Technika a technologie protierozních opatření. Prof. Ing. Josef Hůla, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technika a technologie protierozních opatření. Prof. Ing. Josef Hůla, CSc."

Transkript

1 Technika a technologie protierozních opatření Prof. Ing. Josef Hůla, CSc.

2 Velmi účinná agrotechnická opatření Uplatnění půdoochranných technologií Přímé setí ozimé obilniny po řepce, obilnině nebo luskovině, využití podrcené slámy Setí ozimé obilniny s využitím mělké podmítky, ponechání rostlinných zbytků na povrchu půdy Setí jarní obilniny po obilnině nebo řepce, s využitím strniskové meziplodiny

3 Méně účinná agrotechnická opatření (při pěstování kukuřice, cukrovky a dalších širokořádkových plodin) Půdoochranné technologie pro kukuřici a další plodiny s velkou roztečí řádků Vrstevnicové obhospodařování pozemků Zmenšení délky spádnice u širokořádkových plodin princip pásového střídání plodin Zvýšení využívání meziplodin (minimalizace délky období, kdy je půda bez vegetačního pokryvu)

4 Pravděpodobnost výskytu erozně nebezpečných dešťů (Janeček a kol., 2003) Měsíc IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. % 2,8 14,8 22,0 21,2 20,0 12,7 5,8 0,7 Stupeň Intenzita odnosu půdy erozí (mm.rok -1 ) do 0,05 0,05 0,5 0,5 1,5 1,5 5,0 5,0 20,0 nad 20,0 Hodnocení eroze (Zachar, 1970) nepatrná slabá střední silná velmi silná katastrofální Přípustná eroze: do 1,5 t.ha -1 zeminy za rok Průměrná rychlost tvorby půdy: 1,2 t.ha -1 za rok

5 Volbou strojů lze při podmítce ovlivnit stupeň zapravení rostlinných zbytků do půdy

6 Mělké kypření s ponecháním rostlinných zbytků na povrchu půdy

7 Talířový kypřič zapravení většiny rostlinných zbytků do půdy

8 Talířový kypřič s talíři na samostatných slupicích

9 Radličkové kypřiče

10 Vliv operací zpracování půdy na posklizňové zbytky a na omezení rizika vodní eroze půdy Druh agrotechnické operace Orba Kypření talířovým kypřičem Kypření radličkovým kypřičem Setí do nezpracované půdy Zbytky slámy (v t.ha -1 ) 0 1,5 4,0 6,0 Snížení smyvu (%)

11 Narušení půdní struktury a odnos ornice vodou v místě soustředěného odtoku při tání sněhu Vodní eroze na pozemku s kukuřicí

12 Konturové obhospodařování pozemků (Wisconsin)

13 Morgan 2005

14 12 10 Závislost jednotkové spotřeby motorové nafty na výměře pozemků Spotřeba nafty [l.hā 1 ] y = -0,8059Ln(x) + 10,352 R 2 = 0, Plocha [ha] 12 Spotřeba nafty [l.hā 1 ] y = -1,8298Ln(x) + 18,953 R 2 = 0,6146 Závislost jednotkové spotřeby motorové nafty na průměrné délce pracovních jízd dosažených na pozemcích Průměrná délka pracovní jízdy [m]

15

16

17 Dlátový kypřič

18 Dlátový kypřič se šikmými slupicemi

19 Dlátový kypřič pro hluboké kypření

20 Příklad porostu po setí do mulče

21

22 Jednokotoučová secí botka

23 Dvoukotoučová secí botka s předřazeným krojidlem

24 Radličkové secí botky s podřezávacím účinkem (setí do pásů)

25 Hnojení pod lůžko osiva (současně se setím)

26

27 Stroj pro přesné setí do mulče

28 Dvoukotoučové secí botky u stroje na přesné setí

29 Kukuřice zasetá do mulče (obilnina ošetřená glyphosatem)

30 Vymrzající meziplodina by měla vytvořit dostatek biomasy nutnost včasného zasetí

31 Setí cukrovky do vymrzající meziplodiny (hořčice bílá)

32 Vzcházení cukrovky po zasetí do vymrzající meziplodiny

33 Zbytky meziplodiny po přívalovém dešti začátkem července

34 Setí kukuřice v protierozní technologii

35 Odtoková mikroparcelka příklad měření povrchového odtoku vody a smyvu zeminy při erozních událostech

36 Příklady vyhodnocení erozních událostí Varianta 1: orba, varianty 2 až 6: minimalizační technologie Povrchový odtok vody při dvou bouřkách ve druhé dekádě června 2010

37 Příklad vyhodnocení erozních událostí Varianta 1: orba, varianty 2 až 6: minimalizační technologie Smyv zeminy při dvou bouřkách ve druhé dekádě června 2010

