Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2017/2018

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2017/2018"

Transkript

1 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2017/2018 UJEP - Akademický rok 2017/2018 od do žlutě označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2017/2018 Fakulta zdravotnických studií Zimní semestr výuka od do , tj. 15 výukových týdnů prázdniny od do zkouškové období od do Letní semestr výuka od do , tj. 14 výukových týdnů 1. část zkouškového období od do prázdniny od do část zkouškového období od do srpen UJEP zahájení 2. části zkouškového období letního semestru 2016/ FZS Přijímací řízení II. kolo - prezenční forma studia FZS Přijímací řízení II. kolo - kombinovaná forma studia FZS zápis přijatých uchazečů do 1. roku studia - Ergoterapie, Fyzioterapie prezenční forma studia FZS zápis přijatých uchazečů do 1. roku studia - Porodní asistentka, Všeobecná sestraprezenční forma studia FZS zápis přijatých uchazečů do 1. roku studia Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentka a Všeobecná sestra v kombinované formě studia a programu CŽV FZS odevzdání Závěrečné práce CŽV KE, KF a KOPA září FZS II. kolo přijímací řízení 2017/2018 termín pro vydání rozhodnutí FZS tajemníci katedry KE, KF, KOPA konečný termín pro zadání rozvrhu do systému STAG zimní semestr 2017/ FZS Závěrečné zkoušky + obhajoby Závěrečných prací CŽV - KE, KF a KOPA FZS zahájení elektronického předzápisu předmětů v IS/STAG - zimní semestr 2017/ FZS 1.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/IE15 Individuální odborné souvislé praxe I na katedru KE pouze osobně Mgr. Petře Pecharové FZS 1.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/IF15 Individuální odborné souvislé praxe I na katedru KF pouze osobně Mgr. Jaroslavě Bredlové FZS 2.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/IE25 Individuální odborné souvislé praxe II na katedru KE pouze osobně Mgr. Michalovi Vostrému FZS 2.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/IF25 Individuální odborné souvislé praxe II na katedru KF pouze osobně PhDr. Evě Buchtelové, Ph.D FZS Závěrečná zkouška účastníků CŽV Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentka, Všeobecná sestra

2 FZS zápis přijatých uchazečů po odvolání a z II. kola přijímacího řízení do 1. roku studia AR 2017/ FZS ERGK, FYZK - konečný termín pro odevzdání hodnocení deníku odborné souvislé praxe KE/OE2K5 a KE/IE1K5 - pouze osobně Mgr. Petře Pecharové, KE/OE4K5 a KE/IE2K5 - pouze osobně Mgr. Michalu Vostrému, KF/OF2K5 a KF/IF1K5 - pouze osobně PhDr. Evě Buchtelové, Ph.D., KF/OF4K5 a KF/IF2K5 - pouze osobně Mgr. Zuzaně Lhotské UJEP ukončení 2. části zkouškového období letního semestru 2016/ UJEP ukončení akademického roku 2016/ UJEP zahájení akademického roku 2017/ FZS zahájení AR 17/18 v Kampusu UJEP školení BOZP KE, KF a KOPA prezenční forma studia FZS 3. ERG a 3. FYT Odborná souvislá praxe V (KE/SPE55 a KF/SPF55) od do FZS 2. PA Odborná praxe II. - KOPA/OP2P5 od do FZS 2. VS Odborná praxe III. - VS2 KOPA/OP3V5 od do UJEP konečný termín pro zápis výsledků zápočtů a zkoušek pro AR 2016/2017 do IS/STAG FZS zahájení výuky v kombinované formě studia FZS 3.PA - konečný termín pro odevzdání podkladů na odbornou praxi KOPA/OP4P FZS konečný termín pro podávání žádostí o prospěchové stipendium 2017/2018 na studijní oddělení UJEP konečný termín pro úpravy studijní literatury a požadavků na absolvování výuky v předmětech zimního semestru 2017/2018 v IS/STAG FZS 1.ERG Odborná souvislá praxe I KE/SPE15 konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry Miroslavě Bernáškové FZS ukončení elektronického předzápasu předmětů v IS/STAG v zimním semestru akademického roku 2017/2018 říjen FZS akademičtí pracovníci KE, KF a KOPA konečný termín pro zveřejnění témat bakalářských prací v akademickém roce 2017/2018 na webu FZS a IS STAG (vysokoškolské kvalifikační práce VŠKP) UJEP kolegium rektora FZS imatrikulace UJEP porady prorektorů s proděkany FZS Oborové dny FZS FZS 2.ERG, 2.FYT - Odborná souvislá praxe III - KE/SPE35, KF/SPF35 - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry Miroslavě Bernáškové FZS Mezinárodní konference FZS FZS konečný termín pro o uznání předmětů dle Směrnice děkana č. 6/2017 zimní semestr AR 2017/ FZS 1.FYT - Odborná souvislá praxe I (KF/SPF15) od do FZS 1.ERG - Odborná souvislá praxe I (KE/SPE15) od do FZS 3.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/SPF55 Odborné souvislé praxe V na katedru KF pouze osobně PhDr. Kateřině Vaníkové, Ph.D FZS 3.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/SPE55 Odborné souvislé praxe V na katedru KE pouze osobně Mgr. Lucii Dončevové FZS Vědecká rad FZS UJEP konečný termín pro podávání návrhů na stipendia primátora města Ústí nad Labem, starostů městských obvodů a města Trmice, Statutárního města Teplice, Hospodářské a sociální rady Ústecka a stipendia ředitele VZP, pob. Ústí nad Labem, aj. nejlepším studentům UJEP FZS 3.PA - Odborná praxe V. KOPA/OP5P5 od do

