Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2018/2019

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2018/2019"

Transkript

1 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2018/2019 UJEP - Akademický rok 2018/2019 od do zeleně označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2018/2019 Fakulta zdravotnických studií Zimní semestr výuka od do , tj. 14 výukových týdnů prázdniny od do zkouškové období od do Letní semestr výuka od do , tj. 14 výukových týdnů 1. část zkouškového období od do prázdniny od do část zkouškového období od do srpen FZS Přijímací řízení II. kolo - prezenční forma studia FZS Přijímací řízení II. kolo - kombinovaná forma studia UJEP zahájení 2. části zkouškového období letního semestru 2017/ FZS odevzdání Závěrečné práce CŽV KE, KF a KOPA září FZS 3. VS a 3. PA Konečný termín pro odevzdání formulářů: Žádost o realizaci odborné praxe mimo KZ a Souhlas s odbornou praxí v rámci KZ /mimo MNUL/ odevzdat FZS tajemníci katedry KE, KF, KOPA konečný termín pro zadání rozvrhu do systému STAG zimní semestr 2018/ FZS zahájení elektronického předzápisu předmětů v IS/STAG - zimní semestr 2018/ FZS 1.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/IE15 Individuální odborné souvislé praxe I na KE pouze osobně Mgr. Petře Pecharové FZS 1.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/IF15 Individuální odborné souvislé praxe I na katedru KF FZS 2.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/IE25 Individuální odborné souvislé praxe II na katedru KE pouze osobně Mgr. Michalovi Vostrému FZS 2.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/IF25 Individuální odborné souvislé praxe II na katedru KF pouze osobně Mgr. Zuzaně Lhotské FZS Závěrečná zkouška účastníků CŽV Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentka, Všeobecná sestra FZS Konečný termín pro odevzdání Záznamníku odborné praxe VS a PA všechny studenty pouze osobně FZS zápis přijatých uchazečů do 1. roku studia po I. kole přijímacího řízení (po doložení maturitního vysvědčení), po II. kole přijímacího řízení - Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentka, Všeobecná sestra prezenční a kombinovaná forma studia a programu CŽV, náhradní termín zápisu ke studiu

2 FZS ERGK, FYZK - konečný termín pro odevzdání hodnocení deníku odborné souvislé praxe KE/OE2K5 a KE/IE1K5 - pouze osobně Mgr. Petře Pecharové, KE/OE4K5 a KE/IE2K5 - pouze osobně Mgr. Michalu Vostrému, KF/OF2K5 a KF/IF1K5 -, KF/OF4K5 a KF/IF2K5 - pouze osobně Mgr. Zuzaně Lhotské UJEP ukončení 2. části zkouškového období letního semestru 2017/ UJEP ukončení akademického roku 2017/ UJEP zahájení akademického roku 2018/ FZS zahájení AR 18/19 v Kampusu UJEP školení BOZP KE a KF (pro studenty 1. roku studia) + prezentace pracovišť prezenční forma studia FZS odevzdání výkazu o studiu studentů druhého a vyššího roku studia prezenční a kombinované formy studia ke kontrole na studijní oddělení do , dle Příkazu děkana č. 2/ FZS 3. ERG a 3. FYT - Odborná souvislá praxe V (KE/SPE55 a KF/SPF55) od do ( povinná účast na konferenci FZS a prezentace BP) FZS 3. PA - Odborná praxe KOPA/OP4P5 od do FZS 3. VS - Odborná praxe KOPA/OP5V5 od do UJEP konečný termín pro zápis výsledků zápočtů a zkoušek pro AR 2017/2018 do IS/STAG FZS zahájení výuky v kombinované formě studia FZS 2.VS a 2.PA - Konečný termín pro odevzdání Formulářů: Žádost o realizaci odborné praxe mimo KZ a Souhlas s odbornou praxí v rámci KZ /mimo MNUL/ odevzdat FZS konečný termín pro podávání žádostí o prospěchové stipendium 2018/2019 na studijní oddělení UJEP konečný termín pro úpravy studijní literatury a požadavků na absolvování výuky v předmětech zimního semestru 2018/2019 v IS/STAG FZS 1.ERG - Odborná souvislá praxe I KE/SPE15 konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry říjen FZS ukončení elektronického předzápasu předmětů v IS/STAG v zimním semestru akademického roku 2018/ FZS imatrikulace pro studenty prezenční i kombinované formy studia, BOZP pro všechny studenty v kombinované formě studia v 9,00 hodin MFC (zelená aula) FZS konečný termín pro odevzdání výkazu o studiu studentů druhého a vyššího roku studia prezenční a kombinované formy studia ke kontrole na studijní oddělení, dle Příkazu děkana č. 2/ FZS 2.ERG, - Odborná souvislá praxe III - KE/SPE35 - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry FZS 2.FYT - Odborná souvislá praxe III - KF/SPF35 - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry Miroslavě Bernáškové FZS Mezinárodní konference FZS FZS konečný termín pro uznání předmětů dle Směrnice děkana č. 6/2017 zimní semestr AR 2018/ FZS 1.FYT - Odborná souvislá praxe I (KF/SPF15) od do FZS 1.ERG - Odborná souvislá praxe I (KE/SPE15) od do FZS 3.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/SPF55 Odborné souvislé praxe V na katedru KF FZS 3.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/SPE55 Odborné souvislé praxe V na katedru KE pouze osobně Mgr. Lucii Dončevové UJEP konečný termín pro podávání návrhů na stipendia primátora města Ústí nad Labem, starostů městských obvodů a města Trmice, Statutárního města Teplice, Hospodářské a sociální rady Ústecka a stipendia ředitele VZP, pob. Ústí nad Labem, aj. nejlepším studentům UJEP.

