440 SKLÍèiDLA. 450 KOLEèKA. poøadaèe plastové. HrAnOLy OCELOvé. Strany Strany...278,279. Strany Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "440 SKLÍèiDLA. 450 KOLEèKA. poøadaèe plastové. HrAnOLy OCELOvé. Strany...280-282. Strany...278,279. Strany...283-296. Strana...299."

Transkript

1 SKupinA poøadaèe plastové 404 SKupinA 405 StOLy pracovní SKupinA 421 HrAnOLy OCELOvé SKupinA 425 prvky upínací Strany ,279 Strany Strana Strany SKupinA 437 jednotky indexovací SKupinA 437 StOLy OtOèné SKupinA 440 SKLÍèiDLA SKupinA 441 KLièKy KE SKLÍèiDLùM Strana Strana Strana Strana SKupinA 442 vložky redukční SKupinA 443 upínky KLOuBOvé SKupinA 445 SvìrÁKy SKupinA 445 SvìrÁKy StrOjnÍ Strana Strany Strany ,309 Strany ,311 SKupinA 445 HLAvy revolverové SKupinA 445 DrŽÁKy na BrOuŠEnÍ SKupinA 447 SyStéM MODuLÁrnÍ HADiCOvÝ SKupinA 448 nùžky pákové Strany ,313 Strana Strana Strana SKupinA 450 KOLEèKA vroubkovací SKupinA vinuté pružiny 460 SKupinA 482 vložky redukční MOrSE SKupinA 482 KLÍny vyrážecí Strana Strany ,317 Strana Strana SKupinA 487 HrOty StøEDiCÍ SKupinA 488 HrOty OtOèné SKupinA 490 OrOvnÁvAèE SKLÍèiDLA SKupinA 495 OrOvnÁvAèE BruSnÝCH KOtOuèù Strana Strana Strany ,320 Strana

2 Sekce 4 Obsah Dílenské vybavení Sekce 4 Produktové skupiny Popis Skupina Strana Čelisti k soustružnickým sklíčidlům , 320 Čelisti k svěrákům Držáky na rotační broušení Držáky nástrojù Hlavy revolverové Hranoly ocelové Hroty otočné Hroty středící Jednotky indexovací Kličky k soustružnickým sklíčidlům Klièky ke sklíèidlùm Koleèka vroubkovací a držáky Nùžky pákové Orovnávaèe brusných kotouèù Pořadače plastové Prvky upínací Sklíèidla Soustružnická sklíčidla , 318 Stoly a regály pracovní Stoly otoèné Svìráky Systém modulární hadicový Vinuté pružiny Vložky redukèní Morse a klíny vyrážecí Upínací hlavy k soustruhu Upínky kloubové Třídění výrobků Produkce / výroba Profesionální Průmyslové Dílenské Údržba Hobby Strana 277

3 SKUpIna 404 poøadaèe plastové Poøadaèe plastové Vyrobeny z vysoce pevného polypropylenu. Lze montovat na standardní møížkovaný panel, vzájemnì do sebe zapadají. Velkoobjemové boxy na nářadí Velkoobjemové boxy na nářadí: Vysoce odolné polypropylenové Euro boxy v široké škále rozměrů, díky stabilní ploché základně jsou ideální pro obchody nebo sklady všechny boxy mají ergonometrická držadla a mohou být opatřeny popisným štítkem pro snadnou orientaci. Dodáváme v 20 40ti nebo 54l velikosti v modré nebo šedé barvě DílenSKé VYBaVení Nastavování Spojování Pøíslušenství plastových poøadaèù Pro plastové poøadaèe Matlock Stohování Zavìšování MTL-404 Velikost Rozmìry š x d x v (mm) Modrá Barvy Množ. Zelená Èervená Žlutá v krab. č x 85 x B -1000G -1000R -1000Y č x 104 x B -1010G -1010R -1010Y č x 157 x B -1020G -1020R -1020Y č x 222 x B -1030G -1030R -1030Y č.3a 350 x 280 x B -1035G -1035R -1035Y č x 280 x B -1040G -1040R -1040Y č x 280 x B -1050G -1050R -1050Y Kapacita Rozmìry (d x š x v) (mm) Barva MTL l 400 x 300 x K l 600 x 400 x 250 Modrá -2520K l 600 x 400 x K l 400 x 300 x K l 600 x 400 x 250 Šedá -2620K l 600 x 400 x K 748 Pořadače plastové Plastové krabičky z velmi odolného z polypropylenu jsou určeny pro skladování drobných součástí nebo dílů a mohou být opatřeny popisným štítkem pro snadnou orientaci. Vzájemnì do sebe zapadají a lze je montovat i na standardní møížkovaný panel. Dodáváme ve dvou velikostech v červené a modré barvě. Sen2 Sen1 Typ Rozmìry Barva SEN-404 Sen1 165 x 110 x 75mm Modrá Èervená -1010B -1010R Sen2 240 x 155 x 125mm Modrá Èervená -1020B -1020R Papírové pořadače Pro snadnou identifikaci a skladování dílů či jiných věcí na policích. Vyrobeno z vlnité lepenky s popisovatelnými čely. Dodáváme v baleních po 50 kusech. Distanèní kolík Držák štítku Popis MTL-404 Sada 4 distanèních kolíkù -9010K 14 Jednotlivý kolík pro poøadaèe è. 3A, 4a K 8 Držák štítku pro poøadaèe è k 15 Držák štítku pro poøadaèe è k 9 Držák štítku pro poøadaèe è k 9 Držák štítku pro poøadaèe è.3 a K 9 Držák štítku pro poøadaèe è.3a a K 9 Strana278 Balení po 50 NOVINKA Rozměry D x Š x V Množství (mm) v balení AVN-404 Kè/bal. 152 x 76 x 115 ( 6 x 3 x 4.5 ) A x 100 x 115 ( 9 x 4 x 4.5 ) B x 152 x 115 ( 9 x 6 x 4.5 ) C x 204 x 115 ( 9 x 8 x 4.5 ) D x 100 x 115 (12 x 4 x 4.5 ) E 699 VÝRoBKY JSoU K DoDÁní pouze U našeho DISTRIBUToRa

4 Mobilní stojan na plastové pořadače Podobný oboustrannému stacionárnímu stojanu. Pohyblivost zajišťují k základně přimontovaná 125mm (5 ) kolečka. Dodáváme ve dvou výškách a dvou šířkách. Barva: tmavě/světle šedá. NOVINKA POøaDaèe PlasTOvé Stojan na plastové pořadače Dodáváme ve dvou výškách a dvou šířkách. Vyrobeno z 16-dílné mřížky, na kterou můžete libovolně připevnit plastové krabičky. Stojan může být buď jednostranný nebo oboustranný. Barva: tmavě/světle šedá. skupina 404 NOVINKA Krabičky nejsou obsahem balení Krabičky nejsou obsahem balení Popis Rozměry (V x Š) MTL-405 Mobilní mřížkovaný stojan 1080 x x K -7420K Kovové mřížované panely Představujeme kovové panely s hustou mřížkou pro uchycení plastových pořadačů. Můžete vhodně kombinovat různou velikost a barvu pořadačů přesně podle vašich potřeb a požadavků systém umožňuje snadnou přestavbu podle momentální potřeby. J/S = jednostranný. O/S = oboustranný Popis Rozměry (V x Š) MTL x K 5140 O/S stojan 924 x K 7390 plastové pořadače 1838 x K x K x K 3747 J/S stojan 924 x K 5019 plastové pořadače 1838 x K x K 7705 Stolní mřížkované panely Samostatně stojící nosič plastových krabiček pro použití na ponky a pracovní stoly. Dodáváme ve dvou rozměrech. Balení obsahuje: mřížkovaný panel, podpěrné tyče a montážní prvky. Barva: světle šedá. Dílenské vybavení Typ Šířka x výška (mm) MTL-404 LP x P 744 LP x P 1142 LP x P 1816 LP x P 2188 Popis Stolní mřížkovaný panel výrobky JsOU k DODÁní POUZe U našeho DIsTRIbUTORa Rozměry (V x Š) MTL x K x K 1300 Strana 279

5 skupina 405 stoly pracovní Stůl pracovní a svěrák Rychlé upínání. Pracovní je povrch je opatřen pravítkem a vodícími kanálky v upínacích blocích. Dodáváno se čtyřmi stavitelnými upínacími a se čtyřmi profilovými bloky. Hliníkové vodící lišty a spodní upnutí ramen umožňuje používání elektrického a pneumatického nářadí. Systém rychlého složení / rozložení s automatickým uzamykáním a uvolněním. Kompaktní a snadno skladovatelný. Rychlé upnutí Spodní upnutí ramen NOVINKA DílEnské vybavení Hliníková vodící lišta pro kotoučové pily Stolek pracovní se svěrákem a zásuvkami Vybaven dvěmi zásuvkami pro uskladnění nářadí nebo drobných předmětů. Pracovní povrch je opatřen pravítkem a vodícími kanálky v upínacích blocích. Dodáváno se čtyřmi stavitelnými upínacími a se čtyřmi profilovými bloky. Montážní otvory na nožkách umožňují v případě potřeby připevnit svěrák k většímu pracovnímu stolu. Kompaktní, přenosný (šetrná rukojeť) a snadno skladovatelný.. Stùl pracovní a svìrák Pro domácí kutily a støednì nároèné práce. Ocelová konstrukce. Pevná pracovní plocha z bukového døeva je opatøena pravítky v metrické a palcové soustavì a úhlomìrnými znaèkami.snadná montáž. Robustní rozevíratelné nohy s protiskluznými pryžovými patkami. Ètyøi výmìnné polohy. Dodáváme se ètyømi upínacími bloky, montážními klíèi a návodem k použití. Šíøka pracovní plochy: 600mm. Hloubka pracovní plochy (jednotlivì): 115mm. Hloubka pracovní plochy (kombinovaná): 230mm. Celková výška: 800mm. Šíøka (ve složeném stavu pro skladování): 280mm. Maximální šíøka pøi rozevøení: 140mm. Maximální upínaný rozmìr (s bloky): 285mm. Nosnost: 200kg. Systém rychlého složení/rozložení s automatickým uzamykáním Popis KEN-405 Pracovní stůl 4 v K 3042 Zásuvky Kompaktní, přenosný a snadno skladovatelný Strana280 Upnutí pro kotoučové pily Pracovní povrch s pravítkem Jako svislý svìrák s èelistmi v úhlu 90. Jako T- svìrák. Výška (mm) Šíøka (mm) SEN K 1160 Upnutí pro kotoučové pily Náhradní díly Popis KEN-405 Náhradní upínací bloky -4610K 104 Náhradní gumové nožky (4ks) -4620K 104 Popis KEN-405 Pracovní stůl 4 v K 1489 Náhradní díly Náhradní upínací bloky -4610K 104 Náhradní upínací rukojeť c/w manžeta -4720K 104 Jako všestranná stolice pro øezání s èelistmi v úhlu 45. Vhodný k upínání trubek a jiných kulatin. Pracovní plocha z dubového døeva s úhlomìrem a pravítkem. výrobky Jsou k DoDÁní pouze u našeho DistriButorA NOVINKA

6 Skříňka s policí a pracovní deskou Vyrobené ze za studena válcovaného ocelového plechu s odolností proti korozi. Odolný povrch komaxit. Pevné dřevěné pracovní police. Uzamykatelná skříň obsahuje dvě police. Nastavitelná výška nohou. Dodává se s montážním návodem. Celkové rozměry: 838 x 508 x 852mm (š x h x v). Max kapacita polic (nosnost): 20kg. Maximální kapacita skříně (nosnost): 150kg. VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí SEN kg -5030K 3869 Skříňka s pracovní policí a zámkem Uzamykatelná skříňka se dvěmi policemi. Celkové rozměry (Š x H x V): 838 x 508 x 852mm. Maximální nostnost polic: 20kg. Maximální nosnost skříňky: 150kg. VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí SEN kg -5020K 4311 Skříň pracovní 5 zásuvek s pracovní deskou 5 zásuvek s lehce výsuvným mechanismem. STOlY PRAcOVNÍ Uzamykatelná skříňka s policí a pracovní deskou Vyrobené ze za studena válcované ocelového plechu odolného proti korozi. Odolný povrch komaxit. Pevná dřevěná pracovní plocha. Uzamykatelná skříň se dvěmi policemi a dvě otevřené police pro další úložný prostor. Nastavitelné nohy. Dodává se s montážním návodem. Celkové rozměry: 1372 x 508 x 865mm. (š x h x v). Max kapacita police (nosnost): 25kg. Maximální kapacita skříně (nosnost): 180kg. Nosnost police 25kg při rovnoměrném zatížení Rozměry š x h x v (mm) SEN x 508 x kg -5040K 9093 Skříň pracovní 5 zásuvek 2 police Vyrobené ze za studena válcovaného ocelového plechu s odolností proti korozi. Odolný povrch komaxit. Pevné dřevěné pracovní police. Pět zásuvek. Nastavitelná výška nohou. Dodává se s montážním návodem. Celkové rozměry: 1372 x 508 x 865mm (š x h x v). Max kapacita polic (nosnost): 25kg. Maximální kapacita skříně (nosnost): 180kg. Nosnost polic 25kg při rovnoměrném zatížení VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí Rozměry š x h x v (mm) SEN x 508 x kg -5050K Zásuvkový pracovní stůl Profesionální pracovní stůl se 2 zásuvkami které jsou vyrobeny z odolné oceli pro prodloužení životnosti pracovní plochy. Ideální pro dílny a průmyslové aplikace. Zásuvky jsou uzamykatelné. Po celé délce - skladovací police. Rychlá a snadná montáž. Lakovaná úprava. Rozměry: 1500 x 640 x 865mm. SKUPINA 405 Rozměry š x h x v (mm) 838 x 508 x 852mm. VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí nosnost stolu 40kg při rovnoměrném zatížení VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí SEN kg -5010K 7880 Rozměry (š x h x v) KEN x 640 x kg -2320K Strana 281

