Zápis ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu od 18,00 hod. Kulturní zařízení v Lípách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu od 18,00 hod. Kulturní zařízení v Lípách"

Transkript

1 Zápis ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu od 18,00 hod. Kulturní zařízení v Lípách Přítomno: 8 zastupitelů (viz. prezenční listina). Nepřítomni: MUDr. Pavel Soviar, František Žouželka, JUDr. Dagmar Zejdová, Mgr. Radim Koutný, Ing. Michal Sedlák, Petr Šolc, Radek Heckel. Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18,02 hod. starostou obce panem Ondřejem Mikmekem. Pan Mikmek pozdravil přítomné zastupitele a občany. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a tato informace podle 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Slatinice zveřejněna po dobu nejméně 7 dní. Z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15-ti všech členů zastupitelstva), zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné podle 92 odst. 3 zákona o obcích. Ověřovateli zápisu byli určeni: Mgr. Zdeňka Ševčíková a Bc. Jakub Forman. Zápisem byla pověřena: Vladimíra Hrubá. Do návrhové komise byli určeni: Stanislav Havlíček a Jana Stachová. Pan Mikmek konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl po projednání oběma ověřovateli podepsán a je tedy pokládán za schválený. Následně seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněné na úřední desce. Návrh programu: 1. Kontrola usnesení 2. Smlouva o úvěru na projekt: Rekonstrukce MŠ Slatinice 3. Smlouva o kontokorentním úvěru č /18 4. Dotace místním spolkům a organizacím 5. Diskuse, různé Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se k navrhovanému programu přítomným zastupitelům a občanům. Připomínka nebyla vznesena. Návrh usnesení č. 148/17 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění: 1. Kontrola usnesení 2. Smlouva o úvěru na projekt: Rekonstrukce MŠ Slatinice 3. Smlouva o kontokorentním úvěru č /18 4. Dotace místním spolkům a organizacím 5. Diskuse, různé 1

2 Usnesení č. 148/17 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění: 1. Kontrola usnesení 2. Smlouva o úvěru na projekt: Rekonstrukce MŠ Slatinice 3. Smlouva o kontokorentním úvěru č /18 4. Dotace místním spolkům a organizacím 5. Diskuse, různé Bod č.1 Kontrola usnesení Starosta obce přednesl usnesení schválená na minulém zasedání. Usnesení č. 145/16 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje projekt: Stezky aktivního odpočinku Slatinice s celkovými náklady ,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce Ondřeje Mikmeka jednáním s příslušnými úřady k zajištění financování a jeho realizaci. Na úkolu se pracuje. 146/16 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje projekt: Intenzifikace systému separace odpadů v obci Slatinice a pověřuje starostu obce Ondřeje Mikmeka jednáním s příslušnými úřady k zajištění financování a jeho realizaci. Je podaná žádost, do dubna by se mělo rozhodnout. 147/16 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje nákup části pozemku parc.č v k.ú. Slatinky, celkově do 60 m 2, za cenu do 100,- Kč za m 2 a pověřuje starostu obce Ondřeje Mikmeka zadáním GP, kupních smluv a jejich následným podpisem. Na úkolu se pracuje. Návrh usnesení č. 149/17 Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO. Usnesení č. 149/17 Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO. Bod č. 2 Smlouva o úvěru na projekt: Rekonstrukce MŠ Slatinice Pan Havlíček přítomným sdělil, že již proběhlo VŘ, máme vybrané dodavatele na projekt rekonstrukce mateřské školy. Celkové stavební náklady projektu byly předpokládány ve výši ,- Kč bez DPH, vysoutěženo je ve výši ,- Kč bez DPH ( ,- Kč s DPH), s IROPu nám bude uhrazeno ,- Kč. Zbývající částku (cca ,-Kč) 2

