Daniel 2.kap. - proroctví 3.BH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daniel 2.kap. - proroctví 3.BH"

Transkript

1 1.BH Jediná Pravda - Písmo Svaté 2.BH Daniel 2.kap. - proroctví 3.BH Cesty k poznání Boha 4.BH Ježíš Kristus Syn Boží Vykupitel Jan 16,13 2.Petr 1,19 Jan 17,3 Jan 1, Jan 17,17 Amos 3,7 Řím 1,19.20 Kol 1,16.17 Skut 17,11 Mat 24,15 Iz 40,26 1 Kor 10,1-4 Mat 22,29 Dan 2, Žalm 19,2 1.Moj 3,15 2 Petr 1,21 Izai Zj 4,2.3 5 Moj 18,15 Zj 22,18.19 Skut 4,11.12 Jan 4,24 Mich 5,2 1 Kor 2, Tim 6,16 Iz 7,14 Žid 4,12 Žid 12,29 Iz 9,6 Jer 36,21-24 Řím 11,33 Iz 61,1 5 Moj 28, Jan 4,8 Iz 41,1-3 Ezech 29,14.15 Žalm 50,15 Zach 9,9 Žalm 119,105 Mar 11,29 Iz 53,5 2 Tim 3,16.17 Žalm 22,17 Jan 8,58 Gal 4,4 5.BH Druhý příchod Pána Ježíše Krista 6.BH Andělé nebeské bytosti 7.BH Tajemství života a smrti 8.BH Satan pověra nebo skutečnost 1.Tes 5,1-4 Efez 3, Moj 2,7 Mat 4,1 Jan 14,1-3 Žid 12,22 Skut 2,41 Luk 10,17.18 Mat 16,27 Job 38,4.7 3.Moj 17,11 Ezech 28, Zj 1,7 1.Moj 3,24 Žalm 7,6 Izai 14,12-15 Skut 1,11 1.Kor 15,40.42 Ezech 18,4 2.Petr 2,4 1.Kor 15, Moj 19,1-3 Skut 2,34 Jan 8,44 1.Tes 4, Moj 22,24 Luk 23,42.43 Efez 2,2 Luk 21,25-36 Žalm 8,5.6 Jan 20,17 Mat 8,29 Mat 24, Dan 9,21 Kaz 9,10 1.Moj 3,4.5 Mat 24, Mat 28,2.3 Žalm 115,17 Job 1,6.7 2.Tim 3,1-5 Izai 6,2.3 Izai 8,19.20 Zach 3,2 Dan 12,4 Dan 12,1 1.Tim 6,16 Zj 12,10.12 Mat 24,14 Žid 1,14 Řím 2,6.7 Žid 2,14.15 Žalm 34,8 Job 19,25.26 Mat 24,31 2.Tim 4,7.8 Zj 19,10 9.BH Ďáblova síť spiritismus falešné učení a proroctví 10.BH Zákon Boží činitelé Zákona 11.BH První tři přikázání 12.BH Kaz 9,5.6 Mat 19, Moj 20,1-7 2.Moj 20, Moj 3,1-6 Řím 2,14.15 Mat 22,39 1.Moj 1,1-3 Platnost zachovávání Soboty jako dne odpočinku

