H A R M O N O G R A M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H A R M O N O G R A M"

Transkript

1 H A R M O N O G R A M akademického roku 2019/2020 PROVOZNÍ DOBA fakulty mimo prázdniny: Po Pá : 6:00 20:45 hod. So (pokud je výuka) : 7:00 18:00 hod. So (otevřeno pro zkoušení) : 7:00 16:00 hod. (vždy půl hodiny před ukončením této doby vrátní obcházejí a kontrolují fakultu) zápis předmětů zimního semestru do Informačního systému STAG So 7:00 16:00 otevřená fakulta pro možnost vypsání termínu zkoušek KS Po St STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY a OBHAJOBY BP / DP na KKV studentů SOCPED PS, SOCPED KS, SOCPEDN PS (NMgr.), SOCPEDN KS (NMgr.) Út St 2. kolo přijímacích zkoušek CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP (na CARITAS-VOŠs) St OBHAJOBY BP / DP na KKS (Bc. obory realizované ve spolupráci s CARITAS-VOŠs: CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP a NMgr. obory: CHASOCN PS, CHASOCN KS a MHSP) Čt Pá STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY na KKS (NMgr. obory CHASOCN PS, CHASOCN KS a MHSP) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY na KKS (Bc. obory realizované ve spolupráci s CARITAS-VOŠs: CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP) So 7:00 16:00 otevřená fakulta pro možnost vypsání termínu zkoušek KS ZIMNÍ SEMESTR ( ) od Po zahájení výuky prezenčního studia CHASOC PS a MESOHUP na CARITAS-VOŠs Čt Pá do Pá Po Pá ukončení zkoušek MEZNÍ TERMÍN PRO SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ za akad. rok 2018/2019 8:00 zápis a imatrikulace 1. ročníku CHASOC PS (Bc.) 11:00 zápis a imatrikulace 1. ročníku MESOHUP (Bc.) a TEOL (Mgr.) a TS (Bc.) St Čt 10:00 DSP ZÁPISY do 1. ročníku DSP doktorandi odevzdají ZÁPISOVÉ LISTY A a INDEXY (ročníky, které je ještě mají) na oddělení VaV k provedení kontroly studijních výsledků za uplynulý akademický rok 2018/2019 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ UZAVŘENO provádění kontroly studijních výsledků studentů za uplynulý akademický rok 2018/2019 od Pá zahájení výuky kombinovaného studia CHASOC KS na CARITAS-VOŠs Pá 9:00 zápis 1. ročníku CHASOCN PS (NMgr.) a CHASOCN KS (NMgr.) 1

2 So St 8:00 zápis a imatrikulace 1. ročníku TENA (Bc.), NZV (Bc.) 10:00 zápis a imatrikulace 1. ročníku CHASOC KS (Bc.) 10:00 zápis 1. ročníku TENAN (NMgr.), UNB (NMgr.), TSN (Mgr.) 11:00 dle zveřejněného rozvrhu slavnostní mše sv. na zahájení akademického roku pro studenty kombinovaného studia v kostele Panny Marie Sněžné zahájení výuky kombinovaného studia TENA, TENAN, NZV, UNB, UNB-KAT, SOCPED KS, SOCPEDN KS dle rozvrhu Pá zahájení výuky kombinovaného studia 1. a 2. ročníku CHASOCN KS (NMgr.) na webu KKS So výuka kombinované formy studia Po 9: Po 8:30 slavnostní mše sv. na zahájení akademického roku pro studenty prezenčního studia v kostele Panny Marie Sněžné 14:00 porada pedagogického sboru St zahájení výuky prezenčního studia na CMTF (kromě oborů realizovaných ve spolupráci s CARITAS-VOŠs) So státní svátek sv. Václav den české státnosti So Sportovní den UP do do do do do St Po Pá DSP uskutečněné PREDISKUSE nad dizertačními pracemi (pro lednový termín) DSP termín podání Přihlášky k obhajobě licenciátní práce, Přihlášky ke státní doktorské zkoušce, Přihlášky k obhajobě disertační práce (pro lednový termín) DSP termín odevzdání žádostí a materiálů ke schválení v oborových radách RIGO termín podání Přihlášky ke státní rigorózní zkoušce (pro lednový termín) RIGO termín podání Žádosti o konání státní rigorózní zkoušky + rigorózní práce (pro lednový termín) Souvislá odborná praxe 1. a 2. roč. NMgr. oboru SOCPEDN-PS So výuka kombinované formy studia St 14:00 Akademický senát So fakulta otevřena pro výuku programu CŽV / možnost vypsání zkouškových termínů Po 14:00 Oborová rada biblické teologie do St DSP termín pro odevzdání licenciátních a dizertačních prací (pro lednový termín) Pá 14:00 Oborová rada systematické teologie a křesťanské filozofie So výuka kombinované formy studia 2

