti a krátká lana, uvedla Marie Poláčková. Stanislav Mrázek Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky 1. a 8. května 2014 Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz separace i ve svátek, a to ve čtvrtek a To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí umožnit svoz separačních odpadů z těchto kontejnerových stání. NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY! Elektrický vertikutátor a provzdušňovač, 2 v 1 Benzinová sekačka s pojezdem Prořezávací pila a nůžky Zahradní domek HVLA , šířka záběru 32 cm, 1300 W, 18 ocelových prořezávacích nožů/ 18 pružin, nastavení hloubky řezu, 5 stupňů HB 51 R HW E, šířka záběru 51 cm, výkon 2,5 kw/ 3,4 PS, pohon zadních kol, elektrostart, centrální nastavení výšky střihu 6 poloh, do vyprodání zásob BAS 3020, benzinový motor 30 cm3, 1 kw/ 1,4 PS, délka čepele 20 cm, síla střihu 18 cm, dosah až 4 m, hmotnost 6,9 kg vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene střechy 250 cm, výška boční stěny 200 cm, materiál severský smrk, včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité dveře s kovovým prahem, dveřní křídla a okna předmontovány, zasklení 4 mm sklo, s odnímatelnými mřížkami, skladem k okamžitému odběru 8.990, , , ,- s elektrostartem 3,4 PS 2v1 2v W Univerzální hnojivo 10 kg, pro venkovní rostliny, pole, trávníky STĚNA 28 mm m 32 c 51 cm Trávníkové hnojivo s odpuzujícím účinkem proti krtkům 2,5 kg Zahradnický substrát balení 50 l vhodné pro všechny typy trávníků, potlačuje výskyt mechů 169,- 3x3m VČETNĚ PODLAHY 5 % UV OCHRANA EXTRA SILNÁ FÓLIE 180 g/ m2 Fóliovník Premium 180 x 240 cm, max. výška 197 cm, stabilní kovový rám, extra pevná průsvitná fólie, 3 rolovací okna a velké dveře, jednoduchá montáž, uvedené foto je pouze ilustrační 3.990,229,- 63,- Brno Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická Po Pá , So Ne hod. Tato nabídka platí do Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

