Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP. Co se může stát, pokud tyto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP. Co se může stát, pokud tyto"

Transkript

1 1. Transformátory konstrukce a princip rozdělení, převod a ztráty využití speciální transformátory BOZP Proč je důležité dodržovat předpisy BOZP? Uveďte na příkladu ve Vašem oboru, jaké předpisy musí zaměstnanec dodržovat a jak se může bránit v případě, že je nedodržuje zaměstnavatel. Co může zaměstnanec očekávat, pokud je nedodrží sám? Vysvětlete pojem BOZP. Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP. Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP. Co se může stát, pokud tyto povinnosti neplní 2. Logické obvody základní obvody analogie s elektrickými obvody s kontakty pravdivostní tabulky využití Uplatnění mimo profesi Co byste podnikl/a, kdybyste po škole nenalezl/a uplatnění v oboru a potřeboval/a pracovat? Uveďte příklady prací, které lze vykonávat bez odborného vyučení. Znáte některé firmy, u kterých byste mohl/a tzv. nekvalifikovanou práci vykonávat? Kterou firmu byste si vybral/a Vy sám/sama, a proč? 3. Mechanické zábranné systémy Vysvětlete, co jsou mechanické zábranné systémy. Vysvětlete, co je doba průlomové odolnosti. Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany Vysvětlete, co jsou mechanické zábranné systémy obvodové ochrany.

2 Uveďte alespoň tři příklady mechanického zábranného systému obvodové ochrany. Mechanické zábranné systémy objektové ochrany Vysvětlete, co jsou mechanické zábranné systémy objektové ochrany. Uveďte alespoň dva příklady mechanického zábranného systému objektové ochrany. Mechanické zábranné systémy individuální ochrany Vysvětlete, co jsou mechanické zábranné systémy individuální ochrany. Uveďte příklad mechanického zábranného systému individuální ochrany. Uplatnění v profesi Kde (ve kterých firmách nebo podnicích) je možné uplatnit Vaši profesi? Víte, jaké jsou běžné nástupní podmínky absolventů Vašeho oboru do zaměstnání? Uveďte některé konkrétní firmy (podniky) ve Vašem okolí, nebo v ČR, kde je možné uplatnit Vaši profesi. Víte, co jsou zaměstnanecké výhody? Uveďte alespoň tři příklady zaměstnaneckých výhod, které konkrétní podnik/firma svým zaměstnancům nobízí. 4. Snímače a senzory druhy snímačů použití a využití popis funkce Vzdělávání v oboru Uveďte příklad oboru a odborné školy, ve které byste se mohl/a dále profesně vzdělávat. Uveďte příklady oborů, ve kterých byste si mohl/a zvýšit Vaši odbornou kvalifikaci. Znáte nějaké školy, které tyto obory nabízejí? Víte, jaké jsou jejich požadavky na uchazeče o studium? Stručně popište, jak byste při zájmu o studium postupoval/a. 5. Stejnosměrný zdroj zdroj s můstkovým usměrňovačem a s filtrem princip a použití

3 průběhy napětí na jednotlivých částech zdroje a vliv různé zátěže Právnické osoby Co je právnická osoba? Jaké typy znáte? Uveďte základní podmínky pro založení s.r.o. Definujte pojmy právnická osoba a právní osobnost. Vyjmenujte typy právnických osob. Uveďte základní podmínky pro založení s. r. o. 6. Měřicí přístroje Popište princip činnosti jednotlivých měřicích systémů (mognetoelektrické měřicí ústrojí, elektromagnetické měřicí ústrojí, magnetodynamické měřicí ústrojí, indukční měřicí ústrojí) a uveďte jejich vlastnosti. Vysvětlete, co je rozsah měřícího přístroje, jak se vypočítá konstanta měřicího přístroje, co je třída přesnosti, jak se určí absolutní a relativní chyba měřicího přístroje? Objasněte, co představují značky na stupnicích měřicích přístrojů. Uveďte, jak pracují digitální měřicí přístroje a čím se liší od klasických měřicích přístrojů. Hrubá a čistá mzda Co víte o mzdě, jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou? Jak zaměstnavatel určí hrubou mzdu zaměstnance? Popište rozdíl mezi mzdou hrubou a čistou. Stručně charakterizujte tři základní srážky ze mzdy. 7. Základní zákony používané v elektrotechnice Popište základní zákony používané v elektrotechnice: Definujte Ohmův zákon, 1. Kirchhoffův zákon, 2. Kirchhoffův zákon. Uveďte některé aplikace těchto zákonů: Sériové a paralelní řazení rezistorů. Sériové a paralelní řazení kondenzátorů. Uveďte základní vztahy pro výpočty proudů a napětí v elektrickém obvodu a pro výpočet elektrického výkonu. Sociální a zdravotní pojištění Jaká je podstata sociálního a zdravotního pojištění, k čemu jsou určena? Jaký je mezi nimi rozdíl?