3 St 14:00 Oborová rada praktické teologie St So fakulta otevřena pro výuku programu CŽV / možnost vypsání zkouškových termínů do termín podání nových projektů FR UP na rok Po státní svátek Den vzniku samostatného československého státu St 10:30 Oborová rada oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví 13:00 Vědecká rada do příprava přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 od Pá zahájení termínu pro podávání přihlášek ke studiu v Bc., Mgr., NMgr. a Ph.D So fakulta otevřena pro výuku programu CŽV / možnost vypsání zkouškových termínů St do Čt termín pro splnění studijních povinností pro lednový termín obhajob a SZZ do do Čt Čt odevzdání BP a DP na příslušné katedře CMTF pro lednový termín obhajob, vložení BP a DP studenty do STAGu podání přihlášek ke SZZ pro lednový termín na studijní oddělení včetně Bc. oborů realizovaných ve spolupráci s CARITAS-VOŠs: CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP Pá výuka 1. a 2. ročníku CHASOCN KS (NMgr.) So výuka kombinované formy studia Po Pá Společná průběžná praxe 1. ročníku Bc. studia SOCPED-PS St 14:00 zasedání Hodnotící komise pro FR UP výběr nových projektů FRUP na rok So výuka kombinované formy studia Ne státní svátek Den boje za svobodu a demokracii St So fakulta otevřena pro výuku programu CŽV / možnost vypsání zkouškových termínů St Pá výuka 1. a 2. ročníku CHASOCN KS (NMgr.) do do do do jmenování jednotlivých komisí pro SZZ příslušnými katedrami vypsání zkouškových termínů pro jednotlivé předměty SZZ příslušnými katedrami a jejich vložení do STAGu kromě Bc. oborů realizovaných ve spol. s CARITAS-VOŠs DSP odevzdání Přihlášek k jazykové zkoušce So výuka kombinované formy studia Po Pá termín podání přihlášek publikací UP k zařazení do edičního plánu VUP zápis studentů na jednotlivé zkouškové termíny předmětů SZZ kromě Bc. oborů realizovaných ve spolupráci s CARITAS-VOŠs 3

4 St 13:00 zasedání Ediční komise PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN do St vypsání termínů zkoušek za ZS a jejich zavedení do STAGu (katedry) Pá 8:00 14:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CMTF (povinný) So výuka kombinované formy studia do DSP vypracování posudků na licenciátní práce a dizertační práce St 14:00 Akademický senát 15:00 informační schůzka o nabídce studijních výjezdů do zahraničí do Pá Pá výuka CHASOCN KS (NMgr.) So výuka kombinované formy studia termín odevzdání jmenování oponentů a složení komisí pro lednové obhajoby BP a DP z kateder na studijní oddělení pro všechny obory So ukončení výuky zimního semestru na CMTF UP do DSP odevzdání materiálů a překladů k jazykové zkoušce do Po termín pro vložení posudků BP a DP do STAGu sekretářkou katedry pro lednový termín obhajob do Po zveřejnění rozpisu studentů pro lednový termín obhajob na webu příslušné katedry St Pá ukončení výuky v zimním období na CARITAS-VOŠs ZAVŘENÁ FAKULTA rektorské volno státní svátek Nový rok zkouškové období zimního semestru do DSP odevzdání materiálů a překladů k jazykové zkoušce DSP termíny pro konání obhajob licenciátních prací, státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací RIGO termíny pro konání státních rigorózních zkoušek Po Čt OBHAJOBY BP a DP na katedrách STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY pouze oboru Sociální pedagogika lednový termín St So výuka kombinované formy studia Po Čt STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (mimo obor Sociální pedagogika) lednový termín do termín odevzdání Závěrečných zpráv projektů FR UP za rok 2019 do termín podání nových projektů IGA na rok St 13:00 Vědecká rada 4

5 So 8:00 14:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UP (povinný) zápis předmětů letního semestru do Informačního systému STAG St So St do do do :00 zasedání Hodnotící komise pro FR UP veřejné obhajoby projektů FRUP za r 2019 výuka kombinované formy studia / otevřená fakulta pro možnost vypsání termínu zkoušek KS DSP uskutečněné všechny PREDISKUSE dizertačních prací (červnový termín) DSP termín podání Přihlášky k obhajobě licenciátní práce, Přihlášky ke státní doktorské zkoušce, Přihlášky k obhajobě disertační práce (pro lednový termín) DSP termín odevzdání žádostí a materiálů ke schválení v oborových radách nasazení studijních plánů pro akademický rok 2020/ aktualizace studijních plánů požadavky na změny pro akademický rok 2020/2021 (garanti programů) So výuka kombinované formy studia / otevřená fakulta pro možnost vypsání termínu zkoušek KS Po zahájení výuky letního semestru na CARITAS-VOŠs Po DSP jazykové zkoušky Út 9:00 zasedání Hodnotící komise pro IGA výběr nových projektů IGA na rok St do Pá 8:30 12:30 fakultní REKOLEKCE pro vyučující + zaměstnance 14:00 porada pedagogického sboru Pá výuka CHASOCN KS (NMgr.) So termín pro vložení témat (včetně anglického názvu) BP a DP studenty do STAGu a jejich odevzdání v písemné podobě na sekretariát příslušné katedry ve trojím vyhotovení předposlední ročníky prezenčního i kombinovaného studia kromě Bc. oborů realizovaných ve spolupráci s CARITAS-VOŠs a NMgr. oborů CHASOCN KS, CHASOCN PS výuka kombinované formy studia / otevřená fakulta pro možnost vypsání termínu zkoušek KS LETNÍ SEMESTR ( ) Po začátek výuky letního semestru do Po Po 14:00 Oborová rada biblické teologie nahlášení předmětů vyučovaných v angličtině či jiných cizích jazycích (nových, aktualizovaných i stávajících) pro akad. rok 2019/2020 proděkanovi pro zahraničí Út 14:00 Oborová rada systematické teologie a křesťanské filozofie St 14:00 Oborová rada praktické teologie So fakulta otevřena pro výuku programu CŽV / možnost vypsání zkouškových termínů 5

