HC-EGC-3235A. Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HC-EGC-3235A. Návod k použití"

Transkript

1 HC-EGC-3235A Návod k použití

2 Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13 Referenční postupy... str.15. Sekce 5 Údržba... str.18. Sekce 6 Postupy nastavení... str.20. I

3 Sekce 1 Bezpečnost Projděte následující bezpečnostní opatření aby jste zabránili zranění nebo poškození přístroje a k němu připojených zařízení. Přečtěte pečlivě tento návod aby jste zajistili osobní bezpečnost a zabránit poškození buď přístroje nebo nebo zařízení k němu připojená. Předtím než zapnete zdroj, ujistěte se, že volič napájecího napětí je ve správné poloze odpovídající použitému zdroji napětí. Ujistěte se, že síťový kabel a pojistka jsou odpovídajícího typu. Přistroj je uzemněn přes zemnící vodič napájecího kabelu. Pro zabránění el.šoku musí být zemnící vodič připojen na zem. Předtím než provedete jakékoliv spojení na vstupní svorky, ujistěte se o správném uzemnění. Pro zabránění zranění, nepoužívejte přístroj s odejmutým krycím panelem. Pro zabránění přehřátí přístroje, zajistěte řádnou ventilaci. Nepracujte s přístrojem v mokru, vlhku a výbušném prostředí. Značky na přístroji, viz obr. na str.1. originálu. 1

4 Sekce 2 Úvod Tento Funkční Generátor poskytuje zdroj frekvencí spolu s 6-číselným, 50Mhz čítačem s vysokým rozlišením. Snadno se ovládá, vysoká teplotní stabilita. Rozsah generátoru je od 0,01 Hz do 5 Mhz v osmi rozsazích. Přímo můžete ovládat amplitudu a DC offset. Rozmítací funkce výstupního signálu jde přes široký rozsah frekvencí. Interně ovládaný Start a Stop nastavuje četnost rozmítaní. Zdrojem rozmítací funkce může být externí DC signál. Generátor má frekvenční čítač pro odečet frekvence signálu v rozsahu od 5Hz do 50Mhz. Čítač zobrazuje frekvenci na 6-ti číselném displeji s automatickou destinnou tečkou a LED indikací, která zobrazuje měřené jednotky. Generátor má vysokou vstupní impedanci a dobrou citlivost pro všechny specifikované frakvence. Funkce symetrie umožňuje uživateli měnit tvar frekvence. Po stisku tlačítka Symetry ON, je adjustována symetrie výstupní vlny. Funkce Sweep-In poskytuje možnost ovládání výstupní frekvence pomocí externího napěťového zdroje. Výstupní frekvence může být rozmítaná nad nebo pod zvolenou frekvenci až do poměru 100:1. Závisí na amplitudě vstupu a zvolené výstupní frekvenci. Výborná přesnost, přenosnost a skládací (přístroj na přístroj) design předurčuje tento hodnotný přístroj pro použití elektronickým inženýrům, technikům, ve školách a v laboratořích. 2

5 Sekce 3 Vlastnosti Obecné Vlastnosti Displej: 6-ti číselný sedmi segmentový LED Výstup: Sin, Obdélník, Pila, DC, Sync a Rozmítání Vstup: Sweep-In, Externí frekvenční čítač Čas zahřátí: Alespoň dvě hodiny Pracovní teplota: 0C až 40C Skladovací teplota: -10C až 60C Relativní vlhkost Až do 80% pro 0C až 28C Až do 70% pro 28C až 40C Rozměry: 261 x 71 x 211 mm (W x H x D) Váha: 1,8 kg přibližně Napájení: AC 100V/120V 50/60Hz, pojistka 0,4A/250V AC 220V/240V 50/60Hz, pojistka 0,2A/250V Spotřeba: 40VA Maximum Větrání: Pro lepší ventilaci by měl být přístroj zadní částí dále od stěny a nic na něj nepokládat. Příslušenství: Návod a síťový kabel Volitelné příslušenství: EB-10: 3 stopy, 50Ω BNC to BNC koaxiální kabel EB-11: 3 stopy, 50Ω BNC to aligator clip koaxiální kabel. Bezpečnost: Navrženo ve shodě s normou EN (IEC ), Kategorie II, Stupeň znečistění 2. EMC: Na vrženo ve shodě s EN