3 UJEP zahájení kopírování předmětů akademického roku 2017/2018 do akademického roku 2018/2019 a aktualizace předmětů pro akademický rok 2018/2019 v IS/STAG FZS konečný termín pro odevzdání Podkladů pro zadání bakalářské práce oborů Ergoterapie a Fyzioterapie (odevzdání BP - březen 2018) na studijní oddělení dle směrnice děkana. Podání Žádosti o vyjádření Etické komise FZS UJEP na studijní oddělení studenti 3. ERG, 3. FYT (Stanovisko bude k dispozici spolu se Zadáním BP na sekretariátu dané katedry od ). listopad FZS 3.VS - Odborná praxe V. KOPA/OP5V5 od do UJEP ubytovací stipendium - konečný termín podávání žádostí (pouze elektronicky ve STAGu) UJEP sociální stipendium - konečný termín podávání žádostí (písemně na studijní oddělení včetně všech potřebných potvrzení) UJEP kolegium rektora FZS 3. PA Odborná praxe IV. KOPA/OP4P5 od do UJEP porady prorektorů a proděkanů UJEP konečný termín pro podávání návrhů na Ceny rektora FZS 2.ERG - Odborná souvislá praxe III (KFE/SPE35) od do FZS 2.FYT - Odborná souvislá praxe III (KFE/SPF35) od do FZS 2. ERGK týdenní řízená praxe s teoretickou výukou od do FZS 1.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/SPE15 Odborné souvislé praxe I na katedru KE pouze osobně Mgr. Petře Pecharové FZS 1.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/SPF15 Odborné souvislé praxe I na katedru KF pouze osobně Mgr. Jaroslavě Bredlové FZS ERG,FYT - odevzdání BP + prezentace BP a odevzdání přihlášky k SZZ - obhajoba a SZZ leden 2018 prosinec FZS 1.VS - Odborná praxe I. KOPA/OP1V5 od do UJEP kolegium rektora FZS Vědecká rada FZS FZS předání BP studijním oddělením na KE a KF - obhajoba leden UJEP zahájení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2017/2018 v IS/STAG (do ) UJEP porady prorektorů s proděkany FZS 3.ERG, - Odborná souvislá praxe VI - KE/SPE65, KF/SPF65 - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry Miroslavě Bernáškové FZS konečný termín pro zadávání termínů zápočtů a zkoušek na zkouškové období ZS AR 2017/2018 do IS/STAG FZS konečný termín pro vložení publikací do OBD za rok FZS akademičtí pracovníci KOPA konečný termín pro zveřejnění témat bakalářských prací v akademickém roce 2017/2018 v IS STAG (vysokoškolské kvalifikační práce VŠKP) FZS zimní prázdniny ( ) leden FZS udělování zápočtů u oborů FYT a ERG (od ) FZS PA,VS - odevzdání BP a přihlášky ke SZZ SZZ únor FZS 2. PA konečný termín pro odevzdání podkladů pro odbornou praxi KOPA/OP3P FZS ukončení výuky v zimním semestru akademického roku 2017/2018

4 FZS 2.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/SPF35 Odborné souvislé praxe III na katedru KF pouze osobně Mgr. Zuzaně Lhotské FZS 2.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/SPE35 Odborné souvislé praxe III na katedru KE pouze osobně Mgr. Michalu Vostrému FZS vedoucí KE a KF - konečný termín pro předání posudků BP na sekretariát katedry - obhajoba leden FZS FYT konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ leden FZS zahájení zkouškového období zimního semestru akademického roku 2017/2018 ( ) UJEP kolegium rektora FZS ERG konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ leden FZS předání BP studijním oddělením na KOPA - obhajoba únor FZS vedoucí KE a KF - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu SZZ KF - praktická a ústní zkouška SZZ leden 2018 včetně rozpisu studentů na webu FZS UJEP porady prorektorů s proděkany FZS Státní závěrečná zkouška Fyzioterapie praktická zkouška od do FZS Státní závěrečná zkouška Ergoterapie ústní zkouška FZS Státní závěrečná zkouška Fyzioterapie ústní zkouška od do UJEP Gaudeamus Praha UJEP Den otevřených dveří FZS vedoucí KOPA - konečný termín pro předání posudků BP sekretářce kateder - obhajoba únor FZS PA konečný termín odevzdání indexu ke kontrole na studijní oddělení - SZZ únor FZS VS konečný termín odevzdání indexu ke kontrole na studijní oddělení - SZZ únor FZS tajemníci katedry KE, KF a KOPA konečný termín pro zadání rozvrhu do IS/STAG letní semestr AR 2017/ FZS vedoucí KE, KF - konečný termín pro odevzdání kompletních zápisů SZZ studijnímu oddělení SZZ leden FZS vedoucí KOPA - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu - SZZ únor 2018 včetně rozpisu studentů na web FZS UJEP konečný termín pro kopírování předmětů a vkládání nových předmětů pro akademický rok 2018/2019 v IS/STAG (kromě výběrových předmětů a předmětů nových oborů) únor UJEP zahájení kopírování studijních plánů akademického roku 2017/2018 do akademického roku 2018/2019 a aktualizace studijních plánů pro akademický rok 2018/2019 v IS/STAG FZS zahájení elektronického předzápisu předmětů v IS/STAG - letní semestr 2017/ UJEP kolegium rektora FZS Státní závěrečná zkouška Všeobecná sestra od do FZS Státní závěrečná zkouška Porodní asistentka FZS 2.ERG, 2.FYT - Odborná souvislá praxe IV - KE/SPE45, KF/SPF45 - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry Miroslavě Bernáškové UJEP ukončení zkouškového období zimního semestru akademického roku 2017/ UJEP ukončení hodnocení kvality výuky - zimní semestr 2017/2018 v IS/STAG UJEP zahájení výuky v letním semestru akademického roku 2017/ FZS 3.ERG - Odborná souvislá praxe VI (KE/SPE65) od do FZS 3.FYT - Odborná souvislá praxe VI (KF/SPF65) od do FZS 2.PA - Odborná praxe 4 (KOPA/OP3P5) od do FZS 2.VS - Odborná praxe IV (KOPA/OP4V5) od do FZS 3. PA konečný termín pro odevzdání podkladů pro odbornou praxi V. KOPA/OP5P5

