Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem"

Transkript

1 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia prezenční kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje podle studijního plánu, který studentovi umožňuje pra videlnou, často každodenní účast na přednáškách, seminářích a cvičeních či dalších vzdě lávacích aktivitách vedených akademickými pracovníky. Studium v kombinované formě se uskutečňuje podle studijního plánu, v němž každodenní účast ve výuce není vyžadována. Studenti kombinované formy docházejí na fakultu buď jeden den v týdnu (může se jednat o pracovní den), nebo mají jedenkrát za 3 4 týdny blokovou výuku trvající 2 3 dny. Studium dále probíhá prostřednictvím e-learningu a samostudia. Typy studijních programů Bakalářské studium je určeno pro absolventy středních škol s maturitou, doba studia je 3 nebo 4 roky, absolventi získávají titul Bc., u uměleckých oborů fakulty umění a designu BcA., a mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Magisterské studium je určeno pro absolventy středních škol s maturitou, doba studia je 5 let, absolventi získávají titul Mgr. a mohou pokračovat v doktorském studiu. Navazující magisterské studium je určeno pro absolventy bakalářského studia ve stejném nebo příbuzném oboru, doba studia je 2 roky, absolventi získávají titul Mgr. nebo Ing., u uměleckých oborů fakulty umění a designu MgA., a mohou pokračovat v doktorském studiu. Doktorské studium je určeno pro absolventy magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů, doba studia je 3 nebo 4 roky, studium je zaměřeno na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu, vývoje nebo umění, absolventi získávají titul Ph.D. Národní srovnávací zkoušky (Testy Scio) Na pedagogické fakultě se v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ koná přijímací zkouška formou Národních srovnávacích zkoušek testu obecných studijních předpokladů (OSP) společnosti SCIO. Národní srovnávací zkoušky u všech bakalářských oborů dále využívá fakulta sociálně ekonomická. Uchazeč může tento test absolvovat vícekrát (pokud se vícekrát přihlásí a uhradí poplatky za tyto testy), do přijímacího řízení se mu pak započítá vždy jen nejlepší výsledek. Každý uchazeč, který se hlásí na výše uvedené obory (v prezenční i kombinované formě), si jednak musí podat přihlášku na příslušnou fakultu, jednak se musí individuálně přihlásit u společnosti SCIO. Od této společnosti obdrží pozvánku k testu obecných studijních předpokladů, fakulta pozvánku k těmto testům ani k přijímacím zkouškám nezasílá. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá společnost SCIO. Podrobné informace o Národních srovnávacích zkouškách naleznete na

2 FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ (FSE) studia kombinovaná forma studia Termín zaslání portfolia: do Forma přihlášky: pouze elektronická s platbou výhradně převodem Administrativní poplatek za přihlášku: 580 Kč Variabilní symbol: Specifický symbol: oborové číslo vaší vygenerované přihlášky Konstantní symbol: 379 Studijní program Ekonomika a management se studijním oborem Ekonomika a management Studijní program Hospodářská politika a správa se studijním oborem Regionální rozvoj a veřejná správa Studijní program Sociální politika a sociální práce se studijním oborem Sociální práce Studijní program Ekonomika a management se studijním oborem Ekonomika a management Studijní program Hospodářská politika a správa se studijním oborem Regionální rozvoj a veřejná správa Moskevská 54, Ústí nad Labem Tel.: (+420) prezenční bakalářské studium, (+420) kombinované bakalářské a navazující magisterské studium Web: FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU (FUD) Den otevřených dveří: (bakalářské studium) (navazující magisterské a doktorské studium) bakalářské studium (obory Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design) navazující magisterské studium (obory Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design) navazující magisterské studium (obor Kurátorská studia) navazující magisterské studium (obor Photography and Time-Based Media) doktorské studium (obor Vizuální komunikace) Termín přijímacích zkoušek: bakalářské studium (obory Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design) navazující magisterské studium (obory Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design) navazující magisterské studium (obor Kurátorská studia) navazující magisterské studium (obor Photography and Time-Based Media) doktorské studium (obor Vizuální komunikace) Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek za přihlášku: 580 Kč Název účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 1, Ústí n. L. Konstantní symbol: 0308 (převodem), 0379 (pošt. poukázkou typu A) Variabilní symbol pro písemnou (papírovou) přihlášku: Variabilní symbol pro elektron. přihlášku: Specifický symbol pro písemnou (papírovou) přihlášku: prvních 6 čísel rodného čísla Specifický symbol pro elektron. přihlášku: vygeneruje elektronický systém (je to tzv. oborové číslo) Převodová pošta: Ústí nad Labem Při podání elektronické přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem. Pro platbu ze zahraničí: IBAN formát účtu: CZ SWIFT adresa: GIBACZPX