6 Zpravodaj města Blanska číslo dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma 6 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , Galerie města Blanska Velikonoční výstava Otevřeno: po pá 09:00 17:00 h so ne 14:00 17:00 h Podrobný program viz cz nebo minulé vydání Zpravodaje. do , Galerie města Blanska Jana Želibská: Kus země Výstava je postavená na dokumentaci performancí a akcí v krajinném prostředí, dále na konceptuálních dílech a projektech s výstupy ve fotografiích, dokumentech a objektech. do , Galerie Jonáš Roman Kopecký: Malby K blanenským výtvarníkům již neodmyslitelně patří mladý ilustrátor dětských knih, grafik a realizátor mnoha etiket a logotypů pro vinařství jižní Moravy Roman Kopecký. do , kino Výstava k výročí Domova OLGA 20 let & Centrum VELAN 10 let Dokumenty a materiály k výročím dvou sociálních zařízení, které HHP vybudovalo a provozuje pro zkvalitňování života našich mentálně postižených dospělých spoluobčanů. do , Galerie Kruh Ivana Škrancová: Sklo a textil trochu jinak Originální malba na skle a textilu. Vstup na výstavu je zdarma. Přístupná je v pondělí pátek v 10:00 12:00 h a 14:00 17:00 h, v sobotu v 9:00 11:00 h. Galerie Kruh sídlí na nám. Svobody 14. do , muzeum VOJENSKÝ PROSTOR VSTUP ZAKÁZÁN! Historie vojenského výcvikového prostoru na Drahanské vrchovině v letech Výstava byla zrealizována ve spolupráci s Vojensko- -historickým sdružením Stříbrná o. s , knihovna Josef Ruszelák: Dobrý den, stromy aneb Les, hudba, poezie jak se to rýmuje Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 11. dubna v 18:00 hod. v odd. pro děti a mládež a výstavní síni. Josef Ruszelák je výtvarníkem Městského divadla ve Zlíně. Upravil stovky divadelních programů, je autorem plakátů i scénických výprav, navrhoval knižní obálky, graficky upravoval knihy i bibliofilie a plakáty pro divadlo i pro významné hudební festivaly. V Blansku se představí souborem velkoformátových obrazů vytvořených technikou pastel. Otevřeno je v obvyklé provozní době knihovny. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h, kino 10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU Nová filmová komedie Karla Janáka ( Snowboarďáci, Rafťáci ) na věčné téma. ČR / 100 minut / přístupný ve 20:00 h, kino JUSTIN BIEBER'S BELIEVE Jedinečný film, který nám poskytne intimní pohled na Justinovo vyprodané celosvětové turné,,believe. Exkluzivně uvidíme vizuálně ohromující show a uslyšíme jeho největší hity. Odhalíme zákulisí Justinových koncertů a nahlédneme do jeho života mimo jeviště. USA / 91 minut / přístupný ve 20:00 h v 17:30 h, kino CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA (3D) Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije Steve Rogers neboli Captain America poklidně v ústraní ve Washingtonu, D.C. a snaží se přizpůsobit modernímu světu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá se do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. USA / 128 minut / do 12 let nevhodný / český dabing ve 20:00 h, kino ONA Los Angeles, nedaleká budoucnost. Theodore je komplikovaný a citlivý muž, který se živí psaním dojemných a osobních dopisů pro druhé. Se zlomeným srdcem po ukončení dlouhého vztahu se seznamuje se Samanthou, umělou inteligencí s milým ženským hlasem, která má zajímavé postřehy, je citlivá a překvapivě vtipná. Jak její potřeby a požadavky rostou společně s těmi jeho, mění se jejich přátelství ve skutečnou vzájemnou lásku. USA / 126 minut / do 12 let nevhodný v 15:00 h, kino BELLA A SEBASTIÁN Příběh chlapce a jeho psa, který milují už čtyři generace, poprvé přichází na velké plátno jako dobrodružná podívaná v nádherných kulisách Savojských Alp. Francie / 104 minut / přístupný / český dabing ve 20:00 h, kino VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY Charlese Dickense si představujeme jako starosvětského Angličana, který napsal Vánoční koledu nebo Olivera Twista. Rozhodně ne jako