FRANKY DLOUHÁN (BRONTOSAU I) M A L Í (Hana HEGEROVÁ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FRANKY DLOUHÁN (BRONTOSAU I) M A L Í (Hana HEGEROVÁ)"

Transkript

1 M L Í (Hana HROVÁ) 7 1) P išel malí otrhaný, m l jenom št tce s paletou, Kalhoty m l spravovaný a z vojny bundu stoletou 7 F Pak napnul plátno srolovaný a stvo il eku v etn panny, 7 Pak na malou píš alku, pann z obrázku hrál. 7 F mi Um l jednu píse malovanou, modrou m la z nebe darovanou, mi 7 7 Žlutou m la díky pampeliškám, zelenou ji p il vodník sám, F 7 mi Všechno bylo v písni malované, bílé mléko, t ešn natrhané, mi 7 Jenom erná barva nebyla v ní, ona špatn zní. 2) Víš jen málo o malí ích, Jsi jen holka bláznivá, Jeho o i neznají h ích, jako kluk se usmívá. Víš jen málo o malí ích, Však íkáme ti, Že k vám nezamí í, by na svou píš alku, Pann z obrázku hrál. R: Um l jednu píse malovanou,... 3) hodíš asto po výstavách, má to d vod v pozadí, Jsi totiž hrozn nedo kavá, Kdy se tv j malí prosadí, pak t pozve na vernisáž ty se od n j nehneš Jak jeho stráž, Bude ti na svou píš alku, Jen a jen pro tebe hrát. R: Um l jednu píse malovanou,... FRNKY LOUHÁN (BRONTOSU I) F 1. Kolik je smutného, když mraky erné jdou 7 F lidem nad hlavou, smutnou dálavou. F Já slyšel p íb h, který velkou pravdu m l, 7 F za as odlet l, každý zapomn l. 7 Ref: M l kapsu prázdnou Franky louhán, F po státech toulal se jen sám, F 7 a že byl veselej, tak každej m l ho rád. F mi Tam ruce k dílu ml ky p iloží a zase jede dál F 7 a každej, kdo s ním chvilku byl, F 7 tak dlouho se pak smál. 2. Tam, kde byl plá, tam Franky hezkou píse m l, slzy nem l rád, cht l se jenom smát. když pak ve er ran e tiše usínaj, Frank v zp v jde dál, nocí s písní dál. 3. Tak Frankyho vám jednou našli, p estal žít, jeho srdce spí, tiše smutn spí. B h ví, jak, za co tenhle smíšek konec m l, fará písn p l, umírá ek zn l

2 ROS N KOLJÍH (Wabi N K) F6 F#6 2 1) Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, F6 F#6 6 Tak se vracím k svýmu nádraží, abych jel zas dál, F6 6 mi P ede mnou stíny se plouží a nad krajinou krouží F6 6 Podivnej pták, pták nebo mrak F6 6 Tak do toho šlápni, a vidíš kousek sv ta, F6 6 Vzít do dlan dálku, zase jednou zkus F6 6 Telegrafní dráty, hrajou ti už léta, F6 F#6 6 To nekone dlouhý monotónní blues. F6 F#6 6 F#6 F6 Je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích. 2) Pajda dob e hlídá pocestný, co se nocí toulaj o si radši po kaj a pak šlapou dál, Po kolejích táhnou bosí a na špagátu nosí, elej sv j d m, deku a rum.. Tak do toho šlápni... OV K / Bláznova ukolébavka (Petr NOVÁK) 1) Máš má ove ko dávno spát, i píse pták kon í, Kv li nám p estal vítr vát, jen m ra zírá zven í, Já znám její záš, tak vyhledej skrýš, Zas má bílej pláš a v okn je m íž. Máš má ove ko dávno spát a m žeš h át, Ty m m žeš h át, vždy p ijdou se ptát, Zítra zas p ijdou se ptát, Jestli ty v mých p edstavách, už mizíš. 2) Máš má ove ko dávno spát, nes máme p lnoc temnou, Zítra budou nám blázn lát, Že ráda snídáš se mnou,. Pro m l bych jim lhát, že jsem tady sám, Když tebe mám rád, když tebe tu mám. Máš má ove ko dávno spát

