Popis egon služby. E148 - rppvypisopravneni. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis egon služby. E148 - rppvypisopravneni. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů"

Transkript

1 Popis egon služby E148 - rppvypisopravneni Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 20

2 Obsah 1 Účel dokumentu Funkcionalita služby Základní informace o službě Historie služby Účel služby - detailní popis Věcná pravidla vztahující se ke zpracování služby Primární zpracování Referenční odkazy Rozpad egon služby na primitivní služby Seznam a popis využívaných primitivních služeb Workflow zpracování služby Vstupní údaje ZadostInfo Zadost Kontroly při volání služby Příklad volání služby Výstupní údaje OdpovedInfo Stavy RppOdpoved Příklad odpovědi Notifikace změn Chybová hlášení Odkazy na další dokumenty Definice služby Strana 2 z 20

3 1 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je především poskytnout orgánům veřejné moci, obecně uživatelům Základních registrů, jednoduchý a srozumitelný popis jak používat příslušnou egon službu, včetně informací pro IT pracovníky orgánů veřejné moci. Změny provádí SZR. 2 Funkcionalita služby Služba E148 rppvypisopravneni slouží pro poskytnutí informací o přiřazení agendových rolí a služeb k agendě včetně povolených přístupů k AIS pro konkrétní agendu nebo agendy vykonávané příslušným OVM. 3 Základní informace o službě Název služby rppvypisopravneni Označení služby E148 Verze služby V1 Publikována v katalogu služeb od verze Platnost od Platnost do Stav služby Aktivní Nahrazena službou Nahrazuje službu Třída služby S4 Dostupnost služby, potřebná oprávnění Veřejná služba, ověření dle registrace. Režim služby Synchronní i asynchronní SLA služby SLA-04 4 Historie služby Verze služby Aktuální stav verze Publikovaná v produkčním prostředí Od V1 aktivní Prvotní verze Do Popis změn oproti předchozí verzi Strana 3 z 20

4 5 Účel služby - detailní popis Služba E148 rppvypisopravneni slouží pro poskytnutí informací o přiřazení agendových rolí a služeb k agendě včetně povolených přístupů k AIS pro konkrétní agendu nebo agendy vykonávané příslušným OVM. 6 Věcná pravidla vztahující se ke zpracování služby 6.1 Primární zpracování Služba RPP poskytne informace o přiřazení agendových rolí a služeb k agendě včetně povolených přístupů k AIS pro konkrétní agendu nebo agendy vykonávané příslušným OVM. 6.2 Referenční odkazy Služba neprovádí žádné zpracování referenčních odkazů. 7 Rozpad egon služby na primitivní služby 7.1 Seznam a popis využívaných primitivních služeb V rámci zpracování jsou využívány následující interní služby: P45 rppvypisopravneni poskytnutí informací o přiřazení agendových rolí a služeb k agendě včetně povolených přístupů k AIS pro konkrétní agendu nebo agendy vykonávané příslušným OVM. 7.2 Workflow zpracování služby 8 Vstupní údaje Vstupní údaje obsahují běžné položky definované v datovém typu RppVypisOpravneniType. Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat. Strana 4 z 20

5 8.1 ZadostInfo Položka ZadostInfo představuje standardní hlavičku datové zprávy dotazu, která je odesílána ke zpracování. Struktura a obsah hlavičky zprávy jsou dány datovým typem ZadostInfoType. Obsahuje údaje, které ISZR vyžaduje pro ověření přístupu ke službě. Povinné položky musí být vyplněny. Položky Subjekt, Uzivatel a DuvodUcel není třeba vyplňovat. 8.2 Zadost Položka Zadost slouží k detailní specifikaci požadavků na službu. Vstupní parametry jsou uvedeny v elementu rppvypisopravnenidata. V tomto elementu se specifikují parametry hledání. Minimální povolené kombinace jsou: KodAgendy, DatumPlatnostiAgendyOd KodOvm KodAgendy, DatumPlatnostiAgendyOd, KodOvm 9 Kontroly při volání služby Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby. 10 Příklad volání služby <soapenv:envelope xmlns:soapenv=" xmlns:urn="urn:cz:isvs:iszr:schemas:iszrrppvypisopravneni:v1" xmlns:urn1="urn:cz:isvs:iszr:schemas:iszrabstract:v1" xmlns:urn2="urn:cz:isvs:reg:schemas:regtypy:v1" xmlns:urn3="urn:cz:isvs:rpp:schemas:rppdotazydata:v1" xmlns:urn4="urn:cz:isvs:rpp:schemas:rpptypy:v1"> <soapenv:header/> <soapenv:body> <urn:rppvypisopravneni> <urn1:zadostinfo> <urn2:caszadosti> t00:00: :00</urn2:caszadosti> <urn2:agenda>a110</urn2:agenda> <urn2:agendovarole>cr954</urn2:agendovarole> <urn2:ovm> </urn2:ovm> <urn2:ais>145</urn2:ais> <urn2:agendazadostid>5fc9f766-0a64-42d9-a4e7-5cb3e9e712ca</urn2:agendazadostid> </urn1:zadostinfo> <urn:zadost> <urn:rppvypisopravnenidata> <!--You have a CHOICE of the next 3 items at this level--> <!-- datum platnosti se da ziskat pomoci E106--> <urn3:kompletniidentifikace> <urn4:kodagendy>a110</urn4:kodagendy> <urn4:datumplatnostiagendyod> </urn4:datumplatnostiagendyod> <urn4:kodovm> </urn4:kodovm> </urn3:kompletniidentifikace> </urn:rppvypisopravnenidata> </urn:zadost> </urn:rppvypisopravneni> </soapenv:body> </soapenv:envelope> Strana 5 z 20