5 FZS FYZK - konečný termín pro odevzdání hodnocení deníku odborné souvislé praxe KF/OPF1K5- pouze osobně PhDr. Evě Buchtelové, Ph.D FZS FYZK - konečný termín pro odevzdání hodnocení deníku odborné souvislé praxe KF/OPF3K5 - pouze osobně Mgr. Zuzaně Lhotské FZS FYZK - konečný termín pro odevzdání hodnocení deníku odborné souvislé praxe KF/OPF5K5- pouze osobně PhDr. Kateřině Tiché, Ph.D UJEP porady prorektorů s proděkany UJEP konečný termín pro úpravy studijní literatury a požadavků na absolvování v předmětech letního semestru 2017/2018 v IS/STAG FZS ERGK1 od do týdenní řízená praxe spojená s teoretickou výukou FZS ukončení elektronického předzápisu předmětů v IS/STAG letní semestr 2017/ FZS ERGK2 od do týdenní řízená praxe spojená s teoretickou výukou FZS vedoucí KOPA - konečný termín pro odevzdání kompletních zápisů SZZ studijnímu oddělení SZZ únor UJEP konečný termín pro kopírování studijních plánů akademického roku 2017/2018 do akademického roku 2018/2019 a vkládání nových modulů pro akademický rok 2018/2019 (kromě modulů nových oborů) FZS konečný termín pro odevzdání přihlášky ke studiu pro akademický rok 2018/2019 (vytištěné přihlášky zaslané elektronicky) březen UJEP kolegium rektora FZS 2.ERG - Odborná souvislá praxe IV - KE/SPE45 od do FZS 2.FYT - Odborná souvislá praxe IV - KF/SPF45 od do FZS 3.VS - Odborná praxe VI. - KOPA/OP6V5 od do FZS 1.ERG, 1.FYT - Odborná souvislá praxe II - KE/SPE25, KF/SPF25 - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry Miroslavě Bernáškové FZS 1. PA konečný termín pro odevzdání podkladů odborné praxe KOPA/OP1P UJEP porady prorektorů s proděkany FZS 3.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/SPE65 Odborné souvislé praxe VI na katedru KE pouze osobně Mgr. Lucii Dončevové (pokud neodevzdáte v tomto termínu, nebudete moci konat SZZ v termínu červen 2017) FZS 3.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/SPF65 Odborné souvislé praxe VI na katedru KF pouze osobně PhDr. Evě Buchtelové, Ph.D. (pokud neodevzdáte v tomto termínu, nebudete moci konat SZZ v termínu červen 2017) FZS konečný termín pro uznání předmětů dle Směrnice děkana č. 6/2017 letní semestr 2017/ FZS Vědecká rada FZS FZS Setkání Akademické obce FZS FZS ERG,FYT - odevzdání BP + prezentace BP a odevzdání přihlášky k SZZ - obhajoba a SZZ květen/červen 2018 duben FZS 3.PA - Odborná praxe V. - KOPA/OP5P5 od do FZS studenti ERG, FYT - individuální odborná praxe - konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry Miroslavě Bernáškové UJEP kolegium rektora FZS Den zdraví FZS 1.VS - Odborná praxe II. - KOPA/OP2V5 od do UJEP porady prorektorů s proděkany FZS 1.ERG - Odborná souvislá praxe II - KE/SPE25 od do FZS 1.FYT - Odborná souvislá praxe II - KF/SPF25 od do