38 Smyv zeminy při bouřce se silným přívalovým deštěm

39 Srážky a intenzita deště v červenci 2010

40 Kukuřice s ochrannou podplodinou (Tippl, 2003)

41 Ozimý ječmen zasetý na jaře v pruzích ve směru vrstevnic (Tippl, 2003)

42 Janeček, 2003

43 Jarní ječmen po kukuřici a slunečnici Pracovní operace Termín Technické zajištění (příklad) Mělké zpracování půdy s urovnáním Setí po minimalizačním zpracování půdy Říjen Březen Příklady pracovních postupů Traktor 4x4, 150kW Radličkový kypřič Farmet GX 550 MS pracovní záběr: 5,5 Traktor 4x4, 140 kw Secí stroj Horsch CO 6 pracovní záběr: 6 m Dávka (kg.ha -1 ) (l.ha -1 ) Potřeba práce (h.ha -1 ) Spotřeba Náklady nafty (Kč.ha -1 ) (l.ha -1 ) Fixní Var. Celkem 0,24 6, ,28 6, Celkem 0,52 12, bez ceny hnojiva 2 bez ceny osiva 3 bez ceny herbicidu Jarní ječmen po obilninách nebo řepce, s využitím strniskové meziplodiny Pracovní operace Termín Technické zajištění (příklad) Hnojení směsí PK hnojiva a zásobování rozmetadla směsným PK hnojivem (doprava ze skladu 20 km, výkonnost překládky na poli 30 t.h -1 ) Podmítka hlubší (0,15 m) s urovnáním povrchu půdy Setí strniskové meziplodiny Aplikace neselektivního herbicidu se systemickým účinkem Setí do umrtveného porostu meziplodiny Před podmítkou Po sklizni předplodiny Srpen Před setím Březen Automobilová dopravní souprava t + šnekoný překladač Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t, pracovní záběr: 18 m, výkonnost Wsm=14 ha.h -1 Dávka (kg.ha -1 ) (l.ha -1 ) Potřeba práce (h.ha -1 ) Spotřeba Náklady nafty (Kč.ha -1 ) (l.ha -1 ) Fixní Var. Celkem 400 0,15 3, Traktor 4x4, 170 kw Talířový kypřič Preciser Classic pracovní záběr: 6 m 0,24 9, Traktor 4x4, 140 kw Secí stroj JOHN DEERE 750 A 20 0,25 4, pracovní záběr: 6 m Traktor 4x4, 100 kw + cisterna 10 m 3 T4x2, 100 kw + návěsný postřikovač 2200 l, ,36 1, pracovní záběr: 18 m, výkonnost Wsm=5,5 ha.h -1 Traktor 4x4, 140 kw Secí stroj JOHN DEERE 750 A 200 0,28 6, pracovní záběr: 6 m Celkem 1,28 24, bez ceny hnojiva 2 bez ceny osiva 3 bez ceny herbicidu

44 Kukuřice po obilninách na pozemcích ohrožených erozí půdy (založení porostu do vymrzající meziplodiny) Pracovní operace Termín Technické zajištění (příklad) Hnojení PK hnojivem, (doprava ze skladu 20 km, překládka na poli 30 t.h -1 ) Podmítka na střední hloubku Středně hluboké kypření dlátovým kypřičem s urovnáním povrchu půdy Setí meziplodiny Společná aplikace neselektivního herbicidu a kapalného hnojiva - doprava ze skladu 20 km, překládka na poli 30 t.h -1 ) Setí kukuřice se současným podpovrchovým zapravením kapalného průmyslového hnojiva Před podmítkou Po sklizni předplodiny Do poloviny srpna 2. polovina srpna Duben Duben Automobilová dopravní souprava t + šnekový překladač Samojízdné pneumatické rozmetadlo 7 t, pracovní záběr: 18 m, výkonnost Wsm= 14 ha.h -1 Traktor 4x4, 170 kw Radličkový kypřič Ecolands Classic pracovní záběr: 6 m Traktor 4x4, 170 kw Dlátový kypřič DMI EcoloTigar pracovní záběr: 4 m Traktor 4x4, 140 kw Secí stroj pracovní záběr: 6 m Dávka (kg.ha -1 ) (l.ha -1 ) Potřeba práce (h.ha -1 ) Spotřeba Náklady nafty (Kč.ha -1 ) (l.ha -1 ) Fixní Var. Celkem 400 0,15 3, ,24 7, ,58 18, ,25 4, Traktor 4x4, 100 kw + cisterna 10 m 3 T4x2, 100 kw + návěsný postřikovač 2200 l, 1, ,36 1, pracovní záběr: 18 m, výkonnost Wsm=5,5 ha.h -1 Traktor 4x4, 80 kw Secí stroj na přesné setí s adaptérem na zapravení tuhých nebo kapalných průmyslových hnojiv Kinze Planters - 8 řádků 28 osivo 0,40 3, ,2 Traktor 4x4, 100 kw + cisterna 10 t 200 0,42 3, Celkem 2,40 41, bez ceny hnojiva 2 bez ceny osiva 3 bez ceny herbicidu

45 Příklady výsledků měření simulátorem deště A - conventional technology sowing after spring seedbed preparation, without catch crop B - sowing after spring seedbed preparation, catch crop C - sowing without spring seedbed preparation, catch crop Surface water runoff rate [l.m -2.min -1 ] 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Time [min] Variant A Variant B Variant C Rain intensity

46 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Variant A Variant B Variant C Proportion of soil in intercepted water [%]

47 Varianta 1 - minimalizace zpracování půdy bez jarní předseťové přípravy půdy (kukuřice, Vlašim) 2,0 Rychlost povrchového odtoku [l.min -1.m -2 ] Rychlost infiltrace [l.min -1.m -2 ] 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 tp=4,0 min sklon 5,8º drsnost 17,0 mm Čas [min] Intenzita srážky Rychlost povrchového odtoku Rychlost infiltrace Počátek výtopy tp

