FRANKY DLOUHÁN (BRONTOSAU I) M A L Í (Hana HEGEROVÁ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FRANKY DLOUHÁN (BRONTOSAU I) M A L Í (Hana HEGEROVÁ)"

Transkript

1 M L Í (Hana HROVÁ) 7 1) P išel malí otrhaný, m l jenom št tce s paletou, Kalhoty m l spravovaný a z vojny bundu stoletou 7 F Pak napnul plátno srolovaný a stvo il eku v etn panny, 7 Pak na malou píš alku, pann z obrázku hrál. 7 F mi Um l jednu píse malovanou, modrou m la z nebe darovanou, mi 7 7 Žlutou m la díky pampeliškám, zelenou ji p il vodník sám, F 7 mi Všechno bylo v písni malované, bílé mléko, t ešn natrhané, mi 7 Jenom erná barva nebyla v ní, ona špatn zní. 2) Víš jen málo o malí ích, Jsi jen holka bláznivá, Jeho o i neznají h ích, jako kluk se usmívá. Víš jen málo o malí ích, Však íkáme ti, Že k vám nezamí í, by na svou píš alku, Pann z obrázku hrál. R: Um l jednu píse malovanou,... 3) hodíš asto po výstavách, má to d vod v pozadí, Jsi totiž hrozn nedo kavá, Kdy se tv j malí prosadí, pak t pozve na vernisáž ty se od n j nehneš Jak jeho stráž, Bude ti na svou píš alku, Jen a jen pro tebe hrát. R: Um l jednu píse malovanou,... FRNKY LOUHÁN (BRONTOSU I) F 1. Kolik je smutného, když mraky erné jdou 7 F lidem nad hlavou, smutnou dálavou. F Já slyšel p íb h, který velkou pravdu m l, 7 F za as odlet l, každý zapomn l. 7 Ref: M l kapsu prázdnou Franky louhán, F po státech toulal se jen sám, F 7 a že byl veselej, tak každej m l ho rád. F mi Tam ruce k dílu ml ky p iloží a zase jede dál F 7 a každej, kdo s ním chvilku byl, F 7 tak dlouho se pak smál. 2. Tam, kde byl plá, tam Franky hezkou píse m l, slzy nem l rád, cht l se jenom smát. když pak ve er ran e tiše usínaj, Frank v zp v jde dál, nocí s písní dál. 3. Tak Frankyho vám jednou našli, p estal žít, jeho srdce spí, tiše smutn spí. B h ví, jak, za co tenhle smíšek konec m l, fará písn p l, umírá ek zn l

2 ROS N KOLJÍH (Wabi N K) F6 F#6 2 1) Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, F6 F#6 6 Tak se vracím k svýmu nádraží, abych jel zas dál, F6 6 mi P ede mnou stíny se plouží a nad krajinou krouží F6 6 Podivnej pták, pták nebo mrak F6 6 Tak do toho šlápni, a vidíš kousek sv ta, F6 6 Vzít do dlan dálku, zase jednou zkus F6 6 Telegrafní dráty, hrajou ti už léta, F6 F#6 6 To nekone dlouhý monotónní blues. F6 F#6 6 F#6 F6 Je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích. 2) Pajda dob e hlídá pocestný, co se nocí toulaj o si radši po kaj a pak šlapou dál, Po kolejích táhnou bosí a na špagátu nosí, elej sv j d m, deku a rum.. Tak do toho šlápni... OV K / Bláznova ukolébavka (Petr NOVÁK) 1) Máš má ove ko dávno spát, i píse pták kon í, Kv li nám p estal vítr vát, jen m ra zírá zven í, Já znám její záš, tak vyhledej skrýš, Zas má bílej pláš a v okn je m íž. Máš má ove ko dávno spát a m žeš h át, Ty m m žeš h át, vždy p ijdou se ptát, Zítra zas p ijdou se ptát, Jestli ty v mých p edstavách, už mizíš. 2) Máš má ove ko dávno spát, nes máme p lnoc temnou, Zítra budou nám blázn lát, Že ráda snídáš se mnou,. Pro m l bych jim lhát, že jsem tady sám, Když tebe mám rád, když tebe tu mám. Máš má ove ko dávno spát