6 do do do termín podání žádosti o roční zúčtování daní AKADEMICKÝ TÝDEN UP St termín odevzdání přihlášek do programu Erasmus+ (aplikace E+) 6 termín nahlášení zaměstnaneckých mobilit Erasmus+ (zahraniční referentce) 10:30 Oborová rada oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví 13:00 Vědecká rada 15:00 výběrové řízení programu Erasmus So výuka kombinované formy studia popeleční St So výuka kombinované formy studia St aktualizace předmětů ve studijních plánech na akademický rok 2020/2021 (garanti předmětů) So výuka kombinované formy studia do St do DSP termín pro odevzdání licenciátních a dizertačních prací (pro červnový termín) 14:00 Akademický senát aktualizace edičního plánu VUP Pá výuka CHASOCN KS (NMgr.) So výuka kombinované formy studia do termín odevzdání Závěrečných zpráv projektů IGA za rok 2019 do St ukončení termínu pro podání přihlášek k Bc., Mgr. a NMgr. studiu kromě Bc. oborů realizovaných ve spolupráci s CARITAS-VOŠs 13:00 zasedání Hodnotící komise pro IGA veřejné obhajoby projektů IGA za rok So fakulta otevřena pro výuku programu CŽV / možnost vypsání zkouškových termínů St Čt 8:00 11:00 13:00 14: So výuka kombinované formy studia termín pro odevzdání BP na KKS absolventské ročníky Bc. oborů CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP a vložení práce studenty do STAGu Po St odborné pedagogické praxe 3. a 4. ročník TEOL do do St RIGO termín podání Přihlášky ke státní rigorózní zkoušce RIGO termín podání Žádosti o konání státní rigorózní zkoušky + obhajoby rigorózní práce (červnový termín) 13:00 porada vedoucích kateder

7 3. 4. Pá výuka CHASOCN KS (NMgr.) So So výuka kombinované formy studia ukončení přednášek absolventských ročníků prezenční i kombinované formy studia na CMTF kromě Bc. oborů realizovaných ve spolupráci s CARITAS-VOŠs : Svatý týden studijní volno před Velikonocemi (samostudium) Po St intenzivní kurz řečtiny 2. ročník TEOL St Pá státní svátek Velký pátek Po státní svátek Velikonoční pondělí St do termín pro podání přihlášky ke SZZ (včetně pedagogické způsobilosti) na studijní oddělení absolventské ročníky prezenčního a kombinovaného studia všechny obory kromě Bc. oborů CHASOC PS, KS, MESOHUP do termín pro odevzdání BP / DP na příslušné katedře CMTF a vložení práce studenty do STAGu absolventské ročníky prezenčního a kombinovaného studia všechny obory kromě Bc. oborů CHASOC PS, KS, MESOHUP So výuka kombinované formy studia sběr podkladů pro rozvrhy PS a KS na akademický rok 2020/ St do :00 SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE 15: 00 Akademický senát Pá výuka CHASOCN-KS (NMgr.) So výuka kombinované formy studia So St termín pro vložení témat (včetně anglického názvu) BP studenty 2. ročníků Bc. oborů CHASOC PS, CHASOC KS a DP studenty 1. ročníků NMgr. oborů CHASOCN KS, CHASOCN PS do STAGu a jejich odevzdání v písemné podobě na sekretariát příslušné katedry ve trojím vyhotovení ukončení výuky všech ročníků oboru CHASOC KS na CARITAS-VOŠs (oboru realizovaného ve spolupráci s CARITAS-VOŠs) do do do do ukončení termínu pro podání přihlášek k Bc. studiu oborů realizovaných ve spolupráci s CARITAS-VOŠs: CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP 1. kolo termín odevzdání plánu dovolených vypsání termínů zkoušek za LS a jejich vložení do STAGu katedrami vypsání zkouškových termínů pro jednotlivé předměty SZZ příslušnými katedrami a jejich vložení do STAGu kromě Bc. oborů CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP do Pá státní svátek Svátek práce do Po jmenování jednotlivých komisí pro SZZ příslušnými katedrami kromě Bc. oborů CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP termín pro vložení posudků BP / DP do STAGu sekretářkou katedry kromě Bc. oborů CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP 7