někoho, kdo by mohl mít sexappeal. Vášeň mezi řádky se soustředí na Nelly, která si s Dickensem odvážně začne milostný románek. Neví, jaké to je, být milenkou ženatého muže s deseti dětmi. Ve viktoriánské Anglii je to zločin, který se trestá vyhoštěním na okraj společnosti. Velká Británie / 111 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino Filmový klub 2001: VESMÍR- NÁ ODYSEA Projekt 100. Kultovní snímek filmového mága Stanleyho Kubricka podle literární předlohy klasika science fiction literatury A. C. Clarka není jen prvoplánově bombastickou science fiction podívanou. Vedle nastínění budoucnosti lidstva se potýká i s metafyzickým konceptem smyslu lidstva. USA / 141 minut / přístupný v 9:00 h, kino Filmová soutěž Zlaté slunce 2014 Podrobný program soutěže a pozvánka viz na straně ve 20:00 h v 17:30 h, 20:00 h, kino TRANSCENDENCE Originální sci-fi příběh a vizuální pojetí. Vědec Will Caster (Johnny Depp) má velký celoživotní sen: vytvořit stroj obdařený umělou inteligencí i schopností vnímat emoce, který by dokázal soustředit kolektivní vědění a vědomí lidstva. Co se vlastně stane? Willovo vědomí extremisté připojí k super počítači a obřímu vesmíru umělé mysli, kterou sám vytvořil. Důsledky záhy pocítí celý svět. USA / 120 minut v 17:30 h v 15:00 h, kino POJEDEME K MOŘI Dlouho očekávaný režijní debut Jiřího Mádla. Neobyčejný rodinný příběh, který pobaví i dojme. Hlavním hrdinou je jedenáctiletý Tomáš, který dostane k narozeninám kameru a rozhodne se natočit film o vlastní rodině. ČR / 90 minut / přístupný ve 20:00 h, kino DETEKTIV DOWN Norský režisér Bård Breien po svém úspěšném debutu Kurz negativního myšlení představuje svůj druhý film, komedii Detektiv Down. Osmadvacetiletý Robert má Downův syndrom, to mu ale nijak nebrání v tom, aby se stal detektivem. Snímek se natáčel v Praze. Norsko, Česko, Dánsko / 90 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino LÁSKA, SOUDRUHU! Romantická komedie odehrávající se na pozadí studené války. Elsa, modistka středního věku a jasnovidkyně, má svůj život naprosto pod kontrolou dokud ovšem muž, kterého kdysi milovala a ztratila, neprojde dveřmi jejího obchodu s klobouky. Jsme v Helsinkách roku Jan, český jazzový hudebník, je ve městě kvůli vystoupení na Mezinárodním festivalu mládeže a studentstva. Po více než dvě desetiletí Elsa věřila, že tento muž je mrtvý... Finsko, Česko, Norsko / 105 minut ve 20:00 h v 17:00 h, 20:00 h, kino THE AMAZING SPIDER-MAN 2 (3D) USA / 142 minut / do 12 let nevhodný / český dabing. Další akce ve 14:00 h, knihovna Recitační přehlídka žáků tříd blanenských ZŠ v 18:00 h, knihovna Hodnověrnost textu bible Bible probouzí zájem vědců a laiků i po dvou tisíciletích. Skutečně si člověk může být jistý jejím záznamem? Anebo se mýlí ti, kteří ji čtou a spoléhají na její rady? S výše nastíněnou problematikou seznámí zájemce pan Jaroslav Kuben na své přednášce s besedou v dětském oddělení Městské knihovny v 18:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Velikonoce svátky ukřižování Ježíše Krista Ježíšova oběť na kříži, to je Boží láska, která nás přišla zachránit. Díky ní jsme s Bohem smířeni. Setkání nad biblí v 19:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Koncert skupiny Sakrapes Brněnská kapela Sakrapes nám představí klasický blugrass. Zvuk kapely je dán akustickými nástroji klasického bluegrassového obsazení, čistým vícehlasým vokálem, nechybějícím drivem a pevným rytmickým doprovodem v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 10:00 h, ulice Rožmitálova Celonárodní čtení bible Mezinárodní svaz gedeonů camp pořádá v rámci 6. ročníku Celonárodního čtení Bible 2014 na Rožmitálově ulici od 10:00 do 18:00 hodin veřejné čtení biblického textu. Bližší informace na Speciální nabídka internetu pro za 200 Kč/měs. 10 Mb/s za 200 Kč 40 Mb/s od 300 Kč Internet, na který se můžete spolehnout. Pro objednání a informace volejte Nabídka platí jen do