6 11 Výstupní údaje Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu RppVypisOpravneniResponseType OdpovedInfo Struktura položky OdpovedInfo obsahuje údaje, které ISZR ale i AIS očekává k dokončení vyřízení požadavku. Struktura a obsah hlavičky zprávy jsou dány datovým typem OdpovedInfoType Stavy Stav provedení služby je uveden v elementu Status/VysledekKod: OK služba byla zpracována v pořádku VAROVANI při zpracování nastala situace, na kterou je vhodné upozornit. CHYBA zpracování není možné provést Pokud skončí služba stavem CHYBA nebo VAROVANI, a jsou známy detailnější informace, jsou podrobnosti uvedeny v elementu VysledekDetail. Aplikační stav VAROVANI nastává v situacích: Situace VysledekSubKod Aplikační VysledekSubKod Na vstupu je OK NEPOVOLENY KOD neexistující kód agendy AGENDY nebo špatné datum platnosti agendy od Aplikační VysledekPopis Agenda s daným kódem a datem platnosti nebyla nalezena. Na vstupu je neexistující kód OVM OK NEPOVOLENY KOD OVM OVM s kódem 'XXXXXXXX' neexistuje. Stav CHYBA dále může nastat v situacích, kdy službu nebylo možné z nějakého závažného důvodu vykonat nebo sestavit odpověď. Příklady situací, ve kterých vzniká tato chyba, je chybný vstup služby, nedostupnost databáze a podobně RppOdpoved V případě úspěšného dotazu je v tomto prvku uveden výsledek zpracování v elementu RppVypisOpravneniDataResponse, která obsahuje seznam činností agendy a jejich oprávnění. 12 Příklad odpovědi <soapenv:envelope xmlns:soapenv=" xmlns:autocont1="urn:cz:isvs:iszr:services:iszrruianzmenciselnikisui:v1" xmlns:abs="urn:cz:isvs:iszr:schemas:iszrabstract:v1" xmlns:autocont2="urn:cz:isvs:iszr:schemas:iszrrppvypisopravneni:v1" xmlns:reg="urn:cz:isvs:reg:schemas:regtypy:v1" xmlns:xlinl=" xmlns:autocont3="urn:cz:isvs:rpp:schemas:rppdotazydata:v1" xmlns:rpp="urn:cz:isvs:rpp:schemas:rpptypy:v1"> <soapenv:header/> <soapenv:body> Strana 6 z 20

7 <autocont2:rppvypisopravneniresponse> <abs:odpovedinfo> <reg:casodpovedi> t14:52: :00</reg:casodpovedi> <reg:status> <reg:vysledekkod>ok</reg:vysledekkod> </reg:status> <reg:agendazadostid>5fc9f766-0a64-42d9-a4e7-5cb3e9e712ca</reg:agendazadostid> <reg:iszrzadostid>69e50e1c-7d84-13bd e0e9bf91000</reg:iszrzadostid> </abs:odpovedinfo> <autocont2:rppodpoved> <autocont2:rppvypisopravnenidataresponse> <autocont3:aplikacnistatus> <rpp:vysledekkod>ok</rpp:vysledekkod> </autocont3:aplikacnistatus> <autocont3:agenda> <rpp:kod>a110</rpp:kod> <rpp:nazev>správa referenčních údajů RPP</rpp:Nazev> <rpp:datumplatnostiod> </rpp:datumplatnostiod> <autocont3:seznamcinnosti> <autocont3:cinnostagendypusobnostiovm> <autocont3:kodcinnostiagendy>cr954</autocont3:kodcinnostiagendy> <autocont3:seznamsluzeb> <autocont3:kodsluzby>e94</autocont3:kodsluzby> <autocont3:kodsluzby>e130</autocont3:kodsluzby> <autocont3:verzesluzby>1.0.1</autocont3:verzesluzby> <autocont3:kodsluzby>e28</autocont3:kodsluzby> <autocont3:kodsluzby>e34q</autocont3:kodsluzby> <autocont3:kodsluzby>e34a</autocont3:kodsluzby> </autocont3:seznamsluzeb> <autocont3:seznamais> <autocont3:kod>999992</autocont3:kod> <rpp:nazev>datum vzniku</rpp:nazev> <rpp:nazev>aifo podnikající fyzické osoby</rpp:nazev> <rpp:nazev>právní forma</rpp:nazev> <rpp:nazev>statutární orgán</rpp:nazev> <rpp:nazev>sídlo</rpp:nazev> <rpp:nazev>adresa provozovny</rpp:nazev> Strana 7 z 20

8 <rpp:nazev>jméno a příjmení podnikající fyzické osoby</rpp:nazev> <rpp:nazev>datum ukončení činnosti v provozovně</rpp:nazev> <rpp:nazev>datum zahájení činnosti v provozovně</rpp:nazev> <rpp:nazev>ičo (Identifikační číslo osoby)</rpp:nazev> <rpp:nazev>právní stav</rpp:nazev> <rpp:nazev>místo pobytu</rpp:nazev> <rpp:nazev>datum zániku</rpp:nazev> <rpp:nazev>ič provozovny</rpp:nazev> <rpp:nazev>datová schránka</rpp:nazev> <rpp:nazev>obchodní jméno</rpp:nazev> <autocont3:kod>999995</autocont3:kod> <rpp:nazev>číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, podle kterého bylo rozhodnutí vydáno</rpp:nazev> <rpp:nazev>označení rolí, jejichž nositelé mají podle jiného právního předpisu přístup k referenčním údajům o vydaném rozhodnutí</rpp:nazev> <rpp:nazev>identifikátor objektu podle registru územní identifikace dotčených rozhodnutím</rpp:nazev> <rpp:nazev>název a kód agendy, při jejímž výkonu bylo rozhodnutí vydáno</rpp:nazev> <rpp:nazev>název a identifikátor OVM, který rozhodnutí vydal</rpp:nazev> Strana 8 z 20