4 Kdo všechno se no jejich platbě podílí? Kdo sociální o zdravotní pojištění platí? Komu se odvádí sociální pojištění a proč? Komu se odvádí zdravotní pojištění a proč? 8. Kondenzátory Definujte, co je kapacita kondenzátoru, nakreslete schématické značky pro různé druhy kondenzátorů a uveďte základní a odvozené jednotky kapacity. Napište vztah pro výpočet kapacity deskového kondenzátoru a kapacitní reaktance. Jak lze kondenzátory dělit podle funkce, způsobů výroby a provedení? Uveďte podstatné vlastnosti jednotlivých druhů kondenzátorů. Vysvětlete, co je elektrolytický kondenzátor a jak se liší od ostatních typů kondenzátorů. Uveďte způsoby značení kondenzátorů. Jaké jsou nejdůležitější parametry pro výběr vhodného kondenzátoru? Podpora v nezaměstnanosti Kdy získáte právo na pobírání podpory v nezaměstnanosti? Kde budete o podporu žádat? Jaké jsou podmínky přiznání podpory v nezaměstnanosti? Kam se obrátíte se žádostí o poskytování této podpory? Kde to v okolí Vašeho bydliště je? 9. Cívky Nakreslete schématické značky pro různé druhy cívek a transformátorů, uveďte základní a odvozené jednotky indukčnosti, napište vztah pro výpočet induktivní reaktance. Uveďte, jak můžeme cívky rozdělit podle funkce a výrobního provedení. Vysvětlete, čím se liší nízkofrekvenční cívky od vysokofrekvenčních. Uveďte, co je transformátor, jaké druhy transformátorů znáte. Popište, jakým způsobem probíhá transformace proudu a napětí. Vysvětlete, co je převod transformátoru a na čem závisí. Vysvětlete, k čemu se cívky a transformátory používají v praxi. Práce konaná mimo pracovní poměr Jaké znáte způsoby práce konané mimo pracovní poměr? Jaká jsou rizika práce na černo"? Jaké znáte způsoby práce konané mimo pracovní poměr? Co tyto dohody přináší za výhody a komu? Uveďte rizika práce na černo".

5 10. Rezistory Definujte co je elektrický odpor. Nakreslete schématické značky pro různé druhy rezistorů a uveďte základní a odvozené jednotky rezistivity. Ulvedte základní vztah pro výpočet odporu drátového rezistorů. Nakreslete VA charakteristiku rezistorů. Uveďte, jak můžeme rezistory rozdělit podle funkce a výrobního provedení. Popište způsoby jejich výroby, uveďte podstatné vlastnosti jednotlivých druhů rezistorů. Definujte, co je ztrátový výkon rezistorů a jaký má význam. Uveďte způsoby značení rezistorů, co jsou řady E6, El 2, E24,... a jak se od sebe liší. Popište co je barevný kód a k čemu slouží. Jaké jsou charakteristické vlastnosti a důležité parametry rezistorů? Pracovní úrazy Jaká práva má zaměstnanec při pracovním úrazu? Kdy nemůže tato práva uplatňovat? Jaká práva má zaměstnanec při pracovním úrazu? K čemu slouží kniha úrazů a protokol o úrazu? V jaké výši ručí zaměstnanec za škody způsobené zaměstnavateli a) pod vlivem alkoholu, b) zapříčiněné nedbalostí? 11. Diody Jaké druhy diod znáte? Nakreslete jejich schématické značky. Nakreslete VA charakteristiky usměrňovači diody a Zenerovy diody, popište jejich základní vlastnosti. Uveďte, k čemu se používají usměrňovači diody a jaké mají důležité parametry. Nakreslete jednoduchý usměrňovač a popište jeho funkci. Uveďte, k čemu slouží Zenerova dioda a uveďte její důležité parametry. Nakreslete jednoduché zapojení stabilizátoru se Zenerovou diodou. BOZP Proč je důležité dodržovat předpisy BOZP? Uveďte na příkladu ve Vašem oboru, jaké předpisy musí zaměstnanec dodržovat a jak se může bránit v případě, že je nedodržuje zaměstnavatel. Co může zaměstnanec očekávat, pokud je nedodrží sám? Vysvětlete pojem BOZP. Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP. Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP. Co se může stát, pokud tyto povinnosti neplní?

