Výsledky projednání č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky projednání č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin."

Transkript

1 Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Výsledky projednání č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin. Bod č. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, projednání programu zasedání zastupitelstva. o Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Vladimírem Petrem ( dále jako předsedající ). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby bylo v souladu s 92/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Libkov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Přítomní: Jiřina Velehradská, Čapek Roman, Petr Kindelmann, Jiří Paulus, Vladimír Petr, Vladimír Petr ml. a Milan Pilař. Omluven: o Určení ověřovatelů a zapisovatele. Zastupitelstvo obce Libkov určuje ověřovateli zápisu Petra Kindelmanna, Milana Pilaře a zapisovatelem Jiřinu Velehradskou. Výsledek hlasování bodu č. 1: Pro 7 Proti 0 Zdrželo se 0 Usnesení č. 1/2 bylo schváleno. o Projednání programu zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje následující program zasedání: Program: 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a projednání programu 2. Projednat zápis a plnění usnesení z minulého zasedání a schválení shodu výpisu usnesení č. 1/2018 ze dne Projednat plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č Projednat Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh rozpočtového výhledu na rok Projednat nabídku ke koupi lesního pozemku 6. Projednat směrnice 1 9 a jednací řád KV, FV a ZO 7. Projednat žádost na dotační titul č. 9 z Programu rozvoje venkova Pardubického kraje 8. Projednat Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Libkov na rok Diskuse 10. Závěr Výsledky č. 2/2018 Stránka 1 z

2 Výsledek hlasování bodu č. 1: Pro 7 Proti 0 Zdrželo se 0 Usnesení č. 2/2 bylo schváleno. Bod č. 2) Projednat zápis a plnění usnesení z minulého zasedání a schválení shodu výpisu usnesení č. 1 ze dne Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2018 ze dne Výsledek hlasování bodu č. 2: Pro 7 Proti 0 Zdrželo se 0 Usnesení č. 3/2 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje výpis usnesení č. 1/2018 ze dne , jeho shodu se zněním usnesení obsaženého v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a jeho plnění. Výsledek hlasování bodu č. 2: Pro 7 Proti 0 Zdrželo se 0 Usnesení č. 4/2 bylo schváleno. Bod č. 3) Projednat plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 9. Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2018 ke dni Výsledek hlasování bodu č. 3: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení č. 5/2 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2018 v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech ) a v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Výsledek hlasování bodu č. 3: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení č. 6/2 bylo schváleno. Bod č. 4) Projednat Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrhu rozpočtového výhledu na rok Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje rozpočet na rok 2019 ve výši ,00 Kč jako vyrovnaný. Výsledek hlasování bodu č. 4: Pro 7 Proti 0 Zdrželo se 0 Usnesení č. 7/2 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje středně dobý výhled rozpočtu na rok Výsledky č. 2/2018 Stránka 2 z

3 Výsledek hlasování bodu č. 4: Pro 7 Proti 0 Zdrželo se 0 Usnesení č. 8/2 bylo schváleno. Bod č. 5) Projednat nabídku ke koupi lesního pozemku. Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje koupi lesního pozemku p. č. 1150/6 o výměře m 2 v katastrálním území Horní Bradlo, obec Horní Bradlo a pověřují starostu podpisem smlouvy. Usnesení č. 9/2 bylo schváleno. Bod č. 6) Projednat směrnice 1 9 a jednací řád KV, FV a ZO. Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1 o oběhu účetních dokladů a přílohy. Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 o zabezpečení zákona o finanční kontrole podle zákona č Sb Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 3 k inventarizaci majetku a závazků Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 pro časové rozlišení nákladů a výnosů včetně dohadných položek Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 5 pro tvorbu a používání opravných položek k pohledávkám Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 6 k přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou Výsledky č. 2/2018 Stránka 3 z

4 Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 7 k podrozvahovým účtům Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 8 odpisový plán Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 9 k nakládání s pohledávkami Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU Usnesení č. 10/2 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje JEDNACÍ ŘÁD FINANČNÍHO VÝBORU Usnesení č. 11/2 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje JEDNACÍ ŘÁD ZO Usnesení č. 12/2 bylo schváleno. Bod č. 7) Projednat žádost na dotační titul č. 9 z Programu rozvoje venkova Pardubického kraje. Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje podání žádosti do 20. února 2019, o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu rozvoje venkova z dotačního titul 9 - Dotace na podporu obchodů a pojízdných prodejen za rok Výsledek hlasování bodu č. 7: Pro 7 Proti 0 Zdrželo se 0 Usnesení č. 13/2 bylo schváleno. Bod č. 8) Projednat plán informací o konání zasedání zastupitelstva obce Libkov na rok Výsledky č. 2/2018 Stránka 4 z

5 Zastupitelstvo obce Libkov schvaluje plán Informací o konání zastupitelstva obce Libkov na rok Změna konání zasedání je vyhrazena s dodržením 93 (1) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Výsledek hlasování bodu č. 8: Pro 7 Proti 0 Zdrželo se 0 Usnesení č. 14/2 bylo schváleno. Bod č. 9) Diskuse. Výsledek jednání: Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí, žádný z přítomných nepřispěl námětem ani dotazem do diskuse. Výsledek hlasování bodu č. 9: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0. Bod č. 10) Závěr. Výsledek jednání: Zastupitelstvo obce Libkov bere na vědomí termín příštího zasedání, od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Výsledek hlasování bodu č. 10: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0. Přílohy zápisu: Prezenční listina č. 1. Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Jiřina Velehradská Podpis Dne: Ověřovatelé: Jméno: Petr Kindelmann. Podpis Dne: Jméno: Milan Pilař Podpis Dne: Vladimír Petr ml. místostarosta obce Vladimír Petr starosta obce Vyvěšeno: Vyvěšeno na elektronické úřední desce: Sejmuto: Sejmuto z elektronické úřední desky: Výsledky č. 2/2018 Stránka 5 z