7 SKUPINA 405 regály Regálový systém pro střední zátěž 5 Polic Police i nosníky tohoto regálového systému jsou vyrobeny z oceli střední třídy s ochranným povlakem proti korozi. Nosníky jsou opatřeny gumovými nožičkami, které chrání podlahu před poškrábáním. Montáž je velmi snadná, díly do sebe vzájemně zapadají a není potřeba použití žádných matic ani šroubků. Police jsou snadno nastavitelné a mají nosnost až do 150kg RZZ (rovnoměrně rozložené zatížení), jestliže je regál připevněn ke zdi. Heavy Duty Regálový systém 5 Polic Police i nosníky tohoto regálového systému jsou vyrobeny z kvalitní oceli s ochranným povlakem proti korozi. Nosníky jsou opatřeny gumovými nožičkami, které chrání podlahu před poškrábáním. Montáž je velmi snadná a je možno si zvolit dva způsoby, díly do sebe vzájemně zapadají a není potřeba použití žádných matic ani šroubků. Police jsou snadno nastavitelné a mají nosnost až do 318kg RZZ (rovnoměrně rozložené zatížení), jestliže je regál připevněn ke zdi. NOVINKA F A S T RACK NOVINKA Možnosti montáže DÍleNSKé VyBAVeNÍ VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí Rozměry Max. nosnost Počet (Š x H x V) mm police polic MTL x 460 x kg K 2290 Heavy Duty Regálový systém 4 Police Police i nosníky tohoto regálového systému jsou vyrobeny z kvalitní oceli s ochranným povlakem proti korozi. Nosníky jsou opatřeny gumovými nožičkami, které chrání podlahu před poškrábáním. Montáž je velmi snadná, díly do sebe vzájemně zapadají a jsou spojeny pouze dvěma šrouby s maticemi. Police jsou 430mm hluboké, velmi snadno nastavitelné a unesou až 455kg RZZ (rovnoměrně rozložené zatížení), jestliže je regál připevněn ke zdi. Nosnost polic 150kg při rovnoměrně rozloženém zatížení MULTI RACK VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí Rozměry Max. nosnost Počet (Š x H x V) mm police polic MTL x 460 x kg K x 610 x kg K 4144 Možnosti montáže Nosnost polic 318kg při rovnoměrně rozloženém zatížení K Rozšířená sestava vyžaduje 2x K VLASTNÍ MONTÁŽ Dodáváno beznářadí Rozměry Max. nosnost Počet (Š x H x V) mm police polic MTL x 430 x kg K 4880 Strana282 NOVINKA Nosnost polic 455kg při rovnoměrně rozloženém zatížení VÝrOBKy JSOU K DODáNÍ POUZe U NAŠeHO DISTrIBUTOrA Rozšířená sestava vyžaduje 2x K

8 HRANOlY OcElOVé/PRVKY UPÍNAcÍ Hranoly ocelové Vysoce jakostní mìkká ocel. Dodáváme v ètvercovém a obdélníkovém prùøezu. Hranoly v metrických rozměrech jsou vyrobeny z oceli podle: BS4235 Part , odpovídá DIN Hranoly v palcových rozměrech jsou vyrobeny z oceli podle: BS46 PART Délka: 300mm a 12. Ostatní velikosti jsou dostupné na poptání. SKUPINY 421/425 Sada: Metrické rozmìry - ètvercový prùøez Obsah: 4, 5, 6, 8, 10 a 12mm Poèet ks ks KEN-421 Kè/bal g -0500K 495 Metrické rozmìry - ètvercový prùøez Typ Rozmìr Obj. kód ks KEN-421 2mm -0020K 158 3mm -0030K 39 4mm 40g -0040K 24 5mm 60g -0050K 38 6mm 90g -0060K 47 7mm 135g -0070K 82 mm 8mm 160g 10mm 250g -0080K -0100K mm 350g -0120K mm 490g -0140K mm -0160K mm -0180K mm -0200K mm -0220K mm -0250K 941 Sady profesionálních upínacích prvkù Jsou navrženy tak, aby pøinesly èasovou úsporu pøi pøípravì výroby a vyøešily vìtšinu problémù s upínáním do T- drážek. Všechny komponenty jsou vyrobeny z nelegované uhlíkové oceli druhu 45C (JIS)/CK45 (DIN). Jsou tepelnì zpracovány na tvrdost HRC Na povrchu mají povlak z fosfátu manganu. Dodáváme je v robustním plastovém kuføíku. Contents: Tyče závitové (po 4ks): délka 75, 100, 125, 150, 175 a 200mm. Bloky stupňovité (po 4ks): 28, 35 a 98mm. Upínky stupňovité (po 2ks): délka 64, 100 a 150mm. Matice: prodlužovací 4 ks, s přírubou 6ks, pro T-drážku 6ks. Palcové rozmìry - ètvercový prùøez Typ Rozmìr Obj. kód ks KEN-421 3/ K 487 1/ 8 20g -3080K 41 5/ K 30 palce 3/ 16 1/ 4 60g 100g -3120K -3160K / g -3200K 73 3/ 8 220g -3240K 113 7/ K 144 1/ 2 400g -3320K 182 Metrické rozmìry - obdélníkový prùøez Typ Rozmìr Obj. kód ks KEN x 5mm -0850K x 7mm 140g -0870K x 8mm 200g -1080K x 8mm 240g -1280K x 10mm -1300K x 9mm 310g -1490K 132 mm 16 x 10mm 390g -1610K 18 x 11mm 490g -1910K x 12mm 590g -2120K x 14mm -2400K x 14mm -2420K x 16mm -2550K x 18mm -2650K x 20mm -2700K 668 Rozmìr T-drážky Závit Èíslo dílu ks IND-425 Kè/bal. 12mm M10 TK10 9.0kg -3610T mm M12 TK kg -3612T mm M14 TK kg -3614T mm M16 TK16 1.0kg -3616T mm M18 TK kg -3618T 8457 Strana 283

9 SKUPINA 425 PRVKY UPÍNAcÍ Sady prùmyslových upínacích prvkù Sada se skládá z upínacích prvkù urèených k rychlému upínání nástrojù èi obrobkù, Vyrobeny dle nároèných norem kvality. Všechny upínací prvky jsou broušené a kalené, vyrobené z kvalitní oceli. Upínací prvky (vyjma závitových tyèí) jsou tepelnì zpracovány a jejich povrch je èernìný. Upínací nástroje odpovídají všem metrickým i imperiálním šíøkám T-drážek. Sady jsou dodávány v závìsných ocelových zásobnících. Sada 20 mm je dodávána v døevìné krabici. Závitová tyè Stupòovitá upínka Univerzální upínací podložka Matice s pøírubou Matice pro Prodlužovací T-drážku matice Sada obsahuje 58 dílù v metrických rozmìrech (poèet ks každé komponenty je uveden v závorkách) Èíslo Drážka ve stole Závit Závitová tyè Stupòovitá upínka Prodlužovací Matice Upín.podložky (páry) Obj. kód výrobku Rozmìr š x d (mm) d x závit L (mm) d x š x v (mm) matice s pøírubkou H Rozsah nastavení ks ATL-425 Kè/bal. 75 x 30 (4) CK x 18 x 14 (6) M x 30 (4) 55 x 25 x 12 (2) M10 x M10 x 125 x 30 (4) (4) 88 x 25 x 16 (2) 30mm 15mm 150 x 30 (4) (4) 128 x 28 x 19 (2) Long 175 x 30 (4) (4) (6) (4) 10kg -1120K x 30 (4) 75 x 35 (4) CK x 22 x 16 (6) M x 35 (4) 64 x 28 x 12 (2) M12 x 125 x 35 (4) M12 x (4) 100 x 32 x 19 (2) 36mm 150 x 35 (4) 18mm (4) 150 x 32 x 22 (2) Long 175 x 35 (4) (4) (6) (4) 12kg -1140K x 35 (4) 75 x 35 (4) CK x 25 x 18 (6) M x 35 (4) 64 x 28 x 12 (2) M14 x 125 x 35 (4) M14 x (4) 100 x 32 x 19 (2) 42mm 150 x 35 (4) 21mm (4) 150 x 32 x 22 (2) Long 175 x 35 (4) (4) (6) (4) 12kg -1160K x 35 (4) 75 x 35 (4) CK x 25 x 18 (6) M x 35 (4) 64 x 28 x 12 (2) M14 x 125 x 35 (4) M14 x (4) 100 x 32 x 19 (2) 42mm 150 x 35 (4) 21mm (4) 150 x 32 x 22 (2) Long 175 x 35 (4) (4) (6) (4) 12kg -1180K x 35 (4) 75 x 35 (4) CK x 28 x 20 (6) M x 35 (4) 64 x 31 x 12 (2) M16 x 125 x 35 (4) M16 x (4) 100 x 38 x 20 (2) 48mm 150 x 35 (4) 24mm (4) 150 x 38 x 22 (2) Long 175 x 35 (4) (4) (6) (4) 14kg -1200K x 35 (4) Sada obsahuje 58 dílù v palcových rozmìrech (poèet ks každé komponenty je uveden v závorkách) Èíslo Drážka ve stole Závit Závitová tyè Stupòovitá upínka Prodlužovací Matice Upín.podložky (páry) Obj. kód výrobku Rozmìr š x d (mm) d x závit L (mm) d x š x v (mm) matice s pøírubkou H Rozsah nastavení ks ATL-425 Kè/bal. 3 x 1 1/ 4 (4) CK / 2 x 11/ 16 x 17/ 32 (6) 3/ 8 UNC 4 x 1 1/ 4 (4) 2 x 1 x 1/ 3/ 2 (2) 8 UNC 3/8 UNC 1 1/ 8 3/ 5 x / 2 (4) 4 (4) 3 1/ 2 x 1 1/ 4 x 3/ 4 (2) x 1 7/ 6 x / 4 1 1/ 8-2 1/ 2 (4) 4 (4) 5 x 1 1/ 4 x 7/ 8 (2) Long 7 x 1 1/ (6) 3 7/ 8 2 1/ 2-6 (4) 4 (4) (4) 10kg -1320K x 1 1/ 4 (4) 3 x 1 1/ 4 (4) CK / 16 x 7/ 8 x 6/ 8 (6) 1/ 2 UNC 4 x 1 1/ 2 (4) 2 1/ 2 x 1 1/ 8 x 1/ 1/ 2 (2) 2 UNC 1/2 UNC 1 1/ 8 3/ 5 x / 2 (4) 2 (4) 2 x 1 1/ 4 x 3/ 4 (2) x 1 1/ 4 13/ 6 x / 4 1 1/ 8-2 1/ 2 (4) 2 (4) 6 x 1 1/ 4 x 7/ 8 (2) Long 7 x 1 1/ (6) 3 7/ 8 2 1/ 2-6 (4) 2 (4) (4) 12kg -1360K x 1 1/ 2 (4) 3 x 1 1/ 4 (4) CK / 8 x 7/ 8 x 6/ 8 (6) 1/ 2 UNC 4 x 1 1/ 2 (4) 2 1/ 2 x 1 1/ 8 x 1/ 1/ 2 (2) 2 UNC 1/2 UNC 1 1/ 8 3/ 5 x / 2 (4) 2 (4) 2 x 1 1/ 4 x 3/ 4 (2) x 1 1/ 4 13/ 6 x / 4 1 1/ 8-2 1/ 2 (4) 2 (4) 6 x 1 1/ 4 x 7/ 8 (2) Long 7 x 1 1/ (6) 3 7/ 8 2 1/ 2-6 (4) 2 (4) (4) 12kg -1400K x 1 1/ 2 (4) 3 x 1 1/ 4 (4) CK / 4 x 1 3/ 8 x 1 1/ 8 (6) 5/ 8 UNC 4 x 1 1/ 2 (4) 2 1/ 2 x 1 1/ 8 x 1/ 5/ 2 (2) 8 UNC 5/8 UNC 1 1/ 8 3/ 5 x / 2 (4) 2 (4) 2 x 1 1/ 4 x 3/ 4 (2) x 1 5/ 8 13/ 6 x / 4 1 1/ 8-2 1/ 2 (4) 2 (4) 6 x 1 1/ 4 x 7/ 8 (2) Long 7 x 1 1/ (6) 3 7/ 8 2 1/ 2-6 (4) 2 (4) (4) 12kg -1480K x 1 1/ 2 (4) Strana284

