Katalog egon služeb verze: 7.00 Veřejná část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog egon služeb verze: 7.00 Veřejná část"

Transkript

1 Katalog egon služeb verze: 7.00 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis egon služby prototypu egon služby prototypu II egon služby prototypu II - aktualizace egon služby prototypu II - fixace rozhraní egon služby prototypu II - fixace rozhraní egon služby prototypu III - fixace rozhraní egon služby prototypu IV - fixace rozhraní egon služby pilot I - fixace rozhraní egon služby pilot II - fixace rozhraní egon služby pilot III - fixace rozhraní

2 OBSAH Úvod... 4 Členění dokumentu... 4 Třídy služeb... 4 SLA služeb... 5 SLA SLA-NA... 5 Parametry ISZR... 5 Popis služby... 6 Struktura zprávy na egon rozhraní... 7 Adresa a URL pro volání služby... 7 Synchronní / asynchronní režim... 8 Služby ZR... 9 Služby založené na ROB... 9 Služby založené na ROS Služby založené na RUIAN Služby založené na RPP Služby založené na ORG Na Vápence 915/14 2

3 Služby založené na ISZR Služby založené na AIS Rejstřík dle označení služby Na Vápence 915/14 3

4 1 Úvod Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům agendových informačních systémů základní a ucelený aktuální přehled služeb, které jsou poskytovány na egon rozhraní Informačního systému základních registrů. Tento přehled není konečný, bude průběžně rozšiřován dle stavu a nově identifikovaných budoucích potřeb. Informace pro implementátory jsou obsaženy v těchto dokumentech: - Podmínky pro připojení agendových informačních systémů do ISZR - Katalog egon služeb (tento dokument) - Procesní postupy pro připojení AIS Tento dokument obsahuje aktuální seznam poskytovaných egon služeb a informace pro jejich použití. Dokument popisuje jednotlivé služby na business úrovni. Konkrétní implementace služby je dána její definicí pomocí sady WSDL a XSD souborů. Konkrétní popisy komponent systému základních registrů jsou uvedeny na portálu Správy základních registrů, který se problematice základních registrů systematicky věnuje. Konkrétní dotazy ohledně informačního systému základních registrů lze také odesílat na ovou adresu szr@szrcr.cz. 1.1 Členění dokumentu Dokument popisuje služby vystavované na egon rozhraní a to v členění podle primárního zdroje informací. Primární zdroj je zdroj, ze kterého jsou čerpána primární data, ke kterým jsou případně doplňovány údaje na základě referenčních vazeb. 1.2 Třídy služeb Jednotlivé webové služby jsou rozděleny do tříd. Třída služeb je definována tak, že každá třída musí být zpracována naprosto odděleně bez možnosti ovlivnění služeb v jiné třídě. Třídy služeb jsou následující: - E editační služby realizující zápis, změnu či výmaz. Na Vápence 915/14 4

5 - S1 služby poskytující pouze individuální referenční údaje na základě jednoznačného identifikátoru (AIFO, IČO, adresní bod) či logické odpovědi. - S2 služby poskytující hromadné referenční údaje či hromadné logické odpovědi. - S3 služby poskytující výběrové informace nebo vyhledání prvku dle souboru atributů. - S4 služby poskytující informační nebo provozní údaje. 1.3 SLA služeb U každé služby je definováno její SLA. SLA je definováno pomocí kódu SLA, který je specifikován v této kapitole SLA-01 SLA-01 je definováno u služeb s maximální požadovanou dostupností a minimální dobou odezvy. Dostupnost služby 99,9% Maximální doba odezvy 2000ms pro 90% volání služby Typ služby Synchronní Maximální doba pro obnovu služby 4 hodiny SLA-NA SLA-N je určen pro služby poskytované bez omezení parametry SLA. Toto SLA může být použito například pro vybrané služby v testovacím prostředí. Dostupnost služby Maximální doba odezvy Typ služby Maximální doba pro obnovu služby Není definována Není definována Synchronní i asynchronní Není definována 1.4 Parametry ISZR V této kapitole jsou uvedeny aktuálně platné parametry ISZR. Parametr Hodnota Popis Asynchronní odpověď 3 krát Maximální počet pokusů o aktivní doručení odpovědi na asynchronní egon službu volajícímu AIS. Na Vápence 915/14 5

6 aktivní počet opakování Asynchronní odpověď aktivní doba pro opakování Doba setrvání výsledku ve výstupní frontě Doba udržování požadavku systému za účelem serializace Práh pro blokování AIS při detekci problémového stavu 20 minut Minimální doba, po které provádí ISZR opakovaný pokus o doručení odpovědi na asynchronní službu v aktivním režimu. 24 hodin Zaručená doba, po které je ve výstupní frontě k dispozici výsledek volání asynchronní egon služby. Doba je definována od okamžiku zařazení výsledku do této fronty. 24 hodin Minimální doba, po kterou jsou v systému udržovány identifikátory zpracovaných požadavků, aby bylo možné provést serializaci na tyto požadavky. Aktuálně není definováno Pokud ISZR detekuje chybné volání a intenzita těchto volání překročí definovaný práh, bude příslušný AIS zakázán na síťové úrovni. 1.5 Popis služby Jednotlivé služby mají ve svém popisu uvedeny následující informace: Název služby textový název služby. Na základě tohoto názvu se odvozuje hodnota soapaction, viz dále. Označení služby přidělené kódové označení služby. Je použito pro konstrukci URL při volání služby. Vzniklo ve verzi ve které verzi dokumentu byla služba zařazena do katalogu služeb (současný stav služby (XSD) na rozhraní bude nadále podporován) předběžná definice (stav služby (XSD) na rozhraní se může v následujících verzích ještě měnit) Platnost od od kdy je služba vystavena na egon rozhraní do kdy je služba vystavena na egon rozhraní jakou službou byla služba nahrazena Třída služby do jaké třídy je služba zařazena Dostupnost zda je omezen přístup ke službě Režim služby zda je služba synchronní nebo asynchronní, v případě asynchronní služby režim pasivní nebo aktivní SLA služby kód SLA služby Popis služby popis funkčnosti služby Na Vápence 915/14 6

7 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby interní chování služby z pohledu služby neformální popis požadovaných vstupních neformální popis návratové umístění WSDL souboru služby v balíčku definice rozhraní umístění primárního XSD souboru služby v balíčku definice rozhraní, který popisuje primární typ odkazovaný z WSDL Struktura zprávy na egon rozhraní U každé poskytované egon webové služby je zpráva rozdělena do dvou částí, systémové a aplikační. Systémová část je u všech egon služeb stejná. Aplikační část je specifická pro jednotlivé volané služby. Společná systémová část je popsána v dokumentu metodických pokynů Hodnota soapaction Hodnota soapaction se konstruuje z názvu služby jako: prefix Iszr + <název služby> s prvním písmenem velkým. Například pokud je název služby rosctiico, je soapaction IszrRosCtiIco. 1.6 Adresa a URL pro volání služby Všechny služby jsou přístupny v CMS. Postup je uveden na webu Správy základních registrů. Informace k propojení můžete získat na ové adrese techinfo@szrcr.cz Provozní prostředí Všechny služby jsou přístupny v CMS. URL pro volání služby se skládá pro všechny služby stejně: <protokol a doména> / <rozlišení> / <označení služby> [? <sync> <async>] Prvek Popis Příklad <protokol a doména> Protokol a doména egon rozhraní egon webových služeb <rozlišení> Část URL použitá pro rozlišení egon Na Vápence 915/ Praha

8 <označení služby> Označení služby dle katalogu služeb E16 <sync> AIS preferuje odpověď v synchronním režimu sync <async> AIS preferuje odpověď v asynchronním režimu async Všechny části URL adresy jsou case-insensitive Testovací prostředí Testovací prostředí je rovněž přístupno v CMS. Konstrukce URL je totožná jako na provozním prostředí. K dispozici jsou dvě testovací prostředí, jejich účel je uveden na webu SZR. Testovací prostředí publikační z KIVS Prvek Popis Příklad <protokol a doména> Protokol a doména egon rozhraní egon webových služeb <rozlišení> Část URL použitá pro rozlišení publikace Testovací prostředí publikační z internetu Prvek Popis Příklad <protokol a doména> Protokol a doména egon rozhraní egon webových služeb <rozlišení> Část URL použitá pro rozlišení publikace Testovací prostředí editační z KIVS Prvek Popis Příklad <protokol a doména> Protokol a doména egon rozhraní egon webových služeb <rozlišení> Část URL použitá pro rozlišení editace Na Vápence 915/14 8

9 2 Služby ZR 2.1 Služby založené na ROB E01 / robvlozobyvatele Název služby robvlozobyvatele Označení služby E01 Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby E Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby robvlozobyvatele Služba založí záznam fyzické osoby do ROB. Služba je dostupná pouze pro primárního editora. ROB před zápisem kontroluje unikátnost AIFO a přípustnost údajů (např. občanství) ve vztahu k editorovi. Popis vstupních AIFO a vkládané referenční údaje (adresní údaje na území ČR formou referenčních odkazů do RUIAN). Referenční údaj obsahuje hodnotu údaje a atribut správnosti. Popis výstupní identifikátor a čas změny, status WSDL služby egon/wsdl/iszrrobvlozobyvatele.wsdl egon/xsd/iszrrobvlozobyvatele.xsd E02 / robzmenobyvatele Název služby robzmenobyvatele Označení služby E02 Na Vápence 915/14 9

10 Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby E Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby robzmenobyvatele Služba zprostředkuje opravu referenčních údajů fyzické osoby v ROB. Služba je dostupná pouze pro editora měněných údajů. ROB před zápisem kontroluje, zda je uživatel editorem subjektu údajů a měněného referenčního údaje. Popis vstupních AIFO a měněné referenční údaje (adresní údaje na území ČR formou referenčních odkazů do RUIAN). Referenční údaj obsahuje hodnotu údaje a atribut správnosti.. Popis výstupní identifikátor a čas změny, status WSDL služby egon/wsdl/iszrrobzmenobyvatele.wsdl egon/xsd/iszrrobzmenobyvatele.xsd E03 / robctiaifo Název služby robctiaifo Označení služby E03 Vzniklo ve verzi 0.02 Platnost od Třída služby S1 Na Vápence 915/

11 Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby Synchronní i asynchronní SLA-NA robctiaifo Služba zprostředkuje čtení referenčních údajů z registru ROB. Obsah výstupu je definován vstupním seznamem RU, pokud není zadán, pak všemi RU, na které jsou aplikována omezení dle RPP pro daného žadatele. Služba skládá údaje ze základních registrů ROB a RUIAN. RUAIN při detekci zrušené adresy vrací informaci o tom, že byla zrušena. Služba je dostupná pouze pro žadatele, který má oprávnění pro čtení požadovaných údajů. AIFO, požadované RU, příznak využití nebo poskytnutí (určuje, zda čtení je využitím či poskytnutím údajů), příznak znepřístupnění výdeje provozních záznamů pro toto čtení. referenční údaje v definované struktuře (případně včetně údajů pro poskytnutí jiné osobě) a status egon/wsdl/iszrrobctiaifo.wsdl egon/xsd/iszrrobctiaifo.xsd E04 / robautentizace Název služby robautentizace Označení služby E04 Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby S1 Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby robautentizace Služba zprostředkuje zjištění identity fyzické osoby prostřednictvím elektronického identifikačního dokladu. V případě, že číslo elektronického dokladu a případně BOK jsou ověřeny, vrací služba AIFO, v opačném případě je vydán chybový status. Na Vápence 915/

12 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby číslo a druh elektronického dokladu a případně BOK (v šifrovaném tvaru) AIFO a status egon/wsdl/iszrrobautentizace.wsdl egon/xsd/iszrrobautentizace.xsd E05 / robctipodleudaju Název služby robctipodleudaju Označení služby E05 Vzniklo ve verzi 3.00 Platnost od Třída služby S1 Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby robctipodleudaju Služba zprostředkuje čtení referenčních údajů z ROB na základě vyhledání fyzické osoby podle kombinace údajů. Dotaz je omezen jen na ty údaje, které jsou vedeny přímo v ROB (adresa musí být zadána formou referenčního odkazu do RUIAN). Obsah výstupu je definován vstupním seznamem RU, pokud není zadán, pak všemi RU, na které jsou aplikována omezení dle RPP pro daného žadatele. Služba skládá údaje ze základních registrů ROB a RUIAN. Služba podle výsledku dotazu vrací 0, 1 nebo více záznamů. ROB bere v úvahu pouze parametry dle oprávnění předaných prostřednictvím ISZR z RPP. Popis vstupních povolená kombinace údajů tvořící dotaz a požadované RU, indikátor, jaký typ porovnání hledaných dat vůči DB má být použit, Popis výstupní příznak znepřístupnění výdeje provozních záznamů pro toto čtení. AIFO, referenční údaje v definovaných strukturách a status Na Vápence 915/

