Katalog egon služeb verze: 2.00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog egon služeb verze: 2.00"

Transkript

1 Katalog egon služeb verze: 2.00 Historie verzí Verze Datum Popis egon služby prototypu egon služby prototypu II egon služby prototypu II - aktualizace egon služby prototypu II - fixace rozhraní egon služby prototypu II - fixace rozhraní

2 OBSAH 1 Úvod Členění dokumentu Třídy služeb SLA služeb SLA SLA-NA Parametry ISZR Popis služby Struktura zprávy na egon rozhraní Adresa a URL pro volání služby Provozní prostředí Testovací prostředí Služby ZR Služby založené na ROB E03 / robctiaifo E04 / robautentizace E08 / robctihromadneaifo Nám. Hrdinů 1634/3 2

3 2.2 Služby založené na ROS E16 / rospridelico E17 / rospridelicp E18 / rosvlozosobu E19 / roszmenosobu E20 / rosctiico E24 / rosvymazosobu E25 / rosvlozprovozovnu E26 / roszmenprovozovnu E27 / rosvymazprovozovnu E93 / roszapispravnistav Služby založené na RUIAN E32 / ruianzmenprvekiskn E33 / ruianzmenprvekisui E35a / ruianctiprvekadresnimisto E35c / ruianctiprvekcastobce E35d / ruianctiprvekkatastralniuzemi E35e / ruianctiprvekkraj E35f / ruianctiprvekmomc E35g / ruianctiprvekmop Nám. Hrdinů 1634/3 3

4 2.3.9 E35h / ruianctiprvekobec E35i / ruianctiprvekokres E35j / ruianctiprvekorp E35k / ruianctiprvekparcela E35l / ruianctiprvekpou E35m / ruianctiprvekregionsoudrznosti E35n / ruianctiprvekspravniobvod E35o / ruianctiprvekstat E35p / ruianctiprvekstavebniobjekt E35q / ruianctiprvekulice E35r / ruianctiprvekvusc E35s / ruianctiprvekzsj E36 / ruianctiadresu E37 / ruianvyhledejadresu Služby založené na RPP Služby založené na ORG E45 / orgprihlasaifo E95 / orgzalozaifope Služby založené na ISZR E99 / iszrasyncvypisfronty Nám. Hrdinů 1634/3 4

5 2.6.2 E100 / iszrasyncodpovedzfronty E101 / iszrasyncsmazatfrontu Služby založené na AIS Rejstřík dle označení služby Nám. Hrdinů 1634/3 5

6 1 Úvod Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům agendových informačních systémů základní a ucelený aktuální přehled služeb, které jsou poskytovány na egon rozhraní Informačního systému základních registrů. Tento přehled není konečný, bude průběžně rozšiřován dle stavu a nově identifikovaných budoucích potřeb. Informace pro implementátory jsou obsaženy v těchto dokumentech: - Podmínky pro připojení agendových informačních systémů do ISZR - Katalog egon služeb (tento dokument) - Procesní postupy pro připojení AIS Tento dokument obsahuje aktuální seznam poskytovaných egon služeb a informace pro jejich použití. Dokument popisuje jednotlivé služby na business úrovni. Konkrétní implementace služby je dána její definicí pomocí sady WSDL a XSD souborů. Konkrétní popisy komponent systému základních registrů jsou uvedeny na portálu Správy základních registrů, který se problematice základních registrů systematicky věnuje. Konkrétní dotazy ohledně informačního systému základních registrů lze také odesílat na ovou adresu. 1.1 Členění dokumentu Dokument popisuje služby vystavované na egon rozhraní a to v členění podle primárního zdroje informací. Primární zdroj je zdroj, ze kterého jsou čerpána primární data, ke kterým jsou případně doplňovány údaje na základě referenčních vazeb. 1.2 Třídy služeb Jednotlivé webové služby jsou rozděleny do tříd. Třída služeb je definována tak, že každá třída musí být zpracována naprosto odděleně bez možnosti ovlivnění služeb v jiné třídě. Třídy služeb jsou následující: - E editační služby realizující zápis, změnu či výmaz. Nám. Hrdinů 1634/3 6

7 - S1 služby poskytující pouze individuální referenční údaje na základě jednoznačného identifikátoru (AIFO, IČO, adresní bod) či logické odpovědi. - S2 služby poskytující hromadné referenční údaje či hromadné logické odpovědi. - S3 služby poskytující výběrové informace nebo vyhledání prvku dle souboru atributů. - S4 služby poskytující informační nebo provozní údaje. 1.3 SLA služeb U každé služby je definováno její SLA. SLA je definováno pomocí kódu SLA, který je specifikován v této kapitole SLA-01 SLA-01 je definováno u služeb s maximální požadovanou dostupností a minimální dobou odezvy. Dostupnost služby 99,9% Maximální doba odezvy 2000ms pro 90% volání služby Typ služby Synchronní Maximální doba pro obnovu služby 4 hodiny SLA-NA SLA-N je určen pro služby poskytované bez omezení parametry SLA. Toto SLA může být použito například pro vybrané služby v testovacím prostředí. Dostupnost služby Maximální doba odezvy Typ služby Maximální doba pro obnovu služby Není definována Není definována Synchronní i asynchronní Není definována 1.4 Parametry ISZR V této kapitole jsou uvedeny aktuálně platné parametry ISZR. Parametr Hodnota Popis Asynchronní odpověď 3 krát Maximální počet pokusů o aktivní doručení odpovědi na asynchronní egon službu volajícímu AIS. Nám. Hrdinů 1634/3 7

8 aktivní počet opakování Asynchronní odpověď aktivní doba pro opakování Doba setrvání výsledku ve výstupní frontě Doba udržování požadavku systému za účelem serializace Práh pro blokování AIS při detekci problémového stavu 20 minut Minimální doba, po které provádí ISZR opakovaný pokus o doručení odpovědi na asynchronní službu v aktivním režimu. 24 hodin Zaručená doba, po které je ve výstupní frontě k dispozici výsledek volání asynchronní egon služby. Doba je definována od okamžiku zařazení výsledku do této fronty. 24 hodin Minimální doba, po kterou jsou v systému udržovány identifikátory zpracovaných požadavků, aby bylo možné provést serializaci na tyto požadavky. Aktuálně není definováno Pokud ISZR detekuje chybné volání a intenzita těchto volání překročí definovaný práh, bude příslušný AIS zakázán na síťové úrovni. 1.5 Popis služby Jednotlivé služby mají ve svém popisu uvedeny následující informace: Název služby Označení služby Vzniklo ve verzi Stav rozhraní Platnost od Třída služby Režim služby SLA služby Popis služby Chování a textový název služby. Odpovídá atributu soapaction v XML zprávy přidělené kódové označení služby. Je použito pro konstrukci URL při volání služby. ve které verzi dokumentu byla služba zařazena do katalogu služeb finální definice (současný stav služby (XSD) na rozhraní bude nadále podporován) předběžná definice (stav služby (XSD) na rozhraní se může v následujících verzích ještě měnit) od kdy je služba vystavena na egon rozhraní do kdy je služba vystavena na egon rozhraní jakou službou byla služba nahrazena do jaké třídy je služba zařazena zda je služba synchronní nebo asynchronní, v případě asynchronní služby režim pasivní nebo aktivní kód SLA služby popis funkčnosti služby interní chování služby z pohledu služby Nám. Hrdinů 1634/3 8