2 Izai 8, Jan 3,4 Skut 17, Moj 16, Moj 18, Moj 31,18 Jan 4,24 14,6 Mar 2, Sam 28, Žalm 19,8.9 Izai 44,10-18 Luk 4,16 1.Par 10,13-15 Řím 7,12 3,20 Izai 45,6-8 Mat 24,20 2.Kor 11,14 Jak 2, Izai 42,8 Skut 13, Skut 16,16-18 Mat 5, Tim 2,5 Skut 16,13 18,4 Mat 24,23-27 Mat 5, Skut 10,25.26 Jan 20,19 Efez 6,11.12 Řím 13,9.10 Skut 14,13.15 Skut 2,1-3 20,7.11 Zj 19,10 1.Kor 16,1.2 Žalm 111,9 Zj 1,10 Luk 16,16.17 Mat 5,18 13.BH Význam Soboty správné svěcení 14.BH Daniel 7.kap. proroctví 15.BH Smíření ve Starém a Novém zákoně 16.BH 1.Moj 2,2.3 Dan 7,1-8 Řím 6,23 Žid 9,22.23 Doba určující očištění nebeské svatyně Ezech 20,12.20 Jer 4,11 1.Moj 4,3-5 Jan 1,29 Mat 15,8.9 Zach 7,14 2.Moj 25, Dan 7, Moj 16,23 Zj 17,15 Žid 9,1-7 Dan 8,14 Neh 13,15-22 Izai 17,12 3.Moj 4, Dan 9,24-27 Izai 58,12-14 Jer 4,7 3.Moj 16, Ezdr 6,14 Mat 12,12 Abak 1,6-8 Mat 27,51 1.Moj 1, Dan 7, Žid 7, Moj 1,23.31 Žid 8, Moj 23,32 Zj 1,12.13 Luk 23, Jan 1,7 2,1 17.BH Soud, vzkříšení a tisícileté království 18.BH Zničení satana Příchod Pána Ježíše Krista Nová země 19.BH Pokání 20.BH Víra obvinění z hříchu Dan 7, Zj 20, Izai 45,22 Jan 16,7.8 Filip 4,3 2.Moj 27,21 Mat 6,7.8 Luk 18,8 Izai 65,6.7 Juda 7 Luk 13,3.5 Žid 11,1.6 Jak 2,10-12 Mal 4,1 Řím 3,10.23 Job 19,25.26 Zj 11,18.19 Žalm 37,20 1.Jan 1,7 Skut 16,31 1.Kor 15, Petr 3, Jak 5,16 Mar 16,16 Zj 20,6 Zj 21,1.4 Jan 3,14.15 Mat 27,3-5 Jan 14,3 Zj 22,5 Mar 11,22-24 Jan 16,7.8 1.Tes 4,15-18 Izai 33,19 1.Jan 5,4.5 Žid 3,7.8 Mat 19,28 Izai 35,5.6 Řím 10,17 Luk 19,1-8 1.Kor 6,2.3 Izai 11,6 Luk 17,5 Jan 6,37 Zj 20,1-3 Zj 21,10 22,1-3 Zj 15,2.3 Izai 65,21.22

3 66,23 21.BH Znovuzrození - Není Zákon proti těm, kteří jsou Kristovi 22.BH Nutnost modlitby moudrosti 23.BH Zákon mravní a ceremoniální 24.BH Boží Zákon a Milost Jan 3,5-7 1.Tes 5,17 Řím 7,12 Zj 22,14 Jer 13,23 Dan 6,10.11 Žid 7, ,1 Efez 2,8.9 1.Kor 3,5-7 Mar 1,35 Žid 9,22 10,4 Řím 6,23 7,7 Ezech 36,26.27 Luk 5, ,12 Kol 2,14 1.Jan 3,4 1.Petr 1,2 Mat 6,6 18, Moj 17,9.10 Jan 6,37 Efez 3,17 Jan 14,13 5.Moj 10,16 Gal 5,1-5 1.Jan 4,5 Luk 18,10-14 Kol 2,11 Řím 6,14 Jan 15, Mar 11,20.22 Skut 15,1-6 Žid 10,26 Gal 5,22 Mat 6, Kor 7,19 1,Jan 2,3.4 1.Petr 2,1.2 Luk 11,13 3.Moj 23, Mat 5, Jan 5,1.2 2,3.4 Jan 1,5 Kol 2, Kor 13,1-13 Jan 15,14 25.BH Podstata a působení Ducha Svatého 26.BH Pokrmy zdraví škodlivé 27.BH Alkohol a věci zdraví škodlivé 28.BH Netáhněte jha s nevěřícími Jan 14, Kor 10,31 1.Kor 10,31 Řím 12,1.2 1.Jan 5,7 1.Moj 1,29 Př 23, ,1 2.Moj 32,19 Mat 28,19 3.Moj 11, Izai 5,11.12 Mar 6, Kor 13,13 Skut 15,28.29 Gal 5,21 1.Jan 2,17 1.Moj 1,1.2 1.Moj 8,20 Efez 5,18.19 Filip 4,8 3,8 Jan 14,26 Mat 15,11 1.Kor 3, Tim 4,8 Mich 3,8 Skut 10, Kor 6,19.20 Skut 19,19.20 Řím 8, Kor 10,25.28 Izai 3,18-24 Mat 3,16 Mat 8, Moj 33,5.6 Izai 66,17 65,4 1.Petr 3,3.4 1.Petr 1, Tim 2,9 1.Kor 11, Moj 7,3-4 2.Kor 6, BH Zkouška lidu Božího pečeť Sobota 30.BH Trojandělské poselství 31.BH Tajemství požehnání lidu Božího 32.BH Zj 13, Petr 1,12 1.Moj 1,28 Žid 1,1 Duch prorocký, sobota, čisté nečisté Dan 7,21 Zj 14,6-10 Luk 4,6 Kaz 5,3 Zj 13,11-18 Př 1,7 5.Moj 10,14 14,22 Jer 23,31.32 Zj 12,17 Žalm 112,1 1.Moj 14,18-20 Job 33,14-18 Ezech 20,12.20 Mat 13, Moj 28,22 4.Moj 24,3.4