6 Sekce 4 Čelní panel: Úvod Obr. Figure 1 zobrazuje ovládání na čelním panelu, konektory a indikátory Fekvenčního Generátoru. Viz Obr. Figure 1, Str. 9. Originálu 9

7 Ovládání a Indikátory 1. Napájení: Zapíná a vypíná přístroj. 2. Displej čítače: 6-ti číselný displej, který zobrazuje frekvenci generátoru nebo externího čítače. LED indikuje jednotku frekvence Mhz, Khz, Hz, mhz. Desetinná tečka a jednotky jsou automaticky umístěny do správné pozice. 3. Tlačítka rozsahů: Stiskem tlačítek nahoru/dolů se nastavuje rozsah výstupního signálu. Každý rozsah má deset kroků. 4. Symetrie Kolečko/Zapnutí: Použití buď pro positivní puls/ramp nebo negativní puls/ramp. Stiskněte tlačítko symetrie On před otáčením tímto kolečkem. 5. DC Offset Kolečko/Zapnutí: Spínač je nastaven do pozice Off při normálním provozu. Ovládání nastavuje DC úroveň a tudíž polaritu výstupního signálu po zapnutí ON. 6. Rozmítání: Otáčením nastavíte rozsah rozmítání. Nastavení jak často se obnoví rozmítaní frekvence. 7. Přepínače rozmítání: ON-zapnutí funkce sweep (rozmítání), STOP pro zobrazení stop frekvence. 8. Stop Frekv. Kolečko: Toto ovládání nastavuje šířku rozmítání. Nastaví přenášený frekvenční rozsah. 9. Vstup Ext. Čítače: Externí signálový BNC vstup. Vstupní frekvence od 5Hz do 50Mhz. 10

8 10. Spínač Ext. Čítače: Pro externí čítač stiskněte do pozice ON. 11. Ovládání Frekvence: Otáčením kolečkem nastavíte požadovanou výstupní frekvenci generátoru. 12. Sync Out BNC: Tento konektor vysílá synchronizující signál TTL úrovně, frekvence výstupu je stejná jako frekvence vstupu. 13. SWEEP IN-OUT BNC: Rozmítá výstupní signál a vstupní konektor. Změní se na vstupní konektor když stisknete SWEEP na ON, jinak je to vstupní konektor který ovláda napětím výstupní frekvenci. 14. Volba vlny: Volba tvaru výstupní vlny. 15. Ovládní amplitudy: Nastaví napětí ve zvoleném rozsahu.otáčením nastavíte napětí na hlavním výstupu signálu (OUTPUT BNC) 16. ATTENUATOR: Zapíná Atenuátor. 17. Výstup BNC: Hlavní výstup generátoru. 11

9 Zadní panel: volič napětí, pojistka a napájecí kabel Viz. Obr. Figure 2. Zadní panel str.12 originálu 18. Ventilátor: Pro lepší ventilaci nestavějte nic před ventilátor. 19. Zasuvka síťového kabelu. 20. Volič napájecího napětí a držák pojistky: Volba napájecího napětí a výměna pojistky. 12

10 Příprava generátoru k použití: Upozornění: Aby jste zabránili poškození přístroje, ujistěte se, že přístroj je nastaven na napájecí napětí ve vaší oblasti. Také se přesvědčte, že je použita odpovídající pojistka pro dané napětí. Možná napájecí napětí jsou: 100V, 120V, 220V a 240V 50/60Hz. Pozor: Aby jste zabránili poškození přístroje, použijte vždy správnou pojistku pro dané napájecí napětí podle uvedené tabulky. SELEKTOR Napětí sítě Pojistka 100V 110V 0,4A 120V 130V 0,4A 220V 240V 0,2A 240V 260V 0,2A Nedotýkejte se během provozu zadního panelu. Chladič je blizko zadního panelu a hrozí možnost popálení. 13