48 Varianta 2 - minimalizace s jarním předseťovým zpracováním půdy Rychlost povrchového odtoku [l.min -1.m -2 ] Rychlost infiltrace [l.min -1.m -2 ] 2,0 1,8 1,6 tp=10,8 min sklon 4,4º drsnost 16,1 mm 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Čas [min] Intenzita srážky Rychlost povrchového odtoku Rychlost infiltrace Počátek výtopy tp

49 Varianta 3 - konvenční zpracování půdy 2,0 Rychlost povrchového odtoku [l.min -1.m -2 ] Rychlost infiltrace [l.min -1.m -2 ] 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 tp=1,6 sklon 4,8º drsnost 15,8 mm Čas [min] Intenzita srážky Rychlost povrchového odtoku Rychlost infiltrace Počátek výtopy tp

50 Infiltrace vizualizace

51 Postup při analýze obrazu povrchu půdy

52 Rychlost povrchového odtoku [l.min -1.m -2 ] Rychlost infiltrace [l.min -1.m -2 ] 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2 tp=9,9 min sklon 1,7º drsnost 25,4 mm Čas [min] Intenzita srážky Rychlost povrchového odtoku Rychlost infiltrace Počátek výtopy tp Rychlost povrchového odtoku [l.min -1.m -2 ] Rychlost infiltrace [l.min -1.m -2 ] 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2 tp=25,5 min sklon 2,4º drsnost 13,8 mm Čas [min] Intenzita srážky Rychlost povrchového odtoku Rychlost infiltrace Počátek výtopy tp Rychlost infiltrace a rychlost povrchového odtoku (Křinec, ), nahoře varianta 1, dole varianta 3

53 Plečkování může zlepšit podmínky pro vsakování vody do půdy

54 Rozrušení půdní krusty může přispět k lepšímu přijímání srážkové vody půdou

55 Morgan 2005

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze)

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) ZPRACOVÁNÍ PŮDY Z HLEDISKA PODNEBÍ, HLOUBKY KYPŘENÍ, ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Agrotechnická protierozní opatøení

Agrotechnická protierozní opatøení Výzkumný ústav meliorací a ochrany pùdy Praha Agrotechnická protierozní opatøení Josef Hùla - Miloslav Janeèek Pavel Kovaøíèek - Jaroslav Bohuslávek Praha 2003 1 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek

Více

Půdoochranné technologie a jejich vliv na vodní erozi

Půdoochranné technologie a jejich vliv na vodní erozi Půdoochranné technologie a jejich vliv na vodní erozi Barbora Badalíková Zemědělský výzkum spol. s r.o. Troubsko, Česká republika Troubsko, 20. března 2018 Nevhodné hospodaření na půdě Intenzivní orba

Více

Zpracování půdy přispívající k omezení odtoku vody a smyvu zeminy

Zpracování půdy přispívající k omezení odtoku vody a smyvu zeminy Zpracování půdy přispívající k omezení odtoku vody a smyvu zeminy 14. 10. 2016 Prof. Ing. Josef Hůla, CSc. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 703x Vodní eroze je v podmínkách České republiky nejvýznamnějším

Více

EROZE - REDESIGN VRSTVY EROZNÍ OHROŽENOSTI

EROZE - REDESIGN VRSTVY EROZNÍ OHROŽENOSTI EROZE - REDESIGN VRSTVY EROZNÍ OHROŽENOSTI Stratege resortu Ministerstva zemědělství České republiky V souladu s výhledem do roku 2030 a na základě schváleného Redesignu erozní ohroženosti půdy v LPIS

Více

Vsakování vody do půdy a povrchový odtok vody u širokořádkových plodin

Vsakování vody do půdy a povrchový odtok vody u širokořádkových plodin Vsakování vody do půdy a povrchový odtok vody u širokořádkových plodin Water infiltration into the soil and surface water run-off in wide-row crops Josef Hůla 1, 2, Pavel Kovaříček 1, Milan Kroulík 1,

Více

Půdoochranné technologie. Ing. Jan Srbek, Ing. Martin Berka Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Půdoochranné technologie. Ing. Jan Srbek, Ing. Martin Berka Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Půdoochranné technologie Ing. Jan Srbek, Ing. Martin Berka Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Eroze I. - proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu - přirozený přírodní jev

Více

Ochrana půdy před erozí

Ochrana půdy před erozí Ochrana půdy před erozí Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz Degradace půdy Je ztráta či omezení schopnosti půdy plnit své přirozené funkce. Hlavní degradační procesy v ČR vodní

Více

Mechanizace zemědělství - Zvláštní vydání

Mechanizace zemědělství - Zvláštní vydání INDIKÁTORY VODNÍ EROZE PŮDY PŘI PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE JOSEF HŮLA 1, PETR NOVÁK 1, PAVEL KOVAŘÍČEK 2, LUKÁŠ STANĚK 1 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta 2 Výzkumný ústav zemědělské techniky,

Více

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI Milan Vach, Miloslav Javůrek Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2011 Metodika vznikla za finanční podpory

Více

Pilotní projekt - půdoochranné technologie KRAJ VYSOČINA

Pilotní projekt - půdoochranné technologie KRAJ VYSOČINA - půdoochranné technologie KRAJ VYSOČINA 1 Proč tento projekt? Dohoda o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko, Krajem Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina o vzájemné spolupráci v oblasti

Více

POVRCHOVÝ ODTOK VODY A SMYV ZEMINY PŘI PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE A OVSA SETÉHO

POVRCHOVÝ ODTOK VODY A SMYV ZEMINY PŘI PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE A OVSA SETÉHO POVRCHOVÝ ODTOK VODY A SMYV ZEMINY PŘI PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE A OVSA SETÉHO SURFACE WATER RUNOFF AND EROSIVE WASH AT CULTIVATION OF MAIZE AND OAT J. Hůla 1,2, P. Novák 1, S. Petrásek 1., P. Kovaříček 2, P.