4 Zj 19,19.20 Žalm 33,6.9 3.Moj 27,30-32 Dan 10,8 Jan 16,13 Jer 51,7 Mat 23,23 22,21 Zj 1,17 Zj 3,21 Zj 18,4 14,4.5 4.Moj 18,21 Dan 10, Kor 9, Jan 4,1-3 2.Kor 9,6-8 Skut 24,14 Mal 3,6-11 Ezech 22, Moj 15,11 Jer 1,4-9 Jer 23, Moj 18, Moj 28,30 4.Moj 27,21 2.Moj 15,20 Luk 2,36 Skut 21,8.9 Zj 12,17 19,10 33.BH Biblický křest 34.BH Mešní oběť nebo večeře Páně? 35.BH Zpověď a odpustky jsme hříšní 36.BH Mariánský kult Mat 28,18-20 Mat 26,26-28 Jan 20,22.23 Luk 1, Řím 10,9.10 Jan 6,51.54 Mat 18,18 Jan 1,14 Mar 16,16 Jan 10,9.11 Jak 5,16 Luk 2, Kor 7,14 Jan 14,6 15,1 Skut 19,18 Skut 5,41 Mat 3,13-17 Zj 1,8 22,16 2.Kor 5,17 Jan 2,1-5 Jan 3,23 Žid 9,24-28 Mat 18,15-18 Mar 3,31.35 Skut 8,36-39 Mal 1,11 1.Kor 11,28.31 Luk 1,47.46 Řím 6,3-10 Žalm 51,19 Jan 8,10.11 Př 8, Kor 12,12.13 Řím 12,1 Pís 2,15 Zj 12,1 1.Tim 6,12 Jan 4, Jan 1,9 2, Moj 3,15 Skut 22,16 1.Tim 3,16 Izai 1,18 Jan 19, Kor 14,19 10,16 Izai 43,25 44,22 Jan 14,6 1.Kor 11,26.28 Mat 6,7.8 Jan 13,14 Př 19,17 Mat 17,21 37.BH Ty jsi Petr 38.BH Bůh Všemohoucí Ježíš 39.BH Přikázání ostříhejte 40.BH Kdo má Syna, má život Mat 16, Moj 17,1 Mat 15,3 1.Jan 5,10-12 Mat 16, Moj 6,3 Zj 22,14 12,17 1.Kor 3,11 10,4 Job 5,17 8,5 Př 7,2 4,4 Mat 23,13 Job 21,15 Žalm 19,8.9 Mal 2,7 Žalm 91,1 Žalm 119, Mat 18,15-18 Izai 13,6 5.Moj 11,27 Zj 3,7 Joel 1,15 Mat 22,36-40 Jan 13,8 21,3 2.Kor 6,18 1.Jan 2,3-6 5,2-3 Jan 21, Zj 19,1.6