3 uhradíme z úvěru a budeme řádně splácet od do , kdy měsíční splátka je nastavena ve výši ,- Kč s možností splatit jednorázově, nebo splátku zvýšit apod. Celkově tedy budeme schvalovat úvěr v hodnotě ,- Kč s úrokovou sazbou kolem 1,3% (stav k ) podle aktuálního PRIBORu. Výběrové řízení proběhlo Projekt byl ve výběrovém řízení rozdělen na části A, B, C, kdy největší částí byla část stavební A, dodávka nábytku B, dále dodávka vybavení kuchyně C. Do stavební části se přihlásily 2 firmy a to firma R&G Zesta s.r.o a Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o. Vítěznou nabídku podala firma Prostějovská stavební společnost PROSTAS, s.r.o. a to ve výši ,29 Kč bez DPH. Do části B - dodávka nábytku se přihlásila pouze firma Prostějovská stavební společnost PROSTAS, s.r.o. s vítěznou nabídkou ,10 Kč bez DPH a do části C - dodávka vybavení kuchyně se přihlásilo celkově 6 firem a to firmy: Marcela Švédová, SEVKO PLUS s.r.o., Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o., Maláč s.r.o. a MEGASTRO CZ s.r.o., která podala vítěznou opět nejnižší nabídku ve výši ,- Kč bez DPH. Dávám tímto možnost přítomným sdělit své stanovisko. Návrh usnesení č. 150/17 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o úvěru č /LCD s ČESKOU SPOŘITELNOU a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, , IČO: , ve výši ,- Kč pro účely realizace projektu: Rekonstrukce MŠ Slatinice a pověřuje starostu obce podpisem. Usnesení č. 150/17 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o úvěru č /LCD s ČESKOU SPOŘITELNOU a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, , IČO: , ve výši ,- Kč pro účely realizace projektu: Rekonstrukce MŠ Slatinice a pověřuje starostu obce podpisem. Návrh usnesení č. 151/17 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje výsledky VŘ na projekt: Rekonstrukce MŠ Slatinice, kdy byly vybrány firmy dle nejvýhodnějších nabídek a to, v části A (stavební část): Prostějovská stavební společnost PROSTAS, s r.o. sídlo: ,29 Kč v části B (dodávka nábytku): Prostějovská stavební společnost PROSTAS, s r.o. sídlo: ,10 Kč v části C (vybavení kuchyně): MEGASTRO CZ, s.r.o. sídlo: Huštěnovská 2008, Staré Město, IČ: , Nabídková cena: ,00 Kč bez DPH. 3

4 Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce Ondřeje Mikmeka podpisem smluv o dílo a dalším jednáním s vítězi výběrového řízení. Pan Vymazal se zeptal, zda firma PROSTAS je ta, která nám dělala zateplení školy. Pan starosta odpověděl, že ano. Usnesení č. 151/17 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje výsledky VŘ na projekt: Rekonstrukce MŠ Slatinice, kdy byly vybrány firmy dle nejvýhodnějších nabídek a to, v části A (stavební část): Prostějovská stavební společnost PROSTAS, s r.o. sídlo: ,29 Kč v části B (dodávka nábytku): Prostějovská stavební společnost PROSTAS, s r.o. sídlo: ,10 Kč v části C (vybavení kuchyně): MEGASTRO CZ, s.r.o. sídlo: Huštěnovská 2008, Staré Město, IČ: , Nabídková cena: ,00 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce Ondřeje Mikmeka podpisem smluv o dílo a dalším jednáním s vítězi výběrového řízení. Bod č. 3 Smlouva o kontokorentním úvěru č /18 Pan Havlíček s panem Mikmekem informovali přítomné, že se jedná o jakousi pojistku pro případ, kdy by obec potřebovala finanční výpomoc. Kontokorent jsme za posledních šest let ještě nevyužili. Návrh usnesení č. 152/17 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru č /18 s ČESKOU SPOŘITELNOU a.s. a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem. Usnesení č. 152/17 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru č /18 s ČESKOU SPOŘITELNOU a.s. a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem. 4

5 Bod č. 4 Dotace místním spolkům a organizacím Pan Mikmek uvedl, že se jedná o dotace SK Slatinice, z.s. a Mysliveckému spolku Slatinice. Částky budou stejné jako loni. Dále bude poskytnuta dotace Službám obce Slatinice, s.r.o. na pořízení nové komunální techniky ve výši ,- Kč. Pan Dudek se zeptal, proč se neposkytuje dotace i místním hasičům, kteří by si to určitě zasloužili. Pan Mikmek odpověděl, že jednotka dobrovolných hasičů je složkou obce a její potřeby jsou hrazeny přímo z rozpočtu. Jako příklad uvedl rekonstrukci hasičské zbrojnice, pořízení hasičského auta a výdaje na další vybavení. Pan Čepl toto potvrdil s tím, že co hasiči potřebují, dostanou přímo od obce (v Lípách předloni nové helmy, opasky apod.) Návrh usnesení č. 153/17 dotace č.1/2018/do se Sportovním klubem Slatinice z.s., dotace ve výši: ,- Kč a Usnesení č. 153/17 dotace č.1/2018/do se Sportovním klubem Slatinice z.s., dotace ve výši: ,- Kč a Návrh usnesení č. 154/17 dotace č.2/2018/do s Mysliveckým spolkem Slatinice, dotace ve výši: ,- Kč a Usnesení č. 154/17 dotace č.2/2018/do s Mysliveckým spolkem Slatinice, dotace ve výši: ,- Kč a Návrh usnesení č. 155/17 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace č.3/2018/do se svojí společností Služby obce Slatinice s.r.o. na pořízení dlouhodobého majetku (zakoupení stroje), dotace ve výši: ,- Kč a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem. Usnesení č. 155/17 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace č.3/2018/do se svojí společností Služby obce Slatinice s.r.o. na pořízení 5