11 Nepoužívejte Generátor v rozsahu jiných teplot než doporučených. Vždy udržujte dostatečnou vzdálenost mezi zadní stranou přístroje a stěnou, aby jste zabránili vnitřnímu přehřátí přístroje. Ačkoliv Generátor sám je chráněn proti poškození obrácenou polaritou napájecího napětí, připojený obvod nemusí mít takovou ochranu. Vždy kontrolujte polaritu, nesprávná polarita může poškodit připojené zařízení. Nepřekračujte napětí na vstupu testovaného obvodu. 14

12 Referenční postupy Tato sekce popisuje několik pokročilých funkcí. Možnost rozmítání Funkčního Generátoru předurčuje přístroj zvláště pro použití v aplikacích jako je test servo-systémů nebo zesilovačů, zkreslení a stability. Je užitečný pro FM generátory, frekvenční multiplikátory a rozličné frekvenční oscilátory. Synchronní a rozmítaný výstup může být použitý jako zdroj pro TTL logiku, nebo synchronizovat externí zařízení, jako např. osciloskop. Hlavní výstup: 1. Spojte HLAVNÍ výstup do BNC vstupu osciloskopu. 2. Stiskněte tlačítko externího čítače. 3. Vyberte tvar vlny. 4. Vyberte frekvenční rozsah. 5. Nastavte výstupní frekvenci. Výstupní hodnota bude zobrazována na displeji. 6. Nastavte amplitudu signálu. Při zapnutí atenuátoru, bude výstupní signál potlačen o 20dB pokud je potřeba. 7. Tlačítko DC Offset stiskněte do pozice ON, dodatečná DC úroveň může být použita k posunu výstupní úrovně. DC Offset nastavte kolečkem DC Offset. 15

13 Symetrie 1. Proveďte operace Hlavního výstupu, ale stiskněte tlačitko Symetrie do polohy ON. 2. Původní výstupní frekvence bude dělena deseti. 3. Kolečkem Symetrie nastavte úroveň cyklu od 10% do 90%. 4. Sledujte výsledek na osciloskopu. Synchronní výstup 1. Spojte výstup SYNC Generátoru do vstupního BNC konektoru osciloskopu. 2. Úroveň a symetrie bude konstantní hodnota, ale frekvence bude závislá na Hlavním výstupu. Podívejte se jak Hlavní výstup mění frekvenci. 3. Změna DC Offsetu a amplitudy neovlivňuje výstup. 4. Sledujte výsledek na Osciloskopu. Interní rozmítání/ Rozmítání vypnuto. 1. Spojte Hlavní výstup do CH1 BNC vstupu osciloskopu. 2. Spojte SWEEP in-out BNC generátoru do CH2 BNC konektoru osciloskopu. 3. Nastavte kolečkem požadovanou počáteční frekvenci. 4. Nastavte kolečkem požadovanou stop frekvenci. Stiskněte tlačítko Stop do pozice ON aby jste viděli Stop frekvenci na displeji. Vypněte tlačítko Stop pro ukončení nastavení. 5. Stiskněte Rozmítání (Sweep) do polohy ON. 16

14 6. Hlavní výstup bude rozmítán v požadovaném rozsahu frekvencí, a BNC rozmítaný výstup má lineární úroveň. 7. Nastavte kolečkem četnost rozmítání (rate). 8. Sledujte výsledky na osciloskopu. Externí rozmítaný vstup. 1. Nastavte rozmítání do polohy OFF (vypnuto) 2. Spojte Hlavní výstup do CH1 BNC vstupu osciloskopu. 3. Spojte Sweep in-out BNC do dalšího Funkčního generátoru. 4. Nastavte Start frekvenci. 5. Hlavní výstup bude rozmítán požadovaným rozsahem frekvencí podle vstupní úrovně na výstupu Sweep in-out BNC. 6. Sledujtevýsledky na osciloskopu. 17