3 Administrativní poplatek za přihlášku pro obor Photography and Time-Based Media: 580 Kč Název účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 1, Ústí n. L. Konstantní symbol: 0308 (platba převodem) Variabilní symbol: Převodová pošta: Ústí nad Labem Pro platbu ze zahraničí: IBAN formát účtu: CZ SWIFT adresa: GIBACZPX Pro navazující magisterské studium oboru Photography and Time-Based Media není možné podávat elektronickou přihlášku. Studijní program Výtvarná umění se studijními obory: Design v ateliérech: Design interiéru Design keramiky Oděvní a textilní design Produktový design Přírodní materiály Sklo Fotografie a intermediální tvorba v ateliérech: Aplikovaná a reklamní fotografie Digitální média Fotografie Interaktivní média Performance Time-Based Media Grafický design v ateliérech: Grafický design I Grafický design II Vizuální design Studijní program Výtvarná umění se studijními obory: Design v ateliérech: Design interiéru Design keramiky Oděvní a textilní design Produktový design Přírodní materiály Sklo Fotografie a intermediální tvorba v ateliérech: Aplikovaná a reklamní fotografie Digitální média Fotografie Interaktivní média Performance Time-Based Media Grafický design v ateliérech: Grafický design I Grafický design II Vizuální design Kurátorská studia Navazující magisterské studium v anglickém jazyce / Follow-up master s studies / form of study: full-time Studijní program / Study programme: Fine Arts Studijní obor / Field of study: Photography and Time-Based Media - Photography DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program Výtvarná umění se studijním oborem Vizuální komunikace Pasteurova Ústí nad Labem Tel.: (+420) , , Web: FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU (FVTM) bakalářské a navazující magisterské studium doktorské studium (nástup říjen 2016) Termín přijímacích zkoušek: bakalářské studium (datum ověření podmínek pro přijetí) navazující magisterské studium doktorské studium (nástup říjen 2016) Náhradní termín přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studium: Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT a podobném

4 Administrativní poplatek: 580 Kč při podání elektronické přihlášky 580 Kč při podání písemné přihlášky Variabilní symbol pro platbu: Specifický symbol: pro papírovou přihlášku je znak z rodného čísla, u elektronické přihlášky je specifický symbol automaticky generován systémem Studijní program Strojírenská technologie se studijním oborem Řízení výroby otevírá se v Ústí nad Labem a v kombinované formě i v Chomutově Studijní program Strojírenství se studijním oborem Materiály a technologie v dopravě Studijní program Energetika se studijním oborem Energetika teplárenství Studijní program Materiálové vědy se studijním oborem Materiály, Studijní program Strojírenská technologie se studijním oborem Příprava a řízení výroby Studijní program Strojírenství se studijním oborem Materiály a technologie v dopravě Studijní program Energetika se studijním oborem Energetika teplárenství Studijní program Materiálové vědy se studijním oborem Materiálové vědy a analýza materiálů, DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program Strojírenská technologie Na Okraji 1001, Ústí nad Labem Tel.: (+420) , (+420) Web: FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ (FZS) do Termín přijímacích zkoušek: Porodní asistentka, Všeobecná sestra Fyzioterapie Ergoterapie Náhradní termín přijímacích zkoušek: pro všechny obory Forma přihlášky: elektronická Administrativní poplatek za přihlášku: 580 Kč při podání elektronické přihlášky Variabilní symbol pro platbu: elektronická přihláška Specifický symbol: tj. oborové číslo, vygeneruje se při podávání elektronické přihlášky Adresa majitele účtu: UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem a kombinovaná forma Studijní program Porodní asistence se studijním oborem Porodní asistentka Studijní program Ošetřovatelství se studijním oborem Všeobecná sestra Studijní program Specializace ve zdravotnictví se studijními obory: Ergoterapie Fyzioterapie Velká Hradební 13, Ústí nad Labem Tel.: (+420) , (+420) (+420) , (+420) Web:

5 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (FŽP) bakalářské studium navazující magisterské studium Termín přijímacích zkoušek podle typů studijních programů: Bakalářské studium: Uchazeči jsou přijímáni na základě podmínek stanovených FŽP UJEP, které jsou dostupné na webových stránkách fakulty. Navazující magisterské studium: (netýká se absolventů FŽP) Forma přihlášky: elektronická prostřednictvím IS STAG Administrativní poplatek za přihlášku: 580 Kč při podání elektronické přihlášky Variabilní symbol: Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308 Převodová pošta: Ústí nad Labem FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) bakalářské a magisterské studium doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: bakalářské a navazující magisterské studium doktorské studium Forma přihlášky: elektronická Administrativní poplatek (neplatí pro obor Tschechische Geschichte): 580 Kč Variabilní symbol: Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308 Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379 Převodová pošta: Ústí nad Labem Administrativní poplatek pro obor Tschechische Geschichte: bez poplatku Studijní program Ekologie a ochrana prostředí se studijním oborem Ochrana životního prostředí Studijní program Inženýrská ekologie se studijním oborem Vodní hospodářství Studijní program Ekologie a ochrana prostředí se studijními obory: Odpadové hospodářství Revitalizace krajiny Výuka studentů přijatých v akademickém roce 2016/2017 bude probíhat v Ústí nad Labem. Králova výšina 7, Ústí nad Labem Tel.: (+420) Web: kombinovaná forma Studijní program Filologie se studijním oborem Interkulturní germanistika Studijní program Historické vědy se studijními obory: Historie Archivnictví a spisová služba Studijní program Filologie se studijním oborem Interkulturní germanistika Studijní program Historické vědy se studijními obory: Dokumentace památek Historie Kulturní historie Studijní program Humanitní studia se studijními obory: Základy humanitní vzdělanosti estetika Studijní programy Filozofie + Historické vědy s kombinací Filozofie + Historie

6 Studijní programy Filozofie + Filologie s kombinací Filozofie + Německý jazyk a literatura Studijní programy Filozofie + Humanitní studia s kombinací Filozofie + Společenské vědy Studijní programy Historické vědy + Filologie s kombinacemi Historie + Německý jazyk a literatura Studijní programy Historické vědy + Humanitní studia s kombinacemi Historie + Společenské vědy Studijní programy Humanitní studia + Filologie s kombinacemi Společenské vědy + Německý jazyk a literatura Studijní programy Politologie + Historické vědy s kombinací Politologie + Historie Studijní programy Politologie + Filozofie s kombinací Politologie + Filozofie Studijní programy Politologie + Humanitní studia s kombinací Politologie + Společenské vědy Studijní programy Politologie + Filologie s kombinací Politologie + Německý jazyk a literatura Studijní program Filologie se studijním oborem Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové) Studijní program Politologie se studijním oborem Politická filozofie Studijní programy Historické vědy + Filologie s kombinací Učitelství historie + německého jazyka a literatury pro SŠ Studijní programy Historické vědy + Humanitní studia s kombinacemi Učitelství historie + společenských věd pro SŠ Historie + Společenské vědy Studijní programy Humanitní studia + Filologie s kombinací Učitelství společenských věd + německého jazyka a literatury pro SŠ DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program Historické vědy se studijním oborem České dějiny Doktorské studium v německém jazyce / Doktorandenstudium / Präsenz- und Fernstudium Studijní program / Studiengang / Historische Wissenschaft Studijní obor / Studienfach: Tschechische Geschichte Pasteurova 3571/3, Ústí nad Labem Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Web: Studijní program Historické vědy se studijním oborem Historie Studijní program Filologie se studijním oborem Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu Studijní program Historické vědy se studijními obory: Kulturní historie Učitelství historie pro střední školy

7 PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PF) bakalářské a magisterské studium doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: praktické zkoušky z hudební, výtvarné a tělesné výchovy písemné a ústní zkoušky pro všechny ostatní obory bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, náhradní praktické přijímací zkoušky Výjimkou je test obecných studijních předpokladů, u něhož termíny určuje společnost SCIO. Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek za přihlášku: 580 Kč Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická i písemná přihláška Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška (při podání elektronické přihlášky platba pouze převodem) Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308 Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379 Převodová pošta: Ústí nad Labem Studijní program Filologie se studijními obory: Obchodní ruština Český jazyk a literatura (jednooborové) Český jazyk pro média a veřejnou sféru Studijní program Filologie s kombinacemi Český jazyk a literatura + Anglický jazyk a literatura Český jazyk a literatura + Hudební výchova Český jazyk a literatura + Výtvarná výchova Český jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura Český jazyk a literatura + Společenské vědy Český jazyk a literatura + Filozofie Český jazyk a literatura + Politologie Český jazyk a literatura + Historie Studijní program Tělesná výchova a sport s kombinacemi Tělesná výchova + Anglický jazyk a literatura Tělesná výchova + Český jazyk a literatura Tělesná výchova + Hudební výchova Tělesná výchova + Německý jazyk a literatura Tělesná výchova + Společenské vědy Tělesná výchova + Historie Studijní program Specializace v pedagogice se studijními obory: Anglický jazyk a literatura (jednooborové) Hudební výchova (jednooborové) Hudební výchova pro pomáhající profese Popularizace hudby a organizace hudebního života Výtvarná výchova (jednooborové) Výtvarná výchova pro pomáhající profese Studijní program Specializace v pedagogice s kombinacemi Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura Anglický jazyk a literatura + Společenské vědy Anglický jazyk a literatura + Politologie Anglický jazyk a literatura + Historie Hudební výchova + Sbormistrovství Hudební výchova + Výtvarná výchova Hudební výchova + Německý jazyk a literatura Hudební výchova + Historie Výtvarná výchova + Historie Výtvarná výchova + Německý jazyk a literatura Studijní program Speciální pedagogika se studijním oborem Speciální pedagogika intervence Studijní program Specializace v pedagogice se studijními obory: Sociální pedagogika Učitelství pro mateřské školy Studijní program Tělesná výchova a sport se studijním oborem Tělesná výchova a sport Studijní program Učitelství pro základní školy s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Anglický jazyk a literatura + Český jazyk a literatura pro