6 12. Usměrňovače a stabilizátory Jaké druhy usměrňovačů znáte? Nakreslete jejich elektrická schémata, průběhy napětí na vstupu a výstupu a vysvětlete jejich funkci. Uveďte význam usměrňovacího filtru, popište jeho funkci a uveďte základní druhy usměrňovačích filtrů. Nakreslete průběh napětí před a za filtrem. Nakreslete elektrické schéma jednoduchého stabilizátoru napětí a popište jeho činnost. Uveďte příklady použití usměrňovačů a stabilizátorů v praxi. Pojištění majetku a osob Proč je důležité pojištění majetku a osob? Jaká majetková pojištění a pojištění osob znáte? Vysvětlete účel pojištění. Vyjmenujte a popište typy majetkových pojištění. Vyjmenujte pojištění, která řadíme mezi pojištění osob. 13. Tyristory a triaky Nakreslete schématickou značku tyristoru, uveďte jeho VA charakteristiku, popište jeho funkci, a způsoby spínání a vypínání tyristoru. Nakreslete schématickou značku triaku a jeho VA charakteristiku. Uveďte, čím se liší činnost triaku od tyristoru. Uveďte příklady využití tyristorů a triaků v praxi. Jaké znáte další polovodičové spínací součástky? Uveďte jejich schématické značky, popište činnost a jejich využití. Exekuce a osobní bankrot Co je soudní platební rozkaz a kdy jej můžete obdržet? Jak byste řešil/a situaci, kdyby Vám hrozila exekuce? Vysvětlete podstatu osobního bankrotu. Kdy můžete obdržet soudní platební rozkaz a co to pro Vás znamená? Vysvětlete pojem exekuce a uveďte, kde jsou stanovena práva a povinnosti exekutora a povinného. Uveďte příklady věcí, které Vám exekutor nesmí zabavit a proč.

7 Uveďte, co je osobní bankrot a jaké podmínky musí dlužník splnit, aby mu byl osobní bankrot povolen. 14. Měření elektrických veličin Uveďte, jaké znáte základní elektrické veličiny a jejich jednotky. Vysvětlete, co je konstanta měřicího přístroje, k čemu slouží a jak se určí. Nakreslete a popište základní schéma pro měření napětí a proudu v obvodu. Popište, jakým způsobem lze měřit elektrický výkon. Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi přímou a nepřímou metodou měření. Popište, jakými způsoby lze měřit malé a veliké odpory. Nakreslete a zdůvodněte, jak se liší způsob měření malých a velkých odporů nepřímou metodou. Popište, jak byste měřili frekvenční charakteristiku a výkon NF zesilovače. Uplatnění v profesi Kde (ve kterých firmách nebo podnicích) je možné uplatnit Vaši profesi? Víte, jaké jsou běžné nástupní podmínky absolventů Vašeho oboru do zaměstnání? Uveďte některé konkrétní firmy (podniky) ve Vašem okolí, nebo v ČR, kde je možné uplatnit Vaši profesi. Víte, co jsou zaměstnanecké výhody? Uveďte alespoň tři příklady zaměstnaneckých výhod, které konkrétní podnik/firma svým zaměstnancům nabízí. 15. EZS a EPS Účel zřizování EZS (elektrická zabezpečovací signalizace) Stupně bezpečnosti, klasifikace prostředí, druhy ochran EPS (elektrická požární signalizace) - definice, základní norma EPS Blokové schéma EPS Vzdělávání v oboru Uveďte příklad oboru a odborné školy, ve které byste se mohl/a dále profesně vzdělávat. Uveďte příklady oborů, ve kterých byste si mohl/a zvýšit Vaši odbornou kvalifikaci. Znáte nějaké školy, které tyto obory nabízejí? Víte, jaké jsou jejich požadavky na uchazeče o studium? Stručně popište, jak byste při zájmu o studium postupoval/a.