5 Gal 2,11-14 Zj 16, Kor 12,28 Zj 11,17 Skut 8,14 15,13.22 Zj 4,8 1,8 1.Kor 7,17b 2.Moj 20,3 Luk 22, BH Cizí bohové zlato, náušnice, mamon. 42.BH Ne každý, kdo mi říká Pane vejde 43.BH Duch Boží Duch Svatý osoba 44.BH 1.Moj 24,22 Mat 7,21 Mat 3,16 5.Moj 12,23 Joz 24,26 Zj 22,14 Mar 1,10 1.Moj 4,10 Duše krev 2.Moj 20,2-5 1.Tim 4,16 4,1 Luk 3,22 Job 12,10 Izai 3,1-26 Jan 6,45-48 Jan 1,32.33 Žid 12,24 1.Tim 6, Jan Kor 2,11 Zj 22, Sam 23,2 Luk 2,26 45.BH Čisté nečisté za pokrm BH Neděle první den v týdnu 47.BH Spiritismus virgule 48.BH 5.Moj 14,7 Mar 16,9 Oz 4,12 Filip 2, Moj 11,1-47 Mat 28,1 3.Moj 19,31 Skut 2,38 Dan 1, Jan 20,1 3.Moj 20,6 2.Tim 2,19 Řím 14,15-23 Mar 16,1.2 5.Moj 18,9-12 Kol 3,17 Řím 14,2.3 Jan 20,19 Jan 16,24 1.Tim 4,3.4 1.Kor 16,1.2 Skit 4,12 Kol 2,16 Skut 20,7-12 Mat 4, Kor 6,9-20 Ezech 46,1 1.Tim 2,5 1.Moj 1,29.30 Izai 58,13.14 Mat 15,6 Ve jménu Ježíše Krista poklekne každé koleno 49.BH Pravý Bůh Život věčný 50.BH Pečeť Boží na čele 51.BH Manželství rozvod ANO NE? 52.BH Snažit se vejít do Božího odpočinutí 1.Jan 5,18-20 Zj 7,2.3 Mat 19,1-11 Žid 4,1 Zj 3,7 2.Moj 31, Moj 2, Žid 4,2-16 Zj 6,10 Ezech 20,12 Mal 2,14-17 Zj 1, Efez 4,30 1.Kor 7,1-15 Zj 15,2 Luk 16,18 Zj 14,12 Mat 5,32 1.Jan 2,3.4 2.Moj 20,14 1.Jan 3, Jan 5, Př 28,7.4 Př 29,18 Řím 2,15-29

6 Efez 3,17-20 Efez 1,13.14 Jan 3, BH Den za rok počítání prorockých dnů 54.BH Duše osobnost člověk 55.BH Můžeme se setkávat s mrtvými? 56.BH Jediný Otec Otec v nebesích Ezech 4,6 1.Moj 2,7 Job 21,32 Mat 23,9 4.Moj 14,34 Job 12,10 Jan 5,28.29 Žalm 139,14 Skut 2,29.34 Job 27,2.3 Žalm 146,4 Žalm 104,29.30 Job 7,9.10 Job 36,14 Izai 38,18.19 Žalm 78,50 Kaz 9, BH Charismatické hnutí dary uzdravování 58.BH Rod vyvolený - zvěstovat Pravdu 59.BH Kdy bude konec příchod Pána Ježíše Krista 60.BH Mat 7,22 1.Petr 2,9.10 Mat 24,14 2.Tim 2,4 Neplést se ve věci obecné politika Luk 10, Řím 2,28.29 Zj 14,6 1.Kor 9,25 Luk 10,26-28 Gal 3, Petr 5,8 Řím 9,6-8 Řím 13,1-9 Jan 8,39 Řím 14, BH Soud před druhým příchodem Pána 62.BH Je jenom 1 Pravda 1 Evangelium 63.BH Prvý prorok Služebník Boží 64.BH Otec, Syn a Duch Svatý ti tři jsou Jedno 1.Petr 4,17 Gal 1, Petr 1.21 Řím 11,36 Zj 14,7 Izai 58,1 Jan 14,6-13 Jer 23,28 1.Jan 5,7.8 1.Kor 14,3 Mat 7, Moj 18, Moj 13,2-6 Izai 8, Tes 5,20.21 Zj 16,14 2.Moj 7, Kor 11, Moj 13,1-5 4.Moj 12,6-8 2.Par 20,20 Zj 1,3 1.Kor 14,22 Zj 19,10