10 CC01 - Upínka vidlicová Otevřený konec umožňuje rychlou a snadnou instalaci. SKUPINA 425 Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. PRVKY UPÍNAcÍ Èíslo výrobku Délka x šíøka A x B C D Rozmìry (mm) E F G ks IND-425 CC x 38mm kg -1005D 258 CC x 50mm kg -1005J 511 CC x 60mm kg -1005M 996 CC02 - Upínka s válcovým osazením Válcový kolík minimalizuje dotykovou plochu. Tato svorka se používá pro vnitřní uchycení horizontálních otvorů a do konkávních povrchů. Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo výrobku Délka x šíøka A x B C D E Rozmìry (mm) F G H J K L M ks IND-425 CC x 38mm M kg -1010D 455 CC x 48mm M kg -1010G 638 CC03 - Upínka zalomená Nízkoprofilová konstrukce poskytuje více prostoru při frézování. Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo výrobku Délka x šíøka A x B C D Rozmìry (mm) E F G H I ks IND-425 CC x 48mm kg -1015K 1154 CC x 60mm kg -1015N 1618 CC x 36mm kg -1015H 678 Strana 285

11 skupina 425 prvky upínací CC04 - Upínka se závitem zešikmená Otevřený konec umožňuje snadnou instalaci. Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo Délka x šíøka Rozmìry (mm) výrobku A x B C D E F G ks IND-425 CC x 50mm M kg -1020R 1005 CC05 - Upínka pøímá Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. DílEnské vybavení Èíslo Délka x šíøka Rozmìry (mm) výrobku A x B C D E F G H ks IND-425 CC x 32mm kg -1025D 245 CC x 32mm kg -1025G 487 CC x 38mm kg -1025J 323 CC x 38mm kg -1025M 407 CC x 38mm kg -1025P 360 CC x 38mm kg -1025R 500 CC06 - Upínka pøímá se závitem Pro použití s mnoha šroubovacími podpěrami, upínkami, podložkami atd. Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo Délka x šíøka Rozmìry (mm) výrobku A x B C D E F G H ks IND-425 CC x 32mm M kg -1030D 276 CC x 32mm M kg -1030F 317 CC x 32mm M kg -1030H 377 CC x 38mm M kg -1030J 328 CC x 38mm M kg -1030L 463 CC x 38mm M kg -1030N 560 CC x 50mm M kg -1030P 688 CC x 50mm M kg -1030R 990 Strana286 výrobky JsOu k DODÁní pouze u našeho DisTriBuTOra

12 CC07 - Upínka s drážkou PRVKY UPÍNAcÍ SKUPINA 425 Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo Délka x šíøka Rozmìry (mm) výrobku A x B C D E F ks IND-425 CC x 32mm kg -1035F 280 CC x 38mm kg -1035N 540 CC08 - Upínka otoèná Malá svorka s dobrou sílou upnutí, ideální pro těsné prostory, schopnost úplného odklonu umožňuje velmi snadné uchycení obrobku. Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo Délka x šíøka Rozmìry (mm) výrobku A x B C D E F G H I ks IND-425 CC x 28mm M kg -1040D 957 CC x 32mm M12 36 M kg -1040G 1088 CC x 40mm M16 41 M kg -1040J 1438 CC11 - Čelist upínací Upínací síla ve dvou směrech, vroubkovaná čelist pro uchycení větších obrobků nebo nepravidelných tvarů. Materiál: Tìleso: šedá litina. Èelist: støednì uhlíková ocel EN8D. Tvrdost: Èelist: HRC Povrchová úprava: Èelist: fosfát manganu. Vroubkovaná Èíslo Typ Délka x šíøka Rozmìry (mm) výrobku A x B C D E F G H J K L M N ks IND-425 CC Vroubkovaná 133 x 60mm kg -1045D 3990 CC12 Upínka nastavitelná Nízkoprofilová upínka, která ponechavá vrchní část obrobku odkrytou pro obrábění. Ideální pro polotovary nebo hotové výrobky. Broušená Vroubkovaná Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na tvrdost: Èelist: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Èelisti: Povrchová úprava vysokofrekvenèním kalením. Èíslo Délka x šíøka x výška Rozmìry Typ (mm) výrobku A x B x C D E F G H J K L ks IND-425 CC x 25 x 18mm kg -1050D 1412 CC Vroubkovaná x 35 x 27.5mm kg -1050F 1875 CC x 40 x 37.5mm kg -1050H 2398 CC x 25 x 20.0mm kg -1050J 1420 CC Broušená x 35 x 27.5mm kg -1050M 1805 CC x 40 x 37.5mm kg -1050R 2887 Strana 287

13 skupina 425 Nízkoprofilová svorka pro upnutí tenkého obrobku. Ponechává jeho vrchní část volnou pro obrábění. prvky upínací CC13 - Upínka kroková nastavitelná Materiál: støednì uhlíková ocel. Tepelné zpracování na tvrdost: Èelist: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Èelisti: Povrchová úprava vysokofrekvenèním kalením. Broušená Vroubkovaná Èíslo Délka x šíøka x výška Rozmìry Typ (mm) výrobku A x B x C D E F G H J K L ks IND-425 CC x 25 x 18mm kg -1055D 1533 CC Vroubkovaná x 35 x 27.5mm kg -1055F 1788 CC Broušená x 40 x 14mm kg -1055H 2438 CC x 35 x 27.5mm kg -1055M 1717 CC19 - Upínka stavitelná Materiál: středně uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. DílEnské vybavení Èíslo Délka x šíøka Rozmìry (mm) výrobku A x B C D ks IND-425 CC19-NC x 75mm 46.5 M kg -1085D 1737 CC20 - Upínka stavitelná Materiál: středně uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo Délka x šíøka Rozmìry (mm) výrobku A x B C D ks IND-425 CC20-NC6 150 x 85mm 52 M kg -1090M 1258 CC20-NC8 194 x 105mm 58 M kg -1090T 2005 CC21 - Upínka s nastavitelným ramenem Materiál: støednì uhlíková ocel. Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo Délka x šíøka Rozmìry (mm) výrobku A x B C D E F G ks IND-425 CC x 56mm M kg -1095M 1362 Strana288 výrobky JsOu k DODÁní pouze u našeho DisTriBuTOra

14 CC24 - Rychlošroub PRVKY UPÍNAcÍ SKUPINA 425 Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo Rozmìry (mm) výrobku A B C D E F G H 1 ks IND-425 CC M kg -1110C 357 CC M kg -1110G 468 CC M kg -1110P 462 CC25 - Upínka stupòovitá Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo Délka x šíøka Rozmìry (mm) Pro velikost výrobku A x B C D E F šroubu 1 ks IND-425 CC x 25mm M kg -1130C 180 CC x 32mm M kg -1130G 243 CC x 32mm M kg -1130J 315 CC x 32mm M kg -1135G 288 CC x 30mm M kg -1135J 389 Upínka stupòovitá Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo výrobku Pro velikost šroubu Rozměry (mm) Obj. kód A x B C D ATL-425 SC x K 80 SC M10/ 3/ 8 UNC 88 x K 158 SC x K 174 SC x K 85 SC M12/ 1/ 2 UNC 100 x K 150 SC x K 220 FC02 - Dotek vroubkovaný Přesný otočný dotek, který se může použít buď jako kontaktní šroub nebo jako podstavec. Ideální pro upínání obrobků s nerovnoměrným povrchem. Èíslo výrobku Pro velikost šroubu Rozměry (mm) Obj. kód A x B C D ATL-425 SC x K 82 SC M x K 147 SC x K 221 SC x K 114 SC M16/ 5/ 8 UNC 100 x K 198 SC x K 268 Materiál: Tělo - středně uhlíková ocel. Kulička - kalená EN 31. Tvrdost: Šroub - HRC 35. Kulička - HRC 62. Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo Závit Rozsah (mm) Obj. kód výrobku A B C D E 1 ks IND-425 FC M12 x kg -2015J 703 FC M16 x kg -2015R 740 Strana 289

15 SKUPINA 425 PRVKY UPÍNACÍ FC04 Matice s pøírubou Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo Závit Rozsah (mm) výrobku A B C D E ks IND-425 FC M kg -2025G 28 FC M kg -2025K 69 FC M kg -2025M 55 FC M kg -2025P 78 FC M kg -2025T 142 FC05 - Matice prodlužovací Používá se k spojování závitových tyčí. Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. DÍlENSKÉ VYBAVENÍ Èíslo Závit Rozsah (mm) výrobku A B C ks IND-425 FC M kg -2030F 41 FC M kg -2030K 51 FC M kg -2030M 77 FC M kg -2030N 72 FC M kg -2030R 158 FC06 - T-matice frézovaná Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. E2 E1 Èíslo Závit Rozsah (mm) výrobku A B C D E1 E2 ks IND-425 FC M kg -2035G 51 FC M kg -2035K 58 FC M kg -2035M 52 FC M kg -2035P 80 FC M kg -2035T 125 Strana290

16 FC07 - Tyè závitová PRVKY UPÍNAcÍ Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. SKUPINA 425 Èíslo výrobku Rozmìr A x B Rozmìr C ks IND-425 FC M10 x 50mm 22 30g -2120S 27 FC M10 x 75mm 30 42g -2125S 32 FC M10 x 100mm 38 55g -2130S 40 FC M10 x 150mm 50 90g -2140S 49 FC M12 x 50mm 22 40g -2145S 45 FC M12 x 75mm 30 60g -2150S 45 FC M12 x 100mm 38 80g -2155S 58 FC M12 x 125mm g -2160S 60 FC M12 x 150mm g -2165S 60 FC M12 x 200mm g -2170S 79 FC M12 x 300mm g -2175S 116 FC M14 x 75mm 30 65g -2176S 54 FC M14 x 100mm 38 85g -2177A 65 FC M14 x 125mm g -2177G 65 FC M14 x 150mm g -2177K 85 FC M14 x 200mm g -2177T 98 FC M16 x 75mm g -2180S 65 FC M16 x 100mm g -2185S 80 FC M16 x 125mm g -2190S 81 FC M16 x 150mm g -2195S 85 FC M16 x 175mm g -2197S 100 FC M16 x 200mm g -2200S 110 FC M16 x 250mm g -2205S 125 FC M16 x 300mm g -2210S 140 FC M16 x 400mm g -2215S 188 FC M16 x 500mm g -2220S 223 FC M20 x 75mm g -2225S 84 FC M20 x 100mm g -2230S 95 FC M20 x 125mm g -2235S 124 FC M20 x 150mm g -2240S 145 FC M20 x 200mm g -2245S 183 FC M20 x 250mm g -2250S 190 FC M20 x 300mm g -2255S 215 FC M20 x 400mm g -2260S 300 FC M20 x 500mm g -2265S 368 FC08 - T-matice prodlužovací Broušený povrch umožňuje velmi přesné upnutí. Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Èíslo Závit Rozmìr (mm) výrobku A B C (h6) D E ks IND-425 FC M g -2505J 312 FC M g -2505R 332 FC09 - Šroub s okem Vystružená díra umožňuje pohodlné naklánění. Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC ød Èíslo Velikost Rozmìr (mm) výrobku A x B C D E F ks IND-425 FC M10 x 75mm g -2510E 213 FC M10 x 100mm g -2510H 234 FC M12 x 100mm g -2510N 290 FC M16 x 125mm g -2510P 419 FC M16 x 150mm g -2510R 428 Strana 291