9 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby XSD služby neformální popis požadovaných vstupních neformální popis návratové umístění WSDL souboru služby v balíčku definice rozhraní umístění primárního XSD souboru služby v balíčku definice rozhraní, který popisuje primární typ odkazovaný z WSDL Struktura zprávy na egon rozhraní U každé poskytované egon webové služby je zpráva rozdělena do dvou částí, systémové a aplikační. Systémová část je u všech egon služeb stejná. Aplikační část je specifická pro jednotlivé volané služby. Společná systémová část je popsána v dokumentu metodických pokynů. 1.6 Adresa a URL pro volání služby Provozní prostředí Všechny služby jsou přístupny v CMS po zřízení patřičné služby TS-07 Propojení s jiným subjektem KIVS. Informace k propojení můžete získat na ové adrese techinfo@szrcr.cz. URL pro volání služby se skládá pro všechny služby stejně: <protokol a doména>/ <rozlišení>/ <označení služby> [? <sync> <async>] Prvek Popis Příklad <protokol a doména> Protokol a doména egon rozhraní egon webových služeb <rozlišení> Část URL použitá pro rozlišení S1 <označení služby> Označení služby dle katalogu služeb E16 <sync> AIS preferuje odpověď v synchronním režimu sync <async> AIS preferuje odpověď v asynchronním režimu async Všechny části URL adresy jsou case-insensitive. Nám. Hrdinů 1634/3 9

10 1.6.2 Testovací prostředí Testovací prostředí je rovněž přístupno v CMS po zřízení služby TS-07. Konstrukce URL je totožná jako na provozním prostředí. 2 Služby ZR 2.1 Služby založené na ROB E03 / robctiaifo Název služby robctiaifo Označení služby E03 Vzniklo ve verzi 0.02 Stav rozhraní finální definice Třída služby S1 Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby robctiaifo Chování a Služba zprostředkuje čtení referenčních údajů z registru ROB. Obsah výstupu je definován vstupním seznamem RU, pokud není zadán, pak všemi RU, na které jsou aplikována omezení dle RPP. Služba skládá údaje ze základních registrů ROB a RUIAN. RUAIN při detekci zrušené adresy vrací informaci o tom, že byla zrušena Popis vstupních AIFO a požadované RU Popis výstupní AIFO, referenční údaje v definované struktuře a status Nám. Hrdinů 1634/3 10

11 WSDL služby XSD služby egon/wsdl/iszrrobctiaifo.wsdl egon/xsd/iszrrobctiaifo.xsd E04 / robautentizace Název služby robautentizace Označení služby E04 Třída služby S1 Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby robautentizace Chování a Služba zprostředkuje zjištění identity fyzické osoby prostřednictvím elektronického identifikačního dokladu. V případě, že číslo elektronického dokladu a případně BOK jsou ověřeny, vrací služba AIFO, v opačném případě je vydán chybový status. Popis vstupních číslo a druh elektronického dokladu a případně BOK (v šifrovaném tvaru) Popis výstupní AIFO a status WSDL služby egon/wsdl/iszrrobautentizace.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrrobautentizace.xsd E08 / robctihromadneaifo Název služby robctihromadneaifo Označení služby E08 Vzniklo ve verzi 2.00 Stav rozhraní finální definice Nám. Hrdinů 1634/3 11

12 Platnost od Třída služby S4 Režim služby nedefinován Popis služby robctihromadneaifo Chování a Služba vydává požadované údaje osob z ROB ve formě opakované struktury požadovaných dat podle předaného seznamu AIFO. Služba skládá údaje ze základních registrů ROB a RUIAN. Popis vstupních seznam AIFO a požadované RU Popis výstupní AIFO a další referenční údaje v definovaných strukturách a status WSDL služby egon/wsdl/iszrrobctihromadneaifo.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrrobctihromadneaifo.xsd 2.2 Služby založené na ROS E16 / rospridelico Název služby rospridelico Označení služby E16 Vzniklo ve verzi 0.02 Stav rozhraní finální definice Třída služby E i synchronní Nám. Hrdinů 1634/3 12

13 Popis služby Chování a Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby XSD služby rospridelico Služba realizuje přidělení IČO na základě předepsaných identifikačních údajů. Služba vrací IČO nově přidělené nebo nalezené v registru a status. Kontroly ROS: Pokud se v registru nenalezne osoba se shodnými referenčními údaji, vrací služba nově přidělené IČO. V případě shody referenčních údajů se záznamy v ROS IČO nebude přiděleno. Pokud agenda žádala o přidělení IČO pro fyzickou osobu identifikovanou pouze jménem a příjmením, nedostane přiděleno IČO pro osobu se stejným jménem a příjmením, pokud předchozí osoba není zapsána do ROS. Služba vrací IČO nově přidělené nebo nalezené v registru a status. Informace o tom kdy, pro kterou osobu a pro jakou agendu bylo IČO přiděleno bude v registru evidována. Tato informace bude mimo jiné využita i pro kontrolu při zápisu nové osoby do registru. údaje dle 26 odst. 5: pro PO obchodní firma, pro FO jméno a příjmení a adresa (identifikátor RUIAN nebo adresa textem), nebo AIFO IČO a status, případně více IČO (pokud stejnému názvu odpovídá více IČO) egon/wsdl/iszrrospridelico.wsdl egon/xsd/iszrrospridelico.xsd E17 / rospridelicp Název služby rospridelicp Označení služby E17 Stav rozhraní finální definice Třída služby E i synchronní Popis služby rospridelicp Chování a Služba zprostředkuje přidělení IČP na základě předepsaných identifikačních údajů. Informace o tom kdy, pro kterou osobu a pro jakou agendu bylo IČP přiděleno bude v ROS evidována. Pokud bylo IČP přiděleno provozovně osoby identifikované pomocí IČO, Nám. Hrdinů 1634/3 13