8 Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova pro Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova pro Anglický jazyk a literatura + Občanská výchova pro Český jazyk a literatura + Hudební výchova pro Český jazyk a literatura + Výtvarná výchova pro Český jazyk a literatura + Občanská výchova pro Hudební výchova + Výtvarná výchova pro Studijní program Tělesná výchova a sport s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Tělesná výchova + Anglický jazyk a literatura pro Tělesná výchova + Český jazyk a literatura pro Tělesná výchova + Hudební výchova pro Tělesná výchova + Občanská výchova pro Studijní program Učitelství pro střední školy se studijními obory: Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ a SŠ Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ Studijní program Učitelství pro střední školy s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství českého jazyka a literatury + hudební výchovy pro SŠ Učitelství českého jazyka a literatury + výtvarné výchovy pro SŠ Učitelství českého jazyka a literatury + německého jazyka a literatury pro SŠ Učitelství českého jazyka a literatury + společenských věd pro SŠ Učitelství českého jazyka a literatury + historie pro SŠ Učitelství hudební výchovy + sbormistrovství pro SŠ Učitelství hudební výchovy + výtvarné výchovy pro SŠ Učitelství hudební výchovy + německého jazyka a literatury pro SŠ Učitelství hudební výchovy + společenských věd pro SŠ Učitelství hudební výchovy + historie pro SŠ Učitelství výtvarné výchovy + německého jazyka a literatury pro SŠ Učitelství výtvarné výchovy + historie pro SŠ Studijní program Tělesná výchova a sport s kombinacemi studijních oborů SŠ: Učitelství tělesné výchovy + českého jazyka a literatury pro SŠ Učitelství tělesné výchovy + hudební výchovy pro SŠ Učitelství tělesné výchovy + německého jazyka a literatury pro SŠ Učitelství tělesné výchovy + společenských věd pro SŠ Učitelství tělesné výchovy + historie pro SŠ Studijní program Tělesná výchova a sport se studijním oborem Sport a zdraví Studijní program Učitelství pro základní školy se studijním oborem Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (jednooborové) Studijní program Speciální pedagogika se studijním oborem Speciální pedagogika poradenství Studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem Sociální pedagogika MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program Učitelství pro základní školy se studijním oborem Učitelství pro 1. st. ZŠ DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program Specializace v pedagogice se studijními obory: Hudební teorie a pedagogika Teorie výtvarné výchovy Teorie vzdělávání v bohemistice Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání České mládeže 8, Ústí nad Labem Tel.: (+420) Web:

9 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PŘF) bakalářské a navaz. magisterské studium doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: praktické přijímací zkoušky z tělesné, hudební a výtvarné výchovy písemné a ústní přijímací zkoušky Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek za přihlášku: 580 Kč Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška (při podání elektronické přihlášky platba pouze převodem) Specifický symbol: při podávání elektronické přihlášky vygeneruje systém, při podávání písemné přihlášky je specifický symbol tvořen číslicí z rodného čísla Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308 Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379 Převodová pošta: Ústí nad Labem Studijní program Aplikovaná informatika se studijním oborem Informační systémy Studijní program Aplikovaná fyzika (Applied Physics) se studijními obory: Aplikované nanotechnologie Aplikované počítačové modelování Applied Computer Modelling Studijní program Biologie se studijním oborem Biologie Studijní program Fyzika (Physics) se studijním oborem Fyzika Physics Studijní program Geografie se studijními obory: Geografie Geografie střední Evropy Studijní program Chemie se studijním oborem Toxikologie a analýza škodlivin Studijní program Matematika se studijním oborem Matematika a její použití v přírodních vědách Studijní program Biologie s kombinací studijních oborů: Biologie + Geografie Biologie + Informatika Biologie + Tělesná výchova Biologie + Výtvarná výchova Biologie + Anglický jazyk a literatura Biologie + Německý jazyk a literatura Studijní program Fyzika s kombinacemi Fyzika + Biologie Fyzika + Chemie Fyzika + Informatika Fyzika + Matematika Fyzika + Tělesná výchova Fyzika + Anglický jazyk a literatura Studijní program Geografie s kombinacemi Geografie + Informatika Geografie + Historie Geografie + Německý jazyk a literatura Geografie + Politologie Geografie + Společenské vědy Geografie + Tělesná výchova Geografie + Anglický jazyk a literatura Studijní program Chemie s kombinacemi Chemie + Biologie Chemie + Informatika Chemie + Geografie Chemie + Matematika Chemie + Tělesná výchova Chemie + Anglický jazyk a literatura Studijní program Informatika s kombinacemi Informatika + Tělesná výchova Informatika + Historie Informatika + Německý jazyk a literatura Informatika + Anglický jazyk a literatura Informatika + Výtvarná výchova Informatika + Hudební výchova Informatika + Český jazyk a literatura