8 16. Tranzistory Jaké druhy tranzistorů znáte a jak se od sebe liší? Uveďte tři základní zapojení bipolárních tranzistorů (SE, SB, SC) a jejich vlastnosti. Nakreslete VA charakteristiku tranzistoru a popište ji. Uveďte základní parametry tranzistoru. Vysvětlete funkci tranzistoru a uveďte, jakým způsobem pracuje tranzistor v zesilovacím a spínacím režimu. Uveďte příklady využití tranzistorů v praxi. Spotřebitelské úvěry V jakých případech je vhodné žádat o poskytnutí půjčky/úvěru? K čemu byste využil/a spotřebitelský úvěr? Uveďte příklady institucí, které poskytují půjčky/úvěry. Kdy je rozumné žádat o spotřebitelský úvěr? Popište jednu z forem spotřebitelského úvěru - kreditní karta" a vysvětlete její bezpečné používání. Uveďte instituce, které poskytují spotřebitelské úvěry. 17. Zesilovače Vysvětlete, co je zesilovač a jaké druhy zesilovačů znáte. Popište důležité parametry zesilovačů. Nakreslete elektrické schéma jednostupňového střídavého zesilovače a popište jeho funkci. Uveďte, jaké zpětné vazby se v zesilovači používají a proč. Nakreslete schéma dvoustupňového zesilovače, popište druhy vazeb mezi zesilovacími stupni a důvod jejich použití. Uveďte, jak se vypočítá výsledné zesílení vícestupňového zesilovače. Nakreslete typický tvar frekvenční charakteristiky střídavého zesilovače a popište jej. Základy pracovního práva Vysvětlete tyto pojmy pracovního práva: zkušební doba, dovolená, pracovní doba, přestávky v práci. Kde najdete informace o zkušební době, k čemu tato doba slouží o jaká je její obvyklá délka? Jaká je minimální roční délka dovolené stanovená zákonem, joký vliv má nástup do práce v průběhu roku na dovolenou?

9 Jaká je základní délka pracovní doby? Jak dlouho může pracovník podle zákona pracovat bez přestávky, pokud je nezletilý a zletilý? Jaká je nejkratší délka přestávky na jídlo a oddech? 18. Elektrické požární systémy Vysvětlete, k čemu slouží elektronické požární systémy. Požární hlásiče Vysvětlete, k čemu slouží požární hlásiče Uveďte, podle čeho se rozdělují požární hlásiče. Tlačítkový hlásič o Popište provedení tlačítkového hlásiče. Automatický požární hlásič o Popište, jak je proveden automatický požární hlásič, o Vysvětlete alespoň tři principy automatického požárního hlásiče. Ústředna elektrické požární signalizace Vysvětlete, k čemu slouží ústředna elektrické požární signalizace. Vysvětlete, k čemu se používá klíčový trezor požární ochrany. Finanční úřad Čím se zabývá finanční úřad? Ve kterých případech s ním přijdete do kontaktu ve svém pracovním a osobním životě? Vysvětlete náplň práce finančních úřadů. Uveďte, kdy a proč se podnikatelé na finanční úřad obracejí. Co je daňové přiznání? Uveďte příklady situací, kdy musíte jednat s finančním úřadem v osobním životě. 19. Oscilátory Popište princip činnosti oscilátoru. Z jakých základních částí se oscilátor skládá? Uveďte podmínky vzniku oscilací. Uveďte, jaké druhy oscilátorů znáte. Popište jejich důležité vlastnosti, a k čemu se oscilátory používají. Objasněte, co je činitel stability. Nakreslete schéma zapojení některého ze zpětnovazebních oscilátorů a popište jeho činnost. Vysvětlete, co je krystalový oscilátor a jaké má důležité vlastnosti.