13 WSDL služby egon/wsdl/iszrrobctipodleudaju.wsdl egon/xsd/iszrrobctipodleudaju.xsd E06 / robvymazobyvatele Název služby robvymazobyvatele Označení služby E06 Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby E Popis služby robvymazobyvatele Služba zprostředkuje zrušení záznamu v ROB. Služba je dostupná pouze pro primárního editora příslušného subjektu údajů. Popis vstupních AIFO, typ osoby Popis výstupní identifikátor a čas změny, status WSDL služby egon/wsdl/iszrrobvymazobyvatele.wsdl egon/xsd/iszrrobvymazobyvatele.xsd E07 / robctizmeny Název služby robctizmeny Označení služby E07 Vzniklo ve verzi 3.00 Na Vápence 915/

14 Platnost od Třída služby S4 Popis služby robctizmeny Služba notifikace změn vydá seznam AIFO, ve kterých došlo ke změně referenčních údajů požadovaného typu od okamžiku definovaného časovým údajem nebo identifikátorem změny uvedeným ve vstupním parametru služby. AIS musí mít přihlášeny notifikace v ORG. ORG vrací pouze ta AIFO, u nichž má nastavený příznak notifikace Popis vstupních časový interval nebo identifikátor poslední změny Popis výstupní seznam AIFO, identifikátor a čas poslední změny a status WSDL služby egon/wsdl/iszrrobctizmeny.wsdl egon/xsd/iszrrobctizmeny.xsd E08 / robctihromadneaifo Název služby robctihromadneaifo Označení služby E08 Vzniklo ve verzi 2.00 Platnost od Třída služby S4 Na Vápence 915/

15 Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby Asynchronní SLA-NA robctihromadneaifo Služba vydává požadované údaje osob z ROB ve formě opakované struktury požadovaných dat podle předaného seznamu AIFO. Obsah výstupu je definován vstupním seznamem referenčních údajů, pokud není zadán, pak všemi referenčními údaji, na které jsou aplikována omezení dle RPP pro daného žadatele. Služba skládá údaje ze základních registrů ROB a RUIAN. Služba je dostupná pouze pro žadatele, který má oprávnění pro čtení požadovaných údajů. seznam AIFO a požadované RU, příznak znepřístupnění výdeje provozních záznamů pro toto čtení seznam AIFO, referenční údaje v definovaných strukturách a status egon/wsdl/iszrrobctihromadneaifo.wsdl egon/xsd/iszrrobctihromadneaifo.xsd E11 / robvytvorblokaci Název služby robvytvorblokaci Označení služby E11 Vzniklo ve verzi 5.00 Platnost od Třída služby E Popis služby robvytvorblokaci Služba provádí dodatečné znepřístupnění (zablokování) výdeje dat o využívání údajů fyzické osoby. Fyzická osoba je identifikována pomocí AIFO. Služba je dostupná pouze uživateli, který má právo požádat o blokování výdeje dat o využívání. Na Vápence 915/

16 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby UUID a datum žádosti agendy, který má být znepřístupněn status egon/wsdl/iszrrobvytvorblokaci.wsdl egon/xsd/iszrrobvytvorblokaci.xsd E12 / robvypisblokace Název služby robvypisblokace Označení služby E12 Vzniklo ve verzi 5.00 Platnost od Třída služby S4 Popis služby robvypisblokace Služba vydá údaje žádostí o znepřístupnění výdeje využívání dat fyzické osoby podle zadaných údajů. Služba je dostupná pouze OVM, který blokování zavedl. Popis vstupních kombinace údajů tvořící dotaz včetně AIFO Popis výstupní údaje žádostí o znepřístupnění výdeje využívání dat fyzické osoby, včetně AIFO, status WSDL služby egon/wsdl/iszrrobvypisblokace.wsdl egon/xsd/iszrrobvypisblokace.xsd Na Vápence 915/

17 E13 / robzrusblokaci Název služby robzrusblokaci Označení služby E13 Vzniklo ve verzi 5.00 Platnost od Třída služby E Popis služby robzrusblokaci Služba ruší znepřístupnění výdeje využívání dat fyzické osoby pro vybrané záznamy podle zadaných údajů. Služba je dostupná pouze OVM, který blokování zavedl. Popis vstupních AIFO, identifikace blokace IDBLO, datum do, Popis výstupní status WSDL služby egon/wsdl/iszrrobzrusblokaci.wsdl egon/xsd/iszrrobzrusblokaci.xsd E15 / robctieditora Název služby robctieditora Označení služby E15 Vzniklo ve verzi 5.00 Platnost od Na Vápence 915/

18 Třída služby Dostupnost Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby S1 ověření dle registrace Synchronní i asynchronní SLA-NA robctieditora Služba podle AIFO vyhledá editora údaje, tj. kód agendy, která je editorem údaje. AIFO a název referenčního údaje, případně druh elektronicky čitelného dokladu pro určení editora dokladu název údaje, kód editora (agenda) a status egon/wsdl/iszrrobctieditora.wsdl egon/xsd/iszrrobctieditora.xsd E102 / robposkytnutijineosobe Název služby robposkytnutijineosobe Označení služby E102 Vzniklo ve verzi 5.00 Platnost od Třída služby E Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby robposkytnutijineosobe Služba zakládá, ruší nebo opravuje v registru záznam o zpřístupnění údajů subjektu jiné osobě. Kam se mají údaje odeslat je zadáno Na Vápence 915/

19 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby identifikátorem datové schránky. Záznam dále obsahuje výčet referenčních údajů, při jejichž změně se mají jiné osobě odeslat do DS. AIFO subjektu, identifikátor datové schránky, identifikace jiné osoby (AIFO nebo IČO), seznam údajů, při jejichž změně se mají jiné osobě odeslat do DS identifikátor poskytnutí jiné osobě, identifikátor a čas změny a status egon/wsdl/iszrrobposkytnutijineosobe.wsdl egon/xsd/iszrrobposkytnutijineosobe.xsd E103 / robctizmenyzaloz Název služby robctizmenyzaloz Označení služby E103 Vzniklo ve verzi 5.00 Platnost od Třída služby S4 Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby robctizmenyzaloz Služba notifikace změn vydá seznam AIFO nově založených záznamů od okamžiku definovaného časovým údajem nebo identifikátorem změny uvedeným ve vstupním parametru služby. Seznam AIFO je převáděn pomocí služby orgctiaifo, není tedy respektován příznak notifikace. Popis vstupních časový interval nebo identifikátor poslední změny Popis výstupní seznam AIFO, identifikátor a čas poslední změny a status Na Vápence 915/

20 WSDL služby egon/wsdl/iszrrobctizmenyzaloz.wsdl egon/xsd/iszrrobctizmenyzaloz.xsd E154 / robvypisvyuzitiposkytnuti Název služby robvypisvyuzitiposkytnuti Označení služby E154 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Třída služby S4 Dostupnost volně dostupná Popis služby robvypisvyuzitiposkytnuti Služba vydá údaje o využívání a poskytnutí údajů fyzické osoby podle zadaných údajů. Služba respektuje ustanovení o přípustnosti výdeje těchto dat (Výjimky, 60 odst. 1f). Služba v režimu ročního výpisu je dostupná pouze pro definovanou agendu Popis vstupních AIFO, časový interval, příznak, zda potlačit znepřístupnění údajů o využívání a poskytnutí údajů Popis výstupní údaje o využívání a poskytnutí údajů fyzické osoby a status WSDL služby egon/wsdl/iszrrobvypisvyuzitiposkytnuti.wsdl egon/xsd/iszrrobvypisvyuzitiposkytnuti.xsd 2.2 Služby založené na ROS E16 / rospridelico Název služby rospridelico Na Vápence 915/

21 Označení služby E16 Vzniklo ve verzi 0.02 Platnost od Třída služby E Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby rospridelico Služba realizuje přidělení IČO na základě předepsaných identifikačních údajů. Služba vrací IČO nově přidělené nebo nalezené v registru a status. Kontroly ROS: Pokud se v registru nenalezne osoba se shodnými referenčními údaji, vrací služba nově přidělené IČO. V případě shody referenčních údajů se záznamy v ROS IČO nebude přiděleno. Pokud agenda žádala o přidělení IČO pro fyzickou osobu identifikovanou pouze jménem a příjmením, nedostane přiděleno IČO pro osobu se stejným jménem a příjmením, pokud předchozí osoba není zapsána do ROS. Služba vrací IČO nově přidělené nebo nalezené v registru a status. Informace o tom kdy, pro kterou osobu a pro jakou agendu bylo IČO přiděleno bude v registru evidována. Tato informace bude mimo jiné využita i pro kontrolu při zápisu nové osoby do registru. Popis vstupních údaje dle 26 odst. 5: pro PO obchodní firma, pro FO jméno a příjmení a adresa pobytu (identifikátor RUIAN nebo adresa textem), nebo AIFO Popis výstupní IČO a status, případně více IČO (pokud stejnému názvu odpovídá více IČO) WSDL služby egon/wsdl/iszrrospridelico.wsdl egon/xsd/iszrrospridelico.xsd E17 / rospridelicp Název služby rospridelicp Označení služby E17 Vzniklo ve verzi 0.01 Na Vápence 915/

22 Platnost od Třída služby E Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby rospridelicp Služba zprostředkuje přidělení IČP na základě předepsaných identifikačních údajů. Informace o tom kdy, pro kterou osobu a pro jakou agendu bylo IČP přiděleno bude v ROS evidována. Pokud bylo IČP přiděleno provozovně osoby identifikované pomocí IČO, Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby bude se při zápisu provozovny do ROS kontrolovat, zda je provozovna zapisována stejné osobě. údaje dle 26 odst. 6: IČO, nebo pokud není přiděleno pro PO obchodní firma, pro FO jméno a příjmení a adresa pobytu (identifikátor RUIAN nebo adresa textem) nebo AIFO a datum zahájení provozování činnosti v provozovně a adresa místa provozovny ve formě kódu adresního místa (nebo textem psané adresy, pokud kód adresy neexistuje) IČP a status E18 / rosvlozosobu Název služby rosvlozosobu Označení služby E18 Vzniklo ve verzi 2.00 Platnost od Třída služby E egon/wsdl/iszrrospridelicp.wsdl egon/xsd/iszrrospridelicp.xsd Na Vápence 915/

23 Dostupnost Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby ověření dle registrace Asynchronní SLA-NA rosvlozosobu Služba zakládá nový záznam osoby v registru. Vstupní údaje musí obsahovat validní referenční údaje (IČO se správnou kontrolní číslicí, referenční údaje musí odpovídat údajům, pro něž bylo IČO vydáno). Záznam není založen, pokud je IČO duplicitní a pokud jde o zápis fyzické osoby ani pokud je AIFO duplicitní. ROS kontroluje, zda AIS má oprávnění založit osobu s udanou právní formou. Pokud IČO nebylo vydáno pro zaslané referenční údaje, vrací služba chybový status s očekávanými údaji. Pokud je IČO nebo AIFO duplicitní, vrátí služba chybový status. IČO a referenční údaje osoby. Povinné údaje jsou datum vzniku nebo zápisu do evidence, právní forma, a adresa sídla nebo místa podnikání. Pro fyzickou osobu jsou povinné dále AIFO (je-li možné je určit), a pokud není známo AIFO je povinnými údaji dále jméno (jména) a příjmení a adresa místa pobytu. Jedná-li se o fyzickou osobu, obchodní firma je naplněna jménem a příjmením. Pro právnické osoby je povinným parametrem také obchodní jméno a vstupní údaje mohou obsahovat i identifikaci statutárních zástupců. identifikátor změny, časový okamžik změny a status, případně detailní popis chyby egon/wsdl/iszrrosvlozosobu.wsdl egon/xsd/iszrrosvlozosobu.xsd E19 / roszmenosobu Název služby roszmenosobu Označení služby E19 Vzniklo ve verzi 2.00 Platnost od Třída služby E Na Vápence 915/

