VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Nová Ves nad Popelkou c.p Nová Ves nad Popelkou FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,52 148,81 148, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,77 51,07 51, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,18 140,96 140, Daň z příjmů právnických osob , , ,92 128,65 128, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100,78 100, Daň z přidané hodnoty , , ,57 146,08 146, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 706,90 ****** ****** Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 108,33 108, Poplatek ze psů , , ,00 116,15 116, Správní poplatky 5 000, , ,00 57,00 57, Daň z hazardních her ,25 ****** ****** Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př , , ,92 56,34 56, Daň z nemovitých věcí , , ,73 113,22 113, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ****** 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,00 ****** 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 92, Bez ODPA , , ,76 142,10 132, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 95,82 95, Pěstební činnost , , ,00 95,82 95, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 105,72 105, h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 19

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t ,00 ****** ****** 2310 Pitná voda , , ,00 108,47 108, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 118,26 118, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 118,26 118, Odvody příspěvkových organizací , ,00 ****** 100, Základní školy , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ****** ****** Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 93,26 93, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 185,91 185, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ****** ****** Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 135,04 135, Bytové hospodářství , , ,00 161,42 161, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ****** ****** Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 108,18 108, Nebytové hospodářství , , ,00 254,01 254, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 5 000, , ,00 22,70 22, Pohřebnictví 5 000, , ,00 22,70 22, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 100,43 100, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , , ,00 100,43 100, Příjmy z úroků (část) 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 141,09 141, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 4 950,00 ****** ****** 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 172,03 172, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 268,16 268, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 268,16 268, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 131,94 131, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 139,54 139, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 500,00 ****** ****** Příjmy z pronájmu movitých věcí 4 000, , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 81,00 ****** ****** Přijaté pojistné náhrady ,00 ****** ****** Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 19

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 91,60 91, Činnost místní správy , , ,00 164,75 164, Příjmy z úroků (část) 1 500, , ,56 75,10 75, Příjmy z podílů na zisku a dividend ,00 ****** ****** 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 500, , ,56 ****** ****** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,32 136,44 128, h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 19

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní osobní výdaje , , ,00 132,83 91, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 95,00 95, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000, , ,00 85,50 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000, ,98 ****** 87, Nákup materiálu j.n , , ,22 43,77 33, Pohonné hmoty a maziva 2 000, , ,00 60,50 60, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 62,58 64, Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000, , ,00 76,63 76, Pěstební činnost , , ,20 64,05 59, Opravy a udržování 2112 Těžba nerostných surovin kromě paliv Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n , , ,74 348,61 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 36,58 39, Opravy a udržování , , ,45 137,48 75, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , Pohoštění , ,00 ****** 92, Budovy, haly a stavby , , Silnice , , ,19 91,29 61, Budovy, haly a stavby , , ,00 8,54 8, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 8,54 8, Neinvestiční transfery krajům 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Neinvestiční transfery krajům , , ,00 100,00 100, Dopravní obslužnost , , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 112,16 82, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 24,89 24, Nákup materiálu j.n , , ,88 38,10 64, Elektrická energie , , ,00 57,41 57, Pohonné hmoty a maziva 6 000, , ,49 98,47 98, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 6 000, , ,78 64,90 64, Nákup ostatních služeb , , ,59 20,02 93, Opravy a udržování , , ,00 259,69 99, h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 19

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , ,00 75,00 75, Budovy, haly a stavby , , ,00 10,18 9, Pitná voda , , ,74 34,59 42, Nákup materiálu j.n , ,62 ****** 35, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000,00 393,25 ****** 19, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 41, Opravy a udržování , ,00 ****** 17, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , ,87 ****** 37, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 118,56 88, Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení 3113 Základní školy , , ,00 103,82 88, Ostatní osobní výdaje , , ,00 85,71 85, Knihy, učební pomůcky a tisk , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 000, , ,00 64,27 64, Nákup materiálu j.n , , ,00 20,00 20, Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000, , ,00 68,39 68, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování 6 000, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , Činnosti knihovnické , , ,00 36,46 36, Ostatní osobní výdaje 4 000, , ,00 47,50 47, Nákup materiálu j.n , ,00 160,00 1,60 1, Nákup ostatních služeb , , ,00 35,41 35, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 23,82 23, Opravy a udržování , , ,00 25,01 22, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , ,00 25,01 22, Ostatní osobní výdaje , , ,00 80,10 79, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 76,22 76, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 68,64 68, Ochranné pomůcky 2 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 5,00 6, Nákup materiálu j.n , , ,13 52,16 52, Plyn , , ,44 58,77 58, h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 19