3 ZLTOKOPKÁ / Severní vítr (SV RÁK a UHLÍ ) mi 1) Jdu s d ravou patou, mám hore ku zlatou, F Jsem chudý, jsem sláb, nemocen. mi hlava m pálí a v modravé dáli, F Se leskne a t pytí m j sen. Kraj pod sn hem ml í, tam stopy jsou vl í, Tam zbyte budeš mi psát. Sám v d ev né boud, sen o zlaté hroud, Já nechám si tisíckrát zdát. F Severní vítr je krutý, po ítej lásko má s tím, F K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se v bec nevrátím. 2) Tak zar stám vousem a vlci už jdou sem, Už slyším je výt blíž a blíž, Už mají mou stopu už v í že kopu, Sv j hrob a že stloukám si k íž. Zde leží ten blázen, cht l d m a cht l bazén, opustil tvou krásnou tvá, Mám plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek nad hrobem polární zá. 4, Nad stádem koní podkovy zvoní, zvoní erný v z vle ou a slzy te ou a já vo lám: Tak nepla m j kamaráde náhoda je blbec když krade Je tuhý jak veka a eka ho zpla ví Máme ho rádi No tak co (no) tak co (no) tak co Vždycky si p ál až bude popel i s kytarou, hou Vodou a plavou jen žádný hotel s k ížkem nad hlavou N STÁM KONÍ (BUTY) až najdeš místo, kde je ten pramen kámen co praská. Budeš mít jisto Pat í sem popel a každá láska No tak co (no) tak co (no) tak co Nad stádem koní, podkovy zvoní zvoní erný v z vle ou a slzy te ou a já šeptám Vysyp ten popel Kamaráde do bílé vody vody Vyhasnul kotel a Náhoda je Št stí od podkovy Vysyp ten popel / Heja hej... kamará de / Heja hej... do bílé vody vo dy / Heja hej... Vyhasnul kotel / Heja hej... a Náhoda je / Heja hej... Št stí od podko vy / Heja hej... Severní vítr je krutý,

4 MRIK mi 1) Nandej mi do hlavy tvý brouky a B h nám seber beznad j. mi V duši zbylo sv tlo z jedný holky, tak mi te za to vynadej. mi Zima a promarn ný touhy, do vrásek strom padá déš. mi Zbejvaj roky asi ne moc dlouhý, do vlas mi zabroukej pá pa pa pá pá pa pa pá, pá pa pa pá, pá pa pa pá, pá pa pa pá, mi 2) Tvoje o i jenom žhavý tóny, dotek slunce zapadá mi Horkej vítr rozezní mý zvony, do vlas ti zabrouká pá pa pa pá pá pa pa pá, pá pa pa pá, pá pa pa pá, pá pa pa pá, mi 3) Na obloze k ídla tažnejch pták, tak už na svý bráchy zavolej. mi Na tvá e ti padaj slzy z mrak a B h nám sebral beznad j. mi V duši zbylo sv tlo z jedný holky, do vrásek strom padá déš. mi Poslední dny, hodiny a roky, do vlas ti zabrouká pá pa pa pá pá pa pa pá, pá pa pa pá, pá pa pa pá, pá pa pa pá, VŠHNO NJLPŠÍ (NV I) 1. Hádej, pro p išel jsem dneska k vám, pro za záda schovávám kv t, dvakrát jsem dneska si ruce myl, H7 abych pop ál ti k v ne ku let. 2. Nastav pusu a do vázy kytku dej, postav na kafe, dva cukry mám rád, koupil jsem " lov e, nezlob se", budem do rána bláznit a hrát. R: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, H7 a všechno ti jde tak, jak chceš, sám nejlíp víš, co se má ti p át, H7 a nám sta í, že žiješ, že jseš. 3. Hele, ned kuj, kytka není až zas tak moc, to, co uvnit mám, neumím íct, jako kostky je život, jak den a noc, v st ídá se mít-nemít nic. R: H7 R: 3x RVNÁ S LIN ZÁ ervená se line zá e, 7 7 ervená se line zá e, ohe, ohe, h eje ruce, barví tvá e. London's burning, London's burning, 7 7 fetch the engines, fetch the engines Fire fire, fire fire! Pour on water, pour on water!