24 Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby Asynchronní SLA-NA roszmenosobu Služba provádí změnu referenčních údajů osoby. Vstupní údaje obsahují pouze měněné referenčních údajů. Tato služba provádí i vytváření a rušení údajů souvisejících struktur osoby (statutárních zástupců). V případě, že osoba se zadaným IČO neexistuje, nebo neexistuje související struktura se kterou má služba pracovat, vrátí chybový status. nepovinný identifikátor poslední změny, IČO, měněné referenční údaje osoby. Je možné měnit libovolné údaje osoby. (AIFO je možné měnit také, pokud došlo v ROB ke změně identity fyzické osoby) identifikátor změny, časový okamžik změny a status, případně detailní popis chyby egon/wsdl/iszrroszmenosobu.wsdl egon/xsd/iszrroszmenosobu.xsd E20 / rosctiico Název služby rosctiico Označení služby E20 Vzniklo ve verzi 0.02 Platnost od Třída služby S1 Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby rosctiico Služba na základě identifikace osoby pomocí IČO vrací referenční údaje. Služba skládá údaje ze základních registrů ROS, ROB a RUIAN. Popis vstupních IČO Na Vápence 915/

25 Popis výstupní WSDL služby kompletní referenční údaje a status egon/wsdl/iszrrosctiico.wsdl egon/xsd/iszrrosctiico.xsd E21 / rosctiaifo Název služby rosctiaifo Označení služby E21 Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby S1 Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby rosctiaifo Služba umožňuje čtení referenčních údajů osoby identifikované pomocí AIFO (fyzická osoba podnikatele). Služba skládá údaje ze základních registrů ROS, ROB a RUIAN. Popis vstupních AIFO Popis výstupní kompletní referenční údaje a status WSDL služby egon/wsdl/iszrrosctiaifo.wsdl egon/xsd/iszrrosctiaifo.xsd Na Vápence 915/

26 2.2.7 E22 / rosctipodleudaju Název služby rosctipodleudaju Označení služby E22 Vzniklo ve verzi 3.00 Platnost od Třída služby S4 Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby rosctipodleudaju Služba provádí vyhledání podle zadaných referenčních údajů a výdej údajů osob, které zadaným podmínkám odpovídají. Lze vyhledávat pouze podle údajů vedených přímo v registru, tedy nikoli podle údajů adresy, s výjimkou referenčního odkazu a nikoli údaje fyzických osob, s výjimkou jména, příjmení a AIFO. Služba skládá výstupní údaje ze základních registrů ROS, ROB a RUIAN. Parametr maximální počet záznamů omezen interním parametrem registru. Popis vstupních referenční údaje, podle kterých se má hledat, požadované RU, maximální počet vrácených záznamů. Popis výstupní referenční údaje v definovaných strukturách a status WSDL služby egon/wsdl/iszrrosctipodleudaju.wsdl egon/xsd/iszrrosctipodleudaju.xsd E23 / roszapisdatovouschranku Název služby roszapisdatovouschranku Označení služby E23 Vzniklo ve verzi 3.00 Na Vápence 915/

27 Platnost od Třída služby E Popis služby roszapisdatovouschranku Služba provádí zápis nebo výmaz informace o aktivní datové schránce do ROS Popis vstupních nepovinný identifikátor poslední změny, IČO, seznam DS pro zápis (ke každé adresa a typ) a seznam DS pro výmaz (ke každé adresa a typ) Popis výstupní identifikátor změny a status WSDL služby egon/wsdl/iszrroszapisdatovouschranku.wsdl egon/xsd/iszrroszapisdatovouschranku.xsd E24 / rosvymazosobu Název služby rosvymazosobu Označení služby E24 Vzniklo ve verzi 2.00 Platnost od Třída služby E Na Vápence 915/

28 Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby rosvymazosobu Služba provede definovaným způsobem výmaz záznamu osoby s uvedeným IČO a vrátí status o úspěšném výmazu. Slouží pro korekci chybného zápisu do registru. V případě, že osoba se zadaným IČO neexistuje, vrátí chybový status. nepovinný identifikátor poslední změny, IČO identifikátor změny, časový okamžik změny a status egon/wsdl/iszrrosvymazosobu.wsdl egon/xsd/iszrrosvymazosobu.xsd E25 / rosvlozprovozovnu Název služby rosvlozprovozovnu Označení služby E25 Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby E Popis služby rosvlozprovozovnu Služba provádí zápis provozovny. Umožňuje zápis více provozoven téže osoby najednou. Popis vstupních nepovinný identifikátor poslední změny, IČO, opakovaná struktura: IČP, datum zahájení provozování činnosti v provozovně a adresa místa provozovny ve formě kódu adresního místa nebo textového popisu umístění provozovny v případě kdy adresní bod neexistuje. Popis výstupní identifikátor změny, časový okamžik změny a status Na Vápence 915/

29 WSDL služby egon/wsdl/iszrrosvlozprovozovnu.wsdl egon/xsd/iszrrosvlozprovozovnu.xsd E26 / roszmenprovozovnu Název služby roszmenprovozovnu Označení služby E26 Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby E Popis služby roszmenprovozovnu Služba provádí změnu údajů provozovny. Umožňuje změnu údajů jedné nebo více provozoven téže osoby. Typicky se mění "datum do" při zrušení provozovny, "datum od" a prázdné "datum do" při znovuotevření. V případě chybně zapsané adresy provozovny služba připouští i opravu adresy provozovny. Nelze měnit příslušnost provozovny k IČO, to se uvádí jen pro kontrolu. ROS ověří IČO Popis vstupních nepovinný identifikátor poslední změny, IČO, opakovaná struktura IČP a měněné údaje Popis výstupní identifikátor změny, časový okamžik změny a status WSDL služby egon/wsdl/iszrroszmenprovozovnu.wsdl egon/xsd/iszrroszmenprovozovnu.xsd E27 / rosvymazprovozovnu Název služby rosvymazprovozovnu Označení služby E27 Na Vápence 915/

30 Vzniklo ve verzi 2.00 Platnost od Třída služby E Popis služby rosvymazprovozovnu Služba provádí výmaz provozovny. Slouží pro korekci chybného zápisu do registru. Popis vstupních nepovinný identifikátor poslední změny, IČO a IČP Popis výstupní identifikátor změny, časový okamžik změny a status WSDL služby egon/wsdl/iszrrosvymazprovozovnu.wsdl egon/xsd/iszrrosvymazprovozovnu.xsd E28 / rosctizmeny Název služby rosctizmeny Označení služby E28 Vzniklo ve verzi 3.00 Platnost od Třída služby S4 Na Vápence 915/

31 Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby Asynchronní SLA-NA rosctizmeny Služba umožňuje pravidelnou aktualizaci datové základny AIS. Vydává seznam IČO všech záznamů, ve kterých došlo ke změně referenčních údajů od okamžiku uvedeného ve vstupním parametru služby, případně v rámci zadaného časového úseku. Seznam IČO je množstevně omezen interním parametrem registru, v případě potřeby je nutno službu volat několikrát. časový okamžik počátku nebo identifikátor poslední změny (jeden nebo druhý povinně) a požadovaný typ změny (zápis nové osoby, změna v referenčních údajích, fyzický výmaz osoby, všechny). Nepovinným parametrem je konec časového úseku a maximální počet záznamů, které mohou být AIS vráceny opakující se struktura obsahující IČO, typ změny, časový okamžik změny a identifikátor změny a výsledný status služby egon/wsdl/iszrrosctizmeny.wsdl egon/xsd/iszrrosctizmeny.xsd E29 / rosctiseznamico Název služby rosctiseznamico Označení služby E29 Vzniklo ve verzi 5.00 Platnost od Třída služby S4 Popis služby rosctiseznamico Podle předaného seznamu IČO registr vydá požadované údaje osob ve formě opakované struktury požadovaných údajů. Služba skládá údaje ze základních registrů ROS, ROB a RUIAN v závislosti na požadovaných údajích. ROS ověřuje: IČO - existence. Tyto Na Vápence 915/

32 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby případy ROS vrací v seznamu jako aplikační chyby. seznam IČO, příznak, zda je požadován výpis provozních údajů, požadované RU údaje v definovaných strukturách a status egon/wsdl/iszrrosctiseznamico.wsdl egon/xsd/iszrrosctiseznamico.xsd E31 / rosctiseznameditoru Název služby rosctiseznameditoru Označení služby E31 Vzniklo ve verzi 5.00 Platnost od Třída služby S4 Popis služby rosctiseznameditoru Služba vydává seznam editorů pro zvolený referenční údaj. V případě, že IČO není v registru vedeno, vrací chybový status. Popis vstupních IČO a identifikace referenčního údaje Popis výstupní seznam kódů agend, kódů OVM a status WSDL služby egon/wsdl/iszrrosctiseznameditoru.wsdl egon/xsd/iszrrosctiseznameditoru.xsd Na Vápence 915/

33 E93 / roszapispravnistav Název služby roszapispravnistav Označení služby E93 Vzniklo ve verzi 2.00 Platnost od Třída služby E Popis služby roszapispravnistav Služba provádí zápis informace o právním stavu nebo zániku právního stavu do ROS. Popis vstupních nepovinný identifikátor poslední změny, IČO, právní stav ( dle číselníku) Popis výstupní identifikátor změny, časový okamžik změny a status WSDL služby egon/wsdl/iszrroszapispravnistav.wsdl egon/xsd/iszrroszapispravnistav.xsd 2.3 Služby založené na RUIAN E34a / ruianvyhledejprvekadresnimisto Název služby ruianvyhledejprvekadresnimisto Označení služby E34a Vzniklo ve verzi 4.00 Na Vápence 915/

34 Platnost od Třída služby S3 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianvyhledejprvekadresnimisto Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianvyhledejprvekadresnimisto.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejprvekadresnimisto.xsd E34c / ruianvyhledejprvekcastobce Název služby ruianvyhledejprvekcastobce Označení služby E34c Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby S3 Dostupnost volně dostupná Na Vápence 915/

35 Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby ruianvyhledejprvekcastobce Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianvyhledejprvekcastobce.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejprvekcastobce.xsd E34d / ruianvyhledejprvekkatastralniuzemi Název služby ruianvyhledejprvekkatastralniuzemi Označení služby E34d Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby S3 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianvyhledejprvekkatastralniuzemi Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot Na Vápence 915/

36 WSDL služby egon/wsdl/iszrruianvyhledejprvekkatastralniuzemi.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejprvekkatastralniuzemi.xsd E34e / ruianvyhledejprvekkraj Název služby ruianvyhledejprvekkraj Označení služby E34e Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby S3 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianvyhledejprvekkraj Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianvyhledejprvekkraj.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejprvekkraj.xsd E34f / ruianvyhledejprvekmomc Název služby ruianvyhledejprvekmomc Označení služby E34f Vzniklo ve verzi 4.00 Na Vápence 915/

37 Platnost od Třída služby S3 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianvyhledejprvekmomc Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianvyhledejprvekmomc.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejprvekmomc.xsd E34g / ruianvyhledejprvekmop Název služby ruianvyhledejprvekmop Označení služby E34g Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby S3 Dostupnost volně dostupná Na Vápence 915/

38 SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby SLA-NA ruianvyhledejprvekmop Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianvyhledejprvekmop.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejprvekmop.xsd E34h / ruianvyhledejprvekobec Název služby ruianvyhledejprvekobec Označení služby E34h Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby S3 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianvyhledejprvekobec Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot Na Vápence 915/

39 WSDL služby egon/wsdl/iszrruianvyhledejprvekobec.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejprvekobec.xsd E34i / ruianvyhledejprvekokres Název služby ruianvyhledejprvekokres Označení služby E34i Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby S3 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianvyhledejprvekokres Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianvyhledejprvekokres.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejprvekokres.xsd E34j / ruianvyhledejprvekorp Název služby ruianvyhledejprvekorp Označení služby E34j Na Vápence 915/

40 Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby S3 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianvyhledejprvekorp Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianvyhledejprvekorp.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejprvekorp.xsd E34k / ruianvyhledejprvekparcela Název služby ruianvyhledejprvekparcela Označení služby E34k Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby S3 Dostupnost volně dostupná Na Vápence 915/