3 UJEP zahájení kopírování předmětů akademického roku 2017/2018 do akademického roku 2019/2020 a aktualizace předmětů pro akademický rok 2019/2020 v IS/STAG FZS konečný termín pro odevzdání Podkladů pro zadání bakalářské práce oborů Ergoterapie a Fyzioterapie (odevzdání BP - březen 2019) na studijní oddělení. Stanovisko Etická komise bude k dispozici spolu se Zadáním BP na studijním oddělení od listopad FZS konečný termín pro podání žádosti o dodatečný předzápis předmětů dle Příkazu děkana č. 2/ FZS 2. PA - odborná praxe KOPA/OP2P UJEP ubytovací stipendium - konečný termín podávání žádostí (pouze elektronicky ve STAGu) UJEP sociální stipendium - konečný termín podávání žádostí (písemně na studijní oddělení včetně všech potřebných potvrzení) FZS 2. VS - Odborná praxe KOPA/OP3V UJEP konečný termín pro podávání návrhů na Ceny rektora FZS 2.ERG - Odborná souvislá praxe III (KFE/SPE35) od do FZS 2.FYT - Odborná souvislá praxe III (KFE/SPF35) od do FZS 2. ERGK - týdenní řízená praxe s teoretickou výukou od do FZS 1.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/SPE15 Odborné souvislé praxe I na katedru KE pouze osobně Mgr. Petře Pecharové FZS 1.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/SPF15 Odborné souvislé praxe I na katedru KF FZS ERG,FYT - odevzdání BP + prezentace BP a odevzdání přihlášky k SZZ - obhajoba a SZZ leden FZS akademičtí pracovníci KE, KF a KOPA konečný termín pro zveřejnění témat bakalářských prací v akademickém roce 2018/2019 na webu FZS a IS STAG (vysokoškolské kvalifikační práce VŠKP) prosinec FZS předání BP studijním oddělením na KE a KF - obhajoba leden UJEP zahájení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2018/2019 v IS/STAG (do ) FZS 3.ERG, - Odborná souvislá praxe VI - KE/SPE65, KF/SPF65 - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry FZS konečný termín pro zadávání termínů zápočtů a zkoušek na zkouškové období ZS AR 2018/2019 do IS/STAG FZS konečný termín pro vložení publikací do OBD za rok FZS 1. VS - Odborná praxe I. KOPA/OP1V5 odborná praxe PA - Odborná praxe I. KOPA/OP1P5 odborná praxe FZS ukončení výuky na FZS FZS zimní prázdniny ( ) leden FZS ukončení výuky v zimním semestru akademického roku 2017/ FZS PA,VS - odevzdání BP a přihlášky ke SZZ SZZ únor 2019

4 FZS 3. VS a 3. PA Konečný termín pro odevzdání Formulářů: Žádost o realizaci odborné praxe mimo KZ a Souhlas s odbornou praxí v rámci KZ / mimo MNUL/ odevzdat FZS 2.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/SPF35 Odborné souvislé praxe III na katedru KF pouze osobně Mgr. Ondřeji Kališkovi FZS 2.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/SPE35 Odborné souvislé praxe III na katedru KE pouze osobně Mgr. Michalu Vostrému FZS vedoucí KE a KF - konečný termín pro předání posudků BP studijnímu oddělení - obhajoba leden FZS FYT - konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ leden FZS zahájení zkouškového období zimního semestru akademického roku 2018/2019 ( ) FZS ERG - konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ leden FZS vedoucí KE a KF - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu SZZ KF - praktická a ústní zkouška - SZZ leden 2019 včetně rozpisu studentů na webu FZS FZS předání BP studijním oddělením na KOPA - obhajoba únor FZS Státní zkouška Fyzioterapie praktická zkouška od do FZS Státní zkouška Ergoterapie ústní zkouška FZS Státní zkouška Fyzioterapie ústní zkouška od do FZS vedoucí KOPA - konečný termín pro předání posudků BP sekretářce kateder - obhajoba únor FZS PA konečný termín odevzdání indexu ke kontrole na studijní oddělení - SZZ únor FZS VS konečný termín odevzdání indexu ke kontrole na studijní oddělení - SZZ únor FZS vedoucí KE, KF - konečný termín pro odevzdání kompletních zápisů SZZ studijnímu oddělení SZZ leden FZS tajemníci katedry KE, KF a KOPA konečný termín pro zadání rozvrhu do IS/STAG letní semestr AR 2018/ UJEP Den otevřených dveří FZS vedoucí KOPA - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu - SZZ únor 2019 včetně rozpisu studentů na web FZS UJEP konečný termín pro kopírování předmětů a vkládání nových předmětů pro akademický rok 2019/2020 v IS/STAG (kromě výběrových předmětů a předmětů nových oborů) únor UJEP zahájení kopírování studijních plánů akademického roku 2018/2019 do akademického roku 2019/2020 a aktualizace studijních plánů pro akademický rok 2019/2020 v IS/STAG FZS zahájení elektronického předzápisu předmětů v IS/STAG - letní semestr 2018/ FZS Státní zkouška Všeobecná sestra od do FZS Státní zkouška Porodní asistentka FZS 2.ERG - Odborná souvislá praxe IV - KE/SPE45 - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry UJEP ukončení zkouškového období zimního semestru akademického roku 2018/ UJEP ukončení hodnocení kvality výuky - zimní semestr 2018/2019 v IS/STAG UJEP zahájení výuky v letním semestru akademického roku 2018/ FZS 3.ERG - Odborná souvislá praxe VI (KE/SPE65) od do FZS 3.FYT - Odborná souvislá praxe VI (KF/SPF65) od do FZS 2.VS a 2.PA - Konečný termín pro odevzdání Formulářů: Žádost o realizaci odborné praxe mimo KZ a Souhlas s odbornou praxí v rámci KZ / mimo MNUL/ odevzdat FZS FYZK - konečný termín pro odevzdání hodnocení deníku odborné souvislé praxe KF/OPF1K5-