9 <rpp:nazev>datum nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo jiných právních účinku rozhodnutí</rpp:nazev> <rpp:nazev>vymezení práva a povinnosti, které subjektu rozhodnutím vznikly</rpp:nazev> <rpp:nazev>identifikátor osob, kterým právo nebo povinnost vznikly</rpp:nazev> <autocont3:kod>999993</autocont3:kod> <rpp:nazev>adresní místo</rpp:nazev> <autocont3:kod>999994</autocont3:kod> <rpp:nazev>číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, který působnost stanovuje</rpp:nazev> <rpp:nazev>výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě</rpp:nazev> <rpp:nazev>kód agendy</rpp:nazev> <rpp:nazev>rozsah oprávnění k přístupu k jednotlivým referenčním údajům v ZR</rpp:Nazev> <rpp:nazev>název a identifikátor ÚSÚ jehož agenda byla registrována</rpp:nazev> <rpp:nazev>rozsah oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům v AIS</rpp:Nazev> <rpp:nazev>název agendy</rpp:nazev> <rpp:nazev>výčet ZR nebo AIS, do kterých je pro výkon agendy nezbytné zajistit přístup k údajům v nich vedeným</rpp:nazev> <rpp:nazev>identifikace OVM</rpp:Nazev> Strana 9 z 20

10 agendy</rpp:nazev> <rpp:nazev>výčet rolí nezbytných pro výkon <rpp:nazev>výčet a identifikátory OVM, které byly pro výkon agendy registrovány</rpp:nazev> <rpp:nazev>ovm oprávnění</rpp:nazev> <autocont3:kod>999991</autocont3:kod> </autocont3:seznamais> </autocont3:cinnostagendypusobnostiovm> <autocont3:cinnostagendypusobnostiovm> <autocont3:kodcinnostiagendy>cr953</autocont3:kodcinnostiagendy> <autocont3:seznamsluzeb> <autocont3:kodsluzby>e94</autocont3:kodsluzby> <autocont3:kodsluzby>e105</autocont3:kodsluzby> <autocont3:kodsluzby>e130</autocont3:kodsluzby> <autocont3:verzesluzby>1.0.1</autocont3:verzesluzby> </autocont3:seznamsluzeb> <autocont3:seznamais> <autocont3:kod>999994</autocont3:kod> <rpp:nazev>název a identifikátor ÚSÚ jehož agenda byla registrována</rpp:nazev> <rpp:nazev>identifikace OVM</rpp:Nazev> <rpp:nazev>výčet rolí nezbytných pro výkon agendy</rpp:nazev> <rpp:nazev>název agendy</rpp:nazev> <rpp:nazev>rozsah oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům v AIS</rpp:Nazev> <rpp:nazev>číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, který působnost stanovuje</rpp:nazev> <rpp:nazev>ovm oprávnění</rpp:nazev> Strana 10 z 20

11 <rpp:nazev>kód agendy</rpp:nazev> <rpp:nazev>výčet a identifikátory OVM, které byly pro výkon agendy registrovány</rpp:nazev> <rpp:nazev>výčet ZR nebo AIS, do kterých je pro výkon agendy nezbytné zajistit přístup k údajům v nich vedeným</rpp:nazev> <rpp:nazev>výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě</rpp:nazev> <rpp:nazev>rozsah oprávnění k přístupu k jednotlivým referenčním údajům v ZR</rpp:Nazev> <autocont3:kod>999992</autocont3:kod> <autocont3:kod>999991</autocont3:kod> <autocont3:kod>999993</autocont3:kod> <autocont3:kod>999995</autocont3:kod> </autocont3:seznamais> </autocont3:cinnostagendypusobnostiovm> <autocont3:cinnostagendypusobnostiovm> <autocont3:kodcinnostiagendy>cr957</autocont3:kodcinnostiagendy> <autocont3:seznamsluzeb> <autocont3:kodsluzby>e94</autocont3:kodsluzby> <autocont3:kodsluzby>e113</autocont3:kodsluzby> <autocont3:kodsluzby>e107</autocont3:kodsluzby> <autocont3:verzesluzby>1.0.1</autocont3:verzesluzby> </autocont3:seznamsluzeb> <autocont3:seznamais> <autocont3:kod>999994</autocont3:kod> <rpp:nazev>výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě</rpp:nazev> <rpp:nazev>ovm oprávnění</rpp:nazev> Strana 11 z 20

12 v AIS</rpp:Nazev> agendy registrovány</rpp:nazev> <rpp:nazev>rozsah oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům <rpp:nazev>výčet a identifikátory OVM, které byly pro výkon <rpp:nazev>kód agendy</rpp:nazev> <rpp:nazev>název a identifikátor ÚSÚ jehož agenda byla registrována</rpp:nazev> <rpp:nazev>název agendy</rpp:nazev> <rpp:nazev>identifikace OVM</rpp:Nazev> <rpp:nazev>číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, který působnost stanovuje</rpp:nazev> <rpp:nazev>rozsah oprávnění k přístupu k jednotlivým referenčním údajům v ZR</rpp:Nazev> <rpp:nazev>výčet ZR nebo AIS, do kterých je pro výkon agendy nezbytné zajistit přístup k údajům v nich vedeným</rpp:nazev> <rpp:nazev>výčet rolí nezbytných pro výkon agendy</rpp:nazev> <autocont3:kod>999995</autocont3:kod> <rpp:nazev>identifikátor objektu podle registru územní identifikace dotčených rozhodnutím</rpp:nazev> <rpp:nazev>identifikátor osob, kterým právo nebo povinnost vznikly</rpp:nazev> <rpp:nazev>datum nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo jiných právních účinku rozhodnutí</rpp:nazev> <rpp:nazev>vymezení práva a povinnosti, které subjektu rozhodnutím vznikly</rpp:nazev> Strana 12 z 20