15 Sekce 5 Údržba Upozornění! Aby jste zabránili poškození přístroje nebo ekektrickému šoku, nikdy se do přístroje nesmí dostat voda. Čištění Před čištěním přístroje se ujistěte, že je vypnuto napájení a napájecí kabel je odpojen ze zásuvky. Prachové částice ofoukejte vzduchem, nebo otřete měkkým hadříkem a neutrálním saponátem. Přístroj příliš nesmáčejte aby jste zabránili proniknutí vody do vnitřních částí přístroje. Po čištění nechejte přístroj zcela vyschnout. Nepoužívejte chemikálie jako jsou benzín, benzen, toluen, xylen, aceton a podobná rozpouštědla. Upozornění! Následující instrukce jsou pouze pro kvalifikované osoby. Aby jste zabránili elektrickému šoku, neprovádějte jiné zásahy než jaké jsou popsány v návodu, pokud nejste dostatečně kvalifikovaná osoba. Pokud provádíte servis, používejte pouze k tomu určené výměnné části jak jsou popsány dále. Aby jste zabránili elektrickému šoku, odpojte napájecí kabel z přístroje, předtím než měníte pojistku nebo provádíte změny na napěťovém selektoru. 18

16 Výběr různých vstupních napětí a výměna ochranné pojistky 1. Výběr různých vstupních napětí AC 100V, 120V, 220V a 240V je jednoduchý. Nastavte požadované napětí a zvolená hodnota je zobrazena v okénku. Vždy se ujistěte, že je použita odpovídající pojistka. 2. Vždy při výměně pojistky nebo změně vstupního napětí, prověřte, že pojistka odpovídá zvolenému vstupnímu napětí. Viz. Obr. str.19 originálu. 19

17 Sekce 6 Postupy nastavení Upozornění Následující postupy jsou určeny kvalifikovaným osobám. Aby jste zabránili elektrickému šoku, neprovádějte jiné zásahy než jak je uvedeno v návodu pokud nejste dostatečně kvalifikovaná osoba. Před kalibrací a nastavením přístroje se ujistěte, že byl alespoň dvě hodiny zahřát. Doporučené testovací vybavení V následující tabulce je seznam nutného vybavení k provádění údržby a nastavení tohoto přístroje. Přístroj Typ Osciloskop DVM Čítač Doporučené vlastnosti 100Mhz, dva kanály 4,5 číselný, true RMS 100Mhz, dva kanály Anylyzér distorze 10Hz až 100kHz, ± 1% Funkční generátor Koncovka Kabely BNC Adaptéry 10Mhz 50 Ω BNC BNC, 50Ω, RG-58 BNC-banánky, BNC můstek A: Čítač frekvence / Nastavení 10Mhz Oscilátoru 1. Stiskněte EXT-Counter na čelním panelu. Připojte externí zdroj (sinusovka, 10Mhz, amplituda 10 mv rms). Připojte sondu do TP600 a do osciloskopu. Nastavte R610 na obdélníkový tvar vlny na osciloskopu. 2. Odpojte sondu z TP600, pak nastavte C104 aby na čítači bylo až Mhz. 20

18 B: Funkční nastavení pro pilovitý tvar vlny 1. Nastavte Funkční Generátor následovně Funkce Amplitude DC Offset Frequency Symetry Sweep Triangle Max OFF 5kHz OFF OFF 2. Nastavte R225 na symetrický tvar vlny okolo nuly. C: Funkční nastavení pro obdélníkový tvar vlny 1. Nastavte Funkční Generátor následovně Funkce Amplitude DC Offset Frequency Symetry Square Max OFF 5kHz OFF 2. Nastavte R340 na symetrický obdélníkový tvar vlny okolo nuly. D: Nastavení Frekvence 1. Připojte výstup do externího čítače. 2. Nastavte Funkční Generátor následovně Funkce Amplitude DC Offset Triangle Middle OFF 3. Otočte ovládací knoflík Frequency na plné CW a vyberte odpovídající rozsah pro odečet >5,2kHz na displeji. 4. Nastavte R259 na 50% symetrie vlny. 5. Nastavte kolečkem CCW frekvenci 100Hz na displeji čítače. Je důležité zůstat ve stejném rozsahu. 6. Nastavte R249 na 50% symetrie vlny. 21