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Vliv vysokých dávek kompostu na fyzikální a hydraulické vlastnosti půdy. Pavel Kovaříček Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Vliv vysokých dávek kompostu na fyzikální a hydraulické vlastnosti půdy. Pavel Kovaříček Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Vliv vysokých dávek kompostu na fyzikální a hydraulické vlastnosti půdy Pavel Kovaříček Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Měření rychlosti vsakování simulátorem deště Porovnání povrchového odtoku

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací

Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací Tab. č.: 149 Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] 1 Podmítka (talířovým podmítačem) 4,90

Více

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Zemědělská půda význam, péče, ochrana seminář 16. 2. 2010 Sluňákov, Horka nad Moravou Pojem eroze vodní půdní svahová nadměrná potenciální

Více

a) Výchozí ukazatele S - standard b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

a) Výchozí ukazatele S - standard b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 166 Poř. č. Oves Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní (potravinářský) - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,0 4,5 3,5 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 3000 3000 3000 3 Tržba z prodeje

Více

Půdoochranné technologie. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Půdoochranné technologie. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Půdoochranné technologie Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Velký význam v ochraně půdy před erozí mají půdoochranné technologie ponechávají velkou část posklizňových zbytků na povrchu půdy při přívalové srážce dochází

Více

PRV DOTACE PODZIM 2016

PRV DOTACE PODZIM 2016 PRV DOTACE PODZIM 2016 NA SPECIÁLNÍ PŮDOOCHRANÉ TECHNOLOGIE STRIPTILL PÁSOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY pro řepku, kukuřici, slunečnici a cukrovku Dotace z Mze na půdoochranné technologie Je v jednání podpora na

Více

Prezentace ze seminářů

Prezentace ze seminářů Nová eroze 2019 Jiří Kumšta Akreditovaný poradce MZe Spolupracuji s výzkumným ústavem rostlinné výroby Ruzyně https://www.vurv.cz/ Poradenská činnost pro zemědělce Evidenci pastvy, hnojení a chemických

Více

Novinky v Cross Compliance a přímých platbách. Ministerstvo zemědělství

Novinky v Cross Compliance a přímých platbách. Ministerstvo zemědělství Novinky v Cross Compliance a přímých platbách Ministerstvo zemědělství Jednotná žádost 2016 Opatření Počet žádostí Rok 2015 Rok 2016 Výměra Počet žádostí Výměra SAPS 29 031 3 542 548,31 29 649 3 542 354,71

Více

Podklad pro pracovní skupinu CROSS COMPLIANCE NÁVRHY K ÚČINNĚJŠÍ OCHRANĚ PŮDY

Podklad pro pracovní skupinu CROSS COMPLIANCE NÁVRHY K ÚČINNĚJŠÍ OCHRANĚ PŮDY Podklad pro pracovní skupinu CROSS COMPLIANCE NÁVRHY K ÚČINNĚJŠÍ OCHRANĚ PŮDY 29. 6. 2016 Úvod cíl Cílem chystaných změn vybraných standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES), konkrétně

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 168 Poř. č. Kukuřice na zrno Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 7,6 9,0 5,3 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 3300 3300 3300 3 Tržba z prodeje

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 165 Poř. č. Žito ozimé Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,8 5,3 3,8 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 3600 4000 3600 3 Tržba z prodeje zrna

Více

Ekologické zemědělství a komposty Ing. T. Zídek Ph.D.

Ekologické zemědělství a komposty Ing. T. Zídek Ph.D. Ekologické zemědělství a komposty Ing. T. Zídek Ph.D. S využitím podkladů Ing. Vopravila Ph.D., VÚMOP Praha Charakteristiky zemědělských půd z hlediska jejich retence a způsobu hospodaření Celková možná

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Protierozní ochrana půdy půdoochranné technologie

Protierozní ochrana půdy půdoochranné technologie Protierozní ochrana půdy půdoochranné technologie Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Eroze půdy je vážným světovým problémem a je z velké části zapříčiněna špatným hospodařením

Více

AGRITECH SCIENCE, 10 POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH

AGRITECH SCIENCE, 10 POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH ROUTES CARE OF SOIL IN MOUNTAIN AND PIEDMONT REGIONS V. Mayer,D. Andert Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Abstract In the

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Pásové výsevy meziplodin v pěstebních systémech kukuřice seté

Pásové výsevy meziplodin v pěstebních systémech kukuřice seté Pásové výsevy meziplodin v pěstebních systémech kukuřice seté Centrum precizního zemědělství při ČZU se ve spolupráci s firmou BEDNAR FMT s.r.o. podílí na vyvíjení nové pěstební technologie vycházející

Více

kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO

kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO Ing. Jitka Tvrzníková metodik ÚZEI Praha pracoviště Liberec Plán kontrol podmíněnosti pro DO Počet vybraných subjektů rok 2011 % vybraných subjektů

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

Doporučené zásady sestavení osevních postupů

Doporučené zásady sestavení osevních postupů Doporučené zásady sestavení osevních postupů výběr plodin a jejich zastoupení v OP musí akceptovat stanovištní podmínky struktura plodin musí umožňovat střídání plodin obohacující půdu o organickou hmotu

Více

Vliv různých agrotechnických zásahů na výnosy plodin a změny půdních vlastností

Vliv různých agrotechnických zásahů na výnosy plodin a změny půdních vlastností Vliv různých agrotechnických zásahů na výnosy plodin a změny půdních vlastností Smutný, V., Neudert, L., Dryšlová, T., Lukas, V., Houšť, M., Procházková, B., Filipský, T. MENDEL- INFO 2013, Křtiny, 26.