14 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby XSD služby bude se při zápisu provozovny do ROS kontrolovat, zda je provozovna zapisována stejné osobě. údaje dle 26 odst. 6: IČO, nebo pokud není přiděleno pro PO obchodní firma, pro FO jméno a příjmení nebo AIFO a datum zahájení provozování činnosti v provozovně a adresa místa provozovny ve formě kódu adresního místa (nebo textem psané adresy, pokud kód adresy neexistuje) IČP a status egon/wsdl/iszrrospridelicp.wsdl egon/xsd/iszrrospridelicp.xsd E18 / rosvlozosobu Název služby rosvlozosobu Označení služby E18 Vzniklo ve verzi 2.00 Stav rozhraní finální definice Platnost od Třída služby E Popis služby rosvlozosobu Chování a Služba zakládá nový záznam osoby v registru. Vstupní údaje musí obsahovat validní referenční údaje (IČO se správnou kontrolní číslicí, referenční údaje musí odpovídat údajům, pro něž bylo IČO vydáno). Záznam není založen, pokud je IČO duplicitní a pokud jde o zápis fyzické osoby ani pokud je AIFO duplicitní. ROS kontroluje, zda AIS má oprávnění založit osobu s udanou právní formou. Pokud IČO nebylo vydáno pro zaslané referenční údaje, vrací služba chybový status s očekávanými údaji. Pokud je IČO nebo AIFO Popis vstupních duplicitní, vrátí služba chybový status. IČO a referenční údaje osoby. Povinné údaje jsou datum vzniku nebo zápisu do evidence, právní forma, a adresa sídla nebo místa podnikání. Pro fyzickou osobu jsou povinné dále AIFO (je-li možné je určit), a pokud není známo AIFO je povinnými údaji dále jméno (jména) a příjmení a adresa místa pobytu. Jedná-li se o fyzickou osobu, obchodní firma je naplněna jménem a příjmením. Pro Nám. Hrdinů 1634/3 14

15 Popis výstupní WSDL služby XSD služby právnické osoby je povinným parametrem také obchodní jméno a vstupní údaje mohou obsahovat i identifikaci satutárních zástupců. identifikátor změny, časový okamžik změny a status, případně detailní popis chyby egon/wsdl/iszrrosvlozosobu.wsdl egon/xsd/iszrrosvlozosobu.xsd E19 / roszmenosobu Název služby roszmenosobu Označení služby E19 Vzniklo ve verzi 2.00 Stav rozhraní finální definice Platnost od Třída služby E Popis služby roszmenosobu Chování a Služba provádí změnu referenčních údajů osoby. Vstupní údaje obsahují pouze měněné referenčních údajů. Tato služba provádí i vytváření a rušení údajů souvisejících struktur osoby (statutárních zástupců ). V případě, že osoba se zadaným IČO neexistuje, nebo neexistuje související struktura se kterou má služba pracovat, vrátí chybový status. Popis vstupních IČO, identifikátor poslední změny a měněné referenční údaje osoby. Je možné měnit libovolné údaje osoby. (AIFO je možné měnit také, pokud došlo v ROB ke změně identity fyzické osoby) Popis výstupní identifikátor změny, časový okamžik změny a status, případně detailní popis chyby WSDL služby egon/wsdl/iszrroszmenosobu.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrroszmenosobu.xsd Nám. Hrdinů 1634/3 15

16 2.2.5 E20 / rosctiico Název služby rosctiico Označení služby E20 Vzniklo ve verzi 0.02 Stav rozhraní finální definice Třída služby S1 Režim služby Synchronní Popis služby rosctiico Chování a Služba na základě identifikace osoby pomocí IČO vrací požadované referenční údaje. Služba skládá údaje ze základních registrů ROS, ROB a RUIAN. Popis vstupních IČO Popis výstupní kompletní referenční údaje a status WSDL služby egon/wsdl/iszrrosctiico.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrrosctiico.xsd E24 / rosvymazosobu Název služby rosvymazosobu Označení služby E24 Vzniklo ve verzi 2.00 Stav rozhraní finální definice Platnost od Nám. Hrdinů 1634/3 16

17 Třída služby Režim služby SLA služby Popis služby Chování a Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby XSD služby E Asynchronní SLA-NA rosvymazosobu Služba provede definovaným způsobem výmaz záznamu osoby s uvedeným IČO a vrátí status o úspěšném výmazu. Slouží pro korekci chybného zápisu do registru. V případě, že osoba se zadaným IČO neexistuje, vrátí chybový status. IČO, identifikátor poslední změny identifikátor změny, časový okamžik změny a status egon/wsdl/iszrrosvymazosobu.wsdl egon/xsd/iszrrosvymazosobu.xsd E25 / rosvlozprovozovnu Název služby rosvlozprovozovnu Označení služby E25 Stav rozhraní finální definice Třída služby E Popis služby rosvlozprovozovnu Chování a Služba provádí zápis provozovny. Umožňuje zápis více provozoven téže osoby najednou. Popis vstupních IČO, identifikátor poslední změny a opakovaná struktura IČP, datum zahájení provozování činnosti v provozovně a adresa místa provozovny ve formě kódu adresního místa nebo textového popisu umístění provozovny v případě kdy adresní bod neexistuje. Nám. Hrdinů 1634/3 17

18 Popis výstupní WSDL služby XSD služby identifikátor změny, časový okamžik změny a status egon/wsdl/iszrrosvlozprovozovnu.wsdl egon/xsd/iszrrosvlozprovozovnu.xsd E26 / roszmenprovozovnu Název služby roszmenprovozovnu Označení služby E26 Stav rozhraní finální definice Třída služby E Popis služby roszmenprovozovnu Chování a Služba provádí změnu údajů provozovny. Umožňuje změnu údajů jedné nebo více provozoven téže osoby. Typicky se mění "datum do" při zrušení provozovny, "datum od" a prázdné "datum do" při znovuotevření. V případě chybně zapsané adresy provozovny služba připouští i opravu adresy provozovny. Nelze měnit příslušnost provozovny k IČO, to se uvádí jen pro kontrolu. ROS ověří IČO Popis vstupních IČO, identifikátor poslední změny, opakovaná struktura IČP a měněné údaje Popis výstupní identifikátor změny, časový okamžik změny a status WSDL služby egon/wsdl/iszrroszmenprovozovnu.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrroszmenprovozovnu.xsd E27 / rosvymazprovozovnu Název služby rosvymazprovozovnu Nám. Hrdinů 1634/3 18