3 ZLTOKOPKÁ / Severní vítr (SV RÁK a UHLÍ ) mi 1) Jdu s d ravou patou, mám hore ku zlatou, F Jsem chudý, jsem sláb, nemocen. mi hlava m pálí a v modravé dáli, F Se leskne a t pytí m j sen. Kraj pod sn hem ml í, tam stopy jsou vl í, Tam zbyte budeš mi psát. Sám v d ev né boud, sen o zlaté hroud, Já nechám si tisíckrát zdát. F Severní vítr je krutý, po ítej lásko má s tím, F K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se v bec nevrátím. 2) Tak zar stám vousem a vlci už jdou sem, Už slyším je výt blíž a blíž, Už mají mou stopu už v í že kopu, Sv j hrob a že stloukám si k íž. Zde leží ten blázen, cht l d m a cht l bazén, opustil tvou krásnou tvá, Mám plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek nad hrobem polární zá. 4, Nad stádem koní podkovy zvoní, zvoní erný v z vle ou a slzy te ou a já vo lám: Tak nepla m j kamaráde náhoda je blbec když krade Je tuhý jak veka a eka ho zpla ví Máme ho rádi No tak co (no) tak co (no) tak co Vždycky si p ál až bude popel i s kytarou, hou Vodou a plavou jen žádný hotel s k ížkem nad hlavou N STÁM KONÍ (BUTY) až najdeš místo, kde je ten pramen kámen co praská. Budeš mít jisto Pat í sem popel a každá láska No tak co (no) tak co (no) tak co Nad stádem koní, podkovy zvoní zvoní erný v z vle ou a slzy te ou a já šeptám Vysyp ten popel Kamaráde do bílé vody vody Vyhasnul kotel a Náhoda je Št stí od podkovy Vysyp ten popel / Heja hej... kamará de / Heja hej... do bílé vody vo dy / Heja hej... Vyhasnul kotel / Heja hej... a Náhoda je / Heja hej... Št stí od podko vy / Heja hej... Severní vítr je krutý,

4 MRIK mi 1) Nandej mi do hlavy tvý brouky a B h nám seber beznad j. mi V duši zbylo sv tlo z jedný holky, tak mi te za to vynadej. mi Zima a promarn ný touhy, do vrásek strom padá déš. mi Zbejvaj roky asi ne moc dlouhý, do vlas mi zabroukej pá pa pa pá pá pa pa pá, pá pa pa pá, pá pa pa pá, pá pa pa pá, mi 2) Tvoje o i jenom žhavý tóny, dotek slunce zapadá mi Horkej vítr rozezní mý zvony, do vlas ti zabrouká pá pa pa pá pá pa pa pá, pá pa pa pá, pá pa pa pá, pá pa pa pá, mi 3) Na obloze k ídla tažnejch pták, tak už na svý bráchy zavolej. mi Na tvá e ti padaj slzy z mrak a B h nám sebral beznad j. mi V duši zbylo sv tlo z jedný holky, do vrásek strom padá déš. mi Poslední dny, hodiny a roky, do vlas ti zabrouká pá pa pa pá pá pa pa pá, pá pa pa pá, pá pa pa pá, pá pa pa pá, VŠHNO NJLPŠÍ (NV I) 1. Hádej, pro p išel jsem dneska k vám, pro za záda schovávám kv t, dvakrát jsem dneska si ruce myl, H7 abych pop ál ti k v ne ku let. 2. Nastav pusu a do vázy kytku dej, postav na kafe, dva cukry mám rád, koupil jsem " lov e, nezlob se", budem do rána bláznit a hrát. R: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, H7 a všechno ti jde tak, jak chceš, sám nejlíp víš, co se má ti p át, H7 a nám sta í, že žiješ, že jseš. 3. Hele, ned kuj, kytka není až zas tak moc, to, co uvnit mám, neumím íct, jako kostky je život, jak den a noc, v st ídá se mít-nemít nic. R: H7 R: 3x RVNÁ S LIN ZÁ ervená se line zá e, 7 7 ervená se line zá e, ohe, ohe, h eje ruce, barví tvá e. London's burning, London's burning, 7 7 fetch the engines, fetch the engines Fire fire, fire fire! Pour on water, pour on water!

