ZNALECKÝ POSUDEK. č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku: Účel znaleckéh psudku: Exekutrský úřad Praha 10 (č.j. 167 EX 2783/09-99) dříve (033 EX), JUDr. Igr Ivank Na Zátrce 590/12, Praha 6 Zjištění bvyklé ceny nemvitsti, pzemku parc.č. 846, se stavbu garáže na tmt pzemku, U Trjice, k.ú. Svítkv, Pardubice (č.j. 167 EX 2783/09-99) dříve 033 EX Dle zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku ve znění záknů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., pdle stavu ke dni znalecký psudek vypracval: Znalecký a expertní institut Praha, s.r.. Jan Čech Na Vlastním 2316/7 Českbrdská Praha 3 Žižkv Praha 9 Pčet stran: 10 včetně titulníh listu a 9 stran přílh. Objednavateli se předává v 1 vyhtvení. V Praze

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkl Znaleckým úklem je : I. Zjištění bvyklé ceny nemvitstí zapsaných na LV č. 1468, Katastrální úřad pr Pardubický kraj, katastrální pracviště Pardubice, kres Pardubice, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, pzemku parc.č. 846, se stavbu garáže na tmt pzemku, U Trjice, (č.j. 167 EX 2783/09-99) dříve 033 EX II. Ocenit jedntlivá a práva a závady s uvedenými nemvitými věcmi spjené Obvyklá cena ( 2, dst. 1 zák.č.151/97 Sb.) se rzumí cena, která by byla dsažena při prdejích stejnéh, ppř. bdbnéh majetku, neb při pskytvání stejné neb bdbné služby, v bvyklém bchdním styku v tuzemsku ke dni cenění. Přitm se zvažují všechny klnsti které mají na cenu vliv, avšak d její výše se neprmítají vlivy mimřádných klnstí trhu, sbních pměrů prdávajícíh ani kupujícíh, ani vlivy sbní bliby. 2. Základní infrmace Název předmětu cenění: pzemek parc.č. 846 s garáží bez č.p. Adresa předmětu cenění: U Trjice Pardubice Kraj: Pardubický Okres: Pardubice Obec: Pardubice Katastrální území: Svítkv Pčet byvatel: Základní cena stavebníh pzemku vyjmenvané bce ZCv = 1 400,00 Kč/m 2 3. Prhlídka a zaměření Prhlídka se zaměřením byla prvedena dne za přítmnsti znalce. 4. Pdklady pr vypracvání znaleckéh psudku Pdklady ddané bjednatelem, Přílhy : -Usnesení sudníh exekutra JUDr. Igra Ivanka, č.j. 167 EX 2783/09-99 (dříve 033 EX) -Výpis z KN LV č. 1468, kres Pardubice, bec Pardubice, k.ú Svítkv /7 stran přílhy/ Pdklady patřené z veřejných zdrjů znalcem : -Zákn č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku ve znění záknů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 288/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. -Kpie katastrální mapy a další mapvé pdklady, mapa blasti /1 strana přílhy/ -Ftdkumentace /1 strana přílhy/ -Databáze realizvaných cenění nemvitstí -Údaje specializvaných realitních serverů (prvnání bdbných typů nemvitstí), např. S.reality, Reality.cz, RealityMix, RealCity - Odbrná literatura (Znalec, časpis Kmry sudních znalců ČR, Terie ceňvání nemvitstí, Zjišťvání stavební hdnty budv a bchdní hdnty nemvitstí, a další) - 2 -

3 Prhlídka nemvitsti byla prvedena dne , bez přítmnsti vlastníků. Paní Šárka Beranvá nereagvala na písemnu výzvu zaslanu pštu, aby v čase prhlídky zpřístupnila nemvitst. Prhlídka byla prvedena vně nemvitsti. Byl zjištěn že jde druhu garáž zprava, v bjektu 5-ti řadvých garáží na knci ulice U Trjice v krajvé části Pardubic. 5. Vlastnické a evidenční údaje Výpis z KN LV č : Obec: Pardubice, Katastrální území: Svítkv pzemky druhu : zastavěná plcha a nádvří, 34 m 2, parc.č. 846 Vlastnické práv, Beranvá Šárka, Havlíčkv nám. 700/9, Žižkv Praha 3 Práva a závady s nemvitými věcmi spjené Věcná břemena, výměnky, nájemní, pachtvní a předkupní práva, než ta která jsu uvedena na LV č ze dne , nebyla zajištěna, ani nebyla dlžena. Zápisy v části C LV - Omezení vlastnickéh práva, zástavní práva smluvní a exekuční příkaz k prdeji nemvitsti a nařízení exekuce, se nepvažují za závadu v tm smyslu aby měly výrazný vliv na výslednu hdntu nemvitsti. Vliv závad na hdntu nemvitéh majetku Zápisy v části C LV se nepvažují za závadu vzhledem k účelu psudku (pr exekuční řízení) a nejsu ve znaleckém psudku prmítnuta. 6. Dkumentace a skutečnst Základní předpklady a mezující pdmínky při vypracvání znaleckéh psudku Prhlášení: Znalec nemá žádný majetkvý prspěch, neb jiný zájem suvisející s předmětem cenění, ani není majetkvě, ani persnálně prpjen s bjednatelem. Předpklady: Veškeré infrmace předmětu cenění byly převzaty d bjednatele. Znalec neprváděl žádná další šetření směřující k věření pravsti, správnsti a úplnsti pskytnutých pdkladů. Za přesnst pskytnutých údajů a infrmací, ze kterých znalec vycházel se nepřebírá dpvědnst a předpkládá se jejich pravdivst a úplnst. Věcná mezení: Obvyklu cenu nelze přesně zjistit, je puze mžné se jí výpčtem, více či méně, přiblížit. Výsledná hdnta v tmt cenění je kalkulvána pr účel uvedený v zadání znaleckéh úklu. V případě pužití výsledné hdnty pr jiné účely než uvedené, nepřebírá znalec dpvědnst z th plynucí. Skutečná cena zaplacená při transakci týkající se předmětu cenění se může lišit d výsledné hdnty zjištěné tímt ceněním díky takvým faktrům, jak jsu mtivace smluvních stran, zkušensti smluvních stran s vyjednáváním, struktury transakce (např.způsb financvání, atd.), neb jiným faktrům, které jsu pr danu transakci jedinečné. Časvé mezení: Za skutečnsti, neb jiné pdmínky, které se vyskytnu p datu zpracvání tht znaleckéh psudku, neb změnu v tržních pdmínkách, nelze převzít dpvědnst. 7. Celkvý ppis nemvité věci Infrmace nemvitsti Zjištění bvyklé ceny nemvitstí zapsaných na LV č. 1468, Katastrální úřad pr Pardubický kraj, katastrální pracviště Pardubice, kres Pardubice, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, pzemku parc.č