19 7. Opakujte kroky 5 a 6 pro nejlepší výsledky na obou koncích. 8. Vyberet rozsah od 5Hz do 50.0Hz 9. Připojte výstup do externího čítače. Otočte kolečkem CW do plna. Nastavte R211 na na frekvenci 52.0Hz na externím čítači. 10. Otáčejte knoflíkem Frequency a nastavte 50.0Hz na interním čítači. Nastavte R637 aby na displeji bylo 50Hz. 11. Knoflíkem Frequency nastavte 10Hz na externím čítači. Nastavte R638 aby na displeji bylo 10Hz ± 0.1Hz. 12. Opakujte kroky 10 a 11 pro nejlepší výsledky na obou koncích. 13. Vyberte rozsah frekvence od 500kHz do 50Mhz. Otáčejte knoflíkem Frequency do plného CW. Nastavte R262 pro odečet >5.3Mhz 14. Nastavte knoflík Frequency na plné CCW. Nastavte R262 pro odečet 30 ± 5kHz. E: Nastavení výstupní amplitudy 1. Zakončete výstup 50 Ohmy a připojte na výstup osciloskop a multimetr. 2. Na všech funkcích a s knoflíkem amplitudy v plné CW pozici nastavte R401 pro výstup 0V ± 10mV. 3. Nastavte knoflík amplitudy do plné pozice CW a vyberte tvar vlny pila. Zkontrolujte Amplitudu pro vrchol >10.2V. 4. Nastavte frekvenci na 5Khz a nastavte R225 na symetrickou vlnu okolo nuly. 22

20 F: Nastavení pro sinusovou vlnu. 1. Připojte anylyzér zkreslení do výstupu přes 50 Ohmové zakončení a sledujte signál osciloskopem. 2. Nastavte Funkční Generátor následovně Funkce Amplitude DC Offset Frequency Symmetry Sine Max OFF 50Hz OFF 3. Nastavte rozsah 50Hz a knoflíkem frekvence na výstupu 50Hz. 4. Nastavte R320 a R309 na minimální zkreslení < 1.2%. 5. Nastavte rozsah na 500kHz a knoflíkem frekvence na výstupu 100kHz. 6. Nastavte R309 na minimální zkreslení < 1.2%. 7. Zkontrolujte frekvenční rozsah na 50Hz a pokud je zkreslení více než 1.2% opakujte kroky 3 až 7 opět. 8. Nastavte R314 na symetrický tvar vlny okolo nuly. 23

21 Kalibrační Certifikát Model: EGC-3235A Serial No: MHz Rozmítaný Funkční Generátor Escort Instruments Corporation, ISO Certifikace číslo , tímto potvrzuje, že výše zmíněný přístroj byl kalibrován a prověřen ve shodě s kalibračními postupy fy. ESCORT, které odpovídají registraci ISO 9001:2000 a potvrzují všechny uvedené vlastnosti přístroje. Přesnost a kalibrace tohoto přístroje je doložitelná prostřednictvím referenčních norem, které jsou srovnávány v plánovaných intervalech s národními normamí Čínské Národní Laboratorní Akreditace (CNLE). Podpisy a adresy a tel. čísla Viz. Originální Kalibrační Certifikát.

AX-DG1000AF. UPOZORNĚNÍ popisuje podmínky nebo činnosti, které mohou způsobit zranění a smrt.