5 FZS FYZK - konečný termín pro odevzdání hodnocení deníku odborné souvislé praxe KF/OPF3K5 - pouze osobně Ing. Andree Ježkové FZS FYZK - konečný termín pro odevzdání hodnocení deníku odborné souvislé praxe KF/OPF5K5- pouze osobně PhDr. Kateřině Tiché, Ph.D FZS ERGK2 od do týdenní řízená praxe spojená s teoretickou výukou FZS 3.VS Odborná praxe VI. KOPA/OP6V PA Odborná praxe V. KOPA/OP5P UJEP konečný termín pro úpravy studijní literatury a požadavků na absolvování v předmětech letního semestru 2018/2019 v IS/STAG FZS ERGK1 od do týdenní řízená praxe spojená s teoretickou výukou FZS ukončení elektronického předzápisu předmětů v IS/STAG letní semestr 2018/ FZS vedoucí KOPA - konečný termín pro odevzdání kompletních zápisů SZZ studijnímu oddělení - SZZ únor FZS konečný termín pro odevzdání přihlášky ke studiu pro akademický rok 2019/2020 (vytištěné přihlášky zaslané elektronicky) březen UJEP konečný termín pro kopírování studijních plánů akademického roku 2018/2019 do akademického roku 2019/2020 a vkládání nových modulů pro akademický rok 2019/2020 (kromě modulů nových oborů) FZS 2.ERG - Odborná souvislá praxe IV - KE/SPE45 od do FZS 2.FYT - Odborná souvislá praxe IV - KF/SPF45 od do FZS 1.ERG - Odborná souvislá praxe II - KE/SPE25 - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry FZS 1.FYT - Odborná souvislá praxe II - KF/SPF25 - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry Miroslavě Bernáškové FZS 1. PA - konečný termín pro odevzdání podkladů Odborné praxe I. KOPA/OP1P FZS 3.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/SPE65 Odborné souvislé praxe VI na katedru KE pouze osobně Mgr. Lucii Dončevové (pokud neodevzdáte v tomto termínu, nebudete moci konat SZZ v termínu červen 2019) FZS 3.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/SPF65 Odborné souvislé praxe VI na katedru KF (pokud neodevzdáte v tomto termínu, nebudete moci konat SZZ v termínu červen 2019) FZS konečný termín pro uznání předmětů dle Směrnice děkana č. 6/2017 letní semestr 2018/ FZS konečný termín pro podání žádosti o dodatečný předzápis předmětů dle Příkazu děkana č. 2/ FZS 2.VS - Odborná praxe IV. KOPA/ OP4V FZS Setkání Akademické obce FZS FZS ERG,FYT - odevzdání BP + prezentace BP a odevzdání přihlášky k SZZ - obhajoba a SZZ květen/červen 2019 duben FZS 2.PA - Odborná praxe III. KOPA/OP3P FZS studenti ERG - individuální odborná praxe - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry FZS studenti FYT - individuální odborná praxe - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry Miroslavě Bernáškové FZS Den zdraví FZS 1.VS - Odborná praxe II. KOPA/OP2V PA - Odborná praxe II. KOPA/OP2P