5 V BÁBY ( SPIRITUL KVINTT) F 1) Jak léta jdou, sv t pro m ztrácí glanc, 7 Všichni se rvou a duši dávám všanc, F za pár šesták vás prodaj v te mi, F 7 Už víc nechci mít domov sv j na zemi! as žádá svý a m se krátí dech, Když p ed kaplí tu zpívám na schodech, Svou píse vo nebi, kde bude blaze mi, Už víc nechci mít domov sv j na zemi! ) Po jm ní netoužím, jsme tu jen nakrátko, I sláva je jak dým, jak prázdný pozlátko, Já koukám do voblak, až and l kejvne mi, Už víc nechci mít domov sv j na zemi! as žádá svý.. 3) íkám ood Bye sv tskýmu veselí, T m co si užívaj, nechci lízt do z lí, Jsem h íšná nádoba, však spása kyne mi Už víc nechci mít domov sv j na zemi! as žádá svý.. 4) V ur enej as kytara dohraje, Zmlkne m j hlas na cest do ráje. O tomhle špacíru, noc co noc zdá se mi. Už víc nechci mít domov sv j na zemi! as žádá svý.. F 1. N kdo má hadry na t le, kdo je nosí v hlav. F Berme ten rozdíl vesele, berme ten rozdíl hrav. Nadutec hloupost nese si, stojne jako páv, platí to v každé profesi, švec nebo doktor práv. 2. Sotva byl náš sv t stvo ený, sotva byl náš sv t stvo en, pustila hloupost ko eny, pustila hloupost ko en. Rodina zdravých mamlas, valí se jako proud, jde s námi z asu do asu, s tím už se nedá hnout. R: Hlupáku... HLUPÁKU, NJU T! (Jan NSKÝ) R: Hlupáku najdu t, tvá íš se nadut, F kdyz lezeš nakut, když ráno vstáváš. jedeš v ko e a nebo na ká e, j milý hlupáku, tebe já znám.