Více

Přílohy. Tab. 1: Energetické ekvivalenty vstupů použité při výpočtech energetické bilance název množství energetický

Přílohy. Tab. 1: Energetické ekvivalenty vstupů použité při výpočtech energetické bilance název množství energetický Přílohy Tab. 1: Energetické ekvivalenty vstupů použité při výpočtech energetické bilance název množství energetický pramen ekvivalent v MJ Zdroje energie nafta 1l 47,78 Cervinka (1980) benzín 1l 42,32

Více

Problematika půdy a její ochrany. Jan Vopravil

Problematika půdy a její ochrany. Jan Vopravil Problematika půdy a její ochrany Jan Vopravil PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů degradace půd může být velmi rychlá, přitom procesy

Více

EKONOMIKA ÚHRADY ORGANICKÉ HMOTY V PŮDĚ Ing. Pavel Kovaříček, CSc., VÚZT,v.v.i. Praha 6

EKONOMIKA ÚHRADY ORGANICKÉ HMOTY V PŮDĚ Ing. Pavel Kovaříček, CSc., VÚZT,v.v.i. Praha 6 EKONOMIKA ÚHRADY ORGANICKÉ HMOTY V PŮDĚ Ing. Pavel Kovaříček, CSc., VÚZT,v.v.i. Praha 6 Vyrovnaná bilance a doplňování organické hmoty do půdy je půdoochranným opatřením významným zejména v zemědělských

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Normativy pro zemědělské technologické systémy

Normativy pro zemědělské technologické systémy 1. ÚVOD Pro racionální řízení provozu, využití a obnovy strojového parku a pro plánování a hodnocení výrobního záměru je třeba znát řadu údajů normativního charakteru. Pro podporu rozhodování v této oblasti

Více

MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Rozvoj a změny webového portálu. Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala

MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Rozvoj a změny webového portálu. Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Rozvoj a změny webového portálu Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala Obsah prezentace III. Část webová aplikace nové funkce IV. Část příklady událostí Monitoring eroze

Více

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výzkumný ústav zemědělské techniky Technicko-technologické doporučení Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výstup subetapy Zhodnocení vlivu vnějších faktorů na technologickou jakost

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 167 Poř. č. Tritikale ozimé - žitovec Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 5,0 6,0 4,3 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 3100 3100 3100 3 Tržba

Více

Biotické intenzifikace rostlinné výroby v precizním zemědělství

Biotické intenzifikace rostlinné výroby v precizním zemědělství Semináře firmy Bednar FMT, s.r.o. a Strom Praha, a.s., 2019 Biotické intenzifikace rostlinné výroby v precizním zemědělství Václav Brant, Milan Kroulík a Jindřich Šmöger Centrum precizního zemědělství

Více

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Ing. František VÁCLAVÍK MONSANTO ČR, BRNO Současným vývojovým trendem v zemědělství je snižování cen zemědělských výrobků

Více

Změny standardůdobrého zemědělského a environmentálníhostavu -GAEC pro rok -2011

Změny standardůdobrého zemědělského a environmentálníhostavu -GAEC pro rok -2011 Změny standardůdobrého zemědělského a environmentálníhostavu -GAEC pro rok -2011 Postupný náběh kontrol C-C v ČR CC SMR - A GAEC GAEC 10 + GAEC 1 GAEC 5 + poměr SP GAEC 5 + poměr SP 10 Rozšíření standardu

Více

UŽITÍ KYPŘIČŮ V TECHNOLOGIÍCH ZPRACOVÁNÍ PŮDY BEZ ORBY

UŽITÍ KYPŘIČŮ V TECHNOLOGIÍCH ZPRACOVÁNÍ PŮDY BEZ ORBY UŽITÍ KYPŘIČŮ V TECHNOLOGIÍCH ZPRACOVÁNÍ PŮDY BEZ ORBY Kolektiv autorů Metodická příručka Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha 6 Ruzyně Metodická příručka je výstupem projektu TAČR TA04011200

Více

Milan Vach a kol. Hospodaření na půdě bez chovu zvířat METODIKA PRO PRAXI

Milan Vach a kol. Hospodaření na půdě bez chovu zvířat METODIKA PRO PRAXI Milan Vach a kol. Hospodaření na půdě bez chovu zvířat METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2007 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení výzkumného záměru

Více

Zemědělské a obchodní družstvo Bratranců Veverkových Živanice Živanice 206, IČ:

Zemědělské a obchodní družstvo Bratranců Veverkových Živanice Živanice 206, IČ: Projekt: INOVACE VE ZPRACOVÁNÍ PŮDY podpořený Programem rozvoje venkova pro období 2014 2020 v opatření 16 Spolupráce, operací 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