17 SKUPINA 425 PRVKY UPÍNAcÍ FC16 - Šrouby zajišovací Materiál: Tìlo - støednì uhlíková ocel EN 198. Špièka - kalená ocel EN 31. Tvrdost: Tìlo - HRC Špièka - HRC 60. Povrch. úprava: Špièka - kalená a broušená. Kulová špièka Plochá špièka Rýhovaná špièka Kulová špièka Plochá špièka Rýhovaná špièka Závit x délka mm Èíslo mm Obj. kód Èíslo mm Obj. kód Èíslo mm Obj. kód A x B C ks výrobku D IND-425 výrobku D IND-425 výrobku D IND-425 M6 x 15mm 3 2.4g FC H M6 x 25mm 3 3.8g FC N M8 x 12mm 4 3.2g FC D 72 - M8 x 20mm 4 5.8g FC H 70 FC H M8 x 30mm 4 9.0g FC N M10 x 15mm 5 6.7g FC D M10 x 25mm g FC H 82 - M10 x 35mm g - FC N M12 x 30mm g - FC H M12 x 50mm g FC T M16 x 55mm g - FC R M16 x 65mm g - FC T 499 FC17 - Zajišovací šrouby s válcovou hlavou Materiál: Tìlo - støednì uhlíková ocel EN 198. Špièka - kalená ocel EN 31. Tvrdost: Tìlo - HRC Špièka - HRC 60. Povrch. úprava: Špièka - kalená a broušená. Kulová špièka Plochá špièka Rýhovaná špièka Kulová špièka Plochá špièka Rýhovaná špièka Závit x L Závit Èíslo mm Obj. kód Èíslo mm Obj. kód Èíslo mm Obj. kód A x B (mm) D E F ks výrobku C IND-425 výrobku C IND-425 výrobku C IND-425 M6 x g M8 x g M12 x g M12 x g M12 x g FC N M12 x g M16 x g FC D M16 x g M16 x g Strana292

18 FC18 - Šroub zajišovací Univerzální pracovní podpěra a upínací díl, ideální pro hrubé části. PRVKY UPÍNAcÍ Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Vroubkovaný povrch: indukènì kalený. Povrchová úprava: fosfát manganu. SKUPINA 425 FC18 Èíslo Závit x délka Rozmìr (mm) výrobku A x B C D E F ks IND-425 FC M10 x 25mm g -2825D 122 FC21 - Kulatá vroubkovaná podložka Víceúčelová pracovní podpěra a upínací jednotka, ideální pro obrobky s hrubým povrchem. FC21 Materál: kalená ocel EN16M. Tvrdost: HRC 60. Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo Závit x délka Rozmìr (mm) výrobku A x B C D E F ks IND-425 FC M6 x 12mm g -2840G 145 FC22 - Podložka Pro použití s menšími komponenty, pomáhá zvětšit výšku nebo délku. Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 40. Èíslo Rozmìr (mm) výrobku A B C ks IND-425 FC g -2845P 174 FC g -2845T 187 FC23 - C-podložka Materiál: støednì uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 42. Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo Rozmìr (mm) výrobku A B C ks IND-425 CC g -2850G 175 Strana 293

19 SKUPINA 425 PRVKY UPÍNAcÍ FC25 - Sada sférických podložek Sada 2ks sférických podložek se používá v případech, kdy závitová tyč a pracovní plocha k sobě nejsou přesně kolmé. Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 38. Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo Rozmìry (mm) výrobku A B C D ks IND-425 FC g -2860D 180 FC g -2860G 207 FC g -2860L 256 FC29 - Doteky otoèné Používají se pro uchycení obrobků s nerovnoměrným povrchem. Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo Velikost Rozmìry (mm) výrobku A B C D E F ks IND-425 FC M g -2870D 387 FC M g -2870G 353 FC40 - T šrouby Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo Rozmìry (mm) výrobku A B C D E F G H ks IND-425 FC g -2900D 130 FC g -2900F 134 FC g -2900H 120 FC M12 125g -2900K 112 FC g -2900M 118 FC g -2900P 125 FC g -2900R 132 FC g -2910D 142 FC g -2910F 145 FC g -2910H 148 FC M16 230g -2910K 158 FC g -2910M 148 FC g -2910P 180 FC g -2910R 188 FC g -2920F 165 FC g -2920H 203 FC FC M20 400g 455g -2920K -2920M FC g -2920P 232 FC g -2920R 326 FC FC M24 775g 925g -2930M -2930R Strana294 G

20 SC01 - Podložka vymezovací PRVKY UPÍNAcÍ Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 40. Povrchová úprava: fosfát manganu. SKUPINA 425 Èíslo Výška x prùmìr Rozmìry (mm) výrobku A (±0.01) x B C D 1 ks IND-425 SC x 40mm M g -3005D 283 SC04 - Váleèek vymezovací Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 40. Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo Výška x prùmìr Rozmìry (mm) výrobku A (±0.01) x B (±0.01) C D E 1 ks IND-425 SC x 40mm Ø 12 Ø g -3020D 503 SC x 40mm Ø 12 Ø g -3020F 573 SC10 - Šroub nastavovací Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 40. Povrchová úprava: fosfát manganu. Èíslo Výška x prùmìr Rozmìry (mm) výrobku A x B C D 1 ks IND-425 SC M16 x g -3050J 668 Strana 295

21 SKUPINA 425 PRVKY UPÍNAcÍ SC11A - Podpěra šroubovací P 10 A Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 40. Povrchová úprava: fosfát manganu. B C SU25 - Podložka stupòovitá D Číslo Výška x prùmìr Rozměry (mm) Nosnost výrobku A x B (Min) C D (kg) 1 ks IND-425 SC x 40mm g -3057D 705 SC x 100mm g -3057P 1856 Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Číslo Vzpìrná Rozměry (mm) výrobku výška A B C 1 ks IND-425 SU kg -3125E 180 SU kg -3125H 241 SU kg -3125L 545 SU kg -3132J 316 SU kg -3132L 555 SU kg -3132P 912 SEB - Šroub s okem Číslo výrobku Velikost (E) A Rozměry (mm) B C D Nosnost 1 ks IND-425 SEB1017 M kg 0.063kg -3210S 35 SEB1220 M kg 0.125kg -3212S 65 SEB1525 M kg 0.216kg -3216S 90 SEB2030 M kg 0.4kg -3220S 143 Strana296

22 Jednotka indexovací horizontální a vertikální typu 5821 Vhodná pro frézování, vrtání, vyvrtávání, navrtávání a další èinnosti. Pøesnost indexování ± 120 úhlových sekund. Jednoduchá kompaktní konstrukce umožòuje dva typy dìlení: Úhlové indexování Pomocí prstence se stupnicí od 0 do 360 v krocích 1. Základní indexování Pomocí západkového mechanizmu, který umožòuje dìlení 2, 3, 4, 6, 8, 12 a 24 bez demontáže. Model -0400K, který je montován se standardním 3-èelisovým šroubovým sklíèidlem s dvoudílnými oboustrannými èelistmi, má speciální konstrukci umožòující použít kleštiny 5C. JEDNOTKY INDEXOVACÍ / STOlY OTOčNé SKUPINA 437 SKUPINA 106 Prùmìr Rozmìry (mm) Sklíèidla A G B C E F H L M 1 ks IND mm kg -0400K mm kg -0410K mm kg -0420K mm kg -0430K Stùl otoèný horizontální a vertikální - typ SOPP S odpojitelným šnekovým kolem, což umožòuje rychlé indexování. Jedna otáèka klièky vyvolá otoèení prstence o 4 úhlové stupnì. Stùl je vyroben z vysoce jakostní litiny. Mùže pracovat jako indexovací jednotka i jako konvenèní otoèný stùl pøi obrábìní s kruhovou interpolací, vyvrtávání nebo nastavování úhlù apod. Volitelné dìlicí kotouèe dodáváme na zvláštní objednávku. Pøesnost: Rovnobìžnost upínací plochy se základnou:0.020 mm Rovinnost upínací plochy: mm Excentricita støedového válcového otvoru: mm Excentricita støedového kuželového otvoru: mm Kolmost upínací plochy k støedové drážce: mm Volitelný díl Popis IND-437 Dělící deska pro otočné stoly INDEXA -1000K Rotační stoly Prùmìr Max. kapacita Støedový Rozmìry (mm) Poèet D C otvor A B E F G H J L N P Q Tdrážek 1 ks IND mm MT kg -0500K mm MT kg -0510K mm MT kg -0520K Horizontální a vertikální indexovací upínací pouzdra Vhodné pro upevnění položek určených ke strojnímu opracování v předem nebo postupně ručně nastavovaných úhlech. Přesnost indexace 25 vteřin. Úhlové indexování pomocí dělícího kruhu od 0 do 360, jeden dílek = jeden stupeň. Základní indexování pomocí zachytávacího zařízení, které umožňuje dělení na 2, 4, 6, 8, 12 a 24 sekcí bez nutnosti demontáže. Pouzdra jsou opatřena standardním a 3-čelisťovým univerzálním sklíčidlem s dvěma řadami čelistí pro vnitřní a vnější upevnění. e d c f g h NOVINKA K k K b i j Průměr upínacího Rozměry (mm) pouzdra A B C D E F G H I J K IND mm kg -0210K mm kg -0220K Strana 297

23 SKUPINA 440 SKlÍÈIDlA Sklíèidlo rychloupínací prùmyslové Spiro-Rapid Umožòuje rychlou výmìnu nástroje pøi zachování vysoké pøesnosti a soustøednosti. Kalené èelisti, objímka a upevòovací kroužek zaruèují dlouhou životnost a odolnost proti opotøe bení. Samoèinnì utahující. Max. prùmìr Montážní vrtáku (mm) rozhraní Max Obj. kód prùmìr 1 ks KEN JT g -3320K JT g -3340K JT g -3440K 4850 Sklíèidlo rychloupínací prùmyslové Supra-Rapid Pracovní díly jsou kalené a broušené. Èelisti mají zabroušené upínací hroty pro dokonalou soustøednost. Robustní konstrukce zaruèuje dlouhou životnost a odolnost proti opotøebení i v nejnároènìjších prùmyslových aplikacích na stacionárních vrtaèkách. Není vhodné pro reverzní vrtaèky. Max. prùmìr Montážní vrtáku (mm) rozhraní Max Obj. kód prùmìr 1 ks KEN JT g -4120K DIN-B g -5220K DIN-B g -5240K JT g -4240K / 2-20F g -4280K DIN-B g -5260K DIN-B g -5280K JT g -4340K DIN-B g -5300K 2756 Sklíèidlo rychloupínací Plnì kalené a broušené, což mu dává dlouhou životnost a odolnost proti opotøebení. Vhodné pro ruèní elektrické náøadí. Max. prùmìr vrtáku Montážní (mm) rozhraní 1 ks Obj. kód KBE / 8-24F -2010A / 8-24F -2020B / 2-20F -2030C 241 Sklíèidlo prùmyslové se závitem Pro všechny pøenosné elektrické nástroje. Vnitøní montážní závit. Dodáváme s levotoèivým pojistným šroubem a utahovací klièkou. Sklíèidlo s UNF závitem. Kalené a broušené pro dlouhou životnost a odolnost proti opotøebení. Pro reverzní vrtaèky. Sklíèidlo rychloupínací Extra Pro akumulátorové šroubováky, akumulátorové i síové vrtaèky. Unikátní upínací mechanizmus se pøi utažení automaticky zasune do zábìru. Kalené a broušené èelisti chrání povrch obrobku pøed otìrem.s prùbìžným otvorem pro použití na reverzních vrtaèkách. Max. prùmìr vrtáku (mm) Montážní rozhraní Obj. kód 1 ks KEN / 8-24F -4720K / 8-24F -4760K / 2-20F -4700K / 2-20F -4740K 921 Sklíèidlo prùmyslové se závitem Kalené a broušené pro dlouhou životnost a odolnost proti opotøebení. Pro všechny pøenosné elektrické nástroje. Dodáváme s klièkou. Vyrobeno podle DIN Max. prùmìr Montážní vrtáku (mm) rozhraní Max Obj. kód prùmìr 1 ks KEN / 8 x 24F g -2260K / 8 x 24F g -2360K * 3/ 8 x 24M g -2370K * 1/ 2 x 20F g -2380K / 8 x 24F g -2460K / 8 x 24M g -2470K / 2 x 20F g -2480K 642 Sklíèidlo prùmyslové Heavy Duty Kalené a broušené pracovní èásti. Èelisti mají zabroušené upínací hroty pro dokonalou soustøednost. Otvory a zuby pro klièku jsou kalené a broušené pro dlouhou životnost a odolnost proti opotøebení. Pro správné utažení tohoto sklíèidla je nutno postupnì použit všechny otvory pro klièku, aby byl zaruèen rovnomìrný tlak a maximální upínací síla. Je vhodné pro obrábìcí stroje a všechny typy prùmyslových elektrických nástrojù. Dodáváme s klièkou. Vyrobeno podle DIN 6349.* Primárně určeno pro použití s ručními vrtačkami. Není vhodné pro reverzní vrtačky. Max. prùmìr Montážní vrtáku (mm) rozhraní Max Obj. kód prùmìr 1 ks KEN OJT g -1060K JT g -1110K / 8-24F g -1160K JT g -1320K * 3/ 8-24F g -1360K DIN-B g -5020K JT g -1420K JT g -1440K DIN-B g -5060K DIN-B g -5080K JT g -1530K / 2-20F g -4640K / 8-24F g -1460K / 2-20F g -1480K DIN-B g -5100K * 1/ 2-20F g -1580K JT g -1630K DIN-B g -5120K 2450 Sklíèidlo rychloupínací Extra RV Radiální zámek. Vhodné pro pøíklepové vrtaèky. Zachovává plný upínací tlak i pøi pøíklepovém vrtání. Na rozdíl od tuhých sklíèidel kompenzuje a pohlcuje síly vznikající pøi pøíklepovém vrtání, zabraòuje prokluzování vrtáku a dává stálý výkon i v nejtìžších podmínkách. Kalené a broušené èelisti chrání povrch obrobku pøed otìrem. S prùbìžným otvorem pro použití na reverzních vrtaèkách Max. prùmìr vrtáku Montážní (mm) rozhraní Obj. kód 1 ks KBE / 8-24F 135g -1010A / 8-24F 270g -1020B / 2-20F 270g -1030C 225 Strana298 Max. prùmìr Montážní vrtáku (mm) rozhraní Max Obj. kód prùmìr 1 ks KEN / 8-24F g -3860K / 2-20F g -3880K 836

