Kalibrační pracoviště

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kalibrační pracoviště"

Transkript

1 ! Popis systému Systém jakosti Adash s.r.o., Ostrava, Česká republika, tel.: , fax: , Další technické a kontaktní informace najdete na

2 Obsah 1. Úvod Kalibrační měření Měření vibrací Volba amplitudy a frekvence kalibračního měření Seznam kalibračních měření Kalibrační měření ACC Kalibrační měření ACC Kalibrační měření ACC Kalibrační měření VEL Kalibrační měření VEL Kalibrační měření VEL Speciální kalibrační měření Kontrolní měření Princip srovnávacích měření Kontrolní měření zrychlení KACC1 až KACC Provedení kontrolního měření Kontrolní měření KACC1, KACC2 a KACC Kontrolní měření rychlosti KVEL1 až KVEL Provedení kontrolního měření Kontrolní měření KVEL1, KVEL2 a KVEL Kontrolní měření střídavého napětí KACV1 až KACV Provedení kontrolního měření Kontrolní měření KACV1, KACV2 a KACV Kontrolní měření stejnosměrného napětí KDCV Provedení kontrolního měření Kontrolní měření stejnosměrného proudu KDCA Provedení kontrolního měření Kontrolní měření revize pracoviště Arbitrážní měření Arbitrážní měření zrychlení NACC Provedení arbitrážního měření Arbitrážní měření rychlosti NVEL Provedení arbitrážního měření Arbitrážní měření střídavého napětí NACV Provedení arbitrážního měření Arbitrážní měření stejnosměrného napětí NDCV Provedení arbitrážního měření Arbitrážní měření stejnosměrného proudu NDCA Provedení arbitrážního měření Pracovní postupy Postup kalibračního měření zrychlení ACC Postup kalibračního měření snímače ACC1S Postup kalibračního měření přístroje ACC1P Postup kalibračního měření zrychlení ACC Postup kalibračního měření snímače ACC2S Postup kalibračního měření přístroje ACC2P Postup kalibračního měření zrychlení ACC Postup kalibračního měření snímače ACC3S Postup kalibračního měření přístroje ACC3P Postup kalibračního měření rychlosti VEL Postup kalibračního měření snímače VEL1S

3 Postup kalibračního měření přístroje VEL1P Postup kalibračního měření rychlosti VEL Postup kalibračního měření snímače VEL2S Postup kalibračního měření přístroje VEL2P Postup kalibračního měření rychlosti VEL Postup kalibračního měření snímače VEL3S Postup kalibračního měření přístroje VEL3P Příloha A - Seznam přístrojů a měřidel kalibračního pracoviště...27 A1. Generátory signálu...27 A2. Multimetry...27 A3. Osciloskopy...27 A4. Měřiče vibrací...28 A5. Snímače...28 A6. Budiče vibrací...28 A7. Výkonové zesilovače...28 A8. Přípravky...29 A9. Přístroje Adash...29 Příloha B - Kalibrační řetězec pro měření vibrací...30 B1. Schéma měřicího řetězce...30 B1.1. Nastavení amplitudy vibrací na etalonu B2. Schéma kalibračního řetězce pro kalibraci snímače...30 B3. Schéma kalibračního řetězce pro kalibraci snímače + přístroje...31 Příloha C - Rozsahy kalibračních měření...32 C1. Měření zrychlení...32 C1.1. Rozsah kalibračních měření zrychlení C2. Měření rychlosti...32 C2.1. Rozsah kalibračních měření rychlosti Příloha D Nastavení vibrometru V1 pro měření vibrací...34 D1. Nastavovací prvky předního panelu...34 D2. Nastavovací prvky zadního panelu...34 Příloha E Nastavení generátoru G Příloha F Nastavení multimetru M F1. Nastavení multimetru pro měření vibrací a střídavého napětí...36 F2. Nastavení multimetru pro měření stejnosměrného napětí...36 F3. Nastavení multimetru pro měření stejnosměrného proudu...36 Příloha G Nastavení analyzátoru A G1. Nastavení parametrů snímače a měření střídavého napětí...37 G2. Nastavení parametrů snímače a měření zrychlení...37 G3. Nastavení parametrů snímače a měření rychlosti...38 Příloha H Tabulky srovnávacích měření zrychlení...39 Příloha I Tabulky srovnávacích měření rychlosti...40 Příloha J Tabulky srovnávacích měření střídavého napětí...41 Příloha K Tabulky srovnávacích měření stejnosměrného napětí...42 Příloha L Tabulky srovnávacích měření stejnosměrného proudu...43 Příloha M Tabulky arbitrážních měření zrychlení...44 Příloha N Tabulky arbitrážích měření rychlosti...45 Příloha O Tabulky arbitrážních měření střídavého napětí...46 Příloha P Tabulky arbitrážních měření stejnosměrného napětí

4 Příloha Q Tabulky arbitrážních měření stejnosměrného proudu...48 Příloha R Kalibrační list multimetru Fluke Příloha S Kalibrační list multimetru BS Příloha T Kalibrační list měřicího řetězce...58 Příloha U Kalibrační list snímače AC102-1A...64 Příloha V Zapojení kalibračního pracoviště...67 V1. Postup zapojení kalibračního pracoviště...67 V1.1. Ověření funkčnosti kalibračního pracoviště V2. Součásti kalibračního pracoviště...68 V2.1. PC kalibračního pracoviště V2.2. Zesilovač Z V2.3. Nabíječka P V2.4. Přepínač P V2.5. Ostatní

5 1. Úvod Adash slouží k provádění kalibračních a zkušebních (ověřovacích) měření snímačů a přístrojů pro měření vibrací. Pod pojmem přístroj pro měření vibrací se obvykle rozumí celý řetězec, tvořený snímačem vibrací, kabelem snímače a vlastním přístrojem. Tento řetězec je ověřován jako celek. Jádro kalibračního pracoviště tvoří měřicí řetězec (viz Přílohu B, podkapitolu B1), který je navázán svým kalibračním listem na Český metrologický institut Laboratoře primární metrologie (viz Přílohu T). K zajištění průběžné kontroly jakosti měřicího řetězce je kalibrační pracoviště vybaveno dalšími snímači a měřidly, které většinou (s výjimkou náhradních měřidel pro interní arbitrážní měření) mají své kalibrační listy. Jsou vypracovány měřicí postupy pro provádění jednotlivých kalibračních měření (viz kapitolu 5). Každý postup v sobě zahrnuje též úvodní a ukončovací kontrolní měření k ověření způsobilosti měřicího řetězce pro daný typ kalibračního měření. Celé pracoviště je v pravidelných intervalech podrobeno revizi, při které se provedou všechna kontrolní měření, potřebná k ověření způsobilosti měřicího řetězce pro všechna nabízená kalibrační měření. Popis kontrolních měření je uveden v kapitole Kalibrační měření Kalibrační měření. Cílem kalibračního měření je nastavit konstanty technického vybavení a/nebo programových konstant ověřovaného měřidla tak, aby se minimalizovala odchylka hodnoty naměřené ověřovaným měřidlem od hodnoty nastavené na srovnávacím etalonu. Výstupem měření je vystavení Kalibračního listu ověřovaného měřidla. Tato měření jsou prováděna pouze na měřidlech Adash. Zkušební (ověřovací) měření. Cílem zkušebního měření je stanovit odchylku hodnoty naměřené ověřovaným měřidlem a hodnoty nastavené na srovnávacím etalonu. Výstupem měření je vystavení Kalibračního listu ověřovaného měřidla. Tato měření jsou prováděna na měřidlech jiných výrobců než Adash a při měřeních samostatného snímače. V dalším textu jsou oba typy měření zahrnuty pod společný název Kalibrační měření. Jejich podrobný seznam je uveden v kapitole Měření vibrací Na kalibračním pracovišti lze provést následující měření vibrací: Měření ACC Jedná se o kalibrační měření zrychlení vibrací v jednotce m/s 2. Měření VEL Jedná se o měření rychlosti vibrací v jednotce mm/s. 5

6 1.3. Volba amplitudy a frekvence kalibračního měření Kalibrační postupy lze rozdělit na tři typy měření: - jedna amplituda na jedné frekvenci, - jedna amplituda při řadě frekvencí, - řada amplitud na jedné frekvenci. Rozsah amplitud a frekvencí pro jednotlivá kalibrační měření je uveden v kapitole 2, Tabulka 2-2. Podrobnější popis je v Příloze C. 6