4 846, se stavbu garáže na tmt pzemku, U Trjice Nemvitst, pzemek se stavbu řadvé garáže, se nachází na knci ulice U Trjice v Pardubicích, v krajvé části tht krajskéh města. 8. Obsah znaleckéh psudku 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Garáž 2. Ocenění pzemků 2.1. Pzemek B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňvací předpis Ocenění je prveden pdle zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku ve znění záknů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 151/1997 Sb. Index trhu s nemvitými věcmi Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemvitými věcmi - Nabídka dpvídá II 0,00 pptávce 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pzemek neb pzemek, jehž V 0,00 sučástí je stavba (stejný vlastník) neb jedntka neb jedntka se spluvl. pdílem na pzemku - spluvlastnictví 3. Změny v klí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prdejnst - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Pvdňvé rizik - Zóna s nízkým rizikem pvdně (území tzv. 100-leté vdy) III 0,95 Index trhu IT = P6 * (1 + Pi) = 0,950 i = 1 Index plhy 5 Typ staveb na pzemku pr stanvení indexu plhy: Rezidenční stavby v statních bcích nad 2000 byvatel Název znaku č. Pi 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jedntném funkčním I 1,00 celku 2. Převažující zástavba v klí pzemku a živtní prstředí - Bez zástavby - kraj města, IV -0,03-4 -

5 3. Plha pzemku v bci - Okrajvé části bce III -0,05 4. Mžnst napjení pzemku na inženýrské sítě, které má bec - II -0,10 Pzemek lze napjit puze na některé sítě v bci 5. Občanská vybavenst v klí pzemku - V klí nemvité věci není III -0,02 dstupná žádná bčanská vybavenst v bci 6. Dpravní dstupnst k pzemku - Příjezd p zpevněné kmunikaci, VI 0,00 dbré parkvací mžnsti 7. Osbní hrmadná dprava - Zastávka d 201 d 1000, MHD II -0,01 špatná dstupnst centra bce 8. Plha pzemku z hlediska kmerční využitelnsti - Nevýhdná pr I -0,01 účel užití realizvané stavby 9. Obyvatelstv - Bezprblémvé klí II 0, Nezaměstnanst - Průměrná nezaměstnanst II 0, Vlivy statní neuvedené - Vlivy snižující cenu - mál bydlen, prázdné dmy I -0,05 Index plhy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,730 i = 2 Keficient pp = IT * IP = 0, Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Garáž Garáž na pzemku parc.č. 846 je řadvu garáží zděné nsné knstr., s plchu střechu a kvvými vraty. Vnitřní vybavení nebyl mžné prhlédnut, předpkládá se betnvá pdlaha, bez elektrinstalace, bez kna. Odhadvané stáří je cca 50 rků, údržba je zřejmě prváděna. Zatřídění pr ptřeby cenění Typ bjektu: Garáž 37 prvnávací metda Plha bjektu: Pardubický kraj, bec nad byvatel Stáří stavby: 50 let Základní cena ZC (přílha č. 26): 1 408,- Kč/m 3 Zastavěné plchy a výšky pdlaží zastavěná plcha: = 34,00 m 2 Název pdlaží Zastavěná plcha Knstrukční výška zastavěná plcha: 34,00 m 2 2,50 m Obestavěný prstr bestavěný prstr: 34*2,83 = 96,22 m 3 Obestavěný prstr - celkem: = 96,22 m 3-5 -