AX-DG1000AF. UPOZORNĚNÍ popisuje podmínky nebo činnosti, které mohou způsobit zranění a smrt. AX-DG1000AF 1. Návod k použití Před použitím zařízení si přečtěte celý návod k použití. Při používání zařízení uchovávejte návod v blízkosti zařízení, aby było možné jej použit v případě potřeby. Při přemísťování

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL Signální generátory DDS slouží k vytváření napěťových signálů s definovaným průběhem (harmonický, trojúhelníkový a obdélníkový), s nastavitelnou

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

OBSAH. 1. Všeobecné Shrnutí... 3. 2. Popis Výrobku... 3. 3. Popis Čelního Panelu... 4. 4. Příslušenství... 8. 5. Hlavní Specifikace...

OBSAH. 1. Všeobecné Shrnutí... 3. 2. Popis Výrobku... 3. 3. Popis Čelního Panelu... 4. 4. Příslušenství... 8. 5. Hlavní Specifikace... ÚVOD Děkujeme za zakoupení našeho výrobku! Abyste mohli náš výrobek používat k vaší spokojenosti a s co nejlepším výkonem, přečtěte si pozorně tento uživatelský návod a pečlivě dodržujte pokyny v něm obsažené.

Více

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T 4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR True RMS Model : DM-9027T Symboly Výstraha : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : * Nepřetěžujte vstupní napětí! * Odstraňte testovací vodiče před otevřením

Více

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka MATRIX Napájecí zdroj DC Uživatelská příručka Obsah Kapitola Strana 1. ÚVOD... 2 2. MODELY... 2 3 SPECIFIKACE... 3 3.1 Všeobecná... 3 3.2 Podrobná... 3 4 REGULÁTORY A UKAZATELE... 4 a) Čelní panel... 4

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

PC-525. Programovatelný kanálový procesor SÉRIE 905 KANÁLOVÉ PROCESORY 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

PC-525. Programovatelný kanálový procesor SÉRIE 905 KANÁLOVÉ PROCESORY 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PC-525 Programovatelný kanálový procesor Kanálový procesor ALCAD PC-525 je určen ke zpracování digitálního nebo analogového TV signálu v pásmu 47-862 MHz. PC-525 je plně kompatibilní s dalšími prvky hlavní

Více

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS 2 Verze 1.1 leden 2008 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného nebezpečného

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

Uživatelský Manuál NAPĚŤOVÝ TESTER MODEL 9011

Uživatelský Manuál NAPĚŤOVÝ TESTER MODEL 9011 Uživatelský Manuál NAPĚŤOVÝ TESTER MODEL 9011 Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní Symboly Upozornění na potenciální nebezpečí, seznamte se s uživatelským návodem. Pozor! Nebezpečné napětí. Nebezpečí elektrického

Více

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. Uživatelská příručka PCL1000 Multi-funkční kalibrátor Obsah 1. Úvod... 3 2. Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem... 5 A. Funkce tlačítek 5 B. Žádané hodnoty.. 6 3. Schemata zapojení a pokyny... 8

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 Příruční osciloskop HPS10 (PersonalScope) není jen grafický multimetr, ale kompletní přenosný osciloskop s cenou lepšího multimetru. Má vysokou citlivost

Více

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka SS760 Zvukoměr Uživatelská příručka Nákupem tohoto digitálního zvukoměru jste zvýšili přesnost svých měření. Ačkoliv je tento zvukoměr složitý a citlivý přístroj, jeho robustnost umožňuje dlouhodobé využití.

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony

MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony Stránka č. 1 Úvodem: Bezdrátový systém MBD 822 se skládá z přijímače a 2 ručních mikrofonů. Bezdrátový systém MBD 922 se skládá z přijímače a 2 vysílačů za opasek, do

Více

GENERÁTOR FUNKCÍ NÁVOD PRO UŽIVATELE V2.0 VÝROBCE S CERTIFIKACÍ ISO-9001

GENERÁTOR FUNKCÍ NÁVOD PRO UŽIVATELE V2.0 VÝROBCE S CERTIFIKACÍ ISO-9001 GENERÁTOR FUNKCÍ V2.0 VÝROBCE S CERTIFIKACÍ ISO-9001 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ TERMÍNY A ZNAČKY 2 2. ÚVOD 3 3. SPECIFIKACE 5 4. POPIS FUNKCE 10 5. POPIS POUŽITÍ 14 6. POZNÁMKA APLIKACE 19 7. ÚDRŽBA 27 1 1.