GRAND PRIX TECHAGRO Speciální kategorie Soil Water Retention Friendly - Eco Tiller 600 GRAND PRIX TECHAGRO 2018

GRAND PRIX TECHAGRO Speciální kategorie Soil Water Retention Friendly - Eco Tiller 600 GRAND PRIX TECHAGRO 2018 GRAND PRIX TECHAGRO 2018 Prezentace exponátu od společnosti P&L spol. s r.o. Biskupice, ČR Eco Tiller 600 Stroj pro pásové zpracování půdy s možností aplikace digestátu, minerálních hnojiv nebo setí Výrobce:

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Focus TD. Definované kypření, cílené hnojení, precizní výsev

Focus TD. Definované kypření, cílené hnojení, precizní výsev Focus TD Definované kypření, cílené hnojení, precizní výsev Michael HORSCH: Témata, jako jsou jistota výnosu a úspora nákladů, nabývají na stále větším významu. Řada institucí testuje dlouhodobě různé

Více

Aplikace kompostu. Ing. Barbora Badalíková. Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Aplikace kompostu. Ing. Barbora Badalíková. Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Aplikace kompostu Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Důležitost organické hmoty v půdě Organická složka Podpora tvorby agregátů

Více

TECHNOLOGIE A EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ PLODIN V PODMÍNKÁCH S RŮZNÝM STUPNĚM OHROŽENÍ VODNÍ EROZÍ

TECHNOLOGIE A EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ PLODIN V PODMÍNKÁCH S RŮZNÝM STUPNĚM OHROŽENÍ VODNÍ EROZÍ TECHNOLOGIE A EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ PLODIN V PODMÍNKÁCH S RŮZNÝM STUPNĚM OHROŽENÍ VODNÍ EROZÍ Kolektiv autorů Uplatněná certifikovaná metodika Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha 6 Ruzyně Metodika

Více

VYBRANÉ POSTUPY PÉČE O PŮDU V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTECH

VYBRANÉ POSTUPY PÉČE O PŮDU V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTECH VYBRANÉ POSTUPY PÉČE O PŮDU V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTECH SELECTED CARE PROCEDURES OF SOIL IN MOUNTAIN AND PIEDMONT REGIONS D. Andert, V. Mayer Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Abstract

Více

HODNOCENÍ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ROVNOMĚRNOSTI ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PO SKLIZNI PŘEDPLODINY

HODNOCENÍ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ROVNOMĚRNOSTI ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PO SKLIZNI PŘEDPLODINY HODNOCENÍ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ROVNOMĚRNOSTI ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PO SKLIZNI PŘEDPLODINY JIŘÍ MAŠEK, MILAN KROULÍK, ZDENĚK KVÍZ, JOSEF HŮLA, PAVEL PROCHÁZKA Katedra zemědělských

Více

Obr. 2 Časový průběh hnojení tuhými průmyslovými hnojivy, obilnářská výrobní oblast, pro 100 ha orné půdy

Obr. 2 Časový průběh hnojení tuhými průmyslovými hnojivy, obilnářská výrobní oblast, pro 100 ha orné půdy Obr. 2 Časový průběh hnojení tuhými průmyslovými hnojivy, obilnářská výrobní oblast, pro 100 ha orné půdy Technika hnojení Plodina březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad Dekáda v

Více

Funkce půdy. Půda. Neobnovitelný přírodní zdroj. Tvorba půdy: extrémě pomalá. Její degradace nebo destrukce: velmi rychlá a nezvratná.

Funkce půdy. Půda. Neobnovitelný přírodní zdroj. Tvorba půdy: extrémě pomalá. Její degradace nebo destrukce: velmi rychlá a nezvratná. Půda Neobnovitelný přírodní zdroj. Tvorba půdy: extrémě pomalá. Její degradace nebo destrukce: velmi rychlá a nezvratná. Funkce půdy - Produkční v zemědělství a lesnictví - Mimoprodukční (ekologické) -

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 178 Poř. č. Brambory rané Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 19 20 2 Cena brambor od výrobce [Kč/t] 5000 5000 3 Tržba

Více

Aktuální téma: Zakládání porostů řepky do suché půdy

Aktuální téma: Zakládání porostů řepky do suché půdy Aktuální téma: Zakládání porostů řepky do suché půdy Vzhledem k častým dotazům k zakládání porostů řepky v oblastech bez srážek uvádíme některé poznatky a zkušenosti z minulých suchých let. Ještě před

Více

Quadro - Čtyřřadý kypřič

Quadro - Čtyřřadý kypřič Quadro Quadro - Čtyřřadý kypřič Univerzální kypřič pro mělké zpracování strniště a hluboké kypření Špice s dvoudílnou radličkou Krátké montážní časy Všechny komponenty radliček jsou zajištěny šroubem.