6 dlouhodobého majetku (zakoupení stroje), dotace ve výši: ,- Kč a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem. Bod č. 4 diskuse, různé Pan Mikmek informoval přítomné o dalších projektech, které probíhají nebo budou probíhat. Protipovodňová opatření v obci Slatinice zde se jedná o nové rozhlasové zařízení, náklady cca ,- Kč (dotace z Ministerstva životního prostředí ČR cca ,- Kč). Již proběhlo výběrové řízení, vyhrála firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. s nabídkovou cenou cca ,- Kč bez DPH. Rozhlas bude bezdrátový, bude zajištěno větší pokrytí obce. Součástí je i hlásič množství srážek, v případě naměření většího množství budou automaticky upozorněni hasiči. Druhou akcí je Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Slatinice. Je podaná žádost o dotaci na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Předpokládané výdaje ,- Kč obec, ,- Kč dotace. Jedná se zejména o výměnu svítidel (LED lampy) ve Slatinicích i Lípách. Pan Mikmek dále uvedl, že se rozbíhá rekonstrukce vodovodu. Příští týden by se mělo začít kopat. Pan Střída se zeptal, zda probíhají jednání ohledně zlepšení bezpečnosti v obci Lípy (silniční provoz). Město Prostějov chce zřídit obchvat města a vláda zvažuje o zavedení mýtného i na silnice I. třídy. To by znamenalo nárůst dopravy přes obec Lípy. Dále uvedl, že by bylo vhodné zřídit přechod pro chodce, zejména starší občané mají problém přejít silnici k obchodu. Informoval se na kraji u vedoucího odboru dopravy a tam v tom nevidí problém. Peníze na budování přechodu prý jsou. Pan Havlíček se zeptal, s kým konkrétně pan Střída hovořil. Pan Střída řekl, že jméno osoby sdělí. Pan Střída dále uvedl, že v novém jízdním řádu autobusové dopravy není uvedena zastávka Lípy náves. Kontaktoval KIDSOK, kde mu byla přislíbena náprava, ale v novém jízdním řádu platném od opět zastávka chybí. Požádal tedy obec, zda by problém nemohla vyřešit. Pan starosta přislíbil, že s KIDSOKem věc projedná. K bezpečnosti provozu pan Mikmek sdělil, že v rozpočtu máme zakoupení radarů, co se týká posunutí dopravních značek a zřízení přechodu, zatím se nepodařilo dohodnout s krajem. Pokud tedy panu Střídovi někdo řekl, že to půjde, bude vedení obce samozřejmě v jednání pokračovat. Do budoucna obec plánuje přes Slatinice vyloučit tranzitní dopravu, což by samozřejmě pomohlo i Lípám. Jako lázeňská obec bychom na to měli mít právo. Další informace zjistíme na nejbližším lázeňském sněmu. Pan Tomeček informoval přítomné o stavu v lese. Uvedl, že ve farském lese muselo být kvůli kůrovci vytěženo 100 m 3 dřeva a další kácení nás čeká v Hájíčku. Dojednává se odprodej vytěženého dřeva. Pokud tedy má někdo z občanů zájem o koupi palivového dřeva, může kontaktovat pana Havlíčka. Pan Tomeček dále uvedl, že je rovněž třeba zregulovat akáty kolem potoka, aby někoho nespadly. Je nadměrné sucho, což má vliv i na kvalitu dřeva v lese. Pan Mikmek uvedl, že se kácí i alej směrem na Drahanovice podél silnice č Náhradní výsadbou zde budou okrasné jabloně. 6