10 Ochrana spotřebitele Vysvětlete pojem ochrana spotřebitele. Jak byste postupoval/a při reklamaci zboží? Uveďte na několika příkladech, jak Česká obchodní inspekce chrání spotřebitele. Vysvětlete, co je záruční lhůta. Jaké způsoby vyřízení reklamace zboží znáte? 20. Elektroakustika Popište, co je zvuk o jakým způsobem se šíří. Uveďte pásmo slyšitelných kmitočtů. Co si představujete pod pojmy práh slyšitelnosti a práh bolesti? Uveďte, jaké znáte druhy mikrofonů, k čemu slouží a jaké jsou důležité parametry mikrofonů. Popište konstrukci a funkci alespoň jednoho druhu mikrofonu. Vysvětlete, co je reproduktor a k čemu slouží. Objasněte základní konstrukci reproduktoru a jaké druhy reproduktorů existují. Uveďte, které údaje vás budou při výběru reproduktoru zajímat. Přibližte, co je ozvučnice a k čemu slouží. Osvětlete, co je dělená reprodukce a proč se používá. Vysvětlete pojem basreflexová skříň. Finanční úřad Čím se zabývá finanční úřad? Ve kterých případech s ním přijdete do kontaktu ve svém pracovním a osobním životě? Vysvětlete náplň práce finančních úřadů. Uveďte, kdy a proč se podnikatelé na finanční úřad obracejí. Co je daňové přiznání? Uveďte příklady situací, kdy musíte jednat s finančním úřadem v osobním životě. 21. Klopné obvody Vysvětlete, co jsou klopné obvody a uveďte, jaké druhy klopných obvodů znáte. Nakreslete schéma zapojení monostabilního, bistabilního a astabilního klopného obvodu a popište jejich funkci. Uveďte průběhy výstupních napětí jednotlivých druhů klopných obvodů a uveďte, k jakým účelům je lze použít. Uplatnění v profesi Kde (ve kterých firmách nebo podnicích) je možné uplatnit Vaši profesi? Víte, jaké jsou běžné nástupní podmínky absolventů Vašeho oboru do zaměstnání?

11 Uveďte některé konkrétní firmy (podniky) ve Vašem okolí, nebo v ČR, kde je možné uplatnit Vaši profesi. Víte, co jsou zaměstnanecké výhody? Uveďte alespoň tři příklady zaměstnaneckých výhod, které konkrétní podnik/firma svým zaměstnancům nabízí. 22. Operační zesilovače Vysvětlete, co je operační zesilovač, nakreslete jeho schématickou značku, popište jeho vývody a uveďte, jaké má mít ideální operační zesilovač vlastnosti. Nakreslete schéma základních zapojení operačních zesilovačů (invertující OZ, neinvertující OZ, součtový OZ, rozdílový OZ, integrační OZ a derivační OZ) a popište jejich funkci. Uveďte příklady použití operačních zesilovačů v elektronických obvodech. Strukturovaný profesní životopis Uveďte svůj zjednodušený strukturovaný životopis. V jakých případech budete strukturovaný životopis využívat? Jak byste strukturovaný životopis zpracoval/a? Ke zpracování strukturovaného životopisu lze využít formuláře, kde je získáte? 23. Osciloskop Popište základní části osciloskopu a jejich funkci. Uveďte k jakým účelům se osciloskop po užívá. Nakreslete a popište funkci osciloskopické obrazovky s elektrostatickým vychylováním. Objasněte funkci časové základny. Na příkladu vysvětlete, jak lze na osciloskopu měřit velikost napětí a kmitočet signálu. Uveďte, co jsou Lyssajusovy obrazce a k čemu se využívají. Přímé a nepřímé daně Jaký je rozdíl mezi daněmi přímými a nepřímými? Uveďte příklady z obou skupin. Vysvětlete rozdíl mezi daní přímou a nepřímou. Vyberte si jednu z přímých daní a stručně ji popište. Vyberte si jednu z nepřímých daní a stručně ji popište.

12 24. Optoelektronika Jaké zdroje optického záření znáte a které z nich se používají pro přenos signálů? Nakreslete jejich schématické značky a popište funkci. Uveďte, jaké detektory optického záření znáte, popište jejich činnost a uveďte, k čemu se používají. Vysvětlete, co jsou optická vlákna. K čemu se používají a jaké druhy optických vláken znáte? Vzdělávání v oboru Uveďte příklad oboru a odborné školy, ve které byste se mohl/a dále profesně vzdělávat. Uveďte příklady oborů, ve kterých byste si mohl/a zvýšit Vaši odbornou kvalifikaci. Znáte nějaké školy, které tyto obory nabízejí? Víte, jaké jsou jejich požadavky na uchazeče o studium? Stručně popište, jak byste při zájmu o studium postupoval/a. 25. Elektromagnetické vlnění Uveďte co je elektromagnetické vlnění a jak se šíří (přímá, povrchová a prostorová vlna). Napište vztah pro výpočet vlnové délky a frekvence vlnění. Jaký je vliv ionosféry na šíření EMV? Co je anténa, k čemu slouží a jaké druhy antén znáte? Uveďte, co je půlvlnný dipól. Co si představujete pod pojmy zisk, směrovost a polarizace antény? Vysvětlete, co je napáječ a jaké druhy napáječů se dnes nejčastěji používají. Popište vlastnosti napáječů. Uveďte, co je charakteristická impedance, impedanční přizpůsobení, útlum a rušení. Daně Proč se odvádějí daně? Vysvětlete hlavní funkce daní v České republice. Popište důvody výběru daní. Vysvětlete pojem státní rozpočet a uveďte, jak jej ovlivňují daně. Uveďte příklady daní vybíraných v ČR.