41 Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby Asynchronní SLA-NA ruianvyhledejprvekparcela Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianvyhledejprvekparcela.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejprvekparcela.xsd E34l / ruianvyhledejprvekpou Název služby ruianvyhledejprvekpou Označení služby E34l Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby S3 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianvyhledejprvekpou Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat Na Vápence 915/

42 Popis výstupní WSDL služby status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianvyhledejprvekpou.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejprvekpou.xsd E34m / ruianvyhledejprvekregionsoudrznosti Název služby ruianvyhledejprvekregionsoudrznosti Označení služby E34m Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby S3 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianvyhledejprvekregionsoudrznosti Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianvyhledejprvekregionsoudrznosti.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejprvekregionsoudrznosti.xsd E34n / ruianvyhledejprvekspravniobvod Název služby ruianvyhledejprvekspravniobvod Na Vápence 915/

43 Označení služby E34n Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby S3 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianvyhledejprvekspravniobvod Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianvyhledejprvekspravniobvod.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejprvekspravniobvod.xsd E34p / ruianvyhledejprvekstavebniobjekt Název služby ruianvyhledejprvekstavebniobjekt Označení služby E34p Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby S3 Na Vápence 915/

44 Dostupnost Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby volně dostupná Asynchronní SLA-NA ruianvyhledejprvekstavebniobjekt Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianvyhledejprvekstavebniobjekt.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejprvekstavebniobjekt.xsd E34q / ruianvyhledejprvekulice Název služby ruianvyhledejprvekulice Označení služby E34q Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby S3 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianvyhledejprvekulice Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat Na Vápence 915/

45 Popis výstupní WSDL služby status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianvyhledejprvekulice.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejprvekulice.xsd E34r / ruianvyhledejprvekvusc Název služby ruianvyhledejprvekvusc Označení služby E34r Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby S3 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianvyhledejprvekvusc Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianvyhledejprvekvusc.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejprvekvusc.xsd Na Vápence 915/

46 E34s / ruianvyhledejprvekzsj Název služby ruianvyhledejprvekzsj Označení služby E34s Vzniklo ve verzi 4.00 Platnost od Třída služby S3 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianvyhledejprvekzsj Služba pro vyhledání prvků podle kritérií; vrací jeden či více prvků. Prvek je možno vyhledávat podle hodnot atributů daného prvku, nebo hodnot atributů nadřazených prvků. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních Seznam atributů a jejich hodnot pro vyhledání, seznam požadovaných atributů pro návrat Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianvyhledejprvekzsj.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejprvekzsj.xsd E35a / ruianctiprvekadresnimisto Název služby ruianctiprvekadresnimisto Označení služby E35a Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Na Vápence 915/

47 Třída služby Dostupnost Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby S2 volně dostupná Asynchronní SLA-NA ruianctiprvekadresnimisto Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. ID prvku status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekadresnimisto.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekadresnimisto.xsd E35c / ruianctiprvekcastobce Název služby ruianctiprvekcastobce Označení služby E35c Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby S2 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianctiprvekcastobce Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Na Vápence 915/

48 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby ID prvku status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekcastobce.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekcastobce.xsd E35d / ruianctiprvekkatastralniuzemi Název služby ruianctiprvekkatastralniuzemi Označení služby E35d Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby S2 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianctiprvekkatastralniuzemi Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekkatastralniuzemi.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekkatastralniuzemi.xsd Na Vápence 915/

49 E35e / ruianctiprvekkraj Název služby ruianctiprvekkraj Označení služby E35e Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby S2 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianctiprvekkraj Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekkraj.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekkraj.xsd E35f / ruianctiprvekmomc Název služby ruianctiprvekmomc Označení služby E35f Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Na Vápence 915/

50 Třída služby Dostupnost Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby S2 volně dostupná Asynchronní SLA-NA ruianctiprvekmomc Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. ID prvku status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekmomc.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekmomc.xsd E35g / ruianctiprvekmop Název služby ruianctiprvekmop Označení služby E35g Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby S2 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianctiprvekmop Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Na Vápence 915/

51 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby ID prvku status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekmop.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekmop.xsd E35h / ruianctiprvekobec Název služby ruianctiprvekobec Označení služby E35h Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby S2 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianctiprvekobec Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekobec.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekobec.xsd Na Vápence 915/

52 E35i / ruianctiprvekokres Název služby ruianctiprvekokres Označení služby E35i Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby S2 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianctiprvekokres Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekokres.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekokres.xsd E35j / ruianctiprvekorp Název služby ruianctiprvekorp Označení služby E35j Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Na Vápence 915/

53 Třída služby Dostupnost Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby S2 volně dostupná Asynchronní SLA-NA ruianctiprvekorp Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. ID prvku status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekorp.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekorp.xsd E35k / ruianctiprvekparcela Název služby ruianctiprvekparcela Označení služby E35k Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby S2 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianctiprvekparcela Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Na Vápence 915/

54 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby ID prvku status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekparcela.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekparcela.xsd E35l / ruianctiprvekpou Název služby ruianctiprvekpou Označení služby E35l Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby S2 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianctiprvekpou Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekpou.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekpou.xsd Na Vápence 915/

55 E35m / ruianctiprvekregionsoudrznosti Název služby ruianctiprvekregionsoudrznosti Označení služby E35m Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby S2 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianctiprvekregionsoudrznosti Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekregionsoudrznosti.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekregionsoudrznosti.xsd E35n / ruianctiprvekspravniobvod Název služby ruianctiprvekspravniobvod Označení služby E35n Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Na Vápence 915/

56 Třída služby Dostupnost Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby S2 volně dostupná Asynchronní SLA-NA ruianctiprvekspravniobvod Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. ID prvku status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekspravniobvod.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekspravniobvod.xsd E35o / ruianctiprvekstat Název služby ruianctiprvekstat Označení služby E35o Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby S2 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianctiprvekstat Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Na Vápence 915/

57 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby ID prvku status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekstat.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekstat.xsd E35p / ruianctiprvekstavebniobjekt Název služby ruianctiprvekstavebniobjekt Označení služby E35p Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby S2 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianctiprvekstavebniobjekt Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekstavebniobjekt.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekstavebniobjekt.xsd Na Vápence 915/

58 E35q / ruianctiprvekulice Název služby ruianctiprvekulice Označení služby E35q Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby S2 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianctiprvekulice Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekulice.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekulice.xsd E35r / ruianctiprvekvusc Název služby ruianctiprvekvusc Označení služby E35r Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Na Vápence 915/

59 Třída služby Dostupnost Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby S2 volně dostupná Asynchronní SLA-NA ruianctiprvekvusc Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. ID prvku status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekvusc.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekvusc.xsd E35s / ruianctiprvekzsj Název služby ruianctiprvekzsj Označení služby E35s Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby S2 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruianctiprvekzsj Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Na Vápence 915/

60 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby ID prvku status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekzsj.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekzsj.xsd E36 / ruianctiadresu Název služby ruianctiadresu Označení služby E36 Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby S1 Dostupnost volně dostupná Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby ruianctiadresu Služba pro získání adresy na základě zadání kódu adresního místa Popis vstupních Kód adresy, typ výstupu Popis výstupní status, strukturovaná adresa, formátovaná adresa WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiadresu.wsdl egon/xsd/iszrruianctiadresu.xsd Na Vápence 915/

61 E37 / ruianvyhledejadresu Název služby ruianvyhledejadresu Označení služby E37 Vzniklo ve verzi 1.00 Platnost od Třída služby S2 Dostupnost volně dostupná Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby ruianvyhledejadresu Služba pro vyhledání adresy na základě předaných adresních údajů. Popis vstupních Název obce a části obce, název ulice, název a kód pošty, kód typu dom. čísla, číslo domovní, číslo orientační a písmeno Popis výstupní status, seznam ID adresních míst a pro každý adresní údaje WSDL služby egon/wsdl/iszrruianvyhledejadresu.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejadresu.xsd E38 / ruianctiseznamzmen Název služby ruianctiseznamzmen Označení služby E38 Vzniklo ve verzi 5.00 Platnost od Na Vápence 915/

62 Třída služby Dostupnost Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby S4 volně dostupná Asynchronní SLA-NA ruianctiseznamzmen Služba pro získání seznamu identifikátorů a typů prvků, které se v zadaném časovém intervalu od minulosti do přítomnosti jakkoli změnily (změna, oprava, vznik, zánik) Typ prvku, datum od status, seznam typů prvků a jejich ID egon/wsdl/iszrruianctiseznamzmen.wsdl egon/xsd/iszrruianctiseznamzmen.xsd E39 / ruiansouboryzmen Název služby ruiansouboryzmen Označení služby E39 Vzniklo ve verzi 7.00 Stav rozhraní předběžná definice Platnost od Třída služby S4 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruiansouboryzmen Služba pro poskytnutí odkazů na soubory se změnovými větami do zadaného data do současnosti Na Vápence 915/

63 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby Datum od status, seznam URL egon/wsdl/iszrruiansouboryzmen.wsdl egon/xsd/iszrruiansouboryzmen.xsd E40 / ruiansouborydat Název služby ruiansouborydat Označení služby E40 Vzniklo ve verzi 7.00 Stav rozhraní předběžná definice Platnost od Třída služby S4 Dostupnost volně dostupná Popis služby ruiansouborydat Služba pro poskytnutí odkazů na soubory s kompletními daty RUIAN Popis vstupních bez Popis výstupní status, seznam URL WSDL služby egon/wsdl/iszrruiansouborydat.wsdl egon/xsd/iszrruiansouborydat.xsd Na Vápence 915/

64 2.4 Služby založené na RPP E105 / rppctizmeny Název služby rppctizmeny Označení služby E105 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Třída služby S4 Popis služby rppctizmeny Poskytnutí informací o změnách v referenčních datech (agenda, působnost, rozhodnutí) v RPP za určený časový interval. Popis vstupních Vstupní Identifikace, počátek intervalu, čas změny od, čas změny do, typ výpisu. Popis výstupní Výpis seznamu agend nebo působnosti nebo rozhodnutí změněnych za danný časový interval, status provedení služby WSDL služby egon/wsdl/iszrrppctizmeny.wsdl egon/xsd/iszrrppctizmeny.xsd E106 / rppvypisseznamagend Název služby rppvypisseznamagend Označení služby E106 Vzniklo ve verzi 7.00 Na Vápence 915/

65 Platnost od Třída služby S2 Dostupnost volně dostupná Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby rppvypisseznamagend Služba na základě vstupních (ohlašovatel agendy nepovinný) poskytne seznam agend definovaných v RPP. Parametr výpis za budoucí platnost umožní v defaultním stavu výpis jen aktuálně platných záznamů, při nastavení na true se vypisují agendy aktuálně platné i platné v budoucnu. Vstupní Identifikace, kód OVM ohlašovatele Agendy nepovinný, budoucí platnost nepovinná. Seznam Agend (kód, název, platnost od, platnost do, ohlašovatel agendy, celkové zpochybnění), status provedení služby egon/wsdl/iszrrppvypisseznamagend.wsdl egon/xsd/iszrrppvypisseznamagend.xsd E107 / rppvypisagendu Název služby rppvypisagendu Označení služby E107 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Třída služby S1 Dostupnost volně dostupná Režim služby Synchronní i asynchronní Na Vápence 915/

66 SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby SLA-NA rppvypisagendu Služba na základě vstupních (kód a platnost od) poskytne kompletní informace o dané agendě z RPP. Parametr výpis za budoucí platnost umožní v defaultním stavu výpis jen aktuálně platných záznamů, při nastavení na true se vypisují agendy aktuálně platné i platné v budoucnu. Vstupní Identifikace, kód Agendy, platnost od, výpis za budoucí platnost, seznam vypisovaných výstupních. Referenční údaje o agendě v požadované struktůře, status provedení služby egon/wsdl/iszrrppvypisagendu.wsdl egon/xsd/iszrrppvypisagendu.xsd E112 / rppvypisrozhodnuti Název služby rppvypisrozhodnuti Označení služby E112 Vzniklo ve verzi 6.00 Platnost od Třída služby S1 Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby rppvypisrozhodnuti Služba na základě vstupních poskytne kompletní informace o Rzhodnutí z RPP v požadované struktuře. Popis vstupních Vstupní identifikace, kód rozhodujícího OVM, kód provádějící agendy, identifikátor rozhodnutí, seznam výstupních. Na Vápence 915/