Více

Technologie využití pomocných plodin NABOČANY Naše pole 2019

Technologie využití pomocných plodin NABOČANY Naše pole 2019 Technologie využití pomocných plodin NABOČANY Naše pole 2019 Centrum precizního zemědělství se opět jako odborný garant podílí na odborném programu výstavy Naše pole 2019. V souladu s tematickým zaměřením

Více

Seminář Okresní agrární komora Kroměříž

Seminář Okresní agrární komora Kroměříž Seminář Okresní agrární komora Kroměříž Protierozní ochrana zemědělské půdy z pohledu zemědělského podniku Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Protierozní ochrana v zemědělském podniku Plnění

Více

DF ŽABČICE

DF ŽABČICE Seminář DF 2019 27.2.2019 ŽABČICE Ing. Marcel Herout Ph.D. tel: 737 289 212 Agronom mail: heroutzdkh@seznam.cz ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. farma Petrovice Rostlinná a živočišná výroba Obiloviny 1370

Více

AGRODRUŽSTVO KLAS Křičeň 102, IČ: AGROEKO Žamberk spol. s r.o. Zemědělská 1004, Žamberk, IČ:

AGRODRUŽSTVO KLAS Křičeň 102, IČ: AGROEKO Žamberk spol. s r.o. Zemědělská 1004, Žamberk, IČ: Projekt: INOVACE V ROSTLINNÉ VÝROBĚ podpořený Programem rozvoje venkova pro období 2014 2020 v opatření 16 Spolupráce, operací 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské

Více

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Martin Mistr

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Martin Mistr Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Martin Mistr mistr.martin@vumop.cz Změny DZES 5 Nastavení Princip erozních parcel, jejich dělení Uznané půdoochranné technologie Platnost Zákres erozních

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agroekologie Katedra: Katedra aplikovaných rostlinných biotechnologií Vedoucí

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 189 Poř. č. Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 40 55 25 2 Výnos sušiny po odečtení

Více

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Novela NV 103/2003 Sb. Co bude novela NV 103/2003 Sb. obsahovat: Revize zranitelných oblastí (ZOD) Revize akčního programu Současný stav: MŽP zahájilo

Více

RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná

RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná 6. přednáška PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universáln lní rovnice ztráty ty půdy p USLE principy výpočtu) modifikace: RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná proč predikce??? abych mohl pochopit proces a navrhnout

Více

Problematika stanovení míry erozního ohrožení

Problematika stanovení míry erozního ohrožení Problematika stanovení míry erozního ohrožení Miloslav Janeček Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU Praha USLE K určování ohroženosti zemědělských půd vodní erozí a k hodnocení účinnosti navrhovaných

Více

SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S CÍLEM OMEZIT NEŽÁDOUCÍ ZHUTNĚNÍ PŮDY A ZVÝŠIT PROPUSTNOST PŮDY PRO VODU

SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S CÍLEM OMEZIT NEŽÁDOUCÍ ZHUTNĚNÍ PŮDY A ZVÝŠIT PROPUSTNOST PŮDY PRO VODU SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S CÍLEM OMEZIT NEŽÁDOUCÍ ZHUTNĚNÍ PŮDY A ZVÝŠIT PROPUSTNOST PŮDY PRO VODU Kolektiv autorů Uplatněná certifikovaná metodika Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Uplatněná

Více

Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Základní zpracování půdy v řepařských osevních postupech

Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Základní zpracování půdy v řepařských osevních postupech Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Základní zpracování půdy v řepařských osevních postupech Zastav se člověče a připomeň si, že se tvé nohy dotýkají jednoho z největších zázraků země: úrodné půdy. Važ si

Více

Vodní eroze, jednotný koncept protierozní ochrany od roku 2018

Vodní eroze, jednotný koncept protierozní ochrany od roku 2018 Vodní eroze, jednotný koncept protierozní ochrany od roku 2018 1 Obsah Protierozní vyhláška Cíl Principy Protierozní kalkulačka Metodika Příklad výpočtu Redesign Principy DZES 5 Monitoring eroze 2 Protierozní

Více

STRIPTILL (PÁSOVÁ) TECHNOLOGIE - SLUNEČNICE

STRIPTILL (PÁSOVÁ) TECHNOLOGIE - SLUNEČNICE STRIPTILL (PÁSOVÁ) TECHNOLOGIE - SLUNEČNICE VÝVOJOVÉ FÁZE BBCH SLUNEČNICE JAK ELIMINOVAT NEDOSTATEK VODY: (pro výnos nažek 3,0 t/ha) Optimálním počtem rostlin/m 2 : striptill stačí 60 až 65 000 r/ha Zdravým,

Více

Půdní profily dokumentující technologické možnosti eliminace zhutnění půdy

Půdní profily dokumentující technologické možnosti eliminace zhutnění půdy Naše Pole, Nabočany 13. 14.6.2017 Půdní profily dokumentující technologické možnosti eliminace zhutnění půdy Václav Brant, Milan Kroulík, Petr Zábranský a Michaela Škeříková Centrum precizního zemědělství

Více

Obchodní zaměření - společnost Farmet má dvě samostatné obchodní skupiny. Stroje na zpracování půdy a setí

Obchodní zaměření - společnost Farmet má dvě samostatné obchodní skupiny. Stroje na zpracování půdy a setí Farmet a.s. Česká Skalice je v současné době jedním z největších výrobců a exportérů zemědělské techniky a technologických celků pro lisování a zpracování olejnatých semen a olejů v České republice. Důkazem

Více

Originální kypřič brambor VARIOR 500

Originální kypřič brambor VARIOR 500 Originální kypřič brambor VARIOR 500 Na mezinárodním agrosalonu Země živitelka získal hlavní cenu Zlatý klas kypřič VARIOR 500. Obdobný víceúčelový stroj pro povrchové a hloubkové kypření hrůbků a brázd

Více

AGRODRUŽSTVO KLAS Křičeň 102, IČ: AGROEKO Žamberk spol. s r.o. Zemědělská 1004, Žamberk, IČ:

AGRODRUŽSTVO KLAS Křičeň 102, IČ: AGROEKO Žamberk spol. s r.o. Zemědělská 1004, Žamberk, IČ: Projekt: INOVACE V ROSTLINNÉ VÝROBĚ podpořený Programem rozvoje venkova pro období 2014 2020 v opatření 16 Spolupráce, operací 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské

Více

Význam technologií zpracování půdy a dalších agrotechnických opatření při pěstování obilnin. Smutný V. a kol.