7 Zpravodaj města Blanska číslo dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma 7 Kulturní a sportovní pozvánky v 17:30 h, dřevěný kostelík Zelený čtvrtek Památka ustanovení večeře Páně, umývání nohou, adorace. Pesachová slavnost v 19:00 hodin v 19:00 h, kostel sv. Martina Zelený čtvrtek Tento den si křesťané připomínají poslední Ježíšovu velikonoční večeři s apoštoly a pro katolické křesťany je to den ustanovení mše svaté a svátosti kněžství. Po večerní bohoslužbě utichají kostelní zvony až do Bílé soboty. V mnoha obcích je nahrazuje tzv. hrkání v 8:00 h, DDM Velikonoce v sedle Výlet s projížďkou na koni. Info: v 17:30 h, dřevěný kostelík Velký pátek Křížová cesta, úcta kříže, pašije, adorace v 19:00 h, kostel sv. Martina Velký pátek Tento den si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista, jako projev jeho lásky ke všem lidem, lásky, která dává život pro druhého. Z úcty k tomuto tajemství dodržují křesťané celý den půst od masa a od jídla a ušetřené prostředky darují hladovým v 18:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Velikonoce svátky vzkříšení Ježíše Krista Třetího dne po ukřižování byl Ježíš vzkříšen. Tak byla otevřena cesta do Božího království. Setkání nad biblí ve 20:00 h, dřevěný kostelík Bílá sobota Největší slavnost v celém roce, zmrtvýchvstání Páně, křty dospělých ve 21:00 h, kostel sv. Martina Bílá sobota Tento den je dnem ticha. Je možno navštívit kostel k tiché modlitbě. Večer už následuje oslava zmrtvýchvstání Pána Ježíše obsáhlou radostnou bohoslužbou, jejíž kořeny sahají do prvního století. Začíná požehnáním ohně a světla (svíčky s sebou) v 7:00 h, 8:45 h, kostel sv. Martina Velikonoční neděle Velikonoční neděle je pro křesťany nejposvátnějším dnem v roce, dnem zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Následně si pak tento den připomínají každou další neděli. Ke všem bohoslužbám si věřící mohou přinést trochu jídla k požehnání a doma se o ně potom rozdělí v 9:00 h, dřevěný kostelík Velikonoční neděle Hod boží, hlavní svátek Velikonoc, první večeře Páně pro dospělé, požehnání pokrmů. Žehnání základního kamene farního sálu. V tento nejslavnější den v roce nás navštíví a bude s námi slavit vzkříšení Páně brněnský biskup Pozvání odjinud Jedovnice Zájezd do velikonoční Prahy s návštěvou muzikálu Adam a Eva Zájemci, volejte tel Možný nástup v Blansku u hotelu Macocha. Lysice , zámek Velikonoční tvůrčí dílna ThMgr. Juraj Jordán Dovala v 10:00 h, nám. Svobody Velikonoční bohoslužba pod širým nebem Pokud chcete oslavit Velikonoce díkůvzdáním Bohu, nemusíte chodit do kostela ani modlitebny. O velikonoční neděli bude také veřejná bohoslužba v parku u labutí (naproti radnici) v 9:00 h, dřevěný kostelík Velikonoční pondělí Pouť s učedníky do Emauz, kostelní pomlázka v 17:00 h Sněhurka a sedm trpaslíků zájezd do divadla Pokračování cyklu zájezdů za divadlem. Bláznivá hudební pohádka pro celou rodinu. Přihlášky na tel , v 18:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Výtvarná dílna: lýko Dubnová dílna s Martinou Nejezchlebovou bude ve znamení výrobků z lýka, vyzkoušíme si vyrobit jednoduchou ošatku či velikonoční dekorace v 10:00 h, Domov OLGA FIMO šperkování s Maduhou Výtvarná dílna z cyklu Kouzlíme s barvami v 16:00 h, knihovna FIMO šperkování s Maduhou Naučíme se základy techniky mokumo gane. Vytvoříme náhrdelníky (oválný a hranatý tvar) a náušnice v různých barevných kombinacích v 19:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Ozvěny Anifilmu Dětské pásmo estonské animace Nabízíme vám hodinové pásmo estonských animovaných filmů určené pro nejmenší diváky. Filmy jsou bez dialogů či komentáře. Součástí programu budou starší i novější snímky oceňované kritikou i diváky. Vstup volný v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Jarní očista Beseda s lektorkou Jitkou Pokornou. Rady a tipy jak si poradit s jarní únavou, detoxikace organismu v 19:00 h, muzeum Jarní koncert Jarní koncert v Hudebním salonu blanenského zámku je pořádaný ve spolupráci s Mezinárodní společností Vítězslava Nováka. Účinkují: Lenka Cafourková-Ďuricová soprán, Jan Kučera bas, prof. PhDr. Miloš Schnierer klavír a úvodní slovo. Zazní skladby Vítězslava Nováka, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka v 9:30 h, ulice Rožmitálova Cesta ve tmě soutěž vodicích psů 11. ročník soutěže. Slavnostní zahájení v 9:30 hodin, po celou dobu soutěže je připraven doprovodný program pro děti i dospělé. Čestný patronát nad soutěží V otevírací době zámku pod vedením floristy Petra Zdeňka Janečka pod arkádami a na malém nádvoří zámku. Malování velikonočních vajec a možnost vlastnoruční výroby velikonočních dekorací. Vstup volný. Rájec-Jestřebí v 17:00 h, sokolovna Koncert dechového oddělení ZUŠ převzal Mgr. Ivo Polák, starosta města Blanska ve 20:00 h, Restaurace Na Pražci Taneční večer Hraje TOM SAWYER BAND Den Země úklid Moravského krasu v 07:00 h Babiččino údolí, Dobruška, Častolovice Pokračování cyklu vlastivědných zájezdů. Objevíte známá místa z knížky Boženy Němcové, vrátíte se do roku 1769, kdy se narodil F. L. Věk, a prohlédnete si perlu podorlického kraje zámek Častolovice. Přihlášky: Pavel Svoboda, Galerie a antikvariát Jonáš, Centrum Ježek. Tel , v 15:00 h, cvičiště agility na sportovním ostrově Coursing Lov umělé návnady. Trénink pro začátečníky i pokročilé. Přihlašování a platba až na místě v 9:00 h, městský úřad, nám. Republiky 1 Konference Život cizinců v ČR Koná se v rámci projektu Jak se žije cizincům?. Konference bude zaměřena na téma integrace cizinců v regionu Blanenska i v rámci celé ČR, zaměstnanost a vzdělávání cizinců, novelizace cizineckého zákona, otázky sociální práce s cizinci a další. Přihláška a informace na Centra cizincům v 19:30 h, Dělnický dům Nezmaři a Miki Ryvola koncert a křest CD Nezmaři pokřtí své nové CD Stopy bláznů a společně s nimi si zahraje i legenda trampské písně Miki Ryvola. Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka, ul. Rožmitálova 6, tel v 15:00 h, Rekreační oblast Palava Pálení čarodějnic Odpoledne bude hrát skupina K-Band. Od 18:30 h promenáda čarodějnic a vyhodnocení masek, v 18:50 h kouzelník Magic-R a v 19:20 h zapálení vatry. Od 20:00 h hraje HD Acoustic a následně Doctor P.P v 18:00 h, DDM Čarodějná zahrada Soutěže, hry pro děti, skákací hrad, trampolína, opékání špekáčků a spousta zábavy. Vystoupí žáci oddělení a taneční orchestr ZUŠ. Sloup v 9:00 h, Sloupsko- -šošůvské jeskyně Neandrtálci ve Sloupu na Velikonoce Rezervace na tel , e- -mail: cz. Více informací v 7:00 h Za zpěvem ptáků O zpěvu ptáků bude vyprávět pan Jaroslav Kouřil při našem putování po nejbližším okolí Blanska. Sraz v 07:00 hod. u hotelu Dukla. Vezměte si s sebou dalekohled, fotoaparát a dobré boty. Přihlášky: Pavel Svoboda, Galerie a antikvariát Jonáš, Centrum Ježek. Tel , Sport v 10:15 h, 12:30 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK FC Velké Meziříčí St. dorost/ml. dorost, Moravskoslezská divize v 16:00 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Framoz Rousínov B Muži B, I. B tř. sk. A Jihomoravského kraje v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Telnice Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever v 9:00 h, ASK Volejbalový turnaj Sportovní hala Mlýnská, 09:00 16:00 hodin v 9:00 h, 11:00 h, ASK Basketbal: BBK Kroměříž mladší minižáci v 10:00 h, 11:00 h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Pipas Brno Utkání Jihomoravského přeboru v baseballu mladších žáků v 10:00 h, 11:45 h, hřiště Údolní Fotbal: FK ČAFC Židenice 2011 Žáci-ml./st., Krajský přebor Jihomoravského kraje v 16:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK TJ Tatran Bohunice Muži A, Moravskoslezská divize sk. D v 9:15 h, cvičiště agility na sportovním ostrově Závody agility Propozice a přihlášky na: www. agility-blansko.net ve 13:00 h, ASK Memoriál Věry Bušové atletika Od 13:00 do 17:00 hodin ve 13:00 h, 16:00 h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Klasik Frýdek Místek Utkání Českomoravské baseballové ligy mužů. PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah a PVC včetně dodávky materiálu Tel Veselice , rozhledna Zahájení sezony 2014 na rozhledně Podvrší Velikonoční jarmark, jehož cílem je mimo jiné propagovat regionální produkty. Více informací najdete na řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Stavby a rekonstrukce rodinných domů včetně základové desky, obkladačské práce. Tel » Nabízím hlídání dětí od 1,5 do 3 let v denním režimu od 8 do 15 hod. Mám odpovídající profesní kvalifikaci. Tel » Nabízím služby hodinového manžela. Rychle, levně, kvalitně. Cena dohodou. Tel » Nová vana do staré. Tel nemovitosti» Prodám zděnou chatu v Olomučanech s velkým pozemkem. Klidná a příjemná lokalita. Cena dohodou. Tel » Prodám byt v Adamově 2+1» Koupím staré obrazy, hodiny, hodinky, rámy, porcelán, mince, pohledy, vojenské věci, nábytek i celou pozůstalost, to vše do roku Tel , » Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Sleva pro studenty. Smetanova 4,, tel » Hubněte s námi! Získejte kompletní analýzu stavby těla zdarma » Hledáme spolupracovníky do obchodně poradenské firmy. HČ, VČ v OV, zděný, slunný, zvýšené přízemí. Cena Kč. Tel » Koupím byt v Blansku 1+1 nebo 2+1. Tel soukromá inzerce» Prodám z důvodu stěhování nábytek vybavení obývacího pokoje a kovový zahradní nábytek. Vše zachovalé. Tel » Prodám stupátko zn. Kiddy ride/on ke kočáru. Tel » Prodám FIAT Multipla 1.9 JTD r. v. 2001, tmavě zelená, tažné, klima, pravidelný servis, garážováno, najeto km, první majitel, dovoz Itálie. Cena Kč. Tel » Prodám skútr PIAGGIO FLY 50 4T ve velmi dobrém stavu. TK do Společenská kronika roku Cena Kč. Tel » Prodám pánské kopačky Umbro, bílomodré vel. 8 (42) téměř nové, pánské sportovní boty LONNSDALE námořnická modrá, vel. 8 nové. Cena dohodou, tel » Zdarma králičí hnůj a kuřince. Odběr i v malém množství. Tel » Prodám Chrysler Voyager po STK. 7 míst, daň zaplacena. Cena 35 tis. Kč. Tel Policisté kontrolovali, zda mladší 18 let nepijí. Šestnáctiletý měl přes 2 promile Na to, zda děti a mladiství nepopíjejí alkohol, se zaměřili v pátek 28. března ve večerních hodinách policisté na Blanensku. Bohužel se ukázalo, že policejní kontroly v barech, na diskotékách, v klubech, restauracích, ale i na veřejných prostranstvích a benzínových čerpacích stanicích mají smysl. Během dvou hodin policisté jen ve městě Blansku odhalili celkem 14 chlapců a dívek mladších 18 let, kteří byli pod vlivem alkoholu. Smutným rekordmanem večera byl šestnáctiletý mladík, který měl v dechu 2,05 promile. Policistům navíc při kontrole nepravdivě tvrdil, že měl pouze jedno pivo. Další šestnáctiletý chlapec pak měl 0,92 promile alkoholu v dechu a stejně stará dívčina 0,82 promile. Nakonec si tyto tři výtečníky převzali zákonní zástupci a jejich chování, stejně jako dalších opilých mladistvých, bude dál řešit orgán sociálně právní ochrany dětí. Kromě toho policisté také uložili pokuty servírce a kamarádovi jednoho mladistvého za to, že umožnili pití alkoholu právě mladším 18 let. por. Mgr. Iva Šebková Policisté provedli v blanenských podnicích kontrolu na podávání alkoholu mladistvým. Foto: Policie ČR Úmrtí Miroslav Padělek 63 roků Adamov Jakub Růžička 30 roků Brno Josef Štolpa 60 roků Vavřinec Zdeněk Dobrovolný 83 roků Skalice nad Svitavou Jindřiška Heroldová 88 roků Doubravice nad Svitavou Alena Kniesová 86 roků Božena Řezáčová 64 roků Olomučany Antonín Ščudla 92 roků