10 Informatika + Společenské vědy Studijní program Matematika s kombinacemi Matematika + Geografie Matematika + Informatika Matematika + Biologie Matematika + Filozofie Matematika + Společenské vědy Matematika + Historie Matematika + Německý jazyk a literatura Matematika + Anglický jazyk a literatura Matematika + Hudební výchova Matematika + Tělesná výchova Matematika + Výtvarná výchova kombinovaná forma Studijní program Biologie se studijním oborem Biologie Studijní program Fyzika (Physics) se studijním oborem Fyzika Physics Studijní program Aplikovaná fyzika (Applied Physics) se studijním oborem Aplikované počítačové modelování Applied Computer Modelling Studijní program Fyzika s kombinací studijních oborů: Fyzika + Matematika Fyzika + Chemie Studijní program Chemie s kombinací studijních oborů: Chemie + Matematika Studijní program Biologie se studijním oborem Biologie Studijní program Fyzika (Physics) se studijním oborem Počítačové modelování ve vědě a technice Computer Modelling in Science and Technology Studijní program Geografie se studijním oborem Geografie Studijní program Ekologie a ochrana prostředí se studijním oborem Analytická chemie životního prostředí a toxikologie (obor je uskutečňován společně s Fakultou životního prostředí UJEP) Studijní program Nanotechnologie se studijním oborem Aplikované nanotechnologie Studijní program Biologie s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství biologie + geografie Studijní program Geografie s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Učitelství geografie + občanské výchovy Učitelství geografie + tělesné výchovy Studijní program Geografie s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství geografie + historie Učitelství geografie + německého jazyka a literatury Učitelství geografie + společenských věd Učitelství geografie + tělesné výchovy Studijní program Fyzika s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Učitelství fyziky + matematiky Učitelství fyziky + chemie Studijní program Fyzika s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství fyziky + matematiky Učitelství fyziky + chemie Studijní program Chemie s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Učitelství chemie + matematiky Studijní program Chemie s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství chemie + matematiky Studijní program Matematika s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Učitelství matematiky + geografie Učitelství matematiky + českého jazyka a literatury Učitelství matematiky + hudební výchovy Učitelství matematiky + tělesné výchovy Studijní program Matematika s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství matematiky + biologie Učitelství matematiky + geografie Učitelství matematiky + německého jazyka a literatury

11 Učitelství matematiky + tělesné výchovy Učitelství matematiky + hudební výchovy Učitelství matematiky + českého jazyka a literatury ujep.cz, Web: kombinovaná forma Studijní program Fyzika s kombinacemi Učitelství fyziky + matematiky pro 2. st. ZŠ Učitelství fyziky + chemie pro 2. st. ZŠ Učitelství fyziky + matematiky pro SŠ Učitelství fyziky + chemie pro SŠ Studijní program Chemie s kombinacemi Učitelství chemie + matematiky pro 2. st. ZŠ Učitelství chemie + matematiky pro SŠ DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program Matematika se studijním oborem Obecné otázky matematiky Studijní program Fyzika se studijním oborem Počítačové metody ve vědě a technice Studijní program Nanotechnologie se studijním oborem Aplikované nanotechnologie Doktorské studium v anglickém jazyce / Doctoral studies / form of study: full-time or combined Studijní program / Study programme: Physics Studijní obor / Field of study: Computer Methods in Science and Technology Studijní program / Study programme: Mathematics Studijní obor / Field of study: General Problems of Mathematics Studijní program / Study programme: Nanotechnology Studijní obor / Field of study: Applied Nanotechnology České mládeže Ústí nad Labem Tel.: (+420) , (+420)