13 <rpp:nazev>název a kód agendy, při jejímž výkonu bylo rozhodnutí vydáno</rpp:nazev> <rpp:nazev>označení rolí, jejichž nositelé mají podle jiného právního předpisu přístup k referenčním údajům o vydaném rozhodnutí</rpp:nazev> <rpp:nazev>název a identifikátor OVM, který rozhodnutí vydal</rpp:nazev> <rpp:nazev>číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, podle kterého bylo rozhodnutí vydáno</rpp:nazev> <autocont3:kod>999993</autocont3:kod> <rpp:nazev>adresní místo</rpp:nazev> <autocont3:kod>999991</autocont3:kod> </autocont3:seznamais> </autocont3:cinnostagendypusobnostiovm> <autocont3:cinnostagendypusobnostiovm> <autocont3:kodcinnostiagendy>cr955</autocont3:kodcinnostiagendy> <autocont3:seznamsluzeb> <autocont3:kodsluzby>e94</autocont3:kodsluzby> <autocont3:kodsluzby>e62</autocont3:kodsluzby> <autocont3:kodsluzby>e67a</autocont3:kodsluzby> <autocont3:kodsluzby>e34a</autocont3:kodsluzby> <autocont3:kodsluzby>e112</autocont3:kodsluzby> <autocont3:verzesluzby>1.0.1</autocont3:verzesluzby> </autocont3:seznamsluzeb> <autocont3:seznamais> <autocont3:kod>999991</autocont3:kod> <autocont3:kod>999992</autocont3:kod> <rpp:nazev>datum vzniku</rpp:nazev> Strana 13 z 20

14 osoby</rpp:nazev> <rpp:nazev>místo pobytu</rpp:nazev> <rpp:nazev>aifo podnikající fyzické osoby</rpp:nazev> <rpp:nazev>datum zahájení činnosti v provozovně</rpp:nazev> <rpp:nazev>datum ukončení činnosti v provozovně</rpp:nazev> <rpp:nazev>právní stav</rpp:nazev> <rpp:nazev>statutární orgán</rpp:nazev> <rpp:nazev>datová schránka</rpp:nazev> <rpp:nazev>ičo (Identifikační číslo osoby)</rpp:nazev> <rpp:nazev>obchodní jméno</rpp:nazev> <rpp:nazev>datum zániku</rpp:nazev> <rpp:nazev>ič provozovny</rpp:nazev> <rpp:nazev>adresa provozovny</rpp:nazev> <rpp:nazev>jméno a příjmení podnikající fyzické <rpp:nazev>sídlo</rpp:nazev> <rpp:nazev>právní forma</rpp:nazev> <autocont3:kod>999993</autocont3:kod> <rpp:nazev>adresní místo</rpp:nazev> Strana 14 z 20

15 <autocont3:kod>999994</autocont3:kod> <rpp:nazev>rozsah oprávnění k přístupu k jednotlivým referenčním údajům v ZR</rpp:Nazev> <rpp:nazev>název a identifikátor ÚSÚ jehož agenda byla registrována</rpp:nazev> <rpp:nazev>výčet a identifikátory OVM, které byly pro výkon agendy registrovány</rpp:nazev> <rpp:nazev>číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, který působnost stanovuje</rpp:nazev> <rpp:nazev>název agendy</rpp:nazev> <rpp:nazev>výčet ZR nebo AIS, do kterých je pro výkon agendy nezbytné zajistit přístup k údajům v nich vedeným</rpp:nazev> <rpp:nazev>výčet rolí nezbytných pro výkon agendy</rpp:nazev> <rpp:nazev>identifikace OVM</rpp:Nazev> <rpp:nazev>kód agendy</rpp:nazev> <rpp:nazev>ovm oprávnění</rpp:nazev> <rpp:nazev>výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě</rpp:nazev> <rpp:nazev>rozsah oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům v AIS</rpp:Nazev> <autocont3:kod>999995</autocont3:kod> <rpp:nazev>identifikátor objektu podle registru územní identifikace dotčených rozhodnutím</rpp:nazev> Strana 15 z 20