8 6. 5. St Čt do do Čt Pá státní svátek Den vítězství do od Po Po ukončení výuky absolventských ročníků prezenčního studia na CARITAS-VOŠs (CHASOC PS a MESOHUP) odevzdání jmenování oponentů a složení komisí pro obhajoby BP / DP z kateder na studijní oddělení kromě Bc. oborů CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP zveřejnění rozpisu studentů k obhajobám BP na webové stránce KKS pro Bc. obory CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP ukončení výuky prezenčního studia na CMTF UP v letním semestru kromě oborů realizovaných ve spolupráci s CARITAS-VOŠs DSP vypracování posudků na licenciátní práce a dizertační práce zkouškové období v letním semestru zápis studentů na jednotlivé zkouškové termíny předmětů SZZ ve STAGu kromě Bc. oborů CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP St SPORTOVNÍ DEN UP (rektorské volno) So do do do do St do do do Út 9:00 11: Pá 13:00 Vědecká rada výuka kombinované formy studia / otevřená fakulta pro možnost vypsání termínu zkoušek KS zveřejnění rozpisu studentů k obhajobám BP / DP na webu příslušné katedry kromě Bc. oborů CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP termín pro vložení posudků BP sekretářkou katedry do STAGu Bc. obory CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP termín pro splnění studijních povinností absolventské ročníky prezenčního a kombinovaného studia všechny obory kromě Bc. oborů CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP termín pro splnění studijních povinností absolventské ročníky prezenčního studia v kombinaci s FF UP dle instrukcí studijního oddělení CMTF odevzdání jmenování oponentů a složení komisí pro obhajoby BP z KKS na studijní oddělení: Bc. obory CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP termín pro splnění studijních povinností absolventské ročníky prezenčního a kombinovaného studia Bc. oborů CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP termín pro podání přihlášky ke SZZ na studijní oddělení absolventské ročníky Bc. oborů CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP ukončení výuky 1. a 2. ročníku CHASOC PS a MESOHUP na CARITAS-VOŠs (oborů realizovaných ve spolupráci s CARITAS-VOŠs) So 7:00 16:00 otevřená fakulta pro možnost vypsání termínu zkoušek KS Po Út STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY z pedagogické způsobilosti Po Út STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NMgr. oborů CHASOCN PS, CHASOCN-KS a MHSP St Pá OBHAJOBY BP Bc. oborů CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP 8

9 St Pá STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY a OBHAJOBY BP a DP všech oborů na katedrách kromě oborů realizovaných ve spolupráci s CARITAS-VOŠs a kromě NMgr. oborů CHASOCN PS, CHASOCN KS a MHSP St So výuka kombinované formy studia / otevřená fakulta pro možnost vypsání termínu zkoušek KS So 7:00 16:00 otevřená fakulta pro možnost vypsání termínu zkoušek KS So ukončení přednášek kombinovaného studia na CMTF UP do do do Po St DSP termín odevzdání Přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech (akreditovaných v českém jazyce) DSP termín odevzdání Závěrečných zpráv o průběhu dosavadního studia v doktorském studijním programu ke schválení v oborových radách DSP termín odevzdání žádostí a materiálů ke schválení v oborových radách přijímací zkoušky bakalářských oborů CHASOC PS, CHASOC KS a MESOHUP (na CARITAS-VOŠs) 1. kolo RIGO termíny pro konání státních rigorózních zkoušek DSP termíny pro konání obhajob licenciátních prací, státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací příprava rozvrhů na akademický rok 2020/ St Čt Pá OBHAJOBY DP NMgr. oborů CHASOCN PS, CHASOCN-KS a MHSP So 7:00 16:00 otevřená fakulta pro možnost vypsání termínu zkoušek KS do odevzdání BP na KDP, vložení BP do STAGu pro obhajoby na KDP oboru TENA, TS (pro červnový termín obhajob) Po Pá STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Bc. obory CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP Po 8:00 DSP přijímací řízení doktorského studia obory programu TEOLOGIE Út 9:00 DSP přijímací řízení doktorského studia pro neteologický obor SSDZ St 8:30 10:00 porada vedení 14:00 Akademický senát Čt 8:00 DSP přijímací řízení doktorského studia obory programu TEOLOGIE Pá So So 7:00 16: Po 14:00 Oborová rada biblické teologie do St přijímací zkoušky pro Bc., NMgr. a Mgr. studium (prezenční a kombinované) kromě Bc. oborů realizovaných ve spolupráci s CARITAS-VOŠs otevřená fakulta pro možnost vypsání termínu zkoušek KS (na fakultě se tento den konají přijímací zkoušky nutno počítat s omezeným počtem volných učeben) zveřejnění rozpisu studentů oboru TENA a TS k obhajobám BP na webu KDP 10:30 Oborová rada oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví 14:00 Oborová rada praktické teologie 9