7 2. Seznam kalibračních měření Jednotlivá kalibrační měření jsou v seznamu identifikována podle klíče: ACC měření zrychlení vibrací v jednotce m/s 2 VEL měření rychlosti vibrací v jednotce mm/s 1 jedna amplituda na jedné frekvenci 2 jedna amplituda při řadě frekvencí 3 řada amplitud na jedné frekvenci S kalibrace snímače viz Přílohu B, Obr. B2 P kalibrace přístroje viz Přílohu B, Obr. B3. Příklady označení: VEL1P kalibrace přístroje při zvolené amplitudě rychlosti na zvolené frekvenci ACC2S kalibrace snímače při zvolené amplitudě zrychlení ve zvoleném frekvenčním pásmu. Tabulka 2-1 Seznam kalibračních měření vibrací Označení ACC1 ACC2 ACC3 VEL1 VEL2 VEL3 Popis Jedno měření zrychlení při zvolené amplitudě na zvolené frekvenci. Řada měření zrychlení při zvolené amplitudě ve zvoleném frekvenčním pásmu. Řada měření zrychlení na zvolené frekvenci ve zvoleném pásmu amplitud. Jedno měření rychlosti při zvolené amplitudě na zvolené frekvenci. Řada měření rychlosti při zvolené amplitudě ve zvoleném frekvenčním pásmu. Řada měření rychlosti na zvolené frekvenci ve zvoleném pásmu amplitud. Tabulka 2-2 Doporučené rozsahy kalibračních měření vibrací (Podrobný popis rozsahů kalibračních měření viz Přílohu C.) Označení ACC1 ACC2 ACC3 VEL1 VEL2 VEL3 Rozsah amplitud a frekvencí 10 m/s 2 / 20 Hz až 5 khz nebo 1 m/s 2 až 50 m/s 2 / 80 Hz 10 m/s 2 / 20 Hz až 5 khz 1 m/s 2 až 50 m/s 2 / 80 Hz 10 mm/s / 10 Hz až 900 Hz nebo 1 mm/s až 100 mm/s / 80 Hz 10 mm/s / 10 Hz až 900 Hz 1 mm/s až 100 mm/s / 80 Hz 2.1. Kalibrační měření ACC1 Jedná se o kalibrační měření zrychlení vibrací při zvolené amplitudě na zvolené frekvenci. Volba amplitudy vibrací viz Přílohu C, Tabulka C1-2, standardně 10 m/s 2. Volba frekvence vibrací viz Přílohu C, Tabulka C1-1, standardně 80 Hz. 7

8 2.2. Kalibrační měření ACC2 Jedná se o kalibrační měření zrychlení vibrací při zvolené amplitudě ve zvoleném frekvenčním pásmu. Volba amplitudy vibrací viz Přílohu C, Tabulka C1-1, vždy 10 m/s 2. Volba frekvenčního pásma vibrací viz Přílohu C, Tabulka C1-1, standardně od 20 Hz do 5 khz Kalibrační měření ACC3 Jedná se o kalibrační měření zrychlení vibrací při zvolené frekvenci ve zvoleném pásmu amplitud. Volba pásma amplitud vibrací viz Přílohu C, Tabulka C1-2, standardně od 1 m/s 2 do 50 m/s 2. Volba frekvence vibrací viz Přílohu C, Tabulka C1-2, vždy 80 Hz Kalibrační měření VEL1 Jedná se o kalibrační měření rychlosti vibrací při zvolené amplitudě na zvolené frekvenci. Volba amplitudy vibrací viz Přílohu C, Tabulka C2-2, standardně 10 mm/s. Volba frekvence vibrací viz Přílohu C, Tabulka C2-1, standardně 80 Hz Kalibrační měření VEL2 Jedná se o kalibrační měření rychlosti vibrací při zvolené amplitudě ve zvoleném frekvenčním pásmu. Volba amplitudy vibrací viz Přílohu C, Tabulku C2-1, vždy 10 mm/s. Volba frekvenčního pásma vibrací viz Přílohu C, Tabulku C2-1, standardně od 10 Hz do 900 Hz Kalibrační měření VEL3 Jedná se o kalibrační měření rychlosti vibrací při zvolené frekvenci ve zvoleném pásmu amplitud. Volba pásma amplitud vibrací viz Přílohu C, Tabulka C2-2, standardně od 1 mm/s do 100 mm/s. Volba frekvence vibrací viz Přílohu C, Tabulka C2-2, vždy 80 Hz. 8

9 2.7. Speciální kalibrační měření V příloze C jsou uvedeny tabulky nastavení amplitudy a frekvence vibrací. Standardně se hodnoty vibrací nastavují v souladu s kroky odpovídající tabulky. Po dohodě se zákazníkem lze vytvořit speciální postup kalibračního měření, který neodpovídá žádnému z výše uvedených typů ACC1 až VEL3. 9

10 3. Kontrolní měření Celý kalibrační řetězec i jeho jednotlivé komponenty jsou pravidelně kontrolovány, aby byla zajištěna korektnost měření. Kontrolní měření k ověření jakosti kalibračního řetězce lze rozdělit do tří skupin: 1. Kontrolní měření prováděná vždy na začátku a konci kalibračního procesu. 2. Kontrolní měření prováděná vždy jen na začátku kalibračního procesu. 3. Kontrolní měření prováděná pouze při revizích kalibračního řetězce Princip srovnávacích měření Kontrolní měření jsou prováděna jako srovnávací (křížová) měření stejného signálu dvěma měřidly, která obě mají své kalibrační listy. Rozejdou-li se výsledky srovnávacího měření, je jedno z měřidel prohlášeno za nepoužitelné v kalibračním řetězci a musí být odesláno k nové kalibraci, případně k předchozí opravě. 1. Na základě kalibračních listů byla provedena prvotní srovnávací měření dvou měřidel používaných pro kalibrační měření, z jejichž výsledků byly sestaveny srovnávací tabulky, které dále slouží pro vyhodnocení pozdějších kontrolních měření (viz Přílohy H až L). Hodnoty v tabulkách vyhovují kalibračním listům jednotlivých komponentů kalibračního řetězce. 2. V případě neshody výsledku kontrolního měření s odpovídající hodnotou z tabulky podle bodu 1. se s náhradním měřidlem provede další (arbitrážní) srovnávací měření, podle jehož výsledku se určí, které měřidlo kalibračního řetězce nevyhovuje. Byla provedena srovnávací měření, z jejichž výsledků byly sestaveny srovnávací tabulky arbitrážních měření (viz Přílohy M až Q) Kontrolní měření zrychlení KACC1 až KACC3 Toto srovnávací měření zajistí, že budou korektně prováděna měření zrychlení kalibračním řetězcem. Provádí se jako srovnávací měření hodnoty nastavené přes měřicí řetězec a hodnoty naměřené multimetrem M2 na snímači S2. ICP S2 - snímač AC102-1A S1 Etalon B&K 4370 G2 Generátor signálu M321 Z1 Výkonový zesilovač Z200 B1 Budič vibrací B&K 4809 V1 Měřič vibrací B&K 2511 M2 Multimetr Black Star 4503 Obr Schéma zapojení pro kontrolní měření zrychlení nebo rychlosti Multimetr M2 plní v zapojení dvě funkce: 1. Měřidla pro nastavení požadované amplitudy budicího signálu jako součást měřicího řetězce. 10

11 2. Střídavého milivoltmetru pro měření výstupního střídavého napětí ze snímače S2. Vstup milivoltmetru se přepíná z plochy PC kalibračního pracoviště volbou ikony SWITCH1 - etalon nebo SWITCH2 měřený. Takto sestavený řetězec vyžaduje: - kalibrační list měřicího řetězce (viz Přílohu T), - kalibrační list snímače S2 (viz Přílohu U), - kalibrační list multimetru M2 pro měření střídavého napětí na výstupu S2 (viz Přílohu S) Provedení kontrolního měření 1. Nastavte na generátoru G2 sinusový signál a výstupní napětí, které stačí vybudit požadovanou amplitudu vibrací. 2. Nastavte ovládací prvky vibrometru V1 podle Přílohy D, v bodě D1 platí volba zrychlení. 3. Nastavte ovládací prvky multimetru M2 podle Přílohy F, nastavení F1. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 nastavte požadovanou frekvenci vibrací. Je-li odlišná od 80 Hz, volte hodnotu (hodnoty) z Přílohy H, Tabulka H1, sloupec Frekvence Hz. 6. Ovládacími prvky zesilovače Z1 nastavte na multimetru M2 měřicího řetězce požadovanou amplitudu vibrací ve zrychlení. V případě potřeby upravte výstupní napětí z generátoru G2 viz bod 1. Podle typu měření volte hodnoty z Přílohy H, Tabulka H1 nebo Tabulka H2, sloupec Etalon mv. 7. Přepněte vstup multimetru na měření SWITCH2 měřený. 8. Na multimetru M2 změřte výstupní napětí ze snímače S2. Podle typu měření odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy H, Tabulka H1 nebo Tabulka H2, sloupec Snímač mv. Tato hodnota se může od údaje měřidla M2 odchylovat max. o ±1%. V případě větší odchylky proveďte arbitrážní kontrolní měření zrychlení podle podkapitoly Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 10. Provádí-li se měření KACC2 pro zadané frekvenční pásmo, opakujte body 5 až 9 pro všechny požadované frekvence. POZOR! Při změně frekvence dojde ke změně amplitudy, kterou je nutno vždy znovu dostavit. Provádí-li se měření KACC3 pro zadané amplitudové pásmo, opakujte body 6 až 9 pro všechny požadované amplitudy Kontrolní měření KACC1, KACC2 a KACC3 V kapitole 2 jsou kalibrační měření zrychlení rozdělena do tří skupin na ACC1, ACC2 a ACC3. Každé z těchto tří kalibračních měření má přiřazeno odpovídající kontrolní měření KACC1, KACC2 a KACC3. Tabulka Seznam kontrolních měření zrychlení Označení Popis KACC1 Jedno měření zrychlení při zvolené amplitudě a zvolené frekvenci. KACC2 Řada měření zrychlení ve zvoleném frekvenčním pásmu při zvolené amplitudě. KACC3 Řada měření zrychlení ve zvoleném pásmu amplitud při zvolené frekvenci. Pásmo amplitud měření KACC3 resp. frekvenční pásmo měření KACC2, ve kterém se má kontrolní měření provést, je zadáno v konkrétním pracovním postupu kalibračního měření tak, aby zajistilo korektnost prováděného kalibračního měření ACC3 resp. ACC2. Postup provedení kontrolního měření zrychlení je popsán v předchozí podkapitole