16 rozhodnutí vydáno</rpp:nazev> rozhodnutím vznikly</rpp:nazev> <rpp:nazev>název a kód agendy, při jejímž výkonu bylo <rpp:nazev>vymezení práva a povinnosti, které subjektu <rpp:nazev>identifikátor osob, kterým právo nebo povinnost vznikly</rpp:nazev> <rpp:nazev>datum nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo jiných právních účinku rozhodnutí</rpp:nazev> <rpp:nazev>název a identifikátor OVM, který rozhodnutí vydal</rpp:nazev> <rpp:nazev>číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, podle kterého bylo rozhodnutí vydáno</rpp:nazev> <rpp:nazev>označení rolí, jejichž nositelé mají podle jiného právního předpisu přístup k referenčním údajům o vydaném rozhodnutí</rpp:nazev> </autocont3:seznamais> </autocont3:cinnostagendypusobnostiovm> <autocont3:cinnostagendypusobnostiovm> <autocont3:kodcinnostiagendy>cr956</autocont3:kodcinnostiagendy> <autocont3:seznamsluzeb> <autocont3:kodsluzby>e94</autocont3:kodsluzby> <autocont3:kodsluzby>e62</autocont3:kodsluzby> <autocont3:kodsluzby>e28</autocont3:kodsluzby> <autocont3:kodsluzby>e34q</autocont3:kodsluzby> <autocont3:kodsluzby>e34a</autocont3:kodsluzby> <autocont3:kodsluzby>e112</autocont3:kodsluzby> <autocont3:verzesluzby>1.0.1</autocont3:verzesluzby> </autocont3:seznamsluzeb> <autocont3:seznamais> <autocont3:kod>999994</autocont3:kod> Strana 16 z 20

17 registrována</rpp:nazev> <rpp:nazev>název a identifikátor ÚSÚ jehož agenda byla <rpp:nazev>název agendy</rpp:nazev> <rpp:nazev>výčet rolí nezbytných pro výkon agendy</rpp:nazev> <rpp:nazev>rozsah oprávnění k přístupu k jednotlivým referenčním údajům v ZR</rpp:Nazev> <rpp:nazev>číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, který působnost stanovuje</rpp:nazev> <rpp:nazev>výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě</rpp:nazev> <rpp:nazev>identifikace OVM</rpp:Nazev> <rpp:nazev>ovm oprávnění</rpp:nazev> <rpp:nazev>výčet ZR nebo AIS, do kterých je pro výkon agendy nezbytné zajistit přístup k údajům v nich vedeným</rpp:nazev> <rpp:nazev>výčet a identifikátory OVM, které byly pro výkon agendy registrovány</rpp:nazev> <rpp:nazev>kód agendy</rpp:nazev> <rpp:nazev>rozsah oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům v AIS</rpp:Nazev> <autocont3:kod>999995</autocont3:kod> <rpp:nazev>identifikátor objektu podle registru územní identifikace dotčených rozhodnutím</rpp:nazev> <rpp:nazev>datum nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo jiných právních účinku rozhodnutí</rpp:nazev> Strana 17 z 20

18 <rpp:nazev>název a kód agendy, při jejímž výkonu bylo rozhodnutí vydáno</rpp:nazev> <rpp:nazev>číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, podle kterého bylo rozhodnutí vydáno</rpp:nazev> <rpp:nazev>označení rolí, jejichž nositelé mají podle jiného právního předpisu přístup k referenčním údajům o vydaném rozhodnutí</rpp:nazev> <rpp:nazev>název a identifikátor OVM, který rozhodnutí vydal</rpp:nazev> <rpp:nazev>identifikátor osob, kterým právo nebo povinnost vznikly</rpp:nazev> <rpp:nazev>vymezení práva a povinnosti, které subjektu rozhodnutím vznikly</rpp:nazev> <autocont3:kod>999993</autocont3:kod> <rpp:nazev>adresní místo</rpp:nazev> <autocont3:kod>999991</autocont3:kod> <autocont3:kod>999992</autocont3:kod> <rpp:nazev>právní forma</rpp:nazev> <rpp:nazev>datum vzniku</rpp:nazev> <rpp:nazev>datum zániku</rpp:nazev> <rpp:nazev>datum zahájení činnosti v provozovně</rpp:nazev> <rpp:nazev>místo pobytu</rpp:nazev> <rpp:nazev>statutární orgán</rpp:nazev> Strana 18 z 20

19 <rpp:nazev>ičo (Identifikační číslo osoby)</rpp:nazev> <rpp:nazev>jméno a příjmení podnikající fyzické osoby</rpp:nazev> <rpp:nazev>datum ukončení činnosti v provozovně</rpp:nazev> <rpp:nazev>sídlo</rpp:nazev> <rpp:nazev>aifo podnikající fyzické osoby</rpp:nazev> <rpp:nazev>právní stav</rpp:nazev> <rpp:nazev>obchodní jméno</rpp:nazev> <rpp:nazev>ič provozovny</rpp:nazev> <rpp:nazev>adresa provozovny</rpp:nazev> <rpp:nazev>datová schránka</rpp:nazev> </autocont3:seznamais> </autocont3:cinnostagendypusobnostiovm> </autocont3:seznamcinnosti> </autocont3:agenda> </autocont2:rppvypisopravnenidataresponse> </autocont2:rppodpoved> </autocont2:rppvypisopravneniresponse> </soapenv:body> </soapenv:envelope> 13 Notifikace změn Služba není editační, notifikace změn pro ni není relevantní. 14 Chybová hlášení Služba neobsahuje specifická chybová hlášení. Strana 19 z 20

20 15 Odkazy na další dokumenty 15.1 Definice služby WSDL služby: egon/wsdl/iszrrppvypisopravneni.wsdl XSD služby: egon/xsd/iszrrppvypisopravneni.xsd Strana 20 z 20

Popis egon služby. E129 - rppvypisseznampusobnostiovm. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E129 - rppvypisseznampusobnostiovm. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E129 - rppvypisseznampusobnostiovm Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.02 Datum aktualizace: 20. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby. E41 - isknctivlastniky. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E41 - isknctivlastniky. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E41 - isknctivlastniky Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 7 Obsah

Více

Popis egon služby. E93 - roszapispravnistav. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E93 - roszapispravnistav. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E93 - roszapispravnistav Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 02.00 Správa základních registrů Datum aktualizace: 05.03.2017 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Popis egon služby. E23 - roszapisdatovouschranku. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E23 - roszapisdatovouschranku. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E23 - roszapisdatovouschranku Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01. 07. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8