6 PROM NY HOMOR) mi armo sa ty trápíš m j milý syne ku mi mi nenosím ja tebe nenosím v srdé ku mi mi já tvoja nebudu ani jednu hodinu opak sob myslíš má milá panenko vždy ty si to moje rozmilé srdénko ty musíš býti má lebo mi t Pán B h dá já sa ud lám malú vevere kú a usko ím tob z dubu na jedli ku P ece tvoja nebudu ani jednu hodinu já chovám doma takú sekére ku ona mi podetne dúbek i jedli ku ty musíš býti má lebo mi t Pán B h dá já sa ud lám tú malú rybi kú a já ti uplynu pre po unají ku P ece tvoja nebudu ani jednu hodinu já chovám doma takovú udi ku co na ni ulovím kdejakú rybi ku ty p ece budeš má lebo mi t Pán B h dá /:mi,f,,f,,:/ já sa ud lám tú velikú vranú a já ti uletím na uherskú stranu ece tvoja nebudu ani jednu hodinu já chovám doma starodávnú kušu co ona vyst elí všeckým vranám dušu ty musíš býti má lebo mi t Pán B h dá já sa ud lám hv zdi kú na nebi a já budu lidem svítiti na nebi ece tvoja nebudu ani jednu hodinu POV ST HO VJŠ Rec: Na dnešek jsem m l divnej sen: slunce pálilo a p ed saloonem stál v prachu dav, v tvá ích cejch o ekávání. Uprost ed popravišt z hrubých klád šerif v pomocník sejmul z hlavy kápi a dav zašum l p ekvapením. I já jsem zašum l p ekvapením: ten odsouzenec jsem byl já a šerif etl neúprosným hlasem rozsudek: 1. Pov ste ho vejš, a se houpá, pov ste ho vejš, a má dost, mi pov ste ho vejš, a se houpá, že tu byl nezvanej host. 2. Pov ste ho, že byl jinej, že tu s náma dejchal stejnej vzduch, pov ste ho, že byl línej a tak trochu dobrodruh. *: Pov ste ho za l Paso, za Snídani v tráv a Lodní zvon, mi H7 za to, že neoplýval krásou a že m l country rád a že se um l smát i vám. mi R: Nad hlavou jen slunce pálí, konec m j nic neoddálí, mi H7 do mejch sn se dívám zdáli a do uší mi stále zní tahle píse poslední. 3. = Pov ste ho za tu banku, v který zruinoval sv j vklad, za to, že nikdy nevydržel na jednom míst stát. 5. = Pov ste ho za tu jistou, který nesplnil sv j slib, že byl zarputilým optimistou, a tak d lal spoustu chyb. *: Pov ste ho, že se koukal a že hodn jedl a hodn pil, že dal p ednost jarním loukám, a pak se oženil a pak se usadil a žil. R: Nad hlavou jen slunce pálí,. 7. = 1. sú u nás doma takoví hv zdá i co vypo ítajú hv zdi ky na nebi ty musíš býti má Lebo mi t Pán B h dá mi, mi7,, mi7,, mi, mi7,, mi7,,

7 TRZ / OSM LÝ M STO (RYVOLOVÉ) 1) Ten den co vítr listí z m sta svál, j džíp se vracel jako by se bál, Že asfaltový mo e odliv má, stáj, že svýho kon nepozná. ekni, kolik je na sv, kolik je takovejch m st, mi ekni, kdo by se vracel, když všude je tisíce cest. Tenkrát, když jsi m Terezo ekla, že ráda m máš, mi Tenkrát ptal jsem se Terezo, kolik mi polibk dáš, Naposled, naposled ) Já z dálky vid l m sto v slunci stát, dál jsem se jen s hr zou musel ptát: Pro vítr mlátí spoustou okenic, Pro jsou v ulicích auta, jinak nic? ekni, kolik je na sv, 3) o prázdnejch beden zotvíranejch aut, Zaznívá odn kud n žnej tón flaut, v záv jích starýho papíru, Válej se erný klapky z klavír. ekni, kolik je na sv, 4) Tak loudám se tím hrozným m stem sám, vím, že Terezu už nepotkám. Jen já tu z stal s tou prázdnou ulicí, osam lý m sto ml ící. ekni, kolik je na sv, K Í Ž K (NV I) 6 1) Neptej se m na nic když t blízko mám, 7 F Nesta í jen být, jen být. mi mi mi Kdyby kolem nás byl jenom dým a klam, 7 Tak ty jsi to v co uv ím. Víš jak lov k n kdy bývá strašn sám, Smutnej ze svých vlastních vin. S tebou vždycky pocit že i žiju mám, Že nejím jenom spím a bdím Jsi m j proud, o n kam odnese m Jedno je kam. Jsi m j rým, mi Já verše další vždycky u sebe mám, 7 o zapadnou, když napadnou. 2) Ud lám ti k ížek Palcem na elo, Jak d lávala bába nám. by žádný pokušení nesm lo, P es práh dve í nikdy k nám. by bída co se o sv t pokouší, S kosou chodí duše brát, Utekla a nikdy a to nezkouší, Miluješ m, mám t rád. Jsi m j proud