12 3.3. Kontrolní měření rychlosti KVEL1 až KVEL3 Toto srovnávací měření zajistí, že budou korektně prováděna měření rychlosti kalibračním řetězcem. Provádí se jako srovnávací měření hodnoty nastavené přes měřicí řetězec a hodnoty naměřené multimetrem M2 na snímači S2. Kontrolní měření rychlosti je analogické s kontrolním měřením zrychlení (viz výše podkapitolu 3.2.) a schéma zapojení je stejné jako na Obr včetně komentáře pod ním Provedení kontrolního měření 1. Nastavte na generátoru G2 sinusový signál a výstupní napětí, které stačí vybudit požadovanou amplitudu vibrací. 2. Nastavte ovládací prvky vibrometru V1 podle Přílohy D, v bodě D1 platí volba rychlosti. 3. Nastavte ovládací prvky multimetru M2 podle Přílohy F, nastavení F1. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 nastavte požadovanou frekvenci vibrací. Je-li odlišná od 80 Hz, volte hodnotu (hodnoty) z Přílohy I, Tabulka I1, sloupec Frekvence Hz. 6. Ovládacími prvky zesilovače Z1 nastavte na multimetru M2 měřicího řetězce požadovanou amplitudu vibrací v rychlosti. V případě potřeby upravte výstupní napětí z generátoru G2 viz bod 1. Podle typu měření volte hodnoty z Přílohy I, Tabulka I1 nebo Tabulka I2, sloupec Etalon mv. 7. Přepněte vstup multimetru na měření SWITCH2 měřený. 8. Na multimetru M2 změřte výstupní napětí ze snímače S2. Podle typu měření odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy I, Tabulka I1 nebo Tabulka I2, sloupec Snímač mv. Tato hodnota se může od údaje měřidla M2 odchylovat max. o ±1%. V případě větší odchylky proveďte arbitrážní kontrolní měření rychlosti podle podkapitoly Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 10. Provádí-li se měření KVEL2 pro zadané frekvenční pásmo, opakujte body 5 až 9 pro všechny požadované frekvence. POZOR! Při změně frekvence dojde ke změně amplitudy, kterou je nutno vždy znovu dostavit. Provádí-li se měření KVEL3 pro zadané amplitudové pásmo, opakujte body 6 až 9 pro všechny požadované amplitudy Kontrolní měření KVEL1, KVEL2 a KVEL3 V kapitole 2 jsou kalibrační měření rychlosti rozdělena do tří skupin na VEL1, VEL2 a VEL3. Každé z těchto tří kalibračních měření má přiřazeno odpovídající kontrolní měření KVEL1, KVEL2 a KVEL3. Tabulka Seznam kontrolních měření rychlosti Označení Popis KVEL1 Jedno měření rychlosti při zvolené amplitudě a zvolené frekvenci. KVEL2 Řada měření rychlosti ve zvoleném frekvenčním pásmu při zvolené amplitudě. KVEL3 Řada měření rychlosti ve zvoleném pásmu amplitud při zvolené frekvenci. Pásmo amplitud měření KVEL3 resp. frekvenční pásmo měření KVEL2, ve kterém se má kontrolní měření provést, je zadáno v konkrétním pracovním postupu kalibračního měření tak, aby zajistilo korektnost prováděného kalibračního měření VEL3 resp. VEL2. Postup provedení kontrolního měření rychlosti je popsán v předchozí podkapitole

13 3.4. Kontrolní měření střídavého napětí KACV1 až KACV3 Toto srovnávací měření zajistí, že budou korektně prováděna měření: - výstupního střídavého napětí kalibrovaného přístroje multimetrem M1 (viz Přílohu B, Obr. B3), - výstupního střídavého napětí z kalibrovaného nebo srovnávacího snímače vibrací multimetrem M2 (viz Přílohu B, Obr. B2), - nastavené hodnoty vibrací na etalonu měřicího řetězce, tedy multimetrem M2 měřeného výstupního střídavého napětí z vibrometru V1 (viz Přílohu B, Obr. B1, B2, B3). G1 Generátor signálu B&K 1027 M1 Multimetr Fluke 189 M2 Multimetr Black Star 4503 Obr Schéma zapojení pro kontrolní měření střídavého napětí Takto sestavený měřicí řetězec vyžaduje: - kalibrační list multimetru M1 pro měření střídavého napětí (viz Přílohu R), - kalibrační list multimetru M2 pro měření střídavého napětí (viz Přílohu S) Provedení kontrolního měření 1. Nastavte ovládací prvky generátoru G1 podle Přílohy E. 2. Nastavte rozsah multimetru M1 na měření mv AC. Pro měření napětí nad 3000 mv nastavte rozsah na měření V AC. 3. Nastavte ovládací prvky multimetru M2 podle Přílohy F, nastavení F1. 4. Na generátoru G1 nastavte požadovanou frekvenci střídavého napětí. Je-li odlišná od 80 Hz, volte hodnotu (hodnoty) z Přílohy J, Tabulka J1, sloupec Frekvence Hz. 5. Ovládacími prvky generátoru G1 nastavte na multimetru M2 požadovanou amplitudu střídavého napětí. Podle typu měření volte hodnoty z Přílohy J, Tabulka J1 nebo Tabulka J2, sloupec M2 mv. 6. Na multimetru M1 změřte hodnotu napětí. Podle typu měření odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy J, Tabulka J1 nebo Tabulka J2, sloupec M1 mv. Tato hodnota se může od údaje měřidla M1 odchylovat max. o ±0,5%. V případě větší odchylky proveďte arbitrážní kontrolní měření střídavého napětí podle podkapitoly Provádí-li se měření KACV2 pro zadané frekvenční pásmo, opakujte body 4 až 6 pro všechny požadované frekvence. Provádí-li se měření KACV3 pro zadané amplitudové pásmo, opakujte body 5 až 6 pro všechny požadované amplitudy Kontrolní měření KACV1, KACV2 a KACV3 V kapitole 2 jsou kalibrační měření vibrací rozdělena do tří skupin na ACC1 / VEL1, ACC2 / VEL2 a ACC3 / VEL3. Každé z těchto tří kalibračních měření má přiřazeno odpovídající kontrolní měření střídavého napětí KACV1, KACV2 a KACV3. Tabulka Seznam kontrolních měření střídavého napětí Označení Popis KACV1 Jedno měření střídavého napětí při zvolené amplitudě a zvolené frekvenci. KACV2 Řada měření střídavého napětí ve zvoleném frekvenčním pásmu při zvolené amplitudě. KACV3 Řada měření střídavého napětí ve zvoleném pásmu amplitud při zvolené frekvenci. Pásmo amplitud měření KACV3 resp. frekvenční pásmo měření KACV2, ve kterém se má kontrolní měření provést, je zadáno v konkrétním pracovním postupu kalibračního měření tak, aby zajistilo korektnost prováděného kalibračního měření ACC3 / VEL3 resp. ACC2 / VEL2. 13

14 Postup provedení kontrolního měření střídavého napětí je popsán v předchozí podkapitole Kontrolní měření stejnosměrného napětí KDCV Toto srovnávací měření zajistí, že budou korektně prováděna měření: - výstupního stejnosměrného napětí kalibrovaného přístroje multimetrem M1 (viz Přílohu B, Obr. B3), - výstupního stejnosměrného napětí 24 V naprázdno ze zdroje ICP napájení kalibrovaného přístroje, - výstupního stejnosměrného napětí 12 V zkratovaného zdroje ICP napájení kalibrovaného přístroje. P1 A4300 Kalibrátor do 8 V M1 Multimetr Fluke 189 M2 Multimetr Black Star 4503 Obr Schéma zapojení pro kontrolní měření stejnosměrného napětí Pro napětí vyšší než 8 V je P1 nahrazen stejnosměrným napájecím zdrojem. Takto sestavený měřicí řetězec vyžaduje: - kalibrační list multimetru M1 pro měření stejnosměrného napětí (viz Přílohu R), - kalibrační list multimetru M2 pro měření stejnosměrného napětí (viz Přílohu S) Provedení kontrolního měření 1. Nastavte rozsah multimetru M1 na měření mv DC. Pro měření napětí nad 3000 mv nastavte rozsah na měření V DC. 2. Nastavte ovládací prvky multimetru M2 podle Přílohy F, nastavení F2. 3. Ovládacími prvky zdroje P1 nastavte na multimetru M2 požadovanou hodnotu stejnosměrného napětí. Volte hodnoty z Přílohy K, Tabulka K1, sloupec M2 mv. 4. Na multimetru M1 změřte hodnotu napětí. Odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy K, Tabulka K1, sloupec M1 mv. Tato hodnota se může od údaje měřidla M1 odchylovat max. o ±0,5%. V případě větší odchylky proveďte arbitrážní kontrolní měření stejnosměrného napětí podle podkapitoly Opakujte body 3 až 4 pro všechna požadovaná napětí Kontrolní měření stejnosměrného proudu KDCA Toto srovnávací měření zajistí, že budou korektně prováděna měření: - výstupního stejnosměrného proudu 4 až 20 ma kalibrovaného přístroje multimetrem M1 (viz Přílohu B, Obr. B3), - výstupního stejnosměrného proudu 4 ma zkratovaného zdroje ICP napájení kalibrovaného přístroje. 14