Více

Popis egon služby. E17 - rospridelicp. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E17 - rospridelicp. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E17 - rospridelicp Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01.07.2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8 Obsah 1 Účel

Více

Popis egon služby. E37 - ruianvyhledejadresu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E37 - ruianvyhledejadresu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E37 - ruianvyhledejadresu Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01. 07. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8 Obsah

Více

Popis egon služby. E75 - orgctidavkuaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E75 - orgctidavkuaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E75 - orgctidavkuaifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 14. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 9 Obsah 1

Více

Popis egon služby. E159 - aiseoctiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E159 - aiseoctiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E159 - aiseoctiaifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 10 Obsah 1

Více

Popis egon služby. E39 - ruiansouboryzmen. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E39 - ruiansouboryzmen. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E39 - ruiansouboryzmen Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 26. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 7 Obsah

Více

Popis egon služby. E77 - orgrodokmenaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E77 - orgrodokmenaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E77 - orgrodokmenaifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 14. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 9 Obsah 1

Více

Popis egon služ by. E219 - rppctieditoraovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E219 - rppctieditoraovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E219 - rppctieditoraovmspuu Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby. E76 - orgpredchudciaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E76 - orgpredchudciaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E76 - orgpredchudciaifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 14. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8 Obsah

Více

Popis egon služby. E40 - ruiansouborydat. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E40 - ruiansouborydat. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E40 - ruiansouborydat Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 26. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 7 Obsah 1

Více

Popis egon služby. E36 - ruianctiadresu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E36 - ruianctiadresu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E36 - ruianctiadresu Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01. 07. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8 Obsah 1

Více

Popis egon služeb. E94 - isknreklamujprvek. Název dokumentu: Popis egon služeb v rámci základních registrů. Datum aktualizace:

Popis egon služeb. E94 - isknreklamujprvek. Název dokumentu: Popis egon služeb v rámci základních registrů. Datum aktualizace: Popis egon služby E94 - isknreklamujprvek Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Datum aktualizace: 14. 11. 2017 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 7 Obsah

Více

Popis egon služby. E103 - robctizmenyzaloz. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E103 - robctizmenyzaloz. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E103 - robctizmenyzaloz Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 26. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8 Obsah

Více

Popis egon služby. E184 - ruianctiseznamadres. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E184 - ruianctiseznamadres. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E184 - ruianctiseznamadres Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby. E99 - iszrasyncvypisfronty. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E99 - iszrasyncvypisfronty. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E99 - iszrasyncvypisfronty Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby. E160 - aiseoctipodleudaju. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E160 - aiseoctipodleudaju. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E160 - aiseoctipodleudaju Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 10 Obsah

Více

Popis egon služ by. E227 - iszrvypisopravnenipolozky. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E227 - iszrvypisopravnenipolozky. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E227 - iszrvypisopravnenipolozky Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Popis egon služby E28 - rosctizmeny

Popis egon služby E28 - rosctizmeny Popis egon služby E28 - rosctizmeny Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služ by. E214 - rppvypisseznamkategoriiovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace:

Popis egon služ by. E214 - rppvypisseznamkategoriiovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Popis egon služ by E214 - rppvypisseznamkategoriiovmspuu Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních

Více

Popis egon služby. E70 - orgrozdelzifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E70 - orgrozdelzifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E70 - orgrozdelzifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 25. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 9 Obsah 1 Účel

Více

Popis egon služ by. E218 - rppctizmenyovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E218 - rppctizmenyovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E218 - rppctizmenyovmspuu Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby. E226 - eidentitactiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E226 - eidentitactiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E226 - eidentitactiaifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 29. 11. 2017 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8 Obsah

Více

Popis egon služby E162 - aiscctiaifo

Popis egon služby E162 - aiscctiaifo Popis egon služby E162 - aiscctiaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby E34p - ruianvyhledejprvekstavebniobjekt

Popis egon služby E34p - ruianvyhledejprvekstavebniobjekt Popis egon služby E34p - ruianvyhledejprvekstavebniobjekt Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních

Více

Popis egon služby E34e - ruianvyhledejprvekkraj

Popis egon služby E34e - ruianvyhledejprvekkraj Popis egon služby E34e - ruianvyhledejprvekkraj Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Popis egon služby E101 - iszrasyncsmazatfrontu

Popis egon služby E101 - iszrasyncsmazatfrontu Popis egon služby E101 - iszrasyncsmazatfrontu Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby. E15 - robctieditora. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E15 - robctieditora. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E15 - robctieditora Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služ by. E210 - rppvypisseznamovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E210 - rppvypisseznamovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E210 - rppvypisseznamovmspuu Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Popis egon služby. E177 - iszrctireklamaci. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E177 - iszrctireklamaci. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E177 - iszrctireklamaci Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby E45 - orgprihlasaifo

Popis egon služby E45 - orgprihlasaifo Popis egon služby E45 - orgprihlasaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služ by. E228 rppvypisovmspuu2. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E228 rppvypisovmspuu2. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E228 rppvypisovmspuu2 Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby E38 - ruianctiseznamzmen

Popis egon služby E38 - ruianctiseznamzmen Popis egon služby E38 - ruianctiseznamzmen Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby E34T - ruianvyhledejprvekvolebniokrsek

Popis egon služby E34T - ruianvyhledejprvekvolebniokrsek Popis egon služby E34T - ruianvyhledejprvekvolebniokrsek Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních

Více

Popis egon služby. E19 - roszmenosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E19 - roszmenosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E19 - roszmenosobu Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 10 Obsah 1 Účel