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Elektrická energie , , ,00 58,68 58, Poštovní služby 500,00 500, Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000, ,00 499,00 8,32 8, Nákup ostatních služeb , , ,99 81,01 81, Opravy a udržování , , ,00 41,17 41, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000, , Pohoštění 4 000, , ,00 170,10 56, Poskytnuté náhrady 4 000, , Věcné dary Dary obyvatelstvu 3392 Zájmová činnost v kultuře , , ,56 61,63 61, Nákup materiálu j.n , , ,00 65,64 65, Poštovní služby 1 000, , Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 240,00 4,80 8, Pohoštění 1 000, , ,00 150,10 50, Věcné dary Dary obyvatelstvu , , ,98 81,72 81, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,98 70,02 70, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 23,10 23, Plyn , , ,24 197,01 99, Elektrická energie , , ,00 63,84 63, Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb , , ,40 198,64 84, Opravy a udržování , , ,50 58,49 63, Bytové hospodářství , , ,14 84,38 71, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , , ,00 48,94 48, Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb , ,00 325,00 0,96 0, Opravy a udržování , , ,00 6,92 6, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ****** 98, Nebytové hospodářství , , ,00 62,80 40, Nákup materiálu j.n , , h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 19

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Elektrická energie , , ,00 58,51 58, Nákup ostatních služeb , ,95 ****** 95, Opravy a udržování , , ,05 317,03 77, Budovy, haly a stavby , Veřejné osvětlení , , ,00 73,58 73, Ostatní osobní výdaje , , ,00 31,68 45, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 6 000, , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 000, , Ochranné pomůcky 2 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 000, ,00 ****** 89, Nákup materiálu j.n , ,00 90,00 9,00 9, Elektrická energie 5 000, , ,00 50,16 50, Pohonné hmoty a maziva 4 000, , Nákup ostatních služeb 3 000, , ,00 284,57 80, Opravy a udržování 6 000, Pohřebnictví , , ,00 51,12 51, Ostatní osobní výdaje , , ,00 12,00 12, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 4 000, , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 000, , Ochranné pomůcky 4 000, ,00 386,00 9,65 9, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,41 53,24 40, Teplo Plyn 4 000, , ,64 61,42 61, Elektrická energie , , ,00 28,69 28, Pohonné hmoty a maziva , , ,54 43,33 43, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000, , ,83 181,83 77, Nákup ostatních služeb , , ,00 26,00 28, Opravy a udržování , , ,00 13,32 13, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, ,00 770,00 15,40 15, Ostatní nákupy j.n , , ,60 67,83 67, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 95,17 95, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 63,47 63, Budovy, haly a stavby , , h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 19

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , ,00 ****** 95, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,02 51,05 50, Nákup materiálu j.n , , ,00 29,65 29, Nákup ostatních služeb , , ,00 75,86 75, Stroje, přístroje a zařízení , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 64,14 64, Nákup ostatních služeb , , ,00 65,67 65, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 65,67 65, Ostatní osobní výdaje , , ,00 96,58 96, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 4 000, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 000, , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n , , ,00 174,82 99, Pohonné hmoty a maziva 9 000, , ,97 52,78 52, Nákup ostatních služeb , , ,00 66,76 89, Opravy a udržování 8 000, , ,00 38,51 38, Pohoštění 1 000, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,97 84,77 84, Nespecifikované rezervy 1 000, Ochrana obyvatelstva 1 000, Ostatní platy , , ,00 15,05 14, Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 90,00 90, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,40 99,59 70, Nákup materiálu j.n , , ,60 69,56 68, Plyn , , ,00 100,07 99, Elektrická energie , , ,00 43,18 43, Pohonné hmoty a maziva , , ,58 61,24 46, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 87,66 87, Služby peněžních ústavů 5 000, , ,00 55,74 55, Služby školení a vzdělávání 6 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 108,54 55, Opravy a udržování , , ,50 10,04 10, Pohoštění 5 000, , ,00 20,80 20, Nespecifikované rezervy 1 000, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,08 72,31 59, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 79,84 79, h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 19