8 MRVN Í UKOLÉBVK (SV RÁK a UHLÍ ) mi F 7 1. Slunce šlo spát za hromádku klád, na nebi hv zdy klí í. mi F už nepracuj, mravene ku m j, schovej se do jehli í. mi F mi mi 2. Máš noži ky ub hané, den byl tak t žký. mi F F poj l žko máš odestlané v plátku od macešky. mi Fmaj Spinká a sní mravenec lesní v hromádce u kapradí. mi Fmaj7 nespinká sám, s maminkou je tam, tykadlama ho hladí. mi - Fmaj7 7 Lá lá lá Máš noži ky Spinká a sní... Lá lá lá... TÁBOROVÁ SKLÁNK m 1. Tak od dneška vím, jak d ležité je být tady s vámi, m jak voní les a chutná aj s jehli ím. Všechno tak krásné, krásné se zdá, m jenom ten as moc utíká. m Toulavé dálky, písni ka hezká, nekone ná. 2. Tak už to kon í, pitomej as, musíme jít. Budem se lou it, už se nám stýská, tak nashledanou. Stisknem si ruce, set eme slzy, snad uvidíme se hodn brzy. Tak zase za rok budem tu spole zpívat a hrát. 3. Tak vám všem dík, není to lehké, jen pro nás tu být. O nás se bát, takových starostí kv li nám mít. Snad se to zdá, nebo naposledy, ulehnem dnes pod své stany. budem sní ten nejhez í sen co m že být, táborový HLÍJ LÁSKU, SKÁLO MÁ (BRONTOSU I) 7 1. Jak to v žití chodívá, láska k lidem p ichází, F p ijde, jen se rozhlédne a zase odchází, F já ji potkal ve skalách, šla bosá, jenom tak, 7 m la džíny vybledlý, na zádech starej vak. 7 R: Hlídej lásku, skálo má, než se s ránem vytratí, F eká na nás t žká pou, až se s ránem vytratí, F mezi lidma je t žké plout, až se s ránem vytratí, 7 víš, co umí lov k, poj, než se s ránem vytratí. 2. Když mi "ahoj" povídá, úsm vem m pohladí, tak zas jedna z mála snad, co jí tulák nevadí, sedli jsme si na stráni, dole zpíval eky proud, den zmizel za obzorem, stín skryl náš tichý kout. R:\n HOLUBÍ M (Ji í SHLINR) H 1. Zpí vám pták m a zvláš holub m H stá val v údolí mém starý d m ptá k houf zalétal ke krov m H m l jsem rád holubích k ídel šum 2. Vlídná dívka jim házela hrach mávání perutí ví í prach ptácí krouží a neznají strach m l jsem rád starý d m jeho práh R: Hledám d m holubí kdopak z vás cestu ví míval stáj roube nou bílý štít kde je d m holubí a ta dívka kde spí H vždy to ví že jsem cht l pro ni žít 3. Sdílný déš vypráví okap m, bláhový kdo hledá tenhle d m, odr stáš chlapeckým st evíc m, neslyšíš holubích k ídel šum 4. Nabízej úplatou cokoli nepojíš cukrových homolí, m žeš mít t eba zrak sokolí nespat íš ztracené údolí

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka,

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, který píše to, co zrovna cítí, i když se to mnohým lidem nelíbí. Do svých

Více

Abecední seznam písní Českých a slovenských hitů do 20. století I až V

Abecední seznam písní Českých a slovenských hitů do 20. století I až V Abecední seznam písní Českých a slovenských hitů do 20. století I až V 1. signální... IV/105 1000 nových jmen... IV/40 22 dní... II/82 A pohádky je konec... III/95 Abych tu žil... III/75 Agáta... V/43

Více

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi Nick ji doprovodil domů. Vycházkovým krokem to měli dvacet minut cesty. Možná jsi měl zůstat s ní a ne se mnou. řekla Alicia. Ann to zvládne. Navíc je tam Carmen, nic se jí nestane. Doufám, že jí moje

Více

Odmítám vypovídat! Otta Bednářová

Odmítám vypovídat! Otta Bednářová 22. října 1979 stanulo před Městským soudem v Praze šest zakládajících členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) Ing.Petr Uhl, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Václav Havel, Dana Němcová a Otta

Více

Možnost 84. Sh 1987, 1989, 2004... přišel jsem na to sám..