6 Výpčet indexu cenvéh prvnání Index vybavení Název znaku č. Vi 0. Typ stavby - svislé knstrukce zděné neb železbetnvé s plchu II typ B střechu neb krvem neumžňující zřízení pdkrví 1. Druh stavby - řadvá I -0,01 2. Knstrukce - bvdvé zdiv neb stěny tl cm II 0,00 3. Technické vybavení - bez vybavení I -0,05 4. Příslušenství - venkvní úpravy - bez příslušenství II -0,01 5. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III 0,00 6. Stavebně - technický stav - stavba v dbrém stavu s pravidelnu II 1,00 údržbu Keficient pr stáří 50 let: s = 1-0,005 * 50 = 0,750 Index vybavení IV = (1 + Vi) * V6 * 0,750 = 0,698 i = 1 Index trhu s nemvitými věcmi IT = 0,950 Index plhy pzemku IP = 0,730 5 Ocenění Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 1 408,- Kč/m 3 * 0,698 = 982,78 Kč/m 3 CSP = OP * ZCU * IT * IP = 96,22 m 3 * 982,78 Kč/m 3 * 0,950 * 0,730= ,50 Kč Cena stanvená prvnávacím způsbem = ,50 Kč 2. Ocenění pzemků 2.1. Pzemek Parcel.č. 846, zastavěná plcha a nádvří, 34 m 2, k.ú. Svítkv Ocenění Výpčet indexu cenvéh prvnání Index mezujících vlivů pzemku Název znaku č. Pi 1. Gemetrický tvar a velikst pzemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitst pzemku a expzice - Svažitst terénu pzemku d 15% IV 0,00 včetně; statní rientace 3. Ztížené základvé pdmínky - Neztížené základvé pdmínky III 0,00 4. Chráněná území a chranná pásma - Mim chráněné území a I 0,00 chranné pásm 5. Omezení užívání pzemku - Bez mezení užívání I 0,00 I -0,05-6 -

7 6. Ostatní neuvedené - Vlivy snižující cenu - přístup přes pzemek jinéh vlastníka Index mezujících vlivů IO = 1 + Pi = 0,950 i = 1 Index trhu s nemvitstmi IT = 0,950 Index plhy pzemku IP = 0,730 Celkvý index I = IT * IO * IP = 0,950 * 0,950 * 0,730 = 0,659 6 Stavební pzemek zastavěné plchy a nádvří ceněný dle 4 dst. 1 a pzemky d tét ceny dvzené Přehled pužitých jedntkvých cen stavebních pzemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Kef. ] [Kč/m 2 ] 4 dst. 1 - stavební pzemek - zastavěná plcha a nádvří 4 dst ,- 0, ,60 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena čísl [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 dst. 1 zastavěná plcha a ,00 922, ,40 nádvří Stavební pzemek - celkem 34,00 m ,40 Pzemek - zjištěná cena = ,40 Kč C. REKAPITULACE Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Garáž ,50 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,50 Kč - 7 -

8 2. Ocenění pzemků 2.1. Pzemek ,40 Kč 2. Ocenění pzemků celkem ,40 Kč Celkem ,90 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,90 Kč Výsledná cena p zakruhlení dle 50: ,- Kč slvy: Devadesátšesttisícdevětsetpadesát Kč Zjištění bvyklé ceny nemvitsti Metdika, Rekapitulace zjištěných cen Zjištění bvyklé ceny nemvitsti je becně stanvena na základě hdnt zjištěných Nákladvu (reprdukční), výnsvu a prvnávací metdu. Nákladvá cena nemvitsti, resp. staveb, vychází z aktuálníh ceňvacíh předpisu, vyhlášky MF ČR, kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 151/1997 Sb., v platném znění, ceňvání majetku. Takt zjištěná cena všem reprezentuje zejména stavební hdntu nemvitsti, sníženu přiměřené ptřebení a zpravidla nemusí drážet skutečnu bchdvatelnu cenu. Výnsvá cena je sučet výnsvé ceny stavby a pzemku. Vyjadřuje buducí výns z jejíh prnájmu, d kteréh se dečtu náklady na údržbu a správu a čistý výns je kapitalizván na sučasnu hdntu. Prvnávací cena nemvitsti se zjistí prvnáním aktuálně nabízených srvnatelných typů nemvitstí na trhu, v daném místě, ke dni cenění. Prvnávací cena bývá nejvhdnější pr zjištění bvyklé ceny nemvitstí. Reálná OBVYKLÁ CENA, (tržní), nemvitsti bývá zjištěna jak průměr, případně vážený průměr, takt zjištěných cen, neb je za bvyklu cenu zvlena jen jedna z těcht cen, v závislsti na typu, neb druhu, ceňvané nemvitsti, s patřičným zdůvdněním

9 Nález Zjištění bvyklé ceny nemvitstí zapsaných na LV č. 1468, Katastrální úřad pr Pardubický kraj, katastrální pracviště Pardubice, kres Pardubice, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, pzemku parc.č. 846, se stavbu garáže na tmt pzemku v ulici U Trjice, v krajvé části města. Hdncení Starší typ zděné garáže, spíše v dlehlé blasti, bez předpkladu velkéh zájmu mžný prnájem. Zjištění bvyklé ceny nemvitsti - pužitá metda Pr zjištění bvyklé ceny nemvitsti bývá jak nejvhdnější pužita cena prvnávací. Pr prvnání byly dhledány v městské části Svítkv 3 garáže plchy, 18 m 2, 19 m 2 a 17 m 2, s cenami ,- Kč, ,- Kč a ,- Kč. %A1%20%C4%8D%C3%A1st%20Sv%C3%ADtkv&regin-id=8085&regin-typ=ward Jak prvnávací cena byla zvlena cena garáže ve výši ,- Kč Zjištění bvyklé ceny nemvitsti, které byl prveden v úrvní prvnávací ceny nemvitsti, činí ,- Kč Zjištěná bvyklá cena nemvitsti, s přihlédnutím ke všem zjištěným a uvedeným klnstem, činí ,- Kč slvy: Devadesát tisíc Kč - 9 -