19 Označení služby E27 Vzniklo ve verzi 2.00 Stav rozhraní finální definice Platnost od Třída služby E Popis služby rosvymazprovozovnu Chování a Služba provádí výmaz provozovny. Slouží pro korekci chybného zápisu do registru. Popis vstupních IČO, identifikátor poslední změny a IČP Popis výstupní identifikátor změny, časový okamžik změny a status WSDL služby egon/wsdl/iszrrosvymazprovozovnu.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrrosvymazprovozovnu.xsd E93 / roszapispravnistav Název služby roszapispravnistav Označení služby E93 Vzniklo ve verzi 2.00 Stav rozhraní finální definice Platnost od Třída služby E Nám. Hrdinů 1634/3 19

20 SLA služby Popis služby Chování a Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby XSD služby SLA-NA roszapispravnistav Služba provádí zápis informace o právním stavu nebo zániku právního stavu do ROS. IČO, identifikátor poslední změny a právní stav ( dle číselníku) identifikátor změny, časový okamžik změny a status egon/wsdl/iszrroszapispravnistav.wsdl egon/xsd/iszrroszapispravnistav.xsd 2.3 Služby založené na RUIAN E32 / ruianzmenprvekiskn Název služby ruianzmenprvekiskn Označení služby E32 Vzniklo ve verzi 0.02 Třída služby E Režim služby nedefinován Popis služby ruianzmenprvekiskn Chování a Služba pro uložení změn ISKN do RUIAN - v RUIAN jsou opraveny existující záznamy prvků, zapsány nové či označeny jako zrušené. Popis vstupních ID prvků, typy prvků, verze prvků, seznam atributů a jejich Nám. Hrdinů 1634/3 20

21 Popis výstupní WSDL služby XSD služby status egon/wsdl/iszrruianzmenprvekiskn.wsdl egon/xsd/iszrruianzmenprvekiskn.xsd E33 / ruianzmenprvekisui Název služby ruianzmenprvekisui Označení služby E33 Třída služby E Popis služby ruianzmenprvekisui Chování a Služba pro uložení změn ISUI do RUIAN - v RUIAN jsou opraveny existující záznamy prvků, zapsány nové či označeny jako zrušené. Popis vstupních ID prvků, typy prvků, verze prvků, seznam atributů a jejich Popis výstupní status WSDL služby egon/wsdl/iszrruianzmenprvekisui.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrruianzmenprvekisui.xsd E35a / ruianctiprvekadresnimisto Název služby ruianctiprvekadresnimisto Označení služby E35a Nám. Hrdinů 1634/3 21

22 Třída služby S2 Popis služby ruianctiprvekadresnimisto Chování a Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekadresnimisto.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrruianctiprvekadresnimisto.xsd E35c / ruianctiprvekcastobce Název služby ruianctiprvekcastobce Označení služby E35c Třída služby S2 Nám. Hrdinů 1634/3 22

23 Popis služby Chování a Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby XSD služby ruianctiprvekcastobce Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. ID prvku status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekcastobce.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekcastobce.xsd E35d / ruianctiprvekkatastralniuzemi Název služby ruianctiprvekkatastralniuzemi Označení služby E35d Třída služby S2 Popis služby ruianctiprvekkatastralniuzemi Chování a Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekkatastralniuzemi.wsdl Nám. Hrdinů 1634/3 23

24 XSD služby egon/xsd/iszrruianctiprvekkatastralniuzemi.xsd E35e / ruianctiprvekkraj Název služby ruianctiprvekkraj Označení služby E35e Třída služby S2 Popis služby ruianctiprvekkraj Chování a Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekkraj.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrruianctiprvekkraj.xsd E35f / ruianctiprvekmomc Název služby ruianctiprvekmomc Označení služby E35f Nám. Hrdinů 1634/3 24

25 Třída služby Režim služby SLA služby Popis služby Chování a Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby XSD služby S2 Asynchronní SLA-NA ruianctiprvekmomc Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. ID prvku status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekmomc.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekmomc.xsd E35g / ruianctiprvekmop Název služby ruianctiprvekmop Označení služby E35g Třída služby S2 Popis služby ruianctiprvekmop Chování a Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Nám. Hrdinů 1634/3 25

26 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby XSD služby ID prvku status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekmop.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekmop.xsd E35h / ruianctiprvekobec Název služby ruianctiprvekobec Označení služby E35h Třída služby S2 Popis služby ruianctiprvekobec Chování a Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekobec.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrruianctiprvekobec.xsd Nám. Hrdinů 1634/3 26

27 E35i / ruianctiprvekokres Název služby ruianctiprvekokres Označení služby E35i Třída služby S2 Popis služby ruianctiprvekokres Chování a Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekokres.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrruianctiprvekokres.xsd E35j / ruianctiprvekorp Název služby ruianctiprvekorp Označení služby E35j Nám. Hrdinů 1634/3 27

28 Třída služby Režim služby SLA služby Popis služby Chování a Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby XSD služby S2 Asynchronní SLA-NA ruianctiprvekorp Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. ID prvku status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekorp.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekorp.xsd E35k / ruianctiprvekparcela Název služby ruianctiprvekparcela Označení služby E35k Třída služby S2 Popis služby ruianctiprvekparcela Chování a Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Nám. Hrdinů 1634/3 28

29 Popis výstupní WSDL služby XSD služby status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekparcela.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekparcela.xsd E35l / ruianctiprvekpou Název služby ruianctiprvekpou Označení služby E35l Třída služby S2 Popis služby ruianctiprvekpou Chování a Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekpou.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrruianctiprvekpou.xsd E35m / ruianctiprvekregionsoudrznosti Název služby ruianctiprvekregionsoudrznosti Označení služby E35m Nám. Hrdinů 1634/3 29

30 Třída služby S2 Popis služby ruianctiprvekregionsoudrznosti Chování a Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekregionsoudrznosti.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrruianctiprvekregionsoudrznosti.xsd E35n / ruianctiprvekspravniobvod Název služby ruianctiprvekspravniobvod Označení služby E35n Třída služby S2 Nám. Hrdinů 1634/3 30

31 Popis služby Chování a Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby XSD služby ruianctiprvekspravniobvod Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. ID prvku status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekspravniobvod.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekspravniobvod.xsd E35o / ruianctiprvekstat Název služby ruianctiprvekstat Označení služby E35o Třída služby S2 Popis služby ruianctiprvekstat Chování a Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekstat.wsdl Nám. Hrdinů 1634/3 31