10 St 14:00 TE DEUM (mše sv.) v dominikánském kostele + setkání na zahradě (pro vyučující a zaměstnance) Čt 10:00 Oborová rada systematické teologie a křesťanské filozofie do termín pro vložení posudků BP do STAGu sekretářkou KDP pro obhajoby BP oborů TENA a TS So 7:00 16:00 otevřená fakulta pro možnost vypsání termínu zkoušek KS (na fakultě se tento den konají přijímací zkoušky nutno počítat s omezeným počtem volných učeben) do do do termín pro vložení témat (včetně anglického názvu) BP studenty do STAGu a jejich odevzdání v písemné podobě na sekretariát příslušné katedry ve trojím vyhotovení 2. ročník MESOHUP odevzdání BP/DP na KKS a KKV, vložení BP / DP do STAGu pro srpnový termín obhajob na KKS a KKV studentů Bc. oborů CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP, NMgr. oborů MHSP, CHASOCN PS a CHASOCN KS a Bc. oborů SOCPED-PS, SOCPED-KS, NMgr. oborů SOCPEDN-PS, SOCPEDN-KS termín pro podání přihlášky ke SZZ na studijní oddělení pro srpnový termín SZZ absolventské ročníky Bc. oborů CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP, NMgr. oborů MHSP, CHASOCN PS a CHASOCN KS a Bc. oborů SOCPED-PS, SOCPED-KS, NMgr. oborů SOCPEDN-PS, SOCPEDN-KS St bakalářské PROMOCE absolventů Čt magisterské PROMOCE absolventů Pá společná PROMOCE absolventů CARITAS-VOŠs a Bc. oborů CMTF OBHAJOBY BP na KDP Bc. oborů TENA a TS H L A V N Í P R Á Z D N I N Y budova CMTF bude otevřena pouze v době hod budova CMTF bude otevřena pouze v době hod. do Pá Pá do do ukončení termínu pro podání přihlášek k Bc. studiu oborů realizovaných ve spolupráci s CARITAS-VOŠs: CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP 2. kolo termín pro splnění Společné praxe souvislé 1. roč. Bc. oborů SOCPED-PS a SOCPED-KS, Vychovatelské praxe II. 2. roč. Bc. oborů SOCPED-PS a SOCPED-KS a Souvislé praxe II. 1. roč. NMgr. oborů SOCPEDN-PS a SOCPEDN-KS termín pro splnění vychovatelské praxe I, II 1. a 2. ročníků SOCPED PS, SOCPED KS a praxe I 1. ročník SOCPEDN PS, SOCPEDN KS zveřejnění rozpisu studentů k obhajobám BP/DP na KKS a KKV: na webové stránce KKS: Bc. oborů CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP a NMgr. oborů CHASOCN PS, CHASOCN KS a MHSP na webové stránce KKV: Bc. SOCPED PS, SOCPED KS, NMgr. obory SOCPEDN PS, SOCPEDN KS termín pro vložení posudků BP/DP do STAGu sekretářkami KKS a KKV pro obhajoby BP/DP na KKS (Bc. obory CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP a NMgr. obory CHASOCN PS, CHASOCN KS, MHSP) a na KKV (Bc. obory SOCPED PS, SOCPED KS, a NMgr. obory SOCPEDN PS, SOCPEDN KS) So 7:00 16:00 otevřená fakulta pro možnost vypsání termínu zkoušek KS od Po St budova CMTF bude otevřena jako během roku tj hod. STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY a OBHAJOBY BP/DP na KKV studentů oborů SOCPED PS, SOCPED KS, SOCPEDN PS 10

11 Út St přijímací zkoušky CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP (na CARITAS-VOŠs) 2. kolo St Pá STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY a OBHAJOBY BP a DP na KKS (Bc. obory realizované ve spolupráci s CARITAS-VOŠs: CHASOC PS, CHASOC KS, MESOHUP a NMgr. obory: CHASOCN PS, CHASOCN KS a MHSP) So 7:00 16:00 otevřená fakulta pro možnost vypsání termínu zkoušek KS Po do Čt St ukončení zkoušek MEZNÍ TERMÍN PRO SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ za akadem. rok 2019/20 DSP doktorandi odevzdají ZÁPISOVÉ LISTY A a INDEXY (ročníky, které je ještě mají) na oddělení VaV k provedení kontroly studijních výsledků za uplynulý akademický rok 2019/2020 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ UZAVŘENO provádění kontroly studijních výsledků studentů za uplynulý akademický rok 2019/2020 VYSVĚTLIVKY: BP... bakalářská práce (bakalářský projekt) DP... diplomová práce SZZ... státní závěrečná zkouška SDZ... státní doktorská zkouška Forma studia: PS prezenční studium KS kombinované studium Obory: Bakalářské studium: TS Teologická studia (PS dvouoborové studium s FF UP) TENA Teologické nauky (KS) CHASOC PS Charitativní a sociální práce prezenční studium CHASOC KS Charitativní a sociální práce kombinované studium MESOHUP Mezinárodní sociální a humanitární práce (PS) SOCPED PS Sociální pedagogika prezenční studium SOCPED KS Sociální pedagogika kombinované studium Navazující magisterské studium: UNB-KAT Učitelství náboženství pro základní školy + Katechetika (NMgr. kombinované studium dvouoborové) CHASOCN PS Charitativní a sociální práce (NMgr. prezenční studium) CHASOCN KS Charitativní a sociální práce (NMgr. kombinované studium) MHSP Mezinárodní humanitární a sociální práce (NMgr. prezenční studium) TENAN Teologické nauky (NMgr. KS) TSN Teologická studia (NMgr. PS) SOCPEDN PS Sociální pedagogika - (NMgr. prezenční studium) SOCPEDN KS Sociální pedagogika (NMgr. kombinované studium) Magisterské studium: TEOL Katolická teologie (PS) Doktorské studium: BT Biblická teologie PT Praktická teologie ST Systematická teologie a křesťanská filozofie SSDZ Sociální a spirituální determinanty zdraví 11