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí?

Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Vysvětlete pojem rekvalifikace a uveďte,

Více

Okruhy otázek k ZZ pro obor H/01 Elektrikář (ER)

Okruhy otázek k ZZ pro obor H/01 Elektrikář (ER) 1. Základní zákony Okruhy otázek k ZZ pro obor 26-51-H/01 Elektrikář (ER) - Popište základní zákony používané v elektrotechnice: Definujte Ohmův zákon, 1. Kirchhoffův zákon, 2. Kirchhoffův zákon. - Uveďte

Více

OBECNÝ PŘEHLED ZE SVĚTA PRÁCE OBORY KATEGORIE H

OBECNÝ PŘEHLED ZE SVĚTA PRÁCE OBORY KATEGORIE H OBECNÝ PŘEHLED ZE SVĚTA PRÁCE OBORY KATEGORIE H 1. Úřad práce Víte, kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí nachází úřad práce?

Více

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY ELEKTRONIKA Maturitní témata 2018/2019 26-41-L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY Řešení lineárních obvodů - vysvětlete postup řešení el.obvodu ohmovou metodou (postupným zjednodušováním) a vyřešte

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 Tematické okruhy a hodnotící kritéria Střední průmyslová škola, 1/8 ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Více

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil Obor vzdělání: Mechanik elektronik 26 41 L/01 Školní rok: 2014/2015 Předmět: Odborné předměty Maturitní témata pro ústní část profilové maturitní zkoušky Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing.

Více

Ústní závěrečná zkouška

Ústní závěrečná zkouška Ústní závěrečná zkouška Témata z Technologie I II III IV V VI VII VIII IX X Vodová ondulace Preparace Střihy a techniky stříhání Odbarvování Melírování Barvení Historie v účesech Holení Pleťová kosmetika

Více

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích Maturitní témata Studijní obor : 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik pro výpočetní a elektronické systémy Předmět: Elektronika a Elektrotechnická měření Školní rok : 2018/2019 Třída : MEV4 1. Elektronické

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2018/2019

MATURITNÍ TÉMATA 2018/2019 MATURITNÍ TÉMATA 2018/2019 obor: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik předmět: Elektronika třída: 4 ME č. téma 1. Stejnosměrný proud Uzavřený elektrický obvod, elektrický proud, elektrické napětí, elektrický

Více

Sylabus kurzu Elektronika

Sylabus kurzu Elektronika Sylabus kurzu Elektronika 5. ledna 2004 1 Analogová část Tato část je zaměřena zejména na elektronické prvky a zapojení v analogových obvodech. 1.1 Pasivní elektronické prvky Rezistor, kondenzátor, cívka-

Více

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ Datum: 1 v jakém zapojení pracuje tranzistor proč jsou v obvodu a jak se projeví v jeho činnosti kondenzátory zakreslené v obrázku jakou hodnotu má odhadem parametr g m v uvedeném pracovním bodu jakou

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ Třída: A4 Školní rok: 2010/2011 1 Vlastnosti měřících přístrojů - rozdělení měřících přístrojů, stupnice měřících přístrojů, značky na stupnici - uložení otočné

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Kategorie Ž2. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž2. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Republikové kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie Ž2 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Vysílání FM rozhlasu v normě

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/002 Elektrotechnika Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve druhém ročníku:

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019 Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA povinná zkouška pro obor: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik školní rok 2018/2019 1. Složené obvody RC, RLC a) Sériový rezonanční obvod (fázorové diagramy, rezonanční