7 Pan Střída se zeptal, když se teď tak všude kácí, jestli se v rámci oslav 100 let republiky neuvažuje o vysazení nějakého památného stromu. Pan Mikmek řekl, že vzhledem k tomu, že se v následující době bude obec rozkopávat z důvodu oprav vodovodu a plynu, bude těžké najít vhodné místo. Navíc tam, kde jsou pásy zeleně, většinou vedou inženýrské sítě a v jejich ochranném pásmu nelze stromy sázet. Dále řekl, že se plánuje zmenšit plocha dláždění na návsi, tak snad vznikne prostor i pro zeleň. Co se týká oslav výročí republiky, budou připraveny dvě akce jedna na sv. Václava a druhá 28. října. Pan Sedlák s panem Vrzalem pracují na památné tabuli se seznamem místních legionářů. Tabule bude umístěna ve Slatinicích i v Lípách. Pan Horký se zeptal v jaké fázi je rekonstrukce potoka v Lípách. Na minulých zasedáních bylo řečeno, že obec pozemek vykoupí. Pan Havlíček řekl, že pozemek prozatím v majetku obce není. Byla poslána nabídka s cenou a čekáme, co se bude dít dál. Pan Mikmek řekl, že v současné době je prioritou školka a vodovod. Potok budeme dále řešit. Do diskuse se nikdo další nepřihlásil, starosta zasedání v 18,43 hod. ukončil. Vypracovala: Vladimíra Hrubá Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ševčíková podpis: Bc. Jakub Forman podpis: Starosta: Bc. Ondřej Mikmek podpis: Místostarosta: Stanislav Havlíček podpis: 7

8 Usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu od 18,00 hod. Kulturní zařízení v Lípách Usnesení č. 148/17 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje program zasedání ZO Slatinice ve znění: 1. Kontrola usnesení 2. Smlouva o úvěru na projekt: Rekonstrukce MŠ Slatinice 3. Smlouva o kontokorentním úvěru č /18 4. Dotace místním spolkům a organizacím 5. Diskuse, různé Usnesení č. 149/17 Zastupitelstvo obce Slatinice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO. Usnesení č. 150/17 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o úvěru č /LCD s ČESKOU SPOŘITELNOU a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, , IČO: , ve výši ,- Kč pro účely realizace projektu: Rekonstrukce MŠ Slatinice a pověřuje starostu obce podpisem. Usnesení č. 151/17 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje výsledky VŘ na projekt: Rekonstrukce MŠ Slatinice, kdy byly vybrány firmy dle nejvýhodnějších nabídek a to, v části A (stavební část): Prostějovská stavební společnost PROSTAS, s r.o. sídlo: ,29 Kč v části B (dodávka nábytku): Prostějovská stavební společnost PROSTAS, s r.o. sídlo: ,10 Kč v části C (vybavení kuchyně): MEGASTRO CZ, s.r.o. sídlo: Huštěnovská 2008, Staré Město, IČ: , Nabídková cena: ,00 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce Ondřeje Mikmeka podpisem smluv o dílo a dalším jednáním s vítězi výběrového řízení. 8

9 Usnesení č. 152/17 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru č /18 s ČESKOU SPOŘITELNOU a.s. a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem. Usnesení č. 153/17 dotace č.1/2018/do se Sportovním klubem Slatinice z.s., dotace ve výši: ,- Kč a Usnesení č. 154/17 dotace č.2/2018/do s Mysliveckým spolkem Slatinice, dotace ve výši: ,- Kč a Usnesení č. 155/17 Zastupitelstvo obce Slatinice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace č.3/2018/do se svojí společností Služby obce Slatinice s.r.o. na pořízení dlouhodobého majetku (zakoupení stroje), dotace ve výši: ,- Kč a pověřuje starostu obce pana Ondřeje Mikmeka podpisem. Vypracovala: Vladimíra Hrubá Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ševčíková podpis: Bc. Jakub Forman podpis: Starosta: Bc. Ondřej Mikmek podpis: Místostarosta: Stanislav Havlíček podpis: 9

10 10

Pan Mikmek konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl po projednání oběma ověřovateli podepsán a je tedy pokládán za schválený.

Pan Mikmek konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl po projednání oběma ověřovateli podepsán a je tedy pokládán za schválený. Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve čtvrtek 26.7.2018 od 18,00 hod. Zasedací místnost Obecního úřadu Slatinice Přítomno: 10 zastupitelů (viz. prezenční listina).