7 Zj 22,19.20 Mat 24,24 2.Petr 2,1.2 Zj 22,15 65.BH Druhý příchod Pána Ježíše posvětit se 66.BH Ospravedlnění z víry v Ježíše Krista 67.BH Dokonalost charakteru - povahy 68.BH 2.Petr 3,1-18 Řím 5, Petr 3,11 14 Izai 45,6-8 Řím 6, Petr 1,15 2.Petr 2,20-22 Luk 1,17 Kol 1,10 Kol 3,1-16 Bůh je Tvůrcem všeho dobra i zla 69.BH a Vztah k bližnímu a k práci 70.BH b Mnoho je povolaných, ale málo 71.BH c Jeden Pán Jeden křest Jedna víra - 72.BH d 1.Tim 5,8 Mat 22,14 Efez 4,5 1.Petr 2,21 Pán Ježíš je pro nás jediným vzorem 73.BH e Hledejte Pravdu a zkuste vše dobré 74.BH f Vyjítí ostatních z jiných církví 75.BH g Pán Ježíš Kristus Stvořitel 76.BH h Rozsévač, ďábelník vtělení do vepřů 1.Tes 5,20.21 Jan 10,16.27 Žid 1,10 Mar 4,5-konec 77.BH ch Víra Uzdravení 78.BH i Kdo hledá Pravdu, nalézá ji 79.BH j Pán se modlí, abychom byli jedno 80.BH k Zdobení chrámů, sochy, obrazy Mar 5,34 Luk 11,9.10 Jan 17,20-26 Skut 17, BH l Tělesný člověk nechápe duchvní věci 82.BH m Dobrovolná vůle k činění 83.BH n Jaká je skutečná, opravdová Láska 84.BH o 1.Kor 2,14 Jan 7,17 1.Kor 13,1-13 Skut 7,59 Kol 2,9 Filip 2, BH p Vztah Jahve Ježíš Kristus 86.BH r Nemáme pokoušet Boha 87.BH s Porušení Zákona-soboty 88.BH t Modlíme se k Bohu Otci, Synu i Duchu sv Studený vlažný horký Izai 40,3 Mat 4,7 Mal 2,7-9 Zj 3,14 17 Mat 3,3 Luk 4,12 Dan 7,25 Mat 25,1 13 Izai 8, Moj 6,16 Oz 8,12 Mat 24, Petr 2,7.8 Sof 3,4 Izai 6,5 Ezech 22,26 Jan 12,41 5.Moj 4,2 Luk 16,17

ROK SE SVATÝMI. v Dolním Němčí. sv. Filip a Jakub, apoštolové

ROK SE SVATÝMI. v Dolním Němčí. sv. Filip a Jakub, apoštolové ROK SE SVATÝMI v Dolním Němčí sv. Filip a Jakub, apoštolové LITANIE Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu

Více

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38 Zpěvy před evangeliem nedělní cyklus B /1/ 1. neděle adventní Žl 85,8 Pane, ukaž nám své milosrdenství * a dej nám svou spásu! 2. neděle adventní Lk 3,4.6 Připravte cestu Pánu, + vyrovnejte mu stezky!

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

odpovědi na osobní testy

odpovědi na osobní testy odpovědi na osobní testy Lekce 1 1. a) duch 2. a) budu také žít způsobem, který by se jemu líbil, a budu mu důvěřovat v každé mé zkoušce. 3. c) je schopen se o ně plně postarat. 4. c) moudrost 5. Nepravdivé

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Kalendář. Rekondiční pobyty New start www. zdraviarodina. cz www. lightkurz. cz tel.:

Kalendář. Rekondiční pobyty New start www. zdraviarodina. cz www. lightkurz. cz tel.: Kurz zdraví a prevence Light Kalendář 2017 Uzdravujte nemocné a vyřiďte jim: Přiblížilo se k vám království Boží. (Lukáš 10, 9) Božím plánem je, abychom pracovali stejným způsobem, jako učedníci. Při šíření

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Nedělní evangelia v liturgickém roce

Nedělní evangelia v liturgickém roce Nedělní evangelia v liturgickém roce cyklus B Slavnost Ježíše Krista Krále On je Pán pánů a Král králů (Zj 17,14) Jméno a příjmení: Věk: 1. čtení (Dan 7, 13-14) Díval jsem se a hle s nebeskými oblaky přicházel

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Milovat Boha celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.

Milovat Boha celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary. Milovat Boha celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary. 31. neděle v liturgickém mezidobí cyklu B Evangelium (Mk 12,28b-34) Jeden z učitelů

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

Uznávání toho, co je ve vás v Kristu Ježíši

Uznávání toho, co je ve vás v Kristu Ježíši Nové Stvoření - http://www.nove-stvoreni.cz Uznávání toho, co je ve vás v Kristu Ježíši - mluví Curry Blake Curry Blake - Acknowledging What Is In You In Christ Jesus Překlad: nove-stvoreni.cz Verze (build

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

10. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 3,20-35

10. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 3,20-35 10. neděle v mezidobí Cyklus B Mk 3,20-35 Jsme děti Tvé, jsme děti. Jsme děti Tvé, jsme děti království, ve jménu Ježíš máme vítězství. Před Boží svatostí ďábel pryč utíká, ve světle Tvém je krásné žít.