Význam technologií zpracování půdy a dalších agrotechnických opatření při pěstování obilnin. Smutný V. a kol. CERTIFIKOVANÁ METODIKA Význam technologií zpracování půdy a dalších agrotechnických opatření při pěstování obilnin Smutný V. a kol. Abstrakt Metodika poskytuje ucelený přehled o vlivu různých systémů zpracování

Více

PĚSTOVÁNÍ PLODIN DO PÁSŮ (STRIPTILL)

PĚSTOVÁNÍ PLODIN DO PÁSŮ (STRIPTILL) www.cime.cz PĚSTOVÁNÍ PLODIN DO PÁSŮ (STRIPTILL) KUKUŘICE (siláž, bioplyn, zrno) ŘEPKA OLEJKA SLUNEČNICE, CUKROVKA BOB, SOJA SVAHY PROTIEROZNÍ TECHNOLOGIE ARIDNÍ - SUCHÉ PODMÍNKY VZDUCH, VODA, VÝŽIVA 1

Více

Využití BRO v zemědělství.

Využití BRO v zemědělství. Využití BRO v zemědělství. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Strategický cíl MZe z pohledu zachování úrodnosti půduplatňování výstupů

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 187 Poř. č. Kukuřice CCM a LK Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 22,5 30,0 13,0 2 Výnos sušiny po odečtení ztrát [t/ha] 12,4 16,5

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 164 Poř. č. Ječmen ozimý Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 5,5 6,5 4,5 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 3200 3200 3200 3 Tržba z prodeje zrna

Více

Různé zpracování půdy k cukrovce a jeho vliv na obsah a kvalitu humusu

Různé zpracování půdy k cukrovce a jeho vliv na obsah a kvalitu humusu Různé zpracování půdy k cukrovce a jeho vliv na obsah a kvalitu humusu Cukrovka jako technická plodina je nejen surovinou pro výrobu cukru, ale i cennou krmnou plodinou. Je velmi dobrou předplodinou a

Více

THE ESTIMATION OF EROSION CONTROL INFLUENCE OF CROPS ON THE BASIS OF FENOLOGICEL DATA

THE ESTIMATION OF EROSION CONTROL INFLUENCE OF CROPS ON THE BASIS OF FENOLOGICEL DATA THE ESTIMATION OF EROSION CONTROL INFLUENCE OF CROPS ON THE BASIS OF FENOLOGICEL DATA STANOVENÍ PROTIEROZNÍHO ÚČINKU PLODIN NA ZAKLADĚ FENOLOGICKÝCH PODKLADŮ Pokladníková H., Dufková J. Ústav aplikované

Více

PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná

PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná 6. přednáška PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) modifikace: RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná proč predikce??? abych mohl pochopit proces a navrhnout

Více

PĚSTOVÁNÍ PLODIN DO PÁSŮ (STRIPTILL)

PĚSTOVÁNÍ PLODIN DO PÁSŮ (STRIPTILL) www.cime.cz PĚSTOVÁNÍ PLODIN DO PÁSŮ (STRIPTILL) KUKUŘICE (siláž, bioplyn, zrno) ŘEPKA OLEJKA SLUNEČNICE, CUKROVKA BOB, SOJA SVAHY PROTIEROZNÍ TECHNOLOGIE ARIDNÍ - SUCHÉ PODMÍNKY 1 STRIPTILL (PÁSOVÁ) TECHNOLOGIE

Více

Pozemní radar měří pracovní rychlost.

Pozemní radar měří pracovní rychlost. Seed Hawk Väderstad Seed Hawk představuje nejnovější technologii pro přímé setí. Unikátní krojidlové rameno umožňuje dokonalé kopírování, takže semeno i hnojivo jsou odděleně umístěné v optimální vzdálenosti

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PĚSTITELSKÝCH TECHNOLOGIÍ U 2 DRUHŮ LAKR. Vladimír Mašán, Pavel Zemánek, Dagmar Opluštilová

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PĚSTITELSKÝCH TECHNOLOGIÍ U 2 DRUHŮ LAKR. Vladimír Mašán, Pavel Zemánek, Dagmar Opluštilová EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PĚSTITELSKÝCH TECHNOLOGIÍ U 2 DRUHŮ LAKR Vladimír Mašán, Pavel Zemánek, Dagmar Opluštilová Úvod Při pěstování LAKR se technologie u řady druhů vyznačují vysokou pracností Vedle materiálových

Více

Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka

Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka 2.1. Základní informace Protierozní kalkulačka je komplexní nástroj pro podporu rozhodování v oblasti protierozní ochrany půdy, který poskytuje zemědělcům,

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu. pro rok 2010

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu. pro rok 2010 Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) pro rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Standardy GAEC v ČR od 1. ledna 2010 Na

Více