32 XSD služby egon/xsd/iszrruianctiprvekstat.xsd E35p / ruianctiprvekstavebniobjekt Název služby ruianctiprvekstavebniobjekt Označení služby E35p Třída služby S2 Popis služby ruianctiprvekstavebniobjekt Chování a Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekstavebniobjekt.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrruianctiprvekstavebniobjekt.xsd E35q / ruianctiprvekulice Název služby ruianctiprvekulice Označení služby E35q Nám. Hrdinů 1634/3 32

33 Třída služby Režim služby SLA služby Popis služby Chování a Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby XSD služby S2 Asynchronní SLA-NA ruianctiprvekulice Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. ID prvku status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekulice.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekulice.xsd E35r / ruianctiprvekvusc Název služby ruianctiprvekvusc Označení služby E35r Třída služby S2 Popis služby ruianctiprvekvusc Chování a Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Nám. Hrdinů 1634/3 33

34 Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby XSD služby ID prvku status, seznam atributů a jejich hodnot egon/wsdl/iszrruianctiprvekvusc.wsdl egon/xsd/iszrruianctiprvekvusc.xsd E35s / ruianctiprvekzsj Název služby ruianctiprvekzsj Označení služby E35s Třída služby S2 Popis služby ruianctiprvekzsj Chování a Služba pro získání atributů prvku podle jeho ID. Služba vrací požadovaných atributů daného prvku či nadřazených prvků. Popis vstupních ID prvku Popis výstupní status, seznam atributů a jejich hodnot WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiprvekzsj.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrruianctiprvekzsj.xsd Nám. Hrdinů 1634/3 34

35 E36 / ruianctiadresu Název služby ruianctiadresu Označení služby E36 Stav rozhraní finální definice Třída služby S1 Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby ruianctiadresu Chování a Služba pro získání adresy na základě zadání kódu adresního místa Popis vstupních Kód adresy, typ výstupu Popis výstupní status, strukturovaná adresa, formátovaná adresa WSDL služby egon/wsdl/iszrruianctiadresu.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrruianctiadresu.xsd E37 / ruianvyhledejadresu Název služby ruianvyhledejadresu Označení služby E37 Vzniklo ve verzi 1.00 Stav rozhraní finální definice Nám. Hrdinů 1634/3 35

36 Třída služby Režim služby SLA služby Popis služby Chování a Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby XSD služby S2 nedefinován SLA-NA ruianvyhledejadresu Služba pro vyhledání adresy na základě předaných adresních údajů. Název obce a části obce, název ulice, název a kód pošty, kód typu dom. čísla, číslo domovní, číslo orientační a písmeno status, seznam kódů adresních míst a jejich údajů egon/wsdl/iszrruianvyhledejadresu.wsdl egon/xsd/iszrruianvyhledejadresu.xsd 2.4 Služby založené na RPP V aktuální verzi katalogu nejsou tyto služby definovány. 2.5 Služby založené na ORG E45 / orgprihlasaifo Název služby orgprihlasaifo Označení služby E45 Třída služby S3 Režim služby Synchronní Nám. Hrdinů 1634/3 36

37 Popis služby Chování a Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby XSD služby orgprihlasaifo Služba provede zaevidování AIFO od notifikace změn v ROB pro volající AIS. AIFOzdr, KODzdr status egon/wsdl/iszrorgprihlasaifo.wsdl egon/xsd/iszrorgprihlasaifo.xsd E95 / orgzalozaifope Název služby orgzalozaifope Označení služby E95 Třída služby S1 Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby orgzalozaifope Chování a Služba zprostředkuje vytvoření nového ZIFO v ORG. ORG převede ZIFO na AIFOcil a služba vrátí výsledný identifikátor a status. Popis vstupních KODcil Popis výstupní AIFOcil a status WSDL služby egon/wsdl/iszrorgzalozaifope.wsdl Nám. Hrdinů 1634/3 37

38 XSD služby egon/xsd/iszrorgzalozaifope.xsd 2.6 Služby založené na ISZR E99 / iszrasyncvypisfronty Název služby iszrasyncvypisfronty Označení služby E99 Třída služby S1 Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby iszrasyncvypisfronty Chování a Služba umožňuje získat seznam identifikátorů zpracovaných odpovědí z výstupní fronty Popis vstupních počáteční datum nebo id transakce Popis výstupní seznam identifikátorů požadavků ISZR a informace o pokračování výpisu WSDL služby egon/wsdl/iszrasyncvypisfronty.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrasyncvypisfronty.xsd E100 / iszrasyncodpovedzfronty Název služby iszrasyncodpovedzfronty Označení služby E100 Nám. Hrdinů 1634/3 38

39 Třída služby S1 Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby iszrasyncodpovedzfronty Chování a Služba umožňuje vyzvednout odpověď z výstupní fronty Popis vstupních ID požadavku ISZR Popis výstupní odpověď z výstupní fronty WSDL služby egon/wsdl/iszrasyncodpovedzfronty.wsdl XSD služby egon/xsd/iszrasyncodpovedzfronty.xsd E101 / iszrasyncsmazatfrontu Název služby iszrasyncsmazatfrontu Označení služby E101 Třída služby S1 Režim služby Synchronní i asynchronní Popis služby iszrasyncsmazatfrontu Nám. Hrdinů 1634/3 39

40 Chování a Popis vstupních Popis výstupní WSDL služby XSD služby Služba umožňuje smazat odpovědi z fronty ID požadavků nebo příznak vše status egon/wsdl/iszrasyncsmazatfrontu.wsdl egon/xsd/iszrasyncsmazatfrontu.xsd 3 Služby založené na AIS V aktuální verzi katalogu nejsou definovány žádné egon služby založená na službách AIS. Nám. Hrdinů 1634/3 40