5 V BÁBY ( SPIRITUL KVINTT) F 1) Jak léta jdou, sv t pro m ztrácí glanc, 7 Všichni se rvou a duši dávám všanc, F za pár šesták vás prodaj v te mi, F 7 Už víc nechci mít domov sv j na zemi! as žádá svý a m se krátí dech, Když p ed kaplí tu zpívám na schodech, Svou píse vo nebi, kde bude blaze mi, Už víc nechci mít domov sv j na zemi! ) Po jm ní netoužím, jsme tu jen nakrátko, I sláva je jak dým, jak prázdný pozlátko, Já koukám do voblak, až and l kejvne mi, Už víc nechci mít domov sv j na zemi! as žádá svý.. 3) íkám ood Bye sv tskýmu veselí, T m co si užívaj, nechci lízt do z lí, Jsem h íšná nádoba, však spása kyne mi Už víc nechci mít domov sv j na zemi! as žádá svý.. 4) V ur enej as kytara dohraje, Zmlkne m j hlas na cest do ráje. O tomhle špacíru, noc co noc zdá se mi. Už víc nechci mít domov sv j na zemi! as žádá svý.. F 1. N kdo má hadry na t le, kdo je nosí v hlav. F Berme ten rozdíl vesele, berme ten rozdíl hrav. Nadutec hloupost nese si, stojne jako páv, platí to v každé profesi, švec nebo doktor práv. 2. Sotva byl náš sv t stvo ený, sotva byl náš sv t stvo en, pustila hloupost ko eny, pustila hloupost ko en. Rodina zdravých mamlas, valí se jako proud, jde s námi z asu do asu, s tím už se nedá hnout. R: Hlupáku... HLUPÁKU, NJU T! (Jan NSKÝ) R: Hlupáku najdu t, tvá íš se nadut, F kdyz lezeš nakut, když ráno vstáváš. jedeš v ko e a nebo na ká e, j milý hlupáku, tebe já znám.

6 PROM NY HOMOR) mi armo sa ty trápíš m j milý syne ku mi mi nenosím ja tebe nenosím v srdé ku mi mi já tvoja nebudu ani jednu hodinu opak sob myslíš má milá panenko vždy ty si to moje rozmilé srdénko ty musíš býti má lebo mi t Pán B h dá já sa ud lám malú vevere kú a usko ím tob z dubu na jedli ku P ece tvoja nebudu ani jednu hodinu já chovám doma takú sekére ku ona mi podetne dúbek i jedli ku ty musíš býti má lebo mi t Pán B h dá já sa ud lám tú malú rybi kú a já ti uplynu pre po unají ku P ece tvoja nebudu ani jednu hodinu já chovám doma takovú udi ku co na ni ulovím kdejakú rybi ku ty p ece budeš má lebo mi t Pán B h dá /:mi,f,,f,,:/ já sa ud lám tú velikú vranú a já ti uletím na uherskú stranu ece tvoja nebudu ani jednu hodinu já chovám doma starodávnú kušu co ona vyst elí všeckým vranám dušu ty musíš býti má lebo mi t Pán B h dá já sa ud lám hv zdi kú na nebi a já budu lidem svítiti na nebi ece tvoja nebudu ani jednu hodinu POV ST HO VJŠ Rec: Na dnešek jsem m l divnej sen: slunce pálilo a p ed saloonem stál v prachu dav, v tvá ích cejch o ekávání. Uprost ed popravišt z hrubých klád šerif v pomocník sejmul z hlavy kápi a dav zašum l p ekvapením. I já jsem zašum l p ekvapením: ten odsouzenec jsem byl já a šerif etl neúprosným hlasem rozsudek: 1. Pov ste ho vejš, a se houpá, pov ste ho vejš, a má dost, mi pov ste ho vejš, a se houpá, že tu byl nezvanej host. 2. Pov ste ho, že byl jinej, že tu s náma dejchal stejnej vzduch, pov ste ho, že byl línej a tak trochu dobrodruh. *: Pov ste ho za l Paso, za Snídani v tráv a Lodní zvon, mi H7 za to, že neoplýval krásou a že m l country rád a že se um l smát i vám. mi R: Nad hlavou jen slunce pálí, konec m j nic neoddálí, mi H7 do mejch sn se dívám zdáli a do uší mi stále zní tahle píse poslední. 3. = Pov ste ho za tu banku, v který zruinoval sv j vklad, za to, že nikdy nevydržel na jednom míst stát. 5. = Pov ste ho za tu jistou, který nesplnil sv j slib, že byl zarputilým optimistou, a tak d lal spoustu chyb. *: Pov ste ho, že se koukal a že hodn jedl a hodn pil, že dal p ednost jarním loukám, a pak se oženil a pak se usadil a žil. R: Nad hlavou jen slunce pálí,. 7. = 1. sú u nás doma takoví hv zdá i co vypo ítajú hv zdi ky na nebi ty musíš býti má Lebo mi t Pán B h dá mi, mi7,, mi7,, mi, mi7,, mi7,,