H A R M O N O G R A M

H A R M O N O G R A M H A R M O N O G R A M akademického roku 2018/2019 PROVOZNÍ DOBA fakulty mimo prázdniny: : 6:00 20:45 hod. So (pokud je výuka) : 7:00 18:00 hod. So (otevřeno pro zkoušení) : 7:00 16:00 hod. (vždy půl hodiny

Více

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 Z univerzitního harmonogramu akademického roku 2019/2020

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 Z univerzitního harmonogramu akademického roku 2019/2020 DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 001, email: dekan.ff@upol.cz HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK / Z univerzitního harmonogramu

Více

HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK Univerzitní harmonogram akademického roku 2017/2018 Harmonogram katedry dějin umění v akademickém roce 2017/2018

HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK Univerzitní harmonogram akademického roku 2017/2018 Harmonogram katedry dějin umění v akademickém roce 2017/2018 DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 77180 Olomouc Tel.: +420 585633001, email: dekan.ff@upol.cz HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK / Univerzitní harmonogram akademického

Více

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 KATEDRA SLAVISTIKY. Univerzitní harmonogram akademického roku 2018/2019

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 KATEDRA SLAVISTIKY. Univerzitní harmonogram akademického roku 2018/2019 DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 001, email: dekan.ff@upol.cz HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK / KATEDRA SLAVISTIKY Univerzitní

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Pokyn děkana č. 4/2018. Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019

Pokyn děkana č. 4/2018. Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019 Pokyn děkana č. 4/2018 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019 Vydáno v Karviné, duben 2018 Pokyn děkana č. 4/2018 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019 Začátek

Více

Upravený harmonogram akademického roku 2017/2018 ke dni

Upravený harmonogram akademického roku 2017/2018 ke dni Září 1. 9. 15. 9. Náhradní a opravné termíny teoretických předmětů Uzávěrka přihlášek k opravnému/náhradnímu termínu Státní zkoušky z dějin umění (na 4. 9. KTDU) 13. 9. Zápisy do 1. ročníku magisterského

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Univerzita Karlova v Praze 116 39 Praha 1-Nové Město Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Strana 1 (celkem 6) IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 1 7 / 2 0 0 8 ČJ. 4599/2008

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 V souladu s Opatřením rektora JU č. R 372 ze dne 13. 2. 2018 stanovuji

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019 Č. j.: UKKTF/36762/2018 V Praze dne 19. dubna 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019 K provedení čl. 3 odst. 3 a čl. 4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy,

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE (schválené AS CMTF UP Olomouc dne 10. června 2015) 1. Seznam otevíraných studijních oborů,

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE 1. Seznam otevíraných studijních oborů, předměty přijímací zkoušky, předpokládaný počet přijatých

Více

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS 1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 3/2016 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 (schváleno AS CMTF UP dne 6. 6. 2018) ZA PŘEDPOKLADU UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ USKUTEČŇOVAT NÍŽE UVEDENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY RADOU PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Více

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost Harmonogram akademického roku 2014/2015 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Začátek akademického roku 1. 9. 2013 Období výuky 23. 9. 20. 12. 2013 Zápis studentů do 1. roč. Bc. a NMg. studia pro akademický rok do 4. 10.

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 16. 9. 2016 AB, AT, AM 3. 10. 16. 12. 2016 2. 1. 6. 1. 2017 AB, AT, AM 28. 11. - 2. 12. 2016 Zimní semestr

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2016/2017 září 2016 1. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 1. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2016/2017: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2017/2018 září 2017 4. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 4. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2017/2018: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2019 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vyhláška děkana č. 4D/2019 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Číslo jednací: ZCU 011724/2019 V Plzni 13. 05. 2019 Vyhláška děkana č. 4D/2019 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI V souladu s pokynem prorektora

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví harmonogram akademického roku 2019/2020 na Filozofické

Více

Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 31. 3. 2017 I. V souladu s harmonogramem akademického roku na ZČU pro 2017/18 upřesňuji organizaci základních

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví harmonogram

Více

Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 1) ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17

Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 1) ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17 Plzeň 5. září 2016 ZCU 024053/2016 Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 Tato vyhláška doplňuje Pokyn prorektora 4P/2015 ze dne 17. prosince 2015. 1) ZIMNÍ

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Vyhláška rektorky číslo 1/2011-2012 HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Akademický rok 2011/2012 začíná 1. září 2011 a končí 31. srpna 2012. V průběhu měsíce září 2011: Studenti minulého

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2018/2019

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2018/2019 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2018/2019 září 2018 3. 9. opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin 3. 9. zápis do 1. ročníku na ak. rok 2018/2019: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba,

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 15/2015 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram

Více

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2015/2016

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2015/2016 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2015/2016 UJEP - Akademický rok 2015/2016 od 14. 9. 2015 do 18. 9. 2016 žlutě označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2015/2016 Fakulta

Více

Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Číslo jednací: ZCU 011088/2018 V Plzni 17. 04. 2018 Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI V souladu s pokynem prorektora

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2018. Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2018. Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 3/2018 Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického

Více

B3-17/1-PR-ÚZ01. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG. v akademickém roce 2017/2018.