24 KlIèKY KE SKlÍèIDlùm/VlOŽKY REDUKèNÍ Klièky ke sklièidlùm Pro všechna prùmyslová sklíèidla se závitem (vèetnì Rohm* a Jacobs). S1 S9/K32 Kličky ke sklíčidlům S10/K3 S4 SKUPINY 441/442 Ref è. Pro použití se sklíèidlem è. Ekvivalent Jacobs 1 ks Obj. kód KEN-441 S /111/ 116 & g -0020K 43 * 4, 6, 6M & 8M /136/138/ 139/146/148/236/ S /238/246/247/ & all K8/10 50g -0040K 15 Supercraft Chucks * 10S, 10, 10M, 13S & 13M S /144/145/ & g -0060K 50 S * 20 & g -0080K 120 S7 1 Series K1 20g -0140K 7 S8 31 Series & 8 1/ 2N K30S 50g -0160K 9 S9 32 & 33 Series, 11N K32 60g -0180K 98 S13 36 Series, 16, 18N K4 150g -0260K 60 S14 1/ 4, 5/ 16, 3/ 8 Multicraft KG 20g -0280K 45 S18 7 Series K7 30g -0360K 28 S10 3 & 6 Series, 14N K3 90g -0400K 55 K2 2 Series K2 40g -1020K 114 Číslo modelu Pro použití se sklíčidlem 1 ks Obj. kód KBE KG 10mm 40g -2010A KK 13mm 50g -2020B 28 Vložky redukèní se závitem Kužely jsou pøesnì broušené a kalené k dosažení maximální upínací síly. Vložka redukèní: Morse kužel x Jacobs kužel Popis Celková délka 1 ks Obj. kód KEN-442 No.1 MT x 1JT 90mm 70g -9110K 74 No.1 MT x 2JT 95mm 80g -9120K 84 No.1 MT x 6JT 96mm 100g -9160K 75 No.1 MT x 33JT 95mm 90g -9190K 170 No.2 MT x 1JT 100mm 150g -9210K 77 No.2 MT x 2JT 105mm 160g -9220K 92 No.2 MT x 3JT 115mm 220g -9230K 77 No.2 MT x 4JT 125mm 370g -9240K 135 No.2 MT x 6JT 110mm 180g -9260K 120 No.2 MT x 33JT 110mm 180g -9290K 97 No.3 MT x 1JT 120mm 310g -9310K 225 No.3 MT x 2JT 125mm 330g -9320K 132 No.3 MT x 3JT 135mm 380g -9330K 132 No.3 MT x 4JT 145mm 520g -9340K 132 No.3 MT x 6JT 130mm 340g -9360K 132 No.3 MT x 33JT 125mm 340g -9390K 176 No.4 MT x 2JT 135mm 700g -9420K 332 No.4 MT x 3JT 160mm 730g -9430K 185 No.4 MT x 6JT 155mm 690g -9460K 342 No.4 MT x 33JT 155mm 680g -9490K 288 No.5 MT x 3JT 190mm 1700g -9530K 362 Vložka redukèní: Bridgeport x Jacobs kužel NOVINKA Vložka redukèní: Morse kužel x závit Popis Celková délka 1 ks Obj. kód KEN-442 No.1 MT 1/ 2 x 20 92mm 100g -1120K 99 No.1 MT 3/ 8 x 24 95mm 80g -1380K 99 No.2 MT 1/ 2 x mm 170g -2120K 117 No.2 MT 3/ 8 x mm 170g -2380K 104 No.2 MT 5/ 8 x mm 180g -2580K 104 No.3 MT 1/ 2 x mm 360g -3120K 132 No.3 MT 5/ 8 x mm 370g -3580K 141 Vložka redukèní: Morse kužel x DIN kužel, typ KD Kalená a broušená redukèní vložka typu Morse kužel x DIN 228. Kuželovitost sklíèidla podle DIN 238. Morse kužel Kužel sklíèidla Celková délka Obj. kód KEN-442 No.2 MT B mm -5220K 118 No.2 MT B mm -5260K 128 No.3 MT B mm -5320K 131 No.3 MT B mm -5360K 180 No.4 MT B mm -5420K 195 No.4 MT B mm -5460K 212 Adaptér SDS Dodáváme s pojistným šroubem pro zpìtný chod. Pouze pro použití v rotaèním režimu. Popis Celková Obj. kód délka 1 ks KEN-442 R8 x 1JT 130mm 420g -9610K 325 R8 x 2JT 135mm 440g -9620K 321 R8 x 3JT 145mm 510g -9630K 195 R8 x 6JT 135mm 450g -9660K 211 R8 x 33JT 135mm 460g -9690K 211 Popis Celková délka 1 ks Obj. kód KEN-442 SDS 1/ 2 x 20 75mm 40g -9000K 225 Strana 299

25 STKUPINA 443 UPÍNKY KlOUBOVé Kloubové upínky Indexa-Seiki tvoøí kompletní øadu, která má nesèetně možností použití, jako jsou napø. pøídržné prvky v pøípravcích a držácích, uchycení zátìže apod. Výbìr typu upínky Vertikální V Strana 301 S plunžrem Strana 303 Vertikální Pro všeobecné použití v automobilovém prùmyslu a dalších prùmyslových odvìtvích, kde je požadován dlouhodobý bezproblémový provoz. Upínací síla pùsobí smìrem dolù pod úhlem 90 k pøíèníku. Horizontální Pro všeobecné použití všude tam, kde je požadován nízký profil a volný prostor. Upínací síla pùsobí smìrem dolù pod úhlem 90 k pøíèníku. S plunžrem Upíná se ve vysunuté a zatažené poloze. Upínací síla pùsobí ve smìru šroubu (pøítlaèná síla). Západka Vhodná napø. pro uzavírání dveøí u komor, uzávìrù forem apod. Konce západky mají závit pro snadné nastavení. Horizontální Strana 302 Západka Strana 302 Výbìr podle èísla výrobku Typ upínky V = Vertikální H = Horizontální P = Plunžr L = Západka V Pøítlaèná síla Vyjádøena v kg (1kg = 2.2 lb) S pøírubou F 227 S Typ základny F = S pøírubou S = Pøímá (vyjma plunžr. typy) Výbìr typu základny S pøírubou Vhodná pro pøišroubování nebo pøivaøení upínky na rovnou plochu. A Typ s pøíèníkem/šroubem A = U-profil (nastavitelný) F = Fixní šroub S = Plný pøíèník (vyjma plunžr. typy) J = Hák tvaru J (západka) U = Hák tvaru U (západka U90 = Hák U 90 (západka) Pøímá Vhodná pro montáž na venkovní plochu nebo hranu obrobku. Pøímá S Výbìr typu pøíèníku/šroubu Plný pøíèník F Strana300 Pøíèník s U-profilem A Fixní šroub S Pøíèník s U-profilem Upínací šroub lze posouvat podél délky pøíèníku. Fixní šroub Upínací šroub nelze posunovat. Plný pøíèník Jedná se o upínku bez šroubu. Šroub se závitem Užívá se u upínek s plunžrem. Hák tvaru U Konce mají závit pro snadné nastavení. Hák tvaru J Upíná pøímo, bez ohledu na úhel háku. Hák tvaru U 90 Upíná v úhlu 90 k upínce. Šroub se závitem manipul. poloha Hák tvaru U U Hák tvaru J J Hák tvaru U 90 U90

580 KLÍČE MATICOVÉ, RÁZOVÉ, HÁKOVÉ

580 KLÍČE MATICOVÉ, RÁZOVÉ, HÁKOVÉ 580 KLÍČE MATICOVÉ, RÁZOVÉ, HÁKOVÉ Klíče maticové Klíče ráčnové lešenářské ploché Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a Jsou určeny pro stavební aplikace. Ráčna

Více

Cena. Cena. Cena. 160mm (6 3/ 8 ) 190g -4560K 119 185mm (7 1/ 2 ) 260g -4570K 151 210mm (8 3/ 8 ) 330g -4580K 162

Cena. Cena. Cena. 160mm (6 3/ 8 ) 190g -4560K 119 185mm (7 1/ 2 ) 260g -4570K 151 210mm (8 3/ 8 ) 330g -4580K 162 SKUPINA 558 KLEŠTĚ Kleště instalatérské s nylonovými čelistmi Tělo z kalené oceli, výměnné nylonové čelis ti a rukojeti s povlakem z pojeného vinylu. Pro použití na jemné nebo dokončené kom ponenty, na

Více

413 POLOTOVARY Z. 437 jednotky

413 POLOTOVARY Z. 437 jednotky 404 POøADAèE PLASTOVÉ Strana......292-293 405 REGÁLY 405 STOLY A SKŘÍŇKY PRACOVNÍ 413 POLOTOVARY Z BROUŠENÉ OCELI 415 PODLOŽKY Strana......................294 Strana......295-296 Strana......................297

Více

Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky

Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky ß 4002 Univerzální měřící stojánek Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky Ze všech stran jemně broušený podstavec, prizmatická patka pro nasazení na hřídele nebo válcovitá tělesa. Sloupek s velkou ruční

Více

Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání.

Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. ß 6005-6006 Dílenská pravítka DIN 874/2 Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky Přesnost podle DIN 874/2, vysoké hrany jemně broušené. S protokolem o zkoušce ze závodu. Na obecné práce. Další rozměry lze

Více

Katalog strojů. září 2009

Katalog strojů. září 2009 Katalog strojů září 2009 Stolní a sloupové vrtačky Převodové vrtačky Magnetické vrtačky Jádrové vrtáky Karnasch Tváření otvorů Thermdrill Stolní vrtačko-frézky Převodové vrtačko-frézky Univerzální frézky

Více

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ UPÍNACÍ VÁLCE SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE POWER CHUCKS http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+40 583 41 057, fax +40 583 450 364 95 SILOVÁ SKLÍČIDLA

Více

651 VYTAHOVAČE 571 KULIČKY ŠROUBY S VÁLCOVOU HLAVOU A ŠESTIHRANEM. Strana...568 ŠROUBY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU A ŠROUBY S SADY

651 VYTAHOVAČE 571 KULIČKY ŠROUBY S VÁLCOVOU HLAVOU A ŠESTIHRANEM. Strana...568 ŠROUBY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU A ŠROUBY S SADY 600 ŠROUBY S VÁLCOVOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM Strana.....................568 602 SADY ŠROUBŮ 604 ŠROUBY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM 604 ŠROUBY SE ZAOBLENOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM

Více

Stojánky pro úchylkoměry Strany 326 až 332. Magnetické stojánky Strany 333 až 338. Univerzální úhloměry Strany 340 až 342, 358

Stojánky pro úchylkoměry Strany 326 až 332. Magnetické stojánky Strany 333 až 338. Univerzální úhloměry Strany 340 až 342, 358 Stojánky pro úchylkoměry a úhloměry Stojánky pro úchylkoměry Strany 326 až 332 Magnetické stojánky Strany 333 až 338 Přístroje na kontrolu obvodového házení Strana 339 Univerzální úhloměry Strany 340 až

Více

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - -

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - - Doporučené řezné rychlosti a posuvy pro frézu Face Hog Konkrétní hodnoty posuvu se mohou měnit v závislosti na materiálu obrobku a stavu stroje, avšak následující údaje mohou sloužit jako vodítko. frézy

Více

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ.

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ. 404 MAGNETICkÉ kostky UPÍNACÍ 404 POøADAèE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ Strana.....................258 Strana.....................258 Strany......259-260 Strana.....................261

Více

Digitální univerzální posuvné měřítko 25 RS Varimeter. Parametry. Technická data. Příslušenství. Použití. 10-2 Multimar. Univerzální měřicí přístroje

Digitální univerzální posuvné měřítko 25 RS Varimeter. Parametry. Technická data. Příslušenství. Použití. 10-2 Multimar. Univerzální měřicí přístroje 10-2 Multimar. Univerzální měřicí přístroje Digitální univerzální posuvné měřítko 25 RS Varimeter Obrázek s příslušenstvím Použití Na měření vnějších a vnitřních průměrů středicích okrajů úzkých osazení

Více

CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER

CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER - MaraMeter. Ukazovací měřicí přístroje CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER Nejaktuálnější informace k produktům MARAMETER naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz,

Více

Hlavní cíle firmy JC-Metal s.r.o. 1. Zaručený standard kvality. Pečlivou a svědomitou prací na všech úrovních dodržujeme trvale vysokou kvalitu.