7 TRZ / OSM LÝ M STO (RYVOLOVÉ) 1) Ten den co vítr listí z m sta svál, j džíp se vracel jako by se bál, Že asfaltový mo e odliv má, stáj, že svýho kon nepozná. ekni, kolik je na sv, kolik je takovejch m st, mi ekni, kdo by se vracel, když všude je tisíce cest. Tenkrát, když jsi m Terezo ekla, že ráda m máš, mi Tenkrát ptal jsem se Terezo, kolik mi polibk dáš, Naposled, naposled ) Já z dálky vid l m sto v slunci stát, dál jsem se jen s hr zou musel ptát: Pro vítr mlátí spoustou okenic, Pro jsou v ulicích auta, jinak nic? ekni, kolik je na sv, 3) o prázdnejch beden zotvíranejch aut, Zaznívá odn kud n žnej tón flaut, v záv jích starýho papíru, Válej se erný klapky z klavír. ekni, kolik je na sv, 4) Tak loudám se tím hrozným m stem sám, vím, že Terezu už nepotkám. Jen já tu z stal s tou prázdnou ulicí, osam lý m sto ml ící. ekni, kolik je na sv, K Í Ž K (NV I) 6 1) Neptej se m na nic když t blízko mám, 7 F Nesta í jen být, jen být. mi mi mi Kdyby kolem nás byl jenom dým a klam, 7 Tak ty jsi to v co uv ím. Víš jak lov k n kdy bývá strašn sám, Smutnej ze svých vlastních vin. S tebou vždycky pocit že i žiju mám, Že nejím jenom spím a bdím Jsi m j proud, o n kam odnese m Jedno je kam. Jsi m j rým, mi Já verše další vždycky u sebe mám, 7 o zapadnou, když napadnou. 2) Ud lám ti k ížek Palcem na elo, Jak d lávala bába nám. by žádný pokušení nesm lo, P es práh dve í nikdy k nám. by bída co se o sv t pokouší, S kosou chodí duše brát, Utekla a nikdy a to nezkouší, Miluješ m, mám t rád. Jsi m j proud

8 MRVN Í UKOLÉBVK (SV RÁK a UHLÍ ) mi F 7 1. Slunce šlo spát za hromádku klád, na nebi hv zdy klí í. mi F už nepracuj, mravene ku m j, schovej se do jehli í. mi F mi mi 2. Máš noži ky ub hané, den byl tak t žký. mi F F poj l žko máš odestlané v plátku od macešky. mi Fmaj Spinká a sní mravenec lesní v hromádce u kapradí. mi Fmaj7 nespinká sám, s maminkou je tam, tykadlama ho hladí. mi - Fmaj7 7 Lá lá lá Máš noži ky Spinká a sní... Lá lá lá... TÁBOROVÁ SKLÁNK m 1. Tak od dneška vím, jak d ležité je být tady s vámi, m jak voní les a chutná aj s jehli ím. Všechno tak krásné, krásné se zdá, m jenom ten as moc utíká. m Toulavé dálky, písni ka hezká, nekone ná. 2. Tak už to kon í, pitomej as, musíme jít. Budem se lou it, už se nám stýská, tak nashledanou. Stisknem si ruce, set eme slzy, snad uvidíme se hodn brzy. Tak zase za rok budem tu spole zpívat a hrát. 3. Tak vám všem dík, není to lehké, jen pro nás tu být. O nás se bát, takových starostí kv li nám mít. Snad se to zdá, nebo naposledy, ulehnem dnes pod své stany. budem sní ten nejhez í sen co m že být, táborový HLÍJ LÁSKU, SKÁLO MÁ (BRONTOSU I) 7 1. Jak to v žití chodívá, láska k lidem p ichází, F p ijde, jen se rozhlédne a zase odchází, F já ji potkal ve skalách, šla bosá, jenom tak, 7 m la džíny vybledlý, na zádech starej vak. 7 R: Hlídej lásku, skálo má, než se s ránem vytratí, F eká na nás t žká pou, až se s ránem vytratí, F mezi lidma je t žké plout, až se s ránem vytratí, 7 víš, co umí lov k, poj, než se s ránem vytratí. 2. Když mi "ahoj" povídá, úsm vem m pohladí, tak zas jedna z mála snad, co jí tulák nevadí, sedli jsme si na stráni, dole zpíval eky proud, den zmizel za obzorem, stín skryl náš tichý kout. R:\n HOLUBÍ M (Ji í SHLINR) H 1. Zpí vám pták m a zvláš holub m H stá val v údolí mém starý d m ptá k houf zalétal ke krov m H m l jsem rád holubích k ídel šum 2. Vlídná dívka jim házela hrach mávání perutí ví í prach ptácí krouží a neznají strach m l jsem rád starý d m jeho práh R: Hledám d m holubí kdopak z vás cestu ví míval stáj roube nou bílý štít kde je d m holubí a ta dívka kde spí H vždy to ví že jsem cht l pro ni žít 3. Sdílný déš vypráví okap m, bláhový kdo hledá tenhle d m, odr stáš chlapeckým st evíc m, neslyšíš holubích k ídel šum 4. Nabízej úplatou cokoli nepojíš cukrových homolí, m žeš mít t eba zrak sokolí nespat íš ztracené údolí