6 FZS 2.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání hodnocení KE/SPE45 Odborné souvislé praxe IV na katedru KE pouze osobně Mgr. Michalovi Vostrému, FZS 2.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání hodnocení KF/SPF45 Odborné souvislé praxe IV na katedru KF pouze osobně Mgr. Zuzaně Lhotské FZS 1.PA - Odborná praxe I. - KOPA/OP1P5 od do FZS 3.FYT - ukončení výuky v letním semestru AR 2017/ FZS 3.FYT zahájení zkouškového období v letním semestru AR 2017/ FZS 3.ERG - komisionální zápočet KE/SPE65 (v období do ) FZS 1. a 2. VS konečný termín pro odevzdání podkladů pro odbornou individuální praxi KOPA/IV15, KOPA/IV FZS ERGK3, FYZK3 konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/OE5K5; KE/OE6K5 (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) pouze osobně Mgr. Lucii Dončevové KF/OF6K5 (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) pouze osobně PhDr. Kateřině Tiché, Ph.D FZS PA,VS - odevzdání bakalářské práce - obhajoba červen 2018, odevzdání přihlášky k SZZ - červen FZS 3.ERG - ukončení výuky v letním semestru akademického roku 2017/ FZS 3.ERG zahájení zkouškového období v letním semestru 2017/ FZS PA,VS odevzdání závěrečných prací CŽV - obhajoba září UJEP zahájení hodnocení výuky v LS 2017/2018 v IS/STAG (do 1.7.) květen FZS 2. PA,VS - konečný termín pro odevzdání Podkladů pro zadání BP z IS/STAG na studijní oddělení dle Směrnice děkana - Pokyny pro zadávání a odevzdání bakalářských prací na FZS UJEP a podání Žádosti o vyjádření Etické komise FZS UJEP na studijní oddělení Stanovisko bude k dispozici na studijním oddělení od FZS 2. ERG,FYT - konečný termín pro odevzdání Podkladů pro zadání BP z IS/STAG na Studijní oddělení dle Směrnice děkana Pokyny pro zadávání a odevzdání bakalářských prací na FZS UJEP FZS 2. PA, VS, CŽV konečný termín pro odevzdání podkladů pro zadání závěrečné bakalářské práce na Studijní oddělení - předpokládaný termín odevzdání 2018/ FZS 2. ERG, FYT CŽV konečný termín pro odevzdání podkladů pro zpracování závěrečné práce CŽV na Studijní oddělení - předpokládaný termín odevzdání závěrečné práce v AR 2018/ FZS předání žádostí Etické komise studijním oddělením na KOPA FZS vedoucí KF - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu SZZ studijního oboru Fyzioterapie v prezenční i kombinované formě studia - praktická SZZ - květen 2018 včetně rozpisu studentů na webu FZS FZS 3.FYT Fyzioterapie prezenční i kombinovaná forma studia - konečný termín pro odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ květen/červen FZS 3.FYT Fyzioterapie prezenční i kombinovaná forma studia - ukončení zkouškového období v letním semestru AR 2017/ FZS Státní závěrečná zkouška Fyzioterapie prezenční forma studia praktická část od do FZS vedoucí KE - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu SZZ studijního oboru Ergoterapie v prezenční i kombinované formě studia - ústní SZZ květen 2018 včetně rozpisu studentů na webu FZS UJEP kolegium rektora FZS 3.ERG Ergoterapie prezenční forma studia - konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ květen/červen FZS 3.ERG Ergoterapie prezenční forma studia - ukončení zkouškového období v letním semestru AR 2017/ FZS 3.ERG volno před SZZ od do FZS 3.PA ukončení výuky v letním semestru AR 2017/ FZS 3.VS ukončení výuky v letním semestru AR 2017/2018

7 FZS 3.ERG Ergoterapie kombinovaná forma studia - konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ květen/červen FZS 3.ERG Ergoterapie kombinovaná forma studia - ukončení zkouškového období v letním semestru AR 2017/ FZS 1.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/SPE25 Odborné souvislé praxe II na katedru KE pouze osobně Mgr. Petře Pecharové FZS 1.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/SPF25 Odborné souvislé praxe II na katedru KF pouze osobně Mgr. Jaroslavě Bredlové UJEP ukončení výuky v letním semestru 2017/2018 (1. a 2. rok studia FZS) FZS vedoucí KF - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu SZZ studijního Oboru Fyzioterapie prezenční i kombinovaná forma studia ústní SZZ květen 2018 včetně rozpisu studentů na webu FZS FZS 3.FYT prezenční forma studia - volno před SZZ od do FZS Státní závěrečná zkouška Fyzioterapie kombinovaná forma studia praktická část od do FZS Státní závěrečná zkouška Ergoterapie prezenční forma studia ústní část od do UJEP zahájení 1. části zkouškového období letního semestru 2017/2018 (1. a 2. rok studia FZS do ) UJEP porady prorektorů s proděkany FZS Státní závěrečná zkouška Ergoterapie kombinovaná forma studia ústní část od do FZS Státní závěrečná zkouška Fyzioterapie prezenční forma studia ústní část od a do FZS 18. Ústecká rehabilitační konference FZS FZS 3.PA konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ červen FZS 3.PA ukončení zkouškového období letního semestru AR 2017/ FZS Státní závěrečná zkouška Fyzioterapie kombinovaná forma studia ústní část od do červen FZS 1. PA konečný termín pro odevzdání podkladů pro individuální praxi KOPA/IP1X FZS 1. PA konečný termín pro odevzdání podkladů pro odbornou praxi KOPA/OP3X FZS 2. PA konečný termín pro odevzdání podkladů pro individuální praxi KOPA/IP2X FZS vedoucí KOPA - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu SZZ PA - červen 2018 včetně rozpisu studentů na webu FZS FZS vedoucí KOPA - konečný termín pro zveřejnění podrobného harmonogramu SZZ VS - červen 2018 včetně rozpisu studentů na web FZS FZS Přijímací zkouška pro akademický rok 2018/ Porodní asistentka, prezenční i kombinovaná forma studia FZS Přijímací zkouška pro akademický rok 2018/2019 Všeobecná sestra, prezenční i kombinovaná forma studia UJEP kolegium rektora FZS Přijímací zkouška pro akademický rok 2018/2019 Fyzioterapie - prezenční i kombinovaná forma studia FZS Přijímací zkouška pro akademický rok 2018/2019 Ergoterapie-prezenční i kombinovaná forma studia FZS 3.VS prezenční forma studia - konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ červen FZS Přijímací zkouška pro akademický rok 2018/2019 náhradní termín - Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentka, Všeobecná sestra - prezenční i kombinovaná forma studia FZS 3.VS kombinovaná forma studia - konečný termín odevzdání indexu na studijní oddělení - SZZ červen 2018