67 Popis výstupní WSDL služby Referenční údaje o Rozhodnutí v požadované struktuře, status provedení služby egon/wsdl/iszrrppvypisrozhodnuti.wsdl egon/xsd/iszrrppvypisrozhodnuti.xsd E113 / rppvypisseznamrozhodnuti Název služby rppvypisseznamrozhodnuti Označení služby E113 Vzniklo ve verzi 6.00 Platnost od Třída služby S2 Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby rppvypisseznamrozhodnuti Služba na základě vstupních poskytne seznam Rozhodnutí zavedených v RPP. Počet vrácených vět je limitován vstupním parametrem. Popis vstupních Vstupní identifikace, nepovinně - kód provádějící Agendy, kód rozhodujícího OVM, identifikátor právnické osoby (IČO), identifikátor fyzické osoby (AIFO+Agenda+AIS), identifikátor objektu (Prvek kód+typ), vazba na právní předpis, na základě kterého OVM rozhodnutí učinil, interval pro datum právní moci datumpravnimociod, datumpravnimocido, právo a povinnost (hledání dle podřetězce), maximální počet záznamů Popis výstupní Seznam rozhodnutí (rozhodující OVM, provádějící agenda, identifikátor rozhodnutí), status provedení služby WSDL služby egon/wsdl/iszrrppvypisseznamrozhodnuti.wsdl egon/xsd/iszrrppvypisseznamrozhodnuti.xsd Na Vápence 915/

68 2.4.6 E115 / rppvlozrozhodnuti Název služby rppvlozrozhodnuti Označení služby E115 Vzniklo ve verzi 6.00 Platnost od Třída služby E Popis služby rppvlozrozhodnuti Popis vstupních Vstupní identifikace, kód provádějící agendy, kód rozhodujícího OVM, identifikátor rozhodnutí, referenční údaje o právu a povinnosti osoby v požadované struktuře Popis výstupní Status provedení služby WSDL služby egon/wsdl/iszrrppvlozrozhodnuti.wsdl egon/xsd/iszrrppvlozrozhodnuti.xsd E116 / rppzmenrozhodnuti Název služby rppzmenrozhodnuti Označení služby E116 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Na Vápence 915/

69 Třída služby Dostupnost Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby E ověření dle registrace Asynchronní SLA-NA rppzmenrozhodnuti Vstupní identifikace, kód provádějící agendy, kód rozhodujícího OVM, identifikátor rozhodnutí, měněné referenční údaje o právu a povinnosti osoby v požadované struktuře Status provedení služby egon/wsdl/iszrrppzmenrozhodnuti.wsdl egon/xsd/iszrrppzmenrozhodnuti.xsd E117 / rppzpochybnirozhodnuti Název služby rppzpochybnirozhodnuti Označení služby E117 Vzniklo ve verzi 6.00 Platnost od Třída služby E Popis služby rppzpochybnirozhodnuti Služba na základě předaných dat nastaví příznak "nesprávný" u zpochybněných údajů a "platný" u údajů, jejichž zpochybnění je Na Vápence 915/

70 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby odvoláno. Předávají se pouze ty parametry zpochybnění, u kterých došlo ke změně. Vstupní identifikace, kód provádějící agendy, kód rozhodujícího OVM, identifikátor rozhodnutí, seznam zpochybněných referenčních údajů Status provedení služby egon/wsdl/iszrrppzpochybnirozhodnuti.wsdl egon/xsd/iszrrppzpochybnirozhodnuti.xsd E118 / rppvymazrozhodnuti Název služby rppvymazrozhodnuti Označení služby E118 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Třída služby E Popis služby rppvymazrozhodnuti Služba na základě vstupních odstraní (fyzický výmaz) rozhodnutí z RPP. Status provedení služby Popis vstupních Vstupní identifikace, kód rozhodujícího OVM, kód provádějící agendy, identifikátor rozhodnutí Popis výstupní Status provedení služby WSDL služby egon/wsdl/iszrrppvymazrozhodnuti.wsdl egon/xsd/iszrrppvymazrozhodnuti.xsd Na Vápence 915/

71 E129 / rppvypisseznampusobnostiovm Název služby rppvypisseznampusobnostiovm Označení služby E129 Vzniklo ve verzi 6.00 Platnost od Třída služby S2 Dostupnost volně dostupná Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby rppvypisseznampusobnostiovm Popis vstupních Vstupní identifikace, kód OVM (nepovinný, pokud je vyplněn parametr kod Agendy, platnost od), kod Agendy, platnost od (nepovinný, pokud je vyplněn parametr kód OVM), typ výpisu Popis výstupní Dle typu výpisu: Základní seznam působností OVM (OrganVerejneMoci, Agenda) nebo Rozšířený seznam působností OVM (OrganVerejneMoci, Agenda, AgendovaRole), status provedení služby WSDL služby egon/wsdl/iszrrppvypisseznampusobnostiovm.wsdl egon/xsd/iszrrppvypisseznampusobnostiovm.xsd E130 / rppvypispusobnostovm Název služby rppvypispusobnostovm Označení služby E130 Vzniklo ve verzi 6.00 Platnost od Na Vápence 915/

72 Třída služby Dostupnost Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby S1 volně dostupná Synchronní i asynchronní SLA-NA rppvypispusobnostovm Vstupní identifikace, kód OVM, kód Agendy, platnost od Agendy OVM, Agenda, seznam agendových rolí kompletní včetně těch, ke kterým není OVM přihlášeno a počet úředních osob, které budou roli zastávat, status provedení služby egon/wsdl/iszrrppvypispusobnostovm.wsdl egon/xsd/iszrrppvypispusobnostovm.xsd E135 / rppvypisseznamsluzeb Název služby rppvypisseznamsluzeb Označení služby E135 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Třída služby S4 Dostupnost volně dostupná Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby rppvypisseznamsluzeb Poskytnutí informací o službách evidovaných v Katalogu služeb. Na Vápence 915/

73 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby Vstupní identifikace, volitelně klasifikační kód třídy služeb Kód a název služby, verze služby, platnost od, platnost do, status provedení služby egon/wsdl/iszrrppvypisseznamsluzeb.wsdl egon/xsd/iszrrppvypisseznamsluzeb.xsd E136 / rppvypissluzbu Název služby rppvypissluzbu Označení služby E136 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Třída služby S3 Dostupnost volně dostupná Popis služby rppvypissluzbu Poskytnutí informací o službě evidované v Katalogu služeb. Popis vstupních Vstupní identifikace, kód a verze služby Popis výstupní Kompletní popis služby v katalogu služeb, status provedení služby WSDL služby egon/wsdl/iszrrppvypissluzbu.wsdl egon/xsd/iszrrppvypissluzbu.xsd Na Vápence 915/

74 E140 / rppvypisseznamsla Název služby rppvypisseznamsla Označení služby E140 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Třída služby S4 Dostupnost volně dostupná Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby rppvypisseznamsla Poskytnutí seznamu evidovaných SLA. Popis vstupních Vstupní identifikace Popis výstupní Seznam SLA služby, status provedení služby WSDL služby egon/wsdl/iszrrppvypisseznamsla.wsdl egon/xsd/iszrrppvypisseznamsla.xsd E141 / rppvypissla Název služby rppvypissla Označení služby E141 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Na Vápence 915/

75 Třída služby Dostupnost Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby S3 volně dostupná Asynchronní SLA-NA rppvypissla Poskytnutí informací o evidovaném záznamu SLA. Vstupní identifikace, název SLA Seznam SLA služby včetně seznamu Metrik, status provedení služby egon/wsdl/iszrrppvypissla.wsdl egon/xsd/iszrrppvypissla.xsd E147 / rppvypisopravneninaprovedenisluzby Název služby rppvypisopravneninaprovedenisluzby Označení služby E147 Vzniklo ve verzi 7.00 Stav rozhraní předběžná definice Platnost od Třída služby S4 Dostupnost volně dostupná Popis služby rppvypisopravneninaprovedenisluzby Poskytnutí informace o oprávnění OVM na provedení služby (slouží k okamžité kontrole platných přístupových práv OVM ke službě). Na Vápence 915/

76 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby Na základě identifikace OVM, agendy, agendové role a služby poskytuje informace o současném oprávnění ke službě. Vstupní identifikace, kód OVM, kód Agendy, kod agendové činnosti, kód služby, verze služby Seznam oprávnění služby k AIS, seznam atributů dotčených službou a úroveň práce s nimi, status provedení služby egon/wsdl/iszrrppvypisopravneninaprovedenisluzby.wsdl egon/xsd/iszrrppvypisopravneninaprovedenisluzby.xsd E148 / rppvypisopravneni Název služby rppvypisopravneni Označení služby E148 Vzniklo ve verzi 7.00 Stav rozhraní předběžná definice Platnost od Třída služby S4 Dostupnost volně dostupná Popis služby rppvypisopravneni Poskytnutí informací o přiřazení agendových rolí a služeb k agendě včetně povolených přístupů k AIS pro konkrétní agendu nebo agendy vykonávané příslušným OVM. Popis vstupních Vstupní Identifikace, povinně kód OVM nebo kód Agendy žadatele a platnost od Popis výstupní Seznam agend a agendových činností používaných AIS a odpovídajících oprávnění, seznam povolených služeb (kód služby), status provedení služby WSDL služby egon/wsdl/iszrrppvypisopravneni.wsdl egon/xsd/iszrrppvypisopravneni.xsd Na Vápence 915/

77 E157 / rppctieditora Název služby rppctieditora Označení služby E157 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Třída služby S4 Popis služby rppctieditora Služba vydává editora Agendy nebo Působnosti nebo Rozhodnutí. Popis vstupních Identifikace agendy, působnosti nebo rozhodnutí. Popis výstupní Editor referenčního údaje. WSDL služby egon/wsdl/iszrrppctieditora.wsdl egon/xsd/iszrrppctieditora.xsd 2.5 Služby založené na ORG E45 / orgprihlasaifo Název služby orgprihlasaifo Označení služby E45 Vzniklo ve verzi 0.01 Na Vápence 915/

78 Platnost od Třída služby E Režim služby Synchronní Popis služby orgprihlasaifo Služba provede zaevidování AIFO k notifikaci změn v ROB a ORG pro volající AIS. Popis vstupních Kód agendy, kód AIS, AIFO (jedno AIFO nebo seznam AIFO) Popis výstupní status WSDL služby egon/wsdl/iszrorgprihlasaifo.wsdl egon/xsd/iszrorgprihlasaifo.xsd E46 / orgodhlasaifo Název služby orgodhlasaifo Označení služby E46 Vzniklo ve verzi 5.00 Platnost od Třída služby E Na Vápence 915/

79 Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby orgodhlasaifo Služba provede odhlášení AIFO z notifikace změn v ROB a ORG pro volající AIS. Kód agendy, kód AIS, AIFO (jedno AIFO nebo seznam AIFO) status egon/wsdl/iszrorgodhlasaifo.wsdl egon/xsd/iszrorgodhlasaifo.xsd E68 / orgzneplatnizifo Název služby orgzneplatnizifo Označení služby E68 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Třída služby E Popis služby orgzneplatnizifo Služba umožňuje při chybné identifikaci osoby po přidělení ZIFO a AIFOPE (příp. AIFO dalších AIS) tuto osobu zrušit. ORG vyhledá dle zadaného AIFO příslušné ZIFO a toto ZIFO zneplatní včetně všech navázaných AIFO. Služba je určena výhradně pro AIS primárních editorů. Popis vstupních Kód agendy, kód AIS, AIFO Popis výstupní status Na Vápence 915/

80 WSDL služby egon/wsdl/iszrorgzneplatnizifo.wsdl egon/xsd/iszrorgzneplatnizifo.xsd E69 / orgspojzifo Název služby orgspojzifo Označení služby E69 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Třída služby E Popis služby orgspojzifo Služba provádí nahrazení více ZIFO pomocí 1 nového ZIFO pro účely sloučení více identit do jedné. Dle dodaných AIFO a kódu AIS+agenda vyhledá a zneplatní příslušná ZIFO včetně všech náležících AIFO. Vytvoří nové ZIFO, které nahrazuje původní ZIFO a prováže je mezi sebou. Nové AIFO je vygenerováno i pro všechny ostatní agendy. Ostatní AIS se dozví o spojení ZIFO v rámci notifikací pod starým AIFO. Nové AIFO není automaticky k notifikaci přihlášeno. Popis vstupních Kód agendy, kód AIS, seznam AIFO Popis výstupní AIFO, status WSDL služby egon/wsdl/iszrorgspojzifo.wsdl egon/xsd/iszrorgspojzifo.xsd Na Vápence 915/