15 Z1 1 baterie napájení zesilovače Dělič pro nastavení proudu 4 až 20 ma M1 Multimetr Fluke 189 M2 Multimetr Black Star 4503 Obr Schéma zapojení pro kontrolní měření stejnosměrného proudu Takto sestavený měřicí řetězec vyžaduje: - kalibrační list multimetru M1 pro měření stejnosměrného proudu (viz Přílohu R), - kalibrační list multimetru M2 pro měření stejnosměrného proudu (viz Přílohu S) Provedení kontrolního měření 1. Nastavte rozsah multimetru M1 na měření ma DC. 2. Nastavte ovládací prvky multimetru M2 podle Přílohy F, nastavení F3. 3. Děličem připojeným ke zdroji stejnosměrného napětí nastavte na multimetru M2 požadovanou hodnotu stejnosměrného proudu. Volte hodnoty z Přílohy L, Tabulka L1, sloupec M2 ma. 4. Na multimetru M1 změřte hodnotu proudu. Odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy L, Tabulka L1, sloupec M1 ma. Tato hodnota se může od údaje měřidla M1 odchylovat max. o ±0,1 ma. V případě větší odchylky proveďte arbitrážní kontrolní měření stejnosměrného proudu podle podkapitoly Opakujte body 3 až 4 pro všechny požadované proudy Kontrolní měření revize pracoviště Při revizi pracoviště se provedou následující kontrolní měření: - měření KACV2 dle podkapitoly 3.4., všechna měření z Přílohy J, Tabulka J1 - měření KACV3 dle podkapitoly 3.4., všechna měření z Přílohy J, Tabulka J2 - měření KDCV dle podkapitoly 3.5., všechna měření z Přílohy K, Tabulka K1 - měření KDCA dle podkapitoly 3.6., všechna měření z Přílohy L, Tabulka L1 - měření KACC2 dle podkapitoly 3.2., všechna měření z Přílohy H, Tabulka H1 - měření KACC3 dle podkapitoly 3.2., všechna měření z Přílohy H, Tabulka H2 - měření KVEL2 dle podkapitoly 3.3., všechna měření z Přílohy I, Tabulka I1 - měření KVEL3 dle podkapitoly 3.3., všechna měření z Přílohy I, Tabulka I2. 15

16 4. Arbitrážní měření Arbitrážní měření se provede v případě, kdy výsledek kontrolního měření nevyhoví požadované toleranci. Na základě výsledku arbitrážního měření se určí, které z obou měřidel srovnávacího řetězce neměří správně (viz kapitolu 3, zejména podkapitolu 3.1.) Arbitrážní měření zrychlení NACC Toto srovnávací měření rozhodne, měří-li nekorektně zrychlení měřicí řetězec Etalon S1 Měřič vibrací V1 Multimetr M2 nebo kontrolní řetězec Snímač S2 Multimetr M2 (viz podkapitolu 3.2., Obr ). POZOR! Tomuto měření musí předcházet kontrolní měření KACV1 střídavého napětí na stejné frekvenci a se stejnou amplitudou, při kterých selhalo kontrolní měření zrychlení. Tím se vyloučí závada multimetru M2, který je součástí měřicího i kontrolního řetězce. ICP S3 snímač AC102 1A S1 Etalon B&K 4370 G2 Generátor signálu M321 Z1 Výkonový zesilovač Z200 B1 Budič vibrací B&K 4809 V1 Měřič vibrací B&K 2511 M2 Multimetr Black Star 4503 A1 Analyzátor vibrací 4300 VA3 Obr Schéma zapojení pro arbitrážní měření zrychlení nebo rychlosti Provedení arbitrážního měření 1. Nastavte na generátoru G2 sinusový signál a výstupní napětí, které stačí vybudit požadovanou amplitudu vibrací. 2. Nastavte ovládací prvky vibrometru V1 podle Přílohy D, v bodě D1 platí volba zrychlení. 3. Nastavte ovládací prvky multimetru M2 podle Přílohy F, nastavení F1. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 nastavte frekvenci vibrací, při které selhalo kontrolní měření zrychlení. 6. Ovládacími prvky zesilovače Z1 nastavte na multimetru M2 měřicího řetězce amplitudu vibrací, při které selhalo kontrolní měření zrychlení. V případě potřeby upravte výstupní napětí z generátoru G2 viz bod Nastavte parametry měření analyzátoru A1 dle Přílohy G, nastavení G2. 8. Proveďte měření zrychlení analyzátorem. Podle nastavených parametrů vibrací odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy M, Tabulka M1 nebo M2, sloupec Analyzátor m/s 2. Liší-li se tato hodnota od údaje na displeji analyzátoru o více než 1%, pak je vadný měřicí řetězec, tj. jsou nastavovány nekorektní parametry vibrací pro etalon. V opačném případě je vadný kontrolní snímač S2, tj. pro správně nastavené parametry vibrací na etalonu je změřen chybný údaj. 16

17 4.2. Arbitrážní měření rychlosti NVEL Toto srovnávací měření rozhodne, měří-li nekorektně rychlost měřicí řetězec Etalon S1 Měřič vibrací V1 Multimetr M2 nebo kontrolní řetězec Snímač S2 Multimetr M2 (viz podkapitoly 3.3. a 3.2., Obr ). POZOR! Tomuto měření musí předcházet kontrolní měření KACV1 střídavého napětí na stejné frekvenci a se stejnou amplitudou, při kterých selhalo kontrolní měření rychlosti. Tím se vyloučí závada multimetru M2, který je součástí měřicího i kontrolního řetězce. Arbitrážní měření rychlosti je analogické s arbitrážním měřením zrychlení (viz výše podkapitolu 4.1.) a schéma zapojení je stejné jako na Obr Provedení arbitrážního měření 1. Nastavte na generátoru G2 sinusový signál a výstupní napětí, které stačí vybudit požadovanou amplitudu vibrací. 2. Nastavte ovládací prvky vibrometru V1 podle Přílohy D, v bodě D1 platí volba rychlost. 3. Nastavte ovládací prvky multimetru M2 podle Přílohy F, nastavení F1. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 nastavte frekvenci vibrací, při které selhalo kontrolní měření rychlosti. 6. Ovládacími prvky zesilovače Z1 nastavte na multimetru M2 měřicího řetězce amplitudu vibrací, při které selhalo kontrolní měření rychlosti. V případě potřeby upravte výstupní napětí z generátoru G2 viz bod Nastavte parametry měření analyzátoru A1 dle Přílohy G, nastavení G3. 8. Proveďte měření rychlosti analyzátorem. Podle nastavených parametrů vibrací odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy N, Tabulka N1 nebo N2, sloupec Analyzátor mm/s. Liší-li se tato hodnota od údaje na displeji analyzátoru o více než 1%, pak je vadný měřicí řetězec, tj. jsou nastavovány nekorektní parametry vibrací pro etalon. V opačném případě je vadný kontrolní snímač S2, tj. pro správně nastavené parametry vibrací na etalonu je změřen chybný údaj Arbitrážní měření střídavého napětí NACV Toto srovnávací měření rozhodne, měří-li nekorektně střídavé napětí multimetr M1 nebo multimetr M2. Proběhne-li arbitrážní měření bez chyby, pak je multimetr M2 měřicího řetězce v pořádku a chyba je na straně multimetru M1. Arbitrážní měření střídavého napětí je analogické s kontrolním měřením střídavého napětí (viz výše podkapitolu 3.4.), místo multimetru M1 je zapojen analyzátor vibrací v režimu měření střídavých napětí. G1 Generátor signálu B&K 1027 A1 Analyzátor vibrací A4300-VA3 M2 Multimetr Black Star 4503 Obr Schéma zapojení pro arbitrážní měření střídavého napětí Poznámka. Aby kalibrační pracoviště nemuselo být vybaveno třetím TRUE-RMS přístrojem s odpovídajícím frekvenčním rozsahem měření střídavých napětí, je pro arbitrážní měření střídavého napětí použit stejný analyzátor vibrací jako pro arbitrážní měření zrychlení a rychlosti. 17

18 Provedení arbitrážního měření 1. Nastavte ovládací prvky generátoru G1 podle Přílohy E. 2. Nastavte ovládací prvky multimetru M2 podle Přílohy F, nastavení F1. 3. Na generátoru G1 nastavte frekvenci a amplitudu střídavého napětí, při kterém selhalo kontrolní měření zrychlení, rychlosti nebo střídavého napětí. 4. Nastavte parametry měření analyzátoru A1 dle Přílohy G, nastavení G1. 5. Proveďte měření výstupního střídavého napětí analyzátorem. Podle nastavených parametrů odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy O, Tabulka O1 nebo Tabulka O2, sloupec Analyzátor mv. Liší-li se tato hodnota od údaje na displeji analyzátoru o více než 0,5%, pak je vadný multimetr M2, tj. jsou nastavovány nekorektní parametry vibrací pro etalon. V opačném případě je vadný multimetr M Arbitrážní měření stejnosměrného napětí NDCV Toto srovnávací měření rozhodne, měří-li se korektně výstupní stejnosměrné napětí kalibrovaného přístroje multimetrem M1 (viz Přílohu B, Obr. B3). Proběhne-li arbitrážní měření bez chyby, pak je multimetr M1 v pořádku a chyba je na straně multimetru M2 měřicího řetězce. P1 A4300 Kalibrátor do 8 V M1 Multimetr Fluke 189 M3 Multimetr Protek 506 Obr Schéma zapojení pro arbitrážní měření stejnosměrného napětí Pro napětí vyšší než 8 V je P1 nahrazen stejnosměrným napájecím zdrojem Provedení arbitrážního měření 1. Nastavte rozsah multimetru M1 na měření mv DC. Pro měření napětí nad 3000 mv nastavte rozsah na měření V DC. 2. Nastavte rozsah multimetru M3 na měření mv DC. Pro měření napětí nad 350 mv nastavte rozsah na měření V DC. 3. Ovládacími prvky zdroje P1 nastavte na multimetru M1 hodnotu stejnosměrného napětí, při které selhalo kontrolní měření KDCV. 4. Na multimetru M3 změřte hodnotu napětí. Odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy P, Tabulka P1, sloupec M3 mv. Liší-li se tato hodnota od údaje měřidla M3 o více než 0,5%, je chyba na straně multimetru M1 a multimetr M2 měřicího řetězce je v pořádku Arbitrážní měření stejnosměrného proudu NDCA Toto srovnávací měření rozhodne, měří-li se korektně výstupní stejnosměrný proud kalibrovaného přístroje multimetrem M1 (viz Přílohu B, Obr. B3). Proběhne-li arbitrážní měření bez chyby, pak je multimetr M1 v pořádku a chyba je na straně multimetru M2 měřicího řetězce. 18