Více

Pan Mikmek konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl po projednání oběma ověřovateli podepsán a je tedy pokládán za schválený.

Pan Mikmek konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl po projednání oběma ověřovateli podepsán a je tedy pokládán za schválený. Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu 31.1.2018 od 18,00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Slatinice Přítomno: 13 zastupitelů (viz. prezenční listina).

Více

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu od 18,00 hod. v KD Lípy

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu od 18,00 hod. v KD Lípy Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu 26.9.2018 od 18,00 hod. v KD Lípy Přítomno: 8 zastupitelů (viz. prezenční listina) Nepřítomno : 7 zastupitelů (Heckel Radek,

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu od 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu od 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu 13.6.2018 od 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomno: 8 zastupitelů (viz. prezenční listina) Nepřítomni : 7 zastupitelé

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu od 18,00 hod. v KD Lípy

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu od 18,00 hod. v KD Lípy Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu 19.12.2018 od 18,00 hod. v KD Lípy Přítomno: Nepřítomno : 10 zastupitelů (viz. prezenční listina) 1 zastupitel (Mgr. Surmová

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Slatinice konaného dne od 19,00 hod. sokolovna Slatinice.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Slatinice konaného dne od 19,00 hod. sokolovna Slatinice. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Slatinice konaného dne 1. 11. 2018 od 19,00 hod. sokolovna Slatinice. Jednání zahájil v 19,03 hod. dosavadní starosta obce pan Ondřej Mikmek. Konstatoval,

Více

Zápis z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu od 18,00 hod. Kulturní zařízení Lípy

Zápis z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu od 18,00 hod. Kulturní zařízení Lípy Zápis z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu 13.9. 2017 od 18,00 hod. Kulturní zařízení Lípy Přítomno: 8 zastupitelů (viz. prezenční listina) Nepřítomni: Mgr.

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve čtvrtek od 18,00 hod. Kulturní dům Lípy

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve čtvrtek od 18,00 hod. Kulturní dům Lípy Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve čtvrtek 26.4. 2012 od 18,00 hod. Kulturní dům Lípy Přítomno: 13 zastupitelů (viz. prezenční listina) Nepřítomni: 2 zastupitelé Zasedání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 14. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 14. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 14. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 20.3.2017 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 9 členů ZO Třanovice, 6 omluveno 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo v úterý od 18,00 hod. v KD Lípy

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo v úterý od 18,00 hod. v KD Lípy Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo v úterý 14.3.2017 od 18,00 hod. v KD Lípy Přítomno: 11 zastupitelů (viz. prezenční listina) Nepřítomni : 4 zastupitelé (Bc. Jakub Forman,

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, pondělí od 18,30 hod. v KD Lípy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, pondělí od 18,30 hod. v KD Lípy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, pondělí 27.6.2019 od 18,30 hod. v KD Lípy Zasedání zastupitelstva obce (dále ZO) bylo zahájeno v 18:31 hodin starostou obce panem Ondřejem Mikmekem. Pan

Více

Program 4. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 16:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.

Program 4. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 16:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. Program 4. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 26.2. 2015 v 16:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Lubomír Vymazal Stanislav Havlíček, Jana Stachová Program:

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin Přítomní: Milan

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo v úterý od 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo v úterý od 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo v úterý 15.12.2015 od 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomno: 11 zastupitelů (viz. prezenční listina) Nepřítomni: 4 zastupitelé (

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 12. 06. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu 25. března 2015 od 18,00 hod.

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu 25. března 2015 od 18,00 hod. Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu 25. března 2015 od 18,00 hod. Kulturní dům Lípy Přítomno: 10 zastupitelů (viz. prezenční listina) Nepřítomni: MUDr.