6 FZS 1.ERG - Odborná souvislá praxe II - KE/SPE25 od do FZS 1.FYT - Odborná souvislá praxe II - KF/SPF25 od do FZS 2.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání hodnocení KE/SPE45 Odborné souvislé praxe IV na katedru KE pouze osobně Mgr. Michalovi Vostrému, FZS 2.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání hodnocení KF/SPF45 Odborné souvislé praxe IV na katedru KF pouze osobně Mgr. Ondřeji Kališkovi FZS 3.FYT - ukončení výuky v letním semestru AR 2018/ FZS 3.FYT - zahájení zkouškového období v letním semestru AR 2018/ FZS 3.ERG - komisionální zápočet KE/SPE65 (v období do ) FZS 1. a 2. VS, 1. a 2. PA - konečný termín pro odevzdání podkladů pro Odbornou individuální praxi KOPA/IV1P5, KOPA/IV2V5 odevzdat FZS ERGK3, FYZK3 - konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/OE5K5; KE/OE6K5 (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) pouze osobně Mgr. Lucii Dončevové KF/OF6K5 (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) pouze osobně PhDr. Kateřině Tiché, Ph.D FZS 3.ERG - ukončení výuky v letním semestru akademického roku 2018/ FZS 3.ERG - zahájení zkouškového období v letním semestru 2018/ UJEP zahájení hodnocení výuky v LS 2018/2019 v IS/STAG (do 4.7.) FZS PA,VS - odevzdání bakalářské práce - obhajoba červen 2019, odevzdání přihlášky ke SZZ - červen FZS PA,VS - odevzdání závěrečných prací CŽV - obhajoba září FZS 2. PA,VS - konečný termín pro odevzdání Podkladů pro zadání BP z IS/STAG na studijní oddělení dle Směrnice děkana č. 1/2018 Pokyny pro zadávání a odevzdání bakalářských prací na FZS UJEP a podání Žádosti o vyjádření Etické komise FZS UJEP na studijní oddělení Stanovisko bude k dispozici na studijním oddělení od FZS 2. ERG,FYT - konečný termín pro odevzdání Podkladů pro zadání BP z IS/STAG na Studijní oddělení dle Směrnice děkana č. 1/2018 Pokyny pro zadávání a odevzdání bakalářských prací na FZS UJEP a podání Žádosti o vyjádření Etické komise FZS UJEP na studijní oddělení Stanovisko bude k dispozici na studijním oddělení od květen FZS studijní referentka předá žádosti Etické komise na KE, KF a KOPA FZS vedoucí KF - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu SZZ studijního oboru Fyzioterapie v prezenční i kombinované formě studia - praktická SZZ - květen FZS 3.FYT - Fyzioterapie prezenční i kombinovaná forma studia - konečný termín pro odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ květen/červen FZS 3.FYT - Fyzioterapie prezenční i kombinovaná forma studia - ukončení zkouškového období v letním semestru AR 2018/ FZS Státní zkouška Fyzioterapie prezenční forma studia praktická část od do FZS vedoucí KE - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu SZZ studijního oboru Ergoterapie v prezenční i kombinované formě studia - ústní SZZ květen FZS 3.ERG - Ergoterapie prezenční forma studia - konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ květen/červen FZS 3.ERG - Ergoterapie prezenční forma studia - ukončení zkouškového období v letním semestru AR 2018/ FZS 3.ERG - volno před SZZ od do FZS 3. PA - ukončení výuky v letním semestru AR 2018/ FZS 3. VS - ukončení výuky v letním semestru AR 2018/ FZS 3.ERG - Ergoterapie kombinovaná forma studia - konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ květen/červen 2019

7 FZS 3.ERG - Ergoterapie kombinovaná forma studia - ukončení zkouškového období v letním semestru AR 2018/ FZS 1.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/SPE25 Odborné souvislé praxe II na katedru KE pouze osobně Mgr. Petře Pecharové FZS 1.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/SPF25 Odborné souvislé praxe II na katedru KF UJEP ukončení výuky v letním semestru 2018/2019 (1. a 2. rok studia FZS) FZS vedoucí KF - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu SZZ studijního Oboru Fyzioterapie prezenční i kombinovaná forma studia ústní SZZ květen 2019 včetně rozpisu studentů na webu FZS FZS 3.FYT - prezenční forma studia - volno před SZZ od do FZS Státní zkouška - Fyzioterapie kombinovaná forma studia praktická část od do FZS Státní zkouška - Ergoterapie prezenční forma studia ústní část od do UJEP zahájení 1. části zkouškového období letního semestru 2018/2019 (1. a 2. rok studia FZS do ) FZS individuální Odborná praxe KOPA/IV1P5; KOPA/IV2P5; KOPA/IV1V5; KOPA/IV2V5 v termínu od do dle domluvy s Mgr. Kamilou Madarovou FZS Státní zkouška - Ergoterapie kombinovaná forma studia ústní část od do FZS Státní zkouška - Fyzioterapie prezenční forma studia ústní část od a do FZS 18. Ústecká rehabilitační konference FZS FZS 3. PA - konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ červen FZS 3. PA - ukončení zkouškového období letního semestru AR 2018/ FZS Státní zkouška - Fyzioterapie kombinovaná forma studia ústní část od do červen FZS vedoucí KOPA - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu SZZ PA - červen 2019 včetně rozpisu studentů na webu FZS FZS vedoucí KOPA - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu SZZ VS - červen 2019 včetně rozpisu studentů na web FZS FZS Přijímací zkouška pro akademický rok 2019/ Porodní asistence, prezenční i kombinovaná forma studia FZS Přijímací zkouška pro akademický rok 2019/2020 Všeobecné ošetřovatelství, prezenční i kombinovaná forma studia FZS Přijímací zkouška pro akademický rok 2019/2020 Fyzioterapie - prezenční i kombinovaná forma studia FZS Přijímací zkouška pro akademický rok 2019/2020 Ergoterapie-prezenční i kombinovaná forma studia FZS 3. VS - prezenční forma studia konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení SZZ červen FZS Přijímací zkouška pro akademický rok 2018/2019 náhradní termín - Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství prezenční i kombinovaná forma studia FZS 3. VS - kombinovaná forma studia - konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ červen FZS 3. VS - ukončení zkouškového období letního semestru AR 2018/ FZS SZZ - obor Všeobecná sestra - prezenční forma studia od do FZS SZZ - obor Všeobecná sestra kombinovaná forma studia FZS Státní zkouška obor Porodní asistentka od do