8 FZS 3.VS ukončení zkouškového období letního semestru AR 2017/ FZS SZZ Všeobecná sestra - prezenční forma studia od do UJEP porady prorektorů s proděkany FZS SZZ obor Všeobecná sestra kombinovaná forma studia FZS Státní závěrečná zkouška Porodní asistentka od do FZS 2.ERG v akademickém roce 2018/2019 v zimním semestru Odborná souvislá praxe V - KE/SPE55 již nyní konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry Miroslavě Bernáškové, termín praxe od do FZS 2.FYT v akademickém roce 2017/2018 v zimním semestru Odborná souvislá praxe V - KF/SPF55 již nyní konečný termín pro odevzdání podkladů praxe (místo konání, termín, oddělení, atd.) na sekretariát katedry Miroslavě Bernáškové, termín praxe od do FZS zápis přijatých uchazečů do 1. roku studia Ergoterapie, Fyzioterapie - prezenční forma studia FZS zápis přijatých uchazečů do 1. roku studia Porodní asistentka, Všeobecná sestra prezenční forma studia FZS zápis přijatých uchazečů do 1. roku studia - Ergoterapie, Fyzioterapie, Všeobecná sestra, Porodní asistentka -kombinovaná forma studia FZS vedoucí KE, KF a KOPA - konečný termín pro odevzdání kompletních zápisů SZZ studijnímu oddělení SZZ květen/červen 2018 červenec FZS Promoce FZS UJEP FZS 1.VS - Odborná praxe individuální I. - KOPA/IV15 od do FZS 2.VS - Odborná praxe individuální II. - KOPA/IV25 od do FZS 1.PA - Individuální praxe I. - KOPA/IV1P5 od do FZS 2.PA - Individuální praxe II. - KOPA/IV2P5 od do UJEP ukončení 1. části zkouškového období letního semestru 2017/2018 (1. a 2. rok studia FZS) UJEP ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2017/2018 v IS/STAG UJEP letní prázdniny od do srpen UJEP zahájení 2. části zkouškového období letního semestru 2017/2018 do FZS KOPA, KF, KE - odevzdání závěrečné práce účastníků CŽV FZS přijímací řízení 2018/ odvolací řízení FZS odevzdání Závěrečné práce CŽV KE, KF a KOPA září FZS tajemníci katedry KE, KF a KOPA konečný termín pro zadání rozvrhu do systému STAG zimní semestr 2018/ UJEP kolegium rektora FZS závěrečná zkouška CŽV KOPA, KF, KE FZS zahájení elektronického předzápisu předmětů v IS/STAG - zimní semestr 2018/ FZS Závěrečné zkoušky + obhajoby Závěrečných prací CŽV - KE, KF a KOPA FZS zápis přijatých uchazečů v rámci odvolacího řízení do 1. roku studia a II. kola přijímacího řízení AR 2018/ UJEP porady prorektorů s proděkany FZS 1.ERG (+ studenti ostatních ročníků zapsaných na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/IE15 Individuální odborné souvislé praxe I na katedru KE pouze osobně Mgr. Petře Pecharové

9 FZS 1.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/IF15 Individuální odborné souvislé praxe I na katedru KF pouze osobně Mgr. Jaroslavě Bredlové FZS 2.ERG (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KE/IE25 Individuální odborné souvislé praxe II na katedru KE pouze osobně Mgr. Michalovi Vostrému FZS 2.FYT (+ ostatní studenti zapsaní na tento předmět) konečný termín pro odevzdání deníku praxe KF/IF25 Individuální odborné souvislé praxe II na katedru KF pouze osobně Mgr. Zuzaně Lhotské FZS ERGK, FYZK - konečný termín pro odevzdání hodnocení deníku odborné souvislé praxe KE/OE1K5; KE/OE2K5 ; KE/IE1K5 - pouze osobně Mgr. Petře Pecharové, KF/OF2K5 ; KF/IF1K5 - pouze osobně Mgr. Jaroslavě Bredlové FZS ERGK, FYZK - konečný termín pro odevzdání hodnocení deníku odborné souvislé praxe KE/OPE3K5 ; KE/OE4K5 ; KE/IE2K5 pouze osobně Mgr. Michalovi Vostrému, KF/OF4K5 ; KF/IF2K5 - pouze osobně Mgr. Zuzaně Lhotské FZS ERGK3, FYZK3 KE/OE5K5; KE/OE6K5 pouze osobně Mgr. Lucii Dončevové UJEP ukončení 2. části zkouškového období letního semestru 2017/ UJEP ukončení akademického roku 2017/ UJEP zahájení akademického roku 2018/2019 Zpracovala: Kamila Machaloušová V průběhu AR mohou být údaje doplněny a aktualizovány.