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 30. 03. 2017 od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. Z Á P I S z 16. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne 2. prosince 216 od 17:3 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebích čp. 123 1. Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29.09.2018, od 17:00 hodin. Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 16. 03. 2018 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 29. ledna 2018, od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 29. ledna 2018, od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 29. ledna 2018, od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martin Křivonožka, Ladislav

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu od 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu od 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu 15.6.2016 od 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomno: 13 zastupitelů (viz. prezenční listina) Nepřítomni : 2 zastupitelé

Více

Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 05. 03. 2015 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. 7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 28. 5. 2015 v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Lubomír Vymazal Stanislav Havlíček, Jana Stachová Program: 1. Rozpočtové

Více

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne v hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne v hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 25.4.2018 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přítomno bylo šest členů

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 11.6.2018 v 18.00 hod. Přítomno dle presenční listiny 14 členů ZO Třanovice, 1 omluven 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 6. srpna 2018, od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 6. srpna 2018, od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 6. srpna 2018, od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Aleš Buček, Martin Habáň, Martin Křivonožka,

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horka II

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horka II Obec Horka II Zastupitelstvo obce Horka II Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horka II konaného dne 27.10.2015 od 18.30 v Onšovci Přítomni: Simona Vacíková, Radek Filip, Pavel Březina, Antonín Kubín,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Zápis z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu od 18,00 hod. Obecní úřad Slatinice

Zápis z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu od 18,00 hod. Obecní úřad Slatinice Zápis z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu 14.12.2016 od 18,00 hod. Obecní úřad Slatinice Přítomno: 12 zastupitelů (viz. prezenční listina) Nepřítomni: Mgr.

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 1/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 1/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 1/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí dne 10. února 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu 23. září 2015 od 18,00 hod.

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu 23. září 2015 od 18,00 hod. Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve středu 23. září 2015 od 18,00 hod. Kulturní dům Lípy Přítomno: 10 zastupitelů (viz. prezenční listina) Nepřítomni: MUDr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 2/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 2/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 2/2016 ze dne 23.2.2016 Čas: 19.10 21.15 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BECHLÍN v 18:00 hod. Klub Bechlín Z Á P I S

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BECHLÍN v 18:00 hod. Klub Bechlín Z Á P I S VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BECHLÍN 16. 10. 2017 v 18:00 hod. Klub Bechlín Z Á P I S Účast: přítomno 10 členů ZO a hosté - dle prezenční listiny omluveni Mgr. Zdeňka Fillerová Studená neomluveni

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne v hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne v hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky OBEC STAROVIČKY Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 28. 8. 2014 Účast dle prezenční listiny: Program: v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 5 členů ZO 1.

Více

Ze zasedání se omluvil zastupitel Ing. Marek Světlík. Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Ze zasedání se omluvil zastupitel Ing. Marek Světlík. Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2015, konaného dne 15. prosince 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2013 ze dne

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2013 ze dne Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2013 ze dne 18. 9. 2013 Zápis č. 4/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (XVIII. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: 18. 9.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žižkovo Pole, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žižkovo Pole, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žižkovo Pole, konaného dne 29. 10. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Žižkovo Pole (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2019, konaného dne v Těšeticích

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2019, konaného dne v Těšeticích Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2019, konaného dne 22. 5. 2019 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2019 (dále jen zastupitelstvo

Více

OÚ Vysoká u Příbramě

OÚ Vysoká u Příbramě Obec Vysoká u Příbramě Zápis č 13/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě Datum: 13 9 2017 Místo: Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: OÚ Vysoká u Příbramě Lucie Šímová Ivo Chleboun, Jaroslav

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. Z jednání zastupitelstva obce Mnichov, které se konalo v 18:00 hodin v klubovně hasičů

Zápis. Z jednání zastupitelstva obce Mnichov, které se konalo v 18:00 hodin v klubovně hasičů Obec Mnichov Zastupitelstvo obce Mnichov Zápis Z jednání zastupitelstva obce Mnichov, které se konalo 24.6 2017 v 18:00 hodin v klubovně hasičů Přítomni: Johánek Josef, Černý Karel, Zemek Štěpán, Johánek

Více

Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od 19:00 hod. listů:6

Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od 19:00 hod. listů:6 Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 11.04. 2018 od 19:00 hod. listů:6 Přítomno 6 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Mašek Josef, Zejda Josef, Kovalčík Vladimír, Medalová Renata, Vykysalová

Více

Zápis 16. ze zasedání Zastupitelstva obce Mezihoří, konaného dne od 20:00 hodin.