12 UNIVERZITA BEZ BARIÉR Univerzitní centrum podpory Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je specializovaným celouniverzitním pracovištěm garantujícím odbornou podporu studentům a uchazečům o studium se specifickými potřebami. Naším cílem je zajišťovat rovné podmínky uchazečům a studentům se specifickými potřebami, zejména pak poskytovat podporu uchazečům a studentům se SVP: při výběru studijního oboru, při přijímacím řízení, v průběhu celého studia. Univerzitní centrum podpory se řídí typologií MŠMT a podle toho dělí uchazeče o studium i studenty do následujících kategorií: A. Studenti se zrakovým postižením lehce zrakově postižení / uživatelé zraku těžce zrakově postižení / uživatelé hmatu/ hlasu B. Studenti se sluchovým postižením nedoslýchaví / uživatelé verbálního jazyka neslyšící / uživatelé znakového jazyka C. Studenti s pohybovým postižením s postižením dolních končetin (paraplegie) s postižením horních končetin (jemné motoriky) D. Studenti se specifickou poruchou učení E. Student s poruchou autistického spektra F. Studenti s jinou psychickou poruchou (včetně neautistických neurovývojových poruch) nebo s chronickým somatickým onemocněním individuální konzultace a poradenství, studijní asistence, prostorová orientace, zapisovatelský/vizualizační servis, tlumočnický servis, individuální výuka, diagnostika, režijní opatření, časová kompenzace, zpřístupnění/zpracování studijní literatury knihovnické a informační služby, půjčování kompenzačních pomůcek a zařízení. Pro uchazeče Uchazeči o studium na UJEP mohou při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu požádat o zohlednění svých specifických potřeb. Elektronická přihláška umožňuje zohlednění specifických potřeb v části Vyplnění osobních údajů uchazeče. Uchazeči, kteří zvolí ANO v přihlášce, budou kontaktováni pracovníky Univerzitního centra podpory, kteří jim následně nabídnou konkrétní podporu během přijímacího řízení i studia samotného. Využití této podpory je zcela dobrovolné. Kontakt Mgr. Lucie Vinterová, DiS. tel.: , bezbarier.ujep.cz. Osobám se zrakovým postižením doporučujeme při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu na UJEP asistenci druhé osoby. Každému studentovi/uchazeči jsou pak podle jeho specifických potřeb vytvořeny individuální studijní podmínky. Univerzitní centrum podpory poskytuje podporu zejména prostřednictvím následujících standardizovaných servisních opatření služeb:

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 20. LEDNA 2011 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v STUDIUM NA UJEP Formy studia Studium v prezenční formě se uskutečňuje podle studijního plánu, který studentovi

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 3.1.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.11.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 23.7.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP Studijní programy akreditované Narodním akreditačním

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.5.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 6.3.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.08.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.10.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Bakalářské studijní obory

Bakalářské studijní obory termíny podávání přihlášek do 14. 8. 2017 bakalářské, magisterské, doktorské studium Interkulturní germanistika Kulturní historie Historie Dokumentace památek Archivnictví a spisová služba Základy humanitní

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 21. LEDNA 2010 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 19. LEDNA 2012 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 21. LEDNA 2016 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-16 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo)

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo) Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-2016 (platí pouze pro 2. kolo) PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší

Více

INFORMACE O STUDIU 2009/2010

INFORMACE O STUDIU 2009/2010 INFORMACE O STUDIU 2009/2010 Obsah Součásti univerzity Fakulta sociálně ekonomická (FSE) Fakulta umění a designu (FUD) Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) Fakulta životního prostředí (FŽP)

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2014-15 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1 UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 23. LEDNA 2014 Během Dne otevřených dveří

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2 0 0 9 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za rok 2009 vypracovanou podle 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2012-13 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Pokud není u studijního oboru uveden počet přijímaných, budou přijati všichni uchazeči, kteří splní nutné podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Studijní program, kód Přírodovědná B1001 B1301 B1407 Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Bakalářské studijní programy Studijní obor Víceoborové studium Typ Délka Forma Přírodovědné vzdělávání

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2016/2017 2. KOLO

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2016/2017 2. KOLO V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

UNIVERZITNÍ CENTRUM PODPORY

UNIVERZITNÍ CENTRUM PODPORY UNIVERZITNÍ CENTRUM PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Registrační číslo projektu: CZ.1.0.7/2.2.00/29.0023 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 96

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně

Více

Zveřejnění průběhu přijímacího řízení na VŠCHT Praha v roce 2014 podle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. ze dne 11. 7. 2002