8 Zpravodaj města Blanska číslo dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma 8 Pozvánka: Filmová soutěž Zlaté slunce 2014 Do Blanska opět zavítá celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby (CSNFT), která je vyvrcholením dění v oboru školních filmů v daném roce. Zemské postupové kolo pro kraje: Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočina a Pardubický se koná v Kině ve dnech 24. a 25. dubna Festival nabídne workshopy pro žáky základních škol, vítězné snímky z minulých ročníků i další ukázky mladých amatérských filmových tvůrců. Na celý festivalový program po oba dny je vstup zdarma. čtvrtek :30 h pro žáky ročníku ZŠ 10:00 h pro žáky ročníku ZŠ Jak se dělá animovaný film Přednáška s besedou o vzniku animovaného filmu s Cyrilem Podolským, režisérem a animátorem (Pat a Mat, Králíci z klobouku, Krysáci,...), držitelem TV ceny Elsa 2008 a dalších ocenění. Beseda je zdarma. Letos se akce přesunula ze soboty na neděli, stejně jako každý rok byla navržena nová varianta velké dráhy. Na dvou stanovištích, kde děti plní úkoly, aby tak získaly co nejvíce platidel v podobě dráčků, pak přibyly ještě další dvě malé autodráhy. Mírně jsme změnili pravidla Velké ceny, nově také její vítěz obdržel dort, uvedl Karel Synek, hlavní organizátor akce. Nejvíc mě potěšil tak velký zájem ze strany veřejnosti, ve srovnání s minulým ročníkem přišlo totiž asi o čtvrtinu více dětí, zároveň přišlo nejvíce účastníků za dobu trvání Drakonečka. Překvapující bylo zapálení všech organizátorů, kdy po více než čtyřhodinovém vysvětlování a hraní her s dětmi bleskurychle uklidili celý sál a ještě měli sílu i na vtipkování, dodal Synek. Výsledky jednotlivých kategorií: 20:00 h Festivalový filmový večer Pojedeme k moři Blanenská premiéra nového českého filmu Jiřího Mádla, který diváky také pozdraví. Rodinná komedie o dvou začínajících filmařích. Natáčení si užívají, ale jen do chvíle než zjistí, že kamera dokáže odhalit i různá tajemství. V rámci festivalového večera budou promítnuty ukázky filmů mladých amatérských tvůrců. Vstup zdarma. pátek :00 15:45 h Zlaté slunce 2014 soutěž 08:00 09:00 h Prezence 09:00 h Slavnostní zahájení soutěže 09:30 10:20 h Projekční blok I 10:30 11:20 h Projekční blok II 11:30 12:45 h Přestávka 12:45 13:30 h Projekční blok III 13:30 14:00 h Přestávka 14:00 15:00 h Diskuse s tvůrci a rozbory filmů 15:15 15:45 h Vyhlášení výsledků a předání cen Změna programu vyhrazena, vstup zdarma. Více informací na detail=475 red Drakoneček letos slaví úspěch Letošního ročníku Drakonečka, pořádaného Skautským střediskem Srdce na dlani, se letos zúčastnil rekordní počet účastníků. Organizátoři zapsali celkem 99 dětí. Akce proběhla v neděli 23. března v Dělnickém domě. bude hostit Moravský ultramaraton Vranovskou etapu v sedmidenním seriálu maratonů nahradí letos Blanenská část, se kterou se pojí i dva místní závody. Moravský UltraMaraton je mezinárodní běžecký etapový závod na sedm maratonů v sedmi po sobě následujících dnech. Je to nejdelší a nejtěžší běžecký etapový závod pořádaný na území České republiky. Blanenská etapa se startem na náměstí Republiky je také zařazena do Okresní bežecké ligy (starty dle výkonnosti ve 14:00 hod. a v 15:00 hod.). V tomto závodě mohou startovat i běžci, kteří poběží jen tuto jedinou etapu. Dále bude pro všechny příchozí (bez startovného) speciálně zařazen závod (start v 15:00 hod.) jen na úseku Hořice. Nejrychlejší jezdec: Lukáš Němec, Marek Ulahel, Eliška Růžičková Nejúspěšnější sběrač dráčků: Monika Sedláková, Kateřina Skoupá, Eliška Růžičková Velká cena Blanska: Lukáš Němec, Filip Skoupý, Alexandr Rek Skauti do budoucna uvažují o upravení tratě z pohledu estetiky. Mají v plánu vyrobit nové domečky, parkoviště a figurky, dále pak vyzdobit okolí velké dráhy. Děti se tedy mají rozhodně na co těšit. Snad se v příštím roce podaří přehoupnout přes rekordní stovku milovníků her a rychlých kol. Jana Franchi Akce se letos setkala s mimořádným zájmem ze strany veřejnosti. Na maxidráze si velice dobře vedlo i několik děvčat. Foto: Jana Franchi Na Hořicích bude u penzionu U Strakatého koně první občerstvení. Komu se sem podaří doběhnout rychleji než nejlepšímu českému ultramaratonci Danu Orálkovi (pro kterého toto bude již třetí den závodu a třetí maraton v řadě), získá fotku s jeho podpisem a textem Běžel jsem rychleji než Dan a nápoj (pivo, abstinenti limonádu). 22. ročník Moravského ultramaratonu odstartuje již za tři měsíce v neděli 29. června 2014 ve 14:00 hod. Lomnickou etapou. Záštitu nad Blanenskou etapou, která se poběží 1. července, převzal starosta města Blanska Ivo Polák. Podrobnosti o závodu najdete na stránkách Moravského ultramaratonu Přijďte si zaběhat! red Upozornění: letáky s nabídkou měření tepla V poštovních schránkách občanů města Blanska se začaly v posledních dnech objevovat letáky oznamující kontrolu úniku tepla u zateplených i nezateplených domů pomocí termovize se žádostí o kontaktování realizující firmy. Na opakované dotazy proto upozorňujeme občany, že se jedná o aktivitu soukromého subjektu, na které se Město žádným způsobem nepodílí. odbor kancelář tajemníka INZERCE VE ZPRAVODAJI čeká II. ročník charitativní sportovněspolečenské akce You Dream We Run Konat se bude v prostorách sportovního areálu ASK. V loňském roce se této akce zúčastnily bez mála tři tisícovky lidí. Výtěžkem akce se pomohlo naplnit sen Matýskovi nákup osobního auta ( Kč) a potěšit drobným finančním darem Esterku ( Kč). Tak