Zápis 16. ze zasedání Zastupitelstva obce Mezihoří, konaného dne od 20:00 hodin. Obec Mezihoří Zastupitelstvo obce Mezihoří Přítomní zastupitelé: Ing. Jan Krs Stanislav Hofmann Karel Cvachovec Zdeňka Němečková Václav Tichota Prošek Jan Nepřítomen : -0- Omluven : -0- Zápis 16. ze zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis č. 10/2016. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne v zasedací místnosti OÚ Věžky

Zápis č. 10/2016. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne v zasedací místnosti OÚ Věžky Zápis č. 10/2016 ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 12.2.2016 v zasedací místnosti OÚ Věžky Zasedání začalo v 17:13 hodin a bylo ukončeno v 18:48 hodin. Přítomni obecní zastupitelé

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 13.12.2011 Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Obec Vlkaneč Zastupitelstvo obce Vlkaneč Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkaneč, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Vlkaneč Zastupitelstvo obce Vlkaneč Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkaneč, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Vlkaneč Zastupitelstvo obce Vlkaneč Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkaneč, konaného dne 31.10.2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 10. 6. 2016 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluven

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 24/2018 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 29.6.2018 v 17:30 hod. Počet přítomných

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis č. 8/18 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/18 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/18 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 17.09.2018 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,30 hod. Přítomni členové

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/2006-2010 konaném dne 16.12.2009 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce v 18,00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 2 / 2018, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 2 / 2018, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 2 / 2018, které se konalo dne 12. 12. 2018 Přítomni : Omluven : Hosté

Více

Program 1. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 16:00 hod. na OÚ ve Slatinicích.

Program 1. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 16:00 hod. na OÚ ve Slatinicích. Program 1. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 25.11. 2014 v 16:00 hod. na OÚ ve Slatinicích. Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Stanislav Havlíček, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Jana Stachová, Lubomír Vymazal Starosta

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 23/2018 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 18.5.2018 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis č. 7 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žilina konaného dne od 18:00 hodin na sále Sokolovny

Zápis č. 7 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žilina konaného dne od 18:00 hodin na sále Sokolovny Zápis č. 7 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žilina konaného dne 29. 10. 2018 od 18:00 hodin na sále Sokolovny Zasedání Zastupitelstva obce Žilina bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadním místostarostou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve čtvrtek 29. září 2016 od 18,00 hod. Kulturní zařízení v Lípách

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve čtvrtek 29. září 2016 od 18,00 hod. Kulturní zařízení v Lípách Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatinice, které se konalo ve čtvrtek 29. září 2016 od 18,00 hod. Kulturní zařízení v Lípách Přítomno: 11 zastupitelů (viz. prezenční listina) Nepřítomni:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 25. 4. 2018 od 19.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Pavel Šedivý, Petr Brázda, Petr Jurica Omluveni: Ing. Stanislav Kužel

Více

27. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne v 18:00hod.

27. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne v 18:00hod. Obec Miroslavské Knínice Zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice ZÁPIS 27. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 29. 11. 2017 v 18:00hod. Přítomni : Bc. Petr Příkazský, Luděk Auer,

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis č. 4/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne v 19: 00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 4/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne v 19: 00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 4/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 20. 7. 2016 v 19: 00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., Petr

Více

OBEC LKÁŇ. Přítomni: Pavel Foriš, Petr Wagner, Jan Rauch, Karel Novák, Zdeněk Prevužňák,Vladimír Kühnel, Omluveni: Jan Rauch ml.

OBEC LKÁŇ. Přítomni: Pavel Foriš, Petr Wagner, Jan Rauch, Karel Novák, Zdeněk Prevužňák,Vladimír Kühnel, Omluveni: Jan Rauch ml. OBEC LKÁŇ Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva Obce Lkáň č. j. 10 /2016, které se konalo dne 17. 12. 2016 od 17,00 hod. v budově Obecního úřadu. Přítomni: Pavel Foriš, Petr Wagner, Jan Rauch, Karel

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s z druhého zasedání zastupitelstva obce v Myslejovicích konaného dne 28. března 2019 v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Z á p i s z druhého zasedání zastupitelstva obce v Myslejovicích konaného dne 28. března 2019 v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Z á p i s z druhého zasedání zastupitelstva obce v Myslejovicích konaného dne 28. března 2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Návrhová

Více

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 11. 2016 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Dobšín, konaného dne 30.listopadu 2018, od 18:00 hodin.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Dobšín, konaného dne 30.listopadu 2018, od 18:00 hodin. Obec Dobšín Zastupitelstvo obce Dobšín Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Dobšín, konaného dne 30.listopadu 2018, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Dobšín

Více

Zápis č. 4/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne

Zápis č. 4/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne Zápis č. 4/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 27. 6. 2017 1. Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem Ing. Vítězslavem

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více