81 2.5.5 E70 / orgrozdelzifo Název služby orgrozdelzifo Označení služby E70 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Třída služby E Popis služby orgrozdelzifo Služba provádí nahrazení 1 ZIFO pomocí více nových ZIFO pro účely rozdělení osoby na několik osob. Na vstupu dle dodaného AIFO a kódu AIS+agenda vyhledá a zneplatní příslušné ZIFO včetně všech navázaných AIFO. Vytvoří požadovaný počet nových ZIFO, které nahrazují původní ZIFO a prováže je mezi sebou. Nová AIFO jsou vygenerována i pro všechny ostatní agendy. Ostatní AIS se dozví o rozdělení ZIFO v rámci notifikací pod starým AIFO. Nová AIFO nejsou automaticky k notifikaci přihlášena. Popis vstupních Kód agendy, kód AIS, AIFO původní, počet nových identit Popis výstupní seznam AIFO, status WSDL služby egon/wsdl/iszrorgrozdelzifo.wsdl egon/xsd/iszrorgrozdelzifo.xsd E71 / orgzkontrolujaifo Název služby orgzkontrolujaifo Označení služby E71 Vzniklo ve verzi 7.00 Na Vápence 915/

82 Platnost od Třída služby S4 Popis služby orgzkontrolujaifo Služba provádí kontrolu, zda je AIFO aktuální, nebo ne. Popis vstupních Kód agendy, kód AIS, AIFO (jedno AIFO nebo seznam AIFO) Popis výstupní seznam AIFO, status WSDL služby egon/wsdl/iszrorgzkontrolujaifo.wsdl egon/xsd/iszrorgzkontrolujaifo.xsd E72 / orgkompromitujaifo Název služby orgkompromitujaifo Označení služby E72 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Třída služby E Na Vápence 915/

83 Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby orgkompromitujaifo Služba provede nahrazení kompromitovaného AIFO. Kód agendy, kód AIS, AIFO (jedno AIFO nebo seznam AIFO) seznam AIFO, status egon/wsdl/iszrorgkompromitujaifo.wsdl egon/xsd/iszrorgkompromitujaifo.xsd E73 / orgkompromitujais Název služby orgkompromitujais Označení služby E73 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Třída služby E Popis služby orgkompromitujais Služba provede první krok k nahrazení všech AIFO v AIS. Výsledkem je požadavek na ověření žádosti. Popis vstupních Kód agendy, kód AIS Popis výstupní status Na Vápence 915/

84 WSDL služby egon/wsdl/iszrorgkompromitujais.wsdl egon/xsd/iszrorgkompromitujais.xsd E74 / orgpotvrd Název služby orgpotvrd Označení služby E74 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Třída služby E Popis služby orgpotvrd Služba představuje druhý krok při vytváření požadavku na kompromitaci AIS. Služba potvrdí žádost na kompromitaci AIS a vytvoří požadavek v dohledové aplikaci IS ORG. Samotné provedení kompromitace je obsluhovaný proces a je realizováno obsluhou dohledové aplikace IS ORG. Popis vstupních Kód agendy, kód AIS, ID předchozí žádosti (obdržené v procesu orgkompromitujais) Popis výstupní status WSDL služby egon/wsdl/iszrorgpotvrd.wsdl egon/xsd/iszrorgpotvrd.xsd E75 / orgctidavkuaifo Název služby orgctidavkuaifo Označení služby E75 Na Vápence 915/

85 Vzniklo ve verzi 5.00 Platnost od Třída služby S4 Popis služby orgctidavkuaifo Služba poskytne další dávku AIFO - pro účely procesu kompromitace AIS a čtení notifikace AIFO Popis vstupních Popis výstupní seznam (AIFO původní, AIFO, nové), status WSDL služby egon/wsdl/iszrorgctidavkuaifo.wsdl egon/xsd/iszrorgctidavkuaifo.xsd E76 / orgpredchudciaifo Název služby orgpredchudciaifo Označení služby E76 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Třída služby S4 Na Vápence 915/

86 Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby Asynchronní SLA-NA orgpredchudciaifo Služba provede vyhledání všech AIFO, které jsou v ORG zapsána jako předchůdci zadaného AIFO (sloučením, rozdělením, kompromitací). Slouží správci agend pro řešení případů změn identity nebo výpisy z logů. Vydávají se jen ta AIFO, která existují - pokud agenda neměla AIFO pro příslušné ZIFO, AIFO se nevydává Kód agendy, kód AIS, AIFO seznam AIFO a status. egon/wsdl/iszrorgpredchudciaifo.wsdl egon/xsd/iszrorgpredchudciaifo.xsd E77 / orgrodokmenaifo Název služby orgrodokmenaifo Označení služby E77 Vzniklo ve verzi 7.00 Platnost od Třída služby S4 Popis služby orgrodokmenaifo Služba provede k danému (i neplatnému) AIFO vyhledání všech AIFO, které jsou v ORG zapsána jako možní předchůdci a následníci. Slouží správci agend pro řešení případů změn identity. Vydávají se jen ta AIFO, která existují - pokud agenda neměla AIFO pro příslušné ZIFO, AIFO se nevydává. Na Vápence 915/

87 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby Kód agendy, kód AIS, AIFO, datum od, datum do seznam AIFO a seznam dvojic s indexy seznamu AIFO, které definují hrany orientovaného síťového grafu, status. egon/wsdl/iszrorgrodokmenaifo.wsdl egon/xsd/iszrorgrodokmenaifo.xsd E78 / orgctizmenyaifo Název služby orgctizmenyaifo Označení služby E78 Vzniklo ve verzi 5.00 Platnost od Třída služby S4 Popis služby orgctizmenyaifo Služba umožňuje vrátit seznam zneplatněných AIFO (díky kompromitaci, zneplatnění, spojení nebo rozdělení osob nebo změně generování AIFO) od okamžiku posledního požadavku na změny Popis vstupních Kód agendy, kód AIS, příznak celý AIS, datum od, datum do, požadovaný počet záznamů v dávce) Popis výstupní seznam AIFO (původní AIFO, nové AIFO), seznam dvojic s indexy seznamu AIFO, které definují hrany orientovaného síťového grafu, status, číslo dávky, počet dávek ke stažení celkem WSDL služby egon/wsdl/iszrorgctizmenyaifo.wsdl egon/xsd/iszrorgctizmenyaifo.xsd Na Vápence 915/

88 E95 / orgzalozaifope Název služby orgzalozaifope Označení služby E95 Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby E Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby orgzalozaifope Služba zprostředkuje vytvoření nového ZIFO v ORG a odvození AIFO pro agendu primárního editora. Služba vrátí výsledný identifikátor AIFO a status. Popis vstupních Kód agendy, kód AIS Popis výstupní AIFO, status WSDL služby egon/wsdl/iszrorgzalozaifope.wsdl egon/xsd/iszrorgzalozaifope.xsd 2.6 Služby poskytované ISZR E62 / iszrreklamujudajerob Název služby iszrreklamujudajerob Označení služby E62 Vzniklo ve verzi 7.00 Stav rozhraní předběžná definice Na Vápence 915/

89 Platnost od Třída služby E Dostupnost volně dostupná Popis služby iszrreklamujudajerob Služba realizuje zaslání avíza o nesprávném údaji v registru ROB příslušnému editorovi údaje Popis vstupních Kód agendy, která údaj zpochybňuje, kód agendy editora, AIFO, identifikace referenčního údaje, komentář zdůvodňující zpochybnění Popis výstupní status WSDL služby egon/wsdl/iszrreklamujudajerob.wsdl egon/xsd/iszrreklamujudajerob.xsd E63 / iszrreklamujudajeros Název služby iszrreklamujudajeros Označení služby E63 Vzniklo ve verzi 7.00 Stav rozhraní předběžná definice Platnost od Třída služby E Dostupnost volně dostupná Na Vápence 915/

90 Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby iszrreklamujudajeros Služba realizuje zaslání avíza o nesprávném údaji v registru ROS příslušnému editorovi údaje Kód agendy, která údaj zpochybňuje, kód agendy a OVM editora, IČO, identifikace referenčního údaje, komentář zdůvodňující zpochybnění status egon/wsdl/iszrreklamujudajeros.wsdl egon/xsd/iszrreklamujudajeros.xsd E99 / iszrasyncvypisfronty Název služby iszrasyncvypisfronty Označení služby E99 Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby S1 Dostupnost volně dostupná Režim služby Synchronní Popis služby iszrasyncvypisfronty Služba umožňuje získat seznam identifikátorů zpracovaných odpovědí z výstupní fronty. Popis vstupních počáteční datum nebo ID transakce Popis výstupní seznam identifikátorů požadavků ISZR a informace o pokračování výpisu (příznak a nsledující okamžik a ID transakce) Na Vápence 915/

91 WSDL služby egon/wsdl/iszrasyncvypisfronty.wsdl egon/xsd/iszrasyncvypisfronty.xsd E100 / iszrasyncodpovedzfronty Název služby iszrasyncodpovedzfronty Označení služby E100 Vzniklo ve verzi 0.01 Platnost od Třída služby S1 Dostupnost volně dostupná Režim služby Synchronní Popis služby iszrasyncodpovedzfronty Služba umožňuje vyzvednout odpověď z výstupní fronty Popis vstupních ID požadavku ISZR (IszrZadostId) Popis výstupní odpověď z výstupní fronty WSDL služby egon/wsdl/iszrasyncodpovedzfronty.wsdl egon/xsd/iszrasyncodpovedzfronty.xsd E101 / iszrasyncsmazatfrontu Název služby iszrasyncsmazatfrontu Označení služby E101 Vzniklo ve verzi 0.01 Na Vápence 915/

92 Platnost od Třída služby E Dostupnost volně dostupná Režim služby Synchronní Popis služby iszrasyncsmazatfrontu Služba umožňuje smazat odpovědi z fronty Popis vstupních ID požadavků nebo příznak vše Popis výstupní status WSDL služby egon/wsdl/iszrasyncsmazatfrontu.wsdl egon/xsd/iszrasyncsmazatfrontu.xsd 3 Služby založené na AIS E41 / isknctivlastniky Název služby isknctivlastniky Označení služby E41 Vzniklo ve verzi 7.00 Stav rozhraní předběžná definice Platnost od Na Vápence 915/

93 Třída služby Dostupnost Režim služby SLA služby Popis služby Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby S3 ověření dle registrace Asynchronní SLA-NA isknctivlastniky Služba která vrátí seznam vlastníků nemovitosti specifikovaných v parametrech typem a ID prvku Typ prvku, ID prvku status, seznam vlastníků egon/wsdl/iszrisknctivlastniky.wsdl egon/xsd/iszrisknctivlastniky.xsd E53 / isuireklamujprvek Název služby isuireklamujprvek Označení služby E53 Vzniklo ve verzi 7.00 Stav rozhraní předběžná definice Platnost od Třída služby E Dostupnost volně dostupná Popis služby isuireklamujprvek Služba, prostřednictvím které AIS reklamuje v ISUI údaje Na Vápence 915/

94 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby Id prvku, Typ prvku, Verze prvku, Typ reklamace, Text reklamace status, id reklamace egon/wsdl/iszrisuireklamujprvek.wsdl egon/xsd/iszrisuireklamujprvek.xsd E66 / iszrvyhledejobyvatele Název služby iszrvyhledejobyvatele Označení služby E66 Vzniklo ve verzi 7.00 Stav rozhraní předběžná definice Platnost od Třída služby S4 Popis služby iszrvyhledejobyvatele Služba umožňuje vyhledání obyvatele v AIS primárních editorů ROB (AIS EO, ACIS, AIS UFO). Prohledávají se ty agendy, ke kterým má volající agenda přístup. Pokud je vstupem PČO, pak se prohledává pouze AIS EO. Popis vstupních Povinné vstupní údaj jsou buď jméno, příjmení, rodné příjmení a datum narození, nebo rodné číslo, nebo pčo. Nepovnným údajem je adresa trvalého pobytu. Popis výstupní AIFO a kód agendy kde byl občan nalezen WSDL služby egon/wsdl/iszrvyhledejobyvatele.wsdl egon/xsd/iszrvyhledejobyvatele.xsd Na Vápence 915/