8 FZS 2.ERG - v akademickém roce 2019/2020 v zimním semestru Odborná souvislá praxe V - KE/SPE55 - již nyní konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry, termín praxe od do FZS 2.FYT - v akademickém roce 2019/2020 v zimním semestru Odborná souvislá praxe V - KF/SPF55 - již nyní konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry Miroslavě Bernáškové, termín praxe od do FZS zápis přijatých uchazečů do 1. roku studia Ergoterapie, Fyzioterapie prezenční forma studia FZS zápis přijatých uchazečů do 1. roku studia Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství prezenční forma studia FZS zápis přijatých uchazečů do 1. roku studia - Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství -kombinovaná forma studia FZS vedoucí KE, KF a KOPA - konečný termín pro odevzdání kompletních zápisů SZZ studijnímu oddělení SZZ květen/červen 2019 červenec FZS Promoce FZS UJEP FZS termín pro vydání rozhodnutí přijímacího řízení pro AR 2018/ UJEP ukončení 1. části zkouškového období letního semestru 2018/2019 (1. a 2. rok studia FZS) UJEP ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2018/2019 v IS/STAG UJEP letní prázdniny od do srpen UJEP zahájení 2. části zkouškového období letního semestru 2018/2019 do FZS KOPA, KF, KE - odevzdání závěrečné práce účastníků CŽV FZS odevzdání Závěrečné práce CŽV KE, KF a KOPA září FZS tajemníci katedry KE, KF a KOPA konečný termín pro zadání rozvrhu do systému STAG zimní semestr 2019/ FZS 3. VS a 3.PA - Konečný termín pro odevzdání Formulářů: Žádost o realizaci odborné praxe mimo KZ a Souhlas s odbornou praxí v rámci KZ /mimo MNUL/ odevzdat FZS zahájení elektronického předzápisu předmětů v IS/STAG - zimní semestr 2019/ FZS Závěrečné zkoušky + obhajoby Závěrečných prací CŽV - KE, KF a KOPA FZS zápis přijatých uchazečů v rámci odvolacího řízení do 1. roku studia AR 2019/ FZS 1.ERG (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/IE15 Individuální odborné souvislé praxe I na katedru KE pouze osobně Mgr. Petře Pecharové FZS 1.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/IF15 Individuální odborné souvislé praxe I na katedru KF FZS 2.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/IE25 Individuální odborné souvislé praxe II na katedru KE pouze osobně Mgr. Michalovi Vostrému FZS 2.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/IF25 Individuální odborné souvislé praxe II na katedru KF pouze osobně Mgr. Ondřeji Kališkovi

9 FZS ERGK, FYZK - konečný termín pro odevzdání hodnocení deníku odborné souvislé praxe KE/OE1K5; KE/OE2K5 ; KE/IE1K5 - pouze osobně Mgr. Petře Pecharové, KF/OF2K5 ; KF/IF1K FZS ERGK, FYZK - konečný termín pro odevzdání hodnocení deníku odborné souvislé praxe KE/OPE3K5 ; KE/OE4K5 ; KE/IE2K5 - pouze osobně Mgr. Michalovi Vostrému, KF/OF4K5 ; KF/IF2K5 - pouze osobně Ing. Andree Ježkové FZS ERGK3, FYZK3 KE/OE5K5; KE/OE6K5 - pouze osobně Mgr. Lucii Dončevové UJEP ukončení 2. části zkouškového období letního semestru 2018/ UJEP ukončení akademického roku 2018/ UJEP zahájení akademického roku 2019/2020 Zpracovala: Kamila Machaloušová V průběhu AR mohou být údaje doplněny a aktualizovány.

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2017/2018

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2017/2018 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2017/2018 UJEP - Akademický rok 2017/2018 od 18. 9. 2017 do 16. 9. 2018 žlutě označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2017/2018 Fakulta

Více

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017 UJEP - Akademický rok 2015/2016 od 19. 9. 2016 do 16. 9. 2017 žlutě označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2016/2017 Fakulta

Více

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2015/2016

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2015/2016 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2015/2016 UJEP - Akademický rok 2015/2016 od 14. 9. 2015 do 18. 9. 2016 žlutě označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2015/2016 Fakulta

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017 září 2016 1. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 1. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2016/2017: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018 září 2017 4. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 4. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2017/2018: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2018/2019