19 Z1 1 baterie napájení zesilovače Dělič pro nastavení proudu 4 až 20 ma M1 Multimetr Fluke 189 M3 Multimetr Protek 506 Obr Schéma zapojení pro arbitrážní měření stejnosměrného proudu Provedení arbitrážního měření 1. Nastavte rozsah multimetru M1 na měření ma DC. 2. Nastavte rozsah multimetru M3 na měření ma DC. 3. Děličem připojeným ke zdroji stejnosměrného napětí nastavte na multimetru M1 hodnotu stejnosměrného proudu, při které selhalo kontrolní měření KDCA. 4. Na multimetru M3 změřte hodnotu proudu. Odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy Q, Tabulka Q1, sloupec M3 ma. Liší-li se tato hodnota od údaje měřidla M1 o více než ±0,1 ma, je chyba na straně multimetru M1 a multimetr M2 měřicího řetězce je v pořádku. 19

20 5. Pracovní postupy V této kapitole jsou popsány postupy jednotlivých kalibračních měření zrychlení ACC1 až ACC3 a rychlosti VEL1 až VEL3 (viz kapitolu 2). Postupy kalibračních měření zahrnují nutná kontrolní měření k zjištění jakosti kalibračního řetězce (viz kapitolu 3). Poznámka: Pro přístroje s proudovým výstupem a posunutým začátkem proudové stupnice (obvykle je rozsah výstupního proudu 4 až 20 ma), je nutno jako první provést měření výstupního proudu z kalibrovaného přístroje při nulových vibracích. Tato hodnota se ve výpočtu kalibrační konstanty používá pod označením Přístroj0 [ma] Postup kalibračního měření zrychlení ACC1 Jedná se o jediné kalibrační měření na zadané frekvenci a zadané amplitudě zrychlení. Frekvence a amplituda vibrací musí vyhovovat jednomu z následujících dvou omezení: - Zadaná frekvence je 80 Hz, zadaná amplituda je uvedena v Příloze C, Tabulka C Zadaná amplituda je 10 m/s 2, zadaná frekvence je uvedena v Příloze C, Tabulka C Postup kalibračního měření snímače ACC1S 1. Pro zadanou frekvenci a amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV1 (viz podkapitolu 3.4.). Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou frekvenci a amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KACC1 (viz podkapitolu 3.2.). Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření snímače volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B2. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 a zesilovači Z1 zůstaly nastaveny frekvence a amplituda vibrací kontrolního měření z bodu 2. Dostavte přesně amplitudu vibrací podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [m/s 2 ] dle Přílohy H, Tabulka H1 nebo Tabulka H2. 6. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH2 měřený. 7. Na multimetru M2 změřte výstupní napětí z kalibovaného snímače vedené dále jako Snímač [mv]. 8. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 9. Stanovte citlivost snímače K [mv/m/s 2 ] = Snímač [mv] / Etalon [m/s 2 ], kde napětí Snímač [mv] je hodnota odečtená na multimetru M2 pro snímač v bodě 7 a zrychlení Etalon [m/s 2 ] je hodnota nastavená v bodě 5. Je-li požadována citlivost snímače v jednotce [mv/g], proveďte přepočet podle vztahu K [mv/g] = 9,81 * K [mv/m/s 2 ]. 10. Zopakujte kontrolní měření KACC1 podle bodu Postup kalibračního měření přístroje ACC1P 1. Pro zadanou frekvenci a amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV1 (viz podkapitolu 3.4.). Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou frekvenci a amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KACC1 (viz podkapitolu 3.2.). Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 20

21 3. Pro kalibrační měření přístroje volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B3. Je-li kalibrovaný přístroj vybaven displejem, pak multimetr M1 není připojen. V opačném případě nastavte na multimetru M1 rozsah mv DC nebo ma DC podle typu výstupního signálu. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 a zesilovači Z1 zůstaly nastaveny frekvence a amplituda vibrací kontrolního měření z bodu 2. Dostavte přesně amplitudu vibrací podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [m/s 2 ] dle Přílohy H, Tabulka H1 nebo Tabulka H2. 6. Proveďte měření zrychlení kalibrovaným přístrojem: a) Pro přístroj s displejem odečtěte na displeji naměřenou hodnotu zrychlení Přístroj [m/s 2 ]. Měří-li přístroj zrychlení pouze v jednotce [g], proveďte přepočet naměřené hodnoty Přístroj [g] podle vztahu: Přístroj [m/s 2 ] = 9,81 * Přístroj [g]. Stanovte kalibrační konstantu přístroje K [-] = Přístroj [m/s 2 ] / Etalon [m/s 2 ], kde zrychlení Etalon [m/s 2 ] je hodnota nastavená v bodě 5. b) Pro přístroj s výstupem mv DC odečtěte na multimetru M1 výstupní napětí z kalibrovaného přístroje Přístroj [mv]. Stanovte kalibrační konstantu přístroje K [mv/m/s 2 ] = Přístroj [mv] / Etalon [m/s 2 ], kde zrychlení Etalon [m/s 2 ] je hodnota nastavená v bodě 5. c) Pro přístroj s výstupem ma DC odečtěte na multimetru M1 výstupní proud z kalibrovaného přístroje Přístroj [ma]. Stanovte kalibrační konstantu přístroje K [ma/m/s 2 ] = (Přístroj [ma] Přístroj0 [ma]) / Etalon [m/s 2 ], kde zrychlení Etalon [m/s 2 ] je hodnota nastavená v bodě 5 a Přístroj0 [ma] je hodnota výstupního proudu kalibrovaného přístroje při nulových vibracích. 7. Zopakujte kontrolní měření KACC1 podle bodu Postup kalibračního měření zrychlení ACC2 Jedná se o sérii kalibračních měření zrychlení na zadané amplitudě v zadaném frekvenčním pásmu Rozsah frekvence a amplituda vibrací musí vyhovovat omezení: - Zadaná amplituda je 10 m/s 2, zadané meze frekvenčního pásma a jednotlivé nastavované frekvence uvnitř tohoto pásma jsou uvedeny v Příloze C, Tabulka C1-1. Poznámka: fmin znamená v dalším textu dolní hranici frekvenčního pásma prováděného měření, fmax znamená v dalším textu horní hranici frekvenčního pásma prováděného měření. Pro automatizované provedení cyklu kalibračního měření ACC2S snímače zrychlení nebo kalibračního měření ACC2P vybraných přístrojů Adash je kalibrační pracoviště vybaveno programem MEAS Postup kalibračního měření snímače ACC2S 1. Pro zadanou amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV2 (viz podkapitolu 3.4.) při frekvencích 80 Hz, fmin, fmax. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KACC1 (viz podkapitolu 3.2.) na frekvenci 80 Hz. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření snímače volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B2. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 nastavte frekvenci fmin. 21

22 6. Pro nastavenou frekvenci dostavte přesně amplitudu vibrací podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [m/s 2 ] dle Přílohy H, Tabulka H1, řádek odpovídající nastavené frekvenci Frekvence Hz. 7. Vykonejte měření popsané body 6 až 9 v podkapitole Nastavte další měřenou frekvenci dle Přílohy H, Tabulka H1, sloupec Frekvence Hz a vraťte se k bodu 6 postupu. Cyklus končí měřením na frekvenci fmax. 9. Zopakujte kontrolní měření KACC1 podle bodu Citlivosti snímače na měřených frekvencích zpracujte do tabulky nebo grafu Postup kalibračního měření přístroje ACC2P 1. Pro zadanou amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV2 (viz podkapitolu 3.4.) při frekvencích 80 Hz, fmin, fmax. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KACC1 (viz podkapitolu 3.2.) na frekvenci 80 Hz. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření přístroje volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B3. Je-li kalibrovaný přístroj vybaven displejem, pak multimetr M1 není připojen. V opačném případě nastavte na multimetru M1 rozsah mv DC nebo ma DC podle typu výstupního signálu. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 nastavte frekvenci fmin. 6. Pro nastavenou frekvenci dostavte přesně amplitudu vibrací podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [m/s 2 ] dle Přílohy H, Tabulka H1, řádek odpovídající nastavené frekvenci Frekvence Hz. 7. Vykonejte měření popsané v bodě 6 v podkapitole Nastavte další měřenou frekvenci dle Přílohy H, Tabulka H1, sloupec Frekvence Hz a vraťte se k bodu 6 postupu. Cyklus končí měřením na frekvenci fmax. 9. Zopakujte kontrolní měření KACC1 podle bodu Kalibrační konstanty přístroje na měřených frekvencích zpracujte do tabulky nebo grafu Postup kalibračního měření zrychlení ACC3 Jedná se o sérii kalibračních měření zrychlení na zadané frekvenci v zadaném pásmu amplitud Rozsah amplitud a frekvence vibrací musí vyhovovat omezení: - Zadaná frekvence je 80 Hz, zadané meze pásma amplitud a jednotlivé nastavované amplitudy uvnitř tohoto pásma jsou uvedeny v Příloze C, Tabulka C1-2. Poznámka: amin znamená v dalším textu dolní hranici pásma amplitud prováděného měření, amax znamená v dalším textu horní hranici pásma amplitud prováděného měření. Pro automatizované provedení cyklu kalibračního měření ACC3S snímače zrychlení nebo kalibračního měření ACC3P vybraných přístrojů Adash je kalibrační pracoviště vybaveno programem MEAS Postup kalibračního měření snímače ACC3S 1. Pro zadanou frekvenci vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV3 (viz podkapitolu 3.4.) při amplitudách odpovídajících zrychlení 10 m/s 2, amin, amax. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 22