10 Závěr : Obvyklá cena nemvitsti byla zjištěna ve výši ,- Kč slvy: Devadesát tisíc Kč V Praze Jan Čech Českbrdská Praha 9 D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký psudek jsem pdal jak znalec jmenvaný rzhdnutím Městskéh sudu v Praze ze dne pd č.j. Spr. 1151/92 pr základní br eknmika, dvětví ceny a dhady se zvl. specializací ceňvání nemvitstí. Znalecký psudek byl zapsán pd př. č znaleckéh deníku. E. SEZNAM PŘÍLOH pčet stran A4 v přílze: Ft 1 Mapy 1 Výpis z KN

11 - 11 -

12 pzemky Rybná nad zdbnicí rtftmapa kpie katastrální mapy

13 A Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :55:02 CZ0532 Pardubice Vlastník, jiný právněný Obec: Kat.území: Svítkv List vlastnictví: Pardubice Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St zastavěná plcha a nádvří Sučástí je stavba: bez čp/če, garáž Stavba stjí na pzemku p.č.: St. 846 B1 C V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Vlastnické práv Praha 3 Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Typ vztahu Oprávnění pr - Bez zápisu Pvinnst k /3314 Pdíl Zástavní práv exekutrské phledávka ve výši 4.132,-- Kč s příslušenstvím ČEZ Prdej, s.r.., Duhvá 425/1, V-9189/ Michle, Praha 4, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Prstějv 018 EX-00451/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne V-9189/ Přadí k :06 Zástavní práv exekutrské phledávka ve výši 2.090,-- Kč Český inkasní kapitál, a.s., V-323/ Václavské náměstí 808/66, Nvé Měst, Praha 1, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha - výchd 081 EX-24642/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne V-323/ Přadí k :41 Zástavní práv exekutrské k zajištění phledávky ve výši 8.259,- Kč a nákladů sudníh řízení ve výši ,- Kč k č.j. 12 Nc 21128/ ČEZ Prdej, s.r.., Duhvá 425/1, Z-9756/ Michle, Praha 4, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha Ex-2783/ ze dne Z-9756/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Pardubický kraj, Katastrální pracviště Pardubice, kód: 606. strana 1

14 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :55:02 CZ0532 Pardubice Pvinnst k Obec: Kat.území: Svítkv List vlastnictví: Pardubice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Zástavní práv exekutrské k zajištění phledávky ve výši 3.290,-- Kč s příslušenstvím a náklady sudníh řízení k č.j. 16 EXE 26351/ ČESKÁ TELEVIZE, Na hřebenech II Z-6080/ /4, Pdlí, Praha 4, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Tachv 141EX-328/ ze dne Z-7594/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské k zajištění phledávky ve výši ,65 Kč s příslušenstvím a náklady sudníh řízení k č.j. 35 EXE 2395/ O2 Czech Republic a.s., Za Z-12463/ Brumlvku 266/2, Michle, Praha 4, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha EX-20676/ ze dne Právní mc ke dni Z-12463/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské K zajištění phledávky ve výši ,39 Kč s příslušenstvím a nákladů sudníh nalézacíh řízení. k čj. 16 EXE 26924/ Kmerční banka, a.s., Na příkpě Z-245/ /33, Staré Měst, Praha 1, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Chmutv 135 EX-2093/ ze dne Právní mc ke dni Z-245/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské K zajištění phledávky s příslušenstvím a nákladů právněnéh 5.400,- Kč. k č.j. 16 EXE 1583/ Výchdčeská plynárenská, a.s., Z-23483/ Limuzská 3135/12, Strašnice, Praha 10, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Šumperk 065 EX-02582/ ze dne Právní mc ke dni Z-23483/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv sudcvské K zajištění phledávek pdle vyknatelných výkazů nedplatků: - č.j. 4773/08 ve výši ,- Kč Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Pardubický kraj, Katastrální pracviště Pardubice, kód: 606. strana 2

15 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :55:02 CZ0532 Pardubice Pvinnst k Obec: Kat.území: Svítkv List vlastnictví: Pardubice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) - č.j. 5591/08 ve výši ,- Kč. Žalbní návrh ze dne Okresní správa sciálníh Z-22518/ zabezpečení Pardubice, U Stadinu 2729, Zelené Předměstí, Pardubice Listina Usnesení sudu nařízení výknu rzhd.zřízením sud.zástavníh práva Okresní sud v Pardubicích 12 E-209/ ze dne Právní mc ke dni Z-16045/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv sudcvské pdle vyknatelnéh platebníh výměru : č. 726/2009 ze dne k zajištění phledávky právněné ve výši ,00 Kč č. 10/2011 ze dne k zajištění phledávky právněné ve výši ,00 Kč žalbní návrh pdán dne Okresní správa sciálníh Z-22518/ zabezpečení Pardubice, U Stadinu 2729, Zelené Předměstí, Pardubice Listina Usnesení sudu nařízení výknu rzhd.zřízením sud.zástavníh práva Okresní sud v Pardubicích 16 E-82/ ze dne Právní mc ke dni Z-12155/ Listina Usnesení sudu Okresní sud v Pardubicích 16 E-92/ (pravné) ze dne Právní mc ke dni Z-12155/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské k zajištění phledávky ve výši 5004,- Kč s příslušenstvím k 16 EXE 27063/ EDERA Grup a.s., Arnšta z Z-21155/ Pardubic 2789, Zelené Předměstí, Pardubice, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha EX-5933/ ze dne Právní mc ke dni Z-21155/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zahájení exekuce pvěřený sudní exekutr Mgr. Lenka Černškvá, Dlní 71 Prstějv, Prstějv Z-6619/ Listina Vyrzumění sudníh exekutra zahájení exekuce Exekutrský úřad Prstějv 018 Ex / ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Pardubice Z-6619/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Pardubický kraj, Katastrální pracviště Pardubice, kód: 606. strana 3