FRANKY DLOUHÁN (BRONTOSAU I) M A L Í (Hana HEGEROVÁ)

FRANKY DLOUHÁN (BRONTOSAU I) M A L Í (Hana HEGEROVÁ) M L Í (Hana HROVÁ) 7 1) P išel malí otrhaný, m l jenom št tce s paletou, Kalhoty m l spravovaný a z vojny bundu stoletou 7 F Pak napnul plátno srolovaný a stvo il eku v etn panny, 7 Pak na malou píš alku,

Více

lidem nad hlavou, smutnou dálavou. Pak napnul plátno srolovaný a stvořil řeku včetně panny,

lidem nad hlavou, smutnou dálavou. Pak napnul plátno srolovaný a stvořil řeku včetně panny, RNKY LOUHÁN (RONTOSUŘI) M L Í Ř (Hana HROVÁ) 7 1) Přišel malíř otrhaný, měl jenom štětce s paletou, 1. 7 7 7 Ref: Měl kapsu prázdnou ranky louhán, Uměl jednu píseň malovanou, modrou měla z nebe darovanou,

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř Barbora píše z tábora 2 Maminko, tatínku posílám vám vzpomínku z letního tábora Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora Strava se nedá jíst dneska byl jen zelný list polívka

Více

lidem nad hlavou, smutnou dálavou. Pak napnul plátno srolovaný a stvořil řeku včetně panny,

lidem nad hlavou, smutnou dálavou. Pak napnul plátno srolovaný a stvořil řeku včetně panny, RNKY LOUHÁN (BRONTOSUŘI) M L Í Ř (Hana HROVÁ) 7 1) Přišel malíř otrhaný, měl jenom štětce s paletou, 1. 7 7 7 Ref: Měl kapsu prázdnou ranky louhán, Uměl jednu píseň malovanou, modrou měla z nebe darovanou,

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

M A L Í Ř R Ů Ž I Č K A. 1) Přišel malíř otrhaný, měl jenom štětce s paletou, 1) Krásná růže v sadu kvetla

M A L Í Ř R Ů Ž I Č K A. 1) Přišel malíř otrhaný, měl jenom štětce s paletou, 1) Krásná růže v sadu kvetla M L Í Ř 1) Přišel malíř otrhaný, měl jenom štětce s paletou, Kalhoty měl spravovaný a z vojny bundu stoletou 7 F Pak napnul plátno srolovaný a stvořil řeku včetně panny, Pak na malou píšťalku, panně z

Více

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř Barbora píše z tábora 2 Maminko, tatínku posílám vám vzpomínku z letního tábora Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora Strava se nedá jíst dneska byl jen zelný list polívka

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Malé epigramy a meditace

Malé epigramy a meditace ***************************** Malé epigramy a meditace Václav Dobiáš ***************************** Za vrátky mladosti byl celý širý svět. Vyšli jsme, viděli, poznali, teď vracíme se zpět. Už nechodí se

Více

RŮŽE Z PAPÍRU BATALION - 32 - - 17 - 1. Do tvých očí jsem se zbláznil. a teď nemám, nemám klid, hlava třeští, asi tě mám rád, stále někdo říká:

RŮŽE Z PAPÍRU BATALION - 32 - - 17 - 1. Do tvých očí jsem se zbláznil. a teď nemám, nemám klid, hlava třeští, asi tě mám rád, stále někdo říká: RŮŽ Z PPÍRU BTLION mi o tvých očí jsem se zbláznil 7 mi a teď nemám, nemám klid, mi mi hlava třeští, asi tě mám rád, stále někdo říká: 7 mi vzbuď se, věčně trhá nit, mi mi studenou sprchu měl bych si dát.

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou.