Zveřejnění průběhu přijímacího řízení na VŠCHT Praha v roce 2014 podle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. ze dne 11. 7. 2002 Zveřejnění průběhu přijímacího řízení na VŠCHT Praha v roce 2014 podle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. ze dne 11. 7. 2002 1. Informace o přijímacích zkouškách do bakalářských a navazujících magisterských

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Vítejte! 15. a 16. ledna 2016. 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu. Lítám v cloudu, houpu se v síti!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Vítejte! 15. a 16. ledna 2016. 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu. Lítám v cloudu, houpu se v síti! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. a 16. ledna 2016 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu Lítám v cloudu, houpu se v síti! Prakticky, dravě, fenomenálně. Využijte možnosti osobního kontaktu s pracovníky

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 Verze pro Akademický senát PřF ze dne 10. 6. 2014 schválená kolegiem děkana 1 1. ÚVOD... 4 2.

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Zápis č. 02 14 ze zasedání Akreditační komise 8. 9. dubna 2014, Hejnice

Zápis č. 02 14 ze zasedání Akreditační komise 8. 9. dubna 2014, Hejnice Zápis č. 02 14 ze zasedání Akreditační komise 8. 9. dubna 2014, Hejnice Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Program akcí pořádaných u příležitosti 25 let od založení UJEP

Program akcí pořádaných u příležitosti 25 let od založení UJEP Program akcí pořádaných u příležitosti 25 let od založení UJEP LEDEN SVĚTÉLKOVÁNÍ ANEB LUMINESCENCE Termín: 4. 1. 30. 6. 2016 Přírodovědecká fakulta UJEP Mgr. Jana Maredová jana.maredova@ujep.cz ČHMÚ Kočkovská

Více

Přehled zpráv 14.1.2016-15.1.2016

Přehled zpráv 14.1.2016-15.1.2016 Univerzita Pardubice denik.cz Přehled zpráv 14.1.2016-15.1.2016 Technická univerzita letos otevírá nový lukrativní obor... 2 14.1.2016 denik.cz str. 0 Liberecký kraj Univerzita Pardubice Mladá fronta DNES

Více

FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU

FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU Děkan FUD UJEP doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. vyhlašuje podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2012/2013, a to v souladu s ustanovením

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta sociálních věd. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2010/2011

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta sociálních věd. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2010/2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta sociálních věd Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2010/2011 OBSAH OBSAH...2 PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ NA FSV UK...3 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ...4

Více

Podmínky pro přijetí. I.1. Bakalářské studium - jednooborové

Podmínky pro přijetí. I.1. Bakalářské studium - jednooborové PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP akademický rok 2008/2009 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2008/2009 je vyhlášeno přijímací řízení ke

Více

Bakalářský stupeň studia V odborném studiu lze na Přírodovědecké fakultě JU studovat několik biologicky zaměřených oborů, které mají mnohaletou

Bakalářský stupeň studia V odborném studiu lze na Přírodovědecké fakultě JU studovat několik biologicky zaměřených oborů, které mají mnohaletou Bakalářský stupeň studia V odborném studiu lze na Přírodovědecké fakultě JU studovat několik biologicky zaměřených oborů, které mají mnohaletou historii spojenou s Biologickou fakultou JU: Biofyzika -

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o

Více

germanistiky Katedra Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta UJEP

germanistiky Katedra Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta UJEP Městské Filozofická fakulta UJEP www.ff.ujep.cz Katedra germanistiky FF UJEP Pasteurova 13 400 96 Ústí n./l. ul. České mláděže ul. Klíšská UJEP MHD Mánesovy Sady B. Smetany Mírové náměstí Hlavní Katedra

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS.

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS. V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 18.10. 2016 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě 66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě Název předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Český jazyk a literatura 2 2 2 6 Anglický/Německý jazyk 2 2 2 6 Základy společenských věd 1 1 1 3 Chemie

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2011/2012 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2011/2012 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2011/2012 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz Den otevřených dveří: 8. ledna 2011 Informace:

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2006 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na Ostravné univerzitě včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na Ostravné univerzitě včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 31.10.2018 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno

Více

PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE O STUDIUM A STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE O STUDIUM A STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI STUDIUM NA VUT V BRNĚ PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE O STUDIUM A STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Vysoké učení technické v Brně Centrum sportovních aktivit Autoři Mgr. Naďa Botková Mgr. Lenka Budínová

Více

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Květen 2011 Obsah Úvod... 3 1 Výsledky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Zápis č. 01 14 ze zasedání Akreditační komise 3. 5. února 2014, Litomyšl

Zápis č. 01 14 ze zasedání Akreditační komise 3. 5. února 2014, Litomyšl Zápis č. 01 14 ze zasedání Akreditační komise 3. 5. února 2014, Litomyšl Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Françoise

Více

výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě

výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě 2007 výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě Obsah výroční zpráva Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2007 strana (1) Úvod..........................................................................