B3-17/1-PR-ÚZ01. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG. v akademickém roce 2017/2018. VNITŘNÍ NORMA UP B3-17/1-PR-ÚZ01 Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018 Obsah: Garant: Touto vnitřní normou UP je

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2017. Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2017. Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 3/2017 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2017/2018

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2017/2018 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2017/2018 UJEP - Akademický rok 2017/2018 od 18. 9. 2017 do 16. 9. 2018 žlutě označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2017/2018 Fakulta

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Ke schválení Kolegiem a: 13. 4. 2011 Na vědomí: Akademickému senátu SU OPF 27. 4. 2011 Předkládá: PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK Začátek akademického roku

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 13/2017

Výnos děkanky FF UHK č. 13/2017 Hradec Králové, 27. června 2017 č. j. DFF/301/17 Výnos děkanky FF UHK č. 13/2017 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 ZIMNÍ SEMESTR 25. 9. 2017-22. 12. 2017 výuka v zimním semestru 23. 12. 2017-1. 1.

Více

Harmonogram pedagogické činnosti Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU pro akademický rok 2019/2020

Harmonogram pedagogické činnosti Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU pro akademický rok 2019/2020 5/2019 NAŘÍZENÍ DĚKANA Harmonogram pedagogické činnosti Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU pro akademický rok 2019/2020 Určeno: Všem ústavům LDF č. j.: 12771/2019-491 Správce předpisu: Zpracovatel: Proděkanka

Více

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-16/1-PR Harmonogram akademického roku a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl.

Více

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-17/1-PR Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl. 8 a čl. 14

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 8. 9. 12. 9. 2014 AB, AT, AM 29. 9. 19. 12. 2014 AB, AT, AM 1.- 5. 12. 2014 Zimní semestr AB, AT, AM 5. 1.

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010 ZIMNÍ SEMESTR Předzápisy do akademického roku 2009/10: Všichni studenti prezenčního i kombinovaného studia 8. 19. 6. 2009 (předzápis pro ZS) 10. 16. 2. 2010 (předzápis

Více

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017 UJEP - Akademický rok 2015/2016 od 19. 9. 2016 do 16. 9. 2017 žlutě označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2016/2017 Fakulta

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zimní semestr Letní semestr Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 AB,

Více

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2018-2019 PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ Zimní semestr 27.08.2018-23.09.2018 výuka předmětů 22AMMD v prostorách

Více

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2018/2019

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2018/2019 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2018/2019 UJEP - Akademický rok 2018/2019 od 17. 9. 2018 do 15. 9. 2019 zeleně označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2018/2019 Fakulta

Více

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2017-2018 PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ Zimní semestr 31.08.2017 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 Prezenční studium AB, AT, AM 12. 9. 15. 9. 2017 Zimní semestr Letní semestr 1podrobné informace o praxích jednotlivých oborů 2 podrobné informace na webu jednotlivých

Více

Harmonogram AR 2016/2017

Harmonogram AR 2016/2017 Příloha č. 1 Směrnice č. 221/2016 Harmonogram AR 2016/2017 Nastavení zápisových skupin na ZS do 9.5. 2016 Příprava podkladů pro rozvrhové akce na ZS AR 2016/17, katedry vloží do systému závazné kapacity

Více

o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni

o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 6. 3. 2013 Vyhláška děkana č. 5D/2013 o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni I. V souladu s harmonogramem ZČU pro akademický rok 2013/14 stanovuji harmonogram základních studijních

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019... 3 HAMORNOGRAM ZÁPISŮ KE STUDIU... 3 Bakalářské studium prezenční i kombinovaná forma... 3 Navazující magisterské studium

Více

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany čl. 3, odst. 3, a rozkazem R-V UO č. 51/2013 stanovuji

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 16. 9. 2016 Období výuky AB, AT, AM 3. 10. 16. 12. 2016 2. 1. 6. 1. 2017 Vypsání termínů zkoušek AB, AT,

Více

ROZVRHY'2012/2013,'ZIMNÍ'SEMESTR' B7507'SPECIALIZACE'V'PEDAGOGICE' 7504R100'UČITELSTVÍ'ODBORNÝCH'PŘEDMĚTŮ'

ROZVRHY'2012/2013,'ZIMNÍ'SEMESTR' B7507'SPECIALIZACE'V'PEDAGOGICE' 7504R100'UČITELSTVÍ'ODBORNÝCH'PŘEDMĚTŮ' !!! ROZVRHY'2012/2013,'ZIMNÍ'SEMESTR' B7507'SPECIALIZACE'V'PEDAGOGICE' 7504R100'UČITELSTVÍ'ODBORNÝCH'PŘEDMĚTŮ' MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ,)KOLEJNÍ)2637/2a,)160)00)Praha)6) 1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Více

o organizaci akademického roku 2012/13 na FEL ZČU

o organizaci akademického roku 2012/13 na FEL ZČU Plzeň 14. 3. 2012 Vyhláška děkana č. 3D/2012 o organizaci akademického roku 2012/13 na FEL ZČU I. Stanovuji harmonogram studijního roku 2012/13 na FEL ZČU v Plzni a limitní termíny jím určené tak, jak

Více

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.:

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.: Garant dokumentu: Správce řízené dokumentace FMMI_OST_11_001 verze: A Účinnost dokumentu od: 1.5.2011 Seznamy záznamů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10.