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2018/2019

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2018/2019 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2018/2019 UJEP - Akademický rok 2018/2019 od 17. 9. 2018 do 15. 9. 2019 zeleně označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2018/2019 Fakulta

Více

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017 UJEP - Akademický rok 2015/2016 od 19. 9. 2016 do 16. 9. 2017 žlutě označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2016/2017 Fakulta

Více

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2015/2016

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2015/2016 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2015/2016 UJEP - Akademický rok 2015/2016 od 14. 9. 2015 do 18. 9. 2016 žlutě označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2015/2016 Fakulta

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017 září 2016 1. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 1. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2016/2017: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018 září 2017 4. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 4. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2017/2018: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2018/2019

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2018/2019 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2018/2019 září 2018 3. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 3. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2018/2019: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 KATEDRA SLAVISTIKY. Univerzitní harmonogram akademického roku 2018/2019

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 KATEDRA SLAVISTIKY. Univerzitní harmonogram akademického roku 2018/2019 DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 001, email: dekan.ff@upol.cz HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK / KATEDRA SLAVISTIKY Univerzitní

Více

Harmonogram AR 2016/2017

Harmonogram AR 2016/2017 Příloha č. 1 Směrnice č. 221/2016 Harmonogram AR 2016/2017 Nastavení zápisových skupin na ZS do 9.5. 2016 Příprava podkladů pro rozvrhové akce na ZS AR 2016/17, katedry vloží do systému závazné kapacity

Více

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost Harmonogram akademického roku 2014/2015 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 Z univerzitního harmonogramu akademického roku 2019/2020

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 Z univerzitního harmonogramu akademického roku 2019/2020 DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 001, email: dekan.ff@upol.cz HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK / Z univerzitního harmonogramu

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019... 3 HAMORNOGRAM ZÁPISŮ KE STUDIU... 3 Bakalářské studium prezenční i kombinovaná forma... 3 Navazující magisterské studium

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 V souladu s Opatřením rektora JU č. R 372 ze dne 13. 2. 2018 stanovuji

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS 1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK Univerzitní harmonogram akademického roku 2017/2018 Harmonogram katedry dějin umění v akademickém roce 2017/2018

HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK Univerzitní harmonogram akademického roku 2017/2018 Harmonogram katedry dějin umění v akademickém roce 2017/2018 DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 77180 Olomouc Tel.: +420 585633001, email: dekan.ff@upol.cz HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK / Univerzitní harmonogram akademického

Více

Pokyn děkana č. 4/2018. Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019

Pokyn děkana č. 4/2018. Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019 Pokyn děkana č. 4/2018 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019 Vydáno v Karviné, duben 2018 Pokyn děkana č. 4/2018 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019 Začátek

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 3/2016 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10.

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10. Organizace akademického roku 2010/2011 Bakalářský studijní program Kombinované studium 1. Organizace výuky, zápočtů, zkoušek a zápisů studentů Odevzdání studijních průkazů. Kontrola studia za AR 2009/2010

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7/2018 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010 ZIMNÍ SEMESTR Předzápisy do akademického roku 2009/10: Všichni studenti prezenčního i kombinovaného studia 8. 19. 6. 2009 (předzápis pro ZS) 10. 16. 2. 2010 (předzápis

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

H A R M O N O G R A M

H A R M O N O G R A M H A R M O N O G R A M akademického roku 2019/2020 PROVOZNÍ DOBA fakulty mimo prázdniny: Po Pá : 6:00 20:45 hod. So (pokud je výuka) : 7:00 18:00 hod. So (otevřeno pro zkoušení) : 7:00 16:00 hod. (vždy

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Číslo jednací: ZCU 011088/2018 V Plzni 17. 04. 2018 Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI V souladu s pokynem prorektora

Více

Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 31. 3. 2017 I. V souladu s harmonogramem akademického roku na ZČU pro 2017/18 upřesňuji organizaci základních

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2019 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vyhláška děkana č. 4D/2019 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Číslo jednací: ZCU 011724/2019 V Plzni 13. 05. 2019 Vyhláška děkana č. 4D/2019 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI V souladu s pokynem prorektora

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Univerzita Karlova v Praze 116 39 Praha 1-Nové Město Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Strana 1 (celkem 6) IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 1 7 / 2 0 0 8 ČJ. 4599/2008

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 15/2015 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 16. 9. 2016 AB, AT, AM 3. 10. 16. 12. 2016 2. 1. 6. 1. 2017 AB, AT, AM 28. 11. - 2. 12. 2016 Zimní semestr

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví harmonogram akademického roku 2019/2020 na Filozofické

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019 Č. j.: UKKTF/36762/2018 V Praze dne 19. dubna 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019 K provedení čl. 3 odst. 3 a čl. 4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy,

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Ke schválení Kolegiem a: 13. 4. 2011 Na vědomí: Akademickému senátu SU OPF 27. 4. 2011 Předkládá: PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK Začátek akademického roku

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2017. Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2017. Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 3/2017 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického

Více

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2018-2019 PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ Zimní semestr 27.08.2018-23.09.2018 výuka předmětů 22AMMD v prostorách

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Začátek akademického roku 1. 9. 2013 Období výuky 23. 9. 20. 12. 2013 Zápis studentů do 1. roč. Bc. a NMg. studia pro akademický rok do 4. 10.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary Harmonogram akademického roku 2015/2016 CELKOVÝ (akademický rok začíná 1. 9. 2015 a končí 31. 8. 2016) Zimní

Více

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2017-2018 PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ Zimní semestr 31.08.2017 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku

Více

B3-17/1-PR-ÚZ01. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG. v akademickém roce 2017/2018.