95 3.1.4 E156 / iseopravnizpusobilost Název služby iseopravnizpusobilost Označení služby E156 Vzniklo ve verzi 7.00 Stav rozhraní předběžná definice Platnost od Třída služby S4 Popis služby iseopravnizpusobilost Služba vrací informaci o právní způsobilosti vedenou v ISEO Popis vstupních AIFO Popis výstupní ststus, právní způsobilost WSDL služby egon/wsdl/iszriseopravnizpusobilost.wsdl egon/xsd/iszriseopravnizpusobilost.xsd Na Vápence 915/

96 4 Rejstřík dle označení služby Označení služby Název služby Primární zdroj Stav rozhraní E01 robvlozobyvatele ROB finální definice E02 robzmenobyvatele ROB finální definice E03 robctiaifo ROB finální definice E04 robautentizace ROB finální definice E05 robctipodleudaju ROB finální definice E06 robvymazobyvatele ROB finální definice E07 robctizmeny ROB finální definice E08 robctihromadneaifo ROB finální definice E11 robvytvorblokaci ROB finální definice E12 robvypisblokace ROB finální definice E13 robzrusblokaci ROB finální definice E15 robctieditora ROB finální definice E16 rospridelico ROS finální definice E17 rospridelicp ROS finální definice E18 rosvlozosobu ROS finální definice E19 roszmenosobu ROS finální definice E20 rosctiico ROS finální definice E21 rosctiaifo ROS finální definice E22 rosctipodleudaju ROS finální definice E23 roszapisdatovouschranku ROS finální definice E24 rosvymazosobu ROS finální definice E25 rosvlozprovozovnu ROS finální definice E26 roszmenprovozovnu ROS finální definice E27 rosvymazprovozovnu ROS finální definice Na Vápence 915/ Praha

97 E28 rosctizmeny ROS finální definice E29 rosctiseznamico ROS finální definice E31 rosctiseznameditoru ROS finální definice E34a ruianvyhledejprvekadresnimisto RUIAN finální definice E34c ruianvyhledejprvekcastobce RUIAN finální definice E34d ruianvyhledejprvekkatastralniuzemi RUIAN finální definice E34e ruianvyhledejprvekkraj RUIAN finální definice E34f ruianvyhledejprvekmomc RUIAN finální definice E34g ruianvyhledejprvekmop RUIAN finální definice E34h ruianvyhledejprvekobec RUIAN finální definice E34i ruianvyhledejprvekokres RUIAN finální definice E34j ruianvyhledejprvekorp RUIAN finální definice E34k ruianvyhledejprvekparcela RUIAN finální definice E34l ruianvyhledejprvekpou RUIAN finální definice E34m ruianvyhledejprvekregionsoudrznosti RUIAN finální definice E34n ruianvyhledejprvekspravniobvod RUIAN finální definice E34p ruianvyhledejprvekstavebniobjekt RUIAN finální definice E34q ruianvyhledejprvekulice RUIAN finální definice E34r ruianvyhledejprvekvusc RUIAN finální definice E34s ruianvyhledejprvekzsj RUIAN finální definice E35a ruianctiprvekadresnimisto RUIAN finální definice E35c ruianctiprvekcastobce RUIAN finální definice E35d ruianctiprvekkatastralniuzemi RUIAN finální definice E35e ruianctiprvekkraj RUIAN finální definice E35f ruianctiprvekmomc RUIAN finální definice E35g ruianctiprvekmop RUIAN finální definice E35h ruianctiprvekobec RUIAN finální definice E35i ruianctiprvekokres RUIAN finální definice E35j ruianctiprvekorp RUIAN finální definice Na Vápence 915/

98 E35k ruianctiprvekparcela RUIAN finální definice E35l ruianctiprvekpou RUIAN finální definice E35m ruianctiprvekregionsoudrznosti RUIAN finální definice E35n ruianctiprvekspravniobvod RUIAN finální definice E35o ruianctiprvekstat RUIAN finální definice E35p ruianctiprvekstavebniobjekt RUIAN finální definice E35q ruianctiprvekulice RUIAN finální definice E35r ruianctiprvekvusc RUIAN finální definice E35s ruianctiprvekzsj RUIAN finální definice E36 ruianctiadresu RUIAN finální definice E37 ruianvyhledejadresu RUIAN finální definice E38 ruianctiseznamzmen RUIAN finální definice E39 ruiansouboryzmen RUIAN předběžná definice E40 ruiansouborydat RUIAN předběžná definice E41 isknctivlastniky AIS předběžná definice E45 orgprihlasaifo ORG finální definice E46 orgodhlasaifo ORG finální definice E53 isuireklamujprvek AIS předběžná definice E62 iszrreklamujudajerob ISZR předběžná definice E63 iszrreklamujudajeros ISZR předběžná definice E66 iszrvyhledejobyvatele AIS předběžná definice E68 orgzneplatnizifo ORG finální definice E69 orgspojzifo ORG finální definice E70 orgrozdelzifo ORG finální definice E71 orgzkontrolujaifo ORG finální definice E72 orgkompromitujaifo ORG finální definice E73 orgkompromitujais ORG finální definice E74 orgpotvrd ORG finální definice E75 orgctidavkuaifo ORG finální definice Na Vápence 915/

99 E76 orgpredchudciaifo ORG finální definice E77 orgrodokmenaifo ORG finální definice E78 orgctizmenyaifo ORG finální definice E93 roszapispravnistav ROS finální definice E95 orgzalozaifope ORG finální definice E99 iszrasyncvypisfronty ISZR finální definice E100 iszrasyncodpovedzfronty ISZR finální definice E101 iszrasyncsmazatfrontu ISZR finální definice E102 robposkytnutijineosobe ROB finální definice E103 robctizmenyzaloz ROB finální definice E105 rppctizmeny RPP finální definice E106 rppvypisseznamagend RPP finální definice E107 rppvypisagendu RPP finální definice E112 rppvypisrozhodnuti RPP finální definice E113 rppvypisseznamrozhodnuti RPP finální definice E115 rppvlozrozhodnuti RPP finální definice E116 rppzmenrozhodnuti RPP finální definice E117 rppzpochybnirozhodnuti RPP finální definice E118 rppvymazrozhodnuti RPP finální definice E129 rppvypisseznampusobnostiovm RPP finální definice E130 rppvypispusobnostovm RPP finální definice E135 rppvypisseznamsluzeb RPP finální definice E136 rppvypissluzbu RPP finální definice E140 rppvypisseznamsla RPP finální definice E141 rppvypissla RPP finální definice E147 rppvypisopravneninaprovedenisluzby RPP předběžná definice E148 rppvypisopravneni RPP předběžná definice E154 robvypisvyuzitiposkytnuti ROB finální definice E156 iseopravnizpusobilost AIS předběžná definice Na Vápence 915/

100 E157 rppctieditora RPP finální definice Na Vápence 915/

Katalog egon služeb verze: 2.00

Katalog egon služeb verze: 2.00 Katalog egon služeb verze: 2.00 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace 1 1.00

Více

Katalog egon služeb verze: 0.01

Katalog egon služeb verze: 0.01 Katalog egon služeb verze: 0.01 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu OBSAH 1 Úvod... 5 1.1 Členění dokumentu... 5 1.2 Třídy služeb... 5 1.3 SLA služeb... 6 1.3.1 SLA-01...

Více

Katalog egon služeb verze: 7.01 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 7.01 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 7.01 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 7.03 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 7.03 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 7.03 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 7.06 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 7.06 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 7.06 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 7.07 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 7.07 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 7.07 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 8.03 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 8.03 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 8.03 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 8.04 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 8.04 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 8.04 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 8.09 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 8.09 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 8.09 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 8.11 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 8.11 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 8.11 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 9.05 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 9.05 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 9.05 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 9.06 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 9.06 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 9.06 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: Veřejná část

Katalog egon služeb verze: Veřejná část Katalog egon služeb verze: 10.2.3 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: Veřejná část

Katalog egon služeb verze: Veřejná část Katalog egon služeb verze: 10.01 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům Michal Kolařík 18.1.2012 ISZR - Brána k základním registrům Informační systém základních registrů Informační systém základních registrů Registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891 Projekt Informační systém

Více

Popis služeb ROS. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému

Popis služeb ROS. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Popis služeb ROS Součást projektu 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Česká republika - Český statistický úřad Praha 10, Strašnice, Na padesátém 3268/81, PSČ 100 82 IČ: 00025593

Více

Registr živnostenského podnikání zdroj referenčních údajů v ROS. Ing. Miloslav Marčan, MPO Antonín Běhounek, ICZ a.s.

Registr živnostenského podnikání zdroj referenčních údajů v ROS. Ing. Miloslav Marčan, MPO Antonín Běhounek, ICZ a.s. Registr živnostenského podnikání zdroj referenčních údajů v ROS Ing. Miloslav Marčan, MPO Základní východiska Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Nařízení vlády č. 161/2011 Sb. IOP č. 03 Kontinuální

Více

Popis egon služby. E93 - roszapispravnistav. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E93 - roszapispravnistav. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E93 - roszapispravnistav Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 02.00 Správa základních registrů Datum aktualizace: 05.03.2017 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Popis egon služ by. E228 rppvypisovmspuu2. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E228 rppvypisovmspuu2. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E228 rppvypisovmspuu2 Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služ by. E210 - rppvypisseznamovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E210 - rppvypisseznamovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E210 - rppvypisseznamovmspuu Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Popis egon služby. E19 - roszmenosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E19 - roszmenosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E19 - roszmenosobu Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 10 Obsah 1 Účel

Více

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ Registr Osob v provozu od 1. července 2012 (opožděno o 12 měsíců) odhadovaná cena 385,425 milionů konečná cena 371,5 milionů realizátor ADASTRA, s.r.o. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010 http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Více

Popis egon služby. E23 - roszapisdatovouschranku. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E23 - roszapisdatovouschranku. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E23 - roszapisdatovouschranku Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01. 07. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8

Více

Popis egon služby. E17 - rospridelicp. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E17 - rospridelicp. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E17 - rospridelicp Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01.07.2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8 Obsah 1 Účel

Více

Popis egon služby. E19 - roszmenosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E19 - roszmenosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E19 - roszmenosobu Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 12 Obsah 1 Účel

Více

Katalog egon služeb základních registrů

Katalog egon služeb základních registrů Příloha č. 1b zadávací dokumentace Katalog egon služeb základních registrů Katalog egon služeb (KS) je souborem egon služeb poskytovaných Informačním systémem základních registrů 1. KS není uzavřenou množinou

Více

DO ISZR. VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 0.01 ZA ROK 2010. Správa základních registrů Nám. Hrdinů 1634/3 1 www.szrcr.cz 140 21 Praha 4 974 816.

DO ISZR. VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 0.01 ZA ROK 2010. Správa základních registrů Nám. Hrdinů 1634/3 1 www.szrcr.cz 140 21 Praha 4 974 816. SPRÁVA PODMÍNKY ZÁKLADNÍCH PRO PŘIPOJENÍ REGISTRŮ AGENDOVÝCH ORGANIZAČNÍ INFORMAČNÍCH SLOŽKA STÁTU SYSTÉMŮ DO ISZR VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 0.01 ZA ROK 2010 Nám. Hrdinů 1634/3 1 www.szrcr.cz OBSAH 1. Úvod...