jako v loňském roce poputuje výtěžek z této akce na splnění SNU osobě, Záštitu nad akcí převzal opět starosta města Blanska Mgr. Ivo Polák, kterého jsme se zeptali na pár otázek. V letošním roce je akce pod novým logem, ale se stejnými organizátory. Proč jste se rozhodl udělit záštitu této charitativní akci? Pan Jančiar je nositelem myšlenky této akce, kterou k nám přinesl z Belgie, kde sloužil na Velitelství NATO, a poté z Brna, kde akci pod stejným názvem a záštitou náčelníka Generálního štábu AČR gen. Pavla v loňském roce zorganizoval a byl i hnacím motorem akce v Blansku. Proto jsem se rozhodl podpořit tuto akci. Jak bude akce probíhat a v čem bude spočívat pomoc vedení města jejím organizátorům? Tak jako v loňském roce, bude i letos hlavní náplní akce 24hodinový štafetový běh, který má pouze jedno závazné pravidlo, aby každé družstvo udrželo symbolicky štafetový kolík na atletickém ovále nepřetržitě po dobu 24 hodin, a to i přes noc. Jakým způsobem budou účastníci svou část štafety absolvovat, záleží však čistě na jejich možnostech a nápaditosti! Po celou dobu bude probíhat doprovod- jejíž životní příběh je nějakým způsobem těžce poznamenán. ný sportovně kulturní program. V letošním roce se chtějí organizátoři akce ještě více zaměřit na základní a střední školy v Blansku a okolí, aby se ještě více podíleli na zmiňovaném programu tak, aby se akce You Dream We Run stala akcí samotných blanenských občanů, a v tom jim vedení města rádo pomůže. Kdo se může akce zúčastnit a jakým způsobem mohou lidé přispívat? Pro ty, kteří se akce nezúčastnili v loňském roce, je důležité vědět, že akce se může zúčastnit kdokoliv, kdo se chce pobavit, trošku si zasportovat, někomu pomoci nebo jen tak prožít zajímavý den. Účast není věkově ani jinak omezena. V podstatě kdokoliv má možnost postavit své vlastní družstvo a aktivně se štafety zúčastnit a symbolicky tak doběhnout pro něčí sen. Každý Tato akce byla určena zájemcům z řad široké veřejnosti, a to zcela zdarma. Její účastníci si kromě drobného dárku a informačních materiálů, souvisejících s bezpečností silničního provozu, odnesli informace týkající se současné úpravy zákona o provozu na pozemních komunikacích, byli seznámeni se zásadními novinkami této normy tak, jak vyplývají z jejich posledních novelizací. Podrobněji pak byly probrány oblasti týkající se řidičských oprávnění, nových či méně používaných dopravních značek a značení a statistik dopravní nehodovosti. Zcela samostatný blok této besedy byl věnován Bodovému hodnocení, které spočívá v porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem. Toto téma v závěru rozpoutalo velmi živou diskuzi, která se protáhla účastník, ale i divák, si bude moci zakoupit originální tričko s logem akce, výtěžek z prodeje triček poputuje na splnění snu. Co byste vzkázal lidem, které podobné projekty oslovují, ale stále váhají? Co bych jim vzkázal? Přijďte, prosím, podpořit myšlenku této veřejné charity. Vytvořte družstvo z kolegů na pracovišti či z kamarádů na sídlišti a přijďte. Zda-li splníme někomu sen, záleží jen na vás! Vše máte ve svých rukou! Objednejte si a kupte účastnické tričko! Budete stoprocentně vědět, že částka, kterou vy dáte, nefinancuje chod a zaměstnance tzv. charitativních organizací a že celý výtěžek v plné výši poputuje tam, kde je to potřeba, tzn. ke splnění snu někomu, v jehož tíživé situaci můžete být třeba zítra i vy nebo vaši blízcí a známí. Děkujeme za rozhovor a přejeme, aby akce měla úspěch a pomohla splnit něčí sen! Pro více informací sledujte webové stránky města Blanska, FB stránky You Dream We Run nebo pište na YDWR Akci i letos podpoří zpěvák Laďa Kerndl (vpravo). Na fotografii se starostou Ivo Polákem. Beseda k zákonu o silničním provozu rozpoutala živou diskuzi V úterý 25. března 2014 proběhla v prostorách velké zasedací síně Městského úřadu beseda, kterou zorganizoval Aktiv BESIP při Městském úřadu, ve spolupráci s dopravním inspektorátem Policie České republiky, územní odbor -Vyškov. Zástupci BESIPU představili zájemcům novinky v oblasti silničního provozu. Foto: autor Foto: Z. Reková až do večerních hodin. Vzhledem k pozitivním ohlasům, které zaznamenali organizátoři akce přímo na místě jejího konání, věříme, že dopravně bezpečnostní akce stejného či podobného zaměření mají v rámci preventivních opatření; vedoucích ke zvýšení tolerance a ohleduplnosti všech účastníků silničního provozu vůči sobě, tak i ke snížení počtu dopravních nehod, škod, zemřelých a zraněných na našich silnicích; své místo, rozhodli jsme se i do budoucna v akcích podobného formátu a zaměření pokračovat a plně je podporovat. Na závěr dovolte, abychom poděkovali zástupcům Policie České republiky, kteří na této akci participovali a výrazně tak přispěli svojí měrou ke zdárnému výsledku celého projektu. Současně chceme poděkovat také zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří svou účastí potvrdili to, že bezpečnost účastníků silničního provozu jim není lhostejná a že mají zájem se neustále zdokonalovat v oblasti, která se týká v podstatě nás všech, každé generace, každého jedince, který se účastní silničního provozu. odbor vnitřních věcí Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, , tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí Galerie města Blanska vydala Ročenku 2013 str. 3 Výroční valná hromada dobrovolných hasičů str. 8 120 let od pojmenování blanenských ulic str. 3 Sousedský bál 2014 fotografi e str. 4 Vyhlášení Sportovců