Více

Elektrotechnická zapojení

Elektrotechnická zapojení Elektrotechnická zapojení 1. Obvod s rezistory Na základě níže uvedeného obrázku vypočítejte proudy I1, I2, I3. R1 =4Ω, R2 =2Ω, R3 =6Ω, R4 =1Ω, R5 =5Ω, R6 =3Ω, U01 =48V 2. Obvod s tranzistorem počet bodů:

Více

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz) Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Písemná část: 1. Návrh napájecího zdroje - schéma

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro: Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ME II-4.2.1. STAVBA JEDNODUCHÉHO ZESILOVAČE Obor: Mechanik - elekronik Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Michal Gregárek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Studijní opory předmětu Elektrotechnika Studijní opory předmětu Elektrotechnika Doc. Ing. Vítězslav Stýskala Ph.D. Doc. Ing. Václav Kolář Ph.D. Obsah: 1. Elektrické obvody stejnosměrného proudu... 2 2. Elektrická měření... 3 3. Elektrické obvody

Více

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Základy elektrického měření Milan Kulhánek Základy elektrického měření Milan Kulhánek Obsah 1. Základní elektrotechnické veličiny...3 2. Metody elektrického měření...4 3. Chyby při měření...5 4. Citlivost měřících přístrojů...6 5. Měřící přístroje...7

Více

Studium tranzistorového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor

Více

Elektrotechnické obvody

Elektrotechnické obvody Elektrotechnické obvody Úkol č. 1 Obvod s rezistory a tranzistory (stabilizátor napětí) Do níže uvedeného elektrického schématu okótujte úbytky napětí. Respektujte spád potenciálu. U1 =18V;U2 =9V;UZD =6V;IRZ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat Parametrický stabilizátor napětí s tranzistorem C CE E T D B BE Funkce stabilizátoru je založena na konstantní velikosti napětí. Pokles výstupního napětí způsobí zvětšení BE a tím větší otevření tranzistoru.

Více

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY VZORY OTÁZEK A PŘÍKLADŮ K TUTORIÁLU 1 1. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Proč je používáme. 2. Co jsou polovodiče vlastní. 3. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Jakým způsobem

Více

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY Učební obor: ELEKTRO bakalářské studium Počet hodin: 90 z toho 30 hodin v 1. semestru 60 hodin ve 2. semestru Předmět je zakončen zápočtem v 1. semestru a zápočtem a zkouškou ve 2.

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ

ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ Okruhy: 1. a) Části stromu, výživa stromu. Fotosyntéza. b) Druhy spojů, definice, druhy nákres, popis a použití. 2. a) Teorie lepení, složky lepidel, lepící směsi a

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E OPERAČNÍ ZESILOVAČE OPERAČNÍ ZESILOVAČE Z NÁZVU SE DÁ USOUDIT, ŽE SE JEDNÁ O ZESILOVAČ POUŽÍVANÝ K NĚJAKÝM OPERACÍM. PŮVODNÍ URČENÍ SE TÝKALO ANALOGOVÝCH POČÍTAČŮ, KDE OPERAČNÍ ZESILOVAČ DOKÁZAL USKUTEČNIT

Více

Maturitní témata oboru: L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK. Automatizované systémy řízení

Maturitní témata oboru: L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK. Automatizované systémy řízení Maturitní témata oboru: 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK Automatizované systémy řízení 1) PLC automaty a jejich druhy, smysl a funkce, nutný software 2) Propojení vstupních a výstupních prvků s PLC 3)

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve druhém ročníku:

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

Elektronická zařízení

Elektronická zařízení Elektronická zařízení Analogový zdroj - usměrnění - filtrace - stabilizace - včetně průběhů napětí za každým prvkem - jaké má nevýhody oproti spínanému zdroji, účinnost Logické funkce - NAND, OR, AND,

Více

Měřící přístroje a měření veličin

Měřící přístroje a měření veličin Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Měřící přístroje a měření veličin Číslo projektu

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu. 23-41-M/01 Strojírenství

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu. 23-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: Platnost od:

Více

23-56-H/01 Obráběč kovů Upřesněné okruhy otázek Školní rok 2018/2019

23-56-H/01 Obráběč kovů Upřesněné okruhy otázek Školní rok 2018/2019 1. Odborná otázka: Nástrojové materiály - Rozdělení, Užití, Značení, Vlastnosti. 23-56-H/01 Obráběč kovů Upřesněné okruhy otázek Školní rok 2018/2019 Otázka ze světa práce: Informace o zaměstnanosti -