B3-17/1-PR-ÚZ01. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG. v akademickém roce 2017/2018. VNITŘNÍ NORMA UP B3-17/1-PR-ÚZ01 Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018 Obsah: Garant: Touto vnitřní normou UP je

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2018. Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2018. Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 3/2018 Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického

Více

H A R M O N O G R A M

H A R M O N O G R A M H A R M O N O G R A M akademického roku 2018/2019 PROVOZNÍ DOBA fakulty mimo prázdniny: : 6:00 20:45 hod. So (pokud je výuka) : 7:00 18:00 hod. So (otevřeno pro zkoušení) : 7:00 16:00 hod. (vždy půl hodiny

Více

Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 1) ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17

Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 1) ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17 Plzeň 5. září 2016 ZCU 024053/2016 Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 Tato vyhláška doplňuje Pokyn prorektora 4P/2015 ze dne 17. prosince 2015. 1) ZIMNÍ

Více

Opatření děkana č. 5/2019, harmonogram akademického roku 2019/2020 pro magisterský studijní program Právo a právní věda

Opatření děkana č. 5/2019, harmonogram akademického roku 2019/2020 pro magisterský studijní program Právo a právní věda Univerzita Karlova V Praze dne 29. dubna 2019 Právnická fakulta Opatření děkana č. 5/2019, UKPF/119033/2019 harmonogram akademického roku 2019/2020 pro magisterský studijní program Právo a právní věda

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví harmonogram

Více

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-17/1-PR Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl. 8 a čl. 14

Více

Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne , budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00

Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne , budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00 Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne 29. 11. 2016, budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00 Účast Přítomni: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D., Mgr. Zdeněk Čeřovský, Mgr. Alena Hamanová, Mgr. Jana Chrásková,

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-16/1-PR Harmonogram akademického roku a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl.

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Druh: PD/03/2013 Název: Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2012/2013 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ) Organizační závaznost: Fakulta technologická

Více

Upravený harmonogram akademického roku 2017/2018 ke dni

Upravený harmonogram akademického roku 2017/2018 ke dni Září 1. 9. 15. 9. Náhradní a opravné termíny teoretických předmětů Uzávěrka přihlášek k opravnému/náhradnímu termínu Státní zkoušky z dějin umění (na 4. 9. KTDU) 13. 9. Zápisy do 1. ročníku magisterského

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínky realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v

Více

Pokyn č. 2DP/2017 děkana Fakulty ekonomické ZČU

Pokyn č. 2DP/2017 děkana Fakulty ekonomické ZČU Pokyn č. 2DP/2017 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace zápisu studentů FEK do akademického roku 2017/2018 čl. 1 Obecné informace 1. Zkouškové období v akademickém roce 2016/2017 končí dne 31. 8. 2017.

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 13/2017

Výnos děkanky FF UHK č. 13/2017 Hradec Králové, 27. června 2017 č. j. DFF/301/17 Výnos děkanky FF UHK č. 13/2017 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 ZIMNÍ SEMESTR 25. 9. 2017-22. 12. 2017 výuka v zimním semestru 23. 12. 2017-1. 1.

Více

Harmonogram pedagogické činnosti Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU pro akademický rok 2019/2020

Harmonogram pedagogické činnosti Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU pro akademický rok 2019/2020 5/2019 NAŘÍZENÍ DĚKANA Harmonogram pedagogické činnosti Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU pro akademický rok 2019/2020 Určeno: Všem ústavům LDF č. j.: 12771/2019-491 Správce předpisu: Zpracovatel: Proděkanka

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 8. 9. 12. 9. 2014 AB, AT, AM 29. 9. 19. 12. 2014 AB, AT, AM 1.- 5. 12. 2014 Zimní semestr AB, AT, AM 5. 1.

Více

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014 Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014 Ke studiu na FZS pro akademický rok 2013/2014 bylo přijato celkem 1448 přihlášek. Přijímací zkoušky se

Více

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019 Evaluace ho řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019 Přijímací se konaly dne 12. 6. 2018 pro bakalářské a navazující magisterské obory. Náhradní termín pro ty, kteří

Více

Článek 2 Úprava letního výukového a zkouškového období Výukové období: Zkouškové období:

Článek 2 Úprava letního výukového a zkouškového období Výukové období: Zkouškové období: UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Směrnice č. 5/2016 Věc: Směrnice o státních závěrečných zkouškách bakalářských studijních programů Informační technologie a Elektrotechnika a

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS.

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS. V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

(7) Povinnou součástí přijímacího řízení na FZS je přijímací zkouška. a) V přijímacím řízení ke studiu ve studijním oboru Ergoterapie v kombinované formě studia se jedná o test z biologie člověka. Uchazeč

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK Fakulty zdravotnických studií

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK Fakulty zdravotnických studií PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2018 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Vytvářet podmínky pro dosažení výrazného kvalifikačního růstu všech členů kateder a laboratoří, zejména v habilitačním

Více

ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014

ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014 ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014 Fakulty univerzity Pedagogická Filozofická Právnická Zdravotnických studií Umění a designu Aplikovaných věd Strojní Elektrotechická Ekonomická

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 směrnice č. 8 děkana Fakulty architektury VUT v Brně PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 doplnění Studijního a zkušebního řádu VUT Úvodní ustanovení

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zimní semestr Letní semestr Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 AB,

Více

ROZVRHY'2012/2013,'ZIMNÍ'SEMESTR' B7507'SPECIALIZACE'V'PEDAGOGICE' 7504R100'UČITELSTVÍ'ODBORNÝCH'PŘEDMĚTŮ'