Hlavní cíle firmy JC-Metal s.r.o. 1. Zaručený standard kvality. Pečlivou a svědomitou prací na všech úrovních dodržujeme trvale vysokou kvalitu. RYCHLOUPÍNKY RY-UP Editoriál Vážené dámy a pánové, Vážení zákazníci, Jsem hrdý, že Vám můžeme opět představit náš nový katalog. Inovace, které tentokrát obsahuje, však neuvidíte na první pohled. Skrývají

Více

KALIBRY, KROUŽKY, MĚRKY

KALIBRY, KROUŽKY, MĚRKY KALIBRY, KROUŽKY, MĚRKY V naší nabídce najdete sortiment jednostranných a dvoustranných válečkových kalibrů, mezních trnů plochých, třmenových kalibrů jednostranných, mezních závitových kalibrů jednostranných

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC 8/2007 PRESTO 60 PRESTO 60 B PRESTO 60 TC Tlačítkové ventily PRESTO typ 60 jsou určeny pro splachování pisoárových zařízení. Tyto ventily mají pevný

Více

TRUBKOVÉ SVĚRÁKY A OPĚRY. Velikost trubky Rozsah přestavení palce mm palce mm. Poč. modelů. Strana. Svěráky. Podpěry

TRUBKOVÉ SVĚRÁKY A OPĚRY. Velikost trubky Rozsah přestavení palce mm palce mm. Poč. modelů. Strana. Svěráky. Podpěry TRUBKOVÉ SVĚRÁKY A OPĚRY Trubkové svěráky a opěry Široký výběr příslušenství pro fixaci trubek, dokonale navržené pro vzájemné použití. Robustní konstrukce výrobku Vám zajistí vysokou spolehlivost při

Více

Heavy Duty řezání kovů a demolice. Řezání kovu tenkým plátkem. éle: lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a

Heavy Duty řezání kovů a demolice. Řezání kovu tenkým plátkem. éle: lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a 141 OPRACOVÁNÍ D DŘEVA PILOVÉ PLÁTKY PRO ŠAVLOVÉ PILY ŘEŽOU UŽ DELŠÍ NEŽ 60 LET! TENKÝ PLÁTEK Řezání kovu tenkým plátkem éle: lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a D dvojnásobnou životnost, bimetalový

Více

41000 101-106 Provedení 4 díly, po 1 pilníku: plochý tupý, půlkulatý, kulatý a trojhranný.

41000 101-106 Provedení 4 díly, po 1 pilníku: plochý tupý, půlkulatý, kulatý a trojhranný. ß 1000 Extra kvalita, plast. rukojeti pilníku, v kabele. Sady dílenských pilníků 1000 101-106 díly, po 1 pilníku: plochý tupý, půlkulatý, kulatý a trojhranný. 1000 201-209 5 dílů, sada obsahuje po 1 pilníku:

Více

NOVÉ BALENÍ SYSTAINER T-LOC

NOVÉ BALENÍ SYSTAINER T-LOC NOVÉ BALENÍ SYSTAINER T-LOC SYSTAINER T-LOC Ergonomicky tvarované vyklápěcí držadlo s otvory pro připojení pomocného transportního popruhu dokonale padne do ruky. Nosnost držadla do 50 kg. Promyšlená konstrukce

Více

CZ 2/2016 PLATNOST OD 15.04.2016 30.06.2016 KDYŽ MUSÍ BÝT VŠECHNO VČAS DOKONČENO.

CZ 2/2016 PLATNOST OD 15.04.2016 30.06.2016 KDYŽ MUSÍ BÝT VŠECHNO VČAS DOKONČENO. CZ 2/2016 PLATNOST OD 15.04.2016 30.06.2016 KDYŽ MUSÍ BÝT VŠECHNO VČAS DOKONČENO. KOLIK ČASU MÁTE? Společnost Siegmund vám nabízí ty správné produkty k rychlému a efektivnímu upínání. Od rychloupínacích

Více

AKČNÍ NABÍDKA! 2699,- 99,- 1799,- 3299,- 999,- 1999,- 77DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/4 A 1/2. 25DÍLNÁ SADA HLAVIC FatMax 1/4 LASEROVÝ DÁLKOMĚR TLM65

AKČNÍ NABÍDKA! 2699,- 99,- 1799,- 3299,- 999,- 1999,- 77DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/4 A 1/2. 25DÍLNÁ SADA HLAVIC FatMax 1/4 LASEROVÝ DÁLKOMĚR TLM65 ! 77DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/4 A 1/2 16 x 1/2 6hranná hlavice 10-32 mm 14 x 1/4 6hranná hlavice 3,5-14 mm 2x ráčna, prodlužovací nástavce 125, 150 a 250 mm, vratidlo, univerzální kardany Sada bitů 1-94-669

Více

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B Dutinový mikrometr Stoupání mikrošroubu 0,5 mm Bubínek s noniem i trubka se stupnicí jsou matně chromovány, pro lepší odečítání Aretační páčka Jednoduchá možnost nastavení měřící síly Rychlý posuv nebo

Více

NOVINKA! Strana 3 PŘESNÉ MODULÁRNÍ SVĚRÁKY. Upínací systém s nejširší škálou aplikací dostupný na světě

NOVINKA! Strana 3 PŘESNÉ MODULÁRNÍ SVĚRÁKY. Upínací systém s nejširší škálou aplikací dostupný na světě NOVINKA! Strana 3 PŘESNÉ MODULÁRNÍ SVĚRÁKY Upínací systém s nejširší škálou aplikací dostupný na světě PŘESNÉ MODULÁRNÍ SVĚRÁKY SÉRIE STANDARD STANDARDNÍ VYBAVENÍ Každý kompletní svěrák se dodává s následujícím

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Typ zakázky Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

Kuličkové dopravní jednotky

Kuličkové dopravní jednotky Kuličkové dopravní jednotky Katalog 005 THIKÉ IRMA Konstrukce & provedení Kulièkové dopravní jednotky jsou komponenty urèené pro sestavování systémù pro manipulaci s materiálem. Tyto systémy umožòují snadný

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 26.10.2012 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Základní metody broušení závitů Závity lze brousit

Více

Obsah DÍLENSKÉ NÁŘADÍ 1 - Obsah 2 - C - 3. Lesnictví 3 - C - 9. Profesionální. náhradní díly C - 2

Obsah DÍLENSKÉ NÁŘADÍ 1 - Obsah 2 - C - 3. Lesnictví 3 - C - 9. Profesionální. náhradní díly C - 2 C Obsah DÍLENSKÉ NÁŘADÍ 1 - Obsah C - 2 2 - Lesnictví C - 3 3 - Profesionální C - 9 náhradní díly C - 2 Dílenské nářadí / Lesnictví X - Ostřička pilových řetězů 1,1mm43,1mm 1/4 43/4 X = FASTER 60 55 91VX

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Typ zakázky Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

www.d.cz www.d.sk VÁŠ PRODEJCE DEWALT: DEWALT SR Stará Vajnorská cesta 8 832 00 Bratislava Telefon - 244 638 121 Fax - 244 638 122

www.d.cz www.d.sk VÁŠ PRODEJCE DEWALT: DEWALT SR Stará Vajnorská cesta 8 832 00 Bratislava Telefon - 244 638 121 Fax - 244 638 122 PŘÍSLUŠENSTVÍ DEWALT nabízí kompletní řadu pilových kotoučů pro kotoučové pily, pilových listů pro mečové a přímočaré pily, nožů pro hoblíky a hřebíků pro nastřelovací pistole, které jsou k dispozici pro

Více

MECHANICKÉ UPÍNACÍ PRVKY RYCHLOUPÍNAČE RUČNÍ A PNEUMATICKÉ

MECHANICKÉ UPÍNACÍ PRVKY RYCHLOUPÍNAČE RUČNÍ A PNEUMATICKÉ MECHANICKÉ UPÍNACÍ PRVKY RYCHLOUPÍNAČE RUČNÍ A PNEUMATICKÉ Novinky 2007-2009 Přehled novinek Mechanické upínací prvky Silový upínač pro vstřikolisy a příslušenství Str. 4-8 Upínací jednotka a upínací mezikus

Více

Vrtání VRTÁKY DO VŠECH MATERIÁLŮ. SStrana 83 81 87 91 92 90 93 93 102 99 101 110 97 109 114 113 117 118 STAVEBNÍ MATERIÁLY DŘEVO A DŘEVOTŘÍSKA

Vrtání VRTÁKY DO VŠECH MATERIÁLŮ. SStrana 83 81 87 91 92 90 93 93 102 99 101 110 97 109 114 113 117 118 STAVEBNÍ MATERIÁLY DŘEVO A DŘEVOTŘÍSKA 78 www.irwin.eu Vrtání VRTÁKY DO VŠECH MATERIÁLŮ Speedhammer Plus Speedhammer Power Speedhammer Max Masonry Granite Cordless MULTI Sklo a dlažba Diamantové vrtáky HSS Pro HSS Cobalt HSS TiN TCT Turbomax

Více

Speciální nástroje a bezpečnost práce

Speciální nástroje a bezpečnost práce ß 001-002 Zednické lžíce Speciální nástroje a bezpečnost práce List z kalené oceli, kónicky broušený, krk ve tvaru S, rukojeť z lakovaného buk. dřeva. DIN 441 C. 002 001 Délka listu Šířka listu 001 002

Více

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top Příslušenství vrtaček a příklepových vrtaček Sklíčidla na vrtáky KVALITA BEZ OMEZENÍ Sklíčidla Metabo jsou k dispozici pro všechny běžné vrtačky, i stacionární, a příklepové vrtačky a pro každé pracovní

Více

AB EICA. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400. Stojan: nerezový, s plastovým zakončením. Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm)

AB EICA. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400. Stojan: nerezový, s plastovým zakončením. Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm) KK-EDEX, spol. s r. o. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400 30000 30020 30200 30300 30320 30122 opěrka Stojan: nerezový, s plastovým zakončením Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm) Přestavitelná:

Více

PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA. Příměrná pravítka dle DIN 874-1

PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA. Příměrná pravítka dle DIN 874-1 PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA Příměrná pravítka dle DIN 874-1 Úchylky rovinnosti jsou stanoveny podle vzorců: třída přesnosti 00: 1+ L µm 10 třída přesnosti 0: 2+ L µm třída přesnosti 1: 4+ L µm 60 třída přesnosti

Více

1. 9. 31. 12. 2010. Volejte zdarma 800 100 709 Volajte zdarma 0800 004 203. Obráběcí a tvářecí stroje

1. 9. 31. 12. 2010. Volejte zdarma 800 100 709 Volajte zdarma 0800 004 203. Obráběcí a tvářecí stroje Obráběcí a tvářecí stroje Akční nabídka! 1. 9. 31. 12. 2010 Volejte zdarma 800 100 709 Volajte zdarma 0800 004 203 Notebook, dovolená, let balónem nebo konečně pořádné kolo? Za dárkové šeky, které dostanete

Více

VÝSUVNÉ BOXY... 140 KOVÁNÍ NA DVÍŘKA A DVEŘE... 148 ZÁVĚSY PRO DVÍŘKA...148 SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS PRO DVÍŘKA...148 PÍSTY...149

VÝSUVNÉ BOXY... 140 KOVÁNÍ NA DVÍŘKA A DVEŘE... 148 ZÁVĚSY PRO DVÍŘKA...148 SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS PRO DVÍŘKA...148 PÍSTY...149 VÝSUVNÉ BOXY... 140 LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY... 144 SKRYTÉ PLNOVÝSUVY S TLUMENÝM DOTAHEM...144 LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY S TLUMENÝM DOVŘENÍM...146 LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY...147 KOVÁNÍ NA DVÍŘKA A DVEŘE... 148 ZÁVĚSY

Více

I Provedení Kvalitní pilníky, ergonomické rukojeti pilníku, v odolném zavinovacím pouzdře z PVC. 5 dílů,

I Provedení Kvalitní pilníky, ergonomické rukojeti pilníku, v odolném zavinovacím pouzdře z PVC. 5 dílů, ß 41000 Extra kvalita, plast. rukojeti pilníku, v kabele. Sady dílenských pilníků 41000 101-106 4 díly, po 1 pilníku: plochý tupý, půlkulatý, kulatý a trojhranný. 41000 201-209 5 dílů, sada obsahuje po

Více

Katalog strojů. září 2009

Katalog strojů. září 2009 Katalog strojů září 2009 Stolní a sloupové vrtačky Převodové vrtačky Magnetické vrtačky Jádrové vrtáky Karnasch Tváření otvorů Thermdrill Stolní vrtačko-frézky Převodové vrtačko-frézky Univerzální frézky

Více

RÁčNY A PŘÍSlUŠENSTVÍ

RÁčNY A PŘÍSlUŠENSTVÍ RÁčNY A PŘÍSlUŠENSTVÍ RÁČNY Profesionální ráčny s přepínací páčkou, aretací a bimateriální rukojetí 72 zubů, 5 krok Chromovaný, matný povrch Odpovídající normám ISO 3315 a DIN 3122 1-13-770 1/4" 165 mm

Více

NOVÉ VÝROBKY. Sada na kontrolu posuvných měřítek z oceli a keramiky podle DIN EN ISO 13 385-1 Série 516 Podrobné informace na straně 297 a 300.