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Obor vzdělání: 26-41-M/01 elektrotechnika Předmět: technika počítačů 1. Kombinační logické obvody a. kombinační logický obvod b. analýza log. obvodu 2. Čítače a. sekvenční logické obvody b. čítače 3. Registry

Více

SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ODBORNÉHO VÝCVIKU

SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ODBORNÉHO VÝCVIKU SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ODBORNÉHO VÝCVIKU Téma Název 1. Obvod A/D převodníku 2. Obvod pro řízení krokových motorků Každé téma obsahuje: Konstrukce a oživení elektronického obvodu Technologie

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Vzdálené laboratoře pro IET1

Vzdálené laboratoře pro IET1 Vzdálené laboratoře pro IET1 1. Bezpečnost práce v elektrotechnice Odpovědná osoba - doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (steinbau@feec.vutbr.cz) Náplní tématu je uvést posluchače do problematiky: - rizika

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu: Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu? Oblastní kolo, Vyškov 2006 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí

Více

Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier)

Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier) Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier) 1) Spojte napájecí modul (Power Connection) s děličem napětí (Input Voltage Unit) a neinvertujícím zesilovačem

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Obor vzdělání: 26-41-M/01 elektrotechnika Předmět: automatizační technika 1. Senzory 2. S7-1200, základní pojmy 3. S7-1200, bitové instrukce 4. S7-1200, časovače, čítače 5. Vizualizační systémy 6. S7-1200,

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Oscilátor s Wienovým článkem je poměrně jednoduchý obvod, typické zapojení oscilátoru s aktivním a pasivním prvkem. V našem případě je pasivním prvkem Wienův článek (dále jen WČ) a aktivním

Více

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) Školní rok: 2007/2008 Ročník: 2. Datum: 12.12. 2007 Vypracoval: Bc. Tomáš Kavalír Zapojení

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc RIEDL 4.EB 10 1/6 1. ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro růžné hodnoty zpětné vazby (1, 10, 100, 1000kΩ). Vstupní napětí volte tak, aby nedošlo

Více

Oscilátory Oscilátory

Oscilátory Oscilátory Oscilátory. Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různých období vývoje a za zcela odlišných podmínek):

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Milan Nechanický MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3 R OBORU 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA - MECHATRONIKA

Více

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) 7) Stabilita regulačního obvodu

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin FSI VT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPEIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin OSNOVA 15. KAPITOLY Úvod do měření elektrických

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3? TÉMA 1 a 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor uveďte název

Více

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs 1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω B 9:00 hod. Elektrotechnika a) Definujte stručně princip superpozice a uveďte, pro které obvody platí. b) Vypočítejte proudy větvemi uvedeného obvodu metodou superpozice. 0 = 30 V, 0 = 5 V R = R 4 = 5

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Vytvořeno v rámci

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu

Více

OBECNÝ PŘEHLED ZE SVĚTA PRÁCE OBORY KATEGORIE E

OBECNÝ PŘEHLED ZE SVĚTA PRÁCE OBORY KATEGORIE E OBECNÝ PŘEHLED ZE SVĚTA PRÁCE OBORY KATEGORIE E 1. BOZP v oboru Jaké bezpečnostní předpisy a hygienická pravidla musíte dodržovat při své práci? Uveďte příklad, jaká pravidla bezpečnosti byste měl/a při

Více

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Neznalost amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky dolní a horní RC-propusti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Interakce ve výuce základů elektrotechniky Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Místo poskytovaného vzdělávaní Stod, Plzeňská 245 CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Interakce ve výuce základů elektrotechniky TRANSFORMÁTORY Číslo projektu

Více

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2 Pro zadané hodnoty napájecího napětí, odporů a zesilovacího činitele β vypočtěte proudy,, a napětí,, (předpokládejte, že tranzistor je křemíkový a jeho pracovní bod je nastaven do aktivního normálního

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Obor vzdělání: 2-41-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: třetí, čtvrtý Počet týdenních vyučovacích hodin

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 3. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad 3.: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru, reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně.

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně. Elektronika - pravidla Zkouška: Délka trvání testu: 12 minut Doporučené pomůcky: propisovací tužka, obyčejná tužka, čistý papír, guma, pravítko, kalkulačka se zanedbatelně malou pamětí Zakázané pomůcky:

Více

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač Ústav fyzikální elekotroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 3 Úloha 7. Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve

Více