16 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :55:02 CZ0532 Pardubice Pvinnst k Obec: Kat.území: Svítkv List vlastnictví: Pardubice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Zahájení exekuce pvěřený sudní exekutr: JUDr. Marcel Smékal, Michelská 1326/62, Praha 4 Z-17117/ Listina Vyrzumění sudníh exekutra zahájení exekuce 081 EX 24642/ k 36 EXE /2013 ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Praha Z-17117/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti k čj. 35EXE 2395/ Z-11076/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Praha EX / ze dne Z-11076/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti k č.j. 16 EXE 26924/ Z-20912/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Chmutv 135 EX- 2093/ ze dne Z-20912/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti č.j. 12 EXE 21086/ Z-10382/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Šumperk 065 EX / ze dne Z-10382/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti č.j. 34 Nc 11089/ Z-1599/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Chrudim 129 EX-5434/ ze dne Z-1599/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti k čj. 12 Nc 20661/ Z-18970/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Pardubický kraj, Katastrální pracviště Pardubice, kód: 606. strana 4

17 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :55:02 CZ0532 Pardubice Pvinnst k Obec: Kat.území: Svítkv List vlastnictví: Pardubice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Listina Exekuční příkaz Exekutrský úřad Zlín 77Ex-3834/ ze dne Z-18970/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti k 12 Nc 21128/ Z-17860/ Listina Exekuční příkaz Exekutrský úřad Praha EX-2783/ ze dne Z-17860/ Nařízení exekuce JUDr. Milslav Zwiefelhfer, Exekutrský úřad Praha 3 Z-45622/ Listina Usnesení sudu nařízení exekuce 35 EXE-2395/ OS P3 ze dne ; ulžen na prac. Praha Z-45622/ Nařízení exekuce Listina Z-19237/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud v Pardubicích 12 EXE-22663/ ze dne ; ulžen na prac. Pardubice Z-19237/ Nařízení exekuce Listina Z-16013/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud v Pardubicích 16 EXE-26924/ ze dne ; ulžen na prac. Pardubice Z-16013/ Nařízení exekuce Listina Z-12162/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud v Pardubicích 16 EXE-26351/ ze dne Právní mc ke dni ; ulžen na prac. Pardubice Z-12162/ Nařízení exekuce Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Pardubický kraj, Katastrální pracviště Pardubice, kód: 606. strana 5

18 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :55:02 CZ0532 Pardubice Pvinnst k Obec: Kat.území: Svítkv List vlastnictví: Pardubice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Listina Z-17841/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud v Pardubicích 12 Nc-21128/ ze dne ; ulžen na prac. Pardubice Z-17841/ Nařízení exekuce Listina Z-17724/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud v Pardubicích 12 Nc-20661/ ze dne ; ulžen na prac. Pardubice Z-17724/ Nařízení exekuce Listina Z-14985/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud v Pardubicích 16 Nc-13872/ ze dne ; ulžen na prac. Pardubice Z-14985/ D Jiné zápisy - Bez zápisu Plmby a upzrnění - Bez zápisu E Nabývací tituly a jiné pdklady zápisu Listina Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-6602/ Pr: Praha RČ/IČO: / F Vztah bnitvaných půdně eklgických jedntek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Pardubický kraj, Katastrální pracviště Pardubice, kód: 606. strana 6

19 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :55:02 CZ0532 Pardubice Obec: Kat.území: Svítkv List vlastnictví: Pardubice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR: Katastrální úřad pr Pardubický kraj, Katastrální pracviště Pardubice, kód: 606. Vyhtvil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Vyhtven dálkvým přístupem Pdpis, razítk: Vyhtven: :14:36 Řízení PÚ:... Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Pardubický kraj, Katastrální pracviště Pardubice, kód: 606. strana 7

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 17:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 17:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 02.10.2014 17:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSPH40INS24908/2011 pr 1. Inslvenční, v..s. CZ0202 Berun Vlastník, jiný

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.07.2014 10:40:43

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.07.2014 10:40:43 prkazující stav evidvaný k datu 11.07.2014 10:40:43 Okres: CZ0647 Znjm Obec: 594156 Hrušvany nad Jevišvku Kat.území: 648809 Hrušvany nad Jevišvku List vlastnictví: 521 A Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.01.2016 10:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.01.2016 10:35:02 A B B1 C Okres: prkazující stav evidvaný k datu 22.01.2016 10:35:02 CZ0202 Berun Vlastník, jiný právněný Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Kat.: 699306 Mřina List vlastnictví: 391 531545 Mřina V kat.