23 2. Pro zadanou frekvenci vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KACC1 (viz podkapitolu 3.2.) při amplitudě 10 m/s 2. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření snímače volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B2. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 zůstala nastavena frekvence 80 Hz, v případě potřeby přesně dostavte. 6. Nastavte amplitudu vibrací (počínaje amin) podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [m/s 2 ] dle Přílohy H, Tabulka H2. 7. Vykonejte měření popsané body 6 až 9 v podkapitole Vyberte další měřenou amplitudu a vraťte se k bodu 6 postupu. Cyklus končí měřením při amplitudě amax. 9. Zopakujte kontrolní měření KACC1 podle bodu Citlivosti snímače na měřených amplitudách zpracujte do tabulky nebo grafu Postup kalibračního měření přístroje ACC3P 1. Pro zadanou frekvenci vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV3 (viz podkapitolu 3.4.) při amplitudách odpovídajících zrychlení 10 m/s 2, amin, amax. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou frekvenci vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KACC1 (viz podkapitolu 3.2.) při amplitudě 10 m/s 2. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření přístroje volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B3. Je-li kalibrovaný přístroj vybaven displejem, pak multimetr M1 není připojen. V opačném případě nastavte na multimetru M1 rozsah mv DC nebo ma DC podle typu výstupního signálu. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 zůstala nastavena frekvence 80 Hz, v případě potřeby přesně dostavte. 6. Nastavte amplitudu vibrací (počínaje amin) podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [m/s 2 ] dle Přílohy H, Tabulka H2. 7. Vykonejte měření popsané v bodě 6 v podkapitole Vyberte další měřenou amplitudu a vraťte se k bodu 6 postupu. Cyklus končí měřením při amplitudě amax. 9. Zopakujte kontrolní měření KACC1 podle bodu Kalibrační konstanty přístroje na měřených amplitudách zpracujte do tabulky nebo grafu Postup kalibračního měření rychlosti VEL1 Jedná se o jediné kalibrační měření na zadané frekvenci a zadané amplitudě rychlosti. Frekvence a amplituda vibrací musí vyhovovat jednomu z následujících dvou omezení: - Zadaná frekvence je 80 Hz, zadaná amplituda je uvedena v Příloze C, Tabulka C Zadaná amplituda je 10 mm/s, zadaná frekvence je uvedena v Příloze C, Tabulka C Postup kalibračního měření snímače VEL1S 1. Pro zadanou frekvenci a amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV1 (viz podkapitolu 3.4.). Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou frekvenci a amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KVEL1 (viz podkapitolu 3.3.). Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření snímače volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B2. 23

24 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 a zesilovači Z1 zůstaly nastaveny frekvence a amplituda vibrací kontrolního měření z bodu 2. Dostavte přesně amplitudu vibrací podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [mm/s] dle Přílohy I, Tabulka I1 nebo Tabulka I2. 6. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH2 měřený. 7. Na multimetru M2 změřte výstupní napětí z kalibovaného snímače vedené dále jako Snímač [mv]. 8. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 9. Stanovte citlivost snímače K [mv/mm/s] = Snímač [mv] / Etalon [mm/s], kde napětí Snímač [mv] je hodnota odečtená na multimetru M2 pro snímač v bodě 7 a rychlost Etalon [mm/s] je hodnota nastavená v bodě 5. Je-li požadována citlivost snímače v jednotce [mv/in/s], proveďte přepočet podle vztahu K [mv/in/s] = 25,4 * K [mv/mm/s]. 10. Zopakujte kontrolní měření KVEL1 podle bodu Postup kalibračního měření přístroje VEL1P 1. Pro zadanou frekvenci a amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV1 (viz podkapitolu 3.4.). Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou frekvenci a amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KVEL1 (viz podkapitolu 3.3.). Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření přístroje volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B3. Je-li kalibrovaný přístroj vybaven displejem, pak multimetr M1 není připojen. V opačném případě nastavte na multimetru M1 rozsah mv DC nebo ma DC podle typu výstupního signálu. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 a zesilovači Z1 zůstaly nastaveny frekvence a amplituda vibrací kontrolního měření z bodu 2. Dostavte přesně amplitudu vibrací podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [mm/s] dle Přílohy I, Tabulka I1 nebo Tabulka I2. 6. Proveďte měření rychlosti kalibrovaným přístrojem: a) Pro přístroj s displejem odečtěte na displeji naměřenou hodnotu rychlosti Přístroj [mm/s]. Měří-li přístroj rychlost pouze v jednotce [in/s], proveďte přepočet naměřené hodnoty Přístroj [in/s] podle vztahu: Přístroj [mm/s] = 25,4 * Přístroj [in/s]. Stanovte kalibrační konstantu přístroje K [-] = Přístroj [mm/s] / Etalon [mm/s], kde rychlost Etalon [mm/s] je hodnota nastavená v bodě 5. b) Pro přístroj s výstupem mv DC odečtěte na multimetru M1 výstupní napětí z kalibrovaného přístroje Přístroj [mv]. Stanovte kalibrační konstantu přístroje K [mv/mm/s] = Přístroj [mv] / Etalon [mm/s], kde rychlost Etalon [mm/s] je hodnota nastavená v bodě 5. c) Pro přístroj s výstupem ma DC odečtěte na multimetru M1 výstupní proud z kalibrovaného přístroje Přístroj [ma]. Stanovte kalibrační konstantu přístroje K [ma/mm/s] = (Přístroj [ma] Přístroj0 [ma]) / Etalon [mm/s], kde rychlost Etalon [mm/s] je hodnota nastavená v bodě 5 a Přístroj0 [ma] je hodnota výstupního proudu kalibrovaného přístroje při nulových vibracích. 7. Zopakujte kontrolní měření KVEL1 podle bodu Postup kalibračního měření rychlosti VEL2 Jedná se o sérii kalibračních měření rychlosti na zadané amplitudě v zadaném frekvenčním pásmu Rozsah frekvence a amplituda vibrací musí vyhovovat omezení: 24

25 - Zadaná amplituda je 10 mm/s, zadané meze frekvenčního pásma a jednotlivé nastavované frekvence uvnitř tohoto pásma jsou uvedeny v Příloze C, Tabulka C2-1. Poznámka: fmin znamená v dalším textu dolní hranici frekvenčního pásma prováděného měření, fmax znamená v dalším textu horní hranici frekvenčního pásma prováděného měření. Pro automatizované provedení cyklu kalibračního měření VEL2S snímače rychlosti nebo kalibračního měření VEL2P vybraných přístrojů Adash je kalibrační pracoviště vybaveno programem MEAS Postup kalibračního měření snímače VEL2S 1. Pro zadanou amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV2 (viz podkapitolu 3.4.) při frekvencích 80 Hz, fmin, fmax. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KVEL1 (viz podkapitolu 3.3.) na frekvenci 80 Hz. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření snímače volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B2. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 nastavte frekvenci fmin. 6. Pro nastavenou frekvenci dostavte přesně amplitudu vibrací podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [mm/s] dle Přílohy I, Tabulka I1, řádek odpovídající nastavené frekvenci Frekvence Hz. 7. Vykonejte měření popsané body 6 až 9 v podkapitole Nastavte další měřenou frekvenci dle Přílohy I, Tabulka I1, sloupec Frekvence Hz a vraťte se k bodu 6 postupu. Cyklus končí měřením na frekvenci fmax. 9. Zopakujte kontrolní měření KVEL1 podle bodu Citlivosti snímače na měřených frekvencích zpracujte do tabulky nebo grafu Postup kalibračního měření přístroje VEL2P 1. Pro zadanou amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV2 (viz podkapitolu 3.4.) při frekvencích 80 Hz, fmin, fmax. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KVEL1 (viz podkapitolu 3.3.) na frekvenci 80 Hz. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření přístroje volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B3. Je-li kalibrovaný přístroj vybaven displejem, pak multimetr M1 není připojen. V opačném případě nastavte na multimetru M1 rozsah mv DC nebo ma DC podle typu výstupního signálu. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 nastavte frekvenci fmin. 6. Pro nastavenou frekvenci dostavte přesně amplitudu vibrací podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [mm/s] dle Přílohy I, Tabulka I1, řádek odpovídající nastavené frekvenci Frekvence Hz. 7. Vykonejte měření popsané v bodě 6 v podkapitole Nastavte další měřenou frekvenci dle Přílohy I, Tabulka I1, sloupec Frekvence Hz a vraťte se k bodu 6 postupu. Cyklus končí měřením na frekvenci fmax. 9. Zopakujte kontrolní měření KVEL1 podle bodu Kalibrační konstanty přístroje na měřených frekvencích zpracujte do tabulky nebo grafu. 25

Teoretický úvod: [%] (1)

Teoretický úvod: [%] (1) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy ZESILOVAČ OSCILÁTOR 101-4R Zadání 1. Podle přípravku

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ " Uživatelský manuál Adash 3900 Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma Aplikace:! Měření vibrací pro řízení a regulaci! Měření vibrací pro ochranu strojů (vypnutí při překročení limitu)!