NOVÉ VÝROBKY. Sada na kontrolu posuvných měřítek z oceli a keramiky podle DIN EN ISO 13 385-1 Série 516 Podrobné informace na straně 297 a 300. NOVÉ VÝROBKY Sada na kontrolu posuvných měřítek z oceli a keramiky podle DIN EN ISO 13 385-1 Podrobné informace na straně 297 a 300. Sady koncových měrek z oceli a keramiky Podrobné informace na straně

Více

582 HLAVICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ - ČTYŘHRAN 1/ 4

582 HLAVICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ - ČTYŘHRAN 1/ 4 SKUPINA 582 HLAVICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČTYŘHRAN / 4 / 4 Ráčna přepínací s vroubkovanou rukojetí Standardní klíč s leštěným povrchem. Držák hlavice s pojistnou kuličkou. Chromvanadiová ocel. / 4 Ráčna přepínací

Více

Registrovaná ochranná známka skupiny SNA Europe NÁRADÍ V AKCI. Best of Bahco 2013. Nejvyšší kvalita za nepřekonatelné ceny

Registrovaná ochranná známka skupiny SNA Europe NÁRADÍ V AKCI. Best of Bahco 2013. Nejvyšší kvalita za nepřekonatelné ceny Registrovaná ochranná známka skupiny SNA Europe NÁRADÍ V AKCI Best of Bahco 2013 Nejvyšší kvalita za nepřekonatelné ceny Nejnovější výrobky a akční ceny: Akce platí do 31.03.2014 Ukládání Nářadí 1470K

Více

TOOLS@WORK. Vydání č. 3 - Jaro 2014. stanleyworks.cz

TOOLS@WORK. Vydání č. 3 - Jaro 2014. stanleyworks.cz TOOLS@WORK Vydání č. 3 - Jaro 2014 1 VYNIKAJÍCÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Usnadněte si práci a získejte profesionální výsledek s naším nejnovějším nářadím a úložnými systémy. Na značku STANLEY se můžete

Více

Objednací kód. Objednací kód. Typ Velikost. metrické 11mm 26 30g 6-ti 12mm 26 30g hran 13mm 26 30g

Objednací kód. Objednací kód. Typ Velikost. metrické 11mm 26 30g 6-ti 12mm 26 30g hran 13mm 26 30g SKUPINA 582 HLAVICE A PřÍSLUŠENSTVÍ čtyřhran 3/ 8 Typy hlavic Používají se nejčastěji v automobilovém a leteckém průmyslu. Jsou vyrobeny z chromvanadiové oceli, kalené, temperované pro ochranu proti korozi.

Více

Platnost od 15.11.2015 31.01.2016 SVAŘOVACÍ A UPÍNACÍ SYSTÉMY. Dárky ke konci roku

Platnost od 15.11.2015 31.01.2016 SVAŘOVACÍ A UPÍNACÍ SYSTÉMY. Dárky ke konci roku Platnost od 15.11.2015 31.01.2016 CZ 5/2015 SVAŘOVACÍ A UPÍNACÍ SYSTÉMY Dárky ke konci roku PROFESSIONAL S4 2000 x 1000 x 100 mm, plasmanitridovaný Do 24.12.2015 obdržíte zdarma: DÁREK 1 4 svěrky 160610

Více

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ.

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ. 404 MAGNETICkÉ kostky UPÍNACÍ 404 POøADAèE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ Strana.....................258 Strana.....................258 Strany......259-260 Strana.....................261

Více

Pilové kotouče. Obráběcí stroje. Tvar zubu střídavě šikmý. Tvar zubu střídavě šikmý s vyhazovačem pro podélný řez. Tvar zubu střídavě trapézový

Pilové kotouče. Obráběcí stroje. Tvar zubu střídavě šikmý. Tvar zubu střídavě šikmý s vyhazovačem pro podélný řez. Tvar zubu střídavě trapézový Pilové kotouče Vysoce kvalitní pilové kotouče osazené plátky z karbidu wolframu jsou vhodné pro profesionální provozy v těžkých podmínkách. Nabízíme několik rad pro vhodné použití: na měkčí masiv, jako

Více

SKLÍČIDLA A LICNÍ DESKY

SKLÍČIDLA A LICNÍ DESKY SKLÍČIDLA A LICNÍ DESKY POPIS PIKTOGARMŮ & KÓDOVÁNÍ VÝROBKŮ PIKTOGRAMY: Typ upnutí: Počet : Typ : Upnutí přes válcové osazení -čelistní Jednolité čelisti Upnutí typu A -čelistní Dělené čelisti Upnutí typu

Více

1 schránka ve dně s krycí deskou, výška 88 mm, možnost libovolného členění.

1 schránka ve dně s krycí deskou, výška 88 mm, možnost libovolného členění. ß 6301 0 Příslušenství, jako např. desky na nářadí, schránka na dno atd. lze dodat na vyžádání. 6301 101 Kufřík na nářadí Plast ABS, černý, extrémně odolný vůči nárazům, vhodný do letadla. S masivním hliníkovým

Více

Upínání na přípravcích a strojních stolech

Upínání na přípravcích a strojních stolech Upínání na přípravcích a strojních stolech Rychlé, silné a bezpe né upínání na přípravcích a strojních stolech Mezi výrobky BESSEY se nachází rovněž sortiment praktických upínacích nástrojů pro montáž

Více

Katalog strojů. září 2009

Katalog strojů. září 2009 Katalog strojů září 2009 Stolní a sloupové vrtačky Převodové vrtačky Magnetické vrtačky Jádrové vrtáky Karnasch Tváření otvorů Thermdrill Stolní vrtačko-frézky Převodové vrtačko-frézky Univerzální frézky

Více

Izolované klíče Kleště izolované Šroubováky izolované. Vysoce jakostní ocel

Izolované klíče Kleště izolované Šroubováky izolované. Vysoce jakostní ocel Izolované nářadí Izolované klíče Kleště izolované Šroubováky izolované Izolované ráčny Hlavice nástrčné izolované Ostaní izolované nářadí Celková ochrana Izolované VDE nástroje Unior zajišťují celkovou

Více

Ruční nářadí. 208 Doporučené ceny bez DPH Jednotlivé a náhradní díly od strany 428 po stranu 434. Kleště. Kleště

Ruční nářadí. 208 Doporučené ceny bez DPH Jednotlivé a náhradní díly od strany 428 po stranu 434. Kleště. Kleště Kleště Kleště Kombinované kleště [1850] / silové kombinované kleště [1851] 211 Kleště na drát [1802 1804] 211 Ploché kleště / úzké ploché kleště [1841] 212 Rabicové/monýrovací kleště [1810] 213 Univerzální

Více

Optimal WM J/X. Průvodce aplikacemi / e-katalog. Rozvodnice izolované. Skříně nástěnné, izolované. Zapouzdření nástěnná, systémová

Optimal WM J/X. Průvodce aplikacemi / e-katalog. Rozvodnice izolované. Skříně nástěnné, izolované. Zapouzdření nástěnná, systémová Průvodce aplikacemi / e-katalog Rozvodnice izolované Skříně nástěnné, izolované. Optimal WM (oceloplechové) Zapouzdření nástěnná, systémová.8 Optimal S (nerezové) Skříně nástěnné, oceloplechové Skříně

Více

Ruční nářadí (122-243)

Ruční nářadí (122-243) závitníky 12 šroubováky 126 hroty 13 Ruční nářadí (122-23) T-klíče 139 L-klíče 10 ráčny a momentové klíče 13 sady FORTUM 16 sady EXTOL 150 nástavce na ráčny 156 sady nářadí 160 klíče ráčnové 162 Strana

Více

Nerezové a pozinkované kotvící pásy a spony. Řadové příchytky X-KLEMA. Distanční kovové příchytky KLEMA OMEGA

Nerezové a pozinkované kotvící pásy a spony. Řadové příchytky X-KLEMA. Distanční kovové příchytky KLEMA OMEGA 03 Strana Strana Nerezové a pozinkované kotvící pásy a spony 96 Řadové příchytky X-KLEMA 128 Distanční kovové příchytky KLEMA OMEGA 123 Třmenové příchytky BROOKLYN + příslušenství 129 Fixační kovové příchytky

Více

SKUPINA. KoTouče FíBRové. Strana... 184 Strana... 186 205 SKUPINA SKUPINA. FRéZy obrysové SKUPINA. RouNa BRuSNá. Strana.

SKUPINA. KoTouče FíBRové. Strana... 184 Strana... 186 205 SKUPINA SKUPINA. FRéZy obrysové SKUPINA. RouNa BRuSNá. Strana. SKuPINa 200 PláTNa SMIRKová / v RolícH 201 HouBIčKy BRuSNé 202 KoTouče FíBRové 203 KoTouče BRuSNé Na SucHÝ ZIP 204 PáSy BRuSNé Strana.. 182-183 Strana............... 183 Strana............... 184 Strana...............

Více

OBSAH KATALOGU. List è. 1

OBSAH KATALOGU. List è. 1 OBSAH KATALOGU Skupina Obsah Strana Úvod - o firmì, zpùsob objednání a dodání zboží, platební podmínky,... GRAF - volba velikosti posuvu GRAF - volba otáèek høídele Základní sortiment fréz 01 Drážkovací

Více

Válcování drážek VÁLCOVÁNÍ DRÁŽEK. Velikost trubky Strana. Poč. modelů. Typ

Válcování drážek VÁLCOVÁNÍ DRÁŽEK. Velikost trubky Strana. Poč. modelů. Typ Válcování drážek Určeno ke zvýšení rychlosti a výkonnosti pro požární sprinklery a ostatní průmyslové instalace. Široký sortiment mechanických a hydraulických zařízení pro aplikace do průměru 24". Typ

Více

Je pružnější a odolnější zlomení než ocel. Snáší větší rázy bez poškození. Jedno-kusová konstrukce pevné spojení hlavy a madla, nejlepší stabilita.

Je pružnější a odolnější zlomení než ocel. Snáší větší rázy bez poškození. Jedno-kusová konstrukce pevné spojení hlavy a madla, nejlepší stabilita. Stiletto nářadí je proslulé po celém světě svou profesionální kvalitou již od roku 1849! Stiletto jako první na světe zavedlo kladiva z titanu. Tato řada výrobků do dnes kombinuje tu nejmodernější technoloii

Více

Dutinoměry s měřicím trnem 844 D. Parametry. Technická data měřicích hlav. Přesnost. MaraMeter. Ukazovací přístroje na měření vnitřních rozměrů 9-30

Dutinoměry s měřicím trnem 844 D. Parametry. Technická data měřicích hlav. Přesnost. MaraMeter. Ukazovací přístroje na měření vnitřních rozměrů 9-30 9-30 Dutinoměry s měřicím trnem 844 D Parametry Pro rychlou kontrolu a měření průměru, kruhovitosti a kuželovitosti otvorů Zejména vhodný pro sériovou kontrolu při úzkých tolerancích Není nutný výkyv pro

Více

Sukovací vrtačky, stolní a sloupové vrtačky

Sukovací vrtačky, stolní a sloupové vrtačky Sukovací vrtačky, stolní a sloupové vrtačky R-8616F/400 obj. číslo 25408603 Truhláři jistě ocení vysoký výkon stroje při vykružovaní děr velkých průměrů pilovým děrovačem Sukování je možné lehce vykonávat

Více

Hasáky, řezače trubek a nářadí na montáš trubek

Hasáky, řezače trubek a nářadí na montáš trubek Ergonomie UNIORU - ochrana vašich rukou Hasáky, řezače trubek a nářadí na montáš trubek Hasáky Řezače trubek Svěráky Stojany instalatérských svěráků Ostatní nářadí na montáž trubek Sada hasáků Četné další

Více

Nerezový nábytek VYOBRAZENÍ STANDARDU

Nerezový nábytek VYOBRAZENÍ STANDARDU Nerezový nábytek VYOBRAZENÍ STANDARDU PRACOVNÍ STOLY popis standardu PRACOVNÍ DESKA tloušťka 40 mm vyztuženo podlepením laminovanou dřevotřískou možnost provedení obvodového prolisu proti stékání vody

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ. Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813

PŘÍSLUŠENSTVÍ. Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813 PŘÍSLUŠENSTVÍ Všechna kontrolní a kalibrační střediska a laboratoře potřebují ke své práci příslušenství jako jsou měřící základny, stoly a stolky, nastavovací normály, měrky, kalibry, kroužky apod. I

Více

Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče

Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče Pilové rámy Listy do pily děrovky Pilové kotouče Pily děrovky Listy do strojních pil Pilové pásy Dílenské pilníky Přesné pilníky Jehlové pilníky Rýhované pilníky

Více

TESTY KVALITY A ŽIVOTNOSTI VÝROBKŮ

TESTY KVALITY A ŽIVOTNOSTI VÝROBKŮ LET ZÁRUKA PĚTILETÁ ZÁRUKA Kvalita nářadí Powerplus XQ je zdůrazněna zárukou let na veškeré výrobní vady! Tato jedinečně výhodná záruka Vám dává jistotu, že jste koupili kvalitní, profesionální výrobek,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.3 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA Obor: Ročník: Mechanik seřizovač IV. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa Sousedíka

Více

spotřeba vzduchu: zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu.

spotřeba vzduchu: zatížení: Jeden 15-sekundový cyklus za minutu. Bruska úhlová 100mm (4 ) GA1011L Nastavitelný ochranný kryt, bezpečnostní pojistka s ovládáním pákou. Dodáváme s pomocnou boční rukojetí, přírubami a klíči. Bruska je lehká a kompaktní. Přívod vzduchu:

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

Hlavice nástrčné Používají se nejčastěji v automobilovém a leteckém průmyslu. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, kale- Typy hlavic.