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.05.2014 13:41:29 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 747670 Sezemice nad Lučnu List vlastnictví: 137 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 20.06.2014 12:35:51 CZ0323 -měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 722294 Bžkv List vlastnictví: 824 554791 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2016 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2016 13:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 07.01.2016 13:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH 77 INS 4471/2015 pr Ivana Rychnvská, Mgr. Vlastník, jiný právněný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2015 17:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2015 17:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2015 17:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH 96 INS 20137/20 pr Administrace inslvencí CITY TOWER, v..s. Vlastník,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.07.2015 14:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.07.2015 14:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 22.07.2015 14:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 770469 Třebvice List vlastnictví: 239 581071 Třebvice Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2012 21:15:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2012 21:15:03 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 18.06.2012 21:15:03 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnickéh práva Vlastnické práv Belušíkvá

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.09.2014 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.09.2014 11:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 17.09.2014 11:55:02 Vlastník, jiný právněný V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Identifikátr Vlastnické práv Phludka Tmáš, Břízvá 225, Lyžbice,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2011 13:56:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2011 13:56:03 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv HOTEL GURMÁN s.r.., Trjanvice 571, 744 01 Frenštát pd Radhštěm B Nemvitsti Pzemky Parcela St. 1564 1548/1 1548/2 1549/11 1549/16 1549/19 1549/45 1549/46 1549/53

Více

Způsob ochrany. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. Povinnost k

Způsob ochrany. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. Povinnost k prkazující stav evidvaný k datu 14.09.2015 08:16:52 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 8146/11 pr Mgr. Richard

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2014 08:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2014 08:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 25.04.2014 08:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 1954/07 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2015 10:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 682233 Františkv u Liberce List vlastnictví: 240 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2013 12:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2013 12:15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 21.11.2013 12:15:02 CZ0532 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Jedntné zemědělské družstv českslvensk-světskéh přátelství Svítkv

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2015 10:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSLB 54 INS 36531/2013 pr Pavel Vlček, Ing. CZ0513 Vlastník, jiný právněný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.08.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.08.2015 13:35:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 18.08.2015 13:35:02 Vlastnické práv Essler Antnín, Říční kruh 2340/28, Pd Bezručvým vrchem, 79401 Krnv Kat.území: 686018 Litultvice List

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2015 17:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2015 17:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2015 17:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSOL 16 INS 14978/2015 pr Jiří Hanák, Ing. Vlastník, jiný právněný Kat.území:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.10.2015 09:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.10.2015 09:35:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 14.10.2015 09:35:02 CZ0645 Hdnín Vlastník, jiný právněný Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Kat.území: 684368 Lipv List vlastnictví:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.02.2014 16:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.02.2014 16:15:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vlastnické práv Havlvá Věra, Chmelná 1, 39301 Nvá Cerekev Jiříčkvá Milslava, Vlkvská 200, 37363 Ševětín

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.11.2014 12:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.11.2014 12:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.11.2014 12:35:02 CZ0202 Berun Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 49 354 zastavěná

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.03.2015 16:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.03.2015 16:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 17.03.2015 16:55:02 CZ0207 Mladá Bleslav Vlastník, jiný právněný Kat.území: 661317 Mukařv u Jiviny List vlastnictví: 921 571865 Mukařv Identifikátr B Nemvitsti

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 07:55:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Esterka Vít, Templářská 500, 69615 Čejkvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 131 61 zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-88-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-88-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4138-88-2015 Zjištění obvyklé ceny nemovitosti - bytu č. 1195/3 v bytovém domě č.p. 1194, 1195, 1196 a 1197, Chomutovská ul., Kadaň, katastrální území Kadaň, okres Chomutov, kraj Ústecký

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.10.2015 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.10.2015 07:55:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 253/1 556 zastavěná plcha a rzsáhlé chráněné nádvří území Sučástí je stavba:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.12.2015 14:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.12.2015 14:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.12.2015 14:35:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 682471 Ostašv u Liberce List vlastnictví: 327 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/6618/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/6618/2014 ENI CONSULT spl. s r.. znalecký ústav br eknmika ceňvání majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 48/6618/2014 bvyklé ceně pzemků čís. parcel St. 125 a 323/12, rdinnéh dmu č.p. 104 a dalších staveb tvřících sučásti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4150-100-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4150-100-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4150-100-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 236 s domem č.p. 116 na pozemku parc.č.236 a pozemkem parc.č. 237, obec Ostrožská Nová ves, k.ú. Chylice, okres Uherské Hradiště,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2015 14:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2015 14:15:02 A B Okres: Nemvitsti zemky arcela prkazující stav evidvaný k datu 25.04.2015 14:15:02 CZ0633 elhřimv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Hlaváček Jiří, Čajkvskéh 1301, 39301 elhřimv Hlaváček Jsef,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.08.2014 15:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.08.2014 15:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 28.08.2014 15:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 2164/07 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský úřad Praha 10 Vlastník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4106-56-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - ocenění pozemku parc.č. 143 a dům č.p.311 na pozemku parc.č.143 obec a k.ú. Loket, okres Sokolov, kraj Karlovarský Objednavatel znaleckého