Více

( ) C ( ) C ( ) C

( ) C ( ) C ( ) C 1. 2. Jaderná elektrárna Temelín, 373 05 Temelín Obor měřené veličiny: Teplota Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23±3) C Nominální teplota mimo prostory laboratoře: (-10 až 50) C 1) Měřená veličina

Více

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení: Číslo úlohy: Název úlohy: Jméno a příjmení: Třída/Skupina: / Měřeno dne: Měření na nízkofrekvenčním zesilovači Spolupracovali ve skupině Zadání úlohy: Na zadaném Nf zesilovači proveďte následující měření

Více

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ RANZISOROÝ ZESILOAČ 301-4R Hodnotu napájecího napětí určí vyučující ( CC 12). 1. Pro zadanou hodnotu I C 2 ma vypočtěte potřebnou hodnotu R C a zvolte nejbližší hodnotu rezistoru z řady. 2. Zvolte hodnotu

Více

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I-006 1 mv 2,7 µv + D1271 13) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I-006 1 mv 2,7 µv + D1271 13) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C Strana 1 z celkového počtu 22 stran 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I-006 1 mv 2,7 µv + D1271 13) 10

Více

Uživatelský manuál Revize 010621RS

Uživatelský manuál Revize 010621RS Analyzátor vibrací Adash 4900 Uživatelský manuál Revize 010621RS Email: a4900@adash.cz 2 Obsah: Před prvním zapnutím... 4 Úvod... 5 Popis přístroje... 6 Popis čelního panelu... 7 Použití přístroje... 8

Více

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc RIEDL 4.EB 10 1/6 1. ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro růžné hodnoty zpětné vazby (1, 10, 100, 1000kΩ). Vstupní napětí volte tak, aby nedošlo

Více

M-142 Multifunkční kalibrátor

M-142 Multifunkční kalibrátor M-142 Multifunkční kalibrátor DC/AC napětí do 1000 V, přesnost 10ppm/rok DC/AC proud do 30A Odpor do 1000 MΩ, kapacita do 100 uf Simulace teplotních snímačů TC/RTD Kmitočtový výstup do 20MHz Funkce elektrického

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření 2 Seznam použitých přístrojů 1. Laboratorní zdroj stejnosměrného napětí Vývojové laboratoře Poděbrady 2. Generátor funkcí Instek GFG-8210 3. Číslicový multimetr Agilent, 34401A 4. Digitální

Více

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1 Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. Zadání. Naučte se pracovat s generátorem signálů Agilent 3320A, osciloskopem Keysight a střídavým voltmetrem Agilent 34405A. 2. Zobrazte

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595 1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595 Přístroje se programují a ovládají tak, že se do nich z řídícího počítače pošle řetězec, který obsahuje příslušné pokyny. Ke každému programovatelnému

Více

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření Seznam použitých přístrojů 1. 2. 3. 4. 5. 6. Laboratorní zdroj DIAMETRAL, model P230R51D Generátor funkcí Protek B803 Číslicový multimetr Agilent, 34401A Číslicový multimetr UT70A Analogový

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008

Více

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C 1. STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ generování BCM3751 0 mv 220 mv - 0,0010 % + 0,80 μv 220 mv 2,2 V - 0,00084 % + 1,2

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností jednostupňových zesilovačů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednostupňových zesilovačů a to jak

Více

Rozsah měřené veličiny

Rozsah měřené veličiny Obor měřené veličiny: délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ±1 ) C Rozsah měřené veličiny Identifikace kalibračního postupu 1. Posuvná měřidla 0 300 mm (30+ 30L) µm LIII-D001 (DAkkS-DKD-R

Více

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu 1. Měření napětí a frekvence elektrických signálů osciloskopem Cíl úlohy: Naučit se manipulaci s osciloskopem a používat jej pro měření napětí a frekvence střídavých elektrických signálů. Dvoukanálový

Více

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření FW 03.07 BETA Ref: 18022005 KM Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru... 3 Indikace slabých napájecích článků... 3 Odkazy...

Více

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529 List 1 z 6 Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) ºC 1. Elektrický odpor KP 01/2001 0,0 0,5 1,0 mω 0,5 1,0 0,25 % 1,0 4,0 0,070% 4,0 1,0 M 0,035

Více

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení:

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení: Přístroje: Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku zdroj stejnosměrného napětí 24 V odporová dekáda 2 ks voltmetr 5kΩ/ V, rozsah 1,2 V voltmetr 1kΩ/ V, rozsah 1,2 V voltmetr

Více

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno: C OSCILÁTO 20-4. Navrhněte C oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno: - rozsah frekvencí: f 60 Hz, f 600Hz - operační

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

Synthesia, a.s. Metrologické kontrolní pracoviště teploty, tlaku a elektrických veličin budova M 84, Semtín 103, Pardubice

Synthesia, a.s. Metrologické kontrolní pracoviště teploty, tlaku a elektrických veličin budova M 84, Semtín 103, Pardubice Obor měřené veličiny: teplota Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 5) C 1) Rozsah měřené veličiny Nominální teplota pro kalibraci mimo stálé prostory: (-10 50) C kalibrace [ ± ] 2) 1 Skleněné

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Záruční podmínky Na uvedený přístroj poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Během záruční doby dodavatel opraví nebo

Více

Proudové převodníky AC proudů

Proudové převodníky AC proudů řada MINI MINI série 10 Malé a kompaktní. Řada navržená pro měření proudů od několika miliampérů až do 150 A AC. Díky svému tvaru jsou velmi praktické a snadno použitelné i v těsných prostorech. Jsou navrženy

Více

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C List 1 z 19 Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C 1. Napětí stejnosměrné

Více

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače Automatizační technika Měření č. - Analogové snímače Datum:.. Vypracoval: Los Jaroslav Skupina: SB 7 Analogové snímače Zadání: 1. Seznamte se s technickými parametry indukčních snímačů INPOS. Změřte statické

Více

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A Dodatek k manuálu Analyzátor vibrací Adash 4102/A (Dodatek k manuálu pro přístroj Adash 4101) Aplikace: Diagnostika mechanických poruch strojů nevyváženost, nesouosost Diagnostika ventilátorů, čerpadel,

Více

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Zadání: U CC = 35 V I C = 10 ma R Z = 2 kω U IG = 2 mv R IG = 220 Ω Tolerance u napětí a proudů, kromě Id je ± 1 % ze zadaných hodnot. Frekvence oscilátoru u

Více

14. AKCELEROMETR. Úkol měření. Postup měření

14. AKCELEROMETR. Úkol měření. Postup měření Úkol měření 14. AKCELEROMETR 1. Seznamte se s fyzikální podstatou činnosti mikroelektromechanického akcelerometru ADXL05, programu pro ovládání a sběr dat z akcelerometrického senzoru a strukturou mikropočítačem

Více

6. MĚŘENÍ SÍLY A KROUTICÍHO MOMENTU

6. MĚŘENÍ SÍLY A KROUTICÍHO MOMENTU 6. MĚŘENÍ SÍLY A KROUTICÍHO MOMENTU 6.1. Úkol měření 6.1.1. Měření krouticího momentu a úhlu natočení a) Změřte krouticí moment M k a úhel natočení ocelové tyče kruhového průřezu (ČSN 10340). Měření proveďte

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_20_Oscilátor s příčkovým článkem

Více

ZVUKOMĚR NÁVOD K OBSLUZE. Model : SL-4011

ZVUKOMĚR NÁVOD K OBSLUZE. Model : SL-4011 ZVUKOMĚR Model : SL-4011 Nákup tohoto zvukoměru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto zvukoměru předejdete případným potížím. Přečtěte si prosím pozorně následující

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multimetr CMM-10 Obj. číslo: 106001359 Výrobce: SONEL S. A. Popis Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity,

Více

Obvod střídavého proudu s kapacitou

Obvod střídavého proudu s kapacitou Obvod střídavého proudu s kapacitou Na obrázku můžete vidět zapojení obvodu střídavého proudu s kapacitou. Pomocí programů Nové přístroje 2012 a Dvoukanálový osciloskop pro SB Audigy 2012 proveďte daná

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-3 Číslo projektu: CZ..07/.5.00/34.0093 Název projektu: Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk Šablona: III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6 List 1 z 6 Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: ( 23 ± 2 ) C 1 Elektrický odpor KP 01/2001 0,0 0,5 1,0 mω 0,5 1,0 0,25 % 1,0 4,0 0,070% 4,0 1,0 M 0,035

Více

Digitální panelové přístroje typové řady N24, N25 rozměr 96 x 48 x 64 mm

Digitální panelové přístroje typové řady N24, N25 rozměr 96 x 48 x 64 mm Digitální panelové přístroje řady N24, N25 jsou určeny k přímému měření teploty, odporu, úbytku napětí na bočnících, stejnosměrného napětí a proudu, střídavého napětí a proudu z převodových traf Vyrábí

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

Tenzometrické měřidlo

Tenzometrické měřidlo Tenzometrické měřidlo typ Tenz2345 www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7 6. TECHNICKÉ PARAMETRY...