Více

Témata nedělních odpoledních shromáždění v prvním pololetí roku 2017

Témata nedělních odpoledních shromáždění v prvním pololetí roku 2017 Témata nedělních odpoledních shromáždění v prvním pololetí roku 2017 Podklady: ZT: Základy teologie, Ch. C. Ryrie, vydal Biblos 1994 PBP: Poznáváme biblické pravdy, Štěpán Rucki, vydalo KS 2009 22. 1.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Dogmatické učení KSP. Příloha č. 2. Bůh. Bůh Otec

Dogmatické učení KSP. Příloha č. 2. Bůh. Bůh Otec Příloha č. 2 Dogmatické učení KSP Starší KSP si uvědomují, že jakékoliv dogmatické tvrzení je jen mylný lidský pokus shrnout a uspořádat bohatství neomylného Božího zjevení. Následující dokument je definicí

Více

Jan jim říkal: Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. (Lk 3,16)

Jan jim říkal: Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. (Lk 3,16) Jan jim říkal: Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. (Lk 3,16) Jan jim říkal: Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, učitelky církve 1. října

Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, učitelky církve 1. října Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, učitelky církve 1. října Svatá Terezie poznala Boha jako milosrdnou Lásku, která se k nám sklání a ke které smíme přistupovat. S touto důvěrou se obraťme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

28. dnu.

28. dnu. 28. dnu www.cbkladno.cz w w w.c b k l a d n o.c z verše Vděčnost Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

30. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,46-52

30. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,46-52 30. neděle v mezidobí Cyklus B Mk 10,46-52 Má sílo Má sílo, k Tobě vzhlížím, má sílo Tobě zpívám, neboť ty Bože jsi útočiště mé. Pane můj, lásko má, Ty Bože jsi útočiště mé. Pane smiluj se Čtení z listu

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

1 Přílohy. Příloha I. Obsahem přiloženého DVD budou tyto soubory: videa_respondentu prepis_videi BBH_pilotní_projekt_90. JZ_videa

1 Přílohy. Příloha I. Obsahem přiloženého DVD budou tyto soubory: videa_respondentu prepis_videi BBH_pilotní_projekt_90. JZ_videa 1 Přílohy Příloha I. Obsahem přiloženého DVD budou tyto soubory: JZ_videa videa_respondentu prepis_videi BBH_pilotní_projekt_90 Příloha II. - Výčet biblických knih a jejich zkratek Příloha III. Tabulka

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Všichni: a obnovíš tvář země. Všichni: Amen.

Všichni: a obnovíš tvář země. Všichni: Amen. 1 Koinonia 144 Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno Všichni: a obnovíš tvář země. Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého

Více

Křest obrácení. Cíle: Pomůcky: Scénář: 1. Úvodní aktivita

Křest obrácení. Cíle: Pomůcky: Scénář: 1. Úvodní aktivita Křest obrácení Cíle: 1) Naukový: Žáci se seznamují se strukturou obřadu křtu. Pozornost zaměřují na fázi přípravy na křest. Chápou význam pojmu pokání a důležitost obrácení, které člověka uschopňuje ke

Více

Různé prorocké dary. Každé prorocké slovo, se s podstatě skládá ze tří základních složek. Jsou to Zjevení, výklad a použití

Různé prorocké dary. Každé prorocké slovo, se s podstatě skládá ze tří základních složek. Jsou to Zjevení, výklad a použití Různé prorocké dary Proroctví zahrnuje duchovní dary: slovo poznání, slovo moudrosti, rozlišování duchů a dar proroctví. Pro naše výukové cíle budeme považovat jakékoliv zjevení, které dostaneme od Boha

Více

2. neděle v mezidobí. Cyklus C Jan 2,1-12

2. neděle v mezidobí. Cyklus C Jan 2,1-12 2. neděle v mezidobí Cyklus C Jan 2,1-12 Máš v duši píseň 1. Máš v duši píseň andělských zvonů, máš v duši bolest těch nejkrásnějších tónů. Máš v sobě sílu, po které se touží, máš v sobě naději pro ty,