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou. BLÁZN kapo 2 FOOL HRT MMORY Blake Mevis/ H. Raclavský intro: maj am 1. V listí a sám maj nad hlavou mám hvězdy a plno dětských snů mraky dál jdou maj kreslí tu svou dalekou cestu k obzorům. am Po bílých

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Príbehy víly Brezinky

Príbehy víly Brezinky Lenka Vydrová Príbehy víly Brezinky KAZDA Kapitola I. překvapení Slunce zvědavě vyjuklo z peřin a namířilo první zářivé paprsky na lesní palouček. Všechno živé jako kdyby čekalo na tento jemný pokyn a

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY Č. 4 Třídy 5.B Ahoj spolužáci 1. až 5. tříd! V tomto vánočním čísle na vás čeká spousta čtení a luštění. Vánoční příběh, pohádkový test, pohádka Hrnečku vař, kterou jistě neznáte. Nechybí

Více

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se Písemná práce z eského jazyka 1. Diktát:.......... 2. Dopl správn y-ý i-í Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se zv ila

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

LISTUJTE NA DALŠÍ DNEŠNÍ stránky

LISTUJTE NA DALŠÍ DNEŠNÍ stránky 1 fotograficko-poetický občasný pátečník obraz neskutečně skutečného světa jedné lidské duše fotograficko-poetický občasný pátečník obraz neskutečně skutečného světa jedné lidské duše ZDARMA - JAK JSEM

Více

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě Kocourek Modroočko literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě POMŮCKY: obrázky zavřené oči, otevřené modré oči, hlava kocourka

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Co se děje v trávě? Zuzana Musilová Cíl: vnímat živou i neživou přírodu všemi smysly, rozvíjet v dětech schopnost chránit ji a učit se ji chápat, položit základy k celoživotnímu vzdělávání, umět pomoci

Více

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Každou středu ho můžete potkat, jak křižuje lesy v okolí Prahy na horském kole. Rozhovor odhaluje nepříliš známou tvář ředitele mbank ČR a SR Romana

Více

mozek mozkový V zásadě jsou hormony něco jako malí chemičtí

mozek mozkový V zásadě jsou hormony něco jako malí chemičtí Fakta Holky prochází pěti různými stádii puberty a každé z nich je odstartováno hormony. Ty máme všichni. U některých se ale začnou probouzet dříve, u jiných později. Jak to všechno začne? Na začátku se

Více

Zdeněk Kocián. Čistej vzduch. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.)

Zdeněk Kocián. Čistej vzduch. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.) Zdeněk Kocián Čistej vzduch I. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.) Muž: To je počasí, že by psa nevyhnal. (Zvuk zavření okna. Vítr i déšť zeslábne.) Muž: Uf,

Více

Perfektní skrýš KAPITOLA PRVNÍ

Perfektní skrýš KAPITOLA PRVNÍ KAPITOLA PRVNÍ Perfektní skrýš Kale musel schovat červené semínko, které nalezli předešlého dne v sekvoji. Rozhodl se, že hradní knihovna bude tím nejbezpečnějším místem. Šel až do obrovského sálu, v němž

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ

OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ -1- OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MANIPULACI S OHNĚM oheň nikdy nezakládáme sami, musí být u toho dospělá osoba způsoby zapálení ohně: třením dřeva, křesadlem,

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY Úvodní slovo Žákovský

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 8 Příloha Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 1.1. části rostliny vykazující šedé zbarvení 1.1.1. terminologicky (paličkovice šedá,

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Liščí mazurka (taneček)

Liščí mazurka (taneček) Liščí mazurka (taneček) Metla liška pokojíček, metla taky síň, našla v koutku žlutý knoflík, chlubila se s ním. Lišák na ní hej, ten knoflík mi dej, dej, dej! Lišák na ní hej, ten knoflík mi dej. Metla

Více

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit.

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Určitě víte, kde leží Sněžka, Snad také víte, kde pramení Vltava, kde leží Pravčická brána, Černé jezero nebo Prachovské skály. Ale co třeba Nesyt, jeskyně Šipka, Pokličky nebo

Více

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5 Děčínská hlíva 2006 Michal Šulc, 13. 1. 2006 Je to už skoro týden, ale protože šlo o vycházku velmi zajímavou a dobrodružnou, nedá mi to a musím se k ní vrátit. Mám na mysli akcičku "Děčínská hlíva 2006",

Více

Hodně svátků Gábiny Kratochvílové

Hodně svátků Gábiny Kratochvílové JAK SLAVÍ VÁNOCE IVANA GOTTOVÁ, GABRIELA KRATOCHVÍLOVÁ A PETR VÁGNER? Tváře známé z televizní obrazovky FTV Prima se sešly při bohulibé činnosti nafotily kalendář, z jehož prodeje se podpoří SOS dětské

Více

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu.