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ . MĚŘEÍ SŘÍDAVÉHO PROD A APĚTÍ Měření střídavého napětí a proudu: přehled použitelných přístrojů a metod měření Měřicí transformátory ( i, náhradní schéma, zapojení, použití, chyby) Číslicové multimetry

Více

METROLOGIE ...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

METROLOGIE ...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA METROLOGIE...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA cena elektřiny odvíjí od spotřeby změřené elektroměrem zboží v obchodě se váží na vahách prodejce čas od času seřizujeme a tedy kalibrujeme své hodiny při

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Univerzita Pardubice FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Vypracoval: Ondřej Karas Ročník:. Skupina: STŘEDA 8:00 Zadání: Dopočítejte

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 4. Měření dotykových a unikajících proudů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 4. Měření dotykových a unikajících proudů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. Měření dotykových a unikajících proudů. Ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření dotykových a unikajících proudů. Úkol

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-2

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-2 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-2 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

České kalibrační sdružení

České kalibrační sdružení České kalibrační sdružení nabízí dálkové kurzy kalibrace elektrických veličin s využitím skript metrologie elektrických veličin ČKS Doc. Ing. Jiří Horský, CSc. ORGANIZACE KURZU Rozsah a doba trvání kurzu

Více

HC-EGC-3235A. Návod k použití

HC-EGC-3235A. Návod k použití HC-EGC-3235A Návod k použití Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

A4900 Vibrio M kapesní průvodce

A4900 Vibrio M kapesní průvodce A4900 Vibrio M kapesní průvodce A4900 Vibrio M kapesní průvodce Základní informace 4 Zapnutí / Vypnutí 5 Obsluha přístroje 6 Základní menu 7 Měřící obrazovky 8-9 Ukládání naměřených dat 10 Light - Světlo

Více

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením. SG 2000 je vysokofrekvenční generátor s kmitočtovým rozsahem 100 khz - 1 GHz (s option až do 2 GHz), s možností amplitudové i kmitočtové modulace. Velmi užitečnou funkcí je také rozmítání výstupního kmitočtu

Více

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný stejnosměrný zdroj s regulací výstupního napětí a proudu s programovatelnými funkcemi 3 nezávislé výstupní kanály výstupní rozsah napětí u všech kanálů:

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

Přístroj je vybaven hodinami reálného času (RTC), pamětí až pro 10000 naměřených hodnot a podsvíceným grafickým LCD displejem.

Přístroj je vybaven hodinami reálného času (RTC), pamětí až pro 10000 naměřených hodnot a podsvíceným grafickým LCD displejem. PU 294 DELTA Přístroj pro revize elektrických spotřebičů a zdravotnických elektrických zařízení PŘÍSTROJEM PU 294 DELTA LZE MĚŘIT: izolační odpory odpor ochranného vodiče unikající proudy včetně unikajících

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR RIEDL 4.EB 11 1/8 1.Zadání a) Změřte převodní charakteristiku optočlenu WK16321 U 2 =f(i f ) b) Ověřte přesnost obdélníkových impulzů o kmitočtu 100Hz a 10kHz při proudu vysílače 0,3I fmax a 0,9I fmax

Více

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů 1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je se seznámit s reálným zapojením vstupních a výstupních svorek třífázového transformátoru. Cílem je stanovit napěťové poměry

Více

Adash. ... Your best partner for vibration diagnostics

Adash. ... Your best partner for vibration diagnostics ... Your best partner for vibration diagnostics Adash Přístroje pro prediktivní a pro-aktivní řízení údržby Diagnostika mechanických poruch strojů Diagnostika ložisek a mazání Provozní vyvažování strojů

Více

1.1 Měření parametrů transformátorů

1.1 Měření parametrů transformátorů 1.1 Měření parametrů transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je stanovit základní parametry dvou rozdílných třífázových transformátorů. Dvojice transformátorů tak bude podrobena měření naprázdno

Více

Teorie elektronických

Teorie elektronických Teorie elektronických obvodů (MTEO) Laboratorní úloha číslo 1 návod k měření Zpětná vazba a kompenzace Změřte modulovou kmitočtovou charakteristiku invertujícího zesilovače v zapojení s operačním zesilovačem

Více

VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU

VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU potrubí průtokoměr průtok teplota tlak Přepočítávač množství plynu 4. ročník mezinárodní konference 10. a 11. listopadu

Více

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu. ZADÁNÍ: ) Seznamte se se zapojením a principem činnosti synchronního detektoru 2) Změřte statickou převodní charakteristiku synchronního detektoru v rozsahu vstupního ss napětí ±V a určete její linearitu.

Více

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů . Měření parametrů koaxiálních napáječů. Úvod Napáječ je vedení, které spojuje zdroj a zátěž. Vlastnosti napáječe popisujeme charakteristickou impedancí Z [], měrnou fází [rad/m] a měrným útlumem [/m].

Více

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

5. A/Č převodník s postupnou aproximací 5. A/Č převodník s postupnou aproximací Otázky k úloze domácí příprava a) Máte sebou USB flash-disc? b) Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací? c) Proč je v zapojení použit

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Předpisy Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

Více

ÚDRŽBA MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE

ÚDRŽBA MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE ING. LEOŠ KOUPÝ ÚDRŽBA MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE KALIBRACE, REVIZE 1. ÚVOD Měřicí přístroj, tak jako každé technické zařízení, je třeba udržovat v provozuschopném a bezpečném stavu. Je-li používán k provádění

Více

KZPE semestrální projekt Zadání č. 1

KZPE semestrální projekt Zadání č. 1 Zadání č. 1 Navrhněte schéma zdroje napětí pro vstupní napětí 230V AC, který bude disponovat výstupními větvemi s napětím ±12V a 5V, kde každá větev musí být schopna dodat maximální proud 1A. Zdroj je

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

ENERGIZE GROUP s.r.o. STŘEDISKO KALIBRAČNÍ SLUŽBY Tylova 2923, 316 00 Plzeň

ENERGIZE GROUP s.r.o. STŘEDISKO KALIBRAČNÍ SLUŽBY Tylova 2923, 316 00 Plzeň List 1 z 10 Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C a rozsah měření 1* Stejnosměrné elektrické napětí (0 10) mv (>10 200) mv (>0.2 V 2) V (>2 20)

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Použití měřících přístrojů Student se má naučit používat a přesně zacházet s přístroji na měření : Napětí Proudu Odporu

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 51

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 51 Použití měření průtoku vody a vodní páry měření průtoku plynu - přepočítávač množství plynu (topné i technické plyny) měření tepla předaného vodou měření tepla předaného vodní párou přímou a náhradní metodou

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Laboratoř délky a úhlu Domažlická 2928/3, 301 00 Plzeň 2. Laboratoř vibrací a momentů Orlík 266, 316 06 Plzeň 3. Laboratoř síly Orlík 266, 316 06 Plzeň 1. Laboratoř

Více

10. KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ CÍL MĚŘENÍ: ZADÁNÍ: POUŽITÉ PŘÍSTROJE:

10. KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ CÍL MĚŘENÍ: ZADÁNÍ: POUŽITÉ PŘÍSTROJE: VŠB-TU Ostrava Datum měření: 3. 11. 2010 Datum odevzdání/hodnocení: 10. 11. 2010 10. KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ ČÍSLICOVÝ OSCILOSKOP A JEHO ŘÍZENÍ PŘES SBĚRNICI GPIB Fakulta elektrotechniky a informatiky

Více

2 Teoretický úvod Základní princip harmonické analýzy Podmínky harmonické analýzy signálů Obdelník Trojúhelník...

2 Teoretický úvod Základní princip harmonické analýzy Podmínky harmonické analýzy signálů Obdelník Trojúhelník... Obsah 1 Zadání 1 2 Teoretický úvod 1 2.1 Základní princip harmonické analýzy.................. 1 2.2 Podmínky harmonické analýzy signálů................. 1 3 Obecné matematické vyjádření 2 4 Konkrétní

Více

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru Fakulta elektrotechnická KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY ELEKTRICKÉ STROJE Laboratorní cvičení LS 2013/2014 Měření ztrát 3f transformátoru Cvičení: Po 11:10 12:50 Měřící tým: Petr Zemek,

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Úloha č. 5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Odevzdal dne: 24.10.2013 Pracovní úkol 1. Pomocí

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

Kontaktní adresa METRA BLANSKO s.r.o. Pražská 2536/ BLANSKO Telefon :

Kontaktní adresa METRA BLANSKO s.r.o.     Pražská 2536/ BLANSKO Telefon : 1 e-mail : mcu@metra.cz Kontaktní adresa METRA BLANSKO s.r.o. http:// www.metra.cz Pražská 2536/7 678 01 BLANSKO Telefon : +420 602 410 258 Platnost: od 1. 1. 2018 Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH a bez

Více

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův

Více

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I)

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I) 2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I) Cíl měření: Ověření a porovnání vlastností výkonových spínačů: BJT, MOSFET a tyristoru. Zkratování řídících vstupů Obr. 1 Přípravek pro měření

Více