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10. Organizace akademického roku 2010/2011 Bakalářský studijní program Kombinované studium 1. Organizace výuky, zápočtů, zkoušek a zápisů studentů Odevzdání studijních průkazů. Kontrola studia za AR 2009/2010

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov PRAHA 2

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov PRAHA 2 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění provedených

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zimní semestr Letní semestr Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 Období výuky AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 Vypsání termínů zkoušek

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.:

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.: Garant dokumentu: Správce řízené dokumentace FMMI_OST_11_001 verze: B Účinnost dokumentu od: 1.12.2011 Seznamy záznamů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 15/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018. Čl. 1 Základní termíny

OPATŘENÍ DĚKANA č. 15/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018. Čl. 1 Základní termíny Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 15/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 Čl. 1 Základní termíny Zahájení akademického roku: 1. 10. 2017 1 Slavnostní

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017. Čl. 1 Termíny

OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017. Čl. 1 Termíny Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017 Čl. 1 Termíny Zahájení akademického roku: 1. 10. 2016 1 Slavnostní

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Harmonogram akademického roku 2015/2016 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2015/2016

Harmonogram akademického roku 2015/2016 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2015/2016 B3-15/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-15/1-PR Harmonogram a harmonogram zápisu předmětů Informačního systému STAG Obsah: Tímto příkazem rektora UP je ple ustanovení čl. 8

Více

ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA EST

ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA EST Studijní obor bakalářského studia ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA EST Všechno na: http:/// oborová příručka aktualizace 12.3.2012 pokyny k vypracování projektů vybrané bakalářské a diplomové práce konference,

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU. Číslo: 82 České Budějovice

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU. Číslo: 82 České Budějovice SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 82 České Budějovice 5. 10. 2005 PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Více

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden.

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden. Pondělník 15 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE

DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 14/2016 Věc: Státní závěrečné zkoušky v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech DFJP akademický rok 2016/ Působnost:

Více

Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018

Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018 Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018 Organizační řád Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Článek 1 Obecná ustanovení 1. Organizační řád Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (dále

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Pondělník 1 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 1. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech

Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech Jméno Funkce Datum Podpis Garant: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. proděkanka pro 18. 10. 2018 vědu a výzkum Právní kontrola: Mgr.

Více

23.5. 17.6.2016 Zkouškové období

23.5. 17.6.2016 Zkouškové období 9/1/2015 9:00 Zahájení školního roku denní forma studia 9/11/2015 9:00 Zahájení školního roku kombinovaná forma studia 11. 12.9.2015 Konzultace kombinované formy studia 9/12/2015 8.00 Zápis na CMTF 1.

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

Pokyny pro zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací studentů Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci (platné od 1. 9.

Pokyny pro zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací studentů Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci (platné od 1. 9. Pokyny pro zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací studentů Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci (platné od 1. 9. 2018) I. Bakalářské práce (BP) 1. ZADÁNÍ tématu bakalářské práce Studenti

Více

Zápatí prezentace 1

Zápatí prezentace 1 Informace k organizaci doktorského studia na Ekonomicko-správní fakultě MU Zápatí prezentace 1 Doktorské studium: individualizovaná forma studia (pod vedením školitele) zahrnuje část studijní část vědecko-výzkumnou

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2010/11 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Školní rok 2010/11 začíná 1.9.2010 a končí

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Číslo:100 České Budějovice, dne

Číslo:100 České Budějovice, dne Číslo:100 České Budějovice, dne 17. 10. 2006 PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH USKUTEČŇOVANÝCH NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 215/2013 České Budějovice, dne 15. 10. 2013 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15

Více

Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení. Studijního a zkušebního řádu UP

Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení. Studijního a zkušebního řádu UP A-14/5/SD A-14/5/SD PŘÍRODOVĚDECK[ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PŘF Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP Obsah: Provedení některých

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni absolventi

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7/2018 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Metodický pokyn ke kvantifikaci pracovních činností akademických pracovníků FTK UP Olomouc

Metodický pokyn ke kvantifikaci pracovních činností akademických pracovníků FTK UP Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY METODICKÝ POKYN DĚKANA Metodický pokyn ke kvantifikaci pracovních činností akademických pracovníků FTK UP Olomouc OBSAH: Kvantifikace pracovních

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

ČASOVÝ PLÁN VÝUKY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

ČASOVÝ PLÁN VÝUKY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně Datum vydání: 29. 3. 2018 Účinnost od: 1. 9. 2018 Platnost do: 31. 8. 2019 Počet stran: 6 Počet příloh: 1 Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Jan Jandora,

Více

DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE

DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 21/2015 Věc: Státní závěrečné zkoušky v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech DFJP akademický rok 2015/ Působnost:

Více