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu. PŘÍLOHA I. Seznam svateb z terénního výzkumu. II. Seznam svatebních informátorů. III. Ukázka 5 lidových písní zpívaných o svatbě ve Žďárském okrese: pevný řád, co se při jaké příležitosti zpívá, není dán.

Více

ŠÁTEK JSEM DO VODY UPUSTILA. TRALALALALALALA ČERVENÁ FIALA,

ŠÁTEK JSEM DO VODY UPUSTILA. TRALALALALALALA ČERVENÁ FIALA, MAMINKY A KOJENEČCI, UŽ JE TU ČAS ZACVIČIT SI. BUDEME SI SPOLU HRÁT, Z POHYBU SE RADOVAT. MAMINKY A KOJENEČCI, NEDEŠEL ČAS ZAMÁVAT SI. SEJDEME SE V CENTRU ZAS, CVIČENÍ MOC BAVÍ NÁS. SKÁKAL PES PŘES OVES,

Více

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Milá školičko, na školku v přírodě pojedete do Srbské Kamenice v Českém Švýcarsku. Zavítáte do krajiny tak malebné, jakou znáte z pohádek Pyšná princezna

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

JITKA A LADISLAV LENKOVI

JITKA A LADISLAV LENKOVI CO ZAŽIL STROJVEDOUCÍ? Zajímavé vyprávění o setkání s neznámými bytostmi se v březnu roku 1993 podařilo zachytit spolupracovníkům projektu Záře panu Vlastimilu Brůčkovi a Ireně Hůlové z Amatérského pozorovacího

Více

TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE

TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE Musíš zvolit vhodnou formu evidence a údaje přenést do tabulky. V některých úlohách eviduješ pouze objekty, v jiných

Více

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanského svátku Velikonoc, konkrétně předvelikonočních nedělí.

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanského svátku Velikonoc, konkrétně předvelikonočních nedělí. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Téma Předvelikonoční neděle I. Ročník 3. Anotace Materiál slouží k přiblížení

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE Když se zima už nachýlí, někdy v druhé polovině února či počátkem března, když jednou zrána uslyšíte nesměle zahvízdat kosa JARO JE TADY. Ilustrace k textu

Více

Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze

Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze stromu nad námi. Chvilku jsem se na něj díval, jak se

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Usnul již celý náš dům Napadal nám snížek bílý Na obloze visí mrak. Bé bé bé str. 12 Haleluja všichni zpívají str. 12

Usnul již celý náš dům Napadal nám snížek bílý Na obloze visí mrak. Bé bé bé str. 12 Haleluja všichni zpívají str. 12 Seznam písní Bim bam str. 1 Ať jsi velký nebo malý str. 2 Běží rychle přes kopeček str. 2 Bůh má tě rád str. 2 Bóg kocha mnie str. 2 Celičké srdce mé str. 3 Dávaj pozor str. 3 Głowa, ramiona, nogi stopy

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ MOTTO: Báseň je ten svitek celulózy, filmové celulózy, celulózy. Název je to světlo v magické krabici, černé, magické krabici, krabici. A vy jste bílé plátno. Ale někdy také

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Karkulka Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř

Karkulka Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř Karkulka Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř 1: obrý den ptáčkové, dobrý den lese. Ráno je takové překrásné, že se zpívat chce hlasitě lidem i kosům, pavouci na sítě navlékli rosu. 2: obrý den panenko, dobrý

Více

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba)

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) Čekám svůj den 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 6. Na háku (M.

Více

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská Bára Obrdová : Óda na čokoládu Čokoláda - to je věc, mám ji ráda, žádný kec. Hořká, sladká s medem a už do ráje jedem. Čokoládu miluju, dám ji k večeři i obědu a potom

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L Malujeme jaro Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby, správné motoriky mluvidel, artikulace, zapojení jemné

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI

Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI Příloha č. 2.: Úvodní text Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI Hádej, o kom se mluví: "Narovnej se! Drž se vzpříma! Kořeny ti drží hlína. Svítí slunce? Nastav listy! Prší? Sláva! Budeš

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

PODLE STEJNOJMENNÉHO ROMÁNU FRANZE KAFKY ADAPTOVAL DAVID ZANE MAIROWITZ NAKRESLIL JAROMÍR 99 ČESKY VYDAL LABYRINT

PODLE STEJNOJMENNÉHO ROMÁNU FRANZE KAFKY ADAPTOVAL DAVID ZANE MAIROWITZ NAKRESLIL JAROMÍR 99 ČESKY VYDAL LABYRINT PODLE STEJNOJMENNÉHO ROMÁNU FRANZE KAFKY ADAPTOVAL DAVID ZANE MAIROWITZ NAKRESLIL JAROMÍR 99 ČESKY VYDAL LABYRINT Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz First published in 2013 by SelfMadeHero

Více

BUBLINKOVAČ. Čas Cíl Obsah činnosti Organizace / Pomůcky. Vonná esence dle výběru učitele. Relaxační hudba. Vodní sloup, světelné efekty. Aromalampa.