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2014 12:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2014 12:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 21.11.2014 12:35:02 CZ0412 Karlvy Vary Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv EIAG LOFIDA - ORCELÁN CZ s.r.., Hlavní 30/20, 36263 Dalvice Kat.území: 624586 Dalvice

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2015 23:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2015 23:15:02 prkazující stav evidvaný k datu 22.06.2015 23:15:02 CZ0205 Kutná Hra Kat.území: 618349 List vlastnictví: 10297 534005 V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) A Vlastník,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.06.2014 17:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.06.2014 17:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 13.06.2014 17:15:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Neterda Jan a Neterdvá Alena, Nvdvrská 1069/9, Nvé Dvry, 67401 Třebíč SJM = splečné jmění manželů

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.09.2015 17:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.09.2015 17:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 30.09.2015 17:35:02 Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 2005 324 zastavěná plcha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.04.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.04.2014 08:35:02 A B1 C Okres: prkazující stav evidvaný k datu 14.04.2014 08:35:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv STEF RECYCLING a.s., Sklská 1882/4, Nvé Měst, 12000 Praha Jiná práva Omezení vlastnickéh

Více

ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek č. 022/6009/2014

ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek č. 022/6009/2014 Znalecký psudek č. 022/6009/2014 Znalecký psudek č. 022/6009/2014 bvyklé ceně pzemku parc.č. 97/2 druhu rná půda výměře 4 841 m², pzemku parc.č. 436/6 druhu rná půda výměře 4 966 m² a pzemku parc.č. 436/7

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2011 06:54:20

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2011 06:54:20 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Kriš Ignac a Krišvá Marta, Chalupnická 1183/1a, 735 35 Hrní Suchá Kriš Marek, Chalupnická 1351/1b, 735 35 Hrní Suchá 735 35 Hrní Suchá B B1 C Nemvitsti Pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.01.2016 13:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.01.2016 13:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.01.2016 13:55:02 CZ0312 Český Krumlv Vlastník, jiný právněný Duplicitní zápis vlastnictví SJM Ktlar Arnšt a Ktlarvá Libuše, Zvnkvá 400, Plešivec, 38101 Český

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.03.2014 17:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 614726 Březvá nad Svitavu List vlastnictví: 233 505145 Březvá nad Svitavu Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.01.2016 09:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.01.2016 09:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.01.2016 09:55:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Krygier Jiří a Krygiervá Marcela, č.p. 364, 46362 Hejnice SJM = splečné jmění manželů Identifikátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2015 11:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2015 11:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.03.2015 11:15:02 CZ0633 Pelhřimv Vlastník, jiný právněný Kat.území: 725731 Ppelištná List vlastnictví: 945 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Kat.území: 742848 Ržmitál pd List vlastnictví: 2580 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven bezúplatně

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.11.2014 11:15:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lelek Jiří, Starkč 11, 54701 Studnice Lelek Jsef, Prvdv 22, 54908 Prvdv-Šnv Lelkvá Jarslava,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.08.2015 10:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.08.2015 10:35:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 07.08.2015 10:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSCB26INS22899/2014 pr Administrace inslvencí

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2015 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2015 11:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.07.2015 11:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 686751 Lmnice nad Ppelku List vlastnictví: 2125 Vlastnické práv Jatky Lmnice a.s., Jsefa Kábrta 575, 51251

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4025-122-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4025-122-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4025-122-2014 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemků v obci a katastrálním území Staré Heřmínovy, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv SJM Klepsch Luděk a Klepschvá Iveta,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 107 204 zastavěná plcha a Sučástí je stavba: Miletín, č.p. 236, bydlení Stavba stjí

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: CZ0424 Luny Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 12.05.2017 11:35:02 Vlastnické práv SJM Lenďák Luděk a Lenďákvá Mnika, Nerudv náměstí 302, 43801 Žatec SJM = splečné jmění manželů

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 09.06.2016 14:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 09.06.2016 14:55:02 prkazující stav evidvaný k datu 09.06.2016 14:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 44/15 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský úřad Praha 10 V kat. území jsu pzemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1256 648 / 2011. dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1256 648 / 2011. dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1256 648 / 2011 dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60 Objednavatel: Exekutrský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D., sudní exekutr Sídl: Evrpská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv SJM Hnát Stanislav a Hnátvá Jitka, č.p. 83, 67134 Želetice SJM = splečné jmění manželů B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A B1 C Okres: prkazující stav evidvaný k datu 22.05.2014 11:15:02 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve smyslu 9 zák. č. 365/2000

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 28.05.2015 13:35:02 CZ0713 Prstějv Vlastník, jiný právněný Kat.území: 627364 Dbrmilice List vlastnictví: 715 Vlastnické práv SJM Kalandr Jarslav a Kalandrvá Jarslava,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 prkazující stav evidvaný k datu 25.04.2016 12:55:02 Okres: CZ0647 Znjm Obec: 594156 Hrušvany nad Jevišvku Kat.území: 648809 Hrušvany nad Jevišvku List vlastnictví: 1801 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.03.2014 08:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.03.2014 08:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 20.03.2014 08:15:02 CZ0721 Krměříž Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Majda Michal a Majdvá Andrea, Klaříkva 459, Mrkvice, 76833 Mrkvice-Slížany SJM =