41 4 Rejstřík dle označení služby Označení služby Název služby Primární zdroj Stav rozhraní E03 robctiaifo ROB finální definice E04 robautentizace ROB předběžná definice E08 robctihromadneaifo ROB finální definice E16 rospridelico ROS finální definice E17 rospridelicp ROS finální definice E18 rosvlozosobu ROS finální definice E19 roszmenosobu ROS finální definice E20 rosctiico ROS finální definice E24 rosvymazosobu ROS finální definice E25 rosvlozprovozovnu ROS finální definice E26 roszmenprovozovnu ROS finální definice E27 rosvymazprovozovnu ROS finální definice E32 ruianzmenprvekiskn RUIAN předběžná definice E33 ruianzmenprvekisui RUIAN předběžná definice E35a ruianctiprvekadresnimisto RUIAN předběžná definice E35c ruianctiprvekcastobce RUIAN předběžná definice E35d ruianctiprvekkatastralniuzemi RUIAN předběžná definice E35e ruianctiprvekkraj RUIAN předběžná definice E35f ruianctiprvekmomc RUIAN předběžná definice E35g ruianctiprvekmop RUIAN předběžná definice E35h ruianctiprvekobec RUIAN předběžná definice E35i ruianctiprvekokres RUIAN předběžná definice E35j ruianctiprvekorp RUIAN předběžná definice E35k ruianctiprvekparcela RUIAN předběžná definice E35l ruianctiprvekpou RUIAN předběžná definice E35m ruianctiprvekregionsoudrznosti RUIAN předběžná definice Nám. Hrdinů 1634/3 41

42 E35n ruianctiprvekspravniobvod RUIAN předběžná definice E35o ruianctiprvekstat RUIAN předběžná definice E35p ruianctiprvekstavebniobjekt RUIAN předběžná definice E35q ruianctiprvekulice RUIAN předběžná definice E35r ruianctiprvekvusc RUIAN předběžná definice E35s ruianctiprvekzsj RUIAN předběžná definice E36 ruianctiadresu RUIAN finální definice E37 ruianvyhledejadresu RUIAN finální definice E45 orgprihlasaifo ORG předběžná definice E93 roszapispravnistav ROS finální definice E95 orgzalozaifope ORG předběžná definice E99 iszrasyncvypisfronty ISZR předběžná definice E100 iszrasyncodpovedzfronty ISZR předběžná definice E101 iszrasyncsmazatfrontu ISZR předběžná definice Nám. Hrdinů 1634/3 42

Katalog egon služeb verze: 0.01

Katalog egon služeb verze: 0.01 Katalog egon služeb verze: 0.01 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu OBSAH 1 Úvod... 5 1.1 Členění dokumentu... 5 1.2 Třídy služeb... 5 1.3 SLA služeb... 6 1.3.1 SLA-01...

Více

Katalog egon služeb verze: 7.00 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 7.00 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 7.00 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 7.07 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 7.07 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 7.07 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 7.06 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 7.06 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 7.06 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 7.03 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 7.03 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 7.03 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 7.01 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 7.01 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 7.01 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 8.03 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 8.03 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 8.03 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 8.04 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 8.04 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 8.04 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 8.09 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 8.09 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 8.09 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 8.11 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 8.11 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 8.11 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 9.06 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 9.06 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 9.06 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: 9.05 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 9.05 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 9.05 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: Veřejná část

Katalog egon služeb verze: Veřejná část Katalog egon služeb verze: 10.2.3 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Katalog egon služeb verze: Veřejná část

Katalog egon služeb verze: Veřejná část Katalog egon služeb verze: 10.01 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům Michal Kolařík 18.1.2012 ISZR - Brána k základním registrům Informační systém základních registrů Informační systém základních registrů Registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891 Projekt Informační systém

Více

Registr živnostenského podnikání zdroj referenčních údajů v ROS. Ing. Miloslav Marčan, MPO Antonín Běhounek, ICZ a.s.

Registr živnostenského podnikání zdroj referenčních údajů v ROS. Ing. Miloslav Marčan, MPO Antonín Běhounek, ICZ a.s. Registr živnostenského podnikání zdroj referenčních údajů v ROS Ing. Miloslav Marčan, MPO Základní východiska Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Nařízení vlády č. 161/2011 Sb. IOP č. 03 Kontinuální

Více

Popis služeb ROS. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému

Popis služeb ROS. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Popis služeb ROS Součást projektu 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Česká republika - Český statistický úřad Praha 10, Strašnice, Na padesátém 3268/81, PSČ 100 82 IČ: 00025593

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Popis egon služby. E93 - roszapispravnistav. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E93 - roszapispravnistav. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E93 - roszapispravnistav Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 02.00 Správa základních registrů Datum aktualizace: 05.03.2017 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Popis egon služby. E17 - rospridelicp. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E17 - rospridelicp. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E17 - rospridelicp Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01.07.2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8 Obsah 1 Účel

Více

Popis egon služby. E19 - roszmenosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E19 - roszmenosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E19 - roszmenosobu Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 10 Obsah 1 Účel

Více

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ Registr Osob v provozu od 1. července 2012 (opožděno o 12 měsíců) odhadovaná cena 385,425 milionů konečná cena 371,5 milionů realizátor ADASTRA, s.r.o. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010 http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Více

Popis egon služby. E19 - roszmenosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E19 - roszmenosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E19 - roszmenosobu Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 12 Obsah 1 Účel

Více

Katalog egon služeb základních registrů

Katalog egon služeb základních registrů Příloha č. 1b zadávací dokumentace Katalog egon služeb základních registrů Katalog egon služeb (KS) je souborem egon služeb poskytovaných Informačním systémem základních registrů 1. KS není uzavřenou množinou

Více

Popis egon služ by. E228 rppvypisovmspuu2. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E228 rppvypisovmspuu2. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E228 rppvypisovmspuu2 Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služ by. E210 - rppvypisseznamovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E210 - rppvypisseznamovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E210 - rppvypisseznamovmspuu Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

DO ISZR. VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 0.01 ZA ROK 2010. Správa základních registrů Nám. Hrdinů 1634/3 1 www.szrcr.cz 140 21 Praha 4 974 816.

DO ISZR. VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 0.01 ZA ROK 2010. Správa základních registrů Nám. Hrdinů 1634/3 1 www.szrcr.cz 140 21 Praha 4 974 816. SPRÁVA PODMÍNKY ZÁKLADNÍCH PRO PŘIPOJENÍ REGISTRŮ AGENDOVÝCH ORGANIZAČNÍ INFORMAČNÍCH SLOŽKA STÁTU SYSTÉMŮ DO ISZR VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 0.01 ZA ROK 2010 Nám. Hrdinů 1634/3 1 www.szrcr.cz OBSAH 1. Úvod...