BUBLINKOVAČ. Čas Cíl Obsah činnosti Organizace / Pomůcky. Vonná esence dle výběru učitele. Relaxační hudba. Vodní sloup, světelné efekty. Aromalampa. BUBLINKOVAČ 5 Přivítání rituál. Místnost je zatemněna, hraje relaxační hudba, světelné efekty jsou zapnuty dle výběru učitele. Žáci se po příchodu zezují. Přičichnutí k vonné esenci ( čichová stimulace

Více

Křižáci bojoval_ proti pohanům, ab_ osvobodil_ Jeruzalém. B_l_se jako lv_, ab_ si v_dob_ l_

Křižáci bojoval_ proti pohanům, ab_ osvobodil_ Jeruzalém. B_l_se jako lv_, ab_ si v_dob_ l_ Doplň chybějící i,í/ y, ý. Křižáci bojoval_ proti pohanům, ab_ osvobodil_ Jeruzalém. B_l_se jako lv_, ab_ si v_dob_ l_ čest a slávu. Čest a sláva b_l_ pro ně to největší bohatstv_. Ctnostné dám_ plakal_,

Více

Můj milý deníčku To mi hlava nebere!

Můj milý deníčku To mi hlava nebere! Můj milý deníčku To mi hlava nebere! také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Můj milý deníčku To mi hlava nebere! e-kniha Copyright Fragment, 2013 Všechna práva vyhrazena. Žádná

Více

Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY

Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY 2009 JAK JSEM NEDOJEL DO PAŘÍŽE OD SVATÉHO MATĚJE V

Více

PŘÍPRAVA A PODMÍNKY PRO UVOLNĚNÍ

PŘÍPRAVA A PODMÍNKY PRO UVOLNĚNÍ 38 PŘÍPRAVA A PODMÍNKY PRO UVOLNĚNÍ Podmínky Prostředí Při snaze o navození uvolnění často podceňujeme vliv prostředí. Nevnímáme, jaký vliv na nás má nevhodná teplota, nepřirozená poloha těla nebo těsný

Více

Ale nikdo stáda, nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo nenaslouchal ptačímu zpěvu.

Ale nikdo stáda, nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo nenaslouchal ptačímu zpěvu. Český jazyk 1 Otázka číslo: 1 Která z těchto vět je napsána bez chyb? Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byly plné ryb. Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byli plné ryb. Modrá obloha se vzhlížela

Více

Jizerský Člověk 2012

Jizerský Člověk 2012 Jizerský Člověk 2012 Když Adam a Pepa přijeli naposledy z Jizerskýho Člověka plní zážitků a vysmátí, jak to bylo celý super, jak parádně si zalezli a pozdvihli jméno LKP ve světě krásným 8. místem (akorát

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky?

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky? DOTAZNÍKY KVALITY ŽIVOTA projekt ATTRA RA ID pacienta: Datum vyplnění: NÁVYKY Vykouřil jste v průběhu svého života alespoň 100 cigaret nebo více? ANO NE Kouříte v současné době cigarety? ANO NE Kolik cigaret

Více

Písemná zkouška z českého jazyka

Písemná zkouška z českého jazyka Písemná zkouška z českého jazyka Diktát Dobrodružství veverky Zrzečky Když se Zrzečka dostala z údolí potoka, začínalo se už stmívat a v bříšku jí hlady kručelo. Šiškových jader měla už dosyta a při vzpomínce

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!!

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!! Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!! Vydal: DDM DOMINO Domažlice ve spolupráci se studenty VOŠ Číslo: prosinec 2010 Odpovědná osoba: Lenka Zimmerová Náklad: 100 Ks

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě?

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě? SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ Máš všech pět pohromadě? Pěti hlavními smysly jsou zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Smyslové orgány nám umožňují vnímat okolní svět. Většina smyslů se nachází na hlavě. Hmat je uložený

Více

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D Bodláky ve vlasech Emi Ami D 1. Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával, Emi C F D za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, D Ami H7 svatební menuet mi na stýblo hrával, C D D7(-) že prej se musíme vzít.

Více