ROZVRHY'2012/2013,'ZIMNÍ'SEMESTR' B7507'SPECIALIZACE'V'PEDAGOGICE' 7504R100'UČITELSTVÍ'ODBORNÝCH'PŘEDMĚTŮ' !!! ROZVRHY'2012/2013,'ZIMNÍ'SEMESTR' B7507'SPECIALIZACE'V'PEDAGOGICE' 7504R100'UČITELSTVÍ'ODBORNÝCH'PŘEDMĚTŮ' MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ,)KOLEJNÍ)2637/2a,)160)00)Praha)6) 1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Bakalářské studijní programy 1) Studijní program B 5341 Ošetřovatelství prezenční

Více

o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni

o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 6. 3. 2013 Vyhláška děkana č. 5D/2013 o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni I. V souladu s harmonogramem ZČU pro akademický rok 2013/14 stanovuji harmonogram základních studijních

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2010/11 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Školní rok 2010/11 začíná 1.9.2010 a končí

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

METODICKÝ POKYN M - 2/2017

METODICKÝ POKYN M - 2/2017 METODICKÝ POKYN M - 2/2017 Systém evidence účastníků celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v elektronické studijní agendě Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Evidence studia CŽV

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

UZNÁVÁNÍ KREDITNÍCH BODŮ ABSOLVOVANÝCH PŘEDMĚTŮ NAHRAZUJÍCÍCH PŘEDMĚTY PŘEDEPSANÉ STUDIJNÍM PROGRAMEM

UZNÁVÁNÍ KREDITNÍCH BODŮ ABSOLVOVANÝCH PŘEDMĚTŮ NAHRAZUJÍCÍCH PŘEDMĚTY PŘEDEPSANÉ STUDIJNÍM PROGRAMEM Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 8/2018 UZNÁVÁNÍ KREDITNÍCH BODŮ ABSOLVOVANÝCH PŘEDMĚTŮ NAHRAZUJÍCÍCH PŘEDMĚTY PŘEDEPSANÉ

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Datum vydání: 19. 5. 2014 Účinnost od: 8. 9. 2014 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004084/2013

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 12/2014 ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ

Více

Katedra fyzioterapie a ergoterapie

Katedra fyzioterapie a ergoterapie Katedra fyzioterapie a ergoterapie Podmínky pro nástup na průběžnou a souvislou praxi Tisk Deníku odborné praxe (dle studovaného oboru) formát A4, jednostranně, kroužková vazba. Vypsat druhou stranu, nalepit

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 Prezenční studium AB, AT, AM 12. 9. 15. 9. 2017 Zimní semestr Letní semestr 1podrobné informace o praxích jednotlivých oborů 2 podrobné informace na webu jednotlivých

Více

Pravidla realizace Odborné souvislé praxe I VI a Individuální odborné souvislé praxe I, II pro studenty studijního oboru Ergoterapie na FZS UJEP

Pravidla realizace Odborné souvislé praxe I VI a Individuální odborné souvislé praxe I, II pro studenty studijního oboru Ergoterapie na FZS UJEP Pravidla realizace Odborné souvislé praxe I VI a Individuální odborné souvislé praxe I, II pro studenty studijního oboru Ergoterapie na FZS UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Seznámení s Pravidly realizace

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

Studium na katedře informatiky

Studium na katedře informatiky Studium na katedře informatiky RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci jedna z asi 20 kateder přírodovědecké

Více

o organizaci akademického roku 2012/13 na FEL ZČU

o organizaci akademického roku 2012/13 na FEL ZČU Plzeň 14. 3. 2012 Vyhláška děkana č. 3D/2012 o organizaci akademického roku 2012/13 na FEL ZČU I. Stanovuji harmonogram studijního roku 2012/13 na FEL ZČU v Plzni a limitní termíny jím určené tak, jak

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 15/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018. Čl. 1 Základní termíny

OPATŘENÍ DĚKANA č. 15/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018. Čl. 1 Základní termíny Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 15/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 Čl. 1 Základní termíny Zahájení akademického roku: 1. 10. 2017 1 Slavnostní

Více

Motivační program LS 2018/2019 a ZS AR 2019/2020

Motivační program LS 2018/2019 a ZS AR 2019/2020 Motivační program LS 2018/2019 a ZS AR 2019/2020 Označení a číslo Název Motivační program LS 2018/2019 a ZS 2019/2020 Platí od 10.12.2018 Nahrazuje verze Vlastník Schválil Zpracoval Rozdělovník Počet stran

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění NOVELIZACE 2016 Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské,

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2011/12 začíná 1.9.2011 a končí

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Časový plán výuky bakalářských studijních programů na VOŠE Zlín pro akademický rok 2015/2016 PREZENČNÍ FORMA STUDIA

Časový plán výuky bakalářských studijních programů na VOŠE Zlín pro akademický rok 2015/2016 PREZENČNÍ FORMA STUDIA Časový plán výuky bakalářských studijních programů na VOŠE Zlín pro akademický rok 2015/2016 PREZENČNÍ FORMA STUDIA 10. 8. 31. 8. 2015 Předzápis pro ZS ak. roku 2015/2016 do 21. 8. 2015 Odevzdání BP ke

Více

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Vyhláška rektorky číslo 1/2011-2012 HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Akademický rok 2011/2012 začíná 1. září 2011 a končí 31. srpna 2012. V průběhu měsíce září 2011: Studenti minulého

Více