Více

Popis egon služ by. E231 - rppvypisseznamukonunazadost. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E231 - rppvypisseznamukonunazadost. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E231 - rppvypisseznamukonunazadost Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Popis egon služby. E01 - robvlozobyvatele. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E01 - robvlozobyvatele. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E01 - robvlozobyvatele Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01.07.2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 10 Obsah 1

Více

Popis egon služby. E162 - aiscctiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E162 - aiscctiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E162 - aiscctiaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby E78 - orgctizmenyaifo

Popis egon služby E78 - orgctizmenyaifo Popis egon služby E78 - orgctizmenyaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby E34d - ruianvyhledejprvekkatastralniuzemi

Popis egon služby E34d - ruianvyhledejprvekkatastralniuzemi Popis egon služby E34d - ruianvyhledejprvekkatastralniuzemi Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních

Více

Popis egon služby. E18 - rosvlozosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E18 - rosvlozosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E18 - rosvlozosobu Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01.07.2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 11 Obsah 1 Účel

Více

Popis egon služeb. E29 - rosctiseznamico. Název dokumentu: Popis egon služeb v rámci základních registrů. Datum aktualizace:

Popis egon služeb. E29 - rosctiseznamico. Název dokumentu: Popis egon služeb v rámci základních registrů. Datum aktualizace: Popis egon služby E29 - rosctiseznamico Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 02.02 Autor: Datum aktualizace: 06. 12. 2017 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 15 Obsah

Více

Popis egon služby E175 - iszrulozmapaaifo

Popis egon služby E175 - iszrulozmapaaifo Popis egon služby E175 - iszrulozmapaaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služ by. E229 rppvypisagendu3. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E229 rppvypisagendu3. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E229 rppvypisagendu3 Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby. E19 - roszmenosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E19 - roszmenosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E19 - roszmenosobu Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 12 Obsah 1 Účel

Více

Popis egon služby. E04 - robautentizace. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E04 - robautentizace. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E04 - robautentizace Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 25. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 9 Obsah 1

Více

Popis egon služby E20 - rosctiico

Popis egon služby E20 - rosctiico Popis egon služby E20 - rosctiico Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 9

Více

Popis egon služby E21 - rosctiaifo

Popis egon služby E21 - rosctiaifo Popis egon služby E21 - rosctiaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby. E164 - iszrprobe. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E164 - iszrprobe. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E164 - iszrprobe Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby. E62 - iszrreklamujudajerob. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E62 - iszrreklamujudajerob. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E62 - iszrreklamujudajerob Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služ by. E234 isuivyhledejparcelugp. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E234 isuivyhledejparcelugp. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E234 isuivyhledejparcelugp Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby. E63 - iszrreklamujudajeros. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E63 - iszrreklamujudajeros. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E63 - iszrreklamujudajeros Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 02.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby E163 - aiscctipodleudaju

Popis egon služby E163 - aiscctipodleudaju Popis egon služby E163 - aiscctipodleudaju Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.06 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby. E02 - robzmenobyvatele. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E02 - robzmenobyvatele. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E02 - robzmenobyvatele Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01.07.2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 11 Obsah 1

Více

Popis egon služby E22 - rosctipodleudaju

Popis egon služby E22 - rosctipodleudaju Popis egon služby E22 - rosctipodleudaju Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby E34i - ruianvyhledejprvekokres

Popis egon služby E34i - ruianvyhledejprvekokres Popis egon služby E34i - ruianvyhledejprvekokres Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Popis egon služby. E165 - robvydejdat. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E165 - robvydejdat. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E165 - robvydejdat Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby E171 aiseoctiaifo2

Popis egon služby E171 aiseoctiaifo2 Popis egon služby E171 aiseoctiaifo2 Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby. E158 - aiseoztotozneni. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E158 - aiseoztotozneni. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E158 - aiseoztotozneni Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby E05 - robctipodleudaju

Popis egon služby E05 - robctipodleudaju Popis egon služby E05 - robctipodleudaju Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby E05 - robctipodleudaju

Popis egon služby E05 - robctipodleudaju Popis egon služby E05 - robctipodleudaju Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 1.1 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby E158 - aiseoztotozneni

Popis egon služby E158 - aiseoztotozneni Popis egon služby E158 - aiseoztotozneni Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby. E05 - robctipodleudaju. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E05 - robctipodleudaju. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E05 - robctipodleudaju Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby. E172 aiseoctipodleudaju2. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E172 aiseoctipodleudaju2. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E172 aiseoctipodleudaju2 Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby E34k - ruianvyhledejprvekparcela

Popis egon služby E34k - ruianvyhledejprvekparcela Popis egon služby E34k - ruianvyhledejprvekparcela Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Popis egon služby E03 - robctiaifo

Popis egon služby E03 - robctiaifo Popis egon služby E03 - robctiaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby. E03 - robctiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E03 - robctiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E03 - robctiaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby. E05 - robctipodleudaju. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E05 - robctipodleudaju. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E05 - robctipodleudaju Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.03 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby. E20 - rosctiico. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E20 - rosctiico. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E20 - rosctiico Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 02.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 14

Více

Popis porovnání volání služeb E20 a E29

Popis porovnání volání služeb E20 a E29 Popis porovnání volání služeb E20 a E29 Název dokumentu: Autor: Účel: Popis porovnání volání služeb E20 a E29 Správa základních registrů Popis porovnání volání služeb E20 a E29 a případné změny volání

Více

Popis egon služby E35s - ruianctiprvekzsj

Popis egon služby E35s - ruianctiprvekzsj Popis egon služby E35s - ruianctiprvekzsj Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby E35d - ruianctiprvekkatastralniuzemi

Popis egon služby E35d - ruianctiprvekkatastralniuzemi Popis egon služby E35d - ruianctiprvekkatastralniuzemi Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Katalog egon služeb verze: 0.01

Katalog egon služeb verze: 0.01 Katalog egon služeb verze: 0.01 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu OBSAH 1 Úvod... 5 1.1 Členění dokumentu... 5 1.2 Třídy služeb... 5 1.3 SLA služeb... 6 1.3.1 SLA-01...