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2018/2019 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2018/2019 září 2018 3. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 3. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2018/2019: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 KATEDRA SLAVISTIKY. Univerzitní harmonogram akademického roku 2018/2019

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 KATEDRA SLAVISTIKY. Univerzitní harmonogram akademického roku 2018/2019 DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 001, email: dekan.ff@upol.cz HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK / KATEDRA SLAVISTIKY Univerzitní

Více

Harmonogram AR 2016/2017

Harmonogram AR 2016/2017 Příloha č. 1 Směrnice č. 221/2016 Harmonogram AR 2016/2017 Nastavení zápisových skupin na ZS do 9.5. 2016 Příprava podkladů pro rozvrhové akce na ZS AR 2016/17, katedry vloží do systému závazné kapacity

Více

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 Z univerzitního harmonogramu akademického roku 2019/2020

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 Z univerzitního harmonogramu akademického roku 2019/2020 DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 001, email: dekan.ff@upol.cz HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK / Z univerzitního harmonogramu

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019... 3 HAMORNOGRAM ZÁPISŮ KE STUDIU... 3 Bakalářské studium prezenční i kombinovaná forma... 3 Navazující magisterské studium

Více

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost Harmonogram akademického roku 2014/2015 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

Pokyn děkana č. 4/2018. Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019

Pokyn děkana č. 4/2018. Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019 Pokyn děkana č. 4/2018 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019 Vydáno v Karviné, duben 2018 Pokyn děkana č. 4/2018 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019 Začátek

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 V souladu s Opatřením rektora JU č. R 372 ze dne 13. 2. 2018 stanovuji

Více

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS 1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK Univerzitní harmonogram akademického roku 2017/2018 Harmonogram katedry dějin umění v akademickém roce 2017/2018

HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK Univerzitní harmonogram akademického roku 2017/2018 Harmonogram katedry dějin umění v akademickém roce 2017/2018 DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 77180 Olomouc Tel.: +420 585633001, email: dekan.ff@upol.cz HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK / Univerzitní harmonogram akademického

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 3/2016 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Univerzita Karlova v Praze 116 39 Praha 1-Nové Město Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Strana 1 (celkem 6) IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 1 7 / 2 0 0 8 ČJ. 4599/2008

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010 ZIMNÍ SEMESTR Předzápisy do akademického roku 2009/10: Všichni studenti prezenčního i kombinovaného studia 8. 19. 6. 2009 (předzápis pro ZS) 10. 16. 2. 2010 (předzápis

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7/2018 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10.

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10. Organizace akademického roku 2010/2011 Bakalářský studijní program Kombinované studium 1. Organizace výuky, zápočtů, zkoušek a zápisů studentů Odevzdání studijních průkazů. Kontrola studia za AR 2009/2010

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 16. 9. 2016 AB, AT, AM 3. 10. 16. 12. 2016 2. 1. 6. 1. 2017 AB, AT, AM 28. 11. - 2. 12. 2016 Zimní semestr

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary Harmonogram akademického roku 2015/2016 CELKOVÝ (akademický rok začíná 1. 9. 2015 a končí 31. 8. 2016) Zimní

Více

H A R M O N O G R A M

H A R M O N O G R A M H A R M O N O G R A M akademického roku 2019/2020 PROVOZNÍ DOBA fakulty mimo prázdniny: Po Pá : 6:00 20:45 hod. So (pokud je výuka) : 7:00 18:00 hod. So (otevřeno pro zkoušení) : 7:00 16:00 hod. (vždy

Více

Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 31. 3. 2017 I. V souladu s harmonogramem akademického roku na ZČU pro 2017/18 upřesňuji organizaci základních

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Ke schválení Kolegiem a: 13. 4. 2011 Na vědomí: Akademickému senátu SU OPF 27. 4. 2011 Předkládá: PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK Začátek akademického roku

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví harmonogram akademického roku 2019/2020 na Filozofické

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 15/2015 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Číslo jednací: ZCU 011088/2018 V Plzni 17. 04. 2018 Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI V souladu s pokynem prorektora

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2019 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vyhláška děkana č. 4D/2019 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Číslo jednací: ZCU 011724/2019 V Plzni 13. 05. 2019 Vyhláška děkana č. 4D/2019 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI V souladu s pokynem prorektora

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019 Č. j.: UKKTF/36762/2018 V Praze dne 19. dubna 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019 K provedení čl. 3 odst. 3 a čl. 4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy,

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Druh: PD/03/2013 Název: Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2012/2013 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ) Organizační závaznost: Fakulta technologická

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2018. Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2018. Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 3/2018 Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického

Více

Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 1) ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17

Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 1) ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17 Plzeň 5. září 2016 ZCU 024053/2016 Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 Tato vyhláška doplňuje Pokyn prorektora 4P/2015 ze dne 17. prosince 2015. 1) ZIMNÍ

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2017. Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2017. Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 3/2017 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví harmonogram

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Začátek akademického roku 1. 9. 2013 Období výuky 23. 9. 20. 12. 2013 Zápis studentů do 1. roč. Bc. a NMg. studia pro akademický rok do 4. 10.

Více

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS.