Více

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ PRO ZÁKLADNÍ ZNALOST STARÉHO ZÁKONA (Seznam sestavil Jean Louis Ska ve spolupráci s ostatními profesory Papežského biblického institutu.) Pentateuch Genesis Gen 1-3 (stvoření

Více

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona Franýois Vouga Teologie Nového zákona KŇAZ5KÝ SBMINÁR sv. Františka Xilverského BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNIC A zapísané dňa J prfrastkové číslo: il (ilfj značka:,ti;. I! /tj!i OBSAH PŘEDMLUVA....... I 1. ÚVOD

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Hlavní znaky Křesťanských sborů

Hlavní znaky Křesťanských sborů Hlavní znaky Křesťanských sborů Obsah: Bible Kdo je křesťan Dvojí přirozenost Dobré skutky Jistota spasení Postavení a stav Oddělení od světa Duch svatý Duchovní dary Křest Církev a místní sbor Průběh

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Svátost nemocných. nebo poslední pomazání?

Svátost nemocných. nebo poslední pomazání? Svátost nemocných nebo poslední pomazání? Svátost nemocných nebo poslední pomazání? Ne, toho kněze mi sem ještě neposílejte, snad to se mnou ještě není tak zlé. - Tato odpověď zní často tam, kde pomazání

Více

9. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 2,23-3,6

9. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 2,23-3,6 9. neděle v mezidobí Cyklus B Mk 2,23-3,6 Čistá jak studánka R: Čistá, čistá, čistá jak studánka duše co setřásla hřích. Čistá, čistá, čistá jak studánka, jasná jak napadlý sníh. Čistá jak studánka 1.

Více

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ. Co očekávali Židé?

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ. Co očekávali Židé? BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ Co očekávali Židé? Až se naplní tvé dny a ty odejdeš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku z tvých synů a upevním jeho království. Ten mi vybuduje dům a já upevním jeho trůn

Více

DAR PROROCTVÍ A CÍRKEV OSTATKŮ

DAR PROROCTVÍ A CÍRKEV OSTATKŮ Týden od 18. ledna do 24. ledna 2009 DAR PROROCTVÍ A CÍRKEV OSTATKŮ Biblické texty na tento týden: Zj 12; 14,1 12 Základní verš Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

SMRT. ukončuje život člověka

SMRT. ukončuje život člověka SMRT ukončuje život člověka SMRT ukončuje život člověka sv. Jan od Kříže SMRT ukončuje život člověka sv. Dominik SMRT ukončuje život člověka odděluje se duše od těla SMRT ukončuje život člověka odděluje

Více

Druhý příchod Ježíše Krista - Seminář Stáže 2005

Druhý příchod Ježíše Krista - Seminář Stáže 2005 Druhý příchod Ježíše Krista - Seminář Stáže 2005 Charles Cooper BIBLICKÉ ZÁKLADY KE STUDIU POSLEDNÍCH ČASŮ I. TATO PROROCKÁ STUDIE ODPOVÍ NA 4 ZÁKLADNÍ OTÁZKY : Proč je Kristův pro křesťany tak důležitý?

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

kvůli Bohem vysoce vyvýšen proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno. sám sebe jako člověk

kvůli Bohem vysoce vyvýšen proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno. sám sebe jako člověk Myšlenky k F Filipským 2,9 11 Myšlenka na to, že Pán Ježíš je nyní po vykonaném díle vyvýšen k Boží pravici, činí radost srdci každého věřícího. Radujeme se kvůli Němu, že Jemu se toho dostalo, neboť cítíme,

Více

2. neděle velikonoční B. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.