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač NGTA602/NGTA704 Automobilový zesilovač Uživatelská příručka Jako příklad jsou v této příručce znázorněny obrázky modelu NGTA704. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Seznam příslušenství... 2 Funkce

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný zesilovač Avant 7 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM/DAB signálu v náročných domovních rozvodech (STA). 1.

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

R117A Multimetr MASTECH MS8321A

R117A Multimetr MASTECH MS8321A Vážení zákazníci, R117A Multimetr MASTECH MS8321A Návod k obsluze děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Záruční podmínky Na uvedený přístroj poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Během záruční doby dodavatel opraví nebo

Více

1. Všeobecné informace

1. Všeobecné informace 1. Všeobecné informace 1.1 Popis Osciloskop ze skupiny MOS-600 je dvoukanálový osciloskop s maximální citlivostí 1 mv/dílek. Časová základna poskytuje maximální dobu rozkladu 0,2µs/dílek. Při 10 násobném

Více

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - MANUÁL

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - MANUÁL TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení Napájecí napětí : 230 V +5% / -10%, střídavé 50 Hz Příkon : max. 100 VA Jištění : tavná trubičková pojistka T 1A / 250 V Kytarový vstup Jmenovité vstupní napětí : 80~400 mv RMS

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH OBSAH 1. Úvod 2 1.1. Bezpečnostní upozornění 2 1.2. Použité symboly 2 1.3. Určení přístroje ZEROLINE 60 3 1.4. Uplatněné normy 3 2. Popis přístroje 3 2.1. Obecný popis 3 2.2. Čelní panel přístroje 4 2.3.

Více

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz HC-6504/6506 Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz 1. Úvod Děkujeme, že jste zakoupil tento osciloskop. Aby vám dlouho sloužil ke spokojenosti, prostudujte před prvním použitím pečlivě tento návod. Po prostudování

Více

DIGITAL PROCESSOR DIGITAL TERRESTRIAL COMPATIBLE

DIGITAL PROCESSOR DIGITAL TERRESTRIAL COMPATIBLE PROGRAMOVATELNÝ DIGITÁLNÍ KONCOVÝ ZESILOVAČ Návod k použití FM BIII/DAB UHF 1 UHF 2 12-24 V GND CENT-TAC645 DIGITAL PROCESSOR DIGITAL TERRESTRIAL COMPATIBLE 230V~ 50Hz 20 VA DATA TEST (-30dB) OUTPUT POPIS

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze Pocket verze MULTIMETR Model : DM-9020 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným potížím. Přečtěte si

Více

Generátor funkcí MXG-9810, MXG-9802. Obj. č.: 12 96 74

Generátor funkcí MXG-9810, MXG-9802. Obj. č.: 12 96 74 NÁVOD K OBSLUZE Generátor funkcí MXG-9810, MXG-9802 UPGRADE 09/00 Verze 05/99 Obj. č.: 12 96 74 Tlačítko s označením FREQ vpravo nahoře na měřicím přístroji neslouží, jak je nesprávně uváděno, k přepojení

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991 Digitální multimetr PROTEC.class PMMM císlo výrobku: 05102991 Návod k obsluze Obsah: 1. Bezpečnostní informace Úvod Používání Péče o přístroj 2. Popis tlačítek a zdířek 3. Všeobecné údaje 4. Popis používání

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128 Digitální ampérmetr s kleštěmi číslo výrobku: 05102128 NÁVOD K OBSLUZE 1. VŠEOBECNÉ POKYNY Tento výrobek splňuje určení dle IEC / EN 61010-1 o bezpečnosti elektronických měřících zařízení a měřících kleští

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ Výkonový zesilovač NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

HC-DT-5500 Návod k použití

HC-DT-5500 Návod k použití HC-DT-5500 Návod k použití 12 GM Electronic spol. s r.o. Karlínské nám.6 186 00 Praha 8 2 11 b. Měření zařízení s DC motorem Postup měření je shodný s měřením zařízení s AC motorem s tím rozdílem, že pro

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Měřič impedance. Návod k použití

Měřič impedance. Návod k použití Měřič impedance Návod k použití Bezpečnostní upozornění Před použitím měřicího přístroje si důkladně přečtěte tento návod. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem.