Více

Popis egon služby. E18 - rosvlozosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E18 - rosvlozosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E18 - rosvlozosobu Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01.07.2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 11 Obsah 1 Účel

Více

Popis egon služby. E159 - aiseoctiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E159 - aiseoctiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E159 - aiseoctiaifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 10 Obsah 1

Více

Popis egon služby. E23 - roszapisdatovouschranku. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E23 - roszapisdatovouschranku. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E23 - roszapisdatovouschranku Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01. 07. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8

Více

Popis egon služby E20 - rosctiico

Popis egon služby E20 - rosctiico Popis egon služby E20 - rosctiico Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 9

Více

Popis egon služ by. E231 - rppvypisseznamukonunazadost. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E231 - rppvypisseznamukonunazadost. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E231 - rppvypisseznamukonunazadost Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Popis egon služby. E99 - iszrasyncvypisfronty. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E99 - iszrasyncvypisfronty. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E99 - iszrasyncvypisfronty Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby. E164 - iszrprobe. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E164 - iszrprobe. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E164 - iszrprobe Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby. E103 - robctizmenyzaloz. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E103 - robctizmenyzaloz. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E103 - robctizmenyzaloz Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 26. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8 Obsah

Více

Popis egon služby E21 - rosctiaifo

Popis egon služby E21 - rosctiaifo Popis egon služby E21 - rosctiaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

DO ISZR. VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 1.0 ZA ROK Správa základních registrů Nám. Hrdinů 1634/ Praha

DO ISZR. VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 1.0 ZA ROK Správa základních registrů Nám. Hrdinů 1634/ Praha SPRÁVA PODMÍNKY ZÁKLADNÍCH PRO PŘIPOJENÍ REGISTRŮ AGENDOVÝCH ORGANIZAČNÍ INFORMAČNÍCH SLOŽKA STÁTU SYSTÉMŮ DO ISZR VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 1.0 ZA ROK 2010 Nám. Hrdinů 1634/3 1 www.szrcr.cz OBSAH 1. Úvod...

Více

Popis egon služby. E76 - orgpredchudciaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E76 - orgpredchudciaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E76 - orgpredchudciaifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 14. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8 Obsah

Více

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 2010 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

Popis egon služ by. E219 - rppctieditoraovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E219 - rppctieditoraovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E219 - rppctieditoraovmspuu Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služ by. E234 isuivyhledejparcelugp. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E234 isuivyhledejparcelugp. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E234 isuivyhledejparcelugp Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Živnostenský rejstřík v návaznosti na základní registry VS. JUDr. Luděk Holubec Antonín Běhounek

Živnostenský rejstřík v návaznosti na základní registry VS. JUDr. Luděk Holubec Antonín Běhounek Živnostenský rejstřík v návaznosti na základní registry VS Základní východiska Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Nařízení vlády č. 161/2011 Sb. IOP č. 03 Kontinuální výzva pro oblast podpory

Více

Popis egon služby. E160 - aiseoctipodleudaju. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E160 - aiseoctipodleudaju. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E160 - aiseoctipodleudaju Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 10 Obsah

Více

podnikajících fyzických osob (ROS) na startu

podnikajících fyzických osob (ROS) na startu Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 2010 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah

Více

Popis egon služby. E63 - iszrreklamujudajeros. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E63 - iszrreklamujudajeros. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E63 - iszrreklamujudajeros Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 02.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby E162 - aiscctiaifo

Popis egon služby E162 - aiscctiaifo Popis egon služby E162 - aiscctiaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby. E62 - iszrreklamujudajerob. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E62 - iszrreklamujudajerob. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E62 - iszrreklamujudajerob Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby. E15 - robctieditora. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E15 - robctieditora. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E15 - robctieditora Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služ by. E218 - rppctizmenyovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E218 - rppctizmenyovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E218 - rppctizmenyovmspuu Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DO ISZR. verze 2.00

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DO ISZR. verze 2.00 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DO ISZR VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 2.00 ZA ROK 2010 Na Vápence 14 1 www.szrcr.cz OBSAH 1. Úvod... 8

Více

SPRÁVNÝ POSTUP PRÁCE S NOTIFIKACEMI A UDRŽOVÁNÍ DATOVÉHO KMENE NAVÁZANÉHO NA ROB

SPRÁVNÝ POSTUP PRÁCE S NOTIFIKACEMI A UDRŽOVÁNÍ DATOVÉHO KMENE NAVÁZANÉHO NA ROB SPRÁVNÝ POSTUP PRÁCE S NOTIFIKACEMI A UDRŽOVÁNÍ DATOVÉHO KMENE NAVÁZANÉHO NA ROB Název dokumentu: Správný postup práce s notifikacemi a udržování datového kmene navázaného na ROB Verze: 01 Autor: Kolektiv

Více

Popis egon služby. E177 - iszrctireklamaci. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E177 - iszrctireklamaci. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E177 - iszrctireklamaci Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby E175 - iszrulozmapaaifo

Popis egon služby E175 - iszrulozmapaaifo Popis egon služby E175 - iszrulozmapaaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služ by. E227 - iszrvypisopravnenipolozky. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E227 - iszrvypisopravnenipolozky. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E227 - iszrvypisopravnenipolozky Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Popis egon služby. E70 - orgrozdelzifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E70 - orgrozdelzifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E70 - orgrozdelzifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 25. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 9 Obsah 1 Účel

Více

Popis egon služeb. E29 - rosctiseznamico. Název dokumentu: Popis egon služeb v rámci základních registrů. Datum aktualizace:

Popis egon služeb. E29 - rosctiseznamico. Název dokumentu: Popis egon služeb v rámci základních registrů. Datum aktualizace: Popis egon služby E29 - rosctiseznamico Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 02.02 Autor: Datum aktualizace: 06. 12. 2017 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 15 Obsah

Více

Popis egon služ by. E214 - rppvypisseznamkategoriiovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace:

Popis egon služ by. E214 - rppvypisseznamkategoriiovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Popis egon služ by E214 - rppvypisseznamkategoriiovmspuu Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních

Více

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné referenční údaje o definovaných

Více

Popis egon služby. E77 - orgrodokmenaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E77 - orgrodokmenaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E77 - orgrodokmenaifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 14. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 9 Obsah 1

Více

Popis egon služby. E129 - rppvypisseznampusobnostiovm. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E129 - rppvypisseznampusobnostiovm. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E129 - rppvypisseznampusobnostiovm Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.02 Datum aktualizace: 20. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby E22 - rosctipodleudaju

Popis egon služby E22 - rosctipodleudaju Popis egon služby E22 - rosctipodleudaju Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby E34T - ruianvyhledejprvekvolebniokrsek

Popis egon služby E34T - ruianvyhledejprvekvolebniokrsek Popis egon služby E34T - ruianvyhledejprvekvolebniokrsek Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních

Více

egov se z vizí pomalu stává realitou

egov se z vizí pomalu stává realitou Pavel Sekanina 16. 9. 2010 Ostrava egov se z vizí pomalu stává realitou nahlédnutí pod pokličku informačního systému základních registrů Motto My nesmíme ani naznačovat Jára Cimrman 2 Obsah Stavební kameny

Více

Popis egon služby. E75 - orgctidavkuaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E75 - orgctidavkuaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E75 - orgctidavkuaifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 14. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 9 Obsah 1

Více

Popis egon služby. E184 - ruianctiseznamadres. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E184 - ruianctiseznamadres. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E184 - ruianctiseznamadres Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služby. E41 - isknctivlastniky. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E41 - isknctivlastniky. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E41 - isknctivlastniky Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 7 Obsah

Více

Popis egon služby. E148 - rppvypisopravneni. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E148 - rppvypisopravneni. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E148 - rppvypisopravneni Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.02 Datum aktualizace: 20. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 20 Obsah

Více

Popis egon služby. E37 - ruianvyhledejadresu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E37 - ruianvyhledejadresu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E37 - ruianvyhledejadresu Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01. 07. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8 Obsah

Více

Popis egon služby. E36 - ruianctiadresu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E36 - ruianctiadresu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E36 - ruianctiadresu Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01. 07. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8 Obsah 1

Více

Popis egon služby. E01 - robvlozobyvatele. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E01 - robvlozobyvatele. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E01 - robvlozobyvatele Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01.07.2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 10 Obsah 1

Více

Popis egon služby. E162 - aiscctiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E162 - aiscctiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E162 - aiscctiaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby E171 aiseoctiaifo2

Popis egon služby E171 aiseoctiaifo2 Popis egon služby E171 aiseoctiaifo2 Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby E28 - rosctizmeny

Popis egon služby E28 - rosctizmeny Popis egon služby E28 - rosctizmeny Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

ORG generátor identifikátorů

ORG generátor identifikátorů ORG generátor identifikátorů Nová kompetence ÚOOÚ v roce 2010 Jiří Krump náměstek předsedy Hradec Králové 2009 1 motto Nechť místo občana mezi úřady obíhají data (a úředníci) 2 Základní podmínky 1. Je

Více

Popis egon služby E101 - iszrasyncsmazatfrontu

Popis egon služby E101 - iszrasyncsmazatfrontu Popis egon služby E101 - iszrasyncsmazatfrontu Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Aktuální stav implementace IS ROS

Aktuální stav implementace IS ROS Aktuální stav implementace IS ROS ISSS Hradec Králové 2011 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah prezentace Přínosy registru osob Legislativní podmínky Komunikace s

Více

Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry

Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry Jiří Dohnal Hradec Králové 12.4.2010 DOKUMENT DŮVĚRNOST www.i.cz 1 Osnova prezentace Vymezení pojmu Analýza problému a dat Změna

Více

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu...3 2

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Popis egon služby E45 - orgprihlasaifo

Popis egon služby E45 - orgprihlasaifo Popis egon služby E45 - orgprihlasaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI Aktuální stav implementace ROS k 20. 3. 2012 Konference ISSS Hradec Králové 2012 Ing. Stanislav Palas, Český statistický

Více

Popis egon služby. E226 - eidentitactiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E226 - eidentitactiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E226 - eidentitactiaifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 29. 11. 2017 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8 Obsah

Více

Project:Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu

Project:Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu Project:Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu Den publikace: 21 Lis 2016 Verze 1.0 Popis Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu (Propojený datový fond, Úplné elektronické podání,

Více

Popis egon služby E38 - ruianctiseznamzmen

Popis egon služby E38 - ruianctiseznamzmen Popis egon služby E38 - ruianctiseznamzmen Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Pořadové číslo dodatečných informací: 14. ČÁST 1: Přesné znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Otázka

Více

Dopady zavedení registru práv a

Dopady zavedení registru práv a Dopady zavedení registru práv a povinností na orgány veřejné moci Obsah Úvod Datové okruhy RPP Nástroje pro editaci údajů v RPP Přístup do RPP z AIS Postup naplnění RPP daty Závěr Legislativní podmínky

Více

Popis egon služby. E158 - aiseoztotozneni. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E158 - aiseoztotozneni. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E158 - aiseoztotozneni Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 04.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Základní registr osob ROS

Základní registr osob ROS Základní registr osob ROS Ing. Stanislav Palas Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Vychází z návrhu zákona o základních registrech Základní principy pro ROS je jedním ze 4 základních registrů

Více

Popis egon služby. E04 - robautentizace. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E04 - robautentizace. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E04 - robautentizace Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 25. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 9 Obsah 1

Více

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Jiří Dohnal, ICZ a.s. ISSS 2012 1 ROB - EDITOŘI Primární: evidence obyvatel (IS EO), cizinecký informační systém (CIS) UFO v rámci CIS? Potřeba pro:

Více

Popis egon služeb. E94 - isknreklamujprvek. Název dokumentu: Popis egon služeb v rámci základních registrů. Datum aktualizace:

Popis egon služeb. E94 - isknreklamujprvek. Název dokumentu: Popis egon služeb v rámci základních registrů. Datum aktualizace: Popis egon služby E94 - isknreklamujprvek Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Datum aktualizace: 14. 11. 2017 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 7 Obsah

Více

Základní registry veřejné správy. Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry veřejné správy. Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry veřejné správy Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Současný stav v oblasti dat veřejné správy Roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity ve vedení klíčových databází

Více

MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Název dokumentu: Manuál pro kontrolu nastavení oprávnění přístupů k údajům základních registrů Verze: 01 Autor: Kolektiv autorů

Více

Popis egon služby E34p - ruianvyhledejprvekstavebniobjekt

Popis egon služby E34p - ruianvyhledejprvekstavebniobjekt Popis egon služby E34p - ruianvyhledejprvekstavebniobjekt Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních

Více

Popis egon služby E78 - orgctizmenyaifo

Popis egon služby E78 - orgctizmenyaifo Popis egon služby E78 - orgctizmenyaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Nová kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů po přijetí zákona o základních registrech. Jiří Krump náměstek předsedy

Nová kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů po přijetí zákona o základních registrech. Jiří Krump náměstek předsedy Nová kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů po přijetí zákona o základních registrech Jiří Krump náměstek předsedy 1 motto Nechť místo občana mezi úřady obíhají data (a úředníci) 2 Základní podmínky

Více

Popis egon služby E34e - ruianvyhledejprvekkraj

Popis egon služby E34e - ruianvyhledejprvekkraj Popis egon služby E34e - ruianvyhledejprvekkraj Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více