Více

Popis egon služby. E103 - robctizmenyzaloz. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E103 - robctizmenyzaloz. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E103 - robctizmenyzaloz Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 26. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8 Obsah

Více

Popis egon služ by. E219 - rppctieditoraovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E219 - rppctieditoraovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E219 - rppctieditoraovmspuu Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služ by. E231 - rppvypisseznamukonunazadost. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E231 - rppvypisseznamukonunazadost. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E231 - rppvypisseznamukonunazadost Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Živnostenský rejstřík v návaznosti na základní registry VS. JUDr. Luděk Holubec Antonín Běhounek

Živnostenský rejstřík v návaznosti na základní registry VS. JUDr. Luděk Holubec Antonín Běhounek Živnostenský rejstřík v návaznosti na základní registry VS Základní východiska Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Nařízení vlády č. 161/2011 Sb. IOP č. 03 Kontinuální výzva pro oblast podpory

Více

Popis egon služby. E159 - aiseoctiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E159 - aiseoctiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E159 - aiseoctiaifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 10 Obsah 1

Více

Popis egon služby. E01 - robvlozobyvatele. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E01 - robvlozobyvatele. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E01 - robvlozobyvatele Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01.07.2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 10 Obsah 1

Více

Popis egon služby E21 - rosctiaifo

Popis egon služby E21 - rosctiaifo Popis egon služby E21 - rosctiaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služ by. E218 - rppctizmenyovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E218 - rppctizmenyovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E218 - rppctizmenyovmspuu Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby. E18 - rosvlozosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E18 - rosvlozosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E18 - rosvlozosobu Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01.07.2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 11 Obsah 1 Účel

Více

Popis egon služby. E160 - aiseoctipodleudaju. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E160 - aiseoctipodleudaju. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E160 - aiseoctipodleudaju Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 10 Obsah

Více

Popis egon služby. E177 - iszrctireklamaci. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E177 - iszrctireklamaci. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E177 - iszrctireklamaci Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby. E15 - robctieditora. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E15 - robctieditora. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E15 - robctieditora Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby E28 - rosctizmeny

Popis egon služby E28 - rosctizmeny Popis egon služby E28 - rosctizmeny Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby E20 - rosctiico

Popis egon služby E20 - rosctiico Popis egon služby E20 - rosctiico Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 9

Více

Popis egon služeb. E29 - rosctiseznamico. Název dokumentu: Popis egon služeb v rámci základních registrů. Datum aktualizace:

Popis egon služeb. E29 - rosctiseznamico. Název dokumentu: Popis egon služeb v rámci základních registrů. Datum aktualizace: Popis egon služby E29 - rosctiseznamico Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 02.02 Autor: Datum aktualizace: 06. 12. 2017 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 15 Obsah

Více

Popis egon služby. E63 - iszrreklamujudajeros. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E63 - iszrreklamujudajeros. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E63 - iszrreklamujudajeros Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 02.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby. E62 - iszrreklamujudajerob. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E62 - iszrreklamujudajerob. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E62 - iszrreklamujudajerob Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby. E164 - iszrprobe. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E164 - iszrprobe. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E164 - iszrprobe Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 2010 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah

Více

DO ISZR. VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 1.0 ZA ROK Správa základních registrů Nám. Hrdinů 1634/ Praha

DO ISZR. VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 1.0 ZA ROK Správa základních registrů Nám. Hrdinů 1634/ Praha SPRÁVA PODMÍNKY ZÁKLADNÍCH PRO PŘIPOJENÍ REGISTRŮ AGENDOVÝCH ORGANIZAČNÍ INFORMAČNÍCH SLOŽKA STÁTU SYSTÉMŮ DO ISZR VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 1.0 ZA ROK 2010 Nám. Hrdinů 1634/3 1 www.szrcr.cz OBSAH 1. Úvod...

Více

Popis egon služby. E99 - iszrasyncvypisfronty. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E99 - iszrasyncvypisfronty. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E99 - iszrasyncvypisfronty Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby E22 - rosctipodleudaju

Popis egon služby E22 - rosctipodleudaju Popis egon služby E22 - rosctipodleudaju Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS Konference ISSS Hradec Králové 2012 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@ 1/X OBSAH PREZENTACE Přínosy ROS Dopady ROS Na OVM Na podnikatelskou

Více

Popis egon služ by. E234 isuivyhledejparcelugp. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E234 isuivyhledejparcelugp. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E234 isuivyhledejparcelugp Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby E34T - ruianvyhledejprvekvolebniokrsek

Popis egon služby E34T - ruianvyhledejprvekvolebniokrsek Popis egon služby E34T - ruianvyhledejprvekvolebniokrsek Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DO ISZR. verze 2.00

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DO ISZR. verze 2.00 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DO ISZR VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 2.00 ZA ROK 2010 Na Vápence 14 1 www.szrcr.cz OBSAH 1. Úvod... 8

Více

Popis egon služby. E129 - rppvypisseznampusobnostiovm. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E129 - rppvypisseznampusobnostiovm. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E129 - rppvypisseznampusobnostiovm Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.02 Datum aktualizace: 20. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

Popis egon služby E171 aiseoctiaifo2

Popis egon služby E171 aiseoctiaifo2 Popis egon služby E171 aiseoctiaifo2 Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby E162 - aiscctiaifo

Popis egon služby E162 - aiscctiaifo Popis egon služby E162 - aiscctiaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služ by. E214 - rppvypisseznamkategoriiovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace:

Popis egon služ by. E214 - rppvypisseznamkategoriiovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Popis egon služ by E214 - rppvypisseznamkategoriiovmspuu Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních

Více

podnikajících fyzických osob (ROS) na startu

podnikajících fyzických osob (ROS) na startu Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 2010 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah

Více

Popis egon služ by. E227 - iszrvypisopravnenipolozky. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E227 - iszrvypisopravnenipolozky. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E227 - iszrvypisopravnenipolozky Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Popis egon služby E175 - iszrulozmapaaifo

Popis egon služby E175 - iszrulozmapaaifo Popis egon služby E175 - iszrulozmapaaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Project:Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu

Project:Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu Project:Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu Den publikace: 21 Lis 2016 Verze 1.0 Popis Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu (Propojený datový fond, Úplné elektronické podání,

Více

Popis egon služby. E76 - orgpredchudciaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E76 - orgpredchudciaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E76 - orgpredchudciaifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 14. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8 Obsah

Více

Popis egon služby. E162 - aiscctiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E162 - aiscctiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E162 - aiscctiaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

SPRÁVNÝ POSTUP PRÁCE S NOTIFIKACEMI A UDRŽOVÁNÍ DATOVÉHO KMENE NAVÁZANÉHO NA ROB

SPRÁVNÝ POSTUP PRÁCE S NOTIFIKACEMI A UDRŽOVÁNÍ DATOVÉHO KMENE NAVÁZANÉHO NA ROB SPRÁVNÝ POSTUP PRÁCE S NOTIFIKACEMI A UDRŽOVÁNÍ DATOVÉHO KMENE NAVÁZANÉHO NA ROB Název dokumentu: Správný postup práce s notifikacemi a udržování datového kmene navázaného na ROB Verze: 01 Autor: Kolektiv

Více

Popis egon služby. E184 - ruianctiseznamadres. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E184 - ruianctiseznamadres. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E184 - ruianctiseznamadres Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

egov se z vizí pomalu stává realitou

egov se z vizí pomalu stává realitou Pavel Sekanina 16. 9. 2010 Ostrava egov se z vizí pomalu stává realitou nahlédnutí pod pokličku informačního systému základních registrů Motto My nesmíme ani naznačovat Jára Cimrman 2 Obsah Stavební kameny

Více

MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Název dokumentu: Manuál pro kontrolu nastavení oprávnění přístupů k údajům základních registrů Verze: 01 Autor: Kolektiv autorů

Více

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Jiří Dohnal, ICZ a.s. ISSS 2012 1 ROB - EDITOŘI Primární: evidence obyvatel (IS EO), cizinecký informační systém (CIS) UFO v rámci CIS? Potřeba pro:

Více

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné referenční údaje o definovaných

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více

Dopady zavedení registru práv a

Dopady zavedení registru práv a Dopady zavedení registru práv a povinností na orgány veřejné moci Obsah Úvod Datové okruhy RPP Nástroje pro editaci údajů v RPP Přístup do RPP z AIS Postup naplnění RPP daty Závěr Legislativní podmínky

Více

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu...3 2

Více

Aktuální stav implementace IS ROS

Aktuální stav implementace IS ROS Aktuální stav implementace IS ROS ISSS Hradec Králové 2011 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah prezentace Přínosy registru osob Legislativní podmínky Komunikace s

Více

Popis egon služby. E148 - rppvypisopravneni. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E148 - rppvypisopravneni. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E148 - rppvypisopravneni Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.02 Datum aktualizace: 20. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 20 Obsah

Více

Popis egon služby. E77 - orgrodokmenaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E77 - orgrodokmenaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E77 - orgrodokmenaifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 14. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 9 Obsah 1

Více

Popis egon služby. E75 - orgctidavkuaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E75 - orgctidavkuaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E75 - orgctidavkuaifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 14. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 9 Obsah 1

Více

Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry

Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry Jiří Dohnal Hradec Králové 12.4.2010 DOKUMENT DŮVĚRNOST www.i.cz 1 Osnova prezentace Vymezení pojmu Analýza problému a dat Změna

Více

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI Aktuální stav implementace ROS k 20. 3. 2012 Konference ISSS Hradec Králové 2012 Ing. Stanislav Palas, Český statistický

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Popis egon služby E45 - orgprihlasaifo

Popis egon služby E45 - orgprihlasaifo Popis egon služby E45 - orgprihlasaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby. E70 - orgrozdelzifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E70 - orgrozdelzifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E70 - orgrozdelzifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 25. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 9 Obsah 1 Účel

Více

Popis egon služby. E41 - isknctivlastniky. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E41 - isknctivlastniky. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E41 - isknctivlastniky Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 7 Obsah

Více

Popis egon služby E34e - ruianvyhledejprvekkraj

Popis egon služby E34e - ruianvyhledejprvekkraj Popis egon služby E34e - ruianvyhledejprvekkraj Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Popis egon služby E38 - ruianctiseznamzmen

Popis egon služby E38 - ruianctiseznamzmen Popis egon služby E38 - ruianctiseznamzmen Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby E34p - ruianvyhledejprvekstavebniobjekt

Popis egon služby E34p - ruianvyhledejprvekstavebniobjekt Popis egon služby E34p - ruianvyhledejprvekstavebniobjekt Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních

Více

Popis egon služby. E158 - aiseoztotozneni. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E158 - aiseoztotozneni. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E158 - aiseoztotozneni Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Základní registr osob ROS

Základní registr osob ROS Základní registr osob ROS Ing. Stanislav Palas Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Vychází z návrhu zákona o základních registrech Základní principy pro ROS je jedním ze 4 základních registrů

Více

Základní registry ve veřejné správě

Základní registry ve veřejné správě Základní registry ve veřejné správě Obsah kurzu Úvod Informační systém základních registrů (ISZR) Přínosy ZR Bezpečnost ISZR Agendové informační systémy (AIS) Postup implementace základních registrů Registr

Více

Popis egon služby. E02 - robzmenobyvatele. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E02 - robzmenobyvatele. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E02 - robzmenobyvatele Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01.07.2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 11 Obsah 1

Více

Spuštění základních registrů. ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Spuštění základních registrů. ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Spuštění základních registrů ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Agenda Jak se to dělá a bude dělat Současný stav Vládní nařízení Registrace agend Připojení AIS Inicialní definice

Více

Popis egon služby E101 - iszrasyncsmazatfrontu

Popis egon služby E101 - iszrasyncsmazatfrontu Popis egon služby E101 - iszrasyncsmazatfrontu Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Datové soubory Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.1 2013 MVČR Obsah Datové soubory s údaji držitelů datových schránek 1 Úvod...3 1.1

Více

Popis zapojení SZR do procesu výpisů ze ZR a reklamací údajů v ZR

Popis zapojení SZR do procesu výpisů ze ZR a reklamací údajů v ZR Popis zapojení SZR do procesu výpisů ze ZR a reklamací údajů v ZR Název dokumentu: Popis zapojení SZR do procesu výpisů ze ZR a reklamací údajů v ZR Verze: 3.00 Autor: Správa základních registrů Datum

Více

Popis egon služby E78 - orgctizmenyaifo

Popis egon služby E78 - orgctizmenyaifo Popis egon služby E78 - orgctizmenyaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

egon Service Bus RNDr. Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta

egon Service Bus RNDr. Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta egon Service Bus RNDr. Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta Propojený datový fond základní pravidla ZR spravují a publikují referenční údaje ISZR publikuje nereferenční údaje od editorů Další nereferenční

Více

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Pořadové číslo dodatečných informací: 14. ČÁST 1: Přesné znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Otázka

Více

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI. Výroční konference Mikulov, 4. září 2012

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI. Výroční konference Mikulov, 4. září 2012 ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI Přínosy, dopady a aktuální stav implementace ROS Výroční konference Mikulov, 4. září 2012 František Konečný ČESKÝ STATISTICKÝ

Více