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 07.08.2015 07:55:02 CZ0311 České Budějvice Vlastník, jiný právněný Kat.území: 766771 Těšínv List vlastnictví: 281 535699 Petříkv Identifikátr Vlastnické práv SJM

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1390-373-2014

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 15.07.2010 11:32:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 15.07.2010 11:32:00 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv 131, Hstuň, 345 25 Hstuň u Hršvskéh Týna B B1 C Nemvitsti Pzemky Parcela 2067 2068/1 2068/2 2068/3 2114/1 2114/2 Stavby Typ stavby Část bce, č. budvy Pražské Předměstí,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.05.2015 13:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.05.2015 13:55:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv SJM Pancner Milslav a Pancnervá Milena, Vrapická 24, Vrapice, 27203 Kladn SJM = splečné jmění manželů B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 07.08.2015 09:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH 99 INS 27358/2014 pr Hlista & Pril v..s. CZ0100 Hlavní měst Praha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.04.2015 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.04.2015 08:35:02 A B1 Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.04.2015 08:35:02 Vlastník, jiný právněný V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr Vlastnické práv OKP

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.02.2014 12:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 656569 Martínkv List vlastnictví: 600 550388 Martínkv V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2014 09:18:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2014 09:18:00 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.03.2014 09:18:00 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 611646 Řečkvice List vlastnictví: 740 582786 Brn Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 22.06.2015 15:15:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Bublíkvá Květslava, č.p. 1, 33165 Pastuchvice Hrský Jarslav, č.p. 168, 33165 Žihle Markvá Květslava,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.04.2016 11:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSCB 25 INS 31414/2013 pr Pavel Vlček, Ing. CZ0311 České Budějvice Vlastník,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A B B1 Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Jiná práva Výměra[m2] 538850 Svjetice V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr Vlastnické práv

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.08.2012 13:15:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.08.2012 13:15:03 A B B1 C Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Valášek Martin, Hrnická 486/13, Český Těšín, 737 01 Český Těšín 1 Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnickéh práva - Bez zápisu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :00:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :00:00 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.08.2016 00:00:00 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSBR39INS11121 pr Ivana Rychnvská, Mgr. Vlastník, jiný právněný V kat.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 280/6850/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 280/6850/2014 ENI CONSULT spl. s r.. znalecký ústav br eknmika ceňvání majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 280/6850/2014 bvyklé ceně spluvlastnickéh pdílu veliksti 1/2 na pzemcích čís. parcel St. 39 a 15, rdinném dmě č.p. 7

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :00:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :00:00 A B Vlastník, jiný právněný Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 01.11.2016 00:00:00 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: 0 pr Administrace inslvencí

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.10.2009 10:29:52

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.10.2009 10:29:52 prkazující stav evidvaný k datu 12.10.2009 10:29:52 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Chladicí bxy CZ s.r.., Kalendva 688/11, Hradec Králvé, 500 04 Hradec Králvé 4 B B1 C Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.10.2016 12:55:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Česká republika SJM Měrunice Příslušnst hspdařit s majetkem státu Úřad pr zastupvání státu ve věcech

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.04.2014 07:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSBR 30 INS 8988 / 2012 pr AK2H inslvence v..s. Vlastník, jiný právněný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 16.01.2014 09:15:02 CZ0311 České Budějvice Vlastník, jiný právněný 544256 České Budějvice Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 13.11.2013 15:15:02 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy CZ0327

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.10.2015 08:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 662640 Kamenický Šenv List vlastnictví: 83 561681 Kamenický Šenv Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :40:44

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :40:44 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.07.2014 08:40:44 Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 321 610 zastavěná plcha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 13:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 02.10.2014 13:35:02 Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv BraFil a.s., Zahradní 360, 25261 Jeneč 26213991 Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.10.2013 14:55:02 ČÁSTEČNÝ VÝPIS

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.10.2013 14:55:02 ČÁSTEČNÝ VÝPIS A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 18.10.2013 14:55:02 CZ0721 Krměříž Vlastník, jiný právněný Kat.území: 669661 Kryčany List vlastnictví: 1606 588601 Kryčany V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Dědické řízení, č.j.: 36 D 644/2017 pr Ntář Matějkvá Vernika,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 01.04.2014 16:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 1465/10 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 15.10.2012 14:15:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Suchánsky Milš a Suchánska Oľga, Kmňa 250, 687 71 Bjkvice SJM =

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 12.04.2016 07:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: 0 pr Administrace inslvencí CITY TOWER, v..s. Vlastník, jiný právněný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.12.2013 14:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.12.2013 14:15:02 A B B1 Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Jiná práva prkazující stav evidvaný k datu 11.12.2013 14:15:02 Vlastnické práv RADIÁLKA HRADEC KRÁLOVÉ, s. r.., Kutníkva 272/39, Pltiště nad

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 27.01.2014 17:55:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv KCB develpment, s.r.., Husv nám. 468/16, Uhříněves, 10400 Praha V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné

Více

Způsob ochrany. zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha

Způsob ochrany. zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslvenční řízení, č.j.: KSPH 39 INS 26909 / 2013 pr Administrace inslvencí CITY TOWER, v..s. A Vlastník,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 02.06.2014 12:35:02 CZ020C Rakvník Vlastník, jiný právněný Kat.území: 658693 Jesenice u Rakvníka List vlastnictví: 1336 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.03.2016 09:35:02 CZ0423 Litměřice Vlastník, jiný právněný V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr Vlastnické

Více