Možnost 84. Sh 1987, 1989, 2004... přišel jsem na to sám.. Možnost 84 Sh 1987, 1989, 2004.. přišel jsem na to sám.. 1 2 Milí přátelé, připravil jsem pro vás reedici několika intimních textů, které vznikly v druhé polovině osmdesátých let. Jsou pro mě návratem,

Více

Karel Čapek, Josef Čapek. Ze života hmyzu

Karel Čapek, Josef Čapek. Ze života hmyzu Karel Čapek, Josef Čapek Ze života hmyzu Znění tohoto textu vychází z díla Ze života hmyzu tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1982 (ČAPEK, Karel. ; ČAPEK, Josef. Ze společné tvorby

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t texty ty texty texty

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí.

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí. 1 Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl,

Více

Karel Hynek Mácha. Máj (1835)

Karel Hynek Mácha. Máj (1835) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Hynek Mácha Máj (1835) 1 Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

aneb Jak je těžké najít chlapa Valerie Freiová

aneb Jak je těžké najít chlapa Valerie Freiová aneb Jak je těžké najít chlapa Valerie Freiová 2011 Předmluva... Skutečnost leckdy předčí fantazii. Autorka knihy uchopila skutečné zážitky, nepřesolila je, nepřepepřila, zachovala jejich syrovost a připravila

Více

JOSEF JANDA. volný způsob

JOSEF JANDA. volný způsob JOSEF JANDA volný způsob VOLNÝ ZPŮSOB JOSEF JANDA volný způsob (1978 1988) PRAHA 2014 Tato kniha vyšla za finančního přispění těchto institucí: Nadace Český literární fond VOLNÝ ZPŮSOB Copyright Josef

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací.

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Přijde mi to jako velmi zajímavý nápad, je to jiná forma výuky a jsem názoru, že pro nás i jistě zajímavější než klasická výuka.

Více

Všechny řitě světa i ta má

Všechny řitě světa i ta má Charles Bukowski Všechny řitě světa i ta má Ann Menebrokerové ELMER 1. OSAMĚLOST Edna kráčela ulicí s plnou taškou nákupu, když si všimla nápisu na bočním okně automobilu, kolem kterého procházela: HLEDÁ

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

Erich Maria Remarque Na západní frontě klid

Erich Maria Remarque Na západní frontě klid Erich Maria Remarque Na západní frontě klid Vydání z roku 1929 Tato kniha nechce být ani obžalobou ani vyznáním. Chce se pokusit vydat svědectví o generaci, která byla válkou rozibita - i když unikla jejím

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Máj Karel Hynek Mácha

Máj Karel Hynek Mácha Máj Karel Hynek Mácha 1 Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky ţel, svou

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

Verze 1.0 z 07. 06. 2011.

Verze 1.0 z 07. 06. 2011. Znění tohoto textu vychází z díla Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (díl 1. a 2.) tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1983 (Hašek, Jaroslav. Osudy dobrého

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

E r i ch M a r i a R e m a r q u e

E r i ch M a r i a R e m a r q u e E r i ch M a r i a R e m a r q u e Č a s ž í t, č a s u m í r a t Vydal ÚV KSČ PRAHA, 1957 Přeložil: Miloš Jirko Digitalizoval Anakin I. Smrt páchla v Rusku jinak než v Africe. V Africe, za těžké anglické

Více