Více

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům Michal Kolařík 18.1.2012 ISZR - Brána k základním registrům Informační systém základních registrů Informační systém základních registrů Registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891 Projekt Informační systém

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Pořadové číslo dodatečných informací: 14. ČÁST 1: Přesné znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Otázka

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry

Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry Jiří Dohnal Hradec Králové 12.4.2010 DOKUMENT DŮVĚRNOST www.i.cz 1 Osnova prezentace Vymezení pojmu Analýza problému a dat Změna

Více

Dopady zavedení registru práv a

Dopady zavedení registru práv a Dopady zavedení registru práv a povinností na orgány veřejné moci Obsah Úvod Datové okruhy RPP Nástroje pro editaci údajů v RPP Přístup do RPP z AIS Postup naplnění RPP daty Závěr Legislativní podmínky

Více

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné referenční údaje o definovaných

Více

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu...3 2

Více

Katalog egon služeb verze: 7.00 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 7.00 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 7.00 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Název dokumentu: Manuál pro kontrolu nastavení oprávnění přístupů k údajům základních registrů Verze: 01 Autor: Kolektiv autorů

Více

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ Registr Osob v provozu od 1. července 2012 (opožděno o 12 měsíců) odhadovaná cena 385,425 milionů konečná cena 371,5 milionů realizátor ADASTRA, s.r.o. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010 http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Více

Základní registry ve veřejné správě

Základní registry ve veřejné správě Základní registry ve veřejné správě Obsah kurzu Úvod Informační systém základních registrů (ISZR) Přínosy ZR Bezpečnost ISZR Agendové informační systémy (AIS) Postup implementace základních registrů Registr

Více

Katalog egon služeb verze: 2.00

Katalog egon služeb verze: 2.00 Katalog egon služeb verze: 2.00 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace 1 1.00

Více

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 3. října 2014 ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu Předkládá Ing. Michal PEŠEK ředitel Správy základních registrů 130 00 Praha 3 Strana

Více

Jak zkontrolovat nastavení parametrů volání egon služeb v agendovém informačním systému KEO-X

Jak zkontrolovat nastavení parametrů volání egon služeb v agendovém informačním systému KEO-X Jak zkontrolovat nastavení parametrů volání egon služeb v agendovém informačním systému KEO-X Podle Manuálu pro kontrolu nastavení oprávnění přístupů k údajům základních registrů, který vydalo Ministerstvo

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

eneschopenka Pavel Borkovec technické řešení ČSSZ, Křížová 25, Praha Architekt, Asseco Central Europe

eneschopenka Pavel Borkovec technické řešení ČSSZ, Křížová 25, Praha Architekt, Asseco Central Europe eneschopenka technické řešení ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5 16.5.2019 Pavel Borkovec Architekt, Asseco Central Europe Obsah eneschopenka - workshop II. 1/ Souhrn již publikovaných informací a nové změny

Více

Katalog egon služeb verze: 7.07 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 7.07 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 7.07 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Testování editačních WS

Testování editačních WS Připojení k ISZR Testování editačních WS Verze dokumentu 0.1 Připojení k ISZR 1 Obsah Seznam zkratek a pojmů uvedených v dokumentu... 3 1. Úvod... 4 2. Registrace agendy A123... 4 3. Registrace a správa

Více

METODIKA Připojení agendových informačních systémů k základním registrům sdílení připojení

METODIKA Připojení agendových informačních systémů k základním registrům sdílení připojení MET-91/2013 Sbírka řídicích předpisů SZR-950-1/OKR-2013 METODIKA Připojení agendových informačních systémů k základním registrům sdílení připojení Gestor: Titul, jméno a příjmení: Datum a podpis: Ing.

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více

AISC. kladní registr obyvatel. Jiří Valter ICZ a. s. www.i.cz 1

AISC. kladní registr obyvatel. Jiří Valter ICZ a. s. www.i.cz 1 AISC agendový informační systém pro základnz kladní registr obyvatel Jiří Valter ICZ a. s. 1 Východiska Zákon o základních registrech (111/2009 Sb.) definuje, že editorem referenčních údajů je Policie

Více

AIS MČ Praha 3 x Základní registry AIS MČ Praha 3 x Základní registry

AIS MČ Praha 3 x Základní registry AIS MČ Praha 3 x Základní registry Příprava technická část Registrace AIS v IS o ISVS Registrace Agend a činností v RPP AIS Působnostní Získání certifikátu pro AIS Podklady agendový systém Definice vazeb typ případu / agenda, činnost typ

Více

egon Service Bus RNDr. Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta

egon Service Bus RNDr. Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta egon Service Bus RNDr. Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta Propojený datový fond základní pravidla ZR spravují a publikují referenční údaje ISZR publikuje nereferenční údaje od editorů Další nereferenční

Více

egov se z vizí pomalu stává realitou

egov se z vizí pomalu stává realitou Pavel Sekanina 16. 9. 2010 Ostrava egov se z vizí pomalu stává realitou nahlédnutí pod pokličku informačního systému základních registrů Motto My nesmíme ani naznačovat Jára Cimrman 2 Obsah Stavební kameny

Více