2. neděle velikonoční B. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se. 2. neděle velikonoční B S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme o požehnání pro nově pokřtěné. Prosme o Ducha svatého pro

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Křesťanské správcovství

Křesťanské správcovství Křesťanské správcovství I. Správný pohled A. Bůh vlastní zemi a vše, co je na ní ( Žalm 24:1) B. My jsme správci, jimž byla svěřena odpovědnost spravovat to, co patří Bohu. C. Ježíš řekl o správcovství

Více

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou)

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou) EVANGELIA Proč čtyři? Čtěte Iz. 9:6-7, 32,1 Iz. 42, 1-7, 52: 13-15 Gen. 3:15, Iz. 7,14-16, 9,6 Iz. 9,6, 40,:3-5 Obrazy Krista ve čtyřech evangeliích Král Služebník Člověk - Bůh Matouš - Příchod zaslíbeného

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Slavnost Nejsvětější Trojice. Cyklus B Mt 28,16-20

Slavnost Nejsvětější Trojice. Cyklus B Mt 28,16-20 Slavnost Nejsvětější Trojice Cyklus B Mt 28,16-20 Čistá jak studánka R: Čistá, čistá, čistá jak studánka duše co setřásla hřích. Čistá, čistá, čistá jak studánka, jasná jak napadlý sníh. Čistá jak studánka

Více

25. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 9,30-37

25. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 9,30-37 25. neděle v mezidobí Cyklus B Mk 9,30-37 Rybáři lidí 1. S Petrem a Ondřejem, Janem a Jakubem, chceš mít i z nás rybáře lidí. Sítě nám podáváš do světa posíláš, chceš aby byl rybolov bohatý, bohatý. R:

Více

Jméno Kristus Kristus je středem lidských dějin a) Rodokmen Ježíše Krista

Jméno Kristus Kristus je středem lidských dějin a) Rodokmen Ježíše Krista 192 Obsah Předmluva......................................... 9 1. kapitola: Úvod do christologie.......................... 13 1. Teologická studie o Ježíši Kristu.........................13 a) Předmět

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Biblické otá zky dobá postní á Sváty ty dén

Biblické otá zky dobá postní á Sváty ty dén Biblické otá zky dobá postní á Sváty ty dén POPELEČNÍ STŘEDA Mt 6,1-6.16-18 Kam máš zajít, když se modlíš? ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ Lk 9,22-25 Každý, kdo chce jít za Ježíšem, má vzít svůj... a následovat

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

KVN AP, Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já.

KVN AP, Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Úvod do studia Starého a Nového zákona

Úvod do studia Starého a Nového zákona IT " CO NEVIS O BIBLI Úvod do studia Starého a Nového zákona -" {' 1 "':I" AA Miloš Bič Petr Pokorný Praha 1997 Olejová lampička z 4.-5. století zdobená Kristovým znakem XP (= Ch. R.). Byla přípomenutím

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Nová náboženská hnutí. Evangelická teologická fakulta UK 2009

Nová náboženská hnutí. Evangelická teologická fakulta UK 2009 Nová náboženská hnutí Evangelická teologická fakulta UK 2009 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Nové náboženské hnutí, 2. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností, 9. 10. Denominalizace

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Pokání. A myslím, že ne na sebe, říká, máme Abrahama našemu otci (Mt 3: 9)

Pokání. A myslím, že ne na sebe, říká, máme Abrahama našemu otci (Mt 3: 9) Pokání Biblický pokání nepředstavuje změnu postoje prosazované lidského vědomí. Integruje život před lidmi říká další aspekt křesťanského života, ne lítost podporovány evangelia. Opravdové pokání říká,

Více

MISTROVSTVÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ MISTROVSTVÍ 1. Nefi 3:7 Půjdu a učiním. Pán přikázal Nefimu a jeho bratrům, aby se vrátili do Jeruzaléma a získali mosazné desky. Pán připravuje cestu, abychom mohli dodržovat Jeho přikázání. Co vám Pán přikázal,

Více

Památka svatého Františka Xaverského, kněze 3. prosince

Památka svatého Františka Xaverského, kněze 3. prosince Památka svatého Františka Xaverského, kněze 3. prosince S vírou v Ježíše Krista, který nás všechny vykoupil svou krví, prosme za církev a za spásu celého světa. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Karmelitánské nakladatelství s.r.o. UKÁZKA Z KNIHY

Karmelitánské nakladatelství s.r.o. UKÁZKA Z KNIHY JEAN-RÉGIS FROPO 90 otázek pro exorcistu KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ PŘEDMLUVA Církev má účast na vítězství nad ďáblem, protože Kristus dal svým učedníkům moc vyhánět zlé duchy. Církev vykonává tuto vítěznou

Více

Sk 6,5 zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha svatého,

Sk 6,5 zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha svatého, Sk 6,5 zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha svatého, Sk 1,8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec

Více