Více

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Mateřské školy o letních prázdninách str. 2 Burza volného času pozvánka str. 3 Svoz odpadu o svátcích str. 3 Galerie získala peníze z grantu str. 5 Vodicí psi soutěžili v Blansku str. 5 Zpravodaj města

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9 Volby do PS PČR 2010 seznam volebních okrsků str. 3 Soutěž neprofesionálních filmů Zlaté slunce 2010 Dvě výročí Společnosti Katolického domu str. 4 str. 8 Historický jarmark nabídne zábavu pro děti i dospělé

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10

Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10 Dráha pro RC modely má nový povrch str. 4 Italští studenti na návštěvě v Blansku Veteran Tour Macocha soutěž historických vozidel str. 8 str. 8 U kostela sv. Martina bylo dokončeno rozárium Památník Karoliny

Více

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10 Program Olympiády dětí a mládeže str. 3 Hřiště u základních škol využití pro veřejnost Městská policie Blansko slaví 15 let str. 4 str. 8 Cestovní doklady si můžete také vyřídit v rozšíře- ných úředních

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

Meziříčí se uplynulý víkend ocitlo v době císařských manévrů

Meziříčí se uplynulý víkend ocitlo v době císařských manévrů TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 10. 17. září pátek 12. 9. od 17.00 KŘEST HVĚZDY zpěváka ROMANA HORKÉHO kmotrem hvězdy ILONA CSÁKOVÁ koncert skupiny KAMELOT na náměstí sobota 13. 9. od 13.30 SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

Více

Zelené Jižní Město čekají novinky VELKÁ VÍKENDOVÁ ÚKLIDOVÁ AKCE. Vítání Velikonoc na Jižním Městě Příměstské tábory přilákaly stovky dětí

Zelené Jižní Město čekají novinky VELKÁ VÍKENDOVÁ ÚKLIDOVÁ AKCE. Vítání Velikonoc na Jižním Městě Příměstské tábory přilákaly stovky dětí KlíČ periodický tisk územního samosprávného celku VELKÁ VÍKENDOVÁ ÚKLIDOVÁ AKCE Zelené Jižní Město čekají novinky Vítání Velikonoc na Jižním Městě Příměstské tábory přilákaly stovky dětí Časopis klíč ročník

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník. mob.: 777 857 739

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník. mob.: 777 857 739 www.monitor-bk.cz 19. ročník, číslo 16/2013 Chelčického 56 Blansko 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Kousek přírody u vás doma - str. 4 Na víno jedině k Brázdům

Více

Doposud bylo využito již pět miliard korun dotací. Opravy mostů budou provázet dopravní uzavírky

Doposud bylo využito již pět miliard korun dotací. Opravy mostů budou provázet dopravní uzavírky Založeno roku 1919 14. dubna 2010 Ročník XXI. číslo 15 Cena: 12 Kč DNES divadlo Peklo Středa 14. dubna 2010 od 19.30 v Jupiter clubu, Velké Meziříčí. Jednotlivé vstupenky za 260 korun jsou ještě k dispozici

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY Rastislav zve na galakoncert: Carl Orff Carmina Burana str. 2 Kuželkářky završily úspěšně sezonu str. 7 Blanenští slavili Den dětí str. 4 Dotace na sociální služby str. 2 Blansko královstvím streetballu

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více