Hlavice nástrčné Používají se nejčastěji v automobilovém a leteckém průmyslu. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, kale- Typy hlavic. RUčNÍ NÁřADÍ SKUPINA 582 HLAVICE A PřÍSLUŠENSTVÍ čtyřhran 3/ 8 Typy hlavic Hlavice nástrčné Používají se nejčastěji v automobilovém a leteckém průmyslu. Jsou vyrobeny z chromvanadiové oceli, kale 12hranné

Více

Profesionálním rukám nabízíme to, co potřebují.

Profesionálním rukám nabízíme to, co potřebují. To nejlepší z 2010 (Platí do 30.06.2011) Profesionálním rukám nabízíme to, co potřebují. Pneumatické nářadí inspekční nářadí mechanické nářadí sady nářadí uložení nářadí měřicí přístroje obráběcí nástroje

Více

Technický katalog kompaktních rozváděčových skříní AE

Technický katalog kompaktních rozváděčových skříní AE Technický katalog kompaktních rozváděčových skříní AE Kompaktní rozváděčové skříně AE 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Originální provedení s mezinárodními certifikáty k dispozici skladem. Díky mnoha praktickým rozměrům

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 27.3.2013 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Více

Sady: Nastavitelná ramena

Sady: Nastavitelná ramena Montážní Podstavce Sady: Nastavitelná ramena Se čtvercovou opěrnou plochou Zkombinujte kompletní sady se samostatnými díly a vytvořte si své vlastní podstavce. Úhly mezi díly podstavců mohou být měněny

Více

4 85 Množství Obj. číslo EAN kód

4 85 Množství Obj. číslo EAN kód HSS prstencové Silnostěné HSS kruhové frézy se standardním 9 uchycením Weldon. 30 / 50 hloubka řezu 23 9 30 2 50 Ks EN kód 2 30 37740 3446 3 30 3774 34478 4 30 343270 3530 5 30 34327 3547 6 30 343272 3554

Více

. Rozměry hlavy vřetene stroje podle DIN

. Rozměry hlavy vřetene stroje podle DIN ß Upínací technika. Rozměry hlavy vřetene stroje podle DIN Závazné je vždy nejnovější vydání DIN DIN 5506 od velikosti kužele 4 s unašečem. Velikost Počet děr vněj. F1 (vnější Počet děr vnitř. F (vnitřní

Více

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 pro upínání dutých obrobků s vrcholovým úhlem 60, 90 Hroty jsou určeny pro soustružnické operace k rychlému a jednoduchému upínání obrobků s dutinami velkých průměrů, které

Více

SA Trade doporučuje sadu paralelních základních měrek PPO-83 5 990,- (více na straně 88). Měřící technika

SA Trade doporučuje sadu paralelních základních měrek PPO-83 5 990,- (více na straně 88). Měřící technika Měřící technika Posuvná měřítka Hloubkoměry, mikrometry Úchylkoměr Magnetické stojany 5 990,- SA Trade doporučuje sadu paralelních základních měrek PPO-83 (více na straně ). Posuvná měřítka, hloubkoměry,

Více

VÝKON PRO HLUBOKÉ VRTY

VÝKON PRO HLUBOKÉ VRTY 36 VÝKON PRO HLUBOKÉ VRTY AEG elektrické nářadí nabízí výkon pro hluboké vrty, nabízí výkonné příklepové vrtačky s dlouhou životností pro každodenní prfofesionální práci VRTAČKY VRTAČKY PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

Více

70 350 x 110 10H7 6,5 4622260 70 500 x 110 10H7 9,5 4622261 120 700 x 180 12H7 30 4622262

70 350 x 110 10H7 6,5 4622260 70 500 x 110 10H7 9,5 4622261 120 700 x 180 12H7 30 4622262 8-6 Zařízení pro kontrolu obvodového házení 818 Pro rychlou a jednoduchou kontrolu obvodového házení Měřicí deska: Rovinnost dosedací plochy dle DIN 876/1 2 T-drážky pro upevnění upínacích koníků popř.

Více

Členění legendy. Hasáky

Členění legendy. Hasáky Hasáky RIDGID jsou světoznámé pro svou nepřekonatelnou pevnost a praktičnost. Originální hasák pro velké zatížení, který je níže vyobrazený, si za více než 80 let získal důvěru profesionálů, protože hned

Více

Zadní hrana pro pracovní stoly kat. č. 82030

Zadní hrana pro pracovní stoly kat. č. 82030 82030 Pracovní stoly Pracovní stoly s pracovní deskou buk masiv, tloušťka 40 mm, oboustranně naolejovaná, klížená Podstavec/skříň pevně svařená konstrukce za čtyřhran ocel trubek (45x45x2 mm), s vyrovnáním

Více

ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ. Úhelník pøesný kalený plochý

ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ. Úhelník pøesný kalený plochý ÚHELNÍKY ÚHELNÍKY PŘESNÉ Pøesnost pro úhelníky dle ÈSN Úchylky kolmosti pøímìrných ploch k opìrným plochám jsou dvojnásobkem úchylek tøídy pøesnosti 00 a musí odpovídat hodnotám: Délka H,L 0 6 0 160 0

Více

VARNÉ KOTLE S KULATOU VLOŽKOU

VARNÉ KOTLE S KULATOU VLOŽKOU POPIS ŘADY Řada N700, tj. nabídka více jak 100 modelů varných zařízení pro profesionální použití. Řada N700 byla vyvinuta s ohledem na nejvyšší úroveň výkonu ve své třídě. Samozřejmostí je špičková spolehlivost

Více

Katalogová novinka bruska na kulato PBK-1000. (více na straně 68). Kovo obráběcí stroje

Katalogová novinka bruska na kulato PBK-1000. (více na straně 68). Kovo obráběcí stroje Kovo obráběcí stroje Srážeč hran, univerzální frézky Univerzální frézky Nástrojářská frézka Univerzální frézka Kombi soustruh Stolní a univerzální soustruh Univerzální soustruhy Univerzální soustruhy s

Více

Obchodní podmínky viz. poslední strana brožury. Akce lesnictví. www.agroles-oregon.cz. Advanced Cutting Technology

Obchodní podmínky viz. poslední strana brožury. Akce lesnictví. www.agroles-oregon.cz. Advanced Cutting Technology Akce lesnictví 2010 www.agroles-oregon.cz Advanced Cutting Technology BLISTROVÉ BALENÍ KULATÉ A PLOCHÉ PILNÍKY NOVÉ blistrové balení SPIRÁLOVÝ SEK 2 PŘEDNÍ STRANA ZADNÍ STRANA Úspora místa Kulaté pilníky

Více

Příslušenství ke strojům GF a RA

Příslušenství ke strojům GF a RA Orbitalní stroje k dělení a úkosování trubek pro vysoce čistá zpracovatelská zařízení www.orbitalum.com Příslušenství ke strojům GF a RA ORBITALUM TOOLS GMBH Josef-Schüttler-Str. 17 78224 Singen Deutschland

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY PROFESIONÁLŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY PROFESIONÁLŮ Platný od 01.01.2015 do 30.04.2015 nebo do vyprodání zásob PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY PROFESIONÁLŮ www.milwaukeetool.cz SDS-PLUS VRTÁKY NEJRYCHLEJI VRTÁKY NA SVĚTĚ 2 Centrovací špička Zajišťuje okamžité

Více

Horizontální obráběcí centra

Horizontální obráběcí centra Horizontální obráběcí centra MDH 65 MDH 80 MDH 65 MDH 80 MDH 100 Jde o přesná horizontální obráběcí centra ze společné dílny našeho čínského partnera společnosti DMTG a předního světového výrobce obráběcích

Více

Součástky DIN & normované

Součástky DIN & normované Součástky DIN & normované Součástky DIN & normované Samořezné šrouby Samořezný šroub Čočkovitá hlava s křížovou drážkou DIN 81 / ISO 79 třída pevnosti 4.8 č. zboží. 6115 Šroub do dřevotřísky č. zboží.

Více

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ Příloha č. 2 zadávací dokumentace Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ 11 ks Hasící přístroj 2kg (CA 2 LE), vč. držáku pro šroubování na svislou stěnu 7 ks Lékarnička vel. II 11 ks

Více

HS 22 CNC soustruh. Typ HS - 22 HS - 22M Max. oběžný průměr. Ø 200 mm (s robotickou rukou Ø 100 mm) 200 mm ( s robotem 60 mm) Max.

HS 22 CNC soustruh. Typ HS - 22 HS - 22M Max. oběžný průměr. Ø 200 mm (s robotickou rukou Ø 100 mm) 200 mm ( s robotem 60 mm) Max. HS 22 CNC soustruh - Kompaktní technologie, která radikálně zvyšuje produktivitu a snižuje náklady - Výměna obrobku robotickým zakladačem netrvá více jak 4,8 sec - Modulární systém pro různorodé obroky

Více

HANAU & BERNAU. Postele BERNAU. Lehací plocha. Obj. číslo. Cena. Cena. Cena. Cena. 14 560 Sk. 14 692 Sk. 14 822 Sk

HANAU & BERNAU. Postele BERNAU. Lehací plocha. Obj. číslo. Cena. Cena. Cena. Cena. 14 560 Sk. 14 692 Sk. 14 822 Sk Postele HANAU HANAU & BERNAU HANAU kombi BERNAU s DPH Obj. číslo JP19 JP20 JP21 Lehací plocha 90 x 200 90 x 210 90 x 220 14 560 Sk 14 692 Sk 14 822 Sk JP01 180 x 200 18 668 Sk JP07 180 x 200 14 045 Sk

Více

Rozevírací přední víko. Uzamykatelné. Ochranné vložky chrání šuplíky proti poškrábání a tlumí hlasitost při pohybu vozíku

Rozevírací přední víko. Uzamykatelné. Ochranné vložky chrání šuplíky proti poškrábání a tlumí hlasitost při pohybu vozíku SKUPINA 594 SKřÍNĚ POJÍZDNÉ & BOXY NA NÁřADÍ Boxy na nářadí a pojízdné skříně jsou vyrobeny z oceli vynikající kvality a splňují vysoké nároky a požadavky profesionálních uživatelů. Za mimořádnou cenu

Více

Ruční zpracování kovů, zaškrabávání

Ruční zpracování kovů, zaškrabávání Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 29.5.2013 Název zpracovaného celku: Ruční zpracování kovů, zaškrabávání Zaškrabávání Zaškrabávání (obr.č.208 A) je ubírání jemných třísek

Více

TOČÍ SE U VÁS VŠECHNO KOLEM PŘESNOSTI?

TOČÍ SE U VÁS VŠECHNO KOLEM PŘESNOSTI? Micromar. Mikrometry TOČÍ SE U VÁS VŠECHNO KOLEM PŘESNOSTI? ŽÁDNÝ PROBLÉM PRO MICROMAR. Nejaktuálnější informace k produktům MICROMAR naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Mikrometry

Více

Profesionální žebříky. Lehké, bezpečné, spolehlivé. www.zarges.cz

Profesionální žebříky. Lehké, bezpečné, spolehlivé. www.zarges.cz 20 Profesionální žebříky Lehké, bezpečné, spolehlivé Program 2014 14 www.zarges.cz Víceúčelové žebříky 3-dílný víceúčelový žebřík - bezpečně se přizpůsobí všem požadavkům! è Nosné profily vyrobeny z tažených

Více