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS. V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Bakalářské studijní programy 1) Studijní program B 5341 Ošetřovatelství prezenční

Více

H A R M O N O G R A M

H A R M O N O G R A M H A R M O N O G R A M akademického roku 2018/2019 PROVOZNÍ DOBA fakulty mimo prázdniny: : 6:00 20:45 hod. So (pokud je výuka) : 7:00 18:00 hod. So (otevřeno pro zkoušení) : 7:00 16:00 hod. (vždy půl hodiny

Více

Harmonogram pedagogické činnosti Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU pro akademický rok 2019/2020

Harmonogram pedagogické činnosti Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU pro akademický rok 2019/2020 5/2019 NAŘÍZENÍ DĚKANA Harmonogram pedagogické činnosti Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU pro akademický rok 2019/2020 Určeno: Všem ústavům LDF č. j.: 12771/2019-491 Správce předpisu: Zpracovatel: Proděkanka

Více

Opatření děkana č. 5/2019, harmonogram akademického roku 2019/2020 pro magisterský studijní program Právo a právní věda

Opatření děkana č. 5/2019, harmonogram akademického roku 2019/2020 pro magisterský studijní program Právo a právní věda Univerzita Karlova V Praze dne 29. dubna 2019 Právnická fakulta Opatření děkana č. 5/2019, UKPF/119033/2019 harmonogram akademického roku 2019/2020 pro magisterský studijní program Právo a právní věda

Více

Pokyn č. 2DP/2017 děkana Fakulty ekonomické ZČU

Pokyn č. 2DP/2017 děkana Fakulty ekonomické ZČU Pokyn č. 2DP/2017 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace zápisu studentů FEK do akademického roku 2017/2018 čl. 1 Obecné informace 1. Zkouškové období v akademickém roce 2016/2017 končí dne 31. 8. 2017.

Více

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019 Evaluace ho řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019 Přijímací se konaly dne 12. 6. 2018 pro bakalářské a navazující magisterské obory. Náhradní termín pro ty, kteří

Více

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2018-2019 PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ Zimní semestr 27.08.2018-23.09.2018 výuka předmětů 22AMMD v prostorách

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 13/2017

Výnos děkanky FF UHK č. 13/2017 Hradec Králové, 27. června 2017 č. j. DFF/301/17 Výnos děkanky FF UHK č. 13/2017 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 ZIMNÍ SEMESTR 25. 9. 2017-22. 12. 2017 výuka v zimním semestru 23. 12. 2017-1. 1.

Více

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2017-2018 PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ Zimní semestr 31.08.2017 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku

Více

Upravený harmonogram akademického roku 2017/2018 ke dni

Upravený harmonogram akademického roku 2017/2018 ke dni Září 1. 9. 15. 9. Náhradní a opravné termíny teoretických předmětů Uzávěrka přihlášek k opravnému/náhradnímu termínu Státní zkoušky z dějin umění (na 4. 9. KTDU) 13. 9. Zápisy do 1. ročníku magisterského

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2010/11 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Školní rok 2010/11 začíná 1.9.2010 a končí

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínky realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v

Více

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

Pravidla pro realizaci Odborné praxe a Individuální odborné praxe pro studenty studijních oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka

Pravidla pro realizaci Odborné praxe a Individuální odborné praxe pro studenty studijních oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka Pravidla pro realizaci Odborné praxe a Individuální odborné praxe pro studenty studijních oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka Článek 1 Úvodní ustanovení Pravidla obecných postupů při realizaci

Více

Pravidla realizace Odborné souvislé praxe I VI a Individuální odborné souvislé praxe I, II pro studenty studijního oboru Ergoterapie na FZS UJEP

Pravidla realizace Odborné souvislé praxe I VI a Individuální odborné souvislé praxe I, II pro studenty studijního oboru Ergoterapie na FZS UJEP Pravidla realizace Odborné souvislé praxe I VI a Individuální odborné souvislé praxe I, II pro studenty studijního oboru Ergoterapie na FZS UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Seznámení s Pravidly realizace

Více

Článek 2 Úprava letního výukového a zkouškového období Výukové období: Zkouškové období:

Článek 2 Úprava letního výukového a zkouškového období Výukové období: Zkouškové období: UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Směrnice č. 5/2016 Věc: Směrnice o státních závěrečných zkouškách bakalářských studijních programů Informační technologie a Elektrotechnika a

Více

B3-17/1-PR-ÚZ01. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG. v akademickém roce 2017/2018.

B3-17/1-PR-ÚZ01. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG. v akademickém roce 2017/2018. VNITŘNÍ NORMA UP B3-17/1-PR-ÚZ01 Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018 Obsah: Garant: Touto vnitřní normou UP je

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 8. 9. 12. 9. 2014 AB, AT, AM 29. 9. 19. 12. 2014 AB, AT, AM 1.- 5. 12. 2014 Zimní semestr AB, AT, AM 5. 1.