Více

Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2015/2016 je vyhlášeno přijímací řízení

Více

Zápis č. 05 14 ze zasedání Akreditační komise 1. 3. prosinec 2014, Zámek Štiřín

Zápis č. 05 14 ze zasedání Akreditační komise 1. 3. prosinec 2014, Zámek Štiřín Zápis č. 05 14 ze zasedání Akreditační komise 1. 3. prosinec 2014, Zámek Štiřín Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková,

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

AKREDITAČNÍ STRATEGIE ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROKY

AKREDITAČNÍ STRATEGIE ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROKY AKREDITAČNÍ STRATEGIE ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROKY 2017-2019 Obsah Východiska... 2 Popis současného stavu... 2 Postupy tvorby a schvalování žádostí o akreditaci... 3 Postup tvorby a schvalování

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E.

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Přijímací řízení 2007/08

Přijímací řízení 2007/08 Přijímací řízení 2007/08 UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Informace k přijímacímu řízení Přírodovědecká fakulta UJEP je vědeckým a vzdělávacím centrem regionu zaměřeným

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K Fakulta rybářství a ochrany vod B 6202 Hospodářská politika

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 1. a 2. února 2005, Pelhřimov

Zápis ze zasedání Akreditační komise 1. a 2. února 2005, Pelhřimov Zápis ze zasedání Akreditační komise 1. a 2. února 2005, Pelhřimov Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová, Alena

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Prof. Dr. Ing. František Holešovský. Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Prof. Dr. Ing. František Holešovský. Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Prof. Dr. Ing. František Holešovský Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem František Holešovský narodil jsem se 24. října 1950 jsem ženatý, mám dceru a syna titul Ing. jsem získal

Více

UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E.

Více

Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem INFORMACE. pro uchazeče o studium. Akademický rok 2007/08

Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem INFORMACE. pro uchazeče o studium. Akademický rok 2007/08 Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem INFORMACE pro uchazeče o studium Akademický rok 2007/08 Ústí nad Labem, 12/2006 O b s a h : Obsah a cíle činnosti FŽP... 3 Základní

Více

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Vysvětlivky - popis podrobně vymezených oborů Tento dokument popisuje předmětový obsah každého podrobně vymezeného oboru Klasifikace oborů vzdělání

Více

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice Zasedání Akreditační komise 04-02; 18 aţ 19 června 2002 Stráţnice řítomni: Miroslav Liška Milan Sojka etr ratochvíl Jiří Mareš ravoslav Stránský Oldřich ytela Jan Štěpán Jiří Sobota Antonín Stratil Boris

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Název studijního oboru. P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie P, K FAKULTA STROJNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Název studijního oboru. P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie P, K FAKULTA STROJNÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL (modře označené studijní programy / studijní obory pouze na dostudování stávajících studentů) * Uchazeči o studium mohou být přijímáni nejpozději do 31. prosince

Více

UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E.

Více

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Filozofická fakulta Katedra politologie a filozofie Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Pasteurova 3571/13 400 96 Ústí nad Labem, CZ Tel: +420 475 286 500 http://ff.ujep.cz BAKALÁŘSKÉ

Více

Teze vyhlášky připravované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Teze vyhlášky připravované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků AF-LX Institucionální akreditace I 12.3.2015 Teze vyhlášky připravované Ministerstvem školství, mládeže

Více

12.00-13.00 13.00-14.00

12.00-13.00 13.00-14.00 - 12.00 12.00- - -15.00 15.00-16.00 16.00- - - -20.00 Pondělí zelená Geografie cestovního ruchu RNDr. Ivan Farský, CSc. 16.2.2015, 9.3.2015 13.4.2015, 8.6.2015 Vybrané kapitoly z medicíny MUDr. Pavel Sušický

Více

UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E.

Více

Lékařská fakulta. Informace o studijních programech a oborech, které jsou otevírány v přijímacím řízení 2010 na Lékařské fakultě MU

Lékařská fakulta. Informace o studijních programech a oborech, které jsou otevírány v přijímacím řízení 2010 na Lékařské fakultě MU Lékařská fakulta Komenského nám. 2, Brno, 662 43 Tel.: 549 494 710, 549 496 767, 549 498 188, 549 498 076, 549 496 782, 549 498 283, fax: 549 491 325 e-mail: studijni@med.muni.cz, www stránka: http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

Více

Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2015/2016 je vyhlášeno 2. kolo

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně INFORMACE O STUDIU Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003, kdy se zaměřoval zejména na projekt Univerzity třetího věku,

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více