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 80,81 80, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 81,80 81, Služby školení a vzdělávání , , ,00 14,60 14, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 97,14 97, Náhrady mezd v době nemoci , , Zastupitelstva obcí , , ,00 79,24 79, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 86, Nákup materiálu j.n. 600,00 560,00 ****** 93, Poštovní služby 100,00 87,00 ****** 87, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300,00 247,00 ****** 82, Pohoštění 1 200, ,00 ****** 96, Volby do Parlamentu ČR , ,00 ****** 87, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 90,16 90, Ostatní platy 5 000, , Ostatní osobní výdaje , , ,00 52,76 52, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 87,65 87, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 63,11 63, Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000, , ,00 81,33 81, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 38,88 38, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 73,86 73, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n , , ,99 96,90 96, Plyn , , ,92 73,89 73, Elektrická energie , , ,00 28,60 28, Poštovní služby 8 000, , ,00 61,96 61, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,17 63,04 63, Nájemné 5 000, , Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání , , ,00 38,08 38, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,18 98,61 98, Nákup ostatních služeb , , ,48 80,65 68, Opravy a udržování , , ,00 107,39 98, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000, , ,00 20,76 20, Pohoštění , , ,00 43,91 43, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Poskytované zálohy vlastní pokladně , , Poskytnuté náhrady , ,00 ****** 99, h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 19

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční transfery obcím 714,00 714,00 ****** 100, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 22,77 22, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 49,95 49, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení , Pozemky , , ,00 55,07 55, Činnost místní správy , , ,74 78,10 74, Služby peněžních ústavů , , ,80 39,18 39, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,80 39,18 39, Služby peněžních ústavů , , ,00 64,38 64, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 64,38 64, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,41 62,61 62, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , ,00 96,58 96, Ostatní finanční operace , , ,41 76,91 76, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , , ,19 100,00 100, Finanční vypořádání minulých let 1 599, , ,19 100,00 100,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,89 68,79 61, h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 19

11 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,83-21,02-17,71- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,40 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 19

12 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,43-20,75-17, h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 19

13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,76 135,86 135,86 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,56 119,38 114,92 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 91,60 91,60 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 454,42 95,04 PŘÍJMY CELKEM , , ,32 136,44 128,06 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 92, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů 4140 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny 4146 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 19

14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,32 136,44 128,06 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,89 83,56 69,53 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 18,87 22,66 VÝDAJE CELKEM , , ,89 68,79 61,56 KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím ,00 714,00 100, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , , ,00 63,47 63,47 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny 4306 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní , ,00 95,85 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 19

15 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,89 68,79 61,56 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,43 20,75-17,49- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,43-20,75-17,49- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,43-20,75-17,49- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,83- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,83- Pokladna h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 19

16 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7110 úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 19

17 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7320 úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 19

18 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR ,00 C e l k e m ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 19

19 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Tomášek Vladimír Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: p. Bryknarová Miloslava tel.: o skutečnosti: p. Bryknarová Miloslava tel.: h15m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 19

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: W1VM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Pec

Licence: W1VM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Pec Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: DJ1G XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Borkovice Borkovice

Licence: DJ1G XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Borkovice Borkovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: D9HS XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

Licence: DM4L XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Vohančice Vohančice Vohančice

Licence: DM4L XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Vohančice Vohančice Vohančice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 8 / 2019 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2019

Více

Licence: DSBD XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Bělov Bělov Bělov

Licence: DSBD XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Bělov Bělov Bělov Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 Obec Veliny, IČO 00274542 Veliny 60 534 01 VELINY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r. 2017 od počátku roku a b 2 3 NÁVRH ROZPOČTU

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 Rok Měsíc IČO 2018 12 00488631 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Markvartice Markvartice 82 588 56 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: D27F XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Řeka č.p Řeka

Licence: D27F XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Řeka č.p Řeka Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2019 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2019

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Licence: DF3Q XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Břežany II Břežany II Český Brod

Licence: DF3Q XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Břežany II Břežany II Český Brod Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Licence: D1QW XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Olbramice Prostorná Olbramice

Licence: D1QW XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Olbramice Prostorná Olbramice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: DEHL XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Slapy Slapy Slapy

Licence: DEHL XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Slapy Slapy Slapy Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 9 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Licence: DEIG XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Řepeč Řepeč Řepeč

Licence: DEIG XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Řepeč Řepeč Řepeč Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Licence: DNT2 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Hradiště Hradiště

Licence: DNT2 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Hradiště Hradiště Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Horní Tošanovice č.p Horní Tošanovice

Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Horní Tošanovice č.p Horní Tošanovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 8 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 9 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Licence: D53C XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Valchov Čp Valchov

Licence: D53C XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Valchov Čp Valchov Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Licence: D0UP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Hudlice Jungmannova Hudlice

Licence: D0UP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Hudlice Jungmannova Hudlice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 11/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Licence: D0NV XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Oskava Oskava Oskava

Licence: D0NV XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Oskava Oskava Oskava Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: D02Y XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Horka II Horka II Horka II

Licence: D02Y XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Horka II Horka II Horka II Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Licence: DGTZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Svazek obcí Východní Krkonoše Národní Trutnov

Licence: DGTZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Svazek obcí Východní Krkonoše Národní Trutnov Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: D205 XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D205 XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více