Více

(7) Povinnou součástí přijímacího řízení na FZS je přijímací zkouška. a) V přijímacím řízení ke studiu ve studijním oboru Ergoterapie v kombinované formě studia se jedná o test z biologie člověka. Uchazeč

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK Fakulty zdravotnických studií

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK Fakulty zdravotnických studií PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2018 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Vytvářet podmínky pro dosažení výrazného kvalifikačního růstu všech členů kateder a laboratoří, zejména v habilitačním

Více

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014 Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014 Ke studiu na FZS pro akademický rok 2013/2014 bylo přijato celkem 1448 přihlášek. Přijímací zkoušky se

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Bakalářský studijní program a obor B 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ 5345R021 Zdravotnický záchranář o přijetí ke studiu 14.07.2017

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Katedra fyzioterapie a ergoterapie

Katedra fyzioterapie a ergoterapie Katedra fyzioterapie a ergoterapie Podmínky pro nástup na průběžnou a souvislou praxi Tisk Deníku odborné praxe (dle studovaného oboru) formát A4, jednostranně, kroužková vazba. Vypsat druhou stranu, nalepit

Více

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-16/1-PR Harmonogram akademického roku a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl.

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zimní semestr Letní semestr Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 AB,

Více

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-17/1-PR Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl. 8 a čl. 14

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2011/12 začíná 1.9.2011 a končí

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni

o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 6. 3. 2013 Vyhláška děkana č. 5D/2013 o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni I. V souladu s harmonogramem ZČU pro akademický rok 2013/14 stanovuji harmonogram základních studijních

Více

Opatření děkana ZSF č. 17/2006

Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů Na základě znění 48 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

ROZVRHY'2012/2013,'ZIMNÍ'SEMESTR' B7507'SPECIALIZACE'V'PEDAGOGICE' 7504R100'UČITELSTVÍ'ODBORNÝCH'PŘEDMĚTŮ'

ROZVRHY'2012/2013,'ZIMNÍ'SEMESTR' B7507'SPECIALIZACE'V'PEDAGOGICE' 7504R100'UČITELSTVÍ'ODBORNÝCH'PŘEDMĚTŮ' !!! ROZVRHY'2012/2013,'ZIMNÍ'SEMESTR' B7507'SPECIALIZACE'V'PEDAGOGICE' 7504R100'UČITELSTVÍ'ODBORNÝCH'PŘEDMĚTŮ' MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ,)KOLEJNÍ)2637/2a,)160)00)Praha)6) 1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Více

Harmonogram zápisů na akademický rok 2017/2018

Harmonogram zápisů na akademický rok 2017/2018 Harmonogram zápisů na akademický rok 2017/2018 Místo konání zápisů : FZS, Husova č. 11, 301 00 Plzeň Stanovený termín zápisu je pro všechny studenty povinný!!! K zápisu vezměte s sebou: 2. a 3. ročníky

Více

Motivační program LS 2018/2019 a ZS AR 2019/2020

Motivační program LS 2018/2019 a ZS AR 2019/2020 Motivační program LS 2018/2019 a ZS AR 2019/2020 Označení a číslo Název Motivační program LS 2018/2019 a ZS 2019/2020 Platí od 10.12.2018 Nahrazuje verze Vlastník Schválil Zpracoval Rozdělovník Počet stran

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014

ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014 ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014 Fakulty univerzity Pedagogická Filozofická Právnická Zdravotnických studií Umění a designu Aplikovaných věd Strojní Elektrotechická Ekonomická

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2017/2018

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2017/2018 Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2017/2018 Předpokládané termíny konání přijímacích zkoušek: 29. května 2017: Fyzioterapie navazující magisterské studium - 1. kolo (písemný test) 12. - 16. června

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PREZENČNÍ STUDIUM 2019/2020

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PREZENČNÍ STUDIUM 2019/2020 INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PREZENČNÍ STUDIUM 2019/2020 PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení

Více

Katedra rehabilitačních oborů

Katedra rehabilitačních oborů Katedra rehabilitačních oborů Podmínky pro nástup na průběžnou a souvislou praxi 2017/2018 Tisk Deníku odborné praxe (dle studovaného oboru) verze 2017 formát A4, jednostranně, kroužková vazba. Vypsat

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Návrh na přijímací řízení 2014

Návrh na přijímací řízení 2014 Vážení členové AS, za vedení LF vám předkládáme návrh přijímacího řízení a počtu přijatých pro akademický rok 2014/15. Doc.PhDr. Miroslava Kyasová, PhD. Prof.RNDr.Eva Táborská, CSc. Návrh na přijímací

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 Prezenční studium AB, AT, AM 12. 9. 15. 9. 2017 Zimní semestr Letní semestr 1podrobné informace o praxích jednotlivých oborů 2 podrobné informace na webu jednotlivých

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

Pokyn děkana č. 4/2017. Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia

Pokyn děkana č. 4/2017. Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Pokyn děkana č. 4/2017 Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Vydáno v Karviné, květen 2017 Pokyn děkana č. 4/2017 Organizace odborné

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 12/2014 ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ

Více

Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne , budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00

Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne , budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00 Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne 29. 11. 2016, budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00 Účast Přítomni: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D., Mgr. Zdeněk Čeřovský, Mgr. Alena Hamanová, Mgr. Jana Chrásková,

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění NOVELIZACE 2016 Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské,

Více

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Vyhláška rektorky číslo 1/2011-2012 HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Akademický rok 2011/2012 začíná 1. září 2011 a končí 31. srpna 2012. V průběhu měsíce září 2011: Studenti minulého

Více