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. HC-DT-9121 Ruční zkoušečka napětí Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojitá

Více

Návod k obsluze pro digitální panelový zobrazovač GIA 2448 / GIA 2448 WE

Návod k obsluze pro digitální panelový zobrazovač GIA 2448 / GIA 2448 WE Návod k obsluze pro digitální panelový zobrazovač Technické údaje: Vstupní signál: GIA 2448 / GIA 2448 WE 0-200mV 0-1V 0-2V 0-10V 0-20V 0-20mA 4-20mA nastavitelný pomocí letovacích můstků nebo dílensky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

TO-559. Transmodulátor COFDM/PAL pro skupinový příjem. HLAVNÍ STANICE SÉRIE 905/912 TO-559 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

TO-559. Transmodulátor COFDM/PAL pro skupinový příjem. HLAVNÍ STANICE SÉRIE 905/912 TO-559 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Transmodulátor COFDM/PAL pro skupinový příjem. je určen pro příjem terestrických digitálních programů standardu DVB-T a jejich VSB modulaci do TV pásma 46 až 894 MHz. Výstupní stereofonní modulátor s SAW

Více

NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem)

NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem) NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem) Popis výrobku TV modulátor MT41 je určen pro vytvoření televizních kanálů G / K / I / L / M / N / Austrálie norem v UHF pásem.

Více

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER Návod k obsluze MODEL 3348 DC+C TRMS WTT CLMP METER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní symboly Tento symbol, stejně jako další symboly a termíny, odkazuje uživatele do návodu pro další informace. Tento

Více

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál

UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál Přehled Tento uživatelský manuál obsahuje potřebné informace týkající se bezpečnosti. Přečtěte si jej, prosím, a dávejte pozor na relevantní

Více

Plena Výkonové zesilovače

Plena Výkonové zesilovače Plena Výkonové zesilovače Návod k instalaci a obsluze LBB 1930 LBB 1935 LBB 1938 Pravidla bezpečnosti 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9100 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9100. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah Všeobecně. 1 Prohlídka Balení 1 Bezpečnostní informace 2 Přístrojový panel a popis tlačítek Funkcí. 4 Ostatní Funkce. 5 Vlastnosti.. 6 Údržba Přístroje.

Více

RLC můstek Model 380193

RLC můstek Model 380193 Návod k obsluze RLC můstek Model 380193 Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení RLC můstku firmy Extech, modelu 380193. Tento přístroj umožňuje přesné měření kapacity, indukčnosti a odporu při měřicích kmitočtech

Více

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE Verze 2.0 Září 2004 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného

Více

Autoranging True RMS Multimetr TM-87 / TM-88

Autoranging True RMS Multimetr TM-87 / TM-88 Autoranging True RMS Multimetr s automatickým rozsahem a měřením skutečné efektivní hodnoty TM-87 / TM-88 Návod k obsluze Překlad originálního návodu HB2TM8700001 Obsah: 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POSTUPY...

Více

Digitální multimetr RC EM382G

Digitální multimetr RC EM382G Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM382G Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Verze AMT HWT Měřič MZC-304 je moderní měřicí přístroj, vysoké kvality pro snadné a bezpečné použití.

Více

MT /2 True-RMS multimetr Manuál

MT /2 True-RMS multimetr Manuál MT-1705 3-1/2 True-RMS multimetr Manuál Shrnutí Tento přístroj je stabilní digitální multimetr napájený baterií. Má 20 mm vysoký LCD pro snadné čtení údajů. Podsvícení displeje a ochrana proti přetížení

Více